Page 1

DIT IS EEN COMMERCIËLE BIJLAGE GEDISTRIBUEERD DOOR AD. DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD.

Nr. 96 September 2021

Personal Finance Met focus op Investeren, Beleggen en Financiële Groei

Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl

Er financieel goed voor staan is belangrijk

Hoe zorg je voor gezonde groei op je bankrekening? Willem Johannesma:

Je vermogen laten groeien? Vraag financieel advies! Lees meer op pagina 20

Actueel:

Zzp’er, maak een goede risicoberekening Meer dan een kwart van de zzp’ers verdient niet genoeg om buffers op te bouwen voor economisch zwaardere tijden. Lees meer op pagina 22

Mogelijkheden:

Behoud de toekomst van culturele instellingen door aan hen na te laten

Opinie: Bob Homan

Risico vs Rendement

Cultuur verbindt. En niet alleen bij leven, maar ook na het overlijden kan men de liefde voor cultuur doorgeven in de vorm van een nalatenschap aan een culturele instelling.

Waar we van oudsher, maar ook door het Nederlands pensioenstelsel, eerder aan sparen dan aan beleggen dachten, verandert dit nu snel.

Lees meer op pagina 14

Lees meer op pagina 6


2 Partner Personal Finance Content - Holland Immo Group analysenederland.nl

HOLLAND IMMO GROUP – Partner Content

Beleggers zoeken een stabiel rendement Partner Content Holland Immo Group

De belangstelling van particuliere en institutionele beleggers om in vastgoed te beleggen is groter dan ooit. En dan met name de segmenten met onderliggende primaire behoeften, zoals wonen, eten en infrastructuur. Holland Immo Group heeft sinds de oprichting in 2001 voor circa 1,6 miljard euro aan vastgoedfondsen opgezet en heeft zo’n 5.000 particuliere beleggers die actief in de verschillende portefeuilles beleggen. Elk nieuw fonds bestaat voor ongeveer 40 procent uit nieuwe beleggers die voor de eerste keer meedoen, dus deze groep blijft groeien. Sinds enkele jaren wordt er ook belegd voor een aantal family offices met ieder een eigen family fund. Daarnaast is een panEuropees parkeergaragefonds opgezet waarin Duitse institutionele beleggers participeren. “Wij richten ons niet op één specifieke doelgroep. Ongeacht de inleg is de Holland Immo Group gemene deler van al onze beleggers “Twintig jaar geleden ben ik samen met dat zij op zoek zijn naar een stabiele mijn broer het Holland Immo Group cashflow. En dat is wat wij bieden met avontuur gestart”, vertelt Manfred Kühl, persoonlijk contact en onze transparante CEO Holland Immo Group. “Beide en risicomijdende beleggingsstrategie. Als waren wij toen ruim 10 jaar werkzaam als één van de weinige niet beursgenoteerde financieel en fiscaal consultant en vanuit vastgoedaanbieders zijn wij goed ons netwerk kregen wij steeds vaker de de kredietcrisis doorgekomen. In vraag of wij onze kennis omtrent onder combinatie met een enorme toename van andere vastgoed- en bedrijfsovernames belangstelling naar een stabiel rendement konden delen ten behoeve van de opzet staan we met regelmaat voor het feit dat van vastgoedfondsen. Uiteindelijk we beleggers moeten teleurstellen. Door resulteerde dit in Holland Immo Group.” de acquisitie waar wij continu mee bezig De belangstelling in vastgoed is alleen zijn en door te zorgen voor pipeline aan maar gegroeid. Dat komt doordat de nieuwe portefeuilles weten we ver vooruit beleggingsfondsen die beleggen in de wanneer we iets voor een belegger kunnen segmenten (nieuwbouw)woningen, betekenen.” ouderenhuisvesting, binnenstedelijke parkeergarages een core karakter hebben, dat wil zeggen dat ze tot de laagste Beleggingsstrategie risicoklasse behoren. Holland Immo “De rode draad van de beleggingsstraGroup heeft een duidelijke focus op de tegie is het selecteren van segmenten om vastgoedsegmenten waarin wordt belegd daar vervolgens de focus op te houden, net en dat creëert voorspelbaarheid bij de zolang als dat de markt interessant is om beleggers. in dat segment te expanderen”, gaat Kühl verder. “Dat selecteren wordt door ons Alle beleggingsfondsen vallen onder investment team gedaan, die de hele dag toezicht van de AFM in het kader van niets anders doen dan proposities analysede Wet op het financieel toezicht (Wft) ren en calculaties maken. Alle data wordt en de beheerorganisatie van Holland geanalyseerd en verwerkt om uiteindelijk Immo Group heeft een vergunning te resulteren in een bieding die wordt van de AFM voor het beheren van geaccepteerd. Door de focus te houden beleggingsinstellingen. Ook bestaat op een bepaald segment wordt een grote voor elk fonds de verplichting om een homogene portefeuille opgebouwd van prospectus op te stellen en deze te laten meerdere vastgoedfondsen in een bepaald toetsen door de AFM. segment. De beleggingsstrategie is verder gericht op een verkoop na zeven tot tien Beleggers jaar exploitatie. Daarbij wordt een aantal “In onze fondsen belegt een breed opgezette fondsen in hetzelfde segment scala aan ondernemers, directeuren, gebundeld en als grote portefeuille vergepensioneerden en zelfs hele families”, kocht aan institutionele beleggers. Deze vertelt Sebastian van der Graaf, Investor zijn over het algemeen geïnteresseerd in Relations bij Holland Immo Group. homogene portefeuilles in een specifiek

Ga voor meer informatie naar www.hollandimmogroup.nl

segment met een mooie kwaliteit-volume mix van 100 tot 200 miljoen euro. Vanuit een economies of scale gedachte kunnen zij daardoor een portefeuillepremie betalen waardoor het geheel meer waard is dan de som der delen.” Duitsland Vanuit de focusstrategie is tussen 2008 en 2018 een zestiental portefeuilles van Duitse winkelcentra (supermarkten en gerelateerde non-food ketens, zoals drogisterijen) gekocht voor in totaal 350 miljoen euro. In 2012 werd ook de markt van parkeergarages voor particuliere beleggers ontsloten. Institutionele beleggers hadden dit segment, als onderdeel van infrastructuur, al veel eerder ontdekt. Er is door Holland Immo Group sindsdien voor 240 miljoen euro aan parkeergaragefondsen opgezet. “Vanaf 2016 begonnen de prijzen in Duitsland flink te stijgen en in 2018 wijzigde de Duitse aankoopstrategie in een verkoopstrategie. Om die reden werd er ook gekeken naar verkoopmogelijkheden aan Duitse institutionele beleggers. Deze verkoopstrategie is inmiddels uiterst succesvol gebleken, getuige de verkoop van de eerste twaalf Duitse fondsen tegen all times high prijzen waardoor veel betere rendementen werden behaald dan geprognosticeerd in het prospectus. De switch van aankoop- naar verkoopstrategie in Duitsland in 2018 was wederom een mooi moment om over te stappen naar een nieuw segment: zorgvastgoed gericht op huisvesting voor ouderen. Voor zowel senior living (levensloopbestendige woningen) als senior care (verpleeghuiszorg met 24 uurs verzorging en verpleging) bestaat bij particuliere en institutionele beleggers

grote belangstelling omdat iedereen de maatschappelijke problematiek van vergrijzing en ouderenzorg herkent. De overheid heeft zich vanaf 2013 teruggetrokken door haar strikte beleid van scheiden van wonen en zorg, waardoor veel bejaardenhuizen werden gesloten. Ouderenhuisvesting en verpleeghuiszorg werd vanaf toen een volwassen vastgoedsegment. Evenals in het reguliere woningmarktsegment, vooral bij de middenhuur, is er in het woon(zorg) segment voor ouderen een enorm tekort aan passende woon(zorg)concepten, getuige de woonzorgportefeuille sinds 2018 naar ruim 200 miljoen euro is gegroeid.” In de huidige markt is het van belang voldoende nieuwe beleggingsobjecten in de segmenten waarin Holland Immo Group belegt te sourcen. Kühl: “Daarom werken wij samen met ontwikkelaars en bouwbedrijven. De beleggingsfondsen stappen inmiddels vaak vroeg in een project door de bouw te financieren, dat heet forward funding. Het ontwikkelrisico is er dan al uit en de aannemer garandeert de turnkey af bouw tegen een vaste prijs met een oplevering op een vaste datum.” Door de bouwfase te financieren zit Holland Immo Group vroeg aan tafel met ontwikkelaars en aannemers en wordt meegedacht over (her)ontwikkeling van het object. Hierdoor is het voor Holland Immo Group mogelijk een pipeline aan nieuwe beleggingsobjecten op te bouwen waardoor de aanvoer van voldoende vastgoedproducten over een periode van twee jaar al verzekerd is.


3

Flow Traders - Partner Content Personal Finance FLOW TRADERS – Partner Content

analysenederland.nl

Een nieuwe financiële wereld

Partner Content Flow Traders

Onze wereld is continu in beweging en dat geldt daardoor per definitie ook voor de financiële markten. Dat zagen we vooral ook in het afgelopen jaar, toen door de COVID-19 crisis de beurs in eerste instantie een flinke dip kende. Echter, al snel bleek dit van korte duur te zijn. Met de nieuwe recordstand van de AEX afgelopen 15 september. “COVID-19 heeft het gebruik van technologie en daarmee ook de globalisering en efficiëntie op de fi nanciële markten enorm versneld”, vertelt Dennis Dijkstra, CEO van market maker Flow Traders. “Onze rol als market maker is om kopers en verkopers wereldwijd bij elkaar te brengen en de markt in fi nanciële producten te onderhouden. Dit zorgt voor een veilige marktstructuur waar binnen je als particulier kunt beleggen. In de recente crisis is dan ook gebleken dat de fi nanciele markten heel goed functioneerden. Vaak werkte de markt zelfs efficiënter. Dat kwam omdat vanwege de crisis veel innovaties versneld werden geïmplementeerd. En dat is eigenlijk alleen maar goed, zolang het duurzame verandering tot stand brengt die voordeel oplevert voor de samenleving.” ETF’s Traditioneel gezien specialiseert Flow Traders in Exchange Traded Products (waaronder de bekende ETF’s). “ETF’s zijn een simpele en goedkope manier om gespreid te beleggen”, vertelt Dijkstra. “En het systeem is volledig

“In de recente crisis is dan ook gebleken dat de financiele markten heel goed functioneerden. Vaak werkte de markt zelfs efficiënter.”

Dennis Dijkstra, CEO van market maker Flow Traders

transparant. Je weet precies wat je koopt en er is liquiditeit, want je kan het door de tussenkomst van market makers altijd kopen en verkopen. Daarnaast is het heel simpel om aan te geven wat voor soort portefeuille je wilt. Dat maakt beleggen in tech of duurzaamheid bijvoorbeeld een stuk makkelijker, omdat je niet zelf alle individuele aandelen op de beurs hoeft te zoeken. De beurs is de juiste plek om de duurzaamheidstransitie te fi nancieren, en dan kan iedereen meedoen. Daar komt bij dat zowel beleggen als duurzaamheid veelal een lange termijn perspectief kennen en dus goed samengaan.”

ook van te voren vastgesteld, waardoor de kosten extreem laag zijn. Het voordeel is dat er niet iemand in zit die denkt dat hij de markt kan verslaan, je ETF beweegt echt mee met de index. Daarnaast kan je met een ETF wereldwijd beleggen en op elk moment van de dag handelen. Omdat je gespreid belegt minimaliseer je de risico’s. Als market maker maken wij het geheel efficient en transparant. Wij staan onder toezicht van AFM en DNB en is er wet- en regelgeving die ervoor zorgt dat het speelveld gelijk en eerlijk blijft.”

De beste prijs Nederland loopt voorop als het om “Een ETF is de achterliggende structuur market making gaat, stelt Dijkstra. “De van de belegging,” stelt Dijkstra. “Het is eerste market makers stonden ruim 400 een fonds dat altijd verhandelbaar is en jaar geleden op de Amsterdamse beurs, met dit fonds kan je beleggen in allerlei de eerste handelsbeurs in de wereld. onderliggende waardes. Bijvoorbeeld in een Als market maker zorgen wij ervoor dat fonds waar fysiek goud in zit, of bitcoins, iedereen kan beleggen in ETF’s tegen een of aandelen. Je kunt dus gemakkelijk je zo goedkoop mogelijke prijs. De helft van risico’s spreiden en die spreiding wordt ons bedrijf is full time, wereldwijd bezig

met de technologische ontwikkelingen die hiervoor nodig zijn, waardoor altijd de beste prijs geboden kan worden. De market maker zorgt voor de liquiditeit en in het afgelopen jaar is dat heel waardevol gebleken. Zo geven rapporten van onder andere AFM en IOSCO aan dat we door deze liquiditeit minder diepe dalen hadden in 2020 dan zonder het geval was geweest. De ouderwetse obligatiemarkt had veel langer nodig om er weer bovenop te komen dan de ETF-markt. Dat is echt heel belangrijk om vast te stellen. Transparantie en competitie in prijsvorming is essentieel en levert het beste voor iedereen.” Succes moet je delen Flow Traders zorgt ervoor dat je altijd tegen de beste prijs kunt beleggen in ETF’s. “Daar zijn we heel gedreven en ambitieus in”, vertelt Dijkstra. “Al onze systemen zijn zo gebouwd dat ze continu de juiste prijs voor beleggers realiseren. Waar ook ter wereld. We geloven bij Flow Traders namelijk echt in het concept ‘delen’. Als je ergens goed in bent moet iedereen daarin meedelen. Dat zie je ook echt terug in onze bedrijfscultuur. Naast het feit dat we alles doen om zo’n scherp mogelijke prijs voor fi nanciële producten te bieden, delen we een aanmerkelijk deel van onze winst met onze werknemers, en investeren we in goede doelen via onze Flow Traders Foundation. Zo geven we terug aan de wereld, aan mensen, omdat we daar in geloven. Dat doen we ook in ons dagelijks werk, door altijd de juiste prijs te bieden en het centrum van de digitale fi nanciële wereld te vormen. Market makers maken echt de markt, altijd.”

“Iedereen zou in ETFs moeten beleggen” – Dennis Dijkstra, CEO Flow Traders Wat doet Flow Traders?

Iedere belegger profiteert

Voor goedkoper, transparanter en duurzamer beleggen

30k 20k 10k 79.34

79.31

79.28

79.25

79.22

79.19

79.16

0k 79.13

www.flowtraders.com

Competitie drijft efficiente prijsvorming

40k

79.10

Aantal aandelen

Wat is een ETF?

Koop / Verkoop prijs

De goedkoopste manier om

Flow Traders is een market

Een beurs verzamelt alle

Bijna iedere belegger die via


4

Personal Finance analysenederland.nl

IN DE PUBLICATIE Personal Finance 6. Opinie: Bob Homan 8. Beleg met een goede spreiding en met geld dat je kunt missen 12. Blockchain als basis

13. Financieel op koers blijven zonder Excel-documenten 14. Nalaten aan culturele instellingen 16. Whisky: het nieuwe beleggen! 22. Opties bieden meer mogelijkheden

ANALYSENEDERLAND.NL Bijzonder investeren Beleggen kan ook in bijzondere objecten,

ANALYSENEDERLAND.NL Investeren en beleggen met whisky De wereld van whisky als beleggingsobject

zoals horloges, kunst en wijn

is minder bekend, terwijl deze zich hier juist uitstekend voor leent.

Exchange Traded Funds: een gediversifieerde portefeuille zonder gedoe Mogelijkheden Beleggen op de beurs kan behoorlijk overweldigend zijn. Immers, er zijn zoveel beursgenoteerde bedrijven en andere financiele waarden om uit te kiezen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Investeren in een Exchange Traded Fund (ETF) kan dan een goede optie zijn. Tekst: Marjon Kruize Foto: Unsplash

gespreide portefeuille op wilt bouwen op de beurs kan het enorm veel schelen om via een fonds te investeren. “Sommige mensen vinden het heel leuk om in specifieke bedrijven te beleggen, maar er is ook een grote groep financiële consumenten die niet zou weten waar ze moeten beginnen”, vertelt Ron Heydenrijk, expert beleggen in ETF’s. “Dan is een ETF een heel goede optie. Bij een ETF koop je in één keer een mandje van aanWanneer je een

verhandelbaarheid wordt mogelijk gemaakt door market makers. Market makers geven doorlopend bied- en laatkoersen op de beurs af waartegen een belegger kan kopen of verkopen. Ze doen dit altijd voor eigen rekening en risico. Bijna iedere belegger handelt op de beurs tegen een market maker en is daardoor verzekerd van de beste prijs en een veilige afwikkeling van de transactie. “Als je jouw beleggingsapp opent en naar de index of het aandeel gaat waarin je wilt beleggen zie je allerlei verschillende beleggingsmogelijkheden”, vertelt Heydenrijk. “Per beleggingsmogelijkheid staan verschillende bied- en laatprijzen aangegeven. Dit zijn geafficheerde prijzen die kopers voor een aandeel willen betalen (bied) en die verkopers voor een aandeel willen hebben (laat). Dat zijn de market makers. Zij zijn altijd in de markt, ook als de omstandigheden heel gespannen zijn zoals in een financiële crisis. De beurs zorgt ervoor dat de belegger altijd tegen de Deze continue

Bij een ETF koop je in één keer een mandje van aandelen of obligaties.

delen of obligaties, waarmee het risico in je portefeuille gespreid is tegen minimale kosten. Je kunt bijvoorbeeld in een brede wereldindex, of in een specifiek land beleggen. Ook kan je thematisch beleggen via ETF’s, bijvoorbeeld als je alleen tech-aandelen of juist aandelen van duurzame bedrijven wilt. Daarnaast kan je ook ETP’s (Exchange Traded Products) kopen die bijvoorbeeld de goud-, olie-, of bitcoinprijs volgen. Dan kan je profiteren van de prijsbewegingen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over waar je je goud of crypto-

sleutel gaat bewaren.” Daarnaast maakt een

ETF het ook mogelijk om in je eigen tijdzone toch met een wereldwijde dekking te handelen, vertelt Heydenrijk. “Als je aandelen koopt ben je gebonden aan de openingstijden van de betreffende markt. Wil je dus Amerikaanse aandelen kopen, dan kan dat pas na half vier ’s middags onze tijd. De Aziatische markt is dan natuurlijk al lang weer dicht. Ongeveer twee derde van de ETF’s in Europa zijn niet-Europese internationale mandjes, waarin je dus ge-

Campagne Manager: Kim Lak Managing Director: Amanda Ghidoni Redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde Graphic Design: Jasmijn Roeland & Aileen Reese Tekst: Jerry Huinder, Marjon Kruize, Féline van der Linde & Marc van der Sterren Coverfoto: Pexels & Persfoto

ANALYSE #96

Gedistribueerd met: Het AD 2021

Personal Finance

woon tijdens Europese uren kunt handelen.” voordeel van een ETF is dat deze continu verhandelbaar is op de beurs. “Je vergelijkt ETF’s normaal gesproken met een beleggingsfonds. Bij een beleggingsfonds kan je één keer per dag in- of uitstappen tegen de waarde van het fonds op het einde van de beursdag, terwijl je een ETF continu kan kopen of verkopen tegen de dan geldende marktwaarde” vertelt Heydenrijk. “Daarmee werkt het dus hetzelfde als een aandeel.” Een ander groot

European Media Partner Wij maken online en print campagnes met waardevolle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doelgroepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

beste prijs handelt, wat zorgt voor competitie tussen market makers, en dus voor scherpe prijzen en lage kosten. Daar profiteert de belegger dus direct van. Overigens zie je niet van welke market maker je koopt en zien zij ook niet wie er van hen koopt. De transactie is volledig privé. Het risico dat je met een belegging blijft zitten wordt door de market makers weggenomen, omdat je zeker weet dat je de belegging later ook weer kunt verkopen.” er nog één vraag. Want wat is het rendement van een ETF? “Deze is hetzelfde als de achterliggende index”, vertelt Heydenrijk. “Dus als aandelen het goed doen op de beurs komt dat honderd procent terug in de waarde van de ETF. Het fijne aan ETF’s is dat je volledige grip hebt op je eigen beleggingen, gebaseerd op eigen normen, waarden en ideeën, die je tegen zeer lage kosten op ieder moment van de dag kunt kopen of verkopen.” En dan rest

Uitgegeven door: European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam Tel: +31 20 808 82 00

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Web: www.europeanmediapartner.com

Dit is een commerciële uitgave. De AD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Email: nl@europeanmediapartner.com redactie@europeanmediapartner.com

ADVERTENTIE

“Iedereen zou in ETFs moeten beleggen” – Dennis Dijkstra, CEO Flow Traders Wat doet Flow Traders?

Competitie drijft efficiente prijsvorming

Iedere belegger profiteert

Voor goedkoper, transparanter en duurzamer beleggen

40k 30k

79.34 79.34

79.31 79.31

79.28 79.28

79.25 79.25

79.22 79.22

79.19 79.19

79.16 79.16

0k

79.13 79.13

20k 10k

79.10 79.10

Aantal Aantal aandelen aandelen

Wat is een ETF?

Koop / Verkoop prijs

De goedkoopste manier om gespreid te beleggen; Een ‘mandje’ aandelen, obligaties, grondstoffen of cryptomunten dat verhandeld wordt op de aandelenbeurs, zoals de Amsterdamse beurs

Flow Traders is een market maker die doorlopend de beste prijs voor iedere ETF berekent*, en onder alle omstandigheden koop en verkoopprijzen af geeft. Flow Traders handelt altijd voor eigen rekening en risico

Bijv. een ETF op de AEX

* c.13.000 wereldwijd

Een beurs verzamelt alle prijzen van de verschillende market makers, en zorgt er voor dat de belegger altijd handelt tegen de beste prijs Competitie tussen market makers zorgt voor scherpe prijzen en lage kosten

Hierdoor kan een belegger via de website of app van zijn/haar bank of broker iedere ETF kopen of verkopen tegen de beste prijs

Bijna iedere belegger die via de beurs handelt, heeft een market maker als tegenpartij die de transactie faciliteert Flow Traders zorgt voor efficientie plus liquiditeit op de ETF-, aandelen-, obligatie-, grondstoffen-, valuta- en crypto-markten


Het verschil tussen moeten en willen beleggen

EasyBroker wordt de gebruiksvriendelijke oplossing die huishoudens helpt snel informatie te krijgen en hun geld aan het werk te zetten. Eenvoudig, transparant en eerlijk. Een platform dat je wilt gebruiken in plaats van een die je gebruikt omdat je toch 'iets' moet. Aan die oplossing werken wij hard. Nu, met het geloof en vertrouwen van nieuwe investeerders achter ons, harder en vastberadener dan ooit. In een dynamisch en groeiend team van ervaren en nieuwe professionals op het gebied van personal finance, de financiële markten, FinTech, platform development, UX/UI en ga zo maar door. Vanuit huis of op onze werkplekken in Haarlem, Amsterdam en Eindhoven. Er gaat de komende tijd veel veranderen. We zijn op weg naar een platform dat het verschil maakt tussen moeten en willen. Het wordt tijd. We hebben er zin in.

Kijk nu op EasyBroker.nl


6

Personal Finance analysenederland.nl

Risico versus Rendement Opinie Voor u ligt een personal finance campagne vol met beleggingsmogelijkheden. Waar we van oudsher, maar ook door het Nederlands pensioenstelsel, eerder aan sparen dan aan beleggen dachten, verandert dit nu snel. Doordat pensioenen minder goudgerand worden, maar vooral door spaarrentes die tot – of zelfs onder – het nulpunt zijn gezakt. Tekst: Bob Homan Foto: Persfoto & Pexels

Alles wat u meer aan rendement krijgt, is een beloning voor het risico dat u loopt. Maar het is vaak moeilijk in te schatten hoe groot dit risico is.

H

ierdoor gaan

meer mensen beleggen. De vraag is dan: waarin? Traditioneel zijn dat vastgoed en beursgenoteerde beleggingen zoals obligaties en aandelen, maar er zijn meer mogelijkheden en die zijn echt divers. Die diversiteit heeft twee gemeenschappelijke delers: de rendementsverwachting is hoger dan de nul procent op een spaarrekening en geen van de beleggingen onttrekt zich aan de wetmatigheid dat rendement en risico hand in hand steeds

gaan. En dan kom ik meteen bij het allerbelangrijkste punt dat u bij het lezen van alle mogelijkheden die geschetst worden, heel duidelijk voor ogen moet houden: hoe hoger de rendementsverwachting, hoe hoger het risico.

Daarnaast verdient het aanbeveling om te kijken waar het toekomstige rendement vandaan moet komen. meer krijgt dan het zogenoemde risicovrije rendement – waarvoor in Europa meestal de rente op (Duitse) staatsleningen wordt genomen – is risico. En de rente op deze obligaties is op dit moment nul of negatief, afhankelijk van de looptijd. Alles wat u meer aan rendement krijgt, is een beloning voor het risico dat u loopt. Maar het is vaak moeilijk in te schatten hoe groot dit risico is. Risico kent verschillende vormen. Bij beleggen wordt vaak traditioneel gerekend met de standaarddeviatie, oftewel de beweeglijkheid van uitkomsten, als mate van risico. Voor een aantal beleggingen, zoals een goed gespreide aandelen- of obligatieportefeuille, is dat in mijn ogen een prima maatstaf. Het echte risico is dan dat je je geld nodig hebt op het moment dat de koersen laag staan, of dat je psychisch slecht met een ‘papieren’ verlies kunt omgaan. WanAlles wat u

neer je de tijd hebt, is het extra rendement een prima compensatie voor dit risico. Maar er zijn ook beleggingen of investeringen waarbij je je inleg wel volledig kwijt kunt raken en het verlies dus niet meer in de loop van de tijd kunt goedmaken. Hier geldt: hoe specifieker de belegging (en dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor het bezitten van één specifiek aandeel), hoe groter een dergelijk risico. De positieve kant is uiteraard ook dat rendementen veel hoger kunnen zijn. bovengenoemde risico’s geldt dat de historie aanwijzingen geeft voor de toekomst. Daarnaast verdient het aanbeveling om te kijken waar het toekomstige rendement vandaan moet komen. Is het de winstontwikkeling van een onderneming, zoals bij een aandeel? Is het schaarste, of is het puur vraag en aanbod? Ik raad u aan deze zaken rond risico en rendement in het achterhoofd te houden bij het lezen van deze campagne, zodat u kunt inschatten of een belegging bij u past. Voor beide soorten

Veel plezier met lezen!

Bob Homan IEX Investment Influential 2020

ADVERTENTIE

Handel nu wereldwijd bij de meest professionele broker! Meer dan

Handel tegen de gunstigste tarieven Kosteloze rekening en geen beheerkosten

20 jaar

uitstekende klantwaarderingen

Handel in o.a. aandelen, Futures, Opties en ETF’s wereldwijd Maak kosteloos gebruik van het handelsplatform TWS en mobiele App Optimale Nederlandstalige klantenservice

UW ONLINE BROKER www.FXFLAT.nl FXFlat-Anz.-PersonalFinance-TWS-NL-16.09.2021-RZ.indd 1

16.09.2021 15:18:05


7

HOLLAND Partner Content Content TFH TFH Holland Group -– Partner

Personal Finance analysenederland.nl

Beleg in het Nederlandse MKB met TFH Holland

Partner Content

TFH Holland

TFH Holland biedt particuliere investeerders de mogelijkheid om in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) te investeren. Het Nederlandse MKB heeft in het verleden zeer goed gepresteerd en heeft het vastgoed en beursgenoteerde aandelen verslagen met een gemiddeld rendement van 11,2 procent op jaarbasis. MKB “Het loont om te investeren in het MKB”, vertelt Nick Jacobs, algemeen directeur THF Holland Group. “Investeren in het MKB kent twee grote voordelen. In de eerste plaats kent het MKB minder koersschommelingen dan beursgenoteerde aandelen. Op de tweede plaats heeft het MKB grotere tussentijdse inkomsten dan de huur op vastgoed. Echter brengt beleggen (altijd) risico’s met zich mee. Om die risico’s te verkleinen zorgen wij ervoor alleen dat we alleen volwassen MKB bedrijven aannemen en niet start-ups of ondernemingen die korter dan

“Investeren in het MKB kent twee grote voordelen. In de eerste plaats kent het MKB minder koersschommelingen dan beursgenoteerde aandelen. Op de tweede plaats heeft het MKB grotere tussentijdse inkomsten dan de huur op vastgoed. Echter brengt beleggen (altijd) risico’s met zich mee.” zes jaar bestaan en richten wij ons alleen op sectoren die sterk groeien, zoals ICT, cyberveiligheid, voeding en gezondheid.” Uniek De bedrijven waarin TFH Holland participeert worden conservatief gefi nancierd. Jacobs: “Wij halen met TFH Holland alleen eigen vermogen op en geen vreemd vermogen. En we maken in principe geen gebruik van bankleningen om overnames te fi nancieren. Dit zorgt ervoor dat risico’s aanzienlijk worden gereduceerd. Maar bankfi nancieringen worden niet helemaal uitgesloten.

Het kan namelijk voorkomen dat bij een uiterst stabiel bedrijf een banklening waarde toevoegt aan de portefeuille. Dit noemen wij ook wel ‘een slim fi nancieringsbeleid’. Het reduceert risico’s, maar zorgt ervoor dat wij kunnen profiteren van additioneel rendement wanneer dit verantwoord is.” Daarnaast wordt het vermogen van de investeerders van TFH Holland direct en indirect over meer dan dertig verschillende MKB-bedrijven verspreid. “Zo krijg je een optimale spreiding, waardoor een eventueel negatief resultaat van één of zelfs vijf bedrijven weinig impact op het rendement heeft.”

Transparant “Wij geloven dat informatievoorziening en transparantie de sleutels zijn tot vertrouwen”, gaat Jacobs verder. “Om deze reden hebben we een fonds administrateur ingeschakeld die op basis van een directe koppeling met de bankrekening van de fondsen de investeerders toegang geeft tot het Investor Portal. Investeerders kun-

nen hier 24/7 inzien wat er met hun geld gebeurt. Daarnaast geven wij participaties uit, waardoor de investeerder eigenaar wordt van het fonds. De investeerder deelt als gevolg 90 procent mee in de winst van de MKB-bedrijven.

Bent u geïnteresseerd in het beleggen in het Nederlandse MKB? Ga dan naar onze website www.tfh-holland.nl WHATSNEXT COMMUNITY – Partner Content

Op weg naar een all-in financieel educatieplatform Partner Content

WhatsNext Community

De afgelopen jaren zijn cryptocurrencies steeds populairder geworden als beleggingsoptie. In bars, kroegen & aan de keukentafel heeft men het steeds vaker over deze nieuwe beleggingsvorm. Echter, net als bij andere investeringsmogelijkheden heb je de nodige kennis nodig om het echt goed te doen. Het vinden en filteren daarvan kan voor de meesten nog wel eens een obstakel vormen. Want, de cryptomarkt is niet altijd even makkelijk. “Om deze goed te navigeren moet je weten wat je doet. Veel mensen hebben simpelweg niet de juiste kennis of hebben geen tijd om die kennis op te doen”, vertellen Rob Duijvestijn en Patrick Jongeneel, oprichters van WhatsNext Community. “De beste manier om deze kennis op te doen is door van anderen te leren en daar spelen wij met de WhatsNext Community op in. Via onze Discord-server delen we onze kennis met een community van beleggers die geпnteresseerd zijn in beleggen in cryptocurrencies en aandelen. Doormiddel van Discord kunnen we grote hoeveelheden informatie op een gestructureerde manier

Rob Duijvestijn, oprichter van WhatsNext Community

overbrengen (zie foto/verwijzing naar foto). Inmiddels is deze community uitgegroeid tot een grote Discord-server met 6000 gratis en 500 premium leden van alle leeftijden en een team van twaalf experts die vol passie en enthousiasme kennis delen.”

Patrick Jongeneel, oprichter van WhatsNext Community

mogelijk is, daar stappen wij in om het gat te vullen. Uiteindelijk willen we op die manier het grootste fi nanciële educatieplatform van Nederland worden, en we zijn hard op weg om dat te realiseren.”

Door middel van de gedeelde informatie leert men om te gaan De kennis die hierin gedeeld wordt met de verschillende kansen op de is enorm praktisch, vertelt Duijves- cryptomarkt. “Veel mensen laten tijn. “Die nuchtere aanpak spreekt op de lange termijn bijvoorbeeld onze leden erg aan, het is bijna winst liggen omdat ze niet op de onwerkelijk hoe lovend onze leden juiste momenten verkopen”, vertelt over ons zijn. Wij delen dagelijks Jongeneel. “Wij laten hen zien met de groep hoe de markt ervoor wanneer ze actie kunnen onderstaat en laten zien welke keuzes nemen om op het juiste moment wij zouden maken en waarom. hun rendement te pakken of juist Alle kansen en risico’s worden bij te kopen en leren hen over de daarbij duidelijk uitgelegd. Er is vele extra manieren waarop de een enorm gat tussen wat mensen cryptomarkt winst kan opleveren. weten en wat er daadwerkelijk Staking bijvoorbeeld, of mining.

whatsnextcommunity.com Instagram: @whatsnextinvestmentcommunity

Dat betekent dat ze kunnen profiteren van de markt zonder dat ze zelf voortdurend de markt in de gaten hoeven te houden.” Leden van de WhatsNext Community krijgen dagelijks een notificatie op hun telefoon waarin Duijvestijn, Jongeneel en hun team van twaalf crypto-experts uitleggen wat er die dag op de markt gebeurt. “Wij houden de markt 24/7 in de gaten voor onze leden”, vertelt Duijvestijn. “En we zijn gedurende de hele dag beschikbaar voor vragen.” Jongeneel: “Het leuke is dat onze leden onderling ook echt een community

zijn gaan vormen. Ze spreken elkaar dagelijks over crypto en helpen elkaar met vragen. Stuk voor stuk zijn ze enorm gemotiveerd om meer te leren over cryptocurrencies en je ziet echt hoe zij zich ontwikkelen. Sommigen ontwikkelen zichzelf razendsnel, we verwachten dan ook dat die het uiteindelijk zo goed gaan begrijpen dat ze ons niet eens meer nodig hebben. Dat maakt ons trots.”


8

Personal Finance analysenederland.nl

Beleg met een goede spreiding en met geld dat je kunt missen Focus Wat beleggen in aandelen interessant maakt, is dat de verhouding tussen risico en rendement gunstig is. Uiteraard neem je een risico door je geld te beleggen, maar feit blijft dat je meer rendement kunt behalen door te beleggen dan met enkel sparen. Zeker nu.

Alleen op de lange termijn kun je een hoog rendement behalen, maar de beurs gaat niet altijd omhoog, maar duikelt ook naar beneden. Wanneer dat het geval is, zorg er dan voor dat je emoties niet de overhand krijgen.

Tekst: Féline van der Linde Foto’s: Pexels

I

heb je eigenlijk bijna niets meer aan je spaargeld. De rente is ontzettend laag en in sommige gevallen zelfs negatief. Als je ervoor wilt zorgen dat je geld niet minder waard wordt dan is beleggen een goede optie. Doe je er niks mee en laat je het staan op je spaarrekening, dan wordt het sowieso minder waard, door inflatie en belasting. Maar mocht je gaan besluiten te beleggen dan is het zaak dit wel verstandig te gaan doen. n deze tijd

door allereerst je geld te spreiden. Zorg er altijd voor dat je spaargeld achter de hand houdt en gebruik geld om te beleggen dat je niet op de korte termijn nodig hebt. Wanneer je geld belegt heeft het tijd nodig om te renderen. Tegelijkertijd moet je er ook tegen kunnen dat je inleg dagelijks meer of minder waard wordt. Er zullen altijd periodes bijzitten die tegen gaan vallen. Als (beginnende) belegger is het dan van belang dat je je zenuwen in bedwang houdt en dat je rustig blijft ook als het even tegen zit. Dat doe je

is afhankelijk van een aantal factoren. Zo ben je afhankelijk van de groei van de economie, de rentestanden en de groei in bepaalde sectoren van de economie. Door automatisering worden we steeds productiever. Hierdoor zijn de aandelen in de ICT sector steeds meer gevraagd. Daarnaast is het belangrijk te spreiden. Dat doe je allereerst door niet al je geld te gebruiken om te beleggen, maar door ook geld te stoppen in bijvoorbeeld een huis, obligaties of je spaarrekening. Wanneer je vervolgens besluit om te gaan beleggen Een goede belegging

Beleggen op de lange termijn vraagt om ervaring en stalen zenuwen.

kun je daarbinnen ook het beste spreiden. Beleg niet in één bedrijf of in één specifieke sector, maar in meerdere sectoren die snel groeien, zoals IT en elektrische auto’s. Aan de andere kant moet je een tegengewicht hebben, de wat ‘saaiere’ sectoren. Beleggen in deze ‘saaiere’ sectoren maken het beleggen minder riskant en zorgen voor een mooi perspectief van de belegging. Denk bijvoorbeeld aan voedingsbedrijven of banken. En denk er ook aan om in andere landen, werelddelen of valuta te beleggen voor een zo goed mogelijke spreiding en rendement.

beleggen een goede optie is om het geld wat je ‘over’ hebt te gebruiken om hiermee meer rendement te creëren. De AEX staat momenteel historisch hoog en de voordelen die beleggen op de lange termijn met zich meebrengen zorgen ervoor dat je een mooi rendement kunt opbouwen. De AEX die nu hoog staat betekent niet dat de aandelen daarmee ook duurder zijn geworden. Bij beleggen is namelijk niet het verleden, maar de verwachting van de toekomst belangrijk.

Door op de lange termijn te beleggen loop je minder risico om je geld te verliezen. lange termijn te beleggen loop je minder risico om je geld te verliezen. En zodra je hebt uitgezocht in welke aandelen je gaat beleggen is in principe ‘al het werk’ al gedaan en rest Door op de

alleen nog de aankoop en het jarenlang vasthouden van de aandelen. Echter, beleggen op de lange termijn vraagt ervaring en stalen zenuwen. Alleen op de lange termijn kun je een hoog rendement behalen, maar de beurs gaat niet altijd omhoog, maar duikelt ook naar beneden. Wanneer dat het geval is, zorg er dan voor dat je emoties niet de overhand krijgen. De grootste vijand van een belegger is de belegger zelf. Het is belangrijk altijd je beleggingen zuiver en zakelijk

Een goede belegging is afhankelijk van een aantal factoren. Zo ben je afhankelijk van de groei van de economie, de rentestanden en de groei in bepaalde sectoren van de economie. een goede keuze om te gaan beleggen. De lage rentestanden maken dat het beginnen met Het is momenteel

Het is belangrijk altijd je beleggingen zuiver en zakelijk te blijven bekijken.

te blijven bekijken. Wanneer je je hecht aan een bepaald aandeel maakt dit winst of verlies heel lastig. Vraag hulp van een professional of lees je goed in. Zorg ervoor dat je goed weet wat je doet en begin niet zomaar zonder enige voorbereiding. Aan beleggen zijn risico’s verbonden en nu de omstandigheden gunstig zijn zie je dat steeds meer mensen gaan beginnen met beleggen. Beleggen is een verstandige keuze en een mooie kans, maar wees je bewust van de risico’s, houd je zenuwen in bedwang en zorg ervoor dat je je goed beslagen ten ijs op de aandelenmarkt begeeft.


Edwin Wierda:

,,Het is nu de tijd om te gaan beleggen’’

Negatieve spaarrente zorgt voor toeloop van beleggers Sparen was vroeger heel normaal. De rente die je over het gespaarde bedrag kreeg, was erg aantrekkelijk en de bank was je grote vriend. Maar tijden veranderen. Sparen levert geen geld meer op. Sterker nog, sparen kost geld. De banken rekenen een negatieve rente over spaargeld. Uw geld wordt daar automatisch minder waard. Wat kunt u doen? Het geld dat over is in een oude sok stoppen? Opmaken, schulden aflossen of onroerend goed kopen? Dat kan, maar beleggen kan een prima alternatief zijn voor sparen, weet Edwin Wierda van Wierda en Partners Vermogensbeheer. ,,Zo kan geld wel geld opleveren.’’ „Edwin is al ruim 20 jaar professioneel actief en een bekend gezicht in de beleggingswereld. Letterlijk en figuurlijk want elke maand bespreekt de beleggingsexpert zijn visie over de ontwikkelingen op de beurs met Harry Mens in Business Class op RTL7. Zijn bedrijf, dat voor zo’n 800 klanten belegt in aandelen, obligaties en opties, heeft twee kantoren. Eentje in Assen en een in Laren, in het Gooi. Het westen des lands, waar de meeste miljonairs wonen…

gaan we voor de volle 100 % voor. Al blijft beleggen altijd een risico, daar ontkom je niet aan. Maar als we ons werk niet goed deden dan waren onze klanten al lang weg gelopen.’’

Edwin Wierda lacht. ,,Dat klopt, maar we zijn nog steeds die nuchtere jongens uit het Noorden, waar bijna iedereen terecht kan. We geven eerlijk advies, leveren maatwerk, zijn extreem transparant en met een minimaal belegbaar vermogen van 100.000 euro ben je bij ons aan het juiste adres. Je hoeft geen miljonair te zijn om klant van Wierda en Partners Vermogensbeheer te worden.’’

,,Weet je, we voeren een ander beleid dan de grote banken. Daar kun je ook beleggen maar die werken anders, vaak met standaardproducten. Ik vergelijk het wel eens met brood. Dat brood kun je bij de supermarkt halen of bij de bakker. De bank is de supermarkt, wij zijn de bakker. Een gespecialiseerde vermogensbeheerder, een gedegen organisatie met professionele mensen die zich maar met 1 ding bezighouden: beleggen. Dat is waar we goed in zijn. We beleggen alleen in beursgenoteerde aandelen, obligaties en deels opties. We houden ons niet bezig met ambulante producten zoals hypotheken, koopsompolissen en alles wat daar omheen hangt.’’

Dat het klantenbestand blijft groeien, zegt genoeg over de visie en aanpak van Wierda en Partners Vermogensbeheer aldus Edwin. ,,Klanten uit heel Nederland hebben vertrouwen in ons bedrijf. Ze willen een veilig gevoel hebben, ontzorgd worden en ze willen rendement. Daar

Potentiële beleggers die meer willen weten over Wierda en Partners Vermogensbeheer kunnen gratis een informatiepakket opvragen. Edwin: ,,We hebben een eigen magazine ‘Koers’. Daarin vertellen we wat we doen, wat onze visie is, wat ons onderscheidt van anderen en hoe

Wierda en Partners Vermogensbeheer

Wierda en Partners Vermogensbeheer

Bezoekadres Assen Oostersingel 1 9401 JX Assen T: 0592 - 301 550

Bezoekadres Laren Stationsweg 2 1251 KC Laren T: 035 - 2031 126

we te werk gaan om een zo goed mogelijk rendement te behalen. Ook laten we klanten aan het woord. Even bellen naar kantoor of een berichtje sturen via onze website en voor je het weet, heb je zo’n informatiepakket in huis. Wil je meer weten? Dan is een persoonlijk gesprek zo gemaakt. Dat kan bij ons op kantoor, bij je thuis of bijvoorbeeld via videobellen. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij leidend.’’ Wie al belegt maar graag een second opinion wil, kan ook bij Wierda en Partners terecht. ,,Met een gratis second opinion bieden wij de mogelijkheid om je portefeuille door onze specialisten na te laten kijken en te beoordelen. We kijken naar de risico’s, de kwaliteit van de beleggingen, het rendement, de spreiding en nog veel meer. Op basis van onze visie, gekoppeld aan de beurssituatie, krijg je een weloverwogen, eerlijk advies. Word je geen klant? Geen probleem hoor. Even goede vrienden. Daar doen wij niet moeilijk over.’’ Het is een onzekere tijd, Corona is overal aanwezig. Maar de economie groeit. Het kan juist een gunstige tijd zijn om te beleggen, aldus Edwin Wierda. „De lage rente en economische groei zijn een mooi startpunt voor beleggers. Je moet je niet laten leiden door de waan van de dag maar kijken naar de langere termijn. Beleggers zijn van nature positief ingesteld en de situatie omtrent Corona wordt natuurlijk beter. Als veel mensen zijn ingeënt ziet de wereld er natuurlijk weer heel anders uit. Positiever. Dat heeft gevolgen voor de beurs. Steeds meer mensen gaan nu beleggen. Ik snap dat heel goed. Die mensen hebben het goed bekeken.’’

Let op! Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

info@wierdavermogensbeheer.nl www.wierdavermogensbeheer.nl


10 Personal Finance analysenederland.nl

Koop een huis zonder voorbehoud van financiering Focus De digitalisering maakt voorbehoud van financiering overbodig. Dankzij data-analyse kan dat geheel risicovrij.

een bod uitbrengt, zonder voorbehoud van financiering. Als het maar volgens de juiste methode gebeurt. Dan heeft de geldverstrekker immers zekerheid vooraf.

Tekst: Marc van der Sterren Foto: Pexels

D

De digitalisering maakt elke vorm van data-analyse mogelijk, dus ook een analyse van je persoonlijke financiële situatie.

e waarschuwingen

je om de oren: Hoe overspannen de woningmarkt ook zijn mag, laat je vooral niet verleiden tot de aankoop van een huis zonder voorbehoud van financiering. In talkshows en zelfs bij een consumentenprogramma als Radar wordt volop gewezen op de risico’s. Je kunt immers zomaar met een gat van 30.000 euro blijven zitten. vliegen

Jasper Maes, directeur van Financieel Fit. “Het is inderdaad gevaarlijk om zomaar een bod uit te brengen, zonder dat je commitment van de bank hebt.” Maar in de oververhitte woningmarkt van dit moment is de verleiding groot, weet hij. “75 procent van de biedingen zit boven de vraagprijs én is zonder voorbehoud van financiering.” “Klopt”, zegt

van financiering is nog steeds gebruikelijk, al vindt Maes dat eigenlijk gek. “Eerst breng je een bod uit en dan vraag je nog eens een week of zes Zo’n voorbehoud

Om te berekenen of je een huis kunt betalen, moet je financieel fit zijn.

bedenktijd om de financiering rond te krijgen.” Dit zou andersom moeten, meent hij. Eerst zou je duidelijk moeten hebben welk bedrag je kunt lenen, voordat je de woningmarkt betreedt. partij is er immers niks vervelender dan zes weken in spanning te moeten zitten of het wel kan.” En ook de verkoper heeft veel liever zekerheid. “Stel: hij krijgt een bod van 345.000 mét voorbehoud van financiering en een bod van 340.000 zonder. Dan is die 340 mille aantrekkelijker. Anders zit hij nog weken in onzekerheid. De koper kan nog afhaken, maar het kan ook een spelletje zijn: na drie weken komt het bericht: ‘345.000 lukt niet, 335.000 wel.’” “Voor de kopende

zijn veranderd. Het voorbehoud is een ingesleten drempel die eigenlijk uit de woningmarkt gesloopt moet worden. Want het kan wel degelijk op een veilige manier, stelt de financieel expert. “Om te berekenen of je een huis kunt betalen, moet je financieel fit zijn.” En dat kan tegenwoordig eenvoudig door alle financiële gegevens digitaal te verwerken. Maar de tijden

bijna alles digitaal georganiseerd is, moeten de meeste huishoudens nog steeds hun papieren opsturen of inscannen. Terwijl het veel eenvoudiger is om met een app in te loggen met je DigiD en zo een compleet beeld van je gehele financiële situatie te verkrijgen, inclusief gegevens Terwijl tegenwoordig

van de belasting, je pensioenfonds, je salaris, et cetera. “Zo kun je direct je inkomen bepalen aan de hand van elk denkbaar risico”, legt Maes uit. “En dat is leidend voor je hypotheekaanvraag.”

75 procent van de biedingen zit boven de vraagprijs én is zonder voorbehoud van financiering. logische ontwikkeling: De digitalisering maakt elke vorm van data-analyse mogelijk, dus ook een analyse van je persoonlijke financiële situatie. Je inkomsten, leningen, de private lease Het is een

van je auto, je verzekeringen, je gezondheids- en gezinssituatie, je positieve, of negatieve vermogen en alle andere denkbare financiële informatie. Wanneer al deze informatie niet meer in klappers en mappen, in pdf-bestanden en e-mails zit, maar in één systeem, dan is direct duidelijk hoe financieel fit je bent. Maes: “Het scheelt in snelheid en accuratesse.” een geldverstrekker gevonden die de visie deelt. Een partij die geld uitzet van pensioenfondsen en vanuit maatschappelijk oogpunt de problemen in de markt onderkent. Jasper Maes heeft

hypotheekverstrekker heeft er geen enkele moeite mee wanneer iemand Deze

Feiten Een huis kopen zonder voorbehoud van financiering zit volgens de traditionele manier vol financiële risico’s. Behalve dat je op voorhand wel heel zeker moet zijn over je financiële situatie, kan de koop pas ongedaan gemaakt worden als de koper de verkoper compenseert voor de schade. Deze bedraagt meestal 10 procent van de koopsom.

ADVERTENTIE

Hoe beleg je in cryptocurrencies middels de bewezen langetermijnaanpak van het toonaangevende Nederlandse cryptocurrencyfonds? Cryptocurrencies worden steeds populairder. Met meer dan 11.500 verschillende crypto’s wordt deze markt voor de meeste beleggers steeds breder en complexer. Hoe weet je in welke crypto’s je het best kunt beleggen?

Justin Bons

Oprichter en Chief Investment Officer, Cyber Capital B.V.

Katie Richards Chief Executive Officer, Cyber Capital B.V.

Cyber Capital demystificeert dit snelgroeiende beleggingslandschap. Wij hanteren een gestructureerde, op waarde gebaseerde beleggingsmethode om een best-in-class selectie van de meest veelbelovende cryptocurrencies samen te stellen. Bij het evalueren van een cryptoproject letten we op concrete economische voordelen door een analyse te maken van de token-economie en de potentiële marktvraag. Cyber Capital besteedt meer tijd aan het bestuderen van whitepapers dan aan het bekijken van koersgrafieken, en prefereert investeren op de lange termijn boven actief handelen. We zijn ons er terdege van bewust dat dit twee heel verschillende benaderingen zijn. We leggen grote nadruk op fundamentele analyse om te waarborgen

dat onze beleggers altijd investeren in de meest hoogwaardige activa. Veel aandacht wordt besteed aan de selectie van onze specialisten, zodat ons team altijd beschikt over een divers palet van vaardigheden. Justin Bons, oprichter en Chief Investment Officer van Cyber Capital, is sinds 2014 fulltime actief als cryptocurrency-analist. Katie Richards, de nieuwe CEO, complementeert deze expertise met 28 jaar ervaring in traditioneel bankieren, crypto-bankieren en risicomanagement. Cyber Capital Fund A is het oudste cryptovalutafonds in Nederland met een indrukwekkende staat van dienst van meer dan 5 jaar. Sinds april 2016 is de waarde van het fonds met meer dan 18.000% gestegen. Dit jaar bedraagt de groei tot nu toe ruim 212% (tot 15 sep-

tember 2021). Als vertrouwde pionier in cryptobeleggingen selecteren wij gedi versifieerde investeringen op basis van gedegen onderzoek. Het fonds, dat ge schikt is voor gekwalificeerde beleggers, wordt actief beheerd en biedt hoge liquiditeit zonder investering in ICO’s of derivaten. Cyber Capital is volledig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Lees verder op www.Cyber.Capital.

Contact ons Adres: Herengracht 416, Tel: +31 (0)20 778 1293 E-Mail: contact@cyber.capital


11

Personal Finance analysenederland.nl

‘Investeer in het crowdfunden 3.0’

Mark Snijders en Eric van der Maarel

Verdieping

De kredietcrisis zorgde ervoor dat een grote groep ondernemers problemen had met het financieren van de bedrijven en vastgoed. Er ontstond een grote behoefte aan een andere vorm van financieringen voor de ondernemers.

Chief Investment Officer en Chief Investor Relations bij Dutch Sport Tech Fund.

Actueel

Op zoek naar een interessante nieuwe beleggingsoptie? Denk dan ook eens na over sporttechnologie. Deze markt groeit snel en kan mooie rendementen opleveren.

Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

Tekst: Marjon Kruize, Foto’s: Persfoto’s

Zodoende is het

crowdfunden voor het mkb gestart”, vertelt Edwin Adams, expert crowdfunding platforms en directeur en oprichter van geldvoorelkaar.nl. “Op dit moment is de spaarrente negatief en moet je dus de bank betalen om geld te kunnen sparen. En dat is heel bijzonder. Persoonlijk heb ik dat nooit meegemaakt. Dat betekent dat mensen met geld op zoek gaan naar andere mogelijkheden om rendement op te bouwen met hun vermogen. Zo is vastgoed heel hot, met het gevolg dat de huizenprijzen stijgen, en investeren veel mensen hun geld in aandelen waardoor ook de prijzen van de aandelen omhoog gaan.” is het crowdfunden steeds populairder geworden. “De investeerder is flexibel, kan voor een laag bedrag instappen en met het crowdfunden van bedrijven en vastgoed en zo investeer je direct in de Nederlandse economie. Daarnaast is de markt van het crowdfunden enorm Sinds de kredietcrisis

3Vragen aan

Wat het bijzonder maakt is dat je met crowdfunden direct in bedrijven en vastgoed investeert en daarmee direct in de Nederlandse economie.

aan het groeien. Na de pioniersfase en groeifase zit de markt inmiddels in de professionaliseringsfase. Op dit moment zijn crowfunding platforms nog niet verplicht om een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) te hebben maar volstaat een ontheffing. In de praktijk betekent dat er een light versie plaatsvindt omtrent toezicht van deze platforms. De kwaliteit van de platforms is dus nu nog niet altijd gegarandeerd.” eind volgend jaar verandering in. Dan zijn alle crowfundingplatforms verplicht om een vergunning te hebben. Adams: “Voor alle betrokken partijen een goede stap, want door een vergunning verplicht te stellen verbetert het toezicht van de AFM, worden er hogere gesteld Daar komt vanaf

aan de platforms en voor de gebruikers zelf verbeterd de kwaliteit van de platforms. Zo wordt het investeren in crowdfunding beter en voor nog meer mensen aantrekkelijker. Het investeren in crowdfunding levert je nu gemiddeld vier procent rendement op. Maar let wel dat je geld inzet wat je ‘over’ hebt en dus niet wat je eventueel direct nodig zou moeten hebben en zorg ervoor dat je spreid over diverse projecten.”

Na de pioniersfase en groeifase zit de markt inmiddels in de professionaliseringsfase.

ment en kan al vanaf een laag bedrag. “Het instappen in crowdfunding kan al voor honderd euro en is daarmee dus heel toegankelijk voor iedereen die wat geld ‘over’ heeft. En wat het bijzonder maakt is dat je met crowdfunden direct in bedrijven en vastgoed investeert en daarmee direct in de Nederlandse economie.” De vergunningsverplichting van eind volgend jaar voor alle platforms zal zorgen voor een kwaliteitsverbetering, waardoor de gehele sector erop vooruit zal gaan en mensen en bedrijven die hun geld willen laten renderen een mooie mogelijkheid hebben om dat te doen middels crowdfunding.”

crowdfunding wordt dus beloont met een mooi gemiddeld rendeHet investeren in

Wat is sporttechnologie precies? “Sporttechnologie zijn eigenlijk allerlei technische middelen die ervoor zorgen dat de prestaties van atleten, clubs en teams, maar ook de ervaring van de fans en sporters, verbeteren. Binnen de sporttechnologie is er een aantal groeisegmenten, zoals data en analytics, fan engagement, athlete performance, over the top (OTT) content, e-sports, fantasy sports en betting. In al deze zogenaamde verticals zit een enorme groeipotentie, met een prognose van tien tot dertig procent groei.” Waarom is sporttechnologie een interessante beleggingsoptie? “Allereerst natuurlijk door de enorme groei die we voorzien in die sectoren. De gemiddelde groei van de sector is zo’n twintig tot dertig procent per jaar. Daarnaast is de sector enorm in beweging qua exits (zoals overnames, fusies, beursgangen); de scale-ups waarin je investeert bewegen vaak al binnen twee of drie jaar naar een andere bedrijfsconstructie, waardoor je ook snel rendement kan realiseren. Ook kan er met relatief kleine investeringen een enorme impact op het totale rendement gerealiseerd worden. Prachtige bijvangst, naast het verwachte hoge rendement, is dat de investering ook sport en vitaliteit stimuleert omdat je belegt in duurzame, schaalbare sporttech bedrijven. Wel is het private equity, dus niet beursgenoteerd, met een minimum instapprijs en moet je er rekening mee houden dat je geld in een sporttechfonds zo’n vijf tot zeven jaar vastzit. Het is dus geen gemakkelijk verhandelbare investering en wat je er nu instopt haal je er niet morgen alweer uit, maar op termijn biedt het prachtige rendementen.” Waarom is het goed om een fonds in te schakelen bij het investeren in deze technologie? “Een goed sporttechfonds biedt financiering aan jonge bedrijven. Scale ups die op zoek zijn naar kapitaal om uit te breiden. Daarnaast is een fonds voor deze bedrijven niet alleen een zak met geld, maar in ons geval ook een partij met een groot netwerk en een flinke hoeveelheid kennis die hen kan helpen door te groeien. Ons fonds richt zich voor 80-85 procent op scale-ups die zichzelf al bewezen hebben en daarnaast op een poule van start-ups die zichzelf nog kunnen ontwikkelen. Op die manier biedt een fonds dus spreiding, waardoor meer rendement en minder risico gerealiseerd wordt.” ADVERTENTIE

LiteBit: Handelen in crypto wordt steeds makkelijker én veiliger

Handel in Bitcoin waar en wanneer je wilt!

Iedereen heeft inmiddels wel van Bitcoin of andere crypto, zoals Ethereum, gehoord. Het handelen in cryptocurrency is voor sommige consumenten echter nog onbekend terrein, maar heeft bij velen ook de interesse gewerkt. Bij LiteBit ligt de focus op vertrouwen en het gemak om te handelen. Beiden zijn essentieel voor een consument om crypto te kopen en verkopen.

Download de app nu!

Scan de QR of ga naar LiteBit.eu

Officiële DNB registratie Het cryptolandschap begint volwassen te worden door meer toezicht op de sector. Eind vorig jaar heeft LiteBit als een van de eerste partijen een officiële registratie bij DNB ontvangen. LiteBit’s CEO, Olivier van Duijn, zei daarover: “De verwachting is dat de regulering de gehele markt naar een hoger niveau zal tillen. Met onze registratie bewijzen we dat handelen in crypto bij ons veilig kan. Dat kan nét dat duwtje in de rug zijn dat iemand nodig heeft om eens te experimenten met crypto. Wij verwachten dat veel meer consumenten zullen investeren in crypto.” Dat betrouwbaarheid essentieel is, blijkt ook uit eerder onderzoek: 71% van de beleggers met interesse in crypto zegt dat betrouwbaarheid de doorslag geeft bij de keuze om te beginnen met handelen.

Europese groei Sinds de oprichting heeft LiteBit al meer dan een miljoen gebruikers uit heel Europa op het platform mogen ontvangen, en dit aantal blijft groeien. In 2019 en 2020 won LiteBit dankzij de stem van het publiek, de award ‘Beste Crypto broker’. LiteBit wil de nummer 1 in Europa worden door de meest betrouwbare én klantvriendelijke crypto broker te zijn. In heel Europa wordt het platform www.LiteBit. eu en de LiteBit app dagelijks gebruikt en staat het Customer Support team 24/7 klaar voor vragen. “We maken de stap naar crypto makkelijker en veiliger: niet alleen voor de mensen die al in crypto handelen, maar voor iedereen,” aldus Van Duijn.


12

Personal Finance analysenederland.nl

Blockchain als basis voor content on demand Actueel Steeds vaker consumeren we onze content online via sociale media. We kijken video’s op YouTube, reels op Instagram en filmpjes op TikTok, en zien hierbij menig influencer de revue passeren. De ene keer vinden we het fantastisch wat we zien, de andere keer wat minder, maar in de toekomst zou het zomaar kunnen dat we, met behulp van de blockchain, enkel nog content zullen zien die perfect aansluit bij wat we graag willen zien. Content on demand dus. Tekst: Marjon Kruize Foto: Unsplash

N

meer van onze tijd besteden op social media, komen ook steeds meer de mindere kanten van deze platforms aan het licht. “Privacy is daar een belangrijk voorbeeld van”, vertelt Michiel Ipenburg, oprichter van social media platform SocialBlox. “Men krijgt steeds meer het ‘big brother is watching you’ gevoel, tot in het extreme en dat maakt dat steeds meer mensen de gevestigde platformen wantrouwen. Dat zag je bijvoorbeeld ook aan de massale overstap van WhatsAppgebruikers naar Telegram.” u we steeds

aldus Ipenburg, is het feit dat het voor veel content creators op deze platformen heel lastig is een goed verdienmodel op te stellen. “Er zijn tegenwoordig ontzettend veel YouTubers die betaalde content creëren. Denk bijvoorbeeld aan gamers die livestreams doen op Twitch of YouTube. Op de huidige kanalen is het heel lastig om hier geld mee te verdienen, want je zit continu met een vertrouwenskwestie.”

De social media platforms hebben te lang gewacht met het doorvoeren van innovaties op dit gebied, waardoor ze nu in de knel zullen komen. krijgen namelijk vaak de vraag een bepaald soort content te maken, maar het blijkt lastig te Deze YouTubers

bepalen wie hierin de eerste stap gaat zetten. “Stel, een YouTuber wordt gevraagd om langs te komen op een bepaalde locatie en hier een filmpje over te maken. De partij die de uitnodiging stuurt zegt: ‘kom hier eerst maar naartoe en dan krijg je na afloop, als het filmpje gemaakt is, het geld’. De YouTuber wil echter zeker zijn dat hij of zij betaald wordt en wil dus liever vooraf betaald worden. De social media platforms hebben te lang gewacht met het doorvoeren van innovaties op dit gebied, waardoor ze nu in de knel zullen komen.”

overmaken kan de bank dat nog tegenhouden, maar bij blockchain is dat niet het geval. Blockchain is programmeerbaar en dat betekent ook dat je bepaalde voorwaarden aan de betaling kunt stellen die verifieerbaar zijn.”

we er dan voor zorgen dat beide partijen wel op een goede manier kunnen samenwerken op social media? “Met behulp van blockchain”, vertelt Ipenburg. “De technologie achter de blockchain is transparant en je hebt geen toestemming nodig van een derde partij. Als ik geld naar iemand wil

Als de

Maar, hoe kunnen

We gaan nu toe naar een systeem waarin je als maker uitgedaagd wordt om dingen te maken die je kijkers echt leuk vinden. eerdergenoemde YouTuber bijvoorbeeld wel langs is gekomen, maar in plaats van een filmpje enkel een foto gemaakt heeft, dan wordt het geld teruggeboekt naar de opdrachtgever. Op zijn beurt weet de YouTuber echter zeker dat als hij de opdracht goed uitvoert, de betaling ook door zal gaan. Immers, het is

vastgelegd in de blockchain en daarmee onomkeerbaar. “De transactie die gedaan wordt is definitief, en dat lost voor beide partijen de vertrouwensissues op. Ze staan immers op gelijke voet en er is geen derde partij die de transactie regelt. Ze kunnen echt gelijk oversteken.” ook tot een nieuw bedrijfsmodel voor de content creator, waarbij deze zeker kan zijn dat hij altijd de content kan maken die aansluit bij de wensen van het publiek. “We gaan nu toe naar een systeem waarin je als maker uitgedaagd wordt om dingen te maken die je kijkers echt leuk vinden”, stelt Ipenburg. “Als je nu op Instagram kijkt zie je dat heel veel mensen soortgelijke foto’s plaatsen, omdat ze denken dat dat goed aansluit bij de wensen van de kijker. Maar met behulp van blockchain kunnen de kijkers straks specifieke aanvragen doen bij hun favoriete makers. Dan En dat leidt

zien ze bijvoorbeeld dat de maker in Parijs is en kunnen ze zeggen: ‘ik wil graag dat je een foto van de Arc de Triomphe maakt’. Zij betalen daar dan bijvoorbeeld twee euro voor, in tokens, en de maker zorgt er dan voor dat die content gemaakt wordt. Zo komt er een steeds grotere interactie tussen volgers en content creators tot stand.” dan ook dat social media de volgende hype in blockchainland zullen worden. “We hebben een hype gehad rondom decentralised finance en nu gaat het heel erg over ownership met de NFT’s. Ik verwacht dat socials hierin de volgende golf gaat worden en je ziet daarin ook al van alles ontstaan rondom augmented reality en artificial intelligence om het ervaren van online content nog meer tot leven te brengen. Met blockchain als het systeem om de betalingen voor deze content mogelijk te maken.” De verwachting is

Op de huidige social media kanalen is het heel lastig om geld te verdienen, want je zit continu met een vertrouwenskwestie. voornaamste probleem met de sociale media, Echter, het

Steeds vaker consumeren we onze content online via sociale media. ADVERTENTIE

Elroy Heisterkamp, Technisch Analist & Oprichter

Wil jij leren handelen op de (crypto) markt? Bekijk het cursus aanbod via: HetCryptohuis.nl of scan de QR code.


13

Personal Finance analysenederland.nl

Financieel op koers blijven zonder Excel-documenten Focus De meeste mensen besteden niet bijzonder veel tijd aan hun financiën. Ze weten wel een beetje of ze goed bezig zijn of niet, maar echt een duidelijk overzicht maken is er voor velen niet bij. Terwijl een duidelijk inzicht in je financiële toekomst tegenwoordig juist belangrijker is dan ooit. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

de overheid en de werkgever tot op zekere hoogte betrokken bij je financiën”, vertelt financieel expert Rick Wassenaar. “Via diverse regelingen spaarden zij voor een belangrijk deel voor je pensioen. Tegenwoordig moet je het in toenemende mate zelf regelen. Iets waar je op tijd mee moet beginnen en wat lang niet altijd gemakkelijk is. Op zoek naar rendement vliegt men de financiën zelfs vrij ad hoc aan. Dan lezen ze bijvoorbeeld iets over bitcoin in de krant en dan stappen ze daar van de ene op de andere dag in, met de hoop dat het goed gaat omdat iedereen dat doet. Als je op die manier met hypes mee rent ligt teleurstelling echter op de loer, want vaak valt het dan uiteindelijk toch tegen.” Vroeger waren

eerst te bepalen wat je doelen zijn voor nu en later. Verwerk dat in een plan. “Dat begint bij overzicht creëren”, vertelt Wassenaar. “En dan schrikken mensen gelijk al, omdat ze ingewikkelde Excel-bestanden voor zich zien, maar dat hoeft helemaal niet. Er zijn online websites te vinden die je helpen om op een veilige manier binnen enkele minuten de juiste informatie te verzamelen. Deze websites zetten alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden om in handige overzichten en grafieken. Eventuele problemen worden automatisch gesignaleerd. Een ander voordeel van deze websites is dat fiscale wijzigingen en veranderingen in bijvoorbeeld toeslagen direct worden verwerkt. Je hoeft er Beter is om

In 2019

in Ned

dus echt niet elke dag mee bezig te zijn, maar als je bijvoorbeeld jaarlijks even aandacht besteedt aan je financiën kan je veel betere plannen maken voor de toekomst.” dan eenmaal inzicht hebt in je huidige en toekomstige financiële situatie, is het de vraag of je er ook tevreden mee bent. “Vaak blijkt dat dan niet het geval”, stelt Wassenaar. “Zo willen veel mensen bijvoorbeeld graag eerder met pensioen. Tot verrassing van sommigen is dat goed mogelijk, maar voor anderen juist niet. Dan is het de vraag wat je aan kunt passen om dit toch mogelijk te maken. Sommige van deze websites bieden handige instrumenten om je uitgaven in kaart te brengen en te kijken waarop je kunt bezuinigen. Met een kleine aanpassing in het uitgavenpatroon, blijkt het dan ineens wel mogelijk. Als je een goed financieel plan hebt, helpt dat je om keuzes te maken in het hier en nu, maar ook je doelen op de lange termijn te bereiken.” En als je

gelijk ook het lastige aan het maken van financiële plannen, stelt Wassenaar. “We willen allemaal leven via het yolo-principe (you only live once, red.) en alles kopen wat we nu willen hebben, maar we willen ook leven via het FIRE-principe (financial independence, retire early, red.) en genoeg geld hebben voor een fijne toekomst. Als je het allebei wilt moet je een staatslot kopen, maar de kans dat dat wat oplevert is natuurlijk nog veel kleiner. De meeste mensen zullen dus een middenweg moeten vinden. De enige manier om dat efficiënt te doen is als je af en toe wat tijd besteedt aan je financiële toekomst. Mijn ervaring is dat mensen dat best leuk vinden om te doen. Ze zien ineens mogelijkheden om hun toekomst aantrekkelijker in te vullen. Af en toe stel je de koers bij om uiteindelijk op de gewenste bestemming uit te komen. De overheid en je werkgever voeren hierbij steeds minder de regie. Je zult het meer zelf moeten doen en dat kan ook zonder Excel.” Want dat is

Er gebeurt heel veel op het gebied van bitcoin.

Bitcoin wordt steeds interessanter voor grote partijen Focus Begin 2021 maakte bitcoin een enorme opmars tot een hoogtepunt van bijna 65.000 dollar. In mei kwam er aan deze opmars ineens een einde en daalde de koers, waardoor ook de interesse in de cryptomunt wat afzwakte. Hoe ziet de toekomst voor de bitcoin eruit? Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

A

aan YouTuber, technisch analist en bitcoin-expert Madelon Vos vragen ziet de toekomst van bitcoin er nog steeds rooskleurig uit. “Na de koersval in mei werd het sentiment omtrent bitcoin en andere cryptomunten negatiever. Er werd namelijk minder gepraat over de digitale munt, maar fundamenteel is er niets veranderd. Er is niets kapot gegaan, de regels zijn onveranderd en alles werkt nog steeds zoals het zou moeten. Sterker nog, er is steeds meer mogelijk met bitcoin en crypto. Zo worden er allerlei interessante nieuwe toepassingen ontwikkeld en kunnen we steeds sneller en vaker ook transacties doen met bitcoin.”

ven. “Nog nooit was het gat tussen reële winst en prijs zo hoog, zelfs van vastgoed steeg de prijs in een periode van zes tot acht maanden met 24,6 procent. Als je hier als investeerder naar kijkt zie je overal bubbels ontstaan. Bitcoin en andere cryptomunten zijn een stukje risicokapitaal, maar kunnen ook rendement geven. Crypto is nog steeds een minideel van de gemiddelde beleggingsportefeuille, zo’n één tot drie procent, maar er zijn wel steeds meer partijen met interesse. Zowel privékantoren als grote partijen blijven, ook nu er een dip is, bijkopen.”

ls we het

een aantal interessante economische trends gaande die ervoor zorgen dat bitcoin een interessante optie blijft. “Cash wordt steeds sneller waardeloos”, vertelt Vos. “Dat was begin vorig jaar al zo, maar het is nu echt in een stroomversnelling terechtgekomen. De koopkracht van geld gaat hard achteruit en het laatste inflatiecijfer lag rond de 5 procent. In juni was ons geld dus 5 procent minder waar dan een jaar eerder. Beleggers, en dan met name de grotere beleggers, moeten hun geld ergens kwijt en door de negatieve rente op de bankrekening en de inflatie ga je er in koopkracht hard op achteruit. Beleggers gaan daarom hun heil zoeken op de beurs.” Ook zijn er

beurs staat momenteel enorm hoog ten opzichte van de winst van bedrij-

redenen daarvan, aldus Vos, is dat het een beleggingsoptie is die minder aan inflatie onderhevig is. “Bitcoin zou het juist goed moeten doen tijdens inflatie en ook andere opties die het goed doen in dit soort periodes zijn nu in trek bij grote partijen. Ook zien we partijen die uitwijken naar Ethereum, een launching platform voor andere tokens die geen eigen blockchain hebben. Dat wordt echt gezien als interessante business case.”

Een van de

grote partijen ook in omdat er een trendverschuiving plaatsvindt ten aanzien van de toekomst. “Er gebeurt heel veel op het gebied van bitcoin”, vertelt Vos. “Er wordt op de achtergrond heel veel ontwikkeld qua toepassingen, wallets en dergelijke. Vooral de lightning wallet is in opkomst. Momenteel is het nog duur om een transactie te doen met bitcoin, maar er wordt hard gewerkt aan een lightning protocol om transacties te versnellen en goedkoper te maken. Dit is eigenlijk een privé ‘bankapp’ in je eigen telefoon, waarmee je gelijk een transactie kan doen op een snelle en goedkope manier. Daarmee wordt bitcoin dus ook steeds meer een betaalmiddel. En daar gaat het uiteindelijk ook om, want investeren in de munt is interessant, maar je moet er ook iets mee kunnen. Met alle vrijheid die bitcoin biedt.” Daarnaast stappen de

Maar ook de Inzicht in je financiële toekomst.

ADVERTENTIE


14 Personal Finance analysenederland.nl

Behoud de toekomst van culturele instellingen door aan hen na te laten Mogelijkheden Cultuur is voor heel veel mensen inspirerend en een waardevol onderdeel van hun leven. Voor de een is dat bijvoorbeeld muziek, voor de ander kunst. Het is niet alleen van grote toevoegde waarde voor de mens zelf, maar ook voor de samenleving. Cultuur verbindt. En niet alleen bij leven, maar ook na het overlijden kan men de liefde voor cultuur doorgeven in de vorm van een nalatenschap aan een culturele instelling. Maar over het algemeen is er nog altijd weinig aandacht voor nalaten aan cultuur. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

mensen realiseren zich dat nalaten aan een culturele instelling een mogelijkheid is”, vertelt Leonie Pels Rijcken, een van de initiatiefneemsters van het platform ‘Nalaten aan cultuur’. “Dat is de reden dat negen culturele organisaties de handen ineen hebben geslagen en het voortouw hebben genomen om meer aandacht te vragen voor nalaten aan cultuur. Om het bewustzijn hierover bij het Nederlandse publiek te vergroten is sinds vorig Te weinig

veelal een drempelbedrag, dat per instelling verschilt. Vanaf dat drempelbedrag kan er een fonds op naam worden ingesteld. De naam en de doelstelling van het fonds op naam worden gekozen door de erflater zelf. In het geval het fonds op naam wordt ingezet voor bijvoorbeeld de aankoop van een kunstwerk dan zal de naam van het fonds voor altijd verbonden blijven aan dit kunstwerk.”

Cultuur is voor veel mensen inspirerend en een waardevol onderdeel van hun leven.

jaar het platform ‘Nalaten aan cultuur’ actief.” Een van de beoogde doelstellingen is om samen met andere culturele instellingen in Nederland dit platform te laten groeien en zo in de toekomst voor de gehele culturele sector meer inkomsten uit nalatenschappen te genereren.

De criteria voor culturele instellingen om deel te nemen aan het platform zijn bewust ruim geformuleerd.

beeldende kunst, maar ook aan ballet of muziek kan worden nagelaten,” gaat Pels Rijcken verder. “De lijst van culturele organisaties – groot en klein – die deelnemen aan het platform wordt steeds langer, verspreid over het gehele land. De criteria voor culturele instellingen om deel te nemen aan het platform zijn bewust ruim geformuleerd. De culturele instelling dient wel een ANBI status te hebben, waarmee het is vrijgesteld van erfbelasting en de instelling dient actief te zijn op het gebied van fondsenwerving in het algemeen en nalaten in het bijzonder. “Niet alleen aan

De culturele instelling steunen met jouw nalatenschap is dan een mooie manier om uiting aan je passie voor cultuur te geven. ontstaan met mensen die overwegen een culturele instelling in hun testament te benoemen, zijn heel bijzonder. “Zij hebben bij leven genoten van bijvoorbeeld ballet, toneel of beeldende kunst en willen die passie graag doorgeven. De De gesprekken die

culturele instelling steunen met jouw nalatenschap is dan een mooie manier om daar uiting aan te geven. Daarmee heeft hun nalatenschap de juiste bestemming gekregen en dat geeft vaak rust.” manieren waarop kan worden nagelaten. Zo is het naast een bepaald erfdeel ook mogelijk om een legaat, een specifiek deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld alle schilderijen of een bepaald bedrag, aan de culturele instelling na te laten. “En belangrijk te zeggen, elk bedrag helpt! Ook kan er worden gekozen voor een fonds op naam. Hiervoor geldt Er zijn verschillende

Vanaf dat drempelbedrag kan er een fonds op naam worden ingesteld. De naam en de doelstelling van het fonds op naam worden gekozen door de erflater zelf. heeft al jaren te maken met afnemende overheidssubsidies. Pels Rijcken: “Om toekomstige generaties te kunnen laten genieten van cultuur is het nalaten, in de vele vormen die beschikbaar zijn, een prachtige manier om de cultuursector te blijven stimuleren en zo de liefde voor cultuur door te geven aan volgende generaties.” De culturele sector

ADVERTENTIE

Wat zal straks haar Rembrandt zijn?

De klassiekers van toekomstige generaties zijn misschien wel andere dan die van nu. Door musea te steunen bij aankopen, onderzoek en restauraties, houden we met elkaar onze gezamenlijke kunstcollecties levendig en relevant. Voor nu en alle generaties die nog komen.

Overweegt u om na te laten aan de Vereniging Rembrandt? Neem dan contact op via nalaten@verenigingrembrandt.nl of ga naar www.verenigingrembrandt.nl. Mijn Rembrandt Jouw Rembrandt Onze collecties


15

GELDVOORELKAAR.NL Geldvoorelkaar.nl –- Partner Partner Content Content

Personal Finance analysenederland.nl

‘Investeer direct in de Nederlandse economie met hét crowdfunding platform’ Partner Content

Geldvoorelkaar.nl

In 2011 was Geldvoorelkaar.nl de pionier als eerste crowdfunding platform in Nederland. Waar zij eerst in de groeifase zaten vindt er nu een professionaliteitsslag plaats. Rendement “Momenteel is de spaarrente negatief en dat zorgt ervoor dat mensen met (extra) geld op zoek gaan naar mogelijkheden om met hun spaargeld rendement op te bouwen”, vertelt Edwin Adams, directeur en oprichter Geldvoorelkaar.nl “Het investeren middels een crowdfunding platform als Geldvoorelkaar.nl, met een gemiddeld netto rendement van 4,27 procent per jaar, zorgt ervoor dat je elk jaar een mooi rendement op je vermogen kunt behalen. Let er wel op dat je alleen spaargeld inzet wat je ‘over’ hebt en dat je het gespreid inzet. Wij zijn voorstander van verantwoord investeren.”

Edwin Adams, directeur en oprichter Geldvoorelkaar.nl

Professionalisering Na de kredietcrisis ontstond het investeren middels crowdfunden. En inmiddels zitten de crowfunding platforms in de professionaliseringsfase. Dat wil zeggen dat middels de vergunningsverplichting van eind volgend jaar de platforms verplicht zijn om de vergunning, die nog vrij gegeven moet worden, in hun bezit moeten hebben. Hierdoor zal de kwaliteit van de platforms er enorm op vooruit gaan. “Een goede ontwikkeling na de groei-

fase, gaat Adams verder. “Zeker nu de spaarrente negatief is zien we een enorme toename van geïnteresseerden. Alleen al ten opzichte van vorige jaar is Geldvoorelkaar.nl met 60 procent in volume gegroeid. De sector groeit ontzettend hard en door de verplichting van de vergunning zal de kwaliteit van de platforms door een toenemende controle erop vooruit gaan.” Geldvoorelkaar.nl was het eerste platform met een vergunning voor fi nanciële dienstverlening maar beschikt tevens over een ontheffi ng. Uiteraard zal Geldvoorelkaar.nl de nieuwe vergunning gaan aanvragen die is toegeschreven door de toezichthouder. “Voordat een project zichtbaar is op ons platform worden bedrijven beoordeelt op hun kredietwaardigheid, hoe de jaarcijfers zijn (geweest) en wordt er onderzoek naar de ondernemer zelf gedaan. Als dat allemaal in orde is komt een bedrijf in aanmerking om op ons platform deel te kunnen nemen.”

Mijlpaal “Vorige week hebben we de 300.000ste investering via ons platform gehad”, aldus Adams. “Sinds onze start zijn er meer dan tien miljoen uitboekingen gedaan en is er voor bijna 300 miljoen euro aan funding voor (mkb) bedrijven en vastgoedprojecten in Nederland gerealiseerd. Een mijlpaal voor ons en laat zien dat sinds de start de markt en wijzelf klaar zijn voor de professionalisering. Geïnteresseerden kunnen in een heel divers aanbod van bedrijven en vastgoedprojecten bij Geldvoorelkaar.nl zelf bepalen waarin zij willen investeren en daarmee bepaal je dus je eigen crowdfunding portefeuille. Bovendien investeer je middels crowdfunding direct in de Nederlandse economie en kan het zomaar zijn dat je tijdens een rondje door Nederland bedrijven tegenkomt waarin je geïnvesteerd hebt.” De groei en professionalisering van Geldvoorelkaar.nl is niet onopgemerkt gebleven en is beloond met

onder andere de award van IEX voor beste crowdfunding platform 2020. Voor dit jaar is Geldvoorelkaar.nl genomineerd voor de Cash Cow Award.

“Voordat een project zichtbaar is op ons platform worden bedrijven beoordeelt op hun kredietwaardigheid, hoe de jaarcijfers zijn (geweest) en wordt er onderzoek naar de ondernemer zelf gedaan. Als dat allemaal in orde is komt een bedrijf in aanmerking om op ons platform deel te kunnen nemen.”

Wil jij ook je geld laten renderen en direct investeren in de Nederlandse economie? Ga dan voor meer informatie naar www.geldvoorelkaar.nl NNEK – Partner Content

Bouw meer vermogen op met een financieel adviseur Partner Content

NNEK

Al 35 jaar adviseert NNEK als enige partij in Nederland haar klanten om eerst met een financieel adviseur te gaan praten voordat NNEK vermogen gaat opbouwen voor haar klanten. NNEK NNEK staat voor Noordnederlands Effektenkantoor. In 1986 is NNEK in Groningen gestart met vermogensbeheer. Drie jaar later opende het familiebedrijf een tweede vestiging in Amsterdam. De kernwaarden van NNEK zijn nuchter, gedreven en toegankelijk. Vermogensbeheer en beleggen gaan vaak gepaard met jargon en dikdoenerij, maar dat is niks voor NNEK. Zaken niet moeilijker maken dan ze zijn, daar staat NNEK voor. Zeggen waar iets op staat en handelen in het belang van de klanten is al vanaf het begin een vanzelfsprekendheid bij NNEK. Financieel adviseur “Wij geloven dat elke situatie, levensstijl en elk bijbehorend uitgavenpatroon anders is”, vertelt Michiel van Vugt, Commercieel Directeur bij NNEK. “Als iemand www.nnek.nl/adviseur

Duurzaam en maatschappelijk betrokken NNEK is actief op meerdere fronten om de professionaliteit van het vakgebied en fi nanciële bewustwording onder jongeren te verbeteren. Van Vugt: “Zo ondersteunen wij Stichting LEF, een jeugdeducatieproject dat door de fi nanciële branche is opgezet om fi nancieel bewustzijn onder Michiel van Vugt, jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Commercieel Directeur Zo leren de jongeren goed om bij NNEK te gaan met geld en wat geld kan betekenen. Daarnaast heeft wil stoppen met werken, de studie doel beleggen en het maken van vermogens, maar wanneer het om NNEK gezorgd voor een aantal van de kinderen wil betalen of emotionele keuzes.” geld gaat komen daar emoties bij belangrijke wetswijzigingen, wat een mooie reis wil maken, hoeveel kijken. Zo was ik op vakantie en onder andere heeft geleid tot een moet diegene dan op de rekening #FRIJER zag ik mijn vermogen op de beurs beleggingsuitkering en de beleghebben staan om dat daadwerkeIedereen kent inmiddels wel de met tien procent dalen. Toen belde gingslijfrente. Dus meer keuze lijk te doen? Voordat de klanten FIRE movement, stelt Van Vugt. ik in paniek mijn collega om te voor de belegger! En beleggen we bij ons komen om vermogen op te “Dit staat voor Financial Indezeggen dat ik mijn aandelen moest al jaren verantwoord en houden bouwen, vragen we hen dan ook pendence, Retire Early. Maar wij verkopen. Waarop mijn collega mij we rekening met de toekomst van eerst een plan te maken met een zijn de FRIJER movement gestart, terecht wees op het feit dat ik een mens, planeet en onze eigen beonafhankelijk fi nancieel adviseur. oftewel Financiële Rust Is Je zelfbenoemd expert in beleggen drijfsvoering en werknemers.” De fi nancieel adviseur maakt dan Emotionele Rust. FIRE is fantasben, en zelfs een boek geschreven precies inzichtelijk wat de klant no- tisch, maar fi nanciële onrust zorgt heb, en dat ik dus dondersgoed Wilt u meer informatie over het dig heeft, waar wij dan vervolgens bij heel veel mensen voor stress en weet dat mijn emoties nooit leilaten beheren van uw vermogen uitvoering aan geven. Daarnaast emotionele onrust. In onze optiek dend moeten zijn. De rol van een en de mogelijkheden over het inzorgt deze vertrouwenspersoon is fi nanciële rust dan ook één van onafhankelijk fi nancieel adviseur schakelen van een onafhankelijk voor een hoger rendement. Dit de basisvoorwaarden voor emotiis daarom heel belangrijk, omdat fi nancieel adviseur? komt mede doordat onnodige onele gezondheid. Je kan nog zo deze rust en overzicht brengt in je fouten voorkomen worden. Denk veel kennis hebben van bijvoorfi nanciële situatie zonder dat daar aan te weinig spreiding, zonder beeld beleggen en het beheren van eigen emoties bij in de weg staan.”

“Maar wij zijn de FRIJER movement gestart, oftewel Financiële Rust Is Je Emotionele Rust. In onze optiek is financiële rust dan ook één van de basisvoorwaarden voor emotionele gezondheid. Je kan nog zo veel kennis hebben van bijvoorbeeld beleggen en het beheren van vermogens, maar wanneer het om geld gaat komen daar emoties bij kijken.”


16

Personal Finance analysenederland.nl

Whisky: het nieuwe beleggen! Mogelijkheden Waar whisky lang als een ‘stoffige drank’ werd weggezet, is dit bijzondere product deze status al lange tijd ver ontgroeid. Zeldzame whisky is booming met honderden bekende distilleerderijen wereldwijd. Over de gehele wereld besteden zowel investeerders als verzamelaars steeds exorbitantere bedragen om de beste en de ‘hardto-find’ flessen ter wereld te bemachtigen. Dit biedt ook kansen voor nieuwe, slimme investeerders die erover denken om in deze wereld te stappen. Zeker omdat er geen enorm startkapitaal is vereist. Tekst: Michelle Timman Foto: Garrett Jones Productions

W

hisky heeft een

uitzonderlijke positie als beleggingsitem. In tegenstelling tot auto’s en wijn behoudt whisky lange tijd zijn kwaliteit (indien ongeopend). Dit betekent dat veel verzamelaars, maar ook investeerders, de flessen lang in hun bezit kunnen houden en zo het best mogelijke rendement kunnen bereiken zonder al te veel zorgen over de veroudering van het product. op het gebied van exclusieve wijn en whisky, vertelt dat hij vaak benaderd wordt Henrik Krijnen, expert

Henrik Krijnen bij Exxaero ‘The private jet company’ - Expert op het gebied van exclusieve wijn en whisky.

door investeerders die een eerste belegging willen gaan doen maar niet genoeg van de whisky-wereld weten en verdwalen in alle mogelijkheden. “Kennis rondom whisky is niet via Google te vinden”, vertelt Krijnen. “De expertise komt voort uit jarenlange ervaring, veel onderzoek en het ontmoeten van andere whiskykenners. Ook is de whisky society erg gesloten en wordt er veel gehandeld op basis van de gunfactor; het is een ‘ons-kent-ons’ wereld. Dagelijks bekijk ik de markt, de ontwikkelingen, nieuwe distilleerderijen en releases, de veilingen en de trends. Zo houd ik de meest interessante beleggingen voor geïnteres-

Digitale kroniek

seerden in de gaten.” Maar kennis over alleen whisky is niet voldoende. Zo was er namelijk begin dit jaar een run op Amerikaanse bourbon whiskey vanwege gewijzigde invoerrechten. Ook kennis van internationale handelsafspraken en politiek zijn bij handel en beleggen in whisky van groot belang. Bij handel en investeren in zeldzame whisky komt dus veel meer kijken dan men denkt. er nog een belangrijke reden om een expert in de arm te nemen. Ook in deze nichemarkt zijn vervalsingen in opkomst. “Een vervalste whisky (of whiskey) herkennen is nog Voor investeerders is

niet zo eenvoudig”, vertelt Krijnen. “Tegenwoordig zijn de vervalsingen bijna niet te herkennen met het blote oog. Hoewel er online de nodige tips te vinden zijn, zijn de experts met de vaardigheden om deze eruit te halen bijna even zeldzaam als het product zelf. Men moet zich tevens beseffen dat indien jij het online kan vinden, een vervalser dit ook kan. In een speciale warehouse hebben wij een aparte ruimte ingericht als professioneel onderzoekslab. Wij gebruiken hiervoor specialistische apparatuur, heel veel naslagwerk en natuurlijk de jarenlange expertise die we hebben opgedaan. Ook werken wij

nauw samen met andere bedrijven in deze branche.”

In een speciale warehouse hebben wij een aparte ruimte ingericht als professioneel onderzoekslab. van whisky maar blijft stijgen speelt de beveiliging een steeds grotere rol voor investeerders. En naast beveiliging speelt klimaatcontrole ook in toenemende mate een rol. Whisky hoeft niet geconditiDoordat de waarde

oneerd bewaard te worden. Echter, voor het bewaken van de beste kwaliteit vereist whisky wel een constante temperatuur en bescherming tegen direct zonlicht. Hiervoor heeft Krijnen een grote loods met daarin geavanceerde, slimme climate-control die zich aanpast aan de omstandigheden zodat de luchtvochtigheid en temperatuur worden gecontroleerd en daarmee de kwaliteit wordt gewaarborgd. Krijnen, “Investeren in zeldzame whisky is een ieder aan te bevelen, indien je de fles whisky bij een whisky-expert aanschaft!” Kortom besluit

Doneren, ook in tijden van crisis Online interview Onze samenleving vindt het belangrijk om bij te dragen aan een betere wereld. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Als vrijwilliger, als donateur, door zelf actief te fietsen of te rennen of door na te laten aan een goed doel. Allemaal voor een ideaal. “Omdat we een samenleving willen die gezonder, rechtvaardiger, duurzamer en gelukkiger is.” Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

D

en steun kunnen we samen het verschil maken en echt iets veranderen, aldus Margreet Plug directeur bij Goede Doelen Nederland. “Dat dit goeddoen bij ons hoort zien we ook nu het coronavirus de wereld in haar greep houdt en grote impact heeft op iedereen. In rap tempo ontstaan mooie (lokale) initiatieven om elkaar door de coronacrisis heen te helpen.” Juist in tijden van onzekerheid, angst en ontwrichting groeit de saamhorigheid en de bereidheid elkaar te helpen, vertelt Plug. Zeker in de huidige tijd, nu het door corona voor goede oor deze inzet

doelen lastig is om sponsorevenementen op te zetten, is doneren van belang. “De voornaamste reden

voor mensen om te doneren is omdat zij iets willen betekenen voor de samenleving. Steeds meer mensen doen dit niet alleen bij leven (schenken), maar ook daarna (nalaten). Mensen vinden het in dit laatste geval belangrijk dat er, ook als zij er niet meer zijn, wordt doorgewerkt aan hun ideaal.” Er zijn diverse mogelijkheden om te schenken aan een goed doel. Eenmalig of via een periodieke gift. Nalaten aan een goed doel kan bijvoorbeeld via

een legaat of door een goed doel als (mede) erfgenaam te benoemen. Een nalatenschap moet vastgelegd worden in een testament via de notaris. Alleen dan is het rechtsgeldig, aldus Plug. een goed doel kun je, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook bedrijven die schenken aan een goed doel kunnen de gift aftrekken van de vennootschapsbelasting. In beide gevallen moet het goede doel wel door de Belastingdienst aangemerkt zijn als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).” “Een gift aan

Hebben we uw interesse gewekt? Het gehele artikel leest u op: analysenederland.nl


17

Personal Finance analysenederland.nl

Beleggen in recreatief vastgoed is redelijk waardevast.

Waarom investeren in recreatievastgoed? Mogelijkheden Sinds vorig jaar zijn we massaal onze vakantie in eigen land gaan vieren. De verre oorden werden ingeruild voor een vakantie in de achtertuin, plaatselijke camping of recreatiepark. Deze omslag heeft voor een grote verandering gezorgd op de markt voor recreatiewoningen. Tekst: Féline van der Linde Foto’s: Pixabay & Unsplash

D

e afgelopen jaren

werden er steeds meer recreatiewoningen verkocht. Tegelijkertijd is er een dalende trend te zien in het aanbod van recreatiewoningen en gaan de prijzen dus flink omhoog. De gemiddelde verkoopprijs van een recreatiewoning lag in 2019 twaalf procent hoger dat het jaar daarvoor. De grote vraag momenteel naar recreatiewoningen heeft niet alleen te maken met de huidige coronapandemie, maar ook

Men gaat dan opzoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden. Het kopen van een tweede (recreatie) woning lijkt voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief.

met de lage rentestand. Geld wegzetten op de spaarrekening levert bijna niets meer op. Men gaat dan opzoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden. Het kopen van een tweede (recreatie) woning lijkt voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief en wordt vaak verkocht als een relatief veilige belegging. Je ontvangt namelijk jaarlijks een rendement en kunt gebruik maken van de woning wanneer je dat zou willen.

B

eleggen in rec-

vastgoed is redelijk waardevast. Aanbieders van recreatiewoningen bieden veelal een vast rendement aan voor een x aantal jaren, stelt wereldwijdleven.com. Dat zorgt ervoor dat de vraag toeneemt. Maar een recreatiewoning aankopen verschilt met het kopen van een reguliere woning. Zo is het belangrijk te weten dat het verkrijgen van een hypotheek voor een recreatiewoning verschilt ten opzichte van reguliere hypotheek. In veel gevallen is een volledige financiering niet mogelijk en de te verwachten inkomsten uit de verhuur mogen niet worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Een tweede woning en bijbehorende hypotheek wordt belast in box 3. De lening is aftrekbaar van het totale vermogen, de rente en kosten voor het onderhoud van de woning zijn niet aftrekbaar. reatief

nog andere factoren die een rol spelen

Zo is het belangrijk te weten dat het verkrijgen van een hypotheek voor een recreatiewoning verschilt ten opzichte van reguliere hypotheek. bij de aankoop van recreatievastgoed. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de aanwezige Vereniging van Eigenaren

van groot belang is, vooral voor het rendement op de lange termijn. Wat is doel van het vakantiepark met de recreatiewoningen? En check goed het parkregelement van waar de recreatiewoning staat. Het verhuren van woningen wordt niet op alle parken toegestaan of slechts deels. Ook zijn er parken waar de verhuur verloopt via het parkbestuur, waarbij het eigen gebruik juist zeer beperkt mogelijk is. Het is dus verstandig voor aankoop goed te checken wat van toepassing is. Het zou namelijk

Daarnaast zijn er

Sinds vorig jaar zijn we meer onze vakantie in eigen land gaan vieren.

zonde zijn als je een recreatiewoning aankoopt en je er geen gebruik van mag maken op de momenten wanneer jij zou willen. recreatievastgoed kan aantrekkelijk zijn. Beleggen biedt kansen, maar op voorhand is het goed om goed op te letten op een aantal zaken. Lees de kleine lettertjes en bepaal wat je doel van de investering gaat zijn. Is de recreatiewoning een belegging of voor eigen gebruik? Dit kan de keuze bepalen voor het juiste vakanHet investeren in

tiepark en daarmee recreatiewoning voor een zo optimaal mogelijke investering.

Lees de kleine lettertjes en bepaal wat je doel van de investering gaat zijn. Is de recreatiewoning een belegging of voor eigen gebruik?


18 Personal Finance analysenederland.nl

De ondernemer zelf is het allerbelangrijkste’ Profiel Het idee kan perfect zijn, de cijfers geweldig en het plan tot in de puntjes uitgewerkt. Maar als Pieter Schoen het niet ziet zitten in de ondernemer zelf, zal hij nooit investeren. “Het verschil wordt gemaakt door de ondernemer, zonder twijfel.” Tekst: Jerry Huinder Foto: Annemiek van der Togt & Pexels

D

ragons Den lijkt

een ideaal programma voor een ras-ondernemer als Pieter Schoen. Gedreven startende ondernemers pitchen hun idee, en als hij er als Dragon geld in ziet, biedt hij een bedrag voor een meerderheidsbelang. Beter wordt het bijna niet, zou je denken. Toch had hij zijn twijfels toen hij werd gevraagd. Ten eerste om persoonlijke redenen, want de vraag was of hij wel een Bekende Nederlander wilde worden. “Je komt toch op televisie, ik heb zes kinderen en

woon in een klein dorp, mijn vrouw vroeg me serieus of ik dat wel wilde.” Maar toen die horde was genomen was er nog een tweede, en misschien nog wel veel belangrijkere, reden om het niet te doen: eigenlijk is investeren in startups helemaal niet de stiel van Pieter Schoen. Hij zoekt het met zijn investeringsmaatschappij Shoe Investements liever in scale-ups. “Met startups is het meer spray en pray: investeren in veel verschillende bedrijven en hopen dat je raak schiet. Dat kost heel veel tijd en energie, want je moet

de ondernemers echt helpen om van idee naar product of dienst te komen.”

Ondernemen doe je niet om geld verdienen, ondernemen doe je omdat je een idee hebt.

onafgebroken met veel passie doe. Ondernemers helpen iets te creëren, is gewoon geweldig. Ik weet uit eigen ervaring hoeveel doorzettingsvermogen ondernemers moeten hebben. Om dan op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan ondernemend Nederland is heel erg leuk.” Op televisie lijkt het allemaal fingerspitzengefühl: het idee wordt gepitcht en

Waarom heb je het uitein-

enkele ogenblikken later

delijk toch gedaan?

wordt er met miljoenen

“Omdat dit echt mijn leven is, dit is wat ik al twaalf jaar

gestrooid. Lijkt me een riskante investering.

“Wat je in acht tot tien minuten ziet op televisie duurt in werkelijkheid zo’n anderhalf uur. Soms ziet dat er inderdaad ook wel gek uit, zo snel van het idee naar biedingen, maar we vragen in die anderhalf uur dus veel meer waarop de ondernemers antwoorden formuleren. En we krijgen achteraf de cijfers ook te zien. In principe is een deal een deal, we hebben echt een mondelinge overeenkomst, maar als er iets niet klopt, dan kan het uiteraard nog afketsen. Van beide kanten overigens, want ondernemers


19

Personal Finance analysenederland.nl

krijgen na de uitzending soms zoveel aandacht dat andere investeerders betere voorstellen doen.”

rechtsom, bovenlangs of onderlangs, om er een draai aan te geven en het wél succesvol te maken. Daarom zeg ik ook altijd dat ondernemers een stalen kin moeten krijgen van het vallen om daarna weer op te staan. En nog een keer. Totdat het wel lukt. De andere kant is namelijk: we gaan proberen er een succes van te maken. Oké, zeg ik dan, ga ik ook proberen jouw salaris over te maken. Dat is natuurlijk een beetje een flauwe opmerking maar zo moet je het wel zien als ondernemers. Het moet gewoon gebeuren, coute que coute.”

De meest succesvolle ondernemingen waar wij in investeren worden echt gedreven door de ondernemer. Toch lijkt me anderhalf uur nog steeds kort voor zulke investeringsbeslissingen. Hoe belangrijk is de ondernemer voor jou?

“Voor mij is de ondernemer zelf het allerbelangrijkste. We hebben bij Shoe Investments een aantal criteria waar we naar kijken bij een investering en nummer één is: eerst de vent, dan de tent. Of: eerst de vrouw dan het gebouw. De meest succesvolle ondernemingen waar wij in investeren worden echt gedreven door de ondernemer. Het verschil wordt gemaakt door de ondernemer zelf, zonder twijfel. Hoe is hij of zij als persoon? Wat is zijn ervaring? Hoe is het ondernemingsplan opgesteld? Dat soort vragen zijn echt cruciaal.”

Ondernemen doe je niet om geld te verdienen, ondernemen doe je omdat je een idee hebt, een visie, een bepaald product of dienst, iets vernieuwends. Is ondernemen geld verdienen of iets mooi opbouwen?

Het verschil wordt gemaakt door de ondernemer zelf.

je geen zakgeld, omdat je ouders je wilden stimuleren

Een ondernemer moet er echt honderd procent voor gaan, het niet als ‘iets erbij’ zien. En wanneer ben jij dan onder de indruk van zo’n

om zelf manieren te vinden om te ondernemen. Ben je je ouders daar dankbaar voor?

“Haha, ja, ik denk het wel, maar ik doe het nu zelf bij mijn kinderen niet. Ik kom uit een Zaanse familie waar het calvinisme hoog in het vaandel stond en het credo werken voor je geld was, en dat heeft mij zeker geholpen.

Als kind vond ik het natuurlijk diep onredelijk, maar nu zie ik wel dat geld ook een soort gif kan zijn voor kinderen. Je ziet best vaak binnen families dat de ene generatie hartstikke succesvol is en dat de volgende generatie dan denkt: waarom zou ik hard moeten werken voor mijn centjes? Het is niet voor niets dat Napoleon ooit successierechten heeft ingevoerd. Al

was dat misschien ook wel omdat hij geld nodig had, haha, maar het idee erachter, daar geloof ik wel in.” Waarom volg je het goede voorbeeld van je ouders dan

al het geld dat ze verdienen met werken, dat kan een auto wassen zijn of een ander klusje, dat verdubbel ik. Dus de ondernemersstimulans zit er zeker in: hoe meer ze werken, hoe meer zakgeld.”

niet bij je eigen kinderen?

“Nou, we geven dan wel zakgeld, maar onder bepaalde voorwaarden. We noemen dat de verdubbelaar. In beginsel krijgen ze niks, maar

‘Failure is not an option’, is een stelregel van je. Waarom niet?

“Omdat er altijd wel een mogelijkheid is, linksom of

“Iets moois bouwen, dan komt het geld vanzelf. Dat meen ik serieus. Als geld je primaire drijfveer is, dan verlies je het daadwerkelijke doel. Ondernemen doe je niet om geld te verdienen, ondernemen doe je omdat je een idee hebt, een visie, een bepaald product of dienst, iets vernieuwends. Als je dat met hart en ziel uitbouwt, dan ga je daar uiteindelijk geld mee verdienen.” Tot slot: als ik morgen naar

ondernemer?

je toe kom met mijn briljante

“De passie is heel erg belangrijk. Een ondernemer moet er echt honderd procent voor gaan, het niet als ‘iets erbij’ zien. Dat geldt zowel qua investering in tijd en energie als financieel. Dus ik verwacht dat ze hun spaarcenten in hun eigen idee stoppen om het te laten slagen. Verder kijk ik ook naar wat ze hebben gedaan in hun leven. Met alle respect: ik heb nog nooit een succesvolle ondernemer van zestig gezien die daarvoor zijn hele leven in loondienst had gewerkt. Een echte ondernemer wil dat al eerder, die heeft zoveel leuke ideeën dat die dat al veel eerder gaat doen. Verder is doorzettingsvermogen natuurlijk onmisbaar voor een goede ondernemer, want niks gaat op rolletjes, je zal altijd tegenslagen ervaren. En tenslotte vind ik achtergrond belangrijk: waren zijn of haar ouders of grootouders ondernemers, zit het in de familie?

idee, wat moet ik dan als eerste tegen je zeggen om je te overtuigen?

“Pieter, hier ga jij heel erg gelukkig van worden.”

Feiten

Wat dat betreft zat het bij jou wel goed: als kind kreeg

Met start-ups is het meer spray en pray: investeren in veel verschillende bedrijven.

Pieter Schoen is een van de investeerders in het programma Dragons Den, waar startende ondernemers hun idee mogen pitchen. Schoen is een bekende Nederlandse ondernemer en onder meer medeoprichter van de Nederlandse Energie Maatschappij. Ondernemen zat er al vroeg in bij de Dragon: hij handelde tijdens zijn jeugd onder meer in aanstekers, waterbedden en horloges en tijdens zijn studententijd startte hij – samen met studievriend en compagnon Harald Swinkels – zijn eerste bedrijf op.


20 Personal Finance analysenederland.nl

De meeste mensen vinden het lastig om up-to-date te blijven met betrekking tot hun financiën.

Je vermogen laten groeien? Vraag financieel advies! Focus De meeste mensen vinden het lastig om up-to-date te blijven met betrekking tot hun financiën. Geld, pensioen en beleggen zijn belangrijke onderwerpen om bij stil te staan, maar over het algemeen worstelt men met het overzicht hierop. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

ook voor de jonge generatie die nog ver van het pensioen af staat en voor zzp’ers en mkb’ers die niet collectief zijn aangesloten”, vertelt Willem Johannesma, expert op het gebied van financiën en vermogensbeheer. Zij staan voor een hoop keuzes en zeker nu sparen eigenlijk betekent dat je per jaar een paar procent van je vermogen inlevert door de inflatie zijn deze keuzes best ingewikkeld.” Dat geldt zeker

Je kunt je hypotheek aflossen, maar ook je overtollig spaargeld aan het werk zetten en zo inkomen voor later creëren. doelen te halen, zoals een extra potje voor een grote uitgave of eerder stoppen met werken, is er dus een ander soort actie nodig, meent Johannesma. “En dan zijn er een hele hoop wegen die naar Rome leiden. Je kunt je hypotheek aflossen maar ook je overtollig spaargeld aan het werk zetten en zo inkomen voor later creëren. Maar het is lastige materie en dan hebben we het nog niet eens over alle verschillende beleggingsobjecten. Om goed op een rijtje te zetten wat voor jou het beste werkt, is het daarom vooral belangrijk om Om je f inanciële

eens met een financieel adviseur te gaan zitten in plaats van het zelf te doen.”

Belangrijk is vooral dat de juiste financiële adviseur duidelijk en betrouwbaar advies kan geven en je kan helpen bepaalde doelen op te stellen voor je financiën. adviseurs vaak vooral productgedreven, maar tegenwoordig zijn er veel adviseurs die een meer holistische blik hebben. “Natuurlijk kan je nog steeds voor een financieel adviseur gaan die zich specialiseert in hypotheken of verzekeringen, maar als je echt op zoek bent naar iemand die je kan helpen een plan te maken voor Voorheen waren deze

je vermogen kan het handig zijn om te gaan zitten met iemand die gespecialiseerd is in pensioenen en financial planning. Belangrijk is vooral dat de juiste financiële adviseur duidelijk en betrouwbaar advies kan geven en je kan helpen bepaalde doelen op te stellen voor je financiën. Want als je naast het opbouwen van de buffer voor onverwachte uitgaven nog wat extra geld overhoudt, kan het interessant zijn om te kijken hoe je je spaargeld beter kunt laten groeien.”

Je kan het natuurlijk allemaal zelf doen, maar daarvoor heb je wel een hoop kennis nodig en moet je gedisciplineerd de beurs in de gaten blijven houden.

dat geval een goede optie zijn. Zowel voor geld dat je niet direct nodig hebt of voor lijfrentes. “Ook daarin zijn er echter allerlei verschillende smaken”, vertelt Johannesma. “Je kan het natuurlijk allemaal zelf doen, maar daarvoor heb je wel een hoop kennis nodig en moet je gedisciplineerd de beurs in de gaten blijven houden. Daar zijn allerlei tools voor, maar niet iedereen heeft de tijd en kennis om zich hierin te verdiepen. Een andere optie is het aanvragen van beleggingsadvies, waarbij je advies inwint van een externe partij, maar je het wel nog steeds zelf moet beleggen. Als laatste, voor diegenen die alle ruis te overweldigend vinden, is er vermogensbeheer. Hier geef je zelf aan wat je doelen zijn, welke risico’s je wilt nemen en wat voor soort beleggingen je wilt doen, maar de beheerder belegt het vervolgens voor je. De vermogensbeheerder Beleggen kan in

neemt dat deel dus voor je uit handen.”

Vermogensbeheer kan je echt helpen op lange termijn je vermogen duurzaam te doen groeien. kiest, ga vooral op zoek naar opties die bij jou passen, stelt Johannesma. “Vermogensbeheer kan je echt helpen op lange termijn je vermogen duurzaam te doen groeien. Je hebt op elk moment inzicht in je beleggings- of lijfrenterekening, maar je hoeft zelf niet continu in de gaten te houden wat er gebeurt. Dat is voor mensen die niet dagelijks met hun financiën bezig willen of kunnen zijn zeer overzichtelijk. En wil je toch iets anders gaan doen? Dan kan je er op elk moment weer mee stoppen.” Wat je ook

ADVERTENTIE

ZORG VOOR UW FINANCIËLE VRIJHEID Onze zorg is dat iedereen op een zeker moment in zijn of haar leven van financiële vrijheid kan genieten. De persoonlijke begeleiding van uw eigen financieel adviseur geeft hier houvast omdat diepgaande kennis over geld, pensioen en beleggen vaak ontberen.

WAAROM OAKK? Beter rendement voor iedereen met professionele begeleiding van uw adviseur.

Digitaal, veilig en efficiënt klantensysteem met de unieke OAKK Tool.

Vanaf EUR 1.000 en EUR 100 per maand, voor bijvoorbeeld aanvullend pensioen en studie kinderen.

Alternatief voor spaargeld dat lang beschikbaar is en bestaande lijfrentepolissen.

Meer informatie? Kijk op www.oakk.nl


21

Personal Finance analysenederland.nl

Investeren in vastgoed is aantrekkelijk voor de lange termijn Focus Ons geld op de spaarrekening zetten is al lange tijd geen aantrekkelijke optie meer, zeker niet als je je vermogen wilt doen groeien. Voor wie op zoek is naar een relatief veilige beleggingsoptie kan vastgoed een interessante mogelijkheid zijn.

John van Gerwen, CEO van DCMF.

Vastgoed transformeren goed voor de woningmarkt en de belegger

Tekst: Marjon Kruize Foto’s : Pexels

mensen belangrijk is bij vastgoed, is dat het heel tastbaar is”, vertelt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman & Wakefield Nederland en Vastgoedman van het jaar 2020. “Een voordeel van een belegging in vastgoed is dat je het kunt zien staan. Dat vinden veel mensen prettig. Je kan het gebouw zelf gebruiken, maar er ook rendement uit halen. En daarnaast ziet men natuurlijk dat er veel mensen zijn die met vastgoed heel veel geld verdienen.” Wat voor veel

Nu de rentes o p

de spaarrekeningen laag zijn, is men volgens Lokerse op zoek naar andere oplossingen om bijvoorbeeld pensioen op te bouwen. “Vastgoed is daar heel geschikt voor, omdat het een investering is voor de lange termijn. Normaal bij beleggingen bepalen de cashflows het rendement. Bij vastgoed geldt dat ook voor de huurinkomsten, maar zelfs als het pand niet verhuurd wordt, behouden bijvoorbeeld woningen heel goed hun waarde. Voor veel beleggers is dat een fijn gevoel.” zijn de prijzen op de woningmarkt hard gestegen, al is dat natuurlijk relatief. “In Hamburg zijn de woningen nog altijd duurder dan in Amsterdam”, vertelt Lokerse. “Maar we zien wel dat de vraag in onze hoofdstad heel hoog ligt. Zowel van beleggers als van mensen die er willen wonen. Daaruit blijkt wel hoe De afgelopen jaren

Vastgoed kan een interessante beleggingsoptie mogelijkheid zijn.

belangrijk locatiekwaliteit is voor zowel beleggers als woningzoekenden. Als je wilt investeren in vastgoed is het belangrijk om daar goed op te letten. De waarde zit hem niet zozeer in de bouwprijs, maar in de locatie.”

We zien dat de vraag in onze hoofdstad heel hoog ligt. Zowel van beleggers als van mensen die er willen wonen. investeren in vastgoed zitten nadelen. In tegenstelling tot beleggingen in aandelen, is het bij vastgoed vaak niet mogelijk je risico te spreiden. “De objecten zijn daar simpelweg te groot voor”, stelt Lokerse. “Je moet dus zeker weten dat de woning die je koopt goed verhuurd kan worden en ook op de lange termijn op een aantrekkelijke locatie ligt. Investeren in vastgoed lijkt wat dat betreft meer op ondernemen dan op beleggen. Je moet beter onderzoek doen dan normaal, zelfs als je in een vastgoedfonds investeert. Denk bijvoorbeeld aan een aankoop van een winkelpand die bij aankoop verhuurd is, maar de pandemie niet overleeft. Met een sector die zich in een structurele transformatie bevindt, blijft niet elke locatie aantrekkelijk en kunnen alternatieve

invullingen lastig te vinden zijn. Je moet je daarom goed voorbereiden, inlezen en een goede visie ontwikkelen op de ontwikkeling van jouw vastgoed. Dat kan gaan over de toenemende urbanisatie, maar ook over de verschuiving van de winkelstraat naar online. Daar ontstaan kansen.” goed aanpakt, kan een investering in vastgoed dus een hoop opleveren. Als je het

Focus

“Vaak worden er op de vastgoedmarkt lange contracten met huurders afgesproken, waardoor je voor vijf tot tien jaar zeker bent van huurinkomsten en rendement. Daarnaast gaat de waarde van vastgoed over het algemeen mee met de inflatie, waardoor je vastgoed over het algemeen meer waard wordt door de jaren heen. Een mooie investering voor de lange termijn dus.”

Door de crisis op de woningmarkt hebben beleggers in vastgoed een negatief imago opgelopen. En dat is zonde, want investeerders kunnen de woningmarkt juist helpen door extra woningen te creëren en bestaand vastgoed op te knappen. Tekst: Marjon Kruize Foto: DCMF

Vastgoed wordt al jaren gezien als interessante belegging. Het is weinig volatiel, stijgt in de loop der tijd in waarde en geeft een stabiel rendement uit huur. “Echter, dit rendement wordt wel lager, want de huren zijn veel minder hard gestegen dan de huizenprijzen”, vertelt John van Gerwen, CEO van DCMF. “Simpelweg een huisje kopen en er een nieuwe keuken en badkamer in bouwen is niet langer genoeg om een goed rendement te krijgen. Om echt een mooi rendement te verdienen moet je meer waarde creëren, en dat kan de woningmarkt juist stimuleren.” Bestaand vastgoed transformeren is een van de manieren om die extra waarde toe te voegen, aldus Van Gerwen. “Bijvoorbeeld door in een grote villa meerdere appartementen te bouwen of een extra appartement te bouwen in een woon-winkelpand. Op die manier laat je bestaand vastgoed beter aansluiten op wat de markt vraagt, namelijk woningen voor starters en alleenstaanden. Je creëert waarde in de markt. En beleggers zijn de juiste personen om dit te doen, want een particulier gaat namelijk geen vastgoed transformeren.”

Echter, ook aan

Banken zien het financieren van dat soort projecten vaak niet zitten, maar ze willen wel meehelpen met de financiering van het uiteindelijke pand als de verbouwing helemaal klaar is.

Een mooie investering voor de lange termijn.

Echter, die transformaties moeten natuurlijk wel gefinancierd kunnen worden en dat is niet altijd eenvoudig. “Het is moeilijk objecten te financieren die nog flink op de schop gaan”, stelt Van Gerwen. “Banken zien het financieren van dat soort projecten vaak niet zitten, maar ze willen wel meehelpen met de financiering van het uiteindelijke pand als de verbouwing helemaal klaar is. Ze hebben niet altijd de juiste expertise in huis en willen zich niet focussen op kortlopende transformatietrajecten van een jaar of twee. Daarom is het voor het ontwikkelingsstuk goed om een gespecialiseerde partij in te schakelen die kortlopende financiering kan verlenen. Daarna kan het eindproduct gefinancierd worden bij de bank of een andere lange termijn financier. Zo kunnen beleggers panden transformeren waardoor ze betere rendementen behalen én de woningmarkt stimuleren.”

ADVERTENTIE

SocialBlox

The future of social media powered by blockchain


22 Personal Finance analysenederland.nl

Zzp’er, maak een goede risicoberekening Actueel Meer dan een kwart van de zzp’ers verdient niet genoeg om buffers op te bouwen voor economisch zwaardere tijden. Wanneer een ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, of komt te overlijden heeft dat dan ook vaak vervelende gevolgen. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

van een enquête die we onlangs onder onze leden hebben gedaan bleek dat 57 procent van de zzp’ers vermogen opbouwt voor later”, vertelt Arjen Vrolijk, directeur van ZZP Nederland Verzekeringen. “19,2 procent van hen heeft een overlijdensrisicoverzekering en 15,2 procent een AOV. Dat blijft dus behoorlijk achter. Daarnaast is er natuurlijk nog een groep die zelf maandelijks geld opzij legt als buffer, maar het aantal zzp’ers zonder verzekering is wel heel hoog en die lopen toch een bepaald risico.” Uit de resultaten

Natuurlijk beslist iedere zzp’er uiteindelijk zelf, daar zijn ze ook zzp’er voor, maar in het bewustzijn omtrent de kwetsbaarheid van de zelfstandige is nog wel een lange weg te gaan. er voor de zelfstandige namelijk weinig voorzieningen om op terug te vallen en in het afgelopen jaar hebben we ook kunnen zien hoe snel die buffers kunnen slinken in een crisissituatie. “Het risico kan, zeker tot de pensioendatum, enorm hoog oplopen”, vertelt Vrolijk. “Natuurlijk beslist iedere zzp’er uiteindelijk zelf, daar zijn ze ook zzp’er voor, maar in het bewustzijn omtrent de kwetsbaarheid van de zelfstandige is nog wel een lange weg te gaan. In het afgelopen jaar is daarin wel vooruitgang geboekt, maar dat verschilde wel ontzettend per sector. Er is namelijk ook een groep ondernemers geweest die wel heel veel succes heeft gehad in het afgelopen jaar en die zijn nu minder geneigd actie te ondernemen, terwijl een volgende crisis hen misschien juist wel zal raken.” Zonder verzekering zijn

nu dat ondernemers bewust worden van hun financiële situatie en de mogelijkheden tot verzekering, vertelt Vrolijk. “Ik kan me zo voorstellen dat voorlichting hierover zou kunnen beginnen bij het UWV en het KvK. Het zou ideaal zijn als je direct bij inschrijving de KvK al gewezen wordt op je opties. Een zzp’er die begint van-

uit loondienst heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen dertien weken gebruik te maken van vrijwillige voortzetting van de ziekte en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na de verstreken termijn is dat niet meer mogelijk en als de ondernemer een zwaar beroep doet of al eerder een krasje opgelopen heeft, kan het lastig zijn dan een reguliere verzekering af te sluiten. Ik zou graag willen dat daar actiever voorlichting over plaatsvindt. Daar valt een hoop te winnen.” arbeidsongeschikt raakt, heb je als ondernemer een flink probleem. “Stel iemand van 37 heeft een inkomensniveau van 40.000 euro per jaar nodig en raakt volledig arbeidsongeschikt. Dan heb je in totaal tot aan je pensioendatum 1,2 miljoen euro nodig. Daar schrikt men vaak van, maar het is echt een structurele terugval over tientallen jaren. Daarom is het ook zo belangrijk dat je dat risico afdekt. Ondernemers weten vaak niet hoe weinig er vanuit de overheid voor hen geregeld is. Daarnaast hebben ze het idee dat een verzekering heel duur is en dat er wanneer het nodig is niet uitgekeerd zal worden. Dat is echter niet het geval. Vaak zien we dat de kosten in negentig procent van de gevallen lager uitvallen dan ze van tevoren gedacht hadden.” Want als je echt

van die financiële risico’s kan dus behoorlijk wat rust brengen. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor gezinsleden die soms voor verrassingen komen te staan als het al te laat is. “Ik zou als ondernemer dan ook zeker met iemand in gesprek gaan om in ieder geval de risico’s van de onderneming in kaart te brengen. Er kan eigenlijk al vrij snel een quickscan gemaakt worden op basis van de werkzaamheden die je gaat doen en je persoonlijke situatie. Ik snap heel goed dat de gemiddelde starter niet gelijk alles optuigt, maar op basis van je budget kan je al vroeg goede keuzes maken om een sterke basis op te zetten.” Het goed afdekken

Opties zijn financiële producten die op de beurs verhandeld worden.

Opties bieden meer mogelijkheden en flexibiliteit Mogelijkheden Opties zijn financiële producten die op de beurs verhandeld worden. Door hier slim mee om te gaan kan er met relatief weinig risico wekelijks rendement worden behaald. Tekst: Féline van der Linde Foto: Unsplash

M

je het recht om een hoeveelheid effecten, zoals aandelen, binnen een bepaalde periode tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen of verkopen. De prijs van opties wordt bepaald door de koers en de mate van beweeglijkheid, ‘volatiliteit’, van de onderliggende waarde, meldt ing.nl. De onderliggende waarde is het effect waar de optie van is afgeleid. “Een optie is dus een contract tussen een koper en een verkoper, waarbij de koper het recht, maar niet de verplichting heeft om de onderliggende waarde te kopen of verkopen tegen de afgesproken prijs. Opties worden om deze reden ook wel derivaten genoemd”, vertelt Bram Voermans, expert beleggen in opties. Dit omdat het een financieel product betreft waarvan de waarde is afgeleid van een ander product: de onderliggende waarde. Deze onderliggende waarden kunnen aandelen zijn, maar ook een index of een valuta. et opties heb

soorten opties, de call-optie en de put-optie. De call-optie geeft je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te kopen tegen de uitoefenprijs. Dit is gunstig wanneer de koers van een aandeel stijgt, aldus ing.nl. Dan wordt de optie namelijk meer waard. Bij de put-optie geef je het recht om een bepaalde onderliggende waarde te verkopen tegen de uitoefenprijs. Voermans: “Dit is gunstig wanneer de koers van een aandeel daalt, dan wordt de optie meer waard. Het beleggen in opties is interessant omdat je jouw aandelen kunt beschermen tegen koersdaling door een put-optie te Er zijn twee

Het belangrijkste is

Meer dan een kwart van de zzp’ers verdient niet genoeg om buffers op te bouwen.

kopen. Hierdoor ben je flexibeler en kun je beleggingen beschermen tegen een aankomende (beurs)crash.” een multiplier of een hefboom. Dit betekent dat één optie betrekking kan hebben op meerdere aandelen. In de meeste gevallen heeft de multiplier een factor honderd, één optie vertegenwoordigt honderd aandelen. Dit zie je vervolgens ook terug in de prijs. Voermans: ”Een optie heeft bijvoorbeeld een optiepremie van 15 eurocent. Als je een optie koopt dan betaal je 100 keer 15 eurocent, dus 15 euro. Wanneer je honderd aandelen van Unilever koopt voor 50 euro per aandeel is het totale geïnvesteerde bedrag 5000 euro. Nu kun je ook een optie kopen met een waarde van 1000 euro. Die optie functioneert min of meer hetzelfde als honderd aandelen, alleen je hebt een veel kleinere investering nodig. Opties zijn dus superieur aan aandelen. Daarnaast loop je minder risico. Mocht Unilever failliet gaat, dan ben je in het geval van aandelen 5000 euro kwijt. Heb je een optie gekocht, dan is je maximale verlies slechts 1000 euro.” Opties hebben meestal

bestand tegen eventuele koersdalingen en dat geeft de belegger in opties meer mogelijkheden. “De belegger met opties is in staat om geld te verdienen ook wanneer de beurs daalt. Echter, opties zijn wel ingewikkelder dan ‘normale’ aandelen. Het succesvol beleggen in opties vergt meer kennis en ervaring (van een professional).” Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van opties? Dan is het belangrijk je eerst te verdiepen in de materie. Volg bijvoorbeeld een cursus van een professional. Zo leer je snel de belangrijkste zaken om op te letten bij het beleggen in opties. En maak je de meeste kans op een zo hoog mogelijk rendement tegen aanvaardbare risico’s. Opties zijn beter

ADVERTENTIE

BELEG IN OPTIES MET EEN EXPERT

MEER WETEN OVER OPTIES?

Zorgeloos beleggen in opties met een hoog rendement. • Geen optiekennis nodig • 1 minuut per week • Rendement 2020: 32% Kijk op de website voor meer informatie

DOWNLOAD HET EBOOK OF VOLG ONZE CURSUS

Volg een van onze systemen.

ElkeWeekGeld.nl Makkelijk geld verdienen op de beurs

Bel ons: 015 – 45 50 125 | www.ElkeWeekGeld.nl


23 Personal Finance analysenederland.nl

Edelmetaal kan een interessante investering zijn.

Veilig beleggen in zilver en goud Focus Door de lage of zelfs negatieve spaarrentes en een verminderd vertrouwen in de financiële systemen wordt er steeds vaker gekeken naar alternatieve belegginsopties. Edelmetaal kan voor deze groep mensen een interessante investering zijn. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

V

weg te leggen voor langere tijd. De zilverkant is wel vrij volatiel en kan zowel hard stijgen als hard dalen. Zilver wordt ook veel gebruikt in de industrie, waardoor er jaarlijks een vaste vraag is naar zilver en een beperkt aanbod. Daarnaast heeft zilver ook anti-bacteriële eigenschappen en vele andere toepassingen zonder goedkopere alternatieven. Zilver is daardoor erg interessant. door de fiscus wel anders belast dan goud. Als je een Echter, zilver wordt

aak investeert men

in fysiek edelmetaal om een deel van het vermogen te beschermen. Men wil namelijk zijn of haar koopkracht behouden. Goud en zilver hebben altijd een bepaalde waarde en staan buiten het financiële systeem. Het grote voordeel van deze edelmetalen is dat ze waardevast zijn, goud en zilver kunnen niet zomaar worden bijgeprint, dus je weet dat het zijn waarde behoudt.

zilverbaar koopt wordt dat door de fiscus gezien als industrieel goed, waardoor deze ook met BTW belast wordt. Voor de particulier is dat ongunstig. Zij kunnen beter uitwijken naar zilveren munten, dat is voordeliger.

Een groep Reddit-gebruikers riep mensen toen massaal op om fysiek zilver te kopen

zilvermarkt begin dit jaar onder druk te staan. Een groep Reddit-gebruikers riep mensen toen massaal op om fysiek zilver te kopen. Veel grote zakenbanken en commerciële banken werden daardoor in het nauw gedrongen omdat zij zonder onderpand speculeerden op een daling in de prijs. De enorme vraag zorgde er echter voor dat de prijs juist steeg. Het is een kleine markt die normaal gesproken vooral door de industrie aangesproken wordt, maar nu wordt het aandeel beleggers op de Ook kwam de

iedereen die dat wil investeren in edelmetaal. Goud kan je al per één gram kopen, met een gramprijs van 47 euro. Nou is één grammetje goud niet zo heel interessant, maar je kan voor een paar honderd of een paar duizend euro dus al een mooie investering doen. Hoe meer budget je erin steekt, hoe voordeliger de oplossingen ook worden. Dat maakt het ook voor beginners een interessante optie. Echter, In principe kan

Het belangrijkste is daarom dat je met een betrouwbare partij in zee gaat die enkel handelt in erkende munten en baren. Zij kunnen de echtheid vaststellen. er zijn wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden. voornamelijk in de veiligheid en de echtheid van het edelmetaal. Fysiek goud of zilver moet je natuurlijk veilig kunnen bewaren. Dat leg je niet zomaar op de schouw. Daarnaast moet je ook de echtheid van het edelmetaal kunnen vaststellen, en dat is voor veel leken lastig. Het belangrijkste is daarom dat je met een betrouwbare partij in zee gaat die enkel handelt in erkende munten en baren. Zij kunnen de echtheid vaststellen en veel munthuizen geven ook munten uit met een echtheidssymbool. Er wordt dan een klein icoontje in de munt geslagen waardoor je zeker weet dat het een echt munt is. Als je dat zeker weet, dan zijn goud en zilver absoluut interessante beleggingsopties. Dat zit hem

Je koopt dat echt om de waarde te behouden en het weg te leggen voor langere tijd. eigenlijk altijd vraag naar edelmetalen. De hoeveelheid goud en zilver is eindig, en de exacte hoeveelheid is niet altijd in zicht. Ook is goud vrij stabiel. Je koopt dat echt om de waarde te behouden en het

markt steeds groter waardoor de markt eerlijker wordt.

Daarnaast is er

Door de lage of zelfs negatieve spaarrentes en een verminderd vertrouwen in de financiële systemen.


KOPEN ZONDER VOORBEHOUD IS EEN MUST. MAAR DOE HET WEL VEILIG VIA ONS.

WEBINAR ‘VERGROOT JE KANSEN OP DE WONINGMARKT’ VIA FINANCIEEL FIT. Met je hypotheek op zak de woningmarkt op! 29 september om 19.30 uur. Scan de QR-code en meld je nu aan.

Financieel Fit T 0164 - 607 211 E info@financieelfit.nl financieelfit.nl

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse # 96 - Personal Finance  

Gedistribueerd met het AD.

Analyse # 96 - Personal Finance  

Gedistribueerd met het AD.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded