Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant.

ANALYSE ECONOMIE MET FOCUS OP INTERNATIONAL BUSINESS EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

CONTENT WITH A PURPOSE

JUNI 2018 NR. 7

ANALYSENEDERLAND.NL

Schone vrachtwagen is elektrisch én geladen

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Waar elektrische vrachtwagens nu nog vooral gebruikt worden voor korte afstanden en distributie voor binnensteden, zullen deze vehikels binnen afzienbare tijd ook de snelweg veroveren. “Er komen steeds meer merken met elektrische modellen, die ook een steeds groter bereik hebben”, ziet Geertje van Hooijdonk, directeur van stichting Natuur & Milieu. Mobiliteit in het algemeen en elektrisch rijden in het bijzonder zijn een speerpunt van de stichting, die waarschuwt dat zonder slimmere logistiek en elektrisch rijden de door Nederland onderschreven klimaatdoelstellingen in het verdrag van Parijs niet gehaald gaan worden. Afgaande op ontwikkelingen bij vrachtwagenfabrikanten ziet Van Hooijdonk rond het jaar 2020 een nieuwe generatie elektrische vrachtwagens op de markt verschijnen. Maar ook nu al is 'elektrisch' in veel gevallen een alternatief. “Vijftig procent van de gemaakte ritten door vervoerders is korter dan 300 kilometer. Voor touringcars komen modellen met die range al op de markt.”

Lees meer op pagina 16

Lees meer artikelen op analysenederland.nl INTERNATIONAL BUSINESS

BERNARD BOT

OUD-MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN LOBBYIST BIJ MEINES HOLLA & PARTNERS

Op naar een circulaire economie Er zijn maar weinig landen die zowel in relatieve als absolute zin zoveel exporteren en importeren als Nederland. Om de negatieve effecten van internationale handel op mens en milieu te beperken en misschien zelfs wel meerwaarde te creëren op deze vlakken, is het nodig om de internationale handel te verduurzamen. Bernedine Bos, Programmamanager Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij MVO Nederland: “Bij duurzame handel gaat het niet alleen over de effecten op het milieu. Ook moet er worden gedacht aan de effecten op sociale aspecten, zoals mensen, natuur en economie, oftewel people-planet-profit.” Lees meer op pagina 10

‘Het grootste gevaar is dat we gezapig worden’ Lees meer op pagina 8 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Meer winst met goede servicelogistiek

Lees meer op pagina 14

Internaaonale ambiies? Elke 2 seconden slaat iemand op de vlucht voor geweld of onderdrukking. Mensen op de vlucht willen niets liever dan terugkeren naar huis en hun leven opnieuw opbouwen.

Investeer in hun toekomst: www.unhcr.nl

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Van plastic tot brandstof voor schepen

Schepen die op gerecycled plastic varen. Een verre droom? Nee, want de eerste fabriek die van plastic brandstof maakt voor de scheepvaart opent dit najaar in Amsterdam. Lees meer op pagina 5

INTERNATIONAL BUSINESS

Ondersteuning voor expanderende ondernemers

Lees meer op pagina 6


2 INLEIDING – ANALYSENEDERLAND.NL

ANALYSE ECONOMIE European Media Partner presenteert Analyse Economie met focus op International Business en Supply Chain Management. In deze campagne vindt u interessante artikelen over onder andere de toenemende handel naar China, het verduurzamen van de handel naar het buitenland en het optimaliseren van de productieketen. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, spreekt over de recente handelsmissies naar China. Als Nederland deze markt wil gaan veroveren, moeten we onszelf beter weten te organiseren en slimmer opereren. Ook spreken we met oud-minister van Buitenlandse Zaken Bernard Bot. Ondernemen zit de Nederlanders volgens hem in de genen, maar als we op de lange termijn willen blijven floreren moeten we daar wel hard

PROFIELEN IN DEZE PUBLICATIE

voor werken. Een instelling als ‘het zal wel eeuwig zo goed blijven’, is volgens hem heel gevaarlijk. Verder besteden we in deze campagne ook aandacht aan het optimaliseren van de supply chain. De laatste trends? Als je het Jan Scheffer, vicevoorzitter van de Vereniging Logistiek Management, vraagt wordt er vooral gesproken over globalisatie, individualisatie en blockchain. Het logistiek denken moet daarom veranderen om in te spelen op de veranderingen die op dit moment gaande zijn in de sector. Of u nu wilt weten hoe u het beste zaken kunt doen in het buitenland, of juist wilt weten hoe u ketenverbetering in uw bedrijf kunt stimuleren. Bij deze campagne bent u voor aan het juiste adres. Wij wensen u veel leesplezier!

ANALYSENEDERLAND.NL

Hans de Boer Voorzitter VNO-NCW

Bernard Bot Oud-minister van Buitenlandse Zaken

Jan Scheffer Vicevoorzitter Vereniging Logistiek Management.

Geertje van Hooijdonk Directeur van stichting Natuur & Milieu

EXCLUSIEF VOOR HET WEB

“In een tijd van internationale spanningen en opkomend protectionisme, is een uitstekend vestigingsklimaat belangrijker dan ooit”, aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Hoe kunnen we Nederland sterker maken als springplank naar de Europese en wereldmarkt en magneet voor buitenlandse investeringen en talenten?” Op analysenederland.nl leest u het gehele artikel.

Volg ons digitaal:

Nederland is een handelsland, maar hoe kunnen we onze koploperspositie behouden? Op pagina 8-9 vindt u een interessant interview met Bernard Bot over de rol van Nederland op het internationale handelstoneel. Boyd Ridder & Bas Geerling Campaign Managers

INTERNATIONAL BUSINESS 4 Voorwoord: Hans de Boer 5 E-trucks en varen op plastic 6 Ondersteuning voor ondernemers 7 Meer innovatie, meer technologie 8 Profiel: Bernard Bot 10 Op naar een circulaire economie 11 Juridische risico’s zakendoen in China SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 12 Voorwoord: Jan Scheffer 14 Meer winst met servicelogistiek 15 Hulp bij de keuze van een WMS 16 Schone vrachtwagens 18 Hergebruik en nieuwe vrachtwagens

ANALYSE ECONOMIE Campagne Managers: Boyd Ridder & Bas Geerling

POPULAIRE ARTIKELEN OP ANALYSENEDERLAND.NL Logistiek is belangrijk voor Nederland

Foto: NVB

BOYD EN BAS TIPPEN!

INHOUD

DIGITALE CONTENT DIGITALE KRONIEK

CONTENT WITH A PURPOSE

Binnen Europa mag Nederland dan qua oppervlak maar een dorp zijn, het is logistiek gezien wel een heel belangrijk dorp. Jaarlijks wordt in de Rotterdamse haven ruim 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen en ook Amsterdam en Schiphol doen het prima. Foto: Fotolia

IoT zorgt voor baanbrekende oplossingen

We staan anno 2017 meer in verbinding met elkaar dan ooit. Of het nu gaat om broodroosters met wifi (echt) of uitgebreide monitoringsapparatuur voor het bedrijfsleven: dankzij het internet of things wordt onze wereld steeds meer ‘connected’. Maar hoe veilig is dat eigenlijk?

boyd.ridder@europeanmediapartner.com bas.geerling@europeanmediapartner.com

Bekijk exclusieve films en video's op onze campagne website.

Op onze campagne website vindt u nog veel meer interessante artikelen en interviews.

Managing Director:

Amanda Ghidoni

Chief Content Officer Redacteur: Layout: Tekst: Coverfoto: Gedistribueerd: Drukkerij:

Mats Gylldorff Marjon Kruize Rowan Brandt Angelina Hammond Mark van der Heijden Jerry Huinder Mandy Kraakman Marjon Kruize Aäron van der Sanden Hugo Schrameyer Malini Witlox Meines Holla & Partners MVO Nederland SLF Stichting Natuur en Milieu Het Financieele Dagblad 2018 RODI Rotatiedruk

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Fotolia

European Media Partner Nederland B.V Kleine-Gartmanplantsoen 21, 1017 RP Amsterdam Tel: +31 202 622 010 Email: nl@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

@europeanmediapartner

analysenederland.nl

Recycle of geef het magazine door!

European Media Partner is gespecialiseerd in contentmarketing en native advertising. Wij combineren redactionele inhoud met themakranten die bij toonaangevende dagbladen zijn bijgevoegd. Wij zorgen ervoor dat de boodschap van uw merk wordt overgebracht, en uw doelgroep de juiste beslissingen neemt.

ADVERTENTIE

Learning = being courageous


Europese handelsverdragen ook voordelig voor u Nederland is van oudsher een handelsland. En nog steeds is handel ontzettend belangrijk voor ons. Handel ontsluit nieuwe markten, schept werkgelegenheid en creëert een gunstig klimaat voor buitenlandse investeerders. Hierin treden we natuurlijk niet alleen op. Nederland wordt vertegenwoordigd door de EU, samen met 27 andere EU-landen. De EU onderhandelt voortdurend over nieuwe en bestaande handelsakkoorden. Deze samenwerking versterkt onze onderhandelingspositie. We profiteren behoorlijk van de afspraken die de EU mede namens ons maakt. Wist u dat in Nederland de export goed is voor maar liefst 32 procent van het bbp (bruto binnenlands product)? En voor wel twee miljoen banen?

“Het handelsverdrag met Japan biedt mooie kansen voor de Nederlandse paprika die een grote populariteit geniet in Japan. De toegang naar dit land wordt door het verdrag verbeterd.” Gert Mulder, Directeur GroentenFruit Huis Maar het gaat niet alleen om geld en banen. De EU beschermt ook onze Europese standaarden. Handelsverdragen beschermen ons tegen oneerlijke handelspraktijken, dumping en illegale subsidies. Bovendien kunnen handelsverdragen ook worden ingezet om internationale afspraken te maken over klimaat, arbeidsrechten, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

“Voor de Nederlandse maritieme sector is vrijhandel heel belangrijk. Hoewel wij geen directe projecten hebben met Canada, liften wij met onze drinkwatersystemen wel mee met grote concerns die voor Canada schepen aan het ontwerpen en bouwen zijn. Zo leveren handelsverdragen ook indirect werk en werkgelegenheid op.” Vincent van Varik, Manager Sales Projects Hatenboer-Water De handel met landen buiten de EU wordt steeds belangrijker. In de laatste tien jaar groeide de export naar niet-EU-landen elk jaar harder dan de export bínnen de EU. Mede dankzij de handelsverdragen lag de exportwaarde naar niet-EU-landen in 2017 maar liefst 56 procent hoger dan in 2008. Dat is een enorme groei.

EU-handelsverdragen beschermen streekproducten tegen namaak. Zo mogen onze Gouda Holland en Edam Holland kaas alleen onder die naam binnen de EU worden verkocht.

In 2017 exporteerde Nederland voor € 9,1 miljard aan sierteelt.

Al die handelsverdragen helpen ons dit in goede banen te leiden. Zo staat de EU op dit moment op het punt om (na zeven jaar onderhandelen) het handelsverdrag met Japan te finaliseren. Naar verwachting leidt dit tot € 96 miljard extra handel. Hierdoor kan ook de Europese economie met € 33 miljard groeien. Meer weten over handelsverdragen? Ga dan naar www.letstalktrade.eu.

Advertentie EU in analyse Economie_FD_256x395.indd 1

05-06-18 14:35


4 VOORWOORD INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

Foto: Julius Schrank

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Fotolia

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

“NEDERLAND MOET DE CHINESE DRAKENDANS PERFECT UITVOEREN” Een Chinese drakendans is een mooi ritueel. De kop beweegt los van de staart. Toch oogt zo’n draak voor omstanders als één beest dat zich soepel voortbeweegt. Die draak symboliseert voor mij hoe wij als Nederlanders verre markten, zoals de Chinese, moeten veroveren; als één slim opererend geheel. Nederland heeft namelijk een pro-

bleem met verre markten zoals de Chinese. Voor onze welvaart en banen moeten we buiten Europa meer marktaandeel zien te veroveren de komende decennia. Daar ligt immers de groei volgens alle experts. Ook liggen daar kansen om wat wij in ‘mega-city Nederland’ hebben geleerd te delen met de

snelgroeiende steden die kampen met milieuvervuiling, gebrek aan schoon water en bescherming tegen het wassende water. Toch hebben we nog een lange weg

te gaan. Als ik op handelsmissie ben valt me namelijk op dat onze Franse of Duitse collega’s soms net slimmer opereren op verre markten. Zo brengen zij niet alleen kennis mee, maar soms ook projectfinanciering en het voordeel van een grote thuismarkt. Zo kregen zij klussen waar Nederland bakzeil haalde, terwijl we alles in huis hebben. Alleen als we nationaal als één geolie-

de tandem van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en mainports

‘Circa 32 procent van wat we met z’n allen verdienen, verdienen we in het buitenland.’ optrekken krijgen we wat voor elkaar in China, India of Mexico. Alleen dan bewegen we ons voort als symbolische draak die voorspoed voor volgende generaties afdwingt. De afgelopen jaren hebben we er

met de overheid veel in geïn-

vesteerd om alles in stelling te brengen voor onze eigen ‘drakendans in verre landen’. Zo heeft VNO-NCW vorig jaar ‘NL International Business’ opgericht dat het (middelgrote) mkb helpt om serieus voet aan de grond te krijgen op verre markten. Ook gaan ze meer follow-up geven aan handelsmissies en de vorming van consortia. Verder is met steun van het kabinet eindelijk een heuse investeringsinstelling in oprichting (Invest NL) die kan helpen om internationale projecten te financieren. Ook merk je dat we handelsmissies, zoals onlangs naar China en India, steeds professioneler organiseren waardoor deuren makkelijker open gaan.

Circa 32 procent van wat we met z’n

allen verdienen, verdienen we in het buitenland. Nederlandse ondernemingen hebben de potentie om dit te laten groeien tot 40 procent in 2030. Dat gaat alleen niet vanzelf. Alleen als we al die kansen benutten krijgen we dat voor elkaar. Alleen dan voeren wij de perfecte dans uit en verzekeren we onze groei voor komende generaties. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

KANSEN BENUTTEN Nederland doet het goed in het buitenland, maar we moeten wel een tandje bijzetten. Op analysenederland.nl leest u meer over ondernemen in het buitenland.

ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

Hongkong, de beste keuze voor de stap naar Azië Nu Azië een steeds belangrijker positie inneemt in de wereldeconomie, is dit hét moment voor Nederlandse bedrijven om er een vestiging te openen. Hongkong is de ideale plek om de sterk groeiende Aziatische markt te bedienen. Vrijwel iedere belangrijke stad in Azië ligt binnen vier uur vliegen. Hongkong is een speciale administratieve regio van China, de op één na grootste economie wereldwijd. Door het ‘één land, twee systemen’-principe heeft Hongkong een eigen economische en juridische omgeving, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Hongkong kent een eenvoudig en competitief belastingklimaat: voor de eerste 2 miljoen Hongkong Dollar bedraagt de winstbelasting 8,25 procent, daarboven is het tarief slechts 16,5 procent. De inkomstenbelastingen voor individuen bedragen maximaal 15 procent, afhankelijk van het salarisniveau. Er liggen veel zakelijke kansen voor internationale ondernemingen. In Hongkong wonen 7,5 miljoen vooral welgestelde mensen. Bovendien trekt Hongkong jaarlijks 60 miljoen bezoekers. Door betere transportmogelijkheden worden de negen

steden binnen de Great Bay Area nog beter bereikbaar: een hogesnelheidstrein verbindt de stad met Shenzhen en Guangzhou en per 1 juli zal een brug Hongkong verbinden met Macau en Zhuhai. Daardoor zijn de 68 miljoen inwoners van deze negen Chinese steden binnen een uur reistijd te bereiken. Bovendien moet het One belt one road initiatief van president Xi Jinping China nog beter verbinden met Centraal-Azië, Zuid-Oost Azië, het Midden-Oosten en Europa. Hongkong biedt volop kansen voor bedrijven in de traditionele sectoren: financiële en professionele dienstverlening, logistiek en retail, maar ook in nieuwe sectoren als fintech, ICT (AI en robotics), biotechnologie en gezondheidszorg. InvestHK is een overheidsorganisatie die internationale ondernemingen helpt om zich te vestigen in Hongkong. Dan gaat het om praktische ondersteuning als het vinden van de juiste adviseurs en zakenpartners, vergunningaanvragen , het zoeken van een locatie, en het openen van een bankrekening. Het advies van InvestHK is onafhankelijk, gepersonaliseerd en gratis.

“InvestHK is een overheidsorganisatie die internationale ondernemingen helpt om zich te vestigen in Hongkong.” Stephen Phillips, Director General Invest Hong Kong


SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

5

MET KLEINE E-TRUCKS DE STAD IN Foto: City Hub

Gerritsen: “De uitdaging is om zo klein mogelijke volumes zo efficiënt mogelijk de binnenstad in te brengen.”

VAN PLASTIC TOT BRANDSTOF VOOR SCHEPEN Schepen die op gerecycled plastic varen. Een verre droom? Nee, want de eerste fabriek die van plastic brandstof maakt voor de scheepvaart opent dit najaar in Amsterdam haar deuren. Drie andere fabrieken moeten volgen.

past te worden en de schepen varen op een liter ecodiesel net zo ver als op een liter gewone diesel, zo vertelt Floris Geeris, eigenaar van Bin2Barrel. “Maar het is wel veel beter voor het milieu.” Een groep investeerders stak dit voorjaar 28 miljoen euro in de bouw van de fabriek. “Plastic dat niet gerecycled kan worden, wordt normaliter verbrand. Die warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van huizen of omgezet in elektriciteit voor straatverlichting. Het rendement hierbij ligt op dertig procent. Met onze pyrolyse halen we een rendement van tachtig procent.” Bij pyrolyse worden materialen thermisch

gekraakt. Het plastic wordt op temperatuur gebracht. Een deel smelt, een ander deel gaat over in gasvorm. Gecondenseerd vormt dat de ecodiesel. “De techniek bestaat al langer, maar het is de eerste keer dat het op grote en

per meter opslagruimte. De buffervoorraad ligt dus hier en in de stad zelf hebben ze geen of nauwelijks dure opslag meer nodig. Ze kunnen dan het winkeldeel vergroten of een paar extra tafeltjes in het restaurant zetten. Wij leveren de goederen just in time af.”

“Wij zijn het schakelpunt tussen grootvervoer en stadsdistributie. Vrachtwagens komen vanuit heel Nederland naar ons toe en lossen de lading. Wij brengen die op afroep naar de winkeliers van het outletcentrum en in de binnenstad,” legt Gerard Gerritsen uit. “We hebben destijds bewust voor Roermond gekozen. We wilden in een kleine economie een pilot uitvoeren.”

De vraag is of City Hub ook in grotere steden zoals Amsterdam en Utrecht succesvol kan zijn. Gerritsen denkt van wel. “Het verschil met mislukte initiatieven is dat het toen alleen om transport ging. Wij bieden ook opslag, fullfillment en bundeling. Goederen komen hier in bulkverpakkingen aan, die verpakking verwijderen we. Dat scheelt de ondernemer weer een retourstroom. De uitdaging is om zo klein mogelijke volumes zo efficiënt mogelijk de binnenstad in te brengen.”

Trucks kunnen hun lading 24/7 afgeven en ontlopen daarmee de files. Omdat de goederen met kleine elektrische voertuigen de stad in worden gebracht, hoeven de chauffeurs zich niet aan de venstertijden te houden. Initiatieven voor een stedelijk distributiecen-

trum waren er in het verleden genoeg, maar verder dan een pilot kwam het nooit. Vervolgplannen liepen stuk op de vraag wie het moest betalen. De logistiek dienstverlener of de ondernemer in de stad?

commerciële schaal wordt toegepast.

Er hoeft niets aan de scheepsmotoren aange-

Winkels willen niet graag nee verkopen aan een klant en balen ervan als een artikel niet op voorraad is. Die klant wil andersom niet dat er continu vrachtwagens in de winkelstraat staan om de winkels te bevoorraden. Reden voor veel gemeentes om venstertijden in te voeren met tijden waarbinnen de goederen geleverd mogen worden. Waarom zou je die goederen echter niet aan de rand van de stad afgeven en dan op een duurzame manier in de binnenstad afleveren, dachten de initiatiefnemers van City Hub. In februari 2016 openden ze een stedelijk distributiecentrum in Roermond. Een warehouse in Amsterdam volgde en in september is Utrecht aan de beurt.

City Hub Roermond was echter na één jaar al

De ecodiesel heeft dezelfde kwaliteit als gewone diesel en voldoet aan dezelfde NEN-normen. In één fabriek kan jaarlijks 35.000 ton plastic verwerkt worden. Het plastic wordt omgezet in 30.000 miljoen liter brandstof. “Dat levert een CO2-besparing van 57.000 ton CO2 op ten opzichte van fossiele brandstoffen.”

winstgevend. Gerritsen: “Het grootste voordeel voor ondernemers is dat ze hun vierkante meters beter kunnen benutten. Ruimte huren in binnenstad of winkelcentrum is duur, je wilt die ruimte dan eigenlijk niet besteden aan opslag. De ondernemers huren bij ons

Er zijn ook logistiek dienstverleners die van

het warehouse gebruik maken. Zo klopte Centraal Boekhuis aan. De vrachtwagenchauffeur rijdt 's nachts van het CB-warehouse in Culemborg naar Roermond en lost daar rolcontainers en pallets. De chauffeur van de City Hub brengt de goederen de volgende dag de binnenstad in.

Is het concept nu in iedere stad uitrolbaar? Het is maatwerk, meent Gerritsen. “Er is in iedere stad potentie voor crossdocking. Maar de mogelijkheden wisselen. In Roermond mochten we bijvoorbeeld met de elektrische wagens wel de stad in buiten de venstertijden. In Utrecht hopen we dat we over de busbaan mogen. En een stad als Amsterdam kent weer andere beperkingen door de kwetsbare kademuren van grachten. Maar voor iedere stad geldt dat het beter is om de goederen met je dieseltruck aan de rand te lossen en die producten dan met zero emissievervoer verder te brengen. En kleine wendbare, elektrische trucks met hun beperkte actieradius zijn juist uitstekend geschikt voor korte ritjes van de rand van de stad naar het centrum.” Malini Witlox

Foto: Fotolia

De ecodiesel is naar verwachting iets duurder

dan gewone diesel, maar goedkoper dan biodiesel. Bin2Barrel voert momenteel gesprekken met een bedrijf over de distributie van de brandstof. Als het aan Geeris ligt kunnen de schepen vanaf het eerste kwartaal van 2019 in diverse havens bunkeren. Maar heeft de logistieke markt waar de mar-

ges krap zijn wel behoefte aan een duurdere variant van gewone diesel? “Je ziet dat sommige verladers gewoon van hun schippers of rederij eisen dat ze schoon varen. In de toekomst zou ik graag zien dat ook trucks erop gaan rijden. Het is mijn droom dat alle plastic wereldwijd gerecycled wordt en dat er geen reststromen zijn.” Malini Witlox De schepen varen op een liter ecodiesel net zo ver als op een liter gewone diesel.

ADVERTENTIE

100 vragen - 1 netwerk

Innovatie Netwerk voor Service Logistiek

www.servicelogisticsforum.nl 20180611_SLF BANNER_def.indd 1

Service Logistics Summit 2018

Kennis

Kunde

Innovatie

Talent

Het SLF biedt u directe toegang tot programmaleiders van universiteiten, hogescholen en kenniscentra voor uw vragenover bv recente studies en komende onderzoeksprogramma’s.

Het SLF biedt u directe toegang tot collega’s bij vooraanstaande bedrijven voor peer-to-peer vragen over bv succesvolle concepten, processen en het bereiken van resulaten.

Het SLF biedt u directe toegang tot uitvoerders van overheidsbeleid voor uw vragen over bv de nationale innovatie agenda, innovatie stimulering en consortium vorming.

Het SLF biedt u directe toegang tot jonge professionals en opleiders voor uw vragen over bv het vinden van talent en ontwikkelprogramma’s voor jonge professionals.

Bel 0346-581 650 voor een kosteloze kennismakingsafspraak

Waardevolle Businessmodellen in Service 15 november, Deventer Ervaar de waarde van het SLF netwerk, meldt u aan voor de Summit met ‘FD30’ voor 30% korting op de toegangsprijs.

info@servicelogisticsforum.nl 11/06/2018 15:10:22


6 INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

RUIMSCHOOTS ONDERSTEUNING VOOR EXPANDERENDE ONDERNEMERS Ondernemers die verder kijken dan de eigen landsgrenzen: Nederland kent er genoeg voorbeelden van. Maar dit betekent niet dat internationaal ondernemen voor ieder bedrijf gesneden koek is. Hoe steekt die specifieke markt in elkaar? En wat zijn de specifieke behoeften aldaar? Nederlandse instanties helpen ondernemers om dergelijke vragen – die ongetwijfeld opdoemen – te beantwoorden.

Foto: Fotolia

Ondernemers besluiten wegens

uiteenlopende redenen om hun heil (mede) in het buitenland te zoeken. Of ze nu willen uitbreiden of dit juist zien als een stukje risicospreiding: er komen ongetwijfeld logistieke vraagstukken op hun pad die ze zelf niet direct kunnen beantwoorden. Gelukkig zijn er verschillende instanties die hen bijstaan. Niet zozeer om ervoor te zorgen dat ze succesvol zaken gaan doen – dat is aan de ondernemers

Het is niet zo dat de complexiteit van

logistieke vraagstukken groter wordt naarmate de afstand toeneemt. Stuut: “België is bijvoorbeeld ontzettend complex om naar uit te breiden als Nederlandse onderneming.”

Stuut: “België is bijvoorbeeld ontzettend complex op naar uit te breiden als Nederlandse onderneming.”

Praag uit. Als Business Development Coach bij de Rijksdienst voor

‘Heb je de motivatie om het ook in het buitenland te gaan maken? Beschik je over voldoende capaciteit? Allemaal zaken die worden aangekaart.’ zelf – maar eerder om er zeker van te zijn dat er goed over de internationale stap is nagedacht. “Het is natuurlijk belangrijk dat de markt die de ondernemer wil betreden ook echt behoefte heeft aan diens product of dienst”, legt Hijman van

op komen halen, de andere bevat ondernemers die al zijn begonnen met internationaliseren, maar tegen problemen aanlopen.” In beide gevallen dient de KvK als een first point of entry: een startpunt voor de eerste informatiebehoefte. “Is meer gespecialiseerde kennis noodzakelijk, dan schakelen we andere partijen, zoals de RVO in”, legt Stuut uit. Financiële ondersteuning wordt bijvoorbeeld opgesomd in het ‘Geldboek voor ondernemers’, een digitale gids waarin onder andere de verschillende zakelijke financieringsvormen voorbijkomen.

staat het aanbod vanuit de Nederlandse markt met de vraag vanuit het buitenland te verbinden.” Maar de RVO brengt niet alleen vraag

Ondernemend Nederland (RVO) adviseert hij Nederlandse MKB-bedrijven die erover denken een stap naar het buitenland te zetten. Van Praag: “Aangezien er voor veel landen speciale Business Development Coaches zijn aangesteld, zijn wij in

en aanbod samen: er wordt ook gepeild of de ondernemer wel klaar is om deze stap te zetten. “Heb je echt de ambitie, de motivatie en een strategie om het ook in het buitenland te gaan maken? Beschik je over voldoende capaciteit? Allemaal zaken die tijdens gesprekken worden aangekaart.” Netwerkevenementen moeten begrip over diverse buitenlandse markten en ondersteunende instrumenten creëren bij geïnteresseerden. Ook financiële ondersteuning is beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit de Subsidieregeling voor

demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies. “Hiermee kunnen ondernemers de markt waarin ze geïnteresseerd zijn onderzoeken, om er zo achter te komen of er technische, commerciële en samenwerkingskansen voor investeringen zijn,” aldus Van Praag. Waar het Nederlandse postennet (o.a.

de ambassades) de plaatselijke markt diepgaand kent, beschikt de Kamer van Koophandel (KvK) juist over een breed kennisniveau. “Eigenlijk zijn er twee typen ondernemers die bij ons aankloppen”, aldus Rikus Stuut, adviseur Internationalisering bij de KvK. “De eerste groep bestaat uit mensen die alvast informatie

Aäron van der Sanden

FEITEN Naast evenementen zijn ook handelsmissies ontzettend belangrijk voor Nederlandse ondernemers. De meest recente handelsmissie, naar China, bracht uiteindelijk meer dan 250 miljoen euro aan contracten op. Met name de agrarische sector wist in China de nodige deals af te sluiten met Chinese partijen. Een volgende handelsmissie vindt plaats van 23 juni tot 30 juni en gaat naar Argentinië en Uruguay.

OOK ONDERNEMEN IN HET BUITENLAND? Op analysenederland.nl vindt u nog veel meer interessante artikelen over het opstarten van een onderneming in het buitenland. ADVERTENTIE

Is uw onderneming klaar voor de toekomst? De economie groeit, tegelijkertijd lopen de wegen vol en wordt het tekort aan gekwalificeerd personeel groter. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat efficiënt wegvervoer meer dan ooit noodzakelijk is. Inzicht in vervoersmiddelen en route is sleutel tot reduceren stilstand Als we de onheilstijdingen van het kabinet en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid moeten geloven dan gaat Nederland de komende jaren op het gebied van wegverkeer zware tijden tegemoet. Het jaarlijks rapport ‘Mobiliteitsbeeld’ voorspelt voor 2022 in vergelijk met 2016 een toename van tijdverlies van voertuigen van maar liefst 28 procent. Feitelijk betekent dit dat men langer onderweg is. Deze ontwikkeling vraagt om oplossingen voor zeer efficiënt wegvervoer, waarbij de klanttevredenheid gewaarborgd blijft. Een fleetmanagementsysteem kan onder andere realtime inzicht bieden in de status van uw wagenpark. Actuele informatie zoals route- en fileinformatie of start- en stoptijden zijn direct beschikbaar.

Compleet beeld verkleint risico onnodige kilometers Als trendsetter op het gebied van fleetmanagement biedt GPS-Buddy oplossingen die o.a. efficiënter werken stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld het optimaal inplannen van (ad-hoc) opdrachten, ritten en materieel om ‘leeg rijden’ zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden die ervoor zorgen dat de administratieve druk zo veel mogelijk wordt beperkt, zoals het op afstand downloaden van de tachograafdata. Bovendien zorgen mogelijkheden als ‘assettracking’ en emballageregistratie ervoor dat de locaties van bedrijfseigendommen bekend zijn. Dit verkleint de kans op vermissing, diefstal en onnodig heen-enweer rijden.

info@gps-buddy.com - www.gps-buddy.com

Desmond van Kooten Sales Director GPS-Buddy

Adequaat informeren van klanten doorslaggevend Naast alle praktische voordelen, die zich direct in tijdswinst vertalen, zorgt de realtime informatievoorziening er bovendien voor dat de klanttevredenheid en de leverbetrouwbaarheid worden vergroot. Klanten worden tot op de minuut nauwkeurig geïnformeerd over de verwachte laad- of lostijden en weten daardoor precies waar ze aan toe zijn. Door nu al te anticiperen op de eerder genoemde voorspellingen is uw onderneming in ieder geval klaar voor de toekomst!


INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

MEER INNOVATIE, MEER TECHNOLOGIE Foto: Persfoto

China blijft een van de snelst groeiende economieën ter wereld. De technologische vooruitgang is groot, de stijging van de inkomens eveneens. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven. “Daar waar de Nederlandse kracht én de behoeften van China een match kunnen maken, liggen de beste kansen voor Nederlandse bedrijven”, begint Bart van Ark, hoofdeconoom van de internationale onderzoeksorganisatie The Conference Board. “De Chinese behoeften zijn de afgelopen jaren echter behoorlijk veranderd”, voegt hij er direct aan toe, wat nog versterkt wordt door een strakke industriepolitiek. “Er is snelle technologische vooruitgang geboekt. Het is een middeninkomensland geworden.” Dat onderschrijft Peter Ho, professor aan de Tsinghua University en de London School of Economics. “De groei is uit de sectoren die de motor waren van China de afgelopen 10 tot 30 jaar.” Beiden zien ook dat Beijing zijn

greep op de economie versterkt. “Alle beleidsinitiatieven zijn er op gericht de Chinese industrie naar een meer geavanceerd niveau te brengen en minder afhankelijk te maken van het Westen, dus

DIGITALE KRONIEK

CHRIS BUIJINK Voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken.

In een tijd van internationale spanningen en opkomend protectionisme, is een uitstekend vestigingsklimaat belangrijker dan ooit. Hoe kunnen we Nederland sterker maken als springplank naar de Europese en wereldmarkt en magneet voor buitenlandse investeringen en talenten?

ons realiseren dat dit stap voor stap zal gebeuren.” “Intellectueel eigendom vertegenwoordigt een enorm risico waar je

als Nederlands bedrijf voor moet uitkijken”, vult Van Ark aan. “Ook omdat China politiek gezien in een lastige situatie zit. De handelsconflicten spitsen zich toe op China. Bedrijven die erin stappen moeten goed opletten wat ze doen. Dek alles goed af en zorg dat de partnerships helder en transparant zijn.” Ho: “China heeft vooral bedrijven nodig die helpen bij het opstuwen van de Chinese economie.”

bedrijven zijn vooral welkom als ze iets toevoegen wat China nog niet heeft”, vertelt Van Ark. Ho voegt daaraan toe: “China heeft vooral bedrijven nodig die helpen bij het opstuwen van de Chinese economie. De vraag ligt dus voor een groot deel in het toeleveren van nieuwe technologie en nieuwe processen.” Hij noemt milieutechnologie als voorbeeld. “Andere sectoren die opkomen hangen samen met de stedelijke middenklasse; consumptiegoederen en diensten voor de Chinese burger.” Ook Van Ark ziet kansen in de dienstensector. “China is een rijker land geworden dat meer diensten consumeert, zowel door particulieren als zakelijk. Tegelijk kent China geen traditie van hoog

kwalitatieve dienstverlening, dus daar zijn zeker mogelijkheden voor bedrijven”, vertelt de econoom. “Als we kijken naar sectoren waarin Nederland relatief sterk is ten opzichte van China komen we uit bij de chemische sector, machine-industrie en internationale zakelijke dienstverleners als technisch advies en accounting.” Kansen mogen er dan genoeg zijn, makkelijk wordt het voor Nederlandse bedrijven echter niet. Het blijft een probleem dat China niet de beste naam heeft als het gaat om het beschermen van intellectueel eigendom. Ho: “Xi (Jinping, president van China, red.) zegt dat patenten beter beschermd zullen worden en dat de markttoegang wordt verbeterd. Het is goed dat hij er politieke prioriteit aan geeft, al moeten we

Ho sluit zich daarbij aan. “Bedrijven moeten heel erg kien zijn dat ze hun technologie of producten zoveel mogelijk proberen te beschermen. Intellectueel eigendom kan een issue zijn, al probeert China er alles aan te doen dat dit wordt gewaarborgd. Toch moet je als ondernemer bij de pinken zijn.” Ook de strakkere hand van Beijing vraagt een iets andere aanpak. “Als je samenwerkt met het verkeerde departement van een lokale regering, kan dat leiden tot veel problemen”, zegt Ho. “Maar als je je huiswerk goed doet, liggen er veel kansen.” Mark van der Heijden

NIEUWE MOGELIJKHEDEN De groeiende economie in China brengt kansen voor Nederlandse bedrijven met zich mee. Op analysenederland.nl leest u er meer over.

Vorig jaar mocht ik in opdracht van de Dutch Trade and Investment Board (DTIB) met een privaat-publiek team daarover adviseren. Het onderwerp is actueler dan ooit, met Brexit voor de deur en een dreigende internationale handelsoorlog. In 2030 moet 40 procent van ons inkomen aan het buitenland worden verdiend. Op dit moment exporteren we driekwart van onze goederen naar landen in de Europese Unie. Maar… Europa is geen grote groeimarkt. Nieuwe groeimarkten liggen in Afrika en Azië. Daarom is het belangrijk goede voorwaarden te scheppen om internationale ambities met succes te ontwikkelen. Wat we nodig hebben is een uitstekend dienstverlenend netwerk voor ondernemers in binnen- en buitenland, publiek én privaat verankerd; waar we in eigen land zo goed in zijn. Door de opzet van publiek-private consortia kan Nederland sterker voor de dag komen. Een publiek/private ‘International Strategic Board’ moet zorgen voor focus in onze internationaliseringsagenda. Nederland moet een topmerk worden, met een sterke nieuwe branding. Nu de concurrentie tussen landen toeneemt, moeten we streven naar uitmuntende vestigingsvoorwaarden in Nederland. Het beste land om in te wonen, in te investeren en te werken en studeren. In de ambitie de beste te willen zijn, moet iedereen worden meegenomen. Uiteindelijk gaat het erom dat de Nederlandse samenleving als geheel profiteert van nog betere internationale prestaties van ons land, als magneet én springplank, in de vorm van meer welvaart en welzijn. HET GEHELE ARTIKEL LEEST U OP: ANALYSENEDERLAND.NL

ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

De veelzijdige missie van Amsterdam Trade Bank Met hun nieuwe kantoor in het World Trade Center zit Amsterdam Trade Bank N.V. (ATB) precies daar waar het thuishoort: als vooruitstrevende handelsbank, in het hart van het handelsland bij uitstek. Aan het woord is CEO Harris Antoniou.

“Duurzaamheid is evengoed iets van nu én later” Harris Antoniou, CEO

Vanuit zijn kantoor kijkt hij uit over het levendige Zuidplein. “Door de eeuwen heen heeft de internationale handel Nederland veel gebracht. Nederland is dan ook een geweldige basis voor een handelsbank als ATB”, aldus Antoniou. De CEO van ATB legt uit dat zijn bank gespecialiseerd is in internationale grondstoffenfinanciering, scheepvaartfinanciering en activa gebaseerde financiering. Twee jaar geleden werd hij info@amsterdamtradebank.com

aangetrokken om de strategie van ATB verder uit te rollen. “We hebben een achtergrond in de CIS-regio (Gemenebest van Onafhankelijke Staten, red.) waaronder Rusland en Kazachstan vallen, maar onze activiteiten hebben zich de afgelopen jaren verplaatst naar West-Europa. Hoewel niet langer onze core business, profiteren onze klanten nog steeds van onze diepgaande kennis van deze specifieke markten. Wij voorzien bijvoorbeeld Nederlandse exporteurs die richting de CIS-regio willen exporteren van verschillende diensten, zoals het disconteren van Letters of Credit van de CIS-banken waar wij mee samenwerken”, verduidelijkt Antoniou. ATB richt zich niet op de grote handelaren, maar juist op het middensegment. Antoniou: “Wat we zien is dat grote handelshuizen steeds vaker als kredietverstrekker voor kleinere toeleveranciers en afnemers optreden: er is dus een behoefte die de grootbanken niet langer invullen. Wij treden wél direct in contact met +31-20-5209352

het middensegment; de ruggengraat van elke economie.” Digitale innovaties staan hoog op de agenda van ATB. In samenwerking met IT-bedrijf Cegeka ontwikkelt ATB een blockchainoplossing, om zo het gehele handelsfinancieringsproces te automatiseren en te versnellen. “Maar we houden natuurlijk ook de huidige klantbehoeften goed in het oog. Klanten willen ook nú hoogwaardige en snelle oplossingen. Daarom gebruiken wij CargoDocs van essDOCS voor het ‘realtime’ opstellen en goedkeuren van handelsdocumentatie.” Duurzaamheid is evengoed iets van nu én later. ATB focust zich op ondernemingen die actief bezig zijn met de verduurzaming van de economie. “We financieren bijvoorbeeld de bouw van bio-terminals in de haven van Rotterdam en maken deel uit van de Taskforce Decarbonizing Shipping, dat de CO2-uitstoot door de scheepvaart wil reduceren.” ww.amsterdamtradebank.com

7

“Digitale innovaties staan hoog op de agenda van ATB. Maar we houden natuurlijk ook de huidige klantbehoeften goed in het oog”

MOVING YOUR BUSINESS FORWARD


8 PROFIEL INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

‘ONDERNEMEN ZIT ONS IN DE GENEN’ Nederland was én is een grote speler op het internationale handelstoneel. Maar dat betekent volgens Bernard Bot niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. “Het kan bliksemsnel veranderen.” Een fotomoment en een filmmo-

ment. Dat is hoe je de Nederlandse positie internationaal kan beoordelen volgens Bernard Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken en tegenwoordig lobbyist voor complexe internationale gelegenheden bij Meines Holla & Partners. “En als we dan kijken naar het fotomoment dan constateer ik dat we het heel goed doen, we zijn het beste jongetje van de klas in Europa. We bloeien en we groeien.” Maar als Bot het in een wat langer perspectief plaatst, het filmmoment, moeten we volgens de Brusselveteraan wel oppassen. “Er zijn veel kapers op de kust en we moeten niet terugvallen in zelfgenoegzaamheid. Dat is het grootste gevaar als je het goed doet, dat je daardoor achteropraakt. We krijgen een hele nieuwe orde in de komende tien jaar.” Bot doelt daarmee in de eerste plaats op de Brexit en de nieuwe verhoudingen die dat gaat opleveren. “En in de tweede plaats weten we niet hoe snel China en andere Aziatische landen gaan oprukken. Dat betekent dus dat we voortdurend naar voren, maar ook naar achteren moeten blijven kijken.” Als we even focussen op de Brexit, wat denkt u dat dit gaat betekenen?

“Het enige dat ik weet uit jarenlange ervaring als onderhandelaar is dat we altijd iets vinden. Ik geloof niet dat het een bikkelharde Brexit wordt, iedereen is zich ervan bewust dat een harde Brexit noch voor Engeland noch voor ons goed is. En zelfs

al mocht dat toch gebeuren, dan betekent dat echt niet dat de handel tussen Nederland en Engeland opeens stilligt. Wij zijn uitermate goed in het vinden van wegen om toch handel te blijven drijven.” Hoe komt dat? Waar zijn wij uitmuntend in?

“Ondernemen zit ons in de genen. Toen Indonesië de tabaksen cacaohandel verlegde naar Hamburg, veranderde er niks, want iedereen die in die handel zat verhuisde gewoon mee. En tot op de dag van vandaag zijn het Nederlandse handelaren die bepalen hoe die markt loopt. Onze grootste asset is onze ondernemingszin en eeuwenlange ervaring.” En verder?

“We hebben een goede reputatie: hard, maar betrouwbaar. Dat hoor je overal. Betrouwbaarheid is een enorme asset. Ik zeg altijd: ‘Zorg ervoor dat je altijd als betrouwbaar wordt gezien, zelfs al is je handelspartner onbetrouwbaar’.” En wat is onze grootste valkuil?

“Zelfgenoegzaamheid. Een instelling als ‘het hoeft allemaal niet zo, het gaat toch goed’ of een houding van ‘het zal wel eeuwig zo goed blijven’, is heel gevaarlijk. Het kan bliksemsnel veranderen. Kijk naar landen als India en China: daar is de absolute wens om te blijven ontwikkelen enorm groot. Daar wil iedereen het beter doen en beter hebben dan de vorige generatie. Dat moeten wij

ook blijven houden. Het grootste gevaar is dat we gezapig worden.” Hoe ziet u de rol van Europa in het licht van Nederland als handelsnatie?

“Die rol is en blijft vitaal. Onze boterham ligt in een sterk Europa. En dat is niet alleen omdat we nu het grootste deel van onze internationale handel halen uit Europese landen, maar ook als tegenwicht tegen de grootmachten buiten Europa. En daar hoort dus ook verdere voltooiing van de Europese interne markt bij. Voor Nederland als doorvoerland is dat enorm belangrijk. Dan moet je niet kortzichtig zijn en mopperen dat het geld kost. Ik zeg altijd: ‘Je moet je mond houden, en ondertussen handelen’. Met andere woorden: Rutte en consorten kunnen nu wel tegen bepaalde Europese voornemens opponeren, maar we hebben onze partners nodig, in alle opzichten.” Dus meer Europa?

“Ja. Maar niet in de zin van dat we een Europese regering moeten hebben of een Europese buitenlandse politiek. Economisch en financieel meer, en laat dat andere even rusten. Een grotere markt kunnen we gebruiken. We zijn nu 500 miljoen, als we straks 600 miljoen zijn, dan is dat ook goed. Hoe groter je bent, hoe meer kracht je hebt.” Even naar een ander deel van de wereld: Amerika. U heeft in dit land gestudeerd en er tijdens uw carrière veel mee te maken gehad. Wat kunnen we op handelsgebied leren van de Amerikanen?

“Amerikanen bezitten een enorme flexibiliteit en veerkracht. Amerika is een innovatief land, een ondernemend land, maar ook een hard en onverbiddelijk land. Je kan vreselijk onderuitgehaald worden, maar je krijgt ook alle kansen om weer op te veren. Daarnaast zijn ze hele goede zakenlieden. Wat zakendoen betreft kunnen we ons wel meten aan de Amerikanen, we zouden wat dat betreft broer en zus kunnen zijn.”

“Moeten we ervoor zorgen dat we onszelf beschermen. Als Chinezen willen investeren in de haven van Rotterdam, dan is dat prima, maar wij moeten wel de baas blijven. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur. Samenwerken ja, maar wel onder goede voorwaarden.”

Zal Amerika zijn rol als leidende handelsnatie tot in de lengte van jaren behouden?

Tot slot: wat zou u Nederlandse ondernemers, die in het buitenland willen opereren, aanraden?

“Nee, op den duur zal China gewoon de nummer 1 economie worden. Ze zijn ontstaan in 1949 en in 2049 willen zij het grootste, sterkste, machtigste en meest kennisrijke land van de wereld zijn en Amerika van de troon stoten. De 100 jaar marathon zoals ze zelf zeggen. En ze zijn hard op weg, maar Amerika zal zijn positie niet zomaar prijsgeven. Amerika is op het gebied van nieuwe economie bijvoorbeeld nog steeds koploper. Google, Facebook, Apple: allemaal Amerikaanse bedrijven.”

trouwbaar. En niets is zo belangrijk als vertrouwen als je zaken wil doen met Chinezen.” Maar aan de andere kant?

“Wees creatief, maar vooral: informeer jezelf vooraf. En doe het: Nederlanders moeten zoveel mogelijk naar het buitenland, daar zijn we sterk in. Het is dan misschien wel David tegen Goliath, maar we zijn wel een hele sterke David. Een David die niet alleen een slinger heeft, maar een slinger met een robot erin. Maar: denk niet dat je in drie maanden echt zaken kan doen. Je moet over een lange adem beschikken.”

Jerry Huinder

Ziet u China als nieuwe wereldmacht als een kans of een bedreiging voor Nederland?

“Beide. We kunnen heel goed zakendoen met elkaar. We worden niet voor niets de Chinezen van het Noorden genoemd. Dat komt doordat we veel van dezelfde eigenschappen bezitten: volhardend, geduldig in het zakendoen, be-

HARD, MAAR BETROUWBAAR Nederland heeft een goede reputatie in het buitenland. Hoe we dit vast kunnen houden? Daar leest u meer over op analysenederland.nl.

ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

Foto IDH

Banken en bedrijven investeren samen steeds vaker in verduurzaming IDH, the Sustainable Trade Initiative (IDH) werkt aan duurzame productie van tropische gewassen als koffie, thee, cacao, palm olie, soja en fruit. “Je moet daarbij denken aan landbouw die niet ten koste gaat van tropisch bos, waarbij zo min mogelijk water en pesticides worden gebruikt en waar zowel kleinschalige boeren als werknemers op plantages een serieus salaris mee verdienen”, zegt Daan de Wit, woordvoerder van IDH. Ook kinderarbeid en gender staan hoog op de agenda van IDH. “Anders dan bij de meeste NGOs, is het uitgangspunt van IDH dat bedrijven er belang bij moeten hebben. Anders zijn de veranderingen niet schaalbaar en niet blijvend. Teveel ontwikkelingshulp blijft te klein en stopt als de fondsen op zijn, en dan valt alles weer terug op het oude. En wij merken dat bedrijven geinterresseerd zijn in duurzaamheid, vanwege de reputatie en omdat ze er hun aanvoer van grondstoffen mee kunnen verzekeren.” IDH werkt in 12 sectoren en 12 zogenaamde landschappen. “Bedrijven willen graag met IDH samenwerken vanwege onze economische ontwikkelingsexpertise en onze kracht om partijen bij elkaar te brengen. In Indonesie bijvoorbeeld, bouwen wij coalitie van bedrijven, overheden én NGO’s om verduurzaming van o.a. koffieproductie te organiseren. Veel problemen in

IDH brengt wereldwijd banken, overheden en bedrijven bij elkaar: “We drijven duurzaamheid van niche naar norm”.

tropische landbouw beginnen met een te lage opbrengst per hectare. Kun je die verhogen dan hoeven boeren geen bos meer te kappen om hun productie uit te breiden en ze verdienen een beter inkomen. Daarvoor hebben miljoenen boeren training en betere meststoffen en nieuw plantmateriaal nodig. IDH werkt samen met bedrijven aan manieren om die spullen zo kosteneffectief mogelijk bij die miljoenen boeren te krijgen en betrekt banken bij de financiering daarvan.” In het Farm and Cocoa Investment Program proberen we een constructie uit waarbij we investeren in het effectief leveren van trainingen en kunstmest en dergelijken met financiele constructies waarbij banken investeren in boeren, wanneer wij een deel van het investeringsrisico afdekken. In Ivoorkust investeren we samen met o.a. Barry Callebout in milieuvriendelijkere en winstgevendere productie van 150,000 cacaoboeren. In Oeganda werken we samen met de ABN AMRO en Neumann Kaffee Gruppe (de grootste koffiehandelaar ter wereld) om zo’n zelfde manier de inkomens van meer dan 50.000 koffieboeren in Oeganda te verdubbelen in twee jaar. Dat “gewone” bedrijven en “gewone” banken hier in geinteresseerd raken, is een teken dat IDH in staat blijkt duurzaamheid van niche naar norm te brengen”.

Meer informatie: www.idhtrade.org

boeren in Indonesie krijgen training in duurzame koffieteelt.


PROFIEL INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Meines Holla & Partners

9

VRAGEN AAN

MARLOU VAN DE BRAAK Foto: Novagraaf

Managing director bij Novagraaf.

Laatst zocht ik op Amazon naar campingstoelen. Ik vond er het originele model én een exacte kopie voor de helft van de prijs.

“Door het internet wordt er overal ter wereld inbreuk gemaakt op van alles. Van kleding tot medicijnen tot vliegtuigonderdelen; de namaak neemt hand over hand toe en wordt steeds geavanceerder. Voor bedrijven is dat een nachtmerrie want ze moeten wereldwijd achter inbreuken aanjagen.”

Hoe pakken ze dat aan?

“In het recente verleden sloegen bedrijven vooral aan op wat de douane onderschept of waarop een distributeur ze attendeert. Heel ad hoc. Bekende merkhouders willen de grote vissen pakken. Innovatieve merkenbureaus kunnen met artificial intelligence op social media, webwinkels en apps zoeken naar namaak-artikelen”

Wat gebeurt er daarna?

“De meeste inbreukmakende producten worden online aangeboden. Als je dat voorkomt, ben je een heleboel problemen voor. Het is mogelijk om geautomatiseerd een Notice & Take Down-verzoek aan marktplaatsen te sturen. Hiermee is het mogelijk 75 procent van het aangebodene te verwijderen. Maar voor de meer hardnekkige inbreuken blijven merkrechtspecialisten nodig om die aan te pakken.”

FEITEN Bernard Bot was minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Balkenende II en III en vervulde daarnaast veel verschillende rollen in de buitenlandse politiek. Hij is tegenwoordig werkzaam als lobbyist bij Meines Holla & Partners. In 2015 verschenen zijn memoires, Achter bezien.

Mark van der Heijden

ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

Vlieg comfortabel naar Hongkong, China of Zuid-Oost Azië met Cathay Pacific Reist u vaak naar Azië? Uw vlucht is een essentieel onderdeel van uw reis, zeker wanneer u na aankomst direct door moet naar een belangrijke afspraak. Cathay Pacific vliegt, dagelijks vanuit Amsterdam en vier keer per week vanuit Brussel, non-stop naar Hongkong met een uitstekend vertrek- en aankomsttijdschema waarbij u het meeste uit uw dag haalt. Vanuit Hongkong biedt Cathay Pacific uitstekende doorverbindingen naar meer dan 200 bestemmingen waaronder 23 bestemmingen in Mainland China, Vietnam, Indonesië, Japan, Filippijnen en 6 bestemmingen in Australië. Geniet van service en kwaliteit aan boord Cathay Pacific staat bekend om haar persoonlijke Aziatische service en kwaliteit op topniveau. Het is niet voor niets dat de luchtvaartmaatschappij als één van de weinige kan zeggen dat zij de vijfsterren classificatie van Skytrax draagt. Cathay Pacific heeft van één van de jongste en modernste vloten ter wereld en biedt premium service en award winnende cabineproducten aan boord.

Word beloond om te reizen met Business Plus Cathay Pacific Business Plus is ontworpen om het beheer van uw zakelijke reizen te vergemakkelijken, boekingservaringen te stroomlijnen, kosten te besparen en tegelijk uw bedrijf en uw medewerkers te belonen. Bovendien is het altijd en overal toegankelijk - met eenvoudige functies voor het beoordelen van uitgaven en realtime reisadviezen. Door met Cathay Pacific te vliegen, verdient uw bedrijf steeds meer Business Plus-punten. En terwijl u met uw punten door ons 5-lagen systeem loopt ontgrendelt u tegelijkertijd steeds meer benefits en privileges zoals cabine upgrades, Marco Polo Club-lidmaatschap, lounge-passen en meer. Om gebruik te maken van Business Plus vult u simpelweg online een registratieformulier in om een bedrijfsaccount te openen. Eenmaal geregistreerd, vliegt u met Cathay Pacific om punten te verzamelen en geniet u meteen van de benefits. www.cathaypacific.nl/businessplus

nl_sales@cathaypacific.com

0800-2929256

www.cathaypacific.nl


10 INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

OP NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE Er zijn maar weinig landen die zowel in relatieve als absolute zin zoveel exporteren en importeren als Nederland. Om de negatieve effecten van internationale handel op mens en milieu te beperken en misschien zelfs wel meerwaarde te creëren op deze vlakken, is het nodig om de internationale handel te verduurzamen.

Er is geen eenduidige definitie over wat duurzaam handelen precies is. Bernedine Bos, Programmamanager Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij MVO Nederland: “Bij duurzame handel gaat het niet alleen over de effecten op het milieu. Ook moet er worden gedacht aan de effecten op sociale aspecten, zoals mensen, natuur en economie, oftewel people-planet-profit.” Wél zijn er de internationaal opgestelde OESO-richtlijnen, die duidelijk maken wat er op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van internationaal opererende bedrijven wordt verwacht. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame handel gaan

hand in hand en worden steeds belangrijker voor zowel bedrijven als de consument. Bos: “Bedrijven worden zich steeds meer bewust van de problematiek rondom handel en stellen zich vaker als doel om deze problemen op te lossen. Een belangrijke ontwikkeling vanuit MVO-perspectief is dat bedrijven er ook niet vies van zijn om er geld aan te verdienen en MVO inzetten om een goed verhaal te creëren

Foto: MVO Nederland

Foto: Fair & Sustainable Consulting

VRAGEN AAN

MARION TJIN-THAM-SJIN Foto: Splendid China

land innovatief op technologisch en sociaal gebied en hebben we de kennis om ergens anders het verschil te maken. Dit zien bedrijven als een extra uitdaging”, verklaart Bos. Motz denkt dat de toename in duurzaamheidsprogramma’s ook een reden kan zijn voor bedrijven om zich meer te richten op duurzame handel. “Er ontstaan steeds meer publiek-private partnerships die de duurzaamheid van een bepaalde regio of sector op willen vijzelen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om in duurzame handel te investeren, omdat zij nu verbeteringen in hun handelsketen kunnen aanbrengen met behulp van extern geld”, aldus Motz. Mandy Kraakman

Bos: “Bij duurzame handel gaat het niet alleen over Motz: “Bedrijven zien ‘ergens anders het verschil de effecten op het milieu.” maken’ als een extra uitdaging.”

rondom hun product of dienst.” Ook Marjoleine Motz, Business Consultant Value Chain Development & CSR bij Fair & Sustainable Consulting, ziet een verandering in de gedachtegang van bedrijven: “Neem bijvoorbeeld het thema ‘leefbaar loon’. Vroeger vonden bedrijven dat te ingewikkeld en wilden zij daar niets van hebben, terwijl het nu een belangrijk, actueel thema is.” Waarom bedrijven juist nu hoog in-

zetten op MVO en duurzame handel, kent geen eenduidig antwoord. “Bedrijven willen steeds vaker iets betekenen voor de maatschappij, zodat zij trots kunnen zijn op hun organisatie. Ook zijn we in Neder-

‘Er zal een grote stroming komen van lokaal geproduceerde, hergebruikte goederen, waardoor de handel met landen buiten Europa zal afnemen.’

CONTENT WITH A PURPOSE

FEITEN In 2016 heeft het tweede kabinet-Rutte het programma ‘Nederland circulair in 2050’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De doelstelling is dat Nederland in 2050 helemaal circulair zal zijn door zoveel mogelijk duurzaam gewonnen, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken. De tussendoelstelling is dat er voor 2030 al 50 procent minder gebruik zal worden gemaakt van primaire abiotische grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

VERANTWOORD ONDERNEMEN Ook in het buitenland houden we ons bezig met MVO en duurzaamheid. U leest er meer over op analysenederland.nl.

Eigenaar Splendid China.

Waarom is China interessant voor Nederlandse bedrijven?

“China is de tweede economie van de wereld en zal waarschijnlijk in 2032 Amerika hebben ingehaald. Met een groeiende middenklasse van reeds 400 miljoen mensen stijgt ook de vraag naar kwalitatief betere, duurdere producten en diensten uit het Westen. Als exportmarkt is China dus zeker interessant!”

Waarop moet je letten als je zaken met Chinese bedrijven doet?

“Een goede lokale partner vinden is het belangrijkste knelpunt. Daarnaast vormen ook betalingsrisico’s, wet- en regelgeving, invoerbelemmeringen, marktkennis, cultuurverschillen en de taalbarrière belangrijke hindernissen.” “Weet met wie je zaken doet en wees gewaarschuwd als Chinese bedrijven je benaderen met een onwaarschijnlijk mooi aanbod. If it looks too good to be true, it often is too good to be true!”

Hoe kan men zich het beste voorbereiden op een zakelijke reis naar China?

“Zorg voor goede juridische IP bescherming voordat u ook maar een stap in China zet. Een zakelijke cultuurtraining is een aanrader en vergeet niet om marketingmateriaal in het Chinees mee te nemen. Tenslotte: denk niet dat alle Chinezen nu Engels spreken en schakel voor de zekerheid een eigen tolk in!”

Angelina Hammond

ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

“Handelsverdragen moeten ook maatregelen bevatten als werknemersrechten worden geschonden, want vrijhandel mag niet leiden tot verslechtering van arbeidsomstandigheden. Daarom moeten werknemersbelangen in internationale handelsverdragen net zoveel aandacht krijgen als investeerdersbelangen. Laat de Internationale Arbeidsorganisatie ILO hierin een prominente rol spelen”, aldus Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal. Handelsverdragen bevatten steeds vaker zogenoemde ‘duurzaamheidshoofdstukken’, waarin de bescherming van werknemers is geregeld. Maar die afspraken zijn niet hard genoeg. Binnen het vrijhandelsakkoord CETA (2017) tussen de Europese Unie en Canada, is onder druk van de vakbonden, een instrument ontwikkeld waarmee landen de bescherming van werkenden kunnen verbeteren en optreden tegen schendingen. Maar als dat niet gebeurt kunnen vakbonden zelf geen zaken voor de rechter brengen. Op schendingen van werknemersrechten staan geen sancties, terwijl investeerders landen voor de rechtbank kunnen dagen als een regering een beslissing neemt die een negatief effect kan hebben op de winsten van dat bedrijf.

Van Wijngaarden: “Het is niet te rechtvaardigen dat de rechten van investeerders in handelsovereenkomsten tot achter de komma zijn uitgewerkt en beschermd, terwijl dit niet geldt voor werknemersrechten. Ik kan dat niet uitleggen aan onze leden. En ook niet aan onze partnervakbonden in bijvoorbeeld Colombia of Indonesië waar arbeidsrechten ernstig worden geschonden.” “We blijven werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het bedrijfsleven. Maar een veel sterkere rol voor de enige internationale arbeidsorganisatie waarin regeringen, werkgeversorganisaties en werknemers om de tafel zitten: de International Labour Organisation (ILO), is daarbij cruciaal. ILO-verdragen omvatten belangrijke werknemersrechten. Daarom moet de ILO betrokken worden bij geschillenbeslechting, waarbij dan automatisch ook vakbonden zijn vertegenwoordigd.” Van Wijngaarden vervolgt: “De ILO-verdragen moeten het hart vormen van internationale handelsovereenkomsten. Vakbonden moeten een stem krijgen in de controle en aansluitend moeten maatregelen - via de ILO – mogelijk zijn als mensenrechten niet worden nageleefd.”

www.cnvinternationaal.nl

“Zet maatregelen tegen schending werknemersrechten in internationale handelsverdragen” Arend van Wijngaarden, Voorzitter CNV Internationaal


INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL 11

CONTENT WITH A PURPOSE

CONTRACT IS CONTRACT, EN ANDERE JURIDISCHE MISSERS Handelen in China is goed mogelijk, mits je je bewust bent van de juridische risico’s.

Foto: DECK advocaten

Foto: C&M Advocaten

Het eerste advies dat Michel Collet, advocaat bij het in China gespecialiseerde kantoor C&M Advocaten, geeft aan ondernemers die hun blik richten op het Hemelse Rijk, is niet eens strikt juridisch. “De allereerste en grootste valkuil is het niet onderkennen van verschillen die er zijn. Wees je bewust van dat verschil en probeer vanuit dat perspectief te handelen. Dan sla je al een grote slag.” Hij geeft de algemene voorwaarden

als voorbeeld. In Nederland zijn dat vaak letterlijk de kleine lettertjes die aan de gemaakte afspraken worden toegevoegd. “In China zijn die niet geldig. De algemene voorwaarden moeten echt getekend zijn; toevoeging alleen is niet voldoende.” Collet vult aan: “Mensen hebben ook de neiging te denken dat ze begrijpen wat de ander bedoelt. Maar wat is een letter of intent, afspraak of contract? Leg uit wat daarmee bedoeld wordt. Beter een woord te veel schrijven dan te weinig.” Het belangrijkste juridische aan-

dachtspunt, stellen Collet en Mark Koppenol, is welke rechter bevoegd is te oordelen bij een geschil. Koppenol, die namens DECK advocaten optreedt voor internationale vervoerders en logistieke dienstverleners, adviseert daarover goed na te denken. “Het is voor een Neder-

ven woord wel heel belangrijk is. “In China ziet men het contract als een living instrument. De relatie is belangrijker, het contract kan gedurende de looptijd worden aangepast”, zegt Collet. Dit is op te lossen door variabelen in het contract op te nemen. “Als de grondstofprijzen veranderen of de computerchips duurder worden, wat doen we dan?” Nederlanders zullen zeggen dat dat

Koppenol: “In elk specifiek geval moet je de voor- en nadelen afwegen.”

landse partij eerder aan te raden te kiezen voor de Nederlandse rechter dan voor een rechter in China, waar zaken onzekerder zijn.” “Een ander aspect is welk recht van toepassing is”, vervolgt Koppenol. “Als partijen een geschil krijgen, naar welk recht moet dat worden beoordeeld. Dat kun je beter van tevoren vastleggen. Nu hoeft dat niet per se het Nederlandse recht te zijn, het Chinese recht kan ook voordelen hebben. In elk specifiek geval moet je afwegen wat de vooren nadelen zijn.” Partijen kunnen er ook voor kiezen

geschillen op te lossen door middel van arbitrage. “Arbitrage wordt in China en Nederland erkend als een uitspraak die uitvoerbaar is in beide

Collet: “De grootste valkuil is het niet onderkennen van de verschillen.”

‘In China ziet men het contract als een living instrument. De relatie is belangrijker, het contract kan worden aangepast.’ landen. Ook kun je zelf arbiters kiezen, zeker bij bijzondere materie kan dat een voordeel zijn”, zegt Collet. Daar staat tegenover dat de arbi-

ters betaald moeten worden. “Het opnemen van een arbitrale clausule heeft daarom het risico dat als de andere partij naar de arbiter gaat, je moet meebetalen. Bij complexe zaken kan dat veel geld kosten.” Om risico’s nog verder te verkleinen

– hoe betrouwbaar is de Chinese partner? –noemt Koppenol de mogelijkheid om een bankgarantie op te nemen. “In de regel zal de bank ook niet direct willen uitbetalen, maar de bank bestaat in ieder geval echt. Met een vonnis heb je de zekerheid dat je bij een bank terecht kan, dat je dus een vermogen hebt waarop je de schade kunt verhalen.” Belangrijk is wel dat een contract

voor Chinezen niet het eindpunt is – zoals in Nederland het geschre-

het risico van de wederpartij is, maar zo denken Chinezen niet. “Zij werken vaak met kleine marges en nemen dat risico daarin niet op, juist omdat ze er vanuit gaan dat ze het contract kunnen aanpassen. Het missverstand komt van twee kanten.” Mark van der Heijden

FEITEN China behoort tot de tien belangrijkste exportmarkten van Nederland. Nederlandse bedrijven verkochten in 2016 voor 10 miljard euro aan goederen en voor 2,3 miljard euro aan diensten aan China. Ongeveer het viervoudige daarvan exporteert China naar Nederland. De Chinese export bestaat voor 94 procent uit gefabriceerde producten als elektronica, machines, (machine)onderdelen, textiel en kleding, en staal.

WAT ZIJN DE RISICO’S? Ondernemen in het buitenland brengt altijd bepaalde risico’s met zich mee. U leest hier nog veel meer over op analysenederland.nl. ADVERTENTIE

Uw Intellectueel Eigendom bij Novagraaf in goede handen Novagraaf beschermt het Intellectueel Eigendom (IE) van vele bekende merken en een aantal van de meest innovatieve bedrijven uit de hele wereld, en dat al 130 jaar lang. We adviseren u graag over uw IE-strategie. We leggen uw merkrechten, octrooien, modellen en domeinnamen vast. We beheren uw portfolio zodat uw IE-rechten, waar dan ook ter wereld, worden bewaakt, tijdig vernieuwd en gehandhaafd tegen derden. We treden op tegen inbreukmakers zoals aanbieders van namaakartikelen, adviseren in geschillen en over de exploitatie van uw rechten. We staan voor kwaliteit en transparantie. Daarom heeft u altijd toegang tot uw portfolio via de meest innovatieve technologie (EasyIP®).

www.novagraaf.com

Klanttevredenheid en strategische partnership met ál onze klanten, van start-up tot multinational, is voor ons het allerbelangrijkst. Met meer dan 300 deskundigen in 16 kantoren in Europa, de VS, Japan en China, gaan wij graag aan het werk om ook uw Intellectueel Eigendom optimaal te laten renderen.

Hoofdvestigingen: Amsterdam, Brussel, Parijs, Londen, Genève, Washington, Tokyo, Hong Kong


12 VOORWOORD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL

Foto: Vereniging Logistiek Management

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Fotolia

DE BV NEDERLAND VERDER BRENGEN Jan Scheffer, Vicevoorzitter Vereniging Logistiek Management.

In 1974 is de Vereniging Logistiek Management (vLm) opgericht om logistiek en later supply chain management in Nederland op de kaart te zetten. In die afgelopen bijna 45 jaar heeft logistiek een prominente plaats veroverd in de Nederlandse economie. Het optimaliseren van interne processen en samenwerking in ketens (Supply Chain Management) heeft geleid tot lagere kosten en vooral gezorgd voor veel toegevoegde waarde in alle industrieën. Daarmee heeft onze sector in belangrijke mate bijgedragen aan de internationale positie van de Nederlandse economie. In ieder blog, column of voorwoord

krijg je door wat de laatste trends zijn. Globalisatie, individualisatie, blockchain en heel veel meer

onderwerpen zorgen dat we nooit meer kunnen vertrouwen op ervaring alleen. Supply Chain Management is nu juist een vakgebied dat er voor moet zorgen dat alles beschikbaar is en betrouwbaar geleverd wordt. Klantvriendelijke processen en kos-

tenbesparingen gaan in de industrie al jaren samen. Zelf kiezen wanneer een pakje wordt afgeleverd is een klantvriendelijke service die primair gericht is op het besparen van kosten door “niet thuis” zijn. Nieuwe voedselconcepten in de zorg zijn zeer klantvriendelijk maar zorgen primair voor de reductie van verspilling. Dat alles zorgt voor een ontkoppeling in processen. Voor het eerste deel waar alles nog niet gekoppeld is aan een klant,

‘De keuze van een webshop wordt niet eens zozeer bepaald door het product of zelfs de prijs, maar door het gemak van retourzenden.’

zijn de sleutelwoorden; efficiënt, snel en betrouwbaar. Bij het tweede deel waar order en klant bekend zijn gaat het meer om: persoonlijk,

flexibel en gemak.

Maar ook zonder kostenbesparing zorgen kleine aanpassingen voor groot gemak. Een persoonlijk berichtje van de chauffeur dat hij bijna bij jouw adres is geeft veel rust. De keuze van een webshop wordt niet eens zozeer bepaald door het product of zelfs de prijs, maar door het gemak van retourzenden. De komende jaren zal het logistieke

denken gebruikt gaan worden om tal van andere bedrijfsprocessen te optimaliseren in de gezondheidszorg, overheid en onderwijs. In de industrie zal het ketendenken plaats maken voor netwerkflexibiliteit dit vraagt echter om innovatieve processen, opleidingen spelen daar nu al op in. Ook innovaties

op het gebied van warehousing, WMS/TMS, robotica, blockchains en transport, dragen sterk bij in het realiseren van kansen. In deze bijzondere tijden in een geweldige sector komt deze themacampagne op het juiste moment. Door de interviews met belangrijke spelers over al die belangrijke ontwikkelingen, geeft het een breed overzicht en sterk inzicht in de kansen die de BV Nederland grote stappen verder kunnen brengen. Jan Scheffer, Vicevoorzitter Vereniging Logistiek Management

KLANTVRIENDELIJKE SERVICE Webshops doen er steeds meer aan om hun klanten optimaal van service te voorzien. Op analysenederland.nl leest u er meer over. ADVERTENTIE

Van de nr. 1 in Europa: complete oplossingen voor meer efficiëntie • Energie-efficiënte oplossingen voor industriedeuren en dockequipment • Individuele concepten voor laden en lossen voor snelle en veilige bedrijfsprocessen • 24-uursservice: dag en nacht bereikbaar

www.hormann.nl info@hormann.nl +31 (0)342 429 400


LOGISTIEK OPTIMALISEREN MET MULTI-ORDER-PICKING Logistieke dienstverleners en retailers hebben het verzamelen van alle orders geautomatiseerd met pickto-cart,pick-to-light,voice-pickingenanderesystemen. Met als resultaat aanzienlijke efficiencyverbeteringen. Vaak is er nog meer efficiencywinst te behalen door de logistieke processen ook anders te organiseren. 1. Identificeer de optimale orderverzamelmethode De optimale methode voor het verzamelen van orders is afhankelijk van veel factoren, zoals het assortiment en omloopsnelheid daarvan, de magazijnomvang, het aantal klantorders en orderregels, gewenste levertijden etc. Zonder een analyse daarvan en inventarisatie van logistieke knelpunten levert elke investering in een automatiseringsoplossing niet het optimale rendement op. Verder is het belangrijk te berekenen welke methode van orderpicken en bijbehorende techniek de meeste voordelen oplevert. 2. Maak onderscheid tussen dynamisch of statisch order-picking Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken tussen dynamisch en statisch orderpicken. ● Bij dynamisch orderpicken blijven de orderpickers op een vaste positie staan en worden alle bestelde artikelen binnen hun handbereik aangeboden. ● Bij statisch orderpicken bezoekt elke orderpicker de opslaglocaties van alle bestelde goederen, lopend of met een pickcar of heftruck. Bij statisch orderverzamelen is Tevens onderscheid te maken tussen single- en multi-order-picking.

Science Park Eindhoven 5202, 5692 EG Son

● Als de meeste orders veel orderregels bevatten, zijn de loop- of rijtijden tussen alle benodigde artikelen klein en is enkelvoudig picken de beste oplossing. ● Als orders een klein aantal bestelde artikelen bevatten, zoals bij webwinkels voor consumenten, kan multi-order-picking aanzienlijke tijdwinst opleveren. 3. Analyseren en minimaliseren rij- en loopafstanden De keuze voor single- of multi-order-picking kan tot grote efficiencyverschillen leiden. Bij multiorder-picking is vaak het primaire doel de rij- en loopafstanden van alle orderpickers te minimaliseren. Door in één route de producten voor meerdere orders te laten picken, of de totale hoeveelheid van bepaalde artikelen voor meerdere klanten te verzamelen. Bij beide varianten moeten alle gepickte producten nog op een slimme manier worden toegekend aan de juiste klantorders. Bij voorkeur al tijdens het orderpicken. Als die uitsplitsing na het picken veel tijd kost, of tot fouten leidt, daalt de mogelijke efficiencyverbetering of leverbetrouwbaarheid. Het behalen van een hogere efficiency met multi-order-picking is altijd maatwerk.

in multi-order-picking in korte tijd is terug te verdienen. Multi-order-picking bij A.S. Watson A.S. Watson, het concern achter Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS XL, Pour Vous en Prijsmepper en marktleider in Health & Beauty, heeft de efficiency tot wel 38% kunnen verbeteren met multi-order-picking. Het gemiddeld aantal colli dat bij de betreffende orderstroom per uur wordt verzameld is dankzij procesverbeteringen en de gebruikte ZetesMedea-oplossing voor multiorder-picking toegenomen van 90 naar 125.

Dit is een verkorte versie van het Zetes multi-order-picking artikel. Vraag het volledige artikel op via marketing@nl.zetes.com

4. Procesanalyse en businesslogica Voor het inzichtelijk maken van de voordelen die met multi-order-picking te realiseren zijn, is altijd een analyse van de administratieve orderverwerking en het -picken nodig. Logistiek dienstverleners en retailers met grote magazijnen en tientallen orderpickers hebben dusdanige orderstromen dat een investering

T.: 040 844 4444

Website: www.zetes.com ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

Deutsche Bank

Payables Finance: A guide to working capital optimisation Effectief werkkapitaalbeheer is van cruciaal belang geworden voor zakelijk succes. Het verlengen van betalingstermijnen maakt het mogelijk om de liquiditeitspositie aanzienlijk te verbeteren. Gesteld voor de keuze om met cash een investering te financieren of een 30 dagen durende betalingsverplichting van een leverancier te halen, zal de inkomsten genererende activiteit uiteraard aantrekkelijker zijn. Maar wat gebeurt er als de leverancier in problemen komt terwijl hij op zijn geld wacht? Hoe kan een onderneming zijn werkkapitaal optimaliseren en tegelijk zijn supply chain beschermen? Eind jaren negentig werd ‘Payables Finance’ (een op initiatief van de koper aangeboden vorm van financieren gebaseerd op een door de koper goedgekeurde handelsfactuur) zeer bescheiden toegepast om handelsactiviteiten te financieren. In deze tijd was ‘Supply Chain Finance’ een onbekende vorm van financieren die langzaam maar zeker aan bekendheid won. Twee decennia later is Supply Chain

ADV_8001_Advertentie_EuropeanMediaPartner_265x195_v4.indd 1

Finance niet meer weg te denken uit het palet van financiersmogelijkheden van banken. De laatste economische crisis (2008) en voortschrijdende globalisering vormen grote uitdagingen voor bedrijven om financieel duurzaam te blijven opereren. Hierdoor heeft Supply Chain Finance aan populariteit gewonnen. Payables Finance is bij Deutsche Bank een snel groeiende business line binnen Trade Finance. De bank heeft meer dan 600 actieve programma’s, waarbij transacties ter waarde van 22 miljard USD worden verwerkt, en 2,6 miljoen facturen per jaar. Complexiteit van de supply chain Met de groei van Payables Finance nemen ook de complexiteit en de kansen en uitdagingen in rap tempo toe. Om concurrerend te blijven wordt van aanbieders verwacht dat zij op internationaal niveau capaciteiten bieden én een antwoord hebben op de bijbehorende operationele en juridische uitdagingen. Niet alleen de vraag naar Payables Finance is gegroeid, maar ook de omvang van de Supply

Chain programma’s. Dit kan door de banken worden opgevangen door een syndicaat van investeerders op te zetten om de funding van het programma veilig te stellen. Tegenwoordig hoeft een onderneming niet per se meer bij een bank aan te kloppen om een Payables Finance programma voor zijn leveranciers op te zetten. Fintech bedrijven spelen gretig in op de toenemende vraag door het aanbieden van nieuwe technologieën (digital interfaces, ERP integration) en bedrijfsmodellen (dynamic discounting, auctionbased solutions). Maar wat betekent dit alles voor bedrijven, ongeacht of ze nu koper of verkoper zijn? Hoe moeten zij beslissen welke vorm van payables finance het meest geschikt is? Voor meer informatie kunt u gratis het White Paper van Deutsche Bank downloaden op: www.cib.db.com > Insights & Initiatives > White Papers

13/6/18 12:41


14 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

MEER WINST MET GOEDE SERVICELOGISTIEK Van klantenservice tot servicemonteurs en van de juiste gereedschappen tot de nodige onderdelen; de hele ketenbesturing van service verlenen aan klanten van groot tot klein valt onder servicelogistiek. Voor veel bedrijven is het slechts een kostenpost. Ondernemingen die service meer aandacht geven, merken dat het juist een winstmaker kan zijn.

Foto: SLF

Foto: Fotolia

Nederland loopt daarin voorop, zegt

hij. Het is nu eenmaal logistiek een sterk land. “Wij dragen innovatieprojecten aan die door een aantal universiteiten zijn uitgevoerd. Wat betekent 3D-printing voor onderhoud? Welke modellen heb je nodig om service te optimaliseren?”

Productielogistiek is – in theorie

althans – eenvoudiger. Onderdelen moeten in de goede volgorde en op tijd worden aangeleverd zodat, bijvoorbeeld, een auto op het juiste moment van de band rolt. Productielogistiek is vooruitzien, plannen en uitvoeren. Servicelogistiek voegt daar een

grote onzekere factor aan toe, zegt Ben Gräve, voorzitter van het Service Logistics Forum (SLF): wanneer moet de service verleend worden? “Het is een heel andere tak van sport, veel meer een stochastisch proces. De organisatie moet flexibel zijn om zich te richten op service-events die werkelijk plaatsvinden en last minute professioneel kunnen reageren.” Het is zaak om goed te anticiperen op die gebeurtenissen, zodat de klant maximaal ontzorgd wordt met een grote focus op de gewenste up-time van zijn product – of het nu gaat om een mobiele telefoon voor een consument of petrochemische installaties.

wikkeling is de voorspelbaarheid van de vraag. Als in het product sensoren zitten ingebouwd op grond waarvan je kunt voorspellen wanneer dit kapot zal gaan, kun je beter anticiperen op de gewenste servicegraad van de klant.”

Hij vervolgt: “Servicelogistiek is

Gräve: “Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het verlenen van service een kans is om meer business te genereren.”

En daarin zit hem de crux. Som-

mige bedrijven vinden dat vervelend, klanten die na de verkoop terugkomen met klachten. Gräve: “Inmiddels realiseren steeds meer bedrijven zich dat het verlenen van service een kans is om meer business te genereren. Geen kostenpost, maar een winstgevende omzetkans.” Dat gaat verder dan dat goede

service voor hogere klanttevredenheid zorgt en dus voor herhalingsverkopen. Dat blijkt ook uit een recent onderzoek van PwC onder Europese productiebedrijven. Het consultancybedrijf onderscheidde vijf stadia van service; van enkel reageren op vragen van klanten tot

‘Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het verlenen van service een kans is om meer business te genereren. Geen kostenpost. service volledig geïntegreerd in het aanbod. De brutowinstmarge op

de service steeg van 15 procent in het eerste stadium tot 50 procent in het meest volwassen stadium. Slechts 10 procent van de onderzochte bedrijven geeft aan dat zij dit stadium hebben bereikt. Gräve: “Het is niet voor niets dat er

regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd over nieuwe ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data, 3D printing, Deep Learning en Blockchain.” Deze nieuwe technologieën stellen de serviceverleners in staat om innovatieve serviceketens te ontwikkelen en zijn cruciaal om als partner van klanten te kunnen optreden, zegt Gräve. “De belangrijkste ont-

een van de aandachtspunten in de innovatiesectoren. Nederland heeft altijd een sterke positie in fysieke distributie van goederen gehad en nu ook in het managen van distributiestromen. De kennis en kunde die je nodig hebt om de voorspelbaarheid te regelen, is een toegevoegde waarde die je vooral in Nederland ziet.” Mark van der Heijden

GOEDE SERVICE, HOGE KLANTTEVREDENHEID Het toepassen van servicelogistiek voegt extra waarde voor de klant toe. U leest er meer over op analysenederland.nl. ADVERTENTIE


SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL 15

CONTENT WITH A PURPOSE

HULP BIJ DE KEUZE VAN EEN WMS Maar liefst tweehonderd aanbieders van Warehouse Management Systemen strijden om uw gunst. Door WMS toe te passen kan er een enorme efficiëntieslag gemaakt worden. Maar hoe maak je de beste keuze als er een nieuw WMS nodig is en alle aanbieders claimen de beste te zijn?

Foto: Fotolia

Het hebben van een passend WMS is

van groot belang voor de efficiëntie van de logistieke keten. Het zorgt voor een betere ondersteuning van operationele processen en kan daardoor voor een significante kostenreductie zorgen. Ook helpt een passend WMS volgens Logistiek.nl bij het verminderen van fouten, omdat er automatisch checks kunnen worden uitgevoerd. In de praktijk is de keuze uit de vele

aanbieders beperkt. “Veel bedrijven hebben namelijk al een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) voor hun klantgegevens en artikeldata. Het beste WMS is datgene dat via een geïntegreerde koppeling goed matcht met het ERP. Als het namelijk niet matcht en later nog aangepast moet worden, kost dat veel geld”, aldus Willem Mulderij, onafhankelijk adviseur bij Som 4. Allereerst moet het bedrijf de eigen

activiteiten in kaart brengen. “Wat wil ik mijn klant bieden, wat doe ik nu en de komende jaren? Is mijn voorraadbeheer dynamisch of statisch? Hoe zit het met douanehandelingen?” Mulderij adviseert directieleden om

Het hebben van een passend WMS is van groot belang voor de efficiëntie van de logistieke keten.

de toekomstige gebruikers van het systeem bij het selectieproces te betrekken. Zij weten vaak beter dan het management hoe het proces er in detail uitziet. De keuze voor een WMS-aanbieder

begint met een longlist. Wie heeft er ervaring in de specifieke branche, hoe zit het met trainingen en servicecontract? En ook niet onbelangrijk: wat is het budget? Sommige systemen zijn in de basis al zo omvangrijk dat het met 100.000 euro start. Vaak niet nodig voor een simpel logistiek proces, stelt Mulderij. De keuze voor een WMS kan maan-

den duren, aldus Harm Jans van Bol.com op de jaarlijkse landelijke WMS-dag. Bij Bol is hij verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe WMS-pakket. Sinds haar oprichting gebruikt de online retailer bij de logistieke operatie een WMS. Bol.

com blijft echter groeien, ook omdat externe aanbieders tegenwoordig hun producten via de website aan kunnen bieden en ook de last mile logistiek door Bol kunnen laten regelen. Dat leidde ertoe dat het oude warehouse te klein werd. Dit najaar wordt een nieuw warehouse in Waalwijk in gebruik genomen. Volgens Jans reden om nog eens te kijken naar het WMS-pakket om de efficiëntie van de supply chain te vergroten. “Bij een nieuw fulfilment centrum hoort een nieuw proces en een nieuwe WMS. We zijn tevreden over onze leverancier, maar zij bedienen als logistiek dienstverlener meerdere klanten en gebruiken dus een WMS dat zich toespitst op meerdere operaties. Dat terwijl wij in toenemende mate op zoek zijn naar iets dat op maat gesneden is.” Gebruiksvriendelijkheid was een

belangrijke eis. Zeker in seizoenspieken werkt Bol.com met een snel wisselende groep mensen. Jans: “Iedere dag zie je tientallen nieuwe operators binnenkomen, die ook snel weer uitstromen. We hebben dus een WMS-pakket nodig dat weinig training kost.”

Bol was maanden bezig met de selectie en diverse bekende systemen zijn gepasseerd. Uiteindelijk kwam het bedrijf bij een Franse leverancier. In Frankrijk hebben ze hun WMS-pakket al een paar keer succesvol in een e-commerce omgeving geïmplementeerd. “Wij kunnen inhouse aan plugins werken die we aan hun basispakket kunnen vastmaken. We kunnen dus zelf bijvoorbeeld software voor de last mile verder ontwikkelen en het WMS aanpassen aan ontwikkelingen in de partnerlogistiek.” Bij het hele proces werden operators en supervisors van Bol betrokken. “We kunnen wel vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht bedenken hoe het WMS moet zijn, maar op de werkvloer zie je toch het beste of wat bedacht is ook goed werkt en of er nog aanpassingen nodig zijn.” Malini Witlox

EEN WMS OP MAAT Voor bedrijven is het van groot belang dat hun WMS bij hun bedrijfsvoering past. U leest er meer over op analysenederland.nl.

OMARM AUTOMATISCH ORDERPICKEN Foto: Fotolia

Steeds vaker kunnen robots menselijke orderpickers helpen bij het zware werk.

Om warehousing nog verder te optimaliseren is het van groot belang om nieuwe technologieën te omarmen. Maar een van de belangrijkste processen binnen warehouses, orderpicking, blijkt nog lastig te automatiseren. Hier komt echter langzaam maar zeker verandering in, zo wordt gesteld op Emerce.nl. Steeds vaker kunnen robots menselijke orderpickers helpen bij het zware werk. Items uit een doos of grote bak pakken is voor veel machines nog te hoog gegrepen, maar de robots kunnen wel steeds meer orders per uur verwerken. In de toekomst zullen deze robots 600 orders per uur of zelfs meer picken, zodat ze net zoveel werk kunnen verrichten als hun menselijke tegenhangers. Voorlopig zullen deze orderpicking robots de mens echter nog niet vervangen. Een machine zal nooit honderd procent van de producten aankunnen, en daarnaast zullen er altijd mensen nodig zijn om deze robots in te plannen en verantwoordelijkheid voor het werk op zich te nemen. En mocht de robot toch mis grijpen, dan kan de mens altijd bijspringen. Als deze automatisering effectief geïmplementeerd wordt kan dit zorgen voor zowel een reductie van de kosten als een enorme efficiëntieslag, omdat er in korte tijd meer orders kunnen worden gepickt en pallets efficiënter gevuld kunnen worden.

Marjon Kruize

ADVERTENTIE

In Nederland, maar ook wereldwijd nemen de online bestedingen van consumenten nog ieder jaar met dubbele cijfers toe. Daarnaast verwachten consumenten een steeds hogere service en steeds grotere diversiteit in producten. Een andere belangrijke trend in de levensmiddelenmarkt is de toename van zogenoemde convenience stores. Consumenten bestellen vaker hun boodschappen online en willen voor de kleinere dingen liefst een winkel in de buurt. Al deze trends hebben tot gevolg dat er in een distributiecentrum steeds meer kleine orders verwerkt moeten worden. Daarvoor is meer arbeid nodig, handen die deze orders picken en verwerken. Met de toenemende arbeidsschaarste is automatisering vaak een noodzaak. Technologie in automatisering wordt steeds geavanceerder. Zelflerende systemen, camera’s, robots en cobots (robots die samenwerken met mensen) hebben veel potentie in warehouse omgevingen. Vanderlande ontwikkelt systemen waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van robots, zelfrijdende magazijntrucks en cobots. Cobots zijn zelflerend door middel van artificial intelligence en machinelearning.

Bij grote retailers wereldwijd implementeren we onze oplossing STOREPICK, een van deur tot deur geautomatiseerde oplossing. Robots stapelen en ontstapelen de artikelen en zorgen voor een optimale belading van de rolcontainers. Daarbij wordt rekening gehouden met de schapvolgorde, maar ook met gewicht en omvang van de artikelen. Zelfrijdende trucks zorgt voor het transport in het warehouse. Winkels kunnen op deze manier met weinig inspanning snel aangevuld worden. Bij Udea in Veghel, de biologische groothandel achter onder andere de Ekoplaza supermarkten, implementeren we de ADAPTO oplossing. Deze oplossing gaat zorgen voor een verhoging van de omzet per m2 en de footprint wordt kleiner. Daarnaast wordt het pick-proces in het Udea DC voorzien van SIR (Smart Item Robotics) technologie. Met deze nieuwe Cobot-technologie zal Udea voornamelijk persoonlijke verzorgings- en cosmetica-producten gaan picken voor consumenten. Voor meer informatie kijk op vanderlande.com


16 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

SCHONE VRACHTWAGENS ZIJN Aandacht voor de toekomst, in het bijzonder duurzaamheid, is voor logistieke bedrijven niets minder dan een license to operate. Niet alleen schoner, maar ook slimmer rijden zorgt voor een grote efficiencyslag. Dat is niet alleen veel voordeliger, maar ook noodzakelijk voor de klimaatdoelstellingen die de Nederlandse overheid heeft gesteld. De logistieke sector is een van de

grotere vervuilers van Nederland. Ter land, ter zee en in de lucht draagt het vervoer van goederen voor een aanzienlijk deel bij aan klimaatverandering en luchtverontreiniging. Vrachtwagens bijvoorbeeld, zijn volgens cijfers van de Stichting Natuur & Milieu verantwoordelijk voor 3 procent van de voertuigen op de weg maar zorgen tegelijkertijd voor 18 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegverkeer en 40 procent van de luchtvervuiling. Tegen deze achtergrond loont het om eens kritisch te kijken naar de totale puzzel waarin we als maatschappij goederen van A naar B transporteren. En dit gebeurt ook, veelal met initiatieven vanuit de sector zelf. Zo blijkt het dikwijls duurzamer (en economisch voordeliger) om grote volumes met internationale bestemmingen per schip of trein te vervoeren. De oplossing voor een duurzamere

logistiek ligt besloten in zowel gedrag als technologie. De dieselmotor, ruim honderd jaar hét werkpaard bij uitstek voor vrachtvervoerders, is op z'n retour nu schonere alternatieven zoals de elektromotor volwassen en daarmee economisch rendabel worden. Bij

investeringen in materieel spelen nieuwe overwegingen een rol, maar er is ook veel laaghangend fruit. Met hetzelfde materieel is vaak al een slag te maken onder het motto: don't change the numbers, change the game. “Steeds meer vervoerders maken gebruik van intermodale connecties tussen vervoer over de weg, treinverbindingen en binnenvaart”, signaleert logistiek consultant Bouwe van der Meer. Omdat dit pas rendabel is bij grotere volumes, moeten verladers wel meer gaan samenwerken. Dit gaat niet overal even eenvoudig. “In Nederland geven Heinz, Mars en Bavaria het goede voorbeeld met een gezamenlijke terminal voor de binnenvaart in Tiel, maar in landen als Duitsland heeft elke verlader zijn eigen vervoerder.” Waar elektrische vrachtwagens nu

nog vooral gebruikt worden voor korte afstanden en distributie voor binnensteden, zullen deze vehikels binnen afzienbare tijd ook de snelweg veroveren. “Er komen steeds meer merken met elektrische modellen, die ook een steeds groter bereik hebben”, ziet Geertje van Hooijdonk, directeur van stichting Natuur & Milieu. Mobiliteit in het algemeen en elektrisch rijden in het bijzonder zijn een speerpunt van de stichting, die waarschuwt dat zonder slimmere logistiek en elektrisch rijden de door Nederland onderschreven klimaatdoelstellingen in het verdrag van Parijs niet gehaald gaan worden. Afgaande op ontwikkelingen bij vrachtwagenfabrikanten ziet Van Hooijdonk rond het jaar 2020 een nieuwe generatie elektrische vrachtwagens op de

markt verschijnen. Maar ook nu al is 'elektrisch' in veel gevallen een alternatief. “Vijftig procent van de gemaakte ritten door vervoerders is korter dan 300 kilometer. Voor touringcars komen modellen met die range al op de markt. Bedenk ook dat chauffeurs na 4,5 uur rijden verplicht zijn om te rusten. Op die momenten kunnen vrachtwagens weer opladen bij snelladers en daarmee de actieradius vergroten.”

Foto: Persfoto

Technologische ontwikkelingen stoppen niet bij elektrisch rijden.

Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV's) kunnen en mogen meer vracht vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Een LZV is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar, terwijl een gewone vrachtwagen maximaal 18,75 meter lang is en (in Nederland) maximaal 50 ton zwaar mag zijn. Omdat het brandstofverbruik nauwelijks stijgt, wordt bij per LZV vervoerde goederen zo'n 30 procent brandstof bespaard. Inmiddels rijden in Nederland zo'n duizend van deze 'ecocombi's' rond. Ontwikkelingen in biobrandstoffen zoals biodiesel en bio-ethanol maken ook deze vorm van aandrijving steeds vaker een alternatief. Toch is het hier opletten, omdat dit niet altijd duurzamer is. “Biobrandstoffen zijn alleen maar goed als ze gemaakt zijn uit reststromen en niet uit voedselgewassen”, zegt Van Hooijdonk. “De voorraad groene brandstoffen is maar heel beperkt en wij zijn ervan overtuigd dat deze eigenlijk nodig zijn om het vliegverkeer te verduurzamen, aangezien dit moeilijk op andere manieren te bereiken is.”

Bouwe van der Meer ADVERTORIAL – GESPONSORDE CONTENT

Transitie van diesel naar alternatieven Nieuwe trucks stoten steeds minder schadelijke stoffen uit en worden zuiniger in verbruik. In minder dan 30 jaar werden uitstootnormen geminimaliseerd en gingen we van EURO 0 naar EURO 6. De transportsector bevindt zich nu op een breekpunt en zoekt naar alternatieven voor diesel. Volvo Trucks’ visie is om enerzijds diesel efficiënter te gebruiken en anderzijds op zoek te gaan naar alternatieven voor diesel. En die zijn er inmiddels. Ze mogen echter niet ten koste gaan van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Alternatieven vragen om afstemming en grote investeringen. Toch zijn er mogelijkheden. Voor het zware nationaal en internationaal transport is LNG een goede optie. Volvo Trucks’ LNG-oplossing heeft dezelfde hoge efficiency als een dieselmotor met een vergelijkbaar vermogen en koppel. LNG bespaart echter 10% brandstofkosten en stoot 20 tot zelfs 100% (bij gebruik van bio-LNG) minder CO2 uit. Hoewel elektrisch aangedreven oplossingen de toekomst zijn, ziet Volvo Trucks de komende jaren het rijden op LNG als zeer gunstig alternatief voor diesel.

elektrische Volvo-truck is stil, wat geluidsoverlast in woongebieden voorkomt en laden en lossen in de nachtelijke uren mogelijk maakt zodat de verkeersdrukte overdag afneemt. Om alternatieven op grote schaal mogelijk te maken, is het belangrijk dat steden, energieleveranciers en voertuigfabrikanten samenwerken. Zo is een totaalbenadering voor de introductie van elektrisch vervoer binnen de transportsector essentieel om de voortdurende uitdagingen aan te gaan op gebieden als het opwekken van elektriciteit en de productie van accu’s. Volvo Group werkt er hard aan om te zorgen dat grondstoffen voor de accu’s op een verantwoorde wijze worden gewonnen. Daarnaast is de Volvo Group betrokken bij verschillende projecten waarbij accu’s van zware, elektrische voertuigen een tweede leven krijgen en worden gebruikt voor energie-opslag. Welk alternatief voor diesel een vervoerder ook kiest, Volvo’s doel is altijd om transporteurs de hoogst mogelijke uptime en productiviteit te bieden. Gezamenlijk kunnen we een bijdrage leveren aan de EU-klimaatdoelstelling om broeikasgasemmisies van transport in 2030 met 30% teruggedrongen te hebben.

In binnensteden zet Volvo Trucks nu al sterk in op elektromobiliteit. Als eerste truckfabrikant levert Volvo Trucks zware vrachtwagens: een voordeel, omdat zo’n distributietruck meer dan tien keer de laadcapaciteit van een kleinere bestelwagen heeft. De

Volvo Trucks Nederland

Stationsweg 2, 4153 RD Beesd

www.volvotrucks.nl

Tel: +31 345 688500


SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL 17

CONTENT WITH A PURPOSE

ELEKTRISCH ÉN GELADEN Het slimmer inrichten van logistieke

Foto: Stichting Natuur en Milieu

stromen kan voor een aanzienlijke duurzaamheidsverbetering zorgen. “Vaak ontbreekt het aan een retourlading”, zegt Van der Meer. Door meer schaalvergroting in de markt wordt dit probleem gaandeweg opgelost. Kleine bedrijven met een slechtere bezettingsgraad kunnen steeds moeilijker meekomen ten opzichte van grotere concurrenten. Tegelijkertijd schieten de online portalen uit de grond waarin vervoerders samen kunnen werken. “Van de tien startups op dit gebied blijft er uiteindelijk straks één over, maar ideeën zijn er momenteel overal. Bedrijven kunnen gezamenlijk hun pieken spreiden en zo ontstaat evenwicht.” De ruimte om hier een slag te maken ziet ook Van Hooijdonk. “Wij denken dat vrachtverkeer over de weg nog 30 tot 50 procent zuiniger kan door slimmer te plannen.” De overheid heeft een rol te spelen,

Geertje van Hooijdonk

zowel met stimulerende initiatieven als de Lean & Green Award (en het bijbehorende certificeringsprogramma) als met fiscale maatregelen zoals een kilometerheffing om mobiliteit zwaarder te belasten. “Met de juiste prijsprikkels komen we een heel eind en er moet echt versnelling plaatsvinden op het verduurzamen van verschillende sectoren, willen we de afspraken van Parijs halen”, zegt Van Hooijdonk. Een project als de 'e-highway', dat draait in Duitsland, Zweden en de Amerikaanse staat Californië, zou eveneens veel kunnen betekenen. In dit project zijn snelwegen deels voorzien van bovenleidingen waardoor elektrische vrachtwagens

VRAGEN AAN

STEPHANIE VELTKAMP Foto: Jeveka

tijdens het rijden hun accu's kunnen bijladen. Tegelijkertijd maakt de sector zelf

forse stappen. “Men let nu op zaken waar enkele jaren geleden nooit aandacht voor was, zoals banden en aerodynamica”, zegt Van der Meer. “Spoilers kunnen het brandstofverbruik met tien procent verlagen en alles wat je daarmee bespaart, bespaar je ook nog eens op onderhoud en remmen.” Ontwikkelingen in boordcomputers maken het daarnaast beter mogelijk rijgedrag van chauffeurs te volgen, met als doel hen te helpen zuiniger te rijden. Voor vervoerders blijft het zaak om alle verschillende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid nauwgezet te volgen en waar mogelijk in de praktijk te brengen. “Een multimodale vervoersstrategie en elektrisch rijden worden steeds belangrijker, zeker nu gemeenten in steden milieuzones inrichten”, aldus Van Hooijdonk. “Daar moet je nu eigenlijk al mee bezig zijn als logistiek bedrijf, want aandacht voor duurzaamheid en de toekomst vormen feitelijk je license to operate.” Koos Plegt

DE NADRUK OP DUURZAAMHEID Binnen de logistiek wordt steeds meer aandacht besteedt aan duurzaamheid en het reduceren van de CO2-uitstoot. Hoe dit aangepakt wordt leest u op analysenederland.nl.

Eigenaar Jeveka.

Voorraadbeheer is lastig voor industriële bedrijven. Waarom?

“Deze bedrijven hebben vaak een stelling van 500 tot 1000 bakjes, gevuld met klein materiaal als bouten en moeren. De monteur of installateur moet deze zogenoemde C-parts makkelijk kunnen pakken en ze niet eerst hoeven bestellen, of per stuk registreren om de voorraad bij te houden.”

Hoe weet een bedrijf of het nog voldoende voorraad heeft?

“Er zijn allerlei oplossingen voor. Bij twobin zijn twee bakjes achter elkaar gevuld. Wanneer het eerste bakje leeg is, moet dit product worden bijgevuld. Andere bedrijven laten hun leverancier de voorraad bijvullen. Wij zien veel in SmartBin, waarbij een weegschaal onder het bakje direct wordt gekoppeld aan de leverancier.”

Wat zijn de voordelen van het laatste systeem? “De afname wordt op afstand gemonitord, de bestelling automatisch geplaatst. Er komt geen persoon meer aan te pas, behalve bij het bijvullen zelf. En wanneer het systeem goed is ingesteld, hoeft dat ook minder vaak zodat minder voorraad nodig is. Wel moet de software goed ingericht zijn. Het moet niet zo zijn dat wanneer iemand het bakje meeneemt, je geen product meer lijkt te hebben.”

Mark van der Heijden

ADVERTENTIE

FUNCTIONEERT UW WAREHOUSE OPTIMAAL? DOE DE QUICKSCAN!

U bent oo k ondern emer

DOE DE GRATIS QUICKSC AN

Het warehouse heeft zich ontwikkeld van praktische opslagruimte naar essentieel schakelpunt in de race om de klant. Slimme producenten, groothandels en retailers richten hun warehousesystemen zo in, dat ze nog veel meer vraag aankunnen. Hoe functioneert uw warehouse? Heeft u realtime grip op de prestaties van uw magazijn? Is de in-, open uitslag van uw artikelen optimaal uitgevoerd? Doe de warehouse management quickscan en u heeft binnen vijf minuten inzicht in het functioneren van de magazijnprocessen binnen uw dagelijkse operatie. De gratis scan toont zonder omwegen aan wat u op orde heeft en waar u de prestaties van uw warehouse kunt verbeteren. U bent toch ook een slimme ondernemer? Doe de scan op: www.ctac.nl/quickscan

www.ctac.nl


18 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

NIEUWE VRACHTWAGEN MILIEUVRIENDELIJKER DAN SCOOTER Het gros van de transportbedrijven kiest liever een nieuwe dan een gebruikte truck. Innovatie in de logistieke wereld gaat namelijk behoorlijk snel. Nieuwe vrachtwagens kennen tal van voordelen ten opzichte van gebruikte exemplaren. Toch valt er soms ook wat te zeggen voor de keuze van een occasion.

Foto: TLN

Foto: Partners for Innovation

En toch. Laten we dat verhaal nu eens

omdraaien. Want, zoals Snijders dat ook aangeeft, jonge en startende transportbedrijven hebben mogelijk wel behoefte aan de keuze voor een gebruikte truck. Waar dan op te letten? In ieder geval op de leeftijd, meent Snijders. Gezien de emissienorm is het niet echt verstandig om te gaan voor een bejaard model.

Om hoeveel procent het gaat, valt

eigenlijk niet te achterhalen. Dat veruit het leeuwendeel van de transportbedrijven ervoor kiest om jonge vrachtwagens erop uit te sturen, staat echter volledig buiten kijf, meent managing partner Siem Haffmans van Partners for Innovation, een adviesbureau voor duurzame innovatie. “Meer dan negentig procent kiest voor de aanschaf of lease van een nieuwe vrachtwagen. Een tweedehands model kan een optie zijn voor een startend bedrijf, maar dat kom je toch slechts sporadisch tegen.” Gek eigenlijk toch? Want hoe langer

op de weg, hoe beter dat lijkt voor het milieu? Hoef je geen nieuwe truck te produceren. Het verschil zit echter in de sterke technische vooruitgang, benadrukt Haffmans. Vrachtwagens zijn onderverdeeld volgens een bepaalde emissienorm. Hoe hoger die standaard, hoe minder schadelijke stoffen ze uitstoten. “De meeste vrachtwagens van Nederlandse transporteurs vallen onder de Euro5 en Euro6-norm. Oudere vrachtwagens van een vroegere norm kom je amper nog tegen. Nieuwe vrachtwagens zijn een stuk zuiniger in gebruik voor transportbedrijven. Daardoor is een

Een moderne en nieuwe vrachtwagen past daar beter bij dan een al wat ouder exemplaar”, stelt woordvoerder Quinten Snijders van TLN.

Snijders: “De transportsector laat zich graag zien als een moderne bedrijfstak Haffmans: “Met gebruikte trucks kan je ook de technische ontwikkelingen met aandacht voor milieuvraagstukken.” meenemen, zoals emissiereductie en brandstofbesparing.”

forse besparing op brandstof te realiseren, terwijl ze ook nog een stuk milieuvriendelijker zijn. Nieuwe vrachtwagens stoten minder schadelijke stoffen uit dan een scooter.” Het rekensommetje is dan snel gemaakt. Door hun geringere brandstofverbruik hebben nieuwe trucks een kleinere milieu-impact dan oudere trucks. Ook al laat je ze langer doorrijden. En toch, wanneer we even doorvragen: ook Haffmans wil occasions zeker niet over één kam scheren. “In combinatie met refurbishing en remanufacturing is het tweede en derde gebruik van trucks juist een erg kansrijk business model voor een circulaire economie. Zo

‘In combinatie met refurbishing en remanufacturing is het tweede en derde gebruik van trucks een kansrijk businessmodel’ kan je met gebruikte trucks ook de technische ontwikkelingen

meenemen, zoals emissiereductie en brandstofbesparing.” Transport en Logistiek Nederland

(TLN) laat min of meer hetzelfde geluid horen. Nederlandse transportbedrijven kiezen in de regel voor aanschaf of lease van een nieuwe vrachtwagen. Dat heeft met tal van aspecten te maken. Zo zijn nieuwe exemplaren een stuk veiliger in gebruik, bijvoorbeeld dankzij dodehoek-camera’s, terwijl ze ook nog veel comfortabeler zijn voor de bestuurder. En natuurlijk zuiniger. Dat scheelt de ondernemer brandstofkosten en is beter voor het milieu. “De transportsector laat zich graag zien als een moderne bedrijfstak met aandacht voor milieuvraagstukken.

Het voordeel van de keuze voor de aanschaf van een tweedehands truck bij een officiële dealer is dat de koper uitgebreid wordt toegelicht over de technische staat van de vrachtwagen. De dealer kent de pluspunten, misschien ook wel een beetje de gebreken, en weet hoe daarmee om te gaan. Hugo Schrameyer

FEITEN Ruim baan voor de LZV, de Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie, ook wel Ecocombi genoemd. Het gaat om een langere vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan een gewone vrachtautocombinatie. Wie rondrijdt, zal het niet zijn ontgaan: het ding is populair. Afgelopen jaren zijn er 400 nieuwe combinaties bijgekomen en zijn er 1.800 in gebruik. De combinatie valt vooral op door zijn lagere CO2-uitstoot (tot -30%) in vergelijking met een reguliere combinatie.

NIEUW OF GEBRUIKT? Een nieuwe truck is vaak duurzamer dan een gebruikte. Toch zitten er ook vele voordelen aan het hergebruiken van trucks. U leest er meer over op analysenederland.nl. ADVERTENTIE

WIST U DIT AL OVER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT? 29% van de Europese supply chain professionals ziet nieuwe businessmodellen als de belangrijkste strategische verandering voor hun bedrijf in de komende drie jaar.

71% van de ondervraagde Europese bedrijven zullen komend jaar (2018) meer gaan investeren in supply-chain technologie.

In vergelijking met 2015 zegt 62% van de bedrijven dit jaar meer te investeren in analytische software. Bron: www.supplychainmagazine.nl


de new generation scania heeft nog geen enkel brandstofduel verloren Tegen welke concurrenten ook, Scania eindigde altijd bovenaan - bij elke test en bij elke uitdaging. Dus wanneer wij een 5% lager brandstofverbruik beloven t.o.v. de vorige generatie, hoeft u ons niet op ons woord te geloven. De tests spreken voor zich. Lees meer over brandstofverbruik op scania.nl.

ADVERTENTIE

Stellingenbouw met meerwaarde Stow behoort tot de toonaangevende aanbieders van statische opslag- en stellingsystemen. Onze corebusiness richt zich zowel op de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogwaardige stellingsystemen voor de opslag van pallets, kleine onderdelen en langgoed als op het ontwerpen en bouwen van platformsystemen. Het is ons doel om met onze opslag- en stellingsystemen een meerwaarde voor uw logistiek te creëren. In de afgelopen 40 jaar zijn wij erin geslaagd om flexibele en voordelige systeemoplossingen te ontwikkelen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij zijn een internationaal actieve onderneming en beschikken over drie productievestigingen en ook over een dicht verkoop- en servicenetwerk. Als onderdeel van de Averys Group leveren wij producten en diensten in wereldwijd meer dan 40 landen – met de knowhow van ruim 650 medewerkers, innovatieve ideeën en individuele engineering.

we rack the world www.stow.nl

Stow Nederland bv • Minervum 7208b, 4817 ZJ Breda, Nederland T +31 76 57 98 181 • F +31 76 57 98 180 • info.stow.nl@stow-group.com


Infraroodfoto’s van een betonvloer

Voor TONZON Koud en klam

SLIM ENERGIE BESPAREN!

BEGIN NU MET DE KRUIPRUIMTE Stop afkoeling en vochttransport klimaateffectief

Na TONZON Warm en droog

Bovenstaande infraroodfoto’s laten een duidelijk effect zien. Zonder isolatie is het koud en klam onderin de woning. Met TONZON Vloerisolatie dringt de warmte eindelijk door tot in de vloer. Lees de vele spontane reacties op www.tonzon.nl/facebook

HEEL BETAALBAAR Heeft u een woning van 50 m2 dan krijgt u al een droge kruipruimte en de warmste vloer voor slechts € 1.850,-. Deze adviesrichtprijs is inclusief materiaal, montage, btw en een woninggebonden TONZON certificaat.

Pas op voor namaak Dat kon natuurlijk niet uitblijven. Anderen proberen te profiteren van het succes dat TONZON in 37 jaar heeft opgebouwd. Daarom geeft TONZON een woninggebonden garantie- en echtheidscertificaat af. De volgende eigenaar van uw woning weet dan al bij de aankoop dat de kruipruimte in orde is. Er zijn originele TONZON producten verwerkt door een gespecialiseerd ambachtsman of bedrijf. TONZON folie wordt gemaakt volgens een speciaal recept dat in de praktijk een zeer lange levensduur heeft, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Geen enkele andere folie kan laten zien dat het na 32 jaar in de praktijk nog evengoed functioneert als toen het nieuw was. Een betrouwbare verkoper kan u dit certificaat laten zien. Vraag hierom en voorkom teleurstelling door het gebruik van dubieus aangebrachte goedkopere namaak. Ga voor gegarandeerde kwaliteit.

Ook bij nieuwbouw nog forse besparingen mogelijk TONZON Vloerisolatie heeft in een kruipruimte een beter isolerend effect dan andere isolatiematerialen. Dat is te danken aan het unieke Thermoskussen dat in 1980 in Nederland is uitgevonden. Dit is het enige materiaal dat de warmtestraling van de vloer vrijwel tot nul reduceert. De vloer wordt daardoor warmer bij een lagere binnentemperatuur. Daardoor is de energiebesparing hoger dan bij andere isolatiematerialen zoals wol, EPS (polystyreen) of purschuim. Die stralen aan de onderzijde nog steeds warmte naar de kruipruimte uit. Door dit permanente warmtelek worden nieuwbouwvloeren niet zo warm en is een vloerverwarmingssysteem bijzonder traag.

Aanpak onnodige warmtelekken spaart extra gas We laten veel warmte onbenut weglekken. De stookruimte is vaak (te) warm. Geïsoleerde CV-buizen stralen onnodig warmte uit in ruimtes zoals zolders, garages en kruipruimtes. Radiatoren warmen buitenmuren op. Bij vloer verwarming lekt veel warmte onbenut aan de onderzijde weg, zelfs bij nieuwe huizen en zogenaamde NOM-woningen. Bij woningen met luchtverwarming is het in de kruipruimte soms nog warmer dan in de kamer. We warmen letterlijk de aarde om het huis op. Kortom veel systemen stralen onnodig warmte uit. TONZON heeft voor al deze problemen innovatieve oplossingen ontwikkeld.

TONZON Thermoskussens

TONZON Bodemfolie

Bodemfolie op de bodem van de kruipruimte (zie illustratie hierboven) zorgt ervoor dat er geen vocht vanuit de bodem het huis kan binnendringen. De dubbele aanpak met Thermoskussens en Bodemfolie zorgt voor een warmere vloer en een schone, geurloze kruipruimte. TONZON is heel betaalbaar en u houdt de opties voor de toekomst open.

TONZON BV Postbus 1375 7500 BJ Enschede

info@tonzon.nl www.tonzon.nl

Wijk voor wijk van het gas af? Waarom 15 of 20 jaar wachten tot uw wijk aan de beurt is? Vraag nu een kosteloze inspectie aan van uw kruipruimte. U ontvangt vrijblijvend een offerte op maat zodat u direct kunt gaan besparen. Kijk snel op tonzon.nl of bel 0900 - 28 66 966 (0,10 p/min).

0900 - 28 66 966 (0,10 p/min) KvK 06044102

Analyse Economie #7  
New