Page 1

Dit is een commerciële uitgave van European Media Partner bij deze krant. JANUARI 2019 | NR. 13

Analyse

CONTENT WITH A PURPOSE

Personeelsmanagement

RAWAN SHALHOUB

HR DIRECTOR BIJ MICROSOFT NEDERLAND

Voorwoord:

Alice Diels – Voorzitter NVP en HR-directeur Sodexo Een nieuw jaar. Dat betekent een nieuwe ronde, nieuwe kansen? Niet helemaal. Voor bedrijven blijft het vinden, boeien en het binden van talent ook in 2019 van essentieel belang. De groei van bedrijven kan zelfs beperkt worden door een gebrek aan talent. En toch zijn er nog werkgevers die zich onvoldoende realiseren dat de war on talent ook economisch gezien een topprioriteit is. Lees meer op pagina 4

Lees meer interessante artikelen op analysenederland.nl Focus:

Lerende houding belangrijker dan kennis

Generaties voor ons gingen naar school, leerden een vak en oefenden tot hun pensioen vaak hetzelfde beroep uit. Die vastgeroeste zekerheid bestaat niet meer, aldus auteur Jeroen Busscher. Lees meer op pagina 9

‘Het draait meer om werkprivéharmonie dan om werkprivébalans’ Lees meer op pagina 6

Actueel:

Inspiratie:

Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, kan best op medewerkers vertrouwd worden. “Duurzame inzetbaarheid betekent dat mensen kunnen, willen en in de gelegenheid zijn om nu en later gezond, productief en met plezier te werken.”

Bedrijven zijn continu op zoek naar manieren om de productiviteit van hun werknemers te vergroten. Een focus op een stimulerende werkomgeving en goede voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kwalitatief goede koffie, zijn van groot belang.

Vitaal aan het werk blijven

Lees meer op pagina 8

performance management software

Koffie verbetert productiviteit

Lees meer op pagina 5


2 EDITORIAL – ANALYSENEDERLAND.NL

ANALYSE.

PROFIELEN IN DEZE PUBLICATIE

European Media Partner presenteert Analyse Personeelsmanagement. Een bedrijf kan niet functioneren zonder goed en gelukkig personeel. In deze campagne zal dan ook aandacht besteed worden aan de verschillende manieren van werken, talent aantrekken én behouden, en de duurzame inzetbaarheid van werknemers. We spreken daarover onder andere met Alice Diels, voorzitter van de NVP. Volgens haar veranderen de doelen voor bedrijven op HR-gebied dit jaar niet zo veel. Ook in 2019 blijft het vinden, boeien en binden van nieuw talent essentieel. Ook vitaliteit en duurzame inzetbaarheid blijven in het nieuwe jaar van groot belang. Nu de AOW-leeftijd stijgt en mensen langer door blijven werken, moeten werkgevers ook meer zorg gaan dragen voor hun

werkgeluk en gezondheid, om ervoor te zorgen dat zij ook daadwerkelijk langer kunnen blijven werken. Daarover spreken we ook met Rawan Shalhoub, HR director van Microsoft Nederland. Het bedrijf heeft een genereus secundair arbeidsvoorwaardenpakket, allemaal om ervoor te zorgen dat hun werknemers gelukkig, uitgerust en toegewijd blijven. Uiteindelijk verhogen al deze maatregelen de productiviteit en het werkgeluk van werknemers. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Kortom, deze campagne is een complete gids voor de moderne HR-manager én zijn of haar personeel. Wilt u meer weten over flexibel werken, duurzame inzetbaarheid en alle andere zaken omtrent personeelsmanagement? Dan bent u bij deze campagne aan het juiste adres. Wij wensen u veel leesplezier!

Alice Diels Voorzitter NVP

Rawan Shalhoub HR Director bij Microsoft Nederland

Jeroen Busscher Auteur

Tinka van Vuuren Hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland

BAS TIPT! Altijd al willen weten hoe de secundaire voorwaarden bij een megabedrijf als Microsoft eruitzien? Blader dan vooral door naar pagina 10-11, daar spreken we met hun HR Director, Rawan Shalhoub. Bas Geerling, Business Developer

INHOUD 4 5 6 8 9 10 11

Voorwoord: Alice Diels Koffie op de werkvloer Profiel: Rawan Shalhoub Vitaal aan het werk blijven Lerende houding van belang Klaar voor de eerste werkdag Digitaal factureren

ANALYSE. Business Developer: Bas Geerling bas.geerling@europeanmediapartner.com Managing Director:

ANALYSENEDERLAND.NL

EXCLUSIEF VOOR HET WEB

POPULAIRE ARTIKELEN OP ANALYSENEDERLAND.NL

Volg ons digitaal:

Een stukje biologie om te beginnen. In bijna alle organismen op aarde heeft zich een biologische klok ontwikkeld. En dat heeft alles te maken met voorspelbare veranderingen gedurende elke 24 uur. Met Human Centric Lighting kan hierop ingespeeld worden om de productiviteit te verhogen.

Een goed verzuimbeleid is maatwerk

In het eerste kwartaal van 2018 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,9 procent, zo meldt het CBS. Dit is hoger dan gemiddeld. Werknemers die verzuimen kunnen de werkgever veel geld kosten, een goed verzuimbeleid kan de oplossing zijn.

Foto: Pixabay

Foto: ING

Kunstlicht heeft invloed op werkprestatie

“Ik geloof in een circulaire arbeidsmarkt met vakmanschapsontwikkeling als krachtige motor”, aldus Maarten van Beek, HR-directeur bij ING. “Dat betekent een hele omslag in denken.” Wat dat dan precies inhoudt, dat kunt u lezen op onze campagne website analysenederland.nl.

@europeanmediapartner

Redacteur: Tekst:

Foto: Fotolia

DIGITALE KRONIEK

Bekijk exclusieve films en video's op onze campagne website.

Op onze campagne website vindt u nog veel meer interessante artikelen en interviews.

Amanda Ghidoni

Chief Content Officer Mats Gylldorff Layout:

DIGITALE CONTENT

CONTENT WITH A PURPOSE

Coverfoto: Gedistribueerd: Drukkerij:

Marjon Kruize Rowan Brandt Mark van der Heijden Jerry Huinder Marjon Kruize Hugo Schrameyer Marc van der Sterren Sodexo Microsoft Jan Boeve Het Financieele Dagblad 2019 RODI Rotatiedruk

Dit is een commerciële uitgave. De FD-redactie hee ft geen betrokkenheid bij deze productie.

CONTENT WITH A PURPOSE European Media Partner Nederland B.V Keizersgracht 424, NL-1016 GC Amsterdam Tel.: +31 20 808 82 17 Email: nl@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

analysenederland.nl

Recycle of geef het magazine door!

European Media Partner is gespecialiseerd in contentmarketing en native advertising. Wij combineren redactionele inhoud met themakranten die bij toonaangevende dagbladen zijn bijgevoegd. Wij zorgen ervoor dat de boodschap van uw merk wordt overgebracht, en uw doelgroep de juiste beslissingen neemt.

ADVERTENTIE

Duurzame Inzetbaarheid betaalt uit! Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Dit betekent ook werken aan een gezonde, plezierige en langdurige inzetbaarheid van medewerkers. Dat is geen keuze, maar een noodzakelijkheid. Voor werkgevers én voor werknemers. De arbeidsmarkt is in beweging. Werk verandert en blijft veranderen. De pensioenleeftijd is verhoogd. Medewerkers willen zich ontwikkelen. Deze trends vragen om permanente ontwikkeling en scholing. Het is een hele kunst om te zorgen dat mensen gezond, gemotiveerd, met plezier en deskundig aan het werk kunnen blijven. Zeker in een krappe arbeidsmarkt bepaalt dit in hoge mate het succes van een organisatie. Bonte Bij heeft een “Integraal Model Duurzame Inzetbaarheid” ontwikkeld. Met een praktische aanpak maken we, samen met de organisatie, leidinggevenden en medewerkers een samenhangend beleid, instrumenten en helpen we implementeren. We leveren maatwerk en helpen prioriteiten te stellen. Zodat medewerkers en de organisaties succesvol kunnen zijn. Het model vind je op www.bontebij.nl. Meer informatie? Neem contact op met onze expert luciennesamuels@bontebij.nl.

info@bontebij.nl www.bontebij.nl

Bijen zweven niet, bijen vliegen


ADVERTORIAL - GESPONSORDE CONTENT

DUURZAME INZETBAARHEID Werkvermogen wordt alleen gemeten met de Work Abiltity Index. Dit is een wetenschappelijk gevalideerde methodiek. Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn of haar huidige werk uit te voeren. Het is wetenschappelijk bewezen dat een verminderd werkvermogen verband houdt met hogere kans op (vervroegde) uitval en ziekteverzuim, én leidt tot een lagere arbeidsproductiviteit. Belangrijk dus om het werkvermogen te meten, en er bij een verminderd werkvermogen op tijd bij te zijn. Er zijn verschillende uitvoerders die gelicenseerd zijn om de methodiek te gebruiken. Door VNO-NCW en de vakbonden, met ondersteuning van het ministerie van SZW, is de taak bij Blik op Werk gelegd om te zorgen voor een eerlijk speelveld tussen werkgever en werknemer. Gelicenseerde partijen zorgen voor een kwalitatief juiste uitvoering van de methodiek, dit wordt getoetst door Blik op Werk. Met de methodieken van Blik op Werk krijgt u aanknopingspunten voor concrete en effectieve verbeteracties op het gebied van werkvermogen en duurzame inzetbaarheid. Lees meer over de verschillende methodieken: De Work Ability Index (WAI) meet het werkvermogen van werkenden. De Werkscan meet per werkende of er een gezonde balans is tussen werk en belastbaarheid aan de hand van signaalgebieden. De Personal Radar meet het werkvermogen en werkplezier op individueel niveau. De Company Radar richt zich op het bedrijf als geheel met al haar medewerkers.

WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID Om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid, wilt u weten welke factoren daarop van invloed zijn. Op basis van het ‘Huis van Werkvermogen’ zijn deze factoren in kaart te brengen. U krijgt inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Daardoor is werk goed op werknemers af te stemmen, duurzaam en een werkzaam leven lang. Wilt u meer informatie? Neem contact op met dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030- 291 60 25.

HUIS VAN WERKVERMOGEN

Digitalisering

(naar: Ilmarinen & Ahola 2016)

Nieuwe technologieën

Werkvermogen is de mate waarin een werkende lichamelijk en geestelijk in staat is om zijn huidige werk uit te voeren

Globalisering Demografische ontwikkelingen

Werkvermogen

Regionale omgeving

Werk Omstandigheden Inhoud en eisen Management & leiderschap

Normen en waarden Familie

Houding Motivatie

Competenties Sociaal netwerk

Vaardigheden Kennis

Gezondheid Lichamelijk Geestelijk

Werkvermogen kan alleen worden gemeten met de wetenschappelijk bewezen vragenlijst: Work Ability Index (WAI).

Nationale ontwikkelingen • • • • • •

Vergrijzing Flexibilisering Langer doorwerken Leven lang werken & leren Duurzame inzetbaarheid Eigen verantwoordelijkheid & zelfregie

blikopwerk.nl werkhoezithet.nl


CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Sodexo

4 VOORWOORD – ANALYSENEDERLAND.NL

Alice Diels, Voorzitter NVP, het netwerk voor HR-Professionals en HR-directeur Sodexo.

Duurzame inzetbaarheid, een gedeelde verantwoordelijkheid Een nieuw jaar. Dat betekent een nieuwe ronde, nieuwe kansen? Niet helemaal. Voor bedrijven blijft het vinden, boeien en het binden van talent ook in 2019 van essentieel belang. De groei van bedrijven kan zelfs beperkt worden door een gebrek aan talent. En toch zijn er nog werkgevers die zich onvoldoende realiseren dat de war on talent ook economisch gezien een topprioriteit is. Verder blijven duurzame inzetbaar-

heid en vitaliteit onderwerpen die in 2019 continu aandacht nodig hebben. De baan voor het leven

bestaat niet meer, al lang niet meer. Het werk verandert namelijk steeds door digitalisering, robotisering en globalisering en aanpassing van de manier van werken. Daarbij is het een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers om in die verandering mee te gaan. De werknemer moet nieuwsgierig zijn

naar wat er in zijn sector gebeurt. Bestaat mijn baan over tien jaar nog? Een baan kan nu perfect passen, maar hoe kan ik zorgen dat ik waarde blijf toevoegen? En het is de verantwoordelijkheid van werknemers om zich te blijven ontwikkelen en

fit te blijven voor de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten er op hun beurt voor zorgen werknemers te blijven prikkelen en uit te dagen. Duurzame inzetbaarheid en vitali-

teit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden wat mij betreft. De werknemer moet zich afvragen of hij zwaar lichamelijk werk nog lang kan volhouden, of hij bijvoorbeeld nog langer opgewassen is tegen de stressvolle baan. Ook hierbij is het van belang om het eerlijke gesprek aan te gaan. Het bespreekbaar maken is een eerste stap op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Veel bedrijven werken aan duurzame

inzetbaarheid en vitaliteit door een uiteenlopend aanbod met mogelijkheden voor medewerkers. Ze presenteren bijvoorbeeld gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant, proberen medewerkers te verleiden tot meer beweging of bieden online training en coaching aan. Het is essentieel om een cultuur te creëren waarin een gesprek over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid normaal is. Er is geen knop waarop je kunt druk-

ken zodat alle werknemers vitaal en duurzaam inzetbaar zijn. Wel weten we dat we allen hieraan moeten wer-

ken. En dat start met het besef dat de wereld en het werk verandert en dat het van groot belang is om hierin mee te veranderen. Alica Diels, Voorzitter NVP, het netwerk voor HR-Professionals en HR-directeur Sodexo

DE WAR ON TALENT Volgens Alice Diels is de war on talent in 2019 nog steeds topprioriteit. Maar wat houdt dit eigenlijk in? U leest erover op onze campagne website analysenederland.nl. ADVERTENTIE


Koffie op de werkvloer verbetert productiviteit Foto: Pixabay

Bedrijven zijn continu op zoek naar manieren om de productiviteit van hun werknemers te vergroten. Een focus op een stimulerende werkomgeving en goede voorzieningen is van groot belang. Waar we vroeger allemaal onze eigen

werkplek hadden, werken Nederlandse bedrijven tegenwoordig steeds meer met flexplekken. Uit onderzoek van Bureau Leesman blijkt dat de flexibele werkomgeving een positief effect heeft op de productiviteit van werknemers. Variëteit in werkplaatsen zorgt ervoor dat veel werknemers zich productiever voelen omdat ze de omgeving waarin zij werken kunnen aanpassen aan de taak die ze moeten uitvoeren. Denk hierbij aan de mogelijkheid je terug te trekken in een stilteruimte wanneer je je moet concentreren op een complexe opdracht, of een grote gezamenlijke ruimte waarin makkelijk overlegd kan worden. Ook planten op kantoor kunnen bijdragen aan een verhoogd gevoel van welzijn en een verbeterde concentratie. ‘Groene’ kantoren leiden volgens onderzoek van de Universiteit van Exeter tot wel vijftien procent meer productiviteit. Dit had vooral te maken met het feit dat werknemers hun werkomgeving als gezonder ervaarden en de luchtkwaliteit in het kantoor volgens hen beter was.

5

ANALYSENEDERLAND.NL – INSPIRATIE

CONTENT WITH A PURPOSE

van werknemers. Onderzoek van MIT heeft aangetoond dat een sterke band met collega’s leidt tot een verhoogde productiviteit en dat deze band versterkt kan worden door werknemers op vaste tijden pauze te laten houden. Zeker nu de werkomgeving flexibeler wordt en men niet meer altijd op dezelfde plek met dezelfde collega’s zit, is het belangrijk het moment voor sociale interactie te verplaatsen. Het kan dan ook goed zijn een speciale plek voor deze koffiepauze’s in te richten, waar collega’s samen kunnen ontspannen en hun band kunnen versterken, om vervolgens weer gemotiveerd aan de slag te gaan.

Foto: Duurzaam Inzetbaarheid Centrum

VRAGEN AAN HANS SPANJERS

Directeur Duurzaam Inzetbaarheid Centrum.

U houdt zich bezig met het leefpatroon van mensen in onregelmatige diensten. Waarom?

"Omdat we langer door moeten werken worden duurzame inzetbaarheid en vitaliteit belangrijker. Er werken zo'n 1,2 miljoen mensen in onregelmatige diensten, waarvan wordt verwacht dat ze op ieder moment dezelfde prestatie leveren.”

Kunt u een voorbeeld geven?

Marjon Kruize

“Iemand die uit de nachtdienst komt wordt vaak rond het middaguur al wakker. Dat betekent dat hij tijdens de volgende nachtdienst minstens zeventien uur wakker is. Dan heb je het reactievermogen van iemand die drie biertjes op heeft. Tip, neem voor de nachtdienst een powernap, dan kun je de nachtdienst beter volhouden.”

De aanwezigheid van goede koffie helpt de productiviteit van werknemers te verhogen.

Eerdere onderzoeken toonden dat planten stress kunnen reduceren en het gevoel van welzijn kunnen verhogen. In een kantooromgeving leidt dit tot meer werkgeluk en een verbeterde productiviteit. Daarnaast helpt ook de aanwezigheid

van goede koffie de productiviteit van werknemers te verhogen. Zo blijkt uit voedingsonderzoek dat koffie er voor zorgt dat je alerter blijft. Gedurende de dag bouwt je lichaam adenosine op, een stof die ervoor zorgt dat je slaperig wordt. Koffie kan ervoor zorgen dat deze stof geblokkeerd wordt, waardoor je je minder moe voelt en je gedurende de werkdag alert blijft.

Koffie zorgt er ook voor dat je

sneller nieuwe dingen leert en je creatiever denkt. Uit onderzoek bleek dat het tot je nemen van tweehonderd milligram cafeïne ervoor zorgt dat je brein makkelijker informatie op kan slaan. Zo waren de deelnemers aan de studie in staat sneller woordenlijsten uit hun hoofd te leren. Ook dit kan de productiviteit van medewerkers stimuleren, omdat zij nieuwe informatie sneller in zich op kunnen nemen en kunnen verwerken. Niet alleen de kwaliteit van de koffie, maar ook de bijbehorende koffiepauzes kunnen flink bijdragen aan de productiviteit en het werkgeluk

FEITEN

Is het nodig rekening te houden met voeding?

Variatie- en keuzemogelijkheden blijken heel belangrijk op de werkvloer. Een espresso, cappuccino of latte wordt door 56% van de medewerkers gewenst op kantoor. Zelf kunnen bepalen hoe sterk de koffie is, is belangrijk voor 85% van de medewerkers. Waar de meeste mensen echt waarde aan hechten, is de kwaliteit van de koffie. Een goede smaak vindt 80% van de medewerkers het allerbelangrijkst.

NOG EEN BAKKIE?

“Bij een nachtdienst wordt vaak dezelfde broodtrommel meegenomen als overdag. Maar ons spijsverteringskanaal draait op een derde van het niveau. ‘s Nachts moet je dus anders eten. Eet ook meer eiwitten dan koolhydraten. Koolhydraten geven een snelle maar korte oppepper, gevolgd door een energiedip en hongergevoel. Eiwitten helpen het concentratievermogen omdat ze langer een gevuld gevoel geven en geen dip veroorzaken. Erg belangrijk dus om met meer energie en alerter in ploegendienst te kunnen werken.”

Op analysenederland.nl leest u nog veel meer interessante feitjes over koffie.

Mark van der Heijden

ADVERTENTIE

DE BARISTA OP HET WERK Innovatieve melkoplossing Horecakwaliteit cappuccino’s Geen onderhoud

Lu�

c� L ����

giocoffee.nl/office-barista


6 PROFIEL – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

‘Naarmate de industrie en de werknemers zich ontwikkelen, doen de uitdagingen dat ook’ De mogelijkheden van de HR-manager zijn tegenwoordig zeer uitgebreid. Waar je vroeger vooral verantwoordelijk was voor de salarisadministratie, moet je nu keuzes maken over (de mate van) flexibel werken, duurzaamheid, werk-privébelans, inclusiviteit, en ga zo maar door. Waar het volgens Rawan Shalhoub om draait? Werk-privéharmonie. “Je moet tevreden zijn met de bewuste keuzes die je maakt op verschillende momenten.” Begin vorig jaar kondigde haar

bedrijf een ruimhartig secundair arbeidsvoorwaardenpakket aan. Vier weken volledig betaald verlof om voor een direct familielid met ernstige gezondheidsproblemen te zorgen. Een zwangerschapsverlof van twintig weken. Zes weken volledig betaald verlof in plaats van de wettelijk verplichte twee dagen voor vader of partner. En of dat nog niet genoeg was, werd het kantoor ook nog eens verbouwd, volledig naar de wensen van het personeel. En tijdens de verbouwing mocht het personeel thuis, bij de klant of in cafés werken. Dan zou je denken dat Rawan Shalhoub de HR-directeur is van een Scandinavisch bedrijf. Want waar anders zou je zo’n vooruitstrevend HR-beleid verwachten? Maar nee, ze is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van Microsoft Nederland, born and raised in the USA, waarvan wij in Europa altijd denken dat twintig vakantiedagen de norm is, en dat lang ziek zijn equivalent staat aan ontslagen worden. De reden voor zo’n genereus secundair arbeidsvoorwaardenpakket? “Zoals wij toewijding van onze collega’s op de werkvloer vragen, zo willen we ook dat zij de tijd krijgen om thuis aanwezig te zijn. Onze medewerkers hebben ons het afgelopen jaar herhaaldelijk verteld dat ze de meeste waarde hechten aan een flexibele werkomgeving en een werkklimaat waar diverse perspectieven gewaardeerd worden.”

En? Werkt het?

“Met de technologie en de cultuur die we hebben, kunnen mensen overal hun werk doen en in staat zijn om impact te maken. Tijdens de renovatie van ons kantoor bleven we even productief. Ik voelde persoonlijk juist dat ik meer tijd had om me op mijn werk te concentreren en om even tussen conference calls door te koken. Ik heb mijn collega’s wel gemist, maar deze tien weken hebben bewezen dat met de juiste technologie, samenwerking en cultuur een flexibel werk-privéleven haalbaar is.” Hoe ervaart u uw werk-privé balans?

“Tijdens een van de stafmeetings met Satya Nadella, de CEO van Microsoft, zei hij dat het voor hem minder om werk-privébalans gaat en meer over het vinden van een werk-privéharmonie. Het begint bij iets te doen waar je blij van wordt. Daar kan ik me goed in vinden: je moet tevreden zijn met de bewuste keuzes die je maakt op verschillende momenten. Ik kan niet beweren dat ik die harmonie voor honderd procent heb gevonden of consequent uitoefen in de praktijk, maar het is work-in-progress. Er zijn momenten geweest in mijn carrière waar ik ervoor heb gekozen om minder te werken en meer met familie te zijn of te focussen op mijn gezondheid. Maar er zijn ook momenten geweest waar ik ervoor heb gekozen om meer tijd te investeren in mijn werk en mijn carrière. Het

loopt vanuit mijn optiek niet lineair, maar gaat wel om het maken van bewuste keuzes.” Het altijd ‘aanstaan’ wordt vaak in verband gebracht met flexibel werken. ‘Werken wanneer je wil’ betekent in de praktijk vaak ‘altijd werken waar je ook bent’. Wat is uw visie hierop?

“Vanuit mijn ervaring betekent flexibel werken meer het managen van je energie, het maken van bewuste keuzes en ervoor zorgen dat je de tijd neemt om te vernieuwen, zodat je je kunt concentreren op wat het belangrijkst is. In plaats van mijn tijd te managen, heb ik geleerd dat het veel meer gaat over het beheer en inzetten van mijn energie, mijn focus en mijn prioriteiten.” Hoe doe je dat?

“In samenwerking met Tony Crabbé en de Universiteit van Utrecht, hebben we een aantal onderzoeken naar aandacht gedaan. We hebben daardoor enkele interessante concepten gevonden op basis waarvan we zes rituelen hebben geformuleerd om ons in staat te stellen impact te hebben op wat het belangrijkst is en meer (privé- of werk)leven in een dag te hebben. Dus dat je alles uit een dag haalt dat je eruit wilt halen. Ik heb enkele van deze rituelen uitgeoefend en ze hebben me geholpen meer gefocust te zijn. Ik blok nu bijvoorbeeld de focustijd in de ochtend, omdat aangetoond is dat dit het moment is waarop je de

moeilijkere problemen kunt oplossen. We hebben een speciale stilteruimte op kantoor die ik hiervoor gebruik, ik vind deze ruimte echt heel fijn. Vergaderingen plan ik normaal gesproken in de middag. Ik ben ook bezig om selectiever te zijn en bewuste keuzes te maken over waar ik me inschakel en waar ik aan deelneem. Het gaat niet alleen om 'nee' zeggen, maar meer om het managen van verwachtingen en anderen in staat stellen om hun weg te vinden.” Wat is het grootste HR-issue binnen Microsoft?

“Naarmate de industrie en de werknemers zich ontwikkelen, doen de uitdagingen dat ook. Eén van die uitdagingen ligt in het feit dat in de wereld van technologie en IT vrouwen nog steeds een minderheid zijn, vooral op het gebied van cloud- en datawetenschap. Volgens cijfers van het CBS uit 2017, werd dertien procent van de ICT-functies op de arbeidsmarkt vervuld door vrouwen. Om daar verandering in te brengen, begonnen we vorig jaar de Microsoft Azure Academy waar we vrouwen helpen future-proof IT-kennis te vergaren en arbeidsbemiddeling faciliteren. Een ander initiatief is de samenwerking met de VHTO waarin we meisjes motiveren om op jonge leeftijd te kiezen voor bètavakken in hun middelbare schoolprofiel door middel van workshops op scholen.”

Noem eens een maatregel die u graag zou willen doorvoeren maar niet voor elkaar krijgt?

“Eén verbetering waar we aan hebben gewerkt, is ons mobiliteitsof woon-werkbeleid. We werken aan een op technologie gebaseerd systeem dat flexibiliteit, bewuste keuzes en duurzaamheid mogelijk maakt. Dit is een complexe onderneming die een ecosysteembenadering vereist, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we de uitdagingen en gewoonten in het dagelijkse woon-werkverkeer kunnen aanpakken.” Tot slot: wat kunnen uw buitenlandse collega’s leren van Nederland op HR-gebied?

“De gig economy (geen vaste banen, maar een economie waar tijdelijk werk de norm is, red.) is wereldwijd een groeiende trend, en ik geloof dat de rest van de wereld veel van Nederland kan leren op het gebied van de structuur van het zelfstandig ondernemerschap. Er zijn nog mogelijkheden om dat hier verder te ontwikkelen, maar in sommige praktijken lijkt Nederland voorop te lopen. Het percentage deeltijdwerk in Nederland is ook relatief hoog. Het is geweldig om te zien dat deze mogelijkheid er is, waar het in sommige landen veel schaarser is.” Jerry Huinder

TOEWIJDING OP DE WERKVLOER Hoe houdt u uw personeel tevreden en toegewijd? Op analysenederland.nl leest u er meer over. ADVERTENTIE

MO E IT ELO O S D Y NA MI SC H WERKEN ME T DE FELLO W ES ® Z I T -ST A OP LO S S I NGEN Onderzoek toont aan dat de productiviteit op de werkplek met 46% wordt verhoogd als er gebruik wordt gemaakt van een zit-sta bureau*. Onze Zit-Sta oplossingen installeert u in een handomdraai op elk standaard bureau. Met Fellowes® kunt u op een gezonde, actieve en productieve manier werken. Dat is waar we voor staan! www.fellowes.com * https://vitalrecord.tamhsc.edu/boosting-productivity-at-work-may-simple-stand/

Fellowes ® L o tus ™ RT Z i t- S ta w e rkstati o n


7

ANALYSENEDERLAND.NL – PROFIEL

DIGITALE KRONIEK

MAARTEN VAN BEEK Foto: ING

Foto: Microsoft Nederland

CONTENT WITH A PURPOSE

HR-directeur bij ING.

Het antwoord van veel bedrijven op de krappere arbeidsmarkt en de strijd om talent is ‘talenten vasthouden’. Ik geloof hier niet in. Ik geloof in een circulaire arbeidsmarkt met vakmanschapsontwikkeling als krachtige motor. Voor veel werkgevers en werknemers betekent dit een hele omslag in denken. En ook voor onze sociale-, pensioen- en arbeidswetgeving. Bedrijven met een continue vernieuwing en doorstroom van personeel hebben de toekomst. Verloop van 15-20% moet het nieuwe ‘normaal’ worden. Dit staat in contrast met de opvatting die tot voor kort gold: succesvolle organisaties hebben een laag verloop. Bedrijven transformeren steeds sneller en moeten openstaan voor snelle inen doorstroom van kennis.

FEITEN Rawan Shalhoub is sinds 2017 HR-directeur van Microsoft Nederland. Rawan werkte van 2006 tot 2008 bij Microsoft en keerde in 2013 weer terug. Sindsdien heeft ze meerdere functies vervuld, waaronder HR-lead en Talent Managementlead voor Microsoft internationaal.

Dat betekent nogal wat voor werknemer en werkgever. Werknemers moeten zich snel en goed blijven ontwikkelen om mee te kunnen en stromen na twee of drie interne functies in zes tot tien jaar veelal door naar andere organisaties. Zij nemen hiermee eigenaarschap voor hun eigen ontwikkeling en kiezen voor die organisaties die hun ontwikkeling versnellen en hun arbeidsmarktwaarde verhogen. HET GEHELE ARTIKEL LEEST U OP: ANALYSENEDERLAND.NL ADVERTENTIE

Robidus maakt zich hard voor het arbeidsperspectief in Nederland. Samen met werkgevers en werknemers werken we aan inzetbaarheid, nu en in de toekomst.

www.robidus.nl/kennismaking

Robidus maakt werk van inzetbaarhei d


8 ACTUEEL – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Bonte Bij

Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, kan best op medewerkers vertrouwd worden.

Foto: Open Universiteit Nederland

Vitaal aan het werk blijven “Duurzame inzetbaarheid betekent

dat mensen kunnen, willen en in de gelegenheid zijn om nu en later gezond, productief en met plezier te werken”, zegt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland en seniorconsultant bij Loyalis Kennis & Consult. Zij kijkt dus naar drie factoren die de

duurzame inzetbaarheid bepalen: het werkvermogen, de employability en vitaliteit van de persoon. Die uitleg is breder dan het idee dat velen in eerste instantie zullen hebben. “Vaak gaat employability over de arbeidsmarktpositie, maar deze is pas duurzaam als ook het werkvermogen en de vitaliteit in orde zijn.” Want voldoende aanbod van banen

alleen is niet voldoende om te kunnen werken. “Het werkvermogen wordt bepaald door de gezondheid in relatie tot wat het werk vraagt”, legt Van Vuuren uit. “Ik haal vaak het voorbeeld van Stephen Hawking aan. Zijn gezondheid was niet goed, maar zijn werkvermogen nog steeds erg groot.” Net zo is ook zin in werk nodig, of

zoals Van Vuuren dat noemt: vitaliteit. “Vitaliteit wordt vaak onder levensstijl geschaard, of iemand gezond leeft of voldoende beweegt. Ik plaats het vooral bij energie. Dat wordt ook gevoed door gezond leven, maar ook door of iemand intrinsiek gemotiveerd is of van betekenis kan zijn.”

Samuels: “Het aanbod van mensen moet aansluiten op wat in de arbeidsmarkt gevraagd wordt.”

Ook Lucienne Samuels, arbeids- & organisatiepsycholoog bij adviesorganisatie Bonte Bij, ziet in de vragen die zij van bedrijven krijgt dat duurzame inzetbaarheid in al zijn facetten voor hen van belang is. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar employability. “Het aanbod van mensen moet aansluiten op wat in de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Of in het klein bij bedrijven; waar gaan we naartoe en hebben de mensen die er nu zitten daarvoor de kennis en vaardigheden?” Zij adviseerde onlangs een netbe-

heerder. Dat bedrijf heeft volop vragen bij de plannen om in Nederland op termijn van het gas af te gaan, vertelt Samuels. “Hoe gaat de organisatie eruitzien? Wat vragen we van onze medewerkers? Als we

Van Vuuren: “Het werkvermogen wordt bepaald door de gezondheid in relatie tot wat het werk vraagt.”

‘Ik plaats vitaliteit vooral bij energie. Dat wordt ook gevoed door gezond leven, maar ook door of iemand intrinsiek gemotiveerd is of van betekenis kan zijn.’ ze niet omscholen hebben we straks een tekort aan deskundige mede-

werkers en hebben de medewerkers het probleem dat ze niet aansluiten op de markt.”

ste afstand af. “Ook kwam er een marathonclinic waarbij gedurende vijf weken een trainingsprogramma voor de marathon van Enschede werd gehouden.” De gesprekken dienen ook een ander,

misschien nog wel belangrijker doel. Samuels: “Het gaat ook om bewustwording, zodat werknemers zich realiseren dat ze zelf achter het stuur zitten. Ze moeten zelf bedenken waar en hoe lang ze willen werken, en welke stappen ze daartoe moeten zetten. Het mes snijdt aan twee kanten: mensen vinden het leuk om mee te denken en worden daardoor ook geïnspireerd.”

Want ook voor Samuels is duurzame inzetbaarheid meer dan employability. “Het gaat om hoe mensen zo lang mogelijk gezond en veilig, gemotiveerd en deskundig aan het werk kunnen blijven. Daar sluit Van Vuuren zich bij aan. “Vitaliteit is misschien wel de kern van duurzame inzetbaarheid.” Mark van der Heijden

Om die vragen te beantwoorden gaat

Samuels ook met medewerkers in gesprek. Daaruit komen vaak goede, en praktische, oplossingen. “Ze geven dan bijvoorbeeld aan niet goed te weten waarin zich te ontwikkelen, welke opleidingen ze daarvoor moeten volgen, en dat ze ook wel eens een kijkje willen nemen bij andere afdelingen.” Maar de netbeheerder had even zo goed aandacht voor gezondheid en veiligheid op het werk. Dat leidde bij het bedrijf onder meer tot een ludieke competitie tussen medewerkers: wie legt volgens de stappenteller dagelijks de groot-

FEITEN Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar flink meer gaan werken. Twintig jaar geleden werkte nog ongeveer 20 procent van de mannen in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar, nu is dit opgelopen tot rond de 65 procent. Doordat jongeren tot 25 jaar langer studeren zijn zij iets minder vaak actief op de arbeidsmarkt.

NU ÉN LATER PRODUCTIEF Door de toenemende vergrijzing moeten we langer doorwerken. Hoe zorgen we dat werknemers plezier in het werk blijven houden? U leest er meer over op analysenederland.nl.

WIST U DIT AL OVER PERSONEELSMANAGEMENT? De HRM-afdeling besteedt ongeveer 60% van de tijd aan allerlei administratieve processen. Hiermee blijft 30% over om te besteden aan medewerkers en slechts 10% om als businesspartner voor het bedrijf te functioneren.

Uit jaarlijks onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat 58,5% van de Nederlanders ‘tevreden’ is met hun werk, 17,9% is zelfs ‘zeer tevreden’.

Wanneer gevraagd werd waarom Agile als methode is gekozen, gaf 62% aan dat ze de oplevering van producten of diensten wilden versnellen, gevolgd door ‘de mogelijkheid om sneller op veranderingen in te spelen’ en ‘het vergroten van de productiviteit’. Bron: pagati.nl, brandpit.nl, exact.com, hr2day.com

In het eerste kwartaal van 2018 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 4,9%, wat betekent dat van elke duizend werkdagen er 49 zijn verzuimd wegens ziekte.


9

ANALYSENEDERLAND.NL – FOCUS

Lerende houding belangrijker dan kennis

VRAGEN AAN SANNE DE KEMP Foto: 227 Learning

CONTENT WITH A PURPOSE

Business director bij 227 Learning.

Foto: Jan Boeve

Generaties voor ons gingen naar school, leerden een vak en oefenden tot hun pensioen vaak hetzelfde beroep uit. Die vastgeroeste zekerheid bestaat niet meer. Zeker jongeren tot een jaar of dertig zullen gedurende hun leven telkens een nieuwe draai geven aan hun loopbaan. “We zitten nu in de periode van de

overgangsgeneratie”, stelt Jeroen Busscher, die zich al dertig jaar bezighoudt met de vraag hoe menselijk gedrag gevormd wordt en hoe je dat kunt beïnvloeden. En verder is Busscher bekend om zijn boek ‘De Leer(r)evolutie’, waarin hij laat zien waarom leren verandert. Met de overgangsgeneratie bedoelt hij mensen tussen de pakweg dertig en vijftig. “Mijn vader leerde een vak dat hij zijn leven lang uitoefende, mijn kinderen zullen veel meer projectmatig hun leven invullen.” Schoolbezoek als onderdeel van je

ontwikkeling blijft uiteraard belangrijk. Maar een gedegen opleiding is ondertussen niet zaligmakend voor carrièresucces. Bedrijfsstructuren en werkomgevingen veranderen razendsnel en wie uitsluitend gefocust blijft op de leerstof van school valt vroeg of laat uit de boot. “Bijleren blijft essentieel om aan te haken bij de actualiteit. Of zal ik het zo zeggen: een lerende houding is belangrijker dan het in je hoofd stampen van lesmateriaal. Mensen met het vermogen om zichzelf

Busscher: “Het is de vraag of je leren per se moet kaderen met het volgen van een opleiding of cursus.”

telkens opnieuw uit te vinden, kunnen beter meekomen met de telkens veranderende vraag vanuit de markt”, stelt Busscher. Mooi voorbeeld daarvan is KPN, vindt

de zelfstandig consultant en auteur. Deze mastodont in de telefoniebusiness heeft zich ontwikkeld van ‘draaischijfaanbieder’ tot complete telecommunicatie- en ICT-leverancier. Dat KPN nog bestaat, mag eigenlijk een godswonder heten, meent Busscher, die benadrukt dat het aanpassingsvermogen vooral valt te danken aan de mensen die er werken. “Juist omdat de medewerkers er veel creativiteit en aanpassingsvermogen aan de dag leggen, heeft het bedrijf weten te overleven. Dat leer je niet in een cursus, maar moet

‘Mensen met het vermogen om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, kunnen beter meekomen’ vooral gestut zijn door een nieuwsgierige en lerende houding.”

gedeeld wordt door de dagelijkse praktijk valt echter te betwisten. Bijna een vijfde van alle volwassenen in ons land volgt een opleiding, cursus of workshop. Tien jaar geleden ging het nog om zestien procent, blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En hoewel Zweden, Finnen en Denen nog fanatieker bezig zijn met bijleren, voldoet Nederland ruimschoots aan de Europese doelstelling voor een leven lang leren. Die is vastgesteld op vijftien procent, dus vier procent lager dan de negentien procent bij ons. “Het is de vraag of je leren per se moet kaderen met het volgen van een opleiding of cursus”, stelt Busscher in een reactie. Natuurlijk ziet hij ook zelf dat het onderwijs meebeweegt met de actuele vraag in de markt. De leerstof wordt niet meer lineair opgelepeld uit boeken, maar wordt projectmatig overgebracht. “Dat doet veel meer beroep op de vindingrijkheid van de volgende generatie om zich weerbaar te maken voor toekomstige bedrijfsvragen. Een succesvolle carrière vraagt niet om het reproduceren van kennis, maar om inventief omgaan met marktvragen.” Hugo Schrameyer

Busscher is, zegt hijzelf, niet echt

enthousiast over het volgen van workshops of bijscholingstrajecten. Slechts zelden zal die inspanning leiden tot nieuwe werkinzichten, meent hij. Of zijn opvatting

BLIJVEN LEREN Het is van groot belang dat we onze gehele carrière lang blijven leren. Op analysenederland.nl leest u meer tips en informatie.

Welke vaardigheden hebben moderne learning professionals nodig?

“We zien dat steeds meer van onze klanten op zoek zijn naar de zogeheten T-shaped professional, iemand die zowel over een diepe inhoudelijke specialistische vakkennis beschikt, als ook de vaardigheden heeft om te kunnen samenwerken met andere disciplines. Een tip: Investeer dus ook in je eigen ontwikkeling en skill set als learning professional.”

Hoe zorg je voor de beste match tussen professionals en opdrachtgevers?

“Het vinden van de juiste talenten wordt steeds complexer; in nauwe samenwerking met opdrachtgevers denken we daarom steeds meer buiten de gebaande paden. Bijvoorbeeld in cross-overs met andere werkvelden als online marketing, Lean startup en media. We zoeken naar mensen die hun specialisme ook toe kunnen passen buiten hun eigen domein. De traditionele functie verschuift meer naar een rol, waarin meer ruimte is voor groei, innovatie en verandering. De ideale kandidaat heeft daarin een bewezen track record.”

Wat is het voordeel van de inzet van een gespecialiseerd bureau?

“Door hun grondige kennis van de markt en netwerk van gespecialiseerde mensen, hebben zij als geen ander goed zicht op wie actief zoekend is, maar ook welke talenten latent openstaan voor een nieuwe carrièrestap. Daarbij zijn ze continu op zoek naar nieuwe manieren om in contact te komen/blijven met talenten, door het organiseren van events en aanbieden van innovatieve talentontwikkelingsprogramma’s.”

Marjon Kruize

ADVERTENTIE

Zó maakt u een goed opleidingsplan waarin de belangen van de werknemer én die van de werkgever worden verenigd

Bij het maken van een opleidingsplan zit u tussen twee vuren: u moet de persoonlijke doelen van werknemers koppelen aan de ambities van uw organisatie. Dat is een hele klus, want die belangen kunnen wel eens botsen. Aan u de taak om de belangen van zowel de werknemers als de werkgever te verenigen in één opleidingsplan. Cedeo helpt u hierbij met een praktische whitepaper, waarin stapsgewijs en in heldere taal wordt uitgelegd hoe u een goed opleidingsplan opstelt. U kunt het gratis downloaden.

www.cedeo.eu

Het opleidingsplan

De belangen van werk nemer én werkgever vere nigd

Gratis whitepaper via opleidingsplan.cedeo.eu of scan de code >

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid. Organisaties met een Cedeo-erkenning worden opgenomen in een register. Dit register is openbaar en te raadplegen op www.cedeo.eu. Cedeo is onderdeel van Lloyd’s Register, een mondiale autoriteit op het gebied van certificeren, kwaliteit en veiligheid.


10 MOGELIJKHEDEN – ANALYSENEDERLAND.NL

CONTENT WITH A PURPOSE

Met een app klaar voor de eerste werkdag Foto: Syda Productions

Wie op zijn eerste werkdag bij ABN AMRO het kantoor binnen loopt, voelt zich dan al geen vreemde meer. Dankzij een ‘great onboarding’ worden nieuwe werknemers al vanaf een maand eerder warm welkom geheten en via een app voorgelicht over ABN AMRO en de cultuur, strategie en purpose van de bank.

Ook na de eerste werkdag wordt de app nog gebruikt. Smit: “We vertellen de medewerker dan over relevante opleidingen en wat hij nog meer kan doen binnen ABN AMRO, zoals de sportvereniging of de ABN AMRO foundation.”

“Wij vinden bij ABN AMRO de

mens achter de medewerker heel belangrijk. Samen werken we aan een positieve employee experience”, begint Wouter Smit, product owner bij ABN AMRO en medeverantwoordelijk voor het onboardingstraject bij de bank. Essentieel onderdeel binnen de em-

ployee experience is de onboarding, de wijze waarop de nieuwe werknemer wordt opgenomen binnen een organisatie. “Een goede onboarding is belangrijk voor het engagement en de productiviteit van de medewerker, zeker omdat de krapte op de arbeidsmarkt enorm is.” Onboarding werkt bovendien twee kanten op. “Ook de nieuwe medewerker wil vanaf dag één zijn toegevoegde waarde laten zien. Wij creëren de situatie waarin dat kan.” Een werkplek, computer en toegangs-

pas zijn de voor de hand liggende zaken. ABN AMRO gaat echter veel verder, de bank kent de ‘moments that matter’. Smit: “Zo ontvangt de

andere informatie nodig dan een medewerker op een bankkantoor in Utrecht. Smit: “Natuurlijk, het zelf beleven van de cultuur is beter, maar door middel van foto’s, video’s en infographics maak je zo een comfortabele start.”

Met de app, als onderdeel van de

Essentieel onderdeel binnen de employee experience is de onboarding.

nieuwe medewerker na de eerste werkweek thuis een kleine attentie die aansluit bij de purpose van de bank en de fase in onboarding. Het hoeft niet groots en meeslepend. Het moet attent zijn, een positieve verrassing.” Net zo attent is een sms’je een dag voor de eerste werkdag of een kleine lunch na het volmaken van de proeftijd. Naast dit warme welkom wordt

de nieuwe medewerker ook goed voorgelicht. Smit: “We hebben daarvoor gekozen voor een app. Deze app stelt ons in staat op de juiste momenten de relevante informatie te bieden, zodat de nieuwe

medewerker wegwijs wordt en goed voorbereid is. Daarmee kunnen we

bovendien periodiek toetsen hoe het de medewerker vergaat.”

‘De nieuwe medewerker wil vanaf dag één zijn toegevoegde waarde laten zien. Wij creëren de situatie waarin dat kan.’

De app is gebruiksvriendelijk inge-

richt en biedt ABN AMRO volop mogelijkheden. “Denk aan een 360-toer van het pand. Zo weet je voor de eerste werkdag al hoe de werkplek eruitziet”, vertelt Smit. “Ook vertellen we over onze strategie en purpose van ABN AMRO. Wie zijn onze klanten, voor wie doen we het? En heel basaal, wat is de kledingstijl van de afdeling?” De informatie wordt afgestemd op

de medewerker. Iemand op het hoofdkantoor heeft immers deels

gehele onboardingsjourney, heeft ABN AMRO de perfecte onboarding gecreëerd. “Vanuit het hiring team of de manager creëren we met bijzondere momenten een persoonlijk en warm welkom. Via de app geven wij op het juiste moment de relevante informatie. Op deze manier vindt onze nieuwe collega zijn weg binnen onze organisatie en heeft hij een experience ‘that matters’.” Mark van der Heijden

TOEWIJDING VANAF DE EERSTE DAG Op analysenederland.nl leest u nog veel meer interessante artikelen over werkgeluk en het stimuleren van toegewijde werknemers. ADVERTENTIE


ANALYSENEDERLAND.NL – NIEUWS 11

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Fotolia

Bespaar met digitaal factureren E-facturen zijn here-to-stay, want vanaf 18

april zijn overheidsinstanties verplicht deze digitale facturen te verwerken. Rekeningen blijven daardoor minder lang op de stapel liggen, waarmee veel kosten bespaard kunnen worden. Maar er zijn meer manieren om betaalstromen te vereenvoudigen.

Betaalgemak was nooit groter dan in het huidige digitale tijdperk. Maar dit tijdperk is nog maar net begonnen. Nu overheden niet meer om e-facturen heen kunnen, zal ook het bedrijfsleven gemakkelijker overtuigd worden van de voordelen van digitalisering. Van de 552 miljoen facturen die in Nederland jaarlijks worden verstuurd en betaald, krijgen overheden er een kleine 12 miljoen te verwerken, heeft Deloitte becijferd. De tijdsbesparing die e-facturatie oplevert is enorm.

Iedereen is verantwoordelijk voor Duurzame Inzetbaarheid Met plezier naar het werk. Productief, des-

kundig en gezond; nu en later. Zulke duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt gerealiseerd met een stevige driepoot van werkvermogen, employability en vitaliteit. Het klinkt eenvoudig, maar het is van belang

de definities helder te hebben. Zo gaat employability niet alleen over de arbeidsmarktpositie, het is pas duurzaam als ook het werkvermogen en de vitaliteit in orde zijn. En vitaliteit gaat verder dan de gezond leven en voldoende bewegen. Het gaat ook over intrinsieke motivatie. Het werk moet voor de werknemer dus betekenisvol zijn. Andersom geredeneerd: Gebrek aan werkple-

zier en waardering leiden maar al te vaak tot een groeiende uitstroom en een gebrek aan nieuwe gemotiveerde arbeidskrachten. Veel is al op te lossen met een gezonde en veilige omgeving, door parttime werken mogelijk te maken en een op de werknemer toegespitste loopbaanontwikkeling. In de meeste technische bedrijven wordt veel

gepraat over het werk, vertelt Arnoud Koedijk van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf OOMT op hun website. Maar niet over de toekomstvisie van de ondernemer

of de groeiambities van medewerkers. Toch dien je daar wel over te praten, vindt hij. Want dan leer je van elkaar en kun je samen betere resultaten behalen. Bespreek dus waar je als bedrijf voor staat en waar je naartoe wilt, maar ook wat werknemers willen bereiken binnen hun baan. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid stelt ook Workplace Wellness advocaat Vivian Acquah op HRpraktijk.nl. Binnen een grote organisatie kunnen en moeten ook andere afdelingen hun steentje bijdragen. “Zo maak je duurzame inzetbaarheid inclusief voor alle werknemers. Het gaat immers om hun gezondheid.”

Handmatig facturen inboeken kost veel tijd.

De rekening moet worden overgetikt in het systeem, met leveranciers moet overleg worden gevoerd, wat nog eens oploopt bij onduidelijkheden, daarna volgen de controles en correcties van de informatie en dan komt daar nog het versturen en verwerken van herinneringen en aanmaningen bij.

Volgens onderzoeksbureau Aberdeen Group

kost het verwerken van een papieren factuur gemiddeld 25 euro. Voor een e-factuur ligt dat bedrag op 2,50 euro. Om exact te zijn: de tijdsbesparing van een e-factuur bedraagt 93 procent, zo heeft Exact onderzocht.

Rekeningen versturen was nooit eenvoudiger.

Al sinds 2007 bestaan er systemen waarmee betalingen automatisch per e-mail worden verstuurd. Digitaal factureren is echter nog lang niet standaard. Op dit moment wordt volgens het CBS nog maar 15 procent van alle inkoopfacturen digitaal verwerkt. Hier liggen dus nog miljoenen voor het oprapen. Ook en vooral omdat de technologie welhaast

overal binnen het internetverkeer is toe te passen. De technologie is immers zo flexibel

Het verifiëren van een identiteit is inmiddels op verschillende manieren mogelijk en daarmee kunnen via alle digitale kanalen betalingen, machtigingen en verificaties worden aangeboden. Een online chat met de klantenservice bijvoorbeeld, of zelfs via een chatbot. Maar ook via social media, whatsapp of andere mobiele apps wordt een betaling meestal direct afgehandeld. Conversational billing heet dat. Online betalen is dus lang niet meer alleen een standaardprocedure. Steeds vaker zijn betalingen gepersonaliseerd en individueel. Ook particulieren betalen steeds vaker via een Tikkie. Tijd is geld. Elke dag dat een factuur blijft lig-

gen, kost dat harde valuta. En facturen hoeven tegenwoordig niet meer te blijven liggen. Om op dit punt geld te besparen, is het van belang de operationele processen duidelijk op het netvlies te hebben. Breng je alle stappen goed in kaart dan wordt helder waar je kostbare ondoelmatigheden kunt wegnemen. Meerwerk bijvoorbeeld. Wanneer hier on-

duidelijkheden over zijn, blijft een factuur liggen. Dit is eenvoudig te voorkomen door al vooraf, dus bij het opstellen van een offerte of contract, afspraken over de betaling van extra kosten op te nemen. En ook het factureren van die meerkosten te automatiseren. Wie alle administratieve processen duidelijk in kaart heeft en optimaal wil stroomlijnen zal tot de conclusie komen: het is niet meer te doen, zonder digitaal factureren. Marc van der Sterren

Foto: Christina Morillo

Steeds vaker zijn betalingen gepersonaliseerd en individueel.

ontworpen dat naast e-mail ook heel andere digitale toepassingen zich lenen voor deze transacties. Zo zijn online machtigingen eenvoudig in te vullen op een web-portal, maar ook in-app-afrekenen is een moderne toepassing. En van een digitaal kassabonnetje is vervolgens net zo gemakkelijk een tegoedbon of een toegangsbewijs voor een evenement te maken.

En zo’n gedeelde verantwoordelijkheid valt te organiseren met bijvoorbeeld een team waarin ook finance zit, voor het opstellen van een realistisch budget, en facilitymanagement voor het faciliteren en organiseren van sportlessen, workshops en andere activiteiten. Een samenwerking met IT is ook welkom om de implementatie van diverse tools gestroomlijnd te houden. De afdeling marketing tenslotte kan de activiteiten van het team onder de aandacht brengen en medewerkers motiveren mee te doen. Marc van der Sterren Vitaliteit gaat verder dan gezond leven en voldoende bewegen.

ADVERTENTIE

Werken in onregelmatige diensten is schitteren(d)! Dé specialist op het gebied van blijvend energiek werken in onregelmatige diensten. Ervaar onze aanpak met een compleet pakket middelen voor u en uw medewerkers.

www.onregelmatigediensten.nl

karinpol@duurzaaminzetbaarheidcentrum.nl Telefoon: 0570 - 76 03 00


Email

WhatsApp

Maak van het betaalmoment een merkbeleving.

SMS

In-App

Online

...

Meer

VAN ONBOARDING TOT AANMANING EN ALLES DAAR TUSSENIN. Betaalmomenten ontstaan overal in de klantreis, te beginnen met offertes of reserveringen. Iemand die klant wordt moet iets betalen, een machtiging afgeven voor incasso of zich identificeren. Daarna volgen losse aankopen, facturen, herinneringen en betaalregelingen. Vanuit de administratie of tijdens klantcontact. De betaalervaring kan je merk versterken of schaden. Soepele ervaringen verhogen de klanttevredenheid en zijn positieve verrassingen voor de klant. AcceptEasy specialiseert zich sinds 2008 in soepel betalen. Met iDEAL of andere betaalmethoden vanuit email, SMS, portal, WhatsApp en veel meer kanalen. Wij regelen de implementatie en de operatie. Van grote aantallen facturen en herinneringen in batch tot een enkel realtime betaalverzoek tijdens een klantinteractie. Onze oplossingen zijn het resultaat van vele digitaliseringsprojecten met grote verzekeraars, energiebedrijven, automerken en vele anderen. Wat kan dit voor jouw organisatie betekenen? Vraag onze consultants om advies op maat.

FD_jan2019_265x395_DEF.indd 1

Veilig

In elk kanaal

In uw processen 9:41 AM

Vanuit uw systemen

100%

9:41 AM

100%

Alle betaalmethoden

In bulk of los

Snelle implementatie

Lerend

Kijk op accepteasy.com of bel: 020 - 261 00 20

23/01/2019 09:25

Profile for European Media Partner

Analyse #13 Personeelsmanagement  

Distributed with Het Financieele Dagblad 28 januari 2019

Analyse #13 Personeelsmanagement  

Distributed with Het Financieele Dagblad 28 januari 2019