Page 10

Circulariteit is inmiddels een dagelijks be-

sproken onderwerp. De dialoog over het onderwerp is in volle gang, wat Michel Baars, eigenaar en directeur New Horizon, betreft een goede ontwikkeling. Maar hij plaatst ook een kanttekening: “We moeten ervoor waken dat de essentie van een circulair economisch model niet vervaagt en niet verkeerd geframed wordt als bijvoorbeeld het simpelweg op een marktplaats zetten van materialen.” Die verkeerde framing vindt zich in de noe-

mer duurzaamheid. “De misperceptie is dat circulariteit onderdeel is van een duurzaamheidsmodel. De hiërarchie is echter dat circulariteit meer is dan een duurzaamheidsmodel of -hype, en dat duurzaamheid juist een onderdeel is van circulariteit. We hebben het hier over een hele andere visie op de maatschappij en economie. Het debat moet vooral hier op geijkt zijn en hoe we als samenleving mensen blijven includeren.” Juist de economische triggers zijn interes-

sant voor ondernemers om de stap naar bijvoorbeeld circulaire bouwprojecten te zetten. “Ondernemers denken aan tijd, geld en risico. Duurzaamheid is vaak een minder tastbaar thema. De economische waarde

BETER BOUWEN MET BIM

Met hulp van BIM-systemen kan je efficiënter en ook duurzamer bouwen. “Op de bouwplaats worden soms fouten gemaakt die in de ontwerpfase al voorzien konden worden. Dan heb je dus niet alleen faalkosten, maar vernietig je vaak ook waardevolle bouwmaterialen.” Aan het woord is Coen van Rooyen, directeur van NVB-Bouw. “Als alle adviseurs gezamenlijk in hetzelfde digitale model werken en iemand maakt een fout, dan geeft de software dat gelijk aan. Zo voorkom je dat fouten pas tijdens de bouw ontdekt worden.” Ook maakt BIM circulair bouwen makkelijker. “Door precies aan te geven welke materialen waar komen te zitten bouw je een gebouwenpaspoort op. Als je het gebouw jaren daarna weer gaat afbreken, kun je precies zien welk materiaal waar zit en hoe je dat weer opnieuw kunt gebruiken. Je kunt bovendien als ontwikkelaar aan de klant garanderen dat een gebouw energiezuinig is, omdat er veel meer naar het gebouw als geheel wordt gekeken. Hoe reageert de warmtepomp bijvoorbeeld op de muurisolatie?”

Marjon Kruize

SMART BUILDINGS EN CIRCULAIR BOUWEN

“Om echter de stap te zetten naar een circulai-

re toekomst, moet er een koploper zijn in de sector. Daarnaast moet kennis onvoorwaardelijk gedeeld worden. Het is cruciaal dat we inhoud blijven toevoegen aan de discussie.” Het belang van deze twee stappen in combinatie met helderheid over de framing van circulariteit, zullen het concept stimuleren. Ook de overheid moet duidelijke meetpun-

ten creëren die we kunnen vergelijken. “Zo kunnen we de progressie van circulariteit daadwerkelijk inzien. Zeker als we door maatschappelijke trends als digitalisering en robotisering straks exponentieel stappen kunnen maken. Je moet de werkelijke status van de transitie kunnen inzien, alsmede de samenhang tussen circulariteit en deze trends.” Eoin Hennekam

Foto: Pexels

Foto: Pexels

De weg naar een circulaire toekomst

van circulariteit is daarom zo belangrijk.” Maar ook de maatschappelijke impact van circulaire bouwprojecten is een belangrijk thema, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt: “Er zullen veel nieuwe banen ontstaan die we moeten laten invullen door mensen die nu nog niet meedoen aan circulariteit. Zo houden we iedereen betrokken.”

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pexels

Foto: New Horizon

10 VASTGOED – ANALYSENEDERLAND.NL

“NIET DUURZAAM HOUT BESTAAT NIET” Rik Ruigrok, eigenaar van circulair houtverwerkingsbedrijf Herso, maakt houten tafels en vloeren door middel van urbun mining. Wat is jouw definitie van duurzaam hout?

“Hout is altijd duurzaam. Een boom gebruikt namelijk CO2 om hout te maken, maakt zuurstof en gaat bodemerosie tegen. Het probleem is dat we teveel kappen en hout gebruiken zonder erbij na te denken. Vijfhonderd kuub houtsnippers in drie uur verbranden om energie op te wekken is hartstikke zonde. Evenals dat lokaal gekapt hout volgens ambtelijke aanbestedingsregels niet gebruikt mag worden om mee te bouwen, omdat het zogenaamd geen FSC-keurmerk heeft en daarom vernietigd moet worden.” Waarom is het belangrijk om op een circulaire manier met materialen om te gaan?

“Om het klimaatprobleem op te lossen en voor de toekomst van onze kinderen. Circulair ondernemen houdt in dat je op een respectvolle manier omgaat met materialen, zoveel mogelijk hergebruikt, gebruik maakt van natuurlijke producten zoals niet-giftige lijm en dat je samenwerkt en kennis deelt, bijvoorbeeld door te werken met studenten van verschillende opleidingen en niveaus.” Je ‘oogst’ in stedelijk gebied, hoe werkt dat?

“We halen hout uit onder meer kantoren denk aan lambrisering, deuren, kozijnen en bureaus en ook van de vuilstortplaats. We ontspijkeren het en maken er dan nieuwe tafels of vloeren van. Zo hebben we een keer van alleen de handrails uit een ziekenhuis in Veghel vierhonderd deuren en bijna veertig tafels gemaakt. Er is wat dat betreft zoveel hout in Nederland dat op die manier nog prima hergebruikt kan worden.” Claudia Pietryga

Het is de trend van het moment: efficiënt en wijs omgaan met de omgeving. Die efficiëntieslag proberen we niet alleen te maken in het kader van duurzaamheid, maar ook om economisch voordeel te behalen. Smart buildings en circulair bouwen zijn twee wijzen waarop we in de bouw een efficiëntieslag kunnen maken. Smart buildings, letterlijk ’slimme gebouwen’, beschikken over een zogeheten Gebouwenbeheersysteem (GBS). Dit systeem is een centrale monitoringstool voor alle installaties in een gebouw, zoals bijvoorbeeld verwarming, PC-netwerken, brandveiligheid, inbraakbeveiliging, verlichting, luchtbehandeling, klimaatbeheersing en kamerreseveringen. Een gebouwbeheerder kan met het systeem zien of het pand optimaal gebruikt wordt of dat bijvoorbeeld een ruimte structureel niet gebruikt wordt. Daarnaast kan hij, of zij de ideale werkplek creëren (wanneer de besproken ruimte niet gebruikt wordt zal deze vrijgegeven worden). Bovendien kan hij via het netwerk bekijken of een collega aanwezig is en waar deze werkzaam is. Maar hij/zij kan ook verschillende systemen koppelen. Smart buildings gaan efficiënt om met gebouwen, wat in het verlengde ligt van een circulair bouwproject. Zo’n project draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Een van de doelen is om gebouwen flexibel in te zetten, wat met een GBS meer dan mogelijk wordt gemaakt. Circulair bouwen moet bijdragen aan de ambitie om een volledig circulaire economie te zijn in 2050.

Eoin Hennekam

INNOVATIEF VASTGOED Wilt u meer lezen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed? Kijk dan op analysenederland.nl. ADVERTENTIE

Profile for European Media Partner

Analyse #29 Vastgoed & Duurzaam Leven  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad.

Analyse #29 Vastgoed & Duurzaam Leven  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad.