Page 8

Annonse

8

Hele dette bilaget er en annonse fra European Media Partner

FREMTID – ANALYSESAMFUNN.NO

ØKENDE AUTOMASJON I NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Utbredelsen av roboter og automatiserte produksjonsprosesser er sterkt økende. Norsk Forening for Automatisering (NFA) arbeider for å tilrettelegge for økt automasjon i norsk industri.

Foreningen ble etablert i 1958 og

jobber med å utvikle nettverk, kompetanse og konkurransekraft for norske bedrifter. – Vi som jobber med automasjon til daglig ser flere områder hvor ulike typer automasjon benyttes i produksjonsprosesser. Spesielt innen stykkproduserende industri og innen maskinering ser vi sterkt vekst, sier Karin Sundsvik, direktør i Norsk forening for automatisering.

Også innen matproduksjon begyn-

ner automasjon og roboter og spre om seg. – Spesielt innen meierier og kjøttproduksjon er det stor grad av automasjon. Fordelen

”Spesielt innen meierier og kjøttproduksjon er det stor grad av automasjon.” er store for bedriftene da man får høyere og mer stabil kvalitet på produksjonen. I tillegg blir produksjonen mer effektiv, noe

som fører til bedre lønnsomhet for bedriftene, sier hun. NFA jobber aktivt for å hjelpe

norske bedrifter med å høste gevinster fra automatisert produksjon. – Vi arrangerer kurs og konferanser primært for folk som allerede er i jobb. Vi hjelper til med nødvendig kompetanseheving til at beslutninger om investeringer i teknologi og automasjonsløsninger kan gjøres trygt for bedriften, sier Sundsvik. For de som er fascinert av roboter

og automasjonsteknologi er utdanningsmulighetene mange. – Vi anbefaler flere å studere automasjonsfaget da det er stor etterspørsel etter denne typen

”Det finnes gode fagskoleutdanninger innen automasjon og IT som er rettet mot ulike bransjer.” kompetanse i arbeidsmarkedet. Det finnes gode fagskoleutdanninger innen automasjon og IT som er rettet mot ulike bransjer, sier hun.

– På høyere nivå finnes det både bachelor og mastergrader innen automatisering, IT, teknisk kybernetikk og mekatronikk. I tillegg er det flere doktorgradsstudier rettet mot ulike næringer, sier Sundsvik. – I møte med stadig økende grad av automasjon anbefaler jeg alle som liker matematikk, IT og tekniske fag å søke på slike utdannelser. Vi trenger flere dyktige folk i bransjen, avslutter hun. Tekst: Ole Peter Galaasen

VIL DU LESE MERE? ANALYSESAMFUNN.NO Besøk analysesamfunn.no

ANNONSE

3650 Tinn Austbygd – Tel. 35 08 11 11 mail@alminor.com – www.alminor.com

Din partner for hygienisk lagring

Analyse Næringsmiddel #1  

Distributed with Dagens Næringsliv June 27, 2017