Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS SKOG & MARK MED FOKUS PÅ ELMIA WOOD

NR 3 MAJ 2017 ANALYSINDUSTRI.SE

Stor guide över årets skogsmässor Du finner mässkartor, utställarlistor, nyheter plus mycket mer från Elmia Wood och Elmia Game Fair på analysindustri.se samt inne i tidningen.

”Vi är alltid neutrala, oberoende och vetenskapsbaserade” Läs intervjun med Lauri Hetemäki, biträdande generaldirektör för EFI och ThinkForests koordinator, om ThinkForest – ett forum för att förstärka dialogen mellan vetenskapen och beslutsfattarna. Läs mer på sida 12

ANALYS INDUSTRI

Läs fler reportage på analysindustri.se På analysindustri.se finner du fler artiklar och reportage om ämnen som hållbarhet, arbetsmiljö, IT, Elmia Wood, jordbruk samt digitalisering.

AKTUELLT

Vem vinner The Golden Logger och Guldyxan 2017?

En inspiratör och en miljöinnovatör står på tur i årets prisutdelning. The Golden Logger 2017 arrangeras av Skogforsk tillsammans med Elmia och Guldyxan delas ut av Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia. Det går fortfarande att nominera kandidater till priserna som delas ut under Elmia Wood. Läs mer på sida 6

HERMAN SUNDQVIST

GENERALDIREKTÖR, SKOGSSTYRELSEN

”På senare tid har skogens roll i klimatarbetet kommit att framstå som allt viktigare.” Läs mer på sida 4 Medföljer som bilaga i Dagens industri maj 2017


NU KAN DU HA DIN SKOGSBUDGET MED DIG ÖVERALLT Nu kan du få din budget och andra ekonomiska händelser som rör din skogsfastighet samlade på ett ställe. Du når dem överallt via din dator, telefon eller surfplatta och vi ser till att allt alltid är uppdaterat och effektuerat enligt din plan. Gå in på skogssallskapet.se och logga in på Mina sidor.

oss i monter a ff ä tr h c o Kom Wood 155 på Elmia

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Vi förvaltar skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i sågverk eller industri. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att och verka för hållbar utveckling av skog och mark. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning och utveckling.


Välkommen till en grönare bank Skogen är en värdefull resurs som råvara för virke, papper och energi. Men den är också viktig för miljön, våra fritidsaktiviteter och den biologiska mångfalden. Skogens olika roller gör att skötseln och förvaltningen kan vara en utmaning för dig som ägare. Våra experter inom skog, ekonomi och juridik finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig med investeringar, generationsskiften och andra frågor som är viktiga för dig, din familj och ditt företag. Hör gärna av dig så går vi tillsammans igenom hur vi som bank kan hjälpa dig framåt. Du når Joakim Larsson, ansvarig för skog och lantbruk, på telefon 070-739 10 87 eller joakim.larsson@seb.se


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

LEDARE – ANALYSINDUSTRI.SE

TRE DIGITALA FAVORITER – LÄS SAMTLIGA ARTIKLAR I SIN HELHET PÅ ANALYSINDUSTRI.SE 1. Förnybar energi inom skogs- och jordbruk ”På sikt kan jordbruket inte bara bli självförsörjande på energiproduktion utan även producera eller köpa in fossilfritt kvävegödsel. Gör man dessa två saker kommer jordbruket att balansera upp sin klimatskada och gå in i ett kretslopp fullt ut” – Gustav Melin, VD på Svebio.

3. Skogen – en framtidsresurs ”Skogen bär på uråldriga traditioner och är samtidigt en framtidsresurs. Hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner, många av dem är familjer organiserade i olika skogsägarföreningar” – Karin Perers är ordförande i Mellanskog.

MATIAS TIPSAR! Jag vill tipsa om artikeln på sidan 14 som handlar om stora världsnyheter på årets Elmia Wood. På sidan 16–18 finner du även en mässkarta över alla utställare. Matias Egonzo, Projektledare

INNEHÅLL

Foto: Veronika Lax

Herman Sundqvist

2. Wood Fusion – framtiden? ”Sveriges exportpotential sträcker sig långt förbi råvaruexport, vi skulle kunna exportera ekologiska hus till en förhållandevis låg kostnad” – Bertil Harström, arkitekt, designer och hängiven träexpert.

Generaldirektör, Skogsstyrelsen

“Vi har ett ansvar att klokt använda skogen i klimatarbetet!”

6

Två prestigefyllda priser

8

Nyheter på inom skogsindustrin

10 Nyhetssida 12 Bioekonomi och forskning 14 Elmia Wood – Världsnyheter 16 Mässkarta Elmia Wood 18 Mässkarta Elmia Wood, fortsättning. 20 Skogsmuseum 22 Hållbar utveckling i skogsbruket 26 Elmia Game Fair

SVENSKT SKOGSBRUK MÅSTE BLI BÄTTRE

I

ett internationellt perspektiv är det svenska skogsbruket i många avseenden en framgångssaga. De senaste sextiofem åren har virkesförrådet vuxit med mer än en miljard kubikmeter samtidigt som den årliga avverkningen hela tiden ökat. Skogarna är viltrika, vitala och växer bra. Trots ett aktivt skogsbruk över stora arealer är vattnet i våra vattendrag genomgående av god kvalitet. Ändå finns inget skäl att luta sig tillbaka. Tvärtom. Svenskt skogsbruk står inför ett antal tydliga utmaningar: – Det måste bli skonsammare – Det måste bli lönsammare – Det måste bli mer jämställt När det gäller skonsamheten så räcker det inte att vi i Sverige är bättre än andra länder. Även om exempelvis passager över vattendrag i vårt land oftast klaras utan körskador som skadar vattenkvaliteten så är det inte alltid så. Det kan och behöver bli bättre. Skogsbruket måste också uppfattas som skonsamt av den breda allmänheten. Hänsynen till naturvärden och åtgärder för att bevara och utveckla biologisk mångfald behöver förstärkas, samtidigt som skogsbruket behöver bli bättre på att beskriva vilken naturhänsyn som faktiskt tas.

Följ oss digitalt:

@europeanmediapartner

Skogsbruket måste dessutom fortsätta utvecklas för att säkra lönsamheten. Skogsägaren kan förstås hoppas på att virkespriserna ska stiga. Så kan det bli, men generellt så beskriver råvarupriser en fallande priskurva över tid. Det gäller skogsråvara precis som andra råvaror. För att bibehålla och helst förbättra lönsamheten måste skogsbruket därför bli effektivare. Det har branschen gjort förut. Utan de effektiviseringar som gjorts tidigare så hade avverkningskostnaderna i dag varit högre än virkespriserna. Skogsägare bör också se till möjligheterna att utveckla andra värden i skogen. Det går att få avkastning från andra saker än virke, främst upplevelser av olika slag. I dag är skogsnäringen inte särskilt jämställd. Jag är övertygad om att både lönsamhet och skonsamhet skulle förbättras om branschen blev mer jämställd. Kompetens är en nyckelfaktor när bra beslut ska fattas och om skogsnäringen ska kunna knyta den bästa kompetensen till sig så behöver hela befolkningen finnas med i urvalet. På senare tid har skogens roll i klimatarbetet kommit att framstå som allt viktigare. Att ersätta – substituera – fossil kol och olja med förnybart trä är rätt väg att gå. Här ger skogen oss inte bara möjligheter. Vi har ett ansvar att klokt använda skogen i klimatarbetet!

analysindustri.se

Återvinn eller ge tidningen vidare!

28 Thomas Ekberg om jaktkulturen 30 Kärleken till viltköket

ANALYS SKOG & MARK Projektledare: Matias Egonzo matias.egonzo@europeanmediapartner.com

VD: Tobias Valfridsson Redaktionschef: Mats Gylldorff Textbearbetning: Johanna Sjöberg Art Director: Camilla Alm Text: Anna Bjärenäs Maya Verma Alm Omslagsfoto: Veronika Lax Distribution: Dagens industri, maj 2017 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-606 68 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Bygg för framtiden. Välj trä.

Välj trä.

www.setragroup.com

WOOD FOR LIFE


HIAB AT ELMIA WOOD VISIONER FÖR FRAMTIDEN Hiab presenterar framtidens styrsystem för timmerkranar, HiVisionTM. Än en gång så leder Hiab utvecklingen. Du har även möjlighet att prova vår senaste innovation, HiVisionTM.

hiab.com

Välkommen att besöka oss på stand 801.


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

THE GOLDEN LOGGER OCH GULDYXAN På Elmia Wood kommer det i år, liksom tidigare år, att utdelas två prestigefyllda priser: The Golden Logger och Guldyxan. En inspiratör och en miljöinnovatör står på tur i årets prisutdelning.

leproduktionen, eller innovativa sätt att skörda eller samla in avverkningsrester samt på olika sätt förädla eller omvandla

”Vinnare blir en person som bidragit till att skogsbränsle ersätter fossil energi.”

The Golden Logger 2017 som

arrangeras av Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, tillsammans med Elmia, kommer att ges till en entreprenör som är en positiv förebild och inspiratör i skogsbranschen. Stor vikt läggs vid ledarskap, maskinstrategier, kundnöjdhet, attraktivitet som arbetsgivare och förmågan att leda utvecklingsarbete. Både servicenivå och förmågan att driva ett lönsamt företag ligger till grund för juryns beslut. Förra gången utmärkelsen dela-

des ut, 2015, vann Olle Olsson med företaget Röjdåfors Skogs AB i värmländska Torsby. I en tuff bransch med hård prispress har bolaget med ett 30-tal anställda och drygt 20 maskiner redovisat vinst de tio senaste åren. Vinnaren i årets The Golden Log-

ger presenteras på Elmia Wood 2017, då också priset delas ut. Prisutdelningen kommer att ske under mässan, på torsdagen, i Event Tent. Förutom den

JPS TEKNIK SKAPAR VÄRDE I HELA KEDJAN

prestigefyllda utmärkelsen är priset en resa till en skogsmässa någonstans i världen. En annan prestigefylld utmärkelse är Guldyxan, som har delats ut av Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia sedan 1995. Priset går till skogsägare eller andra praktiskt verksamma inom skogsbruket som på något sätt gjort viktiga insatser för näringen. I år kommer temat att ligga

i linje med temat för Internationella skogsdagen den 21 mars och vinnare blir en person som bidragit till att skogsbränsle ersätter fossil energi. Personen ska vara antingen skogsägare eller praktiskt verksam i skogsbruket och bidra till att tillvarata mer energi från skogen och på så sätt minska koldioxidutsläppen. Det kan handla om att spara energi genom nya sätt att bruka skogsmarken för att öka bräns-

energin för en effektivare användning, exempelvis genom att effektivt utnyttja spillprodukter. Det går fortfarande att nominera kandidater till Guldyxan och utmärkelsen delas i likhet med The Golden Logger ut på Elmia Wood i Event Tent. Text: Anna Bjärenäs

LÖSA FLERA AV KLIMATETS UTMANINGAR ANALYSINDUSTRI.SE ”Att världens klimat står inför stora utmaningar är ingen hemlighet. Men att råvarorna från skogen skulle vara en av lösningarna är troligen mindre känt. Något som branschorganisationen Skogsindustrierna arbetar för att ändra på.” Läs vidare på analysindustri.se

Erik Arén, JPS Teknik.

JPS Teknik har med sin nya sågenhet R5500 satt en ny standard för skogsbruket som skapar värde i hela den skogsindustriella värdekedjan. – Det är en mycket produktiv sågenhet, vilket alla led kan dra nytta av. JPS sågenhet utgår från en patenterad ny lösning som ökar verkningsgraden i sågen och höjer kvaliteten på sågtimret för sågverken dessutom sänks bränsleförbrukningen drastiskt, säger Erik Arén på JPS Teknik. JPS Teknik verkar i dag på en global skogsmarknad och har nyligen startat upp även i Finland. Bolaget jobbar med tvärfunktionella samarbeten och lägger sig vinn om att befinna sig högt upp i värdekedjan. Flera universitet är involverade i den nya sågenheten genom KTP-projekt, Knowledge Transfer Partnership. – Samarbete tjänar hela branschens tillväxt på och även slutkunden. Den nya standarden är här för att stanna och skapar värde genom att JPS Tekniks kunder skapar värde för sina kunder, avslutar Arén. ANNONS

Nu flyttar vi gränserna för vad som är möjligt! Lantmäteriets laserdata ger unika möjligheter till ett modernt skogsbruk. Det finns en lång rad användningsområden som t.ex. volymberäkningar av skog, 3D-visualiseringar av byggnader och vegetation samt klimatanpassningsåtgärder. Laserdata utgör dessutom grunden till en ny nationell höjdmodell. Vi flyttar gränserna mot framtiden!


BESTÄLL NU PÅ: BAMIGO.COM

Underkläder gjorda av bambu: snygga, silkeslena, motverkar svett! Bambutyg är unikt och erbjuder många olika fördelar. Bambufibrer är extremt mjuka, allergivänliga och antibakteriella, vilket betyder att oönskade dofter och svettfläckar hör till förgångna. Detta gör att du kommer att hålla dig fräsch längre. Perfekt passform i kombination med en härlig finish framtagen av våra toppdesigners gör dem till riktigt högkvalitativa underkläder.

Bamigo är det bästa valet för temperaturreglerande kläder! Värmekontrollerande kläder är ett effektivt vapen mot en varm sommar. Bamigos underkläder, som är gjorda av bambu, kommer tack vare bambuns temperaturreglerande egenskaper att hålla dig upp till 3 °C svalare på sommaren och upp till 3 °C varmare på vintern och när det är kallt ute. Bambufibrernas ihåliga struktur gör att de kan absorbera 70 % mer fukt än bomull utan att kännas fuktiga. Dessutom så absorberar och avdunstar de fukt fyra gånger snabbare än bomull! Det gör Bamigo till din bästa vän, året runt! Snygg och modern passform Om du tycker att underkläder är trista är det dags att ändra på

det nu. Förutom hög kvalitet och material som håller dig sval så är vår högsta prioritet att de ska ha en snygg och modern passform. Med underkläder från Bamigo behöver du inte göra avkall på något. Idealisk för män och bra för miljön Vid odling av bambu används inga insektsmedel eller gödningsmedel. Med hjälp av endast solsken och regnvatten växer bambu helt naturligt upp till en meter om dagen. Som en jämförelse behövs 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull, vilket endast räcker till ett par jeans! Extra långa Det finns inget som är mer irriterande än T-shirts som är för korta. T-shirts från Bamigo som är gjorda av bambu är 10 cm längre än vanliga T-shirts vilket gör att de passar utmärkt och kommer att hålla sig instoppade i dina byxor!

Endast tillgängliga på Bamigo.com Beställ enkelt dina T-shirts, långärmade T-shirts, linnen, boxershorts, briefs och strumpor online på Bamigo.com.

Unik i Sverige Absolut högsta kvaliteten med perfekt finish. Prova själv, du kommer aldrig någonsin vilja använda något annat. Ta en titt på Bamigos unika underkläder gjorda av bambu på:


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

NYHETER – ANALYSINDUSTRI.SE

Text: Maya Verma Alm

Med över tio fabriker, 1 400 anställda och distributörer över hela världen är Tigercat en av världens allra största producenter av skogsmaskiner. – Trots att vi har funnits i Sverige sedan år 2000 är det många som fortfarande inte känner till oss här, säger företagets vice VD Jon Cooper. I år firar företaget 25 år av att designa,

Störst inom skogsmaskiner

tillverka och marknadsföra högkvalitativ skogsbruksutrustning och specialiserade terrängmaskiner. Under årets Elmia Woodmässa introducerar Tigercat en helt ny C-serie av skotare med ny Tier 4-teknik och den främsta bränsleteknologin på marknaden. – Tigercat kommer också att presentera en helt ny LH822D bandgående skördare som aldrig tidigare visats i

Sverige och splitter nya skotare. Bandgående skördare har länge använts i såväl Skottland som på Europas fastland och vi är väldigt glada att äntligen visa upp dem här, avslöjar Jon Cooper.

MILJÖVÄNLIG AVVERKNING AV SKOG

Företagets sju produktionsenheter och många underavdelningar har tillsammans kapacitet att bygga en nästan komplett linje av skogsutrustning och är specialiserade på skogsutrustning anpassad efter många delar av världen. Företaget har sedan länge en stark närvaro i Nordamerika, Skottland, Ryssland och alla viktiga skogsområden på den södra halvan av jordklotet. På Tigercats svenska anläggning, som ligger i Hede i Härjedalens kommun sköts försäljning, service och distribution av många av företagets produkter.

Vad arbetar ni med just nu?

EROSIONSFÖREBYGGANDE ARBETE ÄR ALLT VIKTIGARE Som ett led i skogsbrukets klimatanpassning har erosionsförebyggande åtgärder blivit allt viktigare och Skogsstyrelsen arbetar aktivt för att bygga upp kunskapen inom området. – Vi har haft ras och skred som varit alarmerande och som riskerat att bli direkt farliga för närområdet, säger Anja Lomander, markspecialist i Skogsstyrelsen och disputerad inom skog- och marklära. I Ragundaområdet i Jämtlands län finns en uråldrig fåra men som satts igen med grus och sand, där det i dag växer skog. Skulle skog avverkas där skulle vattennivåerna förändras vilket skulle kunna leda till att Indalsälven ändrar lopp och stora områden spolas bort ända ned till Sundsvall. – Risken för erosion och ras ökar med markens lutning och innehåll samt ju mer sand och sil en mark innehåller, säger Anja.

NYPLANTERA MED KLIMATFÖRÄNDRINGARNA I ÅTANKE Att sprida information om klimatanpassning ingår sedan länge i Skogsstyrelsens rådgivningsutbud. – Det förändrade klimatet leder till förändrade skador genom att såväl nya som gamla skadegörare får ett förändrat skadebeteende. Därför är det bra att sprida riskerna genom att till exempel plantera flera olika träslag då ny skog sätts ut. Vi har i stället sett sekundära granbarkborrar som mest ger sig på döda eller skadade träd i stället för den annars så vanliga granbarkborren, förklarar Gunnar Isacsson, Ekolog på Skogsstyrelsen. I Stockholms län har Diplodiasjukan uppmärksammats. Den

är en nyinkommen skadesvamp som dödar knopp och skott på tall och som gynnas av kombinationen torkstressad tall och kraftiga åskoväder. När klimatet blir varmare ökar risken för torkstress hos träd eftersom de då avdunstar mer. Det ställer högre krav när man sätter nya plantor för att föryngra skogen och då är det viktigt att inte plantera samma trädslag över hela hygget av slentrian. – Sök rådgivning på Skogsstyrelsens hemsida och via våra skogskonsulenter, säger Gunnar.

– Vi förbereder för Elmia Woodmässan, världens största skogsbranschmässa. Det är en väldigt viktig mässa dit mer än 60 nationer från hela världen kommer. Vi försöker lyfta fram det vi arbetar med, det vill säga miljövänlig och skonsam avverkning av skog. Vi visar upp utrustning som passar för allt från den privata lilla skogsbonden till entreprenören som vill driva verksamhet på heltid, säger Tommy Karlsson, VD för Hypro som i år firar 30 år på Elmia Woodmässan Hur kommer vi arbeta med skogen i framtiden?

– Tendensen vi ser är att den nya generationen skogsägare intresserar sig för teknik och möjligheten att kunna ta mer ansvar och själva sköta en större del av skogsavverkningen. Tidigare har skogsägare outsourcat mycket men nu känner vi av en tendens att vilja göra större delen av arbetet i skogen själv, som många skogsägare gjorde förr. Jag har arbetat med detta i 30 år och det har alltid varit mitt fokus att sköta ungskog och nyplanteringar med varsam hand, för att försöka efterlikna det sätt som naturen själv har. Tekniken utvecklas något enormt, men den går ännu inte att använda fullt ut utan att göra våld på de ekologiska förutsättningarna, avslutar Tommy.

ANNONS

HSP.SE

VÄRLDENS BÄSTA GRIP


=

VÅGSYSTEM FÖR SKOG - INDUSTRI - ENTREPRENAD

VAD VILL DU HA HJÄLP MED? Timmerkransvåg, markvågssystem eller kanske en mobil våglösning...?

+ + +

JPSTEKNIK.COM

UTMANA OSS!

ÄR DU REDO ATT TESTA EN NY LÖSNING? VI FINNS HÄR - HÖR AV DIG! TAMTRON HAR SYSTEMEN. ⊲ Tamtron Timber Wireless ⊲ Power PC för mobil vägning ⊲ ScaleIT W8 Pro Markvågssystem

TAMTRON

054-402 08 40 viktigt@tamtron.se

TAMTRON.SE

Vi skapar värde i hela kedjan! Vad skapar ni? BESÖK OSS PÅ ELMIA WOOD 7-10 JUNI! MONTER 848 ANNONS

Små skotare och skördare, kombimaskin också

Starka varumärken i skogen! En maskin för allt skogsbruk. Kombimaskin avslöjas I Elmia

www.usewood.fi Elmia Wood mässan, Jönköping 7-10 Juni

FTG tillverkar och säljer produkter för skörd och transport av skogsprodukter. Mowi, Moheda och V-kran är våra starka varumärken. Läs mer om oss på www.ftgforest.com

FTG Cranes AB, Industrigatan 1, 668 40 Bäckefors Tfn: 0521-26 26 30. E-mail: info@ftgforest.com www.ftgforest.com


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

NYHETER – ANALYSINDUSTRI.SE

Kommande generationer – viktig grundpelare Ulf Möller tillträdde nyligen rollen som Seg-

Ulf Möller, Skog & Lantbruks ansvarig på Swedbank.

mentsansvarig för Skog och Lantbruk hos Swedbank och sparbankerna. Han är utbildad lantmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och har tidigare arbetat för Lantmännen och Svenska Foder och därefter tillbringat fem år inom bankvärlden. Hans uppgift som Segmentsansvarig är att värna och sköta om skog och lantbruk för Swedbank och sparbankerna och han har hela Sverige som arbetsfält. En stor del av Ulf Möllers arbete handlar om att utbilda medarbetare om vad som pågår i branschen och han håller ofta utbildningar i värdering av fastigheter, hur banken arbetar med kunder vars företag upplever uppförsbacke, problematiken som uppstår kring generationsskifte och hur anställda håller sig själv uppdaterade för att kunna ge goda råd. – Något vi inte pratar om i Sverige just

nu är hur vi kommer att påverkas av Brexit. Jag tror att lantbruksbudgeten kommer att påverkas och även om det inte handlar om några stora summor kommer det att få konsekvenser.

FLISHUGGAREN GER MER MILJÖVÄNLIG TRÄDFÄLLNING

Ulf Möller trivs med att arbeta med skogsägare

och han vet att de inte äger sin skog utan lånar den av sina barnbarn. – De planterar ofta för avverkning flera decennier senare. Det ger en annan inställning även till hur vi förhåller oss till finansiering när investeringarna först blir lönsamma åttio år senare, förklarar han. – Det gillar jag, det är sunt att förhålla sig till långsiktiga investeringar och att behöva tänka på kommande generationer i den snabba ekonomi som vi annars lever i, avslutar Ulf Möller som tillträdde som ny Skog och Lantbruksansvarig för knappt ett år sedan.

Danny Sinclair har arbetat med miljövänlig trädfällning länge och vill att fler skall använda flishuggare även i Sverige.

Claes Rülcker, VD på Svensk Torv

SVENSK TORV

I Sverige läcker dikad torvmark mellan 15 och 24 ton koldioxid per år, mer än vad som släpps ut av trafiken, enligt en ny studie. Claes Rülcker, VD på Svensk Torv, tycker inte att detta fenomen fått tillräckligt med uppmärksamhet och att vissa lösningar som diskuteras är ohållbara. – Gör vi inget fortsätter läckaget i 250 år till, återväter man täkterna förvärras läget innan det förbättras i och med den metangasexplosion som uppstår och dessutom förstör man åker- och skogsmark. Det finns dock en utmärkt lösning på problemet och det är att använda torven till fjärrvärmeverk och som biobränsle. Vi skulle kunna ersätta all olja under 100 år med den torv vi har i dag. Genom att göra fordonsbränsle av torv får man en klimatvinst direkt, säger Claes.

– Arborister och trädfällare i England arbetar konsekvent med att flisa grenar och ris direkt på platsen där träden fälls. Arbetet blir mycket effektivare och spar tid och pengar, säger Danny Sinclair, som arbetade som arborist i England i tolv år innan han flyttade sin verksamhet till Sverige för omkring fyra år sedan.

POPULÄR SKOGSTRANSPORTMÄSSA FIRAR TIO ÅR Mittia Skogstransport är Sveriges största mässa som riktar

sig direkt till skogstransportbranschen. Skog transporteras i skog och på vägar men även på industri och terminal. Mässan välkomnar alla som på något sätt arbetar med skogstransport. I år bjuds det på flera nyheter. Utställare har möjlighet att demonstrera sina produkter på ett demo-område. En tävling i att köra kran står också på programmet i år. Som vanligt arrangerar mässan en stor branschfest på fredagskvällen då tusen personer bjuds in till sittande middag med underhållning, en tradition som är så populär att den bokas långt innan programmet för mässan ens har kommit ut. Närliggande Ljusdalsbygdens museum bjuder in till en utställning om skogstransportens historia som kommer att visas på själva mässområdet. – Mässan är alltid väldigt populär, men i år har vi slagit alla rekord. Nittiofem procent av all yta är bokad redan i april månad. Det har vi aldrig varit med om tidigare! säger Stefan Färlin glatt. Mässan hålls den 18–19 augusti i Ljusdal.

– Det är både mer ekonomiskt och långt mer miljövänligt att arbeta så, intygar han. I England har alla som jobbar professionellt en egen flishuggare.

I Sverige märkte han att arborister och trädfällare inte alls hade för vana att använda flishuggare och att de fabrikat som fanns att tillgå inte höll för professionell användning. Tillsammans med Maskinkompaniet bestämde han sig förra året för att ta sin favorit till Sverige – branschledande Timberwolf från England.

– Timberwolf har producerat flishuggare i 30 år och deras produkter är otroligt hållbara och starka. Genom att flisa allt överflöd direkt på plats reduceras volymen i transporterna med upp till 85 procent. I stället för sex lastbilar ris och grenar räcker det med en lastbil med flis. Vi är övertygade om att även svenska arborister och trädfällare på sikt måste börja använda miljövänliga arbetssätt, säger Danny Sinclair.

ANNONS

rindipellets.se – bränslepellets från Dalarna –

tel 0281-715 25 info@rindipellets.se


HEADS ABOVE THE COMPETITION

logmax.com

Log max sätter kunden, kvaliteten och tryggheten som högsta prioritet. Produktion och livskvalitet är något som du får på köpet.

ABOVE AND BEYOND

Kom förbi vår monter så berättar vi mer om årets nyheter Elmia Wood 2017, 7-10 juni Jönköping, Monter nr. 846 ANNONS

SHAPING THE FUTURE Oslagbar kraft, robusta och bränsleeffektiva dieselmotorer. Skapade för att klara tuffa miljöer och samtidigt lätta att installera, använda och underhålla. Det är Volvo Penta. Ett kraftfullt partnerskap du kan lita på hela vägen från ritbordet till hela motorns operativa livslängd. Snabb tillgänglighet till support, service och reservdelar var du än är. Välkommen till Elmia Wood, 7-10 juni. Monter 1065.

Tel. 031-388 10 00 | www.imatech.com

ANNONS

VISIT US ON ELMIA WOOD, JÖNKÖPING 7 – 10 JUNE 2017, STAND NO. 922

Traction winch HIGHLIGHTS

+ Forwarder

+ Skidder

+ Harvester

+ Excavator

• With the use of T-WINCH no undesirable rear weight and no structural alteration works of the basic machine are required • Independent steering along forest roads is possible by uncoupling the rope • Maximum safety preventing rope breakage • Use of more machines at the same time

www.ecoforst.at

ecoforst GmbH Pichl-Großdorf 49a, A-8612 Tragöß, Austria


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTIDEN – ANALYSINDUSTRI.SE

BIOEKONOMISK STRATEGI UNDERBYGGS AV FORSKNING

Välinformerade beslut baserade på aktuell forskning är avgörande för en hållbar strategi för bioekonomi inom EU och där gör forumet ThinkForest ett viktigt arbete.

Sveriges regering arbetar för att

förbättra bioekonomin i Sverige och har till exempel som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. – Vi på EFI och i synnerhet ThinkForest vill lyfta fram cirkulär bioekonomi och hur det kan bli en hållbar lösning på många stora globala utmaningar, såsom klimatförändringar och att minska de miljöproblem som kommer av en fossilbaserad ekonomi, förklarar Lauri Hetemäki.

För att kunna ta välinformerade

beslut som baseras på tillgänglig vetenskap, aktuell status och en helhetssyn krävs hjälp av forskare från hela världen. Inte minst när det handlar om skogen, klimatförändringar och bioekonomi.

Göran Persson blev ThinkForest

Bristen på lättillgänglig kunskap

ledde till starten av forumet ThinkForest, organiserat av den mellanstatliga organisationen Europeiska Skogsinstitutet (EFI). Organisationens huvudsakliga syfte och vision är att förstärka dialogen mellan vetenskapen och beslutsfattarna, främst riktat mot Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Göran Persson har allt sedan forumet startades av EFI varit dess ordförande. Initiativet finansieras av nio av EFI:s 26 medlemsländer och snart ansluter sig ytterligare två. Årligen arrangerar forumet flera seminarier och möten där beslutsfattare och forskare sammanförs och dit även andra intressenter ibland bjuds in. – Det råder ingen brist på angelägna forskningsresultat

Lauri Hetemäki, biträdande generaldirektör för EFI och ThinkForests koordinator. 

men ofta presenteras de i vetenskapliga tidskrifter. Det saknas ofta samstämmighet, djupare förståelse kring vad klimatförändringar och bioekonomi egentligen innebär, säger Lauri Hetemäki, biträdande generaldirektör för EFI och ThinkForests koordinator. Därför arbetar ThinkForest med att

sammanföra och göra forskningsresultat tillgängliga för beslutsfattarna samt med att förtydliga de forskningsbaserade konsekvenserna av beslut som tas i frågor som rör skogen. Europeiska Unionen har ingen egen skogspolicy, därför saknar Europeiska kommissionen och Europaparlamentet kunskap om frågor som rör skogen.

Göran Persson, ordförande EFI.

– Vi försöker fylla kunskapsluckorna, förklarar Lauri Hetemäki.

”Enkelt uttryckt är bioenergi ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser.” Nätverkets nästa seminarium äger rum i Berlin den tionde maj. Där möts många av Europas beslutsfattare för att diskutera en gemensam väg till en ny

europeisk strategi för bioekonomi. Det saknas fortfarande en vedertagen definition av vad bioekonomi är men konceptet bygger på att förnybara bioresurser ska ersätta fossila material. Bioekonomi handlar i grund och botten om de gröna växternas förmåga att med hjälp av solenergi, koldioxid och vatten bygga växtfibrer. Växtfibrerna används av människor för att producera djurfoder, mat och bränsle, till papper till förpackningar eller trä för att bygga hus. Enkelt uttryckt är bioenergi ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser. I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden eller havet i stället för fossila bränslen och material.

ordförande redan år 2012 och han brinner för det viktiga arbete som Think Forest gör för utvecklingen av hållbar policy. Göran Persson är så gott som alltid med som ordförande på de seminarier som ThinkForest anordnar. – Vi är alltid neutrala, oberoende och vetenskapsbaserade, vilket gör att vi kan föra viktig, oberoende forskning och kunskap till våra medlemmar, avslutar Lauri. Text: Maya Verma Alm

FAKTA Bioekonomin i Sverige: • Utgör 7,1 % av landets BNP • Allt vad man kan göra av olja kan man också göra av skog • Trä kan redan ersätta olja i exempelvis plast, textilier, kolfiber och flygplanens tank • Står för 23 % av Sveriges varuexport • Sysselsätter 7,3 % av befolkningen ANNONS


VI SES PÅ ELMIA! Kom till oss och se framtiden!

929

DEN NYASTE KETO FORST XTREME SKÖRDAREN PRESENTERAS!

Bison miniskotare

ATV-vagnar

Processor P25 med bärare

Många nyheter, besök oss i monter 619 på Elmia Wood.

MONTER:

www.kranman.com  0525-799100 pécialiste

ANNONS

PACKAGING SPECIALIST98 since 19

BIG BAGS & ACCESSORIES

rest to om the fo

direct fr

omers the cust

FOREST BIG BAGS : IDEAL PACKAGING FOR FIREWOOD 3 VENTILATED

SUPPORTS & STORAGE

NETS & BAGS

3 REUSABLE 3 CONVENIENT 3 ECONOMIC

IBC & ACCESSORIES

3 HIGHLY RESISTANT DRUMS

CARDBOARDS

STRAPPING

210 ZA LA FONTAINE - 38440 BEAUVOIR DE MARC - FRANCE TEL 00 33 4 74 58 70 86 / FAX 00 33 4 74 58 54 91 / international@containers-service.eu

www.containers-service.com / e-shop : www.containers-service.eu Visit us at ELmIAwood, JÖNKÖPING, SwEdEN - 7 to 10 June 2017 - STANd N°463

www.heaab.se Telefon: 0380-577000 Epost: info@heaab.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

VÄRLDSNYHETER PÅ 14

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

Världens största skogsmässa och den största mässan i Sverige presenterar i år ett flertal världsnyheter. Dessutom slår man nytt rekord genom att utöka mässan med ytterligare tre nya temaområden.

Arbetet är i full gång med förbere-

delserna inför Elmia Wood som går av stapeln den 7–10 juni. I skogarna söder om Jönköping byggs mässan från grunden. Allt från monteryta till parkeringsplatser och matställen ska på plats och aldrig har mässan varit större än i år, berättar Jakob Hirsmark, mässansvarig. – Vi har 505 utställare bokade i dag och fortsätter att sälja platser ända in i kaklet, så det kommer antagligen att landa på mellan 550 och 600 utställare från ett 30-tal länder. Vi har dessutom 230 000 kvadratmeter demoyta där de sammanlagt 120 skogsmaskinerna kan visa vad de går för i naturlig miljö. Ett massivt arrangemang av den här digniteten drar besökare från ett femtiotal länder. Det som gör Elmia Wood unik förutom storleken är just att mässan är helt global med utställare från fem kontinenter och cirka 50 000 besökare. Ett flertal företag har redan aviserat att de kommer att ta med sig världsnyheter till Elmia Wood i år. Bättre arena än världens största skogsmässa med besökare från hela världen kan man knappast hitta för produktlanseringar.

Nytt för i år är också tre nya

temaområden. Störst är Load and Transport, som innefattar allt som rör logistiken av råmaterial från skogen till industrin. – Tidigare Elmia Wood har handlat om förvaltning och avverkning. I år har vi tagit ett steg uppåt i värdekedjan då vi sett ett ökat intresse tidigare år för just denna typ av lösningar och utrustning. På Load and Transport kan man hitta allt för att bygga

”Vi har 505 utställare bokade i dag och fortsätter att sälja platser ända in i kaklet.” och underhålla transportvägar, transport av vedråvara och vedråvarans ankomst till terminaler och timmerplan. Olika Volvo-bolag är områdets största utställare och presenterar timmerbilar, flisbilar, grävmaskiner, hjullastare och motorer i skogsmaskiner. Område nummer två som är nytt för i år är Hunting. Viltförvaltning hör till aktivt skogsbrukande och temat upptar ett mindre område som bjuder på allt från jaktkläder till jakttorn, viltmat, aktiviteter och skjutövningar. Drone Zone är det tredje omANNONS


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ELMIA WOOD rådet som ser dagens ljus under årets mässa. Drönare är högaktuella i skogsbruket i många länder och enligt Jakob Hirsmark användbara på väldigt många områden. – Efter en storm kan man till exempel skapa en översiktsbild av hur områden drabbats. Drönaren används som en slags kikare runt hörnet för att kunna prioritera arbetsinsatser. Man kan även använda fågelperspektivet till att se så att man avverkat ordentligt. Inom viltvård kan drönare användas till att hitta djur med hjälp av deras unika värmesignatur.

Drone Zone omfattar ett tiotal utställare, mestadels innovativa företag som ligger i branschens framkant. Det kommer att hållas föredrag om skogstillämpningar samt shower med drönarflygningar varje dag. Utöver tre nya områden kommer det även att finnas ett Event Tent, där evenemang, prisutdelningar och seminarier hålls varje dag. Föredragen behandlar allt från invasiva arter och klimatförändringar till framtidens skogsbruk. Förutom detta nya kunskapsinslag på mässan bjuds besökarna även på shower med stort underhållsvärde. Jakob berättar: – Det blir VM i skotarkörning – Forwarder World Cup – där två maskiner kör en bana mot varandra på tid och lastar stockar under spännande former. Vi har också tre andra tävlingar baserade på yxa och såg.

Jakob Hirsmark, mässansvarig.

ANALYSINDUSTRI.SE 15

CALDARO PRESENTERAR VÄRLDSNYHETER

I Stihl Timber Sport är Gunde Svans son Ferry en av de mest framstående deltagarna från Sverige. Sporten består av tre grenar: en med yxa, en med fogsvans och en med motorsåg som man får trimma. Motorsågstävlingar får besökaren se mer av i Champs of Logging – tävlingen som går ut på att man ska kunna hantera en motorsåg på ett säkert sätt. Svenska Logginglandslaget, som är klara för VM i Lillehammer i Norge, deltar för första gången på Elmia Wood. De kommer både för att visa upp sig och vässa formen inför VM och har även bjudit in finska landslaget som kommer att vara med och sparra mot dem. Slutligen bjuder mässan också på

prisutdelningar. Golden Logger, som delas ut i samarbete med SkogForsk, går till en skogsentreprenör som utmärker sig gällande arbetsrelaterade frågor. Guldyxan, ett svenskt pris, går till en person som gjort något alldeles speciellt inom ett visst tema, i år energi och klimat, i enlighet med FN:s internationella klimatdag som i år handlade om skog och energi. Priserna delas ut på torsdagen i Event Tent, som ett festligt inslag på mässan. Text: Anna Bjärenäs

VILL DU VETA MER? ANALYSINDUSTRI.SE Läs fler artiklar om skogsindustrin på analysindustri.se

Caldaro, en svensk OEM-tillverkare av joysticks, pedaler och positionsgivare, kända för att vara pionjärer med ”minispaken”, presenterar nu nyheter på Elmia Wood. Bland annat presenteras en ny generations minispak, baserad på joystickbasen C15. Fokus ligger på ergonomi och kvalitet. – Vi använder de bästa materialen och all elektronik är ingjuten i C15, och därmed väl skyddad från fukt, salter, smörjmedel och andra kemikalier. Tumvippan är samma som används i vårt original, vilken vi anser är den överlägset bästa på marknaden, säger Erik Kauppi, mässansvarig på Caldaro. En annan av årets nyheter är den elektriska pedalen P09. Här har fokus varit att ta fram en ergonomisk, robust och designmässigt unik produkt. – Pedalen har en låg pivotpunkt så att man kan vila hälen på golvet, vilket ger hög komfort och god kontroll för föraren. Den tar liten plats i hytten och är väldigt tålig. Dessutom har den en väldigt fin design, vilket tagits emot väl av marknaden, avslutar Erik. ANNONS

FULL KOLL PÅ VERKSAMHETEN? 4MA0CK0AR

H ÖV ER

EL A S

V ERI

G E!

Med vårt företagskort får du full kontroll. Ring, så berättar vi mer! 011 - 28 00 00


545

544

547

546

549

550

" i

565

144

554

144

558

640

60 5

667

607

657

658

609

613

" ´

651

633

634

632

61 4

612

617

649

5 64

1 64

9 63

631 629

636

627

608

610

611

61 6

620

618

622

619

! " _ ´

847

727 707 705 703

5 85

851

4 83

847 849

2 83

836

853

836 5 85

855

216

218

1 86

844 842 840 838

222 220

3 86

5 86

3 86

6 84

899

5 86

312

848

850

323

4 89

6 89

9 89

323

899

9 86

852

9 86

8

899

7 89

6 89

9 89

! _

860

" ´

! _

860

9 88

890

1 89

899

9 88

" ´

7 89

890

1 89

4 89

0 90 2 90

860

899

4 89

9 90 909

6 89

9 89

878

0 90

2 90

899

878

883

883

8 90 10 9 12 9 14 9875

890

" ´

875

4 87

4 87

879

9 88

2 87

879

2 87

919890

175 13 891 79 89 917

881

881

6 89

9 89

860

58 4

621

625 626 626:A

624

630

628

Meters

572

" ´ 10 10 2 5 23 10 21

877:A

864

931

3 92 870:B 5 92 7 92

! _

! _

878

877:A

929

! _ ! _

870:A

868

866

870:B

" ´

864:B

! _

864

883

583

868

870:A

t: +46 72 542 55 51 kolpa@telia.com 651

Meters 300 00 2003

634

588

590

" ´ 619

61 4

0

61 6

617

632

70 4

606 683

604 685

5

681

" ´ 679

677

" ´

666

662

658

654

656

6

5 65

631 629

636 627

612

622

00

648

652 650

583

583

2 64

649

2 64

590

588

9 63

59541 6

593 45 6

590

4 64

640

59 7

586

5 585 582 64 1 587:A 64 587:B 9 63 58 589 4 46

649

651

" ´ ! _ 591 651

648

652 650

! _

" ´

599

606

634

632

604

632

0

627

609

617

607 612

634

617

612

619

61 6 618

622

620

624

Meters ! " ´ _ 50 100 200 621

628 630

624 625 626 626:A

14

610 Meters 50 6116100 200 613

622

620

630 618

608628

626 :A

626

625

624

! " _ ´ 621

618 620 622

! " _ ´ 621

0

61 6

619

61 4

606 627 61 6

619

61 4

631 629 611

610

6 636 613 05

60 6333

608

631 629

" ´

636

633

640

609

607

60 5

604

617

612

611

610

300

940

300

941 935

673

675

668

654

656

576

60 3

613

608

606

938

688

687

666

1 64

574639

5 64

649

" ´

604

609

607

60 5

" ´

" ´

" ´

613

706

708 710

609

709 711 713 715 717 719 721 723 725

" ´

Field area Fältområde Hunting 731

607

732

659

65

" ´

6 64 4 64

" 599 ´ ! _ ! _

595_ ! ! _565197 652

579

" ´

60 3

942

Open field / Öppen mark

633

735

60 5

Pond / Damm

6 64 4 64

60 3

734

672

! _ Small scale 667demo-path 663 Småskaliga slingan 670 7

658

" 599 ´

59 7

! _

" ´

550

Large scale demo-path / Storskaliga slingan

640

662

657

5 65

737

599

97 Hunting

736

! _

60 2

582

944

Small scale demo-path / Småskaliga slingan

2 64

659

654

648

593

572

595

656

590

590

575

662

593 590658

570

650

666

590

4

586586

588

588

599

879

928

10 10 2 5 23 10 21

947

Parking / Parkering

9 63

668

" ´

659

657

591 591 571 663 667

59 7

890

Stand / Monter

5 64

670

668

670

! _

669

574

739

590

663

667

576

741

586

669

583

! _

579

60 0

588 676

672

672

673

675

590

588

870:A

Field area path / Fältområdesslingan

1 64 01 50

58 4

673

676

677

583590

566 585 593 582 587:A 595 587:B 585 582 587:A 58 589587:B 4 568 58 589

552 868 548

Stream / Vattendrag

649

669

673

675

583

680

585 676

677

680

679

946

Road / Bilväg

595

" ´ ! _

744

593 5 682 59 94 59 6 8

675

680

679

587:A 587:B 589 682

681

682

681

591

! _

" ´

Large scale demo-path / Storskaliga slingan

648

677

683

683

583

6 89

" ´

"

866

´ 4 87

6 92

932

934

Health care / Sjukvård

Meters 50 100 200

652 650

679

688

685

685

575

6 6 01 : 6 01 A 60 01 : :B 1: C D

681

590

572

Load and Transport

! _

570

Toilets / Toaletter

657

688

683

606

685

687

591

5 65

745

687

" ´

688

687

Small scale demo-path Småskaliga slingan

571

Small scale demo-path / Småskaliga slingan

654

" ´

70 4

70 4

"

568

755

656

706

708 710

731

706

" ´ Hunting

566

788

732

Small scale demo-path Småskaliga slingan

Small scale demo-path Småskaliga slingan

" ´ ! _

" ´

±

864:B

881

932

745

´

564

Field area path / Fältområdesslingan

Press

565

761

625 626 626:A

544 928 866 546

Parking / Parkering

1 628 41 9 40 630

562

790

624

709 711 713 715 717 719 721 723 725

" ´

"

562

792

658 662 Event " 666Tent

659

70 4

670

! "668_ ´

663

558

Food / Mat

570

667

558

Restaurant / Restaurang

0

621

620

"_ ! ´ " ´ " f " ´

619

555

Health care / Sjukvård

627

! _

735

717 719 721 723 725

"

! e

"

4 87

555

Toilets / Toaletter

632

6673 14 61 6

709 708 711 713212 710 715 717798 706 9 71 721 796 723 797 794 5 72

611

Field area Fältområde 675

Parking / Parkering

631 629

622

737

"

! e

! e

566

ATM / Bankomat

586 617

739

! e

"

899

Food / Mat

634

672

618

734

669

741

" ´ "

! _

564

´ i _ d

636

612

´

640

676

736

! _

229 Restaurant / Restaurang

Field area Fältområde

633

680613

208

9 63

610

677

" d

2 64

609

ATM / Bankomat

1 64

682

608

f

6 64 4 64

574

732

649

607 679

735 207 731 209 211

651

Event Tent

681

604

734 206

936

Press

60 5

226

1 41 9 40 7 93

! " e

688

683

934

e

151 130

" ´

939

60 3

" d

! _ " ´

940

685

932

329 Information

Press

599

! e

5 64

"

"

" ´

! "_ ´

Event Tent

"_ ! ´ " f

"

"

687

931

Field 928 area Fältområde

! _

11 6

" d

! e

"

648

! _

! "_ ´ " ´

! "_ ´ " ´ ! _ " ´

" ´

" ´

554

! _

f

576

! _

! "_ ´

175

652 650

59 7

2 87

551

Information

! _

175

11 9 121 123

! _

929

" ´ Event Tent

93 870:B 7

e

" ´

1089

323

2 64

60 3 667

323

6 64 4 64

312

1010

574

175

669 149 128

222

599

" ´

312

144

654

935

! Press _

6 92

222

1 41 9 40

656

220

676

! _ 218

673

59 7 216

595 151 130

658

590

7 92

220

548

941

595

3 92 5 92

218

593 662

568

216

590 149 128

175

587:B 589

Load and 585 582 Transport 587:A

´

323

583

" "666 ´

1 41 9 40

312

579

942

657

938

588

936

727

648

" ´ ! _

663

58 4

727 707 705 703

575

586

! _

939

701

652 650 566 151

593

582

940

707 705 703

744

553

± 2 87

94 9

701

675

Entrance Entré

590

583

222

! _ Load and Transport

70 4

323

562

" ´

312

130 568

11 6

731

218

Entrance

587:A 587:B 589

585

216

Load and Entré Transport

737

220

946 Entrance 944 6 11 Entré

1 15659 130

222

552

149 128

591

576

727

668

583

220

"

739

919

935

701

144

945 670

579

7 91

218

741

570

707 705 703

947

! _

575

216

"´ i

672

9 90 909 3 91

" ´ ! _

727

555

732

8 90 10 9 12572 9 14 9

707 705 703

591 943

735

571

881

701

571

947

709 708 711 677 713 710 715 675 673 7 680 71 706 719 721 676 3 72 725 669 2 90

947

5 59 94 59 6 8

682

"_ ! ´ " ´ " f

878

941

5 59 94 59 6 8

688

679

548

! _

5 59 94 59 6 8

677 94 9

681

565

938

549

6 6 01 :A 6 01 60 01 :C:B 1 :D

654 734

4 89

9 88

" ´

547

94 9

5 59 94 59 6 8

736

883

879

60 0

" ´ 6 81

545 931

60 0

70 4

Small scale demo-path Småskaliga slingan 745

755

9 89

7 89

945

60 2

0 82

761

558

943

6 6 01 :A 6 01 60 01 :C:B 1 :D

2 82

0 90

53 8

6 92

" ´

60 2

70 4 149 128

792

53 6

542

60 0

656 564

745

797

543

929

60 2

" i

94 9

796

558

1 89

942

! e

Parking / Parkering

558 53 8

794

555

944

! _

866

" ´

870:B

868

870:A

2 90

ale demo-path / Småskaliga slingan

" i 555 542 Hunting

683

798

551

899

Stand / Monter

535

685

_

3 92 5 92 535 7 92

Stream / Vattendrag

551

! e

790

209 211

552

531

f

553

53 6

208

555

946

517

53 6

" ´

a path / Fältområdesslingan ATM / Bankomat

543

6 81

788

207

550

532

±

Road / Bilväg

8 81

212

899

" ´

947

529

Information

531

687

206

546

527

919

e

6 81

Fältområde

8 7 82 90 10 701 4 814: 535 89 0 94 814: E 9 12 934 475 90 9 4 814: D 899 2 7 175 9 14 31 82 90 2 146 47 814: C 823 947 9 542 7 814: B 46 9 8 A 815 46 49 543 899 812 2 3 46 821 46 943 814: 125 810 21 0 460 544 545 814: E 90 455 814: D 2 10 8 458 819 90 814: C 947 823 1011 Large 90 10 814: B 129 546scale demo-path 547 945 9 12 456 A 451 813 9 812 9 14 152 454 1000 821 90 909 9 Storskaliga slingan ´ 815 550 810 549 441 3 938 452 8 819 940 91 Large scale demo-path 946 90 10 169 450 :A 132 9 12 439 :B 7 9 14 0 9 :A 944 :B 45 91 93 171 43 9 9 813 9 Storskaliga slingan 16 811 815 808 937 90 909 9 173 942 448 7 153 :A 3 43 552 91 919 935 446 553 155 941 17 153 :B 435 :B 813 9 99 444 811 8 0 808 0 9 159 157 9 09 548 435 :A 490 442 13 9919 93 6 7 80 438 91 433 160 811 161 9 808 490 176 436 919 ! _ 80 80 178 80 434 431 80 80 5 9 6490 222 180 5 6 ! 432 _ 1061 1061 1065 1065 80 0 80 80 163 43 492 5 80 6 80 485 492 427 4 177 485 162 80 554 10616 3 1065 4 182 428 10 80 483 492 3 3 485 80 80 1051 4551 220 102 92 3 106 2 426 106 483 164 108 6 483 101 3 3 1051 80 1051 80 1069 92 102 1070 92925 102 184 92 2 103 3 424 165 108 6 101 42107 2 481 1069 5 800 92 4 1070 92 927 13 108 6 2 801 8 103 101 179 218 494 5 16 42 481 7 800 ! 524 526 106 9 92 107 109 1071 134 107 0 479 801 555 92 _ 555 105 494 92 6 103 ! 524 1076 0 1 13 1071 109 5 522 7 479 _ 526532 2 10 42 42 16 481 171040 1076 186:A 929 136 7 522 1040 1 800 ! 532 477 13 508 929 1 107 8 1 134 11 1041 2 80 92 1073 512 13 477 508 41 1 523 506 16 510 1041 111 502 494 1073 512 525 ! 506 514 _ 510 502 174 52 514 _ 523 525 5 142 142504 518 107 1 109 4 504 5 5 6 13 479 9 8 518 1078 529 13 7 92 2 8 10 52 1078 529 11 500 527 41 482 49611 3498 11 500 527 5 1 6 482 496 498 8 8 6 4111 3 1020 1020 53 1076 1075 1075 36 ! !522 6 931 931 1040 " 532 519521 30 13 _ _ ´ 509 519521511 ´ 120 137 120 137 929 181 414 1077 1077 11 5 11 5 531 531 131 3 477 53 1079 508 122 8 1080 501 511 53 7 515 1079 517 939 8 122 1012 1041 111 0 501 480 ´ 1080 107 3 48 499 13 513 23 " 509495 499523 517 8 1081 506 510 411137 ´ 502 513 525 515 138 30 142 2 1012 124 9 1081 ´ 4951111512 514 1085 476 9 13 124 9 535 5 476 94 518 183 1010 934 13 11 9504 475 126 143 928 535 0 85 9 1078 529 188 1010 411085 11 8 13 500 52 94 3 5 121 474 482 6 1 9 7 5 47 146 12 1089 3 11 521 558 3 1020 5 947 9 4 2 14 542 558 36 4 107 5 496 498 467 94 121 468 146 47 10 3 123 931 1089 543 9 947 25 542 2 2 7 3 0 46 519 7 0 9 46 0 46 943 12 13 4 468 10 123 1 19 344 ! 460 543 125 107 7 11 5 09 21 544 "_ 545 9 2 ´ 23 455 531 10 463 458 943 3 1 947 10 1011 _ ! 50946 511 125501 107 9 122 8 546 0 460 547 945 1080 545 538 544 456 517 451 727 7 ´ 02 48 495 499 515 5 129 9 11 45 152 8 1 1000 4 3 45 3421011 45 13 513 2 1012 108 1 550 947 549 441 129 546 938 547 945 319 452 456 451 707 124 9 187 940 152 454 1000 169 450:A 9:B 108 5 476 192 132 946 437 11 9 13 0 " 535 550 338 944 450 171441169:B 439:A1 549 705 94´ 5 452173A 1010 934 343 47 942 938 448 " 941 940935 939 937 126 143 153:A 08 ´ 437 9 552 169 450: 132 946 4 446 553 439:BA 155 1213 703 5 153:B 435:B 146 47 944 444 450 ´ 1089 171 4379: ! 159 15 947 169:B 548 5:A 2 _ 93 2 542 43 93 200 A 44 7 9 ! 8 7 336 196 3: 936 942 173 44 46 _ 15 ´ 941 935 437 552 94 468 438 433 10 3 123 160 6 543 161 9 44176 553 155 436 2 198 2 153:B 435:BA 444 178 434 46 431 !3 159 157 20 46 0 548 943 180 435: 10 442 ! 432 125 936 2 46 _ 201 _5 21 544 562 545 163 430 438177 433 160 427 161 554 45 176 162 182 10 428 436 458 551 947 1011 426 4 164 178 1 43 43 6 4 546 5 330 129 547 945 42 180 184 16 45 423 451 432 179 168 422 152 454 204 555 555 3 0 1000 340 16 43 7 420 421 167 172 42186:A 177 554 2031 162 182 418 428 228 174 549565 551 550 564 327 44 938 416 452 1 417 426 164 30 940 414 424 181 ! 165 184 42033 169 450 :A 132 946 "_ ´ 439 :B 179 413 3 168 422 329 555 555 0 183 944 206 188 45 410 420 421 185 171 439 :A 167 172 186:A 558 558 169 :B 226 :A 207 8 939 937 41 4 0 8 19 344 17 173 942 44 153 416 309 437 552 1 417 0 566 6 3 935 209 :B 342 44 553 181 414 155 941 ! 319 187 192 3 153 :B 435 ´_ 444 208 413 338 30 211 159 157 343 08 548 5 183 435 :A 188 4103 442 18 558 558 936 200 336 196 198 438 1 190 344 433 9 160 20 176 30 2 201 229 16 6 568 562 43212 342 330 178 3191 434 " 187 192 20 43 ´ 5 340 4 338 180 203 59 94 228 564 8 565 343 327 432 6 30 ! 59 _ 0 6 8 163 43 798 200 336 196 329 206 427 177 620701 :A 226 554 162 198 182 428 566 1: 20 6 0209 551 B 2 201 6 208 60 01211 562 571 d 164 79642 4 1 : :C D 3 330 42 184 165 570 42 2 ´ 229 212 568 0 340 60 4 179 168 794 422 79732 203 228 564 0 565555 ! ´ 555 _ 7 60 !0 42 42321 167 _ 798 186:A 172 2 9 206 418 " f 207 572 571 226 174792 796 570 416 566 1 417 209 797 794 30 208 211 181 414 572 792 3 790 413 30 761 229 212 568 5 183 8 790 761 0 8 18 41 ! 1 " _ 558 ´ 558 798 788 788 190 344 755 575 ! 9 _ 755 575 f 571 30 796 745 574 570 797 745 342 794 319 579 187 745192 574 576 744 572 338 792 745 741 8 343 Small scale demo-path 0 3 739 576 579 790 761 736 583 583 200 Småskaliga slingan 336 744 196 737 ´ 198 788 735 734 20 755 575 ! 2 201 741 _ 562 731 585 582 732 587:A 745 574 739 587:B 709 330 745 58 708 711 589 736 20 4 583 340 579 583 576 713 710 4 744 715 203 586 228 564 737 565 327 " ´

0 82

229

203

547

525

3 91 7 91

Load and Transport

" ´ 228

20 4

549

94 9

523 521 519

9 90 909

Health care / Sjukvård

529

" ´

8 81

! e

544

515

526

801

Toilets / Toaletter

2 82

709 708 711 713 710 715 5 82 717 706 719 721 723 725 532

226

343

553

94 9

! 524 _ 522

800

Parking / Parkering

731

20 2

196 198 201

542

513

518

" ´

´ i _ d

Large scale demo-path Field areaslingan Storskaliga

Large!scale demo-path Storskaliga slingan

735

" ´

192

535

80 2

80 3

Food / Mat

734

190 344

545

511

! _ " ´

80 5

´ i _ d

1 83 :B 739 9 82 9 82 737 5 82

187

543

! _

80 4

Restaurant / Restaurang

845

0 83

853

842 840 838

6 84

852

1 86

850 848

840 838

"

509

514

80 6

8 90 10 9 12 9 14 9

´

745

338

501

512

875

´

841

849

847

851

4 83

855

5 85

1 86

844

836

855

! ´_

9 86

" ´

ATM / Bankomat

839

847

797

" d

200

342

! e

510

860 80 9

f

741

e

744

53 8

6 82

828:B

! _

845

0 83

2 83

853

"_ ! ´ " f

821

e

849

847

851

4 83

212

329

_ ! "_ ´ " ´

508

811

Information

53 6 755

Event Tent

340

1 21 92 9

500

899

5 65

662

25 10 3 2 10

732

531

532

6 82

" ´

761

327

330

8 91

6 84 506 50265 8 504

4 92

666 209 211 9 90

336

60 0

Small scale demo-path Småskaliga slingan Load and i Transport

" ´

! _ " ´

736

501

508

6 82

" ´

3 83

499

506

6 82

! _

828:B

839

841

790

495

504

6 82

794

" ´

502

847

798

480 476

500

80 2

7 8 03 82

845

792 207

5 65

" ´ 208 9 90

494

1 92

659

! _ 8 30

92

850

2 92

663

! _

Road / Bilväg

482 496 498

Load and Transport 203 4 90

2 92

848

8 91

668 477

Large scale demo-path / Storskaliga slingan

! Press e

4 90

8 91

860 Large scale demo-path Storskaliga slingan

852

0 88 82 8 84 8 86 8 88 8

670 7 83 5 :A 83 35 8

1080

11 6

131 5 142 11 8 13 120 137 2 12 138 124 9 13 126 143

Small scale demo-path / Småskaliga slingan

11 3 11 5 11 7

! _

80 4

7 8082 5

1 83 :B 9 82 9 82

800 801 814 :E 524 52 814 :D 6 522 814 :C 510 814 :B 512 514 823 7 523 525 82 814 :A 518 529 527 521 812 7 519 821 82 509 810 511 515 517 513 819

Field area path / Fältområdesslingan

111

8 81

107 3

80 6

80 9

! _

841

0 83

2 83

Large scale demo-path 6 82 Storskaliga slingan

" ´

828:B

839

745

107 5 107 7 107 9 108 1 108 5

494

Toilets / Toaletter

479

0 82

134 136

481

811

7 82

796

1012

45 105

106 108

492

808

813

2 82 196 198 201

9 30

" ´

5 65

! _ 801 788 343

319

4 90

Hunting

672 8 82

8 92 8

413

492

A 2: 89 :B 2 89 92 :C D 8 2: E 89 92 : 8

680 3 84

8 2 :D 342 9 :E

2 :A 89 2 :B 89 92 :C 8 2 :D 89 92 :E 8

60 2

" 206

410

80 4

844 482 496 498 842

Hunting

682

679 3 83

1076

" 20 4 8 86 8 88 8

! _

05

09 9Field area Fältområde

681 229

41 88 84

06

Event Tent

688 228 :A

131 5 11 8 13 120 137 122 8 13 124 9 13 126 143

481 134811 479 136 80 9 477 142 8 8

Press

683

80 9 89 92 :C

2 19 89 02 :B 344

808

1 41 9 40

685 800 20 2

1078

Entrance i Entré 102

Open field / Öppen mark 200

1020

" f 80 3

1040

101 103 107 109

"_ "i ! ´ 7 83 5 :A 83 35 8

107 1

106 9

Parking / Parkering

107 0

Pond / Damm 485 483

Stream / Vattendrag

6 6 01 : 6 01 A 60 01 : :B 1: C D

" i 80 5

! "_ ´

151 130

687 815

Food / Mat

1051

1065

821

Parking / Parkering

819

Restaurant / Restaurang 8 82

88 84 8 86 8 88 8 188

! _

5 59 94 59 6 8

735

1041

741

1061

Health care / Sjukvård 810

823

´ 524 52 6 3 83 522 1 523 525 83 :B 518 9 527 521 82 9 82 519 515 517825

! _

" ´ 8 82

" ´ Stand / Monter

490

814 :E 814 :D 814 :C 814 :B 814 :A 812

7 82

80 2

" ´ 192

! _

3 84

706

f 509 511 ATM / Bankomat 513 3 84

187

" ´

1 41 9 40

708 710

701

731

727 707 705 703

737

! 514 _ " ´ 338

492

107 5 107 7 107 9 108 1 108 5

11 3 11 5 11 7

485 483

6 89

Large scale demo-path Storskaliga slingan

9 90

80 4 226

"_ ´

1080

111

0 90

890

4 90

492 336

1012

105

813

8

4 92

494 319 485 483

107 3

102

808

4 89

1 92

739 811

_

1076

815

9 89

2 92

755 80 6

" d 5 18

1078

823

7 89

8 91

761

Field area Fältområde

797 813 106 108

490

107 1

101 103 107 109

490

821 0 88 82 8 84 8 86 8 88 8

209 211 329

7 82

Drone Zone

207 815

27 8340

1020

106 9

106813 108

7 82

9 90

344 8

730 82

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner 815

4 90

8 413

1051

819

:D 856 :C 856 :B 856

417

823

" ´

149 128

423 421

819 330 3 30

1040

1065

144

427

808 183

1061

11 6

431

´ i 6 81 _ d 8 82 9 30

810

Entrance Entré

n 8 81

512 821 102

7 83 5 :A 83 35 8

410

Event Tent

2 0 82 181

3 83

08 441 439 :B 439 :A 437 435 :B 435 :A 433

810 327 151 130

203

Press

1 2 82 7 83 5 :A 83 35 8

_

101 103 107 109

149 128

475

Information 510 1069

144

467 463 455 451

e 508

! _ 5 82

! e 501 814 :E 814 :D 814 :C 814 :B 814 :A 812 1065

1 83 :B 9 82 9 82

n 1 41 9 40

343 1061

80 3 840 3 86 480 499 80 838 495 8552 1 1070 476 11 9 86 481 800 4 5 1010 494 13 !46 524 526 47 801 1071 47 479 121 105 146 1089 1076 136 522 83 1040 532 467 468 131 477 508 123 1041 111 1073 512 ! 506 510 502 5 525 463 514 46285523 142 504 4 518 5 8 135 1078 529 3 12 0 11 500 527 3 482 496 498 11 8 46521 1020 1075 5 ! 45 8 0 519 45 12 137 1077 11 5 1011 531 853 456 129 2 509 511 1079 451 122 8 1080 501 480 495 499 515 152 517 11 7 83 13 513 1000 1012 1081 454 124 9 851 1085 476 11 9 13 441 452 0 1010 475 126 143 3 :A 0 9 4 1 :B 2 8 847 16 45 12 13 146 47 439 :A 4 1089 92 467 4 450 468 171 841169 :B 439 123 2 849 92 463 173 448 153 :A ! 46 437 125 460 847 446 455 155 458 :B 3 4 1011 839 15 435 :B 44 6 9 129 45 15 451 152 454 157 435 :A 1000 442 0 845 2 1 1 88 82 828:B 92 8 2 44 Drone Zone 2 2 45 0 43 1 433 2 16 9 16 21 8 84 9 176 6 169 450:A 9:B 132 9 43 43 8 86 171 450 439:A 4 178 169:B 43 8 431 8 A Drone Zone 8 8 173 8 180 44 153: 2 437 8 43 6 91 8 44 5 15 91 153:B 435:BA 163 430 444 ! 159 15:7A 427 177 435: 8 442 162 2 B 182 42 9 : 8 8 2 C 43 433 160 161 426 176 164 436 89 : 5 178 892 :D 424 1 184 16 434 423 6 43 2 180 92 E 179 168 422 432 8 8 92 : 163 430 420 421 427 167 177 8 186:A 172 162 182 428 418 6 4 4 426 17 2 164 0 6 9 41 1 424 04 8 417 184 165 423 30 9 179 4 168 422 9 181 414 92 924 90 9 0 1 7 2 42 42 3 16 0 186:A 17 9 413 30 418 174 6 5 183 41 8 1 417 0 0 8 18 80 2 8 41 8 1 2 30 8 2 4

11 6

d 500 504

506 D 856: C 856: B 856:

0 82

9 498 496 82 5 82 495 499

502 3 84

2 82

:B :D 856 :C 856 :B 856

6 81

4 2 0 28 26 424 422 420 418 416 414 1051

8 81

ang A 2: 89 2 :BC 89 92 : D 8 2: E 89 92 : 8

1041

Entrance Entré

814 :E 814 :D 814 :C 814 :B 814 :A 812

:A

6 6 01 : 6 01 A 60 01 : :B 1: C D

819 A 2: 89 2 :BC 89 92 : D 8 2: E 89 92 : 8

107 0

MÄSSKARTA ELMIA WOOD AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE Load and Transport

84 6 88 88 8

" ´

0 82

6 81

Load and Transport

2 82

8 81

16

" i

812

60 0

5 82

1 83 :B 9 82 9 82

Annons

" i 810

8 90 10 9 12 9 9

9 90 909 3 91 7 91

877:A

91

864

! _

864:B 53 8

947

943

945

939

554

608 610 611

620

618

621

! " _ ´ 625 626

624

628

626:A

ANNONS 630

50 10

604

606

VERIGA K.F., d.o.o. www.veriga-lesce.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYSINDUSTRI.SE 17

FÖRETAG MONTERNR. Espegard Oy 101 Lindquist Heating AB 106 Techno-Matic A/S 107 Gotfire AB 108 Embassy of the Republic of Poland 109 Kawasaki Motors Europe, Filial Sverige 111 Wikar Oy AB 113 NIBE AB 115 Biovärme i Sverige AB 116 ARS - Nakaya Scandinavia AB 117 Sonnys Maskiner AB 118 Lantmännen Aspen AB 119 Suomen Elektrolind Oy 120 P Erago System Aktiebolag 121 RP Demoprodukter AB 122 Hyltebruks Skylt AB 123 Hylte Jakt & Lantman 124 Fröling Heizkessel- und Behälterbau 125 SOPPEC S.A. 126 SDC 128 VMF Syd ek. för. 128 Andreas Stihl Norden AB 129 Penz crane GmbH 130 Mocomp AB 131 Baxi - HS Perifal AB 134 Biofire Oy 135 Värmebaronen AB 136 Ala-Talkkari Oy 137 Junkkari Oy 138 LT Energiteknik AB 138 Agromaster Oy 142 Tommen Gram Folie A/S 143 Bala Agri AB 149 Reipal AB 149 Reikälevy Oy 151 Mecanil Oy AB 152 SEB Enskilda Banken 155 Skogssällskapet 155 FINDOOR AB 157 Ljungby Maskin AB 159 Trejon AB 160 Plastrance 162 Möre Maskiner AB 163 Rima Spa 164 Pinosa GROUP 165 Sunfab Hydraulics AB 167 Dani-tech A/S 168 Pišek-Vitli Krpan, d.o.o. 171 HM Frästechnik 172 Grävlastarbolaget Syd AB 173 Vöxss Maskin AB 173 pcSKOG AB 174 Olofssons i Syd 175 Scantruck AB 175 Br Göransson AB 176 Holzenergie Wegscheid GmbH 178 Herder BV 179 Formiko Hydraulics Ltd 180 Sønderup Maskinhandel A/S 181 Fors Maskin Ay 182 Korpelan Kone 182 VEGATOL - PPHU Tex-Star 183 HYPRO 187 Preem AB 188 BCC AB 190 Rotpostmäklarna AB 192 Bioenergy International 196

SVEBIO/Svenska Bioenergiföreningens Tidningen Bioenergi Bodafors Trä AB Avisita AB Destination Jönköping AB Söderberg & Haak Maskin AB FOVEA GmbH Gear Flon UG KRD Sicherheitstechnik GmbH KWF GmbH, Kuratorium für Waldarbeit Latschbacher GmbH Stanger Prod.- und Vertriebs- GmbH

196 196 198 201 201 202 204 204 204 204 204 204 Telenot Electronic GmbH - Product Division B&B 204 Logosol AB 206 Asturforesta 207 Eko-Las,Miedzynarodowe Targi Poznask 207 Euroforest 207 Expoforest-Brazilian Forest Fair 207 FDF-Forestry Demo Fairs Network 207 KWF GmbH, Kuratorium für Waldarbeit 207 JG Verktygsmaskiner AB 208 EXPOBIOMASA - AVEBIOM 209 Viexpo 211 Bonnet AB 212 UAB Pavesines 216 SnifferDogs Sweden 220 Chipper Blades Center 228 Maskincity i Motala AB 308 Spanner RE2 Gmbh 309 Peterson Pacific Corp 312 Norditek AB 323 JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau 329 Värmdal & Traktorservice AB 329 Dutch Dragon 330 Mebor d.o.o. 338 CBI Europe bv 340 Envion Oy 342 Grube KG Forstgerätestelle 343 Skogsmateriel Nordforest AB 343 Svedbro Smide AB 343 Wallingford´s Inc 343 Föreningen/Tidningen SKOGEN 344 Intermercato AB 410 Hassinen Veljekset Oy 411 Arbetsvagnar Sweden AB 413 Finn-Rotor Oy 414 NORDIC LIGHTS - Herrmans Oy AB 416 Katam Technologies 418 MM4 Opticom Salesmanago 418 Norsk Wax AS 420 Sit Right AB 421 Palmieri SPA 422 Enskede Hydraul AB 423 Konestar Oy 424 Kajaktiv AB 426 Randex AB 427 Walki 428 Fordaq S.A. 430 D&E Bearings AB 431 Shanghai Source International Co. Lt 432 Masser Oy 433 Hatton Brown Publishers Inc. 434 Handheld Scandinavia 436 Expander System Sweden AB (Nord-Lock Group) 437 SKOGRAN (Best Planter) 438 Tolé Verktyg AB 441 Caldaro AB 442 Svenska Oljebolaget AB 444

Organox AB Skogsresor i Sverige AB Schaller GmbH Verktygsbussen i Habo HAIX®-Schuhe UMAS, Ulf Mediaas AS Biojack Oy Sylva Nurseries Capital Loggers AB Francital Environnement Gäsene Mejeri Containers Service Sasu Basturökeriet Sverige AB Rindab AB Arbortec MPP Sverige AB Hassela Skogsprodukter AB Vinninga Cement AB Solidur Tecomec S.r.l. Plåt & Dekor i Linköping AB argus electronic GmbH Eurocomp AB Industriverktyg IDG-Tools AB Stihl Timbersports Vermeer Viking AB Morbark, LLC Swedol AB Tecura AB FAE Group Norrlandsvagnar AB KingKong-Tools GmbH Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB SEPPI M. S.p.A. Ylistaron Terästakomo Oy Lillbacka Powerco Oy Lantmäteriet Hydroscand AB KG Knutsson AB Skandinavisk Biotech AB Interagro Skog AB Handelsbanken Skog och lantbruk SDL ZINCIR VE LASTIK KOR. SIST. SAN. Blys VIP Förlags AB Albinsson & Sjöberg personverktyg i Tibro AB Riksantikvarieämbetet Danfoss AB CEJN Norden AB Bohult Maskin AB Tamtron AB Förarmiljö AB Haglöf Sweden AB Danske Bank ECS Entreprenörscertifiering Skog AB Svenska PEFC ek. för. Power Tools Spräckutrustning AB Svenska John Deere AB Skogsforum Media AB K.T.S Maskiner AB Swedbank AB NHS Maskinfabrik A/S Nordea Bank AB Jord och Skog Specma Group Färmartanken AB Markusson Professional Grinders AB Östra Hult Maskin AB

446 448 450 451 452 454 455 456 458 460 462 463 467 468 474 474 475 476 477 479 480 481 482 483 490 492 494 495 496 498 499 500 501 501 501 501 502 504 506 508 509 510 511 512 513 514 517 518 519 521 522 523 524 525 526 527 527 529 530 531 535 536 538 542 543 544 545 546

Addforest AB 547 Syketec Ab, Oy 548 Nordisk Greenteeth ApS 549 EAB AB 550 Stora Segerstad Naturbrukscentrum 551 PMC Hydraulics AB 553 Dunlop Hiflex AB 554 Rosenqvist Maskin AB 555 Sydved AB 558 ATA Timber AB 562 Allsläpet Släpvagnar 564 Husqvarna AB 565 Lots Group AB 566 CNH Industrial Danmark A/S 570 Lantmännen Maskin AB 571 Atteviks Personvagnar AB 572 Baldwinfilters BVBA 574 Elite Oil AB 574 MF Import 575 Hushållningssällskapet 576 LRF Media AB 582 Södra Skogsägarna ek för 583 Svenska Media Docu AB 584 Virkesbörsen 585 Länsförsäkringar Halland 588 LRF Konsult AB 589 Sydplantor AB 590 Vimek AB 591 Plantskydd AB 593 Landshypotek Bank 595 SMHI 596 Staffans Maskin AB 597 Flügel GmbH 598 Morio AB 599 Naturbruksförvaltningen Västra Götal 600 VXO . VXO kids 602 C. Reinhardt AS 603 TH Maskin AB 604 HYDX AB 605 Engtex AB 606 VEPAK AS 607 P&T Verktyg AB 608 UOT SIA 609 Avesta-Vagnen 610 Rokon Sverige 611 Polaris Scandinavia AB 612 Länsstyrelsen i Jönköpings län 613 Lannen Tractors AB 614 KGK Motor AB 616 Swiss Tracked Forwarder GmbH 617 BRP Sweden AB 618 Alstor AB 624 HANSA-TMP S.R.L. 625 Hydro Power Transmission i Skåne AB 625 Sundins Skogsplantor AB 626 Svensk Skogsservice AB 628 Tida Profil & Verktyg AB 629 Kejama Konsult & Trading 631 Weimer Skogsteknik & Hydraulik AB 633 Lennartsfors AB 634 Coma Investing OÜ 636 Höglandets Energiautomatik AB 636 Skogforsk 639 Gripen Wheels AB 640 Uniforest D.o.o. 641 Säker Skog 642 Isuzu Sverige AB 644 Terracut 645 ANNONS


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

Dealy Sweden AB 646 Svensk Trädservice AB 648 Throw-Saw International 648 Sveaskog Förvaltnings AB 649 SIP Protection 650 Svenska Skogsplantor 651 Skogshögskolans studentkår 652 Skogsmästarskolans studentkår 652 TMR Maskin AB 655 HSX Sverige AB 656 Niklassons ATV 657 Roach-CFR 658 Latvijas valsts meži 659 ATV Sweden AB 662 Fixprodukter OU 663 Bergs Timber Production AB 667 JOSAB 668 Timapuu Oy Marttila 669 FA Stefano Zuffanelli 670 Igland A/S 672 Nøsted Kjetting AS 672 Forest Jewel AB 673 Vilcapoma 675 Malco AB 676 S-E Skog & Maskin AB 677 K-berg 679 Bo Kastell demoprodukter 680 NCH Europe Inc (Sverigefilialen) Ker 681 Stads & Park Produkter 683 Erasure Trimmerhead 685 Arom-dekor Kemi AB 687 Lövsjö Loghouse 688 Nordenväg 701 Swedex AB 703 Champs of Logging 704 FENES S.A. Cutting Tools Factory 707 Annette Riphedens Läder AB 709 Skånejakt 710 EM Vilt AB 711 Svartrökarna AB 713 Nordic Gamekeeper AB 715 Tornmakarna AB 717 Gesta Anläggning & Bygg AB 723 Trebema AB 727 JM:s Plåt & Mek AB 731 Kvänums Järn AB 732 Yamaha Motor Europe N.V. Filial Sverige 734 BMF 735 Holmen Skog AB 736 Woodland Mills Europe AB 737 Anders Anderssons Maskin AB 739 ALFA Skogsservice AB 741 Vreten AB 744 Wood-Mizer Nordic AS 745 AMAB Hydraul AB 755 Farmi Forest Oy 761 Bayer A/S 788 Swehunt/Coriol 790 Systemseparation Ltd 792 Lotin AB 794 Vaggeryds Kommun 796 Nordfarm Maskin AB 797 BJM Maskin AB 798 RUD Ketten 800 HIAB AB 801 Bracke Forest AB 802 EPSILON Kran GmbH 803

Hermanos Toimil García, S.L. Nordic Traction AB Nordic Traction Group Fogmaker International AB Rottne Industri AB CPS srl

804 805 805 808 808 809 I.C.M. International Construction Machinery srl 809 Pfanzelt-Maschinenbau GmbH 810 Parker Hannifin AB 811 Dasa Control Systems AB 812 MOTOREX Nordic AB 813 Bosch Rexroth AB 815 Wyssen Seilbahnen AG 816 VERIGA D.o.o 818 SP Maskiner i Ljungby AB 819 Pfanner Schutzbekleidung GmbH 820 pewag sweden AB 821 PROTOS GmbH 822 Nisula Forest Oy 823 Alliance Tire Europe 825 EcoLog Sweden AB 826 John Deere Forestry 827 Irum SA 828 Felasto Pur GmbH & Co KG 829 Trelleborg Wheel Systems 830 SKF Lubrication Competence Centre 831 Dafo Brand AB 832 Mense Oy 833 PRINOTH | AHWI Maschinenbau GmbH 834 AFM-Forest Ltd 836 PowerForest Oy 836 Be-Ge Industri AB 837 Finnskogsvalsen AB 838 Swingcut 838 MES-Smide AB 839 Usewood Forest Tec Oy 840 Tatec Forest AB 841 Diesel Power Sweden AB 842 Eagle Jumbo Co.,Ltd 843 Stigs Maskin AB 844 Cummins Sweden 845 Log Max AB 846 EUROMASTER AB 847 JPS Teknik AB 848 HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau 849 Plaisance Equipements Sarl. 850 Stacke Hydraulik AB 851 Five Watts Oy 852 Ymer Technology 853 Gremo AB 855 Komatsu Forest AB 860 Hultdin System AB 861 Indexator Rotator Systems AB 863 Koppom Maskin AB 864 Iggesund Forest 865 Olofsfors AB 865 Svenska Logginglandslaget 866 SUOKONE OY 868 Nokian Heavy Tyres Ltd 869 Konrad Forsttechnik GmbH 874 MM Forsttechnik GmbH 878 MTH Metalltechnik Haas GmbH 881 Nordisk Däckimport AB 883 HEICO Befestigungstechnik GmbH 884 ForestryConnect 886 International Forest Industries 888 Rotobec 889

Anläggningsvärlden Förlags AB 1079 Marchesi Gru srl 1080 ScaleLog Nord AB 1085 Tajfun Liv d.o.o. 1089 Wabema AB 875:A Pezzolato S.P.A 132|319 Kellfri AB 144|579 Hargassner Sverige AB 146|626:A NNZ A/S 153:A Universe Group UAB 153:B Tajfun Planina d.o.o. 161 Kesla Oyj 185|303 Albach Maschinenbau 186:A Svenska Blount AB 417|829:B Alnarp Cleanwater Technology AB 435:A Ingeniörsfirman M. Sjöberg AB 435:B Hällestad Bil o Traktorservice AB 439:A Fasterholt Maskinfabrik A/S 439:B Zero-Max A/S 450:A Skogsstyrelsen 515|875:G Sittab AB 532|409 AMR 552 Planteskole.dk 587:A Skogsaktuellt 594|103 Flexxaire Inc. 601:B LESCUS Cetkovice,spol. s.r.o. 601:C SIA ”VBC GRUP” 609:A Kranman AB 619|622 Traktorimport Sverige AB 620 Utnäs Tekniska Verkstad AB 621 FARMA BIGAB 627|630 JOING Inwest 632|934 Terri 682|487 Peters Skogsmaskinsförsäljning AB 706|1041 Svensk Jakt 708:A Svenska Jägareförbundet 708:A Cranab AB 802|591 FTG Forest 806|568 Malwa Forest AB 813|102 Tieto 814:A Kvinta Ltd 814:B TriLink Saw Chain LLC 814:C Finnmetko Oy 814:D|207 Eberspächer Climate Control Systems 814:E Trendrehab i Sverige AB 666 Svenska John Deere AB 530 Poclain Hydraulics AB 892:B ABL, ABKATI 835:A Svensk Skogsdata AB 847:A Brevini Svenska AB 856:B Wipomatic 856:C Foresting Components 856:D Tervolan Konepaja Oy 864:B Eksjö Fordonsutbildning AB 870:B Linnéuniversitetet 875:G Drone Center Sweden 875:A UAS Forum Sweden 875:A N.M.M Innovations Sweden AB 875:B Nilsson Drones Sweden 875:C Drönartjänst Onsalagruppen AB 875:D SmartPlanes AB 875:E Trimtec AB 875:F Festmeter Woels GmbH 875:H Olskrokens Mur och Kakel AB 892:A ifm electronic AB 892:E

Linnarsson i Blidsberg AB 890 Koller GmbH 891 NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG 894 Rex Nordic Oy 896 ZF Friedrichshafen AG 897 Ponsse AB 899 MEKRA Lang GmbH & Co. KG 900 TMK Energiakoura Oy 902 Tigercat Industries AB 904 HerkuPlast-Kubern GmbH 908 Alfta Skogstekniska AB 909 Dunlop Hiflex AB 909 Dynamo Press AB 909 Midälva Information AB 909 OK-Q8 AB 909 Svenska Skogsentreprenörerna ek. för 909 Trygg Hansa Försäkring 909 Wexman AB 909 ARGO-HYTOS Nordic AB 910 Finn-Elox Oy 912 LesPromInform 914 Mesera Cranes Finland Oy 917 Logset Oy 918 Fröseke Industriservice AB 919 Martin Alther Forstmaschinen 919 Strojírna Novotny s.r.o. 919 Industrias Guerra S.A. 921 ecoforst GmbH 922 Baltrotors Ltd 923 Sampo-Rosenlew filial Sverige 924 Gierkink Machine Techniek BV 926 Moisio Forest Oy 927 Quadco Equipment Inc 928 Kone-Ketonen Oy 929 ProMagazine.se 935 Dalskogs Bygdegårdsförening 936 ÖSA Historiska förening 936 Td Bergma Lucja Trojanowska-Lotsberg 937 Rudskoga Svets Mekaniska AB 940 Kompania Lesna sp.j. 942 Neuson Forest GmbH 944 Aksel Benzin A/S 945 Komptech GmbH 945 Hüllert Maskin AB 946 Doppstadt Umwelttechnik GmbH 947 OP System AB 947 SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH 947 Bruks AB 949 ALUCAR OY 1000 Cordestam Maskin AB 1010 TATRA TRUCKS a.s. 1010 ExTe Fabriks AB 1011 Hestra Truck & Maskin AB 1020 MultiDocker Cargo Handling AB 1021 Drivex AB 1023 Robinson Distribution 1040 Liebherr-Sverige AB 1051 AB Volvo Penta 1065 Volvo Construction Equipment 1065 Volvo Trucks 1065 Laxo Mekan AB 1069 MAN Truck & Bus Sverige AB 1070 Amag AG 1071 HM Entreprenadmaskiner AB 1073 Ivarssons i Metsjö AB 1075 JCB Sverige 1076 Finnboom Oy 1078

Med reservation för ändringar.

ANNONS

Nu kan förgasning av biomassa ersätta fossila bränslen i industrin Cortus Energy bygger en modulär 6 MW förgasningsanläggning för att ersätta fossil naturgas i Höganäs ABs järnpulverproduktion i Höganäs. Den patenterade processen är kostnadseffektiv då flera steg som behövs vid traditionell förgasning av biomassa inte behövs. Det gäller dels förbehandlingen av bränslet (biomassan), som är integrerad i processen, och dels reningssteget av gasen, då gasen är tjärfri. Cortus använder en indirekt uppvärmning där värmen genereras inom processen och kan därigenom uppnå en hög verkningsgrad utan behov av syrgas i förgasaren. I Köping finns sedan 2011 en test- och demonstrationsanläggning där tekniken har testats och bekräftats. Nu är WoodRoll®, vilket är varumärket för processen, färdig för industriell användning.

En projektportfölj har byggts upp och det projekt som är först ut är att ersätta naturgas vid Höganäs AB tillverkning av järnpulver. Detta är sista steget i projekt Probiostål som drivs av den svenska stålindustrin, leverantörer med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten och Klimatklivet. Projekt Probiostål syfte är att med förgasad biomassa reducera stålindustrins koldioxidutsläpp från fossil energi. I Japan projekteras tillsammans med en lokal partner, Forest Energy, den första WoodRoll® anläggningen för kraftvärme (el och värme). I Kalifornien drivs ett kraftvärmeprojekt som i mars erhöll ett projektstöd på 5 MUSD från delstaten. Ett modulärt leveranskoncept har utvecklats som gör processanläggningen både enklare att montera, snabbare att ta i drift och även möjlig att flytta.

Cortus Energy AB (publ) tillhandahåller kostnadseffektiv förnybar energigas för kraft-, industri- och fordonsapplikationer baserade på den patenterade WoodRoll®-tekniken.

WoodRoll®– Mångsidig grön energigas WoodRoll® är en unik teknik vilken ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa som skapar grön energi för fordon, industri och elproduktion.

3

Pyrolysgasen förbränns och värmer förgasningen, restvärme går till pyrolys och tork.

4

Användningsområden

I förgasaren reagerar finmalt träkol med ånga (1 100 °C) och bildar en ren energigas.

Biogas

Bränslen Skogsbaserade bränslen tex hyggesrester och energiskog.

Grön el

2 1

I pyrolysen omvandlas biomassan till pyrolysgas och träkol (400 °C).

En

Biomassan värms och torkas (100 °C).

Industri

g

ing Torkn

Avfall från industrin tex fiberslam och byggavfall.

Vätgas

as ergig

Avfall från jordbruk tex stallgödsel och växtrester.

lys Pyro

asnin Förg

5

Energigasen kyls med vatten som blir till ånga vilken används i förgasaren.

35 ton biomassa (motsvarar en lastbil med släp) ett dygns drift av WoodRoll® = 100 oljefat

De förnybara energiprodukter som WoodRoll®-tekniken kan producera är: ● Gas som ersätter fossila bränslen (kol, olja, naturgas) i industriella högtemperaturprocesser, t ex inom stål-/ metallindustrier, kalkbruk och massa- och pappersbruk ● Kraftvärme – grön el till elnätet och värme till fjärrvärmenätet eller annan användare t ex växthus och processindustri ● Biogas för att ersätta naturgas t ex som bränsle för gasbilar och gasbussar ● Förnybar vätgas till bränsleceller för bilar eller elproduktion Bränslet för processen utgörs av förnybar biomassa alltifrån bark och flis till fiberslam, en restprodukt från massabruk, till rester från vinrankor och energiskog.


KOGs m pcS o r e Läs m sning på lö webb skog.se c w ww .p

Nätraälven Skog växer i norra Västernorrland

Vi fortsätter att växa. Inte bara i hemtrakterna i Sidensjö, utan i hela norra Västernorrland. Nätraälven Skog är Sveriges äldsta skogsägareförening. Det är vi stolta över. Men vi är ännu stoltare över föreningens positiva utveckling de senaste åren. Antalet medlemmar ökar och vi ser oss som en lokal och oberoende utmanare. Vårt huvudkontor ligger i Sidensjö utanför Örnsköldsvik. Vill du också bli medlem? Läs mer om oss på hemsidan.

www.natraalven.se www.natraalven.se ANNONS

Välkommen

Välkommen

till Skånetimmer AB och Skånetimmer Bioenergi AB

tillAB Skånetimmer AB Bioenergi AB till Skånetimmer och Skånetimmer och Skånetimmer Bioenergi AB

www.skanetimmer.se

Välkommen www.skanetimmer.se

Skånetimmer AB Tel: 0451 - 38 49 90 Volontärvägen 3 Fax: 0451-613 21 till Skånetimmer AB och Skånetimmer Bioenergi AB 281 50 Hässleholm info@skanetimmer.se

Skånetimmer AB Volontärvägen 3 281 50 Hässleholm

Vi är Din fristående partner inom skog och mark – Vi förvaltar och förmedlar Jämtlands gröna guld, hur växer ditt skogskapital?

Tel: 0451 - 38 49 90 Fax: 0451-613 21 info@skanetimmer.se

www.skanetimmer.se

Skånetimmer AB Tel: 0451 - 38 49 90 Skånetimmer AB Volontärvägen 3 Fax:3 0451-613 21 Volontärvägen 281 50 Hässleholm info@skanetimmer.se 281 50 Hässleholm Tel: 0451 - 38 49 90 Fax: 0451 - 613 21 info@skanetimmer.se

Virkesförmedling • Rådgivning • Värdering www.friaskog.se 0647-611090 info@friaskog.se


Annons

Foto: Ponsse

AKTUELLT – ANALYSINDUSTRI.SE

Foto: MAN

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ELMIA CLASSICS Elmia Wood bjuder inte bara på ny teknik. På det virtuella museet Elmia Classics vurmar man för historiska skogsmaskiner från världens alla hörn.

med halvbandare och det var då utvecklingen på allvar började i Sverige, med skotare och så vidare.

Utvecklingen inom skogsmaskiner

let. Jimmi berättar att det är ofantlig skillnad på dåtidens maskiner och dagens maskiner, och menar att det är tur att utvecklingen gått framåt, såväl komfortmässigt som produktionsmässigt. – Hydrauliken har varit det viktigaste framsteget i skogsmaskinernas utveckling. Man gick från vajerspel och mekaniska kranar till hydrauliska kranar. Elektroniken och digitaliseringen har också varit av stor betydelse. Många olika komponenter har utvecklats över tiden.

har gått framåt i en rasande hastighet. Dagens moderna maskiner med hydraulik, digital teknik och elektronik är relativt nya uppfinningar. På Elmia Classics får besökaren chansen att drömma sig tillbaka till en tid då dessa nymodigheter ännu inte tagit sig in i skogsmaskinsvärlden. Museet fokuserar främst på maskiner från 1950-talet fram till mitten på 1990-talet. Jimmi Svensson, ansvarig för inscanning av broschyrer och ständigt utökande av museets samling berättar. – På 1950-talet började skogsmaskinerna anpassas för det professionella skogsbruket. Dessförinnan var det jordbrukstraktorer och för all del bandtraktorer man använde. Sen började man

Hydrauliken kom först på 1960-ta-

Jimmi vet vad han talar om. Han

har samlat skogsmaskinsbroschyrer sen han var tio år gammal. När det kom nya maskiner till gården så var det lyckliga dagar.

Nu kör Jimmi, efter flera års frånvaro från skogsmaskinerna, skotare igen, och är åter på sin favoritplats i arbetslivet.

lite över 500 stycken och ytterligare 100 kommer att tillkomma innan mässan, lovar han.

”På 1950-talet började skogsmaskinerna anpassas för det professionella skogsbruket.”

på äldre maskiner som finns på museet är svår att hitta online. En del större företag som Volvo har själva lagt upp försäljningsbroschyrer på gamla maskiner på sina hemsidor, men de flesta företag som tidigare producerade skogsmaskiner är i dag inte längre aktiva eller har blivit uppköpta. – Förr byggdes maskiner i var och varannan bysmedja så många prototyper är mer eller mindre bortglömda. Tack vare museet kan folk med skogsintresse nu ta del av denna spännande historia, avslutar Jimmi. Text: Anna Bjärenäs

Tack vare Jimmis samling och en ambition hos Elmia att ge folk kunskap om gamla maskiner, kan besökare ta del av ett unikt, virtuellt museum tillägnat skogsmaskiner. Jimmi har scannat in gamla försäljningsbroschyrer och genom åren kommit upp i dagens

Informationen om teknisk data

KOMBIMASKIN UNDERLÄTTAR FÖR SKOGSÄGARE

Usewood Log Master är en serie fordon för skogsvård. I år har maskinparken kompletterat sitt tidigare utbud med en kombimaskin. Jussi-Pekka Usenius, VD på Usewood, berättar om hur nytillskottet, underlättar för skogsägare: – Frontbilen är densamma som i skotaren, med roterande kabin, men lastutrymmet är annorlunda och kan enkelt göras om från skotare till skördare och kan även användas för gallring och rensning. Lastutrymmets längd kan justeras så att det är enklare att fälla träd. Även sidoklaffarna går att fälla upp och ner för att passa de olika arbetsmomenten.

BESÖK ANALYSINDUSTRI.SE

Maskinerna är gjorda för tusentals timmars jobb per år och nytt för i år är att samtliga maskiner fått bättre prestanda: – Alla våra maskiner har fått större och kraftfullare motorer. Skotaren har nu en 3-cylindermotor med 26 hästkrafter, vilket är en ökning med 20 procent. Skördaren har dubblat i kapacitet med en 4-cylinders turbomotor med 44 hästkrafter. Kombimaskinen har samma motor som skotaren.

Gå in på vår kampanjsida för fler reportage om allt som rör skogsmaskiner och mycket mer.

Usewood kommer att visa och demonstrera de tre maskinerna på Elmia Wood i juni. ANNONS

MSG95A/722 Art.nr. 1023115, 1023116

-Luftfjädring -Fjädringsväg 100mm. -Tygklädsel Svart -Ryggtilt -Inbyggd kompressor 12V alt. 24V -Automatisk viktinställning (APS) 50-140kg. -Mekaniskt svankstöd -Plandämpning Fram/Bak, På/Av

10 500:-/st

(Normalt riktpris 12 950:-)

Actimo XL

- Fjädringsväg 100 mm. - Automatisk Viktinställning (APS) 50-140 Kg. - Inbyggd kompressor 12 Volt alt. 24 Volt - Luftkuddar i svankstödet, övre/nedre - Klimattyg (inbyggt under klädseln) - Ställbar sittdjupsjustering 60 mm. - Ställbar sittvinkel 3-11° i 4 lägen - Ställbar stötdämpare i 5 lägen - Längdjustering 210 mm. - Höjdinställning steglös 80 mm. - Plandämpning fram/bak, På/Av - Ryggtilt - Luftfjädrad - Tyg Gul/Svart * Armstöd och nackstöd är tillval

13 950:-/st

(Normalt riktpris 16 950:-)

MSG90.6, Kingman

- Fjädringsväg 70 mm. - Längdjustering 150 mm. - Ryggtilt - Tyg (Tequila/Sombrero) - Ställbar sittvinkel - Hög rygg - Nackstöd/Inbyggt - Inbyggt 3-punktsbälte - Höjdinställning 100 mm. i 8 steg - Viktinställning 50-140 Kg. - Snabbsänk - Ställbar sittdjupsjustering - Ställbar stötdämpare i 4 lägen - Elvärme 24 Volt/ 2 lägen - Luftsvankstöd/4 st luftkuddar - Plandämpare På/Av - Ergonomisk nackstödsdyna, ställbar * Armstöd är tillval

11 950:-/st

Kontakta oss på: 0430 - 732 30

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt-Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21. 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

(Normalt riktpris 15 750:-)


VÄRLDENS FÖRSTA SVANENMÄRKTA DIESEL. Äntligen kan du med en helt vanlig dieselbil tanka Svanenmärkt! Preem Evolution Diesel Plus är den första dieseln någonsin som får bära Svanen – Nordens officiella miljömärke. Den kan blandas med all annan diesel och kostar inte ett öre mer. Preem Evolution Diesel Plus har minst 50% förnybart innehåll och gör att du kan köra varannan mil fossilfritt. Läs mer på preem.se


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS – ANALYSINDUSTRI.SE

FAMILJESKOGSBRUKET ÄR EN TILLGÅNG FÖR HÅLLBARHETEN

Den 1 mars förra året tog Emma Berglund över som Generalsekreterare för Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF i Bryssel. Att rollen passar henne är uppenbart och den 25 april tog hon emot Greve Carl Bernadottes Skogspris, som årligen delas ut av Föreningen Skogen. Med intellektuell skärpa och utan att vika i debatten har hon vunnit respekt i den ibland mycket tuffa lobbyatmosfären. Hon får kommunikation och samarbeten att flyta, inte minst med god trivsel som drivkraft, lyder prismotiveringen. – Jag vill bygga samarbeten runt om i Europa så att CEPF så kraftfullt som möjligt kan föra fram familjeskogsbrukets möjligheter och utmaningar, säger Emma Berglund. Skogsmark som ägs av en enskild

person eller en familj kallas familjeskogsbruk och är ofta småskaligt. Det är den dominerande skogsägarformen i Europa och majoriteten av all Europas skog är privatägd av individer eller familjer. Av skogsägarna

Foto: Minna Lautala

Familjer och individer som äger skog har en långsiktighet i sitt arbete med skogen och i den finns en viktig nyckel till hållbar utveckling, menar Europeiska Familjeskogsbrukets konfederation generalsekreterare Emma Berglund.

Emma Berglund, Generalsekreterare för Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF i Bryssel.

i Europeiska Unionen är 60 procent privata aktörer, vilket motsvarar omkring 16 miljoner privata skogsägare i 28 länder. Av dem är en liten del industriell, men majoriteten är enskilda och familjer. – Familjer och individer som äger skog har en långsiktighet i sitt arbete med skogen. Med en säker äganderätt har de möjlighet att tänka framåt, långt framåt. Långsiktighet är en nyckel till hållbart skogsbruk och familjer brukar sina skogar med nästa generation i åtanke. – Även om de inte själva får ta del av den skog de planterar så vet de att de brukar den för barn och barnbarn. Den vetskapen leder till långsiktighet

och hållbarhet och gör att man investerar i en hållbar skötsel av sin skog. Ett hållbart skogsbruk behöver se

en balans av hållbarhetens tre aspekter: de ekonomiska, sociala och miljömässiga. I sitt brukande av skogen gör skogsägarna dagligen avvägningar med de aspekterna i åtanke. Att den ekonomiska hållbarheten är på plats är viktigt för att skötseln och andra nyttor skall kunna tas tillvara. Som generalsekreterare för CEPF vill Emma Berglund att organisationen skall vara en stark röst för skogsägarna, hon vill göra deras röster hörda och skapa förståelse för familjeskogs-

brukets drivkrafter och vad de kan tillföra samhället. Inte minst i klimatfrågan och för bioekonomin är skogen viktig. I växande skogar binds koldioxid och trä kan lagra kol och ersätta fossilbaserade produkter, samtidigt som jobb och tillväxt på landsbygden skapas. Emma vill hjälpa till med att förklara hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för att tillvarata skogens möjligheter. – Det handlar om att ha en helhetssyn för att på bästa sätt tillvarata skogens potential, att kunna ta ett helhetsgrepp. Problemet är ofta att olika parter ser olika delar och försöker

detaljreglera en liten del men inte har grepp om helheten. I klimatarbetet är det väldigt viktigt att se helheten och där har skogsägarna en viktig roll att spela genom att ta hand om skogen så att den binder mer och mer kol och ger en klimatsmart råvara som kan ersätta det fossila. – Det är viktigt att sköta skogen så att den växer och är livskraftig, för den binder in koldioxid då den växer. När man avverkar skogen skapas plats för nya träd och använder vi skogen till exempelvis husbyggen lagras koldioxid under lång tid.

Samtidigt kan trä användas på många innovativa sätt. Allt som görs av olja i dag skulle teoretiskt sätt kunna göras av trä. – Det är en spännande utveckling. Man kan göra plaster, textilier, komponenter i mediciner med mera. Redan i dag görs det till viss del, men man skulle kunna ta den utvecklingen ännu längre, avslutar Emma. Text: Maya Verma Alm

”VÅRT GRÖNA GULD” ANALYSINDUSTRI.SE Sven-Erik Bucht Landsbygdsminister ”Visionen är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.” Läs fullständig text av Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, på analysindustri.se ANNONS

Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar & Skotarvagnar sedan 1987

HYPRO 300

HYPRO 450 XL

HYPRO 755 HB

Välkomna att besöka oss på ElmiaWood i monter nummer 187 www.hypro.se • tel. 0479 220 59

Vi firar 30 år!


ÄSSA M S G O K S D A WOO I M L E , 4 0 9 NTER O M S T A C R E BESÖK TIG

FÖRÄNDRAD SKOTNING. Tigercats exclusiva låga, breda lastbäddsystem, kombinerat med en ny egentillverkad kran för bättre effektivitet och prestanda. Byggd för skotarmodellerna 1055C, 1075C och 1085C. Denna innovativa konstruktion, framtagen för snabbare lastnings- och avlastningstider, ger en klart bättre sikt över lasten och ökar kranens arbetsområde betydligt. Kom och besök Tigercat i monter 904 på skogsmässan Elmia Wood för att ta en närmare titt. Vi ses där!!

Tigercats huvudkontor, Kanada

Tigercat AB, Sverige

TELEFON

+15197532000

+46706562321

E-POST

comments@tigercat.com

spalsson@tigercat.se

W E B B P L A T S www.tigercat.com SOCIALT

Elmia show ad-fullpg-SV.indd 1

www.tigercat.com/sv

www.facebook.com/tigercat

4/25/17 2:23 PM


Kampanj 2017

Beställer du ditt skåp på ELMIA GAME FAIR, 25-27 maj, av FONDPRODUKTER i monter B03:52 så får du även en viltvåg på köpet! SP88 med elektroniskt kodlås, skjutmål och brandbox! Sveriges mest sålda ”stora” skåp de senaste åren! Lämplig för upp till 16 gevär men godkänt för 20 gevär. Skåpet levereras med elektroniskt kodlås, skjutmål och brandbox, topphylla, löstagbar vändbar mellanvägg med två halv-hyllor, fem fasta förvaringshyllor i dörren, vapenhållare, bottenmatta samt nyckelkroklist. Behöver inte förankras. Certifierad enligt SSF3492. H*B*D 1500*550*400. Vikt 152 kg. Elektroniska kodlåset kan kompletteras med en 9V adapter som gör det möjligt att välja mellan batteri- eller eldrift. Pris för adaptern i samband med skåpköp 100:- (Ord. 595:-).

6.995:Ordinarie pris: 8.745:-

Honeywell brandbox. Modell SS1101. Brandsäker. H*B*D utv. = 183*317*253 mm. H*B*D inv. = 94*288*180 mm. Vikt 8,7 kg. Pris:

695:-

Honeywell 7 års garanti samt livslång utbytesrätt efter en brand! Skyddar även CD, USB-enheter och DVD.

Honeywell Brandbox A4. Modell SS1103. Brand och vattentät H*B*D utv. = 165*405*316 mm. H*B*D inv. = 98*333*215 mm. Vikt 12,9 kg. Pris:

895:-

SP66 säkerhetsskåp certifierad enligt SSF3492 Det kompletta skåpet lämpligt för upp till 6 gevär. Levereras med omställningsbart högsäkerhetslås med 2 st korta nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som alternativ. Pris 1.500:-. Skåpet levereras med ett skjutmål, två justerbara hyllor samt fem förvaringslådor i dörren, bottenmatta samt vapenhållare för gevär. Lätt att förankra tack vare fyra hål i botten och fyra i ryggen. H*B*D 1250*420*300 mm, Vikt ca 93 kg. Pris inkl. moms.

3.995:Ordinarie pris: 5.245:-

Kontakta oss för mer information om närmaste återförsäljare. Nu över 750 st runt om i Sverige, många med hämtlager för direktleverans! Köp till ett vapenfodral “lyx”i samband med ditt skåpköp!

495:-

Priserna är hämtpris i Huddinge inkl. moms. Beställ genom någon av våra 750 st återförsäljare. Eventuell frakt till valfri gatuadress i Sverige: 495:UPPGE KOD: Kampanj 2017 vid beställning.

Scandinavian Safe AB - Stockholm - Sweden - Tel 08-689 85 60 www.scandinaviansafe.se


Fina skogsfastigheter i Norra Värmland Stor välarronderad skogsfastighet i Järpliden Torsby kommun. Ca 218 ha varav ca 172 ha produktiv skogsmark. Ca 12 159 m3sk. Strandlinje mot Rangsjön och 2 egna öar. Jakträtter i Järplidens VVO.

Skogsfastighet i Aspberget, Torsby kommun. Bra arrondering. Ca 121 ha varav 71 ha produktiv skogsmark, ca 8 100 m³sk. Jakträtt i Aspbergets VVO.

2 skogsfastigheter i Transtrand, Torsby kommun. Totalareal på ca 120 ha, varav ca 104,3 ha produktiv skogsmark, 10 643 m³sk, Jakträtt Likenäs VVO.

Stor sammanhängande skogsfastighet i Aspberget, Torsby kommun. Totalt 311 ha varav 200 ha produktiv skogsmark, ca 20 000 m³sk. Stor del av volymen i åldern 50 år och äldre. Jakträtter i Aspbergets VVO.

Skogsfastighet i Transtrand, Torsby kommun. Totalareal på ca 80 ha varav 64,5 ha produktiv skogsmark, ca 7 341 m³sk. Jakträtt i Likenäs VVO.

Skogsfastighet i Månäs, Torsby kommun. Två skiften. Ca 131,2 ha varav 111 ha produktiv skogsmark. Volym ca 14 222 m3sk. 2 jakträtter i Månäs VVO

Skogsmäklarna 0563-419 00 www.skogsmaklarna.com · info@skogsmaklarna.com ANNONS

38 YEARS OF EXPERIENCE THROUGHOUT THE WORLD IN THE PROCESSING OF FIREWOOD.

FRAMTIDENS BELYSNING I DAG! Framtidens belysning finns redan i dag i form av Vision X LED belysning för montage på skogsmaskiner, lastbilar, traktorer m.m. Med specifikationer som IP68/IP69K, vibrations klassade upp till 60G, 5.5 års funktions garanti, stenskotts-tåliga polykarbonat linser och ett sällan skådat ljus hanterar Vision X även de mest krävande applikationerna med bravur. Med över 1000 artiklar i sortimentet har vi garanterat en belysning även för Er applikation!

HAMMERHEADS

RIPPER

UMX

DURA

Follow us on facebook XMITTER PRIME

SHOCKWAVE

BLACKTIPS

Distributör norra Europa: AB Rindab, Svaravarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo, Tel. 08-7472480, Mail. info@visionxeurope.com

WWW.PINOSA.NET

www.visionxeurope.com


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PROFIL – ANALYSINDUSTRI.SE

HÅLLBAR VILTFÖRVALTNING – FOKUS FÖR ELMIA GAME FAIR Mässan som sätter viltvård och hållbar viltförvaltning i fokus bjuder på allt från skyttetävlingar till hundparader och matlagningsseminarier.

Snart går Elmia Game Fair av sta-

peln i Jönköping, jaktbranschens främsta mässa som hunnit bli över 40 år gammal. I de två stora inomhushallarna delar en mängd utställare på utrymmet. Där är varumärkena och produkterna i centrum. Varumärken från jaktbranschens alla hörn visar upp sitt utbud för besökarna och produkter kommer att presenteras och demonstreras. Många nya produkter visas fram eftersom Elmia Game Fair samlar branschens många olika aktörer på ett ställe. Här kommer importörer, grossister,

På utomhusområdet, som är 45 hektar stort, finns möjlighet att prova på olika typer av skytte med vapen och ammunition från ledande varumärken. En rad aktiviteter erbjuds för dem som på ett lättillgängligt sätt vill får spetskompetens inom sportfiske, jakt och hundvård. Flera kortseminarier hålls på

själva mässområdet. Kocken Leif Mannerström demonstrerar matlagning och hur man tillvaratar det kött som jakten resulterar i. Även styckning lärs ut. Kortseminarierna lyfter också fram

”Elmia Game Fair är huvudsakligen en jaktmässa och vi vill belysa att jakten ytterst faktiskt handlar om förvaltning av våra viltstammar.” återförsäljare, bransch- och medlemsorganisationer samt många fler att ta tillfället att nå ut till sina kunder. Där finns all tänkbar utrustning för sportfiske och alla tillbehör till jakthunden.

viltförvaltning, jaktetik, säkerhet i jakten, älglock med mera. – Det sistnämnda brukar bli en favorit bland åskådarna, säger Klas Brandt. Det nya formatet av kortseminarier har visat sig

framgångsrikt, de tar 20 minuter och sker ute i mässhallarna där så många som möjligt spontant kan ta del av dem. Kortseminarier om attityden till vildsvin, den svenska naturen och säkerhet i jakt står också på programmet. Under mässan arrangeras även ett

jakt-SM där elever från Forshagaakademin, landets enda naturbrukgymnasium med jaktfokus, tävlar i en mängd olika grenar. Mässbesökarna kan även vara med och tävla i nästan samtliga grenar, såsom skytte, avståndsbedömning, trofébedömning med mera. För alla hundägare finns hundupp-

visningar att titta på, rasparader anordnade av Svenska Kennelklubbens jaktavdelning. – Vi kommer att demonstrera vildsvinshägn och hur träning av hundar i ett sådant hägn går till, berättar Klas Brandt, projektledare för Elmia Game Fair. I den svenska jakten är det viktigt att ha rätt typ av hund till rätt typ av jakt. – För jakt på vildsvin är det klokt att ha hundar som är lämpade för uppgiften och då

handlar inte så mycket om ras utan om att varje hunds individuella egenskaper skall passa till den typ jakt som skall utföras, förklarar Klas. I vildsvinshägnet har allt från korthåriga taxar till mer klassiska ställande raser som laikar och jämthund briljerat. Svenska Kennelklubbens jakt-

hundsklubb visar upp sina respektive raser, talar om dem och presenterar dem för besökarna. I jaktrasparaderna kan många olika raser beskådas. För de väldresserade, finns möjligheten att kamma hem priser i den hinder- och apporteringskupp som anordnas. Även grythundsklubben är på plats och visar upp hur man jagar i gryt. En viktig del av mässan är viltför-

valtning och viltvård, som ju är jaktens främsta syfte, något som Svenska Jägareförbundet kommer att belysa. – Vi förespråkar att konsumera viltkött eftersom viltkött är en förnybar och klimatvänlig resurs och den mest naturliga råvaran att använda ifall man skall konsumera kött, säger Klas Brandt.

Det är viktigt med en långsiktig

och hållbar förvaltning av våra viltstammar. Eftersom viltköttet faktiskt är jaktens slutprodukt lägger vi en del fokus på detta.

Jakt drivs av frågor om storleken

på landets viltstammar, framför allt älgstammen, hur de mår och hur stor stam Sveriges marker tål. De är viktiga frågor som tas upp och diskuteras under mässan. Ökande populationer av vildsvin, hjortar och annat vilt gör ämnet aktuellt och om stammarna dessutom påverkas av rovdjur ändras utgångspunkten för jakten. – Elmia Game Fair är huvudsakligen en jaktmässa och vi vill belysa att jakten ytterst faktiskt handlar om förvaltning av våra viltstammar, säger Klas Brandt. Text: Maya Verma Alm

KULTURARV I SKOGEN ANALYSINDUSTRI.SE ”Jakt är ett kulturarv, menar Thomas Ekberg som är yrkesjägare och TVprofil.” Läs intervjun med honom på analysindustri.se

DI 1-3 sida 250x120 mm april.pdf 1 2017-04-21 14:02:50

ANNONS


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Foto: Elmia AB

ANALYSINDUSTRI.SE 27

KRAFTIG EXPANSION INOM KALKBRANSCHEN

Patrik Hjärpe, Försäljningschef Sverige och Norge.

Företaget startade som åkeri 1932 och äntrade kalkbranschen 1980. Sedan dess har man expanderat kraftigt och levererar kalkprodukter, som kalksten och dolomit i olika former, till många olika segment. Kunderna återfinns i gruv- och metallindustrin, stålindustrin, jordbrukssektorn, samt inom pappers- och cellulosaindustrin. SMA Mineral har stort fokus på värdegrundsfrågor, något som tar sig uttryck i värdeorden: kompetens, pålitlighet, flexibilitet och nytänkande. Hälsa och säkerhet är andra områden där företaget utmärker sig på ett positivt sätt.

FAKTA Elmia Game Fair Elmia Game Fair går av stapeln den 25-27 maj i Jönköping. Den första Elmia Game Fair mässan hölls för 42 år sedan och mässan lockar varje år mellan 20-25 000 besökare (förra året besökte 22 000 personer mässan). Dagsprogrammet är alltid fullspäckat av aktiviteter, föreläsningar och events och vanligtvis visar omkring 200 utställare upp sig där. Biljettpriser från 110 kr för barn, 250kr/vuxen och 430 kronor för en familjebiljett. Mer information finns på www.elmia.se/gamefair

Logistiken är betydande för leveransen av kalkprodukter. SMA Mineral finns nära kunderna, med ett antal anläggningar i Sverige, Norge och Finland, samt verksamhet i Estland och Bulgarien. Närheten till en anläggning innebär att man undviker långa transporter och därmed minimerar miljöpåverkan, samt garanterar en bibehållen hög produktkvalitet. ANNONS

Det är skillnad på billigt och prisvärt. Vi står för det senare, med ett hållbarhetstänkande där god kvalitet är viktigare än lägsta pris.


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

MÖJLIGHETER – ANALYSINDUSTRI.SE

JAKT – EN KULTURBÄRARE Thomas Ekberg.

Jakt är ett kulturarv som i dag tyvärr är på väg att försvinna i sin ursprungliga form. Värdefull kunskap om att tillvarata naturens resurser får stå tillbaka för ett överdrivet fokus på själva skjutandet. Thomas Ekberg, yrkesjägare och

TV-profil har genom åren gjort mängder av program om jakt och driver vid sidan av TV-karriären entreprenad inom jakt och viltvård. Thomas har fått jakten i ”modersmjölken” då han sedan barnsben följt med pappa och farfar ut på jakt. – Tidigare var jakt något naturligt och jag kan tycka att man i dag fokuserar på fel saker inom jakt, att mycket handlar om att skjuta. Man går en jaktkurs men får inte den gedigna kunskap som krävs. I dag får man ofta

kunskap i teorin, men tappar det praktiska utförandet gällande exempelvis tillvaratagning av viltet. Att detta sköts på ett värdigt sätt är det viktigaste inom jakten, menar Thomas. Ämnet ligger honom varmt om hjärtat och han har redan hunnit skriva tre böcker om tillvaratagande. – Viltet utgör ett klimatsmart, nyttigt och ostressat kött och jag försöker bidra till att öka kunskapen om hur vi bäst utnyttjar dess potential. Genom åren har Thomas lärt sig

mycket om olika jaktmetoder och viltarter. Favoritjakten är jakt med hund, även om han menar att all jakt är spännande. – Den dag du som jägare inte längre tycker att det är spännande ska du sluta jaga. Det ska alltid finnas adrenalin och puls

med i bilden. Att exempelvis tyst smyga in på ett älgstånd till dess att man kommer i skottläge är en extremt spännande och ger extra

”Tidigare var jakt något naturligt och jag kan tycka att man i dag fokuserar på fel saker inom jakt.” krydda i jägarlivet, säger Thomas. Det handlar i grund och botten om att överlista djuret som ju har bättre hörsel och luktsinne än

människan och det är detta som gör jakten så intressant. För de flesta nordiska jägare är

skogens konung ett drömbyte, så hur ska man tänka och agera för att fälla en älg i höst? – Att som passkytt vara väl förberedd och ha allt iordning. Ju fler rörelser desto större risk att något går fel. Jagar man med hund måste man vara ännu mer försiktig för att ta sig fram tyst. Se var man sätter fötterna, inte röra sig i sidled och så vidare. Kunskap som man endast kan bygga upp genom praktisk jakt.

Vad gäller utrustning försöker

Thomas ha med sig så lite som möjligt. – Jag vill jaga lätt, en pejl så jag vet var jag har hunden, kanske en vattenflaska i benfickan, men

jag har inte ens med mig min telefon. Det viktiga är att ha tyst utrustning med kläder som inte prasslar eller rispar mot grenar. Gemene man bör ha med tvål och plasthandskar, två olika knivar, en för urtagning och en för köttet så att man kan hålla god hygien vid tillvaratagningen. Att använda hörselskydd, ha ett väl inskjutet vapen och ha tränat på bana är A och O, liksom att använda handkikare stället för att titta på saker genom kikarsiktet.

Text: Anna Bjärenäs

BESÖK ÄVEN ANALYSLIVSSTIL.SE På vår andra kampanjsida analyslivsstil. se lyfter vi fram kända profiler som Leif GW Persson, Lotta Lundgren samt flera andra som berättar om tycket till jakt och friluftsliv. ANNONS

www.chevalier.se


MITSUBISHI L200

RUSTAD FÖR TUFFA ÄVENTYR

L200 ADVENTURER FLAKLOCK, FLAKBÅGE, BÅGE OCH LJUS PRIS FRÅN 317 900 KR EXKL MOMS Med ett robust yttre i kombination med en rymlig och bekväm kupé är nya L200 både lastbil och personbil – allt i ett. Testvinnaren L200 möter upp mot de krav som både slitsam yrkestrafik och den aktiva familjen ställer, nu rustad för de tuffaste av äventyr med tillbehörspaketen Adventurer och Performer Pro. Upptäck våra utrustningpaket idag!

Förbrukning 7,5 l/100 km . CO2 196 g/km. Erbjudandet gäller Double Cab Business Automat så långt lagret räcker, som längst t.o.m. 2017-06-30, och kan ej kombineras med andra kampanjerbjudanden. 5 års nybilsgaranti gäller ej tillbehör. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Bilarna på bild är extrautrustade.

VINNARE TEKNIKENS VÄRLDS PICKUPTEST

L200 PERFORMER PROÄVENTYRARE RENATA CHLUMSKA, MED ALPHAKÅPA, BÅGE OCH LJUS PRIS FRÅN 315 900 KR EXKL MOMS • 4-HJULSDRIFT • BACKKAMERA • KLIMATANLÄGGNING •BLUETOOTH HANDSFREE • SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO •17” ALUMINIUMFÄLGAR • FLAKINKLÄDNAD I ALUMINIUM • LÄDERKLÄDSEL • AUTOMATLÅDA • FOTSTEG •DRAGKROK

MITSUBISHIMOTORS.SE


Annons

INSPIRATION – ANALYSINDUSTRI.SE

Kärleken till maten och förmågan att blanda traditionell mat med nya smaker är vad Helena Neraal tror är vägen till hennes framgång.

Foto: Anne Manglerud

Foto: Anne Manglerud

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FRAMTIDENS TIMMERTRANSPORT

En av Helena Neraals favoriträtter ur den egna kokboken Älg & Co. Ölbräserad hjortlägg med rotmos.

”ATT LAGA MAT ÄR SOM JAZZ”

Jägarna fäller villebrådet och tar hem det. Väl där ska det tillagas. Helena Neraal är hotellägare, matintresserad och prisvinnande författare till kokböcker. En av passionerna är att tillaga vilt. Det började redan under barn-

domens måltider när familjen samlades runt matbordet i Göteborg och delade smaker med varandra. – Jag är lyckligt lottad på det viset, säger Helena Neraal. Hemma blandades traditionsrik mat med dåtidens nya och moderna smaker. Upplevelsen av att sitta tillsammans och äta betydde också mycket. Efter giftermål och utflykt till Oslo, flyttade hon och hennes norska man till Värmland och startade ett hotell. Där växte intresset för att använda vilt i matlagningen. Hennes första bok heter Tapas på svenska, och nu är hon i färd med att ge ut sin andra bok i Sverige – Älg & Co. En bok om

att tillaga vilt, en bok som dessutom fått andra pris i Gourmand World Cookbook Award, en form av OS för kokböcker. – Jag vann andra pris i klassen för kött. Totalt för hela tävlingen skickades det in förslag på 12 000 kokböcker. Det är böcker och deltagare från hela världen även om alla inte nomineras. Att hon vann tror hon beror på

att hon blandar tradition med förnyelse. – Jag uppfattar att juryn värdesatte den naturligt tillredda måltiden baserad på traditionell mat med en innovativ tvist. Att blanda in nya och internationella smaker tycker jag är spännande.

Kontakten med jägarna i sam-

band med hotellköpet gjorde att intresset att skriva kokböcker började, det och närheten till naturen där maten mer eller mindre vandrar fritt. – Jag försöker lyfta fram närområdets mat med den kultur

och tradition som finns här. Att tillaga kött från djur som levt livet i sitt eget skafferi, varit fria och mått bra är glädjefyllt. Köttet från sådana djur är påverkade av det livet och känns speciellt. Det är mört och smakar som skog och fjäll. Bra råvaror, goda ingredienser

Att sitta länge tillsammans, att smaka av flera mindre rätter och att dricka ett gott vin är sådant som hon uppskattar. – Jag har varit en del i södra Europa och tycker om att sitta många kring ett bord med många rätter. Smaka av i lugn och ro, umgås och ha trevligt.

och enkelhet bäddar för en bra måltid. Som Helena Neraal säger; Matlagning ska inte vara som en kemitimme i skolan. – Att laga mat är som jazz. Det finns ett grundkomp som kombineras med improvisation. Grundkompet är råvarorna och improvisationen är inspirationen i stunden med kryddor och smaker som känns rätt just då.

Själv hinner Helena Neraal inte

Att laga mat med kärlek, omtanke

INTE UTAN SKOGEN! ANALYSINDUSTRI.SE

och tålamod är också viktigt, kanske allra viktigast. – Det ska vara roligt att laga mat. Därför ska man göra det tillsammans med vänner och i mitt fall också med våra gäster.

med att jaga så ofta. Mest beroende på att tiden inte räcker till. Att driva ett hotell/konferensanläggning, skriva kokböcker och att laga mat tar all tid. Även om hon tycker om att leva nära naturen. – Däremot jagar jag jägarna för att få tag på de allra bästa råvarorna, säger hon med ett skratt. Text: Ulf Österlind

”Utan skogen klarar vi inte våra miljömål och el från bioenergi har en viktig roll som regulator av kraftkällor som vind och sol.” Det säger energiminister Ibrahim Baylan. Läs artikeln på analysindustri.se

Hiab visar de senaste innovationerna och visionerna för framtidens timmertransport. – På Elmia Wood kommer vi att dela med oss av hur vi ser på framtiden och hur utvecklingen kommer att vara de nästa 20 åren. Jag ser fram emot att möta våra kunder, olika besökare såväl som mediarepresentanter, för att få tillfälle att diskutera framtiden inom timmertransportnäringen och samtidigt få presentera vad vi har att erbjuda i vår monter nummer 801, säger Jon Lopez, VD för skogskranar. Hiab AB kommer att presentera produktnyheter och nya funktioner såsom LOGLIFT 150Z och LOGLIFT 125Z, båda utrustade med HPL (Hydralic Pilot Control) och HPL (Hose Protection Link). Det finns också möjlighet att få prova på en LOGLIFT 125Z HiVision-kran. HiVision är bland de mest omtalade innovationerna inom timmerkranar det senaste året och på Elmia Wood erbjuder Hiab alltså ett tillfälle att prova denna spännande nyhet.

Driftsäker arbetsglädje

– hela dagen – i många år…

Vi ses i monter 175

av Scantruck är officiell importör rige Sve i s form Plat Manitou, Mustang och PB

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ

www.scantruck.se

DU KAN OCKSÅ KONTAKTA: 0722 403 106 Lasse Lans Anker B. Lemvig 0722 403 101 0722 403 107 Bo Bergqvist 0721 482 880 Peter Edbladh

www.fs2.dk

ANNONS


täv l i n g

vinn en resa med VIDA till Skottland

Var med och tävla om en resa med oss till Skottland. Du får möjlighet att uppleva det skotska höglandet, whiskyprovning, hustillverkning och mycket mer. Tävlingen pågår mellan den 15/4 och 30/6, 2017. Skogsägare som tecknar avverkningsuppdrag med VIDA under perioden har möjlighet att medverka i tävlingen. Hela 23 resor finns i potten, så dina chanser är goda. Gå in på www.vida.se och läs de fullständiga tävlingsreglerna eller kontakta din lokala inköpare.

vida höjer t i m m e r p r i s e r n a och gör kubbsortimentet mer attraktivt! Kubb

Prishöjningarna genomförs från 20 april och gör VIDAs

VIDA gör en kraftig höjning av prislistan och inför samtidigt

prislistor konkurrenskraftiga på marknaden. Tillsammans

en vrakersättning på kubb. Dessutom sänks toppdiametern

med värdehöjande avkap, känner vi oss säkra på att VIDA

på grankubb från 12 cm till 11 cm och tallkubb från 14 till

har marknadens högsta utbyte av sågbara sortiment i

12 cm. Därmed stärks VIDAs erbjudande på marknaden för

avverkningarna.

klensortiment. De förändrade prislistorna i kombination med vår kampanj, Normaltimmer

där vi tävlar ut resor till Skottland, gör det till ett mycket

VIDA höjer också timmerprislistorna på normaltimmer gran

bra läge att sälja virke nu. Ta kontakt med din inköpare för

och tall. På grövre talltimmer görs en extra förstärkning.

mer information!

Kvalitet 8 tas bort från grantimmerklassningen och max­ diametern ökas till 75 cm.

www.vida.se


Lyssna och lär Våra kunder, samarbetspartners och rådgivare har massor att berätta. Därför gör vi filmer och poddar om och med dem. Ladda ner, lyssna och lär. Du hittar alla poddar och filmer på swedbank.se/kunskapsbanken. Ser du gården som din pension?

Enskild firma – så funkar det

Mattias Bandi från Swedbank Försäkring kan verkligen det här med pensioner. Här pratar han om hur man som lantbrukare bör fundera kring sin framtida ekonomi – och om riskerna med att betrakta gården som sin pensionsförsäkring.

Det här är en serie filmer för dig som driver skogs- och lantbruk i enskild firma. Filmerna tar bland annat upp skatter, ägarskiften, arrendeavtal, avskrivningar och vad det är som skiljer bokföringsmässiga beslut från skattemässiga.

Skogsbruk på fritiden

Fyra lönsamma bönder

Stefan älskar skog. För fyra år sedan blev han skogsägare. Här delar han med sig av sina tankar och idéer. Bosse Tivell, skogsägare och rådgivare på banken, ger sina bästa tips på hur du får skogen lönsam.

Grisbonden Anders, spannmålsbonden Håkan och mjölkproducenterna Carl Harry och Jacob är framgångsrika. De har olika verksamheter men två saker gemensamt – de ser sig som företagare och de går med vinst.

Analys Skog & Mark #3  

Distributed with Dagens industri May 12, 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you