__MAIN_TEXT__

Page 6

6 HUMAN RESOURCES – ANALYSENEDERLAND.NL

Foto: Levin den Boer

Flexibel werken wordt steeds meer gemeengoed. Maar hoe organiseer je dit vanuit het bedrijf? En hoe geef je op afstand leiding aan medewerkers? Het klinkt zo simpel: een medewer-

ker werkt op een andere plek en je onderhoudt gewoon contact met elkaar via de mail. Kind kan de was doen toch? Gonny Vink schreef hier een boek over, Leidinggeven op afstand, dat sinds deze zomer in de boekhandel ligt. Volgens Vink blijkt namelijk dat dit in de praktijk niet altijd van een leien dakje gaat en sommigen menen dat flexibel werken zelfs op z’n retour is. “Leiderschap op afstand vraagt om meer organisatie vooraf en het gebruik van slimme digitale middelen. Mailen is niet toereikend, omdat geschreven teksten soms niet duidelijk genoeg zijn.” Het belangrijkste is volgens haar dat er vertrouwen is en dat men helder is over plannen en resultaten. “Stel samen doelen op, wees duidelijk over de verwachtingen, evalueer deze en zoek naar een manier om hier zo transparant mogelijk over te zijn. Maak hiervoor gebruik van digitale middelen die inzicht geven in doelen en resultaten en het delen van informatie vergemakkelijken. Geef medewerkers in elk geval alle kennis die ze nodig hebben om de juiste keuzes te kunnen maken.” Een ander belangrijk punt om het werken op afstand te laten slagen, is om regelmatig persoonlijk contact te hebben. Hierbij gaat het om het

Vink: “Flexibel werken is niet meer weg te denken en helpt om organisaties meer wendbaar te maken.”

vinden van een goede balans. “Juist als medewerkers ergens anders werken is het belangrijk om elkaar te blijven inspireren. Normaal gesproken loop je als leidinggevende waarschijnlijk op het kantoor rond, vraag je wat er speelt en hoe het gaat, maar als je op afstand werkt zal je andere manieren moeten vinden om contact te onderhouden. Je kunt elkaar bellen, de digitale agenda’s openzetten of bijvoorbeeld samenwerken met Microsoft Teams waarmee je op afstand kunt communiceren en kunt zien

wie beschikbaar is.” Regelmatig onderling contact is goed voor de sociale cohesie, maar hoe plan je een weekvergadering wanneer er weinig mensen fysiek aanwezig zijn? “Plan een online weekstart. Alle medewerkers bellen op een afgesproken tijdstip in, waar ze zich ook bevinden. Je neemt dan uiteraard de week door, maar vraagt als leidinggevende ook even hoe het op persoonlijk vlak gaat en of iemand hulp nodig heeft. Mijn eigen ervaring is dat men elkaar daarna onderling beter weet te vinden.”

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers die meer ruimte hebben om hun werk zo in te vullen zoals ze zelf willen, meer tevreden zijn en minder vaak ziek. Meer flexibiliteit in het werk betekent volgens Vink dat je talenten aan je kunt binden die wat verder weg wonen. “Flexibel werken is niet meer weg te denken en helpt om organisaties meer wendbaar te maken, zodat medewerkers efficiënter kunnen samenwerken. Thuiswerken is wat mij betreft geen doel op zich, het draait erom dat je het werk plaats- en tijdsonafhankelijk kunt organiseren op basis van wat het beste past, zodat er een bepaalde mate van autonomie is. Een baliemedewerker zal nu eenmaal op een specifieke plek zijn of haar werk moeten uitvoeren, maar dat wil niet zeggen dat er geen autonomie kan zijn. Het gaat erom dat jij en je team zelf de regie hebben. Dit vraagt om vertrouwen vanuit het management. Maar op privégebied regelt een mens veel, waarom zou die dat dan niet op het werk kunnen doen?” Claudia Pietryga

THUIS, OP LOCATIE OF OP KANTOOR We kunnen tegenwoordig overal aan het werk, maar om dat goed te doen, is er ook leiding op afstand nodig. Op analysenederland.nl leest u er meer over.

DIGITALE KRONIEK

JACCO VALKENBURG Foto: Recruiter University

“Thuiswerken is geen doel op zich bij flexibel werken”

CONTENT WITH A PURPOSE

Trainer bij Recruiter University.

Een brief en cv-selectie plus twee sollicitatiegesprekken is nog steeds gemeengoed om een keuze te maken wie de nieuwe collega wordt. Het probleem met deze traditionele manier van personeelselectie is echter dat de kandidaat die zichzelf het beste presenteert en het meeste lijkt op de interviewer, omdat hij bijvoorbeeld hetzelfde heeft gestudeerd of een gelijkwaardig loopbaanpad kent, vaak de voorkeur krijgt. De genoemde selectiemethoden kennen veel nadelen, zo is er bijvoorbeeld geen enkele correlatie tussen een goed cv of motivatiebrief en een goede softwareontwikkelaar, monteur of trainee. Een timmerman beoordeel je toch ook liever op zijn werk dan op zijn brief? Een selectie op het perfecte cv is veelal een selectie op een traditionele achtergrond en loopbaanpad, niet op iemands prestaties in het verleden of toekomstig potentieel. Uit onderzoek blijkt echter dat maar liefst 63 procent van de sollicitanten onwaarheden vertelt in het cv. Ook staat de veelgevraagde ‘afgeronde opleiding’ niet per se gelijk aan een hoge intelligentie of grote cognitieve capaciteit. Ook blijkt dat arbeidsdiscriminatie − bewust of onbewust – gebeurt. Dat blijkt telkens weer uit onderzoek en experimenten met anoniem solliciteren. HET GEHELE ARTIKEL LEEST U OP: ANALYSENEDERLAND.NL ADVERTENTIE

Efficiënt, flexibel en tijdsonafhankelijk werken door work21 U herkent het wel: de afdeling IT heeft Microsoft Office 365 aangeschaft en uitgerold in de gehele organisatie. Iedereen heeft toegang tot alle producten van het pakket, maar daarover is u weinig bekend. U richt zich op het eigen maken van de nieuwe versies van Outlook, Word, PowerPoint en Excel, zodat u weer kunt werken zoals u deed: communiceren per mail en bijlagen delen met talloze versienummers met meerdere collega’s van verschillende afdelingen en met verschillende werkwijzen. Dit kan beter!

Bedenkt u eens hoeveel efficiënter u en uw collega’s zouden kunnen werken met applicaties van Office 365 die erop gericht zijn werk te centraliseren, zoals Microsoft Teams. Teams stelt u in de gelegenheid te communiceren, te werken met Office-programma’s en bestanden te bewerken en delen via één centrale plek; een transparante omgeving waarin alle werkhandelingen worden vastgelegd en gedeeld met collega’s. Kennis delen was nog nooit zo vanzelfsprekend en inwerkperiodes nog nooit zo kort; men kan immers zelf álles wat zij nodig heeft opzoeken in Teams. Dat u deze efficiëntieslag wellicht nog niet gemaakt

heeft, is niet gek. Deze slag maakt uw organisatie door de situatie om te draaien. Vanuit IT denken we vaak: ‘we schaffen de producten aan en de organisatie zal ze gebruiken’. work21 kijkt echter naar hoe u als werknemer, afdeling or organisatie werkt en hoe u voor uw werk optimaal gebruik maakt van de Office 365-omgeving. work21 hanteert een planmatige aanpak waarbij ze actief met het team bepaalt hoe zij zo efficiënt en productief mogelijk gaan werken met Microsoft Teams. Stapje voor stapje maakt dat team werkafspraken om het werk meer en meer te centraliseren en bovenal efficiënt, flexibel en tijdsonafhankelijk te maken. work21 gaat uit van de kracht van mensen en helpt, adviseert en toetst wat voor uw team de weg naar Rome is en evalueert continu het succes van uw werkformule. Rendement heb je alleen door dingen niet meer te doen, maar het afstappen van oude werkpatronen is niet eenvoudig. Daarom is de ervaring van work21 in de overgang naar een nieuwe manier van samenwerken onmisbaar. work21 FD bijlage HR

Bent u benieuwd hoe u slim gebruik kunt maken van Office365, neem dan contact met ons op 088-001 83 21 of via contact@work21.nl.

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analyse #30 Human Resources & Facility Management