Page 6

6 INTERNATIONAL BUSINESS – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

Intellectueel Eigendomsrecht: octrooien, merken en modellen Foto: Unsplash

Een goed handelsidee kan de basis zijn voor (internationale) faam. Waar moet u rekening mee houden? Een goed idee linea recta uitvoeren

en de vruchten ervan plukken klinkt als muziek in de oren, maar zo eenvoudig gaat dat niet. Hoezeer dat ook vervelend nieuws lijkt, is het tegendeel waar. Johan Dedeckel, voorzitter van de Benelux-vereniging voor het merken- & modellenrecht en Eva van Wanrooij, voorzitter van de Orde van Octrooigemachtigden, vertellen hoe intellectueel eigendomsrecht er is om uw handelspositie en ook consumenten te beschermen tegen namaakgoederen. Dat is het doel van octrooien en het merken- en modellenrecht. De twee componenten verschillen

wel van elkaar. “Het merken- en modellenrecht is gericht op alle niet-technische componenten van een product of dienst, een octrooi juist op alle technische componenten”, aldus Dedeckel en Van Wanrooij. Ook de houdbaarheidsdatum van de registraties verschillen. “Een octrooi geldt voor twintig jaar, en die termijn kan in principe niet verlengd worden. Merken kunnen met een oneindige houdbaarheidsdatum worden geregistreerd.” Verder verschillen ook de registratievereisten. “Octrooien moeten wereldwijd nieuw en inventief zijn. Voor merken volstaat het dat het als eerste wordt aangevraagd in het

Dedeckel: “Voor een commercieel voordeel kan het aantrekkelijk zijn bedrijfsgeheimen te hebben en deze schriftelijk vast te leggen met alle betrokkenen van het bedrijf.”

register waar goederen en diensten met het merk zullen worden aangeboden”, vertelt Van Wanrooij. Doorgaans moet een registratie per land worden aangevraagd, al bestaan er voor octrooien, modellen en merken steeds interessantere registers waar meerdere landen gebundeld kunnen worden aangevraagd. “Merken worden bovendien gekoppeld aan een specifiek vakgebied”, vertelt Dedeckel. “Dit betekent dat dezelfde naam in meerdere branches kan worden gebruikt, zolang maar duidelijk is voor de consument dat er verschillen zijn.” Zowel merk-/model- als octrooiregis-

traties moeten dus aan een aantal eisen voldoen. Voor het registreren van een merk of model geldt een drietal principes. “Allereerst is er

een tijdsprincipe. Je moet de eerste zijn die dit merk laat registreren. Daarna is het merk oneindig verlengbaar. Het is een investeringsbescherming. Ten tweede is er het specialiteitsbeginsel. Je moet de branche waarin jouw merk opereert specificeren. Zoals gezegd, merknamen kunnen in meerdere branches terugkomen, denk maar aan Lotus toiletpapier of een Lotus-auto. Tot slot is er het territoriaal principe. Het moet duidelijk zijn aan welke locatie(s) het merk verbonden is. Bij internationale ambities is het daarom raadzaam vooraf te inventariseren of je merknaam in de landen die je voor ogen hebt beschikbaar is”, vertelt Dedeckel. Van Wanrooij schetst ook de vereis-

ten van een octrooi. “In de eerste

plaats moet de techniek waar de registratie voor wordt aangevraagd reëel toepasbaar zijn. Daarmee wordt bedoeld dat de techniek gebruikt moet kunnen worden voor de industrie en niet (alleen) voor persoonlijk gebruik. Verder moet de techniek wereldwijd iets nieuws zijn. Er zijn diverse tools en partijen die je kunnen helpen om dit te toetsen. De derde en laatste eis is dat de techniek echt een uitvinding is. Het moet echt iets bijzonders toevoegen dat zinvol is en niet alleen nieuw.”

de bereidingswijze, dan had twintig jaar later de hele wereld inzicht kunnen hebben in het recept. Door het een bedrijfsgeheim te houden heeft Coca Cola nu ruim honderd jaar een monopolie, in plaats van slechts twintig”, vertelt Van Wanrooij. Bedrijfsgeheimen worden bovendien wettelijk beschermd. “Voor een commercieel voordeel kan het aantrekkelijk zijn bedrijfsgeheimen te hebben en deze schriftelijk vast te leggen met alle betrokkenen van het bedrijf. Als iemand het bedrijfsgeheim alsnog verklapt kan dit aanleiding geven tot het betalen van een aanzienlijke schadevergoeding omdat het commerciële voordeel van het bedrijfsgeheim daarmee verloren is gegaan”, benoemt Dedeckel. Ten aanzien van registratieaanvragen

geeft Van Wanrooij aan dat eenieder zijn/haar onderzoek doet. “Zorg dat je weet waar je mee bezig bent. Laat je adviseren door deskundigen en denk goed na hoe je jezelf het beste beschermt.”

Eoin Hennekam

Een registratie van een octrooi, merk

of model kan helpen uw handelspositie te versterken. Toch is een registratie niet perse noodzakelijk. “Denk bijvoorbeeld aan de receptuur voor Coca Cola. Als er een octrooi zou zijn aangevraagd voor

KEN JE RECHTEN Op analysenederland.nl leest u nog veel meer over intellectueel eigendom en de rechten en plichten die daarbij komen kijken. ADVERTENTIE

Dat mag (g)een naam hebben! Wat hebben Armin van Buuren®, IDFA®, UWV® en theater Carré® met elkaar gemeen? Het zijn allemaal bekende namen. Merken zelfs, die door merkenbureau de Merkplaats zijn geregistreerd zodat zij er exclusief gebruik van kunnen maken. “Zonder dat je er erg in hebt, ben je de hele tijd bezig met merken”, zegt mr. Alphons Geerlings, oprichter van merkenbureau de Merkplaats. “De Museumkaart® is een merk. nijntje® is een merk, zelfs het internationale journalistennetwerk Bellingcat® is een door de Merkplaats geregistreerd merk. En het belang van merken wordt steeds groter.” Een merk, een geregistreerd merk beter gezegd, geeft de houder het exclusieve recht om dat merk te gebruiken. Zo kan Humberto Tan wél een kledinglijn onder zijn naam op de markt brengen, maar maken anderen die dit doen inbreuk op zijn merkenrechten. de Merkplaats helpt ieder persoon, organisatie of bedrijf die een naam als geregistreerd merk wil vastleggen. “We werken oplossingsgericht. We beginnen met een onderzoek, of het merk niet eerder is vastgelegd. Binnen een dag weet de cliënt of zijn merknaam beschikbaar is.”

Bij groen licht kan het merk direct gedeponeerd worden. “Onze corebusiness is het adviseren welke merkbescherming het best bij de wensen aansluit, in de Benelux of ver daarbuiten. Zo denken we mee over een optimale ontwikkeling en bescherming van het merk.” Ook als een punt achter de activiteiten wordt gezet, kan de Merkplaats helpen. “Het is zonde wanneer merken niet meer gebruikt worden en als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wij kunnen de merknaam voor de cliënt verkopen. Zo worden vele merken weer nieuw leven ingeblazen.” Veel ondernemers, sporters, modellen, creatieven en overheden weten het kantoor aan de Herengracht 227 in Amsterdam te vinden. ‘’Waarom? We zijn laagdrempelig en spreken klare taal en durven nee te zeggen als we een registratie onnodig vinden.” U bent welkom voor een Bocca® cappuccino. Wanneer schikt het?

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #44 - International Business & Future of Mobility  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad

Analyse #44 - International Business & Future of Mobility  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded