__MAIN_TEXT__

Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant. Nr. 73 December 2020

Duurzame Ontwikkelingen EUROPEAN

Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl

MEDIA PARTNER

Nederland zet in op duurzame innovaties In de verpakkings- en voedselsector Willem Lageweg:

‘Ons huidige landbouw- en voedselmodel is failliet’ Lees meer op pagina 20

Opinie | Roger Loop:

Being talked about “There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about”, aldus de Engelse schrijver Oscar Wilde in zijn boek The Picture of Dorian Gray. Lees meer op pagina 2

Opinie | Toine Timmermans:

Profiel | Chris Bruijnes:

Samen tegen voedselverspilling in Nederland

Of het ook een revolutie in de uitvoering wordt, is de vraag’

In 2009 formuleerde de Nederlandse overheid een nationale strategie en doelstelling: twintig procent minder voedselverspilling in 2015. Lees meer op pagina 16

Lees meer op pagina 8


2

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

IN DE PUBLICATIE Duurzame Ontwikkelingen 2. Opinie: Roger Loop 6. Suikerbietenpulp voor een duurzame verpakkingsindustrie 8. Profiel: Chris Bruijnes 16. Opinie: Toine Timmermans

18. Omarming van de biologische(-dynami sche) markt voor een gezondere wereld 20. Profiel: Willem Lageweg 22. Samen werken aan een duurzame agri food-sector in regio ‘s-Hertogenbosch

ANALYSENEDERLAND.NL Tractor as a service In meerdere sectoren verschuift de focus steeds meer van bezit naar gebruik. Dus ook wanneer het gaat om de trekker.

ANALYSENEDERLAND.NL Consument wil verduurzaming bezorgtransport Webshops hebben de distributie van aankopen radicaal veranderd.

Being talked about… Opinie

“There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about”, aldus de Engelse schrijver Oscar Wilde in zijn boek The Picture of Dorian Gray. Foto: Persfoto & Agenlaku Indonesia

E

uitgangspunt bij negatieve publiciteit altijd deze uitspraak van Oscar Wilde, maar als directeur van NRK Verpakkingen, de branchevereniging van producenten en handelaren van kunststof verpakkingen, verlang ik ook wel eens naar “not being talked about” als ik weer een minder complimenteuze tekst over kunststof verpakkingen onder ogen krijg… igenlijk is mijn

gevoel doorgaans weer snel voorbij en schakel ik over op de kansen die communicatie biedt. En dat is ook de juiste grondhouding bij deze campagne. Gelukkig gaat dat

Campagne Managers: Quinten Ridderbos & Elenoor Nietsch Managing Director: Amanda Ghidoni

ANALYSE #73 Duurzame Ontwikkelingen Disclaimer alle informatie omtrent de COVID-19 maatregelen in deze bijlage was actueel op het moment van drukken.

Redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde Graphic Design: Charlotte Hovenier Tekst: Jerry Huinder, Eoin Hennekam, Marjon Kruize & Féline van der Linde Coverfoto: Eduardo Soares & persfoto Gedistribueerd met: Het Financieele Dagblad 2020 Drukkerij: RODI Rotatiedruk

over verpakkingen gesproken worden! Ongeacht het materiaal worden ze te vaak gebruikt zonder dat de gebruiker zich de toegevoegde waarde realiseert. Zonder verpakking zou het verpakte product waarschijnlijk minder gemakkelijk vervoerd, of zelfs niet eens gebruikt kunnen worden. Ook zou de gebruiker waarschijnlijk vitale kennis over het verpakte product ontberen, waarbij ik het nog niet eens heb over het bewaren of opslaan van het product. En dat zijn alleen nog maar de voordelen bij de gebruiker! Want er moet

tionaliteit! Omdat veel verpakkingen en verpakkingssystemen nog zijn bedacht en uitgewerkt vóór de nadruk op circulariteit heeft er een ongebreidelde stapeling van eisen en functies voor alle stadia in de levenscyclus plaatsgevonden. De verpakkingsindustrie (de fabrikanten van verpakkingen) heeft steeds alle wensen van de verpakkende industrie (merkeigenaren en supermarkten) kunnen vervullen, zelfs als dit tot overdimensionering en (soms) verminderde functionaliteit leidde. over verpakkingen spreken, bij voorkeur in positieve zin, gebaseerd op de juiste uitgangspunten (start bij functionaliteit) en betrouwbare informatie! Laten we dus

Ook voor merkeigenaren

en supermarkten bieden verpakkingen eigenlijk alleen maar voordelen: denk maar aan de functie van de verpakking bij logistiek, uitstalling, communicatie met de consument, you name it! we bij een wezenlijk punt in de huidige discussie over ons streven naar duurzaamheid via circulariteit: er is geen duurzaamheid zonder func-

deze publicatie biedt daartoe een goede aanzet! De informatie in

En zo komen

Roger Loop, Directeur NRK Verpakkingen

European Media Partner Wij maken online en print campagnes met waardevolle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doelgroepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

Uitgegeven door: European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Web: www.europeanmediapartner.com

Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Email: nl@europeanmediapartner.com redactie@europeanmediapartner.com

Tel: +31 20 808 82 00

ADVERTENTIE

Weener Plastics introduceert 100% recyclebaar membraan Nieuwe bijdrage aan een volledig circulair productieproces Weener Plastics (WP) ontwikkelt en produceert duurzame innovatieve kunststof verpakkingen voor lokale en internationale merken in de Food, Personal Care en Home Care markten. Met het hoofdkantoor in Ede en een productienetwerk in 19 landen wereldwijd is het bedrijf marktleider in haar segment. Innovatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden bij nieuwe ontwikkelingen. Of het nu gaat om een deodorantverpakking, deksel met lepeltje voor babyvoeding of een doseerdop voor ketchup, het Innovation & Development team zoekt altijd naar verpakkingsoplossingen die de ecologische footprint verminderen. Dat kan door slimme productontwerpen en -technologieën, maar ook door het gebruik van duurzame materialen zoals gerecyclede of bio-based kunststoffen - of een combinatie daarvan.

De meest recente duurzame ontwikkeling is een 100% recyclebaar membraan - zo’n doorzichtig ventieltje in vele doseerdoppen voor het handig en gecontroleerd dispensen van sauzen. Hier wordt vaak siliconenmateriaal gebruikt: enorm functioneel, maar lastig te recyclen. Het door WP nieuw ontwikkelde membraan heeft dezelfde functionaliteit, maar is volledig recyclebaar. Dit past volledig in de strategie dat functionaliteit en duurzaamheid hand in hand kunnen en moeten gaan. De nieuwe membraandoppen van WP kunnen voor veel toepassingen gebruikt worden: van mayonaise tot olijfolie en van shampoo tot geconcentreerd vloeibaar wasmiddel. De gehele verpakking kan nu eenvoudig afgevoerd worden met de gangbare polyolefine-afvalstroom en vervolgens gerecycled.

Dit lijkt misschien een kleine innovatie, maar dit recyclebare membraan is essentieel in een circulaire economie, waarin alle verpakkingen 100% recyclebaar moeten zijn. Klanten hebben enthousiast gereageerd en gaan doppen met het nieuwe membraan zo snel mogelijk inzetten voor hun producten. Alle verpakkingen die WP ontwikkelt zijn onderdeel van een duurzaamheidsprogramma dat de circulaire economie ondersteunt. Samen met partijen in de gehele value chain van de kunststofindustrie zijn we continu op zoek naar verpakkingsoplossingen voor een duurzame toekomst. Kijk voor meer informatie op www.wppg.cm


DS Smith - Partner Content Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

3

analysenederland.nl

DS Smith - Partner Content

Circulariteit en samenwerking gaan hand in hand Partner Content DS Smith

Optimise materials & structure

Als grote speler op het gebied van papier, verpakkingen en recycling, is DS Smith dagelijks betrokken bij de transitie naar een circulaire economie. Samenwerking speelt daarin een grote rol, aldus Wouter van Tol, Head of Government, Community Affairs and Sustainability. Hoe is het voor een bedrijf als DS Smith om te werken aan duurzaamheidsuitdagingen? Moet de motivatie hiervoor voornamelijk komen van de bedrijven zelf, van de overheid of van de sectoren? “Duurzaamheid is een domein dat we vanuit alle drie de disciplines moeten benaderen. Het bedrijfsleven, de overheid en overkoepelende organisaties als brancheorganisaties moeten hierin samenwerken. Bovendien is er een sterke en groeiende belangstelling voor duurzaamheid bij investeerders en de financiële sector, met name de laatste jaren.” “Met de huidige focus op duurzaamheid zien we ook vanuit onze afnemers een groeiende vraag naar het verder verduurzamen van verpakkingsontwerpen. Een van de voorbeelden is het bieden van volledig recyclebare alternatieven voor sommige slecht te recyclen plastic verpakkingen, waardoor er minder afval ontstaat. Deze vraag naar duurzaamheid wordt gedreven door de behoeften van het bedrijfsleven en het bewustzijn van de consument. Hieraan moet worden voldaan door de industrie, wat dan weer gefaciliteerd moet worden door de overheid.” “Het implementeren van een raamwerk voor de circulaire economie is van groot belang en samenwerking is cruciaal om dit te realiseren. Zo werken we samen met de Ellen MacArthur Foundation, een toonaangevende non-profit organisatie die pleit voor het belang van een circulaire economie. Samen proberen we circulariteit nog verder door te voeren in ons bedrijfsmodel. Via dit model verzamelen en recyclen we oud papier om er vervolgens nieuw papier en verpakkingen van te maken. Deze verpakkingen worden na gebruik weer opgehaald, waardoor ze als waardevolle grondstof dienen voor nieuwe producten. ” FMCG multinationals hebben vaak specifieke doelstellingen. Bij het bereiken van welke doelstellingen kan DS Smith helpen en hoe? “Verpakking is een noodzaak voor alle FMCG-bedrijven. Onze verpakkingen helpen de verkoop te stimuleren, de kosten te verlagen en de risico’s te beheersen. Ze beschermen het product in de verpakking. Naast de directe noodzaak om producten te

dssmith.com

Protect brands & products

Maintain & Recover materials

Circular

Design Principles

Maximise supply cycle efficiencies

ontwerpen voor goede recycling en er voor te zorgen dat de verpakkingen zelf zo min mogelijk ruimte en materiaal nodig hebben. Vóór COVID-19 ontmoetten we onze klanten op locatie in een van onze Impact Centres. Hier werken we samen om klanten te inspireren met de nieuwst trends en mogelijkheden voor innovatie. Tijdens de coronacrisis hebben we ons echter snel moeten aanpassen. Recentelijk hebben we daarom onze Virtual Impact Centres gelanceerd, waar we online met onze klanten communiceren om dezelfde hoogwaardige verpakkingsontwerpen te ontwikkelen om aan hun zakelijke behoeften te voldoen.”

“Dat doen we ten eerste door onze dozen te ontwerpen op basis van prestaties, waarbij we ervoor zorgen dat we niet meer vezels gebruiken dan nodig is en we het gebruik van natuurlijke hulpbronnen in elke stap van de levenscyclus van het product tot een minimum beperken. Ten tweede zorgen we ervoor dat onze verpakkingen recyclebaar We find a better way zijn, zodat de materialen zo lang mogelijk in gebruik blijven. Verpakkingen op basis bouwde verstevigingshandvatten om levering van papiervezels kunnen tot 25 keer gerebeschermen, maken klanten zich echt ook cycled worden. Tot slot kopen we, voor de in toenemende mate zorgen over de impact makkelijk te maken. Het nieuwe product bespaart naar schatting 160 ton verpakkings- relatief kleine hoeveelheid primaire vezels van de verpakking. Omdat consumenten die we gebruiken, alleen gecertificeerde zich zorgen maken over het milieu en steeds materiaal per jaar.” duurzame materialen in, zodat we het milieubewuster zijn, staan FMCG-bedrijven natuurlijke systeem waar we allemaal op onder druk om duurzame verpakkingen Wat zijn voor DS Smith de grootste vertrouwen in stand houden.” te gebruiken. Vaak betekent dit dat het uitdagingen op de weg naar circulariteit? gebruik van plastic tot een minimum moet worden beperkt, of zelfs helemaal uitgeban- “De kwaliteit en beschikbaarheid van grond- Op welke manier probeert DS Smith stoffen zijn cruciaal. Gebruikt papier moet samen te werken met andere bedrijven nen moet worden.” idealiter droog en schoon zijn. Om tot een om circulair te worden? circulair systeem te komen moeten papier “Een echte circulaire economie is allesom“Slimme verpakkingsontwerpen dragen en karton gescheiden van andere materialen vattend en zal door elke speler in de supply direct bij aan de milieudoelstellingen van ingezameld worden. Als dat niet gebeurt is er chain, van product tot consument en afvalonze afnemers. Zo zorgen ze bijvoorbeeld een grotere kans dat het materiaal alsnog in beheer, moeten worden gefaciliteerd. DS voor het verlagen van de CO2-footprint Smith werkt samen met andere bedrijven, door verminderd materiaalgebruik en betere de verbrandingsoven of op de stort terechtkomt, en dan wordt de cirkel doorbroken.” brancheorganisaties, lokale overheden en recycling, gaan voedselverspilling tegen of non-profitorganisaties om expertise te delen helpen bijvoorbeeld om de beladingsgraad “Eerder dit jaar onthulde DS Smith dat er op het gebied van innovatieve materialen van vrachtwagens te verbeteren. We nemen in Europa 46 miljoen ton materiaal naar de al deze aspecten mee in onze ontwerpen.” en producten, recyclingdoelstellingen en de stortplaats gaat of verbrand wordt, terwijl implementatie van duurzaamheid op grotere “Zo hielpen we bijvoorbeeld het Nederland- het ook gerecycled had kunnen worden. Dat schaal. Circulariteit en samenwerking gaan komt vaak omdat de consument de richtse merk Signify, voorheen Philips Lighting, hand in hand.” lijnen rondom recycling verwarrend vindt. om het verpakkingsproces te stroomlijnen en de behoefte aan verpakkingsmateriaal te Als reactie hierop hebben wij onze Circulair Design Principles opgesteld om bedrijven verminderen door het gebruik van ‘kopte helpen betere verpakkingen te ontwerschotjes’ ter bescherming van LED-verpen voor een circulaire economie, zodat lichting. Deze ‘kopschotjes’ gebruiken zij kunnen kiezen voor verpakkingen die 76% minder verpakkingsmateriaal dan de makkelijker te recyclen zijn (met duidelijke oorspronkelijke verpakking.” recyclinginstructies voor consumenten), zo“Ook werkten we samen met supermarktke- dat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden om nieuwe, duurzame verpakkingen ten Delhaize om een nieuwe Direct Box te te creëren.” ontwikkelen om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar online leveringen. De nieuwe Direct Box is gemaakt van 100% Hoe helpt DS Smith zijn afnemers bij de gerecycled karton dat ook na gebruik weer overgang naar een circulaire economie? Wouter van Tol volledig recyclebaar is. De Direct Box is ge“We werken aan het begin van de ontHead of Government, Community Affairs maakt van herbruikbaar golfkarton met inge- werpfase samen met onze klanten om te and Sustainability


4

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Eenduidig beleid in Europa en Nederland voor een duurzamere verpakkingsindustrie Slimme Verpakkingen

Vele klanten van producenten in de verpakkingsindustrie vragen naar oplossingen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hierdoor wordt de vraag naar duurzamere verpakkingen steeds groter. Maar nog altijd kosten deze initiatieven meer en wil de consument er niet meer voor betalen. Het Afvalfonds houdt toezicht op de verpakkingsbelasting. Deze is ingezet om duurzaamheidsinitiatieven van verpakkingen te stimuleren en om het tegelijkertijd voor producenten (financieel) interessant te maken om duurzaamheidsinitiatieven na te streven. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

producenten belangrijk om te kijken naar waar de vraag van de markt is”, vertelt Martina Fidder, Sales Manager bij Eshuis. “Sinds januari 2020 is de recyclecheck van het Afvalfonds en het KIDV veranderd. En dat heeft ook de spelregels weer veranderd. Bij de recycling van verpakkingen Het is voor

voor de marketing, maar het is ook een extra beveiliging voor het product. Het is dus zaak deze te behouden, maar tegelijkertijd ook duurzamer te maken.” speelt het gebrek aan eenduidig Europees beleid parten in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor het recyclen van verpakkingen, besluit Fidder. “Nederland heeft in verhouding met de rest van Europa de strengste regelgeving omtrent recycling van verpakkingen. Maar ook in Nederland zelf hebben de verschillende recyclingfabrieken verschillende manieren van recyclen. Wanneer zij met een eenduidig advies komen dat haalbaar is kunnen veel meer klanten verpakkingen duurzaam recyclen. Iedereen wil meegaan in de duurzaamheidstransitie, maar dan moeten de extra kosten daarvoor wel gedekt worden en moeten we er tegelijkertijd voor zorgen dat de consument niet meer gaat betalen. Door korting op de verpakkingsbelasting te realiseren, komen fondsen vrij die gebruikt kunnen worden voor de verduurzaming. Nu lopen we in de praktijk tegen een muur aan door de verpakkingsbelasting, de extra kosten voor verduurzaming, en de consument die niet meer wil betalen. En die muur moet doorbroken worden.” Op dit moment

Voorbeeld van duurzame etiketten.

is het etiket eigenlijk altijd de storende factor. Sinds de veranderingen van vorig jaar kan een etiket er alleen nog worden afgehaald met water dat niet warmer is dan veertig graden (bij pp en pe verpakkingen), terwijl etiketten gemakkelijker afwasbaar zijn op hogere temperaturen. Er is dus nog geen oplossing om etiketten op een duurzame manier goed en efficiënt van een product af te krijgen. Maar er zijn zeker stappen in de goede richting. Zo zijn er etiketten op de markt die niet van fossiele brandstoffen zijn gemaakt. Alternatieven zijn kunststoffen die van rietsuiker gemaakt zijn en vele andere kunststof producten die geproduceerd worden

uit reststromen. Toch blijft het recyclen van het etiket en met name de lijm van het etiket een spelbreker.” Toeleveranciers en pro-

van etiketten/ sleeves zijn dan ook druk bezig met het vinden van een oplossing, gaat Fidder verder. “De flessen zijn al goed recyclebaar, maar sleeves, het etiket dat rondom het hele flesje bevestigd zit, nog niet. Zo is de inkt op de sleeve niet recyclebaar. Nu wordt er met een inktleverancier in de recycling gekeken naar transport van de fles door het water. Hierdoor lost de primer op en weekt de inkt los. Een sleeve is niet alleen voor veel bedrijven belangrijk ducenten

3

Vragen aan Peter Rokebrand

Peter Rokebrand Sales Director bij Mayr-Melnhof Karton Nederland

Slimme Verpakkingen

De verpakkingsindustrie staat voor een grote verduurzamingsuitdaging. Vouwkarton kan een belangrijke rol spelen in de overgang van plastic naar duurzame materialen. Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

We willen duurzamer verpakken, welke rol speelt vouwkarton in deze wens? “Consumenten zijn al actief op zoek naar producten die duurzaam verpakt zijn. Bij het ontwerpen van verpakkingen is het belangrijk dat we de gehele levenscyclus in acht nemen. Verpakkingen van (vouw)karton voldoen aan alle duurzaamheidsprincipes. Ze zijn hernieuwbaar, recyclebaar, biologisch afbreekbaar en milieuvriendelijk. In de EU wordt 85% van al het karton al gerecycled. Verpakkingen van vouwkarton zijn dus een vruchtbare bodem voor innovatieve verpakkingsoplossingen en vervangen al in toenemende mate plastic in de markt.” Waarom is het noodzakelijk dat zowel retailers als consumenten meer gaan focussen op vouwkarton? “Verpakkingen spelen een centrale rol bij aankoopbeslissingen, al is dat vaak onbewust. De laatste jaren is duurzaamheid een essentiële rol gaan spelen bij de beslissing om een product te kopen, en vouwkarton wordt gezien als de meest milieuvriendelijke oplossing. Vouwkarton maakt duurzame verpakkingen mogelijk zonder in te boeten op functionaliteit of de aantrekkelijke uitstraling van het product.” Hoe kunnen we er op Europees niveau voor zorgen dat we meer overgaan op verpakkingen van vouwkarton in plaats van plastic? “Een eerste stap hierin is een impuls vanuit de wetgevende kant. Vanaf januari betalen alle lidstaten in de Europese Unie een heffing van 800 euro aan de Europese Unie voor elke ton plastic verpakkingsafval die niet gerecycled wordt. Met dit initiatief wordt plasticgebruik ontmoedigd, waardoor er ruimte ontstaat voor de promotie van innovatieve alternatieven met hernieuwbare materialen. Daarnaast is er vanaf juli volgend jaar ook een verbod op single-use plastics. De producten die hieronder vallen worden door velen als essentieel gezien, maar wat men niet weet is dat er voor veel wegwerp-plastics al uitstekende, duurzame alternatieven op de markt zijn. De verschuiving naar duurzame, ‘fibre-based’ materialen komt hiermee in een stroomversnelling terecht. Goed voor het milieu en goed voor de kartonindustrie.” ADVERTENTIE

Wij brengen jouw merk naar de juiste doelgroep Het is onze missie om jouw merk als marktleider neer te zetten in de meeste gerespecteerde distributiekanalen. Wij zorgen dat je boodschap jouw doelgroep bereikt en een impact op hen heeft.

Meer weten? www.europeanmediapartner.com


Content Slimme Verpakkingen & VoedingsindustrieB4PLASTICS - Duurzame- Partner Ontwikkelingen

5

analysenederland.nl

B4PLASTICS - Partner Content

The power is in the people

visnetten tot textielen, en allemaal sterk genoeg voor hun applicatie. Ook deze plastics zetten in hun slijtgevoelige applicaties microplastics vrij, maar deze hebben een honIn de afgelopen jaren hebben we gezien welke invloed de derdvoudig kleiner tijdsvenster om schade toe te brengen klassieke fossiele plastics hebben op onze omgeving. We dan bij conventionele plastics. Ze worden hooguit binnen kennen allemaal de beelden van schildpadden die gevan- enkele jaren omgezet tot biogas en biomassa. Op die magen zitten in plastic verpakkingen en weten dat plastic nier worden de overblijfsels van FortePlastics weggemineradat in de natuur terecht komt, nooit zal verdwijnen. Het liseerd, waardoor de kans dat hun microplastics langdurig krijgt een eeuwig tweede leven als “microplastics”. Reschade kunnen toebrengen beperkt wordt. Net deze subtieden genoeg dus om het plasticlandschap onder de loep le sturing tussen sterkte en degradatie maakt de polymeer te nemen en grote veranderingen aan te brengen. architectuur van B4PLASTICS zo uniek.”

is daarom ook een online platform opgezet om de consument mee te nemen in de verduurzamingstransitie. “Op onze nieuwe website nemen we de intrinsiek gemotiveerde maar vaak machteloze consument mee in het verhaal rondom de Europese Green Deal”, vertelt De Wildeman. We laten zien welke projecten er lopen, welke innovaties we hoe snel ontwikkelen en wat we ambiëren voor de toekomst. “The power is in the people”, stelde Gretha Thunberg al, en dat is zeker waar. We kunnen deze kwestie niet alleen aanvliegen vanuit de wetenschap of de industrie, maar we moeten zorgen dat het brede publiek hierin meegaat. Wij willen spreektaal creëren onder en met de Het Belgische tech-bedrijf B4PLASTICS neemt hierin Het TriggerPlastics platform kan dan weer gebruikt worden mensen om hun intrinsieke motivatie om te verduurzahet voortouw. Als een van de eerste hardcore “polymeer voor polymere materiaaltoepassingen zoals ingrediënten men te versterken. Uiteindelijk zijn zij degenen die de architectuur” bedrijfjes ter wereld ontwikkelt en schaalt het of coatings, maar ook drinkrietjes: een product dat in de verandering moeten omarmen en deze ook mede zullen experten team dagdagelijks nieuwe “eco-plastics op maat” plasticdiscussie behoorlijk onder vuur ligt en in Europa bewerkstelligen. De Nieuwe Plastic Economie wordt veel voor uitdagende specifieke applicaties, met een nieuwe zelfs grotendeels verboden wordt. “Biorix® is het eerste menselijker dan je zou denken.” balans tussen functie, kost en ecologie. “We geloven dat er bioplastic rietje ter wereld dat het ‘OK home compost’ een mogelijkheid is om een volledig nieuw plasticuniversum label werd toebedeeld”, vertelt De Wildeman. Als je het Zelf ontdekken hoe de plasticindustrie omgaat met duurte ontwikkelen”, stelt CEO Stefaan De Wildeman. “Een rietje op een goed werkende composthoop gooit, verteert zaamheid? Kijk op www.b4plastics.com en doe mee. compleet nieuwe benadering van duurzaamheid, waarbij dit binnen zes maanden tot biogas en biomassa. We kennen niet alleen recycling, maar ook biodegradatie centraal inmiddels allemaal de papieren rietjes die zacht worden staat. Met behulp van zo lokaal en hernieuwbaar mogelijke wanneer ze nat worden. Duurzaam in enig opzicht, maar grondstoffen. Een architect bouwt het huis van uw dromen, het drinkt niet per se prettig. Biorix® rietjes hebben dezelfwij het plastic.” de drinkervaring als het klassieke plastic rietje. Dit kan de perfecte oplossing vormen voor bijvoorbeeld mensen met B4PLASTICS wil daarbij ook de relatie tussen mens en een handicap die een rietje nodig hebben om te drinken.” plastic cultiveren om de duurzaamheidsuitdagingen efficienter aan te pakken. De Wildeman: “We geloven dat naast Echter, alle single-use plastic rietjes worden momenteel in het gebruik van groene grondstoffen voor de best ontworde ban gedaan. “Ook onze rietjes mogen naar verwachting pen plastics zelf, ook een gezonde relatie tussen het plastic volgend jaar niet meer in de schappen liggen”, vertelt De en de gebruiker kan leiden tot een veel duurzamer gebruik Wildeman lachend. “Maar daarmee brengen we juist het van plastic. We zien een rol voor ons weggelegd als plastic debat op gang. We hebben nooit mensen willen aansporen relatietherapeut. Dat wordt nog lachen.” tot het gebruik van rietjes, maar we willen wel oproepen tot debat rondom single use plastics en een oplossing bieden Met deze doelen voor ogen ontwikkelde B4PLASTICS voor mensen die die rietjes écht nodig hebben.” bijvoorbeeld het FortePlastics platform, de sterkste bioafbreekbare materialen ter wereld. “Deze plastics kunnen Verbinding realiseren tussen de plasticindustrie en conheel breed worden ingezet”, vertelt De Wildeman. “Van sument is voor B4PLASTICS van het grootste belang. Er Partner Content B4PLASTICS

www.b4plastics.com


6

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Suikerbietenpulp voor een duurzame verpakkingsindustrie

3

Vragen aan Maxime van Zanden & Maurits Last

Slimme Verpakkingen

Bij de suikerfabriek in Dinteloord wordt suikerbietenpulp apart gehouden voor het maken van papier. Papier dat kan worden gebruikt voor het verpakken van voedsel, waaronder de kristalsuikerzakken in de supermarkt. Een ontwikkeling die papier nog duurzamer maakt. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

al duurzaam. Het is een circulair and ‘bio-based’ product. Dat was al zo voordat de termen circulariteit en ‘bio-based’ bestonden. Daarom wordt veel plastic al vervangen door papier. Bovendien wordt zo’n 86 procent van al het papier en karton in Nederland gerecycleerd ”, vertelt Jan Rops, Product Manager bij Crown Van Gelder. “Het hout cellulosevezel wordt hierdoor tot zo’n zeven keer hergebruikt, maar elke keer als je papier recycleert verlies je kwaliteit. Over dertig jaar moeten we een circulaire economie hebben. Er zijn bomen die er wel zeventig jaar over doen om te groeien. Hoe zorgen we er dan voor dat we goed zicht hebben op de koolstofkringloop van bomen en het maken en de verwerking van papier? Het zou veel overzichtelijker zijn als de koolstof cirkel niet zeventig, maar één jaar zou zijn. Zo heb je veel meer controle op wat de cirkel in en uit gaat.”

Maxime van Zanden en Maurits Last Oprichters SwapBox

Eigenlijk is papier

circulair papier is dus een korte cirkel gewenst, aldus Rops. “Daarop is er een analyse uitgevoerd en zijn verschillende producten geanalyseerd. Welk product stoot zo min mogelijk broeikasgassen uit, zo min mogelijk stikstoffen en verbruikt zo min mogelijk hectare grond? En neemt niet 70 jaar de tijd om te groeien. Daar kwam uit dat Voor duurzaam en

Slimme Verpakkingen

In 2021 komt er een verbod op een aantal wegwerp plastic producten, zoals plastic bordjes, bestek en rietjes. Veel horecagelegenheden ondervinden daardoor problemen voor hun take away en home delivery en moeten op zoek naar een alternatief. Maxime van Zanden en Maurits Last, oprichters van SwapBox bedachten de oplossing. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

De suikerbietenpulp wordt ook door boeren gebruikt voor het vee, maar in Nederland hebben we zoveel suikerbieten en daarmee suikerbietenpulp dat de boeren dit nooit allemaal kwijt kunnen aan hun vee.

Voor duurzaam en circulair papier is een korte cirkel gewenst. de suikerbiet super efficiënt is en niet alleen als product, maar ook als reststroom kan worden gebruikt. Van de vezels, de pulp, van de suikerbiet kan namelijk papier gemaakt worden.” Bovendien verbruikt de suikerbiet heel weinig water. Het heeft in het begin water nodig, maar al snel groeien de wortels van de suikerbiet diep in de grond, waar het vervolgens zelf water uit kan halen. “De suikerbietenpulp

ook door boeren gebruikt voor het vee, maar in Nederland hebben we zoveel suikerbieten en daarmee suikerbietenpulp dat de boeren dit nooit allemaal kwijt kunwordt

nen aan hun vee”, gaat Rops verder. “Daarnaast bevat de suikerbietvezel geen houtstof. Voor het realiseren van hoogwaardig papier met een goede stevigheid en om dit te mogen gebruiken voor het verpakken van voedsel moet bij papier van hout de houtstof eruit worden gehaald en dat is een energie-intensief proces. Doordat de suikerbietenpulp geen houtstof bevat wordt een energie-intensief proces voorkomen.”

Doordat de suikerbietenpulp geen houtstof bevat wordt een energieintensief proces voorkomen. Andere mogelijkheden zijn

uitvoerig bestudeerd.

Rops: “Zo is er onder andere gekeken naar gras en stro, maar alle andere mogelijkheden bevatten houtstof. Ze groeien allemaal boven de grond en hebben de stevigheid die houtstof geeft nodig. Voor hoogkwalitatief papier moet dit eruit en alleen bij de suikerbiet zat dit er niet in.” een kleine bruine spikkel. Dit komt doordat de buitenste laag van de suikerbiet kurk bevat, zegt Rops. “Die bruine spikkels laten we expres in het suikerbietenpulp zitten. Niet alleen om zo onnodige milieubelastende handelingen in het proces te voorkomen, maar ook om de aandacht van de consument te trekken in de supermarkt, en hen zo te laten beseffen dat hun voedsel verpakt zit in een bijzondere papiersoort. Het suikerbietenpapier is beschikbaar vanaf het eerste kwartaal in 2021.” Het papier heeft

Waarom hebben jullie gekozen voor herbruikbare verpakkingen en niet biologisch afbreekbare verpakkingen? Last: “Biologische afbreekbaar is in de praktijk helemaal niet duurzaam, tenzij het wordt verwerkt in een industriële setting. Het probleem is dat deze verpakkingen vrijwel nooit in deze setting terechtkomen. Wanneer de bio afbreekbare verpakkingen niet op die manier worden verwerkt, worden ze verbrand of komen ze terecht op een stortplaats en duurt het vaak jaren voordat deze afbreken. En dan nog gebeurt dat niet volledig want door ultraviolet zonlicht verzwakken de polymeren en breken ze af tot hele kleine microplastics die eindigen op het land of in de zee.” Is de consument bereid te kiezen voor de herbruikbare bakjes? Van Zanden: “Na uitgebreid kwantitatief onderzoek is gebleken dat de drempel voor het hergebruiken van producten helemaal niet zo hoog is voor consumenten. Zeker als de consument geen statiegeld hoeft te betalen en het gebruik dus helemaal gratis is. Als de consumenten de keuze hebben tussen een duurzame en een niet-duurzame optie, is de kans groot dat de consument kiest voor het duurzame alternatief.” Welke rol speelt technologie bij jullie herbruikbare bakjes? Last: “De gedachte van de app voor de herbruikbare bakjes is dat we geen statiegeld hoeven te vragen. Dat betekent wel dat het bakje moet worden verbonden aan de consument anders krijgen we de bakjes niet terug. Hiervoor moeten ze dus uniek identificeerbaar zijn (elk bakje heeft een eigen code) en daarom moet de consument een account aanmaken, zodat we de bakjes hieraan kunnen koppelen. Daarnaast maakt de app het leuk, omdat de consument bijvoorbeeld kan zien hoeveel plastic hij of zij heeft bespaard. Ook alle drop-off locaties in Amsterdam zijn in de locator van de web app te zien. Zo kun je gemakkelijk het bakje weer inleveren.” ADVERTENTIE


Spring Creative -Packaging Content 7 Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie Duurzame- Partner Ontwikkelingen SPRING CREATIVE PACKAGING – Partner Content analysenederland.nl

Meer waarde toevoegen aan uw product met Spring Creative Packaging of verpakkingen nodig hebben. Partner Content Spring Creative Packaging Veel van onze klanten zijn net beSpring Creative Packaging ontwikkelt en levert kartonnen verpakkingen op maat. Van ontwerp tot aan de productie van kartonnen verpakkingen: Spring Creative Packaging doet net een stap extra en denkt mee van begin tot eind om zo de klant te ontzorgen en met behulp van de verpakking waarde toe te voegen aan het product. Specialisme “In de kern zijn wij een ontwerpbureau”, vertelt Pieter de Boer, eigenaar Spring Packaging. “En inmiddels zijn wij een leverancier van kartonnen verpakkingen en dozen. Door de jaren heen hebben wij ons steeds meer kunnen onderscheiden doordat wij ideeën en creativiteit aan het product toevoegen voor onze klanten. Zo hebben we een inhouse studio waar wij met de klant meedenken, van begin tot eind, om zo tot een creatieve oplossing te kunnen komen. En dat doen wij ook met de klanten die bijvoorbeeld maar honderd doosjes

instelling) een doos ontwikkeld waarop de ontvanger een eingonnen met een bepaald product dejaarsboodschap kon zien. Wij en voor ons is het dan de uitdaging hebben een magneetdoos gemaakt om vanaf het begin mee te denken waar met een willekeurige teleen een verpakking met waarde te foon een videoboodschap op een creëren. Daarmee ontzorgen we reclamemast wordt geprojecteerd in niet alleen de klant, maar kunnen de doos. De buitenkant van de doos wij tegelijkertijd ook meegroeien was omplakt met het herbruikbare met de klant. Veel van hen keren Voldaan doek dat zij zelf eerder dat terug. Zij zijn begonnen met orders jaar hadden gebruikt voor een uiting op een reclamemast. Dit doek van tweehonderd en dat loopt nu hebben wij opnieuw gebruikt in de op tot orders van meer dan hondoos waarbij onze snijplotter het derdduizend.” doek in de juiste vorm kon snijden.” Duurzaamheid Waarde toevoegen aan het product Duurzaamheid is lastig, want wat is duurzaamheid precies? Een product kan met de verpakking, aldus De vervoeren in dun karton waardoor Boer. “Dit doe je door het product je minder materiaal gebruikt is spannender te verpakken, door duurzaam, maar als het product een mooi boekje toe te voegen of vervolgens kapot gaat tijdens transhet product netjes te verpakken. port is dat niet meer duurzaam. Het Ook daar denken wij over na voor onze klanten. Tegelijkertijd zijn we is belangrijk dat je erover nadenkt, ons heel bewust van het feit dat wij alles afweegt en dan een weloverproducten maken die altijd worden wogen beslissing neemt, besluit De weggegooid. Wij vragen onszelf dan Boer. “Doordat wij betrokken zijn ook altijd af of het materiaal dat we bij het gehele proces kunnen wij gebruiken wel duurzaam is. En zijn onszelf deze vragen stellen om zo onze leveranciers wel duurzaam? een mooi en creatief eindproduct te Ongeveer een jaar geleden hebben maken, dat voor de klant en consument waarde toevoegt.” we voor Voldaan (een financiële

Ga voor meer informatie naar www.springpackaging.nl FiliGrade - Partner Content FiliGrade - Partner Content

Nederlandse 3D digitale codering maakt het mogelijk om kunststof voedselverpakkingen hoogwaardig te recyclen Partner Content

FiliGrade

Het in Eindhoven en Twello gevestigde bedrijf FiliGrade heeft met een digitale code, genaamd CurvCode, een innoverende en gepatenteerde oplossing ontwikkeld die het mogelijk maakt om de keten van voedsel-kunststofverpakkingen werkelijk circulair te maken.

dat alle eenmalig te gebruiken plastic producten en verpakkingen in elk geval 100% recyclebaar zijn.

De voedingsmiddelenindustrie is zeker gemotiveerd bij te dragen aan de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie door kunststofverpakkingen zo optimaal mogelijk te hergebruiken. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om voedselverpakkingen te recyclen vanwege strenge Europese regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. De In februari 2019 is het Plastic Pact NeEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid derland, op initiatief van Staatssecretaris (EFSA) eist namelijk dat de herkomst van Stientje van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), door meer dan een verpakking eenduidig vastgesteld moet 100 marktpartijen ondertekend. De doelstel- kunnen worden om deze te mogen hergebruiling is om ervoor te zorgen dat verpakkingen ken voor voedselverpakkingen. Alleen plastic statiegeldflessen voldoen nu hieraan. Dit die we vanaf 2025 op de markt brengen uit minimaal 35% gerecycled plastic bestaan en betekent dat er jaarlijks alleen al in Nederland

circa 100.000 ton aan verpakkingsmateriaal merendeels wordt verbrand. Johan Kerver, CEO van FiliGrade, heeft met zijn bedrijf een oplossing ontwikkeld die de missing link in de keten is en die het mogelijk maakt om food-grade verpakkingen te herkennen en recyclen mogelijk maakt: de CurvCode. Dit is een nauwelijks zichtbare 3D digitale codering bestaande uit puntjes, die op meerdere plekken in een verpakking worden ingeperst. Daardoor wordt het product in een afvalstraat leesbaar, ook na vervuiling en na geplet te zijn. Verpakkingen kunnen vervolgens efficiënt, snel en volledig geautomatiseerd worden gesorteerd. Voor de verschillende soorten plastics (b.v. PP en PET) zijn er verschillende codes, waardoor het mogelijk is om nauwkeurig te scheiden op b.v. food-grade transparant PET. Vervolgens kunnen daar plastic korrels (granulaat) van worden gemaakt die als grondstof dienen voor nieuwe transparante voedselverpakkingen. Dankzij de introductie van de CurvCode wordt de 100.000 ton in één keer geschikt voor hoogwaardig hergebruik. FiliGrade heeft een sorteermachine laten bouwen om alle partijen in de keten, in Nederland, maar ook in heel Europa, te demonstreren hoe het nasorteren in de praktijk werkt. De eerste verpakkingen van een aantal deelnemers aan het Plastic Pact zijn inmiddels voorzien van de digitale 3D codes.

www.filigrade.com

In 2021 zullen er diverse tests plaatsvinden om het proces te optimaliseren en aan te tonen dat het een robuuste oplossing is, met als uiteindelijk doel om EFSA-goedkeuring te krijgen. Tegelijkertijd wordt er in de keten samengewerkt aan een businessmodel dat erop neerkomt dat brand-owners en retailers die de CurvCode gaan inbrengen in hun verpakkingen circa €200 gaan besparen op iedere ton plastic dat op de markt komt. Door de besparing wordt het voor deze partijen haalbaar om het duurdere recyclaat te kopen om te verwerken in nieuwe voedselverpakkingen. Samen met de technische innovatie van FiliGrade zal dit een enorme impuls en versnelling geven aan het circulair maken van de keten van voedselverpakkingen.


8

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Feiten Chris Bruijnes is general manager bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken dat afgelopen zomer het rapport ‘The state of sustainable packaging’ uitbracht. Het idee achter dit rapport is packforward: ga nou eens over verpakkingen nadenken met een visie op de toekomst in plaats van te kijken in de achteruitkijkspiegel.

Of het ook een revolutie in de uitvoering wordt, is de vraag’ Profiel

Verpakkingen worden steeds duurzamer. Langzaamaan bewegen we naar een circulaire economie. Maar dat is volgens Chris Bruijnes niet genoeg. “Wat als je het nou eens helemaal anders gaat doen?” Tekst: Jerry Huinder Foto: Persfoto

O

op kerstavond, bij het ontbijt of met het kerstdiner is: heel Nederland zal deze dagen verpakking na verpakking openmaken. Maar denkt iedereen bij het openen van het blikje waar de croissantjes inzitten, de doos van het nieuwe speelgoed of de fles van die overheerlijke wijn wel aan de gevolgen voor het milieu? “Nee. En dat f het nou

mag je ook niet verwachten van ze. Een enkele donkergroene consument zal daar wel in geïnteresseerd zijn, maar het gros gooit zijn karretje vol met pindakaas en hagelslag omdat het pindakaas en hagelslag is, en niet omdat het duurzaam is verpakt.” Geen hoopgevende woorden uit de mond van Chris Bruijnes, general manager bij het Kennisinstituut Duur-

zaam Verpakken (KIDV). Is Bruijnes dan pessimistisch? Totaal niet. “Wat we wel kunnen verwachten van de consument, is dat ze de verpakkingen goed weggooien, dat is een ander verhaal. Maar de veranderingen op het gebied van het ontwerp van duurzame verpakkingen zullen vanuit de keten moeten komen, ook al omdat er heel veel technologie achter zit.”

En denkt die keten bij ver-

moment als bedrijven over

pakken wel aan

duurzaam verpakken

duurzaamheid?

nadenken?

“Ja. In de meeste gevallen wel. Niet alle bedrijven zijn even goed op de hoogte van de gevolgen en mogelijkheden, maar als je ze er op aanspreekt, zijn ze wel bereid om erover na te denken.”

“De eerste vraag die ze moeten stellen is: kan het minder? Daarna moeten ze zich afvragen of het anders kan en daarmee bedoel ik: kan het met ander materiaal dat beter verwerkt kan worden in de afvalstromen. En dan tenslotte: kan het ook innovatiever?”

Wat is dan de meest prangende vraag op dit

ADVERTENTIE

ZO MAAK JE VERPAKKINGEN DUURZAAM “Natúúrlijk is het goed om te focussen op minder materiaalgebruik, duurzamere materialen en het hergebruiken van grondstoffen. Maar wie echt een verschil wil maken met zijn verpakkingen, kiest voor een integrale benadering.” Aan het woord is Mark van der Burgt, CCO bij Vetipak. Hij pleit voor Total Design, een ontwerp- en productievisie waarin verpakken wordt gezien als een productieproces dat onlosmakelijk verbonden is met alle andere onderdelen van de supply chain. “Duurzaamheid moet een pijler zijn binnen die hele supply chain, inclusief de levensloop van het product.” De as van mens en techniek “Wij kijken naar verpakking over de as van mens en techniek. Onze opdracht: bij elke stap in het

proces op de juiste plek in de supply chain waarde toevoegen, en tegelijkertijd de impact op mens en milieu beperken. Dat bereiken we door steeds weer een analyse te maken van de effecten van de verpakking: in de supply chain, maar dus ook gedurende de life cycle van het product zelf. Dan kom je niet alleen uit op bijvoorbeeld materiaalarme verpakkingen met steeds dunnere mono-materialen, maar ook op zaken als: minder lucht in de verpakking, minder bewegingen en efficiënter transport. Wie écht aan de slag wil met duurzaam verpakken, kijkt dus verder. En wij kijken graag mee.”

Over Vetipak Vetipak is preferred co-manufacturer voor tal van Europese marktleiders op het gebied van confectionary, food, petfood, consumer electronics, personal care, gifting en binnenkort ook pharma. vetipak.com/nl


Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

9

analysenederland.nl

“Met innovatiever bedoel ik: stel jezelf de vraag op welke manier je kan voldoen aan de behoefte van de consument. Je kunt bijvoorbeeld shampoo uit een kunststoffles nodig hebben om je haar te wassen, maar je zou dit ook kunnen doen met een stukje zeep met nagenoeg geen verpakking, waarmee je thuis je eigen shampoo maakt door er water aan toe te voegen.”

die verkoper dat niet in grijze emmers van gerecycled plastic. Maar ik denk dus dat er overheen te stappen valt, zoals Coca Cola doet. Die hebben onlangs besloten om al hun flesjes van gerecycled materiaal te maken, ook al worden die flesjes dan minder helder doorzichtig, omdat ze denken dat de consument dit wel begrijpt. Sterker nog, ze denken dat de consument het zal waarderen en dagen de consument uit: koop onze cola niet, als je ons niet helpt recyclen.”

Deze zomer is het rapport

Maar goed, dan moet er wel

‘The state of sustainable

genoeg gerecycled materiaal

packaging’ van het KIDV

zijn. Wat zijn volgens u de

gepubliceerd. Als ik u even

grootste uitdagingen op het

mag quoten uit een inter-

gebied van recycling op dit

view naar aanleiding van dit

moment?

rapport: ‘Maar nu is het tijd

“We kunnen volgens de universiteit van Wageningen tot maximaal 70 procent komen als we alle technieken die we hebben goed toepassen en we heel consciëntieus en netjes inzamelen. Dus op de korte termijn zou het al heel mooi zijn als we dat halen, maar de doelstelling is dat we in 2025 50 procent halen, waarbij het meetpunt verder in de keten wordt gelegd dan nu het geval is. Er ligt dus een enorme druk op de markt om de kwantiteit te halen, maar dat zou weleens ten koste kunnen gaan van de kwaliteit. Want voor een hoogwaardig gerecycled product wil je kwalitatief hoge afvalstromen hebben.”

Minder en anders begrijp ik. Wat bedoelt u met innovatiever?

om er een tandje bij te zetten en te versnellen. Waarom maken we alle kunststofverpakkingen van verf of zeep niet van honderd procent gerecycled materiaal?’ Kunt u de vraag zelf eens beantwoorden?

“Ik denk dat het komt doordat er in de industrie vaak een bepaald gewoontegedrag is ingeslopen. Die verfemmers worden nu eenmaal zo gemaakt, en als niemand erover piept, dan is er ook geen reden om dat te veranderen. Het is lekker makkelijk, met nieuw plastic kan je mooie witte emmers maken, en als je dan witte verf verkoopt, wil

De intrinsiek duurzame oplossing vraagt een veel bredere systeemaanpassing dan alleen verpakkingen.

En waar ligt de oplossing?

“Die ligt ten eerste bij de verpakkingsdeskundigen die kunnen zorgen voor een design waarvan het verpakkingsafval aan het eind van de keten zuiver te krijgen is. En vertel de consument ook hoe om te gaan met de verpakking in de afvalfase.”

Precies: want dan moeten

Zoals?

we als consumenten wel

“Ik kan niet in de toekomst kijken, maar misschien kunnen we weer producten dichter bij huis maken, zodat de keten wat korter wordt. En het feit dat we nu veel meer aan huis leveren, kan ook iets betekenen voor de verpakking. Misschien kunnen we, als we dat leveringstechnisch milieuvriendelijk voor elkaar kunnen krijgen, terug naar dagelijkse boodschappen aan huis. Dan ben je qua versheid niet meer afhankelijk van een voorraad en de verpakking die daarbij hoort. Dan hoef je chips niet meer te verpakken in een gelamineerde plastic zak om deze maanden te bewaren. De intrinsiek duurzame oplossing vraagt een veel bredere systeemaanpassing dan alleen verpakkingen. Dan moet je gaan nadenken over hoe je je haar wil wassen, hoe je gevoed wil worden.”

goed scheiden. En dat is misschien wel het moeilijkste van alles.

“Dat is op dit moment ook het discussiepunt: moeten we blijven werken aan bronscheiding of moeten we inzetten op nascheidingstechnologie, waar het scheiden bij de afvalverwerker plaatsvindt? Het is lastig om daarin nu een keuze te maken, want bronscheiding geeft problemen, simpelweg omdat mensen het niet goed genoeg doen of niet duidelijk is wat in welke afvalbak hoort, maar ook nascheidingsprocessen zijn nog niet altijd even schoon. Daarnaast is er ook een maatschappelijke factor. Mensen zelf laten scheiden geeft ook een signaal af: het milieu is belangrijk en daar kan jij bij helpen.” In het rapport stellen jullie dat het einddoel een intrinsieke duurzaamheid van verpakkingen is. Daarover zei u eerder: ‘we moeten niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te doen’. Een revolutie?

“Een revolutionaire gedachte. Of het ook een revolutie in de uitvoering wordt, is de vraag. Uiteindelijk is de hele discussie die we nu voeren ook een uitvloeisel van hoe we het nu doen. We produceren ergens groente, vervoeren het naar een loods waarin het wordt omgekist naar een veiling, dan gaat het van de veiling naar de opslagplekken van de retailers en dan komt het via de schappen van de supermarkt in je mandje en uiteindelijk in de koelkast. Maar wat als je het nou eens helemaal anders gaat doen?”

De eerste vraag die ze moeten stellen is: kan het minder? Het vraagt dus een andere maatschappij.

“Ja, en dat kan ook, het is geen wishful thinking. De maatschappij verandert continu, als je de jongeren van nu vraagt hoe zij de maatschappij van de toekomst zien, dan krijg je een ander antwoord dan tien jaar geleden. En over tien jaar zullen de antwoorden weer anders zijn. Afhankelijk van wanneer mensen opgroeien, leven zij steeds bewuster. Het pad van de mensheid gaat wel door.”

3

Vragen aan Rob Verhagen

Rob Verhagen Director bij de Oerlemans Packaging Group, Lid Stuurgroep Nederlands Plastic Pact

Slimme Verpakkingen

Vrijwel elke sector van de Nederlandse samenleving moet verduurzamen, zo ook de verpakkingsindustrie. Rob Verhagen licht toe waar de uitdagingen en oplossingen liggen voor de verpakkingsindustrie in de duurzaamheidstransitie. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

Wat zijn de grootste uitdagingen in de verpakkingsindustrie? “Allereerst is er de discussie over hoe we ons afval inzamelen en hoe we ervoor zorgen dat het niet in het milieu terecht komt. Daarnaast moeten we de CO2-uitstoot verminderen. En ten slotte moet de verpakkingsindustrie zo min mogelijk nieuwe materialen inzetten.” Hoe kan dit worden bereikt? “Door de verpakkingsindustrie circulair te maken. En dat is een gigantische opgave. Circulariteit is een middel om te verduurzamen in de verpakkingsindustrie en niet het doel op zich. Sommige artikelen, bijvoorbeeld een klein zakje sambal, zijn zo vervuild dat je niet wil proberen om dit circulair te maken. Gelukkig zijn er heel veel kunststof toepassingen die goed gerecycleerd kunnen worden. Van broodzak tot nieuwe recycleerbare barrière verpakkingen, voorbeelden genoeg! Toepassen van recyclaat gaat goed, bijvoorbeeld in een circulaire krimphoes, draagtassen of verzendenveloppen. De pakketdienst is een prachtig voorbeeld waar door goede samenwerking de keten kan verduurzamen. Want door het pakket met zo min mogelijk materiaal te verpakken met zo min mogelijk lucht erin kan er als gevolg meer in het busje, waardoor er minder busjes de weg op hoeven. Verduurzaming is niet alleen goed voor het milieu, het kan zelfs kosten besparen.” Wat voor rol speelt het Plastic Pact hierin? In het Nederlandse Plastic Pact zijn de koplopers (onder andere de supermarkten en het bedrijfsleven) verenigd die er in 2025 voor gaan zorgen dat 20 procent minder materiaal wordt gebruikt en nieuw plastic 35 procent gerecycleerd materiaal bevat. Daarnaast moet 70 procent van de kunststof verpakkingen gerecycleerd worden en volledig recycleerbaar zijn. Deze ambities zijn enorm belangrijk om de transitie te versnellen. Die gezamenlijke doelstellingen zijn cruciaal, zodat we ketenbreed werken. Het zorgt voor een samenwerking en slagkracht om ambities te bereiken en tot oplossingen te komen. Verduurzamen doen we samen!” ADVERTENTIE

Suikerbietenpapier van Nederlandse bodem Samen met Cosun Beet Company ontwikkelden wij Crown Native: hoogwaardig papier dat suikerbietenpulp gebruikt in plaats van houtvezels en zo een besparing van 16% op het milieu realiseert. Crown Native is sterk, betaalbaar, food-safe en 100% recycleerbaar. Samen maken we van jouw verpakking een groene koploper. Changing the world of paper

Maak van jouw verpakking een statement Bekijk het hele verhaal op cvg.nl


Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie

10

analysenederland.nl

Plasticindustrie staat voor verduurzamingsuitdaging Slimme Verpakkingen

Jaarlijks gebruiken we volgens onderzoek van ING zo’n 26 miljard plastic voedselverpakkingen, en dat is enkel het topje van de ijsberg. Dat levert een hoop plasticafval op dat, als het in de natuur terecht komt, flinke milieuschade aan kan richten. De plasticindustrie staat dus voor een behoorlijke verduurzamingsuitdaging. Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

I

van die uitdaging zien we momenteel twee kampen ontstaan, vertelt Stefaan De Wildeman, directeur van B4PLASTICS. “Aan de ene kant heb je de mensen die volop inzetten op het recyclen van plastic afval en aan de andere kant bedrijven die zich volledig focussen op nieuwe, biodegradeerbare verpakkingsmaterialen. In de voedingsindustrie zie je bijvoorbeeld veel bedrijven die vooral geïnteresseerd zijn in recycling van klassieke plastics. Logisch ook, want als zij over moeten stappen op nieuwe materialen zouden ze hun gehele bedrijfsproces om moeten gooien.” n de aanpak

is niet altijd de juiste oplossing. “Denk bijvoorbeeld aan een

tapijt of een autoband, die na verloop van tijd gaat slijten”, aldus De Wildeman. “Bij het slijten komen microplastics vrij, die je nooit meer kunt recyclen omdat ze simpelweg achterblijven in onze natuur. Deze producten kan je eigenlijk niet recycleerbaar noemen en kan je dus beter van biodegradeerbare materialen maken zodat de microplastics die wegslijten minder schade aan het milieu aanrichten. Idealiter gaan we toe naar een combinatie van deze twee manieren en kiezen we het soort plastic dat we inzetten op basis van de toepassing. De balans tussen biobased, biodegradeerbaar en recycleren is momenteel zoek, maar gelukkig neemt Europa hierin wel een vooruitstrevende houding aan met de Green Deal.” naar verduurzaming in de plasticsindustrie speelt ook de logistiek een grote rol, stelt De Wildeman. “We verpakken momenteel met materialen die vervaardigd zijn aan de andeIn de zoektocht

re kant van de wereld en die duizenden kilometers afgelegd hebben, terwijl we vaak net zo goed kunnen werken met materiaal uit eigen land. Denk aan olie uit Saudi-Arabië, wat in China verwerkt wordt tot plastic voor speelgoed dat we hier in Nederland kopen. Zo’n product heeft dan 15.000 kilometer gereisd terwijl dat helemaal niet nodig is. Uit ons eigen agrarisch afval kunnen we namelijk ook hele mooie producten maken. Niet zozeer de fossiele blockbuster materialen zoals bijvoorbeeld polyethyleen zelf natuurlijk, maar wel materiaal dat daarop lijkt en voor dezelfde toepassingen gebruikt kan worden Dat materiaal heeft een veel kleinere footprint omdat het veel minder ver gereisd heeft en mogelijk ook duurzamer geproduceerd kan worden. Waarom zouden we dan niet kiezen voor lokaal in plaats van globaal produceren?” vanaf moeten is het idee dat de meest dominante plastics Waar we vooral

Echter, recyclen alleen

Stefaan De Wildeman Directeur van B4PLASTICS

uit het fossiel tijdperk hun zelfde rol zullen kunnen spelen in de ῾Nieuwe Plastics Economie’. “Feit is en blijft dat vele van die materialen onafbreekbaar zijn”, vertelt De Wildeman. “Elke single use plastic van polyethyleen bijvoorbeeld die in de natuur terecht komt is er één te veel. En dan kunnen we daar de consument de schuld van geven omdat zij het product niet goed weggooien, maar je kan dat hen niet aanrekenen. Het menselijk gedrag heeft een limiet en niet iedereen zal de moeite willen doen zijn plastic afval altijd goed weg te gooien. Mensen lekken.” belangrijk om duurzame materialen beter toegankelijk te maken, stelt De Wildeman. “De consument is gelukkig enorm gemotiveerd om iets aan het plasticprobleem te doen. Vooral de jeugd beseft echt dat het menens is en duldt het niet langer dat bedrijven gewoon doorgaan met plastic verpakkingen. Echter, het is lastig om de juiste keuzes te maken omdat er veel greenwashing plaatsvindt en er zoveel verschillende duurzaamheidskeurmerken zijn. We moeten er dus voor zorgen dat we hier één lijn in trekken en de consument goed opleiden om duurzame keuzes te maken. Pas dan kan ieder zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen we de duurzaamheidsuitdagingen aangaan.” Het is daarom

Supermarkten willen zo goed mogelijk inspelen op de wensen van de consument.

Transparantie en samenwerking voor een duurzame voedselindustrie Slimme Verpakkingen

De afgelopen jaren is de consument steeds nieuwsgieriger geworden naar waar zijn of haar voedsel precies vandaan komt. Wat zit er bijvoorbeeld in een product? Waar komt het eten vandaan en hoe ziet de voedingsindustrie eruit? Tekst: Féline van der Linde Foto: Fotolia

Supermarkten willen zo goed mogelijk inspelen op de wensen van de consument”, vertelt Jennifer Muller, Manager Duurzaamheid bij CBL. “En tegelijkertijd moet de gehele keten daarin meebewegen. Daarbij is het van belang dat niet alleen richting de consument transparant wordt gecommuniceerd, maar ook tussen de ketenpartijen onderling. Transparantie betekent onder andere het inzichtelijk maken van data. Zeker in het productieproces, dus bijvoorbeeld bij de boeren en de verwerkers. Laten zien wat daar gebeurt en op welke manier zorgt uiteindelijk voor een transparante keten.” Daarvoor is samenwerking en informatie delen cruciaal, aldus Muller. “Zo is er het initiatief Fresh Upstream waarbij verschillende ketenpartijen werken aan een uniforme ketentaal in de internationale versketen. Dit initiatief is een goed voorbeeld van het zorgen voor goede stromen in de keten, waardoor men kan zien wat er gebeurt in de keten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de consument. Wanneer elke speler data beschikbaar stelt kan informatie worden gebundeld. Daar hebben niet alleen de ketenpartijen, maar ook de overheid een grote rol in. Alleen dan kan de transparantie in de voedselindustrie naar een ‘next level’ worden getild.”

ADVERTENTIE

Jouw verpakking, onze trots maatwerk oplossingen breed scala aan etiket varianten shrink sleeves & sleeve service duurzame verpakkingen specials & verpakkingsadvies Bekijk ons aanbod duurzame verpakkingen Eshuis B.V. | Wannestraat 28 | NL-7722 RT Dalfsen | www.eshuis.nl | 0031- 529 438 100

Meer weten? Wij staan graag voor je klaar als verpakkingsspecialist. Bezoek onze website of stuur een mail naar maatwerk@eshuis.nl


DSN - Partner Content Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

11

analysenederland.nl

DSN - Partner Content

Gestroomlijnde verpakking zorgt voor een gestroomlijnd bedrijf

Naast het leveren van deze online services zorgt DSN ook voor het bij elkaar brengen van het artwork en de technische doorverEen merk heeft meer dan 500 gezichten. taling hiervan naar een drukker. “Een grote Er is het logo bij de voordeur, op de onvoedselproducent heeft al vlug duizenden line kanalen, op papier en natuurlijk op verschillende referenties en producten de verpakking. Deze gezichten moeten waarvoor verpakkingen nodig zijn. Deze allemaal consistent zijn in kleur, conworden meestal niet allemaal op één locatie tent en andere opmaakelementen. Maar verwerkt en/of geprint”, vertelt Demeesgezien de vele verschillende afdelingen tere. “Al deze verschillende drukkers hebben die hierbij betrokken zijn, is dit niet altijd hun eigen specificaties, persen en inktsyseven gemakkelijk. temen. Als consument moet je niet kunnen zien welke verpakking waar geprint is, en is Op een verpakking komen allerlei verschilconsistentie op het winkelschap ontzettend lende componenten samen, vertelt Wim belangrijk omdat kleine verschillen een Demeestere, CEO van DSN (De Schutter’ verkeerde impressie van het product zouden Neroc). “Marketingteksten, legale teksten, kunnen veroorzaken. Wij zorgen dat de codes, design, foto’s en nog veel meer verpakking er altijd consistent uitziet door verschillende elementen vormen samen een kunnen deze gegevens ook voor andere doel- het werk klaar te maken voor alle betrokken drukkers wereldwijd en voor alle online verpakking. Voor elk van deze componenten einden opnieuw gebruikt worden. Zo ook is weer een andere divisie binnen het bedrijf kunnen ontwerpers van verpakkingen hieruit e-commerce uitingen. Zodra het strategiverantwoordelijk. Dat betekent dat er heel alle verschillende componenten reeds bij het sche design van het merk staat doen wij de doorvoering hiervan voor alle formaten, veel divisies moeten samenwerken om te design opladen waardoor de juiste verpaksmaken, platformen, enz.” zorgen dat een verpakking right for market king in één keer kan doorlopen. Zo hebben en right on time is.” we bij een grote voedselproducent het aantal correctierondes al kunnen terugbrengen van Naast kostenbesparing en een snellere time En dat kan behoorlijk wat voeten in de aarde 6 naar 0,3. Daardoor werd de time to market to market, heeft het digitaliseren van deze hebben. “Omdat er zoveel divisies betrokken veel korter en kan er vlugger ingespeeld processen ook een aantal ‘soft benefits’, stelt zijn, zijn er soms wel tot acht correctierondes worden op nieuwe markt/product ontwikDemeestere. “Het is makkelijker om de nodig. Door het proces rondom verpakkelingen. Naast hoorlijke kostenbesparingen consistentie van je merk te bewaken als alles in een digitaal systeem zit. Door met ons kingen efficiënter te maken kan het gehele en wordt zo ook de kans op fouten een stuk samen te werken is je merk altijd consistent, bedrijfsproces daarom geoptimaliseerd wor- kleiner, omdat de juiste informatie steeds in ook als mensen die betrokken waren bij het den. Om dat te doen moet optimaal gebruik het systeem zit.” Partner Content DSN

gemaakt worden van technologie. Wij hebben daarom een systeem gerealiseerd waarin elke divisie zijn informatie kan opladen, de voortgang kan zien en de finale bestanden kan goedkeuren. Op deze manier faciliteren we het verzamelen van de juiste gegevens en

Door het proces rondom verpakkingen efficiënter te maken kan het gehele bedrijfsproces geoptimaliseerd worden.

ds-n.com

Wim Demeestere CEO van DSN (De Schutter’ Neroc)

design het bedrijf verlaten of overstappen op een andere afdeling. Alles is vastgelegd en kan dus zonder al te veel moeite doorgevoerd worden. Daarnaast heb je door de centralisatie van de ‘packaging workflow’ ook meer harmonisatie tussen de verpakkingen in bijvoorbeeld verschillende landen.” Voor de klant betekent een goede verpakking uiteindelijk dat ze altijd op het merk kunnen vertrouwen. “Als wij ons werk goed doen merkt de klant daar eigenlijk helemaal niks van”, vertelt Demeestere. “Voor hen ziet de verpakking er altijd hetzelfde uit en is deze altijd consistent met hun beeld van hun product. En dat is voor het merk van groot belang.” Meer weten over het optimaliseren van uw verpakkingsstrategie? Kijk dan op ds-n.com.


12

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

‘Chemische recycling hoort bij een circulaire economie’ Slimme Verpakkingen

In 2050 moeten alle kunststoffen volledig circulair zijn. Dit heeft als gevolg dat er nog meer aandacht besteed moet worden aan recycling van kunststoffen, want op dit moment wordt slechts één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Er zijn twee soorten recycling, de mechanische, waarbij plastic wordt ingezameld, schoongemaakt en omgesmolten tot een nieuw product. Daarnaast is er een relatief nieuwe technologie in opkomst, namelijk de chemische recycling, waarbij het kunststof wordt omgezet in chemische stoffen, waaruit weer nieuwe kunststoffen kunnen worden gemaakt. Maar behoort deze vorm van afvalverwerking tot een duurzame en circulaire economie? Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

I

alle kunststoffen volledig circulair zijn. Dit heeft als gevolg dat er nog meer aandacht besteed moet worden aan recycling van kunststoffen, want op dit moment wordt slechts één derde van het plastic afval ingezameld en gerecycled. Er zijn twee soorten recycling, de mechanische, waarbij plastic wordt ingezameld, schoongemaakt en omgesmolten tot een nieuw product. Daarnaast is er een relatief nieuwe technologie in opkomst, namelijk de chemische recycling, waarbij het kunststof wordt omgezet in chemische stoffen, waaruit weer nieuwe kunststoffen kunnen worden gemaakt. Maar behoort deze vorm van afvalverwerking tot een duurzame en circulaire economie? n 2050 moeten

vertelt Theo Stijnen, directeur bij PlasticsEurope Nederland. “Voor mechanische afvalverwerking kunnen alleen plastic producten worden gebruikt die niet te vervuild zijn en niet uit verschillende soorten plastic bestaan. Bovendien wordt de kwaliteit van het plastic slechter naarmate het vaker mechanisch gerecycled wordt. Chemische recycling kent dit nadeel niet; hiermee ontstaat weer nieuw plastic van de oorspronkelijke kwaliteit.” “Kort gezegd: ja”,

Theo Stijnen Directeur bij PlasticsEurope Nederland.

plastic herverwerken via mechanische processen het beste wat je kunt doen qua milieubelasting, gaat Stijnen verder. “Op dit moment is het alternatief nog verbranden. Het is bekend dat het verbranden van afval de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt, daar moeten we dus vanaf. Het beste is dus, zoals gezegd mechanisch recyclen, maar chemisch recyclen is een nieuw circulair alternatief, waarmee we eveneens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het klimaatbeleid. Blijkens een studie van CE Delft zou Nederland, indien het vol inzet op deze technologie en het potentieel van chemische recycling maximaal zou benutten, in 2030 een broeikasgasreductie tot circa 1,6 Mton CO2 kunnen realiseren, gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna een half miljoen benzineauto’s. Met deze technologie kun je ook de plastics verwerken die niet via de mechanische manier kunnen worden verwerkt. En de kwaliteit van chemisch verwerkt kunststof is van een dermate hoge kwaliteit dat deze kan worden gebruikt in hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld als verpakking voor levensmiddelen. Dat kan in de regel niet met mechanisch gerecycled plastic. Een bijkomend voordeel is dat er bij chemische recycling de mogelijkheid is om de zogenaamde ‘legacy’ chemische additieven en zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) die in afgedankte kunststof aanwezig kunnen zijn, op te vangen en te verwijderen.” Toch blijft het

echter dat we nog te weinig inzamelen”, aldus Stijnen. “De plastic verpakkingen scheiden we al goed, maar als je bijvoorbeeld je plastic tuinstoelen wilt weggooien kan dat in sommige gemeenten bij de milieustraat, waar deze apart worden ingezameld. Echter, nog niet alle gemeenten hebben dezelfde faciliteiten. En dat geldt voor een heleboel producten. Zo mag plastic speelgoed niet bij de plastic verpakkingen en gooien we dat daarom nu bij het restafval waarna het wordt verbrand. We zullen dus veel meer moeten inzamelen en voor de verontreinigde stromen en de gemengde plastics is chemische recycling vervolgens de beste, circulaire oplossing.” “Een probleem is

nog volop in ontwikkeling waardoor deze technologie zowel economische als technologische onzekerheden kent. Echter, de politieke en maatschappelijke druk om meer te recyclen neemt steeds verder toe, waardoor deze techniek voor een kantelpunt staat. Stijnen: “Meerdere plasticproducenten zijn recentelijk – op nog relatief kleinschalig niveau – gestart met deze vorm van recycling. Daarnaast zijn plannen gelanceerd voor diverse grootschalige initiatieven. Het is daarom belangrijk dat de overheid deze vorm van recycling in haar beleid ondersteunt. Er dient een helder lange-termijn perspectief te worden geboden, zodat bedrijven op een verantwoorde wijze de hiertoe noodzakelijke forse investeringen kunnen doen. Want chemische recycling is absoluut noodzakelijk om de kunststof-keten verder te sluiten en het plasticafval dat momenteel nog wordt verbrand op een waardevolle manier te benutten.” Chemische recycling is

Kunststof is nu al voor vele toepassingen het beste en meest milieuvriendelijke materiaal, onder andere door het sterkte en lage gewicht ten opzichte van andere materialen, besluit Stijnen. “De consument is zich hier niet altijd van bewust. Door plastic na gebruik in toenemende mate mechanisch dan wel chemisch te recyclen zal het imago verbeteren en zal plastic ook de waardering krijgen die het verdient.”

Vroeger gingen we onder meer naar de supermarkt voor de verrassingen en het sociaal contact, maar mede door de coronacrisis zijn we het winkelen meer als order picken gaan ervaren.

Corona is een resetknop: van winkelen naar order picken Slimme Verpakkingen

Zo’n tien jaar geleden begon e-commerce wortel te schieten en startte in Nederland een groot project op het gebied van verpakken voor deze nieuwe vorm van retail. Sindsdien groeit de sector gestaag door. Na boeken, elektronica en kleding zijn nu de levensmiddelen aan de beurt. Met dank aan corona. Tekst: Féline van der Linde Foto: Anna Shvets

bezig om voor ouderen niet alleen de boodschappen aan huis te bezorgen, maar dan ook tegelijkertijd de medicijnen te laten bezorgen. Dat geldt ook voor herhalingsrecepten van medicijnen om zo onder andere bezoeken aan de huisarts of het ziekenhuis te verminderen. Als er namelijk aan het puffertje voor de astma kan worden gezien hoe vaak en hoe goed dat wordt ingedrukt, kan er samen met de arts online bekeken worden of de patiënt een nieuw puffertje moet en kan deze zien of het puffertje überhaupt wel gebruikt wordt.” ervoor gezorgd dat we de resetknop hebben ingedrukt en onszelf de vraag kunnen stellen: hoe kunnen we op een betere manier aan onze producten komen? Nieuwesteeg: “Dit biedt ook mooie perspectieven uit milieuoogpunt, bijvoorbeeld voor de recycling van de door ons als consument geleegde verpakkingen. Dit omdat recyclen niet alleen maar inzamelen is, maar vooral wat we er vervolgens weer mee doen. De wereld verpakt iedere seconde zo’n driehonderdduizend keer een product en datzelfde aantal producten pakken we met z’n allen iedere seconde iets later weer uit. Deze backend voor honderd procent milieuverantwoord dichtzetten is heel belangrijk, bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat er voortaan geen plastic verpakkingsafval ‘per ongeluk’ in de zee belandt.” De coronapandemie heeft

jaren geleden de AH to go en thuisbezorging van onze maaltijden exotisch waren is het nu de standaard”, vertelt Michael Nieuwesteeg, directeur van NVC Nederlands Verpakkingscentrum. “Vroeger gingen we onder meer naar de supermarkt voor de verrassingen en het sociaal contact, maar mede door de coronacrisis zijn we het winkelen meer als order picken gaan ervaren. En dat is een ontwikkeling die ik ontzettend leuk vind. Het brengt namelijk veel leuke, zelfs fundamentele veranderingen op verpakkingsgebied met zich mee. Zo is er een bekende online supermarkt die met een speciaal ontworpen elektrische truck rijdt om de boodschappen te bezorgen en nu de verpakkingen van de producten aanpast om zo de ruimte in het wagentje optimaal te benutten.” Waar een aantal

gericht op de verpakkingen, gaat Nieuwesteeg verder. “De truck is precies zo breed dat er twee kratten naast elkaar kunnen en de vormen van verpakkingen worden aangepast zodat er meer in de kratten past. Vanaf de jaren tachtig reden we allemaal met de auto naar de grote supermarkten voor de boodschappen en de coronacrisis heeft ons een spiegel voorgehouden. Nu willen we niet meer naar de supermarkt voor onze boodschappen en tegelijkertijd willen we ook niet meer met de auto naar de supermarkt, voor diegene die nog wel gaan. De trucks die onze boodschappen aan huis brengen moeten dan ook elektrisch zijn en bijvoorbeeld ook nog eens de geleegde kratjes meenemen voor hergebruik.” Alles is daarbij

gaat nog verder, aldus Nieuwesteeg. “Want in Japan zijn ze En deze ontwikkeling

is de consument zich meer en meer bewust van de plasticfolies om de komkommers en het scheiden van afval, besluit Nieuwesteeg. “Maar wat er vervolgens gebeurt met de lege verpakkingen, de backend en de impact daarvan, is nog niet altijd duidelijk, ook niet bij de retailers, afnemers en producenten van de verpakkingen. Terwijl daar kan worden voorkomen dat de verpakkingen een gevaar voor het milieu gaan vormen en we daar kunnen zorgen dat ze op een milieuverantwoorde manier weer kunnen worden gebruikt. Alleen verpakkingen inzamelen is niet genoeg voor een duurzame toekomst, maar van het begin tot eind de controle houden, in combinatie met goede samenwerkingsvormen, zal ertoe leiden dat verpakken ook in de toekomst een duurzame activiteit blijft.” Aan de voorkant


Dijkstra Plastics - Partner Content Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

13

analysenederland.nl

Dijkstra Plastics - Partner Content

Iedere dag werken aan duurzaamheid bij Dijkstra Plastics

Partner Content Dijkstra Plastics

Sinds 1977 is Dijkstra Plastics gespecialiseerd in het maken van verpakkingsemmers. Tot op de dag van vandaag is het een familiebedrijf, waar oplossingsgericht denken en betrouwbaarheid naar de klanten toe centraal staan. Dijkstra Plastics is in Europa één van de grootste en leidende bedrijven op dit gebied. De verpakkingsemmers, die door Dijkstra Plastics uit 100% recyclebaar polypropyleen (PP) geproduceerd worden, vinden hun toepassing in zowel de food als de non-food sector. Bekend zijn de sausemmers van Remia of grote verfemmers die de meesten onder ons zelf wel gebruiken. Maar deze verpakkingsemmers worden ook gebruikt voor het verpakken van pet food, farmaceutische producten, popcorn, salades, meststoffen, vleesproducten, strooizout en nog veel meer. Het is een product met een verrassend groot aantal

toepassingen. Iedereen heeft wel een verpakkingsemmer nodig.

exact op het gevraagde tijdstip bij de klant kunnen leveren. We werken ook voor een deel met transportbedrijven, maar door de eigen wagens zijn we heel flexibel en kunnen we onze klanten optimaal bedienen.” Ook heeft Dijkstra Plastics een eigen matrijzenmakerij. Hiermee kunnen de matrijzen, nodig voor de produktie van verschillende typen emmers en deksels, in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd worden. Daarmee is flexibiliteit en snelheid gegarandeerd.

twee bedrijven samen te voegen hebben we de industriële schaal fors vergroot. Momenteel hebben “De verpakkingsemmers die wij wij twee productielocaties. Daarmaken lijken op zich niet een heel naast heeft deze overname ook de spannend product. Maar door de duurzaamheidsdoelstellingen een bedrukking, vorm en kleuren die boost gegeven. Niet alleen omdat toegepast kunnen worden, kunnen we moeten voor onze klanten, maar ze de perfecte uitstraling krijgen ook omdat we dat zelf willen. Onze die past bij het betreffende merk. fabrieken gebruiken 100% groene En verder, als ons product niet op stroom. En wij investeren in nieuwe, tijd wordt geleverd bij onze klant, energiezuinigere machines en prokan die klant niet afvullen en hun cessen. Daarnaast proberen wij ook producten niet vervoeren. Het is onze klanten mee te nemen in de dus een heel kritisch onderdeel in verduurzaming van de gehele keten. de totale keten van onze klanten”, Dispenser Insert Wij werken toe naar circulariteit vertelt Remy Notten, Commercieel De afgelopen maanden nam de van verpakkingen. Dan bestaat er Directeur bij Dijkstra Plastics. “Als vraag naar hygiënische doekjes ver- geen afvalfase meer, want dat houdt gevolg hiervan hebben wij een ster- pakt in aantrekkelijke verpakkingen in dat je iets weggooit of verbrand ke focus om 100% betrouwbaar te enorm toe, gaat Notten verder. “Nu en dat is vreselijk zonde. Wij zien zijn in onze gemaakte afspraken. En waren wij daar al langer mee bezig, gebruikte verpakkingen niet als zelfs als bij de klant iets anders loopt maar wij konden daar snel op inafval maar als basis voor een nieuwe spelen en we hebben een verbeter- grondstof, voor nieuwe emmers. Dat dan gepland, dan zijn wij oplossingsgericht en kunnen snel schake- de versie van een dispenser insert is circulariteit in optima forma.” op de markt gebracht. Dat bleek len.” Zo heeft Dijkstra Plastics een eigen vloot van vrachtwagens. “We een perfecte oplossing die interesPlastic Pact hebben zes eigen LZVs (langere en sant was voor veel bestaande, maar Dijkstra Plastics is niet alleen lid zwaardere vrachtautocombinaties of ook voor nieuwe klanten. Dit laat van het Nederlandse Plastic Pact, zien dat we snel op een verandeecocombi’s genoemd) waarmee we maar ook van het European Plastics rende vraag kunnen inspelen.” Pact. “In deze Plastic Pacts wordt er samengewerkt met onder andere Duurzaamheid overheden, bedrijven, kennisinstelIn 2013 nam Auke Dijkstra het lingen en supermarkten en worden stokje over van zijn vader Rienk er doelstellingen geformuleerd en Dijkstra. “Auke wilde Dijkstra Plas- besproken hoe deze kunnen worden tics verder laten groeien. Daarop is bereikt. Ook binnen ons bedrijf in 2016 besloten HK Plastics over hebben we een aantal doelstellinte nemen. Ook een familiebedrijf gen geformuleerd. Zo hebben we hier uit Twente, die al complemen- afgesproken dat in 2025 tot wel 35 tair werk verrichtten en door deze procent van al ons kunststof uit

Ga voor meer informatie naar www.rdplastics.nl

gerecycled kunststof bestaat. En in 2030 willen we dat dit 100 procent is. Dat is een grote ambitie, maar daar gaan we vol voor. Zeker voor onze producten voor de non-food sector. Veertig procent van onze emmers wordt toegepast voor non-food doeleinden, dus daar focussen we ons nu volledig op om deze circulair te maken.” Op dit moment wordt keihard gewerkt om alle verfemmers uit gerecycled kunststof te maken. Dat is een doelstelling die door Dijkstra Plastics graag gerealiseerd wordt en daartoe is samenwerking in de sector opgepakt. “En voor de zestig procent verpakkingen bestemd voor het verpakken van voedingsmiddelen, zijn we hard bezig met het zoeken naar oplossingen. Om redenen van voedselveiligheid houdt de wetgever het gebruik van gerecyclede grondstoffen voor verpakkingen van voedingsmiddelen nog tegen. Maar alle denkrichtingen en mogelijkheden passeren de revue. Dit doen wij samen met onze klanten en leveranciers, maar we gaan ook graag andere partnerships aan”. “Er is veel te doen rondom kunststof ”, besluit Notten. “En de afgelopen vijf jaar is de aandacht daarvoor alleen maar toegenomen. Voor ons is duidelijk dat hierin van ons én van de industrie grote stappen worden verwacht. En bij Dijkstra Plastics doen we dat iedere dag.”


14

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Duurzaam, slim en kostenefficiënt verpakken Slimme Verpakkingen

Webwinkels verzenden jaarlijks zo’n 250 miljoen pakketten die impact hebben op het milieu en de portemonnee. Tekst: Eoin Hennekam Foto: Pexels

M

aar hoe kunnen

we de impact op het milieu verminderen en gelijktijdig kosten in de verpakkingsindustrie drukken? En niet alleen voor de verzenders. Het versturen van producten in te grote verpakkingen kost namelijk ontzettend veel geld. Dit zijn kosten die aan de consument worden doorberekend. Het overtollige verpakkingsmateriaal is op zijn beurt weer schadelijk voor het milieu. En wat te denken van aanvullende transportkosten? ‘The Empty Space Economy’ van DS Smith geeft 34 procent van de retailers toe producten in verpakkingen te verzenden die vaak minstens twee keer zo groot zijn als het product. Gelukkig is er bij tachtig procent van de retailers wel de intentie om hier wat aan te doen, zo blijkt uit een onderzoek van Thuiswinkel onder webshops. In het onderzoek wordt duidelijk dat duurzaamheid en kostenefficiënt verpakken hoog op de lijst staan. Er is veel winst te In het rapport

Met (een combinatie van) de verschillende verpakkingsmethoden kunt ook u uw steentje bijdragen en zelf de vruchten plukken.

boeken in de verpakkingsindustrie ten aanzien van slimmer verpakken en er zijn verschillende manieren om dit te doen. manieren om aan beide doelen bij te dragen is om verpakkingsloos te verzenden. Dit betekent dat producten worden verzonden in afsluitbare kratten die gemaakt zijn van recyclebaar Eén van de

materiaal. De webwinkel kan zo kosten besparen doordat zij geen verpakking meer hoeft in te kopen en het inpakken van producten veel eenvoudiger wordt. Ook met retourzendingen wordt schade, veroorzaakt door slecht inpakwerk, voorkomen. Bovendien is het mogelijk om producten eenvoudig af te schermen met een ’deksel’, zodat buren niet hoeven te

weten wat u besteld heeft. Nadelen zijn echter dat de merkbeleving minder wordt en dat kratten ook in standaard formats komen die niet geschikt zijn voor alle producten. Zo blijft er in sommige gevallen alsnog loze ruimte over. Een alternatieve methode

om duurzaam te verpakken is daarom om gebruik te maken

van duurzame verzendmaterialen. Zo zijn papier en karton van zichzelf al recyclebaar en afbreekbaar. Maar ook bubbeltjesplastic en plastic tasjes zijn tegenwoordig afbreekbaar te verkrijgen voor inpakdoeleinden. Of wat te denken van maïszetmeel dat gebruikt wordt voor het inpakken van voeding? Er zijn tal van mogelijkheden. Het mooie is dat er afbreekbare varianten van bubbeltjesplastic en plastic tasjes zijn die al beginnen af te breken zodra ze worden blootgesteld aan de zon. Een nadeel is echter dat consumenten met deze methode een actieve rol moeten spelen in het bewerkstelligen van uw duurzaamheidsdoelen, en dit is niet meetbaar. en misschien wel de meest gangbare voor verduurzaming in de verpakkinsindustrie, is maatwerk. Dozen en pakken die specifiek ontworpen worden voor bepaalde producten zorgen dat er geen loze ruimte meer is bij transport. Bovendien zorgt het alsmaar dunner wordende materiaal ervoor dat verpakkingen toenemend efficiënter worden. Het grote nadeel is echter wel dat op maat gemaakte verpakkingen zorgen voor stijgende kosten. Maar bedenk ook eens hoeveel u Een derde optie,

Webwinkels verzenden jaarlijks zo’n 250 miljoen pakketten die impact hebben op het milieu en de portemonnee.

kunt besparen als u geen loze ruimte meer heeft bij transport. De kosten die u maakt voor aanvullende ritten, wegens een onnodig ruimtegebrek, worden weggenomen. Bovendien wordt daarmee ook de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. is het voor het milieu zaak dat we ook in de verpakkingsindustrie belangrijke stappen zetten richting een duurzame toekomst. Met (een combinatie van) de verschillende verpakkingsmethoden kunt ook u uw steentje bijdragen en zelf de vruchten plukken. Al met al

Feiten Een vierde van de verzonden eCommerce-pakketten bestaat uit loze ruimte Vaak worden loze ruimtes opgevuld met onnodig opvulmate24% van de zeecontainers zijn leeg 122 miljoen ton koolstofdioxide wordt onnodig uitgestoten als gevolg van transport van lege ruimte Er kan jaarlijks $46 miljard worden bespaard aan onnodige logistieke kosten


Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

15

analysenederland.nl

Afwegingen maken is noodzakelijk om tot de juiste milieuvriendelijke productverpakkingsvariant te komen.

Natuurlijk verpakkingsmateriaal is de toekomst Slimme Verpakkingen

Verduurzaming van de verpakkingsindustrie gaat niet alleen over innoveren, maar ook over bewustwording. Tekst: Aäron van der Sanden Foto: Pixabay & Pexels

T

ermen als ‘biobased’,

‘biodegredable’ en ‘composteerbaar’ passeren regelmatig de revue en lijken synoniemen van elkaar te zijn, maar niets is minder waar. “Biobased zegt iets over de oorsprong van de grondstof: natuurlijke materialen uit hernieuwbare plant-

aardige bronnen of reststromen. Bijvoorbeeld zetmeel uit de aardappel-afvalindustrie, waar biobased plastic van kan worden gemaakt”, legt Caroli Buitenhuis uit. Als consultant op het gebied van hernieuwbare materialen, biobased verpakkingen en circulaire concepten is ze al meer dan vijftien jaar bezig met duurzame innovaties en circulariteit. Dit alles onder de vlag van Green Serendipity, een innovatieen consultancybureau dat ze samen met drie anderen runt. “Maar biodegradable of composteerbaar is enkel een eigenschap van een product.” Niet alle biobased

producten zijn dus biologisch afbreekbaar of mogen op de composthoop. en ‘duurzaam’ niet per se altijd in één adem genoemd mogen worden. Christiaan Bolck, programmamanager Biobased Materials aan Wageningen University & Research: “Duurzaamheid is de grote paraplu, waar ook circulair onder valt. Maar een duurzaam product is niet per se circulair, terwijl een circulaire oplossing niet altijd even duurzaam is.” Bijvoorbeeld het composteren van gft: vaak komt hier veel CO2 bij vrij, terwijl het oorspronkelijke

product uiteindelijk vergaat. Composteren is misschien circulair, maar lang niet altijd duurzaam.

Net zoals ‘circulair’

Afwegingen maken is

noodzakelijk om tot de juiste milieuvriendelijke productverpakkingsvariant te komen. Buitenhuis: “Alles in biologisch afbreekbaar materiaal verpakken klinkt misschien heel interessant, maar is niet altijd mogelijk of wenselijk. Sommige producten, zoals wasmiddel, kunnen de verpakking te snel doen afbreken. In dit soort gevallen zijn biobased flessen die recyclebaar zijn een stuk geschikter.” Ook het land waar

de verpakking moet worden aangeboden is een essentiële factor om in de keuze mee te nemen. “Bijvoorbeeld in Azië beschikken veel landen niet over een gedegen afvalinzamelingsstructuur en is er ook geen geld om dit op poten te zetten, omdat ze in die landen veel grotere problemen hebben waar ze mee moeten dealen.” Maar ook in landen waar dit wél op orde is, moet de focus worden verlegd. Bolck: “Van vergroten van de inzameling naar vergroten van de inzet.” plastic heeft een negatief imago, maar waarom wordt het dan nog steeds zo vaak gebruikt? Bolck: “Plastic verpakkingen zijn goedkoop én doen uiteindelijk wel wat ze moeten doen: ze beschermen de producten en zorgen inderdaad dat ze langer houdbaar blijven, wat óók belangrijk is natuurlijk.” Bioplastics zijn in dat opzicht vaak een goed alternatief, zo vindt ook het Wageningen Food & Biobased Research. Zij doen al jarenlang onderzoek, onder meer naar hergebruik van verpakkingsmaterialen en nieuwe toepassingen voor bioplastic. Een product als

Zijn biobased materialen

Verduurzaming van de verpakkingsindustrie gaat niet alleen over innoveren, maar ook over bewustwording.

duurder? Buitenhuis bestrijdt dit. “Wanneer je kijkt naar de gehele keten, dus van de oorsprong van de grondstof tot het moment dat het product

wordt weggegooid, zie je dat de extra kosten voor biobased verpakkingsmaterialen elders in diezelfde keten tot kostenreductie kunnen leiden.” Maar veel merken maken nog niet de overstap naar de meest duurzame varianten. “Veel brand owners kijken nog steeds enkel naar de inkoopprijs”, aldus Buitenhuis. Het is dus aan deze merkeigenaren en marktleiders om de gehele keten van een product in ogenschouw te nemen. is een belangrijke stap in het kader van duurzaamheid dat onnodig dubbel verpakken wordt voorkomen: “Immers: waarom zou je iets dat al in plastic zit verpakt, ook nog met een kartonnetje moeten bedekken?” Wat Bolck betreft

Feiten Koffie is bij uitstek een product om volledig te gebruiken: het koffiedik dat overblijft kan uitstekend worden hergebruikt. Om op de composthoop te gooien natuurlijk, maar ook om bijvoorbeeld verpakkingen te maken voor... koffie! Op deze manier vormen koffiebonen de oorsprong én het toekomstige verpakkingsmateriaal voor het eigen product.


16

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Samen tegen voedselverspilling in Nederland Opinie

In 2009 formuleerde de Nederlandse overheid een nationale strategie en doelstelling: twintig procent minder voedselverspilling in 2015. Toen rond 2014 duidelijk was dat het ingezette beleid niet het gewenste effect zou hebben, bundelden een aantal Nederlandse bedrijven, sectororganisaties, kennisinstellingen en de overheid de krachten in een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking. Foto: Persfoto

D

om meer systemisch, collectief en doelgericht een nationale strategie en actieplan te ontwikkelen en implementeren. Zo werd een ecosysteem ontwikkeld waarin alle belangrijke initiatieven, expertise en krachten tegen voedselverspilling in Nederland worden samengebracht en versneld. In Samen Tegen Voedselverspilling werken bedrijven uit de hele keten, e insteek was

overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan een gezamenlijke agenda met als concrete doelstelling om jaarlijks 1 miljard kilo extra aan voedsel binnen de voedselketen te behouden. tientallen initiatieven en projecten geïnitieerd door organisaties binnen het ecosysteem en zijn de eerste positieve signalen duidelijk zichtbaar. Zo blijkt de voedselverspilling bij de Nederlandse consument al een aantal jaren te dalen: in 2019 was deze 17 procent (7 kilogram per persoon) minder dan in 2016 en zelfs 29 procent (13,7 kilo) lager ten opzichte van 2013. Nederlanders verspilden in deze periode vooral minder brood, zuivel, groente en fruit. Inmiddels zijn er

trend door te zetten startte Samen Tegen Voedselverspilling in 2019 een nationale consumentencampagne: Hoe #verspillingsvrij ben jij?, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een positieve sociale norm ten opzichte van voedselverspilling. HierOm deze dalende

bij zijn wetenschappelijke inzichten in drijfveren en mechanismen om consumentengedrag te veranderen vertaald naar concrete interventies. De campagne benut de tendens dat individuen zich eerder conformeren aan gewenst gedrag als dit aansluit bij wat mensen in hun naaste omgeving denken of doen. Naast generieke communicatie via de media over bijvoorbeeld de betekenis van houdbaarheidsdata, is een groep influencers ingezet om specifieke consumenten te bereiken binnen de doelgroep gezinnen met jonge kinderen. Het bedrijfsleven heeft de afgelopen jaren diverse interventies en innovaties doorgevoerd die consumenten ondersteunen om minder te verspillen. Zo helpen zij in toenemende mate consumenten slimmer voedsel te kopen of bewaren, zoals door het verkleinen van portiegroottes van voorgesneden versproducten. en de beweging verder uit te bouwen wordt in 2021 in de gemeente Meierijstad het Om het ecosysteem

Circular Food Center ontwikkeld. Waar starters en ondernemers; studenten en experts; stakeholders en bestuurders elkaar treffen om kennis, informatie en inspiratie op te doen. Dé plek waar conferenties, exposities en events zijn rond het thema voedselverspilling. Een internationale community - fysiek en digitaal - waar het borrelt en bruist van de nieuwe ideeën en initiatieven. Waar partners elkaar vinden en verbinden. En waar relevante nieuwe business- en verdienmodellen worden ontwikkeld. Waar zij kunnen zien en ervaren hoe op de fundamenten van het verleden en het heden wordt gebouwd aan een nieuw, slim en circulair ecosysteem. En waarmee Nederland een gidsland blijft voor de inrichting van het toekomstig gezond en verantwoord consumptie en productiesysteem.

Toine Timmermans, Directeur stichting Samen Tegen Voedselverspilling

ADVERTENTIE

ADVERTORIAL

“CLIMATE SMART BEEF” Research heeft aangetoond dat de methaanuitstoot van vee met ruim 20% verminderd kan worden, met behoud van de vleeskwaliteit. Dit is mogelijk door een voedingssupplement dat Mootral heeft ontwikkeld, op natuurlijke basis! Klimaatvriendelijk geproduceerd rundvlees scoort hiermee zowel hoog voor dierenwelzijn (**Beter Leven) als voor duurzaamheid. Twee punten die het extra aantrekkelijk maken voor de consument. Wat deze duurzaamheid betreft: niet alleen gaat het methaangehalte flink omlaag, ook wordt het in de toekomst mogelijk om de gerealiseerde emissiereductie te verkopen op de Europese of de wereldwijde carbon creditmarkt. Rundvlees & Co. weet, net als u, maar al te goed hoe belangrijk het is om aan de wensen van de consument tegemoet te komen. Over dit “Climate Smart Beef” geven wij u graag nadere informatie!


Geproduceerd voedsel veilig en duurzaam bij de consument thuisbezorgd. Combineer meerdere leveringen, ieder op de eigen juiste temperatuur VebaBox helpt bedrijven anders te denken over de traditionele ‘cold chain’. Een product heeft namelijk al meerdere schakels doorlopen in de logistieke keten voordat het bij de eindbestemming terecht komt. De omvang van wat Nederland weggooit aan voedsel vertegenwoordigt een waarde van 3,6 miljard euro waarvan 2 miljard euro wordt verspild door niet functionerende schakels in de supply chain.

VebaBox ontwikkelt innovatieve actieve en passieve koeloplossingen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van koelverseen vriesproducten waarborgt en de logistieke keten flexibel maakt. Het uitgangspunt van VebaBox is altijd het koelen van de ladingdrager, in plaats van het voertuig of de opslaglocatie. Producten worden zo vroeg mogelijk in de keten in een box gezet en altijd op de juiste temperatuur vervoerd of opgeslagen zonder dat producten aan een andere temperatuur worden blootgesteld. Een hele andere benadering van het distributieproces dus. Zo kunnen in één voertuig (wat géén koelwagen hoeft te zijn) de benodigde combinaties van verschillende temperaturen in een transport worden gerealiseerd: geconditioneerd, gekoeld of bevroren. Vanuit deze filosofie ontstaat de benodigde oplossing voor fijnmazige en kwalitatieve distributie met zo min mogelijk ‘cold chain breaks’ en een optimale beladingsgraad. Ook kunnen meerdere leveranciers uit dezelfde buurt leveringen combineren voor meerdere horeca- of foodretail bedrijven die ook bij elkaar in de buurt zitten. VebaBox maakt transport en opslag van voedsel fijnmazig, slim en duurzaam.

VebaBox innovaties maken de cold chain efficiënt, duurzaam en future proof! De voordelen van VebaBox: � Minder of geen speciale voertuigen of koelruimtes; � Altijd overdrachtsmomenten met koeling; � Maximale beladingsgraad van voertuigen door koelen en vriezen te combineren; � Altijd zekerheid en bewijs van de juiste, constante temperatuur.

VebaBox biedt twee oplossingsrichtingen aan, die tevens complementair inzetbaar zijn: 1. Actieve koeloplossing: VebaBox 2. Passieve koeloplossing: LogiBox

VebaBox Cold Chain innovatie die werkt!

VebaBox Cold Chain Innovators

Meer weten? Email ons op sales@VebaBox.com of bel ons op 0413-269300 | www.vebabox.nl ADVERTENTIE

Slimme verpakking verbindt fysieke en online wereld Hoe gebruik je de beperkte informatie die op de verpakking staat zo optimaal mogelijk? Door je verpakking slim te maken door met slechts één enkele barcode de fysieke en online wereld te verbinden. Krachtig communicatiekanaal Als je het barcodenummer ook in webadressen gebruikt met GS1 Digital Link, kun je je product met het internet verbinden. Zo kan elk product met een barcode – eigenlijk alle producten – de toegang worden tot oneindig veel soorten informatie. De verpakking wordt zo een krachtig communicatiekanaal. Barcode ook online gebruiken Door de scan van één code (bijv. de QR-code) krijgt iedereen de informatie waarnaar ze naar zoeken. De eigenaar van een kledingmerk die ziet dat zijn klanten steeds vaker willen weten waar de kleding vandaan komt en wat de milieubelasting is. Of een consument met een notenallergie die zijn maaltijdsalade scant omdat hij wil weten of hij die wel kan eten.

MegaFoodStunter

Met een batchnummer in de barcode kun je informatie over je product specifiek maken. Dat is handig bij bijvoorbeeld een terugroepactie. Of met een serienummer voor een speciale win-actie.

Houdt jouw bedrijf ook eten over en wil je niet dat dit verspild wordt? Dagelijks worden levensmiddelen onnodig weggegooid voordat ze überhaupt in de schappen van de winkel gelegen hebben. MegaFoodStunter gaat hier tegenin door bevroren levensmiddelen op te kopen en tegen hoge kortingen aan te bieden.

Schat aan mogelijkheden Wat is nu het nieuwe? Als je de QR-code scant kom je terecht bij de productinformatie van de fabrikant. En als je diezelfde QR-code scant in een supermarkt-app of duurzaamheidsapp kun je informatie laten zien die jíj wilt tonen. Alle producten over de hele wereld kun je met het internet verbinden. Een mooie toekomst voor de oude vertrouwde barcode boordevol nieuwe mogelijkheden.

Samen tegen voedselverspilling

Kijk op www.megafoodstunter.nl en doe mee! Kijk voor meer informatie op: www.gs1.nl


18

Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Omarming van de biologische(-dynamische) markt voor een gezondere wereld Voedingsindustrie

Het keurmerk voor biologische producten is het enige keurmerk in Europa dat onder Europese wetgeving valt en schrijft voor of een product biologisch is of niet. Voor steeds meer mensen een voorwaarde bij het kopen van producten of levensmiddelen. Maar er is nog maar weinig aandacht hiervoor, niet alleen bij de consument, maar ook bij de biologisch (dynamische) boer. Tekst: Féline van der Linde Foto: Ella Olsson

biologisch product koopt weet je zeker dat niet alleen het product, maar ook de hele keten rondom dat product biologisch is”, vertelt Steven IJzerman, kwaliteitsmanager bij UDEA. “Zo zijn bij supermarkt Ekoplaza niet alleen leveranciers biologisch, maar ook de leveranciers van de leveranciers. Door het kopen van biologische producten denk je niet alleen aan jezelf en je gezondheid en vitaliteit, maar ook aan de gehele keten.” Wanneer je een

tachtig zag landbouw er anders uit dan nu, gaat IJzerman verder. “Er was nog niet veel wetgeving, waardoor er veel pesticiden werden gebruikt en dierenwelzijn laag was. Hierdoor ontstond er een In de jaren

Al jaren wordt groen, gezond en duurzaam de norm. Zeker door de afgelopen maanden is het belang van gezondheid en duurzaamheid veel groter geworden.

groep, waaronder boeren, in de keten, die dit graag anders zagen. Zij gaven de voorkeur aan een samenhang met de natuur, dierenwelzijn en vitaliteit van een product. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar mede dankzij deze groep zie je dat er door de jaren heen gelukkig al veel veranderd is.” Biologische producten

voldoen aan een het EU-Biokeurmerk willen zij kunnen verkocht worden als biologisch, aldus IJzerman. moeten

Door het kopen van biologische producten heb je invloed op de manier waarop de wereld eruit ziet. “En er is zelfs een keurmerk dat nog een stapje verder gaat. Een biologisch dynamisch keurmerk heeft nog een aantal aanvullende maatregelen. Met een nog grotere focus op natuur inclusieve landbouw en

kringloop. En dat stimuleren biologische supermarkten maar al te graag, want zij streven naar biologisch of biologisch dynamische producten in alle schappen. Bovendien toetst een keurmerk onafhankelijk de producten, waardoor deze meer waarde krijgen. Steeds meer supermarkten en hopelijk ook steeds meer consumenten en boeren zien daar de toegevoegde waarde van in.” systeem van biologische producten volwasInmiddels is het

sen geworden en door velen al omarmd, besluit IJzerman. “Al jaren wordt groen, gezond en duurzaam de norm. Zeker door de afgelopen maanden is het belang van gezondheid en duurzaamheid veel groter geworden. Ook vanuit de politiek en andere kanten wordt de steun steeds groter, ook omdat de keten van de biologische sector steeds beter goede antwoorden kan geven op de problemen waar we nu mee te maken hebben, zoals het stikstofprobleem en onze gezondheid. Deze bijzondere

tijd, waarin er meer aandacht dan ooit is voor onze weerstand, de manier waarop we dieren houden, maar ook voor de staat van onze planeet is hopelijk voor veel mensen ook een periode om eens goed na te denken over de producten en het voedsel dat men koopt. Door het kopen van biologische producten heb je invloed op de manier waarop de wereld eruit ziet. Zorg je voor je eigen gezondheid, maar ook voor de aarde en draag bij aan landbouw die oog heeft voor de natuur en dierenwelzijn.” ADVERTENTIE


Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie - Duurzame Ontwikkelingen

19

analysenederland.nl

Er zijn op de wereld nog steeds mensen die niet genoeg te eten hebben, maar ook veel mensen die veel te veel eten en overgewicht hebben.

Om de wereld te voeden moeten we creatief zijn Voedingsindustrie

Er zijn op de wereld nog steeds mensen die niet genoeg te eten hebben, maar ook veel mensen die veel te veel eten en overgewicht hebben. Daarnaast putten we met ons voedselgebruik de aarde uit. Tijd voor een toekomst waarin we beter met voedsel omgaan. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pixabay & Ella Olsson

A

hebt over de toekomst van voedsel, dan heb je het al snel over technologie. “Mensen zien dat vaak als iets onnatuurlijks, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn”, stelt Koert van Mensvoort, creative director bij Next Nature Network. “Mensen associëren grootmoeders tijd met een terugkeer naar de natuur, maar een van de eerste uitvindingen die de mens gedaan heeft was al gericht op het veranderen van onze voeding. We vonden het koken uit om zo ons voedsel beter te kunnen verteren en begonnen met landbouw om meer invloed te hebben op onze voeding. Ook dat is eigenlijk technologie.”

realiseren, stelt Van Mensvoort. “We zien nu aan de ene kant mensen die terug willen naar grootmoeders tijd en die kleinschaliger willen verbouwen, met moestuintjes en dergelijke. Dat is natuurlijk heel biologisch, lokaal en dynamisch, maar het is niet per se de meest duurzame manier om voedsel te produceren. Aan de andere kant zien we de mensen die juist kiezen voor technologie, schaalvergroting en moderniteit. Die twee methoden moeten niet naast elkaar bestaan, maar moeten we samenbrengen.”

winkel ligt zonder dat er überhaupt gekeken is of de consument hier wel behoefte aan heeft. Het gesprek tussen overheid, wetenschap, producent en consument is enorm belangrijk als we een verschil willen maken, maar enkel technologische veranderingen tegenhouden is niet de meest

productieve oplossing om tot een duurzame en eerlijke voedselindustrie te komen.” op een duurzame manier voeden, is volgens Van Mensvoort vooral een distributieprobleem. “De omgang met dieren, monoculturen en teruglopenDe hele aarde

de biodiversiteit zijn grote problemen. Er is creativiteit en inventiviteit nodig om dat aan te gaan. Soms kan je heel veel leren van het verleden, dus daar moeten we ook zeker naar kijken. Maar alleen teruggaan naar het verleden is niet genoeg want de wereldbevolking is simpelweg

ls je het

toekomst van onze voeding veilig willen stellen moeten we ons dit Als we de

We moeten dus zoeken naar creatieve, technologische oplossingen om te zorgen voor voldoende voeding van goede kwaliteit. we hele mooie dingen doen. “Zo hebben we al veel onderzoek gedaan naar kweekvlees”, stelt Van Mensvoort. “En er zijn mooie ontwikkelingen gaande omtrent microfermentatie en landbouwdrones. Maar om dat echt groot uit te rollen moeten we het gesprek aangaan met alle partijen. Het is al te vaak voorgekomen dat een product in de En dan kunnen

Als we de toekomst van onze voeding veilig willen stellen moeten we ons dit realiseren.

te groot om hen allemaal te voorzien van biodynamische voeding. We moeten dus zoeken naar creatieve, technologische oplossingen om te zorgen voor voldoende voeding van goede kwaliteit. Er is meer dan genoeg om aan te werken.”


20 Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

‘Ons huidige landbouw- en voedselmodel is failliet’ Profiel

Ons huidige voedselsysteem staat op springen. De aarde warmt op met de intensieve veehouderij en onze hoge vleesconsumptie als belangrijke oorzaken, we eten veel te veel suiker en bewerkte producten, en ook de boeren zijn zeer ontevreden. Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

D

kan anders, zo stelt Willem Lageweg, initiatiefnemer en directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel. “Uiteindelijk moeten we toe naar een gezond, duurzaam en transparant systeem at moet en

zonder verborgen kosten en negatieve bijeffecten. Want zoals het nu gaat, kunnen we simpelweg niet verder.” Waarom is er een voedseltransitie nodig?

“Omdat het huidige landbouw- en voedselmodel vastloopt en eigenlijk failliet is. Het huidige model heeft ons veel goeds gebracht. Zeker in het Westen hebben we een rijk aanbod van gevarieerd voedsel tegen een lage prijs, dat is een verdienste van 40 à 50 jaar modernisering van de productie. Maar wat we nu vaststellen is dat de nadelige gevolgen voor milieu en volksgezondheid veel groter zijn dan gedacht.” Hoe bedoelt u ‘het model is failliet’?

“Als je alles door gaat rekenen blijkt dat er behoorlijk wat verborgen kosten zijn die niet door de consument, supermarkt of industrie betaald worden. Die kosten worden allemaal doorgeschoven naar de toekomst of naar de samenleving in de vorm van belastingen. Een recente studie van Boston Consulting Group leerde ons dat de Duitse landbouw 100 miljard euro verborgen kosten heeft. De toegevoegde waarde van de Duitse landbouw is 21 miljard. Die verborgen kosten zijn dus vijf keer zo hoog, maar uiteindelijk moeten ze wel betaald worden. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van uitstoot en van het verlies aan biodiversiteit.” “In Nederland geldt eigenlijk hetzelfde. Als je kijkt naar de

varkenshouderij dan zie je dat de kosten voor de milieuschade ruim 4 miljard euro zijn, terwijl de toegevoegde waarde van de varkenshouderij slechts 2,7 miljard is. Ook in de supermarkt zijn producten goedkoper dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Een kilo kippenvlees kost in de supermarkt zo’n 7 euro. Als je daar de kosten voor milieu- en klimaatschade aan toevoegt komt er €1,80 (dus 28 procent) bij. Dat is dus hartstikke scheef. Het betekent niet meteen dat de consument alle meerkosten moet gaan betalen, maar wel dat er iets moet gebeuren om de milieuschade terug te brengen. Al die getallen illustreren dat het stelsel eigenlijk vastloopt of failliet is.” Wat moet er dan veranderen?

“Dat is een hele grote vraag. Een systeem is afhankelijk van allerlei prikkels en gewoontes. De consument heeft bepaalde gewoontes die leiden tot voedingskeuzes. Het is heel moeilijk om bij de consument zomaar een verandering tot stand te brengen. Daarnaast is het systeem ook echt ingericht op prijsprikkels en markten. Veel produceren tegen een lage prijs, veel toevoegingen aan de landbouw om een hoge productie te krijgen. Dat verander je niet zomaar van de ene op de andere dag, zeker omdat het gaat om een mondiaal systeem.” Waar moeten we beginnen?

Willem Lageweg Initiatiefnemer en directeur-bestuurder van de Transitiecoalitie Voedsel.

“Als je kijkt naar wat er eigenlijk aangepakt zou moeten worden hebben we bij

de Transitiecoalitie Voedsel een aantal speerpuntthema’s benoemd die verandering tot stand kunnen brengen. Allereerst die prijs. We zullen meer toe moeten naar true pricing door de werkelijke kosten in beeld te brengen en te zorgen dat ze in de markten worden opgepakt. Dat betekent niet per se dat er een prijsverhoging plaats zal vinden, maar eerder dat alle partijen in de voedselketen hun best gaan doen om die verborgen kosten te vermijden. De productiekosten gaan waarschijnlijk wel iets omhoog maar er zijn ook grote besparingen mogelijk. Maar leidt dat niet tot nog meer onvrede bij de boeren?

“De boeren protesteren omdat ze klem zitten in het oude systeem, dus moeten we hen nieuwe perspectieven bieden. Er zijn allerlei boeren die al uit het systeem gestapt zijn en een eigen concept hebben. Natuurinclusieve en biologische boeren bijvoorbeeld. Allerlei varianten van vernieuwende boeren die proberen tegemoet te komen aan de kritiek. Die moeten we een stem geven en ondersteunen met onderzoek en ontwikkeling.”

geving. We kopen zo’n 75 procent van al ons eten en drinken in de supermarkt. Als zij niet alleen concurreren op prijs, maar veel meer op een gezond en duurzaam aanbod, dan gaat de consument hierin mee. Het is te simpel om de consument de schuld te geven, want de aanbieders maken het hen knap lastig om de juiste keuzes te maken.” Hoe ziet de voedselketen er in een ideale wereld uit?

“Ideaal zou een landbouwen voedselsysteem zijn zonder negatieve bijeffecten en met louter een positieve impact op de natuur, het klimaat en de boer. Maar die gedragsverandering tot stand brengen is heel moeilijk, zowel voor consumenten als voor alle spelers in de keten. Daar is een sterke overheid bij nodig met duidelijke doelen. Daarom is een sterke lobby bij de overheid heel belangrijk, zodat we dit ook echt kunnen gaan realiseren.”

En de consument dan, moet die niet ook zijn steentje bijdragen?

“Uiteraard, maar de consument wordt ook sterk beïnvloed door de aanbieders. Supermarkten, restaurants en cateringbedrijven maken keuzes waar hun consumenten op ingaan. We noemen dat de voedselomgeving. Het is belangrijk dat er meer beleid komt rondom die voedselom-

Feiten Willem Lageweg heeft een lange loopbaan in de wereld van duurzaam en verantwoord ondernemen. Zo was hij tien jaar lang directeur van MVO Nederland en zit hij in de raad van toezicht bij onder andere het Institute for Positive Health en Max Havelaar. In 2016 was hij mede initiatiefnemervan de Transitiecoalitie Voedsel, waarvan hij sinds 2019 directeur-bestuurder is.

ADVERTENTIE

Help mee aan een duurzaam voedselsysteem. De agrifoodsector is een van de grootste economische sectoren van Nederland. Ons land is bovendien de op één na grootste exporteur van agrifoodproducten ter wereld. Dit betekent dat de keuzes die we hier maken wereldwijde effecten hebben. Laten we deze positie gebruiken om echt impact te maken in de voedselketen! EEN ECOSYSTEEM VOOR IMPACT Impact Hub Amsterdam helpt de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te versnellen. Zo’n systeem is houdbaar, divers, fair, transparant, lokaal, plantaardiger en verspillingsvrij. De transitie ernaartoe versnellen doen we door een ecosysteem te bouwen: een interactief netwerk waarin duurzame foodstart-ups,

het MKB en corporates, investeerders, consumenten, de overheid en andere organisaties er samen voor zorgen dat duurzame foodinnovaties de ruimte krijgen. PARTNERS Ons Food Ecosystem omvat inmiddels meer dan 300 stakeholders en wordt versterkt door partners die hun netwerk en inhoudelijke kennis meebrengen, zoals Stichting DOEN, Ministerie van LNV, Food Hub, Taskforce Korte Keten, Transitiecoalitie Voedsel, Local2Local en verder: De Brauw Blackstone Westbroek, Boston Consulting Group, ABN Amro en ING en Amsterdam Impact. IMPACT IN CIJFERS Sinds de lancering van het ecosysteem in 2018 hebben we 51 duurzame foodstart-ups versneld laten groeien door toegang tot investeerders en een grotere afzetmarkt, 7 accelerator-programma’s en 12 kennisevenementen georganiseerd en 4 rapporten gepubliceerd. DOE MEE Op zoek naar duurzame foodinnovaties voor jouw bedrijf of partners voor jouw duurzame foodoplossing? Of wil je meer weten over de voedseltransitie? Ga dan naar amsterdam.impacthub.net/food-ecosystem Program alumnus FOODLOGICA


Content Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie Jamfabriek - Duurzame- Partner Ontwikkelingen

21

analysenederland.nl

Jamfabriek - Partner Content

Home to the future of food aan alles gedacht, zodat de ondernemers zich bezig kunnen houden met datgene wat zij het beste kunnen en Aan de Helftheuvelweg in het liefste doen: ondernemen. De s-Hertogenbosch wordt op dit kantoorruimtes zijn op ieder momoment Jamfabriek gerealiseerd, ment bereikbaar met een elektrische een hub waar grote en kleine agri/ tag, de receptie ontvangt bezoek en foodondernemers huisvesting post en er zijn deelauto’s die gereserkunnen vinden en samen kunnen veerd kunnen worden, mocht je de komen. Het gebouw wordt volledig fabriek toch eens moeten verlaten. gemoderniseerd, verduurzaamd Ook zijn er plekken waar je na een en voorzien van de juiste facilitei- lange werkdag kunt ontspannen of ten voor agri/foodondernemers. lekker kunt lunchen.” Zo ontstaat een bedrijfsverzamelgebouw dat plek biedt aan onder- Onderdeel uitmaken van de nemers uit de agri en foodsector Jamfabriek betekent ook toegang en ontstaat een mooie foodcomtot het ecosysteem van agri/food munity. in de regio Noordoost-Brabant. Met partners als AgriFood Capital, Jamfabriek biedt kantoorruimtes in Rabobank, HAS hogeschool, een dynamische werkomgeving voor Jheronimus Academy of Data Scibedrijven in de agri en food sector. ence, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Van startups tot scale ups tot toonhet Bossche Inevesteringsfonds aangevende agri/foodbedrijven. Naast huisvesting vinden ondernemers hier ook toegang tot een groot netwerk, ondersteuning en participatiemogelijkheden. “Het wordt een inspirerende werkomgeving, voorzien van de juiste middelen en ondersteuning om te floreren”, vertelt Kim Helmer, community manager Jamfabriek. “Hier gaan we het ecosysteem van agrifood in de regio samen verder uitbouwen.” Partner Content Jamfabriek

Het gebouw zelf is voorzien van alle benodigde foodfaciliteiten, waaronder een proefkeuken, vergaderkeuken, een onderzoeksruimte en een auditorium voor evenementen. “Hier kunnen bedrijven die zich gevestigd hebben in Jamfabriek elkaar ontmoeten, maar kunnen we ook bedrijven van buiten de fabriek die zich bezighouden met agri en food ontvangen”, vertelt Helmer. “Er is

jamfabriek.nl

(BIF) en de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM). Zij bieden bijvoorbeeld toegang tot subsidie, innovatieve agrifood datascience projecten, grote netwerken, financieringsmogelijkheden en mentorship programma’s. Onlangs legden wethouder economische zaken van de gemeente ’s-Hertogenbosch Jan Hoskam en de directeur van de Bossche Investerings Maatschappij Maurice Horsten de eerste steen van het gebouw. Het is het officiële startsein voor het herontwikkelen, thematiseren en verduurzamen van het gebouw. “In de zomer van 2020 is er gestart met de verbouwing”, vertelt Helmer. “Naar ontwerp van architectenbureau Tarra gaat BAM Bouw en techniek de herontwikkeling realiseren in samenwerking

met installateur Verstappen van Amelsvoort. De nieuwe entree via de kas wordt de blikvanger van de nieuwe Jamfabriek. Je stapt binnen in het hart van het gebouw.”

Het wordt een inspirerende werkomgeving, voorzien van de juiste middelen en ondersteuning om te floreren. De Jamfabriek past perfect binnen de Gemeente ’s-Hertogenbosch, stelt Helmer. “We spelen op deze manier in op het economisch beleid

van de gemeente, maar ook op de vraag van ondernemers in de regio. Samen willen we ’s-Hertogenbosch op de kaart zetten als dé stad voor ICT/data en agri/food. Deze crossover wordt in de Jamfabriek gerealiseerd.” Jamfabriek zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 haar deuren open. “Het wordt dé plek waar je moet zijn als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van food en agricultuur”, vertelt Helmer. “Hier wordt gewerkt aan ideeën en oplossingen voor de voedselproblematiek van de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking, maar ook aan gezondere voeding en een duurzamere voedselketen.

Kantoorruimte huren? Wil jij je vestigen in Jamfabriek of weten wat de Jamfabriek voor jou bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Kim Helmer (khelmer@nvbim.nl) om de mogelijkheden te bespreken. Om zeker te zijn van een plekje moet je er snel bij zijn! Er zijn nog enkele ruimtes beschikbaar.


22 Duurzame Ontwikkelingen - Slimme Verpakkingen & Voedingsindustrie analysenederland.nl

Samen werken aan een duurzame agrifoodsector in regio ‘s-Hertogenbosch Voedingsindustrie

king, maar dient ook als de katalysator van nog veel meer innovatieve samenwerkingen.”

Van oudsher is NoordoostBrabant een regio met veel boerenbedrijven en een sterke focus op voedsel en agricultuur. Kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven werken hier samen aan een eigen ecosysteem van agrifood-innovaties.

van de vele bedrijfsverzamelgebouwen van de Bossche Investerings Maatschappij (NV BIM). NV BIM is een van de grootste spelers op de Bossche markt van onroerend goed voor bedrijven en tevens een van de oudste publieke investeringsmaatschappijen van Nederland. “Zij zet zich op economisch en maatschappelijk terrein in om de Bossche economie te stimuleren en ondernemen mogelijk te maken”, stelt Helmer. “Haar kracht ligt in het creëren van dynamische geïntegreerde communities die ondernemers vele kansen bieden.” Jamfabriek is een

Tekst: Marjon Kruize Foto: Agro Exact

I

n Noordoost-Brabant

zich zo’n 7.500 bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van voedsel. “En dan hebben we het nog niet eens over de bedrijven die hier vanuit aanpalende sectoren aan bijdragen”, vertelt Roel Schutten, directeur van Agrifood Capital. “Ruim 1 op de 6 mensen in NoordoostBrabant werkt in de voedselindustrie, dus het is duidelijk dat voedsel en agricultuur een belangrijke rol spelen in de regio. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we ons altijd bezig gehouden met het produceren van voldoende voedsel, maar tegenwoordig staan we voor een aantal andere uitdagingen.” bevinden

niet meer alleen van belang dat we genoeg en lekker eten maken, maar ook dat dit zo gezond mogelijk gebeurt en met zo min mogelijk impact op het milieu. “Dat kunnen we alleen doen als bedrijven en kennisinstellingen hierin samenwerken. Voedsel maken gebeurt immers altijd binnen een keten, dus je kunt het simpelweg niet alleen oppakken. We steken als Agrifoodcapital daarom veel tijd en energie in het versterken van netwerken en opzetten van clusters over de sectoren heen.” Het is namelijk

in deze samenwerking zijn de kennisinstellingen. “Kennisinstellingen op alle niveaus leiden nieuw talent op”, vertelt Jakob de Vlieg, professor data

Maurice Horsten, Directeur

Met zijn allen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, werken we toe naar een duurzame, slimme en waardevolle agrifood-sector.

science aan de Technische Universiteit Eindhoven. “Daarnaast stimuleren wij innovatie door data om te zetten in bruikbare kennis. Daarvoor is ook een nieuw instituut opgezet, de Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Hier wordt een nieuw type wetenschap opgezet dat opereert op het grensvlak tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij. We willen hier data, hightech en AI inzetten om waarde te genereren voor de agrifood sector, zodat we voldoende voedsel kunnen blijven produceren op duurzame wijze.”

Een belangrijke partner

ook tot allerlei slimme innovaties. “We doen bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van precisielandbouw”, vertelt De Vlieg. Dit leidt dan

“Maar werken ook met drones en agribots die we met elkaar laten samenwerken. Ook proberen we te kijken hoe productieketens korter gemaakt kunnen worden, zodat we de productie meer bij de boer zelf kunnen doen om zo de footprint van de keten te verkleinen. Alles om samen te werken aan een duurzame sector.” in Noordoost-Brabant compleet te maken is het echter niet alleen van belang om talent op te leiden, maar ook om hen te stimuleren in de regio te blijven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch speelt hierin een grote rol. “We zagen dat een groot deel van de talenten in de agrifood sector afstudeerde in NoordOm het ecosysteem

oost-Brabant en mooie bedrijven opstartte, maar zich hier vervolgens niet vestigde”, stelt Jan Hoskam, wethouder van Financiën en Economische zaken voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. “Dat kwam vooral door een gebrek aan bedrijfshuisvesting in de stad. Omdat we het als gemeente van groot belang vinden het ecosysteem van agrifood in de regio te versterken zijn we dus gaan kijken hoe we dit konden oplossen.” twee jaar geleden 7,5 miljoen euro vrijgemaakt om de Jamfabriek op te zetten. “In de Jamfabriek kunnen we ongeveer 40 agrifood-bedrijven huisvesten”, vertelt Hoskam. “Hier komen kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om Daarom is er

innovatieve agri- en foodoplossingen te ontwikkelen. We zien dat dit cluster er echt voor zorgt dat bedrijven naar de regio trekken om zich hier te vestigen. En dat helpt het ecosysteem weer verder te groeien en uit te breiden.” uiteindelijk het tastbare deel van het ecosysteem vormen, stelt Schutten. “Hier zullen startups, scale ups en bestaande bedrijven in de sector samen met de kennisinstellingen beschikken over een grote proefkeuken waar ideeën uit de wetenschap worden vertaald naar de praktijk”, vertel community manager Kim Helmer. “Daar gaan we elkaar ontmoeten en samenwerken. Het is aan de ene kant het resultaat van samenwerDe Jamfabriek zal

NV BIM, onderstreept het belang van samenwerking. “De kracht van communities is de basis van de succesvolle strategie van de BIM. Ondernemers zijn graag omringd door ondernemers werkzaam in hetzelfde vakgebied. Op die manier kunnen zij met elkaar samenwerken, kennis delen en worden ze geïnspireerd. Bij Jamfabriek zijn alle aspecten aanwezig om dit te bevorderen.’’ gaan leiden tot een bloeiend ecosysteem waarin op een duurzame manier betaalbare en gezonde voeding geproduceerd wordt. “Er is druk vanuit de markt, maar ook vanuit de maatschappij”, stelt Schutten. “Het is belangrijk zo snel mogelijk te vernieuwen, maar we praten wel over voeding, dus dat moet zorgvuldig gebeuren. De nauwe samenwerking die we hier in Noordoost-Brabant en in het bijzonder in de Jamfabriek opzetten is dan ook van groot belang om dit te realiseren. Met zijn allen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, werken we toe naar een duurzame, slimme en waardevolle agrifood-sector.” Uiteindelijk zal dit

ADVERTENTIE


Hygiëne is belangrijker dan ooit in de voedingsmiddelenindustrie Dat hygiëne van cruciaal belang is binnen de voedselverwerkingsindustrie is niet nieuw. Bij Elpress heeft hygiëne al meer dan 40 jaar prioriteit nummer 1. Toch is hygiëne nu belangrijker dan ooit. Elpress is dé toonaangevende product op het gebied van industriële hygiëne. Elpress zorgt ervoor dat uw gehele hygiëneprotocol naar een nog hoger niveau wordt getild. Het verhogen van dit niveau doen wij vanuit een totaaloplossing.

CONTACTLOOS HANDEN DESINFECTEREN

Efficiënte persoonlijke hygiëne Efficiënte persoonlijke hygiëne is van een niet te onderschatten belang, zeker in een productieomgeving waarin besmetting via de mens een risicofactor is. In de beheersing van dit risico kan Elpress voor u een belangrijke rol spelen. Om besmettingsgevaar in de breedste betekenis van het woord te verkleinen hebben wij u tal van mogelijkheden te bieden: van sterilisatiebekkens tot complete hygiënesluizen en van laarzenrekken tot wasbakken. Onze producten en installaties worden ingezet in de levensmiddelenindustrie, en worden in eigen beheer geproduceerd.

Effectieve reinigingssystemen afgesteld op uw productieruimte Als fabrikant van voedingsmiddelen wilt u uiteraard een reinigingssysteem dat optimale hygiëne biedt. Binnen de voedselbranche worden immers zeer hoge eisen gesteld aan hygiëne en voedselveiligheid. U wilt in geen enkel geval te maken hebben met verontreiniging waardoor u te maken krijgt met kwaliteitsproblemen, productverspilling en in het ergste geval reputatieschade. Bij Elpress weten we dat als geen ander en daarom voldoen onze hoogwaardige reinigingssystemen aan alle voorwaarden op het gebied van voedselveiligheid. Om de voedselveiligheid en kwaliteit te borgen voldoen onze systemen aan de wet- en regelgeving. Zo kunt u er van op aan dat u kunt produceren conform de geldende richtlijnen op het gebied van voedselveiligheid.

Innovatieve industriële wassystemen Met onze industriële wassystemen reinigt u ladingdragers, kratten, pallets of boxen. Dit betekent efficiënt omgaan met kosten en milieu; onze systemen zijn zuinig met water, energie en reinigingsmiddelen, uiteraard zonder dat er aan de reiniging zelf afbreuk wordt gedaan. Bovendien zijn onze installaties gebruikersvriendelijk en ergonomisch verantwoord. De Elpress wassystemen zijn van bewezen kwaliteit. Vooruit denken zit in ons DNA. Vooruit denken, maar wel met bewezen principes. Onze innovatieve wassystemen hebben de volgende voordelen: • Energiezuinig • Zuinig met water • Gebruiksvriendelijk en veilig • Hygiënisch

Een gepersonaliseerd aanbod voor uw bedrijf Bent u benieuwd wat Elpress kan betekenen voor uw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze experts. U kunt contact opnemen via e-mail: sales@elpress.com of telefonisch via: +31 (0)485 51 69 69.

Elpress BV www.elpress.com

Handelstraat 21

T +31 (0)485 51 69 69

Industriegebied Saxe Gotha

F +31 (0)485 51 40 22

NL-5831 AV Boxmeer

E sales@elpress.com

Nederland

W www.elpress.com visit our website


We want to reduce our footprint and recycle.

Ontdek de ECO Bowl tot 85% minder plastic

De ECO Bowl is jouw kartonnen oplossing voor vers voedsel, voorzien van een dunne en makkelijk te verwijderen plastic binnenlaag. Begin vandaag nog en inspireer anderen. Kies voor verandering. Kies voor de ECO Bowl.

www.dssmith.com/nl-ecobowl

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #73 - Duurzame Ontwikkelingen  

Gedistribueerd met het Financieele Dagblad.

Analyse #73 - Duurzame Ontwikkelingen  

Gedistribueerd met het Financieele Dagblad.