Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANALYS SAMHÄLLE MED FOKUS PÅ VALÅRET 2018

ANNONS

CONTENT WITH A PURPOSE

JUNI 2018 NR.8

ANALYSSVERIGE.SE

Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för oss alla!

FRAMTID

Günther Mårder, VD för Företagarna ser på digitaliseringens utveckling som någonting väldigt positivt. Den absolut största fördelen kan man se i matchningen mellan den som erbjuder en tjänst och den som efterfrågar. Genom digitaliseringens tjänster har de fått lättare att hitta varandra, menar Günther Mårder. Med sin erfarenhet från företagsvärlden, inte minst företag som Aktiespararna och Individuell Kunskapsutveckling i Sverige AB, har Günther Mårder kunskapen om vad som krävs för att företag ska växa och frodas. – Vi arbetar ständigt för att Sveriges småföretagare ska kunna ta del av alla fördelar som digitaliseringen skapar. Det gäller inte minst den stora gruppen äldre företagare, som ibland kan behöva inspireras av en yngre generation om hur man bäst tar till sig nya arbetssätt och metoder, skriver Günther Mårder i sin ledarkrönika. Läs mer på sida 2

MÖJLIGHETER

Mikael Damberg: Vi måste stärka konkurrenskraften, även i goda tider!

Läs mer på sida 4

FASTIGHETER

ARDALAN SHEKARABI CIVILMINISTER

Effektiv energi blir viktigare för Fastighetsägare!

Läs mer på sida 16

ANALYS SVERIGE

Läs fler reportage på analyssverige.se På analyssverige.se finner du fler krönikor, artiklar och reportage om regionala utmaningar, fastigheter, politik samt andra aktuella ämnen.

”Som land ligger svensk forskning och svenska företag också långt framme.” Läs mer på sida 30 Medföljer som bilaga i Dagens industri juni 2018 ANNONS

KUNDKRAFTS MEDLEMMAR SPARAR I SNITT 3600 KR PER ÅR.*

*Beräknat i jämförelse med snittpris på anvisningsavtal.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Företagarna

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANDREAS TIPSAR! Jag vill gärna tipsa om fastighetssegmentet som börjar på sida 16. Trevlig läsning! Andreas Hörlin, Campaign Manager

INNEHÅLL

4 Svensk industri 6 Expertpanel – Vården i fokus 12 Klimathotet 16 Framtidens energi 18 Profil – Elon Musk 22 Fastigheter 26 Framtidens järnväg 30 Ardalan Shekarabi om Agenda 2030

Günther Mårder, VD på Företagarna.

DIGITALISERINGEN INNEBÄR FANTASTISKA MÖJLIGHETER FÖR OSS ALLA! Den största förändringen är att matchningen mellan den som erbjuder något och den som efterfrågar något har förbättrats dramatiskt genom digitala tjänster. Utvecklingen går snabbt nu och detta påverkar förutsättningarna för alla som driver företag, oavsett om man vill det eller inte. Från Företagarnas sida ser vi

mycket positivt på utvecklingen. Vi arbetar idogt för att Sveriges

småföretagare ska kunna ta del av alla fördelar som digitaliseringen skapar. Det gäller inte minst den stora gruppen äldre

Följ oss digitalt:

företagare, som ibland kan behöva inspireras av en yngre generation om hur man bäst tar till sig nya arbetssätt och metoder. Digitaliseringen påverkar förstås

inte bara företagen, utan också myndigheternas sätt att arbeta. I och med digitaliseringen kan myndigheterna arbeta snabbare och vara mer tillgängliga än någonsin förut. Ett lyckat exempel på hur myn-

digheterna gjort det enklare att driva företag är Verksamt. se, en sida med samlad service från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsför-

@europeanmediapartner

medlingen. Där kan potentiella företagare enkelt och smidigt registrera en verksamhet, ansöka om F-skatt, göra affärsplaner, få svar på vanliga frågor eller ta del av exempel på hur andra entreprenörer löst sina problem. retagare är något jag personligen är både glad och tacksam över. Senast jag startade ett bolag tog det mig inte mer än 15 minuter att registrera verksamheten.

dighetstjänster som gjorde det ännu enklare och mer attraktivt att starta och driva företag. Och tänk, vilka tids- och effektivitetsvinster som skulle kunna skapas om företagen kunde använda sig av affärssystem som automatiskt rapporterade den data som myndigheter kräver (givetvis efter accept från företagaren). Digitaliseringen har potentialen att frigöra administrativ tid som sedan kan ägnas åt saker som skapar större värden.

Men det gäller att hela tiden

Om vi frigör kraften i digitali-

Den förbättrade servicen mot fö-

tänka framåt. Med ökad tillgång till offentliga data skulle tredje part lättare kunna skapa myn-

analyssverige.se

seringen kommer hela Sverige tjäna på det. Günther Mårder, VD på Företagarna

Återvinn eller ge tidningen vidare!

ANALYS SAMHÄLLE

Campaign Manager: Andreas Hörlin andreas.horlin@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redaktör: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Petra Danielsson Text: Annika Wihlborg, Anders Edström Frejman, Ulrika Öster, och Hans-Peter Öhman. Omslagsfoto: Jonathan Svensson, Pressbild/ Företagarna & Pressbild/EEF. Distribution: Dagens industri, juni 2018 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå Med reservation för ev. tryck och färgfel.

CONTENT WITH A PURPOSE

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Arbetar du med rätt precision!

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst – erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggranhet. RTK-korrektions data sänds idag via Mobilt Internet/GSM och används för till exempel inmätning, utsättning, datainsamling, förrättningsmätning och maskinguidning. Läs mer om SWEPOS och våra andra tjänster på vår hemsida www.swepos.se TELEFON 026-63 37 53


En fastighet ska stödja verksamheten Vi äger, utvecklar och bygger samhällsfastigheter Vi erbjuder en förstklassig förvaltning med lokala kontor

Behovet av fler vård och omsorgsboenden i landet kommer att öka och det blir viktigt att göra rätt val när man ska bygga och utveckla de fastigheter som finns och planeras. Vi vet hur. Genom att vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla så kan vi erbjuda fastigheter som ger våra hyresgäster bra lokaler med värden som bidrar till en bättre verksamhet. Att skapa ett Vård- och omsorgsboende kräver en särskild förståelse för hur verksamheten bedrivs och kunskap om de boendes omsorgsbehov. Våra projekt inleds alltid med att analysera våra hyresgästers specifika behov och verksamhet. Vi kan sedan med hjälp av erfarenhet och kunskap bidra med ytterligare förbättringar och utveckling tillsammans med hyresgästen. Läs mer om vårt koncept på vår hemsida, stenvalvet.se där vi valt att placera ett Vårdoch omsorgsboende tillsammans med ett Trygghetsboende och en Förskola. Vi tror på möten över generationsgränserna och samutnyttjande av lokaler.

Eva Kriegelstein, Projektutvecklingschef på Stenvalvet

Vi finns i 42 kommuner och äger 117 samhällsfastigheter till ett värde av cirka 11 miljarder.

Fastighets AB Stenvalvet, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm | stenvalvet.se


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

SVENSK INDUSTRI – ANALYSSVERIGE.SE

SVENSK INDUSTRI BEHÖVER STÄNDIGT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN, ÄVEN I GODA TIDER Foto: Kristian Pohl

Svensk industri går just nu för högvarv, men utmaningar kring digitalisering, automatisering, kompetensförsörjning och internationell konkurrenskraft står fortfarande högt på agendan för många industriföretag. Innovations- och näringsminister Mikael Damberg anser att svensk industri bör vara stolt över att ha kommit långt med sitt hållbarhets- och innovationsarbete.

Han anser att svenska industrifö-

– Industrins mest akuta utmaning

för tillfället är kompetensförsörjningen. I princip vart annat industriföretag anger brist på arbetskraft som ett problem, vilket innebär att allt som har med kompetensförsörjning att göra är prioriterat från regeringens sida. Vi bygger bland annat ut yrkeshögskolan med 12800 nya utbildningsplatser, vilket är den största ökningen sedan yrkeshögskolan grundades, säger Mikael Damberg. I början av 2016 presenterade

regeringen nyindustrialiseringsstrategin Smart industri, som tar ett helhetsgrepp för att främja industrins utveckling i Sverige. I december i år presenterades en ny handlingsplan med 37 åtgärder som ska stärka industrins globala konkurrenskraft. Bland satsningarna finns bland annat ett nationellt testcenter för elfordon, ett robotlyft som ska stötta små- och medelstora industriföretags automatisering och robotisering samt industriklivet, som ska stötta industrin mot en

bland annat initierat ett Digilyft och driver, i nära samverkan med industrin, ”Testbädd Sverige”, med målsättningen att Sverige ska vara en permanent världsutställning i ny teknik. Inom ramen för satsningen testas bland annat 5G-teknik i gruvmiljöer och hur elfordon kan förnya vårt transportsystem, säger Mikael Damberg.

Mikael Damberg , Innovations- och näringsminister.

“I princip vartannat industriföretag anger brist på arbetskraft som ett problem, vilket innebär att allt som har med kompetensförsörjning att göra är prioriterat från regeringens sida.” nollutsläppsnivå av växthusgaser. Att allt fler industriföretag väljer

att flytta hem sin produktion som tidigare funnits i exempelvis

Kina är förstås positivt. Samtidigt är det avgörande att vi förbereder Sverige på sämre tider framöver. Regeringen kommer därför att genomföra en utredning för ett

konkurrenskraftigare system vid statligt stöd för korttidsarbete. Systemet används i lågkonjunktur för att möta tillfällig arbetsbrist hos företag och innebär att den anställde tillfälligt går ned i tid och lön. Staten, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på kostnaden för arbetstidsminskningen. – Det har aldrig tidigare gjorts så stora investeringar i svensk industri som de senaste två åren. Industrin präglas av optimism, men vi måste fortsätta jobba med automatisering och digitalisering så svenska företag ligger långt fram på de områdena. Vi har

retag behöver bli mer närvarande i de delar av världen där tillväxten är som högst. Att kompetensutveckla befintlig personal med fokus på digitalisering och automatisering är en viktig åtgärd, liksom att öka digitaliseringstakten generellt. – Regeringens bidrag till industrins digitalisering består bland annat av pilotprojekt som genomförs i samverkan med industrin. I pilotprojekten testas framtidens digitaliseringsteknik i full skala. I samarbete med SKF genomför vi exempelvis ett utvecklingsprojekt där vi testar hur uppkopplade fabriker kan öka produktiviteten i framtidens svenska industriföretag. Tillsammans med industrin investerar vi 250 miljoner kronor i dessa digitaliseringspiloter, säger Mikael Damberg. Text: Annika Wihlborg

STORSATSAR ANALYSSVERIGE.SE Regeringen storsatsar på infrastrukturen, läs mer på Analyssverige.se

ANNONS

Europaspåret

00:14

– genvägen till Köpenhamn

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

Europaspåret är Landskrona stads förslag om en ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, persontåg och regionaltåg. Det är unikt. Europaspåret skapar också restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron. Läs mer på www.europasparet.se

Exempel på restider med Europaspåret: Lund – Köpenhamn 30 minuter Landskrona – Köpenhamn 14 minuter Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter

LUND MALMÖ


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Foto: Pressbild/Montico

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Näringslivet lider stor brist på CNC-operatörer och svetsare. Montico har därför satsat särskilt på att utbilda dessa yrkesgrupper, liksom övriga verkstadsarbetare.

Monticos matchning och utbildning ger arbete Stora delar av arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft samtidigt som många går arbetslösa. Företaget Montico har hittat en effektiv modell för att minska gapet på arbetsmarknaden.

upp en stor kunskap om vilka kompetenser som saknas på arbetsmarknaden. – Denna kunskap är viktigt att hela tiden hålla i fokus då vi arbetar med vår affärsmodell, där vi både matchar och utbildar personer mot dessa behov, säger Börje Johansson.

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Å ena sidan står stora grupper i dag utan jobb. Å andra sidan vittnar en hel rad branscher om brist på personal. HR-företaget Montico arbetar handfast med att överbrygga klyftan mellan arbetssökande och arbetstillfällen. Arbetssättet kan kanske enklast beskrivas som rätt insats till rätt person. – Man kan tala om två olika målsättningar: antingen matcha direkt till jobb eller att yrkes vägleda och studievägleda människor till att utbilda sig, förklarar Josef Nagy, affärsutvecklingschef på Montico och styrelseledamot i Almega utbildningsföretagen.

Förutom att hänvisa till den kommunala vuxenutbildningen eller Yrkeshögskolan skräddarsyr också företaget utbildningar för de behov som finns.

”Genom att skräddarsy en utbildning på detta sätt skapar vi en win-win situation för alla parter.”

Ett exempel på Monticos affärsmodell är Saab i Linköping, som söker ny personal. Montico har därför skapat en utbildning, öppen för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Utbildningen genomförs på Monticos utbildningsenhet i Norrköping. TeEnligt Josef Nagy möter Montico, lite grovt ori varvas med flera praktikperioder, där Saab indelat, två olika grupper bland de arbetssökande. Den första gruppen har rätt kompetens, får möjlighet att lära känna deltagarna. – Genom att skräddarsy en utbildning på men saknar det nätverk som kan leda till arbedetta sätt skapar vi en win-win situation för te. Här är Monticos goda kontakter med olika alla parter. Saab får den kompetens de söker företag och arbetsgivare till stor nytta för att och eleverna får en konkurrenskraftig utbildkoppla ihop arbetssökande och arbetsgivare. ning med stora chanser till jobb, säger Börje Den andra gruppen består av personer som Johansson, VD för Montico. faktiskt saknar den kompetens som arbetsJosef Nagys erfarenhet är att just det täta marknaden efterfrågar. samarbetet och möjligheten till direktkontakt – Har en person fel kompetens så kan hen med arbetsgivare, också gör det lättare att inte få ett jobb. Då har vi ett stort ansvar för motivera de arbetssökande att utbilda sig. att motivera individer att utbilda sig, och – Det väger tyngre hos individen än om bara särskilt att utbilda sig inom de yrken där det en myndighetsperson informerar, säger han, råder brist, säger Josef Nagy. och fortsätter: – Myndigheterna klarar inte själva av att Monticos medarbetare möter varje dag lösa den här matchningsproblematiken, det hundratals arbetsgivare som har behov av att anställa. Genom dessa möten bygger företaget kan man bara konstatera. Det är nödvändig att

samverka med olika aktörer som har kontakter med näringslivet. Josef Nagy betonar också vikten av goda exempel att visa upp. – De behövs för att motivera nästa person att välja rätt yrkesutbildning. Ju fler goda exempel som lyfts fram, desto fler människor kommer att förstå vikten av att skaffa sig kompetens, säger han. Monticos verksamhet har alltså lite olika delar, från rena matchningstjänster till motiverande yrkes- och studievägledning. De olika delarna arbetar dock nära varandra i ett teambaserat arbetssätt, där individen och kundföretagen hela tiden står i centrum. – Vi har inte en organisation där var och en springer efter sina egna bollar. Vi ser ett stort värde i samverkan och att skapa de här teamen lokalt där vi finns, fastslår Josef Nagy. Han menar att just detta arbetssätt också är en anledning till Monticos goda resultat, som bland annat bevisas av att stor andel kommer i arbete efter en genomförd utbildning. Av de elever som går på Monticos utbildningar får ungefär 75 procent jobb, en hög siffra. Att den arbetssökande är motiverad och beredd att satsa på utbildning är helt klart en viktig del i att minska utanförskapet. Men Monticos VD Börje Johansson vill också slå ett slag för en ökad öppenhet bland arbetsgivarna. – Jag skulle önska att fler valde att kompromissa. Att de såg mer till den kompetens som en person faktiskt har och kan skaffa sig genom praktik och utbildning. Vi har en rad kurser och stöd som vi Josef Nagy, kan ställa upp med som affärsutvecklingschef hjälp, säger han. på Montico.


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

VÅRD – ANALYSSVERIGE.SE

VÅRDEN I FOKUS utbildnings- och kompetensplan som tar ansvar för helheten.

Foto: Denny Lorentzen

Karin Rågsjö (V) Sjukvårdspolitisk talesman 1. Tack vare Vänsterpartiet satsas nu två miljarder kronor årligen på bättre arbetsvillkor för personalen i sjukvården. De kan gå till ökad bemanning och kompetensutveckling. Vi vet att personalen sliter hårt inom vård- och omsorgsyrkena. Därför behövs mer resurser så att fler vill jobba där och de som redan är där orkar jobba kvar. Det behövs även en nationell

2. Sjukvård och annan välfärd ska finnas till för de som behöver den, inte för att göra största möjliga vinst åt ägarna. Vi måste se till så att vårdens resurser fördelas så att du prioriteras om du har stort behov av vård. Det ska aldrig få vara din lönsamhet som avgör. Därför behövs det regler mot vinstjakten. 3. Vi måste få ett slut på vinstjakten. Det skulle göra att vårdens resurser styrs dit de verkligen behövs istället för att styras av vinstintresset. Det blir en mer jämlik vård och det skulle också göra det möjligt att anställa fler och förbättra arbetsvillkor, vilket är absolut nödvändigt för att skapa en bättre vård. Dessutom måste vi ha ett jämlikhetstänk, både geografiskt och individuellt. Ojämlikheten strider mot hälsooch sjukvårdslagen och drabbar många.

av vården som arbetsplats. Vi satsar nu mer än någon regering på 25 år på sjukvården. Vi har också gett ett tydligt välfärdslöfte: höja statsbidragen med minst 20 miljarder till 2022 för att säkerställa att vi kan möta välfärdens behov. Foto: Kristian Pohl

Annika Strandhäll (S) Socialminist 1. Vi måste få in fler och behålla fler anställda i vård och omsorg. Våra landsting behöver anställa mer personal, men även förbättra arbetsmiljö. Vi gör särskilda satsningar på arbetsmiljön och personalen i vården för att fler ska både söka sig dit, stanna kvar och färre ska bli sjukskrivna. Vi måste också locka nya som vill utbilda sig och jobba i vården. Då krävs en bättre bild

resurs inom välfärden, som vi behöver bli bättre på att tillvarata.

Foto: Pressbild/Miljöpartiet

Jan Lindholm (MP) Socialpolitisk talesperson 1. Det behöver utbildas fler läkare, sjuksköterskor och psykologer än idag. Vi behöver även förbättra arbetsmiljön för de som arbetar inom vården. Vi vill att sjuksköterskor, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom vården ska kunna ta ett större ansvar för sina patienter. Det skulle utnyttja deras kompetens till fullo och samtidigt avlasta läkarna. Nyanlända är en

2. Övervinster hör inte hemma i skolan eller inom vården och omsorgen. Däremot värnar vi om valfrihet och mångfald för att tillgodose alla människors olika behov och se till att välfärdssektorn håller hög kvalitet. Det är därför viktigt att de ideella välfärdsföretagen, som inte alls spelar på samma plan som exempelvis privata storföretag, slipper vinstbegränsningar. 3. Vi vill skärpa vårdgarantin och göra primärvården köfri. Det behövs mer resurser till primärvården för att stärka vårdens tillgänglighet och kontinuiteten i vårdkontakter. Vårdcentraler behöver också kunna erbjuda effektiv behandling till patienter med lindrig och måttlig psykisk ohälsa, för att kunna bryta utvecklingen med ökad psykisk ohälsa, som idag är den främsta orsaken till sjukskrivning.

2. För S är det självklart att gemensamma resurser också ska gå till bästa möjliga välfärd. Pengar ska gå till skola och omsorg och inte till stora vinstuttag. Vi har därför lagt fram ett förslag om vinsttak. Vi har samtidigt konstaterat att sjukvården har särskilda förutsättningar. Därför utreder vi nu hur vi kan stärka vården och minska vinstintressen. 3. Personalen! Att de är tillräckligt många, har rätt kompetens och får bra förutsättningar att göra sitt jobb. Så kapar vi köerna och når bättre kvalitet för dig som patient. Det sätter vi alltid före stora skattesänkningar.

Fler löntagare måste därutöver få behålla mer av sin inkomst genom sänkt skatt. Inte minst sjuksköterskor behöver kunna göra lönekarriär. En annan viktig del är att ta tillvara utländsk kompetens från nya som kommer till vårt land. Foto: Johan Jeppsson

Anders W Jonsson (C) Sjukvårdspolitisk talesperson 1. En del av behovet kan mötas av att fler går från deltid till heltid, men det kräver en god arbetsmiljö och förutsättningar att orka. Task-shifting, där enklare arbetsuppgifter kan delegeras till vårdbiträden, medan undersköterskan i sin tur avlastar sjuksköterskan, är en bra metod. Det behöver även bli mer lönsamt att utbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska.

2. Privata utförare är avgörande för välfärd av hög kvalitet till allt fler. När köerna växer, behövs fler utförare. Möjligheten att göra vinst är nödvändig för att den företagare som satsat egna pengar för att starta sin verksamhet ska kunna gå runt, investera i ny utrustning eller anställa personal. Tydliga kvalitetskrav och uppföljning ska gälla för alla utförare. 3. Köerna i vården har vuxit sig oacceptabelt långa. Det behövs en tydlig strategi. Vi vill se en tillgänglighetsmiljard, som stimulerar att korta vårdköerna. Vi måste även få fler läkare att vilja arbeta i primärvården.

ANNONS

Tillsammans skapar vi bättre miljöer att leva i VI ÄR EN AV NORDEUROPAS FRÄMSTA AKTÖRER INOM BYGGBRANSCHEN MED ÖVER 100 ÅRS ERFARENHET. Som en stark uppstickare på svenska marknaden erbjuder vi vår expertis inom infrastrukturprojekt med fokus på grund- och anläggning, tunnel- och berg samt beläggning. Som en del av en internationell koncern kan vi arbeta flexibelt och erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och hållbara lösningar genom rätt kompetens, innovation och den senaste tekniken. Besök vår hemsida för mer information: www.yit.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE

7

1. Enligt SCB:s trender och prognoser 2014 beräknas 160 000 personer som är utbildade inom vård- och omsorg att saknas år 2035. Hur planerar Ni att bemöta detta problem? 2. Hur ser Ni på vinster i välfärden? 3. Vilken är er viktigaste valfråga inom vården 2018? måste löna sig. Inför karriärtjänster för specialistsjuksköterskor med mer ansvar och högre lön, och låt även sjuksköterskor specialisera sig med lön.

Foto: Frida Rinnholm

Anna Starbrink (L) Talesman och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län 1. Administrationsbördan måste lätta, och det handlar bland annat om att vården måste komma ikapp sin samtid vad gäller moderna, fungerande ITverktyg. Alla i vården ska få arbeta på toppen av sin förmåga – läkare och sjuksköterskor ska kompletteras av undersköterskor och vårdbiträden. Bättre löneutveckling – utbildning och erfarenhet

2. Kvalitetskraven ska vara höga och tillsynen skarp. Oseriösa aktörer ska inte vara välkomna i välfärden vare sig de går med vinst eller förlust! Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen i välfärden oavsett om det är ett företag, en non-profitstiftelse eller offentlig egenregi. Mångfald och valfrihet är bättre för patienterna, utvecklar vården och kortar köerna. 3. Bättre tillgänglighet och kontinuitet i vården. Det är helt oacceptabelt att vårdköerna återigen växer – det behövs en uppdaterad kömiljard som omfattar diagnos, behandling och rehabilitering. Den som har många och stora behov ska ha gräddfil in i vården. Alla ska ha rätt till en fast läkare, och först de äldre multisjuka.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

driva skola, vård eller omsorg med dålig kvalitet. Moderaterna tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt sätt och vi tillåter inte oseriösa aktörer inom välfärden. Att däremot förbjuda bra fristående välfärdsverksamheter, som den socialdemokratiskt ledda regeringen vill göra tillsammans med Vänsterpartiet, kommer att försämra svensk välfärd och urholka valfriheten. Det tänker vi stoppa.

1. Moderaterna vill att yrken inom vård och omsorg ska bli mer attraktiva. Det handlar dels om bättre arbetsvillkor dels om att det ska löna sig bättre. Moderaternas förslag innebär att en sjuksköterska får behålla 6000 kronor mer av lönen per år jämfört med i dag.

3. Moderaternas viktigaste valfråga inom vården är att ta bort vårdköerna. Alliansregeringen lyckades halvera vårdköerna tack vare kömiljarden. Den socialdemokratiskt ledda regeringen avskaffade kömiljarden och det har fördubblat köerna under den här mandatperioden. Det är allvarligt. Ingen ska behöva vänta i onödan på vård. Därför vill Moderaterna återinföra kömiljarden och förbättra möjligheterna att snabbt få vård.

Foto: Fredrik Wennerlund

Socialpolitisk talesperson

2. Det ska inte gå att göra vinst på att

organisation behöver förändras. Bland annat genom att staten tar överansvaret för sjukhusvården. Genom en gemensam digital plattform och nationell implementering av de bästa behandlingarna kan både personal och materiella resurser användas bättre. Foto: T Busch-Christensen

Ebba Busch Thor (KD) Partiledare 1. Förbättra arbetsvillkoren så att fler vill stanna inom vården. Sjuksköterskor och läkare behöver få arbeta med de arbetsuppgifter de är utbildade till. Vårdserviceteam kan avlasta vårdpersonalen med till exempel serviceuppgifter. Vården behöver mer pengar, men vi behöver även mer vård för pengarna. Vårdens arbetssätt och

2. De privata aktörerna inom skola, vård och omsorg är uppskattade av familjer och äldre. Regeringens och Vs förslag om vinstförbud slår undan benen för dessa. Det måste finnas möjlighet att göra lite vinst. Vart femte äldreboende riskerar nu att läggas ner och cirka 40 procent av den förväntande utbyggnaden av äldreomsorgen utebli. Samtidigt nekades cirka 5000 äldre plats på äldreboende 2017. S prioriterar makten före de äldre. 3. Alla ska kunna få en god vård i tid - oavsett var de bor. Våra akuta åtgärder kortar köerna och minskar överbeläggningarna. På längre sikt måste staten få huvudansvaret för sjukhusvården.

följa en nationell utbildningsplan vars examen ger en yrkeslegitimation. Detta bidrar till att ge yrket en hög status och minskar därmed personalomsättningen.

Foto: Pressbild/Sverigedemokraterna

Per Ramhorn (SD) Sjukvårdspolitisk talesperson

1. Vi vill att vårdanställda ska ha stort inflytande över arbetstider, med rätt till såväl heltid som deltid. Därutöver menar vi att vårdpersonal ska slippa omfattas av karensdagar vid sjukskrivning; för att motverka smittspridning är det viktigt att de som är sjuka har råd att stanna hemma. Dessutom ska undersköterskeutbildningen

2. Vi ser ett egenvärde i valfriheten och att det finns inslag av privata aktörer. Vi tycker att kvaliteten snarare än driftsformen är avgörande och kommer presentera flera åtgärder för att skärpa kvalitetskraven. 3. Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild i omvärlden. Detta är tyvärr inte längre fallet till följd av de alltjämt ökande vårdköerna och väntetiderna inom den svenska sjukvården. Vi ser därför tillgängligheten som den nu enskilt viktigaste frågan att komma till rätta med. För det krävs flera olika insatser och satsningar på såväl kort, medellång som lång sikt. Text: Anders Edström Frejman

ANNONS

Smartare inneklimat. Grönare fastigheter. Smarta styrlösningar för ventilation, belysning, solskydd och lite till i kontor, skola och sjukvård.

www.lindinvent.se


Fyra könssjukdomar till priset av en. Har du hört talas om Mycoplasma genetalium? De flesta har inte det. För trots att det är Sveriges näst vanligaste könssjukdom, kan du bara testa dig för det på ett fåtal mottagningar. Därför har vi tagit fram ett enkelt test som du kan göra hemma med tops eller urinprov. När du skickar in det passar vi även på att analysera det för klamydia, gonorré och trikomonas. Svaret får du anonymt på vår sajt. Och behöver du prata med en läkare om resultatet så ordnar vi det online också. Beställ ditt test för fyra könssjukdomar på dynamiccode.com.

Fotnot: På Dynamic Code säljer vi test som du tar själv hemma med testsvar och läkarhjälp i din smartphone. Vi analyserar testen på vårt svenska ackrediterade DNA-laboratorium. Testen finns att köpa bland annat hos apotek, digitala vårdgivare och på dynamiccode.com.

ANNONS

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS

Certifiering kan spara tid, pengar – och liv Kvalitet är A och O vid upphandling av brand- och säkerhetslösningar. Och det enklaste sättet att säkra kvaliteten är att välja certifierade leverantörer, enligt Mårten Wallén på certifieringsorganet Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC. Årligen upphandlar svenska kommuner, landsting och myndigheter brand- och säkerhetslösningar för stora belopp. Det handlar om lösningar som ska rädda liv och skydda egendom – som brandlarm och vattensprinkler på äldreboenden och sjukhus, eller inbrotts- och CCTVanläggningar i olika fastigheter. Leverantörerna kan naturligtvis konkurrera med priset. Men hur kan upphandlaren vara säker på att utrustningen och installationen håller vad leverantören lovar?

liv och egendom, säger Mårten Wallén, VD på SBSC. SBSC certifierar såväl företag som personer och produkter inom brand- och säkerhetsområdet. Utgångspunkten är Brandskyddsföreningens och Stöldskyddsföreningens normer, men SBSC erbjuder även certifiering mot europanormer samt ISO 9001, ISO 14001 och arbetsmiljöcertifieringar. − Den certifierade leverantören får besök av oss och våra revisorer varje år. Vi går bland annat igenom ledningssystemet, personalens kompetens och gör stickprovskontroller på de anläggningar företaget har installerat, berättar Mårten Wallén, som konstaterar att certifieringen därmed spar en hel del tid och arbete åt upphandlaren. − Vi gör det som slutkunden tycker är jobbigt, säkerställer att leverantören kontinuerligt håller en hög kvalitet. Och upphandlarna behöver inte betala för det, sammanfattar Mårten Wallén.

Ett bra sätt är att välja leverantörer och produkter som är certifierade. − Upphandlare kan genom att välja certifierade leverantörer spara pengar, Samtidigt utsätts ackrediterade cerdå kvalitet lönar sig i längden. Och ytterst handlar det faktiskt om att rädda tifieringsorgan som SBSC i sin tur för Om SBSC SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac. SBSC certifierar säkerhetsleverantörer för bland annat brandlarm, vattensprinkler, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. SBSC certifierar även bevakningsföretag och larmcentraler samt en rad olika produkter inom brand- och säkerhetsområdet.

uppföljning av den statliga ackrediteringsmyndigheten SWEDAC, som regelbundet kontrollerar att alla krav för ett certifieringsorgan är uppfyllda. Även leverantörer som inte är certifierade kan naturligtvis hålla en hög kvalitet. Men att upphandla sådana företag kan bli betydligt mer tidskrävande, eftersom upphandlaren då själv måste kontrollera att leverantören lever upp till alla regelverkskrav. − Offentliga upphandlare är skyldiga att göra den kvalitetsbedömningen. Certifieringen gör leverantörsbedömningen mycket enklare, säger Mårten Wallén. En certifierad anläggarfirma får utfärda anläggarintyg enligt Brandskyddseller Stöldskyddsföreningens normer, något som för slutkunden visar att kraven enligt försäkringsvillkoren är uppfyllda. I vissa fall kräver normerna en oberoende besiktning av installerade anläggningar, något som också utförs av certifierade företag. Skulle något, trots detta, gå fel med en installation, garanterar certifieringen att företaget har rutiner för reklamationer och klagomål.

Mårten Wallén, VD på SBSC

SBSC ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen. All vinst går tillbaka till ägarna, och används bland annat till fortsatt normutveckling, gratis rådgivning, forskning inom brandområdet och förebyggande brand- och säkerhetsarbete tillsammans med myndigheter, försäkringsbolag och andra organisationer.

Därför ska du kräva certifiering • Du vet vad du får – en garanterad och regelbunden kontroll av företaget som du upphandlat. • Du sparar tid, då leverantörsbedömningen blir enklare och snabbare. • Du kan vara säker på att företaget har den kvalitet som krävs. • Leverantören följer de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller, samt har en ansvarsförsäkring och ingen restförd moms eller skatteskuld. • Leverantören har ett dokumenterat kvalitetssystem samt kompetent och erfaren personal.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Tunstalls tjänster ska rädda välfärden Andelen invånare i Sverige som är 80 år eller äldre ökar stadigt. Under de senaste åren har tillväxten av äldre i genomsnitt varit en till två procent per år. Men från 2020 sätter ökningen fart och beräknas snarare bli mellan fyra och fem procent årligen. Att människor lever längre är naturligtvis positivt. Samtidigt innebär det ett ökat tryck på välfärdssystemen, äldreomsorgen och sjukvården. Riksrevisionen har uppskattat att det mellan år 2020 och 2030 kommer att behövas ett tillskott på 20 miljarder kronor årligen för att behålla välfärden på nuvarande nivåer. − Det är nu hög tid att vi börjar diskutera framtidens utmaningar och försöka hitta lösningar på dem, säger Kristoffer Axelsson, CEO på Tunstall i Norden. Tunstall är världsledande inom välfärdsteknologi för att öka tryggheten för individer och förbättra effektiviteten inom vård och omsorg. I produktportföljen finns bland annat mjukvarusystem för larmhantering, vård och omsorgsplanering, en rad olika former av produkter och sensorer tillsammans med en av Sveriges största bemannande larmcentraler.

den per automatik analyseras. Om hälsouppgifterna tyder på problem går ett larm till vårdgivaren, som snabbt kan sätta sig i kontakt med patienten. Genom att tekniken är självlärande kan den även tolka varje individs värden utifrån just den personens förutsättningar. Även Australien har ett liknande system för e-hälsa i 13 regioner, där Tunstall varit drivande. Utvärderingen av projektet visar på mycket goda resultat. De äldre som använt tekniken har blivit bättre på att sköta sin hälsa. Diagnoser ställs snabbare och blir mer rätt. Och detta samtidigt som kostnaderna för vården har halverats. − Det är tydligt att tekniken kan innebära stora besparingar för samhället, men framför allt innebär den ökad självständighet och trygghet för individen, säger Kristoffer Axelsson. Studier i regionen Castilla-Leon i Spanien, som håller på att arbeta fram ett system för en sammanslagen vård och äldreomsorg, styrker detta. Den uppkopplade vården har lett till att människor kunnat bo kvar i hemmet längre. Färre sjukhusinläggningar och komplikationer, och dessutom avlastning för anhöriga är andra goda effekter. Självklart ger detta också minskade kostnader.

Runt om i Norden diskuteras liknande lösningar flitigt. − Intresset är stort även i Sverige, men vi skulMen möjligheterna är mycket större än så, le kunna göra betydligt mer och röra oss ännu fastslår Kristoffer Axelsson. Han kan berätta om snabbare. Det är nu vi måste börja implemenflera utländska exempel där Tunstall använt tera välfärdsteknologi på bred front om vi skall tekniken för att öka individernas självstänkunna möta framtidens utmaningar på ett bra dighet och trygghet, och samtidigt sparat på sätt säger Kristoffer Axelsson. samhällets resurser. Ett av dem är Kanada, som kommit långt Under året släpper Tunstall sin nya plattform inom området e-hälsa. Projektet Connected för välfärdsteknologi, i Sverige. Plattformen Health, där Tunstall är en av aktörerna, komkommer ha förmågan att möta ett konvergemer omfatta omkring 600 000 användare rande vård- och omsorgsbehov. Funktionalitet med lungproblem, hjärtproblem, diabetes och för äldreomsorgen och sjukvården kommer att dialysbehov. samsas tillsammans med tjänster inriktade Via Tunstalls teknik i hemmet och en App på mot slutanvändare och anhöriga. telefonen, datorn eller surfplattan, kan använPlattformen bygger bland annat på AI, darna övervaka sitt eget hälsotillstånd. Uppgif- artificiell intelligens, och maskininlärning, och terna skickas också vidare till hälsovården där fungerar på alla olika typer av datorer, telefoner

Fakta Tunstall

Tunstall Healthcare Group är ett världsledande företag inom välfärdsteknologi för vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Företaget är verksamt i mer än 30 länder över hela världen. Över tre miljoner användare nyttjar i dag Tunstalls produkter och tjänster.

och surfplattor. Vård- och omsorgspersonal kan alltså använda sin vanliga smartphone för att koppla upp sig och övervaka sina patienters och omsorgstagares hälsa och fysiska status. I plattformen är det också möjligt att på ett enkelt sätt integrera mot andra typer av plattformar som kanske redan finns och används inom både sjukvården och äldreomsorgen. Förhoppningen är nu att Tunstall ska kunna fortsätta att bygga ut sina tekniska lösningar tillsammans med dem som ska använda dem. Kontakten med vård- och omsorgsgivare liksom slutanvändare och anhöriga är A och O i den fortsatta utvecklingen, berättar Kristoffer Axelsson. Samtidigt som tekniken är avgörande och erbjuder stora möjligheter kan den dock aldrig bli den enda lösningen inom just vård och omsorg, menar Kristoffer Axelsson. − Tekniken kan aldrig ersätta den mänskliga kontakten, men underlätta den kontakten och göra den mer tillgänglig för alla som behöver den. Det är vad vi tror på, säger han. Foto: Pressbild/Tunstall

Svenska folket åldras och pressar välfärdssystemen. Tekniken är en nyckel till att klara utmaningarna, menar Kristoffer Axelsson, CEO på Tunstall Norden.

Kristoffer Axelsson, CEO på Tunstall i Norden.


ANNONS ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

NYA BALKONGER ÄR EN BRA AFFÄR Nya, inglasade balkonger behöver inte bli dyrt. På lång sikt kan de i stället innebära både nöjda hyresgäster och bättre ekonomi för fastighetsägaren.

Landets bostadsföretag står inför stora kostnader, när bostadsområden från 1950- och 60-talen behöver renoveras. Eftersom vi svenskar älskar våra balkonger utgör de naturligtvis en viktig del av projekten. Företaget Balco har tillverkat och renoverat balkonger i över 30 år och är i dag marknadsledande på både öppna och inglasade balkonger. Med ungefär 11.000 monterade balkonger om året har Balco lång och bred erfarenhet av hur man bör tänka inför renovering av balkonger. – Det alternativ som är billigast nu kan på 30-40 års sikt bli det dyraste, fastslår Ola Ljungman, Affärsområdeschef på Balco. Ljungman manar till noggrann eftertanke och långsiktiga kostnadsberäkningar innan man sätter igång med den nödvändiga balkongrenoveringen. Ofta finns det en rad olika alternativ att välja mellan. Och, som Ljungman påpekar, den renoveringsmodell som är billigt idag kan så småningom bli betydligt dyrare än andra alternativ. Han ger ett exempel. Ett vanligt

scenario i gamla fastigheter är att betongen i balkongerna åldrats och behöver bytas. En enkel renovering innebär att fastighetsägaren gör en betongrenovering och sätter tillbaka liknande räcken. – En sådan renovering håller dock inte särskilt länge. Om 10-20 år måste fastighetsägaren göra om hela proceduren, kommenterar Ljungman. Den andra så kallade Balco-metoden är att göra helt nytt: kapa betongplattan, sätta dit nya och dessutom glasa in balkongerna. På papperet kan detta se dyrare ut, men: – Inglasade balkonger innebär att man sparar energi. Kostnaden blir lägre över tid. Dessutom kan fastighetsägaren eventuellt höja hyrorna när standarden höjs, vilket delvis finansierar åtgärden. Balkongerna blir sedan helt underhållsfria i 50 års tid, förklarar Ljungman. Räknat över tid kommer där med satsningen att ge en intäkt till företaget istället för att vara en kostnad, som det första alternativet. Utöver detta innebär de nya inglasade balkongerna en stor förbättring av hyresgästernas boendemiljö. – De boende får ett extra utrymme, som de kan använda åtta-nio månader om året. Dessutom finns det en del mjuka värden som är svåra att

Ola Ljungman, Affärsområdeschef på Balco.

sätta siffror på. När människor vistas mer ute på balkongen kan det innebära att stöket på gården minskar. Man avstår från att sparka sönder saker när mormor står på balkongen och tittar på. Balco har, precis som vid starten för 30 år sedan större delen av sin produktion vid huvudkontoret i Växjö. – Vi producerar allting från att svetsa stålet till att gjuta betongen i vår fabrik. Det ser vi som en styrka! Det finns mycket kunskap i företaget som våra kunder får nytta av, säger han, som också trycker på företagets flexibilitet. – På Balco är vi vana vid att presentera alla tänkbara alternativ och hitta olika lösningar som passar varje kund. Sedan är det upp till fastighetsägaren att välja.

Han ger också ett råd till fastighetsägare som står inför stora renoveringar: att tillsammans med Balco tidigt ta kontakt med kommunens bygglovshandläggare ger ofta en smidigare process. Balco kan naturligtvis bistå även med detta. – Vi är en trygg partner oavsett om det är en bostadsrättsförening eller handlar om hyresrätter. Vi gör allt från ax till limpa, från att komma med förslag tills det är färdigt och att vi tillsammans gör slutbesiktningen, sammanfattar Ljungman. Det är vad vi kallar ”Balconies for greater living”.

ANNONS

ANNONS ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

AI HJÄLPER FÖRETAG TILL FLER OCH MER LÖNSAMMA AFFÄRER Artificiell intelligens (AI) revolutionerar företagens marknadsföring. AI handlar om att träna datorn att själv upptäcka samband och mönster i stora datamängder. Det är algoritmer med bland annat neuronnät, där datorn genom att köra samma mängd data flera gånger om och om igen tränas att känna igen händelser. På så sätt kan datorn förutsäga vad som kommer att ske innan det inträffar. Därmed skapas möjligheter till fler och mer affärer där kunskapen om respektive kund är nyckeln till framgång.

det gäller att förutse framtida köpbe- solpaneler eller något annat. teenden. – Kunskap som bygger på kundens faktiska köpbeteende gör det så Den tjänst som Exakta Decision mycket lättare att göra kundspecifika erbjuder vänder sig i första hand till erbjudanden vid rätt tillfälle, som större och medelstora företag med ett sedan kan skickas på det sätt som omfattande kund- och produktregister. kunden föredrar – exempelvis e-post, Exakta Decisions kunder finns i dag SMS eller i form av ett traditionellt inom allt från byggmarknader till postalt utskick, säger Johan Leveen. företag i mediebranschen, reseföretag, – Med en gedigen kunskapsbas större återförsäljare av bilar och flera kan man också öka frekvensen och andra branscher. omsättningen på varje kund genom – Utgångspunkten är att det är särskilda erbjudanden som man vet enklare och billigare att sälja mer till är av intresse. På samma sätt kan man en redan befintlig kund än att ständigt väcka en kund som inte varit aktiv på försöka jaga nya kunder som man inte en längre tid till liv igen. Ju bättre man lär känna sina kunder har någon relation med sedan tidigare, – På det här sättet blir det också desto större är chansen att man kan understryker Johan Leveen. lättare att analysera resultatet av en Johan Leveen (VD), Jonas Baard (analyschef) och Johan Larsson skräddarsy erbjudanden som är mer kampanj för att ytterligare förbättra (teknikchef) på Exakta Decision. relevanta och som en följd av detta På det här sättet kan man skräddarsy nästa, påpekar Jonas Baard. leder fram till ett köp. sina erbjudanden, framhåller Johan En annan fördel med den analystjänst Allt bygger på att analysera kundens Leveen och Jonas Baard. Det låter logiskt, eller hur? – Det är inte särskilt troligt att en Exakta Decision utvecklat är att det är köpbeteenden genom att ta till vara – Det är också tanken bakom vår på den stora mängd fakta som finns i person, för att ta ett konkret exempel, enkelt och snabbt att komma igång. analystjänst som är baserad på AI, som alltid tidigare rest på en kulturre– Vårt system är generellt och det företagets egen kunddatabas. berättar Johan Leveen som är VD för – Det kan vara allt från vad kunden sa med buss till någon storstad plöts- enda som behövs är att fylla på med Exakta Decision. ligt skulle välja en sol- och badsemes- de fakta som företaget redan har i köpt tidigare, hur ofta man handlat – Med hjälp av vår tjänst blir det och när, till hur lång tid som gått mel- ter. Däremot är sannolikheten stor att sina system. Det behövs alltså inga också betydligt enklare för våra kun- lan varje köptillfälle. Den kunskapen han eller hon efter att ha varit i Prag, tekniska speciallösningar. När det der att få värdefull kunskap om varje tillsammans med annan information Wien och Paris skulle vara intresserad tidigare kunde ta upp till ett år innan kund ur sina affärsdata. I förlängning- om exempelvis ålder, inkomst och av att göra en resa till Budapest. man var igång går det nu på en måen skapar det förutsättningar för en nad eller mindre, säger Johan Larsson, boendeform ökar förståelsen om kuneffektivare och mer personlig markteknikchef, Exakta Decision. den, förklarar Jonas Baard, analyschef Och en kund som nyligen renoverat nadskommunikation där fokus kan sitt badrum är med största säkerhet på Exakta Decision. läggas på det som kunden upplever inte intresserad av erbjudanden på just – Ju mer information man har, desom intressant och relevant. badrum. Men däremot kanske på kök, sto mer träffsäker blir analysen när


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Kunskap ger bättre upphandling Ökad kunskap kring upphandlingen kan göra att våra skattepengar används betydligt bättre. Det menar Johan Lundvall på konsult- och utbildningsföretaget Colligio. Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för över 640 miljarder kronor, eller en sjättedel av Sveriges BNP. Det handlar alltså om mycket pengar, och dessutom om samhällsfunktioner som påverkar medborgarna på djupet. Trots detta brister det ofta på viktiga områden inom upphandlingen, enligt Johan Lundvall, VD på upphandlingskonsultföretaget Colligio. − Kunskaperna kanske finns, men vi ser att upphandlare har svårt att få tiden och resurserna att räcka till för att göra ett ordentligt förarbete. Resultatet kan bli en mindre bra användning av skattemedel samt ett avtal som ej ger leverans av de nyttovärden som egentligen efterfrågats, konstaterar Lundvall. Colligio har sedan 2008 hjälpt kommuner, landsting och myndigheter att genomföra upphandlingar. Företaget tar enbart uppdrag från upphandlarsidan, och har en bred kunskap om såväl de affärsmässiga som de juridiska delarna av upphandlingen. Johan Lundvalls erfarenhet är att fokus under senare år allt mer kommit att hamna på de juridiska aspekterna av upphandling. Upphandlare är rädda att göra fel och i förlängningen för att upphandlingen ska överprövas. Detta är begripligt, menar Johan Lundvall. Samtidigt riskerar man att missa andra aspekter än de rent rättsliga. − När vi får ett uppdrag av våra kunder så måste vi förstå vad deras verkliga behov är, och sedan hjälpa dem att tillgodose

detta på bästa sätt. Då är juridiken självklart något att förhålla sig till. Men det viktigaste är att skapa ett avtal som fungerar med leverantörer som är lämpliga, påpekar Johan Lundvall, och fortsätter: − Vår fördel är kombinationen av affärskunnande och upphandlingsjuridik. Vi har båda delarna. En viktig del av Colligios verksamhet är att erbjuda utbildning inom offentlig upphandling. Utbildningarna vänder sig i första hand till upphandlare, men kan vara värdefulla även för den som lämnar anbud i upphandlingar. Colligios utbildare är själva upphandlingskonsulter, med erfarenhet och hantverkskunnande inom upphandling.

Johan Lundvall, VD på Colligio.

handling trädde i kraft. Johan Lundvall menar att det är minst lika viktigt att hålla sig uppdaterad nu, eftersom det börjar utvecklas en praxis kring de nya reglerna. − Vår utbildning kan nu utgå Förutom fasta grundkurser och både från lagen och de rekomnischade kurser för byggentre- mendationer som finns och vår egen stora erfarenhet av uppprenadupphandlare, skräddarhandlingsuppdrag. Det blir en syr Colligio också utbildningsbra kombination, säger Johan paket utifrån kundernas egna behov. Utbildningen kan fördju- Lundvall. pa vissa delar av upphandlingen, till exempel hur man arbetar Mer utbildning räcker förstås med behovsanalys och förstu- inte alltid. Colligio kan då gå in dier och vilket värde dessa har. med konsultstöd i de delar som behövs. − Det är sådant som kunder − Kommuner som gör hundofta inte tänker på. I stället ger man sig rakt in i upphandlingen. ratals upphandlingar per år kan inte ta in en konsult för varje Men förarbetet är avgörande för en bra upphandling, påpekar upphandling. Men ofta kan Johan Lundvall, som konstate- man komma jättelångt med upphandlingsrådgivning. Vi kan rar att även upphandlare som finnas med i kanske tre till fem varit med länge kan behöva fräscha upp och uppdatera sina timmar per uppdrag med ett upphandlingsstrategiskt stöd, kunskaper. förklarar Johan Lundvall. Intresset för utbildning ökade något för ett år sedan, när den Colligio kan förstås också ta hela ansvaret för en upphandnya lagen om offentlig upp-

ling, när det behövs. Men Johan Lundvall trycker särskilt på hur ganska små insatser kan göra stor skillnad i upphandlingen, och när ett avtal ska följas upp. Just dålig uppföljning är, enligt Lundvall, den största orsaken till att en resultatet kan bli dåligt, trots att själva upphandlingen egentligen varit bra. Här kan kunskapen bli bättre. − När avtalet träder i kraft är det inte längre upphandlarnas ansvar, utan en annan verksamhet. Men många gånger finns det mycket i avtalet som man skulle kunna använda för att ställa krav på leverantören, fastslår Johan Lundvall. Colligio bistår också med tips och rutiner för olika delar av upphandlingsprocessen, inte minst för uppföljningen. − En två sidor lång lathund för hur avtalet ska nyttjas och vad som är det mest centrala i det kan vara till stor hjälp för dem i verksamheten som beställer varor eller tjänster från avtalet, påpekar Johan Lundvall.

Colligios utbildningar

Om Colligio

-

Colligio AB är en ledande konsult och samarbetspartner inom offentlig upphandling och bistår myndigheter, landsting och kommuner med all typ av stöd vad avser upphandling av varor och tjänster. Colligio erbjuder tjänster som upphandlingsstöd, samordnad upphandling, utbildning, upphandlingsjuridiskt stöd samt avropsstöd. Företaget har kontor i Falun, Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm.

Grundutbildning i offentlig upphandling, 1 eller 3 dagar Byggentreprenadupphandling, 1 dag Diplomerad upphandlare, 9 dagar Anpassade utbildningar. Innehåll, längd och upplägg planeras tillsammans med uppdragsgivaren utifrån dennes behov och önskemål.


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTMANINGAR – ANALYSSVERIGE.SE

”DET ÄR NU PROBLEMEN MÅSTE LÖSAS.” Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Isabella Lövin varnar för klimathoten. Samtidigt är hon optimistisk. Problemen är visserligen stora, men det finns lösningar och fler är på väg, säger hon. Dessutom kommer det att gynna svenska företag som satsar på klimatfrågorna nu. Det går knappast en vecka eller

dag utan att det kommer nya rapporter som på ett eller annat sätt beskriver hur jordens klimat förändrats och fortsätter att förändras. Dessvärre inte till det bättre. Utan tvärtom. – Det är klart att jag är orolig. Om utvecklingen fortsätter som hittills kommer det att sluta i en katastrof som kommer att påverka oss alla, säger Isabella Lövin. Tar vi inte hand om vår planet kommer det inte heller att finnas några förutsättningar för välfärd längre fram. Exempelvis visar en nyligen framlagd forskarrapport att antalet extrema väderhändelser ökat dramatiskt under senare år. – Tidigare drabbade torka och översvämningar främst länder i Afrika och Asien. Men nu drabbas också Europa och Nordamerika av torka i vissa delar och stora mängder regn i andra. Miljöpåverkan känner ju som bekant inga nationsgränser och är därför inget som vi kan ta lätt på. På samma gång säger sig Isabella

Lövin vara optimistisk. – Saker går att förändra och det pågår ett omfattande arbete. Medvetenheten om att vi, och då menar jag hela världssamfundet, måste göra något är stor, fortsätter hon. Uppslutningen runt Agenda 2030 är ett sådant exempel. Sammantaget handlar det om 17 mål som världens länder enats omkring. Det rör allt från miljöoch klimatarbete till fattigdomsbekämpning, kvinnors rättighe-

dagens utmaningar. – Se bara på utvecklingen inom bilindustrin. Vem kommer om några år att vilja köpa en bensin- eller dieseldriven bil när det finns bilar med elmotorer till priser som är överkomliga för de flesta? – Ett annat exempel är en satsning på solenergi. Solkraftparker har redan börjat dyka upp lite här och var och inom några år kommer det att vara ett vanligt inslag i landskapsbilden på samma sätt som det redan är i norra Tyskland, som har ungefär samma solläge som vi. Finns det då någon eller några

Isabell Lövin, klimat- och vice statsminister.

ter, allas rätt till utbildning och god hälsa, anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion, för att ta några exempel. – Många insatser behöver göras i länder som är mindre utvecklade, men det fråntar inte oss ansvar. Sverige satsar därför både på bistånd med en tydlig inriktning på vad som står i Agenda 2030, men också på konkreta åtgärder för att förbättra situationen i Sverige. – Vi får inte glömma bort att det är vi som lever i den utvecklade världen som står för den övervägande majoriteten av utsläpp, exempelvis av koldioxid. En omställning av samhället som är långsiktigt hållbart är därför absolut nödvändigt. – I dag är vi ett föregångsland inom miljöarbetet och det ska vi fortsätta att vara! När det gäller hälsa och utbild-

ning har reella framsteg skett. Barna- och mödradödligheten har minskat i hela världen och i dag går 9 av 10 av världens alla barn i skola.

”Vi lever som om jorden har oändliga resurser, och så är det ju inte.” På andra håll är utvecklingen inte lika positiv. – Antalet krig och väpnade konflikter i världen ökar. Något som i sin tur gör det svårare för människor att kunna stanna kvar. Resultatet blir stora folkomflyttningar, att många söker sig till tryggare och säkrare platser. Ett exempel på det är den migrationsvåg som sköljt över framför allt Europa under senare år, poängterar Isabella Lövin. Ett annat område där det finns mycket arbete kvar att göra handlar om demokrati. – Utvecklingen under senare tid har inte alltid gått i rätt riktning. Det kan vi se både på nära håll och längre bort.

På hemmaplan vill Isabella Lövin

framför allt framhålla nödvändigheten av att satsa på ett mer hållbart samhälle. – Vi måste minska koldioxidutsläppen och vi måste få en ökad användning av förnyelsebar energi. Regeringen har sagt att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och det kommer vi att klara. Jag tror dessutom att vi kommer att klara det betydligt tidigare än så. – Det finns redan tekniska lösningar på många av problemen och forskningen gör kontinuerligt nya landvinningar. Vad det handlar om är ett tekniksprång och som med alla genomgripande förändringar skapar det dessutom nya möjligheter, inte minst för företag att parallellt med den nya tekniken växa genom att nå nya och större marknader. – När debatten om freon var som störst menade industrin att det skulle ta tio år eller mer att få fram kylskåp utan freon. Men bara ett halvår senare fanns det första freonfria kylskåpet färdigt. På samma sätt är det med

frågor som oroar Isabella Lövin mer än något annat? – Jo, de senaste rapporterna om tillståndet i världshaven. Vi har länge vetat att föroreningarna varit omfattande och att mängden fisk drastiskt minskat som en följd av överfiske och miljöpåverkan. Men att haven är fulla av mikroskopiska platspartiklar som påverkar och förändrar livet i haven i grunden kom nog som en fullständig överraskning för de allra flesta, även för mig. En annan fråga som Isabella Lövin lyfter fram är våra konsumtionsmönster. – Vi lever som om jorden har oändliga resurser, och så är det ju inte. Om alla ska få del av välfärden i framtiden måste vi förändra vårt sätt att konsumera. Som politiker är det därför kanske vår viktigaste uppgift att göra det enkelt för människor att leva klimatsmart, avslutar hon. Text: Martin Westholm

KLIMATHOTET ANALYSSVERIGE.SE Klimatexperten: Vi måste nödlanda innan planet kraschar. Läs mer på Analys Sverige! ANNONS

Bygg för framtiden – välj trä www.setragroup.com

WOOD FOR LIFE


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Politiska beslut krävs för svensk vätgasutbyggnad Tekniken och kunskapen kring vätgasdrift finns redan. Nu behövs politiska initiativ för att komma vidare. Det anser Pär Teike, VD för företaget Cell Impact. Hur kan vätgasdrift bidra till framtidens energibehov? – Väte är ett av de vanligaste grundämnena vi har på jorden och i universum. Utsläppen vid vätgasdrift består enbart av vatten. I Sverige pratar vi gärna om våra biobränslen. Det är naturligtvis inte fel. Men vi kan inte stå vid sidan av en helhetslösning, vätgas, som lovar att leverera ett av de största bidragen till Parisavtalet. Enligt en rapport från organisationen Hydrogen Council kan vätgasen år 2050 svara för 18 procent av världens energibehov, minska koldioxidutsläppen med 20 procent och skapa 30 miljoner arbetstillfällen. Det är en enorm möjlighet. Sverige måste vara med här. Vilka är då utmaningarna med att använda vätgas som energikälla? – Kruxet med vätgas i dag är att det är ganska energikrävande att producera vätgas. För att spjälka vattenmolekyler måste man tillföra mycket energi. Å andra sidan: när man väl har vätgas och komprimerar det så håller detta för väldigt lång tid framöver. Om man kunde använda överkapacitet i det gröna energisystemet

för att producera vätgas och spara det, för att sedan använda det i industrin och dels leverera in det till transportsystemet, då har man en helhet som fungerar utmärkt. Med rätt politiska beslut kommer den här tekniken att få en fenomenal fart. Det här är verkligen en industri som skulle dra nytta av bra politiska beslut.

samarbetet H2 Mobility, ett konsortium av bilindustri, gasproduktion och återförsäljare, som har ett av världens mest ambitiösa infastrukturprogram.

Vad kan politikerna göra för att stimulera utbyggnaden av vätgasdrift i Sverige? – De kan stimulera innovation genom att tillföra pengar. Politiken måste vara Var har man kommit längst med utbygg- med och åtminstone till viss del finansiera naden av vätgasdrift? utbyggnaden av infrastrukturen för vät– Alla politiker som gör anspråk på att göra gastankstationer. Om man bygger vätgasnågot gott för klimatet borde ta sig en tankstationer måste de förses med vätgas. titt på Kalifornien. Där har staten drivit på Investeringarna kan få snurr på produkutbyggnaden och underlättat vätgasdrift. tutveckling och forskning. Vätgasen och Det beror naturligtvis på klimatfrågan, men tekniken runt den fungerar. Där finns inget också på den smutsiga luften. Resultatet mer att bevisa. Nu är det en fråga om skala har blivit ett fungerande ekosystem med upp och om att påbörja en resa för bättre personbilar, gaffeltruckar på fabriker och prestanda i alla led. i hamnar, och Toyota är på bettet med att Vad gör Cell Impact? ta fram lastbilar. I Kalifornien finns nu 30 Vi har en unik produktionsteknik för färdiga vätgasstationer, 30 i byggstadiet flödesplattor, som är nyckelkomponenter och ytterligare 60 tillstyrkta eller planerai bränsleceller för vätgasdrift. Vi de. Summan av detta är att det skapats ett har faktiskt marknadens mest kostnadseffektiva tillverkningsprocess för fungerande ekosystem för vätgas framför just flödesplattor, där plattorna formas allt runt Los Angeles. Även i Europa håller med en extremt hög hastighet. Vår ett antal städer på att konvertera bussar teknik gör det möjligt att uppnå den typ till vätgasdrift, till exempel Aberdeen, av mönster på flödesplattorna som till Köln, Riga och London. I Tyskland finns exempel bilindustrin vill ha.

Bränsleceller

Elektricitet

Bränslecellen är en energiomvandlare från vätgasens kemiska energi till elektricitet, som t.ex. kan användas i en bil. I bränslecellen reagerar vätgas och syrgas på ett kontrollerat sätt och skapar vatten och värme. Vid reaktionen genereras den elektricitet man är ute efter.

e

rm Vä

O2 Syre

H2 Foto: Richard Ström

Vätgas

H2O Vatten

Pär Teike, VD för Cell Impact.

www.cellimpact.com


Foto: Pressbild/Sveriges riksdag

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Sverigedemokraternas vallöfte:

Vi måste bort från låtsasjobben Oscar Sjöstedt (SD), talesperson i skatte- och finansfrågor.

När Sverigedemokraterna går till val 2018, gör de det med Oscar Sjöstedt som talesperson i skatte- och finansfrågor. Där har de nationalekonomen som står med ena foten i det hektiska politiska landskapet – och den andra foten i ett hus i Bergslagens skogar. Sverigedemokraterna har precis som andra riksdagspartier en jäktig tid framför sig. I september smäller det, då går landet till riksdagsval, och Sverigedemokraterna har siktet inställt på att ta en större plats på den politiska spelplanen. Partiet lockar väljare med en restriktiv migrations- och flyktingpolitik, äldrevård och hårdare tag mot kriminella. Men även med en ekonomisk politik som ska främja småföretag och löntagare. Oscar Sjöstedt är ekonomisk talesperson och fördjupar sina resonemang: – Vi vill skapa sysselsättning. Detta ska ske genom göra det attraktivt att arbeta, anställa människor och bedriva företag i största allmänhet. Den politik som regeringen har bedrivit, med skattesubventionerade låtsasjobb tror inte vi på. Alla inblandade vill ha riktiga jobb på riktiga företag. Lättare sagt än gjort, kanske. Därför utlovar Oscar Sjöstedt skattesänkningar för löntagare på 20 miljarder kronor per år. – Man kan kalla det ett sjätte jobbskatteavdrag om man vill, säger han. Målsättningen med skattsökningen är att göra det mer attraktivt att arbeta, även när man arbetar deltid, menar Oscar och utvecklar att deltidsarbete ofta leder till riktiga jobb. – Vi vill också sänka arbetsgivaravgiften med tio-elva miljarder kronor per år. Där riktar vi oss till de minsta företagen, för det är där jobben finns. Fyra av fem jobb kommer

från småföretag, därför vill vi göra det mer attraktivt för dem att anställa! Inspirationen till den ekonomiska politiken tar man bland annat från Storbritannien. Där har man infört ett system att man blir skatteskyldig först när man tjänar över 14 000 pund om året. – Det finns ett liknande system i Sverige, men där är gränsen betydligt lägre. Det skapar ett system där vi bestämmer människor som får en lön de inte kan leva på från första början, ändå ska de betala skatt. Vi tycker inte att det finns någon anledning att plocka skatt från en person som behöver söka bidrag för att klara sig.

”Vi är skeptiska till Arbetsförmedlingen i största allmänhet, den har utvecklats till en koloss som kostar enorma pengar utan att guida människor till jobb.”

En annan brinnande fråga är arbetsmarknadspolitiken. Även där är Sverigedemokraterna tydliga med att de inte är intresserade av skattesubventionerade låtsasjobb. – Vi är skeptiska till Arbetsförmedlingen i största allmänhet, den har utvecklats till en koloss som kostar enorma pengar utan att guida människor till jobb, säger Oscar och fortsätter. – Personligen känner jag inte någon som har fått jobb genom arbetsförmedlingen. Snarare tvärtom. Jag och Jimmie Åkesson var på studiebesök på arbetsförmedlingen för några år sedan, då fick vi frågan vad vi hade för erfarenhet av förmedlingen. Jag svarade

ärligt ”Det är första gången jag är här”. De blev chockade och undrade var jag hade hittat mina jobb. Rätt väg att gå i arbetsmarknadspolitiken enligt Sverigedemokraterna, är genom lärlingsjobb, riktiga jobb på riktiga företag, som Oscar säger. – Småföretagarna är nyckeln till framgången! När vi gjorde en undersökning, sa 75 procent av de tillfrågade företagen att gärna skulle ta emot en eller flera lärlingar under rätt premisser. Under hela våren och fram till den Almedalsveckan i Visby kommer Oscar tillsammans med resten av Sveriges politiker att jobba för fullt med att slipa på sin politik och vinna väljarnas förtroende inför riksdagsvalet i september. Sedan blir det några veckors ledighet, med fokus på kvalitetstid med sonen. – Sen är fullt fokus på valet. Jag har svårt att se att vi skulle backa, snarare kommer vi att bli en större maktfaktor när rösterna är räknade. Hur skulle du ställa dig till att bli finansminister i en framtida regering? – Jag är kluven. Det finns mycket jag vill förändra, men jag befinner mig redan nu i en offentlig roll som jag inte trivs med, säger Oscar och fortsätter. – Livet som politiker kommer till ett pris. Att jobba mycket som politiker, det har jag ingenting emot, men privatlivet tar sig en smäll eftersom man väldigt sällan är helt och hållet ledig, säger Oscar med eftertanke.


SolTech Energy Rätt positionerade på den växande solenergimarknaden SolTech Energy är Sveriges kanske mest spännande solenergibolag. Vi är ledande inom estetisk solenergi som kommer att dominera framtiden. Vår verksamhet i Kina växte med 650% förra året och gör stor nytta för klimatet. För investerare finns möjligheten att investera i vår aktie eller i våra solobligationer som i den senaste emissionen gav 8,75% i ränta under fem år. Välkomna.

Framtidens solenergi kommer från SolTech

GRÖNA OBLIGATIONER SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech, blev den 19 mars det första företaget att få en obligation noterad på Nasdaq Stockholms nya marknad – First North Sustainable Retail Bonds.

• Färgade solceller som utsmyckning • Semitransparenta solceller i fönster och balkonger • Solceller som fasadmaterial till samma pris som en putsfasad

SVENSKT BÖRSBOLAG

med över 14 000 aktieägare

Har köpt SolTech ShingEl till en fastighet i Uppsala. Den helt byggnadsintegrerade soltakpannan ersätter befintligt plåttak.

CO2

2 COCO 2

= 13 megawatt Solenergianläggningen hos vår kund JiangSu YangHe Brewery kommer att täcka 130 000 m2 tak vilket motsvarar 18 fotbollsplaner. Vårt dotterbolag i Kina ASRE, kommer att ha 308 mkr i intäkt över avtalets 20 åriga löptid.

CO CO 2 COCO 2

2

2

Vi har hittills investerat 411 mkr i Kina som sparar 44 388 ton CO2 per år. Vilket motsvarar utsläppet från 17 755 svenskars resor till Thailand.

Världens största solenergimarknad – vår hemmamarknad Till 2022 är målet 605 MW solenergi som täcker drygt 6 miljoner m2 fabrikstak, vilket motsvarar boytan för 37 500 svenska villor. Intäkterna för ASRE kommer då uppgå till ca 1 miljard kronor per år.

soltechenergy.com


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FASTIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

EFFEKTIV ENERGI BLIR VIKTIGARE FÖR FASTIGHETSÄGARE Foto: Pressbild/EEF

När man diskuterar framtidens energi så är det vanligt att enbart fokusera på de förnyelsebara energiformer som kommer att fylla en allt viktigare funktion i framtiden. Energieffektiviseringsåtgärder är en minst lika viktig del av omställningen till ett grönare samhälle. Potentialen för att öka energieffektiviseringen i Sverige är omfattande.

Hennes tips till fastighetsägare

EEF är en branschorganisation

för företag som arbetar med energieffektivisering i någon form. Det kan handla om alltifrån företag som erbjuder energikartläggningar till leverantörer av energisnål belysning. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige, bland annat genom att stärka fastighetsägares energieffektiviseringskompetens. – En av våra största satsningar just nu är att ta fram en auktorisation för våra medlemsföretag. Tanken är att auktorisationen ska göra det lättare för kunder att hitta erfarna och kompetenta leverantörer av utrustning,

till femtio procent. Energieffektivisering kan även ha hälsofördelar eftersom det ofta bidrar till en bättre luftkvalitet och andra faktorer som påverkar människors välbefinnande, säger Lotta Bångens. Detta är aspekter som vi i dag aldrig räknar in i våra kalkyler.

Lotta Bångens, VD på EEF.

konsulttjänster eller energieffektiviseringsåtgärder. Auktorisationen för företag som erbjuder energikartläggningar lanseras i november i år, därefter lanserar vi successivt auktorisationer för

”Energieffektivisering kan även ha hälsofördelar eftersom det ofta bidrar till en bättre luftkvalitet och andra faktorer som påverkar människors välbefinnande.”

fler yrkeskategorier, säger Lotta Bångens, VD på EEF. Ett annat system som kan hjälpa

fastighetsägare att genomföra åtgärder är vita certifikat, energieffektiviseringsvärldens motsvarighet till elbolagens gröna certifikat. Genom de gröna certifikaten förbinder sig energibolagen att leverera en viss andel förnybar energi. Målsättningen med de vita certifikaten är att företag ska förbinda sig att energieffektivisera upp till en viss nivå. Det är ett sätt för samhället att

”beställa” grön el respektive energieffektivisering. Just nu pågår en statlig utredning som tittar på frågan om Sverige bör ha vita certifikat. Ett starkt argument till att införa även vita certifikat är att det är betydligt billigare att spara en kilowattimme än att producera en ny kilowattimme med hjälp av grön el. – Energieffektiviseringsåtgärder fyller många funktioner. Det minskar förstås miljöpåverkan och hjälper ofta fastighetsägaren att spara pengar genom att sänka sin energiförbrukning, på lång sikt med uppemot trettio

är att inleda energieffektiviseringsarbetet med en energikartläggning som ger en ordentlig överblick över varje fastighets samlade energibesparingspotential. Nästa steg är att, med energikartläggningen som utgångspunkt, formulera en långsiktig åtgärdsplan, ungefär på samma sätt som man upprättar en systematisk plan för fastighetens löpande underhåll. – Ett tips till fastighetsägare är att inte underskatta driftpersonalens betydelse för att ni ska lyckas med era energieffektiviseringsåtgärder. Driftspersonalen befinner sig dagligen i huset och kan göra stor skillnad för hur fastighetsägarens energieffektiviseringsarbete ska fortlöpa. Text: Annika Wihlborg

FRAMTIDENS ENERGI ANALYSSVERIGE.SE Kommer morgondagens energi ifrån solen? Läs mer på Analys Sverige! ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Sverige behöver en bättre järnväg! Sverige behöver en bättre järnväg! Satsa på att använda dess infrastruktur bättre än idag! Satsa på attdigitalisering använda dess infrastruktur bättre Här skisserad i trafikproduktionen harän högidag! Här skisserad digitalisering i trafikproduktionen har hög effekt och kan göras i närtid till låg kostnad. effekt och kan göras i närtid till låg kostnad.

Idag talas Idag talasmycket mycketom omattattjärnvägen järnvägenhar harlåg lågpunktlighet, punktlighet,bristande bristandetrafikkapacitet trafikkapacitet den ofta drabbas av störningar. stora störningar. Det ropas efterbanor nya banor och attoch denatt ofta drabbas av stora Det ropas efter nya och ochbanunderhåll. ökat banunderhåll. ökat

En ryggrad i järnvägens transportproduktion, ekonomi och attraktivitet är att En ryggrad i järnvägens transportproduktion, ochatt attraktivitet är att kunna bedriva trafiken på ett effektivtekonomi sätt. Sättet sköta tågföringen både kunna bedriva trafiken på ett effektivt Sättet att sköta tågföringen vid trafikledningen och i självasätt. tågkörningen är idag otidsenligtbåde och vid ineffektivt. trafikledningen och i själva tågkörningen är idag otidsenligt och ineffektivt. Trafikledarna måste kunna göra effektiva trafikplaner i realtid och tågförarna i Trafikledarna måstekunna kunnauppfylla göra effektiva i realtid sin körning dessa trafikplaner planer exakt. Detta och kan tågförarna tyckas varai självklart, sin körning planer exakt. Detta kan tyckas vara självklart, menkunna så är uppfylla det långtdessa ifrån idag. men så är det långt ifrån idag. Med digitaliserade hjälpmedel för trafikplanering och körning kan Med digitaliserade hjälpmedel för trafikplanering ochtågtrafiken körning kan hanterastågtrafiken med hög precision och uppnå: hanteras med hög precision och uppnå:

järnvägen saknar system effektiv tågföring kommer mycket sällan upp i AttAtt järnvägen saknar system förför effektiv tågföring kommer mycket sällan upp i debatten, för att inte säga Det hög tid tänka nytt och modernt på där fördebatten, att inte säga aldrig. Det äraldrig. hög tid attärtänka nyttatt och modernt på detta område detta område därkan stora förbättringar kan till uppnås snabbt och till låg kostnad! stora förbättringar uppnås snabbt och låg kostnad!

trafik med punktlighet på sekundnivå trafik med punktlighet på sekundnivå effektiv hantering eventuella trafikstörningar effektiv hantering vid vid eventuella trafikstörningar ökad trafikkapacitet, minst i trånga sektorer ökad trafikkapacitet, inteinte minst i trånga sektorer aktuell trafikinformation till resenärer och transportköpare aktuell trafikinformation till resenärer ochoch transportköpare minskad miljöpåverkan (energi, ljud andra emissioner) minskad miljöpåverkan (energi, och andra emissioner) minskat slitage på fordon ochljud bana lägre slitage driftskostnader minskat på fordon och bana attraktivare och lägre driftskostnaderbilligare resor och transporter på järnväg

attraktivare och billigare resor och transporter på järnväg Den skisserade digitaliseringen, vilken f.ö. provats på Malmbanan, ger ett stort stegdigitaliseringen, till en väsentligtvilken effektivare trafikproduktion än idag. Den skisserade f.ö. provats på Malmbanan, ger Att ett införa stort befintlig steg till en väsentligt effektivare trafikproduktion änhängande idag. Att införa modern teknik på detta område är en lågt frukt,befintlig färdig att plockas! modern teknik på detta område är en lågt hängande frukt, färdig att plockas! Järnvägsbranschen, dess kunder och samhället har mycket att vinna på Järnvägsbranschen, dess kunder ochsvensk samhället har mycket att vinna på denna denna digitalisering. Den gör järnväg väsentligt attraktivare och digitalisering. Den gör svenskän järnväg väsentligt konkurrenskonkurrenskraftigare idag och ger ettattraktivare gott bidrag och till en hållbar utveckling! kraftigare än idag och ger ett gott bidrag till en hållbar utveckling! Till vänster dagens situation avseende trafikföringen på järnväg i Sverige. Till höger det nödvän-

Tilldiga vänster dagens situation avseende trafikföringen på järnväg i Sverige. Till höger det framtida tillståndet. Digitalisering med tillgänglig modern teknik är nyckeln! (Figuren är baserad på en illustration gjord av Andersson/Sandblad, Uppsala Universitet) nödvändiga framtida tillståndet. Digitalisering med tillgänglig modern teknik är nyckeln! (Figuren är baserad på en illustration gjord av Andersson/Sandblad, Uppsala Universitet)

Denna artikel är en del i vårt upprop Denna artikeloss är en del för i vårt Train Tango. Kontakta gärna merupprop information. (transrail@transrail.se) Train Tango. Kontakta oss gärna för mer

information. (transrail@transrail.se)


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Foto: Pressbild/UC

Foto: Sten-Åke Stenberg

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Oskar Bjursten, affärsområdeschef för kreditinformation på UC.

Nu blir tillträdesprocessen enklare. I portalen Tambur kan mäklare och banker kommunicera både effektivt och säkert.

TAMBUR GER SMARTARE TILLTRÄDEN

larna blir det ett sätt att interagera med bankerna, i stället för många olika som i dag, förklarar Oskar Bjursten, affärsområdeschef för kreditinformation på UC. En fastighetsöverlåtelse kräver Säkerheten är naturligtvis mycket kommunikation, mellan central vid en så stor affär som mäklare och banker och olika en fastighetsförsäljning. Genom banker emellan. För köpare och att all information samlas i ett säljare innebär kommunikationen slutet och inloggningsskyddat ofta en lång väntan på mäklarsystem blir det betydligt säkrare kontoret, innan alla kontakter och att utbyta information här än via kontroller är klara inför tillträdet. mejl och telefonsamtal, påpekar Oskar Bjursten. Men nu ska väntetiden kortas. I den nya webbportalen TamTambur är funktionellt så snart bur kan mäklare och banker köpare och säljare kommit överbåde samla all information som ens om en överlåtelse. Mäklaren behövs kring en fastighetsaffär. kan då kontakta de aktuella banPantsättning, befintliga lån, kökerna och sätta upp en transakpeskilling, lösenkostnader, tillträ- tion via portalen. desdag, köpares och säljares lån − Sedan är det säljarens och och lån som ska lösas är uppgif- köparens bank som kommer att ter som alla läggs in i portalen. agera. Man tar del av den inforDessutom kan banker och mäk- mation som finns, verifierar att lare kommunicera med varandra det är säljarens och köparens på ett smidigt och säkert sätt. bank och sedan utförs transaktionen, inklusive betalningen, Tambur har tagits fram i berättar Oskar Bjursten. samarbete mellan Affärs- och kreditinformationsföretaget UC, För den enskilde spar det tid att mäklarorganisationerna FMF allt sköts via Tambur. Målet är att och Mäklarsamfundet och åtta få ner tiden på mäklarkontoret bolånebanker. Och syftet är just från över en timme till omkring att öka såväl effektiviteten som en halvtimme. Även mäklarna kan säkerheten vid fastighetsaffärer. vinna både i tid och överskåd− Bankerna kommer att spara lighet. Men det är förmodligen mycket tid på det här, och får ett bankerna som kommer att märka standardiserat sätt att hantera den största effektiviseringen. en bostadstransaktion. För Mäk− Bankerna kommer att ha en

betydligt bättre kontroll över var i processen man är kring ett bostadsärende. Det går att systematisera och automatisera mycket av flödet. Många manuella steg försvinner, konstaterar Oskar Bjursten. Tambur har nu testats av ett antal mäklare och banker, och den 12 april lanseras tjänsten för alla. Tambur är helt kostnadsfritt för mäklarna och öppet för alla registrerade mäklare. Oskar Bjursten är övertygad om att många kommer att ansluta sig. − Det är ett jättestort intresse. Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet är med och är väldigt intresserade, berättar han. Åtta banker har varit med och utvecklat tjänsten. Förhoppningen är att även andra banker ska komma med. − Så fort vi har kommit ut med tjänsten är det fritt fram för andra banker att ansluta sig, säger Oskar Bjursten. På lite längre sikt är planen att Tambur också ska integreras i mäklarnas egna administrativa system. Redan i dag samarbetar UC med flera mäklarsystemleveratörer för att åstadkomma detta. − Vi har ett API där man kan ansluta sig som mäklarsystemleverantör. Men i steg ett kommer många av transaktionerna att göras genom webbgränssnittet,

säger Oskar Bjursten, och fortsätter: − Vi räknar med att detta växer över tid. Det tar säkert en stund innan hela marknaden använder Tambur, men vi kommer att trycka på för att det ska gå så fort som möjligt. Bakom Tambur står alltså UC och ett antal banker. Det är också UC som kommer att sköta driften av portalen. För Oskar Bjursten är det logiskt att kreditupplysningsföretaget utvecklar tjänster som den här. − Vi tillhandahåller tjänster till finanssverige. Det här är våra kunder. Just bostadsmarknaden, och särskilt de finansiella aktörerna inom bostadsmarknaden, är ett område vi satsar på, säger han. FAKTA TAMBUR Tambur är en portal som förenklar och effektiviserar administrationen i samband med bostadsköp. I Tambur samlas den information och kommunikation som behöver utbytas mellan banker och mäklare inför tillträdet. Portalen är öppen för alla bolånebanker och registrerade mäklare. För mäklare är tjänsten helt kostnadsfri.


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

ELON MUSK FÖRÄNDRAR VÄRLDEN ETT STEG I TAGET Han är superentreprenören, miljardären och företagsledaren som verkar ha övernaturliga krafter. Elon Musk behöver ingen sömn, ingen mat: Han verkar få energi och näring av de idéer som en dag i taget revolutionerar samhället vi lever i. Men där andra företagare drivs av en längtan efter pengar och framgång, verkar Elon Musks drivkraft vara att göra världen lite bättre och mycket mer hållbar.

– Mitt vardagsjobb innebär att jag

driver ett rymdtransportföretag som heter SpaceX. Vid sidan om det är jag styrelseordförande i Tesla Motors och hjälper teamet med att utveckla affärs- och produktstrategierna, säger Elon Musk som det vore vilket jobb som helst. Elon Reeve Musk föddes 1971 i

Pretoria, Sydafrika med amerikanskt pass. När han var tio började han använda ett Commodore VIC-20 för att lära sig dataprogrammering – två år senare sålde han sin egen kod ”Blastar” till tidningen PC. Där såddes fröet till en framgångssaga som inte på något sätt har stannat av sedan dess.

ningstjänsten fick ett enormt genomslag och köptes 2002 av Ebay för 1,5 miljarder dollar. Rymdresor för privatpersoner och

solenergi genom takpannor är några av de produkter Elon har skapat eller utvecklar, men mest känt är bilföretaget Tesla, döpt efter fysikern och uppfinnaren Nikola Tesla. Bilarna med det karaktäristiska T:et på fronten är banbrytande på många plan, men framför allt i eldriften och att bilarna är uppkopplade – och hur långt de har kommit i utvecklingen av den förarlösa bilen. Med den första teslaprodukten,

den högpresterande sportbilen Tesla Roadster i täten, har Tesla

”Jag försöker inte vara en räddare i nöden. Jag vill bara tänka på framtiden utan att bli ledsen.” Plattformen för det imperium som Tesla och Space X skulle bli, började med plattformen Paypal som Elon utvecklade tillsammans med sex kompanjoner. Betal-

gjort en anmärkningsvärd resa, från statussymbol för människor med mycket pengar till att leverera prisvärda bilar för barnfamiljer: Tesla Model S och X samt

Tesla Model 3. Detta var någonting Elon hade siktet inställt på redan 2006 när han skrev sin första MasterPlan. – Många är nog inte medvetna om faktumet att våra långsiktiga planer är att utveckla ett brett utbud av modeller, inklusive prisvärda familjebilar, sa Elon Musk i ett blogginlägg då. Drömmen blev verklighet med

Teslamodellen Tesla Model 3, en rymlig familjebil med ett utgångspris på 35 000 dollar. – Det är vad Tesla handlar om (och anledningen till att jag finansierar företaget). Vi måste bort från den koldioxidbrännande bildindustrin, mot en ekonomi med fokus på elenergi. Jag tror att det är den primära, men inte enda hållbara lösningen på koldioxidproblemet. Det är tydligt att miljö och håll-

barhet är någonting som driver honom och utvecklingen av de produkter som han beblandar sig med. Det handlar inte bara om eldrivna och smarta bilar – utan också effektiv och prisvärd utvinning av solenergi, som gjordes

genom Solar City. Solcellsföretaget började som en egen aktör, men integrerades in i Tesla för ett år sedan. Solenergi i allmänhet och energilagring i synnerhet är någonting som Tesla brinner för. Därför var det en självklarhet för Elon Musk att satsa på tekniken. Det är tydligt att Elon Musk har många strängar på sin lyra, och många har ställt sig frågan om superentreprenören har tid för att sova. Elon Musk själv har berättat under en ”Reddit Ask Me Anything” att han sover sex timmar per natt i snitt, men att han ibland har sovit på golvet i Teslas Fabrik för att bättre kunna inspektera bilarna som rullar av det löpande bandet.

en elektrisk skena och därigenom ta resenären från plats A till B, säger han.

Vad gör Elon när han är ledig?

Vad är det som driver Elon Musk?

Han skapar ett nytt företag, The Boring Company, men låt inte namnet lura dig. För att lösa problemet med trafikköer måste biltrafiken bli 3D-dimensionell, menar Elon. – Biltrafik i tre dimensioner innebär antingen flygande bilar – eller ett avancerat nätverk av underjordiska tunnlar. Självkörande fordon kommer färdas på

Ganska likt en tunnelbana? Både ja och nej. Fordonen kommer att vara betydligt mindre, dessutom kommer de färdas direkt från start till mål utan mellanstopp. Kommer detta blir verklighet? En testtunnel håller på att byggas i Hawtorne, Florida. – Det finns ingen gräns för hur många tunnlar man kan bygga – vi kan gräva mycket djupare än vad vi kan bygga på höjden. De djupaste gruvorna är mycket djupare än de högsta byggnaderna är höga, säger Elon Musk i ett Ted Talk i Maj 2017.

Hur orkar man jonglera så många bollar i luften samtidigt. Elon Musk svarar på frågorna som bara Elon Musk kan: – Jag försöker inte vara en räddare i nöden. Jag vill bara tänka på framtiden utan att bli ledsen.

Text: Hans-Peter Öhman

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Ystad hamn vill dominera i Skåne 2,2 miljoner färjepassagerare passerade Ystad hamn under 2017. Tillsammans med faktumet att godstrafiken har ökat till 3,6 miljoner ton per år, förstår man varför hamnen har visat rekordsiffror tre år i rad. – Vi kan se tillbaka på några fantastiska år med kraftigt ökade volymer, säger Björn Boström, VD på Ystad Hamn Logistik AB.

YSTAD HAMN LOGISTIK AB • Ystad Hamn Logistik AB, som ägs av Ystads kommun, är en av Sveriges största och snabbast expanderande hamnar. • Under 2017 ökade godsmängden med 3,3 procent till närmare 3,6 miljoner ton och antalet passagerare steg med 4,5 procent till närmare 2,2 miljoner. • Totalt passerade 569 000 personbilar och 253 000 lastbilar Ystad Hamn under 2017.

Och alla siffror pekar fortsatt uppåt. I flera år har man investerat i områdena i och omkring hamnen, vilket syns. Så sent som i höstas invigdes två nya områden för fordon och lager. – Vi fortsätter expansionen under 2018 med att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen, och det är den största kommunala investeringen hittills i Ystads historia, säger Björn Boström. – Det är en utmaning att hantera mer gods och fler passagerare på kortare tid. Därför har vi i nära samarbete med våra kunder identifierat och åtgärdat behov och flaskhalsar för att skapa en så effektiv, säker och hållbar hantering som möjligt i hamnen. Ystad Hamn är i dag ett viktigt nav i Östersjötrafiken, inte bara för Ystad utan även för regionen och landet som helhet.

– Vi är den största hamnen i Sverige med daglig färjetrafik till Bornholm och Polen, säger Björn Boström. På passagerarsidan är det framför allt Bornholmstrafiken som ökar kraftigt. – Allt fler danskar väljer att ta sig till och från Bornholm via Ystad och här ser vi stora möjligheter för en fortsatt tillväxt. Stor tillväxtpotential Ystad Hamn är Sveriges tredje största hamn mätt i färjepassagerarvolym. Bara Stockholm och Helsingborg har fler resenärer. Men även godshanteringen är omfattande – och fortsätter öka starkt. Tillväxten gäller framför allt gods till och från Polen, säger Björn Boström och fortsätter – Ystad fungerar som en naturlig länk mellan östra Europa och Skandinavien och med fler och större färjor finns goda förutsättningar för en fortsatt expansion. Ystad Hamn investerar tungt, bland annat i två nya färjelägen i ytterhamnen som kan ta emot fartyg på över 200 meter.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/Tesla

ANALYSSVERIGE.SE 19

FAKTA Namn: Elon Reeve Musk. Född: Pretoria, Sydafrika. Ålder: 46. Yrke: Superentreprenör och uppfinnare. Visste du att: Elon Musk har en förmögenhet på 150 miljarder kronor, enligt Forbes.

ANNONS

Vi visar vägen. I hela Sverige dygnet runt.

www.trafiksystem.com


BÄSTAFÖRVÄN ALLTID UNDERBARASMARTA

ALLTID DÄR

FAVVO HJÄLPSAM

SNÄLL BUNDIS DU&JAG SKRATTIGA LYSSNAR DU ÄR BÄST INGEN SOM DU LITA PÅ TALA OM ALLT ROLIG MINNEN ÄRLIG SCHYSST SPECIELL THE GREATEST

FÖR DIG

VI MOT VÄRLDEN

LOVE OMTÄNKSAM

Samhällsfastigheter har hamnat i köp- och säljkarusellen. Själva köper vi gärna, men vi säljer aldrig. För vi vill vara kommunernas bästa vän. Idag är vi kompis med drygt hälften av landets kommuner. Vill du också ha en ny kompis som vårdar och utvecklar relationer? Passa gärna på och säg hej under Almedalsveckan, vi träffas på Värdshuset Lindgården tisdagen den 3 juli mellan kl 14–16. Eller slå gärna en signal till vår Vd Lars Holm på 070-897 44 09. Varmt välkommen!

Samhällsfastigheter för allas bästa


Foto: Mr Palm

Illustration: Mr Palm

Illustration: Mr Palm

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL INNEHÅLL

Gemensam gård med gemensamma odlingstäppor och ett orangeri, ett koncept framtaget av I am Home i samarbete med E/S-A Arkitekter. Niklas Andersson, vd på I am Home.

FRAMTIDENS ATTRAKTIVA BOENDE BASERAS PÅ DELNINGSEKONOMI OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR Merparten av alla nyproducerade bostäder som byggs i Sverige idag vänder sig till barnfamiljer, kapitalstarka eller seniorer utan barn. Samtidigt är nyproduktionshyrorna på en nivå som många inte har råd med. Framtidens bostadskoncept som är attraktivt och tillgängligt för många baseras därför på effektivt industriellt byggande, smarta delningslösningar, flexibla utrymmen och en utformning som främjar social gemenskap. – En traditionell bostad innehåller många ytor som sällan eller aldrig nyttjas. Det tycker vi är synd. Förutom att en outnyttjad yta kostar lika mycket att bygga och bo på så påfrestar den också miljön helt i onödan. Vår ambition är att låta människor bo bättre till en lägre kostnad. En viktig målsättning för oss är att åstadkomma en bättre matchning mellan behov och efterfrågan på bostadsmarknaden samt att förnya och utmana den trögrörliga byggbranschen genom att bygga bra boende för fler. Genom att samnyttja ytor som bara används ibland, kan kvalitéer som vanligtvis förknippas med villaboende erbjudas inom ramen för en attraktiv boendekostnad, säger Niklas Andersson, vd på I am Home. I am Home startades 2015 utifrån tanken att alla hem och familjer ser olika ut och därför har olika behov och önskemål. Målsättningen är att förändra och revitalisera den förlegade byggbranschen. De bostäder som I am Home bygger erbjuder såväl kortsiktig som långsiktig flexibilitet med exempelvis flyttbara väggar och extrarum utanför lägenheten. Utgångspunkten är alltid de boendes behov. Tillför mervärden till ett lägre pris än annan nyproduktion – Uppskattningsvis mellan 30 och 50 procent av Sveriges hushåll är varken någon traditionell

kärnfamilj eller seniora par utan barn. Medan många byggföretag fortfarande bygger bostäder enligt 50-talets familjeideal så har vi istället valt att bygga bostäder för frånskilda familjer med växelvis boende, singelhushåll och andra målgrupper som de flesta andra byggföretag förbiser, säger Niklas Andersson. Lösningen är flexibla och yteffektiva lägenheter med fler delade funktioner. Det är hållbart ur såväl socialt och miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. Samtidigt tillför det fler mervärden till bostaden, till ett lägre pris än andra nyproducerade lägenheter.

”Vi är övertygade om att intresset för att dela alltifrån bilar via bilpooler till gemensamma utrymmen är stort och kommer att öka än mer framöver.”

Delningsekonomi är en viktig faktor i framtidens boende. En annan är att introducera ett mer industriellt byggande, vilket pressar byggkostnaderna och möjliggör en hyresnivå på nyproducerade lägenheter som är överkomlig och attraktiv för fler. Boendekoncept som främjar social gemenskap – Vi är övertygade om att intresset för att dela alltifrån bilar via bilpooler till gemensamma utrymmen är stort och kommer att öka än mer framöver. Många värdesätter exempelvis möjligheten att ha tillgång till ett bokningsbart extrarum, ett plusrum som är tillgängligt för samtliga boende. Rummet blir som en förlängning av den egna bostaden och kan exempelvis användas som hobbyrum eller som ett rum för umgänge, säger Niklas Andersson.

www.iamhome.se

Via sina boendekoncept strävar I am Home efter en arkitektonisk utformning som främjar samvaro och social gemenskap mellan de boende. Det handlar bland annat om att utforma gemensamma utrymmen på ett sådant sätt att de främjar naturlig och otvungen kontakt grannar emellan. Ett traditionellt trapphus kan exempelvis ersättas med entréer som påminner mer om foajéer eller lobbys, vilket ger en mer välkomnande känsla och även öppnar upp för social gemenskap mellan de boende. Även de gemensamma gårdsutrymmena utformas för att på olika sätt främja gemenskap och uppmuntra till naturliga kontakter i vardagen. Ytterligare en målsättning för I am Home är att bidra till en social diversifiering i sina bostadsområden genom att bygga för så många olika målgrupper som möjligt. Flexibla väggar möjliggör effektiva bostäder – Eftersom byggkostnaderna är höga är det viktigt att varje kvadratmeter verkligen har en specifik funktion och nyttjas på ett optimalt sätt i en nyproducerad lägenhet. I vårt koncept ingår därför en lösning med flexibla och flyttbara väggar som gör det möjligt att anpassa lägenhetens utformning utifrån de boendes dagsaktuella behov. Ibland vill man kanske öppna upp ytorna lite mer, exempelvis om man har gäster hemma. Andra gånger känns det bättre att dela av så varje familjemedlem får ett rum dit de kan dra sig tillbaka. Med flexibla väggar är dessa anpassningar möjliga och enkla att genomföra, säger Niklas Andersson. I am Home bygger för närvarande lägenheter enligt sina boendekoncept i bland annat Kalmar och kommer att starta upp flera nya bostadsprojekt runtom i landet de kommande åren. Under årets Almedalsvecka kommer I am Home att visa upp de högkvalitativa prefabricerade volymelement som används när lägenheterna byggs.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FASTIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Hyresgästföreningens

Foto: Christian Gustavsson

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ALLA SKA HA RÄTT TILL ETT TRYGGT HEM Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande.

Otrygga boenden hämmar både människors möjligheter och samhällets utveckling, menar Hyresgästföreningen, som vill uppgradera hemmet som rättighet.

− Hemmet är inte bara fyra väggar.

Det är där vi lever våra liv. Det ska vara en plats som är trygg och som ska kunna förändras utifrån livets olika skeden.

Det säger Hyresgästföreningens

ordförande Marie Linder. Hon vill lyfta bostadsfrågan från den snäva diskussionen om olika upplåtelseformer och vilken typ av bostäder som byggs. I stället borde vi diskutera allas rätt till ett tryggt hem. Och här finns stora brister i dagens Sverige. − Alldeles för många i Sverige har i dag otrygga boenden, med andra− och tredjehandskontrakt.

Många är också trångbodda och en del betalar väldigt mycket för sitt boende, säger hon. Bostadsbristen syns tydligt i

statistiken. 255 av landets 290 kommuner uppger att de har brist på bostäder, framför allt på hyresrätter. − Bostadsbristen blir ett hinder både för människors möjligheter och för samhällets utveckling. Här är hyresrätten otroligt viktig, eftersom det är en flexibel boendeform som inte kräver stora kontantinsatser, påpekar Marie Linder. Samtidigt som allt fler, särskilt i

storstadsregionerna och på högskoleorter, har svårt att hitta en bostad byggs det paradoxalt nog mer än på mycket länge. − Problemet är att det har

“Problemet är att det har byggts för en viss målgrupp, de med väldigt tjocka plånböcker.”

byggts för en viss målgrupp, de med väldigt tjocka plånböcker. Det som behövs är ett bostadsbyggande människor har råd att efterfråga, säger Marie Linder. Hyresgästföreningen har flera idéer om hur man kan få ner kostnaderna för bostadsbyggandet. Ett statligt investeringsstöd har redan införts, men det kan

ÄR DITT BETEENDE EN ÄR FRAMGÅNGSFAKTOR DITT BETEENDE EN FRAMGÅNGSFAKTOR ELLER EN FÄLLA FÖRELLER DIG OCH DITT TEAM? EN FÄLLA FÖR DIG OCH DITT TEAM?

också behövas att staten går in med förmånliga topplån till dem som bygger hyresrätter. Kommunerna kan bidra genom att reservera tomtmark för hyresrätter och erbjuda tomträtter. Många av Sveriges äldre bostäder,

de som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, står i dag inför omfattande renoveringar. − Vi ser att renoveringarna med efterföljande stora hyreshöjningar ställer till problem framför allt för äldre och för ensamstående föräldrar, säger Marie Linder. För att minska de negativa följ-

derna av renoveringar föreslår Hyresgästföreningen att det införs skattefria underhållsfonder och ROT-avdrag för hyresrätter.

IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument som hämtar information från personer som möter dig i olika som hämtar information från sociala personer som möter dig i olika sociala sammanhang. sammanhang. Den IDI-profi vi tar fram – tillsammans med ÄR DITTl som BETEENDE FRAMGÅNGSFAKTOR ELLER EN FÄLLA FÖR DIG OCH DITT TEAM? Den EN IDI-profi l somvåra vi tar fram – tillsammans med våra handledares pedagogiska kompetens – ger dig en lärupplevelse som – ger dig en lärupplevelse som handledares pedagogiska kompetens IDI kommer – Interpersonal Dynamics – är ettandra beteendeinstrument som hämtar information från personer som möter dig i olika sociala sammanhang. du att ha nytta av om inventory du förstå hur seravdig, duvill kommer att ha nytta omförstå du vill förstå hur andra ser dig, förstå andras beteende och vill utveckla din förmåga tilloch samarbete och din förmåga till samarbete och andras beteende vill utveckla Den IDI-profil som vi tar fram – tillsammans med våra handledares pedagogiska kompetens – ger dig en lärupplevelse som du samspel med andra. samspel med andra. kommer att ha nytta av om du vill förstå hur andra ser dig, förstå andras beteende och vill utveckla din förmåga till samarbete och samspel med andra. Nu är vi fler än 320 licensierade handledare i Sverige. Nu är vi fler än 320 licensieradeNu handledare i Sverige. är vi fler än 320 licensierade handledare i Sverige.

BESÖK WWW.IDI.SE OCH LÄS OM HUR IDI GÖR OCH NYTTA FÖR BESÖK WWW.IDI.SE LÄS OM HUR IDI GÖR NYTTA FÖR Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm +46-8-7567035 INDIVIDER OCH ORGANISATIONER +46-8-7567035 INDIVIDER OCH ORGANISATIONER

Ett annat förslag är en förändrad beskattning, så att hyresrätten likställs ekonomiskt med ägt boende.

Marie Linder bor förstås själv i hy-

resrätt. Hon trivs och uppskattar särskilt den sociala gemenskap och blandning av människor som kan uppstå. − Du ska kunna bo i hyresrätt under en kortare period eller i hela ditt liv. För att det ska vara möjligt så måste det finnas tillräckligt med hyresrätter att efterfråga, sammanfattar hon. Text: Ulrika Öster

HUR BOR DU? ANALYSSVERIGE.SE Bostadsrätt eller hyresrätt? Diskutera med oss på Analys Sverige!

ANNONS


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Briggen Tre Kronor seglar för Östersjön Foto: Sture Haglund

Foto: Ulrika Öster

Hållbarhetsarbete under två decennier

Tre Kronor af Stockholm i Gryts skärgård

Anders Mannesten, VD Briggen Tre Kronor.

mångdubblats. Skolklasser, privatpersoner och företag har genom åren följt med på färderna över det vackra, men hotade innanhavet. I år hålls det åttonde Östersjöseminariet, som vanligt sänt av SVT, och lika länge har man drivit frågan under Almedalsveckan i Visby. Briggen Tre Kronor af Stockholm är i sig själv ett − På sju år har vi gått från att vara fartygsbyggare bevis för att det går att åstadkomma det omöjliga. Ett segelfartyg på över 300 ton, byggt på 2000−ta- till att bli en stark röst i miljödebatten för hela Östlet av envisa entusiaster enligt gammal teknik, och ersjöregionen, säger Anders Mannesten, och tillägger med stöd av olika välgörare, med hållbarhet i fokus att uppgiften tyvärr känns mer och mer viktig. redan från start. − Många sa att vi gav oss in på ett omöjligt projekt. Men det gick, och nu firar vi 10-årsjubileumet av vår jungfrufärd. sammanfattar Briggen Tre Kronors VD Anders Mannesten. Tanken på att bygga ett segelfartyg föddes bland Förutom seminarier har det också blivit flera en grupp fartygsentusiaster i Stockholm under Östersjöutställningar som turnerat runt i landet. 1990−talet. Drömmen blev till konkreta planer, Störst blir förstås uppmärksamheten när utställoch ett långt arbete inleddes. ningen och skeppet kan mötas. Redan ritningarna ställde till problem. Båtbyggande under 1800−talet vilade på muntlig kunskap − Det skapar trovärdighet när ett segelfartyg i trä hos skickliga båtbyggare, inte på ritningar. Rädd- kommer in och pratar hållbarhet, konstaterar Anders Mannesten, och fortsätter, med något förälskat ningen blev en väldokumenterad beställning från i rösten: marinen på briggen Gladan från 1850−talet. − Det finns inget som hon, ett så stort och 2005 sjösattes och döptes Tre Kronor av kronprinsessan Victoria, och 2008 var det äntligen dags vackert träfartyg. Hon väcker uppmärksamhet. Vi tar vara på intresset och förädlar det med inforför jungfruseglingen runt Östersjön Sedan dess har hon sammanlagt seglat en sträcka motsvarande mation kring Östersjön och vad du som individ kan göra för att hjälpa till i arbetet. Samtidigt lär Stockholm−Kap Horn i Östersjön, varje år. vi nya ungdomar att segla brigg och säkrar kontinuiteten i besättningen. Seglar för hållbara hav Insikten om att Östersjön verkligen är hotad växte I samband med mässan Baltic Sea Future i mars invigde Briggen Tre Kronor en ny utställning om fram ungefär samtidigt som Tre Kronor inledde sina resor. 2011 föddes initiativet Hållbara hav, Östersjön. Den är uppbyggd i en hypermodern trailer som en ny partner, SEAROOM, ställt till med Stockholms universitet som partner. Samförfogande. ma år hölls det första seminariet om Östersjöns − Nu kan vi träffa många fler. Vi kan köra traitillstånd och vilka insatser som borde sättas in, lern rakt in på skolgården, och låta hela skolan ta seminariet hölls vid briggens hemmakaj, i Koldel, förklarar Anders Mannesten. skjulet på Kastellholmen. Samarbetet mellan briggen och universitetet har Målet är att utställningen under 18 månader ska besöka alla Östersjöns nio strandstater. Vid sedan fördjupats, och kontakterna med maktalla större tillfällen ska utställningen och briggen havare och vanliga medborgare runt Östersjön

stråla samman i hamnarna. Briggen Tre Kronor satsar också hårt på att nå ungdomar, bland annat i det nya projektet ”Knack-knack” där ungdomar specialutbildas för att sedan sätta press på etablissemanget och föra kunskapen vidare till flera ungdomsgrupper.

Briggen Tre Kronor är fartyget som enligt många inte skulle gå att bygga. Nu seglar hon framgångsrikt på sitt tionde år för en friskare Östersjö, och vill ha fler med på resan.

”En investering i briggen ger mångfaldig utdelning”

Tiden har kommit ikapp Briggens verksamhet finansieras genom seglingar med betalande passagerare, men också via fonder och stiftelser som ger viktiga bidrag. Ett tredje ben är stöd från företag som vill vara med och arbeta för Östersjön. Här upplever Anders Mannesten ett växande intresse. Bland partnerföretagen finns i dag Länsförsäkringar Stockholm, Takeda Pharma och Tallink Silja, och briggen söker aktivt fler partners. I månadsskiftet mars-april genomförs därför en nyemission. − Tiden börjar komma ikapp vårt ”hållbarhetstänk”, som i princip startade med bygget 1997. Jag är så oerhört glad att vi har lyckats hålla ut ekonomiskt. Nu vill vi framåt och nå ut internationellt på ett bättre sätt, säger Anders Mannesten och avslutar: − En investering i briggen ger mångfaldig utdelning – för ungdomar, för Östersjön, för ägarna och möjliggör att Briggen Tre Kronor kan segla i 100 år!

FAKTA ÖSTERSJÖN Östersjön är i dag ett av världens mest förorenade innanhav. Döda havsbottnar, övergödning och utfiskning är några av problemen. Trots att samtliga strandstater redan år 2007 enades om insatser för att rädda Östersjön, har allt för lite hänt. 2018 var endast 16 av 58 mål uppnådda, enligt Världsnaturfonden.

Titta gärna in på www.briggentrekronor.se och lär dig mer om Östersjön och var du kan möta briggen under 2018.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS

Snart flyttar pass och körkort in i mobilen

Konstantin Papaxanthis, borde veta om någon. Scytáles arbetar just

Konstantin Papaxanthis, VD Scytáles.

med att utveckla teknik för mobil identifiering av personer och objekt. Och de är närmare ett genombrott än många tidigare har anat. – Det hela handlar om att göra det enklare – och smidigare. När du kommer fram till passkontrollen kommer du att plocka fram din mobiltelefon istället för det gamla passet. En terminal kommer att läsa av din mobiltelefon – och systemet kommer läsa av ditt ansikte, fingeravtryck och digitala signatur för att säkerställa din identitet. Eftersom digital teknik sköter verifieringen av informationen kommer det gå mycket snabbare än dagens passkontroller. – Överföringen av information sker i

Foto: CandyBox Images

Samhällets krav på säkerhet ökar hela tiden. Som ett led i detta behöver vi som medborgare kunna legitimera oss oftare, genom pass, körkort och olika ID-kort. De uppgifter som finns i våra identitetshandlingar är sårbara, och skyddet av dem är en privat och nationell angelägenhet. Även om det blivit allt svårare att förfalska värdehandlingar är det fortfarande möjligt för den som har tekniken och vet hur man gör. Dessutom är det enkelt att stjäla ett körkort eller ID kort och därmed också en annan persons identitet. – Tiden då våra värdehandlingar består av papper och är sårbara för stöld är snart förbi. I en snar framtid kommer ditt pass och ditt körkort nämligen ha flyttat från plånboken, in i din mobiltelefon, säger Konstantin Papaxanthis som är VD för utvecklingsbolaget Scytáles.

polisen och tullen, som ska kontrollera vem som reser in och ut ur landet, understryker Konstantin Papaxanthis. Man kan också följa en persons resvägar.

Foto: Anastasia Papaxanthis

I en inte allt för avlägsen framtid kan du glömma både passet och körkortet hemma när du ska ut och resa. För du kommer alldeles säkert att ha mobilen med dig. Där kommer också all information att finnas som visar att du är du och ingen annan.

realtid och endast på kort avstånd och då en mobil enhet inloggad i ett verifieringssystem efterfrågar informationen. Allt går på bråkdelen av någon sekund. Systemet förutsätter dock att informationen, precis som nu, lagras på ett säkert sätt hos den myndighet som har ansvaret för detta, säger Konstantin. Fördelarna med ett virtuellt ID i mobilen är många. Inte minst blir det mycket svårt att förfalska ID- och körkort än vad det är i dag. – Dessutom underlättar det arbetet för myndigheterna, exempelvis gräns-

Han fortsätter: – Tekniken skulle också kunna underlätta identifiering vid många andra tillfällen. Till exempel skulle en polis snabbt kunna göra en slagning för att identifiera dig, i fall du har blivit av med körkortet eller finns med i något av polisens register. Andra tillfällen som tekniken skulle underlätta identifieringen är vid läkarbesök eller när man ska hämta ut paket från posten. Man skulle också kunna läsa in annan information, exempelvis om man är donator, blodgrupp, läkemedel, andra sjukdomar. Det är information som har betydelse i fall man behöver akut sjukvård. Intresset för den nya tekniken är stort runt om i världen. Framför allt USA och Nederländerna ligger långt framme, liksom Sverige. – Vi på Scytáles jobbar intensivt med de här frågorna. Vi är också övertygade om att det här är framtidens sätt att kunna identifiera sig. Det skulle förvåna mig mycket om den här tekniken inte används redan om några år, avslutar Konstantin Papaxanthis. ANNONS

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS

DE KNYTER IHOP E-HANDELN MED DEN FYSISKA BUTIKEN E-handel och fysiska butiker ska inte ses som konkurrenter. Tvärt om. Med rätt strategi kompletterar de varandra och skapa merförsäljning och fler nöjda kunder. Med jämna mellanrum kommer ödesmättade utsagor om att den fysiska butiken står inför sin förestående hädanfärd. Naturligtvis är det inte så. – Men utvecklingen går trots allt mot att allt fler gör allt mer av sina inköp på nätet och att den fysiska butiken får en delvis annorlunda roll, både som showroom och förlängt e-handelslager, säger Sten Selin, VD för Viskan i Borås som under lång tid framgångsrikt utvecklat e-handelsplattformar för flera kedjeföretag.

Sten Selin, VD för Viskan i Borås.

fysiska butikerna med e-handel. – Mycket talar också för att e-handel och fysiska butiker kan ge draghjälp till varandra.

möjligheter finns en stor potential, säger Sten Selin. Samtidigt ska man komma ihåg att konkurrensen ökar, inte minst från utlandet när man lika enkelt och smidigt Drivkraften i digitaliseringen ofta kan köpa samma produkt var ligger hos konsumenterna som fått som helst i världen. helt nya vanor och möjligheter att Bland kunderna finns i dag JC, informera sig om varor och priser Det Viskan gjort till något av Hemtex, MQ, Guldfynd, Accent innan köp. sin specialitet är att knyta ihop och Lager 157. Den utvecklingen ökar konkure-handel med fysiska butiker och – Handeln är helt klart i förrensen och pressar ner priser och därmed skapa synergier för ökad ändring och styrs i dag av konsuvinster. Samtidigt möjliggör digilönsamhet, men också för en menternas nya sätt att shoppa. taliseringen effektivare affärsmo- bättre kundupplevelse, snabbare Kunderna kräver av företagen att deller, ett bredare varuutbud och leveranser, enklare returförfarande ska ge samma service i både ökade möjligheter till att ha rätt de och förbättrad kommunikation den fysiska butiken och på nätet. I sak på rätt plats i rätt tid. med sina kunder. framtiden kommer därför mycket – För de handelsföretag som – Med vår plattform har företaatt handla om att integrera de kan ta tillvara på digitaliseringens gen full kontroll på lager, logistik

och kundreskontra, förklarar Sten Selin. Konkret kan det innebära att en vara som en kund beställt skickas från centrallagret, men varan kan också plockas och skickas direkt från en av kedjans butiker. – På så sätt kan personalen i de fysiska butikerna integreras i e-butiken samtidigt som personalens tid kan användas mer effektivt. Personalen i de fysiska butikerna kan också användas för en effektivare hantering av returer, som för många e-handelsföretag är en kostsam procedur. Intressant nog, har det visat sig att många e-handelskunder väljer att hämta ut det de handlat på nätet i fysiska butiker. Man skulle kunna tro att de hellre av bekvämlighetsskäl ville få varorna hemskickade, men så är det inte alltid. – En förklaring kan vara företaget kan erbjuda fraktfri leverans till butiken eftersom man ändå ska leverera varor dit. Ett annat skäl kan vara att man ska uträtta andra ärenden och att man på så sätt slipper passa tider för när ett bud ska komma, menar Sten Selin.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

En bransch i förändring Den snabba teknikutvecklingen och ett ökat hållbarhetsfokus skapar nya förutsättningar för bygg- och installationsbolagen. Assemblin, ett av Nordens ledande installationsbolag, ser just nu en bransch i stor förändring.

Den snabba teknikutvecklingen innebär att fastigheter generellt sett blir mer och mer installationstäta och komplexa. I riktigt tekniktunga fastigheter, som till exempel sjukhus, är det i dag inte ovanligt att installationskostnaden ligger på samma nivå som byggkostnaden. Det innebär att installatörens roll förändras, och att efterfrågan på kvalificerad ledning och samordning av alla installationer i ett projekt ökar. ”Vi får allt fler multidisciplinära förfrågningar och driver just nu ett flertal stora samordnade installationsprojekt. Några exempel på nyligen genomförda projekt där ett multidisciplinärt arbetssätt tillämpats är Quality Hotel i Malmö, C4 Shoppingcenter i Kristianstad, Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt en stor grundskola i Varberg,” berättar Fredrik Allthin.

Fler tillämpar hållbarhetstänk utifrån livscykelperspektiv

En annan drivkraft till förändring är att många beställare väljer att tillämpa ett mer långsiktigt hållbarhetsperspektiv och tittar på fastighetens hela livscykel. ”De stora byggbolagen är duktiga på att ta ansvar för att deras byggprocesser är hållbara och att det finns ett hållbarhetstänk vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och mångfald under byggtiden. De är också ledande på att använda sig av miljöcertifieringar som Breeam, Leed, Miljöbyggnad och Svanen. För vår del är det intressant att allt fler beställare även fokuserar på fastighetens förvaltningsfas och tillämpar ett mer långsiktigt livscykelperspektiv. Här har vi mycket att bidra med,” säger Fredrik Allthin. För att lyckas krävs en nära samverkan mellan byggföretag, installatör, driftföretag och fastighetsägare. ”Det räcker inte att en part har ett bra hållbarhetstänk. För att det ska fungera i ett större sammanhang krävs en nära samverkan mellan flera parter. Först då kan man verkligen få till hållbara lösningar utifrån ett livscykelperspektiv. Vi har mycket goda erfarenheter av tidig samverkan vilket ger förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar.”

Avancerade visualiseringar med hjälp av BIM

Ett annat utvecklingsområde är möjligheterna med digitala verktyg, inte minst för avancerade visualiseringar. Assemblin ligger i framkant när det gäller att använda sig av BIM, Building Information Modelling, när de projekterar och genomför tekniska installationer i en fastighet. Med hjälp av 3D-teknik skapar man en modell för samtliga installationer som ska genomföras i fastigheten, och på så vis kan man enkelt visualisera samtliga installationer i 3D. ”När bygg och samtliga installationsdiscipliner finns med på en och samma 3D-modell löper installationsarbetet betydligt smidigare än om varje enskild aktör skapar sina egna ritningar. Det är också möjligt att redan på ritningsstadiet upptäcka eventuella krockar mellan olika discipliner

och installationer som ska genomföras. Det spar mycket tid och pengar att kunna identifiera och förebygga dessa krockar på ett så tidigt stadium som möjligt,” förklarar Fredrik Allthin. BIM kan också användas för att få en effektivare drift och förvaltning om det kompletteras med beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i byggnader och anläggningar. ”Fördelarna om alla aktörer använder samma språk är enorma. Ett mycket intressant branschgemensamt utvecklingsprojekt som pågår just nu är CoClass, som är ett nytt digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige. Även CoClass utgår från BIM.” ”Det råder en allmän uppfattning om att byggbranschen ligger steget efter många andra branscher i sin digitaliseringsutveckling, men det är definitivt på väg att ändras. Vi på Assemblin har jobbat intensivt i flera år med att effektivisera vår egen verksamhet och de projekt vi genomför med hjälp av ny teknik. Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt eftersom vi ser att digitaliseringen har en jättepotential i vår bransch,” säger Fredrik Allthin, vd på Assemblin El.

Assemblin finns på ett hundratal orter i Norden och fokuserar på installation och service av olika tekniska system som el, värme, sanitet, ventilation och automation i främst sjukhus, kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier. Assemblin omsätter cirka 8,2 md SEK och har cirka 5 700 anställda. www.assemblin.se

Stora vinster med överordnade system som samlar in data

Genom överordnade system kan olika tekniska system kommunicera, samverka och fjärrstyras, vilket ger stora vinster både för plånboken och miljön. ”Olika byggherrar och fastighetsägare investerar allt mer i tekniskt komplexa installationer, alltifrån kameraövervakning till inbrottslarm, passersystem, brandlarm, styr och regler och avancerade system för belysningsstyrning och överordnade system. Med automatiserade lösningar kan man uppnå digitaliseringens förmodligen allra största synergieffekter,” säger Fredrik Allthin. De ger bland annat fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren möjlighet att styra och kontrollera flera fastigheter på distans. De data som samlas in i de överordnade systemen fungerar som beslutsunderlag för att exempelvis höja och sänka temperaturen i en fastighet utifrån hur den aktuella väderprognosen ser ut. Med överordnade system kan en fastighet även energioptimeras eftersom systemet kommunicerar med kyla, värme, ventilation och belysning. ”En av våra kunder, som förvaltar ett antal kyrkor, har exempelvis lyckats minska sina uppvärmningskostnader med 25 procent genom att övervaka och styra uppvärmningen av tretton kyrkor på distans. När kyrkan ska nyttjas synkar uppvärmningssystemet med bokningskalendern och börjar värma upp den aktuella lokalen. Smarta system som kommunicerar med varandra och enbart värmer upp lokaler när de ska nyttjas har alltså minskat uppvärmningskostnaderna med hela en fjärdedel. Dessutom spar fastighetsskötaren mycket tid genom att slippa åka ut till varje kyrka för att sätta igång värmen i dem.”

Foto: Johanna Fond

Allt mer uppkopplade fastigheter

Fredrik Allthin, vd på Assemblin El

Arenastaden, Sundbyberg


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSVERIGE.SE

RÄTT ARBETSSÄTT KAN FÅ TÅGEN ATT GÅ Foto: Pressbild/Strukton

Foto: Pressbild/Strukton

Svenska järnvägar är slitna. Men det finns sätt att komma ur den onda spiralen med dåliga spår och inställda tåg, menar Otto Nilsson på järnvägsentreprenörsföretaget Strukton Rail. Under förra året blev vart tredje

tåg i Sverige inställt eller försenat till sin slutstation enligt tidtabellen. Ofta anges gamla och nedslitna järnvägsanläggningar vara förklaringen till tågtrasslet. Otto Nilsson, chef för innovation och teknik på Strukton Rail, med lång erfarenhet av både järnvägsunderhåll och tågtrafik, delar bilden av att det svenska järnvägsnätet är slitet. − Under lång tid prioriterades underhållet av järnvägen ner i Sverige. En järnvägsanläggning tar väldigt lång tid att slita ner, men nu har det fått konsekvenser, säger han.

“Där vi jobbar ska järnvägen fungera.” Den goda nyheten är att det går att

vända utvecklingen. − Trafikverket har nu tillräckligt med medel för drift och underhåll. Vi kan inte klaga på att det finns för lite pengar. Det handlar snarare om hur de ska användas på rätt sätt, framhåller Otto Nilsson. Strukton Rail är ett globalt företag med lång erfarenhet av järnvägsunderhåll. Med dessa erfarenheter som grund har företaget hittat ett arbetssätt grundat

Otto Nilsson, chef för innovation och teknik på Strukton Rail och Mätvagnen Hedwig. Mätvagnen Hedwig ersätter manuella mätningar av spåren. Eftersom Hedwig väger 22 ton och mätningarna görs under belastning ger Hedwig också mer rättvisande värden än en manuell mätning.

på metoden ”asset management”. Med digital underhållsplanering, som metoden kallas, dokumenteras och övervakas järnvägsanläggningen noga, för att man ska kunna sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. − Det finns väldigt mycket data tillgängligt, eftersom man kontinuerligt mäter till exempel spårvidder och spårläge i så kal�lade besiktningar, förklarar Otto Nilsson. I dag sker dock mycket av datainsamlingen manuellt. I Struktons modell analyseras i stället både färska mätdata och historiska data digitalt. Det blir därmed möjligt att snabbt beräkna och göra analyser av järnvägsanläggningens status, för att bedöma vilka insatser som behövs. I praktiken innebär detta att man kan byta ut till exempel en växelkomponent innan växeln går sönder, och i slutänden att resenärer och gods kan komma

fram när de ska med tåget. Strukton har också tagit fram

sensorer som kan monteras in i anläggningen. Sensorerna talar om när tillståndet i vissa känsliga delar börjar bli dålig. Mätvagnen Hedwig, som kan besiktiga växlar maskinellt, är en annan viktig innovation. − Normalt sett besiktigar man en växel genom att en person går ut med ett mätinstrument och mäter manuellt. Vår maskin däremot mäter hela växeln med laser, och dessutom under belastning. De värden som genereras av Hedwig liknar de värden som blir vid belastningen från ett riktigt tåg och är alltså mer verkliga än de manuella mätningarna, förklarar Otto Nilsson. Redan i dag sköter Strukton delar av det svenska järnvägsnätet samt Stockholms tunnelbanenät på entreprenad. Under våren kommer den digitala underhålls-

planeringen att börja tillämpas på en av entreprenaderna, Stockholm Mitt, där bland annat Centralen ingår. − Det är ett pilotprojekt på eget initiativ och på egen bekostnad, understryker Otto Nilsson, och fortsätter: − Vi ser det som en investering. Först och främst vill vi visa arbetssättet för våra kunder, men vi ser också att vi kan utveckla våra metoder och hur vi jobbar i Sverige. Ett viktigt syfte med pilotprojek-

tet är att visa vikten av att också väga in aspekter som kvalitet och innovationer i upphandlingen av järnvägsunderhåll, något som inte görs tillräckligt i dag i Sverige, enligt Otto Nilsson. − Trafikverket upphandlar underhållet, men i dagens upphandlingsunderlag efterfrågas inte denna typ av kapacitet, utan bara lägsta pris. Då får man

förstås vad man betalar för och resultatet blir inte lika långsiktigt, säger Otto Nilsson. I Nederländerna, där Strukton också är verksamma, arbetar motsvarigheten till Trafikverket enligt Otto Nilsson med kvalitetskriterier i upphandlingen av järnvägsunderhåll sedan tio år tillbaka. Det har, förutom ett bättre underhåll, lett till att samtliga aktörer på marknaden tvingats utvecklas och förbättra sina metoder för att kunna vinna upphandlingar. Det går alltså att komma tillrätta med tågtrasslet. För Strukton Rail är det naturligt att ha en nollvision för tågproblem. − Vårt sätt att arbeta kan kosta lite mer pengar än bara lägsta pris, men det tjänar man in på sikt. Där vi jobbar ska järnvägen fungera. Och inte bara där vi är – vi vill att våra kollegor i hela branschen ska jobba på samma sätt, summerar Otto Nilsson. Text: Ulrika Öster

FAKTA Strukton Rail är Sveriges största privata järnägsentreprenör och erbjuder alltifrån enskilda insatser till helhetsentreprenader för järnväg. Företaget har 1000 medarbetare i Sverige och de skandinaviska grannländerna. Strukton Rail AB ingår i koncernen Strukton Rail, med drygt 6500 anställda och verksamhet i sex länder i Europa. Koncernen Strukton Rail har även verksamhet i USA och Australien.

SUPERTÅGEN ANALYSSVERIGE.SE Snart kommer supertågen till Sverige, säger experterna. Läs mer på Analys Sverige! ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Framtidens infrastruktur skapas visuellt i 3D Hur kan framtidens infrastruktur byggas med hänsyn till miljön och samtidigt vara ekonomiskt försvarbar?

FOTO: BENGT NELDEMO

Tomas van Zalingen VD, Technology for Infrastructure projects, TFIP

För Technology For Infrastructure Projects, TFIP, som är en visionär specialist inom infrastruktur är frågan enkel att svara på. – Samhället och tekniken utvecklas i allt snabbare takt. För TFIP, som är ledande när det kommer till att nyttja modern teknik, är det självklart att tänka långsiktigt, kostnadseffektivt och hållbart. Vi använder oss av intelligent 3D-modellering under planeringsstadiet vilket gör att infrastrukturprojekt kan visualiseras för effektivare beslutstagning. Dessutom skapas objekt med till-

hörande egenskaper som material, byggdelar och klassificering, säger Tomas van Zalingen, VD på TFIP. Det innebär att det på planeringsstadiet går att förutse och åtgärda eventuella problem som tidigare gjorde att infrastrukturprojekt både drog ut på tiden och blev kostsamma. Som komplett installationskonsult vid Sveriges största anläggningsprojekt har TFIP erfarenhet, kunskap och ett brinnande intresse för effektiva lösningar som gagnar samhället. – Alla infrastrukturprojekt, inte minst underjordiska anläggningar, är komplexa och omgärdade av höga krav på planering, byggnation och underhåll, fortsätter van

Zalingen. Att arbeta visuellt i 3D med god samsyn och exakt information är nyckeln till framgång. Svaret på frågan i inledningen är helt enkelt att arbeta innovativt och långsiktigt med hjälp av digitala verktyg. – Information som finns digitalt lättillgänglig under hela livscykeln rationaliserar inte bara själva bygget utan också underhållsprocessen. Resultatet blir kostnadseffektiva men också mer hållbara samhällsbyggnader, avslutar Tomas van Zalingen.


Därför behöver vi höghastighetsjärnväg

ett samverkansprojekt mellan göteborg

borås

jönköping

linköping

Sverige är inte alls för litet En del tror att Sverige är för litet och har för liten befolkning för att höghastighetståg ska bli lönsamt. Beräkningar visar att man behöver komma upp i 9 miljoner resor/år samt lösa en del kapacitetsproblem för att det ska bli lönsamt. Tågresandet ökar och 2035 kommer vi ha 12 miljoner resor/år. Men med alla positiva effekter av höghastighetsjärnvägen och om tåget blir en större konkurrent till bilen säger prognoserna istället 20 miljoner resor/år. 2035 med höghastighetsbanan 20 miljoner 2035 utan höghastighetsbanan 12 miljoner

Ny teknik – Hyperloop? Ett nytt sätt att resa är så kallad hyperloop. Det är ett rör som tågen färdas inuti i väldigt höga hastigheter. Om vi skulle bygga hyperloop skulle vi missa möjligheten att binda ihop det befintliga med det nya järnvägssystemet. Då skulle vi inte heller kunna använda systemet för den regionala nyttan. Men framför allt är tekniken runt hyperloop inte utvecklad än och det finns en hel del kvar att lösa och arbeta vidare på.

2014 - 8 miljoner

250 km/h istället?

Investering = 230 miljarder

Om höghastighetsjärnvägen byggs för att kunna köra tåg i 320 km/h kortas restiderna väsentligt, pendlingen ökar och arbetsmarknaderna förstoras. Visst kan det bli något billigare att bygga för långsamma tåg, men bygger vi för 250 km/h har vi byggt bort möjligheten att någonsin kunna köra snabbare.

Sveriges stambanor byggdes för mer än 150 år sedan. Sverige lånade då ett belopp som motsvarade två gånger BNP. Dåtidens satsning var en investering för framtiden. Om vi skulle våga satsa och bygga höghastighetsjärnväg skulle den hålla i minst 100 år. Det innebär en investering på knappt 3 miljarder/år. Är det mycket?

60 tåg per dygn kan ersätta 2400 lastbilar per dygn 2017

2035

vs. Ökad pendling I ett område där 80% av Sveriges befolkning bor innebär järnvägen att arbetsmarknadsregionerna växer. Vi får fler möjligheter att välja både var och vad vi vill studera eller arbeta med utan att behöva flytta. För näringslivet innebär det större möjligheter att rekrytera rätt personer och kompetens.

Förbättrad befintlig järnväg ger plats för mer godstransporter. 60 tåg per dygn skulle i framtiden kunna ersätta 2400 lastbilar. Det går också åt 10 gånger mindre energi för ett godståg jämfört med en lastbil.

Läs mer på www.gotalandsbanan.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

INTEGRITETEN I FOKUS FÖR FÖRETAG OCH MYNDIGHETER Foto: Peter Nilsson

Dataskyddsförordningen har gjort integritetsfrågan till en av företagens och myndigheternas viktigaste frågor. Det säger advokaterna Lars Melin och Åsa Nyqvist på Advokatfirman Lindahl. Advokaterna Lars Melin och Åsa Nyqvist vid Advokatfirman Lindahl reser just nu landet runt för att utbilda och ge råd kring EU:s dataskyddsförordning, som snart träder i kraft. Det är en omfattande och ganska krånglig lagstiftning som både företag och myndigheter har att förhålla sig till, och behovet av råd är stort, enligt de båda advokaterna. Frågan om den personliga integriteten kontra företags behandling av personuppgifter är högaktuell. Syftet med den nya förordningen är just att bland annat skydda enskilda från användning av deras personuppgifter utan att den enskilde har gett sitt godkännande. – Den enskilde ska i möjligaste mån kunna återta kontrollen över sina personuppgifter och elektroniska spår, och vara medveten om vilka personuppgifter hen lämnar ifrån sig och vad de ska användas till, förklarar Lars Melin.

”Rätt hanterat så minskar man riskerna för både sanktioner och andra negativa konsekvenser.”

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj som lag i hela EU. Förordningen ställer bland annat hårda krav på företag och organisationer att informera sina kunder och medlemmar om hur deras personuppgifter används och vilka uppgifter som sparas. Den som inte följer reglerna riskerar höga böter och skadeståndsskyldighet, liksom negativ publicitet och skada, precis som Facebook drabbades av efter vårens avslöjande kring Oxford Analytica. – De kraftiga sanktionerna är en väldigt stor förändring. Det kommer att kosta väldigt mycket att göra fel, säger advokat Åsa Nyqvist. De hårda sanktionsavgifterna visar, enligt Åsa Nyqvist, att EU nu menar allvar. Tidigare har företag i praktiken kunnat strunta i regler om personuppgiftsbehandling. Nu blir det en reell risk att göra fel, påpekar

Advokaterna Åsa Nyqvist och Lars Melin vid Advokatfirman Lindahl.

hon, vilket också förklarar företagens stora intresse för frågan.

börjat implementera förordningen så sent att de får stora svårigheter att hinna färdigt till ikraftträdandet. Vad är det då företag och organi– Då blir vår viktigaste uppgift att sationer vill ha hjälp med inför infö- hitta de viktigaste åtgärderna som randet av dataskyddsförordningen? bolagen behöver vidta, och att få Ja, mycket handlar förstås om att fram en prioritetslista så att åtgärsäkra att man följer den nya lagen derna görs i rätt ordning. Att utreda och att minska riskerna för sankvad som behöver prioriteras först är tionsavgifter och skadestånd. Då något som vi arbetar mycket med blir det också viktigt att se över vilka nu, berättar Lars Melin. personuppgifter man redan samlat på sig och hur man använder per- Vid en första anblick kan förordsonuppgifterna i verksamheten. ningen och dess krav kännas som – Det gäller inte bara att göra rätt en närmast omöjlig uppgift att hanfrån den 25 maj, utan också att ta tera för företaget. Enligt Åsa Nyqvist hand om personuppgifter som man får de ganska ofta reaktioner som har i dag och som man samlat in ’Det här är inte möjligt att göra’ när med stöd av personuppgiftslagen, de går igenom alla de krav som förklarar Åsa Nyqvist. ställs. Åsa kan på sätt och vis förstå klienterna. Förordningen har alltså en ret– Om man ska göra allt ”by the roaktiv verkan, där även tidigare book” blir det nästan tramsigt till insamlade personuppgifter måste slut. Det kanske inte riktigt är tanken hanteras enligt förordningen. För heller. Någonstans efter vägen företagens del innebär det ofta kommer det att skapas en praxis ett omfattande arbete med att gå som visar hur man hanterar vissa igenom vilka personuppgifter som frågor rent praktiskt, säger hon. redan finns och hur personuppgifDen otydlighet som finns om terna används i verksamheten. många praktiska frågor i förord– Det stora jobbet är att kartningen beror delvis på att den, i lägga nuläget. Viktigt här är att likhet med annan EU–rätt, saknar kartläggningen är en verksamhets- de förarbeten som vi i Sverige är fråga och inte bara en IT–fråga. vana vid att luta oss mot. Det blir Den kräver att man involverar alla därför viktigt för företagen att följa grupper och avdelningar inom ett med i vad som sägs om förordningbolag, från receptionist till ledning, en även efter den 25 maj, även på säger Lars Melin. europeisk nivå.

Fakta GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR – General Data Protection Regulation – träder i kraft den 25 maj, och ersätter i Sverige personuppgiftslagen, PUL. Förordningen stärker enskildas rättighet att få veta när och hur deras personuppgifter samlas in och bevaras och lägger också ett tydligt ansvar på företag att informera om dessa rättigheter. Till skillnad från PUL innehåller dataskyddsförordningen regler om kraftiga sanktioner mot företag och organisationer som inte följer reglerna. Den ansvariga myndigheten, i Sverige Datainspektionen, kan då besluta om en administrativ sanktionsavgift på upp till det högsta av 20 miljoner euro eller fyra procent av företagets globala omsättning. För myndigheter är ansvarstaket för sanktionsavgift begränsat till 20 miljoner kronor.

Mycket arbete för företag och organisationer alltså, och en hel del oklarheter. Trots detta är Åsa Nyqvist och Lars Melin noga med att lyfta fram att arbetet med dataskyddsförordningen, väl genomfört, också för med sig mycket gott till företag. – Även om det första intrycket är negativt, bara jobb, så ser man efter en tid vinster i det här. Det blir en genomgång av verksamheten, där man kan plocka bort alla konstiga saker som görs utan att någon vet varför, säger Åsa Nyqvist, och får medhåll av Lars Melin: – Rätt hanterat så minskar man riskerna för både sanktioner och andra negativa konsekvenser. Men man kan också få fördelar på marknaden och ses som förtroendeingiKlienterna har kommit olika långt i En sak som tiden och praxis får vande, och dessutom få förutsättden här viktiga processen. Generellt utvisa, enligt Åsa Nyqvist och Lars ningar för både bättre verksamhet har företag som använder informa- Melin, är hur den svenska offentlig- och affärer, säger Lars Melin. tion i stor omfattning och har konhetsprincipen står sig i förhållande sumenter som sin målgrupp kommit till förordningen. Även här kommer längre fram i arbetet än andra, en- domstolarnas tolkningar att bli ligt Lars Melin. Ganska många har betydelsefulla.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS

GDPR – EN FRÅGA FÖR HELA ORGANISATIONEN den implementeras, inte minst för den som är sent ute med sitt arbete. Frågan blir var man ska börja och vad som kan vänta. Här kan hon hjälpa till. För att skapa en bra personuppgiftshantering bör hela företaget involveras i arbetet med GDPR, påpekar Gunilla. Hon leder bland annat workshops där personalen nystar upp hur personuppgifter hanteras och vad som behöver förändras, eller hur eventuella incidenter ska hanteras. − Detta är en kulturfråga som påverkar hela bolaget, inte bara en IT-fråga eller HR-fråga. Det är en företagsfråga, fastslår hon.

En säker personuppgiftshantering blir en överlevnadsfråga för företag. Det menar konsulten Gunilla Etsare, som också ser andra vinster med arbetet inför GDPR. Många av landets företag och organisationer kämpar just nu febrilt för att anpassa sin verksamhet till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Förordningen träder i kraft den 25 maj, och ställer hårda krav på hanteringen av personuppgifter. Företag som inte sköter sig hotas dessutom av höga sanktionsavgifter. Det är med andra ord lätt att förstå att företagare kan drabbas av skrämselhicka inför den stora och komplicerade förordningen. Gunilla Etsare är IT- och managementkonsult med stora kunskaper om GDPR. Hon är just nu fullt sysselsatt med att hjälpa företag att strukturera sitt dataskyddsarbete och finna former för att leva upp till förordningens krav. Gunilla tycker att diskussionen om GDPR allt för mycket har kommit att handla om de höga böter som kan utdömas. − Att skrämma folk med GDPR är lite som att skrämma barn med polisen. Polisen är vårt skydd, och det är GDPR också. Integritet är viktigt! Eller vill vi att alla ska ha våra personuppgifter och att de kan segla iväg hur som helst, frågar hon retoriskt.

Gunilla Etsare, IT- och managementkonsult med stora kunskaper om GDPR.

Gunilla tycker att man i stället ska fokusera på det positiva i att få ordning på personuppgifter och rutinerna kring dem. I förlängningen blir detta en varumärkesfråga påpekar hon, där kunderna räknar med att företag respekterar deras integritet. − Ditt marknadsvärde kommer att vara noll om du inte hanterar dina kunders eller din personals integritet på ett bra sätt, sammanfattar Gunilla. Väl genomfört kan arbetet med EU-förordningen också ge andra vinster, menar Gunilla. Hon har sett flera exempel på hur företag kommit igång med att rensa i sina system och rutiner, uppdatera

avtal eller skapa avtal som dittills saknats. − Det ger tillfälle att granska sina processer, få ordning och reda och börja vara försiktig. Framför allt, det viktigaste: att kunden kan känna sig trygg. Det händer fortfarande att företag hör av sig till Gunilla och ännu inte har börjat sin GDPR-process. − Eller så har de börjat, men kört i diket, säger hon. Andra har däremot kommit långt i sitt arbete. Behoven skiljer sig också åt mellan olika typer av företag. Gunillas roll i processen är först och främst att skapa ordning i arbetet. Förordningen är svår, och det krävs en struktur för hur

Keyman bistår i GDPR-arbetet Precis som Gunilla berättar så hjälper vi våra kunder med GDPR-införande på flera olika nivåer. I höstas var GDPR-konsulter ett av de områden som var mest efterfrågat hos oss. Det har lugnat ned sig en aning men det är fortfarande ett hett område. Vi ser nu effekten av det inledande arbete som gjorts vilket gör att andra roller nu efterfrågas, såsom arkitekter, utvecklare och testare för att realisera GDPR-arbetet. Även om man är sent ute så är det bättre att starta så fort som möjligt med ett par workshops så att man får en övergripande koll på läget. Mats Mårtensson, grundare och försäljningschef Keyman

ANNONS

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL ANNONS

Den 25 maj i år införs EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Monika Wendleby och Dag Wetterberg tipsar om vad man ska tänka på inför de nya reglerna.

omfattande. Samtidigt är de båda i grunden positiva till förändringen. − Det är en integritetslagstiftning och alltså ett skydd för oss individer kring hur myndigheter och företag hanterar våra personuppgifter, framhåller Dag Wetterberg.

införa de reglerna. − Det här är en stor möjlighet att bygga ett bra varumärke, motiverade medarbetare och effektivitet, i stället för att bara se det som en pålaga, summerar Monika Wendleby. GDPR innebär en rad I den nyutkomna boken, förändringar jämfört med Dataskyddsförordningen personuppgiftslagen, PUL. GDPR. Förstå och tillämpa i Bland annat skärps kraven på Han är övertygad om att praktiken (Sanoma Utbildföretag som tar till sig GDPR organisationer att informera ning) går advokaten Dag den som registreras om detta. Wetterberg och juristen och och verkligen ser till att managementkonsulten Moskydda sina kunders integritet Sanktionsmöjligheterna, med i framtiden kommer att vinna höga böter, är en annan nynika Wendleby igenom EU:s het, liksom att ett eget ansvar dataskyddsförordning steg för på det genom ett starkare läggs på dem som hanterar steg. De ger också handfasta varumärke. personuppgifter på uppdrag råd och praktiska tips på hur från ett företag. Mycket av diskussionerna företag och organisationer kan arbeta med förordningen. kring GDPR har kommit att handla om de höga sanktions- Monika Wendleby pekar avgifter som kan bli följden för också på att det nu kommer I sin dagliga verksamhet att krävas betydligt mer för att hjälper Dag Wetterberg och den som inte följer reglerna. företag ska få genomföra så Monika Wendleby företag och Och visst kan avgifterna se avskräckande ut. Men Monika kallad profilering. organisationer som nu står − Samkörningar av data där inför att implementera GDPR. Wendleby och Dag Wetterberg vill ändå lyfta fram de mer man kartlägger folks beteenDe är ense om att förordpositiva aspekterna med att den, positioner och liknande ningen är både krånglig och är som utgångspunkt inte tillåtna. Man måste ha ett Fakta GDPR: väldigt tydligt samtycke, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gäller som lag i alternativt att det utgör en alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj nödvändig del för att fullfölja 2018. Syftet med GDPR är främst att skydda människett avtal, förklarar hon. ors personuppgifter. Brott mot GDPR:s regler kan leda till böter upp till 20 000 000 euro eller som högst fyra I sin bok förmedlar Dag Wetprocent av verksamhetens globala årsomsättning. terberg och Monika Wendle-

by en rad konkreta exempel på hur man kan arbeta med GDPR. Viktigast av allt är att faktiskt sätta igång med arbetet och sedan genomföra det systematiskt. − Få inte panik för att det är så mycket, utan bara sortera. Det är jättebra att processkartlägga och ha en inventering där man går igenom och pratar med medarbetarna, rekommenderar Monika Wendleby. Monika betonar också att GDPR inte är något som ska genomföras och sedan är klart en gång för alla. Lagens skrivningar om inbyggt dataskydd innebär snarare att dataskydd ska ses som ett ständigt pågående arbete i organisationerna. Dag Wetterberg lyfter å sin sida fram att personskyddet inte kan ses som en enskild uppgift som läggs på en person i företaget. I stället bör det vara en ledningsfråga där alla medarbetare inkluderas. − Organisationen ska göra förändringen, inte en person, fastslår han, och fortsätter: − Jag tror att det här kommer att bli en självklar del i företagets verksamhet, på samma sätt som att man har koll på bokföringen.

Foto: Christine Karlsson, IDG

GDPR öppnar upp för effektivare företag

Dag Wetterberg och Monika Wendleby.

Boken Dataskyddsförordningen GDPR. Förstå och tillämpa i praktiken (Sanoma Utbildning) går att beställa i bokhandeln eller direkt från Sanoma Utbildning.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AGENDA 2030 – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Jonathan Svensson

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Civilminister Ardalan Shekarabi (S).

SVERIGE SKA GÅ I TÄTEN FÖR ATT FÖRVERKLIGA AGENDA 2030

Det är civilminister Ardalan Shekarabi (S) som har regeringens uppdrag att genomföra Agenda 2030 i Sverige. – Vi har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande finns det mycket kvar att göra. Samtidigt är det ett mycket inspirerande arbete som ligger mig varmt om hjärtat, säger han. För lite mer än två år sedan antog

FN:s generalförsamling Agenda 2030, som består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Fram till 2030 har 193 av världens länder förbundit sig att tillsammans arbeta för att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. – Agenda 2030 tar vid där FN:s millenniemål slutade, men i ett betydligt mer omfattande och ambitiöst format. När millenniemålen var fattigdomsbekämpning och utmaningar kopplade till utvecklingsländer täcker de nya utvecklingsmålen ett brett spektrum av frågor som kräver att alla länder agerar både nationellt och globalt för att målen ska kunna förverkligas, säger Ardalan Shekarabi. I Sverige är det Ardalan Shekarabi som har huvuduppdraget att förverkliga målen som finns upptagna i Agenda 2030. – Vi är det land i världen som har de bästa förutsättningarna av alla att nå målen. Vi ligger

helt enkelt redan långt framme, men därmed inte sagt att vi inte har några problem. Vi har också allvarliga utmaningar som vi måste ta itu med, förklarar Ardalan Shekarabi. Ett av dessa är växande klyftor i samhället. – Det finns en ökande ojämlikhet som gör att många hamnar i ett utanförskap och där är integrationen av nyanlända i Sverige en av de viktigaste orsakerna till att utvecklingen på flera håll och flera sätt går i fel riktning. Utanförskap är dessutom grogrunden för många andra problem vi har att brottas med, exempelvis kriminalitet och droger, men också ohälsa, dåliga skolresultat och uppgivenhet. – En av de enskilt viktigaste insatserna för att komma till rätta med detta är att fler, både infödda svenskar och nyanlända, måste komma i arbete så att man får en egen försörjning. Att kunna försörja sig själv och sin familj på egen hand skapar också ett bättre utgångsläge för att komma till rätta med övriga problem, fortsätter han. Två andra områden där Sverige har

stora utmaningar framöver rör klimatet och att få till en mer hållbar produktion och konsumtion. – När det gäller produktion vet jag att svensk industri arbetar hårt. Många företag ser det som en del av sin affärsidé, ett starkt

konkurrensmedel, att arbete för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Det man förstått är att företagets miljöpåverkan kommer att vara affärskritiskt i framtiden, för att man helt enkelt ska kunna göra affärer. – På sätt och vis är det så redan i dag, men i framtiden, som inte ligger så långt borta, kommer det att vara helt avgörande. – Som land ligger svensk forskning och svenska företag också långt framme när det gäller att utveckla klimatsmarta processer och produkter. Ett bra exempel på detta är svensk stålindustris arbete med att utveckla processer för framställning av stål utan att man ska behöva använda kol. Även inom massa- och pappersindustrin har stora framsteg gjorts bara under de senaste åren, säger Ardalan Shekarabi. – Men mer behövs och mer är också på gång! – När det handlar om konsumtion måste vi alla hjälpas åt, ta ett ansvar, att välja rätt när vi handlar. Svenska konsumenter är ofta miljömedvetna, men även på detta område finns det potential för förbättringar som vi måste ta itu med. Ardalan Shekarabi vill också lyfta

fram det arbete som görs inom den offentliga sektorn, framför allt inom kommuner och landsting. Men även på statliga myndigheter och verk.

– Den offentliga sektorn står för ungefär en femtedel av den totala ekonomin. Omräknat till kronor handlar det om produkter och tjänster för 600 miljarder årligen som det offentliga Sverige köper in, poängterar han. – Vid offentliga upphandlingar kan man ställa höga krav på såväl social- som miljömässig hållbarhet, och det görs i allt större utsträckning i dag. Det är en angelägen förändring som vi kommer att få se mer av i framtiden. Engagemanget ute i landet är också stort. – Många kommuner ligger långt framme i det här arbetet. Hållbarhetsaspekten är ett tungt vägande skäl i allt från stadsplanering till utbyggnad av infrastruktur, exempelvis att hela Sverige ska ha tillgång till bra och pålitligt bredband. – Samtidigt gör regionala skillnader att hållbarhetsarbetet har olika förutsättningar och därför ser olika ut i olika delar av landet. I vissa kommuner, dit många människor flyttar och arbetsmarknaden växer, handlar det om att lösa problem med bostäder, en utbyggnad av den kommunala servicen och att skapa lika möjligheter för alla. – I andra kommuner med en minskande och åldrande befolkning står man inför andra problem att lösa, hur man ska kunna erbjuda trygghet och en bra kommunal service trots ett

minskande skatteunderlag.

Vilka är då de största hoten för att

Sverige inte ska klara att leva upp till målen i Agenda 2030? – Jag skulle vilja säga att det är att vi slappnar av, att vi tycker oss ha kommit så långt och att vi är så bra att vi kan ta det lite lugnare, säger Ardalan Shekarabi. Samtidigt är det viktigt att vi förblir ödmjuka inför uppgiften på samma gång som vi vill fortsätt att vara, och ska vara, en förebild för andra länder. – Det finns ett stort intresse för hur vi arbetar och hur vi integrerar hela samarbetet i hela samhället, inte minst det civila, i detta. – En annan sak som vi måste vara observanta på är att utveckla fruktbara partnerskap. Politiken klarar inte på egen hand att uppfylla våra åtaganden. Det gör inte heller näringslivet eller civilsamhället. Det är bara när vi arbetar tillsammans som det blir mesta och bästa möjliga resultat. – Därför är det så glädjande att det finns ett stort samförstånd kring de här frågorna och en stark vilja från alla parter, inte minst näringsliv, att konstruktivt arbeta med de här frågorna, för att föra utvecklingen framåt, summerar Ardalan Shekarabi.

Text: Martin Westholm


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Yrkesnätverket som värnar om ensamkommande ungdomars rätt att stanna i Sverige Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut, som består av snart 11 000 professionella och volontärer som på ett eller annat sätt möter och är engagerade i Sveriges ensamkommande barn och ungdomar, har på kort tid växt till ett stort nationellt nätverk som arbetar för att de ensamkommande ungdomar som bott flera år i Sverige bör få stanna.

talet medlemmar ökade. Numera består nätverket av alla möjliga professioner, allt från ingenjörer till präster till egna företagare, jurister och forskare. Men grunden i nätverket är mötet med ensamkommande unga i det egna professionella eller volontära uppdraget.

SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET – Vi har inte aktivt sökt samarbete med näringslivet. Däremot har de kontaktat oss, vilket känns jätteroligt. Många av de företag som skrivit under våra upprop inser att de ensamkommande ungdomarna snabbt har anpassat sig till det svenska samhället. Många av dem har på kort tid lärt sig svenska och är ambitiösa i skolan. De kommer på sikt att kunna utgöra en viktig resurs på arbetsmarknaden, vilket många av företagen som stöttar och samverkar med oss har insett. På många håll i landet ser vi en fin samverkan mellan civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv kring våra kärnfrågor, säger Kinna Skoglund. Så om du är företagare, läser detta och vill stötta oss får du gärna ta kontakt, tillägger hon.

POLITISKT BLOCKÖVERSKRIDANDE YRKESNÄTVERK – En vanlig uppfattning om oss är att vi är en politisk intressegrupp, men det var inte alls så det startade. Drivkraften för oss som grundade nätverket var i stället ett personligt behov av att klara av våra arbeten, trots de omständigheter som rådde. I dagsläget är vi nästan 11 000 medlemmar i nätverket som rymmer de flesta partier och politiska block. Våra kärnfrågor berör människor över Frågan kring de ensamkommande ungdoEn tydlig illustration av det faktum att marna har utvecklats till en viktig symbolfråpartigränserna, säger Kinna Skoglund. #vistårinteut driver frågor som engagerar ga i svensk politik. Det har även bildats en många svenskar är det faktum att nätveromfattande opinion kring dessa ungdomar. #vistårinteut vill påverka media och polikets Facebooksida för närvarande följs av Det innebär att frågan om de ensamkomtiker genom att uppmärksamma dem om drygt 72 000 personer. vad som håller på att hända med den grupp mande ungdomarna ska få stanna i Sverige eller inte har utvecklats till att beröra fler ensamkommande ungdomar som kommit SNABBT VÄXANDE NÄTVERK SOM till Sverige och fortfarande väntar på besked aspekter än själva sakfrågan. PRÄGLAS AV ENGAGEMANG om uppehållstillstånd. – Många uppfattar oss en lobbygrupp ASYLPROCESS PRÄGLAD AV SYMBOLIK eller en utpräglad aktiviströrelse, men det – Mediebilden av de ensamkommande – De ensamkommande har blivit en symbolstämmer inte. Vi är ett yrkesnätverk som politisk grupp. Frågan om de ensamkomungdomarna förändrades snabbt när den bildades september 2016. Orsaken var mandes rätt att stanna i Sverige handlar nya utlänningslagen kom. Vi strävar efter konsekvenserna av den tillfälliga lagen som att ge ett ansikte på människorna bakom i slutänden om vilken typ av samhälle vi röstades igenom sommaren 2016 som rubrikerna, vi vill visa att dessa ungdomar vill leva i. Varje individ bör ställa sig själva drabbade ensamkommande mycket hårt. är individer som varit med om mycket svårt frågan om de kan stå bakom den behandDärför fick yrkesverksamma som möter ling de ensamkommande utsätts för och och precis som alla andra ungdomar har ensamkommande i sitt yrke, exempelvis om det är i samklang med det samhälle de drömmar och mål. Varje ensamkommansocialarbetare, lärare och psykologer, ett vill forma och leva i, säger Kinna Skoglund. de ungdom har en historia att berätta om behov av att stötta varandra i det dagliga Vårt Vi Skapar Medvind-event på Raoul svåra flyktomständigheter och svåra upparbetet med ensamkommande ungdomar, levelser i samband med krig. Vår målsättWallenbergs torg den 29 april är en dag då säger Kinna Skoglund, grundare och tales- ning är att motverka den avhumanisering människor från alla delar av samhället kan person i #vistårinteut. gå samman och visa att vi vill mer – vi vill ha av gruppen ensamkommande ungdomar som ofta förekommer i media, säger Kinna ett humant samhälle där barn som kom på När #vistårinteut hade etablerats på flykt utan sina föräldrar också får plats. Skoglund. Facebook tog det inte lång tid förrän an#vistårinteut har successivt utökat sin verksamhet och är numera representerade i 130 kommuner runtom i landet. På flera orter har nätverket ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Många företag i bland annat byggbranschen och besöksnäringen har skrivit på #vistårinteuts upprop och har därmed tagit ställning för att de ensamkommande ungdomarna bör få stanna i Sverige.

Hamid, skulptör

Fawad, trädgårdsmästare

Hamdi, läkare

Abbas, svetsare

Abdi, byggnadsarbetare

Mohammad, ingenjör

Deniz, mattelärare

Rahim, socionom Madhi Ayar, byggnadsingenjör

Asmat, lastbilselektriker

Rabesh, målare

Lofti, polis Ali Reza, svetsare

Ali Ahmad, elektriker Mujtaba, företagare

Ali, frisör

Samir, ingenjör

Ali Mortezavy, musiklärare

Hassan, tandläkare

Arash, arkitekt

|  www.vistarinteut.org  |  Sök efter @vistarinteut på     

Mahdi, socionom

ZamZam, sjuksköterska

Fraidoon, snickare

Masood, kläddesigner

  |  swish 073 – 267 17 06  |  Skandiabanken 9159-784.777-3


Foto: Wavebreakmedia

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

E-handel en stor och viktig omställning för B2B-företagen E-handeln ökar kraftigt. Inte minst inom B2B. Henrik Lundin, VD för Litium, förutser en fortsatt snabb tillväxt, där de företag som har en genomtänkt strategi som genomsyrar hela verksamheten är vinnare. Förra året omsatte e-handeln till privatkunder 67 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 16 procent från året innan. E-handeln mellan företag omsätter, enligt amerikansk statistik, ungefär dubbelt så mycket. Det skulle innebära en business to businessmarknad på 140 till 220 miljarder kronor, relaterat till olika rapporter från HUI/PostNord och Dibs. – Det vi ser är att företag som säljer till andra företag (B2B) i allt högre utsträckning satsar på e-handel, säger Henrik Lundin som är VD för Litium, som levererar molnbaserade plattformslösningar för e-handel till företag med en omsättning mellan 100 miljoner kronor och ett par miljarder. – Det är helt enkelt ett paradigmskifte som vi bevittnar, och det vi har sett så här långt är bara en första början på något mycket större. Hela 67 procent av de svenska B2B-företagen säljer redan på nätet och 94 procent av företagen tror att den digitala delen av deras egen handel kommer att öka. Det visar den marknadsundersökning som Litium nyligen låtit göra för andra året i rad. – Bland de B2B-företag som ännu inte har någon e-handel är det en majoritet, 52 procent, som uppger att de planerar att komma igång

inom de närmaste tre åren, berättar Åsa Lundborg Ling som är marknadschef på Litium och den som lett arbetet med rapporten. Den främsta drivkraften för B2B-företagen är viljan att effektivisera försäljningen. Ett annat argument är att man vill förenkla företagets administration. Högt upp på listan över drivkrafter finns också att många vill ge sina kunder snabbare och bättre service för att på så sätt bygga starka, långsiktiga relationer. – Som förklaring till att man ännu inte kommit i gång med e-handel, eller väljer att avvakta, är att man upplever e-handel inom B2B som mer komplex och att man har invanda rutiner som det tar tid att förändra, fortsätter Åsa Lundborg Ling. Den snabba digitaliseringen har redan och kommer, menar Henrik Lundin, att rita om kartan för många företag och branscher. Gamla affärsmodeller fungerar inte längre. – E-handel inom B2B innebär såväl möjligheter som hot, säger han. Främsta skälet till det är att företag som inte anpassar sig till det nya digitala landskapet nu kommer att ha stora lönsamhetsproblem längre fram, när kunderna kommer att både vilja och kunna välja när, hur och var de ska göra sina inköp. – Den digitala världen är i

Henrik Lundin VD för Litium Foto: Sami Grahn

Åsa Lundborg Ling

Marknadschef på Litium Foto: Sami Grahn

betydligt större utsträckning transparent jämfört med hur det sett fram tills nu. Att inte visa sina priser öppet, utan att kunden först måste logga in först, håller inte i fortsättningen när man kan jämföra vad samma produkt kostar precis var som helst i världen. Framför allt kommer marknadsplatser som Amazon att ställa detta på sin spets när de kommer in på den svenska marknaden. Henrik Lundin menar att företagen måste bli bättre på att skapa starka relationer

och ökad lojalitet genom att erbjuda mervärden som av kunden upplevs som relevanta, och dessutom värda att betala för. – E-handel mellan företag är så mycket mer än bara orderläggning. Det kräver en strategi som är integrerad i företagets totala kunderbjudande. Det är ett verksamhetsprojekt där alla delar av organisationen berörs. Från sälj och kundservice till logistik och inköp. – Vi insåg i ett tidigt skede att e-handeln kommer att ha stor betydelse för att skapa framgångsrika företag, inte bara i dag utan även i ett längre perspektiv. B2Bförsäljning omfattar kvalificerade prisstukturer, sammansatta erbjudanden och försäljning i olika kanaler. – Webben måste kunna hantera allt detta samtidigt som den förenklar köpupplevelsen för kunden. Även B2B-köparen är konsument och det finns ingen anledning att tro annat än att han eller hon tar med sig samma erfarenheter och förväntningar i sin yrkesroll, som de har som privatpersoner. – En följd av detta blir, som jag ser det, att företagens säljkårer kommer att få en delvis annorlunda roll. Från att säljarna i stor utsträckning varit ordermottagare kan de nu ta rollen som exempelvis problemlösare och på så sätt generera mervärde.

Ladda ner rapporten ”Svensk B2B-handel 2017” på www.svenskb2bhandel.se

– Framtidens vinnare inom e-handel kommer tveklöst att vara de som lyckas behålla kunder över längre tid! En annan konsekvens av digitaliseringen och e-handelns genombrott gör att företagen i framtiden också måste börja värdera vem som är deras kunder. – Jag är övertygad om att giganter som Amazon, Alibaba, Facebook med flera, som i dag är starka på B2C, inom en inte allt för avlägsen framtid även kommer att vara handelsplatser för B2B-produkter. Som inköpare på ett företag blir det lika självklart att söka efter en produkt på någon av dessa sajter som att gå direkt till företaget som tillverkar själva produkten eller är en traditionell återförsäljare, framhåller Henrik Lundin. – För många kan det här upplevas som oroande, men om man är väl förberedd och har en genomtänkt strategi kan det lika gärna vara en möjlighet att nå ut till fler potentiella marknader och nya kunder som att det är ett hot. – Det gäller utan tvekan för mindre B2B-aktörer som på det här sättet får möjlighet att nå en bredare kundmassa samt att få tillgång till ett globalt distributionsnätverk som kanske tidigare varit helt omöjligt av exempelvis kostnadsskäl, avslutar Henrik Lundin.

litium.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Att välja rätt betallösning är ett av de viktigaste besluten man har att fatta som handlare. - Urban Höglund |

Ansvarig för produkt- och affärsutveckling på Ecster

Vi svenskar älskar att handla på nätet och värdet av näthandeln har ökat till över 100 miljarder kronor. Ändå skulle handeln kunna vara ännu större om handlaren erbjöd en betallösning som förbättrar köpupplevelsen. Något som blir ännu viktigare när de fysiska butikerna digitaliseras. Att digitaliseringen har kastat om förutsättningarna för många branscher i grunden, inte minst detaljhandeln, är tydligt. – För att lyckas gäller det att finnas där kunderna är – både i den fysiska och i den digitala världen. Fysiska butiker driver försäljning i e-handel och omvänt, säger Urban Höglund som är ansvarig för produkt- och affärsutveckling på Ecster, en snabbt växande aktör inom flexibla och lojalitetsskapande betallösningar. – Mycket tid och kraft läggs på att förbättra samspelet mellan den fysiska och digitala butiken, både när det gäller innehåll, produktutbud och leverans. Men när det kommer till det kritiska ögonblicket, det vill säga när köpet ska genomföras och det man lagt i varukorgen ska betalas, är det inte alltid lika genomtänkt. Till exempel erbjuds ofta inte samma betalsätt i nätbutiken som i den fysiska butiken, fortsätter han. Fyra av tio svenskar har, visar undersökningar, någon gång avbrutit ett köp på nätet. Och majoriteten av de som avbryter gör det i betalningsdelen. För att det är för krångligt eller för att det inte upplevs som tillräckligt säkert.

– Att välja rätt betallösning är ett av de viktigaste besluten man har att fatta som handlare. Den lösning och den upplevelse man erbjuder har stor betydelse för om besökarna väljer att bli kund, hur mycket man handlar för men kanske framför allt om man blir en återkommande kund, säger Urban Höglund. Fram tills nu har mantrat inom e-handel varit att man helst ska kunna genomföra ett köp med ett enda knapptryck. Erfarenheten har dock visat att kunderna inte alltid prioriterar snabbhet. – Det är enkelt att bygga en kassa som med ett klick gör det möjligt för företag att tjäna snabba pengar på kort sikt. Men en kund som inte förstår vad som händer vid köpögonblicket, är inte en nöjd kund. Sannolikheten att denne återvänder till butiken minskar avsevärt, förklarar Urban Höglund. Tydlighet och trygghet är viktigt för en majoritet av alla som handlar på nätet. – Kunderna vill vara säkra på att de förstår vad de förbinder sig till vid ett köp, men också vilka villkor det är som gäller. Många upplever det därför som både tryggare och enklare när ett köp genomförs i olika steg, där de exempelvis får välja betalsätt

själva och eventuella avgifter framgår klart och tydligt. – Bra och tydliga villkor visar på seriositet och leder dessutom till merförsäljning, minskade returer och att kunderna återkommer. En långsiktig lönsamhet för handeln bygger på återkommande kunder. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken och har genom sina rötter i Handelsbanken Finans lång erfarenhet av betallösningar för alla inköp, både små vardagsinköp och större investeringar. En av de tjänster som Ecster erbjuder handlare är Ecster Pay. Det är en kassa som fungerar i såväl den digitala som den fysiska butiken och i den ingår alla betalsätt som kunder efterfrågar mest – kortköp, fakturaköp och delbetalning. – Med delbetalning kan kunden dela upp sitt köp i mindre delar och i dag har vi över en halv miljon aktiva konsumenter som väljer det betalsättet. För samtliga betalsätt tar vi kreditrisken, vilket innebär att butiken är garanterad betalning inom ett par dagar. Den snabba utbetalningstiden är viktig för handlaren som annars får agera bank till sin betalleverantör.

– Ecster Pay integreras direkt i nätbutiken och utformningen är responsiv för att möjliggöra den bästa användarupplevelsen, berättar Urban Höglund. Kunden slussas aldrig vidare till en annan plats för betalning. Förutom att välja bland betalsätten kan kunden spara sina kortuppgifter. Kassan kommer även ihåg vilket betalsätt kunden valde senast, vilket underlättar kundens nästa köp. Identifieringen med Mobilt BankID gör dessutom att köpet sker lika säkert och enkelt i mobilen, plattan eller datorn. Kunden kan även välja att få sin vara levererad till annan adress än bokföringsadressen, vilket ökar flexibiliteten för kunden. – Ecster Pay kommunicerar med e-handelsplattformen och för -står vem som handlar. På så vis kan handlare som erbjuder lojalitetsprogram ge kunden möjlighet att samla bonuspoäng direkt i kassan, berättar Urban Höglund. – Ecster Pay är helt enkelt utformat för att konsumenten ska få den bästa möjliga upplevelsen av butiken och återkomma för fler köp.

Ecster erbjuder betallösningar och lojalitetsprogram för både säljföretag och konsumenter. Vi finns lokalt representerade i hela landet med huvudkontor i Stockholm. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

ecster.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Foto: Pressbild/Ayden

Foto: Pim Hendriksen

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Jussi Lindberg, affärsutvecklingschef för Norra Europa på Adyen.

Nya betalsystem öppnar för stora förändringar i handeln I framtiden kommer rätt betallösning att bli allt viktigare. Adyen är en av de verkliga snabbväxarna på fintechmarknaden. Deras betalplattform möjliggör betalningar över hela världen, i ett stort antal valutor och med en mängd olika betalsätt. Holländska Adyen, ett av Europas ledande fintechbolag, är för de flesta av oss konsumenter en doldis på den finansiella marknaden. Men likaväl ett av de mesta framgångsrika med en snabb tillväxt, inte minst i Sverige. Många av världens största företag låter bolaget hantera deras transaktioner, exempelvis Netflix, Spotify, Uber och Booking, utan att konsumenten märker något. Genom att erbjuda en global räckvidd och en sömlös upplevelse över flera kanaler i ett och samma system, har Adyen utökat möjligheterna för betalningar och förändrat betalmarknaden för både handlare och konsumenter. – Det finns flera skäl till framgångarna, säger Jussi Lindberg som är affärsutvecklingschef för Norra Europa på Adyen. Dels har vi flera kunder som är enormt expansiva, som hela tiden går in på nya marknader. Dels beror det på att vi bara har en plattform att hantera och för kunder med verksamhet i flera länder kan den enkelt anpassas efter exempelvis de regler och lagar som

gäller i respektive land. – Varje gång en ny betallösning introduceras eller ny regel införs, behöver vi bara uppdatera den en gång då det är samma plattform för allt, såväl online, in-app som marknadsplatser och fysisk handel. Tidigare inriktade sig Adyen huvudsakligen mot e-handel, men under senare tid har också kedjor med många fysiska butiker blivit kunder hos företaget. – I takt med att den fysiska handeln digitaliseras och att handeln strävar efter att skapa sömlösa ominkanal-lösningar krävs plattformar som kan hantera alla slags betalningar, förklarar Jussi Lindberg. Kunderna kräver mer. De vill bli igenkända både på webben och i den fysiska butiken. Nästa steg är att hålla koll, inte bara på kunden som individ, utan också i vilket sammanhang kunden befinner sig i. – Med en väl fungerande plattform går det att hitta köpmönster även om olika familjemedlemmar handlar på olika tider och betalar på olika sätt. Om man har tillgång till data i realtid när transaktionen ägt rum blir det också mycket enklare att träffa rätt med specifika kunderbjudanden när kunden har köplust och pengar på kontot, fortsätter Jussi Lindberg. Datum för löneutbetalningar, pensioner och exempelvis barnbidrag skiljer sig från land till land. Kan man då

pricka rätt är det en klar fördel. och betalterminal ute i butiken, berättar Jussi Lindberg. När det gäller betalmetoder går – På så sätt ökar flödet i utvecklingen framåt med blixbutiken och det blir betydligt tens hastighet, och i centrum smidigare för alla parter. för framtidens betalsystem finns Ett annat scenario som inte allas vår mobiltelefon. heller ligger i en avlägsen fram– Den fysiska butiken kommer tid är ”click and collect”. Det är inte att försvinna, som många när konsumenten lägger en orvelat göra gällande. Men dess der via mobilen, datorn eller en roll kommer att förändras, annan enhet online och därefter förklarar Jussi Lindberg. Så gott hämtar varan i butiken. som alla fortsätter att handla i butik även om e-handeln ökar Ytterligare ett framtidsscenario kraftigt. Faktum är att butiker som Jussi Lindberg tror på sikt kan erbjuda upplevelser som kommer att bli allt vanligare man inte kan göra online. är att butiken blir mer som ett Samtidigt kommer betalsysshowroom. temen som finns att få större – Allt kommer inte att finnas betydelse. på butikens hyllor. I stället väljer – Konsumenterna kommer att kunden det han eller hon vill välja att handla utifrån var det ha, till exempel i rätt storlek bästa och bekvämaste betalsys- och färg. En order skickas sedan temet finns, säger Jussi Lindberg. till ett centrallager eller kanske Det måste gå enkelt, snabbt och till fabriken som skickar varan problemfritt. direkt hem till kunden eller till butiken för avhämtning. I dag swishar vi betalningar Oavsett i vilken riktning utmellan varandra och när vi vecklingen kommer att ta, komhandlar i butik. Inom kort kom- mer vårt sätt att handla, på nätet mer allt fler av oss att blippa eller i en fysisk butik, innebära våra betalningar, särskilt mindre strukturella förändringar. summor, utan att först behöva – När utbudet av produkter slå in någon kod. dessutom ökar hela tiden och I framtiden kommer betalman kan shoppa såväl lokalt ningen att flyttas allt tidigare i som globalt utan problem blir köpprocessen. det allt viktigare för handeln att – Min bedömning är att kasvårda kundrelationen. Och i det salinjen i många butiker snart sammanhanget är sättet att ta kommer att försvinna och i betalt en viktig del, understryker stället ersättas av att personalen Jussi Lindberg. ute på butiksgolvet både kan – I det perspektivet är det viksvara på frågor, vägleda kunden tigt att komma ihåg att kunden och ta betalt via en mobil kassa- alltid har rätt!


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Unified Commerce:

KONSUMENTEN SÄTTER SPELREGLERNA FÖR FRAMTIDENS HANDEL Digitaliseringen har förändrat hur vi konsumenter väljer att handla, det kan vi alla vara överens om. Först pratade man bara omni-channel men experterna menar att framtidens handel kommer se annorlunda ut. Den framtiden stavas Unified Commerce. 2018 är en spännande tid. Inte minst för svenska retailers. På några år har sättet som vi köper och säljer varor revolutionerats. Vissa aktörer har svårt att hänga med, andra mer snabbfotade spelare följer med i utvecklingen. Ulf Tillander är Global Industridirektör inom Retail & Wholesale på IFS som ser på utvecklingen med tillförsikt: – Från att den digitala handeln var ett komplement till den fysiska butiken har den de senaste åren blivit en helt egen plattform som drar in lika mycket, eller mer pengar än den fysiska butiken. Varför blev det så? Digitaliseringen är här, det är ett faktum. Vi konsumenter påverkas av automatiserade flöden, lättillgänglighet och digital teknik, säger han. Man kan redan nu se stora skillnader mellan den historiskt fysiska, till viss del långsamma handeln och den mer snabba, nya handeln som växer fram. Den är redan här, men experterna är överens: den fortsatt finnas i allt vi gör. För att kunna realisera digitala handeln kommer att fortsätta utvecklas i ett fungerande system behöver vi därför fortsätta olika hybrider inom kort. utveckla IT-sidan i samråd med verksamheten. Förändringarna kommer att se olika ut, beroende En affärsmodell som har fungerat väl under senare tid på vad man säljer och till vilket pris. Aktörerna är Ominchannel-modellen, där digitala plattformar inom lågprissegmentet har lyckats mycket bra överlappar med den fysiska butiken. Det är dags under förra året. att tänka nytt på den fronten, menar Ulf: – Många leverantörer tjatade sönder begrepFöretag som Wish, som säljer stora kvantiteter med pet Omnichannel. En del använder fortfarande billiga produkter har gjort stort intåg i Sverige, till begreppet, men branschen och kunderna är nog den grad att Tullen och Postnord var tvungna att trötta på det. se över sina egna system för att hantera flödet. Det har tillfört extrakostnader som enligt rykten får Wish att ifrågasätta Sverige som marknad: ”I grund och botten handlar det – Ja, enligt rykten överväger Wish om man ens ska sälja sina produkter i Sverige. De tycker att det om att kunden äntligen hamnar i blir för dyrt och returhanteringen blir för omfattancentrum. Utvecklingen har skett de, säger Ulf.

under lång tid, men nu är den definitivt här.”

Hur kommer framtidens detaljhandel att se ut? – Jag tror att slutprodukten fortsatt kommer vara en kombination av det digitala och det fysiska, men med ett ännu större inslag av personlig service. Framtidens handel och kunderna kommer kräva nåKunden kommer ställa mer krav på bra service, got annat, menar Ulf. Det handlar om Unified Com- tydlig, personaliserad kommunikation och rätt merce. Kundupplevelsen ska vara sömlös oavsett uppdaterad information överallt. Har man en fysisk om man handlar i den fysiska butiken eller på den tjänst som uppskattas av kunderna, då har man digitala plattformen. Med Unified Commerce finns mycket att vinna! det endast en version av kund, order, lager och produktinformation samt priser etc. och förändras Vissa tjänster och segment kommer bli mer och mer denna så uppdateras alla plattformar, friktionsfritt, digitala menar Ulf och pekar framförallt på bulki realtid. Du ska få samma bemötande och service handel av matvaror, inte minst för barnfamiljer i var du än handlar, för att alla har tillgång till sam- storstäder. Att slippa gå runt i en själlös storhandel ma information. Några retailers är redan duktiga ser nog många som en superbra lösning menar på detta. Men de är få, menar Ulf. han. Om vi ser på trenden i andra länder som ofta – I grund och botten handlar det om att kunden ligger före oss cykelmässigt så kommer även äntligen hamnar i centrum. Utvecklingen har skett varuhushandlen fortsatt ha det kämpigt. under lång tid, men nu är den definitivt här. Vi som kunder vill bli bemötta på samma sätt, som Självklart kommer det också finnas andra cykler att ”kunden”, oavsett om butiken är digital eller fysisk. förhålla sig till. – Jag tänker osökt på Black Friday och Cyber För att kunna implementera Unified Commerce, krävs Monday. För vissa branscher, särskilt de med det tydlighet på IT-sidan, menar Ulf. IT kommer teknikfokus, ser nog på de företeelserna med oro.

Visst, om diskmaskinen går sönder måste den ersättas direkt, men när det kommer till nöjesköpen väljer nog många att göra riktigt bra klipp på Cyber Monday i stället. En faktor som kommer förändra mycket, är EU:s nya dataskyddsregler, GDPR. Hur kommer relationen mellan försäljare och kund att förändas den 25 maj? – Det handlar om att ge dig som kund makt att välja om du vill finnas med som kund eller inte. Det är viktigt, speciellt när vi går mot affärsmodeller som lägger fokus på kvalitet och inte kvantitet. Vi kommer nog få se myndigheter som slår ner på företag som går emot lagen. Förhoppningsvis gör det att man som företagare väljer att följa lagen och att även bemöta sin kund på det sätt som denne vill bli bemött. I grund och botten handlar det ju om relevans. Någonstans i det nya digitala landskapet finns IFS. Vad kan ni erbjuda? – Affärssystemet är kärnan för att lyckas med en unified commercestrategi. Utan en modern plattform som grund kommer man aldrig lyckas med att uppnå sömlösheten som krävs av framtidens retailer. Vår styrka ligger i både djup och bredd. Vi har ett affärssystem som säkrar informationsflödet genom hela värdekedjan och transparens mellan fysiska butiker och digitala kanaler. Vi stöttar företagen i Back-end-ledet, speciellt när det kommer till logistik och planering. Där har vi en stor bredd i kundportföljen. Vi har också en närhet till produkt, kund- och projektteam vilket gör oss lättrörliga och snabbfotade, det är viktigt! En annan styrka är av geografisk natur och flexibilitet, menar Ulf: – Vi är ett globalt företag med tydliga skandinaviska rötter, låg hierarkisk struktur och inofficiellt ledarskap vilket syns i vår lösningsorienterade attityd och vår flexibilitet mot kunden. Det är lätt att göra affärer med oss. Vi är inget litet, nordiskt företag längre, men är stolta över vår nordiska grundtanke!


SK AR ABORGS SJUKHUS SKÖVDE

ARENA SKÖVDE

GSP

UPPLE VELSEBAD

TEKNIK- OCH FORSKNINGSPARK

FRITIDSOMR ÅDE

CENTRUM FÖRSVARSMAKTEN

RESE CENTRUM

BILLINGENS

KULTURHUSET

HÖGSKOL AN

BOULOGNER -

PARKEN VOLVO CARS

VOLVO POWERTR AIN

Två timmar till Stockholm, en timme till Göteborg och fem minuter till det goda livet. Välkommen till Skövde! Läs mer på: skovde.se eller vastsverige.com/skovde

Analys Samhälle #8  

Distributed with Dagens industri 1st of June 2018

Analys Samhälle #8  

Distributed with Dagens industri 1st of June 2018