Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant. Nr. 95 Augustus 2021

Toekomst van de Economie Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl

Met focus op E-commerce, Vastgoed & Credit Management

De economie trekt weer aan Wat betekent dat voor online retail, kredieten en vastgoed in ons land?

Credit Management: Leendert-Jan Visser

Harry Bijl:

Consumenten willen frictieloze én gedenkwaardige klantreis ervaringen. Lees meer op pagina 6

E-commerce:

Vastgoed:

Marketing wordt een dataspel

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen

Nu we steeds vaker digitaal onze aankopen doen verschuift ook de marketingstrategie langzaam maar zeker steeds meer naar de digitale kanalen.

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet.

Lees meer op pagina 10

Lees meer op pagina 24

‘We vertrouwen op de veerkracht van de ondernemers’ Deuren dicht, op een kiertje, open, toch weer helemaal dicht en nu weer volledig open, maar wel met een aantal beperkende maatregelen. Voor het mkb was het afgelopen anderhalf jaar een behoorlijke rollercoaster, maar er lijkt licht te zijn aan het einde van de tunnel. Al blijft toch ook de onzekerheid nog altijd groot. Lees meer op pagina 32

Wij leveren AI software voor snelle SEO, meer SEA resultaat én hogere CLV AdScale Ecom met auto-creatie, optimalisatie en BI voor het MKB. bedrijven. Longtail UX voor snelle, gegarandeerde ROI bij i

Klaar voor de next step? Kijk op southparc.nl of bel naar 040 - 2263 600


“ Slim verpakken

belangrijker dan ooit

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 50% van een te

Als dé verpakkingsspecialist van Nederland helpen

verzenden pakket uit lucht bestaat. Ook al is dit een

wij onze klanten iedere dag opnieuw met het oplossen

actueel onderwerp binnen de e-commerce wereld,

van dit vraagstuk. Het gaat hierbij niet om goed of

toch blijkt dat er vaak een te grote verpakking wordt

fout verpakken, maar om slim verpakken. Ten tijde

ingezet om producten te verzenden. Dat is niet alleen

van de grondstoffen schaarste is dit belangrijker dan

slecht voor het milieu maar brengt daarnaast onnodige

ooit. Maak gebruik van onze kennis en expertise en

kosten met zich mee.

neem contact met ons op. +31 252 245 200 info@topa.nl

topaverpakking.nl

doordacht verpakt


E-commerce, Vastgoed & Credit Management Accenture-Toekomst Interactive -van Partner de Economie Content

3

analysenederland.nl

Accenture Interactive - Partner Content

Van ‘customer experience’ naar ‘business of experience’

gefragmenteerd. Om de beste klantreis aan te bieden moeten je klanten het gevoel hebben dat alle communicatie tijdens contactmomenten speciaal op hen zijn ingericht.”

Voor de digitale strategie betekent dit dat er niet langer gefocust wordt op enkel de data en tooling die je hebt, maar dat je als startpunt de ervaringsdoelen van de klant gebruikt.

Dat gaat verder dan enkel gepersonaliseerde marketing, vertelt Olmez. “Klanten willen zelf de touwtjes in handen houden. Een mooie customer experience neerzetten is zeker belangrijk, maar klanten zijn op zoek naar meer betekenisvolle interacties. Ze willen dat bedrijven hen zien als partners in plaats van enkel als betalende klanten. Het is voor Mehmet Olmez klanten dan ook belangrijk dat de ervaring die Managing Director Accenture Interactive ze hebben gemaakt wordt in samenwerking met hen, in plaats van een ervaring gemaakt Nu organisaties na de pandemie hun blik voor hen.” weer durven te richten op groei zien veel van Partner Content hen in dat ze hun strategie moeten verandeAccenture Interactive Voor bedrijven actief in e-commerce betekent ren. “77 procent van de CEO’s wil de manier waarop ze na de crisis met hun klanten In 2020 verwelkomde de e-commerce markt dat dat zij hun bedrijf op een andere manier moeten gaan runnen en de klantreis anders omgaan veranderen ”2, stelt Olmez. “De beste 150 miljoen nieuwe online shoppers, zo moeten gaan inrichten. “Bedrijven die hun stelt eMarketer. Door de (gedeeltelijke) manier om dit te doen is door bijna obsessief sluiting van winkels wereldwijd groeide de organisatie en IT afstemmen op het bieden gefocust te zijn op de wensen van je klant. BX vraag naar online shopping in West-Europa van de beste klantervaringen groeien duurza- leiders kunnen klantdata omzetten in acties en mer”, vertelt Olmez. “Om dat te doen moet met 29,4 procent en de verwachting is dat gebruiken deze informatie als hun rode draad. alles wat je doet gericht zijn op het bieden van Ze zien in hoe het verbeteren van de klantreis deze nieuwe shoppers ook in de toekomst de beste klantervaringen. Dat betekent dat je kan leiden tot betere resultaten en weten ook digitaal zullen blijven winkelen1. En dat bedrijfsmodel, medewerkers, operationele mo- hoe ze hiervoor de juiste digitale tools kunnen biedt kansen voor bedrijven, zowel in de dellen en technologie allemaal als doel hebben inzetten. En dat leidt tot resultaat, want beBusiness to Consumer- als de Business to de beste klantervaring te bieden. Wij noemen drijven die leidend zijn in BX hebben zes keer Business-sector. dat de ‘business of experience’ (BX).” zoveel jaarlijkse groei in winst dan traditionele bedrijven die zich enkel richten op Customer Experience (CX).” Echter, de spelregels voor retailers zijn het afgelopen jaar ook fundamenteel en blijvend Het verschil zit hem er dus in dat een business veranderd. “Dat dwingt bedrijven hun digitale Bronnen: strategie eens goed onder de loep te nemen”, 1. France and Germany Ecommerce Forecast 2021 of experience zich in alles wat ze doet focust (https://www.emarketer.com/content/franceop de klantervaring. “En dat is dan ook terug stelt Mehmet Olmez, managing director bij germany-ecommerce-forecasts-2021) te zien in alle lagen van de organisatie”, vertelt Accenture Interactive. “We zien nu dat veel Olmez. “Wanneer een bedrijf werkt vanuit het bedrijven nog steeds een gefragmenteerde er2. Accenture – Business of Experience CX gedachtegoed, is het doel van de CEO bijvaring aanbieden en dat Nederlandse bedrijvoorbeeld om de winst te verhogen. Uiteraard ven daarmee achterblijven bij de wereldwijde (https://www.accenture.com/us-en/insights/ wil een CEO in een BX organisatie dit ook, e-commerce markt. De verschillende uitingen interactive/business-of-experience) maar deze haalt zijn winst uit het behalen van waarmee Nederlandse klanten in aanraking een ‘hoger’ doel en het leveren van de juiste komen zijn niet op elkaar afgestemd. Ze gaan ervaringen. Ze zetten ‘purpose’, innovatie en de interactie wel aan, maar de ervaring is

www.accentureinteractive.nl

het leveren van een holistische ervaring in om bedrijfssucces te behalen. Binnen sales, marketing en merkbeleving gaat het steeds meer om het maken van producten die klanten écht willen en de focus op de juiste uitkomsten voor de klant. Zij realiseren zich dat het belangrijker is om de klant te geven wat hij of zij wil, in plaats van te focussen op het product dat je levert. In de gehele organisatie wordt de focus dus verlegd van winst en product naar purpose en klant.”

Het is belangrijk om de klant tijdens de implementatie betrokken te houden. Om dat te realiseren moet je als bedrijf luisteren naar je klanten, benadrukt Olmez. “Voor de digitale strategie betekent dit dat er niet langer gefocust wordt op enkel de data en tooling die je hebt, BX leiders gebruiken de ervaringsdoelen van de klant als startpunt. Vanuit daar bepalen ze de organisatie- en de technische architectuur om optimaal in te kunnen spelen op deze klantbehoeften. Het is daarbij belangrijk om de klant ook tijdens de implementatie betrokken te houden, en continu de feedback te verkrijgen op het te ontwikkelen product, via een agile werkwijze.” Ook succesvol worden in E-Commerce? Accenture Interactive helpt je dit als een Business of Experience integraal aan te pakken, van strategie tot implementatie van experience, organisatie en technologie. Kijk voor meer informatie op accentureinteractive.nl


E-commerce, Vastgoed & Credit Management commercetools -Toekomst -van Partner de Economie Content

5

analysenederland.nl

commercetools - Partner Content

De toekomst van digitale commerce is composable

Partner Content commercetools

Composable Commerce is een term die je de laatste tijd steeds vaker hoort. Vaak in één adem genoemd met headless commerce en MACH technologie. Maar wat is Composable Commerce precies, waarom kiezen bedrijven hiervoor en bereid je jezelf met een composable aanpak voor op de onbekende toekomst. Bart Bouter, CEO van Knivesandtools en Joanne Veenvliet, Sales Director Benelux bij commercetools leggen het uit.

voorbeeld van. Knivesandtools verkoopt een uitgebreid aanbod aan keuken- en outdoorgereedschap van de hoogste kwaliteit op twaalf websites in negen landen. Een hoge mate van flexibiliteit is voor hun zeer belangrijk.”

Een veranderend landschap “De hele keten van producent tot consument is heel erg in beweging en ook de rol van een online retailer verandert. We zien steeds vaker dat merken een D2C model gaan hanteren en dat de consumenten direct bij de producenten shoppen”, vertelt Bart Bouter, CEO Knivesandtools. “En we zien dat steeds meer retailers zelf productlijnen op de markt Wat is Composable Commerce? brengen. Ook wij hebben onze eigen merken “Composable Commerce gaat over het saopgezet. Wij verkopen op knivesandtools. menstellen van een moderne commerce archi- com naast onze eigen merken van keuken-, tectuur op basis van best-of-breed softwareozakmessen en slijpproducten ook andere plossingen, in plaats van één out-of-the-box merken. Daarnaast hebben onze merken pakket”, vertelt Joanne Veenvliet. “Hierdoor hun eigen branded webshop en worden deze worden bedrijven enorm flexibel en agile, ook verkocht via andere platformen zoals kunnen ze snel reageren op nieuwe ontwikke- Amazon. In de toekomst is het denkbaar lingen in de markt en kunnen ze continu inno- dat ook andere retailers en merken direct veren. De metafoor die wij vaak gebruiken via onze webshops aan consumenten gaan is die van legoblokjes, allemaal verschillende verkopen. Hierin is het van groot belang dat onderdelen, bouwen een geheel. Dat is de we deze merken op een zo goed mogelijke essentie van composable commerce.” manier aanbieden aan onze klanten.” Headless Commerce De CEO van commercetools, Dirk Hörig, kwam in 2013 met de term ‘headless commerce’. Dit is een commerce architectuur waar de front-end losgekoppeld is van de back-end. Hierdoor kunnen er eindeloos aanpassingen aan de front-end gedaan worden om de klantervaringen te optimaliseren, zonder dat dit aanpassingen vereist in de back-end. Hetzelfde bedrijf, commercetools, richtte in 2019 de MACH alliantie op. MACH technologie staat voor Microservices, API-first, Cloud-native en Headless. Veenvliet: “We zien steeds meer bedrijven die de voordelen van MACH en een composable commerce architectuur inzien. Ons partnership met Knivesandtools is daar een goed

www.commercetools.com

De beste klantervaring Bouter: “De beleving die we bieden aan onze klanten en de selectie van kwalitatief hoogwaardige producten is cruciaal voor ons succes. Dat is al zo sinds we in 1999 zijn gestart. Alleen de vorm waarin we dit doen verandert en daar willen we continu op in kunnen spelen. Omdat wij vergaande flexibiliteit nodig hebben om onze klanten in hun behoefte te voorzien hebben wij de stap naar een composable commerce aanpak gemaakt en zijn we de samenwerking met commercetools zijn aangegaan. Het continu releasen van nieuwe functionaliteiten in de front-end is hierin cruciaal. En waar je voorheen nog wel vijf jaar met één software setup vooruit kon, is dat nu niet meer denkbaar. De digitalisering gaat snel en je wilt continu in staat kunnen zijn om mee te gaan met de laatste

ontwikkelingen, zoals nieuwe verkoopkanalen en veranderende rollen van leveranciers. De wens om snel in te kunnen spelen op veranderingen en daarbij niet geremd te worden door de software die je gebruikt, bracht ons uiteindelijk bij commercetools.” Flexibel “Knivesandtools verkoopt in 9 landen keukenmessen, zakmessen en slijpproducten. Wij moeten daarom goed kunnen inspelen op de lokale klantwensen of de verschillende wet- en regelgeving”, gaat Bouter verder. “Het volgen en eventueel snel kunnen aanpassen van onze diensten omdat de regelgeving in een bepaald land is veranderd is essentieel. Bijvoorbeeld een verplichte leeftijdscheck die in bepaalde landen voor de aanschaf wordt gevraagd, kan worden gekoppeld aan ons composable commerce platform. Daarnaast verwacht een Duitse klant andere vervoers- en betaalmogelijkheden dan een Spaanse klant. Dat wij dit voor de klant perfect regelen is een belangrijk onderdeel van onze business. Wij zijn specialist in een bepaalde niche en de klant verwacht het beste aanbod, een goede webshop en de beste klantervaring. Alle technologie en software die daarachter zit, met behulp van commercetools, stelt ons in staat om met de klanten om te gaan zoals wij dat willen, ongeacht waar de klant woont, welke taal zij spreken en via welk apparaat zij willen winkelen en/of kopen.” Innovatie Innovatie en een experimentele cultuur staan hoog op de agenda bij veel bedrijven en daar past een composable architectuur perfect bij. Je kunt zo dagelijks innoveren en dat is nu en in de toekomst heel belangrijk. Tegelijkertijd is het voor bedrijven ontzettend moeilijk om mee te kunnen gaan in de markt die continu verandert. Want waar begin je als de techniek achterblijft en daarmee ook de kans om te innoveren? “Wij proberen klanten mee te nemen en te laten zien wat voor toegevoegde waarde een composable platform heeft”,

vertelt Veenvliet. “En daarbij hebben we het niet alleen over de enorme innovatiesnelheid en flexibiliteit die het met zich meebrengt, maar ook over het feit dat een composable commerce architectuur je als werkgever heel interessant maakt. Het vinden van technisch talent is momenteel enorm moeilijk en met een moderne architectuur kunnen mensen met nieuwe technologie werken, iets waar de talenten van nu om staan te springen.” Over commercetools commercetools is hét toonaangevende platform voor next generation B2C- en B2B-commerce. Om de markt te helpen overstappen van beperkende legacy-suites ontwikkelde commercetools een headless, API-first, multi-tenant SaaS-commerceplatform dat cloud-native is en gebruikmaakt van flexibele microservices. Met behulp van moderne ontwikkelmodules in een cloudplatform aangeboden door commercetools, kunnen klanten op grote schaal voorzien in de beste commerce-ervaringen binnen elk touchpoint. commercetools heeft kantoren in Europa, de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Het hoofdkantoor is gevestigd in Duitsland. Sinds zijn oprichting in 2016 is commercetools-software geïmplementeerd door Danone, GrandVision, Foodl en andere bedrijven uit allerlei verschillende sectoren, van retail tot productie en van telecommunicatie tot mode.

Neem de eerste stappen naar een composable commerce architectuur met het Headless Commerce Playbook for Business Leaders van commercetools.


6

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

IN DE PUBLICATIE Toekomst van de Economie 8. E-commerce zit in de lift 12. Profiel interview Niels Verwij 16. Mobiele apps zijn een must 20. Investeren in recreatievastgoed blijft aantrekkelijk

22. Uitdagingen in de woningbouw 24. Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen 32. Profiel: Leendert-Jan Visser 34. Alternatieve financieringsproducten vragen om meer kennis

ANALYSENEDERLAND.NL SEA en SEO kunnen niet zonder elkaar In de praktijk staan SEA en SEO vaak tegenover elkaar, maar in feite behoren ze allebei tot team A en niet één in team A en de ander in team B.

ANALYSENEDERLAND.NL Voorkom problematische schulden Om echt een verschil te maken is meer aandacht nodig voor de preventie van schulden, voordat deze problematisch worden

Van E-commerce naar P-commerce Opinie

Consumenten willen vooral frictieloze én gedenkwaardige klantreis ervaringen. Ze verwachten dat bedrijven altijd, overal en in elke fase veilig, verantwoord, inlevend, inspirerend, oplossend, verassend en verbindend zijn. Bedrijven die hier extra betekenis aan geven krijgen de directe en lange termijn gunfactor. Online technologie zal in toenemende mate helpen om de klantervaring te optimaliseren. Hoe hoger de klantwaardering, hoe efficiënter het uiteindelijk ook zal uitpakken voor bedrijven. Onderzoeken geven aan dat omnichannel klanten meer kopen en ook loyaler zijn aan bedrijven. Tekst: Harry Bijl Foto: Persfoto

C

zijn veeleisend, alert, leven in het nú en zoeken constant naar onsumenten

Campagne Managers: Olav Kusters, Iris Abma & Jeroen van Zonneveld Managing Director: Amanda Ghidoni

ANALYSE #95 Toekomst van de Economie Disclaimer alle informatie omtrent de COVID-19 maatregelen in deze bijlage was actueel op het moment van drukken.

Tekst & redactie: Marjon Kruize, Féline van der Linde & Jerry Huinder Graphic Design: Jasmijn Roeland Coverfoto: Pexels & Jeroen Poortvliet Gedistribueerd met: Het Financieele Dagblad 2021 Drukkerij: RODI Rotatiedruk

wauw-ervaringen. Ze willen meer dan ooit geïnspireerd worden, eisen duidelijkheid over alles en willen bovenal een snelle én gemakkelijke toegang tot oplossingen, services en producten. Commercie bedrijven gaat over de mate waarin je als aanbieder kan laten ervaren dat je de werkelijke behoefte en motivatie van klanten begrijpt. Winkels hebben veel mogelijkheden om klanten online te laten ervaren dat ze die wensen begrijpen. over meer dan de persoonlijke behoeftes, wensen en verwachtingen van individuele mensen. Steeds vaker komt om de hoek kijken: ‘Wat is de sociaal maatschappelijke impact, in welke context, voor wie?’ Consumeren gaat

een holistische uitdaging. Medewerkers en bedrijven moeten begrijpen om te kunnen verbinden, zonder verbinding wordt verkopen steeds moeilijker. Alleen als je weet hoe je klanten leven en denken kan je realtime aandacht vragen Commercie bedrijven is

en kwaliteit bieden. Je moet kunnen duiden wat een product functioneel, persoonlijk of sociaal voor één iemand kan betekenen; dat gaat veel verder dan iets vertellen over het product.

den en technieken. Neurowetenschappelijke inzichten over gedrag, data analyses en communicatie optimalisatie worden nog belangrijker.

belangrijk, ze op het juiste moment laten bewegen in een gewenste richting evenzo. Daarom is het (koop)gedrag van mensen begrijpen en hierop passend anticiperen zo cruciaal. Consumenten zullen pas overgaan tot aankoop als het proces vlekkeloos verloopt en er tegelijk innoverende productoplossingen worden geboden. Dat vraagt om specifieke inzichten, andere vaardighe-

klantwaardering. Technologie is een middel en geen doel op zich. Je moet online vooral inzetten om meer betekenis te geven aan de wijze waarop je klanten persoonlijk blij kan maken.

Technologie is een middel en geen Consumenten zuldoel op zich. len pas over gaan tot aankoop als Er zijn heel veel technologihet proces vlekke- sche oplossingen voor allerlei fases in de klantreis. Het is loos verloopt en vooral zaak dat alle on- en er tegelijk innove- offline activiteiten bijdragen rende productop- aan dezelfde merkervaring; in wat je merk lossingen worden investeren verder brengt en vooral wat geboden. bijdraagt aan een hogere Mensen bereiken is

European Media Partner Wij maken online en print campagnes met waardevolle, interessante content die gedistribueerd worden naar relevante doelgroepen om de business van onze klanten te laten groeien. Onze branded content en native advertising oplossingen zetten jouw verhaal op de eerste plaats.

Harry Bijl Inspirator & Innovator van brancheorganisatie INretail

Uitgegeven door: European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424 NL-1016 GC Amsterdam Tel: +31 20 808 82 00

Partner content in deze campagne is tot stand gekomen in samenwerking met onze klanten. Dit zijn commerciële uitingen.

Web: www.europeanmediapartner.com

Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

Email: nl@europeanmediapartner.com redactie@europeanmediapartner.com ADVERTENTIE

digital agency


NEDERLANDSE DIGITALISERING IN EEN STROOMVERSNELLING. HET IS NÚ HET MOMENT OM TE TRANSFORMEREN! DOOR ARJEN HETTINGA EN JOFFREY HOIJER VAN MERKLE.

S

inds COVID-19 zijn intrede deed in maart 2020 in Nederland en de eerste lockdown van start ging, is het gebruik van consumenten en bedrijven in het digitale domein exponentieel toegenomen. Enerzijds zien we dat de digitale mediaconsumptie (via bijvoorbeeld streamingdiensten en nieuwsdiensten) een recordgroei heeft laten zien. Anderzijds zien we ook dat de lockdowns ervoor zorgden dat winkelbezoeken niet of nauwelijks plaatsvonden en consumenten massaal zijn uitgeweken naar online shopping. Dit is een wereldwijde trend.

“In de VS zien we bijvoorbeeld dat e-commerce met maar liefst 44% is gestegen als gevolg van COVID-19 en dezelfde cijfers zien we ook bij veel Nederlandse e-commerce partijen.” COVID-19 heeft een ware disruptie veroorzaakt in de adoptie van het digitale domein onder alle doelgroepen. De oudere doelgroepen springen hier nóg verder bovenuit. De lockdowns in combinatie met het grotere gezondheidsrisico dat ouderen lopen door COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat deze groep versneld vertrouwd is geraakt met digitaal shoppen en het gebruik van digitale diensten. Ook als de lockdowns achter ons liggen, zullen zij dan ook actieve gebruikers blijven. Online klantmomenten nemen een steeds groter deel in van de interactie die bedrijven hebben met hun (potentiële) klanten. De explosieve groei van de afgelopen 14 maanden heeft ervoor gezorgd dat bedrijven versneld digitaal dienen te transformeren. Hier zullen bedrijven nu op moeten inspelen om toekomstig relevant te blijven, onder andere door het versneld digitaal beschikbaar maken van hun marketing, e-commerce, sales en service op een dusdanige manier dat deze geïntegreerd is met de interacties buiten het digitale domein. De beschikbaarheid van data en marketing technologie brengen hiervoor een grote belofte met zich mee, maar in de praktijk is het voor veel organisaties een grote

uitdaging om de beschikbare mogelijkheden optimaal te benutten. Er zijn ook veel organisaties die denken een goede ervaring te bieden, maar hun klanten denken daar anders over. Onderzoeken laten keer op keer zien dat bedrijven zichzelf structureel overschatten in de experience die ze hun klanten bieden.

volwassenheid. Klantdata en technologieën zijn belangrijk, maar zonder de juiste inhouse kennis en inrichting van je organisatie is het onmogelijk om het maximale resultaat te behalen en voorop te blijven lopen in de steeds digitaler wordende maatschappij.

‘’Digitalisering was al een trend. COVID-19 heeft deze alleen in een stroomversnelling gebracht en daarmee een ware disruptie veroorzaakt.’’ - Arjen Hettinga

Om te groeien tot digitale volwassenheid dien je binnen je organisatie digitale competenties op te bouwen, op zowel creatief, data als technologisch vlak. Het hebben van de juiste specialistische kennis is hierbij een randvoorwaarde. Een gebrek aan expertise, middelen, het juiste talent en traditionele organisatievormen zijn de voornaamste barrières voor groei in digitale

Bij Merkle werken we nauw samen met onze klanten vanuit een klantstrategie gebaseerd op de uitkomsten, waarbij je missie, marktaandeel, sales, en individuele klantervaring wiskundig gekoppeld en meetbaar zijn. Zodat we de mensen, processen en technologieën datagestuurd ondersteunen met inzichten, trainingen en middelen die nodig zijn om voorop te blijven lopen.

Digitale transformatie begint niet met grote strategische heisessies en ellenlange strategische assessments. De basis van een succesvolle digitale transformatie ligt bij het gecontroleerd en meetbaar stap voor stap bij elkaar brengen van expertise en mensen binnen je organisatie. En of je nu begint bij het integreren van bijvoorbeeld Salesforce, Google Stack, het optimaliseren van je creatie, de website ervaring of de totale klantreis in kaart brengen, wij helpen je focus te houden op de uitkomsten. Bij Merkle hebben we ervaren dat transformatieprocessen overweldigend kunnen lijken, maar we willen niet dat je je overweldigd voelt bij Merkle. Onze 280 experts in Amsterdam en Rotterdam én ruim 10.000 binnen Merkle wereldwijd - van marketing adviseur, advertising specialist, art director tot transformatie consultant – brengen je dezelfde verrassend persoonlijke samenwerking waar je je voordeel mee doet (het is tenslotte onze missie om verrassend persoonlijke klantervaringen om te zetten in een duurzaam concurrentievoordeel).

WIL JE MEER WETEN OVER DIGITALE TRANSFORMATIE? Lees dan vooral onze Customer Experience Imperatives, over de hoe je als bedrijf succesvol digitaal transformeert. Download de paper via de QR-code. Merkle werkt o.a. voor Microsoft, ASML, HEMA, Marktplaats, Leen Bakker, VodafoneZiggo, NS en Signify en is strategisch partner van o.a. Google, Adobe, Salesforce, Bol.com en Selligent. Verder kennismaken? Neem een kijkje op www.merkle.nl

Of stuur een berichtje naar

Arjen Hettinga of

Joffrey Hoijer via LinkedIn.


8

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

E-commerce zit in de lift, als je in de juiste sector werkt E-commerce

In het afgelopen jaar, sinds het begin van de coronacrisis, heeft e-commerce een enorme vlucht genomen. De grote handelsplatformen zoals Bol.com en Amazon groeiden enorm en ook een grote hoeveelheid mkb’ers is het afgelopen jaar (noodgedwongen) begonnen met online verkoop. Maar ziet de toekomst er net zo rooskleurig uit voor de e-commerce? Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

Jasper Verbunt PR & Thought Leadership bij Dutch Digital Agencies (DDA)

A

llereerst een kleine

kanttekening, want de enorme groei die sommige platformen doormaakten, geldt zeker niet voor alle onlineondernemers. “De grote platformen zijn enorm gegroeid, en ook veel kleine mkb-retailers en de afhaalhoreca merkten een grote stijging, maar andere sectoren kwamen juist stil te

liggen”, stelt Jasper Verbunt, verantwoordelijk voor PR en Thought Leaderschip bij Dutch Digital Agencies (DDA). “Denk aan leveranciers in de evenementenbranche. Er waren geen wedstrijden, dus fanshops van voetbalclubs en webshops met bokalen en medailles voor amateursportwedstrijden kwamen grotendeels stil te liggen. Dat zijn ook allemaal e-commercespelers. Als je in de verkeerde branche zit, groei je alsnog niet, dus het verschil tussen de partijen was heel groot.”

Er waren bedrijven die enorm snel groeiden en daarbij ondersteuning nodig hadden, maar ook partijen, zoals horecaleveranciers, die bijna stil stonden omdat de grootste afnemers wegvielen. dat er ook in de digitale branche nood was aan crisismanagement. “We zagen een heel divers gezelschap”, vertelt Verbunt. “Er waren bedrijven die enorm snel groeiden en daarbij ondersteuning nodig hadden, maar ook partijen, zoals horecaleDat betekende dus

veranciers, die bijna stil stonden omdat de grootste afnemers wegvielen. Digitale bureaus moesten dus klanten ondersteunen die het goed hadden, maar ook bedrijven die het heel zwaar hadden. Dat was best een ingewikkelde klus, want ze hadden allemaal andere hulp nodig.” markt nu wel weer aan, stelt Verbunt. “Er komt nu echt weer ruimte om te investeren in de e-commerce sector, maar heel veel partijen zullen nu ook gaan zien dat e-commerce echt een vak apart is. Het is niet zomaar even een site neerzetten, wat orders plaatsen en groeien. Dus mijn verwachting is dat een hoop initiatieven ook weer zullen stoppen. Denk bijvoorbeeld aan restaurants die stoppen met afhaal en bezorgen en kleine winkeltjes die weer gaan focussen op de offline verkoop. Ik verwacht dus dat er aan de onderkant nog enkele partijen zullen gaan stoppen, maar dat de partijen aan de bovenkant juist zullen gaan groeien. Zeker de grote platformen zullen echt nog wel even door blijven groeien.” Gelukkig trekt de

grote platformen ziet Verbunt nu ook de opkomst van merkenshops. “In plaats van dat je je spijkerbroeken bij Zalando verkoopt, gaan merken als G-star en Levi’s meer en meer inzetten op Echter, naast de

hun eigen e-commerce strategie. Zij hebben ook een goede kans op de markt, omdat ze meteen ook aan hun merk kunnen werken omdat ze data genereren en kennis over hun klanten kunnen verzamelen. Ze brengen de merkbeleving daarmee rechtstreeks naar de klanten. De spijkerbroekenwinkel op de hoek, die allerlei verschillende merken verkoopt, heeft echter een hele pittige markt voor zich, want zij concurreren rechtstreeks met de grote marktplaatsen. Als consument maak je daarin uiteindelijk de keuze tussen marktplaats of merk, en de kleinere aanbieder met meerdere merken valt een beetje tussen wal en schip.”

Zij maken een enorme groei door en kunnen partijen die de markt betreden goed ondersteunen. blijft het vertrouwen in e-commerce echter groeien. “Dat zien we ook terug bij de bureaus die webshopeigenaren ondersteunen. Zij maken een enorme groei door en kunnen partijen die de markt betreden goed ondersteunen zodat ook deze kunnen groeien.” Over het algemeen

Ook het aantal verpakkingen is door e-commerce toegenomen.

Reduceren van verpakkingsmateriaal noodzakelijk voor een duurzame toekomst E-commerce

Het aantal online bestellingen en daarmee ook het aantal pakketten heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. Er is duidelijk meer omzet behaald middels e-commerce. Het CBS meldt dat de omzet van Nederlandse internetverkopen in het eerste kwartaal van 2021 een recordgroei kende van maar liefst 85 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Tekst: Féline van der Linde Foto: Shutterstock

“En dat betekent ook dat het aantal verpakkingen enorm is toegenomen”, vertelt Mark Kamerman, productspecialist bij Topa Verpakking. “Al zagen we al in de jaren voor de coronacrisis een toename van de e-commerce handel, met name rond Black Friday, wat ook voor een groei in de verpakkingen zorgde. Op die groei werd dan ook al volop geanticipeerd in de verpakkingswereld middels het veel efficiënter inpakken van de producten met zo min mogelijk lucht en door zorg te dragen voor duurzamer verpakkingsmateriaal.” Voor een duurzame toekomst is het kijken naar alternatieven en slimmere manieren om bestaand verpakkingsmateriaal in te zetten van belang. “Duurzame alternatieven zullen een verschuiving in het materiaalgebruik veroorzaken”, vertelt Arjan Voshart, productspecialist bij Topa Verpakking. “Maar waar nog veel beter naar gekeken mag worden is het reduceren van het verpakkingsmateriaal. Duurzaam is het hergebruiken van materialen, maar ook het gebruiken van veel minder materiaal. En daar zijn talloze mogelijkheden in waar gespecialiseerde verpakkingsbedrijven geïnteresseerden met kennis en kunde verder mee kunnen helpen.” Nog altijd worden producten verpakt in meerdere lagen, bijvoorbeeld een doos in een doos met heel veel verloren lucht erin. Een paar truien kun je echter ook heel goed in een papieren zak leveren in plaats van in een doos en zo vermijd je het vervoeren van loze lucht. “Maar de verpakkingen zijn het sluitstuk van de keten”, gaat Kamerman verder. “Het is een feit dat verpakkingen van duurzamere materialen en hergebruikte materialen worden ingezet voor een duurzamere keten, maar ook de loze ruimte die vervoerd wordt in pakketten kan verminderd worden om zo meer pakketten te vervoeren waardoor het bezorgbusje minder vaak hoeft te rijden en minder CO2 uitstoot.”

Kumari van Klaveren- Partner Content

KUMARI VAN KLAVEREN - Partner Content

Toenemende concurrentie op marketplaces Bol & Amazon vraagt om actie! Partner Content

Kumari van Klaveren

Vorig jaar is wereldwijd bijna 2 biljoen dollar besteed bij marktplaatsen. Maar liefst 60% van de online verkoop loopt via marktplaatsen is uit onderzoek gebleken. Geweldig nieuws natuurlijk voor alle online verkopers op deze marketplaces, maar in dezelfde periode nam ook de concurrentie exponentieel toe: door directe verkoop van platforms zelf, maar ook door een forse toename van het aantal verkopers. Het wordt dus belangrijker om je als merk te kunnen onderscheiden. kumari-van-klaveren

Door de enorme toename van het productaanbod binnen marktplaatsen als Bol.com en Amazon wordt het voor veel verkopers lastiger om conversieratio’s op bestaande producten te behouden of nieuwe producten succesvol op de platforms te introduceren.

Marketplace Design Expert Kumari van Klaveren: “Naast de bekende technieken van prijsaanpassing, tekstoptimalisatie en marketplace advertising is er een duidelijke nieuwe trend te zien: onderscheid op basis van branding. Door in de productafbeeldingen fotografie, vormgeving, USP’s & infographics op een pakkende manier te combineren met de huisstijl, zorgt Marketplace Design voor een beter resultaat. Een duidelijk en compleet beeld van het product geeft meer vertrouwen voor aankoop en een hogere tevredenheid na aankoop. Dit resulteert in meer positieve reviews, een hogere vertoning positie, een

betere CTR, minder retouren en meer omzet. Het grafisch ontwerpen van ‘listing images’ zoals de productafbeeldingen ook worden genoemd, is nog een relatief nieuw vakgebied. Omdat hier mijn brede kennis en ervaring als designer en ondernemer in samenkomt, heb ik ervoor gekozen om mij hierin te specialiseren.” Marketplace Design is dé manier om marketplace concurrenten altijd een stap voor te blijven en sales targets te blijven halen. Neem gerust contact op via LinkedIn om meer te weten te komen.


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst FCR Media -van Partner de Economie Content

9

analysenederland.nl

FCR Media - Partner Content

Ook na de coronacrisis moet de mkb’er online zichtbaar blijven

Partner Content FCR Media

“Een van de belangrijkste uitdagingen in het aanpakken van je digitale communicatie is een keuze maken uit alle mogelijkheden”, zegt Philippe Debaste , International Sales & Partnership Director bij het grootste digitaal marketingagentschap voor mkb’ers in België, FCR Media. “Digitale communicatie is zo overweldigend en er zijn zoveel keuzes dat bedrijven niet meer weten van welk hout pijlen te maken. Mkb’ers hebben vaak geen tijd of zin om zich bezig te houden met de groeiende en almaar complexere mogelijkheden om digitaal hun stempel te drukken. Daarom zoeken ze een professionele partij die hen adviseert en betaalbaar kan ontzorgen.” Misstappen Zulke professionals kunnen helpen bij het voorkomen van de meest voorkomende fouten. “Websites die niet voor smartphones zijn geoptimaliseerd, een stijl die alle richtingen uitgaat, knoppen die niet werken, foto’s van slechte kwaliteit… Dat zijn nog altijd zaken die we veel tegenkomen”, aldus Debaste. “Ook de copywriting is dikwijls slordig en er ontbreekt vaak een concrete call to action. Op sociale media vind je ook enkele klassieke misstappen terug: het ontbreken van hashtags en emoji’s, beeldmateriaal van slechte kwaliteit en ook hier een niet-uniforme stijl. Veel mkb’ers posten ook zeer onregelmatig en ad hoc, zonder enige voorbereiding of planning.” Online zichtbaarheid Heel wat ondernemers kampen daarnaast

info@fcrmedia.be | www.fcrmedia.be

met een gebrek aan online zichtbaarheid en willen meer en beter in the picture komen. Scoren in de Google-ranglijsten en makkelijk gevonden worden is dan ook een andere prioriteit. “Ook webshops zitten in de lift, veel bedrijven kloppen aan bij ons om een professionele en makkelijk aanpasbare webshop te laten ontwikkelen”, gaat Debaste verder. “Vergeet ook niet dat het onderhouden en goed neerzetten van de mkb’ers op sociale media een hele uitdaging is, waarbij ondersteuning vaak onmisbaar is. Verder blijft het voor kleinere bedrijven ontzettend belangrijk om leads te genereren en zo orders te blijven ontvangen. Ze weten dat online gaan hiervoor kan zorgen, maar ze hebben geen idee hoe ze leads kunnen genereren.” De laatste jaren is er een ware stortvloed aan online kanalen bijgekomen. Hoe kies je daar de juiste uit? “Veel zal afhangen van de manier waarop je wilt communiceren en wie je doelgroep is”, legt Debaste uit. “Bij jongere doelgroepen en in een sector die vooral met beelden communiceert – mode bijvoorbeeld –, zijn Instagram of Pinterest te beste kanalen. Het belangrijkste is om de boodschap aan te passen aan het specifieke kanaal. Zo zijn goede beelden met de juiste hashtags nog belangrijker op Instagram dan op Facebook. YouTube kun je dan weer beschouwen als je eigen televisiekanaal. Het is intensiever om content voor te maken, maar deze kun je dan weer makkelijk delen op je andere sociale kanalen, zodat het een investering is die loont. Kies wel voor een gepast aantal kanalen, zodat je ze allemaal op een professionele manier kunt blijven onderhouden. Posten op sociale media is niet iets dat je eenmalig doet of maar om de zes maanden.”

Boost De coronacrisis gaf een shockeffect bij de Belgische ondernemers. “Veel ondernemers denken dat de overstap naar digitaal slechts tijdelijk is. Wij geloven echter dat dit hét moment is voor de ondernemer om hun fysieke handel definitief en blijvend aan te vullen met online aanwezigheid. Met een combinatie van online en offline zullen de ondernemers na de coronacrisis het sterkst staan”, ziet Bart van der Heijden, Chief Technology Officer bij FCR Media. België loopt al sinds jaar en dag achter op het vlak van e-commerce, voornamelijk wegens scepticisme bij de ondernemers en mkb’ers. De coronacrisis gaf de e-commerce een stevige boost. Plots moesten de voorheen aarzelende bedrijven zich gedwongen online gaan begeven. Ongeveer 50 procent van de winkels die niet online verkochten voor maart 2020 zijn daar tijdens de eerste lockdown mee gestart, zo blijkt uit onderzoek van Universiteit Antwerpen. Service Volgens FCR Media is het dan ook van belang dat de Belgische mkb’ers hun online aanwezigheid blijven verzorgen. Desalniettemin denkt 70 procent van de retailers dat een webshop slechts een tijdelijk kanaal is om de crisis door te komen. België zit dus nog wat vast in een conservatieve mindset. Maar hoe kunnen mkb’ers dat veranderen? “Puur op prijs zal een mkb’er het niet redden, zij zullen het verschil moeten maken op het gebied van service”, stelt van der Heijden. “Als je vandaag bijvoorbeeld koelkasten verkoopt, dan is het heel moeilijk om te concurreren met de grote platformen, behalve als je de klant helemaal ontzorgd.

Denk maar aan de koelkast komen plaatsen, de oude koelkast meenemen en een goede dienstverlening naderhand bieden. En dat moet natuurlijk duidelijk vermeld staan op de site van de mkb’er.”

FCR Media partner worden? Wij laten je graag meegenieten door je digitaal aanbod uit te breiden. De FCR Media resellers boosten hun omzet met onze oplossingen op maat voor mkb’ers. Als FCR Media reseller geniet je een professionele onboarding en zo veel meer. Heb je interesse en wens je de vele voordelen van een partnership te ontdekken? Contacteer philippe.debaste@fcrmedia.be

FCR Media is het grootste online marketingagentschap van België met de focus op mkb’ers en zelfstandigen. Ze stellen vandaag 250 mensen tewerk, verdeeld over vier kantoren. Ze helpen mkb’ers en zelfstandigen om in te spelen op de veranderende digitale markt. Dat doen ze op basis van hun expertise, en premium partnerschappen met spelers zoals Google, Facebook en Microsoft. Het bedrijf heeft ook een partnership met website bouwer Wix om de markt nog beter te kunnen bedienen. Bovendien is FCR Media het bedrijf achter de online bedrijvengids goudengids.be. Dankzij al deze tools kan FCR Media rekenen op 25.000 tevreden klanten.


10

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Marketing wordt een dataspel E-commerce

Nu we steeds vaker digitaal onze aankopen doen verschuift ook de marketingstrategie langzaam maar zeker steeds meer naar de digitale kanalen. Steeds meer gaat het in de marketing om het digitaal bereiken van de klant. “De echte uitdaging zit hem echter in de naadloze overgang tussen off- en online.” Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

O

ook op marketinggebied steeds meer mogelijk. Er zijn allerlei verschillende influencers, sociale media kanalen en de hypes volgen elkaar in rap tempo op. “Het marketinglandschap is veel meer gefragmenteerd en er zijn meer mogelijkheden, maar ook veel meer vrijheid”, vertelt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nyenrode Business Universiteit en directeur van het Center for Marketing & Supply Chain Management. “Om echt impact te maken moet je ook aanhaken bij de fysieke wereld, je online klanten ook herkennen wanneer je ze in een offline context tegenkomt en vice versa, en dat is voor veel marketeers nog ingewikkeld.” nline wordt er

te kunnen herkennen heb je bepaalde data over hen nodig. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar pakketjes bij PostNL, dan hebben die allemaal een digital twin”, legt Koelemeijer uit. “Daarmee kun je ze gedurende hun volledige reis volgen. Bij mensen mag dat natuurlijk niet zomaar, want je hebt te maken met allerlei vormen van privacywetgeving.” Voor je je klant mag volgen, moet deze expliciete toestemming geven. En dus moet er een contactmoment zijn waarop je om deze toestemming kan vragen. Immers, om mensen

op allerlei manieren online contact te leggen met potentiële klanten zodat ze hen in de toekomst beter kunnen tracken, legt Koelemeijer uit. “Het beste kan je als marketeer ook een voordeel aan die toestemming linken. Betere microtargeting bijvoorbeeld, waardoor je klant geen dingen te zien krijgt die voor hem of haar niet interessant zijn. Maar ook interessante aanbiedingen waar je klant echt iets aan heeft. Op die manier kan je beter voorzien in de behoeften van je klant.”

veel minder afhankelijk van goede aanbiedingen. Wel is er in het afgelopen jaar enorm veel klantdata verzameld, en dat biedt kansen voor de toekomst. Nu we de crisis langzaam achter ons beginnen te laten is het dan ook belangrijk dat bedrijven verder gaan kijken dan alleen conversie en traffic, wat voorheen hoog op het prioriteitenlijstje stond. In plaats daarvan moeten marketeers veel meer gaan kijken naar de customer journey, binnen het eigen bedrijf, maar ook daarbuiten.” die is veel minder bereid genoegen te nemen met wat er nou eenmaal is, stelt Koelemeijer. “Marketing in het digitale tijdperk steunt eigenlijk op drie kernpunten: platforms, brands en customer experience. We gaan weg van bedrijven als instituten en meer naar bedrijven die een aantal zaken uitvoeren. In de nieuwe platformeconomie ligt de focus veel meer op activiteiten. Je ziet een hele reshuffle van functionaliteiten en van wie wat doet in de marketingketen. Dat betekent ook dat de rol van het merk verandert, want deze moet steeds meer in het teken staan van de klantervaring. En de klant, die wil verbeteringen zien.” Want die klant,

te groeien, moet er dus echt geredeneerd worden vanuit de klantwaarde. “Je moet je afvragen hoe je digitale media in kunt zetten om te communiceren met je klant”, stelt Koelemeijer. “De uitvoering daarvan is natuurlijk voor elk bedrijf anders, maar in de basis gaat het erom dat je weet hoe je je klanten moet bereiken en wat deze waardevol vinden. De kanalen zijn veranderd en er is veel meer clutter, daar moet je doorheen zien te breken. Aan de ene kant zien we dat de attentiespanne korter is geworden, maar de nieuwe generatie luistert wel gerust een podcast van een uur of langer. Die twee werelden vinden elkaar in de marketing, want deze moet steeds beter aansluiten bij de inhoud.” Om als bedrijf

Bedrijven proberen daarom

jaar heeft de e-commerce een enorme vlucht genomen, en dat leidde uiteraard ook tot veranderingen in de marketingstrategieën. “Consumenten gingen zonder extra inspanning ineens veel meer online kopen, dus de budgetten zijn juist teruggedrongen”, vertelt Koelemeijer. “Veel e-commerceretailers trapten qua marketing het afgelopen jaar juist op de rem, want de conversie was In het afgelopen

Consumenten gingen zonder extra toepassing ineens veel meer online kopen, dus de budgetten zijn juist teruggedrongen. marketing volgens Koelemeijer steeds meer een dataspel geworden. “Het is niet meer genoeg om simpelweg je boodschap de wereld in te sturen, je moet je boodschap en het medium dat je daarvoor gebruikt afstemmen op het individu. Microtargeten is echt de toekomst. Of dat nou via TikTok, podcasts of de zoekmachines is.”

De ondernemer van de toekomst is zowel online als offline te vinden E-commerce

E-commerce kende door de coronacrisis een enorme groei. De consument is zich veel bewuster geworden van het gemak van online winkelen. Niet voor niets is het aantal online aankopen met 27 procent naar 335 miljoen gestegen. Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org en Patricia Hoogstraaten, directeur branchevereniging Vakcentrum lichten de laatste ontwikkelingen in e-commerce toe. Tekst: Féline van der Linde Foto's: Persfoto & Pexels

W

elke ontwikkelingen vallen momenteel op in het e-commerce landschap?

Ten Ham: “Door de coronacrisis heeft het e-commerce landschap een enorme boost gekregen. En het aantal online bestedingen zal blijven toenemen. De groei zal niet zo hard blijven gaan als ten tijden van de coronacrisis en de eindejaarsdrukte van 2021 moet nog komen, maar nieuwe groepen consumenten hebben het gemak kunnen ervaren van online winkelen. Daarnaast zal omnichannel, het aanbieden van producten of diensten zowel online als offline, de standaard worden.” Hoogstraaten: “De fysieke winkel zal zeker niet gaan verdwijnen. Steeds vaker begint de klantenreis van de consument online, maar de mens is emotioneel, wil erop uit om een product te kunnen voelen voordat hij of zij het aanschaft. En in de winkel is professioneel advies inwinnen over het product of dienst mogelijk. Hiermee onderscheidt offline zich van online. Het aantal webshops is enorm toegenomen, maar dat maakt momenteel ook heel erg duidelijk dat een grote groep mkb-ondernemers achterblijft. Zij zijn niet opgeleid om voor een goed online verdienmodel te zorgen. Het informeren en aanreiken van tools en voorbeelden van online-verdienmodellen die de grote groep ondernemers helpen om online mee te kunnen komen is van belang om deze groep ervan te overtuigen dat digitalisering geen bedreiging is, maar wel een uitdaging waarbij de ondernemers gesteund en geholpen kunnen worden, onder andere via trainingen.”

En dus is

Het online aanbod is enorm toegenomen en daarmee ook online platformen als Amazon en Alibaba. Zorgen die nog een voor eerlijke concurrentie?

Ten Ham: “De coronacrisis heeft ook voor een boom gezorgd voor de online marktplaatsen en platformen als bol.com en Amazon. Meer en meer webshops sluiten zich bij deze platformen aan. Mede doordat de platformen goed werken, goede reviews hebben, een grote afzetmarkt bieden en alles optimaal geregeld is. Tegelijkertijd is het van belang om

ervoor te zorgen dat de concurrentie eerlijk blijft. We hebben kunnen zien dat platformen tot oneerlijke concurrentie kunnen leiden. Zo was het tot voor kort heel normaal om een goedkoop product uit het buitenland te halen zonder daar btw over te betalen. Het is daarom een goede ontwikkeling dat de btw-vrijstelling op bestellingen onder de twintig euro is komen te vervallen. Zo rem je de goedkope bestellingen vanuit bijvoorbeeld China en stimuleer je consumenten om de producten dichter bij huis te gaan zoeken. We moeten blijvend inzetten op handhaving, niet alleen voor wat betreft de btw, maar ook op productveiligheid.” Hoogstraaten: “Tegelijkertijd is het dan wel belangrijk dat de afschaffing van de btw-vrijstelling wordt gecontroleerd. Op dit moment zie je al dat er te weinig mankracht is om de producten vanuit bijvoorbeeld China te controleren en te checken op btw-aanslag. Naast het feit dat op deze manier eerlijke concurrentie ontstaat komt dit ook de veiligheid van producten ten goede. Wanneer een product uit Europa komt weet je dat het goed zit met de veiligheidseisen. We willen ook graag een gelijk speelveld zien als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Dus geen aparte e-commerce cao maar e-commercefuncties onderbrengen in de bestaande retail cao’s. Ook dat draagt bij aan eerlijke concurrentie. Wat gaat er de komende jaren nog gebeuren in de e-commerce? Waar zal de focus op komen te liggen?

Ten Ham: “E-commerce gaat voorlopig nog door met groeien, waarbij het heft in de handen van de consument ligt. Die bepaalt waar en wanneer wat wordt bezorgd op een zo groen mogelijke manier. E-commerce moet dus flexibel zijn. Daarnaast zullen weer nieuwe technologieën hun intrede gaan doen. Dat doen ze nu al, maar in de e-commerce zullen we bijvoorbeeld krijgen dat wanneer de consument een nieuw bankstel wil, deze het bankstel eerst via de iPad virtueel in de eigen woonkamer kan plaatsen en kan kijken hoe dat staat. Om deze vervolgens eenvoudig via zijn voice assistent te bestellen.” Hoogstraaten: “De klantreis zal in de toekomst online gaan beginnen. Te lang is gedacht dat je óf een fysieke winkel óf een online webshop had, waardoor een groot deel van de mkb-ondernemers de juiste kennis en vaardigheden mist omfysiek en online te combineren. Ondernemers en medewerkers moeten hierin worden ondersteund door hente faciliteren voor de ‘nieuwe’ reis van de consument. Hierbij is niet alleen een grote rol weggelegd voor de overheid, maar ook voor de brancheverenigingen, om de ondernemers te overtuigen van het feit dat digitalisering geen bedreiging is, maar een kans die de ondernemers moeten grijpen om mee te kunnen in de toekomst vande gehele detailhandel.” ADVERTENTIE

Scan de QR-code

www.mobilewater.nl/conversational

Conversational Marketing?!


                               

­  

    

€   

                  ­ €  ‚    ƒ  „…         ††   ‡  ˆ‡‡ ‰Š‹  ‰‹   ƒŒ            Ž‘ ’ ‘  ‹ “ Ž“­Ž“€ƒŠ‡ ”“• ­”“•€    ­‰€­‰‹€

      

‘ ­€    ‘ – ‹•‰Š‹ ‰— ˜      ™ š–‰      – Š › œ ­€   ‡  ‘… “ • ­…“•€   ”“•  ž 

ŽŸ  ƒ      ‡   …  ‰Š‹     ‘  ‰­€Š‹      ‡ Š    

    “    Œ           ­ €     –    ž     

 

œ “‹ “•     “¡¢£•˜  š•ˆ…Š  –   ‚          

‚          ƒ ‘ Š  ­  € ¤¥¤¦¡§­¨€§¡©§§¡¡¨ª


12

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Feiten Niels Verwij is een zeer jonge succesvolle ondernemer. Na zijn studie Small Business en Retail Management besloot hij een website te beginnen met dagaanbiedingen, waaronder aanbiedingen met dekbedden. De website liep heel goed en in 2014 startte hij Dekbed-Discounter. nl. En met succes, Niels Verwij schopte het tot Quote top 100 van jonge miljonairs.

Kansen zien en mogelijkheden pakken moet in je DNA zitten als ondernemer Profiel

Dekbedden verkopen. Niet meteen de allergrootste jongensdroom van ondernemer Niels Verwij, maar wel datgene waar hij miljonair mee werd. “De gouden regel is: weet wat je verkoopt, ken de parameters van je product.” Tekst: Jerry Huinder Foto's: Jan Kramer & Pexels

E

en ondernemer ben

je. Van nature. Dat is de stellige overtuiging van Niels Verwij, eigenaar van onder meer koopjedeal.nl, dekbed-discounter.nl en sinds kort woonq.nl en floralove.nl. “Ik geloof er niet in dat je kan ondernemen als het niet onderdeel van je persoon is. Kansen zien en mogelijkheden pakken moet in je DNA zitten.” Bij Verwij uitte zich dat al vroeg met handeltjes in pokemonkaarten

tot scooters, quads en auto’s. Met vallen en opstaan ontwikkelde hij zich als ondernemer. Nodig, volgens de webshopeigenaar, want de echte ondernemer ‘leert van zijn fouten en zet door’. Van zijn vader leerde hij al op vroege leeftijd een van de belangrijkste lessen: Verwij had een quad gekocht en had tegen zijn ouders gezegd dat het voor de handel was, maar eigenlijk wilde hij hem het liefst zelf houden. Toen een man de quad wilde

kopen, waardoor hij 200 euro winst zou maken, vroeg hij zijn vader wat te doen. Hij was duidelijk: pak je winst en investeer. “Ik leerde dat je je emoties moet uitschakelen. Handel is handel en leuke dingen zijn leuke dingen. Die moet je niet combineren.” Was je vader een voorbeeld voor je?

“Zeker. Hij is beurshandelaar en heeft een enorme handelsgeest. Daar heb ik enorm

veel respect voor en dat heb ik dan ook voor hondred procent van hem overgenomen.” Wat is jouw droom als ondernemer?

“Mijn eerste droom was om een webshop te hebben die ik zelf had opgezet en goed draaide. Dat is gelukt. Mijn tweede droom is die om een groep van webshops te hebben die goed draaien, dat is zo goed als gelukt. Maar eigenlijk ben ik er al groeiende achter

gekomen dat het vooral gaat om het genieten van de reis naar het succes. Je kunt allerlei leuke deals maken waar je veel geld mee verdient, en met leuke mensen samenwerken, maar als je er niet van geniet, heb je er niks aan. Ik sta elke dag met heel veel plezier op om aan het werk te gaan, dat is het belangrijkste.” Is bewijsdrang onderdeel van een goede ondernemer?

“Natuurlijk. In het begin ADVERTENTIE

Wij ontwerpen verandering. Ondernemen is continu veranderen. Fabrique ontwerpt de verandering die nodig is om kansen te verzilveren. Van apps en websites die naadloos aansluiten op de bedrijfsstrategie tot consultancy die van ideeën nieuwe diensten maakt. Hoe het werkt? Kijk op fabrique.nl


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst van de Economie

13

analysenederland.nl

werd ik vaak uitgelachen toen ik dekbedden wilde verkopen, mensen geloofden niet dat het ging lukken. Dan is het natuurlijk extra kicken als het wel lukt. Je wil als ondernemer laten zien dat je het beter kan dan een ander. Ik ben een heel competitief persoon, heb vroeger ook aan topsport gedaan, ik ben slecht in verliezen. Dat was van jongs af aan een andere belangrijke les van mijn vader: de enige plek is nummer één, de rest is onzin. Dat is er bij mij wel ingeprent.”

Als je omzet draait zonder geld te verdienen dan ben je uiteindelijk ten dode opgeschreven.

mensen niet aan, maar dat is genoeg geld om bijvoorbeeld toch weer iemand parttime aan te nemen.” Retouren zijn een belangrijk struikelblok voor veel e-commerce ondernemingen: bestaat er een gouden regel

Was corona voor jullie een

om dit op te lossen?

droom die uitkwam? Nu

“Nee, want de producten zijn bij elke webshop verschillend. Als je kijkt naar schoenen, dan kunnen die groot of klein vallen, dan zal je dus veel meer retouren hebben dan als je dekbedovertrekken verkoopt. Daarvan weet je de maat en dat past altijd. En op eten zit zo goed als geen retour. Dus als ik een gouden regel zou moeten noemen: weet wat je verkoopt. Kijk naar de parameters van je product. Wil je weinig retouren, dan moet je zorgen voor een product zonder pasvorm.”

moest iedereen wel online

Is e-commerce, jouw business, een kwestie van omzet draaien?

“Nee, dat is niet het hoofddoel. Je moet wel omzet draaien, omdat je anders niet uit je kosten komt, maar als je omzet draait zonder geld te verdienen dan ben je uiteindelijk ten dode opgeschreven. E-commerce draait om marge maken, anders ga je het niet overleven. Je moet dus heel goed in de vingers hebben wat er binnen je bedrijf gebeurt, je moet de controle hebben. Iedere cent telt binnen de e-commerce, zeker omdat het om volumes draait. Als jij bijvoorbeeld op je transactiekosten 2 cent kan besparen, is dat met een miljoen orders toch weer 20.000 euro. Daar denken

goede recensies. Relatie-economie is key voor je business. Acquisitiekosten voor nieuwe klanten zijn relatief hoog, je moet het dus ook hebben van die tweede of derde order van dezelfde klant.”

Je moet heel goed in de vingers hebben wat er binnen je bedrijf gebeurt, je moet de controle hebben.

kopen…

“Nee, natuurlijk niet. Je maakt je zorgen om je collega’s, we hebben een fantastisch leuk team en nu moest iedereen thuiswerken. Maar goed, je doelt waarschijnlijk op de omzet, en ja, die ging na twee weken wel door het dak. Toch is dat effect nu alweer weg, en we groeiden voor corona ook jaarlijks, dus veel heeft het niet uitgemaakt. En aan de andere kant stegen de containerprijzen weer, dus veel van die omzet was je gelijk weer kwijt. Ik ben als ondernemer nooit zo’n fan van die pieken, je kan beter een stabiele markt hebben en daarbinnen stapje voor stapje verbeteren. Het is nu zo moeilijk om te voorspellen waar dit allemaal heen gaat.” Heeft corona iets veranderd voor de e-commerce?

In hoeverre is klantenservice van belang?

“Van heel groot belang. Wij zeggen altijd: we werken voor de klant. Natuurlijk, we willen geld verdienen, maar in de basis proberen wij het beste product en de beste dienst voor onze klanten te leveren. Dat is waar we ons dag en nacht op focussen. Dat vertaalt zich in veel terugkerende klanten en

“Zeker. Veel meer mensen zijn gewend geraakt aan online bestellen, en dat is voor iedereen in deze business goed. Daarnaast zie je dat koeriersbedrijven nu ook wel doorhebben dat ze echt moeten doorpakken: het gaat niet meer rustiger worden. Die realiseren zich dat ze aan de bak moeten, en niet alleen rond Black Friday. De komende jaren

zullen de online verkopen alleen maar blijven groeien.” Wat is jouw grootste fuck-up geweest?

“Dat toen dekbeddendiscounter goed liep, ik dacht dat ik hetzelfde kon doen met pannen. Ik heb toen van al mijn verdiende geld pannen en potten ingekocht, maar dat ging volledig mis. Na een paar weken kwam ik erachter dat ik de focus op dat wat goed liep, de dekbedden, volledig verloor en vooral moest focussen op wat slecht liep. Toen heb ik daar dus vrij snel de stekker uit moeten trekken.”

‘Marketing campagnes die luisteren?!’ E-commerce

De wereld van communicatie is veranderd. Waar vroeger een klant uit zichzelf op een website terecht kwam moet je vandaag de dag klanten op andere manieren bereiken en bedienen. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

Het is gewoon zeven dagen van de week knallen en doorpakken, continu vol gas, anders gaat het gewoon niet lukken. Tot slot: wat is jouw gouden tip voor toekomstige e-commerce ondernemers?

“Laat je niet afleiden. Mijn motto is ‘hocus pocus, keep the focus’. Focus op jezelf, geloof in jezelf en investeer in tijd. Vandaag de dag zie ik veel ondernemers die denken dat het met vier dagen werken kan, daar geloof ik niet in. Het is gewoon zeven dagen van de week knallen en doorpakken, continu vol gas, anders gaat het gewoon niet lukken.”

“Veel partijen zenden nog steeds heel veel naar hun klanten, maar vandaag de dag moet je juist luisteren”, vertelt Jeroen Kok, business developer bij Mobile Water. “De conversatie aangaan met de klant, middels bijvoorbeeld chatbots, stelt je in staat om de juiste vragen te stellen en daarmee echt naar de klant te luisteren. De campagnes en klantervaringen worden steeds prettiger en slimmer door AI in combinatie met interactief design. Zo ontstaan conversational marketing campagnes, waar in feite direct wordt ‘geluisterd naar de input van de klant’ waardoor de campagne steeds relevanter wordt. Met als resultaat dat de klant beter geholpen wordt en de aandacht langer wordt vastgehouden. Zo til je de klanttevredenheid van je product of dienst naar een hoger niveau.” Conversational marketing luistert naar klanten

om deze beter te leren kennen. Kok: “Messaging speelt daarbij een belangrijke rol. Zo kun je tegenwoordig met sms campagnes ook direct in dialoog met je klant komen. Het voordeel van sms is de hoge attentiewaarde en het vernieuwende is dat je direct kunt reageren. Zo kun je jouw verhaal gelaagd vertellen, service verlenen en luisteren.” Als goed voorbeeld ontvingen klanten van Vodafone die hun abonnement mochten verlengen een sms waarin ze heel eenvoudig konden aangeven of er interesse was in ‘een goede verlengdeal’. Afhankelijk van de antwoorden werd direct een passende reactie gegeven met een vervolgvraag en eventueel een persoonlijk aanbod. De campagne had een open ratio van meer dan 67 procent, dus een zeer hoge attentiewaarde en 16 procent van de mensen ging ook daadwerkelijk de interactie aan en 90 procent daarom doorliep de gehele flow. “Direct één op één communiceren met je klanten door goed naar hen te luisteren zorgt ervoor dat je in staat bent om je te onderscheiden, je aanbod aan te passen, en het allerbelangrijkste: je kunt je klant optimaal van dienst zijn.”

ADVERTENTIE

Fabrique is a strategic digital design agency


14

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Nieuwe wetgeving voor de e-commerce: wat zijn de gevolgen? E-commerce

Sinds 1 juli 2021 geldt er voor de e-commerce een lager drempelbedrag voor afstandskopen en een vernieuwde en vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem zodat er niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet worden afgedragen.

Technologie op basis van het MACH principe stelt bedrijven in staat sneller veranderingen aan te brengen aan hun digitale kanalen

Veranderen met MACH-snelheid E-commerce

Vandaag de dag zijn er enorm veel online retailers waarvoor de huidige, monolithische e-commerce platformen niet langer de diensten bieden die zij nodig hebben. Lang waren deze platforms een veilige optie waarop alles voor de retailer geregeld was, maar de huidige markt vraagt om meer flexibiliteit dan deze platformen kunnen bieden. Technologie op basis van het MACH principe stelt bedrijven in staat sneller en flexibeler veranderingen aan te brengen aan hun digitale kanalen, waardoor zij beter kunnen inspelen op de wensen van hun klanten, waar deze zich ook bevinden.

Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

I

in de Europese Unie wordt btw geheven en ieder land mag hiervan zelf de hoogte bepalen. Welk land btw mag heffen, hangt van een aantal factoren af, zoals uit welk EU-land de producten komen, of waar in de EU de producten aankomen meldt kvk.nl. In Nederland geldt bij de verkoop en leveringen van producten het ‘bestemmingslandprincipe’. Je buitenlandse klant brengt dan het btw-tarief in rekening van zijn EU-lidstaat. Wanneer het totaalbedrag van de buitenlandse verkopen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft mag je als Nederlandse webshop de Nederlandse btw in rekening brengen. n elk land

Dit nieuwe drempelbedrag voor de gehele EU is veel lager dan de verschillende drempelbedragen per land. zijn de drempelbedragen voor binnen-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land komen te vervallen. In plaats van verschillende drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land geldt er nu een universeel drempelbedrag van 10.000 euro voor alle landen in de EU samen, aldus shopify.nl. Dit nieuwe drempelbedrag voor de gehele EU is veel lager dan de verschillende dremPer 1 juli

Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

Sinds 1 juli 2021 geldt er voor de e-commerce een lager drempelbedrag voor afstandskopen en een vernieuwde en vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem.

pelbedragen per land. Zo had Duitsland voorheen een drempelbedrag van 100.000 euro. De EU heeft afscheid genomen van de verschillende drempelbedragen omdat het een gelijk speelveld wil creëren voor ondernemers zowel binnen als buiten de EU en t de btw-wetgeving wil moderniseren door deze uniform te maken.

De verschuldigde btw geef je aan een éénloketsysteem en wordt afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. van de drempelbedragen is er nu ook een éénloketsysteem. Verkoop je als ondernemer in een jaar bijvoorbeeld aan Italiaanse en Franse ondernemers en overschrijd je het bedrag van 10.000 euro dan breng je op de Italiaanse verkopen het Italiaanse btw-tarief in rekening. Vanaf dat moment bereken je op het bedrag van de verkoop aan de Franse klanten het Franse Naast het vervallen

btw-tarief. De verschuldigde btw geef je aan een éénloketsysteem en wordt afgedragen aan de Nederlandse Belastingdienst. Die betaalt vervolgens de btw door aan Italië en Frankrijk en met die registratie doe je vervolgens lokaal btw-aangifte. btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met de 22 euro komen te vervallen. Ook hiermee wil de EU een gelijk speelveld creëren voor alle verkopers binnen en buiten de EU, is te lezen op kvk.nl. Wanneer goederen de EU worden ingevoerd, is er altijd invoer-btw die betaald moet worden, ongeacht de waarde van de zending. Ook moet je inklaringskosten betalen. Dit zijn kosten die de douane of het post- of koeriersbedrijf rekenen voor de afhandeling van de inklaring van geïmporteerde producten. Deze kosten bestaan verder uit onder andere opslagkosten en administratieve afhandeling. Daarnaast is de

‘platformfictie’ ingegaan per 1 juli. Dit heeft gevolgen voor hoe de Belastingdienst een transactie Ook is de

via een platform ziet en belast, aldus shopify.nl. Een verkoop via een platform creëert twee transacties: één tussen de (niet-)EU leverancier en het platform en één transactie tussen het platform en de consument. Bij de transactie tussen leverancier en platform wordt het platform gezien als importeur en kan de invoerregeling worden gebruikt om btw aan te geven. Voor de transactie tussen platform en consument gelden de nieuwe btw-regels en wordt er dus btw afgedragen in het land van de consument. belangrijk, zeker met de veranderende regels, om de administratie (automatisch) goed bij te houden en te checken of de nieuwe regels goed verwerkt zijn. Maar ook in de communicatie naar de klanten toe moet duidelijk zijn of de producten van buiten de EU komen, prijzen inclusief btw zijn of dat klanten invoer-btw en hierdoor bijkomende kosten kunnen verwachten. Het is dus

MACH staat voor Microservices, API, Cloud en Headless, zo stelt commercetools in hun whitepaper Making the Switch to MACH. MACH biedt online retailers de mogelijkheid een flexibel framework op te zetten waarin je alle functionaliteiten en features die je nodig hebt kunt aanpassen op de behoeften van jouw bedrijf en jouw klanten. Het biedt een flexibele basis die gemakkelijk aan te passen en/of op te schalen is, afhankelijk van de fase waarin jouw bedrijf zich op dat moment bevindt. Met MACH bouw je als het ware je eigen e-commerce platform van de grond af op, met allerlei verschillende componenten die afzonderlijk van elkaar aan te passen zijn. MACH technologie rust dus op vier pilaren, te beginnen met Microservices. Een platform dat gebaseerd is op microservices geeft je de flexibiliteit elk onderdeel van je services apart op te bouwen, te wijzigen en ermee te experimenteren. Omdat elke microservice onafhankelijk werkt, is het een stuk gemakkelijker deze te ontwikkelen, te testen en te onderhouden. API-first zorgt ervoor dat je gemakkelijk nieuwe functionaliteiten aan je platform kunt toevoegen. Je hebt hierdoor snel en gemakkelijk de data die je nodig hebt tot je beschikking en het geeft je de mogelijkheid verschillende systemen aan elkaar te koppelen, een CRM en een CMS bijvoorbeeld. Om deze snelheid en flexibiliteit mogelijk te maken, is het noodzakelijk een e-commerce platform te realiseren dat cloud native is. Hierbij worden applicaties niet alleen opgeslagen in de cloud, maar worden ze hier ook ontwikkeld. Alles gebeurt dus in de cloud, waardoor je sneller toegang hebt tot informatie, je sneller kan inspelen op veranderingen in de markt en je ongelimiteerd kan op- en afschalen. Als laatste is er dan nog Headless commerce. Waar front- en back-end bij de traditionele platforms onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is dit bij Headless commerce juist het tegenovergestelde. De front- en back-end van je webshop worden hierbij losgekoppeld, waardoor de verschillende teams binnen je organisatie onafhankelijk van elkaar wijzigingen kunnen doen die geen gevolgen hebben voor de ander. Je kunt hiermee gemakkelijk wijzigingen in de front-end doorvoeren, bijvoorbeeld om je webshop geschikt te maken voor nieuwe devices en je kan hierdoor snel schakelen en je webshop aanpassen naar de vraag van je klanten. Wat er ook gebeurt. Een van de meest waardevolle features van een headless platform is dat het dient als een ‘single source of truth’, het is een plek waar alle data met betrekking tot producten, klanten, shipping, prijzen en dergelijke samenkomen. Het geeft je de vrijheid alles te bouwen wat je je maar kunt bedenken om zo de klantervaring te verrijken en je klanten een vlekkeloze klantreis te bieden. Op alle digitale platformen. ADVERTENTIE


15 E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst Economie TCOG -van Partner Content TCOG - de Partner Content analysenederland.nl

Hoe Customer Engagement helpt bij het creëren van klantloyaliteit Partner Content TCOG

Rembrandt Kuijpers Managing Partner bij TCOG

Er zijn bijna geen merken en retailers meer zonder eigen webshop. Om mee te blijven doen is dat al een tijdje de norm, zoals ook vrijwel ieder modebedrijf actief is op sociale media. Al die verschillende touchpoints kunnen helpen bij het creëren van klantloyaliteit. Maar hoe haalt u het maximale uit de beschikbare klantdata via alle verschillende kanalen? FashionUnited sprak met Rembrandt Kuijpers, Managing Partner bij TCOG over de toegevoegde waarde van Customer Engagement.

Van Omnichannel naar Unified Commerce Er was een tijd dat fysieke winkels en webshops werden beschouwd als afzonderlijke kanalen die niet of nauwelijks met elkaar te maken hadden. Tegenwoordig zet zo goed als elke retailer of ieder merk in op omnichannel, waarbij alle verschillende systemen gesynchroniseerd zijn. De volgende stap is unified commerce: dit houdt in dat alle verkoopkanalen van een merk of retailer – van fysieke winkels tot webshops en online marketplaces – realtime gekoppeld zijn. Dit wordt gezien als de winkelervaring van de toekomst die omnichannel naar een hoger niveau tilt. Een 360-graden klantbeeld Bovengenoemde transitie heeft ervoor gezorgd dat de consument steeds centraler staat. De behoefte om de klant écht te leren kennen is groter dan ooit. Dankzij de grote hoeveelheid aan data die beschikbaar is over de consument is dat mogelijk. “In de eerste plaats door de transacties in fysieke winkels en eigen webshops, maar denk ook aan online marketplaces en sociale media”, zegt Rembrandt Kuijpers, managing partner bij TCOG.

ressant om de klantloyaliteit te waarborgen. Stel: klant Y koopt elke drie maanden gemiddeld twee artikelen. Als de bestellingen ineens uitblijven, dan kan het slim zijn om in de vierde maand een geautomatiseerde email te sturen. “Iets in de trant van: ‘we hebben u gemist, graag maken we u blij met een tegoedbon of een cadeau bij uw eerstvolgende bestelling’. Dit kan ervoor zorgen dat iemand weer in zijn oude shoppinVan klant naar merkambassadeur groutine terugkomt”, legt Kuijpers “Met Dynamics 365 Customer En- uit. “Op die manier kunt u allerlei gagement van Microsoft, de oplos- campagnes, zogeheten customer sing waar wij mee werken, kunnen journeys, faciliteren. Blijkt uit het bedrijven hun klanten op basis van systeem dat een klant bijna jarig is? al die gegevens indelen in verschil- Stuur dan tien dagen van tevoren een shoppingvoucher toe van een lende segmenten”, legt Kuijpers bepaald bedrag, met een geldigheid uit. “Hoe groter de betrokkenheid van enkele weken. Dit soort volvan de klant, hoe hoger diegene ledig geautomatiseerde workflows gewaardeerd wordt. Op die verkosten weinig moeite en hebben schillende segmenten kan vervolgens gericht aan marketing worden een groot effect.” gedaan. We spreken niet voor niets Kennis is macht over Customer Engagement, wat Voor bedrijven die meer willen letterlijk ‘verloving’ betekent. In het beste geval wordt er zo’n sterke doen met Customer Engagement, heeft Rembrandt Kuijpers nog een relatie opgebouwd met de klant, tip. “Zorg er in de eerste plaats dat die persoon echt van het merk gaat houden.” voor dat alle verkoopkanalen optimaal worden benut. Zo is de Gepersonaliseerde campagnes digitale ‘kaartenbak’ met klantgegevens maximaal gevuld. Stap twee is Customer Engagement is ook inte“Sommige mensen laten een bericht achter via Facebook nadat zij een aankoop hebben gedaan, anderen delen een foto via Instagram of schrijven een review op Google. Op die manier is er veel klantdata voorhanden. Voor bedrijven is het heel interessant om van die data een 360-graden klantbeeld te creëren, zo wordt de betrokkenheid van de consument meetbaar.”

om alle data die voorhanden is op een goede manier te structureren en inzichtelijk te maken. Kennis is macht.” Pas als u weet wie wanneer bij u koopt en waarom, kunt u slimme campagnes gaan uitzetten. De combinatie van data en vervolgens daadwerkelijk iets met die inzichten doen is de sleutel tot succes.” Gratis webinar Benieuwd wat Customer Engagement kan betekenen voor uw bedrijf? Tijdens het webinar op 23 september gaan we dieper in op Microsoft Dynamics CE voor Sales, Marketing & Customer Service. Schrijf nu in! Neem voor meer info vrijblijvend contact met ons op via sales@tcog.nl of vraag een gratis adviesgesprek aan.

www.tcog.nl

ADVERTENTIE

Vorige week is het nieuws bekend geworden dat de grootste woningfabriek ter wereld haar deuren sluit. De investering van € 2,5 Miljard gaat in rook op. Ik snap het dus niet meer zo goed. In Nederland wordt er elke dag wel een woningfabriek aangekondigd. Als je niet mee doet dan lijkt het net of je de boot mist. Maar is dat zo? Elke mislukking brengt je dichter bij succes zei ook Edison na 10.000 mislukte pogingen om een gloeilamp te ontwikkelen. Dus wat ging er mis met de bovengenoemde woningfabriek? De bouw is een lastige sector en niet te vergelijken (nog) met elke andere sector. Toen ik 9 jaar geleden begon in deze sector toen heb ik mij verbaasd. Verbaasd over het feit dat 97% van leveringen niet plaatsvindt op de afgesproken datum door verschoven projecten. Verbaasd omdat we iedere keer hetzelfde ontwerpen maar weer net iets hoger, breder en langer. Maar het meest heeft mij verbaasd dat we dit ok vinden en het allemaal stilletjes accepteren (weliswaar met tegenzin). Het is gewoon lastig. We zijn zo geworden omdat de omgeving vraagt om deze flexibiliteit. Hoe vaak komt de vergunning op tijd. Hoe vaak moeten we weer terug naar de tekentafel omdat het ontwerp is afgekeurd door welke instantie dan ook. Hoe vaak….. Iedereen weet dat de bouwsector (tot op heden) weinig gestandaardiseerd is. Als gevolg daarvan lijken de werkstromen op elkaar, maar

kunnen ze in detail sterk verschillen. Het 2.0 model is gebouwd op andere kernprincipes. Bij een 2.0 woningfabriek gaat het er niet om zoveel mogelijk te automatiseren, of elk aspect van de uitvoering uit één hand te controleren. Het gaat het om: 1. Focus: Kies één marksegment waar je nummer 1 in wilt worden. 2. Bouwcomponenten: Standaardiseer en schrijf voor hoe je je product wilt opbouwen. Bepaal de componenten. Verminder de varianten. Koop in bulk in. 3. Asset-lite toeleveringsnetwerk: Haal doorgewinterde industriepartners binnen als Tier1/-2 leveranciers. Onderzoek en selecteer ze grondig. Koop gegarandeerde capaciteit in. In ruil daarvoor garandeert je volume op termijn. 4. Softwareplatform: Maak alle leveranciers onderdeel van het platform en coördineer ze op je eigen software backbone. Schrijf het gebruik voor alle partners voor. In de bouw is een bepaalde nederigheid noodzakelijk. Het proces en product zijn enorm complex. Alle zogenaamde disruptieve starters zullen veel valkuilen moeten voorzien en overwinnen. Dat de bouw aan de vooravond staat voor een enorme verandering is evident. Wij worden als DeMar graag die Tier1/2 leverancier. We ontwikkelen die standaard bouwcom-

ponenten en hebben inmiddels 4 jaar expertise (naast 28 jaar bouwen met hout) opgebouwd met het standaardiseren, ontwikkelen en leveren van deze componenten(daken, wanden vloeren, gevels) en zien onszelf graag als strategische partner voor aannemers die de volgende stap willen maken zodat zij zich kunnen focussen op hun nieuwe rol als digitale aannemer

Contactgegevens De Mar Telefoonnummer: 0566 – 624 001 Mail: info@demar.nl Openingstijden: ma tm vr | 8.30 -17.00 Website: www.demar.nl


16

Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Mobiele apps zijn een must voor de online retailer E-commerce

De meeste Nederlanders spenderen een groot deel van hun dag aan hun telefoon. We switchen van app naar app en nemen allerlei informatie in ons op. Voor retailers is het dan ook van groot belang om ook apps in te zetten in hun e-commercestrategie. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

N

meer gaan shoppen via onze mobiele telefoon, wordt het ook steeds belangrijker dat retailers hun eigen apps aan gaan bieden, zo wordt gesteld op emerce.nl. Apps bieden een nieuw verkoopkanaal, maar zijn ook een kans om de ervaring van de klant met het merk te verbeteren. u we steeds

Op je telefoon ben je slechts één klik verwijderd van het merk, terwijl dat via een website vaak gepaard gaat met meerdere handelingen. jaren hebben de meeste merken al gezorgd voor een voor mobiel geoptimaliseerde website, In de afgelopen

Zo 87 procent van de gebruikers besteedt tijd op zijn of haar smartphone ook ‘in app’.

maar dit is niet langer genoeg, aldus TechCrunch. Mobiele apps zijn, vergeleken met voor mobiel geoptimaliseerde websites, vaak sneller, zijn altijd up-to-date en bevinden zich altijd binnen handbereik van mobiele gebruikers. Zo'n 87 procent van de gebruikers besteedt tijd op zijn of haar smartphone ook ‘in app’, zo stelt Statista, dus een goede app aanbieden heeft behoorlijke voordelen. Op je telefoon ben je slechts één klik verwijderd van het merk, terwijl dat via een website vaak gepaard gaat met meerdere handelingen. De conversiepercentages van een app liggen dan ook

100 tot 300 procent hoger dan die van een voor mobiel geoptimaliseerde website, zo meldt emerce.nl.

Consumenten vinden het prettig als ze persoonlijk aangesproken worden. met apps gemakkelijker om in te zetten op personalisatie. Apps maken het mogelijk gepersonaliseerde aanbiedingen en updates aan te bieden en ze zijn dan ook een uitstekende omgeving Ook is het

om verschillende marketingbenaderingen en -tactieken te testen, zo stelt emerce.nl. Ook blijkt dat 85 procent van de consumenten een app verkiest boven mobiele websites. niet dat je als bedrijf zomaar even een app neer kunt zetten. Een goede app voor e-commerce is namelijk maatwerk. Niet elke onlineervaring is even prettig, dus het is goed om rekening te houden met een aantal veelvoorkomende irritaties. Zo blijkt uit het ShoppingTomorrow Consumentenonderzoek dat 45 procent Echter, dat betekent

van de klanten afhaakt als er geen goede afbeeldingen van het product te zien zijn. Deze moeten aangepast zijn aan het scherm van de smartphone, zodat de consument het product goed kan zien. Daarnaast is ook incomplete informatie voor de meeste klanten een reden om af te haken. Ook vinden consumenten het prettig als ze persoonlijk aangesproken worden, bijvoorbeeld met een chatfunctie of een WhatsApp-nummer. Als laatste moet de app natuurlijk ook soepel verlopen. Of je nou een artikel in je winkelwagentje wilt plaatsen of wilt

uitchecken, het moet allemaal vlekkenloos verlopen, anders loop je het risico dat de klant afhaakt voordat deze de betaling geplaatst heeft. geven wereldwijd de voorkeur aan mobiele apps, dus een goede mobiele ervaring is zeker een must. Ze zorgen voor meer commercie en geven je de mogelijkheid om je klanten persoonlijker te benaderen en je logo is natuurlijk voortdurend in beeld. Als retailer moet je dus zorgen voor een mooie app, die goed bij je merk past, om niet achter te gaan lopen op je concurrenten. Consumenten

ADVERTENTIE

Hoe voorkom je een geflopte app Als je in 1990 zou hebben gevraagd hoeveel t�d mensen op hun PDA (voor gen-z: een soort telefoon met een pennetje) zouden doorbrengen, had niemand voorspeld dat dat zo veel zou z�n als dat mensen nu online z�n. Mensen z�n online, b�na alt�d. Je klanten dus ook. Logisch dat steeds meer bedr�ven zich in het online domein wagen. Daarnaast heeft Corona ook laten zien dat bedr�ven met een hybride verdienmodel meer resilient z�n in een onstuimige markt. Goed idee dus - zo’n app. Maar het ecosysteem is zo gemaakt dat de succesverhalen bovendr�ven, en de flops stilletjes verdw�nen. Onder het

oppervlak gaan onnodig veel goede initiatieven verloren. Hoe zorg je er dan voor dat jouw app, platform of ander digitaal product wél impact maakt? Los een probleem op De belangr�kste vraag is alt�d: welk probleem los je op? Zelfs al kost het installeren van een app weinig moeite, gebruikers z�n terughoudend voor ze jouw bedr�f een plekje geven op hun telefoon. Je moet gebruikers dus een duidel�ke reden geven om de app te installeren - ze moeten je app willen. Een gimmick zal niet snel overtuigen. Zeker voor bestaande ventures hoeft de propositie niet alt�d moeil�k

te z�n. Het bedr�f levert immers al waarde voor hun klanten. Maar of het nou gaat om een nieuw bedr�f, een nieuw verdienmodel of het digitaliseren van een bestaande propositie: een goed bedr�fskundig onderzoek vooraf, mét gebruikers, kan je digitale product maken of breken.

Houd gebruikers binnen Als je klant dan overtuigd is om de app te installeren, is het de kunst om ‘m betrokken te houden. Eigenl�k is b� de online beleving hetzelfde van belang als offline. Om b�voorbeeld een winkel interessant te houden, geef je de etalage

regelmatig een opfrisser, is je winkel spik en span en wordt een klant alt�d snel geholpen. Hoe verhoudt zich dat tot een app of platform? Zorg dat er regelmatig iets nieuws te ontdekken valt in jouw app, zoals nieuwe content of features. Ben alt�d online en houd net als je winkel de app vr� van smerige bugs. Klinkt logisch toch? Dit is echter makkel�ker gezegd dan gedaan. Een goede IT-partner kan hierb� helpen en voorkomt weggegooid geld. Door te zorgen dat de propositie vooraf goed is getest weet je zeker dat je het juiste product bouwt. Met een goed ontwikkelteam,

focus en doorlopende ontwikkeling en support na de lancering bouw je het product op de juiste manier. Zo minimaliseer je de kans op een flop.

Over de auteur Glenn Bergmans is founder van Dutch Coding Company, een agency gefocust op digitale producten met een mensel�ke factor.


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst de Economie BAUNAT-van Partner Content

17

analysenederland.nl

BAUNAT - Partner Content

E-commerce op basis van vertrouwen Partner Content BAUNAT

Diamonds are forever, maar de manier waarop we onze aankopen doen is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Steeds vaker kopen we onze producten via digitale wegen, zelfs als deze aankopen aan de prijs zijn. Ook onze sierraden en juwelen kunnen we tegenwoordig met een gerust hart online kopen.

Dus vertrouwen in het merk is ontzettend belangrijk en daar hebben we dan ook enorm op ingespeeld in de afgelopen jaren. Het internet biedt daar gelukkig ook vele mogelijkheden voor. Dertien jaar geleden, in 2008 was dat echter nog niet zo vanzelfsprekend. Toch besloten Steven Boelens en Stefaan Mouradian de verkoop van hun sierradenmerk, BAUNAT, volledig online vorm te geven. “In de e-commerce markt is dat een eeuwigheid”, stelt Mouradian, CEO. “Toen wij begonnen was online aankopen doen nog vooral een Amerikaans fenomeen en zeker sierraden in het hogere segment werden niet online aangeboden. Qua kwaliteit zitten wij in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Cartier en Tiffany, maar bij ons is de basis online. Toen we begonnen kocht 4 of 5 procent van de kopers online hun juwelen, maar nu zitten we rond de 20 procent en dat is eigenlijk een omslagpunt. Daarna versnelt de overgang naar online alleen maar. Mensen hebben de kracht van online nu echt ontdekt.”

komen. De entry barriers zijn heel erg hoog. Wij hebben in de afgelopen 13 jaar heel veel ervaring opgedaan op het gebied van web development en digital marketing, maar het is wel een stuk technischer geworden.”

En dus moet je allereerst goed weten hoe je doelgroep eruit ziet en daarna bedenken welke platformen je kan inzetten om hen te bereiken en welke van deze platformen geschikt zijn voor je merk.”

Ondanks dat BAUNAT zich voornamelijk focust op online, zijn er ook verschillende showrooms geopend. Want ook dat helpt mee bij het opbouwen van vertrouwen, stelt Mouradian. “Bricks and clicks noemen we dat. Inmiddels hebben we tien showrooms, waarvan eentje in Amsterdam en binnenkort openen we er ook een in Knokke, aan de Belgische kust. Een fysieke showroom versterkt het vertrouwen van de consument. Als je ziet dat een website ook een fysieke showroom heeft in je eigen land, dan is dat geruststellend. Dat draagt bij aan trust en conversie. Andersom werkt het ook, want Dat was een behoorlijke revolutie, vertelt Ook de doelgroep is veel complexer en de mensen die in de showroom komen Mouradian. “In het begin vond men het geraffineerder geworden, stelt Mouradian. hebben zich vaak al online georiënteerd en lastig om online te vertrouwen. De gemid“Je moet je doelgroep beter kennen en ze willen voor de zekerheid hun aankoop toch delde transactiewaarde op het internet lag zijn veel gefragmenteerder. Wij richten ons nog even passen. Het is een combinatie die lange tijd rond de vijftig dollar, maar de op de ‘smart consumer’, ook een product helpt, want uiteindelijk is het toch een dure gemiddelde prijs van onze sierraden ligt van het internet. Het internet heeft mensen aankoop. Vertrouwen in het merk is daarbij rond de vierduizend euro. Dus vertrouwen namelijk een stuk slimmer en kritischer gevan het allergrootste belang, en daar zetten in het merk is ontzettend belangrijk en daar maakt. Mensen willen luxe en hoge kwaliteit, we dan ook sterk op in.” hebben we dan ook enorm op ingespeeld in maar vooral ook transparantie, helderheid, de afgelopen jaren. Het internet biedt daar correcte prijzen en een uitmuntende service. gelukkig ook vele mogelijkheden voor. Zo Wij zijn dan ook heel transparant over onze zijn onze scores op Trustpilot heel hoog, daar producten. Bovendien merkten we al snel dat Over BAUNAT zijn we wereldwijd nummer één in shopping de Nederlandse consumenten, dé smart conIn 2008 werd BAUNAT opgericht door en fashion.” sumers bij uitstek zijn, een perfecte match Steven Boelens en Stefaan Mouradian. voor BAUNAT dus.” Zij leerden elkaar kennen in de diamanOm dat level van vertrouwen te bereiken, tindustrie en besloten hun gezamenmoet je zeker in de huidige markt wel flink Echter, deze doelgroep is weer opgedeeld lijke passie voor het product en voor aan de slag. “Het is niet zo dat je even een in allerlei verschillende groepen. “Je hebt de marketing om te zetten in diamantjuwewebsite kunt maken en het dan allemaal independent male consumer, maar ook de lenmerk BAUNAT. BAUNAT staat voor geregeld is”, vertelt Mouradian. “Wat dat vrouwelijke self-purchaser, de oudere consmart luxury. De basis van de collecties betreft was het opzetten en aan de man sument en de jonge millennial die helemaal is Beauté Naturelle (wat trouwens brengen van je website makkelijker in 2008. online-georiënteerd is. Vroeger bereikte je je verwijst naar de naam BAUNAT), naTegenwoordig is iedereen bezig met SEO doelgroep via Google, maar tegenwoordig tuurlijke schoonheid als een natuurlijke en SEA en kost het dus meer geld en moeite moet je allerlei verschillende media inzetten diamant. Een modern-klassiek merk, om hoog in de zoekresultaten terecht te om de verschillende doelgroepen te bereiken. voor tijdloze sierraden.

www.baunat.com

Je moet je doelgroep beter kennen en ze zijn veel gefragmenteerder. Wij richten ons op de ‘smart consumer’, ook een product van het internet.


18

Toekomst van de- Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management Partner Content Zoho analysenederland.nl

Zoho - Partner Content

Essentiële criteria voor moderne bedrijfssoftware

Partner Content Zoho

Onze werkplek is aan het evolueren. Nu Software-as-a-service (SaaS) bekender wordt en cloud computing mainstream is geworden, is het aanbod aan applicaties enorm toegenomen. Elke dag zetten we een nieuwe stap om onze taken verder te automatiseren en te digitaliseren. Hierdoor is SaaS onmisbaar geworden in onze samenleving. Als u deze technologie(SaaS) in uw bedrijf wilt doorvoeren, dan is de grote vraag waar begint u? Waar moet u op letten bij het selecteren van de juiste leverancier en tool? Het goede nieuws is dat er in de wereld van vandaag veel keuzes en mogelijkheden zijn. Voor elk soort vraag is er een SaaS-oplossing beschikbaar die uw taken makkelijker maken. In Europa zijn er bijvoorbeeld al meer dan 2400 aanbieders die marketing apps ontwikkelen. Met een klik op de knop heeft u toegang tot een CRM-systeem om uw leads te beheren, een Marketing Automation platform voor uw marketingactiviteiten of een Social Media-tool om uw Social Media-kanalen te beheren. Het slechte nieuws is dat er in de wereld van vandaag veel keuzes en mogelijkheden zijn. Keuze is goed, maar zien wij door de bomen het bos niet meer? Hoe kan een bedrijf zich concentreren op de kerndoelen en kiezen voor SaaS-applicaties als er om de haverklap een nieuwe soortgelijke app op de markt wordt gebracht? In dit artikel zullen we een aantal van deze aandachtspunten opnoemen waar bedrijven moeten opletten bij het aanschaffen van nieuwe SaaS-licenties. Diepte van het pakket Beperkt u uzelf tot de kernkwaliteiten of

Lees hier meer over Zoho: www.zoho.com/nl

verkent u nieuwe features van een app? Dat hangt natuurlijk af van uw eigen wensen en voorkeuren, maar het is aan te raden om dieper in de app te duiken en verschillende functies uit te proberen. Mogelijk ontdekt u een functie die aan verschillende behoeften voldoet. Een andere aspect waarmee u rekening moet houden, is de mogelijkheid om aangepaste oplossingen bovenop het platform toe te passen of het verder uitbouwen voor uw bedrijf. De uitbreiding van deze situatie is de mogelijkheid om te onderzoeken of het ook mogelijk is om bestaande software te integreren met apps van derden. Daarom moet uw gewenste software over een robuust marktplaats beschikken waarbij je door middel van extensies(plug-ins) een koppeling maak tussen verschillende applicaties. Kosten SaaS-licentiekosten zijn vaak het topje van de ijsberg. Er zijn meerdere kosten die deel uitmaken van het project waarmee rekening moet worden gehouden voor uw total cost of ownersship. Eventuele integratiekosten gaan omhoog als er met meerdere software-merken, een product in elkaar wordt gezet. Controleer of er verborgen kosten zijn verbonden aan onder andere opslag. Maar denk ook aan de kosten om privacy- of beveiligings-controles in te regelen voor software die dat in het begin niet standaard leveren. Als u besluit om een pakket aan te schaffen, check dan of alle benodigde apps en gewenste features in die bundel zitten. Het zal al snel blijken of meer moet betalen voor die ene feature die uw aandacht trok. Als u praat over software en data dan moet u ook rekening houden met opslag. De meeste leveranciers bieden een bepaalde hoeveelheid opslagruimte maar wat gebeurt er als u die overschrijdt? In de meeste gevallen moet u

uw abonnement upgraden of overstappen van leverancier. Beide zijn meer dan u had verwacht, houdt dus daarom rekening met de kosten voor het opslaan van uw data. Werken op afstand Thuiswerken heeft zo zijn voordelen. Uit een enquête van twee Nederlandse vacaturesites is gebleken dat de respondenten behoefte hadden aan contact, maar dat ze toch liever thuis werken. De redenen hiervoor zijn de hogere productiviteit, ze hoeven minder te pendelen en het zorgt voor een beter werk-privébalans. Het geeft de gebruiker meer mobiliteit en flexibiliteit om te werken waar en wanneer het hen uitkomt. Thuiswerken betekent ook samenwerken op afstand. Er is dus behoefte aan software die functies bevatten die het samenwerken op afstand gemakkelijker maakt. U zult software moeten aanschaffen waarmee u met uw collega’s kunt communiceren en waarmee u samen aan verschillende taken kunt werken. Gemak en beschikbaarheid zijn dan ook twee belangrijke sleutelwoorden om rekening mee te houden bij het kiezen van de juiste SaaS-oplossing. U wilt uw werk kunnen blijven uitvoeren als er een storing is of als uw apparaat uitvalt. Wetgeving Als een leverancier beschikt over een veilig en robuust privacybeleid dan betekent dit ook dat ze een extra stap zetten om ervoor te zorgen dat ze de verantwoordelijkheid en het vertrouwen, van de afnemer en haar klanten, niet zullen misbruiken. Wanneer u een mix van software leverancier kiest, wordt het inregelen van eisen die vanuit privacywetgeving worden gesteld, veel lastiger. Het is daarom raadzaam om eerst het privacybeleid van de leverancier te onderzoeken. Wat gebeurt er met de data en is

dit in overeenstemming met de regelgeving van het gebied waarvoor u de gegevens gebruikt. Zeker als u software zoekt waarbij uw persoonsgegevens gaat gebruiken, moet u ook voldoen aan de wetgeving van het gebruikersgebied. Denk aan de AVG in Europa of de CCPA in Californië. Meer dan service Investeringen in SaaS-applicaties kunnen de manier waarop uw bedrijf functioneert veranderen. In het huidige zakelijke landschap is het absoluut noodzakelijk om vanuit verschillende perspectieven naar aanschaf te kijken.Bij Zoho bieden we meer dan 50 Cloud-applicaties aan om aan bijna elke behoefte van uw bedrijf te voldoen. De data wordt beheerd vanuit de datacenters in heel Europa die wij in de hand houden. Deze applicaties worden geleverd in verschillende licentiemodellen waar bedrijven, op basis van hun behoeften, uit kunnen kiezen. En aangezien alle apps door Zoho zijn gebouwd, zijn ze ontworpen om samen te werken. Uiteindelijk biedt Zoho meer dan een SaaS-oplossing, wij bieden een totaalpakket.

Sridhar Iyengar Managing Director, Zoho Corporation BV


Elion Park, leven in het groen, tussen zee en stadshart. DUINWEG

22 VILLA-APPARTEMENTEN

DEN HAAG

VERKOOP IN VOLLE GANG

Wonen in een omgeving vol rust, ruimte en comfort. Dat kan in Elion Park; een historisch en eigenltijds landhuis in het fraaie Van Stolkpark. Hier realiseert REB 22 luxeappartementen en penthouses met een woonoppervlak variërend van 140 m² tot 250 m², verdeeld over zes woonlagen. Appartementen met op het Zuidwesten gelegen royale terassen, floor-to-ceiling ramen en een schitterend uitzicht op de eigen landschapstuin en het park. Dat kan binnenkort uw uitzicht zijn, want inmiddels is de verkoop van start.

Elion Park ademt kwaliteit en vakmanschap. Klassiek met een eigentijdse twist. Met twee hoofd-entrees, parkeergarage, inpandige liften naar de verschillende woonlagen én directe toegang per lift naar de penthouses. De gezamenlijke, besloten villatuin sluit organisch aan bij het duinachtige landschap. Kortom, wonen in Elion Park is wonen in een oase van schoonheid en rust, tussen stad en zee. Geïnteresseerd? Uw makelaar vertelt u graag meer. Dus maak snel een afspraak. Want, we zijn discreet, maar de interesse is groot.

Vraag de brochure aan of kijk op de website ELIONPARK.NL

Estata Makelaars / Badhuisweg 234 / 2597 JS Den Haag / 070 350 7050 / Margot Koesen, Robbert d’Hondt / www.estata.nl Christie’s International Real Estate / Kralingse Plaslaan 98 / 3061 DG Rotterdam / 010-2250822 / Sarah Uysal, Leslie D.T. de Ruiter / www.r365.nl

Elion Park AD - Bijlage - FD 265 x 395 mm - AUG 2021-2.indd 1

26-08-21 14:58


20 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Investeren in recreatievastgoed blijft aantrekkelijk Vastgoed

te zien in het aanbod van recreatiewoningen en gaan de prijzen dus flink omhoog. De gemiddelde verkoopprijs van een recreatiewoning lag in 2019 twaalf procent hoger dat het jaar daarvoor. De grote vraag naar recreatiewoningen heeft niet alleen te maken met de huidige coronapandemie, maar ook met de lage rentestand. Geld wegzetten op de spaarrekening levert bijna niets meer op. Men gaat dan op zoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden. Het kopen van een tweede (recreatie)woning lijkt voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief en wordt vaak verkocht als een relatief veilige belegging. Je ontvangt namelijk jaarlijks een rendement en kunt gebruik maken van de woning wanneer je dat zou willen.

Sinds het begin van de coronacrisis vorig jaar zijn we massaal onze vakantie in eigen land gaan vieren. De verre oorden werden ingeruild voor een vakantie in de achtertuin, plaatselijke camping of recreatiepark. Deze omslag heeft voor een grote verandering gezorgd op de markt voor recreatiewoningen. Tekst: Féline van der Linde & Marjon Kruize Foto: Pexels

Geld wegzetten op de spaarrekening levert bijna niets meer op. Men gaat dan op zoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden.

I

maar zeker ook weer naar het buitenland trekken, neemt ook de populariteit van recreatievastgoed in het buitenland weer toe. De precieze cijfers zijn er niet, maar afgaande op recente peilingen laat Financial Focus weten dat vooral Spanje en Frankrijk hoog op het wensenlijstje Nu we langzaam

er ruim 4300 recreatiewoningen in Nederland verkocht, dat is vijftien procent meer dan in 2018, meldt de website gloudemans.nl. Tegelijkertijd is er een dalende trend n 2019 zijn

van de Nederlander staan. Ook Italië en Portugal vinden Nederlanders interessant als optie voor een vakantiewoning. En logisch ook, want deze regio’s zijn al jarenlang geliefde vakantieoorden. Vooral het klimaat in deze landen is een reden om tot aankoop over te gaan.

Aanbieders van recreatiewoningen bieden veelal een vast rendement aan voor een x aantal jaren, stelt wereldwijdleven. com. Dat zorgt ervoor dat de vraag toeneemt. vastgoed is redelijk waardevast. Aanbieders van recreatiewoningen bieden veelal een vast rendement aan voor een x aantal jaren, stelt wereldwijdleven.com. Dat zorgt ervoor dat de vraag toeneemt. Maar een recreatiewoning aankopen verschilt met het kopen van een reBeleggen in recreatief

guliere woning. Zo is het belangrijk te weten dat het verkrijgen van een hypotheek voor een recreatiewoning verschilt ten opzichte van een reguliere hypotheek. In veel gevallen is een volledige financiering niet mogelijk en de te verwachten inkomsten uit de verhuur mogen niet worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Een tweede woning en bijbehorende hypotheek wordt belast in box 3. De lening is aftrekbaar van het totale vermogen, de rente en kosten voor het onderhoud van de woning zijn niet aftrekbaar. woning in het buitenland kunnen de bijkomende kosten behoorlijk oplopen, zo meldt Financial Focus. Zo betaal je in Frankrijk als koper circa 5,8 procent overdrachtsbelasting over de koopsom. In Spanje verschilt de overdrachtsbelasting per regio, zo betalen kopers in de kustprovincies tussen de acht en tien procent. Ook makelaarskosten zijn in het buitenland vaak hoger dan in Nederland en er zijn vaak andere adviseurs, zoals advocaten bij het aankoopEchter, bij een

Men gaat op zoek naar alternatieve beleggingsmogelijkheden.

proces betrokken. De kosten kunnen in het buitenland dus een stuk hoger uitvallen dan in Nederland.

Het verhuren van woningen wordt niet op alle parken toegestaan of slechts deels.

nog andere factoren die een rol spelen bij de aankoop van recreatievastgoed. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat de aanwezige Vereniging van Eigenaren van groot belang is, vooral voor het rendement op de lange termijn. Wat is doel van het vakantiepark met de recreatiewoningen? En check goed het parkregelement van waar de recreatiewoning staat. Het verhuren van Daarnaast zijn er

ADVERTENTIE

te Laatsls! e kav

60% t! ch e v rko

Heerlijkheid Vlietenburg

Investeer in een duurzame recreatiewoning in Zeeland. Net buiten het idyllische dorpje Wissenkerke vindt u midden in de natuur Heerlijkheid Vlietenburg, een kleinschalig groen recreatiepark met 21 prachtige recreatiewoningen. Tijdloze, moderne en bovenal duurzame woningen op steenworp afstand van de Oosterschelde. Een droom die uitkomt.

Het goede leven begint aan de Felixkade. Luxe villa’s in het Zeeuwse Kamperland, aan de rand van het Veerse Meer. De woningen worden -in samenspraak met de architect- volledig naar uw wens ontworpen en gebouwd. Robuust, strak, zeer energiezuinig, direct aan het water met privé-aanlegsteiger. Zowel recreatieve als permanente bewoning is mogelijk. www.felixkade.nl

www.heerlijkheidvlietenburg.nl Ontwikkeling estuariumvastgoed.nl

Felixkade

Realisatie/bouw dedelta.nl

Informatie en verkoop ruiterplaatmakelaardij.nl


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst van de Economie

21

analysenederland.nl

Vastgoed en de glastuinbouw Vastgoed

In het afgelopen jaar heeft de glastuinbouw bepaald niet stilgestaan. Onder andere de coronacrisis en de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt hadden gevolgen op ontwikkelingen in de glastuinbouw. Tekst: Marjon Kruize

Sybrand Abma, directeur/eigenaar van Santen & Gasille Agrarische Makelaardij, stelt vast dat de coronacrisis minder invloed op de glastuinbouw heeft gehad dan in eerste instantie werd gevreesd. “In de eerste helft van 2021 vonden zowel transacties voor grote als kleine, en voor zowel oudere als nieuwere glastuinbouwbedrijven plaats. Bij een relatief beperkt aanbod en een levendige vraag werden daarbij goede prijzen gerealiseerd.” Onder met name ondernemers in de sierteelt blijkt voldoende vertrouwen om te investeren in uitbreiding of vernieuwing. “Toen de lockdown kwam en mensen thuis moesten werken wilden ze hun werkkamer en tuin toch graag gezellig maken met bloemen en planten”, stelt Abma. “Zo bleven de prijzen van de producten relatief gezien goed tot zeer goed.” De voedingstuinbouw ondervindt deze positieve gevolgen van de coronacrisis in mindere mate, doordat zowel de export als de belevering van de horeca stagneerde. “Bovendien hebben sommige teelten last van virussen”, stelt Abma. “Daardoor hebben er in deze sector relatief minder aankooptransacties plaatsgevonden.” Er vindt relatief weinig nieuwbouw plaats in de glastuinbouw en er wordt juist meer geïnvesteerd in renovatie, aanpassing en vernieuwing van bestaande bedrijven en locaties. De oorzaken hiervan zijn onder andere regeldruk van de overheid, denk aan stikstof beperkingen, langdurige vergunningstrajecten, beschikbaarheid van nieuwe locaties en de prijzen en verkrijgbaarheid van grondstoffen.

woningen wordt niet op alle parken toegestaan of slechts deels. Ook zijn er parken waar de verhuur verloopt via het parkbestuur, waarbij het eigen gebruik juist zeer beperkt mogelijk is. Het is dus verstandig voor aankoop goed te checken wat van toepassing is. Het zou namelijk zonde zijn als je een recreatiewoning aankoopt en je er geen gebruik van

mag maken op de momenten wanneer jij zou willen.

Lees de kleine lettertjes en bepaal wat je doel van de investering gaat zijn. recreatievastgoed kan aantrekkelijk Het investeren in

zijn. Beleggen biedt kansen, maar op voorhand is het goed om goed op te letten op een aantal zaken. Lees de kleine lettertjes en bepaal wat het doel van de investering gaat zijn. Is de recreatiewoning een belegging of voor eigen gebruik? Dit kan de keuze bepalen voor het juiste vakantiepark en daarmee recreatiewoning voor een zo optimaal mogelijke investering.

De glastuinbouwsector is een springlevende, steeds vernieuwende sector. Makelaarskosten zijn in het buitenland vaak hoger dan in Nederland en er zijn vaak andere adviseurs, zoals advocaten bij het aankoopproces betrokken.

Veel hangt af van externe omstandigheden zoals economische en politieke ontwikkelingen, klimaatplannen, energieprijzen et cetera. Het is dus een uitdaging om te komen tot slimme keuzes zodat het voortbestaan van de glastuinbouwondernemingen, en daarmee samenhangend de gehele glastuinbouwsector, zo goed mogelijk gewaarborgd is. De glastuinbouwsector is een springlevende, zichzelf steeds vernieuwende sector, waar veelal hoogopgeleide ondernemers aan het roer staan. De ontwikkeling van de makelaar kan hierbij niet achterblijven; zijn rol verandert van bemiddelaar naar adviseur in bredere zin om aan te kunnen blijven sluiten bij de behoeften van de doelgroep.

ADVERTENTIE

• Gegarandeerd rendement tot gemiddeld 9% per jaar* • Terugkoop garantie na 7 en 12 jaar Download de uitgebreide brochure op lowland-group.com of neem voor meer informatie contact op met: Lowland Developments (Pty) Ltd. info@lowland-group.com

* Bij investering met 100% eigen vermogen. Rendement wordt hoger bij gedeeltelijke financiering met vreemdvermogen. Rekenvoorbeeld: gemiddeld rendement wordt 14,5% bij financiering van 50% van het investeringsbedrag tegen 3,5% rente.

Bezoek ons op de Second Home Beurs Stand 221 1-3 oktober Jaarbeurs Utrecht


22 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Denk bij het investeren in vastgoed niet alleen aan huizen of bedrijven Vastgoed

Ooit nagedacht over beleggen in agrarisch vastgoed? Waarschijnlijk niet. En dat is heel begrijpelijk, want agrarisch vastgoed is niet bekend onder vele investeerders. Toch loont het om je er eens in te gaan verdiepen. Agrarisch vastgoed kent geen leegstandsrisico en de vraag naar agrarisch vastgoed is standaard hoog. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

D

agrarisch vastgoed is al decennialang structureel hoger dan het aanbod, stelt gloudemans.nl. Als gevolg hiervan ontstaat er een structurele schaarste die niet kan worden tegengegaan door agrarisch vastgoed ‘bij te produceren’. Waar dat bij andere vormen van vastgoed wel mogelijk is, is dat simpelweg niet mogelijk bij agrarisch vastgoed omdat je land niet kunt bijbouwen. Daarnaast kent agrarisch vastgoed geen onderhoud, met uitzondering van de dagelijkse werkzaamheden. Die zijn voor de rekening van de gebruiker en niet voor de investeerder. En agrarisch vastgoed kent een veel lager risicoprofiel dan andere vastgoedbeleggingen. Hoewel het rendement over het algemeen laag is, is het wel waardevast en daarom kan het op de lange termijn zeer interessant zijn. Het afgelopen decennium is gebleken dat landbouwgrond relatief ongevoelig is voor inflatie en crises en het is dus voor de lange termijn een zeer interessante belegging. e vraag naar

Deze groeiende groep van burgers die investeren in landbouwgrond doen dit in de hoop invloed uit te kunnen oefenen op hoe agrarische grond wordt bewerkt.

lage spaarrentes en een toenemende interesse in natuurvriendelijk gebruik van landbouwgrond is het investeren in agrarisch vastgoed, ook wel grondmarkt genoemd, toegenomen in populariteit de afgelopen jaren, aldus nieuweoogst.nl. Vogelliefhebbers die 7,50 euro per vierkante meter betalen om grond van een weidevogelboer over te nemen of spaarders die voor 1,5 tot 2 procent rente hun spaargeld in landbouwgrond investeren. Deze groeiende groep van burgers die investeren in landbouwgrond doen dit in de hoop invloed uit te kunnen oefenen op hoe agrarische grond wordt bewerkt. Zij willen dus geen financieel rendement, maar een sociaal en ecologisch rendement behalen. En aanbieders van agrarisch vastgoed spelen hierop in door particulieren de mogelijkheid te bieden om eeuwigdurende obligaties te kopen, aldus nieuweoogst.nl. Ook door de

De lage spaarrentestand in combinatie met het feit dat er in grond wordt geïnvesteerd maakt dat het door velen als waardevast wordt beschouwd en dat is het ook. vanuit sociaal en ecologisch standpunt of financieel oogpunt belegt: agrarisch vastgoed is een interessante asset. De lage spaarrentestand in combinatie met het feit dat er in grond wordt geïnvesteerd maakt dat het door velen als waardevast wordt beschouwd en dat is het ook. Inflatie en crises hebben weinig invloed op de waarde van agrarisch vastgoed en de afgelopen decennia is gebleken dat er altijd meer vraag is dan aanbod. Zoek je nog een asset om in te beleggen? Neem agrarisch vastgoed dan zeker mee in je overweging. Of je nu

Volgens Verhagen moeten er maatregelen komen die het mogelijk maken om grootschalig industrieel geprefabriceerd te gaan bouwen

Uitdagingen in de woningbouw Vastgoed

De bouw staat voor een enorme uitdaging. Naar verwachting telt ons land in 2035 18,8 miljoen inwoners. Dit zal ertoe leiden dat de vraag naar woningen alleen maar meer zal toenemen, en dat terwijl we op het momenteel al voor een schrijnend tekort van 331.000 woningen staan, zo’n 4,2 procent van de woningvoorraad. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

H

om dit tekort in 2035 teruggebracht te hebben tot twee procent. Om dit te realiseren en tegelijkertijd ook te voorzien in de groeiende vraag moeten er tot 2030 845.000 woningen bijgebouwd worden. Een flinke klus die behoorlijk wat voeten in de aarde zal hebben. et streven is

een doortastend beleid, maar ook om forse investeringen, want voor de bouw zijn continuïteit en standaardisatie van groot belang. En om dat te realiseren moet een nieuw kabinet de bouw ook daadwerkelijk als topsector gaan zien, bepleit onder andere MaximeVerhagen, voorzitter van Bouwend Nederland in een gesprek met het ANP. Volgens Verhagen moeten er maatregelen komen die het mogelijk maken om grootschalig industrieel geprefabriceerd te gaan bouwen en moet het beleid ook daadwerkelijk vastgelegd worden. Dit kan niet continu blijven veranderen, want ‘op pieken en dalen kunnen aannemers niet inspelen’, aldus Verhagen. Dat vraagt om

Rijksoverheid als doel dus ingezet op 845.000 nieuwe woningen tussen nu en 2030, en voor 837.000 woningen liggen er ook al plannen klaar. Dat klinkt als een goede start, maar gemiddeld valt dertig procent van de plannen gaandeweg af, zo stelt de Rijksoverheid. Daarvom is samenwerking tussen overheden en woonpartijen ontzettend belangrijk, om zo snel mogelijk plannen vast te kunnen leggen. Momenteel heeft de

en middeninkomens is het lastig om in de huidige woningmarkt een passende woning te vinden, stelt de RijksZeker voor starters

Daarnaast kent agrarisch vastgoed geen onderhoud, met uitzondering van de dagelijkse werkzaamheden.

overheid. Met name nieuwbouwwoningen zijn voor hen lastig te betalen en dus moeten ze vaak genoegen nemen met de beschikbare voorraad. Het aantal starters op de koopmarkt is in de afgelopen jaren dan ook flink gedaald, naar 32 procent in 2019. Op termijn zijn er dan ook meer koop- en huurwoningen nodig voor deze groep. manieren waarop het bouwproces versneld kan worden, is de opkomst van industrialisatie en prefabricage, zo meldt ook Cobouw. Dat is niet alleen nodig om sneller te bouwen, maar ook omdat er steeds minder personeel in de bouw beschikbaar is en omdat het steeds duurder wordt om te bouwen. Een geprefabriceerde woning komt reeds in delen aan op het bouwterrein en op de uiteindelijke standplaats worden de verschillende onderdelen neergezet om deze zo gemakkelijk en snel op te bouwen. Ook onstaat er bij deze vorm van bouw volgens passiefhuismarkt.nl minder overlast voor omwonenden, het verkeer en daarmee de gehele omgeving van de bouwplaats. Een van de

nog een andere uitdaging waar de bouw mee te maken krijgt in de komende jaren en dat is dat al deze nieuw te bouwen woningen ook nog eens moeten voldoen aan hoge duurzaamheidseisen. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer gaf Verhagen al aan dat hij hoopt dat het kabinet geen aanvullende eisen gaat stellen bovenop de reeds bestaande eisen uit het Bouwbesluit. Wel pleit hij voor een eenduidig beleid waarin dezelfde eisen gesteld worden over de gehele linie. Dat zou ambitieuze en onrealistische eisen van gemeenten voorkomen en zorgen dat de bouw niet onnodig duur wordt. Ook sprak hij hierin de hoop uit dat duurzaamheid en emissieloos bouwen gestimuleerd zullen worden in overheidsaanbestedingen. Daarnaast is er

dus een flinke klus waar we momenteel voor staan. Nu is het aan de overheden en de bouw om samen tot goede plannen te komen die zowel het woningtekort gaan oplossen als de duurzaamheidsuitdagingen aanpakken. Al met al


SANTEN & GASILLE FINANCE - Partner Content Santen & Gasille Finance -van Partner Content 23 E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst de Economie analysenederland.nl

Santen & Gasille Finance: partner bij bedrijfsfinanciering in de glastuinbouw Partner Content

Santen & Gasille Finance

In het MKB wordt steeds vaker gekozen voor alternatieve manieren van financiering. Eén op de vijf bedrijven in die sector kiest voor andere opties dan de bank. Voor MKB-bedrijven is er dan ook een enorm aanbod van allerlei vormen van alternatieve financiering. In de glastuinbouw en het agrarisch vastgoed is dit echter minder aan de orde. “We zien dat veel agrarische ondernemers afhankelijk zijn van financiering via banken”, vertelt Jaap Stolze, vastgoed adviseur en financieringsspecialist bij Santen & Gasille Finance. En daar wringt de schoen, want de banken hebben hun financieringsbeleid de laatste jaren flink aangescherpt waardoor de financierings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor een grote groep ondernemers in de glastuinbouw wordt beperkt.

Met Santen & Gasille Finance bieden wij een alternatief. Santen & Gasille Finance maakt financiële analyses voor bedrijven en begeleidt ze bij het verkrijgen van financiering. “Dat kan een bancaire financiering zijn, maar als alternatief bieden we ook privaat geld als oplossing of een combinatie van beide”, stelt Stolze. “Door de waardestijging in het agrarisch vastgoed zien we nu namelijk ook veel ondernemers die hun bedrijf te gelde maken en daardoor vermogend worden. Zij zijn vaak op zoek naar manieren om hun geld te investeren. Via Santen & Gasille Finance krijgen zij dan de mogelijkheid om een deel van hun geld te investeren in moderne, toekomstgerichte glastuinbouwbedrijven.” Dat levert de oudernemers rendement op, maar geeft ze ook de mogelijkheid een nieuwe generatie glastuinbouwers te ondersteunen. “We zien regelmatig succesvolle ondernemers die hun bedrijf verkopen aan jonge ondernemers zonder startkapitaal”, vertelt Sybrand Abma, mede-eigenaar van

Santen & Gasille Finance. “De oudere ondernemer haalt daar een mooi rendement uit, maar kan vaak ook nog een steentje bijdragen aan de sector door de jongere ondernemer te coachen. Zelf hoeft hij niet zo nodig meer voorop in de troepen te lopen, maar hij kan zo nog wel bezig blijven in een sector die hij een warm hart toedraagt.” Santen & Gasille Finance kiest de bedrijven die voor deze alternatieve financiering in aanmerking komen zorgvuldig uit, vertelt Stolze. “We toetsen hen op allerlei criteria, waaronder rentabiliteit en onderne-

merschap en introduceren bedrijven alleen bij potentiële investeerders als we er zelf van overtuigd zijn dat er sprake is van een verantwoorde financiering. In de sector zien we momenteel veel schaalvergroting, maar het areaal aan glastuinbouw blijft in Nederland ongeveer hetzelfde. Gemiddelde of kleinere bedrijven kunnen dus ook heel rendabel zijn. Dat maakt dat ze voor investeerders heel interessant kunnen zijn, zelfs als de banken ze niet of beperkt willen ondersteunen.” Dat de banken dat niet doen, heeft niet altijd te maken met de kwaliteit

van het bedrijf of ondernemer, aldus Stolze. “Ze hebben simpelweg te maken met allerlei wet- en regelgeving waardoor ze beleidskeuzes moeten maken en zich liever richten op duurzame en toekomst vaste bedrijven vanuit een eigen definitie. Nederland is het grootste kenniscentrum op het gebied van tuinbouw en het is enorm belangrijk voor de innovatie dat ook de kleinere bedrijven blijven ondernemen. Met Santen & Gasille Finance proberen we het gat te dichten.”

www.santen-gasille.nl

ADVERTENTIE

“T us c a n y R e sidence Ar uba”

Uw onbezorgde investering met een uitstekend rendement!

Tuscany Residence Aruba is een luxe resort (in aanbouw), voorzien van alle faciliteiten, gelegen nabij de populaire stranden van Palm Beach. Met haar europese kwalitatieve bouwstandaard, Nederlands management en complete dienstverlening biedt Tuscany uitstekende investerings mogelijkheden in Aruba. De prijzen van de luxe residences, voorzien van een compleet interieur, beginnen bij US$ 450,775. Exclusive Water Villa's | Boutique Condominius | Luxe Villa's met garage en prive zwembad Voor meer informatie bezoek onze website www.tuscanyresidencearuba.com of email sales@tuscanyresidencearuba.com of bel +297-733 2424.


24 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Grotere database is nodig voor circulariteit van gebouwen Vastgoed

Wanneer een gebouw gedurende de gehele levenscyclus geen afval produceert en het geen negatieve milieu impact levert is het volledig circulair, mits de materialen aan het einde van de levensduur van het gebouw ook weer opnieuw kunnen worden ingezet. Feitelijk komt het erop neer dat er gebruik wordt gemaakt van zoveel mogelijk hergebruikte en biobased materialen en dat aan het einde alle materialen weer kunnen worden hergebruikt. Ook voor de energiebehoefte van het gebouw moeten circulaire oplossingen worden gekozen. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

Met deze def initie

is geen enkel gebouw volledig circulair”, vertelt Ruben Zonnevijlle, programmamanager circulariteit bij DGBC (Dutch Green Building Council). “Maar dat zouden we wel moeten nastreven.” Wat we wel al kunnen realiseren is het meten in hoeverre een gebouw circulair is, hoe ver we zijn verwijderd van dat zo moeilijk te bereiken ideaal van honderd procent. Dit is

een optelsom van de gehele levensloop van een gebouw. Welke materialen zijn er gebruikt om het gebouw te bouwen? En wat gaat er aan het einde van de levensduur gebeuren met die materialen? En wat als materialen of zelfs gebouwen niet meer opnieuw te gebruiken zijn, wat doe je daar vervolgens mee?”

Een circulair ontworpen gebouw is gemakkelijker uit elkaar te halen, maar vervolgens moet er ook een bepaalde waarde gegeven worden aan die materialen om deze te kunnen hergebruiken. na hoeveel materialen er wel niet voor de bouw van een gebouw zijn gebruikt, gaat Zonnevijlle verder. “Hoe ga je al die materialen tracken om er zeker van te zijn dat deze worden hergebruikt? Een circulair ontworpen gebouw is gemakkelijker uit elkaar te halen, maar vervolgens moet er ook een bepaalde waarde gegeven worden aan die materialen om deze te kunnen hergebruiken. En bij de bouw van nieuGa maar eens

we woningen willen we dat deze vooral ook duurzaam zijn. Maar zijn de woningen dan ook circulair? We willen dat de woningen energieneutraal worden, maar voor onder andere de isolatie en het aanleggen van zonnepanelen is veel materiaal nodig. Om de woningen dan ook nog eens circulair te maken moet er gekeken worden naar hoe we de woningen kunnen isoleren met zo min mogelijk en duurzaam materiaal.”

Hout is in principe circulair, mits we bomen ook bijplanten wanneer we ze kappen. bijdragen aan een duurzamere toekomst, gaat Zonnevijlle verder. “Maar bij het bouwen van nieuwe huizen moeten we wel de vraag stellen of duurzaam tegelijkertijd ook circulair is? Daar is wat mij betreft nog te weinig aandacht voor. Met de BREEAM methode worden projecten beoordeeld op hun integrale duurzaamheid. BREAAM-NL bestaat uit verschillende keurmerken: BREAAM-NL Nieuwbouw voor nieuwbouwprojecten, bestaande gebouwen worden beoordeeld met In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete

gebieden met BREEAM-NL Gebied. Zo ontstaat inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van het project, in de volle breedte. Daarnaast bespaar je kosten met een duurzaam gebouw en doordat duurzame projecten steeds meer in trek zijn loopt de waarde van het gebouw op. En een gebouw met dit keurmerk is ook nog eens gezond. Er is aandacht besteed aan bijvoorbeeld het ventilatie, licht en bijvoorbeeld het voorkomen van vluchtige organische stoffen in het binnenklimaat.” bij het circulair maken van gebouwen Eigenlijk is het

zaak ervoor te zorgen dat mensen hetzelfde verstaan onder circulair. Zonnevijlle: “Hout is in principe circulair, mits we bomen ook bijplanten wanneer we ze kappen. Ook beton kan in bepaalde mate circulair zijn. Het is wel een CO2 bom bij de productie maar gaat in potentie wel ontzettend lang mee. Deze afweging is heel lastig en er zijn verschillende manieren om hier naar te kijken. Het is dan goed om je van de discussie en afwegingen bewust te worden om vervolgens de volgende stap te nemen, namelijk transparantie. Er is al een database met milieu-informatie van bouwproducten

(de nationale milieudatabase). Helaas delen partijen nog te weinig informatie en daarmee materialen in deze database. Op dit moment is de CO2-reductie in gebouwen prioriteit nummer één. Dat is heel goed, en de volgende uitdaging is om de gebouwen in de energietransitie ook circulair te maken. Door meer informatie te delen en beschikbaar te stellen middels de productendatabase kunnen we ervoor zorgen dat de bouw niet alleen duurzaam, maar ook circulair wordt.”

Men wil graag

In-Use, sloopprojecten met Sloop en Demontage en complete gebieden met BREEAM-NL Gebied. ADVERTENTIE

Wees transparant over uitdagingen in de circulariteit Circulaire oplossingen zijn aan de orde van de dag. De term komt te pas en te onpas voorbij in brochures en reclame-uitingen en veel bedrijven claimen er iets mee te doen. Daarmee lijkt het dus alsof er al enorm veel circulair gebouwd wordt, maar is dat eigenlijk wel zo?

Patrick van Manen mede-oprichter van MBH Consult.

“We zien nu dat heel veel bedrijven zeggen circulaire oplossingen te hebben, maar in de praktijk blijkt de oplossing slechts deels circulair te zijn”, vertelt Patrick van Manen, mede-oprichter van MBH Consult. “Staal kan je bijvoorbeeld wel omsmelten en opnieuw gebruiken, maar ik heb nog geen ovens gezien die niet werken op fossiele brandstoffen. Op dit moment is dit dus nog niet volledig circulair.” We zijn er dus nog niet en het is van groot belang dat bedrijven daar ook eerlijk over zijn. “Als bedrijven blijven roepen dat ze circulaire oplossingen bieden voor de bouw, denkt de samenleving dat we er al zijn, maar dat

is dus niet het geval”, vertelt Van Manen. “Beter zou zijn als ze juist transparant communiceren over de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat er in dit land heel veel knappe koppen rondlopen die kunnen helpen bij het aanvliegen van die uitdagingen, maar dan moeten ze wel weten dat deze er zijn. Wat mij betreft zouden bedrijven dit dus van de daken mogen schreeuwen, want dan kunnen we de transitie echt versnellen.” Om van circulair bouwen de norm te maken is het ook van groot belang dat circulariteit meetbaar gemaakt wordt. “Er is nu nog niet echt een goede definitie, maar we zetten wel

stappen in de juiste richting”, stelt Van Manen. “De BREEAM-certificering is hier een belangrijke tool in. Deze methode maakt echt objectief de prestatie meetbaar, maar het vergt wel een inspanning om hiermee te werken, omdat er allerlei verschillende hoofdstukken in staan die elkaar soms ook kunnen bijten. Als je heel veel zonnepanelen op je dak hebt staan lijkt het bijvoorbeeld of je heel goed bezig bent, maar in zonnepanelen zitten ook heel veel slechte onderdelen die in andere hoofdstukken van de certificering weer slechter scoren. Het is dus belangrijk om al vanaf het ontwerp kritisch te kijken naar de manieren waarop je je vastgoed circulair kunt maken.”

MBH Consult helpt bedrijven door hen te enthousiasmeren voor circulariteit en hen te begeleiden bij het behalen van BREAAM-certificering door de balans tussen alle verschillende hoofdstukken te vinden.

Meer weten over de diensten van MBH Consult? Kijk dan op mbhconsult.nl!


De Meeuw -van Partner Content 25 E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst de Economie De Meeuw - Partner Content analysenederland.nl

Modulair en circulair bouwen met De Meeuw

Project: Amsterdam International Community School (AICS).

Partner Content De Meeuw

De bouw staat voor een enorme uitdaging. In Nederland hebben we te maken met een enorm tekort aan woningen. Volgens onderzoeksbureau ABF ligt het woningtekort in 2021 op 285.000 huizen. Modulair bouwen kent vele voordelen en helpt op een snelle en bovendien duurzame manier onder andere het woningtekort aan te pakken. “Modulaire huisvesting is een techniek waarbij het grootste gedeelte van het gebouw in fabrieken wordt gemaakt”, vertelt Joziene van de Linde, commercieel directeur modulair bouwen bij De Meeuw. “De Meeuw bestaat al 92 jaar en heeft als bouwbedrijf door de jaren heen een enorme verandering doorgemaakt, deels omdat de bouwsector enorm is veranderd, duurzaamheid en hergebruik worden elke dag belangrijker. Maar ook omdat modulair bouwen zich bij uitstek leent voor flexibiliteit, geautomatiseerd en circulair werken.”

we ook in staat om snel te automatiseren en worden de bouwmodules niet met de hand, maar waar mogelijk machinaal en automatisch vervaardigd. Dit scheelt ontzettend veel handen die hard nodig zijn op de bouwplaats om de bouwmodules te monteren.”

Met modulair bouwen kun je in beheerste omstandigheden de bouwmodules, oftewel ‘de legoblokken’ maken, en houd je de (faal-)kosten laag, omdat de onderdelen met machines in de fabrieken worden gemaakt en minder ambachtswerk op locatie nodig is.

Duurzame toekomst Modulair en circulair De Meeuw is al jaren bezig om materialen Naast een tekort aan woningen kampen we tot en met complete gebouwen te hergemet ook een tekort aan bouwmaterialen bruiken en te herplaatsen, aldus Van de en handen in de bouw, gaat Van de Linde Linde. “Met modulair bouwen kun je in beverder. “Modulair bouwen biedt hiervoor heerste omstandigheden de bouwmodules, dé uitkomst. In onze fabriek worden de oftewel ‘de legoblokken’ maken, en houd je bouwmodules gemaakt voor tijdelijke of de (faal-)kosten laag, omdat de onderdelen (semi) permanente onderkomens. Hierbij met machines in de fabrieken worden gewordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van maakt en minder ambachtswerk op locatie industrieel vervaardigde bouwelementen. En nodig is. Door de beheerste omstandighewe produceren de complete bouwmodules den waarin de onderdelen worden gemaakt zoveel mogelijk integraal, inclusief de techni- heb je ook een kortere doorlooptijd en sche installaties en voorzieningen. Zo stembeperk je de overlast op locatie. Zo kunnen men we alle bouwonderdelen en voorzienin- wij een project, waar normaal gesproken gen perfect op elkaar af. In de fabriek zijn negen tot twaalf maanden over wordt

Ga voor meer informatie naar www.demeeuw.com

gedaan, in drie maanden afronden. En het allergrootste voordeel van de bouwmodules is het feit dat we de onderdelen na gebruik weer opnieuw inzetten.” Scherp blijven De Meeuw blijft hard innoveren om de CO2 foot-print elk jaar te verkleinen.. “Zo weten we altijd precies hoe we ervoor staan qua duurzaamheid en hebben we cijfermatig in beeld hoe duurzaam en circulair wij nu eigenlijk echt bezig zijn. Daarop stemmen wij ons verbeter programma af, zodat we steeds de nieuwste, meer duurzame technieken en materialen toepassen. Materialen hergebruiken we op dit moment drie tot vier keer. En kunnen we de materialen zoals vloeren, systeemplafonds, isolatiematerialen, deuren en kozijnen, niet meer hergebruiken dan gaan ze terug naar de leverancier voor recycling” Maar is er niet nog een betere manier om beter om te gaan met de materialen? “Met die vraag houden wij ons dagelijks bezig op die manier zetten we zo continu stapjes voorwaarts en zo houden we onze visie scherp op een duurzame toekomst. Dit jaar zijn we druk bezig met de aanleg van zonnepanelen op onze gebouwen en pakken we het energieverbruik aan. We kijken momenteel bijvoorbeeld naar alternatieven voor het isolatiemateriaal. Duurzaam betekent voor ons niet alleen dat je de milieu-impact tot een minimum beperkt maar ook dat je onderhoud aan gebouwen wilt voorkomen en een gebouw bouwt voor de toekomst. Dan wil je niet om de zoveel jaar dingen vervangen .” Het is evident dat modulair en circulair bouwen een oplossing voor het woningtekort is, maar ook voor andere sectoren een oplossing biedt, besluit Van de Linde. “Zo zijn we ook

actief in scholenbouw en de zorgsector, en bouwen we bijvoorbeeld modulaire woonzorgoplossingen om zo duurzame bouw te realiseren met een zo laag mogelijke milieu-impact op gehele bouwsector. En we bieden niet alleen circulaire en duurzame gebouwen, maar ook nog eens hele mooie oplossingen voor tal van gebruikers. Nederland kent een groot aantal sterk verouderde scholen, met een slecht binnenklimaat die hard aan vernieuwing toe zijn. Ook daar biedt De Meeuw flexibele tijdelijke en permanente oplossingen voor, die voldoen aan de hoogste eisen van de tijd. Het idee dat modulair bouwen tot lompe, blokkendoosachtige gebouwen leidt is verleden tijd. Wij werken met bekende architecten die samen met ons een mooi eindresultaat nastreven voor een duurzame en circulaire bouw.”

Wij werken met bekende architecten die samen met ons een mooi eindresultaat nastreven voor een duurzame en circulaire bouw. Joziene van de Linde: “De producten die wij gebruiken in het modulair bouwen zorgen voor 80 procent minder bouwafval en 30 procent minder CO2-uitstoot. Onze milieu-impact is dus een stuk lager dan in de traditionele bouw. Tot 55% lager zelfs, zo berekende SGS Search in eigen onderzoek.”


26 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Vastgoedfinanciering: van bank naar financieringsmix Vastgoed

Als je vroeger vastgoed wilde aankopen klopte je hiervoor aan bij je bank. Deze verzorgde bijna alle financieringen en was je aanspreekpunt voor financiële vragen. Tegenwoordig is het regelen van financiering voor een vastgoedaankoop echter een stuk ingewikkelder. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

Met name de Basel-akkoorden hebben invloed gehad op de risicobeoordeling van de banken.

D

een lening te verstrekken, waardoor ze zich bijvoorbeeld niet langer bezighouden met ontwikkelfinanciering en zich focussen op het financieren van verhuurd vastgoed. Liefst in grote volumes met een hoog duurzaamheidsniveau. kleinere partijen en onafhankelijke ondernemers hun heil elders moesten zoeken. Het financieringslandschap verschuift dan ook en richt zich steeds meer op de markt, zo stelt Dukers & Baelemans. Vaak halen investeerders hun financiering niet langer alleen bij de bank, maar kloppen ze ook aan bij andere financiers om voldoende investeringskapitaal te vergaren. Zo verkrijgen ze alsnog de Dat betekent dat

gewenste financiering, maar verdelen ze ook het risico over verschillende partijen.

Om het financieren van je vastgoed onder de knie te krijgen is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. van de juiste financiering steeds ingewikkelder wordt, komen er ook steeds meer intermediairs die investeerders ondersteunden bij de aanOmdat het verkrijgen

koop van nieuw vastgoed, meldt Vastgoedjournaal. Zij zorgen voor de ontbrekende stukken financiering en vinden de funding hiervoor bij family offices, private equity en andere kapitaalleveranciers. Dat betekent in veel gevallen echter wel dat de leningaanvraag langer duurt dan voorheen. Ook wordt er vanuit de financiers een flinke documentenstroom gevraagd, wat de koper ook een hoop tijd gaat kosten. Een ander gevolg hiervan is de stijging in rente, zo vermeldt NL Investeert. Deze partijen kunnen hun funding minder goedkoop realiseren dan reguliere banken. ook zo zijn dat je een vastgoedDaarnaast kan het

ontwikkelaar treft die geen koper wil die gebruik maakt van externe financiering via een bank of kredietverstrekker, zo stelt wereldwijdleven. com. Deze ontwikkelaars zien op tegen de vertraging die een externe kredietverstrekker kan opleveren, willen niet dat er onafhankelijke schattingen worden gedaan die door bepaalde kredietverstrekkers wel gevraagd worden omdat dit kan leiden tot discussies over de werkelijke waarde van het vastgoed, of hebben onvoldoende kennis in huis om je financiële situatie volledig te optimaliseren. Dit zijn partijen die je beter kunt vermijden, omdat ze duidelijk uit zijn op een snelle afhandeling en zich niet bezighouden met het vinden

van de best mogelijke opties voor de koper. vastgoedbelegger is het belangrijk ook goed overzicht te hebben op de mogelijke opties voor financiering, stelt wereldwijdleven. nl. De markt voor vastgoedfinanciering is een vrije markt en er zijn allerlei verschillende opties om het vastgoed te financieren. Ook is het goed regelmatig vakliteratuur te lezen om op de hoogte te blijven van vastgoedfiscaliteit. Er zijn namelijk regelmatig wijzigingen qua procedures en voorwaarden bij kredietverstrekkers. Om het financieren van je vastgoed onder de knie te krijgen is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor de

deze complexiteit ligt onder andere bij de bankencrisis. Deze heeft namelijk nog steeds een sterke invloed op de toename van wet- en regelgeving, stelt Dukers & Baelemans. Met name de Basel-akkoorden hebben invloed gehad op de risicobeoordeling van de banken. Tijdens de vastgoeden kredietcrisis kwamen de banken onder andere onder druk te staan door overmatige (hypotheek)leningverstrekking, waardoor het toezicht op de banken flink aangescherpt is. e reden voor

Banken zijn daardoor alleen tegen veel hogere eisen bereid om een lening te verstrekken dat de banken hun kredietrisico’s de afgelopen jaren sterk hebben teruggebracht, zo stelt Vastgoedjournaal. Banken zijn daardoor alleen tegen veel hogere eisen bereid om Met als gevolg

Het financieringslandschap verschuift dan ook en richt zich steeds meer op de markt. ADVERTENTIE


Adelaer Financial-Toekomst Architects -van Partner Content 27 E-commerce, Vastgoed & Credit Management de Economie analysenederland.nl

Adelaer Financial Architects - Partner Content

Nederland is klaar voor een nieuwe (digitale) vastgoedbank Partner Content Adelaer Financial Architects

In 2015 richtte Daan Reekers Adelaer Financial Architects op. Een high-end financierings- en bemiddelingsboutique. Adelaer Financial Architects adviseert, bemiddelt en begeleidt vastgoedfinancieringen voor haar zakelijke klanten. Sinds de oprichting heeft Adelaer meer dan EUR 3.4 Miljard aan vastgoed financieringen voor hun cliënten mogen verzorgen.

financierings gat van EUR 3 miljard per jaar, dus er is meer dan voldoende ruimte voor een nieuwe speler.” Wanneer een vastgoedpropositie niet meer binnen het financieringsbeleid van de traditionele grootbanken past zijn opslagen van 3,5% - 7,0% voor een senior of bouwfinanciering op dit moment meer dan normaal. “Het gevaar ligt dan ook op de loer want ook deze verstrekkers hebben een beperkt financieringsbeleid en hogere risico / rendementsvereisten waardoor bijvoorbeeld nieuwe bouwprojecten economisch nauwelijks of niet meer aantrekkelijk zijn. Door een “perfect storm” van stijgende grondprijzen, stijgende bouwkosten en hogere financieringslasten zien we tal van (woning-) ontwikkelprojecten stagneren of worden uitgesteld.”

Innovatie zal zeker een belangrijke rol hebben op de financieringsmarkt. Fintech is de toekomst en als marktpartij zijn wij hier elke dag mee bezig.

die door in te spelen op de in rap tempo beschikbare fintech en blockchain tools klaar staat voor de komende tien jaar.”

Duitsland Adelaer heeft dit jaar een vestiging geopend in Duitsland. Dit begint nu zijn vruchten af Daan Reekers te werpen. Doordat deze Adelaer GMBH Oprichter Adelaer Financial Architects nieuwe samenwerkingen is gestart fungeert “Nog altijd zie ik een fors terugtrekkende Adelaer als een inkooporganisatie op het beweging van de Nederlandse vastgoedfinangebied van vastgoedfinanciering. Hierdoor ciers behalve voor de asset class residentieel”, kunnen ook de asset classes zoals retail, kantovertelt Daan Reekers. “Met de komst van ren en woningportefeuilles weer tegen scherpe Basel 4 (nieuwe ingrijpende regels voor de Maar hoe komt deze nieuwe Vastgoedmarktcondities worden gefinancierd. weging van kredietrisico’s) zijn de bank eruit te zien? Reekers vervolgd: “Wij zien nu via Adelaer Nederlandse banken steeds conservatiever Reekers: “Innovatie zal zeker een belangrijke GMBH in Düsseldorf een grote toename vangeworden. Maar wanneer banken stoppen rol hebben op de financieringsmarkt. Fintech uit Duitse financiers; hierdoor zien wij conmet het financieren van vastgoed, kunnen is de toekomst en als marktpartij zijn wij dities ten opzichte van Nederlandse tarieven de ontwikkelaars niet verder en vallen de hier elke dag mee bezig. Moet je een nieuwe fors verbeteren. We zijn dan ook verheugd om bouwers en de toeleveranciers stil. De doelbank überhaupt nog wel willen oprichten? eindelijk te kunnen mededelen dat er dus veel stelling van meer woningen wordt hierdoor De toezichthouder lijkt soms door te slaan meer ruimte is op de vastgoed financieringsniet gehaald’. met regulering die met name beperkend zijn markt. Als voorbeeld; u bent een eigenaar van voor nieuwe partijen die met efficiënte en een kantoorpand met een waarde van EUR innovatieve platformen de markt willen be6 miljoen met een hypotheek van EUR 3.5 treden. Het huidige reguleringsbeleid werkt miljoen. Dit kantoorpand voor 70 procent is overigens ook zeer beperkend op het onder- verhuurd en de WALT is 3 jaar, dan wordt nemerschap binnen de bestaande grootdoor de NL banken op dit moment simpelweg banken waar de Credit en Risk afdelingen de financiering niet verlengd en wordt deze geen eigen financieringsbeleid meer kunnen opgezegd. Het alternatief is dan de dure tabepalen want dit wordt simpelweg opgelegd rieven van de huidige geldverstrekkers in NL door de DNB/ECB.” tussen 3,5 - 4,5 procent. Wij zijn in staat om dit in Duitsland te financieren tegen een rente Is dit een goede ontwikkeling? van 2,5 procent. Niet alleen een lagere rente “Wij denken van niet”, gaat Reekers verder. maar ook betere voorwaarde, zoals langere “Regulering is goed, overregulering niet looptijd en lagere aflossing.” en marktwerking is een belangrijk onderOok voor residentiele portefeuilles zijn Duitse deel voor een open markt. Onze mening: banken fors in opkomst. Voorheen waren De Nederlandse (digitale) Vastgoedbank Nederland is klaar voor een nieuwe Vastde Duitse financiers niet geïnteresseerd om “Ons inziens is Nederland klaar voor een goedbank met sterke funding partners, zoals meerdere woningen in één portefeuille te nieuwe Vastgoedbank. Een gespecialiseerde bijvoorbeeld Nederlandse pensioenfondsen. financieren. Tegenwoordig wel; ook Duitse bank puur gericht op het financieren van Daarnaast is een ondernemend financieverstrekkers zien een lager risicoprofiel in dit Nederlands Commercieel Vastgoed. Maar ringsbeleid met tarieven en voorwaarden soort financieringen wat zich dan ook vertaald ook een bank die ondernemend en innovaop de “vertrouwde” bancaire tarieven van in betere condities. Reekers: “Vanaf EUR 2,0 tief is door gebruik te maken van de nieuw- tussen de 150bps en 300bps gewenst en een miljoen zijn wij in staat residentiele porteste fintech. Er is op dit moment een (her-) moderne en innovatieve organisatiestructuur feuilles tot 70 procent LTV voor tien jaar

tussen 1,8 procent - 2,5 procent te financieren afhankelijk van de debiteur en de ligging. Overigens is een leuke bijkomstigheid, dat een Duitse financier geen moeite heeft om overwaardes (equity release) te herfinanciering wat een vastgoed professioneel de ruimte geeft om door te kunnen groeien. Dus gelukkig weer voldoende financieringsruimte!” Symposium Om de vastgoedmarkt draaiende te houden en de woning ambitie te realiseren, moet er dus meer aandacht voor vastgoedfinanciering komen, om zo de bouw te stimuleren en daarmee ook de economie. Daarom organiseert Adelaer een heus symposium omtrent dit onderwerp bij Noble Kitchen op 25 november aanstaande. “We zijn trots op onze line-up speakers: Mary Pieterse Bloem, CIO Rabobank Nederland, Hoogleraar Erasmus School of Economics, Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland en Peter Keur, oud CEO FGH Bank. Sylvester Eijffinger, Emeritus Hoogleraar, Tilburg University en Raad van Advies Adelaer Group zal de discussie begeleiden.”

Ons inziens is Nederland klaar voor een nieuwe Vastgoedbank. Een gespecialiseerde bank puur gericht op het financieren van Nederlands Commercieel Vastgoed.

www.adelaer.nl/news

Ga voor meer informatie naar www.adelaer.nl/news Wilt u zich inschrijven voor het (digitale) symposium op 25 november? Stuur dan een mail naar info@adelaer.nl en ontvang van ons de link voor de livestream.


28 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Een gezonde groei van de zakelijke kredietverlening Opinie

Als deze uitgave van Analyse. verschijnt, is voor de meeste van onze lezers de vakantieperiode alweer voorbij. Ik hoop dat iedereen weer goed opgeladen is om weer met veel plezier en volledige inzet te kunnen werken aan uitdagende projecten in creditmanagement. Als voorzitter van het

Verbond van Credit Management Bedrijven ben ik blij wederom gevraagd te zijn om het voorwoord te schrijven. Ik grijp deze kans aan om het vakgebied weer positief onder de aandacht te brengen; een vakgebied waarin onze leden en onze (keten)partners gepassioneerd en professioneel bezig zijn. Samen met andere branche-organisaties (KBvG, NVIO, VVCM) hebben we dit voorjaar door middel van webinars, publicaties en roundtables veel aandacht gegeven aan twee thema’s: het herstellen van de balans tussen schuldeiser en schuldenaar en het stoppen van de preferentie van de overheid bij invordering. Deze samenwerking heeft geleid tot “elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid”. Deze worden na de zomer en verder dit najaar onder de aandacht gebracht bij stakeholders in Den Haag. onder andere over (alternatieve) financieringen, waaronDit themanummer gaat

der factoring, het verkrijgen van en het terugbetalen op de financiële steunmaatregelen, met een sterke focus op het MKB.

Daarnaast is het belangrijk niet alleen te kijken naar winstgroei, maar impact op de bedrijvigheid en economie hoger in het vaandel hebben. de meesten inmiddels wel al weten dat er in ruime mate gebruik is gemaakt van steun, dat het aantal faillissementen nog steeds historisch laag is, de economie weer op stoom is en de verwachtingen voor economische groei ook weer positief zijn. Het is dus des te belangrijker dat ondernemers die willen groeien en/ of innoveren ook in staat zijn om passende (her)financiering te krijgen. Ik denk dat

indruk dat dit, zeker voor nieuwe bank klanten, soms heel erg lastig kan zijn. Door druk op KYC en WWFT zijn de doorloopprocessen ook (onnodig) complex en tijdrovend. De partijen die innoveren in het aanvraagproces hebben denk ik, mede door de versnelde digitalisering door corona, de wind in de zeilen. Wat hen helpt Ikzelf heb de

om een positie te krijgen op de markt is het slim gebruik en slimme koppeling van beschikbare traditionele en niet traditionele data (web crawling bijvoorbeeld), en open Banking/PSD2 toepassingen waarmee toegang wordt verkregen tot transactiegegevens die real-time worden omgezet in risico-indicatoren en cashflow forecasting. Ook het koppelen met macro-economische data, meer specifiek sector data, om nog meer gesegmenteerd de inschatting te kunnen maken op welke wijze en welke condities gefinancierd dient te worden zal hen helpen. Daarnaast is het belangrijk niet alleen te kijken naar winstgroei, maar impact op de bedrijvigheid en economie hoger in het vaandel hebben, en om te investeren in kwalitatief goed advies. plannen van het nieuw te vormen kabinet ook een bijdrage gaan geven aan een verdere gezonde groei van de economie en de (zakelijke) kredietverlening. Daarnaast spreek ik de hoop uit dat met name EZK in allerlei dossiers veel nadrukkelijker een rol gaat pakken rondom de positie van de schuldeiser. Hopelijk zullen de

Veel leesplezier! Herman Peeters Voorzitter VCMB

ADVERTENTIE

Krijg grip op uw openstaande facturen en debiteurenbeheer Grip krijgen op uw openstaande factureren is belangrijk, maar kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn voor uw eigen administratie. Dat is kostbaar en niet nodig. Met de maatwerk NDA-methode krijgt u controle over uw debiteurenbeheer en u verbetert uw cashflow, met respect voor de relatie met uw klant.

Met ons brainstormen over uw situatie?

033-45 389 45 • info@nda-incasso.nl • www.nda-incasso.nl


Gratis geld! Bij het UWV en de Belastingdienst... Te mooi om waar te zijn?

Eerl�k is eerl�k: bedr�fsleningen tegen 0% rente; logisch dat veel ondernemingen daar gebruik van maken! Dat was overigens ook precies de bedoeling. Hierdoor vlakt de vloedgolf aan negatieve gevolgen van de pandemie af, waarna de overheid in rustiger vaarwater de schade kan opmaken. En wat nu? Onze voorspelling is dat “gratis geld” te mooi is om waar te z�n en dat veel MKB bedr�ven alsnog niet zullen overleven door cashflow-problemen. Even een stapje terug: w� hebben vanaf maart 2020 gezien dat ondernemingen de volgende motieven hebben om dit “gratis geld” aan te trekken: 1. Opvangen bedr�fsverliezen als rechtstreeks gevolg van de Covid-19 problematiek (met name in de zwaar getroffen horeca- en evenementenbranche). 2. Opvangen bedr�fsverliezen die al buiten Corona om bestonden als gevolg van reguliere marktomstandigheden. 3. Ten behoeve van ruimer werkkapitaal of nieuwe investeringen. 4. Om rente te besparen b� lopende financieringen door extra aflossingen op leningen, of verlagen van de benutting van de factorfaciliteit / rekening courant krediet. 5. Om de onzekerheid weg te nemen. In maart 2020 was er natuurl�k weinig bekend. Al snel redeneerde men: “Laten we voorzichtig z�n. En als het dan meevalt gaan we niet direct terugbetalen. Het is toch gratis geld!” 6. Het creëren van een liquiditeitsbuffer zonder verder doel (“gewoon omdat het kan”). Ook dit zien we voorb� komen. Een combi van bovenstaande punten komt overigens het meeste voor. Scheidsl�nen z�n immers niet alt�d zo precies vast te stellen. Wat nu? Hoe gaan de ontstane schulden b� de diverse overheidsinstanties afgelost worden? B� de laatste drie leendoelen z�n er weinig issues. De liquiditeit is ruim. En de cashflow kan gebruikt worden voor reguliere zaken (investeringen, werkkapitaal b� groei, aflossing van andere financiers, dividend, enz.). Je kunt er van alles van vinden. Maar dit lost zich vanzelf op.

• www.kredietfondsen.nl • 073-4400309 • info@WDL.nl

B� de eerste 3 punten ontstaat een probleem. Maar waarom? Het was toch gratis geld? Eerst even een korte rekensom: • stel je bent als onderneming € 1.000.000,= schuldig b� de belastingdienst; • dit wordt omgezet in een 5 jarige lineair aflossende lening; • dan betaal je ong. €50.000,= aan rente over de gehele loopt�d. (in 4 jaar van 1% naar 4% rente) Dat is echt spotgoedkoop natuurl�k. Maar in totaal moet je dan toch gemiddeld € 210.000,= per jaar (terug)betalen. De rentecomponent is maar een klein deel van de cash flow die vr�gemaakt moet worden. Het grote p�npunt is de hoofdsom die afgelost moet worden. Een sterk positieve rentabiliteit is dan de bron van de broodnodige cashflow. En w� verwachten dat slechts een deel van de ondernemingen in groep 1 t/m 3 dit gaat realiseren. In de komende jaren wordt dus ongetw�feld een inhaalslag gemaakt in het aantal faillissementen. Is dat erg? Nee ook weer niet. Een markt heeft concurrentie nodig en dus ook “afvallers”. Vaststaat dat elke individuele onderneming zal knokken voor haar voortbestaan. Daarvoor heb je financieringsspecialisten nodig die de markt kennen. Uw accountant? Nee; jammer genoeg z�n accountants met een specialisme in financieren dun gezaaid. Een goede analyse van de situatie en maatwerk structurering van de financiering kan het verschil maken tussen overleven of afvallen. WDL Kredietfondsen levert ondernemingen dit maatwerk door de combinatie van vakmanschap, persoonl�k contact met geldnemers én door een uitgebreid netwerk b� beleggers. W� gaan de uitdaging graag aan en zien uit naar een paar interessante jaren in de financieringsmarkt.

WDL Kredietfondsen is als fondsbeheerder onderdeel van WDL Groep. Daaronder z�n ook financieringsfabriek.nl en wdl.nl actief. Deze bemiddelaar in MKB- en vastgoedfinancieringen kent de markt voor geldleningen, de huidige geldverstrekkers en de mogel�kheden voor beleggers. Daarnaast verzorgt WDL financieringstrainingen aan bankiers, accountants en vastgoedbeleggers.


30 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Investeren in vastgoed is aantrekkelijk voor de lange termijn Vastgoed

Ons geld op de spaarrekening zetten is al lange tijd geen aantrekkelijke optie meer, zeker niet als je je vermogen wilt doen groeien. Voor wie op zoek is naar een relatief veilige beleggingsoptie kan vastgoed een interessante mogelijkheid zijn. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

Daarnaast gaat de waarde van vastgoed over het algemeen mee met de inflatie, waardoor je vastgoed over het algemeen meer waard wordt door de jaren heen.

mensen belangrijk is bij vastgoed, is dat het heel tastbaar is”, vertelt Jeroen Lokerse, managing partner van Cushman & Wakefield Nederland en Vastgoedman van het jaar 2020. “Een voordeel van een belegging in vastgoed is dat je het kunt zien staan. Dat vinden veel mensen prettig. Je kan het gebouw zelf gebruiken, maar er ook rendement uit halen. En daarnaast ziet men natuurlijk dat er veel mensen zijn die met vastgoed heel veel geld verdienen.”

op de spaarrekeningen laag zijn, is men volgens Lokerse op zoek naar andere oplossingen om bijvoorbeeld pensioen op te bouwen. “Vastgoed is daar heel geschikt voor, omdat het een investering is voor de lange termijn. Normaal bij beleggingen bepalen de cashflows het rendement. Bij vastgoed geldt dat ook voor de huurinkomsten, maar zelfs als het pand niet verhuurd wordt, behouden bijvoorbeeld woningen heel goed hun waarde. Voor veel beleggers is dat een fijn gevoel.” De afgelopen jaren zijn de Nu de rentes

prijzen op de woningmarkt hard gestegen, al is dat natuurlijk relatief. “In Hamburg zijn de woningen nog altijd duurder dan in Amsterdam”, vertelt Lokerse. “Maar we zien wel dat de vraag in onze hoofdstad heel hoog ligt. Zowel van beleggers als van mensen die er willen wonen. Daaruit blijkt wel hoe belangrijk locatiekwaliteit is voor zowel beleggers als woningzoekenden. Als je wilt investeren in vastgoed is het belangrijk om daar goed op te letten. De waarde zit hem niet zozeer in de bouwprijs, maar in de locatie.”

investeren in vastgoed zitten nadelen. In tegenstelling tot beleggingen in aandelen, is het bij vastgoed vaak niet mogelijk je risico te spreiden. “De objecten zijn daar simpelweg te groot voor”, stelt Lokerse. “Je moet dus zeker weten dat de woning die je koopt goed verhuurd kan worden en ook op de lange termijn op een aantrekkelijke locatie ligt. Investeren in vastgoed lijkt wat dat betreft meer op ondernemen dan op beleggen. Je moet beter onderzoek doen dan normaal, zelfs als je in een vastgoedfonds investeert. Echter, ook aan

Denk bijvoorbeeld aan een aankoop van een winkelpand die bij aankoop verhuurd is, maar de pandemie niet overleeft. Met een sector die zich in een structurele transformatie bevindt, blijft niet elke locatie aantrekkelijk en kunnen alternatieve invullingen lastig te vinden zijn. Je moet je daarom goed voorbereiden, inlezen en een goede visie ontwikkelen op de ontwikkeling van jouw vastgoed. Dat kan gaan over de toenemende urbanisatie, maar ook over de verschuiving van de winkelstraat naar online. Daar ontstaan kansen.”

goed aanpakt, kan een investering in vastgoed dus een hoop opleveren. “Vaak worden er op de vastgoedmarkt lange contracten met huurders afgesproken, waardoor je voor vijf tot tien jaar zeker bent van huurinkomsten en rendement. Daarnaast gaat de waarde van vastgoed over het algemeen mee met de inflatie, waardoor je vastgoed over het algemeen meer waard wordt door de jaren heen. Een mooie investering voor de lange termijn dus.” Als je het

Wat voor veel

Een investering voor de lange termijn. ADVERTENTIE

Nestr Smart Finance is een geldverstrekker die vanaf 2019 vastgoedfinanciering aanbiedt aan professionele vastgoedbeleggers die investeren in verhuurde woningen.

Arnold van Hengstum Commercieel directeur

door strengere regelgeving. Dat opende de markt voor nieuwe toetreders, waar Nestr er één van is”. Om zichzelf te onderscheiden, voert Nestr een afwijkende strategie. Van Hengstum vervolgd: “De verschillende aanbieders zijn vooral bezig met het aanbieden van de laagste rente en het bedenken van mooie productvoorwaarden. Nestr doet dit uiteraard ook, maar wij hebben ons daarnaast ook gefocust op het proces, om onze klanten snel duidelijkheid te verschaffen”. Aangesloten adviseurs maken gebruik van een digitaal aanvraagportaal en na het indienen van de aanvraag ontvangt de klant binnen een uur een offerte die hij digitaal kan ondertekenen.

Commercieel directeur van Nestr, Arnold van Hengstum licht toe: “Na de kredietcrisis werden de traditionele banken voorzichtiger met het verstrekken van financiering, enerzijds door een gematigder risicobeleid, anderzijds

Over hoe Nestr naar de verhuurmarkt kijkt, is Van Hengstum duidelijk: “Helaas is er de laatste jaren een negatief beeld ontstaan met betrekking tot onze klanten, de kleine en middelgrote particuliere belegger. Daar waar 57%

Fotografie: Marcel Krijger

van de woningvoorraad eigen woningbezit bedraagt, de corporaties 29% van de woningvoorraad bezitten, is de laatste 14% in het bezit van beleggers. Een groot deel hiervan is in bezit van institutionele beleggers, waardoor er nog maar een paar procent in het bezit is van onze klanten. Nu heerst de maatschappelijke beleving dat deze groep volledig verantwoordelijk is voor het feit dat bijvoorbeeld starters geen woning kunnen vinden. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat er meer speelt, zoals scheefwonen en het al zo vaak genoemde bouwen, bouwen, bouwen. Bij dit laatste punt komen dan weer conflicterende zaken naar boven, welke milieu gerelateerd zijn, zoals PFAS, stikstof of BENG-normen. Deze zaken zorgen ervoor dat bouwen al jaren niet echt op stoom komt. Nu worden er door de politiek helaas pleisters op de verkeerde plek geplakt, in plaats van het probleem bij de kern aanpakken. Het laatste voorbeeld was

de differentiatie van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Ik hoop dat het de komende jaren lukt om als branche en politiek de handen ineen te slaan en gefundeerd met elkaar naar oplossingen te zoeken. Door de krapte op de woningmarkt, zoeken beleggers steeds vaker elders hun heil, bijvoorbeeld in bedrijfsmatige verhuurobjecten. Nestr start daarom ook begin september met een nieuw product waarmee gemengde objecten gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een winkel op de begane grond met bovenliggende woningen.

Scan de QR code voor meer informatie! Of ga naar www.nestr.nl


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst van de Economie

31

analysenederland.nl

Het is van belang dat de ondernemer gaat inventariseren hoe hij of zij ervoor staat.

Met factoring zijn je facturen snel betaald.

Zorg met factoring voor goed cashmanagement binnen je bedrijf Credit Management

Tussen 2013 en 2020 verdubbelde het factoring volume in Nederland van 52 naar 114 miljard euro, meldt www.euf.eu.com. In 2015 veranderden banken de financieringsvoorwaarden als gevolg van nieuwe wetgeving. Factoring, waarbij facturen per stuk of serie worden overgedragen, is sindsdien in opkomst. En wie dacht dat factoring duur is, of alleen moet worden ingezet als het bedrijf het water aan de lippen heeft staan, heeft het mis. Met factoring zijn je facturen snel betaald en is er altijd voldoende cash binnen je bedrijf. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

betaald krijgen van facturen is voor de mkb’er zeer prettig”, Het op tijd

vertelt Franc Ensink, managing director Netherlands & Belgium bij Bibby Financial Services. “Bij het afdragen of verkopen van de facturen tegen betaling wordt de factuur in zijn geheel betaald binnen 24 uur. Zo ben je als ondernemer niet meer afhankelijk van de betalingstermijn. En dat is voor ondernemers heel fijn. Zodra de dienst door de ondernemer is geleverd wordt de factuur betaald en hoeft er niet nog eens zestig of zelfs negentig dagen op te worden gewacht. De mkb’ers zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. En door deze financieel bij te staan, op de juiste manier, zorg je voor voldoende liquiditeiten en wordt de factuur betaald wanneer de dienst is geleverd. Zo voorkom je dat je (te) lang wacht op je geld en wordt je ook in staat gesteld om verder te ondernemen en te groeien. Je kunt namelijk op tijd je personeel en leveranciers betalen, en hebt hierdoor eerder ruimte om groei te faciliteren.”

hebben een moeilijke tijd achter de rug of hebben daar nog steeds mee te maken door de coronacrisis. Ensink: “De ondernemers zijn financieel goed geholpen tijdens de coronacrisis middels de vele hulpregelingen. Maar de regelingen gaan stoppen en dat betekent dat er geen cash van de overheid binnenkomt en het geld van de hulpregelingen moet worden terugbetaald. Dit zorgt ervoor dat ondernemers minder cash tot hun beschikking gaan hebben. Door gebruik te maken van factoring kunnen ondernemers zich bezig blijven houden met waar ze goed in zijn, namelijk het ondernemen. Ze hoeven dan niet te wachten op de facturen die betaald dienen te worden. Met factoring worden facturen direct betaald, is er cash in de onderneming, kan er flexibel worden ondernomen en kan er zelfs ruimte ontstaan om te groeien.” Vele ondernemers

Zoals het er nu uitziet stoppen de huidige steunmaatregelen op 1 oktober. anderhalf jaar hebben tot dusver nog niet voor veel geldproblemen bij ondernemers gezorgd, zegt Roy Wijnands, Head of Sales bij Bibby Financial Services. “Gedurende de coronacrisis heeft de Nederlandse overheid de ondernemers enorm goed bijgestaan. Er zijn ontzettend veel subsidies verstrekt en zoals het er nu uitziet stoppen de huidige steunmaatregelen op 1 oktober en moet een deel van de steunpakketten binnen vijf jaar worden terugbetaald. Dat gaat ervoor zorgen dat ondernemers een belastingdruk van 120 procent per jaar zullen gaan ervaren en er zal daardoor wellicht ook meer behoefte zijn aan liquiditeiten.” De afgelopen

‘Raak niet in paniek, maar maak een liquiditeitsbegroting’ Credit Management

De economie komt weer op gang. In veel branches is er een totaal andere realiteit dan voor het uitbreken van de coronapandemie. De steunmaatregelen van de overheid naderen hun einde. Het is nu van belang dat de ondernemer gaat inventariseren hoe hij of zij ervoor staat. Vanuit die inventarisatie kunnen vervolgstappen gezet worden voor een stabiele (financiële) toekomst van de onderneming zonder steun. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

“In de markt zie ik nu veel ondernemers incident gestuurd handelen”, vertelt Maarten Jeroen den Boer, adviseur bij de MB Adviesgroep. “Bijvoorbeeld rondom het aangekondigd stoppen van de coranasteunmaatregelen per 1 oktober. Vergeten wordt om eerst de jaarrekening op orde te hebben en actuele waarden van de bedrijfsactiva te bepalen. Men focust zich alleen maar op eventuele terugbetalingsverplichting en niet op de eigen kracht, oftewel de eigen verdiencapaciteit. Ondernemers die dat al wel gedaan hebben komen er soms achter dat ze er toch veel beter voor staan dan gedacht. Dit komt puur door hun eigen flexibiliteit en aanpassing in het bedrijfsmodel.” Het draait maar om één ding en dat is het op de lange termijn kunnen voldoen van de verplichtingen, de ondernemer moet zicht hebben op zijn liquiditeiten. Hieruit blijkt waar je staat en op basis daarvan kun je een plan van aanpak maken, gaat Den Boer verder. “Heb je een tekort aan liquiditeiten en geen inzicht in je toekomstig verdienmodel dan ga je nooit een oplossing hiervoor vinden. Het toekomstig bedrijfsmodel, eventuele noodzakelijke investeringen en overeengekomen verplichtingen moeten in beeld gebracht worden. Door dat samen te brengen in een liquiditeitsbegroting kun je in één oogopslag zien waar je staat en kan er eventueel een herstelplan gemaakt worden waarmee je planmatig met financiers en andere stakeholders in gesprek kunt gaan. Belangrijk is dat de ondernemer zich niet enkel op de coronaproblematiek richt maar ook op andere uitdagingen zoals bijvoorbeeld tekort aan mensen en materialen. Tevens zal ingespeeld moeten worden op verduurzaming wat in deze tijd terecht ook een steeds belangrijker thema is en impact heeft op alle bedrijfsprocessen. Door op deze manier te ondernemen heeft het Nederlandse MKB mooie en goede kansen voor zich liggen.” ADVERTENTIE

CRDT is gevestigd op het duurzame en prijswinnende bedrijventerrein in Arnhem (www.ipkw.nl). “Van oorsprong zijn wij bekend als marktleider in creditmanagement van mode, schoenen en sport met ons label Modint Credit & Finance” aldus Frans van der Hoorn, algemeen directeur. “Modestad Arnhem is voor ons dus een logische plek, en ook praktisch nabij ons kantoor in Duitsland”. Onder het label CRDT worden MKB-bedrijven buiten de fashion geserviced, met focus op de Benelux, Denemarken en DACH. Partnerships met Euler Hermes in die landen versterken het internationale network, en zijn de basis voor het debiteurenbeheer en incassoproces binnen EU. “Met de lockdowns draait onze Legal-department op volle toeren” zegt Charrel van den Bovenkamp, operationeel directeur. “Overmacht en force majeure zijn vaak een argument voor non-betaling, maar blijken veelal niet houdbaar. Het is beter dit in levering & betalingsvoorwaarden vooraf goed te regelen. Zeker bij export, en m.n. naar Duitsland, waar de Insolvenzanfechtung door Duitse curatoren een opkomend fenomeen is. Met onze ervaring en expertise besparen we hier vaak een hoop geld”.

 

“Cash is king” vult Jeroen Leijser als commercieel directeur aan. “En dat kan ook met onze factoring-oplossingen. Van blanco werkkapitaalfinanciering tot invoice finance, eigenlijk regelen we alles rondom het factuurproces. Ook aan de crediteurenkant. Het opmaken, inboeken, beheren van de Debiteuren of Crediteuren-administratie nemen wij graag over in deze gespannen arbeidsmarkt. En met verzekering en financiering worden alle facturen voldaan zodat eigen rekeningen ook snel betaald kunnen worden.“


32 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Feiten Leendert-Jan Visser is al sinds de oprichting in 1995 werkzaam bij MKB-Nederland. Hij begon in de regio als landelijk coördinator regionaal beleid. In 2000 werd hij benoemd tot Hoofd regionale organisatie, zes jaar later volgde de benoeming tot directeur Beleid & Belangenbehartiging bij de landelijke koepelorganisatie. Deze positie bekleedde hij tot hij zeven jaar geleden aantrad als algemeen directeur.

Profiel

Deuren dicht, op een kiertje, open, toch weer helemaal dicht en nu weer volledig open, maar wel met een aantal beperkende maatregelen. Voor het mkb was het afgelopen anderhalf jaar een behoorlijke rollercoaster, maar er lijkt licht te zijn aan het einde van de tunnel. Al blijft toch ook de onzekerheid nog altijd groot. Tekst: Marjon Kruize

gedaan. We hadden goede steunpakketten die een groot deel van het mkb overeind konden houden. Maar nu staan we voor de volgende uitdaging. Want hoe gaan we alle opgebouwde schulden weer afbetalen en zorgen we tegelijkertijd voor een gunstig investeringsklimaat. “Want we zijn er nog niet, veel ondernemers voelen de gevolgen van de crisis nog heel sterk, ook nu ze wel weer open zijn.” Het afgelopen anderhalf jaar heeft het mkb behoor-

Foto: Jeroen Poortvliet

lijk wat klappen gekregen. Hoe staan de ondernemers

Natuurlijk zijn er wel ondernemers die gelijk weer opsprongen toen ze weer open mochten, maar een groot probleem is dat veel ondernemers ook behoorlijke schulden gemaakt hebben.

N ‘We vertrouwen op de

veerkracht van de ondernemers’

iemand had kun-

weten hoe het Nederlandse bedrijfsleven zou reageren op een grote gezondheidscrisis, ook Leendert-Jan Visser, algemeen directeur van MKB-Nederland niet. “Niemand wist uit ervaring welke regelingen wel zouden werken en welke niet, het was allemaal nieuw.” Wat dat betreft hebben we het volgens hem niet slecht nen

er economisch gezien voor?

“Dat is een heel wisselend beeld. Bedrijven die een digitaal businessmodel hebben, hebben een heel goed jaar gehad. Net als de farmacie en voor een groot deel ook de industrie, maar voor de ondernemers in de gesloten sectoren en de ondernemers die aan hen leveren is het natuurlijk een rampjaar geweest. Van de ene op de andere dag maakten ze geen omzet meer, moesten ze dicht om de gezondheidscrisis te bestrijden. Dat heeft een flinke impact gehad. Nu is vrijwel alles natuurlijk wel weer open, maar er zijn nog wel beperkingen waardoor we nog niet terug zijn op het niveau van voor de crisis. Ook daar zie je onderling grote verschillen. De problemen zijn niet gelijk opgelost als je weer open bent. Daar vergissen veel mensen zich in.” Hoe bedoelt u?

“Natuurlijk zijn er wel ADVERTENTIE

Wordt het niet eens tijd om je uitstaande facturen aan te zetten?

Doe vrijblijvend de factoring scan

Scan mij

Neem contact op met ons team van experts via 040 810 00 00 of bezoek bibbyfinancialservices.nl

WE BELIEVE IN YOUR BUSINESS FINANCIERING VOOR HET MKB • DEBITEURENBEHEER • KREDIETVERZEKERING


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst van de Economie 33 analysenederland.nl

ondernemers die gelijk weer opsprongen toen ze weer open mochten, maar een groot probleem is dat veel ondernemers ook behoorlijke schulden gemaakt hebben, want de steun dekte niet voor de volle honderd procent de kosten. De NOW-regeling was een subsidie om werknemers in dienst te kunnen houden, ondernemers kregen belastinguitstel. Dat zorgt voor een behoorlijke berg schulden die nu weer afbetaald moeten worden. Daar hebben ondernemers nog een flinke kluif aan.”

Als de economie in het laatste kwartaal weer helemaal opengaat zal het stoppen van de steun voor de meeste ondernemers weinig gevolgen hebben, maar je weet het natuurlijk maar nooit. In het vierde kwartaal wordt gestopt met de steunpakketten. Welke gevolgen heeft dat voor het mkb?

“Dat ligt natuurlijk volledig aan de situatie. Als de economie in het laatste kwartaal weer helemaal opengaat zal het voor de meeste ondernemers weinig gevolgen hebben, maar je weet het natuurlijk maar nooit. Minister-president Rutte heeft gezegd dat per 20 september in principe

de anderhalve meter regel wordt losgelaten, maar zeker is dat nog niet. Het steunpakket is een vangnet, het ademt mee met de grillen van het virus. We houden daarom scherp de vinger aan de pols. We vragen voor het vierde kwartaal in elk geval steun voor bedrijven die met hoge kapitaallasten te maken hebben en gericht zijn op buitenlandse gasten, zoals tourincarbedrijven, hotels en zakelijke congrescentra. Deze bedrijven kunnen vanwege hun langlopende verplichtingen niet zomaar hun businessmodel aanpassen. Daar hebben ze meer tijd voor nodig.” En kan het mkb het dan weer helemaal alleen trekken ?

“We willen natuurlijk niets liever dan dat, maar het ligt echt aan de omstandigheden. En er is echt goed overheidsbeleid nodig om ons land op niveau te houden. Er breekt nu een periode aan van heel veel persoonlijke afwegingen voor ondernemers. Als je nu een horeca-, recreatie, reis- of retailonderneming hebt ga je nu weer de markt op, maar wel met een enorme rugzak met schulden. Tegelijkertijd zijn er ook nieuwkomers op de markt die die rugzak niet hebben. Kan je het aan om daarmee te gaan concurreren? Zie je kansen of niet? Dan zijn er toch ondernemers die besluiten om te stoppen of het alsnog niet redden.” Dus we gaan toch nog een aantal faillissementen zien?

“Zeker, het aantal faillisse-

menten zal in eerste instantie gaan toenemen. We hopen dat het een klein golfje is en dat we dan weer teruggaan naar normaal, maar we zien wel grote zorgen bij ondernemers. Over het algemeen bouwen zij gedurende hun ondernemerschap buffers op. Voor het opvangen van een grote klap, maar ook om te kunnen investeren. Het afgelopen jaar hebben ze zo’n grote klap op moeten vangen dat ze helemaal geen buffer meer hebben. Het investerend vermogen van ons mkb is zo afgenomen dat je jaren gaat achterlopen. Als ondernemer kan je dan minder succesvol zijn, omdat je niet mee kunt groeien. Dat is voor ons een grote zorg en we zijn dus ook in gesprek met het kabinet om die hoognodige investeringen te stimuleren. Anders gaan we echt achterlopen op andere landen en komen we in een negatieve spiraal terecht.” Hoe kunnen we ondernemers hierin ondersteunen?

“Met het Ministerie van Financiën is afgesproken dat voor de achterstallige belastingen een terugbetaaltermijn van vijf jaar geldt die volgend jaar van start gaat. Maar dat is enkel nog de Belastingdienst, wij willen dat dit voor alle overheidsschulden gaat gelden en dat ook aan de kant van banken en vastgoedeigenaren ruimere termijnen gerekend gaan worden. Met spreiding valt het terugbetalen van de schulden beter te overzien. Daarnaast is het belangrijk dat er voor noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld in verduurzaming, ruime subsidiemogelijkheden

komen zodat een ondernemer niet zelf naar middelen hoeft te zoeken. Een derde is ondersteuning op investeringen door bijvoorbeeld de verliesverrekening te verruimen. In je financiële planning kan je dan verliezen nemen als je anders veel belasting moet betalen op winst, dan kan je die winst weer gebruiken voor aflossing. En we moeten vooral lastenverzwaring tegengaan.”

We gaan wel een nieuwe fase tegemoet en we zijn niet pessimistisch. En dan komen we er weer helemaal bovenop?

“Ja, maar zo ver zijn we echt nog niet. We hebben goede steunpakketten gehad, maar het is zeker niet zo geweest dat de ondernemers door die steun helemaal schuldenvrij gehouden zijn en geen lasten hebben gehad. Ook mentaal heeft het zijn weerslag op de ondernemers gehad. Veel mensen praten er makkelijk over, maar realiseren zich niet dat veel ondernemers ook privé een enorme veer hebben gelaten om hun bedrijf overeind te houden. Als je alles dreigt te verliezen waarvoor je ooit hebt gewerkt, en volledig buiten je eigen schuld om, dan hakt dat er in alle opzichten enorm in. Maar, we gaan wel een nieuwe fase tegemoet en we zijn niet pessimistisch. De ondernemers in ons land zijn ontzettend veerkrachtig, dat moeten we ook zeker niet vergeten.”

3

Vragen aan

Marion op de Haar-Spoelma

Marion op de Haar-Spoelma Directeur NDA Incasso

Credit Management

De stugge werkwijze vroeger en de aandacht die de schuldenproblematiek in Nederland heeft, maken dat incasso best een slecht imago heeft. Echter, een goed incassobureau dat op een sociaal verantwoorde manier incasseert kan bedrijven juist ontzorgen en conflicten oplossen en voorkomen. Tekst: Marjon Kruize Foto: Persfoto

Er heerst een vrij negatief beeld over incassobureau, hoe kan dat? “Bij incasso heerst vaak het beeld van dreigbrieven, ontoelaatbare praktijken en boetes. Maar incasso is door de jaren heen zeer goed ontwikkeld en het roer is echt wel om. Kort en goed: als je iets koopt moet je het betalen. Incasso helpt bij het betaald krijgen van openstaande facturen. Eigenlijk is sprake van ‘credit control’. Je wilt controle over je kredieten, want dat zijn openstaande facturen feitelijk. Een goed incassobureau helpt daarbij.” Wat maakt een incassobureau goed? “Je kan een goed incassobureau herkennen aan een keurmerk (keurmerk SVI, SRCM of het Incasso Keurmerk) of aan verbondenheid met een gerechtsdeurwaarderskantoor. Het is belangrijk dat een incassobureau transparant en op verantwoorde wijze communiceert met alle partijen, zich houdt aan wet- en regelgeving (zoals de standaard voor incassokosten) en derdengelden beschermd heeft. Als jij iets verkoopt wil je natuurlijk dat het betaald wordt, echter als de schuldenaar het niet (meer) kán betalen dan heeft het geen zin om kostenverzwarende maatregelen te nemen. Wij proberen altijd om de klantvriendelijkheid van onze opdrachtgevers in onze incassowerkzaamheden door te zetten, het gesprek aan te gaan en op één lijn te komen met de debiteur. Natuurlijk nemen we maatregelen als men nalatig blijft met de betaling of niet meewerkt. Denken in oplossingen is het allerbelangrijkst want soms komen andere zaken aan het licht, zoals een klacht of een dubbel gestuurde factuur.” Maar waarom kan een bedrijf niet gewoon zelf credit control uitvoeren? “Net als op het gebied van ICT is het efficiënter om credit control (debiteurenbeheer) aan een professional over te laten. Hij staat tussen partijen in en kan bemiddelend incasseren met menselijke maat. Bovendien beschikt hij over specialistische software en getraind personeel. Een incassobureau dat past bij je bedrijf kan je structureel ontzorgen en dat is zeer waardevol. Met grip op je openstaande facturen, kan je focussen op de core business.” ADVERTENTIE

Wilt u groeien met uw bedrijf? CapitalBox helpt ondernemers met flexibele financiering vanaf €1.000,- tot €350.000,Eenvoudig & Snel Volledig online aanvragen binnen enkele minuten Terugkoppeling binnen 1 werkdag

Transparant Eerlijk en verantwoord zonder verborgen kosten Wij vragen geen zakelijke zekerheden

Flexibel Looptijd tot 36 maanden Boetevrij vervroegd aflossen

Scan of bezoek de website en start een vrijblijvende aanvraag!

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Bel 020 79 75 825 of mail naar support@capitalbox.nl Wij helpen u graag!


34 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Alternatieve financieringsproducten vragen om meer kennis en ervaring van de adviseur Credit Management

Waar een ondernemer vroeger naar de lokale bank ging om advies in te winnen voor financiering van zijn of haar onderneming is het sinds ongeveer tien jaar ook mogelijk om bij non-bancaire instellingen financiering aan te vragen. Tekst:Féline van der Linde Foto: Persfoto

Zo kunnen betere financieringen worden verstrekt aan de ondernemers die beter passen bij de onderneming en de ‘levensfase’ waarin de onderneming zich op dat moment bevindt. zijn er de afgelopen jaren meerdere financieringsproducten op de markt gekomen. “Zo kunnen betere financieringen worden verstrekt aan de ondernemers die beter passen bij de onderneming en de ‘levensfase’ waarin de onderneming zich op dat moment bevindt. Om deze redenen

Ronald Kleverlaan Voorzitter Stichting MKB Financiering.

financieringsmarkt voor ondernemers is zich nog enorm aan het ontwikkelen”, vertelt Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering. “Tot ongeveer tien jaar geleden hadden ondernemers toegang tot drie grootbanken om financiering voor hun onderneming te krijgen. Niet elke ondernemer kwam bij de bank in aanmerking voor de juiste financiering en startende ondernemers kwamen vaak überhaupt niet in aanmerking voor financiering. Ook als het risico te groot was voor de bank werd de financiering niet toegekend.” En de

lending en factoring zijn vormen van non-bancaire financiering die de ondernemer ontzettend kunnen helpen, eventueel gecombineerd met traditionele bancaire financiering. Niet alleen kan de ondernemer op elk moment in aanmerking komen voor financiering voor zijn onderneming, maar verschillende financieringsproducten kunnen ook gecombineerd worden en ook bij een hoger risico kunnen deze financieringsproducten worden ingezet. Zo kan eigen vermogen bijvoorbeeld gecombineerd worden met crowdfunding of factoring. Waar je met een bancaire lening vijf jaar vast zat en dus vijf jaar vooruit moest denken Crowdfunding, direct

ben je als ondernemer met een alternatieve vorm van financiering veel flexibeler. Met de huidige ontwikkelingen in de financieringsmarkt en de hulpmaatregelen, in het leven geroepen door de coronacrisis, is flexibiliteit voor de ondernemers zeer gewenst.” als ondernemer naar de accountmanager van de bank met je boekhouder of accountant om vervolgens financiering aan te vragen, stelt Kleverlaan. “Maar lokale vestigingen van de banken zijn grotendeels weg en ondernemers hebben niet meer de mogelijkheid om naar de accountmanager van de lokale bank te gaan met vragen over het aanvragen van financieringen. Als gevolg van de intrede van de vele nieuwe vormen van financiering is de markt enorm diffuus geworden. We zien dan ook een enorme toename van mkb-adviseurs die ondernemers helpen bij de nieuwe vormen van financieringen, maar in de praktijk gaat het hier soms mis. Kennis en ervaring varieert tussen de adviseurs, sluit soms niet aan op de snel veranderende markt en er is onvoldoende kennis van mogelijke oplossingen en partijen in de markt omdat er te weinig aanvragen worden gedaan Voor de ondernemers zijn er daarom twee keurmerken in het leven geroepen. Als eerste het keurmerk Erkend MKB Financier en het tweede keurmerk is het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Financiers met het

keurmerk Erkend MKB Financier voldoen aan een gedragscode en richtlijnen voor passend financieren. Heeft een adviseur het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB dan weet je zeker dat je bij een goede en vooral betrouwbare partij advies inwint.”

Vroeger kon je

En er zullen in de toekomst nog meer aanbieders van financieringsvormen komen. van alternatieve financieringsvormen kan elke ondernemer een passende financiering krijgen, besluit Kleverlaan. “En er zullen in de toekomst nog meer aanbieders van financieringsvormen komen. Hierdoor kan elke ondernemer een financiering aanvragen, van klein tot groot met een klein of groot risico. Hierdoor worden de prijzen van financiering steeds aantrekkelijker. Maar door het toenemende aanbod is juiste informatie voor ondernemers cruciaal. Vele ondernemers weten nu niet welke vorm van financiering het beste bij hen past. Het herkennen van de twee keurmerken zorgt ervoor dat je advies kan inwinnen bij een betrouwbare adviseur met de juiste kennis en ervaring. Zo kun je als ondernemer de juiste, flexibele financiering aanvragen die het beste past bij jouw onderneming.” Met de komst

3

Vragen aan Michiel de Haan

Michiel de Haan Manager Qeld Bedrijfsleningen

Credit Management

Iedere ondernemer verdient toegang tot snelle zakelijke financiering, zodat er direct geïnvesteerd kan worden in groei. De praktijk leert echter dat veel kleine ondernemers moeite hebben om via traditionele banken aan zakelijk krediet te komen. Precies daarom is de markt voor direct lending en andere non-bancaire financiering de afgelopen jaren zo sterk gegroeid. Tekst: Féline van der Linde Foto: Persfoto

Waarom moet een mkb-ondernemer eenvoudig een bedrijfslening kunnen aanvragen? “Voor ondernemers is het essentieel om snel te schakelen als een kans zich voordoet. Bijvoorbeeld: een aannemer die een grote opdracht binnen sleept heeft en de bouwmaterialen moet voorfinancieren. Of een restaurant dat dankzij de versoepelingen weer op volle kracht kan draaien en een nieuwe voorraad of personeel nodig heeft. Je hebt als kleine ondernemer niet de luxe om wekenlang te wachten tot jouw financiering rond is, je moet direct stappen kunnen maken.” Waar lopen ondernemers tegenaan bij het aanvragen van een zakelijke lening? “Veel rompslomp en een klein slagingspercentage op een leningaanvraag. Sinds de financiële crisis in 2008 hebben veel partijen de eisen voor zakelijk krediet flink aangescherpt. Hierdoor komen veel mkb-ondernemers niet in aanmerking voor een lening wegens ontoereikende jaarcijfers of een onzekere kasstroom.” Waar moeten ondernemers op letten bij het aanvragen van een zakelijke lening? “Duidelijke voorwaarden en flexibiliteit. Ik raad ondernemers altijd aan om een lening te kiezen waarbij je op ieder moment de optie hebt om volledig boetevrij af te lossen. Dit betekent dat je alleen betaalt zolang je de lening nodig hebt en niet ‘gevangen’ zit in een bindend contract. Kun je na enkele maanden het volledige leenbedrag terugbetalen? Dan is het enorm zonde als je daarvoor plots een extra premie moet betalen. Daarnaast zou ik ondernemers aanraden om altijd te lenen naar draagkracht, zodat je maandelijkse kosten behapbaar blijven - ook als het financieel even iets minder gaat. Een laatste tip? Controleer altijd wat andere ondernemers over een kredietverstrekker zeggen via Trustpilot of andere online reviews. Een onafhankelijke klantenscore is vaak de beste garantie dat je kiest voor een betrouwbare, duidelijke en eerlijke partij die zijn beloftes ook daadwerkelijk nakomt!”

ADVERTENTIE

Heb je als kleinzakelijke ondernemer of zzp’er een klacht over je geldlening of kredietfaciliteit of over het financieringsadvies en lost je financiële dienstverlener het niet naar tevredenheid op? Dan biedt het financiële klachteninstituut Kifid een toegankelijke, deskundige en onafhankelijke geschiloplossing als alternatief voor de rechter. Kifid lost je klacht bij voorkeur op via bemiddeling. Dat geeft een oplossing tot tevredenheid van zowel de ondernemer als de financiële dienstverlener. Lukt dat niet, dan oordeelt de Geschillencommissie van Kifid en doet uitspraak. Die uitspraak is bindend: jij en je financiële dienstverlener moeten zich daaraan houden.

Meer weten over wat Kifid voor jou als kleinzakelijke ondernemer of zzp’er kan betekenen? Ga naar www.kifid.nl


VASCO SKYSAFE MET CRYSTALL FILTER VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT

Schadelijke stoffen filteren en elimineren in school-, woon- of werkruimte met de SKYSAFE luchtreiniger Vasco biedt met SkySafe een oplossing voor een veiliger en gezonder binnenklimaat. De Vasco SkySafe luchtreiniger kan bevestigd worden aan het plafond of kan rechtstreeks ingebouwd worden in een systeemplafond. • Gezonder: verwijdert 95% van de onzuiverheden uit de lucht • Goedkoper: 75% lager energieverbruik dan met een vergelijkbare mechanische filter • Aangenamer: door het fijnstof en aerosolen uit de lucht te filteren krijg je een aangenamer gevoel en gezondere binnenlucht • Veiliger: door steeds actief gefilterde lucht en constante kwaliteitscontrole • Duurzamer: het uitneembare filtersegment kan na het reinigen opnieuw gebruikt worden

RADIATOREN I VENTILATIE I VLOERVERWARMING I KOELING I WARMTEPOMPEN I LUCHTREINIGING WWW.VASCO.EU

ADVERTENTIE 26/08/2021 09:15

adv skysafe fin dagblad.indd 1

SPECIALISTEN IN STRATEGISCH ONDERNEMEN De zomer is weer bijna voorbij, de economie accelereert. Hét moment als ondernemer om weer zaken te doen. MB financieren helpt u graag bij de inventarisatie en financieringsbehoefte van uw onderneming. Maarten-Jeroen den Boer verteld er meer over elders in deze FD-special.

Ons veelzijdige team van adviseurs in onze vestigingen in Amsterdam, Middenbeemster en Texel heeft al veel ondernemers succesvol op weg geholpen. Dat doen wij ook graag voor u! Maak persoonlijk digitaal kennis met ons. Of nog liever, kom langs op een van onze kantoren of nodig ons uit bij u op de zaak.

MB Financieren is onderdeel van de MB Adviesgroep en bestaat verder uit de volgende specialisaties: MB Fiscaal Juridisch MB Bedrijfsmakelaars MB Resultaatverbeteraars MB Horeca Advies

www.mbfinancieren.nl T: (0299) 40 57 55 • M: 06 46 05 50 73


36 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Kortere betalingstermijn zorgt voor een stabieler mkb Credit Management

De wettelijke betalingstermijn voor een factuur van een mkb-leverancier aan een grote afnemer wordt verlaagd van zestig naar dertig dagen Tekst: Féline van der Linde Foto's: Persfoto & Pexels

Joost van den Hondel initiatiefnemer Betaalme.nu

enorm te lijden gehad onder het feit dat de grootbedrijven door hun machtspositie lange betalingstermijnen konden hanteren”, vertelt Joost van den Hondel, initiatiefnemer Betaalme.nu. Uit cijfers blijkt dat 25 procent van de faillissementen te maken heeft met debiteuren die niet of veel te laat betalen. “Om het mkb beter te beschermen is dus de wettelijke betalingstermijn in het leven geroepen. Maar in de praktijk bleek dat niet genoeg te zijn. Het mkb heeft

Ik zag dat bij vele mkb-ondernemers het geld vastzat in onbetaalde facturen. Met het gevolg dat de ondernemers in de problemen kwamen. Hierop besloot ik samenwerkingen op te gaan zoeken met enkele grote bedrijven in Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland om te kijken of en hoe we de mkb ondernemer beter kunnen ondersteunen. En dat is gelukt. In de wet wordt nu vastgelegd dat de betalingstermijn van facturen aan mkb-bedrijven maximaal dertig dagen wordt.”

Het is nu gelukt om leveranciers de betalingstermijn van dertig dagen te laten hanteren. ondernemers sneller betaald, dan kunnen ze dat geld namelijk sneller in hun onderneming stoppen om bijvoorbeeld het personeel te betalen, gaat Van den Hondel verder. “Kleine ondernemingen zijn afhankelijk van (grote) leveranciers. Grootbedrijven kunnen facturen sneller betalen om zo de kleine mkb’er te helpen, maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet. Blijven de grootbedrijKrijgen mkb

Blijven de grootbedrijven lang over hun betaling doen, dan kan het een keer misgaan.

ven lang over hun betaling doen, dan kan het een keer misgaan en een mkb’er kan dan de rekeningen niet meer betalen met een eventueel faillissement tot gevolg. Het afgelopen jaar zagen we dat bijvoorbeeld de Jumbo deze problematiek inzag. Wanneer de leveranciers van Jumbo niet op tijd betaald worden dan kunnen de schappen in de supermarkten leeg blijven. De supermarktketen besloot hierop al haar leveranciers zo snel mogelijk te gaan betalen. Een prachtig voorbeeld dat vele grootbedrijven wat mij betreft mogen volgen.”

dus eindelijk gelukt om de fatsoenlijke betalingstermijn van dertig dagen per 1 januari 2022 ook wettelijk vast te laten leggen. “Het is nu gelukt om leveranciers de betalingstermijn van dertig dagen te laten hanteren, maar dat betekent wel dat de ondernemers zelf ervoor moeten zorgen dat de betaling snel kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat de facturen snel en foutloos moeten worden verstuurd naar de afnemer nadat de dienst of het product verkocht is. Daarnaast moet de afnemer zo snel mogelijk Het is nu

de factuur goedkeuren en betalen. De factuur moet dus het liefst als elektronische factuur gestuurd worden, want dan zijn er zo min mogelijk handmatige activiteiten nodig om de betaling te kunnen voltooien.”

Facturen moeten foutloos, correct en snel worden aangeleverd. enorm geholpen bij een korte betalingstermijn, maar dan moet De mkb’er is

de mkb’er degene die de factuur moet betalen wel in staat stellen om deze zo snel en gemakkelijk mogelijk te betalen. “Facturen moeten foutloos, correct en snel worden aangeleverd nadat de dienst of het product verkocht is. Bij vragen doet de mkb’er er goed aan om hulp te zoeken om zo een goede factuur te kunnen versturen en een snelle betaling te kunnen ontvangen. Het speciaal daarvoor opgerichte mkb-loket staat klaar om de mkb’er te helpen en te voorzien van de juiste informatie voor een mkb’er zonder (geld)zorgen.” ADVERTENTIE

Qeld: jouw flexibele partner in mkb-financiering Ben jij al bekend met Qeld: de flexibele kredietverstrekker voor mkb-Nederland? Actief op de Nederlandse markt sinds 2018, Qeld is onderdeel van Qred AB, een Scandinavische marktleider in direct lending en factoring. Qeld biedt bedrijfsleningen van €1000 tot €100.000, zonder opstartkosten of bindende looptijd. Een betrouwbare keuze Als één van de snelst groeiende partijen in het klein zakelijk krediet segment is Qeld niet alleen een voorkeurskeuze voor ondernemers, maar ook voor partners zoals leasemaatschappijen en financieel adviseurs. Een partnerschap met Qeld geeft de kans om meer klanten te bedienen, met de mogelijkheid van een commissie-structuur op succesvolle doorverwijzingen. Daarnaast draagt Qeld het volledige risico van de kredietverstrekking en incasso.

Qeld stimuleert vol trots Patricia en ruim 10.000 andere ondernemers!

Geschikt voor alle leendoelen Van de voorfinanciering van btw & investeringen in apparatuur tot stapelfinanciering en werkkapitaal: een zakelijke lening van Qeld kan ingezet worden voor alle zakelijke doeleinden. De missie van Qeld is om zakelijk lenen simpel, snel en duidelijk te maken - en we voeren dit door in alle werkprocessen. Zo duurt het aanvragen van een lening slechts een minuut (zowel voor ondernemers als partners) en wordt het krediet - bij goedkeuring - dezelfde werkdag nog uitbetaald. Bedrijfsleningen tot €100.000 Geen bindende looptijd Dezelfde dag uitbetaald

Ontdek meer over Qeld via www.qeld.com

Klanttevredenheid Met een klantenscore van 4.8 op Trustpilot is Qeld tevens één van de best beoordeelde kredietverstrekkers op de markt, met een focus op persoonlijke service en eerlijke kansen voor alle ondernemers.


E-commerce, Vastgoed & Credit Management -Toekomst van de Economie 37 analysenederland.nl

Legal tech maakt het werk van de jurist leuker Credit Management

Wanneer je op zoek bent naar de juridische waarheid, moeten vaak duizenden contracten worden doorgespit. Met legal tech software kan dit een stuk sneller en efficiënter gedaan worden. En dat kan je een hoop geld besparen. Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

een grote corporate en je geeft per jaar tachtig miljoen euro uit aan allerlei verschillende facturen”, vertelt Otto Wilten, oprichter van the ROOM. “Dat doen ze op basis van allerlei verschillende contracten, maar als je 6000 contracten hebt raak je op een gegeven moment het overzicht kwijt. De corporate weet daardoor niet meer waarom ze nou eigenlijk die tachtig miljoen per jaar betalen. Met legal tech kan je in zeer korte tijd door al deze contracten heengaan en alle informatie op een rij zetten. Vervolgens laat je dit analyseren door een advocaat en dan blijkt vaak dat lang niet alle clausules in die contracten echt applicable zijn. Je ziet dan dat zo’n corporate toch al gauw 30 procent teveel betaald en dus behoorlijk op de kosten kan besparen.” Stel je bent

De software is zo ontwikkeld dat deze bijvoorbeeld beëindigingstermijnen en concurrentiegevoelige informatie uit clausules kan herkennen

Met legal tech software kan een stuk sneller en efficiënter gewerkt worden.

op basis van machine learning en artificial intelligence (AI), legt Wilten uit. “De software is zo ontwikkeld dat deze bijvoorbeeld beëindigingstermijnen en concurrentiegevoelige informatie uit clausules kan herkennen en dit allemaal op een rij kan zetten. Als deze software weet hoe een beëindigingclausule eruitziet, dan kan deze ook gelijk alle andere beëindigingsclausules herkennen. Als bedrijf upload je simpelweg alle contracten die je wilt laten analyseren, en Legal tech werkt

Het doorspitten van al die contracten is repeterend werk.

de software maakt vervolgens samenvattingen van al deze contracten en zet dit in een overzicht. Je weet dan precies met welke afspraken je te maken hebt en kunt eenvoudig verbanden leggen tussen de verschillende clausules. Clausules die allemaal hetzelfde zijn en waar iedereen het mee eens is kunnen dan bevroren worden zodat je daar niet meer naar om hoeft te kijken.” heel mooi, maar schakel je daarmee niet Dat is natuurlijk

de advocaten uit? Immers, dit werk wordt ook door hen veel gedaan. “Zeker niet”, vertelt Wilten. “Legal tech schakelt de professional niet uit, maar stelt hen in staat efficiënter te werken. Moet je je voorstellen dat je zelf door 6000 contracten moet gaan bladeren, dat is een ontzettend tijdrovend proces. Advocaten gaan door de contracten heen, de senior vindt daar vervolgens ook weer iets van en dan heb je uiteindelijk enkel nog de samenvatting. Waar de

juristen zes weken bezig zijn om dit te doen, heb je het met legal tech in een paar uur geregeld. Dat betekent dat de jurist zich weer kan richten op veel interessantere taken, zoals het uitzoeken van die verbanden. Je hebt de juridische waarheid dan al voor je en daarmee kan de professional dan weer doen wat zij nodig achten.”

interessant vinden. Omdat je niet meer elke keer bezig bent met deze repeterende taken kan je ook echt laten zien wat je waard bent en dat is gewoon veel leuker. Daarnaast is het ook nog eens minder foutgevoelig, want als jij al 110 contracten gelezen hebt, is de kans dat je alles in het 111de contract in je opneemt minder groot. Die software is veel accurater en het is ook een stuk goedkoper dan het inzetten van grote legal agencies. Ik hoop dan ook dat bedrijven nu echt in gaan zien dat legal tech hen niet het werk ontneemt, maar het werk juist interessanter voor ze maakt.”

Omdat je niet meer elke keer bezig bent met deze repeterende taken kan je ook echt laten zien wat je Moet je je voorwaard bent en dat stellen dat je is gewoon veel zelf door 6000 leuker. contracten moet En dat leidt dan ook weer tot gaan bladeren, blijere en vitalere werknemers. dat is een ontzet“Het doorspitten van al die tend tijdrovend contracten is repeterend werk en daar wordt eigenlijk nieproces. mand gelukkig van”, stelt Wilten. “Als dat wegvalt kunnen ze zich richten op de grotere zaken en doen wat zij echt


38 Toekomst van de Economie - E-commerce, Vastgoed & Credit Management analysenederland.nl

Ondernemer: Blijf ondernemen, maar hou scherp toezicht op de financiën Credit Management

Aan het einde van dit kwartaal worden de steunpakketten vanuit de overheid hoogstwaarschijnlijk stopgezet. Ondernemers moeten weer op eigen benen staan, terwijl zij daar misschien nog niet helemaal klaar voor zijn. Hoe kunnen zij zorgen dat ze financieel toch overeind blijven?

Bedrijven die hebben vernieuwd, hebben het de afgelopen tijd iets makkelijker gehad, maar het gevaar is dat je teruggaat naar hoe we het voor corona deden.

Tekst: Marjon Kruize Foto: Pexels

ondernemerschap. Het afgelopen jaar zag je dat ook echt bij succesvolle ondernemers, die hebben deze tijd ook echt gebruikt om iets nieuws te gaan doen en te blijven innoveren. Ondernemers die dat ook in de komende tijd blijven doen zullen verder kunnen groeien.” ondernemers zal de komende tijd lastig worden. Ondanks dat velen van hen staan te popelen om weer volop aan de slag te gaan zijn er wel grote verschillen tussen de sectoren en is de liquiditeit van vele bedrijven flink onder druk komen te staan. “Bedrijven die hebben vernieuwd, hebben het de afgelopen tijd iets makkelijker gehad, maar het gevaar is dat je teruggaat naar hoe we het voor corona deden”, vertelt Koning. “Tussen de financiële steunpakketten zat ook veel uitstel van betalingen, wat betekent dat er nu ook veel geld terugbetaald moet worden en dat kan de liquiditeit enorm onder druk zetten. De buffers zijn nu weg en dan kan een kleine tegenslag grote gevolgen hebben.” Echter, voor veel

Peter Koning Interim CEO van CapitalBox

O

coronacrisis weer op eigen kracht verder te ondernemen is een hoop flexibiliteit nodig, stelt Peter Koning, interim CEO van CapitalBox. “Sommige sectoren hebben momenteel nog wel te maken met allerlei maatregelen en zelfs als die worden weggenomen is het zeker niet het geval dat alles gelijk weer op het niveau van voor de crisis is. In vele gevallen is de omzet nog niet terug op niveau, terwijl hun kosten wel alvast stijgen. Dat vraagt dus echt om creatief m na de

nu nog belangrijker dan ooit om je financiële situatie goed op papier te hebben staan. “Vroeger kon je nog wel afgaan op ervaring en wat vroeger werkte, maar de wereld is echt veranderd”, stelt Koning. “Je moet dus nog frequenter en actueler inzicht hebben in je financiële situatie en hiervoor verschillende scenario’s opstellen. Hierbij moet ook goed onderscheid gemaakt worden tussen liquiditeit en winst. Als de liquiditeit iets onder druk komt te staan, maar je maakt nog steeds winst dan is er niet per se een probleem, maar je moet wel weten wat je gaat doen als je wel verlies gaat draaien.” Daarom is het

Gelukkig zijn er ook voldoende alternatieve financiers die wel geld willen uitlenen. geval is, moet je ook snel financiering in kunnen schakelen. “En dat kan nog best een opgave zijn, want zodra er risico’s zijn willen traditionele banken hun vingers er niet aan branden”, vertelt Koning. “Gelukkig zijn er ook voldoende alternatieve financiers die wel geld willen uitlenen, zij het tegen iets hogere rentepercentages dan dat je bij de bank krijgt. Dat kan ervoor zorgen dat je alsnog een marketingcampagne kunt doen of je voorraden kunt vergroten zodat je je omzet en winst weer kunt vergroten. Doe je dat niet, dan zit Wanneer dat het

je dubbel klem. Je hebt je bestaande kosten en je hebt niet de mogelijkheid om de cruciale groei te realiseren.” aanvragen van de juiste financiering moet de ondernemer wel met een aantal zaken rekening houden, stelt Koning. “De eerste valkuil is rigide financiering, waarbij je echt vastzit aan een groot bedrag. Je moet dus op zoek gaan naar flexibele financiering die je als dat nodig is - ook eerder kunt afbetalen zonder extra kosten, en die je ook snel kunt opnemen. Zorg ook dat externe financiering vooral ingezet wordt voor groei of tijdelijke en eenmalige kosten. Ga niet alleen maar je salariskosten financieren, want dan blijf je in dezelfde cirkel ronddraaien. En: Bereid je goed voor op de aanvraag door nauwkeurig je situatie op papier te hebben. Schakel indien nodig een financieel adviseur in of vraag je accountant om support. Met een goede voorbereiding verloopt het aanvraagproces soepel, krijg je vaak betere voorwaarden en kom je uit bij de financiering die bij je past.”

Eveline Ruinaard Partner Content KIFID

Echter, bij het

Je moet het je ook realiseren als onderdelen van je bedrijf niet meer werken. dan allemaal echt niet lukt, dan is het belangrijk dat je op tijd de juiste keuzes maakt. Koning: “Je moet het je ook realiseren als onderdelen van je bedrijf niet meer werken. Dat is heel lastig, maar structureel verlies financieren is zeer slecht voor je financiële situatie.” En als het

allerbelangrijkste tip voor de ondernemer? Blijf ondernemen. “Blijf dingen proberen en luister naar je klanten. Alles wat je probeert is óf succesvol, óf een leerproces. Dus blijf ondernemen en volg je financiële situatie op de voet.” Maar de

Blijf dingen proberen en luister naar je klanten. Alles wat je probeert is óf succesvol, óf een leerproces.

Ondernemers moeten weer op eigen benen staan.

3

Vragen aan

Eveline Ruinaard Voorzitter Geschillencommissie bij Kifid

Wanneer je als ondernemer een klacht hebt over een financiële dienstverlener die je niet onderling kunt oplossen, kun je altijd naar de rechter. Het kan goedkoper en vaak sneller via een ministerieel erkende alternatieve geschilbeslechter. Voor financiële klachten is dat Kifid. Het kan handig zijn een alternatieve geschilbeslechter in te schakelen.

Wat voor soort geschillen kunnen er optreden tussen kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners? “Gedurende de looptijd van je zakelijk krediet of alternatieve financiering kan het zijn dat je als ondernemer het niet eens bent met bijvoorbeeld een verandering van het rentetarief. Of als de bank of financier het krediet ineens opeist en je vindt dat daar geen goede reden voor is. Een geschil kan ook gaan over de manier waarop de bank of financier de afspraken over vervroegd aflossen uitvoert. Of over het financieringsadvies dat is gegeven. Met dit soort kwesties kun je als kleinzakelijke ondernemer bij het financiële klachteninstituut terecht, als alternatief voor de rechter. Belangrijk: het zakelijk krediet moet zijn aangegaan op 1 juli 2018 of later en een alternatieve financiering moet zijn verstrekt op 1 juli 2019 of later.” “Over een afwijzing van een krediet of alternatieve financiering kun je niet klagen bij Kifid; het staat een bank of financier vrij om een aanvraag voor een zakelijke financiering te weigeren. Met klachten over financieringsregelingen van de overheid kan een ondernemer terecht bij de bestuursrechter.” Hoe kan voorkomen worden dat deze geschillen uit de hand lopen en richting de rechter gaan? “Belangrijk is dat je als kleinzakelijke ondernemer de klacht eerst voorlegt aan de bank of financier met wie je een probleem hebt. De ervaring is dat in die interne klachtenprocedure financiële dienstverleners veel geschillen zelf met hun klant oplossen. Lukt dat niet, dan kan de door de minister erkende onafhankelijke alternatieve geschilbeslechter je klacht oplossen. Dat doen we allereerst door via bemiddeling te zoeken naar een oplossing tot tevredenheid van de kleinzakelijke ondernemer en bank of financier. Lukt dat niet, dan geeft de geschillencommissie een oordeel in een bindend advies.” Waarom kan het goed zijn een ministerieel erkende alternatieve geschilbeslechter in te zetten om deze geschillen op te lossen? “Een door de minister erkende alternatieve geschilbeslechter is een toegankelijk en deskundig alternatief voor de rechter. Je hebt geen advocaat nodig en kunt je klacht gemakkelijk online indienen. De alternatieve geschilbeslechter zal allereerst door bemiddeling zoeken naar een oplossing tot tevredenheid van beide partijen. De praktijk leert dat veel klachten op die manier snel kunnen worden opgelost. Partijen vinden met hulp van een bemiddelaar samen een oplossing voor hun geschil. Het maakt het voor jou als kleinzakelijke ondernemer gemakkelijker de relatie met je financiële dienstverlener op een goede manier voort te zetten” Meer informatie over wat Kifid voor ondernemers kan betekenen: www.kifid.nl


LAST PREMIUM APARTMENTS In het Amsterdamse Museumkwartier worden 28 high end appartementen ontwikkeld voor mensen die de allerhoogste eisen stellen aan hun persoonlijke leefomgeving. De Hooch biedt naast contemporaine architectuur een ondergrondse parkeergarage, een privé lobby en persoonlijke service voor haar bewoners. Neem contact op met Marianne Joanknecht via joanknecht@sothebysrealty.nl of Jeel Heule via jaheule@heulemakelaars.nl voor meer informatie.

DEHOOCH.NL


‘Good Company doorbreekt impasse tussen kleine ondernemer en financiële sector’ Het zijn ingewikkelde tijden voor ondernemers, banken, leveranciers en investeerders. De corona-pandemie zet de ondernemer met de rug tegen de muur, waardoor er vanuit de financiële sector met een schuin oog naar ze wordt gekeken. Deze vicieuze cirkel moet en kán doorbroken worden. Yvonne Blijie (54), Good Company Consulent, legt uit hoe. Wat doet de Good Company? “De Good Company is onderdeel van het IMK en heeft als voornaamste doel de ondernemer in nood bij te staan. Of eigenlijk: náást hem te staan. Wij geven hem het in- en overzicht dat op het moment van stress vaak ontbreekt. Met als uiteindelijk gevolg dat ook de financiële sector precies weet wat het van deze ondernemer kan verwachten. Gezonde ondernemers die ons ‘Good Company Keurmerk’ jaarlijks behouden, hebben automatisch toegang tot alle oplossingen die nodig zijn in de verschillende levensfasen van een ondernemer.” Stel dat een ondernemer in zwaar verkeert, wat is dan de route die wordt bewandeld? “Aan de hand van een gezondheidstest stopt de ondernemer als het ware een thermometer in zijn eigen bedrijf, met als resultaat een analyse over het verleden, het heden en de toekomst van het bedrijf. Aan de hand van de resultaten krijgen we inzicht in de kern van het probleem.” En dan? “Vervolgens zoeken we naar de oplossing. Die is er altijd. Ofwel in de vorm van een regeling met of zonder financiering

Markt- en sectorontwikkeling

of WHOA, ofwel in de vorm van (gecontroleerd) stoppen om de schade te beperken. Om tot die conclusie te komen, moet er eerst het één en ander gebeuren. Wat we vaak zien, is dat er spanning heerst tussen de ondernemer in nood en bijvoorbeeld de bank, een verhuurder of een leverancier. Dat is vaak waar de problemen beginnen. Door dit spanningsveld focust niemand zich meer op waar het daadwerkelijk om gaat. Namelijk dat de ondernemer heel graag verder wíl, maar niet verder kan.”

Yvonne Blijie - Good Company Consulent IMK

Kun je een voorbeeld noemen? “Ja. Een ondernemer kan door corona nog net zijn huur betalen, maar raakt daardoor op een ander gebied in de schulden. Daardoor raakt hij in de stress, en lijkt hij voor een derde partij onbekwaam. Op zo’n moment zorg ik voor verbinding, duidelijke communicatie en herstel het wederzijds vertrouwen. Als Good Company Consulent doorbreek ik dus eigenlijk de impasse tussen de kleine ondernemer en de financiële sector, waarna de oplossing vaak binnen handbereik blijkt.”

Het IMK slaat een brug tussen bank en ondernemer Met de Good Company helpt het IMK (Instituut Midden- en Kleinbedrijf) ondernemers de relatie met de financiële sector op te bouwen en/of te herstellen. De gezondheidsdiagnose geeft ondernemers inzicht in de kwaliteit van hun bedrijf, en banken, financiële instellingen en de Belastingdienst de zekerheid die ze zoeken en nodig hebben. Op deze manier wordt de basis gelegd voor een gezonde en bovenal structurele financiële relatie.

Is die aanpak uniek? “Ja. In die zin dat wij zorgen dat een ondernemer met het ‘Good Company Keurmerk’ een complete gezondheidsverklaring in handen heeft waarmee deuren opengaan. En als het tegenzit, zorgt de Good Company Consulent dat er beweging is naar een oplossing. Dit alles bij elkaar opgeteld, zorgt ervoor dat we de ondernemer zijn zelfvertrouwen weer kunnen teruggeven en dat een bank of investeerder precies weet waar hij aan toe is.”

Het IMK staat ondernemers al meer dan zeventig jaar bij in elke levensfase van hun bedrijf. In goede, maar ook in mindere tijden zoals nu. De Good Companyconsulent staat náást de ondernemer en fungeert als spreekbuis en brug tussen ondernemers en financiële instellingen zoals banken en de belastingdienst. Hierdoor kunnen ondernemers blijven ondernemen – en daar gaat het om. Toen, en nu.

Kijk voor meer informatie op IMK.nl/financiele-sector/

Ondernemerskracht

Persoonlijke ruimte

Positionering

Marktvermogen

Human capital duurzaam verdienvermogen Procesbeheersing

Exploitatie

Financiële positie

Juridische positie

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #95 Toekomst van de Economie  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded