Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

Medföljer som bilaga i Dagens Nyheter oktober 2019

Hållbar logistik Oktober 2019

36 CONTENT WITH A PURPOSE

Profilen | Ann Linde

Redo för utmaningen! Axlar rollen som utrikesminister Sida 18

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se

Framtid:

Supply Chain Finance – framtidens finansiering Läs mer på sida 20

Partner Content | Instabox

Partner Content | KGH Customs

Hämta paket utan att någonsin behöva stå hos postombudet igen

Så förbereder du ditt företag inför Brexit på bästa sätt

Läs mer på sida 2

Läs mer på sida 6 ANNONS


Annons Annons

2

Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PARTNER CONTENT – INSTABOX PARTNER CONTENT – INSTABOX

CONTENT CONTENTWITH WITH A APURPOSE PURPOSE

XX

I dag hanteras över två miljoner paket om året via Instabox och över 500 000 personer har provat tjänsten sedan starten.

Hämta paket utan att någonsin behöva stå i kö hos postombudet igen Instabox är ett bolag och en frakttjänst som fungerar som en blandning mellan ett mjukvaru- och logistikbolag. De har byggt om sättet logistikbolag fraktar produkter till privatpersoner och företag, genom att skicka e-handelspaket i expressfart till smarta, integrerade skåp runt om i landet.

D

e står på publika platser där människor och trafik rör sig: Gallerior, tunnelbanestationer och stora matvarubutiker, för att ge några exempel. – Instabox handlar om tid. I stället för att stå i kö på postutlämningsställen eller vänta i flera dagar på att paketet ska levereras hem, levereras paketet snabbt och enkelt till boxen. Du kan hämta upp paketet när du vill och behöver inte vänta på en hemleverans hela dagen heller. Det ska vara så flexibelt i tid som bara möjligt. Idén föddes 2015. Tanken var från början att bygga en skåpslösning som skulle integreras med existerande transportörer, som Postnord,

instabox.se

DHL och Schenker. Men det visade sig vara ganska svårt. De existerande transportörerna var inte särskilt intresserade, förklarar Alexis Priftis, VD på Instabox. Dessutom bygger logistik i mångt och mycket på att allting flyter på felfritt, så gänget på Instabox kom på en annan idé. – Vi byggde vår egen logistik-

Vi byggde vår egen logistiktjänst som vi lanserade på Apotea 2015. Sedan dess har vi sett att användarna älskar det. Vi fick faktiskt in vår första order redan 14 minuter efter att vi lanserade tjänsten. Efter tre dagar fick vi vår första återkommande kund.

tjänst som vi lanserade på Apotea 2015. Sedan dess har vi sett att användarna älskar det. Vi fick faktiskt in vår första order redan 14 minuter efter att vi lanserade tjänsten. Efter tre dagar fick vi vår första återkommande kund.

exempel på hur en del aktörer är kvar i gamla hjulspår. – De flesta av oss har nog fått en avi där leverantören ber en att vara hemma mellan 08.00 och 17.00 för att ta emot paketet. De vet ju om att de allra flesta befinner sig på jobbet TVÅ MILJONER PAKET OM ÅRET under den tiden. Då behöver Sedan dess har Alexis och hans man inte titta på konkurrenteam arbetat med att vidareutterna för att hitta lösningarna, veckla tjänsten till det bättre. snarare ställa sig frågan om det tjänst, för att komma så nära I dag hanteras över två miljoär vettigt att ställa sådana krav användarna som det bara går. ner paket om året via Instabox på användarna eller inte. – Det har gjort att vi har blivit och över 500 000 personer har duktiga på att uppfatta vad provat tjänsten sedan starten. ANVÄNDER SIN EGEN TJÄNST kunderna tycker och vi har inte Ett konkret exempel på detta heller varit rädda för att ändra i Att transportera paket och är till exempel att alla Instabox tjänsten när vi hittar någonting produkter till privatpersoner anställda ska arbeta i företagets som inte fungerar optimalt. Det är så vi håller oss aktuella. Lyssbygger i stort på att hålla kundtjänst. Dessutom ska alla kunderna nöjda. När vissa vara med och köra ut paket med nar man på kunderna så finns svaren där, menar han. logistikaktörer ägnar sig åt att jämna mellanrum. Detta för att se vad konkurrenterna gör, hela organisationen ska vara har Instabox valt att gå en helt medvetna om hur deras tjänst tas INSTABOX PRIVATE – ETT SMART SKÅP I DIN TRAPPUPPGÅNG annan väg. emot av kunderna. – Vi gör motsatsen och bryr – Vi har ett enormt starkt Paketboxarna på centrala platoss egentligen inte om vad någon användarfokus. Jag tror att det ser runt om i landet är Instabox annan i branschen gör. Däremot bästa man kan göra är att använ- huvudlösning, men det finns är vi måna om vad våra använda sin egen tjänst och vara öppen fler strängar på lyran än så. Ett dare tycker och arbetar stenhårt inför att korrigera alla felaktigexempel är Instabox Private, för att hålla en hög nivå, förklaheter som eventuellt dyker upp där din bostadsrättsförening, rar Alexis. längs resans gång. hyreshus eller kontor kan få paket levererade direkt till dig, Han tar hemleveranser som ett Dessutom använder man sin egen sju dagar i veckan.


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

INSTABOX PARTNERCONTENT CONTENT INSTABOX – –PARTNER

XX

Instabox är ett bolag och en frakttjänst som fungerar som en blandning mellan ett mjukvaru- och logistikbolag. De har byggt om sättet logistikbolag fraktar produkter till privatpersoner och företag, genom att skicka e-handelspaket i expressfart till smarta, integrerade skåp runt om i landet.

I dag hanteras över två miljoner paket om året via Instabox och över 500 000 personer har provat tjänsten sedan starten. – Det hela började som ett sidoprojekt, mest på kul. Ända sedan starten har vi fått förfrågningar från entusiastiska användare som uppskattar tjänsten, men som inte har ett skåp i närheten.

Det hela ledde till ett erbjudande där man får placera skåpet var man vill, om man bara betalar mellanskillnaden. Projektet blev en succé, 20 procent av skåpen som Instabox har runt om i landet är precis ett sådant skåp. – Många har varit intresserade. Vi har bland annat HSB, Castellum men också Lyko som har köpt skåp till 20 av sina butiker!

lar. Billigare och smidigare, men du får gå några meter extra. Du ska kunna skicka en bok till en kompis, som kan ta emot det i ett skåp samma dag. Det är tjänster som vi själva vill ha. Instabox kommer att fortsätta följa

och lyssna på användarna för att förbättra sina tjänster. Alexis tittar igenom alla ärenden där kunder har varit INSTABOX VILL VARA SOM missnöjda och går till botten med TUNNELBANAN vad som har blivit fel. Alexis berättar att framtidsvi– Vår vision är att fortsätta sionen är att alla, så väl privatgöra det så bra det bara går. En personer och företag ska kunna vision är att finnas som ett alteranvända Instabox för att lämna nativ hos alla landets E-handöver saker till varandra. Han för- lare. Vi vill också göra tjänsten klarar det som att välja tunnelba- mer tillgänglig och så bra som nan istället för taxi. möjligt, snarare än att ta över – Vi vill vara som tunnelbanan världen, menar han. när våra konkurrenter är taxibiAlexis Priftis, VD på Instabox.

3


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Håkan Målbäck

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANTHON TIPSAR! Jag vill gärna tipsa om intervjun med Ann Linde där hon pratar om vikten av hållabrhetstänket i branschen, finns på sidan 18. Anthon Wansland, Campaign Manager

INNEHÅLL

4 Ledarkrönika – Nils G Storhagen 8 En plattform för affärsresor 10 Han är länken i logistikhubben 12 Digitala lösningar stärker logistiken 14 Är en hållbar logistik möjlig? 16 Fler vill göra rätt i logistiken 18 Profilintervju – Ann Linde 20 Framtidens finansiering är här

Nils G Storhagen, Konsult, docent och föreläsare inom logistik.

24 Tre logistiksatsningar för framtiden

Den cirkulära ekonomins logistik är en spännande utmaning Logistiken står inför sina största utmaningar någonsin, men också inför sina affärsmässigt mest intressanta. Dagens omvärldsförändringar ställer i rask takt krav på helt nya lösningar, men också på att omvärdera de gamla. Fantastiskt spännande för den som ser möjligheter, men ett hot för den som duckar. Återbruk har blivit en ledstjärna för att värna om våra ändliga naturresurser, ofta beskrivet som cirkulär ekonomi. Samtidigt ser vi en expanderande e-handel. Bägge med delvis samma logistiska utmaningar och möjligheter. Vi har länge levt med den linjära

ekonomins resursanvändning, där vinst skapas genom hög försäljning av nya produkter. Vi har

Följ oss digitalt:

också blivit superduktiga på den linjära ekonomins logistik för att leverera produkterna. Utmaningen och möjligheterna idag är att bli lika duktig på returflödena, det vill säga den cirkulära ekonomins logistik. Här finns två scenarier. I den cirku-

lära ekonomin erbjuder säljaren snarare en funktion än en produkt. Tvättmaskinen säljs inte, utan tillgången till den. Eftersom säljaren själv äger produkten bygger affärslogiken på att göra den hållbar och attraktiv så länge som möjligt. Det andra scenariot bygger på att ”rädda produkter från avfallscontainern” för att återvinna materialet eller att vid behov reparera för att sedan återbrukas. Retursystem Byggpall är ett bra och väl etablerat exempel på det senare.

@europeanmediapartner

En delvis annorlunda ”servicelo-

gistik” kommer att krävas, men framför allt kommer returflödena att få en helt annan betydelse. Fungerande logistik är i praktiken en förutsättning för den cirkulära ekonomin, vilket sällan nämns i den allmänna debatten. Här ligger nära till hands att dra parallellen med returerna inom e-handeln, som kräver tre gånger så mycket hantering som själva leveransen. Den cirkulära ekonomins logistik

utgör en förvånansvärt obearbetad marknad. Hur tillvaratar vi då den möjligheten? Rita om kartan, skulle jag vilja säga. Den linjära logistiken har över åren förfinats och optimerats inom sina givna ramar. Där kommer vi inte mycket längre, och vi gör det definitivt inte om vi ger oss

analyssverige.se

Foto: Pressbild

ONLINE ARTIKEL

28 Nu förändras logistikbranschen 30 Hållbara logistiklösningar för miljön 32 Temperaturen är A och O

ANALYS #36 på att utveckla den cirkulära ekonomins logistik inom samma givna ramar. Lösningen ligger i att utöka systemgränserna genom att hitta nya samarbetspartners och nya samverkansformer. Industriell symbios är ett begrepp som nämns i det sammanhanget, vilket kan ses som en utökad form av logistikens Supply Chain Management, SCM. I den linjära logistiken brukar vi säga att kunden är styrande. Det gäller även för den cirkulära logistiken. Men med den cirkulära ekonomins omvärderade kundbegrepp måste också logistiken omvärderas och omprioriteras. En spännande framtida utmaning. Nils G Storhagen, Konsult, docent och föreläsare inom logistik

Återvinn eller ge tidningen vidare!

Campaign Manager: Anthon Wansland anthon.wansland@europeanmediapartner.com CEO: Fredrik Thorsson Director of Sales: Johan Sollevi Chief Content Officer: Mats Gylldorff Editor: Hans-Peter Öhman Graphic Designer: Petra Danielsson & Aileen Reese Editorial Assistant: Max Olsson Text: Ylva Sjönell, Mats Carlbäck, Ted Hammerin. Emelie Andir, Fredrik Dejne, Max Olsson & Hans-Peter Öhman Omslagsfoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Martin Larsson & Pressbild/Instabox Distribution: Dagens Nyheter, juni 2019 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Med reservation för ev. tryck- och färgfel. CONTENT WITH A PURPOSE

European Media Partner International AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com Redaktion: emp-content-studio@ europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ANALYSSVERIGE.SE

Värderingar viktigare än teknik

Vi befinner oss mitt uppe i en digitalisering som påverkar hela samhället och inte minst industrin och näringslivet brett. Men Bengt Göran Kangas, Sverigechef på IT-leverantören Evry, vill hellre tala om värderingar än teknik. – Vi ger digitala fördelar där IT är

ett medel och inte ett mål. För oss handlar digitaliseringen om att använda tekniken, men vi talar hellre om värderingar än teknik

Ett konkret exempel på Evrys

lösningar för ett industriföretag är samarbetet mellan Evry, AD-

plast och Toyota. För att säkra sin konkurrenskraft på den globala marknaden ville AD-plast automatisera arbete som inte var värdeskapande för företaget och deras kunder. Tillsammans med Toyota och Evry utvecklades en teknisk lösning med automatiserade truckar som gör kommunikation möjlig mellan verksamhetens befintliga affärssystem och trucksystemet. Satsningen frigjorde personal som i stället kan fokusera på kvalitetssäkring och produktivitet. Lösningen har även möjliggjort vidare kompetensutveckling till anställda och eliminerat slitsamma arbetsmoment. – Det här är ett bra exempel på hur vi kan förena nytta och värderingar, bättre arbetsmiljö och

mer intressanta arbetsuppgifter, samtidigt som företaget minskar kostnader. Det talas mycket om sakernas

internet (IOT), hur ser du på det?

– IOT har exploderat och där kommer det att ske ännu mer och i de nya affärsmodellerna ser vi att data blir en viktig tillgång för företagen och svenska företag är väldigt duktiga på att dra nytta av denna nya teknik. Samtidigt tror jag det är viktigt att framhålla att teknik bara är ett medel.

HAR VI VÄCKT DITT INTRESSE? Ta del av hela artikeln på vår kampanjsida www.analyssverige.se


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE CONTENT WITH A PURPOSE

TULLVERKET – PARTNER CONTENT TULLVERKET – PARTNER CONTENT

XX

Är ditt företag redo för brexit?

Alla företag och transportörer som handlar med Storbritannien kommer att påverkas om Storbritannien lämnar EU. Vårt råd oavsett om, när eller hur det sker - förbered dig!

O

avtal kommer stora förändringar att ske snabbt. Utan ett utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt. Det blir en utmaning att hantera dagarna före men framför allt dagarna och veckorna efter utträdet. På Tullverkets webbplats finns information om hur du som svensk företagare bäst förbereder dig. Om parterna kommer överens om en förlängning som skjuter upp utträdet sker inga förändringar under den period som förlängningen omfattar.

BREXIT UTAN AVTAL

DET INNEBÄR BLAND ANNAT ATT:

• Tulldeklarationer måste

tullverket.se

1. Gör en riskanalys Gör en riskanalys av företagets verksamhet för att tydliggöra eventuella konsekvenser för företaget. 2. Vilka regler gäller för dina varor? Krävs det tillstånd för import till eller export från EU av dessa varor? Krävs särskilda intyg eller certifikat för till exempel livsmedel, jordbruksprodukter, läkemedel och krigsmateriel? Kontakta i så fall rätt myndighet.

4. Kontakta dina leverantörer Ta tillfället i akt att ta kontakt med de olika aktörerna i leveranskedjan för att höra hur de resonerar och hur de tror att de kommer att påverkas av brexit.

BREXIT MED AVTAL

Om det inte finns ett godkänt utträdesavtal och Storbritannien lämnar EU utan avtal, kommer alla tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla med omedelbar verkan.

Här får du några tips på vad du kan göra:

3. Hur ser dina transporter ut? Ta reda på vilka transportörer ditt företag anlitar och vilka transportvägar transportörerna använder. Om rutterna ser ut att bli problematiska behöver ni eventuellt överväga alternativa transportvägar. Det kan också vara fallet med varor där leveranserna är tidskritiska. Kanske behöver ni överväga att anlita ett tullombud?

m det blir en brexit utan

Om det finns ett godkänt utträdesavtal mellan EU:s 27 medlemsländer (EU 27) och Storbritannien kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU i alla fall minst till och med den 31 december 2020. För svenska företag innebär detta att det inte sker någon förändring för handeln med varor till och från Storbritannien under övergångsperioden. Förändringarna sker i så fall först när övergångsperioden löper ut. Idag vet vi inte hur den framtida relationen med Storbritannien kommer att se ut. Det gäller att ta vara på den här perioden och förbereda sig.

HUR SKA JAG SOM FÖRETAGARE FÖRBEREDA MIG?

Om Storbritannien lämnar EU kommer alla företag som handlar med Storbritannien att beröras. Särskilt stora blir konsekvenserna om det inte finns ett godkänt utträdesavtal – en så kallad hård brexit.

lämnas vid import från Storbritannien. • Tulldeklarationer måste lämnas vid export till Storbritannien. Din kund i Storbritannien kan också behöva lämna in en tulldeklaration och ansöka om tillstånd för att ta in varan. En tulldeklaration innehåller

detaljerade uppgifter om varan som tas in ifrån eller skickas till landet utanför EU. Uppgifterna ligger sedan till grund för vilka avgifter som måste betalas och vilka regler som gäller för den specifika varan. I vissa fall måste man ha tillstånd från Tullverket eller andra myndigheter. Tulldeklarationen lämnas i de flesta fall in digitalt till Tullverket. • Alla brittiska Eori-nummer kommer upphöra att gälla och tillstånd och garantier som är kopplade till ett brittiskt Eori-nummer kommer per auto-

matik att upphöra.

få tillgång till Tullverkets e-tjänster kommer du få tillgång till de EU-kommissionen har tagit fram system där många uppgifter som ett vägledningsdokument där rör tullhanteringen kan hanteras. man förklarar vad som gäller vid • Ta del av grundläggande import till EU och export från kunskap om hur tullproceduren EU för it-system, tillstånd, tullfungerar. Det gör du lättast geförfaranden och ursprungsfrågor. nom den information som finns på Tullverkets webbplats. Det HAR DU INGEN ERFARENHET finns även kostnadsfria informaAV TULLHANTERING SEDAN tionsträffar och möjlighet att gå TIDIGARE? kurser. Om ditt företag inte handlat med länder utanför EU tidigare så är det extra viktigt att förbereda sig. Exempel på sådana förberedelser är: • Du måste säkerställa att ditt företag har ett Eori-nummer, ett registreringsnummer som alla företag som handlar med länder utanför EU måste ha. Du ansöker via Tullverkets webbplats, helt utan kostnad. • Ansök om att få tillgång till Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldiTullverkets e-tjänster. Genom att rektör. Foto: Björn Dalin

5. Undersök om ni behöver ursprungsintyg Undersök om förutsättningarna för att utfärda ursprungsintyg förändras. Om du till exempel exporterar varor med insatsvaror från Storbritannien kan det innebära att det inte längre är möjligt att utfärda ursprungsintyg när du exporterar från Sverige till ett annat land utanför EU. Om du idag köper insatsvaror eller färdiga varor från Storbritannien som du sedan exporterar med ursprungsintyg till partnerländer bör du bevaka hur ett framtida avtal med Storbritannien kommer att påverka den här handeln. Se över ursprungsbedömningen av dina varor idag. Kommer varorna att klara ursprungskraven utan att behöva ”räkna med” material från Storbritannien? Eller förlorar varorna sitt ursprung om materialet från Storbritannien inte längre har EU-ursprung? Undersök vad det här kommer att kosta och jämför eventuellt med alternativa inköpsvägar för material med EU-ursprung som påverkar ursprungsbedömningen. Håll dig uppdaterad på tullverket.se

5


Annons Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

PARTNER CONTENT – KGH CUSTOMS SERVICE PARTNER CONTENT – KGH CUSTOMS SERVICE

Över 145 000 företag i Storbritannien och många fler i EU, varav 7 000 av dem i Sverige kommer att drabbas av förändringen.

Lars Karlsson, VD/MD för KGH Customs Services Global Consulting-del. Foto: Martin Larsson

kghcustoms.com

CONTENT CONTENTWITH WITH A APURPOSE PURPOSE

XX


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

CUSTOMS SERVICE PARTNERCONTENT CONTENT KGHKGH CUSTOMS SERVICE – –PARTNER

XX

7

Så förbereder du ditt företag för Brexit Storbritanniens utträde ur EU, eller Brexit som de flesta av oss har läst i media, har gett svallvågor över hela världen. Svenska företag kommer också att påverkas – och många företagare vet inte hur man kan förbereda sig för Brexit ordentligt.

D

eadlinen för Brexit närmar sig för var dag som går. De frågor som förhindrat ett organiserat utträde för Storbritannien rör tull- och gränshantering. Det nuvarande utträdesavtalet har en ny lösning för hur man ska hantera den irländska landgränsen. Ett svenskt företag, KGH

Customs Services, har spelat en central roll för att skapa den nya lösning som nu godkänts av EU, brittiska regeringen och brittiska parlamentet i en första omgång.

Som VD/MD för KGH Customs Services Global Consulting-del leder Lars en expertgrupp bestående av branschens kunnigaste experter och rådgivare och som anlitas som konsulter åt såväl myndigheter som stora företag runt om i Europa och världen. – KGH Customs Services är experter på tull- och handelsfrågor och har växt snabbt de senaste åren. Vår operationella verksamhet hanterar över två miljoner tulldeklarationer varje år, vår Global Consulting-del anlitas som rådgivare på högsta nivå och vi erbjuder också nya digitala lösningar i absolut framkant i branschen. Både för företag och myndigheter. Lars Karlsson har gott om erfa-

med 19 andra experter varav ytterligare två från KGH har Lars Karlsson presenterat en rapport som erbjuder en fullgod tullteknisk lösning. – Vi fick i uppdrag av det brittiska parlamentet att beskriva hur man bör hantera den irländska landgränsen. Rapporten togs väl emot av den brittiska regeringen. Premiärminister Boris Johnsson och ansvarig minister Stephen Barclay har hyllat förslaget, som nu ligger till grund för det nya avtal som EU och UK kommit överens om, förklarar han.

nien lämnar EU utan ett avtal. I sådana fall kommer nya, strängare krav gälla 00:01 den första dagen efter man lämnat. Annars, vid en deal, efter övergångsperioden den 31 december 2020. – Över 145 000 företag i Storbritannien och många fler i EU, varav 7 000 av dem i Sverige kommer att drabbas av förändrenhet gällande tullfrågor. Som ringen. Företagen har enbart tidigare direktör för Världssysslat med internhandel och tullsorganisationen och Överdihar därför inte någon erfarenhet rektör för det svenska tullverket av tullhanteringen vid gränserna har han ägnat stora delar av sitt som dras mellan EU och Storbriyrkesverksamma liv åt tullfrågor tannien, säger Lars och fortsätter: i mer än 120 länder. – Man måste också komma ihåg att Storbritanniens ekonomi består av komplicerade Expertkunskaperna har lett till Förhandlingar mellan parterhandelskedjor för produkter många tunga konsultuppdrag na har pågått länge. Den 31 in och ut från landets gränser. som rör Brexit både direkt och oktober, när detta skrivs, är det indirekt. 2017 blev Lars engadatum gäller, men om man kom- Varor och produkter skickas till Storbritannien från världens alla gerad av EU-parlamentet att mer överens om en förlängning skapa en akademisk rapport om kan det bli ett annat datum fram hörn för att sedan skickas ut över jordklotet igen. Så alla företag hur gränserna och tullhantering- till 31 januari 2020. som handlar med Storbritannien en mellan länder hade kunnat – Premiärminister Boris berörs. hanteras efter Storbritanniens Johnson har varit tydlig med utträde ur EU. att Storbritannien kommer att – Rapporten heter Smart lämna EU, med eller utan avtal. Svenska exportföretag kommer att Borders 2.0/2.1. Vi är självklart Nu har dock avtalet godkänts påverkas av Brexit, det är experväldigt glada över att EU gav oss av det brittiska Parlamentet och ter eniga om. Storbritannien är uppdraget. Det visar att man i det handlar egentligen enbart en stor marknad för svenska föreBryssel ser KGH som en ledande om vilket datum Storbritannien tag, därför är det viktigt att man expert i världen avseende tulllämnar EU. Oavsett datum så förbereder sig så gott man kan. handel- och gränsfrågor. Många kommer utträdet att få stora – Man måste se över sitt eget hade underskattat hur viktiga konsekvenser för den internatio- flöde, sina varor, sin kompetens dessa frågor är för vårt samhälle nella handeln. och kapacitet och sina kontrakt idag. Innan folkomröstningen med brittiska företag. Gör en hade man inte gjort något förbe- Konsekvenserna Lars talar om analys av situationen och för att redande arbete rörande tull och handlar i mångt och mycket få en överblick. Oavsett om det handel, vilket är olyckligt. om att nya tullgränser kommer blir en hård eller mjuk Brexit är att införas, där tullhantering av det nödvändigt att göra detta, I april 2019 skapades en obeprodukter som förs in kommer menar han. Tänk även på att roende Brittisk parlamentarisk att uppstå. man måste säkra sina partners i kommission, the Alternative logistik-kedjan och i StorbritanArrangement Commission, för Kraven och arbetssätten för nien. Alla företag måste förbereatt bryta dödläget i Brexitförimporterande och exporterande da sig. Brexit kommer att ske, det handlingarna. Åter igen vände företag kommer att förändras är nu enbart en fråga om när. man sig till KGH. Tillsammans snabbt, särskilt ifall StorbritanText: Hans-Peter Öhman

Var ska man vända sig om man behöver hjälp? – Det finns experter som kan hjälpa dig med detta. Ring oss på KGH så får du del av vår kompetens inom området. Som ledande tullexpert har vi ett helhetserbjudande med operativa tjänster, digitala tjänster och rådgivning. Vi hjälper många av de stora företagen med deras tullhantering. Det är viktigt att det blir rätt från början, men vi upplever ett högt tryck gällande Brexitfrågor just nu, så det är först till kvarn som gäller. Är det för sent att förbereda sig? – Det är aldrig för sent! Man ska inte stirra sig blind på medierapporteringen, det viktiga är att man kommer igång med förberedelserna. Handeln kommer att förändras. Compliance för tullfrågorna blir avsevärt viktigare framöver. Finns det några positiva konsekvenser av Brexit? – Det finns absolut positiva konsekvenser. Till exempel finns det möjligheter för Storbritannien att utvecklas och moderniseras som handelsnation. Jag tror att handeln kommer att driva på moderniseringen ytterligare. Även för svenska företag finns det stora möjligheter. Vi är i regel mer organiserade och har bättre struktur på regelverk och krav. Om man därför är beredd på förändringen och förbereder sig noggrant, finns det möjlighet att ta marknadsandelar från de internationella konkurrenter som inte har så bra koll.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Christian Valtanen

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Lotten Fowler, General Manager på SBTA

SBTA erbjuder samverkansplattform för affärsresor I en allt mer komplex och svårnavigerad omvärld ökar behovet av samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma lösningar för hållbarhet. Området affärsresor och möten är inget undantag.

När stora svenska exportföretag på

80-talet började få upp ögonen för den betydande kostnadsposten resor faktiskt utgjorde, lades grunden för vad som i dag är Swedish Business Travel Association, SBTA. Behovet för utbyte av

”Just nu är Greta och miljön överst på agendan. Företag vill inte ifrågasattas som miljöfiender” kunskap och erfarenheter var och är än i dag stort. Lotten Fowler, General Manager på SBTA, menar att globaliseringen och Sveriges position som utpräglad exportnation kräver ett mer genomtänkt agerande.

– I dag säger man att resor är den andra till tredje största rörliga kostnaden. Det är en jättestor kostnadspost man inte alltid haft kontroll över, säger hon och konstaterar att behovet av samarbete och kunskapsutbyte blir än viktigare inom ett föränderligt område som kan te sig allt mer svårnavigerat. – Det har blivit mycket mer komplext och vårt uppdrag i föreningen är att försöka hålla medlemmarna uppdaterade, som en omvärldsbevakare. Ambitionen är att de ska kunna vända sig till oss om de behöver göra något för första gången. Det är väldigt mycket som förändras kring lagstiftning och som påverkar resor och möten. En hel del flyttas till EU-nivå och där måste vi även försöka uppdatera EU. I dag består SBTA av medlemmar

från såväl privat som offentlig sektor. Sedan några år tillbaka finns även leverantörer inom segmentet representerade. Lotten Fowler understryker dock att det föreningen drivs utifrån köparnas perspektiv. – Vi utgår från kundens behov. Men ska vi prata om något som inte fungerar på en marknad och hitta en neutral plats för att en dialog om behov och lösningar, då

kan SBTA vara den plattformen. Vi diskuterar de svåra frågorna, och här möts både köpare och leverantörer för att utveckla branschen. För medlemmar inom de olika

områdena finns inom ramen för SBTA:s verksamhet skräddarsydda kunskapsbaser, aktiviteter och diskussionsforum för att möta de skiftande behoven. – Storbolagen har en egen grupp där de utbyter erfarenheter, kunskap och diskuterar lösningar. Även offentlig sektor som är en stor konsument av resor och möten har glädje av oss. De har LOU att förhålla sig till vilket inte är helt lätt. Om det är svårt att köpa vägsalt i kommuner, är resor och möten på något sätt ännu svårare eftersom det handlar om mjuka värden och subjektiva bedömningar. Där kan vi underlätta för offentlig sektor med speciella aktiviteter. Lotten Fowler ser dock att en mycket större målgrupp skulle kunna ha nytta av SBTA. – För mindre och medelstora bolag, som inte har någon dedikerad person för området tror jag egentligen att vi skulle kunna vara det största stödet, om de bara hittade till oss. I stället för att behöva uppfinna hjulet på nytt

kan de hämta kunskap från vad andra medlemmar redan gjort. Det råder inga tvivel om att det finns många ämnen och utmaningar inom området affärsresor och möten som konkurrerar om uppmärksamheten. – Varje gång det sker en terrorattack i Europa så dyker risk upp som prioritet. Just nu är det mycket Greta Thunberg och miljön som hamnat högst upp på agendan. Företag vill inte bli ifrågasatta som miljöfiender, säger Lotten Fowler som dock menar att arbetet med hållbarhet och miljö är ett ständigt fokus. – Vi pratar mycket med medlemmar om flyg, miljö och hållbarhet. Vi är ett litet land som ligger lite perifert uppe i kanten av klotet. Samtidigt är vi väldigt exporttunga, även jämfört med våra grannländer. För att fortsätta vara en exportnation och en relativt stor aktör på en global marknad, då måste vi resa. Vi kan inte undvika att flyga, men det är däremot viktigt att vi och branschen jobbar för att det ska bli mer hållbart. Lotten menar samtidigt att ut-

vecklingen går snabbt och att flygbranschen är på rätt väg. Det finns en viktig poäng med att

stimulera och uppmuntra innovativt arbete snarare än att straffa med beskattningar. – Investeringar och forskning i framtida flygteknik har fått rejäl fart. Nya och mer miljövänliga modeller finns redan ute på marknaden. De svenska, nordiska och skandinaviska flygbolagen har väldigt ambitiösa mål. Den svenska flygbranschen har sagt att vi ska flyga fossilfritt inrikes 2030, och EU har höga ambitioner för flygbranschen. Ett annat område som engagerar

SBTA, dess medlemmar och inte minst Lotten Fowler är ny teknik. Tack vare de stora framstegen inom bland annat virtuella möten och applikationer kan ökningen av flygresor hållas till låga tal. – Utvecklingen är fantastisk och det är jättehäftigt med allt som händer runt ny teknik. Tittar vi på företag i dag så har andelen virtuella möten ökat lavinartat, och det dröjer inte länge innan möten med hjälp av hologram kan bli en möjlighet. Vi pratar mycket om att kombinera fysiska möten med virtuell teknik och på så sätt få ut maximal nytta och effektivitet, konstaterar Lotten Fowler. Text: Ylva Sjönell


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

XX

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

SHIPLINK PARTNERCONTENT CONTENT SHIPLINK – –PARTNER

9

Shiplink och Bzzt – klimatsmart samarbete revolutionerar Budbranschen Samarbetet mellan Shiplink och Bzzt kan vara det grönaste och smidigaste budalternativet man sett innanför tullarna i Stockholms stad. Inte nog med att det utmanar en lite gammalmodig bransch – det sätter standarden högt för dagens krav på smidighet och transparens.

I

har kommit in med sin kompetens kring att kunna hantera alla förutsättningar för att köra. Det lämpar sig bra för butiker som ska leverera inom staden, en webbutik som ska leverera varor till sin kund eller andra typer av behov inom Stockholms innerstad. Det är ju dessutom eldrivna transporter och de har märkningen ”Bra Miljöval”, säger han.

Stockholm utförs varje dag

ett flertal bud som sker med icke miljövänliga fordon, krångliga processer och höga priser. Shiplink vill möjliggöra för företag att kunna boka miljövänliga bud och transporter, till både företag och privatpersoner till förmånliga priser innanför tullarna i Stockholms stad. Fredrik Larsson, Co-Founder på Shiplink, delar med sig av sina insikter. – Det vi har gjort är att vi har skapat en lösning där kunderna kan gå in på Shiplink.se och boka ett bud inom deras Bzzt-zoner. Sedan hämtar vi upp det på deras företag och levererar det till privatpersoner som hemleverans eller till företag som företagsleverans, säger han och fortsätter. – Rent affärsmässigt så köper och säljer vi transporter med inriktning på kunder som är mindre och medelstora företag från i stort sett alla typer av branscher. Ett av branschens problem som dessa företag möter är en komplexitet som gör att företagen känner sig osäkra och har svårt att hänga med. Det medför att deras verksamhet inte kan utvecklas som tänkt. Kommunikation och transparens är viktigt för att göra mottagare såväl som transportköpare nöjd.

Fredrik menar att de löser det

problemet och tillför värden eftersom man är en stor inköpare

shiplink.se

Man har fokuserat på transparens, enkelhet och trygghet gentemot kunden, och där är Shiplink länken mellan transportköpare och fraktbolag. Man tar hänsyn till kundens kravställningar och transportörens arbetssätt och det hela levereras med ett unikt gränssnitt för bokning, uppföljning samt en modern kundservice. – Vi ser oss som en länk här. Vi producerar inte frakten men vi skapar lösningar för att kunna skapa nya fraktalternativ som är hållbara till en bra prisnivå. Så vi går ju själva utanför boxen i och med att vi är halvt med producerar. Att kunna bidra till en ny och bättre typ av transport och nytt konkurrenskraftigt Fredrik Larsson, Co-Founder på Shiplink. Foto: Osannda Hall alternativ i innerstan, säger han och fortsätter. – Vårt mål och strävan är Shiplink har ingått ett strategiskt hos transportören. De möter samarbete med taxibolaget Bzzt att hela tiden kunna leverera transportören på deras villkor frakttjänster utifrån de krav för att kunna erbjuda företag och transportköparen på deras billiga och utsläppsfria transpor- och förväntningar som transvillkor och krav. Man tillför ockter. Processen är genomarbetad portköpare har men också för så en kvalitet i form av att välja mottagaren. Långsiktigt så vill och att bokningen är enkel gör rätt transportör till rätt tjänst. det väldigt smidigt och konkur- vi leverera en frakttjänst som Priset är förstås viktigt men utmanar en gammalmodig renskraftigt. I tjänsten ingår om man ska skicka ett paket upphämtning och leverans inn- bransch, samtidigt som vi löser till USA så är det kanske inte ett behov gentemot mindre och anför vägtullarna i Stockholm, lämpligt att använda samma medelstora bolag som oftast blir inom loppet av två timmar. transportör som i Europa. bortglömda. Samarbetet med De båda företagen utmanar – Vi kvalitetssäkrar ända ner Bzzt gör det möjligt för oss eren föråldrad bransch med nya på postnummernivå. På det sätmetoder, allt för att kunna möta bjuda utsläppsfria bud i centrala tet tillför vi kvalitet utan att kunuppdragsgivarnas och mottagar- Stockholm på ett enkelt sätt och der egentligen ska behöva veta nas krav i dagsläget. till konkurrenskraftiga priser, eller förstå – de vill ju bara ha där man beräknar, bokar och – Vi har kommit in med vår avslutar han. ett paket från A till B. Vi förser följer upp med hjälp av vår egen kunskap om transport och de dem med en komplett lösning kundservice, slår han fast. Text: Hans-Peter Öhman

Vi förser dem med en komplett lösning där man beräknar, bokar och följer upp med hjälp av vår egen kundservice.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Business Region Göteborg

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

John Wedel, infrastruktur- och logistikansvarig på Business Region Göteborg.

Han är länken i Sveriges främsta logistikhubb Göteborg är Sveriges och hela Skandinaviens ledande logistikcentrum. Med en genomströmning av 150 miljoner ton varor varje år krävs samverkan, forskning och logistikfantaster som John Wedel.

Göteborgsregionen är utan att

överdriva hjärtat som får Sveriges logistiska kretslopp att gå runt. Inte helt oväntat har regionen i över 14 år utsetts till Sveriges bästa logistikläge. Den geografiskt strategiska positionen kan tyckas vara den självklara förklaringen.

Region Göteborg. – Med bakgrund som forskare på Chalmers, på logistikbefattningar inom det privata näringslivet samt roller inom det offentliga så har jag alla tre delarna. Jag tror att det ger en ganska bra bas för att jobba med det jag gör, säger han.

nya företag kan komma till regionen och att de som redan finns kan växa. Vi hjälper näringslivet att utvecklas, etablera sig och jobbar mycket med förutsättningar när det gäller logistik och infrastruktur. En del i det är att föra in näringslivets behov i de offentliga processerna.

Som om det inte vore nog driver

Till sin hjälp i det ofta komplexa ar-

John dessutom forskningsfrämjande initiativet Logistik och Transportstiftelsen. Det råder inga tvivel om att han brinner för sitt område. Business Region Göteborg vill vara bryggan mellan

”Vi behöver ta hänsyn till ett livscykeltänkande, första steget är att förändra hur folk tänker” Utmaningar saknas dock inte och bakom de lyckade processerna ligger ett samarbete som spänner över det offentliga, privata och akademiska. Någonstans i mitten står John Wedel, infrastrukturoch logistikansvarig på Business

näringslivet och det offentliga. Själv beskriver han ett arbete som framför allt bottnar i ständig samverkan mellan aktörer och människor i olika konstellationer. – I allt jag gör handlar det om att vi ska ha ett bra näringsliv, att

betet med att få infrastruktur och logistik att flyta obehindrat finns i regionen ett antal viktiga resurser för John Wedel att utnyttja. -Vi har hamnen som är helt avgörande för Sverige, bra infrastruktur och en jättestark akademi. Göteborg är det starkaste akademiska fästet för logistikforskning med nästan 100 seniora forskare, säger John och beskriver ett av många logistikfrämjande initiativ. – Northern LEAD är ett kompetenscentrum som inkluderar både Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Det är en slags samordning som underlättar logistikforskningen. Att vara Sveriges ledande cen-

trum för import och export kommer inte utan ansvar. Det finns ett utpräglat arbete med hållbarhetsfrågor, grön logistik och cirkulärekonomi i Göteborg och i John Wedels arbete på Business Region Göteborg. – Göteborg arbetar väldigt mycket med hållbarhetsfrågor. Det är basen och grundvalen i allt vi gör. Gothenburg Climate Partnership är ett exempel där vi satsar på gröna lösningar i samarbete mellan stad, näringsliv och akademi. På Business Region försöker vi promota cirkulärekonomi. Med tanke på klimatutmaningen måste vi tänka på ett annat sätt. Redan när vi konstruerar varor och tjänster behöver vi ta hänsyn till ett slags livscykeltänkande. Vi försöker gå i från det gamla slit- och slängsamhället, och att ändra folks och företags tänkande är det första steget. John Wedel konstaterar utan om-

svep att Göteborg är en bilstad. Med Volvo som den i särklass största arbetsgivaren och vägnätet som naturlig del av logistikkedjan finns stora gröna utmaningar, men

också lösningar inom räckhåll. – Nu sker en väldigt snabb omställning till en elektrifiering av fordonsmattorna, så jag tror att vi kommer se bra lösningar framöver, säger han hoppfullt. Och om det är en sak som John

återkommer till så är det vikten av samarbetet, som möjliggör utvecklingen. – Vi har en hel del utmaningar, men vi försöker attackera dem ihop. Jag tycker att det karaktäriserar Göteborg väldigt väl. Text: Ted Hammerin

FAKTA Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. I över 14 år har Göteborgsregionen toppat listan över Sveriges bästa logistikläge. Enligt branschtidningen Intelligent Logistik är några avgörande faktorer Göteborgs Hamn, stark akademi och stor efterfrågan på logistikmark.


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

XX

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

LINDSTRÖMS TRANSPORT PARTNERCONTENT CONTENT 11 LINDSTRÖMS TRANSPORT ABAB – –PARTNER

Ett logistikföretag som tar personal på allvar Transportbranschen är samhällets blodomlopp. Om leveranserna slutar rulla stannar Sverige. Men att arbeta i branschen kan vara krävande och tufft, inte minst för chaufförer som utför godstransporter runt om i landet. Det ställer höga krav på arbetsgivare att skapa rätt förutsättningar för sina anställda.

E

tt av företagen som går i

bräschen när det kommer till en hållbar personalpolitik är Lindströms Transport AB. De arbetar efter en filosofi som säger, att om de kan motivera och skapa rätt förutsättningar för personalen, får man igen det tusenfalt. – Vi måste vi vara måna om våra medarbetare och skapa rätt förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra jobb varje dag. Vi tjänar enormt mycket på att chaufförerna stannar kvar och utvecklas tillsammans med oss på Lindströms Transport AB, säger företags VD, Andreas Lindström. En hållbar personalpolitik är A och O för Lindströms. Det realiseras genom att göra rätt som arbetsgivare och ta ansvar för sin verksamhet och samhället som man agerar i. – Som leverantör av transporttjänster är vi en viktig del av våra uppdragsgivarens affärsmodeller – samtidig som vi ser till att konsumenter har tillgång till handelsvaror och förnödenheter varje dag. Vi har ett ansvar som vi är stolta över.

För att beskriva vad hållbarhet är för Lindströms har de sammanfattat det i en mening -Tillsammans levererar vi en trevligare tillvaro. • Till våra medarbetare kan vi leverera en trevligare tillvaro i form av en arbetsmiljö som leder till en bättre tillvaro både på och utanför arbetet. • Till våra uppdragsgivare kan vi leverera en trevligare tillvaro genom att vara en seriös partner och leverantör av transporttjäns-

lindstromstrp.se

För att beskriva vad hållbarhet är för Lindströms har de sammanfattat det i en mening - Tillsammans levererar vi en trevligare tillvaro..

ter. Med oss som leverantör kan ni vara trygg med att ert gods hanteras på ett säkert och hållbart sätt med minimal påverkan på bland annat miljö. Då vi är en del av våra kunders affärsmodell kan vi vara en del av deras hållbarhetsarbete. • Till våra samarbetspartners kan vi leverera en trevligare tillvaro i form av att vara en god ambassadör samt pålitlig partner. Vi värnar mycket om våra samarbeten och bidrar med konstruktiv feedback för att tillsammans bli starkare. • Som slutkonsument vill man ofta agera hållbart och handlar gärna ekologiskt. Genom att handelsvaror, förnödenheter och annat gods transporteras av oss kan vi erbjuda slutkonsumenterna ett hållbart alternativ som sträcker sig hela vägen till dig som slutkund och på så sätt leverera en trevligare tillvaro.

alltid strävar efter att utvecklas tillsammans med medarbetare och kunder. – På Lindströms är alla unika • Välutbildad - Vi ska alltid ligga människor med olika bakgrund, i framkant och besitta relevant egenskaper och personligheter kunskap för vår och våra uppsom tillsammans skapar en oslag- dragsgivares verksamhet. bar helhet. Även om vi är unika • Lyhörd - Vi är lyhörda och personer så kan vi samlas under lyssnar in varandras behov och en gemensam värdegrund som åsikter. definierar vilka vi är tillsammans • Innovativ - Vi söker morgondaoch vad vi tror på. gens lösningar på dagens problem. De bästa lösningar bygger på våra gemensamma insikter • Trygg - Tillsammans med oss som tillsammans skapar innovatiska du känna dig trygg, oavsett va lösningar. om du är medarbetare, kund eller samarbetspartner. • Godhjärtad - Vi gillar att vara • Reko - Vi är schyssta mot hjälpsamma och ställer alltid varandra, alla ska känna sig upp där man ser ett behov av en välkomna och betydelsefulla i vår hjälpande hand. omgivning. Vår företagskultur • Ansvarsfull - Vi gör alltid rätt genomsyras av gott kamratskap för oss. Oavsett framgång eller och säger bestämt nej till all form motgång står vi alltid enade och av diskriminering och mobbing. tar ansvar för situationen. • Engagerad - Vi är en engagerad arbetsgivare och leverantör som Arbetet har kokats ner till en målbild om Lindströms TREVLIGA arbetskultur!

OM LINDSTRÖMS:

Lindströms Transport är ett familjeföretag i tredje generation som utför godstransporter på väg i Norr- och Västerbotten. Grunden i företagets erbjudande är att leverera hållbara transporter med hög kvalité och minimal miljöpåverkan, där våra medarbetares arbetsmiljö prioriteras högt.

Andreas Lindström, VD, Lindströms Transport AB.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Netmine AB

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Det finns mycket att vinna på digitala system i logistiken.

Digitala lösningar stärker logistiken Ökade krav och minskad produktivitet är några av utmaningarna inom logistikbranschen. Samtidigt finns mycket att vinna med digitala system. Inom logistiken har produkti-

viteten inte ökat i samma takt som kundernas krav på snabba leveranser och lägre priser. Produktionstoppar och få och små möjligheter att överblicka och kommunicera kring arbetsuppgifter är några av de utmaningar som branschen tacklas med i dag. Samtidigt finns det mycket att vinna för den som tar möjligheten att digitalisera sin verksamhet. De stora och många logistikflöden

ger omfattande data som med hjälp av ett digitalt system går att analysera. Ökad effektivitet och tidsbesparingar är resultatet, bland annat när man lättare kan

få en översikt över, planera och analysera sina logistikflöden. Dessutom finns det möjlighet att automatisera vissa arbetsuppgifter, eller ställa in påminnelser när en viss hållpunkt uppnåtts. Ett sätt att överblicka och följa logistikflöden är genom uppkopplade enheter. Det har företaget Logtrade tagit fast på, som genom sin uppkopplade pall kan följa både placering och innehåll. De har även tagit fram en uppkopplad logistikpunkt för paket, som ersätter det traditionella ombudet. Lösningen passar för den som säljer till konsumenter och i första hand bedriver e-handel utan fysiska butiker. För den som vill analysera och följa flöden på själva lagret kan ett lagerhanteringssystem (på engelska Warehouse Management System, förkortas WMS) vara en bra lösning. Företaget Bitlog har ett system som finns

både som applikation och molnbaserad lösning. Systemet underlättar kommunikationen mellan företaget och dess kunder och leverantörer och kan användas av den som jobbar med lagerverksamheten i allt från e-handel till offentlig sektor.

“Intern kommunikation är banalt men vi har sett hur mycket det betyder.” Lager är omfattande verksamheter och det är inte bara saldon som ska följas, även människorna på lagret ska samarbeta kring

arbetsuppgifter. Företaget Trulog har tillsammans med Netmine AB tagit fram systemet TCS, en digital lösning anpassad efter användarna. Utgångspunkten var att lösa vardagsproblemen först, utan att för den sakens skull kräva omfattande och dyra system. – Intern kommunikation är banalt men vi har sett hur mycket det betyder, säger Rolf Karlander, konsult inom intern logistik på Trulog. Det vi har sett är mindre produktionsstörningar och en effektivare användning av till exempel truckar eller servicetjänster. Vi ser en effekt på 15–20 procent mindre truckanvändning, allt annat lika. Systemet bygger på en frivillighet och det har också visat sig vara en väldig styrka, vi får användarna med oss. Genom att systemet hanterar arbetsuppgifter får man en stor mängd data att analysera och

dra slutsatser ifrån, även för de arbetsuppgifter som inte genererar transaktionsdata. – Vi har en kund som har ett jättebra WMS men ändå ser nyttan med vårt system. Vi sneglar såklart på andra branscher också, för vi ser en bred användning: så fort någon har ett behov eller en tjänst som den vill ha utförd av någon annan, men vet inte vem på mottagarsidan, menar Rolf. Text: Emelie Andir

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner.


ANNONS

”Vi vill vara med och utveckla damhockeyn på riktigt.” Jonas Lindell, VD DHL E-commerce Solutions, Sverige

NÄR DET VIKTIGASTE BEHÖVER KOMMA FRAM – DHL HJÄLPER SVENSK DAMHOCKEY ATT VÄXA Från en liten aktör inom e-handel till den näst största. Nu vill DHL Paket hjälpa den svenska damhockeyn nå liknande framgångar. – Vi har växt otroligt mycket på e-handelsmarknaden de senaste åren, hela den tillväxtresan tror vi liknar det som damhockeyligan har framför sig. Vi hoppas kunna bistå med kunskap, erfarenhet och kompetens inom en massa områden, säger Jonas Lindell, vd på DHL e-Commerce Solutions. I september offentliggjordes det att DHL blir den svenska damhockeyligan SDHL:s första huvudsponsor någonsin, och att sponsorskapet innehåller många delar. • Tre kronor från varje privatsålt paket går direkt

”Att för första gången ha en huvudsponsor som verkligen satsar på damhockeyn betyder oerhört mycket.”

SDHL bildades 2016 från det som tidigare var Riksserien under Svenska Ishockeyförbundets regi. I och med sponsorskapet tar de nästa stora kliv framåt. Angelica Lindeberg, kommersiell chef på SDHL, är mycket nöjd över samarbetet. – Att för första gången ha en huvudsponsor som

till damhockeyn

verkligen satsar på damhockeyn betyder oerhört

• Nya utmärkelser för spelarna, med fokus på de som slår de avgörande passningarna och

Angelica Lindeberg, Kommersiell Chef SDHL

därmed ligger bakom segrarna.

mycket. DHL har visat från första möte att de verkligen tror på damhockeyn och genuint vill hjälpa oss växa, säger Angelica Lindeberg.

• Hjälp med it-utveckling och kommunikation • Skapandet av en fanshop.

För DHL går samarbetet med damhockeyligan – Vi vill vara med och utveckla damhockeyn på

helt i linje med mottot När det viktigaste behöver

riktigt. På e-handelmarknaden har vi varit en

komma fram.

underdog, så det känns kul att ha hittat en annan

– ”När det viktigaste behöver komma fram” präglar

aktör i liknande position som vill göra den resa

vår verksamhet och vad vi hoppas att våra kunder

vi gjort. Och det är spännande att gå in i sam-

känner när de väljer oss. Att det också är ett

arbeten där vi känner att vi verkligen kan göra

uttryck som passar lika bra för vad vi vill uppnå

skillnad, säger Jonas Lindell.

med vårt sponsorskap och svensk damhockey tycker vi är roligt och träffsäkert, säger Jonas

Sponsorskapet är betydligt mer än bara ett

– Kan vi hjälpa dem att potentiellt öka sina intäkter,

Lindell, vd på DHL e-Commerce Solutions.

ekonomiskt stöd, den integrerade delen är lång-

och därmed hjälpa dem att växa, så känner vi att

Mer information om sponsorskapet och DHL:s

siktig och är tänkt att lyfta damhockeyn på lång sikt.

vi ytterligare kan bidra till att göra svensk idrott

e-handelserbjudanden finns att läsa på dhlpaket.se

Ett modernt sätt att sponsra, helt enkelt.

mer jämställd.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Mostphotos

Foto: Pressfoto

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Är det verkligen möjligt? Árni Halldórsson, professor på Chalmers.

Kan logistikbranschen bli hållbar? En ständigt ökande mängd av transporter, inte sällan kopplat till en accelererande e-handel och cirkulära affärsmodeller, ställer allt högre krav. Men enligt professor Árni Halldórsson finns det mycket vi kan göra för att påverka. En ökad globalisering, gemene

mans vana att kunna få i princip allt levererat eller upphämtat vid dörren, gör ju onekligen att transporterna ökar. Och med dagens transportsätt, som företrädesvis sker med bil, lastbil och båt, känns det som om vi står inför en ganska omfattande utmaning om vi samtidigt vill hjälpa vår hårt åtgångna miljö. Eftersom det är svårt att vrida tillbaka utvecklingen måste vi helt enkelt hitta nya lösningar på komplexa utmaningar - och att lösa logistikutmaningarna på ett hållbart sätt är sannerligen en utmaning. Det är bland annat detta som hål-

ler professor Árni Halldórsson och hans kollegor på Chalmers i Göteborg fullt upptagna. – Det är en stor utmaning vi står inför. Hur ska vi kunna få

ihop alla delarna i ett så pass komplext system och på så vis få det hållbart? frågar sig Árni Halldórsson, som under lång tid forskat och undervisat om logistik med fokus på hållbarhet. – Vi måste helt enkelt tänka nytt, fortsätter han. Ett sätt är att se hållbarhet som ett tjänsteerbjudande som inbegriper såväl logistikföretaget som kundens eget agerande. Det handlar dels om att lösa ”den sista milen”, alltså logistiken ut till användare och slutkonsumenter. Det är där resurserna används på minst effektiva sätt och här kommer behovet för nya tjänster in – att få kunder eller användare att bli mer aktiva i själva tjänsteleveransen genom att t ex att själva hämta och lämna på uppsamlingsställen skulle givetvis påverka hållbarheten. Det är en gammal sanning att

fyllnadsgraden måste upp. Det håller inte att köra en lastbil med ett fåtal kolli längre sträckor. Det är varken effektivt eller hållbart. Ett annat sätt är att ta ytterligare

steg mot en mer cirkulär ekonomi, där produkter hamnar i långvariga kretslopp i stället för

”Nya och innovativa logistiktjänster behövs för att skapa förutsättningar för bra och effektiv återvinning, så att saker och ting återanvänds på ett riktigt och effektivt sätt. Annars kör vi också omkring med saker i onödan, och kanske fel saker, och bidrar inte till en hållbar utveckling.”

att kasseras, ofta felaktigt, efter en kort tids användning. – Men även den processen är inte helt enkel. Den cirkulära ekonomin ställer alltmer krav på den ”första milen”; flöde av material och komponenter från användare och ut till olika delar av avfallshierarkin, t ex minimering, återanvändning eller återvinning. Nya och innovativa logistiktjänster behövs för att skapa förutsättningar för bra och effektiv återvinning, så att saker och ting återanvänds på ett riktigt och effektivt sätt. Annars kör vi också omkring med saker i onödan, och kanske fel saker, och bidrar inte till en hållbar utveckling, menar Árni Halldórsson. Elektrifiering är naturligtvis avgö-

rande. En övergång till fossilfri el skulle göra transportsektorn avsevärt mer hållbar, men inte heller detta är helt problemfritt: – Frågan är om vi hinner med? En snabb övergång till el inom transportsektorn ställer stora krav på energiförsörjningen. Såväl produktionen som distributionen av ”ren” el måste hålla jämna steg med logistikbranschens elektrifiering – annars skjuter vi oss själva i foten.

Árni Halldórsson är övertygad om

att hållbarhetsfrågan kommer att bli än viktigare i logistikbranschen och att det därför är viktigt att företagen delvis förnyar sina affärsplaner. – Branschen behöver skapa system för att bidra till den cirkulära ekonomin och aktivt jobba för att hållbara tjänster blir en del av helheten. Först då kan vi lyckas. Text: Mats Carlbäck

”Frågan är om vi hinner med? En snabb övergång till el inom transportsektorn ställer stora krav på energiförsörjningen.” DET HÄNDER PÅ INSTAGRAM En bild säger mer än tusen ord. På Instagram delar vi med oss av bilder och filmer som ger fördjupad information kring ämnen som engagerar.


Bakåtsträfvare? Allt var inte bättre förr. Vi lovar. Vår nya plattform gör din frakt snabbare, enklare och pålitligare. Med våra nya tillval väljer du själv vilken dag och tid din leverans ska vara framme - inom hela Europa. Och om vi inte levererar i tid? Då får du pengarna tillbaka. Vissa saker är bättre idag. dbschenker.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

UTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild

Foto: Mostphotos

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Fler vill göra rätt Annette Eriksson, ordförande i exportkontrollföreningen.

”Brexit är ingen stor fråga just nu”, Annette Eriksson. Exportkontrollföreningen kan inte ligga på latsidan. En ökad medvetenhet och snåriga regelverk gör att medlemsantalet ständigt ökar. Målet för de nu drygt 300 medlemmarna är framför allt att göra rätt för sig – något som inte alltid är helt enkelt. Sveriges exportkontrollförening,

som i år firar 25-årsjubileum, har som främsta uppgift att stödja personer i företag som jobbar med export av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, det vill säga produkter som, i fel händer, skulle kunna användas inom andra områden än de avsedda. Det ständigt ökade medlemsantalet kan antas bero på en alltmer komplex lagstiftning men också på en ökad medvetenhet bland svenska företag: – Allt fler vill göra rätt för sig och då kan man vända sig till oss för att få hjälp med att faktiskt

göra allt enligt regelboken, förklarar föreningens ordförande Annette Eriksson. Och att göra rätt för sig kan ibland

vara svårare än man tror. Det är ofta inte bara en uppsättning lagar och föreskrifter man ska förhålla sig till, utan ibland flera stycken och då gäller det att veta vilka och hur de ska tolkas. Även om man har tillstånd från svenska Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) så kan det samtidigt krävas godkännande av andra länder. Det är här exportkontrollföreningen kommer in i bilden. Med kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte försöker man lotsa rätt. – Att behovet finns kan vi tydligt se, inte bara på ökningen av antalet medlemmar, utan också intresset för våra utbildningar, menar Annette Eriksson, som även ser föreningens konferenser som viktiga: – Vi anordnar kortare konferenser då aktuella exportkon-

”Att behovet finns kan vi tydligt se, inte bara på ökningen av antalet medlemmar, utan också intresset för våra utbildningar.”

trollfrågor behandlas, ofta med hjälp av inbjudna svenska eller internationella experter. Dessa har blivit så populära att de även lockar utländska deltagare – trots att de ofta hålls på svenska! Föreningen fungerar också som

remissinstans och lämnar

synpunkter till myndigheter i exportkontrollfrågor, samtidigt som man utgör ett oöverträffat expertnätverk eftersom medlemmarna i föreningen är personer som arbetar med exportkontrollfrågor i företag, organisationer eller myndigheter. Framför allt fyller man en viktig

arbete nämnvärt eftersom Storbritannien redan omfattas av regler och föreskrifter som inte direkt kommer att påverkas av utgången av förhandlingarna, fortsätter Annette Eriksson och utvecklar: – I en förlängning kan det kanske bli aktuellt med nya avtal, men just nu är det inget bekymmer.

funktion för många mindre företag som varken har tid eller kompetens att reda ut så pass komplexa situationer. – Många situationer är relativt komplicerade att hantera och eftersom dessutom regler och föreskrifter ofta ändras är det svårt, för att inte säga omöjligt, för mindre verksamheter att på egen hand lösa det. Då kan det vara bra med någon att hålla i handen.

Kanske tur det eftersom export-

Den högst osäkra utvecklingen

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN

kring utgången av de något segdragna Brexit-förhandlingarna skulle med andra ord kunna leda till ytterligare komplexitet? – Just Brexit påverkar inte vårt

kontrollföreningen och dess medlemmar verkar ha fullt upp som det är, utan ett Storbritannien som lämnat unionen med eller utan avtal. Text: Mats Carlbäck

Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner.


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

XX

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

YSTAD HAMN LOGISTIK PARTNERCONTENT CONTENT 17 YSTAD HAMN LOGISTIK ABAB – –PARTNER

Med fokus på hållbarhet och miljövänlighet utvidgar Ystad Hamn sitt område för att kunna ta emot nästa generations större och mer miljövänliga fartyg. Ett initiativ som tillägnats EU-finansiering är ett initiativ i rätt riktning.

Ökad kapacitet och minskat miljöavtryck stavas Ystad Hamn

Med fokus på hållbarhet och miljövänlighet utvidgar Ystad Hamn sitt område för att kunna ta emot nästa generations större och mer miljövänliga fartyg. Ett initiativ som tillägnats EU-finansiering är ett initiativ i rätt riktning.

just nu två helt nya färjelägen som blir 250 meter långa och som ska klara av nästa generations större och mer miljövänliga färjor, tillägger Björn.

kommer på lastbilar, löstrailers, pickups och inte minst personbilar. Vi har otroligt mycket personbilar som passerar vår hamn, årligen omkring 600 000 stycken och 250 000 lastfordon. Varje dag passerar i genomsnitt 6 300 passagerare hamnen, vilket är en hel del, säger Björn.

erbjuda detta och vi kan göra det på alla fyra färjelägena. – Det har ju inte varit lätt att hitta bra och hållbara lösningar. Utmaningarna har legat i att hitta lösningar som är hållbara Värt att notera är att EU-fii alla perspektiv – miljömässigt, nansieringen om 250 miljoner ekonomiskt och praktiskt över kronor tillkommit tack vare tiden. initiativet till att bygga ut. – Ystad Hamn är en Sveriges – När vi byggt färdigt de nya Ombyggnationen är en del i största hamnar och det är den färjelägena till nästa år finns det ett större projekt för sträckan tredje största färjepassagerarmöjligheter att växa ytterligare Ystad-Swinoujscie och syftet är hamnen i landet, säger Vd:n i den yttre delen av hamnen. att framtidssäkra verksamheten Björn Boström. Vi har varit På sikt är vår avsikt att flytta och skapa en mer miljövänlig rätt så anonyma under många 2012 invigde den dåvarande mil- hamnen ifrån den inre delen hamn. Projektet har pågått i år men vi har vuxit stadigt sen av staden och det lämnar ju jöministern, Lena Ek, världens minst 10 år och planen är att färjetrafiken startade under utrymme för stadsutveckling. största anläggning för leverans färjelägena ska öppna i no1960-talet, främst under de Det ligger kanske 15 till 30 år av ström till fartyg vid kaj. I vember eller december 2020. senaste 10 åren, säger han och stället för att fartygen använder in i framtiden, men det är alltid Björn menar att det är en ren fortsätter. viktigt att ha framtiden med sig dieselgeneratorer för att alstra – Vi har två destinationer som framtidsinvestering. Det är inte ström så kopplar fartygen in och i åtanke. Samarbetet mellan säkert att det blir fler fartyg men trafikeras dagligen och det är sig till anläggningen och får hamnen och Ystads stad är helt kapaciteten blir större i och med den danska ön Bornholm och strömförsörjning till sina system. fritt från motstridighet och vi den polska hamnen Swinoujscie, att man kan ta emot mycket Systemet kan leverera såväl 50 är verkligen glada över att vi Han menar att under hans 11 år som ligger i västra Polen. De två större fartyg. vid Ystad Hamn så har miljöfrå- Hz som 60 Hz för att man även går hand i hand på det viset, – Vi skapar dessutom större verksamheterna är våra huvudska kunna försörja fartyg med avslutar Björn. gor hela tiden varit en mycket landområden nu för att kunverksamheter och det är också viktig punkt. I och med att man annan standard. Än i dag är det Text: Max Olsson na ta hand om allt gods som de som växer mest. Vi bygger har en hamn som ligger nästan inte många hamnar som kan

Varje dag passerar i genomsnitt 6 300 passagerare hamnen, vilket är en hel del.

ystad.se/port

mitt inne i staden så måste man vara uppmärksam på hur man hanterar verksamheten. Förra året köpte man t.ex. in en elbuss som kör passagerare mellan terminal och fartyg, som en del i målet att bli fossilfria till 2020. Men det målet har man uppnått redan i år, säger Björn. Man använder elbilar, hybrider och där man inte funnit bättre alternativ ännu så använder man fordon som drivs på HVO-diesel.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Kristian Pohl/Regerinskansliet

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Ann Linde tror på större roll för handeln i hållbarhetsfrågorna


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL 19

”För första gången så kommer man att ta upp frågan om cirkulär ekonomi på EU:s expertrådsmöte som gäller handel- och hållbarhetsutveckling i höst. Det har man inte gjort förut, det är nytt för EU att koppla frågan till handeln.”

Utrikeshandelsministern upplever att handelsfrågorna får en allt större roll i det globala hållbarhetsarbetet. Samtidigt oroar hot mot den fria handeln och nu närmast, en oordnad Brexit. Den 31 oktober är det nya officiella datumet för

Storbritanniens utträde ur EU. Trots att det planerade utträdet kryper närmare har Sverige inte ännu sett konsekvenserna av vad det faktiskt skulle kunna innebära. I EU pågår ett intensivt arbete för att ett utträdesscenario ska bli så strukturerat som möjligt. –Vi fortsätter att försöka jobba för att det ska bli ett ordnat brittiskt utträde, även om det ser ganska mörkt ut. Det skulle innebära ett väldigt, väldigt negativt scenario om det blev ett oordnat utträde, säger Ann Linde. Planerna på Brexit har inte nämnvärt påverkat

den svenska handeln med Storbritannien ännu. Ann Linde menar att det på marknaden verkar finnas en slags trötthet på situationen och en tro på att Storbritannien i slutändan inte kommer att fullfölja sina planer. Mycket beroende på de stora och negativa följderna det skulle få för landet självt. – Jag tror att det är väldigt viktigt att de svenska företagen verkligen förbereder sig, även för ett oordnat utträde. Det kan vara bra att ha i åtanke att Sveriges import och export från andra länder förutom Storbritannien kan komma att påverkas av Brexit. Det gäller globala värdekedjor där Sverige och Storbritannien är länkar i den globala handeln. Det går inte att nu säga exakt hur det kommer att påverkas av ett oordnat utträde. Men det går att säga att det kan bli ganska stora konsekvenser för svenska företag, säger hon och fortsätter. – Som det ser ut nu så har ju både de två kandidaterna, varav en kommer att bli premiärminister, sagt att Storbritannien lämnar den 31 oktober, även om man inte kommer har ett avtal. Att det överlag riktas mer fokus på handels-

frågorna i samband med hållbarhetsmålen, globalt och i EU, är något som Ann Linde är desto mer hoppingivande kring. – Det första som är viktigt är frågan varför hållbarhet överhuvudtaget är viktigt för handelspolitiken. I Agenda 2030 som är styrande för det här arbetet, så säger man att handeln

är ett viktigt instrument för att nå alla tre dimensioner av hållbarhetsutveckling. Både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Allting säger att handel är den motor för tillväxt som ger en fattigdomsminskning. Handel är ett medel för att uppfylla de flesta av de 17 hållbarhetsmålen, så det är en central del i handelspolitiken. Ett större fokus har även så smått börjat riktas på

ett annat område med betydelse för handelspolitiken, den cirkulära ekonomin. – Redan i augusti 2018 tillsatte vi i Sverige en delegation för cirkulär ekonomi på Tillväxtverket. Den här frågan påverkar så många departement och rör stora delar av regeringen. När det gäller handelsekonomin så är det ganska nytt. I och med att många materialproduktflöden är globala så finns det också en viktig koppling till handelspolitiken. Vi kommer att lägga fokus de närmaste åren på att främja det här arbetet, framförallt i EU säger Ann Linde där hon menar att arbetet ligger i startgroparna. – För första gången så kommer man att ta upp frågan om cirkulär ekonomi på EU:s expertrådsmöte som gäller handel- och hållbarhetsutveckling i höst. Det har man inte gjort förut, det är nytt för EU att koppla frågan till handeln. I OECD så har man börjat analysera kopplingen mellan cirkulär ekonomi och handelspolitik. Där är man väldigt aktiva. I OECD:s nästa arbetsprogram inför 2020 så ligger fokus på cirkulär ekonomi och påverkan på handelsströmmar. Det här är ett ämne som blir hetare och hetare för att folk förstår hur viktigt det är. Enligt Ann Linde görs många framsteg för de sto-

ra hållbarhetsfrågorna, inte minst med cirkulär ekonomi som kopplas till handelspolitiken. Men det finns andra tendenser som oroar. – Trots detta så ifrågasätts handelspolitiken allt mer, det tycker jag är väldigt oroväckande. Med den allt större rollen som handeln har i fattigdomsbekämpning, klimatfrågor och i den cirkulära ekonomin så protesteras de ändå allt mer mot den öppna handeln. Det tycker jag som handelsminister är väldigt oroväckande. Man vill hellre stänga gränser, bara handla inom det egna landet, införa

Foto: Björn Dalin

Hallå där Fredrik Holmberg

kvoter, och tullar. Allt visar ju att det inte skulle vara bättre än den öppna handeln, men det är som att man måste ta det till sig.

Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör.

När det gäller Sveriges roll för ett mer hållbart

arbete i handels- och hållbarhetsfrågor, menar utrikeshandelsminister Ann Linde att vi tillhör de mest drivande. – Vi jobbar på alla olika nivåer. Inom WTO är det globalt och då tolkar vi regelverket i linje med den övergripande målsättning för att bidra till en hållbar utveckling på alla olika sätt. När det gäller EU så har vi varit bland de bästa på att se till att hållbarhetskapitel i de stora handelsavtalen blir större. Det är helt annat nu jämfört med hur det var med de tidigare handelsavtalen. Vi jobbar mycket med handelsrelaterat bistånd, både i EU och i Sverige, samt med hållbart företagande. Samarbetet med näringslivet är enligt Ann Linde en viktig faktor, och ett område där Sverige som exporttungt land kan bidra med mycket. – Vi har främjande delegationer med svenska företag som gör resor tillsammans med olika ministrar för att främja hållbarhetsarbetet. Där har vi satsat väldigt mycket på svenska företag som har klimatsmarta lösningar. Vi har klimatsmarta seminarier på alla de här främjande delegationsresorna som vi gör. Det här bidrar också till att man globalt jobbar för hållbarhetsmålen. Det är en sådan tydlig samverkan mellan de olika aktörerna i Sverige. Denna samverkan, mellan företag, myndigheter och regering gör att vi gemensamt bidrar till hållbarhetsmålen, samtidigt som företagen gör business, tillägger Ann Linde. Text: Ted Hammerin

FAKTA Socialdemokraten Ann Linde är Sveriges utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor sedan 21 januari 2019. Ann Linde verkade mellan 2016 och 2019 som Sveriges EU- och handelsminister. Linde har studerat statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Vi har ställt några frågor till, Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör. Företag som tidigare inte handlat med länder utanför EU, vad ska de göra nu? Det viktigaste är att så fort som möjligt ansöka om Eori-nummer, ett registreringsnummer som krävs vid all tullrelaterad verksamhet. Det är även bra att ha tillgång till Tullverkets webbtjänster så att du som företagare får en bättre överblick över dina tullärenden och förenklar företagets kontakter med Tullverket. Även vissa tillstånd är nödvändiga att ansöka om, speciellt vid import eller transitering. Det kan även vara fråga om tillstånd från andra myndigheter som exempelvis Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket.

Vad är dina tips till företag som har handel med Storbritannien? Tullproceduren är ibland komplicerad och omfattar mer än vad många känner till. Därför är mitt tips att läsa på och kontakta oss på Tullverket om du fortfarande är osäker på vad brexit kan innebära för dig.

Kommer det att bli komplicerat att handla med Storbritannien om de lämnar EU? Det återstår att se hur den framtida relationen med Storbritannien kommer att se ut. Men det är viktigt att förstå att även om det till exempel skulle bli ett frihandelsavtal så innebär det att du ska lämna tulldeklarationer vid import från och export till Storbritannien. Har du tidigare inte handlat med länder utanför EU så hittar du information på Tullverkets webbplats om vad du ska tänka på när du börjar importera eller exportera.


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FRAMTID – ANALYSSVERIGE.SE

Supply Chain Finance - framtidens finansiering Foto: Pressbild

Som ett av de mest spännande modeorden inom industrin har Supply Chain Finance och dess mekanismer möjligheter att driva utvecklingen mot effektiva och hållbara lösningar.

forskningsprojekt på Handelshögskolan i Göteborg studeras sedan fyra år tillbaka hur olika parter i en leveranskedja påverkas när fysiska, informationsrelaterade och finansiella flöden synliggörs. Universitetsdoktor Viktor Elliot berättar att samarbetet över områdena logistik, finans och juridik har möjlighet att belysa nya behov och stärka leveranskedjor. – Utgångspunkten handlar om att göra leveranskedjor mer effektiva. Det speciella är att vi tittar på alla tre flödena i leveranskedjan. Det fysiska flödet, det finansiella flödet och informationsflödet.

doktor i företagsekonomi bland annat kommit att fokusera på analys av nya applikationer och produkter som finansiella aktörer tagit fram inom området. – Den mest välkända och omskrivna lösningen kallas för Reversed Factoring och är egentligen ett ganska enkelt upplägg med en köpare, leverantör och en bank. Huvudorsaken för stora bolag att utnyttja detta handlar

Puma har följt samma typ av lös-

ning, men deras lösning skiljer sig då de inte är subventionerade utan står för finansiering och samarbetar med en kommersiell bank. – Pumas lösning är enligt min bedömning mer sofistikerad men bygger på samma idé. De är väldigt aktiva med att uppdatera sina hållbarhetskriterier och index för leverantörer. De tittar även på ett Dynamic Discount-upplägg som bygger på samma resonemang. Det är olika former av ekonomiska incitament som gynnar ett hållbart tänkande.

Inom ramen för ett flerdisciplinärt

Viktor Elliot har som universitets-

incitament för att jobba med hållbarhetsfrågor.

Med en verklighet som driver

Viktor Elliot, Universitetsdoktor på Handelshögskolan i Göteborg.

oftast om att förlänga sina kreditvillkor till leverantören. Genom att utnyttja köparens ofta

goda kreditbetyg gentemot banken kan dessutom räntekostnader hållas låga genom leveranskedjor, något som annars tenderar att smitta av sig. – Om man kan adressera de mest kritiska parterna för leveran-

”Företag blir mer medvetna om att de behöver vara konkurrenskraftiga i dag, i morgon och om 10 år”

skedjans helhet och de med sämst finansieringsvillkor, kan man göra stora vinster för leveranskedjans effektivitet och värdeskapande. Att Reversed factoring-uppläggen

dessutom kommer med digitala och synkroniserade plattformar, bidrar till smidigare fakturahanteringsprocesser. Viktor Elliot menar däremot att det behövs nya lösningar som är betydligt mer långsiktiga än att bara se till betalningsvillkor. Han ser dock en förändring i helhetstänkandet. – Tidigare resonerade många företag väldigt nyckeltalsdrivet. I dag är allt fler företag medvetna om att de behöver vara konkur-

renskraftiga i dag, i morgon och om 10 år. Då behövs ett arbete med hela leveranskedjan, men det är betydligt svårare att ta fram sådana lösningar. Men innovativa lösningar finns, och

för att illustrera framtidstänkandet berättar Viktor om två viktiga exempel. – Ett framgångsrikt exempel är Levi’s som tillsammans med världsbankens investmentbank ICC byggt en väldigt enkel Reversed Factoring-lösning. Räntan som leverantörerna betalar till ICC är baserad på ett hållbarhetsbetyg som Levi’s tagit fram. Där skapas ett rent ekonomiskt

industrin mot mer hållbara och cirkulära flöden tror Viktor Elliot också att framtiden kan innebära ett skifte från handel med fasta tillgångar till vad han kallar för operationella tillgångar. – Där tror jag att det kommer att hända väldigt mycket, och det kommer per automatik uppstå ett behov av en ny typ av finansiering som jag tror blir jättespännande. Det hör ihop, den cirkulära omställningen i affärsmodeller och behovet av nya finansieringsformer. Text: Ted Hammerin

FAKTA Supply Chain Finance Visibility på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet är ett flerdisciplinärt forskningsprojekt som involverar verksamma inom områdena logistik, finans och juridik. Forskningsprojektet studerar hur de olika parterna i en leveranskedja påverkas när fysiska, informationsrelaterade och finansiella flöden synliggörs. ANNONS

4,5

Frakta billigare & enklare med Shiplink.se Tycker du också att frakt är krångligt och tidskrävande? Med Shiplink tar du del av de ledande transportörerna till lägre pris, enkelt och utan krångel.

Billigare

Enklare

Vi anlitar och samarbetar med:

Allt-i-ett lösning

av 5

• 2019 •


Annons Annons

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

CONTENTWITH WITH CONTENT PURPOSE A APURPOSE

SCHIPT AB –– PARTNER SHIPT PARTNERCONTENT CONTENT 21

Klimatsmart logistiklösning Att kunna erbjuda ett IT-system för logistik som är bättre, effektivare och mer flexibelt samtidigt som det är klimatsmart, och allt detta till ett synnerligen konkurrenskraftigt pris låter nästan för bra. Med det är precis vad Schipt AB gör och siktet är redan inställt på ytterligare utveckling.

I vår globaliserade värld är vi alla krasst medvetna om hur logistiken påverkar vår miljö och hur avgörande det är att hitta nya smarta lösningar för att både effektivisera logistikbranschen och rädda miljön. Och just detta är grunden i Cube Corners helägda dotterbolag Schipts satsning: – Här finns väldigt mycket att göra eftersom allt egentligen handlar om logistik. I dagens moderna samhälle måste det mesta flyttas från en plats till en annan och då gäller det att hitta de smartaste lösningarna, menar Ronnie Utas, VD för Schipt AB. Smarta för såväl företagen som konsumenterna och miljön. Grunden i konceptet är Cube Corners unika

verktyg DynWeb, som möjliggör skalbar webbaserad utveckling av applikationer i realtid, vilket gör att kundanpassat utvecklingsarbete går betydligt mycket snabbare än traditionella metoder – något som givetvis är avgörande för prisbilden:

Ronnie Utas, VD Schipt AB.

– Vi kan ta fram logistiklösningar utifrån vår plattform Schipt som är direkt anpassade efter kundens behov och vi kan göra det till bråkdelen av de priser som kunderna är vana vid, förklarar Ronnie Utas, som paradoxalt nog även ser detta som en utmaning: – Med tanke på att vi är mitt inne i en storskalig lansering av vår plattform och våra olika programlösningar, kan vårt synnerligen prisvärda erbjudande skapa en viss förvirring. Brukar man betala betydligt mer kan man som potentiell kund bli fundersam

om priset ter sig allt för bra. En lite annorlunda utmaning faktiskt, och kanske inte något man alltid är van vid att hantera. Att konceptet fungerar finns det tydliga bevis på. Inte minst i form av att kunden Garantell, som man utvecklat en logistisk mjukvara med, nyligen vann IVAs (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) företagstävling Smart Industri. – Ett stort erkännande för både vårt samarbete och för våra lösningar, menar Ronnie Utas.

Just samarbete är en viktig ingrediens i

Schipts strategi. Lösningarna är nämligen framtagna för att fungera med befintliga system och samtidigt vara lätta att integrera med nya system eller program – allt för att göra appliceringen och kundanpassningen så effektiv som möjligt. Även om Schipt nu lägger stor vikt vid att nå ut till marknaden – en marknad som både är gigantisk och som samtidigt växer i takt med vår ökade konsumtion och ändrade vanor – vilar man inte på hanen. Att optimera transporter sparar inte bara tid och pengar, det sparar även energi och inte minst miljön. – Då trafik är en av de kraftigaste miljöbovarna bygger vi verktyg för att optimera och effektivisera transporter. Den största miljöeffekten får man naturligtvis genom att fylla lastutrymmen från golv till tak, om den möjligheten finns, och på så vis minska antalet frakter.

Schipt har dock mycket mer långtgående planer för hur vi ska bidra till en positiv miljöutveckling, men det är nästa utvecklingssteg. – Vårt fokus ligger inte på framtida teknik, rening och liknande utan på vad man kan göra med den teknik företag använder idag och få det så klimatsmart som möjligt. När nyheterna kommer står vi redo att göra det bästa möjliga av dem också, avslutar Ronnie Utas. Text: Mats Carlbäck

schipt.com ANNONS

AHOLA AHOLA TRANSPORT TRANSPORT –– PARTNER PARTNER CONTENT CONTENT

Ahola Transport erbjuder framtidstjänster för klimatet I en transportbransch som ofta beskrivs som traditionell ökar kraven på att möta de nya klimatutmaningarna. Ahola Transport ligger i framkant med ett unikt helhetskoncept.

Med bas i Karleby grundades det finska familjeföretaget Ahola Transport 1955. Logistikkoncernen har i dag omkring 500 fordon i trafik och sysselsätter drygt 700 personer. Företagets största marknader finns i Norden men med utbredd verksamhet även i Baltikum och CEE-länderna. Kundbasen består till största delen av aktörer inom industri och handel. På Ahola Transport har man identifierat och arbetar intensivt för att möta kundernas stora efterfrågan på miljövänliga tjänster. – Miljöfrågorna är i ropet och transportbranschen är ett av de ställen där det orsakas stora utsläpp. Det behövs stramas åt överallt där det är möjligt och vi vill vara med och hjälpa till på vårt sätt. Vi satsar hårt på digitalisering och miljöfrågor och vill vara en föregångare inom transportbranschen, säger Jimmy Ahola, Marketing and Communicatins Manager på Ahola Transport. Transportsektorn som helhet står i dagsläget

för cirka 25 procent av EU:s koldioxidutsläpp och måste kraftigt minska dessa för att de mer övergripande klimatmålen ska kunna uppnås. Ahola Transport, som sedan länge arbetat med frågorna erbjuder i dag

aholatransport.com

och effektivitet i en rakare logistikkedja – Vi satsar väldigt mycket på digitalisering i en ganska traditionell bransch. Det är en viktig del av vår verksamhet. Vi har ett egenutvecklat ERP-system som vi styr våra transporter med. Arbetet startade redan 2003 och fortsätter hela tiden att utvecklas, berättar Jimmy Ahola.

ett helhetskoncept för att möta de tuffa kraven. Den nylanserade tjänsten Green Kilometers är den senaste i ordningen av klimatsmarta satsningar. – Det här är ett konkret sätt att erbjuda mer miljövänliga transporter genom en tillägstjänst för kunderna. Transporter inom Green Kilometers körs med HVO-bränsle. Bränslet ger samma prestanda som traditionell diesel men innebär 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser, säger Jimmy Ahola. Konceptet erbjuder dessutom en möjlighet att minska transporternas miljöpåverkan på ett tydligt och mätbart sätt. För Ahola transport är målsättning för 2019 att minska sina koldioxidutsläpp med 9 procent. Green Kilometers erbjuder kunderna en tydlig möjlighet att själva vara en del av arbetet för en klimatvänligare transport- och logistikbransch.

Ahola Transport har redan i många år bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med fokus på direkta transporter, hög fyllnadsgrad, modern och bränsleekonomisk fordonsflotta samt utbildning av chaufförer. – Vi angriper miljöfrågan på flera sätt. I vårt koncept ingår även hur vi kör själva transporterna, med direkta transporter. Vi har inget terminalnätverk, kör inga fasta slingor eller linjer utan utgår från det verkliga behovet. Vi bygger linjerna efter kundernas rutter och kan undvika att tomma fordon går i trafik. Ahola Transports välutbyggda Online-kon-

cept är en viktig del i arbetet med att skapa miljövänliga och effektiva transporttjänster. Tjänsten Ahola online som under en längre tid utvecklats inom företaget bidrar till en mer dynamisk logistikprocess. Kunder kan genom konceptet erbjudas ökad precision

Utöver de mer tekniska lösningarna för att främja miljön så satsar företaget dessutom på att utbilda sina chaufförer i ekonomisk körning. Programmet Green Wheels innehåller tekniska lösningar som både mäter och coachar chaufförerna i realtid. Faktorer som kan göra chaufförerna miljövänligare mäts och analyseras för att kunna maximera hur energin tas till vara på. – Green Wheels och konceptet Ahola online i kombination med vår nya Green Kilometer-tjänst ger oss väldigt goda möjligheter att utföra effektiva och miljövänliga transporter, konstaterar Jimmy Ahola.

Oyj Ahola Transport Abp är en familjeägd logistikkoncern som levererat transporttjänster i sextio år. Bolaget omsätter ca 100 miljoner euro på årsbasis, och är i dag huvudsakligen verksamt i Norden, Baltikum och CEE-länderna (Polen, Tjeckien och Slovakien). Läs mer om Ahola Transport och miljövänliga tjänster på Aholatransport.com.


Annons Annons

XX 22

Heladenna dennatematidning tematidningärären enannons annonsfrån frånEuropean EuropeanMedia MediaPartner Partner Hela

PARTNER CONTENT – LANGEBAEK

CONTENT WITH A PURPOSE

LANGEBAEK – PARTNER CONTENT

Anders Bartholin, VD på konsultföretaget Langebaek.

Ökad E-handel ställer högre krav på kompetenser Logistikbranschen har förändrats mycket de senaste åren. En ökad e-handel, ökad konkurrens från internationella logistikjättar och ett ändrat köpbeteende hos kunderna har gjort att företag och butiker måste hålla sig uppdaterade och följa med i utvecklingen.

S

må och mellanstora företag

har svårt att följa med i utvecklingen. Oavsett om det arbetar 12 eller 112 människor kommer det att finnas logistiska utmaningar. Det är någonting som logistikkonsulter över hela landet är överens om.

Många företag och aktörer är i

behov av konsulthjälp som har spetskompetens inom logistik, e-handel och förändrande möns-

langebaek.com

ter. Det här har Anders Bartholin, VD på konsultföretaget Langebaek, stor erfarenhet av. – Vi har många kunder som hör av sig till oss. Kunder som växt, men som inte har förändrat

Sverige har kommit väldigt långt inom e-handel och marknaden är väldigt mogen. Med över tio miljoner invånare har ni ett bra grundläge för en snabbt växande e-handel.

frågan på sina tjänster av kunder över hela Sverige. Målsättningen är att företaget ska växa och man ser fram emot att välkomna nya kollegor. – Sverige har kommit väldigt långt inom e-handel och marknaden är väldigt mogen. Med Langebaek är experter på logistik över tio miljoner invånare har ni och arbetar med en helt egen af- ett bra grundläge för en snabbt färsmodell: Genom att göra för- växande e-handel. studier och analyser av kundens behov kan man implementera Företag som anammar nya specifika och konkreta lösningar arbetssätt har mycket att tjäna för behoven. På så sätt har man när marknaden och branschen vunnit marknadsandelar över förändras. Anders tar upp hårhela den europeiska marknaden. vårds- och sminkföretaget Lyko som ett strålande exempel på hur bra det kan gå. I snart tio år har Langebaek – På tio år har Lyko gått från erbjudit sina tjänster till svenska noll till att omsätta en miljard. kunder men först sedan 1,5 år tillbaka har man en organisation Det är så det går när man har ett gott kundunderlag och erbjuder på plats i Sverige. Anders och hans team upplever en hög efter- rätt tjänster. sina arbetssätt på tio eller femton år. Vi gör en genomlysning av deras arbetssätt för att hitta deras konkreta utmaningar och kommer med konkreta förslag på hur de kan ta nästa steg i sin utveckling.

Utan en stabil grund att stå på,

blir det svårt att hitta rätt. Det är viktigt att ha en grundläggande kunskap kring sina processer för att kunna ta nästa steg. Beroende på vilka tjänster du erbjuder, hur du erbjuder dem och till vem, ser de potentiella utmaningarna och möjligheterna helt olika ut, menar Anders. – Vi jobbar en del med e-handel inom retail till exempel. Det är en bransch som hanterar både kylda, frysta och torra produkter. Det ställer krav på olika system, där kunden måste ha framtidstanken i bakhuvudet hela tiden. Om du planerar att växa med 35, 40 procent om året, måste ditt lagersystem klara av belastningen som det innebär, avslutar Anders.

Text: Hans-Peter Öhman


FIRST MILE – WHERE THE ORDER PICKING STARTS

Vissa gör truckar, andra säljer vagnar. Endast Helge Nyberg ser

oändliga kombinationsmöjligheter. Vårt syfte är att hjälpa dig ef-

till helheten; människa, truck och vagn. Som specialist har vi ut-

fektivisera och förbättra orderplocket på just ditt företag.

vecklat ett helhetskoncept med Ergobjörn-produkter, som ger

Hur kan vi hjälpa dig?

TRUCK- OCH VAGNLÖSNING

TAXIVAGNAR

VAGNAR

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

HN_picktrain_248x372.indd 1

SPARKVAGNAR OCH TRAMPCYKLAR

KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

www.helge-nyberg.se

2019-09-26 15:49


3 Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBARHET – ANALYSSVERIGE.SE

nya logistiksatsningar som bär spår av hållbarhets- och miljötänk En grön vind blåser genom den svenska logistikbranschen. Allt mer fokus riktas på miljöanpassning och hållbarhet, både i de senaste innovationerna och planerade expansionerna.

Foto: Mostphotos

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Snart kan förarlösa lastfordon trafikera E6:an Inom en snar framtid är det tänkt

att så kallade T-Poddar, förarlösa elektriska lastfordon, ska trafikera E6:an mellan Göteborg och Helsingborg. Startupbolaget Einride bygger en hyttlös, elektrisk, fjärrstyrd och självkörande lastbil. Einride som bildades för bara ett par år sedan kan redan vara på väg att rita om kartan för tunga transporter. Med sin T-Pod öppnar de upp för effektiva, lönsamma och mer miljövänliga transporter.

VD:n Robert Falck, med bakgrund

på GTO Powertrains vid Volvo lastvagnar, annonserade redan under 2018 på mässan Logistik & transport i Göteborg att avtal tecknats med en storkund inom dagligvaruhandeln. I mars i år beviljades Einride sitt första tillstånd att testköra sina T-poddar på allmän väg då Transportstyrelsen bedömt att fordonet kunnat framföras enligt gällande trafikregler. – Tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala

koldioxidutsläppen. Piloten är ett litet men viktigt steg i omställningen till ett säkert och hållbart transportsystem. Godkännandet är ett intyg på att lösningen är säker, säger Robert Falck i ett pressutlåtande. Samtidigt aviserar han att fler och mer utförliga tester är på gång. T-Pod-systemet har blivit internationellt uppmärksammat i bland annat Washington Post och nominerats till Edison Awards i USA.

ken är ett av de utvalda i ett EU-initiativ som syftar till att investera nästan 700 miljoner euro i hållbar och innovativ transportnäring. I december 2018 undertecknades avtalet av Europeiska kommissionen och Ystads kommun, som är projektets samordnare. Det nu påbörjade bidragsprojek-

tet innebär en uppgradering av

kapaciteten både på land och till havs, förbättring av miljöprestanda och möjligheter till nya drivmedel för fartygen mellan hamnarna i Polen och i Sverige. Björn Boström, VD på Ystad

Hamn menar att det speciella med projektet är att det både ger möjligheter till att uppgradera transportmöjligheterna för export och import, men att det dessutom är ett utpräglat

Foto: Mostphotos

Projektet Swinoujscie-Ystad-län-

Foto: Mostphotos

Stor EU-investering ger möjligheter för södra Sverige miljöprojekt. – Vi möjliggör för nya, större och mer miljövänliga fartyg att anlöpa hamnen. Dessa drivs med ett annat bränsle – LNG, flytande naturgas, som på sikt kan leda till att vi övergår till flytande biogas, säger han till tidningen Branschaktuellt.

Biltema bygger Nordens största centrallager Varuhusjätten Biltema står inför

en expansionsfas med målsättningen att fördubbla antalet varuhus de kommande åren. Därför byggs nu lagerverksamheten i Halmstad ut rejält. Med ett nytt lager på 85 000 kvadratmeter och en total lageryta på drygt 350 000 kvadratmeter blir Biltemas anläggning en av nordens största. Byggprojektet inleds under sommaren och beräknas vara klart under 2021.

Fokus på det nya lagret är ökad effektivitet, och stort fokus riktas även mot en utpräglad miljöanpassning. – Miljöfrågan är central för oss. Därför kör vi dagligen vårt stora Biltema-tåg till framförallt de norska varuhusen. Nyligen började vi dessutom skeppa produkter via fartyg till våra finska varuhus säger Bjarne Sandberg, VD för Biltema Logistics i ett pressmeddelande.

I och med den stora expansionen

uttrycker Sandberg dessutom en önskan om att Sverige ska satsa mer på hållbara och miljövänliga infrastrukturlösningar. –Vi hoppas att svenska politiker och myndigheter skärper sig så att vi kan använda mer tåg och båt till våra svenska varuhus. Men det går dessvärre trögt i Sverige, menar Sandberg. Text: Ted Hammerin


Vi finns där Sverige växer

I Barkarby växer norra Europas mest spännande stadsbild fram, med harmoniska möten mellan stad och natur, näringsliv och folkliv, aktivitet och vila. Mitt i allt detta – med omedelbar tillgång till Förbifart Stockholm, pendeltåg och tunnelbana – ska vi bygga 35 000 m2 kontor. Vi vill bygga något helt nytt, i nära samarbete med våra hyresgäster.

kilenkrysset.se | 0152-244 00

Behöver ni plats för tillväxt? Vill ni ha 2,7 miljoner kompetenser inom en timmes pendling? Ring, så bygger vi framtiden tillsammans. Välkomna till Kilenkrysset


Dags att byta ut plywood-lådorna och pallkragarna till ett billigare och hållbarare alternativ? Spara var 6:e lastbil

Vi erbjuder transportoch exportförpackningar i Heavy Duty wellpapp – utan att kompromissa på hållbarheten. Dessutom är de naturligtvis återvinningsbara!

VILL DU VETA MER? Kontakta Eddie och boka in ett spännande emballagemöte.

FARUSA emballage AB Tlf. 020 797 999 Mail: emballage@farusa.se www.farusa.se

Eddie Johansen Distriktschef Tlf. 0738 058 999 Mail: eddie@farusa.se

FARUSA emballage grundades 1923 i Danmark, och är den största producenten av Heavy Duty wellpapp förpackningar i Skandinavien. FARUSA emballage AB har levererat till den svenska exportindustrin sedan 2006.


EXTENSIVE EXPERIENCE FROM 3,000+ PROJECTS WITH 300+ CLIENTS For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain & Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and practical know-how in a trademark approach, we have delivered exceptional supply chain and logistics solutions for a number of prominent Swedish companies. Whatever your challenge, whether optimising existing operations or building entirely new facilities, we’re here to help.

Learn more at langebaek.com, or call +45 2035 4070.

langebaek.com


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Anders Eriksson

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Nu förändras logistikbranschen på riktigt Alexis Priftis, VD på Instabox.

Logistikbranschen befinner sig i en stor transformering, det skulle de flesta aktörer i branschen skriva under på. Att förändringen nu kommer finns det många svar på, en del mer lättöverskådliga än andra. Den absoluta majoriteten av värl-

dens logistikmarknader har varit belagda med monopol under många år. Det svenska postsystemet är ett bra exempel, där

upp är en anledning till förändringen. Alexis Priftis är VD på Instabox,

en av aktörerna som har vuxit snabbt under de senaste åren. Instabox levererar direkt till ett smart skåp. Kunden hämtar enkelt ut paketet med en PIN-kod, utan att behöva stå en endaste sekund i kö. Han ger följande förklaring till transformationen.

”Vi som ny aktör är födda i den nya världen och har därför byggt upp vår tjänst och vårt system utifrån de förutsättningarna.” Postnord har anor som går fyra hundra år tillbaka i tiden. Den brittiska motsvarigheten, Royal Mail grundades 1516, samma år som Leonardo Da Vinci besökte Frankrike första gången. Att de gamla monopolen har luckrats

– En annan viktig aspekt är faktumet att E-handeln har ökat. Det är intressant eftersom de är helt olika de gamla postflödena. Förr i tiden handlade mycket logistik om att förflytta dokument eller produkter från ett företag

till ett annat. De nya flödena går direkt till konsumenten, poängterar han. Alexis menar att de traditionella

leverantörerna fortfarande är kvar i gamla hjulspår. Ett talande exempel känner nog många igen. Man väntar på ett paket och får samtidigt veta att leverantören förväntar sig att man ska vara hemma mellan 08.00-17.00. – Det passar ju utmärkt om mottagaren är ett företag, men för en konsument passar det inte lika bra, eftersom de är på sin arbetsplats. En del av förklaringen finns i faktumet att konsumentmarknaden har ökat. Den omställningen har många logistikföretag svårt att hänga med i. Alexis och hans team startade

Instabox eftersom de insåg att branschen inte hade lyckats ställa om tillräckligt snabbt. Men han menar att mycket av kritiken som logistikföretag som till exempel Postnord, DHL och Schenker har fått är orättvis.

”Den moderna tekniken kan hjälpa branschen. Vi kan med en relativ säkerhet veta ungefär när paketet i fråga kommer att levereras.” – Det är ganska otacksamt att hålla på med logistik, för missöden kan ske under resans gång, samtidigt som kunderna förväntar sig snabba och problemfria leveranser. Det kan trissa upp stressnivåerna hos slutkonsumenten lite. Alexis tror att logistikbranschens

problem sker i slutskedet av leveranserna – problem som ofta kan åtgärdas med hjälp av mjukvara, menar han. – Den moderna tekniken kan hjälpa branschen. Vi kan med en relativ säkerhet veta ungefär när paketet i fråga kommer att levereras. De här informationsproblemen går att åtgärda och vi vill gärna dra vårt strå till stacken. – Vi som ny aktör är födda i den nya världen och har därför byggt upp vår tjänst och vårt system utifrån de förutsättningarna. Men jag har stor respekt för utmaningarna som de traditionella företagen står inför. Text: Hans-Peter Öhman

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner.


5—6 NOVEMBER | SVENSKA MÄSSAN

ARE YOU READY FOR THE FRICTIONLESS FUTURE? Nordens ledande mässa och konferens för alla som levererar eller tillhandahåller transport-och logistiklösningar

M Ä S S ALN ARE

+1 0 0 U T S

TÄ L

KOSTNADSFRI ENTRÉBILJETT Registrera dig kostnadsfritt på logistik.to

N KO N F E R E

Scanna QR-koden smidigt med kamera-appen i din iPhone!

SEN

Se konferensprogram och säkra din plats på

logistik.to

#lot2019

PARTNERS


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Mostphotos

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

En ökad export ställer högre krav på hållbara och miljövänliga transporter inom hela logistikbranschen, men fler och fler ställer också krav på hållbara och miljövänliga emballage och förpackningar.

Hållbara emballagelösningar sparar på miljön Exporten ökar världen över, inte bara i Sverige. Men fler och fler aktörer ställer krav på miljövänliga transporter – och hållbara emballagelösningar. En ökad export ställer högre krav

på hållbara och miljövänliga transporter inom hela logistikbranschen, men fler och fler ställer också krav på hållbara och miljövänliga emballage och förpackningar. Ett av företagen som märker av

det ökade intresset är Farusa emballage. Företaget med rötter i Danmark har varit med att utveckla förpackningsbranschen sedan i nästan 100 år, sedan 1923. Med utgångspunkt från Farum i Danmark och Lomma i Sverige arbetar man med skandinaviska och nordiska företag med exportbehov. – Nu är Sverige ett stort land. Skickar du en vara från norr

”Vi märker att fler och fler tänker ’Jag måste göra mitt när det kommer till miljön’. Det är inte bara Greta Thunberg som pushar på, trots att hon går i täten.” till söder, kommer varorna att transporteras lång väg. Vi hjälper företagen att göra en förpackning som är ett grönare alternativ. Vissa förpackningar, som transporteras kortare sträckor har en hög återanvändningsgrad, medan andra förpackningar som ska skickas till Sydamerika, för att ta ett exempel, har ett behov av att kunna klara av en transport och därefter kunna återvinnas direkt på plats. För emballage som ska återanvändas flera gånger finns en helt sjukt stark Heavy Duty

wellpappkvalitet, säger Arne Hammer, VD på Farusa. Kunderna kommer från både stora

och små företag som är i behov av förpackningar och emballag för transport – Här har vi vår nisch. När DS Smith, Smurfit Kappa och Stora Enso jobbar med stora volymer, gör vi tvärtom. Vi producerar mindre volymer, men är helt och hållet inriktande på kundens faktiska behov. Varje lösning är unik för den specifika kunden och skräddarsys i

små serier, allt för att undvika standardprodukter. Arne ser att hela branschen har

börjat tänka mer och mer hållbart, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. – Vi märker att fler och fler tänker ”Jag måste göra mitt när det kommer till miljön”. Det är inte bara Greta Thunberg som pushar på, trots att hon går i täten. Det vi behöver nu är att fler koncernledningar, inom alla branscher gemensamt sätter ner foten, säger han och fortsätter: – Om koncernledningarna gemensamt säger att de kommer satsa på miljömärkta och hållbara lösningar, trots att de kostar några få procent mer. Det kan man se i Danmark, med den nytillträdda regeringen. Hela regeringsdeklarationen är skriven med grön färg och det känns som man samlas runt hållbarhetstanken.

Vad tjänar man på att använda ett

optimerat emballage? – Vi tar företaget X som exempel. De ska frakta 400 kilo gods i en wellpapplåda som kostar 60 kronor i vanliga fall. Men om företaget köper en Heavy Duty wellpapplåda som kan återanvändas, kostar den runt 150 kronor. ”Det är ingen besparing” kanske du tänker. Men det är det, om den håller för tio transporter med 800 kilo! Då har du plötsligt betalat tio kronor per transport men med dubbelt så stor volym, avslutar Arne. Text: Hans-Peter Öhman

MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

INNOFREIGHT – PARTNER CONTENT 31

PARTNER CONTENT – INNOFREIGHT

Att utveckla innovationer inom järnvägsindustrin har länge setts som omöjligt, men så är absolut inte fallet. Det har det österrikiska företaget Innofreight bevisat.

Järnvägen – Morgondagens hållbara logistik 25% mer last på våra tåg – bra för både kunder och miljö! För att järnvägen på allvar ska kunna konkurrera med lastbilstransporter, behöver såväl myndigheter och politiker underlätta för järnvägstransporterna genom att ta bort flaskhalsar, säkerställa ett löpande förbättringsarbete och inte bara försöka ta igen eftersatt underhåll. För utvecklingen går i allra högsta grad framåt – men infrastrukturen hinner inte alltid med.

gar i Sverige och Finland, med över 1000 Innofreightcontainrar och över 150 timmervagnar. Bertil Leijding är VD för Innofreight Scandinavia AB. – För två år sedan startade ägarna det svenska bolaget, efter att vi tillsammans med Hector Rail utvecklat en timmervagn som vann SCA:s upphandling för timmer- och massavedstransporter i ett långsiktsavtal. Med vår vagn kan timmertågen bli 25-30 procent större.

Innowaggon har revolutionerat

järnvägstransporterna med sin utökade lastprofil. Med möjligheten att kunna lasta vagnarna tyngre, hittade man en av lösningarna för järnvägen att på riktigt börja konkurrera med koldioxidtunga lastbilstransporter. – Många leverantörer vill köra mer på järnvägen i mångt och mycket för att det är en hållbar och bra logistiklösning. Därför vill vi förbättra lastprofilen – bland annat genom att göra lastcontatt utveckla innovationer inrarna större och att man ökat inom järnvägsindustrin Vår vagn ”InnoWaggon” är en unik bredden på järnvägsprofilen. har länge setts som omöj- plattform som man i princip ligt, men så är absolut inte fallet. kan utrusta med vilken typ av Men det finns hinder mot att gå Det har det österrikiska företaget lastutrustning som helst för upp i lastprofilen. Bertil förklaInnofreight bevisat. Det lilla järnväg. Förutom timmer och rar att det kan vara så enkelt familjeföretaget har sina rötter i massaved finns lösningar för stål- som att en stupränna sitter för att transportera cellulosaflis från och gruvindustrin, jordbruk och tätt mot spåret på järnvägsstasågverk till österrikiska pappersenergibranschen. Vagnen klarar tionen, men det är likt väl en alltså av alla typer av transporflaskhals. Lite mer kostsamma verk. Det var cirka 15 år sedan. hinder tar naturligtvis mer Deras transportsystem har utveck- ter, från timmertransporter till lats och idag har man över 12 000 leveranser av stålrullar, mineraler tid. Myndigheterna har avsatt pengar för att kunna bygga bort containrar och 2000 järnvägsvag- till gruvindustrin eller syror till nar i drift runt om i Europa för ett kemiindustrin. Vagnen har blivit sådana flaskhalsar, men för att mycket uppskattad. järnvägen ska kunna konkurrera brett spektrum av godsslag. – De första 145 vagnarna i måste man aktivt jobba bort Sverige rullar varje dag mot hinder och säkert skjuta till med Innofreight kom till Sverige 2008 Norrlandskusten och skogsindu- mer pengar - om man menar med de första containrarna för strin i SCA:s rundvirkessystem, allvar med tanken om en konskogsflis och cellulosaflis. I dag säger Bertil. kurrenskraftig järnväg! rullar systemen både på järnvä-

A

www.innofreight.com

kommande helg. Volymerna finns och operatörerna är redo att transportera. De bestämmer sig för att köpa volymer från en terminal i Småland och hör av sig till Trafikverket för att beställa ett tågläge för ett extratåg. Men där tar det stopp. De har fem dagars svarstid och kraftvärme står inför en bränslebrist. Vad gör man? Jo man beställer flexibla transporter med lastbilar som kör ner bränslet – för att Trafikverkets svarstider effektivt hindrar järnvägen att bli ett flexibelt alternativ. – En sådan flaskhals hittar vi – Gör man ingenting åt i Värmland. Man kan nämlidet här kommer det bara att gen inte komma in i Norge via gynna biltransporterna. Reknutpunkten Charlottenberg gering, riksdag och myndigmed våra profiler. Sett till det heter måste ge förutsättningar stora flöde som går från Norge för järnvägslogistiken att bli till Sverige varje år, är det ett bättre. Tågtransporterna är mer problem som är lätt att åtgärda. miljövänliga, de kan ta mer last Men myndigheterna är inte och dessutom går det åt mindre alltid jättesnabba. energi per transporterat ton. Ge järnvägen en chans att konkurFör att fler ska välja järnrera på villkor som inte faller vägstransporter måste Trafikver- på att strukturen omöjliggör för ket bli mer flexibla, menar Bertil förbättringar, avslutar Bertil. och ger ett konkret exempel. – Säg att ett kraftvärmeverk i Text: Hans-Peter Öhman en storstad som har ett järnvägsflöde behöver mer bränsle

Många leverantörer vill köra mer på järnvägen i mångt och mycket för att det är en hållbar och bra logistiklösning


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

LIVSMEDELSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Temperaturen viktigast för säker mattransport Foto: Oscar Segerstrom

Kyl- och frysvaror måste hålla samma temperatur från det att de lämnar fabriken via grossister och butiker tills de når fram till konsumenten. Bryts kylkedjan riskerar vår mat att förlora både hållbarhet, kvalitet och smak.

matvarors säkerhet och kvalitet i distributionen från producenter, leverantörer, grossister till butiker och restauranger har branschföreningen ”Fryst och Kyld Mat” tagit fram riktlinjer. De rör hantering, lagring och transport av fryst och kyld mat. Riktlinjerna är frivilliga men naturligtvis måste företagen följa de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar sektorn. Sveriges kunskaps- och kompetenscenter för fryst och kyld mat. Arbetet utgår från fyra grundpelare; kvalitet och matsäkerhet, minskat svinn, obruten frys- och kylkedja, kunskap och utbildning. Målet vid all distribution av livs-

medel är att förflytta produkterna så att den ursprungliga matsäkerheten och matkvaliteten bibehålls så kostnadseffektivt som möjligt. All livsmedelslagstiftning fokuserar

w

på matsäkerhet och riktar sig till

Branschens erfarenhet visar att hela

värdekedjan fram till konsument måste arbeta systematiskt med att skapa en temperaturreserv på minst 2°C för kylda produkter och 2°C till 7°C för frysta produkter. Detta för att göra det möjligt att hantera matvarorna utanför temperaturkontrollerade områden utan att produkttemperaturen på frysvaror inte överskrider

För att säkra fryst och kyld

Föreningens vision är att skapa

temperaturreserv i produkten då denna hantering kan orsaka temperaturhöjningar.

-18°C. Det innebär att produkt-

temperatur och lufttemperatur i distributionskedjan måste vara ännu lägre för att skapa en temperaturreserv. Kyl- och frysvaror måste hålla samma temperatur från det att de lämnar fabriken via grossister och butiker tills de når fram till konsumenten. Bryts kylkedjan riskerar vår mat att förlora både hållbarhet, kvalitet och smak.

hela värdekedjan från primärproduktion till butik/restaurang. Ansvaret för matsäkerheten ligger på kedjans enskilda aktörer, vilket ställer krav på en omfattande egenkontroll. Matsäkerhet och matkvalitet hos

frysta och kylda livsmedel påverkas under hantering, lagring och transport av kemiska, biokemiska och fysikaliska förändringar. Kylda livsmedel påverkas dessutom

av mikrobiella förändringar, vilka kan påverka livsmedlets matsäkerhet. Alla dessa förändringar är temperaturberoende – ju lägre temperaturen är desto långsammare sker förändringen. Korrekt hantering från skörd, fångst, slakt och beredning är av avgörande betydelse. Nedkylning och infrysning till rätt temperatur vid produktion och förädling är de viktigaste momenten för den efterföljande distributionen och

måste utföras på ett korrekt sätt. Generellt gäller att hantering fram

till konsument ska ske vid en temperatur som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. I samband med produktion

kyls eller nedfryses produkterna till en lägre temperatur än den föreskrivna. All hantering utanför temperaturkontrollerade områden gör att det behövs en

För kylda livsmedel av animaliskt

ursprung finns strikta lagkrav på temperatur avseende distributionskedjan. Generellt gäller att ju lägre produkttemperaturen hålls, desto längre tid kan produkten lagras innan kvaliteten försämras. Text: Fredrik Dhejne

DET HÄNDER PÅ INSTAGRAM En bild säger mer än tusen ord. På Instagram delar vi med oss av bilder och filmer som ger fördjupad information kring ämnen som engagerar. ANNONS

DEN DENSNABBASTE SNABBASTEVÄGEN VÄGENTILL TILL

Diesel

FOSSILFRIA FOSSILFRITTTRANSPORTER SKOGSBRUK

100% 100%FÖRNYBAR FÖRNYBAROCH OCHMILJÖVÄNLIG MILJÖVÄNLIGDIESEL DIESEL UPP TILL 90% CO REDUKTION UPP TILL 90% CO2 REDUKTION

HVO

2

Alla dieselmotorer kan köras på vår förnybara diesel HVO100 Neste MY- ett revolutionerande, 100% fossilfritt och miljövänligt Alla dieselmotorer kan köras på vår förnybara diesel HVO100- en revolutionerande, alternativ till vanlig diesel. 100% fossilfritt och miljövänligt alternativ till vanlig diesel.

DIESEL CO2 reduktion upp till 90%

användas i alla dieselmotorer utan anpassning ü Kan Kan användas i alla dieselmotorer utan anpassning blandbar med vanlig ü Fullt Fullt blandbar med vanlig dieseldiesel köldegenskaper - fungerar nergrader till -34 grader ü Utmärkta Utmärkta köldegenskaperfungerar ner till -34 lagringsegenskaper - tappar inte kvalitet ü Stabila Stabila lagringsegenskapertappar inte kvalitet

HVO

lokalautsläpp, utsläpp, luktfri och biologiskt nedbrytbar ü Färre Färre lokala luktfri och biologiskt nedbrytbar

Tanka på våra stationer eller få leverans direkt till din tank.

Kontakta oss för prisuppgifter och beställ ditt startkit på mail@biofuel-express.com eller 0418 495 120 Kontakta oss för prisuppgifter och beställ din leverans på mail@biofuel-express.com eller 0418 495 120 www.biofuel-express.com www.biofuel-express.com

CO2 reduktion upp till 90%

NYHET! Leverans i praktiska 1.000-liters IBC-behållare inkl. mätare och komplett pumppaket

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRITT DRIVMEDEL

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRITT BRÄNSLE


Specialister

på rätt content Vi är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross mediakampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på vår kampanjsida och samarbetspartners olika plattformar.

Sedan starten har vi vuxit snabbt och finns på tre kontor runt om i Europa som varje år producerar över 300 kampanjer på sex olika marknader. Vi är ett ungt, snabbt växande företag med en vision och ett mål att förändra och påverka det europeiska medielandskapet.

Kontakta oss om du vill synas i ett relevant sammanhang där du når din målgrupp.

CONTENT WITH A PURPOSE europeanmediapartner.com info@europeanmediapartner.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

BONVER LEVERERAR EN UPPLEVELSE Att skicka rätt vara till mottagaren på utsatt tid är en av de viktigaste utmaningar e-handelsföretag brottas med. Detta är nämligen något som i högsta grad påverkar kundupplevelsen och i förlängningen därmed också företagets lönsamhet. Logistikbranschen präglas av låga marginaler och stort fokus på att sänka kostnader. En alltför stor iver att pressa priserna har i många fall lett till sämre kvalitet i utförandet av tjänsterna. De som blir lidande är kunder och slutkonsumenter som får dålig service och försenade leveranser. – Det är en utmaning för många aktörer att tjäna pengar i branschen. Vi måste kunna erbjuda något som ingen annan gör för att differentiera oss. Att pressa priserna ytterligare är inte hållbart i längden – kvaliteten blir sämre och till slut blir ingen nöjd, även om tjänsterna är aldrig så billiga, säger Carl Lundberg, VD på Bonver.

vanligare att man får betala för extratjänster och att enda sättet att kommunicera med sin logistikpartner är via chatt eller mail utan möjlighet till personlig telefonkontakt. Bonver vill bryta den trenden och se till att man som kund kan känna sig trygg, och inte behöver kunna logistik själv, samt att man får valuta för pengarna. – Jag har jobbat som kravställare på kundsidan i mina tidigare jobb och det som alltid slagit mig är att jag

Det blir allt

varit tvungen att driva utvecklingen. Logistikpartnern har varit den reaktiva parten i det hela. Nu vill jag istället att vi som logistikpartner är proaktiv och gör det bästa för kunden. etablerad spelare i logistiksammanhang med lager på Lidingö och i Rosersberg. Tidigare var bolaget inriktade på filmdistribution över hela Norden, dvd, blu-ray, spel och posters för filmindustrin. Den branschen dog plötsligt, vilket gjorde att man var tvungna att ställa om väldigt fort. Att rikta sig mot e-handelskunder blev ett naturligt val och det är där man nu fokuserat 90 procent av sin verksamhet. I dagsläget omsätter Bonver över 200 miljoner har 115 anställda, samt växer kontinuerligt. Långsiktiga partnerskap och ett brett utbud av tjänster är ledorden. Man har transparens i kedjan och går den extra milen för att se till att kunderna är nöjda. – Om en order kommer in 12.30 till oss, då är den ute ur huset redan samma dag. Vi har kundernas lager hos oss med plock och pack och distribution. Vi ska kunna lösa alla problem eller utmaningar och vara proaktiva

Bonver är en

med förbättringar som i slutändan sparar pengar åt kunden. Bäst blir det när man tittar på hela logistikkedjan: hur kan vi förbättra och gemensamt spara pengar? Genom att göra jobbet tillsammans med kunden kan vi dela på besparingen i olika modeller. Vårt mål är att växa med kunden och utveckla deras logistik. Vi vet att detta kommer att bli affärskritiskt när e-handeln fortsätter växa som den gör, menar Carl.

”Hur kan vi förbättra och gemensamt spara pengar?”

Det finns flera exempel

på kunder som man jobbat tillsammans med sedan deras verksamhet tog sin början och där Bonver lyckats växa tillsammans

med kunden. Från att till en kund exempelvis packa 50 ordrar per dag har man gått till 2,5-10 000 ordrar per dag. Bonver kommer totalt att skicka ut över 2 miljoner paket under detta år för våra kunder vilket kräver bra samarbete. – Vi skulle inte klara detta om det inte var så att vi jobbade väldigt tajt med kunden och hängde med i deras utveckling. Vi måste kunna springa lika fort som kunden och ha resurser att klara av detta. Hela personalen ska förstå att vi levererar en upplevelse till kunden. Slutkonsumenten som beställer något i e-handeln är ofta exalterad över att få hem sin vara. På Bonver är man medveten om att man är en del i att ge slutkunden den positiva upplevelsen. – Om vi misslyckas med packning eller transport så ger vi vår kund, e-handelsföretaget, dåligt rykte hos sina slutkunder. Våra medarbetare är ambassadörer för våra kunder, det är så himla viktigt. Det är avgörande att vi gör ett bra jobb och att alla förstår sin roll i logistikkedjan, avslutar Carl.

BONVER L O G I S T I C S

bonver.se

Tel: 08-766 78 00 E-post: info.bl@bonver.se


Om något är viktigt kämpar man lite extra. Logistik är viktigt för alla de människor i Eskilstuna som planerar, tillverkar, förpackar, transporterar och distribuerar varor. Människor som gör skillnad.

akee m at renc h t plea diffe o e P

Hållbara etableringslösningar i Eskilstuna Logistikpark Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg Logistikparken omfattar 420 hektar och är anpassat för lager och industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal, tillgång till etableringsklar mark och rätt kompetens skapar effektiva och hållbara etableringslösningar. Vill du veta mer om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna? Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss


SMART LAGERFÖRVARING MED HISSAUTOMATER

Vill du spara tid, minska personalkostnaderna och öka plockhastigheten? Med hissautomater från Weland Lagersystem är det möjligt. Vi kundanpassar alla hissautomater och hjälper er att välja modell utifrån lokalens förutsättningar och er verksamhet.

Anderstorpsvägen 24 SE-332 36 Gislaved Telefon: 0371-52 30 40 E-post: info@welandlagersystem.se Webbsida: www.welandlagersystem.se

Profile for European Media Partner

Analys #36 Hållbar logistik