Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

Medföljer som bilaga i Dagens industri oktober 2019

Hållbar gruvdrift Oktober 2019

37 CONTENT WITH A PURPOSE

Svensk gruvindustri Bättre än någonsin

Utveckling:

En kreativ mötesplats för gruvindustrin

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se Krönika |Emma Härdmark

Profil | Åsa Persson

Den skäggiga mannen i hjälm är på väg ut

Som bergmästare är Åsa Persson ansvarig för Bergstaten, den myndighet som handlägger ärenden som rör prospektering och gruvdrift. Det är fullt upp i branschen: – Vi har ansökningar om prospekteringstillstånd från hela landet, berättar Åsa.

Läs mer på sida 12 Läs mer på sida 2

Bergmästaren har ordet

Läs mer på sida 16

Partner Content | Mobilaris

Mobilaris digitaliserar gruvindustrin Mikael Nyström berättar mer på sida 11


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Mostphotos

Foto: Pressbild/Svemin

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANTON TIPSAR! Jag vill tipsa om artikeln som rör Euro Mine Expo på sida 12. Det kommer bli ett event för hela branschen! Anton Stenbeck, Campaign Manager

UTVALT INNEHÅLL 2

Ledarkrönika – Emma Härdmark

12 Kreativ mötesplats för gruvindustrin 14 Säkerheten i fokus 16 Profilintervju – Åsa Persson 24 Säkerhet i gruvan

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig Svemin och talesperson för Women In Mining – Sweden

Den skäggiga mannen i hjälm är på väg ut Säg ordet gruvindustri och risken är stor att du ser en skäggig man med hjälm och smutsigt ansikte framför dig. Än så länge. För den bilden blir allt mer missvisande. Internationellt sett är gruvindustrin

en av de absolut sämsta industrierna när det kommer till att anställa kvinnor, särskilt högre upp i hierarkin. Visst, den pågående utvecklingen av en ökad grad av automation inom industrin ökar attraktiviteten och öppnar otvetydigt gruvorna för en bredare marknad. Men riktig jämställdhet kommer inte av sig självt. Det insåg ett av världens största

gruvföretag, BHP Billiton, för ett par år sen och bestämde sig därför att göra något åt saken. Företaget satte som mål att år 2025 Följ oss digitalt:

ska hälften av deras anställda ska vara kvinnor. Därefter initierades en rad åtgärder; mer flexibla scheman, kortare skift och lättare att jobba hemifrån. Nu är företaget på god väg att lyckas. De två senaste åren har 75 procent av nyrekryteringarna varit kvinnor. En tidigare otänkbar siffra. Initiativet applåderades av internationella organisationen Women In Mining som menar att det handlar mycket om att skapa en attraktivitet i branschen i sig. Jämställdhet är ingen kvinnosaks-

fråga, det måste man komma håg, det ligger ju även i våra manliga kollegors ansvar och intresse att skapa arbetsplatser med en bred mångfald. Men det finns vissa erfarenheter av att vara i minoritet som man bäst

delar med andra som är i samma minoritet. Det är anledningen till att den svenska sektionen av Women In Mining finns. Det vi gör rent konkret är bland annat att synliggöra goda förebilder. Vid seminarier och events lyfter vi fram ledande kvinnor inom gruvindustrin som får dela med sig av sina erfarenheter, sin karriär och hur man har hanterat avgörande situationer. Det brukar vara mycket uppskattat. Diskussionerna går höga och många kontakter knyts. Inte minst värdefullt ur rekryteringssynpunkt.

tillträdde vår nya VD, Maria Sunér Fleming. En kvinna basar nu över 40 företag inom gruvsektorn som tillsammans har omkring 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Som sagt, den rådande bilden av gruvindustrin som en skäggig man med hjälm och smutsigt ansikte är äntligen på väg att förpassas till samma kapitel som Snövits sju dvärgar.

Den 1 september tog Svemin,

Facebook:Women In Mining – Sweden. @wimsweden Twitter: WomenInMiningSWE. @wim_sweden Hur blir man medlem? wimsweden@svemin.se

branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, ett viktigt steg inom det här området. Då

@europeanmediapartner

analyssverige.se

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig Svemin och talesperson för Women In Mining – Sweden

Återvinn eller ge tidningen vidare!

VÄLKOMMEN TILL DISKUSSIONSKLUBBEN

Få uppdateringar inom industri, livsstil, samhälle, hälsa och ekonomi på vår Facebooksida Analys Sverige. Besök även analyssverige.se för att ta del av fler intressanta artiklar.

ANALYS # 37

Campaign Manager: Anton Stenbeck anton.stenbeck@europeanmediapartner.com CEO: Fredrik Thorsson Director of Sales: Johan Sollevi Chief Content Officer: Mats Gylldorff Editor: Hans-Peter Öhman Graphic Design: Petra Danielsson Text: Martin Westholm, Anna-Lena Ståhl, Ted Hammerin & Mats Carlbäck Omslagsfoto: Mostphotos & Pressbild/Mobilaris. Distribution: Dagens industri, oktober 2019 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Med reservation för ev. tryck- och färgfel. CONTENT WITH A PURPOSE

European Media Partner International AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com Redaktion: emp-content-studio@ europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

www.euromineexpo.com

MEET THE MINING INDUSTRY AT EURO MINE EXPO The place for new business opportunities 9-11 J U N E 2 02 0 | S K E L L E F T E Å , S W E D E N

200

EXHIBITORS

>40

NATIONS

>50% MANAGERS

Be a part of the future for the mining industry

>30

LEARNING SESSIONS

GOLD SPONSOR:

Euro Mine Expo is organized by Nolia AB


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENTWITH WITH CONTENT PURPOSE AAPURPOSE

XXCONTENT DRILLCON – PARTNER

PARTNER CONTENT – DRILLCON

3

Tillväxt och teknik kräver ny kompetens Drillcon växer och påverkas liksom övriga branscher inom basindustrin med svårigheter att rekrytera till gruv- och anläggningsindustrin. Vidare ökar inslagen av automation. Det innebär att de har stora behov av både fler medarbetare och kompletterande kompetenser.

D

et konstaterar Patrik Rylander, VD för Drillcon-koncernen. Deras kärnverksamhet är borrtjänster till gruv- och anläggningsindustrin, där behoven av sådana tjänster ökar i takt med att exempelvis behovet av mineraler till nya tekniska lösningar ökar. – Det är helt klart en framtidsbransch detta, och därför vill vi gärna få in fler yngre medarbetare som kan bidra till den spännande utvecklingen vi är mitt inne i. Den utvecklingen avser både en

intressant intern resa där de jobbar med en ny affärsstruktur och ett pågående tekniksprång. – Traditionellt är borriggarna hydrauliska, men nu kommer de datoriserade borriggarna som kräver komplettering med nya typer av kompetenser.

Dock är det inte helt lätt att intressera ungdomar för jobb i den typ av industri de företräder. – Det lever kvar en felaktig

Patrik Rylander, VD för Drillcon-koncernen

drillcon.se

bild av industrijobb som är farliga, smutsiga och tunga, men industrin ser helt annorlunda ut i dag och den uppdaterade bilden av våra jobb är något vi jobbar hårt med att sprida. TRAINEEPROGRAM LOCKAR NYA KOMPETENSER

Ett aktivt grepp för att inspirera nya grupper att söka sig till företaget tog de för ett par år sedan då de startade en traineeutbildning.

Det lever kvar en felaktig bild av industrijobb som är farliga, smutsiga och tunga, men industrin ser helt annorlunda ut i dag och den uppdaterade bilden av våra jobb är något vi jobbar hårt med att sprida.

inspirera unga att söka till oss som trainee er. Det gick över förväntan och de driver i dag ett omfattande traineeprogram där man tagit in ca 30 nya trainees per år, och hittills har bara två slutat. – Det innebär att vi verkligen har lyckats med att få in medarbetare med andra bakgrunder, alltifrån personer som tidigare jobbat som undersköterskor till de som jobbat med teknik inom andra områden. Vi strävar även att få fler kvinnor in på vårt traineeprogram. I dag har vi fem kvinnor, men vi skulle gärna se att betydligt fler kvinnor söker till oss. Jämställdhet och mångfald är viktiga framgångsfaktorer. MENTORER VISAR VÄGEN

En viktig del av traineeprogrammet, utöver utbildningsmomenten, är att varje trainee får en erfaren mentor som de har som bollplank. – Mentorerna blir lite som en ”grand-father” och fungerar som en förebild för vår verksamhet, och det har visat sig vara en mycket lyckad satsning. Tidigare gick nya medarbetare som ”hjälpare”, som det kallas då – Vi sökte oss då utanför våra man ännu inte själv får borra, traditionella nätverk av liknande i 4-6 år. Nu tar det bara 2-3 år. företag som vårt, där vi tidigare Av våra trainees borrar nästan oftast sökt efter nya medarbeta- hälften redan själva. re. Då vi ville få in helt ny komFör Patrik Rylander och Drillcon petens, gärna sådan som inte jobbat i vår bransch tidigare för är det mycket viktigt att de som att få in nya perspektiv, jobbade företag tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen. vi mycket via sociala medier – Tidigare har det nog inom och andra mediekanaler för att

industrin funnits en känsla av att staten tar hand om kompetensförsörjningen genom olika utbildningsprogram. Men vi kan inte förlita oss på att utbildningsanordnare och politiker slussar nya kompetenser till vår bransch, utan där måste vi vara mycket mer aktiva själva. TAR EGET ANSVAR FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

Det handlar inte bara om nya medarbetare och kompetenser. Drillcon jobbar sedan ett par år också aktivt med intern kompetensutveckling där de bland annat satsar på ledarskapsutveckling. – Vi satsar även betydligt mer på arbetsmiljöarbetet i dag, vi

har infört fler skyddsombud och delegerat ansvaret för saker som Arbetsplatsträffar längre ut i organisationen. Den förändringen har redan givit mycket positiva resultat, bland annat att personalen känner en mycket större delaktighet i verksamheten och tar ett större eget ansvar. Så det är verkligen en spännande resa vi som företag är inne i. Drillcon har verksamhet i tre

regioner i världen; Skandinavien, Iberiska halvön och Sydamerika. – Det innebär att det finns stora möjligheter för våra medarbetare att byta jobb inom koncernen och hitta de arbetsuppgifter och den karriär som passar dem bäst, avslutar Patrik Rylander.


Annons Annons

4

Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PARTNER PARTNERCONTENT CONTENT ––LKAB LKAB

CONTENT WITH A PURPOSE

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

JÄMSTÄLLDHET EN KONTINUERLIG STRÄVAN

Genom att ständigt jobba med värderingar hos både chefer och medarbetare arbetar LKAB för att öka antalet kvinnliga chefer i en mansdominerad bransch. Ett bra exempel på det är Stina

Klemo, i dag produktionschef för ventilationen under jord. Hon började på LKAB 2005 efter en utbildning till bergsingenjör vid Luleå universitet. – Jag började som trainee, tillsammans med två andra kvinnor, och har ända sedan dess känt ett stort stöd i att få utvecklas dit jag vill. Jag har aldrig känt att det varit begränsande att vara kvinna, snarare tvärtom då LKAB under hela tiden jobbat mycket med att öka jämställdheten. De både uppmuntrar kvinnor att söka jobb här och sedan göra karriär inom bolaget.

EN CHEFSKARRIÄR

Efter traineeprogrammet fick hon jobb som processingenjör på anrikningsverket, efter ett tag gick hon vidare och blev produktionschef på pelletsverket. – Efter det blev jag produktionschef för medier ovan jord, vilket inkluderade allmän ventilation både ovan och under jord, tryckluftanläggningar och annat. Jag var både vid gruvan i Kiruna och i Svappavaara. I samband med att hon fick barn så organiserades verksamheten om och hennes avdelning delades upp i flera. Samtidigt kände hon att hon ville kliva av chefstjänsten under ett tag framöver. – Jag skulle ju hamna i en ny sits med barn, och jag ville heller inte att mina medarbetare skulle behöva vänta på en ordinarie chef tills jag kom tillbaka.

FICK STYRA SIN EGEN UTVECKLING

Efter föräldraledigheten började hon jobba som underhållsingenjör av tillredningsmaskiner, men det dröjde inte länge förrän företaget lockade tillbaka henne till en chefsposition. – Det tog 1,5 år så blev jag chef igen, förklarar hon med ett leende. I dag är hon sedan tre år pro-

lkab.com

Genom att ständigt jobba med värderingar hos både chefer och medarbetare arbetar LKAB för att öka antalet kvinnliga chefer i en mansdominerad bransch. Foto: Fredric Alm / LKAB

duktionschef för ventilationen under jord, och totalt har hon varit chef inom LKAB under 10 år. – Jag har nu två andra kvinnliga medchefer som jobbar med produktionen under jord, och bland medarbetarna är det blandat både män och kvinnor. Men det var inte för så länge sedan som kvinnor inte fick jobba under jord, det blev tillåtet först 1978, så det har ändå hänt mycket på rätt kort tid här.

HAR ALLTID TRIVTS PÅ JOBBET

Stina Klemo tänker sällan på att hon jobbar i en så mansdominerad verksamhet som gruvindustrin är. – LKAB är ett så bra företag att växa i, både för att det finns så många olika yrken inom bolaget att välja mellan och för att de erbjuder både stöd och uppmuntran till att söka nya utmaningar. När jag började här hade jag inte en tanke på att bli chef, men jag har hela tiden hoppat på allt jag tyckt varit roligt.

Det är där vi måste börja, med den interna kulturen, inte minst i en mansdominerad bransch som vår. Hon är övertygad om att det gäller för alla att försöka hitta områden att jobba med där man trivs, om man inte trivs så gör man ett sämre jobb.

JÄMSTÄLLDA GRUPPER MER KREATIVA OCH INNOVATIVA

Sara Widmark jobbar som HR Business Partner på LKAB och berättar om hur de jobbar aktivt för att förbättra jämställdheten

och arbetsklimatet inom bolaget. – Vi jobbar bland annat med en Talent Management Process där vi har regelbundna samtal med chefer i organisationen och tillsammans med dem identifierar potentiella ledare och nyckelpersoner, både kvinnliga och manliga. Målet är att få en chefsgrupp som är så jämställd som möjligt, både för att det leder till bättre resultat i verksamheten och för att det blir signaler till organisationer att LKAB är seriösa i sina jämställdhetsambitioner.

bransch som vår. Chefer är viktiga förebilder och HR har tillsammans med chefer utbildningar ute på arbetsplatserna där de pratar om kränkande särbehandling/mångfald och diskuterar hur viktigt det är med vårt bemötande och våra beteenden. – Det är ett sätt att nå ut i hela organisationen och arbeta långsiktigt med frågorna, något som vi har gjort under en lång tid och kommer att fortsätta göra på olika sätt. Text: Ylva Sjönell

SIGNALER FRÅN LEDNINGEN VIKTIGA

De jobbar även med jämställdheten och kulturen högst upp i organisationen, med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Att den högre ledningen står bakom i frågorna är ett viktigt signalvärde ut till företaget att detta tas på allvar. – Det är där vi måste börja, med den interna kulturen, inte minst i en mansdominerad

Stina Klemo, produktionschef för ventilationen under jord på LKAB. Foto: Joakim Jonasson


EN AV FÅ SOM HAR TILLGÅNG. Toyota Hilux är en av få bilar tillåtna nere i LKABs gruva. Och även en av få som är lika bekväma där nere som uppe på paradgatan. Med en lika hård som beprövad 50-årig historia kan du vara säker på att Hilux pallar trycket – på alla nivåer. Med fyrhjulsdrift, differentialspärr och klassens bästa markfrigång är Hilux omöjlig att stoppa. Behöver du anpassa din Hilux för olika arbetsuppgifter? Då är det bara att välja och vraka bland en lång rad prestanda och utrustningsnivåer. Du hittar Hilux hos din Toyotahandlare från 2.347 kr/mån med leasing eller från 265.900 kr exkl. moms. Läs mer på toyota.se

7,0-7,8 l/100km*

185-204 g/km*

*Vid blandad körning. Finansieringsuppgifter från Toyota Financial Services: baserad på 30 % särskild leasingavgift, 4.500 mil, 36 mån, 45 % restvärde, rörlig ord. ränta 3,95 % ( okt-19). Leasingpriset är exkl. moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Priserna är rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Priserna gäller t o m 31 december 2019. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen kan vara extrautrustad med tillval som inte finns i Sverige.


Annons Annons

6 XX

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

PARTNER CONTENT – UNIVAR LUBRICANTS

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

UNIVAR LUBRICANTS – PARTNER CONTENT

Framsynt partner till gruvbranschen Smörjmedel må vara en av de billigaste komponenterna i en maskin, men de är den enskilda komponent som fyller flest funktioner. Foto: Monty Rakusen

Som jämställd affärspartner erbjuder Univar Lubricants ett aktivt teknikstöd till gruvbolagen i norra Skandinavien. De företräder Shell som med stora satsningar på forskning har utvecklat hållbara smörjoljor för framtidens applikationer.

betydligt mer sällan, saker av stor betydelse för både företaget och miljön. Det är därför svårt att jämföra bara på pris, konstaterar Kenneth Christoffersen, försäljningschef på Univar Lubricants. Univar Lubricants ingår i den

globala koncernen Univar Somörjmedel må vara en av de lutions och är makrodistributör, billigaste komponenterna i och enda distributör, för Shell en maskin, men de är den Lubricants i Norden. enskilda komponent som fyller flest funktioner. – En olja kan ha uppåt 20 olika funktioner, alltifrån att minska friktion till att föra bort smuts och värme. Det gör bra smörjoljor till en avgörande komponent för en maskins livslängd, förklarar Christian Gahm, ansvarig för försäljning och teknikstöd till gruvbolag i norra Skandinavien. Inom smörjmedelsområdet finns, som på många andra håll, en stor kvalitetsvariation som också innebär en prisskillnad. – När man väljer ett smörjREJÄLA SATSNINGAR PÅ FORSKNING medel måste man vara mycket noga med att ta hänsyn till alla Shell har under många år satsat faktorer för att kunna hitta det mycket resurser på forskning och bästa alternativet för en speciell utveckling för att utveckla framtiapplikation. Behöver man en dens hållbara smörjmedel. högkvalitativ olja som behål– De satsar i snitt en miljon ler prestandan över lång tid så dollar per dag på forskning. Samfår man betala mer. Samtidigt tidigt har de varit noga med att ökar livslängden hos de smorda satsa mest på områden som är en delarna och oljan behöver bytas del av en hållbar framtid, så som

S

I dag finns ett helt annat fokus på kvalitet och på att utveckla ett modernt och hållbart arbetssätt.

univarlubricants.se/produkter-se/anvandning/gruvdrift/

smörjmedel för industri, vindkraft och hybridfordon, och valt bort områden de inte ser som hållbara, förklarar Christian Gahm. Den massiva satsningen på forskning har bland annat resulterat i en helt ny unik och patenterad process som utvecklar smörjoljor direkt från naturgas. – Processen Gas to Liquid, GtL, innebär ett nytt sätt att raffinera gasen som ger en helt ny mineralbasolja, mineral grp-III, med de syntetiska oljornas alla fördelar. Den är bland annat helt kemiskt ren, har en extremt lång livslängd med hög prestanda under hela livslängden och köldegenskaper som de syntetiska. FRAMTIDENS SMÖRJMEDEL

Baserad på den nya mineralbasoljan har Shell tagit fram en förbättrad serie industrismörjmedel som Univar Lubricants introducerar i gruvbranschen 2019 -2020. Christian Gahm har tidigare jobbat 13 år på LKAB och har sett den utveckling som skett i gruvbranschen. – I dag finns ett helt annat fokus på kvalitet och på att utveckla ett modernt och hållbart arbetssätt. Som leverantör av smörjoljor erbjuder vi kompetensstöd kring både hållbarhet

och säkerhetsaspekter, utöver det rent tekniska stödet. Vi har ett antal möten med våra kunder varje år där vi går igenom olika frågor, även utbildningsmoment ingår, berättar han.

• Att utveckla kundens förståelse för deras produkter och tjänster med kunden i fokus, exempelvis genom att kommunicera produktförbättringar, representation på mässor och egna event.

EN SERIÖS AFFÄRSPARTNER

Det viktigaste för Kenneth Chris-

För att kunna erbjuda kunderna det bästa möjliga partnerskapet så jobbar Univar Solutions aktivt med ett ständigt internt förbättringsarbete som bland annat inkluderar: • Att utveckla verksamhetens affärsprocesser. • Att utveckla personalen i hållbara metoder, anti-korruption, etik och moral i affärer. • Att utveckla personalens förståelse för säkert arbete, genom såkallade Safety shares, och de mäter personalens tillbud/frånvarostatistik.

Christian Gahm, ansvarig för teknikstöd till gruvbolag och andra industrier i norra Skandinavien.

toffersen som försäljningschef är att jobba långsiktigt tillsammans med kunden. – Vi fungerar mer som en jämställd affärspartner än som en leverantör och tar stort ansvar för alla delar som hör till ett smörjmedel, alltifrån kvalitet på oljorna till kunskap om säkerhet och arbetsmiljö. Vi möter kunden ute på deras arbetsplatser och diskuterar exempelvis direkt med smörjarna som jobbar med maskinerna och hjälper dem hitta rätt smörjmedel, avslutar han. Text: Ylva Sjönell

Kenneth Christoffersen, försäljningschef på Univar Lubricants.


KI R UN A

P I T EÅ

Piteå

SOV GOTT PÅ HOTELL

Visste du att Hotel Bishops Arms finns i 7 städer?

ÄT GOTT

I anslutning till alla våra hotell finner du även vår omtyckta gastropub The Bishops Arms. MORA KÖ P I N G ST R ÄN GN ÄS

BOKA DITT BORD OCH HOTELLRUM:

www.bishopsarms.com

Kiruna

KR I ST I AN STAD LUN D

Varmt välkommen!

Strängnäs ANNONS


Annons Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH ACONTENT PURPOSEWITH

A PURPOSE

MOVAB – PARTNER CONTENT

PARTNER CONTENT – MOVAB

Bidrar till hållbar gruvdrift Hållbarhetsfrågan är en ständigt aktuell och viktig fråga inom gruvindustri i dag, de svenska gruvbolagen jobbar stenhårt med just hållbarhet och där kommer Movabs kunskap, erfarenhet och kompetens in i bilden.

I

över 40 år har det Landskronabaserade företaget Movab kalkat Sveriges försurade sjöar, vattendrag och våtmarker. Och mycket arbete återstår för att komma tillrätta med försurningen av vatten som ställer till en rad miljörelaterade problem runt om i hela Sverige. Därför är det kanske inte så kon-

stigt att Movabs VD Göran Lilja ser tudelat på problemet: – Det är givetvis positivt för oss att det finns mycket att göra, men ur ett rent hållbarhetsperspektiv kan man ju se annorlunda på det. Däremot känns det naturligtvis bra att våra insatser fungerar och ofta är avgörande för att säkra många arters överlevnad och fortplantning. I Movabs fall handlar det mycket om att neutralisera och balansera vattnen i områden där någon form av gruvdrift har pågått. Movabs expertkompetens blir en del av återställningsarbetet.

movab.nu

– Eftersom vi bara kalkar under den del av året när vattnet inte är fruset så har vi att göra, inte minst eftersom vi jobbar tillsammans med Boliden för att fortlöpande återställa och balansera de områden de har lånat under den tid gruvan varit aktiv. Eftersom de svenska gruvbolagen tar detta på allvar och jobbar proaktivt och strukturerat, samtidigt som de måste anses som världsledande, innebär det ett jämt flöde av uppdrag för oss, menar Göran Lilja.

” Positivt att jobba med hållbarhet.

Movab använder sig av tre olika

metoder för att kalka försurat vatten, där de geografiska utmaningarna och tillgängligheten avgör vilken metod som är lämpligast. – Vi använder oss av helikopter, båt och doseringsanläggning för att utföra kalkningen och oavsett metod krävs det noggrann planering inte minst

logistiskt, förklarar Göran Lilja och utvecklar sitt resonemang: – Vi har ett väldigt nära samarbete med våra entreprenörer och de är alla specialister inom sitt område. Båtarna är till exempel specialbyggda med fokus på mobilitet och effektivitet. Helikoptern måste användas på ett effektivt sätt, såväl ur ett kostnadssom hållbarhetsperspektiv. Att de svenska gruvbolagen satsar hårt på hållbarheten känner vi till, men i övriga världen måste behovet av Movabs tjänster och expertis vara enorm? – Så är det med all säkerhet, men vi är ett litet bolag som har fullt upp att göra, inte minst med Bolidens kontinuerliga arbete med återställning och hantering av gamla/nedlagda gruvområden. Vi jobbar med några projekt i Tyskland där vi har en av båtarna på permanenta uppdrag. Men höjer man blicken så kan man se stora möjligheter i länder som Polen och Tjeckien men också i en rad andra länder, inte minst Kina. Men då krävs det en helt annan struktur än den vi har i dag, menar Göran Lilja. Så även om behoven globalt förmodligen är gigantiska satsar Movab enträget vidare med att på bästa möjliga sätt försöka

återställa den svenska naturen efter de ingrepp som av naturliga skäl följer någon form av gruvdrift. – Men det gör också att vårt arbete känns viktigt. Det vi gör blir uppskattat och det känns givetvis fint. Dessutom vet jag att våra gruvkunder framförallt uppskattar vår flexibilitet – mobilitet och servicenivå. Våra specialbyggda båtar möjliggör snabba kalkningsinsatser med kapacitet att kalka flera vattenfyllda dagbrott på en dag, berättar Göran. – Vårt koncept med båtkalkning kräver inga investeringar av kunderna och vi anpassar oss helt efter våra kunders önskemål.

Med tanke på de stora behov vi

har i gruvlandet Sverige får vi vara tacksamma att Movabs fokus ligger helt och hållet här – det finns ju som sagt tillräckligt att göra. Text: Mats Carlbäck

Kalkning innebär att strö kalk över en försurad sjö, vattendrag eller våtmark för att återställa dess pH-värde. Men för att upprätthålla det återställda pH-värdet i vattnet krävs kontinuerlig kalkning. Kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker i Sverige har genomförts sedan slutet av 1970-talet.


” ”

Tjänster i fabriker och gruvor minskar klimatbelastningen och sparar naturens jungfruliga material.

Tapojärvi Oy har nått en ledande ställning i världen genom sin kompetens inom industriell cirkulär ekonomi. Företaget tilldelades det internationella Global Slag-priset för första gången år 2010 som Årets Företag som utnyttjar industrins sidoströmmar i produktifieringen. I år tilldelades priset för andra gången tack vare geopolymer som företaget utvecklat. Geopolymer erkändes som årets innovation i

Tapojärvi är en global föregångare inom den industriella cirkulära ekonomin.

utvecklingen av slaggbaserade produkter. Dess råmaterial är slagg som man får som biprodukt från stålverk och det kan användas till exempel som bas eller täckande struktur i gruvor. - I spetsen för vår produktutveckling finns nya produkter med högt förädlingsvärde från industrins sidoströmmar. Vi investerar en betydande del av bolagets kassaflöde i produktutveckling tillsammans med industrin och forskningsinstitut och -företag, berättar tjf. vd Mari Pilventö på Tapojärvi. Gruv- och fabrikstjänster och cirkulär ekonomi utgör kärnkompetensen i Tapojärvi. Dessutom är den stora maskinutrustningen ny och modern och den förnyas ständigt. - Våra styrkor är en stark vilja, förmåga att verkställa, nyfikenhet och mod att tackla utmaningar, tillägger Pilventö.


Annons Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PARTNER CONTENT – MOBILARIS

CONTENT WITH

A PURPOSE CONTENT WITH A PURPOSE

MOBILARIS – PARTNER CONTENT

Mobilaris digitaliserar gruvindustrin Med hjälp av ny, innovativ teknik och digitalisering vill Mobilaris ta gruvindustrin in i den digitaliserade världen. Säkerhet och effektivisering är ledstjärnorna.

varje individ i realtid och digitala incheckningar. Det gör att vi kan fokusera räddningsinsatser på personal i nöd. Genom skarpa fall och utrymningsövningar har vi sett att det går att reducera tiden att säkra all personal från otterbolaget Mobilaris tidigare 30 - 60 minuter ned till Mining & Civil Engineering under 10 minuter. AB fokuserar på digitalisering av underjordisk gruvdrift. Vd Mobilaris säkerhetslösningar Mikael Nyström berättar att verk- inkluderar även övervakning samheten huvudsakligen arbetar av personal som utför ensammed två syften, att öka säkerheten arbete i underjordiska gruvor för personal i gruvor samt att samt kontroll av trafikflöden. effektivisera verksamheten. Tack vare dessa kan personal – Våra mjukvarulösningar vid olycksfall få snabb hjälp till företag inom gruvindustrin samtidigt som kollisioner mellan fokuserar på att göra personafordon undviks. lens arbetssituation så säker som – Mycket handlar om den möjligt. Det kan till exempel personliga säkerheten, säger gälla stöd för evakuering av en Mikael Nyström. underjordsgruva. En av de farligaste situationerna i en gruva är Den andra delen av Mobilaris brand. Du måste veta exakt var arbete handlar om att förse din närmaste räddningskamgruvindustrin med verktyg för att mare finns när du är i en tunnel kunna effektivisera sin verksamflera mil från ytan. het. ”Situational Awareness” innebär i grund och botten ett Mobilaris har utvecklat digitala bättre beslutsunderlag med lösningar för nödsituationer som hjälp av tillgång till viktig data. ger räddningspersonal realtids– Vi hjälper till att skapa information om var människor kontroll över gruvans samtliga i gruvan befinner sig. Man kan resurser. Med hjälp av data och skicka ut meddelanden till nöd- en feedback-loop i realtid kan ställda och exemplevis meddela vi se vad som faktiskt utförs. Vi att de ska ta sig till närmaste övervakar arbetsflödet och baseräddningskammare och var rat på det kan vi ge ett beslutsdenna finns. stöd för att göra förändringar i – Evakueringsarbetet sker helt processflödet. Det händer alltid automatiskt med uppföljning av saker i underjordiska gruvor.

D

mobilaris.se

Maskiner går sönder, personer är på fel ställe. Vi hjälper gruvorna att få bättre kontroll på situationen, något som har varit svårt innan det digitala stödet. Vi tar gruvorna in i den digitaliserade världen och ger dem verktyg för att kunna effektivisera sin produktion och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt. Mobilaris har nyligen lanserat

den nya produkten Mobilaris Onboard, som ger stöd för produktionseffektivisering, ökad säkerhet och navigering underjord. – Vi har tagit fram en produkt som körs via en tablet som man monterar i fordon. Produkten fungerar som en GPS-bilnavigator i underjordsgruvor och gör det möjligt för förare av gruvfordon att navigera i gruvor med en noggrannhet av 5 - 10 meter. Med digital infrastruktur i gruvorna kan vi kommunicera mellan fordon och personer, till och med söka vägen till rörliga objekt. En gruva kan bestå av 5, 10 eller 50 mil tunnlar, så det är inte alltid så lätt att navigera rätt. Om du vet kortaste vägen dit du ska köra så går det att spara upp till 20 procent av all dieselförbrukning på fordon i gruvan.

Som en direkt effekt av ett smart

navigationsstöd kan även luftkvalitet förbättras och ventilation minimeras.

Vi vill ta gruvorna in i den digitaliserade världen. – Allt som har med förbrukning av bränsle och energi att göra kan vi påverka kraftigt. Närvarostyrd ventilation minskade Bolidens elförbrukning i Kankberg med 54 procent. Propangasförbrukningen under vintern, för uppvärmningen av gruvans luft kunde minskas med 21 procent. Det innebär enorma besparingar ekonomiskt samtidigt som det gett en otrolig effekt på koldioxidavtrycket. Mikael Nyström vill även belysa

ett område som han menar lätt glöms bort när man tänker på gruvindustrin. Hållbarhet i fråga om personal, rekrytering och kompetensutveckling. Här kan ny teknik och digitalisering spela en avgörande roll. En ny podcast från Mobilaris är ett av leden för att uppmärksamma utvecklingen. – Att rekrytera unga människor är ett problem. Det är sällan nära till centralorter utan snarare ödemark. När man väl inför digitalisering i gruvor

skapas en grund för innovation och kompetensutveckling. Det skapar en grund för vidareutveckling, nya insikter och en mer intressant arbetsplats. I förlängningen kan det utveckla hel en region eller ort och skapa nya möjligheter. Det är superviktigt att gruvindustrin även lyckas med detta för en hållbar utveckling på sikt. Ett helt nytt segment tillförs som kan locka människor att tycka att det är riktigt coolt att jobba i gruvindustrin. Det handlar inte bara om att flytta på en massa berg. Mobilaris är ett väldigt bra exempel på detta, konstaterar Mikael. Text: Ted Hammerin

Mobilaris är en världsledande leverantör av lösningar inom beslutsstöd. Lösningar som ger gruvbolag, industrier och myndigheter runt om i världen tillgång till data som hjälper dem att arbeta säkrare, effektivare och mer hållbart. Mobilaris Group består av tre dotterbolag: Mobilaris Mining & Civil Engineering (som ägs till 34% av Epiroc), Mobilaris Industrial Solutions och Mobilaris National Security.


INNOVATING FOR PERFORMANCE Normet SmartDrive battery electric product family provides high productivity with decreased operating costs.

0% local emissions

Significantly reduced service brake wear

Reduced maintenance costs

Low noise levels

Lower operational cost

Easy and pleasant one pedal driving

SmartDrive driving energy consumption is only a fraction compared to diesel machninery

Fast charging capable Long-life industrial grade Li-Ion batteries

Energy recuperation in downhill driving High productivity

Standardized battery charging interfaces

The offering consist of seven machines and three battery chargers.

Charmec MC 605 VE SD

Utilift MF 540 SD

Charmec MF 605 V Long End SD

Spraymec 8100 VC SD

Multimec MF 100 SD

Utimec MF 500 TransmixerSD

Spraymec MF 050 VC SD

SD CC300

SD SD CC150 CT40

NORMET.COM

NOR_191028_AD Gruvindustri_248x372.indd 1

28.10.2019 15.39.13


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

UTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Kreativ mötesplats för gruvindustrin Foto: Mostphotos

Foto: Pressbild

Att den lika stora som viktiga Euro Mine Expo arrangeras i just Skellefteå är ingen tillfällighet. Den så kallade Guldstaden mitt i Skelleftefältet utgör en i det närmaste perfekt mötesplats för gruvindustrin. När många av gruvindustrins

aktörer vartannat år träffas på Euro Mine Expo i Skellefteå skapas oanade förutsättningar för branschens utveckling – det är ju här som kreativa idéer kan presenteras och viktiga affärer genomföras. Stefan Romedahl, Affärsområdesdirektör Boliden Gruvor, som är en av huvudsponsorerna av Euro Mine Expo, ser många fördelar med att samla branschen: – Euro Mine Expo har en väsentlig roll i att man kan lansera sina utvecklingstankar och det blir en bra mötesplats för gruvbolag och leverantörer. För gruvindustrin i allmänhet och

den svenska i synnerhet är hållbarhetsfrågorna avgörande och finns ofta högt upp på företagens prioriteringslistor. Därför får hållbarheten och nya möjligheter kopplade till detta också en allt mer framträdande roll under Euro Mine Expo. – Mycket av hållbarhetsfrågorna skapar en ny typ av teknik-

ralrikaste områden, närvaron av ett flertal av de största gruvbolagen, Georange, forsknings- och utvecklingsinstitut och utmärkta kommunikationer. Även för Boliden känns det riktigt att Euro Mine Expo hålls i Skellefteå: – För Boliden är det bra att det sker i Skellefteå som är närhet till vårt ursprung, vilket gynnar dialogen ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Euro Mine Expo, som arrangerats

Stefan Romedahl, Affärsområdesdirektör Boliden Gruvor. 

“Hållbarhetsfrågorna skapar ny teknikutveckling.” utveckling som också genererar möjligheter till affärsutveckling för leverantörer. Och möjlighet till produktivitetsförbättringar och kostnadseffektivitet för gruvbolagen vilket är en bra förutsättning för en hållbar gruvindustri, förklarar Stefan Romedahl. Med över 2 000 deltagare, varav

fler än 200 utställare från över 40 länder blir det ganska tydligt att förutsättningarna för nya sam-

arbeten, nya konstellationer och helt nya affärer är stora. Dessutom lockar Euro Mine Expo ofta ett stort intresse från media och då inte bara den svenska delen. Finns det då inte en risk att bolagen, med tanke på Euro Mine Expos storlek, blir väldigt försiktiga och gärna smusslar med idéer, tankar och planer? – Gruvindustrin är i regel en öppen industri i förhållande mel-

lan bolag där vi tar del av andras sätt att producera och den teknik man använder sig av. På så sätt är det centralt att man möts och har en dialog sinsemellan som innebär utveckling och normaliseringen av känd teknik inom gruvbranschen, menar Stefan Romedahl och fortsätter: – Det är viktigt att man är där och kan lansera sina produkter och också odla det nätverk som finns inom gruvbranschen. Att Euro Mine Expo har förlagts till

Skellefteå är egentligen ganska naturligt med tanke på stadens läge mitt i ett av världens mine-

sedan 2008 får en allt mer betydande roll inom gruvindustrin: – Norden har en stark ställning inom europeisk gruvindustri, vilket gör att Euro Mine Expo i Skellefteå blir välbesökt. Och på så sätt spelar det en stor roll som mötesarena för branschen inom Europa, avslutar Stefan Romedahl. Text: Mats Carlbäck

FAKTA Euro Mine Expo organiseras vartannat år av Nolia AB tillsammans med intresseorganisationen Georange, med huvudsaklig uppgift att bredda synen på samhälls- och näringslivsutveckling kring gruvindustrin. Huvudsponsorer är Boliden och Skellefteå kommun. ANNONS

JTI-Just JustTorque Torque JTI-Just Just Torqueit!it! JTIJTIit!it! Torque Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktyg kraftverktyg Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktyg kraftverktyg Powertools Powertools Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet Tryckluft • Hydraulik från Powertools från Powertools Tryckluft • Hydraulik från Powertools från Powertools JTI-Just JustTorque Torque JTI-Just Just Torqueit!it! JTIJTIit!it! Torque Avancerad Avancerad enkelhetenkelhet enkelhet Avancerad Avancerad enkelhet Innovativa verktyg för industrin

Innovativa verktyg för industrin JTI en nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust enär nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust Viär på Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen dighitta att hitta för de din bästa kraftverktygen för din Vi JTI på Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen dig att för de din bästa kraftverktygen för din ger effektivitet, kraft & precision ger effektivitet, kraft & precision hydraulisk momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för eninte Besök oss för envidemonstration hydraulisk momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för demonstration Besök oss för en demonstration verksamhet. Finns detverksamhet. inte verksamhet. som standard, Finns anpassar det som vi våra standard, verktyg anpassar efter vioch våra verktyg verksamhet. Finns det inte som standard, Finns anpassar deten inte som videmonstration våra standard, verktyg anpassar efter våra verktyg efterefter Stort utbud momentverktyg hydraulverktyg – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tar för fram att helt du unika fåverktyg maximal föräven attskall du få maximal på behov Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Viför kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer även attmaximal visa dina behov – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tar fram att helt du skall unika få verktyg maximal för att du få för entreprenad och gruvindustri pådina Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. attskall visa Vi kommer attskall visa effektivitet din verkstad. effektivitet din effektivitet isegdragande dinisegdragande verkstad. effektivitet din verkstad. Torc-Up verktyg, Torc-Up SLisegdragande gängoch balansarmar verktyg, SLsamt gängbalansarmar Torc-Up verktyg, Torc-Up SLisegdragande gängochverkstad. balansarmar verktyg, SLsamt gängoch och balansarmar samtsamt

Fujis, Fiams egenutvecklade Fujis, Fiams och kvalitetstryckluftsmaskiner. egenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Fujis, Fiams och våra egenutvecklade Fujis, Fiams och kvalitetstryckluftsmaskiner. våra egenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Oavsett om ditt och behov är Oavsett inom industriell om ditt behov produktion äreller inom eller industriell tungt underhåll produktion underhåll Powertools Sweden AB Oavsett om ditt behov ärvåra Oavsett inom industriell om ditt behov produktion ärvåra inom industriell tungt underhåll produktion ellereller tungttungt underhåll Powertools Sweden AB Kvartsgatan 10 Tel: -000 663 000Vänd powertools@powertools.se en nyutvecklad och förenklad ärverktygen en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men extremt robust Kvartsgatan 10JTI Tel: 0171 -0171 663 powertools@powertools.se JTIvi ärJTI en nyutvecklad förenklad ärJTI en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust har viärverktygen du och saknat. har Vänd vidig dig till oss du saknat. för diskussioner dig om till hydraulosssamtidigt för diskussioner om hydraulhar verktygen du saknat. har Vänd vi verktygen till oss du saknat. för diskussioner Vänd dig om till hydrauloss för diskussioner om hydraul749 40 Enköping Fax: 0171 393 16 www.powertools.se 749 40 Enköping Fax: 0171 - 393 16 www.powertools.se hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. för enspara demonstration Besök ossatt för enspara demonstration hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. för en demonstration oss för en demonstration verktyg tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för att tid vi åt brinner våra kunder. för att åt våra kunder. verktyg ellereller tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för att spara tid viBesök åt brinner våra kunder. för spara tid åttidvåra kunder. på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer att visa på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer ävenäven att visa


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

CONTENT WITH A PURPOSE

KAUNIS IRON – PARTNER CONTENT 13 KAUNIS IRON – PARTNER CONTENT

Kaunis Iron är ett helägt svenskt, och nystartat, gruvbolag. Sedan i maj i år är man uppe i full produktion på gruvområdet i Kaunisvaara.

Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron.

De tar sikte på hållbar gruvdrift Med ett och ett halvt års produktion på gruvområdet i Kaunisvaara, norr om Pajala, ser man med stor positivitet på framtiden och med stolthet på vad man hittills åstadkommit.

sen används vid tillverkning av olika typer av stålprodukter. Det unika med den är just kvaliteten och många av våra kunder köper den för att blanda in med produkter av kanske lite sämre kvalitet. Det är viktigt ur miljösynpunkt att ju högre järnhalt som aunis Iron är ett helägt ingår i materialet desto mindre svenskt, och nystartat, gruvbolag. Sedan i maj i år slaggprodukter och energiåtgång, är man uppe i full produktion på säger hon. gruvområdet i Kaunisvaara. Sett till uppstarten av produktionen Kaunis Iron säljer till Europa, så har det gått över förväntan mellanöstern och till Asien, och inledningsvis producerade främst Japan. Det man bryter man mer än förväntat. Det till uppe i Tornedalen sprids sen ut stor del tack vare engagerad per- över världen och används i olika sonal, säger Åsa Allan, platschef sammanhang. På gruvområdet på Kaunis Iron. sysselsätter man ungefär 200 – Gruvan startades upp 2012 personer och räknar man in men verksamheten lades ner logistikkedjan så hamnar man 2014. Under några år pågick ett på bortåt 350 personer. Det projekt för att se över om man är av stor betydelse för Pajala kunde hitta en affärsmodell som kommun, regionen och egentlipassade den här verksamheten. gen hela landsänden. Att hitta Verksamheten är ju brytning av den rätta kompetensen är dock järnmalm i dagbrott där vi även ingen lek och på vissa tjänster anrikar den. Vi producerar ett och kompetenser råder det stor järnmalmskoncentrat av hög brist både lokalt och nationellt, kvalitet och den säljs sen globalt, berättar Åsa. säger Åsa och fortsätter. – Där får vi jobba lite extra för – Våra kunder gör pellets som att hitta men även med kompe-

K

kaunisiron.se

tensutveckling internt. Ser vi vid rekrytering en person med rätt inställning så satsar vi gärna på kompetensutveckling internt och det är nog så man behöver jobba och tänka fram över. Men initialt har vi lyckats attrahera många väldigt duktiga. I Tornedalen så har många jobbat i malmfälten och andra gruvor tidigare och där ser man goda möjligheter att kunna bo och arbeta på hemmaplan, säger Åsa. Hon tillägger också att det är viktigt att tänka på den lokala utvecklingen och ha den förankringen genom att rekrytera och köpa lokalt.

I Sverige är vi ganska långt framme egentligen – förr var det till och med förbjudet för kvinnor att arbeta i gruvor och är det fortfarande i vissa länder.

– Om man tänker på oss som jobbar i ledande positioner, som är kvinnor, att vi visar på att det Sett till jämställdhet så har här är spännande och utvecklanindustrin både nationellt och internationellt en hel del att job- de arbetsplatser att jobba på. Jag ba med. Där försöker man tillse tror också att det är viktigt att man börjar tidigt så att man kan att både företag och entreprefå tjejer att se att det finns möjnörer har samma värderingar ligheter här och att det faktiskt och verkligen värdesätter rätt fördelning på män och kvinnor är roligt. Vi tar emot jättemycket besökare, skolklasser och så, men också mellan olika åldrar. Det är för att få en så dynamisk för att visa på jämställdhet och arbetsplats som möjligt. Man mångfald, säger hon fortsätter. har en viktig roll i att bygga på – Det ger bättre dynamik i goda förebilder. grupperna om fördelningen är

jämn och för att få en sådan jämställdhet så måste man börja tidigt. Det är ju långtgående invanda normer som gör att branschen är mansdominerad, på samma sätt som man ser att omsorgsyrken domineras av kvinnor. I Sverige är vi ganska långt framme egentligen – förr var det till och med förbjudet för kvinnor att arbeta i gruvor och är det fortfarande i vissa länder, tillägger Åsa. Med en jämnare fördelning och lokal näring är också framtidsvisionen väldigt tydlig och klar. – Vi vill ha en långsiktig och hållbar gruvdrift i Tornedalen. Nu har vi precis startat upp verksamheten och vi har nyligen ansökt om tillstånd att öppna två nya dagbrott i närheten. Allt för att skapa en utveckling i den här delen av landet som har en så enorm potential som jag känner inte är utnyttjad till fullo, avslutar Åsa Allan.

Text: Max Olsson


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

SÄKERHET – ANALYSSVERIGE.SE

Med ökad automation i gruvbranschen krävs effektiva säkerhetslösningar Foto: Herr Janssen

Foto: Pressbild/Aptum

Förr var gruvarbete riskfyllt. Men under senare år har omfattande säkerhetsarbete och teknisk utveckling gjort att gruvbranschen inte sticker ut i olycksstatistiken jämfört med många andra branscher. Samtidigt finns det nya utmaningar att jobba med, särskilt som förarlösa fordon blir allt vanligare. Trots många förbättringar och

en omfattande modernisering av gruvnäringen kvarstår att arbetsmiljön alltid måste vara av absolut toppklass när det gäller säkerhet. – Generellt sett kan man säga att det är säkert att jobba i gruva i dag. Det har gjorts många insatser för att förbättra både arbetsmiljö och säkerhet och Sverige är absolut ledande när det gäller detta, säger Janne Holmström som jobbar för Aptum, ett företag som specialiserat sig utbildningar och förebyggande säkerhetsarbete inom olika branscher, där gruvindustrin är en. – Men som på alla arbetsplatser finns det risker och nya tillkommer. Inom gruvnäringen handlar det till exempel om mer djupgående gruvor, större maskiner, fler entreprenörer, ökat produktionstempo och utökad trafik. Det värsta scenariot är om brand

skulle bryta ut i gruvan. Det kan exempelvis vara en hjullastare eller borrigg som börjar brinna

Johan Lindberg, projektledare för släcksystem, Aptum. 

och då gäller det att alla vet vad som ska göras. – Alla fordon som väger mer än 3,5 ton måste numera vara utrustade med helautomatiska fordonssläckningssystem för självsläckning. Dessutom finns det pulverbrandsläckare. Men om inte det är tillräckligt för att släcka elden har föraren dessutom alltid flykthuva att sätta på sig. Huvan klarar rök i upp till 20 minuter för man ska kunna evakuera till närmaste räddningskammare. Janne Holmström fortsätter:

– Särskilt riskfyllt blir det om rökutvecklingen är kraftig, vilket är vanligt om eld uppstår i motorer, turboaggregat, hydraulik eller på andra ställen där det finns

olja. Röken kan vara giftig att andas in, men framför allt minskar rökutvecklingen synligheten och det blir svårt att orientera sig i gruvan. – Därför gäller det att så snabbt som möjligt ta sig till någon av de hermetiskt tillslutna säkerhetskammare som finns och som har friskluftsmasker som ger minst åtta timmars skydd för rök och värme. Alla som jobbar nere i gruvan är också ”taggade” med en sändare som gör att man kan lokalisera var varje medarbetare befinner sig och om denne har lyckats sätta sig i säkerhet. Under senare år har allt mer av

gruvdriften automatiserats. I dag är det vanligt med förarlösa lastare som styrs av operatörer

Tålamod är vår största utmaning

För tio år sedan var Orexplores VD Kevin Rabenius med och grundade Orexplore. Nu är de redo att revolutionera gruvindustrin med sin röntgenteknologi.

Vilka är Orexplore?

i kontrollrum och maskinerna arbetar på egen hand inom avspärrade områden. Man följer även tekniken kring självkörande lastbilar. Ofta är det trångt nere i gruvorna och många fordon som trafikerar samtidigt, så det ställs stora krav för att få det att fungera. Exempelvis håller Volvo på med ett sådant utvecklingsprojekt, som redan testats i tuff gruvmiljö. – Ju högre grad av automation, desto större är behovet av fungerande självsläckande system, säger Johan Lindberg som är projektledare för släcksystem, även han på Aptum. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta, menar han. I gruvmiljö blir det oftast långa insatsvägar för räddningstjänsten vilket innebär att det kan ta lång tid innan räddningspersonalen är framme vid branden och kan påbörja släckningsarbetet. – Men ett rätt projekterat och installerat släcksystem som underhålls kontinuerligt har man ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof. Text: Martin Westholm

– Vi är ett techbolag från Kista som jobbar inom gruvindustrin och ägs av australiensiska Swick Mining Services. Vi har funnits i tio år och har utvecklat en teknologi, som vi har patent på, som för första gången i världshistorien möjliggör att geologer kan se rakt igenom ett borrprov. Vår röntgenteknologi är ultrasnabb och geologerna kan inleda kartläggningen av mineralerna 15 minuter efter att borrprovet röntgats.

Hur revolutionerar ni gruvindustrin? – Revolutionen består dels i hur snabbt vi kan undersöka ett borrprov, att vi gör det direkt vid gruvan, men också i att vi gör det möjligt att finna de intressanta mineralerna och grundämnena som finns i ett borrprov. Med vår teknologi får varje borrprov ett högre värde, något som påverkar hela värdekedjan. Men vi revolutionerar också branschen genom att vi har skapat en mer hållbar process för att finna mineraler och grundämnen

Vilken är er största utmaning? – Att vi nu utmanar metoder att kartlägga mineraler som har varit i princip densamma i 1000 år. Gruvindustrin är en stor och traditionsrik bransch och att få alla att förstå fördelarna med att ta ett jättelikt teknologikliv tillsammans med oss kommer att ta tid.

Hur ser framtiden ut för Orexplore? MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!

– Den ser ljus ut, vi lever i en tid då viktiga mineraler blir allt svårare att finna, det ställs hela tiden nya och högre krav på hållbarhet vilket gör att vi har ett existensberättigande som techbolag även i morgon. ANNONS

ABUS n Gruppe ri e Sv ge

skap Vår kun het er k ä s – er

Vikten av det viktigaste Få ett helt kunskapsnätverk på köpet.

Våra auktoriserade återförsäljare inom ABUS Sverige Gruppen erbjuder helhetslösningar med lyftutrustning, leasing, montage, service och utbildning av din personal. Låt oss ta hand om det viktigaste – att personal och produktion är i trygga händer – så att du kan lägga energi på annat.

Vänd dig till ABUS Sverige Gruppen när du vill ha en komplett lyftlösning, läs mer på abus-kransystem.se eller kontakta oss på 054-55 56 50 eller info@abus-kransystem.se


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

CONTENTWITH WITH CONTENT A PURPOSE PURPOSE

VANVAN DERDER GRAAF – PARTNER GRAAF – PARTNERCONTENT CONTENT 15

Van der Graaf är i världen synonymt med kraftöverföringsteknik av högsta kvalitet. Nu hoppas de att aktörer inom gruvindustrin får upp ögonen för trummotorns vinster.

Dan Larsson, VD på Van der Graaf Scandinavia AB. Foto: Anna Larsson

Van der Graaf leder utvecklingen av trummotorer Van der Graaf är i världen synonymt med kraftöverföringsteknik av högsta kvalitet. Nu hoppas de att aktörer inom gruvindustrin får upp ögonen för trummotorns vinster.

V

an der Graaf är ett neder-

ländskt bolag där Van der Graaf Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag. Andra helägda dotterbolag finns i USA, Kanada, Tyskland och Storbritannien. Marknaden för försäljning spänner över hela världen och Van der Graaf är med sina GV-trummotorer ledande, både på den nationella och den internationella marknaden.

Dan Larsson, VD på Van der

Graaf Scandinavia AB berättar att kunderna är allt från tillverkare av transportbandssystem till slutanvändare. I centrum

av dessa transportbandssystem finns den heltätade Van der Graaf-trummotorn. – Användningsområdet för produkten är att driva bandtransportörer för att flytta material inom olika industrier. Våra motorer finns bland annat i stor utsträckning på mobilkrossar och stenkrossar. De används också inom gruvdrift, livsmedelsindustri, jordbruk, fiskhantering, förpackningsmaskiner, bilindustri och ballasthantering. De förekommer även på postcentraler och bagagetransportörer på många av världens flygplatser. Egentligen lite överallt där det finns ett behov av att transportera saker på band.

delen generellt med trummotorer är att de inte tar någon plats genom att ockupera ytor vid sidan om själva konstruktionen. Allt finns inuti den roterande trumman.

Ingenting släpps ut från vår fabrik som inte håller toppklass.

– Konkurrenterna har motor och växellåda på utsidan, vilket stjäl plats och dessutom bidrar Trummotorns fördel gentemot de till att konstruktionen blir snedkonkurrerande produkterna med belastad med all vikt på en sida. externa motorer och växellådor Vi har det inuti konstruktionen är just dess inbyggda design. För- och får en mycket bättre jämnvikt. Vår motor är heller inte utsatt för smuts och damm. Den är tätad, kapslad och i princip helt underhållsfri. En annan viktig aspekt av trum-

motorn är faktumet att den på både kort och lång sikt kan dra ned på kundernas energiförbrukning. – En trummotor är mer energieffektiv än en konventionell lösning av anledningen att motor och växellåda sitter i linje med varandra. Det maximerar effekten och gör verkningsgraden för

vandergraaf.se

konstruktionen större. På sikt så sparar det mycket energi, vilket i dagens termer är väldigt viktigt. På flera års sikt kan stora vinster göras med att använda trummotorer jämfört med externa lösningar. Även i fråga om konkurrenter med varianter av trummotorer menar Dan Larsson att Van der Graaf har viktiga fördelar. – Skillnaden med vår trummotor jämfört med konkurrenternas är att vi enbart använder komponenter i gjutjärn. Allt från axlar och drev till kuggar. Vi har använder ingen aluminium för att hålla vikt nere till exempel. Våra produkter är robusta och rejäla. Vi tillverkar de allra flesta komponenterna i trummotorerna i egen regi på fabriken i Nederländerna. Detta borgar för en hög kvalitet och vi kan dessutom hålla leveranstiderna korta. Det är smått unikt, vi är inte alls beroende av någon underleverantör för viktiga delar. Ingenting släpps ut från vår fabrik som inte håller toppklass, och det gäller alla beståndsdelar i vår produkt. Ingen tillverkar bättre trummotorer än oss, vilket marknaden i stor utsträckning vet om.

Fortlöpande kvalitetskontroll och

användning av de bästa komponenterna ger tillförlitlighet och lång livslängd. Till skillnad mot konkurrerande lösningar kan trummotorer från Van der

Graaf i händelse av behov också genomgå serviceunderhåll utan några problem. Våra trummotorer har skruvade gavlar som underlättar hela underhållsprocessen. Våra konkurrenter har limmade gavlar. Ur servicesynpunkt är den enkelheten något som stärker vår produkt ytterligare. Den korta och raka leveranskedjan är en hållbarhetsfaktor som Dan Larsson gärna lyfter fram. – Transporterna är på ett minimum i och med att det mesta produceras i egen regi på ett och samma ställe. Vi har inga underleverantörer som står för onödiga och krångliga transporter. Från montering till slutkund handlar det framförallt om en enda transport, från fabrik till kund. Text: Ted Hammerin

En trummotor är en kraftöverföringskomponent speciellt utformad för att driva en transportör med ett transportband. Alla komponenter i en konventionell transportördrivenhet ersätts av trummotorn som en enhet. En trummotor är ett kompakt och hållbart alternativ till konventionell drivning av transportband. Läs mer på vandergraaf.se.

Van der Graaf Power Transmission Equipment


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Vasallen

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Fullt upp för Bergmästaren


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL 17

”Det är mycket nytt och spännande på gång, inte minst vad det gäller fyndigheter av nya material som tidigare inte varit aktuella.”

Det vilar sannerligen ett spännande och historiskt skimmer över titeln som Bergmästare – personen som leder Bergsstaten. Faktum är att titeln såväl som den myndighetsutövande organisationen har funnits i över 375 år och det är ingen avdankad organisation eller befattning vi pratar om, tvärtom. Nuvarande Bergmästaren Åsa Persson förklarar mer om Bergsstaten generellt och gruvindustrins möjligheter och utmaningar mer specifikt. För alla som inte riktigt vet vad organisationen med det

spännande namnet Bergsstaten är, eller för den delen gör, kan det vara på sin plats med förklaring. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineraler och leds av bergmästaren som beslutar i därtill kopplade frågor i enlighet med minerallagen. Dessutom prövar Bergsstaten frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter och informerar om lagstiftningen och om pågående prospektering och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänheten. Med andra ord en ganska omfattande uppgift. – Vi har ansökningar om prospekteringstillstånd från hela landet även om givetvis den största delen gäller norra delen av Sverige. Det är mycket nytt och spännande på gång, inte minst vad det gäller fyndigheter av nya material som tidigare inte varit aktuella, förklarar Bergmästare Åsa Persson med ett förflutet i fastighetsbranschen, närmare bestämt som VD för Vasallen i Kiruna. Precis som övriga branscher är gruvindustrin cyklisk och

det märker man av på Bergsstaten: – I 2017 såg vi en ökning i ansökningarna vilket innebär att vi då var uppe i de nivåer vi hade före bottenåret 2013 och under 2018 behandlade vi cirka 200 stycken spridda över hela landet. 2018 var antalet något lägre och det känns som om branschen står och stampar lite, menar Åsa Persson och tillägger: – Situationen i Sverige följer i princip den globala utvecklingen. Gruvindustrin är inte bara en del av svensk historia, det är också en viktig del av det svenska näringslivet – inte minst i landets norra delar. Men framtiden är kantad av

utmaningar och Åsa Persson ser framför allt ett område som potentiellt kan försvåra en fortsatt positiv utveckling: – Vi har stora utmaningar avseende frågan om konkurrerande markanvändning och här har vi en intressekonflikt som på sikt kan hämma utvecklingen. Bergsstaten blir här en central kugge i olika intressekonflik-

ter. Hur den svenska naturen ska användas och exploateras är viktiga frågor och det är inte helt ovanligt att det kan splittra de boende på landsbygden. Samtidigt som investeringar och potentiella arbetstillfällen är viktiga finns det många alternativa önskningar om hur vår natur ska användas. Renskötsel är bara ett exempel, men ett tydligt sådant i sammanhanget. – Det är givetvis en fin balansgång vid varje enskilt fall. Men vad man måste förstå är att prospektering inte är samma sak som utvinning. Att ge tillstånd för prospektering innebär inte nödvändigtvis att stora ingrepp behöver göras eller att naturen kommer att påverkas. Tvärtom. I dag är det cirka en procent av alla prospekteringar som faktiskt leder vidare till utvinning, förklarar Åsa Persson. Och gruvindustrin pekas ofta ut som boven i dramat när det gäller negativa effekter kopplade till markanvändning. Detta är något som Åsa Persson tycker är lite orättvist: – Det är enkelt att gå på gruvindustrin. Totalt har vi 14 metallgruvor i landet och faktum är att golfbanorna tar upp mer mark än den totala svenska gruvindustrin! Att komma till rätta med de här missförstånden ser man

på Bergsstaten som en betydelsefull uppgift. Att gemene man, och för den delen beslutsfattarna, får en mer nyanserad bild är helt avgörande för att utvecklingen ska bli såväl effektiv som hållbar. – Allt handlar egentligen om information och kommunikation och för det krävs det många möten – väldigt många möten. Den rådande osäkerheten kring markanvändningen tillsammans med bristande kunskap och förståelse är faktorer som påverkar gruvindustrins utveckling. Både prospekteringen och eventuell utvinning är i dagsläget förknippat med långa ledtider. – Ledtiderna är på tok för långa och det beror dels på

långa beslutsprocesser från berörda myndigheter och dels på de överklaganden som nästan per automatik följer. Allt detta gör att varje process drar ut på tiden. Och tiden är en avgörande faktor – inte minst i gruvindu-

strin. Med tanke på projektens omfattning måste varje projekt utvärderas noggrant och eventuella marknadsförändringar inkluderas. Men om tiden från ansökan till eventuell utvinningsstart är lång eller för den delen osäker, blir projekten ofta för riskfyllda, något som påverkar investeringsviljan. – Vi måste på alla sätt arbeta för att minska ledtiderna för att alla ska få en möjlighet att räkna på sina projekt, hävdar Åsa Persson som också vill se tydligare direktiv för markanvändningen: – Det är givetvis viktigt att vi tar hänsyn till alla gruppers önskemål, som hur vår gemensamma natur ska användas. Men ibland handlar det om bristande information, det vill säga vilken påverkan kommer detta att ha och vilka positiva effekter kan det eventuellt innebära. Ofta när det handlar om gruvor och gruvdrift innebär det, positivt nog, prospektering och exploatering i landsbygdsområden där investeringar och arbetstillfällen är helt nödvändiga för områdets eller regionens överlevnad. – Därtill kommer behovet av nya material som behövs för energiomställningen och huruvida dessa faktiskt ska kunna utvinnas och den moraliska frågan om vi trots allt inte ska utvinna dem här i Sverige där vi kan erbjuda säker gruvdrift och rättvisa arbetsförhållanden. Sedan får man ställa det mot eventuella negativa effekter som gruvdriften kan innebära. Med andra ord låter det som om den snart 400 år gamla Bergsstaten kommer att ha att göra även framöver. Text: Mats Carlbäck

FAKTA Namn: Åsa Persson. Ålder: 58. Bor: Kiruna. Övrigt: Bergsstaten grundades redan 1637. Bergsstaten är en av de äldsta statliga verksamheterna i Sverige. Tidigare var bergmästarämbetet uppdelat i flera distrikt, men sedan 1998 är Bergsstaten samlad med hela landet som verksamhetsområde, med en bergmästare som chef.


Annons Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

PARTNER CONTENT – PEAB

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

PEAB – PARTNER CONTENT

Kristallen – det nya stadshuset i Kiruna som byggts av Peab. Ritat av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects och finansierat av LKAB. Foto: Fredric Alm

Susanne Hallberg, Regionchef Bygg för Norra Norrland. Foto: Fredrik Larsson

Peab bygger Kirunas nya vardagsrum Kristallen – så var arbetsnamnet för det nya stadshuset i Kiruna som byggts av Peab. Ritat av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects och finansierat av LKAB. Men utmaningarna för att få projektet på plats har varit allt annat än enkla att hantera. Stommen utgörs av både betong och stål, själva ”Kristallen” hänger i en stålkonstruktion i mittendelen.

V

interstormar och tempe-

raturer ner till minus 38 grader på vintern är en utmaning för produktionen. Så

peab.se

även för detta projekt. Transporter och leveranser måste planeras noga. Personal har rekryterats från flera delar av landet samt att internationella leverantörer har köpts in och totalt har som mest 230 personer arbetat på projektet. Projektet startade hösten 2015 och knappt tre år, och 550 miljoner kronor senare, står Kristallen där och sträcker på sig med sina 34,5 meter i höjd och knappt 11 000 kvadratmeter stora ytor, berättar Susanne Hallberg, Regionchef Bygg för Norra Norrland. – Det nya flaggskeppet blev klart 2018 och folk sitter och

arbetar i den byggnaden i dag. Det är en otroligt vacker byggnad som vi är stolta över. Den blev även nominerad till Årets Bygge nu i våras vilket var väldigt roligt. Samt att byggnaden nyligen vann stålbyggnadspriset 2019, European Steel Design Awards of Merits. Kristallen var ett av fyra svenska projekt som tävlande mot 28 andra europeiska projekt. Husets runda gestaltning, som var en utmaning att få till, är för mig kanske årets mest spännande byggnadstekniska projekt. Tack vare den runda gestaltningen så är det mindre procentuell fasadyta, i och med det så blir byggnaden mer energieffektiv än vanliga rektangulära byggnader, säger hon och fortsätter. – Vi bygger också Kirunas nya kulturhus som är beläget alldeles intill stadshuset. Projektet pågår just nu och är i full produktion med mål att vara klart för besiktning i slutet av 2020. Där kommer det finnas en stor riksteaterscen, bankettsal, biosalonger och ett bibliotek. Både restaurang-, tillagningsoch cateringkök kommer också att finnas.

– Kirunas nya vardagsrum, en samlingspunkt skulle man kunna säga. Den byggnaden är lite mer traditionell i sin gestaltning men är också ett intressant projekt.

Vår största tillgång är våra medarbetare, vi har en stor yrkeskår, som vi är måna om.

anläggning och infrastruktur och utvecklar gärna projekt tillsammans med kunden. Vi är en stor lokal entreprenör i Kiruna som vill vara med i den stadsomvandling som sker. – Vår största tillgång är våra medarbetare, vi har en stor yrkeskår, som vi är måna om. Hälsa, arbetsmiljö och kompetensutveckling går hand i hand. Det är mycket viktigt för oss. Likväl arbete med jämställdhet och mångfald slår Susanne fast. – Det är ett antal fler kvarter som ska byggas i nya Kiruna centrum och vi hoppas självklart på att får vara en del av dem. Vi bygger som bäst även etapp 1, mark och grundläggning, för Kiruna nya badhus, cirka 10 000 kvadratmeter.

Kulturhuset är cirka 10 500 kvadratmeter stort. Både kulturhus och stadshus är stora byggnader som kräver mycket resurser, det är otroligt spännande och utvecklande att vara delaktig i sådana projekt, tillägger Susanne. Vi är även med och bygger i gamla delar av staden, ombyggnation Peab är ett rikstäckande byggbo- till lägenheter till exempel. Vi lag med cirka 15 000 anställda bygger allt möjligt – stort som i fyra affärsområden. Affärssmått. I och med våra fyra affärsområdena är bygg, anläggning, områden så kan vi vara med och industri och projektutveckbidra på väldigt många håll, det ling. Företaget är en komplett är viktigt för oss, avslutar hon. samhällsbyggare som erbjuder Text: Hans-Peter Öhman helhetslösningar för både bygg,


Annons Annons

Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

VEIDEKKE PARTNERCONTENT CONTENT 19 VEIDEKKE – –PARTNER

Berggren & Bergman ser sin roll i Kirunas utveckling

Staden som flyttas och byggs om, eller byggs på nytt, är Kiruna. Men ingen nybyggnation utan tydliga uppdrag, resurser och målsättningar. På uppdrag av LKAB är Veidekkes dotterbolag Berggren & Bergman med och axlar uppgiften – som är ett helägt dotterbolag i Veidekke-koncernen.

T

Vi ser att det kommer att komma ut fler projekt på marknaden, där vi kan bidra med våra kompetenser.

usentals nya bostäder och

kommersiella lokaler kommer de närmaste åren att byggas av LKAB, som en viktig del av utvecklingen av Kirunas nya centrum. Berggren & Bergman, ett helägt dotterbolag till Veidekke, ska på uppdrag av LKAB utföra mark- och infrastrukturarbeten för 400 lägenheter till ett helt nytt bostadsområde i närheten av Kirunas nya centrum. Arbetet påbörjades i juni 2018 och beräknas vara klart i oktober 2019. – Det är ett väldigt spännande projekt och vi är naturligtvis mycket glada över att förtroendet vi har gått av LKAB, säger Mathias Rönnholm, Regionschef på Viedekke Anläggning Nord och fortsätter: – Arbetet kommer att skötas av Berggren & Bergman, ett helägt dotterbolag till Veidekke. Dotterbolaget ingår helt och hållet i vår strategi, även när det kommer till arbete ovan jord. Särskilt när det kommer till det stora projekt som det innebär att flytta Kiruna som stad. Arbetet kommer att skötas av Berggren & Bergman, ett helägt dotterbolag till Veidekke. De ser möjligheter att jobba på det sätt man vet fungerar bäst – i nära samverkan där fokus läggs på involvering. Projektet är en utförandeentreprenad och man arbetar så att kund, samarbetspartners, projektörer och medarbetare blir delaktiga för att uppnå maximal effektivitet och kvalitet. Då kan man tillsammans lägga fokus på ekonomi, framdrift och produktionslösningar. – Vi är ett bygg- och anläggningsföretag som framför allt verkar i norra Norrland.

veidekke.se

förvandlas till attraktiva hyresgäster för lokalbefolkningen. Samarbetet med LKAB har gått som på räls. Flera av Berggren & Bergman projekt sker i samverkan med LKAB eller i utökad samverkan med lokala företag som Nåiden Bygg, ER-Bygg LTH AB som exempel. Peter konstaterar att de är optimistiska och att arbetet rullar på. – Framtiden ser ganska ljus ut och vi ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av orten. Vi ser att det kommer att komma ut fler projekt på marknaden, där vi kan bidra med våra kompetenser. Många av projekten som Berg-

”Vi är med och bidrar på olika fronter, men det har framförallt med stadsflytten att göra. Till exempel ansvarar vi för flytten av olika kulturbyggnader där vi också ansvarar för markarbeten på de nya platserna där kulturbyggarna ska stå i framtiden. Dessutom utför vi mark- och grundläggningsarbeten i kvarteren 1, 4, 5, 7, 8 och 9”, berättar Peter Johansson som är Arbetschef på Berggren och Berggren.

Vi utgår från huvudkontoret i fronter, men det har framförallt Luleå, men har lokalkontor i med stadsflytten att göra. Till Kiruna, Gällivare, Jokkmokk exempel ansvarar vi för flytten av och Piteå. Vi har varit aktiva i Kiruna sedan 2017 och ser fram emot utmaningarna att fortsätta arbeta i orten, förklarar Peter Johansson som är Arbetschef på Berggren och Berggren. Peter är stolt över att konstatera att företaget bidrar till Kirunas utveckling och stadsflytt. – Vi är med och bidrar på olika

Framtiden ser ganska ljus ut och vi ser fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av orten.

olika kulturbyggnader där vi också ansvarar för markarbeten på de nya platserna där kulturbyggarna ska stå i framtiden. Dessutom utför vi mark- och grundläggningsarbeten i kvarteren 1, 4, 5, 7, 8 och 9, berättar han. Utöver de projekten slutför man dessutom mark- och infrastrukturarbeten i det nya bostadsområdet Jägarskolan, där 20 hektar byggbar mark runt det gamla jägarregementet i Kiruna ska

gren & Bergman är inkluderade i sträcker sig över 2021 och 2022, vilket gör att företaget växer. – De här projekten har fått oss att växa som företag, så nu fokuserar vi på att sköta våra åtaganden på ett säkert och hållbart sätt under åren som kommer. Vår målsättning är tydlig: Vi har som ambition att bli en ledande aktör inom mark-, VA- och anläggningsarbeten i framtiden, avslutar Peter. Text: Hans-Peter Öhman

Peter Johansson som är Arbetschef på Berggren och Berggren.


Annons Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

PARTNER CONTENT – RIKSBYGGEN

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

RIKSBYGGEN – PARTNER CONTENT

Säljstart! 30/10 Hållbarheten har spelat en viktig roll när Riksbyggen bygger i Kiruna och Malmfälten. Riksbyggen strävar efter att deras nyproduktionsprojekt ska nå Miljöbyggnadnivå Silver.

Riksbyggen bygger drömhem i Kiruna Riksbyggen är ett kooperativt företag som arbetar med förvaltning, nyproduktion av både hyresrätter och bostadsrätter i hela Sverige. Och man har gjort det i nästan 80 år. – Vi finns i hela Sverige och har en väldigt stor förvaltningsverksamhet där vi hjälper bostadsrättsföreningar, hyresrätter och kommersiella aktörer med att förvalta och utveckla deras fastigheter, säger Lars Lundgren, Marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

R

iksbyggen Bostad bygger på

många orter i Sverige. I norra Sverige har de växlat upp sin verksamhet och är åter igen en av de ledande aktörerna vad gäller nyproduktion. Framförallt i Malmfälten runt Kiruna och Gällivare. – Det är starka orter för oss. Vi har anledningen att vara där eftersom vi har uppfört och förvaltar bostadsrättsföreningar och har en relation med lägenhetsin-

byggt 47 lägenheter som passar pet. De inglasade balkongerna de allra flesta. De välplanerade kommer bli en plats att trivas på, lägenheterna finns mellan ett till den saken är säker. fyra rum och kök. Om bara några veckor flyttar de första boende Hållbarheten har spelat en viktig in till sina nya drömhem. roll när Riksbyggen bygger i Lägenheterna har milsvid Kiruna och Malmfälten. Riksutsikt mot Kiirunavaara och RIKSBYGGEN ÄR I byggen strävar efter att bostadsKebnekaises majestätiska profil KIRUNA FÖR ATT STANNA rättsföreningen Fjällblicken ska nå och skidbacken i Luossavaara. Riksbyggen ser att de spelar en Miljöbyggnadnivå Silver. Det är Utanför dörrens finns carports viktig roll i Kirunas omvandling, en tydlig markering som visar att och en förrådsdel där man kan men Lars vill inte slå sig själv på byggbolaget och fastighetsägaren förvara skidor och annan vinter- är engagerad i miljöfrågor och bröstet allt för mycket. utrustning. Fjällvyn och Fjäll– Vi var först ut med att bygga tänker på att de boende ska trivas. bostadsrätter i Kiruna i samband vi kommer vara långsiktiga i vårt blicken kommer dessutom ha en Det krävs mer än att bara följa gemensam samlingslokal med en lagkraven – bland annat måste med samhällsomvandlingen. arbete här, menar han. härlig bastu, där man kan landa solskydd, ljudmiljön och ventilaTrots att vi inte är i det nya efter en heldag i skidspåren. centrumet, där stadskärnan ska VÄLKOMMEN TILL FJÄLLVYN tionen vara någonting extra. På gården står grillbyggas, är vi ett alternativ för OCH FJÄLLBLICKEN Nu ären det mysig äntligen dags för försäljningsstart av lägenheterna i Brf Fjällblicken i Luossavaara. välplanerade bostadsrätter 1–4 rokmed kåta där man kan grilla Totalt korverbjuder och vi 47Riksbyggen hela ortens befolkning, säger han I bostadsrättsföreningarna är inte om nöjda med stora balkonger och vackra utsikter mot fjällvärlden. Preliminär andra läckerheter. och fortsätter: Fjällvyn och Fjällblicken erde tre bostadsprojekten som är inflyttning under våren 2022. När du köper en bostad av Riksbyggen får du ta del av trygghetsfilosofin. – Många känner en trygghet bjuder Riksbyggen välplanerade påbörjade. Bland mycket annat så ingår till exempel skydd mot dubbla boende­ i att vi finns här. Vi har varit lägenheter med stora balkonger Bostadsrättsföreningen Fjällblick– Vi är en bit på väg mot kostnader, avbokningsskydd och 5 års garanti. tydliga med att vi över tid vill som har en sagolik utsikt över en kommer att stå klar underför våra nya vår vision om 250 lägenheter i eller Anmäl ditt intresse bostäder på riksbyggen.se/fjallblicken kontakta vår säljare Anna Marklund på 0920­23 55 96 för mer information. bidra till orten. Vi har ett samfjällvärlden. Dessutom har de våren 2022, men försäljningen Malmfälten. Vi vill absolut vara verkansavtal med LKAB där vår boende slalombacke och frilufts- av lägenheterna börjar på redan Välkommen säljstartsmöte!med och fortsätta bidra till orterOnsdag 30 oktober klnas 18.00 utveckling, på Scandic Ferrum i Kiruna Lars. liv som närmsta granne. gemensamma ambition är att den 30 oktoberNäri och år.var? Även här avslutar Vi bjuder på fika och kaffe och berättar mer om Brf Fjällblicken och På Maria Taavenikus Gata lig- kommer de boende bygga 250 lägenheter de närmsta ha en sagolik Text: Hans-Peter Öhman försäljningsprocessen. dig tillfjällandskasäljstartsmötet på riksbyggen.se/fjallblicken åren. Därför kan man lita på att ger Fjällvyn. Här har Riksbyggen utsikt mot det Anmäl vackra nehavare som påverkas av gruvdriften. Eftersom de kommer behöva flytta ur sina lägenheter vill vi hjälpa till genom att erbjuda en lösning med nyproducerade lägenheter, berättar Lars.

Många känner en trygghet i att vi finns här. Vi har varit tydliga med att vi över tid vill bidra till orten.

Välkommen till en friluftsnära verklighet i Brf Fjällblicken. Kiruna. Luossavaara.

senast måndag 28 oktober.

riksbyggen.se Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. 3776 0620 Annons Brf Fjällblicken_250x366 190930.indd 1

2019-10-02 08:43


Säljstart

Välkommen till en friluftsnära verklighet i Brf Fjällblicken. Kiruna. Luossavaara.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Nu har det äntligen blivit dags för försäljningsstart av lägenheterna i Brf Fjällblicken i Luossavaara. Totalt erbjuder vi 47 välplanerade bostadsrätter om 1–4 rok med stora balkonger och vackra utsikter mot fjällvärlden. Preliminär inflyttning under våren 2022. Fram till 6 november finns möjlighet att nyttja ev förtur att få välja lägenhet. Kontakta gärna vår säljare Anna Marklund på 0920-23 55 96 för vidare information kring processen och hur du går tillväga för att köpa din nya drömbostad. För mer information kring Brf Fjällblicken: riksbyggen.se/fjallblicken


Annons Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

PARTNER CONTENT – DAFO

CONTENT WITH CONTENT WITH AA PURPOSE PURPOSE

DAFO – PARTNER CONTENT

Avancerat brandskydd av tunga fordon

I gruvindustrin har säkerheten alltid varit en avgörande fråga – inte minst när det gäller brand. Därför är det inte alls förvånande att Dafo, med 100 års branscherfarenhet, satsar hårt på brandsäkerheten i gruvindustrin.

av släckanläggningar och system för fordon - allt från enklare lösningar till skräddarsydda system för tunga fordon, bussar, skogsmaskiner, gruvmaskiner och anläggningsmaskiner. Johan Balstad, Vice President,

ser just brandskyddet som en avgörande del för en hållbar retaget Dafo räknas idag gruvdrift: som en av Nordens störs– Bränder i fordon får ofta ta leverantörer av brandskydd ett mycket häftigt förlopp och räddningsmateriel. För ett och är svårsläckta med en år sedan knoppade Dafo Brand handbrandsläckare. Med rätt av sin verksamhet avseende dimensionerat automatiskt fordonsbrandskydd från sin öv- släcksystem får man snabbt och riga brandskyddsverksamhet till effektivt skydd som begränsar det nya bolaget Dafo Vehicle konsekvenserna av en brand – Fire Protection. Dafo Vehicle vilket kan vara extra viktigt i erbjuder ett komplett sortiment en gruva.

D

et svenskägda familjefö-

www.dafo-vehicle.com

Brandskydd i tunga fordon som gruvmaskiner ställer höga krav på såväl utrustningen som hållbarheten. – Fordonen får verkligen jobba i de tuffaste av miljöer, inte minst på grund av damm, vibrationerna och de extrema temperaturerna som de utsätts för. Därför erbjuder vi högteknologiska kundanpassade lösningar med därtill kopplade serviceavtal. Det är också därför som vi fortlöpande satsar mycket på utveckling av våra produkter och system, förklarar Johan Balstad.

Vi står inför en betydande elektrifiering Dafo Vehicles erfarenhet, kom-

petens och kunnande har i stor utsträckning bidragit till att man tagit sig in på marknad efter marknad och idag har man Komplexiteten är så stor att Dafo kunder över i stort sett hela Vehicles experter också är enga- världen. Detta ställer givetvis gerade och behjälpliga i designen stora krav på företagets organioch planeringen av fordonen hos sation men också ett fortsatt uttillverkaren, för att skapa välinte- vecklingsarbete av såväl system grerade och effektiva lösningar. som produkter: – Just nu är utvecklingen Från branschens sida ser man extra viktig eftersom vi står ofta brandsäkerheten som en inför en ganska betydande avgörande fråga och en viktig del övergång när det gäller mai hållbarhetsarbetet. skinernas drivmedel. Det sker en omfattande elektrifiering – För det första vill man ju även här och det ställer i viss eliminera eller minimera risken mån nya krav på brandskyddsför personskador – det är den absolut viktigaste faktorn och där utrustningen. Ett batteri som är brandskyddet centralt, menar tar eld genom termisk rusning är inte samma sak som de mer Johan Balstad och fortsätter: traditionella bränderna i diesel– Samtidigt vill man också eller bensindrivna fordon. Här undvika driftstopp till följd av lägger vi just nu stort fokus, bränder eller andra typer av berättar Johan Balstad. olyckor, något som i en gruvmiljö kan vara problematiskt, Samtidigt gör man också en kostsamt och tidskrävande att åtgärda. Därför blir det extra betydande satsning genom att viktigt att systemen och utrustöppna verksamhet i Norrland. ningen faktiskt fungerar. – Norrland är idag en av Sve-

riges mest expansiva marknader med många stora gruvprojekt. Norrland är en attraktiv region för vår fortsatta expansion och vår målsättning är att finnas nära gruvbolagen i norr som ju av naturliga skäl är viktiga kunder för oss. De stora jättarna inom gruvindustrin, Boliden och LKAB är ju två bolag som sedan länge arbetat intensivt med säkerhets- och hållbarhetsfrågor. – Det ger oss också ytterst värdefulla referenser globalt eftersom både den svenska gruvindustrin och de stora bolagen är internationellt kända och erkända. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att växa på den globala marknaden, avslutar Johan Balstad. Text: Mats Carlbäck

Dafo Vehicle Fire Protection AB levererar branddetektionsoch brandsläckningssystem för bland annat bussar, gruvoch anläggningsmaskiner, skogsbruks- och avfallshanteringsmaskiner samt lastmaskiner och kranar. Dafo Vehicle Fire Protection AB omsätter cirka 250 MSEK, har sitt huvudkontor i Tyresö samt lokal närvaro runt om i världen via dotterbolag och ett nätverk av Dafo-återförsäljare.


Varje timme. Varje timme förändras förutsättningar för företag och

brandrisk och konsekvenserna av den utifrån din verksam-

verksamheter då brand bryter ut. Varje timme riskeras

hets förutsättningar. Genom systematik, genomlysning och

människors liv och hälsa. Varje timme förstör brand resurser

förebyggande åtgärder säkrar du en trygg arbetsmiljö där

och tillgångar och gör framtiden osäker. Varje timme gör vi

människor, resurser och intäkter skyddas.

alla på Presto något åt det. Med Presto Fire Risk ManagementTM får du ett arbetssätt och en kontinuerligt pågående process som minimerar

Gör Presto Fire Risk ManagementTM till en naturlig del av din verksamhets riskhantering och kontinuitetsplanering. För ingen och inget skall skadas av bränder.

Vill du veta mer om Presto Fire Risk ManagementTM ? Hör av dig via www.presto.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

SÄKERHET – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Sonia Jansson

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Tänk dig att du befinner dig långt nere i en gruva, 1 250 meter under jord. Det börjar brinna i ett lastfordon. Rökutvecklingen är kraftig och gruvgången blir snabbt rökfylld. Det finns bara en väg upp, inga nödutgångar. Vad händer nu? .

De räddar liv i gruvor med innovativa lösningar Tänk dig att du befinner dig långt nere i en gruva, 1 250 meter under jord. Det börjar brinna i ett lastfordon. Rökutvecklingen är kraftig och gruvgången blir snabbt rökfylld. Det finns bara en väg upp, inga nödutgångar. Vad händer nu?

”Man ska inte vara rädd, men det gäller att vara förberedd. Det finns definitivt en förbättringspotential i samverkan mellan gruvindustrin, ambulanssjukvården och räddningstjänsten”

petens i forskningsprojekt som det här. Att driva utvecklingen framåt och förbättra företagens riskmedvetande är viktigt för oss. I projektet har vi kunnat bidra med kunskap, men också lärt oss av andra för att kunna utveckla produkter och tjänster för framtiden, säger Aptum/Prestos utbildningschef Johan Larsson, som själv har en bakgrund inom räddningstjänsten. Svensk gruvindustri har god säkerhet i dag. Den tekniska utvecklingen har gjort arbetet säkrare, men har samtidigt lett till att gruvorna i dag är djupare, maskinerna större, entreprenörerna fler och produktionstempot högre. – Man ska inte vara rädd, men det gäller att vara förberedd. Det finns definitivt en förbättringspotential i samverkan mellan gruvindustrin, ambulanssjukvården och räddningstjänsten, säger Johan Larsson.

Umeå Universitet samordnar

Traditionellt har mycket inom

Det här scenariot har säkerhets-

och utbildningsföretaget Aptum tittat närmare på i ett stort regionalt samverkansprojekt som pågått i norra Sverige under tre år, Safety & Security Test Arena.

projektet där flera aktörer från myndighetshåll och näringslivet ingår. Det övergripande syftet är att förbättra samarbetet mellan blåljusmyndigheter och olika nödlägesorganisationer. Dessutom vill man utveckla innovativa metoder, produkter och tjänster inom säkerhet och skapa en arena för att testa dessa. Ett annat viktigt

syfte är att bidra till forskningen om samverkan vid olyckor. Aptum, som inom kort byter till

sitt moderbolags namn, Presto Brandsäkerhet, är en av de medverkande aktörerna när det handlar om säkerhet i gruvor under jord. Boliden och Björkdalsgruvan har representerat gruvnäringen i projektet. Vid allvarliga händelser i gruvor försvåras räddningsarbetet och det medicinska omhändertagandet ofta av faktorer som långa trans-

portavstånd för räddningstjänst, avsaknad av sjukhus i närområdet och svårigheter att nå ner till de drabbade. Gruvföretag och blåljuspersonal behöver uppdaterade produkter, utbildningar och övningar för räddningsinsatser i denna komplexa miljö. – Vi är specialister på utbildning och säkerhetsprodukter och vill dela med oss av vår kom-

olycksförebyggande arbete och säkerhet utvecklats som en reaktion på tidigare olyckor. I arbetet med Safety & Test Arena har man istället försökt förutsäga framtida behov. Projektet har även möjliggjort storskaliga övningar med blåljuspersonal, sjukhus och gruvbolag som tidigare inte har gått att genomföra. Bland annat

en fullskalig övning i Björkdalsgruvan i oktober 2018. Där fick Johan Larsson under några timmar testa att sitta i en räddningskammare, en typ av container med friskluft, där bergarbetare kan invänta evakuering. – Ja, det var helt klart en nyttig erfarenhet! Men tack vare de här övningarna ser vi en klar förbättring från första övningen till sista, speciellt i samverkan mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård. Projektet avslutas nu i november.

Slutsatserna kommer att presenteras i en utställning på Umeå Universitet och i kommande rapporter. Redan nu kan man konstatera att projektet lett till en rad förbättringar. Ett konkret resultat är en lednings-

tavla och en ny utbildning för hur den ska användas. Tavlan är ett stöd vid stora olyckor för att ge blåsljuspersonal och gruvbolag bästa möjliga förutsättningar att samarbeta effektivt. Tavlan förser ambulans och räddningstjänst med relevant information och är även ett ledningsstöd för gruvbolaget, som omedelbart måste inleda räddningsarbetet på egen hand. På ledningstavlan markerar man olika funktioner, roller och processer vilket ger överblick i en stressad situation.

Ett annat resultat är en utbildning

i första hjälpen och en checklista anpassad för bergarbetare under jord. I samband med gruvolyckor kan det bli nödvändigt att ge första hjälpen under flera timmar, kanske dagar, eftersom det kan dröja innan evakuering är möjlig. Utbildningen handlar även om evakuering i räddningskammare och om hur, och med vilken terminologi, man bäst kommunicerar kris- och skadeläge till personal på markytan. – Sammanfattningsvis har det varit otroligt givande att få forma något tillsammans med andra aktörer. Att landa i ett samarbete och lyssna in allas utgångspunkter. Det är jätteroligt att det har blivit så många konkreta resultat och att vi får bidra med något som faktiskt räddar liv, säger Johan Larsson. Text: Anna-Lena Ståhl

FAKTA Sedan 2018 är Aptum ett helägt dotterbolag till Presto Brandsäkerhet AB, därav namnbytet som äger rum 2020. Aptum har 80 medarbetare och är den största aktören inom brandskydd och skyddslösningar i Norrland, men verkar i hela landet med kontor på nio orter. Utbildning och rådgivning utgör viktiga delar av verksamheten, liksom försäljning, installation och service av avancerade säkerhetslösningar. Kunderna är allt från gruvbolag till industrier, offentlig sektor, byggföretag och bostadsrättsföreningar.


Fossilfria transporter i framtidens gruva Kellve har levererat klimatsmarta anläggningar sedan 1957 i Sverige och internationellt

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion www.kellve.com • Tel. 0512-300 200 ANNONS

Ständigt PÅ JAKT EFTER GULDet Vi har alltid sökt efter gyllene möjligheter. Lapin Kulta är en klassisk frisk lager framställd av 100% naturliga ingredienser. Art nr 1594 | Alk 5,2% | Pris 14,50 kr

Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn.


Annons Annons

Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT CONTENTWITH WITH AAPURPOSE PURPOSE

CONTENT – SIP–STRIM 26 PARTNER PARTNER CONTENT SIP STRIM

XX

Svensk gruvnäring spelar en viktig roll Svensk gruvnäring i omställningen till ett grönt samhälle i siffror Sverige står för

91 %

Det ser ljust ut för svensk gruvnäring. Särskilt med tanke på en nödvändig omställning till ett mer hållbart samhälle, som förutsätter tillgång till många metaller och mineral som finns i den svenska berggrunden.

J

av järnmalmen som produceras i EU. Omkring

enny Greberg är program-

direktör för SIP STRIM som är det strategiska innovationsprogrammet för gruvoch metallutvinnande industri. Programmet är en satsning som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. SIP STRIM har över hundra företag som på ett eller annat sätt är knutna till branschen som partners, och Luleå Tekniska Universitet står som värdorganisation för programmet. – Vårt uppdrag är att arbeta för att den svenska gruv- och metallutvinnande industrin, i en internationell och konkurrensutsatt bransch, även i fortsättningen genom forskning, innovationer och teknikutveckling ska kunna vara världsledande. Jenny Greberg fortsätter: – Mycket av vårt fokus ligger på ett hållbarhetstänkande som omfattar såväl ekonomisk- som social- och miljömässig hållbarhet. En viktig framgångsfaktor är att branschen också är bra på samverkan, där såväl akademi, forskningsinstitut, myndigheter och företag bidrar med kunskaper, idéer och innovationer. – I Sverige är vi också bra på att implementera den nya tekniken och det har på många sätt förändrat hela gruvnäringen och därmed ökat konkurrenskraften.

20 000

människor är anställda inom svensk gruvindustri. De svenska gruvbolagen har investerat drygt

90

miljarder

kronor i Sverige de senaste tio åren.

Jenny Greberg är programdirektör för SIP STRIM. Foto: Johan Baggström

näringen med en del problem. Om Sverige ligger långt fram när det gäller den tekniska utvecklingen har branschen desto större bekymmer att locka ungdomar att satsa på en karriär inom gruvnäringen. – En del beror nog på fördomar om hur det är att jobba i gruva, som i verkligheten handlar om högt kvalificerade arbetsuppgifter och utbildningar som dessutom kan öppna vägar Efter några årtionden med för en internationell karriär, bristande lönsamhet och tuff förklarar Jenny Greberg. internationell konkurrens råder Mycket av det tunga och det nu lite av en boom inom ibland farliga arbete som långt gruvindustri. Både i Sverige och tillbaka gjordes av människor internationellt. är i dag automatiserat samtidigt – Behovet av metaller är stort som digitaliseringen får en allt redan i dag och det kommer att större betydelse. AI (artificiell växa än mer framöver, när vi ska intelligens) är också på väg att ta ställa om till ett ”grönt” samhäl- över olika uppgifter. le, förklarar Jenny Greberg. – En orsak till rekryterings– Mycket av den omställning- svårigheterna har också att en, exempelvis till elbilar och göra med att vi haft svårt att solpaneler, är helt beroende förklara branschens samhällav tillgång på olika metaller, snytta. Malmbrytning förknipmineral och sällsynta jordartspas ofta med miljöproblem metaller. när det i själva verket är så att tillgången på olika metaller, Samtidigt som det bryts malm som jag tidigare sagt, är en som aldrig förr i Sverige brottas förutsättning för en omställning

www.sipstrim.se

till ett grönt samhälle. – Så vill man verkligen göra en insats för ett hållbart samhälle ska man satsa på att utbilda sig till något av de många intressanta yrken som finns i branschen.

Behovet av metaller är stort redan i dag och det kommer att växa än mer framöver, när vi ska ställa om till ett ”grönt” samhälle. – Samtidigt ska man komma ihåg att branschen sedan många år arbetar mycket aktivt för att minimera den miljöpåverkan som gruvbrytning innebär och att vi i Sverige ligger långt framme även inom detta område. Inför framtiden är Jenny Greberg

optimistisk. Svensk gruvnäring

har tiden för sig och det finns tillräckligt med fyndigheter för många års fortsatt gruvdrift. – I Europa förbrukar vi drygt 20 procent av alla metaller och mineral som bryts, men vi står för bara 3 procent av själva produktionen. Om vi menar allvar med att ställa om till ett mer hållbart samhälle borde vår andel av gruvproduktionen öka avsevärt. – I Sverige har vi många fyndigheter. Vi har också erfarenheten, kunskapen och den teknik som behövs. Men utöver det skulle vi behöva ett mer effektivt regelverk som gör tillståndsprocessen mer förutsägbar utan att tumma på exempelvis högt ställda miljökrav. – I dag tar det minst tio år att få tillstånd starta en gruva samtidigt som processen är allt för oförutsägbar, vilket gör att det är svårt för investerare att våga satsa, avslutar Jenny Greberg. Text: Martin Westholm

FAKTA

SIP STRIM står för Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Stålindustrin står tillsammans med gruv- och mineralnäringen

10 %

för av svensk bruttoexport.

2010 fanns

14

det producerande metallgruvor i Sverige. Tolv av dessa var svenskägda.


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE CONTENT WITH A PURPOSE

CERTEX – PARTNER CONTENT CERTEX – PARTNER CONTENT 27

Säkert och hållbart underhåll med linröntgen Med NDT-teknik kan kvaliteten på en stållinas insida kontrolleras utan demontering. Tekniken ger både säkrare arbetsplatser och mer hållbara underhållsprocesser. Gruvindustrin, hissar och livbåtar. Det finns många exempel på tillämpningar där stållinor helt enkelt inte får brista. För att vara på den säkra sidan byter många företag i dag ut sina linor efter förutbestämda tidsintervall. Vid komplicerade Med NDT-teknik kan kvaliteten på en stållinas insida kontrolleras utan demontering. konstruktioner är linbyte dock en tidskrävande och kostsam vridningar som kan slita på insidan, motstånd i linans magnetflöde. process. Genom att erbjuda NDT (Non De-

structive Testing) kan Certex se till att kvaliteten på en stållinas insida säkerställs utan demontering. Med regelbundna röntgentillfällen kan linornas livslängd förlängas och de behöver inte bytas ut i onödan. – Genom linröntgen undersöker vi det invändiga skicket på linan. Vi kan till exempel se om det uppstått korrosion i linan, vilket kan bli väldigt farligt. Beroende på linans konstruktion och användningsområde kan linan även utsättas för

säger Eric Nordin, servicetekniker hos Certex, som genomför linröntgen hos företagets kunder.

Vi på Certex vill bidra till att påverka branschen i en mer hållbar riktning

När ett brott, korrosion eller annat slitage uppstår i linan, skapas ett

Motståndet upptäcks av en sensor med två magnetpoler som förs längs linans utsida. Sensorn ger information om exakt var slitaget är och hur mycket det påverkar linans kvalitet. Certex använder sensorer som produceras av italienska AMC. Kontroll av stållinan med hjälp av linröntgen kan ske antingen vid ett tillfälle eller genom ett servicebesök av Certex. Alternativt kan permanenta sensorer installeras för konstant monitorering av stållinan.

Ett tydligt steg i Certex bredare

Håkan Donnerlid, VD Certex Svenska AB.

En permanent installation är att rekommendera i verksamheter där driftstopp för linbyte behöver planeras i förväg, eftersom monitorering av stållinans påverkan kan minska eventuellt oplanerat underhåll. – Det är ett väldigt bra system. Linröntgen kan utföras på de flesta typer av stållinor, dock ej rostfria, och nästan helt oavsett det utvändiga skicket. Med regelbundna röntgentillfällen kan linans livslängd förlängas. Och genom att vara säker på linans skick, stärks även säkerheten på arbetsplatsen, säger Eric Nordin.

hållbarhetsarbete innebär dessutom att ett miljöledningssystem är under implementering. Syftet är att företaget på ett systematiskt sätt ska arbeta med att minimera miljöpåverkan. – Vi på Certex vill bidra till att påverka den bransch där vi är verksamma i en mer hållbar riktning. Ett led i detta är att vi nu certifierar företaget enligt ISO 14001 och att vi har antagit nya hållbarhetsmål, säger Håkan Donnerlid, VD för Certex Svenska AB. Att tillhandahålla mer hållbara erbjudanden till kunderna är en viktig del i det övergripande hållbarhetsarbetet. NDT-tekniken för linröntgen är ett ypperligt exempel på detta. – Vi ska verka för att minska klimatpåverkan i livscykeln för våra produkter och vi är därför glada att kunna erbjuda linröntgen till våra kunder. Tekniken bidrar både till en ökad livslängd på stållinorna samt skapar kostnadseffektivitet för kunderna. Dessutom är vårt system en del i att säkerställa en tryggare arbetsmiljö.

certex.se

LOVISAGRUVAN – PARTNER CONTENT LOVISAGRUVAN – PARTNER CONTENT

HÅLLBARHET & MILJÖ I MINERALLAGENS ANDA Svensk Gruvindustri styrs sedan mycket länge av Minerallagen vars syfte är att det svenska samhällsintresset skall gynnas på bästa sätt vid utnyttjande av landets mineralresurser.

M

ineralresurser kan rätt

utnyttjade skapa mycket gott för ett land. De kan framförallt ha mycket stor ekonomisk potential jämfört med de alternativa näringarna jord- och skogsbruk. Minerallagen är därför utformad för att främja förutsättningarna för mineralletning och gruvdrift samt att säkerställa att gruvor utvecklas och drivs med tillräcklig kompetens och så att miljö- och säkerhetsaspekter sköts väl. Undersökningstillstånd krävs för mineralletning. Bearbetningskoncession plus miljötillstånd krävs för brytning. Den statliga myndigheten Bergsstaten utfärdar dessa tillstånd och övervakar även att dess regler efterlevs.

pletterande sysselsättning och inkomst. I Sverige har särskilt goda bieffekter uppstått genom att underleverantörer utvecklats. Lysande exempel är verkstadsföretag som Atlas Copco Mining, (nu Epiroc) och Sandvik som är globalt branschledande men även många andra.

Den lilla Lovisagruvans produktion av en höghaltig zink- och blymalm är ekonomiskt mycket hållbar genom att den på en liten yta skapar väsentligt större intäkter än de resurser som förbrukas. Industriområdet som tas i anspråk är endast ca 5 ha och det ekonomiska värdet i den alternativa användningen, som är skogsbruk, har ett jämförelsevis litet värde. Årligen skulle kanske ett överskott i storleksordningen 10 kSEK kunna genereras på denna yta från skogsbruk. Lovisagruvan har givit ett årligt överskott på nivån 20 MSEK dvs 2 000 ggr mer. Bolagsskatt har betalts med ca 4 MSEK per år Gruvdrift har ofta haft en stimule- till staten, och genom god avkastrande effekt på det lokala skogs- ning till aktieägarna i form av och jordbruket. Även renskötseln aktieutdelning har 30 % skatt på denna, eller ytterligare 3 MSEK, har stimulerats genom lokal avsättning och möjlighet till kom- betalats till staten varje år.

www.lovisagruvan.se

Överskottet har även räckt till, dels att genom prospektering förlänga livslängden på Lovisagruvan, dels att initiera och utveckla fyra nya mineralprojekt på andra platser i Sverige. Lovisagruvan deltar även i avancerad teknisk utveckling i samarbete med några andra europeiska företag i det s.k. X-Mineprojektet. Periodvis har Lovisagruvan tjänat som testanläggning för Epirocs nya gruvmaskinsmodeller. De indirekta sysselsättningseffekter som gruvnäringen genererar för underleverantörer, servicenäringar och samhällstjänster brukar beräknas till omkring tre ggr antalet anställda som är 20 hos Lovisagruvan.

Lovisagruvan nära Stråssa.

Bullernivån är låg ovan jord och någon nämnvärd damning som stör omgivningen kan inte påvisas. Lovisagruvan mäter kontinuerligt partikelnivån i gruvan för att säkerställa att inga hälsovådliga mängder förekommer.

ca 115 l per minut, slutligen når recipienten Storån blir det omöjligt att mäta någon förhöjd metallhalt. Årligen släpps ca 12 kg zink och knappt 2 kg bly ut, lika med 30 g respektive 5 g om dagen. I recipienten Storån flyter samtidigt, naturligen eller till följd De anställda utbildas successivt så Gruvvattnet renas från mycket av av annan industriell verksamhet att deras förmåga och lönenivå sitt metallinnehåll och de viktigas- respektive gammal verksamhet, höjs. Personalomsättningen är låg te utsläppen har successivt kunnat ut ca 7 ton Zink och ca 1 ton bly och består nästan helt av pensänkas väsentligt till nu mycket årligen. sionsavgångar. Sjukfrånvaron är låga nivåer särskilt på bly som är låg och i likhet med annan gruvden farliga metallen (se diagram). Gruvan som startade för 15 år verksamhet är olycksfrekvensen När den lilla vattenmängden, sedan har i dagsläget en beräknad lägre än för industrigenomsnittet. kvarvarande livslängd på drygt 15 år, men mineraltillgången är Resursförbrukningen i form av fortfarande öppen i sidled och på miljöpåverkan är liten i förhåldjupet. När gruvan är utbryten lande till de skapade värdena och kommer återställning av marken den utvunna metallmängden. Metallhalter i utsläpp till recipient att ske och skogsbruk kan återtas.


Annons Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

CONTENTWITH WITH CONTENT PURPOSE AAPURPOSE

PARTNER CONTENT – MIDROC AUTOMATIONS PARTNER CONTENT – MIDROC AUTOMATIONS

XX

Midroc Automation har utvecklat kundanpassade lösningar för gruvindustrin och bland annat svarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor. Foto: Hans-Olof Utsi

När Midroc Automations och Siemens Midroc Automation har utvecklat kundanpassade lösningar för gruvindustrin och bland annat svarat för tågstyrning och delar av processtyrning i några av världens största underjordsgruvor.

V

erksamheten med fokus

på automation för logistik och process har utvecklats under snart femton år och i dag finns ett särskilt bolag – Midroc Automation, som med drygt 200 anställda i Sverige har stor kompetens och kunnighet i ämnet. Kunderna finns i alla industrisegment – från gruvbolag till processindustrier och läkemedelssektorn. Man hjälper kunderna med projektleveranser innehållande elkonstruktion, programmering och systemering, helt oberoende av vilka plattformar kunderna använder för sin styrning i dagsläget.

midroc.se

STOLTA ÖVER SAMARBETET MED SIEMENS

Siemens och Midroc Automation har samarbetat i många projekt och det är Midroc Automations förmåga att hantera och leverera stora, komplexa projekt och totalåtagande som lett fram till denna certifiering. Ett särskilt lyckat projektområde är bland annat gruvprojekten med processystem Simatic PSC 7.

Från Midroc Automations sida har man som målsättning att kunna utbyta kunskaper och erfarenheter Midroc Automation är sedan med ett av världens största företag. tidigare Solution Partner inom Midroc Automation vill utveckla både diskret industri och processlösningar som ligger i framkant automation. I november 2015 utökades partnerskapet genom att och erbjuder Siemens affärsvärde Midroc Automation certifierade sig och hållbarhet inför framtiden. – Vi är stolta över det här som branschpartner inom Mining. partnerskapet. Vi har en egen Siemens är experter på att specialistkompetens inom särhjälpa sina kunder att möta utmaningar inom gruvindustrin och skilda områden och produkter i Siemens produktportfölj som ger hjälper dem att nå nya mål och oss möjligheten att stärka vår egen möjligheter Man erbjuder lösningar inom både digitalisering, kompetens med hjälp av spetskompetenser från Siemens när det maskinteknik och med processer behövs, förklarar Åsa Hansson, som optimerar produktiviteten.

Systemspecialist och Teknisk Chef på Midroc Automation, och poängterar att Midroc Automations förmåga att leverera support på hög nivå är en av företagets starkaste kompetenser.

Vi är stolta över det här partnerskapet. Kent Åkerlund, säger att Midroc

Automation är en ultimat samarbetspartner för Siemens inom många branscher. – Midroc Automation har många spetskompetenser som vi gärna tar del av. Bland annat är deras kunskaper inom nätverkssäkerhet och säkerhet inom ett flertal branscher, bland annat gruvindu-

strin, intressanta, säger han och fortsätter: – Vår målsättning med samarbetet är att växa på marknaden inom gruvnäringen inom teknik, digitalisering och hållbarhet, tillsammans med Midroc Automation som har en stor projektförmåga och kan realisera stora projekt i sin helhet.

MED DIGITALA LÖSNINGAR I FOKUS Att digitaliseringen spelar en viktig roll för många industrier, kommer inte som någon överraskning. Industrier världen över står inför stora omställningar när fler och fler branschen digitaliseras. Midroc Automation ser möjligheten att möta utvecklingen inom industrin och på så sätt öka sin konkurrenskraft, särskilt inom automationsoch gruvindustrin. Midroc Automation har en aktiv

roll i Siemens kompetensgrupp och avhandlar frågor och utmaningar


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

XX

CONTENTWITH WITH CONTENT PURPOSE AAPURPOSE

MIDROC AUTOMATIONS PARTNERCONTENT CONTENT 29 MIDROC AUTOMATIONS – –PARTNER

I Midrocs verkstad i Trollhättan genomgår hård- och mjukvara Factory Accpetance Test (nedre bilderna. Foto: Adam Ihse) innan driftsättning i den faktiska produktionsmiljön i gruvan (övre bilden Foto: Peter Hoelstad). Möjligheten att prova ut alla funktioner och gränssnitt i kontorsmiljö kortar idriftsättningstiden och minimerar risken för överraskningar väsentlig.

projektförmåga blir definierande som rör just digitalisering. Bland annat har Midroc Automation genomfört Proof of Concepts där man tagit Siemens koncept och förverkligat dem för att demonstrera dess genomförbarhet och potential. – Vi säkerställer programmerade funktioner och grafiska operatörsgränssnitt, dessutom har vi möjligheten att ”driftsätta och prova ut alla funktioner och gränssnitt i kontorsmiljö, innan de går live vilket väsentligt kortar driftsättningstiden på plats och minimerar risken för överraskningar sent i projektet. Det har i sin tur medfört bättre arbetsmiljö och klimat för personalen som arbetar i projekten. Det har även lett till färre och kortare resor. Helt enkelt en teknik som främjar hållbarheten och ger en kvalitetssäkring, förklarar Åsa. Midroc Automations digitala

tvilling har varit till stor hjälp för projektet. – En digital tvilling gör att vi

inte behöver vara nere i gruvan för att säkerställa vissa funktioner. En operatör kan utbildas i en miljö som de senare kommer att känna igen. Ett felscenario kan återska-

Vi har bytt ut fordon som gick på diesel och ersatt dem med el- och batteridrivna tåg som styrs med hjälp av trådlösa nätverk. pas och en lösning provas ut utan att påverka själva driften. Kort och gott kan vi göra nödvändiga förändringar i en testmiljö innan de flyttas över i produktionsmiljön, vilket underlättar allas arbete.

HÅLLBARHET ÄR A OCH O Midroc Automation har som vision att vara med och bidra till en bättre framtid där de är med och skapar ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. För att uppnå det måste hållbarheten vara en integrerad del av den dagliga verksamheten. Midroc Automation tar sitt ansvar genom att göra ansvarsfulla affärer – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Åsa pekar på två viktiga säkerhetsparametrar när det kommer till gruvinstallationer: Elektrifiering och personsäkerhet. – Genom en ny installation erbjuder vi bland annat förarlösa tåg som minimerar att risker med personer inblandade uppstår, dessutom fjärrstyr vi produktionen för att stärka säkerheten och minska behovet av personal nära utsatta områden och maskiner. Vi har bytt ut fordon som gick på diesel och ersatt dem med el- och batteridrivna tåg som styrs med

hjälp av trådlösa nätverk. Det är mycket bättre för miljön. Vi har underhållssystem som med hjälp av analyser och statistik möjliggör för produktionsledningen att arbeta med förebyggande åtgärder för att optimera produktionen. Dessutom arbetar vi löpande med att öka nätverkssäkerheten på samtliga plan. Kent Åkerlund konstaterar att samarbetet mellan parterna går väl: – Vi på Siemens har reguljära möten med Midroc gällande hållbarheten och samarbetet bär frukt. Som en viktig del i hållbarhetsarbetet kan vi simulera utfall och göra digitala tvillingar, vilket gör att vi kan spara in på resor som annars hade tärt på klimatet. Dessutom har vi ett antal mjukvarulösningar och produkter som hjälper hela produktionen att spara in på energin, avslutar han. Text: Hans-Peter Öhman

Midroc Automation har en aktiv roll i Siemens kompetensgrupp och avhandlar frågor och utmaningar som rör just digitalisering. Foto: Adam Ihse


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

HÖGANÄS BORGESTAD – PARTNER CONTENT

XXXXPARTNER CONTENT – HÖGANÄS BORGESTAD 30

Historisk aktör sätter ny standard Höganäs Borgestad utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer, högtemperaturlösningar och design för olika industrisegment. I dag är Höganäs Borgestad en ledande leverantör på den eldfasta marknaden i Norden och koncernen har en global närvaro inom ett antal utvalda applikationsområden som till exempel stål, cement, aluminium, petrokemi, papper och massa samt ett antal andra segment.

bra på att ställa om för att göra sådant som andra inte gör. I år har vi gjort en sammanslagning av många verksamheter till en enda koncern under samma namn. Det för att stärka varumärket och utnyttja synergier på ett bättre sätt. Vi är en konceptleverantör som erbjuder totala eldfasta lösningar, inte bara en materialförsäljare, säger hon och fortsätter; – Som ett av Nordens största installationsföretag erbjuder vi tekniskt avancerade lösningar och omfattande projektgenomförande. Det är lättare för kunderna när man kan komma med bredare lösningar.

att man fungerar som långsiktig partner. Trots att det är en traditionell bransch där man gjort tegel sen 1825 så har vi en ny produktionslinje sen 2016 som tillverkar eldfasta massor. – Forskning är hjärtat i vår verksamhet och för att kunna uppfylla våra kunders nuvarande och framtida behov utvecklar vi kontinuerligt nya produkter och uppgraderar våra befintliga lösningar. Tidigare bestod en stor del av

råmaterialet av chamottelera som bröts i dagbrott i närområdet. I dag importeras större del av råmaterialet då produkter och produktion förändrats. Företaget arbetar en del med social hållbarhet, sett till att produktionen ligger mitt i Bjuvs samhälle kan den gemene Bjuv-bon märka unskapen, erfarenheten av fabrikens närvaro med ljud och och styrkan hos Höganäs Borgestad är förankrade Att företaget också legat på samma transporter. – Där har vi fått jobba med en plats länge visar ju på stabilitet och i långa traditioner. Redan 1825 del ljuddämpande system för att startade den eldfasta produktionen ta bort buller från vår produkav tegel i Höganäs och 1876 i Bjuv. tionsanläggning. Transporterna Även om verksamheten bygger på går ju inte centralt igenom samtraditionella metoder så krävs det hället utan lite mer vid sidan om. att man är innovativ för att hålla Vi arbetar även tillsammans med sig konkurrenskraftig i dag. VD:n den nya ägaren av vårt gamla Hanna Landell har varit i koncerdagbrott med att skapa ett attraknen i tre år och talar insiktsfullt om tivt område för både lokalbefolkverksamheten. ning och turister. – Vi är ganska flexibla och

K

CONTENT WITH WITH CONTENT PURPOSE AA PURPOSE

Hanna Landell, VD Höganäs Borgestad.

Förutom detta jobbar företaget med hållbarhet och miljöfrågor på diverse olika sätt. Man har bland annat en cirkulär ekonomi med olika stålverk i och med att man tillverkar kanaltegel som används som rör till flytande stål. När det blir uttjänt så återvinns det och krossas ner för produktion igen. – Under hösten lanserade vi en typ av tegel som är nästan hundra procent återvunnen. Det är framför allt tegel för aluminiumindustrin men på sikt finns planer för även andra områden, berättar hon. Vi tittar även på alternativ för hur vi kan bränna våra produkter på lägre temperatur och på så vis använda mindre naturgas och generera mindre utsläpp. På det viset blir våra produkter mer gröna, tillägger hon. – Genom vårt systerföretag Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik arbetar vi även med

rökgasrening, vilket också är en viktig miljöaspekt. Deras vision säger ”setting new

standards” vilket handlar om strävan efter något bättre och hittar nya sätt att lösa dagens och morgondagens utmaningar. HÖGANÄS-BORGESTADS KÄRNVÄRDEN ÄR:

Integritet – vilket handlar om att agera ansvarsfullt och hållbart. Öppenhet – betyder att ha en infallsvinkel som är positiv och konstruktiv, samt att företaget uppmuntrar mångfald, värdesätter varje persons egenskaper och bidrag. Innovation – vi är villiga att utmana befintliga lösningar, utforska idéer och ta ansvar för att möta våra kollegors och kunders förväntningar. Engagemang – handlar om att engagera oss i att ge vårt allra bästa i allt vi gör och att ständigt sträva efter högre kvalité.

hoganasborgestad.com

Papper och cellulosa

Gruv- och stålindustri

Asfalt

Plast och gummi

Glas

Färg och beläggningar

Kemiindustri

Socker

Rökgasrening

Trädgård

Vattenrening

Markstabilisering

Betong

Lantbruk

Foder

MER ÄN KALK, ANSVAR FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING www.nordkalk.se


Annons Annons

Hela Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

CHALMERS– –PARTNER PARTNER CONTENT CONTENT 31 CHALMERS

Chalmers algoritm banar väg för autonom gruvdrift Forskare vid Chalmers Tekniska Högskola presenterar nu en ny algoritm för användning av system med autonoma fordon i underjordiska gruvor.

donen ska köra. Det finns givetvis en stor ekonomisk aspekt i detta.

Optimeringen av så kallade trajektorier sker med en maskininlärningsmetod som kallas för ”evolulgoritmen som tagits fram tionära algoritmer”, inspirerad av utgör en del av ett transevolutionära processer. portledningssystem för han– Vi har tagit fram en algoritm tering av en flotta med autonoma för att planera trajektorier, alltså fordon. Den ligger till grund för både vald väg och schemaläggning en mjukvara som ska optimera för ett system av autonoma fordon transportflödet, med avseende i underjordiska gruvor. Metoden på effektivitet och säkerhet i de garanterar att kollisioner undviks, underjordiska gruvorna. samtidigt som den är mycket effektiv och minimerar väntetider Mattias Wahde, professor vid för fordonsflottan. Därmed kan Chalmers Tekniska Högskola och produktiviteten maximeras. En ansvarig för forskningsprojektet annan fördel är att metoden är som tagit fram algoritmen, menar dynamisk, kan köras i realtid och att systemet kan innebära flera hanterar frekvent omplanering. viktiga vinster för aktörer inom Det senare behövs till exempel när gruvnäringen. Inte minst i fråga ett fordon som lastats ska förses om effektivitet och säkerhet. med en ny plan som för fordonet – Det absolut viktigaste med till avlastningsstationen. På så ett autonomt system i gruvor är sätt kan nya trajektorier planeras att minska risken för skador på samtidigt som fordonsflottan kör, människor. Det kan också göras säger Mattias Wahde. stora vinster i effektivitet jämfört med dagens system där man En av de stora utmaningarna typiskt planerar manuellt hur for- i underjordiska gruvor är de

Det viktigaste med autonoma system är att minska risken för skador på människor.

A

vanligt förekommande flaskhalsarna. I långa spiralformade tunnlar från avlastningsstationer och ned till gruvan kan fordon oftast bara passera varandra med hjälp utplacerade mötesfickor längs vägen. – Timing är därför helt avgörande för effektiviteten, och vår algoritm klarar detta bättre än klassiska algoritmer för samma problem. Vår algoritm är särskilt effektiv vad gäller dessa flaskhalsar. Algoritmen hanterar även det faktum att olika fordon har olika prioritet. Fullastade fordon har

till exempel högst prioritet och ska helst kunna köra från lastningsstation till avlastningsstation utan att behöva stanna. Även om säkerheten i svenska gruvor överlag är väldigt hög jämfört med många andra länder, påpekar Mattias att det alltid finns varierande grader av risker knutna till manuellt gruvarbete. Ett autonomt system kan starkt reducera sådana risker. – Tanken är att minska risken för skador på människor, det är egentligen det absolut viktigaste.

De som i dag kanske med viss risk för hälsan befinner sig i gruvan kommer snarare att sitta i kontrollrum med mer övervakande roller med detta system, säger han och pekar på ytterligare fördelar. – Om man till exempel gör en sprängning i gruvan så skapas gaser som måste avlägsnas innan det går att vistas i området med personal. Det vanliga problemet med att vädra gruvgångar minskar så klart om man har ett fordon utan människor i. Det nu avslutade forskningspro-

jektet under ledning av Mattias Wahde har haft ekonomiskt stöd av bland annat Vinnova. Den framtagna algoritmen är i dagsläget fullt färdigutvecklad, och Mattias Wahde ser fram emot att se den användas i skarpt läge. – Vi har en färdig och fullt fungerande algoritm, redo att implementeras. Nu ser vi bara fram emot att hitta en partner som vill använda den. Text: Ted Hammerin

chalmers.se

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET – PARTNERCONTENT CONTENT LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET – PARTNER

Gruvautomation kräver nya former av samverkan Under de kommande tre åren kommer automatisering att vara nyckeln till att göra den svenska gruvindustrin globalt konkurrenskraftig och hållbar. Framgång är beroende av att industrins ekosystem ändrar hur de arbetar tillsammans och innoverar genom att fokusera på; modulära lösningar, ökad datatransparens och anpassade affärsmodeller.

en enskild autonom maskin representerar bara en del av pusslet, för verklig gruvautomation måste integrationen ske på systemnivå mellan flera ekosystemaktörer. Ledande gruvaktörer måste sluta ”hålla data som gisslan” och inse att summan är större än de enskilda delarna.

G

3) Anpassa affärsmodeller inom

ruvindustrin strävar efter

att öka digitaliseringen och automatiseringen för att göra gruvor mer hållbara, effektiva och fossilfria. De potentiella fördelarna är många, såsom förbättrad produktionseffektivitet, minskade miljöpåverkan och förbättrad arbetarsäkerhet i en tid när gruvdriften sker på allt större djup. Tiden för förändring är nu, snabb utveckling av nya tekniker relaterade till automatisering, elektrifiering och digitalisering förändrar industristrukturer och möjliggör nya former av värdeskapande och innovation. Ändå är det inte lätt att implementera autonoma lösningar och många företag kämpar med ökande komplexitet, osäkerhet och oklar affärslogik. Gruvautomation sträcker sig verkligen långt bortom tekniken och kräver en storskalig omvandling av industriella processer, affärsmodeller och ekosystemrelationer.

ltu.se

framväxande ekosystem. Branschens ekosystem förändras i takt med att leverantörer av digital teknik, platformar och konnekUnder de senaste fyra åren har vi ligheten att göra anpassade och lätt tivitet tar större roller. Samtidigt arbetat med alla de stora aktörerna skalbara automatiseringslösningar utmanar automatisering befintlig i den svenska gruvindustrin och ge- genom att kombinera produkt-, branschlogik när leverantörer tar nom vår forskning ser vi tre viktiga tjänste- och digitala-moduler. ett ökat ansvar för att hantera lärdomar för att industrin ska lyckas automationslösningar. Betalning och realisera den fulla potentialen 2) Stimulera datatransparens inom kommer i allt högre grad att knytas för gruvautomation. till uppnådda resultat snarare än ekosystemet. När industrin skiftar produkter och tjänster som säljs. till automatisering finns det ett Dessa nya affärsmodeller kommer ökande behov av öppet dataflö1) Tillämpa en modulär och agil att öka komplexiteten i upphandde mellan flera leverantörer och strategi för utveckling av digitala lingen men möjliggör också nya kunder för att utnyttja AI- och lösningar. Stora komplexa system och bättre former av gemensamma tar för mycket tid att utveckla. Vår analysfunktioner och möjliggöra incitament. Framgångsrika företag möjligheter för att optimera verkrekommendation är att dela upp kommer att inse att deras affärsmosystem i mindre delar och driva fle- samheten. Mer öppen delning av dell i allt högre grad beror på deras operativa data inom en gruva kan ra korta plan-utföringscykler som partners och kunders framgång. styrs av kontinuerlig feedback från möjliggöra maskininlärning och Frågan är inte längre vad som tjäslutanvändarna. Varje lösning kan konkreta fördelar som att planera rätt maskin för rätt jobb, adressera nar mig, det är vad som tjänar oss. ses som en modul inom en större flaskhalsar och underlätta kontinudigital plattform vars värde växer erlig förbättring av automationslös- Vår forskargrupp har samarbetat i takt med att fler digital lösningar ningarna. Optimering av driften av med över 30 industripartner under blir tillgängliga. Fördelen är möj-

David Sjödin, docent och biträdande professor Entreprenörskap och Innovation Luleå tekniska universitet.

Vinit Parida professor Entreprenörskap och Innovation Luleå tekniska universitet.

de senaste fyra åren för att stödja digital affärsmodellsinnovation i svenska industriella ekosystem. Vi ser gruvindustrin som ledande inom automatisering och ekosystemsamarbete, men de flesta branscher kommer att följa strävan. Vi ser bland annat Kongsberg Maritime med kommersialiseringen av världens första helt autonoma sjöfartsverksamhet i Oslofjorden 2020 och stöder liknande svenska initiativ som pågår inom transport, byggande, skogsbruk och tillverkningsindustri. Lärdomen är tydlig. För att verkligen tjäna på automatisering krävs mer än att utveckla och implementera ny teknik. Framgångsrik automation kräver ett helhetsgrepp i samverkan mellan teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet. OM FÖRFATTARNA

Vinit Parida och David Sjödin leder en forskargrupp av tolv forskare som i ett flertal projekt fokuserar på digital affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi i industriella ekosystem inom gruv- skogs- process- och tillverkningsindustrin. Arbetet finansieras av Vinnova, PiiA, Formas, Intereg Nord och EU. Tillsammans har de publicerat mer än 200 akademiska artiklar och mer än 30 industrirapporter i ledande tidskrifter. Deras forskning har erkänts genom ett flertal utmärkelser i Sverige och internationellt.


ANNONS

Kevin Rebenius, VD och grundare och Mikael Bergkvist, CTO på Orexplore.

Orexplore kan göra gruvindustrin mer hållbar Med ett digitalt tekniksprång skapar det svenska techbolaget Orexplore nya möjligheter för den svenska gruvdriften att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Redan på 1990-talet ifrågasatte geoteknikern Anders Ullberg den traditionella processen som gruvindustrin använde sig av för att kartlägga mineraler och grundämnen i berg. Anders tyckte att den var ineffektiv och lämnade alltför stora avtryck i miljön. Dessutom undersöktes bara en liten del av varje borrprov. Under 2000-talet ägnade sig därför Anders och hans affärspartner, radiologi-professorn Ragnar Kullenberg, åt att skapa en röntgenteknologi som skulle göra kartläggningen snabbare, innehålla mer information och vara mer hållbar för miljön. Men det skulle dröja ända fram till 2010 innan Anders och Ragnar fick patent på sin teknologi. Samma år knöts också Kevin Rebenius till projektet och bolaget Orexplore bildades. – Visionen var att bygga in vår röntgenteknologi i en maskin som skulle kunna kartlägga guld. Borrproverna skulle röntgas direkt vid gruvan och till skillnad mot den traditionella processen skulle hela borrprovet undersökas. Därefter skulle en mjukvara göra innehållet tillgängligt för geologer som för första gången någonsin skulle kunna se och söka rakt igenom ett borrprov, berättar Kevin. Enorma energifördelar Orexplores process skulle bli en revolution och skapa vinster genom hela värdekedjan. Med tillgång till mer information skulle gruvan kunna undvika att borra onödiga och dyra borrhål. Färre borrhål skulle i sin tur leda till ett minskat energianvändande eftersom man inte skulle behöva spränga, krossa och transportera lika mycket gråberg. Och med tillgång till all information inom bara några minuter skulle projekteringen av en gruva kunna göras på kortare tid. Stora pengar skulle sparas samtidigt som avtrycken i miljön skulle minska. Men då, i början av 2010-talet, fanns ännu inte datorkapaciteten som krävdes för skapa röntgenteknologin som skulle kunna se guld i ett borrprov. Man antog då istället en plan b, och inledde utvecklingen av en enklare maskin för att kunna kartlägga mineraler och grundämnen som inte krävde lika mycket datorkapacitet. På tröskeln till revolution I dag, nästan tio år senare, har Orexplore hunnit ikapp sin vision och man står än en gång på tröskeln till en revolution. På huvudkontoret i Kista har man byggt upp en produktionslina för sin röntgenmaskin GeoCore X10 som kan jobba ute vid gruvan och på bara några minuter röntga en meter borrprov. Man har också utvecklat en egen mjukvara, Orexplore Insight, som skapar

en tomografisk 3D-bild av borrprovet. Med tjänsten Virtual Core Farm kan gruvan lagra sina digitala borrprover och snabbare förstå var fyndigheterna finns. Man är också redo att genomföra de första testerna med en uppdaterad GeoCore X10, byggd för att finna guld. – Tiden är mer mogen för vår teknologi i dag. Man måste komma ihåg att gruvindustrin har kartlagt mineraler enligt samma principer i hundratals år. Dessutom står hållbarhet högre upp på agendan nu, och vi har ett skriande behov av det som kallas sällsynta jordartsmetaller. Så en teknologi som kan finna fler metaller på ett snabbare och mer hållbart sätt är viktigare än någonsin, berättar Mikael Bergqvist, CTO på Orexplore.

“Med tillgång till borrprovets information inom några minuter kan projekteringen göras på kortare tid. Stora pengar kan sparas samtidigt som avtrycken i miljön kan minska.” Strategiska metaller finns i Sverige I dag står Kina för cirka 90 procent av produktionen av de 17 metaller som EU klassar som strategiska metaller. Men de sällsynta jordartsmetallerna finns inte bara i Kina, Sverige har alla metallerna och en av de allra rikaste malmfyndigheterna finns i småländska Gränna. En fyndighet som tros kunna bidra med 20 procent av världsmarknadens behov av Yttrium, som bland annat används inom laserindustrin. Men just nu är projekteringen stoppad. – De traditionella processerna gör att det inte går att bryta efter mineraler i Gränna. Att öppna en gruva påverkar miljön för hårt. Men skulle man kunna göra processen på ett annorlunda sätt, att kartläggningen skulle bli mer effektiv och mer kirurgiskt utförd, att den skulle skapa mindre avtryck i miljön, tror jag chansen är större att man skulle få tillstånd att gräva upp metallerna, fortsätter Mikael. – På Orexplore tycker vi att det ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv är bättre att vi utvinner mineralerna under kontrollerade former på hemmaplan. I dag vet vi inte om kobolten som krävs för att bygga en eldriven bil är utvunnen av barnarbetare i en gruva i Kongo, berättar Kevin.

GeoCore X10 på plats i Lovisagruvan i Lindesberg.

Hållbarhet gör industrin attraktiv Ännu existerar inte begreppet ”mineralskam”. Men att gruvindustrin måste förhålla sig till hållbarhet är ett faktum. Med Orexplore öppnas möjligheterna för gruvorna att ta ett stor kliv mot en mer hållbar värld. – Visst handlar hållbarheten om att gruvdriften måste lämna färre avtryck i miljön. Men den handlar också om att skapa bättre ekonomiska förutsättningar, att kunna hjälpa gruvorna att ta snabbare och bättre beslut som gör att de kan tjäna pengar tidigare, eller helt enkelt stänga projekteringen. För oss är också den sociala hållbarheten viktig, att veta att metallerna har utvunnits på ett schysst sätt. Tar gruvorna det nödvändiga tekniksprånget med oss kommer vi kunna skapa bättre förutsättningar för hållbarheten. Och inte minst kommer vi att göra vår industri attraktiv för den nya gröna generationen som inte kommer sätta sin fot i närheten av gruvindustrin om den inte blir tydligt mer hållbar på alla plan, avslutar Kevin. Orexplore — Simplifying Mineral Discovery Orexplore har utvecklat och patenterat en röntgenteknologi som klarar av att genomlysa borrprov av berg på bara några minuter. Den egna mjukvaran återskapar därefter stenens inre till en tomografisk bild i 3D vilket skapar helt nya förutsättningar för geologer att kartlägga mineraler och grundämnen. I dag har Orexplore kontor i Stockholm och Pert h och deras teknologi säkerställer ett kraftfullare informationsunderlag än andra mätmetoder i gruvindustrin på mycket kortare tid och på ett mer hållbart sätt. På kundlistan finns bland annat svenska Boliden och australiensiska Gold Road Resources. orexplore.com

Profile for European Media Partner

Analys #37 Hållbar gruvdrift