Analyse #49 - Gebiedsontwikkeling & E-commerce

Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant. Nr. 49 Februari 2020

Gebiedsontwikkeling & E-commerce EUROPEAN

Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl

MEDIA PARTNER

Hoe zien onze steden er in de toekomst uit En hoe winkelen we in de toekomst? Jorij Abraham:

Waar we naartoe moeten, is dat de klant personalisatie zelf kan instellen. Lees meer op pagina 12

Gebiedsontwikkeling:

E-commerce:

Gebiedsontwikkeling:

Mobiliteit – nu, morgen en daarna…

Social shopping ontwikkelt zich razendsnel

Carla Moonen - Voorzitter Koninklijke NLingenieurs

Om onze steden en plattelandsgebieden bereikbaar te houden, gaan we slimmer om met wat er nu al is en staan we open voor innovaties. Lees meer op pagina 6

Social media worden vooral gebruikt om content te delen, maar krijgen ze nu tevens het karakter van een verkoopplatform.

“We moeten goed kijken naar wat een regio te bieden heeft op het gebied van energiewinning. In Flevoland is het logisch om voor een windmolenpark te kiezen. Zo heeft ieder gebied weer haar eigen specifieke kracht en mogelijkheden.”

Lees meer op pagina 10

Lees meer op pagina 4


Gebiedsontwikkeling & E-commerce

2

IN DE PUBLICATIE

analysenederland.nl

Gebiedsontwikkeling 2. Voorwoord: Tom Daamen 4. Profiel: Carla Moonen 6. Mobiliteit - nu, morgen en daarna...

@europeanmediapartnernederland

E-commerce 8. Voorwoord: Cor Molenaar 10. Social Shopping ontwikkelt razendsnel 12. Profiel: Jorij Abraham 14. E-commerce nieuws

ANALYSENEDERLAND.NL Wijkontwikkeling op maat Als je bewoners betrekt bij hun woonomgeving, ontstaan waardevolle wijken.

ANALYSENEDERLAND.NL Webshop en winkelstraat versmelten Online winkels zijn al jaren gemeengoed in Nederland.

LUISTER NAAR DE PODCAST Analyse 15 minutes Een podcast die je bijpraat over de laatste trends en ontwikkelingen.

ONZE SOCIAL MEDIA Het laatste nieuws over onze campagnes Vind je op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Gebiedsontwikkeling: strategische allesbinder

V

andaag de dag zijn

de clusters die Porter en zijn collega’s blootlegden ook in Nederland zichtbaar. Samenwerking tussen overheden, universiteiten en bedrijfsleven vindt daarbinnen veelvuldig op projectbasis plaats. Maar zodra het gaat om het scheppen van de voorwaarden voor een sterke regionale economie - volgens Porter het meest relevante schaalniveau voor mens en bedrijf - blijkt samenwerking een stuk lastiger. Van goed afgestemde investeringen in ruimtelijke condities die Nederlandse regio’s op lange termijn aantrekkelijk houden, is al tien jaar nauwelijks sprake.

Voorwoord

Twintig jaar geleden schreef de econoom Michael Porter dat sommige van de meest innovatieve economische clusters van Europa en de Verenigde Staten ontstaan zijn ondanks het beleid van overheden en de rigiditeit van sterke economische sectoren. Hij concludeerde dat de voorwaarden van een sterke economie vragen om ‘fresh thinking’ onder overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. De traditionele rolverdeling van ‘who does what in the economy’ moest volgens hem worden verlaten, ‘as the lines between public and private investment blur.’ Foto: Persfoto & Wim van ’t Einde

ANALYSE #49 Gebiedsontwikkeling & E-commerce

Onlangs stelde stedenbouwkundige Joost van den Hoek

in zijn recensie van het boek The Grand Projet vast dat grote stedelijke interventies sinds de crisis van 2008 in Nederland zwaar aan populariteit hebben ingeboet. Van den Hoek woont al geruime tijd in Shanghai en reflecteert daarvandaan terecht op het ontbreken van een Nederlands project in het boek. Volgens Van den Hoek is dit gebrek te

wijten aan ‘toenemende maatschappelijke ongelijkheid, de tendens om elitair overstijgend denken te verafschuwen en de middenklasse met bijhorende wensen en opvattingen centraal te stellen.’ Als voorbeeld hekelt hij daarbij de kritiek op een ‘kleine’ interventie als de Zuidas, waar de nut en noodzaak van de integratie van infrastructuur - dé crux van het project - nog immer ter discussie staat. Gebiedsontwikkeling is een

verzamelwoord voor al het werk dat nodig is om de ruimtelijke condities van de BV Nederland op orde te krijgen. Als de regio het schaalniveau is waarop investeringen en ruimteclaims moeten worden afgestemd, zullen ruimtelijke keuzes en concrete projecten vooral op gebiedsniveau worden gemaakt. Samenwerking en integratie zijn daarbij regelrechte voorwaarden, hoewel juist dat de afgelopen tien jaar allesbehalve makkelijker is geworden. Institutionele beleggers, banken en projectontwikkelaars kregen strenge regels en eisen opgelegd. Het Rijk trok zich terug uit het ruimtelijk domein en hief een

volledig ministerie (VROM) op. Haar belangrijkste investeringsprogramma, het Investeringsbudget Stedelijke

Gebiedsontwikkeling is een verzamelwoord voor al het werk dat nodig is om de ruimtelijke condities van de BV Nederland op orde te krijgen. Vernieuwing (ISV), is per 2016 permanent stopgezet. De activiteiten van woningcorporaties in gebiedsontwikkeling zijn aan banden gelegd. De periode na de crisis heeft

het repertoire van gebiedsontwikkeling verrijkt met een interessant palet aan lokale initiatieven en een herwaardering van bestaande structuren en gebouwen. Brede maatschappelijke coalities stellen momenteel samen regionale investeringsagenda’s (RIA’s) op waarin een sociaal inclusieve woningbouwopgave wordt gekoppeld aan de vraag naar

duurzame mobiliteitsvormen, klimaatadaptatie en de energietransitie. Nederland is klaar voor ‘fresh thinking’ voor het creëren van de ruimtelijke condities die, dwars door de komende economische cycli heen, ons verstedelijkt landschap duurzamer, gezonder en (nóg) aantrekkelijker make voor iedereen. Met de Omgevingswet als ka-

der en een investeringsagenda die regionale samenwerking en integratie over lange termijn afdwingt, zal het Rijk haar cruciale rol in gebiedsontwikkeling moeten heruitvinden. Vereist: politieke wil. Als dát er is hebben we in no time zowel grote als kleine Grand Projets op gang gebracht. Universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners zijn er klaar voor. Let the lines between public and private investment blur! Dr. ir. Tom Daamen, Associate Professor Urban Development Management aan de TU Delft en Directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)

Campagne Managers: Dennis Feld & Roxanne Rooth Managing Director: Amanda Ghidoni Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde Graphic Design: Charlotte Hovenier Tekst: Mark van der Heijden, Jerry Huinder, Marjon Kruize, Claudia Pietryga, Hugo Schrameyer Coverfoto: Red Charlie, Koninklijke NLingenieurs

European Media Partner Wij maken online en print campagnes met waardevolle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doelgroepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

Uitgegeven door: European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Web: www.europeanmediapartner.com

Gedistribueerd met: Het Financieele Dagblad 2020 Drukkerij: RODI Rotatiedruk

Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Email: nl@europeanmediapartner.com redactie@europeanmediapartner.com

Tel: +31 20 808 82 00

ADVERTENTIE

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de leefbaarheid in een stad. In veel steden is de luchtkwaliteit ondermaats en dit heeft een belangrijke impact op de gezondheid. In een stad zijn vele bronnen van luchtverontreiniging aanwezig, zoals verkeer en industrie, maar een groot deel van de vervuiling is ook afkomstig van buiten de stad. Van alle verontreinigingen zorgt fijnstof veruit voor de meeste gezondheidsschade, zoals longaandoeningen en hart- en vaatziekten. ENS Clean Air Solutions heeft een energiezuinige en breed toepasbare oplossing ontwikkeld die fijnstof verwijdert, zonder gebruik te maken van traditionele filters. De gepatenteerde technologie is geschikt om grote luchtvolumes te reinigen en wordt ingezet voor verbetering van luchtkwaliteit in stedelijke gebieden en publieke ruimtes, rondom infrastructurele voorzieningen, in industriële werkomgevingen en bij emissiepunten.

Stadsbesturen nemen uiteenlopende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In aanvulling hierop heeft ENS een concept ontwikkeld genaamd ‘Longen van de Stad’. Hierin krijgen bestaande voorzieningen in de stad toegevoegde waarde als luchtzuivering, doordat de aanwezige verontreinigingen actief worden weggenomen en waardoor ook de luchtkwaliteit in het omliggende gebied verbetert. Kansrijke toepassingen zijn publieke gebouwen, civiele werken en in voorzieningen op straat, zoals in parkeergarages, tunnels, bus-, trein en metrostations, en rondom drukke verkeersknooppunten.

ENS CLEAN AIR www.ens-cleanair.com | info@ens-cleanair.com


ADVERTORIAL

Shopware 6 – Het E-Commerce platform voor meer flexibiliteit en minder complexiteit De technologische normen van de toekomst Shopware 6 is gebaseerd op betrouwbare en stabiele technologieën zoals Symfony en Vue.js. De nieuwevormgeving is flexibel, presteert optimaal en maakt de toegang voor ontwikkelaars beduidend eenvoudiger. Open source Wij zijn ervan overtuigd dat Open Source technologie door zijn hoge mate aan flexibiliteit en vrijheid het fundament zou moeten vormen van elke succesvolle E-commerce-strategie. Daarom brengen wij Shopware 6 onder MIT-licentie uit en maken wij het voor de wereldwijde community nog eenvoudiger om oplossingen voor Shopware te ontwikkelen. Minder specifieke kennis van Shopware vereist Gebaseerd op technologische normen Betere toetsbaarheid Hogere schaalbaarheid Perfect voorbereid op de internationalisering API first benadering Wij willen de handel laten plaatsvinden waar de mensen zijn – onafhankelijk van plaats, tijd en eindapparaat. Dat kan alleen met een oplossing die flexibel aan de behoeften van de e-commerce kan worden aangepast. Met Shopware 6 en de API-first-benadering bieden wij je hiervoor het ideale platform. Shopware 6 kan naadloos in je bestaande ecosysteem en in complexe infrastructuren worden geïntegreerd. Wil je je ERP, PIM, CMS of een PWA aan Shopware koppelen? Dankzij de flexibele kern van Shopware 6 kunnen verschillende componenten en systemen flexibel worden verbonden. Zo creëren wij de basis voor volledig nieuwe bedrijfsmodellen. De API’s van Shopware 6 bieden je alle voorwaarden om in de steeds veranderende e-commerce-wereld altijd up-to-date te blijven. Onge-

Wij zijn er voor je Heb je vragen over onze software of wil je graag advies over welke oplossing voor jou de juiste is? Wij helpen je graag.

acht of je business nog maar net op gang komt of je bedrijf al met complexe processen te maken krijgt: Shopware 6 biedt iedereen dezelfde mogelijkheden om snel op marktveranderingen te reageren, flexibel te groeien en klantervaringen via meerdere kanalen te creëren. Content en commerce verenigd De branche van de e-commerce blijft groeien. Dat betekent ook: meer concurrenten. Daarom is een attractieve, merkgerichte aanwezigheid des te belangrijker om je van de concurrentie te onderscheiden en klanten aan je te binden. De versmelting van content en commerce is hierbij een essentiële sleutel tot succes. Met aantrekkelijke, individuele en op je doelgroep afgestemde inhoud creëer je immers emotionele winkelervaringen en maak je je klanten warm voor je assortiment en je bedrijfsmerk. Dit idee hebben wij al opgepakt met de Shopping Worlds in Shopware 5, waarmee wij een compleet nieuw tijdperk voor de emotionele handel in de e-commerce-branche hebben ingeluid. De nieuwe ervaringsomgevingen in Shopware 6 zijn een consequente voortzetting van dit ba-

Duitsland: Tel.: +49 2555 92885 0 Internationaal gratis nummer: Tel.: + 800 746 76260 E-mail: sales@shopware.com www.shopware.com

sisprincipe dat content en commerce voorgoed doet samensmelten. Verkoop op de plaats waar je klanten zijn De klassieke onlineshop, Point of Sale, Social Media platforms of marktplaatsen: met Shopware 6 bestuur je al je verkoopkanalen centraal met slechts één oplossing. Via de verkoopkanalen kun je moeiteloos allerlei producten aanbieden aan de relevante doelgroepen. De verkoopkanalen kunnen onderling verschillen in assortiment, maar ook in valuta en taal. Naast de aangeboden kanalen kun je met behulp van onze API altijd ook andere verkoopkanalen integreren. Laat de klanten niet naar jou komen, maar bereik ze op de kanalen waar ze actief zijn. Shopware 6 biedt bovendien de mogelijkheid om een willekeurig aantal Frontends te gebruiken. Of dit nu een klassieke onlineshop betreft, een ontkoppelde Storefront, een app of landspecifieke multishops: je kunt alle denkbare e-commerce-scenario’s met één instantie realiseren. Wij, de shopware AG Sinds de oprichting van Shopware

shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen Germany

in het jaar 2000 hebben wij een helder doel voor ogen. Als eigenaren van het familiebedrijf willen wij niet alleen goede software ontwikkelen. Wij willen meer. Aangedreven door onze duidelijke missie werken wij bij Shopware met inmiddels meer dan 200 idealisten, dwarsdenkers en onderzoekers elke dag opnieuw om met passie, innovatiekracht en liefde voor het detail de digitale handel vorm te geven en baanbrekende e-commerce-oplossingen te creëren. Onze visie op de e-commerce van de toekomst In een wereld die steeds complexer wordt en waarin de connectiviteit onophoudelijk toeneemt, wordt de branche van de e-commerce voortdurend geconfronteerd met nieuwe eisen. Om deze reden is het voor handelaren en producenten des te belangrijker om voorbereid te zijn op alle denkbare toekomstscenario‘s. Met Shopware stellen wij de mensen weer centraal en laten wij de handel plaatsvinden waar de mensen zijn. Voor handelaren en producenten betekent dit dat zij hun klanten een zo perfect mogelijke shopping ervaring moeten bieden. Wij geloven dat drie trends doorslaggevend zullen zijn voor het succes van de handel van morgen.


4

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

“Kijk naar wat de regio te bieden heeft” Profiel

tekentafel al rekening mee

Hoe ziet Nederland er over dertig jaar uit? Volgens Carla Moonen, voorzitter van de Nederlandse branchevereniging voor ingenieursbureaus Koninklijke NLingenieurs, is er meer ruimte voor de rivier, pakken we vaker de e-bike en zijn steden slim ingericht en klimaatadaptief. Tekst: Claudia Pietryga Foto: Koninklijke NLingenieurs

Met welke trends moeten we de komende jaren rekening houden?

“Er vinden grote transities op het gebied van duurzaamheid plaats waar we ons bij gebiedsontwikkeling nu al over buigen, namelijk de energietransitie, de mobiliteitstransitie en de circulariteitstransitie. Daarnaast zal participatie bij ruimtelijke ontwikkeling belangrijker worden, projecten worden nu al meer en meer in samenspraak met bewoners en lokale ondernemers vormgegeven. Tenslotte kunnen we in onze samenleving niet meer om digitalisering heen, ook niet bij gebiedsontwikkeling.” Welke stappen moeten we nu zetten om overstromingen en hevige regenval als gevolg van klimaatverandering op te kunnen vangen?

“Nederland loopt voorop als het gaat om watermanagement en wordt steeds vaker gevraagd om in samenspraak met andere deltalanden of gebieden oplossingen te bedenken, zoals Bangladesh, Vietnam en New Orleans. Dit is echt iets om trots op te

houden?

Carla Moonen, voorzitter Koninklijke NLingenieurs.

zijn. In ons eigen land is in de Deltawet van 2011 vastgelegd dat er jaarlijks een deltaprogramma moet worden aangenomen zodat Nederland goed beschermd wordt tegen klimaateffecten. Dit houdt onder meer in dat de deltawerken, kustgebieden en dijken worden versterkt, maar ook dat rivieren de ruimte moeten krijgen. Bij langdurig hete periodes kan in steden de hitte moeilijk wegkomen en in landelijke gebieden zorgde het de afgelopen twee zomers voor aanhoudende uitdroging. Hoe kunnen stad en land op dit vlak nog meer klimaatadaptief worden gemaakt?

“In landelijke gebieden wordt gekeken hoe kleine riviersystemen, zoals beken, verbeterd kunnen worden zodat de grond in droge periodes beter geïrrigeerd kan worden. In steden zal meer groen, zoals parken en groenstroken, moeten worden aangelegd. Dit groen vangt water op, houdt CO2 vast en geeft verkoeling. Ook burgers kunnen hun steentje bijdragen en volledig betegelde tuinen van meer planten voorzien of hun dak vergroenen. We zullen daar-

naast steeds vaker in ontwerpen gaan zien dat steen en planten met elkaar gecombineerd worden. Momenteel wordt in hartje Utrecht een gebouw gerealiseerd dat 360 bomen zal bevatten, heel bijzonder en innovatief.” Hoe zien steden er volgens u over dertig jaar uit?

“Een combinatie van slimme hoog- en laagbouw en verdichting, maar dan wel zo dat er bij die verdichting goed wordt gekeken naar klimaatadaptie en hoogwaardige openbare ruimte. Ook is de fiets te lang het ondergeschoven kindje geweest. Veel Nederlanders stappen voor relatief korte afstanden nog in de auto, maar dat gaat veranderen en men zal zeker bij een goed aangelegd snelfietswegennetwerk vaker voor de e-bike kiezen. En P+R’s moeten aantrekkelijker worden gemaakt. Wanneer de reiziger op een snelle manier te voet, met deelfiets of frequent rijdend ov in het centrum kan komen wordt dit ineens interessant.” We staan aan de vooravond van een grote energiestran-

“We moeten goed kijken naar wat een regio te bieden heeft op het gebied van energiewinning. In Flevoland is het logisch om voor een windmolenpark te kiezen. In Amersfoort wordt momenteel bekeken of 160.000 huizen door middel van ultradiepe geothermie verwarmd kunnen worden. Zo heeft ieder gebied weer haar eigen specifieke kracht en mogelijkheden.” Circulair bouwen staat steeds meer in de belangstelling. Welke uitdagingen brengt het met zich mee om dit op grote schaal, toe te passen?

“Op dit moment is de prijs bij aanbestedingen erg leidend, terwijl er naar mijn idee nog te weinig wordt gekeken naar ‘heb ik hier een ingenieus idee waarbij materialen worden hergebruikt, dat berekend is op wateroverlast en hittestress en waarbij we inzetten op duurzame mobiliteit?’ Dus al die vragen tegelijkertijd, want dat is het punt: er wordt door opdrachtgevers helaas nog te weinig integraal gekeken. Overheden kunnen hier als launching customer nog veel meer een aanjagende rol in spelen. Penny wise, pound foolish dus?

“Ja en zeker op het gebied van het klimaat is het zo dat hoe langer je iets uitstelt, des te hoger de kosten uiteindelijk worden. Dus het is zeker verstandiger om een duurzaam en integraal goed uitgedacht project te gunnen, dan alleen maar met de portemonnee aan de korte termijn te denken.”

sitie. Hoe kun je hier bij de

Intertraffic vindt plaats van 21 tot en met 24 april 2020.

Slimme mobiliteit uitgelicht Gebiedsontwikkeling

Intertraffic is een toonaangevend vakevenement voor infrastructuur, verkeersmanagement, slimme mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeren. Text: Marjon Kruize Foto: Intertraffic

Zo’n 900 exposanten uit 53 landen en 35.000 verkeersprofessionals uit 140 landen treffen elkaar om de mobiliteitsuitdagingen van vandaag en morgen te adresseren. Naast 13 expositiehallen met innovatieve oplossingen is er een uitgebreid kennisprogramma en een speciaal platform voor startups, ITSUP. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nemen wederom gezamenlijk deel aan Intertraffic. Zij presenteren zich met andere publieke en private partijen onder het label “Smart Mobility, Dutch Reality”. Daarnaast zijn zij hosts van het Smart Mobility Summit-programma met inhoudelijke sessies over actuele ontwikkelingen in het werkveld, met aandacht voor de kansen die digitalisering en data bieden op het vlak van mobiliteit. Met dit hostmanship en dat van ITSUP onderstrepen IenW en RWS het belang van innovatie, nationale en internationale samenwerking, standaardisering en opschaling. Centraal staat de aanpak van mobiliteitsopgaven in relatie tot de stedelijke problematiek van dit moment: toenemende verstedelijking en druk op beschikbare ruimte, veiligheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid. ‘Veilig, slim en duurzaam’ dus als rode draad. Intertraffic vindt plaats van 21 tot en met 24 april 2020 in de RAI en maakt onderdeel uit van het internationale beursportfolio van RAI Amsterdam.

ADVERTENTIE

Masterclass De Toekomst van de Stad Sharing - Matching - Learning | Stad en verstedelijking centraal

“Een must voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkelingen van en vooral binnen steden!” De verwachting is dat vóór 2050 tweederde van alle wereldburgers in de stad woont. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. In deze masterclass denken we na en discussiëren we over oplossingsrichtingen. We bieden input voor beleidsvorming over stedelijke, regionale en economische vraagstukken.

Vraag vrijblijvend de brochure aan op academy.uva.nl/stad

UvA Academy organiseert kortlopende opleidingen voor professionals. Andere voorbeelden zijn: • Toekomst van Organisaties & Organiseren • The Future of Strategy • Omgevingspsychologie

Navigating a complex world


Schneider Electric - Partner Content Gebiedsontwikkeling & E-commerce @europeanmediapartner

5

analysenederland.nl

Nieuw energieverdeelstation op Vrijthof: heeft u het al gezien?

aantal jaar geleden voor een flinke uitdaging. Netbeheerder Enexis verzorgde tot dat moHet Vrijthof: een karakteristiek ment de stroomvoorziening van plein in hartje Maastricht. Het het Vrijthof. Nieuwe wetgeving plein staat bekend om de vele maakte dit de netbeheerder monumenten, de culturele voor- onmogelijk. Deze verbood Enexis zieningen en vele terrassen. Met om commerciele activiteiten zoals circa 60 evenementdagen per evenementen van stroom te voorjaar staat het Vrijthof ook bekend zien. Gemeente Maastricht zou als uitstekende evenementlocade energievoorziening overnemen tie. Het Vrijthof, en de jaarlijks en schakelde het advies in van terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de concerten van André Rieu, wordt continu voorzien van stroom. Maar waar ziet u dan het energieverdeelstation? Het antwoord hierop is kort: niet. De stroomvoorziening voor evenementen op het Vrijthof in Maastricht is namelijk gerealiseerd met het eerste ondergrondse trafo-station in Nederland. Onder de traditionele kinderkopjes van het Vrijthof bevindt zich het energieverdeelstation van de toekomst.

komen voor de energievoorziening van het Vrijthof.

Duurzame oplossing voor energievoorziening Vrijthof Gemeente Maastricht stond een

Minimale impact op de karakteristieke omgeving Het toepassen van de “Iceberg”

Partner Content Schneider Electric

se.com/nl

Het toepassen van de “Iceberg” oplossing maakte het mogelijk om een bijna onzichtbaar trafostation neer te zetten en deze volledig te integreren in de stadsomgeving. Huygen Installatie Adviseurs, om zo tot een duurzame oplossing te

Betrouwbare energievoorziening voor grootse evenementen Vooral de energievoorziening van de evenementen bleek een uitdaging. Volgens de huidige eisen van de netbeheerders in Nederland mogen transformatoren alleen bovengronds opgesteld worden. Moest de gemeente dan een bovengrondse transformatorkast plaatsen, midden op het Vrijthof ? Of moest er een historisch pand worden aangekocht voor het opstellen van transformatoren? Alle mogelijkheden werden bekeken. Gelukkig voor liefhebbers van het iconische plein kwam Huygen uit bij de innovatieve “Iceberg” oplossing van Schneider Electric: een overrijdbaar ondergronds verdeelstation dat het Vrijthof 365 dagen per jaar van energie kan voorzien zonder inbreuk te doen op de karakteristieke omgeving.

Slim omgaan met stijgende vraag naar elektriciteit Hoewel het u waarschijnlijk niet eens is opgevallen is dit innovatieve energieverdeelstation al ruim een jaar in gebruik en heeft het de bekende concerten en vele andere evenementen van energie voorzien. Daarnaast biedt het inzetten van de “Iceberg” Gemeente Maastricht een duurzame oplossing om op termijn ook de omliggende horeca te elektrificeren. Met deze unieke oplossing is de gemeente Maastricht de eerste die op deze slimme manier inspeelt op de neer te zetten en deze volledig te huidige energietransitie en de integreren in de stadsomgeving. stijgende vraag naar elektriciteit, De “Iceberg” biedt hiermee een zonder in te leveren op ruimte, uiterst veilige oplossing die voldoet rust of karakter. aan de relevante regelgeving voor stadsnetten en energiesystemen. De waterdichte behuizing bestaat uit gewapend beton en voldoet aan verkeersklasse 45. Dat wil zeggen dat het station volledig overrijdbaar is door bussen en vrachtwagens. Het station bevat naast 2 transformatoren alle techniek voor het schakelen en beveiligen van de aansluitingen op het Vrijthof. oplossing maakte het mogelijk om met een minimale ruimtelijke, visuele en akoestische impact een bijna onzichtbaar trafostation

Vooral de energievoorziening van de evenementen bleek een uitdaging.


6

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

Mobiliteit – nu, morgen en daarna… Gebiedsontwikkeling

Om onze steden en plattelandsgebieden bereikbaar te houden, gaan we slimmer om met wat er nu al is en staan we open voor innovaties. Tekst: Mark van der Heijden Foto: Ernest Ojeh & Persfoto

Jan-Bert Dijkstra Programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

A

de auto naar het werk gaat of de kinderen naar de voetbaltraining brengt, vraagt u zich dan wel eens af hoe dit over vijftien jaar zal gaan? Dan zal, zo verwacht het CBS, het aantal inwoners van Nederland gegroeid zijn tot 18,3 miljoen inwoners, 1 miljoen meer dan nu. ls u met

Caspar de Jonge Programmamanager Team Data en Diensten bij hetzelfde ministerie

Om iedereen ook op de lange-

re termijn een dak boven het hoofd te kunnen bieden, zijn maar liefst 1 miljoen nieuwe woningen nodig, waarvan ongeveer de helft binnenstedelijk. Maar hoe houden we die gebieden bereikbaar? Welke impact hebben deze ontwikkelingen op uw en ieder anders mobiliteit en bedrijvigheid? van de vragen waar Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Mobiliteit en Gebieden van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Caspar de Jonge, programmamanager Team Data en Diensten bij hetzelfde ministerie, zich mee bezig houden. Zij doen er alles aan, met vele anderen uiteraard, om ervoor te zorgen dat Nederland ook in 2035 veilig, leefbaar en bereikbaar blijft.

Steeds meer steden geven voorrang aan fietsers en voetgangers en worden autoluw.

binnen steden of vanaf het platteland, te kunnen blijven voldoen. We willen allemaal kunnen blijven reizen, van A naar B. Dan kijken we naar slimmer gebruik van bestaande voorzieningen, maar ook naar het reizigersgedrag en hoe we daarin kunnen sturen.

Het zijn enkele

“Nederland zal, gegeven

deze ontwikkelingen, moeten investeren in een aantal grote fysieke verbindingen”, zegt Dijkstra. “Maar we zullen ook moeten investeren in vernieuwing, in nieuwe concepten die gericht zijn op verkeersveiligheid en duurzaamheid. En we kijken nadrukkelijk naar de reiziger. Welke mogelijkheden zijn er om in die mobiliteitsbehoefte van reizigers, jong en oud, reizend naar werk, naar school of naar bijvoorbeeld een ziekenhuis,

laatste te beginnen. “We hebben niet de fysieke ruimte om in de maximale spitsbehoefte te investeren. Maar we weten ook dat dat niet altijd en overal nodig is, als reizigers andere keuzes maken in hun verplaatsingen”, zegt De Jonge. “Denk Om met dat

Stedelijke ontwikkeling zal steeds meer rondom stations plaatsvinden. bijvoorbeeld aan de simpele keuze om op een (iets) later tijdstip te reizen. Wanneer hogescholen hun colleges bijvoorbeeld 30 minuten later laten starten, zien we tot 40 procent reductie in de spits.” over het automatisch kiezen voor de eigen auto, terwijl er goede alternatieven zijn. De Jonge: Gedrag gaat ook

“Maar liefst 66 procent van de autoritten in Amsterdam begint en eindigt binnen de ring Amsterdam, een rit van gemiddeld maar 3 km. Een afstand die dus ook prima op een andere manier kan worden afgelegd. Vertalen we dit naar een nationale schaal, dan zou je meer dan 65 % van alle autoritten met de fiets kunnen doen.” Die gedragsverandering

ook vanuit veranderend beleid en aanpassingen van randvoorwaarden plaats. Steeds meer steden geven voorrang aan fietsers en voetgangers en worden autoluw. Dijkstra: “Ook zullen stedelijke ontwikkelingen steeds meer rondom of in de directe nabijheid van stations plaatsvinden. De afstand tot het OV wordt dan letterlijk en figuurlijk veel kleiner, waardoor reizigers sneller geneigd zullen zijn voor het OV te kiezen of voor deelconcepten. Dat is echt iets heel anders dan het automatisme van een auto voor de deur.” vindt

wordt nadrukkelijk de samenwerking met bewoners gezocht. In Utrecht worden in de Merwedekanaalzone, grofweg van de Jaarbeurs tot de grens Op andere momenten

met Nieuwegein, duizenden nieuwe woningen gecreëerd. De Jonge: “Mobiliteit zal daar anders georganiseerd worden, met hubs aan de rand van de wijk. Een vereniging van eigenaren kan dan voor alle inwoners gezamenlijk een pakket van elektrische auto’s en e-bikes organiseren en OVen/of MaaS-abonnementen onder één app organiseren. Met behulp van realtime data over de gewenste bestemming, de actuele verkeersdrukte en de beschikbare reisopties, ontvangen reizigers een aanbod op maat. En denk aan stadsdistributie: naast zero emissie zones zal het in en rond dergelijke woningconcentraties ook echt veel slimmer moeten dan nu het geval is. En dat kan ook door meer data uit te wisselen en intelligentie toe te voegen.” Laatst genoemde ontwikkelingen,

ook wel bekend als Mobility-as-a-Service, ofwel vervoer als een service die je naar behoefte afneemt, maar ook een landelijke samenwerking als Talking Traffic en de uitrol van slimme verkeerslichten, zijn gebaseerd op het gebruik van connectiviteit en data. Vrijwel iedereen is tegenwoordig in het bezit van een smartphone en daarmee

‘connected’ ofwel verbonden met het internet, en hetzelfde geldt voor de nieuwste generatie voertuigen. En dus kan er relatief eenvoudig gebruik worden gemaakt van

Mobiliteit zal daar anders georganiseerd worden, met hubs aan de rand van de wijk. beschikbare online dienstverlening om slim en flexibel te reizen. Communiceren met slimme verkeerslichten biedt tal van mogelijkheden voor een betere doorstroming en het terugdringen van uitstoot in en rond drukke binnensteden. Het prioriteit kunnen geven aan bijvoorbeeld nooden hulpdiensten draagt direct bij aan de verkeersveiligheid, maar betekent ook het langer ‘groen’ kunnen bieden aan grote groepen fietsende scholieren. Het zijn nieuwe mogelijkheden die nu al worden benut en op nationale schaal worden uitgerold. Dijkstra laten geen mogelijkheid onbenut. “Het is én, én, én, én”, zegt De Jonge. “We moeten op De Jonge en

wel veertig punten gezamenlijk actie ondernemen; alle doelgroepen, alle modaliteiten, in het hele land. De optelling daarvan is dan fors qua effecten.” Dijkstra: “Daaronder zitten

ook heel grote nationale en internationale veranderingen. Voertuigen worden steeds slimmer. 5G komt eraan, wat ons veel meer mogelijkheden biedt om data snel te kunnen transporteren. Er komt de komende jaren veel op ons af, aan uitdagingen maar ook aan nieuwe oplossingen. Er is enorm veel samenwerking en organisatiekracht nodig om daar doorheen te komen.” Feiten Utrecht bouwt in de Merwedekanaalzone tot 2030 ongeveer 9000 woningen. Om dit gebied bereikbaar te houden, zal het ruimtelijk ontwerp worden gericht op lopen, fietsen en openbaar vervoer. 30 procent van de parkeervraag zal worden opgevangen door deelauto’s, een even groot aandeel door parkeerplaatsen aan de rand van de stad. ADVERTENTIE

21 - 24 APR 2020 AMSTERDAM

REGISTREER UW BEZOEK OP INTERTRAFFIC.COM Met code ITA810001 Georganiseerd door:

’S WERELDS TOONAANGEVENDE VAKEVENEMENT VOOR VERKEERSTECHNOLOGIE


Landinrichting als instrument voor duurzame gebiedsontwikkeling Hoe Saasveld zorgde voor efficiënter boeren, meer natuur, fietspaden en minder stikstof. Woningbouw, windparken, meer ruimte voor natuur en rivier, koeien meer de wei in, stikstof. Allemaal maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte. Landinrichting pakt zulke gebiedsdoelen integraal en duurzaam aan. Het project Saasveld-Gammelke laat dat zien door de ogen van provincie, de Grondcommissie, het Kadaster en een boer wiens bedrijf herplaatst is. “Nederland staat voor een ongekend aantal maatschappelijke opgaven die allemaal ruimte vragen. De Natura 2000-doelstellingen vragen om versterking van de natuur en daarmee om het herschikken van ruimte in buitengebieden: verplaatsen of nieuwe functies toevoegen. Dan heb je het over schuiven en uitruilen van grondeigendom en grondgebruik. Het instrument hiervoor is landinrichting. Het Kadaster is vanuit zijn wettelijke taak adviseur en procesbegeleider hierbij. Daarnaast leveren we gegevens en data.” Aldus Bert Hoeve, directeur Landregistratie & Geografie bij het Kadaster. Een voorbeeld van een landinrichtingsproject is Saasveld-Gammelke. Hans Maalderink, projectleider bij provincie Overijssel: “Het belangrijkste doel was het verbeteren van de versnipperde landbouwstructuur. Wanneer je grond beter bij elkaar ligt, kun je efficiënter werken met minder transportkosten en heb je minder landbouwverkeer op de weg. Daarnaast hebben we doelen toegevoegd voor natuur, waterbeheer, recreatie en landschap.” Volgens Maalderink hebben alle doelen een forse plus opgeleverd: “Bij een vrijwillig project had je die doelen bij lange na niet gerealiseerd, dat weet ik honderd procent zeker.” Agrariër Arie Mentink was voorzitter van de Grondcommissie: “Boeren willen goed bewerkbare percelen en geen drassige kavels. Uiteindelijk zijn ook de boeren positief over de verkaveling. Waterlopen en beken zijn ingepast voor een goede

afwatering en er kwamen bredere stroken voor de Deurningerbeek om te meanderen. Door verkaveling van landbouwgrond werd 17 km aan fietspad aangelegd. Nu kunnen er twee fietsers naast elkaar fietsen, zonder dat ze de veelal drukke wegen met landbouwverkeer op moeten. Een win-win situatie.” Het landinrichtingsplan van de provincie voorzag in het vrij maken van een locatie dichtbij natuurontwikkelingsgebied Handijksmeden. Daar bevond zich het melkveebedrijf van Johan Arkink: “Mijn bedrijf zou moeten krimpen op de oude plek; als ik bleef zitten, zou ik langzaam ‘doodbloeden’. Me laten opkopen en stoppen was geen optie: mijn zoon wilde door. Uiteindelijk is vanuit het project op een nieuwe locatie, relatief dichtbij, grond aangekocht en een nieuw bedrijf gebouwd. We hebben afscheid genomen van mijn geboorteplek, maar er wel een toekomst voor teruggekregen.”

“We brachten eerst alle eigenaren, hun rechten en de gebiedskenmerken in kaart”, legt Hoeve van het Kadaster uit. “Tijdens gezamenlijke, interactieve sessies inventariseerden we de wensen van de eigenaren en vertaalden ze naar ruimtelijke mogelijkheden. Daarna brachten we hun ideeën samen met de doelstellingen van de provincie. Het resultaat: een ruilplan met een nieuwe rechtszekerheidssituatie voor elke partij, inclusief de financiële verrekening.” Hoeve: “Agrariërs zijn jarenlang gestimuleerd vanuit Europa te ondernemen zoals ze nu doen. We kunnen niet verlangen dat ze nieuwe noodzakelijke omschakelingen op eigen kracht moeten regelen. Je kunt daarbij overigens wel voorzien dat uitkoop duurder gaat zijn dan ruilen. Verplaatsen met vergunningen en eigendom helpt een ondernemer verder.”

Verlagen stikstofdepositie door landinrichting Wanneer je binnen een gebied minder grondgebruik met stikstofuitstoot wilt, kun je denken aan boerderijen verplaatsen dan wel uitplaatsen, of veehouderij ruilen met akkerbouw. Minder mest geeft minder ammoniakuitstoot (stikstof). Het bedrijf van Arkink werd herplaatst op een locatie dichterbij het Natura 2000-gebied Lemselermaten. De stijging van stikstofdepositie werd gecompenseerd door onder andere het verplaatsen van boerderijen, het stoppen van een aantal bedrijven en het afstoten van vee. Daarnaast is 86 ha nieuwe natuur tot stand gebracht. Het totale effect zorgde voor een vermindering van de stikstofdepositie van 36,24 mol zuur / ha per jaar. Het Kadaster voert op dit moment verkavelingsanalyses uit voor diverse provincies om te kijken hoe landinrichting daar kan bijdragen aan het verlagen van de stikstofdepositie.

Lees het volledige artikel op:

www.kadaster.nl/saasveld


8

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

Kanteljaar voor e-commerce Voorwoord

2020 wordt een kanteljaar voor e-commerce. In het najaar van 2019 werd voor mij duidelijk dat de komst van Amazon.nl als volwaardige Nederlandse webwinkel in het eerste kwartaal van dit jaar werd gepland. Foto: Persfoto & John Schnobrich

W

at dit tot

achter de komma gaat betekenen, is nog ongewis, maar de opening van een Nederlandse Amazon-tak krijgt onherroepelijk invloed op partijen als Wehkamp.nl, Bol.com en in mindere mate op Coolblue. Grotere fabrikanten zullen de switch maken van Bol. com naar Amazon, omdat ze daarmee niet alleen in Nederland en België, maar ook in Duitsland, Engeland en zelfs de rest van de wereld voet aan de grond krijgen. De retailtransformatie van

de afgelopen jaren zal zich versneld doorontwikkelen. Vroeger bestond de retailwe-

Zowel op persoonlijk, maar ook op zakelijk vlak weten aanbieders steeds persoonlijker en preciezer te anticiperen op koopgedrag. reld uit fysieke componenten en werd internet daaraan

toegevoegd. Nu is het precies andersom. Voor een derde van de consumenten is internet de basis onder hun bestaan. Ze halen hun informatie van internet, ze communiceren via social media en ze kopen op internet. Dat koopgedrag heeft niet van doen met de weigering om naar fysieke winkels te komen. De fundamenten onder hun leefgedrag zijn overtuigend anders dan die van oudere generaties. van machine learning gaat doorbreken. Zonder data geen toekomst. Zowel op persoonlijk, maar ook op zakelijk vlak weten aanbieders steeds persoonlijker en preciezer te anticiperen op koopgedrag. De consument plukt daar de vruchten van door een nog meer op de eigen voorkeur toegesneden communicatie en presentatie van het aanbod. Ook de kracht

duidelijke doorbraak gaat beleven, is gezichtsherkenning. Door het koppelen van online koopgedrag, data en face recognition zullen online winkelomgevingen veel meer in lijn komen met persoonlijke belangstellingssferen van gebruikers. Internet wordt als het ware persoonlijker. Dat is passend bij het gedrag van jongeren, net zoals ze niet meer lineair tv kijken, maar veel meer on demand. Wat verder een

Ook betaalmethodes gaan

waarbij ook gezichtherkenning een rol gaat spelen. tot slot nog wil aanstippen: veranderingen op logistiek en duurzaamheidsgebied. Wat we gaan zien is dat de samenleving het niet meer tolereert dat bezorgbussen de straten blokkeren. Daarvoor moeten andere oplossingen komen, En wat ik

Ingewikkelde identificatiecodes gaan plaatsmaken voor veel soepelere autorisatievormen, waarbij ook gezichtherkenning een rol gaat spelen. zoals gecombineerde last mile-deliveries. Ook de stroom retourzendingen wordt ingedamd. Deels door het in rekening brengen van kosten, deels door het delen van afspraken over maatvoering voor kleding en schoenen. Kleding komt vaak retour omdat elke fabrikant zijn eigen maatboog hanteert. De consument heeft behoefte aan een uniform en kloppend maatstelsel.

Cor Molenaar, Bijz. Hoogleraar eMarketing Erasmus, e-strategie consultant

drastisch veranderen. Ingewikkelde identificatiecodes gaan plaatsmaken voor veel soepelere autorisatievormen, ADVERTENTIE

Intershop: hèt toonaangevende B2B e-commerce platform Intershop, aanbieder van omnichannel B2B e-commerce-oplossingen, legt zich specifiek toe op de B2Bmarkt. Dat maakt deze partij duidelijk onderscheidend ten opzichte van andere leveranciers. Net als in de particuliere markt heeft e-commerce zich ook stevig laten gelden in de zakelijke sector. Deze B2B-commerce markt kent ten opzichte van B2C heel specifieke processen en heeft dus ook specifieke B2B-functionaliteiten. Zakelijke klanten van bedrijven hebben veelal hun eigen assortiment, specifieke producten die een cruciale rol in het eigen productieproces spelen en zelfs eigen prijzen. Maar het gaat niet alleen over transacties. De ‘next big thing’ is digital customer portal, waarin de klant letterlijk alle klantspecifieke informatie vindt, makkelijk de juiste

spare-parts kan bestellen en nog heel veel meer. De B2B-markt vereist een eigen aanpak en een eigen oplossing. Het is vanuit die optiek dat Intershop zich specifiek in die zakelijke markt specialiseert. De aanbieder van omnichannel B2B commerce-oplossingen begrijpt de specifieke problematiek en spreekt de taal van de zakelijke markt. Deze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. Het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Forrester, dat onder andere onderzoek doet naar de potentiële impact van technologie, heeft Intershop inmiddels vier keer op een rij aangewezen als marktleider van B2B-commerce-oplossingen. Wat letterlijk wordt gezegd: “Intershop heeft een duidelijke visie op de toekomst van B2B-commerce en beschikt over indrukwekkende functionaliteiten om bedrijven daarbij te ondersteunen.”

Veel functionaliteiten die specifiek bedoeld zijn voor de zakelijke markt worden vanuit de standaard aangeboden, terwijl Intershop daarnaast de flexibiliteit in huis heeft om klantspecifieke oplossingen te leveren. Veel bedrijven die in het verleden een digitaliseringsslag zijn doorlopen, beschikken over een soort van spaghetti aan toepassingen, terwijl Intershop de mogelijkheden in huis heeft om daar een samenhangend, werkend en goed toegankelijke totaaloplossing uit te ontwikkelen binnen een centraal commerceplatform. Meer dan inmiddels driehonderd bedrijven vertrouwen op de expertise van Intershop. Die relaties hebben alle gezien dat er samen met Intershop kansen bestaan om de eigen digitale groei verder te kunnen versnellen. www.intershop.com T: 020-5617760


Vanavond besteld, morgen in huis bij elke webshop. Red je Pakketje opent tientallen afleverlocaties per maand om dit al vanaf één pakket mogelijk te maken.

E-commerce bedrijven hebben te maken met enorm veel concurrentie. De druk om een betere dienstverlening te bieden is daardoor groot. Zo verwachten consumenten steeds vaker dat als ze ‘s avonds iets bestellen, ze hun aankoop de volgende dag al in huis hebben. Kan dit niet? Dan kiezen veel consumenten voor de concurrent.

A

l snel betekent dit dat de keuze valt op een van de grootste webshops, waar je nog tot 23:59 kan bestellen om het de volgende dag in huis te hebben. Voor veel kleinere webshops was het lange tijd niet rendabel om een vergelijkbaar serviceniveau aan te bieden. Pakketbezorger Red je Pakketje brengt hier graag verandering in. Obstakels om het verzenden betaalbaar te houden zijn de relatief hoge pick-up kosten van de pakketten of de nog hogere kosten voor de inzet van een

avondploeg die tot diep in de nacht bestellingen in moeten pakken om deze mee te kunnen geven met vervoerders. Voor verreweg de meeste webshops in Nederland is dit onbegonnen werk. Meer dan 90% van alle webshops in Nederland verstuurt minder dan vijf zendingen per dag. Voor hen is tot na middernacht open blijven onbetaalbaar. Net als een extra pick-up om gebruik te kunnen maken van een same day delivery netwerk.

Red je Pakketje: Same Day en Next Day

Eind 2019 opende Red je Pakketje daarom zijn drop-off netwerk. Dit is een netwerk van locaties (winkels en bedrijven aangesloten bij Red je Pakketje) waar pakketten tot 11:00 ‘s ochtends kunnen worden aangeleverd om nog diezelfde avond te worden bezorgd. Hierdoor kunnen webshops al vanaf één zending gebruik maken van deze dienstverlening. Zo wordt het dus mogelijk voor alle webshops om te concurreren met grote spelers. Red je Pakketje hoopt hiermee de sterk onevenredig verdeelde e-commerce markt meer in balans te brengen en ook de kleine lokale spelers een kans te geven op het online speelveld.

locaties verspreid door heel Nederland. Waar

evening voor alle webshops Red je Pakketje opende zijn eerste dertig dropoff points eind 2019. Inmiddels is dit aantal verdubbeld en nog in 2020 zal dit oplopen tot ruim 200 locaties, daarmee wordt het ongekende serviceniveau van de bezorgdienst voor iedereen bereikbaar. Head of Sales Rein Hofhuis: “De eerste dropoff points zijn succesvol in gebruik. In de komende maanden volgen nog tientallen de drop-off points precies komen, is afhankelijk van de vraag vanuit de webshops. Dankzij de drop-off points bedient Red je Pakketje voortaan niet alleen de grootste webshops, maar juist weer elke webshop in Nederland.”

Meer informatie? dop@redjepakketje.com redjepakketje.nl/drop-off-netwerk


10

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

Social shopping ontwikkelt zich razendsnel E-commerce

te selecteren. En eigenlijk ook ondoenlijk. Producten moeten vooral worden aangeboden daar waar de doelgroep zich bevindt. Ieder social mediakanaal kent zijn eigen kwaliteiten. Instagram bijvoorbeeld is vooral geschikt voor merken en producten waar de gebruiker veel inspiratie voor wil opdoen. Voor woonartikelen en mode bijvoorbeeld.

Social media worden vooral gebruikt om content te delen, maar krijgen ze nu tevens het karakter van een verkoopplatform. Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Austin Distel

N

eem Facebook,

en Instagram. Die hebben nu primair als rol het uitwisselen van informatie en worden in een commerciële context tevens gebruikt om naamsbekendheid te creëren en om views op de eigen website te stimuleren. Van meet af aan, vanaf het moment dat social media populair raakten, was echter duidelijk dat er meer in het vat zit. Social media hebben namelijk veel invloed op consumenten. Uit het onderzoeksrapport ‘De klant van de toekomst 2019’ blijkt dat 37% van de consumenten zich via social media laat inspireren in de aanloop naar Pinterest

Werden social media vroeger vooral gebruikt om consumenten te verleiden tot een bezoek aan retail-, merkensites en online marktplaatsen, nu dringt zich steeds vaker een nieuw fenomeen op: een geïntegreerde koopoplossing.

deel van het verhaal. Want als consumenten zich via social media laten inspireren, hoe wordt de customer journey dan verder afgewikkeld? Wat

Was de e-commerce-strategie al behoorlijk complex, nu worden daar nieuwe social mediakanalen aan toegevoegd. een koopbeslissing. Vooral jongeren van nu, generatie Z, gebruiken social media voor inspiratie. Ruim 47% geeft aan dat social media een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van tips en ideeën. Eigenlijk is dat

slechts een

rondneust op Instagram ziet dat het niet alleen bij een theoretische verhandeling blijft, maar dat verschillende merken inmiddels een producttag aan de getoonde afbeeldingen hebben gekoppeld. Wie belangstelling heeft voor de getoonde jas, sneakers, tas of ander consumentenproduct, hoeft uitsluitend nog de juiste maat te selecteren om daarna razendsnel tot een bestelling te komen. Wie een beetje

moet de consument doen om zijn aankooptraject te voltooien? Werden social media

vroeger vooral gebruikt om consumenten te verleiden tot een bezoek aan retail-, merkensites en online

marktplaatsen, nu dringt zich steeds vaker een nieuw fenomeen op: een geïntegreerde koopoplossing. Zo zijn vorig jaar de Instagram Checkout en de buy button van Facebook in het leven geroepen. Zo kunnen bezoekers direct op het betreffende social mediaplatform een productkeuze maken en tot aankoop overgaan. aanbieders zich eager tonen om deze uitdaging op te pakken, ligt volledig in lijn met actuele consumenten- en internettrends. Steeds meer mensen shoppen namelijk via hun smartphone. Sterker nog, in 2018 was voor het eerst te zien dat shopping Dat merken en

via de smartphone ten koste ging van shopping via pc of laptop. Waar consumenten bovendien waarde aan hechten, is relevantie. Content die niet interessant is, wordt gewoonweg genegeerd. Er bestaan immers altijd alternatieve tijdsbestedingen die wel interessant zijn. Verder verwacht de moderne consument vooral snelheid en gemak. Hij wil een aanbieding, een promotie of een leuke aankooptip als het ware direct in zijn schoot geworpen krijgen. En als hij dan toch al snuffelt op social media naar een interessante aankoop is het niet meer dan logisch dat de koop via hetzelfde medium gesloten kan worden.

De toenemende populariteit

van social shopping neemt ook een extra opdracht met zich mee. Aan het adres van handelaren, fabrikanten en retailers wel te verstaan. Was de e-commerce-strategie al behoorlijk complex met de verschillende online en mobiele kanalen, nu worden daar nieuwe social mediakanalen aan toegevoegd. Of er een scenario is waarin aanbieders geen eigen webshop meer hebben, maar uitsluitend via social media verkopen, is ongewis, maar in ieder geval geldt de uitdaging om daar serieus over na te denken. Wat daar generiek over valt te zeggen, is dat het onnodig is om alle social mediakanalen

Feiten 2020 gaat de boeken in als het jaar waarin de potentie van social shopping definitief tot leven kwam, aldus een rapport van een groot Amerikaans consultancybureau. Driekwart van de responderende bedrijven in dat onderzoek is van plan om investeringen in social mediamarketing te handhaven of op te voeren. Bijna 90% gebruikt social commerce of heeft plannen dit binnen twee jaar te implementeren.

ADVERTENTIE

MEER RESULTAAT UIT SOCIAL MEDIA HALEN? Kies dé social media tool voor e-commerce. • Publiceer op al je social media accounts vanuit één omgeving. • Reageer op berichten van meerdere platformen. • Analyseer je doelgroep en ontdek trending topics en influencers.

Probeer gratis via coos.to/ecommerce


Gebiedsontwikkeling & E-commerce @europeanmediapartner

11

analysenederland.nl

Online marktplaatsen openen nieuwe deuren E-commerce

Webverkopers die geen positie hebben op online marktplaatsen missen de helft van hun handel. Tekst: Hugo Schrameyer Foto: KOBU Agency

D

e online koopexercitie van consumenten

steekt tegenwoordig behoorlijk overzichtelijk in elkaar. Meer dan de helft van alle speurtochten begint op een internetmarktplaats. In de VS althans. Daar ligt het percentage mensen dat zich eerst oriënteert via een marktplaats op 55%. In Nederland zijn we nog niet zo ver. Hier tikken we nog geen vijftig procent aan, maar dat gaat er volgens verschillende ingewijden wel snel van komen. Aan de andere kant van spectrum, in China, heeft vooral marktplaats Alibaba een dikke vinger in de pap. Een hele dikke vinger. Alibaba heeft daar een marktaandeel van circa 85%.

kendheid vergroten en via de marktplaats zelfs eenvoudig toegang krijgen tot verkopen in het buitenland. Daar staat natuurlijk wel

wat tegenover. Er wordt een bepaalde commissie gevraagd voor alle inspanningen. Of dat kostentechnisch in de haak is, hangt natuurlijk af van de eigen beleving. Succes heeft nu eenmaal een prijs. Wie verkoopt via een marktplaats zal een fee moeten betalen, maar dient zich ook te realiseren dat deze commerciële kansen nooit voorbij zouden komen zonder het bestaan van een dergelijk online platform. Toch is er, zoals aangestipt in het onderzoek van ShoppingTomorrow, ook een punt van zorg. 58% van de deelnemende retailers ziet dat online platforms steeds meer macht in handen krijgen ten opzichte

van solitaire retailers. Men maakt zich zorgen over de stijgende verkoop- en advertentiekosten, het rendement en de concurrentie van de marktplaatsen zelf. Wat online retailers en han-

delaren tevens dienen te beseffen, is dat er een duidelijke inspanning nodig is om verkoop via een marktplaats succesvol te krijgen. Volgens bureaus die zich gespecialiseerd hebben in marktplaatsintegratie ben je al snel twee uur per dag bezig om orders te verwerken en productdata en voorraden actueel te houden. Dat wil zeggen: op één marktplaats. Wie de beslissing neemt om via verschillende marktplaatsen te gaan verkopen, ontkomt dan eigenlijk niet meer aan geautomatiseerde systemen. Dan hoef je als ondernemer niet zelf achter de knoppen te

een contradictie lijkt, is de groeiende behoefte van consumenten om merken rechtstreeks bij de leverancier te kopen in plaats van bij een multibrand-retailer. Volgens een Amerikaanse aanbieder van e-commercetechnologie kiest 59% van de consumenten voor een brand wanneer ze de keuze hebben tussen een multibrand- en een merkleverancier. Helemaal onlogisch is dat niet. Consumenten hebben de voorkeur voor bepaalde brands en hebben daar een emotionele binding mee. Kortom, oriëntatie speelt zich veelal af via een marktplaats, de definitieve transactie komt niet zelden terecht bij een merkaanbieder.

Online marktplaatsen zijn voor online handelaren een niet meer uit te gummen verkoopkans.

3

Dennis Stokman

Wat op zich

constatering, valt af te vragen hoe een merk zich op een marktplaats kan onderscheiden te midden van alle overige aanbieders. Hoe kom je tot een optimale vindbaarheid? Daar zijn inmiddels kilometers studie naar verricht. En hoe verschillend de uitkomsten daarvan ook zijn, de conclusie die vaak boven komt drijven, is dat bezoekers vooral opzoek zijn naar specifieke producten. De beschrijving van het producten en de plaatsing in een productcategorie dient zo kenmerkend mogelijk te gebeuren. Bovendien geldt ook het advies om daarmee breed te experimenteren. Een goed resultaat in een bepaalde rubriek is een belangrijke learning voor promotie van soortgelijke artikelen. Gewapend met die

Online marktplaatsen zijn

voor online handelaren dus een niet meer uit te gummen verkoopkans. Uit een onderzoek in opdracht van belangenvereniging ShoppingTomorrow, dat digitale professionals samenbrengt in een actief netwerk, blijkt dat het genereren van leads een belangrijke reden is om producten op marktplaatsen te brengen. Het bereik van een marktplaats is vaak beduidend groter dan een solitaire online shop ooit kan halen. Je lift als aanbieder mee op het bereik van miljoenen consumenten. Je kunt je naamsbe-

zitten, maar worden de transactieprocessen zelf ingeregeld.

Vragen aan

Dennis Stokman Eigenaar Blauwe Monsters

Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Persfoto

Hoe zie jij de (online) marketingtrends voor komend jaar? “De rol van de online marketeer gaat toenemen en de kracht van het verkoopteam gaat afnemen. Het ouderwetse verkopen via telefoonteams en het rondje langs het industrieterrein gaat plaatsmaken voor een oriëntatie op internet. Online vindbaarheid en kwalitatief hoogwaardige content gaan een steeds grotere rol spelen.” In de B2C-markt heeft iedereen de mond vol van de customer journey, hoe zit dat in de B2B-markt? “Ik noem dat geen customer journey, maar funnel, een trechtermodel die bezoekers laat transformeren naar converteerders. In de B2B-markt is het aantal touchpoints groter en het beslissingsproces complexer. Als particulier is het maken van een koopbeslissing eenvoudig. In de B2B-markt wordt dat over een langere periode uitgesmeerd, waardoor er meer contactkansen ontstaan met aanbieders. Niet alleen online, maar ook via traditionele media als radio.” Hoe belangrijk zijn zoekmachine-optimalisatie SEO en zoekmachine-adverteren SEA inmiddels? “SEO is superbelangrijk, omdat je daarmee een bezoeker veel kostenefficiënter kunt converteren naar een betalende klant. SEA is ook belangrijk, maar dat valt lastig in een prijs/kwaliteitsverhouding uit te drukken. Helaas hebben velen nog steeds niet in de gaten hoe je optimaal gebruik kunt maken van SEO.” ADVERTENTIE

Grote marketplace ambities? Maak ze waar met Vendiro! Gold partner van

www.vendiro.nl

1 integratie 11 landen 50 marketplaces


12

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

Feiten

Profiel

Jorij Abraham heeft een lange staat van dienst als e-commerce-specialist. Zo heeft hij gewerkt als e-commerce-manager bij onder andere De Bijenkorf en TUI Nederland. Bij beide organisaties was hij medeverantwoordelijk voor verdere uitwerking van de e-commerce-strategie. Verder was hij later als Director Research & Advise en Program Manager ShoppingTomorrow betrokken bij branchevereniging Thuiswinkel Organisatie. Nu staat Abraham aan het roer van de onafhankelijke organisatie Ecommerce Foundation, die de missie heeft om wereldwijd digitaal handelen te bevorderen.

De e-commerce-wereld barst uit zijn voegen wat nieuwswaarde betreft. Meest treffende actualiteit is de komst van Amazon naar Nederland, terwijl op de achtergrond tal van andere prangende issues spelen als logistiek, duurzaamheid, personalisatie of de opkomst van marktplaatsen. Jorij Abraham, Managing director van Ecommerce Foundation, weet in ieder geval één ding zeker: het wordt een turbulent jaar voor webretailers. Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Ecommerce Foundation

H

et nieuws dat

‘Personalisatie is absoluut welkom, maar soms wordt dat te innig en te scary’

de Amerikaanse webgigant Amazon een volwaardige Nederlandse webwinkel opent, is nu officieel naar buiten gebracht. Tal van retailwatchers en webwinkel-insiders buitelen over elkaar heen om een toelichting te geven op de importantie daarvan. “Nederlandse spelers mogen hun borst natmaken”, reageert Abraham. Zijn Ecommerce Foundation is erop gericht om bedrijven te ondersteunen bij hun onlineactiviteiten. “Amazon kent een ongekende slagkracht. Er bestaat zoiets als een ‘last man standing’-mentaliteit: of ze nemen je over, of ze concurreren je de markt uit. De vraag is ook of de Nederlandse consument zo loyaal is dat men trouw blijft aan onze eigen webretailers. Zeker niet voor iedere onlinespeler geldt dat die emotionele binding bestaat.” ADVERTENTIE

PIM, CHANNEL MANAGER, WMS EN MEER IN ÉÉN OPLOSSING E-commerce is onderdeel geworden van ons dagelijks leven, waarbij er ontzettend veel online gekocht en verkocht wordt. Hayko Yuksel van HaydiGO verbaasde zich over het feit dat er eigenlijk nog geen gebruiksvriendelijk en betaalbaar alles in één softwareoplossing bestond voor de e-commerce ondernemer, zoals een webwinkel, fulfilment bedrijf of groothandelaar. Volgens Hayko automatiseert onze schaalbare state-of-the-art cloud platform in feite alle online en logistieke processen, zoals het niet alleen beheren van je productinformatie (PIM), maar ook het verwerken van je orders, inkooporders, dropshipping, het direct printen van je verzendlabels (WMS) en real-time voorraadbeheer, welke overigens volledig is geïntegreerd met de

www.haydigo.com

PIM. De software beschikt zelfs over een App, waarmee bedrijven heel efficiënt orders kunnen picken en realtime voorraad kunnen beheren.

merce platformen zoals Magento, LightSpeed en Shopify maar ook marktplaatsen zoals bol.com of beslist.nl en dat allemaal bijna realtime, aldus Hayko.

Onze uitgebreide PIM heeft ook een geïntegreerde channel manager waarmee je productlijsten mee kunt maken en deze automatisch kunt laten synchroniseren naar verschillende e-com-

“Ooit begonnen met Fulfilment-Software.com hebben wij door de jaren heen veel feedback gekregen van onze klanten. Uit de wens van deze markt is ons product dan ook ontstaan.

Het resultaat mag er dan ook wezen want dit is min of meer ook bevestigd door launching customers zoals ID&T, welke al hun online merchandises voor merken zoals o.a. Defqon en Q-Dance beheren in HaydiGO. Ook douche-concurrent.nl werkt inmiddels al een jaar met ons systeem en heeft al zeer veel orders verwerkt vanuit HaydiGO.” Volgens Yuksel geven dit soort klanten HaydiGO niet alleen aanzien, maar laat het ook zien dat zij in ons vertrouwen en onze cloud software als zijnde volledig en veilig bestempelen. “Met HaydiGO zijn wij dan ook echt een markt disruptor, omdat deze is ontwikkeld in zeven talen en beschikbaar is tegen uiterst betaalbare tarieven. Wij bieden bedrijven zelfs de optie om de volledige broncode van HaydiGO

te kopen en deze vervolgens volledig naar eigen wens uit te breiden. In de nabije toekomst willen wij dus ook uitbreiden op internationaal gebied. Hiervoor zijn wij nog druk op zoek naar een geschikte investeerder die met ons de e-commerce wereld wilt gaan veroveren!”

Hayko Yuksel, HaydiGO.


Gebiedsontwikkeling & E-commerce @europeanmediapartner

Online marktplaatsen waar-

analysenederland.nl

ductontwikkeling en design.”

op meerdere retailers hun producten verkopen, zijn

Past internet eigenlijk bij ons

afgelopen jaren sterk ge-

aangeleerde koopgedrag?

groeid. Hoe ziet die toekomst

In de fysieke wereld weten

voor marktplaatsen eruit?

we heel gemakkelijk keuzes

“Marktplaatsen hebben nu een marktaandeel van meer dan vijftig procent wereldwijd. De vraag is: waar gaat dat stoppen? Gaan we naar het Chinese model, waar Alibaba een marktaandeel heeft van 85 procent? Dat marktaandeel is nu zo hoog dat Alibaba ook zelf aangeeft dat een groter aandeel er waarschijnlijk niet in zit. Als we dat scenario volgen, wat betekent dat dan voor de kansen die zelfstandige online retailers en merken nog hebben?”

te maken en producten te

Wat zou je tegen retailers en

selecteren. Lukt dat ook in een online omgeving?

“Eigenlijk steeds beter. Ieder zichzelf respecterende webwinkel weet de gebruiker te verrassen en te attenderen op bijpassende assortimenten. Als je online kiest voor de aankoop van een bloemkool, dan wordt ook de bijpassende kaassaus, een schnitzel of andere alternatieven getoond. Online supermarkten zijn niet alleen een digitale opeenstapeling van producten, er worden ook bundels van bij elkaar passende producten getoond.”

merken willen zeggen die aan het begin staan van hun

Welke rol gaan social media

online verkenning? Begin er

bij online retailing spelen?

gewoon niet meer aan?

“Social media spelen al een belangrijke rol bij het bouwen van je merk of als een vorm van customer care. Social media zijn een soort servicetool ter ondersteuning van je diensten. Ongeveer zes procent van alle online retailtransacties

“Binnen de Twinkle Top 250 telt de omzet van de top 10 meerdere miljarden, maar nummer 250 komt niet verder dan zes miljoen euro. Voor het leeuwendeel van de Nederlandse webshops geldt dat

Hoe ver je in de eigen persoonlijke bubble van de klant mag komen, wisselt van individu tot individu. er een jaaromzet lager dan 10.000 euro wordt behaald. Als je een leuke hobby wilt hebben, go for it, maar het model waarbij je als online retailer producten inkoopt en met winst verkoopt, lijkt nu echt wel eindig. Wil je succes halen, dan moet je echt serieuze ambities hebben om je te laten zien met eigen pro-

13

gaan via social media. Dat percentage zal verder groeien, maar het is eigenlijk gewoon weer een kanaal erbij. Waar ik ook veel van verwacht, is de opkomst van voice en virtual reality. Stemgestuurd zoeken gaat een stuk populairder worden, hetzelfde geldt voor virtual reality, dat deels al wordt ontgonnen in branches

als toerisme, automotive en wonen. De IKEA-app is een leuk voorbeeld wat dat betreft. Daarmee kun je als gebruiker precies beoordelen hoe een nieuwe aankoop zal staan in je huiskamer. Omdat mensen zich zo beter voorbereiden en zich kunnen oriënteren, is het retourpercentage met tachtig procent teruggelopen.” Mooi bruggetje naar het volgende thema: retouren en duurzaamheid. Het hoge percentage retourstromen staat

het eigenlijk? Een zekere vorm van personalisatie is zeker welkom, maar er breekt ook een moment aan dat de klant die relatie te innig en

3

Vragen aan Twan Rutten

De online sector heeft zichzelf de plicht opgelegd om zijn ecologische footprint aanzienlijk te verkleinen.

bloot aan kritiek, zeker als we horen dat online retouren massaal worden vernietigd.

“De onlinesector heeft zichzelf de plicht opgelegd om zijn ecologische footprint aanzienlijk te verkleinen. De moraal in deze wereld is net zoals die in de fysieke retail: inspanningen moet erop gericht zijn om het duurzaamheidspercentage te verbeteren. Aanbieders zijn bezig met thema’s als retourstromen, distributie en bijvoorbeeld de duurzaamheid van verpakkingen. Dat is wel degelijk prioriteit, terwijl ik daarbij ook de vrijheid neem te zeggen dat de consument ook zelf achter zijn oren mag krabben wat dit thema betreft. Is het werkelijk nodig om vijf paar schoenen te bestellen en vervolgens vier paar weer te retourneren?” Dat haakt natuurlijk ook aan bij de personalisatietrend. Hoe beter de aankoop bij mijn smaak past, hoe minder snel ik geneigd ben om het bestelde product te retourneren.

“De top 100-bedrijven zijn daar ondertussen heel ver mee. Die bedrijven zijn nu vooral bezig met de vraag: hoe persoonlijk wil de klant

te eng vindt. Hoe ver je in de eigen persoonlijke bubbel van de klant mag komen, wisselt van individu tot individu. Waar we naartoe moeten, is dat de klant die vorm van personalisatie zelf kan instellen.” Laatste vraag dan: offline retailers zijn in staat om

Twan Rutten Co-founder en CEO Vendiro

herkenbaarheid en een emotionele band met consumen-

Tekst: Hugo Schrameyer

ten op te bouwen. Lukt dat

Foto: Persfoto

online retailers ook?

Hoe kan een webretailer zich op een marketplace onderscheiden? “Twee opties: of je biedt een uniek assortiment, of je biedt een betere service. Bij een uniek aanbod moet je denken aan bijvoorbeeld private label-producten of nicheartikelen die andere aanbieders niet hebben. Betere service heeft te maken met snellere en betere leveropties, maar ook bijvoorbeeld een betere performance rond klanttevredenheid.”

“Een deel wel, een ander deel niet. Een retailer als Coolblue bijvoorbeeld is wel degelijk in staat om een goede relatie met consumenten op te bouwen, met dank ook aan hun excellente service. Als ik een probleem heb, kan ik iemand bellen die desnoods een half uur de moeite neemt om mij te helpen. Bij Bol.com is die relatie minder klaarblijkelijk. Bol.com wordt, vermoed ik, toch vooral gewaardeerd als efficiënt warenhuis met een zeer adequaat distributienetwerk. Ik denk dat een Coolblue de aanval van Amazon veel beter zal kunnen pareren dan een Bol.com”

Kun je als webretailer nog overleven zonder marketplace? “Vijftig procent van de consumenten koopt online via een marketplace. Dus als je daar niet tussen staat, dan mis je de helft van je handel. Tenzij je iets heel speciaals aanbiedt, zoals bedrukte mokken en T-shirts bijvoorbeeld. Dat zijn categorieën die marketplaces nog niet bedienen.” Wat zijn de grootste valkuilen en voordelen? “Grootste valkuil is denken dat je de marketplace even meepakt. Je moet je software, maar ook je assortiment op orde hebben en een goede performance kunnen bieden. Als je operationeel steken laat vallen, dan wil de marketplace geen zaken met je doen. Het grote voordeel is dat je als partner kunt meeliften op de dienstverlening van een marketplace, die zijn eigen marketing en logistiek op orde heeft. Bovendien weet je als marketplace-partner zeker dat je betaald krijgt.” ADVERTENTIE

Unieke werkplek met faciliteiten voor webshophouders Als webshophouder moet je met een hoop zaken rekening houden. Je moet je producten kunnen opslaan, hebt werkruimte nodig en je moet natuurlijk zorgen dat je producten verzonden worden. Maar als de dozen zich thuis beginnen op te stapelen wordt het misschien tijd om op zoek te gaan naar een groter onderkomen. Webshoplocatie.nl biedt nu een totaaloplossing voor webshophouders. In hun pand vind je alles wat je als webshop nodig hebt. Er zijn verschillende flexwerkplekken en kantoren waar webshophouders kunnen werken, opslagruimten waar je dozen, materialen en pakketten kwijt kan, en zelfs een vergaderruimte en fotostudio waar je bijvoorbeeld productfoto’s kunt maken of klanten kunt ontvangen. Voor de flexwerkers zijn er lockers waar je je spullen veilig op kunt slaan als je werkdag erop zit. Ook het ontvangen en versturen van pakketten is centraal geregeld. Op de voordeur zit een bel met videosysteem die in verbinding staat met je telefoon, waardoor de webshophouder zijn eigen klanten kan ontvangen, en hen ook als ze zelf niet aanwezig zijn te woord kan staan. Ook hebben de webshophou-

ders hier ieder een eigen dropbox waar postbezorgers pakketten af kunnen leveren. Je hoeft dus niet aanwezig te zijn om retourzendingen in ontvangst te nemen. En aan het einde van de dag hoef je niet met je armen vol pakketten naar het postkantoor, omdat er een pick up/drop-off punt is waar de pakketten van alle webshops aan het einde van de dag opgehaald worden door verschillende vervoerders. Hier kan je op elk moment je pakketten klaarleggen voor pick up door de vervoerder. Als webshophouder ben je dus enorm flexibel, waardoor het goed te combineren is met andere werkzaamheden en afspraken. Het gebouw is volledig geoptimaliseerd om het de webshophouders zo makkelijk mogelijk te maken. Iedereen die gebruik maakt van het gebouw heeft een tag waarmee ze op elk moment naar binnen kunnen. Een ander bijkomend voordeel is de locatie. Het kantoor bevindt zich op de Cruquiuszoom, een professionele locatie op een meubelboulevard, centraal gelegen tussen Amsterdam en Haarlem. Hier kan je ook gratis parkeren. En dat alles al vanaf één euro per dag. Meer weten? Kijk dan op webshoplocatie.nl.


14

Gebiedsontwikkeling & E-commerce analysenederland.nl

@europeanmediapartnernederland

Consument wil duurzaam bezorgtransport

Webshops hebben de distributie van aankopen radicaal veranderd. Tekst: Hugo Schrameyer

Roelof Swiers Country manager Benelux bij Intershop Dat de B2B-e-commerce-markt zoveel spannender is, heeft vooral te maken met de complexiteit.

Foto: Norbert Kundrak

Webshops hebben de distributie van aankopen radicaal veranderd. Kwam de consument vroeger naar de winkel, nu zou je kunnen zeggen dat de winkel thuis komt. Via de post en pakketjesbezorger. Gemak dient de mens, maar door de groei van de sector transport en logistiek nemen ook de nadelige gevolgen voor het milieu toe. Meer transportbewegingen van goederen zorgen immers voor een hogere CO2-uitstoot. Bovendien leidt dat tevens tot meer verkeerscongesties en gevaarlijke situaties in de binnenstad. De consument is dat uiteraard evenmin ontgaan. In een reactie op deze ontwikkeling is te zien dat meer dan de helft (63%) van de Nederlandse consumenten vindt dat er een keurmerk moet komen voor producten die een duurzaam logistiek proces hebben gehad. Dat blijkt uit een onderzoek dat in het vierde kwartaal van vorig jaar is uitgevoerd.

VR & AR hebben de toekomst

B2B-e-commerce spannender dan B2C E-commerce

E-commerce heeft de B2C-markt stevig op zijn grondvesten doen schudden. Daar is geen woord van gelogen, maar tegelijkertijd geldt tevens dat de B2B-markt nu door een veel grotere omslag gaat. Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Persfoto & Rupixen

De hectiek in de B2B-markt weerspiegelt

zich amper in vette krantenkoppen, maar de ontwikkelingen zijn er niettemin duidelijk spannender en uitdagender dan in B2C. “In de V.S. wordt meer dan de helft van de zakelijke transacties digitaal afgesloten. De zakelijke tak van Amazon groeit zelfs drie keer zo snel in vergelijking met Amazon als totaal”, reflecteert B2B e-commerce-specialist Roelof Swiers, country manager Benelux bij Intershop.

zoveel spannender is, heeft vooral te maken met de complexiteit van de B2B-markt. Bijvoorbeeld door het feit dat er veel meer beslissers en bestellers zijn betrokken bij transacties. “Bovendien vraagt een digitaal B2B-commerce platform veel meer functionaliteiten. Klanten van bedrijven hebben hun eigen specifieke assortiment, specifieke producten die een cruciale rol in het eigen productieproces spelen en zelfs hun eigen prijzen”, aldus Swiers, die verder vertelt dat digital customer portals als volgende uitdaging op de rol staan. Daarin vindt de klant letterlijk alle klantspecifieke informatie, kan hij de juiste spare-parts bestellen en overige informatie uitpluizen. “Al die informatie en factoren moeten foutloos in elkaar worden geschoven. Een bedrijf bouwt immers specifieke en vaak langdurige relaties op met zakelijke klanten. Een Dat de B2B-e-commerce-markt

verkeerde online bestelling kan tot stilstand van een productie leiden met alle consequenties van dien.” brengt compleet nieuwe bedrijfsstrategieën tot leven. In de pre-internetperiode was het gebruikelijk om bijvoorbeeld apparatuur en machines te verkopen. Tegenwoordig zijn nieuwe commerciële modellen populair, waarbij klanten niet tot aankoop beslissen, maar tot gebruik van een product. De omslag naar gebruik in plaats van bezit betekent dat de klant zich altijd verzekerd weet van volledige operationele garantie. De leverancier op zijn beurt, weet zich verzekerd van een continue stroom aan opbrengsten. “Digitalisering is geen project, maar een nieuwe bedrijfsfilosofie alsmede een verandering van strategie.” Deze digitale omslag

Tekst: Marjon Kruize Foto: Patrick Schneider

Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) hebben een positief effect op de houding van klanten tegenover merken of producten, zo blijkt uit onderzoek. Ze vullen de gaten in de traditionele marketing op en bieden daardoor enorm veel potentieel voor retail en e-commerce. Volgens Gartner zullen volgend jaar zo’n honderd miljoen consumenten aankopen gaan doen met behulp van AR. Voor de consument maken deze technieken het een stuk makkelijker om te bepalen of een product voor hen naar wens zal zijn. Het grote voordeel van deze technieken is dat ze de producten als het ware tot leven wekken. Denk bijvoorbeeld aan het promoten van een reis door middel van VR. Hierbij kan men een VR-bril opzetten en echt in de bestemming stappen. Men was hierdoor meer geneigd een vakantie naar de exotische bestemming te boeken. Ook kan VR de winkelomgeving verbeteren. Zo ondervonden proefpersonen in een druk winkelcentrum minder drukte met behulp van VR. Daardoor waren ze meer tevreden over het winkelcentrum en waren ze meer geneigd om nog een keer terug te komen. Het grote voordeel van AR is dat je producten ook kunt passen of in je interieur kunt zien. Daarmee werk je om een van de grootste drempels bij online winkelen heen.

Wie neemt regie over de customer journey? E-commerce

Met de toenemende turbulentie aan het retailfront is de klantbeleving steeds meer bepalend voor een geslaagde customer journey. Tekst: Hugo Schrameyer Foto: Nyenrode Business Universiteit

naar kookhoogte stijgt, heeft direct van doen met de meest prangende e-commerce-actualiteit. En wat kan dat anders zijn dan komst van Amazon naar Nederland, dat in eerste instantie vanuit Duitsland opereerde met een naar Nederlands vertaalde website, maar nu serieus van plan is om ons land te veroveren. “Amazon maakt nu al 350 miljoen euro omzet in ons land. Als de retailer echt voet aan de grond krijgt, wordt dat aanzienlijk meer”, stelt retailen marketinghoogleraar Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business Universiteit. Dat die turbulentie

“Het wordt daardoor echt

heet onder de voeten van partijen die onvoldoende anticiperen op de omnichannel-behoefte van de consument. Als je op basis van data en artificial intelligence niet voldoende weet in te spelen op specifieke behoeften van individuele klanten, dan is het echt voorbij.” we mogen trekken, is dat de consument dan uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Toch? “De strijd gaat om de regie over de customer journey. Weet je onvoldoende tegemoet te komen aan eisen van de consument, zowel online als fysiek, dan krijg je het zeker in deze nieuwe context steeds lastiger.” De conclusie die

Kitty Koelemeijer Nyenrode Business Universiteit

ADVERTENTIE


VISUALISEER JE PRODUCT

IN AUGMENTED EN VIRTUAL REALITY

Augmented reality (AR) en virtual reality (VR) bestaan al decennialang, al werden de technologieën pas de afgelopen tien jaar grootschaliger ingezet voor consumentengebruik. Stukje bij beetje krijgen we steeds meer te maken met de expansie van deze digitale werelden. De populaire app Pokémon GO zette AR in 2016 wereldwijd écht op de kaart en vanaf dat jaar werden consumenten ook beloond met de eerste toegankelijke VRbrillen. Nu, vier jaar na de vloedgolf in AR- en VR-land, zijn we gesetteld en klaar voor een nieuwe generatie mogelijkheden. Er staan innovatieve trends voor 2020 klaar die al even bezig zijn zich te nestelen bij bedrijven en consumenten.

je conversie. In 2019 lanceerde fonQ een eigen app met de AR-functionaliteit en meldt dat sindsdien de conversie is verhoogd met 16%. Naast applicaties die een augmented reality-implementatie hebben gekregen, is er in januari van dit jaar ook een prototype getoond van LG’s ThinQ Fit, een apparaat om digitaal in de winkel kleding te passen.

STICKYLOCK IS SPECIALIST IN HET ONTWERPEN VAN TOEPASSINGEN IN AR EN VR. Wij van StickyLock spelen daar op in en ontwerpen toepassingen in AR en VR. Voornamelijk in de retail is een opmars bezig als het gaat om augmented reality. Bedrijven als IKEA, Wehkamp en fonQ maken in hun app of op hun website gebruik van AR. Je kunt als consument meubels, kleding en andere producten selecteren en een digitale 3D-weergave daarvan in de echte wereld plaatsen met de camera van je smartphone of tablet. AR in de retail kan helpen met de reductie van retouren en het verhogen van

medische wereld, defensie, AR in auto’s voor o.a. navigatie en de entertainmentbranche zijn werkvelden die in trek zijn. Wij verbreden onze horizon samen met de fluctuerende markt en zijn daarom bezig andere markten aan te boren. Zo zoekt de educatieve wereld steeds meer dynamiek en oplossingen om mensen interactief te laten leren met augmented en/of virtual reality, waar wij bij kunnen

IN 2019 LANCEERDE FONQ EEN EIGEN APP MET DE AR-FUNCTIONALITEIT EN MELDT DAT SINDSDIEN DE CONVERSIE IS VERHOOGD MET 16%. BREDE MARKTVISIE

Niet alleen de retail is een groeiende markt voor AR en VR; educatie, horeca, de

helpen. Ook in de medische wereld krijgen studenten meer en meer toegang tot deze technologieën, om in VR operaties te kunnen oefenen zonder risico’s. In AR krijgen ze additionele informatie te zien zoals, doelstellingen, hun beste oefeningen of juist wanneer ze een gevaarlijke handeling uitvoeren. Bij defensie worden de AR- en VR-toepassingen vooral ingezet voor trainingen of om (prototype) wapens te ervaren en te onderzoeken. Augmented reality in auto’s, navigatie in AR en andere

soortgelijke snufjes zijn ontwikkeld en beschikbaar op smartphones en zullen in de toekomst flink uitbreiden. Zo heeft Google momenteel nog een testversie om in streetview te navigeren met de AR-functionaliteit, waardoor de deuren wagenwijd openstaan voor verbetering en voor andere partijen om ermee aan de slag te gaan. Tot slot zijn AR en VR natuurlijk uitermate geschikt voor entertainment, zoals voor videogames, marketingcampagnes en de filters die de populaire app Snapchat gebruikt. De mogelijkheden zijn eindeloos en de technologie is nu op een punt beland om toegankelijke applicaties te kunnen ontwikkelen voor consumenten. Wij van StickyLock hebben al jaren de modernste technologieën en kennis in huis en werken graag aan toegankelijke en duurzame toepassingen.

T: +31 (0)20 894 6434 E: info@stickylock.com W: www.stickylock.com


Little C, de nieuwe hotspot voor Life Science & Health 15 unieke gebouwen op een unieke plek: een nieuw woon-werkgebied aan de Rotterdamse Coolhaven en pal naast het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam.

Little C is ideaal gelegen. Met binnenkort een loopbrug naar het Erasmus MC. Met openbaar vervoer op loopafstand. En natuurlijk prima fietspaden en alle uitvalswegen nabij. Zo zit je met de auto in no­time in Den Haag, Utrecht of Amsterdam. En doe je internationale zaken, dan zijn Rotterdam ­The Hague Airport en Schiphol Airport niet ver weg.

Huur jouw kantoor in The Clark of The Scott De kantoorgebouwen The Clark en The Scott van Little C Workspaces zijn ruimtelijk en licht. Met open plafonds en het ontbreken van tussenmuren zijn de ruimtes flexibel in te delen en bieden ze dat Little C ‘loftgevoel’. Verder zorgt de modernste technologie voor een comfortabel werkklimaat.

It takes great workspaces, to make great work. Welcome to Little C.

In het hart van Rotterdam en goed bereikbaar: Central C De Little C Workspaces liggen niet alleen centraal in Rotterdam en naast het Life Sciences & Health cluster. Hier komt binnenkort ook de Health Technology Campus en het familiehuis Daniel

De Doelen

ingel Cools

littlecworkspaces.nl eg

enw

A20

a

Boijmans Van Beuningen

6U

Dijkzigt

A1

eg

enw

Binn

ing

we Nieu

aat hstr

Wit

re d

e te d

Wit

t/B

Binn

Station Blaak

tre ch

we

Nieu

Heemraadssingel

ng

hti

Ric

7.300m² excellent office space for rent

Centraal Station

Den Haag/A msterdam Richting A13

En precies hier kun jij je kantoor huren. Een plek waar jouw team alles vindt om optimaal te presteren en waar je klanten je graag bezoeken. Kickstart je dag met een Latte Macchiato. Lunch

den Hoed. Kortom, hier ben je onderdeel van een dynamisch ecosysteem vol kennis en innovatie.

ch t

Little C biedt een bijzondere combinatie: het water en de ruimte van de Coolhaven en de energie van het ernaast gelegen Life Science & Health cluster. Met buren als het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam voel je het ondernemerschap in de lucht hangen.

op één van de groene pleintjes, of doe inspiratie op in het nieuwe Coolhavenpark. En wil je na het werk nog meer afleiding, dan vind je volop cultuur, sportiviteit of entertainment op fiets­ of loopafstand.

an

v ek

Ho

Museumpark

Ri

Werken kun je overal, maar ruimte om te onder­ nemen is zeldzaam. Je vindt het in Little C, een wijk van vijftien woon­ en kantoorgebouwen met een Rotterdams karakter en New Yorkse uitstraling! Hier komen niet alleen 320 lofts, appartementen en penthouses. Er wordt ook zo’n 7.300m2 vvo aan kantoorruimte en een grote ondergrondse parkeergarage gerealiseerd.

llan

Ho

d

Kunsthal Erasmus MC

Delfshaven

Vanaf ca 600m2 vvo Oplevering vanaf september 2020

Coolhaven

Veerhaven Het Park

NI

EU

E

M

AA

S

WHotel New York