Page 14

14 WATER – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

Zoetwaterberging van groot belang in Zuidwestelijke Delta Foto: Dow

De landbouw schreeuwt om meer zoet water. Recent onderzoek komt met effectieve oplossingen. Zoet water is onmisbaar in de

landbouw. Het is nodig voor onder andere het besproeien van de gewassen en vorstschadepreventie, al worden de gehanteerde methoden steeds effectiever en daarmee waterbesparend. In grote delen van de polders in de Zuidwestelijke Delta is de aanwezigheid van zoet water echter schaars, net als de aanvoer ervan. Het grond- en oppervlaktewater is op veel plaatsen, met name in droge perioden, ongeschikt voor de landbouw, omdat het voornamelijk brak tot zout is. Daarnaast leidt verzilting tot het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water, wat nadelige effecten heeft voor de meeste gewassen. Om in deze gebieden aan zoet water te komen, wordt gebruik gemaakt van water uit de duinen, kreekruggen en regenwater uit de polder. Dit betekent echter dat de hoeveelheid neerslag van grote invloed is op de beschikbaarheid van zoet water. Tijdens perioden van droogte maakt dit deze gebieden kwetsbaar en met oog op de klimaatverandering en stijging van de zeespiegel zal dit niet snel verbeteren. In 2012 is daarom het onderzoeks-

project Go Fresh (Geohydrological Opportunities Fresh Water Supply) van start gegaan. Het doel van dit project is het ontwikkelen van

Groot: “Er is een beslisstructuur ontwikkeld die online beschikbaar is voor agrariërs om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor elke individuele ondernemer.”

systemen om overtallig zoet water op te slaan wanneer er veel neerslag is geweest. Op deze manier is er toch genoeg zoet water beschikbaar tijdens drogere periodes. Inmiddels is deel twee van het onderzoek, Go Fresh II, ook afgerond. Niels Groot, waterspecialist bij Dow en onderzoeker binnen het Go Fresh project: “In samenwerking met een aantal andere partijen hebben we op drie plekken verschillende methodes onderzocht om zoet water op te slaan in de ondergrond. Gedurende meerdere jaren en seizoenen is alles in kaart gebracht. Onze taak binnen het onderzoeksteam was om

alle kennis te verzamelen en op een toegankelijke manier beschikbaar te maken via een semantische wiki. De boeren en tuinders uit de omgeving zijn betrokken bij dit project om te kijken hoe deze methodes voor zoetwaterberging rendabel gemaakt kunnen worden.” Over wat voor methodes hebben we

het dan? “Twee van de methodes richten zich op zoetwaterbellen in kreekruggen; hoger gelegen zones in een voormalig wadgebied. Een zoetwaterbel is een massa zoet grondwater die op het omliggende zoute water drijft. De eerste methode

heet Freshmaker. Hierbij gaat het om het injecteren van zoet water en tegelijkertijd het onttrekken van zout water uit de zoetwaterlens, waardoor deze wordt vergroot. Het Kreekrug Infiltratie Systeem, de tweede methode, beïnvloedt de grondwaterstand door de infiltratie van zoet oppervlaktewater en peilgestuurde drainage. De derde methode, Drains2Buffer, is in een lagergelegen gebied met zoute kwel getest. Hierbij beschermt slimme, diepe drainage de dunne regenwaterlenzen.” De resultaten van het onderzoek

zijn met name van belang voor de

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. “Er is een beslisstructuur ontwikkeld die online beschikbaar is voor agrariërs om te kijken of de technieken geschikt zijn, wat het kost en wat de mogelijkheden zijn voor elke individuele ondernemer.” De methodes blijken effectief en worden inmiddels toegepast. De onderzoeksinstituten zijn echter nog steeds bezig met het voortzetten van een aantal onderzoeken om zo nog meer kennis te vergaren. “De schaalgrootte van zo’n zoetwaterbel is nu nog redelijk beperkt. Het is aantrekkelijk om te kijken of er een opschaling mogelijk is.” Daarnaast lopen er als spin-off diverse overheidsprojecten bij verschillende agrariërs om te kijken of dit ook uitgevoerd kan worden op andere plekken. “De droogte van afgelopen zomer heeft alles in een stroomversnelling gebracht; toen werd het belang van zoetwaterberging nog eens extra bevestigd.” Nadine Fischer

WATER IN DE AGRARISCHE SECTOR Wilt u meer lezen over water en landbouw? Kijk dan eens op analysenederland.nl. ADVERTENTIE

NIELS GROOT LECTOR WATER TECHNOLOGY

Een toenemend tekort aan zoet water in de landbouw, dat met name tijdens periodes van droogte voelbaar is, is een van de uitdagingen waar HZ-lector Water Technology Niels Groot aan werkt samen met bedrijven en studenten.

NU MET ONDERWIJS EN ONDERZOEK WERKEN AAN WATERVRAAGSTUKKEN VAN DE TOEKOMST WWW.HZ.NL

HZ University of Applied Sciences voert praktijkgericht onderzoek uit naar wereldwijde watervraagstukken, klimaatverandering, kustverdediging en dergelijke. De opbrengst van dat onderzoek wordt ingebracht in onderwijsprogramma’s van onder meer de bachelors Watermanagement en Civiele Techniek en de master River Delta Development, om de lesstof te verrijken zodat onze afgestudeerden klaar zijn voor de vraagstukken van de toekomst.

Profile for European Media Partner

Analyse #28 Water en City Planning  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad.

Analyse #28 Water en City Planning  

Gedistribueerd met Het Financieele Dagblad.