Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANALYS SAMHÄLLE MED FOKUS PÅ MÄLARDALEN & NÄRINGSLIVET

ANNONS CONTENT WITH A PURPOSE

NR 4 OKTOBER 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

Elisabeth Thand Ringqvist: rätt finansiering är viktig för att ditt företag ska lyckas

När man vill växa sitt bolag gäller det att fundera på vad man vill ha in för typ av kapital och hur man vill att upplägget ska se ut. Vi frågar Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande i SVCA och venturekapitalist för fintechbolag och affärsängelfonder, vad man ska tänka på som företagare när man väljer investerare – Det viktigaste att tänka på när man vill växa som företag är vilken tillväxtresa man vill ha, vill man växa snabbt eller långsamt, behålla full kontroll eller är villig att släppa lite. Det finns egentligen bara lån och eget kapital och väljer man att ta in kapital utifrån så får investerarna i utbyte inflytande i bolaget, säger experten. Att starta företag innebär utmaningar. Att få företaget att växa är nästa steg och då gäller det att hitta rätt form av finansiering. SVCA reder ut begreppen och förklarar skillnaderna mellan olika kapitalanskaffningsformer. Läs mer på sida 22 och 23

ANALYS

Smarta byggprojekt i framtidsregionen Mälardalen växer verkligen så det knakar. För att möta behovet av nya bostäder byggs det som aldrig förr!  Läs mer på sida 14

LEDARKRÖNIKA

Funktion, innovation och vision är ledorden

Maria Nimvik Stern är Generalsekreterare på Mälardalsrådet och berättar för Analys Samhälle om hur man planerar för att skapa en stabil plattform för fortsatt tillväxt.  Läs mer på sida 6

ANALYS SVERIGE

Analys Sverige online Varje dag publicerar vi spännade artiklar och djupgående analyser på Facebooksidan Analys Sverige. Vill du hålla dig uppdaterad? Följ oss där!

AYAD AL SAFFAR

GRUNDARE, KONCERNCHEF OCH ÄGARE AV AXCENT OF SCANDINAVIA

”Då bestämde jag mig för att nu blir det klockor för resten av livet”

DAGENS SAMHÄLLSBYGGARE FÖR MORGONDAGENS BEHOV. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB – Strandvägen 3, 114 51 Stockholm • www.sbbnorden.se

Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter oktober 2017


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSAMHALLE.SE

ANALYS SAMHÄLLE Vi på European Media Partner är stolta över att presentera höstens stora näringslivskampanj, Analys Samhälle med fokus på näringsliv och Mälardalen. Här kommer vi att intervjua företagsledare, politiker och eldsjälar, för att dyka djupare i ämnen som rör en av landets starkaste regioner. I den här kampanjen fokuserar vi på Mälardalen, ett viktigt nav för svensk tillväxt och företagsamhet. Här finns många intressanta företag, och framtiden är ljus. Inte minst när internationella storföretag väljer att etablera sig i området. Dessutom tar vi ett bredare grepp på ämnet näringsliv. Det finns gott om entreprenörer och

PROFILER I PUBLIKATIONEN

företag med stora idéer i Sverige, vi tror att deras historier är värda att berätta. Utöver det tar vi tempen på politiker och makthavare, för att ställa oss frågan hur näringslivet kan stärkas. Varför väljer till exempel Amazon att etablera sig i Mälardalen? Dessutom pratar vi med Petter Stordalen om att bryta polariseringen i samhället, och belyser hur en bärplockare från Libanon kunde bli Klockkungen av Sverige. Välkommen att läsa ett späckat tematidning för den samhällsintresserade. Mycket nöje önskar vi på redaktionen!

Petter Stordalen Hotellkung

ELINA TIPSAR! Ta del av spännande artiklar och djupgående intervjuer med några av de personer som får Mälardalen att växa – framförallt intervjun med Petter Stordalen! Elina Hausenhkamp, Projektledare

Eva Johansson Projektledare på Tillväxtverket

INNEHÅLL 6

Ledarkrönika – Maria Nimvik Stern

8

Petter Stordalen om karriären

10 Tre intressanta kommuner 14 Smart Energi Darren Mowry Nordenchef för Amazon Web Services.

16 Amazon satsar i Sverige 18 Digitalisering ger arbete 20 Ledarkrönika – Günther Mårder 22 Profil – Elisabeth Thand Ringqvis 24 Digitalisering och integration

ANALYSSAMHALLE.SE

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

DIGITALT INNEHÅLL Ett smartare byggnande behövs

Johanna Palmér, VD Östsvenska handelskammaren. 20 stora bolag i Östergötland och Sörmland, som Ericsson, Holmen, Lundbergs, SAAB, Studsvik, Länsförsäkringar och Handelsbanken, är övertygade om att tillväxtstråket genom de två länen har alla möjligheter att utvecklas till en av Sveriges mest spännande tillväxtregioner. Läs hela krönikan på analyssamhalle.se

32 Jobb och kompetens

ANALYS SAMHÄLLE

POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSSAMHALLE.SE

DIGITAL KRÖNIKA

28 Profil – Ayed Al Saffar

Det går bra för Sverige, såväl historiskt sett som jämfört med omvärlden. Sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten minskar i Sverige. Det menar Sara Haasmark, VD för Samhällsbyggarna, som samtidigt identifierar en rad utmaningar vi står inför.

Vinst räcker inte längre

”Det räcker inte med att företag tillverkar produkter som efterfrågas på marknaden och gör kortsiktig vinst. Framtidens företag måste ta ansvar för såväl social hållbarhet som miljön om man vill vara framgångsrika och vinna kundernas förtroende.”

Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

Projektledare: Matias Egonzo matias.egonzo@europeanmediapartner.com

Elina Hausenhkamp elina.hausenkamp@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Chief Content Officer: Mats Gylldorff Textbearbetning: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Johanna Sjöberg Text: Anna Bjärenäs, Andreas Ellhar Anders Edström Frejman, Ylva Sjönell, Caroline Wijkström Omslagsfoto: Fredrik Sandin Carlson & SVCA Distribution: Dagens Nyheter, oktober 2017 Tryck: Boldprinting Stockholm, Borås, Malmö och Dailyprint Umeå

CONTENT WITH A PURPOSE

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

analyssamhalle.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddarsydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS VÄSTRA GÖTALAND MED FOKUS PÅ SVERIGES FRÄMSTA MÖTESPLATS

NR 4 JANUARI 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

Läs fler reportage på vår kampanjsida

LÖN FÖR MÖDAN NOMINERAD FÖR BÄSTA BILAGAN I SVERIGE

På analyssamhalle.se finner du fler intressanta artiklar, expertutlåtande och exklusiva reportage om ämnen som bland annat berör stadsutveckling, byggbranschen, framtidsvisioner, bostadsmarknaden och regional tillväxt. Läs mer på analyssamhalle.se

Vi på European Media Partner siktar mot att skapa produkter och innehåll som berör, engagerar och skapar diskussion. Genom engagerat arbete, en tydlig målbild och en vilja att bli bäst på det vi gör, har vi nu tagit stora steg framåt.

Sveriges mäktigaste opinionsbildare 2016 pratar om digitala möjligheter Digitaliseringen kommer att innebära såväl tillväxt som hållbar utveckling, dessutom mer utbildning och bättre hälsa för alla, menar Darja Isaksson, strategen som hjälper regeringen med digitaliseringsfrågor. Läs mer på sida 10

HANS WALLENSTAM

I september blev vi nominerade till Publishingpriset 2017, Sveriges största tävling för filmer, trycksaker och webbplatser, för vår temabilaga Analys Västra Götaland som gick ut i januari 2017.

”En förutsättning för att komma framåt som region är att börja verka tillsammans”

Det var första gången vi blev nominerade – men inte den sista. Vi kan summera en kväll där vi fick bra betyg och tydlig feedback med oss hem – tillsammans med bronsmedaljen.

MÖJLIGHETER

”Målet är en fossilfri fordonsflotta till år 2030” Transportindustriförbundet för utmaningen att vara en framtidsbransch i skarpt läge. Det är viktigt att en sådan fråga ges utrymme att diskuteras på ett sakligt och balanserat sätt.

Läs mer på sida 28

UTVECKLING

Enorm expandering i hela Västra Götaland

VD FÖR WALLENSTAM AB

Läs mer på sida 16

Mitt i centrala Göteborg växer Nordens största stadsutvecklingsprojekt fram, samtidigt som Mölndal och Borås utvecklar strategiskt viktiga byggprojekt i rasande takt. Läs mer på sida 12

Medföljer som bilaga i Göteborgs-Posten januari 2017

Hyr, Hyr, köp, köp, hyr hyr ut! ut! Västsveriges Västsverigesmarknadsplats marknadsplatsför förbostäder bostäder

boplats.se boplats.se

Nu siktar vi mot nya höjder och utmaningar. Vi är trygga i att vara ensamma som både producenter och distributörer.


ANNONS

VÅR VISION – ATT VARA NORDENS STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG FÖR BOSTÄDER OCH SAMHÄLLSFASTIGHETER En hög befolkningstillväxt och ökande antal äldre i Sverige leder till stora behov av moderna samhällsfastigheter. Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, beskriver en samhällsinfrastruktur där skolor och vårdboenden måste börja prioriteras i nybyggnation. Och förvaltning av fastigheter. Samhällsbyggnadsbolaget äger över 200 samhällsfastigheter i Norden och har genom sitt effektiva affärsupplägg och stora samhällsansvar på kort tid blivit ett av Nordens största fastighetsbolag.

Norska justitiedepartementets fastighet i Oslo.

– Många av dagens förskolor, skolor och vårdboenden byggdes under sjuttio- och åttiotalet och är i behov av att renoveras eller byggas om. Efterfrågan av nya bostäder diskuteras flitigt i media men att vi har eftersatta samhällsbyggnader, som inte är i skick att möta den ökade befolkningen och antalet äldre i samhället, pratas det tyvärr inte lika mycket om. Antalet personer som är över 80 år växer för varje år och detta är en grupp som snabbt behöver hållbara och välplanerade boenden. Situationen är akut, säger Ilija Batljan. Effektiva lösningar och hög servicegrad SBB äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har sedan starten våren 2016 snabbt blivit en viktig samarbetspartner till den offentliga sektorn. Genom

PhD Ilija Batljan

kommuner som av naturliga skäl inte kan lägga samma fokus på sitt fastighetsägande.

att äga, förvalta, renovera och bygga fastigheter med ett stort samhällsengagemang möter de en stark efterfrågan av sina tjänster. Enligt Ilija Batljan är medarbetarnas mångåriga erfarenhet av fastighetsaffärer och ett stort nätverk i branschen viktiga anledningar till bolagets snabba tillväxt. – Vårt intresse för att bygga en modern samhällsinfrastruktur i kombination med vår förmåga att bidra till bra affärer fyller

ett tomrum på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi äger allt från kommunhus och LSS-boenden till justitiedepartementets fastighet i Oslo. När det gäller boende för personer med speciella behov är vi störst i Sverige och här är det viktigt att bygga lägenheter i vanliga bostadsområden med vacker närmiljö, och inte institutioner. För oss är fastighetsförvaltning en kärnverksamhet – till skillnad från

OM SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av PhD Ilija Batljan. Bolaget äger bostads och samhällsfastigheter i hela norden med grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.

Genom att samarbeta med ett 50-tal kommuner i Sverige bidrar SBB med värdefull kunskapsöverföring och effektiva lösningar mellan kommunerna. Just nu arbetar bolaget hårt tillsammans med Nyköping kommun med att utveckla området kring centralstationen. – Att bygga kollektivtrafiknära är väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att erbjuda bostäder med hög servicegrad samt skolor och vårdhem med bra pendlingsmöjligheter minimerar vi belastningen på miljön. En röd tråd i SBB:s verksamhet är att kombinera samhällsnytta med effektiva och högkvalitativa lösningar och det ser vi ett tydligt resultat av i Nyköping.


Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare och stränga regler kring arbetskläder. De svenska förutsättningarna skapar arbetskläder utöver det vanliga. A New Wave Group Company

ProJob_250x370.indd 1

Testa ProJob. Vi tål det. www.projob.se

2017-06-22 06:01


ANNONS

Boka online via www.yasuragi.se/mote

Möten och konferens på Yasuragi Inre frid och energi är något många förknippar med semester och ledighet. På Yasuragi menar man att lugn och harmoni även är värdefullt i arbetslivet och främjar en effektiv möteskultur.

P

å det japanska spa- och konferenshotellet Yasuragi utanför Stockholm ger man samma kundlöfte till företagskunder som till privatkunder – att besökaren ska ha med sig fokus, lugn och harmoni hem efter en vistelse. – Möteskulturen i dagens affärskultur innebär att vi har för många möten. Ibland bokar man möte mest för att man ska ha möte, utan tydliga mål, syfte eller mening. På Yasuragi kan vi naturligtvis inte påverka mötets innehåll, men vi vet vad som är viktigt i arrangemanget runt ett möte för att deltagare och mötesledare ska få ut så mycket som möjligt av tiden. För detta har vi ett väldigt bra koncept som går ut på att alla ska komma ut från mötet med information eller en plan framåt. Vårt löfte till kunderna är att de ska komma hem med ny energi och mötesledaren ska kunna känna sig tillfreds över att mötesdeltagarna fått med sig vad de ska från mötet. Vi vill även gärna att den enskilde arbetstagaren ska få med sig tips hem om hur man kan leva mer hållbart för att orka i längden, säger Sunniva Fallan Röd Vd på Yasuragi. På Yasuragi finns mötesproducenter som hjälper mötesarrangören att planera mötet. Det optimala är om man kan träffas dagen innan mötet, eller åtminstone en timme innan och exempelvis bada, för att komma i fokus medan man lägger upp planen för arrangemanget. Det kan handla om att välja rätt pausaktivitet eller få råd kring vad som kan stärka gruppens energi för att mötet ska ge önskat resultat. Själva mötet kan med fördel ta avstamp i en session yoga eller meditation på 10 minuter för att deltagarna ska

Sunniva Fallan Röd VD på Yasuragi bli närvarande i rummet, släppa andra tankar innan mötet och vara öppna i sinnet och redo för ny input. Anläggningen erbjuder 23 möteslokaler i olika storlekar, från 2–400 personer, många med utsikt över Stockholms skärgård och några med egen utgång till den 500 kvm stora terrassen. Det finns även fyra temalokaler med inriktning japansk trädgård, färgstark manga, japansk teater kabuki samt storstadspuls i Tokyos distrikt Shibuya. På mötesavdelningen finns också en mässyta på 100 kvm som går att boka och behövs logi går detta att ordna i hotellets 191 hotellrum. Löpspår, fotbollsplan, utomhusgym och japansk trädgård ger möjlighet till varierad och välbehövlig fysisk aktivitet under och efter mötesdagen. På Yasuragi har man lång utbildning i vad vatten och badkultur har för inverkan på oss människor och att kombinera bad med möten är fantastiskt, säger Sunniva. – Att hålla bastumöten gör att man måste vara effektiv på grund av värmen. Hjärnan mäktar inte med avbrott eller att man fokuserar på annat. Japanerna, som är kända för sin affärskultur, sitter ofta i varma källor och håller möte. Ett annat exempel är vårt grannland Finland, där man träffas i bastun och klarar av affärer.

Det finns många verktyg att ta till sig i bad och spa för att få optimal effekt och utkomst av möten. På samma vis som den japanska bomullsrocken, yukatan, gör att man släpper barriärer genom att klä av sig sitt yttre skal, fungerar det i en varm källa eller bastu. En annan viktig parameter för effektiva konferenser och möten är maten. Genom att se till att ge kroppen, och framför allt hjärnan, rätt sorts energi, håller man fokus uppe hela arbetsdagen. – Vi ser till att mötesdeltagarna är på topp hela dagen. Istället för bullar och kaffebröd till fika har vi ett härligt utbud av nötter och raw-food, för att kroppen inte ska behöva jobba så hårt för att processa maten. Till lunch bjuder vi gärna på fisk eller vegetarisk, lättsmält mat, i motsats till tunga kötträtter som gör att man blir trött och ofokuserad på eftermiddagen. Råvarorna är i största mån ekologiska och närproducerade. Det gör inget om man är trött efter en arbetsdag, men man ska vara nöjd och ha energi till annat. Där gör rätt mat stor skillnad. Yasuragi hjälper till med allting kring mötet så att förutsättningarna är de bästa. Målet är att ändra beteenden under mötena så att deltagarna får en wow-upplevelse. Förutsättningarna för att uppnå detta är att kunderna litar på Yasuragi och låter dem styra upplägget. – Vi kan vara lite kaxiga och säga att vi faktiskt kan det här och vet hur man får optimala resultat. Det är vårt löfte till kunderna och vårt bidrag till ett bättre svenskt näringsliv, avslutar Sunniva.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARKRÖNIKA – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Lasse R

Foto: Pressfoto

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FUNKTION, INNOVATION OCH VISION FÖR STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN

Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I vår region bor nästan fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet.

Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000. Det är vanligt att man arbetar i en annan kommun än där man bor. Vi bygger och planerar

för mer än 300 000 nya bostäder i stationsnära lägen till 2030. När resandet, godstransporterna

och befolkningstillväxten ökar i regionen är det viktigt att samhället hänger ihop. Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen. Vi samlar politik, näringsliv och akademi över kommun- och länsgränserna så att vi tillsammans kan skapa större nytta för vår region. Samverkan för konkret nytta är nödvändig när vi ser hur de funktionella sambanden mellan regionens städer och

samhällen blir allt starkare. Arbetspendlare kanske passerar både ett och två län på vägen till arbetet, högre lärosäten samverkar och sprider sina forskningsresultat på olika arenor, nya bostadsområden grundas där kvarter börjar i en kommun och slutar i en annan. StockholmMälarregionen är en till stor del sammanlänkad bostads-, studieoch arbetsmarknadsregion. Det behöver vi vara och vi ska stärka vår region i den globala konkurrensen. Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och länen i Stockholm-Mälarregionen. Vi

stärker regionens internationella konkurrenskraft genom att samla politik, näringsliv och akademi för samverkan i strategiska frågor för regionens utveckling. En del i det arbetet är det konkreta infrastruktursamarbetet En Bättre Sits. I En Bättre Sits samarbetar sju län för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras i vår region. Satsningar som gör att regionen och resten av landet kan fortsätta utvecklas.

En annan del av vårt arbete är att verka för en konkret och nyttobaserad kunskapsöverföring mellan våra kommuner och län. Runt om i vår region finns goda exempel

på hur man har skapat en smartare välfärd. Även om vår region har sina skillnader, med både små och stora kommuner i stad och i landsbygd, finns det mycket som vi kan lära av varandra. Regionen har bevisat hög innovationsförmåga och fyra av tio svenskar med högskoleutbildning bor här. Förändringsvilja och innovation blir allt viktigare i offentlig sektor, men varje enskild förvaltning, skola eller vårdinrättning kan inte uppfinna hjulet på nytt. Läs hela artikeln på

analyssamhalle.se

Maria Nimvik Stern Generalsekreterare Mälardalsrådet ANNONS

Styr dina steg till en god affär UTHYRNING • TRANSAKTION • RÅDGIVNING newproperty.se


ANNONS

CASTELLUM BIDRAR AKTIVT NÄR ÖREBRO VÄXER Gamla Örebromässan förädlas till moderna handels-, kontors- och verksamhetslokaler samtidigt som en helt ny kontorsfastighet med guldläge byggs i City. I botten ligger målsättningen att kunna erbjuda den optimala lokalen.

Castellum är ett av marknadens största fastighetsbolag som samtidigt strävar efter en närhet till kunderna som det lilla företaget ger. – Vår vision är att hjälpa våra hyresgäster att hitta den optimala lösningen för deras lokaler och ingen fråga är för obetydlig för oss. Att bidra till en arbetsmiljö som deras medarbetare mår bra i är ett av våra främsta mål, konstaterar Per Gawelin, affärsområdeschef på Castellum Örebro. Örebro är en stad i tillväxt, liksom kringliggande Mälardalen som är en av Sveriges snabbast växande regioner. På Castellum märks en ökad efterfråga på lokaler och de bidrar gärna till ett växande Örebro. Gamla Örebromässan uppgraderas Ett av deras projekt just nu är ombyggnationen av det gamla mässområdet på Aspholmen. Fastigheten, som är på totalt 30 000 kvm lokaler, köptes för fem år sedan. Efter köpet har Castellum arbetat med en ny detaljplan för området

och att hitta rätt utformning på ombyggnationen. Målsättningen har varit att både behålla delar av det gamla och samtidigt skapa nya moderna och flexibla lokaler för kommande hyresgäster. – Vi jobbar nu med den gamla mässbyggnaden på sammanlagt 7000 kvm. Den delar vi i två och förlägger en väg mellan de två byggnaderna. Detta för att öppna upp området och tillgängliggöra byggrätter mot motorvägen, berättar Johan Carlsson, marknadsområdeschef på Castellum Örebro och ansvarig för Aspholmen. De jobbar mycket med att skapa både attraktiva ute- och innemiljöer och få dem att samspela. – När man kommer cyklande till jobbet, eller kliver av bussen, ska man känna sig glad över att det är just där man har sin arbetsplats. Och när man sedan kommer in i lokalerna ska man mötas av en välkomnande känsla med moderna och luftiga lokaler, konstaterar Johan Carlsson.

Rustar upp en äppellund för rekreation För att åstadkomma det uppdaterar de bland annat de betongfasader som tidigare fanns på byggnaderna och sätter istället upp glasfasader med olikfärgade glasrutor. För att skapa en utemiljö man gärna går ut till på rasten en varm sommardag bevarar de en äppellund, som tillhörde Nasta herrgård, bredvid området. Den har de rustat upp med gångar och parkbänkar. – Vi hoppas det ska locka att ta sin kaffekopp och gå ut och sätta sig under ett äppelträd och få ett avbrott och kunna njuta av lite stillhet, förklarar Johan Carlsson. Lokalerna inne i byggnaden byggs med öppen planlösning och med mycket glas. Syftet är att ge en luftig känsla och möjlighet till översikt, att känna gemenskap med övriga på kontoret. – Det är en stor skillnad i dag från för trettio år sedan då många satt instängda i egna små rum

med ofta undermålig ventilation. I dag finns modern teknik som ger en skön inomhusluft och flexibel lokalplanering som bidrar till att de som jobbar på samma kontor känner sig inkluderade. Hållbarhet genomsyrar allt Johan Carlsson berättar också om det kontinuerliga arbete som pågår med olika aspekter av hållbarhet. – Som långsiktig fastighetsägare fokuserar vi både på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar bland annat om att använda naturresurser så effektivt som möjligt, ha god kontroll och att miljöklassa fastighetsbeståndet samt att bidra till att utveckla de städer där vi är verksamma. Ett av de största bidragen de kan ge till klimatsträvandena är att sänka energiförbrukningen i fastigheterna. Det sker genom att byta ut gamla system mot nya i äldre fastigheter och använda den senaste tekniken i de nya.


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INSPIRATION – ANALYSSAMHALLE.SE

DET ÄR DAGS ATT TA ANSVAR FÖR POLARISERINGEN I SAMHÄLLET Foto: Daniel Stigefelt

För hotellägaren Petter Stordalen, ägare till Nordic Choice Hotels, har det ingen betydelse ifall du är kristen eller muslim, från Småland eller Thailand. Med den inställningen tar han tag i den ökade polariseringen i samhället. Att gå från att sälja solmogna

jordgubbar i sin fars butik till att äga jättelika hotell runt om i hela Norden är något som ingen annan kan skriva på sitt CV. Men det kan Petter Stordalen. Han äger bland annat Nordic Choice Hotels. Även om han nått ända till toppen på karriärstegen är hans affärsfilosofi den samma som den gången han stod bakom disken till den lilla jordgubbskiosken. – Jag har lärt mig jordgubbsfilosofin av min far. Den låter så här: att du ska få ut det bästa möjliga av det du har. Det lärde jag mig när jag var tolv år och det synsättet har jag levt efter sedan dess, säger Petter Stordalen. Han fortsätter: – Det spelar egentligen ingen roll vad du gör, bara du gör det bra. Fråga alla affärsmän. Konkret betyder det ansvar och ansvar är inte bara något du får. Det är något som du också tar. Även om Petter Stordalen i dag

är en av de rikaste personerna i Norden, är det inte pengarna i sig som är själva drivkraften. Det är lusten att arbeta. Han är också en man som lever som han lär. – Jag skulle kunna gå i pension nu och leva gott, men jag trivs väldigt bra med att arbeta. Jag bygger hotell av den enkla anledningen att jag tycker om alla de fantastiska människor jag har förmånen att samarbeta med, säger han. Medarbetarnas trivsel är något som

Petter Stordalen värderar högt. De reser på långa turer och alla medarbetare reser med för att på så sätt stärka gemenskapen. Senast i januari i år samlades omkring 3 000 medarbetare i Nordic

Petter Stordalen har gått från jordgubbar till hotell.

Choice Hotels för att diskutera företagets kultur och framtid, eftersom det är viktigt för Petter Stordalen att företaget inte toppstyrs från huvudkontoret. Petter Stordalen menar att han

med sin ställning har ett ansvar för världen. För honom handlar det inte om att bara ha större inkomst än utgifter. Han vill gärna att Nordic Choice Hotels blir Nordens bästa hotellkedja, och han vet också att det med det följer ett ansvar. Det gäller både ett socialt ansvarstagande och ett ansvar för miljön. – Vi har ett miljöansvar och vi har ett socialt ansvar. Vi ska vara en bra förebild. Det handlar om att förändra den kapitalism som vi ser i dag, som ofta nästan alltid

”Jag skulle kunna gå i pension nu och leva gott, men jag trivs jävligt bra med att arbeta.” bara handlar om tillväxt. Om man vill vara ett ansvarstagande företag ska man vara rädd om planeten. – There’s no business on a dead planet, säger Petter Stordalen, som ser sig själv som en miljökämpe.

ÄR FRAMGÅNGSFAKTOR DITT BETEENDE EN FRAMGÅNGSFAKTOR ÄR DITT BETEENDE EN EN FÄLLA FÖR DIG OCH DITT TEAM? ELLER EN FÄLLA FÖRELLER DIG OCH DITT TEAM?

IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument som hämtar information från sociala personer som möter dig i olika sociala som hämtar information från personer som möter dig i olika sammanhang. sammanhang.

Förutom att ta ansvar för miljön, menar Petter Stordalen, att det är viktig att det finns en stor mångfald i hans verksamheter. Nordic Choice Hotels har 14 000 medarbetare från 127 länder som talar olika språk och tillhör olika religioner. Det, menar han, bidrar till att göra verksamheten starkare. – För mig har det ingen betydelse om du är kristen eller muslim, om du kommer från Småland eller Thailand. Alla är människor och det viktiga är att man har en positiv energi och är besjälad av sin uppgift. Vi ska visa dem vårt land. Det är dags att ta ansvar den polarisering som finns i världen, säger han. Norrmannen, som ligger på förstap-

lats i både Sverige och Norge på hotellfronten, vill bygga två nya hotell i Danmark. Det ena i den gamla Centralposten på Tietgensgade i hjärtat av Köpenhamn. Det andra är en tävling, som han deltar i, om en ny hotellbyggnad i den nya, modernistiska stadsdelen Århus Ø. – Det är lite av ett äventyr i Danmark. Om vi vinner i Århus, får staden något helt nytt. Frågan är om de vill ha något som de sett förut eller om de vill ha något nytt och helt annorlunda. Det ska vara arkitektoniskt spektakulärt, berättar Petter Stordalen och understryker att han tycker att både Köpenhamn och Århus är fantastiska städer. När Petter Stordalen sätter igång med att bygga vet han inte vad det kommer att kosta eller hur det kommer att se ut. Han börjar med att fråga sig själv vad han helst vill ge en stad eller ett område och vad han kan erbjuda. – Vi startar inte med facit i hand när vi bygger. Det kommer vi fram till under tiden. Vi vill inte efterlikna andra hotellkedjor som har ett koncept med samma möbler till samma rum på alla platser där de finns. Det kan nog vara så att de tjänar mer pengar än vad vi gör. Men tänk om det bara fanns en sorts bil och en slags mobiltelefon? För mig är det helt otänkbart. Enligt Petter Stordalen ska varje

hotell vara unikt och spegla pulserande liv. Det ska inte bara vara ett varumärke. Det ska finnas en konstnärlig atmosfär och man ska få olika upplevelser beroende på var man befinner sig. – Man ska få samma känsla som man får när man ser New Yorks skyline eller går en promenad i Paris vackra kvarter. Hotellet ska ge dig ett bra Instagram-moment som du gärna vill dela med din familj och dina vänner, avslutar Petter Stordalen. Text: Ida Østerlund Revidering: Martin Westholm

ANNONS

ÄR DITT BETEENDE EN FRAMGÅNGSFAKTOR

ÄR DITTl som BETEENDE FRAMGÅNGSFAKTOR ELLER EN FÄLLA DIG OCH TEAM? ELLERFÖR EN FÄLLA FÖR DITT DIG OCH DITT TEAM? Den EN IDI-profi l somvåra vi tar fram – tillsammans med våra Den IDI-profi vi tar fram – tillsammans med handledares pedagogiska kompetens ger dig en lärupplevelse som handledares pedagogiska kompetens – ger lärupplevelse som – som IDI – Interpersonal Dynamics inventory – ärdig ettenbeteendeinstrument hämtar information från personer som möter dig i olika sociala sammanhang. IDI – Interpersonal Dynamics inventory – är ett beteendeinstrument duvill kommer att ha nytta omförstå du vill förstå hur andra ser dig, förstå du kommer att ha nytta av om du förstå hur andra seravdig, som hämtar information från personer som möter dig i olika sociala andras beteende och vill utveckla din förmåga till samarbete och andras beteende ochvivill din förmågamed till samarbete och Den IDI-profi l som tarutveckla fram – tillsammans våra sammanhang. samspel med andra. samspel med pedagogiska andra. handledares kompetens – ger dig en lärupplevelse som du kommer att ha nytta av om du vill förstå hur andra ser dig, förstå andras

beteende och vill utveckla din förmåga till samarbete och samspel med andra. Nu är vi fler än 320 licensierade handledare i Sverige. Nu handledare i Sverige. Nu är ärvivifler fler än än320 320licensierade licensierade handledare i Sverige.

Den IDI-profil som vi tar fram – tillsammans med våra handledares pedagogiska kompetens – ger dig en lärupplevelse som du kommer att ha nytta av om du vill förstå hur andra ser dig, förstå BESÖK WWW.IDI.SE LÄS OM HUR IDI GÖR NYTTA FÖR Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm Alströmergatan 45, 112 47 Stockholm BESÖK WWW.IDI.SE OCH LÄS OM HUR IDI GÖR OCH NYTTA FÖR andras beteende och vill utveckla din förmåga till samarbete och +46-8-7567035 INDIVIDER OCH ORGANISATIONER +46-8-7567035 INDIVIDER OCH ORGANISATIONER samspel med andra. Nu är vi fler än 320 licensierade handledare i Sverige.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE – AKTUELLT

9

Rendering: Songquan Deng

Svenska Solelmässan – mötesplats för ny miljöteknik

branschen samlas årligen Sveriges ledande företag inom solel, energilagring och miljöteknik från hela Sverige på mässan. Från att Svenska Solelmässan för första gången gick av stapeln 2014 har den vuxit till Sveriges största mässa om solel och sedan start utvecklats utifrån målgruppens intressen. De som anordnar Svenska Solelmässan är Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi, i samarbete med Uppsala Kommun och Svensk Solenergi. – Vi har varit på Uppsala Konsertoch Kongress ända sedan starten, med glädje ser vi att mässan vuxit så mycket att vi till nästa år kanske får se över möjligheterna att finna en större arena, konstaterar Lina Yng, VD på Energikontoret i Mälardalen. Från början var den främsta målgrup-

pen fastighetsägare, men under åren har målgrupperna utökats och i dag är det allt från fastighetsägare och

branschkollegor till universitet och beslutsfattare. – Nu handlar inte heller mässan bara om solceller, utan vi har även med tillhörande tekniker och tjänster, som till exempel lagring, elfordon och paketlösningar för egen el. Årets program har fokus på energilag-

ring och svenska innovationer. – Vi har många spännande innovativa svenska företag som ligger i framkant och utvecklar branschen, dessa kommer till mässan för att pitch sina nya idéer för besökarna. Maximalt antal besökare i nuvarande

lokaler är 1100 och besökarantalet växer årligen. – En intressant utveckling vi ser bland besökarna är ett tydligt ökat intresse från arkitekter och stadsplanerare som kommer till mässan, både för att berätta om möjligheterna med solel och för att ta del av alla nyheter, avslutar Lina Yng.

SÅ SKA DE SÄNKA EU:S ENERGIANVÄNDNING

Enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska energianvändningen i byggnader minska och alla nya byggnader ska senast 31 december 2020 vara ”näranollenergibyggnader”. Energimyndigheten arbetar tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket för en hållbar stadsutveckling. Bostäder och lokaler står i Sverige för en stor del av energianvändningen. Genom att finansiera olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse och att förutom inom bostadsbeståndet även sänka energianvändningen i kontors-, affärs- och offentliga lokaler, jobbar Energimyndigheten för att sänka energianvändningen i det totala byggnadsbeståndet.

”VATTEN – VÅRT VÄSENTLIGASTE LIVSMEDEL” Foto: Privat

Med fokus på energi- och fastighets-

Agneta Holm på Sigtuna Vatten & Renhållning

Sverige har ett av världens renaste dricksvatten. Men för att vi ska fortsätta ha det behöver vi bli mer miljömedvetna i våra vardagliga liv. Agneta Holm på Sigtuna Vatten & Renhållning förklarar hur. Foto: Per Kristiansen

Foto: Pressfoto

Text: Anna Bjärenäs & Anders Edström Frejman

UTVECKLING AV FASTIGHETER INIFRÅN OCH UT Alla byggnader passerar förr eller senare ett bäst-före-datum.

– Kontor och andra kommersiella lokaler som butiker och restauranger gör detta tidigare, säger Wivian Eidsaunet, arkitekt på Spectrum Arkitekter som är specialiserade på utformning av dessa. En viktig utgångspunkt är det sätt som vi lever och jobbar. Många är allt mindre beroende av en specifik plats för att utföra arbetsuppgifter. – Gränserna mellan caféer, restauranger, kontor och hotell suddas ut allt mer. Ensamarbete varvat med arbete i tillfälliga grupper av varierande storlek, möten och givetvis resor kräver varierade miljöer för att optimera effektivitet i arbetsdagen. Öppna kontorslandskap med fasta arbetsplatser är inte det som efterfrågas mest. Utifrån fastighetsutveckling, hållbarhet och effektivt nyttjande av yta innebär detta konkret att det i dag är en ny typ av utmaning att skapa moderna kontor. – Saker behöver ha en fysisk plats. Människor är både mobila och sociala. När man kan välja det som passar en bäst ökar förutsättningarna för att vara effektiv.

– Vatten är livsviktigt! Rent och gott dricksvatten tas ofta för givet, att det bara finns där när man öppnar kranen. Rent dricksvatten är vårt väsentligaste livsmedel och en grundförutsättning för att bo och leva, säger Agneta. Varje dag förbrukar en person omkring 160 liter vatten, varav tio liter till dryck och matlagning. Övrig förbrukning går bland annat åt till tvätt, disk, bad, dusch och spolning av toaletter. Ett av Sigtuna Vatten & Renhållnings uppdrag är att dygnet runt leverera dricksvatten av hög kvalitet och ta hand om avlopp från vatten- och avlopps-kunder inom Sigtuna kommun. – Vår verksamhet ska vara hållbar, nära- och pålitlig. Det ska vara lätt att göra rätt! Vi arbetar för att invånarna ska ha så rent vatten som möjligt genom en mängd olika åtgärder. Bland annat kontrollerar vi dricksvattnets kvalitet genom provtagning och analyser hos våra kunder. Men det finns saker du som medborgare också kan göra för att bidra. Tips att tänka för att spara på miljö och bidra till hållbara lösningar Agnetas tips är att duscha snabbt, inte diska under rinnande vatten, alltid fylla tvätt- och diskmaskin före start och fixa droppande kranar och toaletter. Att undvika att vattna trädgården mitt på dagen i solsken är också ett tips eftersom vattnet avdunstar i stället för att tränga ner i marken. Man kan exempelvis använda regnvattnet för att vattna trädgården. – Slösa heller inte med dricksvatten i onödan, avslutar Agneta.

ANNONS

Kunskap och nätverk – för snabbare tillväxt och framgång www.uic.se


3 Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

INTRESSANTA KOMMUNER JUST NU Foto: Tyresö kommun

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Tyresö – den attraktiva kommunen Tyresö växer och omvandlas stän-

digt, fler flyttar in i kommunen och där finns boenden för alla smaker och behov. En fläkt från Östersjön, en trivsam småstadskänsla, storslagen natur och skärgård, men också nära till Stockholm, när du vill och behöver. Ju fler Tyresöbor det blir, desto fler

bostäder behöver byggas. I Östra Tyresö pågår ett långsiktigt projekt med att förbättra infrastrukturen och bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden görs i etapper.

I Trollbäcken, vid Fornuddsparkens östra hörn, ska Tyresö kommun

bygga ny skola och ett nytt vård- och omsorgsboende. Även Fornuddsparken kommer rustas upp. Besökare av parken ska snart kunna njuta av utsikten mot Drevviken från både soldäck och nya sittplatser. Entreprenörsandan är stark.

Kommunen arbetar för ett gott företagsklimatet och konkurrerar aldrig med näringslivet. Genom god planering och samarbete med näringslivet får fler arbetsplatser och företag utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Tyresö kommun är sedan flera

år är rankad som en av de trafiksäkraste i hela Sverige. Korsningar på kommunens huvudvägar har byggts om till cirkulationsplatser och man arbetar systematiskt med att separera gång- och cykelvägar från biltrafiken. Få kommuner erbjuder så många naturreservat som Tyresö.

En tredjedel av arealen är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Totalt finns sju naturreservat och halva Tyresta nationalpark i kommunen. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

Kommunen tillhör även en av Storstockholms mest natursköna kommuner med 13 mil stränder runt Mälaren, och en skärgård med närmare 50 öar. Här hittar du vandringsleder, cykelvägar, friluftsområden med vidsträckta stränder, badplatser och rika fiskemöjligheter.

I Tibbleskogen i Norrboda som

Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden ska användas, samt för en framtida utveckling och stadsplanering. Upplands-Bro kommun bygger

mest i länet, om man räknar hur många bostäder som påbörjas per kommuninvånare. I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs flerbostadshus med mindre lägenheter, boendeparkering och en allmän parkering. Arbetet startade våren 2017 och beräknas vara klart vintern 2018.

Foto: Järfälla kommun

Upplands-Bro är en kommun i stark tillväxt och har planer för mer än tio tusen nya bostäder, också en av Sveriges tio mest expansiva kommuner och som tillhör de tio mest kostnadseffektiva kommunerna i landet.

Foto: Upplands Bros kommun

Upplands-Bro – en utmärkt företagsplats är beläget cirka två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om E18 och norr om Granhammarsvägen, byggs både enbostadshus och parhus. Byggnation förväntas vara klart 2019. Upplands-Bro är en utmärkt

företagsplats för dig som vill starta eller driva företag i ett spirande företagsklimat. Här finns över 2 000 företag i alla branscher och starka nätverk till nytta för dig som företagare.

Järfälla – där Barkabystadenväxer fram Det händer mycket i Järfälla

kommun just nu – det kanske mest intressanta projektet just nu är Barkabystaden. Emelie Grind är Samhällsbyggnadsdirektör på Järfälla kommun:

Det ska bygga en tät och

pulserande stadsmiljö utanför city med mixat innehåll, vägg i vägg med naturen. Mixen inkluderar bostäder, arbetsplatser, mötesplatser och olika destinationer och aktiviteter. Planerna inkluderar 18 000

bostäder på Barkarby flygfält. Målet är även minst 10 000 arbetsplatser. Nuvarande stadsbyggnadsplan sträcker

sig fram till 2040. Beslutet togs 2010 och redan 2012 byggdes första kvarteret. Nu byggs 2 500 bostäder varav hälften redan är inflyttade. Det är en stor fördel att få bygga en tät stadsbebyggelse från start. Då kan de ansvariga tänka smart när det gäller hållbarhet och infrastruktur. Kommunen har också kunnat fokusera på hur man skapar en spännande och attraktiv stadsmiljö. Projektet samordnas med utbyggnaden av tunnelbanan och när den stationen står klar ska kvarteren runt omkring stå färdiga så att hållbara resmönster grundläggs från start.

Man försöker även få till

högre utbildning med fokus på samhällsbyggnad på plats för att kunna använda genomförandet av stadsplanen som en testbädd där studenterna väver samman teori och praktik.

Man har valt att spara flygfältets

start- och landningsbanor och skapar aktivitetsområden på dem. Och de leder rakt ut till naturen så de blir den naturliga kopplingen. Dessutom sparas hangarerna och flygledartornet. där kommer spännande innehåll som museum, konsthall och annat att locka till aktiviteter.


THOMAS, STOCKHOLMS GRUNDARE #42

DAGS FÖR EN GRUNDLAGSÄNDRING JVAB arbetar hårt för att bli Stockholms bästa anläggningsföretag. Då är det superviktigt att satsa på personalen när det gäller utveckling, delaktighet och trivsel. JVAB får betyget 4,7 av 5* när det gäller medarbetarnas stolthet över att jobba här. Vi kallas oss Stockholms grundare och nu behöver vi förstärka vårt lag. Läs mer och hör av dig på jvab.se * NMI (nöjd medarbetare index), Tradewell.

G R U N DA R S TÄ D E R

ANNONS

Kom och bo i Tyresö! Har du sett att vi bygger 199 hyresrätter, nära centrum och nära naturen? #boendeglädje

178 nyproducerade hyresrätter 30 min från Stockholm C. I hjärtat av Mälardalen, i natursköna tätorten Bro i Upplands-Bro kommun, finner du nio hyreshus med 1:or, 2:or och 3:or i ortens mest attraktiva område Gamla Bro. Här har du nära till ett dopp i Mälaren och kan välja på ett stort utbud av sport- och fritidsaktiviteter. Med 5 min gångavstånd till tågstation tar du dig enkelt till Stockholm eller

Registrera dig i vår bostadskö så har du chans till en nyproducerad lägenhet. www.tyresobostader.se/Mina sidor

Bålsta för vidare färd mot Västerås och Göteborg. Inflyttning sker mellan nov 2017 och juni 2018.

Välkommen till nyproduktion Bagarvägen/Målarvägen! www.ubh.se / 08 - 56 24 87 30


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROJEKT – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Uppsalahem

Foto: Castellum

Foto: TLennart Johansson

Text: Andreas Ellhar & Anna Bjärenäs

Slussenbygget i Stockholm, Projektinformation

Citypassagen i Örebro, Projektinformation

Kapellgärdet i Uppsala, Projektinformation

Vilken typ av projekt är Slussenbygget?

Vilken typ av projekt är Citypassagen?

Vilken typ av projekt är detta vårdboende?

– Det är i första hand en av landets största klimatanpassningsåtgärder. Sårbarhetsanalyser visar att risken för översvämningar i Mälaren är kritiskt hög. Avrinningsområdet kring Mälaren upptar fem procent av Sveriges yta och har bara två utlopp. Då Mälaren fyller många funktioner både för jordbruk, boende och som dricksvatten så är det av största vikt att hitta sätt att reglera eventuella översvämningar. Sedan är Slussenbygget även en modernisering av en av Stockholms viktigaste trafikplatser, säger Eva Rosman, Kommunikationsansvarig, Projekt Slussen.

Vilka är de viktigaste åtgärderna?

– Det är en helt ny kontorsfastighet på 15 000 kvm med hållbarhet i fokus. Fasaden kommer att förses med solpaneler, ett nytt grepp som inte setts i Örebro tidigare, och alla wc-grupper i byggnaden kommer att spolas med regnvatten i stället för med dricksvatten. En annan hållbarhetsaspekt är att det ligger precis bredvid Resecentrum vilket underlättar för pendling med kollektivtrafiken och på cykel, säger Per Gawelin som är affärsområdeschef på Castellum Örebro.

Vilka kriterier styr er lokalutveckling?

– Sedan Slussen byggdes på 1930-talet har många nya miljökrav tillkommit. Dessutom måste kompromissas kring olika intressen som dricksvatten, sjötrafik, jordbruk, bostäder och Natura 2000-områden. SMHI har också gjort klimatanalyser framöver och med den uppvärmning som sker kommer Östersjön att stiga. Det gör att den nya slusskonstruktionen ska klara höga potentiella översvämningstryck från bägge hållen, vilket gör den till en världsunik konstruktion.

– Vårt yttersta mål är att hjälpa våra hyresgäster att forma den mest optimala arbetsplatsen. Vi fokuserar därför på en stor flexibilitet i utformningen så varje ny hyresgäst kan forma sin egen lokal. Även själva inomhusmiljön är ett prioriterat område då vikten av en bra arbetsmiljö blir allt tydligare. Arbetsgivarna förstår också vikten av det, både för att kunna locka ny arbetskraft och behålla den de redan har. Arbetsmiljön påverka både effektivitet och välmående, så vi kan inte nog betona vikten av den blir bra.

Vad händer med Slussen ur stockholmarnas synvinkel?

Driver ni andra hållbarhetsprojekt?

– Vi bygger både en funktionell trafikplats och en trygg mötesplats. Alla trafikslag ska kunna trafikera Slussen, även om vi har ett visst fokus på gång, cykel- och kollektivtrafiken. Sedan behövs även fler öppna och trygga mötesplatser i Stockholm. Vi bygger bort alla prång och mörka tunnlar och skapar en öppen och väl belyst plats med aktiviteter som pågår nästan dygnet runt. Där ska finnas allt ifrån affärer med tidiga öppettider till restauranger som stänger sent på natten. Med mycket folk i rörelse hela tiden skapas en intressant, trygg och välkomnande mötesplats.

– Som företag har vi ett stort intresse av att bidra till social hållbarhet i Örebro. Vi har därför tillsammans med PEAB startat ett gemensamt hållbarhetsprojekt med integration som fokusområde, med betoning på nyanlända. Projektet har just inletts så vi har inte utformat det helt ännu, men en ingående del är att vi erbjuder praktikplatser för nyanlända på våra arbetsplatser. En annan är att vi i samarbete med Örebro läns idrottsförbund kommer att initiera olika aktiviteter med idrott som bas där vi deltar tillsammans med nyanlända.

– Vård Södra kommer tillsammans med Vård Norra att bli Nordens största vårdboende med totalt 201 lägenheter. Den totala ytan av åttavåningshusen beräknas uppgå till 17 400 kvm. Det planeras bli moderna vårdbyggnader i urban miljö med fokus på kvalitet och hållbarhet. Projektet drivs av Rikshem, som förvärvat projektfastigheterna från Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB. Attendo Sverige AB blir hyrestagare och har tecknat avtal för 15 år framåt.

Var händer det?

– Vårdboendet kommer att öppnas på Kapellgärdet, ett nytt bostadsområde i centrala Uppsala. Med byggstart under hösten 2017 beräknas Vård Norra och Vård Södra vara färdigställda i oktober 2019 respektive oktober 2020.

På vilket sätt bidrar projektet till samhällsnyttan?

– Rikshem som driver projektet vill med vårdboendet bidra till att skapa goda livsmiljöer för människor i Uppsala. Såväl Vård Norra som Vård Södra blir miljöcertifierade byggnader och genom sin funktion som samhällsfastigheter bidrar de till att göra den nya stadsdelen Kapellgärdet i Uppsala till en diversifierad stadsdel där möten mellan människor i olika åldrar främjas.

ANNONS

Estetik möter funktion Längre livslängd, låg energiförbrukning, mindre miljöavtryck; och stort utrymme för kreativa visioner. Det är vad vi kallar omsorgsfullt byggande. Sto blandar innovativa material med beprövade metoder. Vi ger maximala kreativa designmöjligheter: glasmosaik, dekorations- och tunntegel, natursten, struktur- och effektbeläggningar. Varför inte integrera solceller direkt i fasaden? Eller skapa liv i fasaden med lutande, böjda ytor? Tydlighet och transparens är viktigt för oss. Miljömärkningar, produktinformation och kvalitetscertifikat hittar du på www.sto.se. The Glass Chain, Werkstatt, London. StoVentec Glass. Foto: Ben Blossom


SMÅLÄNDSKA PRISER I

UPPSALA

BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Vårt mål är att bygga vackra, funktionella bostäder som så många som möjligt har råd med. Titta gärna in på boklok.se så får du veta mer!

Kloka tvåor, treor & fyror!

GUNSTA KUNDKVÄLL

FULLERÖ HAGE

14 NOV!

KUNDKVÄLL

26 OKT! BOKLOK DROSKAN BOKLOK SATURNUS Från 1 670 000 kr Avgift 2 898 kr/mån

Torsdag den 26 oktober har vi kundkväll på Park Inn, Storgatan 30 i Uppsala, kl 18-20. Läs mer på boklok.se/saturnus

Vill du veta mer om BoKlok Saturnus? Ring Sandra Ulfsberger på 010-449 22 22 eller mejla sandra.ulfsberger@boklok.se Vill du veta mer om BoKlok Droskan? Ring Karin Engsner på 010-449 08 62 eller mejla karin.engsner@boklok.se

Från 1 600 000 kr Avgift ca 2 900 kr/mån

Välkommen på kundkväll den 14 november på Park Inn, Storgatan 30 i Uppsala, kl 18-20. Läs mer på boklok.se/droskan


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

EXPERTER – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: BARABILD

Foto: Magnus Laupa

Foto: Jenny Lagerqvist

Text: Andreas Ellhar

Sara Haasmark, VD på Samhällsbyggarna

Ilija Batljan, VD på Samhällsbyggnadsbolaget

Tommy Lenberg, VD på Byggherrarna

Vilken uppgift har Samhällsbyggarna? Hur jobbar ni?

Hur arbetar Samhällsbyggnadsbolaget? Vilken är din uppgift?

Vilken uppgift har Byggherrarna?

På vilket sätt hjälper ni till att bidra till samhällsbyggandet i Sverige?

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”?

– Samhällsbyggarna är en nationell branschövergripande ideell nätverksorganisation. Vår uppgift är att sprida information och kunskap om samhällsbyggandet men även lyfta de frågor som är viktiga i samhällsutvecklingen. Det är därför vi driver ”Samhällsbyggnadsdagarna”, seminarier, program och andra nätverksträffar.

– Föreningen Byggherrarna jobbar för att stärka byggherrerollen och klargöra våra medlemmars roll i samhällsbyggandet. Som långsiktiga fastighetsägare har vi ett intresse av att vi bygger funktionellt, mänskligt och hållbart. Ska vi förverkliga ett framtida samhälle med smarta hållbara städer är det nödvändigt med byggherrar som är proaktiva i sin roll som beställare.

– Samhällsbyggnadsbolaget är ett fastighetsbolag som fokuserar på förvaltning av samhällsfastigheter i Norden och bostäder i Sverige. Bolaget arbetar aktivt med stadsutveckling och samhällsutveckling. Vi behovsanpassar och tar fram byggrätter för bland annat LSS- och äldrebostäder och skolor.

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”? Hur ligger Sverige till sett ur ett internationellt perspektiv?

– Allt byggande måste ske med utgångspunkt från människors behov och förutsättningar, men måste också vara resursereffektivt, hållbart och långsiktigt. Jag tror det är viktigt att ha ett bredare samhälleligt perspektiv på vad det innebär. Konkret kan det handla om energihushållning och materialåtervinning, men också om hur bebyggelse och städer planeras eller hur vi tar vara på och utvecklar kapaciteten i det befintliga fastighetsbeståndet.

– Vi är en väletablerad samhällsbyggnadsaktör som har skapat hundratusentals kvadratmeter bostadsbyggrätter i väldigt attraktiva lägen i Storstockholm och regionsstäder runt om i landet. Något som vi ser som ett väldigt viktigt arbete i dagens bostadsbrist!

– I dag finns det mycket stor kunskap inom hållbart byggande och digitalisering. Sverige ligger generellt bra till, men vi behöver lägga mer kraft på hållbart, klimatanpassat- och smart byggande. Det är så otroligt mycket som går att utveckla inom områden som hälsa, trygghet och förenkling av vardagen.

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”? Är det framtiden? Och varför är det i så fall viktigt?

Skulle du kunna berätta lite om eventet ”samhällsbyggnadsdagarna”? Till vem riktar det sig till?

Finns det någon ny teknik inom området som kommer ha betydelse framöver?

– Vi anser att platsen är den viktigaste förutsättningen när man pratar om hållbart byggande. Alla våra utvecklingsprojekt ligger i anslutning till spårtrafik och lokaltrafik. Vi bidrar till ökat kollektivt resande och säkerställer att kommuner inte behöver investera i infrastruktur och samhällsservice i samband med nybyggnation. Flyttar man till en stadsdel utvecklad av oss är det en självklarhet att man ska kunna leva utan bil!

– Samhällsbyggnadsdagarna äger rum 11–12 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre. 10 oktober bjuder vi deltagarna på fria studiebesök och 11 oktober har vi middag med prisutdelningar för bland annat ”årets samhällsbyggare”. Eventet riktar sig till verksamma inom samhällsbyggnadssektorn och alla som är med och utvecklar vårt samhälle.

– Digitaliseringen har särskilt stor betydelse. Redan nu pågår exempelvis ett arbete med att ta fram ett standardiserat flöde av digital information för planeringsprocesser. Sedan ser vi också att nya trender kopplat till automatisering, Internet of Things och 3D-printing. Den nya tekniken har potential att radikalt förändra förutsättningarna för samhällsbygget på ett positivt sätt.

ANNONS

SMARTA STÄDER Sveriges nya mässa och konferens för framtidens smarta stad och hållbart byggande!

22-23 NOV 2017, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Upptäck - Utvecklas - Nätverka!

Boka nu

Lyssna till bland annat:

Besök konferensen Pris

Utdrag ur agendan:

• Ta del av hur ledande kommuner och regioner arbetar och utvecklar den uppkopplade staden

100

• Medborgardialog – människan i fokus • Vilka risker medför den uppkopplade staden för dig

talare

och din organisation?

• • Hållbara byggmaterial, plusenergihus och cirkulär ekonomi • Effektivisering av byggprocesser med ny teknik och digitalisering Hur kan du visualisera stadsbyggnadsidéer med AR, VR och 3D?

utställare

seminarier

Besök mässan Fri entré Peter Eriksson

Eva Schelin

Palle Lundberg

Eva Dalman

Bostads- och digitaliseringsminister

vd IQ Samhällsbyggnad

Stadsdirektör Helsingborgs stad

Projektchef Brunnshög Lunds kommun

Se program och anmäl dig på smartastader.com Arrangör

Medarrangör

Guldsponsor

Silversponsorer

4990 kr (ord. 5490 kr) i rabatt!

I priset ingår deltagande under Ange kod konferensen (2 dagar) med frukost, 500 lunch, fika och nätverksmingel.

50

70

- 500 kr

Bronssponsorer

Mediepartners

Träffa 50 företag, organisationer och start-ups, lyssna på seminarier, delta i aktiviteter och nätverka!


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

ANALYSSAMHALLE.SE 15

Johan Claesson, Affärsområdesansvarig fasad och interiör Sto Scandinavia

Cecilia Ehrenborg Williams, VD på Sweden Green Building Council

Svante Hagman, Förbundsordförande på Sveriges Byggindustrier

Hur arbetar Sto med miljövänliga byggnadslösningar? Vad har du för uppdrag?

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”?

Hur jobbar Sveriges Byggindustrier med miljöfrågor? Vad har du för uppdrag?

– Hållbart byggande är vår vision! Från materialval och effektiv produktion till att ta fram innovationer som ger effekt för miljön. Exempelvis bra isolering som minskar energiförbrukning, bioniska färger som håller fasaden torr och ren längre och solceller direkt i fasaden. Transparens är viktigt. Vi arbetar aktivt med miljömärkningar för att underlätta för våra kunder att göra bra val.

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”? Varför är det viktigt?

– Hållbarhet för oss är miljö, människor och ekonomi. Våra produkter ger längre livslängd och kostnaden för energiförbrukning och underhåll minskas. Med skönt inomhusklimat, bra luft med emissionsskyddande golv, behaglig ljudnivå och en vacker omgivning mår människor bra!

Kan du berätta mer om era smarta fasadsystem?

– Det handlar om helheten, från ritningar till utbildning. Fasadsystem som uppfyller tekniska krav och löser specifika förutsättningar för byggnader och ger möjlighet till kreativa visioner – enkelt och effektivt. Ett exempel är tunn och effektiv isolering för mer byggyta.

– Sweden Green Building Council erbjuder certifieringssystem för byggnader med kriterier inom exempelvis energi, innemiljö och materialval. Vi tycker att det är jätteviktigt att vår byggda miljö blir mer hållbar eftersom byggsektorn står för en stor del av den totala energianvändningen i samhället.

Hur arbetar ni konkret med dessa frågor? – Vi är Sveriges intresseorganisation för hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar dagligen för bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer för arbete, boende, lek och fritid. Rent konkret innebär det att vi certifierar byggnader så att de uppfyller våra krav. Vi utbildar också branschen i våra system, i hållbart byggande och i hållbar stadsutveckling.

Finns det i dag byggtekniker som gynnar miljö, människor och samhälle?

– Det finns det definitivt, flera av de företag som är medlemmar hos oss erbjuder den här typen av produkter. Vi vill dock inte förespråka någon speciell byggteknik eller material, våra certifieringssystem är teknik- och materialneutrala. Vi tycker det är viktigt för att inte låsa in branschen i vissa typer av byggtekniker eller material eftersom vi stöder en utveckling framåt.

– För oss handlar miljöfrågor om energi, klimat och resurser. Byggsektorn är generellt en stor energianvändare i samhället, därför arbetar vi kontinuerligt med effektivisering av byggtekniker och byggnader. Inom resursfrågor jobbar vi också för att minska avfall och öka återvinning, men även fasa ut farliga byggnadsämnen.

Vad menas med ett ”hållbart, ekonomiskt och smart byggande”? Varför är det viktigt?

– Eftersom nästan allt byggande är långsiktigt är det också viktigt med rätt material som är miljövänliga och av hög kvalité. Det är lätt att glömma den sociala delen i hållbarhetsaspekten, vilken roll kan vi i byggindustrin spela för exempelvis integrationen? Det finns i dag en rad projekt för att få in fler utlandsfödda i branschen, ett framgångsrikt exempel är NCC Nystart.

Finns det i dag någon ny teknik som kommer ha betydelse för miljö, människor och samhälle framöver?

– Vi är nu i ett väldigt spännande teknologiskt skifte. Branschen jobbar med bättre bygg- och visualiseringsmodeller, den digitala tekniken har skapat nya möjligheter på flera plan. IoT och Big Data är exempel där man samlar och följer upp information både under byggskedet och efter för att få en bild av hur byggnaderna mår.

ANNONS

Tillsammans kan vi hålla hela Sverige levande! Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.

Sortera dina matrester du också. Så är du med och skapar biogas. Biogas som blir bränsle till bland annat bussar, sop- och Sortera dina matrester du också. Så är du med och skapar taxibilar. Restprodukten blir gödsel som matproducenterna kan biogas. Biogas som blir bränsle till bland annat bussar, sop- och använda för att odla ny mat. Och bäst av allt – du är med och taxibilar. Restprodukten blir gödsel som matproducenterna kan bidrar till en bättre miljö i framtiden. använda för att odla ny mat. Och bäst av allt – du är med och bidrar till en bättre miljö i framtiden.

Scanna in QR-koden eller gå in på www.qstar.se för att hitta dina närmaste stationer


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTVECKLING – ANALYSSAMHALLE.SE

IT-JÄTTE SLÅR UPP PORTARNA I MÄLARDALEN Foto: Amazon

Det amerikanska it-företaget Amazon Web Services har landat på svensk mark. Under 2018 kommer företaget via Mälardalen erbjuda molntjänster för företag, något man tror kommer gynna stora delar av Sverige. När Amazon Web Services bestäm-

de plats för datacentren i Sverige tittade man på en rad faktorer. Bland annat hur det såg ut med bredbandsutbyggnad, nätverksinfrastruktur, närhet till teknisk kompetens och tillgång till förnybar energi. Valet att placera sig i Mälardalen säkerställer låga svarstider till alla nordiska huvudstäder, något som är viktigt eftersom deras kunder kör affärskritiska applikationer i AWS datacenters. Darren Mowry är Nordenchef för Amazon Web Services. – Vi genomgår just nu en digital transformering som inte liknar något tidigare – och det sker med en enorm hastighet, mycket snabbare än vad folk hade trott. Vi tror att mycket få företag kommer att ha egna datacenters i framtiden vilket betyder att majoriteten av alla applikationer kommer att finnas i molnet. I tider av internationell osäkerhet

kring IT-frågor, med en nationell kris som höjdpunkt, erbjuder Amazon möjligheten att lagra daga inom landet gränser. – Kunderna kommer också

Darren Mowry – Nordenchef för Amazon Web Services.

kunna lagra sina data i Sverige vilket även kommer gynna de organisationer som helst vill lagra sina data inom landets gränser av olika integritets- eller säkerhetsskäl. Innehållet kommer aldrig att flyttas om inte kunden vill det. Självklart kommer vi också att välkomna en hel del nya medarbetare, vi söker i dag folk till alla våra datacenters, fortsätter Darren. Den svenska Mälardalsregionen

kommer ha tre tillgänglighetszoner, vilka blir i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås. Där igenom kommer AWS kunder få tillgång till avancerad molnteknologi vilket man tror kommer främja svensk industri och svenska ”startups”. – Självklart kommer detta ha stor påverkan på regionen, inte

minst genom nya jobb och de kringtjänster som vi kommer att behöva. Med det är viktigt att inte stirra sig blind på arbetstillfällena i datacentren, man bör också se bortom själva byggnaderna. Det är infrastrukturen i sig som bidrar till jobb och tillväxt. Många av de svenska tillväxtföretagen – som Izettle, Bambora, Tink och Klarna – var tidiga ut i molnet och har i dag flera hundra anställda. Möjligheten att byta ut kapital-

kostnader till operativa kostnader, att få tillgång till en global infrastruktur inom några minuter och därmed kunna jobba mer dynamisk har bidragit till dessa verksamheters framgång. Darren Mowry räknar med att deras nya region kommer att bidra till några av framtidens mest framgångs-

Foto: Rikkard Häggbom

HALLÅ DÄR PER BENGTSSON!

rika svenska bolag. – Företag runt om i Norden som Scania, Assa Abloy och Klarna, har i en allt högre grad valt att flytta sina data från egna datacenter till Amazon Web Services. Många av våra nordiska kunder har hittills haft sina data i några av våra befintliga regioner inom EU. Men deras återkoppling till oss under åren har varit att de också skulle vilja kunna lagra och processa sina data i Norden. Molnet har blivit en standard och ett förstahandsval för de flesta företag och organisationer i dag. Därför kommer AWS fortsätta sin expansion till fler länder i framtiden och fortsätta utveckla plattformen så att man kan bygga nya spännande applikationer. – Även om vi befinner oss i början av molnrevolutionen så är det ganska otroligt hur mycket molnet redan påverkat världen. Vare sig om du tittar på filmer på Netflix eller Viaplay, betalar med Izettle, bokar boende via Airbnb eller spelar på din mobiltelefon så kommer du i kontakt med Amazons molntjänst, avslutar Darren. Text: Andreas Ellhar

VISSTE DU ATT? ANALYSSAMHALLE.SE Regeringen storsatsar på att alla svenska hushåll ska ha snabbt och stabilt internet innan 2025. Läs artikeln på analyssamhalle.se

Per Bengtsson, Uppsala Innovation Centre

Vad gör UIC? UIC är en internationellt topprankad företagsinkubator som är verksam i Uppsala län och Södertälje kommun. Vi har affärsutvecklingsprogram från idé fas till acceleratorfas med ett tjugotal partner, från bank till reklambyrå, och ett stort nätverk av affärscoacher som är ledande personer från näringslivet som bidrar med erfarenhet och nätverk.

Vilka får stöd genom er? Innovativa projekt och företag inom alla branscher och faser, som vill utvecklas, skala upp eller gå internationellt. Det ska finnas något unikt med produkten eller tjänsten, som också ska ha en internationell och skalbar potential.

Viktigt att tänka på när man vill ta sitt företag till nästa steg? Lär känna din marknad och kundens behov. Se till att ha en tydlig affärsmodell och plan för hur du ska nå målen. Bygg upp ett bra team och nätverk som kan bidra till företagets framgångar. Tveka inte att ta hjälp av det företagsstödjande system som finns i din närhet. I Uppsala arbetar vi tillsammans på ett bra sätt för att få fler tillväxtbolag att utvecklas snabbt och säkert. ANNONS

Welcome to the Stockholm Region Amazon Web Services

investstockholm.com

katrineholm.se

vasteras.se

eskilstuna.se


ANNONS

RIVAL LEVERERAR I TUFF KONKURRENS Högre krav, kortare tidsplaner och pressade priser har blivit en vardag när de största beställarna handlar upp rivningsentreprenör till sina projekt. Rival har ibland haft svårt att konkurrera om man bara sett till storleken, därför har man tagit fram en strategi där man tillsammans med beställare skräddarsyr en lösning där de levererar det som önskas. – Vi har en tydlig vision för hur vi vill arbeta och vilka mervärden vi vill ge kunderna genom vårt arbetssätt, vår personal och vilka verktyg vi använder. Och uppenbarligen är strategin en framgångsfaktor för vi växer snabbt, helt organiskt, och är ett gasellföretag för andra året i rad. Helhetslösning inom rivning För att kunna leverera så har man valt att samla rivning, sanering och håltagning under ett och samma tak där man med egen utbildad personal arbetar inom alla områden.

behövs för att bygget kan inledas på en gång, vilket spar mycket tid, berättar Kim Ekerwald, en av ägarna.

De har utvecklat organisationen så att de nu kan vara totalentreprenör för stora rivningsprojekt, utan att behöva förlita sig på mellanhänder eller underentreprenörer. – Vi hade önskemål från flera större fastighetsägare att vi tog ansvar för hela rivningsprojekt.

Tillsammans tog vi fram tjänsten Rivstart! och det innebär att vi i ett väldigt tidigt skede går in och utför rivningen som behövs. Medan vi är i full gång så kan man projektera och handla upp entreprenörer för återställningen. När upphandlingen är klar så har vi skapat alla förutsättningar som

Hög lägstanivå med BF9K I strategin finns också stort fokus på att hålla en hög kvalitetsnivå i alla processer, och att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. – Nyckeln till kvalitetsarbetet är ju personalen och att de får rätt förutsättningar och bästa möjliga rutiner för att kunna utföra sitt jobb. Under 2017 blev vi BF9KCertifierade vilket gav oss en plattform för just det här arbetet, säger en av ägarna Martin Norén.

Rival Bygg Rivning Demontering AB drivs sedan 2007 av Martin Noren, Kim Ekerwald och Robin Hansson. Med 60 medarbetare och en väl anpassad maskinpark kan Rival erbjuda rivningstjänster i hela Mälardalen. Från Kalkyl till färdigställt och väldokumenterat arbete. www.rivare.nu – Ni når oss på 08 641 31 40 ANNONS

H Ö G K V A L I TAT I V

TA N D V Å R D U T O M L A N D S

MINST

40%

BUDAPEST – UNGERN

Tandvård i Budapest är minst 40 % billigare än i Sverige. Detta erbjudande innehåller: • Gratis flygbiljett* • Gratis konsultation och behandlingsförslag • Gratis panoramaröntgen (normalt pris 470 kronor) • Gratis 1 övernattning på ett av våra hotell • Gratis transport till och från flygplatsen * Villkor för återbetalning av flygbiljett. Om du återkommer inom 6 månader och påbörjar en behandling, som kostar mer än motsvarande € 1800, får du ett reseavdrag på maximalt € 180, som drages av från den sista räkningen vid avslutad betalning.

W W W . K R E A T I V D E N T A L S V E R I G E . S E • K O N TA K TA : R O B E R T K Ö N I G • R O B E R T @ K R E AT I V D E N TA L S V E R I G E . S E – 0 3 1 - 7 5 3 9 8 3 5


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRDJUPNING – ANALYSSAMHALLE.SE

DIGITALISERINGEN LEDER INTE TILL FÄRRE ARBETEN Foto: Lena Dahlstrom

På Institutet för framtidsstudier ser man inga hot mot framtida jobb som en följd av den ökade digitaliseringen. Det finns alltid nya behov runt hörnet som skapar nya typer av jobbtillfällen. Det konstaterar Anders Ekholm,

vice VD policy och kommunikation på Institutet för framtidsstudier (Iffs). – Historien visar att de skett många teknikskiften utan att jobben blivit färre. Exempelvis minskade inte antalet jobb då robotar infördes i produktionen, något många då oroade sig för. Han förklarar att den oro vi kan känna inför nya teknikskiften bygger på att eftersom vi inte på förhand kan veta vilken väg utvecklingen tar, så vet vi heller inte vilka nya typer av jobb som kan skapas. – Ta det här med alla de nya kaffeställen som dykt upp, baristor i varje hörn nästan. Att behovet av olika sorters kaffe skulle explodera på det sättet hade ingen kunnat förutspå för tjugo år sedan, konstaterar han. I Sverige har vi en hög digital

mognad och är bland världens

”Det kan påverka den framtida tillväxten i Sverige då tillväxt är beroende av effektiva institutioner.”

Anders Ekholm, vice VD policy och kommunikation på Institutet för framtidsstudier (Iffs).

mest uppkopplade befolkning. Och när det gäller exempelvis datorspel har den branschen utvecklats otroligt positivt och drar in lika mycket pengar till Sverige som järnmalm. Enligt Dataspelsbranschen har var tionde person i världen spelat ett svenskt dataspel. Sedan finns det områden där Sverige inte är lika framgångsrika utan i stället ligger efter andra västländer. – Inom offentlig sektor, som vård, skola och omsorg, visar

olika internationella rankingar att digitaliseringen inte kommit igång i samma omfattning som inom exempelvis industrin. Det kan synas märkligt när vi ligger så långt fram på andra områden, konstaterar Anders Ekholm. Ett av de skäl de ser är att den

sektorn styrs av gammaldags regelverk och lagstiftningar som fortfarande kräver många manuella processer där digitala skulle kunna vara betydligt effektivare. Han tar exemplet med tillstånd

att starta ett företag. I grannlandet Estland tar det tjugo minuter via en digital tjänst medan det i Sverige är mycket omständligt. – Det kan påverka den framtida tillväxten i Sverige då tillväxt är beroende av effektiva institutioner. Blir de svenska processerna allt långsammare jämfört med andra länder kan det bli problematiskt på sikt. Anders Ekholm pekar på sjuk-

vårdsbranschen som en verklig framtidsbransch där Sverige inte hänger med andra länder, och

ingen verkar lyfta de frågorna heller. – Jag reagerade på att i den senaste partiledardebatten var det ingen som lyfte e-hälsa som ett viktigt område att utveckla. Ett annat exempel han tar är inom energiområdet där stora satsningar görs på bland annat solceller som energikälla. – Men det krävs väldigt långa bygglovsprocesser för att få montera en solpanel på taket. vilket motverkar ambitionen med fler solceller. Administrationen inom offentlig sektor hänger helt enkelt inte med den moderna tekniken, konstaterar han. Samtidigt så finns många spän-

nande innovativa företag i Sverige med tillgänglig teknik som skulle kunna bidra till en digitalisering där, men så länge de byråkratiska trösklarna är så höga är det andra länder som drar nytta av de svenska innovationerna. Text: Ylva Sjönell

MER OM DIGITALISERING ANALYSSAMHALLE.SE Läs mer om digitalisering på vår kampanjsida: analyssamhalle.se ANNONS

ENERGILAGRING INNOVATIONER SOLENERGI

En mötesplats för framtidens energisystem. Möt företagare, beslutsfattare, forskare, innovatörer, branschkollegor och kunder inom energiteknik. Vi erbjuder ett spännande seminarieprogram och i mässhallen presenterar våra utställare produkter och tjänster. Besökare från alla delar av energisektorns ekosystem har möjlighet att knyta kontakter och möta sina kunder.

Den 28 november kl. 9-17 på Uppsala Konsert och Kongress Anmälan: solelmassan.se/priser-anmalan

ANMÄL DIG IDAG!


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE – EXPERTPANEL 19

Foto: Privat

Foto: Pressfoto

Foto: Pressfoto

Text: Andreas Ellhar

Lars Remsén, Regionchef, Unionen Mälardalen

Åsa Gustafsson, Mångfaldskonsult, Futurista

Johan Lindholm, Ordförande, Byggnads

Hur får man utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet?

Vad är egentligen god arbetsmiljö vad gäller funktionsvariationer?

Vad är ”god fysisk och psykisk arbetsmiljö” inom byggbranschen?

– Yrkeslivet är en stor del av våra liv. Med möjligheter till utveckling, en bra arbetsmiljö och schyssta villkor, tror vi det är lättare att även känna glädje i arbetslivet. Unionen verkar för rättvisa villkor genom kollektivavtalen. Vi arbetar även aktivt med frågor kring kompetensutveckling.

Vad menas med en god fysiskoch psykisk arbetsmiljö? Är det viktigt?

– Arbetsmiljön är A och O för en väl fungerande arbetsplats. Medarbetarnas välbefinnande formar hela kulturen och det är viktigt med förhållningsregler om hur vi beter oss mot varandra. Alla arbetsgivare bör även investera i hälsa och erbjuda medarbetarna hälsofrämjande förmåner som friskvårdstimme och motionsbidrag.

Hur jobbar ni med jämställdhetsoch integrationsfrågor inom arbetslivet?

– Unionen arbetar aktivt för ett jämställt arbetsliv. Vi har exempelvis drivit frågan om lönekartläggning som regeringen lagstiftade om tidigare i år, det är självklart att män och kvinnor ska ha samma lön för likvärdigt arbete! Vi tror att arbete och kollegor är ett viktigt steg för att nyanlända ska komma in i samhället. Exempelvis samarbetar vi med We Link Sweden. Unionen utbildar även förtroendevalda i rätten att vara olika.

– God fysisk miljö borde utgå från universell design – en miljö som är bra för alla. Till exempel en god ljudmiljö. Ljud studsar i rum och stör koncentrationen, både för personer med hörselnedsättning och utan. Att ta hjälp av expertis inom branschen som kan välja ut ljuddämpandeplattor i tak och väggar är en god investering. I en god psykisk miljö känner sig alla uppskattade för den de är vad de kan oavsett kön, funktionalitet eller kulturell bakgrund. Jag hjälper företag med handfasta råd i arbetet med normer och utveckling.

– Arbetsmiljö är en central fråga för Byggnads. Vi arbetar ju i en bransch där de fysiska riskerna är påtagliga och det förebyggande arbetet kan vara skillnaden mellan liv och död. Men på senare år har den psykosociala hälsan fått mer uppmärksamhet. Diskriminering och en tuff attityd på arbetsplatserna skrämmer bort många. Det har branschen inte råd med. Tillsammans med Byggcheferna driver vi sedan 2014 kampanjen Stoppa machokulturen, för att öka jämställdheten och få fler kvinnor att välja byggsektorn.

Hur kan man arbeta med förbättringar inom arbetsmiljö?

Hur kan man som företagsledare bli bättre på att rekrytera ”olika”?

– Våra skyddsombud arbetar ständigt med att kontrollera att föreskrifterna följs på arbetsplatserna. De går utbildningar för att vara ett stöd för sina arbetskamrater och kunna informera om riskerna. Nu finns även utbildningar som tar upp den psykosociala arbetsmiljön. För att arbeta med attityder har vi tagit fram ett kortspel som heter ”Tala så att alla kan lyssna”. Det är ett konkret sätt för att få igång diskussionen kring hur vi bemöter alla arbetskamrater på ett respektfullt sätt.

– Det första är att ändra synsättet vi och dom till vi. Det handlar oftast inte om en illvilja att alltid välja lika, utan om brist på kunskap. Vår reptilhjärna gör oss lite rädda för det som är annorlunda. Men det går att träna upp med beprövade metoder.

Kan du ge några allmänna, enkla tips på hur en arbetsplats kan bli mer inkluderande?

Hur arbetar man inom byggbranschen för att öka jämställdheten?

– Ett konkret tips är att arbeta fram tillgängliga och inkluderande möten. Skicka ut handlingar innan och förklara mötets syfte. Då får alla en chans att läsa igenom materialet i sin egen takt. Man missar massor av bra input från personer som inte tar plats annars. Och arbeta kontinuerligt med normfrågor – gärna med hjälp utifrån!

– Byggnads arbetar på massor av fronter. Att göra branschen bättre genom att få bort machoattityder är ett sätt. Inom Byggnads finns också ett nätverk för medlemmar som är kvinnor, Näta, som på olika sätt driver på både Byggnads och sina arbetsgivare att bli mer jämställda.

ANNONS

Släpp in dagsljuset med Takljuskupoler. -Även * JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik på Rök/Tak-luckor  Testat av

Robust bioreningsverk JTI.* Klarar hög skyddsnivå!

Testat av JTI.* Klarar hög skyddsnivå!

T

estat a v JTI.* Nytec AB- för naturlig rening av ditt enskilda avlopp K * JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Släpp in in dagsljuset Släpp dagsljuset med Släpp in dagsljuset

med med Takljuskupoler. Takljuskupoler. takljuskupoler

Brett storlekssortiment Även

– Även på rök- & takluckor på Rök/Tak-luckor  Även på Rök/Tak-luckor 

Nytec AB

Smålandsstenar Nytec AB www.nytec.se 0371-33590 Smålandsstenar

www.nytec.se

0371-33590

Smålandsstenar Robust bioreningsverk Låga driftskostnader www.nytec.se -0371-33590 för naturlig rening av ditt enskilda avlopp

larar skydd hög snivå!

tat av JTI.* Slipp regelbunden Tes slamtömning

Låga driftskostnader

Klarar hög

kemikalietillförsel SlippIngen regelbunden slamtömning skyddsnivå!

Tes Kl sky

* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Ingen kemikalietillförsel

Inga krav på servieavtal

Inga krav på serviceavtal Robust bioreningsverk I stort sett underhållsfritt I stort sett underhållsfritt - för naturlig rening av ditt enskilda avlopp Låga driftskostnader

Slipp regelbundenwww.alnarpcleanwater.se slamtömning För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90 Ingen kemikalietillförsel

För mer Inga krav på servieavtal I stort sett underhållsfritt

* JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust bioreningsverk

- för naturlig rening av ditt enskilda avlo www.alnarpcleanwater.se

Låga040-46 driftskostnader info eller ett kostnadsfritt besök ring 26 90

Slipp regelbunden slamtömning Ingen kemikalietillförsel


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressfoto

LEDARKRÖNIKA – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Artsy

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Günther Mårder VD på Företagarna

DIGITALISERINGEN INNEBÄR FANTASTISKA MÖJLIGHETER Den största förändringen är att

matchningen mellan den som erbjuder något och den som efterfrågar något har förbättrats dramatiskt genom digitala tjänster. Utvecklingen går snabbt nu och detta påverkar förutsättningarna för alla som driver företag, oavsett om man vill det eller inte.

Från Företagarnas sida ser vi mycket positivt på utvecklingen. Vi arbetar idogt för att Sveriges småföretagare ska kunna ta del av alla fördelar som digitaliseringen skapar. Det gäller inte minst den stora gruppen äldre företagare, som ibland kan behöva inspireras av

en yngre generation om hur man bäst tar till sig nya arbetssätt och metoder. Digitaliseringen påverkar förstås inte bara företagen, utan också myndigheternas sätt att arbeta. I och med digitaliseringen kan myndigheterna arbeta snabbare och vara mer tillgängliga än någonsin förut. Ett lyckat exempel på hur myndigheterna gjort det enklare att driva företag är Verksamt, en sida med samlad service från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Där kan potentiella företagare

”I och med digitaliseringen kan myndigheterna arbeta snabbare och vara mer tillgängliga än någonsin förut.”

enkelt och smidigt registrera en verksamhet, ansöka om F-skatt, göra affärsplaner, få svar på vanliga frågor eller ta del av exempel på hur andra entreprenörer löst sina problem. Den förbättrade servicen mot företagare är något jag personligen är både glad och tacksam över. Senast jag startade ett bolag tog det mig inte mer än 15 minuter att registrera verksamheten. Det gäller att hela tiden tänka

framåt. Med ökad tillgång till offentliga data skulle tredje part lättare kunna skapa myndighetstjänster som

gjorde det ännu enklare och mer attraktivt att starta och driva företag. Och tänk, vilka tids- och effektivitetsvinster som skulle kunna skapas om företagen kunde använda sig av affärssystem som automatiskt rapporterade den data som myndigheter kräver (givetvis efter accept från företagaren). Digitaliseringen har potentialen att frigöra administrativ tid som sedan kan ägnas åt saker som skapar större värden. Om vi frigör kraften i digitaliseringen kommer hela Sverige tjäna på det. Günther Mårder VD på Företagarna ANNONS

SKANDINAVIENS STÖRSTA & LEDANDE TALANGKANAL Rekrytera, bemanna eller varför inte hyra för att sedan överta? www.studentconsulting.com


ANNONS

En väg samhället vägin ini det i detsvenska svenska samhället För många asylsökande och nyanlända som kommer hit kan det vara svårt att få del av relevant information om samhälle. Nya För många asylsökande och nyanlända som miljöer, nya människor nytt kommer hit kan det varaoch svårtett atthelt få del av språk. Hur fungerar det svenska samhället relevant information om samhället. Nya miljöer, ochmänniskor var kan individen hjälp nya och ett få helt nyttnär språk. Hur handläggaren inte har tid? Med detta fungerar det svenska samhället och var som kan bakgrund skapade Länsstyrelserna en individen få hjälp när handläggaren integuide har tid? in i det svenska samhället. Med detta som bakgrund skapade Länsstyrelserna en guide in i det svenska samhället.

Många upplever att det är svårt att ta reda på nödvändig och kvalitetssäkrad information. Länsstyrelsen har i samMånga att det är svårt attoch ta reda på nödvändig och arbete upplever med Arbetsförmedlingen Migrationsverket kvalitetssäkrad information. Länsstyrelsen har i samarbete utvecklat webbplatsen www.informationsverige.se, en med Arbetsförmedlingen kostnadsfri guide påoch tio Migrationsverket olika språk till detutvecklat svenskawebbplatsen www.informationsverige.se, en kostnadsfri samhället för asylsökande och nyanlända.guide på tio olika språk till det svenska samhället för asylsökande nyanlända. – Målet är att ge individen makt över sin egenoch situation – Målettillgång är att getillindividen makt över sin egen situation genom genom korrekt och uppdaterad information. tillgång till korrekt och uppdaterad information. Asylsökande och nyanlända ska oberoende avAsylsökande och nyanlända skaeller oberoende av handläggare eller själva kunna handläggare tolk själva kunna ta reda påtolk nödvändig ta reda på nödvändig information. Informationsverige.se ska vara information. Informationsverige.se ska vara en startpunkt en en guideinformation, till relevant information, förklarar ochstartpunkt en guideoch till relevant förklarar Maria Maria Nobel på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Nobel på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Webbplatsenerbjuder erbjuderinformation informationom omarbete, arbete, utbildning, Webbplatsen utbildning, boende, boende,hälsohälso-och ochsjukvård, sjukvård,rättigheter rättigheteroch ochskyldigheter, skyldigheter, kommuner kommuneroch ochsamhällsorientering. samhällsorientering.Den Denutgår utgårfrån från referensgrupper och referensgruppermed medbåde bådenyanlända, nyanlända,asylsökande asylsökande och ensamkommande ensamkommandebarn. barn. harförsökt försöktbygga byggawebbplatsen webbplatsen utifrån – –ViVihar utifrån det det behov behovsom som finns änän vad VI VI anser att de finnshos hosmålgruppen målgruppennyanlända nyanländasnarare snarare vad anser behöver veta. veta. att de behöver

”Intresset är är väldigt starkt och det ”Intresset väldigt starkt och detärärmånga mångasom somhör hör av av sigsig tilltill ossoss med förslag på information med förslag på information som är är relevant förför webbplatsen.” som relevant webbplatsen.” Maria Nobel, Länsstyrelsen i Västra Götaland Maria Nobel, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Nya spännande utvecklingsinsatser

Nya spännande utvecklingsinsatser

Hösten2016 2016fick fickLänsstyrelserna Länsstyrelsernai uppdrag i uppdragavavregeringen regeringen Hösten att ta att ta fram ett digitalt språkinlärningspaket för snabb fram ett digitalt språkinlärningspaket för snabb språkinlärning "Lära viktigt att hålla -språkinlärning ”Lära svenska”.-Det är svenska". viktigt att Det hållaärsig sysselsatt ochsig att sysselsatt ochsvenska att börja lärafrån sig svenska frånkomma start förin i börja lära sig redan start för redan att kunna att kunna komma in i samhället. svenska innehållerfilmer, samhället. Lära svenska innehållerLära digitala språkverktyg, digitala språkverktyg, filmer, ordlistor och översättningsordlistor och översättningsverktyg. Det innehåller även länkar verktyg. även länkar kartorforum med olika till kartor Det medinnehåller olika mötesplatser ochtill digitala för att mötesplatser och digitala forum atttillsammans träffa svensktalande träffa svensktalande personer somför man kan öva personer som man tillsammans kan öva och lära sig och lära sig språket med. Språkinlärningspaketet är gratis och språket med. Språkinlärningspaketet är gratis och ger asylsökande och nyanlända möjlighet att lära sigger svenska på asylsökande egen hand. och nyanlända möjlighet att lära sig svenska på egen hand. En annan stor och viktig nyhet är lanseringen av en En annan stor ochDen viktig nyhet är lanseringen av en runtom aktivitetskalender. visar aktiviteter som anordnas Denoch visar aktiviteter som anordnas iaktivitetskalender. landet för asylsökande nyanlända utifrån kategorier och runtom i landet geografisk plats. för asylsökande och nyanlända utifrån kategorier och geografisk plats. – Vi har precis lagt in en aktivitetskalender där asylsökande och

– Vi har precis lagt in enhitta aktivitetskalender där nyanlända kan söka och olika typer av aktiviteter inom deras asylsökande nyanlända kan söka ochspråkkurser hitta olika till typer närmiljö. Det och är alltifrån idrottsaktiviteter, hur man av aktiviteter inom deras närmiljö. genomförs Det är alltifrån tar hand om sin hälsa. Aktiviteterna framförallt av idrottsaktiviteter, språkkurser hur med man kalendern tar hand om sinbidra föreningar från civila samhället.till Syftet är att hälsa. Aktiviteterna genomförs framförallt av föreningar till ökat deltagande och större socialt nätverk. från civila samhället. Syftet med kalendern är att bidra till ökat deltagande och större socialt nätverk.

Ett starkt intresse

Det finns ett stort intresse för www.informationsverige.se, och antalet besökare och sidvisningar på webbplatsen Ett starkt intresse ökar varje år. År 2015 var antalet sidvisningar från januari Det finns ett stort intresse för www.informationsverige.se, och till september 682 000. Detta kan jämföras med drygt antalet besökare och sidvisningar på webbplatsen ökar varje 2 000 000 under samma period 2017. år. År 2015 var antalet sidvisningar från januari till september – Det känns väldigt positivt att få jobba med det här. 682 000. Detta kan jämföras med drygt 2 000 000 under samma Intresset är väldigt starkt och det är många som hör av sig period 2017. till oss med förslag på information som är relevant för – Det känns väldigt positivt att få jobba med det här. Intresset webbplatsen. är väldigt starkt och det är många som hör av sig till oss med förslag på information som är relevant för webbplatsen. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt i enlighet med uppdrag från regeringen och i samverkan mellan Webbplatsen utvecklasMigrationsverket kontinuerligt i enlighet Arbetsförmedlingen, och med uppdrag från regeringen och i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna. Flera myndigheter och organisationer, Migrationsverket Länsstyrelserna. Flera myndigheter samt målgruppenoch nyanlända och asylsökande, utgör och organisationer, samt nyanlända ochfortsatta asylsökande, referensgrupper sommålgruppen har stor betydelse för det utgör referensgrupper som har stor betydelse för det fortsatta utvecklingsarbetet. utvecklingsarbetet.

www.informationsverige.se Länsstyrelsernas samlade guide till svenska samhället för asylsökande och nyanlända •

Information på 10 språk, helt kostnadsfri och tillgänglig som app

Svar på vanliga frågor om att leva, bo, utbilda sig och arbeta i Sverige

Lära svenska – ett digitalt sätt att kostnadsfritt lära sig svenska på egen hand via webben, surfplattan eller telefonen

En aktivitetskalender för anordnade aktiviteter i landet som riktar sig till asylsökande och nyanlända

Presentationer av alla Sveriges kommuner med samlad information om kommunen, lediga jobb, bostadsbolag samt insatser från civila samhället

Samhällsorienteringsmaterialet “Om Sverige” på 12 språk för kostnadsfri nedladdning eller beställning till självkostnadspris

Material och stöd för den som arbetar med asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

www.informationsverige.se finansieras av Länsstyrelserna tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Tips: Hjälp till att öka kännedomen om portalen. Beställ eller ladda ner kostnadsfria affischer och foldrar!

www.informationsverige.se vill ge makten och ansvaret till asylsökande och nyanlända att själva kunna ta reda på nödvändig information. På så sätt slipper de vara beroende av någon annan, förklarar Maria Nobel på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Fotograf: Misak Nalbandian


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

KAPITALANSKAFFNING I OLIKA TAPPNINGAR Att starta företag innebär utmaningar. Att växa företaget är nästa steg och då gäller det att hitta rätt form av finansiering. SVCA reder ut begreppen och förklarar skillnaderna mellan olika kapitalanskaffningsformer.

När man vill växa sitt bolag gäller

det att fundera på vad man vill ha in för typ av kapital och hur man vill att upplägget ska se ut. Elisabeth Thand Ringqvist är Ordförande i SVCA och venturekapitalist för fintechbolag och affärsängelfonder – hon ger sina tips på vad man ska tänka på som företagare när man väljer investerare: – Det viktigaste att tänka på när man vill växa som företag är vilken tillväxtresa man vill ha. Vill man växa snabbt eller långsamt, behålla full kontroll eller är villig att släppa lite. Det finns egentligen bara lån och eget kapital och när man väljer att ta in kapital utifrån så får investerarna i utbyte inflytande i bolaget. Tjänar bolaget pengar kan man

ofta låna pengar. Är man däremot ett tillväxtbolag som inte kommer att tjäna pengar förrän om tre till fem år är det svårare. Därför vänder sig ofta bolag med stora investeringar i inledningsskedet, exempelvis forskningsbolag och utvecklingsbolag, till affärsänglar och venturekapitalister. Elisabeth rekommenderar att man som

bolagsägare träffar olika investerare för att se hur man funkar ihop, då man kanske ska arbeta tillsammans under många år framöver. Som entreprenör bör man när man träffar investerare vara så kortfattad och realistisk som möjligt i sitt budskap, samt förmedla en klar bild av hur man tänkt tjäna pengar: – Många entreprenörer har en bra företagsidé men vet inte hur de ska tjäna pengar. Det är vanligt att man underskattar kostnaden för att få kunder. Numera tror många att det i den digitala världen räcker med att kontraktera ett par influencers för att nå en bred kundkrets. Så lätt är det dock sällan. Elisabet poängterar att det är

viktigt att ha koll på konkurrenter i Sverige. Hon tipsar också om att man på mötet med investerarna bör vara tydlig med vad man vill uppnå. På så vis kan man matcha sig med rätt investerare. – Man måste ha klart för sig vilka principer som är viktiga för en när man får in en ny ägare, så att man är ense om grundbultarna i värderingarna. På samma sätt

”Många entreprenörer har en bra företagsidé men vet inte hur de ska tjäna pengar.” är det viktigt att som investerare fråga efter värderingarna hos entreprenören. Genom att sätta upp ett dokument som statuerar värderingar och principer har man något att falla tillbaka på om det skulle uppstå konflikter längre fram menar Elisabeth. Beroende på vilken kapitalanskaff-

ningsform man som entreprenör till slut bestämmer sig för ser upplägg och återbetalning olika ut. Affärsänglar investerar exempelvis alltid sina egna pengar, medan Venturekapital och tillväxtkapital ofta består av större fonder där egna pengar

blandas med pensionsfonder och försäkringsbolag. Det finns även familjeföretag som väljer att investera i onoterade bolag och dessa kan enligt Elisabeth ha lite längre sikt än änglar och venturecapital. Det senaste inom riskkapita-

listvärlden är att allt fler väljer att gå ihop i affärsängelgrupper för att investera. Flera crowdfundingplattformar har sett dagens ljus på senare tid och tillsammans har de finansierat tusentals bolag. Denna form av gräsrotsfinansiering är särskilt lämpad för konsumentprodukter som gemene man förstår nyttan med och innebär kapital in och aktier ut, till skillnad från affärsängelnätverk, som även bidrar med kunskap, erfarenhet och kontakter. Utöver dessa finansieringsformer har staten också olika typer av fonder som till exempel Almi, som investerat i 700 bolag och vars equityfond och innovationsfond har uppskjuten amortering. Industrifonden och Norrlandsfonden erbjuder lånekapital där man har högre ränta, men lånar amorteringsfritt de första åren. Trenden

går mot att man som entreprenör inte längre går till en finansiär, utan tar lite olika finansiering och bygger sin egen finansieringslösning för att sprida riskerna. – Vi hör om entreprenörer som haft tråkiga tillväxtresor och jag tror att de haft för bråttom och inte tänkt efter vilken typ av ägare de vill ha in. Det är viktigt att tänka på hur mycket inflytande och vilken typ av inflytande investerarna får i bolaget innan man bestämmer sig. Som entreprenör måste man

fundera på vilken kapitalpartner man vill ha och faktum är att detsamma gäller för investerarnas del. Jag tycker att det är bra att träffa bolag över tid för att se ifall bolaget når sina plan och sina mål. Ju mer mogna bolagen är desto lättare är det att värdera dem, menar Elisabeth. Text: Anna Bjärenäs

EXPANSION I REGIONEN ANALYSSAMHALLE.SE Johanna Palmér ser hur Stockholmsregionen växer så det knakar. Följ utvecklingen på analyssamhalle.se

ANNONS

Hela Norden. Ett avtal. Äntligen kan vi som enda leverantör på marknaden erbjuda en och samma lösning i hela Norden. Kommunicera obehindrat med samtal, chatt och dokumentdelning i Sverige, Danmark, Norge och Finland utan extra kostnad eller administrativt krångel.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

VILL MINSKA MÄNSKLIGT RESURSSLÖSERI Foto: Ali Reza Badiee

Foto: SVCA

ANALYSSAMHALLE.SE 23

Helena Lindahl

FAKTA

SVCA är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. Sedan starten 1985 har man arbetat för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige och spridit fakta och kunskap om Private Equitys roll i svensk ekonomi.

Elisabeth Thand Ringqvist är Ordförande i SVCA

Ur frustrationen kring det mänskliga resursslöseriet i samhället fick Helena Lindahl idén till att skapa ett koncept som kunde sammanföra näringslivet med jobbsökande utlandsfödda personer. – Det finns så mycket resurser som inte tas tillvara i samhället, kompetens som försakas på grund av fördomar och kanske rädsla men även bara på grund av att vi helt enkelt rör oss i invanda nätverk förklarar Helena Lindahl, initiativtagare och projektledare till det jobbrelaterade integrations initiativet Opportunity Day som för andra året går av stapeln i Göteborg den 30 oktober. – Vi erbjuder mässa, jobbmatchning och ett forum för seminarier, paneldebatter och kunskapsutbyte kring mångfald och integration. Vi vill verka opinionsbildande genom att lyfta fram det goda och inspirerande exemplet. I vårt forum lyfter vi fram olika företagsprofilers positiva berättelser. – Vi vill ge näringslivet en möjlighet att gå från tanke till handling och att inse fördelarna med mångfald så att integration inte skall kännas som ett måste utan som något som ger affärsnytta, nya perspektiv och nya affärsmöjligheter. ANNONS


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

NYHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Pressfoto

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Ida Backlunds dröm slog igenom

SKÖNHETSDROTTNING MED INTUITIONEN SOM LEDSTJÄRNA Vägen till framgång kan se ut på många olika sätt. I Rapunzel of Swedens fall har vägen till framgång varit rak (utåt sett men kantats av många dolda motgångar) och präglats av en entreprenöriell drivkraft med fast förankring i intuition och magkänsla.

Idén till Rapunzel of Sweden upp-

stod 2007 när Ida Backlund erfor hur svårt det var att hitta bra löshår. Hon kontaktade fabriker runt om i världen och med hjälp av Exportrådet och internet hittade hon leverantörer med hög produktkvalitet. Ida var 22 år vid tidpunkten – Jag var själv ambassadör för löshår och sedan spred det sig i bekantskapskretsen. Man kunde ha långt hår en dag, och kort nästa utan att någon höjde på ögonbrynen. Ida startade webbshop och tänkte att affärsidén borde

fungera i Sverige såväl som i Skandinavien och resten av världen. Många frågade varför hon inte startade butik i hemstaden Umeå. Men Ida tänkte stort från början. Efterfrågan fanns och utbudet var dåligt. Tajmingen var perfekt. – Vi fick bra genomslag i sju länder de första fyra åren. När jag var mammaledig dök det upp en möjlighet att öppna butik i Stockholm. Jag tänkte att det vore häftigt med en konceptbutik med våra produkter. Rapunzel gick tvärtemot många andra företag från webbshop till butik. Det var fem år sedan och i dag har företaget ett stort antal salonger i flera städer i Sverige och snart i Finland och Tyskland. Ida säger att det som gjort att hon nått dit hon är i dag är att hon lyssnat på sitt hjärta och gått på känsla. Och att de ekonomiska

”Den energi som finns bland likasinnade människor, entreprenörer, gör att jag känner att detta är något jag vill satsa på.” kalkylerna alltid gått ihop. – Min känsla har varit rätt angående vad jag kan lyckas med, vad som kommer att funka. Jag har jobbat enormt hårt och stött på motgångar som gjort mig

starkare. Min intuition har fått mig att fortsätta kämpa.

I dag har Ida fortfarande en be-

tydande del i bolaget och är med i styrelsen. Hon kommer alltid att vara grundare, men är inte så operativ dagligen. – Jag vill ha ett brett fokus och visionen jag hade från början. Det är skönt att kunna släppa detaljerna och se helheten, framtiden och engagera mig där det behövs. Efter ett halvårs paus för att få perspektiv på hela framgångssagan har hon startat sitt eget investmentbolag Idabacklund. com där hon kommer att jobba med investeringar och konsultuppdrag. – Jag har redan fått många spännande förslag från olika företag och organisationer men inget är klart än. Den energi som finns bland likasinnade människor, entreprenörer, gör att jag känner

att detta är något jag vill satsa på.

Vilka tips och råd kan du ge andra

kvinnliga entreprenörer? – Att våga ta för sig! Om man verkligen brinner för sin ide ska man inte vara rädd för Jante. Lita på din intuition. Vi kvinnor borde ta hand om varandra, peppa varandra och hålla ihop. Jag har aldrig stött på en man som inte velat hjälpa mig medan en del kvinnor har visat avundsjuka och revirtänkande. Lyssna inte på människor omkring dig som ger dig negativ energi. Det gäller för kvinnor såväl som män. Text: Anna Bjärenäs

MER OM ENTREPRENÖRSKAP ANALYSSAMHALLE.SE Gå in på analyssamhalle.se för att läsa mer om entreprenörskap om företagande.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE – AKTUELLT

25

Text: Anna Bjärenäs

Foto: Misak Nalbandian

De senare årens migration har medfört

Talieh Ashjari, chef på enheten för social hållbarhet

större uppmärksamhet kring behovet av systematiska informationsinsatser till asylsökande och nyanlända. För att förenkla integrationen och hjälpa dessa individer att få tillgång till information om det svenska samhället har den digitala portalen ”Informationsverige” utvecklats på uppdrag av Regeringen.

Regeringen skriver i sin senaste budgetproposition om nyanländas etablering: ”Informationsverige” förvaltas och utvecklas av länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samråd och med delfinansiering från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Under 2016 registrerades drygt 1,8 miljoner sidvisningar, vilket är en ökning med 80 procent jämfört med 2015. Länsstyrelserna anger vidare i sin

MÅNGFALDEN I A-LAGET rapportering enligt regleringsbrev för 2016 att portalen är viktig som kanal för att tillgängliggöra information om tidiga insatser för asylsökande med flera.” Det finns i dag väldigt mycket digital

information tillgänglig i Sverige. Med portalen har myndigheterna försökt skapa ett redskap som är en väg in till grundläggande och relevant information för nyanlända och asylsökande. Genom portalen har samhällsinformation tillgängliggjorts på tio språk.

En av de senaste funktionerna som utvecklats på uppdrag av regeringen är ett digitalt språkinlärningspaket som lanserades i våras. De asylsökande själva kan använda verktyget för att tillskansa sig grundläggande språkkunskaper.

ETT HEM ATT TRIVAS I, EN STAD ATT TRIVAS I

Den nystartade projektet Ett hem att trivas i, en stad att trivas i, som drivs av Emir Mujezinovic och hans fru Nicole Borquez, ger socialt entreprenörskap ett nytt ansikte i Malmö. De vill att alla ska unna sig ett hem att trivas i oavsett inkomst, de har även som mål att kostnadsfritt inreda 10 hem åt barn som lever i fattigdom i Malmö. Förutom denna verksamhet bedriver man även försäljning av återvunna möbler som designats i den sociala workshopen av team utav volontärer, bestående av nyanlända hantverkskunniga och arbetslösa ungdomar. – Alla vinner på socialt entreprenörskap, därför vill vi sprida vår modell till andra kommuner genom föreläsningar och workshops, säger grundaren Emir.

Foto: Pressfoto

Digitalisering förenklar integration

Degerfors kommun antog i våras en integrationsplan som innebär att man ska få till stånd enklare vägar till jobb. I samma veva kom Tillväxtverkets utlysning för projekt med samma syfte och då föddes idén om Toppa Laget.

SNABBSPÅRET – EN ENKLARE VÄG TILL JOBB Under de senaste tio åren har besöksnäringen stått för en femtedel av jobben i Sverige. Fram till 2023 räknar man med ytterligare 50 000 nya jobb. Branschen står inför en enorm kompetensutmaning där underlaget från restaurangskolorna inte längre räcker till. Samtidigt har en mängd nyanlända svårt att hitta jobb, på grund av språkkrav och en traditionell ansökningsprocess med krav på svensk utbildning/dokumenterad erfarenhet. Ett nytt sätt att hitta nya medarbetare eller ge anställda en kar-

riär är att istället validera yrkesskicklighet. Snabbspåret är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och branschen, där man tagit fram en valideringsmodell som synliggör kompetenser för kock, servering, hotellreception och hotellkonferens. Genom valideringen får yrkeskunniga människor praktiskt visa vad de kan och får intyg på det, direkt hos en arbetsgivare. Yrkesbedömaren är en professionell yrkesutövare med gedigen arbetslivserfarenhet och utbildning. Som stöd i bedömningen används ett digitalt verktyg, ett ramverk med branschens erkända krav på kompetenser.

– Degerfors är en bruksort som tagit emot många ensamkommande barn som nu börjar bli vuxna. Precis som alla våra ungdomar vill de komma ut på arbetsmarknaden eller studera vidare. Här får de flesta sitt första jobb via kontakter och nätverk, något man som nyanländ oftast saknar säger Fredrik Rakar, utvecklingsledare i kommunen. Samtidigt har Degerfors en unik resurs genom sitt fotbollslag, då Degerfors IF har flera hundra företag från hela regionen i sitt sponsornätverk.

– Idrotten är en fantastisk plattform för att komma in i samhället och sponsornätverket är väldigt engagerade. I Toppa Laget, som drivs tillsammans med Degerfors IF, kan vi ge nyanlända direktkontakt med företag och just nu är det bra tryck på arbetsmarknaden. Kommunen har en positiv utveckling både i skolan och näringslivet och vi vill ju att så många som möjligt av våra nyanlända stannar och etablerar sig här. Genom Degerfors IF:s sponsornätverk och Toppa Laget ökar vi chanserna för det.


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRDJUPNING – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Sandra Wiaderny/Regeringskansliet

DAMBERG ÄR OPTIMISTISK: SVENSK INDUSTRI MÅR BRA

Sverige är ett innovativt och konkurrens kraftigt land, men vi behöver vara på tårna. – Många länder springer fort just nu, menar ministern Mikael Damberg. Svensk industri ser ut att må

generellt sett bra och man är optimistisk inför framtiden, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hänvisar till SCBs augustirapport. Den pekar på en ökad industriproduktion med 8,5 procent i juni. Han nämner även analyser av Konjunkturinstitutet där industrin själva rapporterar att man investerar i ökad produktionskapacitet och volym. Produktionsplanerna ligger på en betydligt högre nivå. – Samtidigt är jag övertygad om att det finns potential för mer – industrin har ännu inte kommit upp i produktionsnivåerna man hade före finanskrisen. För att nå dit har vi ett antal utmaningar att ta oss an tillsammans, inte minst vad gäller bristen på personer med rätt kompetens, säger han. En annan tendens som gläder

honom mycket är att det blir vanligare att svenska företag plockar hem sin produktion från lågkostnadsländer. – Rototilt i Vindeln utanför Umeå är ett exempel. Man inves-

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

terar tiotals miljoner i produktionskapacitet, anställer ett 40-tal och flyttar hem produktion. Nyinvesteringarna sker i många delar av vår industri. – Kabe som tillverkar husbilar utanför Jönköping bygger en ny fabrik och kommer anställa 50 fler. Stora Enso investerar flera hundra miljoner i en ny produktionslinje utanför Karlstad. Billerud Korsnäs, Rottneros och

Häggmarks är några som gör stora investeringar i Värmland. – Så har vi Volvo Cars som anställer 700–800 personer i Torslanda. Glädjande är även att

“Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd.” Amazon plöjer ned miljarder på svensk mark med sina datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Även om han beskriver Sverige

i dag som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder, så kan

vi inte ta något för givet. – Många andra länder springer fort just nu. Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd. Jag tror att innovationer från framför allt småföretag kommer att bli allt viktigare. Vi kraftsamlar tillsammans med näringsliv och akademi genom regeringens strategiska samverkansprogram, kring områden som är viktiga för Sveriges framtid. Genom Testbädd Sverige utvecklar vi Sverige som en öppen testbädd, tillgänglig för företag eller aktörer innanför och utanför landets gränser att använda för att testa nya produkter samt tjänster i verkligheten.

Ett övergripande mål är att göra

Sverige mer attraktivt för såväl investeringar som arbetskraft. Svårigheter med arbetstillstånd för arbetskraftsinvadrare som uppmärksammats i media är ett exempel och ska snart vara ett minne blott enligt ministern. – Regelverkets måste förändras och det snabbt, menar han.

I det korta perspektivet har regeringen via en proposition nu gett Migrationsverket – enkelt förklarat – ett visst handlingsutrymme i vissa lägen. Tanken är att företag inte ska kunna mista nyckelpersonal på grund av teknikaliteter gällande uppehållstillstånd. – De långa handläggningstiderna för arbetstillstånd har också varit ett problem för företag och enskilda arbetstagare. Regeringen har därför uppdragit åt Migrationsverket att ta fram en handlingsplan för att förkorta handläggningstiderna. Text: Anders Edström Frejman

LÄS MER PÅ ANALYSSAMHALLE.SE Vilka var det egentligen som byggde Sverige? Läs reportaget om svensk arbetskraftsinvandring på analyssamhalle.se ANNONS

VÅR A KUNDE R FÅR 8, 5–12% PE R ÅR Sedan finanskrisen har de svenska bankerna kraftigt dragit ner utlåningen till svenska företag vilket hämmar tillväxten i Sverige. Även fonder och institutioner har placeringsbegränsningar som gör att det är ont om lånekapital för mindre och medelstora bolag, vilket i sin tur driver upp räntan.

Att investera i obligationer är helt annorlunda jämfört med aktieplaceringar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig förstå om detta är något som passar dig. Svensk Ränteförvaltning är specialiserade på utvärdering och förmedling av säkerställda svenska och nordiska obligationer. – Vi hjälper dig att hitta rätt!

Sett som investerare innebär detta en unik möjlighet att få väldigt bra avkastning till en anständig risknivå. Vi förmedlar endast pantsäkrade obligationer i svenska och nordiska företag.

Skicka intresseanmälan till: info@svenskranteforvaltning.se www.svenskranteforvaltning.se


ANNONS

Detta är en annons från Euroclear

Få mer tid till din kärnverksamhet Få mer tid till din kärnverksamhet

Detta är en annons från Euroclear Detta är en annons från Euroclear

Få mer tid till din kärnverksamhet Få mer tid till din kärnverksamhet Euroclear Sweden hjälper mer än 1 600 bolag med administrationen  Euroclear Euroclear Sweden Swedenhjälper hjälpermer merän än av deras värdepapper. I över 45 år 1 600 bolag med administrationen  1 600 bolag med administrationen har företaget erbjudit och Euroclear Sweden hjälper mer av deras Itrygg 45 årår deras värdepapper. värdepapper. Iöver över 45än säker värdepappershantering på den 1 600 bolag med administrationen  har företaget har företageterbjudit erbjudittrygg tryggoch och svenska finansmarknaden i egenskap  av deras värdepapper. I över 45 säker värdepappershantering på den säker värdepappershantering påår av värdepapperscentral. harSveriges företaget erbjudit trygg och svenska finansmarknaden i egenskap  den svenska finansmarknaden värdepappershantering på den av Sveriges värdepapperscentral. isäker egenskap av Sveriges – Vi möter kunder med olika behov. Det svenska finansmarknaden i egenskap  värdepapperscentral. kanSveriges vara alltvärdepapperscentral. från mindre aktiebolag som –av Vi möter kunder med olika behov. Det

Många aktiebolag upplever att det är tidskrävande och krångligt att manuellt aktiebolag upplever att det är attMånga registrera aktierna hos Euroclear föra aktieboken när det är dags att utöka tidskrävande och krångligt att manuellt Sweden kan kunderna vara säkra på antalet aktieägare förupplever att till exempel få in Många aktiebolag att det är föra aktieboken när det är dagsär attkorrekt utöka att antalet utfärdade aktier mer kapital. Genom att registrera aktiertidskrävande och krångligt manuellt antalet för att tillatt exempel få in och attaktieägare aktieboken uppdateras kontina hos Euroclear Sweden kan kunderna föra aktieboken när det är dags attaktierutöka mer kapital. Genom att registrera nuerligt enligt lagkraven. vara säkra på att antalet utfärdade aktier antalet aktieägare för att till få in na hos Euroclear Sweden kanexempel kunderna – Alla bolag som registrerar sina är korrekt och att aktieboken uppdateras mer säkra kapital. att registrera vara påGenom att antalet utfärdade aktieraktier kontinuerligt lagkraven. aktier ossenligt blir avstämningsbolag. na hos hos Euroclear Sweden kanuppdateras kunderna är korrekt och att aktieboken – Alla bolag som registrerar sina aktier Ikontinuerligt samband med registreringen blir vara säkra påenligt att antalet utfärdade aktier lagkraven. hos oss blir avstämningsbolag. I samband aktierna i och bolaget digitala, demateriär–korrekt att aktieboken uppdateras Alla bolag som registrerar sina aktier med registreringen blirfysiska aktierna i bolaget kontinuerligt enligtför lagkraven. aliserade, aktiebrev, hos oss blir istället avstämningsbolag. I samband digitala, dematerialiserade, istället för – Alla bolag somblir registrerar aktier säger Jenny Lundgren. med registreringen aktiernasina i bolaget fysiska aktiebrev, säger Jenny Lundgren. hos bli oss avstämningsbolag blir avstämningsbolag. I samband digitala, dematerialiserade, istället för i Att innebär Många aktiebolagblir upplever atti det är med registreringen aktierna bolaget fysiska aktiebrev, säger Jenny Lundgren. tidskrävande och krångligt att manuellt digitala, dematerialiserade, istället för föra aktieboken det Jenny är dags att utöka fysiska aktiebrev,när säger Lundgren. antalet aktieägare för att till exempel få in mer kapital. Genom att registrera aktierna hos Euroclear Sweden kan kunderna vara säkra på att antalet utfärdade aktier är korrekt och att aktieboken uppdateras Att bli avstämningsbolag innebär i kontinuerligt enligt lagkraven. korthet att aktiebolagets bolagsordning korthet att aktiebolagets bolagsordAtt bli avstämningsbolag innebär i – Alla bolag innehåller ett som förbehåll om attsina företagets ning innehåller ettregistrerar förbehåll omaktier att korthet att aktiebolagets bolagsordning hos oss blir avstämningsbolag. I samband aktier ska vara registrerade i ett avstämAtt bli avstämningsbolag i företagets aktier ska vara registrerainnehåller ett förbehåll om innebär att företagets med registreringen bliraktierna aktierna i bolaget ningsregister och att ska vara korthet att aktiebolagets bolagsordning de i ett avstämningsregister att aktier ska vara registrerade i ettoch avstämdigitala, dematerialiserade, istället för registrerade hos en värdepapperscentral. innehållerska ettoch förbehåll om attska företagets ningsregister attregistrerade aktierna vara aktierna vara hos en fysiska aktiebrev, säger Jennyi Lundgren. aktier ska vara ett avstämregistrerade hosregistrerade en värdepapperscentral. värdepapperscentral. Inför börsnotering ningsregister och att aktierna ska vara Med bolagets anslutna registrerade hosvärdepapper en värdepapperscentral. Inför börsnotering Inför börsnotering till Euroclear Swedens digitala värdeMed bolagets värdepapper anslutna Med bolagets värdepapper anslutna papperssystem får kunderna en säker Inför börsnotering till Euroclear Swedens digitala värdetill Euroclear Swedens digitala värdeoch effektiv registerföring av bolagets Med bolagets värdepapper papperssystem får kundernaanslutna en säker papperssystem får kunderna en säker till Euroclear Swedens digitala värdeoch effektiv registerföring av bolagets och effektiv registerföring av bolagets papperssystem får kunderna en säker Atteffektiv bli avstämningsbolag i värdepapper. För bolag innebär som funderar och registerföring av bolagets korthet att aktiebolagets bolagsordning innehåller ett förbehåll om att företagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister och att aktierna ska vara registrerade hos en värdepapperscentral.

Detta är en annons från Euroclear

Få mer tid till din kärnverksamhet

FAKTA Euroclear Sweden, tidigare VPC, har varit Sveriges värdepapperscentral sedan 1971. Sedan 2008 är företaget en del av den internationella Euroclear-gruppen och är navet i den svenska finansmarknaden.

När det är dags för När det är dags för utdelning hjälper vi till  utdelning hjälper vi till  medNär heladet processen. är dags för med hela processen. utdelning hjälper vi till  med hela processen.

När det är dags för utdelning hjälper vi till  med hela processen.

Inför börsnotering

Med bolagets värdepapper anslutna till Euroclear Swedens digitala värdepapperssystem får kunderna en säker och effektiv registerföring av bolagets

Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden. Jenny Lundgren, chef för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden.

värdepapper. För bolag som funderar på vi till med hela processen. Kunderna Jenny Lundgren, Equitybara Services på Euroclear en börsnotering är dessutom ett chef steg för i avdelningen registrerar utdelningen i vårSweden. portal värdepapper. För bolag som funderar på vi till med hela processen. Kunderna hjälper vi till med hela processen. på en börsnotering är dessutom ett processen redan avklarat. och så tar vi hand om resten, från inneen börsnotering är dessutom ett steg i registrerar bara utdelningen i vår portal Kunderna utdelningsteg processen redan avklarat. – iVi erbjuder bolag registrerar avregistrerar kupongochbara preliminärskatt värdepapper. Föravklarat. bolag som som funderar på vihållande till processen. Kunderna processen redan och såmed tar vihela hand om resten, från inneen i vår portal och så tar vi hand om sina aktier hos oss en mängd tjänster till rapportering av kontrolluppgifter till – Vi erbjuder bolag som registrerar en–börsnotering är dessutom ett steg i registrerar utdelningen i vår portal Vi erbjuder bolag som registrerar hållande av bara kupongoch preliminärskatt som underlättar den interna administraSkatteverket, avslutar Jenny Lundgren. resten, från innehållande av kupongsina aktier hos oss en mängd tjänster processen ochrapportering så tar vi hand resten, från innesina aktier redan hos ossavklarat. en mängd tjänster till av om kontrolluppgifter till tionen. Det är smidigt, tryggt och säkert och preliminärskatt tillpreliminärskatt rapportering som underlättar deninterna interna adminis– underlättar Vi erbjuder bolag som registrerar hållande av kupongsom den administraSkatteverket, avslutar och Jenny Lundgren. samtaktier frigörDet tid oss till kärnverksamheten. av till Skatteverket, sina mängd tjänster till kontrolluppgifter rapportering av kontrolluppgifter till trationen. är en smidigt, och tionen. Det hos är smidigt, tryggttryggt och säkert Om man dessutom planerar en börsno- avslutar Jenny Lundgren. som underlättar interna administraSkatteverket, avslutar Jenny Lundgren. säkert samttidfrigör tid till kärnverksamt frigör tillden kärnverksamheten. tering är detären fördel om aktieboken tionen. tryggt säkert Om manDet dessutom planerar enoch börsnosamheten. Omsmidigt, man dessutom planeär i sin ordning från början, säger Jenny samt frigör tid till kärnverksamheten. tering är det en fördel om aktieboken rar en börsnotering är det en fördel Lundgren. Om man dessutom en chef börsnoJenny Lundgren, för avdelningen Equity Services på Euroclear Sweden. är i sin ordning från säger Jenny om aktieboken är planerar ibörjan, sin ordning från Genom atten logga in iom våraktieboken kundportal tering är det fördel Lundgren. början, sägerkan Jenny Lundgren. IssuerCorner kunderna enkelt är i sin ordning från säger beställa Jenny Genom att logga in början, i vår kundportal värdepapper. För bolag som funderar på vi till med hela processen. Kunderna en aktiebok eller utdelning. Lundgren. kan kunderna enkelt beställa IssuerCorner Genom att logga in i vår kundportal en börsnotering är dessutom ett steg i registrerar bara utdelningen i vår portal www.euroclear.com/sweden – När det är dags för utdelning hjälper logga in i vår kundportal en Genom aktiebokatt eller utdelning. processen redan avklarat. och så tar vi hand om resten, från inneIssuerCorner kan kunderna enkelt IssuerCorner enkelthjälper beställa www.euroclear.com/sweden – När det ärkan dagskunderna för utdelning – Vi erbjuder bolag som registrerar hållande av kupongoch preliminärskatt beställa en aktiebok eller utdelning. en aktiebok eller utdelning. sina aktier hos oss en mängd tjänster till rapportering av kontrolluppgifter –– När det är dags för utdelning www.euroclear.com/sweden till När det är dags för utdelning hjälper som underlättar den interna administraSkatteverket, avslutar Jenny Lundgren. tionen. Det är smidigt, tryggt och säkert samt frigör tid till kärnverksamheten. Om man dessutom planerar en börsnotering är det en fördel om aktieboken är i sin ordning från början, säger Jenny Lundgren. Genom att logga in i vår kundportal IssuerCorner kan kunderna enkelt beställa en aktiebok eller utdelning. www.euroclear.com/sweden – När det är dags för utdelning hjälper

Säker och effektiv hantering av aktieboken Låt oss ta hand om aktieboken, så kan ni fokusera på er affär. Genom att registrera bolagets aktier hos oss får ni tillgång till en effektiv ägarspridning, detaljerad ägaranalys och rådgivning från våra experter. Dessutom erbjuder vi tjänster som underlättar arbetet kring bolagsstämman. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer. E-post: iss@euroclear.eu Telefon: 08-402 91 11

© 2017 Euroclear Sweden AB,, PO Box 191, SE – 101 23 Stockholm, Sweden, Tel. + 46 8 402 9000 Part of Euroclear group. Org.No. 556112-8074, Bg 300-2284 with registered address at PO Box 191, 101 23 Stockholm, Sweden.

bara vill ha hjälp med aktieboken till kan vara allt från mindre aktiebolag som börsnoterade bolag som vibehov. hjälper möter kunder med olika behov. ––stora Vi vill möter kunder med olika bara ha hjälp med aktieboken till Det med både aktiebok och hantering av utkan vara allt från aktiebolag stora börsnoterade bolag som vi hjälper Det kan vara alltmindre från mindre ak- som delning och andra bolagshändelser, säger barabåde vill ha hjälp med tillutmed aktiebok och hantering tiebolag som bara villaktieboken ha hjälp av med Euroclear Sweden hjälper mer än Jenny Lundgren, chef för avdelningen stora börsnoterade bolag som vi hjälper delning och andra bolagshändelser, säger aktieboken till stora börsnoterade 1 600 bolag med administrationen  Equity Services på och Euroclear Sweden. med både aktiebok hantering av utJenny Lundgren, chef för avdelningen bolag som vi hjälper med både av deras värdepapper. I över 45aktieår delning och andra bolagshändelser, säger Equity Services på Euroclear Sweden. bok och hantering av utdelning och har företaget erbjudit trygg och Säker hantering av aktieboken Jenny Lundgren, chef för avdelningen andra bolagshändelser, sägermåste Jenny säker på den Enligtvärdepappershantering aktiebolagslagen alla Equity Services på Euroclear Sweden. Säker hantering av(ABL) aktieboken Lundgren, chef för avdelningen Equsvenska finansmarknaden i egenskap  aktiebolag ha en aktiebok. Vid förändEnligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla av Sveriges värdepapperscentral. ringar som till eller när ity Services påexempel Euroclear Sweden. Säker hantering avägarbyte aktieboken aktiebolag ha en aktiebok. Vid förändandra uppgifter i aktieboken ändras, ska Enligt som aktiebolagslagen (ABL) måste ringar till exempel ägarbyte eller alla när –Säker Vi möter kunder med olika behov. Det aktieboken uppdateras omgående. hantering av aktieboken aktiebolag ha eni aktieboken aktiebok. Vid förändandra uppgifter ändras, ska kan vara allttillfrån mindre aktiebolag som Enligt aktiebolagslagen (ABL)eller måste ringar som exempel ägarbyte när aktieboken uppdateras omgående. bara vill ha hjälp med aktieboken till andra uppgifter iha aktieboken ändras, ska alla aktiebolag en aktiebok. stora börsnoterade bolag som vi hjälper FAKTA aktieboken uppdateras Vid förändringar somomgående. till exempel medEuroclear både aktiebok och hantering av har uttidigare VPC, ägarbyte ellerSweden, när andra uppgifter i FAKTA delning och andra bolagshändelser, säger varit Sveriges värdepapperscentral aktieboken ändras, ska aktieboken Euroclear Sweden, tidigare VPC, har Jenny Lundgren, chef för avdelningen sedan 1971. Sedan 2008 är företaget FAKTA varit Sveriges värdepapperscentral uppdateras Equity Services påinternationella Euroclear Sweden. en del av omgående. den sedan 1971. Sedan 2008 är företaget Euroclear Sweden, tidigare VPC, har Euroclear-gruppen och är navet i en delSveriges av den internationella varit värdepapperscentral den svenska finansmarknaden. Många aktiebolag upplever att det är Säker hantering av aktieboken Euroclear-gruppen är är navet i sedan 1971. Sedanoch 2008 företaget tidskrävande och krångligt att manuEnligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla den svenska finansmarknaden. en del av den internationella aktiebolag ha en aktiebok. förändelltEuroclear-gruppen föra aktieboken när det är dags ochVid är navet i ringar som till exempel ägarbyteför eller svenska finansmarknaden. att den utöka antalet aktieägare attnär till andra uppgifter i aktieboken ändras, ska exempel få in mer kapital. Genom aktieboken uppdateras omgående.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Fredrik Sandin Carlson

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FAKTA Namn: Ayad Al Saffar Född: 1964 i Damaskus Bor: Djursholm, Stockholm Yrke: Grundare, korncernchef och ägare av Axcent of Scandinavia med en omsättning över 800 miljoner 2016.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE 29

Bild: Jonas Eriksson

HANS AFFÄRSIMPERIUM GÅR SOM EN KLOCKA

UPPFYLL DIREKTIVET MIFID II

Hans inställning är tydlig: Allt handlar om inställning och att bli bäst på något. Då klarar man sig i det här livet! Man måste ständigt förbättra sig och lära av sina erfarenheter. Ayed Al Saffar vet vad han pratar om. Han har gått från bärplockare på 80-talet till att bli Sveriges klockkung. Allt började med att han följde med sin bror på en resa från ett krigshärjat Libanon 1984. – Pappa är från Irak så trots att jag växt upp i Libanon hade vi irakiska pass. Min bror var färdig med universitetet och skulle kallas in till militärtjänst i Irak, men hade hört att man kunde få asyl i Sverige om man riskerade att skickas till kriget. Jag bestämde mig för att följa med honom och kolla läget. Det skulle visa sig att den resan blev längre än väntat. Förmaningen från pappa som bodde i Hastings vid tidpunkten var: När pengarna är slut åker du hem igen. Men pengarna tog aldrig slut. Ayad upptäckte att man kunde

plocka bär och tjäna pengar på det, sedan sökte han asyl, bodde i flyktingläger i ett och ett halvt år, pluggade Svenska för Invandare (SFI), nekades asyl men gifte sig och blev kvar. Bosatt i Rättvik studerade han Fordonselektronik och en dag när han mekade med en motor slog det honom att han ville bli handelsman.

Studentlivet på åttiotalet i Rättvik

var knapert och hans fru undrade hur de med tusen kronor över i månaden skulle ha råd att köpa något som sedan gick att sälja. Ayad lovade att sälja sin BMW i Libanon ifall banken inte ville låna ut pengar. Men banken lånade ut 500 000 kronor och han kunde köpa in en mängd varor, allt från smink och parfym till träningsoveraller, eller som Ayad säger – Sveries nationaldräkt på 80-talet. – Jag tänkte att det borde fungera väldigt bra att sälja träningsoveraller. Svenskarna verkade ju vara så sportiga, de gick alltid i träningsoverall! Men det blev i stället slumpen som avgjorde det framtida valet av fokusvara för denne entreprenör.

”Om man i stället gick igenom kompetensen hos de nyanlända och försökte se vad var och en kunde bidra med skulle vi kunna göra något fantastiskt! Det och att snabbt sätta alla i språkundervisning.” – En vän i Libanon gav mig fem klockor och bad mig försöka sälja dem. Jag visste inte vad jag skulle ta för dem, men erbjöd dem för 500 kronor till ett par butiker. Jag hade ingen aning om marginaler på den tiden, men det visade sig att min kompis hade köpt dem för 50 kronor. Då bestämde jag mig för att nu blir det klockor för resten av livet! Smidiga att transportera och med bra marginal. Redan 1986 hade Ayad bestämt sig för att bli Sveriges Klockkung. I en konservativ bransch är det inte lätt att komma och rucka på spelreglerna, men trots att flertalet aktörer förklarade honom krig och trots flera stämningsansökningar blev han landets största klockgrossist. 2002 köpte han upp Ur & Penn och ett par andra klockkedjor och vände dem alla från förlust till

vinst på kort tid. Framgångssagan var ett faktum. Så hur ser Ayad som själv

kom från kriget och nu är framgångsrik entreprenör att man kan tillvarata nyanlända invandrares kompetens på bästa sätt? – När man kommer till Sverige bryts man ner, och får sedan bygga upp sig själv igen, bit för bit. Genom att sätta folk i flyktingläger och låta dem vänta länge på beslut utan möjlighet att jobba förlorar vi en värdefull möjlighet. Om man i stället gick igenom kompetensen hos de nyanlända och försökte se vad var och en kunde bidra med skulle vi kunna göra något fantastiskt! Det och att snabbt sätta alla i språkundervisning.

Ayad menar att språket är A och O för att komma in i samhället. Och inte bara språket. – Man måste lära sig att navigera i det svenska samhället. Lära sig de sociala spelreglerna, de oskrivna lagarna, bli kompis med svensken. Man måste lära sig att bidrag är för de som inte kan arbeta, något man lever på i nödfall. En arbetsför person ska inte gå på bidrag, man måste förstå att ifall man kan jobba så ska man se till att bli en tillgång och inte en börda för samhället. Översätt betygen från hemlandet och se till att samhället ser att du kan göra nytta. Ayad menar att det är

kapitalförstöring att läkare från mellanöstern jobbar som taxichaufförer i Sverige. Han kände själv ett utanförskap då, på 80-talet men hoppas att det är bättre i dagens Sverige. Han försöker bidra till en ökad integration och ett tillvaratagande av kompetens genom att anställa folk från alla världens länder. En av reglerna är att alla måste prata svenska på jobbet. – Vissa tycker säkert att det är jobbigt och de må hata mig nu, men de kommer att tacka mig i

”En vän i Libanon gav mig fem klockor och bad mig försöka sälja dem. Jag visste inte vad jag skulle ta för dem, men erbjöd dem för 500 kronor till ett par butiker.” framtiden. Språket är nyckeln, säger han och påpekar att detta syns extra tydligt hos den grupp han anser vara Sveriges framtid; andra generationens invandrare. – De har ett otroligt driv och en enorm revanschlust. De vill hävda sig och visa att de är mer än bara invandrare. De kan språket, har gått i skolan med svenskar och har dubbla kulturer vilket innebär en stor fördel. Jag som inte hade utbildning på grund av kriget som omöjliggjorde skolgång under långa perioder skulle inte kunna det jag kan om det inte vore för min kultur, en flertusenårig handelskultur. Enligt Ayad kan alla nå framgång,

det gäller bara att ha rätt attityd och att utveckla sina talanger. – Man måste bli bäst på något och ständigt förbättra sig. Vi jämför säljresultaten varje dag med samma dag året innan och måste alltid ligga bättre till innevarande år. Likadant är det med den personliga utvecklingen. Text: Anna Bjärenäs

DET GÅR BRA NU! ANALYSSAMHALLE.SE Fredrik Reinfeldt är säker på att ny teknik kan förändra världen. Läs det djupgående reportaget på Analyssamhalle.se

Viktor Sandgren, ansvarig för Telavox storkundsenhet

Den tredje januari 2018 börjar det skärpta EU-direktivet MiFID II gälla som innebär att inspelning av finansiella rådgivningssamtal ska dokumenteras och lagras i fem år. Samtal ska vara sökbara för att kunna lämnas till ansvarig myndighet inom fem dagar. Svenska Telavox är först i Norden med att erbjuda en lösning som uppfyller kraven. Genom tjänsten Flow kan nu även bank och finans använda en gemensam telefoni- och växelplattform i molnet. Telavox är unika med att erbjuda lagring även för iPhone-användare. – Vi identifierade behovet redan för ett par år sedan, säger Viktor Sandgren, ansvarig för Telavox storkundsenhet. I dag kan vi erbjuda MiFID II Compliantinspelning i alla typer av apparater, både fast och mobilt. – Ambitionen är att funktionaliteten ska vara nåbar och hanterbar i realtid över enkelt webbgränssnitt. Vi ser hur kostsamma fasta installationer kan ersättas av vår enkla molntjänst. Det är kul att kunddialogen som började med att uppfylla MiFID II ofta övergår i en översyn av den totala kommunikationslösningen, säger Viktor.

ISSTE DU ATT DET FINNS ÖVER 90 UR & PENNBUTIKER I SVERIGE – OCH FEM I GRANNLANDET FINLAND? När klockimperiet öppnade i Finland gjorde man det med sloganen: Soon all over the World. Kedjan grundades 1943, av Erling Persson. Ayad Al Saffar blev erbjuden att köpa tio procent av kedjan 2002, men det slutade med att han förvärvade hela kedjan.


Annons

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

NYHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Text: Anna Bjärenäs

Hos Nordnet såg man stor effektiviseringspotential i att digitalisera fondhandeln och företaget började tidigt med att se över olika alternativ. – Vi har utvärderat och nyttjar tillgänglig teknik för att effektivisera och driva utvecklingen framåt, säger Lotta Alexandersson, Head of Bank Operations på Nordnet. En av lösningarna vi valt är en digital tjänst utvecklad av Euroclear Sweden, Sveriges värdepapperscentral. Enligt Lotta Alexandersson har den auto-

Från vänster: Lotta Alexandersson på Nordnet, Susanna Pärlfjärd och Annika Tiselius på Euroclear Sweden.

Fonder är en populär sparform i Sverige och 80 procent av befolkningen har någon form av fondsparande. Kunden kan enkelt köpa och sälja fonder digitalt via banken, men hanteringen mellan banker och fondbolag är fortfarande till stor del manuell. Orsaken är att det saknas en gemensam infrastruktur likt den som finns för aktiehandel.

matisering som Nordnet hittills genomfört lett till stora effektivitetsvinster. – På fem år har vi lyckats automatisera vår fondhandel till över 70 procent. Den viktigaste fördelen med en bättre och effektivare hantering är minskade ledtider och bredare utbud mot kund. Nordnet var en av de första att använda Euroclears digitala lösning och de arbetar nära för att utveckla tjänsten

vidare. Nordnet och Euroclear är överens om att en helt digitaliserad fondadministration skulle gynna alla aktörer och inte minst den enskilde spararen. Nyckelordet för att nå dit är samverkan. – Ökad digitalisering är bra för alla parter. Tack vare en effektivare hantering kan distributörerna erbjuda ett större utbud i kombination med snabbare service till kunderna, säger Annika Tiselius, produktansvarig på Euroclear Sweden.

SVERIGES SMÅFÖRETAG GÅR MOT EN MODERN FRAMTID Foto: Jonas Ljungdahl

Foto: Adrian Ulander

Digitalisering med kundnyttan som drivkraft

Euroclear satsar på att utveckla

lösningen vidare och erbjuder utöver orderhantering även tjänster för innehavsavstämning, betalning och framöver även fondflyttar. – Vårt mål är att tillhandahålla den centrala infrastrukturen för fondadministration som vi i dag har för aktier och obligationer, säger Susanna Pärlfjärd, kundansvarig på Euroclear.

Foto: Ett hem att trivas i

Nils Carlsson, VD på Fortnox

LÄTTARE ATT STARTA FÖRETAG MED SERVERAT

Projektet Serverat, som drivs av SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket, ska genom digitala lösningar göra det lättare att starta företag inom regeltyngda branscher med omfattande myndighetskontakter, som kafé- och restaurangbranschen. Genom standardiserade processer kan företagarna snabbare få hjälp med de tillstånd som behövs för verksamheten. Handläggningstiden minskar avsevärt och processerna för ansökningar blir mer likartade mellan kommunerna, vilket gör att ansökningsförfarandet blir mer rättssäkert och likvärdigt. Målet är att en majoritet av restaurangföretagen ska använda tjänsterna redan nästa år. Under 2019 kommer även besöksnäringen att erbjudas motsvarande digitala lösningar.

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP I MALMÖ Den nystartade projektet Ett hem att trivas i, en stad att trivas i, som drivs av Emir Mujezinovic och hans fru Nicole Borquez, ger socialt entreprenörskap ett nytt ansikte i Malmö. De vill att alla ska unna sig ett hem att trivas i oavsett inkomst, de har även som mål att kostnadsfritt inreda tio hem åt barn som lever i fattigdom i Malmö. Förutom denna verksamhet bedriver man även försäljning av återvunna möbler som designats i den sociala workshopen av team utav volontärer, bestående av nyanlända hantverkskunniga och arbetslösa ungdomar. – Alla vinner på socialt entreprenörskap, därför vill vi sprida vår modell till andra kommuner genom föreläsningar och workshops, säger grundaren Emir.

Som land ligger Sverige långt framme vad gäller digitalisering. Dock är det inte alla företag som haft som prioritet att digitalisera sin redovisning. Är man småföretagare kan det vara svårt att hitta tiden för denna typ av projekt. 70 procent av Sveriges redovisningsbyråer och småföretag är inte digitaliserade och går därmed miste om potentialen i att lägga redovisning och administrativa system i molnet, vilket skulle ge en helt annan frihet och ett oberoende som gör att man kan jobba varifrån man vill. Enligt Nils Carlsson, VD på marknadsledande Fortnox som levererar molnbaserade lösningar för redovisning, lönehantering och lagersystem till närmare en fjärdedel av Sveriges 800 000 småföretagare, är trenden dock tydlig: – Fler och fler inser fördelarna med digitaliserade processer och såväl småföretag som redovisningsbyråer måste nu digitaliseras och effektiviseras för att överleva. Utmaningen är att få till en beteendeförändring och att få småföretagare att sätta av tid för denna förändring. Genom att frigöra tid med den nya tekniken samt utmana de gamla arbetssätten finns det stora effektiviseringsvinster att göra eftersom bokföringen kan näst intill automatiseras och småföretagare kan ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.


Foto: Andreas Fernbrant

Come join our digital community! Helsingborg - Sveriges e-handelstätaste stad businesshelsingborg.com/digitalcommerce

ANNONS

Vi kopplar helt enkelt ihop våra ensamkommande ungdomar med det lokala näringslivet genom att använda Degerfors IF:s sponsorer. Fotbollen är en fantastisk arena för integration och genom engagemanget hos de hundratals företag som fi nns i Degerfors IF:s sponsornätverk, får våra nyanlända tillgång till det täta nätverk som finns i regionen. Till vår hjälp har vi den nya app som Livejobb AB utvecklat för direkt matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Med mobilen som verktyg skär vi bort alla mellanhänder och ställtid, matchningen sker i realtid. Våra företag kan ägna sig åt det de gör bäst istället för att leta arbetskraft och våra sökande slipper fastna i arbetsmarknadens väntrum. Kommunens framtid bygger på att säkra våra företags kompetensförsörjning och säkra jobbmöjligheter för våra invånare. Det löser vi genom att Toppa Laget!

Toppa Laget! Degerfors går bra nu. Inte bara i Superettan, utan kommunen växer, företagen nyanställer och skolan visar allt bättre resultat. Den sociala omsorgen får toppbetyg av våra brukare och vi lyckas förena den lilla stadens fördelar, med dagens förväntningar på service. Med direkttåg till Stockholm, Göteborg och Oslo och två universitet inom pendlingsavstånd, ligger Degerfors mitt i en dynamisk region med en stark arbetsmarknad. Att Bergslagsleden möter Värmlands vackra skogssjöar här, ger också naturupplevelser och en livskvalitet som är svårslagen. Men precis som i resten av Sverige har våra företag svårt att hitta nya medarbetare, samtidigt som många av våra nyanlända har svårt att hitta vägar in till arbetsmarknaden. Bättre matchning och enklare vägar till jobb hjälper både företagen och våra nya Degerfôrsare, vilket är grunden för projektet Toppa Laget!


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

KOMPETENS – ANALYSSAMHALLE.SE

ENKLARE VÄGAR TILL JOBB OCH KOMPETENS Foto: Olof Holdar

30 procent av små- och medelstora företag anser att det största tillväxthindret är kompetensbrist. Det vill Tillväxtverket med sin satsning på enklare vägar till jobb bidra till att ändra på.

– Tillväxtverket och Regeringen tit-

tar på det stora kompetensbehov som finns nu och i framtiden. 30 procent av små och medelstora företag säger att det största tillväxthindret är kompetensbrist. Satsningen handlar om att främja metoder och modeller för enklare vägar till jobb och kompetens, bland annat genom en snabbare matchning av de som finns till förfogande mot de behov som finns, säger Eva Johansson projektledare på Tillväxtverket. Satsningen omfattar 41 projekt

som pågått sedan våren 2017. Projekten prövar sig fram kring olika metoder, exempelvis utbildningssatsningar på områden där man vet att kompetensbristen är stor eller handfasta satsningar där man matchar företag och deltagare och tittar närmare på de arbetsuppgifter som behöver utföras. – Vi är vanemänniskor, så även i rollen som företagsledare. Har man alltid anställt personer med

Eva Johansson projektledare på Tillväxtverket.

en viss utbildningsbakgrund som hetat Pelle så är det lätt att fastna i föreställningen om att den profilen krävs för att utföra jobbet. Här menar vi att man bör vara öppen och titta på vad är det som behöver utföras, inte haka upp sig på ett yrke eller en exakt utbildningsbakgrund. Det handlar om att hitta nya sätt att

titta på sina rekryteringsbehov. Tidigare hade man ett system där man tog in folk man trodde på och lärde upp dem i olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen, men detta har under senare år gett plats för mer formella krav på kunskap och utbildning. Eva menar att näringslivet nu återigen behöver bli mer aktiva i jakten på kompetens.

De två stora grupperna som driver

projekten är bemannings- och omställningsaktörer. De har kunskap om kundernas behov och insikt i hur arbetsgivarna tänker. Många kommuner som vill fortsätta stödja sitt lokala näringsliv och bibehålla en lokal arbetsmarknad deltar också. – Glesbygdskommuner vill behålla de företag och de nyanlända man har. Där ser vi väldigt handfasta projekt. Ibland kan praktiska frågor som transport till företagen för nyanlända vara ett hinder för matchning mellan kompetensbehov och resurs. Många har inte svenskt körkort och företagen ligger utanför orten dit ingen lokaltrafik går. Där har vi sett konkreta lösningar som att man hyr en buss och kör folk till arbetet och att man även bygger in utbildningsdelar och yrkessvenska i lösningen. Enligt Eva vittnar en del av projek-

ten om att det är ganska lätt att få in denna nya typ av tänk vad gäller kompetensförsörjning hos företagsledning och HR, men att man stöter på patrull ute i verksamheten. Företag och individ behöver få det stöd och de verktyg de behöver för att övervinna hindren. – Vi utgår från kompetensbe-

hovet på företagen och i arbetslivet och ser människor som en resurs, i motsats till att problematisera personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projekten jobbar hårt och många

har kommit en bra bit i att utveckla sina metoder och fått många människor i arbete. Slutrapporten ska lämnas den sista januari 2018. Redan i början av december ska en uppföljning vara klar med att ha vaskat fram de metoder som verkar fungera och som kan appliceras i större skala generellt. – Uppdraget är att utveckla metoder och modeller, att hitta nya sätt att arbeta, inte att få x antal personer i arbete. Allt kommer inte att lyckas eller fungera i alla sammanhang, men jag är övertygad om att flera metoder och modeller kommer att göra det. Mycket handlar om att hitta nya sätt att jobba ihop med företagen, med kortare utbildningar och möjlighet att använda introduktionsanställning, det vill säga anställning kombinerad med utbildning. Vi behöver skräddarsy kedjor av insatser som blir en modell utifrån individens och företagens förutsättningar, avslutar Eva. Text: Anna Bjärenäs ANNONS

Känner ni igen loggan?

Självklart!

Est.1981

Den har sett i princip likadan ut sedan starten för snart 36 år sedan. Med kontoret kvar i samma område kan vi skryta med att vara din fastighetsspecialist i Nueva Andalucia/Marbella/Puerto Banus.

Ni hittar oss på: Centro Comercial Plaza 63, 29660 Nueva Andalucia, Marbella, Málaga, Spain. +34 952 816 250 info@andadev.com www.andadev.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSAMHALLE.SE – INSPIRATION 33

FRAMGÅNGSSAGA GENOM SKANDINAVIENS LEDANDE TALANGKANAL Foto: Pressfoto

StudentConsulting har sedan starten för 20 år sedan gått från att vara ett fåmansföretag till att vara Norrbottens största privata arbetsgivare och Skandinaviens ledande talangkanal. En framgångssaga av sällan skådat

slag är det epitet som spontant dyker upp när man ska beskriva den utveckling StudentConsulting haft sedan starten 1997. Vad hemligheten bakom framgången är visar sig när vi pratar med en av grundarna, Tobias Lindfors, tillika VD och huvudägare i bolaget, vara inte så mycket en hemlighet som en målmedveten strategi: – Ett delmål från starten var att bygga ett miljardföretag med över 10 000 personer i jobb. Jag fyller 40 i januari och då har vi nått detta delmål med 10 837 personer i jobb senaste året och en omsättning på 1,1 miljarder. Lönsamheten är viktig, vi har varit lönsamma varje år utom ett. Har man inte lönsamhet så finns det inte pengar för utveckling. Att driva bolag med lönsamheten

för ögonen kan kännas som en självklar strategi, men det intressanta är hur man når de uppsatta målen och hela tiden lyckas växa i rätt riktning på en föränderlig marknad. Tobias berättar att man vid starten 1997 var först med studerande-anställningsupplägget och med att bygga en talangkanal där företagen tar in studenterna på flexibla arbetstider för att efter examen ha möjlighet att anställa

Tobias Lindfors, VD och huvudägare i StudentConsulting.

dem på heltid. – Vi har nu gått från studentkorridor till rekryteringskanal. Kandidaterna har möjlighet att bygga sina CV under studietiden och de som anställer får en chans att testa kandidaterna innan de fastanställs. Vi kallar detta koncept talangkanalen. StudentConsulting har ett speci-

ellt förfarande för att hitta rätt kandidater till jobb och uppdrag: Video-CV och personliga tester. Video-CV:t var man först med ut med i branschen. Man anställer på kvalifikationer men även personliga egenskaper och enligt Tobias kan man skönja en stark trend i att kunderna efterfrågar denna typ av komplement till det traditionella CV:t. – 20 procent av medlemmarna i Företagarna uppger att de varje dag tappar affärer för att de inte hittar kompetens. Arbetsmarknaden lider av en enorm miss-

”Vi har nu gått från studentkorridor till rekryteringskanal.”

bemannings- och rekryteringssystem. Enligt grundaren själv har man byggt slussen som gör att extrajobben ofta omvandlas till fasta jobb när studenterna är klara med studierna. – Vi har 100 ramavtal med nationella och skandinaviska avtal där vi utför uppdrag på över 150 orter. Kunderna har på allvar börjat inse att om man inte lägger vantarna på studenterna så får man headhunta personal senare och inom bristyrken som IT, lärare, teknik och vård är det enormt stor konkurrens. Man måste bygga upp en talangkanal för att fixa rekryteringen. StudentConsulting jobbar även

match mellan utbud på kandidater och efterfrågan på kompetens. Vi jobbar varje dag med att förbättra matchningen och få så många som möjligt att mötas. Där är det digitala mötet väldigt viktigt komplement till de fysiska mötena. Här ligger mycket av vår framgång. Detta har gjort att vi kunnat nischa oss inom väldigt många bristyrken. På 20 år har man gått från att

hyra ut enbart studenter till att omfatta såväl seniora experter som pensionärer och utvecklat marknadens ledande vikarie-,

inom områderna kundservice, ekonomi, hotell & restaurang, lager/logistik, industri och butik. Detta har man fokuserat på under de 20 år vi hållit på och nu med 13 800 kundbeställare i systemet och 10 837 personer i jobb bara det senaste året har man bevisat att konceptet är framgångsrikt. – Senaste två åren har vi fått utmärkelsen branschens nöjdast kunder av NKI. Genom att vara ledande skapar vi en kraftig tillväxt och därigenom sätter vi fler i jobb, vilket är vår mission, avslutar Tobias Lindfors Text: Anna Bjärenäs

FRAMTIDSARBETE ANALYSSAMHALLE.SE Visste du att ABB:s VD Johan Söderström är född och uppväxt i Västerås? Läs vår djupgående intervju med honom på analyssamhalle.se

HÖGKVALITATIV TANDVÅRD

Robert König, Kreativ Dentals representant i Sverige.

Kreativ Dental i Budapest har på 25 år växt till den största privata tandkliniken i Ungern med 22 tandläkarstolar och den senaste tandvårdsteknologin. Alla spektrum av tandvård finns under samma tak. Omfattande behandlingar är klinikens huvudsakliga gebit. – Hos oss finns inget behov av remisser när en patient kommer hit. Alla discipliner finns på kliniken, vilket ökar effektiviteten i behandlingen. Vi kan garantera att behandlingstiden är lika lång eller kort som den medicinska situationen kräver, ingen extra väntetid tillkommer, säger Robert König, Kreativ Dentals representant i Sverige. Patientansvariga som talar patientens språk finns med under behandlingen, förklarar förloppet, och svarar på frågor omkring behandlingen. Tandtekniker och ett fullutrustat, modernt tekniskt laboratorium finns i byggnaderna, vilket möjliggör att tandteknikern kan också vara med från början av behandlingen och kommunicera med patienten om en kronas utseende, färgnyans och andra viktiga estetiska detaljer. Kvalitet, erfarenhet och effektivitet är anledningen till att patienterna strömmar in. Sist, men inte minst, finns det 40 procents besparingskapacitet per omfattande behandling, resor till Budapest inräknade. ANNONS

HYR, REKRYTERA ELLER LÅT OSS GÖRA HELA JOBBET. “Vi levererar IT-konsulter för alla behov.” ELIN NASSIRBAKLY | KONSULTCHEF

Vi på Centric är specialister på bemanning och rekrytering inom IT. Centric har lång erfarenhet av att hjälpa svenska myndigheter och organisationer att finna rätt medarbetare som har rätt kompetens, rätt engagemang och rätt inställning.

BEMANNING | REKRYTERING | IT OUTSOURCING

www.centric.eu


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Ernst Henry

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MER TID TILL DIGITALA UTBILDNINGAR I SKOLAN Leif Östling, tidigare VD för lastbils-och busstillverkaren Scania.

I framtiden kommer det behövas mer kompetensutveckling inom systemtänkande och digital teknik. Leif Östling på Svenskt Näringsliv säger att Sverige ligger i framkant. Det område som behöver mest kompetensutveckling i dag är i allra högsta grad digitaliseringen, personer med stora kunskaper om hur de rätta verktygen ska användas på ett effektivt sätt. – Det behövs fler systemingenjörer med digital inriktning som även kan koda. De behövs på arbetsplatser där det mesta sker digitalt. Till exempel för att kunna lokalisera var varor finns i ett stort förråd. Jag tror också att det behöver ägnas mer tid åt de digitala verktygen i skolan. Pedagogiken har hittills varit lite för konservativ och det har dessvärre inte varit så mycket utveckling på det området, säger Leif Östling, ordförande på Svenskt Näringsliv. Leif Östling tror att de enklare

jobben som att plocka på lager, köra truckar i logistikcentrat och den övriga manuella hanteringen kommer att försvinna inom en nära framtid. – En betydande del av den per-

sonal som finns i stora distributionslager kommer att vara utan jobb inom de närmaste fem till tio åren. Jag är aktiv sedan många år tillbaka inom Toyota Material Handling i Japan och har varit på deras utvecklingscentrum i Mjölby. Där ser man hur de truckar som hittills har körts manuellt nu börjar gå som små uppkopplade fordon i lokalerna utan någon förare. Det styrs helt elektroniskt. Man vet exakt var de befinner sig och kan skicka ut plockorder på de adresser i lagret som trucken ska besöka. De är som en typ av logistikrobotar. Leif Östling tror att det behövs mer

systemtänkande inom varuflöden hos alla typer av företag. – Det innebär att det behövs en gedigen gymnasieingenjörskompetens med inriktning på system- och digitalstyrning av olika maskiner. Här behövs ett ordentligt kompetenslyft. Nästa bit är uppkopplade fordon på vägarna och styrning av logistiken mellan stora logistikcentra och kunderna, menar Leif Östling. – Med hjälp av digitalt uppkopplade fordon kan man jobba betydligt mer effektivt i logistik-

”Det behövs fler systemingenjörer med digital inriktning som även kan koda. De behövs på arbetsplatser där det mesta sker digitalt.” kedjor och här behövs i princip samma kunskaper, det vill säga systemkunnande och att kunna gå in och programmera om digitala parametrar. Detta gäller också dispatching eller kör ut varor till kunder. Sverige är bra på kompetensut-

veckling och vi ligger i framkant internationellt. Det finns dessutom goda förutsättningar för att skapa en ännu stadigare kunskap i framtiden, enligt Leif Östling. – Sverige har en hög digital mognad. Den unga generationen

är väldigt snabba in i den digitala världen. Titta bara på barnen och deras tidiga elektroniska hantering. Detta är ett faktum som bara kommer att fortsätta. Men utbildningar behövs såklart för alla som inte har samma kontakt med det digitala. Det är viktigt för logistikbranschen med en väl fungerande kompetensutveckling. – Utbildningssystemet har hittills lyckats ta fram bra utbildningar för de människor som branschen behöver. Kompetensutvecklingen behöver alltid göras bättre med den snabba utvecklingen av nya digitala tekniker. Det gäller för oss i Sverige att hänga med. Tekniken och dess möjligheter fortskrider hela tiden och med tekniken kan vi fortsätta att utveckla allt effektivare logistik i vårt samhälle. Kompetensutbildning har fortskridit de senaste åren, men i dag sker den största kompetensutvecklingen inom företagen och inte i utbildningssystemet, menar Leif Östling. – Utbildningssystemet har inte riktigt hängt med, utan här får företagen inom de olika branscherna, beroende på vilka digitala verktyg man använder, helt enkelt etablera sina egna utbildningar.

Vad du ser som den största ut-

maningen inom kompetens och digitalisering? – Det är att bygga kompetenser och vara nyfiken på att applicera alla digitala verktyg som kommer fram. Det finns på vissa håll ett motstånd som har att göra med vilken företag vi pratar om. Är det ett gammalt och traditionellt företag så kan det finnas ett visst motstånd mot nya tekniker. De har den största utmaningen, att växla upp i tempot för att ta till sig digitaliseringen. Text: Fredrik Söderlund

FAKTA Med hjälp av uppkopplade fordon kan du som förare ha direkt kontakt med din transportör. Kommunikationen sker digitalt och via mobilnätet. Det går bland annat att få fram värden på var fordonet befinner sig, bränslemängd och hastighet. Tekniken ses som framtiden för logistikbranschen.

”SYMBIOTISK SAMVERKAN” ANALYSSAMHALLE.SE Vi har intervjuat Inger Ek – generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten – om det viktiga förhållandet mellan näringsliv och offentlig sektor. Läs intervju nmed henne på analyssamhalle.se


FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN

Är du redovisningskonsult eller egenföretagare? Jobba smartare och enklare med bokföring och fakturering. Med Fortnox program och tjänster arbetar du modernt och säkert på webben – var du än är!

fortnox.se fortnox.se


ANNONS

PULSEN STIGER I HANINGE

I Haninge kommun pågår en förvandling av Handen som förort till tät och sammanhållen stad för omkring 60 000 invånare. Haninge stad är granne med skärgården och kommer att utgöra den nya pulserande stadskärnan på östra Södertörn som beräknas stå klar 2050. Nu vill kommunen fortsätta växa, gärna med gröna etableringar. Att bevara och premiera de goda värdena som grönområden och skärgård har hela tiden varit en självklarhet när man planerat för framtiden i Haninge. Flera stadsdelar kommer att förtätas med bostäder och service och allt planeras att vara klart till år 2050. En av de största utmaningarna i projektet har varit att få variation i bebyggelsen och koppla samman de olika stadsdelarna till en sammanhängande helhet med en självklar stadskärna. Magnus Gyllestad, kommundirektör i Haninge sedan 1 september i år, har signalerat att omställningen har en hög prioritet. – Som ny kommundirektör för Haninge kommun är det självklart en stor möjlighet för oss att kunna erbjuda våra medborgare och kommande etableringar en mer sammanhållen stadskärna och samtidigt behålla vår naturnära miljö. Vi har sedan förra året en ny fördjupad översiktsplan som innefattar stadsdelarna Handen, Vega och en del av Brandbergen. Nu är tiden inne för att skrida till verket, säger Magnus Gyllestad,

Haninge ska förbli naturskönt och ge möjlighet för återhämtning samtidigt som vi adderar stadspuls. Det är en utmaning som kräver sin planering men det är absolut görligt, säger Magnus Gyllestad, som välkomnar fler hållbara etableringar i det växande Haninge.

Magnus Gyllestad, kommundirektör i Haninge kommun.

kommundirektör i Haninge kommun. Målet och visionen har hela tiden varit att bli det ledande området på östra Södertörn. – Haninge kommun är en av de regionala stadskärnor runt Stockholm som kommer att växa och utvecklas rejält de kommande åren. Trycket på företagsmark är stort och placeringen mitt emellan

den blivande Norviks hamn och Stockholm city ger stora logistiska vinster. En satsning där den första etappen redan är sjösatt är företagsparken Albyberg med tydlig hållbarhetsprofil. Vi kommer fortsätta att prioritera och söka verksamheter med en tydlig miljöprägel. – Det gröna ska fortsatt få vara en av de viktigaste kvalitéerna,

FAKTA

I Handen kommer man ha nära till offentlig och kommersiell service, natur, arbete, skola vänner och aktiviteter. Man ska kunna gå och ta cykeln samtidigt som kommunikationerna in till Stockholm ska fungera bra. Kommunens övergripande planering är att förtäta bebyggelsen runt de sex pendeltågsstationerna. År 2015 påbörjades arbetet av en ny sjunde station i Vega som ytterligare kommer att förbättra kommunikationen från Stockholm city ut mot Nynäshamn. Vega som tidigare mest bestått av sommarstugor kommer också förvandlas till en stadsdel i Haninge stad. Men lika viktigt som det är att få till en mix av bostäder med villor, radhus och lägenheter är det att skapa ett varierat utbud av service och handel.

Arbetet med att bygga en attraktiv stadskärna i Haninge pågår för fullt. I dag bor det omkring 18 000 personer i det som kallas Haninge stad – Handen, Vega och delar av Brandbergen. I framtiden kan det komma att bo så många som 60 000 personer i samma område. Andra stora stadsbyggnads- och etableringsprojekt är Vega där det byggs totalt 3 500 bostäder. I Albyberg fortsätter etableringen av en helt ny företagspark med hållbar inriktning.

Analys Samhälle #4  

Distributed with Dagens Nyheter October 29th 2017