Page 2

Annonse

LEDER – ANALYSESAMFUNN.NO

Foto: CF Wesenberg Kolonihaven

2

Hele dette bilaget er en annonse fra European Media Partner

CHRISTOFFERS TIPS!

”Norge har naturgitte forutsetninger for å levere verdens beste sjømat.”

Jeg vil spesielt fortelle om artikkelen på side 14 om hvor viktig det er å redusere matavfallet. Benytt anledningen til å lese intervjuer med våre kokker. 

Christoffer Magnusson, Prosjektleder

INNHOLD

Renate Larsen,

4

Grøntproduksjon – viktig verdiskaper

5

Økt satsning på landbruk

6

Verdensledende på havbruk

8

Automasjon i industrien

10 Profil – Alexander Østli Berg

Administrerende direktør, Norges sjømatråd

12 Bioplast & Coca-Cola 14 Matsvinn og teknologi 16 Fra mesterkokk til eksportør

NORSK SJØMATS NYE SYMBOL

M

ange forbrukere ute i verden foretrekker med god grunn norsk sjømat. Derfor er det viktig at vi har et tydelig opphavsmerke som garanterer at sjømaten kommer fra Norge.

Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer og har potensiale til å bli vår sterkeste merkevare globalt. Med det nye opphavsmerket, som erstatter NORGE-merket, tydeliggjør vi Norge som avsender.

Nordmenn har eksportert sjømatprodukter i tusenvis av år. Tørrfisken fulgte med vikingene både som proviant og handelsvare. Eksport av Bacalhau da Noruega, den autentiske klippfisken, går helt tilbake til 1690-årene. I dag finner man norsk laks i 140 land verden over. Levende kongekrabbe sendes i dag til kvalitetsfokuserte kunder i Dubai, New York og Seoul. Fra Norge finner også skrei, torsk, sei, sild, makrell og kaldtvannsreker veien til middagsbord rundt om i verden. Norge er i dag verdens nest største sjømateksportør – og potensialet for vekst er stort. Det nye opphavsmerket, «Seafood from Norway», bringer sjømatnæringen inn i fremtiden. Norge har naturgitte forutsetninger for å levere verdens beste sjømat. Det kalde og klare havet gir den unike smaken. Norske myndigheter er garantist for en bærekraftig forvaltning og kontrollerer at sjømaten

Følg oss digitalt:

@europeanmediapartner

17 Tre interessante messer 18 Lokal gourmetmat

vi tilbyr er trygg. Nordmenn viderefører lange tradisjoner og skaper nye innovasjoner og norsk marin forskning og teknologiutviklingen er i verdensklassen. Opphavsmerket er utviklet for å skape assosiasjoner til speiling av fjell i havet, fjell, hav og horisonten som binder dem sammen. Dette er ikke tilfeldig. Vi ønsker å gjenspeile det unike med Norge; våre naturgitte premisser, vår kystkultur og vår respekt for naturen. Verden er i endring. Kunnskap om hvem som har produsert matvaren og hvor de kommer fra har økt i betydning. Globalt sier syv av ti forbrukere at de foretrekker å kjøpe sjømat som tydeliggjør sitt opphav. Sjømatrådet ønsker at det nye opphavsmerket skal bidra til å øke synligheten og gjenkjennelsen globalt, på tvers av markeder, produkter og arter. Merket gir et tydelig signal om norsk opphav. Det skiller seg fra de fleste opphavsmerker, noe som er et bevist valg. Merket skal fremstå som naturen vår og menneskene som jobber i næringen. Unik, rakrygget og stolt av å representere Norge. «Seafood from Norway» er norsk sjømats nye symbol ute i verden. Når en franskmann eller brasilianer finner norsk sjømat i butikkhyllene skal de fleste produktene være merket med dette opphavsmerket. Det er en garanti på at råvaren kommer fra den stolte sjømatnasjonen Norge.

analysesamfunn.no

Resirkulere avisen!

ANALYSE NÆRINGSMIDDEL Prosjektleder: Christoffer Magnusson christoffer.magnusson@europeanmediapartner.com Managing Director: Tobias Valfridsson Business Developer: Ida Nilsson Editor in Chief: Mats Gylldorff Assistant Editor: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Redaksjonelt innhold: Ole Peter Galaasen Forsidefoto: Privat Distribueres med: Dagens Næringsliv European Media Partner tar forbehold om evt. trykk og fargefeil.

European Media Partner Norge Amagertorv 11, 1160 København K. Email: dk@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner er spesialister på content marketing. Vi hjelper firmaer med å nå en eksakt målgruppe ved hjelp av skreddersydd media. Vi distribuerer relevant informasjon av høyeste kvalitet med igjennomtenkte og aktuelle emner i fokus. Vi skaper og tilbyr riktig medieeksponering til våre kunder. European Media Partner Norge er en del av EMP International.

LANDTEK 2017 25. – 26. oktober, Gardermoen • Teknologi for økt mattrygghet • Teknologi for økt dyrevelferd

www.nfaplassen.no/arrangementer NFA - den viktigste arenaen for nettverks- og kompetansebygging innen automatisering og digitalisering

• Teknologi for klimavennlig husdyrproduksjon • Teknologi for sikkerhet og helse www.nfaplassen.no/arrangementer

Andre kommende NFA-konferanser i 2017: Forum for Automatisk Produksjon, 30. – 31.8, Krokkleiva Smart Produksjon Norge, 5.-6.12, Forus

www.nfaplassen.no/arrangementer

NFA - den viktigste arenaen for NFA - den arenaen for www.nfaplassen.no/arrangementer nettverksog viktigste kompetanse bygging nettverksog kompetanse bygging innen automatisering og digitalisering NFA - den viktigste arenaen for innen automatisering og digitalisering

nettverks- og kompetansebygging innen automatisering og digitalisering

Analyse Næringsmiddel #1  
Analyse Næringsmiddel #1  

Distributed with Dagens Næringsliv June 27, 2017