Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS SAMHÄLLE MED FOKUS PÅ TVÅ FRAMTIDSREGIONER

CONTENT WITH A PURPOSE

NR 1 AUGUSTI 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

Ylva Johansson – Arbetsmarknads- och etableringsminister Som ny i Sverige och att få ett arbete är svårt. Hittills har det i snitt tagit åtta år innan hälften av alla nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. SCB:s senaste prognos pekar dessutom på det framöver kommer ta nio år för nyanlända att få ett jobb. Samtidigt har regeringen aviserat att det i normalfallet inte borde ta mer än två år. – Det är en jättelik utmaning och det kan naturligtvis tyckas kaxigt. Men jag tycker varken att det är orimligt eller omöjligt. En förutsättning för att vi ska lyckas med uppgiften är att vi måste vi hitta ett nytt och mer strukturerat sätt att arbeta med de här frågorna. – Hittills har allt för mycket handlat om tillfälliga åtgärder och projekt. Som jag ser det krävs en förändring och en långsiktighet som ställer krav på både samhället och på den enskilde individen för att vi ska lyckas.  Läs mer på sida 14

FRAMTID

”Ostlänken lyfter hela regionen” Ostlänken kommer att innebära ett lyft för hela regionen. Med snabbtåget växer en helt ny arbetsmarknad fram. Läs mer på sida 20

FÖRDJUPNING

Hållbart byggande

“Vi har klimatförändringar att ta hänsyn till vilket bidrar till att vi behöver klimatanpassa våra samhällen. Vi behöver också bygga så att människor trivs, känner sig trygga och säkra och mår bra.” Läs mer på sida 10 och 12

ANALYS SAMHÄLLE

Läs fler reportage på analyssamhalle.se På analyssamhalle.se finner du fler artiklar och reportage om regionala utmaningar, samhällssäkerhet, fastigheter, byggnationer, politik samt andra aktuella ämnen.

6-7 september, 2017 Svenska Mässan, Göteborg

JAN-OLOF JACKE VD ASTRAZENECA AB

”Vi behöver se till att Sverige är attraktivt för utländsk kompetens.” Parallellt arrangeras

Norra Europas största Fastighetsmässa

kos Allt Anm tnads fr eas äl dig itt! yfai rs på: /fas tigh .com etgb g

Fokusområden: Drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö & Säkerhet · 200 utställare & över 40 seminarier med bl.a:

Lennart Weiss

Jan Jörnmark


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSAMHALLE.SE

ANALYS SAMHÄLLE European Media Partner presenterar Analys Samhälle. Här kommer vi att intervjua företagsledare, inflytelserika människor, politiker och bland annat analysera stora samhällsfrågor och lokal, regional eller nationell utveckling. Den här kampanjen riktar sig mot västra och östra Sverige och syftet är att lyfta fram vilka utvecklingsmöjligheter som finns i dessa expansiva regioner. I västra Sverige bor mer än en miljon människor. Det geografiska läget, närheten till Norge och järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm gör det till en av de mer attraktiva regionerna i Sverige. I östra Sverige bor närmare en halv miljon människor, med 40 000 företag och ledande universitet. Under 2017 startar bygget av Ostlänken, Sveriges

PROFILER I PUBLIKATIONEN

största infrastrukturprojekt, som är en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping vilket kommer att förenkla pendlingen avsevärt. Experterna räknar med att Ostlänksprojektet kommer att skapa ungefär 13 000 arbetstillfällen. Regionerna är framgångsrika, men framgång kommer inte utan utmaningar. För att områdena ska vara fortsatt konkurrenskraftiga behövs god infrastruktur, en fungerande kompetensförsörjning samt nya bostäder. Allt detta skriver vi om i den här upplagan av Analys Samhälle. Till sist – missa heller inte intervjuerna med JanOlof Jacke, VD AstraZeneca, och Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister, på sidorna 22 och 41. Trevlig läsning! / Redaktionen

ANALYSSAMHALLE.SE

Maria Hollander, VD på Paper Province

Petter Stordalen, Hotellägare och investerare

Emma Jonsteg, grundare och VD för Utopia Arkitekter

DIGITALT INNEHÅLL POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSSAMHALLE.SE Med passion för forskning om Life Science

Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren, skriver kampanjens digitala krönika där han berättar om hur bra det går för Västsverige och Göteborg och varför regionen räknas som en av världens starkaste kompetenskluster inom framtidens fordonsutveckling med tillhörande tekniker. Dock finns det utmaningar. Läs om vilka och hur Kina fortsätter sin storsatsning i Göteborgsområdet på analyssamhalle.se Följ oss digitalt:

För de allra flesta är Ylva Williams något av en doldis. Ändå är hon lite av spindeln i nätet för ett av de största och mest spännande kunskapsprojekten som finns i Sverige.

Sverige bäst i EU på eloch hybridbilar

”Sverige ligger bra till i användning av elbilar och laddhybrider jämfört med många andra länder”. Det berättar Anders Lewald, på Energimyndigheten.

Jag vill gärna tipsa om artikeln på sidan 37 om lägenheter med äganderätt. Missa inte heller att läsa artikeln på sidan 10 och 12. Sofi Christiansen, Projektledare

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

DIGITAL KRÖNIKA

SOFI TIPSAR!

Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

INNEHÅLL

4 Regioner klarar mycket 5 Samhällets krav påverkar alla 8 Byggprojekt i öst 10 Hållbart byggande i regionerna 14 Byggprojekt i väst 16 Stordalen bygger i Danmark 18 Ostlänkens betydelse 20 Västsvenska paketet 22 Fler ska få arbete 24 Utbildningen som ger unga jobb 26 Spännande möjligheter i öst 28 Profilintervju – Anders Capilla 32 Äganderätt – nytt sätt att bo 36 Stark entreprenörsanda 38 Kompetensförsörjning 40 Profilintervju – Jan-Olof Jacke 42 Hållbara lösningar

ANALYS SAMHÄLLE

Projektledare: Sofi Christiansen sofi.christiansen@europeanmediapartner.com VD: Redaktionschef: Layout & copy: Text: Omslagsfoto: Distribution: Tryck:

Tobias Valfridsson Mats Gylldorff Johanna Sjöberg Fredrik Söderlund, Anders Edström Frejman, Ida Østerlund, Christine Brorsson Martin Westholm & Catharina Holm Catharina Fyrberg & Kristian Pohl Dagens industri, augusti 2017 Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå CONTENT WITH A PURPOSE

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

@europeanmediapartner

analyssamhalle.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Automatisk tryckkalibrering och dokumentation för snabbare och noggrannare resultat

Med Fluke 729 automatiska kalibrator för tryck förändras ditt sätt att arbeta • Snabb och enkel kalibrering med automatisk tryckreglering • Inbyggd kommunikation för HART • Automatisk problemfri kalibrering och dokumentation Med en knapptryckning kommer du att få korrekta resultat som du kan lita på – allt utan manuell pumpning och justering INTERTECHNA AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö

©2017 Fluke Corporation.

054-52 10 00 info@intertechna.se www.intertechna.se

Fluke. Keeping your world up and running®.


HITT NYA A DITT BOE NDE I NY KÖP ING

PÅGÅENDE PROJEKT BASTENEN /NORRA ARNÖ

Prise: från 3 300 000 sek Avgift : 4 187 sek/mån Storlek: 111 kvm Rum: 5 Egen båtplats Stor altan & balkong Laddbox för elbil Exklusiva materialval Golvvärme på båda planen Gemensam bastuflotte Inflytt våren 2018

EXKLUSIVA KEDJEHUS VID VATTNET På Norra Arnö i Nyköping, med vattnet som närmsta granne producerar Maison Forte ett modernt och spännande boende med ett sällan skådat läge. Här byggs exklusiva kedjehus om 111 kvm fördelat på två plan. Med såväl uteplatser som balkong finns möjlighet att fånga alla dygnets soltimmar. Egen båtplats ingår!

KOMMANDE PROJEKT KOGGEN /BRANDHOLMEN

Nära vattnet på populära Brandholmen kommer närmare 200 lägenheter med stora inglasade balkonger att uppföras. Här finner man trevliga promenadstråk, småbåtshamn, skolor och restauranger.

MARIEBERG /NYKÖPINGSÅN

Längs Nyköpingsåns grönska, strax norr Nyköpings centrum planeras en blandad bebyggelse bestående av lägenheter samt kedjehus/villor.

Kontakta oss för mer information: Har du frågor eller önskar mer information om våra projekt i Nyköping är du varmt välkommen att kontakta oss på: E-post: info@maisonforte.se Tel: 0155-20 30 64

OM OSS Maison Forte är ett bygg- och fastighetsbolag med rötter i Mälardalsområdet. Vi driver just nu projekt i Eskilstuna och Nyköping, men söker ständigt efter nya möjligheter på fler orter runt om i Sverige. Vi har lång erfarenhet av fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter och bostäder med unik flexibilitet och valfrihet för kunderna.

E-post: info@maisonforte.se Telefon: 0155-20 30 64 www.maisonforte.se


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

STORA REGIONER HAR STÖRRE KAPACITET Foto: Thomas Carlgren

Ansvaret för offentliga samhällsfunktioner är traditionellt fördelade mellan kommuner, landsting, länsstyrelser och statliga verk. Just indelningen av län är historisk och sträcker sig flera hundra år tillbaka och är ur många aspekter inte anpassad för hur samhället ser ut i dag.

Ytterligare större regionindelning

Av den anledningen har det ska-

pats så kallade regioner på ett antal ställen där Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Gävleborg och Region Gotland är fyra exempel. En region är ett landsting som övertagit vissa av de befogenheter som länsstyrelsen har. – En större region, befolkningsmässigt, har både kapacitet och beslutskraft att göra större regionala investeringar, det kan gälla såväl kollektivtrafik som digitalisering av vårdinformation. Regionen har också möjlighet att fördela satsningar inom regionen. En större region har möjlighet att bygga upp en kraftfull kunskapsorganisation som kan ge goda förutsättningar för en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård, säger Gunilla Glasare chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

av att det tas ett större grepp gällande kommunikationer och infrastruktur. Samt att den regionala indelningen av statliga funktioner som exempelvis Arbetsförmedling och Försäkringskassan sammanfaller på ett bra sätt.

Gunilla Glasare chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Hon fortsätter:

– Västra Götalandsregionen visar att en större region har kompetens och kapacitet att bygga system av Science Parks i olika delar av regionen och skapa forskningsintensiva

miljöer genom strategiskt forskningssamarbete mellan universitet och högskolor. Hon menar att det finns klara

fördelar med att ha relativt stora regioner där det som i Västra

Götalandsregionens och Region Skånes fall även rört sig om länssammanslagningar. – När man ser på frågor som är knutna till ekonomisk tillväxt så gynnas såväl privata som offentliga arbetsgivare

har stötts och blötts under en längre tid. Så sent som i mars 2016 föreslog indelningskommittén i sin delrapportering sex regioner i stället för de tio som finns i dag. I juni föreslog indelningskommittén att tre av dessa skulle bildas 2019. Nämligen Norrlands, Svealands respektive Västra Götalands storregioner, inklusive Värmland. I det utspel som regeringen försökte få stöd för i november hade Jämtland och Härjedalen tagits bort ur Norrlandsregionen. Det var tråkigt att planerna på storregioner fick läggas på is grund av bristande parlamentariskt stöd. Detta då erfarenheterna varit goda gällande bildandet av Västra Götalandsregionen och Region Skåne, avslutar Gunilla Glasare. Text: Anders Edström Frejman

ANNONS

Kommande rapport indikerar regioners potential Rapporter från Nordregio jämför kommuner och regioner i hela Norden. Statistiken används som grund för att se utvecklingspotential och utmaningar. Text: Christine Brorsson

Under Nordiska Ministerrådet, de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, finns forskningsinstitutionen Nordregio. De arbetar främst med att assistera ministerierna i de nordiska länderna, men har också externa uppdrag där de fungerar som rådgivare för regioner eller kommuner. – Det kan handla om rådgivning inom smart specialisering, hållbar stadsutveckling och integration på arbetsmarknaden, säger Kjell Nilsson, direktör för Nordregio. Vartannat år ger Nordregio ut rapporten State of the Nordic Region med aktuell statistik. Den nya rapporten släpps i februari 2018 och fokuserar bland annat på bioekonomi, integration, välfärd och digitalisering. Rapporten tar också upp befolknings-

utveckling, sysselsättningsgrad och ekonomisk utveckling från olika delar av landet. Innehållet fungerar som referensmaterial och är grundläggande för Nordregios vidare arbete som utvecklingsrådgivare mot regioner och kommuner. – Vi summerar och får ett index där vi jämför hur regioner i hela Norden utvecklas. Därefter kan vi fokusera specifikt på en viss region eller kommun och se vilken utvecklingspotential som finns för just det området, samt vilka utmaningar och problem som finns, säger Kjell Nilsson. I fördjupade fallstudier jämför Nordregio bland annat hur olika regioner sänker arbetslösheten och ökar befolkningstillväxten genom att integrera flyktingar och andra immigranter på den lokala arbetsmarknaden.

– Vi tittar särskilt på de regioner som gått väldigt starkt framåt eller bakåt i sin utveckling och jämför de med andra regioner i Norden som har liknande förutsättningar, säger Kjell Nilsson.

Statistiken visar att det går bra för Norden i allmänhet och för de nordiska huvudstadsregionerna, som generellt klarar sig bättre än andra europeiska storstadsregioner, i synnerhet. Men även regioner som Västra Götaland och Halland tillhör de mest konkurrenskraftiga och utvecklingsbara i Nordeuropa. – Det framgångsrika med Norden och det som också blivit internationellt uppmärksammat är att vi har ett välutvecklat socialt skyddsnät, den nordiska välfärdsmodellen, kombinerat med en konkurrenskraftig industri med resurser som baseras på naturen, säger Kjell Nilsson.

Kjell Nilsson, direktör för Nordregio


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

SAMHÄLLETS KRAV OCH KLYFTOR ÖKAR Foto: Pernilla Pettersson

Samtidigt som den svenska ekonomin ångar på med full kraft ökar samhällsklyftorna på ett oroväckande sätt – och då inte bara mellan olika invånargrupper utan faktiskt också mellan olika kommuner. En stark ekonomi, inte bara i Sveri-

ge utan i såväl Europa som större delen av världen, bidrar till att hela den svenska samhällsutvecklingen går i en rasande fart, i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Men håller det ihop? frågar sig Günther Mårder, VD för Företagarna och utvecklar: – Det vi ser och upplever är en synnerligen ojämn utveckling. Titta till exempel på kommunerna i Östergötland och Småland, där skillnaderna mellan förutsättningarna i olika kommuner skiljer sig drastiskt. Man kan ofta se ett tydligt mönster där kommuner i hyfsat nära anslutning till större städer har en gynnsam utveckling, samtidigt som det finns glesbygdsområden där utvecklingen bjuder på stora utmaningar. Den största möjligheten för hållbar

samhällsutveckling är att få människor i meningsfulla arbeten och där har de svenska småföretagen en helt avgörande roll.

Günther Mårder, VD för Företagarna.

Aktuella siffror visar att fyra av fem arbetstillfällen skapas i just småföretagen som därmed sitter på den kanske viktigaste nyckeln för en mer hållbar och jämnt fördelad samhällsutveckling. – Här ser man ett tydligt samband mellan företagsutvecklingen, och därmed jobb-

skapande, och kommunens inställning till företagande. Om samarbetet mellan det offentliga och näringslivet fungerar skapas förutsättningar för en mer dynamisk samhällsutveckling, hävdar Günther Mårder. Nu är det inte riktigt så enkelt

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE – ANALYS

som att bara skapa arbetstillfällen. Lika viktigt är att lyckas koppla ihop arbetstillfällena med de arbetssökande på ett effektivt och fungerande sätt. Här ser Günther Mårder en stor utmaning: – Eftersom det viktigaste är att få så många som möjligt i arbete, måste vi tänka om rejält – vi måste förstå vad kompetensbehovet, som diskuteras så mycket, egentligen är. Samtidigt som samhället tror att företagen endast vill ha och behöver högutbildad personal med gedigen erfarenhet, svarar företagen själva att det viktigaste är de mjuka värdena som attityd, inställning, förmåga att arbeta i grupp och graden av självgående. Och då undrar man ju självklart hur väl vi förbereder blivande arbetskraft på detta? Får man med sig det från dagens högre utbildningar? Varje år utannonseras 70 000 jobb

i landet som aldrig blir tillsatta! På två år motsvarar det en stad i Norrköpings storlek. – Här har vi givetvis en enorm utmaning men samtidigt en enastående möjlighet. Men det krävs ett helt nytt tankesätt och en rad konkreta reformer som förbättrar incitamenten för

5

småföretagen att anställa, menar Günther och utvecklar: – Pressen i samhället har ökat såväl inom arbetsliv som privatliv och detta leder till ökad stress och psykisk ohälsa. För att minska dessa problem krävs att människors vardag underlättas. Genom skatteförändringar går det att stimulera fler att köpa hjälp med uppgifter som måste lösas i och kring hemmet. Många av dessa uppgifter ställer inga högre krav på lång utbildning eller djupa språkkunskaper och skulle därmed kunna vara en viktig pusselbit för integrationen på arbetsmarknaden. Varje individ skulle då kunna ägna större kraft åt det som personen gör absolut bäst. Och just integrationen är en annan utmaning som kan vändas till en möjlighet. – Ska Sverige förbli ett attraktivt land och en stark ekonomi krävs att utrikesfödda snabbare kan ta sig in i samhällsbyggandet. Det sker först när de etablerar sig på arbetsmarknaden och i dag tar detta på tok för lång tid. Frågan är lika viktigt att lösa för den enskilda individen som för landet som helhet, avslutar Günther. Text: Mats Carlbäck ANNONS

VI VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR! Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Det gör vi genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse för samarbete över gränsen.

Mer info på vår hemsida: nshk.se Önskar du mer information kontakta:

Björn Rosengren, ordförande Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm • bjorn.rosengren@prioritygroup.se eller Berit Salheim, VD Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm • berit.salheim@nshk.se


Letar du efter något nytt att satsa på? Det gör vi med, varje dag. Och vi ser till att hitta det, så att du kan få ta del av det också. Vare sig du letar efter något nytt att jobba med eller en ny investering, eller ett behov som du har för att lösa ett problem. GU Ventures har tillsammans med samarbetspartners i över 20 år utvecklat och finansierat innovativa idéer med koppling till Göteborgs universitet. Vi har startat 140 företag hittills, varav 100 är verksamma. De omsätter sammanlagt 300 mkr, sysselsätter 350 personer och har rest över 1,2 miljarder kr. Elva av företagen är listade på AktieTorget och Nasdaq First North.

Det är hög risk att satsa på nya innovativa idéer och det tar tid, men det har visat sig vara värt det. Många av dem förbättrar våra liv genom att tillhandahålla bättre och mer miljövänliga lösningar, kan bota sjukdomar, ge förnyelsebar energi, odla mat där det inte gick att odla, osv. Det hade aldrig hänt om vi inte hade haft dedikerade människor som gjorde sitt yttersta för att få det att hända. Idégivare, entreprenörer, anställda, styrelseledamöter, kunder, leverantörer och finansiärer. Vår ambition är att bygga fler framgångsrika tillväxtföretag. Vill du vara med och satsa på nästa framgångssaga?

Från vänster: Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific, Klementina Österberg, vd GU Ventures, samt Erik Gatenholm, vd och grundare Cellink. Fotograf: Ingela Vågsund. -

FAKTA GU VENTURES GU Ventures bedriver inkubatoroch investeringsverksamhet, som har topprankats av UBI Global Index. Bolaget är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Förutom intäkter finansieras verksamheten av Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket, EU, m.fl.

Är du intresserad av att jobba och att saminvestera med oss för att stötta tillväxtföretagen, välkommen att kontakta oss på: information@ventures.gu.se. Vi kan även nås på 031-786 5153. Läs mer på: www.guventures. com, samt följs oss på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Utvecklingsprojekt bedrivs med EU-medel för sociala innovationer och hållbarhet, samt kvalitetsutveckling av inkubatorstödet.


ANNONS

SPÄNNANDE HÅLLBARHETSPROJEKT VISAS I VALLASTADEN Text: Mats Carlbäck / Foto på barnen: Göran Billeson, Billeson bilder. Porträttbilder: Christian Johansson, Crelle Photograpy

”Vallastaden är ett spännande och innovativt projekt där det har varit självklart för oss att bidra. Vi instämmer helt i projektets grundtanke, ”människan bygger staden”. Våra hus är till för alla dem som vistas där. Vi utvecklar lokalerna tillsammans med kunden för att de ska fungera i många år. Bland annat arbetar vi framsynt med den tekniska infrastruktur som behövs för verksamheternas behov. Det är så vi bygger Linköping.” Till vänster: Maria Widfeldt, hållbarhetschef. Till höger: Ann de Jonge, VD

Att Linköpings nya stadsdel Vallastaden kommer att bli något alldeles speciellt råder det väl inget som helst tvivel om. Här har ju alla inblandade tänkt till ordentligt vilket gjort att såväl människans behov som hållbarhet har hamnat i fokus. För det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter innebär detta en unik möjlighet att visa upp sitt långtgående och innovativa arbete med just hållbarhet, både ekologiskt och socialt, för en bredare publik. När Bo- och Samhällsexpo Vallastaden 2017 i dagarna slår upp dörrarna innebär detta samtidigt att en unik stadsdel i Linköping på riktigt öppnas upp för allmänheten. På rekordtid har 40 aktörer varit med och byggt upp över 1 000 bostäder och tillhörande byggnader och allt detta baserat på spännande arkitektur och mängder av innovativa lösningar. Stadsdelen, som är och ska vara tät och grön, är framtagen med människan och hållbarheten i centrum, där huvudtesen har varit ”Människan bygger staden”. Det innebär mer konkret att fokus i mångt och mycket lagts på mångfald, energieffekti-

– Ann de Jonge, VD för Lejonfastigheter.

vitet, sunda materialval och tillgänglighet för att skapa en boendemiljö som främjar möten och ett lugnt tempo. Processen är så pass unik att den fått ett eget namn; Vallastadsmodellen. – Vi är väldigt stolta över vårt deltagande i uppbyggnaden av Vallastaden, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter.

en solid grund, men där slutresultatet sedan har inkluderat åsikter och önskemål från de som faktiskt ska bo där. – I äldreboendet har vi anpassat allt efter de behov som äldre personer kan ha. Vi har valt färger, material, tillgänglighetslösningar och annat för att skapa en lugn, trygg och stressfri omgivning, berättar Maria vidare.

Lejonfastigheter står bakom tre av byggnaderna i Vallastaden; en förskola, ett äldreboende och ett omsorgsboende, och har här fått en unik möjlighet att utveckla sitt tänk och koncept kring just hållbarhet man så länge arbetat med. – I Vallastaden handlar integration om möten mellan människor. Här bygger Lejonfastigheter för unga och gamla och samtidigt för personer med särskilda behov. Alla ska vara välkomna – det är det som skapar en trygg boendemiljö

Även de 16 lägenheterna för omsorgsboende är utvecklade enligt samma princip, men här mer på individnivå. – De som ska bo här har själva fått vara med i själva utformandet av sitt boende för att det ska passa just dem, eftersom de alla har unika utmaningar och behov. – Vi förser samtidigt husen med modern teknisk infrastruktur, som ska fungera för dagens och morgondagens tekniska hjälpmedel, fortsätter Maria. Det är lösningar som kommer att underlätta de boendes vardag och effektivisera omsorgsarbetet.

Det sociala hållbarhetstänket stannar inte där. Såväl förskolan som äldreboendet och omsorgsboendet är framtagna med användarnas behov som utgångspunkt. Här har de senaste rönen från forskningen utgjort

Även om just den sociala hållbarheten hamnar i rampljuset här så har Vallastadsprojektet en lika tydlig koppling till den ekologiska hållbarheten. Något som

Lejonfastigheter har arbetat med länge är att bygga energieffektiva hus. Detta blir extra tydligt om man tittar närmare på förskolan som Lejonfastigheter tagit fram i Vallastaden. Förskolan arbetar med utomhuspedagogik och miljön runt byggnaden är utformad efter det. Barnen ska också i tidig ålder få bekanta sig med vad ekologisk hållbarhet innebär – Vi har satt upp en vindflöjel och en liten solpanel som visar hur man kan generera energi, berättar Maria. Vi har också arbetat omsorgsfullt med materialval för att bygga en giftfri miljö åt barnen. Nu finns det dessutom en möjlighet att både få ta del av allt detta och samtidigt få lära sig mer om de processer som ligger bakom Lejonfastigheters hållbarhetsarbete, inte minst i samband med de tre projekten i Vallastaden. Under hela Expo Vallastaden 2017 har Lejonfastigheter en utställning där man kan ta del av innovativa lösningar och kreativt hållbarhetstänk som alltid utgår från den viktigaste länken i sammanhanget – människan.

Fakta: Lejonfastigheter äger, förvaltar och utvecklar miljöer för offentlig verksamhet i Linköping. Totalt ansvarar man för 280 fastigheter som rymmer utbildning, omsorg, kultur och sport. Lejonfastigheters drivkraft och vision är att skapa Sveriges bästa offentliga miljöer som kännetecknas av kvalitet, trivsel och trygghet.


3

Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

MEST INTRESSANTA BYGGPROJEKT I ÖST Vallastaden i Linköping – ett nytt sätt att bygga Husen står tätt bredvid varan-

dra och inget är det andra likt. Vallastaden, Linköpings nya bostadsområde, är något alldeles extra. På rekordtid har 40 aktörer byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och blandad stadsdel som vimlar av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Redan från planeringsstadiet har temat varit ”Människan bygger staden”, vilket märks i allt från stadsplanen till varje enskild bostad. – Genom att dela upp stadsdelen i mindre delar fick fler aktörer chansen att bygga. I

Vallastaden bygger några för första gången medan andra har byggt över hela världen. Vissa är små, andra är stora byggjättar. Det skapar mångfald, men också en spännande dynamik. Här har ingen arkitekt fått rita två hus intill varandra, säger Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo som är sammanhållande för hela projektet.

Inom samma kvarter samsas villor, radhus, trapphusboenden, generationsboenden, bostadsrätter, hyresrätter, stort och smått. Mycket tid och omsorg har också

lagts på att människor ska kunna mötas och umgås i vardagen. – I varje kvarter finns gemenskapshus, felleshus. De yttre växthusen har mikroklimat som liknar det i södra Spanien där man kan träffa grannarna när det blåser kallt och termometern kryper ner under nollstrecket, fortsätter Simon Helmér. Inom Vallastaden finns det också gott om parker och andra grönytor, bland annat kolonilotter. Stadsdelens gator utgår också från fotgängare och cyklisters perspektiv och sedan får bilisterna anpassa sig efter detta.

Spektakulärt boende i Norrköpings hamn Under senare år har Norrköping

genomgått en radikal förvandling från industristad till ett näringsliv präglat av tjänsteföretag. Från att tidigare ha minskat i befolkning ökar nu kommunens invånare med cirka 2 000 personer årligen. – Det ställer nya och ökade krav på framför allt bostäder, säger Fredrik Wallin som är projektledare för Inre hamnen på Norrköpings kommun – ett helt nytt område som kommer att exploateras under de närmaste åren. Om allt går som planerat blir det byggstart 2019 och en första inflyttning året därpå.

– Området har blivit tillgängligt sedan Norrköpings hamn flyttat sin verksamhet längre ut i Bråviken. Det har en alldeles unik karaktär och här finns alla möjligheter att skapa en helt ny stadsdel med värden som inte tidigare funnit i Norrköping, fortsätter Fredrik Wallin. Så mycket som möjligt av den

befintliga miljön med master och lyftkranar ska bevaras samtidigt som nya kanaler byggs för att skapa en stadsdel som attraherar boende, men också företag att vilja etablera sig i området. – Norrköping har sedan gam-

malt en tradition av att ”bygga på vattnet” med bland annat de gamla fabrikerna som ligger mitt i Motala ström. I Inre hamnen kommer vi också att bygga direkt på kajerna så många av husen får ett spektakulärt läge. När hela Inre hamnen är färdig-

byggt, om cirka tio år, kommer området att ha mellan 4 000 och 5 000 invånare. Upplåtelseformerna kommer att variera, men i varje kvarter kommer det att finnas såväl hyresrätter som bostadsrätter kompletterade med butiker, restanger och caféer. Nya grönområden kommer också att anläggas.

Nyköping växer snabbt Nyköping har ett idealiskt läge. En

timme med tåg från Stockholm och lite mer än halva restiden från Norrköping. När Ostlänken står klar kommer attraktionskraften att bli än större. Närheten till Skavsta flygplats, Sveriges femte största, och en vacker skärgård med hundratals öar ökar intresset ytterligare. – Nyköping växer i dag med cirka 700 personer netto om året, vilket ungefär motsvarar Stockholms tillväxt per capita, säger Mats Dryselius som är samhällsbyggnadschef i Nyköpings kommun. Med vårt geografiska läge blir pendlingsavståndet till Stockholm än mer tilltalande när

Ostlänken står klar. Samtidigt kan Nyköping erbjuda den lilla stadens fördelar med närhet till det mesta.

När staden ska utvecklas bygger

man inifrån och utåt. – Vi arbetar mycket med förtätning. Det ger kortare avstånd, gör det lättare att ta sig fram till fots eller med cykel samtidigt som vi får en allt mer levande stadskärna, fortsätter Mats Dryselius. Att växa men ändå behålla småstadskänslan kräver att vi utvecklar staden varsamt och hållbart. I samband med att arbetet med att Ostlänken byggs pågår också arbetet med ett nytt resecentrum

i närheten av den nuvarande stationen. Här kommer det framför allt att bli kommersiella ytor som komplement till tåg- och busstrafiken. I närheten planeras dessutom för ett nytt bostadsområde på en av stadens gamla industritomter. Ett område där byggandet av nya

bostäder pågår för fullt är Brandholmen där det byggs lägenheter, radhus och kedjehus, många med utsikt över vattnet. Ett annat område är Arnö med närhet till både centrum och naturen. Ett tredje område är Oppeby, strax utanför staden. Här planeras för över 1 000 nya invånare fram till 2030. ANNONS

”Alla har rätt till ett bra hem” hyresgastforeningen.se Annons Dagens Samhälle 2017-Hyresgästföreningen region Sydost.indd 1

2017-07-13 08:36:16


VI BYGGER FRAMTIDEN I VALLASTADEN Idén om Vallastaden grundar sig i en vision om ett bättre samhälle. Det handlar om att ställa sig frågor om hur vi vill att framtidens samhälle ska se ut – hur vi vill bo och leva, och vilken värld vi vill lämna efter oss. Därför känns det självklart att Myresjöhus och koncernen OBOS – som ansvarstagande samhällsbyggare – är en del av Vallastaden, Sveriges största bo- och samhällsexpo. Myresjöhus uppför bostäder på två tomter i Vallastaden. På ena tomten, som har fint läge med vy mot bäcken, byggs två parhus om 120 m² respektive 135 m². På den andra tomten, i den södra delen av kvarteret, byggs tre radhus om 170 m². Husen varvar traditionellt och modernt utförande och får en varierad fasad, samt planlösningar där ingen är den andra lik. Varmt välkommen att besöka oss i Vallastaden i Linköping 2-24 september 2017. Läs mer om våra utställningar på myresjohus.se/vallastaden

ANNONS

Smakfull arkitektur med kvalitet och funktion i attraktivt läge på Slottsgatan 71 intill nya Comfort Hotel.

MODERNT KONTOR I NORRKÖPING Vi erbjuder nyproducerade kontorslokaler i Spinnhuset etapp 2, med inflyttning 2019. Totalt skapas ca 5 000 kvm kontor, fördelat på sex våningar plus garage. Fantastiska möjligheter att skräddarsy effektiva lösningar för kvalitetsmedvetna hyresgäster i miljöcertifierad fastighet nära city och resecentrum. Vill du hyra kontor i Spinnhuset? Ring 020-260 260 eller maila lokaler@cushwake.com

Kontakta oss även gärna för annan rådgivning om kommersiella fastigheter. Cushman & Wakefield Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping  Regeringsgatan 59, 103 59 Stockholm cushmanwakefield.se


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYS – ANALYSSAMHALLE.SE

STARK HÅLLBAR BYGGUTVECKLING I BÅDE REGION ÖST OCH VÄST Hållbar byggutveckling är i dag helt avgörande i alla sammanhang och på alla platser i Sverige. Det är något som måste finnas med i grunden av all utveckling i dag, menar Sara Haasmark som är VD för Samhällsbyggarna. – Samtidigt måste vi ta till oss ny kunskap och ny forskning till denna utveckling. Det som var en sanning i går är det kanske inte i dag. Se bara den förändrade syn på plast som vi har i dag. Äntligen börjar vi fokusera på att minska dess användning där den inte är nödvändig. Hållbarhet handlar om att människor, djur och natur ska må så bra som möjligt i dag och i framtiden. Sara Haasmark och Samhällsbyg-

garna har lagt ett stort fokus på barnens plats i staden. För henne är de en grundläggande grupp när ett hållbart samhälle ska skapas. – När det gäller hållbarhet så finns det mycket som kan göras mycket bättre. Därför har vi valt att inkludera barnen så mycket som möjligt. När vi ger alla en röst i frågor som rör dem så blir samhället inkluderande och i förlängningen hållbart. När vi ger en röst till barn så inkluderas

Foto: Magnus Laupa

Sverige ligger långt fram när det kommer till hållbart byggande. Både Värmland, Östergötland och Västkusten står inför många klimatanpassade förändringar.

Sara Haasmark – VD för Samhällsbyggarna.

många fler samtidigt och hela synsättet att de som berörs ska få vara med i utformningen av vårt framtida samhälle blir därmed en självklarhet. En annan viktig del i arbetet med

hållbar byggnadsutveckling är att företagen måste få rätt kompetens genom kompetensutveckling. Region Östergötland samordnar ett så kallat Regionalt kompetensforum för länets utbildningssystem genom att analysera utvecklingen och de

framtida behoven. Forumet består av företrädare från bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna, universitetet, arbetsmarknadens parter samt från olika branscher. – Där tycker jag att Region Östergötland i dag jobbar bra med att kartlägga, förstärka och öka utbudet av relevanta yrkesutbildningar för både unga och vuxna. Vi behöver se arbete som något som vi kan byta, att det är en tillgång och en fördel att ha arbetat med helt olika saker.

Det är utvecklande att tänka på olika sätt och se saker med olika perspektiv. Därför är det viktigt att vi har smarta utbildningssystem som gör att vi kan bygga på redan befintlig utbildning och kunskap i stället för att börja om helt från början, säger Sara Haasmark. I Norrköping byggs det för tillfället flera hållbara fastigheter. Ett exempel är projekt Yllefabriken som är att fastighetsutvecklingsprojekt med ambitionen att

vara en förebild inom hållbar fastighetsomvandling. Projektet vill underlätta och bidra till delningsekonomi samt underlätta fler möten mellan människor, menar Sara Haasmark. – Det är en gammal befintlig fastighet som utvecklas till att bli energieffektiv, innehålla stadsodling, utnyttja förnybara energikällor och ha bil- och cykelpool. Det här är ett riktigt bra, hållbart sätt att utveckla det som finns och som är unikt för ett område.

Värmland är en region med stor kompetenspotential genom närheten till Norge och universitetet i Karlstad, menar Sara Haasmark. Det finns få stora arbetsgivare i Värmland. Endast ett av hundra företag i Värmland har fler än 50 anställda. – Värmland har också en stor andel små företag. En majoritet av dessa företag anser att bristen på kompetens är en av de största tillväxthämmande faktorerna. I Värmlands län bor nästan 277 000 personer och här finns 16 kommuner. Kompetensbristen i Värmland gäller i hög grad välutbildad arbetskraft men med en satsning på bland annat infrastrukturen kan Värmland med sitt strategiska läge nära Norge och mellan Stockholm och Göteborg bli än mer attraktivt. Fortsättning följer på sidan 12. Text: Fredrik Söderlund

ANNONS

VÄ L KO M M E N T I L L C L E A N T E C H ÖS T E R G Ö T L A N D O C H FA S T I G H E T SÄGA R N A S S E M I N A R I U M 7 S E P T E M B E R U N D E R VA L L A S TA D E N E X P O

LINKÖPING – DÄR INNOVATIONER FÅR PLATS

PITCHANDACT

Under PitchandAct kopplas fastighetsägare ihop med spännande företag som erbjuder nytänkande miljötekniska lösningar. Företagen pitchar idéer inför en kunnig panel av experter från branschen med fokus på tre teman: Innovativa och hållbara solcellslösningar, Hållbarhet i vardagen för fastighetsägare samt Ändrat beteende – hur kan vi påverka de boende i rätt riktning? Varmt välkommen till ett intressant seminarium med efterföljande mingel. Passa på att träffa branschkollegor för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Plats: Stora salen, Expoarenan, Vallastaden Expo Datum och tid: 7 september, 13.55-15.55 Seminariet är en del av branschprogrammet för Vallastadens bo- och samhällsexpo. Branschbiljetter, som inkluderar lunch, fika samt en mängd aktiviteter finns att lösa på www.vallastaden2017.se

CTÖ-250x120mm.indd 1

2017-08-17 12:22


World Food Building BY PLANTAGON

350-6 700 KVM MED INFLYTTNING 2019

WORLD FOOD BUILDING – KONTOR I LINKÖPING Nyproducerade kontorslokaler i Linköping invid E4 med högsta miljöklassning på marknaden och inflyttning 2019. Totalt skapas ca 6 700 kvm kontor i 17 våningar med fantastiska möjligheter att skräddarsy effektiva lösningar för kvalitets- och miljömedvetna hyresgäster. Vill du hyra kontor i World Food Building? Ring 020-260 260 eller maila lokaler@cushwake.com

Kontakta oss även gärna för annan rådgivning om kommersiella fastigheter. Cushman & Wakefield Bråddgatan 1, 602 22 Norrköping  Regeringsgatan 59, 103 59 Stockholm cushmanwakefield.se ANNONS

Flyttbara hus löser akut bostadsbrist! GODKÄND FÖR ÅRETRUNTBOENDE

NYHET!

Förstorad Attefall i två plan. Läs mer på www.rullebo.com “Jag är stolt över att vi har tagit fram Rullebo. Sverige behöver prisvärda kvalitetsbostäder. /Anders Öfvergård

Sveriges lägsta priser och högsta kvalitet! Rullebo är flyttbara hus på hjul - byggda enligt svenska byggnormer för svenskt klimat. Vi gör också kontor och förskolor i moduler. 25-48 kvm med allrum, kök och två sovrum, vinterbonade, WC/dusch, tvättmaskin, diskmaskin, luft-luftvärmepump, och fullt möblerade. Ring Calle Kindbom för vidare info, tel. 070-551 50 23, email: calle@rullebo.com

www.rullebo.com


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRDJUPNING– ANALYSSAMHALLE.SE

De kommande åren gör Västra Gö-

talandsregionen en storsatsning på hållbar kollektivtrafik. Både inom spårväg, buss och linbana. Utöver det görs satsningar på cykeltrafiken med åtta nya cykelbanor för att knyta ihop staden och göra det möjligt att med cykel ta sig till kollektivtrafiken. – Det här är jättebra. Det måste satsas på flera fronter samtidigt. Samtidigt kommer det att byggas fler bostäder. Göteborg kommer att få omkring 50 000 nya bostäder och staden räknar med 200 000 nya invånare och 100 000 nya arbetspendlare om 20 år, säger Sara Haasmark. När det gäller Dalsland finns det

tyvärr kommuner där det inte lönar sig att bygga nytt eftersom produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdet, menar Sara Haasmark. – I dessa kommuner behöver fastigheter renoveras och göras mer flexibla utifrån framtida behov. Förändringar kan ske snabbt och människor flyttar in om de ser möjligheter att kunna verka regionalt men bo lokalt. Här behöver det satsas på digitala lösningar och hög servicegrad.

Foto: Magnus Laupa

“Vi behöver underlätta möjligheterna att resa snabbt och hållbart till Stockholm respektive Göteborg. Om vi kan förkorta restiden till fler städer och orter så kan fler bo på det sätt de vill. Alla vill och behöver inte bo i storstäderna.” Det räcker inte att det finns billiga bostäder. Möjligheten att leva och arbeta som om du bodde i Stockholm rent servicemässigt och digitalt sätt kombinerat med Dalslands tillgångar, exempelvis dess härliga natur.

Ulrika Dolietis

I byggbranschen har det saknats ett forum för att gemensamt driva säkerhetsfrågor. Branschen behöver engagerade beställare som ställer höga krav och en gemensam branschstandard.

Vilka skillnader ser du framför allt

mellan öst och väst-regionerna när det gäller infrastrukturen? – Vi behöver underlätta möjligheterna att resa snabbt och hållbart till Stockholm respektive Göteborg. Om vi kan förkorta restiden till fler städer och orter så kan fler bo på det sätt de vill. Alla vill och behöver inte bo i storstäderna. När teknikutvecklingen tillsammans med vår acceptans med att arbeta på distans ökar så bidrar det ytterligare till en bättre och mer hållbar utveckling av bostadsbyggandet i landet. Sara Haasmark säger också att det är helt avgörande att vi ser till att göra hela Sverige attraktivt för att det ska utvecklas. Inte bara utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv utan även genom boende, utbildning, kommunikation och samhällstjänster.

HÅLL NOLLAN I BRANSCHEN

Sara Haasmark – VD för Samhällsbyggarna.

– När omvärlden bli mer digital minskar behovet att vi alla bor i våra tre storstäder och då skapar vi möjligheter för att fler får bo och leva och arbeta som de önskar. Här tror jag att det är oerhört viktigt att kommuner och regioner bevakar över utvecklingen och snabbare svarar på de förändringar som sker. Jag tror att vi behöver öka flexibiliteten, se nya möjligheter och samarbeten samt tänka region i stället för kommun. Kommuner är ofta alldeles för små. Det finns alltid stora utmaningar

när ett samhälle ska utvecklas på ett hållbart sätt. Sara Haasmark menar att det inte kan begränsas till en viss region eller kommun utan att man måste se till samhället i stort.

– Vi behöver se till att alla invånare har tillgång till service och infrastruktur. Att alla har samma möjligheter oavsett var de bor i landet. Vi har klimatförändringar att ta hänsyn till vilket bidrar till att vi behöver klimatanpassa våra samhällen. Vi behöver också bygga så att människor trivs, känner sig trygga och säkra och mår bra. Där krävs mycket av samhällsbyggare och politiker i dag. Text: Fredrik Söderlund

MER OM STADSUTVECKLING ANALYSSAMHALLE.SE Hållbar byggutveckling innebär många utmaningar och att många samhälleliga bitar måste falla på plats. Läs om den moderna och hållbara stadsutveckling i Sverige som ligger i framkant.

Sedan mars 2017 finns organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Akademiska hus initierade starten av organisationen genom att bjuda in byggherrar och entreprenörer som diskuterade på vilka sätt det går att samverka kring säkerhetsfrågorna. Den nystartade organisationen består av byggherrar, byggentreprenörer och underentreprenörer. Förutsättningarna är stora för att lära av varandra, ta fram gemensamma krav på rutiner, utveckla utbildningar där behov finns och att på sikt skapa en hög säkerhetskultur. – Vår vision är att ingen skall skadas på våra byggarbetsplatser. Vi behöver dela erfarenheter, fylla kunskapsluckor, utveckla arbetsmiljöutbildningar och se till att kraven blir mer lika, säger Ulrika Dolietis, VD för organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen även kallad ”Håll Nollan”. ANNONS

Hållbar stadsbyggnad med människan i centrum. www.mareldlandskap.se

Gestaltningsprogram för Mölndals Innerstad

MARELD LANDSKAPSARKITEKTER


Hallå! Äntligen är semestern slut! Jaja, det kanske är en lätt överdrift men inställningen hos oss 230 medarbetare på Tuve Bygg är att vi ska komma tillbaka till jobbet i höst med en positiv känsla i kroppen och knoppen. Vår filosofi bygger helt enkelt på övertygelsen om att medarbetare som vågar vara modiga, vågar utforska livet, vågar försöka och inte minst vågar vara sig själva också gör ett bättre jobb. Till vår stora förtjusning har vi märkt att vår inställning till arbetslivet allt som oftast smittar av sig på kunder, partners och leverantörer. Kort sagt - Trygga människor når längst!

Kolla vad vi har på gång på tuvebygg.se


3

Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

MEST INTRESSANTA BYGGPROJEKT I VÄST Grundviken – Karlstad Stadsdelen Grundviken väster om Karlstads centrum kommer bli en av stadens mest moderna byggprojekt. Planprogrammet godkändes redan 2009. Grundviken har en genomtänkt natur- och miljöprofil med en utgångspunkt i energi, miljövänligt byggande samt transporter. Katrineberg är den första etappen där ambitionen är att de 750 planerade bostäderna bland annat ska vara omslutna av natur där husen ska byggas i massivt trä och ha låg energiförbrukning.

Grundviken ska också integrera

ett handelsområde med den nya stadsdelen så att det i framtiden kan bli ett område med närservice för de boende, som en mötesplats eller centrum. Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det nya bostadsområdet. Vänern och Vänerstranden ska tillgängliggöras för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv. Olika typer av besöksmål för friluftslivet, till exempel i form av

småbåtshamn, friluftsstuga eller badplats, kommer vara viktiga för att nå ut till fler besökare. Områdets kollektivtrafik och gång-och cykelvägar kommer bli väl utbyggda och utformade för en tryggare upplevelse. Områdets nya dagvattensystem är anpassat till nuvarande förhållanden och den framtida stadsbilden. Genom att utforma dagvattensystemet med öppna diken och dammar ska nuvarande flöden i Grundviksbäcken behållas. Planen är att det i framtiden ska byggas cirka 1 600 nya bostäder sammanlagt.

Älvstaden – Göteborg Vision Älvstaden är basen och

riktningen för hur Göteborg ska utvecklas och området är ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Tanken är att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek och Älvstadsprojektet är en viktig del av det samlade Västsvenska paketet som ska stärka och förstora hela regionen. En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen.

Älvstaden har fått epitetet ”Den nya staden” och den växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. En av de mest iögonfallande nyheterna kommer ske i Masthuggskajen där man ska kunna ta en ny linbana över älven. Ett tillskott i stadens kollektivtrafik där älvstränderna kopplas samman och som också ska vara en given attraktion för turister och besökare.

Stadsutvecklingsprojektet Älvsta-

den har en grön profil med god tillgång till förnyelsebar energi, kollektivtrafik, sammanhängande gång- och cykelstråk som gör det enklare att leva hållbart. Kajerna skyddar mot översvämning samtidigt som de låter invånarna komma närmare vattnet. Samarbetsparter i arbetet med paketet är Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Halland, Trafikverket och Västtrafik. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken.

Kvarteret Pallas – Borås Pallashuset i Borås är under snabb utveckling. Hälften är färdigt, men det starkaste kortet återstår. Det intilliggande Pallas Tower har med sin totala bostadsarea på runt 9 600 kvadratmeter och 34 våningar plats för cirka 130 bostäder med en och ska bli en profilbyggnad för hela staden. Arkitektbyrån Tengbom Arkitekter har som vision och tanke att byggnaden ska kombinera funktion, material och verka som ett panorama över Borås. Utsikten för de boende kommer också sträcka sig utöver Viskan, Stadsparken och stadens centrala delar.

Strandpromenaden invid Pallashuset och Pallas Tower

planeras att lyftas fram och bli ett levande promenadstråk, där både handel och serveringar ingår. Detaljplanen för Pallas Tower är helt färdig och den planerade byggstarten är hösten 2018.

Pallashuset är ett upprustat köpcentrum som omfattar cirka 11 000 kvadratmeter butiksyta och kontor, men även restauranger och detaljhandel. Högskolan och stadsdelen Simonsland, som även den genomgår en stor modern förändringsprocess, ligger

precis intill. De nya lokalerna i Pallashuset fylls successivt och flera nypremiärer av butiker är planerade under resten av 2017. Pallas Roof med totalt 40 bostadsrättslägenheter är byggda ovanpå p-huset i Pallasfastigheten. Närheten till vatten och grönområden och stadens innersta kärna var en självklarhet när projektet startade. Pallas Roof ligger sju våningar över markplan och hyresgästerna har bland annat tillgång till gemensam bastu och en innergård med umgängesytor, grillplats och kryddgård. ANNONS

INGEN SKA SKADAS PÅ VÅRA BYGGEN Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Vill du vara med och göra skillnad – bli medlem i dag! HÅLLNOLLAN.SE


WIPAB

Är ett legotillverkande företag som utför avancerade plåtarbeten i svart, rostfritt och aluminium med senaste tekniken. Kontakta oss för pris på era konstruktioner. www.wipab.se

retag som utför avancerade plåtoch aluminium med senaste tekniken. era konstruktioner.

TOTAL FASTIGHETSFÖRVALTNING, ELLER SÅ MYCKET DU VILL...

gsbranchen. göringsbranchen. göringsbranchen. Produktsortimenyggda tvättsystemtvättsystem för kvalificerad moduluppbyggda för för år av moduluppbyggda tvättsystem ods, m.m. m.m. m.m. korggods, ultraljudstvättar ng avultraljudstvättar korggods, ultraljudstvättar

ALLKAL

är ett företag i metallrengöringsbranchen. Produktsortimentet består av moduluppbyggda tvättsystem för kvalificerad tvätt/ avfettning av korggods, ultraljudstvättar 34 Timmermansgatan 664 GRUMS 664GRUMS GRUMS Timmermansgatan 3 34 •34 664 34 GRUMS m.m. •4•664 3434GRUMS Timmermansgatan 33• •664 GRUMS 0555-430 Tel 38 50 •• Fax 38 69 69 Tel 054-20 054-20 38www.allkal.se 5038 Fax 054-20 38 59 5938 59 x5-430 0555-430 69 Tel 054-20 50 •054-20 Fax 054-20

Timmermansgatan 3 • 664 34 GRUMS Tel 0555-430 60 • Fax 0555-430 69

054-14 40 70 • www.vfs.nu

Timmermansgatan 3 • 664 34 GRUMS Tel 054-20 38 50 • Fax 054-20 38 59

ANNONS

Senioranpassat boende!

Villor för seniorer skapar livskvalitet på ålderns höst. Trygghet, bekvämlighet och funktionalitet. Med senioranpassade villor ska fler kunna bo hemma längre.

• 70 % önskar ett marknära boende? • Seniorvillan ger hög bekvämlighet och trygghet till låga boendekostnader. • Seniorvillan säljs med äganderätt. • En kontantinsats av ca 30% ger dig en total boendekostnad av ca 4.ooo:-/mån inklusive driftskostnad. (tomtkostnad, ränta och egen kontantinsats påverkar boendekostnaden.) • Du kan få din Seniorvilla som fristående eller i parhus.

Allt under samma tak: 3 rum och kök, ca 90kvm. Toaletter: 2 st. Tvättstuga: välplanerad. Inglasat uterum: ca 10kvm. Garage och förråd: ca 40kvm.

Köksinredning.

Villa Jan.

Villa Lisa.

Villa Lisa.

Vi söker lämpliga tomter för våra Seniorvillor, kontakta oss gärna… Besök vår hemsida för mer information. Planerade och pågående projekt: Falköping - Hallstahammar - Hjo - Mariestad - Munkedal - Nässjö Ronneby - Simrishamn - Skövde - Sparreholm - Tranås - Vara - Österlen m.fl…

Jan Hemberg • mob: 070-55 88 600 • jan@seniorvillor.se


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INSPIRATION – ANALYSSAMHALLE.SE

MILJÖTÄNK I FOKUS NÄR STORDALEN EXPANDERAR Foto: Peter Brinch

Att gå från att sälja solmogna

jordgubbar i sin fars butik till att äga jättelika hotell runt om i hela Norden är något som Petter Stordalen kan skriva på sitt CV. Han äger bland annat Nordic Choice Hotels. Även om han nått ända till toppen av karriärstegen är hans affärsfilosofi den samma som när han stod bakom disken till jordgubbskiosken. – Jag har lärt mig jordgubbsfilosofin av min far, att du ska få ut det bästa möjliga av det du har. Det synsättet har jag levt efter. Det spelar egentligen ingen roll vad du gör, bara du gör det bra. Konkret betyder det ansvar och ansvar är inte bara något du får. Det är något som du också tar, säger Petter Stordalen. Petter Stordalen menar att han

med sin ställning har ett ansvar för världen. För honom handlar det inte om att bara ha större inkomst än utgifter. Han vill gärna att Nordic Choice Hotels blir Nordens bästa hotellkoncern, och han vet också att det med det följer ett socialt ansvarstagande och ett ansvar för miljön. – Vi ska vara en bra förebild. Det handlar om att förändra den kapitalism som vi ser i dag, som ofta nästan alltid bara handlar

Foto: Peter Knutsson

Hotellägaren Petter Stordalen, ägare till Nordic Choice Hotels, vill inte gå i pension. I stället vill han bygga fler lyxhotell i Danmark.

FRAMTID, TILLVÄXT OCH TRENDER

“There’s no business on a dead planet.” mer pengar än vad vi gör. Men tänk om det bara fanns en sorts bil och en slags mobiltelefon? För mig är det helt otänkbart.

Petter Stordalen – äger flest hotell i Sverige och Norge. Nästa steg är att ta över Danmark.

om tillväxt. Om man vill vara ett ansvarstagande företag ska man vara rädd om planeten. – There’s no business on a dead planet, säger Petter Stordalen, som ser sig själv som en miljökämpe.

på Tietgensgade i hjärtat av Köpenhamn. Det andra på Köpenhamns flygplats Kastrup, där Hilton-hotellet togs över av Clarion Hotell i april, och ska utökas med ett Comfort Hotell med 500 rum och en stor konferensarena.

En stor mångfald i verksamheten

Ett alldeles speciellt Clarion Hotell

är också viktig. Nordic Choice Hotels har medarbetare från fler än 170 länder som talar olika språk och tillhör olika religioner. Det, menar Petter Stordalen, bidrar till att göra verksamheten starkare.

Norrmannen, som ligger på

förstaplats i både Sverige och Norge på hotellfronten, bygger två nya hotell i Danmark. Det ena i den gamla Centralposten

öppnar år 2021 då Nordens högsta byggnad Karlatornet står klar i Göteborg. Samma år invigs ett hotell i Mölndal, där Quality-hotell fått klartecken att omvandla Krokslätts Fabrikers industrilokaler till en 21 våningar hög hotellbyggnad. – Vi vill inte efterlikna andra hotellkedjor som har ett koncept med samma möbler till samma rum på alla platser där de finns. Det kan nog vara så att de tjänar

Enligt Petter Stordalen ska varje hotell vara unikt och spegla pulserande liv. Det ska inte bara vara ett varumärke. Nordic Choice Hotels består av tre hotellkedjor och över 20 fristående hotell. Det ska finnas en konstnärlig atmosfär och olika upplevelser beroende på var man befinner sig. – Man ska få samma känsla som man får när man ser New Yorks skyline eller går en promenad i Paris vackra kvarter. Hotellet ska ge dig ett bra Instagram-moment som du gärna vill dela med din familj och dina vänner, avslutar Petter Stordalen. Text: Ida Østerlund Reviderad: Christine Brorsson

”BOSTADSKRISEN SKA BYGGAS BORT” ANALYSSAMHALLE.SE Sverige står inför en stor brist på bostäder och debattens vågor går höga kring hur den bör angripas. Bostadsminister Peter Eriksson ser ett ökat och effektiviserat byggande som en viktig del av lösningen.

Anders Borg

Fastighetsmässan i Göteborg arrangeras den 6–7 september 2017 av Easyfairs. För fjärde året i rad blir Svenska Mässan mötesplatsen för att knyta kontakter, nätverka och ta del av det senaste inom fastighetsbranschen. Branschens nyheter inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö och säkerhet visas av 200 utställare. Under mässans seminarieprogram talar bland annat före detta finansministern Anders Borg. – Det har skett en förskjutning på bostadsmarknaden i Sverige. I städerna är arbetslösheten låg och reallönerna stiger, vilket driver på fastighetsmarknaden. Tillsammans med kunskapssamhällets intåg blir städerna allt viktigare, säger Anders Borg. Under Fastighetsmässan rekommenderas också att besöka Säkerhet, där utställande företag fokuserar på att visa lösningar inom skydd och säkerhet. På Säkerhetsscenen tas aktuella ämnen upp, till exempel talar terrorforskaren Hans Brun om ökad hotbild och terrordåd. År 2019 öppnar Fastighetsmässan i nya lokaler på Åbymässan i Göteborg. ANNONS


Fantastiska

FASTIGHETER SKAPAR NYA

möjligheter

för viktiga verksamheter Med tiden har vi blivit specialister. Vi ser möjligheter,

För oss är det egentligen ganska enkelt. Vi finns för

upptäcker skönhet och tar fram det bästa i varje

att de viktigaste människorna ska ha de bästa fastig-

objekt. Tack vare vår långa erfarenhet är vi inte

heterna. Om du vill ha det rätta läget i Karlstad

bara en trygg och långsiktig partner med massor av

erbjuder vi just nu moderna lokaler i nära anslutning

kompetens. Det gör oss också till en hyresvärd med

till både centrum och E18. Kontakta oss på 054-15 52 52

stor förståelse för särskilda behov och höga krav.

eller besök hemfosa.se om du vill veta mer.


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

OSTLÄNKEN ÄR VIKTIG FÖR BÅDE Ostlänken kommer att innebära ett lyft för hela regionen. Med snabbtåget växer en helt ny arbetsmarknad fram när pendlingstiderna minskar drastiskt. Framför allt är det en nödvändig investering för framtida behov. Ostlänken är betydelsefull både i ett nationellt och i ett regionalt perspektiv. Dels utgör den en viktig del i det framtida höghastighetsnät som är tänkt att knyta samman Stockholm med Göteborg och Malmö. Dels är det en viktig pusselbit i den regionala utvecklingen och för de kommuner som ligger längs med banans sträckning. – Ostlänken kommer att göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare, men också mer hållbart, säger Malin Holen som projektchef för Ostlänken inom Trafikverket. Samtidigt får regionen en chans att

växa. – I och med Ostlänken skapas utrymme för en större regional arbetsmarknad när pendlingstiden minskar. Mellan exempelvis Stockholm och Linköping blir restiden ungefär en timme, vilket minskar restiden med nästan med halva tiden. Det gör det möjligt för många fler att ta ett arbete i Stockholm samtidigt som man kan bo kvar på hemorten eller vice versa. Konkret innebär Ostlänken

att en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka

Arbetar du med Arbetar du med arrätt du precision? med rätt precision?

recision?

på drygt 15 mil. Här är det tänkt att tågen ska susa fram med en hastighet av 320 km i timmen. Målsättningen är att de första tågen ska börja rulla 2028. När Ostlänken står klar innebär det att välbehövlig kapacitet frigörs inom det nuvarande järnvägsnätet. – Det gör det möjligt att öka den lokala och regionala persontrafiken samtidigt som nuvarande järnvägssystem får ökad kapacitet att ta emot fler godstransporter. På så sätt kan godstrafik flyttas över från väg till järnväg jämfört med hur det ser ut i dag, fortsätter Malin Holen.

“I och med Ostlänken skapas utrymme för en större regional arbetsmarknad när pendlingstiden minskar” Ökad kapacitet för godstransporter efterfrågas av näringslivet och kommer att ha positiva effekter för det regionala näringslivets utveckling och tillväxt. Dessutom får det positiva konsekvenser för miljön när mer gods kan flyttas över från lastbil till järnväg.

Ostlänken innebär inte bara att en

ny järnväg ska byggas. Projektet omfattar också fem nya stationer – i Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. Det blir viktiga knutpunkter som gör det lätt för invånarna i de direkt berörda kommunerna som i kranskommunerna att snabbt ta sig vidare. Att Skavsta får en egen station kommer också att betyda mycket för flygplatsens framtida utveckling. I dag är Skavsta Sveriges femte största flygplats, sett till antalet passagerare. I och med den nya stationen finns

alla förutsättningar för att flygplatsen ska kunna växa ytterligare. Det märks dessutom redan nu på ett ökat intresse från fler flygbolag som funderar på att starta trafik från Skavsta, som redan i dag är en viktig nod för reguljärflyg, framför allt lågprisflyg, såväl som olika charterbolag. – Med den nya höghastighetsbanan kommer det att ta avsevärt kortare tid att nå Skavsta från Stockholms central och de andra orterna längs med Ostlänken, säger Malin Holen. Ostlänken är kostnadsberäknad

till 55 miljarder (2015 års penningvärde) och finansieringen kommer att ske via den statliga budgeten för infrastrukturprojekt. Det är en stor investering som måste bedömas över tid. När vi bygger gör vi det inte bara för dagens behov utan framför allt för framtidens. På samma

Malin Holen projektchef för Ostlänken inom Trafikverket

ANNONS

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst

SWEPOS® Nätverks- RTK-tjänst – navigeringsstöd och positionering i realtid med – navigeringsstöd och centimeternoggranhet. positionering i realtid med Vår infrastruktur stödjer mätverksamhet centimeternoggranhet. och byggnation på projekt Ostlänken. Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på

www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53

Läs mer om SWEPOS och våra tjänster på www.swepos.se ● TELEFON 026-63 37 53


DAGENS OCH FRAMTIDENS BEHOV

Illustration – Ostlänken

“Vi är mitt uppe i projekteringsoch planeringsfasen. Planeringsarbete är en mycket viktig fas eftersom vi då sätter förutsättningarna för den järnväg vi ska bygga.”

sätt som dagens stambanor, som byggdes för över 100 år sedan, spelat en avgörande roll för Sveriges samhällsutveckling kommer Ostlänken att spela en viktig roll under lång tid framöver, liksom utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i sin helhet, understryker Malin Holen.

Hur långt har då arbetet med Ost-

länken hunnit? – Vi är mitt uppe i projekterings- och planeringsfasen. Planeringsarbete är en mycket viktig fas eftersom vi då sätter förutsättningarna för den järnväg vi ska bygga. Just nu arbetar vi med utformningen av den nya höghastighetsbanan. Vi vet i vil-

ken korridor den ska gå, men det vi fokuserar på är exakt var inom denna som det är mest lämpligt. – Själva byggandet är planerat att starta senare i år. Under de kommande åren ska sedan bland annat 200 broar och två mil tunnlar byggas innan allt ska stå klart för invigning. Text: Martin Westholm ANNONS

LÅGA BULLERSKÄRMAR SKYMMER INTE SIKTEN! Se ref SOUND BLOCK

Kostnadseffektiv montering

erens

SOUND BLOCK

Underhållsfri absorbent

zbloc

sträck or

norde

Effektiv bullerdämpning

Spårnära låga skärmar används sedan mitten av nittiotalet på många platser i Sverige. Fördelarna med låga skärmar är att bullret kan dämpas utan att samhället påverkas av barriäreffekter samt att låga skärmar är mycket kostnadseffektiva i jämförelse med andra alternativ. Vår skärm Soundblock, har en mycket innovativ och effektiv absorbent av Vitrumit. Läs mer på:

www.zblocnorden.se

n.se


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYS – ANALYSSAMHALLE.SE

ETT PAKET INFRASTRUKTUR ÖKAR I VÄSTRA SVERIGE

I takt med att Göteborg växer och fler människor flyttar till staden ökar projektet Västsvenska paketet kapaciteten för järnvägstrafik och vägtrafik.

“Vi går från en kapacitet på 675 tåg per dag till 1 125 tåg per dag.”

En ny Marieholmstunnel kommer att underlätta biltrafiken och är ett av de infrastrukturobjekt som ingår i Västsvenska paketet. — Vi har bara en tunnel under älven och därför är den passagen varit väldigt sårbar. Nu ska vi minskat sårbarheten i att ta sig mellan Hisingen och fastlandet, säger Håkan Wennerström, ordförande i tjänstemannagruppen för Västsvenska Paketet och regional direktör för Trafikverket. För att inte genomfartsleder ska bli barriärer i staden är E45 utanför Göteborgs Central under pågående konstruktion och ska sänkas ner under marknivå. Även vägen ut mot Volvo har byggts om i flera etapper och i Sörredskorsningen kommer trafiken att kunna flyta smidigare. — Samtliga projekt genomförs för att förenkla folks vardag. Precis som vägbanorna så har järnvägsstråken in till Göteborg förbättrats under lång tid, men nu håller staden på att växa ur sin kostym. I takt med att fler människor flyttar in behöver vi växla upp och öka kapaciteten.

Västsvenska paketet ska öka

det kollektiva resandet i hela Göteborgsregionen både med tåg och buss. Innan projektet startade var den sammanlagda sträckan av busskörfält tre mil inne i Göteborgs Stad. I dag är den sammanlagda sträckan av busskörfält nio mil. — Det generella kollektiva resandet har redan ökat markant och kommer att fortsätta öka för varje år. Håkan Wennerström,ordförande i tjänstemannagruppen för Västsvenska Paketet och regional direktör för Trafikverket.

Järnvägstunneln Västlänken är

en kombination mellan statlig infrastruktur och stadsutveckling. I kombination med mindre åtgärder inom kollektivtrafiken, som att förlänga plattformar på stationerna mellan Allingsås och Kungsbacka, kan tågen bli längre och ta in fler resenärer.

— En av de stora fördelarna med ombyggnationerna är att fler människor kan komma till Göteborg med tåg. Vi går från en kapacitet på 675 tåg per dag till 1 125 tåg per dag. Det gör att vi även kan trafikera sträckan från Borås till Göteborg. Det vore omöjligt utan Västlänken.

Att öka kollektivtrafiken in-

gick i uppdraget och samtliga samarbetspartners har tillsammans enats om hur det skulle genomföras. Samarbetet inom Västsvenska Paketet har pågått sedan 2010 och det sista projektet beräknas vara klart år 2026. — Tidsmässigt är vi mitt i projektet men när det gäller planeringen är vi nästan i slutfasen. Snart är det bara produktion som återstår. Vi har redan

full produktion i Marieholm och kommer att vara klara där år 2020. Då kommer vi också att vara halvvägs in i produktionen med Västlänken. I samband med att Marieholm-

stunneln planerats har också Marieholmsbron byggts med gång- och cykelväg och Hamnbanan byggts med dubbelspår för tågtrafik. År 2020 öppnar den nya tunneln under älven i Marieholm. Genomfartsleden kommer att betyda lika mycket för Göteborg som när Älvsborgsbron och Tingstadstunneln byggdes under 1960-talet. — Och de första månaderna under 2018 räknar vi med att sätta spaden i backen för att börja bygga järnvägstunneln Västlänken. Västsvenska paketet ger även bidrag till Göteborgs Stad för att bygga Hisingsbron, den nya bron över Göta Älv, säger Håkan Wennerström. Text: Christine Brorsson

DET BYGGS ALLT MER I VÄSTSVERIGE ANALYSSAMHALLE.SE ”Det finns en vänlighet i Region Väst och Göteborg som är ovanlig för en storstad. Det är unikt och något som vi ska vara rädda om.” Läs intervjun med Hans Wallenstam om Västsveriges expansion på vår kampanjsida.

ANNONS

Europaspåret

00:14

– genvägen till Köpenhamn

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

Europaspåret är Landskrona stads förslag om en ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, persontåg och regionaltåg. Det är unikt. Europaspåret skapar också restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron. Läs mer på www.europasparet.se

Exempel på restider med Europaspåret: Lund – Köpenhamn 30 minuter Landskrona – Köpenhamn 14 minuter Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter

LUND MALMÖ


Hur stort lager behöver du? Ring 020-33 90 00 Flexibla lokaler • Korta hyresavtal • Snabb inflyttning •

Läs mer på kubiklager.se


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTMANING – ANALYSSAMHALLE.SE

ARBETSMARKNADEN VÄNTAR Under 2015 kom runt 160 000 flyktingar till Sverige. Många har nu fått uppehållstillstånd och ska ut på arbetsmarknaden. En gigantisk utmaning, men också en stor möjlighet. Som ny i Sverige och att få ett

arbete är svårt. Hittills har det i snitt tagit åtta år innan hälften av alla nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. SCB:s senaste prognos pekar dessutom på det framöver kommer ta nio år för nyanlända att få ett jobb. Samtidigt har regeringen aviserat att det i normalfallet inte borde ta mer än två år. – Det är en jättelik utmaning och det kan naturligtvis tyckas kaxigt. Men jag tycker varken att det är orimligt eller omöjligt, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister. En förutsättning för att vi ska

lyckas med uppgiften är att vi måste vi hitta ett nytt och mer strukturerat sätt att arbeta med de här frågorna. – Hittills har allt för mycket handlat om tillfälliga åtgärder och projekt. Som jag ser det krävs en förändring och en långsiktighet som ställer krav på både samhället och på den enskilde individen för att vi ska lyckas. Många som nyligen har kommit

till Sverige har en utbildningsnivå som inte är i nivå med den svenska grundskolan. Andra har examina som är svåra att validera eller är otillräckliga för att ge inträde på den svenska arbetsmarknaden.

“Bara inom de statliga verken finns som exempel ett enormt behov av att digitalisera gamla dokument som ingen i dag har tid att göra.” – Ett betydande antal av de med låg utbildningsnivå är förhållandevis unga, mellan 20 och 25 år. För dem handlar det om att snabbt se till att de får en utbildning. Andra kan i sina hemländer ha haft mer praktiska arbeten, exempelvis jobbat som slaktare, chaufförer eller bilmekaniker, och för dem handlar det om att se till att de kan komplettera sina yrkeskunskaper och framför allt att de får möjlighet att praktisera ute på företag, fortsätter Ylva Johansson.

– För gruppen med högre utbildning satsar regeringen bland annat på snabbspår där man får chansen att komplettera sina kunskaper så att man efter en tid kan få ett jobb. Vi ska komma ihåg att många har utbildningar inom områden där det i dag råder brist och det vore ett stort resursslöseri att inte ta tillvara på den möjlighet som dessa människors kunskap innebär. För äldre, mellan 45 och 55 år,

pekar Ylva Johansson på behovet av att skapa fler enkla jobb. – Det kan röra sig om extratjänster och moderna beredskapsjobb. Bara inom de statliga verken finns som exempel ett enormt behov av att digitalisera gamla dokument som ingen i dag har tid att göra. Ylva Johansson menar att det också är nödvändigt att ställa större krav på nyanlända för att de så fort som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden. – Det är inte acceptabelt att ha bott här i tio år och fortfarande inte kunna prata svenska. Vi måste helt enkelt bli bättre på att ställa krav på den enskilde individen, men också på de myndigheter som har ansvar för att integrationen ska fungera, poängterar hon. – Det sämsta som kan hända är att människor faller in i ett bidragsberoende som blir

ANNONS

HYR, REKRYTERA ELLER LÅT OSS GÖRA HELA JOBBET. “Vi levererar IT-konsulter för alla behov.” LINDA HANSEN GJERLING | REGIONCHEF

Vi på Centric är specialister på bemanning och rekrytering inom IT. Centric har lång erfarenhet av att hjälpa svenska myndigheter och organisationer att finna rätt medarbetare som har rätt kompetens, rätt engagemang och rätt inställning.

BEMANNING | REKRYTERING | IT OUTSOURCING

www.centric.eu


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Kristian Pohl

STORA UTAMNINGAR “Vi måste se problemet i vitögat. Det måste helt klart till en förändring. Dagens resultat är inte tillräckliga. Det är jag beredd att hålla med de som framför kritik om.” permanent. Sedan ska man ha respekt för att alla inte kan lika lätt eller lika fort. Många har varit med om hemska saker och plågas av trauman. För inte så länge sedan kri-

tiserade Ylva Johansson det sätt som Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag, som hon menar varit ineffektivt och gett allt för dåliga resultat. – Vi måste se problemet i vitögat. Det måste helt klart till en förändring. Dagens resultat är inte tillräckliga. Det är jag beredd att hålla med de som framför kritik om.

Att gå så långt som till att lägga ner Arbetsförmedlingen är hon inte beredd att gå. – Nej, det tror jag vore oklokt. Vad det handlar om är att effektivisera och professionalisera. Helt enkelt att låta arbetsförmedlare arbeta mer med det de ska göra – förmedla jobb och hjälpa människor som inget hellre vill än att arbeta och bidra till samhället att bli anställningsbara. För att det ska lyckas måste det ske en tätare kontakt med den som söker arbete, men också med företagen och näringslivet i stort. – Det måste bli mer matchning och mindre administration! Text: Martin Westholm

FAKTA Ylva Johansson är arbetsmarknadsoch etableringsminister. Hon började sin karriär som riksdagsledamot 1988. Johansson har sedan 3e oktober 2014 suttit i regeringen som arbetsmarknadsminister med ansvar för frågor som rör arbetsmarknad samt integration.

SVENSKA NÄRINGSLIVET I FRAMKANT ANALYSSAMHALLE.SE ”Sverige är ett av de länder i världen som visar högst tillväxttakt för tillfället. Många företags orderböcker är välfyllda och det finns planer hos många på att expandera.” Läs hela intervjun med närings- och innovationsminister Mikael Damberg digitalt.

ANALYSSAMHALLE.SE

23

HALLÅ DÄR KLEMENTINA ÖSTERBERG!

Klementina Österberg – VD på GU Ventures

Vad är GU Ventures? En statligt ägd inkubator och investerare som stöttar nya företag med bland annat affärsutveckling och investering av kapital.

Vilka företag kan få stöd? Innovativa företag med marknadspotential och koppling till Göteborgs universitet.

Vad har ni exmepelvis stöttat? Vi har stöttat företagen – Cellink, som säljer 3D-bioprinters och biobläck – Alzinova, som utvecklar vaccin mot Alzheimers – Smartster, en digital shoppinggalleria – I-Tech, som utvecklar en miljövänlig bottenfärg för båtar – Surgical Science som levererar virtual reality-program för träning inom titthålskirurgi.

Vilken bakgrund har utvecklarna? Vi har byggt upp och drivit företag, samt arbetat inom industrin.

Vad är aktuellt just nu? Tillsammans med sju andra Västsvenska inkubatorer vässar vi verksamheterna för att ge ett bättre och mer enat stöd till företag framöver.

ANNONS

Energiriket Energiriket är en ekonomisk förening som arbetar för att via samverkan skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning, opinionsbildning, tillväxt och nyetablering av nya företag inom framförallt energi-och miljöteknik. I en region med månghundraårig tradition av tillverkningsindustri har många företag utvecklats till framgångsrika och globala aktörer inom energi- och miljötekniksektorn. Genom sin verksamhet verkar Energiriket som en plattform för effektiva och hållbara energilösningar med stark företagskoppling. Energiriket har genom ett projekt finansierat av EU genom Tillväxtverket fokus på nå en minskad miljöpåverkan. Projektet är indelat i tre fokusområden: koppling till FOU, samverkan, samt innovation och

produktutveckling. Projektet drivs med Östra Mellansverige som område, där förutom Östergötland även Södermanland, Örebro, Västmanland och Uppsala ingår. Totalt omsluter projektet närmare tio miljoner kronor om man inkluderar alla deltagande parter som står bakom. Förutom EU kommer finansieringen från Region Östergötland, Linköpings Universitet, Finspångs kommun och från de deltagande företagen i projektet. Projektet kommer att pågå till december 2018. Jens Zetterstedt, VD och projektledare för Energiriket, berättar: – Projektet omfattar bland annat att genomföra energikartläggningar hos små och medelstora företag och att där identifiera möjliga åtgärder för att minska energiförbrukningen. Arbetet utförs av studenter från Linköpings universitet där även experter från universitetet ingår.

att sätta samman energinätverk där experter coachar nätverken som hjälper varandra att genomföra förbättringar i sina verksamheter. Exempel är ett projekt kring additiv tillverkning som pågår i regionen. Här har vi ett samarbete med Curt Nicolin Gymnasiet.

Åtgärderna påverkar naturligtvis miljön positivt och företagen får dessutom hjälp med att sänka sina kostnader och en möjlighet att nå en ökad konkurrenskraft. Att lyfta fram sitt miljöfokus från företagen ser vi som ett sätt att profilera sig och få konkurrensfördelar. Energiriket driver även fram ytterligare effektiviseringar genom

utvecklingen av nätverket Energiriket, inte minst i ljuset av Parisavtalet och fokuseringen på att minska beroendet av fossila bränslen. Samarbetet kring kompetensutveckling, forskning och nya affärer får en bra kraft på den regionala arean, säger han. Styrelseordförande i Energiriket, Mats Rosander tillägger Energiriket driver arbetet som att det verkligen är till nytta för näringslivet som nu kan få en arena projektansvarig där totalt 40 företag och mötesplats för att fokusera på i Östra Mellansverige förväntas genomgå denna energikartläggning och samverka runt energifrågor. Det och sedan ingå i energinätverk. Som blir en grogrund för att få idéer att en del i projektet är målsättningen att växa och att skapa utveckling inom flera innovationer som kan bidra till området, menar han. Text: Anna Bjärenäs att långsiktigt minska klimatpåverkan ska uppkomma. Positiva röster om anslaget hörs såväl från deltagande företag och från bland annat Finspångs Kommun, där Anders Härnbro, Kommunstyrelsens ordförande, menar att det kommer att bli ett väldigt bra bidrag till


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

UNIK UTBILDNING INOM ADDITIV TILLVERKNING GER JOBB DIREKT

Det går bra för svensk industri och efterfrågan på kompetent, välutbildad arbetskraft är stor. Samtidigt dras man med förutfattade meningar bland många unga som funderar på vilket yrkesval de ska göra. Att jobba inom industrin upplevs av många som oglamoröst – tråkigt, smutsigt och gammalmodigt. – Inget kan vara mer fel, säger Magnus Schenström som är VD för Curt Nicolin gymnasiet i Finspång. Dagens industriarbeten är ofta högt kvalificerade samtidigt som det händer mycket spännande när ny teknik introduceras inom många branscher. – Just nu är många industriföretag mitt uppe i ett paradigmskifte. Traditionella tillverkningsmetoder är på väg att kompletteras och i vissa fall att ersättas av ny 3D-teknik, så kallad additiv tillverkning. Det är här som Curt Nicolin gym-

nasiet kommer in i bilden. Skolan är ett fristående gymnasium som ägs gemensamt av Finspångs kommun och ett tiotal företag på orten, och drivs helt utan vinstintresse. Med på ett hörn finns också Energiriket, en sammanslutning

Samverkan med Siemens bilder

Svensk industri är mitt uppe i ett paradigmskifte. Nu kommer additiv tillverkning på bred front. På Curt Nicolin gymnasiet i Finspång finns utbildningen som ger jobb direkt.

Elever vid Curt Nicolin gymnasiet.

av företag i framför allt Östergötland, som verkar för effektivare produktionsmetoder och kompetensutveckling. Just nu drivs en förstudie med syfte att skapa en plattform som omfattar både utbildning och en mobil AM-verkstad där det är tänkt att företag ges möjlighet att testa tekniken för att själva sedan gå vidare med att investera i AM-teknik och kunna ges utbildning i tekniken. Bland de utbildningar som erbjuds

finns både konstruktions- och produktionsteknik. – Skolan är dessutom den enda i sitt slag i Sverige, kanske i hela Europa, som kan erbjuda en ut-

bildning där den senaste 3D-skrivartekniken är en självklar del av undervisningen, fortsätter Magnus Schenström. Additiv tillverkning, som är den beteckning som används inom industrin, förutspås revolutionera stora delar av industrin. Från att tidigare mekaniskt ha tagit fram olika produkter ur exempelvis ett metallstycke, genom svarvning, fräsning och borrning, bygger den nya tekniken på att produkten lager för lager byggs upp med hjälp av till exempel metallpulver och laserteknik i en 3D-sinterskrivare. – Fördelarna är flera. Dels kan

man gå direkt från konstruktion till produktion och dessutom med större precision. Dels kan man minska åtgången av material eftersom det inre blir något spill. Förutom detta kan produkter tillverkas i kortare serier eller skräddarsys för ett unikt tillfälle till betydligt lägre kostnad än vad som är fallet i dag. Man blir dessutom fri som konstruktör när det gäller geometrier och inre struktur i materialet, säger Magnus Schenström. I Finspång planerar man nu för ett 3D-center som ska möta barns och allmänhetens intresse och nyfikenhet. Samtidigt ska det stå

för utbildning av verksamma i branschen och vara en plats för forskningssamarbete mellan industri samt universitet. Bakom detta initiativ står den regionala industrin, Linköpings universitet, Region Östergötland, Energiriket, Curt Nicolin gymnasiet med flera.

Intresset för industriutbildningen på Curt Nicolin gymnasiet är stort och växande i takt med att ryktet om utbildningen sprider sig som ringar på vatten. – Det är naturligtvis mycket glädjande, säger Magnus Schenström. – Av de 175 elever som tas in varje år kommer flertalet från Finspång och Norrköping. Men utbildningen är öppen för sökande från hela landet. Vi skulle kunna öka antalet utbildningsplatser utan vidare. Efter färdig utbildning får så gott som alla som inte väljer att fortsätta vidareutbilda sig på universitet och högskola jobb direkt. – Det finns ett enormt sug efter våra elever ute i industrin som erbjuder jobb som är både intressanta och utvecklande, avslutar Magnus Schenström. Text: Martin Westholm

PARADIGMSKIFTE FÖR INDUSTRIN ANALYSSAMHALLE.SE Hur ska svensk industri möta den globala konkurrensen? Läs mer om detta på vår kampanjsida. ANNONS

Jorden förändras. Vi behöver fler som undersöker varför.

Läs på Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet! Aldrig tidigare har samhället varit så medvetet om den utsatta situation som planeten jorden och dess invånare befinner sig i. Smarta idéer krävs för att lösa problem med resurser och klimatförändringar. Att läsa geovetenskaper leder till yrken som kan förbättra världen.

www.gvc.gu.se

Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper 031-786 00 00 (växel) www.gvc.gu.se


ert! a och havsvik k c a v Bo y över golfban n - Skö

v

LÄGENHETSVISNING

- Ljungskile

Vid Lyckorna gol�lubb bygger vi 24 ägarlägenheter i direkt anslutning �ll gol�anan. Vacker vy över gol�ana och havsvik samt närhet �ll salta bad och fina promenadstråk.

kl 14-16

Byggna�on och försäljning - pågår Kom och se varje lägenhets storlek, utsikt och läge!

LÖRDAG SÖNDAG

26-27

AUGUSTI

* Inflyttning juni 2018 * Adress: (Lyckorna Golfklubb) Anfasterödsvägen, Ljungskile

Östgötagatan 48A 116 64 Stockholm 0704 - 122 664

Läs mer på dalatrahus.se ANNONS

Hela Sverige, alla kranmodeller

Hur kommunicerar du med din personal?

• ABUS Kransystem levererar högkvalitativ lyftutrustning från 80 kg upp till 120 ton. • ABUS organisationen tillhandahåller service och utbildning av lyftutrustning.

Vet du vad som motiverar dem?

• Representerat på cirka 25 olika orter över hela Sverige.

Mikael Laweby

Certifierad, PulsAnalys

Läs mer på abus-kransystem.se

Välkommen att kontakta din närmaste återförsäljare inom ABUS Sverige gruppen.

Karlstad: 054 555 770 Örebro: 019 101 942 Sundsvall: 060 525 420 Gävle: 026 252 290 Luleå: 060 575 457 www.carlhag.se

Kungsbacka: 0300 566 570 Norrköping: 011 10 01 92 Kristianstad: 044 12 62 30 Helsingborg: 042 12 62 30 Åkersberga: 08 540 691 80 www.jjgruppen.se

PulsAnalys är snabbt, enkelt och träffsäkert! Kristianstad: 044 200 230 www.procranes.se

0734 -15 65 14 Traverskranar | Lättraverssystem | Svängkranar | Lintelfrar | Kättingtelfrar | Lättportalkranar

www.koching.se


3

Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

INTRESSANTA MÖJLIGHETER JUST NU

Text: Martin Westholm

Foto: Benoit Derrier

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Östergötland ligger i täten inom cleantech Sverige och världen står inför många miljöproblem som måste få en lösning. Det handlar om allt från hur vi utnyttjar naturens resurser till hur vi ska kunna säkerställa exempelvis tillgången på elektricitet och minska beroendet av fossila bränslen. I Östergötland finns ett flertal framgångriska företag inom det som brukar kallas cleantech. – Ja, det finns en oerhörd drivkraft här, säger Malin Forsgren, verksamhetsansvarig för Cleantech Östergötland som är ett nätverk för ett 60-tal miljöteknikföretag i Östergötland. – Inom många områden har vi varit pionjärer, till exempel inom biogas. I Östergötland har både privata och kommunala bolag,

samt Linköpings universitet satsat på utveckling och produktion av biogas, något som skapar stora samhällsvinster. Förutom att produktionen av biogas leder till minskade klimatutsläpp och skapar ett användningsområde för avloppsvatten och organiskt avfall, ger denna också biogödsel, en förutsättning för ekologisk odling. För Östergötland betyder miljötek-

nik fler kvalificerade arbetstillfällen men också goda utsikter till framgångsrik export. Mycket av debatten i dag handlar om att hitta förnybara energikällor och material. Men lika viktigt är energieffektivisering. Ett företag som är Rydell & Lembke i Norsholm. När det handlar om cirkulära flöden

vill Malin Forsgren lyfta fram ett annat område – återvinning av plast. Viktigt, inte minst mot bakgrund av de rapporter om den stora förekomsten av plastpartiklar i världshaven som håller på att omintetgöra havens ekosystem. – Det talas mycket om att tillverka plast av förnybara råvaror som exempelvis sockerrör. Dessa är lika svåra för naturen att bryta ner som de oljebaserade. Vi borde i stället prioritera att få till en marknad som gör det ekonomiskt lönsamt att återvinna befintlig plast, säger Malin Forsgren. Flera företag i regionen arbetar med återvunnen plast, exempelvis Miljösäck i Norrköping och Optibag i Mjölby, som utvecklat ett system för optisk sopsortering.

Smart specialisering i region Östergötland

När det handlar om visuali-

sering och simulering har Östergötland en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning. Det kan exempelvis handla om lösningar för att åskådliggöra

komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiva media och spel. Miljönytta som affärsidé syssel-

sätter redan ett stort antal personer. Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet och offentliga aktörer varit mycket framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar. Sektorn för uppkopplade system

och produkter består redan i dag av en blandning av världsledande systemintegrerande företag, forskning på absolut högsta nivå och en dynamisk bas av mindre företag. Exempel

Foto: Lasse Hejdenberg

Region Östergötland har kartlagt inom vilka kompetensområden i regionen som man bedömer att det finns bäst förutsättningar och störst potential för tillväxt. Det handlar om visualisering och simulering, uppkopplade system och produkter, miljönytta som affärsidé, effektiv logistik och avancerade material.

på detta område är säkerhet inom internet, IoT, integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik. Inom området logistik är det regionens geografiska läge, som är ett av de bästa i landet, som är utgångspunkten. När det handlar om avancerade material finns det i regionen en mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på detta är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och biokompatibla material.

Avancerade material ska ge nya affärsmöjligheter I Östergötland finns en lång indu-

striell tradition. Under senare år har utvecklingen gått mot allt mer specialisering och allt mer sofistikerad produktutveckling. Ett av de områden där regionen särskilt står fram är inom avancerade material. Avancerade material kan innebära lättare eller starkare produkter. Också material med nya funktioner och egenskaper. Användningsområdet spänner hela vägen från flyg- och fordonsindustrin till byggindustrin. – Potentialen är stor, säger Urban Emborg som är koordinator för fokusområdet avancerade material. Här i regionen finns allt från forskning i absolut världs-

klass vid Linköpings universitet och vid fristående forskningsinstitut, liksom att det finns många forskningsintensiva företag som ligger i framkant inom sina specifika områden. – Det skapar en bra grogrund och ett bra klimat för tillväxt! Själv är han engagerad i Creo

Dynamics som är ett litet konsultbolag i Linköping. Creo, som har sitt ursprung i SAAB-koncernen, säljer tjänster inom akustik, strömningsmekanik och smarta strukturer till kunder inom den produktutvecklande industrin. Flera av kunderna finns inom flyg- och fordonsindustrin, både i Sverige och utomlands.

– Typiska uppdrag handlar om att minska fordons luftmotstånd och därmed spara bränsle. Ett annat exempel på uppdrag är att minska buller med hjälp av buller, förklarar Urban Emborg. Ett tredje exempel är att utnyttja material för nya funktioner, till exempel att vindrutan i bilen också kan få funktionen av en bashögtalare. – För regionen är det betydelsefullt att de många goda idéer som finns också kan bli färdiga produkter som kan kommersialiseras. En viktig del av vårt arbete i gruppen är därför att föra samma forskning och näringsliv, men också att skapa förutsättningar för att nya företag ska kunna starta, avslutar han.


ANNONS Familjeföretaget från Finspång tror på framtiden:

FBB BORRAR FÖR EN PLANET I BALANS Fotograf: Mikael Grip

Vattenbrist, energiomställning och hållbar byggnation i städerna. Där har du tre starka skäl till att brunnsborrning är en bransch som går på högvarv. Vi möter David Johansson som är vd för FBB Finspångs Brunnsborrning – ett nytänkande företag som i hög grad bidragit till utvecklingen av den storskaliga, förnybara geoenergin i Sverige.

andra året i rad. Vad tänker du om det? – Ja, för andra året i följd är grundvattennivåerna extremt låga till följd av allmän brist på nederbörd. Det gör att många privatpersoner och lantbruk drabbas av sinande brunnar, i synnerhet om de är grävda. Vår rekommendation är alltid djupborrad brunn eftersom grundvattensituationen normalt är stabil på större djup, oavsett årstid, förklarar David.

FBB Finspångs Brunnsborrning är familjeföretaget som startade med att borra vattenbrunnar i slutet av 70-talet, för att sedan bli en av pionjärerna inom energiborrning. I dag expanderar FBB på tre fronter samtidigt – vattenbrunnar, geoenergi och entreprenadborrning. I år slår man rekord på privatmarknaden för vattenbrunnar, samtidigt som efterfrågan från kommersiella och offentliga kunder ökar.

Med andra ord kommer ni att slå rekord i vattenbrunnar i år? – Helt säkert. Redan förra året såg vi en ökning och producerade drygt 230 brunnar. I år är takten ännu högre och om trenden håller i sig lär vi landa runt 400. För att möta utvecklingen har vi rekryterat fler medarbetare och skaffat ytterligare servicefordon för pumpmontage. Utöver borrning erbjuder vi dessutom vattenanalys och vattenrening. Att ha koll på sin vattenkvalitet är viktigt för att säkerställa en hälsosam och hållbar vattenförsörjning, tillägger David.

Stort grattis till prestigeuppdraget vid Slussen i Stockholm! Hur känns det att bli en del av Sveriges mest omtalade byggprojekt? – Det känns otroligt spännande och roligt att Stockholms Stad och Skanska valde oss. Det är vårt i särklass tyngsta uppdrag hittills inom entreprenadborrning och bjuder på många intressanta borrtekniska utmaningar, berättar David Johansson, VD på FBB Finspångs Brunnsborrning AB. FBB växer inom entreprenadborrning. Kan du förklara vad det är? – Borrning har blivit ett allt vanligare komplement till traditionella metoder vid bygg- och anläggningsarbeten. Ofta handlar det om grundläggning eller grundförstärkning där känsliga markförhållanden omöjliggör traditionell pålning. Stockholm är en region med stora infrastruktursatsningar som gör att borrad grundläggning växer särskilt snabbt. Och med tanke på Ost-länken ser jag stor potential även i vår egen region i framtiden, säger David. Vad krävs för att klara av ett uppdrag som det vid Slussen? – Kompetensen har vi redan inom FBB, men här krävs betydligt kraftigare utrustning än våra ordinarie borriggar. Därför investerar vi nu i en helt ny 70-tons borrigg från Tyskland. Den blir en av Sveriges största i sitt slag, och är dimensionerad för den här typen av komplexa infrastrukturuppdrag. För oss är det en nyckel-

FBB VÄXER MED FÖRNYBAR ENERGI. David Johansson, VD, och Martin Johansson, ekonomichef, leder utvecklingen av företaget som pappa Jonny startade 1979. Man startade med vattenborrning och var tidiga med geoenergi. I dag domineras projekten av den storska-liga geoenergin och på FBB:s meritlista finns anläggningar för bland andra IKEA, IKANO, RUSTA, REJMES och E.ON.

investering för framtiden, förklarar David. Framtiden ser med andra ord ljus ut. Varför har brunnsborrning generellt blivit så hett? – Just nu sammanfaller flera faktorer. Vattenbristen skärper behovet av nya vattenbrunnar samtidigt som borrningen efter förnybar geoenergi fortsätter öka. Och som grädde på moset exploderar nybyggnationen i städerna, vilket driver efterfrågan på såväl energiborrning som entreprenadborrning. FBB var tidiga med geoenergi och nu vill alla vara med på tåget. Vad har hänt? – I dag är det självklart att välja

förnybar energi, och både privata och offentliga fastighetsägare har insett geoenergins unika fördelar. Med geoenergi kan man nämligen minimera klimatpåverkan, sänka energikostnaderna och dessutom få förnybar värme och kyla i samma lösning. Geoenergi är i dag ett givet alternativ vid alla former av nybyggnation – från bostadsområden, skolor och vårdcentraler till logistikfastigheter, handelsplatser och myndighetsbyggnader. På senaste tiden har även energibolagen hakat på. Exempelvis fick vi nyligen i uppdrag att i Lund producera E.ON:s allra första geoenergianläggning, berättar David entusiastiskt. Mitt i allt detta råder vattenbrist för

• FBB Finspångs Brunnsborrning AB grundades 1979. • FBB erbjuder energi-, vatten- och entreprenadborrning för kom-mersiella och offentliga kunder, samt bergvärme och vattenbrunnar till privatkunder. • FBB har sin bas och huvudkontor i Finspång, och är verksamma från Skåne till södra Norrland. • FBB är ett familjeföretag med 22 heltidsanställda medarbetare. VD David Johansson. Omsättningen uppgår till cirka 65 Mkr

Du brukar säga att FBB borrar för en planet i balans. Hur menar du då? – Allt vi gör bidrar direkt eller indirekt till hållbar utveckling. Geoenergi är en helt och hållet förnybar energikälla som drivs av solen och eliminerar utsläpp av växthusgaser. Inom vattenområdet säkerställer vi hållbar vattenförsörjning genom ansvarsfulla metoder och rätt kunskap. Med entreprenadborrning bidrar vi till att städer och infrastruktur kan utformas för bättre resurseffektivitet, lägre energiåtgång och mer klimatsmarta transportsystem. Utöver det investerar vi kontinuerligt i ny teknik som hjälper oss att arbeta mer klimatsmart. Varje pusselbit är viktig för oss och skapar mening i vårt arbete. Och nu rekryterar ni fler medarbetare. Vilka roller är viktigast att fylla? – Just nu söker vi engagerade projektledare som vill vara med och ta FBB till nästa nivå. Dessutom rekryterar vi kontinuerligt ny borrpersonal, så att vi kan utöka antalet borrteam. Till skillnad mot andra företag i vår bransch satsar vi till hundra procent på egen personal och kompetensutveckling. Erfarenhetsutbyte, intresse, rätt inställning och stolthet för det vi gör är viktiga ledord i vår verksamhet. Det skapar trygghet och arbetsro för våra kunder när projekten blir stora och komplexa, avslutar David Johansson.


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

TILLVÄXT ÄR EN KOMPLEX UTMANING Andreas Capilla är regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland, regionen som tänker över gränser för att utvecklas långsiktigt.

När Andreas Capilla inför 2015 fick

erbjudandet om att leda utvecklingsarbetet inom det nybildade Region Östergötland, var det helt enkelt för intressant för att kunna tacka nej till. Som kommunchef i Åtvidabergs kommun hade han under flera år jobbat intensivt med lokala utvecklingsfrågor och på nära håll sett hur det också gett resultat.

Hans organisation ska verka för såväl det lokala som det regionala, för en hållbar tillväxt och för att skapa en attraktiv region ur många perspektiv. På frågan var fokus för just näringslivsutvecklingen ligger, är det inte specifika områden, industrier eller branscher han för fram. – Vi ska ta tillvara på den lokala potentialen och skapa kopplingar

”Östergötland är en stark region; här finns stora tillväxtnoder.” – Att gå från det lokala till det regionala perspektivet kändes som ett naturligt, om än utmanande steg, säger Andreas Capilla och fortsätter: – Östergötland är en stark region; här finns stora tillväxtnoder, god infrastruktur, naturresurser, starkt näringsliv och gott samarbete mellan våra kommuner. Problemet är inte brist på möjligheter, utmaningen är att behålla fokus och att tillväxt som den komplexa utmaning det är. Sedan februari 2015 har Andreas

Capilla varit regionutvecklingsdirektör – en titel som förpliktigar.

till våra regionala styrkor, samtidigt som vi också involverar det nationella och globala perspektivet. Historiskt sett har utvecklingsarbete skett på lokal nivå men i dag ser vi ett större behov av att agera gränslöst rent administrativt, både på ett geografiskt plan och mellan branscher. Samverkan kräver utvecklande och innovativ infrastruktur och mitt uppdrag är att säkerställa att den finns där. Inom regionen har man fem kom-

petensområden där Östergötland är som starkast: Visualisering och simulering, Uppkopplade system och produk-

ter, Miljönytta som affär, Effektiv logistik och Avancerade material. Tillsammans skapar de en Smart Specialiseringsstrategi, ett internationellt begrepp som initierades av EU-kommissionen. Specialiseringsstrategin är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential. – Områdena är inte branschspecifika, och ingen av oss kan ju heller säga hur våra industri- och tjänstesektor kommer att se ut i framtiden. Genom att tänka gränsöverskridande kan vi skapa synergier och nyttor mellan olika branscher, offentliga organisationer, akademi och näringsliv. Det strategiska arbetet samlas inom

East Sweden Business Region (ESBR), en regional plattform bestående av offentliga regionala aktörer som arbetar med tillväxt. Inom ESBR återfinns sedan möteplatser och nätverk som verkar på det operativa planet. – För att varje nätverk och mötesplats ska kunna vara något mer än bara sig självt krävs den övergripande strategin som har det större perspektivet. Det är inom våra nätverk och genom våra mötesplatser som idéer kan

bollas, innovationer uppstå och affärsmöjligheter identifieras. Här möter akademi små som stora företag, och här får nya idéer möjlighet att testas mot kund och tillämpning, säger Andreas Capilla. Han nämner till exempel utveck-

lingsmiljöerna Mjärdevi och Norrköping Science Park, Vreta kluster som är en arena för de gröna näringarna och ESIC, East Sweden Infra Cluster, en regional kraftsamling mellan näringsliv och offentlig sektor i regionen för att förverkliga Ostlänken. Regionen har inte bara varit gro-

grund för framgångsrika företag som Autoliv och Sectra; här finns också statliga myndigheter som SMHI, FOI och Statens väg- och transportforskningsinstitut. Andreas Capilla poängterar dock att regionens uppdrag, att skapa goda livsvillkor för sina medborgare, ställer betydligt fler krav än god ekonomi och ett blomstrande näringsliv. Tillväxten ska ske hållbart och långsiktigt. Även inom näringslivet måste de tre perspektiven ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet finnas med.

Andreas Capilla ser dock inga

motsattsförhållanden mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt, tvärtom. Ekonomiska drivkrafter kan och ska användas för att skapa innovativa, hållbara lösningar. Ta till exempel den civila flygindustrin, där Sverige är framstående och Östergötland är ett av två starka kluster. – Genom att vi som region ingår i det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och därmed kan tillgängliggöra utvecklingsmedel för våra företag, bidrar vi inte bara till en renare flygindustri, vi stärker också Sveriges position inom flyget. Det här är ett bra exempel på hur vi som regional aktör kan fungera som brygga mellan internationella behov och den lokala innovationsförmågan, avslutar Andreas Capilla. Text: Catharina Holm

ÖST STÅR INFÖR STOR UTVECKLING ANALYSSAMHALLE.SE ”Genom att korsbefrukta regionens starka, gröna näringar med framgångssektorerna visualisering och bildanalys kan man nå nya höjder.” Läs vidare på analyssamhalle.se ANNONS

Svenskodlade groddar hela året!


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Region Östergötland

ANALYSSAMHALLE.SE

29

HALLÅ DÄR CAMILLA EGBERTH

Camilla Egberth, kommunalråd (S) i Motala.

Hur arbetar ni för att få fler företag att upptäcka Motala? – Motala har en tradition som industristad. I dag är det dock tjänstesektorn som allt mer tagit över. Sedan fem år samarbetar kommunen och stadens företag i ett gemensamt bolag, Tillväxt Motala, som framgångsrikt väckt intresse för Motala under parollen ”Motala – Östergötlands sjöstad”.

Varför ska man etablera sig där? – För att det är en kommun med ett positivt näringslivsklimat och dynamik. Det är också en bra kommun att bo i. Dessutom finns goda kommunikationer sedan såväl vägar som järnväg byggts ut. Det går lätt att pendla till exempelvis Linköping.

Vilka konkreta resultat har er satsning gett? – Vi ser att fler företag väljer att etablera sig i Motala. Det handlar till stor del om mindre företag inom olika branscher. Det ger ett mer varierat näringsliv som inte heller är lika sårbart om konjunkturen skulle vika.

FAKTA

East Sweden Innovation Week Under vecka 45 år anordnas det årligt återkommande Innovation Week för åttonde året. Syftet med evenemanget är att skapa en mötesplats för idéer, innovationer och entreprenörer i regionen. Här kan besökare ta del av seminarier, workshops och debatter, bland mycket annat.

Vilken är din drömetablering? – Danska vattenparken Lalandia har långt framskridna planer på en etablering, och det hoppas jag snart ska gå i lås. Det skulle betyda mycket. Både när det gäller nya arbetstillfällen och för besöksnäringen i stort. Lalandia räknar själv med 500 000 besökare per år. ANNONS

Köp våra groddar i din lokala livsmedelsbutik. Finns inte sorten du söker? Fråga i butiken så kan de beställa hem i sitt sortiment.

www.munkagrodden.se SYDGRÖNT • Knut Påls väg 11, 256 69 Helsingborg Tel.nr: 042 490 27 00 • sydgront.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

KRÖNIKA – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Christian Johansson/Crelle

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EAST SWEDEN – EN AV SVERIGES MEST SPÄNNANDE TILLVÄXTREGIONER Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren

20 stora bolag i Östergötland och Sörmland, som Ericsson, Holmen, Lundbergs, SAAB, Studsvik, Länsförsäkringar och Handelsbanken, är övertygade om att tillväxtstråket genom de två länen har alla möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner. Det är redan i dag ett pärlband

av växande, välmående städer med ett stort antal pendlare varje dag. En funktionell region som dessutom har århundradets tillväxtchans runt hörnet när Sveriges i modern tid största infrastrukturprojekt – Ostlänken – ska realiseras och tusentals bostäder byggas. Ostlänken ger tillväxteffekter under själva byggandet.

Beräkningar visar att rälsen,

broarna, tunnlarna och de kända stadsutvecklingsprojekten längs sträckan innebär cirka 20 000 årsarbeten. Lägger man till kringeffekterna i tjänstenäringen ökar siffran till närmare 30 000 årsarbeten, et vill säga jämförbart med en mindre stad. Ostlänken ger också tillväxteffek-

ter när den är byggd genom att öka robustheten i systemet och avlasta befintligt järnvägsnät. Vi har dubblerat trafiken på våra stambanor flera gånger om och våra spår är proppfulla. När tillförlitligheten och kapaciteten i systemet ökar blir vår region större och kommer närmre Stockholm, vilket ju är Sveriges riktigt stora tillväxtdraglok. Näringslivet ser tillväxtstråket

ut från Stockholm för en av Sveriges mest spännande

”En funktionell region som dessutom har århundradets tillväxtchans runt hörnet när Sveriges i modern tid största infrastrukturprojekt – Ostlänken – ska realiseras och tusentals bostäder byggas.”

tillväxtregioner framöver. Inom tio år har vi ännu snabbare kommunikationer till Stockholm och förhoppningsvis, ytterligare några år senare, höghastighetståg till övriga storstadsregioner i Sverige. Vi har en mycket spännande och diversifierad arbetsmarknad med några av Sveriges största exportföretag samlade inom någon timmas färdväg. Vi har ett framgångsrikt universitet i Linköpings Universitet och många företag som nått högteknologiska landvinningar och är kända långt utanför landets gränser. Vi har prisbelönt sjukvård som både garanterar invånarna en bra samhällsservice men som också attraherar akademisk kompetens från både andra delar av landet och utomlands ifrån. Vi har dessutom mycket

attraktiva bostadsmöjligheter till överkomliga priser sett ur ett storstadsperspektiv. Att söka sig till tillväxtregionen East Sweden, med städerna Nyköping, Norrköping och Linköping, är helt enkelt smart. Smart eftersom det finns fina arbetsmöjligheter. Smart eftersom man kan njuta av stadslivet utan att ha storstadens uppenbara nackdelar. Smart eftersom det finns möjligheter till ett liv i balans. Smart eftersom det är en region som sjuder och liv och framtidstro, men som också står trygg utifrån sin historia som industrivagga och akademiskt högsäte. Välkommen till framtidsregionen East Sweden! Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren ANNONS

INT_RNET _F THINGS Vi har utbildningar som följer med i utvecklingen och fyller luckorna på arbetsmarknaden. Läs mer på osyh.se

HOT Sö Vill och dig H Sö tida V på oc di MÄ


Vinden har vänt i ett växande Motala Motala är en kommun som har haft några år av omställning men där vinden har vänt. Befolkning är för första gången i historien över 43.000 invånare, det finns fler företag än någonsin och den positiva vågen rullar vidare i Motala. Här finns ambitionen att vara en kommun i framkant där vi tar tillvara på innovativa idéer och fortsätter bygga en attraktiv stad med stolta medborgare och företag.

motala.se/kommun ANNONS

Nå världen från Östergötland! Från Linköping och Norrköping flyger du snabbt och bekvämt till tusentals destinationer över hela världen via Amsterdam och München. Det finns också ett stort utbud av direkcharter. Vi erbjuder prisvärda och smidiga alternativ oavsett om du planerar en semester med familjen eller om du reser i jobbet. Vi ses på väg ut i världen!

Nå världen från Östergötland! Från Linköping och Norrköping flyger du snabbt och bekvämt till tusentals destinationer

Börja resa på: Amsterdam och München. Det finns också ett stort över heladin världen via Köpenhamn, utbud av direktcharter. Vi erbjuder prisvärda och smidiga alternativ oavsett om du

linkopingcityairport.se och norrkopingairport.se planerar en semester med familjen eller om du reser i jobbet. Vi ses på väg ut i världen! Börja din resa på: linkopingcityairport.se och norrkopingairport.se


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INSPIRATION – ANALYSSAMHALLE.SE

Marie Henriksen – en av delägarna i Dala Trähus i Ljungskile.

ÄGARLÄGENHET – ETT SMART SÄTT ATT BO Lägenheter med äganderätt är ganska ovanligt i Sverige. Än så länge. Fördelarna är många jämfört med exempelvis en bostadsrätt och nu ökar intresset. Bostadsrätter, som är en populär upplåtelseform, finns nästan bara i Sverige. Däremot är lägenheter med äganderätt ett så gott som okänt begrepp, trots att det är mycket vanligt i många andra länder. Ute i Europa, i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland, är det en vanlig bostadsform som har funnit sedan länge. Även i våra grannländer Danmark och Norge är systemet med äganderätt ett populärt alternativ till hyresrätter. – Fördelarna är flera, menar Marie Henriksen som är en av delägarna i Dala Trähus i Ljungskile, är en av pionjärerna i Sverige när det gäller lägenheter med äganderätt som upplåtelseform. Äganderätt ger ägaren en större juridisk trygghet än vad en bostadsrätt gör. Det som skiljer är att man verkli-

gen äger lägenheten jämfört med en bostadsrätt som i praktiken innebär att man bara äger rätten att bo i lägenheten. Om bostadsrättsföreningen,

där man bor, kommer på obestånd och går i konkurs, förlorar man allt när hela fastigheten säljs. Skulle grannen i en fastighet med äganderätt inte längre klara sina åtaganden är det bara den lägenheten som säljs, inte hela huset. – Övriga som bor i huset påverkas överhuvudtaget inte. Att bo i en äganderätt fungera precis på samma sätt som om man äger en villa eller ett radhus, fortsätter Marie Henriksen. När man köpt en ägarlägenhet

söker man lagfart på samma sätt som för andra fastigheter. När man fått lagfarten disponerar man också lägenheten fullt ut. – Som ägare kan man i princip göra vad man vill med sin lägenhet. Man kan hyra ut den, måla om, byta kök och så vidare utan att först fråga om lov. Precis som för villa- och radhusägare kan man pantsätta hyra ut, överlåta och belåna sin ägarlägenhet, förklarar Marie Henriksen. De regler för beskattning och ränteavdrag som gäller för lägenheter med äganderätt är också de samma som gäller för småhus. För gemensamma delar av huset,

till exempel yttertak, fasader, hissar, ledningar och uppvärmning,

”Äganderätt ger ägaren en större juridisk trygghet än en bostadsrätt.” bildas en samfällighet som varje ägarlägenhet i huset äger en del i. Samfälligheten förvaltas gemensamt av ägarlägenheternas ägare genom en särskild förening som är skyldig att iaktta särskilda regler rörande fondering (avsättning av en månatlig avgift) och annat för det framtida underhållet av den gemensamma egendomen. Kostnaderna för driften av de gemensamma utrymmena och anläggningarna fördelas också på delägarna, oftast i förhållande till bostadens storlek. Varför har då lägenheter med äganderätt haft så svårt att slå igenom i Sverige? – Dels handlar det nog om vanans makt. Folk känner inte till begreppet. Dels kan det bero på att det uppfattas som billigare köpa en bostadsrätt än en lägenhet med ägarrätt, förklarar Marie Henriksen.

Kostnaden för en bostadsrätt är

uppdelad i två delar. Dels det lån som bostadsrättinnehavaren står för själv, dels det lån som själv föreningen tecknar och som bostadsrättsinnehavaren indirekt är medansvarig för att betala genom föreningens månadsavgift. – Många förstår inte hur mycket de egentligen betalar för sin bostadsrätt eftersom lånet i bostadsrättsföreningen inte redovisas på ett tydligt sätt. Föreningen har heller ingen avdragsrätt på räntan som i dag är 30 procent. Har föreningen stora gemensamma lån blir det en ansenlig summa som man då ”förlorar”. I en äganderättslägenhet betalar du så att säga allt själv på en gång, vilket kan uppfattas som dyrare initialt. – En bostadsrättsförening som inte klarar sina gemensamma åtaganden kan, som tidigare påpekats kan gå i konkurs och kan säljas till en privat köpare, och över en natt kan man vara vanlig hyresgäst och ha förlorat hela sin insats. Varje år går ett inte helt oansenligt antal bostadsrättsföreningar i konkurs. När räntorna stiger, vilket är ett troligt scenario de närmaste åren, ökar dessutom risken, fortsätter Marie Henriksen. Med en räntestegring får

bostadsrättsföreningen högre kostnader då det inte går att dra av räntan via skattsedeln. Med ägarlägenheter har man avdragsrätt med 30 procent på hela lånesumman, vilket gör stor skillnad. På sikt tror Marie Henriksen att intresset för äganderättslägenheter kommer att öka också i Sverige. Hittills har flest byggts på Västkusten. Några i Stockholm och Skåne. Men utvecklingen har inte varit den som den dåvarande borgerliga regeringen hoppades på när upplåtelseformen godkändes 2009. – Vi på Dala Trähus har goda erfarenheter av den här upplåtelseformen. Just nu på att bygga 24 lägenheter vid Lyckornas golfbana i Ljungskile och intresset är stort. – När fler inser fördelarna och tryggheten med lägenheter med äganderätt kommer också intresset att öka. Text: Martin Westholm

MER OM FASTIGHETER ANALYSSAMHALLE.SE Läs vidare om alternativa sätt att äga bostäder på analyssamhalle.se


BESTÄLL NU PÅ: BAMIGO.COM

Underkläder gjorda av bambu: Snygga, silkeslena och motverkar svettfläckar! Speciellt för män: Bambu basics från Bamigo. Den unika textilen som är gjord av Bambu erbjuder många fördelar. Bambutyg är inte bara extremt mjukt och hållbart, det har också en optimal bärkomfort. Med Bamigo kommer du också hålla dig fräsch längre! Tillsammans med den perfekta passformen och den perfekta finishen av våra toppdesigners, kallar vi det högkvalitativa underkläder.

Bamigo är det bästa valet för temperaturreglerande kläder! Värmekontrollerande kläder är ett effektivt vapen mot en varm sommar eller en kall vinter. Tack vare bambu textilens temperaturreglerade egenskaper, håller Bamigos bambu basics dig fräsch längre. På grund av fiberns mikrohål absorberar den mer fukt och avdunstar snabbare än bomull, vilket hjälper dig att förhindra svettfläckar. Bamigo är därför din bästa vän året runt! Snygg och modern passform Om du tycker att underkläder är trista är det dags att ändra på̊ det nu. Förutom hög kvalitet och material som håller dig sval och fräsh, så är vår högsta prioritet att de ska ha en snygg och modern passform. Med underkläder från Bamigo behöver du inte göra avkall på något. Idealisk för män och bra för miljön Vid odling av bambu används inga insektsmedel eller gödningsmedel. Med hjälp av endast solsken

och regnvatten växer bambu helt naturligt upp till en meter om dagen. Som en jämförelse behövs 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull, vilket endast räcker till ett par jeans! Extra långa Det finns inget som är mer irriterande än T-shirts som är för korta. T-shirts från Bamigo är 10 cm längre än vanliga T-shirts vilket gör att de passar utmärkt och kommer att hålla sig instoppade i dina byxor!

Endast tillgängliga på Bamigo.com Beställ enkelt dina T-shirts, långärmade T-shirts, linnen, boxershorts, briefs och strumpor online på Bamigo.com. Unik i Sverige Absolut högsta kvalitet med perfekt finish. Prova själv, du kommer aldrig någonsin vilja använda något annat. Ta en titt på Bamigos unika underkläder gjorda av bambu på:


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

KRÖNIKA – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Västsvenska Handelskammaren

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

”EUROPAS HETASTE REGION” Det går bra för Sverige och det går fantastiskt bra för Västsverige och Göteborg. I slutet av juni meddelade Geely att man förlägger sitt huvudkontor för Europa och sitt utvecklingscentrum för framtidens fordon i Göteborg. Samma dag meddelar NEVS i Trollhättan att man har tecknat ett investeringsavtal med DiDiChuxing, Kinas motsvarighet till Ûber. Det innebär att Västsverige stärker sig som en av världens starkaste kompetenskluster inom framtidens fordonsutveckling med tillhörande tekniker. Det är en mycket spännande utveckling som gör att kompe-

tens kommer söka sig till vår region från hela världen. Digitaliseringen, med bland annat autonoma fordon, eldrift och ökat högteknologiskt innehåll är de områden som kommer behöva kompetensen. Dessa avtal och etableringar

öppnar också den kinesiska dörren till vår region. Fler asiatiska företag kommer se på möjligheten att etablera sig i Västsverige. Det i sin tur kommer öka intresset för kapital och kompetens att söka sig hit. Det ena leder till det andra. Nu är vi mitt i en utveckling som vi knappt själva kan förstå. Det är faktiskt nu utvecklingen sker. Här och nu.

”Vi är i en position med möjligheter som få städer i Europa har. Vi har visat att vi förstår varandras kulturskillnader och vill satsa framåt.”

Vi är i en position med möjligheter som få städer i Europa har. Vi har visat att vi förstår varandras kulturskillnader, vill satsa framåt och är öppna för flera testarenor inom fordonsområdet, men även inom andra områden. Det är resultatet av en innovativ region som baserar sina framgångar på ett gediget samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Som ytterligare en drivkraft finns det i dag inte någon hejd på de infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som planeras i Göteborg och Västsverige. Förmodligen ser vi framför oss samma utveckling

som Malmö har haft de senaste 20 åren. Vi skapar en positiv våg som säkerligen kommer att hålla i sig minst 20 år. En utveckling där Göteborg tar övertygande kliv mot att vara en miljonstad. Allt detta kommer öka

självförtroendet för staden dess företag och invånare. Det attraherar unga. Men det gör sig inte av sig själv. Vi måste alla arbeta hårt för att göra det så attraktivt som möjligt för kompetens att vilja flytta till just vår region. Det blir nog inte så svårt om vi rankas som Europas hetaste! Johan Trouvé VD Västsvenska Handelskammaren ANNONS

ATTRAHERAR GLOBALA TALANGER Näringsliv och akademi kraftsamlar tillsammans med stad och region Med en stark tillväxt och flera nya etableringar i

Bakom satsningen står Västsvenska

Göteborg och Västsverige blir kompetens-

Handelskammaren, Business Region Göteborg,

försörjningen en allt viktigare fråga för utvecklingen

Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs

av både företag och regionen i stort. Initiativet

universitet, AstraZeneca, AB Volvo, SCA Hygiene

Move to Gothenburg syftar till att skapa bättre

Products, SKF, Volvo Cars, CEVT, Mölnlycke

förutsättningar för såväl de företag som rekryterar

Healthcare, Stena AB, Elof Hansson och PwC.

internationell kompetens som för de individer som kommer.

När vi nu växlar upp arbetet vill vi knyta till oss fler företag med behov av att rekrytera inter-

Vi arbetar dels med att utveckla och implementera

nationell kompetens. Är ni ett av dom?

verktyg och aktiviteter som underlättar för att

Kontakta mig för att höra mer!

YOUR NEXT GLOBAL TALENT EN GUIDE FÖR DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT REKRYTERA INTERNATIONELL KOMPETENS.

Guiden svarar på vanliga frågor och visar på goda exempel.

LADDA NER PÅ: www.movetogothenburg.com/for-employers

attrahera, ta emot och behålla internationell kompetens. I nära dialog och samarbete med myndigheter och politik driver vi även på en förändring kring de förutsättningar som idag försvårar för både arbetsgivare och individer.

Niklas Delersjö Huvudprojektledare - Move to Gothenburg niklas.delersjo@vastsvenskahandelskammaren.se

MOVE TO GOTHENBURG


VARNING! Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet. Lag (2016:545) om Skyddsrum

Det är fastighetsägaren som har det fulla ansvaret för att skyddsrummet är utrustat enligt statens regler. Ett exempel på det är när en bostadsrättsförening för ett par år sedan ålades göra om ett traditionellt stambyte. Under skyddsrumskontrollen upptäcktes det att de inte följt gällande skyddsrumsregler. Utöver en kostnad på 300 000 kr för stambytet tillkom då ytterligare 500 000 kr i omkostnader för att riva hela systemet, täcka felaktiga hål och dra nytt system. En helt onödig extra kostnad.

cigaretttext_mindre.indd 1

Planerar du att bygga om i en fastighet med skyddsrum, kontakta MSB eller Skyddsprodukter i Sverige AB för att ta reda på hur du ska göra. Då slipper du onödiga extra kostnader.

www.skyddsrum.eu info@skyddsprodukter-sweden.se Tel. 040-94 40 30

30/06/2016 14:16:55


Annons

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

ENTREPRENÖRSKAP OCH DIGITAL FRAMTIDSANDA Foto: Drazen Kuljanin

Göteborg och Västra Götaland har en stark entreprenörsanda. Samtidigt värnar regionen om en attraktiv miljö för både företagare och besökare.

– Göteborgsregionens etablerings-

klimat är positivt! Det finns en stark tillväxt och regionen rankas högt jämfört med andra liknande europeiska tillväxtregioner. Tydliga mål från regionen gör att det går att behålla och stärka den positionen, säger Alexandra Björk, regionchef i Västra Sverige för Venture Cup. I Göteborg och Västra Götaland har näringslivet länge varit mångfacetterat. Regionen är hemmaplan för några av världens ledande företag inom en mängd olika branscher och det finns en stor samverkan mellan olika entreprenörer och andra regioner i Sverige. – Samverkan mellan näringslivet, universitet och högskolor samt offentliga verksamheter skapar en attraktiv miljö för många företag. I regionen finns gott om nätverk, kluster och flera stora Science Parks, som bidrar till både spetskompetens och nya innovationer, säger Alexandra Björk.

“Göteborgsregionens etableringsklimat är positivt!” förutsättningar för att Uddevalla, Trollhättan och Borås inom kort kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion. Venture Cup är en tävling och

plattform där entreprenörer kan få feedback på sina idéer. Förutom prispengar och medial uppmärksamhet har de tävlande möjlighet att etablera viktiga kontakter och utveckla sitt nätverk. – Vårt mål är att alla som bär på någon form av idé ska ha möjlighet att få feedback och verifiera sina tankar. Nästan samtliga deltagare som har genomgått processen, oavsett hur långt de har kommit i tävlingen, konstaterar att den största nyttan de fått med sig är feedbacken som nätverket levererar till idégivarna, säger Alexandra Björk.

– Det handlar om socialt ansvar, ansvar för miljön, hållbarhet i stort och tydlig affärsnytta. Företaget TRINE är ett bra exempel. Andra framgångsrika alumner med digitala lösningar är Visiba Care och Sigmastocks. Ett annat bolag som uppmärksammats mycket det senaste året är Cellink. Deras biobläck och tillhörande 3D-printer används bland annat i forskningssyfte, där Cellinks hudvävnad har kunnat ersätta tester på djur. I framtiden siktar företaget på att kunna skriva ut hela organ. Jag ser fram emot att följa deras resa, säger Alexandra. Både entreprenörer och antalet be-

sökare i regionen vittnar om att Västra Götaland är en attraktiv plats rent geografiskt. – Det geografiska läget med Skandinaviens största hamn, mellan Oslo och Köpenhamn gör hela världen tillgänglig och ger Göteborg en attraktiv och stark position för bolag som vill etablera sig, avslutar Alexandra Björk.

Etablera i ULRICEHAMN Alexandra Björk – regionchef i Västra Sverige för Venture Cup.

senaste åren satsat miljarder på att utveckla nya produkter och tjänster. Globala varumärken som bland annat Ericsson, Volvo, AstraZeneca, Saab och Volvo Cars har tillsammans med andra bolag gjort stora satsningar. – Regionen är världsledande inom autonoma, uppkopplade och elektrifierade fordon. Potential inom samhällsutvecklingen som många entreprenörer tagit

tillvara är den snabba digitaliseringen. Som ett exempel kan nämnas företaget Fingerprint Cards, som skapar id-lösningar med autentisering av fingertryck, säger Alexandra.

t av Västsveriges bästa logistiklägen för lager, produktion h tillverkning!

Etablera i ULRICEHAMN

y

Göteborgsregionen växer snabbt

och det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling. Pendlingen kommer att öka ännu mer framöver och det skapar

Antalet nya företag som startas upp ökar stadigt. I dag har många företag lösningar för att skapa ett hållbart samhälle.

Text: Christine Brorsson

MER OM VÄSTSVERIGES ENTREPRENÖRSSKAP ANALYSSAMHALLE.SE

Ett av Västsveriges bästa logistiklägen för lager, produktion motorväg drar expanderande företag till orten. och tillverkning! Göteborgsbaserade företag har de

På vår kampanjsida finner du massvis av intressanta artiklar om västra Sveriges framtid och utmaningar som finns. ANNONS

Ny motorvägi drar expanderande företagEtablera till orten. i U Etablera ULRICEHAMN Etablera i ULRICEHAMN

nåsens industriområde utmed riksväg 40 fylls snabbt på med internationellt verksamma företag ser fördelarna med Ulricehamns strategiska läge. Med en timma till Göteborg, två flygplatser m 45 minutersRönnåsens radie ochindustriområde en arbetsmarknadsregion som inkluderar kompetens från högskolor i såväl utmed riksväg 40 fylls snabbt på med internationellt verksamma företag avser Västsveriges bästa logistiklägen för lager, produktion Ett av Västsveriges bästa lo köping, BoråsEtt och Göteborg skapas goda förutsättningar förMed växande företag! som fördelarna med Ulricehamns strategiska läge. en timma till Göteborg, två flygplatser och tillverkning! tillverkning! Ett logistiklägensom förinkluderar lager, produktion inomav 45Västsveriges minuters radie ochbästa en arbetsmarknadsregion kompetens frånoch högskolor i såväl

säljer vi tomter frånBorås 120och kr Göteborg m2. skapas goda förutsättningar för växande företag! Jönköping,

ochmotorväg tillverkning! Ny drar expanderande företag till orten.

Ny motorväg drar exp Rönnåsens industriområde utmed riksväg 40 Ny motorväg drar expanderande företag till orten. som ser fördelarna med Ulricehamns strategi Här säljer vi tomter från 120 kr m2.

inom 45 minuters radie och en arbetsmarknad som ser fördelarna med120 Ulricehamns strategiska läge. Med en timma till Göteborg, två flygplatser Här säljer vi tomter från kr m2. Jönköping, Borås och Göteborg skapas goda f inom 45 minuters radie och en arbetsmarknadsregion som inkluderar kompetens från högskolor i såväl Jönköping, Borås och Göteborg skapas goda förutsättningar för växande företag! Här säljer vi tomter från 120 kr m2.

Här säljer vi tomter från 120 kr m2.

Foto: Anders Jungermark

Foto: Anders Jungermark

Foto: Anders Jungermark

Rönnåsens industriområde utmed riksväg 40 fylls snabbt på med internationellt verksamma företag som ser fördelarna med Ulricehamns strategiska läge. Med en timma till Göteborg, två flygplatser inom 45 minuters radie och en arbetsmarknadsregion som inkluderar kompetens från högskolor i såväl Jönköping, Borås och Göteborg skapas goda förutsättningar växande Rönnåsens industriområde utmed riksväg 40 fylls för snabbt påföretag! med internationellt verksamma företag

o: Anders Jungermark

För mer information kontakta Näringsliv Ulricehamn - info@nuab.eu - www.nuab.eu För mer information kontakta Näringsliv Ulricehamn - info@nuab.eu - www.nuab.eu mer information kontakta Näringsliv Ulricehamn - info@nuab.eu - www.nuab.eu


Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare och stränga regler kring arbetskläder. De svenska förutsättningarna skapar arbetskläder utöver det vanliga. A New Wave Group Company

ProJob_250x370.indd 1

Testa ProJob. Vi tål det. www.projob.se

2017-06-22 06:01


Annons

38

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Robert Rundberget

REGIONAL SAMVERKAN GER BRA KONKURRENSKRAFT

Maria Hollander som är VD på företagsklustret Paper Province

TOPPMODERN POSTTERMINAL I ÖREBRO Under våren 2018 invigs Sveriges modernaste postterminal i Örebro. PostNord är beställare av den 450 meter långa anläggningen för paketsortering och gods. När anläggningen går i drift kommer paket

Bockasjö bygger terminal- och paketsorteringsanläggningen som hyrs av Post-Nord på ett långsiktigt hyresavtal. PostNord investerar 500 miljoner i anläggningen med totalt 26 589 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Nya flöden och stark tillväxt inom e-handel kräver en ny infrastruktur för posthantering. Det är bakgrunden till samarbetet mellan fastighetsutvecklingsbolaget Bockasjö AB och PostNord-koncernen.

Bockasjö-koncernen drivs av Joakim Hedin och Paul Frankenius. Verksamheten inriktar sig mot att utveckla, bygga och förvalta logistik och lagerytor större än 15 000 kvadratmeter i Skandinavien. — Vi drivs av att göra anläggningarna så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns när det gäller miljöaspekter och kostnadseffektivitet. Postterminalen i Örebro ljussätts av ledd-armaturer och värms upp av bergvärme. I dag tittar vi på olika lösningar för hur vi kan använda energivinster, säger Joakim Hedin.

att hämtas upp inom en radie av 15 mil från Örebro och omlastas till sina destinationer genom någon av anläggningens 148 portar. — Det blir den modernaste anläggningen som någonsin byggts i Sverige, en paketsorteringsanläggning kopplad till en så kallad crossdocking-terminal för styckegods, säger Joakim Hedin, VD för Bockasjö.

Ett företags konkurrenskraft beror mycket på samarbeten i regionen. Kontakter med universitet, bra kompetensförsörjning och öppenhet är några viktiga nycklar. Det finns flera viktiga delar när det kommer till hur företag kan utveckla sin konkurrenskraft genom samverkan. Maria Hollander som är VD på företagsklustret Paper Province i Värmland pekar på utbildning, boende, infrastruktur och innovationsklimat som viktiga exempel på vad som måste fungera i en region för att skapa möjlighet för företag att växa. Detta är områden där samverkan är mycket viktigt och där klustret spelar en stor roll. Vi samarbetar med många olika aktörer för att kraftsamla kring dessa frågor. Här är också regionernas så kallade ”Smarta specialiseringstrategier” av stor betydelse. Man väljer att satsa på vissa branscher som man ser som styrkeområden för att kunna spetsa till sin konkurrenskraft ytterligare. Vad bör vara ett företags starkaste kort för att lyckas inom samverkan? – Öppenhet och tillit är nödvändigt. Och att man avsätter tid. Min önsketanke är att varje företag har en egen agenda för samverkan som man uppdaterar varje år. Att samverkan blir en del av företagets strategi, och då framför allt regional samverkan. Ett av de viktigaste områdena för samver-

kan i Värmlands-regionen är kompetensförsörjning. Då det är en utmaning för många företag där en nyckel kan vara att samarbeta med både universitet, yrkesgymnasium och yrkeshögskolor, menar Maria Hollander.

Ett av de viktigaste områdena för samver-

kan i Värmlands-regionen är kompetensförsörjning. Då det är en utmaning för många företag där en nyckel kan vara att samarbeta med både universitet, yrkesgymnasium och yrkeshögskolor, menar Maria Hollander. – Dels för att utbildningar ska får rätt innehåll och dels för att tillsammans kämpa för att få exempelvis yrkesutbildningar beviljade av myndigheten. Om företag har kontakt med ett universitet kan de ta del av forskningsresultat eller vara en del av olika forskningsprojekt. Maria Hollander betonar gärna hur pass vik-

tig kompetensförsörjning är i ett företag. – Det är viktigt att de stora företagen och bruken får tag på kompetens så de kan fortsätta utvecklas regionalt där de ofta är ”lokomotiven”. Men viktigast för fler arbetstillfällen är att de mindre företagen och underleverantörerna kan lösa sina kompetensbehov. Vi har gjort en analys som visar att yrkeskompetens, det vill säga yrkesgymnasium och yrkeshögskola, är viktigare i vårt län än för landet i stort för att industrin ska kunna växa, Detta gäller framför allt i de mindre kommunerna runt om i länet. Om vi ser till att bioekonomin är framtiden och att skogsindustrin kommer ha en viktig roll i att ställa om till det fossilfria samhället så är kompetensförsörjningsfrågan oroande. Skogen står ju där den står och bioekonomin kommer till stor del levereras från landsbygden. Detta måste regeringen tänka på och se till att vi får de yrkesutbildningar vi behöver. Läs fullständig artikel på analyssamhalle.se

Text: Christine Brorsson

Joakim Hedin, VD för Bockasjö.

ANNONS

ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyres­ förhandlare och gå utbildningar till ett förmånligt medlemspris. Du får också ta del av en mängd olika rabatter hos våra förmånsleverantörer. Det är bara några av de fördelar som ett medlemskap innebär. Besök oss på www.fastighetsagarna.se


CCJ

Vidga dina vyer med balkonginglasning från Windoor Med marknadsledande design, kvalitativa materialval och innovativa lösningar är våra produkter inte bara trevliga att se på, utan också mycket hållbara och snabba att montera. Det gör Windoor till en trygg, engagerad partner som du kan känna förtroende för – från idé till färdigt utförande.

Balkonger • Fönster • Räcken • Uterum • Fasadpartier För mer information om Windoor och våra produkter, besök www.windoor.se

Windoor är en ledande specialiserad aktör i byggsektorn med kunden i fokus. Sedan 1985 utvecklar, tillverkar och marknadsför vi balkong- och fönstersystem för fastigheter. Våra produkter förbättrar kvaliteten på boendet och ökar värdet på fastigheten för våra kunder. Välkommen!


Annons

40

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

STOR SPELARE I LÄKEMEDELSBRANSCHEN AstraZeneca AB jobbar för att förbättra hälsan i världen och VD:n Jan-Olof Jacke drivs av att påverka, både som företagsledare och personlig förebild.

– Kan man bara bidra minsta lilla med att förbättra hälsan i världen så är det nog något som de allra flesta skulle känna stor tillfredsställelse av. En av mina viktigaste arbetsuppgifter är att jobba med att förutsättningarna för att driva läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion i Sverige ska vara så fördelaktiga som möjligt, säger Jan-Olof Jacke, VD för AstraZeneca AB. För AstraZeneca AB innebär det att

jobba med sina policyfrågor och att föreslå för politikerna hur de kan underlätta för läkemedelsföretag att investera mer i Sverige. Många av de externa frågorna påverkar både AstraZeneca AB och möjligheterna för andra företag att etablera sig i branschen. – För oss är det viktigt att vi har bra förutsättningar både när det gäller forskning och produktion. Det är också viktigt att hela sektorns frågor lyfts upp. Vi är ganska ensamma som stor spelare och ingen skulle bli lyckligare än vi, om vi blev några fler som valde att investera stort i Sverige, säger Jan-Olof Jacke. De senaste åren har det hänt

mycket som gjort att regionerna i

Sverige samarbetar väldigt öppet och aktivt inom Life Science-sektorn, både när det gäller forskningsframgångar och med att se Sverige och Skandinavien

att få ihop de olika sektorerna läkemedel, medicinteknik och digitalisering. Dels att det finns en öppenhet mellan vår region och andra regioner, med

”Vi behöver se till att Göteborg och Sverige är attraktivt för utländsk kompetens.” som upptagningsområde för nya, medicinska innovationer. – Klustret i Västra Götaland är litet. Det attraktiva för oss är att regionen är väldigt angelägna om att fortsätta ha en stark Life Science-sektor och att utveckla den. Som företag upplever vi att Life Science-sektorn är ett prioriterat område, säger Jan-Olof Jacke. Life Science-sektorn i Västra Gö-

taland är framför allt stark inom medicinteknik. Jan-Olof tror att de faktorer som kommer att vara avgörande för hur attraktiv regionen är om tio eller 15 år, redan finns tillgängliga. – Västra Götaland har många av de bitar på plats som krävs för att bli ännu mer lyckosamma internationellt. Dels vår förmåga

en tillräckligt kritisk massa på kompetenssidan. Dels att vi fortsätter att ta steg framåt när det gäller att få ihop akademi, sjukhus och industri. Regionen jobbar redan med detta men vi behöver fortsätta att nöta det över lång tid. Lyckas vi med det är jag övertygad om att det finns mycket goda förutsättningar för att kunna utveckla Life Science-sektorn i Västra Sverige, säger Jan-Olof Jacke. De forskningsområden som

AstraZeneca AB fokuserar på är hjärta, kärl och diabetes, andningsvägarnas sjukdomar och cancer. I Göteborg specialiseras forskningen på andningsvägarnas sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, men det som är

aktuellt för företaget just nu är inte bara forskningsområdena. – Vi jobbar med de duktigaste samarbetspartners vi kan hitta, från hela världen. Vi behöver se till att Göteborg och Sverige är attraktivt för utländsk kompetens, trots vårt nordliga geografiska läge. Det är oerhört viktigt att försöka påverkar det vi kan styra över, till exempel den internationella skolan, jobb till medföljande och bostadssituationen, säger Jan-Olof. Jan-Olof Jacke har ingen bak-

grund som vetenskapsperson, men har utvecklats av att jobba nära verksamheten och att i egenskap av ekonom jobba med både forskning och den kommersiella delen av företaget. – För mig ger det en tillfredställelse att känna att jag har god överblick. Jag älskar att vara med och påverka och jag har också fått fördelen att jobba med väldigt smarta, kompetenta och mänskliga personer, säger JanOlof. Som företagsledare inom AstraZe-

neca AB har Jan-Olof kommit i kontakt med nya frågeställningar och fått drivkraft i att engagera

sig inom områden som han personligen tidigare inte reflekterat lika mycket över. Bland annat har han blivit en förebild och stödperson inom den ideella organisationen Mentor. – Organisationen Mentor vill skapa vuxna förebilder för ungdomar mellan 13 och 17 år. Det är en avgörande period i ungdomars liv där mycket definieras och jobbet som Mentor gör handlar om hur ungdomarna ska få ett så bra liv som möjligt, säger Jan-Olof. Jan-Olof Jacke har nyligen också

tagit över som ordförande i organisationen Ung Företagsamhet som stöttar gymnasieungdomar att starta egna företag under ett läsår. Förra året startades 8 500 företag av fler än 25 000 ungdomar. – Att ha något att dela med sig av och få chansen att engagera sig i frågor som rör ungdomars framtid och företagande, hade jag inte kunnat göra på samma sätt om det inte vore för saker jag fått ta del av och tagit till mig som person genom jobbet, säger Jan-Olof Jacke. Text: Christine Brorsson

VisionPlus

ANNONS

H-Fönstret Lysekil Fönster för generationer från H-Fönstret i Lysekil H-Fönstret i Lysekil tillverkar underhållsfria aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd. Oavsett storlek, form och estetiskt krav så skräddarsyr vi fönstren för varje objekt. Den unika konstruktionen i våra produkter är oslagbar och tilltalar även den mest kräsne… H-Fönstret AB | Gåseberg 420 | 453 91 Lysekil | Tel 0523-66 54 50 | Fax 0523-478 74 | info@hfonstret.se | www.hfonstret.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE

41

LANDSKRONA KAN FÅ NY FÖRBINDELSE

Fler förbindelser över Öresund kommer att behövas år 2030. En tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn är ett förslag som drivs av Europaspåret. – Vi räknar med att godstrafiken ökar med 80 procent och att pendlingen ökar med 50 procent över Öresundsbron, när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar år 2028, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret. Förslaget från Europaspåret är att bygga en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, där djupet i havet inte kräver en lika djup tunnel som mellan städerna Helsingborg och Helsingör. – Under lång tid har det pratats om en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle då bli 50 minuter. Om förbindelsen i stället byggs mellan Landskrona och Köpenhamn blir restiden 25 minuter, säger Lennart Serder.

FAKTA

Namn: Jan-Olof Jacke Yrke: VD AstraZeneca AB Utbildning: Magisterexamen, Handelshögskolan i Göteborg Resväg till jobbet: Bil och båt. Familj: Fru och två vuxna barn. På fritiden: Älskar att laga mat. Aktivitet: Springer, gym-tränar och spelar golf. Brinner för: Att engagera sig i frågor som rör ungdomar och deras framtid.

Restiden mellan Göteborg och Köpenhamn skulle i förslaget kunna förkortas med 45 minuter jämfört med i dag. Det återstår att förankra Europaspårets idé hos intressenter i Sverige och Danmark, men utredningsarbetet står klart. – Vi får många positiva reaktioner och vårt förslag skulle göra att godstrafiken avlastas även genom Lund och Lomma, avslutar Lennart Serder.

Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfördel! din konkurrensfö Gör hälsooch sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfö din konkurrensfördel! ANNONS

din konkurrensfördel!

Medical Log Point är specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Medical Log specialist på på logistik inom hälsooch sjukvårdsmarknaden. Log Point är specialist logistiktill inom Vi gör logistik till är enär konkurrensfördel för våra kunder genom: Medical LogPoint Point specialist logistik inom hälsoochMedical sjukvårdsmarknaden. Vi görpå logistik en hälso- och sjukvårdsm Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en för våra genom: konkurrensfördel våra kunder genom: Medical Log Point ärkonkurrensfördel specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsm Medical Log Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. ››› Enkla, effektiva direktleveranser Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: lösning logistikkrävande produkter för visibilitet och styrning i realtid ››› Nordisk Enkla, direktleveranser ››› System Enkla, effektiva direktleveranser Medical Logeffektiva Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ekonomiska Vi gör logistik till en konkurrensfördel för kunder genom: 24-timmars leveranser inom hela Norden av flera varuägares logistikflöden ››› Enkla, effektiva direktleveranser Nordisk logistik-hub specialiserad påvåra produktsegment som av Samordning ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av e ››› Enkla, effektiva direktleveranser och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare

och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av e Specialiserade pådirektleveranser produktsegment som ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad påav produktsegment som av ekonomiska Enkla, effektiva Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare Samordning av fleraskäl varuägares logistikflöden ››› Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl levereras direktkylkedja till slutförbrukare och produktspecifika börbör levereras Nordisk logistik-hub specialiserad påi obruten produktsegment som av ekonomiska direkt tillvisibilitet slutförbrukaren ››› System för visibilitet och styrning i realtid ››› Samordning av flera varuägares System för och styrning i realtid System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid ››› eller Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› ››› ››› ›››

››› System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid Samordning av flera varuägares ExEMPEL PåfLöDE fLöDE ExEMPEL På EXEMPEL PÅ FLÖDE ››› System för visibilitet ochDepå styrning i realtid Leverantörens / / Sjukhus Leverantörens Depå Sjukhus

Traditionellt Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde produktflöde

Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde MLP-konceptet MLP-konceptet Traditionellt produktflöde MLP-konceptet

lager lager Leverantörens lager Nordisk Nordisk hub Leverantörens hub lager Nordisk hub Nordisk hub

Grossist Grossist Depå / Grossist Depå / Grossist

godsmottagning godsmottagning Sjukhus godsmottagning Sjukhus godsmottagning

››› System för visibilitet och styrning i realtid

ExEMPEL På fLöDE SjukhusSjukhus ExEMPEL På fLöDE Traditionellt avdelning produktflöde avdelning Traditionellt Sjukhus produktflöde avdelning SjukhusSjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhusavdelning avdelning Sjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhus avdelning

Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Nordisk Sjukhus hubTrankärrsgatan 15, S-425 37 Hisings Kärra • Tel +46 31 15 99 60avdelning info@medicallogpoint.com • www.medicallogpoint.com Nordisk Sjukhus hub avdelning

Nordisk lösning produkter Nordisk lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösningför förlogistikkrävande logistikkrävande produkter MLP-konceptet

lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösning för logistikkrävandeNordisk produkter


Annons

42

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYS – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Erik Luntang

VÄSTKUSTEN ÄR EN VIKTIG LOGISTIKREGION Västra Sverige har en stor roll när det kommer till logistik utomlands och resten av Europa. Mycket på grund av både kunnande, kapacitet som en god tillgänglighet. Just nu ser läget bra ut och mycket hän-

HÅLLBAR ARKITEKTUR – FÖR ÖVERLEVNAD Hållbar arkitektur är en överlevnadsstrategi, både för byggbranschen och vårt samhälle i stort. Det menar Emma Jonsteg, VD för Utopia Arkitekter. Enligt henne går vägen dit via högre kravställning på miljötänk, mänskliga perspektiv i planeringen och arkitektonisk kvalitet från kommunernas sida. Emma Jonsteg är grundare och VD för

Utopia Arkitekter. För henne betyder hållbar arkitektur att ta tydlig hänsyn till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i projektens alla faser. – Starka idéer och tydliga regelverk ska styra byggandet, men också den långsiktiga hanteringen av våra livsmiljöer på ett sätt som är uthålligt och tar sin utgångspunkt i den enskilda individens perspektiv. Arkitektur i form av det byggda är oerhört viktigt, men påverkar bara si och så mycket i sig självt. För mig blir hållbarhetsbegreppen riktigt intressanta först när man ser dem i ett större sammanhang. Vi bör prata mer om hur vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle i stort och vilken roll arkitekturen kan spela i den strävan. Hållbar arkitektur bör vara ett grundtänk

inom hela byggvärlden och det kräver att betydligt fler privata aktörer börjar se hållbarhet som en möjlighet att göra bättre affärer, menar Emma Jonsteg. – Samtidigt måste kommunerna börja ställa högre krav för att säkerställa att de nya områdena och byggnaderna som planeras och uppförs håller en kvalitetsnivå

som ger förutsättningar för beständighet, trivsel som samtidigt kan möta en framtid med helt nya krav samt förutsättningar.

Miljötänk, byggnaders beständighet och ett

tydligt mänskligt perspektiv i planeringen måste vara självklarheter i dagens byggande. – Det vi bygger, hur vi bygger och förvaltar det bör baseras på idén om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ta hand om varandra och kommande generationer så måste vår övergripande strävan vara att bygga i grunden ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Då blir det den enda logiska överlevnadsstrategin. Då blir också kraven på hållbarhet absoluta grundförutsättningar.

der när det gäller hållbara transporter i Norden. Sören Larsen som är VD på Nordic Logistics Association tror dock att anledningen till att det inte är mer allmänt känt är att fokuset är annorlunda jämfört med i resten av Europa. – I EU och Centraleuropa är det mycket fokus på utvecklingen av järnvägarna som trafikomställningar. I de nordiska länderna har utvecklingen av järnvägar geografiska begränsningar. Fokus är mer på att optimera utnyttjandet av kapaciteten på väg och järnväg. Det är också ett tydligt fokus på exempelvis ökad användning av biobränslen än i övriga EU. Det här är utvecklingen vi stöder i NLA och vi tror att det ger långsiktiga fördelar för de nordiska länderna plus att resten av Europa måste följa efter. Logistik och bra infrastruktur är en två viktiga delar när det kommer till en regions utveckling samt tillväxt. Sören Larsen tycker dock att diskussionen kring just logistik och infrastruktur ibland blir alldeles för komplex samt sofistikerad. – Det basala glöms bort. Om du inte har kapacitet, förmåga eller know-how att skeppa dina produkter och tjänster ut från ditt geografiska område till ett konkurrenskraftigt pris, så har du inget att erbjuda på vare sig den svenska europeiska eller ens den globala marknaden. Jag tycker att Sveriges västra region är ett perfekt exempel eftersom det kan erbju-

da både tillgänglighet, tillgång, kapacitet och kunnande. Västra Sverige är också en viktig region

när det kommer till logistik utomlands och resten av Europa. – Sverige ligger redan högt på listan över logistiskt framåtskridande länder globalt. Det gäller kanske framför allt i väst eftersom det är en av landets stora centrum för både maritim och landbaserad logistik, säger Sören Larsen. Sören Larsen tar upp ett par specifika trender inom hållbara transporter i dag. Kanske framför allt när det kommer till den globala logistiken. – Det har varit en långsam utveckling när det gäller att utveckla regionala lösningar och praktiska instrument i EU. Det globala initiativet ligger ett steg före för tillfället, mycket på grund av de drivs av de stora marknadsaktörerna. Denna trend drivs också av regioner som har globala ambitioner och som därför har fördelen att bidra till globala lösningar. En annan trend är bättre fokus på praktiska lösningar. Forskning och utveckling samt innovation är nyckeln till denna utveckling, säger Sören Larsen. I dag vidtas många miljövänliga åtgärder inom hållbar logistik och Sören Larsen ser ljust på framtidens transportutveckling. – Det kommer fler alternativa bränslen. Vi ser en ökning inom energieffektivitet, kapacitetsutnyttjande, fordonsutveckling och omprövning av just-in-time-principen. Dessa åtgärder tror jag har större inverkan än till exempel vägtullar och energibeskattning. Text: Fredrik Söderlund

I slutändan är kanske den viktigaste aspek-

ten att människorna som ska bo och verka i byggnaderna trivs. Då måste vi lyckas skapa platser att längta till och känna tillhörighet med, säger Emma Jonsteg. – Rent fysiskt handlar det bland annat om bostädernas planering, materialval, karaktär, variation och inte minst skönhet. I ett mer utzoomat perspektiv handlar det exempelvis om hur områden passar in i ett större sammanhang, vilken social blandning det finns, hur du upplever din trygghet, möjlighet att påverka din boende- och livssituation. Här finns inga självklara formellösningar, men utan tvekan en massa utrymme för nytänkande, inte minst när det gäller social hållbarhet. Text: Fredrik Söderlund

ANNONS


Testat av JTI.* Klarar hög skyddsnivå!

* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust bioreningsverk

- för naturlig rening av ditt enskilda avlopp Låga driftskostnader

Slipp regelbunden slamtömning Ingen kemikalietillförsel

Inga krav på serviceavtal

Har du svårare att höra alla toner på sista raden? Gör en kostnadsfri hörselundersökning hos oss Försämrad hörsel kan bero på flera olika faktorer: ärftliga förändringar, ålder, sjukdomar eller buller. Men det finns professionell hjälp och stöd att få. Bra Hörsel har två hörselkliniker i Stockholm och en i Göteborg. Hos oss finner du hörapparater med den absolut senaste tekniken. Vi erbjuder även fri konsultation med hörseltest och 2 månaders fri provtid på alla våra hörapparater.

I stort sett underhållsfritt Danderyd: 073-964 39 12 | Globen: 070-796 97 76 Göteborg: 073-595 29 89 | www.brahorsel.se

www.alnarpcleanwater.se

För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90 ANNONS

-Välj fritidshus och bo där jämt!

Tradition 78

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET VästkustStugan AB 556468-2515 | 2013-09-19

Ett fritidshus är en plats utan måsten. Det är långa kvällar, lugn och ro framför braskaminen och härliga kvalitetsstunder med familj, vänner och barnbarn. Idag är det allt fler som gör fritidshuset till sitt permanentboende vilket ställer höga krav på komfort och kvalitet. På hemsidan www.vastkuststugan.se hittar du närmsta försäljningskontor. Du är även välkommen att ringa oss, tel. 0325-18600.


RegionCity – hjärtat som höjer pulsen i hela regionen!

Göteborg står inför en gigantisk omvandling de kommande åren. Mitt i Göteborg och regionen ligger centralstationsområdet som vi vill förvandla till en levande plats som ger tillväxt i hela Västsverige. Här möts regionen och Göteborg, de gamla och nya stadsdelarna i centrala Älvstaden, och inte minst stationen och stadslivet. 4 juni presenterade vi konceptet för nästa satsning i RegionCity – Älvtornet. Byggnaden blir 19 våningar hög och kommer innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region. Tillsammans med förra årets satsning Jubileumstornet möjliggörs nu förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen. Vill du etablera dig här? Skriv en rad till blomstra@regioncity.se så kontaktar vi dig. RegionCity – där allting möts!

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 179 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,4 miljarder kronor.

Tuvestad & Thorn. Visualisering: Tomorrow.

www.regioncity.se

Analys Samhälle #1  

Distributed with Dagens industri Thursday 24th of August 2017.

Analys Samhälle #1  

Distributed with Dagens industri Thursday 24th of August 2017.