Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS REGION NORR NR 3 | JULI 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

MED FOKUS PÅ TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Det är bra tryck på entreprenörskapet i hela norra Sverige ”I region Norr har man länge förstått vikten av entreprenörskap och den avgörande del detta utgör i samhällsbyggandet. – Visst känns det positivt. I områden som länge dominerats av stora gruv- och skogsbolag ser vi nu en spännande och lovande utveckling. Se bara på tillväxten inom besöksnäringen, den energiintensiva sektorn samt olika hållbarhetslösningar, förklarar Jonas Lundström, Region Västerbotten.” Läs mer på sida 6

Unika Kiruna – långt borta från en stressig vardag Turistnäringen i Kiruna ökar allt mer, vilket till stor del beror på områdets unika egenskaper. De som reser till Kiruna har något unikt att berätta när de kommer hem, menar Daniel Rosenfors, VD för Kiruna Lappland. Läs mer på sida 10

ANALYS SAMHÄLLE

Läs fler reportage på analyssamhalle.se På analyssamhalle.se finns fler artiklar och intervjuer med experter inom gruvindustrin, byggbranschen, entreprenörskap, e-hälsa och andra områden!

LARS-OLOV SÖDERSTRÖM VD FÖR NORRLANDSFONDEN

FÖRDJUPNING

Energikällorna behöver bli än mer hållbara

”Vi har ett starkt etablerat företagarklimat i regionen och allt fler tänker betydligt mer visionärt än tidigare”

”Från de norra delarna av landet kommer en stor del av vår vindkraft och bioenergi. Vi är helt beroende av el för att bibehålla ett fungerande samhälle där det finns plats för varmvatten, transporter, elektricitet och industrier.”  Läs mer på sida 18

ENK EL å N: RE SA fR

549:-

HELA SVERIGES FLYGBOLAG Vi tar dig snabbt och effektivt till din destination. Boka din affärsresa på nextjet.se

A r v i d s j A u r | G ä l l i vA r e | G ö t e b o r G | H e l s i n G f o r s | H e m AvA n | j ö n k ö p i n G | k A r l s tA d k o k k o l A -j A k o b s tA d | k r A m f o r s | l u l e å | ly c k s e l e | m A r i e H A m n | b j ö r n e b o r G - p o r i o ulu | r iG A | s t o ck Hol m | s und s vA l l | t r om s ø | v il Hel min A | å b o | ör n sköl d s v ik

Läs mer på sida 16 Medföljer som bilaga i Dagens industri juli 2017


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LEDARE – ANALYSSAMHALLE.SE

TRE DIGITALA FAVORITER – LÄS SAMTLIGA ARTIKLAR I SIN HELHET PÅ ANALYSSAMHALLE.SE 1. Digitalisering för ökad hållbarhet ”Den största utmaningen är egentligen att det krävs ett ändrat synsätt, ett nytt sätt att jobba med liknande frågor, framför allt inom offentliga organisationer. Det krävs öppenhet.” – Darja Isaksson, strategen som hjälper regeringen med digitaliseringsfrågor.

Patrik Sällström

Regionchef vid Tillväxtverket

1. R-licens borgar för etisk kvalitet ”Vissa branscher har lägre trovärdighet än andra. Kan man lita på en bilhandlare? Luras hantverkaren? För att skapa tillit och trovärdighet har R-licens införts. Det finns många sätt att klassificera god affärskultur.”

3.Hållbart samhällsbyggande ”Vi står inför två stora utmaningar framöver, vi behöver öka effektiviteten samtidigt som kompetensförsörjningen måste tillgodoses. Detta är en nödvändighet för att klara de väldigt ambitiösa hållbarhetsmålen.” – Bengt Christensson, VD för CMB

”Tillväxten av jobb i Norra Sverige är under det senaste året betydligt högre än rikssnittet.”

NORRA SVERIGE VÄXER SÅ DET KNAKAR

S

vensk ekonomi mår bra just nu. Under 2016 ökade sysselsättningen med närmare 100 000 personer. Norra Sverige är inget undantag. Tvärtom. Norra Sverige står sig väl i konkurrensen. Tillväxten av jobb i Norra Sverige är under det senaste året betydligt högre än rikssnittet och storstadskommuner som Stockholm och Malmö. Fler människor i jobb innebär också ökade skatteintäkter. Under 2016 ökade de samlade beskattningsbara förvärvsinkomsterna i Norra Sverige med mer än tio miljarder. Var och hur skapas då jobben? Den stora jobbtillväxten sker i små och medelstora företag och deras betydelse för svensk ekonomi och välfärd ökar stadigt. Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” visar att viljan att växa finns bland Sveriges företagare. Konkurrenskraftiga företag finns i alla delar av landet, inom alla möjliga branscher. I Norra Sverige är traditionella basnäringar och större företag inom skogs- och metallindustrin fortsatt viktiga för ekonomin. Inte bara i norr, utan för hela Sverige och även Europa. Framväxten av de nya jobben sker främst i små- och medelstora företag och i tjänsteinriktade verksamheter. Ett exempel är

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

besöksnäringen som har en stadig tillväxt och blir allt viktigare för svensk utrikeshandel, ekonomi och arbetsmarknad. Den positiva vind som blåser över företagsamheten i Norra Sverige är resultatet av ett långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete mellan näringsliv och offentlig sektor på nationell, regional och lokal nivå. Fortsatt framgång kräver mod, beslutsamhet och hårt arbete så fler företag vill, kan och vågar växa. Platsens betydelse för företagandet ska inte underskattas. Tillväxtverket anser att kommuner och regioner har en nyckelroll i det tillväxtpolitiska arbetet genom att utveckla platser och miljöer som erbjuder ett bra företagsklimat, goda kommunikationer och en väl fungerande bostads- och arbetsmarknad. Ett orosmoln är det bekymmersamma ekonomiska läget där många kommuner och landsting varnar för stora underskott fram till år 2020. Här krävs politiskt mod i kommuner och landsting för stärkt lokal och regional näringspolitik. Släpp loss kraften. Höjda ambitionsnivåer i det företagsfrämjande arbetet ska ses som nödvändiga investeringar för framtida skatteintäkter. Kommuner och landsting har helt enkelt inte råd att låta bli.

analyssamhalle.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

ALEXANDER TIPSAR! Jag vill framför allt tipsa om Patrik Sällströms ledartext här bredvid och du får heller inte missa artikeln på sidan 14 om gruv- och skogsindustrin. Alexander Serger, Projektledare

INNEHÅLL 4

Spännande projekt i regionen

6

Stark entreprenörskapsanda

8

E-hälsa i regionen

10 Turismen ökar kraftigt 12 Utveckling inom fiber och IT 14 Gruv- och skogsnäringen – lovande framtid 16 Profilintervju – Lars-Olov Söderström 18 Regionens energikällor är viktiga 20 Städernas roll 22 Satsning på infrastrukturen 24 Norrlands betydelse för Sverige 26 Teknologi och innovation 28 Nya möjligheter i industrin 30 Sugen på rymdforskning?

ANALYS REGION NORR Projektledare: Alexander Serger alexander.serger@europeanmediapartner.com

VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Fredrik Sjögren Mats Carlbäck Maya Verma Alm Omslagsfoto: Lennart Jönsson Distribution: Dagens industri, juli 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS


Umeå har aldrig varit mer inaktuellt.

Sist vi kollade planerades bygget av 2 000 nya bostäder om året, vi hade hunnit bli 122 717 Umeåbor och IT-branschen förutspåddes att öka med 1 150 anställda bara de närmaste åren. Men dessa siffror är redan inaktuella – så är det att verka i en av norra Europas snabbast växande regioner. Det enda vi vet helt säkert är att det går framåt, och det går fort.

UMEÅ. MER MÖJLIGHETER. UKNA 0064 Helsida Fastighetsnytt.indd 1

umea.se

2017-06-26 10:22


Annons

Foto: Sjöfartsverket

EXPERTPANEL – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Olle Melkerhed

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Kreativt centrum i Sundsvall

Prioritering på kvalitet och resultat

Differentieringen viktig för Piteå

Ökad kapacitet i Luleå hamn

Den anrika fastigheten Grönborg i Sunds-

Det privatägda norrbottniska byggbolaget

Precis som i övriga kuststäder i region Norr bubblar det i Piteå – näringslivet blomstrar och medför positiva effekter på allt annat som behövs för en välmående stad. Nu för tiden handlar det inte bara om regionens traditionella basindustrier, nu är det i stället IT och olika tjänsteföretag som driver utvecklingen. En sådan omställning kräver engagemang och som en del av detta hittar vi Piteå Näringsfastigheter (PNF) – det kommunala fastighetsbolaget som sedan 1964 oavbrutet har jobbat för att stödja näringslivet och främja sysselsättningen i Piteå. – Vi finns mitt i den utvecklingsprocess som Piteå just nu genomgår, genom att vi aktivt arbetar med att hitta lösningar till de företag som finns eller vill etablera sig, förklarar Nina Sjömark, Vd på PNF.

Den ökade brytningen av malm i gruvor i

Nåiden Bygg har omkring tvåhundra anställda och är verksamma från Kiruna till Sundsvall. Företaget arbetar med en rad olika typer av projekt, flertalet i egen regi, men de bygger även på öppna marknaden.

vall står inför en ny era. Där ölet tidigare flödat sedan 1875 skapas nu plats för något helt annat – innovationer och kreativitet. Den varsamt renoverade kultbyggnaden ska bli en grogrund för nya spännande företag, en plats där entreprenörer kan erbjudas just den där rätta miljön som krävs för att komma igång och förhoppningsvis ta nästa steg i utvecklingen. – Här skapar vi något som Sundsvall länge saknat; en gemensam plattform och samtidigt en fysisk plats för innovation, kreativitet och utveckling, förklarar Urban Simander hos fastighetsägaren SKIFU som ligger bakom satsningen tillsammans med Sundsvalls kommun.

I Boden, Luleå, Skellefteå och Sundsvall äger de själva mark som de utvecklar för bostadsprojekt. Kuststad Luleå är ett projekt som byggs ute i vattnet i gamla småbåtshamnen, där båtarna tidigare låg. Där kommer 330 sjönära bostäder att växa fram i de centrala delarna av Luleå och meningen är att varenda lägenhet ska erbjuda sjöutsikt, oavsett om den är billig eller dyr att köpa.

Förutom snillrika lösningar med små kontor,

I Boden planerar Nåiden Bygg att bygga ett

flexibla arbetsplatser och inspirerande mötesrum finns även Åkroken Science Park och Mittuniversitet på plats för att skapa en miljö där företagen ska få bästa möjliga chans till utveckling. Med tanke på den stora efterfrågan känns det som om det gamla bryggeriet verkligen lyckats anpassa sig till dagens behov, och det genom att blanda gammal tradition med moderna lösningar.

trygghetsboende, men företaget bygger inte bara bostäder utan i princip allt som efterfrågas, säger företagets arbetschef Per Utterström. – I alla våra åtaganden arbetar vi hårt för att skapa ett resultat och kvalitet som är så bra som möjligt för våra beställare samt slutkunder och att döma av vår expansion och nuvarande omsättning på 800 miljoner kronor om året har vi lyckats bra. Men vi vill växa ännu mer, säger Per.

Just nu rör det sig mycket om att hitta lös-

ningar för olika IT-, teknik- eller tjänsteföretag som väljer att starta, etablera sig eller varför inte expandera i Piteå. – Här gäller det att arbeta proaktivt och samtidigt försöka förstå vilka behov dessa företag har. Först då kan vi skapa något som gynnar alla, avslutar Nina Sjömark.

norra Sverige och norra Finland samtidigt som också flera nyetableringar av gruvor sker har inneburit ett ökat behov av sjötransporter från Luleå hamn då Malmbanan till Narvik redan är hårt belastad. Mot bakgrund av detta har projekt Malmporten påbörjats med syfte att förbättra både lastningskapacitet och godshantering i Luleå hamn. Framför allt handlar det om att göra det möjligt för större fartyg att nyttja hamnen. I slutändan beräknas kapaciteten höjas så att hamnen har möjlighet att under isfri tid ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton, att jämföra med dagens 55 000 ton. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av muddring i farlederna till Luleå även om också mindre insatser kommer att krävas i Norra Kvarken. När samtliga arbeten är färdiga kommer fartyg med ett djupgående på 15 meter kunna trafikera Luleå hamn, vilket motsvarar de största fartyg som kan gå in i Östersjön.

ANNONS

LOKALER SOM UTVECKLAR SKELLEFTEÅ Fastighets AB Polaris ändrade den 19/5 namn till Skellefteå Industrihus. Är du nyfiken kan vi tipsa om att besöka vår nya webbplats som ni nu hittar på www.skellefteaindustrihus.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

5

Foto: Svevind ett

ANALYSSAMHALLE.SE

Ny järnväg minskar restiden

Stor satsning på energi- Lösningar besparing i Söderhamn för alla behov

Stort vindprojekt utanför Piteå

Då godstrafiken i norra delarna av Sverige

I Söderhamn genomförs nu en av de största

Fastighetsbolaget Umeå Logistikpark kan

I mars förra året gav länsstyrelsen klarteck-

Företaget sitter inne på över 100 000

Första spadtaget till vindkraftsparken togs redan i mars 2013 av den dåvarande energiministern Anna-Karin Hatt. – Markbygdens vindkraftspark är grön tillväxt på riktigt. Den, och vindkraften i sig, är och kommer under lång tid att vara viktig för Sverige, sade Anna-Karin Hatt. Vindkraften är en viktig del om 50 procent av Sveriges energiförsörjning år 2020 ska komma från förnybara källor, vilket är det mål som den förra regeringen satte upp.

Familjeföretaget sysselsätter i dag omkring tio personer och ägs av Kenneth och Helén Edlund.

Vindkraftsparken utanför Piteå beräknas

är omfattande behöver kapaciteten ökas. Samtidigt finns även ett behov av att minska restiden mellan städerna längs Norrlandskusten. Därför planeras i dagsläget för en ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå under namnet Norrbotniabanan. Den nya järnvägen, som kommer att få en längd på runt 270 kilometer, kan ses som en förlängning av den redan befintliga Botniabanan. Förutom att möjliggöra för persontrafik mellan städerna längs den norrländska kusten kommer Norrbotniabanan också att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling. Bara överflyttningen av godstrafiken från Stambanan till Norrbotniabanan beräknas ge en minskning av koldioxidutsläpp med runt 80 000 ton årligen. Dessutom kommer restiden mellan bland annat Umeå, Skellefteå och Luleå att kunna halveras. Den totala kostnaden för Norrbotniabanan beräknas till runt 30 miljarder kronor. Byggstart beräknas kunna ske tidigast 2018.

satsningarna på åtgärder för energibesparing och energieffektivisering i Gävleborgs län. Kommunstyrelsen i Söderhamn har under flera år haft som mål att ställa om kommunen i en mer hållbar och miljövänligare riktning, framför allt eftersom den klimatstrategi och energiplan man haft visat på alarmerande utgiftsökningar för både kommunen och fastighetsbolgaet Faxeholmen. Under fyra år kommer Söderhamns kommun tillsammans med Faxeholmen att genomföra investeringar på totalt 280 miljoner kronor, vilket är den största miljö- och energisatsningen i Söderhamns historia. Projeket går ut på att energieffektivisera byggnader som ägs av kommunen och Faxeholmen, bland annat genom att isolera väggar och tak samt installera nya ventialtionssystem. När allting är på plats beräknas de totala utsläppen av koldioxid minska med 614 ton per år samtidigt som det på sikt också kommer att innebära minskade uppvärmningskostnader för fastighetsägarna.

tillgodose sina kunders behov, oavsett om de söker kontor, lager, uppställningsyta för sina lastbilar och containrar eller en hamn till lastpråmar. Skulle behoven vara mer specifika, finns även möjlighet att hjälpa kunden med yta där de kan bygga nytt eller bygga om. kvadratmeter lokalyta och lika mycket markyta i och utanför Umeå. I Hörnefors tre mil söder om Umeå har företaget ett större före detta fabriksområde och även en hamn där mindre fartyg och lastpråmar kan lägga till. – Vi kan hjälpa våra kunder med det de har behov av och vi har gott om yta och möjligheter för att se till att de får precis det de behöver hos oss, säger företagets VD Kenneth Edlund.

en till genomförandet av den tredje och sista etappen i vindkraftsparken 1101 i Markbygden utanför Piteå. När den står helt klar kommer vindkraftsparken, som blir den största i Sverige, att bestå av 1 101 vindkraftverk med en totalhöjd på över 180 meter vardera.

kunna leverera upp till 12 terawattimmar per år, vilket motsvarar elbehovet för alla hushåll och företag i Piteå kommun under åtta års tid eller 7,6 procent av Sveriges totala energiproduktion under år 2015.

ANNONS

Industrilokaler • Kontor Garage • Markytor umealogistikpark.se

hffc.se


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

ENTREPRENÖRSKAPET PYR I REGIONEN Söderberg en tydlig trend som lovar gott inför framtiden: – Just nu blir vi kontaktade av många nationella och internationella investerare som söker intressanta objekt i regionen och det talar ju sitt tydliga språk. Dessutom känns det som om hela regionen är väl anpassad just nu. Vi har duktiga affärsrådgivare på plats i alla kommuner i Västernorrland samtidigt som den offentliga sektorn och akademin är med på banan.

Foto: Kristofer Lönnå

Entreprenörskapet är djupt förankrad i region Norr med såväl en lång tradition som en glödande entusiasm. Vikten av företagande kan inte nog betonas, därför jobbar man aktivt på flera håll med att förbättra förutsättningarna ytterligare. Det är bra tryck på entreprenör-

skapet i norra Sverige – något som de flesta indikatorer tydligt påvisar. Då gäller det inte bara de traditionella näringarna skogoch gruvindustrin samt den kaxiga uppstickaren besöksnäringen, utan inom en rad olika spännande och ibland helt nya områden. Det pyr i regionen, vilket givetvis måste tolkas som ett synnerligen positivt tecken. För det är viktigt för en stor och

glesbefolkad region som norra Sverige att inte bara skapa arbetstillfällen och tillväxt utan också skapa en positiv känsla som gör att befolkningen stannar kvar och faktiskt vågar satsa. Nu skapas inte ett gynnsamt företagsklimat av sig självt, snarare är det en produkt av en rad faktorer i samspel som utgör grogrunden för nya företag och entreprenörer som vill och vågar satsa allt på spännande idéer. I region Norr har man länge förstått vikten av entreprenörskap och den avgörande del detta utgör i samhällsbyggandet. – Visst känns det positivt. I områden som länge dominerats av stora gruv- och skogsbolag ser vi nu en spännande och lovande utveckling. Se bara på tillväxten inom besöksnäringen, den energiintensiva sektorn samt olika

Det händer mycket på startup-sceChristian Söderberg, BizMaker.

hållbarhetslösningar, förklarar Jonas Lundström, Region Västerbotten. En av förklaringarna kan vara

regionens fördelaktiga, täta kopplingar mellan akademin och näringslivet – runt lärosätena skapas kluster där kunskapen och innovationerna kommersialiseras i form av nya företag. – Här ligger vi ju i framkant, sett ur ett globalt perspektiv och det är synnerligen viktigt att vi fortsätter att jobba med det vi kan, även om det kan bli i lite nya format eller med en ny tvist. Det är viktigt för regionen att vi förblir, inte bara en attraktiv plats att bo på, utan också en attraktiv plats att starta och driva företag på, menar Jonas Lundström.

En central fråga i sammanhanget

är som på så många andra ställen kompetensförsörjningen. – Det är och förblir en ständig

Jonas Lundström, Region Västerbotten.

utmaning och här måste vi alla vara lyhörda så vi erbjuder rätt utbildningar och att vi samtidigt kan locka folk till dessa. Det är helt avgörande för den fortsatta kompetensförsörjningen, hävdar Jonas, som också ser en annan utmaning för entreprenörskapet i regionen: – Just nu är mycket koncentrerat till storstadsregionerna, framför allt om vi tittar på startups och finansieringen till dessa. I vår region måste vi göra saker så mycket bättre för att lyckas och man kan verkligen fråga sig om det stämmer. Kommer alla bra idéer från storstadsregionerna? Känslan är med andra ord att det

krävs mer för att lyckas med sitt företagsbyggande och dessutom hitta den där så viktiga finansieringen om man inte befinner sig i någon av våra storstadsregioner. Samtidigt kan man se detta ur en annan vinkel:

– Att investera i startups blir billigare utanför storstadsregionerna där marknaden är på gränsen till överhettad, hävdar Jonas, och menar att man på flera håll jobbar för att föra fram det här budskapet. Det finns en annan fördel med

att investera i nystartade företag kopplade till region Norr. Christian Söderberg, verksamhetsledare på den regionala företagsinkubatorn BizMaker: – Företagen i regionen har ofta kommit längre innan de söker investeringar, de har ofta redan kundverifierat sitt erbjudande, vilket gör att en eventuell investerare vet mer vad man får. Även om man från flera håll

ser kapitaltillgången som en utmaning och hoppas på en viss omfördelning av resurserna från storstadsregionerna till övriga områden, upplever Christian

nen och det handlar om korsbefruktning där olika näringar kan kopplas samman på nya innovativa sätt, som till exempel skogsoch IT-branschen. – Vi har precis startat Forest Business Accelerator där det finns en möjlighet att med innovativa idéer utveckla skogsindustrin, avrundar Christian.

Text: Mats Carlbäck

FAKTA Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCA, IBM och BizMaker. Hit antas Sveriges mest lovande nya företag som vill vara med och förändra skogsindustrin med sina innovationer. Man erbjuder ett intensivt program med fokus på att nå internationella marknader. Acceleratorn ger utvalda startups tillgång till organisationernas respektive branschspecialister, avancerade teknikplattformar, breda nätverk och framtida samarbetsmöjligheter.

LÄS MER OM SKOGSINDUSTRIN ANALYSSAMHALLE.SE På vår andra kampanjsida analysindustri. se finner du flera reportage om skogsindustrin i Norrland samt övriga Sverige. ANNONS


Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare och stränga regler kring arbetskläder. De svenska förutsättningarna skapar arbetskläder utöver det vanliga. A New Wave Group Company

ProJob_250x370.indd 1

Testa ProJob. Vi tål det. www.projob.se

2017-06-22 06:01


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN NYCKELN TILL UTVECKLING AV E-HÄLSA Begreppet e-hälsa står under stark utveckling men för att den skall bli så framgångsrik som möjligt krävs samverkan och tydliga gemensamma värden som grund.

Akuttillstånd kan kräva långa transporter och människor tvingas leva utan närhet till god vård, trots att de betalar stora summor i skatt varje år, menar han.

Nedläggningen av Sollefteå BB blev riksnyhet då en kvinna tvingades föda sitt barn i bilen och ta sig ut i minusgrader med navelsträngen hängandes mellan benen. Regionpolitikerna i Västernorrlands landsting ville spara 15 miljoner kronor och Sollefteå BB lades ner. Närmaste BB har blivit Örnsköldsviks och Sundsvalls förlossningskliniker, nio respektive tolv mil bort.

mässan Vitalis presenterades Region Norrbotten som ett område av Sverige som länge arbetat med digitala lösningar inom vården. Regionen som arbetar med 25 procent av Sveriges yta har sedan länge integrerat distansvård inom vissa områden och satsningen på e-hälsa fortsätter eftersom de geografiska avstånden innebär en utmaning för vården där. En patient som är bosatt i Kiruna och som behöver göra ett återbesök vid specialistvården i Sunderbyn Sjukhus som finns 35 mil bort måste åka 70 mil tur och retur. I ett sådant tillfälle skulle ett besök på distans innebära en stor tidsvinst för patienten. Utvecklingen av e-hälsa bör inte bara handla om tidsvinst och kostnadsbesparingar, utan om möjligheten att minimera administration och att öka möjligheterna för effektiva möten för patienter, vårdpersonal, för forskning och verksamhetsutveckling.

Många skulle nog skriva under på att personligt bemötande, kontinuitet och närhet är förutsättningar för att få nöjda patienter. – Allra bäst vore kanske att varje patient bemöttes av ett litet team av sjukvårdspersonal, som även hade ansvar för patienten över tid men för att uppnå det skulle fler mindre vårdenheter behöva skapas, säger doktor Lanken, verksam som stafettläkare i Region Norrbotten. I de norra delarna av landet läggs vårdcentraler och sjukhus ned och patienter tvingas färdas allt längre för att möta en läkare, sjuksköterska eller barnmorska.

På den stora vård- och omsorgs-

Digitaliseringen av vården har

pågått under flera år. Numera är recepten digitala, journaler förs

digitalt och läkarbesök kan bokas via Internet. Konceptet e-hälsa är allmänt vedertaget, vilket innebär enligt Socialstyrelsen att digitala verktyg och utbyte av information digitalt används för att uppnå som att bibehålla hälsa. I utvecklingen av e-hälsa ligger Sverige i framkant och har på många sätt kommit långt. För

”Allra bäst vore kanske att varje patient bemöttes av ett litet team av sjukvårdspersonal.” att lyckas med utvecklingen är samverkan ett nyckelord och att frikoppla sig från regionala strategier för att uppnå bästa möjliga resultat landet över. Många patienter är enligt E-häl-

somyndigheten öppna för att förflytta en del av vården från sjukhus och vårdcentraler till hemmet. Behandlingar som EKG, cellgiftsbehandling och

Varför lämna lämna stan? stan? Varför Vi opererar opererar Sundsvall! Vi ii Sundsvall! Varför lämna stan? På vår 800m ultramoderna operationsavdelning får du hjälp av våra Vi opererar i Sundsvall! specialister inom allmänkirurgi, ortopedi, kärl- och plastikkirurgi.

På vår 800m ultramoderna operationsavdelning får du hjälp av våra specialister inom allmänkirurgi, ortopedi, kärl- och plastikkirurgi. ViViutför utförbl.a. bl.a.åderbråcksåderbråcks-och ochplastikoperationer plastikoperationersåsom såsombröstförstoringar/ bröstförstoringar/ På vår 800m2 ultramoderna operationsavdelning får du hjälp av våra förminskningar, bukplastiker, ögonlock, fettsugning, förminskningar, bukplastiker, ögonlock, fettsugning,Nyhet Nyhet--Gastric Gastricsleeves. sleeves. specialister inom allmänkirurgi, ortopedi, kärl- och plastikkirurgi. Vi utför bl.a. åderbråcks- och plastikoperationer såsom bröstförstoringar/ förminskningar, bukplastiker, ögonlock, fettsugning, Nyhet - Gastric sleeves. 22

kontroll av pacemaker kan vara sådant som sköts digitalt från hemmet med hjälp av e-hälsa i framtiden. Flera företag presenterar digitala plattformar där vårdpersonal enkelt kan starta sin egen digitala klinik. Möjligheten för vårdpersonal och patient att mötas via ett videosamtal eller sms, eller att dela information via smarta formulär eller appar öppnar upp för många nya former att bedriva vård på. Administrativa åtgärder förenklas genom att patienten själv kan delta i att boka nätbaserade eller personliga konsultationer och plattformen kan bekräfta möten automatiskt. Resurser som går förlorade när en patient erbjuds en efterlängtad operationstid som inte passar, skulle försvinna. Plattformarna skulle frigöra tid från administration till fördel för patienten. Utveckling av e-hälsa står dock in-

för flera utmaningar. Att vården redan i dag saknar kontinuitet genom att en läkare inte känner sin patient och därmed inte heller dess historia, gör förutsättningarna för den digitala vården dålig. – Om i stället närhetsprincipen kunde utvecklas och att den kunde förstärkas med hjälp av digitala lösningar som gav en snabbare tillgång till vårdpersonal och

förenklad administration, skulle vården i stället kunna förbättras avsevärt, menar doktor Lanken. Vårdgivare har sällan en heltäck-

ande bild av sin patient och tillgången till digitala journaler fungerar fortfarande inte alltid mellan olika instanser. En mängd olika initiativ inom e-hälsa pågår samtidigt och ökad samverkan skulle behövas för att utnyttja resurser och kunskap bättre. I utvecklingen av e-hälsa är inte bara tidsvinst ett drivande argument, utan också lönsamhet. Men att lönsamhetsargumentet skall driva utvecklingen är inte förenligt med de värden som vården vilar på. De drivande frågorna bör vara hur vården på bästa sätt kan främja de värden som den vill ha som grund. Att motivera utvecklingen av e-hälsa med närhet, personligt bemötande, kontinuitet och säkerhet är faktorer som kan ge resultat som faktiskt uppnår dem. Text: Maya Verma Alm

REGIONEN I FRAMKANT ANALYSSAMHALLE.SE Läs vidare om den digitala distansvården och intervjun med Jonas Berggren, VD för Nordic Health Innovation (NHI) på analyssamhalle.se

Vi hjälper till med finansieringslösningar! Vi hjälper till med Boka tid för konsultation finansieringslösningar! hos kärlkirurg den 22 och 29 september Boka tid för konsultation Plastikkirurg hos kärlkirurg den 3–4 oktober 22 och 29 september Plastikkirurg 3–4 oktober

För info och tidsbokning ring ring 060-122500 / 662020 Institutsvägen 2, Institutsvägen 2, Sundsvall Sundsvall För info och tidsbokning www.specialistlakarhuset.se www.specialistlakarhuset.se ring 060-122500 / 662020 Institutsvägen 2, Sundsvall www.specialistlakarhuset.se


Specialister

på rätt content Vi är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross mediakampanjer på sex olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på våra kampanjsidor och samarbetspartners olika plattformar. Våra kampanjer heter: Analys Livsstil, Analys Samhälle, Analys Hälsa, Analys Ekonomi och Analys Industri.

Sedan starten har vi vuxit snabbt och är nu 85 anställda på fyra kontor runt om i Europa som varje år producerar över 300 kampanjer på sex olika marknader. Vi är ett ungt, snabbt växande företag med en vision och ett mål att förändra och påverka det europeiska medielandskapet. Kontakta oss om du vill synas i ett relevant sammanhang där du når din målgrupp.

europeanmediapartner.com info@europeanmediapartner.com ANNONS


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

TURISM – ANALYSSAMHALLE.SE

MED SKOGEN SOM ATTRAKTION

EN SISTA PORT TILL VILDMARKEN Att turism- och konferensnäringen till Kiruna växer stadigt beror till stor del på resenärers ökade konsumtionskraft och områdets unika egenskaper – långt borta från en annars allt stressigare vardag. De som reser till Kiruna har något unikt att berätta när de kommer hem. – Vi erbjuder liksom en sista port till vildmarken, säger Daniel Rosenfors, VD för paraplyorganisationen Kiruna Lappland som samlar de flesta turismföretagen samt en del andra företag i kommunen. Wellness, frisk luft, natur och

aktivitet är en generell trend i samhället. Kiruna och Lappland erbjuder en stark kultur, friluftsliv, orörd natur och stillhet. Det i kombination med att resandet i världen generellt ökar, att länder som Kina och Indien har fått en allt rikare medelklass och att utbudet av lågprisbolag är stort

bidrar till att besöksnäringen ökar, menar David Rosenfors. Turismen får positiva effekter i samhället, på infrastrukturen, restauranger som nya investeringar i boendeanläggningar. Den är gynnsam för Kiruna och för Lappland i sin helhet. Ursprungligen byggdes Kiruna för att de som arbetade i gruvan skulle ha någonstans att bo men under de senaste tio till 20 åren har det skett en enorm utveckling i utbud, fina restauranger och spaanläggningar som möter den efterfrågan som turismen ställer på staden. I dag har Kiruna en internationell turism bestående av gäster som kommer i par eller i en mindre grupp och som ofta ställer höga krav på service och utbud. Den efterfrågan har marknaden tillgodosett. – Här i Kiruna har vi ett bra samarbete mellan näringslivet och kommun för att tillmötesgå kundernas efterfrågan, förklarar Daniel Rosenfors.

Även om konferensnäringen ännu inte nått tillbaka till de höjder de såg innan finanskrisen eller under IT-bubblan, ser Daniel Rosenfors en ökning inom den näringen och att människor har ett tydligt behov av att träffas. Företag söker sig ofta ut för att samla sina anställda eller grupper på ett och samma ställe. Kiruna genomgår ju för tillfället en stadsflytt där en tredjedel av staden, inklusive dess centrum, skall förflyttas. Det skapar stort intresse för allt från samhällsplanerare till arkitekter från hela världen. För några veckor sedan hade kommunen via Utrikesdepartementet besök från Bangladesh, Zambia, Kenya och Bolivia som kom för att studera just samhällsplanering och basindustrin i Sverige. Framtiden ser positiv ut. Well-

nesstrenden ökar. Att hitta energi långt borta från en stressig vardag. De är måna om att ta sitt

ansvar och inte ta mer än vad naturen kan återskapa. Att bevara det som gör Kiruna unikt, det storslagna landskapet, de öppna vyerna och stillheten är inte bara viktigt av miljöhänsyn men också för att kunna välja de kundgrupper som söker sig till en plats som Kiruna. – Kan vi behålla det kan vi ta betalt för våra tjänster och erbjuda ett mervärde och fortsätta att växa på ett hållbart sätt. Vi kan då långsiktigt bevara våra värden och det är det som gör att vi sticker ut i konferenslandskapet och inom turismen generellt, avslutar han.

Text: Maya Verma Alm

VILL DU LÄSA MER? ANALYSSAMHALLE.SE Besök vår kampanjsida analyssamhalle. se för mer läsning om hur Sverige kommer arbeta med turistnäringen i framtiden.

Det var nog inte många som trodde på idén när det hela började för 23 år sedan. Men Thorbjörn Holmlund såg möjligheterna som den djupa skogen erbjuder och nu är Svansele Vildmarkscenter ett etablerat varumärke inom den norrländska turismen. – Det var inte många som såg potentialen med skogsturism på den tiden, men nu är det annorlunda. Den tysta, vackra och mytiska djupa skogen lockar en ny typ av turism och det verkar bara öka, förklarar Thorbjörn Holmlund, som just nu fokuserar på att locka fler konferenser till sin mycket speciella vildmarksutställning. – Kombinationen av en välordnad konferens i en unik miljö, tillsammans med alla spännande aktiviteter som skogen kan erbjuda toppat med lugnet och friden, gör det idealiskt för lyckade konferenser, menar Thorbjörn, som ser en stadig ökning inom just det området. Förutom den obligatoriska älgsafarin kan gästerna njuta av allt från stillsamma skogspromenader, bär- och svampplockning till fartfyllda skoterturer och isracing. – Naturligtvis erbjuder vi älggaranti och under mina 23 år här har denna garanti bara aktualiserats vid tre tillfällen, säger Thorbjörn stolt. Svansele Vildmarkscenter erbjuder också sina gäster mat lagad med omsorg och i princip alla råvaror som man använder kommer från skogen och marken i närheten – precis som man kan förvänta sig. ANNONS

Kick off i höst Stiftsgården Skellefteå Har ni satt planerna för höstens kickoff ? Stiftsgården Konferens & Hotell i Västerbotten är en riktig herrgårdsidyll, naturskönt belägen, endast 1,5 km från Skellefteå centrum. Ett personligt val av konferensanläggning och konferenslokaler för konferenser, kick offer och styrelsemöten. En plats för viktiga möten och utsökta matupplevelser, i unik historisk miljö. Välkommen till hjärtat av Skellefteå! För bokning kontakta oss på 0910-725700 eller info@stiftsgarden.se www.stiftsgarden.se STIFTSGÅRDEN KONFERENS - HOTELL - RESTAURANG


Vi tar din konferens till nya höjder 730 METER ÖVER HAVET. MINST.

Copperhill Mountain Lodge ligger 730 m.ö.h. Utanför dörren står fjället i full blom och oavsett årstid duggar de magiska ögonblicken tätt. Inne på hotellet möts du inte bara av djärv design, en varm atmosfär och ett prisbelönt Spa utan också allt du behöver för en lyckad konferens. Passa på att boka vårt erbjudande. När du bokar uppger du annonsens unika kod ANALYS NORR.

/PERS/NATT 1595 SEK

Från:

Gäller vid bokning av hotellets konferenspaket för minst 14 personer under hösten 2017. Begränsat antal platser. Pris exklusive moms.

The Villa är en privat lodge med vidunderlig utsikt och 16 bäddar på hela 700 kvm. Den är en unik, kreativ och exklusiv plats för möten. Du har huset för dig själv och vi anpassar alltid servicen efter era önskemål. Villan kan bokas både av privatpersoner och av företag.

COPPERHILL MOUNTAIN LODGE | ÅRE BJÖRNEN | TELEFON 0647-143 00 | INFO@COPPERHILL.SE

| WWW.COPPERHILL.SE ANNONS

Lövåsgårdens Fjällhotell

Grövelsjöfjällen

Välkomna till Grövelsjön och Lövåsgården – en plats för upplevelser och njutning! 4 Boende på hotellet med helpension eller i eget självhushåll, 804 m.ö.h. 4 Vandringsleder och fiskevatten utanför hotellentrén 4 Välrenommerad restaurang och vinkällare 4 Relax med badtunna och bastu Varmt välkomna hem till oss önskar Linda & Anders med personal!

Läs mer på www.lovasgarden.se eller kontakta oss på 0253-29029 alt. bokning@lovasgarden.se så berättar vi mer.


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

IT-KLUSTER ALLT VIKTIGARE

Att flera stora IT-bolag etablerat sig i region Norr har förmodligen inte undgått någon. Kanske ser vi här början på en helt ny era i en region som kan erbjuda ren och billig el, pålitlig infrastruktur och dessutom välutbildad personal. Med andra ord finns här en potential som få andra kan matcha och utvecklingen går dessutom i blixtrande fart.

– Vad det gäller just teknikdelen, så är vi på banan. Vi och de andra lärosätena har sedan en tid tillbaka insett värdet och nödvändigheten av att bygga kompetens för den här snabbväxande IT-branschen som med digitaliseringen utvecklas i allt snabbare takt.

CDT:s Cloudberry-Datacenters-pro-

Att de stora IT-jättarna hittat till

våra nordliga breddgrader ger tydliga indikationer på vilka förutsättningar som regionen faktiskt har att erbjuda. Giganternas enorma investeringar är lika välgrundade som de är hissnande i rent monetära termer. Några är redan på plats och fler förväntas söka sig till en region där elen inte bara är grön utan också levereras i ett nät som saknar

”Kunskapsdrivna innovationer kommer att bli allt viktigare.” motstycke i världen avseende effektivitet och driftssäkerhet. Lägg sedan till ett välutvecklat fibernät, som dessutom är under ständig utbyggnad och en hittills god tillgång på personal med hög kompetens, så förstår man varför företag söker sig hit. – Det är en mycket spännande

Michael Nilsson, CDT. 

utveckling på flera plan, säger Michael Nilsson, projektledare på Luleå tekniska universitet och förklarar vidare: – Vi utvecklas ju samtidigt i takt med att de kommer hit. Förutom att el- och fibernäten anpassas, så lär ju sig de lokala företagen processerna och förfinar dem. Den senaste datahallen som byggdes är till exempel så mycket effektivare jämfört med de första som byggdes och här utvecklar vi en ovärderlig kompetens. Det är här som lärosätena fyller en

viktig roll. På Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) vid Luleå tekniska universitet lägger man stor vikt vid dessa frågor. – CDT samverkar med IT-branschen och skapar en naturlig mötesplats för forskning, design och innovation, förklarar Michael Nilsson, som är projektledare vid CDT. Stort fokus ligger på applicerbar forskning. – För oss är det en viktig upp-

gift att driva företagsinnovationsprojekt, det vill säga projekt som ger kunskapsbaserad innovation till hållbara nya affärsmöjligheter – där idén kan bygga på en kombination eller blandning av ny teknik, identifierade behov eller framväxande marknadsmöjligheter. Här skapas också oanade möjlig-

heter för regionens ekonomi och företagande. De globala IT-bolagens etableringar, lärosätenas kunskapsgenerering tillsammans med ett växande intresse för entreprenörskap och företagande, skapar tillsammans en skön mix som kan påverkar regionens utveckling under en låg tid framöver. Det kan därmed bli ett intressant komplement till de sedan tidigare tunga näringarna som gruv- och skogs/pappersindustrin, stål och vattenkraft och uppstickaren besöksnäringen. – Här tror jag på en ganska tydlig utveckling kopplat till de stora bolagen och SME som ofta kan vara innovationsbäraren till

de stora bolagen och lärosätena och då menar jag inte bara IT-bolagen. Även gruv- och skogsindustrin som en del av processindustrin är ständigt i behov av innovationer och miljön som finns här just nu främjar verkligen detta, menar Michael Nilsson och fortsätter: – Forskningsresultaten kan leda till innovationer som sedan direkt kan utvecklas tillsammans med de större bolagen för en smidig och effektiv utvecklingsprocess. Dessutom har vi ju på Luleå tekniska universitet en unik testmiljö för IT-lösningar via RISE SICS North etablering här. De stora teknikbolagen och till-

kommande små teknikbolagen bidrar sedan gemensamt till en accelererande kedjeeffekt, då de alla kräver kringtjänster som i sin tur måste levereras av redan befintliga bolag eller i vissa sammanhang helt nya. Här blir av naturliga skäl kompetensförsörjningen en stor utmaning.

jekt är ett tydligt exempel på detta, där man satsar på såväl innovationer och kompetens direkt kopplade till datacenter och molntjänster, men samtidigt ser till att bidra till kompetensförsörjningen inom dessa områden. – Projektet går nu in i fas två, där även elteknik blir en viktig del eftersom hela den här utvecklingen kräver innovativa lösningar som ytterligare effektiviserar elförsörjningen, avrundar Michael Nilsson.

Text: Mats Carlbäck

FAKTA Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år och har i dag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

ATTRAKTIV REGION FÖR IT-BOLAG ANALYSSAMHALLE.SE Läs om hur stora IT-jättar väljer att placera sig i Norrland på analyssamhalle.se

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

TVÅ BRÖDER MED ENTREPRENÖRSANDA Skogs & Kraftkonsulterna AB startades 2008 av Jörgen Brännvall och drivs i dag tillsammans med hans bror, med hjälp av tretton anställda. Företaget sysslar i första hand med att projektera elledningar och tar då hand om allt förarbete: från de allra första planerna till dess att projektet kan börja byggas. Bröderna Jörgen och Martin Brännvall är två drivna entreprenörer med många järn i elden. Jörgen började redan som fjortonåring att köra torv med hjälp av traktor och har sedan dess arbetat hårt inom en lång rad olika projekt. Martin har en utbildning som sjukgymnast i ryggen vilket han arbetar deltid med, vid sidan av brödernas

övriga verksamhet. – Vi tar hand om all administration under ett projekt. Det kan vara värderingsfrågor för mark eller hur man ska hantera fornminneslämningar, Vi fixar alla tillstånd som behövs för att bygga, vi löser in skogen och tar bort den, för klarar Martin. Under de senaste åren har företaget vuxit sig allt starkare och i dag arbetar Skogs & Kraftkonsulterna åt ett flertal större elbolag i Norrbotten, som Vattenfall, Pite Energi och Skellefteå Kraft. – Vi har ett ganska stort upptagningsområde. Vi har kontor från Kalix ändå upp till Arvidsjaur och Arjeplog. Det är en stor areal som vi kan arbeta på

och då ändå med korta resor. Vår stryka är att vi har väldigt duktig personal. De ska ha en väldig eloge för det de gör, framför allt våra beredare och administratörer. Vi skulle aldrig hunnit med allt själva, säger Martin. Att hålla hög kvalitet är A och O för att driva verksamheten framåt och varken Martin eller Jörgen anser att det finns några problem som inte går att lösa. – Jag tror aldrig vi har sagt att någonting inte är möjligt. Allt går, det kanske bara tar lite längre tid ibland. Vi har löst alla möjliga typer av bekymmer, både juridiskt och praktiskt. Vår strategi är att aldrig säga nej. Det är bara en fråga om att ha rätt personal och vilja, avslutar Martin.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ATLAS COPCOS DIGITALA BORRPLANER FÖRENKLAR BODØ-PROJEKT

Johan Johnsson, Atlas Copco & Jon André Nilsen, Veidekke

När Nordnorges största transportsatsning någonsin blir verklighet krävs såväl precision som enkelhet. En nyhet från Atlas Copco blir därför en viktig del av projektet. Precis som på så många andra ställen växer nordnorska Bodö rejält och infrastrukturen hänger inte riktigt med. När nu den nya infartsvägen ska byggas innebär det ett projekt av unika proportioner. Aldrig tidigare har ett så pass omfattande projekt genomförts i Nordnorge och därför har stor vikt lagts vid såväl samarbete som unika lösningar. Här handlar det nämligen om en 3,5 kilometer lång fyrfilig motorväg – där 2,8 kilometer av dessa utgörs av tunnel! För detta behöver man röja undan över en halv miljon kubikmeter berg. Bakom satsningen Bypakke Bodø står Bodö kommun, Nordland fylkeskommun och Statens Vegvesen medan entreprenören Viedekke har fått i uppdrag att genomföra projektet som består av flera hundra delprojekt. Redan 2019 ska tunnlarna och det som blir nya riksväg 80 vara klart för invigning även om hela Bypakke Bodø-projektet avslutas först 2022. Med tanke på arbetets komplexitet och precisionsbehov

Digital borrplan

Fakta RV 80 Bodö Veidekke bygger 3,5 kilometer huvudväg med fyra filer. Av den sträckan är 2,8 kilometer dubbeltunnel. 700 meter sidovägar och 14 betongkonstruktioner ingår också. 500 000 kubikmeter berg ska avlägsnas i tunneln och ytterligare 80 000 kubikmeter berg ska bort på marknivå. 20-25 meters övertäckning skiljer tunneln från bostadsområdena ovanför. 75 anställda på Veidekke jobbar med entreprenaden.

öppnades en möjlighet för Atlas Copcos nyhet Dynamic Tunneling Package (DTP). Projektet med riksväg 80 har därför blivit ett pilotsamarbete kring DTP, som är en smart mjukvara för automatisering av ortdrivningsaggregat och som gör att borriggen kan skapa sin egen borrplan direkt vid tunnelstuffen. Mjukvaran laddar helt enkelt ner tunnelns konturer till riggen tillsammans med en fil med regler och därefter skapar riggen sin egen borrplan. Därmed förbättras precisionen i tunneldrivningen avsevärt då riggens borrplan alltid är anpassad efter den mest aktuella delen. – I dagens tunnelprojekt, fram-

Artikeln är baserad på youtubefilmen Dynamic tunneling package - Creating drill plans on site https://goo.gl/Cvp4Qo

för allt i de stora projekten i stadsområden, är det stora skillnader för olika konturer i projektet. Du får gå upp och ner med borrplaner hela tiden. DTP gör att du slipper det, det blir inget mer spring eftersom borrplanen görs direkt i riggen, vid gaveln, förklarar Johan Jonsson på Atlas Copco. Med tanke på projektets omfattning och att det samtidigt handlar om ett pilotprojekt, har samarbetet naturligtvis varit helt avgörande: – Samarbetet med Atlas Copco för att utveckla DTP har gått väldigt bra - de har lyssnat på vår feedback och justerat programmet därefter, menar André Nilsen, chef för Surveying Technic Underground på Veidekke och utvecklar:

– När det hela görs manuellt blir det ofta alldeles för stora eller för små uttag av berg. Med DTP blir borrandet mer precist. Och vi kan göra justeringar i borrplanerna direkt på riggen. Vi kan flytta skär och borrhål och vi är mer flexibla direkt vid berget, jämfört med om vi skulle göra alla ändringar inne på kontoret. Med DTP importerar man 3D-modellen av tunnelritningen till Underground Manager, Atlas Copcos program för planering och rapportering av borrdata, sätter upp ett antal förutsättningar eller regler. Sedan överförs allt till borriggen via USB eller trådlöst nätverk. Tidigare var man tvungen att göra samtliga borrplaner manuellt i programmet. Förutom att man förenklar förfarandet ökar precisionen avsevärt eftersom borrplanen alltid blir exakt utformad för den sektion som ska drivas vid just det tillfället. – DTP är väldigt enkelt att använda, bara två knapptryckningar så är du igång, och konturen blir exakt. Slutresultatet är identiskt med ritningen. DTP har gjort jobbet i tunneln betydligt lättare, hävdar Kent Simensen, operatör på Veidekke som har testat DTP i samband med projektet.


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – ANALYSSAMHALLE.SE

LJUS FRAMTID FÖR SKOGSOCH GRUVNÄRINGEN Gruvindustrin utgör onekligen en av grundstommarna i norra Sveriges ekonomi – så har det varit och så kommer det troligen att förbli under en överskådlig framtid. Även om besöksnäringen, energiintensiva branscher och olika hållbarhetssatsningar nu pockar på uppmärksamheten är det mycket som fortfarande beror på gruvindustrins upp- och nedgångar. – Det är en cyklisk bransch som är beroende av den internationella efterfrågan och det är något man helt enkelt får förhålla sig till, förklarar gruvexperten Per-Erik Lindvall på frågan om hur det egentligen går för svensk gruvnäring. Efter en svacka finns det nu all anledning att se positivt på den närmaste framtiden igen. – Nu kan vi onekligen skymta solen igen efter några jobbiga år, menar Per-Erik och utvecklar: – Det har varit tufft i tre, fyra år nu, men flera tydliga tecken visar på en uppgång under de kommande åren. Såväl de stora aktörerna som de små har sunda

Foto Fredrik Alm

Norra Sverige är i mångt och mycket synonymt med skogsoch gruvindustri. Även om många andra branscher nu börjar göra avtryck vilar en ett stort ansvar för hela regionen på dessa traditionella näringar.

Björn Winsa.

projekt på gång och det indikerar en gynnsam utveckling. Norra Sverige har goda förutsätt-

ningar för att befästa sin roll på världsmarknaden, med bra geologiska förutsättningar, välutvecklad infrastruktur och en hög kompetensnivå. – I Sverige har vi alla möjligheter att såväl förlänga livet på gamla fyndigheter samtidigt som vi kan hitta nya som kan utvinnas på ett ekonomiskt lönsamt sätt, hävdar Per-Erik och förklara samtidigt vikten av att ligga i fas med finansmarknaden: – De stora etablerade gruvbolagen klarar investeringarna för prospekteringen och utvinning med egna medel, men de juniora bolagen måste förhålla sig till när finansmarknadens fönster för investeringar i gruvsektorn är ”öppet” – när investerarna är på gott humör.

Per-Erik Lindvall.

Trots att det nu ser ljusare ut än på

länge, vill Per-Erik passa på och höja ett varnande finger: – Vi har alla förutsättningarna för fortsatt framgång, men vi måste bli bättre på tillståndsbiten. I dag tar det på tok för lång tid att få ett tillstånd, samtidigt som förutsägbarheten också har försvårats. Dessutom blir processerna kring överklagande bara mer och mer komplexa. Här menar jag att utvecklingen faktiskt går bakåt och det håller inte om vi vill konkurrera med andra stora gruvländer. Om man i gruvindustrin ser en

ljusning efter en svacka kan man inom skogsindustrin blicka tillbaka på en gynnsam utveckling under de senaste åren, samtidigt som det inte finns några direkta tecken på avmattning under en överskådlig framtid. – Det har rullat på bra ett tag

”Vi har alla förutsättningarna för fortsatt framgång, men vi måste bli bättre på tillståndsbiten.”

nu och det ser positivt ut framöver. Företagen i den svenska skogsnäringen har anpassat sig till framtiden genom att helt enkelt satsa på rätt produkter – produkter anpassade till den hållbara omställningen som vi är mitt inne i, förklarar Björn Winsa, råvaruchef på BillerudKorsnäs Skog och Industri AB. Den stabila situation för skogsnä-

ringen har skapat utrymme för en kontrollerad omställning till en produktion som är anpassad efter efterfrågan. I dagsläget handlar det mycket om biobränslen, förpackningar och hygienartiklar där förnybara råvaror sakta men säkert tar över, ersätter mindre hållbara alternativ som fossila bränslen eller plaster. – Den svenska skogsnäringen erbjuder helt enkelt rätt produkter och det sätter oss givetvis i en bra sits inför framtiden, hävdar Björn.

En lång tradition, gediget kun-

nande, bra infrastruktur och rätt produkter innebär inte per automatik att man kan luta sig tillbaka. Fortsatta framgångar kräver kontinuerliga anpassningar och justeringar. Björn Wisa betonar att det framför allt är inom tre områden där åtgärder krävs och det inom en snar framtid. – Vi jobbar med långa avstånd, såväl inom regionen men också till våra marknader. Därför blir alltid transportfrågan en stor utmaning och där behöver vi ha beslutsfattarna med oss. Framför allt handlar det om att kunna köra med tyngre fordon – tyngre men färre – något som gynnar såväl miljön som trafiksäkerheten, menar Björn och tillägger: – Men den processen går för långsamt. I Finland löste man det snabbt. Det skapar givetvis konkurrensfördelar och där har vi inte råd att hamna på efterkälken. Dessutom sker det stora avsättningar av äldre skog, speciellt i norra Sveriges inland, vilket också hämmar produktionen och därmed tillgången på förnyelsebar råvara.  Text: Mats Carlbäck KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN – ETT MÅSTE ANALYSSAMHALLE.SE På vår kampanjsida finner du artiklar om hur viktigt kompetensförsörjningen inom branscherna är. ANNONS

HEADS ABOVE THE COMPETITION

Log max sätter kunden, kvaliteten och tryggheten som högsta prioritet. Produktion och livskvalitet är något som du får på köpet.

ABOVE AND BEYOND

logmax.com

Lars Strömsund - Norra Sverige - 070-347 65 74 Mikael Solèn - Södra Sverige - 070-591 18 89 Gunnar Bäck - Södra Sverige - 070-391 97 50


SKILLNADEN ÄR ELEKTRISK ELEKTRISK. AUTOMATISK. EFFEKTIV. SANDVIK DD422iE. Det nya ortdrivningsaggregatet Sandvik DD422iE har ett inbyggt batteri och elektrisk drivlina som ger utsläppsfri förflyttning mellan olika arbetsområden under jord. Se mer på mining.sandvik.com/electrifying

ANNONS

Malmlogistiklösningar i världsklass Bigger, Stronger, Faster

I mer än 100 år har Malmbanan varit pulsådern mellan LKAB:s gruvor i Kiruna och den isfria hamnen i Narvik. Kiruna Wagon är stolta över att vara en del av denna anrika bransch. Vi är också med och gör den ännu bättre. Genom att använda världsledande höghållfasta stål i våra vagnar sänker vi egenvikten och ökar nyttolasten. På så vis bidrar vi även till en bättre miljö.

WWW.KIRUNAWAGON.COM

SE MER AV VÅRA VÄRLDSLEDANDE VAGNAR Teknik förklaras bäst med film. På vår YouTube-kanal kan du bland annat se vår unika Helix Dumper som belönades med Swedish Steel Prize 2017. Helix-tekniken är nu på väg mot Australien i ett licensavtal med RCR Tomlinson. I vår verkstad i Kiruna fortsätter vi att skapa lösningar för banbrytande logistik.

BESÖK VÅR YOUTUBE-KANAL www.youtube.com/kirunawagon ANNONS

SPIRIT OF NATURAL RESOURCES

The mining Investment Opportunity www.silver.fi


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

BRA DRAG I NORR

På Norrlandsfonden, som varit en viktig del av norrländskt näringsliv under drygt 50 år, ser man ljust på utvecklingen i norra Sverige. Intresset för företagande och entreprenörskap ökar stadigt samtidigt som kombinationen av norrlandsunika fördelar gör att förutsättningarna är mycket goda. Dessutom sprider sig företagandet till nya branscher som skapar värdefulla komplement till den traditionella tillverkningsindustrin samt gruv- och skogsnäringen. det faktiskt var där, i gruvnäringen, som det hela började, när LKAB redan 1961 var med och drog i gång Norrlandsfonden för att främja näringslivet i regionen – framför allt små och medelstora bolag. Därför kan nu Norrlandsfonden, inte utan stolthet, blicka tillbaka på drygt ett halvt sekel av finansieringsaktiviteter för såväl nystartade som tillväxtföretag i regionen. – Norrlandsfonden har varit med ett bra tag och fyller fortfarande en viktig funktion för företagandet i regionen. Förutsättningarna har visserligen ändrats med tiden, men behovet av olika typer av finansiering som komplement till den kommersiella kreditmarknaden kommer nog alltid att finnas, förklarar Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström. Fonden, som är helt oberoende samtidigt som man samarbetar med en rad aktörer, har bistått med topplån till företag där ägarnas egna kapital och övrig mer traditionell finansiering inte har räckt hela vägen. Även om Lars-Olov Söderström är noga med att betona svårigheten att uttala sig generellt för ett så pass stort område som Norrland, ser han en tydlig bild: – Vi har ett starkt etablerat företagarklimat i större delen av

regionen och allt fler tänker betydligt mer visionärt än tidigare. Kombinationen bådar sannerligen gott inför framtiden. I en region där basindustrin och

tillverkningsindustrin länge stått för en stor del av såväl tillväxten som arbetstillfällena förändras därför hela näringslivet undan för undan – storbolagen kompletteras av små snabbväxande företag inom en rad olika branscher. – Generellt sett har synsättet på just företagande och entreprenörskap blivit mer positivt i regionen. Nu ser vi en mycket stark tillväxt i, för regionen delvis nya näringar, där hela det norrländska näringslivet blir mer differentierat. Även om våra basnäringar är och kommer att vara viktiga är det ett sunt tecken att flera branscher växer till sig. Hela regionen blir då mindre känslig för eventuella konjunktursvängningar inom vissa områden, förklarar Lars-Olov. Framför allt är det inom tjänste-

sektorn som utvecklingen sker och då handlar det om tjänster som utvecklas runt redan tidigare etablerade näringar men också helt nya affärsidéer bland annat kopplade till digitaliseringens framfart. På Norrlandsfonden ser man tydliga trender för den norrländ-

ska näringslivsutvecklingen: – En mycket viktig del är de teknikbaserade företagen som startar och växer upp kring våra universitetsstäder. Här händer mycket intressant och det mest spännande är väl där ny teknik tar sig in i nya branscher och på vägen skapar unika lösningar. Här blir givetvis kompetensförsörj-

ningen avgörande och Lars-Olov har en tydlig bild av utvecklingen: – I dagsläget är det i många sektorer där det råder brist på tillgång till välutbildad personal, så avgörande för regionens framtida konkurrenskraft är att utbilda än fler. Förutom att erbjuda ungdomar från regionen attraktiva utbildningar med lovande framtidsutsikter är det viktigt att locka än fler studenter från andra svenska regioner men också utländska studenter. Förutom de teknikbaserade nä-

ringarna rör det på sig ordentlig i den norrländska besöksnäringen. Dragloket Åre har fått sällskap av en rad andra destinationer där det investeras friskt samtidigt som tillväxten nått nya rekordnivåer. – Vi ser att en rad destinationer kopplade till skidåkning och andra friluftsaktiviteter ökar kraftigt. Men vi ser också en positiv utveckling för en helt annan

typ av turism – de som söker lugnet, tystnaden och vildmarken – något vi ju faktiskt har rätt gott om, menar Lars-Olov. Tittar man närmare på de globala

turismprognoserna är det lätt att förstå att Norrland ruvar på ett guldägg. När miljontals och åter miljontals asiater ökar sin disponibla inkomst avsevärt kommer just paketerade resor i vildmarken att stå högt i kurs. – Trots att vi har gjort väldigt mycket inom besöksnäringen känns det som om det mesta faktiskt är ogjort. Potentialen är enorm, tror Lars-Olov och vill samtidigt framhålla en annan lite speciell bransch som redan gjort ett stort avtryck: – Fordonstestverksamheten, främst kring Arjeplog och Arvidsjaur, är fantastiska exempel på hur man tar tillvara på sina unika förutsättningar och förädlar dem. Exemplen ovan är alla sprängfyllda med potential, men kanske är det ändå skogen som erbjuder något som man egentligen bara kan ana vad det kan leda till. Den globala klimatomställningen, både inom drivmedel och som ersättning till dagens icke-förnybara råvaror, är i sin linda och här erbjuder skogen förnybara och samtidigt hållbara alternativ. – Här kan man ana många

spännande möjligheter – skogen är en källa till mycket och är en strategisk resurs för framtiden. Förutsättningarna i regionen är

också på plats och Lars-Olov väljer särskilt att peka på följande faktorer: – Vi har tillgång till universitet med forskning i världsklass och i många fall en bra samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet. Vi har en industriell tradition inom skogsnäringen att bygga vidare på. Dessutom börjar såväl nationella som internationella investerare att vända blickarna mot vår region eftersom man ofta får mer värde för sina investeringar än i exempelvis den överhettade Stockholmsregionen. – Med tanke på allt som händer och kommer att hända kan man lugnt räkna med att Norrlandsfonden kommer att vara en viktig del av det norrländska näringslivet i ytterligare 50 år. Text: Mats Carlbäck

INTRESSET FÖR RYMDEN ÖKAR ANALYSSAMHALLE.SE Regionens rymdcentrum lockar allt fler turister och företagande. Läs om de goda möjligheterna för raketuppskjutning i Kiruna och Sverige rymdcentrum på analyssamhalle.se ANNONS

Vill du också tillhöra Eliten?

Vi är väl medvetna om att olika verksamheter ställer olika krav. Hos oss hyr du inte bara lokaler, vi ser det också som vår uppgift att hjälpa dig och ditt företag till framgång. Precis som Pif dam gör med sina duktiga fotbollsspelare. Just nu har vi ett antal lediga lokaler. Är det läge att byta upp sig? Vilka lokaler behöver du? Läs mer på pnf.se

Piteå Näringsfastigheter Box 743 · 941 28 PITEÅ Tel: 0911 - 933 85 www.pnf.se

Foto: Maria Fäldt | helikopter.nu

Intressant i sammanhanget är att


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Lennart Jönsson

ANALYSSAMHALLE.SE 17

SPECIALISTVÅRD I PRIVAT REGI

Agneta Mossberg.

Specialistläkarhuset i Sundsvall är ett helt privatägt vårdalternativ som sedan starten för tio år sedan gått från att erbjuda mottagning i mindre skala, till att ha tre state-of-the-art operationssalar, över femton läkare knutna till sig och möjligheten att erbjuda vård inom en rad olika specialiseringar. De har även en stor vaccinationsmottagning, något som inte är vanligt i närområdet.

FAKTA

Lars-Olov Söderström har bakgrund som civilekonom. Han har arbetat som revisor, på industridepartementet, i riskkapitalbranschen samt som enhetschef på Nutek. Hans fritidsintressen är musik, skidåkning, curling, golf och stugan i Finland.

Majoriteten av Specialistläkarhusets patienter har privata sjukvårdsförsäkringar men eftersom kliniken i nuläget inte har något avtal med Landstinget, har de inte möjlighet att ta emot patienter via fria vårdvalet. – Många patienter som skulle kunnat remitteras till oss får tyvärr i stället åka långt för att få den vård vi annars hade kunnat erbjuda dem, säger verksamhetschef Agneta Mossberg. – Vi har en platt organisation och nära till alla beslut. Det är väldigt roligt att jobba här, avslutar hon.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Kunderna finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Norrlandsfonden är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

ANNONS

EISCAT Scientific Association is hiring Project Leader

Senior Software Engineer

Contracts Leader

Senior Engineer

to manage the construction of EISCAT_3D

to manage the public procurement activities for the construction of EISCAT_3D

to lead the software development for EISCAT_3D

to join the EISCAT_3D project team

For further details, please visit www.eiscat.se

The EISCAT_3D system will initially consist of three radar sites in northern Scandinavia. Each site will consist of 9 919 crossed dipole antennas. The core site, in Norway, will initially have 5 MW transmitting capability. It will also be equipped with outrigger arrays. All three sites will have sensitive receivers. The sites will be connected by high-speed fibres and the whole system will be controlled by a common operations centre. The data will be processed initially at the sites and later, optionally – when full real-time control is needed, at a central high-performance computing centre. The EISCAT_3D implementation phase starts September 1st, 2017. For more information about EISCAT_3D, please visit www.eiscat3d.se


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FÖRDJUPNING – ANALYSSAMHALLE.SE

FRAMTIDEN KRÄVER TYDLIG ÖVERGÅNG TILL FÖRNYBAR EL

Från de norra delarna av landet kommer en stor del av vår vindkraft och bioenergi, men våra energikällor behöver bli än mer hållbara.

visuellt störande och orsakar en viss mängd buller, har Naturvårdsverket noterat en begränsad påverkan på djurlivet. Fåglar väjer undan för rotorbladen och mycket tyder på att det marina livet inte påverkas. Fortfarande är vattenkraft och bioenergi de dominerande energikällorna i Sverige och där spelar Norrland en viktig roll, men utvecklingen av de energislag som är mest miljövänliga pågår för fullt och kan med fördel kombineras med de andra för att på sikt ersätta dem helt.

Vi är helt beroende av el för att

bibehålla ett fungerande samhälle samhäldär detdet finns plats förför varmvatle där finns plats varmvatten, transporter, elektricitet och industrier. De förnybara källorna tillförs ständigt energi från solen och kan inte ta slut. De icke-förnybara källorna finns i begränsad omfattning på jorden och ju mer av dem som används i dag, ju mindre finns kvar till framtida generationer. Ändå skulle teoretiskt sätt endast några få procent av Saharaöknens yta räcka för att med solen som inströmningskälla kunna försörja hela jordklotet med energi. Även Sverige har god tillgång till förnybar energi. Vattenkraften står för hälften av Sveriges hållbara energiproduktion. De första vattenkraftverken byggdes i början av 1900-talet och numera skyddar Miljöbalken från utbyggnad av fler älvar för kraftverk. Själva elen produceras då vattnet strömmar genom en turbin och mängden el som produceras beror på vattnets fallhöjd samt hur mycket vatten som passerar turbinen. Vattenkraften kan snabbt anpassas efter efterfrågan eller i hur stora mängder annan el produceras, men trots

att vattenkraft är en naturlig energikälla, har den stora nackdelar för den biologiska mångfalden och naturmiljön. Naturvårdsverket menar att vat-

tenkraften skapar stora störningar för vattenorganismer och fiskar och onaturliga flöden som påverkar livet i och omkring de vattendrag där de är placerade på ett negativt sätt. I Sverige står Norrland för 80 procent av vattenkraftproduktion, och vattenkraften för 30 procent av hela Sveriges elförbrukning under ett år. Det finns dock stora möjligheter att minska vattenkraftens negativa påverkan på miljön genom att använda bästa möjliga teknik, där fiskvägar byggs förbi kraftverken, genom att vattendraget har ett rimligt flöde året

om utan för stora skiftningar och genom att galler installeras för att förhindra att fisken sugs in i turbinen. Även bioenergi, energi från biobränslen, står för en stor del av Sverige energiförsörjning men med förhållandevis stor inverkan på markmiljön.

energikälla och möjligheten att placera ut solfångare och solceller på hustak gör att de lätt kan användas i alla delar av landet. Om solceller placerades ut på en fjärdedel av alla södervända tak, skulle tio procent av Sveriges årsbehov av el kunna tillgodoses.

Samtidigt pågår utvecklingen av

Vinden skapar inga föroreningar som finns i oändlig mängd och i tusentals år har människan använt vindens kraft. I dagsläget står vindkraften för omkring tio procent av all elproduktion i Sverige jämfört med 0,5 procent år 2005. På senare tid har tekniken gjort det möjligt att bygga vindkraftverk i kalla klimat och i skogar, vilket har lett till att flera större parker har byggts i norra Sverige. Trots att vindkraftverken är

hållbara energiresurser för fullt och Sverige gör en rikstäckande ansträngning för att bli världens första fossilfria välfärdsstat. Solförhållandena i Sverige är på många håll goda. Dock strålar solen minst på vintern – då vi behöver den som mest och solenergin måste kombineras med andra energikällor. Solenergins största miljöpåverkan sker vid tillverkningen men den är därutöver en ren

Text: Maya Verma Alm

FAKTA Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Några som kan bli verklighet snart och i framtiden är helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas, solceller som gör dem så tunna och lätta att de går att bygga in i vad som helst, hus målade med solfärg, flytande solcellsparker, solceller i rymden och solceller i vägarna som kan ladda elbilar som kör på dem. Vertikala vindkraftverk, vindkraftverk helt utan roterande blad, flygande vindkraftverk högt upp i luften och flytande vindkraftverk långt ut till havs.

VIND OCH VATTEN ÄR FRAMTIDEN ANALYSSAMHALLE.SE På analyssamhalle.se kan du fördjupa dig i om den svenska elproduktionen – om vattenkraften och kärnkraften. ANNONS

Energiservice lanserar en unik världsnyhet! OBV 4406 är oljebytarvagnen för säkrare och snabbare underhåll för vindkraftsturbiner. Vi på Energiservice vet att byta olja på växellådor är både tidskrävande och en stor kostnad. Att få ett så kort stillestånd som möjligt, och därmed minska förlusterna, har varit den ledande tanken för Energiservices framtagning av OBV 4406. OBV 4406 är en tidsbesparare som tänker på miljön genom säker spilloljehantering och sluten hantering under processen. Besök oss på www.es.se för att läsa mer!

Energiservice är en oberoende leverantör av strategiskt och operationellt underhåll inom vind, vatten, elnät och industrier. Vi tar hand om ditt strategiska och operativa underhåll så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

www.es.se


ANNONS

För ett hållbart nyttjande av naturresurser Sverige har stora tillgångar på framtidens metaller och mineral. För en hållbar utvinning krävs kunskap om naturen, om de geologiska förhållandena och om den snabba utvecklingen av gröna utvinningsmetoder. Följ utvecklingen på www.sgu.se

ANNONS

Se hit! Se hit! Mer infomation: 0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se Mer infomation: 0950-167 23 eller gå in på www.industrihus.se

Vi tillhandahåller företagslokaler och Vi tillhandahåller för näringslivets utveckling. byggklara industritomter för Mer information:och Vi tillhandahåller företagslokaler näringslivets utveckling i Lycksele. Vi tillhandahåller 0950-167 23 eller gå in på för näringslivets utveckling. byggklara industritomter för information: näringslivets utveckling Mer i Lycksele. 0950-167 23 eller gå in på

och och


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Henrik Hansson

PRESTIGEFYLLT PRIS GER NYA MÖJLIGHETER

VD Fredrik Kangas och teknikchef, Bengt Bolsöy firar att Kiruna Wagon vinner Swedish Steel Prize 2017 – ofta kallat “Stålindustrins Nobelpris”. Kiruna och Sundsvall från ovan.

STÄDERNAS NYCKELROLL

Flera stora byggnadsprojekt pågår runt om i regionen och tillsammans med infrastrukturprojekt lägger de grund för framtidens Norrland.

I mer än 100 år har Kiruna levt

på sin gruva, men nu är gruvan på väg att bli det gamla Kirunas undergång. Kommunen har varit fokus för internationell uppmärksamhet under den senaste tiden eftersom dess stadskärna genomgår en förflyttning till en plats tre kilometer öster om nuvarande centrum. Redan år 2015 påbörjades byggnationen av det nya stadshuset Kristallen och flera studentbostäder för att koppla ihop de gamla stadsdelarna med nya centrum. Fram till år 2024 fortsätter utvecklingen av den nya stadskärnan och år 2035 ska den gamla vara helt avvecklad. I planeringen har ambitionen enligt Kiruna kommun varit att skapa en levande stadskärna, där varje byggnads syfte är att bidra till att uppnå det målet. Torget i den nya stadskärnan blir dess centrala punkt och intill den löper en levande handelsgata. Stadsparken är långsmal och femtio meter bred och kopplar samman den nya och den gamla staden och

bostadskvarteren har planerats så att ingen kommer att bo längre än tre kvarter från naturen. Kirunabornas synpunkter har varit

utgångspunkten för det arbete som gjorts i planeringen av det nya centrumet. Trots att det finns en förståelse bland Kirunaborna för Kirunas stadsomvandling är känslan av att lämna sin historia, sina minnen och en del av sin identitet bakom sig starkast. Därför har kommunen varit mån om att göra det nya centrumet så attraktivt att det kan ta plats i Kirunabornas hjärtan. Men att en gruvstad flyttar är egentligen inte helt unikt. I Malmberget, cirka tio mil från Kiruna, har byggnader utrymts eller flyttats i decennier. Det som är speciellt för Kiruna är tempot och omfattningen. I slutet av 2003 meddelade gruvbolaget LKAB att sprickbildningen under staden gick snabbare än vad de ursprungligen trott. Året efter gick staden ut med att den skulle flyttas. I Sundsvall Kommun pågår just nu en mängd byggnadsprojekt och först ut för inflyttning är Skanskas projekt vid havet intill hamnträdgården och småbåtshamnen, det som kallas Inre Hamnen. Totalt kommer området att innehålla fem kvarter och

ett hundratal lägenheter, affärslokaler och kontor, men även ett litet torg och en restaurang. Norra Kajen blir en ny stadsdel i Sundsvall som omvandlar industrimark till att bli en attraktiv del av innerstaden, med ett oslagbart läge intill havet och med tre minuters promenad till Sundsvalls centrum. Här kommer inte bara finnas bostadsrätter utan även radhus, båtplatser, kaféer, parkering och grönområden. I området kommer förskolor, kommersiella lokaler, nöjen och plats för social samvaro att växa fram och där kommer också att finnas trygghetsboende, flerfamiljshus och äldreboende.

I Sundsvalls Stadsvision ingår tio uppdrag, vilka kommunen – enligt sig själva – arbetar konsekvent för att uppfylla. Att ytterligare utveckla stadskärnans centrala delar, “Sundsvalls vardagsrum”, är en del av det arbetet. Nya områden ska få kontakt med befintlig bebyggelse när stadskärnan växer. Arbetet med stadsvisionen har föregåtts av ett samarbete mellan kommun, medborgare och näringsliv och visionen visar hur den fysiska planeringen av Sundsvalls stad ska bidra till att uppfylla de övergripande mål kommunen har och även vara en motor i en

hållbar tillväxt för regionen, där Sundsvall är navet i den arbetsmarknadsregion som finns i den. Tillsammans med Umeå universitet har Skanska tagit fram Vision Norrland 2070 för att bjuda in till konstruktiva samtal om hur Norrland blir en tillväxtmotor för Sverige i framtiden. Visionen vill ge en glimt av hur stadsutveckling, infrastrukturinvesteringar, internationalisering och mångfald kan utveckla norra Sverige. Visionen menar att framtidsdiskussionerna allt för ofta stannar vid en syn på Norrland som ett råvaruskafferi och att det är nödvändigt att blicka bortom industrin och se människorna som en resurs. Utvecklingspotentialen finns i forskning, turism och nyföretagande, menar Skanska och Umeå Universitet. Det attraktiva Norrland ska också vara det tillgängliga Norrland, med vägnät, järnväg och flygförbindelser som gör att avstånden krymper och att området binds samman. Text: Maya Verma Alm

LÄS MER PÅ: ANALYSSAMHALLE.SE Besök vår kampanjsida för mer spännande reportage om samhällsutveckling

Det är nog inte många som tvivlar på vilka möjligheter som plötsligt öppnar sig när man lyckas vinna sin branschs finaste utmärkelse – det räcker ofta med att titta på vad en Oscar innebär för en skådespelarkarriär. Därför är det ingen alltför vågad gissning att tro på en spännande utveckling för Kiruna Wagon med tanke på att man nyligen plockade hem Swedish Steel Price 2017, stålbranschens motsvarighet till självaste Nobelpriset. När det unga Norrlandsföretaget tog hem utmärkelsen i tuffast möjliga internationella konkurrens, var det inte bara ett erkännande för svensk spetsteknologi utan också en tydlig fingervisning om att Kirunaföretaget är något stort på spåren. Utmärkelsen fick man nämligen för Helix Dumpern, en i sitt slag helt unik malmvagn för främst finkornig malm, som redan före den här framgången rönt stor intresse världen över. – Förutom den enorma prestigen som kommer med utmärkelsen, ser vi givetvis ett stort PR-värde direkt kopplat till detta. Det blir en härlig utmaning att verkligen och till fullo utnyttja möjligheten som här erbjuds, säger Fredrik Kangas, VD på Kiruna Wagon. Med tanke på att affärerna redan för tillkännagivande snurrade på riktigt bra, ser framtiden ljus ut för Kiruna Wagon. – Vi har utvecklat våra produkter mot krävande kunder som till exempel LKAB och Boliden och med tanke på Helix Dumperns unika egenskaper ser vi jättestora möjligheter på en internationell marknad, förklarar Fredrik Kangas.

ANNONS


Vi b y g g e r d e t n y a L u l e å . Seminariet

I N N E R S TA D S FJ Ä R D E N A B P R E S E N T E R A R D R Ö M B O E N D E I S Ö D R A H A M N , L U L E Å

Nära fyra meters takhöjd. Stilren och vacker köksinredning.

Tidstypisk fiskbensmönstrad ekparkett.

Klassisk Carraramarmor.

Exklusivt boende i en exklusiv miljö Södra hamn – Luleå

w w w.kust stad.nu

w w w.seminariet .nu

ANNONS

Premium solutions for European Off-the-Road tyre operations Låt oss ta hand om dig! En av de största utmaningarna för åkeriföretagen är att öka fordonsparkens effektivitet och samtidigt minimera kostnaderna. Bridgestones Total Tyre Care bidrar till att sänka de däckrelaterade kostnaderna genom att erbjuda kostnads- och tidsbesparande lösningar för däckhantering och genom att maximera däckens livslängd. Bridgestones Total Tyre Care-program erbjuder skräddarsydda paket för däckhantering och underhåll på tre nivåer. Varje nivå ger en effektiv lösning för att minska totalkostnaden för din verksamhet.


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

ETT STARKARE SVERIGE GENOM FUNGERANDE INFRASTRUKTUR Sverige är ett av världens mest framgångsrika exportländer. En förutsättning för att det ska förbli så även i framtiden är en väl fungerande att infrastruktur. – Därför ska vi investera i det som gör Sverige fortsatt starkt, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

– Mycket av godstrafiken körs på lastbilar och kommer att göra så även i framtiden av nödvändighet. Samtidigt vet vi att så mycket som en tredjedel av lastbilstrafikens kapacitet inte utnyttjas eftersom man kör med tomma ytor. – Regeringen har också beslutat om att tillåta tyngre lastbilar, upp till 74 ton, och tittar på möjligheten för längre godståg. Det skulle också öka kapaciteten i transportsystemet.

Sverige är ett av världens mest

exportberoende länder. Sedan mitten av 1980-talet har vi exporterat varor och tjänster för ett större värde än vad vi har importerat. Det är alltså exporten som legat till grund för den välfärd som vi byggt och bygger upp. En grundförutsättning för att exporten ska fungera är att det finns en infrastruktur – vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser – som är väl utbyggd. – Regeringen satsar nu ytterligare 100 miljarder kronor, jämfört med tidigare, på ökade investeringar i ny och förbättrad infrastruktur, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Utvecklingen av infrastrukturen är

viktig för näringslivets fortsatta tillväxt och för att fler jobb ska kunna skapas. – Samtidigt är det viktigt att skattebetalda pengar alltid används på bästa sätt. Det vill säga där man får mest nytta för varje satsad krona.

Anna Johansson, Infrastrukturminister.

Enligt Anna Johansson kommer

framtida infrastruktursatsningar framför allt att handla om satsningar på såväl väg- som järnvägstrafik. – Under många år har underhållet på landets järnvägsnät varit kraftigt eftersatt. Följderna av det ser vi nu i form av driftstörningar med stopp och stora förseningar nära nog dagligdags. Det får konsekvenser både för transporter av gods och för människor som är beroende av tillförlitliga transporter. Som i längden är naturligtvis ohållbart, fortsätter Anna Johansson. – Konkret handlar det om att se till att dagens järnvägsnät fungerar som det är tänkt,

“Regeringen satsar nu ytterligare 100 miljarder kronor” men också om en utbyggnad av kapaciteten. I första hand med fler spår, upp till fyra spår, på sträckor där trängseln är extra besvärande, men också om fler mötesspår som gör att trafiken kan flyta på smidigare. – En etappvis utbyggnad av höghastighetsbanor som knyter samman de större städerna är också en del av detta. Det skulle

skapa mer plats för såväl godstrafik som pendeltrafik i det vanliga järnvägsnätet. Även på vägsidan handlar det om att se till att det befintliga vägnätet är i gott skick och att kapaciteten utnyttjas mer effektivt än vad som är fallet i dag. – Det handlar inte i första hand om att bygga fler vägar eller bredare motorvägar. Forskning visar att det som händer när man exempelvis bygger ut en tvåfilig motorväg till en trefilig är att trafiken ökar, men inte framkomligheten. I stället vill Anna Johansson se

en ökad satsning på bland annat förbättrad logistik.

För regeringen är det också viktigt att satsningarna i infrastruktur kommer hela landet till godo, även svensk landsbygd. – Stora delar av Sveriges näringsliv, inte minst basindustrin, finns fortfarande på småorter ute i landet och en ombyggnad av mindre vägar med lite trafik eller upprustning av en viss järnvägssträckning kan ha stor betydelse i ett nationellt perspektiv, understryker Anna Johansson. – Därför ska vi investera i det som gör Sverige starkt. Oavsett var det ligger. Text: Martin Westholm

MED HJÄLP AV ARKITEKTER

ANALYSSAMHALLE.SE

”Arkitektur ett verktyg för god samhällsbyggnad.” Ta del av mer information på analyssamhalle.se om hur hållbara städer och vägar kan byggas med hjälp av arkitekter.

ANNONS

4MA0CK0AR

ÖV ER HE

L A SV ER

IGE!

Mackarna som håller hela Sverige levande


Mellanrum för hela livet

Varje dag, över hela landet flyttar människor in i Riksbyggens bostäder, men de lever inte bara inomhus. Därför lägger vi även stor omsorg på livet mellan husen. Det är bra för de som flyttar in, för de som bor i närheten och för våra samarbetspartners på kommunen. Läs mer om livet mellan husen på riksbyggen.se/om-riksbyggen/samhallsutveckling

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.


Annons

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

NORRLANDS FRAMTID ÄR LJUS Man har viktiga basnäringar och sannolikt kommer att öka i betydelse i framtiden, menar närings- och innovationsministern. Enligt närings- och innovations-

minister Mikael Damberg arbetar Regeringen för ett Sverige som håller ihop med fokus på fler jobb, ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling – i hela landet. Norrland ser han som en viktig del i detta. Framtiden innehåller utmaningar, men framför allt möjligheter, menar han.

”Skogen blir samtidigt allt viktigare för att klara omställningen till en mer hållbar tillväxt.” – Det som vi från södra Sverige ofta slarvigt kallar Norrland är ju mer än halva Sverige. Därför skiljer sig naturligtvis förutsättningarna mycket åt, inte

minst mellan kust- och inland. Men visst finns det också likheter. Näringslivet har ofta en stark koppling till malm, skog och vattenkraft. Det unika klimatet och de storslagna miljöerna ger också fina förutsättningar för turism. Han menar att det i grund och botten går rätt bra för norrlandslänen. Tillväxten har sedan 2000 legat över genomsnittet. Kustlandet har ett bredare näringsliv med en större tjänstesektor, men även här finns ofta en indirekt koppling till naturresurser och platsbundna tillgångar. Med andra ord skulle det be-

hövas fler ”nya näringar” likt datacenter. Parallellt kommer bidraget från de mer traditionella näringarna sannolikt att öka framöver. Klimatförändringen är förklaringen. – Norra Sverige är sedan länge storproducent av förnybar el från vattenkraft och det finns en stor utvecklingspotential inom vindkraft och bioenergi. Skogen blir samtidigt allt viktigare för att klara omställningen till en mer hållbar tillväxt. Norrlandslänen delar många av de

utmaningar som finns i övriga Sverige. – Brist på bostäder är ett

problem för stora delar av landet, även om den mest akuta bristen är i våra tre storstadsregioner.

Den nettoutflyttning som skett från

Norrland under lång tid har varit koncentrerad till en yngre åldersgrupp 18–35 år, vilket medfört en i vissa fall skev åldersstruktur. En utmaning för Norrland är därför inte primärt att storstäderna växer, utan att den egna åldersstrukturen medför problem att klara offentlig välfärd, service och arbetskraftsförsörjning. Men det finns helt klart ljusglim-

tar. – Den stora invandringen till Sverige, som också kommit norra Sverige till del, utgör en möjlighet som måste tas tillvara. Det handlar om validering av kompetens och kompletterande utbildningar, men också om bostäder, skolor och lärare. Man skulle kunna säga att utma-

ningarna är en del av lösningen. Arbetsmarknaden i Norrland präglas nämligen också både av brist på arbetskraft och arbetslöshet. – Såväl privat som offentlig verksamhet efterfrågar arbetskraft. En arbetskraft som dock ofta är felmatchad utifrån arbetsmarkandens behov. De regionala

”Den stora invandringen till Sverige, som också kommit norra Sverige till del, utgör en möjlighet som måste tas tillvara.”

kompetensplattformarna jobbar med att utbud och efterfrågan på regionala arbetsmarknader kan matchas på ett bättre sätt. Regeringens kunskapslyft med totalt 80 000 nya platser de närmaste åren kommer också att ge nya möjligheter att matcha arbetskraft mot kompetensbehov. Regeringen sitter inte och tittar på

menar Mikael Damberg. Regeringens två strategier exportstrategin och nyindustrialiseringsstrategin är två exempel på det. Där den senare bland annat handlar om smartare industri då dagens verkstadsjobb blivit allt mer högkvalificerade. Båda strategierna har som främsta syfte att öka

antalet arbetstillfällen i landet. – Regeringen har inom ramen för Exportstrategin fattat beslut om att inrätta ett regionalt exportcenter i Västerbotten enligt principen “en dörr in” för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden. Målet ska vara att varje företag

får kontakt med rätt person i rätt organisation med sin fråga eller sitt problem inom en arbetsdag (24 timmar), enligt principen ”en dörr in”. Tillväxtverket ges i uppdrag att samordna inrättandet av dessa exportcentra. – Med dagens exportmönster riskerar Sverige att gå miste om hälften av världens tillväxt fram till 2020. Därför vill jag att fler företag exporterar och även finns på plats på tillväxtmarknaderna. Beslutet är en av flera insatser för att hitta hjälp för att ta sig ut internationellt. Text: Anders Edström Frejman

SKOGSNÄRINGEN – EN GULDGRUVA ANALYSSAMHALLE.SE Skogsindustrin är allt annat är krisdrabbad, men den genomgår förändringar. Även de norrländska krogsägarna känner av detta. Läs mer om detta på analyssamhalle.se


FRAMTIDENS BELYSNING I DAG! Framtidens belysning finns redan i dag i form av Vision X Heavy Duty LED lampor för montage på maskiner, lastbilar och fasta installationer. Med specifikationer som IP68/IP69K, vibrations klassade upp till 60G, 5.5 års funktions garanti, stenskotts-tåliga polykarbonat linser och ett sällan skådat ljus hanterar Vision X även de mest krävande applikationerna med bravur. Med över 1000 artiklar i sortimentet har vi garanterat en belysning även för Er applikation!

HAMMERHEADS

XMITTER PRIME

PITMASTER

umx

RIPPER

SHOCKWAVE

Med Pitmaster installerat som fast eller arbetsplatsbelysning spar man upp till 60% energi och får upp till 30% mer ljus. Här finns det stora besparingar på både miljö och ekonomi.

DURA

BLACKTIPS

ID SIGN

Håll ordning på maskiner och fordon med Vision X ID sign. Finns med två eller tre siffror, i rött eller orange. Nummret ändras på någon sekund med en magnet.

Distributör norra Europa: AB Rindab, Svaravarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo, Tel. 08-7472480, Mail. rindab@rindab.se

www.visionxeurope.com


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

JÄRNVÄGENS ROLL I SVERIGE

En ny rapport tydliggör järnvägens roll för Sveriges näringsliv och varför det behövs ett samlat tänk kring utvecklingen av järnvägen.

frysa banavgifterna, en annan att säkerställa att järnvägen lever upp till de krav som ställs, säger Martin Sandberg.

Hamnarna och hamnindustrin

Rapporten Järnväg 2050 – Närings-

spelar också en stor roll när det kommer till att transportera utomlands. – Naturligtvis är en effektiv matning av transporter till och från hamnarna viktig för att skapa hållbara transportlösningar. Göteborgs hamns arbete med kopplingen mellan sjöfart och järnväg har visat att det går att skapa både god ekonomi och miljövinster, säger Martin Sandberg.

livets godstransporter är gemensamt framtagen av 13 branschaktörer där Skogsindustrierna, Swedtrain och Tågoperatörerna ingår. Målet för visionen som rapporten beskriver är att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050. Rapporten är baserad på Sveriges

”Kvalitetsbristerna inom järnvägen är alldeles för stora och resenärernas förtroende för järnvägen minskar.” miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem. Järnvägen har i dag en viktig roll inom samhälle och näringsliv, men det finns ingen tydlig plan för vilken funktion framtida järnväg ska ha, menar Martin Sandberg som är utvecklingsstrateg inom trafik och infrastruktur på WSP.

Martin Sandberg, utvecklingsstrateg inom trafik och infrastruktur på WSP.

– I Järnväg 2050 försöker vi tydliggöra varför järnvägen är så viktig och hur den bör utvecklas för att möta näringslivets krav på hållbara och konkurrenskraftiga transporter, fortsätter Martin Sandberg. En väl fungerande järnväg är en viktig del för att få flera att resa med tåg, men saker kan alltid förbättras. Om man hade frågat Martin Sandberg för några år sedan hade han svarat kortare restider och fler avgångar. I dag är kraven mer basala. – I dag efterfrågas pålitlighet. Kvalitetsbristerna inom järnvägen är alldeles för stora och resenärernas förtroende för järnvägen minskar. Samma sak gäller för näringslivets godstransporter. Transporterna ingår ofta i industrins strikt planerade

Fram till år 2050 ska nettoutsläp-

produktionskedjor från råvara i norr via en stegvis förädling på olika anläggningar och slutligen leverans av en färdig produkt till en mottagare ut i Europa, Nordamerika eller i andra delar av världen. Det gör att industrin är mycket känslig för störningar inom järnvägssystemet. Intäktsbortfallet vid en längre trafikstörning kan bli svidande högt, säger Martin Sandberg. Det finns en rad olika åtgärder

som skulle gynna utrikestransporterna med järnväg. På EU-nivå drivs arbeten med att utveckla transportkorridorer där administrationen kring transporterna förenklas samtidigt som gemensamma regelverk och krav på infrastruktur tas fram. – I Järnväg 2050-arbetet tar vi upp några punkter som vi ser

som särskilt viktiga. Bland annat en ökad samordning mellan Sveriges, Norges och Danmarks infrastrukturplanering, säger Martin Sandberg. Marknaden för godstransporter på järnväg avreglerades för dryg 20 år sedan. Utvecklingen sedan dess har i stort följt ett väntat mönster med effektivisering och nya aktörer. – Marknadens största aktör Green Cargo har därför genomfört omfattande rationaliseringar och nya mindre aktörer har kunnat anpassa sig direkt efter transportköparnas krav. Succesiva höjningar av banavgifterna, i kombination med järnvägens kvalitetsproblem, gör dock att järnvägen har svårt att bli konkurrenskraftig. En prioriterad åtgärd är därför att tills vidare

pen av klimatgaser ner till en nivå nära noll. Transportsektorn står i dag för en tredjedel av Sveriges klimatpåverkande utsläpp och prognoserna pekar mot en fortsatt snabb utveckling av transportarbetet. – Energieffektivare fordon och en ökad andel förnyelsebara bränslen kan dämpa eller till och med vända den negativa trenden, men det kommer inte att räcka. Det krävs en förändring av vårt förhållningssätt till transporter och en ökad andel gods på järnväg och med sjöfart, säger Martin Sandberg. Text: Fredrik Söderlund

LÄS MER PÅ: ANALYSSAMHALLE.SE

Vi ska vara ledande i No Besök vår kampanjsida för mer spännande reportage om samhällsutveckling

ANNONS

Vi har ett tydligt mål i sikte. Norrbottens Bergteknik ska vara en ledande aktör inom bergarbete i både Sverige och Norde

Vi ska vara ledande i Norden

F

ör att vara ledande och agera på

F

Vår spännvidd sträcker sig till exempel från

Vi ska vara ledande i Norde

ör att vara ledande och agera på

kunskap och förståelse. Vi har en medarbetarkår

från arbete

marknaden behöver vi ha en viss

som klarar av branschens utmaningar. Att arbeta

Norrlands U

storlek. Bergteknik växer idag av egen

med berg, veta vilka metoder som lämpar sig

i vindkrafts

kraft och vi har en tydlig plan på att

bäst utifrån kundens behov, omgivningens

Björkdalsgr

vi ha enmål viss arbete i extremt känsliga miljöer vid Norrlands Vimarknaden har ettbehöver tydligt i sikte. Norrbottens Bergteknik ska vara storlek. Bergteknik växer idag av Universitetssjukhus till bergtäktsarbete i Vi har ett tydligt mål i sikte. Norrbottens Bergteknik ska vara enegen ledande aktör bergarbete i eller både Sverige och Norden. kraft och vi har en tydliginom plan vindkraftsparken i Piteå ren borrning en ledande aktör inom bergarbete i både Sverige och Norden. expandera genom förvärv. Vi står på en stabil

på att expandera genom förvärv. Vi står på

grund med en aktiv marknad, kloka affärer och vår i Björkdalsgruvans dagbrott. Vi lever i en

en stabil grund med en aktiv marknad, kloka

verklighet där konkurrensen är hård med fokus

F

affärer och vår nya delägare Pegroco Invest. ör att vara ledande och agera på

marknaden behöver ha en viss Att vara ledande innebär ocksåvikompetens, storlek. Bergteknik växer kunskap och förståelse. Vi har en idag av egen kraft och har enavtydlig plan på att medarbetarkår somviklarar branschens

expandera genom förvärv. står på envilka stabil utmaningar. Att arbeta medViberg, veta metoder lämpar sig bäst kloka utifrånaffärer kundens grund medsom en aktiv marknad, och vår behov, omgivningens förutsättningar och nya delägare Pegroco Invest. säkerhetskrav, kräver erfarenhet och känsla.

Att vara ledande innebär också kompetens,

bergteknik.se • info@bergteknik.se Betonggatan 3, 942 36 Älvsbyn

förutsättningar och säkerhetskrav, kräver erfarenhet och känsla.

Vi lever i en med fokus

nya delägare Pegroco Invest.

FVi ska vara ledande i Norden ör att vara ledande och agera på

gen I den här tidningen ser du enendel av vår spännande från arbete affärer i extremt känsl kunskap och förståelse. Vi har medarbetarkår

på pris. Därför gäller det att vinna affärer som klarar av branschens utmaningar. marknaden behöver vi ha en viss relationer o vardag. Vår spännvidd sträcker sig Att tillarbeta exempelNorrlands Universitetssjuk Att vara ledande innebär också kompetens, frånstorlek. arbete i extremt känsliga miljöer vid kunskap och förståelse. Vi goda har en medarbetarkår i vindkraftsparken i Piteå e med berg, veta vilka metoder som lämpar sig Bergteknik växer idag av egen genom kundernas förtroende, relationer Andreas Christoffersson

klarar av branschens utmaningar. och som bra arbetsresultat. Vi är kända för att Att arbeta med berg, veta vilka metoder som lämpar sig utföra bra jobb, vi lämnar inget åt slumpen, utifrån kundens behov,viomgivningens vårtbäst säkerhetsarbete är i fokus, gör färdigtFakta:

kundens behov, omgivningens kraft och vi har en tydlig plan på att Norrlands Universitetssjukhus bäst till utifrån bergtäktsarbete VD

Björkdalsgruvans dagbrott

grund med en aktiv marknad, kloka affärer och vår

i vindkraftsparken i Piteå eller ren borrning i erfarenhet och känsla.

Vi lever i en verklighet där

nya delägare Pegroco Invest.

med fokus på pris. Därför g

Vi har ett tydligt mål i sikte. Norrbottens Bergteknik ska vara I den häri tidningen ser du en deloch av vårNorden. spännande en ledande aktör inom bergarbete både Sverige

Björkdalsgruvans dagbrott.

vardag. Vår spännvidd sträcker sig till exempel vara ledande innebär också kompetens, förutsättningar och kräver jobbet och håller vad vi säkerhetskrav, lovar. NorrbottensAttBergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning,

erfarenhet och känsla.

Vi är kända

förutsättningar och säkerhetskrav, kräver

expandera genom förvärv. Vi står på en stabil

åt slumpen

färdigt jobb

affärer genom kundernas f

relationer och bra arbetsre

Välkomme

Vi lever i en och verklighet där konkurrensen är hård Vi är kända för att utföra b losshållning, wiresågning bergförstärkning. Företaget omsätter från arbete i extremt känsliga miljöer vid kunskap och förståelse. Vi har en medarbetarkår ör att vara ledande och agera på åt slumpen,tillvårt säkerhets Norrlands Universitetssjukhus bergtäktsarbete klarar av branschens utmaningar. Att arbeta marknaden behöver ha en viss med fokus påvipris. Därför som gäller det att vinna ungefär 170 MSEK och har ca 50 medarbetare. färdigt jobbet och håller va i vindkraftsparken i Piteå eller ren borrning i C med berg, veta vilka metoder som lämpar sig storlek. Bergteknik växer idag av egen Andreas Fakta:

Välkommen oss på Norrbottens Bergteknik! I den härtill tidningen ser du en del av vår spännande

vardag. Vår spännvidd sträcker sig till exempel

F

bäst utifrån kundens behov, omgivningens kraft och vi har en tydligkundernas plan på att affärer genom förtroende, goda Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning,

Björkdalsgruvans dagbrott.

erfarenhet och känsla. losshållning, wiresågning och bergförstärkning. Företaget omsätter relationer och bra arbetsresultat.

Vi lever i en verklighet där konkurrensen är hård

expandera genom förvärv. Vi står på en stabil

förutsättningar och säkerhetskrav, kräver

grund med en aktiv marknad, kloka affärer och vår nya delägare Pegroco Invest.

ungefär 170 MSEK och har ca 50 medarbetare.

I den här tidningen ser du en del av vår spännande

Att vara ledande innebär också kompetens,

vardag. Vår spännvidd sträcker sig till exempel

Vi är kända för att utföra bra jobb, vi lämnar inget

VD

Välkommen till oss på Nor

med fokus på pris. Därför gäller det att vinna

Andreas Christoffersson

affärer genom kundernas förtroende, goda relationer och braVD arbetsresultat.

Förvärvar marknadsledare i Förvärvar marknadsledare i Nor

Fakta: Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning,

åt slumpen, vårt säkerhetsarbete är i fokus, vi gör

Vi är kända för att utföra bra jobb, vi lämnar inge

Fakta: färdigt jobbet och håller vad vi lovar. Norrbottens Bergteknik utför bergarbeten som borrning, sprängning, losshållning, wiresågning och bergförstärkning. Företaget omsätter

färdigt jobbet och håller vad vi lovar.

åt slumpen, vårt säkerhetsarbete är i fokus, vi gö

Välkommen till oss på Norrbottens Bergteknik!


THE DRILLER’S CHOICE WORLDWIDE FIRST IN

INNOVATION AND PERFORMANCE Rotary, DTH and RC for: • Production Mining • Exploration • Grade Control • Pilot holes for raise boring • Water Wells • Seismic

info@mincon.nu / www.mincon.com Tel: +46 (0)122 15480 - Industrivagen 2-4, 612 02, Finspång, Sweden

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Nickel Mountain Resources Nickel Mountain Resources AB är ett svenskt prospekteringsbolag i stark utveckling, under försommaren har Nickel Mountain genomfört en av de största affärerna i bolagets historia genom att köpa ett petroleumprojekt i Ryssland. Olja och nickel kan tyckas vara en udda kombination, men för Nickel Mountain är bilden annorlunda då styrelsen har lång erfarenhet av petroleumprojekt och att driva affärer i Ryssland. För Nickel Mountain innebär affären flera stora fördelar, först och främst så

tillförs bolaget ytterligare ett stort och värdefullt projekt men affären medför också en betydlig breddning av aktieägarbasen samt att de finansiella riskerna sprids ytterligare. Petroleumprojektet består av en prospekteringslicens i Tomsk Oblast i västra Sibirien, (licens 71.1 ”Ellej-Igajskoje”) där två hål har borrats vilka båda har påvisat förekomst av kolväten. Bolagets bedömning är att kolväten i huvudsak kan återfinnas på tre olika djup, dels i de geologiska

lagren från Jura-perioden samt i den så kallade vittrade zonen (”weathered zone”) i skiktet mellan Jura och Devon samt därefter nere i Devon, på mellan 3 000 till 4 500 meters djup. Devonlagren har i Ryssland traditionellt inte prospekterats i stor omfattning, och det är först på senare tid som intresset har ökat väsentligt. Tidigare har de rika tillgångarna i Jura eller yngre formationer räckt mer än väl för att täcka behovet och har varit bättre anpassade till befintlig etablerad teknologi. Strukturen bedöms

vara en så kallad revlik struktur med en mycket stor amplitud mellan topp och botten. Inom bolagets nickelprospektering händer det en hel del spännande, i vår har Nickel Mountain genomfört markgeofysiska mätningar på nickelprojektet vid Orrbäcken söder om Skellefteå i Västerbotten. Mätningarna har identifierat flera mål som har en intressant karaktär och bolagets avsikt är att inleda kärnborrning mot prospekteringsmålen under hösten. ringsmålen under hösten.

Läs mer om våra olika projekt på vår hemsida www.nickelmountain.se under rubriken ’Våra projekt’ eller kontakta oss via info@nickelmountain.se Nickel Mountain Resources är ett Svenskt prospekteringsbolag noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet ’NICK MTF’.


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FÖRDJUPNING – ANALYSSAMHALLE.SE

FANTASTISKA MÖJLIGHETER I DEN SVENSKA INDUSTRIN Patrik Öhlund, VD för Node Pole.

Den rikliga tillgången på grön el tillsammans med en välutvecklad infrastruktur skapar unika möjligheter för Sverige, inte minst för landsbygden. Den globala digitaliseringen har gjort att snabbväxande, men samtidigt energiintensiva företag, i det närmaste desperat söker efter lämpliga platser där man kan investera miljoner i serverhallar, batteritillverkning och liknande som direkt kan kopplas till en digital- och grön omställning. Allt fler blickar riktas nu mot Sverige. – Vi har verkligen en fantastisk

möjlighet här. Vi har en mycket god tillgång på grön el, bland den billigaste i hela Europa och vi har en unik chans att ställa om tunga industrier till gröna industrier, menar Patrik Öhlund, VD för Node Pole. Om några borde veta så är det just Node Pole, ett samriskbolag som ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft, och som uteslutande arbetar med att marknadsföra Sverige som den perfekta platsen för investeringar för energiintensiva företag. Med tanke på att globala giganter som Facebook och nu Amazon Web Services (AWS) redan fått upp ögonen för vilka möjligheter som erbjuds där uppe i Norden, är det ingen alltför vågad gissning att anta att fler är på väg. Med andra ord ligger det som Node Pole och Sverige har att erbjuda synnerligen rätt i tiden.

Digitaliseringen, som skapat möjligheter för dessa globala företag, att på rekordtid växa från ingenting till världsledande superföretag, kräver dock i många fall enorma mängder energi och gärna då massor av grön och billig energi – inte alltid en helt enkel kombination. – Det är precis det vi kan erbjuda här i Sverige. Vi kan erbjuda den billigaste gröna elen i hela världen och det tilltalar de energiintensiva företagen. Att vi vid årsskiftet fick sänkt energiskatt för datacenterindustrin gör ju inte saken sämre, menar Patrik Öhlund.

Kan då inte det faktum att Sverige och framför allt norra Sverige faktiskt ligger lite avsides vara ett hinder? – Det är faktiskt tvärtom. Energiförlusterna från dataöverföring via fiber är i stort sett obefintliga samtidigt som energiförlusterna vid elöverföringar är ganska omfattande, vilket gör att produktionen för den här typen av företag bör ligga där elen finns, inte nödvändigtvis konsumenterna, förklarar Patrik, som ser ytterligare en tydlig fördel. – De flesta företag arbetar aktivt med både hållbarhetsfrågor och med digital omställning. Här har vi en fördel. Till skillnad från många andra länder kan vi erbjuda både obegränsade mängder grön el och ett ledande affärsklimat för globala bolag som vill ut-

veckla morgondagens industrier. Just dessa två faktorer blir än mer påtagliga om man tittar på den andra typen av företag som också är på jakt efter nya produktionsanläggningar – batteritillverkarna. Omställningarna till elbilar kräver en kraftig produktionsökning av litiumjonbatterier.

”Sverige kan erbjuda den billigaste gröna elen i hela världen och det tilltalar de energiintensiva företagen.” – Här blir det ju än mer påtagligt. Batteriproduktion är både energiintensiv och kräver nya tekniklösningar för återvinning av sällsynta metaller såsom litium. Här kan vi i Sverige erbjuda både rätt förutsättningar och lösningar. Sverige har därför en stor möjlig-

het att inte bara hjälpa sig själva, utan kan i samma veva bidra till minskade utsläpp i hela Europa. Det är just här som Node Pole hittar sina argument för att locka

nya investeringar till landet. Det handlar både om aktiviteter riktade direkt mot potentiella investerare, men också en mer generisk marknadsföring av regionen – och att prata direkt med morgondagens slutkunder. – Här har vi stor hjälp av alla våra samarbetspartners, såväl företag som myndigheter, kommuner, regioner och inte minst Business Sweden som är en ytterst viktig partner. Möjligheterna är alltså oanade,

men det finns givetvis vissa utmaningar och det är något som man på Node Pole lägger stor vikt vid. – Det här kräver en stor portion samarbete, där är det viktigt att alla är med och drar, förklarar Patrik. Han utvecklar: – Vi måste gemensamt göra det så smidigt som möjligt för de företag som väljer att investera här. Det är en sak att locka hit dem baserat på nyss nämnda argument, men därefter måste vi uppfylla det vi lovar och minska farthinder i det stora och det lilla. Här krävs det ett väloljat samarbete mellan politiker, myndigheter, utbildningsväsendet, företag och organisationer. Det kan till exempel inte vara för svårt och långsamt att få tillstånd och annat, för då räcker det inte med att prata om billig, grön el. Tillståndsprocesserna är alltid en brännande het fråga, vilket även kompetensförsörjningen kan bli

på lång sikt. Kommer de stora företagen hit i enlighet med förväntningarna kommer det att behövas ett kraftigt tillskott av IT-ingenjörer och där har Patrik sina funderingar: – Just nu klarar Sverige av kompetensförsörjningen, men på sikt krävs det omfattande insatser och de måste komma nu. Möjligheterna finns alltså här och nu men det kommer inte att fungera utan att alla drar sitt strå till stacken. – Så är det, men gör vi det rätt känner jag att vi kan vara med och skriva ett nytt kapitel i svensk industrihistoria, avrundar Patrik. Anmärkningsvärt är att detta i så fall är direkt kopplat till tidigare kapitel. Infrastrukturen, inte minst elförsörjningen, är världsledande i Sverige vilket beror i mångt och mycket på den tunga skogs- och pappersindustrin – samma industrier som drabbats hårt av digitaliseringen. Nu är det just digitaliseringsföretagen som kan ta deras plats som den nya basindustrin tack vare infrastrukturen.  Text: Mats Carlbäck

VILL DU LÄSA MER? ANALYSSAMHALLE.SE Besök analyssamhalle.se för mer artiklar om det svenska industrisamhället.


Medans andra funderar kring IIoT … så är vi redan på väg.

Nätverk och datorer för en smartare industri. • Kraftfulla datorer, standard- eller kundanpassade • Säkra och pålitliga nätverk, trådlöst eller fast förbindelse • Vertikal integration från SCADA till var enhet i systemet

Cat AB och MOXA I år firar Cat AB 25 år med Moxa. Ett långt samarbete som bidragit till både nyutveckling av produkter och vidareutveckling av tekniska lösningar.

Telefon 08-733 00 20

E-mail info@catab.se

Webb www.catab.se


Annons

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

Foto: Privat

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Marta-Lena Antti ansvarar för forskarskolan och är biträdande professor i materialteknik. Rymdforskningsskolan har examinerat 35 doktorander, fått cirka 200 vetenskapliga artiklar publicerade och dessutom bidrar man till att utöka turismen i Norrbotten.

RYMDFORSKARSKOLAN I NORRBOTTEN BIDRAR TILL BÅDE FORSKNING OCH TURISM Rymden börjar konkurrera med skogen och malmen som basnäring i Norrbotten. Forskarskolan i rymdteknik där doktorander kan studera och utvecklas tillsammans har gett oväntade resultat. Forskarskolan har funnits sedan

2001 och skapades på initiativ av svenska staten, som en av 16 forskarskolor. Anledningen var att man ville öka antalet doktorander som tog sig igenom sin forskarutbildning. En doktorandutbildning tar cirka fem år, varav tre år är forskning, ett år är valfria kurser och totalt ett år, utspritt under hela perioden, går till att undervisa studenter på skolan. I forskarskolan läser doktorander från olika ämnen gemensamma rymdkurser och träffas på årliga workshops och konferenser. – Vi startade med 33 doktorander i första omgången år 2001 och tog år 2008 in 15 i den andra, säger Marta-Lena Antti, som ansvarar för forskarskolan och är biträdande professor i materialteknik. Hittills har 35 doktorerat, vilket vi är mycket nöjda med.

Rymdforskarskolan har tre syften. Den ska tillfredsställa den svenska rymdbranschens behov av forskning och specialister, den ska också se till att det finns bärkraftig forskning inom rymdteknik i Sverige och den ska stärka grundutbildningen och ge förbättrad rekrytering. Luleå tekniska universitet driver forskarskolan i samarbete med

”Vi har cirka 100 studenter som fokuserar på rymdteknik/ vetenskap varje år i sin grundutbildning.” Institutet för rymdfysik i Kiruna och doktoranderna finns på campus i Kiruna och i Luleå. – Vi har cirka 100 studenter som fokuserar på rymdteknik/ vetenskap varje år i sin grundut-

bildning, säger Marta-Lena Antti. Forskarskolan ger forskningsöverbyggnad genom att forskarna undervisar studenterna. Rymdforskning är inte enbart att

studera själva rymden. Det handlar också om att ta fram material som kan användas där, exempelvis på satelliter och rymdfarkoster. Även en sådan sak som att bygga system för att hantera och analysera enorma mängder data ifrån en satellit forskar man kring. Eller att studera hur man kan utläsa hur miljön mår genom att titta på vilka typer av moln som uppträder i atmosfären. – I forskarskolan studeras ämnen som rymdfysik, atmosfärfysik, industriell elektronik, materialteknik, polymerteknik och materialmekanik. Vi har också fått dryga 200 artiklar publicerade i vetenskapliga sammanhang, säger Marta-Lena Antti. En del av rymdforskningen är så kallad tillämpad forskning och dess resultat kan så småningom komma att användas i andra sammanhang. Som att polymertekniken kan ge lättare flygplan

och därmed behövs mindre mängd bränsle, vilket ger mindre storlek på utsläppen och det är i sin tur bra för miljön. Ett annat exempel är forskningen kring GPS-mottagare och system som

”I forskarskolan studeras ämnen som rymdfysik, atmosfärfysik, industriell elektronik, materialteknik, polymerteknik och materialmekanik.” gör att man kan bestämma sin position med ett par centimeters felmarginal. – Viss forskning som utförs här ger ibland resultat på fler sätt än de förväntade, säger Marta-Lena

Antti. Vi har en doktorand som studerade norrsken och hon har nu fått lära upp guider som ska ta hand om alla norrskensturister som kommer hit.

Tidigare har malmen och skogen varit huvudnäringar i Norrbotten men rymdforskning och de olika rymdprojekten, som exempelvis Esrange och Spaceport Sweden har lett till att rymden nu seglar upp som en ny basnäring. Utbildningen av guiderna till norrskensturisterna är en kul och bra bieffekt av att de turisterna är specialintresserade av sitt ämne, vilket gör att de också har googlat och läst på det allra mesta som finns att lära sig. – Det är turister med god kunskap i ämnet så de nöjer sig inte med annat än det allra senaste inom forskningen, säger Marta-Lena Antti. Och det gör inte vi på skolan heller. SUGEN PÅ NY KARRIÄR INOM RYMDTEKNIK? ANALYSSAMHALLE.SE Besök analyssamhalle.se för mer artiklar om det svenska industrisamhället.


DEN STARKASTE LÄNKEN -med en helhetssyn på Era utmaningar

FB Kedjor är inte enbart en leverantör av transportörkedjor, rullkedjor och lamellkedjor till skogsindustri och annan industri. Företaget engagerar sig också i hög grad i kundernas anläggningar - att underhållet av kedjorna planeras noga och att tillgängligheten ligger på topp. Pålitlig funktion är alltid målsättningen. - VI JOBBAR VERKLIGEN med kunderna, gör besiktningar av deras anläggningar och deltar aktivt i underhållsplaneringen, berättar försäljningschef John Karlsson. Efter besiktning gör vi en rapport som redovisar åtgärder, underhållsbehov och nödvändiga eller lämpliga uppgraderingar. På tex. ett massa- och pappersbruk finns en mängd transportörer i allt från inmatning vid renseriet till utfrakt av färdiga pappersrullar. Transportörer finns också för flis till massalinjen, biobränsle till pannor och utmatning av aska från pannorna. För flera av transportörerna finns ingen redundans och transportören får helt enkelt inte stanna.

den egna personalen och för kunderna. Företaget arbetar med att optimera lösningar för att minska energiförbrukning, buller och andra risknivåer. Företaget har ett brett sortiment med kedjor och slitagedelar för olika typer av transportörer och maskiner. Dessutom erbjuds rådgivning och serviceavtal. Kunderna finns förutom inom skogsindustrin, bland annat inom gruv- och stålbranschen, i energisektorn och övrig verkstadsindustri.

- Rätt komponent behöver finnas på rätt plats, fortsätter John Karlsson. Och dessutom ska de vara synkade med avseende på livslängden. Det duger inte att kedjehjulet håller tre år om kedjan slits ut på ett och ett halvt år. Komponenter ska bytas vid underhållsstoppen, inte vid akuta stopp.

- Vi lyfter vår affärsverksamhet från fokus på de enskilda komponenterna till att förstå kundernas verkliga behov och utmaningar. Har gäller det att hitta fler lösningar och nya lösningar, menar John Karlsson. Därmed blir vi ett naturligt stöd for kundernas projekt- och underhållsorganisationer. FB Kedjor arbetar gärna fram konceptlösningar där vi drar stor nytta av andra företag inom vår koncern for att kunna leverera och ta ansvar for hela funktionslösningar.

FB Kedjor svarar for underhåll och reparationer. Företaget har egen verkstad och certifierade montörer. Ett aktivt CSR-arbete där miljöprofilen är hög, liksom säkerhetstänkandet både för

Med FB Kedjors helhetssyn på kundens utmaningar kommer företaget att göra verklig skillnad genom att leverera produktiva, tillförlitliga lösningar och inte enbart komponenter. Källa: Nordiska Projekt 2/2017

FB Kedjor AB - a member of the Addtech group Adress: Sättargatan 4, 632 29 Eskilstuna www.fbkedjor.se | info@fbkedjor.se | 016-15 33 00


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Innovativ tillväxt: Rymden!

Uppskjutning av små satelliter Med den stora ökningen av små satelliter följer brist på kapacitet att skjuta upp dem. SSC satsar därför, med stöd av såväl IRF som LTU, på att från Esrange i Kiruna skjuta upp små satelliter. – Att kunna erbjuda satellituppskjutning skulle dra de stora globala aktörerna till Norrbotten och Sverige. Det skulle öka innovationskraften och Sveriges möjligheter som rymdnation. Det är viktigt, för samarbete och industriell utveckling säger Stefan Gustafsson.

Rymden är en av våra viktigaste resurser och bidrar i dag mer än någonsin till innovation, konkurrenskraft och hållbar global utveckling. Rymdbranschen utvecklas mycket starkt och Sverige kan bli en nyckelspelare. Norrbotten har en central roll.

Norrbottens nordliga läge är perfekt för rymdverksamhet. Kompetensen är hög med starka traditioner i avancerade rymdprojekt. LTU (Luleå tekniska universitet), IRF (Institutet för Rymdfysik) och statliga rymdbolaget SSC som driver rymdbasen Esrange satsar stort för att skapa ett innovativt rymdkluster för högteknologisk tillväxt. Framtidstron är stark. – Det globala samarbete som vi tre aktörer i Norrbotten etablerat har betydelse inte bara för Norrbotten utan för svensk och europeisk högteknologisk industri, vilket i förlängningen även bidrar till en mer hållbar global utveckling, säger Jonas Ekman, professor vid institutionen för system och rymdteknik vid LTU. Redan i dag använder vi rymden för viktiga funktioner i vår vardag. Navigation, väder, TV och kom-

munikation är några exempel. Utvecklingen går snabbt och handlar till stor del om miniatyrisering, digitalisering, automatisering och nya innovativa tillämpningar. En stor mängd små, billigare och mer kraftfulla satelliter utvecklas i snabb takt, liksom stora mer avancerade satelliter. I kombination med nya möjligheter att hantera digital information skapas nya användningsområden. Nästa globala ”game change” Vi har bara sett början på utvecklingen. Snart är information i nära realtid från varje del av jorden

och oceanerna tillgänglig i våra datorer via rymdbaserad uppkoppling. Ännu mer spektakulära tillämpningar är resor till Mars och utforskning av andra planeter, till exempel för mineralutvinning. Sammantaget revolutionerar utvecklingen möjligheterna att med rymdens hjälp bidra till en mer hållbar planet. I allt detta har SSC, LTU och IRF en given roll. – Rymden kan bidra till nästa globala ”game change”, ett reellt bidrag till fred, frihet och hållbart välstånd på vår planet, säger Stefan Gustafsson, strategichef på SSC.

Ny teknik för ny forskning LTU satsar stort på ökning av rymdrelaterad forskning med en ny centrumbildning som ska ge innovativ kraft. IRF tillhör världseliten inom rymdteknisk utveckling och bygger rymdinstrument som utforskar nästan hela solsystemet från Merkurius till Jupiter. – Framtiden innebär att rymdforskningen bara ökar och, som IRF:s erfarenhet och historia visar tydligt, rymdforskning skapar nya förutsättningar och möjligheter för industri, utbildning, och regionalutveckling, avslutar Stas Barabash, direktör för IRF.

INBJUDAN

Välkommen på seminarium under Almedalsveckan ”Rymden - en ny svensk basindustri”.

Tisdag den 4 juli kl 09:30-10:50 på Södra Murgatan 51 i Visby. Vi presenterar konkreta exempel på hur rymdverksamhet skapar förutsättningar för en helt ny basindustri som genererar kunskap och innovation till befintliga industrier och offentliga verksamheter. Välkommen att höra om Sveriges roll i rymden. Vi börjar med mingel 09.30-09.50

www.ltu.se

www.sscspace.com

www.irf.se

Analys Region Norr #3  

Distributed with Dagens industri July 1, 2017

Analys Region Norr #3  

Distributed with Dagens industri July 1, 2017