Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANALYS INDUSTRI

ANNONS

CONTENT WITH A PURPOSE

NR 5 | SEPTEMBER 2017 ANALYSINDUSTRI.SE

MED FOKUS PÅ FÖRPACKNING, DISTRIBUTION & AUTOMATION

Steven Pflantz – President International Society of Automation ISA är ackrediterat av American National Standards Institute (ANSI) för att utveckla standarder enligt öppna regler för deltagande. Det säkerställer en balans mellan alla deltagares intressen inkluderande användare, leverantörer, systemintegratörer, tillsynsmyndigheter och andra. Arbetstillfällena har inte blivit färre – bara annorlunda. De behövs andra färdigheter än igår. Dagens jobb kräver mer specialiserade förmågor, vilket gör dem mer värdefulla för arbetsgivaren och driver lönenivåerna för dessa jobb. Det förbättrar levnadsstandarden för miljontals i världen. Jobben som ”försvinner” som en direkt följd av automatisering ger tillväxt i andra nya industrier. Dagens uppfinningar kommer att skapa morgondagens efterfrågan. Efterfrågan kommer att stimulera nya företag och nya industrier att möta de behov som uppstår. Parallellt gynnas exiterande branscher som exempelvis tjänstesektorn, turism, hotell, restaurang och mycket mer. Läs mer på sida 36

EXKLUSIVT

Nytillträdde Infrastrukturministern Tomas Eneroth tillträdde i juli posten som Infrastrukturminister. Han kommer från en bakgrund inom industriutveckling och nyindustrialisering.  Läs mer på sida 16

INSPIRATION

FREDRIK REINFELDT

Automation i världsklass

“Ska Sveriges konkurrenskraft inom automation bestå krävs dels strukturerat samarbete och plattformar där akademi och näringsliv kan mötas, och där samarbeten över branschgränser kan ske.” Läs mer på sida 42

ANALYS INDUSTRI

Läs fler reportage på analysindustri.se

ORDFÖRANDE I EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE

“Sverige är en viktig testmarknad för ny teknologi” Läs mer på sida 12

På analysindustri.se finner du fler artiklar och reportage som fokuserar på allt från IIoT, digitalisering till gruvindustrin och kompetensförsörjning.

ÅRETS SMARTASTE INDUSTRIEVENT Registrera dig online för fri entré: industrimassorna.com

Medföljer som bilaga i Dagens industri september 2017

s lm ho trik c s Sto indu ! a ssa ny mä LT SAL AD N ST T KO FRIT

10-11 OKTOBER 2017, KISTAMÄSSAN


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSINDUSTRI.SE

ANALYS INDUSTRI European Media Partner presenterar Analys Industri. Här kommer vi att intervjua företagsledare, inflytelserika människor, politiker och bland annat analysera svenskt näringsliv och industri. I den här kampanjen fokuserar vi på distribution, förpackningar, automation och produktion. Vi har tittat på hur digitalisering och robotisering kommer att påverka effektiviseringen inom logistikoch förpackningsbranschen samt vilka möjligheter och utmaningar de skapar för branschen. Johan Mårtensson, VD på Packbridge och Thomas Schneider, WPO:s ordförande, är två av experterna som guidar oss inom det här på sidorna 18 och 22. Den smarta industrin är också ett stort område som vi självklart belyser och vi har valt att dela upp det i tre delar – Industri 4.0, Hållbar produktion och

PROFILER I PUBLIKATIONEN

kompetensförsörjning. På sidan 34 kan ni läsa en väldigt intressant artikel med Torbjörn Fängström, filosofie doktor på Uppsala Universitet, som talar om vilka möjligheter det finns inom industrin med Industriell Internet of Things (IIoT). Sveriges tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt är en av huvudtalarna på Empack-mässan. Han är nu ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI), och vi fick en pratstund med honom om hur teknologin kommer att förändra framtiden. Ni hittar artikeln på sidan 12. Andra stora profiler som vi har med är bland annat Leif Östling, Ida Dicksson, Mikael Damberg, Steven Pflantz och Catarina Berglund. Trevlig läsning! /Redaktionen

Mirka Kans Docent Linnéuniversitetet

MICHAEL & MATIAS TIPSAR! Ta del av framtidens automation-, produktion-, distrubution- och förpackningsindustri. Michael Heidenblad och Matias Egonzo, Projektledare

Thomas Schneider Ordförande World Packaging Organization

INNEHÅLL 6

Tre mässor under samma tak

12 Fredrik Reinfeldt om Sverige som digital förebild 16 Sveriges nya Infrastrukturminister 18 Vikten av rätt förpackning

Leif Östling Tidigare VD för lastbils-& busstillverkaren Scania.

22 Förpackningarnas roll i samhället 24 Intervju med Leif Östling 28 Större potential för industrin 32 Standardiseringsarbete är viktigt 34 Industriell Internet of Things

ANALYSINDUSTRI.SE

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

DIGITALT INNEHÅLL DIGITAL PROFIL

Klas Wåhlberg, har efter examen på Chalmers på 80-talet arbetat inom spårburen teknik på ABB Traction. Vidare i det fusionerade bolaget Adtranz och även i dess nuvarande ägare Bombardier. 2004–2008 var han chef för Upplands lokaltrafik.

the mining industry needs to act now to expand the contribution of women, or miss out on creating real business value.” – Deborah Craig

Bioekonomisk strategi underbyggs av forskning

Välinformerade beslut baserade på aktuell forskning är avgörande för en hållbar strategi för bioekonomi. Göran Persson har sedan start varit ThinkForests ordförande.

42 Automation – en framtidsbransch

ANALYS INDUSTRI Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

Projektledare: Matias Egonzo matias.egonzo@europeanmediapartner.com

Michael Heidenblad michael.heidenblad@europeanmediapartner.com VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Layout & copy: Johanna Sjöberg Text: Catharina Holm, Anna Bjärenäs, Anders Edström Frejman Omslagsfoto: Peter Knutson, ISA, Automation Region Distribution: Dagens industri, september 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå CONTENT WITH A PURPOSE

Han är ordförande för branschorganisationerna Swedtrain respektive Teknikbolagen. Följ oss digitalt:

40 Fordonsindustrin framgång 44 Datadrivet underhåll

POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSINDUSTRI.SE Raising the profile of women in the industry ”With a recovery on the horizon,

36 Profilintervju – Steven Pflantz

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

@europeanmediapartner

analysindustri.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS


NYHET! UTSIDAN HAR KOMMIT IKAPP INSIDAN. Nu är vår ekomjölk förpackad i ny kartong med 24% lägre klimatpåverkan jämfört med tidigare kartong.* Du hittar den i din närmaste mejerihylla! Läs mer på arla.se/eko

*Källa: Beräkning gjord av Elopak 2017.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Michael Erhardsson

LEDARE – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Magnus Sandberg

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

DET TRANSPORTSMARTA SAMHÄLLET Utan transporter stannar Sverige. En väl fungerande transportnäring är en förutsättning för att vårt avlånga land ska fungera och för att vi ska ha en fungerande export och import av varor och tjänster. Från Ystad i söder till Kiruna i norr hanteras dagligen stora mängder gods på lastbilar, flyg, tåg och fartyg. Varje år ökar transportbehovet,

inte minst för att vår vardag ska fungera – för att ta oss till skola, jobb, arbete och fritidsaktiviteter. Vi gillar fler transporter, inte färre. Vi gillar det transportsmarta samhället, inte det transportsnåla. Det transportsmarta samhället stavas fler och effektivare transporter. Därför

jobbar vi på Transportföretagen för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för innovation och entreprenörskap – nyckelord för ett företagsvänligt klimat i framkant. För det är inte politiker och beslutsfattare som skapar det transportsmarta samhället utan entreprenörerna. Det är entreprenörerna som kommer på de smarta lösningarna. För att vi ska lyckas behöver vi fokusera på tre frågor: hållbarhetsfrågan, infrastrukturfrågan och på branschens omfattande rekryteringsbehov. Hållbarhetsfrågan står högt på vår agenda och vi jobbar med den på flera plan då den genomsyrar hela vår verksamhet.

Som en inledande satsning har vi instiftat ett Hållbarhetspris med syfte att aktualisera och lyfta hållbarhetsfrågan även hos företagen samt för att visa positiva exempel på innovation och entreprenörskap mot hållbara lösningar och mot det transportsmarta samhället. Den andra stora utmaningen

för transportbranschen och för hela Sveriges näringsliv är infrastrukturfrågan. Infrastrukturen är samhällets ryggrad: vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och godsterminaler är en grundförutsättning för en konkurrenskraftig ekonomi. När fel uppstår märker vi omedelbart av konsekvenserna. De samhällsekonomiska kostnaderna för bristande infra-

struktur är enorma. Sverige har under lång tid underinvesterat i infrastrukturen för transporter och på så vis byggt upp en stor infrastrukturskuld. Betalar vi av på skulden skulle resultatet bli betydande ökningar av både tillväxt och sysselsättning i hela landet. Den tredje men inte minst viktiga utmaningen för vår bransch är kompetensförsörjningen. Företag tvingas i dag tacka nej till affärer med hänvisning till att man inte hittar personal med rätt kompetens. För företagen är det naturligtvis frustrerande och att transporter inte blir utförda påverkar samhällets ekonomiska tillväxtpotential. Att klara av kompetensförsörjningsutmaningen är en ödesfråga för transport-

branschen och vi har förståelse för att det inte finns snabba lösningar. Vi behöver därför långsiktiga och utökade satsningar på vuxenutbildningen, ett gemensamt arbete för att ändra ungdomars attityd i förhållande till yrkesutbildningen och vi efterlyser statliga satsningar på att utveckla kvaliteten i det offentliga utbildningssystemet. För att öka anställningsbarheten och få fler i arbete vill vi slutligen även integrera körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan. Transporterna är samhällets blodomlopp och infrastrukturen dess ryggrad. Med rätt förutsättningar kommer branschen att kunna utvecklas mot det transportsmarta samhället. Mattias Dahl VD Transportföretagen ANNONS

Europaspåret

00:14

– genvägen till Köpenhamn

HELSINGBORG

LANDSKRONA

KØBENHAVN

Europaspåret är Landskrona stads förslag om en ny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona hantera alla slags järnvägstransporter: godståg, persontåg och regionaltåg. Det är unikt. Europaspåret skapar också restidsvinster och avlastning i järnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade möjligheter för persontransporter på Öresundsbron. Läs mer på www.europasparet.se

Exempel på restider med Europaspåret: Lund – Köpenhamn 30 minuter Landskrona – Köpenhamn 14 minuter Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter

LUND MALMÖ


Titta på vårt nya inomhusprogram Titta Tittapå påvårt vårtnya nya inomhusprogram inomhusprogram

“ TILLSAMMANS “TILLSAMMANS KAN VI HANTERA KAN VI HANTERA ALLA JOBB” ALLA JOBB”

https://youtu.be/prRJD6aFGOo https://youtu.be/prRJD6aFGOo https://youtu.be/prRJD6aFGOo

HYUNDAIS NYA INOMHUSPROGRAM HYUNDAIS HYUNDAIS NYA INOMHUSPROGRAM Upplev effektiviteten medNYA HyundaisINOMHUSPROGRAM nya inomhusprogram. Vi tillgodoser ditt materialhanteringsbehov. Sortimentet omfattar med lågledlyftare, skjutstativare. En kompakt design med utmärkta Upplev nya ViVitillgodoser ditt materialhanteringsbehov. Uppleveffektiviteten effektiviteten medHyundais Hyundaisledstaplare, nyainomhusprogram. inomhusprogram. tillgodoser ditt materialhanteringsbehov. egenskaper gör dem idealiska för trånga utrymmen. För mer information, kontakta din närmsta Sortimentet lågledlyftare, ledstaplare, skjutstativare. En design utmärkta Sortimentetomfattar omfattar lågledlyftare, ledstaplare, skjutstativare. Enkompakt kompaktvänligen designmed med utmärkta Hyundai-återförsäljare på www.hyundai.eu egenskaper för egenskapergör gördem demidealiska idealiska förtrånga trångautrymmen. utrymmen.För Förmer merinformation, information,vänligen vänligenkontakta kontaktadin dinnärmsta närmsta Hyundai-återförsäljare Hyundai-återförsäljarepå påwww.hyundai.eu www.hyundai.eu

www.ottossontruck.se www.ottossontruck.se www.ottossontruck.se

Huvudkontor

Norjevägen 65, 294 76 Sölvesborg +46 456-317 70

Filial Huvudkontor Huvudkontor Filial Filial Filial Återförsäljare Filial Filial Återförsäljare Återförsäljare

Torbornavägen 21, 253 68 Helsingborg +46 42-22 33 80 Norjevägen Norjevägen65, 65,294 29476 76Sölvesborg Sölvesborg +46 +46456-317 456-31770 70 Butängsgatan 8A 10E, 602 23 Norrköping +46 11-33 90 84 Torbornavägen Torbornavägen21, 21,253 25368 68Helsingborg Helsingborg +46 +4642-22 42-2233 3380 80 Altitruck 031-58 58 80 SMM Truck 08-55 42 07 30 Butängsgatan 8A 10E, +46 Butängsgatan 8A021-13 10E,602 602 23Norrköping Norrköping +4611-33 11-3390 9084 84 WTS Truckservice 60 23 16 Sydtrade Truckar 0470-103 00 Upplands Truckteknik 018-15 60 60 08-55 Altitruck SMM Truck Altitruck031-58 031-5858 5880 80 SMM Truck 08-5542 4207 0730 30 WTS WTSTruckservice Truckservice021-13 021-1360 6016 16 Sydtrade SydtradeTruckar Truckar0470-103 0470-10300 00 Upplands UpplandsTruckteknik Truckteknik018-15 018-1560 6060 60

MOVING YOU FURTHER MOVING MOVING YOU YOU FURTHER FURTHER Hyundai Construction Equipment Europe | Hyundailaan 4 | 3980 Tessenderlo | Belgium | +32 (0)14 56 22 00 | info@hyundai.eu Hyundai HyundaiConstruction ConstructionEquipment EquipmentEurope Europe| |Hyundailaan Hyundailaan44| |3980 3980Tessenderlo Tessenderlo| |Belgium Belgium| |+32 +32(0)14 (0)1456 5622 2200 00| |info@hyundai.eu info@hyundai.eu

www.hyundai.eu www.hyundai.eu www.hyundai.eu


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

DAGS FÖR LOGISTICS 6

MÄSSOR – ANALYSINDUSTRI.SE

Mässorna Logistics & distribution, Empack samt Packaging Innovations anordnas den 4–5 oktober och tar ett helhetsgrepp om branschens utmaningar. Den 4–5 oktober går Logistics &

distribution av stapeln i Kistamässan. Huvudfokus ligger på utställarna, deras produkter och nyheter, därutöver blir det både seminarier och tid för nätverkande. Efter uppehållet 2016 kommer dessutom mäs�sorna Empack och Packaging Innovations återigen arrangeras parallellt. Mässorna är fackmässor och öppna för näringsliv och offentliga sektor. – Under två dagars mässprogram kommer de tre mässorna att ta ett helhetsgrepp på logistikoch förpackningsindustrins möjligheter och utmaningar. Att mässorna arrangeras parallellt har varit uppskattat av besökarna tidigare år, vilket vi tog med oss inför planeringen av årets mässa, säger Jennie Heidenfors, marknadschef på mässarrangören Easyfairs. Trots, eller på grund av, digitalise-

ringens framfart består intresset för de fysiska arrangemangen. Jennie Heidenfors säger att mäs�sorna är viktiga affärsplattformar då affärer skapas i mötet mellan människor: – Ur vårt perspektiv har behovet av att träffas fysiskt inte påverkats av att vi också rör oss mycket på nätet och i de sociala

medierna. En bra mässa ställer dock krav på oss arrangörer som måste förstå besökarna och industrin, och vilka förändringar de står inför. Mässan ska kunna ge svar på många av deras frågor, säger hon.

“Under två dagar kommer de tre mässorna att ta ett helhetsgrepp på logistik- och förpackningsindustrins möjligheter och utmaningar.” Digitaliseringen är dock ett brän-

nande ämne även för logistikoch förpackningsbranschen, liksom miljö, hållbarhet och säkerhet. De frågor som tas upp i samhället i stort har många gånger direkt påverkan på branschen. – I de två utställningshallarna kommer över 200 utställare visa allt ifrån förpackningsmaskiner och design till IT-lösningar för transport- och logistik. Dessutom kommer tre scenerna Logistikscenen, Empackscenen och

Packaging Innovationsscenen att gästas av en rad föreläsare som alla kommer att beröra branschens framtid ur olika perspektiv, säger Jennie Heidenfors. Ett av dragplåstren bland semina-

rierna är före detta statsminister Fredrik Reinfeldt som inledningstalar under första dagens nätverksfrukost. Hans perspektiv är Sveriges framtida konkurrenskraft, dess beroende av just teknologi och digitalisering. Även svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling kommer att beröra framtiden, men då specifikt inom logistikbranschen. Med sin långa erfarenhet inom Scania och lastbilstillverkning ger han sin inblick i de många projekt som bedrivs för att effektivisera planering, körning och leverans av gods. – Uppkopplade fordon innebär stora möjligheter för transport och logistik. I dag bedrivs en rad olika projekt som ska effektivisera för såväl planering som körning och leverans. Det ska dessutom bli spännande att höra mer om platooning och dess positiva påverkan på bland annat bränsleutsläpp, säger Jennie Heidenfors. I spåret av den ökade digitalise-

ringen ökar också e-handeln. Flera seminarier handlar om förpackningarnas roll vad gäller spårbarhet och säkerhet samt hållbar handel. Även förpackningar som budskaps- och ima-

Bild från tidigare Logistics & distribution-mässa.

ANNONS

FÖRPACKNING, ETIKETT, MÄRKNING, AUTOMATION, SYSTEMINTEGRERING, SPÅRBARHET, SERVICE

Boxon l Tel 020 - 33 10 00 l Mail: info@boxon.com l www.boxon.se


Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Privat

Foto: Privat

& DISTRIBUTION “Uppkopplade fordon innebär stora möjligheter.”

gebärare är en ständigt aktuell fråga. Moira Cullen, designstrateg, författare och utbildare inom ämnet gästar Packaging Innovation-scenen för att tala om designens roll för företagens affärer. Moira Cullen har lång erfarenhet från bland annat Coca-Cola, Hallmark Cards och Hershey Company, alla företag med starka och ikoniska varumärken. Numera är hon VP Global Beverage Design på PepsiCo. – Dessutom kommer 24 av årets vinnare från förpackningsindustrins Oscarsgala, Pentawards, att ställa ut med de vinnande bidragen. 2017 års tävling går av stapeln den 23:e september och snart därefter kommer de prisvinnande förpackningsdesignerna alltså kunna ses av besökare på mässorna, säger Jennie Heidenfors.

trerätters meny och ölprovning till självkostnadspris.

Jennie Heidenfors, marknadschef på mässarrangören Easyfairs.

7

SMARTA ETIKETTER TRYGGAR KONSUMENTERS SÄKERHET

På tal om att digitaliseringen

påverkar branschen; Biohax International erbjuder tio besökare möjligheten att implantera microchip i handen, helt kostnadsfritt. Chipet är stort som ett riskorn och ingreppet tar bara några sekunder. Med hjälp av microchipets unika kod kan kroppen sedan börja tala det digitala språket. En hisnande tanke, kanske. – Tekniken är här och nu och den används, och vill man finns möjligheten att bli en tidig användare under mässan den 4–5 oktober, avslutar Jenny Heidenfors. Text: Catharina Holm

FAKTA Logistics & distribution, Empak och Packaging Innovation arrangeras den 4–5 oktober i Kistamässan. Den 4:e oktober öppnas dörrarna 09.00 för att därefter stängas igen 16.00 den 5:e oktober, efter två heldagar av mässaktiviteter. På Easyfairs hemsida finns mer information för utställare och besökare.

Logistics & distribution, Empack

och Packaging Innovation är alla kostnadsfria arrangemang; i en entrébiljett ingår tillgång till utställningshallarna och samtliga seminarier. Därutöver anordnas en branschfest på Fjäderholmarna i Stockholms skärgård, med

ANALYSINDUSTRI

Foto: Beneli

Annons

”BRA UTGÅNGSLÄGE” ANALYSINDUSTRI.SE Alla måste förstå vikten av att svensk industri är internationellt konkurrenskraftig, för jobbens skull, menar Göran Johnsson, ordförande för Produktionslyftet. Läs vidare om detta digitalt.

Günther Dieroff, försäljnings- och marknadschef på Beneli.

Behovet av spårbarhets- och säkerhetslösningar som kan garantera icke-manipulerade originalprodukter har ökat inom de flesta produktbaserade branscher, inte minst på grund av den ökande piratkopieringen. – Vi ser också ett ökat behov av direktkommunikation mellan producent och konsument kring produkten, säger Günther Dieroff, försäljnings- och marknadschef på Beneli. Företaget erbjuder smarta etiketter med så kallad NFC-teknik, near field communication, som fungerar ungefär som QR-koder. Genom att etiketten kopplas till en molntjänst kan producenten spåra produkterna runt om i världen. Konsumenten kan i sin tur via sin smartphone kontrollera att varan är äkta och obruten, samt ta del av viktig information kopplat till varan. – Enligt ett EU-direktiv ska alla medicinförpackningar senast 2019 ha en säkerhetsetikett som visar att produkten inte blivit bruten. Att kunna garantera äkthet och oöppnade förpackningar möter inte bara fler och fler lagkrav; det skapar även förtroende hos kund. ANNONS

MER ÄN EN TRUCK. Din partner inom materialhantering Linde Material Handling är en av världens ledande trucktillverkare. Utöver vårt omfattande produktprogram erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och lösningar. Vi hjälper våra kunder med allt från

säkerhetslösningar och fleet management till service och utbildning. Vill du veta vad vi kan göra för dig och din verksamhet? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer. www.linde-mh.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

NYHETER– ANALYSINDUSTRI.SE

I framkant inom global hantering av supply chain

Företag måste i dag effektivisera där det är möjligt och e-handlare letar effektivitetsvinster i sina flöden för att hålla jämna steg med efterfrågan. Boxon har nyligen lanserat två nya områden: Boxon Automation och global hantering av supply chain som båda möter dessa behov: – Vi levererar hela flödet från det att produkterna kommer ut från lagret och läggs i en plastpåse, märks med vart det ska, åker ut på en bana och sorteras till olika transportörer. Vi har gjort en rejäl satsning på Boxon Automation och upplever inte att vi har så många konkurrenter. Vi har även materialsidan och levererar kartongerna, plastfilmen och etiketterna, samt knyter samman detta med märkningsutrustning, förpackningsmaskiner och mjukvara som integrerar med kundens affärssystem och materialhanteringssystem i ett helhetskoncept, säger Anders Rosberg, Vice VD på Boxon.

Global hantering av supply chain

innebär att man genom en digital plattform hjälper kunderna att kontrollera inflödet till fabriken från underleverantörerna. Genom en kundanpassad portal framtagen av Boxon kan kunden styra inflödet från underleverantörerna. – Underleverantören kan gå in i portalen och beställa de förpackningsartiklar som behövs för att packa komponenterna som ska levereras till kunden enligt dennes specifikation. På så vis kommer godset packat på rätt sätt in till kunden. Underleverantören kan även beställa färdiga kit, bestående av exempelvis träpall, sarg, lock och lådor av Boxon via portalen, vilket gör processen såväl snabb som enkel.

DEN SMARTA FABRIKEN Foto: Pressfoto

Foto: Johanna Back

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Boxon bjuder in till ett seminarium med

begränsade platser under EM-packmässan om ovanstående områden för den som vill veta mer.

Fredrik Boberg, General Manager Nordic Sales på FlexLink.

Foto: Sören Andersson

Den fjärde industriella revolutionen är här och den smarta fabriken gör snart entré. En smart fabrik har tillgång till stora mängder data i realtid, produktionslinjer som kan ta egna beslut för att anpassa produktionstakten efter rådande omständigheter och kan snabbt ställa om från massproduktion till kundanpassade serier.

FÖREBYGG RISKERNA I GOD TID

– Den nya tekniken med adaptiv linjebalansering och maskininlärning leder till förbättrat anläggningsutnyttjande genom att flödet optimeras, man minskar effekten av eventuella flaskhalsar. Maskininlärning är fortfarande nytt men kommer i framtiden spela en betydande roll i effektivitetsarbetet, säger Fredrik Boberg, General Manager Nordic Sales på FlexLink, som är specialister på fabriksautomatisering.

Arbetet med förebyggande säkerhet i samhället kräver noggrann planering och en lyhördhet inför både IT- och klimatförändringar. Samhället utsätts ständigt för risker i olika former. Det handlar om både privatpersoner, kommuner, näringslivet och myndigheter. Frågan är vilka utmaningar vi står inför när det kommer till riskhantering. – På rak arm skulle jag säga den snabba teknikutvecklingen. Den i kombination med den ökade komplexiteten där det blir allt svårare att överblicka beroenden och därmed förstå vilka sårbarheter som finns. Beroendena kan finnas både mellan olika tekniska system och på samhällsnivå mellan olika samhällsviktiga verksamheter, säger Svante Werger på MSB.

KRANMARKNADEN HAR FÅTT ETT NYTT LYFT Det nya styrsystemet ABUControl från ABUS Kransystem ger kranmarknaden ett nytt lyft. Med produkten introducerar ABUS ett modulärt paket av komponenter som sammantaget ökar såväl komfort och säkerhet som servicevänlighet. Själva kärnan i produkten är en central PLC, (Programmable Logic Controller). I PLC:n loggas kranens rörelser, vilka även lagras i systemet. Genom att logga in i systemet via WiFi kan man enkelt komma åt information som underlättar service och underhåll, som exempelvis lastkollektiv, drifttid, antal starter och telferns återstående livstid. Ett användarvänligt gränssnitt i mjukvaran KranOS borgar för effektiv och enkel hantering av systemet.

Förutom förbättrad produktionseffektivitet bidrar den smarta fabriken till ökad miljömässig hållbarhet, vad gäller såväl energiförbrukning, som resursutnyttjande och logistik. I och med att mer och mer maskinutrustning är uppkopplad ökar också tillgången till statistik och diagnostisk data. Maskinen kan nu själv berätta när det närmar sig tid för underhåll i stället för när den redan havererat. Detta ger färre maskinstopp, ökar maskinparkens livslängd men framför allt maximerar tillgängligheten. – Den smarta fabriken gör att tillverkningsindustrin kan maximera produktionseffektiviteten genom ökad produktionsvolym, utnyttjandegrad och lönsamhet, avslutar Fredrik.

ANNONS

Har du rent mjöl i påsen? www.produktkontroll.se


Toyota Tonero få jobbet gjort

Överlägsen prestanda i varje miljö Toyota Tonero motviktstruckar är konstruerade för lätt, medium och tung materialhantering. Våra kraftfulla truckar erbjuder oöverträffad stabilitet, exceptionell produktivitet och god runtomsikt. Vi jobbar ständigt med att förbättra våra truckar, tack vare kontinuerlig forskning och produktutveckling. Det har resulterat i ett komplett sortiment av förbränningsmotordrivna truckar med bevisad prestanda i kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. Med Toyota Tonero får du helt enkelt jobbet gjort. Läs mer om Toyota Tonero på www.toyota-forklifts.se


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MILJÖ– ANALYSINDUSTRI.SE

BIOPLASTER – ETT SLÖSANDE AV MILJÖN Foto: Mostphotos

Plastpåsen har under en längre tid varit, och är fortfarande i skottgluggen som ett tydligt exempel på miljöslöseri, ett statement som i allra högsta grad kan ifrågasättas, men som ändå driver på utvecklingen. Rent materialmässigt är bioplas-

terna intressanta alternativ i många sammanhang, inte bara till bärkassar och förpackningar, de används till exempel inom textilindustrin, inom jordbruksprodukter, i bilindustrin, elektronik- eller byggnadsindustrin för att bara nämna något. Om vi tillverkar bärkassar av bioplast får vi produkter som har en bättre miljöprofil, men som inte nödvändigtvis är lösningen på nedskräpningsproblemet som egentligen ligger till grunden för hela diskussionen om plastbärkassar. Bioplasterna är material för framtiden som finns redan nu och som kommer att växa snabbt under de kommande åren. Potentialen är enorm. Det förstår man när man tar del av organisationen European Bioplastics statistik som visar att det år 2016 producerades 4,16 miljoner ton bioplast – att jämföras med en bra bit över 300 miljoner ton för fossilbaserade plaster. Av denna mängd var cirka 23 procent bionedbrytbara kvaliteter. Här har industrin helt klart en uppgift, man måste effektivt sprida budskapet om att ordet ”bio” inte med någon självklarhet betyder att det är material som naturen själv tar hand om. Materialen är med andra ord bara

all odlingsbar yta. Inga ytor som kraftfullt skulle påverka vår globala livsmedelsproduktion, där har vi mycket mer att vinna på att i stället ta hand om all den mat vi faktiskt producerar och se till att den inte går till spillo. Vi skulle mer än väl kunna försörja jordens befolkning om vi kunde stoppa matspillet. Bioplaster i avfallsströmmen är

Plastpåsar, en miljöbov?

i sin början. Nya produktionsanläggningar byggs runt om i världen, i Europa där också mycket utveckling sker, väntas produktionen ha vuxit med en faktor 20 till år 2025. Upp emot 160 000 avancerade jobb förväntas skapas i sektorn. Med rätt regelverk kan siffran hamna runt 300 000 nya jobb år 2030 enligt European Bioplastics. Nya material från biobaserade råvaror eller restprodukter utvecklas i snabb takt. Att restprodukter kan användas är ett tydligt exempel på hur bioplasterna passar in i den cirkulära ekonomin. Regelverken är en intressant fråga. För att utvecklingen, både i Sverige och i andra länder ska kunna fortsätt, måste det finnas en politisk vilja som främjar, och inte motarbetar bioplaster.

Myndigheterna spelar en viktig roll och att skapa en drageffekt via politiska styrmedel kan betyda mycket för utvecklingen. Det finns intresse inom den politiska världen, men man har inte satt sig in tillräckligt i möjligheterna för att våga ta beslut som gynnar bioplaster. ”Alternativen till plastkassen är för okända”, sa till exempel miljöminister Karolina Skog nyligen till Sydsvenska Dagbladet. Okunskapen är tyvärr stor. I dag finns det bioplaster som kan ersätta I stort sett alla konventionella plastmaterial. Egenskaperna är de samma, fördelar är till exempel reducerade utsläpp av växthusgaser och möjligheter till kompostering, oftast industriell sådan. Allt fler stora varumärken inser möjligheterna med bioplastlös-

ningar och lanserar produkter baserade på dem. Bra exempel är Procter & Gamble, Coca Cola, Danone, Puma, Samsung, IKEA, Tetra Pak, Heinz och Toyota. En annan jätte, leksakstillverkaren Lego, har för avsikt att tillverka sina välkända klotsar av biomaterial i en snar framtid. En fråga som ofta dyker upp i dis-

kussionerna kring bioplaster är om man ska utnyttja odlingsbar mark för produktion av plastråvara. Borde man inte prioritera produktion av livsmedel? Frågan är relevant, men baseras på okunskap. Den odlingsbara areal som i dag används för råvara till bioplaster är cirka 0,02 procent av den totala, odlingsbara ytan. Skulle vi ersätta all fossil plast med bioplast skulle vi behöva använda drygt fem procent av

en annan fråga som tas upp tämligen ofta. Det är sant att bioplaster, beroende på ursprung, kan bli ett problem i den vanliga avfallsströmmen för fossila plaster. Det kan komma att behövas separata insamlingssystem, och det har EU kommissionen stöttat vid en omröstning i början av året. Som ett tillägg i Waste Framework Directive sägs att det ska skapas separata, certifierade, insamlingssystem för biobaserat avfall. Det insamlade materialet ska återvinnas organiskt. Här i Norden har Nordisk Bioplast-

förening sedan 2012 som samlar producenter av råvara, produkter och användare av bioplaster. Förutom att främja och förenkla marknads- och teknologiutveckling är uppgiften också att bygga kontakter med media och jobba för att media publicerar information om materialen på ett korrekt sätt. Dessutom ingår det i arbetsuppgifterna att informera politiker och myndigheter om möjligheterna med bioplast och jobba för att korrekta ramverk skapas.

Text: Nordisk Bioplastförening Revidering: Johanna Sjöberg ANNONS

Easy palletizing - a collaborative robot solution Compact, quick to install and easy to configure, the new standardized palletizing cell from FlexLink means operators can safely work side-by-side with the robot, without the need for a fence or cage. A tablet application with an intuitive interface ensures easy layer configuration, without any need for complicated robot programming. Call us on +46 (0)31 337 3100 or email us at info.se@flexlink.com for further information. flexlink.com

FlexLink is part of Coesia, a group of innovation-based industrial solutions companies operating globally, headquartered in Bologna, Italy. www.coesia.com


®

Har du rätt förpackning? Har du den rette

emballage?

Visst finns det emballage som både är fantastiska på butikshyllan och ger ditt innehåll bästa tänkbara hållbarhet! Tara Pacs burkar och hinkar för vått eller torrt innehåll tål att både varmfyllas och frysas, är livsmedelsgodkända och går att förse med en syrebarriär som förlänger hållbarheten. Förseglingen garanterar produktens fräschhet och lockets återförslutning tål att återanvändas Selvfølgelig findes der emballage, som både ser fantastisk ud på om och om igen. Välj transparent eller plast i en egen färg med ett knivskarpt butikshylden ogdugiver indholdmed denenbedst tænkelige holdbarhed! IML-tryck och får ettdit emballage kvalitetskänsla som säljer sig själv.

Tara Pacs dåser og spande til vådt eller tørt indhold tåler både at varmfyldes Runda, ovala, fyrkantiga och rektangulära burkar och hinkar i storlekar från og at120blive frosset ned.Hög Dekvalitet, er levnedsmiddelgodkendte og kan forsynes med ml upp till 35 liter. snabba leveranser och bra pris. en syrebarriere, som forlænger holdbarheden. Forseglingen garanterer Du hittar hela vårt sortiment på tarapac.com. Välkommen! produktets friskhed og lågets lukning gør, at man kan anvende dem om og om igen. Vælg transparent eller plast i egen farve med et knivskarpt IML-tryk og du får en emballage med en kvalitet, som sælger sig selv. Runde, ovale, firkantede og rektangulære dåser og spande i størrelser fra 120 ml op til 35 liter. Høj kvalitet, hurtige leverancer og god pris. Du finder hele vort sortiment på tarapac.com. Velkommen!

Sverige Tel +46 46 23 80 90 • Norge Tel +47 22 33 36 00 • Danmark Tel +45 98 38 92 66 • Finland Tel +358 934 89 185 Sverige Box 57, 245 21 Staffanstorp • www.tarapac.com


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSINDUSTRI.SE

RÄTT FOKUS INOM TEKNOLOGI Att ny teknik kan förändra världen finns det otaliga historiska exempel på. Den nya världsordning som följer på dagens teknologiska framsteg ligger ännu i framtiden, men är snart en realitet. Den 4–5 oktober går Logistics &

Distribution-mässan av stapeln på Kistamässan. Denna mötesplats har som syfte att knyta samman och fungera som en plattform för logistikbranschen. I år är temat för mässan framtiden. En av de mest namnkunniga talarna på Empack-mässan är Sveriges tidigare Statsminister Fredrik Reinfeldt, ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI), vars globala standard för att främja öppen och ansvarsfull förvaltning och utvinning av naturresurser inom olje-, gas- och gruvbranschen är implementerad i 51 länder världen över. De årliga EITI-rapporterna inkluderar information om industrins värdekedja från utvinningsstället, hur inkomsterna passerar regeringen och slutligen hur de gagnar allmänheten i respektive land. Mot bakgrund av detta kommer fokus i Reinfeldts framförande att vara Sverige ur ett globalt perspektiv – ett Sverige i rörelse. Sverige som land behöver vara

konkurrenskraftigt på många områden och få saker kommer att få så stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft mot

omvärlden som teknologi och digitalisering. Huvudbudskapet i Reinfeldts framförande kommer att handla om hur den nya tekniken påverkar oss alla, runtom i världen.

“Det är viktigt att förstå allt nytt som växer fram, för ur det kommer en ny och förändrad världsordning och marknadssituation.” – Jag kommer att beskriva en stor geopolitisk förskjutning i världen, där de teknologiska landvinningarna är en viktig faktor. Det är viktigt att förstå allt nytt som växer fram, för ur det kommer en ny och förändrad världsordning och marknadssituation, säger Fredrik Reinfeldt. Enligt Reinfeldt är Sverige är en viktig testmarknad för ny teknologi och vi ligger i den absoluta världstoppen när det gäller satsning på forskning inom området. Dock är det viktigt att ta vara på denna innovationsförmåga, att utnyttja försprånget och inte låta långsam implementation inom

myndighetsvärlden stå i vägen för utvecklingen för landet som helhet: – Sverige är världsledande när vår innovationsförmåga mäts mot andra. Våra myndigheter har dock inte hängt med lika bra inom e-government, där kan mer göras. Framstegen inom ny teknologi och digitalisering är en allomfattande och ohejdbar rörelse som inte lämnar någon bransch eller något område oberört. Enligt Reinfeldt kommer allt att påverkas och på flera områden är det ju som synes redan påbörjat. Utvecklingen sinsemellan olika branscher skiljer sig naturligtvis åt – vissa har tvivelsutan kommit långt i utvecklingen och ligger i framkant, medan andra ännu har en resa kvar att göra. Hur ser då digitaliseringen ut för de stora branscherna inom svenskt näringsliv, om man jämför med andra länder? – Sverige har stor finansindustri, och den ligger tidigt i påverkan av ny teknologi. Det gäller också medie- och kommunikationsbranschen. Det har inte gått lika fort när det gäller detaljhandeln som också är mycket betydelsefull. Även om den tekniska och digitala

utvecklingen på många sätt gör livet lättare för många människor, handlar det mesta enligt Reinfeldt till syvende och sist inte enbart om tekniska framsteg, utan om hur konsumenterna anpassar

Sveriges tidigare Statsminister Fredrik Reinfeldt, ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative..

ANNONS

Mondi offers more than you expect. Visit us at Empack booth D:13 and find out for yourself.

IN TOUCH EVERY DAY www.mondigroup.com


Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSINDUSTRI 13

Foto: Peter Knutson

– AVGÖR FRAMTIDEN “Endast med fokus på kundnyttan kan Sverige behålla sin ledande ställning inom digital och teknologisk innovation.” sig till ny teknologi. Vikten av att teknologin kan implementeras på ett naturligt sätt i medborgarnas vardag och blir en del av samhället bör inte underskattas. – Det finns många tekniska lösningar som inte slår igenom för att människor inte tar till sig hur de kan användas. Varje mynt har en baksida och Re-

infeldt menar att digitaliseringen slår ut många jobb, men att dessa fram till nu ersatts av fler och andra jobb och således gett ett positivt resultat på sista raden. Dock är den positiva trenden hittills ingen garanti för att den ekvationen består i framtiden. Som land är vi på rätt väg vad

gäller digital, teknologisk utveckling och innehar redan en ledande ställning, sett ur ett globalt perspektiv. För att hålla oss kvar i toppen är det viktigt att

KNYTER SVERIGE NÄRMARE KONTINENTEN

se till vilka konkurrensfördelar vi i Sverige kan uppnå genom att driva igenom en snabb och effektiv digitaliseringsprocess i de sektorer där utvecklingen ännu inte kommit så långt. Här menar Reinfeldt att vi också har möjlighet att bryta ny mark på exportmarknaden, genom att ha rätt fokus för ögonen när vi tar utvecklingen ytterligare framåt. – Sverige är exportberoende. Om ny teknik kan användas för att öka kundnyttan kan vi vinna marknadsandelar. Ibland beskrivs alla investeringar i ny teknik som bra och att det överallt är nödvändigt att ha det senaste – tekniken sätts före kundnyttan. Endast med fokus på kundnyttan kan Sverige behålla sin ledande ställning inom digital och teknologisk innovation. Text: Anna Bjärenäs

FAKTA Fredrik Reinfeldt, född 1965, är civilekonom, föreläsare, författare och före detta politiker. Han var partiledare för Moderaterna 2003–2015 och Sveriges Stadsminister 2006–2014. Sedan februari 2016 är han ordförande för det internationella samarbetsorganet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

DEN NYA TEKNIKEN ANALYSINDUSTRI.SE ”Industrin och digitaliseringen har potential att beröra varje individ för att förbättra det dagliga livet samt varje företag för att snabbare kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring.”

Foto: Privat

Annons

Landskrona erbjuder i dag goda pendlingsmöjligheter inom hela Öresundsregionen. Man blickar nu framåt med ambitionen att förbättra dessa och den logistiska situationen ytterligare. Det pågår ett intensivt arbete för att få till stånd en direktförbindelse till Köpenhamn – Europaspåret. Detta skulle väsentligen förkorta pendlingstiden till Köpenhamn med 45 minuter – 300 000 svenskar i nordvästskåne skulle få pendlingsavstånd till Köpenhamn. Att ta tåget till Köpenhamn från Landskrona skulle ta 14 minuter mot dagens 60. – Tunneln skulle innebära välbehövlig avlastning för Öresundsbron och tillsammans med Fehrman-Bält-förbindelsen bli en viktig länk till kontinenten. Svenska och danska regeringen ska göra en analys av Helsingborg-Helsingör-förbindelsen och Landskrona hoppas att de samtidigt ska utvärdera Europaspåret som ett alternativ. Tågtunneln Europaspåret via Landskrona tar 25 minuter, Helsingborg–Köpenhamn tar det dubbla via Helsingör. Mycket utav godstrafiken skulle tack vare Europaspåret kunna överföras från lastbil till tåg, menar Lennart Serder, projektledare för Europaspåret. ANNONS

#PREMIUM #SMART #LABELS Curious about NFC & RFID for security, traceability and brand communication? Visit us at Label & Print 2017 at stand D07. We are there for you and we will tell you more about the different solutions and what they can do for your brand and products!

4 - 5 october|Kistamässan|Stockholm

DEVELOPER AND PRODUCER OF SELF-ADHESIVE SOLUTIONS security - nfc - traceability - rfid - premium labels www.beneli.se


Miljöbränsle De flesta storstäders miljöproblem är för höga värden av kvävedioxid (NO2). Vi har lösningen – använd EcoPar, syntetiskt drivmedel för dieselmotorer. EcoPar mer än halverar NO2-utsläppen och minskar utsläppen av sot och cancerogena kolväten med upp till 90 %. Passar alla dieselmotorer.

Mer info på www.ecopar.se eller ring 031-711 50 20


Hur skapar man butiksupplevelsen utan butik? För konsumenten har det blivit närmast självklart att upplevelsen ska vara lika schysst på webben som i den fysiska butiken. Det omfattar i hög grad även förpackningen. Tillsammans med oss kan du få ditt varumärke att synas och skapa värden hela vägen hem, genom unik design, smarta funktion och optimerad konstruktion. Börja din förpacknings nya resa på storaensopack.se eller kontakta oss direkt på 0104-67 68 70.

What a tree can do.


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSINDUSTRI.SE

SATSNING PÅ INFRASTRUKTUREN TAR SVERIGE FRAMÅT Foto: Jann Lipka

Trafikverkets nya infrastrukturplan ligger på bordet och kommer under hösten att anta sin slutliga form. Sveriges nytillträdde Infrastrukturminister, Tomas Eneroth, kommer att leda den största infrastruktursatsningen i Sveriges historia. Tomas Eneroth tillträdde i juli pos-

ten som Infrastrukturminister. Själv beskriver sig Tomas som en smålänning med industribakgrund, tidigare verksam inom fordonsindustrin. Han har suttit i Riksdagen de senaste 23 åren: – Jag kommer från en bakgrund inom industriutveckling, nyindustrialisering, har varit engagerad i IF Metall, samt jobbat med nuvarande stadsministern med att ta fram program för infrastruktur. Jag kommer från Kosta i Småland och har skogen i blodet. Där jag kommer ifrån är det tydligt hur viktigt det finmaskiga vägnätet för transport är. Sverige är ett litet, exportberoende land, som är beroende av vägar ut ur landet. Malmbanan har till exempel haft enorm betydelse för landet och skogsnäring, gruvnäring, industrisidan, samt besöksnäring är alla avhängiga av bra kommunikationer. Vi måste driva infrastruktursatsningar som håller ihop hela landet. Trafikverket har på Regeringens

uppdrag tagit fram ett förslag

för att få med alla delar. Jag vill att aktörerna förbinder sig framåt, det här är inte något som går att ändra vart fjärde år, det krävs engagemang och kontinuitet. I och med att vi nu kopplar byggsektorn till infrastrukturplanen involveras fler aktörer och tillsammans ska vi ska bygga städer och bostadsområden. Många regioner jobbar redan såhär, vilket är positivt, vi ser ett stort intresse och alla vill vara med och bidra. Även digitaliseringen av logistik-

Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

till ny infrastrukturplan som levererades i slutet av augusti. Budgeten för infrastruktursatsningarna i förslaget är 622,5 miljarder för de kommande elva åren – 100 miljarder mer än förra gången. Planen kommer att gå på remiss och Infrastrukturminister Tomas Eneroth reser sedan runt i landet för att diskutera planens innehåll med såväl näringsliv som politiker och industri. Våren 2018 fattar Regeringen beslut om planen, som ska ligga till grund för infrastrukturinvesteringar under kommande år. – Planen omfattar såväl järnväg

som vägar och sjöfart. Järnvägsbudgeten kommer att öka med nästan 50 procent. Sverige lider av många års underinvesteringar i järnvägsnätet. Trots att de allra flesta aktörerna själva vill ställa om till att flytta gods till järnväg så klarar anläggningen i dagsläget inte det önskemålet på grund av brister i underhåll och teknik. Vi ser stora effektiviseringsmöjligheter och miljövinster i att satsa på järnvägen. Planen omfattar även BK4, en satsning på förstärkning av vägar och broar för att klara av den ökade påfrestning som den nya lagen

som gett tillträde åt 74-tonslastbilar gett upphov till. Det kanske mest nydanande och positiva med innehållet i planen är att den för första gången kopplar ihop infrastruktur med bostadsbyggande. Tomas menar att detta blir ett tydligt beting för aktörerna i dessa branscher: – Som exempel kan nämnas att fyrspåret till Uppsala beräknas skapa behov för 50 000 nya bostäder. Det betyder sysselsättning och stark tillväxt! Vi måste samordna våra insatser mellan näringsliv och politik

sektorn har stort fokus just nu. Sverige ligger i framkant med spännande initiativ som självkörande fordon och e-vägar som ökar säkerhet och effektivitet. Tomas menar att det är en konkurrensfördel att vi legat i framkant med miljölagstiftningen och ser att omställningen mot det fossilfria samhället kan innebära stora konkurrensfördelar för svensk industri. – Det finns fantastiska möjligheter att visa omvärlden att vi i Sverige, med vår höga teknikkompetens och starka miljöengagemang, kan vara ett fullskaleexempel på detta. Vi vill att Sverige ska vara den permanenta världsutställningen för smarta transportlösningar och modern logistik. Text: Anna Bjärenäs ANNONS

Trelleborgs Hamn Vision 2023

Trelleborgs Hamn - Skandinaviens största RoRo hamn En viktig länk i transportkedjan med 30 ankomster och avgångar dagligen till Travemünde, Rostock, Sassnitz och Swinoujscie.


r de nsera pe

r det so

m ko Vi

nsera pe m ko Vi

SUPPLY SUPPLY SUPPLY CHAIN CHAIN CHAIN

sa kn

m

r det so m ko Vi

nsera pe

m ko i V

nsera pe

r det so

m

sa kn

as

as

THE THE TRUE TRUE VALUE VALUE

SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK • Interimskonsulter Interimskonsulter ••Interimskonsulter • Managementkonsulter ••Managementkonsulter Managementkonsulter • Rekrytering • Rekrytering • Rekrytering

SUPPLY SUPPLY CHAIN

ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se info@valueone.se www.valueone.se

ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se

CHAIN

ANNONS

nons_78x121mm_Affarsresenaren_V2.indd 1 nons_78x121mm_Affarsresenaren_V2.indd 1

SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK • Interimskonsulter nons_78x121mm_Affarsresenaren_V2.indd • Managementkonsulter SPECIALISTER PÅ INKÖP OCH LOGISTIK • Rekrytering

1

2013-09-27

2013-09-27

2013-09-27

• Interimskonsulter • Managementkonsulter • Rekrytering ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66

info@valueone.se www.valueone.se

ValueOne AB Tel +46 702 19 13 66 info@valueone.se www.valueone.se

ns_78x121mm_Affarsresenaren_V2.indd 1

2013-09-27 ANNONS

Oskarshamn satsar för att växa i ett större sammanhang 2013-09-27

21mm_Affarsresenaren_V2.indd 1

Oskarshamn är en utpräglad industriort där kommunen gör stora satsningar på kommunikationer och logistik för att förbättra varuflödena. – Vi vill skapa en så bra miljö som möjligt fört våra företag. Och då måste vi göra rätt och hela tiden ligga steget före, säger Lars Ljung, utvecklingschef vid Oskarshamns kommun. Om det är så att industrin i framtiden väljer att lämna oss så ska det inte bero på att vi som kommun gjort fel. Industrin investerar i Oskarshamn Det sägs att industrin lämnar Sverige, men det gäller inte för Oskarshamns kommun. Orten har en omfattande verkstadsindustri, ett kärnkraftverk men här finns också en av Sveriges äldsta industrier – Liljeholmens Stearinfabrik, som producerar 11 000 ton ljus per år. Inte minst är Scania en viktig arbetsgivare med 2 500 anställda. Scaniafabriken producerar dagligen hundratals hytter vilket täcker företagets hela europamarknad. Hytterna som produceras i Oskarshamn skickas därefter vidare till

fabrikerna i Angers, Zwolle och Södertälje för montering. Och Scania fortsätter investera i Oskarshamn. En omfattande om- och tillbyggnad av fabriken och etablering av ett logistikcentrum är nyligen avslutade. För att stödja arbetet vid den expanderande Scaniafabriken – och industrin i stort i Oskarshamn – planerar kommunen en ny kombiterminal i anslutning till Scanias logistikcentrum där även ett nytt industriområde skapas. För Oskarshamn är godsperspektivet väsentligt i planeringen. Vi vill stärka industrin genom att effektivisera logistik och godsflödet. Den nya kombiterminalen ger industrin nya möjligheter att optimera sina transportflöden, säger Lars Ljung. En fungerande järnväg och ett bra vägnät är viktigt för en industrikommun som Oskarshamn. På önskelistan finns en förbättring av riksväg 37/47 som förbinder Oskarshamn med Göteborg och Malmö. Inte minst viktigt med tanke på att 75 % av industrins varuproduktion går väster och söder ut.

Satsningar på sjötrafik En ytterligare satsning gäller sjötrafiken. Resecentrumet ska flyttas till järnvägsstationen och Gotlandsterminalen och samtidigt ska terminalen byggas om. Gotlandstrafiken och hamnen skapar dessutom synergieffekter för den planerade kombiterminalen. Samtidigt har Trafikverkets upphandling av Gotlandstrafiken för 2017–2027 avslutats. Det nya med den här upphandlingen är att den avser en längre tidsperiod, vilket främjar investeringar, konstaterar Lars Ljung. Destination Gotland har med anledning av det långa avtalet kunnat beställa två nya färjor. Trafiken kommer även att gå till Västervik sommartid, vars hamn numera tillsammans med hamnen i Oskarshamn ingår i Smålandshamnar AB. På längre sikt ser det ljust ut för hamnen. Fartygen blir allt större och Oskarshamns djuphamn kan hantera stora fartyg, säger Lars Ljung. Vidare deltar kommunen i ett regionalt samarbete som har som

Oskarshamn med Scaniafabriken i förgrunden. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

mål att binda ihop den lokala arbetsmarknaden med Kalmar. Oskarshamn är en utpräglad industristad, Kalmar en handels- och servicestad med ett universitet. De förbättrade kommunikationerna ger fler möjlighet att inte begränsas av det lokala jobbutbudet. – Vi ser att pendlingen ökar konstaterar Lars Ljung.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYS – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Tyler Olson

Foto: Privat

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Johan Mårtensson, VD för Packbridge.

FÖRPACKNINGARNAS BETYDELSE BLIR ALLT MER TYDLIG

Dagens och framför allt morgondagens förpackning är så mycket mer än en reklamplats och skydd för innehållet, menar Packbridges VD Johan Mårtensson. Förpackningar är en fullständigt

självklar del av vår vardag. Vi tänker knappt på alla förpackningar vi använder dagligen. Allt från tandkrämstuben i badrummet på morgonen till maten på frukostbortet, via lunchen som kanske intas på snabbmatsrestaurangen, via jobbet och inte minst innehållet i kundvagnen på affären. – Förpackningarnas betydelse blir allt mer tydlig i takt med ökad konkurrens och ändrande köpmönster och beteenden. Förpackningen spelar en stor roll för en varas attraktionskraft i butiken och nu även i hemmet med e-handels intåg. Detta då

varumärkesupplevelsen flyttar in i hemmen. Det säger Johan Mårtensson, VD för Packbridge. Ett internationellt kluster för förpackningsindustrin och akademin som bildades 2010. De 200 medlemsföretagen representerar hela värdekedjan från skogsföretag, maskintillverkare och tryckerier till logistikföretag, storproducenter och storanvändare av förpackningar. Något som också är unikt är den starka kopplingen mellan industri och akademisk forskning. – Det händer otroligt mycket inom denna bransch. Det forskas mycket på material, till exempel på biobaserade plaster och nya produktionsprocesser och biobaserade plaster. Till exempel där nya råvaror används i stället för fossila råvaror. Ett annat spår

är intelligenta förpackningar med sensorer och tryckt elektronik där ledande polymerer appliceras med olika tryckmetoder eller färger med ingredienser som innehåller nano-partiklar, som till exempel reagerar på temperaturförändringar. En tillämpning skulle till exempel

kunna vara att konsumenten kan verifiera att en kyld vara förblivit just kyld under hela transporten. Smarta förpackningar som kan tala om när innehållet blir otjänligt är en annan tillämpning. – Digitaltrycket är ett annat viktigt spår. Det möjliggör personifierade produkter som till exempel använts av Oreo eller Coca Cola. I det senare fallet skapade man två miljoner helt unika förpackningar. Digitaltryck möjliggör även kortare serier, vil-

ket möjliggör minskad lagerhållning och större möjligheter för mindre producenter att förmedla sitt varumärke. Miljötänk, hållbarhet och livscy-

kelperspektiv – kärt barn har många namn – är en fullständig självklarhet och vapen i konkurrensen. Det är slutkunden som i grunden står för drivkraften bakom detta. De huvudsakliga syftena med alla förpackningar har alltid varit att skydda varan samt underlätta lagerhållning och transporter hela vägen från fabrik till slutanvändare. Johan Mårtensson menar att dagens och framför allt framtidens förpackningar är så mycket mer. Det ställs helt enkelt helt andra krav på en förpackning ur egentligen alla perspektiv. Här ligger Sverige bra till.

– Våra skogsråvaror lämpar sig väl till förpackningar, i Sverige finns hög kompetens inom förpackningstillverkning inom många material och vi är stolta över de samarbeten och nätverk vi lyckats få till mellan industri, det offentliga och akademi inom ramen för Packbridge. Innovation kräver att man vågar tänka annorlunda för att driva utvecklingen framåt. Det försöker vi stimulera med tävlingar som bland annat riktar sig till startups, avslutar Johan Mårtensson. Text: Anders Edström Frejman

SÄKRARE ARBETSMILJÖ MED AUTOMATION ANALYSINDUSTRI.SE Automationen inom gruvindustrin ökar produktiviteten, men automationen behövs också för att höja säkerheten för personalen i gruvorna. Läs vidare digitalt. ANNONS


SMARTA E-HANDELSLÖSNINGAR FRÅN SPECIALISTEN PÅ INTERN MATERIALHANTERING

Vissa gör truckar, andra säljer vagnar.

Endast Helge Nyberg ser till helheten; människa, truck och vagn. Som specialist har vi utvecklat ett helhetskoncept med Ergobjörn-produkter, som ger oändliga kombinationsmöjligheter. Vårt syfte är att hjälpa dig effektivisera och förbättra orderplocket på just ditt företag. Hur kan vi hjälpa dig?

HelgeNyberg THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

ErgobJöm ANNONS

VI ÄR DIN TOTALLEVERANTÖR

HANDTERMINALER. TRUCKDATORER. TABLET PC. POS/RETAIL. ETIKETTSKRIVARE. SCANNERS. RFID. DATAFÅNGST. PRODUKTMÄRKNING. ETIKETTER. MJUKVARULÖSNINGAR. Kontakta oss för mer information eller se www.lexit.se.

LEXIT GROUP SWEDEN AB Konstruktionsvägen 3 S-435 33 Mölnlycke Phone: +46 (0)31-734 41 00 www.lexit.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Picasa

FÖRDJUPNING – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Ryno Quantz

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Ulric Långberg, branschchef på Sveriges åkeriföretag.

RÄTTVIS TRANSPORT FÖR VÅRT KLIMAT OCH SÄKERHET Fair transport ska lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Fair transport handlar mycket om att ta ansvar som att köra trafiksäkert och klimatsmart. Det finns åkerier som är certifierade och jobbar aktivt med att begränsa sina utsläpp genom modern teknik, bland annat biobränslen. Ulric Långberg är branschchef på Sveriges åkeriföretag och påtalar även hur viktigt det är att ta hand om sin personal. – Fordon, smart logistik och förare ska vara trafiksäkra. De certifierade åkerierna matchar eller till och med överträffar många transportköpares policys

och ambitionsnivå. Valet av Fair transport-åkeri har dessutom visat sig mer kostnadseffektivt då både mellanhänder och dyrbart strul har uteblivit. Därför menar vi att det börjar med rättvisa affärer redan vid avtalstecknande och valet av Fair transport är en hållbarhetsfråga i många skikt, menar Ulric Långberg. På EU-nivå finns medborgariniti-

ativet ”Rättvisa transporter i Europa” där målet är att sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och lönedumpning. Många transportköpare som Ulric Långberg har varit i kontakt med anser att det är svårt att veta vad man får när man köper transporter. – Det finns många mellanhänder och led av förmedlare där

”Fordon, smart logistik och förare ska vara trafiksäkra.” själva transporten inte alltid följer den ursprungliga beställarens intentioner och policys. Det är svårkontrollerat och det uppstår inte sällan fördyrande trassel där det är otydligt vem som kan göras ansvarig för det. Ulric Långberg pekar på flera exempel varför Sveriges åkeriföretag satsar på Fair transport på allvar i dag. – Ett bra exempel är Upphandlingsmyndighetens kriterier för

offentlig upphandling där vi tillsammans med dem har mejslat fram förutsättningar för hållbara transporter. Offentlig sektor är en mycket stor transportköpare och det får stort genomslag om våra kommuner och myndigheter köper transporter i Fair transports anda, säger Ulric Långberg. På frågan om det finns några sär-

skilda trender inom Fair transport i Sverige i dag menar Ulric Långberg att mycket finns inom detalj- och dagligvaruhandeln. – De börjar bli intresserade av att börja redovisa hur transporten är hållbar och att det är viktig att det inte bara är varan man säljer som är ”kravmärkt”. Framtiden ser ljus ut för Fair

transport. Ulric Långberg näm-

ner återigen hållbarhet som en nyckel. – Hållbarhet är sannolikt inte bara en modenyck och i en förlängning så kommer Fair transport bli en naturlig del i hur vi beskriver varor och transporters hållbarhet. En annan viktig faktor är medvetandet och att Fair transport synliggörs av den som köper transporten. Då kan konsumentkrav ge ytterligare en knuff framåt. Text: Fredrik Söderlund

FAKTA Som branschorganisation vill Sveriges Åkeriföretag bidra till hållbar utveckling inom transportsektorn genom att aktivt verka för effektivare fordon, effektivare transporter och förnybara bränslen.

ANNONS

f Lei g in l Öst

”Utmaningar för svensk industri” Ordförande, Svenskt Näringsliv

TRÄFFA – landets ledande industrileverantörer NÄTVERKA – med branschkollegor

LT SAL AD N T T S KO FRIT

INSPIRERAS & UTBILDAS – av experter och nyckelpersoner inom svensk industri FRI ENTRÉ PÅ: www.industrimassorna.com

10-11 OKTOBER 2017, KISTAMÄSSAN


SMART LAGERFÖRVARING MED HISSAUTOMATER

Vill du spara tid, minska personalkostnaderna och öka plockhastigheten? Med hissautomater från Weland Lagersystem är det möjligt. Vi kundanpassar alla hissautomater och hjälper er att välja modell utifrån lokalens förutsättningar och er verksamhet.

Anderstorpsvägen 24 SE-332 36 Gislaved Telefon: 0371-52 30 40 Fax: 0371-328 85 E-post: info@welandlagersystem.se Webbsida: www.welandlagersystem.se


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSINDUSTRI.SE

FÖRPACKNINGAR KAN FÖRBÄTTRA VÄRLDEN Foto: World Packaging Organization

Hållbarhet och en renare värld med mindre svinn och miljöpåverkan – hur hänger det ihop med förpackningsindustrin? World Packaging Organization (WPO) reder ut sambanden. WPO grundades 1968 i Tokyo av

visionära ledare från den globala förpackningsindustrin och är en ideell, icke-statlig, internationell organisation för nationella förpackningsinstitut, föreningar, regionala förpackningsförbund, företag och branschorganisationer. Visionen är glasklar: att skapa bättre livskvalitet för fler människor genom bättre förpackningar. – WPO:s huvudsakliga funktion är att öka samarbetet inom förpackningsindustrin, samt skapa en stark image av värdet och betydelsen av förpackningar. Vi gör detta främst genom utbildning, säger WPO:s ordförande Thomas Schneider. Organisationen strävar efter att

visa konsumenter och regeringar världen över vikten av förpackningar och deras betydelse för hållbarhetsfrågan. Hållbarhet är tätt knutet till livsmedelssäkerhet. Förbättrade förpackningsstandarder minskar matsvinnet och låter oss använda jordens resurser på ett mer effektivt sätt.

Thomas Schneider – WPO:s ordförande.

WPO är djupt involverade i FN:s Save Food-initiativ där de fokuserar på livsmedelssäkerhet och hållbarhet genom WorldStar, en utnämning för hållbarhet samt livsmedelsförpackningar. Ett hett ämne inom hållbarhets-

debatten är plastpåsarnas vara eller icke vara. I många länder förbjuds plastpåsar för att ibland ersättas av papperspåsar och ibland av ingenting alls, då butikerna förväntar sig kunderna att ska ta med sig egna, återanvändbara påsar. Thomas menar att papperspåsar inte är ett perfekt alternativ, medan återvinningsbara tygpåsar däremot är utmärkta substitut till plastpåsar.

Dock anser han att problemet har flera dimensioner. – Enligt min personliga åsikt är en del av problemet det oansvariga sätt på vilket plastpåsar och förpackningsmaterial i allmänhet används och kasseras av konsumenter. Utbildning i korrekt avfallshantering eller återanvändning av plastpåsar är den bästa långsiktiga lösningen. Att detta inte görs i dag beror enbart på att det är komplicerat. Teknik driver innovation i varje framgångsrikt företag över hela världen och förpackningsbranschen är inget undantag. Innovativa material, maskiner och metoder utvecklas kontinu-

erligt, inte bara i industriländer utan även i utvecklingsländer. Vilket det optimala, hållbara förpackningsmaterialet blir i framtiden är dock ännu ovisst. Det forskas på smarta förpackningsfilmer som med hjälp av nanoteknik upptäcker syre och varnar när livsmedelsprodukter så som exempelvis kött förstörs och starkare, tunnare filmer är fortfarande på utvecklingsstadiet. – Det finns inget mirakelförpackningsmaterial. Nya, ändamålsenliga material är ständigt under utveckling. Dock har förpackningar nu blivit en så stor fråga att företagare och ledare inser att förpackningen har en betydande inverkan på företagets resultat. Detta innebär att det är en bra tid att vara i förpackningsbranschen. Vi har arbetstillfällen i överflöd och ungdomar som är intresserade av en meningsfull och lönsam karriär gör klokt i att överväga förpackningsindustrin, avslutar Thomas. Text: Anna Bjärenäs

HALVERAD ENERGIANVÄNDNING TILL 2050 ANALYSINDUSTRI.SE Läs mer om hur Sverige behöver långsiktiga spelregler för energiförsörjningen digitalt. Bortom 2040 är större delen av svensk kärnkraft avvecklad om inga nya aggregat byggs. Med mer oregelbunden elproduktion från vind och sol måste vi anpassa elnäten.

ÖKAT TRYCK I PRESSARNA

Lexit Group levererar RFID-lösningar, etikettsystem, produktmärkning och mjukvarulösningar till ett stort antal kunder i Skandinavien. En av deras största styrkor är förmågan att hjälpa kunderna att effektivisera sina processer och därmed spara såväl tid som pengar. Detta har just tagit sig uttryck i en för Skandinavien unik digital flexotryckpress, som man är först på denna marknad med att förfoga över: – Det som är speciellt med den nya pressen är att den inte behöver stoppas mellan olika varianter av etiketter, utan klarar att slutföra ett jobb medan den förbereder inför nästa. Traditionella pressar måste vila mellan 30 och 60 minuter mellan etikettvarianterna, och det blir inte optimalt, särskilt inte om man beaktar kundernas nya krav. Summan av antal etiketter varje kund beställer må vara oförändrad, men i dag beställer kunderna betydligt fler olika varianter av etiketter. Nya tider kräver nya lösningar, säger Jostein Sæter på Lexit Group. Målet är att få överkapacitet att serva kunderna med kortare leveranstider, samt att effektivisera och uppnå en betydande tidsbesparing. Från en etikettproduktion som omsätter 170 miljoner kronor i Göteborg, vill man nå 200 miljoner till 2019/2020. ANNONS


Packsize 4th Industrial Revolution. Med hjälp av Packsize har ni alltid tillgång till rätt förpackning som passar perfekt till varje enskild order oavsett storlek och kombination. Ni behöver inte längre fylla ut med bubbelplast och andra petroleum baserade material. Packsize tillhandahåller den ultimata flexibiliteten, helt eller delvis automatiserat och fullt integrerat med era övriga system, vi reducerar transportkostnader och eliminerar skadat gods, att vi också tar tillvara på resurserna samt skonar miljön och era kunder gör bara saken ännu bättre.

The world’s largest companies are switching to On Demand Packaging®

www.packsize.com

Ring oss +46 (0)171 – 314 00


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSINDUSTRI.SE

UPPKOPPLADE FORDON ÄR LOGISTIKENS FRAMTID Ett uppkopplat fordon är som en gigantisk smartphone. Med hjälp av ett mobilnät kan en hel transportkedja ha ständig kontakt med fordonet och dess funktioner.

Ett fordon som är uppkopplat via mobilnätet gör det möjligt för transportören, köparen av transporten och speditören att ha direktkontakt med ett fordon. Med hjälp av uppkopplingen kan all relevant information fås för att göra planeringen av ett transportuppdrag effektivt. Man är hela tiden uppkopplad till föraren, fordonets datorer till ett GPS-system som gör ständigt visar fordonets position. – Det är en revolutionerande teknik som är under utveckling och som kommer att betyda mycket för att effektivisera logistiken för våra företag och vårt samhälle. Dessutom bidrar tekniken till bättre hållbarhet, det vill säga mindre koldioxidutsläpp. Nu finns tekniken för att kunna planera och organisera logistiken mycket effektivare än vad som var möjligt för bara några år sedan, säger Leif Östling, tidigare VD för lastbils-och busstillverkaren Scania. Scania har i dagsläget 250 000

uppkopplade fordon i alla delar av världen och de ökar i snabb takt. Användarna av fordonen har upptäckt vilka fördelar som tekniken ger för deras dagliga

arbete med transporter och logistik. – I dag arbetar mobilnäten med 4G-tekniken som ger en överföringshastighet på 40 till 50 megabit. De informationsmängder som i dag kan överföras är avsevärt mycket större än vad som var möjligt för tio år sedan. Runt 2020 börjar nästa generations mobilnät att introduceras – 5G-tekniken. Den kommer ha en överföringshastighet på uppemot en gigabit. Då kan ännu mer data föras över och fordonen kommer att vara ännu tajtare uppkopplade. Det betyder att instrumentet för ännu mer avancerad systemutveckling finns på plats och kraften i uppkopplingen bara ökar.

småskalig logistik till distribution av varor till hushåll. Vi går från storskalig distribution till småskalig och den traditionella ”interface”-handeln kommer att tillhöra historien. Även utrustning för material-

hantering i lager är under stark utveckling. Lagertruckar är i dag uppkopplade och alltmer förarlösa. De är som en typ av logistikrobotar, menar Leif Östling. – En betydande del av den personal som finns i stora distributionslager kommer att vara utan jobb inom de närmaste fem till tio åren. Truckarna är uppkopplade till små positionssatelliter i ett logistikcentrum. Man vet exakt var de befinner sig

”Det är en revolutionerande teknik som är under utveckling.” 5G kommer också att göra utveck-

lingen av e-handel ännu mer avancerad, där e-handeln kommer att ta över mycket av det jobb som den traditionella handeln gör i dag, menar Leif Östling. – Det kommer också att ställa krav på nya koncept för

och kan skicka ut plockorder på de adresser i lagret som trucken skall besöka. I anslutningen till detta tror Leif

Östling att ännu fler miljövänliga framdrivningsmetoder för fordon kommer att utvecklas.

Gas och förnybara bränslen är två av dem. – Men det händer också mycket inom batteritekniken. Litiumjonbatterier utvecklas snabbt, men bränsleceller som använder vätgas är på gång just nu. Vi har en spännande utveckling om hörnet. Inom industrin har det utvecklats ett flödestänk inom produktion av varor, ett så kallat Lean concept. Det har också lett till en mer avancerad intern logistik inom industriföretagens väggar. Det har varit en pågående process i många år, menar Leif Östling. – För till exempel Scania har en åtstramning av alla flöden betytt att energiförbrukningen sedan mitten av 70-talet har gått från 50 megawattimmar till tio megawattimmar per bil. Alla intressenter i hela logistikkedjan är numer uppkopplade digitalt. Med hjälp av den digitala upp-

kopplingen kan man jobba betydligt mer effektivt i logistikkedjor, menar Leif Östling. – Det gör att energiförbrukningen för varje levererad enhet till kund sjunker och därmed

också koldioxidutsläppen. Det kommer hända ännu mer under nästa tioårs period. Det är viktigt för logistikbran-

schen med en väl fungerande kompetensutveckling. Logistik är inget annat än systemtänkande för informationsflöden i en digital presentation, säger Leif Östling. – Vi är duktiga i Sverige internationellt sett och ligger verkligen i framkant. Utbildningssystemet har hittills lyckats ta fram bra utbildningar för de människor som branschen behöver. Kompetensutvecklingen behöver alltid göras bättre med den snabba utvecklingen av nya digitala tekniker. Det gäller för oss i Sverige att hänga med. Tekniken och dess möjligheter fortskrider hela tiden och med tekniken kan vi fortsätta att utveckla allt effektivare logistik. Text: Fredrik Söderlund

BEHÅLL KONKURRENSKRAFTEN ANALYSINDUSTRI.SE Vi har intervjuat Klas Wåhlberg som är VD för branschföreningen Teknikföretagen. Läs intervjun på analysindustri.se.

ANNONS

www.corem.se

LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I BORÅS På Industrigatan 10 i Ramnaslätt industriområde i Borås erbjuder vi 9 500 kvm lager- och produktionslokaler. Utöver denna yta finns även byggrätt om 6 000 kvm för en ny hyresgäst. 19 portar både i markplan och med lastkaj gör att fastigheten är ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar. De är därför mycket lämpliga för en aktör med behov av både regional, nationell samt internationell täckning. Möjlighet till korttidskontrakt och omgående tillträde.

För ytterligare information kontakta Oscar Mörner på 070 - 929 66 10 eller oscar.morner@corem.se

T E KN I S K I N FORM ATIO N • 19 portar varav 2 i markplan. • Uppvärmning: Fjärrvärme. • Grund: Platta på mark. • Rangeryta: ca 7 000 kvm. • Takhöjd: 2,5 till 6,5 meter. • Byggrätt: 6 000 kvm. • Kraftförsörjning: 500 A.

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

STORA VINSTER MED AUTOPILOTA SYSTEM Foto: Gonzalo Ireigoyen

Foto: Ernst Henry Photography

ANALYSINDUSTRI 25

Bernt Sandström

FAKTA Med hjälp av uppkopplade fordon kan du som förare ha direkt kontakt med din transportör. Kommunikationen sker digitalt och via mobilnätet. Det går bland annat att få fram värden på var fordonet befinner sig, bränslemängd och hastighet. Tekniken ses som framtiden för logistikbranschen.

Leif Östling, tidigare VD för lastbils-och busstillverkaren Scania.

Toyota är i dag ledande i Sverige inom AGV-automation och interna transporter med sina Autopiloter och storsatsar framåt. Drivet att effektivisera verksamheten har satt ljuset på de personalintensiva interna transporterna där AGV-lösningar ger en snabb produktivitetsökning, berättar Bernt Sandström, Business Manager Logistic Solutions, TMHSE. – Vi tror att potentialen inom interna transporter närmaste fem till tio åren är uppåt 20 procent AGV-lösningar av totala truckmarknaden jämfört mot dagens en till två procent. Tittar man på manuell truckkörning i skift utgörs uppåt 80–90 procent av kostnaden av personalkostnad. Detta gör att våra autopilotsystem har en återbetalningstid på tolv till 24 månader. – Vi pratar IoT och Industri 4.0, det är nu det händer. De förfrågningar vi får nu är drivna av konkurrens och effektiviseringar i många olika branscher jämfört med tidigare, mer teknikintresserade ”Early adopters”. Detta driver utveckling och teknik vidare framåt och volymerna ökar. De flesta system är i dag också integrerade mot kundens system, exempelvis lagersystem eller PLC, vilket ytterligare ökar vinsterna med investeringen, avslutar Bernt. ANNONS

Vi är specialister på utsug – fläktar – filter för alla miljöer

www.fumex.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARE – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Johannes Erlandson

Foto: Pressfoto

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

VILKA VAR DET SOM BYGGDE SVERIGE? Det har skrivits hyllkilometrar om svensk industrihistoria men ett av de mer tänkvärda inspelen kom 2010 när författaren Anders Johnson konstaterade att varje skildring av svensk historia som inte framhöll invandringens betydelse för den ekonomiska utvecklingen var djupt missvisande. Ju mer han studerade historien så framstod invandrarnas roll allt tydligare, inte bara som enskilda exempel utan som systematisk verkande drivkraft. Så här kan Sveriges industrihistoria beskrivas med ett axplock. På medeltiden kom de franska Cistercienserklostren med ny kunskap till Sverige. Alvastra

kloster bedrev till exempel kvarndrift, järnframställning, stenbrytning och tegelbränning. Under 1500-talet kom invandrare med stångjärnssmidet och utvecklade vattenpumpsystem som ersatte muskelkraft vid landet gruvor. 1600-talets Valloner tillhör redan de mer omskrivna invandrarna men visste du att Kramfors i Ångermanland uppkallades efter livländaren Johan Christoffer Kramm som 1742 anlade Norrlands första finbladiga vattensåg. Eller att man för att få kompetens till glasbruken under Tysklands emigrationsförbud smugglade glasblåsare från Tyskland i tunnor. En av dessa glasblåsare var sedan med och grundade Kosta glasbruk och släkten förblev glasblåsare på Kosta i fem generationer.

”Något bland det värsta som kan drabba en nation är när högutbildade människor flyr landet” På 1800-talet blev invandraren Samuel Owens den svenska ångteknikens fader och brittiska invandrare skapade Motala Verkstad och grundade Götaverken. På 1900-talet kom Bröderna Cloetta från Schweiz,

från Tjeckien kom juden Herbert Felix som grundade Felix konservindustri och från Egypten kom Emad Bayoumy till Dalarna där han startade Pyramidbageriet tillsammans med sin fru. Innandra Das Gupta, invandrare från Indien gjorde Perstorp till nordens första plastfabrik, medan indiern Bicky Chakraborty räddade nedläggningshotade svenska stadshotell genom att bygga upp Elite Hotels. Ungraren Eugen Spitzer som kom till Sverige med Folke Bernadottes vita bussar kom att grunda penntillverkaren Ballograf och Ayad al Saffar, från Beirut i Libanon, kom att bli Sveriges största urhandlare med Klockgrossisten och Ur & Penn. På 2000-talet har den Irakiska flyktingen Greg

Dingizian gått in som VD i ett krisdrabbat HSB Malmö och räddat såväl HSB som deras prestigebygge Turning Torso, för att sedan grunda Rosengård Invest för att satsa på företag drivna av entreprenörer med utländsk bakgrund. Med invandrare kommer nämli-

gen tillskott av kompetens, kontakter, kapital och kreativitet. Något historien visat oss gång på gång är att bland det värsta som kan drabba en nation är när högutbildade människor flyr landet – brain drain. Mot denna bakgrund måste ju motsatsen vara det bästa som kan hända en nation – brain gain! Ida Dicksson, Industrihistoriker och författare ANNONS

AVS – VENTILER OCH PNEUMATIK

AVS AB MALMÖ

040-552380

WWW.AVSAB.COM


Klok som en uggla

www.airtec.se Totalleverantör inom pneumatik och vakuum

Att göra skillnad

AIRTEC Pneumatic Sweden är totalleverantör inom pneumatik och vakuum Med hög teknisk kompetens, servicegrad samt lager i Sverige

- Vi vill bli er partner när det gäller automatisering!

- Monter C:04 Välkomna! AIRTEC Pneumatic Sweden AB, Box 120 • Gerfasts väg 6 • SE-283 22 Osby Telefon. 0479-126 00 • Telefax. 0479-127 19 • E-post. mail@airtec.se

www.airtec.se www.vmeca.se


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRDJUPNING – ANALYSINDUSTRI.SE

SVENSKA INDUSTRIN HAR POTENTIAL FÖR MER Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige är ett innovativt och konkurrens kraftigt land, men vi behöver vara på tårna. – Många länder springer fort just nu, menar ministern Mikael Damberg. Svensk industri ser ut att må

generellt sett bra och man är optimistisk inför framtiden, menar närings- och innovationsminister Mikael Damberg och hänvisar till SCBs augustirapport. Den pekar på en ökad industriproduktion med 8,5 procent i juni. Han nämner även analyser av Konjunkturinstitutet där industrin själva rapporterar att man investerar i ökad produktionskapacitet och volym. Produktionsplanerna ligger på en betydligt högre nivå. – Samtidigt är jag övertygad om att det finns potential för mer – industrin har ännu inte kommit upp i produktionsnivåerna man hade före finanskrisen. För att nå dit har vi ett antal utmaningar att ta oss an tillsammans, inte minst vad gäller bristen på personer med rätt kompetens, säger han. En annan tendens som gläder

honom mycket är att det blir vanligare att svenska företag plockar hem sin produktion från lågkostnadsländer. – Rototilt i Vindeln utanför Umeå är ett exempel. Man investerar tiotals miljoner i produk-

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

tionskapacitet, anställer ett 40-tal och flyttar hem produktion. Nyinvesteringarna sker i många delar av vår industri. – Kabe som tillverkar husbilar utanför Jönköping bygger en ny fabrik och kommer anställa 50 fler. Stora Enso investerar flera hundra miljoner i en ny produktionslinje utanför Karlstad. Billerud Korsnäs, Rottneros och

Häggmarks är några som gör stora investeringar i Värmland. – Så har vi Volvo Cars som anställer 700–800 personer i Torslanda. Glädjande är även att Amazon plöjer ned miljarder på

svensk mark med sina datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås. Även om han beskriver Sverige i dag som ett av världens mest konkurrenskraftiga länder, så kan vi inte ta något för givet. – Många andra länder springer fort just nu. Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd. Jag tror att innovationer från framför allt småföretag kommer att bli allt viktigare. Vi kraftsamlar tillsammans med näringsliv och akademi genom regeringens strategiska samverkansprogram, kring områden som är viktiga för Sveriges framtid. Genom Testbädd

“Innovation och kompetensförsörjning är helt centralt för vårt välstånd.” Sverige utvecklar vi Sverige som en öppen testbädd, tillgänglig för företag eller aktörer innanför och utanför landets gränser att använda för att testa nya produkter samt tjänster i verkligheten. Ett övergripande mål är att göra

Sverige mer attraktivt för såväl

investeringar som arbetskraft. Svårigheter med arbetstillstånd för arbetskraftsinvadrare som uppmärksammats i media är ett exempel och ska snart vara ett minne blott enligt ministern. – Regelverkets måste förändras och det snabbt, menar han. I det korta perspektivet har regeringen via en proposition nu gett Migrationsverket – enkelt förklarat – ett visst handlingsutrymme i vissa lägen. Tanken är att företag inte ska kunna mista nyckelpersonal på grund av teknikaliteter gällande uppehållstillstånd. – De långa handläggningstiderna för arbetstillstånd har också varit ett problem för företag och enskilda arbetstagare. Regeringen har därför uppdragit åt Migrationsverket att ta fram en handlingsplan för att förkorta handläggningstiderna. Migrationsverket avrapporterade uppdraget i februari och nu följer vi myndighetens arbete med att implementera handlingsplanen noga. Text: Anders Edström Frejman

LÄS MER OM INDUSTRI OCH KOMPETENS PÅ ANALYSINDUSTRI.SE Svensk industri går generellt sett bra, men den internationella konkurrensen är hård och länder tävlar mer än någonsin om att attrahera investeringar.

ANNONS

UPPDATERA KUNSKAPER VIKTIGT FÖR INDUSTRIARBETARE Det är en tydlig trend att tillverkande företag efterfrågar en helt ny typ av bland annat industriarbetare, det kan handla om operatörer eller montörer. Vi är mitt inne i en snabb förändring inom tillverkande industri och dess närområden. Det börjar märkas tydligt. I praktiken ser man kompetenser och kompetensområden som arbetsgivarna efterfrågar bland de som ska stå i fokus i framtidens produktion inom både varor och tjänster. – I vårt Bemanningsföretag, som sedan starten år 2000 enbart fokuserat på bemanning mot tillverkande industri, ser vi en tydlig kompetensförskjutning mot mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Monica Oldenstedt, VD på IndustriQompetens Mälardalen. Till exempel ställer många företag i dag allt större krav på sina underleverantörer, gällande utveckling och innovation. Det är i underleverantörsleden som bemanningen ökat.

– Den personal som efterfrågas ska passa in i allt mer komplexa roller, där automatiserade produktionsmiljöer är en av förklaringarna.

beslut i en automatiserad miljö. De beslut som fattas av operatör eller processoperatör får stora konsekvenser.

Här finns ofta inte tid att kunna ”växa in i rollen”. Man ska helst passa in och vara produktiv redan från dag ett. – Många av dessa tjänster kan inte tillsättas med personer direkt från ”skolbänken”. Unga har kanske lättare att ta till sig arbetsuppgifter med innehåll av digitala verktyg. Lite äldre och erfarna industriarbetare har en bättre förståelse för helheten. Personer med rätt kompetensprofil, är därmed svårare att hitta. Det krävs praktisk erfarenhet från traditionellt industriarbete, men samtidigt kunskaper och intresse om modern teknik. – Utvecklingen går mot att arbetsuppgifterna inom tillverkande industri alltmer liknar processtekniker. Man ska vara generalist, men ha en förståelse för industriarbete och snabbt kunna fatta egna

Vad man som modern industriarbetare redan har med sig i bagaget blir alltså väldigt viktigt. Nytt möter gammalt hela tiden. Mäster lär lärling var en tidigare modell. En annan stor skillnad mot det traditionella industriarbetet är att ett fåtal operatörer har ansvaret för flera maskiner eller hela produktionslinor. – Tidigare fanns det ofta någon form av mellanchef eller expert att fråga i direkt anslutning på golvet. I dag kan den tekniska experten sitta på andra sidan jorden. Allt detta skapar sammantaget både utmaningar och möjligheter för IndustriQompetens som bemanningsföretag som förser företagen inom tillverkande industri med personal inom ett flertal sektorer.

Monica Oldenstedt, VD på IndustriQompetens Mälardalen.


ANNONS

Arho arbetar med framtidens automation som stärker industrins konkurrenskraft Arho är specialister på att anpassa robotar utifrån kundspecifika behov. Processen från start till mål är beprövad, ledtiderna är korta. Lösningar med robotar från ABB och Universal Robots blir anpassade och programmerade för att utföra rätt arbetsuppgifter i rätt tid. Många uppskattar Arhos roll som bollplank och diskussionspartner under hela processen, från start till mål.

Arho är specialister på att effektivisera industriella processer med hjälp av kundspecifika och innovativa robotlösningar och specialmaskiner. Dessa optimeras och programmeras för att kunna fylla en nyckelfunktion och bidra till en ökad automationsgrad. – Våra robotlösningar reducerar och eliminerar monotona moment i kundernas tillverkningsprocess och skapar en hälsommare arbetsmiljö och effektivare verksamhet. Våra lösningar är framtidssäkra och robusta, har använts i produktion i över tjugo år med bibehållen funktionalitet, säger Andreas Rask. Arho är också pionjärer gällande kollaborativa robotar. Vi har i många år byggt lösningar med kollaborativa robotar, robotar som kan jobba sida vid sida med människor och snabbt plocka bort monotona arbetsmoment.

Skydda personal & produktion.

Världsledande maskinskydd för säkra automationslösningar. Ring 0370–828 00 så berättar vi mer.

– Vår innovationskraft och förmåga att föreslå nyskapande och smarta lösningar är en av våra främsta styrkor, i kombination med en resursstark konstruktionsavdelning och egen verkstad. Det faktum att vi internt har de resurser och den kompetens som behövs för att leverera driftklara robot lösningar och specialmaskiner innebär att vi på kort tid kan bygga lösningar som motsvarar eller överträffar kundens krav, säger Andreas Rask.

www.troax.com Vill ni veta mer så besök vår hemsida www.arho.se PROTECTING PEOPLE, PROPERTY, AND PROCESSES.

ANNONS

Turning raw data into insights

Vår lösning är att synliggöra data i dina maskiner, tekniska installationer och IT-system i molnet och med ett par klick dela, processa och presentera driftsinformation från din anläggning.

Med Beijer Electronics öppna och flexibla mjukvara, hårdvara och utvecklingsverktyg kommer du att kunna göra just detta. Smart, enkelt och användarvänligt optimerar du din anläggning.

Nyfiken? Läs mer på www.beijerelectronics.com/IoT

Making the complex simple

A Beijer Group company


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Alexey Stiop

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LJUS FRAMTID FÖR INDUSTRIN Konsultbolaget Roland Berger spår en ljus framtid för svensk industri även om vägen kantas av hinder. Framförallt behöver företagen ställa om till digital produktion för att inte tappa i konkurrensen internationellt. Digitala lösningar har länge

använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även svensk tillverkningsindustri i grunden, vilket är av stor betydelse för landets BNP, export och sysselsättning. Sveriges tillverkningsindustri utgörs

av många olika industrisektorer, några av dessa är fordonsindustrin, maskinindustrin och processindustrin. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade

produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. De nya digitala lösningarna är i de flesta fall specifika för olika industrisektorer. Teknikområden med stor betydelse för att digitalisera svensk industri är bland annat Big Data-analyser, trådlös kommunikation, cybersäkerhet, smarta elektroniksystem och additiv tillverkning. Satsningar bör fokuseras till de teknikområden som är viktigast för svenskt näringsliv och där Sverige har förutsättningar att bli ledande eller bibehålla en redan stark position. Många företag inom svensk till-

verkningsindustri är små eller medelstora och digitaliseringen sker i regel inom teknikområden som är nya för dem. En betydande utmaning är därför att

”Satsningar bör fokuseras till de teknikområden som är viktigast för svenskt näringsliv och där Sverige har förutsättningar.”

säkerställa att företag effektivt kan få tillgång till kunskap och kompetens inom digitaliseringens teknikområden. Sverige har länge varit en fram-

gångsrik nation inom IT och digitalisering – med hög teknikmognad i företagen, stor vilja och

god förmåga att på individnivå använda nya digitala lösningar. Sveriges styrkor är hög utbildningsnivå, branschöverskridande samarbetsförmåga samt samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Trots att Sverige har en stark

position finns utmaningar som måste antas för att landet fortsättningsvis ska vara ledande när konkurrensen från omvärlden ökar. En av dessa är landets kompetensförsörjning, sett till både kvalifikationer och tillgång. Kvalificerad arbetskraft kan bli en bristvara eftersom intresset för naturvetenskap bland svenska ungdomar är lågt samtidigt som det svenska utbildningssystemet har tappat i konkurrenskraft. Sverige är ett mycket innovativt land men förmågan att kommersialisera innovationerna har dess-

värre inte varit lika framstående. En framgångsrik digitalisering

kommer att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att öka kundvärdet hos deras produkter, tjänster och affärsmodeller. Förslag för att nå målen är framförallt att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan, utöka kompetensoch kunskapsförsörjning från utlandet, skapa tydligare regelverk för datahantering och fortsätta främja entreprenörskap. 

Text: Andreas Ellhar

SÄKRARE ARBETSMILJÖ MED AUTOMATION ANALYSINDUSTRI.SE Automationen inom gruvindustrin ökar produktiviteten, men automationen behövs också för att höja säkerheten för personalen i gruvorna. Läs vidare om detta digitalt. ANNONS

KUGGVÄXELMOTORER Tack vare Premium Stephans innovativa serie av kuggväxlar erbjuder vi en stor bredd av olika typer, hög tillförlitlighet och korta leveranstider. • Utbytbar med andra europeiska märken • Monteringskit innebär 20 minuters monteringstid • IEC-adapter, standardmotor och torr anslutning • Lagerförda produkter innebär snabb leverans

Busck & Co AB grundades år 1923. Vi distribuerar roterande drivutrustning till nordisk industri. Huvudkontor och centrallager är beläget i Göteborg. +46 (0)31 87 09 00 www.busck.eu


Gör din resa mot Industri 4.0 till en succé

För att uppnå högsta nivå av produktivitet och framgång krävs en sömlös integrering av hela anläggningen. Det gäller att aktivt kunna möta dagens digitala utmaningar – därför har Mitsubishi Electric utvecklat e-F@ctory – en flexibel arkitektur som kan hantera varje kunds unika behov och ger stöd genom höghastighetsnätverk, tillförlitlig data och noggrann kontroll. Allt utförs självklart med skräddarsydd, kraftfull och beprövad teknik. e-F@ctory tar Er organisation till nästa steg på resan mot industri 4.0. Uppnå optimal prestanda med e-F@ctory. Besök vår hemsida för mer information

4680 EBG Efactory VM 250x370 Ad SWE .indd 1

se3a.mitsubishielectric.com

29/08/2017 13:16


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYS – ANALYSINDUSTRI.SE

STANDARDISERINGSARBETE ÄR VIKTIGT FÖR ATT ÖVERLEVA Han menar att Sverige är en stark standardiseringsnation. Vi har en snart hundraårig tradition som ett av världens starkaste länder på området. – Många stora svenska internationella företag har byggt sin framgång en gång i tiden just via utveckling av patent och standarder. Därför är Sverige starkt trots vår litenhet. Det jag däremot är oroad över är hur vi ska kunna hålla vår position i en allt starkare internationell konkurrens.

Foto: Sten Jansin

Att vara aktiva i internationellt standardiseringsarbete är en förutsättning för svenska företags långsiktiga konkurrenskraft menar SIS VD, Thomas Idermark. Standarder är ett viktigt verk-

tyg som används globalt inom väldigt många områden och med ett flertal syften, inte minst för att lösa viktiga samhällsproblem. – Att som företag använda sig av standarder stärker företagets konkurrens bland annat genom att sänka kostnader och förenkla handel. Det finns hundratusentals standarder om praktiskt taget allting och världen skulle inte fungera utan dessa, säger Thomas Idermark som företräder Sverige i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och på den globala nivån ISO.

LIPMATERIAL

Det finns också många andra

internationella standardiseringsorganisationer, men bara ett fåtal som representerar de officiella standardiseringssystemen som är godkända och auktoriserade av bland annat WTO. På global nivå är det ISO, IEC och ITU. SIS tillhör – och är delägare i – ISO som är den största organisationen av de tre. ISO arbetar med standardisering inom samtliga branscher och områden utom den elektrotekniska, IEC, sektorn och telekommunikation, ITU.

Länder som Kina, Sydkorea och

Thomas Idermark, VD – SIS.

SIS försörjer den svenska markna-

den med all världens standarder. – Vi leder cirka 500 tekniska kommittéer där ungefär 4 500 svenska experter från över 2 000 företag och organisationer deltar liksom ett hundratal svenska myndigheter. Vi strävar naturligtvis efter att bli representerade av de bästa svenska experterna internationellt. Det bidrar till Sveriges framgång och konkurrenskraft. Vi märker att det går SÅGKLINGOR – att påverka! Han menar att det är viktigt att svenska företag är delaktiga i det internationella standardiseringsarbetet. – Det gör att företag som

utvecklar nya produkter och innovationer kan snabbare få marknadstillträde. Detta driver effektivitet och produktivitet.

som är nödvändig för att få marknadsmässig framgång om de inte använder standarder, säger han.

Omvänt kan det vara kostsamt för

För till exempel i stålbranschen

ett företag ett att brista i kunskaper om aktuella och kommande standarder. Att inte engagera sig i standardiseringsarbete. – De kommer sannolikt inte att klara sig långsiktigt. Deras produkter eller tjänster måste kunna BANDSÅGBLAD motsvara det som efterfrågas och passa in i de sammanhang de är avsedda att göra. Detta specificeras i de europeiska och globala standarderna. Företagen skulle dessutom inte kunna uppnå den effektivitet och konkurrenskraft

är det viktigt att få stöd i standarder för sina specialprodukter. SÅGKLINGOR – Alternativet blir att andra tillverkare i världen definierar dessa specialområden och då finns risk för affärsmässi–ga skador. SLIPMATERIAL På samma sätt är hänvisningar till standarder i underleverantörsled ett verktyg för svenska fordonstillverkare för att pressa inköpspriser och garantera en viss kvalitetsnivå, förklarar han.

Japan med flera satsar enorma resurser på ökat deltagande i den globala standardiseringsverksamheten. Traditionellt starka länder på området som Tyskland och England fortsätter att satsa. – Vi måste skärpa oss för att inte tappa andelar eftersom det skulle kunna skada svensk industri och Sverige skulle ha svårare att etablera nya företag internationellt inom exempelvis tjänstesektorn.

BANDSÅGBLAD

Samma sak gäller för de företag

som utvecklar nya produkter och innovationer. – För att dessa ska få kortare time-to-market och lättare kunna bli internationella framgångar bör företagen delta i det globala standardiseringsarbetet, avslutar Thomas Idermark. Text: Anders Edström Frejman ANNONS

SÅGKLINGOR –

SÅGKLINGOR

BANDSÅGBLAD – – SLIPMATERIAL

BANDSÅGBLAD

SLIPMATERIAL

erkning ågblad

Egen tillverkning av bandsågblad

Egen tillverkning av bandsågblad

Egen tillverkning 0510-860 60 av bandsågblad

Egen till av band

0510-860 60 | www.toolus.se


Digitalisering en nödvändighet?

Control the Future of Your

Automated Manufacturing

Vi hjälper svenska företag att få ut det bästa av industriell digitalisering. Se filmen Digitalisering – den smarta digitala kedjan och läs mer om våra erbjudanden och forskning på vår webbplats. www.swerea.se

Digitalization, integration and automation — this is the combination to secure the competitiveness of your business. If you are a high mix low volume producer or a high volume low mix producer we have the proven solutions for you and your factory. With us you can experience the right automated manufacturing solution before it is even built. With thousands of installations worldwide, contact us today to find out how our knowledge and experience can be applied to your operations. www.fastems.com Visit us at EMO (Hannover, Germany) hall 25, mav industrie 4.0 area.

ANNONS

Industriell Datakommunikation – för lite högre krav! Vi på Metric erbjuder produkter från några av marknadens ledande leverantörer, så att du kan bygga stabila industriella nätverk. Vi jobbar även med produkter för fjärrkommunikation och ruggade boxdatorer. Tillsammans har vi över 60 års erfarenhet av det vi säljer. Detta gör oss till det mest rutinerade team som finns i Sverige. Välkommen att kontakta en säljare eller tekniker. www.metric.se

www.metric.se Metric Industrial ingår i MI Gruppen, som är en affärsenhet inom Addtech-koncernen.


Annons

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID– ANALYSINDUSTRI.SE

STORA MÖJLIGHETER FÖR INDUSTRIN MED IOT

Industriell Internet of Things – där intelligenta maskiner, produkter och processer fungerar som aktiva informationsbärare – anses vara en av de strategiskt sett absolut viktigaste frågorna för industrin i dag. Sveriges regering har annonserat sitt fokus på Industri 4.0 som en del i den digitaliseringsstrategi som ska öka Sveriges konkurrenskraft internationellt sett, men också förbättra samhället för oss medborgare. – Tekniken är inte ny – M2M-kommunikation, sensorer och beräkningsprogram har använts under lång tid inom industrin – men en förutsättning för IIoT är att intelligensen är tillräckligt billig och att organisationer kommit en bit i sin digitaliseringsprocess. Dit börjar vi nå i dag, vilket gör det möjligt att organisera tekniken på ett nytt och sömlöst sätt, säger Torbjörn Fängström, filosofie doktor på Uppsala Universitet samt programchef för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things. Värdeskapandet ligger i möjlighe-

terna till effektivisering men även behovsanpassning. Så kallade smarta och uppkopplade fabriker

Foto: Privat

Industriell Internet of Things, IIoT, är avgörande för Sveriges framtid som industrination. Smarta fabriker ska göra svenskproducerat konkurrenskraftigt igen.

Torbjörn Fängström, filosofie doktor på Uppsala Universitet.

medför att svenskproducerat återigen kan bli konkurrensmässigt fördelaktigt. – Genom att intelligens och kommunikationsmöjligheter integreras i såväl produkter som processer kan hela förädlingskedjor effektiviseras. Försörjning, produktion, logistik och eftermarknad kan därmed ske sömnlöst och efterfrågestyrt, vilket möjliggör helt nya affärsmodeller, säger Torbjörn Fängström. Med Industriell Internet of Things

står människans kunskap fortfarande i fokus och datorer kommer aldrig att kunna ersätta oss helt och hållet. Däremot kan de skapa bättre beslutsunderlag som gör det lättare att monitorera och kontrollera såväl maskiner

som produkter. – Liknande möjligheter ser vi inom den offentliga sektorn, där stora infrastrukturprojekt kan följas upp under realtid, eller där äldrevården kan anpassa sin vård utefter hur vårdtagarna verkligen mår, säger han. Sverige är en erkänd industrination med stora tekniska innovationer på export och med de många möjligheterna framför oss borde vi ligga i framkant vad gäller Industriell Internet of Things. Torbjörn Fängström delar dock bilden av att Sverige globalt sett snarare ligger flera steg efter, inte minst Tyskland, som uppkopplad industrination. Internet of Things är mångt och mycket

”Försörjning, produktion, logistik kan därmed ske sömnlöst och efterfrågestyrt, vilket möjliggör helt nya affärsmodeller.” är en mental resa med vissa frågeställningar som man inte ska ta lätt på. – Vem äger egentligen rätten till informationen och hur vi kan garantera säkerhet och integritet när informationssilos bryts? Det här är utmaningar som genom samverkan mellan branscher och mellan beställare och leverantör måste och kan lösas, avslutar Torbjörn Fängström. Text: Catharina Holm

”FRAMTIDENS SMARTA FABRIKER” ANALYSINDUSTRI.SE Eran för IIoT och Industri 4.0 pågår för fullt. Vill du fördjupa dig merinom ämnet finner du fler artiklar på analysindustri.se

AUTOMATISK VERKTYGSVÄXLING

Det Västeråsbaserade företaget Robot System Products är specialiserade på kringutrustning för industrirobotar. Nu lanserar de en ny verktygsväxlare. – Robotars hanteringskapacitet har blivit allt större och det finns behov av verktygsväxlare som klarar av dessa höga vikter. Vi har därför utökat vårt produktutbud med den automatiska verktygsväxlaren TC960 som har en hanteringsvikt på upp till 1 250 kilogram, säger Eddie Eriksson, marknadschef på Robot System Products. TC960 tillhör serien Moduflex som är en samling modulära verktygsväxlare med hög kapacitet och ett brett sortiment av gemensamma optioner. – Den modulära designen gör det enkelt att anpassa verktygsväxlarna till kundernas specifika behov. Kort sagt får du en oerhört flexibel produkt.

VISSTE DU ATT? Industrin kan halvera sin energianvändning till 2050 Sverige behöver långsiktiga spelregler för energiförsörjningen. Läs intervjun vi gjorde med Jan Nordling, projektledare för Ingenjörsvetenskapsakademins, projekt Vägval El, som jobbar med vår energipolitik på analysindustri.se.

ANNONS

Fjärrunderhåll och molntjänster Vi skräddarsyr säkerhetslösningar för ditt industriella nätverk.

Med Weidmüllers webbaserade fjärrunderhållsslösning u-link övervakas maskiner säkert och effektivt. Förutom molntjänst som körs på säkerhetsklassade dataservrar i Tyskland, med hög tillgänglighet, är u-link också en onlineplattform med säker lagring. Tillsammans med Weidmüllers I/O-system och industriella nätverkskomponenter har du ett komplett system som skyddar dina anläggningar mot obehörig åtkomst. Let’s connect.

www.weidmuller.se


Impact-E150AL

ANNONS

LK Neo är Autecs senaste tryckknappssändare re med 6, 8, 10 eller 12 ns även med 1,8'' knappar. Enheter med 6 eller 10 knappar finns tyckas med en- eller anpassningsbar display i färg. Sändaren bestyckas tvåstegsknappar efter behov, ev. vippströmbrytare, brytare, IR-mottagare eller ns sida. annan extrautrustning placeras på sändarens on i enlighet med EN ISO Huvudfunktionerna omfattar: STOPP-funktion ånga anpassnings13849-1, tvåbandsteknik (434–915 MHz), många möjligheter tack vare en mängd tillval och mycket mer.

LK Neo i olika storle storlekar för att passa er applikation, robust skyddsväska, bärbälte etc. finns som tillb tillbehör.

RadioControl RadioC SMD

Exklusiv distributör för Autec srl +46 523 166 10 info@radiosmd.se info@ra www.autecsafety.se www.au ANNONS


Annons

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL– ANALYSINDUSTRI.SE

STANDARDER INOM AUTOMATION SKAPAR ARBETEN Användningen av automation kommer att accelerera och bli tillgängligt för allt fler, menar Steven Pflantz, president för ISA.

International Society of Automa-

tion, ISA, är en ideell förening för ingenjörer, tekniker och ledning som arbetar med industriell automation. – Vi har cirka 40 000 medlemmar och 400 000 kunder runt om i världen. Vi skapar standardbaserade grundläggande tekniska resurser som driver både individuella karriärer framåt och det övergripande breda yrkesområdet automation, säger ISAs president Steven Pflantz. – Eftersom organisationer likt ISA, med sina medlemmar, ligger i den tekniska frontlinjen när det kommer till standardisering så har våra företag i branschen enklare och snabbare kunnat utveckla ny teknik. Vi kan leverera teknik i större skala och till lägre kostnad – även i utvecklingsländer – på grund av det värde som finns i standardiseringen. ISA är ackrediterat av American

National Standards Institute (ANSI) för att utveckla standarder enligt öppna regler för deltagande. Det säkerställer en balans mellan alla deltagares intressen inkluderande användare, leverantörer, systemintegratörer, tillsynsmyndigheter och andra. – De flesta ISA-standarder publiceras som amerikanska na-

tionella standarder. Via ANSI blir de till internationella standarder genom IEC. Vilka utmaningar ser du inom

standardisering av automation? – Utvecklingskostnaderna är höga, särskilt för ISA-standarder, eftersom de är konsensusbaserade och är beroende av användarnas och leverantörernas öppna och fria deltagande.

mänskligt arbete med automatisering har funnits sedan tidernas begynnelse. Automatisering gör det möjligt för människor att specialisera sig och uppfinna. När vi gör det växer levnadsstandarden och ekonomierna. Arbetstillfällena har inte blivit färre – bara annorlunda. De behövs andra färdigheter än igår. Dagens jobb kräver mer specialiserade

”Dagens uppfinningar kommer att skapa morgondagens efterfrågan.” Standarderna är mycket komplexa och tar tid att utveckla. Utbildning av användare och leverantörer samt möjligheterna till deltagande kräver både ekonomiska och personella resurser. – Inom ISA är vi övertygade om att öppna och konsensusbaserade standarder är rätt väg att gå. Små användares behov är lika viktiga som önskemål från stora företag med ekonomiska muskler. Han är också angelägen att döda myten om att automation skulle stjäla jobb. – Drömmen om att ersätta

förmågor, vilket gör dem mer värdefulla för arbetsgivaren och driver lönenivåerna för dessa jobb. Det förbättrar levnadsstandarden för miljontals i världen. – Robotar för allmänt ändamål blir billiga och tekniken blir mer tillförlitlig. De är inte lika smarta eller snabba som människor, men de kan lätt göra enklare uppgifter och till en bråkdel av priset av mänskligt arbete. Eftersom tekniken blir bättre och snabbare, kommer människor att behöva anpassa sina färdigheter igen för att förbli konkurrenskraftiga. Det finns mängder av områden som antingen är omöjliga eller i

varje fall inte till en låg kostnad kan automatiseras. Till exempel domstolsväsende, innovation, mångfacetterat beslutsfattande med mera. –Även om det är möjligt att med automatisering ersätta mänskligt arbete i en specifik process, i en anläggning eller till och med en hel industri i vissa fall, så innebär inte att det är sant för hela ekonomin. Jobben som ”försvinner” som en direkt följd av automatisering ger tillväxt i andra nya industrier. – Så har det pågått i hundratals år. Studier visar att för varje heltidsanställd inom tillverkningssektorn skapas mellan tre till åtta arbetstillfällen inom tjänstesektorerna. Det finns en hävstångseffekt för industrijobb som har en positiv inverkan på ekonomin överlag. Dagens uppfinningar kommer att

skapa morgondagens efterfrågan. Efterfrågan kommer att stimulera nya företag och nya industrier att möta de behov som uppstår. Parallellt gynnas exiterande branscher som exempelvis tjänstesektorn, turism, hotell, restaurang och mycket mer. Var kommer industrin att vara om

fem år när det kommer till automatisering? – Det finns många trender. Till exempel kommer Internet of Things att sänka kostnaderna för automatisering. Detta kommer så småningom leda till ökad produktion och lägre priser på produkter. Han tror också att uppbyggnaden

av system för automaton – dess systemarkitektur – kommer att förenklas. Från dagens systemmodeller med fem lager till ett mer strömlinjeformat 2- eller 3-lagersystem. Det ökar prestandan och minskar de mjukvarumässiga underhållskostnaderna. – Smarta sensorer med inbäddad intelligens kommer att finnas överallt och vi kommer att se ökande mängder kontextuell data. Vi kommer att se allt fler billiga och lätta så kallade kollaborativa robotar som är designade för att på ett lättillgängligt sätt arbeta tillsammans med människor. Text: Anders Edström Frejman

UPPDATERAD KUNSKAP ANALYSINDUSTRI.SE Det är en tydlig trend att tillverkande företag efterfrågar en helt ny typ av bland annat industriarbetare, det kan handla om operatörer eller montörer. ANNONS

The preferred choice for industrial efficiency We are a system integrator as deliver customized solutions for automation of production, assembling, material handling, warehousing and logistics. We can take care of the entire process - from pre studies to engineering, installation, service and support. www.goodtech.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

CIRKULÄR EKONOMI OCH INDUSTRI Foto: Pressfoto

Foto: ISA

ANALYSINDUSTRI 37

Mats Jakobsson, VD på SSG Standard Solutions Group.

FAKTA

ISAs huvudområden är utveckling av standarder, certifierings- och utbildningsprogram inom automation samt att publicera böcker och tidskrifter. Man anordnar konferenser, utställningar och tillhandahåller ett individuellt medlemskap för personal som arbetar professionellt inom området automation.

Steven Pflantz – President, International Society of Automation

Hållbar utveckling är i dag ett prioriterat fokusområde inom svensk industri, där utvecklingen allt mer drivs mot en cirkulär ekonomi och en cirkulär industri. Samarbete skapar framgång och just här har svenska företag ett stort försprång gentemot sina internationella konkurrenter. Ett utökat samarbete och erfarenhetsutbyte med andra företag och leverantörer är helt enkelt en viktig förutsättning för de industrier som vill överleva och blir framgångsrika. – Här kan SSG och DynaMate spela en viktig roll genom att hjälpa svensk industri att bli mer produktiv över tid säger Mats Jakobsson, VD för SSG. Tillsammans har företagen utvecklat ett nytt, komplett träningskoncept för svensk industri med syfte att öka produktiviteten och höja konkurrenskraften mot omvärlden. Konceptet har fått namnet Flow och ger industrin ett behovsanpassat träningsprogram för att kunna förbättra sin produktivitet. – Vi vill med hjälp av Flow ge företag de bästa förutsättningarna genom att höja deras interna effektivitet. Produktivitet är en förutsättning för hållbarhet och hjälper till att generera en effektivare användning av våra resurser, avslutar Mats Jakobsson.

ANNONS

ifm electronic gör fabriker smarta Med ifm electronic och IO-Linksystem påbörjas utvecklingen mot den smarta fabriken redan i dag.

ifm electronic. Företaget har över 45 års erfarenhet inom lösningar för automationsindustrin.

Helautomatiserad produktion

Möjliggöraren ligger i Industrins Internet of Things (IIoT) där maskiner och produkter bär med sig information om hur tillverkning ska ske. En stor del av informationen som krävs existerar redan, men nu utnyttjas endast analoga och ostrukturerade signaler. Genom en enkel infrastruktur kan i stället önskad produktionsdata bli både tillgänglig och överförbar. – Med hjälp av ifm electronic och IO-Link-givare kan enkla analoga signaler ersättas av digitala mätvärden som sedan fördelas via smarta gateways till rätt affärssystem eller databas och samtidigt skickas till PLC, säger Gary Troberg, produktansvarig säljare på ifm electronic.

Med hjälp av Industri 4.0 och smarta fabriker kan svenska företag återindustrialisera sina verksamheter och ändå hålla sig konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Sverige kan inte konkurrera genom lön, men med effektiva och digitala processer där en helautomatiserad produktion resulterar i lägre produktionskostnader. Dessutom öppnas nya affärsmodeller upp som bygger på efterfråga och tillgång i realtid och som möjliggör en utökad eftermarknadssupport, en framtidstjänst som ökar allt mer. – Resultatet blir en större kundanpassningsförmåga, kraftigt reducerad time-to-market, lägre lagernivåer och färre produkter i arbete, säger Hans Eliasson, VD på

Standardiserad IO-teknik

ifm electronic och IO-Linksystem bygger på standardiserad IO-teknik med punkt-till-punkt-förbindelse mellan platser och enheter, oberoende av systemmiljö. Tekniken möjliggör gör självorganiserade system genom att utnyttja redan existerande produktionsmiljö. Genom IO-Link skapas ett kostnadseffektiv, helt sömlöst kommunikationsnät där Big Data omvandlas till värdeskapande information. Infrastrukturen kan enkelt anpassas till verkligt behov så att informationen når verksamhetens alla styroch affärssystem utan manuella moment. – ifm electronic och IO-Linksystem är ett kostnadseffektivt sätt att börja bygga den smarta fabriken redan i dag, avslutar Hans Eliasson.

Hans Eliasson, VD

Text: Catharina Holm Foto: Carl-Henrik Trapp

Gary Troberg, produktansvarig säljare


www.airtec.se Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Airtec

- Pneumatik 38- Vakuum NYHETER – ANALYSINDUSTRI.SE - Specialprodukter

Pålitliga kvalitetslösningar

AIRTEC satsar vidare för att fortsätta

vara en komplett partner inom pneumatik och vakuum.

Sedan AIRTEC grundades 1975 har fokus aldrig skiftat från nollfelsprincipen – att leverera pålitliga kvalitetslösningar inom pneumatik och vakuum. I stället för att bli så stora som möjligt vill de vara kundnära. Genom att förstå specifika behov kan de också bidra till att kunden växer. – Vi jobbar alltid hårt för att bli en sådan komplett partner som möjligt för att inköpsprocessen ska bli effektiv för våra industriföretag, säger Patrik Atterklev, marknadsansvarig på AIRTEC Pneumatic Sweden.

Patrik Atterklev ser särskilt att

vakuumsidan genomgår en spännande utveckling, och företaget satsar stort på att själva utvecklas som leverantör. Den nyligen förvärvade agenturen för VMECA vakuumprodukter har utökat AIRTECs produktomfång inom vacuumlösningar; företaget kan i dag lösa svåra vakuumproblem med moderna och attraktiva lösningar som innehåller produkter i framkant. – Vi har snabbt byggt upp ett stort produktutbud inom vakuum och kan i dag erbjuda samma servicegrad och tillgänglighet som för till exempel cylindrar och ventiler. Våra stora lager innebär att vi i dag kan leverera 90 procent av våra orders samma dag, avslutar Patrik Atterklev.

FLER TJEJER TILL INGENJÖRSYRKET

Anna Andersson, projektledare, IGEday.

Produkter för Automation, Hantering

Kontakta oss eller besök www.airtec.se för mer information

Lager i Sverige

AIRTEC Pneumatic Sweden AB, Box 120 • Gerfasts väg 6 • SE-283 22 Osby Telefon. 0479-126 00 • Telefax. 0479-127 19 • E-post. mail@airtec.se • www.airtec.se

KOMMUNIKATION OCH KONTROLL I HELT KAPSLAD HMI Operatörspanelerna i X2 extreme SL (sealed) är certifierade av alla större klassificeringssällskap inom marin och Ex. Konstruerad för att fungera problemfritt i utsatta miljöer och i farliga områden där gaser, vatten och damm är närvarande. Utökade driftegenskaper inkluderar användning i miljöer med temperaturer från -30 ° C till + 70 ° C, höga vibrationer och överspolning av vatten med högt tryck. X2 extreme SL finns i 7, 12 och 15 tums utförande, alla med IP66 klassade M12 anslutningar. Förutom HMI funktionalitet kan panelerna fås med integrerad CODESYS PLC funktionalitet. En unik och kompakt lösning, utan kompletterande kapsling, för automatisering och presentation av data i marina och explosionsklassade applikationer.

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Doug Olson

Annons

För tredje året i rad arrangerades IGEday, vilket står för ” Introduce a Girl to Engineering day”. Detta år genomfördes IGEday den 24 mars samtidigt på ett stort antal orter i Sverige.

– I år har vi all-time-high med 49 företag som deltar i detta initiativ, säger projektledaren Anna Andersson, och tillägger att över 1 100 tjejer deltog förra året. Det är organisationen Womengineer som är initiativtagare till eventet. Bakgrunden är ett mål som man satt upp att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga som manliga ingenjörer.

ANVÄNDARVÄNLIGT KRANSYSTEM Komfort, säkerhet och användarvänlighet är de parametrar

som stått i fokus för framtagningen av ABUControl från ABUS Kransystem. Detta märks bland annat genom att systemet minimerar lastsvajning, så kallad svajkontroll. Frekvensstyrning på såväl tväråk- som kranåksrörelse ingår och åkhastigheter, krokposition och acceleration tas i beaktande av systemet. För att garantera hög säkerhet har ABUControl inkorporerat synkronisering av alla åkrörelser vid användande av travers med två telfrar alternativt traverser i tandemdrift. Detta gör att hastigheterna synkroniseras, något som är fundamentalt vid samlyft med två telfrar eller tandemdrift. Genom att bygga produkten på standardkomponenter från välkända elektroniktillverkare undviker man onödiga överraskningar och inga programvarulicenser är nödvändiga. På så vis blir slutprodukten lättanvänd, logisk och ger hög servicevänlighet. Genom trådlös uppkoppling via WiFi till mjukvaran KranOS når man lätt kranen via webbläsaren på en laptop eller surfplatta.

– IGEday är ett sätt att öka kunskapen om och intresset för ingenjörsutbildningar bland tjejer i åldrarna tolv–19 år.

De tjejer som funderar på ingenjörsutbildningar i dag söker sig oftast kanske till kemi, life science eller miljöinriktade utbildningar i stället för exempelvis datateknik, fysik eller samhällsbyggnad.

– Det är egentligen inget fel med det. Men vi vill öka kunskapen om ingenjörsyrket och bredda många tjejers bild av vad en kvinnlig ingenjör gör. Fler tjejer skulle behöva få upp ögonen för möjligheterna med och bredden i ingenjörsyrket, avslutar Anna Andersson. Anmälan för IGEday 2018 har inte öppnat än och mer information kommer ut inom kort. Företagsanmälan för IGEday 2018 har inte heller öppnat ännu. Intresseanmälan för IGEday 2018 finns på deras hemsida.

ANNONS


LIMNING MED PRECISION

www.rsp.eu.com

När det tyska företaget FRIMO skulle etablera en anläggning för limning av inredningsdetaljer till bilbranschen var möjligheten att fullt utnyttja robotens rörlighet avgörande. Lika betydelsefull var förmågan att automatiskt byta verktyg med precision och bibehållen funktion. Valet föll på svivelväxlare från Robot System Products. FRIMO är specialiserade på produktionsteknik för plastindustrin. I deras tillämpningar är kraven på robotens flexibilitet och fria rörlighet utslagsgivande, det gäller framförallt limning där en jämn och exakt fördelning är avgörande för kvaliteten. Med full precision ska limverktyget följa inredningsdetaljernas konturer utan att kablar och slangar utgör hinder. Att detaljer för vänster- och högerhängda bildörrar kan monteras med samma utrustning är en fördel. För full åtkomlighet behövs 6-axliga robotar som kan utföra sina uppgifter utan inskränkningar. Automatiska verktygsbyten, med bibehållen funktion och precision, är nödvändiga ur effektivitetssynpunkt. Det är här fördelarna med RSPs kombinerade teknologi för fri rotation och verktygsväxling kommer till sin rätt. Med RSPs svivelväxlare överförs tryckluft och elektriska signaler till robotens verktyg Med svivelväxlaren kan axel 6 rotera fritt utan att kablage utgör hinder. utan att rörelseförmågan påverkas. Slangpaketet ligger tätt mot robotens arm även vid komplicerade manövrar. Inte bara analoga signaler kan överföras med bibehållen kvalitet utan även digital busskommunikation. När FRIMO etablerade en anläggning för en italiensk tillverkare av dörrdetaljer valdes svivelväxlaren STC20-4E. Den är konstruerad för en belastning av 20 kg vid kontinuerlig drift och internt överförs 4 pneumatiska kanaler och 8 elektriska signaler. Utöver detta erbjuder RSP svivelväxlare för hanteringsvikter mellan 5 och 350 kg. Simon Pöllner, ansvarig för utformning av produktionsanläggningar på FRIMO, är nöjd med lösningen. Med RSPs teknik undviks komplicerade metoder för hantering av fritt hängande kablar och slangar och extra utrymme behöver inte reserveras. Programmeringen underlättas och slangpaketens livslängd ökar markant. En extra fördel, påpekar han, är svivelväxlarnas kompakta utformning och att tyngdpunkten hamnar nära robotens vridskiva. Verktygsväxlare | Svivlar | Svivelväxlare | Slangpaket | Gripdon | Ventilpaket | Verktygsställ

ANNONS

RSP_Analys industri.indd 1

2017-08-28 13:23:25

ROBOTAUTOMATION Begagnade ABB robotar till salu med 12 månaders garanti från produktions start.

ALLTID ETT 50 TAL I LAGER!

Din leverantör av drivsystem BEVI har elmotorer, transmissioner, domkrafter och frekvensomriktare för alla applikationer och behov. Snabba leveranser, direkt från vårt eget stora lager.

Energieffektiva elmotorer • Elmotorer från 0,1 – 10 000 kW • Upp till IE4 • För alla miljöer

Transmissioner • Brett program av aluminium och gjutjärnsväxlar. • Egen montering för snabba leveranser • Effekter upp till 90 kW och moment 20 000 Nm

Frekvensomriktare • 0,18 – 630 kW • IP66 • Fria programvaror • Tyst drift • Inbyggd säkerhetskrets

Vill Ni ha hjälp med robotautomationen så hjälper vi gärna till.

RobotMäklarna AB Kjell Liljeholm, RobotMäklarna AB ErikJärnåkers gata 13, 532 37 SKARA 0511-10008 • 070-66 07 748

www.bevi.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Jiri Hamhalter

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Pressfoto

40

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Fredrik Sidahl, VD för FKG, branschorganisationen för Skandinaviens underleverantörer till fordonsindustrin

LEVERANTÖRERNA STÅR BAKOM FRAMGÅNGEN Komponenttillverkarna driver utvecklingen mot framtidens fordon som i framtiden kommer vara bärare av många olika affärer, med helt nya affärsmodeller. Den svenska fordonsindustrin går

bra. Faktum är att branschen hållit sig stark under de senaste åtta åren, även globalt sett. Framgången hos bilproducenterna spiller över på de svenska komponenttillverkarna, som i sin tur upplever en stark utveckling. I själva verket har komponenttillverkarna blivit allt viktigare i fordonsjättarnas jakt mot att ligga först i utvecklingsledet. – Allt mer komplexa system, som autonoma fordon och olika system för att undvika kollision, kräver enorma utvecklingsresurser. Då är det naturligt att mer

och mer utvecklas av leverantören för att helt enkelt sprida utvecklingskostnaderna, säger Fredrik Sidahl, VD för FKG, branschorganisationen för Skandinaviens underleverantörer till fordonsindustrin, och fortsätter: – I dag är komponenttillverkare därför också utvecklingspartners; leverantörerna finns med i alla delar – från FoU till ren legotillverkning. Enligt CLEPA, Europas branschorganisation för leverantörer, utvecklar leverantörerna runt 70 procent av alla artiklar i ett fordon. I dag består en personbil från

Toyota och Volvo av cirka 30 000 olika delar, vilket tar oss mil från de första förbränningsmotorerna i slutet av 1800-talet. Nu är vi dessutom på väg mot en mark-

nad av elbilsmotorer, självkörande fordon och märken som Google och Aurora Innovations.

och teknologier till självkörande bilar.

“Utmaningen för leverantörerna på kort sikt är att hänga med i framgångarna.”

dustrin mycket på FoU och är dessutom många gånger ledande inom teknik- och produktionsutveckling jämfört med andra branscher. FKG är en part av fyra i Vinnovaprogrammet FFI, där de övriga ingående är Scania, Volvo AB och Volvo Car, med tillgång till 420 miljoner kronor per år i statligt FoU-bidrag för att utveckla klimatsmarta och säkra fordon. – Vi ser också att andra branscher tar hjälp av kunskap från fordonsindustrin, vilket stärker hela teknikindustrins konkurrenskraft. – Utmaningen för leverantörerna på kort sikt är att hänga

– Biltillverkarna kan med komponenttillverkare i ryggen skapa strategiskt värde för just sin produkt. Vi ser också att fler och fler allianser blommar upp, såsom Volvo Car och Autoliv genom deras Zenuity som utvecklar avancerade förarassistanssystem

Generellt sett satsar fordonsin-

med i framgångarna. På lång sikt handlar det om att följa med kunden på olika marknader, antingen ensamma eller i olika samarbeten. Det är också viktigt att förstå de nya affärsmodellerna; fordonet i framtiden blir en bärare av många olika affärer som också kommer att gynna leverantörerna. Troligtvis så blir det till och med leverantörerna som driver denna utveckling, avslutar Fredrik Sidahl. Text: Catharina Holm

HÅLLBARHET – ETT MÅSTE FÖR ÖVERLEVNAD ANALYSINDUSTRI.SE Läs mer om hållbar produktion som ett villkor för att kunna konkurrera globalt och svenska företag inom fordon är riktigt duktiga internationellt sett. ANNONS

PRESTANDA I ALLA RIKTNINGAR GER NYA MÖJLIGHETER Lättare. Starkare. Mindre. Morgondagens kugghjul och andra ståldetaljer, kräver ett höghållfast stål som tillåter minskad storlek utan att ge avkall på prestanda och kvalitet. IQ-Steel®, vilket står för isotropiskt kvalitetsstål, är ett ultrarent stål med ytterst jämn kvalitet som kan hantera krafter lika bra i alla riktningar. Det är utvecklat för att tåla högre och mer komplexa belastningar – vilket möjliggör lättare, mer bränsleeffektiva och kompaktare konstruktioner. Inte undra på att så många världsledande biltillverkare och industriella ingenjörer beställer det? De har förstått vårt löfte: Renhet skapar möjligheter. Upptäck konstruktionsmöjligheterna med IQ-Steel på ovako.com


VATTENSKÄRNING ÄR TEKNIKEN SOM VÄXER SNABBAST I VÄRLDEN

ANNONS

Vattenskärning har de senaste decennierna globalt sett varit den snabbast växande maskinprocessen inom tillverkningsindustrin. Den kraftiga tillväxten har med skärteknikens mångsidighet, noggrannhet och enkla drift att göra. En vattenskärningsmaskin bearbetar allt från mjuka material som plast och skumgummi till hårda material som metaller, kompositmaterial, sten och glas. Med en precision upp till några hundradels millimeter. Många fördelar är uppenbara, andra konstateras med siffror. Vanligt kranvatten och lite sand Allt börjar med vanligt kranvatten. Det filtreras och trycksätts i en högtryckspump, varefter vattnet leds via högtrycksrör till skärhuvudet. Ett smalt munstycke av mycket hård metall koncentrerar vattenstrålen och trycket omvandlas till en hastighet lika hög som toppfarten på ett JAS-plan. För att öka vattenstrålens skärförmåga ytterligare tillsätts en finkornig abrasiv-sand till vattenflödet. Strålen blir då som ett flytande höghastighetssandpapper och kan skära igenom i stort sett allt – sten, glas, metaller och kompositer. Svenska maskiner världsledande Det är vattenskärningens enkelhet, mångsidighet och höga precision som gör att den slagit igenom som bearbetningsmetod världen över. Både som komplement till och ersättning för traditionella termiska skärmetoder som laserskärning, plasmaskärning och EDM. Metoder som också påverkar materialets egenskaper till skillnad från vattenskärning. Sverige var tidigt en ledande nation i utveckling av vattenskärningstekniken. Water Jet Sweden i Ronneby på Sveriges

sydkust var ett av företagen som tidigt drev på utvecklingen. Företaget startade i ett garage 1993 och är idag en världsledande tillverkare avancerade vattenskärningsmaskiner med kunder i över 40 länder. Water Jet Sweden slog igenom med sitt unika, patenterade maskinkoncept och idag återfinns många kunder inom krävande högteknologiska branscher som flyg-, rymd-, energi- och transportindustrin. Några exempel på tillämpningar är tillverkning av titanplåt till flygmotorer, bearbetning av kevlar för person- och fordonsskydd, skärning av tjocka kompositdelar till flottans Smygefartyg, formning av härdat glas och granit till arkitektoniska detaljer eller bearbetning av ädelmetaller för guldsmedsarbeten. – Marknadsrapporter pekar på en fortsatt stark tillväxt för branschen de närmaste fem åren. Med kunder på stort antal geografiska marknader och ett av världens bredaste maskinsortiment känner vi oss väl rustade att ta oss an framtiden, summerar Lennart Svensson, VD på Water Jet Sweden.

ANNONS

TRÄNINGSKONCEPT FÖR PRODUKTIVITET I VÄRLDSKLASS ÖKA TAKTEN FÖR EN INDUSTRI I TOPPFORM Med flow skapar vi processer för hög produktivitet med stöd av hållbart underhåll och ledarskap. På så sätt hjälper vi svensk industri att bli effektivare och mer konkurrenskraftig i den hårda internationella konkurrensen. Tillsammans skapar samarbetet kring flow en unik kompetens för industrin. ssg:s expertis kring standardiserade lösningar inom arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering skapar en trygghet i produktionen. En trygghet som DynaMate förstärker med coachning och utbildning inom Total Productive Maintenance (tpm), till företagsledning, produktions- och underhållspersonal. Låt oss öka takten för en industri i toppform. Läs mer på SSG.SE/FLOW


Annons

42

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INSPIRATION– ANALYSINDUSTRI.SE

MÄLARDALEN – ETT NAV FÖR SVENSK AUTOMATIONSTEKNIK Foto: Automation Region

Automation är en svensk framtidsbransch men för att locka till fler företagsetableringar och säkra den fortsatta utvecklingen krävs rätt kompetens och struktur för samverkan. Svensk automationsindustri är

världsledande och står för en tiondel av hela den globala marknaden. Majoriteten av den svenska automationsexporten kommer från Mälardalen, en viktig region för det exportberoende Sverige. Framgången kan förklaras genom de stora globala företagen, men även genom många starka underleverantörer. – Storföretag som ABB är självklara motorer, men även innovativa underleverantörer och aktörer inom annan industri bidrar till vår konkurrenskraft, säger Catarina Berglund, tillträdande processledare för centrumbildningen Automation Region vid Mälardalens högskola. Catarina Berglund trädde in i sin nya roll den 1 september och komm då direkt ifrån Strängnäs Business Park där hon tidigare har varit verksamhetschef. Hon vill dock egentligen inte tala om en särskild bransch. Automation återfinns inom många olika sektorer, från smarta elnät och styrsystem för spårvägar till hälsoövervakning inom vården och lösningar till våra smarta hem.

etablera en öppen innovationsmiljö där nya företag i samarbete med storbolag kan skapa framtidens affärsmodeller. Catarina Berglund har en stor tillförsikt inför detta arbete – hon menar att vi i Sverige är bra på innovation, förändring och nytänkande, samtidigt som det finns en naturlig samarbetsvilja. – Genom att tillsammans utgå från utmaningar och behov och sätta öppenhet och transparens i fokus kan vi skapa fler och bättre affärer samt forskningssamarbeten, säger Catarina Berglund. Catarina Berglund kommer att leda

Catarina Berglund, tillträdande processledare för centrumbildningen Automation Region vid Mälardalens högskola.

– I och med att en och samma automationsteknik kan användas i så separata sektorer som till exempel oljeindustrin och sjukvården blir lösningar och processer närapå branschoberoende. Vi ser också att automation och IT integreras mer och mer i varandra, säger Catarina Berglund. Potentialen för nyetablerade före-

tag är därför stor, med en bred marknad av olika automationstillämpningar och goda chanser till samarbeten med starka, etablerade aktörer, även internationella sådana. Potentialen är också stor

att locka företagsetableringar utifrån, aktörer som ser en redan stark region inom automation som ett framtida säte för sin verksamhet. De många möjligheterna ställer dock krav på politik, näringsliv, forskning och myndigheter som gemensamt måste satsa strategiskt på automationsindustrin. – Ska Sveriges konkurrenskraft inom automation bestå krävs dels strukturerat samarbete och plattformar där akademi och näringsliv kan mötas, och där samarbeten över branschgränser kan ske, säger Catarina Berglund.

“Företag som ABB är självklara motorer.” Det krävs också satsningar som säkrar upp företagens kompetensförsörjning. Unga måste till exempel ges chansen att få upp ögonen för en möjlig yrkeskarriär inom industrin. Med finansiering från VINNOVA ska Automation Region under den kommande tioårsperioden

Automation Region tillsammans med ett team av rutinerade personer från olika positioner och företag inom industrin och en stark styrelse med representation från akademin, företag och offentlig sektor. – Det var någon som sa att jobbet förmodligen är Sveriges roligaste arbete inom innovationssystemet och jag ser fram emot alla utmaningar och möjligheter som detta innebär, säger Catarina Berglund. Text: Catharina Holm

LÄS MER PÅ ANALYSINDUSTRI.SE Fördjupa dig i fler reportage med sakkunniga experter inom områden som gruvindustri, skogsindustrin och hållbarhet inom industrin. ANNONS

JTI- Just Torque JTI- Just it!Torque it! Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktygkraftverktyg Powertools Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet • Hydraulik frånTryckluft Powertools från Powertools JTI- Just Torque JTI- Just it!Torque it! AvanceradAvancerad enkelhet enkelhet

Innovativa verktyg för industrin en nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och extremt robust men samtidigt extremtför robust Vi JTI på är Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen digförenklad att hitta för de din bästa kraftverktygen din ger effektivitet, kraft & precision hydrauliskFinns momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för demonstration Besök oss anpassar för en demonstration verksamhet. det inteverksamhet. som standard, Finns anpassar deteninte som vi våra standard, verktyg efter vi våra verktyg efter dina – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tarför fram att även helt du skall unika fåverktyg maximal för att även du skall få maximal på behov Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter A36:38. att visa Vi kommer att visa effektivitet din verkstad.verktyg, effektivitet din verkstad. Torc-Up isegdragande Torc-Up SLisegdragande gängoch balansarmar verktyg, SLsamt gäng- och balansarmar samt

Fujis, om Fiams våraärSweden egenutvecklade Fujis, Fiams kvalitetstryckluftsmaskiner. våraäregenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Oavsett ditt och behov Oavsett inom industriell om ditt och behov produktion inom eller industriell tungt underhåll produktion eller tungt underhåll Powertools AB Kvartsgatan 10JTI Tel: 0171 - 663 000Vänd powertools@powertools.se JTIviärverktygen en nyutvecklad och förenklad en nyutvecklad men och förenklad extremt robust men extremtom robust har du saknat. har Vänd viärverktygen dig till oss dusamtidigt saknat. för diskussioner dig om till hydraulosssamtidigt för diskussioner hydraul749 40 Enköping Fax: 0171 - 393 16 www.powertools.se hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. föratt enspara demonstration osskunder. föratt enspara demonstration verktyg eller tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för tid viBesök åt brinner våra för tid åt våra kunder. på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38.Mässan, Vi kommer monter ävenA36:38. att visa Vi kommer även att visa


ALLT FRÅN ETT STÄLLE!

DIN KOMPLETTA INDUSTRILEVERANTÖR Med marknadens bästa totalerbjudande och med en logistik i världsklass får du allt inom verktyg, maskiner, förnödenheter, personligt skydd, rör & rördelar, teknisk armatur, pumpar och industri el levererat till dig. Enkelt, rationellt och lönsamt.

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS INDUSTRILEVERANTÖR, REDAN IDAG! www.ahlsell.se

Annons_DI_252x177_Industri_150409.indd 1

MYT 4

2015-04-10 10:10

ANNONS

Man måste vara programming expert för att kunna programmera en robot

Myt punkterad: ”Universal Robots skiljer sig från andra robotmärken eftersom deras robotar är mycket logiska och enkla att arbeta med. Alla kan lätt lära sig att programmera UR-roboten.” Johnny Jansson, teknisk chef, Atria Scandinavia

MÖT ROBOTEN – SE MER PÅ URROBOTS.COM/ROADSHOWSE


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: Privat

44

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet.

DATADRIVET UNDERHÅLL ÄR ALLT VIKTIGARE Med datadrivet underhåll planeras åtgärder utifrån maskiners faktiska tillstånd och kvalitet. Resultatet blir kraftigt reducerade underhållskostnader. Svenska industriföretag har historiskt sett varit duktiga på att optimera sin produktion. Den stora effektivitetsökning som förut varit normen har dock mattats av. Det verkar som om mångas tillverkning blivit just så effektiv som den kan bli. – Samtidigt som produktionen satts i fokus har underhållet hamnat lite i skymundan och dess positiva effekter synliggörs inte alltid i företags redovisningssystem, säger Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik på Linnéuniversitetet.

“Vi kommer även att se smarta system av maskiner som själva vet hur de mår.” Underhåll har dock en positiv

effekt på tillgänglighet, kvalitet, utnyttjandegrad och produktionskostnader, om det utförs rätt. Majoriteten av företagens underhållsstrategier består i dag av förebyggande och avhjälpande underhåll, vilket ofta resulterar i fel åtgärder, vid fel tillfälle: – Det förebyggande underhållet utförs med stora marginaler

för att inte riskera haveri och eventuella oplanerade avbrott i produktionen. Det motsatta blir i stället brandkårsutryckningar som innebär, förutom ett kostsamt produktionsstopp, onödig arbetsmiljöbelastning, fortsätter hon. Genom att i stället använda sig av så kallat datadrivet, tillståndsbaserat underhåll kan åtgärder planeras utifrån maskiners faktiska tillstånd och produktens kvalitet. Tekniken har funnits i 20 år och i dag vet de flesta att produktionen genererar oändliga datamängder med lika oändlig information. Det är dock först nu som vi på riktigt kan hantera stora mängder data, genom en ökad kunskap och tillräckligt kraftiga datahanteringssystem.

Det datadrivna underhållet har därför börjat få ett allt starkare genomslag. – Incitamenten är också större i dag än för 20 år sedan eftersom maskiner har kortare cykeltider ställs större krav på flexibilitet i produktion, och därmed även underhåll. Smartare strategier för underhåll inom industrin med hjälp av data från komponenter kan reducera kostnaderna med så mycket som 20–40 procent, säger Mirka Kans.

kommer att se nya affärsmodeller och molnbaserade lösningar som dels tillgängliggör tekniken för fler företag. – Vi kommer även att se smarta system av maskiner som själva vet hur de mår, därmed kan fungera som beslutsstöd i den dagliga driften. Vi kommer inte heller att se på underhåll som en separat process. Snarare än en teknikrevolution är detta början på en ny mental resa.

Att på ett tidigt stadium upptäcka förslitningar, styra maskinens tillstånd och att planera den mest kostnadseffektiva och driftsäkra tiden för underhållsåtgärder skapar trygghet för såväl ledning som arbetspersonal. Mirka Kans säger att vi inom snar framtid

STRATEGIER OCH HÅLLBARHET ANALYSINDUSTRI.SE

Text: Catharina Holm

”Vi ska naturligtvis utveckla kloka system inom vilka vi ser till att metaller återvinns.” Läs Lennart Gustavsson – ordförande på georange– ledartext om långsiktig hållbarhet. ANNONS

KS INDUSTRISERVICE AB är den kompletta underleverantören till automationsbyggare.

ksindustriservice.com


A transformation is occuring in the industrial world,

the Industrial Internet of Things

At Wonderware we have absorbed the concept of the Industrial Internet of Things and have been delivering value across the continuum of technologies for the last 30 years. The Wonderware approach to IIoT establishes a framework that enables closed loop business operations.

The DNA of modern industrial operations. wonderware.dk, .se, .no and .com

Seamlessly Integrated with EcoStruxure™ From shop floor to top floor, we’re transforming industries with our Industrial Internet of Things solutions. Every Wonderware solution works seamlessly within the Schneider Electric EcoStruxure™ framework. Our open and IIoT-enabled system architecture delivering enhanced safety, reliability, efficiency, sustainability and connectivity across the enterprise. Learn more about the Schneider Electric framework for the Industrial Internet of Things for continued success with your IoT strategy.

© 2017 Schneider Electric Software, LLC. All rights reserved

ANNONS

ANNONS DETTA ÄR EN NANNONS FRÅN NORDISK INDUSTRIOPTIMERING

Nordisk Industrioptimerings konsulter rustar industrin för industri 4.0 Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av industriella produktionsprocesser. Våra erfarna konsulter, med specialistkompetens inom verktygsteknik, underhållsteknik och kvalitetsteknik, bidrar med kompetens och mervärden som stärker industriföretags lönsamhet och rustar dem för industri 4.0. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Med våra egenutvecklade koncept skräddarsyr vi konsulttjänster som underlättar industriföretags resa mot en effektiv produktion, från sammansatta analysbeskrivningar ner till enskilda aktiviteter. Våra erfarna och seniora konsulter hjälper våra kunder att identifiera resursläckor i produktion, samla in data, analysera och göra beräkningar som utgör en viktig del av optimeringsarbetet, säger Martin Eriksson, marknadsansvarig på Nordisk Industrioptimering. I samverkan med kunden formulerar Nordisk Industrioptimering rutiner och identifierar förbättringsmöjligheter. Nordisk Industrioptimering ingår i Sustainability Circle, en tankesmedja med 54 medlemsföretag som tillsammans verkar för en smart industri genom utvecklingen och införandet av begreppet Smart Maintenance. På senare år har Smart

Maintenance fått ett allt starkare fäste i svensk industri. – Inom vårt affärsområde underhållsteknik erbjuder vi konsulttjänster som rustar industriföretags underhållsorganisationer inför de förändringar som industri 4.0 medför. Framtidens tillverkningsutrustning kommer att kunna diagnostisera sig själva och därmed indikera när de behöver repareras eller åtgärdas på något annat sätt. Det innebär i sin tur helt nya möjligheter för industriföretag att planera underhållsarbetet. Vi hjälper företag att bygga upp en effektiv underhållsorganisation enligt principerna som styr industri 4.0, säger Martin Eriksson.

Hjälper industriföretag att ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet Inom bearbetningsteknik har Nordisk Industrioptimering sin spetskompetens inom skäran-

de bearbetning. De kan hjälpa industriföretag i det segmentet att kombinera verktygsteknik med underhållsteknik och identifiera beräkningsmodeller som gör att dessa två områden hänger ihop. Nordisk Industrioptimerings konsulter hjälper sina kunder att välja rätt metod och att använda rätt teknik i olika tillverkningsprocesser. – Inom ramen för vårt affärsområde kvalitetsteknik hjälper vi våra kunder att ta ett helhetsgrepp om sitt långsiktiga kvalitetsarbete. Utöver kompetens inom kvalitetssäkring och utredningar vid kvalitetsstörningar har vi även kompetens inom processutveckling, mätberedning och målsättning. Vi hjälper företag att skapa de strukturer och etablera de rutiner som behövs för att de ska kunna ligga steget före konkurrenterna och möta industri 4.0 på ett bra sätt, säger Martin Eriksson.

Nordisk Industrioptimering Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industri. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster och bidrar med kunskaper och mer­ värden som utvecklar och stärker ditt företags lönsamhet.

www.nordiskindustri.se Kontakta oss: Martin Eriksson • 0500-745611 martin.eriksson@nordiskindustri.se Mattias Wernersson • 0500-745612 mattias.wernersson@nordiskindustri.se


Tufft klimat, kvalitetsmedvetna arbetare och stränga regler kring arbetskläder. De svenska förutsättningarna skapar arbetskläder utöver det vanliga. A New Wave Group Company

ProJob_250x370.indd 1

Testa ProJob. Vi tål det. www.projob.se

2017-06-22 06:01


Vi ställer ut på Empack2017 Välkommen att besöka oss i vår monter E:14 den 4-5 oktober.


Vill du minska totalkostnaden för underhållet? Vi hjälper dig! ONE Nordic har lång och gedigen erfarenhet inom industriellt underhåll.

KUNDANPASSAT INDUSTRIELLT UNDERHÅLL Vi har utvecklat ett underhållskoncept för industrin – ONE Performance, vilket är ONE Nordics modell för att analysera, planera, utveckla och genomföra underhåll. one-nordic.se/industri

Underhållsrådgivning/översyn och kundanpassad resursförstärkning

RÅDGIVNING Förstudier och analyser Förändring av arbetssätt Kompetenskartläggning

Kundanpassade underhållstjänster och/ eller serviceavtal

Kundanpassade tekniska specialisttjänster/projekt

UNDERHÅLL

TEKNISKA TJÄNSTER

Förebyggande underhåll

Elkraft

Avhjälpande underhåll

Automation

Beredskap

Instrument

Ledarskapsutveckling

Mekanik

Kompetens- /resursförstärkning

Fiber och Telekom Media

Om du vill förbättra din underhållsprocess kan våra experter analysera och identifiera starka och svaga punkter i ditt underhåll och även hjälpa dig med att implementera ett nytt arbetssätt och underhållsorganisation.

Inom energi-, media-, kommunikations-, automations- och maskiner-/ verktygsområdet.

Elanläggningsansvar Ny/-ombyggnation elanläggning Verktygsprovning Belysning Energioptimering Mätning och utredning

ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska tjänster, entreprenader och service inom industri- och energisektorn. Vi har marknadens bästa kompetens för att utveckla, bygga, modernisera, optimera och underhålla kundernas anläggningar. Vi har cirka 1 100 medarbetare och finns etablerade runt om i hela Sverige. Mer information finns på one-nordic.se.

Kunskap som ger energi

Analys Industri #5  

Distributed with Dagens industri 14th September 2017.