Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS DIGITALISERING NR 2 | MAJ 2017 ANALYSEKONOMI.SE

MED FOKUS PÅ NYA AFFÄRSMODELLER

Smartare och säkrare städer genom digitalisering Läs Mikael Dambergs text om vilka enorma möjligheter och potentiella hot digitaliseringen för med sig och hur vi i Sverige arbetar med dem. När smarta städer utvecklas måste människan få vara utgångspunkten och hållbarhetens sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter stå i centrum. Läs mer på sida 4

Interoute äger Europas mest avancerade datanätverk ”I dag är molnet inte längre ett alternativ, det är ett krav för att ligga steget före konkurrensen. Få företag börjar från noll, de flesta kommer med ett arv i bagaget, vilket kräver simultankapacitet vid införandet.” 

Läs mer på analysekonomi.se

ANALYS EKONOMI

Läs fler reportage på analysekonomi.se På analysekonomi.se finner du fler artiklar och reportage om ämnen som digitalisering, cyberhot, IT-säkerhet, E-hälsa och kan läsa intervjuer med experter inom områdena.

DAVID BERGSTEDT

MARKETING DIRECTOR TELE2 IOT

ANALYS

Är svensk industri redo för digitalisering? Sverige har länge haft en stark position inom IT och digitalisering. Dock är en av de största utmaningarna för Sverige kompetensförsörjningen. Att blicka utomlands, skapa tydliga regelverk för datahantering och främja entreprenörskap kan vara några lösningar. 

”Alla företag oavsett bransch behöver utvecklas för att vara konkurrenskraftiga” Läs mer på sida 22 Medföljer som bilaga i Dagens industri maj 2017

Läs mer på sida 32

KUNDANPASSADE HISSAUTOMATER FÖR LAGERHANTERING Kontakta oss så berättar vi vilken hissautomat som passar just er lagerhantering. Vi anpassar hissautomaten helt efter era behov och önskemål.

Telefon: 0371-52 30 40 Webbsida: www.welandlagersystem.se


Smart positionering revolutionerar industrin H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och plattformssystem. Hittills har man levererat 1 100 000 trädlösa produkter för IoT, M2M-lösningar över hela världen och och förbereder listning på Nasdaq First North 2017. Företaget ligger i framkant med sina Real Time Loca-

tion Services (RLTS) och nu har man utvecklat ett sätt att använda denna tjänst som ökar affärsnyttan och möjligheterna till effektivitetshöjningar för kunderna.

För de flesta industrier transporteras olika delar som

skall monteras i förpackningar, till exempel på rackar eller pallar, returbara transportemballage, (RTP). Dessa används i hela leveranskedjan för att sedan, efter tömning, återvända till början av kedjan igen och kan i vissa branscher har ett värde av miljontals USD. – Nu lanserar vi GEPS for Industry – en världsledande RTLS-lösning inom industriell IoT för positioneringstjänster av RTP, berättar Pär Bergsten, grundare och VD för H&D Wireless AB.

GEPS for Industry är speciellt framtagen för att lösa problemet med bristen på realtidsinformation mellan fysiska objekt i processen och affärssystemet genom att digitalisera hanteringssystem och visualisering inom den globala tillverkningsindustrin. – Systemet stöder flera trädlösa tekniker som UWB, BLE, RFID och Wi-Fi, som kombinerat med dataanalys och artificiell intelligens kan identifiera gaffeltruckar, varor, människor, produkter och arbetsprocesser. Det gör det möjligt för medarbetare och ledning att följa affärsutvecklingen, och identifiera tveksamheter innan de blir till problem. Det vi lanserar nu är framtiden, avslutar Pär.


Framtidens hus består bara av ettor. Och nollor. Sverige har ett enormt behov av bostäder, fastigheter och infrastruktur. För att klara utmaningen måste byggbranschen tänka större och annorlunda. Vi måste på riktigt börja dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter, lära av den fasta industrin och lyckas förena effektiv produktion med kundanpassade lösningar. Det är dags att ta det industriella klivet in i framtidens byggbransch. Sedan 2008 samarbetar Veidekke med Stanford University för att utveckla framtidens arbetssätt. Idag har vi utbildat fler medarbetare i VDC (Virtual Design and Construction) än något annat företag i branschen. Genom ICE (Integrated Concurrent Engineering), en gång skapat av Nasa, kan vi korta en ettårig projektering till två veckor. I framtidens byggbransch kommer absolut ingenting att tillverkas som inte först 3D-modellerats. Digitala verktyg är redan idag lika viktiga som hammare och spik och de största tids- och kvalitetsvinsterna kan göras redan i datorn. Framtidens byggbransch måste öka innovationstakten. Vi på Veidekke har redan tagit klivet. Vilka kliv vill du ta? veidekke.se/kollektivintelligens

Involverande krafter. Kollektiv intelligens.


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LEDARE – ANALYSEKONOMI.SE

TRE DIGITALA FAVORITER – LÄS SAMTLIGA ARTIKLAR I SIN HELHET PÅ ANALYSEKONOMI.SE

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

1. Cyberrisker måste adresseras var för sig ”Vad som utgör en cyberrisk för ett företag kan vara helt oväsentligt för ett annat företag i en annan bransch. Vilken risknivå som är acceptabel och vad som kan anses vara särskilt skyddsvärt skiljer sig också avsevärt, säger Kristoffer Haleen, cyberriskkonsult på Willis Towers Watson.”

Mikael Damberg

2. Digital ledare mot nya mål ”– Det är viktigt att komma ihåg att digitalisering inte är ett självändamål för en verksamhet. Digitalisering är dock en nyckel till en av de viktigaste processerna som ett bolag har, och det är innovationsprocessen, menar Darren Mowry, Head of Operations, Amazon Web Services, Nordics & The Baltics.”

3. Digitaliseringens legala hot Digitaliseringen och utvecklingen inom Internet of Things, big data och AI skapar möjligheter för företag att hitta nya tjänster. Det finns dock flera legala risker. Läs intervjun med Martin Gynnerstedt, advokat på Advokatfirman Cederquist

”Vi behöver en aktiv samverkan mellan myndigheter, akademi och industri.”

Närings- och innovationsminister

A

När smarta städer utvecklas måste människan få vara utgångspunkten och hållbarhetens sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter stå i centrum. Först då grundpelarna i utvecklingen av smarta städer bygger på våra och vår omgivnings behov blir digitaliseringen av städerna en stor tillgång. För att sammanlänka alla berörda delar och skapa samstämmighet i hur regeringen arbetar med smarta städer har ett samverkansprogram mellan flera olika sektorer som alla har en aktiv del i utvecklingen av smarta städer startats upp. Innovationer, digitalisering, och miljö- och klimatteknik skall alla arbeta tillsammans för att skapa möjlighet att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. – Vi vill förebygga stuprörsfokusering och arbeta mer i system och på så sätt bygga en gemensam kompetens som sträcker sig mellan sektorer, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Den utmaning som den pågående urbanisering innebär för miljön kan företrädesvis hanteras genom att skapa effektiva infrastrukturlös-

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

4

Mikael Damberg om digitalisering

6

4 intressanta digitala lösningar

10 Digitala verktyg för innovativa möten 12 Tesla satsar på ett hållbart samhälle 14 Digitalisering inom vården 16 E-hälsa i fokus 18 Förnyelsebara energikällor ställer nya krav 20 3 digitala projekt 22 Profilintervju – David Bergstedt 24 Rätt molnstrategi ett måste 26 Nyheter 32 Den digitala industrin 34 Sveriges nya industri 36 E-handel 38 Cybersäkerhet

ningar där de urbana miljöerna utformas på ett smart sätt och genom att kunna delas av många. När bussar går på el så finns det egentligen inget som hindrar bussar från att köra inomhus, så i stället för att ha busshållplatserna utanför till exempel stationsbyggnaden eller centrumanläggningen kan de plocka upp resenärer inomhus. En del i initiativet att skapa smartare städer med mer effektiva och resurssnåla system är den ökande trenden mot gröna affärsmodeller och modeller för delningsekonomi. Här vill regeringen öppna upp för nya lösningar och innovation för här finns stor potential för nya affärer genom ett nytt sätt att tänka. – Ett annat område som regeringen arbetar mycket med just nu är den digitala säkerheten. Det är ett område som är helt avgörande när allt fler delar av samhället kopplas upp, ihop och fattar egna beslut. Redan i år kommer vi att presentera en nationell strategi för digital säkerhet. – Vi behöver en aktiv samverkan mellan myndigheter, akademi och industri. Det blir allt vanligare med cyberattacker och de som utför dem är oerhört avancerade i sin kunskap. I dagarna har vi till exempel sett hur oerhört sårbart dagens globala digitaliserade samhälle är och hur omfattande störningar hackers kan orsaka, därför måste vi ständigt jobba med frågorna och ligga i framkant.

analysekonomi.se

INNEHÅLL

28 IIoT och Industri 4.0

SMARTARE OCH SÄKRARE STÄDER GENOM DIGITALISERING tt arbeta i system, samverka och sammanlänka berörda parter är en viktig del av digitalisering av städerna och i arbetet med den digitala säkerheten.

PROJEKTLEDARE ANDREAS

Återvinn eller ge tidningen vidare!

ANALYS DIGITALISERING Projektledare: Andreas Hörlin andreas.horlin@europeanmediapartner.com

VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Anna Bjärenäs, Mats Carlbäck, Tim Jacques, Annika Wihlborg, Anders Edström Frejman, Martin Westholm, Andreas Ellhar Omslagsfoto: Tele2 IoT Distribution: Dagens industri, maj 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Annons

DIGITALISERING I DETALJHANDELN Den digitala utvecklingen i detaljhandeln har tagit ordentlig fart. Kompletta, integrerade handelslösningar gör att allt från planering till inköp och butiksprocesser kan automatiseras. På Centric IT Solutions är det fullt fokus lösningsmässigt på digitalisering av detaljhandeln. 20 000 detaljhandelsbutiker i 30 länder snurrar årligen 53 miljarder Euro genom företagets kassasystem. Denis Van Nunen, VD för Centric IT Solutions Nordic berättar: – Detaljhandeln är en spännande, internationell bransch under utveckling. Man lär sig mer och mer om kunden. Omnikanalstrategierna som genomsyrar de flesta bolag i branschen ger möjlighet att påverka kunden via

Sociala medier, reklam, i butik och via webbshop. Det finns möjlighet att förmedla olika typer av budskap till kunden. Denna utveckling innebär att kundbeslutet inte bara fattas i butiken utan på många olika ställen. Trots att företag sedan länge lyckats samla stora mängder data om kunden har man i många fall inte lyckats förbättra kundupplevelsen. När du handlar online känner webbshopen igen dig som kund och har information om priskänslighet, familjesituation, intressen och preferenser, men de flesta företag har inte möjlighet att bearbeta dessa enorma datamängder för att ta vara på informationen. – Livsmedelskedjor är de som kommit närmast en skräddarsydd kundupplevelse med att skicka rabatt-

kuponger på samma typ av varor du köpt tidigare. Den teknik som redan finns skulle, rätt integrerad, kunna möjliggöra att vi i realtid kan kommunicera med kunden när de är inne i butiken. Kombinerat med kundens interaktion med självscanningsutrustning skulle detta kunna leda till mycket högre konvertering av kund i butik. I detaljhandeln finns det enorma möjligheter till detta. Teknologier som i realtid fångar upp dina transaktioner genom att du använder mobiltelefonen och skärmar som känner igen dig, gör det möjligt för butikskedjan att bearbeta dig som kund medan du är inne i butiken.

Denis Van Nunen, VD för Centric IT Solutions Nordic


01303-01 SE © Ascom (Sweden) AB

Digitalisera, optimera och mobilisera – tre åtgärder för en friskare sjukvård? Många sjukhus har redan påbörjat sin digitaliseringsresa, andra är bara i början. Men alla inser att det är en nödvändig transformation för att skapa en hållbar framtid för sjukvården. För att få ut maximalt av digitaliseringen, det vill säga både ökad effektivitet och högre vårdkvalitet, måste man samtidigt förändra traditionella arbetsflöden, optimera resursanvändningen men framförallt se till att vårdteamet är med på hela resan. Digitalisera – se till att all information görs tillgänglig digitalt och att alla interna system kan kommunicera med varandra. Optimera – tänk igenom dagens arbetssätt och hur man skulle kunna arbeta om all information fanns tillgänglig där den behövs när den behövs.

Se våra lösningar på ascom.se

Mobilisera – planera och kraftsamla inför befintliga och framtida utmaningar, till exempel färre unga i arbetsför ålder i relation till en åldrande befolkning med ökat vårdbehov och högre kvar på vården. Mobilisera också i ordets andra betydelse – göra rörlig. Se till att vårdteamet alltid har tillgång till arbetskritisk information där de befinner sig oavsett om det är inne hos patienten, vid en dator eller på språng mellan olika avdelningar. Kontakta oss – tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid för sjukvården.

Mer om Ascom Myco 2: ascom.com/myco2

Ascom Myco 2. En hel Healthcare Platform i en smartphone.

Patientkallelse och kommunikation Ascom Telligence: ascom.com/telligence5


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSEKONOMI.SE

Johan Söderström.

Veidekke effektiviserar byggbranschen ABB bygger ett hållbart samhälle Produktivitetsutvecklingen i den fasta industrin jämfört med byggindustrin ser minst sagt mörk ut för den senare. Kurvan visar att den fasta industrin utvecklats med 250 procent medan byggindustrin legat stilla de senaste 40 åren. – Byggbranschen har haft en betydligt högre kostnadsutveckling än övriga branscher, men vi har inte gjort något åt det, då kundernas betalningsvilja hittills överstigit de ökade kostnaderna. Nu är räntan i botten, vilket kommer att göra att kundernas betalningsvilja planar ut. När investeringskalkylerna inte går ihop och mer internationell konkurrens knackar på dörren blir det ohållbart, säger Jimmy Bengtsson, VD på Veidekke Sverige. Det är hög tid att ta det industriella klivet in i framtidens byggbransch.

Vi lever i en spännande tid med både energi- och den fjärde industriella revolutionen. Hur påverkar det spelplanen och vilken roll får företagen i utvecklingen av framtidens digitala städer?

För att möta de nya utmaningarna utbildar Veidekke sina medarbetare i VDC,

tomatisering och uppkopplade produkter och lösningar som ger tillgång till information som rätt använd ger nya värden. Det är nu det händer. Exempelvis har robotarna varit uppkopplade i över tio år och nu ser vi att kunderna utnyttjar detta fullt ut.

(Virtual Design and Construction), tillsammans med Stanford University sedan 2008. Jimmy berättar stolt att man är det företag i branschen som har flest VDC-utbildade medarbetare. – Ingen ledande fast industri skulle tillverka något utan att först 3D-modellera för att se att allt funkar perfekt. Med digitaliseringens alla möjligheter kan vi skapa stora tids- och kvalitetsvinster redan i datorn. Investeringen i denna teknik är betydligt mindre per produkt vid masstillverkning än vad den är vid fastighetsbyggande, vilket gjort att man hittills inte satsat på det i branschen, och på så vis gått miste om en potentiell effektivitetsvinst. Jimmy tror att den hittills uteblivna produktionshöjningen i branschen till

största delen beror på strukturer, då det inte råder någon brist intelligenta och drivna människor. Utmaningen är att lyckas förena konceptualisering och effektiv produktion med kundanpassade lösningar. Materialleveranser till byggprojekt är ännu en potentiell förbättringspunkt. I dag vet man på bygget ungefär när materialet ska komma, men ofta kommer en oannonserad leverans som någon ska springa och leta rätt på och sedan hitta folk som kan hjälpa till att bära. – Vi behöver uppnå snabbare och mer precisa flödesprocesser under projekten. Här har vi startat ett initiativ, CSL, (Construction Supply Logistics). Det är ett digitalt system där leverantörerna planerar sina leveranser till en terminal där vi packar om och gör kollin av materialet, som märks upp enligt ett etikettsystem. Sen kör vi fulla bilar till bygget och har bärtjänst som bär in och placerar ut kollina på bygget på rätt plats vid rätt tid. Lösningen minskar både miljöpåverkan och spilltid. Något som vi alla tjänar på.

Ett supergrid med likström växer fram i många delar av världen med länkar mellan samt

inom länder, samtidigt som det utvecklas mikro och nanonätslösningar utanför det traditionella elnätet för att skapa elförsörjning för samhällen som enskilda användare. Sol-, vind- och andra förnyelsebara energislag växer kraftigt och ger möjligheter men också utmaningar när det gäller effektbehovet. Samtidigt pågår den fjärde Industriella revolutionen, med digitalisering, robotisering, au-

Uppkopplingen skapar en ny spelplan där affärsmodeller växer fram och rätt utnyttjat ökar konkurrenskraften. ABB har hittills levererat 70 miljoner digitalt uppkopplade produkter och är med erbjudandet, ABB Ability, en viktig spelare i bygget av ett hållbart samhälle. – Digitaliseringen stöper om hela samhället och påverkar oss alla. ABB bidrar inom energi, industri samt transport och infrastruktur med digitala lösningar. Vi samarbetar med bland annat Microsoft och IBM för att skapa reella värden. Genom tillväxthuben SynerLeap jobbar vi med start-ups för snabbare innovationer, säger Johan Söderström, VD ABB Sverige. För att bygga hållbara samhällen menar han att det är viktigt med en holistisk syn med

ren energiförsörjning, ren transportsektor, hållbara bostäder, vatten och tillgång till uppkoppling. Helt i linje med FN:s mål för hållbara städer, det ger stora möjligheter globalt och Sverige ligger långt fram. – Transportsektorns omställning till fossilfritt accelererar med ökad elfordonsanvändning. Det leder till ett ökat batteribehov som skapar förutsättningar för konkurrenskraftiga energilager, säger Johan. Energibolagen jobbar nära slutkunderna med nya digitala tjänster. Möjligheten ökar att producera egen energi på ett enklare sätt, Kombinationen av innovation och entreprenörskap är också viktigt.

– Samarbetet mellan akademi, städer, stora och små företag och andra aktörer ger oss förutsättningar att skapa hållbara och värdeskapande lösningar en tid av förändring. Kompetensförsörjningen för framtiden blir en nyckelfråga och vi måste hjälpas åt, säger Johan. ANNONS

Annons

CONRAD – TEKNIKENS FRAMKANT Sedan Max Conrad grundade företaget i 1920-talets Tyskland, försöker Conrad ligga i teknikens framkant. Det som började med försäljning av radioset till entusiaster som byggde sina egna radioapparater, har lett till den senaste innovationen – Conrad Connect, som lanserades tidigare i år. Conrad Connect är en molntjänst där användaren kan övervaka, styra och koppla ihop smarta enheter och tjänster, oavsett tillverkare och varumärke. Smarta enheter från samma märke fungerar visserligen bra tillsammans, men när en användare köper från flera olika

tillverkare är det svårt eller snarare omöjligt att koppla ihop dessa. Med Conrad Connect kan du enkelt koppla ihop olika enheter, men även övervaka och styra allt från en plats samt tilldela regler efter ”If This Then That”-pricinipen. – Med Conrad Connect kan du exempelvis koppla ihop en Bosch Home Connect-kaffemaskin med en ansiktsigenkänningskamera från Netatmo. När du eller en kollega kommer in på kontoret känner kameran igen dig och därefter bryggs en kopp kaffe enligt dina preferenser, berättar Andreas Malberg, Marketing & Operations Director Conrad Scandinavia.

IoT är fortfarande en tämligen abstrakt term för de flesta av oss. Andreas säger att man på Conrad tror sig veta att detta kommer ändras inom en väldigt snar framtid. Det är snarare en revolution än utveckling, som kan jämföras med internet och hur det från en separat, unik nischlösning blev basen för ett helt nytt sätt att leva och göra affärer på!

www.conrad.se conradconnect.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYSEKONOMI.SE

7

Mauritz Börjesson.

Oändliga möjligheter för städer

Unik digital lösning gynnar alla

I dag finns redan all teknik för att markant förbättra städernas ekonomi, miljö, demokrati och sociala utveckling. Utmaningen för städerna är inte att verktygen saknas, utan att koppla ihop rätt information med rätt aktör.

Att en lösning innebär fördelar för alla inblandade hör kanske inte direkt till vanlighe-

Tänk dig en fastighet som har lärt sig folks vanor och sänker värmen när de inte är

Den digitala lösningen, som är ännu ett steg i EasyParks vision om den bästa möjliga lös-

hemma, drar ner persiennerna när solen lyser och tänder och släcker byggnadens lampor. Tänk dig en app som visar vilken vagn på tunnelbanan det sitter minst folk i eller ett program som hjälper byggarbetaren att undvika att gräva sönder stadens ledningar genom att virtuellt visa dem på en Ipad.

Möjligheterna är oändliga och företaget EVRY har specialiserat sig på att ta fram stra-

tegier och lösningar för största möjliga samhällsnytta. Många städer satsar redan i dag på hållbarhet och ekonomi, men det blir ofta punktinsatser och det som saknas är en tydlig målsättning och bakomliggande strategi. Så hur ska då en kommunfullmäktige göra för att kunna optimera sin stad på bästa vis? – Det handlar om att distribuera all den information som redan finns till alla inblandade aktörer på rätt sätt. För att alla idéer ska kunna förverkligas behövs en plattform där all data är samlad och sedan en pragmatisk strategi för genomförande, och det är just det som vi har specialiserat oss på, säger Robin Blomquist, Vice President Innovation & Corporate Strategy på EVRY. Som exempel nämner han det samarbetet i Norge där EVRY synliggjorde alla stadens

terna. EasyParks nya koncept hjälper inte bara stressade bilförare, trafikplanerare och parkeringsföretag, utan också kanske det viktigaste av allt – vår miljö. ningen för parkeringsproblematiken i urbana miljöer, bygger helt och hållet på en unik, smart digitaliseringslösning. När drygt 30 procent av trafiken i en större stad direkt går att koppla till söktrafik, fordon som letar parkeringsplats, är det ganska naturligt att inse vilken gigantisk utmaning vi står inför. För det är ju inte så att våra städer blir mindre eller antalet bilar minskar – tvärtom. Med andra ord kan problemet förvärras och det i rasande takt. När nu EasyPark, mest kända för sina lösningar för parkeringsbetalningar, växlar upp i sin

strävan att nå sina ambitioner om allt bättre parkeringslösningar, gör man det givetvis fortsatt digitalt och smart. – Vår vision är helt kopplad till Parking Exellence, att hantera parkeringsfrågan i urbana miljöer så bra det bara går, och nu tar vi ett stort steg framåt, förklara Mauritz Börjesson, ansvarig för affärsutveckling på EasyPark.

Utgångspunkten är att parkeringsmöjligheterna på gatunivå i större städer orsakar enorma

ledningar genom att skapa ett virtuellt program för byggarbetarna så de exakt kunde se var de låg under marken. – I det fallet försvinner ju olyckorna med kapade kablar nästan helt och staden gör en enorm vinst på att slippa merarbete. Industrierna kan dessutom förlita sig på att deras energiförsörjning alltid är fungerande, fortsätter Robin.

problem för såväl bilister som trafikansvariga samtidigt som flertalet parkeringsgarage brottas med relativt låg beläggning. – Problemet är att man från sin bil inte kan överskåda parkeringssituationen på den plats man ska parkera. Man tvingas åka runt och leta, vilket gör att man tillsammans med alla andra som också letar, orsakar onödigt mycket trafik och därmed också en ökad nivå av utsläpp, menar Mauritz Börjesson.

Bengt-Göran Kangas, Vice President Public Sector & Healthcare på EVRY, är överty-

Eftersom digitalisering av parkeringar är en viktig del av städernas anpassning till smarta,

gad om att städerna i framtiden kommer få ett allt större ansvar när det gäller att utnyttja den teknik som finns i dag för att utveckla inte bara ekonomi och hållbarhet, utan även demokrati och social utveckling. Större fokus kommer att ligga på att städer formar en tydlig identitet och utgör ett attraktivt val för sina medborgare. – Allt vi gör är i slutändan att sammankoppla och utveckla städernas tjänster med hjälp av information och teknik för att människorna ska få ett så bra liv som möjligt. Här behöver städerna vara mycket mer aktiva än de är i dag, säger Bengt-Göran Kangas.

digitaliserade städer är det ingen överraskning att EasyPark redan samarbetar med över 650 städer, en siffra som ökar med i genomsnitt tio nya per månad. Även om EasyPark nu tagit nästa steg mot Parking Exellence nöjer man sig inte där, utan utvecklingsarbetet fortsätter. I takt med att allt större delar av parkeringsförfarandet digitaliseras samtidigt som trafik och parkeringsflödet visualiseras, kan laddningsstationer inkluderas – såväl placering av dessa samt betalningshanteringen. – Vi fortsätter utvecklingen mot en så effektiv och hållbar situation som möjligt och vi ger oss inte förrän vi har nått hela vägen, avslutar Mauritz Börjesson.

ANNONS

Fjärrunderhåll och molntjänster Vi skräddarsyr säkerhetslösningar för ditt industriella nätverk.

Med Weidmüllers webbaserade fjärrunderhållsslösning u-link övervakas maskiner säkert och effektivt. Förutom molntjänst som körs på säkerhetsklassade dataservrar i Tyskland, med hög tillgänglighet, är u-link också en onlineplattform med säker lagring. Tillsammans med Weidmüllers I/O-system och industriella nätverkskomponenter har du ett komplett system som skyddar dina anläggningar mot obehörig åtkomst. Let’s connect.

www.weidmuller.se


Annons

Bengt-Göran Kangas, Senior Vice President Public Sector & Healthcare på EVRY & Robin Blomquist, Vice President Innovation & Corporate Strategy på EVRY.

STÄDER SOM HANTERAR DIGITAL INFORMATION BÄST BLIR FRAMTIDENS VINNARE I dag finns redan all teknik för att markant förbättra städernas ekonomi, miljö, demokrati och sociala utveckling. Utmaningen för städerna är inte att verktygen saknas, utan att koppla ihop rätt information med rätt aktör. Tänk dig en fastighet som har lärt sig folks vanor och sänker värmen när de inte är hemma, drar ner persiennerna när solen lyser och tänder och släcker byggnadens lampor. Tänk dig en app som visar vilken vagn på tunnelbanan det sitter minst folk i eller ett program som hjälper byggarbetaren att undvika att gräva sönder stadens ledningar genom att virtuellt visa dem på en Ipad. Möjligheterna är oändliga och företaget EVRY har specialiserat sig på att ta fram strategier och lösningar för största möjliga samhällsnytta. Många städer satsar redan i dag på hållbarhet och ekonomi, men det blir ofta punktinsatser och det som saknas är en tydlig målsättning och bakomliggande strategi. Så hur ska då en kommunfullmäktige göra för att kunna optimera sin stad på bästa vis?

– Det handlar om att distribuera all den information som redan finns till alla inblandade aktörer på rätt sätt. För att alla idéer ska kunna förverkligas behövs en plattform där all data är samlad och sedan en pragmatisk strategi för genomförande, och det är just det som vi har specialiserat oss på, säger Robin Blomquist, Vice President Innovation & Corporate Strategy på EVRY. Som exempel nämner han det samarbetet i Norge där EVRY synliggjorde alla stadens ledningar genom att skapa ett virtuellt program för byggarbetarna så de exakt kunde se var de låg under marken. – I det fallet försvinner ju olyckorna med kapade kablar nästan helt och staden gör en enorm vinst på att slippa merarbete. Industrierna kan dessutom förlita sig på att deras energiförsörjning alltid är fungerande, fortsätter Robin. Bengt-Göran Kangas, Senior Vice President Public Sector & Healthcare på EVRY, är övertygad om att städerna i framtiden kommer få ett allt större ansvar när

det gäller att utnyttja den teknik som finns i dag för att utveckla inte bara ekonomi och hållbarhet, utan även demokrati och social utveckling. För att uppnå bästa resultat för medborgarna, företagen och miljön behövs samarbete.

studielån, kollar sin medicinska journal, eller när de använder SL:s reseplanerare för kollektivtrafiken i Stockholm.

Genom att till exempel utveckla och förenkla reseplaneraren så slipper folk ha koll på tidtaStörre fokus kommer att ligga beller och ändringar i trafiken, på att städer formar en tydlig de kan förlita sig på tekniken. identitet och utgör ett attraktivt Detta gör det bekvämt med val för sina medborgare. Städerkollektivtrafik och man väljer na behöver här hjälp av aktörer kanske bussen i stället för bilen. som kan koppla samman stadens Staden får mindre köer, mindre energiförbrukning, sophantering, utsläpp och nöjdare invånare. byggnader, transporter osv, och i När jag frågar Bengt-Göran slutändan utveckla alla samhällsvarför EVRY är så framgångsrika funktioner för alla som bor och svarar han: verkar i staden. – Vi jobbar med närhetsprin– Allt vi gör är i slutändan att cipen och försöker anpassa oss sammankoppla och utveckla och vara så nära våra kunder städernas tjänster med hjälp av det bara går. Samtidigt har vi information och teknik för att tillgång till kunskaper, lösningar människorna ska få ett så bra liv och metoder från hela företaget som möjligt. Här behöver städeroch kan dela med oss av de sena vara mycket mer aktiva än de är naste idéerna från exempelvis i dag, säger Bengt-Göran Kangas. New York och sedan skräddarsy en lösning för en stad här i SveEVRY är ett internationellt förerige. Det handlar om informatag och ett av nordens största tion och innovation och att med IT-tjänsteföretag med över 10 000 hjälp av dessa skapa nyttiga medarbetare. Folk använder i dag och efterfrågade tjänster och deras tjänster exempelvis när de vår ambition är att vara ledande tar ut pengar i bankomaten, tar inom detta område. Text: Tim Jacques

WWW.EVRY.COM


w w w. e fo r va l t n i n g s d a g a r n a . s e

DIGITAL TRANSFORMATION

2.0

Programpunkterna du inte vill missa under eFörvaltningsdagarna 2017

X-road, en del av den svenska digitala förvaltningsmodellen? Heiko Vainsalu, X-road Area Manager, Ardalan Shekarabi, Civilminister

PANELDEBATT Digital Transformation inom offentlig sektor - Vem tar ansvar och vad förväntas av dig som ledare? Ardalan Shekarabi, Civilminister; Anna-Karin Hatt, VD, Almega & Ann Hellenius, CIO,

Världen förändras – Gör du?

Stockholms stad m.fl.

Per Schlingmann

Ett urval av årets talare

2017

11 - 12 oktober Stockholmsmässan


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSEKONOMI.SE

Nancy Knowlton och David Martin.

FRAMTIDENS VERKTYG FÖR INNOVATIVA OCH ROLIGA MÖTEN ÄR HÄR Kanadensarna Nancy Knowlton och David Martin, paret bakom det digitala succéverktyget Smartboard som används flitigt i svenska skolor, har skapat Nureva, ett nytt verktyg som ska göra företags innovationsarbete och möten roligare, effektivare och mer interaktivt.

– När vi skapade Nureva utgick vi

ifrån det faktum att innovationsarbetet fyller en allt mer central funktion på många företag. Samtidigt spenderar många av oss mycket tid på möten. Behovet av ett smart digitalt verktyg som gör det möjligt för samtliga mötesdeltagare att interagera med varandra på ett enkelt sätt med hjälp av sin smartphone eller surfplatta var tydligt, säger Nancy Knowlton. Nureva har funnits på marknaden

i drygt två år, men är relativt nytt i Sverige.

– Vår förhoppning är att Nureva ska förändra bilden av vad ett möte är och hur det kan bidra till att fånga upp mötesdeltagarnas idéer och samtidigt minimera avstånden mellan dem. Tidigare gick möten ofta ut på att en person informerade mötesdeltagarna med hjälp av en Powerpointpresentation. – Med Nureva är det förstås möjligt att presentera information, men det bidrar även till en helt ny möteskultur där deltagarna är medskapare och kan bidra med sina idéer och synpunkter på varje enskilt möte, säger David Martin. Ett störande moment på videokon-

ferenser är ofta att deltagarna inte hör varandra tillräckligt väl. Det innebär att de får lägga energi på att försöka höra varandra och när en deltagare exempelvis rör sig i rummet eller står framme vid tavlan och visar något kan det bli

svårt att höra. Nureva kan bäst beskrivas som en interaktiv vägg där man snabbt och enkelt kan

”Att tillvarata medarbetarnas idéer och innovationskraft är en avgörande del av många företags affärsutvecklingsarbete och konkurrenskraft.” skriva, sudda och samla information i form av bilder, webbsidor, dokument och virtuella

post-it lappar med idéer och kommentarer. Det är därmed ett verktyg som ersätter såväl fysiska papperslappar som powerpointpresentationer, whiteboards och andra verktyg som traditionellt sett används i samband med möten. De mötesdeltagare som deltar

på distans kan i stället följa och bidra till händelseförloppet från sina digitala enheter såsom datorer, surfplattor och smartphones. Nureva fångar upp allt som sägs och alla idéer som dyker upp på ett möte, utan att deltagarna själva behöver lägga tid på dokumentation. Det gör att de kan bli mer närvarande här och nu i mötet. – Att tillvarata medarbetarnas idéer och innovationskraft är en avgörande del av många företags affärsutvecklingsarbete och konkurrenskraft. På traditionella möten är det ofta svårt att få mer

tystlåtna medarbetare att våga dela med sig av sina idéer, men eftersom Nureva gör det möjligt att bidra med idéer anonymt, snabbt och enkelt via en smartphone eller surfplatta så öppnar det upp för interaktion på ett helt annat sätt än på traditionella möten. En faktor som inte heller bör underskattas är att det ska vara roligt och lustfyllt att delta i möten. Vår målsättning är att Nureva ska bidra till det, säger Nancy Knowlton.

Text: Annika Wihlborg

DIGITALT VERKTYG MELLAN KONSUMENT OCH HANDLARE ANALYSEKONOMI.SE På analysekonomi.se finner du reportage om betallösningar för detaljhandeln och hur digitalisering underlättar köp via mobil.


Annons

DIGITAL LÖSNING SOM GYNNAR ALLA Att en lösning innebär fördelar för alla inblandade hör kanske inte direkt till vanligheterna. Men med hjälp av big data och en ny algoritm kan EasyParks hjälpa stressade bilförare att hitta leding p-plats, trafikplanerare att optimera förutsättningarna och parkeringsföretag att få mer beläggning, samtidigt som det bidrar till det viktigaste av allt – att minska biltrafikens påverkan på vår miljö. När nu EasyPark, mest kända för sin betalningsapp för parkering, växlar upp i sina ambitioner om allt bättre digitala tjänster gör man det givetvis databaserat och smart. – Vår vision är helt kopplad till det vi kallar Parking Exellence, att parkeringsplatser i urbana miljöer hanteras optimalt, och nu tar vi ett stort steg, förklarar Mauritz Börjesson, ansvarig för affärsutveckling på EasyPark. Utgångspunkten är att det i de flesta större städer saknas förutsättningar att ta hand om efterfrågan på gatunivå och detta orsakar enorma problem för såväl bilister som trafikansvariga. Samtidigt brottas många parkeringsgarage med relativt låg beläggning. – Problemet är att man från sin bil inte kan överskåda parkeringssituationen

Mauritz Börjeson, ansvarig för affärsutveckling på EasyPark

på den plats man ska parkera. Man tvingas åka runt och leta på måfå, vilket gör att man tillsammans med alla andra som också letar planlöst, orsakar onödigt mycket trafik och därmed också en ökad nivå av utsläpp, menar Mauritz Börjeson. När den nya tjänsten Parking Guidance nu lanseras kommer den stressade bilisten inte bara att få hjälp att hitta direkt till lediga parkeringsplatser snabbare, utan dessutom få en tidsangivelse om förväntad söktid.

EASYPARKGROUP.COM

– Bilisten får med andra ord upp en rekommenderad körväg i appen och rekommenderad gata att parkera på. Detta innebär också att om söktiden är för lång, kan man i stället välja ett ledigt parkeringsgarage i närheten. Detta underlättar för bilisten som sparar tid och parkeringsgaragen gynnas med ökad trafik. Samtidigt minskar söktrafiken för staden utan att deras intäkter minskar, eftersom det ändå inte finns någon ledig plats att parkera på. Det ligger av naturliga skäl

många års utvecklingsarbete och investeringar bakom den här tjänsten som bygger på att en avancerad algoritm behandlar stora mängder data i realtid. Med hjälp av mer än 500 testförare runt om i Europa har EasyPark ”lärt upp” algoritmen genom att mata in data från verkliga trafiksituationer. – Det här är den första tjänsten av sitt slag i världen. Förutom tidsbesparingen för bilister och ökade intäkter för parkeringsgarage ger datan oss möjlighet att skapa ett nytt gränssnitt för stadens trafikplanerare. Staden kan då för första gången visuellt se parkeringsflöden och därmed vidta rätt policyförändringar, menar Mauritz och fortsätter: – Staden kan till exempel göra nya zonindelningar och ändra parkeringsavgifterna baserat på en detaljerad förståelse av hur tillgång och efterfrågan på parkering faktiskt ser ut. EasyPark har nu tagit nästa steg mot Parking Exellence men nöjer sig inte där. Företaget vill möjliggöra automatisering av parkering genom att möjliggöra för självkörande bilar att hitta och betala för parkering helt autonomt. – Vi fortsätter utvecklingen mot en så effektiv och hållbar situation som möjligt och vi ger oss inte förrän vi har nått hela vägen, avslutar Mauritz Börjesson.


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSEKONOMI.SE

TESLA SATSAR PÅ HÅLLBART SAMHÄLLE

Sydafrikanen Elon Musk vill revolutionera användningen av energi och drömmer om att befolka andra planeter. Han har kommit en bit på väg. Superentreprenören Elon Musk har

i flera olika intervjuer konstaterat han att han redan som ung funderade på vilka områden som i grunden kommer att påverka framtiden och ha en grundläggande effekt för mänskligheten. Han kom fram till tre områden: hållbar energi, internet och att befolka andra planeter. Denne sydafrikan som lever den amerikanska drömmen flyttade som 17-åring till Kanada och sedan till USA. 1995 lämnade han Stanford för att tillsammans med sin bror grunda företaget Zip2. Ett företag som utvecklade publiceringsprogam för internetbaserat material från nyhetsföretag. Zip2 såldes till Compaq redan fyra år senare. Nästa steg var att grunda företaget X.Com. – Jag ville helt enkelt förändra sättet vi betalar och utnyttja nätet för snabba transaktioner, berättar han i en intervju för Bloombergs Risktakers. Företaget gick redan 2000 ihop med Confinity som hade utvecklat betaltjänsten PayPal. Året därpå köpte eBay företaget för 1,5 miljarder dollar.

Elon Musk.

Elon Musk är också känd för att

ha spelat en mycket viktig roll för Tesla Motors som han kom in i redan i februari 2004. Det vill säga redan under företagets första levnadsår. Den första modellen företaget började sälja var sportbilen Tesla Roadster. Sommaren 2012 lanserades Tesla Model S, en elbil i mellansegmentet, som vunnit flera utmärkelser. Tesla är pionjär även inom självkörande bilar. I samband med mjukvaruuppdateringen för Model S förra hösten meddelande Elon Musk att ägaren nu skulle få tillgång till en ”autopilot” som i prakti-

ken är en ytterst avancerad farthållare. Elon Musk brinner för elbilar och vill se ett genombrott i användandet av dessa. Tätare nätverk av så kallade ”supercharging stations” – där en bil kan laddas till 50 procent på 20 minuter – är ett sätt att minimera begränsningarna av batteridrift. Han vill även se fler, men framför allt betydligt billigare elbilar. Batterierna har från starten varit den stora utmaningen och krävt att man använder lätta material, en avancerad teknik och design. Företagets satsning på en batterifabrik i jätteformat som håller på att byggas i Nevadaöknen är

ett led i detta liksom att man redan i dag är underleverantör av drivlinor till vissa av Mercedes och Toyotas modeller. Större tillverkade volymer av en viss teknik möjliggör helt enkelt ett lägre pris. Ett ganska oväntat steg annon-

serade han 2014 då han gjorde klart att Tesla Motors kommer släppa sina patent fria. Syftet är att möjliggöra för vilken biltillverkare som helst att snabba på utvecklingen av elbilar. Elon Musk konstaterade på sin blogg i samband med kungörandet att det byggs en försvinnande liten mängd elbilar

i förhållande till de cirka 100 miljoner bensin- och dieselbilar som årligen rullar av fabriksbanden. – Elbilsprogam, eller program för alla fordon som inte bränner kolväten, vid de stora tillverkarna är små till obefintliga och utgör i genomsnitt mindre än en procent av deras totala bilförsäljning, skrev han på sin blogg. Och så här motiverade han kort och gott beslutet att göra Teslas kunskap till Open Source. – Vi tror att Tesla, andra företag som tillverkar elbilar och världen gynnas av en gemensam teknikplattform som utvecklas snabbt. Ett ytterligare parallellt projekt för denne serieentreprenör är SolarCity som grundades 2006 av två av hans kusiner utifrån ett koncept föreslaget av honom själv. – Det låter galet, men vi vill förändra hela världens energiinfrastruktur så att vi inte längre släpper ut några växthusgaser. Text: Anders Edström Frejman

”TEKNOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR” ANALYSEKONOMI.SE Läs intervju på analysekonomi.se med förre finansministern Anders Borg, numera styrelseledamot i bland annat Kinnevik, om stora möjligheter med digitalisering. ANNONS

Vill du erbjuda marknaden din egen Internet of Things (IoT) lösning? Har du en god idé – eller har du redan börjat utveckla trådlösa sensorer med IPv6 protokoll, och vill optimera batteri driftstid med energy harvesting ? Kontakta Upwis för goda råd – eller djupare samarbete. Vi erbjuder rådgivning, komplett utveckling och OEM leveranser av applikationsoptimerade IoT system. Upwis arbetar just nu med system för Smart Buildings och Smart Cities – som t.ex GreenIoT i Uppsala där sensorer för CO, NO2, CO2, O3, PM10/2.5 etc. installeras.

Clients

Router/Gateway Internet Cloud ”Big Data” Wireless sensors ”small data” I/O

www.upwis.com 018-495 70 90


ANNONS

NU KOMMER DE INTELLIGENTA ROBOTARNA PÅ BRED FRONT kan planeras i god tid. Det kan också handla om robotar placerade på två helt skilda ställen som delar information med varandra, där den ena roboten lär upp den andra oavsett när på dygnet eller om den ena roboten är placerad i en fabrik i Kina och den andra i en fabrik i Sverige.

Cerold Andersson - VD för FANUC i Norden och Baltikum Utvecklingen inom tillverkningsindustrin går fortare än någonsin tidigare. Begrepp som digitalisering står högst på agendan i dag och inom industrin talar alla om Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen som nu sveper fram som en våg över världen. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel, ökad flexibilitet och ett minimum av tidskrävande programmering samt en så liten miljöpåverkan som möjligt och med en minimal energiåtgång. Förhoppningen är att Industri 4.0 ska leda till en återindustrialisering av västvärlden, men nu digitalt. – I det sammanhanget kommer bland annat smarta robotar som arbetar tillsammans med människor, så kallade kollaborativa robotar, att spela en viktig och betydelsefull roll, säger Cerold Andersson som är VD för FANUC i Norden och Baltikum.

Japanska FANUC är världens största tillverkare av CNC-styrsystem och industrirobotar, med över 100 robotmodeller. I dag ligger företaget i den absoluta frontlinjen när det gäller att utveckla både dagens och framtidens intelligenta robotar. – Utvecklingen går allt mer mot smarta fabriker med IT-lösningar och robotar som pratar med varandra och interagerar med människor. Det vi ser i dag är bara en början på ett paradigmskifte som förändrar förutsättningarna både för hur man utvecklar och tillverkar produkter, fortsätter Cerold Andersson. – Med smarta fabriker och smarta robotar kan produkterna anpassas helt efter kundernas önskemål. Robotarna från FANUC, både traditionella industrirobotar och intelligenta robotar av senaste snitt, täcker ett brett spektrum av applikationer och industrier. Här finns allt från små ”minirobotar” till jättar som klarar att lyfta

2,3 ton och har en räckvidd på näst intill fem meter. – Våra kunder finns i dag inom de flesta branscher. Från ren verkstadsindustri som fordonstillverkning till företag som arbetar med allt från mobiltelefoner, förpackningar och livsmedel till läkemedel med extremt höga säkerhetsoch kvalitetskrav, understryker Cerold Andersson. Intresset för robotar med inbyggd artificiell intelligens ökar dessutom exponentiellt. – Från att de första robotarna tog över repetitiva, slitsamma och komplexa uppgifter har utvecklingen gått snabbt under senare år. För tio år sedan kom FANUC:s första robotar som kunde ”se” med hjälp av avancerad kamerateknik. – I dag är många robotar utrustade med 3D-areasencorer. De kan jobba tredimensionellt och sortera ut saker från varandra ur exempelvis en låda där allt ligger huller om buller. – Det är inte heller ovanligt

med kollaborativa robotar som arbetar sida vid sida med människor ute i fabriken, där roboten assisterar på en instruktion från människan. Det kan exempelvis handla om tunga lyft eller att plocka fram små likväl som skrymmande komponenter till en produkt, fortsätter han. Nästa generation robotar som redan är på väg kommer att kunna hjälpa till med beslutsfattande i olika former, så kallad artificiell intelligens. Med utgångspunkt från en stor mängd data som samlas in kan roboten göra val eller utföra olika uppgifter – Ett annat exempel är robotar som själva talar om när det är dags för service. Men inte bara det, utan också vilken eller vilka delar det är som behöver bytas. Nästa steg blir att roboten själv beställer reservdelar och bokar en servicetekniker, förklarar Cerold Andersson. – På så sätt slipper man onödig produktionsstopp samtidigt som underhållet

FANUC NORDIC AB, HAMMARBACKEN 4B, BOX 441, 191 24 SOLLENTUNA. 08-505 80 700 • WWW.FANUC.EU/SE

En viktig framgång bakom FANUC:s framgångar, både i Norden och i övriga delar av den industrialiserade världen, är företagets strävan att hitta specifika lösningar som utgår från den enskilda kundens behov. – Vi arbetar mycket med att hjälpa våra kunder att förbättra sina processer och effektivisera sin produktion genom hela värdekedjan. Inget företag är det andra likt och därför är det angeläget att utveckla lösningar som är optimala i varje enskilt fall, säger Cerold Andersson. – Till det ska läggas att mycket av den teknik vi använder bygger på öppna plattformar som gör det enkelt för företag att ansluta program som tagits fram av andra mjukvaruutvecklare. FANUC grundades 1956 och har i dag 6 000 anställda och 250 kontor i 46 länder. I Norden finns 40 medarbetare där merparten arbetar med försäljning och service. Kontor finns i Stockholm, Odense och Vantaa. – I hela världen är vi kända för att erbjuda snabb och kompetent service till våra kunder. Kundernas produktion ska inte stå stilla på grund av oss. Exempelvis har vi en hotline i Stockholm som kunderna kan ringa till för att snabbt få hjälp och vägledning. – Våra servicetekniker finns dessutom utspridda över hela vårt område. För de som behöver kan vi även erbjuda support dygnet runt, alla veckans dagar, poängterar Cerold Andersson.


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSEKONOMI.SE

Aage Rask Andersen VD för Ascom Norden

Daniel Andersson Area Vice President HIS Nordic – CGM

Gabriel Wikström Sjukvårdsminister

Ascom förser vårdsektorn med mobilitet och lösningar för att kommunicera och implementera ett bättre arbetsflöde. Från radiokommunikationsteknologier för 60 år sedan till lösningar för ett effektivare vårdflöde i dag. – Våra installationer finns på i stort sett alla sjukhus i Sverige - vi är marknadsledande inom kommunikation till sjukhus. Vi jobbar tätt ihop med Telia och Tele2 som bygger specialistteam som går in mer och mer i hur man med mobilitet kan bidra till utvecklingen av sjukvården. Vi tror att vi kan bidra med något riktigt bra här, säger Aage Rask Andersen, VD för Ascom Norden.

Visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 kommer att uppnås. Det är Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic, på CGM övertygad om. Hans svar på hur det ska gå till är tydligt: Tillsammans – nu krävs samarbeten av olika slag!

Patienter som bokar och träffar sin läkare via nätet, patienter som vårdar sig själv hemma och patienter som bidrar med kunskap. Så skissar sjukvårdsminister Gabriel Wikström en bild av framtidens sjukvård. En verklighet som inte ligger så långt borta, enligt ministern.

I dag finns mängder av data tillgänglig som kan analyseras. Hittills har denna data i många fall varit centraliserad till databaser på sjukhusen. Många rutiner och flöden kan dock göras betydligt effektivare ifall denna information finns i var medarbetares hand inom sjukhus och vårdinrättningar, menar Aage. – Vi levererar mjukvaran och kommunikationen som möjliggör att föra ut informationen dit där den behövs. Vi länkar sjukvårdspersonalen till patienten. I stället för att gå fram och tillbaka får vårdpersonalen informationen direkt i en handenhet. Detta adderar mobilitet till verksamheten. I stället för att behöva leta information i olika system blir man notifierad i sin handenhet. Det går ut på att få till ett mobilt arbetsflöde för att spara tid och öka effektiviteten inom vården.

Det finns en hel del annat att ta tag i också. Daniel Andersson menar att en av de största utmaningarna i Sverige är att få till ett närmare samarbete mellan IT och olika verksamhetskompetenser. – Det borde vi se till att göra till en svensk paradgren, säger han. Daniel Andersson pekar på att olika forskningsrapporter visar hur IT har ökat produktiviteten. Samtidigt misslyckas runt 70 procent av IT-projekten i ett eller flera avseenden. Studier visar samstämmigt att den vanligaste orsaken bakom misslyckade IT-projekt är bristande användarmedverkan i kravarbetet. Där användarna har varit med i hela designarbetet får man helt andra resultat. Vilka faktorer tror du är nödvändiga för att lyckas? – De organisationer jag känner till som lyckats med sin IT-verksamhet kännetecknas av att de har haft en god dialog och ett strukturerat tankesätt, de jobbar hårt med processer och utvecklingsarbete kring verksamheten. När verksamheten struktureras blir den synlig och tydlig inte bara för professionen utan även för IT-verksamheten som då kan bidra med rätt verktyg till stöd för verksamhetsmålen.

Svensk sjukvård står inför ett paradigmskifte. Från att uteslutande ha varit analog håller den på att bli allt mer digital. – Dagens och morgondagens patienter kommer inte att nöja sig med att snällt sitta i väntrummet och vänta på att få komma in till doktorn, säger Gabriel Wikström. – Den digitala utvecklingen är här för att stanna och den kommer att innebära mycket positivt för både de som är sjuka och för vården själv. Alla blir vinnare när arbetet kan förenklas och nya digitala produkter, metoder och tjänster får fullt genomslag. En annan sida av digitaliseringen är att det administrativa arbetet inom vården kommer att kunna minskas avsevärt. Inte så att behovet av dokumentation kommer att bli mindre utan för att arbetet kan göras snabbare och med större säkerhet. I dag är det inte helt ovanligt att samma uppgifter ska skrivas in manuellt på tre, fyra olika ställen. – På det här sättet kommer läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal få mer tid för patienterna, vilket ju är deras primära uppgift. Inte minst att lyssna till vad patienterna har att säga.

ANNONS

Kvalitetssäkring i vården med enkel webblösning Vill du ha en flexibel plattform för ledningssystemet, som dessutom ser till att du får du en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet? Då är plattformen Add en lösning för din verksamhet. På så vis kan verksamheten tryggt leva upp till de höga kraven som ställs. En yrkesgrupp som har stor nytta av Add Vård och Omsorg, som lösningen

heter, är hemtjänstpersonal, men lämpar sig även till assistansbolag, vårdcentraler och sjukhus. Statistik och rapporter kan tas fram utifrån data för att ge underlag till ett långsiktigt förbättringsarbete. Du kan med lätthet rapportera in, följa upp och gå igenom enklare checklistor, direkt på plats med din mobil, vilket verkligen höjer effektiviteten, markant!

All Information förvaras tryggt genom dagliga backuper. www.addsystems.com


Annons

BURDE FÖRLAG HJÄLPER FÖRETAG ATT STÄRKA MEDARBETARNAS HÄLSA MED SMART APP I början av 2016 bestämde sig Nordens största kalenderproducent, Burde Förlag i Växjö, för att göra en gedigen satsning för att förbättra den svenska företagshälsan. Bakgrunden till idén var att många av Burde Förlags egna medarbetare upplevde ökade hälsoproblem som en konsekvens av sitt stillasittande kontorsarbete. Resultatet av satsningen var ett framgångsrikt hälsokoncept för piggare och friskare arbetsplatser. – Svenskarna är bland de bästa i Europa på att träna, men vi är också bland dem som sitter still allra mest. Det beror till stor del på att allt fler har stillasittande jobb. Kortare avbrott i form av mikropauser under arbetsdagens lopp kan göra stor skillnad för medarbetarnas välbefinnande, hälsa och energinivå på jobbet, säger Marc Burde, VD på Burde Förlag. Burde Förslag började fundera på en långsiktig lösning som skulle minska personalens bekymmer. Efter diskussioner internt och med företagshälsovården kom förslaget om att köpa in gummiband. Burde Förlag konsulterade en personlig tränare som såg till att övningarna utfördes korrekt och påbörjade försöket. Medarbetarna fick använda gummibanden på arbetstid, under korta pauser på mellan två och fem minuter.

En så relativt enkel rutin som att ta regelbundna mikropauser har för Burde förlags del lett till ökad energinivå, förbättrad produktivitet och minskade fysiska besvär hos personalen Det kan i förlängningen även förbygga sjukskrivningar. Att ta två-tre mikropauser per dag tar inte längre tid än att gå och hämta en kaffe, men ger riktigt bra hälsoeffekter för individen. Det kan dessutom bidra till att stärka arbetsgivarens lönsamhet, säger Stephanie Spindler Jonsson, projektledare.

– Resultaten kom fort. Redan efter några veckor hade majoriteten av våra medarbetare lindrat sin värk, en del hade till och med blivit av med sina muskelspänningar helt. För att skapa motivation till att hålla i den nya vanan valde vi att skapa en app, JobOut. Appen lanserades i början av 2017 och har fått ett mycket positivt mottagande. Många uppskattar att appen innehåller enkla och lättillgängliga övningar och att den påminner medarbetarna om när det är dags att ta en mikropaus och röra på sig, säger Marc Burde. Burde Förlag började med att kartlägga de vanligaste förslitningsskadorna på

arbetsplatser. Därefter började de, i samarbete med ett team av experter, utveckla ett hälsokoncept som kan implementeras på vilken arbetsplats som helst. JobOut påminner om när det är dags att ta en paus, visar på vilka rörelser man kan göra och vilken nytta de kan göra. Övningarna är lika effektfulla, oavsett om man behöver förebygga skador, rehabilitera eller bara öka sin energinivå under arbetsdagen. JobOut finns tillgänglig via såväl Iphone som Android och är ett kostnadseffektivt, okomplicerat och smidigt sätt för arbetsgivare att stärka sina medarbetare hälsa på ett lustfyllt och roligt sätt.

Faran med stillasittandet jämförs idag med rökning. Införandet av korta energipauser i arbetsdagen förebygger inte bara stress, förslitningsskador och depressioner, utan även allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, Alzheimers och cancer. Sjukskrivningar kostar de svenska företagen 22 miljarder kronor årligen, och mycket mer i dolda kostnader som lägre produktivitet och stress hos medarbetare som får täcka upp för sina sjukskrivna kollegor. En sak är säker – det är billigare att förebygga arbetsrelaterade skador än att åtgärda dem.

www.jobout.com ANNONS


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSEKONOMI.SE

SNABB SPECIALISTHJÄLP UTAN REMISS MediCheck har just lanserat sin tjänst på den svenska marknaden. Kunderna får tillgång till runt 200 specialistläkare, utan krav på remiss och har möjlighet att behålla samma läkare över tid.

med Coala Life, företaget som tagit fram en hjärtmonitor som mäter hjärtljud och lagrar informationen i en molntjänst. När en patient har en avvikelse i avläsningen kan kardiologerna på MediCheck snabbt tolka avvikelserna. Förutom dagens specialiteter utökar man löpande med specifika vårdprofessioner som till exempel specialistsjuksköterskor och dietister. – Vi kommer till exempel att inleda ett samarbete med Belly Balance, då vi vet att IBS-patienter ofta blir hänvisade till dietister i slutändan. Vi vill på så sätt täcka in hela kedjan för att kunna ge patienterna kontinuitet, säger Christian.

Personer med kronisk sjukdom el-

ler personer som behandlas över tid i sjukvården blir ofta nedprioriterade då det inte föreligger något akut behov. Ofta är det som individ svårt att få träffa samma specialist över tid och kontinuiteten går förlorad. Enligt en svensk marknadsundersökning har sex av tio med kronisk sjukdom obesvarade frågor som de inte uppföljs på. Många patienter får hjälp av en specialist under di-

”Vi har fantastiska läkare som bidrar med sin tid på kvällar, helger och ledig tid, med drivkraften att hjälpa fler patienter.” agnosprocessen, men behandlas sedan i primärvården, vilket ofta inte är tillräckligt för en person med behov av specialisthjälp. Nu har digitaliseringen möjliggjort distribuering av vård på ett nytt sätt. Geografin har förlorat sin betydelse och kunderna kan snabbt få hjälp av rätt specialist via videosamtal. Tjänsten är en helt privat tjänst, som inte subventioneras av något landsting. Ett besök med en specialist kostar 350 kronor per tillfälle, vilket ungefär motsvarar kostnaden

Digitaliseringen har lett till indivi-

Thomas Ehrengren.

för ett specialistklinikbesök i en storstadsregion. Provtagning sker i samarbete med Blodkollen och kunden kan lämna feedback efter avslutat möte. – För många patienter passar denna typ av tjänst väldigt bra. Många patienter kan själva samla in sjukdomsdata om sitt tillstånd och i takt med att utvecklingen fortgår kommer denna tjänst att bli alltmer användbar, säger Thomas Ehrengren, grundare och VD på MediCheck. Runt 200 läkare är anslutna till

tjänsten och fler är på gång. Tillsammans täcker de i princip alla specialistområden och samtliga har godkänd svensk läkarlegitimation. Specialistläkarintyg erhålls när man jobbat fem år dokumenterat i rollen, samt genomgått vissa utbildningsmo-

ment. MediCheck drar nytta av det faktum att många specialister har tid och möjlighet att träffa fler patienter om det går att sköta hemifrån genom digitala tjänster. – Vi har fantastiska läkare som bidrar med sin tid på kvällar, helger och ledig tid, med drivkraften att hjälpa fler patienter. MediCheck kompletterar den traditionella vården utan att ta resurser därifrån. Vi kan till och med korta en del vårdköer och vissa vårdgrupper som inte bör åka till akuten kan i stället få hjälp av MediCheck, via telefon eller dator, säger Christian Tärnholm, grundare och marknadschef på MediCheck. Bredden på specialister som är

anslutna gör att MediCheck kan täcka in ett stort antal tjänster. Bland annat samarbetar man

dualiserade konsumtionsmönster, även inom vården. I dag vill patienter konsumera vård på sina egna premisser. Bekvämligheten är viktig och att man slipper göra ett avbräck i vardagen och kan få hjälpen när det passar en själv. Möjlighet att välja en läkare samt få kontinuitet med samma person är också av hög prioritet för många. – Kemin mellan läkare och individ är viktig. I valfriheten ligger även i att man kan välja språk om man till exempel inte har svenska som modersmål. I dessa sammanhang tycker många att det är lättare att uttrycka sig om man får prata sitt eget modersmål. Därför är ett av sökkriterierna i MediChecks tjänst språk. 183 specialister täcker drygt 20 språk. Att ge patienterna fler alternativ att välja på kommer att påverka utvecklingen i den svenska sjukvården, avslutar Thomas. Text: Anna Bjärenäs

E-HÄLSA ÄR FRAMTIDEN ANALYSHALSA.SE Vill du läsa mer om e-hälsa och den digitala framtiden inom vården? Besök vår andra kampanjsida: analyshalsa.se

MÖT DIN LÄKARE ONLINE

Johan Gustafsson.

För tre år sedan gjorde de flesta människor det mesta digitalt – läste, shoppade och kommunicerade – men det var ännu inte möjligt att möta sin läkare online. Vårdens tillgänglighet och utveckling låg långt efter resten av samhället. Som en reaktion på detta och med en önskan om att hjälpa såväl offentlig som privat vård att komma ikapp digitalt startade Johan Gustafsson, Andreas Larsson, Samuel Sporrenstrand och Mike Blixt företaget Visiba Care. De utvecklade en plattform som lanserades 2015 och som gav existerande vårdgivare möjlighet att öppna egna digitala mottagningar, under eget varumärke och integrerat med deras befintliga system. – Visiba Care gör det möjligt för patienter och vårdgivare att kommunicera digitalt, berättar företagets VD Johan Gustafsson. En patient kan boka ett möte online eller ställa sig i dropin-kö och därefter träffa sin läkare i ett videomöte, kommunicera via textmeddelanden eller dela bilder och andra dokument. Plattformen är modulbaserad och gränssnittet skräddarsys utifrån olika vårdgivares varumärken och behov. Funktioner och flöden vidareutvecklas kontinuerligt i tätt samarbete med kunder och partners. I dag används plattformen av bland annat vårdcentraler, psykologer och ungdomsmottagningar och företaget har även kunder utanför Sveriges gränser. Visiba Care är inte nöjda utan blickar framåt med stora förhoppningar på framtidens utveckling. – Vår vision är att integrera den digitala vården med den fysiska vården fullt ut, fortsätter Johan Gustafsson. I dag är delarna alltför separerade. I framtiden kan förhoppningsvis ett helt vårdflöde hanteras digitalt via en kanal, vilket blir otroligt resursoch tidsbesparande för både vården och för patienterna.

ANNONS


”Anpassning avgörande för överlevnad”

ANNONS

Snabb teknikutveckling inom bland annat IoT och nya - ibland helt oväntade - allianser ritar om kartan på flera marknader. Enligt Anders Lundgren på konsultbolaget Acando måste du kunna hänga med för att överleva som företag.

Det talas mycket om Sakernas Internet, Internet of Things (IoT) eller Internet of Everything (IoE). Grundläggande handlar det om prylar med liten till mycket stor intelligens som på ett eller annat sätt kan kommunicera över Internet och som enskilt eller kombinerade med externa informationskällor medger nya produkter och tjänster. – Enligt McKinsey kommer det att finnas 20 miljarder enheter år 2020. Siffror som även ligger nära nätverksjätten Anders Lundgren, Senior Vice President, Ciscos egna prognoser, säger Head of Digital Core, Acando. Anders Lundgren, chef för Digital Core, och representant dig av digitala hjälpmedel och från Acandos företagsledning digital teknologi där IoT bara inom den digitala satsningen. är ett exempel. Historien visar att det kan gå snabbt utför Genom att designa ekosystem för den som inte ser eller inte bestående av egna intelligenta kan anpassa sig vad efter som produkter som producerar data snabbt händer på en marknad. i kombination med data från Nokia och Kodak är två skräckandra tjänster, har systemet exempel på stora och snabba möjlighet att bygga något nytt fall i två stora branscher prägmed en överlägsen konkurenslade av ”disruptive technologikraft. es”. Lågprisflygens pågående framgångssaga mot etablerade Dessa nya ekosystem, och flygbolagsjättar och Übers system av system med helt ny inträde på taximarknaden och affärslogik ritar om kartan helt snart samåkningsmarknaden är och stora värden står på spel än mer nutida exempel. för dem som inte ser och drar nytta av möjligheterna. Anders Lundgren menar att – När allt mer prylar blir IoT är ett typexempel på uppkopplade uppstår helt nya ”disruptive development”. En konsumtionsbehov. Ska du som teknisk landvinning med poföretag överleva så gäller det att tential att vända upp och ned hänga med. Du har inget val. på hela branscher och rita om Jag skulle vilja sticka ut hakan marknadskartor. och säga att kliver du inte på så – Ett bevis på denna omdör du som företag. välvande utveckling är att det dyker upp nischföretag som påAntingen låter du bli att kliva verkar hela traditionella markpå tåget eller så förhåller du dig nader. Givet att de har något till utvecklingen. Och använder unikt och kopplar partnerskap

”Samarbetet mellan Telia, Samsung och Spotify är framgångsexempel som kom till precis i en kritisk brytpunkt i tiden och där alla tre gått ut som vinnare.” till sin produkt.

behöver ske. Båda delar behvövs för att dra nytta av transformationens fulla potential. – Vad skulle inte kunna hända om till exempel Carema, landstingen och Attendo tillsammans byggde en struktur för samarbete och tjänster där man utnyttjade IoT? Frågan är då hur väl rustat Sverige är när det kommer till IoT. – Det finns mycket kunskap som vi kan göra tillämpningar på. Men vi måste vara modiga att investera och verkligen förverkliga. Att testa sin marknad hypotesdrivet och våga misslyckas i det lilla för att nå insikter tillsammans med sitt ekosystem och gå framåt mot en ny marknad är helt nödvändigt.

Och här kommer vi in på ett viktigt område: Strukturer och partnerskap. Vi har sett en rad sådana i större och mindre skala. Vi kommer att se fler. Och vi kommer säkert att bli överraskade. – Samarbetet mellan Telia, Samsung och Spotify är framgångsexempel som kom till precis i en kritisk brytpunkt i tiden och där alla tre gått ut som vinnare. Teknikpartnerskapet mellan Ericsson och Cisco är OM ACANDO ett annat som vi ännu inte sett Acando är ett konsultbolag vars resultatet av. När traditionellt sett vitt skilda aktörer – i vissa fall konkurrenter - börjar samarbeta kan det uppstå värden som påverkar flera branscher. – Därför handlar det inte bara om teknologier som till exempel IoT utan vilka partnerskap som skapas, hur dessa är uppbyggda och inte minst vid vilken tid dessa uppstår. Att tänka både informationsmodeller, produkter och sammanhang kan ge unika värden till ett ekosystem i vilket ett företag ingår. Både utveckling av teknik, det vill säga insamling, lagring och förädling av data och affärsmodeller

affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fyra länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

HQ Stockholm Vasagatan 16 Box 16061 111 20 Stockholm Sweden Telefon +46 (0)771-50 10 00 E-post info@acando.com


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSEKONOMI.SE

MOT FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR

I Sverige har vi länge varit bortskämda med ett stabilt elnät som förser oss med högkvalitativ el. Efterhand som maskiner och datorer blir mer precisa, blir de också mer känsliga. Det krävs åtgärder för att säkerställa hög elkvalitet och driftsäkerhet.

ser ljus ut och Comsys växer snabbt. Nu riktar man in sig på hemmamarknaden: – Vi vill att svenska elbolag, kraftverk och liknande aktörer tittar på denna typ av utrustning för att vara förberedda inför framtiden, eftersom decentraliseringen av elmarknaden innebär att det inte kommer att gå att bibehålla stabiliteten som tidigare utan åtgärder. Lägre elkvalitet kan leda till att utrustning går sön-

Comsys har under 15 års tid

utvecklat ADF Power Tuning – en produkt av typen aktivt övertonsfilter. Utrustningen kan användas för att stabilisera spänningen i elnätet, samt kompensera störning som orsakas av

”Tidigare användes direktkopplade motorer som alltid gick i samma hastighet och förbrukade mer energi än nödvändigt vid låg last.” bland annat frekvensomformare, likriktare och andra moderna laster. ADF-utrustningen tillför en kompenseringsström för att stabilisera spänningen, eller i elnätet, för att undvika försämrad elkvalitet. – Tidigare användes direkt-

Marcus Löfgren.

kopplade motorer som alltid gick i samma hastighet och förbrukade mer energi än nödvändigt vid låg last. Nu anpassas energiförbrukningen till behovet med hjälp av frekvensomriktare. Problemet som då uppstår är att man får övertoner (störningar) som inte är bra för andra komponenter i systemet. Vår unika produkt skickar en kompenseringsström med motsatt fas för att få tillbaka rätt spänning så att påverkan minskas och livslängden ökar på komponenterna, berättar Marcus Löfgren, VD på Comsys. Vid installation av komponenter i fastigheter för att minimera energiförbrukningen, samt kopplar in decentraliserade källor som

solceller, vindkraft och energilagring behöver dessa kopplas ihop (IoT). Tidigare kunde man kontrollera energianvändandet centralt. När Sverige och världen nu siktar in sig på decentraliserade energikällor – förnyelsebara – står vi inför nya utmaningar. – Nu kan privatpersoner och företag själva installera exempelvis solceller, vilket ställer nya krav på elnätet. ADF Power Tuning funkar som noise cancelling i elnätet. Systemen är digitala och i styrplattformen finns en webbplattform som kan integreras med och styras av vilken annan plattform som helst. Det är en dynamisk lösning som kan ställas in efter olika förhållanden och som låter oss göra anpassningar och underhåll på distans.

Sverige har länge haft starka och stabila nät, varför Comsys har majoriteten av sina kunder i Europa och länder som Kina, Indien, USA, och Sydamerika. På sjukhus ser man till att elkvaliteten följer uppsatta standarder så att patientsäkerheten bibehålls genom att tekniskt känslig utrustning inte råkar ut för driftsstopp. Banker använder produkten i sina datacenter för datalagring och på oljeplattformar kräver motorerna frekvensomformare. Växande marknader i många länder är vattenrening, avsaltningsanläggningar, vindkraftsoch solenergiparker. I samtliga dessa tillämpningar medför ADF en säkrare drift och tillser att standarder uppfylls. Framtiden

”Många industriföretag vet inte att de har problem med elkvaliteten och analyserar inte heller den.” der, lampor börjar blinka och så vidare. Många industriföretag vet inte att de har problem med elkvaliteten och analyserar inte heller den. I några fall är kvalitén så pass dålig att garantier är ogiltiga för vital produktionsutrustning. Man tar för givet att el kvaliteten är bra trots att den många gånger inte är det. Vi missionerar för att öka denna medvetenhet. Har man problem kan ADF Power Tuning lösa dem. Vår styrka är att vi kan nät och bidra med vår kunskap över hela världen, avsluta Marcus. Text: Anna Bjärenäs ANNONS

Digitalisering – en nödvändighet! Vi hjälper svenska företag att få ut det bästa av industriell digitalisering och additiv tillverkning. Se filmen Digitalisering – den smarta digitala kedjan, och läs mer om våra erbjudanden och forskning på vår webbplats. www.swerea.se


Annons

Samverkan är receptet för att uppnå e-hälsovisionen

Visionen om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025 kommer att uppnås. Det är Daniel Andersson, Area Vice President HIS Nordic, på CGM övertygad om. Hans svar på hur det ska gå till är tydligt: Tillsammans - nu krävs samarbeten av olika slag! Det finns en hel del annat att ta tag i också. Daniel Andersson menar att en av de största utmaningarna i Sverige är att få till ett närmare samarbete mellan IT och olika verksamhetskompetenser. - Det borde vi se till att göra till en svensk paradgren, säger han. Daniel Andersson pekar på att olika forskningsrapporter visar hur IT har ökat produktiviteten. Samtidigt misslyckas runt 70 procent av IT-projekten i ett eller flera avseenden. Studier visar samstämmigt att den vanligaste orsaken bakom misslyckade IT-projekt är bristande användarmedverkan i kravarbetet. Där användarna har varit med i hela designarbetet får man helt andra resultat. Vilka faktorer tror du är nödvändiga för att lyckas? De organisationer jag känner till som lyckats med sin IT-verksamhet kännetecknas av att de har haft en god dialog och ett strukturerat tankesätt, de jobbar hårt med processer och utvecklingsarbete kring verksamheten. När verksamheten struktureras blir den synlig och tydlig inte bara för professionen utan även för IT-verksamheten som då kan bidra med rätt verktyg till stöd för verksamhetsmålen. Du har varit tydlig med att det behövs en spelplan och spelregler för att kunna realisera e-hälsovisionen. Vad menar du med det? Gemensamma spelregler för informationshantering mellan system, individer och organisationer är förutsättningar för verksamhetsutveckling, entreprenörskap och innovation. Spelreglerna kan t ex handla om lagar och förordningar, ersättningsmodeller, incitamentsstrukturer eller standarder för interoperabilitet. CGM:s strategi handlar mycket om samarbeten och allianser. Hur kommer ni att bidra till detta? Samverkan och samarbete är ett utmärkt verktyg för att optimera olika intressen i samspelet mellan offentlig verksamhet, akademi och industri. Därför gör CGM vad vi kan för att också knyta till oss aktörer som delar våra värderingar i det avseendet. Vi tror stenhårt på att delad kunskap växer.

Därför har vi etablerat ett partnerprogram där olika aktörer i ekosystemet kommer att samverka tillsammans. Vi har också startat upp ett effektråd med personer som har en bred erfarenhet från såväl vårdprofessionen, akademin och patientorganisationer. Dessutom håller vi på att bygga upp ett lokalt kompetensutvecklingscenter där vi kan dela och dra nytta av den utveckling som sker både nationellt och internationellt. På så sätt är vi redo att ta fram framtidens vårdinformationsmiljö tillsammans med våra kunder. Hur ser du på den nya myndighetsorganisation med bland annat ett nytt samordningskansli som nu tar form, för att säkerställa att e-hälsovisionen uppnås? Jag tycker att den nya organisationen för styrning och samverkan är bra och startar upp i rätt tid. Det behövs en starkt driven samordning och uppföljning för att vi ska lyckas och mognaden finns. För att svensk hälso- och sjukvård ska klara framtida utmaningar tror jag dessutom att man behöver en kompletterande institution som tar hand om den gemensamma kunskapsbildningen kring verksamhetsutveckling. Det leder till att erfarenheter från framgångsrikt arbete med verksamhetsutveckling tas tillvara på bred front, utvecklas och anpassas till landsting, kommuner och de privata utförarna inom vården. Jag tror också att det finns många kunskaper inom den internationella forskningen som måste tas tillvara, utvärderas och användas i kommande utveckling. Daniel, om du får välja: Vad är ditt recept hur vi ska lyckas uppnå visionen? Jag tror att ett av de viktigaste förutsättningarna för framgång är att våga pröva sig fram. Det måste finnas utrymme att jobba evolutionärt, att definiera problem, formulera hypoteser och testa dem i praktiken. • • • •

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något Det handlar inte om att bara flytta runt klossar – det handlar om att titta inuti klossarna och se vad som försiggår där Implementation av ny funktionalitet måste göras i den takt verksamheten har förmåga att ta emot den Rätt sak i rätt ordning, på rätt sätt

www.cgm.com/se

annons_cgm_di_v01.indd 1

2017-05-19 10:27:10


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSEKONOMI.SE

Andreas Malberg Marketing & Operations Director – Conrad Scandinavia

Björn Björnström Regional Manager – EOS

Martin Güll Digitaliseringsdirektör – Helsingborgs stad

Sedan Max Conrad grundade företaget i 1920-talets Tyskland, försöker Conrad ligga i teknikens framkant. Det som började med försäljning av radioset till entusiaster som byggde sina egna radioapparater, har lett till den senaste innovationen – Conrad Connect, som lanserades tidigare i år.

EOS jobbar med additiv tillverkning av polymermaterial och olika metaller. Tekniken kommer från början ifrån prototyptillverkning. Från en CAD-ritning bygger man upp den tillverkade produkten lager för lager och tekniken går ut på att ett pulver läggs på en byggplatta och smälts med laser, lager för lager, tills det motsvarar CADritningen.

Helsingborgs stad har fått mycket uppmärksamhet för sin digitalisering, och vann senast utmärkelsen årets IT-kommun. Ett av stadens huvudmål är att vara ledande i att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Martin Güll, digitaliseringsdirektör i staden. Helsingborg ser möjligheterna med digitaliseringen och öppnar upp för ett externt tänk, ett plattformstänk, och att våga vara testbädd. Staden välkomnar företag och andra aktörer till samarbete för att testa nya digitala lösningar. Ett exempel på det är att man precis lanserat Sveriges första öppna stadshubb tillsammans med Öresundskraft, för att göra det enkelt att koppla upp sensorer med hjälp av LoRa teknik.

Conrad Connect är en molntjänst där användaren kan övervaka, styra och koppla ihop smarta enheter och tjänster, oavsett tillverkare och varumärke. Smarta enheter från samma märke fungerar visserligen bra tillsammans, men när en användare köper från flera olika tillverkare är det svårt eller snarare omöjligt att koppla ihop dessa. Med Conrad Connect kan du enkelt koppla ihop olika enheter, men även övervaka och styra allt från en plats samt tilldela regler efter “If This Then That”pricinipen. – Med Conrad Connect kan du exempelvis koppla ihop en Bosch Home Connect-kaffemaskin med en ansiktsigenkänningskamera från Netatmo. När du eller en kollega kommer in på kontoret känner kameran igen dig och därefter bryggs en kopp kaffe enligt dina preferenser, berättar Andreas Malberg, Marketing & Operations Director Conrad Scandinavia. IoT är fortfarande en tämligen abstrakt term för de flesta av oss. Andreas säger att man på Conrad tror sig veta att detta kommer ändras inom en väldigt snar framtid. Det är snarare en revolution än utveckling, som kan jämföras med internet och hur det från en separat, unik nischlösning blev basen för ett helt nytt sätt att leva och göra affärer på!

En av fördelarna med att använda additiv teknik jämfört med traditionella tillverkningsmetoder är att man utgår ifrån en CAD-fil och inte behöver verktyg eller maskiner som är specialanpassade för att ta fram en viss produkt. – Fördelen är att man kan skapa geometrier som inte kan skapas med traditionella tillverkningsmetoder. Additiv tillverkning ger total designfrihet, då man inte brottas med samma begränsningar som i traditionell tillverkning, där man normalt sett tar bort delar för att forma en produkt, till exempel genom fräsning eller svarvning. Detta gör att vi kan skapa mycket mer komplexa produkter och integrera funktioner i produkterna, till exempel kylkanaler i godset, vilket inte går att göra med klassiska tillverkningsmetoder. Additiv tillverkning låter oss kundanpassa delarna, så att vi kan skräddarsy varje lösning, vilket är optimalt för tillverkning av exempelvis medicinska implantat och dentalimplantat. Det viktigaste för att uppnå största möjliga fördelar med denna tillverkningsmetod är att man designar för additiv tillverkning, och inte för traditionell tillverkning, säger Björn Björnström, Regional Manager på EOS.

Helsingborg var först i riket med sitt fria WiFi, med täckning på över 200 platser, som uppskattas av såväl invånare som besökare. Helsingborgs turistbyrå är i dag digital, eftersom det är där besökarna finns. Nyligen öppnades ett digitalt servicecenter på centralstationen. Det finns även en öppen databas, en upplevelseapp, som samlar alla evenemang och upplevelser i regionen. – I första steget har vi gjort en audioguide till Dunkers kulturhus. Målet är att göra relevant information automatiskt mer tillgänglig, genom bland annat Bluetoothsändare vid intressanta objekt i hela staden. Det finns nästan inga begränsningar för vad som kan läggas in. Vem som helst kan skapa en app eller webbsida och koppla upp mot databasen och hämta information där, avslutar Martin.

ANNONS

CombiQ bygger in IoT i er verksamhet! CombiQ utvecklar och tillverkar trådlösa sensorer för att övervaka produktion, diagnosticera maskinpark och fleet service management. Grunden i CombiQ AB är ett kompetent och erfaret team av utvecklare inom inbyggda system (Elektronikdesign, RF/Antenner och mjukvara). Vårt effektiva arbetsätt ger oss möjlighet att snabbt presentera en IoT-lösning för dina behov och ha en fungerande prototyp inom några veckor. Vårt erfarna utvecklingsteam kan hjälpa er hela vägen från kravspecifikation till en testad och certifierad produkt redo för den globala marknaden. Våra kunder kan dra nytta av ökad stabilitet, effektivitet och körbarhet genom att förbättra tillgängligheten på alla maskiner.

”Vi hjälper våra kunder att hålla sina maskiner och produkter i drift utan överraskningar” Med våra lösningar kan ni som kund: • Övervaka och se när alla maskiner/enheter är i drift och om de är fullt funktionella (friska) • Se alla maskiner/enheter oberoende av märke eller modell i en kundanpassad webbportal. • Schemalägga underhåll mer exakt och förhindra oväntade/ plötsliga maskinstopp • Dela insamlad information med befintliga system • Ha en dynamisk övervakning för att förvarna användare om eventuella problem.

Er fantasi är den enda begränsningen för hur vår trådlösa teknik kan appliceras och användas; temperatur, vibration, ljud, körtid och operatörsdata är bara några exempel på vilken typ av data vårt system hanterar i dagsläget. Boka ett möte med våra utvecklare och låt oss visa hur vi kan hjälpa ditt företag in i framtiden med IoT! CombiQ AB 036-332 08 22 www.combiq.com


DETTA ÄR EN NANNONS FRÅN NORDISK INDUSTRIOPTIMERING Annons

Nordisk Industrioptimerings konsulter rustar industrin för industri 4.0 Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av industriella produktionsprocesser. Våra erfarna konsulter, med specialistkompetens inom verktygsteknik, underhållsteknik och kvalitetsteknik, bidrar med kompetens och mervärden som stärker industriföretags lönsamhet och rustar dem för industri 4.0. TEXT ANNIKA WIHLBORG

– Med våra egenutvecklade koncept skräddarsyr vi konsulttjänster som underlättar industriföretags resa mot en effektiv produktion, från sammansatta analysbeskrivningar ner till enskilda aktiviteter. Våra erfarna och seniora konsulter hjälper våra kunder att identifiera resursläckor i produktion, samla in data, analysera och göra beräkningar som utgör en viktig del av optimeringsarbetet, säger Martin Eriksson, marknadsansvarig på Nordisk Industrioptimering. I samverkan med kunden formulerar Nordisk Industrioptimering rutiner och identifierar förbättringsmöjligheter. Nordisk Industrioptimering ingår i Sustainability Circle, en tankesmedja med 54 medlemsföretag som tillsammans verkar för en smart industri genom utvecklingen och införandet av begreppet Smart Maintenance. På senare år har Smart

Maintenance fått ett allt starkare fäste i svensk industri. – Inom vårt affärsområde underhållsteknik erbjuder vi konsulttjänster som rustar industriföretags underhållsorganisationer inför de förändringar som industri 4.0 medför. Framtidens tillverkningsutrustning kommer att kunna diagnostisera sig själva och därmed indikera när de behöver repareras eller åtgärdas på något annat sätt. Det innebär i sin tur helt nya möjligheter för industriföretag att planera underhållsarbetet. Vi hjälper företag att bygga upp en effektiv underhållsorganisation enligt principerna som styr industri 4.0, säger Martin Eriksson.

Hjälper industriföretag att ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet Inom bearbetningsteknik har Nordisk Industrioptimering sin spetskompetens inom skäran-

de bearbetning. De kan hjälpa industriföretag i det segmentet att kombinera verktygsteknik med underhållsteknik och identifiera beräkningsmodeller som gör att dessa två områden hänger ihop. Nordisk Industrioptimerings konsulter hjälper sina kunder att välja rätt metod och att använda rätt teknik i olika tillverkningsprocesser. – Inom ramen för vårt affärsområde kvalitetsteknik hjälper vi våra kunder att ta ett helhetsgrepp om sitt långsiktiga kvalitetsarbete. Utöver kompetens inom kvalitetssäkring och utredningar vid kvalitetsstörningar har vi även kompetens inom processutveckling, mätberedning och målsättning. Vi hjälper företag att skapa de strukturer och etablera de rutiner som behövs för att de ska kunna ligga steget före konkurrenterna och möta industri 4.0 på ett bra sätt, säger Martin Eriksson.

Nordisk Industrioptimering Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industri. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster och bidrar med kunskaper och mer­ värden som utvecklar och stärker ditt företags lönsamhet.

ANNONS

Annons

FREDERIK NILNER –VD BOSCH REXROTH – OM SMART INDUSTRI Målet med en smart industri är att tillåta att en fabrik kommunicerar på så många sätt som möjligt i nutid, samtidigt som den har en inbyggd flexibilitet som gör att den kan anpassas efter behov. I den klassiska fabriken finns det en maskin som har tänkts ut, byggts och sedan producerar varor av något slag. I en smart fabrik kan alla ingående komponenter interagera med varandra, anpassa sig till ingångsoch utgångsvärden, helt utan omställningstid. En sådan fabrik är en smart fabrik, förklarar Frederik Nilner, VD för Bosch Rexroth. För den visionäre, kopplas även kunder och leverantörer upp för att kommunicera med varandra via fabriken. I en sådan process blir ingående komponenter väldigt viktiga. De måste kunna kommunicera med omvärlden och ställa om sig. – På Bosch Rexroth arbetar vi väldigt aktivt med att varje komponent som ingår i en maskin ska ha en

vi kallar IoT-Gateway som i stort sett tar vilken komponent som helst och kopplar upp den på internet. En svarv kan med hjälp av en IoT-Gateway och tillhörande sensorik få en egen hemsida på nätet där all data om svarven plötsligt finns tillgänglig. Vi har låtit koppla upp en svarv från 1890, som tillhörde Boschkoncernens grundare Robert Bosch, på nätet med hjälp av en IoT-Gateway, säger Frederik Nilner.

Frederik Nilner, VD för Bosch Rexroth digital identitet och ett digitalt kommunikationsgränssnitt, vilket tillåter aggregationen av data och kommunikationskanaler till någon form av central eller distribuerande datorer som kan styra olika typer av projekt, fortsätter Frederik Nilner.

en högre enhet skapar de tillsammans en smart maskin eller industri, som i sin tur därför kan styras i detalj. Man kan även reglera icke linjära processer med väldigt enkla gränssnitt. Exempelvis kan en hydraulisk komponent med hjälp av integrerad datorkraft och gränssnitt styras linjärt.

Komponenterna måste ha var sin identitet på internet och när de går upp i – Bosch Rexroth har en lösning som

WWW.BOSCHREXROTH.COM

– Med enkla medel går det att förse även konventionella komponenter med en IP-adress och styra dem via ett modernt internetgränssnitt. Smarta industrier går att både övervaka och styra samt även anpassa efter för stunden rådande behov. Det finns många andra dimensioner också, som att anpassa arbetsplatser efter dess medarbetare, exempelvis efter en persons längd, vilket kan reducera risken för arbetsskador. Man kan säga att i morgondagens industri, finns komponenten inte om den inte har en digital identitet, avslutar Frederik Nilner.


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – ANALYSEKONOMI.SE

IOT – ETT KRAFTFULLT VERKTYG I slutet av 1800-talet bytte människor ut sina olje- och fotogenlampor mot elektrisk belysning. Efterhand blev det helt vedertaget att lampans strömbrytare placerades strax intill lampan, så man fick treva sig fram i mörkret för att kunna tända exempelvis en lampa i hallen. Efter ett tag kom någon på att man i stället kunde placera en strömbrytare vid dörröppningen. Resten är historia, i dag kan vi koppla samman och kontrollera många föremål och tekniska prylar i våra hem med hjälp av våra egna smartphones eller vår egen röst.

En tekniker skulle säkerligen

beskriva Internet of Things, IoT, som att ett analogt föremål kopplas ihop med ett digitalt. För oss andra kan utvecklingen närmast beskrivas som en naturlig del av evolutionen, en ständigt pågående process som underlättar och förbättrar våra liv. IoT kan vara alltifrån en kapsel inuti din

fattningsvis så är IoT inte rocket science, det är helt enkelt nästa naturliga steg för att få företag att utvecklas. – I en värld där produkter blir allt mer likriktade och svåra att särskilja från varandra har det utvecklats till en nödvändighet för tillverkare att ofrivilligt konkurrera med lägsta pris. IoT

”Alla företag oavsett bransch behöver utvecklas för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga och relevanta för sin målgrupp. IoT kan vara verktyget som tar dig dit och hjälper dig i den ständigt pågående förändringsprocessen.” kropp som håller ett vakande öga på dina vitala värden till en smart strömbrytare. Samman-

kan förvandlas till en intressant affärsmöjlighet för företag som hittills har fokuserat på att sälja

produkter, säger David Bergstedt, marknadschef för Tele2 IoT. Med en IoT-lösning som tillför

värde till ditt erbjudande kan produktorienterade företag på ett enkelt och smidigt sätt övergå till att i stället marknadsföra och sälja en service.

Ett företag som exempelvis säljer

bildäck kan implementera en IoT-lösning som notifierar föraren när det är dags att byta däck eller ge tips på hur de bör anpassa sin körstil utifrån väderförhållanden och däckens skick. Därmed har däckföretaget differentierat sitt erbjudande och rört sig mot en mer värdebaserad kundrelation som många kunder är villiga att betala mer för. Exemplet visar att IoT inte i första hand handlar om teknik, det handlar om i vilken riktning du vill utveckla ditt företag och hur du ska ta dig dit. Vision och strategi är de faktorer som har fått ditt företag att utvecklas dit

det befinner sig i dag. Det kommer att hjälpa dig att utveckla verksamheten till nästa nivå också. I det sammanhanget kan man betrakta IoT som en möjlighet som kan åstadkomma en riktigt stor skillnad. – Alla företag oavsett bransch behöver utvecklas för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga och relevanta för sin målgrupp. IoT kan vara verktyget som tar dig dit och hjälper dig i den ständigt pågående förändringsprocessen. Avsätt en dag för att, tillsammans med dina kollegor, diskutera hur en digital anknytning till din produkt kan förstärka kundupplevelsen, stärka pålitligheten, säkerheten eller andra aspekter som är relevant för företag i just din bransch, säger David Bergstedt. Ni kommer sannolikt att komma på många idéer som sträcker sig från en enkel och okomplicerad till en komplex nivå. En bra utgångspunkt för alla IoT-för-

ändringsresor är att välja ut de enklaste och mest okomplicerade av de idéer ni kommit på. Varje steg in i en ny teknologi involverar en inlärningsprocess och du behöver lära dig att gå innan du kan springa. Det sägs att alla nya idéer genomgår tre faser. Först skrattar ni kanske åt den, sen kritiseras den och först därefter hyllas den. Det är därför nödvändigt att hitta en hjälte i alla IoT-projekt, någon i er organisation som är tillräckligt passionerad och målinriktad för att kunna tro på och driva idén genom alla dessa stadier. Efter er första framgång är ni definitivt redo att börja tänka större. Text: Annika Wihlborg

”SVERIGE LIGGER I FRAMKANT” ANALYSEKONOMI.SE Vi har intervjuat David Mothander som är chef för samhällsfrågor på Google i Norden. Läs hela intervjun på analysekonomi.se ANNONS

DU DUVA? VA? INTEINTE DUINTE VA? De flesta företag vi möterärär företag vi möter De flesta företag vi möter är De flesta övertygade omjust att de just har de har koll övertygade om att just de övertygade har koll på om att koll påpå sina anställdas behörigheter. De har sina anställdas behörigheter. De har sina anställdas behörigheter. De har tyvärr nästan altid fel. tyvärr nästan altid fel.

tyvärr nästan altid fel.

88% av alla interna säkerhetsläckor 88% av alla interna säkerhetsläckor beror felaktiga behörigheter men 88% av allapå interna säkerhetsläckor beror på felaktiga behörigheter men ignorerar många företagmen dessa ändå ignorerar många företag dessa beror påändå felaktiga behörigheter fakta. Fast det gäller ju inte er... fakta. Fast det gäller ju inte er...

ändå ignorerar många företag dessa fakta. det gäller ju inte er... ProvaFast Heimore’s tjänst Genomlysning Prova Heimore’s tjänst Genomlysning och få svaret på hur det ser ut hos och få svaret på hur det ser ut hos Det går snabbt att er egentligen. Det gårProva snabbt Heimore’s att er egentligen. tjänst Genomlysning genomföra en Genomlysning men genomföra en Genomlysning men och få svaret på hur det ser ut hos vi kan inte garantera att det blir vi kan inte garantera att det blir er egentligen. Det går snabbt att smärtfritt... smärtfritt...

genomföra en Genomlysning men

kan inte garantera attLäs detmer blirpå Läs mervipå heimore.se/tjanster/genomlysning heimore.se/tjanster/genomlysning smärtfritt... Läs mer på heimore.se/tjanster/genomlysning

www.id-north.com info@heimore.com

info@heimore.com www.heimore.com

www.heimore.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYSEKONOMI.SE 23

DIGITALISERING GER STORA MÖJLIGHETER

Anders Borg.

Förre finansministern Anders Borg, numera styrelseledamot i bland annat Kinnevik, gläds över att Sveriges företagsklimat generellt sett är bra. Han oroas av nuvarande regeringens planer på eventuella skattehöjningar framöver. – Det kan bromsa in det förbättrade företagsklimat vi upplevt på senare år, säger Anders Borg.

FAKTA

Namn: David Bergstedt Titel: Marketing Director, Tele2 IoT Gör: Bygger ett enormt starkt team för att marknadsföra ett av Europas bästa IoT bolag Aktuell med: Skapar ny digital plattform för att kommunicera med bolag runt om i världen Familj: Fru och två pojkar, 10 och 13 Fritid: Fotboll, Golf och italiensk mat (och viner)

Globaliseringen och det breda begreppet digitalisering skapar både utmaningar och möjligheter för näringslivet konstaterar Anders Borg. Möjligheter i form av bland annat effektivisering, förbättrade produkter och mervärden för kunder genom en alltmer digitaliserad värdekedja. – I grunden står digitalisering som globalisering för positiva teknologiska förändringar. Det kommer att vara nödvändigt för i stort sett alla företag, oavsett bransch, att anpassa sig till den omställning som just nu pågår, säger Anders Borg. Ett exempel är Fintech, vilket enklast kan sammanfattas som olika teknologier för att effektivisera finansiella tjänster, skapa nya produkter och värdekedjor. Här är nya betaltjänster inom B2B, B2C eller B2C exempel på tillämpningar. Här får banker se upp. – De får räkna med en ökad konkurrens på tjänsteområden som traditionellt varit förbehållna banker. ANNONS

A complete technology partner for smarter solutions Data Respons is a full-service, independent technology company and a leading player in the embedded solutions and IoT market.

www.datarespons.com DataRespons_AnalysDigi_May2017.indd 1

10.05.2017 11.26.57


Annons

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSEKONOMI.SE

MOLNSTRATEGI PÅ RÄTT SÄTT Susanna Reppling.

I dag är molnet inte längre ett alternativ, det är ett krav för att ligga steget före konkurrensen. Få företag börjar från noll, de flesta kommer med ett arv i bagaget, vilket kräver simultankapacitet vid införandet. – Gemensamt för alla företag

och organisationer, förutom för de nystartade som är födda i molnet, är att de behöver genomföra sin digitala transformation samtidigt som de strävar efter operationell excellens, det vill säga lite som att flyga planet samtidigt som de byter motorerna. Det är inte en fråga om att prioritera, utan snarare en fråga om att balansera förändringsarbetet med den dagliga verksamheten. I förlängningen handlar det dessutom om överlevnad, där de som inte lyckas frigöra tid för att skapa affärsvärde hamnar på efterkälken när snabbfotade och effektiva organisationer med långt högre innovationstakt drar ifrån, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. Interoute äger en global moln-

plattform, Interoute Virtual Data Centre (VDC), som är ett av Europas största och mest avancerade datanätverk som integrerar traditionell infrastruktur

med dagens krav på IT. Susanna menar att det finns en mängd förutsättningar som måste vara uppfyllda för att företag ska kunna maximera värdet av sina molninvesteringar. Infrastrukturen och nätet blir kritiska ju mer bolag nyttjar molntjänster, men även förmågan att integrera olika driftsalternativ i en och samma plattform. Vissa system driftas lokalt, vissa hos externa leverantörer och andra hos publika molnleverantörer. Nätverksprestanda är en avgöran-

de faktor för användarupplevelsen av molnbaserade tjänster som inte bör förbises, enligt det oberoende molnanalysbolaget Cloud Spectator. Lägre fördröjning, högre dataflöde och överföringshastighet ger användarna en bättre upplevelse och kan samtidigt sänka bolags IT-driftskostnader. Att säkerställa hur långt fysiskt avstånd man har mellan tjänst och användare, samt hur mycket kapacitet man behöver är väsentligt. Nyckeln är att se till att dimensionera för behovet man har i dag, med möjlighet att skala upp inför det förväntade behovet om exempelvis 18 månader. Prestandan måste kunna växa i samma takt som molntjänsterna, men då

nätet har längre ledtider krävs god framförhållning. Såväl nätsom molnstrategin måste vara skalbara och kunna ökas snabbt efter behov. Det handlar om att framtidssäkra, att investera i en flexibel lösning du kan växa i, i din egen takt.

”Vilken lösning som uppfyller behovet och vilka krav detta ställer på grundinfrastrukturen är frågor som behöver besvaras.” Andra aktörer som finns på mark-

naden är Amazon och Microsoft Azure som båda arbetar med integrerade molntjänster och plattformar. Företag behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys

och efterlevnad av lagar, vilket inte blir mindre viktigt i och med införandet av General Data Protection Regulation (GDPR) nästa år. Viss data får kanske inte föras utanför landets gränser, vilket kräver en molnstrategi som innefattar alternativ med lokala, privata molntjänster. En molnstrategi bör även innehålla en tydlig struktur för styrning. Vem som ska managera, ställa krav och äga lösningen är aspekter kopplade till vilket affärsvärde man vill uppnå. Även om IT i många fall kommer att och bör äga ansvaret för den löpande driften, är det viktigt att verksamheten tar ägarskap för de tjänster man lanserat så att de nyttjas till fullo som därmed ger det resultat man önskar. – Ju längre ett företag har kommit med att modernisera sin infrastruktur desto viktigare är det att dessa fundament är på plats. Därför är det avgörande att ha med detta tidigt i affärsprocessen. Vilken lösning som uppfyller behovet och vilka krav detta ställer på grundinfrastrukturen är frågor som behöver besvaras. – Det är nödvändigt att skapa en plattform med grundläggande konnektivitet samt ett gemensamt lager för säkerhet och managering. På det kan man sedan

välja de molntjänster som passar företaget bäst. Vi som nätverksleverantör behöver vara med i ett tidigt stadium för att kunna dimensionera nätet rätt.

Börjar man i fel ände blir det oftast

problem, menar Susanna och påpekar att alla tjänster inte kommer driftas i det publika molnet dag ett. Det är en resa som de flesta bolag måste gå igenom. Hon avslutar med att berätta om resultatet av en undersökning på området och Interoutes potential som partner och leverantör av molnplattformar: – Vi är oerhört stolta över att flera år i rad blivit utsedda till ledare i Gartners ”Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting”, då det bekräftar att vår globala molnplattform är en av de bästa för att möta de ICT-utmaningar som nationella och internationella företag står inför. Text: Anna Bjärenäs

FLER MOLNTJÄNSTER ANALYSEKONOMI.SE Fler blickar mot molnet och allt fler tjänster blir molnbaserade. På analysekonomi. se kan du bland annat läsa om Microsoft och deras lösningar i molnet. ANNONS


3D printing är inte framtiden 3D printing är redan här!

Digitalisering påverkar snabbt tillverkningsvärlden. Tag det avgörande steget mot en avancerad och smidig produktion med industriell 3D-printing – inklusive detalj och dataflöde. EOS erbjuder en omfattande lösnings- och serviceportfölj och är din partner för att implementera 3D-utskrift i produktionsmiljöer. Förändra din verksamhet med industriell 3D-printing. www.eos.info

EOS_17-004_Anzeig_Fabrik-Zukunft_250x370_SWE.indd 1

28.04.17 10:53


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

EXPERTPANEL – ANALYSEKONOMI.SE

Pär Bergsten, grundare och VD för H&D Wireless AB.

Advokaterna Åsa Nyqvist och Lars B Melin, från Advokatfirman Lindahl.

Smart positionering revolutionerar industrin

Personuppgifter – en värdegrundsfråga

H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things, moln- och

Att hantera personuppgifter på rätt sätt har aldrig varit viktigare än nu. Befintlig lagstift-

plattformssystem. Hittills har man levererat 1 100 000 trädlösa produkter för IoT, M2M-lösningar över hela världen och och förbereder listning på Nasdaq First North 2017.

Företaget ligger i framkant med sina Real Time Location Services (RLTS) och nu har

man utvecklat ett sätt att använda denna tjänst som ökar affärsnyttan och möjligheterna till effektivitetshöjningar för kunderna. För de flesta industrier transporteras olika delar som skall monteras i förpackningar,

till exempel på rackar eller pallar, returbara transportemballage, (RTP). Dessa används i hela leveranskedjan för att sedan, efter tömning, återvända till början av kedjan igen och kan i vissa branscher har ett värde av miljontals USD. – Nu lanserar vi GEPS for Industry – en världsledande RTLS-lösning inom industriell IoT för positioneringstjänster av RTP, berättar Pär Bergsten, grundare och VD för H&D Wireless AB.

GEPS for Industry är speciellt framtagen för att lösa problemet med bristen på realtids-

information mellan fysiska objekt i processen och affärssystemet genom att digitalisera hanteringssystem och visualisering inom den globala tillverkningsindustrin. – Systemet stöder flera trädlösa tekniker som UWB, BLE, RFID och Wi-Fi, som kombinerat med dataanalys och artificiell intelligens kan identifiera gaffeltruckar, varor, människor, produkter och arbetsprocesser. Det gör det möjligt för medarbetare och ledning att följa affärsutvecklingen, och identifiera tveksamheter innan de blir till problem. Det vi lanserar nu är framtiden, avslutar Pär.

ning (PUL) ersätts nästa år den 25 maj 2018 av en EU-förordning, dataskyddsförordningen eller GDPR.

De nya reglerna ställer redan i dag stora krav på att alla bolag, myndigheter och organi-

sationer ser över sin hantering av personuppgifter och att man åtgärdar de brister och behov som föreligger. Görs inte detta så riskerar man en av de dyraste sanktionerna i svensk lagstiftning, upp till det högsta beloppet om fyra procent av koncernomsättningen eller 20 MEUR. Några av de viktigaste nyheterna och förändringarna är utökade krav på innehåll i in-

formationstexter och samtycken. Språket ska vara enkelt, lättförståeligt och anpassat till målgruppen. Informationstexterna får inte heller finnas inbakade i allmänna villkor utan måste vara fristående. Ett viktigt övergripande syfte med den nya lagen är att förändra inställningen till insamling och lagring av personuppgifter. EU vill gå ifrån vad man skulle kunna kalla en maximeringsprincip – insamla och behåll så många personuppgifter som möjligt – till en minimeringsprincip – insamla och behåll bara de personuppgifter som behövs. För att uppnå detta syfte krävs ett nytt tänk inom hela organisationen, från marknadsavdelning till ekonomiavdelning. Var går din egen gräns för när du reagerar över insamling av dina personuppgifter? När blir insamlingen obekväm? Till syvende och sist ramlar frågan ned till om det känns bra i magen – både för företaget och för den person som lämnar ifrån sig sina personuppgifter.

ANNONS


Foto: Andreas Fernbrant

Come join our digital community! Helsingborg - Sveriges e-handelstätaste stad businesshelsingborg.com/digitalcommerce ANNONS

Annons

Bostadsbolaget Willhem omvandlar befintliga bostadshus till smarta fastigheter För bostadsbolaget Willhem är digitalisering en naturlig del av det kontinuerliga fastighetsutvecklingsarbetet. För visst är det möjligt att digitalisera och därmed omvandla även äldre fastigheter till smarta hus. Via ett prisbelönt pilotprojekt i Biskopsgården i Göteborg har Willhem samlat på sig värdefulla erfarenheter som de tar med sig inför digitaliseringen av sitt samlade fastighetsbestånd.

Willhems digitaliseringsarbete baseras på tre ben, som utgår ifrån vad företagets befintliga hyresgäster efterfrågar och hur efterfrågan på digitala tjänster antas se ut i framtiden. De tre bärande komponenterna i Willhems digitaliseringsarbete är enklare vardag, vilket innebär att de levererar tjänster som underlättar hyresgästernas vardag och smart energi, vilket innebär att fastigheterna använder energi på ett smart och hållbart sätt. Den tredje komponenten är smart förvaltning, vilket innebär att fastighetens förvaltning ska kunna skötas, hanteras och övervakas på distans.

Peter Lundstedt, fastighetsdirektör på Willhem

Digitaliserar successivt samtliga fastigheter – Fastighetsbranschen ligger en bit efter många andra branscher vad gäller digitaliseringsutveckling. Ofta läggs fokus på att digitalisera nybyggda fastigheter, men vi har valt att lägga lika stort fokus på att omvandla befintliga fastigheter till smarta hus. Vår målsättning är att successivt digitalisera samtliga våra fastigheter, vilket innebär att alla våra 25 000 hyresgäster kommer att få tillgång till smarta funktioner som underlättar deras vardag, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör på Willhem.

Hyresgästerna styr smarta funktioner med en app Willhems första pilotprojekt finns i Biskopsgården och är en fastighet byggd 1956. Här finns bland annat närvarostyrd LED-belysning, egenproducerad energi från solceller, porttelefon, passersystem och nyckeltaggar för ökad trygghet samt digital trapphusdisplay för meddelanden och tvättstugebokning. Varje lägenhet är utrustad med uppkopplade temperaturgivare som ger ett bättre inomhusklimat och de boende har smarta postboxar

som öppnas med samma chip som går till passersystemet. För att underlätta för de boende har Willhem utvecklat en app som ger hyresgästerna kontroll över och möjlighet att styra många smarta funktioner i huset. Willhem har fått ett mycket positivt gensvar från hyresgästerna i Biskopsgården, som överlag är mycket nöjda med de digitala tjänster som installerats. – Vi tar nu konceptet vidare och installerar smart teknik i allt från nyproduktion till studentbostadshus, säger Peter Lundstedt.

– Vi har ett varierat fastighetsbestånd, och därmed olika målgrupper, vilket är en stor utmaning när det kommer till digitaliseringen. Inom kort tar vi även steget in i lägenheterna och installerar smart teknik i samband med renoveringar av enskilda lägenheter.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Vi äger och förvaltar cirka 25 000 hyreslägenheter på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på www.willhem.se


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTID – ANALYSEKONOMI.SE

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS OCH FRAMTIDENS SMARTA FABRIKER Eran för IIoT och Industri 4.0 pågår för fullt och har potential att beröra varje individ för att förbättra det dagliga livet samt varje företag för att snabbare kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring.

Det mesta av den teknologi och de verktyg som i dag tas för givna, och anses oumbärliga i det dagliga arbetet, var inte ens tänkbara för majoriteten inom industrin för 30 år sedan. – Vi har gått från stordatormiljö, instrument- och relästyrda maskiner och processer till dagens intuitiva multi-touch gränssnitt där användarna förses med och guidas till rätt information och beslut i stället för att söka själv, säger Peter Karlsson, VD för Wonderware Scandinavia som är ledande när det gäller utveckling av intelligenta system för tillverkningsindustrin. Andra företag i samma bransch är Siemens och GE. – Med dagens kostnadseffektiva sensorer och trådlösa miljöer, nätverk så har vårt arbetssätt och våra processer förändrats så dramatiskt att det är lika intressant för att försöka minnas hur man fick saker gjorda innan internet som det är att fundera över hur industrin opererade effektivt innan det fanns PC-baserade HMI-, SCADA- och andra systemstöd. Eran för IIoT och Industri 4.0 pågår för fullt och har potential att beröra varje individ för att

CHECK POINTS 10 TIPS FÖR ATT MÖTA IT-SÄKERHETSKRAVEN INOM GDPR

För att uppnå alla fördelar med

de möjligheter som IIoT och Industri 4.0 erbjuder krävs det att affärsdelen (IT) och verksamhetsdelen (OT) smälter samman. – Det krävs en programvaruinfrastruktur med hög säkerhet som har bred anslutningskapacitet, är modulärt och utbyggbart som kan hantera och analysera enorma mängder av data. För att sedan selektivt åskådliggöra den i ett sammanhang som låter användaren fatta relevanta och affärskritiska beslut i realtid, fortsätter Peter Karlsson.

Peter Karlsson, VD Wonderware Scandinavia.

förbättra det dagliga livet samt varje företag för att snabbare kunna anpassa sig till en marknad i ständig förändring. – Antalet och variationen av data från smarta apparater ökar exponentiellt och runt 2020 kommer det globalt att finnas en installerad bas med över 50 miljarder smarta apparater, fortsätter Peter Karlsson. Inom processindustrin tänker

många företag i dag på fysiska flöden – vilket till exempel betyder flöden av råvaror och tillsatsämnen – separerade från övriga arbets- och informations-

flöden, sedan fundera på hur och var de ska koordinera samt synkronisera det. – I framtiden kommer det förmodligen inte längre att vara någon skillnad mellan informations-, arbets- och produktflöde eftersom dessa kommer att vara oupplösligt sammankopplade med sin unika information under hela värdekedjan genom nya och mer intelligenta beslutsstödsystem. – Denna typ av IT/OT-länkning är delvis möjlig i dag men för att nå hela vägen krävs det en evolution, framhåller Peter Karlsson.

Många av de mest framgångsrika företagen som arbetar med standardisering ser nu sin belöning genom flexibiliteten att kunna ta in nya anläggningar i sin organisation och samtidigt utnyttja de befintliga unika automationssystemen på fabriksgolven. – Den viktiga erfarenheten är att standardisering är en del av ett program, en del av ett lärande och att vinsten inte bara är viktig från en IT-ståndpunkt utan även från den operationella sidan (OT). Det är här som de signifikanta ekonomiska vinsterna kan ses genom sammanläkning och anpassningsförmåga. – Den standardiseringsprocessen har vi på Wonderware Scandinavia arbetat med sedan tio år tillbaka och vi är helt förberedda att hjälpa industrin att möta nästa industriella evolution, avslutar Peter Karlsson. Text: Martin Westholm

De allt mer avancerade cyberhoten har satt fokus på IT-säkerhet. Ändå ser många det som ett nödvändigt ont. Check Points Sverigechef Åsa Edner, ger tips på hur den nya dataskyddsförordningen, GDPR, bör hanteras. Enligt Åsa ser många verksamheter IT-säkerhet som en ren teknikfråga och något som komplicerar innovativa projekt. – Här måste vi tänka om, säger Åsa. Säkerhet måste upp på ledningsnivå, vara en central del av strategin och komma in tidigt i projekt, eftersom en attack kan sätta hela verksamheten på spel. 10 tips för att möta GDPR-kraven 1. Utbilda verksamheten i lagkraven och varför de är relevanta 2. Få insyn i vilka personuppgifter som strömmar över nätverket och blockera obehörig överföring 3. Säkerställ att era säkerhetsdefinitioner följer GDPR 4. Segmentera nätverket för att förhindra att ett hot slår ut hela verksamheten 5. Kryptera samtliga medarbetares enheter 6. Etablera ett Ddos-skydd för att förhindra överbelastningsattacker 7. Säkerställ att ni kan validera att alla ändringar följer säkerhetsriktlinjerna 8. Se till att en person inte kan ändra hela säkerhetsarkitekturen 9. Säkerställ att ni kan hantera både kända och okända hot i molnet, i nätverket och på alla enheter, både mobila och IoT 10. Säkerställ datatillgängligheten, vilket kräver redundanta system ANNONS

Har du KONTROLL på dina behörigheter? CoreIT eSumIT förenklar – GDPR-rapportering – Behörighetshantering – Beställarrutiner

www.esumit.se

– Flödeskontroll – Avslutshantering – Registervård


Annons

FOLKSAM OCH AFFINION HJÄLPER PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG VID ID-KAPNING Id-stölder blir allt vanligare. Folksam arbetar tillsammans med Affinion för att möta hoten i den digitala vardagen och hjälpa sina kunder. Detta bland annat genom rådgivning, kartläggning av misstänkt aktivitet och att minimera skadan om en identitet kapats. – Folksams vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Som ett kundägt bolag engagerar vi oss i det som våra kunder bryr sig om. Något som i stor utsträckning oroar våra kunder i dag är just identitetsstölder, säger Jens Henriksson, VD på Folksam. Identitetsstöld handlar om situationer där någon – utan samtycke – använder en annan persons id-handling i syfte att göra ett bedrägeri eller annan kriminell handling. För många privatpersoner och småföretagare kan en id-stöld innebära stora kostnader, och för småföretagare kan det gå så långt att de tvingas i konkurs. – Vi befinner oss i en uppkopplad värld så den här typen av bedrägerier har blivit lättare att begå. Samtidigt har det blivit allt svårare för såväl privatpersoner som företag att skydda sig. Vi gör därför allt vi kan för att skydda våra kunder från att bli drabbade av id-stöld, fortsätter Jens. Hos Affinion arbetar man i flera steg för att hjälpa Folksams kunder – Affinion har lång erfarenhet av att assistera kunder inom komplexa områden som spärrtjänst, id-kapning och nätkränkning. Det var med Folksam som vi introducerade personlig assistans vid id-kapning på den svenska marknaden för fem år sedan, säger Per Landquist, VD på Affinion International. Att kunna skydda sig helt mot id-kapning är tyvärr omöjligt men i ett första steg erbjuder Folksam sina kunder personlig rådgivning genom Affinion. En del i rådgivningen handlar om åtgärder man själv kan vidta för att minska risken att bli utsatt för identitetsstöld. – För de av Folksams kunder som misstänker någon form av missbruk av dennes identitet hjälper vi framför allt till att undersöka och kartlägga ärendet.

Jens Henriksson - VD på Folksam och Per Landquist - VD på Affinion

”Affinion har lång erfarenhet av att assistera kunder inom komplexa områden som spärrtjänst, id-kapning och nätkränkning. Det var med Folksam som vi introducerade personlig assistans vid idkapning på den svenska marknaden för fem år sedan” Om en id-stöld har inträffat hjälper Affinion dessutom Folksams kund genom hela processen. För att kunna kartlägga omfattningen och hantera kundens ärende skickas en fullmakt till kunden som signeras och returneras. Därefter kan upplysningar från olika kreditupplysningsföretag och fordringsägare inhämtas för att fastställa om en id-kapning ägt rum och om den har resulterat i ekonomiskt bedrägeri eller försök till bedrägeri. – Visar det sig att Folksams kund har blivit utsatt hjälper vi personen genom den ofta tidskrävande och kostsamma processen. Vi vidtar då åtgärder på kundens vägnar för att begränsa konsekvenserna och förebygga ekonomisk förlust. Om kunden redan fått ekono-

Typ av bedrägeri fördelat per land 2016 Köp online

Upprättat lån

Mobilabonnemang Köp i fysisk butik Annat

miska krav från kreditorer hjälper vi till att avvisa dessa, avslutar Per. Folksam har som ambition att möta sina kunder i den digitala vardagen och digitaliseringen har gjort id-stölder till ett allt mer akut problem. Jens menar att snabbhet är essentiell, inte bara när man ska hjälpa den som drabbats, utan även när det kommer till att upptäcka id-stöld. Folksam uppmanar därför sina kunder att ansluta sig till en digital brevlåda vilket gör det svårare för tjuven att agera oupptäckt. – I den digitala världen måste vi vara snabba med att anpassa oss till förändringar. Vi har därför höga ambitioner när det kommer till försäkringserbjudanden som bygger på ny teknik. Att erbjuda försäkringsskydd i samband

med id-stöld är ett exempel där vi såg ett tydligt behov, fortsätter Jens. Folksam erbjuder företag försäkringsskydd och assistans vid id-stöld Företag och i synnerhet småföretag är likaså utsatta för id-kapningar, därför lanserade Folksam via Affinion en motsvarande assistans för småföretag vid id-kapningar i början av 2017. Precis som för privatkunder valde Folksam att lägga till denna tjänst i deras småföretagarförsäkring eftersom man tar dagens hot på allvar och månar om kundernas säkerhet. – Med Folksams försäkringar för hem- och småföretagare får kunden dygnet-runt-hjälp med att begränsa de skador som kan uppkomma. Dessutom ingår juridisk hjälp för att bli av med felaktiga pengakrav och att radera felaktiga betalningsanmärkningar, vilket många gånger är både jobbigt och tidskrävande. – Som försäkringsgivare ser vi en framtid där vi genom digitaliseringen rör oss bort från beskrivningar av vad som har hänt – till att förutse vad som ska hända och agera innan det händer. Försäkring blir en förebyggande tjänst snarare än en produkt att använda sig av när skadan väl ägt rum. Bra för kund, bra för samhället och för oss som försäkringsgivare, avslutar Jens.

SE 2016

DK 2016

NO 2016

22%

21%

7%

Under 2016 registrerades drygt 110 000 fall av identitetsintrång i Sverige, vilket motsvarar 300 ärenden per dag.

4%

Antal ärenden som Affinion hanterade för Folksam 2014–2016 ökade med 55 procent.

48% 18% 2%

11%

29% 16% 7%

27%

42% 29% 18%

Källa: Affinion International. Statistik visar total ärendehantering inklusive ärenden för Folksams privatkunder i Sverige.

Fakta:


Annons

CYBER SECURITY ASPEKTER PÅ INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT) För att kunna skörda fördelarna med Industry 4.0 och Industrial Internet of Things måste man säkerställa att man har implementerat rätt nivå av Cyber Security. Följderna av en attack mot produktionssidan sträcker sig från mindre dataförluster till komplett radering av hårddiskar och, i extremfallet, farlig omprogrammering av kritiska styr- och reglerfunktioner. Det har varit en uppsjö attacker mot industrin genom malware såsom Stuxnet, Slammer och BlackEnergy. På senare tid har Ransomware-attacker ökat, där syftet är att kryptera data som sedan låses upp mot en lösensumma. Den största angreppet hittills är WannaCry-attacken 12 Maj 2017 vilken uppskattningsvis påverkade 200 000 datorsystem globalt. WannaCry slog ut ett antal produktionssiter runt om i världen med stora kostnader som följd.

– Med en kombination av kunskap, kompetens och tekniska lösningar kan man skapa ett bra skydd för Cyberattacker riktade mot industriella produktionsenheter, enligt Peter Lagerlöf, VD på Emerson Automation Solutions Sverige. Dagens programvaror och teknik kan effektivt förhindra skadlig kod och virus som infekterar och äventyrar datorer. Trots detta har majoriteten av de företag som rapporterat cyber-relaterade händelser (över 1 000 de senaste fem åren) inte infört något system för att upptäcka och övervaka cyberincidenter, vilket var anledningen till att den genomsnittliga tiden för att detektera ett intrång eller brott mot säkerheten var hela 204 dagar. Det tog sedan ytterligare i genomsnitt 45 dagar att återställa systemet till en kostnad om runt 350 000 kronor per dag. För att Industry 4.0 med Industrial Internet of Things (IIoT) i grunden skall lyckas krävs det att den industriella produktionen skyddas mot cyberattacker. Baserat på undersökningar av rapporterade intrång har den Amerikanska organisationen ICS-CERT (Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team)

”Absolut bäst valuta för pengarna är att implementera så kallad Whitelisting som uppskattningsvis förhindrar 38 procent av rapporterade incidenter.” publicerat ett White-paper benämnt ”Sju strategier för att försvara industriella styrsystem”. Tabellen visar andelen rapporterade händelser som kunde ha förhindrats med hjälp av respektive strategi. – För att skydda sitt automationssystem har Emerson experter som hjälper till med införandet av dessa sju strategier genom en trestegsmodell förklarar Peter Lagerlöf, och utvecklar vidare: – Först gör man en bedömning där man utvärderar säkerhetsrisker och utvecklar en strategi för att proaktivt ta itu med dessa. Sedan implementerar man en lösning som skyddar mot de identifierade säkerhetsriskerna, och sist men inte minst är det viktigt att underhålla sin säkerhetslösning. Genom att använda så kallad Whitelisting och säkerställa att man har en genomtänkt grund-konfiguration kombinerat med effektiv patch-hantering bemöter man över hälften av alla säkerhetsincidenter.

Peter Lagerlöf, VD på Emerson Automation Solutions Sverige

Det är stort fokus runt IIoT i branschen, då det för länder i Västeuropa skapar möjligheten att fullt automatisera tillverkningen och därmed möta konkurrens från låglöneländer. – Det räcker inte med att bara automatisera utan man behöver titta på hela livscy-

keln för tillverkningen säger Peter och fortsätter: – Den hårda konkurrensen gör att tillverkningen måste fungera problemfritt och att produktionsstopp inte bara är välplanerade utan dessutom sker med flera års mellanrum. Ökad övervakning och att veta vilka områden man skall fokusera på är en nyckel till detta. Genom att vi har jobbat tätt med kunder över hela världen har vi en unik insyn i vad framgångsfaktorerna är för att bli bland de bästa i klassen. Vi har paketerat all vår erfarenhet i något vi kallar ”Top Quartile” som bokstavligt betyder övre kvartilen och syftar till vad de företagen som är bland de 25 procent bästa inom en specifik bransch gör. Fördelarna att vara i den övre kvartilen sträcker sig

bortom lägre produktionskostnad och billigare underhåll. De som befinner sig där har även fördelar inom områden som låg energiförbrukning, ökad processäkerhet och minskade miljöutsläpp. – Många sitter fast i äldre system och tror att de själva måste ha kompetens att koppla ihop olika delar av verksamheten och hitta lösningar på sina specifika utmaningar. Man känner sin egen verksamhet bäst och har av naturliga skäl inte möjligheten att sätta sig in i all tillgänglig teknik och att jämföra sig med andra inom samma bransch, men det är där vi kommer in i bilden, fortsätter Peter. – Vi tar hand om hela processen, vilket jag tror är viktigt för kunden och vi löser, som nämnt ovan, även känsliga frågor som cybersäkerhet, avrundar Peter Lagerlöf.

Implement Application Whitelisting

38% 29%

Ensure Proper Configuration / Patch Management 17%

Reduce your Attack Surface Area 9%

Build a Defendable Enviroment Manage Authentication Monitor and Respond Implement Secure Remote Access

4% 2% 1%

Source: Seven Strategies to Defend ICSs – Department of Homeland Security

HITTING TOP QUARTILE MEANS Liberating data to flow as freely as your production

Emerson.com/IIoT

The Emerson logo is a trademark and a service mark of Emerson Electric Co. © 2017 Emerson Electric Co.

116415 ins 9 Top Quartile_ad_NT.indd 1

06/03/2017 11:51


FUNDAMENTAL SECURITY CONTROLS FOR GDPR COMPLIANCE

The GDPR guidelines are based on a risk-based approach to ensuring the privacy and security of an individual’s data. Specifically, GDPR proposes that relevant entities implement measures that are appropriate to the value or damage associated with the loss of personal information. GDPR does not list the exact controls that organizations should implement to be compliant. Nevertheless, general security best practice suggests that the following would serve as a good starting point:

1 DATA CLASSIFICATION

5 ACCESS CONTROL

9 DDOS PREVENTION

2

3

4

CONFIGURATION CHANGE MANAGEMENT

ADMINISTRATOR CONTROLS AND SEPARATION OF DUTIES

SECURE SYSTEM CONFIGURATION

6

7

8

NETWORKBASED SEGMENTATION

ENCRYPTION AND PSEUDONYMISATION

DATA LEAK PREVENTION

11

12

VULNERABILITY MANAGEMENT

DISASTER RECOVERY

10 USER ACTIVITY MONITORING

IMPLEMENTING FUNDAMENTAL SECURITY CONTROLS WITH Vi kompetensutvecklar CHECK POINT SOFTWARE Sverige DEFINED PROTECTION

ANNONS

Until GDPR implementation guidelines and certification standards are better established, organizations can leverage existing methodologies based on a risk-based approach. Check Point’s Software Defined Företagsuniversitetet är that ettareav Sveriges Protection (SDP) is such a model.

ledande utbildningsföretag och den perfekta arenan för att få nya perspektiv och möjlighet att finslipa kunskaper och färdigheter.

©2017 Check Point Software Technologies Ltd. All rights reserved | 7

Några av våra kurser:

Möt oss i Almedalen onsdagen den 5 juli kl 14.00 på Korsgatan 4:

kl 16.00 hos Tryggare Sverige på Strandvägen:

Sveriges framtid: innovation genom kompetensutveckling eller kompetensväxling?

Säkerhetsdagen - med trygghet i fokus: Så går vi från ord till handling med kompetensutveckling

Panelsamtal med bland andra lean- och innovationsexperten Janne Lundberg, Marie Hallander Larsson, HR-chef Akademiska hus, Monica Lingegård, vd Samhall och Anna Gulliksen, Företagsuniversitetet (samarbete med tidningen Chef)

Panelsamtal med trygghetsarbete i fokus, med bland andra Karin Johannesen från Företagsuniversitetet (samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige)

Ta del av vårt kursutbud på foretagsuniversitetet.se Kontakta oss på 08-600 62 00 eller kurs@foretagsuniversitetet.se

• • • • • • • • • •

Digitalt ansvarig 12 Digital annonsering 3 Digital kommunikation för assistenter 2 Digital kommunikation för HR 2 Digitalisering för chefer 2 Content Manager 7 Google Analytics 2 Sociala medier 3 Webbredaktör 6 Att filma med mobilen 1

dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dagar dag

Företagsuniversitetet ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet. Vi har öppna och företagsinterna kurser.


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – ANALYSEKONOMI.SE

ÄR SVENSK INDUSTRI REDO FÖR DIGITALISERING? Konsultbolaget Roland Berger spår en ljus framtid för svensk industri även om vägen kantas av hinder. Framförallt behöver företagen ställa om till digital produktion för att inte tappa i konkurrensen internationellt. Digitala lösningar har länge

använts flitigt av konsumenter inom bland annat e-handel, mobilt internet och sociala medier. Digitaliseringen förändrar just nu även svensk tillverkningsindustri i grunden, vilket är av stor betydelse för landets BNP, export och sysselsättning. Sveriges tillverkningsindustri utgörs

av många olika industrisektorer, några av dessa är fordonsindustrin, maskinindustrin och processindustrin. Gemensamt är att de ofta utvecklar, tillverkar och tillhandahåller avancerade produkter och tjänster som tas fram i flexibla värdekedjor. De

nya digitala lösningarna är i de flesta fall specifika för olika industrisektorer.

Teknikområden med stor betydelse för att digitalisera svensk industri är bland annat Big Data-analyser, trådlös kommunikation, cybersäkerhet, smarta elektroniksystem och additiv tillverkning. Satsningar bör fokuseras till de teknikområden som är viktigast för svenskt näringsliv och där Sverige har förutsättningar att bli ledande eller bibehålla en redan stark position. Många företag inom svensk till-

verkningsindustri är små eller medelstora och digitaliseringen sker i regel inom teknikområden som är nya för dem. En betydande utmaning är därför att säkerställa att företag effektivt kan få tillgång till kunskap och kompetens inom digitaliseringens teknikområden.

”Satsningar bör fokuseras till de teknikområden som är viktigast för svenskt näringsliv och där Sverige har förutsättningar att bli ledande eller bibehålla en redan stark position.” Sverige har länge varit en fram-

gångsrik nation inom IT och digitalisering – med hög teknik-

mognad i företagen, stor vilja och god förmåga att på individnivå använda nya digitala lösningar. Sveriges styrkor är hög utbildningsnivå, branschöverskridande samarbetsförmåga samt samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Trots att Sverige har en stark

position finns utmaningar som måste antas för att landet fortsättningsvis ska vara ledande när konkurrensen från omvärlden ökar. En av dessa är landets kompetensförsörjning, sett till både kvalifikationer och tillgång. Kvalificerad arbetskraft kan bli en bristvara eftersom intresset för naturvetenskap bland svenska ungdomar är lågt samtidigt som det svenska utbildningssystemet har tappat i konkurrenskraft. Sverige är ett mycket innovativt land men förmågan att kommersialisera innovationerna har dessvärre inte varit lika framstående.

En framgångsrik digitalisering

kommer att stärka de svenska företagens konkurrenskraft genom att öka kundvärdet hos deras produkter, tjänster och affärsmodeller. Förslag för att nå målen är framförallt att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen redan i grundskolan, utöka kompetensoch kunskapsförsörjning från utlandet, skapa tydligare regelverk för datahantering och fortsätta främja entreprenörskap. 

Text: Andreas Ellhar

MOT NYA DIGITALA MÅL ANALYSEKONOMI.SE Läs intervjun på analysekonomi.se med Darren Mowry – Head of Operations, Amazon Web Services, Nordics & The Baltics – om digitalisering- och innovationsprocessen för svenska marknaden.


Annons

DIGITAL SÄKERHET I BERGET I maj 2017 slog ett av världens säkraste datacenter upp portarna. Eller rättare sagt gläntade man försiktigt på dörren till sin state of the art-anläggning, djupt inne i berget.

platser för medarbetarna så att de kan stanna kvar längre om de inte vill åka tillbaka till Stockholm. Man tillhandahåller även en relax-avdelning med gym, bastu och kylda drycker.

Rockan Data Center är en högsäkerhetsanläggning belägen på hemlig ort i ett bergrum som tidigare användes av militären. Verksamheten präglas av extremt hög säkerhet och total sekretess. Den tidigare militäranläggningen kan enligt Frederik Vyncke, VD på Rockan Data Center, utan problem stå emot en 2,5 megaton nukleär attack. – Vi har byggt in en hel del vad gäller säkerhet. All back upp finns inbyggd i berget. Vattenfall har byggt elanläggningen inne i berget och elförsörjning finns för flera månader framåt. Skulle en yttre attack göra att vi blir utan el har vi reservkraftsmotorer och dieseltankar inne i berget som kan fyllas på, så att man kan ha driftskontinuitet även i händelse av katastrofläge.

Rockan erbjuder varierade tjänster. Kunden kan få en privat molnlösning (private cloud), eller lägga ut hela sin IT-avdelning (managed services och intelligent hands), samt co-location. Man leasar även utrustning till kunderna och kan vid behov byta ut deras gamla utrustning. Det går att hyra allt från en server till, ¼, ½, eller ett helt serverrack. Det finns också privata rum, utrustade med egna övervakningskameror, i datacentret. Dessa går att hyra i sin helhet, och hit har endast kunden och Rockans egen personaltillgång. De typiska kunderna finns inom finanssektorn, banker, företag som erbjuder cloudlösningar till sina kunder, myndigheter och mediakunder. Kort och gott kunder som kräver hög säkerhet och sekretess.

Utifrån och in är säkerheten i toppklass. Ett staket omgärdar området så att allt är skyddat, och vakter finns på plats utanför dygnet runt och ser till att ingen utom företagets anställda och kunder kommer in. – Inte bara den fysiska säkerheten

Frederik Vyncke, VD på Rockan Data Center

utan även IT-säkerheten är extremt hög i våra hallar. Kundernas data och uppkoppling är lika säker hos oss som deras servrar är. Även i datacentret har vi personal på plats dygnet runt. Ett redundant, egenbyggt fibernät borgar för att man är helt oberoende av externa firmor. Fibernätet, som är Sveriges snabbaste med en hastighet på 40 GB/sekund, har företaget även byggt ut till alla som bor runtomkring. Anläggningen förbrukar stora mängder energi, och som ett led i Rockans miljöpolicy köper de bara grön el som är EDP-certifierad (Environmental

Product Declaration). – Vi använder endast förnybar energi och håller nere elkonsumtionen vad gäller kylning av datacentret, genom att utnyttja bergets naturliga kyla på tolv grader. Överskottsvärmen går i dagsläget till att värma lokalerna. Vi har även planer på att bygga ett växthus, en spaanläggning eller starta ekologisk odling av jätteräkor i en sjö i närheten som vi kan värma med spillvärmen. Utöver datacentret finns även en kontorsbyggnad inne i berget, tillgänglig för anställda och kunder. Utanför finns en byggnad som är utrustad med sov-

WWW.ROCKAN.COM ANNONS

Annons

ENACO – EN ERFAREN RÅDGIVARE, BYGGARE OCH SERVICELEVERANTÖR I DATACENTERBRANSCHEN OCH KRITISK INFRASTRUKTUR ENACO, som för fyrtio år sedan byggde Sveriges första datacenterlösning åt Atlas Copco, erbjuder gröna, säkra och kostnadseffektiva datacenter och kritisk infrastruktur. ENACO ligger i framkant vad gäller att kunna erbjuda skräddarsydda, hållbara och kostnadseffektiva datacenterlösningar i världsklass. Datacentermarknaden har på senare år expanderat i snabb takt. Efterfrågan på kostnadseffektiva, hållbara och säkra datacenterlösningar visar inte heller några tecken på att avstanna, snarare tvärtom. Efterfrågan ökar i takt med att vår livsstil blir allt mer mobil och att hela samhällets digitaliseringsutveckling accelereras. – Vår fyrtioåriga erfarenhet av att designa, bygga och serva komplexa datacenter åt några av landets största företag och myndigheter gör oss till en kompetent och trygg partner som levererar kund- och affärsnytta i ditt datacenter – på riktigt. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, men jobbar redan idag helt rikstäckande. Att vara lyhörda och förstå våra kunders behov och samtidig vara nära våra kunder är viktigt för våra erfarna tekniker, projektledare och spjutspetsar i designteamet, säger Jack Bölja, VD på ENACO.

www.enaco.se

att vi har skapat datacenter- och affärskritiska infrastrukturlösningar åt såväl företag som samhällsaktörer, exempelvis sjukhus och flygplatser, säger Jack Bölja. Sverige är internationellt en bra marknad vad gäller datacenterlösningar, vilket bland annat beror på att vi har ett stabilt politiskt klimat, en pålitlig kraftförsörjning och ett klimat som lämpar sig mycket väl för frikyla och att tillvarata överskottsvärmen från datahallar till värmeåtervinning till exempel till fjärrvärmenätet.

Jack Bölja, VD på Enaco En av ENACOs främsta styrkor är att de är riktigt bra på att hantera hela kedjan, från kvalificerad rådgivning till byggnation av kostnadseffektiva och gröna datacenter och slutligen löpande drift och underhåll. ENACOs erfarna servicetekniker erbjuder jour dygnet runt, året runt och lyckas, tack vare sin långa erfarenhet, i allmänhet avhjälpa problemet direkt på plats.

Bäst på skräddarsydda, gröna och kostnadseffektiva datacenterlösningar

– Vi skräddarsyr datacenterlösningar utifrån varje kunds specifika krav och behov. Vi är bra på att anpassa lösningen utifrån lokalens förutsättningar, kundens miljökrav, krav på redundans, energiåtervinning och mycket mer. Vår utpräglade förmåga att översätta kundernas krav, arbetssätt och behov till tekniska lösningar gör

Energiåtervinningskrav kan bli obligatoriska På senare år har datacentermarknaden mognat och konsoliderats. Kundernas krav på miljöprestanda har skärpts. Tidigare räckte det att en datahall var energieffektiv, idag erbjuder vi allt oftare våra kunder lösningar som innebär att anläggningens överskottsvärme återvinns och används till exempel uppvärmning av bostäder, växthus med mera. – Jag är övertygad om att vi inom en snar framtid får se myndighetskrav på energikrav och energiåtervinning i datacenteranläggningar. Eftersom vi har förberett anläggningarna för eller redan implementerat värmeåtervinningslösningar under många år så ligger vi på ENACO redan nu i framkant, säger Jack Bölja.


Annons

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSEKONOMI.SE

NYTT KAPITEL I SVENSK INDUSTRIHISTORIA Den rikliga tillgången på grön el tillsammans med en välutvecklad infrastruktur skapar unika möjligheter för Sverige, inte minst för landsbygden. Den globala digitaliseringen har gjort att snabbväxande, men samtidigt energiintensiva företag, i det närmaste desperat söker efter lämpliga platser där man kan investera miljoner i serverhallar, batteritillverkning och liknande som direkt kan kopplas till en digital- och grön omställning. Allt fler blickar riktas nu mot Sverige.

– Vi har verkligen en fantastisk möjlighet här. Vi har en mycket god tillgång på grön el, bland den billigaste i hela Europa och vi har en unik chans att ställa om tunga industrier till gröna industrier, menar Patrik Öhlund, VD för Node Pole. Om några borde veta så är det just

Node Pole, ett samriskbolag som ägs av Vattenfall och Skellefteå Kraft, och som uteslutande arbetar med att marknadsföra Sverige som den perfekta platsen för investeringar för energiintensiva företag. Med tanke på att globala giganter som Facebook och nu Amazon Web Services (AWS) redan fått upp ögonen för vilka möjligheter som erbjuds där uppe i Norden, är det ingen alltför vågad gissning att anta att

fler är på väg. Med andra ord ligger det som Node Pole och Sverige har att erbjuda synnerligen rätt i tiden. Digitaliseringen, som skapat möjligheter för dessa globala företag, att på rekordtid växa från ingenting till världsledande superföretag, kräver dock i många fall enorma mängder energi och gärna då massor av grön och billig energi – inte alltid en helt enkel kombination. – Det är precis det vi kan erbjuda här i Sverige. Vi kan erbjuda den billigaste gröna elen i hela världen och det tilltalar de energiintensiva företagen. Att vi vid årsskiftet fick sänkt energiskatt för datacenterindustrin gör ju inte saken sämre, menar Patrik Öhlund. Kan då inte det faktum att Sverige

och framför allt norra Sverige faktiskt ligger lite avsides vara ett hinder? – Det är faktiskt tvärtom. Energiförlusterna från dataöverföring via fiber är i stort sett obefintliga samtidigt som energiförlusterna vid elöverföringar är ganska omfattande, vilket gör att produktionen för den här typen av företag bör ligga där elen finns, inte nödvändigtvis konsumenterna, förklarar Patrik, som ser ytterligare en tydlig fördel. – De flesta företag arbetar ak-

tivt med både hållbarhetsfrågor och med digital omställning. Här har vi en fördel. Till skillnad från många andra länder kan vi erbjuda både obegränsade mängder grön el och ett ledande affärsklimat för globala bolag som vill utveckla morgondagens industrier. Just dessa två faktorer blir än mer påtagliga om man tittar på den andra typen av företag som också är på jakt efter nya produktionsanläggningar – batteritillverkarna. Omställningarna till elbilar kräver en kraftig produktionsökning av litiumjonbatterier.

Det är just här som Node Pole

”Vi kan erbjuda den billigaste gröna elen i hela världen.”

men det finns givetvis vissa utmaningar och det är något som man på Node Pole lägger stor vikt vid. – Det här kräver en stor portion samarbete, där är det viktigt att alla är med och drar, förklarar Patrik. Han utvecklar: – Vi måste gemensamt göra det så smidigt som möjligt för de företag som väljer att investera här. Det är en sak att locka hit dem baserat på nyss nämnda argument, men därefter måste vi uppfylla det vi lovar och minska farthinder i det stora och det lilla. Här krävs det ett väloljat samarbete mellan politiker, myndigheter, utbildningsväsendet, företag och organisationer. Det kan till exempel inte vara för svårt och långsamt att få tillstånd och

– Här blir det ju än mer påtagligt. Batteriproduktion är både energiintensiv och kräver nya tekniklösningar för återvinning av sällsynta metaller såsom litium. Här kan vi i Sverige erbjuda både rätt förutsättningar och lösningar. Sverige har därför en stor möjlig-

het att inte bara hjälpa sig själva, utan kan i samma veva bidra till minskade utsläpp i hela Europa.

hittar sina argument för att locka nya investeringar till landet. Det handlar både om aktiviteter riktade direkt mot potentiella investerare, men också en mer generisk marknadsföring av regionen – och att prata direkt med morgondagens slutkunder. – Här har vi stor hjälp av alla våra samarbetspartners, såväl företag som myndigheter, kommuner, regioner och inte minst Business Sweden som är en ytterst viktig partner. Möjligheterna är alltså oanade,

annat, för då räcker det inte med att prata om billig, grön el. Tillståndsprocesserna är alltid en

brännande het fråga, vilket även kompetensförsörjningen kan bli på lång sikt. Kommer de stora företagen hit i enlighet med förväntningarna kommer det att behövas ett kraftigt tillskott av IT-ingenjörer och där har Patrik sina funderingar: – Just nu klarar Sverige av kompetensförsörjningen, men på sikt krävs det omfattande insatser och de måste komma nu.

Möjligheterna finns alltså här och

nu men det kommer inte att fungera utan att alla drar sitt strå till stacken. – Så är det, men gör vi det rätt känner jag att vi kan vara med och skriva ett nytt kapitel i svensk industrihistoria, avrundar Patrik.

Anmärkningsvärt är att detta i så

fall är direkt kopplat till tidigare kapitel. Infrastrukturen, inte minst elförsörjningen, är världsledande i Sverige vilket beror i mångt och mycket på den tunga skogs- och pappersindustrin – samma industrier som drabbats hårt av digitaliseringen. Nu är det just digitaliseringsföretagen som kan ta deras plats som den nya basindustrin tack vare infrastrukturen. Text: Mats Carlbäck


Alfa e-Läkemedel

– få kontroll över läkemedelshanteringen • Digital läkemedelslista och signeringslista • Signering i mobil enhet • Larm vid utebliven överlämning • Direkt tillgång till patientens aktuella ordinationer • Spårbarhet ner på tablettnivå • SITHS-behörigheter för högsta patientsäkerhet • Delegering, varning maxdos, interaktioner, kontrollräkning, mm.

Alfa e-Läkemedel är den CE-märkta tjänsten som ger en omedelbar kvalitetshöjning i läkemedelshanteringen och spar tid för både sjuksköterska och personal. För mer info www.alfakl.se eller ring 040-662 20 10

ANNONS ANNONS

FDT har kundens behov i fokus FDT har lång erfarenhet av att effektivisera verksamheten för svenska franchisekedjor och butiker. Med nya kassan Excellence Retail i kombination med affärssystemet Avance som molntjänst för detaljhandeln – och FDT Squid Store för livs, fashion och fastfood – räknar man med att nå ännu fler kunder. ”Enkelhet och helhetslösning– med FDT:s system kan vi fokusera på kunden istället för tekniken.” Det är fördelar som företag ofta lyfter fram med FDT:s affärs- och butiksdatasystem. En uppskattad nyhet, berättar VD Henrik Persson, är FDT Excellence Retail. – Det är en kassa som kan arbeta både on- och offline, vilket innebär att man kan ta oavsett om man har tillgång till internet eller inte. Många kunder väljer också att komplettera FDT Excellence

Retail och FDT Avance – företagets affärssystem – med FDT Business Intelligence. – Det är en tjänst som hjälper kunden att dra nytta av all statistik, från samtliga butiker i kedjan, och ta fram beslutsunderlag. Ett produkterbjudande som växer snabbt är FDT Squid Store. Här vänder man sig till kedjor eller enskilda butiker inom segmenten livs, fashion och fastfood. – Här arbetar vi nära kunden, för att alla funktioner ska

vara lättanvända och anpassade efter just deras verksamhet. Att hela tiden utveckla produkterna för att möta kundernas behov är viktigt. I samarbetet med ELON Group har FDT anpassat sitt system för att passa in i företagets e-handelslösning för slutkund, och för Lekia AB har FDT integrerat flöden för kundorder, plocklista och centrallager med företagets B2B-webshop. – Det är jättekul, att få vara med och påverka framtiden för våra affärs- och butiksdatasystem, säger Henrik Persson.

FAKTA: FDT är en helhetsleverantör av affärs- och butiksdatasystem till företag, kedjor och fristående butiker. FDT utvecklar sin programvara själva och har idag ca 2 000 företag som kunder. Sedan 2014 är FDT ett helägt dotterbolag till Sveriges största vitvarukedja ELON Group AB.


Annons

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSEKONOMI.SE

VÅRD OCH OMSORG I DET 21: A ÅRHUNDRADET – VILKA ÄR UTMANINGARNA?

Cecilia Mortimer Meurling.

ÅHLÉNS UTFORSKAR SYNERGIEFFEKTERNA MELLAN FYSISK OCH DIGITAL HANDEL I mars 2016 lanserade Åhléns sin e-handelslösning som integrerar den digitala och fysiska shoppingupplevelsen. En viktig del i satsningen är att paketutlämning och returhantering erbjuds i samtliga varuhus. Tanken är att kombinera digitaliseringens möjligheter med den service som kan erbjudas i kedjans fysiska butiker.

– Kundbeteendet har definitivt förändrats på senare år. E-handeln och den fysiska handeln integreras på många olika plan. Många av våra kunder väljer exempelvis att hämta ut de varor som beställts på nätet på något av våra varuhus. Kunden kan även lämna in returnerade varor på valfritt varuhus. I framtiden tror jag definitivt att andelen handel som äger rum via nätet kommer att öka. Samtidigt fyller varuhu-

sen en nyckelfunktion för att vi ska kunna erbjuda en hög servicenivå, säger Cecilia Mortimer Meurling, som sedan april 2016 är e-handelschef på Åhléns.

”I framtiden tror jag definitivt att andelen handel som äger rum via nätet kommer att öka.” Hon betonar att Åhléns sjutti-

otre varuhus runtom i landet även fortsättningsvis fyller en viktig funktion i strävan efter

en optimal och kundanpassad shoppingupplevelse som tillåter kunderna att röra sig fritt mellan den fysiska och digitala världen. I dagsläget erbjuder Åhléns drygt 30 000 varor via sin webbutik. Målsättningen är att under året utöka sortimentet till cirka 50 000 varor. Ytterligare en viktig målsättning framöver är att identifiera fler synergier mellan det digitala och de fysiska varuhusen framöver. – Vi befinner oss fortfarande i startgroparna med vår e-handelssatsning. De kommande åren är jag övertygad om att kundbeteendet kommer att förändras i snabb takt, det blir spännande att vara en del av utvecklingen. Åhléns har ett välkänt och starkt varumärke, vi har en god potential att växa i e-handelssegmentet, säger Cecilia Mortimer Meurling, som

arbetade med digital försäljning och affärsutveckling i Schibsted i tio år innan hon kom till Åhléns. Det är viktigt för Åhléns är att

arbeta mycket med att tydliggöra navigeringen och förenkla sökfunktionen i webbshopen, något som är nödvändigt med tanke på att varuhuset har många olika avdelningar och produktkategorier. – Digitaliseringens möjligheter är definitivt inte begränsade till en e-handelssajt utan i vill använda de digitala möjligheterna även i den fysiska butiksmiljön. Samspelet mellan fysisk butik och e-handel är en framgångsfaktor i framtiden. För oss handlar det bland annat om att kunna erbjuda kunder ett stort sortiment, oavsett var de bor, säger Cecilia Mortimer Meurling. Text: Annika Wihlborg

Mikael Witterblad, PhD Chef forskningsprogram SNS

Vården och omsorgens förutsättningar förändras. Kostnaderna stiger och en större andel äldre i befolkningen medför ökade vårdoch omsorgsbehov. Samtidigt finns redan betydande rekryteringsbehov. Vilka ska arbeta inom framtidens vård och omsorg? Och vilken roll kan tekniken spela i framtiden? För att bidra med ny kunskap och underlag till lösningar SNS forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21: a århundradet med fokus på kompetensförsörjning och teknisk utveckling. Projektet startar i januari 2018 och kommer att pågå i tre år. SNS arbetar sedan länge enligt en modell där beslutsfattare och experter knyts till forskningsprojekten genom en referensgrupp som under projektets gång ger synpunkter på forskarnas arbete och delar med sig av erfarenheter. Det är ett effektivt sätt att öka forskningsresultatens policyrelevans och tillämpbarhet. ANNONS

Det bästa verktyget ger det bästa resultatet! Vad har Electrolux gemensamt med Samhall, Boliden och Skandia Försäkring? Eller med Atea, Dalakraft och Halmstads Energi, er än 200 redovisnings-byråer i Norge, med ledande bolag i norsk livsmedelsindustri, globala shippingbolag eller reklambyråer och mediabolag i UK och USA? Ja, de har alla valt en ny precisionverktyg som vill bidra till att årets resultatet kan bli bättre än förra året, och att nästa år kan att bli bättre än så här. Bättre information för bättre planering för bättre kontroll. Med sin logik, systematik, öppenhet, skalbarhet och flexibilitet har BizView utvecklats till att bli ett verksamhetsstyrningssystem i världklass. Läs mer på bizviewsystems.com

Planning and reporting the way you want it. Faster.


Annons

FLEXIBLA LÖSNINGAR TAR DIG NÄRMARE KUNDEN Omnichannel är på väg att förlora sitt nyhetsvärde som begrepp. Utvecklingen har gått i rasande takt och konsumenterna förväntar sig i dag kanaloberoende handel. Ulf Tillander, Global Industry Director på IFS, säger att de bolag som ännu inte hakat på har en enorm utmaning. – Jag som konsument förväntar mig att få min beställning levererad på ett sätt som jag själv väljer, till exempel. Det ska vara samma erbjudande och upplevelse oavsett kanal. Jag vill dessutom få relevanta erbjudanden anpassade till just mig och mina behov. IFS levererar affärssystem med lösningar som gör att det snabbt går att öka tempot i en

”Jag tror att vi kommer att få se fler kreativa showrooms där den digitala och fysiska världen möts.”

Hur ser en modern kundupplevelse ut? – Jag tror att vi kommer att få se fler kreativa showrooms där den digitala och fysiska världen möts. Att vi kommer att bli än mer diversifierade. Stadiums koncept Plus måste tillexempel inte att se ut på samma sätt i Stockholm som i Åre. Vi samlar på oss kunskap som hjälper oss att möta kunden på ett optimalt sätt, och tekniken hjälper oss.

digitaliserad värld och knappa in på avståndet till konsumenten. För ett sådant kan finnas. – Ja, konsumenten har i många fall kommit längre än handlarna. Det är viktigt att komma upp i speed och prata med dina kunder på ett bättre sätt, säger Tillander.

Framtiden är på väg, och den kommer att styras av artificiell intelligens snarare än algoritmer, tror Ulf Tillander. Alla vill bli behandlade utifrån egna preferenser snarare än hur retailern tror att vi vill bli behandlade.

IFS™ är en ledande global leverantör av flexibla affärssystem. IFS grundades 1983 och har 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

LÄS MER PÅ: WWW4.IFSWORLD. COM/OMNICHANNELBYIFS

Ingen vill betraktas som bara en ”någon” - minst av alla kunder som investerar värdefull tid och pengar i att besöka den fysiska butiken. – Kollar du på skor ska du inte behöva bli presenterad för fyra billigare varianter. Du kanske är en maratonlöpare med särskilda krav. Det ska tekniken uppfatta. Du kanske ska mötas av helt andra erbjudanden i realtid, som ett speciellt underställ anpassat för din typ av extrem löpning. – Vår plattform är redan bra på riktade erbjudanden i realtid. Vi kan erbjuda en personlig kundupplevelse. Tekniken är dynamisk. För oss spelar det ingen större roll vilken kassa eller e-handel du har. Det centrala är vilka produkter du ska ta till vilka kunder och när. Det är nyckeln!


Annons

AKTUELLT – ANALYSEKONOMI.SE

RUTINER OCH SYSTEMATIK ÄR BASEN FÖR FÖRETAGETS CYBERSÄKERHETSARBETE Cybersäkerhet är ett ständigt aktuellt ämne för alla företag, oavsett bransch. Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som inkluderar såväl tekniska som mänskliga aspekter är enligt många det bästa sättet att skydda sig mot cyberattacker.

banan igen i rimlig tid. – Jag förvånas ofta över hur framgångsrika nätbedragarna är med social ingenjörskonst, hur de använder sig av grundläggande psykologiska mekanismer för att få människor att agera som

– En cyberrisk som uppmärksam-

”Vad är det värsta som kan hända om företaget utsätts för en cyberattack eller om er skyddsvärda information hamnar i orätta händer?”

mas allt mer är riktade fakturabedrägerier. Det rör sig om kriminella som kartlägger kommunikationen mellan exempelvis ekonomichef och VD och efter en tids analyserande skickar ut ett falskt mejl i VD:ns namn med begäran om att ekonomichefen snabbt ska betala ut en större summa till ett utlandsregistrerat konto. Den här typen av bedrägerier är vanligare och har större framgång än man kan tro, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Stiftelsen för Internetinfrastruktur, IIS och rankad som en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter. För att minimera risken att utsättas

för bedrägerier gäller det att formulera och följa rutiner för hur exempelvis företagets betalningar ska hanteras. Just rutiner och att regelbundet påminna medarbetarna om varför man ska hålla sig till dessa är ett ständigt pågående arbete som sannolikt blir allt viktigare i takt med att antalet avancerade bedrägeriförsök och riktade attacker gentemot företag ökar. För tio–femton år sedan var hackare oftare ute efter att bevisa hur mycket de kunde störa en

Anne-Marie Eklund Löwinder.

verksamhet, men numera handlar det oftare om att komma över så mycket pengar som möjligt. – Analysera först vad som är mest skyddsvärt i er verksamhet. Det kan exempelvis handla om tillgång till inloggningsuppgifter, affärssystem eller kunddatabaser. Föreställ er därefter ett ”Worst case scenario” och identifiera risker. Vad är det värsta som kan hända om företaget utsätts för en cyberattack eller om er skyddsvärda information hamnar i orätta händer? Nästa steg är att

fundera på hur mycket resurser ni är villiga att lägga på ert säkerhetsarbete för att balansera risker till acceptabla nivåer och att upprätta en plan för säkerhetsarbetet, säger Anne-Marie Eklund Löwinder. Hon påminner även om vikten av

avbrottshantering och krisberedskap, att ha en handlingsplan om företaget skulle utsättas för en så allvarlig incident att den skulle kunna hota verksamhetens existens om man inte kommer på

de vill och därmed falla för deras bedrägeriförsök. Sunt förnuft och att regelbundet sprida säkerhetsinformation bland medarbetarna är därför i allmänhet en god investering. Följ också upp hur era säkerhetsrutiner efterlevs och hur de kan behöva kompletteras eller förenklas för att samtliga medarbetare ska ta till sig dem, säger Anne-Marie Eklund Löwinder. Text: Annika Wihlborg

FRAMTIDENS DIGITALA HANDEL Foto: Christjan Wegner

38

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Henrik Persson.

Utvecklingen inom affärssystem för handeln går i en rasande fart. Mobilitet, Business Intelligence (BI), big data samt betallösningar är områden där IT-företaget FDT Systems ser stor potential. – Vi har starkt fokus på butikskedjor inom detaljhandeln. Vi erbjuder ett totalkoncept med allt från artikelinformation och försäljningsstatistik till hårdvara och kassasystem, säger Henrik Persson, VD på FDT. När det gäller mobilitet förutspår han att det blir mer butik på nätet och att behovet av traditionella kassafunktioner minskar och ersätts av lösningar där kunderna betjänas av säljpersonal ute i butiken, eller själva scannar via mobilen och betalar med hjälp av telefonen. Likaså försvinner lokal programvara och ersätts av mobila enheter som är uppkopplade mot molnet och utnyttjar den programvara som tjänsteleverantören tillhandahåller. – Rätt utnyttjat kan BI hjälpa butiker att analysera konsumtionsmönster och se vilka artiklar som är frekventa, hur väl kampanjer faller ut, vilka priser och marginaler man har och var lönsamheten ligger. En enorm möjlighet, avslutar Henrik.

Komson • Foto: Maria Brattemo

ANNONS

Rätten att bli bortglömd – så tacklar du utmaningarna med GDPR Visste du att i princip alla företag och organisationer kan bli skyldiga att betala miljonbelopp i avgift när EU:s GDPR träder i kraft i maj 2018? Den nya striktare förordningen ersätter PUL vad gäller hanteringen av personuppgifter och innebär bland annat att du måste ha koll på att en individ givit sitt samtycke för att du ska få hantera dennes uppgifter. Den innebär också att individer har rätt att bli borttagna ur dina register om de så vill. Den nya EU-dataskyddsförordningen GDPR EU 2016/679 slår hårt och brett och träffar de flesta system som innehåller information om individer. Detta omfattar samtliga uppgifter som kan kopplas till en individ såsom foto, ljud, mail, blogg och övriga dokument. Om inte personer som begär att bli

borttagna tas ur dina register, eller om samtycke inte givits för personuppgiftsbehandling, kan du tvingas betala höga böter. Bötesbeloppen uppgår till 4% av årsomsättningen eller 20 miljoner Euro. Börja med att få koll på vad som gäller Det viktigaste rådet som vi kan ge dig är att du läser in dig på denna förordning, granskar din verksamhet utifrån den, och bryter ner system och beröringspunkter där förordningen är applicerbar. Det är viktigt att ligga steget före och se över vilka förändringar som behöver genomföras i god tid innan maj 2018. En GDPR-anpassning är ett komplext projekt med inslag av bland annat juridik, it- och systemkunnande, styrning och it-säkerhet.

Vi förbereder din verksamhet Med ledning av en konsult från Donald Davies & Partners kan vi förbereda er verksamhet för den nya lagen i ett avgränsat projekt på ett enkelt sätt. Vår projektmodell speglar direkt GDPR-förordningen. Kontakta oss på ddp.se.

Nu är det dags att vakna upp –annars kan det bli en dyr historia Per-Arne Brattemo, projektledare Donald Davies & Partners.

ddp.se Vi kan projekt


NORDISKT FOKUS En kontakt, en teknisk integration, alla länder. Butik- och kundservice placerad lokalt för bästa service.

KUNDEN I CENTRUM Med rätt erbjudande i rätt kanal tar kunden snabbare beslut och kommer tillbaka.

Betal- och finansieringslösningar för detaljhandeln. Oavsett kanal.

SAMMA ERBJUDANDE OAVSETT KANAL Kunden får samma köpupplevelse oavsett om de handlar i butiken, från soffan eller på bussen.

resursbank.se/foretag


DI1704-05

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB

VarumärkesBarometern

Genomför undersökningen och registrera dig för att erhålla en lott värde 30Kr. Genomför VarumärkesBarometern på TellUsNow.com eller sänd in hela sidan till SveMa AB, 20537057, 416 00 Göteborg. Märk kuvertet FRISVAR och skicka in senast den 4 juni 2017. Observera att det är dina spontana svar vi vill ha. Om du tycker att någon fråga inte berör dig eller är svår att besvara, gå vidare med nästa ruta. Du kan helt anonymt önska information från de deltagande företagen genom att markera i aktuell ruta. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. På TellUsNow.com kan du läsa mer om vinster, regler och tillvägagångssätt. Copyright © SveMa 2017. Allt material är skyddat av copyrightlagen och får ej kopieras eller användas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Namn

Ålder

Adress Postnummer

Jag är Man Kvinna Inkomst Mindre än 400.000 kr 400.000 ‐ 600.000 kr Jag arbetar främst inom Administration Produktion IT/data Marknad/försäljning Jag arbetar främst i Företagsledning Mellanchefsposition Verkar inom sektor Offentlig Privat med 0‐19 anställda Privat med mer än 250 anställda Hur hittar du oftast en ny leverantör? Personlig kontakt/ i butik Annonser i tidning Per telefon Internetsöktjänst Upphandling Vad är avgörande vid val av leverantör? Kvalitet Rykte/omdöme Leveranssäkerhet Service Miljö

Ort

Genomför undersökningen på

www.TellUsNow.com eller i din smartphone

E‐post

Scanna in QR‐kod.

OBS! För att kunna erhålla eventuella premier uppge din e‐postadress

1

2

Omdöme: 1 Kvalitet 4 Bra sortiment 7 Trovärdig Besöker/använder: 1 Aldrig 4 Ofta Har du sett varumärket tidigare?

3

4

Ja

1

2 Prisvärd 5 God service 8 Vet ej

3 Effektiv 6 Dålig service

2 Aldrig, men kan tänka mig 5 Alltid

Vilken bransch / typ av produkt / tjänst / budskap förknippar du varumärket med?

Omdöme

Besöker / använder

 Mer än 600.000 kr Inköp Annat Annan Privat med 20‐249 anställda Vet ej Via internet Rekommendation Pris Webshop/webhandel

Påverka Din bransch!

Bli medlem i vår exklusiva panel! (ange E‐postadress) Ja, jag vill vara med Ja, jag vill veta mer

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

3 Ibland 6 Vet ej Önskar info från detta företag

Nej

2 3 4 5

5

6

6 7 8 9 10

7

8

11 12 13 14 15 16

9

10

17 18 19 20 21

11

12

22 23 24 25 26

13

14

27 28 29 Omdöme: 1 Hög kompetens 2 Utvecklingsmöjligheter 3 Internationella 4 Kreativa 5 Engagerade 6 Ansvarstagande 7 Miljötänkande 8 Vet ej 30

15

16

Ja

Nej

Omdöme: 1 God kommunal service 2 Tillväxt 3 Trygghet 4 Kultur 5 God stads‐/utemiljö 6 Gott företagsklimat 7 Vet ej Har du sett Besöker kommunens Vad associerar du kommunen med? Omdöme denna logotyp kommun tidigare?

31

Ja

Önskar info från denna kommun

Nej

32 SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Box 6107 400 60 GÖTEBORG

Denna annons är en träffsäker VarumärkesBarometer från SveMa AB SveMa har hjälpt svenskt näringsliv att hitta rätt sedan 1984 Vill du och ditt företag veta mer om denna VarumärkesBarometer? Kontakta camilla.borjesson@svema.se

Telefon 031 ‐ 750 87 00 www.svema.se info@svema.se


DE PERFEKTA FÖRHÅLLANDENA FÖR MORGONDAGENS HÄLSOVÅRD Norrland. Här är vägarna längre och medelåldern högre än någon annanstans.

En del kallar det avfolkningsområde, där man inte kan bo. Vi kallar det perfekta förhållanden

att skapa morgondagens sjuk- och hälsovård. Här utvecklar vi virtuella hälsorum som krymper avståndet mellan patient och läkare. Vi tror nämligen på att du ska kunna bo där du vill, ett

digitalt stenkast från hälsocentral och sjukhus. Se filmen om hur vi gör Sverige och världen en bättre plats att leva på. www.nhiab.com

www.nhiab.com


www.fiwe.se

Lösningar och tjänster för smartare handel & marknadsföring Hur kan vi hjälpa dig? Fiwe är ett av Nordens ledande konsultbolag inom e-handel, PIM (Product Information Management), masterdata, kundanalys och digital marknadsföring. Vi hjälper ledande nordiska företag inom B2B och B2C att utveckla framtidens digitala affärer. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att erbjuda både rådgivning och implementation av marknadsledande lösningar för framgångsrik omnikanalhandel.

Läs mer om vårt erbjudande på www.fiwe.se


H EL A D EN NA SI DA ÄR EN AN N O NS

Johan Litens, vice vd. ”Många vill skapa helt digitala arbetsprocesser, för att nå ända fram behöver de hantera sina fysiska dokument, där kan vi assistera.”

Depona löser både den digitala och fysiska biten Depona hjälper företag och myndigheter att gå från en pappersbaserad verksamhet till en digital. – Vi har hela kedjan, från fysiska till elektroniska arkiv, berättar vice vd:n Johan Litens. Text: SARA SCHEDIN Foto: KRISTOFER HEDLUND

I

nformationsförvaltningskoncernen Depona jobbar med olika typer av dokumenthanteringstjänster. Bolaget sparar information och gör den tillgänglig för sina kunder. – Då pratar vi delvis fysiskt, vilket vi är mest kända för, men även elektroniskt. Vi hjälper våra kunder att hantera sin information så att de kan jobba mer digitalt, berättar Johan Litens och fortsätter: – Vi är där som en serviceleverantör som tar hand om alla papper och tillhandahåller elektroniska arkiv.

För att kunna ta hand om arkivmaterial av olika slag har Depona en stor geografisk spridning. Företagets arkivcentra finns på sex orter i Sverige, samt i Norge, Finland och Danmark. Deponas kunder är allt från små företag och stiftelser till myndigheter och stora välkända bolag. – En del av våra kunder använder uteslutande våra fysiska arkivtjänster där vi tar hand om dokumenten och sedan levererar

VA_v19_Digitalt_IT_och_Affärssystem_MASTER.indd 5

digitala kopior när behovet uppstår. Då kan kunden via en krypterad webbsida lägga in en beställning, vi tar fram dokumenten ur arkivet och skickar den information som de behöver. Vi har även kunder som använder hela tjänsteutbudet där vi tittar på hela deras informationsflöde, som vi sedan hjälper till att digitalisera, förklarar Johan Litens. Johan Litens berättar att det som gör Depona unikt är helheten av kunskap inom records management och kapaciteten att praktiskt hjälpa ett företag att få en digital verksamhet. – Man kanske inte är ett helt digitaliserat företag eller myndighet, men man kan få en väldigt digital verksamhet med vår hjälp. Just nu hjälper vi exempelvis ett stort konsultbolag som byter till aktivitetsbaserat kontor. Eftersom deras medarbetare inte har en bestämd arbetsplats är det viktigt att få bort så mycket som möjligt av papper och pärmar. Vi hjälper med digitaliseringen, metadata och implementation i kundens system eller vårat E-arkiv.

Många företag satsar på att bli helt digitala, men vissa måste fortfarande ha någon form av fysisk dokumentation. – Som lagstiftningen ser ut i dag kan exempelvis en bank inte vara helt digital, utan på något sätt måste den fysiska biten lösas och det kan vi assistera med, säger Johan Litens och tillägger: – Det spelar ingen roll vilka system företaget har. Eftersom vi inte säljer dokumenthanteringssystem kan vi leverera till vilket företag som helst. Vi är kompatibla med alla. O M D EP O N A

Depona har sedan starten 1999 blivit ett av Sveriges största företag specialiserat på informationsförvaltning och arkivtjänster. Bolaget har kunder från alla typer av branscher och storleken varierar från de största internationella koncernerna till småföretag. Depona förvaltar även mycket stora volymer arkiv åt myndigheter, statliga bolag, kommuner, landsting och sjukhus. Bolaget har 130 anställda och omsätter drygt 130 miljoner per år. Det totala antalet kunder uppgår till över 4 000. L Ä S M ER PÅ / W W W. D E P O N A . S E

2017-04-27 14:38


— Purpose — Begins with you Purpose Begins with you Vi på ABB löser några av vår tids största globala utmaningar. Det är vår stora passion och drivkraft. Hos oss får du därför möjligheten att arbeta med teknologi som har en positiv inverkan på vår värld. Du blir en del av en internationell, öppen och varm kultur där samarbete är nyckeln till framgång. En bättre värld? Den börjar med dig. Vi ABB av vår tids största globala utmaningar. Det är vår stora passion Tapå reda pålöser mer:några abb.se/jobb och drivkraft. Hos oss får du därför möjligheten att arbeta med teknologi som har en positiv inverkan på vår värld. Du blir en del av en internationell, öppen och varm kultur där samarbete är nyckeln till framgång. En bättre värld? Den börjar med dig. Ta reda på mer: abb.se/jobb

Analys Digitalisering #2  

Distributed with Dagens industri May 30, 2017

Analys Digitalisering #2  

Distributed with Dagens industri May 30, 2017