__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant. Nr. 77 Februari 2021

Ontwikkeling Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl

Met focus op Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie

We blijven continu doorontwikkelen

De laatste veranderingen op het gebied van educatie, HR, Legal Succes en Facility Management Jan Peter Balkenende:

Er moet geïnvesteerd worden in opleidingen die kennis kunnen blijven geven. Lees meer op pagina 4

Bedrijfsoptimalisatie | Jeffrey Saunders:

‘Flexibel werken wordt zeker een vast onderdeel van onze workflow’ Lees meer op pagina 22

Legal Succes | Gerard Sprong:

Het Nieuwe Werken | Barbara Baarsma:

In Nederland wordt het de verdediging nog vaak te moeilijk gemaakt

‘Voor mij is onafhankelijkheid een heel belangrijke waarde’

Nederland kent een van de beste rechtssystemen ter wereld, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd bepaalde zaken in het Nederlands strafrecht zijn met haken en ogen.

We zouden de arbeidsmarkt en het onderwijs beter moeten inrichten zodat iedereen werkzekerheid kan bereiken.

Lees meer op pagina 17

Lees meer op pagina 7

Hét complete Workforce Management Systeem TIME FOR BIGGER PLANS

› DYFLEXIS.COM


2

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie Partner Content - Cbt analysenederland.nl

Cbt - Partner Content

Opleiden is het bereiken van doelen Partner Content Cbt

Cbt staat voor het behalen van resultaat uit opleiden. Dit doen zij door als business partner alle trainingen en opleidingen in lijn te zetten met de strategie en doelstelling van de klant. Naast het behalen van wenselijke of verplichte diploma’s draagt Cbt vooral bij aan het ontwikkelingen van competenties. “We kennen het allemaal, medewerkers naar een training of opleiding sturen, die dit afronden met een diploma of certificaat, maar resultaat tijdens de uitvoer is niet of nauwelijks waarneembaar”, vertelt Roy Pollmann, directeur Cbt. “Zonde van de investering en de uren. Bij Cbt staat voorop dat een training of opleiding waarde toevoegt aan mens en bedrijf.” Blended Learning Er hebben ontzettend veel innovaties plaatsgevonden omtrent blended learning (een combinatie van online en contactonderwijs) en die ontwikkelingen zijn in een versnelling geraakt door de coronacrisis, gaat Pollmann verder. “Opleiden via blended learning vergt meer van de opleider. Het is een vorm van opleiden waarbij de deelnemer zelf aan de slag gaat met de theorie, die vervolgens op de (online) fysieke momenten wordt besproken. Maar een deelnemer die online goed bij de les blijft en door middel van oefeningen de theorie ook goed begrijpt vergt een hele andere didactische aanpak. Cbt heeft door snel leren van en met experts de uitvoer van blended learning succesvol ingezet. Zeker in deze periode, waar online onderwijs de norm is, weet Cbt deze goed te faciliteren voor haar opdrachtgevers.”

We kennen het allemaal, medewerkers naar een training of opleiding sturen, die dit afronden met een diploma of certificaat, maar resultaat tijdens de uitvoer is niet of nauwelijks waarneembaar. Virtual Reality Cbt verzorgt trainingen en opleidingen binnen de industrie, logistiek en zorg. Met name binnen de industrie wordt gebruik gemaakt van VR (virtual reality) voor veiligheid en techniek. Pollmann: “We zijn gestart met de VR NEN 3140 VOP en VP. Deze trainingen hebben we samen ontwikkeld met Serious VR. Een deel van de doelgroep werkt op de werkvloer in bijvoorbeeld een

www.cbtresultaatuitopleiden.nl

Richard Huurman (links) Roy Pollmannn (rechts).

fabriek en dan is het fantastisch om situaties in het ‘echt’ te kunnen trainen met een VR-bril. Hiermee kunnen de deelnemers de theorie die zij hebben geleerd in het echt toepassen. Want wat moeten zij doen in geval van bijvoorbeeld een storing in de fabriek? De VR-training zorgt ervoor dat echte situaties worden nagebootst onder professionele begeleiding, waardoor de deelnemers opgaan in de situatie. Bovendien geeft de VR-training een wow-effect, alleen dit al zorgt ervoor dat de deelnemers intensief met de stof bezig zijn, en dit betaalt zich ook uit in de leereffecten.” Meedenken met de opdrachtgevers Als werkgever is het goed om je af te vragen hoe je je mensen wilt opleiden, op welke manier en vanuit welke omgeving. “Wij bieden klanten ook de mogelijkheid om hen bij te staan bij zowel interne als externe trainingen. Zo wordt er eerst gekeken vanuit de eigen trainingen waar nog behoefte aan is. En het

zorgen voor vrijstellingen voor een diploma wanneer intern, vanaf de werkplek, al onderdelen zijn geleerd, behoort tot de mogelijkheden. Tegenwoordig wil men steeds meer doen met minder mensen. Mede door de steeds verder gaande automatisering worden dezelfde of betere kwaliteiten en kwantiteiten verwacht terwijl er een lagere bezetting van medewerkers is. Hierdoor is het zeer gewenst om verleturen te beperken. Zo effectief mogelijk opleiden is volgens ons alleen mogelijk als vanaf de beginfase met de organisatie wordt gekeken naar de doelstellingen. Wat wil een opdrachtgever bereiken met het leertraject? Neem bijvoorbeeld een opleiding tot leidinggeven. Heel veel werkgevers willen hun werknemers deze cursus laten volgen. Maar wat wil je je medewerkers dan echt laten leren? Wat is leidinggeven voor de opdrachtgever? Alleen door dit scherp te hebben resulteert opleiden tot toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen. Nieuwe innovaties en middelen als een VR-bril versterken dit.”

Zo effectief mogelijk opleiden is volgens ons alleen mogelijk als vanaf de beginfase met de organisatie wordt gekeken naar de doelstellingen. Opleiden is meer dan alleen een diploma behalen, aldus Pollmannn. “Structureel overleg over het behalen van de doelen, waarbij wij als business partner optreden voor de klant, dat is wat Cbt doet. Wilt u ook meer resultaat behalen uit het opleiden van uw medewerkers? Ga dan voor meer informatie naar www.cbtresultaatuitopleiden.nl of bel naar 0800 - 228 72 46.


BlackBerry - Partner Content Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling

3

analysenederland.nl BlackBerry - Partner Content

Overal veilig en flexibel werken Partner Content BlackBerry

Afgelopen maart werd de wereld overvallen door COVID-19. We moesten massaal vanuit huis aan de slag en dat had behoorlijk wat voeten in de aarde. “De veiligheid, efficiëntie en effectiviteit van de beveiligingsoplossingen nam daardoor af, maar ook na de crisis zullen we flexibel blijven werken, dus we moeten nu verder gaan kijken om de situatie rondom veiligheid te optimaliseren.” Waar je vroeger een paar duizend medewerkers had die verspreid zaten over een aantal kantoorlocaties, heb je nu in feite duizend medewerkers met allemaal een eigen kantoorlocatie. “In eerste instantie lag de focus bij deze overgang voornamelijk op continuïteit”, vertelt Roger Sels, Vice President Solutions bij BlackBerry. “Elke organisatie ging daar op zijn eigen manier mee om. In sommige gevallen werd doorgewerkt op de eigen laptop, terwijl in andere gevallen het gehele kantoor inclusief de nodige beveiligingsmaatregelen naar het thuiskantoor verhuisde. CISO’s moesten van de ene op de andere dag duizenden mensen naar huis sturen met het juiste materiaal. De tijd en energie die daarin ging zitten, kon niet aan andere processen - zoals onder andere patch en vulnerability management - gegeven worden. Onze eigen organisaties alsook externe partijen – dienstverleners, toeleveranciers, partners – zaten in hetzelfde schuitje. Maar ook de cybercriminelen werkten thuis en hielden deze ontwikkeling goed in de gaten. Ze hebben misbruik gemaakt van het feit dat er minder focus lag op cybersecurity.” Het is nu zaak dat de risico’s in eerste instantie goed in kaart gebracht worden en dat stakeholders hiervan ook op de hoogte worden gehouden. “Om het risiconiveau praktisch te gaan peilen is het (periodiek) uitvoeren van een compromise assessment nodig. Bij een compromise assessment wordt pro-actief een grondige forensische analyse uitgevoerd om sporen van een breach (‘indicators of compromise’) te gaan opzoeken en uitsluitsel te bieden op de vraag of de organisatie reeds gebreached werd en of ze data heeft gelekt. Dit strategisch inzetten -bij bijvoorbeeld een acquisitie of periodiek om de veiligheid van een kritieke derde partij die data verwerkt voor de organisatie of kritieke processen ondersteunt- is dan ook aangewezen.” Bedrijven gingen ervan uit dat ze dezelfde oplossingen konden inzetten als op kantoor, maar dat is niet helemaal correct, vertelt Sels. “De endpoints zijn meer verspreid, niet steeds meer in een gekende veilige status en je moet daarom eigenlijk uitgaan van een Zero Trust Policy. Je weet namelijk nooit zeker of degene die een device ’s ochtends aanzet ook degene is die de sessie in de middag weer voortzet, terwijl je dit op kantoor natuurlijk wel in de gaten kunt houden.” Daarnaast bleken de bestaande oplossingen ook niet geschikt voor het nieuwe economi-

www.blackberry.com/us/en/services

Roger Sels Vice President Solutions bij BlackBerry

sche klimaat, vertelt Sels. “Ze waren duurder en daarnaast ook nog minder efficiënt en effectief. Het afgelopen jaar hebben we echter gemerkt dat flexibel werken ook zijn voordelen heeft. We hebben meer tijd om te spenderen met onze familie en staan minder in de file. We zullen daarom de manier waarop we omgaan met cyber security opnieuw onder de loep moeten nemen.”

“Dat begint met continue risk assessments gebaseerd op telemetrie van het netwerk, endpoint, de identiteit en applicaties.”

en beantwoorden van security incidenten en breaches met zowel consultancy als softwareoplossingen”, vertelt Sels. “Het eerste domein gaat vooral over training. Bedrijven moeten zich voorbereiden op incidenten door deze na te bootsen en te onderzoeken wat de reactie hierop is. Niet alleen op het technische aspect, maar ook op datgene wat daarna moet gebeuren. Hoe gaat de communicatie naar de board, naar externe partijen en naar de media? Hoe werken alle partijen samen in het geval van een cyberaanval? Daar moet je een draaiboek voor opstellen. Wij bieden een softwareoplossing die daarbij helpt door alerts uit te sturen naar medewerkers om bijvoorbeeld aan te geven dat zij hun systeem niet op moeten starten als blijkt dat er een cyberaanval plaatsgevonden heeft, om verdere verspreiding te voorkomen. Zo hoef je niet meteen het hele systeem plat te leggen, waardoor je de productiviteit minder aantast.”

In het voorkomen-luik worden AI en machine learning ingezet om te zorgen dat Dat begint met continue risk assessments endpoint security -traditionele antivirussysgebaseerd op de geometrie van het netwerk. temen- efficiënter ingevuld kunnen worden. “Daarmee bereken je voortdurend het risico “Het lastige is om telkens nieuwe signatures in real time, waardoor je op een dynamische te creëren”, vertelt Sels. “Er komen elke dag manier de security policies kunt aanpassen” miljoenen nieuwe malwarevarianten bij en vertelt Sels. “De frictie voor zowel eindgebrui- het bijhouden van al die signatures is een ker als IT en security gaat hierdoor omlaag, grote klus. AI en Machine learning kunnen omdat oplossingen als twee factor authentica- hierbij helpen. Onze andere softwareoplostie kunnen worden ingezet op het moment dat sing, EDR, kan complementair nagaan of een aanval zich voor gaat doen. Daarnaast er systemen geraakt zijn. Je kan proactief kunnen machine learning en AI worden inge- gaan nakijken hoe bepaalde bedreigingen zet om bedreigingen weg te nemen.” zich kunnen voordoen op het netwerk of binnen het bedrijf door op zoek te gaan naar BlackBerry heeft een aantal oplossingen die sporen. Door te weten waar cybercriminelen bedrijven kunnen helpen bij het beschermen naar zoeken kan je gerichter maar ook snelvan hun data. “Dat doen we als specialisten ler reageren, en dat is dan weer het respond inzake het voorbereiden op, voorkomen van domein. Waar onze teams een managed

detection and respond dienst aanbieden aan bedrijven slagen ze erin de gemiddelde tijd tot detectie en gemiddelde tijd tot respons -samen- onder de 15min te houden. Veel organisaties falen in detectie, en meten de respons in uren of dagen.” Door deze oplossingen door te voeren kan overal en altijd veilig gewerkt worden, meent Sels. “Wij hebben unified endpoint management en security oplossingen samengevoegd in één platform, The BlackBerry Cyber Suite, waarmee we onze klanten kunnen helpen veilig te werken onafhankelijk van locatie of device. De werk- en privédata zijn van elkaar gescheiden door middel van een secure container. IT of security kan enkel de werkdata in de secure container verwijderen, waardoor privacy ook weer gegarandeerd wordt. De data kan niet door kwaadaardige software ontgrendeld worden. Cybersecurity komt hiermee aan de basis van je organisatie te liggen. Met de juiste technologie is je data dus altijd beschermd, ook als je deze naar een externe partij stuurt of als je werkt op een openbaar netwerk. Uiteindelijk zal cyber security daardoor ook niet langer de uitdaging zijn en kunnen bedrijven weer focussen op het inzetten van IT om hun processen te optimaliseren, dienstverlening naar klanten te verbeteren en hun productiviteit te verbeteren.”

Meer informatie? Scan de QR code


4

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

IN DE PUBLICATIE Ontwikkeling 4. Opinie: Jan Peter Balkenende 7. Een leven lang leren 8. Blijven leren is hartstikke leuk 16. Meer waardering voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt

17: Profiel: Gerard Sprong 18: Legal tech: van praten naar gebruiken 22: Profiel: Jeffrey Saunders 24. Hogere eisen aan de ideale werkplek 27: Verbeter je thuiswerkplek

ANALYSENEDERLAND.NL Facility management moet betrokken worden bij de bedrijfsstrategie Facility Management zou namelijk een nuttige bijdrage kunnen leveren.

ANALYSENEDERLAND.NL Aandacht voor scholing voorkomt ziekteverzuim Werkgevers in het mkb hebben onvoldoende weet van de materie rondom ziekteverzuim.

Blijf leren voor de toekomst van morgen Opinie

In het verleden was de basis vaak: het volgen van onderwijs om vervolgens te kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is voltooid verleden tijd. We leven in een tijd die een enorme dynamiek met zich meebrengt. Nationaal, maar ook internationaal vinden er grote maatschappelijke transities plaats. Het volgen van een studie is daarmee niet meer voldoende. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de toekomst. Foto: Persfoto

Z

te maken met een nieuwe economie die voor enorme maatschappelijke veranderingen zorgt door onder andere het gebruik van Big Data, Artificial Intelligence en het Internet of Things. Niets blijft hetzelfde en dat betekent ook dat beroepen veranderen, verdwijnen of erbij komen. Kennis die wordt opgedaan tijdens een opleio hebben we

Campagne Managers: Kim Lak, Nadia van Wolferen Managing Director: Amanda Ghidoni

ANALYSE #77 Ontwikkeling Disclaimer alle informatie omtrent de COVID-19 maatregelen in deze bijlage was actueel op het moment van drukken.

Redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde Graphic Design: Charlotte Hovenier Tekst: Jerry Huinder, Marjon Kruize, Féline van der Linde, Eline Mooring & Mandy Kraakman Coverfoto: Karolina Grabowska & Persfoto Gedistribueerd met: Het Financieele Dagblad 2021 Drukkerij: RODI Rotatiedruk

ding is over vijf jaar misschien niet meer up-to-date. Er moet dus geïnvesteerd worden in opleidingen die kennis kunnen blijven geven.

bekleed, probeerde ik mijzelf altijd bij te scholen. Dat hoeft echt niet altijd in de vorm van een opleiding te zijn. in het vergaren van kennis. Zo heb ik als minister-president regelmatig mensen uitgenodigd, van vrijwilligers tot aan succesvolle ondernemers, om gedachten en kennis uit te wisselen. Verder, en dat gaat momenteel natuurlijk lastig, heeft reizen mij persoonlijk veel gebracht. Het heeft mijn blik verbreed, je komt op nieuwe ideeën, leert over nieuwe culturen en ervaart nieuwe dynamiek. Daar leer je ontzettend veel van. Vind het plezier

Niets blijft hetzelfde en dat betekent ook dat beroepen veranderen, verdwijnen of erbij komen. ook dat mensen zelf moeten blijven leren. De wil van mensen om bij te blijven in een veranderende samenleving is daarvoor nodig. Dit zal de mens alleen maar sterker maken in de maatschappij van de toekomst. Maar het betekent

verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te blijven lezen, maar ook door als oudere met jongeren te blijven omgaan. Zo geef ik zelf college en vind ik het altijd fantastisch om met studenten om te gaan en te weten wat er bij hen speelt. In alle functies die ik heb Dit kan op

Er moet geïnvesteerd worden in opleidingen die kennis kunnen blijven geven. open blik te blijven houden, wat je leeftijd ook is. We leven in een tijd waarin de groei van kennis enorm is. Technologische

In alle functies die ik heb bekleed, probeerde ik mijzelf altijd bij te scholen. Dat hoeft echt niet altijd in de vorm van een opleiding te zijn. vraagstukken hebben invloed op werkgelegenheidsvraagstukken, maar ook op morele vraagstukken. Houd contact met jongeren, zodat je ook weet wat er bij hen speelt. Blijf altijd leren. Dat kan via opleidingen, maar ook heel laagdrempelig thuis, met een boek of krant. En zorg dan ook voor reflectie, bij jezelf, maar ook binnen organisaties. Stel eens de vraag: waar zijn we nu echt mee bezig? Zijn er geen momenten om na te denken, dan kom je ook niet vooruit en lopen we achter op de toekomst van morgen.

Probeer altijd een

Jan Peter Balkenende, Voorzitter Maatschappelijke Alliantie

European Media Partner Wij maken online en print campagnes met waardevolle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doelgroepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

Uitgegeven door: European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Web: www.europeanmediapartner.com

Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Email: nl@europeanmediapartner.com redactie@europeanmediapartner.com

Tel: +31 20 808 82 00

ADVERTENTIE


5 Stratelligence - Partner Content Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling STRATELLIGENCE - Partner Content analysenederland.nl

Gebruik een adaptieve aanpak bij complexe vraagstukken met onzekerheden Partner Content

Stratelligence

De coronacrisis, klimaatverandering, de energietransitie, het zijn allemaal complexe vraagstukken met veel onzekerheden. Wat is dan een goede strategie? Hoe kun je voorkomen dat nieuwe feiten de gekozen strategie overhoop gooien, zoals nu het geval lijkt te zijn in het coronavaccinatiebeleid? “Met het omgaan met onzekerheden houd ik mij al heel lang bezig”, vertelt Gigi van Rhee, Algemeen Directeur Stratelligence. “En dat heeft sinds het Deltaprogramma van de overheid een enorme vlucht genomen. Het nationale Deltaprogramma moet Nederland nu, maar ook in de toekomst beschermen tegen het water. Daarvoor hebben wij gekeken hoe het Deltaprogramma heel bewust kon inspelen op onzekerheden. Want hoe hoog zal de zeespiegel uitkomen? Over tien jaar, maar ook over honderd jaar? En hoe zorgen we ervoor dat we te allen tijde droge voeten houden zonder onnodig te investeren? We leggen geen dijken aan die zijn opgewassen tegen de maximaal voorspelde zeespiegelstijging in 2100. We investeren voor een minder extreme zeespiegelstijging, maar wel in de wetenschap dat als de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht, er al maatregelen in beeld zijn en er nog voldoende tijd en ruimte is ze uit te voeren.”

Adaptiviteit Door slim om te gaan met onzekerheden, deze te duiden en zo transparant mogelijk te gebruiken in de besluitvorming is Nederland beter voorbereid op verschillende scenario’s, aldus Van Rhee. “Niet alleen de planning maar ook een oplossing kan adaptief zijn. De Zandmotor bijvoorbeeld versterkt onze kust door zandsuppletie. Zandsuppletie is flexibeler dan dijkversterking. Bij meer kusterosie en zeespiegelstijging dan verwacht, kan er gaandeweg meer zand gesuppleerd worden en in het geval dat het meevalt, juist minder zand. Eenzelfde stapsgewijze aanpak is bij een dijk niet echt mogelijk.”

De adaptieve aanpak heeft zijn waarde bewezen en zou ook op de corona-aanpak en bijvoorbeeld de energietransitie kunnen worden toegepast. Corona-aanpak De waarde van een adaptieve aanpak heeft zich de afgelopen jaren bewezen, en niet alleen op het gebied van waterveiligheid, gaat

Van Rhee verder. “Zou de corona-aanpak er dan ook niet van moeten profiteren? Ook in dit vraagstuk is sprake van grote investeringen in bijvoorbeeld de IC-capaciteit, zorgpersoneel en de aankoop van de vaccins. En er zijn veel onzekerheden. Hoeveel vaccins zijn er wanneer beschikbaar? Wat is het effect van verschillende maatregelen op het aantal besmettingen? Echt adaptief is een strategie wanneer vooraf actief wordt gezocht naar de beste oplossing of handelswijze, juist voor situaties waarin nieuwe informatie bekend wordt (“What if analysis”).” Eind vorig jaar is er een eerste vaccinatiestrategie gepresenteerd. Bij wijzingen in de strategie als gevolg van onzekerheden is het belangrijk dat er geen onnodige kosten en vertraging ontstaan. Van Rhee: “En dat is nu helaas wel het geval. Als gevolg van het ontbreken van uitgewerkte alternatieven voor verschillende mogelijke scenario’s, vraagt herziening van de vaccinatiestrategie relatief veel tijd en levert dit een hoop discussie op. Bij nieuwe informatie over de beschikbaarheid van de vaccins start de discussie over welke groepen het eerste gevaccineerd moeten worden opnieuw. Ook blijkt dat niet voor alle vaccins de juiste logistieke voorbereidingen zijn getroffen. In plaats daarvan zou je de strategie flexibel willen bijsturen voor verschillende scenario’s die al van te voren zijn doordacht en gewogen. Dan gaat geen kostbare tijd verloren.”

Gigi van Rhee, Algemeen Directeur Stratelligence

Veel vraagstukken zijn complex met enorm veel onzekerheden. Je komt er niet meer mee weg om geen rekening te houden met deze onzekerheden, besluit Van Rhee. “De adaptieve aanpak heeft zijn waarde bewezen en zou ook op de corona-aanpak en bijvoorbeeld de energietransitie kunnen worden toegepast. Hierdoor kun je onnodige kosten en tijdverlies voorkomen en kan het politieke afbreukrisico worden beperkt.”

Ga voor meer informatie naar www.stratelligence.nl. ADVERTENTIE

Onderwijs is fundament voor leven lang leren Leren is een continu proces. Het fundament krijgt iedereen op school. Voor een solide basis is goed onderwijs nodig dat aansluit bij de snel veranderende maatschappij. Wat dat vraagt, is blijven leren en professionaliseren. Schoolleiders, leraren en andere onderwijsmedewerkers werken hier hard aan. CPS Onderwijsontwikkeling & advies ondersteunt ze daarbij met advisering, begeleiding en trainingen. Blijvend resultaat is waar we voor gaan.

Uitdagingen CPS helpt scholen bij de vele uitdagingen waar ze mee te maken hebben. Bijvoorbeeld hoe: • • • • • •

houd je leerlingen gemotiveerd? voorkom je uitval en leerachterstanden? leer je leren? ontwikkel je leiderschap en laat je dit zien? leer je jongeren zich optimaal te ontplooien? zorg je dat leerlingen taalvaardig worden en blijven?

Een leven lang leren CPS ondersteunt scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs in heel Nederland. We helpen leraren, leidinggevenden en onderwijsteams om hun ambities

waar te maken. Wij hebben veel ervaring met allerlei onderwijs­ kundige thema’s waarin je je altijd verder kunt ontwikkelen zoals: • • • • • •

burgerschap en kansengelijkheid taalvaardigheid persoonlijke vorming ethisch en onderwijskundig leiderschap didactiek pedagogiek

7 gewoonten van Covey CPS is bovendien de exclusieve partner van FranklinCovey voor het onderwijs in Nederland. Wij maken al jaren het internationaal hoog aangeschreven gedachtegoed van Covey toegankelijk voor onderwijsinstellingen in Nederland.

CPS specialist in professionalisering en schoolontwikkeling Scholen hoeven gelukkig het wiel niet zelf uit te vinden. De ervaren onderwijsadviseurs van CPS zijn gespecialiseerd in professionalisering en schoolontwikkeling. We ondersteunen scholen al 75 jaar: bij de CPS Academie in Amersfoort, op scholen zelf en natuurlijk online. Ook interesse in duurzame resultaten?

www.cps.nl


6

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda, maar dringt nog niet door tot de praktijk Het Nieuwe Werken

De meeste mensen willen graag ontwikkelen, maar verandering blijkt in de praktijk vaak een uitdaging. Dat merken organisaties ook als het over duurzame inzetbaarheid gaat. Ondanks dat duurzame inzetbaarheid bij veel bedrijven hoog op de agenda’s staat en er forse budgetten voor worden vrijgemaakt, komen medewerkers nog te weinig in beweging. De grote vraag is dan ook hoe de medewerkers in actie kunnen worden gebracht om zorg te dragen voor de eigen duurzame inzetbaarheid. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

D

uurzame inzetbaar-

wel Leven Lang Ontwikkelen genoemd, gaat in de kern over dat mensen leren, werk kunnen vinden dat bij ze past en om kunnen gaan met snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Ondanks de grote investeringen gaat het 1

heid, ook

Wanneer mensen niet langer vastzitten in functies en meer invloed kunnen uitoefenen op hun werk zullen ze sneller proactief loopbaangedrag laten zien.

Proactief loopbaangedrag zorgt ervoor dat mensen meer succes hebben in hun eigen loopbaan, beter om kunnen gaan met veranderingen in de loopbaan en werk kunnen vinden dat goed bij hen past.

in de praktijk toch vaak mis. Medewerkers komen onvoldoende in actie. De oplossing hiervoor wordt vaak gezocht bij de medewerkers zelf. Maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid, de organisatie moet duurzame inzetbaarheid ook mogelijk maken. Organisaties komen hierbij drie uitdagingen tegen. De meeste werkgevers beschouwen duurzame inzetbaarheid

als een apart thema. Beter is om duurzame inzetbaarheid breed te bekijken, zodat de hele cyclus van in-, door- en uitstroom bijdraagt aan de optimale match tussen mens en werk. Daarnaast is er een groot en vrijblijvend aanbod voor medewerkers, zoals opleidingen, workshops, instrumenten en andere mogelijkheden en er is veel budget. Echter, zonder eigen, urgente

vraag ondernemen mensen niet snel actie. De oplossing zit dus in het naar boven halen van de individuele vraag en het bieden van een overzichtelijk, passend aanbod. Ten slotte leidt de manier van werken en de cultuur bij een organisatie veelal tot te weinig actie. Het aanbieden van middelen is één ding, maar mensen in actieve stand krijgen is een heel ander ding.

Duurzame inzetbaarheid, ook wel Leven Lang Ontwikkelen genoemd, gaat in de kern over dat mensen leren, werk kunnen vinden dat bij ze past en om kunnen gaan met snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. de juiste aanpak heeft gekozen, is ook het individu aan zet. Het aanpassingsvermogen, career adaptability, blijkt een van de belangrijkste voorwaarden te zijn om inzetbaar te blijven in een snel veranderende arbeidsmarkt. De term career adaptability en het gedrag dat daaruit voortkomt bestaat uit de vier C’s1: career control, oftewel het besef dat je zelf Wanneer de organisatie

aan het roer staat van jouw loopbaan en invloed kunt uitoefenen. Career curiosity: nieuwsgierigheid naar jezelf en je omgeving en career concern: het besef dat het belangrijk is om je voor te bereiden op de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld door het vooruit plannen en stellen van ontwikkeldoelen. Als laatste is er career confidence: het geloof in het eigen kunnen. Proactief loopbaangedrag zorgt ervoor dat mensen meer succes hebben in hun eigen loopbaan, beter om kunnen gaan met veranderingen in de loopbaan en werk kunnen vinden dat goed bij hen past. Organisaties kunnen

medewerkers betrekken bij veranderingen, uitdaging en beslisruimte geven in het werk, een gevarieerd takenpakket bieden, ondersteunen bij het formuleren van een loopbaanvraag, stimuleren in het uitproberen van nieuwe dingen en inzetten op talenten. Zo kan de werkgever haar werknemers op dagelijkse basis activeren om te leren, het zelfvertrouwen van werknemers vergroten en leren en ontwikkelen mogelijk maken. bijvoorbeeld

Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. Career development and counseling: Putting theory and research to work, 2, 144-180. ADVERTENTIE

Wat werkt voor jou? “Dromen praktisch werkend krijgen, zodat mensen met plezier naar hun werk gaan.” Inge van Nispen, regelaar

Op zoek naar een integrale aanpak om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken in jouw organisatie? Wil je dat leren en ontwikkelen een vaste waarde wordt in jouw bedrijf? Op basis van onderzoek en praktijkervaring hebben we een succesvolle aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit drie voorwaarden voor organisaties en vier succesfactoren voor medewerkers, die samen leiden tot meer proactief loopbaangedrag. Lees meer in onze white paper ‘De succesfactoren om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken’.

“Evidence-based mensen vooruit helpen in hun loopbaan.” Anna van der Horst, praktische wetenschapper

Ga voor meer informatie en onze white paper naar: eelloo.nl/duurzame-inzetbaarheid


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling

7

analysenederland.nl

Een leven lang ontwikkelen is niet meer weg te denken! Het Nieuwe Werken

Voor een lang en gelukkig werkleven is het belangrijk om je voortdurend te blijven ontwikkelen. Zowel voor werknemers als werkgevers. Tekst: Marjon Kruize Foto: Sora Shimazaki

E

leren is al jaren een thema als het over onze loopbaan gaat, en dat is niet voor niets. De wereld van werk verandert snel en daar moet je als werknemer op kunnen inspelen, aldus Alice Diels, voorzitter van de NVP, Netwerk voor HR Professionals. “Als je het werk van een monteur van tien jaar geleden vergelijkt met het werk van een monteur van nu, dan is dat werk behoorlijk veranderd. Dat geldt eigenlijk voor heel veel beroepen en leven lang

in heel veel sectoren. Om je eigen werk te blijven doen moet je dus voortdurend blijven bijleren, anders heb je de kans dat je het niet langer bij kan houden.” Daarnaast is ontwikkeling

ook belangrijk voor het werkgeluk van de werknemer, stelt Diels. “Mensen zijn beter in hun werk als ze aan ontwikkeling doen en dat leidt weer tot een verhoogd werkgeluk. Daarnaast is het ook essentieel om je jezelf fit houden voor de arbeidsmarkt. Je weet nooit wat er in de toekomst op je pad komt.” niet enkel voor de werknemer, maar ook voor de werkgever belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen. “Uiteindelijk wil je horizontale en verticale doorstroom binnen je organisatie bevorderen en wil Het is echter

je dat mensen het beste uit zichzelf halen”, vertelt Diels. “Het is natuurlijk mooier als je werknemers binnen jouw bedrijf blijven werken omdat ze daar doorgroeimogelijkheden hebben, in plaats van het ergens anders te gaan zoeken. Door dit als werkgever te stimuleren help je je werknemers en houd je ze fit voor de veranderende arbeidsmarkt.” De verantwoordelijkheid

ontwikkeling is dus gedeeld, je moet er allebei actief aan werken. “Het grapje van de CEO en de HR-directeur nadat die laatste een investeringsvoorstel heeft gedaan voor een ‘ontwikkeltraject’ maakt dat voor mij heel duidelijk. ‘Wat nu als de medewerkers vertrekken na het opleidingstraject?’, vraagt de CEO. Het antwoord van de HR-directeur: ‘Wat als we niet investeren en ze blijven?” voor

Ontwikkeling zou een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek moeten zijn tussen werknemers en werkgevers.

heel breed zijn “Je hebt opleidingen on the job, klassikaal en alles wat daar tussenin zit. De afgelopen jaren wint blended learning aan populariteit, waarbij verschillende manieren van leren worden ingezet, zowel live als digitaal. Voor de digitale leeromgeving is covid een vlucht vooruit. Aanbieders weten steeds beter hoe ze mensen digitaal kunnen inspireren en motiveren en hoe zij kennis en vaardigheden online kunnen overbrengen.

Digitale kroniek

Ontwikkeling kan

aanbod wordt de drempel volgens Diels ook lager. “Zo zijn TedTalks en podcasts vaak vrij toegankelijk en heel makkelijk verkrijgbaar. Het is aan de werkgever om de werknemer te verleiden zijn ontwikkeling hoger op het prioriteitenlijstje te zetten. Ontwikkeling zou een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek moeten zijn tussen werknemers en werkgevers. Mijn oproep aan de verantwoordelijke zou dan ook zijn om het opleidingsbeleid en de mogelijkheid die je werknemers beidt om de ontwikkeling onder de loep te nemen. Voor ons als individu geldt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Hoe blijf je interessant voor je eigen baan, een andere functie binnen de organisatie waar je werkt, of de arbeidsmarkt? Door het grote

Barbara Baarsma Directievoorzitter Rabobank Amsterdam.

‘Voor mij is onafhankelijkheid een heel belangrijke waarde’ Online interview

Mentale onafhankelijkheid. Dat is volgens Barbara Baarsma de sleutel tot succes voor vrouwen. En voor mannen ook trouwens. Want laat het duidelijk zijn: aan man-vrouw denken doet Baarsma niet. “Powervrouw? Dat soort woorden gebruik ik niet.”. Tekst: Jerry Huinder Foto: Persfoto

“Ben jij een powervrouw?” “Dat weet ik niet, wat versta je onder een powervrouw?” “Dat was mijn volgende vraag voor jou.” “Ja, jij stelt mij de vraag, dus dan mag jij die definitie geven.” “Ok: een powervrouw is een vrouw die in control is over zichzelf en zelf haar beslissingen maakt over welke richting ze op wil met haar leven.” “Oké, als dat de definitie is, ben ik dat wel.” Barbara Baarsma is er niet de vrouw naar om zich in een hoekje te laten drijven, dat is snel duidelijk. Tegenwoordig combineert ze twee functies: die van Directievoorzitter Rabobank Amsterdam en hoogleraar Toegepaste Economie. “Voor mij is onafhankelijkheid een heel belangrijke waarde.” Eerst even terug naar die powervrouw. Waarom ben je dat, als je mijn definitie hanteert? “Omdat ik goed weet wat mijn drijfveren zijn, wat ik belangrijk vind in wat ik doe en ik weet ook goed wat ik wil en wat ik niet wil. En ik durf dat ook te zeggen. Dus als je dat een powervrouw noemt, vind ik het prima.” Hoe zou jij een powervrouw omschrijven? “Nou, dat weet ik niet, want ik gebruik dat soort woorden niet. Voor mij is onafhankelijkheid een heel belangrijke waarde en dat heeft een aantal componenten. Ten eerste, en dat is de wetenschapper of analyticus in mij: begin bij feiten en oriënteer je breed wat die feiten betreft en kom dan pas met een duiding, met een mening, met een oordeel."

Het gehele artikel leest u op: analysenederland.nl

ADVERTENTIE


8

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Een leven lang leren, maar dan wel met werkzekerheid Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

Op dit moment zitten veel mensen in onzekerheid. Wanneer trekt bijvoorbeeld de reisbranche weer aan? Of de horeca? In de tussentijd kijken naar andere mogelijkheden hoort dan ook tot de opties voor deze mensen. Kunnen zij misschien hun werkervaring meenemen naar andere sectoren? “Momenteel is het goed om te kijken naar andere mogelijkheden wanneer je bijvoorbeeld werkzaam bent in de reisbranche en wacht tot het reizen weer gaat aantrekken”, vertelt Sonia Sjollema, directeur NSvP-Innovatie in Werk. “Misschien kun je jouw ervaring en skills in een andere sector ook heel goed inzetten. Of heb je misschien een opleiding nodig?” Met skills paspoorten benaderen we beroepen als een bundel van taken. “Veel beroepen hebben namelijk overlappende taken. Vastleggen wat je al eerder hebt gedaan en kan maakt het gemakkelijker om te zien welke beroepen bij je passen en welke taken je goed zou kunnen doen. Zo wordt er op een andere manier naar beroepen gekeken wat de overstap naar ander werk makkelijker maakt.” Om een leven lang leren te laten werken moeten er nog een aantal andere hobbels worden weggenomen, meent Sjollema. “Omscholing is niet altijd gemakkelijk. De opleiding moet worden betaald en langdurige omscholing is vaak niet haalbaar. En wie geeft de garantie van daadwerkelijk een baan na de omscholing? Daarom is het belangrijk om bedrijven in groei- en krimpsectoren met elkaar te verbinden en met onderwijsinstellingen te kijken naar omscholing op basis van wat iemand al wel kan. Kunnen een aantal skills al worden ingezet in een baan in een andere sector ? Dan is een uitgebreide inwerkperiode misschien voldoende”. “Een leven lang leren is dus niet alleen een individuele verantwoordelijkheid”, besluit Sjollema. “Alleen als meerdere partijen samenwerken, werkt het in de praktijk. Daar moeten we echt op inzetten, willen we op een goede manier uit deze crisis komen”

Blijven leren is hartstikke leuk Het Nieuwe Werken

De wijze van trainen en het geven van onderwijs is door COVID-19 enorm veranderd. Een aantal sectoren worden nu nog in stand gehouden door de steun van de overheid en ook de werkloosheid valt relatief gezien nog mee. Maar de klap gaat nog komen. Het is dan ook nu de tijd om daarop te anticiperen door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

het algemeen meer tijd nu”, vertelt Ria van ’t Klooster, directeur NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. “We hoeven niet meer te reizen naar ons werk en het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een online opleiding te volgen. Zo bieden veel opleiders in plaats van een hele dag, nu ook een dagdeel aan. Zo kun je bijvoorbeeld ’s ochtends werken en ’s middags een opleiding volgen. Je ziet echter wel een enorme drang naar elkaar weer ontmoeten en dat zie je overal. Ook bij het opleiden en trainen. Kinderen en ook volwassenen staan te trappelen om weer naar school te gaan.” “Mensen hebben over

van de coronacrisis waren er zeker moeilijkheden met het goed organiseren van online onderwijs, gaat Van ’t Klooster verder. “Er is dan ook ontzettend veel geïnvesteerd in de trainers en opleidingen om deze zo goed mogelijk online te kunnen aanbieden. Online lesgeven is namelijk totaal anders dan voor een groep staan. Hoe zorg je bijvoorbeeld In het begin

Het online leren vraagt ontzettend veel van de deelnemers. Het vraagt veel meer zelfdiscipline.

online voor interactie en houd je de deelnemers bij de les? Er zijn daarom een aantal workshops georganiseerd over hoe het beste online les kan worden gegeven. nog steeds een aantal zaken die kunnen worden verbeterd, aldus Van ’t Klooster. “Het online leren vraagt ontzettend veel van de deelnemers. Het vraagt veel meer zelfdiscipline. Iedereen snakt er naar om weer fysiek opleidingen te gaan volgen, maar na de coronapandemie is één ding zeker. Het online opleiden zal zeker blijven. De balans vinden tussen face-to-face en online is dan essentieel.” Maar er zijn

opleidingen door werkgevers is in sommige sectoren minder geworden door de coronacrisis. Van ’t Klooster: “Maar in andere sectoren hebben we ook kunnen zien dat er nog altijd grote tekorten zijn, zoals in de zorg en techniek. Het is belangrijk om De focus op

juist in sectoren waar het niet goed gaat niet te gaan zitten wachten op wat er gaat gebeuren maar goed na te denken over wat je wilt en kunt en waar je je talenten kunt inzetten. Gebruik de tijd die je hebt goed en als je thuis zit omdat je winkel is gesloten kun je jezelf afvragen of je je niet wilt laten omscholen of bijscholen. Het leren is daarnaast nog nooit zo gemakkelijk geweest door bijvoorbeeld nieuwe concepten als ‘all you can learn’. Voor een vast bedrag per maand kun je verschillende korte cursussen doen die jou aanspreken. Het trainen en opleiden wordt zo maatwerk en hierdoor nog laagdrempeliger. De cursussen kun je thuis online volgen en zijn van korte duur. En de werkgever zou het relatief kleine bedrag per maand kunnen vergoeden. Het allerbelangrijkste is dat het leren en opleiden niet alleen zinvol is maar ook leuk wordt en blijft. Want een leven lang leren is ook hartstikke leuk!”

Het juiste beeldscherm kan verzuimkosten besparen Het Nieuwe Werken

Door covid is de omslag naar het nieuwe werken in een stroomversnelling terechtgekomen. We kwamen erachter dat we thuis net zo productief kunnen zijn als op de werkvloer. Mits we gebruikmaken van de juiste middelen, natuurlijk. Tekst: Marjon Kruize

H

et grootste deel

van de thuiswerkers doet zijn werk vanaf een computer, maar lang niet iedereen doet dat op een

ergonomisch verantwoorde manier. In de ideale ergonomische wereld heeft iedereen een verstelbaar bureau en een verstelbare bureaustoel, een los toetsenbord en een muis. Ook een los, maar vooral verstelbaar, beeldscherm, is van groot belang om prettig en productief vanuit huis te werken. van een beeldscherm is het vooral belangrijk om rekening te houden met de doelstelling van de gebruiker, zo stellen de experts. Zo heeft een grafisch ontwerper of een juridisch medewerker andere eisen dan een tandartsassistent. Ga bij de Bij de aanschaf

aanschaf van een monitor dus goed na waar je deze voor gaat gebruiken. Moet je veel lezen of vanuit verschillende documenten tegelijk werken, dan is het prettig om een groter beeldscherm te hebben zodat je meer oppervlakte hebt. Moet je bijvoorbeeld foto’s of video’s kunnen bewerken? Dan is het belangrijk dat het beeld kleurecht is en niet te veel licht van buitenaf weerspiegelt. Ook moet je, in alle gevallen, langere tijd achter je scherm kunnen zitten zonder dat je hier bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgt. Daarnaast zijn ook

gemak

en flexibiliteit voor de meeste gebruikers van belang. Als je een laptop van de zaak hebt wil je deze het liefst met één kabel kunnen verbinden met een dockingsystem of losse monitor. Zeker als je op kantoor gewend bent om te werken met twee monitoren kan dit erg prettig zijn. De verwachting is dat we in de toekomst niet 40 uur in de week op kantoor zullen zitten, maar dat we thuiswerken en werken op kantoor afwisselen. In dat geval is flexibiliteit en gemak van nog groter belang. In je thuiskantoor heb je de IT-afdeling immers niet naast je zitten, dus het is extra

belangrijk dat alles op een simpele manier op elkaar kan worden aangesloten.

passen wanneer het licht in de kamer verandert. Daarnaast is fysieke verstelbaarheid van groot belang om een goede houding te stimuleren. zo’n monitor lijkt voor veel werkgevers misschien duur, maar als een werknemer uitvalt door ergonomische klachten kost dat de werkgever nog veel meer geld. Naast loondoorbetaling moeten immers ook de kosten voor de vervanging, omzetverlies en verlies aan productiviteit meegerekend worden. Volgens mkb servicedesk kan dit oplopen tot een bedrag van wel 405 euro per dag. De kosten van ergonomisch verantwoorde middelen zijn daar niks bij. De aanschaf van

is een los beeldscherm een stuk beter dan een laptop, aldus Arboned. Je hebt meer werkruimte en meer mogelijkheden om je beeldscherm optimaal in te stellen. Zo zijn er monitoren die je op een ‘papiermodus’ kunt zetten, waardoor het lijkt alsof je op papier leest. Hiermee kan je rustig lezen zonder last te krijgen van je ogen. Ook hebben een aantal monitoren omgevingslichtsensoren die het contrast en de helderheid van de monitor automatisch aanErgonomisch gezien

ADVERTENTIE


NiDi Bedrijfsopleidingen: vandaag geleerd, morgen toegepast NiDi Bedrijfsopleidingen is als innovatieve opleider de betrouwbare partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid werd tot een aantal jaar geleden nog gezien als een vaag containerbegrip. Het werd vooral gelinkt aan thema’s als ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ en bovendien vond het niet de gewenste zakelijke aansluiting tot de markt. Ondanks dat begrippen als werkgeluk, werkstress en burn-out, bevlogenheid en betrokkenheid steeds meer in opkomst waren, bleef men deze begrippen zien als op zichzelf staande onderwerpen. Men legde de focus op de gevolgen, lees: verzuim, in plaats van de oorzaken en de mogelijkheden. In 2012 heeft NiDi Bedrijfsopleidingen als opleidingsinstituut het begrip duurzame inzetbaarheid op de kaart gezet! De komst van de RADI®-opleiding (Register Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid) van NiDi Bedrijfsopleidingen en de totstandkoming van de RADI®-norm in Nederland, hebben er mede voor gezorgd dat duurzame inzetbaarheid in een bedrijfseconomisch perspectief geplaatst werd. En dat niet alleen: recent ontwikkelde NiDi Bedrijfsopleidingen in samenwerking met TNO de gecertificeerde DIX-opleiding: deze opleiding leert deelnemers gebruik te maken van het DIXmeetinstrument. Het DIX-meetinstrument geeft inzicht in de inzetbaarheid van medewerkers. Met deze inzichten kan de medewerker zelf aan de slag en krijgt de organisatie stuurinformatie.

RADI® verovert de wereld van de duurzame inzetbaarheid De RADI® heeft één doel: werkgevers ondersteunen bij complexe en strategische duurzame inzetbaarheidsvraagstukken. Hij of zij geeft organisaties nieuwe inzichten in hoe duurzame inzetbaarheid geïmplementeerd kan worden in hun organisatiebeleid en strategie. Via de opleiding RADI® ontwikkelen deelnemers een bedrijfseconomische invalshoek op inzetbaarheid. Op dit moment zijn er ruim 400 RADI® opgeleid door NiDi Bedrijfsopleidingen. Naar verwachting leidt NiDi Bedrijfsopleidingen dit jaar de 750e RADI® in Nederland op, waardoor we één van de grootste bewegingen zijn binnen het domein van duurzame inzetbaarheid. Ook voor RADI® die zich verder willen ontwikkelen, biedt NiDi Bedrijfsopleidingen via de ‘Professional Master Duurzame Inzetbaarheid’ een goede verdieping. Wat biedt NiDi Bedrijfsopleidingen nog meer? Inmiddels is het opleidingsaanbod flink uitgebreid en biedt NiDi Bedrijfsopleidingen tal van opleidingen en trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Onder andere de opleidingen ‘Register Preventiemedewerker (RPM)’ en ‘Financieel vitale medewerkers’ leiden de deelnemers op tot gedegen adviseurs op deze specifieke gebieden. Door dit brede aanbod is er een training of opleiding voor elk gewenst niveau. Ons motto is: vandaag geleerd, morgen toegepast.

NiDi Bedrijfsopleidingen is onderdeel van paraDIGMA groep paraDIGMA groep is een innovatieve en toonaangevende groep van samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van duurzame inzetbaarheid. Van oplossingen voor verzuim en vitaliteitsbeleid tot psychische begeleiding en re-integratievraagstukken. Het doel van paraDIGMA groep is om organisaties toekomstbestendig te maken. Samen met de werkgever maken wij werk van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. Interesse in de opleidingen of meer informatie? Neem dan contact op via info@nidibedrijfsopleidingen.nl of neem een kijkje op de website www.nidibedrijfsopleidingen.nl.

ADVERTENTIE

Stimuleer een leven lang leren: Een inspirerend leerportaal Leeraanbod van hoge kwaliteit Ontwikkelen future skills

VERDER ONTWIKKELEN ALS FINANCIAL OF CONTROLLER?

Opleidingsadvies en support Grip op kosten

Wil je na het behalen van je hbo-diploma jezelf verder ontwikkelen in finance en controlling? Of wil je de stap naar Register Controller (RC) maken? Ontdek welke opleiding het beste aansluit op je achtergrond en wensen. Bij Nyenrode breng je jouw financieel-strategisch inzicht en bedrijfskundige kennis op academisch niveau. STUDEREN NA AST JE BA AN? BEKIJK ALLE OPTIES OP: NYENRODE.NL/CONTROLLING SCHAKELTRAJECT ACCOUNTANCY & CONTROLLING

Ga voor meer informatie en de beste business case naar:

www.bloomville.nl

POST-BACHELOR CONTROLLING

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE & CONTROL (EMFC/RC)

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET ONZE PROGR AMMA-ADVISEUR ELINE DE CROES VIA CONTROLLING@NYENRODE.NL OF + 31 (0)346 295 747.

of bel:

033-2478610

MASTER OF SCIENCE IN CONTROLLING

NYENRODE. A RE WARD FOR LIFE


10

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Een studie draait niet alleen meer om zelfontwikkeling of een goede inhoudelijke specialisatie, maar ook om ‘meaning’ Het Nieuwe Werken

om hen te laten nadenken over wie zij zijn en wat voor bijdrage zij willen leveren aan de maatschappij. Vervolgens is het dan aan het individu om zelf relevante thema’s te identificeren om te blijven leren en te ontwikkelen.”

Betekenisvol werk doen. Dit komt steeds vaker naar voren wanneer jongeren het hebben over hun toekomst. Betekenisvol op het gebied van onder andere duurzaamheid en de maatschappij is voor de huidige generatie die nu de arbeidsmarkt betreed of daar net actief is van belang. En dit sentiment, het hebben van een ‘meaning’ is door COVID-19 nog veel belangrijker geworden. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

footprint als individu, als werknemer, maar ook als organisatie?”, stelt Marlies de Vries, directeur controlling degree programs aan Nyenrode Business Universiteit. “Het gaat niet meer alleen om zelfontwikkeling, om zo betere prestaties te kunnen leveren voor een mooie carrière. Het gaat er ook om dat je iets betekent voor de organisatie waar je werkt en de maatschappij. Er is een andere ‘Zeitgeist’ opgekomen, in hoe individuen zich verhouden tot hun dagelijkse werk. De integratie tussen werk en privé is steeds verder toegenomen (en Wat is onze

lang te kunnen leren zal het steeds normaler worden om te gaan studeren in een module vorm. “Ik verwacht dan ook dat het voor drie jaar vastleggen voor één bepaalde studie zal gaan verdwijnen in de toekomst. Het volgen van kortere en meerdere modules waarbij de student zelf de regie heeft in zijn ontwikkeling zal de norm worden, waarbij de universiteit deze flexibiliteit faciliteert.” Om een leven

Om een leven lang te kunnen leren zal het steeds normaler worden om te gaan studeren in een module vorm.

onder COVID-19 versterkt), waarin bijzonder belang wordt gehecht aan het zinvol zijn van werk. Zinvol voor het individu, maar ook in relatie tot anderen (nu en in de toekomst) en van betekenis voor de maatschappij. Ook organisaties brengen

hun ‘purpose’ naar voren, omdat daar een maatschappelijke vraag naar is.” In steeds grotere mate wordt gevraagd om andere informatie, gaat De Vries verder. “Niet alleen bijvoorbeeld financiële informatie, maar ook de nadruk op ons klimaat, de CO2 uitstoot,

koop je producten die niet gemaakt zijn door kinderhanden en ga zo maar door.” Deze belangrijke maatschappelijke thema’s zorgen ervoor dat bedrijven hierop moet reageren en publiek verantwoording moeten afleggen. De praktijk wijst uit dat op het moment dat er verantwoording moet worden afgelegd door organisaties dit veelal binnen het domein van de CFO geregeld wordt, vanwege de daar aanwezige kennis over de inrichting van (bedrijfs) processen en de presentatie van de informatie daarover. Niet alleen de jaarcijfers of

winst die behaald is moet worden vastgelegd, maar ook hoe groot de footprint is van een bedrijf.”

Ook organisatie brengen hun ‘purpose’ naar voren, omdat daar een maatschappelijke vraag naar is. ook de (controlling) studenten van nu worden uitgedaagd om naar veel meer thema’s te kijken “Dat betekent dat

dan alleen financiële thema’s. Zo worden er meerdere competenties ontwikkelt en wordt de nieuwe generatie CFO’s klaargestoomd om de complexiteit van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Wat studenten tien jaar geleden hebben geleerd tijdens hun studie is vandaag de dag (wellicht) niet meer relevant. Het is dan ook aan ons, als programma-management, om mee te blijven veranderen en het curriculum continu aan te passen. Om zo de studenten tools mee te geven en competenties te laten ontwikkelen, zoals persoonlijk leiderschap,

te studeren en open te staan om meerdere competenties te leren, zorgt dat ervoor dat, de toekomstige controller, in staat is om samen te werken met andere afdelingen binnen een organisatie, besluit De Vries. “Een controller die de footprint en de daarbij benodigde informatie inzichtelijk kan presenteren voegt daadwerkelijk waarde toe aan zichzelf, het bedrijf en de maatschappij voor de toekomst.” Door vak overstijgend

ADVERTENTIE


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling

11

analysenederland.nl

3

Backend IT-technologie houdt vooruitgang business software tegen Profiel

Na een carrière in de financiële hoek ging het Jan Baan voor de wind. Als financial consultant kwam hij met IT in aanraking in Silicon Valley. Niet veel later begon hij Baan Company. Na jaren van succes zag Jan dat de technologie waarin het Baan ERP product was gebouwd inmiddels was verouderd en besloot eind vorige eeuw om software in de cloud te gaan bouwen. Nog altijd is Jan Baan actief in de IT wereld en een geliefd spreker op vele grote internationale events waar hij zijn visie op business software vertelt. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

Wat vind u van het huidige softwarelandschap?

“Het is interessant de ontwikkeling van software van begin tot nu te volgen. Wat mij opvalt is dat we eigenlijk nog steeds met oude meuk werken. En daarmee bedoel ik dat we aan de voorkant maar door blijven innoveren met vernieuwende microservices (apps), maar aan de achterkant, bij de bedrijfssoftware, gebeurt dit niet. Zo zijn er dus ook bij de Nederlandse overheid enorme problemen ontstaan omdat het werken met verouderde software de digitalisering tegenhoudt. Uiteindelijk kun je niet meer verder. In de jaren zestig vond de eerste investeringswave van IT plaats,

waardoor we software tot onze beschikking hebben en nu zitten we in de mobile wave. Alles is mobiel, Google maakt gebruik van cloud services en Amazon verkocht eerst boeken en nu web services. Bovendien zijn bedrijven als Amazon inmiddels al duizend miljard waard waardoor ze niet meer te besturen zijn door een overheid of wetgeving. Dit heeft ook op de maatschappij een ontzettend negatieve invloed.” En waarom is dat?

“Er zijn nu ongeveer vijf bedrijven in de wereld en die bepalen het speelveld. De technologie zit als gevolg hiervan vast in deze monopolie, wat funest is voor innovatie. Want zoals vaker bij grote bedrijven is het vergroten van de winst vaak belangrijker dan het doorvoeren van innovaties. Bedrijven als Apple maken zoveel winst, dat wil je niet weten. Ook op de maatschappij heeft dit een negatieve invloed. Door de dominantie heeft de consument bijna geen keuze meer. Bovendien kunnen de vele miljarden winst van de grote bedrijven veel beter besteed worden aan bijvoorbeeld het milieu. Maar helaas past dit doel net zo goed in hun huidige business plan. Tegenwoordig brengen we namelijk alles naar de Cloud. Maar de legacy producten die we daarvoor gebruiken zijn nog steeds gebouwd voordat het internet bestond. Een mismatch dus, waardoor we data maar laten in de bespreking van de oude databases, in plaats van deze met Big Data in te zetten voor het benutten van machine

Vragen aan

learning met de microservices aan de voorkant.”

Carla Wassenaar

Wat zou u dan anders willen zien?

“Mijn droom is een nieuwe wave inzetten. De eerste wave was in de jaren zestig en die heeft heel lang geduurd. Hierin ontstond de IT en van daaruit de software. Vervolgens in 1984 kwam er de tweede wave. De wave van de pc, en die ging veel sneller. Bedrijven als HP en Apple ontstonden en die gingen software voor hun producten gebruiken. Toen kwam er een totaal nieuwe wave, namelijk die van het internet. En nu zitten we in de wave van de mobiel. Op onze mobiel kunnen we alles. En nu is het tijd voor een nieuwe wave. Ik wil graag de kracht van de mobiele devices en sociale data ook inzetten in het vernieuwen van de bestaande legacy systemen, de backend. We hebben met onze nieuwste Apple telefoon nauwelijks toegang tot de oude software en dat moet anders. Oude en nieuwe technologie moeten opnieuw worden samengebracht. Als we dit weten te realiseren dan zal de productiviteit van de kenniswerker kunnen verdubbelen, wat betekent dat ook de EBITDA zich kan verdubbelen, maar daarnaast zullen bedrijven een veel hogere groeifactor hebben, wat dan in zijn geheel betekent dat ook de multiple van price/earnings zich sterk verbetert en dus bedrijven dan wel snel een 5 tot 10 keer hogere market cap weten te realiseren. In plaats van 5 bedrijven met een market cap van $7.000 miljard zouden er 7.000 Unicorns

Jan Baan Oprichter van het voormalige softwarebedrijf Baan Company

ontstaan met ieder meer dan 1 miljard marktwaarde. Van deze ontwikkelingen kan dan vooral Europa profiteren, waar nu de kapitaalvermeerdering zich te veel beperkt tot Silicon Valley.”

Carla Wassenaar Directeur Amplooi, experts in arbeidsmobiliteit

Het Nieuwe Werken

Vandaag de dag moet de werknemer flexibel zijn en bereid zijn om een leven lang te leren. Maar waarom is dit zo belangrijk? Tekst: Féline van der Linde

En denkt u dat het gaat lukken?

“Zolang niemand wil luisteren, zal niemand een sprong in het diepe durven te nemen, en de politiek er ook geen stemmen mee winnen. Toch heb ik wel hoop, want we zijn ook niet met de paard en wagen doorgegaan, anders kwamen we nergens. Ik denk dat ik meer een entrepreneur ben met visie, dan een perfecte investeerder en ik zie dat mensen worden gehinderd doordat zij gegevens niet bij de hand hebben. Dat gaat ervoor zorgen dat er verandering gaat komen, want nu gebruiken CFO’s bij belangrijke meetings nog steeds verouderde backend en beheersen de bedrijfsprocessen niet als een ‘end-toend’ geheel. Maar je wilt informatie van dit moment als ‘one version of the truth’. Machine learning zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat informatie als kennis beschikbaar zal zijn. Hierdoor zal de productiviteit van de kenniswerkers extreem toenemen.”

Foto: Persfoto

Waarom is investeren in menselijk kapitaal belangrijk? “Dit zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaar bent. Wendbaarheid is belangrijk op zowel organisatieniveau (strategische wendbaarheid), als operationeel niveau (wendbare teams) en op individueel niveau (wendbaar personeel). Als je werknemers zich blijven ontwikkelen kunnen deze inspelen op veranderingen in de markt. Uiteindelijk wil je als organisatie ervoor zorgen dat het personeel een leven lang met passie en uitdaging kan blijven werken. Dit levert namelijk een verhoogde concurrentiekracht op, het geeft vertrouwen en het zorgt voor een verhoogde productiviteit.” Hoe zorg je ervoor dat de competenties van jouw medewerkers up-to-date blijven? “Allereerst door bewustwording te creëren voor het belang van competentieontwikkeling. Zorg er als organisatie voor dat er een klimaat heerst waarin de ontwikkeling van het personeel prioriteit nummer één is. Wanneer je een cultuur creëert van continue verbetering is het geen taboe meer om te werken aan de eigen competenties. Daarnaast is het belangrijk om een actieve en faciliterende rol aan te nemen bij het aanbieden van trainingen, coaching en andere soorten competentieontwikkelingen.” Welke tips zou jij aan leidinggevenden willen meegeven? “Tip één: Breng in kaart welke competenties jouw medewerkers hebben. Tip twee: Heb inzicht in welke competenties nodig zijn in de toekomst en tot welk niveau deze competenties ontwikkeld moeten zijn. Tip drie: Maak inzichtelijk welk gat er is tussen de huidige competenties en de gewenste competenties, om gerichte verbeterplannen te kunnen maken. Tip vier: Wees duidelijk en eerlijk naar de medewerker over de wensen die je hebt met betrekking tot het ontwikkelen van zijn of haar competenties. Tip vijf: Benadruk het belang van duurzame inzetbaarheid bij de medewerker. En tip zes: Schakel professionals in die je kunnen adviseren op het gebied van loopbaan- en carrièreontwikkeling binnen jouw organisatie.”

ADVERTENTIE

REALISEER

‘Het nieuwe werken’ maar dan slimmer In het afgelopen jaar is het alleen maar nóg duidelijker geworden: om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de nieuwe manieren van werken (en mogelijke nieuwe pandemieën), is het realiseren van 100% digitalisatie van uw bedrijfsprocessen essentieel. Klaar voor de toekomst

digitalisatie van uw bedrijfsprocessen

Zo blijft uw organisatie in alle situaties volledig operationeel. U bent klaar voor de toekomst waarbij uw werknemers vanaf kantoor of vanuit huis altijd dezelfde taken kunnen uitvoeren zonder beperkingen. Uiteraard altijd 100% veilig (conform dezelfde veiligheidsnormen als vanaf kantoor) zodat uw bedrijfsinformatie nooit in gevaar is.

Een oplossing voor ieder bedrijf

TIE Kinetix ondersteunt bedrijven, (semi-)overheidsinstanties en hun zakenpartners bij het realiseren van 100% digitalisatie van hun bedrijfsprocessen. FLOW Partner Automation, ons software platform, stelt de gebruikers in staat om slimmer samen te werken met hun zakenpartners en de communicatie te stroomlijnen

door naadloze integratie met elk bestaand (IT-) systeem. Wij kunnen elke organisatie een passende oplossing bieden, ongeacht industrie of grootte. Het maakt niet uit of het alleen gaat om orders, transportberichten, facturen of om elk ander soort document waar u als bedrijf mee te maken krijgt; TIE Kinetix zorgt voor een snelle, naadloze uitwisseling.

Kies ervaring en expertise

Al sinds 1987 ondersteunen wij alle documentformaten en de communicatiemethoden die hier wereldwijd voor worden gebruikt. Ons internationale team deelt hun expertise en ervaring met onze ruim 2.500 klanten en 300.000 bedrijfs- en overheidsaansluitingen vereenvoudigen wij de jaarlijkse uitwisseling van meer dan 1 miljard documenten via FLOW.

UBL READY

Weten hoe wij u kunnen helpen om 100% digitalisatie te bereiken? Ga naar www.TIEKinetix.com/het-nieuwe-werken

TIEK_FD_265brx125hgmm-v2.indd 1

18-02-2021 15:54


12

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Goed geventileerde ruimten zorgen voor een betere gezondheid Het Nieuwe Werken

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat goede ventilatie op scholen de leerprestaties met wel twintig procent kan verbeteren. De leerlingen en leraren kunnen zich beter concentreren en kunnen daardoor meer en beter werk leveren. Tekst: Féline van der Linde Foto: Max Fischer

Vier factoren liggen

aan een gezonde ruimte ten grondslag”, vertelt Wouter Wijma, Voorzitter Binnenklimaat Nederland. “Licht, geluid, temperatuur en gezonde toevoer van lucht. Komt er voldoende daglicht in de ruimte, is de ruimte stil genoeg en hoe zit het met de toevoer van verse lucht? Wanneer een kantoor naast de snelweg ligt kunnen de medewerkers niet even snel

een raampje openzetten. Het geluid neemt dan enorm toe en vervolgens komt er daardoor ook nog eens lucht binnen vol met fijnstof. Bovendien gaat er op die manier ook nog heel veel warmte verloren. Warmte die terug gewonnen kan worden.” is er op kantoren en scholen niet heel veel verbeterd wat betreft de ventilatie. En dat is jammer, gaat Wijma verder. “Iedereen moest ineens vanuit huis werken of thuis les volgen met als gevolg dat de kantoren en scholen leegstonden. Helaas werd er met name aandacht geschonken aan het inrichten van de kantoren op de anderhalve meter afstand en niet aan de ventilatie. Op de scholen ontstonden wel grote problemen. De ventilatie is op veel scholen slecht georganiseerd. De scholen krijgen het nog Door de coronacrisis

niet goed voor elkaar om hier verandering in te brengen. Dat komt deels doordat er een gebrek aan geld is. De overheid geeft op dit moment dertig procent subsidie aan scholen om te verduurzamen, waar goede ventilatie onder valt. De andere zeventig procent kunnen vooral de grote gemeenten als Amsterdam gemakkelijk bijdragen, maar minder financieel draagkrachtige gemeenten kunnen dit niet. In die gemeenten worden scholen dan ook niet of nauwelijks geholpen. Daarnaast heersen er veel verschillende meningen omtrent ventilatie. Ook in de ventilatiebranche zelf. Zo heeft adviseur A oplossing X, maar draagt adviseur B oplossing Y aan. En geen enkele school is natuurlijke hetzelfde, dus zijn er ook verschillende oplossingen mogelijk.” Het is helaas

nooit één partij

Door de coronacrisis is er op kantoren en scholen niet heel veel verbeterd wat betreft de ventilatie.

die zorg draagt voor goede ventilatie. “Het is een spel tussen installatieadviseur, bouwkundig aannemer, installateur, fabrikant en opdrachtgever. Waar we nu tegenaan lopen, vooral in de scholen, is dat er geen actie is ondernomen wat betreft ventilatie toen het kon. Na de eerste lockdown werd duidelijk dat op heel veel scholen de ventilatie verbeterd moet worden, doordat het rondkrijgen van de subsidies moeizaam verloopt is er uiteindelijk nog weinig veranderd. En ventilatie is

niet tastbaar. Je ziet het niet, maar het is cruciaal. Niet alleen voor de leerlingen, ook voor de leraren. Zo vloog een lerares mij eens in de armen van blijdschap (pre COVID-19, red.) omdat de school goede ventilatie geïnstalleerd kreeg en zij geen last meer had van hoofdpijn tijdens het lesgeven.” scholen, maar ook in nieuwbouw huizen zou goede ventilatie de standaard moeten worden, besluit Wijma. “Helaas Niet alleen in

gebeurt alles nu volgens het bouwbesluit en dus volgens de regels, maar in de praktijk is dat onvoldoende. Huizen worden steeds beter geïsoleerd en worden ook steeds compacter. Als we onze ventilatie daar niet op aanpassen dan blijft de mens allergieën voor onder andere huisstofmijt en huisdieren verder ontwikkelen. En goede ventilatie is cruciaal voor onze gezondheid, in deze periode, maar zeker ook voor in de toekomst.”

Een leven lang leren: blijf nu én in de toekomst relevant Het Nieuwe Werken

hoogwaardige leervormen en opleidingen te bieden. Van klassikaal tot virtueel, van coaching tot e-learning en van boeken tot video’s. Ook in onderwerpen en prijs dient voldoende keuze te zijn, zodat medewerkers altijd iets vinden dat perfect aansluit bij hun leerbehoefte.”

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee veranderen ook onze banen. Door het stimuleren van een leven lang leren zorgen organisaties ervoor dat medewerkers zich tijdig op die toekomst voorbereiden.

Foto: Pexels

medewerkers niet alleen moeten leren voor hun huidige rol, maar ook nú al moeten werken aan de skills die zij nodig zullen hebben in de toekomst”, vertelt Matthijn van Tuuren, HRD Business Consultant. “Het betekent dat

dat organisaties hun medewerkers “Het is belangrijk

organisaties aan medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget ter beschikking, om daarmee duurzame inzetbaarheid te ondersteunen. “In steeds meer CAO’s worden daarover ook afspraken gemaakt. Bij reorganisaties kunnen medewerkers vaak over (extra) mobiliteitsbudget beschikken, om in- of externe mobiliteit op soepele wijze te laten verlopen. Een eigen ontwikkelbudget stelt de medewerker nog beter in Steeds vaker stellen

Tekst: Féline van der Linde

Het is belangrijk dat organisaties hun medewerkers faciliteren en stimuleren om continu te leren.

faciliteren en stimuleren om continu te leren. Daarmee stel je medewerkers in staat om zélf de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. En zich te ontwikkelen in een richting die aansluit bij de eigen talenten en de skills van de toekomst.”

te nemen en continu te leren is het belangrijk dat medewerkers gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk en inspirerend leerportaal. Dat leerportaal dient bovendien een grote variëteit aan actuele en kwalitatief “Om zelf regie

staat verantwoordelijkheid te nemen over de eigen loopbaan en ontwikkeling.” de medewerker dan een goede keuze maken uit het kwalitatieve en brede opleidingsaanbod? “Het leerportaal moet een medewerker bij de hand nemen”, vertelt Rolf Jan Goosen, algemeen directeur bij Bloomville. “Door de intuïtieve werking van het leerportaal, met goede zoek- en filter functionaliteit, ratings en reviews van collega’s, maar ook aanbevelingen en favorieten, kan de medewerker eenvoudig de juiste keuze maken. Daarnaast hoort bij een leerportaal een professioneel Learning Experience Center waar medewerkers via mail, telefoon of chat terecht kunnen voor vragen of opleidingsadvies.” Maar hoe kan

zorgt een leerportaal ook voor overzicht en grip, besluit Matthijn van Tuuren. “Via Learning Analytics wordt continu gemonitord of het aanbod aansluit op de behoefte, wordt inzicht geboden aan de organisatie over de leerbewegingen en compliancy van medewerkers. En, niet onbelangrijk, alle budgetten, kortingen en financiële stromen worden continu bewaakt en aan de organisatie gerapporteerd. Zo kunnen werkgevers de keuzevrijheid en regie overlaten aan de werknemer, maar tegelijkertijd controle houden. Om zo vanuit goed werkgeverschap de juiste voorwaarden te creëren voor de medewerker van de toekomst.” Voor de organisatie

ADVERTENTIE

Wat werkt voor jou?

Op zoek naar een integrale aanpak om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken in jouw organisatie? Wil je dat leren en ontwikkelen een vaste waarde wordt in jouw bedrijf?

“Dromen praktisch werkend krijgen, zodat mensen met plezier naar hun werk gaan.” Inge van Nispen, regelaar

Ga voor meer informatie en onze white paper ‘De succesfactoren om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken’ naar: eelloo.nl/duurzame-inzetbaarheid


systeem ontwikkeld dat de lucht filtert en ververst met behoud van de warmte: de EduComfort 1000. Een thermisch rendement van 95% is hierbij haalbaar.

“Elk kind heeft recht op gezonde lucht in de klas”

Gezonde lucht, hoe dan?

Een goede luchtkwaliteit is altijd al belangrijk geweest, maar in de huidige tijd relevanter dan ooit. Een te lage of te hoge temperatuur, te droge lucht of onzichtbare virussen kunnen tot fysieke klachten leiden, zoals hoofdpijn en allergieën. Met name op scholen, waar veel kinderen dicht op elkaar zitten, is een schone lucht van groot belang voor de gezondheid, de ontwikke­ ling en de schoolprestaties.

Ventileren zonder warmteverlies

www.nedair.nl/schoolventilatie

Veel scholen kampen met beperkte ventilatiemogelijkheden en zetten noodgedwongen de ramen open. Dit leidt tot nieuwe problemen, zoals warmteverlies, tocht, geluidsoverlast en fijnstof. Speciaal voor scholen heeft Ned Air daarom een ventilatie­

Naast verwarmen kan het systeem de lucht ook koelen. Nooit meer zweten of klappertanden in het klaslokaal!

Advies op maat

Elk kind heeft recht op gezonde lucht in de klas. Met 30 jaar ervaring heeft Ned Air alle expertise in huis om scholen te adviseren over de ventilatie­ mogelijkheden. Elke school is weer anders en vereist een andere aanpak. Als totaalleverancier kan Ned Air voor ieder ventilatie­ vraagstuk zowel een standaard als maatwerkoplossing leveren. Wilt u weten hoe de luchtkwaliteit in uw school beter kan? Ga dan naar www.nedair.nl/schoolventilatie voor een advies op maat.

ADVERTENTIE

Goede luchtkwaliteit Fijnstof- en virusvrij leven is al jaren een veelbesproken onderwerp. Sinds de start van de huidige COVID-19 pandemie kan dit thema op extra belangstelling rekenen. We streven allemaal naar een schone woon- en werkomgeving waarin we ons niet druk hoeven te maken om de luchtkwaliteit en het verspreiden van fijnstof en/of virussen. Swisslogo Swisslogo uit Winschoten heeft zich gespecialiseerd in fijnstof- en virusvrij werken. Swisslogo, wereldwijd actief in meer dan 30 landen, heeft jarenlange ervaring met luchtverversingstechnologie. Hun oplossing? De MAXVAC luchtreinigers, die op een effectieve manier de lucht zuiveren van (fijn)stof, virussen en bacteriën. MAXVAC virusbestrijders Dat klinkt allemaal erg goed, maar: hoe dan? De MAXVAC luchtreinigers zuigen bestaande lucht door een filtersysteem dat in combinatie met ultraviolet licht (Philips UV-C) de lucht filtert, zodat de lucht wordt ontdaan van zelfs de allerkleinste virussen. Dit gebeurt allemaal fluisterstil, want van extra herrie wordt niemand blij. Na één omloop is 95% van alle stof- en virusdeeltjes al verwijderd. Na twee a drie rondes zijn alle virusdeeltjes verwijderd. Wat overblijft is schone lucht, vrij van schadelijke bestanddelen. Deze techniek is uiteraard in laboratoria getest. Professionele en vertrouwde techniek De filters in de luchtreinigers werken los van elkaar al zeer goed, maar vormen tezamen een nog meer krachtig geheel. Zo filtert een G4-filter tot 90% van de grovere stofdelen uit de lucht, zuivert een H13-filter tot 99,95% van de resterende stofdelen en zuivert een koolstoffilter de lucht van onaangename geuren en gasvormige stoffen. De filters werken samen met ultraviolet licht (Philips UV-C). Ultraviolet licht is overigens niet nieuw. Dit licht wordt met name in ziekenhuizen (operatiekamers en Intensieve care) al jaren met succes toegepast bij het bestrijden en doden van virussen. Voor iedereen een oplossing De MAXVAC luchtreinigers bieden voor iedereen een passende oplossing. Het assortiment bestaat namelijk uit meerdere modellen. Voor bijvoorbeeld (klas)lokalen of een gemiddelde ruimte is er de Medi-8. Voor een grotere ruimte (centrale of gemeenschappelijke ruimte) is de Medi-10 geschikt. Wil je het nog groter? Geen probleem. Voor extra grote ruimtes, bijvoorbeeld een sportruimte, staan de Medi- 25 tot Medi 60 (max.10.000m³ per uur) tot je beschikking. Ook de particuliere consument kan bij Swisslogo terecht. Zo is er voor iedereen een - virusvrije oplossing. En dat is maar goed ook,


14

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Waarom boekhouden niet leuk is… maar dat wel kan zijn! Legal Succes

Voor veel ondernemers is de boekhouding het grootste nadeel van ondernemen. En voor aanstaande ondernemers is dit zelfs een drempel om überhaupt niet met ondernemen te beginnen. En dat is best gek. Want met alle technologie van tegenwoordig zou boekhouden een fluitje van een cent moeten zijn. Wat veroorzaakt deze aversie tegen boekhouden?

in twee kolommen, in je boekhouding. Tel je beide kolommen op, dan moet de som gelijk zijn. Zo niet, dan zit er een fout in je boekhouding. Simpel toch? Maar in de praktijk is dit niet zo simpel. Het dubbel boekhouden gaat gepaard met een ouderwets systeem van journaalposten, grootboeken en memoriaalboekingen. Abacadabra voor veel ondernemers. En alhoewel de mutaties tegenwoordig niet meer met een ganzenveer

worden weggeschreven, is dit het voornaamste verschil met hoe het boekhouden in 1494 ging.” Deze traditionele meth-

staat haaks op hoe ondernemers kijken naar hun boekhouding, aldus De Roo. “Alle ondernemers hebben een online bankrekening en begrijpen wat er op gebeurt: plusjes zijn opbrengsten, minnetjes zijn kosten. En als er geld is overgemaakt naar de ondernemer is dit loon of een privé ode

Automatiseer de boekhouding van het begin tot het eind op een manier die ondernemers begrijpen; dan wordt boekhouden ineens wel leuk. opname. Of de ondernemer nu zzp'er is, of eigenaar van

een bv met een omzet van tien miljoen euro, dit is voor iedere ondernemer gelijk.” de enige zekerheid van iedere administratie. Wat hierop gebeurt, is altijd waar, gaat De Roo verder. “Wanneer iedere bij- en afschrijving van de bankrekening automatisch wordt ingelezen, kan een slim boekhoudprogramma deze binnen een paar seconden verwerken. In de boekhouding, maar ook in de Een bankrekening is

Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto & Pexels

D

vorm van boekhouden is ontworpen in het jaar 1494 door de Italiaanse monnik Luca Pacioli, vertelt Hilco de Roo, expert automatisch boekhouden. “Deze werkte als volgt: alle bedragen voer je twee keer,

de boekhouding van het begin tot het eind op een manier die ondernemers begrijpen; dan wordt boekhouden ineens wel leuk. Zonder dat ondernemers zelf boekhouden, of iedere maand saai facturen verzamelen om deze vervolgens op te sturen naar een boekhouder. De ondernemer wil de boekhouding voor zijn of haar ogen zien gebeuren. Op hetzelfde moment en in dezelfde volgorde als dat de bank de bij- en afschrijvingen ziet voorbijkomen. Hierdoor sluit de boekhouding aan op de beleving van de ondernemer. Met als bonus realtime inzicht in de financiële positie, waardoor betere beslissingen worden genomen.”

e huidige

Hilco de Roo Expert automatisch boekhouden

btw-aangifte en zelfs voor de jaarrekening tot en met de jaarlijkse belastingaangifte. Gemiddeld worden er bij het automatisch boekhouden van één bij- of afschrijving 34 handelingen uitgevoerd, zonder dat een mens er ook maar één muisklik aan heeft besteed. Ter vergelijking: bij traditionele boekhoudsystemen zit hier juist nog veel handwerk in, of gaat de automatisering niet verder dan de boekhouding. Voor de belastingaangiftes zijn dan aanvullende programma’s nodig.” Dit is een kostbaar, tijdrovend en vooral foutgevoelig proces dat onduidelijkheid schept voor de ondernemer. De Roo: “Automatiseer

De ondernemer wil de boekhouding voor zijn of haar ogen zien gebeuren.

ADVERTENTIE

Niet het Hoe, maar de Waarom maakt boekhouden eenvoudig Het innovatieve softwarebedrijf Jortt heeft besloten dat boekhouden beter en vooral eenvoudiger moet. Jortt is daarbij begonnen met de Waarom van het boekhouden en heeft de Hoe van het traditionele boekhouden gelaten voor wat het is. De Waarom van het boekhouden is namelijk voor alle bedrijven gelijk: • Aan het einde van de rit moet de ondernemer belasting betalen. • Tussendoor wil de ondernemer precies begrijpen hoe deze ervoor staat. Wat voor iedereen gelijk is, kan Jortt automatiseren. Hiermee is het fundament van een compleet nieuwe manier van boekhouden gelegd. Jortt’en in plaats van boekhouden Jortt’en is heel kort samengevat: een rechte lijn van de betaalrekening, naar de belastingaangifte, zonder menselijk handelen, gepresenteerd in een voor ondernemers duidelijke manier. Jortt verwerkt per uur meer boekingen dan een boekhouder in zijn hele leven. Ieder uur weer. Jortt’en is hierdoor sneller, goedkoper en vooral beter dan een traditionele boekhouder.

Wanneer je begint met de Waarom van het boekhouden en niet met het Hoe, ga je heel anders een boekhoudprogramma bouwen. En als dan ook nog eens bij het eindpunt wordt gestart in het ontwerp en de allernieuwste techniek wordt gebruik, dan heet het boekhouden voortaan Jortt’en. Binnen een uur voor altijd klaar met boekhouden Jortt heeft het boekhouden gereduceerd tot het stellen van vijf eenvoudige vragen. Met de antwoorden past Jortt de boekhouding aan, zodat deze als een maatpak om de onderneming komt te zitten. Daarna wordt de bankrekening gekoppeld. Alleen met deze handelingen kan Jortt al meer dan 40% van de boekhouding verwerken. De ondernemer is dan precies negen muisklikken en een paar minuten verder. Jortt verwerkt eerst de boekingen die voor alle bedrijven gelijk zijn. Dus alle maandelijkse abonnementskosten, online bestellingen, online diensten zoals Google, groothandels, autokosten, belastingen et cetera. Voor bij- en afschrijvingen die bedrijfsspecifiek zijn vraagt Jortt eenmalig waarom dit is aangeschaft en om

deze voortaan zelf te boeken. Binnen een uur heeft een ondernemer de boekhouding tot 99% geautomatiseerd. Voor altijd. Boekhoudprogramma Jortt is ontworpen voor ondernemers met een omzet van nul tot twaalf miljoen euro. Voor zzp, eenmanszaak, vof, stichting, vereniging en bv. Ga voor meer informatie over Jortt naar: www.jortt.nl.


Advertentie

"HIER PROEF JE MOOIE GERECHTEN!"

Laat je culinair verrassen! 22‰–‰28 maart

GAULT & MILLAU

"    EVENEMENT!" JRE

"EEN PURE SMAAKBELEVING" EURO TOQUES

"INSPIREREND LEKKER" LEKKER

Ben jij een fijnproever? Laat je dan verleiden tijdens de derde editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Van 22 tot en met 28 maart bereiden restaurants door heel Nederland een smaakmakend tasting-menu. Om aan jou te bewijzen dat koken met verse ingrediënten en minder zout culinair genieten is in de allerpuurste vorm. Zelf proeven hoe lekker eten kan zijn met minder zout? Laat je inspireren; bestel vanaf 15 maart een tongstrelende take away of reserveer een tafel (indien restaurants weer open zijn) bij één van de deelnemende restaurants. Dit kan op restaurantdriedaagse.nl Minder zout. Lekker gezond.

Menno Post

Wilco Berends

Tim Golsteijn

Ferry van Houten

Marko Karelse

SVH Meesterkok

SVH Meesterkok

Chef-kok

Cuisinier

Patron-cuisinier

Olivijn

De Nederlanden

Bougainville

Het Bosch @the Waterfront

Villa la Ruche

“Als chef heb ik een

“Met minder zout koken

“Mensen zijn zo gewend aan

“De ambitie is om onze

“Ik durf te zeggen dat je met

voorbeeldfunctie. Ik wil

verlies je zeker geen smaak

zout, ze proeven de pure

gasten een culinaire

minder zout juist smaak-

graag een inspirator zijn

als je mooie alternatieven

smaken van producten

ervaring te geven. Gebruik

voller kan koken. Dat wil ik

en mensen laten proeven

gebruikt. Voorbeelden

bijna niet meer. En dat

zout zorgvuldig en met

mijn gasten dan ook graag

dat minder zout eten geen

hiervan vind ik gember,

is jammer, want juist die

mate. Want échte smaak

bewijzen. Want met knof-

smaakconcessie hoeft

limoenblad en citroengras.

smaken maken een gerecht

bereid je juist met verse

look, sjalot of bijvoorbeeld

te zijn. Er zijn nog zoveel

Maar zo zijn er nog tal van

pas écht interessant. Ik wil

kruiden of bijvoorbeeld

citrusvrucht, creëer je

prachtige smaakmakers te

ingrediënten waarmee je

mijn gasten inspireren om

zeewier. Dat is niet alleen

fantastische gerechten. Het

ontdekken, zoals kruiden,

een gerecht geweldig op

ook thuis met kruiden, pure

veel lekkerder, maar ook

creatieve proces van hoe

zuren en specerijen.”

smaak brengt. De Aziatisch

smaken en minder zout te

gezond!”

je iets op smaak brengt,

keuken kent er vele.”

koken. Want als een wortel

maakt dat je de sterren van

zout had moeten smaken,

de hemel kookt.”

groeide hij in zee.”

Deelnemen als restaurateur? Aanmelden kan via restaurantdriedaagse.nl.


16

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Meer waardering voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt Legal Succes

De afgelopen jaren staat flexwerk flink onder druk. Tegelijkertijd zie je de laatste tijd de waardering voor flexibel werk toenemen. Een ontwikkeling die we toejuichen, zegt NBBU-directeur Marco Bastian. “Het is belangrijk dat ook de positieve kanten van flexibel werk en de bijdrage van de flexbranche aan de wendbaarheid van bedrijven het podium krijgen dat zij verdienen.” Tekst: Marjon Kruize Foto: CoWomen

V

oor uitzendkracht-

zzp’ers is het in 2020 door de corona-omstandigheden niet altijd gemakkelijk geweest. “Veel uitzendkrachten in bijvoorbeeld de horeca en evenementenbranche verloren hun baan en zzp’ers zagen, afhankelijk van hun sector, hun opdrachten verdampen of juist toenemen”, aldus Bastian. “De overheid zette hiervoor diverse noodmaatregelen op, waaronder de NOW en TOZO. Dit zijn ruimhartige steunpakketten van de overheid. Deze steunmaatregelen lenigen een hoge nood, maar zijn niet honderd procent dekkend. Ondernemers moeen en

Het is belangrijk dat ook de positieve kanten van flexibel werk en de bijdrage van de flexbranche aan de wendbaarheid van bedrijven het podium krijgen dat zij verdienen.

ten vaak het gat vanuit eigen zak aanvullen. Ook hierbij konden flexwerkers door hun arbeidsverleden tussen wal en schip vallen. Denk bijvoorbeeld aan studenten met een bijbaan in de horeca die hun werk verloren en niet in aanmerking komen voor een uitkering. Wij hebben ons hard gemaakt om ook voor flexwerkers een steunmaatregel te realiseren.” op komst zijn, is er nog veel werk te verzetten, stelt Nu de verkiezingen

Bastian. “Men kijkt naar de arbeidsmarkt in het algemeen en er is bijzondere aandacht voor flexibiliteit. Nu worden de lijnen voor de komende jaren uitgestippeld. We zijn hard bezig onze standpunten hierover voor het voetlicht te brengen. Wat voor arbeidsmarkt willen we? Het is volgens ons belangrijk dat de arbeidsmarkt kan voorzien in de toenemende behoefte aan wendbaarheid bij bedrijven, maar tegelijkertijd zo veel mogelijk welzijn biedt aan een zo groot mo-

gelijk deel van de werkzame bevolking, bijvoorbeeld in de vorm van een basisregeling voor alle werkenden, los van contractvorm.” uitzendkrachten en zzp’ers stoppen, functioneert een groot deel van ons land niet meer. Alle schakels in de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol en processen die staan of vallen bij flexibiliteit zijn zonder flexwerkers meteen een stuk minder werkbaar. Je moet kunnen aanpassen en schakelen.” “Als morgen alle

de focus op vaste dienstverbanden. Terwijl contractvorm minder relevant zou moeten zijn voor zekerheid. De coronacrisis toont dat eens te meer aan. Dat is een van de redenen waarom wij pleiten voor een basisregeling voor alle werkenden. Iedere werkende weet zich verzekerd van inkomenszekerheid, zodat zij met een geruster gemoed kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk ook heel veel mensen die juist gedijen bij flexibel werken.” “Nog altijd ligt

Met een basisregeling weet iedere werkende zich verzekerd van inkomenszekerheid, zodat zij met een geruster gemoed kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

ADVERTENTIE

Kneppelhout ‘first port of call’ voor al uw vragen rondom Brexit maar inmiddels meer in balans met wat Kneppelhout is: een no-nonsense advocatenkantoor voor partijen uit de (internationale) handel, de maak- en verwerkende industrie, de maritieme sector, het transport, de bouw, het vastgoed, de overheidshoek (onder andere gemeenten en waterschappen) en de dienstverlenende industrie daaromheen.

Kneppelhout heeft een heroriëntatie ondergaan van een regulier semifull service naar een meer branche gericht advocatenkantoor en is uitgegroeid tot een begrip binnen en buiten Rotterdam. De Rotterdamse haven is een logische springplank geweest naar het buitenland en heeft de praktijk internationaal gemaakt. De omvang van het kantoor is fors,

Stap extra Bij Kneppelhout worden specialistische kennis, voor de partijen relevante rechtsgebieden en uitgebreide praktijkervaring gecombineerd met aandacht voor de klanten. De specialisten van Kneppelhout zijn businesspartners, geven proactief en pragmatisch advies op relevante rechtsgebieden, ruimen barrières uit de weg en zetten graag een stap extra.

Brexit Vanuit de Brexit optiek is het kantoor onderscheidend in de gecombineerde kennis op de terreinen van douane (inclusief export controls & sancties), handel, transport en voedsel- en productveiligheid, vertelt Tim Hesselink, advocaat bij Kneppelhout, gespecialiseerd in douanerechten en internationale handel. “Niemand wist of de Brexit onderhandelingen zouden leiden tot een overeenkomst. Dit zorgde ervoor dat het voor veel bedrijven lastig was om zich goed voor te bereiden. Met een helikopterview kijken wij naar de vraagstukken, waarbij wij onze brede kennis van zowel douanewetgeving, warenwetgeving en contractenrecht goed gebruiken. Veel ondernemingen werden opeens geconfronteerd met vragen omtrent de Brexit, als welke certificaten moet ik

laten zien aan de grens en waar hebben we welke vergunning voor nodig?” Door COVID-19 is de impact van de Brexit vertraagd, gaat Hesselink verder. “Bovendien hadden veel ondernemingen veiligheidsmarges ingebouwd door bijvoorbeeld al in december voorraden naar Engeland te sturen. Daar kunnen ze nog tot ongeveer maart mee vooruit, maar dan verwachten wij dat de grote onderliggende problematiek middels vertragingen naar boven komt. Kneppelhout staat dan klaar voor al uw vragen.” Wilt u meer informatie ga dan naar: https://www.kneppelhout.nl/actueel/ brexit-helpdesk-kneppelhout Of bekijk onze webinar over de Brexit


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling

17

analysenederland.nl

In de Nederlandse rechtsspraak worden onderzoekswensen van de verdediging aan zeer strenge eisen onderworpen.

In Nederland wordt het de verdediging nog vaak te moeilijk gemaakt Profiel

gouden collier krijgen of af en toe een kopje thee klaarzetten. Zij worden in feite ook gezien als criminelen, terwijl ik hen meer zie als schuldhelers of schuldwitwassers.”

Nederland kent een van de beste rechtssystemen ter wereld, maar dat neemt niet weg dat er nog altijd bepaalde zaken in het Nederlands strafrecht zijn met haken en ogen. Zo wordt het advocaten geregeld moeilijk gemaakt bij de verdediging van cliënten wanneer zij getuigen willen laten horen. Een goed moment om de huidige stand van zaken van de Nederlandse rechtsspraak onder de loep te nemen met Gerard Spong, bekend advocaat, opiniemaker en schrijver van juridische thrillers.

Waarom besloot u rechten te gaan studeren?

“Rechten vond ik veel interessanter dan de eerste studie die ik volgde, politicologie. Al snel bleken er een aantal hoogleraren te zijn die me inspireerden en die mij in bepaalde mate hebben gevormd. Zoals professor Pitlo (burgerlijk recht) en Enschedé (strafrecht). Naast het juridische vak zijn er ook een aantal schrijvers door wie ik in een bepaalde mate ben beïnvloed.” Met meer dan veertig jaar ervaring moet u vele veranderingen in de rechtsspraak hebben meegemaakt.

Gerard Spong Advocaat, opiniemaker en schrijver van juridische thrillers

“Dat klopt. Ik heb meerdere belangrijke veranderingen op het gebied van rechtsvordering meegemaakt. Een belangrijke daarvan is dat bijvoorbeeld vormverzuimen niet zonder meer tot bewijsuitsluiting of strafvermindering kunnen leiden. Daarnaast zijn de rechten van de slachtoffers enorm uitgebreid. En is er veel meer aandacht gekomen voor de vereisten van een eerlijk proces. Deze ontwikkelingen hebben zich op strafvorderlijk gebied voltrokken. Maar ook op strafrechtelijk gebied zijn er aantal ontwikkelingen die ik graag zou willen uitlichten. Zo

heeft zich rond 1985 een enorme ontwikkeling voorgedaan rondom euthanasie. En de rechtsspraak die is ontwikkeld tegen criminele organisaties is enorm ontwikkeld. Uiteindelijk is de strafrechtelijke aansprakelijkheid toch nog altijd vrij ruim. Dat zou wat mij betreft een tandje minder mogen.” Wat bedoelt u daar precies mee?

“Zo heb ik bijvoorbeeld veel moeite met het feit dat de liefjes van criminelen tamelijk hard wegens witwassen worden gestraft, terwijl zij in feite alleen maar af en toe een

Een andere ontwikkeling die zich al een aantal jaren

Zou u advocaten in de dop iets willen meegeven?

“Werk hard. En blijf vooral creatief en jezelf. Dat heeft mij behoorlijk goed geholpen.”

voltrekt is de digitalisering in de advocatuur. Hoe staat u

Wat zou u zelf nog graag

Waar hekelt u zich nog

daar tegenover?

willen bereiken?

meer aan in de Nederlandse

“Ik kan mij daar natuurlijk niet aan onttrekken. Ik volg de ontwikkelingen dan ook op de voet. Zo ben ik de trotse bezitter van een laptop en is mijn hele kantoor gedigitaliseerd. Ik ben wel echt een absolute digibeet, maar je ontkomt niet meer aan de digitalisering. Alle literatuur moet nu ook digitaal kunnen worden aangereikt. En eigenlijk vind ik dat ontzettend jammer. Een aantal belangrijke handboeken worden nu ook niet meer aangevuld en zijn alleen maar digitaal te verkrijgen. Dat vind ik jammer, want nog altijd streep, kras en kleur ik graag in losbladige uitgaven. En dat gaat in digitale toestand toch lastiger. Natuurlijk is het voor advocaten ook gemakkelijk. Zij kunnen nu snel aan informatie komen voor de verdediging. “

“Ik ben volkomen ambitieloos. En ik denk dat dat een goede eigenschap is, zeker in de tijd waarin we nu leven. Iedereen is altijd maar druk en gestresst, maar zonder of met minder ambities leid je geen gestresst leven. Dat zouden wat mij betreft meer mensen moeten doen.”

rechtsspraak?

Tekst: Féline van der Linde Foto: Mikhail Pavstyuk & Guus Schoonewille

gerechtelijke dwalingen. Dat moet dus veranderen.”

“We hebben door de jaren heen een enorme slinger gemaakt naar het crime control model, naar Amerikaans voorbeeld. En graag zou ik weer meer terug gaan naar een due-proces. In Nederland hebben we een enorme focus op het voorkomen en beheersen van criminaliteit door procedures af te slanken en het de verdediging zo moeilijk mogelijk te maken. In Nederland is het nog altijd een struggle voor advocaten om getuigen te laten horen. Maar de laatste uitspraak van het Europees Hof laat een fundamentele verschuiving zien, in het voordeel van de verdediging.” Waarom was deze uitspraak zo belangrijk?

“In de Nederlandse rechtsspraak worden onderzoekswensen van de verdediging aan zeer strenge eisen onderworpen. Om technisch onderzoek te kunnen aanvragen in een zaak is het eerder het geval dat zo’n verzoek wordt afgewezen dan toegewezen. En dat brengt ongelijkheid met zich mee. Advocaten moeten nu op hun knieën smeken voor een onderzoek en dat zorgt voor onevenwichtigheid in het proces en daarmee reden voor

Maar...

“Digitalisering zorgt ook voor een hoop rompslomp. En dan bedoel ik met name de administratieve rompslomp. En dat werkt eerder verlammend dan versterkend. Advocaten zijn bijvoorbeeld veel tijd kwijt aan het invullen van volstrekt niet noodzakelijke formulieren. Dat moet dan weer verwerkt worden, ergens goed worden opgeslagen en ga zo maar door.”

Feiten Gerard Spong groeide op in Suriname en in 1962 verhuisde hij naar Oegstgeest. In 1967 startte hij zijn studie politicologie in Amsterdam, maar al snel verruilde hij deze studie voor rechten. Na zijn afstuderen in 1973 keerde hij terug naar Paramaribo waar hij werd beëdigd als advocaat. In 1976 keerde hij weer terug naar Amsterdam waar hij uiteindelijk zijn eigen advocatenkantoor startte. Naast advocaat is Gerard Spong een bekend opiniemaker, publiceerde hij de juridische thrillers De Breuk en De uitvaartverzorger en gaf hij in 2018-2019 in ruim zeventig theaters het strafrechtelijke theatercollege In Vertrouwen.


18

Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Het inzetten van software om bepaalde processen te automatiseren wordt in de praktijk steeds vaker doorgevoerd.

Legal tech: van praten naar gebruiken Legal Succes

Legal tech is een hot topic bij het koffiezetapparaat van bedrijfsjuristen. Waar vele juristen nu uren repetitief handmatig werk uitvoeren kan software bepaalde processen automatiseren, dit wordt ook wel legal tech genoemd. En zorgt voor een grote verandering binnen de advocatuur. De advocatuur zelf is zich al bewust van de vele voordelen hiervan, maar door de angst voor het onbekende blijft implementatie uit. Een echte verandering en implementatie moet extern komen. Dit houdt in dat klanten advocaten moeten aanzetten tot gebruik.

dan ook niet te springen om legal tech te implementeren. Een externe stimulans van klanten zal dan ook nodig zijn. Marije van Akkerveeken, CEO van the ROOM, beaamt dit. “Klanten zullen veeleisender worden en innovatie zal dan ook door hen worden geleid. En COVID-19 heeft voor een versnelling gezorgd. Waar een virtuele dataroom bij de

introductie als doodeng werd beschouwd door juristen weten zij nu niet beter. En is de virtuele dataroom een commodity geworden. legal tech worden al door velen erkend, aldus Van Akkerveeken. “Het inzetten van software om bepaalde processen te automatiseren wordt in de praktijk steeds vaker doorgeDe voordelen van

eel juristen staan

er niet om bekend voorop te lopen met het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen. Zij worden al jaren op dezelfde manier opgeleid en staan

de repetitieve handelingen uit te moeten voeren.” niet bij veel bedrijven bovenaan de lijst om in te investeren. Van Akkerveeken: “Er zijn een aantal bedrijven die dit reeds hebben gedaan, maar zij hebben toch de vingers gebrand. Zo zijn er legal tech oplossingen die het schaap met vijf poten aanbieden Legal tech staat

en aan de andere kant zijn er bedrijven die de software hebben, maar niet weten welk probleem het moet oplossen. Het aanschaffen van legal tech oplossingen is één ding, vervolgens moeten mens en de software worden getraind. En daar is het piramidemodel van de advocatuur niet op ingericht. Het kost veel tijd om software te kiezen die het beste past bij het proces dat geautomatiseerd moet worden en die tijd is er in veel gevallen niet. Iedereen voelt aan zijn water dat er waarde wordt toegevoegd door legal tech, maar het bewijs hiervoor is niet aantoonbaar. En de toegevoegde waarde kan per afdeling verschillen.” De toegevoegde waarde

Tekst: Féline van der Linde Foto: Thirdman

V

voerd. En dat is leuk om te zien. Zo worden er projecten uitgevoerd zoals een boekenonderzoek, waar voorheen tien junior advocaten het werk deden, veelal repetitief werk, doet software dit nu. De toegevoegde waarde hiervan, naast tijdswinst en kostenreductie, is dat junior advocaten veel inhoudelijker werk kunnen doen, in plaats van steeds maar weer dezelf-

Je ziet steeds vaker bij projecten dat legal tech doordringt.

van legal tech is evident, aldus Van Akkerveeken. “Je ziet steeds vaker bij projecten dat legal tech doordringt. Juristen willen niets anders dan het omarmen, maar hebben moeite om budget vrij te krijgen. Daarom is het goed om projectmatig te starten en dan naar een definitieve situatie toe te werken. Toch verwacht ik dat de voordelen van legal tech oplossingen steeds duidelijker zullen worden naarmate legal tech een volwassen karakter krijgt.” ADVERTENTIE


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling

19

analysenederland.nl

Artificial Intelligence in advocatuur en fiscaliteit kan een hoop tijd besparen en kansen verhogen Legal Succes

Advocaten en fiscalisten besteden een hoop tijd aan het zoeken en lezen van wetten, artikelen en jurisprudentie. Het analytisch bestuderen en het presenteren van een zo compleet mogelijk dossier is een kerntaak van iedere jurist. Daar gaat veel tijd in zitten en vaak zijn dit repetitieve herhalingen. Een proces dat een hoop tijd en energie kost. Tekst: Féline van der Linde Foto: Vlada Karpovich

met een vriendin die juriste is kwam naar boven hoe ongebruiksvriendelijk en achterhaald veel tools in de juridische markt zijn en wat de gevolgen daarvan zijn”, vertelt Koen Aarns, expert AI oplossingen. “Daarover verbaasde ik mij enorm, want in deze markt werken slimme en mondige mensen. Bovendien heeft de advocatuur al stappen gemaakt wat betreft digitalisering. De stap van papier naar digitaal is grotendeels doorlopen. Hierdoor is alles voor iedereen online te vinden. Dit was een grote ontwikkeling in de advocatuur waar iedereen dan ook gewend aan moest raken. De vraag is echter: waarom lopen er nog altijd processen, zoals het zoeken van bruikbare content, zo traag en inefficiënt?” Na een avondje

De juridische markt moet zijn bereidheid laten zien om AI te implementeren.

Advocaten en fiscalisten besteden een hoop tijd aan het zoeken en lezen van wetten, artikelen en jurisprudentie.

Het diepgravend onder-

verbeteren, dat is het doel met AI, gaat Aarns verder. “Automatiseringstools worden ook al in de advocatuur en fiscaliteit gebruikt, met name voor contracten, maar nog altijd zitten jonge advocaten en fiscalisten soms tot diep in de nacht te zoeken naar de juiste jurisprudentie om een zo compleet mogelijk dossier te kunnen presenteren. Een efficiënt zoekproces begint op dit moment bij de juiste zoekterm. Dit is erg lastig want niet elke rechter gebruikt in een arrest dezelfde woorden voor een bepaald concept. En wanneer iets relevants is gevonden wil dit nog niet zeggen dat dit voldoende is voor een winnend standpunt of compleet advies. Wat als de zoek

Het is nu aan de advocatuur en fiscaliteit om ook deze ontwikkeling met AI op te pakken en door samen te gaan werken de bereidheid te tonen om AI als waardevolle tool toe te gaan passen. tegenpartij net een document meer heeft gevonden?” de specialist, dat moet Artificial Een gereedschap van

Intelligence in de advocatuur en fiscaliteit zijn. Aarns: “Bij Netflix wordt het gedrag van de gebruiker geanalyseerd om vergelijkbare films of series te suggereren. Dat is ook wat er met AI met het zoeken van jurisprudentie en artikelen kan worden gedaan. Een algoritme kan de informatiebehoefte van een advocaat of fiscalist herkennen en bepalen wat de context is van de casus waaraan hij of zij werkt. Vervolgens suggereert de AI welk document er nodig is om het advies compleet te maken.” moet zijn bereidheid laten zien om AI te implementeren, besluit Aarns. “De digitalisering was al een enorme stap. De juridische markt

Het is nu aan de advocatuur en fiscaliteit om ook deze ontwikkeling met AI op te pakken en door samen te gaan werken de bereidheid te tonen om AI als waardevolle tool toe te gaan passen. Juist deze kennisintensieve sector leent zich goed voor AI, omdat vele teksten moeten worden gevonden voor een zo goed en compleet mogelijk dossier. De bereidheid om te willen experimenteren met nieuwe technieken kan ervoor zorgen dat niet alleen veel tijd wordt bespaard, maar ook de kansen op een zo compleet mogelijk dossier voor de klant worden verhoogd. Uiteindelijk zorgt dit gereedschap voor een verhoging van de kwaliteit van het advies van de advocaat en fiscalist.”

Automatiseringstools worden ook al in de advocatuur en fiscaliteit gebruikt, met name voor contracten, maar nog altijd zitten jonge advocaten en fiscalisten soms tot diep in de nacht te zoeken naar de juiste jurisprudentie om een zo compleet mogelijk dossier te kunnen presenteren. ADVERTENTIE

AI gebruiken om de kwaliteit van je advies te verhogen? Begin met experimenteren! www.bluetick.nl


20 Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Smart contracts vragen om een nieuw bedrijfsmodel Legal Succes

Steeds meer dingen in onze maatschappij worden gedigitaliseerd. We betalen elektronisch, we weten via elektronische dienstregelingen precies welke trein wanneer aankomt en we delen massaal data met de cloud. Contracten in de juridische sector zijn echter vaak nog van papier. Daar gaat nu verandering in komen.

er 4 miljard smartphones met digitale abonnementen (netflix, spotify). Dat zijn eigenlijk smart contracts. De volgende 50 miljard devices komen eraan. De schaalvergroting leidt tot automatiseren en standardiseren om ‘interoperability’ binnen een digitale waardeketen te verhogen. Juristen zien zulke simpele contracten niet als hun traditionele werkterrein. Dat is gevaarlijk. Disruptie begint vaak “at the low end” maar beinvloedt uiteindelijk ‘the high end’.”

Tekst: Marjon Kruize

Momenteel heerst er

Zogenaamde smart con-

doen hun intrede in de juridische wereld, vertelt Ewout Mante, partner bij Recht.nl, een leverancier van juridische datadiensten. “Vandaag de dag zijn dit vaak simpele geautomatiseerde contracten. Denk bijvoorbeeld aan een trein die 30 minuten te laat arriveert. Wanneer dit gebeurt betaalt het vervoersbedrijf automatisch een bedrag uit aan elke passagier. De administratieve rompslomp rondom de terugbetaling verdwijnt en er is bij de vervoerder een prikkel om de operatie te verbeteren. Het is eigenlijk een causale constructie: “als dit gebeurt, dan gebeurt automatisch ook het andere.” tracts

Smart contracts zijn

evenals

traditionele contracten gebasseerd op templates. “Bij traditionele contracten volgt er veel maatwerk”, vertelt Mante. “Dat kan, de volumes zijn laag, en het ‘uurtje factuurtje’ business model past hierbij. Ondertussen zijn

zullen we ook in de juridische wereld zien dat er meer ruimte komt voor kleine, onafhankelijke operaties met veel expertise die zich overal ter wereld kunnen bevinden. Naarmate techniek dieper in operaties geïntegreerd is wil je multi-disciplinaire teams met korte lijnen. Dat zullen we ook in de juridische wereld gaan zien. Zogenaamde ‘LegalOps’. Juristen die diep in de smart contract business operations ingebed zijn.” juridische sector echter nog niet helemaal klaar voor Smart Contracts. “De sector is al wel bezig met LegalTech, en dat is ook goed”, stelt Mante. “Maar we moeten waken voor de valkuil van ‘incremental innovations’. Ik zie mooie, relevante initiatieven, maar een groot deel is nu nog gericht op het verbeteren van bestaande operaties. De vraag is echter of in hoeverre je dat wel moet willen. In andere branches hebben we gezien dat bedrijven die de digitalisering niet volledig omarmden de plank missloegen en ten onder gingen. Denk bijvoorbeeld aan Kodak, die digitale foto’s op papier wilde afdrukken. We zien veel van wat ik noem ‘digitalisation on our terms’. Ze beginnen wel met digitaliseren, maar dat is eigenlijk een vernislaagje op een bestaand bedrijfsmodel. Om echt mee te komen met de digitale transformatie moet je dat hele model opnieuw bekijken.” Momenteel lijkt de

in de juridische sector echter nog veel angst rondom deze slimme contracten, aldus Mante. “Er is nog een gebrek aan kennis en de sector reageert daarom vrij negatief op smart contracts, en er zijn ook zeker een aantal negatieve aspecten om rekening mee te houden. Momenteel zijn de programmeurs bijvoorbeeld veelal gevestigd in Seoul, Shanghai en Seattle en zij nemen bij het schrijven van de software van de contracten soms besluiten met vergaande consequenties. Willen wij diezelfde mensen wel deel laten uitmaken van ons rechtsbestel? En daarnaast is het ook nog lastig om precies te zien wat de voor- en nadelen zullen zijn. Pas door echt te beginnen krijg je er zicht op.” dan beginnen, dan zal dat leiden tot veranderingen, aldus Mante. “Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar het afgelopen jaar heeft meer dan eens de kracht van digitalisering laten zien. Net als in andere branches En als we

dat je een juridische Kodak wordt zijn er volgens Mante een aantal Om te voorkomen

stappen te zetten. “Accepteer allereerst dat niemand alle kennis in pacht heeft. Ook leiders in een bepaalde sector hebben kennis van buitenaf nodig om te innoveren. Geef jezelf daarnaast ook de tijd om te innoveren, minimaal vijf jaar. Het kost tijd eer je zicht en grip krijgt op een stabiel en schaalbaar bedrijfsmodel dat standhoudt bij veranderingen in de markt. In Silicon Valley, waar ik 15 jaar werkte, kost het ons gauw 5-8 jaar om een bedrijf te bouwen. En denk in ‘capabilities’. Welke capaciteiten moet je intern opbouwen en welke kennis heb je daarvoor nodig? Je mag best met wat incrementele verbeteringen beginnen, als een ‘vernislaagje’, maar blijf daar niet hangen omdat je bestaande ‘peer group’ dat doet. Voor je het weet werk je aan een efficientere ‘wegwerp’ raket, terwijl je toekomstige concurrenten werken aan een ‘hergebruik’ raket.” met smart contracts aan de gang willen heeft Mante een aantal tips. “Begin gewoon eens met het maken van zo’n smart contract, daar leer je enorm veel van. Neem wat moeilijke en makkelijke traditionele contracten en kijk welke aspecten als smart contract uitgevoerd zouden kunnen worden. Wat zijn hiervan de implicaties? Waarschijnlijk blijkt dat het grootste deel niet te automatiseren valt, maar bij de overige paar procent is er plek om te gaan leren. En ga op zoek naar partners die al meer weten dan jij. Want alleen kom je er niet.” Voor bedrijven die

Mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland als reactie op de veroordeling van Navalny Legal Succes

Na jaren van verslechterde betrekkingen, lopen de spanningen tussen de Europese Unie (EU) en Rusland wederom verder op als gevolg van de veroordeling van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland staan op de agenda tijdens de vergadering van de Europese buitenlandministers op 22 februari 2021. Alles duidt erop dat die sancties er ook daadwerkelijk gaan komen. Tekst: Eline Mooring

De mogelijk in te stellen sancties zullen naar verwachting bestaan uit inreisverboden en bevriezing van banktegoeden van de personen en rechtspersonen die betrokken zijn geweest bij mensenrechtenschendingen in Rusland. Vooralsnog zullen de sancties, indien overeengekomen, voornamelijk zijn gericht tegen Russische regeringsfunctionarissen en niet tegen oligarchen, zoals verzocht door de Europarlementariërs en tevens door Navalny zelf. De reden hiervoor is dat de EU voornemens is de sancties zo snel mogelijk op te leggen en het vinden van sluitend bewijs om de oligarchen te kunnen sanctioneren kan de snelheid van de op te leggen sancties in gevaar brengen. De mogelijke nieuwe sancties tegen Rusland zouden de eerste sancties kunnen zijn die worden opgelegd op grond van het nieuwe Europese sanctieregime dat in december 2020 in werking is getreden, de zogenoemde Europese Magnitsky-wet. Op grond van de Magnitsky-wet kan de EU gemakkelijker maatregelen treffen tegen mensenrechtenschenders wereldwijd. Over het eventueel stopzetten van de Nord Stream II-gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland wordt, ondanks oproepen van sommige lidstaten en het Europees Parlement, vooralsnog niet gesproken. Sinds 2014 gelden er vanuit de EU sancties tegen Rusland. Kort samengevat bevat het huidige sanctieregime tegen Rusland de volgende beperkingen: • Kapitaalmarktrestricties tegen een aantal Russische staatsbanken en grote Russische staatsbedrijven in de olie- en defensiesectoren. • Uitvoerverbod voor wapens en gerelateerde producten (geldt ook voor technische en financiële ondersteuning). • Invoerverbod voor wapens en gerelateerde producten uit Rusland. • Uitvoerverbod voor producten en technologieën voor tweeërlei gebruik (militair zowel als civiel te gebruiken), als de goederen uitgevoerd worden naar militaire eindgebruikers of bestemd zijn voor militair eindgebruik. • Uitvoerverbod voor bepaalde apparatuur, technologie en dienstverlening voor diepwaterolie-exploratie en- productie, Arctische olie-exploratie en –productie en schalieolieprojecten.

ADVERTENTIE

Efficiënter werken met uw modellen, contracten, offertes en overeenkomsten? Uniformiteit en kwaliteit in uw documenten. www.smartbuilder.nl

SMART BUILDER

SMARTER DOCUMENTS

DotOffice BV Generaal Foulkesweg 43 6703BM Wageningen 026 3211100 info@dotoffice.nl www.dotoffice.nl

BY DotOffice


Sneller tot de kern van de zaak: nieuwe softwareoplossing verhoogt efficiëntie jurist Het juridisch adviseren van cliënten, belangrijke zaken en altijd het maximale resultaat willen behalen – daarvoor werk je in de juridische sector. Voldoening en energie haal je uit het maken van integere keuzes en een grote verantwoordelijkheid richting cliënten. Maar ook overvolle agenda’s en te weinig uren in een dag klinken maar al te bekend. Nog altijd gaat een groot deel van jouw kostbare tijd op aan randzaken en het doorzoeken van jurisprudentie. Zonde. Als jurist moet je vooral het werk kunnen doen waar jij onmisbaar bent, namelijk het inhoudelijk adviseren van cliënten en procederen in zaken. Veranderingen juridische sector Wolters Kluwer Legal & Regulatory (Wolters Kluwer LR) is sinds jaar en dag dé partner van de Nederlandse juridische sector. Met onze oplossingen combineren we domeinkennis met slimme technologie. Op momenten dat het er op aan komt bieden we de juiste, voor jou relevante, informatie aan – om efficiënt tot de juiste inzichten en conclusies te komen. Als vertrouwde partner biedt Wolters Kluwer LR, met een nieuwe generatie oplossingen, ongelimiteerde juridische kennis aan. De kracht zit daarbij in de volledigheid van informatie die Wolters Kluwer biedt – inclusief jurisprudentie, huidige wetgeving, verdiepende artikelen en alle nieuwe ontwikkelingen. Naast de mogelijkheden die dit biedt zien we tegelijkertijd ook uitdagingen ontstaan, bijvoorbeeld de grote hoeveelheid data. Tijd voor een geïntegreerd systeem waarbij efficiëntie voorop staat.

Sneller de beste resultaten: InView De nieuwste softwareoplossing van Wolters Kluwer LR, InView, voorziet in actiegerichte inzichten en antwoorden die nodig zijn om jouw cliënt direct van dienst te kunnen zijn. Het levert jou als gebruiker alle relevante jurisprudentie per casus en geeft aan waarom een rechter tot een bepaalde beslissing is gekomen. Het systeem biedt daarnaast informatie op maat, die gelijk toepasbaar is op jouw zaak. Daarmee stelt InView jou in staat om de beste strategische keuzes te maken. De oplossingen die InView biedt, helpen om sneller tot betere resultaten te komen. Er gaat minder tijd verloren aan het doorspitten van jurisprudentie

en je creëert meer tijd voor de echt belangrijke aspecten van het vak. Want in die aspecten komen jouw kwaliteiten pas echt tot zijn recht. Ontdek hoe jouw kantoor voorloper kan zijn op: www.wolterskluwer.nl

InView wordt geleidelijk over de verschillende juridische domeinen uitgerold. Arbeidsrecht is het eerste rechtsgebied dat nu beschikbaar is. Hierna volgt Ondernemingsrecht.

‘De rol van Wolters Kluwer LR is om juristen te helpen hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te doen.’

Bas Kniphorst Vice President & Managing Director Legal & Regulatory Benelux


22 Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Feiten Jeffrey Saunders is een futurist en expert op het gebied van nieuwe manieren van werken. Saunders is (mede-) auteur van diverse papers over nieuwe manieren van werken en de gevolgen hiervan voor medewerkers en organisaties. Van 2015 tot eind 2018 was hij directeur van het Copenhagen Institute for Future Studies. Tegenwoordig is hij CEO van Nordic Foresight.

Profiel

Er was wel een pandemie voor nodig, maar na een jarenlange, of misschien wel decennialange, discussie over de voor- én nadelen van thuiswerken is het nu eindelijk op grote schaal getest. Het resultaat? Jeffrey Saunders: “Meer managers vertrouwen er nu op dat hun mensen thuis net zo productief zijn. En terecht, want het bewijs daarvoor ligt er.” Tekst: Jerry Huinder Foto: Persfoto

F

‘Flexibel werken wordt zeker een vast onderdeel van onze workflow’ lexibel werken: de-

werd erover gediscussieerd, met de nadruk op precies dat woord, gediscussieerd. Want hoewel veel mensen, onderzoekers en deskundigen, lyrisch waren over de voordelen van flexibel werken, de vrijheid die het gaf, hoe het bij de nieuwe manier van leven hoorde en hoe goed het was voor de arbeidsproductiviteit, bleek de praktijk vaak weerbarstiger. Managers dachten dat hun werknemers niks uitvoerden thuis en andere collega’s vertrouwden hun thuiswerkende collega’s ook al niet: ze hadden het cennia

idee dat ze minder hart voor de zaak hadden. Het gevolg: flexibel werken kwam bij de meer traditionele bedrijven nauwelijks van de grond en was grotendeels weggelegd voor de Googles en de Facebooks van deze wereld. Tot COVID-19. Toen moest iedereen opeens wel. Thuiswerkplekken werden allerijl ingericht, nieuwe werkstructuren werden opgezet en het kantoor werd een plek voor de echt noodzakelijke ontmoetingen, zoals het flexibele werken het voorschrijft. Maar COVID-19 gaat op den duur, ja echt, verdwijnen. En de vraag is: wat

doen we dan? Wat hebben we geleerd van het afgelopen jaar? Is flexibel werken nu dan eindelijke echt here to stay? Jeffrey Saunders, CEO van Nordic Foresight, onderzoeker, en expert op het gebied van nieuwe manieren om te werken, denkt van wel. “Flexibel werken wordt zeker een vast onderdeel van onze workflow.” Waarom nu pas?

“Ik heb daar veel onderzoek naar gedaan en wat daar altijd naar voren kwam, bij zowel werkgevers als werknemers, was dat er weerstand was. Willen we dat risico wel nemen,

werkt het voor ons wel? Veel bedrijven kozen ervoor om af te wachten, vaak werkten alleen de wat meer vooruitstrevende bedrijven, die veelal internationaal werkten en daardoor al gewend waren aan afstand, flexibel. Want tja, als je een werknemer in het buitenland kan managen, waarom zou je dan niet een werknemer thuis kunnen managen? Nu we een verplicht jaar flexibel werken hebben gehad als experiment, zijn er meer mensen die de voordelen ervan inzien. Meer managers die erop vertrouwen dat hun mensen thuis net zo productief zijn. En terecht, want het

bewijs daarvoor ligt er. Het vertrouwensissue is getest.” En nu vertrouwt iedereen elkaar blindelings?

“Nou, niet helemaal. Want zoals iedereen weet heeft er een explosie plaatsgevonden op het gebied van tools om online met elkaar samen te werken, maar wat mensen vaak niet weten is dat eenzelfde explosie heeft plaatsgevonden op het gebied van tools om online te meten wat mensen thuis aan het doen zijn. En veel van die dingen zijn geïntegreerd in de programma’s die we gebruiken om samen te werken. Dat ADVERTENTIE

Ontdek je ideale kantoorlandschap

WORKSHOP KANTOORLANDSCHAP

Nu thuiswerken is ingeburgerd, maar werknemers straks weer meer naar kantoor gaan, dient zich voor veel bedrijven een belangrijke vraag aan: wat doen we in de toekomst met onze kantoorruimte?

informeel overleg. Hier word je samen enthousiast over een project. En hier kijk je je collega’s eens goed in de ogen waarna iedereen gefocust aan de slag kan.

Dat het bestaande kantoorlandschap flink aan verandering onderhevig is, is duidelijk. Maar wat kun je allemaal met de ruimte die je (over) hebt? En misschien belangrijker nog: waaraan is binnen de organisatie behoefte en hoe komen mensen het beste tot hun recht?

In een diepgravende, eerlijke en verrassende, online of offline, workshop gaan we de optimale herindeling van uw kantoor samen te ontdekken. Daarna kunt u ook bij ons terecht voor een adviesgesprek, een testfit of een compleet interieurontwerp. Op een plattegrond laten we hierin zien wat zoal mogelijk is en via welke stappen we naar een totaalontwerp toe werken. Zo komen we samen tot een kantoorlandschap dat beter werkt.

We geloven dat een veelzijdig kantoor essentieel blijft voor een gezond bedrijf. Ontmoeten en inspireren zijn kernwoorden voor dat herontdekte kantoorlandschap. Mensen gaan elkaar bijvoorbeeld treffen in een soort werkcafé en er komt meer ruimte voor

Workshop

sprank.nu


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling 23 analysenederland.nl

begint bij het simpele groene lampje om te zien of je live bent, maar er zijn ook tools die kunnen zien waar je naar kijkt op je scherm, hoe vaak je je keyboard gebruikt, hoe lang je in een programma zit. Dus vertrouwen we elkaar nu blindelings, haha… Natuurlijk zie je een ontwikkeling waarbij er meer gemanaged wordt op de output en minder op de input, maar controle op de werkplek is er nog steeds. Alleen nu online. En misschien nog wel veel specifieker.” Best eng.

“Ja, misschien wel. In Europa is het wat lastiger in verband met de privacywetgeving, maar ook hier wordt het gebruikt. Het gaat er natuurlijk om wat je gebruikt, hoe specifiek het is en waar je het opslaat? En of de werknemer er toestemming voor heeft gegeven. Wat dit gaat betekenen, gaan we ook zien als er mensen worden ontslagen op basis van dit soort data. Maar in Amerika integreert Amazon het al in een geautomatiseerd HR-proces: dan krijg je als werknemer berichten zoals: ‘Pas op, je wisselt teveel tussen programma’s’ of ‘Je zit teveel op deze site’. Aan de andere kant heeft al die data over hoe mensen werken ook voordelen.” Want?

“Wat kenniswerkers productief maakt is het raadsel dat we binnen de HR-wereld al jaren proberen op te lossen, want als je dat weet, kan je de workflow daarop inrichten. Op deze manier krijgen we ontzettend veel informatie over hoe dit soort mensen werkt. De vraag is of het genoeg data is om de code te kraken en tot aanbevelingen

te komen over wat kenniswerkers drijft en hoe ze het productiefst zijn.”

Natuurlijk zie je een ontwikkeling waarbij er meer gemanaged wordt op de output en minder op de input, maar controle op de werkplek is er nog steeds. Alleen nu online.

sen, het sparren over ideeën, het uitgekafferd worden door hun baas. Terecht, want dat zijn ook allemaal waardevolle leermomenten. Daarnaast zijn er veel mensen wiens huis helemaal niet geschikt is voor thuiswerken. En zeker niet als partners allebei tegelijkertijd moeten thuiswerken. Ik denk dat de meeste mensen uit dit thuiswerkexperiment geleerd hebben dat de combinatie van thuiswerken en op kantoor werken voor hen het beste werkt en ook het meest waardevol is. Het zorgt voor variëteit in het leven.”

Hoe gaan we al dat thuis-

Wat betekent dat voor de

werken inpassen in de orga-

rol van kantoren?

nisatie?

“Die houden dezelfde rol als ze al honderd jaar hebben: mensen bij elkaar brengen. Met dezelfde elementen die we altijd hebben gezien: focusplekken, samenwerkplekken, vergaderruimten. Je kan wel zeggen dat het kantoor alleen gebruikt kan worden voor teammeetings om de organisatiecultuur te boosten, maar wat als je dan allemaal helemaal opgepept bent en in de flow zit, en je moet een uur naar huis om alle ideeën te gaan uitwerken? Dat slaat natuurlijk nergens op. Uiteraard zal het flexibeler worden en kan je volstaan met minder vaste werkplekken, want hoe vaak gaat nou daadwerkelijk iedereen op hetzelfde moment werken? Organisaties zullen meer en meer gaan inzetten op navigatiesystemen voor hun personeel, waarin zij geholpen worden om door hun dag te navigeren op basis van hun werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld thuis beginnen, dan een teammeeting op kantoor, en dan een focusplek voor een uurtje om de ideeën uit te werken. Techniek gaat daarbij helpen.”

“Ja, goede vraag, waar we het antwoord nog niet op weten. We moeten naar individueel management en dit botst met de manier waarop het nu is georganiseerd, namelijk zo efficiënt mogelijk. Het is heel lang zo geweest dat Human Resources dit regelt, IT regelt dat en Facility Management weer iets anders: dat werkt super efficiënt als we allemaal op kantoor werken. Maar wat gebeurt er als een groot deel thuiswerkt? En een deel dat niet wil? Creëren we dan een extra afdeling: de thuiswerkafdeling, die verantwoordelijk wordt voor de thuiswerkers? Of integreren we het in de bestaande afdelingen? En hoe zit het met de bedrijfscultuur? Dat wordt een grote uitdaging voor bedrijven.” Gaan we vanaf nu allemaal lege kantoren zien?

“Haha, nee hoor. Er zijn namelijk ook veel mensen die niet kunnen wachten tot ze weer naar kantoor mogen. Die het collegiale contact mis-

Tot slot, dat nieuwe kantoor, het thuiskantoor, wie gaat daarvoor zorgen?

“Dat is de grote vraag inderdaad. Want wat je nu ziet in onderzoeken is dat de klachten zoals nekpijn en hoofdpijn, omhooggaan. Die cijfers zijn er en daar moeten bedrijven iets aan doen. En dan bedoel ik niet: mensen een zak geld geven met de boodschap: zorg maar voor een goede werkplek thuis. Het debat gaat nu over of er wetgeving moet komen voor die werkplek thuis, moeten bedrijven een gedeelte van de huur of hypotheek betalen? Moeten ze de verzekering betalen? Wat als een kind de

Wat kenniswerkers productief maakt is het raadsel dat we binnen de HR-wereld al jaren proberen op te lossen, want als je dat weet, kan je de workflow daarop inrichten.

3

Vragen aan Mark van der Sloot

Mark van der Sloot Eigenaar van Bureaustoelexpert.nl

Bedrijfsoptimalisatie

Het vele werken aan de keukentafel heeft de afgelopen maanden geleid tot een toename van de hoeveelheid ergonomische klachten. Inmiddels hebben de meeste mensen hun thuiskantoor wel uitgerust met een bureaustoel, maar is dat genoeg? Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

Welke klachten kan men krijgen als ze niet op de juiste manier zitten? “Je kan dan bijvoorbeeld denken aan last van je nek of schouders, of last van je benen omdat deze klem komen te zitten. Ook houden sommige mensen vocht vast omdat ze te lang in een verkeerde houding op een verkeerde stoel zitten. En dat geldt niet alleen voor mensen die op een eetkamerstoel zitten, maar ook voor mensen die wel een bureaustoel hebben, maar deze niet goed hebben afgesteld.” Waar moet men aan denken bij het aanschaffen van nieuw meubilair voor het thuiskantoor? “Eigenlijk is het het allerbelangrijkste dat er een goede zitinstructie wordt bijgeleverd. Veel mensen kiezen een stoel zonder te weten hoe ze deze precies moeten afstellen. Je kan heel veel geld uitgeven aan een ergonomische stoel, maar als je deze niet op de juiste manier instelt dan heb je er alsnog niets aan. Een goede instructievideo kan een hoop leed voorkomen.”

computer van de zaak kapotmaakt? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden. Maar het gaat verder. Bedrijven zullen services aan gaan bieden om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk blijven thuis. Maaltijdservices, schoonmaakservices. Sterker nog, ik denk dat bedrijven het thuiskantoor zelfs zullen gaan inzetten in de war on talent. Dat ze een consultant of zelfs een binnenhuisarchitect regelen om jouw perfecte thuiskantoor te realiseren, als je voor hen gaat werken. Dat is de toekomst.”

Heb je nog tips op het gebied van thuiswerkmeubilair? “We zien dat er heel veel behoefte is aan zit-sta plekken, maar niet iedereen heeft daarvoor thuis de ruimte. Je kan dat eenvoudig oplossen met een klein zit-stabureau of een extra opzetbureautje, waardoor je monitor of laptop hoger kan staan. Ook als de keukentafel waar je aan werkt te hoog is, is daar een eenvoudige oplossing voor in de vorm van een voetenbankje. En we weten allemaal dat zitten niet gezond voor ons is, maar zitten op een goed afgestelde ergonomische stoel met schommelstand en weerstand is al een heel stuk beter, omdat die ervoor zorgt dat je gedurende de dag meer beweegt en de bloedcirculatie op gang blijft. Dat zorgt voor meer zuurstof door je lichaam en een verbeterde concentratie. Met kleine oplossingen als deze kom je al een heel eind.” ADVERTENTIE

Nieuwe rituelen op de (virtuele) werkvloer Waar moet u aan denken nu ons werk verandert? De coronacrisis heeft onze manier van werken in no time naar een ander plan getild. Van het ene op het andere moment hielden we massaal kantoor vanuit huis. Een groot deel van de Nederlanders zegt dit te willen blijven doen in de toekomst. Wat betekent dit voor onze manier van werken in de ruimste zin van het woord? Kantoren worden ontmoetingsplekken De rol en functie van het kantoor zal veranderen. Het wordt minder vanzelfsprekend om elke dag fysiek aanwezig te zijn. Kantoren zullen veel meer ontmoetingsplekken worden. Enerzijds voor het samen werken aan output in creatieve brainstorm- en werksessies, anderzijds om de verbinding met de organisatie en de collega’s levend te houden. Daarmee verandert ook de strategische huisvestingsvisie met zaken als de aanwezigheid van personeel, het aantal vierkante meters en het huurcontract.

Nieuwe rituelen voor het teamgevoel Verbinding onder collega’s vergt extra aandacht als fysiek en digitaal door elkaar gaan lopen en het niet meer vanzelfsprekend is te weten waar je collega’s zijn en wat ze doen. Een goede digitale werkomgeving met duidelijke structuur van informatieopslag, goedwerkende tools en veilige systemen, is een basisvoorwaarde. De mogelijkheid voor medewerkers om hun digitale vaardigheden te verbeteren en als organisatie een duidelijke digitale werkwijze te hanteren is een must. Daarnaast moeten collega’s nieuwe rituelen vinden met elkaar om het teamgevoel te blijven ervaren. Het praatje bij de koffieautomaat en teamuitjes kennen inmiddels allemaal een virtuele variant. Sleutel is iets te vinden waarbij iedereen zich aangesloten voelt.

hen vraagt het andere competenties en vaardigheden. Leidinggevenden zijn steeds meer de empathische, coachende leiders waar sturing en controle plaatsmaken voor verbinding en vertrouwen. Gebaseerd op de zelfstandigheid, taakvolwassenheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Leidinggeven op basis van verbinding en vertrouwen Aan managers de nieuwe taak om ervoor te waken dat iedereen op afstand aangehaakt blijft. Want ook van

Meer informatie? Telefoonnummer 030 767 05 00 Emailadres: info@ynno.com

Vitale medewerkers als basis Of organisaties goed blijven functioneren in tijden van verandering, begint bij de basis: vitale medewerkers. De sleutel hier is gezondheidsproblemen niet op te lossen als ze zich voordoen maar deze te voorkomen. Door actieve, teamgerichte begeleiding naar het nieuwe samenwerken en het opstellen van een integraal vitaliteitsbeleid.


24 Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

Hybride werken is here to stay Bedrijfsoptimalisatie

Hybride werken doen we eigenlijk al een tijdje, maar door de COVID-19 crisis werd volledig thuiswerken van de ene op de andere dag de nieuwe realiteit voor bijna alle bedrijven in ons land. Maatschappelijk is het nu not done om niet na te denken over mogelijkheden om thuis te werken en ook na de crisis zullen veel bedrijven een flexibele werkvorm blijven stimuleren. Tekst: Marjon Kruize

I

zagen veel mensen de thuiswerksituatie als positief. “Men was vanuit huis productiever, ze hadden meer invloed op eigen invulling, geen reistijd en werden vaak minder afgeleid, tenzij het hele gezin er ook was”, vertelt Hans Bloemen, ervaringsdeskundige op het gebied van transities naar nieuwe werkomgevingen. “Toch bleek later dat de fysieke ontmoetingen, even buurten en korte afstemming, werden gemist. Het is lastig om vanuit een ‘klassiek’ patroon ineens geheel om te schakelen. De videocommunicatie tools zoals Zoom, Facetime of Teams vervangen niet volledig de fysieke communicatie en afstemming. Deze is ook een essentieel onderdeel van het werkproces en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën. Toch is de trend ingezet. Mensen willen voor een deel activiteit gerelateerde zaken op hybride plaatsen uitvoeren. Daarnaast vraagt een situatie waarbij minder gebruik wordt gemaakt van het kantoor om aanpassingen aan kantoren. Denk aan logistieke routes, aanpassingen van ruimten rondom de werkplek en niet te vergeten aanpassingen aan service omgevingen zoals het restaurant, de receptie, de wachtruimte, het sanitair etcetera. n eerste instantie

Dit heeft nogal wat gevolgen voor bestaande servicecontracten met providers, verhuurders en inrichters. Partijen zullen met elkaar om de tafel moeten omdat het gebruik kwalitatief en kwantitatief verandert. Een verandering die op lange termijn ook gevolgen heeft voor condities en flexibiliteit in nieuwe contractvormen.” ietwat is wedergekeerd en men gewend is geraakt aan het thuiswerken, komen nieuwe discussies op gang. “Hoe gaan we om met de kosten en voorzieningen in thuissituaties? Welke elementen van de ‘aan te passen’ ARBO-richtlijnen zien we terugkomen. Dit zal tevens afhankelijk zijn van het gebruik (tijd en intensiteit) van de thuiswerkplek. Kunnen we, naast fysieke meubeleisen, mensen thuis coachen om lichamelijk gezonde oefeningen af te wisselen met ‘kantoorhoudingen’. Soms is een relatief goedkopere zitbal voor thuis of een softwarematige sturing op de PC al een voorbeeld waardoor je sturing geeft aan gezondheid op of rond de (thuis)werkplek.” Nu de rust

meer gevraagd worden van de ICT-systemen. “Hybride werken vraagt versneld om een aantal hard- en software aanpassingen”, vertelt Bloemen. “Zoals beschikbaarheid van beeldschermen, informatieveiligheid, ontsluiting van noodzakelijke data en stabiliteit in de te gebruiken videocommunicatie, inclusief gebruikersafspraken.” Ook zal er

volgens Bloemen dat er een goede visie over hybride werken opgesteld wordt, passend bij het bedrijf en haar medewerkers. “Hoe ga je bijvoorbeeld om met nieuwe medewerkers die gecoacht moeten worden? Hoe breng je starters de juiste organisatiecultuur bij? Maar ook: hoe gaat het management om met ‘sturing op afstand’? De nieuwe situatie is met name Het belangrijkste is

een management vraagstuk waarbij verantwoordelijkheidsverdeling, cultuur vormgeven en sturing in een mix van contactvormen, fysiek op locatie of per conference call, van belang zijn.” werk-werkelijkheid zou het een enorme blunder zijn naar de situatie terug te willen gaan zoals die was voor de coronacrisis, zo stelt Herman Kok, docent Facility Management aan Wageningen University. “Zowel thuis als op kantoor moeten medewerkers zich veilig voelen en zijn productiviteit en welzijn belangrijk. Medewerkers moeten zich gehoord voelen. Sommigen hebben grote moeite het thuiswerken, door het isolement en het minder zien van familie en vrienden. Dan is het heel belangrijk dat een werkgever zijn medewerkers benadert om te vragen hoe het gaat en waar er nog behoefte aan is.”

In deze nieuwe

dat onze huidige werkvorm, een hybride vorm waarin we thuis en op kantoor werken, een vaste waarde zal worden in de toekomst. Zo hebben Twitter en Facebook al aangekondigd dat werknemers voor altijd thuis mogen blijven werken als ze dat willen. Ook werkhubs in de regio worden populair om dicht bij huis samen te werken. Mogelijk dat bedrijven een deel van het vastgoed gaan afgestoten of openstellen voor derden. Daar gaat sowieso een verschuiving plaatsvinden.” Het is duidelijk

het hybride werken brengt ook een verschuiving in facility management met zich mee, besluit Kok. “Het gebouw zal op een andere manier gebruikt gaan worden en gezonde en schone ruimtes en binnenlucht worden prioriteit, zo niet onderscheidend. Kortom, we zijn terecht gekomen in een experimentele wereld van bedrijfshuisvesting en ondersteunende dienstverlening.” De verschuiving naar

Hogere eisen aan de ideale werkplek Bedrijfsoptimalisatie

Hoe kun je zowel thuis als op kantoor de perfecte werkplek creëren? Het is een vraag die organisaties liever vandaag dan morgen beantwoord zien, want een fijne werkplek staat gelijk aan productieve medewerkers. Deze werknemers stellen zelf ook steeds meer eisen aan hun werkplek; die moet namelijk niet alleen ergonomisch verantwoord en technologisch geavanceerd zijn, maar ook nog eens circulair. Tekst: Mandy Kraakman Foto: Domenico Loia

E

wat factoren mee bij het creëren van de ideale werkplek, maar het begint bij een ergonomische inrichting. De arbeidsomstandighedenwet stelt op dit gebied ook wat eisen. Zo moet het kantoormeubilair - de bureaustoel, het bureau en het beeldscherm - verstelbaar zijn om aan de individuele behoeften van een werknemer te voldoen. Maar je kunt nog een stapje extra zetten om een fijne ergonomische werkomgeving te creëren, door je werknemers van laptophouders en voetsteunen te voorzien en hen de mogelijkheid te bieden om af te wisselen tussen zittend en staand werken. Deze oplossingen kunnen fysieke klachten denk hierbij aan RSI/CANS en rugklachten - bij werknemers voorkomen en het ziekteverzuim verminderen. r spelen nogal

verder dan alleen een comfortabele bureaustoel. Ook omgevingsfactoren, zoals licht, beplanting, klimaat, kleur en akoestiek spelen een belangrijke rol bij het scheppen van een aangenaam werkklimaat. Als je het aan werknemers vraagt, is natuurlijk licht zelfs een van de meest gewilde elementen. Maar zorg dan Maar ergonomie gaat

ook voor geschikte raambekleding, want een teveel aan licht van buiten kan juist weer storend werken. Net als geluidsoverlast. Daarom is het belangrijk om over akoestische oplossingen na te denken die galm en andere geluiden kunnen verminderen. Houd tot slot een scherp oog op de thermostaat, want als het kwik boven de 23 Graden Celsius stijgt, neemt de werkproductiviteit juist af.

een werkplek die het mogelijk maakt om te werken waar en wanneer je maar wilt. Vooral vanuit de nieuwe generatie werknemers groeit de behoefte aan technologische hulpmiddelen die deze flexibele manier van werken ondersteunen. Achterhaalde technologieën kunnen efficiënt werken zelfs dermate in de weg staan dat werknemers liever thuiswerken, omdat zij daar wél over de juiste middelen beschikken.

Werknemers vinden het

belangrijk dat de stoel waarop zij zitten niet alleen ergonomisch, maar ook maatschappelijk verantwoord is. Dit kun je bereiken door te investeren in circulaire producten. Deze worden zó ontworpen dat ze aan het einde van de gebruiksfase relatief eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. Bij het circulair shoppen komt een groot deel van de verantwoordelijkheid op het bordje van de inkoper te liggen. Deze moet zich er namelijk van verzekeren dat de producten die hij of zij afneemt aan het einde van de gebruiksfase ook daadwerkelijk door de producent weer in een nieuwe cyclus kan worden ingezet. belangrijk voor het welzijn om beweging te stimuleren bij de medewerker. Het CBRE raadt bijvoorbeeld aan ervoor te zorgen dat mensen regelmatig een beeldschermpauze nemen en eenvoudige reken strekoefeningen doen. Zitten is immers het nieuwe roken en beweging is van groot belang. Ook thuis is het belangrijk dat werknemers hierin gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door hen om de zoveel tijd een seintje te geven dat ze even van hun plaats moeten komen om te bewegen. Ook is het

(HNW) dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, en dat het afgelopen jaar in een stroomversnelling terechtkwam, vraagt vooral ook om Het Nieuwe Werken

Werknemers vinden het belangrijk dat de stoel waarop zij zitten niet alleen ergonomisch, maar ook maatschappelijk verantwoord is. Om werknemers tevre-

te houden, is het dus van belang de oude werkplek af te stoffen en te moderniseren. Dat begint bij een all wireless-omgeving, waarbij medewerkers binnen de kantoormuren vanaf elke plek, via elk device draadloos toegang kunnen krijgen tot hun werkomgeving. Ook buiten de kantoormuren moeten werknemers te allen tijde toegang hebben tot de benodigde gegevens. Deze moeten dus gemakkelijk en veilig in de cloud opgeslagen worden. den

Feiten In de e-paper Het sneeuwbaleffect van Healthy Offices komt uit onderzoek van de Universiteit Twente en CBRE naar voren dat elementen zoals planten, betere verlichting en meer beweging een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van werknemers. Deze elementen verhoogden het prestatievermogen uiteindelijk met tien procent.

ADVERTENTIE

“Onze community managers begrijpen dat en maken daarom van elke dag een beleving.” www.db.nl opmaak_265x50.indd 1

22-02-2021 08:50


Zoektocht naar toekomstbestendige werkplekstrategie

“Met de focus op de eindgebruiker winnen we het meest” Noem een willekeurige sector en het is van belang dat de eindgebruiker daar past: een kantoor dat het beste in de medewerkers naar boven haalt of een theater voor een ultieme beleving. De investering in een optimale ervaring levert gebruikerstevredenheid op en daarmee uiteindelijk ook financieel voordeel. Bij Drees & Sommer houden ze daarom, juist ook post-corona, de eindgebruiker in iedere fase van een huisvestingsproject scherp in het vizier. Hybride werkomgeving Salla Lardot, Head of UX & Workplace Consulting bij Drees & Sommer signaleert grote veranderingen in de ontwikkeling van de werkomgeving. “Werknemers zijn door de coronapandemie versneld flexibeler, onafhankelijker en autonomer geworden. Er heeft zich een nieuw hybride werkmodel ontwikkeld, gevoed door individuele eisen in de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé. Náást het traditionele kantoor zie je dat mensen eigenlijk overal kunnen werken. Mensen kiezen steeds

vaker zelf wanneer, met wie en waar ze werken.”

Werknemers zijn door de coronapandemie versneld flexibeler, onafhankelijker en autonomer geworden. Waarom komen mensen nog naar kantoor? Veel bedrijven zetten nieuwe technologieën in om werknemers op afstand te ondersteunen. Het kantoor van de toekomst moet in dat hybride systeem toegevoegde waarde bieden. Salla Lardot: “Waarom komen mensen nog naar kantoor? De functieverandering

vraagt om een ander type omgeving die meer ontspannen, inspirerend en stimulerend is.” Wat zijn de behoeften van de gebruikers? Bij veel huisvestingsprojecten ligt de focus vooral op het ontwerp en de uitvoerbaarheid. Daphne Gielesen is teamleader Projectmanagent Fit-out en Facility Management bij Drees & Sommer: ”Door corona beseffen steeds meer organisaties dat hun succes in belangrijke mate afhangt van de werk-, leer- en zorgomgeving en daarmee het welzijn van hun medewerkers. Wat veel orga-

Impressie: collaborative workplace of the future - © Drees & Sommer

nisaties zullen herkennen is dat de gebruikersbehoefte nu versneld evolueert. Actuele vragen zijn waarvoor en in welke mate medewerkers nog naar kantoor gaan in de toekomst. Wij zien dat het antwoord verschilt per sector en organisatie.” “Deze veranderende behoefte vertalen wij naar de gebouwde omgeving. Het inzetten van technologie is steeds belangrijker om in die behoefte te kunnen voorzien. Door technologieën in te zetten kunnen gezondheidsbarrières worden weggenomen en wordt online communicatie en samenwerking mogelijk, ook met collega’s die vanuit huis werken. We zien steeds meer een samenspel tussen functionaliteiten, technologieën en services om de eindgebruiker optimaal te bedienen. En samen met EPEA, part of Drees & Sommer hebben we alle kennis in huis

om dit op een duurzame en circulaire wijze te realiseren.” Visualize, realize, operate “Ons team ondersteunt organisaties bij het vaststellen van de post-pandemische huisvestingsbehoefte. Hierbij hanteren wij een integrale benadering van UX, projectmanagement en facility management, die gericht is op het behalen van de organisatiedoelstellingen.”

Het inzetten van technologie is steeds belangrijker om in die veranderende behoefte te kunnen voorzien. “Huisvesting kan als katalysator dienen voor het succes van de organisatie. Alles begint met een UX onderzoek: wat heeft de organisatie nodig; wat is de visie, de ambitie en wat zijn de kaders. En wat heeft de eindgebruiker nodig vanuit de aard van zijn werkzaamheden en verwachtingen.”

www.dreso.nl

Concept01.indd 1

19-Feb-21 6:22:34 PM


26 Ontwikkeling - Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie analysenederland.nl

UV-C licht in de strijd tegen het coronavirus Bedrijfsoptimalisatie

De opkomst van het gebruik van UV-C licht om lucht, water en gladde oppervlakken te desinfecteren is niet meer te stuiten. Sinds de coronapandemie is de verkoop van UV-C lampen wereldwijd explosief gestegen. UV-C licht is zeer geschikt als microbiologische desinfectiemethodiek en is bovendien duurzaam en schoon. Het is een vorm van ultraviolette straling die het DNA en RNA van micro-organismen ernstig beschadigd. Tekst: Féline van der Linde Foto: Raymond Rutting

D

oor die beschad-

kunnen micro-organismen als bacteriën, virussen en schimmels niet meer delen en gaan vervolgens dood. UV-C desinfectie is een bewezen technologie die al jarenlang gebruikt wordt om onder andere drinkwater en medische apparatuur te desinfecteren. In de VS worden al jaren dagelijkse duizenden UV-C robots ingezet om ziekenhuisinfecties te voorkomen en bestrijden. igingen

Hoewel besmetting van mens tot mens niet kan worden voorkomen door UV-C licht zorgt het UV-C licht er wel voor dat besmetting via oppervlakten kan worden voorkomen.

andere Boston University is de straling van UV-C licht bewezen effectief in de strijd tegen het Coronavirus. Servicemanagement.nl meldt dat de wetenschappers concludeerden dat UV-C lichtbronnen in 6 seconden 99% van het virus inactiveerden. Dit onderzoek is alleen nog niet gepubliceerd als artikel en door andere wetenschappers beoordeeld, maar vergelijkbare tests hebben plaatsgevonden en hadden dezelfde resultaten. coronavirus loopt voornamelijk van mens op mens, maar in Besmetting van het

Volgens verschillende wetenschappers

van onder

mindere mate kan het virus ook worden verspreid via oppervlakken die frequent worden aangeraakt zoals, deurklinken, toetsenborden en mobiele telefoons, stelt cleantotaal.nl. Het wordt dan ook sterk aangeraden om deze oppervlakken goed schoon te maken. Het coronavirus kan namelijk uren tot dagen levensvatbaar blijven op oppervlakken gemaakt van verschillende materialen. Het gebruik van UV-C licht in ziekenhuizen is ook hier steeds populairder. Het Dijklander ziekenhuis heeft bij de uitbraak van het corona-

virus meteen twee desinfectierobots aangeschaft. Dit soort UV-C robots worden nu ingezet voor de desinfectie van alle ziekenhuisruimtes zoals operatie-en IC-kamers maar ook gemeenschappelijke ruimtes zoals kantoren, vergaderzalen en toiletten. Normaal gesproken zou het desinfectie- en schoonmaakproces ongeveer een uur hebben geduurd, maar de robot kan dit in vijftien minuten. horeca en foodindustrie is het gebruik van UV-C licht van belang om besmetting te voorkomen

via bijvoorbeeld een lopende band in de laatste sector. Transportbanden kunnen ook schimmels, virussen en bacteriën vervoeren door de verschillende soorten vers voedsel die zij transporteren. Kruisbesmetting kan hier dan ook veelvuldig plaatsvinden. Desinfectie met UV-C heeft als voordeel dat dit gebruikt kan worden tijdens de productie. Hierdoor hoeft de productie niet stil te vallen in het geval van een kruisbesmetting.

Ook in de

niet in alle ziekenhuizen UV-C toegepast. Maar UV-C licht Helaas wordt nog

als desinfectietechniek wordt positief ontvangen, meldt de cleantotaal.nl. Het is dan ook wachten totdat UV-C een plaats in de nieuwe richtlijnen krijgt. Er is veel literatuur beschikbaar die de effectiviteit van UV-C bewijzen en de vraag naar UV-C licht wordt, zeker in deze periode, steeds groter. De website van Trouw meldt dat sinds de metro’s van London armaturen met UV-C licht hebben geïnstalleerd besmetting van het coronavirus met vijftig procent is gedaald. Ook groeit de interesse momenteel in het onderwijs. Het UV-C licht is niet goedkoop, maar nog altijd minder duur dan de aanleg van goede ventilatie. Hoewel de effectiviteit en toepasbaarheid zich ruimschoots heeft bewezen blijft het RIVM terughoudend en houdt zich vast aan gedateerde richtlijnen. Door de wildgroei van vele aanbieders blijft het wel zaak gedegen onderzoek te doen naar gevalideerde oplossingen. Hoewel besmetting van

mens tot mens niet kan worden voorkomen door UV-C licht, zorgt het UV-C licht er wel voor dat besmetting via oppervlakken kan worden voorkomen. Een ontwikkeling die ons kan helpen om de strijd tegen het coronavirus te winnen. ADVERTENTIE

Een veilige en gedesinfecteerde werkruimte voor

F

acilitair managers staan voor een aanzienlijke uitdaging. Angsten moeten worden weggenomen om weer in gedeelde ruimtes te durven werken. Een oprecht vertrouwen dat ruimtes en alle tastpunten hygiënisch schoon worden gehouden moet worden gevoeld door de medewerkers. Dat gaat verder dan een clean desk policy. De THOR UVC desinfectierobot is uitermate geschikt voor dit soort uitdagingen. De robot wordt veel gebruikt in de zorg; deze desinfectie van medische kwaliteit is ook bereikbaar voor u. Traditionele reinigingsmethoden met sprayen en handmatig afnemen

kunnen tot 50% van de oppervlakken missen. Dit is geen fijne gedachte. Effectief doden micro-organsismen THOR UVC doodt 99,999% van de virussen en bacteriën en resulteert in een zeer veilige ruimte. Iets wat met eigen reiniging en schoonmaak niet kan worden bereikt. De robot is zeer eenvoudig en veilig te bedienen, zonder toxische stoffen.       

Flexplekken Kleedruimtes Toiletten Vergaderruimtes Restaurants Recepties Wachtruimtes

Uw streven de veiligheid van uw klanten en personeel te waarborgen wordt hiermee haalbaar en makkelijker. Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden om ook over een THOR UVC desinfectierobot te kunnen beschikken. Er zijn van tal van oplossingen mogelijk. Ons bedrijfsabonnement is er één van.

THOR UVC DESINFECTIE Veilig desinfecteren in 10 -15 minuten.

www.youvc.nl


Het Nieuwe Werken, Legal Succes & Bedrijfsoptimalisatie - Ontwikkeling 27 analysenederland.nl

Naar kantoor gaan wordt een feestje Bedrijfsoptimalisatie

Niemand weet precies hoe de wereld er na de coronacrisis uit gaat zien, maar we zien wel dat thuiswerken definitief is doorgebroken. Dat betekent ook dat kantoren een andere functie gaan krijgen. En dat dienstverleners daarbij een cruciale rol spelen. Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

De werkgever moet zoveel mogelijk schadelijke gevolgen wegnemen om jou zo een optimale werkplek te bieden.

Verbeter je thuiswerkplek Bedrijfsoptimalisatie

Toen we begin maart begonnen met thuiswerken namen we massaal onze positie in aan de keukentafel. We deden tussendoor een wasje, sportten of hielden de kinderen gezelschap. Inmiddels zijn we een flink aantal maanden verder en snakken we weer naar de kantooromgeving. Echter, deze lijkt nog ver weg te zijn. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

D

is al een tijdje van het thuiswerken af. Met de laptop aan de keukentafel zorgde voor behoorlijk wat ergonomische klachten en de constante aanwezigheid van kinderen of andere huisgenoten leidt behoorlijk af van e eerste glans

het werk. En dus gaan we op zoek naar manieren om die afleiding te verminderen. goed zijn om een speciale werkplek in te richten in je woning. Laat die keukentafel dus zitten en richt als het mogelijk is een speciale werkkamer in. Als je de deur dicht kan doen scheelt dat al een hele hoop afleiding, omdat je je goed kan afscheiden van de rest van je huishouden. Zorg wel dat deze werkplek stimulerend is en ga dus niet in een donker hok zitten, zo stelt De Digitale Loopbaancoach. Te veel stilte kan juist leiden tot verveling en het gevoel dat de muren op je afkomen. Om ergonomische klachten te voorkomen is het vooral belangrijk dat je een goede bureaustoel, een geschikt bureau en de juiste accessoires voor je werkcomputer tot je beschikking hebt. Het kan allereerst

regelen kan je het beste in gesprek gaan met je Om dit te

werkgever. Jouw werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat je zowel op kantoor als thuis veilig en gezond kunt werken. Een werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een goede tafel en bureaustoel, een los toetsenbord en een muis voor bij je laptop, een laptophouder of extra beeldscherm en zelfs voor voldoende verlichting, zo meldt de FNV. Ook moet je werkgever je voorlichten over de risico’s van het thuiswerken, waarbij naast de ergonomische risico’s ook de werkdruk, de sociale steun van collega’s en leidinggevenden en zelfs te temperatuur en het lawaai. In je huis aan bod kunnen komen. De werkgever moet zoveel mogelijk schadelijke gevolgen wegnemen om jou zo een optimale werkplek te bieden. realiseren is de werkkostenregeling (WKR) in het leven geroepen. Via de werkkostenregeling kan de

werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven waarmee bijvoorbeeld het inrichten van het thuiskantoor gefinancierd kunnen worden. Deze vergoedingen zijn onbelast, waardoor het voor de werkgever voordelig kan zijn om bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding deels stop te zetten en deze om te zetten in een vergoeding onder de werkkostenregeling. de vrije ruimte binnen deze werkkostenregeling verhoogd. Waar voorheen 1,2% van de totale loonsom onbelast uitgekeerd mocht worden als vergoeding, is dit nu 3% over de eerste 400.000 euro. Dit biedt werkgevers extra mogelijkheden om werknemers een gunstige thuiswerkplek te bieden, maar ook om hen af en toe te belonen met bijvoorbeeld een bloemetje. In 2020 is

“We wisten al dat je thuis sommige taken beter thuis kunt uitvoeren dan op kantoor”, vertelt Sander Bon, commercieel directeur bij D&B The Facility Group. “Corona heeft deze trend versneld. In een kantooromgeving e-mails verwerken bijvoorbeeld, duurt lang omdat er continu afleiding is. In onze privé-omgeving gaat dat veel efficiënter.” Hetzelfde geldt voor solitair werk. “Denk aan rapporten lezen of presentaties maken waarvoor we ons moeten concentreren. En dat kan je beter thuis doen”, stelt Bon. “Het kantoor zal daarom ingrijpend veranderen. Het wordt een plek om te ontmoeten, te vergaderen en creatief samen te werken. In een kantoor zoek je verbinding en inspiratie. Onze missie als facilitaire dienstverlener is dan ook om onze gasten een omgeving te bieden die wij ‘a great place to be’ noemen. Je krijgt energie van een perfecte ontvangst, gezond en lekker eten en excellente vergaderfaciliteiten.” “Wij zien verder dat multi tenant omgevingen kansen bieden”, stelt Bon. “Meerdere bedrijven onder één dak kunnen als community kennis en resources met elkaar delen. Ook is het kostenverlagend. Denk aan het multifunctioneel gebruik van community spaces, recepties of coffee corners.” Facilitaire dienstverleners gaan nieuwe serviceconcepten aanbieden, aldus Bon. “Verkokerd je diensten en faciliteiten inrichten is een beetje achterhaald. Je moet je services combineren en aanpassen bij dagelijks veranderende omstandigheden.” Dat betekent ook dat partnerships flexibeler worden. “Jarenlang vasthouden aan je contract is niet meer houdbaar”, vertelt Bon. “Meerdere keren per jaar op- en afschalen, inclusief dynamisch verrekenen, is een must voor opdrachtgevers. Wij hebben pay-per-use contracten ontworpen waarbij we afrekenen op dagelijks verbruik. Maar welke deal er ook gesloten wordt sluiten, de meerwaarde van 5 sterren dienstverlening schuilt in het menselijke contact tussen facilitaire medewerkers en de gasten, de kantoorgebruikers. Al je dat begrijpt, kan je van elke dag een feestje maken.”

Om dit te

“Bureaustoelen met Sander Bon ergonomische zitinstructievideo, Commercieel directeur bij D&B eenThe bureaustoel is zo goed als zij Facility Group instelling..!!” ADVERTENTIE

www.bureaustoelexpert.nl

Poortland 242 1046 BD Amsterdam

020 244 48 73

Afwisselend zit/staand werken voorkomt klachten en geeft energie

Zit/sta bureau Homestand-basic nu €325,00 ex. btw

Voetenbank TWINK nu €44,00 ex. btw

Bureaustoel Aergo 247 Limited netWeave nu €340,00 ex. btw


Dit is hét moment om online opleiden leuk en effectief te maken Martèn de Prez - CEO, aNewSpring

Download hier: anewspring.nl/mag2021

Ontvang nu het gratis magazine met voorspellingen, strategisch advies en interviews met de top van de opleidingsbranche

Hét online leerplatform voor opleiders Al meer dan 15 jaar ontwikkelen we software voor professionele opleiders om de mooiste interactieve online trainingen te bouwen. Maak leren leuk én effectief met eindeloze online werkvormen. Gebruik slimme tools om kennis te testen en de slagingskans te vergroten. En mix dat eenvoudig met klassikale of virtuele meetings. Niet voor niets gebruiken honderden opleiders wereldwijd ons leerplatform. Volg het voorbeeld van NCOI, 112BHV en Krauthammer en bouw vandaag nog jouw online training. Vraag direct een demo aan via: anewspring.nl/ikwileendemo

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #77 - Ontwikkeling  

Gedistribueerd met het Financieele Dagblad.

Analyse #77 - Ontwikkeling  

Gedistribueerd met het Financieele Dagblad.