__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS ÖRESUND MED FOKUS PÅ EN DYNAMISK METROPOL

LIFE SCIENCE SPECIAL

NR 7 | JUNI 2017 ANALYSSAMHALLE.SE

Öresundsregionen – med hela världen som arbetsfält Tillgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den allt mer globaliserade världen. Därför är Kastrups flygplats livsviktig för tillväxten i hela Öresundsregionen och spelar en viktig roll för Sydsverige och näringslivet där. Flygplatsen är en av Europas största flygplatser och den ledande i Norden. Läs mer på sida 22

Nordic Life Science Days – Nordens största plattform För första gången hålls NLSDays på Malmö Mässan mellan den 12–14 september 2017. Här skapas kontakter med life science-företag, är en unik plats att göra affärer på och upptäcka lovande investeringsmöjligheter. Nordic Life Science Days är Nordens största konferens tillägnad life science industrin.  Läs mer på sida 10

ANALYS SAMHÄLLE

Läs fler reportage på analyssamhalle.se På analyssamhalle.se finner du fler reportage samt exklusiva intervjuer med sakkunniga personer inom ämnen som regionala satsningar, samhällsexpansion och andra aktuella teman.

FRAMTID

PETTER HARTMAN

DIREKTÖR FÖR MEDICON VALLEY ALLIANCE

Företag vill till Medicon Village

”Kontorshuset i Lund har på ett fåtal år gått från noll till att sysselsätta 1 600 personer i medlemsorganisationerna på platsen som tillsammans bildar Medicon Village.” Läs mer på sida 14

”Läkemedelsindustrin har en 100-årig tradition i regionen med starka band mellan Sydsverige och Danmark” Läs mer på sida 20 Medföljer som bilaga i Dagens industri juni 2017

nordic life science partnering at its best

a

event, produced by

partnering powered by © News Øresund – Johan Wessman

Ad NLSDays EuropeanMediaPartner 250x40mm_2.indd 1

04/05/2017 12:19


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

STORA FÖRHOPPNINGAR PÅ NYTT EFFEKTIVT LÄKEMEDEL MOT DIABETES TYP 2 I dag finns ungefär 450 miljoner människor med diabetes runt om i världen. Ökningen är explosionsartad och har mer och mer tagit formen av en pandemi. På Medeon i Malmö arbetar Pila Pharma för fullt med att utveckla ett nytt läkemedel som blockerar några receptorer i kroppen som tros spela en roll i sjukdomen, men som också skulle kunna begränsa sjukdomens aggressiva förlopp.

Dorte X. Gram vid Malmö Live Dorte X. Gram lyser bokstavligt talat av energi när hon talar om sitt forskningsprojekt. Drivkraften är att försöka göra livet lite bättre och lite enklare för människor med diagnosen diabetes typ 2. – Det är en allvarlig sjukdom som om den inte behandlas rätt kan få allvarliga och långtgående konsekvenser som i sin förlängning kan leda till en för tidig död, säger Dorte X. Gram. Kan jag med hjälp av min forskning vara med och ändra på det är jag mer än nöjd. Diabetes typ 2 är en utpräglad vällevnadssjukdom som till stor del beror på förändrade levnadsvanor. Dels för att vi äter för mycket och fel. Dels, och framför allt, att vi blivit allt mer stillasittande, framför datorn, TV:n eller med mobilen i handen. Runt om i världen finns, enligt en rapport från WHO förra året, ungefär 450 miljoner diabetiker med diagnostiserad diabetes typ 2. I Sverige är motsvarande siffra runt 450 000 personer (Diabetesförbundet). Vad värre är att diabetes typ 2 kryper allt längre ner i åldrarna. – Den negativa utvecklingen fortsätter också i takt med att människor i allt fler länder fått och får en högre levnadsstandard, och att man i samband med det ändrar sin livsstil. Tidigare talade man om en diabetesepidemi. Nu talar man i stället om en pandemi, förklarar Dorte X. Gram.

Själv är Dorte X. Gram veterinär i grunden, utbildad på Veterinärhögskolan i Köpenhamn. Tidigt väcktes hennes intresse för forskning som bland annat resulterat i en doktorsexamen i farmakologi. Genom en anställning på Novo Nordisk, som specialiserat sig på läkemedel för diabetiker, knöts hon tidigt till deras forskningsavdelning. Där fick hon lära sig allt om diabetes och hur man utvecklar läkemedel, men också hur organisationen förvandlade forskningsprojekt till kommersiella succéer. Dorte X. Grams första experiment gick ut på att optimera en teknik för att mäta insulinkänslighet hos råttor. Av en slump gjorde hon en helt ny upptäckt. Genom att blockera den så kallade chili-receptorn hos råttor kunde utvecklingen av diabetes i stort sett förhindras. – När jag förstått vidden av upptäckten insåg jag att detta skulle kunna bli något riktigt stort. Ungefär vid samma tid bestämde sig Dorte X. Gram för att flytta över till den svenska sidan av Öresund. Med sig tog hon sina islandshästar. – Jag upptäckte snart att det fanns en inbjudande miljö i Sverige med inkubatorer och ett stort intresse för nya idéer. Så när jag startade Pila Pharma, ett dotterbolag till mitt

danska bolag Xenia Pharma, blev det ett svenskt företag. I dag finns vi både på Medeon i Malmö och i Köpenhamn. För lite drygt ett år sedan köpte Pila Pharma substansen XEN-D0501 som tillhör de ämnen som blockerar chili-receptorn. Substansen ska nu testas för att se hur den påverkar patienter med diabetes typ 2, exempelvis om den kan stimulera kroppens egen insulinproduktion. Det finns indikationer på att substansen även kan ha positiva effekter på hjärt- och kärlsjukdomar, men kanske också på cancer. – Som jag ser det är diabetes en inflammatorisk sjukdom och ska också behandlas som en sådan. Den här substansen verkar inflammationshämmande, förklarar hon. Det som en gång började med lyckosamma försök på råttor ska nu testas på människor i kliniska försök. Studien kommer att genomföras i flera etapper, där diabeteskliniker både i Sverige och i Danmark medverkar, vilket är en fördel. Just nu pågår arbetet med att rekrytera deltagare till den första av flera studier.

– Jag ser det som en klar fördel för oss att vi finns i Öresundsregionen. Med många Life Science-bolag, på båda sidor av Öresund, finns det en stor bas av kompetenta och högt kvalificerade människor att rekrytera från. Det ska bli riktigt spännande. – Nu när arbetet fortsätter ska det bli oerhört intressant att se om min teori stämmer i verkligheten. I så fall har vi ett nytt effektivt läkemedel i tablettform mot diabetes som förhoppningsvis är lika effektivt som injicerat insulin. – Det skulle betyda oerhört mycket för många människor i hela världen eftersom det skulle vara både enkelt att ta och distribuera, men också billigare att tillverka. – För mig som forskare är den stora drivkraften att hitta nya och mer effektiva terapiformer. Men framför allt att hjälpa människor till ett bättre och friskare liv, summerar Dorte X. Gram.

Parallellt med detta pågår också arbetet med att rekrytera duktiga medarbetare till Pila Pharma, som nu är på väg in i nästa utvecklingsfas.

PILA PHARMA, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö

www.pilapharma.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

RISE – EN INTERNATIONELLT LEDANDE INNOVATIONSPARTNER

I Södertälje bedriver forskningsinstitutet RISE Process and Pharmaceutical Development (RISE PPD) processkemisk och farmaceutisk FoU i samarbete med akademiska och industriella aktörer.

Christine Svärd Den främsta styrkan med RISE PPD är kemisk och farmaceutisk processutveckling. Och det sker på en av Sveriges modernaste testanläggningar i Södertälje. RISE PPD är ett viktigt ben av den verksamhet som den sammanslagna forsknings- och innovationspartnern RISE driver. Christine Svärd, marknads- och affärsutvecklingschef på RISE PPD förklarar varför anläggningen är så betydelsefull: – RISE PPD bidrar till att öka sannolikheten för att akademiska och industriella aktörer ska bli framgångsrika i utvecklingen av nya substanser och tillverkningsprocesser. Verksamheten är inrymd i AstraZenecas tidigare forskningslokaler i Södertälje och har tagit över såväl den avancerade utrustningen som erfarna medarbetare. För två år sedan invigde man en uppskalnings-, demonstrationsoch GMP-anläggning i Södertälje.

Anläggningen utgör en viktig bas i institutets innovationsinfrastruktur för kemisk process- och farmaceutisk utveckling, vars tvärvetenskapliga expertis och avancerade laboratoriemiljöer nu kompletterats med en modern test- och verifieringsmiljö. – Anläggningen erbjuder unika möjligheter för forskning och utveckling för våra kunder samt koncepttester av nya processer, material och innovationer. Den fyller en strategiskt viktig roll i vårt arbete med att attrahera såväl anslags- som företagsfinansierade forskningsprojekt med fokus på materialforskning, läkemedel och kemi, säger Christine Svärd. Tillgången till ett democenter med expertis och teknologi möjliggör en grundlig utvärdering av olika teknologier. Nya satsningar kretsar kring biologiska läkemedel. – RISE har påbörjat en bearbetning inom området för peptid- och proteinläkemedel under 2016 och

Två viktiga projekt där RISE spelar en viktig roll FORMAMP: Ett EU-projekt där ett forskarlag, koordinerat av RISE, tar fram nya strategier för behandling av infektioner. Forskarna ska bland annat utveckla olika nanoformuleringar som bärare av antimikrobiella peptider. Dessa peptider är väldigt effektiva mot bakterier och verkar med en helt annan mekanism än traditionell antibiotika. Det gör att risken för utveckling av resistenta bakterier minskar drastiskt.

vi kommer att fortsätta även under detta året. Som exempel har separation och analys för identifiering, kvantifiering och storskalig preparation studerats. Vidare kommer metoder för att tillverka dem på ett effektivt och kontrollerat sätt att börja utvecklas. Ett antal större aktörer inom området är identifierade och man har påbörjat diskussioner om projekt. Man tittar på att, tillsammans med andra aktörer, bilda ett centrum för utveckling och formulering av biologiska läkemedel. Tillsammans med de övriga aktörerna i konsortiet, bestående av akademiska grupper, läkemedelsföretag och service- och teknikleverantörer kommer man att bilda ett centrum fokuserat på att förbättra beredningsformer och produktion av biologiska läkemedel. – Tillsammans kommer vi att försöka överbrygga gapet mellan bioprocess och läkemedelstillverkning. Vi kommer särskilt att arbeta med att förbättra produktstabili-

tet, utveckling av nya formuleringsplattformar och hjälpämnen, menar Christine Svärd. Målen i centrumet är att tillhandahålla nya formuleringar och ny metodik för att: förbättra produkter från ett patient- och hälsovårdsperspektiv, öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel, utveckla nya hjälpmedel och formuleringsplattformar och utveckla quality-by-design (QbD) baserad läkemedelsutveckling i hela innovationskedjan. – Detta kommer att leda till förbättringar för patienter, industri och samhälle genom nya metoder, produkter och tjänster. Fakta:

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Namnbytet till RISE skedde vid årsskiftet 2017. Syftet med verksamheten RISE PPD är att underlätta framtagning av nya substanser och tillverkningsprocesser. För akademi och företag.

Innovative Medicines Initiative (IMI): Ökande antibiotikaresistensens konsekvenser är kostsamma, både i människoliv och i pengar. Inom EU har kostnaderna uppskattats till cirka 1,5 miljarder euro per år. Uppsala universitet är en ledande part i ett stort projekt finansierat av Innovative Medicines Initiative (IMI) där akademi, läkemedels- och bioteknikindustri tillsammans ska få fart på utvecklingen av nya antibiotika och där är behovet är stort. De senaste 30 åren har nämligen endast två nya klasser av antibiotika tagits fram, samtidigt som problemen med antibiotikaresistens ökat i samhället.

www.ri.se


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LEDARE – ANALYSSAMHALLE.SE

TRE DIGITALA FAVORITER – LÄS SAMTLIGA ARTIKLAR I SIN HELHET PÅ ANALYSSAMHALLE.SE 1. Greater Copenhagen ”Konceptet har skapat ännu starkare band i Öresundsregionen och underlättat möjligheten att starta verksamhet på andra sidan sundet, det omfattar fyra miljoner invånare, säger Mikaela Sundberg, Handelssekreterare och landschef för Business Sweden i Danmark.”

2. Miljardföretaget Boozt.com ”Vi tror att e-handeln kommer att explodera de närmaste åren och de olika aktörerna kommer att ha behov av att växa, säger Göran Månsson, VD Queenswall, ett dotterbolag i Catena.”

3. Klimatsmart i hamnen ”Som Sveriges största RoRo-hamn, och näst största godshamn, är Trelleborgs Hamn så klart måna om att också ha ett omfattande miljöarbete. Birgitta Larsson Lindersköld, miljö- och kvalitetsansvarig, menar att hamnens klimatsatsningar har varit mycket framgångsrika.”

VICTOR TIPSAR! I sjunde upplagan av Analys Öresund får ni ta del av hur hela Öresundsregionen arbetar med life science, samverkan, hållbarhetsfrågor och tillväxten i regionen. 

Victor Battisti, Projektledare

Foto: Roger Nellsjö

INNEHÅLL

Stephan Müchler

VD Sydsvenska Industrioch Handelskammaren

6

”Öresundsregionen är en plats där man med god livskvalitet arbetar och lever.”

8

Expertpanel – Investeringar Life Science – framtiden

10 Nordic Life Science Days 12 Expertpanel – NLSD

14 En attraktiv Science Park 16 Hög risk och återbäring 18 Samverkan i Öresund

20 Profilintervju – Petter Hartman

22 Kastrups roll är stor i regionen 24 Cleantech

STARK SÅ IN I NORDEN

26 Bostadsbyggandet är starkt

resund är utan tvekan en av Europas mest dynamiska och spännande regioner. Ingen annan region i Norden är lika stor och ingen annanstans växer Sverige snabbare. Storstadsregionen Malmö har de senaste knappa 15 åren vuxit med 477 000 invånare samtidigt som Stockholm vuxit med 420 000.

34 Startup-vänligt i Malmö

Ö

Förklaringen till denna utveckling är långt ifrån bara Öresundsbron, även om den givetvis varit en avgörande faktor. Det svenska EU-medlemskapet, satsningar på forskningsanläggningarna ESS och Max IV är andra förklaringar. Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen lett till nya marknadsdefinitioner där nationsgränser inte längre är avgörande. När marknaderna tidigare var lika med nationer blev huvudstäderna ofta centrum, men nu definieras marknaderna annorlunda. Allt fler bolag betraktar Skandinavien, Norden eller kanske Östersjöområdet som en sammanhållen marknad. För dessa bolag blir då Öresundsregionen, med sitt överlägsna utbud, det naturliga valet. Här finns Nordens största och bästa flygplats, Kastrup. Här hittar man lättast de medarbetare man söker. Därför etablerar man sig här och då inte sällan på den svenska sidan. Det kan handla om stora globala koncerner som biltillverkaren Daimler – Mercedes-Benz – som tidi-

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

28 Fastighetsprojekt

30 Brunnshög – Nytänkande stadsdel

gare stängt nationella huvudkontor i huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn för att använda Malmö som nav för en större marknad. Också företag i nyare branscher som speltillverkare som Massive Entertainment använder Öresundsregionen som bas. Regionen har helt enkelt mycket att erbjuda. Här finns många nationaliteter, därmed nätverk och kunskaper som är svåra att hitta på andra håll. Befolkningen är dessutom yngre än på de flesta håll i vår del av världen och det skapar en extra dynamik. Att regionen också har det bästa logistiska läget i Norden med stora marknader in på knutarna gör inte saken sämre. Denna utveckling har understötts av investeringar i ny infrastruktur och som nämnts forskningsanläggningar i världsklass. Max IV och ESS gör tillsammans med universitet och forskningsparker, inte minst Ideon där bland annat Bluetooth utvecklats, regionen till en unik miljö. Det finns ett gott samarbete över Öresund för fortsatt integration och starka initiativ för snabbare integration av migranter. Här finns dessutom redan ett starkt näringsliv med många välkända företag i ett globalt perspektiv. Öresundsregionen är helt enkelt en plats där man med god livskvalitet arbetar och lever.

analyssamhalle.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

32 Hyllie – Närheten till världen 36 Region på frammarsch

ANALYS ÖRESUND

Projektledare: Victor Battisti victor.battisti@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Anders Edström Frejman. Martin Westholm, Anna Bjärenäs, Maya Verma Alm Omslagsfoto: Medicon Valley Alliance Distribution: Dagens industri, juni 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Så lyckas du med affärer i Mellanöstern Tvärt emot vad många tror så är Mellanöstern en potentiell stor marknad för Life Science företag – allt från sjukvårdsmaterial och mediciner till laboratorie- och dignostisk produkter och annan avancerad medicinsk utrustning. – Många vill åt stora marknader som USA, Kina och Europa, men det inte många vet eller tänker på är att det i många fall går mycket snabbare och är billigare att nå relativt stora marknader i Mellanösten, säger Paula Hassoon, VD för Global Pharma Consulting. Ett konsultföretag som är helt nischat på att hjälpa företag inom hela Life Science spekrat att komma in och göra affärer i Mellanöstern. – Vi är duktiga på att hjälpa våra kunder att bedöma vilken typ av produkt som kan vara lämplig

bara vet vad man ska fokusera på och när, menar Raed Suhail. – Vi hjälper oftast våra kunder att registrera produkter och mediciner hos myndigheter parallellt med kartläggning och kontakt med lokala affärspartner samt hjälper Men det kräver djupa kunskaper. För det första om var varje land be- till med bland annat logistik och exportdokumentation. finner sig just nu inom sjukvårdsområdet. För det andra hur affärsDet ger resultat. respektive myndighetskulturen fungerar på varje marknad. Raed – Erfarenheten visar att vägen Suhail, som bland annat ansvarar från första kontakt till exempelvis för de lokala kontakterna berättar: säljstart av medicinskteknisk utrustning till och med går betydligt – Du måste givetvis behärska snabbare än i våra Nordiska grannbåda språk och oskrivna koder som kan finnas inom bland annat länder! förhandling och korrespondens med myndigheter och potentiella affärspartners. Det gäller att veta vilka knappar man ska trycka på. Lokal kännedom och närvaro är a och o. Det finns kunder, samarwww.globalpharma.se betspartners och pengar om man på varje marknad. Och vad vi vet är vi det enda företaget i Norden som har dessa kunskaper och arbetar både i Sverige och på plats i MENA-länderna.

+46 (0)8 4080 4880


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

NYEMISSION UTVECKLAR UNIK PRODUKT MOT TORRA ÖGON Kvinnor som lider av måttligt till svåra torra ögon efter klimakteriet har i nuläget inte läkemedel att tillgå. I dagarna lanserade Redwood Pharma AB sin nyemission, vars affärsidé är att utveckla nya ögonläkemedel inom områden där behoven är stora.

skall levereras till patient. Fas III görs då företaget har bestämt sig för dos och görs för att visa statistiskt säkerställd effekt i en större patientpopulation. Redwood Pharma AB utvecklar medicinen till slutet av fas II. Deras affärsmodell är att hitta en samarbetspartner, ett annat läkemedelsbolag, som kan ta över den dyrare fas III för att sedan sälja och marknadsföra produkten på marknaden.

Bolaget har in-licensierat IntelliGel®, en patenterad hydrogel-teknologi för att reglera frisättningen av läkemedel. Det innebär att läkemedlet kan ordineras med lägre doseringsfrekvens. Det i sin tur kan innebära mindre biverkningar från de aktiva substanserna men framför allt leda till bättre följsamhet av patienterna i förhållande till de medicinska råd de fått. Många topikalt (lokalt) administrerade ögonläkemedel har nackdelen att patienten måste ta flera läkemedelsdoser varje dag. Det ökar risken för felmedicinering som kan äventyra patientens hälsa och säkerhet. Ett system med en långsam frisättning som håller kvar läkemedlet på ögat över en längre tid och därigenom minskar antalet dagliga doser förväntas lösa problemet. Redwood Pharma kan erbjuda denna lösning. Med hjälp av den in-licensierade slow-release plattformen IntelliGel® från Broda Technologies, kan man få ett system med långsam frisättning till ögat av den aktiva substansen. IntelliGel är en termogel som förväntas kunna användas för att optimera frisättningen av den aktiva substansen till ögat för ett brett spektrum av ögonläkemedel. Bolagets ledande produkt under utveckling är en ny terapi för behandling av kroniskt torra ögon, DED (Dry Eye Disease), hos främst kvinnor efter klimakteriet. Med en åldrande befolkning, drabbar DED allt fler människor och begränsar deras dagliga aktiviteter såsom läsning, datoranvändning och bilkörning. IntelliGel är en termogel som är lätt att droppa i ögat och som när den träffar ögat bildar en mjuk gel som kan hålla läkemedlet fast på framsidan av ögat under längre tid. Detta gör att den aktiva substansen kan verka längre och att det därför går att minska den totala mängden läkemedel som används.

”En sak som gör produkten unik är att det inte finns någon annan produkt som är inriktad på den underläggande biologiska orsaken till torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet.” Martin Vidaeus Då finns det även möjlighet att göra bättre produkter i framtiden. Läkemedelsutveckling består av tre kliniska faser. Fas I är att etablera

redwoodpharma.se martin.vidaeus@redwoodpharma.com Tel: +46 8 559 347 37

säkerhet av substansen, fas II görs för att bekräfta i människa att det finns effekt samt för att börja hitta den “gyllene dosen” medicin som

Redwood Pharma AB utvecklar projekt i den tidiga fasen av läkemedelsutvecklingen och tar hjälp av sina erfarenheter inom läkemedelsbranschen samt sitt breda nätverk inom läkemedelsrelaterade områden. Redwood Pharma AB genomför nu regulatoriska säkerhetsstudier där de testar sin produktkandidat och redan under tredje kvartalet i år kommer de att ha resultat som kommer ge en markant ökning av företagets värde, förklarar Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma AB. Under fjärde kvartalet kommer de att fortsätta att testa produkten och kommer då förhoppningsvis se en kraftig värdeökning av bolaget, menar han. – En sak som gör produkten unik är att det inte finns någon annan produkt som är inriktad på den underläggande biologiska orsaken till torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet. Det finns inga andra produkter som har den positioneringen just nu, förklarar Martin Vidaeus. Hela 60 procent av alla kvinnor upplever besvär med torra ögon efter klimakteriet. De kvinnor som lider av måttligt till svårt torra ögon har inget tillgängligt läkemedel just nu och företaget förutser att flera läkemedelsbolag letar efter just denna typ av produkt för att kunna hjälpa sina patienter. Marknaden för företagets produkt är stor. Det finns över sex miljoner kvinnor som lider av problem med torra ögon bara i USA. Totalt globalt finns det drygt hundra miljoner människor som lider av torra ögon. – Marknaden är värd åtminstone 2,7 miljarder USD år 2022, men den kalkylen anser vi vara konservativ, avslutar Martin Vidaeus.

Adress Ringvägen 100E, 9e Våningen 118 60 Stockholm, Sverige


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSSAMHALLE.SE

Lars Persson Fund Manager, Almi Invest

Ulrika Ringdahl Head of Material & Life Science, Invest in Skåne

Vad är det som har gjort Öresundsregionen så framgångsrikt inom Life Science?

Vad är det som gjort Öresundsregionen så framgångsrik inom Life Science?

– Det finns en lång tradition av högkvalitativ utbildning och forskning på universitet och högskolor inom Life Science-området. Ett antal världsledande läkemedels- och medicinteknikföretag har byggts upp här exempelvis Lundbeck, Novo, Astra Zeneca inom läkemedel och Gambro inom medicinteknik. Baserat på denna forsknings- och företagstradition har det kunna bildas och byggas ett stort antal mindre företag som arbetar med utveckling inom Life Science. Ett antal företag har utvecklat nya medicinska produkter och behandlingssätt som har fått internationell uppmärksamhet i form av samarbeten med stora internationella Life Science-bolag. Bildandet av Medicon Valley Alliance som utgör ett nätverk avseende kompetens och erfarenhet inom området har bidragit till dynamiken inom Öresundsregionen. I vilken del inom Life Science ser du störst potential och varför?

– Det finns en globalt erkänd forskning inom områden såsom cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar och njursjukdomar, vilket sannolikt kan komma att resultera i nya läkemedel och diagnostiska metoder inom dessa områden. Som exempel har vi investerat i Triomed som utvecklar ett nytt behandlingsystem för njursjuka patienter som är medicinteknik, Edvince som utvecklar ett nytt läkemedel för behandling av stroke/ hjärnblödning samt Rethinking Care som erbjuder nya IT-baserade verktyg och arbetsprocesser inom sjukvården. Har Öresundsregionen möjlighet att bli ett av de ledande områdena globalt när det handlar om Life Science? – Baserat på forskningstradition, globalt högt rankade universitet och entreprenörstradition finns potential att bli ett av de globalt ledande områdena. Vilka utmaningar har regionen för en positiv utveckling inom Life Science?

– Utmaningar ligger i att effektivisera transformering av unika forskningsresultat från universitet och högskolor till produkter och tjänster som kan konkurrera i ett globalt perspektiv. För att underlätta denna process krävs större närvaro av långsiktigt kapital i både tidiga och senare faser i bolagens utveckling. Det krävs också en ökad utbildning av entreprenörer och företagsbyggare samt förstärkt uppmärksamhet av entreprenörers betydelse för Life Science-områdets utveckling.

– Det finns många faktorer som har gjort ekosystemet i Medicon Valley till en framgångsrik bas för innovation och utveckling. Här finns en kombination av stora pharmabolag och ett stort antal mindre biotechbolag tillsammans med fyra starka universitet, sju forskningsparker och tre Life Science-fokuserade inkubatorer. Viljan att samarbeta, närheten till övriga Europa och tillgång till kompetens är också viktiga framgångsfaktorer. I vilken del inom Life Science ser du störst potential?

– Just nu befinner vi oss i ”digitaliseringsåldern” – där digitaliseringen korsbefruktar olika forsknings- och innovationsområden. Digitaliseringen av Life Science, så kallad Health Tech, kommer att bidra till ett paradigmskifte som är nödvändigt för att klara de demografiska utmaningar vi står inför. Inom detta område kommer det att ske enorma förändringar som vi i dag inte kan föreställa oss. Har Öresundsregionen möjlighet att bli en av de ledande regionerna globalt inom Life Science? – Medicon Valley är redan i dag Skandinaviens ledande Life Science-kluster med över 400 Life Science-bolag och 40 000 anställda. Regionen är även en av Europas mest innovativa regioner enligt European Innovation Scoreboard. Vi har länge legat i framkant av teknikutvecklingen, både inom mjukvara och ”uppkoppling”. Vi har även varit internationellt framgångsrika inom diagnostik och pharmautveckling, till exempel inom onkologi och diabetes. Tillgången till biobanker och hälsodata i kombination med en stark utveckling inom artificiell intelligens är ytterligare faktorer som gör att vi har alla förutsättningar att konkurrera om en global position inom Health Tech-området. Vilka utmaningar har regionen för en fortsatt positiv utveckling?

– Bristen på kapital är förstås en utmaning. Många investerare har fått upp ögonen för Skandinavien, så jag tror att det kommer att finnas många möjligheter framöver. På Invest in Skåne ser vi ett stort internationellt intresse för Life Science-industrin i regionen. Big Pharma tittar nu på väldigt tidiga projekt, vilket gynnar vår region med sina många startups och biotechbolag i preklinisk fas.

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Världens största bibliotek för tablettbaserade läkemedel Forskare vid Nuevolution AB (publ) har byggt världens största bibliotek för små molekyler för tablettbaserade läkemedel. Det nya screening-biblioteket består av 40 biljoner, det vill säga 4x1013 (en fyra med 13 nollor), föreningar - en storlek som Nuevolution bara kunde drömma om för 16 år sedan när bolaget grundades. Bolaget bedömer att det är världens största syntetiska bibliotek för läkemedelsforskning och cirka 20 miljoner gånger större än de bibliotek som de stora läkemedelsföretagen normalt har tillgång till.

Nuevolution har noggrant kontrollerat bibliotekets kvalitet och framgångsrikt validerat det i testscreening mot specifika sjukdomsmål. Under testscreeningen och utan ytterligare optimering kunde bolaget identifiera molekyler med en extremt hög potens direkt från den komplexa blandningen av de 40 biljoner molekylerna. Nuevolutions egenutvecklade Chemetics®-teknologi möjliggör en snabb och kostnadseffektiv screening av biljoner molekyler. Trots storleken på biblioteket kan det hanteras av en person med en hand med alla molekyler i ett enda provrör.

Det nya biblioteket används i flera av Nuevolutions projekt, med antagandet att det ytterligare kommer att öka möjligheterna till framgång mot utmanande sjukdomsmål. Chemetics® har gett Nuevolution en bred pipeline inom cancer och svåra inflammatoriska sjukdomar och används i samarbeten med Janssen Biotech, Almirall, Amgen och andra partners. Läs mer om Chemetics® och Nuevolutions utvecklingsprogram inom cancer och inflammatoriska sjukdomar på: www.nuevolution.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

7

Foto: Peab

ANALYSSAMHALLE.SE

Sarah Fredriksson VD, PULS Invest

Mats Paulsson VD Medicon Village AB och Vice styrelseordförande, Peab AB

Vad är det som gjort Öresundsregionen så framgångsrik inom Life Science?

Vad är det som kännetäcknar Medicon Village?

I vilken del inom Life Science ser du störst potential?

I vilken del inom Medicon Village ser du störst potential?

– Det är säkert en kombination av flera faktorer. Det är en storstadsregion med stark akademisk tradition som har historisk närhet till Big pharma. Inte minst många nya bolag som nätverk, vilket skapar förebilder och ersätter gamla strukturer. Vi lever i en bransch som befinner sig i en dynamisk tid. Det sker en hel del förändringar både globalt och lokalt, något som också kan ha bidragit till god rekrytering och finansiering. – Jag tror mycket på det som sker i gränslandet mellan olika discipliner, som till exempel mellan klassisk läkemedelsutveckling och nya tekniksprång som digitalisering. Vi kommer att få helt nya möjligheter till förbättrad diagnostik med hjälp av ny teknik, big data och ”Internet of Things” som verktyg. Det ger i sin tur förutsättningar att skapa bättre och tryggare läkemedel och vård för alla patienter oavsett var i världen de bor. För mig är helheten viktig och jag tror på det tvärvetenskapliga. Har Öresundsregionen möjlighet att bli en av de ledande regionerna globalt inom Life Science? – Ja, varför inte. Klart att vi ska satsa på det, men kanske ska man tänka större och arbeta med hela Norden som utgångspunkt. En stark region är nödvändig för att attrahera finansiering och kompetens. Våra nordiska länder måste värna om kunskapen hur man tar fram och producerar nya läkemedel, det är en strategiskt viktig fråga. Sen får man aldrig glömma att vår bransch som så många andra måste verka globalt. Vilka utmaningar har regionen för en fortsatt positiv utveckling?

– Det måste vara enkelt att bedriva samarbeten över Öresund. På den svenska sidan hoppas jag att vår sjukvård får allt stöd den behöver så att det finns utrymme att ta bedriva kliniska prövningar lokalt, att personalen ska orka bidra med innovationer och kunna implementera ny teknik och behandling i sin vardag. Finansieringen är en annan tuff utmaning för mindre bolag som ska klara en lång utveckling innan de kan generera ett kassaflöde i egen regi. Det gäller också att erbjuda en modern utbildning för alla som vill arbeta inom Life Science branschen. När vi inte har så många stora läkemedelsbolag som utbildar talanger internt, från idé till patient, kräver det mer av utbildningssystemet.

”Ingenting är omöjligt” är den spontana kommentaren från den skånske byggentreprenören Mats Paulsson under samtalet om utvecklingen på Medicon Village i Lund. 2012 tog Medicon Village över de lokaler som Astra Zeneca lämnat och det som såg ut att bli en dödsdom för life science i Skåne har i dag förvandlats till en unik tillväxtmiljö med över 100 verksamheter och där fler än 1 300 människor har sin arbetsplats. Miljön på Medicon Village påminner lite om ett campus, människor rör sig i lokalerna. Här skapas naturliga möten mellan forskare, kliniker, innovatörer och entreprenörer. – Jag hälsade och frågade vad de gjorde och de berättar att de precis bestämt sig för att bilda bolag tillsammans. Möten som dessa där man ser möjligheter i gränsöverskridande samverkan är precis den plattform som vi vill kunna erbjuda. – Egentligen så handlar det inte bara om pengar, det är minst lika viktigt att förvalta den kunskap som finns och att näringsliv och politiker arbetar tillsammans. Många gånger handlar utveckling om att bryta gamla mönster och våga göra saker på ett annat sätt, säger han. Har Öresundsregionen möjlighet att bli en av de ledande regionerna globalt inom Life Science? Ja, eftersom Biomedicinskt Center i Lund (BMC) och Clinical Research Center (CRC) och Medicinska Malmö, samt de nya forskningsanläggningarna, ESS och MAX IV-laboratoriet är några av de verksamheter som tillsammans bildar en dynamisk infrastruktur och världsledande forskning kring bland annat nanoteknik, cleantech, livsmedel och medicin. Region Skåne har också en del av sin verksamhet i Medicon Village, bland annat med Biobanken, Palliativt Centrum och Skånevård Sund. Vilka utmaningar har Medicon Village för en fortsatt positiv utveckling?

– Det är enormt viktigt att ta till vara på olika kunskaper och skapa underlag för samarbeten. Vi har kommit en bit på väg men det finns mer att göra och vi skulle kunna bli ännu bättre, säger Mats Paulsson, och påpekar samtidigt att det många gånger är bättre att ta beslut och verkställa dem i ett högt tempo och om något visar sig vara fel så rättar man helt enkelt till det snabbt, säger Mats Paulsson.

Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik Gör sjukvårdslogistik till Gör sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfördel! din konkurrensfö Gör hälsooch sjukvårdslogistik till din konkurrensfördel! din konkurrensfö din konkurrensfördel! ANNONS

din konkurrensfördel!

Medical Log Point är specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. Medical Log specialist på på logistik inom hälsooch sjukvårdsmarknaden. Log Point är specialist logistiktill inom Vi gör logistik till är enär konkurrensfördel för våra kunder genom: Medical LogPoint Point specialist logistik inom hälsoochMedical sjukvårdsmarknaden. Vi görpå logistik en hälso- och sjukvårdsm Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en för våra genom: konkurrensfördel våra kunder genom: Medical Log Point ärkonkurrensfördel specialist på logistik inomkunder hälso- och sjukvårdsm Medical Log Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden. ››› Enkla, effektiva direktleveranser Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: Vi gör logistik till en konkurrensfördel för våra kunder genom: lösning logistikkrävande produkter för visibilitet och styrning i realtid ››› Nordisk Enkla, direktleveranser ››› System Enkla, effektiva direktleveranser Medical Logeffektiva Point ärför specialist på logistik inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av ekonomiska Vi gör logistik till en konkurrensfördel för kunder genom: 24-timmars leveranser inom hela Norden av flera varuägares logistikflöden ››› Enkla, effektiva direktleveranser Nordisk logistik-hub specialiserad påvåra produktsegment som av Samordning ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av e ››› Enkla, effektiva direktleveranser och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare

och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› Nordisk logistik-hub specialiserad på produktsegment som av e Specialiserade pådirektleveranser produktsegment som ekonomiska Nordisk logistik-hub specialiserad påav produktsegment som av ekonomiska Enkla, effektiva Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare Samordning av fleraskäl varuägares logistikflöden ››› Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl levereras direktkylkedja till slutförbrukare och produktspecifika börbör levereras Nordisk logistik-hub specialiserad påi obruten produktsegment som av ekonomiska direkt tillvisibilitet slutförbrukaren ››› System för visibilitet och styrning i realtid ››› Samordning av flera varuägares System för och styrning i realtid System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid ››› eller Samordning av flera varuägares logistikflöden och produktspecifika skäl bör levereras direkt till slutförbrukare ››› ››› ››› ›››

››› System för visibilitet och styrninglogistikflöden i realtid Samordning av flera varuägares ExEMPEL PåfLöDE fLöDE ExEMPEL På EXEMPEL PÅ FLÖDE ››› System för visibilitet ochDepå styrning i realtid Leverantörens / / Sjukhus Leverantörens Depå Sjukhus

Traditionellt Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde produktflöde

Traditionellt ExEMPEL På fLöDE produktflöde MLP-konceptet MLP-konceptet Traditionellt produktflöde MLP-konceptet

lager lager Leverantörens lager Nordisk Nordisk hub Leverantörens hub lager Nordisk hub Nordisk hub

Grossist Grossist Depå / Grossist Depå / Grossist

godsmottagning godsmottagning Sjukhus godsmottagning Sjukhus godsmottagning

››› System för visibilitet och styrning i realtid

ExEMPEL På fLöDE SjukhusSjukhus ExEMPEL På fLöDE Traditionellt avdelning produktflöde avdelning Traditionellt Sjukhus produktflöde avdelning SjukhusSjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhusavdelning avdelning Sjukhus MLP-konceptet avdelning Sjukhus avdelning

Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Leverantörens Depå / Sjukhus Sjukhus lager Grossist godsmottagning avdelning Nordisk Sjukhus hubTrankärrsgatan 15, S-425 37 Hisings Kärra • Tel +46 31 15 99 60avdelning info@medicallogpoint.com • www.medicallogpoint.com Nordisk Sjukhus hub avdelning

Nordisk lösning produkter Nordisk lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösningför förlogistikkrävande logistikkrävande produkter MLP-konceptet

lösning för logistikkrävande pro Nordisk lösning för logistikkrävandeNordisk produkter


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

BIOLOGISKA LÄKEMEDEL OCH DIGITALISERING ÄR FRAMTIDEN

Läkemedelsbranschen i Sverige är en mycket viktig industrigren. Landet ligger väl till internationellt. Men det finns orosmoln, menar Anders Blanck på LIF.

ekonomi. – Ett orosmoln är dock att det samlade näringslivets investeringar i FoU i Sverige har minskat med en procentenhet under de senaste åren. En förklaring är att andra länder helt enkelt anses vara mer attraktiva för dessa investeringar. På den positiva sidan finns å andra sidan att exportsifforna pekar uppåt. Vi ser nyinvesteringar i framför allt produktionsanläggningar på flera håll och från flera företag.

Sverige ligger långt framme inom

två heta områden gällande Life Science. För det första biologiska läkemedel där svenska regeringen satsar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt AstraZeneca. – Det handlar om att Sverige ska kunna vara med i racet om bra produktionsanläggningar för biologiska läkemedel, vilka ses som viktiga framtidsprodukter, säger Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreingen, LIF. Det andra är digitaliseringen.

– Här handlar det om hur man kan vässa produkter, tjänster och framtidserbjudandet kring Life Science. Beredskapen är god i Sverige, men det behövs en högre växel vad gäller koordinering och prioritering mellan alla goda initiativ. Man måste vara konkurrenskraf-

tig inom tre områden inom Life Sicence. – För det första krävs framgångsrik akademisk forskning och starka forskningsmiljöer. Här läggs det också omfattande offentliga medel på medicinsk forskning. För det andra behövs en hälso- och sjukvård av högsta

Anders Blanck, VD för Läkemedelsindustriföreingen, LIF.

klass, som är effektiv, täcker alla och som aktivt deltar i forskningen. För det tredje ett generellt sett bra företagsklimat utan onödig byråkrati. Utmaningen är att vi har för lite av

koordinering, samordning och prioritering. – Vi är skickliga på att arbeta i våra olika ”stuprör”, men vi samarbetar inte tillräckligt. Ett exempel är svårigheterna att få hälso- och sjukvården att delta i klinisk forskning i tillräcklig utsträckning, menar Anders Blanck.

Det finns i dag inte längre något

nationellt stort och globalt svenskt läkemedelsbolag. Detta

är i kontrast mot till exempel ”Life Science-raketen” Danmark. Är bristen på svenskägda globala läkemedelsbolag är en nackdel?

”Vi är skickliga på att arbeta i våra olika ”stuprör”, men vi samarbetar inte tillräckligt.” – Ja, på så sätt att närvaron av huvudkontor skulle ge tillgång till vissa specialfunktioner och

särskild kompetens. Men AstraZeneca är aktivt i landet. Pfizer har produktion i Strängnäs och det finns även en rad andra företag som har mycket omfattande verksamhet i Sverige, till exempel Octapharma, SOBI, Orexo och Medivir. Exporten av läkemedel år 2015

var 71 miljarder kronor, vilket motsvarar sex procent av den svenska varuexporten. Det finns cirka 11 000 direktanställda inom läkemedelsföretagen. Med underleverantörer blir det totala antalet anställda cirka 20 000. Läkemedelsföretagen investerar i storleksordningen tio miljarder kronor årligen i FoU i Sverige. Det betyder mycket för svensk

Även inom den kunskapsintensiva Life Science-sektorn efterfrågar man verktyg för att kunna attrahera rätt kompetens, bland annat till startups och små- och medelstora företag. – Dessa företag kan ofta inte locka med höga löner då många lever på egna satsade pengar eller riskkapital. Personaloptioner blir därför ett viktigt verktyg, men de svenska reglerna på detta område är fortfarande – trots förslagna reformer – ett problem. Text: Anders Edström Frejman

STOCKHOLM BYGGER FÖR LIFE SCIENCE ANALYSSAMHALLE.SE ”Innerstaden utvidgas samtidigt som Stockholm och Solna tätare kopplas samman. Det är vad som händer när Hagastaden växer fram.” Läs mer om Hagastaden på analyssamhalle.se ANNONS

S T O C K H O L M

G O T H E N B U R G

O S L O

C O P E N H A G E N

H E L S I N K I

Premium Full-Service CRO Clinical Trials Pharmacovigilance Data Management

Global Reach and Local Expertise

Patient Recruitment Services Non-Interventional Studies Quality Assurance Biostatistics

ePRO

Medical Writing Feasibility Studies

Please don’t hesitate to contact us. IRW Consulting AB · Svärdvägen 3A · Box 703 · SE-182 17 Danderyd · Sweden · 08-791 66 40 · www.irwcro.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Så kan cancerspridning stoppas

i stor utsträckning outsourcat hos aktörer som har dessa intensiva delar av läkemedelsutveckling – som att till exempel producera substanser och utföra kliniska tester – som sin kärnverksamhet.

På WntResearch pågår lovande forskning på ett cancerläkemedel för att begränsa spridning av cancerceller. En läkemedelskandidat befinner sig i en fas 1b-studie. Kartan har delvis ritats om när det kommer till att forska fram nya läkemedel. Det blir allt vanligare med mindre och nischade forskningsbolag som helt fokuserar på att ta fram en eller ett fåtal läkemedelskandidater. Målet är oftast att ett läkemedelsbolag ska licensiera deras preparat när de – enkelt förklarat – passerat erforderliga kliniska studier med uppvisade resultat. Malmöföretaget WntResearch är ett exempel på ett litet bolag som befinner sig i den absoluta fronten inom cancerforskning. – Företaget grundades för att utveckla innovationer om det mänskliga proteinet Wnt-5a som i studier visat sig ha en koppling till minskad rörlighet hos tumörceller och uppkomst av metastaser, säger företagets VD Henrik Lawaetz.

Henrik Lawaetz

Det är ett angeläget forskningsområde. – Det sägs att 90–95 procent av dödligheten i cancer är kopplad till metastaser. Cancerceller är till skillnad från friska celler inte programmerade att dö så småningom. De inte bara växer ohämmat utan har ofta hög rörlighet och kan därför sprida sig Han berättar att kärnan i företagets snabbt. Om man kan ta fram ett läkeforskning är baserat på den grundmedel som stoppar eller åtminstone spirerande och innovativ miljö, här finns forskning som cancerforskaren Tommymånga bromsar uppkomsten av metastaser Andersson på Lunds universitet gjort på så kan det revolutionera cancerbediabetesområdet nämnda protein. handlingar.

www.wntresearch.com

Ett exempel på det senare skulle till exempel kunna vara att använda preparat av denna typ som komplement till andra cancerläkemedel. Rent konkret skulle det kunna resultera i att man skulle kunna dra ned på exempelvis cellgifter som bekant har mycket stora biverkningar. Wnts sätt att arbeta är mycket internationellt. Företaget tar alltså vid efter Tommy Andersson grundforskning och sköter och driver utvecklingen av läkemedeskandidater. Detta sker

+46 72 702 4694

Sammantaget medför detta att ett – internationellt sett – litet nischat bolag inom Life Science kan forska i frontlinjen inom sitt område. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat, Foxy-5, befinner sig i en fas 1b-prövning på patienter med metastaser från solida tumörer i tjocktarm, prostata eller bröst. – Preparaten testas på kliniker i Danmark och England i syfte att fastställa dosen för kommande fas-2 studien. Vår stora förväntan är att vi kan samla tillräckligt med bevis för att ett stort läkemedelsbolag i framtiden ska vilja licensiera preparatet. De läkemedelskandidater Wnt arbetar med ses alltså som mycket lovande. Så lovande att man patenterat två molekyler, vilka båda är syntetiskt producerade delar av det mänskliga proteinet Wnt-5a. – Bolagets avsikt är att initiera en klinisk fas 2-studie under senare delen av 2017, avslutar Henrik Lawaetz.

hl@wntresearch.com ANNONS

The science park for the life sciences & health

Medeon Science Park erbjuder ändamålsenlig affärsutveckling och en kreativ miljö för tidiga och etablerade bolag. Vårt fokus ligger på kunskapsintensiva företag inom life science; läkemedelsutveckling, medicinteknik, bioteknik och hälsovård. Forskningsparken i Malmö, mitt i Greater Copenhagen och i hjärtat av Medicon Valley

Medeon bygger ett ekosystem inom diabetes • Diabetes Samverkan Sverige – projektledning • Världsdiabetesdagen – arrangör • Diabetescenter – initierad process, samverkan vård, akademi och näringsliv • LUDC Lunds universitets Diabetescentrum – nära samarbetspartner • Diabetes Focus Team – stöd till SME:s • Medeonstipendiet – fokus diabetes, delas ut årligen En inspirerande och innovativ miljö med många intressanta bolag inom diabetesområdet. Läs mer på www.medeon.se


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

NLSDAYS A YEARLY PROOF OF NORDIC LIFE SCIENCE Nordic Life Science Days is the largest Nordic partnering conference dedicated to the life science industry. The event it is a unique place to do business.

personal and company profile. – Registered participants can use the on-line tool to book private meetings in advance with all other participants, sponsors and exhibitors.

The background to the initiative Nordic Life Science Days – NLSDays – is the fact that young and especially small life science companies rarely participate in major conferences or fairs. The explanations are not only financial resources but also time and perhaps natural lack of contacts during startup phase. – We realized there was a clear need to create a professional effective platform to find partnerships for these companies, says Olivier Duchamp, Chairman and CEO of Bionordic.

”I think that this way of working is just as unique as it is effective.” Bionordic is a full service global

event management company that designs, plans and produces conferences and corporate events.

Together with exhibitions, lectures

and opportunities for mingling, it facilitates all partakers to network and create contacts on their own terms. – I think that this way of working is just as unique as it is effective, says Olivier Duchamp.

A proof for the success is that the

Science Industry – arranged the NLSDays for the first time. The event took place in Stockholm. – The positive response was clear. Our new way of organizing business meetings in an extremely efficient manner was well received by the participants.

– The idea of origin is that it would be a Nordic event and it felt logical to place NLSDays once in the Öresund-region, which is a hot Life Science cluster. NLSDays take place for three days

interest for the event remains high. Every year NLSDays gather some 1 200–1 300 participants mostly from Nordic countries – which is the main target group. – But it is obvious that the interest from Europe, China, Japan, Canada and USA is increasing. I see it as proof for that we have created a spot to connect to the best of companies in the growing Nordic Life Science ecosystem. Text: Anders Edström Frejman

FACTS NLS Days attracts leading decision makers from biotech, pharma and medtech as well as finance, research, policy and regulatory authorities. Nordic Life Science Days is a space for encounters, with one-on-one meetings. Additionally, the high quality of topics and presenters provide insight into the most recent trends.

in September, but much of the partakers’ participation starts well before then. Bionordic proNLSDays was moved to Malmö In 2013 Bionordic together with Convention Center where this Sweden BIO – the official Trade vides an online partnering På Signpost har våra seniora rekryteringskonsulter tillsammans mer än 100 årsplaterfarenyear’s edition will take place. organization for the Swedish Life form where participants fill-up a heter av att rekrytera chefer till positioner inom olika branscher. En av de mest spännanAfter four years in Stockholm,

STRENGTH TO BE IN THE REGION

Henrik Lawaetz, CEO, Wnt Research.

The research company Wnt Research is an example of a company benefiting from being in the middle of Medicon Valley. – This is a prerequisite for our existence, says Henrik Lawaetz, CEO of the company. And he continues: – In our case, we are benefiting from the combination of cancer researcher Tommy Andersson’s results in experimental patalogy at Lund University Hospital in combination with Professor Nils Brünner’s expertise in clinical oncology on the Danish side, as well as collaboration with the Rikshospitalet in Copenhagen. Together, it has enabled the company having two drug candidates in different phases. The company is currently conducting clinical trials in three locations in Denmark. Another crucial advantage is proximity to companies that conduct contract research on both sides of the Sound, says Henrik Lawaetz. – There is an ecosystem of companies in different sizes, ranging from performing clinical tests to regulatory consultancy. The ecosystem enables smaller companies to benefit from services traditionally found only in large organizations. As a small business, we would not be able to attract the level of expertise needed to work within this field and at this pace.

de just nu är Life Science!

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Vi är din viktigaste samarbetspartner Vår filosofi är den här: Rätt chef får människor att växa. Människor som får växa presterar bra. Företag där människor presterar bra blir framgångsrika. Och framgångsrika företag lockar till sig de bästa medarbetarna och de största talangerna. Bra chefer gör helt enkelt skillnad! På Signpost har våra seniora rekryteringskonsulter tillsammans mer än 100 års erfarenheter av att rekrytera chefer till positioner inom olika branscher. En av de mest spännande just nu är Life Science!

Det är inte bara en växande bransch. Det är också en bransch med stora och snabba förändringar där det ställs höga krav på såväl kompetens som ledarskap. Att kunna se möjligheter men också att kunna förutse risker är avgörande för att lyckas. Därför är behovet av duktiga chefer med hög motivation och drivkraft stort. Våra uppdragsgivare är allt från små forskningsintensiva företag inom Life Science till några av de största läkemedelsbolagen. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige, främst i Stockholm och Mälardalen, Malmö och Skåne samt Göteborg och Västra Götaland.

Det alla har gemensamt är att de värdesätter hög kompetens i sitt rekryteringsarbete. Med vår dokumenterade erfarenhet, kompetens och vårt stora nätverk inom såväl näringslivet som akademin matchar vi rätt chef mot rätt uppdrag. Vi vägleder våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi arbetar målmedvetet och engagerat för att hitta den bäst lämpade chefen i varje uppdrag. Vårt arbete har alltid två parter – det företag som söker en ny chef och den chef som är på väg mot nya utmaningar.

Behöver ditt företag rekrytera nya medarbetare – till ledningsgruppen eller för andra nyckelpositioner – kontakta oss! Och funderar du själv på att ta nästa steg i karriären är du naturligtvis också välkommen att höra av dig. Vi letar ständigt efter nya toppkandidater. Precis som våra uppdragsgivare.

Signpost, Cardellgatan 1, 114 36 Stockholm • 08-410 250 05 • E-post: info@signpost.se • www.signpost.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

EN DROPPE BLOD KAN UPPTÄCKA CANCER I BUKSPOTTKÖRTELN PÅ ETT TIDIGT STADIUM Cancer i bukspottkörteln är en av mesta aggressiva formerna av cancer. För att den över huvud taget ska kunna behandlas måste den upptäckas på ett mycket tidigt stadium. Life Sciencebolaget Immunovia har utvecklat en teknik som revolutionerar möjligheten att upptäcka sjukdomen tidigt.

Årligen avlider närmare 1 800 personer i Sverige i pankreascancer – cancer i bukspottkörteln. Flertalet av dessa är över 65 år och lika många män som kvinnor blir sjuka. Globalt räknar man med en motsvarande siffra om cirka 330 000 fall. Antalet dödsfall av cancer i pankreas ökar dessutom till skillnad från andra cancerformer. Orsaken till detta är det ingen som riktigt vet. Kanske beror det på att vi som befolkning blir allt äldre, men framför allt på att det i de flesta fall inte finns någon behandling då pankreascancer oftast upptäcks för sent. – Det är en cancerform som är mycket svår att diagnosticeras, särskilt i dess tidiga stadium. Många har helt enkelt inga symptom. I ett senare skede är de dessutom vaga – smärta i magen, ryggont, aptitlöshet, trötthet, nedstämdhet och gula ögonvitor som vid gulsot. I snitt räknar man med 18 läkarbesök innan patienten fått rätt diagnos, och då är det oftast för sent. Det säger Mats Grahn som är VD för Immunovia, Lundaföretaget som har utvecklat den nya tekniken som med hjälp av ett enkelt blodprov gör det möjligt att ställa rätt diagnos redan på ett tidigt stadium av sjukdomen.

och hans team av forskare. Metoden bygger på ett litet chip som aktiveras av en droppe blod.

Mats Grahn

Av alla som drabbas av pankreascancer överlever färre än 5 procent längre än fem år. Det gör den här typen av cancer till en av de mest dödliga. I princip är diagnosen en dödsdom och från att den vanligtvis upptäcks, i ett senare stadium, är överlevnaden i medel bara 4,5 månader. – Diabetes typ 2 kan vara ett första tecken. Därför är en stor möjlighet till tidig diagnos av många fler att testa nya diabetespatienter med Immunovias blodprov, säger Mats Grahn. Som alla cancerformer utvecklas pankreascancer i fyra stadier. Under de två första är cancern i det här fallet möjlig att operera. I sitt första stadium är femårsöverlevnaden 50 procent. Har sjukdomen nått de två sista handlar det om palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. – Det är just därför det är så viktigt att kunna ställa rätt diagnos tidigt! En generell screening av hela befolkningen med den nya diagnosmetoden skulle kunna

vara en lösning, men är inte hälsoekonomiskt försvarbar. – I stället handlar det om att testa riskgrupper, bland annat de som man vet har en ärftlig betingelse att drabbas av sjukdomen (cirka 10 procent av alla som insjuknar). En annan grupp är de som får diagnosen diabetes typ 2 och som är över 50 år. Där vet man att risken för att utveckla pankreas är som störst under de tre första åren efter diabetesdiagnosen, förklarar Mats Grahn. Den första gruppen skulle behöva testas två gånger årligen livslångt. Den andra gruppen vid två tillfällen årligen under tre år. På internationell nivå rör det sig alltså om flera miljoner tester årligen till en uppskattad kostnad av 5 000 kronor per test. Den diagnosmetod som Immunovia utvecklat grundas på forskning av Carl Borrebaeck, professor och immunolog vid Lunds universitet,

På chipet finns mängder med antikroppar som vardera mäter ett specifikt protein i blodet. Ett fluoroscerande ämne tillsätts till blodprovet innan det appliceras på antikroppschippet som sedan stoppas i en scanner och läses av med hjälp av laserljus. Tillsammans bildar detta ett ”fingeravtryck” ur immunsystemet som utvärderas av Immunovias algoritmer och som ser annorlunda ut mellan sjukt och friskt. – På det här sättet är det, enkelt förklarat, möjligt att hitta just det mönster av proteiner som förändras när man har en viss sjukdom. Varje sjukdom har så att säga sin egen ”landskapsbild”, det vill säga en proteinsignatur. Träffsäkerheten när det gäller cancer i pankreas har visats i stora biobanksstudier av Immunovia och ligger på 96 procent, vilket är ett enormt bra resultat speciellt som det i dag inte finns någon bra metod alls att använda för läkarna, förklarar Mats Grahn. – Samma teknik kan givetvis också användas för diagnos av andra cancersjukdomar, men även för diagnos av autoimmuna sjukdomar som lupus och reumatoid artrit. Intresset för Immunovias revolutionerande diagnosmetod är stort, både i Sverige och i världen, och det finns en stor potentiell marknad. I kronor räknat handlar det om miljarder årligen. – Men den största vinsten är att metoden gör det lättare att upptäcka ohälsa tidigt och att på så sätt kunna rädda liv. Det är det som är den främsta drivkraften, avslutar Mats Grahn.

| IMMUNOVIA AB | MEDICON VILLAGE | SCHEELEVÄGEN 2,LUND | IMMUNOVIA.COM | INFO@IMMUNOVIA.COM ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

FRAMGÅNGSRIKA DIGITALISERINGSSATSNINGAR I LIFE SCIENCE SEKTORN Ökad effektivitet. Större produktionsflexibilitet. Kortare tid till marknaden. Kommer digitalisering att lösa de främsta utmaningarna inom Life science sektorn? Ja, självklart, enligt Anders Jeppsson, försäljningschef på PlantVision. Men om du vill säkerställa att digitaliseringen levererar maximalt värde för din verksamhet gäller det att tillämpa rätt angreppssätt.

verksamheten snabbt kan upptäcka ineffektivitet. Det blir enklare och snabbare att lösa problem och införa förbättringar. Med en fullt synlig produktion kan ledningen, skiftledare och operatörer konsekvent fatta kritiska beslut som ökar effektiviteten - ”Smart Manufacturing” helt enkelt. Att kunna utnyttja produktionsdata i realtid är också avgörande när man vill övergå från batch till kontinuerlig produktion.

PlantVision är ett rådgivande konsultbolag med gedigen erfarenhet av att lotsa life science bolag genom framgångsrika digitaliseringssatsningar, från start till mål. De hjälper sina kunder att tillvarata digitaliseringens möjligheter ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. – I princip handlar digitalisering om att fånga, analysera och visualisera data för att kunna fatta snabba men samtidigt välgrundade beslut, säger Anders Jeppsson.

Säkerställ dataintegriteten Ökad digitalisering påverkar också kvalitetsarbetet eftersom datoriserade system måste kvalificeras och valideras. Samtidigt ökar ständigt kraven på kvalitet och patientsäkerhet, vilket i sin tur driver nya fokusområden, exempelvis serialisering och dataintegritet. – Dataintegritet är ett bra exempel på hur val av rätt angreppssätt leder till snabbare resultat och mer hållbart värde. Det viktiga är att börja med kun-

Anders Jeppsson

Gör läkemedelsproduktionen synlig Ett smartare sätt att fånga, analysera och visualisera data i realtid gör att

Fakta: PlantVision erbjuder rådgivning, konsulttjänster och integrerade lösningar som signifikant ökar den operativa verksamhetens prestanda i Life science företag. Våra konsulter och rådgivare har en bred kompetens, en gedigen förståelse för och lång erfarenhet av life science sektorn och dess utmaningar. Vi stödjer kunder i alla led med professionella tjänster och grundläggande kvalitetstänkande, från strategi och planering till projektgenomförande, utbildning och långsiktigt stöd. Vi erbjuder också marknadens mest kompletta utbud av produktionsnära informationslösningar. Sedan starten 1999 har vi levererat värde i tusentals projekt i Norden och över hela världen.

skap och insikt. Du behöver förstå var du befinner dig, vart du vill och vilka möjligheter och utmaningar du har framför dig, säger Anders Jeppsson. Lyckad verksamhetsförändring Cirka 80 procent av alla IT-förändringsinitiativ misslyckas med att uppfylla förväntningarna. Det vanligaste felet är att man fokuserar på de fysiska leveransobjekten alldeles för tidigt. I stället behöver man fokusera på det önskade slutresultatet. Frågan blir då ”Vad behöver vi ändra för att uppnå önskat resultat?”. – Vi hjälper allt fler Life science företag att tillämpa ett agilt arbetssätt när de genomför digitaliseringssatsningar. Det innebär att de provar sig fram med stegvis förbättringar under projektets gång, vilket leder till snabbare resultat. Det är ett säkrare framgångsrecept för ett lyckat digitaliseringsprojekt, säger Anders Jeppsson.

WWW.PLANTVISION.SE/LIFESCIENCE


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSSAMHALLE.SE

Theresia Bredenwall Kommunikationsdirektör, AbbVie

Jacob Lund Kommunikationsdirektör, AstraZeneca

Johanna Asklin Affärsutvecklare, LU Innovation

Vad gör ni på AbbVie?

Vilka projekt arbetar ni med inom Life Science?

Vilka projekt arbetar ni med inom Life Science?

Vad står RISE för?

– Två projekt inom det strategiska forskningsområdet BioCare som jag direkt är engagerad i och med stor potential är Akuru Pharma AB som arbetar med ny bildbaserad diagnostik inom transportörer och njurcancer, samt SAGA Diagnostics AB som utvecklat nya ultrakänsliga metoder och produkter för blodbaserad cancerdiagnostik.

– Som ett oberoende forskningsinstitut erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME. Vi finns på 30 platser runt om i Sverige och även utomlands. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg.

– AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. – Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige finns vårt huvudkontor i Solna. 2017 utsågs vi, för tredje året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Vilken är den viktigaste frågan inom er bransch just nu?

– Att patienter snabbt får tillgång till nya innovativa behandlingar. Det betyder att vi behöver system som premierar innovation. En förutsättning för det är att systemen förenklas och görs mer förutsägbara.

Vad förväntar ni er av Nordic Life Science Days?

– Vi menar att de bästa lösningarna kommer ur nära samarbeten med flera olika aktörer. Vi hoppas på att fördjupa våra nuvarande partnerskap och även öppna upp för nya.

– Vi investerar för tillfället närmare sex miljarder USD årligen i forskning inom tre huvudterapiområden: cancer, kardiovaskulära/metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna.

– Genom att vara ledande inom vetenskap är vi övertygade om att vi kan omvandla livet för patienter runt om i världen. Under första kvartalet i år hade vi totalt 124 läkemedelskandidater i vår kliniska forskningsportfölj.

Vilken är den viktigaste frågan i branschen just nu?

– Det finns en rad viktiga frågor inom branschen. Dels handlar det om politiska frågor som prispress, skatter och protektionism/frihandel, dels om vilja från myndigheterna att verkligen stimulera forskning och vetenskap genom att också se till att nya innovativa behandlingsmetoder når patienterna.

Vad förväntar ni er av Nordic Life Science Days?

– Det är och har varit en utmärkt arena för att visa upp den spännande och innovativa verksamhet som finns i den här regionen. Genom att eventet nu också arrangeras i en ny del av regionen är det en förhoppning att det kan bidra till att ännu fler ser vikten av ett välfungerande nordiskt ekosystem inom vår bransch.

– LU Innovation är Lunds universitets samlade innovationsverksamhet och vi hjälper forskare och studenter att omvandla forskningsresultat och idéer till nya framgångsrika produkter, tjänster eller metoder på marknaden.

Vilken är den viktigaste frågan inom branschen just nu?

– Det finns förstås många viktiga frågor. I gränslandet mellan akademi och industri där vi verkar, handlar en viktig och ytterst aktuell fråga om digitalisering och då framförallt om en effektiv implementering av nya digitala produkter och tjänster i vården.

Vad förväntar ni er av Nordic Life Science Days?

– Det är en viktig arena och vi ser fram emot många intressanta möten och givande diskussioner. Framförallt hoppas vi att alla de bolag som är sprungna ur forskning vid Lunds universitet kan fortsätta att bygga viktiga relationer med finansiärer och kunder – som kan leda till nya affärer.

Christine Svärd

Marknads- och affärsutvecklingschef, RISE PPD (Process and Pharmaceutical Development) – RISE Research Institute of Sweden är ett nätverk av teknikinriktade forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Vi beskrivs ofta som en förbindelselänk eller brygga mellan näringsliv och universitetsvärlden.

Vilken är den viktigaste frågan för er just nu?

– Flera av de samhällsutmaningar som världen står inför har koppling till hälsa, till exempel åldrande befolkning och livsstilsrelaterade sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, diabetes och cancer. Det ställer ökade krav på bland annat utveckling av nya effektiva läkemedel, vilket vi arbetar med på RISE Biovetenskap och material.

Vad förväntar ni er av Nordic Life Science Days?

– Vi vill naturligtvis berätta mer om vad vi gör och kan bidra med. Därför hoppas vi att kunna knyta många nya kontakter som förhoppningsvis ska leda fram till framtida samarbetsprojekt. Vi ser också fram emot flera intressanta seminarier.

ANNONS

Almi Invest – Sveriges mest aktiva startupinvesterare Vi letar efter team som vågar drömma stort, kan förändra marknader med nya lösningar och har internationella ambitioner.

Pitcha in din idé på www.amiinvest.se

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Investeringarna görs i hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Sedan starten har Almi Invest investerat 1,8 miljarder kronor i cirka 600 bolag. De bästa innehaven har förvärvats av Google, Microsoft, Apple och Qlik eller noterats framgångsrikt på olika börser.

www.amiinvest.se


Tillsammans lyfter vi dina affärer! GU Ventures kommersialiserar och investerar i nya banbrytande idéer inom bl.a. life science. Sahlgrenska Science Park är acceleratorn för entreprenörer och företag och utgör navet i Västsverige för life scicence-branschen. Oavsett hur vi stödjer dig, kommer vi tillsammans att lyfta dina affärer.

Entreprenörerna Hector Martinez och Erik Gatenholm testar den nya 3D bioprintern i Cellink AB, som har �inansierats av och ingår i GU Ventures inkubator. Bolaget är lokaliserat till Bio-Techhuset, som Sahlgrenska Science Park driver.

I Västsverige växer drygt 500 företag inom Life Science som sysselsätter många tusentals personer. Är du en av dem, eller vill du bli en av dem? Som den industriregion vi är och tack vare den sjukvård och forskning som bedrivs här, har vi många goda möjligheter för tillväxt. Med ett tätt och givande samarbete mellan akademi, sjukvård, industri, �inansiäre och innovationsstödaktörer ökar möjligheterna till framgång. I sam-

arbete med andra regioner �lera internationella och nordoch länder blir möjligheterna iska inkubatorprogram, där desto �ler och större. företagen erbjuds en strukturerad tillväxtresa, liksom Vi tror på en innovationsmiljö kompetenser, kapital och kondär vi samarbetar och bygger taktnät. på varandras styrkor, såväl våra egna som andras. Det le- Ser du att du och ditt företag der till bättre resultat för var kan ha nytta av vårt stöd eller och en och ett starkare affärs- ett nätverk som detta? Välklimat för alla. kommen att ta kontakt med oss, så hjälper vi dig att hitta För att lyckas attrahera ta- rätt. Vi kommer även �innas langer och kapital och få före- på plats i vår gemensamma tagen att nå framgång tänker monter på Nordic Life Science vi globalt från start. Vi driver Days 2017, 12-14 september.

FAKTA: GU VENTURES & SAHLGRENSKA SCIENCE PARK GU Ventures stödjer entreprenörer och idégivare med innovativa idéer att nå kommersiell framgång, samt investerar kapital i deras idéer. Vår inkubator- och investeringsverksamhet har topprankats av UBI Global Index. GU Ventures bildades 1995, är helägt av Svenska Staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Externa �inansiärer är Västra Götalandsregionen, VINNOVA, Tillväxtverket och EU. Sedan 2016 är GU Ventures delägare i Sahlgrenska Science Park.

Sahlgrenska Science Park erbjuder: - samverkan och open arena med nätverksgrupper och event - affärsutveckling genom tillväxtprogram inom inkubation, internationalisering och digital hälsa - �inansieringsrådgivning - uthyrning av kontor- labb- och möteslokaler Sahlgrenska Science Park bildades 1997 och ägs gemensamt av Västra Götalandsregionen (VGR), Business Region Göteborg (BRG), Göteborgs universitet (via GU Ventures), Chalmers tekniska högskola och Mölndals stad.

Läs mer på våra hemsidor: www.guventures.com och www.sahlgrenskasciencepark.se, eller ring oss på 031-786 5153.

Vi �inansieras av EU:

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Ny snabbare teknik för diagnos av hjärtinfarkt sparar liv och kostnader Ju tidigare rätt diagnos kan ställas desto snabbare kan en mer effektiv behandling sättas in. Lundaföretaget Prolight Diagnostics utvecklar patientnära diagnostiksystem med mobila instrument, som exempelvis möjliggör tidig testning av hjärtinfarkt. På så sätt kan både liv räddas och stora vårdkostnader sparas.

Många tester utförs i dag genom att blodprov skickas till sjukhuslaboratorier. Men en ny generation små mobila instrument gör det möjligt att testa patienten på plats och få ett testresultat snabbare. Testet kan göras exempelvis på vårdcentralen eller äldreboendet, men också direkt när patienten kommer in till akuten. Samma test går att utföra traditionellt inom vården genom att proven analyseras av sjukhusets eget laboratorium, vilket kan ta allt från timmar till veckor. Men med den nya tekniken har man svaret redan efter 10 till 20 minuter. – På så sätt kan tiden mellan prov och rätt diagnos kortas avsevärt och rätt behandling sättas in omedelbart, säger Maria Holmlund som är VD för medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics. I ett första skede har Prolight Diagnostics valt att inrikta sig på diagnos av hjärtinfarkt. Samma teknik skulle dock kunna

Maria Holmlund som är VD för medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics.

användas för tester av andra sjukdomar, exempelvis cancer och inflammation. – Att vi valt att fokusera på just hjärtinfarkt beror på att vi har en historia inom det området. Smärtor i bröstet är en varningsklocka för att en hjärtinfarkt kan vara på gång, den vanligaste orsaken till att man söker akut sjukvård. – Men 60 procent av de som kommer in på en akutavdelning med hjärtbesvär har inte problem som är akut livshotande enligt en svensk studie. Med rätt och snabb diagnos besparas patienterna onö-

dig oro och en redan hårt arbetsbelastad personal får mer tid för de patienter som behöver deras uppmärksamhet, fortsätter Maria Holmlund. – För vårdgivaren innebär det kostnadsbesparingar när vårdplatser som kostar mellan 3 000 och 4 000 kronor per dygn kan användas mer effektivt. På ett större sjukhus kan det handla om besparingar på flera miljoner årligen. Den teknologi som Prolight Diagnostics utvecklar syftar till en snabb och känslig

mätning av kroppens halter av troponin. – Mätningarna sker via ett så kallat Point of Care-test, och nivån av troponin ger fakta som gör att läkaren får ett verktyg till hjälp för att kunna utesluta eller konstatera hjärtinfarkt, säger Maria Holmlund. Förutom systemets förmåga att mäta låga nivåer av troponin med hög känslighet gör instrumentets litenhet att testerna kan utföras där patienten befinner sig, exempelvis på vårdcentralen. Utvecklingen av det nya testsystemet sker i nära samarbete med The Technology Partnership (TPP) i Cambridge. Nyligen konstaterades att den viktigaste mätparametern – testets känslighet – utvecklas väl i linje med projektets förväntningar och med hjärtdiagnostikmarknadens satta kriterier. – Det här är en diagnosmetod som efterfrågas av läkare som ofta möter dessa frågeställningar. Den potentiella marknaden uppskattas till 2,4 miljarder US-dollar per år, enbart för tester av hjärtmarkörer. Bara i USA räknar man med att någon dör i hjärtinfarkt var 43e sekund så marknaden är enorm. Behovet av snabba och korrekta metoder är stort, för att rätt patient ska få rätt vård så snabbt som möjligt. – När tekniken utvecklats även för annan diagnostik väntar en ännu större marknad!


Annons

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

DÄRFÖR VILL FÖRETAGEN TILL MEDICON VILLAGE Trovärdighet, värdet av formella och informella nätverk samt närhet till kunder och leverantörer. Det attraherar företag till Medicon Village.

Hon nämner betydelsen av formella och informella nätverk som finns eller uppstår mellan till exempel chefer på medlemsföretag som träffas. – Möten som skapar mervärden och affärer.

Medicon Village i Lund har på

ett fåtal år gått från noll till att sysselsätta 1 600 personer i medlemsorganisationerna på platsen som tillsammans bildar Medicon Village.

Att vara etablerad på denna plats

Att befinna sig i denna omgiv-

ning har varit avgörande för flera företags utveckling. Ett exempel är SenzaGen, ett forskningsdrivet företag som utvecklar – enkelt förklarat – lösningar för att ersätta djurförsök. – För oss har det varit viktigt att utöver kontor och egna labblokaler även få nära tillgång till exempelvis samarbetspartners, patentombud samt infrastruktur som laboratorietjänster och laboratorieutrustning. Hon menar att allt detta tillsam-

mans skapar en trovärdighet till exempel vid kundbesök. – Även något så elementärt men ack så viktigt är en bra adress, en bemannad växel, reception och mat i lunchrestaurangen. De senare är även ett professionellt sätt att ta emot och visa respekt för tillresande kunder, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

B!BBs biopsi-instrument, EndoDrill® är det första biopsi-instrumentet med en borrfunktion som innebär att man kan erbjuda kliniker djupare vävnadsprov.

Även Fredrik Lindblad, VD för

B!BB Instruments som utvecklar biopsi-instrument för cancerdiagnostik ser Medicon Village som ett självklart val för lokalisering. – För oss kan det ha varit en fördel vid finansieringsdiskussioner då det blivit en kvalitetsstämpel att sitta just på Medicon Village, säger han. Han fortsätter.

– För oss som medicintekniskt utvecklingsbolag var det naturligt att ha huvudkontoret på denna plats. Det är här vi har vårt nätverk inom life science. Vi delar mycket erfarenheter, ibland resurser med andra medtechoch läkemedelsbolag. Det är en åsikt som han delar med konsultföretaget TFS som utför

kliniska prövningar för sina kunder. – Den industri som vi jobbar med finns representerade här så det är helt naturligt, säger Alistair Bone, Executive Vice President Quality Assurance på TFS International AB. Han tillägger att läget är väldigt representativt. Tillresande utländska kunder kan snabbt konstatera att TFS befinner sig i ”rätt” omgivning, vilket skapar en trovärdighet. TFS är här för att stanna.

– När det nya kontorshuset står färdigt hösten/vintern 2018 kommer vi att vara de allra första som flyttar in med kontor och labb, säger Kristina Blank, ansvarig för strategisk HR på TFS.

hjälper TFS att attrahera och behålla kompetent personal. – Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en massa saker som vi annars som ensamt företag inte kunnat göra, säger Kristina Blank.

Hur går det för företagen?

TFS har 80 anställda på Medicon Village, vilket gör dem till en av de största arbetsgivarna. Sedan 2014 har prisbelönta SenzaGen vuxit från en anställd till 15 vid slutet av 2017. Antalet pilotkunder som SenzaGen samarbetar med har samtidigt vuxit med hundratals procent. B!BB blev under 2016 utvalt som årets Super Startup av ALMI/Veckans affärer. Bolaget planerar också en listning på AktieTorget. Text: Anders Edström Frejman

STRATEGISKA LÄGET – UNIKT ANALYSSAMHALLE.SE Södra Sverige har det väldigt bra med närheten till kontinenten. Det finns dock utmaningar med kompetensförsörjningen. Läs mer om hur regionen bör arbeta på analyssamhalle.se

SMILE STÖTTAR ENTREPRENÖRER SOM VILL STÄRKA MÄNSKLIGHETEN Foto: Jenny Leyman

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hos företagsinkubatorn SmiLe på Medicon Village i Lund får nystartade företag och entreprenörer inom life science affärsrådgivning och tillgång till en unik miljö. De får även hjälp att föra deras verksamhet till en högre, kommersiell nivå innan ett bolag tas in, utmanas dess affärsidéer och mogenhet. De som sedan antas till inkubatorn får tillgång till olika experter, utbildningar, gemensamma satsningar på mässor och liknande och möten med investerare och storföretag inom life science. De får även ett kontor och tillgång till avancerade och välutrustade laboratorier. SmiLe erbjuder sina kunder en gemenskap, en community där life-science bolag i olika faser och storlekar finns. Där utbyter bolagen erfarenheter, köper tjänster av varandra och startar nya gemensamma bolag. I Lundaregionen finns dessutom en unik tillgång till kompetens inom IT och telecom, ett stort universitetssjukhus och universitet och de två stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS finns på ett stenkasts avstånd. – Närheten till allt detta och till övriga bolag är en viktig faktor till att bolagen utvecklas så bra. Vi ser att våra företag snabbt växlar upp och blir internationella, berättar Ebba Fahreus, företagets VD, stolt. I allt de gör, arbetar teamet bakom SmiLe Incubator efter en tydlig vision. Att stötta sina entreprenörer för att stärka mänskligheten. ANNONS

Från kunskap till nytta LU Innovation är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet, och länken mellan akademi och industri. Vi arbetar integrerat i strategiska forskningsområden som cancer och diabetes för att hjälpa forskare och studenter att omvandla forskningsresultat och idéer till nya produkter, tjänster eller metoder på marknaden.

Tillsammans skapar vi framgångsrika samarbeten, licensaffärer och bolag som skapar nytta och tillväxt i samhället. Sedan 1999 har vi genom universitetets holdingbolag LU Holding investerat i nära 90 nya forskningsbolag, som tillsammans genererat drygt 3 300 årsarbeten och över 1 miljard kronor i skatteintäkter.

Genom framgångsrikt nyttiggörande av kunskap och forskning vid Lunds universitet bidrar vi till en ökad tillväxt i Sverige. I vår bolagsportfölj finns över 20 forskningsbaserade life science-företag med stor potential att påverka framtida behandling och diagnostik. Vill du veta mer?

www.innovation.lu.se/nls2017


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Test som kan avslöja ökad risk för självmord väcker stort intresse inom psykiatrin Självmord är ett stort och växande problem. Bara i Sverige väljer omkring 1 500 människor, många under 25 år, att avsluta sitt liv varje år. Långt fler gör ett eller flera försök. Problemet för sjukvården, psykiatrin, är att urskilja vilka som är i riskzonen. Men nu finns en möjlig mätmetod för att förutse hög risk och benägenhet att begå självmord, ofta kopplad till en djupgående depression.

hjälp inte får det men att det också satsas resurser i onödan på patienter som inte är i riskzonen. – Det är naturligtvis djupt otillfredsställande!

Det Emotra har gjort är att utveckla en ny metod med vars hjälp läkare ska kunna identifiera riskpatienter. Metoden bygger på ett mångårigt forskningsarbete av Lars-Håkan Thorell, docent och under många år forskare vid avdelningen för experimentell psyDen psykiska ohälsan i kiatri vid Linköpings universisamhället ökar. Nya siffror tetssjukhus. från Försäkringskassan visar – Enkelt förklarat handatt mellan 2011 och 2016 har lar det om att urskilja vilka antalet sjukskrivningar på patienter som är hyporeaktiva grund av psykisk ohälsa ökat och vilka som inte är det. De med 159 procent. personer som har den här – Varje år väljer också över egenskapen, eller rättare sagt 1 500 människor i Sverige att bristen på reaktioner, har tapta sitt liv, vilket kan jämföras pat intresset för sin omgivning med att 263 omkom i trafiken och sin vardag. De känner inte förra året. Många oförklarliga heller någon rädsla för smärsingelolyckor är förmodligen ta. Deras överlevnadsinstinkt också i själva verket dolda fungerar inte som den ska och självmord, säger Claes Holm- det blir mycket lättare för dem berg som är VD för medicin- att ta sitt liv, förklarar Claes teknikföretaget Emotra. Holmberg. – Den bakomliggande – Undersökningar som gjorts faktorn är ofta en djup visar på att hyporeaktivitet har depression. Problemet är förekommit i upp till 97 probara att det för psykiatrin är cent av de fall där deprimerade mer eller mindre omöjligt att personer senare tagit sitt liv. urskilja vilka patienter som Bland patienter som inte varit ligger i riskzonen. Det gör att hyporeaktiva är det endast 2 patienter som kan behöva procent som tagit sitt liv.

Claes Holmberg

Det Emotra utvecklat är ett litet mätinstrument, EDOR®, som påminner om en datormus, och som med hjälp av ljudsignaler mäter hjärnans omedelbara reaktioner på händelser i omgivningen hos deprimerade patienter. – Genom att testa patienternas reaktioner på utvalda toner kan man bestämma vilka som uppvisar normalt reaktionsmönster och vilka som inte gör det. Ju mer man reagerar desto mer är man öppen för att bearbeta olika händelser i vardagslivet. – Den som är hyporeaktiv tappar snabbt intresset, redan efter ett par signaler. Beroende på hur testet faller ut kan sedan suicidpreventiva metoder sättas

in av vården särskilt hos hyporeaktiva patienter, vilket kommer att resultera i att antalet självmord reduceras, förklarar Claes Holmberg. – En större studie, EUDOR-A som presenterades i mars i år, med över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio europeiska länder bekräftar metodens effektivitet och tillförlitlighet. Den visar en tiofaldig minskning av självmord, jämfört med i tidigare studier, hos den patientgrupp där test med EDOR® gjordes och där testresultaten användes i bedömningen för den fortsatta behandlingen. Efter flera lyckade studier och ett framgångsrikt utvecklingsarbete i nära samarbete med EPA (European Psyciathric Association) är det nu dags för Emotra att ta steget från ett renodlat forskningsbolag till att marknadslansera den nya metoden. – Bland de kliniker som deltagit i testet av EDOR® råder consensus om att metoden är ett bra hjälpmedel i det kliniska arbetet, och att metoden bör spridas till fler, berättar Claes Holmberg. I dag finns det inga

Läs gärna mer om Emotra på: www.emotra.se

liknande diagnosmetoder och läkarna brottas dagligen med oro för att missa patienter som befinner sig i farozonen. Förutom att EDOR®-metoden kan rädda liv, kan den också spara stora summor för vården. Man räknar med att varje misslyckat självmordsförsök kostar närmare en miljon kronor i form av vård och rehabilitering.

Till det ska också läggs det personliga lidandet för den enskilde, men också för familj och nära anhöriga. – Inledningsvis kommer vi att satsa på Europa. Vårt mål är att vår metod ska användas av alla psykiatriska specialistkliniker, 4 000 i Europa, i ett första skede, för att sedan kunna implementeras även inom primärvården. – Parallellt med detta bygger vi upp en egen servicefunktion, likt ett medicinskt laboratorium, dit klinikerna ska kunna skicka testerna för analys av medarbetare som är experter på att tolka resultaten, avslutar Claes Holmberg.


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – ANALYSSAMHALLE.SE

LÅNG INVESTERINGSCYKEL GER HÖG ÅTERBÄRING

Hög risk men också möjlighet till hög återbäring är ett av särdragen för investeringar i Life science. Men investeringscykeln är lång och kräver att man är väl insatt i området.

”Vår investering och vårt arbete med bolaget var en viktig förutsättning för att de lyckades bygga ett så framgångsrikt företag, vilket känns mycket bra.”

Industrifonden är en långsiktig

evergreen-fond, det vill säga de kan ligga kvar länge med en investering. Inom Life science investerar de i olika områden som läkemedel, medicinsk teknik, digital hälsa med flera. De är en venture-capital investerare och går in i tidiga faser av bolagsutveckling

”På grund av alla särdrag är det höga barriärer för att ta sig in på Life sciencemarknaden.”

Nina Rawal, affärsområdeschef Life Science på Industrifonden.

De tittar också på betalnings-

– Vi investerar i bolag som ännu inte börjat tjäna pengar och letar efter banbrytande innovationer som kan förbättra patienters liv, berättar Nina Rawal, affärsområdeschef Life Science på Industrifonden.

viljan för produkten, om det finns en tillräckligt intressant marknad och villiga köpare. En av fördelarna med att investera i Life science är att man i princip alltid bidrar till en bättre hälsa för människor, att man gör gott. Det finns dock ett antal särdrag som man som investerare bör vara medveten om innan man investerar i Life science enligt Nina Rawal. Och de är: • Det är en reglerad marknad då produkterna påverkar människors liv. Man får inte

påstå vad som helst utan måste kunna backa upp det med vetenskap. • Patienten är oftast inte den som betalar för produkten, det finns alltid fler stakeholders som landsting etcetera. • Det är långa investeringscykler om man jämför med andra områden, upp till tio år, vilket innebär att man måste förstå hur området kan utvecklas under tiden och att ha tålamod. • Kliniska prövningar med mera, måste leva upp till de höga kvalitetskraven regulatoriska ProbarE myndigheter ställer för att god-

känna produkten. Det leder till stora kapitalbehov i utvecklingsfasen och är också ett av skälen till att behovet av venture-capital är extra stort inom Life science. • Produkter inom området är oftast patentskyddade. – På grund av alla särdrag är det

höga barriärer för att ta sig in på Life science-marknaden, men väl inne blir barriärerna ett skydd mot konkurrens från andra, berättar Nina Rawal.

bra för är Cellavision, ett bolag inom medicinsk teknik som utvecklat en utrustning för digital cellmorfologi. Industrifonden investerade för många år sedan och låg sedan länge kvar i bolaget då det fortsatte att ha en positiv utvecklingskurva samtidigt som de var i fortsatt behov av kapital. När Industrifonden väl gjorde exit stod Cellavision på fast mark och Industrifonden fick en god avkastning på sin investering. – Det var en både framgångsrik och intressant, men även mycket lång, resa, som Industrifonden gjorde tillsammans med Yvonne Mårtensson, som var VD under hela utvecklingsfasen, berättar Nina Rawal. Cellavision omsätter nu 1,4

miljarder svenska kronor och är fortfarande svenskt. – Vår investering och vårt arbete med bolaget var en viktig förutsättning för att de lyckades bygga ett så framgångsrikt företag, vilket känns mycket bra, avslutar Nina Rawal. Text: Ylva Sjönell

Har du artros i knä ProbarE i Lund – läkemedelstudier eller höft och vill var och läkarmottagning med i en läkemedels ProbarE i Stockholm – läkemedelstudier bolag som Industrifon-

ProbarE i Lund – läkemedelstudier och läkarmottagning ProbarE i Lund – läkemedelstudier ProbarE i Stockholm – läkemedelstudier och läkarmottagning

ProbarE i Stockholm – läkemedelstudier

Ett av de

LÄS MER OM MEDICIN ANALYSHALSA.SE

Besök vår andra kampanjsida: analyshalsa.se, där du finner flera artiklar inom områden som E-hälsa och läkemedelsbranschen.

den investerat i och som det gått – läkemedelstudier ProbarE söker deltagare till en och läkarmottagning läkemedel mot smärtsam ANNONS artro i Lund

Studien kommer att pågå i ungefär planeras 11 besök på klin Har typ 2-diabetes ochdepression haroch totalt Är du över 1818 ochoch en depression Har du artros ihar knä Är dudu över har en duundersökningar, över 65 med pr studierelaterade måttligt nedsatt njurfunktion? som inte blir bättre? ProbarE i Lund – läkemedel eller höft och vill vara svårbehandlad depres som inte blir bättre? och läkemedel är kostnadsfria. Vill du delta i en forskningsstudie för att utvärdera en ny tablett för och läkarmottagning med i en läkemedelsstudie?

Visöker sökerdig digsom somvill villdelta deltai ien enklinisk kliniskforskningsstudie forskningsstudie där där vi undersöker en provat minst två mediciner mo Har du ViVi blodsockerkontroll? ProbarE i Stockholm – läkem söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker en helt ny ProbarE typ av i tidigare kombination med godkänt utan att få en bra effekt? depression Ihelt studien undersöks omdeltagare ett läkemedel kan ge en förbättrad blodsockerkonvityp undersöker enantidepressivt helt nyinytt typ avläkemedel antidepressivt läkemedel i ett tidigare av ny antidepressivt läkemedel kombination ettstudie godkänt ProbarE söker tillmed en av ettläkemedel. – läkeme troll. Studien kommer att pågå drygt 6 månader. Totalt ingår 8 besök och Vi söker dig som vill delta i en klinisk Syftet med studien är att undersöka om denna kombination kan lindra din depression läkemedel. Syftet med studien är att undersöka om denna kombination kan lindra och läka kombination med ettsmärtsam tidigare godkänt läkemedel. Syftet med läkemedel mot artros i knä eller höft. och attdepression undersöka behandlingssäkerheten under så längre • ha smärtsam artros i knä eller höft 1din telefonkontakt. Om du har basinsulin, blirtid. det 5 extra telefonkontakter. i Lund u vi undersöker en helt ny typ av antidep studien är att undersöka om denna kombination kan lindra Studien kommer att pågå i ungefär 12 månader Du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. kombination med ett tidigare godkänt och atttotalt undersöka behandlingssäkerheten under tid. Har och planeras 11 besök på kliniken. Alla längre din depression och att undersöka behandlingssäkerheten ha provat olika typer av läkeme Har dö Är dudu ProbarE i3Lund – läkemedelstudier Det är frivilligt att delta du kan näroch somsom helst avbryta ditt•deltagande. Vi söker dig är 18 och år eller äldre med studien är att undersöka ommåttlig denn Vistudierelaterade söker digsom som är 18 år eller äldre ochhar: som har: eller och läkarmottagning undersökningar, provtagningar som inh under längre Alla besök ochtid. studieläkemedel är avgiftsfria. Vill du delta inte gett önskad smärtlindring el med i lindra din depression. ProbarE i Stockholm – läkemedelstudier Viblodsockerko söker dig enpågående pågående depression där duäldre provat minst tvåhar: mediciner och läkemedel ärärdär kostnadsfria. provat minst två mediciner utan tillräcklig effekt utan tillräcklig effekt Vi•• en söker digdepression som 18duår eller och som studien unde viI undersöke ProbarE troll. Studien • haft haft återkommande depressioner eller depression i minst två år läkemed kan eventuellt delta om återkommande depressioner eller du depression i minst två år kliniken att berättakombination Vikommer söker dig som: Vid ProbarE har vi specialiserat oss på läkemedelsprövningar, • •Du en pågående depression där provat minst två18 mediciner 1mer telefonkonta För att delta i studien ska du vara över år och studien är att Studien ko Du kommer a • dutillräcklig har fyllt 18effekt år och totalt din depressio • är 65 år eller äldre Det är frivillig Vi söker dig s utan • ha smärtsam artros i knä eller höft under minst 3 månader studierelat under längre Alla besök och där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag. •Om du har typ 2-diabetes Om dudu uppfyller dessa kriterier är du välkommen kontakta oss föratt merkontakta information.oss för mer uppfyller dessa kriterier är eller duattvälkommen läkem Vi• och söker dig • har en pågående depression där du p • Studien depressioner depression i minst •duhaåterkommande provat 3 pågå olika typer läkemedel mot kan event kommer att i ett till två av år och innebära två besöksmärtan, i veckan på som studiekliniken Vid ProbarE har vi specialiserat oss på läkemede • •Du enFör pågåend •haft har måttligt nedsatt njurfunktion att d • dutillräckli har fyllt information. mediciner utan tillräcklig effekt utan Vi bedriver läkemedelsforskning inom bl a psykiatri, • ha smärt de fyragett veckorna. Därefter blir7,0 besöken eller varannan vecka.tas Under inte önskad smärtlindring eller kunde inte – studien två år där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföre • du har typ • första ditt HbA1c-värde är mellan och varje 9,5% (53-80 mmol/mol) • •haft •duhaåterkom prova har måt Studien att pågå i med: ett till tvåvälkommen år ochinom innebära besök påhaftläkemedelsforskning •Vihar återkommande depressioner kommer dukommer att få kommer träffa läkare som har specialistutbildning psykiatri.två Besöken ochi veckan Vid ProbarE har viVid specialiserat oss på läkemedelsprövningar, där vi samarbetar bedriver inom bl psyk inte get två år kliniken att berätta mer detaljer • a ditt HbA1c ProbarE har vi specialiserat oss på läkemedelsprövningar, Om du dessa kriterier ärenbart du att För kontakta • du föruppfyller närvarande behandlas metformin, enbart insulin mer information och anmälan kardiologi, lungmedicin och allmänmedicin. kliniken Vid ProbarE har vi specialiserat oss på läkemedelsprövningar, Om du • du föruppfy närv behandlingarna är kostnadsfria. Du kanveckorna. när som helstDärefter avbryta dittblir deltagande i studien. kardiologi, lungmedicin och allmänmedicin. ende depression under minst två år studiekliniken de första fyra besöken varje eller varannan med flera olika läkemedelsföretag. insulin), enbart sulfonureid eller metformin i kombi-där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag. oss (långtidsver för mer i där vi samarbetar med flera olika läkemedelsföretag. oss (långtidsverkande för mer information. nationkomm med Intresser Vi bedriver läkemedelsforskning inom bl a psykiatri, Studien att ringa, Ewa tfninom 0732-3 vecka. Under studien kommer duEtikprövningsnämnden. träffa läkare har specialistutbildning Vi bedriver läkemedelsforskning inom bl a psykiatri,inom kardiologi, lungmedicin och nuKarlsson vi studier nation med basinsulin eller med ensom sulfonureid. Intresserad? in kardiologi,Just lungmedicin ochhar allmänmedicin. Studien ärkommer godkänd avatt Läkemedelsverket och Vi bedriver läkemedelsforskning bl a psykiatri, besök imer vecka Studien pågå i metformin ett till tvåatttillsammans årfåoch innebära två Om du uppfyller dessa kriterier ärFör du v Intresserad? att ringa, E Därefter blir at inom psykiatri. Besökenoch ochanmälan behandlingarna är kostnadsfria. Du närvi som Justkan nu depression, har studierhelst inomländryggssmärta,Välkommen KOL allmänmedicin. kardiologi, lungmedicin och allmänmedicin. För mer information är du välkommen eller maila enProbarE kommer d i Lun eller maila ewa.karlsson@probare.se besök i veckan på studiekliniken de första fyra veckorna. kontakta oss för mer information. Und depression, ländryggssmärta, KOL, För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta: Intresserad? Ewa Karlsson, knä-och höftartros, diabetesinom samt psykiat avbryta ditt deltagande i studien. läka att ringa, Karlsson tfn 0732-300 lä höftartros, diabetes samt vårtbesvär DeAnsvarig uppgifter du att få träffa en läkare som harDuAnsvarig speci kan när sd Därefter blirattEwa besöken varje eller varannan450, vecka. Under studi- knä-och Dr Anders Välkommen kontaktaav oss för mer information: Just nu har viJust studier inom nu har vi depression, studier inom I Lund harIviLund också enhar privatläkarmottagning för dig med vi också en privatläkarmottagning fö Studien är goB Studien är godkänd Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. eller maila ewa.karlsson@probare.se Dr Peter ProbarE i Lunddu ochatt Solna, Ewa Karlsson, tfnsom 0732-300 450, mail ewa.karlsson@probare.se psykiatri. psykiatriska problem eller problem med ditt sexliv. en kommer få träffa läkare har specialistutbildning prövningsnäm ProbarE i Lund psykiatriska problem eller problem medFörditt sex ländryggssmärta, KOL, KOL, knä-ochdepression, höftartros samt diabetes mer info Besöken behandlingarna kommer Ansvarig läkare: Är du intresserad av att vetaoch mer, boka tid eller är Ewa Karlsson, telefon 0732-300 inom psykiatri. Besöken ochi 450, behandlingarna kostnadsfria. att Studien kontakta: Ansvarig läkare är: Peter Bosson Solna ewa.karlsson@probare.se och Anders Lutsär i Lund Läkemedels delta i en läkemedelsprövning är du välkommen Ansvarig läkare: För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta: knä-och höftartros, diabetes samt vårtbesvär ProbarE i Lu enlighet me ÄrEwaduKarlsson intresserad av att mer, bokadeltagan tid eller Du kan när som helst Dekan uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. att kontakta på tfn 0732-300 450vetaavbryta I Lund har vi också en privatläkarmottagning för dig med psykiatriska Du när som helst avbryta ditt deltagande i studien. mail ewa.karl Dr450, Anders Luts - Lund eller maila delta ewa.karlsson@probare.se Dr Anders Lutsoch - Lund i en läkemedelsprövning är8–13 du välkommen ProbarE i Lund Solna, Ewa Karlsson, tfn 0732-300 Ansvarig läka kommer att pågå mellan veckor I Lund harditt vi också en privatläkarmottagning för dig med problem eller problem med sexliv. I Lund har vi också en privatläkarmottagning dig-avSolna med Studien är för godkänd Läkemedelsverket och Etiki Lund 450 att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 Dr Peter Bosson mail ewa.karlsson@probare.se besöka kliniken 1–2 gånger per vecka. Dr Peter Bosson - Solna psykiatriska problem eller problem med ditt sexliv. eller maila ewa.karlsson@probare.se prövningsnämnden. Besök gärna vår hemsida på www.probare.se psykiatriska problem eller problem med ditt sexliv. Ansvarig läkare är: Peter Bosson i Solna och Anders Luts i Lund Besök gärna vår hemsida p Studien är godkänd av Läkemedelsverk Är du intresserad av att veta mer, boka tid eller För mer information och intresseanmälan är du välkommen Etikprövningsnämnden. Etikprövning Är du intresserad av att veta mer, boka tid eller Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och delta i en läkemedelsprövning är du välkommen att Läkemedelsverket. kontakta: Dina personuppgifter kommer att behandlas i delta i enpåläkemedelsprövning att kontakta Ewa Karlsson tfn 0732-300 450 är du välkommen Ansvarig läkare: ProbarE i Lund och Solna, Ewa Karlsson, 450, enlighet med personuppgiftslagen (PUL). tfn 0732-300 Är du intresserad av att veta mer, boka tid eller Besök Studien är godkänd av -Etikprövningsnä att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 450 eller maila ewa.karlsson@probare.se Besök gärna vår hemsida på www.probare.se Dr Anders Luts Lund mail ewa.karlsson@probare.se eller maila delta ewa.karlsson@probare.se Läkemedelsverket. Dina personuppgifte i en läkemedelsprövning är du välkommen Dr Peter Bosson Solna Ansvarig läkare är: Peter Bosson i Solna och Anders Luts kontaktperson Ewa Karlsson, (PUL enlighet med personuppgiftslagen i Lund 450 att kontakta Ewa Karlsson på tfn 0732-300 tel 0732-300 450, ewa.karlsson@prob

För att delta i studien ska du v

Vi söker dig som typ av antidepre Syftet med studi och att undersök

Intresserad?

Just nu har vi studier inom depression, ländryggssmärta, KOL, knä-och höftartros, diabetes samt vårtbesvär

eller maila ewa.karlsson@probare.se

en pågående d

haft återkomm

Om du uppfylle Studien komme de första fyra vec kommer du att f behandlingarna

Studien är godk

För mer informa

ProbarE i Lund


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

SANIONA ÄR KLARA FÖR NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM Läkemedelsbolaget Saniona har just nu tre viktiga forskningsprogram i klinisk fas. Både inom fetma, diabetes, PraderWillis syndrom och kokainberoende. I juni noteras dem på Nasdaq Stockholm. Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag som utvecklar läkemedel för behandling av sjukdomar I centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolagets forskning fokuserar på jonkanaler som är ett etablerat område för läkemedelsutveckling. Jonkanaler är en klass av proteiner som möjliggör och reglerar passage av laddade joner över cellmembran och är nödvändiga för biologiska funktioner såsom nervernas signalöverföring, musklernas funktion och hjärtats slag. Saniona kommersialiserar sina forskningsinsatser genom tre olika affärsmodeller. Den första är genom egen utveckling av utvalda program, genom de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen före utlicensiering till läkemedelsbolag som kommer att ta över den fortsatta utvecklingen av Sanionas program och betala upfront- och milstolpsbetalningar samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona. Den andra är genom forsknings- och utvecklingssamarbeten i tidig fas och den tredje är genom joint ventures eller spin-outs. – Affärsmodellerna skapar en god balans mellan riskhantering och intäktspotential. Vi har samtidigt möjlighet att bygga ett starkt funda-

Thomas Feldthus

ment i vår forskning och öka värdet till fler program till gagn för patienter och aktieägare, säger Thomas Feldthus, VVD och finansdirektör på Saniona. Tre av Sanionas forskningsprogram är just nu i klinisk fas inklusive tesofensine för fetma, Tesomet för metabola sjukdomar och NS2359 för kokainberoende. – Vi förväntar oss att Medix inleder fas 3-studier av tesofensine i fetma snart. Denna produkt kan vara den första som når marknaden, kanske till och med innan 2020, och därmed säkra en stabil inkomst för företaget. Produkten kommer initialt att introduceras i Mexiko. Enligt vår partner Medix är marknaden 250 miljoner dollar i Mexiko, säger Thomas Feldthus.

FAKTA Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en bred projektportfölj med nio aktiva program, där tre av progammen är i klinisk fas. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH, Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics Inc.

www.saniona.com

Det andra programmet, Tesomet, har kanske den största potentialen i vår pipeline. Det kan eventuellt användas för behandling av olika metoboliska syndrom, såsom typ 2-diabetes, fetma och NASH samt ätstörningar som Prader Willis syndrom (en genetisk störning på grund av förlust av funktioner av specifika gener) och hetsätningsstörning. Nu i år har vi avslutat och rapporterat top line-data för en fas 2a-studie avseende Tesomet för typ 2-diabetes och initierat ytterligare en fas 2a-studie för Prader-Willis syndrom. I dessa initiala konceptstudier blev patienter behandlade i 3 månader. Det nästa naturliga steget kommer att vara att genomföra en sexmånaders fas

NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier sedan maj 2016 och aktierna noteras på Nasdaq Stockholms huvudmarknad den 15 juni. – Noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Sanionas aktieägare. Bland annat genom ett ökat institutionellt ägande och

+45 70 705 225

2b-studie i fetma/ typ 2-diabetes eller eventuellt en sexmånaders fas 3 studie för Prader-Willis syndrom, om den nuvarande fas2-studien är framgångsrik. Vi utvidgar därför just nu datapaketet så att vi till nästa år kan genomföra långfas 2b eller fas 3-studier för Tesomet. Dessutom har University of Pennsylvanias Treatment Research Center (TRC) initierat en klinisk fas 2a-studie av Sanionas substans NS2359 för kokainberoende. NS2359 kan potentiellt vara det första läkemedlet för behandling av kokainberoende. Studien finansieras av externa medel, men vi har behållit alla kommersiella rättigheter.

ökad kännedom om bolaget och aktien bland analytiker och media. Detta är en självförstärkande process där intresse från institutionella investerare kommer att generera intresse hos analytiker och vice versa. – Noteringen på Nasdaq Stockholm är en förutsättning för detta och innebär därför en förstärkt bild av Saniona som en långsiktigt stark aktör, säger Thomas Feldthus.

saniona@saniona.com


Annons

MÖJLIGHET – ANALYSSAMHALLE.SE

ÖRESUNDSREGIONEN ÄR PORTEN UT I VÄRLDEN Det finns ett stort och växande intresse bland svenska företag att etablera sig i Öresundsregionen. Framför allt från högteknologiska och forskningsintensiva företag i Asien, Europa och USA. Särskilt heta områden är Life Science och Clean Tech.

enkelt att ta sig till och från regionen oavsett om slutdestinationen är Köpenhamn, Malmö eller någon annan ort i regionen. Intresset för att etablera sig i

Öresundsregionen är en av de regi-

oner i Europa som lockar många företag och investerare. Intresset för att etablera sig på den ena eller den andra sidan av Öresund är påtagligt. – Det finns ett stort engagemang, framför allt från näringslivets sida, säger Mikaela Sundberg som är handelssekreterare på Business Sweden med placering i Köpenhamn. Hennes uppgift är att hjälpa svens-

ka företag att växa internationellt, med fokus på Danmark. – Även om Danmark är ett litet land är det ett väldigt viktigt land för svensk exportindustri. Det är faktiskt Sveriges fjärde viktigaste partner sett till exportintäkter, vilket man kanske inte kan tro, fortsätter hon. – Dessutom är det många gånger porten ut till övriga Europa. Det är regionens geografiska placering, den goda och växande infrastrukturen och de relativa likheterna med Sverige som i första hand attraherar företag att etablera sig i regionen. – För om Öresundsregionen är porten ut i Europa för svenska företag är det också dörren in till den nordiska marknaden, förklara Mikaela Sundberg. – Därför är det också intressant för utländska företag från hela världen att etablera sig här. Detta ger ett väldigt dynamiskt företagsklimat i regionen. Om på vilken sida av Öresunds-

bron internationella företag ska etablera sig går inte att ha några generella åsikter om, understryker Mikaela Sundberg.

MELLANÖSTERN OFTA EN MISSAD AFFÄRSMÖJLIGHET Foto: Jennie Kumlin

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Steen Christiansen.

– Det finns både för och nackdelar beroende på om man ska välja Skåne eller Själland. Det kan handla om allt från lagstiftning till strategiska avvägningar, men också om tillgång till rätt kompetens. Det viktiga är att man är noggrann i sin analys innan man bestämmer sig. – Men för företag som vill komma in och växa på den danska marknaden vill jag ändå utan tvekan rekommendera att man väljer den danska sidan. Erfarenheten från många företag visar tydligt att det är en förutsättning att ha en stark lokal förankring om man tänker göra affärer med danska kunder och partners, säger Mikaela Sundberg. På sikt kommer Öresundsregi-

onens attraktionskraft att öka ytterligare, när den fasta förbindelsen över Fehmarn bält står färdig enligt planerna om lite mindre än tio år. – Som jag ser det har många svenska företag, men också andra beslutsfattare, inte helt insett vilken potential det här utgör för svenskt näringsliv. Kanske är det så enkelt som att det geografiska avståndet från exempelvis Stockholm spelar roll, säger Mikaela Sundberg. När det kommer till samarbetet med sina danska kollegor, bland annat Greater Copenhagen bedömer Mikaela Sundberg det

Mikaela Sundberg.

som väl fungerande. – Vi jobbar alla för samma mål: att stärka regionen. Det tjänar alla på, både svenskar och danskar. Ju fler företag som får upp ögonen för regionen desto bättre är det för alla. Det får positiva effekter på båda sidor av Öresund i form av nya arbetstillfällen, ökat byggande, ökad handel och bättre service. Steen Christiansen är borgmästare

Öresundsregionen kommer från många olika håll. Det finns ett markant intresse från flera asiatiska länder, Kina, Japan, Korea med flera, och naturligtvis även från Europa och USA, fortsätter Steen Christiansen. – Det är också mitt intryck att det finns ett stort och ökande intresse inom vissa specifika branscher. Life Science är ett sådant där vi redan i dag har en väl framskjuten plats vid en internationell jämförelse. Ett annat område är Clean Tech där både Danmark och Sverige ligger långt framme. Det är dessutom är en bransch på frammarsch. – Sedan får vi inte heller glömma bort vilken stor betydelse EES och Max IV har när det handlar om avancerad grundforskning.

Paula Hassoon, VD, Global Pharma Consulting.

Många förknippar mellanöstern med krig, oroligheter och tror att det är svårt att göra affärer här. – Med kunskap om ländernas affärskultur och samhällssystem kan det gå lättare än man tror. Potentialen är stor, speciellt i Gulfländerna med en total befolkning på cirka 55 miljoner, säger Paula Hassoon, VD för det svenska managmentkonsultbolaget Global Pharma Consulting. Företaget bistår företag inom hela Life Science-spektrat med allt från marknadsundersökningar, prisanalyser partnersökningar samt regulatoriska anökningar till exportdokumentation och legalisering i hela regionen. – Vi har hjälpt medtech-företag att gå från första ansökan hos myndigheter till försäljningsstart med upprättad kontakt med lokal distributör på sex till åtta månader. Så snabbt går det inte ens i Norge och Danmark.

i Albertslunds kommun på SjälNågon risk för att investeringarna skulle fördelas ojämnt mellan land, men också styrelsemedlem Skåne och Själland ser inte Steen i Greater Copenhagen som har Christiansen. som uppgift att marknadsföra – Mitt intryck är att investeÖresundsregionen. – I dag har vi ett mycket fruktringar och etableringar hamnar Med rätt produkter på rätt markpå båda sidor om Öresund. Nåbart och bra samarbete mellan nad har ofta myndigheter ett Region Hovedstaden (Köpengot fler på den danska sidan, kanstort intresse att hjälpa till. Stora hamn och de nordöstra delarna ske. Det har snarare att göra med investeringar gör i sjukvård även av Själland), Region Själland att Köpenhamn är en huvudstad om det är stor spridning i fokus. (västra och södra delarna av förklara Steen Christiansen. – I militärt oroliga områden är Själland plus Lolland, Falster och – Samtidigt väljer många produkter relaterade till intensivMön) samt Region Skåne, säger företag att etablera sig på den vård lättare att sälja. Gulfstaterna dras till exempel med samma han. skånska sidan. Både Malmö vällevnadssjukdomar som i – Det finns en politisk samsyn och Lund, men också Helsingväst, till exempel hjärt- och kärl/ att alla vinner på att samarbeta. borg, har haft en mycket positiv diabetes – Bakom framgångarna finns utveckling under senare år. Det flera faktorer. Dels en väl utsom till syvende och sist avgör Svenska företag och svenska är det enskilda företagets behov, byggd infrastruktur, dels många produkter har gott rykte och anses hålla hög kvalitet. avslutar han. Text: Martin Westholm välutbildade människor och ett – Men för att lyckas här utbildningssystem som håller behöver man veta hur man ska hög klass. Också att det finns en LÄS MER PÅ utforma ansökningar, vilka små stor och väl fungerande offentlig och stora detaljer som är viktiga ANALYSSAMHALLE.SE sektor med god service bidrar till och hur man tar sig vidare. Det intresset. kräver kunskap och för att hitta På analyssamhalle.se finner du flera Sedan får man inte glömma och utvärdera lokala samarbetsartiklar och reportage om företagande i partners krävs närvaro på plats. Kastrups flygplats För som att gör utvecklas det Öresundregionen. och trivas med sin verksamhet är valet av lokaler och etablering v

TRE RÄTT ÄR ALLT SOM BEHÖVS: RÄTT LOKAL, I RÄTT MILJÖ, TILL RÄTT H

ett mindre fastighetsbolag så finns ett stort engagemang att hitta den bästa lösning VARIANT Fastighets AB äger och förvaltar kommersiella fastigheterANNONS för lättare ind attraktiva företagsområden som Fosie industriområde, Elisedals Företagsområde o

TRE RÄTT ÄR ALLT SOM BEHÖVS: RÄTT LOKAL, I RÄTT MILJÖ, TILL RÄTT HYRESGÄST

www.variant.nu

Tel: 040-21 41 40


PULS is a Swedish life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership.

Great passion, robust experience and a unique organization pave the way for successful pre-seed investments in health innovations PULS’s long-term owners, our creative and professional team and the unique mix of highly competent individuals in the PULS partnership are key cornerstones for PULS’s business and success. The combination of clinicians, scientists, pharma industry leaders and entrepreneurs who are tightly involved in the innovation process and business development in partnership with PULS’s team and innovators ensure a creative, yet stringent process in each project. The project team is based on a slim virtual organization that operates in collaboration with external experts, CROs and CDMOs globally. PULS’s preference is to get involved as the first investor at an early, pre-seed stage.

PULS seeks novel ideas with a significant medical benefit and a clear business opportunity We are actively looking for new projects where our experience of development, management and exit processes of projects and our financial capacity together add value and increase the possibility of success. PULS keeps an open mind to a broad range of indications but has a special strategic interest in oncology, infectious diseases and topical dermatology.

PULS’s track record speaks for itself PULS has a proven track record of discovering ideas and taking them all way through development into pharmaceuticals that make a difference for the patient. One example of a product that has come out of PULS, which is now available on the market, is a dualrelease hydrocortisone tablet designed to imitate the normal physiological secretion of cortisol - thus improving treatment for patients with adrenal insufficiency.

“PULS’s overall goal is to provide first class, novel treatments that meet the patient’s medical needs and have significant commercial potential. We also want to reward our investors financially. For me personally, it is a fantastic chance to lead and take active part in the daily work of PULS and the ongoing creation of one a of its kind, cutting edge virtual pharma company facing the challenges of the future life science business arena.”

Sarah Fredriksson - CEO PULS

P.U.L.S. AB

Kullagatan 8, SE-252 20 Helsingborg info@pulsinvest.se | www.pulsinvest.se


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – ANALYSSAMHALLE.SE

DÄRFÖR HAR MEDICON VALLEY LYCKATS Långsiktighet och en unik förmåga att samarbeta över landsgränser har möjliggjort ett svensk-danskt life science kluster som håller världsklass.

Medicon Valley är namnet på det life science kluster som geografiskt täcker Öresundsregionen. Det är det i särklass största av dessa kluster som finns i Norden. I dag arbetar 35 000 personer i regionens privata life science industri, vilket positionerar Medicon Valley som Skandinaviens ledande centrum för välutbildad personal. – Läkemedelsindustrin har en 100-årig tradition i regionen med starka band mellan Sydsverige och Danmark, säger Petter Hartman, direktör för Medicon Valley Alliance (MVA).

met av life science aktörer som finns här inkluderar stora och små företag, ledande universitet, sjukhus, forskarparker, inkubatorer, regionala och nationella investment organisationer. Svenskar och danskar har varit

duktiga på att kraftsamla och samarbeta. – Sedan Öresundsbron byggdes har utvecklingen accelererat, mycket tack vare framväxten av gemensamma visioner, investeringar i forskningsinfrastruktur och en gemensam

”Att landa ESS i Medicon Valley visar på en unik svensk-dansk förmåga att kunna kraftsamla.” De två länderna kompletterar varandra väl med många mindre företag på den svenska sidan och stora läkemedelsjättar på den danska. En delförklaring till denna skillnad är att den danska läkemedelsindustrin till stor del är stiftelseägd. Det har bidragit till en långsiktighet både i närvaro och återinvesteringar i regionen. – Det gränsregionala ekosyste-

arbetsmarknad. Detta är dock inget som går av sig självt. Vi måste ständigt arbeta för att driva utvecklingen framåt. De tunga investeringarna i forsk-

ningsanläggningar som gjorts och görs i form av till exempel Max IV, men främst ESS, skapar en tyngd för regionen, inte minst inom life science. – Sverige och Danmark visat

upp en enastående förmåga att tillsammans kraftsamla och landa ESS - en sameuropeisk forskningsanläggning i världsklass inom sina länders gränser. Detta är ett lysande exempel på vad vi kan åstadkomma när vi går samman kring viktiga frågor för våra länders utveckling. Han menar att nämnda forsk-

ningsanläggningar starkt bidragit till att öka medvetenheten om regionen och samtidigt gjort det enklare att marknadsföra regionen utanför dess gränser. – Det sätter Medicon Valley på kartan och sänder en tydlig signal om potentialen i den naturvetenskapliga forskningsmiljön i regionen Den danska läkemedelsindustrin

har haft en stark utveckling under de senaste tio till 15 åren. I Sverige har utvecklingen varit en annan, men nu syns tydliga tecken på att den negativa trenden har brutits. – Ur ett regionalt perspektiv har den danska läkemedelsindustrin varit viktig för Sydsverige genom de karriärmöjligheter som erbjudits svenskar och som möjliggjort att vi kunnat behålla arbetskraften i regionen, även under de perioder då svensk life science haft några svåra år.

Petter Hartman anser vidare att

tillgången till kvalificerad arbetskraft är en de avgörande frågorna för klustrets utveckling – Ju tyngre regionen blir inom life science desto bättre blir möjligheterna för en karriär i Medicon Valley. Ett ständigt inflöde av kompetens är helt avgörande för att företagen ska kunna fortsätta växa. I Europa befinner man sig i topp-

skiktet, men det gäller att inte slå sig till ro. – Vi är inte direkt ensamma i världen att satsa på life science! Jag uppskattar att det finns uppemot 250 liknande kluster världen över och alla tävlar om talanger och FoU-investeringar. Ur ett internationellt perspektiv

betraktas ofta de skandinaviska länderna som en enhet, eftersom vi är så lika när det kommer till välfärdsmodeller, språk och kultur. – Det är ju också dessa förutsättningar som ger oss goda förutsättningar för att samarbeta kring de viktiga utvecklingsfrågorna. Att använda Medicon Valley som en modell för hur vi kan skapa en win-win situation för läkemedelsindustrin på tvärs av nationsgränser.

Flera saker är viktiga inför framti-

den. Det handlar om att fortsätta att stärka förutsättningarna för forskning och innovation genom att investera i akademiska miljöer samt forskningsinfrastruktur med koppling till regionens vetenskapliga styrkeområden. Den internationella marknadsföringen av regionen måste fortsätta och förutsättningarna för entreprenörskap och ett konkurrenskraftigt näringslivsklimat utvecklas – Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla samarbetet över sundet och i möjligaste mån undviker att konkurrera om strategiskt viktiga internationella satsningar. Vi måste arbeta för att skapa gränsöverskridande projekt som stärker vår attraktionskraft och främjar ett mer effektivt nyttjande av våra resurser. Att erbjuda återkommande mötesplatser är en annan nyckel där det privata näringslivet, akademin och de regionala sjukhusen kan utväxla erfarenheter och inspirera till samarbeten. Text: Anders Edström Frejman

”FÖR INNOVATION OCH NYA IDÉER” ANALYSSAMHALLE.SE Vi har intervjuat Inger Ek – generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. Du finner intervjun på analyssamhalle.se ANNONS


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYSSAMHALLE.SE 21

INNOVATIV TEKNIK GÖR SKOGEN GULD VÄRD

Biomaterial torkas i dag termiskt med höga energikostnader som följd. Drinor har utvecklat ny metod för avvattning av biomassa som är både mer effektiv och kostnadsbesparande. – Initialt handlar det om mekanisk avvattning. Med vår teknik, där materialet pressas i ett patenterat valsnyp, kan vi pressa ner fukthalten till 30 procent, säger Stefan Sobota, Drinors grundare.

FAKTA

Medicon Valley Alliance (MVA) är en ideell medlemsorganisation i det dansk-svenska Life Scienceklustret Medicon Valley. De 245 medlemmarna, som tillsammans sysselsätter cirka 140 000 personer, inkluderar universitet, sjukhus, human life science-verksamhet, regionala regeringar och tjänsteleverantörer.

Marknaderna är många och tekniken är väl lämpad för pelletsproduktion, värmeverk, sågverk, massabruk och etanolframställning. Förutom lägre torkkostnader leder den nya tekniken till en ökad kapacitet i befintliga anläggningar. – Vi förändrar biomassan snabbt och kostnadseffektivt vilket ger nya förutsättningar vid transport av bränslen och framställning värdefulla kemikalier, säger Stefan Sobota. Intresset för den nya tekniken är stort. Ett företag som följt Drinors arbete är Cortus, som har en ny innovativ teknik för utvinning av biogas ur biomassa. – Med relativt liten energiåtgång blir nu även lågvärdiga bränslen ekonomiskt intressanta. Det här är ett fint tillägg till vår nuvarande teknik, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus. ANNONS

Vi kan erbjuda ett full-service CRO som hjälper er hela vägen ifrån protokoll till rapport

Studierna genomförs på våra egna kliniker i Uppsala och Linköping

Clinical Conduct • Project Managment • Monitoring • Pharmacokinetics • Biometrics • Pharmacovigilance • Medical Advisors • Scientific Advisors


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

KASTRUP – EN LIVSVIKTIG FÖRUTSÄTTNING FÖR TILLVÄXTEN I HELA ÖRESUNDSREGIONEN Foto: Ernst Tobisch

Tillgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den allt mer globaliserade världen. Därför är Kastrups flygplats livsviktig för tillväxten i hela Öresundsregionen. Kastrup, eller Copenhagen Airport

som är det officiella namnet, är en av Europas största flygplatser och den ledande i Norden. Varje år passerar över 29 miljoner passagerare flygplatsen, som också är porten för många resenärer till hela Skandinavien. Jämförelsevis hade Arlanda knappt 25 miljoner passagerare, varav en betydande del var inrikesresenärer. Arlanda är därmed den tredje största flygplatsen i Norden efter Oslo Gardemoen som innehar silverplatsen. Kastrup är störst även när det gäller internationell trafik, direkta interkontinentala linjer samt antal destinationer. En viktig förutsättning för tillgäng-

ligheten till och sammanhållningen i Öresundsregionen är en väl utbyggd och fungerande infrastruktur. – En flygplats totala internationella flygtrafik, antal rutter och frekvens, är en mätare på en stads tillgänglighet och attraktionskraft oavsett om trafiken har själva staden som destination eller transittrafik, säger Daniel Svärd som är analytiker på Region Skåne. – Vare sig det handlar om att locka internationella investe-

Kastrups flygplats.

ringar, turister eller högutbildad arbetskraft är det alltså av avgörande betydelse för Öresundsregionens attraktionskraft och utveckling att det finns ett väl utbyggt linjenät av internationella flygförbindelser till och från Köpenhamn. Kastrup i kombination med Öre-

sundsbron, som i sin tur har över 70 000 dagliga resenärer, har skapat gynnsamma förutsättningar för näringslivet med världen som marknad att växa. Plötsligt har företagen tillgång till en stor och välutbildad arbetskraft plus en miljö som många upplever som attraktiv, både för boende och arbete men också med fina fritidmiljöer i

form av kultur, natur och mycket annat. – Ja, företagen har inte varit sena att haka på. Intresset för att etablera sig i regionen är stort och allt fler företag förlägger sina huvudkontor eller Nordenkontor på den ena eller den andra sidan av Öresund. Här i Malmö kan vi glädja oss åt flera etableringar under senare år. Och fler är på gång, säger Pehr Andersson som är näringslivschef i Malmö stad. – Sammanlagt har ett 50-tal företag flyttat sina huvudkontor till Malmö sedan Öresundsbrons tillkomst, vilket i sin tur har skapat flera tusen nya kvalificerade jobb. Det genererar naturligtvis positiva ringar på vattnet när efterfrågan på olika servicefunk-

tioner också skapar nya arbetstillfällen. Liknande positiva signaler kommer från Köpenhamn. Ett av de företag som flyttat sina

globala huvudkontorsfunktioner till Malmö är IKEA, ett annat är IBM som lokaliserat sitt nordiska utvecklingscenter hit. – IKEA:s flytt har betytt mycket av många olika anledningar. Det skapar arbetstillfällen men har också betydelse för att det skapar mycket rörelse, att många kommer till Malmö utifrån, fortsätter Pehr Andersson. Utan Kastrup och den väl utbyggda infrastrukturen i regionen hade placeringen av Max IV-laborato-

riet ESS inte varit möjlig. Tillgången till bra kommunikationer var en av huvudanledningarna till att Sverige och Lund tog hem spelet om de båda forskningsanläggningarna, som kommer att locka forskare från hela världen att arbeta kortare eller längre perioder i Lund. För att befästa Kastrups roll som ledande flygplats i Skandinavien planerar flygplatsledningen att under kommande år satsa 20 miljarder danska kronor på att bygga ut flygplatsen. Det gör att Kastrup får en kapacitet att ta emot 40 miljoner passagerare i början av 2030-talet. Bland annat ska det göras plats för ett 20-tal nya långdistansrutter och antalet gater ska ökas från dagens 78 till 125. – Expansionen av Kastrup kommer att gynna hela Öresundsregionen, såväl Malmö som Köpenhamn, fastslår Pehr Andersson. Man ska inte heller glömma bort att Kastrup spelar en viktig roll för hela Sydsverige och näringslivet där. – Sammantaget kan man konstatera att Kastrup är hjärtat i blodomloppet för näringslivet. Text: Martin Westholm

ÄR BIOBRÄNSLE FRAMTIDEN? ANALYSSAMHALLE.SE I flygbranschen är el något mer av en experimentyta. Läs mer om detta på analyssamhalle.se

ANNONS

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

All fakta talar för Europaspåret till Köpenhamn

En annan aspekt är att en ny förbindelse skulle få positiva effekter på miljön. Mer tungt gods som fraktas med järnväg skulle minska transporternas påverkan på miljö och klimat.

Den naturliga placeringen av en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark är en järnvägstunnel från Landskrona direkt till Köpenhamn. Och den behövs! Redan i dag är Öresundsbron en flaskhals och mycket tyder på att trafiken kommer att öka betydligt under de närmaste åren. Både när det gäller antal passagerare och transporter av gods. Inte bara från Skåne utan från ett stort omland som stäcker sig längs med hela Västkusten upp till Göteborg och vidare till Oslo. Men också från Stockholm och Mälardalen. En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn måste också ses i ett större sammanhang. När den fasta förbindelsen över Fehmarn bält, mellan Danmark och Tyskland, står klar om ett tiotal år knyts Öresundsregionen och övriga Sverige samman med kontinenten på ett helt nytt sätt.

För att den fulla potentialen ska kunna utnyttjas krävs det en kraftfull utbyggnad av infrastrukturen på den svenska sidan. Med Europaspåret skulle stora delar av Skåne – Helsingborg, Lund, Landskrona och Eslöv – nå Köpenhamns huvudbangård på en halvtimme. Det är mindre än halva tiden jämfört med andra förslag på fasta förbindelser över Öresund som varit uppe till diskussion.

Med Europaspåret skulle den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen, där pendling är möjligt, öka med 325 000 människor i arbetsför ålder. Ökning skulle innebära en injektion för näringslivet där brist på lämplig arbetskraft är ett tillväxthinder för många företag. Parallellt skulle det öka näringslivets intresse för att investera i regionen och nya välkomna arbetstillfällen komma till.

Andra lösningar som diskuterats för ännu en fast förbindelse över Öresund håller helt enkelt inte måttet. Främst för att de handlar om förbindelse enbart för persontrafik. Men också för att de inte skulle ge lika stor tidsvinst. Dessutom skulle en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kräva omfattande investeringar i kringliggande infrastruktur, framför allt på den danska sidan, som både skulle bli kostsam och ta lång tid att genomföra. En fast förbindelse från Landskrona skulle däremot kunna vara en verklighet före 2030.

Läs gärna mer om Europaspåret på www.europasparet.se • Europaspåret, Landskrona stad. Telefon 0418-47 00 00


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Hög tillväxttakt på Medicon Village Medicon Village har vuxit från 0 till 1 600 personer under sin femåriga resa. Här pågår samverkan mellan akademi, samhällsaktörer, entreprenörer och innovatörer inom life science.

Och tillväxten har inte stannat av. – Vi håller just nu på att bygga ett nytt kontorshus i sex våningar som står färdigt nästa höst. Våra medlemmar behöver mer yta och vi vill dessutom öppna upp för fler företag att flytta in.

Medicon Village i Lund är en science park med en unik mix av olika aktörer. Det övergripande målet med verksamheten är att tillhandahålla en miljö för life science genom att främja en integration av forskning, innovation och företagande. – Här skapas reella värden genom möten och korsbefruktning mellan akademi, innovatörer och entreprenörer. Alla arbetar tillsammans för att skapa värden för hälsa och ett bättre liv, säger Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village AB.

Det finns flera anledningar till att konceptet fungerar så bra menar, Anette Orheim. – För det första har vi på Medicon Village lyckats skapa en växande mötesplats och en innovationsplattform. Mindre företag kan dra nytta av till exempel laboratorietjänster och hitta samarbetspartners för kliniska studier eller annan expertis som annars bara finns i större organisationer. För det andra finns den fysiska närheten till till exempel Lunds universitet, forskningsanläggningen MAX IV och inte minst dess större granne ESS. Hög kompetens samlad på en liten yta underlättar kontakterna och kortar vägen från idé till produkt, exempelvis läkemedel eller medicintekniska produkter.

Denna science park startade i de tomma lokaler som läkemedelsföretaget AstraZeneca lämnade när de i mars 2010 meddelade att verksamheten flyttar till Mölndal. Dessa 80 000 kvadratmeter tomma förstklassiga lokaler skapade förutsättningar för en helt ny verksamhet. – Allan Larsson som då var styrelseordförande för Lunds universitet fick uppdraget att se över vad som kunde göras. Uppdraget kom från Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) bestående av bland andra Lunds universitet, Region Skåne, Lunds kommun och Malmö stad. – Uppdraget var mycket komplext bland annat eftersom man skulle förhandla med AstraZeneca som ägde fastigheterna, en köpare skulle hittas och lokalerna skulle fyllas med ”rätt” innehåll.

FOTO: PRECIOUS PEOPLE

”Vi har lyckats skapa en växande mötesplats och en innovationsplattform.” Man jobbade gemensamt fram en plan hur den före detta forskningsanläggningen skulle kunna utgöra basen för en regional och bred samverkan inom livsvetenskaper. Den avgörande ekonomiska grundplåten för att förvärva fastigheten kom från den stora donation som Peab-grundaren Mats Paulsson initierade – en donation som blev grundplåten för den stiftelse som äger Medicon Village AB. – Sedan har det gått väldigt snabbt. Från slutet av 2012 till dags dato har vi gått från 70 aktörer och 570 medarbetare till 120 medlemsorganisationer och 1 600 medarbetare i lokalerna.

Bara mellan 2013–2015 har cirka 140 personer nyanställts bland medlemsföretagen – och utöver detta har ett flertal konsultsamarbeten skapat ny sysselsättning. 15 av medlemmarna drog under förra året tillsammans in inte mindre än en miljard kronor i nyemissioner. – Anledningen till att vi fortsätter att växa är våra medlemmars framgångsrika arbete, men också att Medicon Village som miljö underlättar gränsöverskridande samverkan mellan entreprenörer, akademi och samhällsaktörer. Och något annat som gör oss unika är att medlemsföretagen tillsammans representerar en verksamhet som är bredare än det som traditionellt ryms inom begreppet ”life-science”.

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Sluta snåla på dem som behöver hjälpen allra mest i en ofta redan pressad familjesituation med exempelvis sjukskrivning som följd, understryker Marie Hansson.

I Sverige finns det runt 1 000 företag som arbetar med personlig assistans. Ett ofta tungt och krävande arbete som ställer krav på både kompetens och empati. De flesta aktörerna på marknaden är seriösa och bedriver sin verksamhet med låga ersättningar och små marginaler. Ändå har debatten kommit att handla om oseriösa bolag när den i stället borde vara fokuserad på de personer som behöver hjälp allra mest – de svagaste i samhället. Marie och Patrick Hansson driver sedan 2010 Björka Assistans i Lomma med verksamhet från Skurup i söder till Trollhättan i norr. – Företaget har successivt utvecklats och i dag har vi omkring duktiga 300 medarbetare, berättar Marie Hansson som själv är undersköterska och socionom och dessutom har många års erfarenhet som bland annat LSS-handläggare och enhetschef i ett vårdföretag. Sedan LSS-reformen drevs igenom 1994 har mycket positivt hänt. Lagen föreskriver att personer med allvarliga funktionsnedsättningar ska ha rätt till ett värdigt liv, ett liv som vi alla andra tar för givet. Men nu dras tum-

Marie Hansson skruvarna åt. Antalet assistanstimmar som beviljas av Försäkringskassan minskar och många som är i behov av daglig vård och omstorg står helt utan eller har fått antalet beviljade assistanstimmar kraftigt reducerade. Samtidigt har mycket av debatten kommit att handla om oseriösa företag. – Det finns inte fler oseriösa företag i vår bransch än det gör i vilken bransch som helst. De ska givetvis bort, men samtidigt är det viktigt att inte en hel bransch smutskastas som oseriös och enbart profithungrig, säger Patrick Hansson.

Det tråkiga är att detta drabbar en opinionsmässigt svag grupp som har svårt att göra sin stämma hörd, menar Patrick Hansson. – Marie och jag har själva personlig erfarenhet av anhöriga med funktionsnedsättning och vi vet vad det innebär av kamp för att få sin sak prövad på ett rätt och rättvist sätt. Men också vad det betyder för den enskilde personen att få möjlighet att leva ett liv som är så rikt som det bara går utifrån den personens möjligheter, säger han. – När debatten handlar om fusk, vilket i sammanhanget är förhållandevis litet i relation till vad det fuskas med exempelvis vabdagar, i stället för om de behov som finns är det

inte bara olyckligt. Det är också djupt omoraliskt. – I ett land så rikt som Sverige är det inte de svagaste och mest utsatta som ska behöva betala priset för att myndigheter gör dåliga utredningar eller inte förmår att följa upp sina beslut och kontrollera de bolag som inte lever upp till det regelverk som finns. Om villkoren för assistansersättning fortsätter att stramas åt är det inte bara den som behöver assistans som är förlorare. – Det samma gäller för deras familjer och andra närstående som får rycka in när assistansen uteblir. Det i sin tur betyder en ökad belastning

bjorka-assistans.se • 010-330 85 00 • info@bjorka-assistans.se

Att flytta över ansvaret till kommunerna, som ofta anförs i debatten, menar både Marie och Patrick Hansson inte är en hållbar lösning. – Det skulle varken bli bättre eller billigare. En hel del kommuner har i dag dessutom inte längre kvar någon organisation för att klara en sådan uppgift. Och vi vill väl inte heller komma tillbaka till den inhumana institutionsvård som fanns tidigare och som dessutom var dyr? – Se i stället till att de aktörer som finns i dag följer de regler som finns och att de erbjuder en omsorg som uppfyller brukarnas valfrihet, behov och önskemål. Om det behövs förändringar i utförandet av uppdraget är det inget som seriösa aktörer fruktar, snarare välkomnar, säger Marie Hansson. – Och lyft fram de goda exempel som det finns gott om. Både på hur människor har fått ett värdigt och innehållsrikt liv, men också på företag som brinner för att göra skillnad.


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

AMBITIÖSA STÄDER ÄR VIKTIG DRIVKRAFT BAKOM NORDISK CLEANTECH Ett hållbart samhälle karaktäriseras av ett sammanhållet synsätt ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. – Ett cirkulärt tänk är en grundbult. Till

exempel att en stad skapar så lite avfall som möjligt och att så mycket som möjligt av avfallet tas om hand. Att matavfall återförs till biogasproduktion och att spillvärme från industriella processer blir till fjärrvärme är två vanliga tillämpningar. På liknande sätt blir restprodukter från skogsnäring till fjärrvärme eller el. Det säger Per Simonsson, VD för Sus-

CLEANTECH SOM ÄR BRA BÅDE FÖR MILJÖ OCH PLÅNBOK

Nätverket CLEAN samlar danska cleantech-företag, offentliga organ och kunskapsinstitutioner med syfte att skapa innovativa lösningar på utmaningar som påverkar oss alla.

– LEAN är ett ”triple helix”-kluster där företag, myndigheter och kunskapsinstitutioner samarbetar i innovativa projekt. Det är viktigt att ha de allra bästa forskarna deltar i arbetet.

– Inom CLEAN riktar vi in oss på samhäl-

Arbetssättet har gett resultat för det danska näringslivet, menar han. – Till exempel har många av våra små och medelstora företag kunnat dra nytta av att delta i utvecklingen tillsammans med forskare när nya prototyper utvecklas, testas och valideras.

lets stora, komplexa utmaningar för grön övergång. Men den ska löna sig för danska företag och Danmark. En sund verksamhet och en hälsosam planet – inom CLEAN finns det ingen motsättning mellan dessa två synsätt. Det är tvärtom en förutsättning för att det ska fungera, säger Carsten Orth Gaarn-Larsen, CEO för CLEAN. Han fortsätter:

– Den politiska sidan i Danmark har i årtionden haft ambitiösa initiativ inom energi och miljö. Det har utan tvekan bidragit till att höja standarden och företag i vår region har varit för tidiga att utveckla nya produkter och lösningar. Vi har också en stark tradition av offentlig-privat samarbete, vilket är en nödvändig förutsättning för utvecklingen. Enligt Carsten Orth Gaarn-Larsen är också

forskning helt avgörande.

Även dansk-svenska samarbeten över Öre-

tainable Business Hub, SBH. Det är ett medlemsnätverk i södra Sverige med energi- och miljöteknikföretag, kommuner och akademi. Nätverket syftar till att underlätta kontakterna mellan de tre delarna. Affären är i fokus liksom kommuners ambition att bli mer hållbara. I södra Sverige menar han att man lyckats

väl inom det breda området som ofta brukar gå under benämningen Clean Tech. – Jag tror generellt att vi på den svenska sidan är särskilt duktiga på sammansatta urbana försörjningssystem. Till exempel värmeteknik som fjärrvärme, vattenrening, styr och regler samt smarta nät. Det forskas en hel del. Dels inom större

företag som till exempel Alfa Laval i Lund och dels inom större akademiska lärosäten som Lunds universitet. – Vi har testbädd inom cirkulär ekonomi i Helsingborg där vi har som mål att den ska bli den största i Europa. Han menar att det överhuvudtaget finns en kritisk massa av kompetens samlad i

både större och mindre företag i Sydsverige och Danmark. Deras position hade inte varit så bra om inte städerna och kommunerna hade haft höga ambitioner på miljöområdet. – Det går inte att komma ifrån att man behöver en stark hemmamarknad. Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn är bara fyra av alla städer i Öresundsregionen med höga ambitioner att bli goda exempel inom hållbar samhällsbyggnad. Det är klart att det har betydelse att de sätter ribban högt, efterfrågar nya lösningar och mer än gärna deltar i pilotprojekt.

Det blir en win-win situation för alla parter. I vissa fall söker företag och kommuner visst projektstöd på EU-nivå. Städerna får testa ny teknik och visa att de är på tårna. Företagen får omsätta innovationer i skarpa projekt, samla på sig referenser och erfarenheter av lösningar som sedan kan skalas upp. – I mångt och mycket är danskarna och vi svenskar duktiga på ungefär samma saker. Många företag är dessutom representerade på båda sidorna av sundet och finns med i varandras leverantörsled. Men ska man hårdra det lite så har väl danskarna lite mer erfarenhet inom sol och vind, medan vi på den svenska sidan kanske är lite vassare inom biogasproduktion. Exemplen på samarbeten länderna emellan

är samtidigt många. Per Simonsson berättar att SBH och dess danska motsvarighet CLEAN till exempel samarbetar i International Clean tech network där CLEAN har ett sekretariat. – Nu senast har vi tillsammans med danskarna varit involverade i ett projekt i Kina rörande luftreningsteknik, avslutar Per Simonsson.

Text: Anders Edström Frejman

sund är viktiga: – CLEAN och Sustainable Business Hub är var för sig två starka miljöteknikkluster i Danmark respektive Sverige. Vi har under de senaste åren intensifierat samarbetet i International Cleantech Network och Northen Connection-projektet. Vi har också aktivt samarbetat om affärsmöjligheter i Kina, där vi involverar både svenska och danska företag. Vi tror att vi som kluster kan underlätta det dansk-svenska samarbetet i cleantech. Både inom vår region och i internationella sammanhang. Text: Anders Edström Frejman

ANNONS

FEST OCH MÖTE I HJÄRTAT AV LUND www.afborgen.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Ny teknik ökar värdet på biomassa Mekanisk avvattning förändrar biomassan snabbt och kostnadseffektivt, vilket möjliggör effektivare produktion, transport och framställning av värdefulla kemikalier. Det blir ett allt större fokus på den svenska skogen och den enorma råvaruresurs som den utgör i from av biomassa. Skogsindustrin har historiskt haft nästan enbart ett fokus på pappersmassa och sågat virke. De går även fortsatt bra på dessa områden. Tillväxten inom massa sker dock inom hygien och förpackning. Trä blir också ett allt mer populärt alternativt vid industriell produktion av flerfamiljsbostäder. Men i takt med ett allt tydligare fokus på hållbarhet i ett brett perspektiv så har den svenska skogen blivit allt mer betydelsefull även när det kommer till biobränslen, dagens och framtidens biodrivmedel. Men även för utvinning av råvaror för till exempel kemiindustri och textilproduktion. Nyproduktion av fjärrvärme och kraftvärmeverk är uteslutade biobränsleeldade. Kvarvarande fossila alternativ fasas ut och ersätts med biobränsleeldade. I vissa fall modifieras befintliga fossileldade anläggningar för att kunna eldas med biobränslen. I alla dessa närmast oändliga möjligheter för biobaserade produkter från skogen finns det dock utmaningar. – Avvattning och förbehandling är de två största utmaningarna vid all användning av biomassa säger, säger Stefan Sobota, styrelseordförande i Drinor som utvecklar lösningar för mekanisk avvattning av biomassa. Och han tar tillverkning av pellets som ett exempel. – Standardpellets kostar ungefär 400 kronor per ton att tillverka. Ungefär hälften av denna kostnad är kopplad till torkprocessen där mycket stora mängder termisk energi behöver tillföras. Det är avvattning samt förbehandling som Drinor fokuserar på. Förbehandlingen sänker avsevärt kostnaderna för framställning av drivmedel och kemikalier. Företaget har utvecklat en teknisk lösning – Continous Dewatering Press (CDP) – som enkelt förklarat mekaniskt pressar ut vatten

Processer som tidigare behövt hammarkvarn kan minska sitt energibehov. Detta eftersom CDP i princip redan gjort hela jobbet.

FAKTA Drinor utvecklar lösningar för att på mekanisk väg och under högt tryck avlägsna vatten ur biomassa. Minskade transportkostnader för biomassa, bättre egenskaper vid kemiska processer, att enklare kunna styra fukthalt och kraftigt minskat energibehov är några av fördelarna med CDP.

ur biomassa ner till en fukthalt på 30 procent. Det sker genom att biomassan transporteras på ett perforerat band mot ett kontinuerligt cylindriskt nyp. – Praktiska tester har visat att vi kan plocka bort uppemot 55 procent av fukten ur biomassa som till exempel sågspån och flis med betydligt lägre energibehov än vid motsvarande traditionell torkprocess. Företagets fokus just nu är att testa tekniken i industriell fullskala i skarp drift hos en kund. Och det verkar lovande. Extremt tryck ger låg fukthalt Det som gör CDP unik i jämförelse med andra mekaniska lösningar för mekanisk avvattning – som till exempel skruvar – är det extrema tryck Drinor lyckats uppnå i nypzonen, vilket är kärnan i den effektiva avvattningsprocessen. Vattnet som till sin natur inte är komprimerbart stängs in i nypet och

kommer varken framåt eller bakåt. – Det rör sig om ett tryck på 100 till uppemot 1000 kilogram per kvadratcentimeter. I det senare fallet kan till och med en ångexplosion uppstå vid högre temperaturer. Minskat behov av kompletterande avvattning Stefan Sobota förklarar att CDP inte kan ersätta traditionella torkprocesser, men minskar det totala behovet av tillförd termisk energi. Det kan även bidra till att minska kapitalkostnaden i form av investeringar i torkar då dessa inte behöver ha samma kapacitet. Homogen struktur Men det sker även andra saker med biomassan i Drinors press som är betydelsefulla utöver effektiv mekanisk avvattning. – En träfiber är ett rör och vattnet som naturligt finns i träfibern spränger denna under det extrema trycket i CDP. Det innebär att vi även ändrar strukturen och egenskaperna på biomassan som passerat pressen.

Större utbyte i processer Biomassan som passerat CDP är i hög grad homogen. Ett direkt resultat av detta är att upptagningsförmågan för kemikalier ökar med flera hundra procent. – Det innebär att kemikaler kan tas upp nära nog samtidigt av hela materialet och inte bara i ett ytskikt för att sedan vandra inåt. Istället ”totalimpregneras” materialet på kort tid. Lite slarvigt förklarat kan en större del av ett material befinna sig i samma fas i en kemisk process, vilket till exempel kan möjliggöra, snabbare processer, minskat kemikaliebehov, ett större utbyte och sammantaget en ökad produktivitet. Lägre transportkostnader Även det faktum att biomassan tappar stora mängder vikt genom avvattning skapar helt nya möjligheter för ökad produktion av biomassa i Sverige. – CDP kan bidra till att minska transportkostnaderna mycket kraftigt. Norr om Sundsvall görs idag inget uttag av grenar, toppar och rötter – så kallat GROT vid skogsbruk, eftersom det inte lönar sig att frakta detta söderut där det största kundunderlaget finns. – Biobränsle motsvarade 40 TWh ruttnar bort i de norrländska skogarna varje år. Om detta skulle kunna avvattnas effektivt med CDP skulle det kunna konkurrera prismässigt och transporteras med järnväg långa sträckor till anläggningar för drivmedelsproduktion eller värmeverk. Effektivare energiproduktion CDP kan användas för att optimera bioeldade Kraftvärmeverks prestanda. – Alla pannor är designade för en viss fukthalt som ger optimala prestanda. Genom att använda CDP i direkt anslutning till ett kraftvärmeverk kan man skapa rätt fukthalt för bästa effekt.


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

TRENDER – ANALYSSAMHALLE.SE

STORT TRYCK PÅ FASTIGHETSMARKNADEN PÅ BÅDA SIDOR AV ÖRESUND

Øresundsinstituttet har gjort en sammanställning över svenska fastighetsbolags investeringar i Köpenhamn och Själland. – Aktiviteten är hög och det har tillkommit flera nya aktörer, säger Jenny Andersson som är senioranalytiker på Øresundsinstituttet. Från 2015 och fram till mitten av maj i år har de svenska bolagen förvärvat fastigheter för 28,5 miljarder svenska kronor i Danmark. Bara hittills i år har man köpt fastigheter för 7,5 miljarder kronor. – Det totala fastighetsbeståndet som ägs av svenska intressenter värderas till 40 miljarder svenska kronor. En förklaring till att många svenska

bolag nu anser att det är köpläge i Danmark är att den danska marknaden drabbades hårt under den internationella finanskris som bröt ut 2008. Många objekt kom ut på marknaden till relativt låga priser. Det skapade goda affärsmöjligheter, fortsätter Jenny Andersson. – Den geografiska närheten till den svenska marknaden har varit en fördel. I dag är svenska fastighetsbolag som Wihlborgs, Castellum, Balder, Niam, Heimstaden och Akelius stora aktörer på den danska sidan av Öresund.

Foto: Apeloga

Fastighetsmarknaden i Öresundsregionen är het. Inte minst investerar svenska fastighetsbolag på den danska sidan av Öresund som aldrig förr.

Fredrik Dackheden, Croisette Real Estate Partner.

”Just nu finns inte mycket som tyder på att den svenska köpvågen i Danmark ska avta.” Störst av de svenska aktörerna är Niam, medan Wihlborgs är den aktör som funnits längst på den danska marknaden. Flera av aktörerna är också involverade

i nyproduktion på den danska sidan, bland annat i Örestad och på Amager. – Just nu finns inte mycket som tyder på att den svenska köpvågen i Danmark ska avta. De som valt att gå in på den danska marknaden har gjort det långsiktigt, avslutar Jenny Andersson. På den svenska sidan av Öresund råder det också febril aktivitet. Intresset för framför allt hyresfastigheter är stort, men även när det handlar om kommersiella fastigheter är marknaden mycket stark. Starkast på den svenska sidan är Malmö där det råder något av en byggbom. Aktiviteten är hög

”De svenska bolagen har väl utbyggda organisationer som är betydligt mer snabbfotade och kan då agera mer direkt när objekten kommer ut på marknaden.” även på andra ställen i Skåne, exempelvis i Helsingborg och Lund. På senare tid har stora affärer gjorts även i Ystad, Kristianstad, Eslöv och Landskrona. – 2016 slog transaktionsvolymen i Skåne all-time-high. Ett historiskt snitt för Skåne är fastighetsaffärer i storleksordningen tolv till 13 miljarder kronor per år. Under 2016 fördubblades den siffran till 25 miljarder kronor och inledningen av 2017 visar inte på någon avmattning, säger Fredrik Dackheden som är transaktionschef på Croisette Real Estate Partner som bland annat förmedlar fastighetsaffärer i Skåne och sedan i mars även i Stockholmsregionen.

– Många av de affärer som görs är mellan lokala och regionala aktörer, men vi kan också se ett klart ökat intresse från stora, primärt nationella investerare. Om många svenska företag in-

vesterar på den danska sidan av Öresund är danska investerare mer sällsynta på den svenska sidan. – Snarare har man valt att sälja än att köpa, berättar Fredrik Dackheden. – Intresse finns dock från annat utländskt håll att investera i Skåne. Dessa aktörer hamnar ofta på efterkälken eftersom man inte alltid har nödvändig lokalkännedom. De svenska bolagen har väl utbyggda organisationer som är betydligt mer snabbfotade och kan då agera mer direkt när objekten kommer ut på marknaden. Någon avmattning för Öresundsregionen i sin helhet och särskilt för den svenska sidan kan Fredrik Dackheden inte se. – Under givna förutsättningar är marknaden stabil och fortsatt mycket stark! Text: Martin Westholm

BYGGINDUSTRIN I HÖGKONJUNKTUR ANALYSSAMHALLE.SE ”Inte sedan miljonprogrammet på 70-talet har byggindustrin skådat en högkonjunktur som den vi befinner oss mitt uppe i.” Vi har intervjuat Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier. Läs vidare på analyssamhalle.se ANNONS

Vi skapar ert framtida kontor

Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag med närmare 3 000 000 kvm lokaler och över 5 000 hyresgäster. Vi har lediga kontorslokaler i olika lägen runtom i Malmö från 130-2 000 kvm. Kontakta oss för mer information. Hur vill ni ha ert nästa kontor? Bli inspirerad på klovern.se/kontor

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang 010-482 78 00 | malmo@klovern.se


Flytta in bland palmer och olivträd i Norra Borstahusen Försäljning pågår! Snart kommer Bovieran till Höganäs, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Ystad Fler gavellägenheter, ännu mer grönska och bastu

Så tänker vi när vi bygger en Boviera i Norra Borstahusen. Resultatet blir en bostadsrättsförening om 54 lägenheter för dig som är 55+ med tillhörande förråd och gästlägenhet. Ute i Vinterträdgården placerar vi vårt nya gårdshus med en gemensamhetslokal och bastu som alla kan njuta av. Intresserad av Norra Borstahusen?

Kontakta våra mäklare: Pernilla Corsing och Sara Green Telefon 0418-105 90, sf.landskrona@svenskfast.se ANNONS

• •

Kontrastrikt boende vid Hyllies gröna lunga Precis intill Hyllies nya stadspark bygger vi ca 115 lägenheter i tre hus där staden möter den skånska lantmiljön med gårdar, fält och pilalleer. Med stora ljusinsläpp, inglasade uteplatser, trivsamma gårdsmiljöer och balkonger mot parken eller innergården erbjuder Prisma många tilltalande sidor av modernt boende. Prisma har tre huskroppar på fyra till sex våningar i trä, puts och sten - med välplanerade lägenheter på ett till fyra rum från 27 m2 till 100 m2 .

Husen kommer också ha garage. Inflyttningen beräknas påbörjas under sista kvartalet 2018 - första kvartalet 2019. Är du också nyfiken på ett boende i Malmös nya spetsområde? Besök oss på prismahyllie.se.

� SUNDPROJEKT Vi bygger Skåne


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSSAMHALLE.SE

EN HELT NY STAD BYGGS PÅ SJÄLLAND

EN PLATS I GEMENSKAPEN

AFFÄRSOMRÅDET MED INFRASTRUKTUR I VÄRLDSKLASS

ATTRAKTIVA BOSTÄDER I OMRÅDEN MED STOR EFTERFRÅGAN

Nordväst om Köpenhamn ligger Frederiks-

När Christina och hennes man flyttade in på Heinövallen 11 hade de bott i en villa på Öckerö i 32 år. Det var ett stort steg, men i dag rekommenderar hon alla att bo i en bostadsrätt i Bovieran. – Man har vinterträdgården direkt utanför dörren. Den är alltid grönskande och blommande. Där regnar det inte, det blåser inte. Närmare paradiset än så här kommer man inte. Allt handlar om gemenskap och alla är en kugge i hjulet, säger Christina.

Skanska ser en stor potential inom affärs-

Varför satsar ni i Öresundsregionen?

sund kommun. Strax söder om huvudorten, alldeles intill järnväg och motorväg, ligger Vinge och här ska snart en helt ny stad börja byggas. – Vinge är ett av de mest spännande byggprojekt som pågår för tillfället i Danmark, säger Sören Smidt-Jensen som är chef för stadsutvecklingen i Frederikssunds kommun. – Mycket kraft läggs på att skapa en ”grön” stad som inte bara är miljömässigt hållbar utan också socialt och ekologiskt hållbar. Bland annat kommer många hus vara så kallade lågenergihus som producerar mer energi än vad de gör av med. Uppvärmningen kommer exempelvis att ske med värmepumpar, grundvattenvärme och solpaneler. För att lagra värmen har ett samarbete inletts med Tesla för några av de första villorna, och tanken är att överskottsenergi ska kunna lagras med hjälp av batterier. Byggandet fortsätter fram till cirka 2030. Byggnationen kommer att omfatta såväl villor och radhus som flerfamiljshus med upp till åtta våningar. –När allt är färdigt kommer drygt 20 000 människor att bo här och 4 000 att ha sina arbetsplatser, fortsätter Sören Smidt-Jensen.

Grannarna samarbetar för att anordna en

rad olika aktiviteter tillsammans i föreningen. Det har kommit upp förslag om chokladprovning, vinprovning, gemensam matlagning, filmvisning och mycket mer. – Vissa är med på allt och andra är med på lite, det är upp till var och en. Vi har haft sångkvällar, bridge, boule och jag håller i meditation. Vi anordnar fester till jul, nyår, påsk och skaldjursaftnar i trädgården. Jag ser inga begränsningar, säger hon. Just nu planeras ett antal nya fastighe-

ter runt om i Sverige. Dessutom pågår försäljningen av Bovierans lägenheter i Skövde, Karlstad, Borstahusen, Borgholm, Vänersborg och Växjö.

området Scanport, som ligger precis intill Öresund och är granne med salt- och sötvattensakvariet Den Blå Planet och Köpenhamns flygplats. Med ett läge alldeles intill vattnet, nära tun-

nelbanan som förbinder Tårnby kommun med Köpenhamns centrum och med 15 minuters promenad till Köpenhamns flygplats, så kan man säga att affärsområdet Scanport ligger ganska perfekt. Projektutvecklings- och byggkoncernen Skanska ser också stora möjligheter i affärsområdet, som köptes 1999 och är på cirka 100 000 kvadratmeter. Flera företag har redan flyttat sina huvud-

kontor till Scanport. Läkemedelsföretaget Astellas Pharma har slått sig ner där och Ferring Pharmaceuticals flyttar med sina 600 anställda sitt danska huvudkontor 2019. Båda företagen har många svenska medarbetare och får nu lättare att rekrytera högkvalificerad arbetskraft från andra sidan sundet, eftersom Öresundståget förbinder området med Skåne och Malmö. – Scanport har en infrastruktur i världsklass. Man har flygplatsen, tunnelbanan, järnvägsstationen, motorvägen och en bro till Sverige, precis utanför dörren, säger Elo Alsing, marknadschef på Skanska

– Vi är framför allt aktiva inom bostadsutveckling, både hyres- och bostadsrätter, på attraktiva orter där människor vill bo. Främst i Malmö, Lund och Helsingborg, men det finns fler möjligheter inom Skåne, säger David Hogell, försäljnings- och marknadsansvarig på Sundprojekt. Vilka projekt har ni igång i regionen?

– I Malmö planerar vi byggstart för Hyllies mest attraktiva bostadskvarter med 115 lägenheter alldeles intill den kommande stadsparken. Ett annat projekt är Skofabriken, en ombyggnad av en gammal industrilokal till bostäder. – I Helsingborg bygger vi fyra punkthus med 190 lägenheter på Ringstorp och under andra halvan nästa år påbörjar vi ett fantastiskt projekt i Oceanhamnen, alldeles på kajkanten. Vad krävs för att Öresundsregionen ska få

ytterligare ökad attraktionskraft? – Regionen har fått ett välförtjänt lyft det senaste året och marknaden har fått en klar vitamininjektion.

Ser ni några hot inför framtiden?

– Många pratar om att kommande räntehöjningar kommer att dämpa marknaden, och det kommer säkert att påverka. Marknaden är så pass stark att den kan stå emot en rimlig höjning.

ANNONS

Vi kan erbjuda lokaler med bra logistiklägen i hela skåne!

Kontakta: Ulrika Andersson 070-797 92 90

www.foretagshus.com

ulrika@foretagshus.com


ANNONS

Mackarna som håller hela Sverige levande! Välkommen till Qstar, Bilisten och Pump. Du hittar våra 400 mackar från Abisko i norr till Skanör i söder, där du minst anar och mest behöver det.

Testat av JTI.* Klarar hög skyddsnivå! * JTI = Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik

Robust bioreningsverk

- för naturlig rening av ditt enskilda avlopp Låga driftskostnader

Slipp regelbunden slamtömning Ingen kemikalietillförsel

Inga krav på serviceavtal

I stort sett underhållsfritt

www.alnarpcleanwater.se

För mer info eller ett kostnadsfritt besök ring 040-46 26 90


Annons

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

EN PLATS NÄRA VÄRLDEN resten av världen. I den mittpunkt som Hyllie befinner sig, saknas kanske bara en tydlig själ och en puls, som kommer växa fram i takt med att bostäder och byggnader tas i anspråk, menar Maria Nyman.

Då Hyllie ännu bara var en åker

Den vision som Percy Nilsson,

och ett vattentorn var intresset för området svalt. Trots att vetskapen om att en tågstation skulle byggas där, var få aktörer intresserade av att ge sig in i skapandet av den nya stadsdelen. För de fem fastighetsutvecklare som trots allt vågade, uppstod ett tydligt behov tillsammans med Malmö stad att skapa en gemensam vision för ett nytt centrum, med tydliga gemensamma nämnare. I dag, tio år efter de första bygg-

herrarna satte spaden i marken, är drygt trettio aktörer engagerade i utvecklingen av Hyllie. Samarbetet startade redan 2007 då Citytunneln byggdes. Man enades om att driva ett platsvarumärke med en internationell profil med ett unikt kommunikationsläge, endast en station från Kastrup, intill både Malmö, Köpenhamn och resten av världen. En positiv aspekt i utvecklingen av Hyllie har varit att stadsdelen byggts på orörd jordbruksmark. Det har inneburit att utvecklingen har kunnat ske inom relativt fria ramar. – Jag kan dock tycka att vi i viss mån kunde varit ännu mer experimenterande här och byggt

Foto: Maria Nyman

För tio år sedan var intresset för Hyllie svalt, men nu sjuder stadsdelen av projekt och initiativ och här finns allt från Malmös främsta badhus till bostäder, konstprojekt och mötesplatser för besökare från hela världen.

Stationstorget i Hyllie.

fler alternativa boendeformer, såsom kollektiv, säger Maria Nyman, kommunikationsstrateg för Hyllie. Med det sagt har ändå stadsde-

len tagit fasta på energi- och klimatfrågan och satt upp målet att bli helt självförsörjande år 2020. Ambitionen är att bli Öresundsregionens absolut klimatsmartaste stadsdel. Varje ny funktion som tillkommer skall kunna kopplas på en existerande infrastruktur för att nå målet om självförsörjning. – Eftersom vi anlagt stadsdelen på orörd jordbruksmark, har vi även kunnat planera in denna infrastrukturutveckling redan från början, förklarar Maria Nyman. Den sociala aspekten av hållbarhet

har kommit in i utvecklingen av stadsdelen Hyllie på senare tid.

Numera läggs den in i klausuler i de markavtal som ingår. De kan innebära att aktörer skall planera för den sociala hållbarheten i förhållande till de aktörer som tar projekten i anspråk sedan. Ett tidigt exempel är byggnationen av Emporia, som byggdes på en av världens främsta jordbruksmarker. På Emporias tak anlades en park där den biologiska mångfalden kunde bevaras. Och köpcentret skapade tusentals arbetstillfällen. Parken är också en mötesplats och en plats för sociala arrangemang där helheten täcker alla hållbarhetsaspekter. I dag finns 80 000 kvadratmeter färdigställda kontorsytor i Hyllie och allt är uthyrt. Fler kontorsprojekt för ytterligare sjuttiofem tusen kvadratmeter påbörjas i år. Ytterligare 120 000 kvadratmeter har avsatts för planerna

framöver – för ett fullt utbyggt centrum med drygt femton tusen arbetsplatser. Kontorsutvecklarna i Hyllie är aktivt visionära och nytänkande. Bland annat planeras ett kontorshus med Wellness-inriktning, där hälsa, kreativitet och välbefinnande är en del av konceptet. – Vi ser tydligt att många fastighetsutvecklare självmant inriktar sig på det hållbara. Just nu med fokus på den sociala aspekten, förklarar Maria Nyman. Här finns kontorshus som inkluderar biodling, gröna takterrasser och gårdar som bjuder in både besökare och skolverksamheter. Hyllie marknadsförs som ytter-

ligare ett centrum till Malmös existerande. I norr finns Malmö, i söder en fantastisk slätt och landsbygd och västerut finns

byggherren bakom av Malmö Arena, lade fram i mitten av 90-talet har infriats i alla avseenden förutom vad gäller biografen, men även den befinner sig på planeringsstadiet. Det växande centrumområdet i Hyllie har också varit intressant för internationella arrangemang. Det inleddes med finalen i handbolls VM år 2011, följt av Eurovision år 2013 och Nordisk Forum år 2014 för att sedan bara fortsätta som besöksdestination för upplevelser. 2016 arrangerades VM-finalen i skateboard i en av områdets parkytor. Bland de gröna initiativen får även ”land art” plats. I sommar arrangeras Agrikultura, en internationell utställning utomhus med inriktning på konst och odling i stadsmiljö. För att se den, krävs en tågresa till Kastrup och en biljett ut i världen för det mesta av konsten måste ses uppifrån. Text: Maya Verma Alm

KRETSLOPPSINTRESSERAD? ANALYSSAMHALLE.SE Läs profilintervjun med Gunnar Thelin som är prisad för att vända miljöproblem till vinst. Du finner intervjun på analyssamhalle.se

ANNONS

Svenskodlade groddar hela året!

Köp våra groddar i din lokala livsmedelsbutik. Finns inte sorten du söker? Fråga i butiken så kan de beställa hem i sitt sortiment.

www.munkagrodden.se SYDGRÖNT • Knut Påls väg 11, 256 69 Helsingborg Tel.nr: 042 490 27 00 • sydgront.se


"Placerat i hjärtat av Öresundsregionen med 11 minuter till Kastrup, är Malmömässan en given plats för nationella och internationella möten. Dessutom med en Skånsk matupplevelse utöver det vanliga"

Malmömässan Konferens & Kongress 17 mötesrum - 2 restauranger - 10.000 kvm mässhall - Marknadsledande matupplevelse ANNONS

Mötesplats: Malmö Arena! Malmö Arena och Malmö Arena Hotel är sammanhängande anläggningar som erbjuder perfekta lösningar för den mindre konferensen men också för den större kongressen, bolagsstämman, personalmötet, kick-off, utställningar m.m. Våra loger rymmer det mindre mötet från 5 personer och uppåt medan arenarummet blir platsen för det större mötet. Vägg i vägg med arenan finns Malmö Arena Hotel med 295 rum, utsökta mötes- & konferensrum, restaurang och skybar som ger er hela upplevelsen under ett tak. Inom korta avstånd finns dessutom resten av Malmös 5 000 hotellrum. Vår specialitet är att hantera olikheterna mellan små och stora möten. Restaurangerna drivs i egen regi för optimal leverans av kringarrangemang. Med en blandning av kapacitet, kvalitet, service och fantastiska möjligheter skapar vi helhetsupplevelser och prisvärda, anpassade koncept. Vi är placerade mitt emellan 2 flygplatser, Köpenhamn och Malmö, vilket innebär korta resvägar på mellan 12 och 20 minuter. Vi har dessutom en egen tågstation där både när- och fjärrtåg stannar – så tillgängligheten är oslagbar. Välkommen till oss! Kontakta oss gärna på info@malmoarena.com

I samarbete med:

malmoarena.com


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

BRUNNSHÖG – MED HÖGA AMBITIONER OM FRAMTIDEN

Runt forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i nordöstra Lund växer stadsdelen Brunnshög fram, med ambitioner om att alltid ha framtiden nära inpå.

de som kommer hit stannar lite extra. För om fler får träffa spetsforskarna, kan fler idéer födas, säger Eva Dalman, projektchef för Brunnshög.

I närheten av Sony Ericsons

Gränserna mellan boende och

lokaler och alldeles intill MAX IV och ESS i nordöstra delarna av Lund växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. Marken är förberedd för byggande och den första etappen drar igång i månadsskiftet september-oktober i år. De fyra byggbolagen PEAB, IKANO, LKF och Svenska Studenthus kommer att bygga både bostadsrätter och hyresrätter. Under nästa år kommer även fler aktörer att ge sig in i leken. I första etappen byggs endast bostäder och i nästa etapp bygger ICA ett handelskvarter. I handelskvarteret säljs mark och just nu pågår en markanvisningstävling för fullt. Den sociala hållbarheten är en

viktig del av planeringen av stadsdelen Brunnshög. Mötesplatser skall vara en naturlig del av stadsdelen, på flera olika sätt. I vissa av bostäderna har mötesrum planerats in, där boende kan arbeta utan att behöva lämna hemmet men samtidigt med möjlighet att vara ostörd. Tillgängligheten och tryggheten har planerats in genom utveck-

arbete suddas ut och allt fler arbetar hemifrån. – Vi vet också att det är viktigt att skapa mötestillfällen för de som bor och arbetar i närheten av varandra, poängterar hon. Det finns ännu inte som en del av Brunnshög, men öppenheten för idén, som ännu är i sin linda, finns.  Text: Maya Verma Alm

lingen av en spårväg till Brunnshög. Kollektivtrafiken skall bidra till att besökarna känner sig inbjudna. Många gemensamhetsutrymmen finns också med i planeringen av området samt utbyggnaden av intranät inom bostadsrättsföreningar. Detta för att underlätta vardagskontakten mellan såväl de boende som mellan boende och värd. Via intranätet skall lediga tvättider, extra plats i bilen till stranden eller hjälp med matinköp och renoveringar i huset kunna kommuniceras. Utrymmen som gemensamma övernattningsrum, odlingsmöjligheter på tak och gårdar, arbetsplatser och

utrymmen för kalas samt andra tillställningar skall bidra till en levande miljö som uppmuntrar möten. I arbetet med planeringen av stadsdelen har tre guidande grundpelare varit att maximera sinnesupplevelserna –såsom möten med människor, doft, känsla och smak. Att balansera den goda jorden – med tanke på att Brunnshög byggs på bästa jordbruksmark – samt att minimera klimatpåverkan genom att använda resurser så klokt som möjligt. Att minimera resandet med egen bil har varit en viktig del av det.

Förhoppningen är att det skall

uppstå synergieffektiver med MAX IV och ESS. Som investering motsvarar de kostnaden för en ny Öresundsbro och är den största investeringen som har gjorts i forskningsinfrastruktur i norra Europa. Eftersom stadsdelen växer fram nära IDEON, uppmuntras samarbetsprojekt med teknikföretag, för att dra nytta av den kunskap som finns i närheten. Genom att uppmuntra samarbeten, bidrar utvecklingen av Brunnshög också till att ge startup företag en testmiljö och en möjlighet att växa. – Vi vill skapa en attraktiv stad med många mötesplatser så att

FAKTA Brunnshög är en ny stadsdel i nordöstra Lund där uppemot 40 000 personer komma kunna bo, arbeta eller studera. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är en del av stadsdelen, som med världsledande supermikroskop möjliggör helt ny forskning. Att bygga de båda anläggningarna har varit dyrare än att bygga Öresundsbron. Spårvägen mellan Lund C och ESS blir klar för reguljär persontrafik hösten 2019. Den rullar rakt igenom Brunnshög med fem hållplatser.

DIGITALISERING INOM BYGG? ANALYSSAMHALLE.SE ”Inom byggbranschen är bruket av avancerade digitala verktyg visserligen utbrett, men man är dålig på att dra nytta av digitaliseringens fulla potential.” Läs intervjun med arkitektkontoret Tengboms VD, Johanna Frelin på analyssamhalle.se ANNONS

Nordic Specialists in Talent Solutions for Life Science

Recruitment of Specialists, Managers and Executives in Life Science We provide Consultants for temporary & interim assignments Try & Hire – a flexible solution in recruitment

www.pharmarelations.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Mobilitetshus är framtidens nya parkeringshus Det pågår en kontinuerlig urbanisering. Städerna växer och det ställer nya krav på kommunikationer. Men också på möjligheten att parkera – såväl elbilen som elcykeln. Lösningen kan vara mobilitetshus där man förutom att parkera kan uträtta ärenden. Paul Myllenberg är VD för LKP, Lunds kommunala parkeringsbolag, med uppgift att bland annat hitta och skapa parkeringslösningar för framtidens fordon. – Lund liksom många andra städer växer. I vårt fall kommer staden att få 40 000 nya invånare, ett helt nytt Trelleborg, fram till 2030. Dels genom förtätning av den medeltida stadskärnan, men också genom att helt nya bostadsområden växer fram i stadens ytterkanter, säger han. Att antalet bilar kommer att minska är inte särskilt troligt. Tvärtom ökar antalet sålda bilar enligt färsk statistik. Bilar kommer alltid att finnas, inte minst för att det många gånger är praktiskt och bekvämt att ta bilen. Och med nya drivmedel, exempelvis el och vätgas, kommer bilens miljöpåverkan att minska. – Samtidigt pekar mycket på att vi kommer att använda bilen på ett delvis annat sätt än i dag. Vi kommer förmodligen att transportera oss på flera olika sätt. Ibland med bil, ibland med cykel eller kommunalt med tåg, buss eller spårvagn.

– Vi kommer också att dela bil med andra i så kallade bilpooler. Därför kommer det alltid att finnas ett behov av parkeringsplatser. Både för de som bor i staden och för de som kommer resande till staden. – Staden måste ju vara öppen och tillgänglig för alla. – Men kan man koncentrera bilarna till ett fåtal strategiskt placerade platser öppnar man samtidigt upp staden för gående. Det gäller såväl i centrum av staden som i nya bostadsområden. På så sätt får vi en lugnare och tryggare gatumiljö, förklarar Paul Myllenberg. I dag har den som bygger exempelvis bostäder en skyldighet att se till att det finns parkeringsplatser. Resultatet blir ofta underjordiska garage. Det inte bara skapar mycket trafik i onödan i bostadsområdet, utan är också ett dyrt sätt att bygga. – En parkeringsplats under jord kostar i runda tal 450 000 kronor. Att i stället bygga den ovan jord bara 150 000 kronor. Dagens system känns därför föråldrat. Det borde ersättas med

ett mobilitetsköp som inte bara handlar om bilar utan också om bilpooler och cykelparkering. Ett sådant system är också mer rättvist för de boende. – LKP bidrar gärna som en strategisk partner i stadsutvecklingen för en mer hållbar miljö, fortsätter Paul Myllenberg. Ett bättre namn på framtidens parkeringshus vore därför att kalla det för mobilitetshus. Det skulle spegla innehållet bättre. – Ett mobilitetshus har, som jag ser det, plats för bilar, men också för cyklar och andra fordon. Det skulle kunna kompletteras med laddstationer för elbilar och elcyklar och depåer för bilpooler. Men också med kringservice i form av bil- och cykelverkstäder och biltvätt – Det skulle också kunna bli en naturlig mötesplats där man träffas för att hämta sina beställda matkassar och paket. I ett mobilitetshus skulle det också finnas plats för mindre butiker, exempelvis bageri, frisör, blommor och gym. – När vi planerar nya bostadsområden gäller det att göra det på ett smart sätt. Vårt behov

av att förflytta oss kommer att finnas kvar, men kommer att se annorlunda ut. Inte minst ungdomar har ett annat synsätt och prioriterar annorlunda. Sedan måste man ha respekt för att behoven varierar beroende var i livet man befinner sig. Barnfamiljen har ett visst behov, äldre ett annat och så vidare. – Det viktiga är att det finns plats för alla, att ingen utestängs. – Personligen är jag övertygad om att mobilitetshus är framtiden, och jag hoppas att vi i Lund kommer att bli först med det här sättet att lösa framtidens parkeringsfråga.

Paul Myllenberg, VD för LKP.


Annons

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

TILLVÄXT MALMÖ ÄR EN UNIK VERKSAMHET Ända sedan starten 2011 har Tillväxt Malmö bidragit till en gynnsam utveckling av regionen. Fram till 2017 har man hjälpt 160 företag att anställa 1 200 nya medarbetare.

partners och får reducerat pris på deras tjänster även framgent. – AXXA mynnar ut i en tillväxtplan och när året är slut har företaget en väldigt klar och tydlig bild över hur de ska gå vidare. Sen kan de fortsatt gå på våra öppna evenemang såsom frukostmöten, nätverksträffar och seminarier.

För att Malmö ska bli en bättre

stad behövs fler arbetstillfällen. Det var så det hela började när Dan Olofsson och Luciano Astudillo grundade stiftelsen Uppstart Malmö. I starten lyckades man få en hel del små företag att utöka från en till två eller några anställda, men den kraftiga tillväxten uteblev. För att ta ett större grepp, delade man därför i november samma år upp verksamheten i Uppsök Malmö och Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö fokuserar på min-

dre företag som har kommit förbi sina första tillväxtår. Affärsrådgivning utförs kostnadsfritt och finansieras av Malmö Stad samt privata finansiärer och investerare. Uppsök Malmö och Good Malmö hjälper unga, upp till 30 år, in i stora etablerade företag där de får en anställning med vanlig lön och som löper på minst ett år. På så vis kan dessa personer etablera sig på arbetsmarknaden även om de inte har något eget nätverk. – Trots startupboomen i Sverige är det bara två av tio bolag som kommer vidare och växer

Tillväxt Malmö arrangerar även

Affärsrådgivning med Christina Chukman, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö.

till mer än en- eller fåmansföretag. Bolagen behöver ofta hjälp med att göra en plan för hur tillväxten ska ske, få styr på marknadsföring och försäljning, hur, när och vilka kompetenser de ska rekrytera, bygga styrelse, ledarskapet etcetera. Det vanliga är att de kontaktar mig eller mina kollegor i kärnverksamheten och vill ha hjälp att växa, säger Christina Chukman, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö. Tillväxt Malmö jobbar med bolag i

alla branscher. Kriterierna är att det ska vara ett aktiebolag baserat i Malmö med sunda värderingar och en hållbar tillväxt. I starten görs en djupgående tillväxtanalys och intervju av bolagets ägare. Därefter identifierar Tillväxt Malmö tillväxtfaktorernas risk

eller potential, sammanfattar analysen och återkopplar till bolaget någon vecka därefter. – Ser vi att vi skulle kunna bidra med vår kompetens så går bolaget in i AXXA, vårt acceleratorprogram, under ett års tid. De får en av oss affärsutvecklare som kontakt och kan höra av sig närhelst de behöver. Vi träffas regelbundet för affärsrådgivning som omfattar allt det som tillväxtledare kan behöva support med i sin tillväxtresa. Vi tar en utmaning i taget. Till hjälp har affärsutvecklarna ett

20-tal partners runtom i Malmö. Nätverket omfattar allt från webbutvecklare till advokater och mediebyråer. Företagen får checkar som berättigar till gratis initiala möten med dessa

Maxa Malmö, en mötesplats för entreprenörer och investerare. De utvalda går till final och syftet är att finansiärerna går in med kapital för att bolagen ska kunna växa lite snabbare. – I år var det cirka 60 företag som sökte och 25 som gick vidare till finalen. Företagen går igenom telefonintervjuer, ett draknäste med en jury och de som tar sig vidare får träning inför speeddaten med investerarna. Det pågår fortfarande möten runt om i Malmö i efterdyningarna av Maxa Malmö och förhoppningen är att vi ska se dessa företag blomstra inom kort, avslutar Christina. Text: Anna Bjärenäs STARK REGION ANALYSSAMHALLE.SE Öresundsregionens näringsliv expanderar allt mer och den skånska industrin går bra. Läs intervjun – med Jenny Bramell som är VD på IUC Syd, om hennes tankar inför framtida utmaningar – på analyssamhalle.se

KLÖVERN VÄXER I ÖRESUNDSREGIONEN

Det börsnoterade fastighetsbolaget Klövern har nyligen ökat sitt bestånd av fastigheter i Öresundsregionen genom nyförvärv av 21 fastigheter i Malmö och sju fastigheter i Lund. – Vi ser att våra kunder har ett ökat behov av flexibilitet i sina lokaler och rör sig mer mot öppna landskap och aktivitetsbaserade kontorsytor i stället för traditionella cellkontor. Det är viktigt för oss att vara lyhörda för dessa förändringar” förklarar uthyrningsansvarig för Öresundsregionen Judy Korman. Många av hyresgästernas anställda spenderar endast 40–50 procent av sin arbetstid på kontoret vilket gör att Klöverns hyresgäster i större mån efterfrågar mer flexibla lokaler som är anpassade efter moderna arbetssätt. Nyförvärven innebär att både befintliga och nya kunder kan erbjudas fler och mer anpassningsbara alternativ. Klövern har utöver nyförvärven även fastigheter på Hyllie, Bulltofta, Toftanäs, Jägersro och Fosie samt även prestigeprojektet Dragörkajen vid den gamla färjeterminalen på Limhamn. Det nyförvärvade fastighetsbeståndet består av totalt 114 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav 88 000 finns i Malmö och 26 000 i Lund. – Vi är oerhört glada över att nu vara en mer konkurrenskraftig aktör på fastighetsmarknaden i Öresundsregionen, förklarar Judy Korman. ANNONS

NÄR ÄR DANMARK

SOM BÄST

ÖRE LÄG SUNDS STA P FR1 99:-/ RIS VÄG *

- HVERGANG

Res till Danmarks alla nöjen och utflyktsmål för Öresunds lägsta pris med AutoBizz Smart. Äventyret börjar redan ombord där du får en härlig bensträckare med utsikt över havet och Kronborg slott. Du kan också fika, äta en röd pölse och shoppa på båten för upp till 50% lägre priser än i land. Läs mer på

scandlines.se/bizz

*Gäller personbil max 6 m med AutoBizz Smart (398:- t/r) vid återresa samma dag

ALLTID EN AVGÅNG SOM PASSAR


Kvarteret Frigg 2, Riksbyggen. Byggtid 2017-18

Vi ritar staden - Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. En känsla av det lilla kontoret men med det stora kontorets muskler och möjligheter. En unik kombination. Starka team i Malmö, Halmstad, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.


Annons

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSSAMHALLE.SE

Stine Bosse.

ÖRESUNDSREGIONEN MÖTER FRAMGÅNG EFTER FRAMGÅNG

Vi bor i en region på frammarsch, med tillväxt och företagaranda som motto. Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut just nu, ur ett affärsperspektiv? Stine Bosse är en av Danmarks

mest erfarna ledare inom näringslivet. I dag är hon styrelseproffs och ordförande i ett flertal stora internationella företag. – Jag har alltid bott i denna region men tidigare inte intresserat mig för den. Alla bär vi med oss lite av varandras kultur, jag lärde mig ”svansk” (svensk-danska) via TV och radio, säger Stine. Hon anser att det är bättre att kalla

regionen för Öresundsregionen än Greater Copenhagen. – Det handlar om att jobba tillsammans utan gränser, och det innefattar inte bara Malmö och Köpenhamn, utan hela Danmark och Sverige, även om det är metropolerna som drar i Europa, menar hon. – Det finns en konflikt mellan landsbygd och stad, där folk på landet tenderar att tycka att det går lite för fort, men det skapar en dynamik. Öresundsregionen har just nu en

del utmaningar att brottas med. Vi bor tätt ihop men för tillfället reser vi barriärer mellan länderna. – Gränskontrollerna är att gå i fel riktning, helt i motsats till hur

vi hade tänkt oss. Det är dåligt för ekonomi och kultur. Jag ber en vänlig bön till politikerna att de ställer in sommarsemestern och tar tag i problemet. Det är i nuläget otroligt viktigt att vi hittar en hållbar lösning inom EU, och får Schengensamarbetet att fungera, annars blir det en gigantisk set back för Öresundsregionen. Lyckas vi få med tyskarna skulle vi åtminstone kunna lösa vår regions problem och sedan visa vägen för resten utav Europa.

Stine menar att vi som region är symboliska och en framgångsregion som världen riktar blickarna mot. Om inte ens vi hittar en lösning så är läget allvarligt. Skattesystemet är en annan utmaning. – Öresundsregionen är ett samhälle i samhället, vi borde göra någon form av jämkning i skattelagstiftningen mellan länderna så att ingen förlorar, som man gör mellan kommunerna i Danmark och Sverige. Ännu en utmaning är de alltför höga broavgifterna. Vi borde sänka den typen av barriärer för att underlätta utbytet. Tar man bort hinder så skapar man tillväxt. Stine ser trots samtidens ut-

maningar fler möjligheter än problem för regionen. – Det sätt vi lever på i vår

region är det alla önskar sig: Välstånd, fred och välfärd. Vi är ett modellsamhälle, särskilt för att Öresundsregionen är en blandning av Sverige och Danmark. Det är något vi ska fira, vara stolta över och berätta om för resten av världen.

“Vår region drar till sig välutbildad arbetskraft som vill komma hit för att bo och jobba, vi får hit mycket framstående kompetens från till exempel Kina och Indien.” Stine var tidigare ordförande för

Det Kongelige Teater i Köpenhamn och hade en i andras ögon kontroversiell idé. – Jag ville locka besökare till både Malmö och Köpenhamn, vi har ju två operor och på så sätt kan vi konkurrera mot andra sto-

ra operaresmål som till exempel London. Hela Öresundsregionen blir vinnare.

Stine menar att vi bör föregå med gott exempel och visa hur vi samverkar. – Vi är långt framme vad gäller globala hållbarhetsmål, hur vi jobbar med energi, vindkraft, demokrati, frihet, och jämlikhet. Jämlikhet är nyckeln, den relativa likheten inom och mellan länderna är väldigt viktig för samexistensen. En mängd olika faktorer gör Öre-

sundsregionen så framgångsrik menar Stine. – Vi är en av världens mest universitetstäta regioner, med inte mindre än 15 universitet. Detta gör att vi har en bra tillgång på välutbildad arbetskraft. Dessutom har vi forskning och research, vi har finansiering och stora verksamheter som anställer välutbildad arbetskraft, som kan göra business av den nya tekniken. Ett exempel som införlivar de tre faktorerna är den världsledande partikelacceleratorn ESS i Lund. Enligt Stine är det just symbiosen mellan att vara ett bra samhälle att bo i, att ha välutbildade medborgare, framstående forskning och verksamheter som gör något av forskningen, samt en stat och ett näringsliv som gör hållbara investeringar, som gör

oss så attraktiva. – Vår region drar till sig välutbildad arbetskraft som vill komma hit för att bo och jobba, vi får hit mycket framstående kompetens från till exempel Kina och Indien. Stine ser inga egentliga begräns-

ningar för Öresundsregionen. – Vi kan göra allt vi vill om vi bestämmer oss för att samarbeta. Vi har en positiv tillväxtanda och en ”urban lifestyle” som lockar många. Man kan jobba där man bor och cykla till jobbet i hela regionen, det är fantastiskt! Vi har lysande möjligheter och bra logistik betald av svenska och danska staten, menar Stina, samtidigt som hon passar på att understryka att tillväxten skulle öka ytterligare ifall vi sänkte broavgifterna och förenklade skattesystemet i Öresundsområdet. – Att ha en sådan energisk metropol som Öresundsregionen är bra för hela landet, både för Sverige och Danmark, avslutar Stine.  Text: Anna Bjärenäs NYA TÅGSTATIONER ÖPPNAR ANALYSSAMHALLE.SE ”Det dröjer inte länge förrän Kontinentalbanan skall öppnas för persontrafik och Malmö får flera nya tågstationer.” Läs vidare på analyssamhalle.se


När utvecklade du dig själv senast? Är du och ditt företag redo att ta nästa steg? Är ditt nästa steg ett VD-jobb eller är du redan VD? Behöver du inspiration i ditt nuvarande executive uppdrag. Eftersom vår affärsidé är "Ledare till framgång - Hela vägen" är din kompetensutveckling och personliga utveckling en självklar del av vårt erbjudande. I Management Partners Academy skräddarsyr vi utvecklingsprogram för dig som är ledare oavsett nivå, från VD till gruppledare.

Vårt Executive Program riktar sig till dig som är entreprenör och företagsledare, dig som är erfaren ledare som behöver förnyad energi och till dig som vill ta ditt nästa kliv i karriären. Management Partners Leaderhip Program kommer att ge dig ny kunskap, motivation och inspiration för att du ska kunna vidareutveckla din ledarroll eller ta ditt nästa karriärsteg. Tillsammans med oss och dina kursdeltagare utgör ni en erfarenhetsbank där du både får och ger. ”Executive Program har gett mig större självinsikt om hur jag agerar och vilken ledarstil jag har. Jag fick riktigt bra verktyg för att kunna bli en bättre ledare”, konstaterar Peter Luke, Site Manager på AAK AB i Karlshamn.

”Den feedback jag har fått från både kursledning och de andra deltagarna har varit väldigt bra. Programmet har också gett mig ett otroligt bra nätverk med chefkollegor”, säger Ulrika Stålnacke, styrelseordförande Helsingborgs Hamn AB. ”Jag hade troligen gjort andra val om jag hade gått det här programmet för flera år sedan. Här fick jag insikter som är direkt avgörande för viktiga steg i både min personliga utveckling och i mitt professionella liv som entreprenör”, instämmer Magnus Williamsson, grundare av Qullegium AB, som deltog i Executive Program 2016.

Som ledare är det viktigt att du underhåller ditt ledarskap och hämtar energi och inspiration utifrån Jeanett Paludan, VD och grundare av Management Partners.

Malmö, Dockplatsen 1 • Stockholm, United Spaces, Klarabergsviadukten 63 Tel: +46 70 820 08 09 • Info@mpmalmo.com • www.managementpartners.se


Annons

38

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSSAMHALLE.SE

SYDSVERIGE HAR UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR Charlotta Falvin.

Med sitt strategiska läge nära kontinenten och tätheten mellan kommuner och lärosäten, har Sydsverige det bra förspänt. Men det finns utmaningar – inte minst när det gäller att hålla kompetensförsörjningen uppe. – Sydsverige har utan tvekan

världsunika förutsättningar – det är få platser som har så mycket att erbjuda. Orden är Charlotta Falvins och med tanke på antalet företag, organisationer och projekt hon har varit och är inblandad i, har hon tveklöst en såväl övergripande som glasklar bild över situationen. Som delaktig i ett flertal företags tillkomst och utveckling, främst inom telekombranschen, och en nära koppling till den akademiska världen har Charlotta bokstavligt talat befunnit sig mitt i den utveckling som regionen genomgått under senare tid. – Det strategiskt viktiga läget med närhet till kontinenten, det stora antalet kommuner på begränsad yta, den välfungerande infrastrukturen och inte minst

tillgången på kompetens, bäddar för en fortsatt gynnsam utveckling, tror Charlotta Falvin.

– Det gör att regionen kan erbjuda bra arbete, överkomligt boende och oöverträffad livskva-

Med ett flertal viktiga lärosäten, en

“Det är enkelt att starta eller flytta sitt företag till ”hungriga” kommuner, kommuner där man ser positivt på företagande och både kan underlätta och bistå i processen.”

infrastruktur som möjliggör och främjar mobilitet på arbetsmarknaden och en ofta överkomlig prisbild på bostäder, är förhoppningen att tillgången på kompetent personal ska bibehållas. – Just kompetensförsörjningen är en avgörande faktor för utvecklingen. Samtidigt som kompetensförsörjningen är god i regionen just nu är samtidigt behoven enorma och utmaningen just nu är att upprätthålla balansen. Det är utan tvekan den gyllene nyckeln till regionens utveckling och måste således behandlas därefter, menar Charlotta. Faktorerna ovan gör att det blir lättare att rekrytera kompetent personal även till kommuner med bostadsbrist och därtill kopplad prisbild på bostäder – man kan ju bo i en närliggande kommun.

litet för många. Men då blir det också viktigt att bostadsbyggandet inte stannar av, utan snarare

ökar, hävdar Charlotta, som även har en positiv bild av entreprenörsandan i regionen: – Där fullkomligen bubblar det, något som givetvis är viktigt för regionernas och kommunernas utveckling. Såväl tillgången på idéer som kapital är god, så har man bara en bärkraftig idé och den rätta viljan, bjuder regionen på bra förutsättningar att lyckas.

östra delarna, precis som mellan de södra och norra är tydlig. E22:ans fortlöpande utbyggnad och en någorlunda hyfsad tågtrafik gör emellertid att kommunerna i Blekinge kommer närmare de västra delarna. Med tanke på de ringa avstånden är chanserna stora att fler och fler kommuner påverkas av den positiva utvecklingen.

Även här bidrar kommuntätheten

na framöver? – Att vi kan bibehålla kompetensförsörjningen är den enskilt största, men även integrationen, som egentligen kan utgöra en del av detta, är en annan viktig fråga, tror Charlotta Falvin.

och logistikmöjligheterna med fördelar. – Det är enkelt att starta eller flytta sitt företag till ”hungriga” kommuner, kommuner där man ser positivt på företagande och både kan underlätta och bistå i processen. Det skapar en naturlig utvecklingsprocess, inte bara för företagen utan även för själva kommunerna och deras inställning. Av naturliga skäl går det givetvis inte att dra samtliga regionens kommuner över en kam. Skillnaden mellan de västra och

Vilka är då de största utmaningar-Text: Mats Carlbäck

NYA TÅGSTATIONER ÖPPNAR ANALYSSAMHALLE.SE ”Det dröjer inte länge förrän Kontinentalbanan skall öppnas för persontrafik och Malmö får flera nya tågstationer.” Läs vidare på analyssamhalle.se ANNONS

Har du en idé men inte resurser? Utveckla dina idéer och produkter tillsammans med Open Lab Skåne. Vi har laboratorier, utrustning och expertis inom life science, livsmedelsteknik, kemi och materialvetenskap. Besök oss på openlabskane.se


BESTÄLL NU PÅ: BAMIGO.COM

Underkläder gjorda av bambu: snygga, silkeslena, motverkar svett! Bambutyg är unikt och erbjuder många olika fördelar. Bambufibrer är extremt mjuka, allergivänliga och antibakteriella, vilket betyder att oönskade dofter och svettfläckar hör till förgångna. Detta gör att du kommer att hålla dig fräsch längre. Perfekt passform i kombination med en härlig finish framtagen av våra toppdesigners gör dem till riktigt högkvalitativa underkläder.

Bamigo är det bästa valet för temperaturreglerande kläder! Värmekontrollerande kläder är ett effektivt vapen mot en varm sommar. Bamigos underkläder, som är gjorda av bambu, kommer tack vare bambuns temperaturreglerande egenskaper att hålla dig upp till 3 °C svalare på sommaren och upp till 3 °C varmare på vintern och när det är kallt ute. Bambufibrernas ihåliga struktur gör att de kan absorbera 70 % mer fukt än bomull utan att kännas fuktiga. Dessutom så absorberar och avdunstar de fukt fyra gånger snabbare än bomull! Det gör Bamigo till din bästa vän, året runt! Snygg och modern passform Om du tycker att underkläder är trista är det dags att ändra på det nu. Förutom hög kvalitet och material som håller dig sval så är vår högsta prioritet att de ska ha en snygg och modern passform. Med underkläder från Bamigo behöver du inte göra avkall på något.

Idealisk för män och bra för miljön Vid odling av bambu används inga insektsmedel eller gödningsmedel. Med hjälp av endast solsken och regnvatten växer bambu helt naturligt upp till en meter om dagen. Som en jämförelse behövs 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull, vilket endast räcker till ett par jeans! Extra långa Det finns inget som är mer irriterande än T-shirts som är för korta. T-shirts från Bamigo som är gjorda av bambu är 10 cm längre än vanliga T-shirts vilket gör att de passar utmärkt och kommer att hålla sig instoppade i dina byxor!

Endast tillgängliga på Bamigo.com Beställ enkelt dina T-shirts, långärmade T-shirts, linnen, boxershorts, briefs och strumpor online på Bamigo.com. Unik i Sverige Absolut högsta kvaliteten med perfekt finish. Prova själv, du kommer aldrig någonsin vilja använda något annat. Ta en titt på Bamigos unika underkläder gjorda av bambu på:


Three outstanding figures Last year, we asked whether intelligence is contagious. When we look at the results of the companies living and working in Scion DTU, there are clear indications that this is indeed the case. The companies boast average growth rates of 72 per cent, they took out a total of 151 patents, and 93 per cent of the companies recommend Scion DTU. The good news is that we have vacant office space, if you also want to become infected here in 2017.

sciondtu.com

250x370+3_LifeScience_Muldvarp_UK.indd 1

08-06-2017 10:27:18

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analys Öresund #7  

Distributed with Dagens industri June 15, 2017

Analys Öresund #7  

Distributed with Dagens industri June 15, 2017

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded