__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

Nr. 47 Juli 2020

Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik EUROPEAN

Medföljer som bilaga i Dagens industri juli 2020

MEDIA PARTNER

Industrier i utveckling Sverige blickar framåt Jennie Nilsson:

Skogen fortsätter att vara en aktuell samhällsfråga. Läs mer på sida 8

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se Gruvindustri David Sjödin Vinit Parida Pejvak Oghazi:

Partner Content | Arnon

Partner Content | Kilenkrysset

Digitala gruvor kräver nya affärsmodeller

Trotsade Corona och vågade satsa på Sverige

Bygger för en hållbar framtid med kvalitetstänk

Läs mer på sida 16

Läs mer på sida 15

Läs mer på sida 22


Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik 2 Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European PartnerContent ANALYS Just Easy ToolsMedia – Partner analyssverige.se

@europeanmediapartner

ANALYS ANALYS #47

Text: Julia Saaf, Amanda Sandström Beijer & Hans-Peter Öhman Graphic Design: Charlotte Hovenier Omslagsfoto: Tim Schramm (Unsplash), Arnon & Kilenkrysset

Distribution: Dagens industri, juli 2020 Tryck: Boldprinting Stockholm, Borås, och Dailyprint Umeå Med reservation för ev. tryck och färgfel.

Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik

European Media Partner European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

Kontakta oss: European Media Partner Keizersgracht 424, NL-1016 GC Amsterdam Tel.: +31 20 808 82 00 Email: nl@europeanmediapartner.com Content Studio: redactie@europeanmediapartner.com Web: www.europeanmediapartner.com

2019 vann European Media Partner och EMP Content Studio Publishingpriset.

Partner Content – Just Easy Tools

Tyre service at Bjørkdalsgruven, Sweden using Easy Gripper 3100-4T

Tyre service at AF Gruppen, Norway using Easy Gripper 2400-2T Compact

Så byter du stora däck och hjul på rätt sätt Partner Content Just Easy Tools

Med en Easy Gripper monterad på en gaffeltruck, teleskoplastare, frontlastare eller lastbilskran kan service av OTR-däck utföras i alla miljöer och förbättra både effektivitet och säkerhet. Montering, demontering, förflyttning, lutning och stapling av OTRdäck upp till 3,7 meter i diameter / 8 ton - beroende på konfigurationen vid gruvanläggningar (öppen och/eller underjordisk) - har blivit mycket enklare och säkrare med Easy Grippers produktsortiment från Just Easy Tools. – Nu sker så mycket tungt manuellt och stressigt arbete med alltifrån lastbilsdäck till de stora gruvdäcken i hela världen, även i Skandinavien och Västeuropa. Det är arbete där lämpliga verktyg skulle kunna

justeasytools.com

hjälpa många människor och minska antalet olyckor, säger Lars Jørgensen, CEO på Just Easy Tools. Stora däck och hjul används i hela världen och ju större storlek de har, desto svårare och mer riskfyllt är de att hantera. Detta gjorde att man tog fram Easy Gripper i större versioner, tillräckligt stora för lastare och dumpare som används i byggindustrin och i gruvindustrin. Inom gruvindustrin används maskiner med stora däck och hjul, vilka kan vara svåra och farliga att hantera om man inte har de rätta verktygen. Just Easy Tools utvecklar och tillhandahåller lösningar för däck och hjulbyte. Hos Just Easy Tools finns olika versioner och storlekar av däckhanterare framtagna i syftet att göra det enkelt, effektivt och säkert för dig att använda. Easy Gripper gör bytet av stora däck enkelt och sä-

Stora däck och hjul används i hela världen och ju större storlek de har, desto svårare och mer riskfyllt är de att hantera.

kert för montören. Till skillnad från de flesta däckhanterare som har två grepp har denna tre, vilket förenklar bytet av däck i underjordiska gruvor där utrustningen är kompakt och utrymmet runt däcken är smalt. Med ett unikt 3-punkts grepp greppar och håller Easy Gripper stora däck, även under smala stänkskydd. Den hanterar däcken efter behov - luta från att ligga till upprätt, flytta upp och ner och rotera för exakt placering. Ett kamerasystem ger däckmonteraren optimal vy för bultinriktning, såväl som det ger sikt och säkerhet under manövreringen av däcket. För att förbättra effektiviteten såväl som arbetshälsan, den ergonomiska arbetsmiljön och säkerheten för däckmonterarna har speciella och unika hanteringsverktyg utvecklats för Easy Gripper-produktsortimen-

tet. Speciella ringhanteringsverktyg som är installerade på grepparrören gör det möjligt att hantera både sidoringar och pärlsäteband i stället för att behöva göra det manuellt eller på ett annat osäkert sätt. – Vår däckhanterare, The Easy Gripper, är förmodligen den bästa möjliga tekniken, men vi utvecklar ständigt nya versioner och anpassar våra verktyg för att möta behoven hos företag som tar sina anställdas säkerhet och arbetsmiljö på allvar. Nya storlekar och versioner av Easy Gripper fortsätter att tas fram, med samma koncept om ett enklare och säkrare arbete; senast introduceras den nya Easy Gripper 3700-8T som hanterar däck upp till 3,7 meter i diameter. Läs mer om Easy Grippers produktsortiment på justeasytools.com.


Easy and safe tyre service Handle OTR tyres up to 40.00R57 / 8 ton in any environment ... and at the same time improving both efficiency and safety! √ √ √ √ √ √

Unique 3-point grip Precise movement both horizontally and vertically Precise rotation (+/- 25°) Integrated IR camera system for safe handling Special tools for safe handling of rings Flat top arm for narrow space

“… added more value to our operation than any other piece of gear” - Matt Dickinson, Fenix Marine Services

”Now, one man can do the job alone” - Jarmo Maunu, KM Däckservice

See all products, videos and case stories at: www.justeasytools.com

Experts in Tyre Handling Equipment

Save

time

Improve safety


Hållbart Partner Content Skogsbruk, – Eurofins Gruvindustri & Logistik 4 Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European PartnerContent ANALYS EurofinsMedia – Partner analyssverige.se

@europeanmediapartner

Eurofins Mineral Testing is close to the customer Partner Content

communication is easy also from the laboratory towards the customer, if there are exceptional grades or a need to clarify something. It is In all industrial processes, including mining industry, the operations common that the customers come to audit the processes of the laboraare optimized so that the amount tory, even in short notice. Being an of waste is minimized. The most accredited laboratory, for Eurofins important tool in optimizing the process is analysis. It is important Mineral testing site visits from the to know the raw material, the prod- customers are always a pleasure, not an event causing gray hair. uct and the possible side streams or waste materials. Someone’s The basis of the quality control is waste can be someone else’s raw that all Eurofins laboratories are material, and this is why knowing following the ISO 17025 quality as much as possible about these materials is important. Nowadays, manual. Eurofins Mineral Testings’ laboratories are accredited accordwhen mines are also looking at ing to this quality standard, being their carbon footprint, it is imporamong the first laboratories serving tant to include the whole chain, the mining industry to have the also the service providers. accreditation. Laboratories following the ISO 17025 quality manual have There are some big laboratory common criteria which are followed companies serving mining industry. annually by the local authority Common for these players is that (FINAS in Finland and SWEDAC in they have their sample preparation Sweden). Eurofins Mineral Testing laboratories close to the sites, but the actual analyses are done in large is using standard reference libraries and BAT methods to find the best hub-laboratories, often far from the combinations of analyses to meet the actual mine site, where the samples customer requirements. If needed, are transported by plane. Eurofins the experts from Eurofins Mineral Mineral Testing is an exception in Testing can help in selecting the the service model. In their three suitable method. laboratories, based in Sodankylä, Kuopio and Outokumpu in Finland, There are different obligations for the samples are collected, prepared companies about the chemical assays. and analyzed in the same place. At best, the analysis results are delivered Some of the monitoring requirements are stated by authorities, but, within minutes from arrival of the especially in exploration, the internasamples. Normally the turnaround tionally accepted codes for reporting time is everything between a couple give the guidelines about sampling, of days to a few weeks, depending assaying and reporting the results. on customer’s needs. Also, as the All deposits are chemically unique, laboratory is close to the customer, and some sample matrices may it is easy to communicate with the need tailored methods to make sure experts in the laboratory, if there the analysis is correct and reliable. is need for changing the analysis method or prioritizing sample batch- Together with the customer, Eurofins Mineral Testings’ specialist can create es over others. On the other hand,

Eurofins

the most suitable treatment packages for the deposit – or sample type – in concern. Often the widest possible suite with the whole periodic table of the elements is not the best solution, even if, especially in exploration, the more you know about the chemistry of your samples, the better. But, one can wonder if the time and money consuming four acid digestion, which gives even traces from traces, is always necessary. For example well performed XRF or total peroxide fusion give the same information with fewer costs and even days earlier. Some samples and analysis types are, however, such that they are used only in long-term monitoring of the operation, when they are taken and analyzed only rarely. At Eurofins Mineral Testing all analyses are done within required time limits without compromising the quality. All services are close to the customer The service concept of Eurofins is to be close to customers. At the moment, Eurofins has three laboratories serving the mining industry forming the unique Mineral Testing cluster. The units are specialized for serving operating mines, exploration and research. Also tailings and side products, as well as concentrates are analysed in routine. All units are in areas where there are mines and active prospecting. Closest to mines in Northern Sweden is the Sodankylä laboratory, which can be reached within five hours from nearly all active mines above Umeå. This means, that if the samples are sent by truck early in the morning, in theory they can be in sample preparation already the same evening, or at latest next morning. If required, the first assay

https://www.eurofins.fi/environmentandindustry/exploration-and-mining/

results can be delivered within a few days from sending the samples. It has to be remembered, that some analysis methods, like four acid digestion, which is a routine analysis in Kuopio laboratory, require days to be ready. As can be seen from the map above, in the vicinity of Sodankylä laboratory, we find the biggest gold mine in Europe, several iron mines and big base metal mines. Also, exploration is active in the central Lapland Greenstone belt and in Norrbotten region. Fire Assay results for gold and platinum can, at best, guide the movement of the drill rig on exploration site. Eurofins Mineral Testing has also many years’ experience on planning and running on-site laboratories. These laboratories are planned together with the customer, to serve the mine on their daily routine analyses on raw materials and concentrates. These laboratories are such that the results are delivered nearly in real time. The on-site services are built together with the customer, to confront the customer requirements and needs.

Case Base metal mine – all assays from the same place There is a big base metal mine close to Sodankylä. All their assays are performed in Eurofins Mineral testings’ Sodankylä laboratory. The grade control samples arrive in the morning, with the same bus on which the night shift is returning from work. First results are delivered during the same day, when the XRF analysis is performed. Also, they have some additional diamond drilling on site and regional exploration sites, from where the samples are analyzed with several different methods. Results are usually delivered within a couple of weeks. Also, the quality control samples and the shipping samples from the concentrate plant are analyzed with the same quality and precision as the samples requiring faster turnaround time. Several mines in Finland are using Eurofins Environment testing for their environmental monitoring. The same concept is possible to arrange also in Sweden, where Eurofins Environment Testing Sweden is operating as a local partner in environmental monitoring.


Gallrar vi sönder den svenska skogen

när jag byggde den första Malwan för nu drygt 10 år sedan var tankarna att försöka skapa en effektiv maskin för gallring utan att behöva köra sönder skog och mark. alla de stora skördarna och skotarna då vägde mer än tio ton, och bredderna var upp till 3 meter. Supereffektiva maskiner byggda för slutavverkning, men skulle man verkligen köra in med sådana farkoster i känslig ungskog? Hur skickliga maskinförarna än var tyckte jag att de körde med för stora verktyg och lämnade breda stickvägar och markskador efter sig. idag vet en hel bransch att Malwa-gallring är ett bättre alternativ med minimala markskador och möjlighet till mera virkesrika bestånd. Man vet också att de stora skogsmaskinerna fortsatt att öka mycket i vikt. Många väger nu mer än 20 ton. Till de som hävdar ett sämre gallringsnetto med Malwa vill jag säga: Ja, de stora maskinerna är oftare effektivare sett till volym per timma, men gallring handlar inte om att ta ut så mycket volym som möjligt, utan att lämna kvar ett livskraftigt och framför allt virkesrikare bestånd. Med Malwa-gallring ofta 100 träd eller fler per hektar att växa sig stora till värdefullt timmer.

Mot beräknade 405 skogskubikmeter per hektar till i snitt 289 kubik för götaland. när vi på Malwa gör beräkningar känns en ökning med 50 % från nuvarande nivåer vid slutavverkning realistisk. avvikelserna i Mellansverige och norrut är lägre, men stora nog för att bekymra och väcka debatt. Min målsättning för nu mer än tio år sedan, ambitionen för Malwa är att bidra till virkesrika, stormfasta bestånd med minimala markskador styr fortfarande vårt arbete. nu kanske mera än någonsin. Tack för att du läste. Hör gärna av dig med tankar och kommentarer, gärna via mail.

Magnus Wallin magnus@malwa.se

PS Det kommer allt fler artiklar om gallring och att det görs för stora uttag. På vår hemsida hittar du bland annat länkar till en sammanfattning av Skogsstyrelsens rapport (2019/24) och beräkningar och analyser som Torbjörn Johnsen och Fredrik Reuter på Skogsforum gjort.

Nu till frågan: Gallrar vi sönder skogen? allt fler tecken tyder tyvärr på det. På trettio år har virkesuttagen i götaland vid förstagallring mer än dubblerats och slutavverkningsvolymerna har sjunkit kraftigt.

M er a Skog i Skogen

www.malwa.se Malwa Forest AB • Fältspatsvägen 1 • 511 91 Skene • 0320-79 44 50


Torbjörn köpte en Malwa Kombi för egen skog. Nu kör han mera för andra

Torbjörn och hans Malwa 560C Kombi med Log Max 928A aggregat. Torbjörn Nilsson och hans fru Irene bor på Husby gård i Vendel fyra mil nordost om Uppsala. Gården är på

200 hektar åker, där man odlar spannmål, och 225 hektar skog plus lika många hektar på en skogsgård i Jämtland. Gallringsbehovet enligt den tioåriga Skogsplanen är 4 000 kubikmeter i Husby och lika mycket i Jämtland. ”Skog är mitt stora intresse och jag vill absolut inte att gallring skall se ut som den kan göra ibland. Därför köpte jag 2018 en Malwa Kombi. Det är främst under vinterhalvåret som jag ägnar mig åt skogen och det som hänt har överraskat mig, väldigt positivt. Många grannar vill att jag kommer med min Malwa och gallrar på deras marker också. Den här säsongen blir det nog bara 3–4 veckor i egen skog och minst 20 veckor för andra. Enda nackdelen är att det inte blivit någon Thailandsresa sedan Malwan kom. Under vinterhalvåret har vi tidigare gärna åkt dit två veckor, men det är slut med det nu. Det är fullt upp hela tiden. En av mina skogsgrannar har redan bokat mig två månader 2021, så det blir nog ingen resa nästa år heller.”

Lastad för nya uppdrag.

B ä S t På g A l l r i n g – Bå de FörStA och A ndr A

PS På Malwas hemsida finns mycket att läsa om Torbjörn och Husby Gård, hans uppfattning om hur gallring skall göras och hans stora intresse – jakten.

www.malwa.se Fältspatsvägen 1

Malwa Forest AB 511 91 Skene • 0320-79 44 50


ANNONS

ANNONS

Chef Strategi&Affärsutveckling att Preemraff Göteborg räknar med att öka biodieselproduktionen till cirka 300 000 ton per år.

Sverige har möjligheten att bli bäst i världen på biobränsle. Och fördelarna med att använda svenska restprodukter från skogen är flera. Det menar Linda Werner, Linda Werner, chef för avdelningen Nya Möjligheter på Preem. Med en landyta som till 70 procent är täckt med skog finns gott om råvara i form av outnyttjade restprodukter från både skogs- och massaindustrin. Att använda dessa som insats i biodrivmedel bidrar både till ökat värde och konkurrenskraft för skogsindustrin, fler jobb på landsbygden och stora klimatfördelar. – Vi behöver vi ta tillvara på Sveriges unika potential att tillverka hållbara drivmedel av restprodukter från skogsindustri, jordbruk och andra näringar. Om vi ska kunna snabba på den hållbara omställningen räcker det inte att förlita sig på elbilar, säger Linda Werner. Sverige har goda förutsättningar

Preem är för närvarande på väg att starta upp flera nya anläggningar för produktion av biodrivmedel baserade på restprodukter från den svenska skogen. Sedan 2011 har man tillverkat förnybar diesel av tallolja. Nu bygger man också anläggningar som ska göra biodrivmedel av sågspån och lignin,

Fördelar med att använda restprodukter från den svenska skogen i biodrivmedel

Preem har dessutom sökt miljötillstånd för att Göteborgsraffinaderiet – en ny grön produktionsanläggning. Enligt Linda Werner kommer den planerade satsningen att öka den förnybara produktionen markant och således minska den svenska transportutsläppen.

Linda Werner, chef för avdelningen Nya Möjligheter på Preem.

och på sikt även av grot. – Restprodukter från våra svenska skogar innebär en unik potential som gör att Sverige på sikt kan bli självförsörjande på flytande drivmedel, i stället för att importera 85 procent som vi gör i dag, säger Linda Werner. Preem ska mångdubbla produktionen av förnybara drivmedel

Preems anläggning i Göteborg, Preemraff Göteborg, är Sveriges största anläggning för produktion av förnybar HVO-diesel. Här har tillverkats HVO av skogsråvara sedan 2011, då de första råvaruleveranserna anlände från Sunpine-fabriken i Piteå, där Preem är delägare. I juni 2019 invigdes en ny vätgasanläggning i Göteborg, vilket gör

Den ska producera cirka en miljon kubikmeter förnybara bränslen som diesel och flygbränslen per år. Detta skulle minska de svenska transportutsläppen med 2,6 miljoner ton koldioxid, jämfört med de fossila drivmedel som ersätts. – Det motsvarar en reduktion av Sveriges transportutsläpp med cirka 15 procent och en minskning av landets totala utsläpp med fem procent - varje år. Och det långsiktiga målet är att producera fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel per år vid 2030, säger Linda Werner och fortsätter. – Vi vill leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Genom tydlig politisk styrning och långsiktiga spelregler kommer den omvandlingen kunna ske på ett sätt som gynnar oss alla. Då kan Sverige bli bäst i världen på biobränsle, avslutar Linda Werner.

• Stor klimatnytta – råvarorna ger en hög grad av koldioxidreduktion. • Använder restprodukter från befintliga processer och industrier. • Skapar ökad konkurrenskraft inom skogs- och massaindustrin och ökar värdet på hela kedjan. • Bidrar till nya gröna jobb på landsbygden. • Minskar behovet av långväga transporter. • En inhemsk produktion är bra ur säkerhetssynpunkt vid eventuella framtida kriser. Olika restprodukter från skogen som kan användas till flytande biodrivmedel • Tallolja: Restprodukt från massabruken som kan omvandlas till råtalldiesel/biodiesel och som ingår i Preem Evolution Diesel samt Preems Svanenmärkta diesel. • Lignin (kittet som håller samman växternas celler): Förekommer som restprodukt vid massabruken i stora mängder, runt 1–3 miljoner kubikmeter per år. • Sågspån: Restprodukt från sågverken som kan användas för framställning av pyrolysolja. • GROT (grenar och toppar): I princip outnyttjad restprodukt i samband med avverkning. Kan till exempel användas för framställning av pyrolysolja.

Vill du veta mer?

preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/

ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

SweTree Technologies – Partner Content SweTree Technologies – Partner Content

Bioteknik skall skapa bättre skogar Partner Content

för plantor till skogsbruket liksom

SweTree Technologies på genteknik. Deras ambition är SweTree Technologies utvecklar framtidens skogar och är nu redo med en pilotanläggning för automatiserad produktion av skogsplantor.

Christofer Rhén, VD SweTree Technologies SweTree Technologies är ett bioteknikföretag som arbetar med att förbättra produktiviteten och prestandan hos träd. De samarbetar med ledande forskare liksom framstående teknikpartners och har stora skogsbolag som sina kunder. SweTree Technologies är specialiserade såväl på produktionsteknologi

swetree.com

att öka värdet på skogarna och bredda användningsområdena för träd. Detta för att stärka den biobaserad ekonomin och öka såväl det företagsekonomiska värdet för skogsägare liksom värdet för samhället i stort. Genom att producera mer förnyelsebara råvaror bidrar tekniken till ett minskat användande av fossila bränslen och därigenom minskade koldioxidutsläpp. SweTree Technologies har under flera år utvecklat och nu tagit fram en teknologi för automatiserad produktion av skogsplantor baserad på somatisk embryogenes. En pilotanläggning byggs nu och är klar att testas nästa år. Målet är storskalig produktion i plantfabriker inom ett par år. Grundteknologin med somatisk embryogenes (SE), det vill säga att kunna producera många plantor av ett frö, är väl känd och beprövad. I stället för att genomgå flera komplexa och manuella labbtekniska steg gör nu den utvecklade automatisade processen att

Man kan kontrollera plantornas genuppsättning och genom genetisk selektion välja ut och föröka de som har bäst produktion och är resiSweTrees nya automatiserade SE-plantteknologi gör att man snabbt stenta mot till exempel sjukdomar kan producera plantor som växer 30- och skadedjur. Man väljer även så att man bibehåller en hög genetisk 40% snabbare jämfört med dagens variation, det vill säga träd med bästa plantor. Teknologin möjliggör olika genvarianter, vilket gör skogen även att man snabbt kan producera mer motståndskraftig för olika plantor som är anpassade till klimatframtida klimatförändringar och förändringar och tål de sjukdomar sjukdomar. Genom att producera och skadedjur som redan idag ger stora negativa effekter på skogsbruket. plantor på det här sättet skapar SE-plantproduktionen blir mycket mer kostnadseffektiv.

man bättre träd och en skog med högre kvalitet. – Vi måste ha en högre kapacitet i våra svenska skogar av flera anledningar. Skogen ska växa bra under många år och bidra till både ökad bioekonomi och mindre koldioxidutsläpp. Klimatet förändras och skogen behöver anpassas till att på ett bra sätt kunna hantera det, säger Christofer Rhén, VD för SweTree Technologies.


Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS 8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Log Max – Partner Content

ANALYS

analyssverige.se

@europeanmediapartner

Politik för ett hållbart skogsbruk Ledarkrönika

Skogen fortsätter att vara en aktuell samhällsfråga. Inte minst när det gäller att bidra till klimatpolitiken, miljömål och omställningen till en cirkulär och växande bioekonomi. Stora mängder fossilbaserade material måste ersättas med biobaserade material från skogen. Med Sveriges ambitiösa klimatpolitik är omställningen möjlig. Foto: Pressbild

S

amtidigt är vi i

en situation där vi inte kan eller har råd att ta dagens produktion och miljö i skogen för givet. Med ett allt mer föränderligt klimat ställs vi ständigt inför nya och svåra prövningar. Tydliga exempel är det senaste årens bränder och skadeangrepp på skogen. Svenskt skogsbruk har stora

Driftsäkra och effektiva skördaraggregat Partner Content

Log Max

Log Max utvecklar kvalitativa skördaraggregat för att matcha de högre kraven inom svensk skogsindustri. Log Max, grundat 1980, är beläget i Grangärde i Dalarna och levererar utrustning för mekaniserad avverkning i skogsbruket. Sedan 1988 är skördaraggregat deras huvudsakliga produkt. Log Max tillverkar aggregat till små och stora maskiner och produkter som passar alla typer av marknader – från klena bestånd i Sverige till grova eukalyptusbestånd i Sydafrika. Ett skördaraggregat används för att fälla, kvista och kapa ett träd. Aggregatet hängs i en kran som monteras på en bärare eller en maskin. – Med våra produkter ska du användaren kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt och till en så låg bränslekostnad och underhållskostnad som möjligt. Vi har löst det med ett patent som gör att vi inte behöver använda mer kraft än vad som är nödvändigt för att göra den här kvistningsprocessen. Vi kallar det Active Friction Control, berättar Gustav Leonardsson på Log Max. Genom strategiska patent, medvetna kvalitetssatsningar och tekniska innovationer har Log Max nått framgång och

logmax.com

tilldelats en rad olika utmärkelser. – Vi vidareutvecklar våra produkter hela tiden och vi satsar på att göra de så driftsäkra som det bara går. Det är vårt mål och har alltid varit. I dagens skogsbruk ställer man högre krav och effektiv mätning är någonting som blir viktigare och viktigare. Det har vi lagt mycket tid och fokus på. Till exempel har vi en ny produkt som heter 6000V som vi nyligen släppt och som har en rad olika förbättringar, bland annat en helt ny krets för längdmätning som har optimerats för att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra mätresultat. Förändringar har också gjorts för att mäthjulet ska kunna följa stammen på ett bättre sätt.

vård och miljövård viktiga aspekter att ta hänsyn till. När du ska avverka en skog så är det viktigt att se till att det inte blir några körskador. Det ska se snyggt ut och du ska vara noga med att det du gör inte har några negativa miljöpåverkningar.

I takt med att industrin och produkttillverkning utvecklats så har driftsäkerhet alltid varit någonting som Log Max värderar högt. Produkten ska vara kvalitativ och hållbar. – Det har skett väldigt mycket utveckling i skogsindustrin. Den ser inte alls ut som den gjorde på 70- och 80-talet. Då var det väldigt mycket fokus på ren produktion. Man tog inte hänsyn på samma sätt till miljön som man gör i dag. Speciellt inom svensk skogsindustri så är man i dag väldigt mån om att bedriva skogsbruket på ett hållbart sätt, berättar Gustav. Många av de stora skogsbolagen utbildar kontinuerligt sina entreprenörer och förare och där är vatten-

Gustav tror på en fortsatt positiv utveckling för skogsindustrin, både vad gäller Sverige och globalt, och hoppas att fler söker sig till branschen. Skogen är en förnyelsebar råvara som det går att göra mycket med, och fortlöpande kommer nya tekniker och produkter för allt fler användningsområden. – Jag tror att skogsindustrin kommer att bli en ännu större del av våra liv i framtiden, och därmed vore det positivt att få fler unga duktiga människor att söka sig till branschen. Många bra människor arbetar redan nu inom sektorn och det vore roligt om även fler tjejer sökte sig hit. Det behövs folk som är intresserade.

Gustav Leonardsson, Instruktör - Log Max

utmaningar framför sig. För att omställningen ska vara möjlig behöver skogsbrukarna ständigt följa utvecklingen och anpassa sig efter den. Miljö- och tillväxtfrämjande åtgärder behöver uppmuntras och initieras så att markägare och aktörer i skogens hela värdekedja fortsätter att bruka skogen på ett sätt som gör att man på ett hållbart sätt producerar den biomassa från skogen, som vi och framtida generationer behöver. Genom ett hållbart skogsbruk möjliggörs även framtagandet av att ta fram andra mervärden än skogsråvarorna. Välskötta skogar är en utmärkt landskapsresurs som kan bidra till att stärka lokala ekonomiers utveckling av rekreation, friluftsliv och besöksnäring. Skogsägarna förväntas därför vara

aktiva, planera långsiktigt och investera i sin skog. Den stora potentialen i en ökad tillväxt är kopplade till minskade skogsskador, bättre plantmaterial samt att man lyckas med de vanliga skogsvårdsåtgärderna föryngring, röjning och gallring. Samtidigt har skogsägaren ansvar att främja miljön, skapa naturvård och förväntas ta till sig nya kunskaper och metoder för att kunna bedriva ett mer varierat och hållbart skogsbruk. Även äganderättsfrågor fortsätter att ha en stor betydelse för jord- och skogsbrukets långsiktiga produktivitet och investeringsvilja.Regeringen leder skogsprogrammets dialogprocess för att ta till sig kunskaps- och konfliktlinjer runt skogen och för att kontinuerligt utveckla skogspolitiken. Visionen för det svenska skogsprogrammet är ”Skogen det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsutredningen som tillsattes 2019 har i uppdrag att arbeta med stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Långsiktig forskning och utveckling är grundläggande. Jobbtillfällena som skapas genom

skogsbruk är i ständig utveckling och differentieras över tid och utifrån efterfrågan. Digitaliseringen är en av de största förändringsfaktorerna i vår tid och detta rör inte minst skogen. För att ligga i framkant kommer många typer av kompetens behövas i skogssektorn. Arbetet med jämställdhet är därför avgörande för utveckling, innovationer och konkurrenskraft. Inströmning av kompetenta och engagerade kvinnor och män till våra skogliga lärosäten och till skogsnäringen är således en direkt förutsättning för branschens överlevnad. Sammanfattningsvis står vi inför

stora utmaningar men också stora möjligheter. För att lyckas med allt detta måste en framåtsyftande skogspolitik hela tiden utvecklas och hitta konstruktiva vägar framåt. Skogen och dess användning är avgörande för skapandet av vårt framtida välfärdssamhälle. Jennie Nilsson, Landsbygdsminister


ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 300

För mer information, kontakta HYPRO på tel. 0479 220 59 eller besök www.hypro.se ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FTG FTGCranes Cranes– –Partner PartnerContent Content

Byggda av skogsfolk för skogsfolk Partner Content

FTG Cranes

Lång livslängd, genomtänkt design och unik teknik är grunderna i Mowi och Moheda, två av FTG:s (Forest Technology Group) huggarvagnar för bland annat transport av skogsråvara. Genom att välja dem bidrar du även till ett hållbarare skogsbruk. Forest Technology Group bildades 2005 och består av två bolag, FTG Cranes i Sverige och FTG Baltic Litauen, med huggarvagnar och kranar för transport av skogsråvara. – FTG Cranes tillverkar Mowi kranar och Moheda huggarvagnar

Moheda 121WD

ftgforest.com

i fabriken i Bäckefors och dotterbolaget FTG Baltic tillverkar Källefall och Forest huggarvagnar i Litauen, säger Thomas Seleskog, marknadsoch försäljningschef på FTG Cranes. Norden har världens ledande skogsbruk och det är också här merparten av Mowi och Moheda säljs. I Sverige och i övriga Norden ställer man högre krav på skogskranar och -vagnar som nästan uteslutande används i terrängen ute i skogen – Tittar man på övriga Europa så går vagnarna mycket efter landsväg. Våra vagnar är byggda för att tåla ett tufft användande i skogen vilket gör att vi har ett högt kvalitetskrav. Vi är med andra ord inte billigast.

Mowi P30-kran

I gengäld har våra vagnar en väldigt låg underhålls- och driftkostnad tack vare att de är byggda för att klara av tuffa tag i skogen. De är byggda för att tåla höga påfrestningar. Det är stor skillnad på belastningen av en vagn som går i skog och terräng kontra en vagn som mestadels går på landsväg. Det blir helt andra påfrestningar, fortsätter Thomas Seleskog. Livslängden hos en Mowi och Moheda är hög och likaså andrahandsvärdet vilket gör att det trots ett högre ingångspris blir ett bättre ekonomiskt val i längden, samtidigt som det är bättre ur en miljösynpunkt. – Med våra skogsvagnar har man ett långsiktigt ägande. Det gör det mer lönsamt, tack vare det höga andrahandsvärdet och den låga driftskostnaden. Ser man på totalekonomin i ägandet av en Mowi eller Moheda tror jag inte att man kan äga en skogsvagn på ett billigare sätt. Många som jobbar frekvent

Mowi 1250WD med P40-kran. Förutom kvaliteten, miljöaspekterna och ett bra andrahandsvärde tack vare livslängden är det andra saker som har gjort att Mowi och Moheda är marknadsledare berättar Thomas. – Man väljer Mowi och Moheda i dag för att det är bra kvalitet, de tål Unik teknik och god funktionalitet att gå i skogen, har hög funktionaliFTG huggarvagnar bygger på tet, är genomtänkta och anpassade ”Mohedavagnen” och Mowi är en efter skogen. Vi brukar säga att de är parallellkran som man är unika med. byggda av skogsfolk för skogsfolk. Vi – Mowi gör två moment i ett vilket har inte tagit fram en skogsvagn som gör att du arbetar cirka 30 procent bara ser ut som en skogsvagn utan fortare och det är den kranen som vi har tänkt igenom funktionaliteten kräver lägst oljeflöde. Det innebär att och kvalitén i våra produkter. Det du kan köra traktorn på ett väldigt gör att vi får en hög kundnöjdhet lågt varvtal vilket spar både bränsle och återköpande kunder och det är och på miljön och det blir en bra den bästa reklamen för oss. Våra ljudkomfort inne i hytten. kunder är våra bästa ambassadörer! med sina huggarvagnar i skogen byter efter tio-tolv år. En begagnad Mowi eller Moheda är eftertraktad och säljs snabbt vidare till köpare som hellre väljer en begagnad huggarvagn framför en ny av ett billigare fabrikat.


Hållbart Partner Content Skogsbruk, – FTG Gruvindustri & Logistik 10 Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European PartnerContent ANALYS FTGMedia – Partner analyssverige.se

@europeanmediapartner

Hållbart skogsbruk i alla led Partner Content

FTG

Hållbart skogsbruk är ett stort fokus för så väl politiker som för konsumenter och skogsägare. Ett allt för intensivt skogsbruk innebär att ekosystemet och den biologiska mångfalden hotas. För att lyckas med ett hållbart skogsbruk krävs en medvetenhet i alla led. Forest Technology Group (FTG) ligger i Bäckefors i norra Dalsland och stödjer människor som arbetar i skogen med unika och högkvalitativa produkter för skörd, transport och bearbetning med fokuset att konstruera och utveckla effektiva och robusta produkter och maskiner för skogsbrukare. – Våra produkter inkluderar Huggarvagnar, kranar, markberedare, vägsladdaroch skördahuvuden - alla konstruerade med högstakvalité för hårt arbete i skogen, som håller dig under många år framöver. Vi strävar efter mycket kraftfull teknik som gör skogsarbetet mer effektivt och lönsamt på lång sikt.

ganisationer tagit fram exempel på vad som kännetecknar ett hållbart skogsbruk. Det handlar om tre dimensioner som utgör en odelbar helhet: ekonomisk, socio-kulturell och miljömässig. Det handlar förI och med att trä som råvara ser ut enklat om ett rikt växt- och djurliv, att bli allt viktigare i framtiden med hur man kan och bör använda Det betyder att man genom att att från förnyelsebara drivmedel nyttja skogen på rätt sätt och genom skogens råvara i utvecklandet av ett till hållbara textiler. Det betyder att hållbarare samhälle, och skogen beatt ta tillvara på hela skogsråvaran skötseln av skogarna är avgörande, tydelse för friluftsliv och folkhälsan. någonting som kräver en medveten- hjälper ekosystemet i ett större per– Industrin, precis som alla andra, spektiv. Någonting som är av högst het i alla led. – Skogen som råvara kommer att betydelse för att skogsbruket ska kun- måste hela tiden utvärdera nuläget och se hur man framåt på alla håll na vara hållbart även i framtiden. bli allt viktigare då den kan ge oss – Det är viktigt att våra skogsmar- kan hjälpa till för en mer hållbar mycket av det material och fiber utveckling med tanke på miljön. ker brukas och att vi ser till att återmed mera som både skogsinduFör FTG är ett hållbart skogsbruk För att nå målen krävs att alla led växten inte är mindre än uttaget av otroligt viktigt. Som marknadsledan- strin och övrig industri i framtiden utvärderas. Så väl FTG som är högst behöver. Skogen är till för att brukas skogsråvaran. Likaså att vi tar vara de tillverkare av Mowi och Moheda på allt större del av det material som relevanta i brukandes av skogen. skogsvagnar bär även dem ett ansvar. då det för med sig många positiva – Vi försöker hela tiden ha med finns efter en avverkning eller gall– Våra skogsvagnar är byggda för effekter för miljön och kan ersätta ett miljötänk i vår verksamhet när ring, säger Seleskog och fortsätter; många idag stora miljöbovar som att klara tuffa förhållanden och för det gäller allt ifrån hur den egna – Ett hållbart skogsbruk är att smidigt kunna ta sig fram i skogs- exempelvis bomull, berättar Thoenheten drivs till materialval i otroligt viktigt för både miljön och terräng. För att öka framkomligheten mas Seleskog. återväxten då ett allt för stort uttag komponenter. Nu har vi ju mycket så väljer allt fler drivna vagnar, berättar marknadschef på FTG och Inte nog med att bomullsindustrin är eller dåligt skött skog gör oss sårba- stål i våra produkter från SSAB, transporter in och ut och så vidare. ra i framtiden. ett hot mot vattenförsörjningen och fortsätter; Likaså har vi ju den kran som kräNaturskyddsföreningen har tillkan ersättas med nya metoder, sko– Vagnarna Mowi och Moheda ver lägst flöde på marknaden, Mowi sammans med sju andra miljöorgen kan även hjälpa utfiskade eller säljs idag genom ett upparbetat återförsäljarnät ffa i Skandinavien men vi ser stora möjligheter i att utvecklas på andra marknader i Europa. Vi står för hög kvalité och funktionalitet.

överexploaterade hav som behöver ersättas med odlingar genom den utvecklade tekniken att producera protein till fiskfoder genom de mikroorganismer som finns på vedråvaran.

parallellkran. Vilket gör att traktorn kan köras på lägre varv och därmed spara bränsle. Utöver ett mer intensivt skogsbruk kommer skogen i framtiden med stor sannolikhet, dessutom att utsättas för ett förändrat klimat. Framtidens skog kommer med stor sannolikhet att utsättas för både ett förändrat klimat samt ett mer intensivt skogsbruk för att kunna möta ett ökad behov av skogsprodukter. Hur FTG’s industri kommer se ut i framtiden menar de är svårt att säga, men några saker vet dem. – Den kommer vara mer miljömedveten, mer närproducerat och ha en större inhemsk produktion inom Europa. Långa transporter och frakter på ffa volymkrävande produkter gynnar inte miljön. Sist men inte minst så har våra huggarvagnar en lång livslängd tack vare den höga kvalitén och det gynnar ju miljön.

www.ftgforest.com

ANNONS

Miljösmart behandlingsmetod mot skadeinsekter i skogsbruket Snytbaggar, som äter upp barken på nyplanterade trädplantor och orsakar stor skadegörelse, kan hanteras helt utan kemiska bekämpningsmedel. Hemligheten är sand och ett vattenbaserat lim. Skogsnäringen har länge plågats av skador från snytbaggen, mest i södra och mellersta delarna av Sverige men problematiken ökar även längre norrut i takt med mildare väder. Tidigare var svaret på angreppen kemikalier, vilket varken är bra för skog, människor eller ekosystem. Men sedan ett decennium tillbaka har Svenska Skogsplantor (SSP), tillsammans med forskare, utvecklat Conniflex – ett skydd som består av vatten, ett giftfritt lim och sand. – Sanden och limmet gör att det bildas en hinna på barken som snytbaggarna

inte tar sig igenom, förklarar Anders Nilsson, Tf. Affärsområdeschef på SSP. Conniflex har använts mer än tio år med väl dokumenterad effekt, hittills har ca 500 miljoner plantor behandlats. Det finns totalt sex anläggningar för metoden i Sverige och en i Lettland. Den senaste byggdes så sent som i vintras vid Stakhedens plantskola utanför Ludvika. Framgångsrik utfasning

Certifieringsorganen FSC och PEFS har beslutat att inte längre ge några dispenser för kemiska bekämpningsmedel vilket gjort att efterfrågan ökat tydligt på

mekaniska behandlingar. I och med den nya anläggningen har SSP nu kapacitet att leverera behandlade plantor till norra Sverige samt Finland och Norge. I dagsläget är inte efterfrågan stor i grannländerna men utvecklingen i Sverige är sannolikt vägledande och följs därför noggrant. FAKTA Angrepp från snytbaggar kostar svenskt skogsbruk hundratals miljoner kr varje år. Upp till 80 procent av de utplacerade plantorna riskerar att dö inom 2 år från utplanteringstidpunkten om de inte skyddas.

Anders Nilsson Tf Affärsområdeschef Svenska Skogsplantor


ANALYS

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

HIAB– –Partner Partner Content 11 Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri Hiab & Content Logistik analyssverige.se

En skogskran för dina behov Partner Content

och hög produktivitet som gör att man ska kunna arbeta snabbt, säkert och med högsta precision. Det går även att lägga till smarta funktioner Att arbeta inom skogsbruket kan för att hantera specifika behov. I dag vara ensamt och är du ute och arbetar själv måste du kunna lita på levereras alla kranar med en tvåårig standardgaranti som gäller för alla din utrustning. Pålitliga produkter med fokus på säkerhet och tillgäng- komponenter. Vi är också stolta över att kunna erbjuda hela 3-års garanti lighet är med andra ord A och O i på alla bärande stålkomponenter i branschen. kranen, denna generösa garanti är vi ensamma om i branschen, säger Hans Det här är något som Hiab är väl medvetna om. Precis som sina kunder Winscher, Marknadschef för Hiab Sverige. är Hiab skogsmänniskor. De delar passionen för skogen och har i över 50 år hjälpt sina kunder så att de kan Ett annat sätt Hiab ökar säkerheten transportera timmer till pappersbruk för brukarna är genom att hela tiden jobba med ny teknik. Ett exempel på och sågverk. – Vi vet vilka tuffa arbetsförhållan- det är deras system HiVision där du enkelt kan styra kranen från lastbilsden de inom skogsnäringen jobbar under och vilka krav de ställer på sin hytten. – Med HiVision-systemet behöver utrustning. Både ur ett säkerhetsperspektiv men även sett till kvaliteten på du inte lämna hytten på lastbilen. Du sätter dig på passagerarsätet, tar på kranarna. Loglifts skogskranar och Jonsered skogs- och återvinningskra- dig ett par virtual reality-glasögon och sen kör du kranen med joystick. Den nar är byggda på ett unikt sätt med stora fördelen förutom säkerheten är en oslagbar pålitlighet och livslängd med funktioner som ökar prestandan. viktbesparingen. Du sparar mellan 300 till 400 kilo i vikt vilket gör att du Vår långa erfarenhet har hjälpt oss ta mer nyttolast vilket ger bättre lönskapa en rubust kran som klarar de samhet och samtidigt spar vår miljö, tuffaste förhållanden och med unik fortsätter Hans Winscher. lyftkapacitet över hela räckvidden

Hiab

I Sverige är merparten av företagen i skogsbranschen en- eller fåbilsåkare. Skulle fordonen stå stilla får det snabbt stora konsekvenser för företagen. – Står kranarna stilla ett eller två dygn kan det innebära en mindre katastrof. Man har fortfarande fasta kostnader som måste betalas, samtidigt måste man förmodligen hyra in en konkurrent för att serva sin kund. Genom Hiabs rikstäckande servicenät kan man vara säker på att få snabb hjälp. Vi har ca 130 partners runt om i Sverige som server våra produkter. Det gör att våra kunder alltid har nära till service, påpekar Hans Winscher. En annan fördel med Loglift och Jonsered enligt Hans Winscher, förutom hållbarheten, är den ekonomiska aspekten. – I och med att vår höga kvalitet och långa livslängd är andrahandsvärdet betydligt högre. En begagnad Loglift eller Jonsered är fortfarande attraktiv på marknaden. Vi har inte de billigaste skogkranarna på marknaden men sett över tiden är vi det klart bästa alternativet. Du har färre driftstopp, lång garanti och en säker kran som håller länge.

Om Hiab Hiab är leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Hiab erbjuder lasthanteringsutrustning med HIAB styckegodskranar, LOGLIFT och JONSERED skogs- och återvinningskranar, MOFFETT påhängstruckar, MULTILIFT lastväxlare och ZEPRO bakgavellyftar. Eric Sundin var med och grundade Hiab redan 1944. Han var den förste att utrusta sin lastbil med en hydraulstyrd kran som drevs av lastbilens egen motor. Denna enkla idé skulle komma att revolutionera hanteringen av laster och lyft. Med lanseringen av Hiab Elefant bara några år senare blev vikarmskranar standard. Innovationen har fortsatt ända sedan dess.

hiab.com ANNONS

HÖGRE FÖRÄDLINGVÄRDE MED UNIK SÅGTEKNIK Sedan 1949 har Sågcenter i Smålandsstenar varit en spjutspetsaktör inom sågteknik, sågklingor och bandsågsblad. Förutom innovativa och högkvalitativa produkter så är företaget också experter på att effektivisera sågverkens verksamhet och öka drifttider. De har utvecklat sin egna, unika teknik och maskiner. På så sätt kan de hjälpa sågverken och hyvlerierna att uppnå ett ännu högre förädlingsvärde. Sågcenter tillhandahåller både tekniska lösningar och service till sågverk och hyvlerier. Kunderna hittar man både i Sverige och runt om i Europa.

Under årens lopp har Sågcenter byggt upp en gedigen kunskapsbank baserad på statistik över till exempel drifttider och snittbredder. Det ger goda möjligheter att ställa diagnos på sågverken och bidra med värdefull service när de stöter på problem. De kan gå in och undersöka hur sågverket fungerar idag och göra en kvalitativ mätning av verksamheten. Baserat på det kan de sedan göra en mer kvantitativ bedömning och föreslå åtgärder steg för steg för hur de kan ta sig vidare i framtiden. Sågcenter har också möjlighet att skräddarsy lösningar för olika behov. Således spelar det ingen roll om sågverket jobbar med långa serier, korta serier eller specialsportiment.

En kontinuerlig produktutveckling skapar hela tiden bättre förutsättningar för längre drifttider och bättre värdeutbyte för sina kunder. För 20–25 år sedan kunde man ha drifttider på cirka åtta timmar. Det har Sågcenter sedan med nya lösningar kunnat öka upp till 16 timmar och uppåt 32 timmar. Det de framförallt har varit duktiga på är att få ner interferencefaktorer i sina kunders produktion. Sågcenter har utvecklat sin egen unika teknik för att kunna producera ännu mer för framtid. De hjälper sina kunder att få ett bättre värde på det som de sågar, helt enkelt. Läs mer på sagcenter.se

Tel + 46 (0)371 335 80 www.sagcenter.se


A REAL PRO NEVER

FIAT PROFESSIONAL NORDIC EDITION, PÅLITLIGA TRANSPORTBILAR MED A AC, 3 SÄTEN, BLUETOOTH, FARTHÅLLARE, LÄDERRATT, BACKKAMERA, AIRBAG PÅ KÖP NORDIC EDITION FRÅN 161 000 KR

Doblò Nordic Edition bränsleförbrukning vid blandad körning NEDC: 5,3 – 5,6 l/100 km, WLTP: 6,2 – 6,9 l/100 km. Utsläpp CO2 NEDC: 142-150 g/km, WLTP: 162-182 g/km. Talento WLTP: 194-200 g/km. Ducato Nordic Edition bränsleförbrukning vid blandad körning NEDC: 6,5-8,7 l/100 km, WLTP: 8,3-11,6 l/100 km. Utsläpp CO2 NEDC: 173-230 g/km, WLTP: 218-30 *Fiat Pro Lease är en leasing med garanterat restvärde och ingen förhöjd första hyra på 3 år/2 000 mil genom DNB.


STOPS BEING A PRO.

FIAT PRO LEASE FR

3 583 KR/MÅN

INGEN FÖRHÖJD FÖRSTA HYRA, FÖRSÄKRING, VINTERHJUL, GARANTERAT RESTVÄRDE, SERVICE*

FIATPROFESSIONAL.SE

ALL UTRUSTNING DU BEHÖVER. PASSAGERARSIDAN, INKLÄDNAD OCH LED-BELYSNING I SKÅP.

Nordic Edition bränsleförbrukning vid blandad körning NEDC: 5,4-5,7 l/100 km, WLTP: 7,4-7,6 l/100 km. Utsläpp CO2 NEDC: 143-152 g/km, 04 g/km. Bilarna på bilden är extrautrustade. Angivna priser är exklusive moms.

A PRO LIKE YOU


ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hållbart Content Skogsbruk, – Swedron Gruvindustri & Logistik 14 Partner

Swedron – Partner Content ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

analyssverige.se

@europeanmediapartner

Fotograf: DJI

Drönare är framtidens bekämpning av granbarksborrar Partner Content

Swedron

Swedrons drönare används bland annat inom skogsindustrin, där de blivit en effektiv bekämpare av granbarksborrar som gör stor skada i våra granskogar. Swedron är experter inom drönarteknik och levererar drönarlösningar till företag, myndigheter och privatpersoner. De erbjuder bland annat hårdvara, mjukvara, kurser och utbildningar. Swedron är placerade i Göteborg men har kunder i hela Norden. De har en stark tro på att drönare kommer ha en stor del i det moderna samhällets utveckling. Med mångårig erfarenhet, ett aktuellt sortiment, konsultutvecklingstjänster, eftermarknadssupport samt egen produktutveckling strävar man efter att för företag och myndigheter bli det ledande säljföretaget av drönarlösningar. Swedron riktar framför allt in sig på skogsmarknaden, räddningstjänst och polis, samt byggbranschen och energisektorn. – Skogsentreprenörer använder drönare främst för planering och översikt över sin skog. När skogsstyrelsen ville marknadsföra

www.swedron.se

drönaranvändning fokuserade man på att drönare inte var någon avancerad teknik utan en kikare i luften, ett verktyg att ha i bilen som vilket annat verktyg som helst, säger Hugo Glatzl på Swedron. Nu har många av de stora skogsbolagen, bland annat Södra skog och Mellanskog, specialanpassade appar för sina flygningar. Till exempel kan man flyga med skogskartor där man tydligt ser var sin skog slutar och grannens skog börjar. Mellanskog har även en funktion där man kan markera ut ett område för drönaren som automatiskt flyger en rutt på 70 meter över marken och sätter ihop ett ortofoto över området. Drönare kan även användas för att

bekämpa granbarkborrar, vilket är den insekt som gör mest skada i våra granskogar. Större granbarkborreangrepp kan ses med vanlig RGB-kamera, men i tidigt stadie behövs en multispektralsensor. En multispektral kamera fångar fler spektrum och fungerar ungefär som infrarött ljus och gör att man bland annat kan se varje träds fotosyntes. Om ett träd inte reflekterar lika mycket innebär det att

det har en nedsatt vitalitet jämfört med ett friskt träd. Bilderna från en multispektral kamera kan vidare läggas ihop i ett rutmönster som genom digitalisering och färgläggning kan visa på utsatta områden som riskerar att drabbas av till exempel torka. Man kan på genom den här tekniken också fastställa var angrepp av granbarkborrar kan uppstå. Swedron tillhandahåller produkter

från flera olika varumärken, men främst från den ledande drönartill-

verkaren DJI. Ett exempel på en kamera med multispektralsensor är DJIs Phantom 4 Multispectral. Kameran erbjuder en helintegrerad lösning och är designad för precisionsjordbruk, skogsbruk med mera. Genom att kombinera data från sex separata sensorer kan man med denna till exempel få information om grödors hälsa, från enskilda växter till hela fält, ogrästillväxt, insektsangrepp samt olika jordförhållanden med mera. – Användaren markerar ut på en karta det område man vill kartläg-

ga. Drönaren tar sedan automatiskt bilder med en specifik flyghöjd och överlappning. Ett vanligt uppdrag brukar resultera i mellan 200 till 500 bilder, alla geotaggade med hög noggrannhet. Dessa bilder sätts sedan ihop i ett bearbetningsprogram och så får man ut ett ortofoto som visar hur varje träd mår. Man kan täcka ungefär 14 hektar per batteri, vilket innebär 24 minuter realistisk flygtid, beroende på vilken upplösning man vill ha i sitt ortofoto, berättar Hugo.


ANALYS ANALYS

Heladenna dennatematidning tematidningär ären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

Hållbart Skogsbruk,Arnon Gruvindustri ––Partner & Content Logistik Arnon Partner Content 15 analyssverige.se

ARNON trotsade Corona – vågade satsa på Sverige Partner Content

Arnon

Covid-19 slog till med hänsynslös kraft och en hel värld stannade av. ARNON valde att titta åt ett helt annat håll – framåt.

är uppbyggd och hur stark den är idag tvivlade jag aldrig. Det svåra var snarare att fokusera på affärer när så många människor drabbades av sorg och svårigheter, säger Harri Lamminen. I helsidesannonser i såväl finsk som

Photo credits: Valokuvaamo Klik, Sami Reivinen Jonathan Melartin

Sedan 1 april är den finske automa-

tionsjätten etablerad i Sverige och agendan är satt för att växa sig ännu större. – Det fanns aldrig en tanke på att ställa in eller skjuta fram etableringen och jag är stolt över hur vi med största respekt för situationen som råder har tagit det första steget på vår internationella resa, säger Harri Lamminen, VD ARNON. I en tid då stora delar av världen

tvingats till en ofrivillig time-out stod finska ARNON inför en av företagets största utmaningar. Covid-19, eller Coronaviruset, hade precis inlett sin jakt på oskyldiga offer och jorden började släckas ner. En av vår tids största katastrofer har dels skördat oräkneliga dödsoffer, dels lamslagit branscher och slagit ut företag, men ARNON hade kraften och musklerna att stå emot. – Naturligtvis fick jag frågan av omgivningen hur vi skulle göra, men med tanke på hur vår organisation

arnon.fi

svensk dagspress 1 april bekräftade ARNON köpet av B.O Park i Österhaninge utanför Stockholm. Med budskapet “Vi tror på Sverige” menade Harri Lamminen att företaget tog sitt ansvar för att man kunde och hade möjligheten: – Jag står för varje ord. Vi ville helt enkelt göra klart för omgivningen att vi fullföljde vår tidsplan för att vi tror på morgondagen. Det som händer runt om i världen just nu är fruktansvärt, men vi kan inte lägga oss på rygg och ge upp. I synnerhet inte när man har ett val. ARNON grundades 1978 och är idag en av Nordens största OEM inom industriell el- och automationslösningar. Omsättningen 2019 var 540 miljoner kronor och man spår en positiv utveckling 2020 med omsättning om cirka 650 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Tammerfors med filialer i Åbo, Vasa och Kauhava samt även en egen fabrik i Polen. Den finska jätten opererar redan i Sverige genom partnerskap med bland andra ABB, Climeon och Sandvik och vill med en svensk kostym växa ytterligare.

Jag står för varje ord. Vi ville helt enkelt göra klart för omgivningen att vi fullföljde vår tidsplan för att vi tror på morgondagen. Det som händer runt om i världen just nu är fruktansvärt, men vi kan inte lägga oss på rygg och ge upp. I synnerhet inte när man har ett val.

Harri Lamminen, President, CEO

Man ser sig definitivt som mycket mer än ett renodlat el- och automationsföretag.ARNONs affärsområden sträcker sig från avancerad intelligent systemintegrering till lösningar som innefattar industriell el, skräddarsydda automationssystem, teknikutveckling, unika digitala uppkopplingsfunktionaliteter samt egna molntjänster. Utveckling och framtagande sker internt på företagets olika avdelningar och alltid i nära samarbete med kunden som oftast är kopplad till tjänster inom sektorerna marin, energi, gruvdrift, industriell automation och förnybar energi. Ord som genomsyrar såväl den interna som externa kommunikationen är teamkänsla, ingenjörskonst, utveckling och integrering. Art of Automation är ARNONs ledord och slogan.Det svenska kontoret leds nu av B.O Parks förre ägare Leif Thalberg som vid sin sida har Jörgen Hedström i rollen som svensk försäljningsdirektör. – Jag är övertygad om att detta är helt rätt väg för såväl ARNON som för våra kunder och partners. Business is local och genom den svenska etableringen kommer vi inte bara närmare våra uppdrag utan kommer också kunna vara mer kostnadseffektivt och närvarande. Jörgen Hedström menar det råder en win-win-situation då styrkorna enas. – Ett plus ett i det här fallet blir faktiskt inte två utan snarare fyra. B.O Park för med sig en väldigt

gedigen och lång erfarenhet att serva sina svenska kunder och har dessutom en framstående och professionell tillverkning med unik laserteknik. ARNON å sin sida har helt andra finansiella muskler och en större palett av val och erbjudande. ARNONS vision är att den svenska organisationen inom loppet av tre år ska ha växt till fler än 100 personer från dagens 14 och omsättningen estimeras till 250 miljoner kronor. Sverige kommer att vara den snabbast växande marknaden. Vi har alltid haft som målsättning att vara ett företag som växer tillsammans med vår uppdragsgivare. Kalla det gärna för partnerskap då vi eftersträvar betydligt mer än en traditionell relation mellan kund och uppdragsgivare. Det leder till långsiktiga samarbeten, kontinuitet och respekt, säger Harri Lamminen och understryker att Arnon fyller en funktion för såväl maskintillverkare som systemleverantörer. Sverige idag – vad blir nästa steg för ARNON?

– Självfallet har vi en långsiktig plan, men just nu är allt fokus på Sverige. Det räcker gott och väl. Målet är att ha en egen fabrik under våren och en väl fungerande organisation under 2020.


16 Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS

analyssverige.se

@europeanmediapartner

Digitala gruvor kräver nya affärsmodeller Utveckling

David Sjödin, Docent och biträdande professor Entreprenörskap och Innovation Luleå tekniska universitet

Under de kommande tre åren kommer digitalisering, AI och automatisering att vara nyckeln till att göra den svenska gruvindustrin globalt konkurrenskraftig och hållbar. Framgång är beroende av att industrins ekosystem ändrar affärsmodeller och hur de arbetar tillsammans genom att fokusera på; modulära lösningar, ökad datatransparens och anpassade intäktsmodeller. Foto: Perssbild

G

ruvindustrin strävar efter att

Vinit Parida, Professor Entreprenörskap och Innovation Luleå tekniska universitet

öka digitaliseringen och automatiseringen för att göra gruvor mer hållbara, effektiva och fossilfria. De potentiella fördelarna är många, såsom förbättrad produktionseffektivitet, minskade miljöpåverkan och förbättrad arbetarsäkerhet i en tid när gruvdriften sker på allt större djup. Tiden för förändring är nu, snabb utveckling av nya tekniker relaterade till automatisering, elektrifiering och digitalisering förändrar industristrukturer och möjliggör nya former av värdeskapande och innovation. Ändå är det inte

Pejvak Oghazi, Professor Företagsekonomi, Södertörns Högskola

lätt att implementera AI och autonoma lösningar och många företag kämpar med ökande komplexitet, osäkerhet och oklar affärslogik. Gruvautoma-

tion sträcker sig verkligen långt bortom tekniken och kräver en storskalig omvandling av industriella processer, affärsmodeller och ekosystemrelationer. Under de senaste fyra åren har vi arbetat med alla de stora aktörerna i den svenska gruvindustrin och genom vår forskning ser vi tre viktiga lärdomar relaterande till skapandet, levererandet och fångandet av värde för att industrin ska lyckas och realisera den fulla potentialen för gruvautomation. 1) Tillämpa en modulär

och agil strategi för ökat värdeskapande genom digitala lösningar. Stora komplexa system tar för mycket tid att utveckla. Vår rekommendation är att dela upp system i mindre delar och driva flera korta plan-utföringscykler som styrs av kontinuerlig feedback från slutanvändarna. Varje lösning kan ses som en modul inom en större digital plattform vars värde växer i takt med att fler digital lösningar blir tillgängliga. Fördelen är möjligheten att göra anpassade och lätt skalbara automatiseringslösningar genom att kombinera produkt-, tjänsteoch digitala-moduler. 2) Stimulera datatransparens för

värdeleverans inom ekosystemet. När industrin skiftar till automatisering finns det ett ökande behov av öppet dataflöde mellan flera leverantörer och kunder för att utnyttja AI- och analysfunktioner och möjliggöra möjligheter för att optimera verksam-

heten. Mer öppen delning av operativa data inom en gruva kan möjliggöra maskininlärning och konkreta fördelar som att planera rätt maskin för rätt jobb, adressera flaskhalsar och underlätta kontinuerlig förbättring av automationslösningarna. Optimering av driften av en enskild autonom maskin representerar bara en del av pusslet, för verklig gruvautomation måste integrationen ske på systemnivå mellan flera ekosystemaktörer. Ledande gruvaktörer måste sluta ”hålla data som gisslan” och erkänna att summan är större än delarna. 3) Anpassa värdefångande intäktsmodeller

för utveckling av ekosystem. Branschens ekosystem förändras i takt med att leverantörer av digital teknik, platformar och konnektivitet tar större roller. Samtidigt utmanar automatisering befintlig branschlogik när leverantörer tar ett ökat ansvar för att hantera automationslösningar. Betalning kommer i allt högre grad att knytas till uppnådda resultat snarare än produkter och tjänster som säljs. Dessa nya affärsmodeller kommer att öka komplexiteten i upphandlingen men möjliggör också nya och bättre former av anpassade incitament. Framgångsrika företag kommer att inse att deras affärsmodell i allt högre grad beror på deras partners och kunders framgång. Frågan är inte längre vad som tjänar mig, det är vad som tjänar oss.

Vår forskargrupp har

samarbetat med över 30 industripartner inom process och tillverkningsindustin under de senaste fyra åren för att stödja digital affärsmodellsinnovation i svenska industriella ekosystem. Vi ser gruvindustrin som ledande inom automatisering och ekosystemsamarbete, men de flesta branscher kommer att följa strävan. Lärdomen är tydlig. För att verkligen tjäna på automatisering krävs mer än att utveckla och implementera ny teknik. Framgångsrik automation kräver komplexa interaktioner mellan teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet.

Fakta Vinit Parida,David Sjödin och Pejvak Oghazi leder en forskargrupp av tolv forskare som i ett flertal projekt fokuserar på digital affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi i industriella ekosystem inom gruvskogs- process- och tillverkningsindustrin. Arbetet finansieras av Vinnova, PiiA, Formas, Intereg Nord och EU. Tillsammans har de publicerat mer än 250 akademiska artiklar och mer än 40 industrirapporter i ledande tidskrifter. Deras forskning har erkänts genom ett flertal utmärkelser i Sverige och internationellt.

ANNONS

ABUS n Gruppe Sverige

skap Vår kun het er – er säk

Vikten av det viktigaste Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


Tapojärvi har arbetat i årtionden inom yrkesområde som nuförtiden kallas cirkulära ekonomin. Tapojärvi är en global föregångare inom den industriella cirkulära ekonomin.

Vi arbetar säkert och ansvarsfullt inom gruvindustrin. Vår forskning och utveckling har hållbarhet som mål.

Kontakta oss:

Mari Pilventö, VD +358 40 017 8081 www.tapojarvi.com


Hållbart Content Skogsbruk, – I-Valo Gruvindustri & Logistik 18 Partner

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS

I-Valo – Partner Content analyssverige.se

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS @europeanmediapartner

Belysning framtagen för att klara utmaningen Partner Content

I-Valo

Andreas Silvereden, försäljningsansvarig för I-Valo Sverige.

Gruvindustrin är en krävande miljö, inte minst för belysning och armaturer. Därför har I-Valo utvecklat framtidsäkrad gruvbelysning som klarar av tuffa utmaningar. I-Valo är en finsk belysningstillverkare som tillverkar och säljer industribelysning för lite mer krävande industrier, såsom pappers-, stål- och gruvindustrin. Företaget är den del av Fagerhultkoncernen och verkar därför med andra företag som tillhör Europas tredje största belysningstillverkare. – Vi är stolta över att tillhöra Fagerhult, som är en stabil och bra ägare som ger oss möjligheten att använda kunskaper och färdigheter från hela koncernen, både belysnings- och LED-tillverkare, förklarar Andreas Silvereden, försäljningsansvarig för I-Valo Sverige. Koncernens tillverkning sker i den lilla finska staden Iittala, som har blivit känd för sitt glasbruk. I-Valo

Gruvindustrin är en krävande miljö, inte minst för belysning och armaturer. Därför har I-Valo utvecklat framtidsäkrad gruvbelysning som klarar av tuffa utmaningar.

började faktiskt som en del av Iittala koncernen, och gjorde då utsmyckningsbelysning. 1971 grundades I-Valo och är i dag separerat från det finska glasbruket. I dag fokuserar I-Valo sin produktion kring belysning till tunga industrier, med hållbara och kraftfulla komponenter som ska klara extrema prövningar. – Vi är väl medvetna om att det

Våra armaturer är framtidssäkrade, de håller i många, många år framåt.

ställs höga krav på våra produkters tålighet, med robusta armaturer som ska hålla i längden. Vi har märkt att gruvindustrin kräver lampor som klarar extremt dammiga och fuktiga miljöer. Därför gör vi enorma tester på våra produkter. Andreas förklarar att varje armatur testas, både gällande funktion och täthet, innan de når kunden. På så sätt kan de säkerställa att varje

armatur håller för pressen. – Det har vi vunnit mycket på. Vi är väl medvetna om att våra armaturer installeras på svårtillgängliga platser. Har man väl satt upp armaturen vill man inte behöva skruva ner den för att den inte fungerar. Vi är stolta över det. Kunderna gillar I-Valos armaturer på grund av armaturernas filterteknik. När armaturen tänds upp blir den varm och skapar ett tryck, som för eller senare expanderar. Med hjälp av filtret hittar trycket ut utan att skada armaturen eller komponenterna. När temperaturen sjunker hittar ren luft enkelt tillbaka in i armaturen utan att undertryck bildas. – Tack vare filtret hittar ingen smuts eller fukt in i armaturen. Tryckutjämningen gör dessutom att armaturerna klarar av gruvdriftens utmaningar med tryckförändringar från explosioner i gruvan. Våra armaturer är framtidssäkrade, de håller i många, många år framåt. LED-insatserna byts enkelt ut efter hand, så man behöver inte kassera hela armaturen, avslutar Andreas.

I-Valo.com LTU – Partner Content

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner ANALYS Partner Content – LTU & Södertörn Uni

Samverkan och nya affärsmodeller stärker svensk processindustri Partner Content

LTU & Södertörn Uni Nya och mer samverkansorienterade affärsmodeller är vägen till framgång menar Vinit Parida, Pejvak Oghazi och David Sjödin som leder en forskargrupp som ska hjälpa företag att bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation, Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi och David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation, forskar vid Luleå tekniska universitet och Södertörns Högskola på hur nya affärsmodeller kan hjälpa processindustrins värdekedjor att tjäna på digitalisering. Deras forskning involverar processindustriföretag, leverantörer och digitala aktörer med syftet att stärka samverkan och tillvaratagandet av nya affärsmöjligheter kopplade till digitalisering.

www.ltu.se

Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation

Pejvak Oghazi, professor i företagsekonomi

David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation

– Samverkansarenor som de strategiska innovationsprogrammen finansierade av Vinnova och Formas, är en viktig faktor för att katalysera den digitala omställningen av industrin, säger Vinit Parida.

med att förändra affärsmodellerna så att värdet från nya digitala teknologier kan realiseras i praktiken och delas på ett rättvist sätt mellan aktörerna i värdekedjorna.

– Forskarna har genom sin forskning utvecklat en rad verktyg och metoder för att analysera och hantera de utmaningar som digitalisering medför för affärsmodeller och samverkan inom värdekedjor. Att sprida forskningsresultatet inom den akademiska världen, industrin och i övriga samhället leder till en framgångsrik omställning av näringslivet, menar Pejvak Oghazi.

– Ett positivt exempel är PiiA där forskningen redan gett upphov till många nya digitala lösningar med stor potential, menar David Sjödin. Det som krävs nu är mer arbete

– Vårt jobb är att stötta industrin i den här omställningen och gå bortom oklarheter kring data, ägarskap och kontraktsformer och ge dem en färdplan att utveckla nya affärsmodeller säger Vinit Parida.

Ett positivt exempel är PiiA där forskningen redan gett upphov till många nya digitala lösningar med stor potential. Det som krävs nu är mer arbete med att förändra affärsmodellerna så att värdet från nya digitala teknologier kan realiseras i praktiken och delas på ett rättvist sätt mellan aktörerna i värdekedjorna.


EQUIPMENT

SERVICES

CONSTRUCTION CHEMICALS

ROCK REINFORCEMENT

INNOVATING FOR PERFORMANCE SmartDrive

Normet SmartDrive battery electric vehicle (BEV) family increases productivity and reduces operating costs

SmartSpray

Normet’s step towards automated concrete spraying

SmartScan

Immidiate quality control for Sprayed concrete layer thickness

NOR200703_Hallbar Gruvdrift_h372xw248.indd 1

3.7.2020 17.19.24


Hållbart Content Skogsbruk, – KGH Gruvindustri & Logistik 20 Partner

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS

analyssverige.se

@europeanmediapartner

Så optimerar du din Partner Content KHG

KGH Customs är experter på handel- och tullstrategi och hjälper dig att förbättra och effektivisera ditt handelsresultat samt att undvika onödiga kostnader och risker.

KGH Customs grundades 1963, på gränsen mellan Sverige och Norge, av Karl Gerhard Hansson som ville göra kommunikationen och gränsrutinerna bättre. I dag har KGH Customs över 28 000 fasta kunder i hela Europa och 800 medarbetare på fler än 47 kontor placerade

Vi satsar på innovation och utveckling. Vi effektiviserar och skapar lösningar med kundernas affär i fokus. Därför kan vi också säkerställa och minimera kundernas risk vilket är en viktig faktor.

kghcustoms.com

vid viktiga hamnar och gränsövergångar. Med snart 60 års erfarenhet och en heltäckande tjänsteportfölj kan de assistera i alla frågor runt optimering av handelsflöden. – Vi satsar på innovation och utveckling. Vi effektiviserar och skapar lösningar med kundernas affär i fokus. Därför kan vi också säkerställa och minimera kundernas risk vilket är en viktig faktor, säger Vidar Gundersen på KGH Customs Services. Att ha en stark och trygg partner har flera fördelar och är särskilt viktigt i osäkra tider, som nu när branschen och företagen har mött stora utmaningar i och med coronapandemin. – Vi är trygga i turbulenta tider på grund av kompetensen som våra 800 experter har. Vi har erfarenhet och kunskap som gör att vi kan hantera det som händer, säger Vidar. Vi kan ge kunderna flexibilitet,

oavsett om det går upp eller ner. Man betalar för den tjänst man använder. Vad kan man som företag tänka på när det gäller tull? – Framför allt handlar det om att minimera risk och kostnad i verksamheten, menar Vidar. Gör hemläxan och säkerställ kvaliteten på dokumentationen för tullprocessen. Genom att arbeta med korrekt varuklassificering, rätt ursprung på varor och rätt tullvärde säkerställer man grunden för processen. Man bör också digitalisera processen för att effektivisera och visualisera den. Gör man inte detta får man störningar i flödet som ger till följd onödiga kostnader och risker. Det är också viktigt att jobba mot ständiga förbättringar och att dra erfarenhet av det man gör. Genom att använd data, med bra underlag och analyser, kan man dra nytta av erfarenheter och undvika att upprepa misstag.

Vi är trygga i turbulenta tider på grund av kompetensen som våra 800 experter har. Vi har erfarenhet och kunskap som gör att vi kan hantera det som händer, säger Vidar. Vi kan ge kunderna flexibilitet, oavsett om det går upp eller ner. Man betalar för den tjänst man använder.


ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri KGH – Partner & Content Logistik 21

Fotos: fotolia

analyssverige.se

handel och tullhantering

Hur verkar ni på den digitala marknaden? – Vi har en software suite, CTDS. Vi har arbetat med mjukvaror sedan 1994 och 2011 började vi sälja den externt, berättar Vidar. Nu utvecklar och lanserar vi en heltäckande suite – fylld med system som företag behöver för att göra verksamheten optimal, från OCR-skanning till deklaration och specialistmoduler för klassificering och riskhantering. Den innehåller också AEO 360 – ett kvalitetssystem för tullprocesser för både före-

tag och myndigheter. Vi bygger det som en modern programvara som vi kan leverera som Software as a Service. KGH Customs Services kan tillsammans med vårt certifierade Partner Nätverk idag erbjuda våra kunder paneuropeisk tullservice. Nästa steg blir att se på bortsidan Europa. Text: Julia Saaf

Foto: INES SEBALJ

KGH Customs affärsområde Global Consulting erbjuder en heltäckande lösning inom rådgivning och består av tre delar. Inom traditionell affärskonsulting hjälper de företagen att utveckla processer, AEO-certifiera och skapa master data. Trade and Customs Academy är utbildning online. Inom myndighetskonsulting arbetar KGH Customs på uppdrag av myndigheter och regeringar.

CCO Vidar Gundersen på KGH Customs Services


ANALYS

Kilenkrysset – Partner Content

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hållbart Content Skogsbruk, – Kilenkrysset Gruvindustri & Logistik 22 Partner

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANALYS

analyssverige.se

@europeanmediapartner

Kilenkryssets huvudkontor i Strängnäs.

Alfa Lavals huvudkontor i Lund.

Kilenkrysset bygger för en hållbar framtid Partner Content

Kilenkrysset

Kilenkrysset är en privatägd fastighetskoncern med affärsidé att bygga, äga och förvalta fastigheter. Företaget startades upp av VD, Styrelseordförande och ägare Jan Persson under 1990-talets fastighetskris. I dag består fastighetsbeståndet av cirka 395 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, huvudsakligen lager- logistik- och kontorsfastigheter, i 13 kommuner. Företaget bidrar till samhällsutvecklingen genom att planera för nya stadsdelar samt nya logistikoch industriområden på de cirka 23 miljoner kvm mark som finns inom bolaget. Kilenkrysset omsätter cirka 600 miljoner kronor i byggverksamheten och cirka 300 miljoner i förvaltningsdelen. Övriga affärer omsätter 500 miljoner kronor. När andra aktörer på marknaden växer genom börsnoteringar, har Kilenkrysset valt att hålla företaget privatägt. Enligt Jan Persson, VD, Styrelseordförande och ägare, finns det en anledning till detta. – Vi vill komma nära våra hyresgäster, de är våra kunder. Vår

kilenkrysset.se info@kilenkrysset.se

målsättning är att ha ett tätt samarbete med alla inblandade parter när vi bygger och förvaltar kommersiella fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. Kilenkrysset arbetar inom fler om-

råden än kommersiella fastigheter. Man äger och utvecklar dessutom miljontals kvadratmeter mark runt om i landet. – Vi bygger skräddarsydda fastighetslösningarna direkt till kunden, efter dennes behov. Den slutgiltiga hyresgästen är ofta delaktig i processen. I slutändan leder det till att vi har en nöjd kund som vi kan samarbeta med under en lång tid.

Våra kännetecken är och förblir korta byggtider, effektivitet och delaktighet, utan att vi tummar på kvalitén.

Betongväggar bygger man i sin egna fabrik, Kilen Prefab. Genom att bygga i Prefab kan man få snabba ledtider och bra kvalité. – Våra kännetecken är och förblir korta byggtider, effektivitet och delaktighet, utan att vi tummar på kvalitén. Har ni märkt av en ökad efterfrågan på era tjänster?

– Absolut! Vi håller oss sysselsatta och har nog i snitt 4–5 byggen igång samtidigt.

Jan Persson, VD, Styrelseordförande och ägare på Kilenkrysset.

Beställaren är allt från fabriker som gör julskinkor, till terminaler och anläggningar för logistiktransporter. Även kontorsbyggnader ingår i sortimentet.

med bergvärme är särskilt intressant, menar han. – Bergvärme är det bästa just nu. Vi borrar för kyla, men även för värme. Jag vill borra fyra kilometer ner i jorden. Får vi tillgång till ångan som Hela Kilenkryssets organisation är finns där nere, kan vi producera el. färgad av ett kvalitetstänk. Sedan – Vi forskar och undersöker en 2012 är företaget kvalitetscertifierade del själva. Solceller på tak är säkert enligt SS-EN 9001:2015 och arbetar bra. Men har man ett lagertak på ständigt fortlöpande med förbättring 20 000 kvm, blir det svårt att skotta inom kvalitet och miljö. av snö när man har solceller liggandes – Våra kunder är ofta från de ovanpå. Solceller fungerar bra på en stora industrierna och kräver att villa, men på stora fastigheter är nog vi levererar enligt hållbara ramar. bergvärme den rätta vägen att gå. När man bygger åt Läkemedelsindustrin, Alfa Lavals huvudkontor Hur ser er framtidsvision ut? och Polisen har man utökade – Det vi hittills åstadkommit inom säkerhetskrav på sig, även gällande Kilenkrysset är någonting utöver det hållbarhet. vanliga inom den svenska fastighetsbranschen. När andra aktörer väljer att avvakta ser vi chanser till att För Jan är det en självklarhet att även främja en hållbar miljö. expandera. Under alla mina år inom – Jag är själv lantbrukare och branschen har jag ett flertal gånger vill att planeten ska leva och må fått insikt om att företagets största bra. Därför är vi med och drar vårt styrka är att vi har en helhetslösning strå till stacken. Betongväggarna vi som bidrar till att vi kan bygga, äga tillverkar kan stå i många hundra år, och förvalta på strategiskt starka geoså som den kinesiska muren. grafiska områden. Ett framgångsrecept som vi kommer att bygga vidare Man har även påbörjade projekt där på, avslutar Jan Persson. man undersöker möjligheterna med Text: Hans-Peter Öhman sol- och vindkraft. Men att arbeta


ANALYS ANALYS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Ahloa Transport – Partner Content Hållbart Skogsbruk, Ahloa Transport Gruvindustri – Partner & Content Logistik 23 analyssverige.se

Smartare transport med kunden i fokus Partner Content

Ahloa Transport Ahola Transport levererar transporttjänster och utformar dessa efter kundens faktiska transportoch logistikbehov vilket ger stora fördelar. Ahola Transport har sedan 1955 erbjudit transport- och logistiktjänster. Familjeföretaget grundades av Helge Ahola, som senare lämnade över vd-posten till sin son Hans som fortfarande driver företaget tillsammans med sina tre bröder. I år firar Ahola Transport 65 år.

hur företagets bilar rullar. – Vi har inga fasta slingor, utan planerar dynamiskt efter kundens behov. Det ger kunderna fördelar. Till exempel blir det mycket mindre hantering av godset, eftersom det inte behöver mellanlanda på terminaler enligt det traditionella konceptet, säger Jimmy Ahola, kommunikationschef på Ahola Transport.

Konceptets flexibilitet är en annan stor fördel. Ahola kan arbeta snabbt och effektivt när kundens förutsättningar förändras. – Dessutom är vi stolta över vårt digitaliseringsarbete. Det är någonting vi har jobbat mycket med i över 20 år. Vi har utvecklat vårt Till en början fanns företaget bara eget operativa styrningssystem som i Finland, men sedan dess har man är grunden för vår transportplaneexpanderat till de nordiska, baltiska ring. Vi realtidscoachar också våra samt de central- och östeuropeiska länderna. 1979 började man erbjuda chaufförer i ekonomisk körning. sina tjänster i Sverige, som nu är Ett utvecklingsarbete med fokus på Aholas största marknad. hållbarhet Hållbarheten är viktigt för Ahola. Ahola har specialiserat sig på ett dynamiskt logistikkoncept. Företaget Utbildningen i ekonomisk körning, där företagets förare i realtid blir arbetar inte efter fasta, planlagda tipsade om hur de kan kör mer rutter. I stället är det kundens gods ekonomiskt och miljömedvetet, är en och slutdestination som bestämmer

www.aholatransport.com/sv

del i arbetet. Man har också satsat på att företagets lastbilar och släp ska vara optimerade och utrustade med modern och effektiv utrusning. – Vi utrustar bilarna med miljövänliga motorer som minskar utsläppen, men det handlar framför allt om det operativa. Vi vill utnyttja bilarnas kapacitet så effektivt som möjligt, för att minimera att förarna kör med tomma lastutrymmen. Det är den största ”wasten” inom vår bransch. Ingen tjänar på att köra luft!

olika sätt med olika lösningar. – Det består av många delområden som man måste arbeta med. Det sträcker sig från transportutrustning till den operativa styrningen, hur man utbildar sin personal men också hur man använder alternativa bränslen.

Konceptets flexibilitet är en annan stor fördel. Ahola kan arbeta snabbt och effektivt när kundens förutsättningar förändras.

Bilarna utrustas med en digital platta som visar förarnas Green Wheels Index. Den räknar ut och presenterar förarens körbeteende, och indikerar bland annat tomgångskörning, kraftiga inbromsningar och utrullningar – faktorer som påverkar förbrukningen av bränsle. – Det ger föraren en konkret och enkel information. Föraren ser i realtid hur det går och har på sätt och vis en coach med sig under Ett grönt koncept för bättre miljö hela körningen. För att ytterligare bidra till ökad Hållbarhetsarbetet handlar om mer hållbarhet har Ahola utvecklat ett koncept som de döpt till ”Green Kiän en konkret satsning, menar Jimlometers”. Det ger kunden möjlighemy; det gäller att angripa frågan på

ten att välja att köra sina transporter med biodiesel och på så sätt minska koldioxidutsläppen med 90 procent. – Det gör att man får en tydlig rapport som visar hur mycket mindre klimatavtrycket blivit av deras transporter. Vi har redan flera kunder i både Sverige och Finland som känt att det här konceptet är någonting för dem och hoppat på idén. Detta är ett sätt för kunden att på ett konkret sätt påverka totalutsläppen. Det hållbara och klimatsmarta sättet att transportera sina kunders produkter har fått högsta möjlig betyg av kunderna. Men man nöjer sig inte där, menar Jimmy. – Vi siktar högre än så och har en modig målsättning. Vi vill vara ledande i Nordeuropa med att förnya den traditionella logistiken och utveckla nya digitala verktyg som underlättar arbetet under resans gång. Det kan verka kaxigt men vi har kommit ganska långt redan, avslutar Jimmy.


Kom igång med nästa generation skog!

Investera i en startup Med skogsplantor från NorrPlant ger du din framtida skog bästa möjliga start. När du väljer att köpa plantor av oss får du stabila träd som ger god tillväxt.

Foto: Michael Engman

Läs mer och kontakta oss på sca.com/norrplant

Profile for ANALYSE. | European Media Partner

Analys 47 - Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik  

Distributed with Dagens Industri.

Analys 47 - Hållbart Skogsbruk, Gruvindustri & Logistik  

Distributed with Dagens Industri.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded