__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

12 VERPAKKINGSINDUSTRIE – ANALYSENEDERLAND.NL

Foto: Pixabay

Er is veel interesse in biobased en circulaire verpakkingsmaterialen. Papier en karton liggen voor de hand. Papier is immers verreweg de belangrijkste grondstof. Dus hoe circulair wil je het hebben? En hout is zo biobased als het maar kan. In Nederland worden slechts enkele

soorten nieuw papier gemaakt van hout, vertelt Gerrit Jan Koopman, directeur van de VNP, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken. “Hout is hernieuwbaar. Dat wordt opnieuw weer aangeplant.” Maar liefst 87 procent van het papier en karton wordt echter geproduceerd uit gebruikt en ingezameld papier. Bij verpakkingen ligt dat getal nog hoger. Zelfs op honderd procent bij golfkartonpapier en massief karton. De eisen aan verpakkingen nemen

toe, karton sluit daar uitstekend bij aan. “Al in de ontwerpfase letten we op de vorm, wat bijvoorbeeld veel transport van lucht bespaart. Dat scheelt nogal wat vrachtwagens.”

Goed voorbeeld zijn de verzendhuizen

die dozen op de producthoogte afsnijden. “Of verpakkingen in L-vorm. Bijvoorbeeld om stoeltjes te verpakken. Die kun je zo stapelen dat er meer in een vrachtauto passen.” Dit soort verpakkingen op maat zijn volop in ontwikkeling, stelt Koopman.

Deze industrie staat midden in de keten. De verpakkingen gaan naar het bedrijfsleven, uiteindelijk komt het als grondstof weer terug. “Voor ons is het belangrijk dat er op een juiste manier met de verpakking wordt omgegaan.” Sommigen bedrukken de verpakkingen, anderen plakken er folie op. De VNP praat daar graag over mee. “Wij bepleiten monomaterialen. Dat levert ons uiteindelijk een beter te recyclen grondstof, maar het is vooral veel duurzamer.”

Koopman: “Hout is hernieuwbaar. Dat wordt opnieuw weer aangeplant.”

van transport van lucht, maar ook het verspillen van verpakkingen kan worden tegengegaan. “Zo kun

Ja, dan verkoop je als papier- en

kartonindustrie veel minder kilo’s. “Maar het gaat niet om het volume. Het gaat erom dat we aan de vraag

‘Het gaat erom dat we aan de vraag tegemoet komen. Dat we een product op de juiste manier afleveren’ je een verpakking leveren die meerdere taken heeft.” Hij noemt shelfready verpakkingen als voorbeeld.

tegemoet komen. Dat we een product op de juiste manier afleveren. En dan wordt er gevraagd om duur-

Jur Zandbergen

zame oplossingen. Daar werken wij volop aan mee.”

Marc van der Sterren

Biobased, circularity, het voorkomen

DIGITALE KRONIEK Foto: NRK Verpakkingen.

‘Wij produceren onze toekomstige grondstof’

FEITEN Burger en bedrijfsleven leveren een forse bijdrage aan de inzameling van papier en karton. Zo’n 35% van de totale stroom die jaarlijks ingezameld en verwerkt wordt is afkomstig uit particuliere huishoudens, zo wordt gesteld door Papierenkarton.nl. De overige 65% komt uit het bedrijfsleven.

Directeur NRK Verpakkingen.

Dat plastic een slecht imago heeft, komt doordat het veelvuldig in het milieu terechtkomt als zwerfafval. En dat is precies waar de branche zich nu hard voor maakt: “Onze leden werken zoveel mogelijk met gerecycled materiaal. Afval wordt hergebruikt”, vertelt directeur Jur Zandbergen van NRK Verpakkingen, de belangenbehartiger voor de Nederlandse kunststofverpakkingsindustrie. En hij wijst nog maar eens op het van belang van gescheiden plastic inzameling en het met zorg verwerken van het ingezamelde kunststof. Om het hergebruik te stimuleren is het essentieel dat producenten hun verpakkingen aanpassen. “Als branche werken we er hard aan om nieuwe verpakkingen te ontwikkelen en te ontwerpen zodat ze ook makkelijker gerecycled kunnen worden.” Zo is foodwaste een belangrijk issue voor de verpakkingsindustrie. Voedselproductie kost nu eenmaal veel CO2. Dat wil je niet verspillen. Dus dienen verpakkingsmaterialen het voedsel langer houdbaar te houden.

KARTON EN PAPIER Wilt u meer lezen over het gebruik van karton en papier in de verpakkingsindustrie? Kijk dan eens op analysenederland.nl.

HET GEHELE ARTIKEL LEEST U OP: ANALYSENEDERLAND.NL

Onderschrift foto ‘PEFC - Remert Dekker - Feb “Het is een fijn idee dat je met je materiaalkeuze ADVERTENTIE ting & Design manager van Remmert Dekker, v

MAAK OOK HET VERSCHIL VOOR MORGEN! Verpakkingen bundelen, beschermen, zorgen voor houdbaarheid en geven informatie aan de consument over het product en over het duurzame karakter van het product en een bedrijf. Hout is dé biobased grondstof van nature. Ook materialen als papier en karton welke worden gemaakt van hout. Maar weet je dat het inzetten van gecertificeerde biobased grondstoffen voor innovatieve verpakkingen kansen biedt? Het helpt de klimaatverandering tegen te gaan. Bomen nemen CO₂ op en wanneer het hout verwerkt wordt naar producten als kartonnenverpakkingen blijft de CO₂ opgeslagen. Indien het hout afkomstig is uit PEFC-gecertificeerd bos is het ook nog een hernieuwbare grondstof omdat de boseigenaar van een PEFC-gecertificeerd bos ervoor zorgt dat wat geoogst wordt ook weer bijgroeit. Daardoor wordt er continu CO₂ opgenomen door bomen en hebben duurzaam beheerde PEFC-gecertificeerde bossen een positieve impact op het klimaat. Consumenten vinden meer en meer dat het transparant maken van de duurzame herkomst van verpakkingen onderdeel is van de merkwaarde van een product en bedrijf. Eén van de eenvoudigste manieren om aan de consument te communiceren dat de productverpakking duurzaam is, is door bij een verpakkingsmaker met PEFC certificaat, PEFC-gecertificeerd verpakkingen in te kopen. Door het PEFC™ logo op de verpakking te plaatsen communiceer je naar de consument het duurzame karakter van de verpakking en jouw bedrijf. Hout-, papier- en kartonproducten zijn dus goed voor het klimaat en de grondstof is hernieuwbaar, mits afkomstig uit PEFC-gecertificeerd bos. Kies voor PEFC-gecertificeerd materiaal zo stimuleer je nog meer boseigenaren om hun bos ook duurzaam te beheren en maak ook jij het verschil voor morgen! Zoek bedrijven met een PEFC-certificaat op www.pefcnederland.nl/certificaten.

CONTENT WITH A PURPOSE

“Het is een fijn idee dat je met je materiaalkeuze kan helpen het bos te behouden”, Wouter Wigman, Marketing & Design manager van Remmert Dekker Packaging, verpakkingsmaker van o.a. FEBO bakje.

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #32 Verpakkingsindustrie & Zakenreizen  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded