Analyse #75 - Veilige en Duurzame Steden

Page 24

24 Veilige en Duurzame Steden - Watermanagement, Smart City & Veiligheid analysenederland.nl

Smart mobility en duurzaamheid horen bij elkaar Smart City

Het aandeel elektrische auto’s (nieuwe personenauto’s) is in heel 2020 toegenomen tot 20,5 procent. In 2019 was dat nog maar 13,8 procent. Binnen het segment leaseauto’s steeg dit van 17,4 naar 22,5 procent. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe lease personenauto’s daalde van 94 gram CO2/km naar 83 gram CO2/km. Kortom, mobiliteit wordt steeds groener. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto & Nagy Szabi

om te zien dat steeds meer consumenten kiezen voor duurzamere mobiliteit in de vorm van elektrische auto’s, mede door de subsidie voor particulieren”, vertelt Renate Hemerik, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Autoleasemaatschappijen (VNA). “Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dit omdat het wagenpark in Nederland gemiddeld twaalf jaar oud is. Fabrikanten werken heel hard aan de ontwikkeling van elektrische auto’s met positieve gevolgen voor de prijs van een elektrische auto. Hierdoor zal elektrisch rijden voor meer mensen toegankelijker worden. Toch is elektrisch rijden momenteel voor veel huishoudens nog een stap te ver vanwege de relatief hoge aanschafkosten. Private lease maakt de investering een stuk toegankelijker omdat je met een vast bedrag per maand precies weet waar je aan toe bent en wat resulteert in een vergroening van het Nederlandse wagenpark. In plaats van oudere en dus vervuilendere occasions kunnen particulieren kiezen voor een zuinige, schone en veilige nieuwe auto.” Het is goed

vervoer moet duurzamer, maar de inzet van onze mobiliteit moet ook slimmer worden, gaat Hemerik verder. “Het is belangrijk dat we de kilometers die we met de auto rijden schoner gaan afleggen. Daarnaast moeten we ook kritisch gaan kijken naar het gebruik van de auto. Misschien

zijn sommige autokilometers helemaal niet nodig of kunnen we die kilometers ook met de fiets afleggen. Door mobiliteit slimmer in te zetten kunnen we op dat vlak een betere keuze maken en een betere bijdrage leveren aan een leefbaar en bereikbaar Nederland. Smart mobility en duurzaamheid horen dus bij elkaar.” al samen om smart mobility oplossingen te realiseren. Zo kan een leasemaatschappij een leaseauto aanbieden in combinatie met een fiets of een ov-kaart voor de laatste of juist de eerste kilometers van de route die moet worden afgelegd. Maar ook het ontstaan van ‘hubs’ aan de rand van de stad, waar je de auto kunt parkeren en deze kunt inwisselen voor mobiliteit die beter en schoner is voor in de stad.” Verschillende partijen werken

dat we in de toekomst de wegen en auto’s slimmer gaan gebruiken door middel van smart mobility oplossingen om een duurzamer, slimmer en veiliger Nederland te realiseren, besluit Hemerik. “Dit houdt in dat er naar verwachting niet minder auto’s de weg op zullen komen, maar dat de auto’s die er zijn beter worden ingezet door middel van smart mobility-oplossingen. De behoefte aan mobiliteit blijft en de auto is voor vele trajecten en voor veel mensen nog steeds de beste oplossing. Het is dan ook zaak om deze zo duurzaam en slim mogelijk te gaan gebruiken.” Het is belangrijk

Niet alleen het

Slimme infratechniek heeft de toekomst in handen Smart City

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder modernisering van de infrastructuur en de energietransitie. Om deze vraagstukken op te lossen is techniek onmisbaar. Begin dit jaar vond daarom de fusie plaats tussen ASTRIN, de brancheorganisatie voor smart infra, en ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Beide organisaties bundelen de krachten om de uitdagingen die er zijn aan te pakken én de positie van infratechniekbedrijven te versterken. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto's

M

geven ASTRIN en Techniek Nederland een impuls aan het beter en duurzamer maken van de mobiliteit en infrastructuur in ons land. Slimme technieken spelen daarbij een hoofdrol. Met slimme infratechniek realiseren we smart cities van de toekomst. De komst van connected cars en de verwachte groei van slimme openbare verlichting en mobiliteit bieden bijvoorbeeld veel perspectief, net als cybersecurity, big data en beheer op afstand. “We hebben onze krachten sinds 1 januari gebundeld in de vakcommissie Smart Infratechniek van Techniek Nederland”, vertelt Berry Krouwel, voorzitter van de vakcommissie en directeur van Stam & Co Infratechniek. “We treden vanaf nu naar buiten met één stem. Zo versterken we onze belangenbehartiging in Den Haag en bij belangrijke stakeholders.” et de fusie

infratechniek is ingrijpend aan het veranderen. Waar vroeger de betonbouwers het ritme bepaalden van de bouw van een tunnel, is dat nu de techniek. Krouwel: ‘Technische systemen, zoals verlichting, branddetectie, camera’s en ventilatie zijn onmisbaar voor het realiseren van een veilige tunnel. Techniek is bovendien nodig om tunnels energiezuinig of zelfs energieneutraal en circulair te maken. Infratechniekbedrijven passen steeds meer sensortechnologie en andere slimme technieken toe om dat mogelijk te maken. Het gebruik van data zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Slimme techniek wordt steeds belangrijker en dus ook de rol van onze bedrijven. ” De positie van

Renate Hemerik Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Autoleasemaatschappijen (VNA)

neemt alleen maar toe in infrastructurele projecten, zoals tunnels, sluizen, gemalen en auto- en spoorwegen. Dat betekent dat er ook meer technici nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. “De infratechniek zit te springen om technische vakmensen”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. “Jong technisch talent en zij-instromers die nú kiezen voor de infratechniek werken aan de toekomst van ons land. Het helpt daarbij dat techniek interessanter wordt door bijvoorbeeld ICT-toepassingen en sensortechniek.” Infratechniekbedrijven hebben grote behoefte aan technische vakmensen uit het vmbo en mbo. Maar er is daarnaast steeds meer behoefte aan technici op hbo- en wo-niveau, met name voor ICT-vraagstukken. Terpstra: “We hebben dus niet alleen méér medewerkers nodig, maar óók medewerkers met een hoger opleidingsniveau en met andere competenties en vaardigheden.”

nog werd geassocieerd met de beroepen van het verleden zijn technische beroepen nu cruciaal voor het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Het zijn de banen van de toekomst. Jonge mensen die van betekenis willen zijn, kiezen dan ook voor een carrière in de technieksector en dat is fantastisch. Want zonder techniek kunnen we ook geen duurzame en circulaire samenleving worden.” voor het bereikbaar houden van onze binnensteden, elektrisch rijden en verminderen van de CO2-uitstoot. Dankzij slimme technologie is het nu al mogelijk om verkeersstromen intelligent te maken. De overheid is enkele jaren geleden van start gegaan met het programma Talking Traffic om vaart te geven aan die ontwikkeling. Verkeerssystemen kunnen rechtstreeks communiceren met een voertuig, Ze geven bijvoorbeeld een signaal dat een vrachtwagen op een bepaalde snelheid moet rijden zodat die niet voor een rood stoplicht komt te staan. Zo stoot de vrachtwagen minder uitlaatgassen uit en slijt het asfalt niet door het remmen en weer optrekken. Ook ambulances zijn straks dankzij talking traffic altijd connected en digitaal zichtbaar. Slimme verkeerslichten kunnen ambulances groen licht geven en daarmee een veilige doorgang als zij over een kruispunt rijden. Krouwel: “De technologie is er. Nu nog de implementatie. Daarvoor is een strakke regie nodig die ervoor zorgt dat niet iedere gemeente een ander protocol hanteert. Op gemeentelijk niveau hebben we de komende jaren nog heel wat winnen.” Inf ratechniek is essentieel

korte termijn afspraken te kunnen maken over landelijke protocollen in de infratechniek is het belangrijk dat de potentie van infratechniek óók bij provincies en gemeenten door gaat dringen, besluit Terpstra. “Dan kunnen we de implementatie versnellen en de enorme mogelijkheden van smart infra optimaal gaan benutten. Maar we moeten het wél samen doen. Zo zijn we bijvoorbeeld in de riooltechnologie al goed op weg. Een goed voorbeeld waar we veel vertrouwen in hebben. Door samenwerking tussen overheid en infratechniekbedrijven komen we tot nieuwe, innovatieve technische oplossingen. Die hebben we hard nodig voor de toekomst van Nederland.” Om al op

Het aandeel techniek

Het is belangrijk dat we in de toekomst de wegen en auto’s slimmer gaan gebruiken door middel van smart mobility oplossingen om een duurzamer, slimmer en veiliger Nederland te realiseren

de techniek verbetert snel. Terpstra: “Waar techniek enkele jaren geleden Het imago van

Berry Krouwel Voorzitter van de vakcommissie en directeur van Stam & Co Infratechniek

Doekle Terpstra Voorzitter van Techniek Nederland