Page 1

Dit is een commerciële uitgave. Het FD heeft geen betrokkenheid bij deze productie.

ANALYSE

INTERNATIONAL BUSINESS MET FOCUS OP GRENSVERLEGGEND ZAKENDOEN

NR 1 MEI 2017 ANALYSEECONOMIE.NL

Lees meer artikelen op analyseeconomie.nl Wilt u meer lezen over handel op internationaal niveau? Kijk dan op analyseeconomie.nl. Daar vindt u nog veel meer artikelen over internationaal zakendoen.

De politiek en het bedrijfsleven: een haat-liefdeverhouding De dreiging van een permanent vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hangt als een donkere wolk boven Europa. De politiek en de economie opereren nou eenmaal niet gescheiden van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lees verder op pagina 4

NIEUWS

Anti-Europees sentiment slecht voor economie

Nederland is nog steeds een handelsland. Maar waar een product vroeger vaak in hetzelfde land werd gemaakt, knippen bedrijven tegenwoordig het productieproces steeds vaker op en outsourcen ze onderdelen naar het buitenland. Want waarom zou je ieder land niet laten doen waar het goed in is? Lees verder op pagina 8

JAN PETER BALKENENDE

EDITORIAL

HOOGLERAAR ERASMUS UNIVERSITEIT EN VOORMALIG PREMIER

Blijf ontdekken – Hans de Boer

‘Er zijn onontdekte kansen in overvloed. Om de hoek in Duitsland en ver weg op groeimarkten in Azië of Zuid-Amerika. We hebben als Nederland de wereld daarbij meer te bieden dan we zelf vaak denken. Of het nou gaat om export/import, investeringen of samenwerking. Tegelijkertijd liggen er gevaren op de loer.’

Lees verder op pagina 2

‘We hebben een enorm probleem als iedereen om ons heen protectionistisch wordt’

Lees meer op pagina 6


2

EDITORIAL – ANALYSEECONOMIE.NL

DRIE DIGITALE TOPPERS – LEES ALLE VOLLEDIGE ARTIKELEN OP ANALYSEECONOMIE.NL 1. Nederland gewild bij internationale zakenreiziger Nederland is goed bereikbaar en we hebben een politiek-economisch stabiel klimaat en een lage stakingsbereidheid. Dat zijn de minimale vereisten om een succesvolle bestemming te worden en blijven.

2. ‘The world is a playground’ “Voor generatie Y, iedereen die na 1995 geboren is, voelt zo’n trip niet meer als werk. Work less, play more is het uitgangspunt als het aan deze generatie ligt.”

3. Factoring steeds populairder “Bij American factoring wordt 100 procent van de factuur gefinancierd. Het is mogelijk dat de ondernemer zijn openstaande factuur binnen een dag in cash kan omzetten. Boter bij de vis dus.”

HESTER TIPT! Sla vooral het interview met voormalig premier Jan Peter Balkenende op pagina 6 niet over! Ook het artikel over logistiek op pagina 8 is erg interessant! Hester van Meurs, Project Manager

INHOUD

‘We hebben als Nederland de wereld daarbij meer te bieden dan we zelf vaak denken’ Hans de Boer

4

De politiek en het bedrijfsleven:

6

Profiel interview:

een haat-liefdeverhouding Jan Peter Balkenende 8

Logistiek belangrijk voor Nederland

8

Anti-Europees sentiment slecht voor economie

10

Op naar slimmere logistiek

ANALYSE CREDIT MANAGEMENT

Voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW

Project Manager:

Hester van Meurs

hester.van.meurs@europeanmediapartner.com

BLIJF ONTDEKKEN

W

einig Nederlanders kennen het verhaal van Lewis en Clark. Terwijl het juist deze twee ontdekkingsreizigers waren die in twee jaar tijd het toen nog onbekende Westen van Amerika in kaart brachten. Van onbekende dieren- en plantensoorten tot nieuwe waterwegen en onbekende volken. Alles brachten zij – ondertussen tal van gevaren trotserend – in kaart.

Managing Director: Jonathan Andersson

Ook op andere terreinen loeren er gevaren. Zo kan de brexit er bijvoorbeeld toe leiden dat onze chauffeurs straks weer langer met hun verse waren aan de grens staan. Iets dat je je in het huidige Europa bijna niet meer kunt voorstellen.

Eenzelfde reis als die van Lewis en Clark valt ook als ondernemer vandaag de dag nog te maken. Er zijn, zoals je ook in deze bijlage kan lezen, onontdekte kansen in overvloed. Om de hoek in Duitsland en ver weg op groeimarkten in Azië of Zuid-Amerika. We hebben als Nederland de wereld daarbij meer te bieden dan we zelf vaak denken. Of het nou gaat om export/import, investeringen of samenwerking.

Als Lewis en Clark zich hadden laten afschrikken door alle dreigende gevaren was de geschiedenis anders gelopen. Je moet je dus vooral niet laten afschrikken en met een open blik op onderzoek blijven gaan naar je mogelijkheden en kansen. Gelukkig doen we dat als Nederland. De groei van de export ligt op het hoogste niveau in zes jaar. Zelfs de export naar het VK ligt – ondanks de komende brexit – op het hoogste niveau in jaren. Zo’n 350 buitenlandse investeerders wisten de weg vorig jaar naar ons land te vinden en zorgden voor meer dan 11.000 extra banen.

Tegelijkertijd liggen er – net als in de tijd van Lewis en Clark – gevaren op de loer. ‘America First’ is helaas al een gevleugeld begrip geworden. Organisaties als het IMF waarschuwen voor de gevaren van protectionisme. Als we niet opletten is de burger straks de dupe met hogere prijzen aan de kassa en verlies van werkgelegenheid.

Om er in deze turbulente wereld voor te zorgen dat dit zo blijft moeten we blijven ontdekken en ons open blijven stellen voor internationale samenwerking, internationale bedrijven en internationaal talent. Alleen dat is het enige juiste antwoord op de golf van protectionisme. Dus laat je niet afschrikken en blijf ontdekken. Net als Lewis en Clark. Juist nu.

Volg ons digitaal:

@europeanmediapartner

analyseeconomie.nl

Recycle of geef het magazine door!

Hoofdredacteur:

Mats Gylldorff

Eindredacteur:

Jerry Huinder

Office Manager:

Amanda Ghidoni

Layout:

European Media Partner

Tekst:

Annette Hoeksema Malini Witlox Wendy de Liefde

Coverfoto:

Jan Peter Balkenende

Gedistribueerd:

Het Financieele Dagblad 2017

Drukkerij:

RODI Rotatiedruk

European Media Partner Nederland B.V Kleine-Gartmanplantsoen 21, 1017 RP Amsterdam Tel: +31 202 622 010 Email: nl@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner is gespecialiseerd in contentmarketing en native advertising. Wij combineren redactionele inhoud met themakranten die bij toonaangevende dagbladen zijn bijgevoegd. Wij zorgen ervoor dat de boodschap van uw merk wordt overgebracht, en uw doelgroep de juiste beslissingen neemt.

ADVERTORIAL

“Internationale sociaaleconomische problemen alleen opgelost door sociale dialoog” Terwijl de globalisering toeneemt, de politieke verhoudingen zich in ons land verharden, promoot CNV Internationaal de sociale dialoog wereldwijd. “Wij doen dit bewust ook in tijden waarin er gedoe is in de Nederlandse polder; want dat is essentieel voor wereldwijde lange-termijnoplossingen voor sociaaleconomische problemen”, aldus CNV Voorzitter Maurice Limmen. Limmen vervolgt: “Alleen onderling respect en vertrouwen leidt tot betere ondernemingen en een betere landelijke economisch situatie. Niet voor niets ondertekende Nederland al in 1961 de OESO-richtlijnen (35 landen wereldwijd) voor multinationale ondernemingen. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de overheid van bedrijven verwacht bij het internationaal zaken

doen; hoe zij om moeten gaan met mensen- en arbeidsrechten in hun toeleveringsketens wereldwijd. Helaas vinden arbeidsrechtenschendingen nog steeds in grote getale plaats. Vanwege het structurele karakter van deze schendingen blijft een gesprek noodzakelijk tussen werkgevers en werknemers en andere belanghebbenden, zoals NGO’s. Zo kunnen mensenrechtenagenda’s op elkaar worden afgestemd en kan er sprake zijn van gezamenlijk actie. Onderzoek heeft uitgewezen dat sociale dialoog gunstig is voor een stabiel investeringsklimaat en bijdraagt aan het vinden van constructieve, lange termijnoplossingen voor urgente sociaaleconomische kwesties. Het inzicht dat we dit internationaal gezamenlijk moeten aanpakken krijgt handen en voeten in zogenoemde

IMVO-sectorconvenanten. Het CNV ondertekende tot nu toe het textiel-, banken- en houtconvenant. Deze afspraken zijn vrijwillig maar niet vrijblijvend. Echter, in Frankrijk en Engeland maar ook in eigen land, wint de roep terrein om het in kaart brengen van mensenrechtenrisico’s en het voorkomen ervan wettelijk vast te leggen. Zie ook het recente Nederlandse Wetsvoorstel Zorgplichtkinderarbeid. Het lijkt erop dat wettelijke verplichtingen in internationaal zakendoen noodzakelijk zijn om werkgevers te verplichten de OESO-richtlijnen serieus te nemen. Nog teveel internationale collega’s hebben te maken allerlei vormen van uitbuiting. Wat dat betreft is er ook letterlijk nog een wereld te winnen!” Meer informatie op www.cnvinternationaal.nl

Maurice Limmen, CNV Voorzitter.


ADVERTORIAL

Een focus op maatwerk BNP Paribas Factor is onderdeel van de BNP Paribas groep, een sterke en vooraanstaande financiële instelling die op dit moment actief is in 80 landen. In Nederland zijn ze inmiddels al 150 jaar actief. De BNP Paribas Groep op de Nederlandse markt omvat verschillende activiteiten, waaronder Corporate & Institutional Banking, Arval wagenparkbeheer, BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Leasing Solutions en BNP Paribas Factor. In totaal werken er in Nederland zo’n 1.000 mensen voor BNP Paribas. Wat doet BNP Paribas Factor? “BNP Paribas Factor is onderdeel van het global factoring netwerk binnen de BNP Paribas groep. Het netwerk heeft 14 Europese vestigingen en dekt vanuit deze vestigingen het grootste deel van de landen in Europa. In Nederland bieden wij werkkapitaal oplossingen in de vorm van debiteuren en voorraadfinanciering aan bedrijven met een geconsolideerde omzet van meer dan 10 miljoen euro. Naast financiering kan BNP Paribas insolventie risicodekking aanbieden en kopen wij in voorkomende gevallen vorderingen ter verbetering van balansposities. We hanteren een lagere omzetgrens als de onderneming een duidelijke groei kan realiseren. Ons product is bijzonder geschikt om overnames te financieren omdat wij de waarde van de te financieren activa als uitgangspunt nemen en in de regel meer geld beschikbaar stellen tegenover

die activa dan een traditionele bankfinanciering” “Een Nederlands bedrijf met een vestiging buiten Nederland die vanuit die vestiging factureert heeft ook in het buitenland een financieringsbehoefte. Wij kunnen vanuit een centrale focus in Nederland een decentrale financieringsoplossing in het buitenland realiseren. Wij noemen dat een Pan-Europese of een multilokale oplossing. Nederlandse bedrijven die voornamelijk in Nederland opereren of bedrijven die exporteren vanuit Nederland, kunnen ook uitstekend bij ons terecht.”

heersende onzekerheden, zoals bijvoorbeeld de Brexit, dienen ondernemers rekening te houden. Die onzekerheden dwingen ondernemingen ertoe om hun werkkapitaalbehoefte nauwkeuriger op te volgen en eventueel maatregelen te nemen. Dankzij onze lokale expertise kunnen we de klanten veel toegevoegde waarde bieden. Uiteindelijk zijn alle oplossingen die wij onze klanten bieden maatwerk. Daarbij kunnen we dankzij de huidige IT-ontwikkeling onze oplossingen relatief eenvoudig en snel implementeren.” Hoe onderscheiden jullie je op het gebied van factoring? “Wat ons echt bijzonder maakt is dat wij maatwerk leveren. We zien elke propositie als een unieke propositie en vormen ons naar de behoefte van de klant. Daarnaast onderscheiden we ons door ons uitgebreide internationale netwerk. We begrijpen als geen ander waar een ondernemer die grensoverschrijdend werkt mee te maken krijgt.”

Hoe komt het dat jullie internationaal zo succesvol zijn? “We zijn goed op de hoogte van de lokale gebruiken in de landen waar we werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de betalingstermijn. Hoe zuidelijker je komt in Europa, hoe langer het duurt voor debiteuren hun rekening betalen. Ook met

“Als je kijkt naar factoring dan is dat in sommige landen gereguleerd, doch in andere landen niet. Alleen al om die reden is lokale kennis cruciaal. Wij als BNP Paribas groep en BNP Paribas Factor stellen hoge eisen aan onze eigen organisatie en medewerkers om alle stakeholders een optimale dienstverlening te garanderen. Wij doen dat door strakke processen op te volgen, door het belang van de klant centraal

te stellen in die processen en door te investeren in kennis en kwaliteit binnen de organisatie.” Waar is BNP Paribas op het moment mee bezig en op welke landen ligt de focus? “Binnen BNP Paribas is Nederland een zeer strategisch land. Dit betekent dat wij voorzien dat we nu en in de toekomst fors kunnen groeien in onze dienstverlening en ook dat er vanuit ons hoofdkantoor middelen ter beschikking worden gesteld om onze verdere groei op de Nederlandse markt te stimuleren.” “BNP Paribas Factor levert veel toegevoegde waarde voor bedrijven die internationaal actief zijn, maar we zijn er ook voor klanten met een puur Nederlandse focus” Meer informatie op: www.factor.bnpparibas.nl


4

VERDIEPING – ANALYSEECONOMIE.NL

DE POLITIEK EN HET BEDRIJFSLEVEN: De dreiging van een permanent vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU hangt als een donkere wolk boven Europa. De politiek en de economie opereren nou eenmaal niet gescheiden van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Bedrijven houden niet van onzekerheid.”

bedrijven, fondsen en financiële instellingen in Londen naar het oosten aan het kijken zijn om te zien of ze meer zekerheid op het vasteland van Europa kunnen vinden. Want, zo vertelt Nico Schrijver, hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan Universiteit Leiden: “Bedrijven houden niet van onzekerheid.”

zijn medewerkers in een memo dat zij ‘wellicht veranderingen moeten aanbrengen in de Europese rechtspersoon-structuur en de locatie van sommige functies’. Voorafgaand aan de stemming had hij ook gezegd dat tot een kwart van JPMorgan’s 16.000 Britse medewerkers eventueel zou moeten verhuizen.

23 juni 2016. Het Verenigd

Politiek gezien is de brexit volgens

Koninkrijk landelijke verkiezingen, die een grote impact zullen hebben op het verdere verloop van het brexit-proces en daarmee ook op het vestigingsklimaat voor bedrijven. Schrijver: “We hebben nog nooit eerder een uittreding gehad uit een internationale organisatie die zo ingrijpend is als de brexit. In het onwaarschijnlijke geval dat de liberalen en Labour de verkiezingen winnen, zal het land waarschijnlijk voor een ‘zachte’ Brexit gaan, of zoveel mogelijk proberen de gevolgen te beperken dan wel zelfs het proces van uittreding proberen stop te zetten.”

Koninkrijk stemt ‘tegen’ de EU. Een historische beslissing die de wereldwijde economische en politieke positie van het land drastisch zal veranderen. Voor velen kwam brexit als een verrassing, voor anderen was het duidelijk dat de Britten ‘out’ zouden stemmen. Het was een nipte overwinning voor de brexiteers, met een meerderheid van slechts 51,9 procent. Minder dan 24 uur nadat de stembussen sloten bleken de gevolgen enorm. De Britse premier David Cameron kondigde zijn ontslag aan en valutamarkten en aandelenindexen vervielen in chaos. 29 maart 2017. Door de activering

van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon heeft de Britse regering de Europese Raad op de hoogte gesteld van haar voornemen om te vertrekken. Maar al vóór dat de exit-procedure van het Verenigd Koninkrijk was begonnen, maakten bedrijven voorspellingen over en voorbereidingen op een permanente breuk met de EU. Vandaag de dag. Inmiddels bijna

een jaar na het referendum, weten veel bedrijven nog steeds niet of zij nu zullen profiteren of zullen lijden onder het terugtrekken van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Wat wel duidelijk is, is dat veel

Schrijver een ramp geweest voor het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. “De Britten stelden zich de nadelen die de EU met zich meebrengt veel te simpel voor. Brussel wegsnijden zal van het Verenigd Koninkrijk geen paradijs maken. Ze hebben zich echt in de voet geschoten. De vraag is nu of zij het snel gaan verbinden of het laten bloeden.

‘De Britten hebben zich echt in de voet geschoten. De vraag is nu of zij het snel gaan verbinden of het laten bloeden’ ‘The City’ is lang een internationale financiële hub geweest, maar nu het steeds waarschijnlijker wordt dat wetten en voorschriften zullen veranderen, is Londen minder aantrekkelijk voor veel bedrijven. Jamie Dimon, Chief Executive bij JPMorgan Chase, waarschuwde

Op 8 juni 2017 heeft het Verenigd

De gevolgen hebben voornamelijk te maken met de zogenaamde ‘vier vrijheden’ die binnen de EU gelden, namelijk die van personenverkeer, goederenverkeer, diensten en kapitaal. Als die vrijheden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese landen aan wal verdwijnen, zal een standplaats in Londen veel minder aantrekkelijk worden. Dit creëert kansen voor Amsterdam als vestigingsstad. En de stroom bedrijven en instellingen die uit Londen verhuizen, begint op gang te komen. De Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial kondigde bijvoorbeeld onlangs aan vanaf dit jaar Londen in te ruilen en al zijn EU-activiteiten aan te sturen vanuit onze hoofdstad.

Airline-Refund biedt passagiers een uniek totaalpakket Airline-Refund is een nieuw en voordeligste claimbedrijf voor passagiers. Wij bieden passagiers een uniek totaalpakket aan, door hen op no cure no pay basis te helpen bij het verkrijgen van een vergoeding bij vlucht-, bagage- en treinclaims. Heb je je vlucht op luchthaven Schiphol gemist door de drukte? Wij helpen je met het vorderen van je schade! Wij helpen luchtvaartpassagiers bij het vorderen van hun vergoeding bij een vertraagde of geannuleerde vlucht, een gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering. Ook kunnen passagiers bij ons terecht met bagageclaims. Wanneer bagage verloren, vertraagd of beschadigd is, dan helpen wij passagiers bij het verkrijgen van een vergoeding. Ook treinreizigers kunnen op onze hulp rekenen. Wij helpen hen zowel bij verlies of beschadiging van bagage, als bij vertragingen, gemiste aansluitingen of uitgevallen treinreizen. Wij zien een groeiend aantal claimbedrijven dat passagiers helpt bij vluchtclaims, terwijl

er onvoldoende aandacht is voor bagageen treinclaims en gemiste vluchten door de drukte op luchthaven Schiphol. Vandaar dat Airline-Refund een uniek totaalpakket aanbiedt, claims worden uitsluitend behandeld door juristen. De succesfee (commissie) bedraagt 18% van het totale claimbedrag bij vluchtclaims en 15% van het totale claimbedrag bij bagage- en treinclaims. Airline-Refund biedt de laagste commissie en daarom krijg jij de hoogste netto vergoeding. Wij hanteren geen administratiekosten en ook geen andere kosten. Wij willen maximaal bereikbaar zijn voor onze passagiers en draaien de rollen daarom om: mensen kunnen contact met ons opnemen wanneer zij wensen. Dit betekent dat wij ook ’s avonds, in het weekend en op feestdagen te bereiken zijn. De luchtvaart gaat immers ook continu door. Ook geeft Airline-Refund groepskorting aan groepen en gezinnen.

Telefoon 020-2611463 Email info@airline-refund.com Indiening claim kan ook via info@airline-refund.com indien mogelijk met de reisbescheiden. Geen reisbescheiden of (vlucht) gegevens meer? Stuur ons gerust een email. Airline-Refund is gevestigd in het centrum van Amsterdam. www.airline-refund.com www.baggage-refund.com www.train-refund.com


ANALYSEECONOMIE.NL – VERDIEPING

EEN HAAT-LIEFDEVERHOUDING ‘We hebben nog nooit eerder een uittreding gehad uit een internationale organisatie die zo ingrijpend is als de brexit’ Maar niet alleen de brexit, ook andere politieke ontwikkelingen hebben hun effect op de economie. Neem bijvoorbeeld de komst van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. De aanstelling van de zakenman zorgt volgens Schrijver voor onzekere tijden. “Allerlei associatieovereenkomsten die erg belangrijk zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven komen door Trump in het geding. Zo is dankzij hem het handelsakkoord TTIP in de ijskast gezet.” Maar hoewel politieke veranderin-

gen vaak onzekerheid met zich meebrengen, kunnen zij in sommige gevallen ook zorgen voor een positieve impuls. Volgens Bert Colijn, senior econoom bij ING Wholesale Banking, zorgt de nieuwe president voor een hernieuwd optimisme onder kleine bedrijven. “Trump’s plannen voor belastingverlagingen en gereduceerde regelgeving spreekt veel kleine ondernemers aan. Sterker nog, het optimisme is nog nooit sterk gestegen als in de maand na de verkiezingen.”

Toch zijn niet alle beslissingen die de Amerikaanse president tot nu toe heeft genomen even positief, zeker niet voor de Nederlandse economie. Colijn: “Zo gaan er stemmen op dat er importheffingen moeten komen op de import van Europese producten. Hier ondervinden Europese bedrijven hinder van. De VS is een zeer grote handelspartner en Nederland is een land met een groot exportoverschot, dat bij uitstek profiteert van vrijhandel.” En binnenlandse politieke ontwik-

kelingen? Hoewel Nederland ook onderhevig is aan politieke veranderingen in de vorm van de kabinetsvormingen, verwacht de econoom dat de Nederlandse regering blijft pleiten voor vrijhandel en dat veranderingen niet groot zullen zijn. “Het zou mij verbazen als de veranderingen die wij hier zullen voelen als gevolg van de kabinetsvormingen groter zijn dan wat de brexit-onderhandelingen voort gaan brengen.” Annette Hoeksema

FEITEN Voor sommige bedrijven en financiële instellingen is de politieke onzekerheid te veel. Zo verhuizen de komende jaren honderden medewerkers van Goldman Sachs van Londen naar andere Europese steden. De Amerikaanse zakenbank heeft ongeveer 6000 medewerkers in Londen, die daar handelen in effecten en corporate finance-diensten verlenen.

ANTI-EUROPEES SENTIMENT Het VK is niet het enige land dat twijfelt aan de voordelen van de Europese Unie. Eventuele andere exits zijn dan ook niet compleet uitgesloten. Maar wat betekent dat antiEuropese sentiment voor de handel? Lees meer op analyseeconomie.nl.

De toegevoegde waarde van een online wms Even op uw iPad de voorraad in uw magazijn checken? Dat kan met het online warehouse management systeem CORAX. “De vermeende hoge kosten van een warehouse management systeem en de overvloed aan aanbieders op de markt zijn redenen die een ondernemer vaak weerhouden om voor een WMS te kiezen. In de huidige markt zijn dat geen belemmeringen meer”, zegt Paul Boekweg, CEO van Davanti Warehousing. Internet zorgt voor de opkomst van innovatieve cloud- en webbased WMS’en; hiermee zijn hoge investeringen in licenties en dure hardware, en het beheer daarvan, overbodig geworden. Pay per use De huidige tendens is richting het pay-per-use model wat een WMS toegankelijk maakt voor elk bedrijf. Groot voordeel van cloud based en webbased WMS-software is dat het overal toegankelijk is waar een internetverbinding is; in het warehouse zelf, in de directiekamer, of thuis op de bank. Een snelle blik op de real-time situatie van uw voorraad is overal en altijd mogelijk. Ook als u meerdere warehouses heeft. Actief in de food branche Groot voordeel van de nieuwe generatie WMS’en, zoals

VRAGEN AAN PETER VAN DEN HEUVEL

Directeur International School Eerde.

Wat kun je doen om de razendsnelle technologische ontwikkelingen bij te houden? “Het is belangrijk om de jongste generaties op te leiden en hen onder te dompelen in de wondere wereld van de digitale toepassingen. Op die manier bereid je ze voor op een internationale toekomst. Nieuwe vakken zoals Robotica kunnen hierbij helpen.”

Wat houdt dat vak precies in? “Het vak Robotica bestaat uit verschillende elementen, zoals wiskunde, ICT en engineering. Kinderen die dit soort lessen volgen zijn vaak tussen de vier en zestien jaar oud. Jongere mensen zijn vaak heel fantasierijk, en dat kan tot mooie dingen leiden. Daarom is het belangrijk om er vroeg mee te beginnen.”

Hoe belangrijk is robotica in het lespakket voor onze handelspositie? “Technologie is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Helemaal niet in Nederland, dat het moet hebben van haar sterke handelspositie op het gebied van ICT. Wij lopen voorop als het gaat om slimme, technologische ontwikkelingen. Daarom moet je jongeren leren digitale toepassingen uit te denken, maar ook te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de theorie en ICT-kennis, maar ook om de uitvoering. We moeten dat creatieve brein triggeren.”

ADVERTORIAL

CORAX van Davanti Warehousing, is de inzetbaarheid in vele markten. CORAX is inzetbaar in vele branches en heeft vooral een grote footprint in de Food-branche. Zo speelt CORAX een cruciale rol in de aansturing van het centrale magazijnen van de succesvolle online supermarkt Picnic. Momenteel wordt gewerkt aan het implementeren van CORAX bij ’s

wereld grootste visverwerkingsbedrijf in de USA en 2 grote geautomatiseerde magazijnen van wereldspelers op de foodmarkt, onder andere in Australië. Prachtige bedrijven die willen kunnen rekenen op nauwgezette voorraadregistratie waarbij traceability een belangrijke rol speelt. Een mooi voorbeeld is dat op korte termijn de Amerikaanse consument in de supermarkt een blik vis kan scannen en direct kan zien waar en wanneer de vis exact is gevangen. Dit maakt het gehele traject van de bron tot aan de consument zichtbaar. Een prachtige innovatie in consumentenmarketing.

5

www.coraxwms.com


6

PROFIEL – ANALYSEECONOMIE.NL

‘OP DE LANGE TERMIJN HEBBEN WE ABSOLUUT BAAT BIJ EEN OPEN WERELD’ Een open wereld, met een focus op duurzaamheid en kennis. Dat is volgens Jan Peter Balkenende de wereld waar de kracht van Nederland het best tot zijn recht komt. “Een nexit zou Nederland geen goed doen.” Amerika koos voor protectionisme, de Britten kozen voor een brexit. Ook in andere landen pleiten sommige politici en burgers voor terugtrekking uit de EU. Nederland is echter juist gebaat bij globalisering, bepleit Jan Peter Balkenende. De voormalig CDA-premier werkt tegenwoordig als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, als senior-adviseur voor EY en als mentor bij NL2025. Hij moet nog zien of de brexit in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk gaat werken. Volgens Balkenende is het een groot gevaar als iedereen alleen maar voor de eigen belangen gaat. De brexit kan voordelen voor ons hebben, doordat bedrijven hun afdelingen van Londen naar Amsterdam of Rotterdam overhevelen, maar tegelijkertijd kan het onze exportpositie aanzienlijk schaden. “Nederland is een handelsland, we hebben een enorm probleem als iedereen om ons heen protectionistisch wordt.” Wat heeft het anti-globalisme voor effect op Nederland als handelsland?

“Protectionisme heeft op korte termijn misschien voordelen voor het land dat daarvoor kiest. Je mag best opkomen voor de belangen van je industrie en werkgelegenheid, maar op de lange termijn hebben we absoluut baat bij een open wereld. Als premier was ik in 2009 bij de G20-top in Londen. Daar werd toen nog afgesproken de lopende WTO-onderhandelingen binnen een jaar af te ronden, juist vanwege de gevaren van protectionisme.”

Hoe kijkt u naar Nederland handelsland?

“We hebben wereldzeeën bevaren, zijn traditioneel sterk in handel en logistiek. Anno 2017 is de wereld compleet met elkaar verbonden, digitaal en fysiek. Dat biedt kansen en competitie. Waar ik als premier ook kwam, er waren altijd Nederlandse ondernemers actief. Ik denk dat wij nog meer kunnen profiteren van handel in opkomende economieën. Afrika is bijvoorbeeld echt een groeimarkt. Nederland moet inspelen op de nieuwe economieën met het internet of things, big data, robotica en 3D-printing. In sommige gevallen kun je die activiteiten hier ontplooien, de mogelijkheden van reshoring nemen toe. In andere gevallen kun je als Nederlands bedrijf beter offshoren naar het buitenland.” Nederlandse omgangsvormen worden soms als direct of weinig hiërarchisch gezien. Wat betekent dat voor onze handel?

“Als premier heb ik verschillende handelsmissies begeleid, onder meer naar Rusland, Zuid-Korea, Polen en Brazilië. Wat me bij die handelsmissies opviel: Nederlandse ondernemingen hebben doorgaans een goed oog voor cultuurverschillen. Uiteindelijk wil je allebei hetzelfde: effectief samenwerken en er beiden beter van worden. Zoek dus de gemeenschappelijke belangen. Buitenlanders kunnen de Nederlandse manier van doen vaak ook waarderen. Ik heb weleens in Japan aan bedrijven met vestigingen in Nederland gevraagd hoe ze het personeel hier ervaren. Ze zien dat er minder hiërarchie is, maar tegelijkertijd vinden ze het fijn dat

Nederlandse werknemers betrokken zijn en met eigen ideeën komen. Als een ondernemer over de grens gaat, is het belangrijk dat hij of zij zich laat informeren over do’s en dont’s. Wat is gebruikelijk in het land?”

ondernemers en mentoren gemaakt. Zelf ben ik betrokken bij het bedrijf ‘StudyPortals’ van Edwin van Rest, dat connecties legt tussen miljoenen studenten en ongeveer 2500 universiteiten in 110 landen.”

pelijk belang. Tegenwoordig krijgen gelukkig steeds meer bedrijven het besef dat economie, ecologie en maatschappij samenhangen. Als je de wil hebt om de wereld te veranderen, dan kan dat.”

U bent mentor bij NL Groeit, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel, NLevator en NL2025 om ondernemers te helpen met hun zaak. Wat hebben jullie bereikt?

Bij EY was u vijf jaar lang bezig met corporate responsibility. Duurzaamheid moet de kern zijn van het zakendoen, stelde u toen. Hoe dan?

Nederland kan qua lage lonen niet concurreren met landen in Oost-Europa of Azië. Hoe moeten we de concurrentie dan aangaan?

“NL2025 is een groep mensen die zich inzet voor een betere toekomst van Nederland. We pleiten onder meer voor excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving. We ondersteunen initiatieven die daartoe bijdragen door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en te verbinden. Eén van de initiatieven die we vanuit NL2025 samen met de genoemde partijen zijn gestart is NL Groeit, een samenwerkingsplatform met als doel om het groeivermogen van het MKB in Nederland te vergroten.” Bedrijven kunnen een mentor krijgen die hen een aantal uur per jaar helpt met advies en netwerk. Wie zijn dit?

“Er zijn 140 mentoren. Onder meer Dick Boer (Ahold Delhaize), Ralph Hamers (ING), Pieter Zwart (Coolblue), Feike Sijbesma (DSM), Harold Goddijn (TomTom), Frans van Houten (Philips) en Wiebe Draijer (Rabobank) bekommeren zich om groeiende ondernemingen, de zogenaamde scale-ups. We doen dit ook voor grotere bedrijven met een omzet van meer dan 50 miljoen. Er zijn tweehonderd matches tussen

WE GROW

TRADE WWW.WTCNL.COM

“Kijk bijvoorbeeld naar Heineken. Die brouwerij zet in op local sourcing. Zestig procent van het graan dat nodig is voor de productie van bier in Afrika moet in 2020 lokaal zijn geproduceerd: minder transport en dus minder CO2-uitstoot en meer economische mogelijkheden voor de lokale boeren. Philips verkoopt licht als dienst en hergebruikt de materialen. Een prachtig voorbeeld van circulair handelen. Baggerbedrijf Van Oord houdt zich bezig met de kweek van koraal. Akzo Nobel is in april samen met anderen gestart met de Human City Coalition om sloppenwijken in steden in ontwikkelingslanden leefbaarder en duurzamer te maken. Het gaat bij corporate responsibility niet alleen om het milieu. Wat kunnen we nog meer doen?

“De Verenigde Naties hebben bij de Ontwikkelingstop in 2015 17 Sustainable Development Goals geformuleerd, onder meer om armoede te bestrijden. Friesland Campina heeft een enorme kennis over het voeden van kinderen. Die kennis zetten ze wereldwijd in. Vroeger was er een tegenstelling tussen het economisch belang en maatschap-

“We moeten meer investeren in Research and Development. Nederland is een kennisland. We moeten meer ruimte geven aan hogescholen en universiteiten om goede mensen met een technische achtergrond op te leiden. En bedrijven leiden zelf ook mensen op. We kunnen daarnaast ook mensen met specialistische kennis uit het buitenland halen.” Over scholing gesproken, hoe moeten werknemers hun kennis op peil houden?

“Als je op jonge leeftijd van het mbo, de hbo of universiteit komt, ben je nog lang niet uitgeleerd. We maken nu producten waarvan we vijf jaar geleden niet eens wisten dat ze zouden komen. Dat vraagt om een open en leergierige houding. We zullen steeds vaker te maken krijgen met grote veranderingen. Je moet in jezelf investeren. Flexibiliteit is essentieel. Maar dat is ook het boeiende van deze tijd. Het is geen business as usual.” Malini Witlox

’NEDERLAND IS EEN KENNISLAND’ Dus moeten we inzetten op nieuwe technologieën als big data, internet of things en robotica. Meer hierover op analyseeconomie.nl.

Benefit from the power and possibilities offered by the unique and worldwide network of World Trade Centers • 9 World Trade Centers and 17 Trade Associates are part of the WTC Netherlands Alliance • Approximately 320 World Trade Centers in more than 90 countries International business requires expertise and specific knowledge about countries/regions and sectors. Take advantage of the global network of WTCs to expand your international business (import and export) and benefit from the expert advice and assistance offered by WTC Trade Associates. For more information: info@wtcnl.com

NETHERLANDS ALLIANCE

ALMERE • AMSTERDAM • BREDA • EINDHOVEN • LEEUWARDEN • ROTTERDAM • SCHIPHOL A IRPORT • THE HAGUE • TWENTE

WTC-FD.indd 1

18-05-17 17:17


ANALYSEECONOMIE.NL

7

VRAGEN AAN MAURICE LIMMEN

Voorzitter van het CNV.

Hoe kunnen we de internationale arbeidsmarkt verbeteren? “Zowel in Nederland als in het buitenland ambiëren we een arbeidsmarkt die fatsoenlijk en in balans is. Dat kun je bereiken door samen met vakbonden en lokale partners, maar ook met toeleveranciers van buitenlandse bedrijven, in gesprek te gaan over de arbeidsomstandigheden. We moeten streven naar een goede sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers, zodat ze op een gelijkwaardige manier met elkaar om de tafel gaan om te bespreken wat er speelt binnen het bedrijf.”

Hoe belangrijk is het voor Nederland dat de handelspartners ook goede arbeidsvoorwaarden omarmen? “Ook Nederlandse bedrijven die in het buitenland gemaakte spullen doorverkopen, zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden daar. Is kleding goedkoop? Dan is er over de grens vaak iemand die daar een hoge prijs voor heeft moeten betalen. En dat is ook voor Nederland een bedreiging, als de import stijgt en we weinig zelf exporteren, daalt de groei in ons land en daalt het aantal banen hier.”

FEITEN Jan Peter Balkenende werd geboren in het Zeeuwse Biezelinge en groeide op in Kapelle. Na het Christelijk Lyceum in Goes vertrok Jan-Peter in 1974 naar Amsterdam om aan de Vrije Unversiteit te gaan studeren. In mei 1998 kreeg hij een zetel in de Tweede Kamer. Drie jaar later werd hij tot fractievoorzitter benoemd. Van 2002 tot 2010 was hij premier.

Waar valt nog veel winst te behalen? “Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, werktijden, vakbondsvrijheid, arbeidsongeschiktheid en loon. En nog te weinig internationale bedrijven staan open voor de sociale dialoog.”

werkgelegenheidsgroei, veilige arbeidsomstandigheden, milieuvriendelijke productie, gendergelijkheid, dierenwelzijn en meer. Welke landen? MVO Nederland is er voor Nederlandse bedrijven die duurzaam en eerlijk zaken (willen) doen in: Bangladesh, Colombia, Costa Rica, Ethiopië, India, Indonesië, Kenia, Myanmar, Oeganda, Peru en China.

Duurzame marktkansen over de grens Ontwikkelingslanden domineren de lijst van de 100 snelstgroeiende economieën. Dat biedt kansen voor ondernemers die op een duurzame manier winst willen maken. Tegelijkertijd zijn er risico’s om rekening mee te houden. Ontdek samen met MVO Nederland de duurzame marktkansen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. Wij matchen Nederlandse ondernemers met ondernemers in opkomende markten en ondersteunen gezamenlijke projecten gericht op duurzaam sourcen, leveren en produceren.

Doe mee en krijg • Informatie over commerciële en duurzame marktkansen in 11 landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika. • Contact met duurzame afnemers, leveranciers en investeerders. • Informatie over MVO-risico’s en hulp bij due-diligence onderzoek. • Hulp bij het vinden van externe financiering. Je werkt samen met gelijkgestemde bedrijven en experts en vindt geschikte zakenpartners. Tegelijk werk je aan ontwikkelingsdoelen zoals

We werken aan duurzame commercie in elke branche, maar richten ons voornamelijk op de sectoren agrifood, textiel, leer, ICT, toerisme, chemie en de maritieme sector. Alle activiteiten vinden plaats in groepsverband. We werken met coalities van bedrijven die gezamenlijk MVO-uitdagingen willen aangaan. VOORBEELDEN · Fruitimporteurs en -leveranciers verbeteren de bodem in Costa Rica waar ananassen voor de Europese markt worden geteeld. · Modebedrijven en experts werken aan een circulaire kledinglijn met productie in Bangladesh. · Chemicaliënleveranciers en modebedrijven werken aan de introductie van milieuvriendelijk leer in Ethiopië.

Bovenstaande activiteiten van MVO Nederland worden mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Over MVO Nederland MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie voor Nederlandse bedrijven die duurzaam en eerlijk zaken (willen) doen. Wij geloven in de kracht van het bedrijfsleven om bij te dragen aan een nieuwe economie, die klimaatneutraal is, waar afval niet bestaat en waarin ieder talent telt. Momenteel zijn er ruim 2.300 partners aangesloten, bestaande uit zowel startups, ZZPers, MKB’ers als grote multinationals. Contact

Wil je meer weten over Internationaal MVO, business development, duurzaam sourcen, matchmaking of de projecten? We vertellen er graag meer over.

Neem contact op met: Bernedine Bos Programma manager T: +31 6 526 894 28 b.bos@mvonederland.nl


8 NIEUWS – ANALYSEECONOMIE.NL

LOGISTIEK BELANGRIJK VOOR NEDERLAND Binnen Europa mag Nederland dan qua oppervlak maar een dorp zijn, het is logistiek gezien wel een heel belangrijk dorp. Jaarlijks wordt in de Rotterdamse haven ruim 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen en ook Amsterdam en Schiphol doen het prima. Het verdienmodel verschuift echter wel

volgens Bart Banning, Sector Banker Transport & Logistics bij ABN AMRO. “Oost-Europa neemt de wegvervoersrol over, het Nederlands marktaandeel zie je op dat vlak duidelijk dalen. Nederland heeft echter wel kansen om een multimodale regierol te spelen. Als we in staat zijn onze logistieke kennis te organiseren binnen de dynamiek van de snel veranderende omstandigheden, zitten we op de juiste koers.”

ANTI-EUROPEES SENTIMENT SLECHT VOOR ECONOMIE Nederland is nog steeds een handelsland. Maar waar een product vroeger vaak in hetzelfde land werd gemaakt, knippen bedrijven tegenwoordig het productieproces steeds vaker op en outsourcen ze onderdelen naar het buitenland. Want waarom zou je ieder land niet laten doen waar het goed in is?

De overheid moet ingrijpen. Maak het voor vrouwen aantrekkelijker om fulltime te werken, rek de pensioenleeftijd op. Of kijk naar migratie. Dat is in het huidige politieke klimaat misschien geen populair idee, maar we hebben goed opgeleide mensen uit het buitenland nodig voor de knelpunten op de arbeidsmarkt.”

Reden voor bedrijven om bijvoorbeeld bloemen in Kenia te kweken en via de Nederlandse veiling te verhandelen of om een product in Polen te laten assembleren, terwijl de financiële afdeling in Londen zit. “Al die stappen worden via fragmentatie uit elkaar getrokken”, aldus Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De hoogleraar pleit voor een opleidingssys-

Nederland is bijvoorbeeld goed in chemie

(Akzo, Unilever), in medische technologie (Philips) en in groente en bloemen. Qua lonen kunnen we dan misschien niet concurreren met Azië en het voormalig Oostblok, qua kennis en productiviteit wel. Tijdens de crisis daalden import en export logischerwijs, inmiddels zitten we weer op het niveau van voor 2008. We moeten er wel voor waken dat alles hetzelfde blijft. Brakman: “De vergrijzing is een probleem.

teem, waarbij we een leven lang leren. Tien jaar geleden wist niemand wat een smartphone was. Over twintig jaar is er weer wat nieuws uitgevonden. “We leiden ook op voor banen die nu nog niet bestaan. Dat betekent dat je ook na je eerste studie moet blijven bijleren of omscholen.” Het Verenigd Koninkrijk koos vorig jaar voor een brexit. Brakman kent de anti-Europese sentimenten, maar meent dat een nexit internationale handel kwaad doet. “Protectionisme verstoort het mondiale specialisatiemechanisme dat landen in staat stelt te doen waar ze goed in zijn. Globalisering is juist goed voor je economie. In Engeland merken ze nu misschien nog geen negatieve effecten van de brexit, omdat er nog niks is veranderd, maar dat zal over vijf jaar wel anders zijn.”

ZIJN JOUW LOGISTIEKE PROCESSEN KLAAR VOOR LOGISTIEK 4.0? TEST HET NU :

www.smart-logistics-benchmark.com/nl

Malini Witlox

De schepen die de mainports aandoen, wor-

den steeds groter; de grens van 20.000 teu is overschreden. Dat leidt wel tot een capaciteitsgebrek bij de afhandeling van de containers. Bart Jan Koopman, algemeen directeur bij EVO-fenedex, maakt zich daar zorgen over. Hij vindt het belangrijk dat de mainports er in de komende jaren alles aan doen om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en maximaal service te blijven verlenen aan hun klanten aan zee (reders) maar vooral ook die aan landzijde. “Verladers hebben er groot belang bij dat hun goederen op tijd, in de juiste conditie en tegen een redelijke prijs de klant bereiken.” De havens houden zich volgens Banning niet

alleen bezig met het binnenhalen van zo groot mogelijke goederenvolumes. Ze kijken over hun grenzen heen en maken de havenfunctie slimmer. “Hoe kun je die goederen efficiënt naar het achterland krijgen? Je moet de data die door de keten gaat vertalen in slimme logistieke oplossingen. Ketenpartijen

beschikken over belangrijke informatie die het proces inzichtelijker en efficiënter kunnen maken. Het is dan wel belangrijk transparant te zijn naar je partners. Als je traditioneel blijft denken in termen van concurrentie, kom je niet ver.” Nu vervoerders steeds nauwer met verladers samenwerken, verwacht Banning van hen ook een rol in de circulaire economie. “Veranderende maakprocessen zijn leidend. Wat voor de één een afvalstof is, is voor de ander een grondstof. Verbind als logistiek dienstverlener die partijen.” Bart Jan Koopman is ook gedeeltelijk voor-

stander van nauwere samenwerking in de logistiek. Samenwerkingen kunnen volgens de algemeen directeur bij EVO-Fenedex heel goed uitpakken maar ook minder goed. “Standaarden voor bijvoorbeeld het aanreiken van ladinginformatie in zeehavens werken heel goed. Verladers kunnen dan beter inspelen op de actuele situatie en hoeven zich geen zorgen te maken over andere informatie die Antwerpen bijvoorbeeld vraagt ten opzichte van Rotterdam.” Een samenwerking op IT- gebied kan volgens Koopman een grote stap voorwaarts zijn. “Ook samenwerking tussen overheidsdiensten aan twee kanten van de grens kan het toezicht verbeteren.” Maar samenwerken kan ook een keerzijde

hebben. Concurrentie leidt tot betere dienstverlening. Samenwerking mag volgens Koopman daarom nooit leiden tot monopolistische tendensen. “Dit zien we nu soms gebeuren in de containerlijnvaart. Daar is sprake van slechts één type service en het niveau van deze service ligt niet al te hoog. Zoiets mag bij samenwerking tussen havens nooit gebeuren.” Malini Witlox


meer dan een Scandinavië specialist

International Business Innovation Studies: Connecting the skills that matter

Delivery (Left Brain) Business Student

Discovery (Right Brain) Business Student

IBIS Student

IBIS is a broad, English-taught bachelor programme aimed at providing the business world and society with agents of innovation who can help the business they work for to survive and thrive in this age of rapid change. “Innovation is key in today’s business world. There is a considerable need for professionals who can anticipate the rapid developments of the 21st century on an international scale, and turn these into viable opportunities”, explains Willem Viets, programme director IBIS. “The programme focuses on conventional business as well as creative concepts. The chosen solution needs to create or add value to the business”, he continues. “IBIS students are trained in both discovery (ideation) and delivery (implementation) skills: good ideas are nothing if they are not implemented.”

Check our website for more information: www.inholland.nl/ibis Come and meet us at the Open Evening Wednesday 7 June 17.00 – 20.00 hrs.

De Bring groep behoort tot één van de grootste logistieke dienstverleners in Scandinavië en maakt deel uit van de Noorse Post. Vanuit de vestiging in Zwijndrecht worden twee specialistische logistieke diensten aangeboden door de divisies: Bring Cargo en Bring Frigo. De divisie Bring Cargo biedt vele mogelijkheden aan voor groupage, deelladingen en complete vrachten binnen heel Europa. Met de divisie Bring Frigo biedt de organisatie mogelijkheden voor temperatuur gecontroleerde transporten naar de Nordics. Binnen Scandinavië is de organisatie marktleider op dit gebied.

Bring - Finding New Ways Griendwerkersstraat 10 | 3334 KB | Zwijndrecht | Nederland Schaliënhoevedreef 20T | 2800 | Mechelen | België Sales.nl@bring.com

www.bring.nl


10 VERDIEPING – ANALYSEECONOMIE.NL

OP NAAR SLIMMERE LOGISTIEK Moderne ICT-systemen maken de logistiek slimmer, sneller en doelmatiger. Gelukkig maar, voor bedrijven die internationaal opereren. “Als je de efficiëntie in de logistiek wilt verbeteren, moet je kijken naar de gehele keten en niet alleen naar je eigen bedrijf.”

manier hoef je vrijwel nooit meer nee te verkopen. Een OMS-systeem zorgt voor veel meer dynamiek.”

Het OMS creëert een extra laag over de andere systemen. De software bekijkt hoe orders het best uitgeleverd worden. Vooral voor omnichannel-omgevingen met fysieke winkels en webwinkels zou dat flinke voordelen opleveren. Als het bij de webwinkel niet meer op voorraad is, heeft een andere vestiging misschien nog wel een identiek pakje in het schap liggen.

Alle logistieke bedrijven willen hetzelfde: zo doelmatig mogelijk werken. ICT is voor deze bedrijven onmisbaar. Het zorgt ervoor dat bedrijven beter kunnen plannen en dat goederen op een zo goedkoop mogelijke en snel mogelijke manier bij klanten over de hele wereld terecht kunnen komen. ICT is volgens Jack van der Veen,

hoogleraar op de EVO-leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit, echter een hulpmiddel om tot meer efficiëntie te komen, geen doel. “Als je de efficiëntie in de logistiek wilt verbeteren, moet je kijken naar de gehele keten en niet alleen naar je eigen bedrijf.” Als voorbeeld van sterk supply chain management noemt hij de Amerikaanse webwinkel Amazon. “Er wordt exact gemonitord hoe hun partners presenteren. Op basis van goede ervaringen, geven ze de producten van de goede leveranciers aan de voorkant van de site een beter plekje.” ICT mag dan een middel zijn en geen

doel, dit betekent niet dat door inzet van moderne ICT-systemen geen winst te halen is. De innova-

VRAGEN AAN ODETE PIMENTA DA SILVA

Als het om ICT gaat, spreekt Van Jeroen van den Berg: ”Een OMS-systeem zorgt voor veel meer dynamiek.”

ties zijn talrijk. Papieren picklijsten zijn in de meeste warehouses al vervangen door voice picking of pick to light en nu doet ook augmented reality (AR) haar intrede. Daarbij gebruiken warehousemedewerkers smartglasses, waardoor ze visueel kunnen zien welke goederen ze moeten picken, hoeveel, en in welke trolleybak ze die moeten bewaren. Pickfouten komen daardoor minder vaak voor. Nieuw zijn bijvoorbeeld verder order management systemen (OMS), die de ERP-systemen (enterprise resource planning) gaan vervangen. Een OMS is een soort control tower die de afhandeling van orders in de logistieke keten regisseert. ERP-systemen kijken alleen binnen

de muren van het eigen bedrijf,

‘Op basis van business rules, regisseert de software hoe orders afgehandeld worden’ duidt Jeroen van den Berg de verschillen tussen ERP en OMS. Als consultant adviseert hij logistieke bedrijven in de keuze voor een goed IT-systeem. “In moderne logistiek wil je niet alleen lokale voorraden benutten, maar ook voorraden die elders in de keten liggen. Op die

den Berg over de drie con’s: connected, controlled, consolidated. “Het is belangrijk informatie over voorraden, orders en trucks te delen. Op basis van business rules, regisseert de software hoe orders afgehandeld worden. En het is niet langer noodzaak om alleen eigen voorraden en middelen te gebruiken, net als bijvoorbeeld Uber of Airbnb kun je ook gebruik maken van de capaciteiten van anderen.” Malini Witlox

LOGISTIEK IS BELANGRIJK VOOR NEDERLAND In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks zo’n 450 miljoen ton aan goederen overgeslagen. En ook de haven van Amsterdam en luchthaven Schiphol doen het wat logistiek betreft erg goed. Meer lezen over logistiek in Nederland? Kijk dan op analyseeconomie.nl.

Managing director bij de Nederlandse Associatie van Travel Managers (NATM).

Waarom zou een bedrijf moeten kiezen voor een travel manager? “Travel management is bij bedrijven niet iets dat je er even bij kunt doen. Je hebt als bedrijf zorgplicht voor je werknemers. In geval van terreur of natuurrampen, moet je de risico’s en een plan van aanpak in kaart hebben gebracht. Wat is in je bedrijf de procedure na een aanslag? Waar zijn je werknemers, hoe kunnen ze zich melden?”

Is een travel manager rendabel? “Travel managers sluiten bijvoorbeeld overeenkomsten met luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven. Deze inzet leidt uiteindelijk tot kostenbesparing maar focust zich ook op de reiziger en hun veiligheid. Tijdens de crisis waren bedrijven terughoudender met het reisbudget, nu kan er weer meer.”

Ziet u nog trends? “Naast de technologische ontwikkelingen realiseren bedrijven zich dat zakendoen ook een kwestie van gunnen is. Telefonisch sluit je geen deal, je moet socialiseren. Een reisbeleid kan directief, kostenbesparend of reiziger gedreven zijn. Steeds vaker is reisbeleid ook onderdeel van het HR en het arbeidsvoorwaardenpakket. Bij sollicitaties vragen kandidaten ook naar het reisbeleid. Het kan net het verschil maken bij de uiteindelijke keuze van de sollicitant.”

ONTDEK MEER OP ANALYSEECONOMIE.NL


Ook operationeel besparen?

Vraag naar onze huidige e i t c a k c a b h cas

Al sinds de jaren zestig is STILL toonaangevend in de intralogistiek. We zijn wereldwijd actief en leveren de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatieve techniek. Zo werd bijvoorbeeld de zuinige hybride techniek al in de jaren zeventig door STILL in haar trucks toegepast. Duizenden euro’s aan energie besparen met Blue-Q STILL levert gratis op elke elektrische vorkheftruck het intelligente Blue-Q-systeem. De energiebesparing die hierdoor wordt gerealiseerd loopt op tot 20%. Enkele concrete voorbeelden: Energiekosten* 7 trucks/48 Volt in 7 jaar STILL € 16.816,80

Energiekosten* 12 trucks/80 Volt in 7 jaar STILL € 94.117,59

Directe concurrent 1 Directe concurrent 2 Directe concurrent 3

Directe concurrent 1 Directe concurrent 2 Directe concurrent 3

€ 21.265,93 € 22.271,34 € 22.862,63

€ 120.625,33 € 121.177,35 € 147.332,85

*berekend volgens VDI 2198

first in intralogistics

36% milieusubsidie door Li-Ion batterijtechnologie Een andere nieuwe ontwikkeling is de toepassing van lithium batterijen. Deze hebben niet alleen een dubbele levensduur, ze zijn ook milieuvriendelijk. Bovendien leveren ze hoge prestaties, zijn ze onderhoudsvrij en zijn batterijwisselingen niet nodig. De overheid geeft u 36% milieusubsidie bij aanschaf over de gehele truck inclusief Li-Ion batterij. Ook operationeel besparen? Onder aan de streep bent u door deze techniek met een STILL truck altijd voordeliger uit. Hoe groot die besparing voor u is, rekenen we graag voor u uit. Bel daarom nu: (078) 684 52 00 of kijk op www.still.nl

STILL Intern Transport B.V. Nijverheidsweg 5 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078 684 52 00 www.still.nl


Summe Camp 2 r 017 M eld u aa op eerd n e.nl

International School Eerde We make exclusive education personal

International School Eerde levert dagelijks een bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen uit 25 verschillende landen. Op het landgoed Eerde bij Ommen bereiden gekwaliďŹ ceerde medewerkers en docenten onze leerlingen in een modern schoolgebouw voor op de volgende stap in hun leven.

International School Eerde, omdat u het beste wilt voor uw kind.

Kleine klassen van maximaal 15 leerlingen

Voor meer informatie neemt u contact op met een

7 dagen per week boarding op het Landgoed

van onze Admission OďŹƒcers; mevrouw Pooi Ji Hang (06 5723 8568) of mevrouw Kim Holterman (06 8190 6966) of ga naar www.eerde.nl.

Zero tolerance drank & drugs Nieuw management sinds 2016

application@eerde.nl | +31(0)529 451452 | Kasteellaan 1 | Ommen | 7731PJ | The Netherlands

Analyse International Business #1  

Distributed with Het Financieele Dagblad 24 May 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you