Page 1

ANNONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

Medföljer som bilaga i Dagens industri oktober 2019

Byggutveckling, Energi och Hållbart skogsbruk Oktober 2019

Byggutveckling:

Byggbranschen måste digitaliseras Förändringens vindar blåser inom byggbranschen, som länge varit digitalt eftersatt. Det är dags att slänga dokumenten och istället fokusera på data. Läs mer på sida 14

Hållbart skogsbruk:

35 CONTENT WITH A PURPOSE

Hållbart skogsbruk | Jennie Nillson

Ministern tror på svensk skogsindustri Sida 42

Biobränslet är en förutsättning Skogen bär på mycket historia, men även nyckeln till hållbara lösningar. I skogen finns en framtidsprodukt som kommer hjälpa oss att nå klimatmålen. Läs mer på sida 36

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se

Energi:

Energibranschen vill bidra till ett fossilfritt Sverige Läs mer på sida 48

www.nordicbimsummit.com

Energi | Anders Ygeman

Hållbart skogsbruk:

”I dag är det tyvärr långa ledtider för att bygga ut elnätet. Det räcker inte med regelförenklingar, branschen måste hitta nya lösningar”

Hållbart virke revolutionerar marknaden

Läs mer på sida 52

Läs mer på sida 46

När miljödebatten blossar upp är experterna eniga: Att öka mängden trä i byggandet är en del av lösningen.

STOCKHOLM MARCH 31- APRIL 1

Var med och påverka för en förändring i byggbranschen.


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

ANALYS.

PROFILER I PUBLIKATIONEN

Hösten är här och Sverige växer så det knakar. Lyftkranar, byggnadsställningar och byggbaracker synd i vartenda hörn av vårt avlånga land. Det är någonting som hela samhället måste vara stolta över. Dessutom är det någonting vi på European Media Partner International vill gå ner på djupet med. Välkommen till Analys 35, en cross-mediakampanj om fokuserar på Fastighetsutveckling, en energibransch i ständig utveckling och ett hållbart, svenskt skogsbruk. Kampanjen distribueras med nordens största affärstidning, Dagens industri, till en målgrupp som i allra högsta grad bidrar till utvecklingen i samhället. Bostadsminsiter Per Bolund konstaterar att en bostad är någonting annat än fyra väggar och ett tak. Det är plats där man ska leva och bo och känna sig

trygg. Samtigit måste bygga hållbart för att bo länge. Läs hela Bolunds krönika på sida fyra. Landsbygdsminister Jennie Nilsson summerar sitt första år som minister på sida 42. Svensk skogsindustri har ett rekordår i ryggen, men granbarkborrar och det brittiska utträdet ur EU har resulterat i utmaningar. Trots det ser framtiden ljus ut i skogen. Energibranschen befinner sig i en stor förändringsprocess, eftersom världen runt omkring oss förändras. I sin ledarkrönika konstaterar Pernilla Winnhed, VD på Energiföretagen Sverige att energibranschen vill bidra till ett fossilfritt Sverige. Hennes krönika läser du på sida 48. God läsning önskar vi er!

Jennie Nillson, Landsbygdsminister

Lotta Bångens, VD för EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen

Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

Ny säkerhetslagstiftning ställer nya krav på både myndigheter och privata företag!

Skogsindustrin måste utveckla logistikkedjan

Skogsnäringen har mycket att lära från andra industrier och detaljhandeln när det handlar om att integrera lastbilarna i logistikkedjan, menar Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Presbild/Sveriges åkeriföretag

Foto: Fotolia

Den första april nästa år införs en ny svensk säkerhetsskyddslagstiftning som kommer att få stor betydelse för både myndigheter och företag.

Foto: Ministry of the Environment

4 14 18 26

Ledarkrönika – Per Bolund Byggbranschen måste digitaliseras Reuterskiöld driver utvecklingen framåt Politiska satsningar behövs

32 36 42

Ledarkrönika – Kim Carstensen Biobränslet revolutionerar branschen Profilintervju – Jennie Nilsson

48 52 56 58

Ledarkrönika – Pernilla Winnhed Profilintervju – Anders Ygeman Energieffektiviseringen är nyckeln Ledarkrönika – Björn Jonsson

ANALYS

POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSSVERIGE.SE

@europeanmediapartner

BYGGUTVECKLING

ENERGI

DIGITALT INNEHÅLL

Följ oss digitalt:

Trevlig läsning!

HÅLLBART SKOGSBRUK

Lars Albinsson, CEO, Maestro design

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

Klimatutmaningen blev ett av huvudområdena i höstens val och Ibrahim Baylan (S) hamnade som energi- och samordningsminister mitt i debatten. Här ger han sin syn på vad som har hänt och vad som bör hända.

Vi vill tipsa om artikeln om biobränsle, som är ett av framtidens drivmedel på sida 36.

INNEHÅLL

ANALYSSVERIGE.SE

Ibrahim Baylan är optimistisk om framtiden

REDAKTIONEN TIPSAR!

analyssverige.se

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

Campaign Managers: Anthon Wansland, Måns Mobark & William Håkansson namn.efternamn@europeanmediapartner.com CEO: Fredrik Thorsson Director of sales: Johan Sollevi Chief Content Officer: Mats Gylldorff Editor: Hans-Peter Öhman Graphic design: Petra Danielsson och Aileen Reese Text: Kristina Karlström, Martin Westholm, Anna Bjärenäs, Filip Beijer, Andreas Ekfrost, Ulrika Kihlblom, Mats Carlbäck, Hans-Peter Öhman och EMP Content Studio Omslagsfoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Distribution: Dagens industri, oktober 2019 Tryck: Bold Printing, Stockholm

Med reservation för ev. tryck- och färgfel.

CONTENT WITH A PURPOSE

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner International AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com Redaktion: emp-content-studio@ europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

ONLINE ARTIKEL

LÄS HELA ARTIKELN PÅ ANALYSSVERIGE.SE

Energieffektivisering i fastigheten med hjälp av AI

Genom en aktiv bearbetning av insamlade data om en fastighets prestanda, som kopplas till bland annat väderdata, kan artificiell intelligens bidra till att energianvändningen sjunker med 10–20 procent. Egain är ett företag som visar

sådana resultat genom sina energioptimerande system. De ägs i dag av Summa Equity som har en tydlig hållbarhetsprofil.

– Tidigare hade vi som företag ett finansiellt mål som vi jobbade efter. I dag har vi bytt det mot ett

miljömål vilket är att stoppa alla onödiga energi och växthusgasutsläpp i bostadshus och samtidigt ha en positiv effekt på samhället vi verkar i, förklarar Jon Åkerström. Med fokus på nästa generations innovativa produkter och tjänster leder han det strategiska arbetet i sin roll som VP Engineering & Operations på Egain. Han ser en tydlig trend i ett ökat fokus på energieffektivisering som en följd av det intensifierade klimatarbetet. – Inom EU står fastigheter för 40 procent av energianvändningen och 36 procent av koldioxidutsläppen. Genom optimering av energisystemen kan vi bidra mycket till FNs globala klimatmål. Det handlar om att ligga i framkant och vara drivande i dessa

frågor. Företaget har ett eget Innovationsforum med ett dynamiskt, tvärfunktionellt team av experter. – För att möta de ökade kraven behöver byggnader bli mer smarta och det är för att möta det behovet vi utvecklat Egain Edge, konstaterar han. Egain Edge hanterar över 14 miljoner datapunkter varje dag som sedan bearbetas av deras självlärande AI-motor och därigenom optimerar energitillförsel och inomhusklimat dygnet runt, året om...

HAR VI VÄCKT DITT INTRESSE? Ta del av hela artikeln på vår kampanjsida www.analyssverige.se


ANNONS

OLIKHETER SKAPAR MÖJLIGHETER OCH NYTÄNKANDE Mångfald och olikheter skapar kreativa arbetsplatser och utgör en strategisk tillgång. Genom att skapa möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden kan ett företag inte bara bidra till samhället och ta socialt ansvar. En arbetsplats med dynamisk mångfald utgör också en attraktiv arbetsgivare och en konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

Foto: Mikael Lagerwall

På energibolaget Kraftringen har man under sommaren fått hjälp av ett par ensamkommande ungdomar via den ideella föreningen Hållihopp Lund. En av dem är Ajmal som nyligen tog emot sitt intyg från Kraftringens vd, Sezgin Kadir. – Jag vill tacka Ajmal och alla andra sommarjobbare som har hjälpt Kraftringen under sommarmånaderna! För mig och Kraftringen är det en självklarhet att bidra till samhället och ta ett socialt ansvar. Med nya förmågor berikas Kraftringen och de hjälper oss att tänka nytt samtidigt som en ung person får en chans, säger Sezgin Kadir. Energibranschen står inför ett omfattande behov av att rekrytera experter med branscherfarenheter av olika

slag. Genom att ge fler möjlighet till praktikplats eller sommarjobb skapas viktiga kontakter och förutsättningar för framtida anställningar.

För att underlätta introduktionen av nyanlända energiexperter har Kraftringen tagit fram en svensk-engelsk-arabisk parlör, med ord och begrepp som används i energibranschen. Energiparlören är framtagen av Basel Taleb, energiingenjör från Hama-provisen i Syrien. Under sin praktik hos oss på Kraftringen fann Basel att branschens special-vokabulär, trots hans goda svenskkunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet, var utmanande. Kraftringen gav därför Basel i uppdrag att hjälpa till att ta fram en svensk-engelsk-arabisk parlör, med några av de viktigaste ord och begrepp man behöver behärska för att jobba i den svenska energibranschen. – Vi är stolta över att termerna i energiparlören numera är inlagda i Rikstermbanken, som är Sveriges nationella termbank och innehåller termer från ett stort antal ämnesområden. Det är vår förhoppning att kollegor i energibranschen, eller andra aktörer, vill fortsätta att utveckla parlören med fler ord och begrepp, eller ytterligare språk, säger Sezgin Kadir.

kraftringen.se

Energibolag med ambiti utvecklingen av framtid


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGUTVECKLING LEDARE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Att bygga för att bo länge Per Bolund, bostadsminister

En bostad är inte bara fyra väggar med ett tak. De är en plats där vi ska leva, inte bara överleva. En trygg plats där vi utvecklas som människor, där vi kanske bildar familj eller dit vi flyttar i en ny fas av livet. Det som vi däremot pratat alldeles

för lite om är hur bostaden ska kunna bli en självklar del av vår generations största utmaning, att bli en del av lösningen på klimatkrisen. Bostadssektorn står i dag för circa 20 procent av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. För att nå klimatmålen krävs en omställning av hela samhället, och där har byggsektorn en särskilt viktig roll. En viktig del av lösningen är

materialval och jag är glad över att se en trend där träbyggandet ökar. Just nu byggs det höghus i trä runt om i vårt land, exempelvis Skövde, Kalmar och Skellefteå. Ett annat viktigt område är uppvärmningen av husen, något som är särskilt viktigt för oss i norra delen av världen. När jag var liten kunde jag och mina kompisar beskriva doften av oljepannor. I de allra flesta källare fanns det en oljepanna som fylldes på ett par gånger per år. Barn som växer upp i dag kan inte ens känna igen lukten av villaolja. Och tur är väl det, men det är samtidigt en framgångssaga som vi kan berätta för barnen. Om hur vi politiker faktiskt använde skattesystemet för att få till en nödvändig och snabb

omställning som gör att svenska hushåll i dag är mycket mindre beroende av nyckfulla oljepriser. Oljepannorna ersattes snabbt av fjärrvärme, pelletspannor och bergvärme. Jag tycker att vi ska ha oljeparentesen med oss när vi nu pratar om bostädernas roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Det visade att vi faktiskt kan byta snabbt till ny, klimatsmart teknik. Om vi vill. Och om politiken vågar. Det är nu vi som samhälle ska visa att vi är mogna vuxna. Som vågar fatta de beslut som vi vet är nödvändiga. När vi talar om klimatpolitiken blir det ofta en fråga om transporter, val av mat eller industrins utsläpp. Bostadssektorn är minst

lika viktig, särskilt eftersom de byggnader som byggs i dag kommer att stå kvar långt efter att våra barn blir pensionärer. Ett viktigt steg för att byggsektorn ska kunna ta sitt klimatansvar är att införa klimatdeklarationer. Den som investerar i en bostad ska helt enkelt kunna ta reda på vilken klimatpåverkan som skett under byggprocessen. En sorts vägledning för att alla, inte bara enskilda köpare utan även offentliga upphandlare och andra aktörer ska kunna fatta hållbara beslut som bostadsköpare. Parallellt med detta kommer vi att se en solcellsrevolution under de närmaste åren, inte minst tack vare den 20-dubbling av stödet som regeringen genomfört. Jag

var nyligen i Uppsala och invigde ett nytt studentbostadsområde där man bygger in solceller i fasaden. Det var inte bara solen som sken utan även stoltheten hos de som byggt och drivit projektet. Runt om i landet blänker nu solcellerna på allt fler tak. Det är inte bara bra för ekonomin för de boende, det är också en reform som skapar stolta människor i bygget av ett hållbart samhälle. Jag är övertygad om att vi människor kan och vågar bygga en hållbar framtid tillsammans. Då kan vi med stolthet och gott samvete somna på kvällen och veta att bostaden vi bor i är en del av lösningen. Per Bolund, bostadsminister

ANNONS

26-27 februari 2020 | Malmömässan | Malmö Nordens ledande Fastighetsmässor sedan 2009 Fastighetsmässan är Nordens ledande mötesplats för alla inom drift, förvaltning, underhåll och energi. Årets upplaga i Malmö, 26–27 februari 2020, fokuserar på hållbarhet och digitalisering. Boka din skräddarsydda monter för möten med nya kunder på branschens största mässa! Fastighetsmässan samlar många av fastighetsbranschens beslutsfattare och påverkare som alla söker underlag för nya inköp. Som utställare möter du din målgrupp på en och samma plats. Du kan korta ner din säljprocess med flera steg och på så sätt spara både tid och pengar. - Här finns bra kategori av kunder. Siffrorna visar att vi har knutit bra med kontakter, så kan man säga något annat mer än att man är nöjd, säger Lars Hansson, Country Manager för Sverige, Bauer Watertechnology AB, som deltagit på mässan. Det personliga mötet står i fokus på mässgolvet och det är också något som Josefine Andersson, Sales Executive för Fastighetsmässan, lyfter fram i sin beskrivning av mötesplatsen.

HÅLLBARHET OCH DIGITALISERING I FOKUS NÄR FASTIGHETSMÄSSAN KOMMER TILL MALMÖ - Det personliga mötet kan aldrig digitaliseras, menar Josefine. Fastighetsmässan skapar så många möjligheter. Du kan hitta nya kunder och göra affärer på mässgolvet och under samma dag stärka dina relationer med nuvarande kunder, träffa branschkollegor, återförsäljare och spana in dina konkurrenter. Men även om det personliga mötet står i fokus, så vill Josefine ändå framhålla tekniken som gör det ännu enklare än förut att samla in potentiella kunders data – utan papper, penna eller visitkort. - Alla besökare på mässan får vad vi kallar en ”smart badge”. Det är en digital namnbricka som du som utställare kan scanna av. Smart badge förvandlar helt enkelt dina besökare till kvalificerade leads! Du som utställaren lämnar då mässan med inte bara de personliga möten du haft och affärer du genomfört, utan också med en lista på potentiella kunder som redan visat intresse för produkten. Kontakta Josefine om du är intresserad av att köpa en monter eller har frågor om deltagande: josefine.andersson@easyfairs.com, 031-89 41 33.


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

ELMIA PRODUKTIONSMÄSSOR – PARTNER CONTENT

Fårbo växte med automationen Fårbo Mekaniska har funnits sedan år 2005 och då hade företaget tre anställda. I dag har det vuxit till ordentligt med 40 anställda och omsätter 75 miljoner tack vare automatiserade processer. – Vi är en mekanisk verkstad som håller på med lego-produktion men satsar mycket på återkommande produktion, säger VD:n Roger Berggren.

Funderar du på att automatisera? Roger på Fårbo Mekaniska delar med sig av sina tre bästa tips!

1. Gör studiebesök på en jämnstor verkstad som har skaffat en robot. 2. Var inte snål när du köper en robot. Se till att operatören blir

utbildad och har rätt kompetens.

3. Tänk långsiktigt och använd arbetstiden som frigörs. Det blir lättare att rekrytera när sökande ser att man hänger med i utvecklingen.

Hur ser branschen på automatiseringen?

Branschen har talat. Det kommer att bli allt viktigare att automatisera sin produktion för att fortsatt hålla sig aktuell.

8

%

Vet ej

Nej, annan anledning % 4

% 1

1

%

% 4

Höst 2018

1:a

2:a

3:a

Kompetens

56%

16%

13%

Framtidsfrågor

14%

23%

22%

Hitta nya marknader

11%

14%

14%

Teknik

10%

28%

23%

Omvärldsbevakning

4%

9%

12%

Export och internationalisering

4%

6%

5%

Kapital

3%

3%

6%

Annat

1%

2%

2%

Källa: Industry Trend Monitor, hästen 2018.

Höst 2018

Vad anser du är ditt företags allra största framtidsutmaning?

Nej, kompetens/kunskap saknas

Nej, teknik saknas

Nej, behov saknas % 9

% 4

%

% 8

7

% 4

Nej, finansiering saknas

73 Vet ej/ingen åsikt

Annat

Additiv tillverkning

Lättare produkter/lättvikt

% Hållbarhet & miljö/energi

%

timmars produktion sker när företaget är obemannat. Man har satt in robotar för att frigöra personal till andra uppgifter, med målsättningen att kunderna ska få valuta för pengarna. Men för att hålla kompetensen uppe på arbetsplatsen förespråkar han att man utbildar personalen så att operatörer kan handha maskinerna genom alla steg. – Nu när högkonjunkturen pågått så länge så är ju problemet att man inte hinner utbilda tillräckligt snabbt. Och man kan inte bara köpa en robot rakt upp och ner för den går inte av sig själv. Man måste kunna programmera, hantera, serva och sköta den, menar han.

22

var under tiden Roger tog beslutet att satsa på automation. Roger och teamet såg potentialen i att ha en robot som kunde byta åt den. – Så vi satte in en robotfäll framför en femaxlig maskin och det var lyckat, den gick i 21 timmar obemannat, säger han och fortsätter. – Det flöt på bra och vi kunde köra på kvällar och nätter utan att Fårbo sticker ut på andra sätt också. vara här. På helgen åkte en kille hit en timme och sen gick maskinen De har gjort en automationsresa. obehindrat i ett dygn. BesparingGenom att satsa på automationsarna blev otroliga! Sedan dess har teknik har företaget växt snabbt vi ökat successivt och skaffat fler under de senaste elva åren. robotar, säger han. Det hela började 2008. Företaget ökade snabbt som tåget och hade De vet att utnyttja tiden och har svårt att få in personal i tid. Det ett tydligt kundfokus. Över 7 000

celler och 9 multimaskiner. Man har specialiserat sig på återkommande jobb till trogna kunder där snabba leveranser och hög kvalitet ligger i fokus. För att kunna korta ner leveranstiderna till sina kunder, försöker Fårbo erbjuda lagerläggning av artiklar också.

Automatisering

Roger Berggren, VD på Fårbo Mekaniska.

Planerar ert företag att investera i ny teknik under det närmaste året? % Ja

Vilka tekniktrender tror du kommer att påverka ditt företag mest på 3 års horisont?

55

I företagets lokaler finns 14 robot-

5

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera din verksamhet? Välkommen till Elmia Produktionsmässor den 12–15 maj 2020 och ta del av morgondagen produktionsteknik inom tillverkande industri.

produktionsmässorna.se ANNONS

TEAMEXACT – PARTNER CONTENT

Exakthet ger nya förutsättningar Tillgången till exakta mätningar och exakt data skapar helt nya förutsättningar för byggindustrin. Exact ser även till att detta kan användas av alla på nya och effektivitetshöjande sätt.

efterföljande arbetet med sensorinstallationer, underhåll och vid omfattande renoveringar.

Just inom renoveringssidan har Exact upplevt en markant ökning i samband med att flera stora fastighetsägare insett vikten av att med hjälp av en exakt tvilling-modell i 3D kan Det går inte att komma ifrån att Exact fick ett rejält försprång när man redan i mitten av 90-talet började använda effektivisera processerna avsevärt. Att det fungerar framgår tydligt av en rad dokumenteradatorer, och framför allt data, för att planera och genomföde besparingar för företagets kunder runt om i Europa: ra olika byggprojekt. – Vi har sett flera projekt där man sparat upp till 30 – Vi var väldigt tidigt ute med att mäta och beräkna med procent av tidsåtgången för ett byggnadsprojekt, vilket hjälp av datorer. Detta samtidigt som mätteknikerna på innebär stora besparingar på sista raden, förklarar Fredrik byggena hade räknestickor och pappersark, säger Fredrik Andershed. Andershed på Exact med ett leende. Vi fick ett tidigt övertag, inte minst informationsmässigt. Dessutom har Exact lyckats förvalta sitt försprång – i dag

räknas man nämligen som en av ledande aktörerna på den europeiska marknaden och expansionen fortsätter.

I dag handlar det mycket om att utnyttja möjligheterna som

digitaliseringen innebär. Men grunden till Exacts arbete går att hitta i mätningstekniken: – Exact är en komplett leverantör av högkvalitativa mätningstekniska tjänster i hela Europa och erbjuder hög kompetens inom mätning och samlar in exakt de data som man behöver för bästa möjliga projektering, bygg och förvaltningsresultat, förklara Fredrik Andershed, och utvecklar: – Med hjälp av de exakta tvilling-modeller i 3D vi kan ta fram, baserat på insamlade data, skapar vi helt nya förutsättningar för hela samhällsbyggnadsprocessen. Givetvis underlättar detta i planeringen och själva byggnationen, inte minst som data för BIM-processer, men även i det

teamexact.com

Digitaliserat - användbart och enkelt för alla.

Den siffran har till och med varit ännu högre vid ett par

Fredrik Andershed på Exact.

nyligen genomförda vägbyggnadsprojekt i Östeuropa och Nordamerika som avslutats med stor framgång. – Just inom den typen av byggnation ser jag stora möjligheter för oss framöver. Här finns verkligen utrymme för förbättringar och inte minst effektiviseringar.

exakta mätvärden och vi måste kunna framhäva nyttan av att ha en exakt avbild i form av en modell i 3D tillgänglig under alla byggnationens faser, inte minst när den väl är klar, menar Fredrik Andershed. Med andra ord måste vi leda i bevis.

Men precis som så många andra företag med avancerade tekniska lösningar så måste Exact få kunder att förstå möjligheterna och därmed också fördelarna: – Vi är stolta att vi i dag gör det är användbart och enkelt för alla till en kostnad som inte längre utgör något hinder. Vi jobbar hårt med att förmedla värdet av att ha tillgång till

Exacts effektiviseringsåtgärder innebär också en mycket önskvärd ökad hållbarhet kopplad till byggnadsprojekten eftersom precisionen under hela processen blir betydligt skarpare. Så inte nog med att kunderna kan spara tid och pengar, även miljön påverkas positivt av bara farten.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Mostphotos

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Så ska byggbranschen digitaliseras Foto: Mostphotos

Foto: Niklas Dahlskog

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten.

Effektivisering halverar energianvändning Bostäder byggda på 60- och 70-talet är i behov av renovering. Det ger goda möjligheter att energieffektivisera och halvera energianvändningen. Energimyndigheten har som upp-

drag att arbeta med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning. – Det ligger på oss att genomföra den energipolitik som finns i Sverige. Utifrån de mål som

utgör 50 procent av energin som används i denna sektor. Därför utgör den befintliga bebyggelsen en viktig del av arbetet. – Vi har ett energieffektiviseringsmål där vi ska halvera energianvändningen från 2005 till 2030, säger Tomas Berggren. Minskningen bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan och stärker försörjningstryggheten. Det är gynnsamt för hela samhället och för konkurrenskraften.

”När vi följer upp där ser vi att energianvändningen har halverats.” energi- och miljöpolitiken har tagit fram, säger Tomas Berggren, expert på Energimyndigheten. För att Sverige ska nå uppsatta

klimat- och energimål krävs stora åtgärder. Bland annat att den el som produceras måste användas mer effektivt. Bostäder och service står för nära 40 procent av energianvändningen och el

Vid nybyggnation i dag går det att

välja bra byggmaterial med liten miljöpåverkan och utan fossila bränslen. Vilket har stor påverkan på livscykelperspektivet av en byggnads klimatpåverkan. Men för 50 år sedan fanns inte samma medvetna miljötänk och möjligheter att göra klimatsmarta val. Under miljonprogrammet, år 1964-1975, byggdes över en

miljon bostäder i Sverige och det är nu dags för omfattande renoveringar av dessa. I samband med det finns goda möjligheter att energieffektivisera. – Den viktigaste åtgärden för att få till en energieffektiv byggnad är en bra klimatskärm. Alltså att väggar och fönster är täta, att golv och tak är isolerade, berättar Tomas Berggren. Och när klimatskärmen är energieffektiv så behöver man inte tillföra så mycket mer energi, varken av värme eller kyla. Det ger också ett bättre inneklimat, bättre komfort för de boende. Nästa steg i prioriteringsordning-

en är att sätta in energieffektiva installationer, som värme-, ventilation-, kyl och varmvattensystem. Den lilla mängd energi som sedan behöver tillföras byggnaden ska också försörjas på ett förnybart sätt.

tivt satsa på energieffektivisering i miljonprogramsrenoveringen. – När vi följer upp där ser vi att energianvändningen har halverats. Så det finns verkligen en stor förbättringspotential i dagens bostäder, säger Tomas Berggren. Men arbetet med energieffektivise-

ring går ändå inte tillräckligt fort. På Energimyndigheten gjordes nyligen en simulering fram till 2030, och analysen visade att man inte riktigt når ända fram. – Vi måste göra mer helt enkelt, säger Tomas Berggren. Det lättaste är att försöka effektivisera de styrmedel som redan finns. Men det finns också andra direktiv som driver på utvecklingen, bland annat ny EU-lagstiftning. Text: Kristina Karlström

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN

Inom Energimyndighetens satsning

Uthållig kommun som pågick mellan 2003-2014 agerade sex kommuner förebild genom att ak-

Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner.

För bygg- och fastighetsbranschens del är det digitala språng på ingång. Dalux levererar digitala lösningar som eliminerar pappershantering och letande i pärmar. Branschen måste digitaliseras och Dalux är en av aktörerna som gör det möjligt – Vi har våra kunder över i stort sett hela världen – Europa, Asien, Nord- och Sydamerika samt Afrika, säger Sören Westerberg. Suget efter att jobba smartare är stort i branschen och förändringsarbeten pågår för fullt men där krävs det en infrastruktur, och den kommer vi med. Han menar att med deras programvara kan aktörer i byggbranschen sköta sitt arbete digitalt i 2D och 3D hela vägen från projektering och byggproduktion till förvaltning. – Vi bidrar till bättre effektivitet och lönsamhet i byggbranschen. Vi bidrar också till att göra branschen mer hållbar då kunderna minskar behovet av att skriva ut en massa papper som måste skickas fram och tillbaka, konstaterar han. Man har utvecklat en plattform, Dalux Box, där alla som är involverade i ett projekt kan logga in och granska ritningar. Där uppdateras ständigt versionsnummer och skapas flöden för godkännande. Man kan även bjuda in externa aktörer för värdefull input och uppföljning – en slags demokratisering av byggprocessen. – Vi får ofta höra av våra kunder att användarvänligheten i systemet är mycket god och det är A och O för oss. Vi vill gärna ha en dialog med våra användare. Det hjälper oss att vidareutveckla plattformen och lära känna användarna. ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

SONORITY SONORITY –– PARTNER PARTNER CONTENT CONTENT

Förnybar energi dygnet runt Trots att bergvärme erbjuder såväl lägre driftskostnader, ökade fastighetsvärden, och möjlighet till CO2 neutral uppvärmning, är det ett relativt ovanligt val för större fastigheter. Sonority´s VD Bengt Wallentin förklarar varför och hur man kan göra det enkelt och tryggt för fastighetsägare av större fastigheter att dra nytta av modern bergvärmeteknologi. Även om bergvärme är ett vanligt

uppvärmningsalternativ för mindre fastigheter har det inte alls fått samma genomslag när det gäller större fastigheter. Detta är något som Sonority Sustainable Energys VD Bengt Wallentin beklagar med tanke på fördelarna: – Bergvärme erbjuder förnybar energi i form av lagrad solenergi – dygnet runt, året runt. Två tredjedelar av energibehovet fås gratis från energibrunnar och resten från grön el. Energianvändningen är helt koldioxidneutral och är därför en idealisk ersättning/komplement till fjärrvärme.

Bengt Wallentin ser geoenergins möjligheter som en av många nycklar i den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle och påpekar att problemet inte är tillgång på energi, solen ger oss mångfalt det som förbrukas, pro-

blemet är att kunna lagra energin tills då den behövs: – Bergvärme gör det möjligt för oss att lagra sommarens energi till vintern när vi behöver den. Våra allt varmare somrar gör att vi också behöver kyla i våra fastigheter. Energibrunnarna tar då upp och lagrar överskottsenergin till vintern då den återanvänds. Detta skapar ett system med väldigt hög verkningsgrad. När nu allt fler ifrågasätter om

fjärrvärme verkligen är förnybar och koldioxidfri blir möjligheterna att göra andra val allt viktigare. Eftersom bergvärme erbjuder ett både kostnads- och miljöeffektivt alternativ borde det kanske vara det naturliga valet även för lite större fastigheter. Men så är inte fallet och Bengt Wallentin har en teori om varför: – Traditionellt sett har över-

gången till bergvärme för stora fastigheter förknippats med lokala unika hantverksprojekt där många olika kompetenser skall samordnas för att få en fungerande energianläggning som sedan överlämnas till en i många fall bristfällig driftsorganisation. Detta har lett till högriskprojekt med osäkra investeringar, långa installationstider och ibland misslyckade projekt, vilket har avskräckt många från att använda bergvärme för stora fastigheter. Sonority Sustainable Energy er-

bjuder ett modernt, nytt enkelt och tryggt alternativ för fastighetsägare av stora fastigheter. – Vi insåg att det var nödvändigt att industrialisera och modernisera projektering, leverans och drift av stora bergvärmeanläggningar förklarar Bengt Wallentin och fortsätter: – Vi tar ett totalansvar från ekonomiska- och tekniska beslutsunderlag, projektering, myndighets tillstånd, leverans, driftsättning och drift och skötsel av fabrikstillverkade CE märkta kompletta energicentraler, eBox. Värmeproduktionen görs av egenutvecklade industriella värmepumpar med miljövänligt framtids säkrat köldmedia.

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

7

Bengt Wallentin, VD Sonority och Ulf Jonströmer, VD BrainHeart Energy AB.

Målsättningen är att ett komplett

projekt, från samtliga myndighetsbeslut är klara, skall ta 90 dagar vilket möjliggörs genom att prefabricera Energianläggningen, eBox. En viktig del i leveransen är ett IT system för styrning, övervakning och optimering av energiproduktionen, eBox SCADA. Över 200 mät- och styrpunkter övervakas i realtid för att säkerställa att energiproduktionen sker i enlighet med ställda krav. Därmed försvinner en stor del av de hot och risker som många förr oroade sig för i samband med installationen av bergvärme. Övergång till bergvärme ger fastighetsägare en ny möjlighet till Fastighetsutveckling genom att infö-

ra eBox baserad bergvärme, säger Ulf Jonströmer, VD BrainHeart Energy AB. Resultatet blir typiskt en halverad energikostnad för uppvärmning och varmvatten och därmed ett ökat driftsnetto. Detta medför ökade fastighetsvärden som i normalfallet är en faktor 2 gånger investeringen. Återbetalningstiden är typiskt ca. 10 år, dvs. en direktavkastning runt 10%. Sonority Sustainable Energy erbjuder fastighetsägare av större fastigheter en unik modern möjlighet att tryggt både öka avkastningen från fastigheterna och samtidigt eliminera CO2 utsläpp Ekonomi och Miljö hand i hand. Text: Mats Carlbäck

sonority.se ANNONS

Grön kyla

ger värme och sparar energi Vi hjälper dig med en framtidssäker lösning till din anläggning som är både energieffektiv och miljövänlig. Värmeenergin som bildas vid nedkylning återanvänds och värmer upp andra delar av anläggningen. Kontakta oss och läs mer på www.tesab.se

TESAB


Annons Annons

8

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH WITH CONTENT PURPOSE AA PURPOSE

WÅHLIN FASTIGHETER – PARTNER CONTENT

PARTNER CONTENT – WHÅLIN FASTIGHETER

Wåhlin – ett familjeföretag med framtidsfokus Slit och slängmentaliteten har pågått i över hundra år men nu blåser förändringens vindar. Wåhlin fastigheter är ett av de företag som prioriterar miljön i sin verksamhet.

ringsprocess har hjälpt ett stort antal långtidsarbetslösa till riktiga jobb. Det är väldigt tillfredställande att se glädjen hos någon som får en andra chans, säger Patrik.

För närvarande har Wåhlin 550 hyreslägenheter i produktion. Här läggs mycket fokus på den sätt än idag en del av naturen. sociala aspekten. Husen utrustas Med begränsade tillgångar vad gällde jakt och fiske blev det också med avloppsåtervinning och Patrik Lindqvist på Wåhlin fastigheter. Slit och slängmentaliteten har pågått i över hundra år men nu blåser förändringens vindar. mer naturligt att hushålla med solceller. Wåhlins första projekt – Vi gör i princip allt vi kan för trivas bättre och att bry sig mer resurserna. Med industrisamhället het, resurseffektivitet och ”gräv med trästomme byggs förhoppatt husen ska dra så lite energi som om sin närmiljö. Detta resulterar i ningsvis snart i Norra djurgårdstycks vi senare ha glömt bort det där du står”, det vill säga att alla möjligt men det finns fortfarande att man tar bättre hand om huset, staden. Patrik känner verkligen att självklara kretsloppet och vi lever tar ansvar för det man själv kan mycket kvar att jobba på, säger plockar upp skräp, tvättar bort idag i ett slit och slängsamhälle påverka. man gör skillnad och tror även att Patrik. klotter etcetera. Om något är fint som kommer att ta slut på jordens – Det finns inga marginaler fler och fler företag kommer att månar man helt enkelt mer om det engagera sig. Ett viktigt område tillgångar. Vi i väst kan inte fortsätta kvar till att slösa med resurserna, och då håller det längre. leva som vi gör och det är dags säger han. för Wåhlins hållbarhetsarbetet är Han berättar att man måste börja att vi återigen förstår den helhet På Wåhlin fastigheter är fastigställa högre krav på entreprenöreräven att påverka och underlätta för som vi ingår i. Patrik Lindqvist på hetsskötarna inskolade i att man na och deras arbete och samarbeta Wåhlins arbete i social hållbarhet sina 10.000 hyresgäster att ändra Wåhlin fastigheter berättar att de först och främst lagar det som är med de som har koll på koldioxid- handlar också om att bidra med sina beteenden och göra klokare stora företagen idag många gånger trasigt istället för att köpa nytt och utsläpp och materialspill. Det får lägenheter till utsatta människor val. Trots en viss oro tror Patrik att ligger före politiken och går ut och för att spara energi och pengar inte vara så att själva byggandet genom organisationen Skyddsvär- mänskligheten kommer att stå pall säger att vi måste tänka om. använder man sig av så energisnålt tar mer energi än förbrukningen net och i direkt samarbete med för framtiden. – Att prioritera miljöaspekten i som möjligt. Redan på-90 talet gör de kommande hundra åren. kommunerna. – Miljöförstöringen blir till din verksamhet ger idag konkurrens- bytte man ut alla oljepannor mot Vidare berättar han även vad social – Vi försöker också hjälpa en gemensam faktor för oss fördelar och snart kommer man nog fjärr- och bergvärme samt alla hållbarhet innebär på Wåhlin. människor att komma in på arbets- människor, istället för att bråka att välja bort de företag som inte tar glödlampor till lågenergilampor – Det är viktigt att bygga vackra marknaden. Det är förmodligen med varandra blir det förhoppframtiden på allvar, säger han. och idag är dessa snart helt bytta hus, gjorda med kvalitet och omdet viktigaste för att må bra som ningsvis till slut ”alla mot kliigen, till LED-lampor. Idag instal- tanke, förklarar han. människa. Här samarbetar vi med mat-hotet”, säger han. lerar man avloppsåtervinning och Genom att lägga mer pengar Talangakademin som genom en Patrik förklarar att grundstenarna Text: Åsa Bjärenäs solceller på samtliga nya hus. på det estetiska får man folk att strukturerad praktik och validei ett hållbarhetstänk är långsiktigFörr var människan på ett annat

wahlinfastigheter.se ANNONS

DET VI GÖR HÄR NERE, HAR STOR BETYDELSE DÄR UPPE Rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. JVAB utför entreprenader inom mark, väg, anläggning vatten och avlopp. Infrastruktur som är nödvändig för att samhället ska fungera. Vår geografiska marknad är Storstockholm och vi har professionella kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Stockholm Vatten.

ALEXANDER, STOCKHOLMS GRUNDARE #89

G R U N DA R S TÄ D E R

Läs mer på jvab.se

YMR KOMMUNKATION. FOTO: FOND&FOND

Lång erfarenhet, låg personalomsättning och en långsiktig utbildningsstrategi är framgångsfaktorer för oss. JVAB tar ansvar för hela projektet från start till mål, vi schaktar själva, utför rörledningsinspektioner med robotkamera och byter ut vatten- och avloppsrör med rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Vår certifierade personal har stor kunskap och förståelse för hela processen och sätter stolthet i sitt arbete för ett fungerande samhälle.


FOTO: S H U T T E R S TO C K

Elitfönster Original Alu

Den 1 november skärper EU lagen om brandklassade fönster. Vi har det bredaste sortimentet. Under två år har vi utvecklat och testat våra nya brandklassade CE-märkta fönster och fönsterdörrar. Nu kan vi erbjuda fyra produktfamiljer som uppfyller EU:s lagkrav. Elitfönster Vision, Elitfönster Original Alu, Elitfönster Harmoni 2+1 och Elitfönster Harmoni 3-glas. Du får upp till 30 års garanti, låga U-värden och låg miljöpåverkan på köpet. Läs mer på elitfönster.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/ Veidekke

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/ Veidekke

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Modern teknik ger ökad effektivitet Emile Hamon, Chef för Verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige.

När verkligheten kombineras med digitala verktyg ges möjligheter till förbättrade processer, effektivisering och stora besparingar, menar Emile Hamon på Veidekke. Byggnadsinformationsmodeller

(BIM) och Virtual Design and Construction (VDC) är något man länge har arbetat strategiskt med på Veidekke Sverige. VDC är deras viktigaste digitaliseringsinitiativ, ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika yrkeskategorier inom projektering och produktion. – Vi vill vara det byggföretag som på allvar tar klivet in i framtiden och använder modern teknik, säger Emile Hamon som är chef för verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige. Det som är häftigt med de här applikationerna är att vi nu får med oss alla som är på byggarbetsplatsen. Vi tar ett större grepp om värdekedjan än vi har gjort tidigare. Byggindustrin står inför en digita-

lisering av hela branschen. Något som innebär möjligheter till förbättrade processer, effektiviseringar och stora besparingar. En studie gjord av Boston Consulting Group 2016 visar att byggbranschen globalt skulle kunna spara mellan 700-1 200 miljarder dollar de närmsta tio åren bara genom att satsa på digitalisering. – Det är ju enorma summor och vi är övertygade om att det finns en stor besparingspotential.

Där vill vi vara aktiva för att ta del av det, säger Emile Hamon. På Veidekke Sverige har man

identifierat fem trender inom digitaliseringen som man tror kommer att förändra branschen i grunden. – De tre första trenderna arbetar vi väldigt mycket med, berättar Emile. Det är avancerad geodesi, ett obrutet informationsflöde och slutligen virtual reality, augmented reality och mobilitet. Och det är där vi ser att det händer mest just nu. Virtual reality (VR) används bland

annat utifrån ett kundperspektiv för att öka förståelsen och kunskapen kring det som ska byggas. Jämfört med en digitalt uppbyggd bild, ger VR en 360-gradig visning och möjlighet att röra sig inne i den virtuella miljön. – Kunden kan vara slutkonsumenten som köper sin lägenhet, men det kan också vara sjukhuset som ska planera sina patientrum och operationssalar. Med hjälp av VR får de en bättre rumsförståelse. Men det finns också använd-

ningsområden för produktionen. Förutom en bättre förståelse för helheten av projektet, används VR bland annat även i utbildningssyfte. – Ett exempel är att vi kan träna oss i arbetsmiljö. Man sätter upp en digital modell där

personalen kan gå in och öva på att upptäcka och identifiera potentiella arbetsmiljöfaror, utan att behöva utsättas för verkliga faror. När verkligheten kombineras med

digitalt innehåll kallas det för förstärkt verklighet, eller augmented reality (AR). Med hjälp av information i BIM-modellen för ett projekt går det att blanda virtuella element med befintliga och fysiskt verkliga element. På

”Det är inget snack om saken att VR, AR och mobilitet leder till att vi blir mer effektiva som verksamhet.” så sätt går det exempelvis att stå vid en tom byggplats se en hel byggnad i full skala innan bygget ens är påbörjat. – Och i ett rum där du har satt upp väggarna kan du se var köket ska sitta, var handfatet ska vara och direkt stämma av det med det som faktiskt ska byggas. Samtidigt som man ser det som är byggt, så ser man det som ska

byggas, säger Emile.

På Veidekke Sverige används AR

även i kvalitetsprocessen för att identifiera eventuella avvikelser. Genom att addera information från BIM-modellen till verkligheten går det att titta på en vägg och se direkt om till exempel hålen för ventilationen sitter där de ska enligt ritningen. – Jag har försökt implementera såna här avvikelsehanteringssystem tidigare och då har vi registrerat några avvikelser per projekt. Nu pratar vi om att det registreras tiotals avvikelser per dag. Det är ju en helt annan frekvens, säger Emile. I dag registrerar vi tusentals och åter tusentals avvikelser, med hjälp av den här typen av applikationer, som leder till förbättringar av vårt byggsystem. Mobilitet är en stor del av digita-

liseringens fördelar på byggarbetsplatsen. Användningen av smartphones, surfplattor och molntjänster ger helt nya möjligheter att dela och få tillgång till information för alla aktörer i ett projekt, även ute i produktion. – Man kan använda mobilen för att registrera avvikelser eller göra skyddsronder och kvalitetsronder. Tidigare hade man stora inplastade ritningar under armen och sprang mellan byggboden och byggarbetsplatsen. Nu finns all information i din telefon eller surfplatta och

du kan titta på ritningar och BIM-modeller i en app. Det är inget snack om saken att VR, AR och mobilitet leder till att vi blir mer effektiva som verksamhet, säger Emile. En annan bonus av digitalisering-

en, som ligger Emile varmt om hjärtat, är erfarenhetsåterföringen. – Jag skrev examensarbete 2003 kring erfarenhetsåterföring i byggbranschen, berättar han. Jag tycker fortfarande att vi har en del kvar att göra, men med hjälp av de här nya IT-verktygen så får vi helt plötsligt ett riktigt bra system för det. Det har funnits systemstöd för

erfarenhetsåterföring tidigare, men de har inte varit lika intuitiva och lätta som de är nu. Och de har heller inte varit kopplade till BIM-modellen, vilket är en stor skillnad. En avvikelse som identifieras kan direkt registreras i modellen med några snabba knapptryckningar. – Och kopplar man det till att man har byggsystem, så får vi väldigt mycket erfarenheter från det vi har byggt, säger Emile. Där får vi mycket input till vår kvalitetsprocess som gör att vi kan säga till våra leverantörer hur de borde utveckla sin kvalitet för att vi ska få bättre produkter ute på byggarbetsplatsen. Text: Kristina Karlström ANNONS

Vi monterar byggnadsställningar men det vi levererar är säkerhet. Besök sydstallningar.se och jämför oss med andra leverantörer med hjälp av vårt ”jämförelseprotokoll”.


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

SYMETRI – PARTNER CONTENT 11

Alla har en plan för BIM, tills de får en smäll på käften Digitaliseringen av byggbranschen öppnar nya möjligheter för alla parter, samtidigt som det kan bli lite av en djungel om man varken har kunskap eller tid att sätta sig in i alla de utmaningar och möjligheter som uppstår. Att digitalisera för digitaliseringens skull löser ju inga problem. Men med rätt hantering kan det innebära stora effektiviseringar, något som gynnar så väl företagen som branschen och inte minst miljön.

got som är extremt viktigt i en bransch som byggbranschen. Samtidigt som en av utmaningarna är att inte skynda för snabbt finns det även en annan aspekt som kräver anpassning framöver: – Det finns inget som helst tvivel på att vi med digitaliseringens hjälp kan skapa helt nya förutsättningar för byggbranschen. Något som är en nödvändighet med tanke på hur den ökande urbaniseringen ställer allt högre krav. Men det innebär också att vi framöver kommer att se helt nya affärsmodeller växa fram inom många traditionella områden i branschen. Och här gäller Det ställs allt högre krav såväl på kvalitet det att vara med, menar Per Carlsson på Symetri och utvecklar: som effektivitet. Genom förbättrade – Genom att utveckla lösningar och processer får hållbarhetsaspekten en än system skapar vi inte bara mervärde mer framträdande roll. för kunderna men kan också bli en Men digitaliseringsracet kan också mer integrerad del av de projekt de är innebära vissa faror, vilket kan leda engagerade i. Vi märkte tidigt att det till att det kostar mer än det smakar fanns en stor efterfrågan på mer ommen också att hanteringen kan bli fattande helhetslösningar, där kunden mer komplicerad än vad den borde kan få hjälp genom hela processen. Här vara. I byggbranschen är processerna kommer vi in och rådgör kunderna, komplexa samtidigt som utvecklingen, inte minst den digitala, går väldigt fort. inte minst med att dra nytta av digitaMed hjälp av bra planering och tydliga liseringens möjligheter. Men vi gör det processer blir arbetet också säkrare, nå- med tydligt kundfokus – för i slutändan

handlar det om att kunden ska tjäna pengar på det de gör. Det är väldigt lätt att man springer för fort, och det gäller enskilda företag men också en hel bransch. – Det handlar om att ta det stegvis, och där fyller vi en viktig funktion. Med vår expertis, med våra applikationer och med våra konsulter ser vi till att ”vi gör det på riktigt”, dvs. alla implementeringar leder till något positivt för våra kunder. Här använder sig Symetri av BIM-processer för att kunna testa olika varianter av lösningar redan i planeringsstadiet, för att undvika kostsamma och ineffektiva lösningar. – På så vis kan vi tidigt hitta lösningar som är både effektivitetshöjande och hållbara. Detta blir särskilt viktigt vid renoveringar, som utgör en stor del av byggbranschen idag. Med hjälp av modellerna kan vi även identifiera vad som kan återanvändas och bidrar därmed till den cirkulära ekonomin, avslutar Per Carlsson.

5 tips – Hur du anpassar dig och kommer igång 1. KUNSKAP

Det finns en välkänd "5-timmarsregel" som används av världens mest framgångsrika som säger att du bör spendera fem timmar i veckan på att lära dig något nytt som hjälper dig att växa.

2. VÅGA

Våga experimentera och våga prova. Teknikvärlden gör att alla kan bli en innovatör.

3. KOMMUNICERA

Engagera och engagera människorna i din organisation så att du arbetar mot samma vision och agenda.

4. OMFAMNING

Omfamna tekniken och de verktyg som finns tillgängliga för att stärka din vision. Använd inte gamla processer på ny teknik. Du kommer då att tappa fart.

5. FÖRBEREDA

Fråga dig själv varför och hur. Nätverka och dela erfarenheter med andra branscher och branschledare.

Vi märkte tidigt att det fanns en stor efterfrågan på mer omfattande helhetslösningar, där kunden kan få hjälp genom hela processen. Här kommer vi in och rådgör kunderna, inte minst med att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Per Carlsson | Director, Building & Infrastructure, Symetri

Symetri arbetar med att skräddarsy digitala BIM, produktdesign och livscykellösningar för att hjälpa företag att arbeta smartare och göra mer med mindre. Symetri har utformat en tjänst där man samlat massor av kunskap och expertis för att kunna erbjuda marknadens bästa rådgivning när det gäller BIM (byggnadsinformationsmodeller). Symetris expertområden täcker allt från planering och projektering till design, konstruktion och projektleveranser. Foto: Charlotte T Strömwall

symetri.se


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

META – PARTNER CONTENT

PARTNER CONTENT – META

Oberoende skapar trygghet Samhällsbyggandet är under dramatisk utveckling och stort förändringstryck. När digitaliseringen slår igenom på allvar ställer detta stora krav på företagen i branschen. Det är något som Meta upplever och arbetar intensivt med.

Steg tre – Genomför förändringen som ett projekt, med fokus, beslutsamhet och tempo Steg fyra – Förvalta resultatet väl så att det får bestående effekt, och fortsätt med ständiga förbättringar Meta lägger stor vikt vid att för-

Bygg- och fastighetsbranschen

utgör väsentliga delar av samhällsbyggandet. Bolagen behöver anpassa sig till en verklighet som är i ständig förändring drivet av såväl globalisering som digitalisering och hållbarhetsaspekten. Allt detta ställer nya och hårdare krav på företagen – effektiviseringar och ständiga förbättringar är vardagsmat, men det handlar också om att ta fram helt nya affärsmodeller. Det är här som Meta kommer in i

bilden. Med över 30 års erfarenhet av affärsstöds- och verksamhetsutveckling i branschen bistår man inom en rad områden. – Om det har att göra med förändring av systemstöd, arbetssätt och organisation så är vi där, säger Metas VD Rikard Lindberg och tillägger att det är viktigt att man

Rikard Lindberg, VD på META.

gör det som oberoende konsult för att alltid utgå från verksamhetens behov och marknadens alla möjligheter. – Det innebär att vi inte är uppbundna eller tvingade att erbjuda vissa lösningar utan vi kan helt och hållet fokusera på vad som är bäst för kunden. Dessutom kan vi arbeta betydligt mer långsiktigt, något som alla givetvis vinner på, säger han. Meta erbjuder många olika tjänster kring det mesta som har med verksamhetsutveckling och digitalisering att göra. Det kan vara punktinsatser kring rådgivning i strategiska frågor, ledning av både små och stora projekt, förstudie

Rikard Lindberg, Patrik Larsson och Mirelle Suatan.

kring informationshantering och omfattande utvecklingsinitiativ av verksamheter. Digitaliseringen innebär också att många företag behöver konkret hjälp med att hitta rätt i djungeln av erbjudanden och lösningar. Meta erbjuder kunderna hjälp att översätta lösningarna till reell verksamhetsnytta. Ofta behöver verksamhetsbehovet tydliggöras och omsättas i en tydlig kravställning och upphandling. Därefter kan lösningen eller systemet införas och effekterna hämtas hem. Kunderna förstår värdet av erfarenheten och den externa drivkraften – Meta blir beställarombud och lite som en tolkningstjänst.

Även om Meta har huvudfokus på den svenska marknaden har framgångarna ibland inneburit en geografisk spridning långt utanför landets gränser. – Meta växer med kunderna, vilket är ett fint erkännande. När lösningarna ska implementeras på flera marknader får man hänga med och hjälpa dem även där, berättar Rikard. Gör så här för att få maximal effekt ur förändringen: Steg ett – Identifiera verksamhetsbehovet och beskriv målet Steg två – Kartlägg gapet mellan nu- och börläget och ta fram en handlingsplan

ändringen förankras i kundernas organisation och att befintliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Ökad hållbarhet är helt central och den digitala utvecklingen innebär stora möjligheter att bryta ner befintliga strukturer och skapa nya och betydligt effektivare sätt att arbeta på. – Därför blir vårt arbete än viktigare. Det finns en inbyggd skepsis mot det nya och då gäller det att kunna påvisa hur nya affärsmodeller, nya organisationsformer och nya digitala verktyg kan bidra på ett positivt sätt. Först då kan branschen ta nästa steg och framför allt kan man möta de ständigt ökande förväntningarna från medarbetare och kunder, avslutar Rikard Lindberg. Text: Mats Carlbäck

www.metafa.se ANNONS

DALUX BOX


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

BMISVERIGE GROUP –– PARTNER BMI PARTNER CONTENT CONTENT 13

BMI siktar mot nya höjder Drygt 165 års erfarenhet inger onekligen respekt. Att man dessutom får anses som världsledande gör inte saken sämre. Detta ska BMI Sverige utnyttja för att nå nya höjder och man gör det med ett tydligt helhetstänk.

nom att erbjuda kompletta helhetslösningar. – Vi satsar hela tiden på att utvecklas genom att hitta nya moderna sätt att lösa de utmaningar som våra kunder ställs inför. Givetvis tar vi digitaliseringen till hjälp för att skapa bättre förutsättningar, inte minst när det gäller att planera rätt från början, menar Hans Månsson och utvecklar sitt När Icopal grundades i Danmark under senare delen av 1800-talet var det nog få som resonemang: – Vi vill förenkla för våra kunder – det ska kunde förutse dagens situation. När man för två år sedan blev uppköpta av amerikanska vara lätt att ta fram konkreta och fungerande Standard Industries tillsammans med Braas lösningar. Med hjälp av den digitala tekniken går det att ta fram fantastiska underlag, men Monier, skapades världens största koncern dessa måste vara användbara. Därför tar vi inom takmaterial – BMI Group. Detta är något som BMI Sveriges tekniska inte bara fram BIM-modeller för takpapp, utan för hela projektet med tätskikt, isolering direktör Hans Månsson ser positivt på: och ångspärr, så att helheten blir väldigt – Att vi får amerikanska ägare känns tydlig. Till detta erbjuds också bra garantier givetvis ytterst spännande, det innebär ju för både material och installation. onekligen ännu mer tyngd. Men sammanslagningen får även andra effekter förutom själva storleken, som bara Och till allt detta kan man lägga 165 års erden är imponerande: farenhet och kunnande inom just tak, vilket – Vi har alltid varit specialister inom ger en extra dimension. låglutande tak, medan Braas Monier ute– Dessutom lägger vi stor vikt vid tillgängslutande jobbade med branta tak i betong lighet, något som har visat sig viktigt för och tegel. Tillsammans kan vi nu erbjuda våra kunder. Vi finns i princip alltid tillgängett komplett paket med de främsta varuliga för konsultation antingen via telefon märkena inom takindustrin, förklarar Hans eller mail eller fysiskt på plats. Månsson. BMI Groups processer bidrar även till bättre hållbarhet i samband med byggnaKoncernen jobbar i hela världen men för BMI tionerna. Inte minst genom att man redan i förväg kan planera effektivt med hjälp av Sverige är det av naturliga skäl den svenska marknaden som är huvudfokus och detta ge- BIM-modellerna. Men hållbarhet genomsy-

Taket är en del av helheten

rar verksamheten på fler sätt: – Genom att vi alltid satsar på kvalitet hela vägen blir hållbarheten lång för våra produkter och det måste väl sannerligen anses som hållbart, hävdar Hans Månsson och tillägger: – Vi arbetar fortlöpande med livscykelanalyser av våra produkter för att hela tiden kunna förbättra kvalitén och därmed också livslängden. Det är en integrerad del av vår produktutveckling. Just kvalitetsarbete ser man på BMI som

avgörande för framtiden. Takbranschen växer, men inte alltid på önskat sätt: – Det byggs och renoveras mycket vilket gör att branschen växer, något som av naturliga skäl lockar mindre seriösa aktörer som försöker konkurrera med billigare

material och lågavlönad arbetskraft. Det är en utmaning inte bara för oss, utan för hela branschen, menar Hans Månsson. – Vi vill i stället gå åt andra hållet; mot bättre projektledning och effektivare processer där kvalitén är avgörande. Detta gäller till exempel vid installationen av

solpaneler, något som fullkomligt exploderat under de senaste åren. – Här arbetar vi aktivt tillsammans med övriga aktörer för att hitta lösningar som både kan effektivisera och säkra installationerna för lång tid framöver, inte minst avseende läckage. I dagsläget finns det inga övergripande standarder att följa och det kan ha en negativ påverkan på hela takbranschen, avslutar Hans Månsson. Text: Mats Carlbäck

bmigroup.com/se ANNONS

VI KOMMER! KOMMER DU?

Per Bolund bostadsminister

Anders Sjelvgren generaldirektör Boverket

Yvonne Svensson, rättschef Boverket

Helena Bjarnegård riksarkitekt Boverket

Kjell A. Nordström ekonomie doktor, föreläsare och författare

Eva Krutmeijer moderator

BOKA DIN PLATS PÅ www.boverket.se NU!

BYGG HÅLLBARA SAMHÄLLEN

MED PLATS FÖR ALLA!

Foto bakgrundsbild: Werner Nystrand. Landskapsarkitekt: Sydväst Arkitektur och Landskap

Clarion Sign, Stockholm, 21 november

www.boverket.se


Annons

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Byggbranschen måste digitaliseras Foto: Pressbild/LTU

Byggbranschen befinner sig i ett paradigmskifte, från att vara dokument- till datadrivna, där digitala lösningar blir en viktig fas i förvandlingen.

Foto: Pressbild/LTU

digitaliseringen i bygg- och fastighetssektorn accelerera kraftigt. En stor del av den digitaliseringen är beroende av BIM. – BIM står för byggnadsinformationsmodellering, eller building information modelling, som förkortning och begrepp, berättar Gustav Jansson som är doktor i träbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet och forskar inom informationsflöden för industriellt byggande. – Med system som stödjer BIM kan man komma åt problemen med kommunikation mellan olika aktörer i ett projekt. Genom att samla data från BIM-modellen, i stället för kommunikation via mejl och telefonsamtal, så blir det mer tillgängligt och transparent, vilket innebär en lättnad för de människor som ska jobba i processen.

Foto: Simon Eliasson

Under de kommande åren väntas

den färdiga byggnaden, inte hur byggprocessen ser ut. Genom att i stället använda mobila enheter kan hantverkare och ledning på fältet ha direkt tillgång till BIM-modellen, vilket skulle resultera i ett ökat samarbete mellan arbetsgrupperna och bättre effektivitet genom hela projektet. Men av totalt 122 BIM-kurser i

Sedan 2016 är Gustav Jansson

ansvarig och sammankallande för BIM Akademin, en intresseförening för de som jobbar med undervisning i BIM-kunskaper på lärosäten och YTH-utbildningar i Sverige. – Syftet med akademin är att samordna kunskapsbasen och hur vi undervisar i BIM, samt att utveckla utbildningarna inom digitalisering och

”Även byggarbetsplatsen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.”

informationshantering för samhällsbyggande, säger Gustav Jansson. Samarbetet mellan lärosätena gör det också möjligt för lärarna att dela litteratur och annat utbildningsmaterial med varandra. BIM underlättar samverkan och

integrering mellan aktörer inom

ett byggprojekt. Samt möjliggör ett sömlöst utbyte av relevant information och data. I det ideala fallet stöder BIM-processen hela livscykeln för en byggnad: från planeringen och byggande till underhåll och, i slutändan, rivning. Men än så länge är tillämpningen av BIM inte lika stor i alla delar av processen.

– Ett intressant forskningsprojekt är Uppkopplad Byggplats där man tittar på hur även byggarbetsplatsen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, berättar Gustav Jansson. Vanligt är att man tar en ritning och häftar fast på väggen. Det är dit man går för att få information. Och den visar bara

landet så är det bara 13 som är relaterade till hur man använder BIM i produktion. – Det är ju väldigt få om man tänker på att byggplatsen ändå är den centrala delen av ett byggprojekt, säger Gustav Jansson. Det saknas kurser om BIM som styrning i genomförandet och hur man jobbar med industriellt byggande med digitalisering eller projektering för olika produktionsmoment. Där är kunskapen än så länge låg. Så det behövs fler experter som kan undervisa i det, och fler forskningsprojekt som driver byggplatsens användning av ett digitalt flöde. Text: Kristina Karlström

NOLLIPLAN – PARTNER CONTENT

Drömmen om effektivitet Drömmar är till för att följas. För Nolliplan handlar det om en vision där byggindustrin ska bli avsevärt mer effektiv genom att digitalisera flertalet processer. VD Magnus Dulke har en tydlig bild om hur detta kan genomföras till fördel för såväl branschen som samhället i stort.

förvaltning av byggnaden, menar Magnus Dulke.

Byggindustrin digitaliseras och

oavsett vad man tycker om det gäller det att haka på. Rätt gjort innebär det många fördelar, både ur ett effektivitets- och ett hållbarhetsperspektiv. Det är här Nolliplan kommer in i bilden: – En stor fördel med digitaliseringen är att man kan dela infor– Vi har en dröm, en dröm om att mation på ett mycket effektivare byggindustrin blir effektivare genom att återanvända information. sätt och ett byggprojekt innehåller Vi vill minimera dubbelarbete, inte mängder av information. Med allt skapa samma information om och samlat på ett ställe kan det också om igen. Kan vi öka produktivite- användas i en rad sammanhang vilket gör att processerna blir ten kan kunden lägga mer tid på betydligt mer effektiva. annat värdeskapande. Med våra – Med BIM-processer som har processer och verktyg skapar vi ett tillgång till BIM-information kan obrutet arbetsflöde – från skiss till

nolliplan.se

varje steg i processen effektiviseras och dessutom bli mer kvalitetssäkrad. Det gäller hela vägen från första arkitektskiss till planeringen av förvaltningen av den färdiga byggnaden och dessutom underhållsplanering för lång tid framöver.

Planeringen och tester kan göras i

modeller snarare än i verkligheten -,något som kan spara såväl tid som pengar och gör att man bättre kan visualisera, analysera och optimera byggprojekt med hjälp av BIM. – Det är onekligen bättre att man i BIM-modellen kan se att en balk inte får plats än att krossa en ruta på byggplatsen. Dessutom kan man också planera logistiken på ett annat sätt eftersom man i modellen kan beräkna mängderna och

Magnus Dulke, VD på Nolliplan.

när leveranserna behövs. Där finns stora besparingar att göra. – Det kan ju liknas som lite av en revolution inom byggindustrin, som ofta kan anses konservativ. Detta kan vara problematiskt för många, inte minst på grund av tidsbrist eller otillräcklig datorvana men även att ledningen inte är med på den investering och satsning som behövs. Då är det bra att hjälp finns att tillgå, menar Magnus Dulke.

Samtidigt ser han en fara för att

”revolutionen” inte ska få det genomslag den förtjänar: – Alla måste kunna jobba i öppna format med öppna källor och inte tvingas använda ett visst program vid offentliga upphandlingar. Det hämmar utvecklingen och ger en orättvis konkurrenssituation och måste lösa snarast. Text: Mats Carlbäck


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT WITH CONTENT WITH A A PURPOSE PURPOSE

BLUEBEAM – PARTNER CONTENT 15

Effektivare samarbeten med hjälp av smartare arbetsflöden Vi är Bluebeam. Ett företag som grundades år 2002 och utmanar gränserna för innovation genom att utveckla lösningar för byggindustrin. Med kontor i USA, Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Australien och kunder i 130 länder ökar vi snabbt vår globala närvaro. År 2014 blev vi en del av Nemetschek-koncernen, vilket gör att vi kan få kontakt med ännu fler yrkesverksamma inom AEC-branschen runt om i världen.

Sedan 2003 har allt fler arkitekter, ingenjörer och byggarbetare världen över använt vår lösning – en produkt som 2005 lanserades som Revu – vilken också är vår kärnprodukt. Idag har vi 1,6 miljoner användare världen över. Revu är vår programvara med funktioner för att digitalt skapa, redigera, markera och samarbeta i PDF-filer, utformat för arbetsflöden inom bygg-, arkitekt- och ingenjörsbranschen. Produktiviteten ökar när man drar nytta av markeringsdata under hela projektets livscykel och effektiviserar processer för att få mer gjort på kortare tid. Vi erbjuder också vår molntjänst – Bluebeam Studio – för dokumenthantering och samarbete i realtid. Våra Studio-projekt är en central plats för att lagra dokument och hela byggnadsprojektet i hela livscykeln. Med våra Studio-sessioner kan projektteamet granska, markera, modifiera och uppdatera samma filer – samtidigt. Oavsett var i världen de sitter. Det bidrar inte bara till one source of truth – en källa – det ger också en

bluebeam.com

transparens i hela flödet samt tydlighet över beslut och ansvarsområden. Med en källa bidrar Bluebeam Studio till att reducera dubbelarbete, det sparar tid från att anmärka på samma saker – om och om igen. Det påskyndar helt enkelt processen i till exempel en samgranskning. Förutom att samarbeta är också standardisering något som ligger oss varmt om hjärtat. Genom att standardisera minimeras risker och misstag, det är lättare att implementera när alla gör på samma sätt – och det ger förutsättning för sammanställda data. Revu är just designat för att kunna standardisera arbetet med byggnadsprojektet på ett enkelt sätt. Standardisering ska underlätta och effektivisera snarare än att begränsa – vilket många standardiseringar annars kan kännas som. Vi vill att standardiseringen och senare en standard ska baseras på användarna, och Revu är gjort för att användarna själva ska kunna effektivisera sina arbetsflöden, snabbt och enkelt.

Tillsammans driver vi branschen framåt.

Revu är Bluebeams programvara med funktioner för att digitalt skapa, redigera, markera och samarbeta i PDF-filer, utformad för arbetsflöden inom design- och byggbranschen.

Något vi är extremt stolta över är vårt deltagande i SBUF-projektet Effektivare granskning, via en arbetsgrupp i BEAst. Under 2017 tog byggbranschen fram en standard för att förenkla hanteringen vid granskning av system- och bygghandlingar, så som ritningar. Under hösten 2019 släpptes version 2.0 av standarden, en uppdaterad version som baseras på förbättringsförslag och erfarenheter från genomförda projekteringar. Målet med standarden är att förenkla den omfattande och ofta manuella hanteringen i en granskningsprocess. Detta genom att digitalisera och standardisera. För att branschen ska arbeta enhetligt genom olika konstellationer för varje projekt och för att få ut maximal nytta av en granskning – då behövs en standard.


Annons Annons

16

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

PARTNER CONTENT – 24STORAGE

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN 24STORAGE

CONTENT WITH A PURPOSE

24STORAGE – PARTNER CONTENT

Effektiv stadsplanering med Self storage-konceptet Effektiv stadsplanering med Self storage-konceptet invånarnas behov av förvaring. Detta är en Urbanisering och förtätning i storstäavi anledningarna till förändrat att våra anläggningar derna har förändrat hur förvaringsytor Urbanisering och förtätning storstäderna har hur förvaringsytor byggs där människor bådevindsförråd bor och arbetar byggs i bostäder.byggs Många nybyggen i bostäder. Många nybyggen saknar källar-och och i i lägenhetsarean. Den typen av stadsplanering tillväxtområden, berätsaknar källar- ochförrådsytorna vindsförrådbyggs och istället instorstadsregionernas tillgodoser invånarnas ökade behov av förvaring. Bolaget 24Storage tar Fredrik Sandelin, VD på 24Storage. förrådsytorna byggs iställetdock in i inte lägensåg det problemet med trångboddhet men i det också en lösning – ett hetsarean. Den typen av växande stadsplanering digitaliserat self storage-koncept som effektiviserar användandet av invånarnas tillgodoser dock inte invånarnas ökade Trångboddheten i storstadsområden har förboyta. dagens samhällsbyggnad och stads-i nybyggda behov av förvaring. Bolaget 24Storage – Var ska människor ha sina ändrat saker om det inte längre finns källarförråd planering. Allt mindre förrådsytor byggsDetta till är en av såg det växande problemet med trånghus? Det är viktigt att ta i beaktande invånarnas behov av förvaring. lägenheter byggs och lämnar invånare utan boddhet men i detanledningarna också en lösning – ettanläggningar till att våra där människor både något bor och arbetar i storstadsregionernas berättar Fredrik på 24Storage. utrymme för förvaring. En Sandelin, lösning tillvddetta digitaliserat self storage-koncept somtillväxtområden, effektiviserar användandet av invånar- är det växande konceptet self storage – försom enkelt hyras digitalt och med har anläggnas boyta. Trångboddheten i storstadsområden råd har förändUr kan ett samhällsbyggnadsperspektiv

rat dagens samhällsbyggnad och stadsplanering. ningarna stor utvecklingspotential då de kan agetillgång till dygnet runt. Allt mindre förrådsytor byggs till lägenheter och ra som bullerbarriärer vid stora motorvägar, och – Urbanisering, aktivare liv och mins– Var ska människor ha sina saker om det lämnar invånare utan något utrymme för förvakan byggas vid områden med höga ljudnivåer. kat ”slit och släng” behovet av inte längre finnsring. källarförråd i nybyggEn lösning till detta är det växande konceptet – Därhar det ökat är omöjligt att bygga bostäder kan förvaringsutrymmen, som tyvärr byggas inte alltid da hus? Det är self viktigt att ta i beaktande storage – förråd som enkelt kan hyras digitalt förvaringsanläggningar som bidrar till efoch med tillgång till dygnet runt. fektivarehus. städer samt tar i beaktande erbjuds i nybyggda Den redan trånga invånarnas – Urbanisering, aktivare liv och minskat ”slit behov av förvaring, avslutar Fredrik Sandelin. boytan kan maximeras genom att göra och släng” har ökat behovet av förvaringsutrymförvaringsanläggningar till en naturlig del men, som tyvärr inte alltid erbjuds i nybyggda hus. i samhällsservicen i nya bostadsområden, Den redan trånga boytan kan maximeras genom att göra förvaringsanläggningar till en säger naturligFredrik del Sandelin, VD på 24Storage. i samhällsservicen i nya bostadsområden, säger anläggningarna Fredrik Sandelin, vd på 24Storage.

stor utvecklingspotential då 24Storage grundades 2015 med målet de kan agera som bullerbarriärer vid stora att göra det enklare för både privat24Storage är idag med sina 22 anläggningar motorvägar, och kan byggas vid områden Effektiv bullerbarriär personer och företag att hyra förråd. 24Storage är idag med sina 22 anläggningar en en av Sveriges ledande aktörer inom förråd med höga ljudnivåer. av Sveriges ledande aktörer inom förråd och förTrender som globalisering, urbaniseFAKTA – Där det är omöjligt att bygga bostäoch förvaring. Genom att utnyttja automavaring. Genom att utnyttja automatisering och ring och digitalisering har format vår der kan förvaringsanläggningar byggas tisering och digitalisering (”proptech”) är digitalisering (”proptech”) är anläggningarna cen24Storage grundades 2015 med målet att göra det enklare för både privatpersoner och företag affärsidé som kombinerar proptech ochatt till förråd. effektivare städer samt tar i urbanisering anläggningarna centralt bemannade istället som bidrarhyra tralt bemannade istället för det traditionella lokalt Trender som globalisering, och digitalisering har format vår affärsidé som magasinering och Fredrik Sandelin, vd på 24Storage. proptech magasinering ochmed förrådsförvaring. bemannade. beaktande kombinerar invånarnas behovoch av E-commerce förvaring, medE-commerce för det traditionella lokalt bemannade. förrådsförvaring. avslutar Fredrik Sandelin. Ur ett samhällsbyggnadsperspektiv har EFFEKTIV BULLERBARRIÄR

Fredrik Sandelin, VD på 24Storage.

24storage.se

Läs mer på: www.24storage.se ANNONS

Oj. Lön, bara sådär. Att få sin lön i tid ska vara en självklarhet. Men det sker inte av sig självt. Vi jobbar med allt som rör lönearbete och vi erbjuder smarta lösningar och molntjänster som hjälper dig att se till att rätt lön når rätt person – och på rätt dag – oavsett hur ditt företag ser ut. Någon att räkna med. Kontek.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

XXXX – PARTNER CONTENT 17

Vi ser olycksrisker överallt. Varje dag sker flera allvarliga olyckor på byggarbetsplatser runt om i landet – helt i onödan. I värsta fall går någon till jobbet och kommer aldrig hem igen. Då är det för sent att vara efterklok. Säkerhet skapas genom ett förebyggande arbete. Det finns inga genvägar. Byggbolag och ställningsföretag måste tillsammans öka säkerheten på Sveriges byggarbetsplatser. På Sydställningar har vi en nollvision mot arbetsrelaterade olyckor. När vi ser olycksrisker gör vi något åt dem.*

* Sydställningar är först i Sverige med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats för både byggjobbare och ställningsmontörer.


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGUTVECKLING PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Reuterskiöld driver utvecklingen framåt För att nå klimatmålet 2045 krävs en gemensam kraftsamling. SGBC samlar aktörer från hela branschen, med miljöcertifieringar som främsta verktyg. För tio år sedan bildades Sweden

Green Building Council (SGBC). En medlemsorganisation med viljan att utveckla och påverka samhället och bebyggelsen till att bli mer hållbar. Grundarna var tretton svenska

företag och organisationer från hela samhällsbyggnadssektorn. I dag har SGBC cirka 380 medlemmar som tillsammans bildar ett stort nätverk av experter. Organisationen erbjuder miljöcertifiering av byggnader och stadsdelar samt verktyg, utbildningar och konferenser i ämnet. Dessutom är SGBC en del av ett världsomspännande nätverk med företag i 70 länder i samtliga världsdelar. – Det unika med SGBC är att det inte bara är en del av samhällsbyggnadsbranschen som är representerade, utan hela branschen, säger Jeanette Reuterskiöld, styrelseordförande för SGBC.

entreprenörer som är med och tillsammans arbetar för att driva på utvecklingen och även samhället i form av politiker och beslutsfattare. SGBC valde tidigt att arbeta med

flera olika certifieringssystem. Dels egenutvecklade, men även internationella som BREEAM och LEED. De ville inte fastna i ett system, man vill möta hela branschens behov. – Där har vi kunnat se, jämfört med länder som bara väljer ett certifieringssystem, att det är något väldigt positivt, säger Jeanette. Genom att samla branschen utmanas alla till att bli bättre. Certifieringssystemen har indikato-

rer och kriterier som ska uppfyllas för att byggnaden/stadsdelen ska få poäng och därmed klara certifieringen. Syftet för SGBC är att genom de olika certifieringarna driva på utvecklingen av samhällsbyggandet och ta ett

”Alla bolag och människor har ett eget ansvar att göra det man kan utifrån sin plattform, sitt bolag eller sin organisation.” Det är fastighetsägare, kommuner,

organisationer, den akademiska världen, arkitekter och teknikkonsulter, materialleverantörer, byggsystemsleverantörer och

gemensamt ansvar. – Det är ett enormt tryck från fastighetsägare och kommuner att arbeta med de här frågorna. Och där är vårt mål som med-

lemsorganisation att stödja dem så att de kan ligga i framkant. För oss handlar det också om nyutveckling av nya system som till exempel NollCO2, en påbyggnadscertifiering för klimatneutrala byggnader, berättar Jeanette. Med NollCO2 kan växthusgasut-

släppen från den byggda miljön minimeras, genom att premiera både energi- och resurseffektivitet och förnybar energiproduktion. SGBC har också utvecklat certifie-

ringssystemet Miljöbyggnad. – Det är det största systemet hos oss i dag och även det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. I början fokuserade vi på certifiering av nybyggnation, men nu utvecklar vi ett system som riktar sig mot befintliga byggnader, Miljöbyggnad iDrift. Och det är naturligtvis väldigt viktigt eftersom det befintliga fastighetsbeståndet är gigantiskt. Så det är ett riktigt spännande projekt, säger Jeanette. I dag står bygg- och anlägg-

ningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Och riksdagen har beslutat att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Detta ska ske samtidigt som befolkningen växer, behovet av bostäder ökar och infrastruktur ska byggas ut. Därför måste hela sektorn ställa om till ett mer hållbart byggande, och miljöcertifieringen är en

viktig kugge i det maskineriet. – Klimatmålet 2045 är en rejäl utmaning, menar Jeanette. För att nå det kommer det behövas ytterligare krafttag, och även en hel del kompetensutveckling och utbildning. Det kommer också behöva tas ett antal beslut, att vi bestämmer oss för det här tillsammans. SGBC spelar en central roll i att

samla alla olika aktörer och arbeta för att rätt produkter ska finnas på marknaden, så att det går att bygga nettoneutralt. – Alla bolag och människor har ett eget ansvar att göra det man kan utifrån sin plattform, sitt bolag eller sin organisation, säger Jeanette och fortsätter: – Vår uppgift är att stödja och kompetensutveckla hela branschen. Att ge alla våra medlemsföretag rätt utbildning och att ständigt utveckla de certifieringssystem vi har. Att göra det lättare för medlemsföretagen att lyckas. Enligt henne finns det en enormt

stor vilja hos kommunerna att arbeta med hållbarhet i hela stadsutvecklingsprojekt. Men det som kan stå i vägen är ofta en resursfråga. Därför utvecklades Citylab, ett certifieringssystem för hållbara stadsdelar. – Citylab är en verktygslåda och processbeskrivning så att kommuner och stadsutvecklare kan arbeta med de här frågorna från start. För att man redan

från planeringsstadiet ska få med processerna, infrastrukturen och hållbarhetsprogrammen kring hela stadsdelen. Det ger aktörerna som går in i projektet någonting gemensamt att förhålla sig till, och det är grunden i all nyproduktion vi arbetar med, att börja rätt från start. Där blir kommunerna en väldigt viktig aktör för hela branschen. Den stora utmaningen för bygg-

och fastighetssektorn, som är en stor del för att nå klimatmålet för Sverige, är enligt Jeanette Reuterskiöld att alla måste arbeta ihop. – Vi behöver ha en gemensam målbild och jobba för att göra en bättre bransch tillsammans och få det mer hållbart över tid. Det kommer inte att hänga på någon enskild, utan det är vår förmåga att göra det tillsammans som blir avgörande. Men det finns hopp och utveck-

lingen i samhällsbyggandet går framåt. – Det som är roligt är att det är en ledningsfråga i dag, precis som vi önskade för 10 år sedan, säger Jeanette Reuterskiöld. Hållbarhetsfrågorna ligger högt upp på agendan på lednings- och styrelsenivåer i dag, i större utsträckning än vad de har gjort tidigare. Och det är där de behöver vara för att kunna slå igenom på riktigt. Text: Kristina Karlström

ANNONS

oresundskraft.se/startklar

Jag är startklar

Min värld är en värld som lever upp till kraven på hållbarhet i al En värld där både människa och natur mår bra. Jag ser de stora inför idag, men jag ser också alla de möjligheter som vi har till fö viljan, förmågan och kraften att ställa om för att nå målet om de

Jag är Öresundskraft. Jag är så mycket mer än energi. Tillsamma med och skapar framtidens samhälle – idag.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Sweden Green Building Council

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL BYGGUTVECKLING 19

Hallå där Refik Sallevski Hej, Refik Sallevski, Utvecklingschef Bo Klok! Berätta om Boklok! BoKlok installerar, som första aktör på den svenska marknaden solceller på alla lägenhetsprojekt vi bygger i Sverige. Solcellssystemet kommer att ge ett energitillskott som i huvudsak används till bostadens behov, och i de fall det är möjligt även till exempelvis att ladda elbilar. Vi gör det här i samarbete med IKEA Group som redan säljer solenergilösningar för hem i flera europeiska länder. Tillsammans tror vi på idén att göra grön energi tillgänglig för de många människorna. Det är på så sätt vi verkligen kan göra en skillnad.

Vad innebär solcellerna för era kunder? Ambitionen är att det ska vara kostnadsneutralt sett över tid för våra kunder. Den extra kostnad det tar att investera täcks av den energi som inte behöver köpas av kunden. Eventuellt överskott skickar vi ut på elnätet så fler kan få grönare el. De första åren är det en liten merkostnad för bostadsrättsföreningar, men den vänder till besparing ganska snabbt och sett över solpanelernas teoretiska livslängd, som är lika bankens amorteringstid, skall medelvärdet bli 0.

Vilka utmaningar ser ni för solceller?

FAKTA Namn: Jeanette Reuterskiöld Ålder: 45 år Bor: Stocksund utanför Stockholm Aktuell: styrelseordförande för Swedish Green Building Councill

r

lla dess dimensioner. a utmaningarna vi står örändring. Jag har både t hållbara samhället.

ans med dig är jag

Vi är övertygade om att solenergi är framtiden, men det finns utmaningar. Bland annat är regelverken inte anpassade för att maximera nyttan av solceller. Behovet av förenklingar, både för kommersiella byggnader och bostäder är stort. DET HÄNDER PÅ INSTAGRAM En bild säger mer än tusen ord. På Instagram delar vi med oss av bilder och filmer som ger fördjupad information kring ämnen som engagerar.

ANNONS


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Mostphotos

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Vattenkvalitet som möter klimatmål ger vinster för alla Foto: Pressbild/IWT

Foto: Rosie Alm

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hon brinner för förändringen Marianne Hedberg, miljöexpert på svensk byggindustri.

Byggbranschen befinner sig i en ständig förändring, det är det inte tu talt om. Förändringarna kommer sig av pågående utveckling inom en rad områden, från digitala verktyg och kommunikation till hållbarhet och miljötänk. Marianne Hedberg, miljöexpert på

svensk byggindustri är en av dem som går i täten för den hållbara utvecklingen. Arbetet med att förändra en bransch som till viss del har varit konservativ och svårförändrad är påbörjat och på god väg – men arbetet är inte avklarat ännu. Det är ett omfattande arbetet, menar hon. – Mitt arbete innebär att jag ska se till att det är lätt för våra medlemsföretag att göra rätt, det innebär en rad olika saker. Dels tillhandahåller vi verktyg som förenklar deras arbete, bland annat genom resurs- och avfallriktlinjerna som har funnits sedan 2007. Vi förvaltar dem och håller just nu på med en omfattande uppdatering som ska underlätta för branschen att tänka mer hållbart, säger Marianne och fortsätter: – Dessutom bevakar vi miljöområdet för att kunna vara ett så aktivt stöd som bara möjligt för våra medlemsföretag. Det gör vi genom att utveckla verktygen som ska säkerställa att förändringar sker, men också genom att synas i och påverka debatten kring byggbranschen – både i Europaparlamentet och på hemmaplan. Man frågar sig lätt var man

hittar passionen till att utveckla miljöfrågorna inom svensk byggindustri. I Mariannes fall

finns anledningen i barndomen, någonstans i Östergötland. – Jag ser granskogen bakom farmors hus i Kolmården framför mig. Där satt jag och min pappa och resonerade, från det att jag var mycket liten. Jag är uppfödd med en vilja att värna om miljön och naturen – det är som en inbyggd känsla av att det är viktigt. Än i dag är jag väldigt tacksam för de där samtalen med min far, och sörjer att han inte är med oss längre. Byggbranschen måste bli mer

hållbar. Det är ett mål som kräver att stora delar av industrin tänker om i sitt nuvarande tillvägagångssätt. För Marianne handlar det om tydlighet, definitioner och att se långsiktiga vinster i stället för svarta siffror på sluträkningen. – Vi måste bli tydligare med att beslutskedjan som fattas inom byggprojekt, måste hålla ihop hela vägen, från starten till det färdiga projektet. Hållbarhetstänket måste finnas med från början. Grundtanken måste vara att projektet ska vara hållbart, och man måste ta hänsyn till att det ska kunna ske. Man måste definiera vad hållbarhet innebär och ställa krav som är möjliga att uppnå, men inte nödvändigtvis enkla, efter det – och följa upp dem, säger hon. Det är ett arbete som delas upp

i olika delar, menar Marianne. Ett gemensamt språk för alla inblandade parter är viktigt att få på plats. Dessutom måste man tydliggöra vilka krav som ska gälla, och hur man ska följa upp dem. Men framförallt måste man

öka medvetenheten. – Branschen i stort behöver öka medvetenheten om att det kanske inte är det billigaste anbudet som är bäst lämpat. Där behöver vi ställa kraven så att nytänkande och framåtskridande projekt också kan finansieras. Byggherrarna, de faktiska beställarna måste bli medvetna om att det är en lönsam åtgärd att satsa på hållbara projekt i ett längre perspektiv. Vi pratar om livscykelperspektiv, där hela byggnadsverkets levnadstid är inräknat i ekvationen, inte bara slutsumman på fakturorna. Med en lätt korrigering i tankesätt, blir det genast billigare att arbeta med hållbara material på ett effektivt sätt. När byggnadskonstruktioner medför stora mängder spill kommer materialkostnaderna att öka när de ska köpas in, hanteras för att sedan kasseras eller återvinnas, menar Marianne. – Att arbeta med hållbara material ger en långsiktig vinst, både ekonomiskt och miljömässigt, menar hon. Byggbranschen befinner sig i en fas

av ökad utveckling just nu, när det kommer till hållbarhet, men även digitalisering. Hur kommer det sig att branschen har vaknat till liv först nu? Marianne tror att det kokar ner i att fler har fått upp ögonen inför problemen. – Kunskapen har funnits länge, men nu har den nått den kritiska massan, vilket innebär att tillräckligt många har fått tillräckligt bra perspektiv på helheten för att inse att en förändring måste ske, snarast.

Men generationsskiftet inom indu-

strin kan också vara en bidragande faktor, menar Marianne. Den yngre generationen har fått med sig hållbarhetstänket från sina respektive utbildningar, vilket snabbar på utvecklingen i en relativt konservativ bransch. – Byggbranschen har varit konservativ, men mycket av den utveckling som sker kommer inte fram till gemene man. De blir förvånade när vi berättar om vårt arbete med miljöbedömningar till exempel. Väldigt många fastighetsägare använder dessa system i sina kravspecifikationer. Systemen har en lång tradition, de har faktiskt funnits sedan början av 2000-talet. Men förändring tar tid och jag är glad över att få vara med att ta fram miljömetoder som ska hålla i många år framöver. Vilka utmaningar står i vägen för utvecklingen? – Jag vill påstå att vi måste få kedjan att hålla ihop. Kravställande och uppföljning måste fungera genom hela processen. Vi har verktygen och tänket, men det måste bli genomfört på ett tydligt sätt. Om alla använder verktygen som redan finns, har vi kommit en bra bit på vägen. – Jag har hållit på med detta i många år. Det jag kan se är att utvecklingen är stadig, och nu har det verkligen tagit fart. Det är nödvändighet när vi ser de klimatförändringar och miljöpåverkan som byggbranschen står för. Jag är väldigt glad över att fler inser fakta och är beredda att förändra sitt tillvägagångssätt, avslutar Marianne. Text: Hans-Peter Öhman

Thomas Carlsson, VD på IWT Sverige.

Syrehalten i slutna värme- och kylsystem påverkar korrosionen och därmed prestandan i systemen. Det är en problematik som kan bli dyr, inte minst då klimatsmarta returtemperaturer till fjärrsystemsleverantören premieras. Vatten som cirkulerar i värmeeller kylsystem måste vara ändamålsenligt – vilket ställer helt andra krav än på det tappvatten som vi oftast fyller våra system med idag. Tappvattnet är ett livsmedel som fungerar fint för människor att dricka, men inuti ett tekniskt system bör man ställa andra krav. Här är mineraler, salter och syre rent skadliga för systemen, då börjar rören att korrodera. – Vi bygger på ett helt annat sätt idag än för 15-20 år sedan: Vi blandar material och introducerar nya material såsom plaströr. Dagens komponenter är samtidigt känsligare för korrosion. Med vattenbehandling som anpassar vattnets egenskaper för tekniskt ändamål slipper man onödiga och dyra problem”, menar Thomas Carlsson, VD på IWT Sverige. – VDI 2035 (införlivad i Svensk Standard, SS-EN 12828 okt 2014) anger kraven för ett ändamålsenligt vatten, där komponenter och system skyddas, vattnet självt blir ett korrosionsskydd” säger Thomas Carlsson. IWT marknadsför schweiziska Elysator som behandlar vattnet till VDI2035. Helt utan kemikalier, hållbart och klimatsmart. Ett vatten enligt denna nya standard bör vara ett intressant bidrag till ett företags klimatmål. Nya nyckeltal enligt GHG-protokoll och dess Scope 2 tal sätter nya focus. Inte minst för att få rätt returtemparaturer till fjärrleverantören. Vilket alla vinner på.Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Hallå där Fredrik Sandelin Foto: Viktor Fremling

Foto: Pressbild

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Fredrik Sandelin, VD på Storage 24

Berätta om Storage 24!

Lars Albinsson, expert på att driva innovativa förändringsprocesser.

Digitalisering skapar ökad lönsamhet för byggbranschens många mindre företag Ökad digitalisering skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och förbättrad konkurrensförmåga för många mindre företag i byggbranschen. När digitaliseringen i byggbran-

schen får ett allt starkare fotfäste skapar det nya förutsättningar för många mindre företag att konkurrera och växa. Det menar Lars Albinsson som är expert på att driva innovativa förändringsprocesser och som under många år arbetat med framför allt digitalisering inom en rad olika branscher, exempelvis inom den tillverkande industrin. – Nu är tiden mogen för digitalisering också inom byggbranschen och det finns många fördelar med detta. Både för företagen i branschen, som kan effektivisera sitt arbete och sina rutiner, och för de som är beställare, säger han. För mindre företag handlar det,

framhåller Lars Albinsson, om att snabbt rätta sig efter den nya tidens krav och att man inte räds att använda digitala processer

och hjälpmedel. – I framtiden ser jag framför mig att byggbranschen måste anpassa sin affärsmodell till fasta priser i stället för att man som nu oftast jobba utifrån en offert som sedan plussas på efter hand som jobbet förändras och nya önskemål tillkommer. – Men för att klara detta måste man bli bättre på framför allt planeringsstadiet, att se till att allt finns på plats redan från början, men också att genomförandet sker på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt det bara går, och att man kan göra noggranna uppföljningar för att se projektets lönsamhet i sin helhet. Det är i det här sammanhanget som de digitala redskapen, appar och plattformar, kommer in i bilden. – En viktig del av digitaliseringen av byggprojekt är att man ritar mer av huset klart i detalj och planerar bygget så att större komponenter och delar kan tillverkas i verkstad eller fabrik. Detta minskar trassel på bygget, ökar effektiviteten. Dessutom spar det på miljön då antalet transporter materialsvinnet minskar.

I dag tar de flesta arkitekter, kon-

sulter, hantverkare – elinstallatörer, VVS-firmor, måleriföretag med flera, betalt per timme. Det skapar inget eller väldigt dåliga incitament för förändring. Färre debiterbara timmar innebär ju minskade intäkter. – Men genom att kunna effektivisera arbetet med hjälp av den digitala tekniken skulle man kunna erbjuda kunden lägre priser för utfört arbete. Om det i dag tar 100 timmar att göra jobbet i dag men att man med effektivisering kan sänka tiden som går åt till 50 timmar har man plötsligt möjlighet att sänka priset till kund med exempelvis 25 procent och samtidigt behålla de andra 25 procenten för egen del. – Dessutom får man ju mer tid över för andra uppdrag och kan på så sätt ytterligare förstärka företagets lönsamhet samtidigt som man får fler nöjda kunder. En annan fördel med att med hjälp

av digitalisering effektivisera sin verksamhet är att det skapar förutsättningar för att jobba smartare. – Förr hette det att företag med

kontoret på fickan var oseriösa. I framtiden kan det bli precis tvärt om när man med hjälp av olika appar i mobilen kan styras och ha kontroll på allt från inköp och förbrukning till ekonomisk uppföljning. – De företag som vågar satsa på den nya affärsmodell som digitaliseringen möjliggör kommer att vara vinnare. Det är min fasta övertygelse. För de som blir kvar i det gamla kommer det att bli allt svårare att överleva. Det visar alla erfarenhet från andra branscher och det finns ingen anledning att tro att byggbranschen skulle utgöra ett undantag. Dessutom har mindre företag ett försprång eftersom beslutsvägarna ofta är rakare och snabbare. De större är mer trögrörliga, avslutar Lars Albinsson. Text: Martin Westholm

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner.

24Storage grundades 2015 med målet att göra det enklare för både privatpersoner och företag att hyra förråd. Trender som globalisering, urbanisering och digitalisering har format vår affärsidé som kombinerar proptech och e-handel med förrådsförvaring och magasinering. Vi hyr ut förråd i uppkopplade och fjärrstyrda fastigheter genom en fullt digital och automatiserad bokning online. Bolaget har drygt 9 500 förråd fördelade på 22 anläggningar.

Hur använder ni er av digitala verktyg för att effektivisera fastighetsförvaltning? Redan från start har vi implementerat modern teknik i våra fastigheter. Detta för att få kontroll på driftkostnader samt kunna monitorerna och styra anläggningarna på distans. Vi har till exempel använt oss av IOT för fastighetsstyrning och monitorering som ger oss möjligheter till en väldigt effektiv organisation för att hantera eventuellt uppkomna avvikelser. Detta har möjliggjort flera kostnadsbesparingar. Med hjälp av ett cloudbaserat passersystem och videoövervakning så kan vi hantera partners och leverantörer på distans som behöver åtkomst till fastigheterna. Teknikpaketet möjliggör även virtuella ronderingar.

Hur ser er framtidsvision ut? Det kommer bli mycket intressant att arbeta med AI-baserad teknik för att driva fastigheterna extremt optimerat. Till exempel genom att kunna använda automatiserad styrning av fastigheten och genom möjligheten att upptäcka kommande fel och incidenter innan de uppstår. Vi ser också potentialen i att kunna utnyttja våra automatiserade fastigheter även till andra typer av verksamheter. ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT CONTENT WITH WITH A A PURPOSE PURPOSE

BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS – PARTNER CONTENT 23

Intelligent system för smart förvaring När Bruynzeel Storage Systems nu lanserar nästa generations förvaringssystem tar man ett rejält kliv i utvecklingen. Det är nämligen det första eldrivna hyllsystemet som styrs med en tillhörande app.

Bruynzeel startade i Nederländer-

na redan på 1940-talet och har en gedigen erfarenhet av utrymmesbesparande förvaringssystem framför allt för offentliga verksamheter som museer, bibliotek, sjukvårdsinstitutioner och inte minst olika former av arkiv. Vid lanseringen av det elektroniska hyllsystemet Compactus® Dynamic II drar man därför nytta av den gedigna erfarenhet och kunskap man samlat på sig samtidigt som man tar del av

rymme på effektivast möjliga sätt. Vi säkerställer att det är lättanvänt, säkert men också att det finns möjlighet att installera nödvändig ventilation, övervakning, brandskydd eller andra system.

Bruynzeels intelligenta system Compactus® Dynamic II är utrustat med ett helt nytt användargränssnitt och med en RFID-/NFC-läsare samt trådlös kommunikation mellan rullvagnarna. Med den tillhörande appen kan man konfigurera funktioner och systeminställoch dessutom kan man styra och kontrollera det via appen. ningar som åtkomstkontroll, ansluta – Med hjälp av appen gör vi RFID taggar eller kort, aktivera det enklare för våra kunder att ventilationsläge, energisparläge och styra och kontrollera sina sysflera andra funktioner. tem. Med ett enkelt och tydligt Förutom en rad olika rent tekanvändargränssnitt behöver man niska funktioner innebär Bruyninte alls vara IT-expert för att zeels nya system också avsevärda sköta systemet – vårt utgångsläge förbättringar för de som arbetar har hela tiden varit att göra det med den faktiska förvaringen. De enklare för våra kunder och inte eldrivna enheterna underlättar tvärtom, förklarar Peter Larsson, och påskyndar själva hanteringen i och fortsätter: förvaringsutrymmet. – Precis som vi alltid har gjort, – Med intuitiva funktioner och anpassar vi varje förvaringssystem den lättanvända appen blir det beefter den specifika kundens behov. tydlig enklare och lättare att hanVi har expertisen och kunskapen tera ofta ganska stora och tunga för att kunna planera hela systemet vagnar, avrundar Peter Larsson. och också utnyttja tillgängligt utText: Mats Carlbäck

Vi har lyssnat noga

den digitala utvecklingen. – Vi har lyssnat noga på våra kunders önskemål under utvecklingsarbetet och därmed försökt lösa många av de utmaningar som de ställs inför när det gäller olika typer av förvaringar, förklarar Peter Larsson, VD för Bruynzeel i Skandinavien.

– Våra kunder har av naturliga skäl stora krav kopplade till sin förvaring. Ofta rör det sig om värdefulla och i många fall ytterst känsliga konstverk, böcker eller dokument som ska förvaras under lång tid. Det ställer höga krav och det kräver noggrann planering, hävdar Peter Larsson.

Det elektroniska hyllsystemet har ett nytt intuitivt användargränssnitt med tillhörande app, samt ytterligare och mer avancerade säkerhetsfunktioner. Den nya appen Dynamic II är den första av sitt slag inom elektroniska hyllsystem, något som inte minst användarna kan dra stor nytta av.

Det är bland annat därför som Bruynzeels kunder eftersökte ett mobilt hyllsystem för daglig användning som är säkert, smart, enkelt och intuitivt. De ville även ha ett välorganiserat verktyg för avancerade systeminställningar och kontroll – allt detta får man med Compactus® Dynamic II

bruynzeel.se ANNONS

ANNONS – SPONSRAT INNEH CHECKPROOF – PARTNER CONTENT

Arema Rental gör storslagna erktyget ballastproduktione resultatrevolutionerade med hjälp av smart app

och grusmaterial, balTiden för att bockaeller av checklistor och utföra kontroller med r ett material som behövs papper och penna är förbi. t samhället, infrastruktur Förutom fördelarna med att tadsbyggande ska fungera information kan lagras och ortsätta utvecklas. Om vidigitaspåras säkrare, innebär lisering nya möjligheter i form har tillgång till ballast, komav effektivisering, kostnadsbenga vägar att asfalteras, sparingar och kvalitet. Något bostäder, eller broar som kontor uthyrningsbolaget Arema yggas heller. Rental kan vittna om.

Arema Rental är ett av de ledande

&Grus AB Jehander ingår i uthyrningsbolagen i Mälardalen lbergCement-koncernen och är när det gäller större entreprenadmaskiner. I deras verksamglobal marknadsledare inom är det A och O att kunna ktion avhet bergoch grusmaterierbjuda fungerande och välskötta terna och hantverket långtEn produkter för sinagår kunder. avgörande faktor är att ha full a, sedan 1874 har man utvecklat kontroll på inoch utcheckningvererat ballast till både stora och en av maskiner och här fanns en rojekt. stor potential med att digitalisera processen.

ktionen och efterfrågan ställer hittade lösningen i Checkkrav på Man företagets verktyg, från Proof – en app med digitala nsflottanchecklistor till tekniken som utoch ärenderapportematerialet anställdablirsom ring. och Med de CheckProof inlar produkterna. att minimera risken för slitage checkproof.com duktionen, såg man ett behov av kat och preventivt underhåll av ner och teknik. Jan Sigfridsson

ANNONS Nu – som SPONSRAT INNEHÅLL behövsvarandra. verktyg det mellan vet underlättar alla vad som har gjorts och inte, istället tet. Företaget utvecklar mellan 100 för att någon enstaka vet något 220 CE-märkta produkter. Att utv som ingen annan vet, berättar ra, kontrollsäkra och utveckla prod Stefan Martinsson, Serviceledare Arema na kanRental. vara tidsödande sysslor.

Verktyget revolutionerade ballastproduktionen Berg- och grusmaterial, eller ballast är ett material som behövs för att samhället, infrastruktur och stadsbyggande ska fungera och fortsätta utvecklas. Om vi inte har tillgång till ballast, kommer inga vägar att asfalteras, inga bostäder, kontor eller broar att byggas heller.

behövs verktyg som underlättar det arbetet. Företaget utvecklar mellan 100 och Användningsområdet för Att Check220 CE-märkta produkter. utvärdera, kontrollsäkra ochalltså utveckla produkterProof sträcker sig längre än na kan vara tidsödande sysslor.

Men med hjälp av CheckProof ha arbetet effektiviserats att underlätta kontroller påoch fältet.förenkla Den insamlade datan kan använVerktyget harav CheckProof nämligen Men med hjälp har en stor br arbetet effektiviserats ochoch förenklats. das för analys, åtgärd plaochVerktyget kan lösa fler problem än dagli har nämligen stor bredd nering. Arema Rentalenanvänder och kan lösa fler problem än dagliga underhållskontroller. systemet genom hela sin verkSand&Grus AB Jehander ingår i underhållskontroller. Du kan nämligen samla samhet. Registrering, kontroll Du kan nämligen samla hälsooch hälso- o HeidelbergCement-koncernen och är därför global marknadsledare inom säkerhetskontroller tillsammans sker med och underhåll av maskiner säkerhetskontroller tillsammans m kvalitets- och olycksrapporter, på en produktion av berg- och grusmaterii appen, likaså rapportering av al. Rötterna och hantverket går långt och samma och plattform. Det skapar en kvalitetsolycksrapporter, på tillbud, incidenter och avvikelser. tillbaka, sedan 1874 har man utvecklat röd tråd i hela organisationen, där ochanvändare samma plattform. Det skapar kan rapportera felaktigheter och levererat ballast till både stora och Alla händelser samlas och ger direkt till sina överordnade, utan attav små projekt. med hjälp av produktionsrapporter och duktionen, oavsett var vi befinner oss iserviceledaren en helhetsbild rödoroatråd i hela organisationen, där sig för att rapporten kommer bort kvalitetskontroller. Det var utgångsvärlden. Den berörda anläggningscheoch utcheckningarna automatiskt reparationskostnader som vivi stod minskafen felmarginaler, oplanerade samtrapportera en värdefull felaktigh på vägen. Produktionen och efterfrågan av ställer punkten för utmaningarna får en notifikation om att produk- verksamheten användare kan tids- och datumstämplade och annars hade behövt ta själva, driftstopp, reparationskostnader beslutsgrund. högra krav på företagets verktyg, från inför. ten X har det här specifika problemet direkt tilldirekt sina på överordnade, utan a med hjälpfotograferas av produktionsrapporter ochHedlöf, duktionen, var vioch befinner fordonsflottan till tekniken som ut- Anders just nu, kanföljd åtgärda problemet maskinerna direkt säger VD Aremaoavsett och incidenter till avoss ute-i – Jag ser startsidan Visste du att: Det går åt cirka 200 ton vinner materialet och de anställda som De hittade lösningen i verktyget direkt. oroa sig att kommer Detatt var utgångsDen berörda anläggningscheikvalitetskontroller. appen, vilketutvecklar gör detprodukterna. enkelt Rental. CheckProofvärlden. blivna eller otillräckliga kontrol- vilka aktiviteter somrapporten har sand, grus för och makadam för attgjorts bygga – ett verktyg som digitaVi slipper långa mailkedjor, samtal ett normalstort hus? För att bygga spåra skador. Det visade sig vara ler. Resultaten genomsyrar hela och har full kontroll på enheatt minimera risken förvislitage arbetet kring och möten vilket har sparat oss otro- på ett vägen. punkten förFörutmaningarna stod liserar det förebyggande fen får en notifikation om –att produksjukhus behöver man mellan 2 på produktionen, såg man ett Grundidén behov av underhåll, kvalitet, hälsaäroch säkerhet liga mängder tid och pengar, säger Alexterna. 000 Det och 4 000 För att en en lönsam satsning. med CheckProof verksamheten. harton. skett enbygga avsevärd inför. ten X och harindustrier det här problemetManager kilometer väg måste man ha tillgång ett utökat och preventivt underhåll av en rad branscher – specifika – Själva investeringen i Check- att det skaför vara lätt att göra rätt. – DetGrossman, är somProduct att ha Quality gått från 0 förbättring, menar Stefan Martill minst 30 000 ton – det är vikten av maskiner och teknik. Jan Sigfridsson från gruvnäringen till nervkittlande på Jehander. just och kan åtgärda 214 blåvalar. Proof återbetalde bara Management Genom attnöjesfält. fokusera på nu, använtill 95 vad detproblemet gäller tid, pengar tinsson. arbetarsig medpå Production pålösningen Jehander: i form För kommunikationen ett företag som Jehander, som har Visste du att: Det går åt cirka 200 ton De hittade i verktyget någon vecka egentligen, darvänlighet syftardirekt. appen till att och även – Vi insåg även att vi hade ett behov hjälp av den här lösningen kan i sin DNA att hela tiden kontrollsäkra sand, grus och makadam för att bygg CheckProof – stödja ett verktyg som digita-–vi Med Vi slipper mailkedjor, samtal av att vår löpande produktion skapa avvikelserapporter kringlånga prooch utveckla produkterna de utvecklar, ett normalstort hus? För att bygga liserar det förebyggande arbetet kring och möten – vilket har sparat oss otroett sjukhus behöver man mellan 2 underhåll,Läs kvalitet, och säkerhet liga mängder tid och pengar, säger Alex 000 och 4 000 ton. För att bygga en gärna mer hälsa på checkproof.com kilometer väg måste man ha tillgång för en rad branscher och industrier – Grossman, Product Quality Manager till minst 30 000 ton – det är vikten a från gruvnäringen till nervkittlande på Jehander. 214 blåvalar.


Annons Annons

24

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT CONTENT WITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

PARTNER CONTENT – NORRTÄLJE KOMMUN

Största projektet någonsin i Norrtälje

Det nya området i Norrtälje hamn

ska rymma nästan 2 000 lägenheter och 10 000 kvadratmeter verksamhetslokaler när det är helt färdigställt, så det är med andra ord ett rejält projekt som så sakta växer fram på det gamla hamnom– Hamnen kommer att bli en Norrtäljes hamn står inför en rådet. Projektet planeras vara helt total omvandling när det störs- helt ny del av staden när stadsfärdigställt 2030. kärnan växer närmare vattnet. ta enskilda projektet någonsin – Vår ambition är givetvis att Det kommer att bidra till att vårt i Norrtälje påbörjas. En helt fantastiska Norrtälje blir ännu mer göra detta hållbart ur en rad olika ny stadsdel ska byggas i och perspektiv. Därför är målet en kring hamnen så den maritima attraktivt. Vi har redan en mysig stadskärna med ett rikt folkliv och levande stadsdel med puls, hjärta miljön blir påtaglig - var man och dynamik. En blandning av direkt tillgång till en fin skärgård än befinner sig. bostäder, gator och torg, caféer och och naturupplevelser. restauranger, parker, kajstråk, bryge första spadtagen har redan gor, stränder och samtidigt ytor för tagits och man kan nu se de Den nya stadsdelen gör att koppförsta kvarteren, i vad som lingen mellan havet, skärgården och handel, rekreation, service och kultur – i en skön blandning. Och det staden blir ännu mer uttalad – en ska bli en hel stadsdel, växa fram. är allt som behövs för att skapa den möjlighet som av naturliga skäl Det är inte utan stolthet som där hållbara staden eller stadsdelen Norrtäljes kommuns kommunika- är för bra för att kunna ignoreras. tionschef Lars Lindberger berättar Närheten till hav och skärgård bru- som alla vill ha, förklarar Lars, som kar ofta förknippas med livskvalitet ser detta som en riktig chans: om jätteprojektet: – Det är en unik möjlighet att få och projektet i Norrtälje är inget utveckla ett så centralt område till undantag: en attraktiv innerstadsmiljö. Här – Det viktigaste med allt kan vi skapa den naturliga porten samhällsbyggande är att skapa förutsättningar för ökad livskvalité, mot skärgården samtidigt som det blir en dynamisk stadsdel för såväl där invånarna trivs och mår bra. Norrtäljebor som besökare och Det tror vi verkligen att den nya turister. stadsdelen kan bidra med. Vi har en stor potential att växa som stad, men det måste ske på invånarnas Norrtälje kommun, med sitt strapremisser – inte tvärt om. tegiska läge växer och förväntas

D

Lars Lindberger, Norrtäljes kommuns kommunikationschef. Foto: Per Groth

fortsätta att göra så under en överskådlig framtid. Kombinationen av livskvalitet och bra läge gör att allt fler väljer att flytta hit. Detta ser man givetvis positivt på från kommunens sida, men det ställer också höga krav för att undvika onödig och ofta frustrerande växtvärk. Den största utmaningen är att säkerställa att infrastrukturen växer och utvecklas i takt med befolkningsökningen. Gator och vägar måste anläggas, vatten och avlopp måste fungera - allt som den moderna människan förväntar sig. Det samma gäller förskolor, skolor och olika former av omsorg. – Det kommer att skapas 7 000 nya arbetstillfällen i kommunen på sikt, tror Lars Lindeberger och utvecklar: – För att nå dit måste vi arbeta hårt med att stimulera nyföre-

tagande samtidigt som vi måste främja tillväxt i våra befintliga företag – det är väldigt viktigt. Slutligen vill vi också locka företag att etablera sig i Norrtälje. Då gäller det att vi kan förmedla vad vi står för och vad vi faktiskt har att erbjuda. Det nya hamnområdet är en viktig

del i detta. Men kommunen har en rad andra projekt planerade: – Totalt har vi ett 60-tal projekt som vi fortlöpande arbetar med och det handlar inte bara om Norrtälje stad, säger Lars Lindberger och avslutar: – Hela kommunen ska vara med, hela kommunen ska vara attraktiv och hela kommunen ska kunna uppleva den där livskvalitén som vi vill bli kända för. Text: Mats Carlbäck

norrtalje.se ANNONS

NYA PACi R32 GÖR DITT FÖRETAG LITE GRÖNARE Panasonics värme- och kyllösning för butiker, restauranger och bostäder har både fått ett miljövänligare köldmedium och blivit ännu effektivare. · Kostnadsbesparande lösning tack vare högre energieffektivitet och billigare köldmedium · Datanavi, enkel och smidig uppkoppling till din smartphone. Ladda ner appen och håll upp telefonen mot kontrollen (CZ-RTC5B) för att få information om hela systemet.

A SEER

A SCOP

-20°C

-15°C

VÄRMELÄGE

KYLDRIFT

99%

www.aircon.panasonic.se

FJÄRRSTYRNING MÖJLIGT

5

ÅRS

GARANTI PÅ KOMPRESSOR

A++ SEER / A+++ SCOP gäller för PACi Elite av kassett-typ, storlek 3,60kW (KIT-36PU2ZH5).

R32 NYTT MILJÖVÄNLIGT KÖLDMEDIUM


Huset som byggdes till Göteborgs-Posten (GP) har varit ett landmärke i staden sedan 1930-talet. Idag ägs och förvaltas KvarterEtt, som fastigheten numera heter, av fastighetsbolaget Platzer som gjort betydande insatser för att förbättra den tekniska vattenkvaliteten i huset. – Den här fastigheten har historiskt haft problem med värmeöverföringen i form av igensatta radiatorer och dålig effektivitet. Vi valde att samarbeta med IWTS för att få bukt med problemet, berättar Marcus Andersson som är teknisk förvaltare på Platzer Fastigheter. Platzer beställde vattenanalyser av IWTS för flera av sina fastigheter och kunde därmed få en tydlig bild av vilka åtgärder som behövde göras. Därefter behandlades vattnet med produkter från Elysator. – Idag håller vattnet i fastigheten VDI2035-klass med väldigt god effektivitet, jämnare temperaturer och lägre energiåtgång. Fjärrvärmeundercentralen må vara från 80-talet, men returtemperaturen ligger

stadigt runt 30 grader vilket skapar stora rabatter, säger Marcus Andersson. Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Totalt ägs och utvecklas cirka 70 fastigheter som tillsammans rymmer ett hundratal olika vattensystem för att transportera värme och kyla. – Vatten är en lika viktig komponent som systemens övriga delar. Det spelar ingen roll om pumpar och radiatorer håller toppklass om vattnet orsakar problem, säger Marcus Andersson. God vattenkvalitet är även viktigt ur garantisynpunkt och efterfrågas allt oftare av bland annat pumptillverkare. Därmed finns mycket att vinna på ett ändamålsenligt vatten. Samarbetet mellan IWTS och Platzer kommer att fortsätta för att skapa bästa möjliga effektivitet och hållbarhet för fastighetsbeståndet.

”Vatten är en lika viktig komponent som systemens övriga delar”

Ändamålsenligt vatten utan kemikalier IWTs analyserar och behandlar tekniskt vatten för optimerad hållbarhet, energieffektivitet och driftsekonomi. Med miljövänliga metoder behandlas vatten i befintliga och nyproducerade kyl- och värmesystem med målet att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035. Vi är en del av International Water Treatment-koncernen med verksamhet främst i de nordiska länderna samt England. Därutöver är vi verksamma inom maritima miljöer i hela världen. I Sverige är vi generalagent för Elysator, Vulcan och HydroSense.

www.iwts.se Telefon 010-498 37 50

Foto: Platzer

Platzer med rätt vatten


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/ Sveriges Byggindustrier

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/ Sveriges Byggindustrier

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier.

Politiska satsningar krävs för att nå målen Färdplanen för hur bygg- och anläggningssektorn ska nå klimatmålet 2045 är klar, men lösningarna handlar om mer än att bygga hållbart. Det långsiktiga klimatmålet för

2045 innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det betyder att växthusgasutsläppen från svenska verksamheter ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än år 1990. Ett mål som ställer höga krav på omställning i bygg- och anläggningssektorn. – Vår sektor, framför allt under byggprocessen, står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför har vi tagit fram en färdplan fram till 2045 och vi jobbar tillsammans med många olika aktörer för att nå ett netto nollutsläpp, säger Sveriges Byggindustriers VD Catharina Elmsäter-Svärd. Men vi vet också att med den teknik som finns i dag så skulle vi kunna halvera utsläppen redan till 2030. Vår roll blir då att upplysa, informera och driva på så att förändringen sker. Färdplanen för bygg- och anlägg-

ningssektorn tydliggör hur branschen kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Och bakom färdplanen står många av branschens nyckelaktörer, som enats kring strategier för att minimera klimatpåverkan. Men

det behöver ske tillsammans med politiker och andra beslutsfattare. Ett exempel är politiken på det kommunala planet, som har en viktig roll i form av att de ofta är beställare av byggnadsprojekt. – Vi vill ju vara med och driva på utvecklingen mot ett hållbart byggande, säger Catharina. Så vi försöker lära ut hur man beställer rätt för att vi ska kunna använda oss av standardisering och nya teknologier mycket mer effektivt. Att till exempel arbeta med byggnadsinformationsmodeller. Jag tror nämligen att digitaliseringen i sig är en förutsättning för att klara klimatmålen. Och ska man få fart på den utvecklingen så måste beställarna börja ställa krav.

En annan del i att utvecklingen ska

kunna gå framåt är att politikerna måste se och förstå sambandet mellan ekonomisk och social hållbarhet kopplat till miljömässig hållbarhet, menar hon. – Vi ser ju att det fortfarande finns många människor i olika skeden av livet som skulle vilja efterfråga en bostad. Men de kan inte det på grund av kreditrestriktioner, amorteringskrav och skärpta räntor från bankerna. Det här påverkar inte bara unga människor som vill in på bostadsmarknaden. Det påverkar också den som är nyutexaminerad eller som är frånskild. Om

människor inte kan efterfråga en bostad, så är det ingen som beställer att det ska byggas och då byggs det heller inte någonting. När efterfrågan på bostäder inte kan hållas uppe, då hämmas också utvecklingen kring att ställa om i byggprocessen. Om tio år, 2029, beräknas folk-

mängden i Sverige ha ökat med en miljon, enligt prognoser från SCB. Men redan nu bor nio av tio svenskar i en kommun med bostadsbrist och enligt Boverket

”Vi behöver också få in fler kvinnor och titta på hur vi får in nyanlända och hur vi jobbar med karriärväxlare.” behövs över en halv miljon nya bostäder till 2025. Ändå minskar takten på bostadsbyggandet. – Vi märkte direkt när amorteringskraven drogs åt, säger Elmsäter-Svärd. Då sjönk efterfrågan och bostadsbyggandet började falla. Tittar man samtidigt på i

vilken takt som befolkningsutvecklingen sker, vi är snart 11 miljoner människor, då behöver bostadsbyggandet fortsätta. Jag skulle säga att det finns egentligen ingen bostadspolitik för den som i dag varken har kapital, kötid eller kontakter. Och det är i sig ett problem. Det är därför jag menar att politiken måste kunna se till att lösningen för finansiering ordnas. Det är den absolut viktigaste insatsen man kan göra. Förutom klimatmålet 2045 är

Sverige även med och deltar i arbetet med Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Av totalt 17 mål fokuserar Sveriges Byggindustrier på dem där de verkligen kan göra skillnad. Bland annat mål 11 om Hållbar stadsutveckling, vilket omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering. – Vi har några saker som vi har fokuserat på som måste funka. Gör det inte det, då bidrar vi heller inte till hållbarhet i ett bredare perspektiv. Och ytterst har vi ett ansvar bland våra medlemsföretag och i vår organisation. Vi måste vara en bransch som är attraktiv, sund och säker, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Kompetensförsörjningen är en

prioriterad fråga för bygg- och anläggningsbranschen. De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. – Precis som många andra branscher har vi en utmaning i att ha tillräckligt med folk. Vi behöver också få in fler kvinnor och titta på hur vi får in nyanlända och hur vi jobbar med karriärväxlare. Därför att om inte vi har människor som kan göra jobbet, då kan vi heller inte få byggnader och infrastruktur på plats. Så från politikens sida är det otroligt viktigt att man inte lägger ner gymnasieutbildningar för bygg och anläggning. Och att man fortsätter att satsa på yrkeshögskolan. Men Catharina Elmsäter-Svärd

menar ändå att branschen är väl rustad för en potentiell lågkonjunktur. – Som jag ser det handlar det snarare om hur väl rustad politiken är, säger hon. Byggmarknaden står för ungefär 10-11 procent av BNP. När det byggs mycket ökar Sveriges ekonomiska tillväxt, och när det byggs lite så minskar tillväxten på motsvarande sätt. Vi hoppas därför att politikerna förstår det här sambandet och ser hur man kan rusta i en lågkonjunktur. Text: Kristina Karlström ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE PURPOSE A

BRION –– PARTNER PARTNER CONTENT CONTENT 27 BRION INVEST

Med solenergi lockar de byggbranschen att tänka i nya banor Brion är installationsföretaget som gärna vill göra avtryck på marknaden och locka aktörer, företag och organisationer att våga tänka i nya banor. I takt med att omvärlden och miljön kräver en insats, ser de möjligheten att göra en insats med kunnig personal och teknik som har framtiden för sig.

skapa stora värden i markområden som vanligtvis inte är så attraktiva. Här vill vi vara med och bidra.

Det handlar nu mera inte bara om effekti-

visering och besparing kring energi. Det är idag och framöver minst lika viktigt med produktion av hållbar energi i fastighetssektorn och där kommer Brions arbete med De såg att marknaden var på väg i en önskvärd riktning och såg möjligheten att tajma solceller väl in, menar Johan. – Lönsamheten för fastighetsägare i att utvecklingen. Tillsammans med Olle Blaninstallera solceller har ökat markant de din, VD för solenergibolaget och Johanna Maureira har de satt hop ett lovande team. senaste fem åren, såväl vid effektivisering i befintligt bestånd som vid nyproduktion, – Tillsammans driver vi införsäljningssamtidigt skärps energikraven för nyproarbetet och tror att det här är helt rätt väg Nu fortsätter företaget att växa genom att starta upp ett solenergibolag, Brion Solener- framåt. Bolaget kompletterar vår kompetens duktion löpande. Detta sammantaget har gjort att fler och fler nybyggnadsprojekt runt energi och miljöarbete på ett lämpligt gi AB. Affärsplanen är tydlig, de ska jobba efterfrågar solceller. Det tycker vi är väldigt med gröna installationer där fokus ligger på och attraktivt sätt, säger Johan. spännande! Här vill vi vara med och bidra minskade utsläpp och minskade energikostmed vår erfarenhet av byggprocessen. nader för kunderna. Vid tidigare uppdrag och arbeten har Brion – Solenergi har alltid legat mig varmt om haft samordningsuppdrag, med uppgift hjärtat och jag har jobbat länge med frågor att driva energifrågan framåt, mot högt Brion lyckas attrahera rätt personal genom som rör solenergin. Jag har bidragit med att uppsatta mål. att bilda bolag och i tidiga skeden ge ansvar driva frågorna inom Brion och har omgett – Det har vi gjort ända 2008, då eneroch delägarskap till kunnig personal med mig med kunder, leverantörer och kollegifrågan kom i starkt fokus inom EU genom rätt kompetenser. gor som brinner för frågorna, säger Johan t ex införandet av energideklarationerna. – Det finns mycket duktig personal där Friberg, VD på Brion Teknik. Kraven har därefter höjts varje år och vi ute som är ute efter nästa steg. Där kan vi ge följer den utvecklingen och uppdraget att dem rätt stöd och möjlighet till utveckling. Målsättningen med solenergibolaget är att bevaka efterfrågan inom alla installationsoch byggprojekt vi är inblandade i. Vi tar komma nära så väl byggbolag, fastigFramtidsvisionen är tydlig. Brion bygger sin gärna rollen att samordna energifrågan – hetsbolag och är inte främmande inför framtid varje dag, i den takt som marknafrån att göra beräkningarna till de konkreta den erbjuder dem. markanläggningar. installationerna. – När det kommer till solceller kan man – Vi vill och har börjat vår uppbygg-

Johan Friberg, VD på Brion Teknik.

nad med solceller längs västkusten i södra Sverige. Förhoppningsvis kan vi fortsätta på inslagen väg och vara en viktig aktör när det gäller att bidra i samhällets energiomställning inom samtliga våra verksamhetsområden. Text: Hans-Peter Öhman

http://brion.online ANNONS

BOKLOK – PARTNER BOKLOK – PARTNERCONTENT CONTENT

Hållbarhet och klimatsmarta val – med BoKlok Alla människor ska ha råd med ett hållbart hem – och ändå ha pengar över till annat. Med det som målsättning skapades BoKlok, ett samarbete mellan Skanska och IKEA, som i snart 25 år utvecklat hållbara bostäder med hög kvalitet till ett lågt pris.

att ladda elbilar. – Ev. överskott skickar vi tillbaka till elnätet för att det inte ska gå till spillo, för grön el är bra el. Med solceller på taket bidrar man som boende på ett konkret sätt till en mer hållbar samhällsutveckling, förklarar Marcus. Ambitionen är att våra solceller ska vara kostnadsneutrala sett över tid för våra kunder. Investeringskostnaden täcks av den besparing kunden gör när hen inte behöver köpa sin el.

Bo Kloks prispolicy är väl förankrad i kundernas verklighet. – Våra bostäder byggs med förutsättningen att en ensamstående förskolelärare med ett barn ska ha råd att bo i dem, säger Marcus. BOENDEN MED TRYGGHET I FOKUS

Moderna bostadsområden är mer än bara en plats att bo på – Marcus Hedman, Head of Product på BoKlok varit att skapa moderna de ska också vara mötesplatser bostäder med effektiv redär människor kan umgås och sursanvändning, någonting som större utrymme för bilpooler och känna sig trygga. Därför bygger går hand i hand med BoKloks gemensamma redskapsbodar. BoKlok för god hälsa och nyskapade mål om att vara För kan våra kunder låna och EN DEMOKRATISK välbefinnande. Ett exempel är BOSTADSMARKNAD klimatneutrala 2035. Marcus dela med varandra, bidrar vi på SilviaBo, ett boendekoncept för En hållbar bostadsmarknad Hedman, Head of Product på ett konkret sätt till mer hållbara målgruppen 55+, där trygghet handlar inte bara om klimatsBoKlok berättar mer. bostadsområden, städer och och komfort är genomgående – Vi vill vara med och bidra marta lösningar. Det är också tema. Här ska man kunna bo samhällen. Det tjänar alla på, till en mer hållbar värld. Därför viktigt att demokratisera bostads- kvar längre och bekvämt. säger han. arbetar vi aktivt med att bidra marknaden, så att fler kan äga till FN:s globala mål för hållbar sitt boende utan att behöva ta till På BoKlok är man dessutom stolt GRÖN EL ÄR BRA EL utveckling. Ett viktigt steg i den vassa armbågar och vara med Att arbeta med hållbara energiöver att bidra till den biologiska utvecklingen handlar om att leva källor är någonting som också om nervkittlande budgivningar. mångfalden som ges utökat utresurs- och klimatsmart, säger ligger BoKlok varmt om hjärtat, Ett omfattande arbete har lagts rymme med arbetssättet Gröna på att ta reda på vad kunderna han och fortsätter: och som man gör genom att hjärtat. har råd med och vad de tycker – En spännande trend är utrusta alla lägenhetsprojekt – Vi vill vara med och bidra till är viktigast att lägga pengarna delningsekonomi – det är något vi med solceller som placeras på att inte bara bibehålla, utan också på. En ständigt uppdaterad ”kvar utöka den biologiska mångfalden försöker uppmuntra till mer i våra taken. Energin som solcellerna projekt, t.ex. genom att ge parke- genererar används i huvudsak till att bo för”-kalkyl ger en verklig- där våra bostadsområden växer upp. Blommande växter är vackert ringsplatserna mindre utrymme, kundens behov i bostaden, och i hetsanknuten bild av kundernas de fall det är möjligt även t.ex. till utgifter och säkerställer att för blicken och knastrande grussamtidigt som vi t.ex. planerar

R

edan från starten har målet

www.boklok.se

gångar känns härligt under fötterna, men de har praktiska syften också, till exempel när det gäller att möta klimatförändringar med ökad nederbörd, säger Marcus. – I ett spännande utvecklingsprojekt som BoKlok arbetar med just nu - M21 i Malmö, med mål kring självförsörjning av t.ex. vatten - är tanken att man i framtiden ska minska vattenanvändningen i husen och använda regnvatten i och omkring husen på ett nytt sätt. Självförsörjningsplanerna omfattar även el, avlopp och mat, avslutar Marcus. Mer info om BoKlok I snart 25 år har BoKlok, som är ett samarbete mellan Skanska och IKEA, arbetat med att utveckla hållbara hem till ett lågt pris. De har skapat nära 12 000 hållbara hem i Sverige, Norge och Finland och håller nu på att expandera i Storbritannien. Kontakta oss: Kundtjänst: 020-26 55 65 Växel: 010-448 00 00 E-post: kontakt@boklok.se www.boklok.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

BYGGUTVECKLING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Thomas Zaar / White Arkitekter AB

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Framtidens hållbara hus är cirkulära Sara Grahn är arkitekt på White Arkitekter i Stockholm.

Att bygga hållbart och cirkulärt kräver nytänkande av både beställare och utförare. Ett hållbart hus innebär betydligt mycket mer än energieffektivitet. Det måste även fungera ekologiskt och socialt, nu och i framtiden. Sara Grahn är arkitekt på White

Arkitekter i Stockholm. Fram tills nyligen innehade hon dessutom en tidsbegränsad konstnärlig professur i hållbar gestaltning på Arkitekturhögskolan vid Kungliga tekniska högskolan.

”Det är inte hållbart att bara riva och slänga på soptippen. Vi måste se till att material kan användas gång på gång i nya sammanhang.”

Professuren, som inrättades för tio

år sedan, var ett tydligt tecken på ett ökat intresse för frågor kring hållbarhet och cirkulärt byggande. Något som på allvar slagit igenom under senare år, och som i dag är en självklarhet inom byggindustrin. – Att bygga handlar om att förvalta våra gemensamma resurser och att samtidigt driva utvecklingen av vår fysiska miljö framåt, men inom planetens gränser, om man ska använda de stora orden, säger Sara Grahn. Under många år har det varit stort

fokus på energieffektivitet och byggmaterial. Men, menar Sara Grahn, det finns fler aspekter på hållbart byggande. – Det verkligt intressanta är husets hela livscykel! – En byggnad ska kunna användas och vara funktionell för många generationer och stå i 50-100 år, många gånger ännu längre. Ett hållbart byggande måste därför se till att den arkitektur vi skapar och de material och byggmetoder man använder i dag blir omtyckt och håller

under mycket lång tid. – En annan aspekt är att säkerställa att det enkelt går att bygga om byggnaden för ny användning i framtiden. Troligtvis har vi andra behov om 10-20 år och vi ska med arkitektur göra det möjligt att de behoven går att tillfredsställa på ett enkelt sätt, utan att riva och slänga. Byggmaterialet ska kunna återanvändas och återvinnas när byggnaden en gång är uttjänt. – Det är inte hållbart att bara riva och slänga på soptippen. Vi måste se till att material kan användas gång på gång i nya sammanhang. Sara Grahn menar att man kan

dela upp begreppet hållbart i två delar. – Den ena handlar om ekologiskt hållbart, en hushållning med våra gemensamma resurser, både under själva byggandet och under byggnadens hela livslängd. Men det handlar också om vilken mark man tar i anspråk och hur byggnaden kan bidra positivt till den omgivande miljön och ekosystemen, säger hon. – Ett hållbart hus generera

gärna mer energi än vad den förbrukar.

Den andra aspekten handlar om

social hållbarhet. – Vi får inte glömma att vi bygger hus för människan. Folk ska må bra, trivas och utvecklas som människor i sina bostäder och på sina arbetsplatser. Lika viktigt är att byggnaden kan bidra till hela stadsmiljön, och skapar intressanta stadsrum till nytta för alla och inte enbart för dem som bor eller arbetar i huset. Till dessa två aspekter kan också

en tredje läggas till – ekonomin. Någon ska ju i slutändan betala oavsett om det handlar om att hyra ett kontor eller har råd att bo i en lägenhet. – Därför är det också viktigt ur ett samhälls- och hållbarhetsperspektiv att vi bygger för alla. Sara Grahn understryker samtidigt

att det inte finns några patentlösningar för att bygga hållbart. Varje plats är unik. – Ska vi vara klimatsmarta måste vi anpassa vårt byggande

utifrån lokala förhållanden, den plats och de förutsättningar som råder just där, säger hon. Man kan inte bygga på samma sätt i Kiruna som i Stockholm eller Malmö med så vitt skilda klimat och sociala situationer. Inte heller är det en one-man-

show. – För att komma framåt, nå resultat, krävs att olika kompetenser samverkar. Ingen yrkesgrupp sitter inne med hela lösningen. Alla har däremot kunskap och idéer att bidra med som kan göra byggandet mer effektivt, men också mer hållbart och cirkulärt. – Vi får inte bygga fast oss i dagens tekniska lösningar och regelverk. Allt förändras ständigt – samhället, sättet vi arbetar på, bor och umgås – och arkitekturen måste vara en del av den förändringen. – Tänk om vi kunde lära oss att se på byggnader som en materialbank, eller kanske ännu hellre som ett materialbibliotek, en reserv för framtida bruk, eller rättare sagt återbruk, avslutar Sara Grahn. Text: Martin Westholm ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


Andas lugnt.

En underhållsfri och ekonomisk fasadteknik, utvecklad för vårt nordiska klimat. Patenterad teknik som bygger på närmare 50 års samlad erfarenhet. En ventilerad konstruktion för hårda klimat som håller fasaden torr och klarar byggnadsrörelser. Välj färg, yta, format. Tilläggsisolera upp till 250 mm. Andas lugnt – du sänker dina byggkostnader.

®

0221-36600 • www.marmoroc.se


Connel

Nu även kontor i Malmö!

FLER VÄLJER ATT GÖRA SINA FASTIGHETSAFFÄRER MED RESTATE. VÄLKOMMEN DU OCKSÅ!

· Förmedlar kommersiella fastigheter · Rådgivare vid 35 % av Sveriges bostadsrättsombildningar · Rådgivare för 20 % av de bostäder som byggs i Stockholms län · Erbjuder effektiv energibesparing via Restate Energy Group AB

www.restate.se info@restate.se • 08-402 10 00 • Kungsgatan 26 • 111 35 Stockholm


Naturligt, tryggt och enkelt att bo och bygga i trä VI ÄR SÖDRA: en erfaren aktör inom skogsindustrin. Vi har tagit klivet in i byggsektorn och vill tillsammans med kunder och partners utveckla vår nya produkt- och tjänsteportfölj. Träråvaran som vi använder är närproducerad från våra 52 000 skogsägare i södra Sverige. Södras korslimmade trä tillverkas i Varberg, där vi också har Skandinaviens största gransågverk. Vi kan erbjuda en närproducerad produkt som tillverkats i en fossilfri produktion. Vår hållbarhetsprofil förstärks av vår strävan efter fossilfria transporter. Det innebär att vi kan erbjuda ett förnyelsebart byggmaterial med stor omsorg och med respekt för naturen.

sodra.com/KL-tra

För att nyttja den kostnadseffektivitet som finns i denna byggmetod, kontakta oss tidigt i processen för ett optimalt resultat. Framtiden byggs i trä. Vill du vara en del av vår framtid? Kontakt urban.blomster@sodra.com martina.harvey@sodra.com


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Roberts Ratuts

HÅLLBART SKOGSBRUK LEDARE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Kim Carstensen, Generalsekreterare, FSC International.

Skogen har en nyckelroll för klimat, mångfald och bioekonomi

Skogen är en fantastisk naturresurs. Den levererar förnybar råvara och kan spela en nyckelroll i arbetet med att bromsa den globala uppvärmningen. Men den är också en ömtålig resurs och många – samhällen, individer och växtoch djurliv – är beroende av att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Den här insikten fick representan-

ter från företag, miljöorganisationer och andra intresseorganisationer att för 25 år skapa FSC: ett frivilligt och marknadsdrivet system för att utveckla ansvarsfulla skogsbruksmetoder.

Mycket har hänt sedan dess. FSC har vuxit och utvecklats till den mest betrodda lösningen för hållbar skogsförvaltning. För närvarande är 200 miljoner hektar skog och 39 000 företag certifierade enligt FSC:s standarder. Alla som deltar i tillverkningen av produkter som ska få bära vårt märke måste följa våra regler för skogsbruk och spårbarhet. När vi upprättar våra regler och definierar vad som är ansvarsfullt skogsbruk gör vi det i processer där grupper som representerar sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen har likställt inflytande. Det är grundbulten i

vårt system och ett arbetssätt som ger resultat – även om det också kan vara tidskrävande. Vi är stolta över de undersökningar som visar att FSC-certifiering förbättrar livsvillkoren för dem som arbetar i eller lever av skogen. FSC certifiering bidrar på ett positivt sätt till att upprätthålla skogens vattenreglerande funktioner och biologiska mångfald. FSC-certifiering bidrar även till att känsliga ekosystem skyddas. Men globalt pågår en fortsatt

utarmning av skogsresurserna. Detta sker i ett för klimatet mycket kritiskt läge. Behovet av att reducera atmosfärens

innehåll av växthusgaser är akut. Här har skogen en central roll. Den binder koldioxid. Inbundet kol blir kvar i produkter av trä och de kan ofta återanvändas i flera cykler. Produkter av trä kan i många fall också ersätta produkter som tillverkats av icke förnybara material. Skogen kan spela en nyckelroll för klimatet, men också för skiftet till en biobaserad ekonomi. Om den brukas på ett ansvarsfullt sätt. FSC firar 25 år i år. Vi har uppnått mycket, men mycket återstår att göra. Med hjälp av digitala lösningar vill vi utveckla och effektivisera

våra kontroll- och övervakningssystem. De ska bli säkrare, men samtidigt mindre kostsamma för certifierade företag. Vi ska göra det enklare för privata skogsägare att ansluta sig till FSC och vi ska fortsätta berätta hur viktigt det är att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Låt oss tillsammans driva på för att få fler att sköta sina skogar på ett långsiktigt hållbart sätt. Så att även kommande generationer ska ha tillgång till skogar som genererar ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Vi välkomnar alla som vill bidra! Kim Carstensen, Generalsekreterare, FSC International. ANNONS

RÖJNING

Vi har utfört skogsvårdstjänster i Götaland i 15 år. Våra kunder är bl.a. skogsbolag, privata markägare, kommuner, Länsstyrelsen och Trafikverket. www.skogsvardsbolaget.se Telefon: 042-738 11 E-post: svb@skogsvardsbolaget.se

STÄNGSLING

PLANTERING

AVVERKNING

NATURVÅRDSARBETEN

MARKBEREDNING

BEHANDLING AV PLANTOR


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

PROSILVA SKOGSCERTIFIERING – –PARTNER PROSILVA SKOGSCERTIFIERING PARTNERCONTENT CONTENT 33

XX

våra kunder har det, säger Erik Andersson.

är att framhålla hur viktigt det är att ha en skogsbruksplan. Vi ser att skogsägare med en plan har En som lyckats exceptionellt väl mycket bättre koll på fastighetens med att få tag i certifierat virke potential. är Torbjörn Lundgren, virkeskö– Det högre priset för det certipare vid Weda Skog. 98 procent fierade virket finansierar ofta med av hans virke är dubbelcertifierat råge den gröna skogsbruksplanen. enligt både FSC och PEFC. Hur Sågtimret betalas bättre och de har han lyckats så bra? som dubbelcertifierar skogen får – Jag är övertygad om att kravet även mer betalt för massaveden. på certifiering kommer att vara standard inom 2 – 4 år. Visst, det kommer ändå gå att sälja virke, men inte till samma pris, säger Torbjörn Lundgren och fortsätter: – Gå inte som katten kring het gröt. Berätta hur det ligger till – att certifiering är jätteviktig för affären, att det är något som våra internationella kunder inte kompromissar med. Certifieringsdiskussionen får inte komma som en överraskning på slutet av affären. Ska du övertyga en kund måste Erik Andersson, vd på Weda Skog du tro på din sak – och där spelar går inte” konstaterar Erik Anders- skogsföretagets ledning en viktig för att det svenska certifierade roll, det är de som sätter kulturen. virket i Sverige inte kommer räcka son, vd på Weda Skog. till i framtiden. – Vi behöver mer certifierat Drygt 70 procent av Sveriges Vad är det som lockar en ocertifievirke. Efterfrågan ökar hela tiden, skogsareal är certifierad av FSC rad skogsägare att ta steget? säger Per-Ragnar Bergkvist, mark- och eller PEFC. För att kunna – Det är en kombination av nadschef hos trävaruföretaget möta den internationella efterhögre virkespris och möjligheten Bergkvist-Insjön och nyss hemfrågan behöver fler skogsägare att få en ny, grön skogsbruksplan – kommen från kontoret i Shangcertifiera sin skog, vilket vissa den är ett krav för att visa att man hai. Av företagets produkter går ställer sig tveksamma till. bedriver ett hållbart skogsbruk. 85 procent på export till Asien. – Det finns en utbredd Att skaffa en grön skogsbruksplan branschattityd att koppla ihop innebär en kostnad, så mitt jobb Torbjörn Lundgren, virkesköpare. Weda Skog. certifiering med svaghet och De senaste åren skärptes kraven eftergifter till naturvårdskrafterna, från den asiatiska marknaden – istället för att se det för vad det nu ska 100 procent av volymen SKOGSCERTIFIERING I SVERIGE verkligen är: ett stenhårt kundkrav Vid svensk skogscertifiering sätter skogsägare högre miljömål vara certifierad. som ska uppfyllas och en försäk– Det är inte läge att säga ”det utöver de miniminivåer som regleras i Skogsvårdslagen. Urring för att få sälja sin produkt. sprungligen skapades skogscertifiering för att förhindra den krafDet kan förefalla omoget att ställa tiga avskogningen i tropikerna. Sedan slutet av 90-talet används sig tveksam till en produkt som de certifieringen även i industrialiserade länder och i Sverige har Marknaden kräver största kunderna vill ha 100 promer certifierat virke! ökningen därefter varit stadig. I dag är drygt 70 procent av den produktiva skogsarealen i Sverige certifierad enligt FSC och eller cent av, men visst – alla kunder Scanna QR-koden PEFC. Många innehav är dubbelcertifierade. har inte det kravet. Ännu. Men för att se vår film.

Analys: Kinas växande medelklass kräver certifierat virke

En växande kinesisk marknad kräver mer certifierat trä. Klarar Sverige av att möta efterfrågan? Certifierat trä från Norden står högt i klass hos den medvetna medelklassen, världen över. På Asienmarknaden, med Kina i spetsen, har suget efter svenskt trä aldrig varit större. – Globalt ser vi hur människor blir mer medvetna om hur begränsade jordens resurser är. Frågor som rör hållbarhet, spårbarhet och etik blir allt viktigare för både företag och konsumenter, säger Magnus Norrby, vd på Prosilva.

S

verige har under lång tid varit världsledande. Men frågan är om vi håller på att bli omsprungna av andra länder. Allt fler svenska sågverk varnar

Gröna obligationer motor i expansion Det är nu klart att två nybildade skogsföretag certifierar sitt skogsbruk – omfattande nästan 400 000 hektar skog – enligt FSC och PEFC.

– Att certifiera skogsbruket är

självklart för oss, säger Anders Jönsson vid Hällefors Tierp Skogar, som tillsammans med Kopparfors skogar valt att ta steget att certifiera innehavet. – Våra kunder efterfrågar certifierat virke och vi tar ansvar genom att bedriva ett hållbart skogsbruk.

Certifieringen sker via företaget Prosilva, som certifierar både skogsägare och skogsentreprenörer. – Dessutom hjälper certifieringen oss i vår verksamhet. GeAnders Jönsson, Hällefors Tierp Skogar.

skogscertifiering.se info@skogscertifiering.se

nom att följa standarderna får vi ordning och reda i våra processer och regelverken fungerar även som ledstänger i vår verksamhetsutveckling. Prosilvas oberoende från andra aktörer på marknaden passar också utmärkt när vi söker finansiering med gröna obligationer. Gröna obligationer växer snabbt på den globala marknaden och på senare tid har flera stora banker enats om rekommendationer att använda sig av en oberoende extern certifieringspart. Detta för att garantera att obligationerna följer de gröna principerna, framförallt när det gäller hantering och spårbarhet. – Vi är förstås nöjda med att dessa nya, stora, skogsföretag valt att certifiera skogen genom oss,

säger Anneli Sandström som är certifikatsansvarig på Prosilva. Att vi växer så starkt är ett kvitto på ett bra tjänstekoncept, och när det gäller det nya intresset för gröna obligationer ger oberoendet oss, utan tvekan, en marknadsfördel.

Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar har valt att certifiera sig enligt FSC® och PEFC™ via Skogscertifiering Prosilva (FSC®-C105738, PEFC™-1700081). Prosilva har ca 3 300 skogsägare med sammanlagt 1,2 miljoner hektar certifierad skogsmark. Företaget har certifierat skogsägare med sedan 2001.


Annons

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBART SKOGSBRUK – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: LRF

Efter år av nedskärningar investeras det återigen i skogsindustrin. Hur Sverige ska klara sin del i klimatutmaningen och minska utsläppet av växthusgaser är en av drivkrafterna bakom utvecklingen.

Foto: Mostphotos

Skogen håller växthusgaserna i schack Sven-Erik Hammar är skogsägare

i Funäsdalen och ordförande för LRF Skogsägarna, den skogliga delen av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och branschorganisation för landets fyra skogsägarföreningar. Han har även varit sakkunnig för miljömålsberedningen i 1,5 år. – Miljömålsberedningen utreder hur Sverige ska klara sin del i klimatutmaningen och minska utsläppet av växthusgaser. Den pekar på att det krävs en samhällsomställning för att klara klimatmålen. Vi måste ersätta fossila råvaror med förnybara och där fokuseras det på bioekonomi. Utmaningen för Sverige är att ställa om transportsektorn, där har vi i dag mycket stora utsläpp och där kommer de förnybara bränslena in, säger Sven-Erik. Det räcker inte att ersätta fossilt

med förnybart, utan det handlar också om att hitta innovationer som stödjer utvecklingen. – Där är Sverige unikt med sina resurser. Vi har ett hållbart skogsbruk, en balans med produktion och miljö, en väl utvecklad industri som tar hand om skogsråvaran, och välutbyggd logistik som gör att hela kedjan fungerar.

Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Förutom att Sverige har bra

förutsättningar för att klara den egna klimatutmaningen, menar Sven-Erik att vi kan dra nytta av samhällsomställningen. – Det är viktigt att öka substitutionen av fossila råvaror. På så vis kan vi klara både den svenska klimatutmaningen och hjälpa andra länder genom att exportera klimatsmarta produkter som kan ersätta mindre lämpliga material. Detta skapar dessutom nya arbetstillfällen, säger han. Skogen är en unik tillgång, men

den måste vårdas för att kunna bidra till klimatnyttan. – Den största nyttan kommer genom ett aktivt brukande av skogen. Ökad tillväxt i träden ger ett ökat upptag av koldioxid.

Om man däremot inte brukar skogen hamnar man till slut i ett jämnvikstillstånd och då ökar inte upptaget av koldioxid i den stående skogen. Dessutom finns det risker med att låta skogen växa okontrollerat, den blir sårbar för bränder och stormar som riskerar att förstöra den. Att man ser sammanhanget mellan skogsägaren och skogen och att de tillsammans gör ett klimatarbete är viktigt. Det är i symbios mellan skogsägaren och träden som klimatnyttan uppstår, menar Sven-Erik. Han säger att det därför är

fundamentalt att skogspolitiken får ligga fast som den gör i dag, med frihet under ansvar och där skogsägarna får välja vägen

fram till målet. – I miljömålsberedningen som sju partier är överens om, så är det enighet om att den skogspolitik vi har i dag ska stå fast. Detta är extra viktigt för familjeskogsbruket och de 330 000 privatpersoner som står för 60 procent av avverkning och skogstillväxt i Sverige. Frihet under ansvar krävs för att de ska kunna leverera råvara till en hållbar bioekonomi. I Sverige är den ägarstruktur vi har garanten för att vi får en verklig variation i brukandet och besluten som tas av skogsägarna gör en framtida bioekonomi möjlig, säger Sven-Erik. Från politiskt håll finns det en bred

uppslutning kring att Sverige

”Vi har ett hållbart skogsbruk, en balans med produktion och miljö, en väl utvecklad industri som tar hand om skogsråvaran, och välutbyggd logistik som gör att hela kedjan fungerar.”

har väldigt goda bioekonomiska förutsättningar. – Stefan Löfven gick till val på devisen att ”Skogen är Sveriges gröna guld” och har följt upp det genom att betona skogens roll i att klara klimatmål och utveckla Sverige som land. Ett trendbrott att det nu investeras i skogen efter många år av nedskärningar. Det speglar den optimism och framtidstro som finns i branschen, framhåller Sven-Erik. Text: Anna Bjärenäs

DET HÄNDER PÅ INSTAGRAM En bild säger mer än tusen ord. På Instagram delar vi med oss av bilder och filmer som ger fördjupad information kring ämnen som engagerar. ANNONS


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

ECSKOG – PARTNER CONTENT 35

En miljövänlig och hållbar certifiering för skogsentreprenörer ECSkog – ett företag som certifierar skogsentreprenörer, det vill säga de företag som utför skogsarbete. Entreprenörerna som är egenföretagen blir certifierade utefter PEFCstandarden, som bland annat säkerställer en miljövänlig och socialt hållbar verksamhet. Per Eriksson, VD för ECSkog, berättar:

– Vi ansvarar vi för 2200 entreprenörer under vårt certifieringsparaply. Totalt finns det ungefär 3600 skogsentreprenörer i landet, vilket innebär att vi har en stor del av marknaden. Vi har verksamhet över hela landet och PEFC-standarden kräver att man gör revision på 10 procent av entreprenörerna varje år. Vårt mål är att göra 20 procent, dubbelt upp, för att träffa fler entreprenörer varje år, och att det inte går så lång tid mellan gångerna. Dessutom så bibehåller vi goda relationer på det sättet, säger han och fortsätter. – I år reviderar vi 425 st entreprenörer. Vi åker ut och träffar de fysiskt. Och det innebär ju inte att vi enbart kommer ut och observerar brister, utan det är också rådgivning och tips om hur man kan nå upp

till standarden mer effektivt. Vi är måna om att inte ses som någon sorts poliser som kommer ut och klankar ner på verksamheten. Vi ska vara lättillgängliga och vi har revisorer utspridda över hela landet för att vi ska kunna ge konkreta tips och råd till entreprenörer. Dem skall vara trygga med att få råd från från oss, om något utförts lite galet, istället för att motta olika former av repressalier, säger han. Standarden innebär för entreprenörer bland annat kontroller av att man har rätt olja i maskinerna. De ska ha en särskild sorts miljöolja för att det vid ett eventuellt läckage inte ska skada miljön. Den innebär vidare att anställda ska ha schysta anställningsvillkor. Man ska ha pensionsförsäkring, även företagsägaren. Krav är också att man ska göra systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning av verksamheten. Per säger att det är på grund av certifieringskraven, men också lagkrav från exempelvis Arbetsmiljöverket och Trafikverket, som man gör regelbundna uppföljningar genom revisioner. – En del i PEFC-standarden är en så kallad entreprenörsstandard. Det är oftast skogsentreprenörerna som gör det skogliga

arbetet och det kan vara allt ifrån avverkningar, röjning, plantering, planering och skogsbruksplaner. Då kräver standarden att man bedriver sin verksamhet på ett miljövänligt och socialt hållbart sätt. Den största delen av allt virke som kommer från skogen till en industri går via ett bolag som köper in virke från en privat skogsägare eller från andra skogsägare också. Skogsbolagen har väldigt sällan egna maskiner eller resurser som utför jobbet så en stor del av alla avverkningar som görs i landet utförs av entreprenörer. ECSkog arbetar också med utvecklingspro-

jekt för sina entreprenörer. – För tillfället tar vi fram ett program och en metod för att mäta fossila CO2-utsläpp på de avverkningar som entreprenörerna genomför, säger Per. – Vi arbetar också aktivt med att våra anslutna entreprenörer ska uppnå de kompetenskrav som standarden ställer på naturoch kulturmiljövård.

På frågan om varför man startar upp certi-

fieringar som ställer sådana krav på miljö, samhälle och individ så svarar han:

Per Eriksson, VD för ECSkog.

– Det utgår ifrån marknadens krav, från slutkonsumenten. De vill ha en stämpel på att skogsbruket bedrivs på ett schyst sätt. – PEFC är på så sätt framtaget av skogsägare och sågverksföretag som gått samman för att ta fram den här standarden. Fackföreningar, skogsägareföreningar och skogsbolag är också medlemmar i PEFCs styrelse och PEFC-standarden remissas till bl a miljöorganisationer. Det är som en samverkan mellan skogsägare, industri, fackföreningar och miljörörelser, avslutar Per Eriksson Text: Max Olsson

ecskog.se ANNONS


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBART SKOGSBRUK – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Lars Johansson

Foto: Liane M/Mostphotos

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Skogen bär på uråldriga traditioner och är samtidigt en framtidsresurs – svaret på hur vi ska klara klimatmålen för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Biobränsle en förutsättning för att uppnå våra klimatmål

Skogen bär på uråldriga traditioner och är samtidigt en framtidsresurs – svaret på hur vi ska klara klimatmålen för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Omställningen till förnybar energi

Enligt många är förnybart bränsle

w

som ersättning för fossila bränslen det hållbara sättet för framtiden. Skogen bidrar till stora upptag av växthusgaser, samtidigt som den ersätter fossila bränslen. Och användningen av skogsbränsle har ökat, särskilt när det gäller granar och toppar. En stor anledning till det är koldioxidskatten som Sverige införde på fossila bränslen samtidigt som man undantog bioenergi från skatt i början av 1990-talet.

är en förutsättning för att nå följande klimat- och energipolitiska mål: – Sverige ska år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion – Sverige ska år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp – Sveriges energianvändning år 2030 ska vara 50 procent effektivare jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP Exempel på biobränslen som

ökat mycket de senaste åren är HVO-diesel – hydrerade vegetabiliska oljor från tallolja

– vilket är en restprodukt från skogsindustrin. Och fortsätter entreprenörer och transportsektorn satsa på förnybara drivmedel som ett skonsamt alternativ för miljön betyder det mycket för miljön och Sveriges skogindustri. Dock är det viktigt att man fort-

sätter arbeta för att svinnet från restprodukter från sågverken och andra skogsverksamheter används till fullo för att skapa förnybar energi. Vidare gäller det att de tekniker och metoder man använder i skogsbruket fortsätter utvecklas och blir mer miljövänliga för att göra biobränsle så nära klimat-

neutrala som möjligt. Det bör påpekas att energiförluster vid produktionen av biobränslen är relativt små. Enligt Naturvårdsverket finns det punkter att beakta för att produktionen ska vara hållbar ur ett globalt perspektiv. Den får bland annat inte orsaka avskogning, minska den biologiska mångfalden eller försämra kvaliteten hos mark och vatten. Detta är punkter som vi i Sverige är bra på. Gör man detta och fortsätter jobba

för ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar man ett kretslopp som åter binder koldioxid genom tillväxten av nya träd. Något som

är vitalt för bioekonomin och en hållbar framtid. Text: Emp Content Studio

FAKTA Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som tillverkas av organiskt material. Biobränslen fungerar som energibärare ur vilka man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara gasformiga (biogas), flytande (etanol) eller fasta som pellets, flisor, ved och spån. Största delen, runt 85 procent, av den bioenergi som används i Sverige kommer från skogen. Biobränslen från skogen innefattar bland annat den ved som används för uppvärmning av småhus, skogsbränslen som flisas och eldas i värme- och kraftvärmeverk, spån och bark från skogsindustrin och så kallade returlutar som är en biprodukt från massaindustrin.

ANNONS

ASTE VÄGEN TILL

Diesel

DEN DENSNABBASTE SNABBASTEVÄGEN VÄGENTILL TILL TT SKOGSBRUK FOSSILFRITT SKOGSBRUK

DIESEL Diesel

FOSSILFRITT SKOGSBRUK R OCH MILJÖVÄNLIG DIESEL

HVO

100% FÖRNYBAR OCH MILJÖVÄNLIG DIESEL 100% FÖRNYBAR OCH MILJÖVÄNLIG DIESEL O2 REDUKTION UPP TILL 90% CO REDUKTION 2 UPP TILL 90% CO REDUKTION

HVO

HVO

2

Alla dieselmotorer kan köras på vår förnybara diesel HVO100 en revolutionerande, 100% fossilfritt och miljövänligt Alladiesel dieselmotorer kan köras på vår förnybara diesel HVO100- en revolutionerande, alternativ till vanlig diesel. vår förnybara HVO100en revolutionerande, 100% fossilfritt och miljövänligt alternativ till vanlig diesel.

2 reduktion COCO 2 reduktion upp till 90% upp till 90%

alternativ till vanlig diesel.

användas i alla dieselmotorer utan anpassning ü Kan Kan användas i alla dieselmotorer utan anpassning

otorer utan anpassning blandbar med vanlig ü Fullt Fullt blandbar med vanlig dieseldiesel

esel

CO2 reduktion upp till 90%

köldegenskaper - fungerar nergrader till -34 grader ü Utmärkta Utmärkta köldegenskaperfungerar ner till -34 Stabila lagringsegenskaper - tappar inte kvalitet lokalautsläpp, utsläpp, luktfri och biologiskt nedbrytbar ü Färre Färre lokala luktfri och biologiskt nedbrytbar

lagringsegenskaper- tappar inte kvalitet ungerar ner ü tillStabila -34 grader

tappar inte kvalitet

Bulkleverans direkt till din tank.

och biologiskt nedbrytbar

Kontakta oss för prisuppgifter och beställ ditt startkit på mail@biofuel-express.com eller 0418 495 120 Kontakta oss för prisuppgifter och beställ ditt startkit på mail@biofuel-express.com eller 0418 495 120 www.biofuel-express.com och beställ www.biofuel-express.com ditt startkit

eller 0418 495 120

NYHET! Leverans i praktiska 1.000-liters IBC-

behållare inkl. mätare och NYHET! Leverans i praktiska komplett pumppaket 1.000-liters IBC-behållare inkl. mätare och komplett pumppaket

NYHET! Leverans i praktiska 1.000-liters IBC-behållare inkl. mätare och komplett pumppaket

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRITT DRIVMEDEL

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRITT BRÄNSLE

DIN LEVERANTÖR AV FOSSILFRITT DRIVMEDEL


A sustainable and safe battery energy storage solution for grid and residential applications – Forest based and Organic with waterbased electrolyte

Enabling the transition to fossil free energy www.lignaenergy.com ANNONS

Kraftfulla och smidiga John Deere har s skotare i stolekar från små, smidiga och effektiva till kraftfulla, som klarar även de tuffaste uppdragen. Alla finns med tillvalet IBC, som hjälper föraren med krankörningen så att det blir ett moment mindre att hålla reda på. IBC minskar förarnas stress och gör att de har krafter kvar, även efter en tuff arbetsdag. Vi värnar människan och är miljöcertifierade enl. ISO 14001 www.johndeere.se/forestry


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

PARTNER CONTENT – INNOFREIGHT 38 PARTNER CONTENT – INNOFREIGHT

Att utveckla innovationer inom järnvägsindustrin har länge setts som omöjligt, men så är absolut inte fallet. Det har det österrikiska företaget Innofreight bevisat.

Järnvägen – Grön logistik på riktigt! 25% mer last på våra tåg – bra för både kunder och miljö!

För att järnvägen på allvar ska kunna konkurrera med lastbilstransporter, behöver såväl myndigheter och politiker underlätta för järnvägstransporterna genom att ta bort flaskhalsar, säkerställa ett löpande förbättringsarbete och inte bara försöka ta igen eftersatt underhåll. För utvecklingen går i allra högsta grad framåt – men infrastrukturen hinner inte alltid med.

gar i Sverige och Finland, med över 1000 Innofreightcontainrar och över 150 timmervagnar. Bertil Leijding är VD för Innofreight Scandinavia AB. – För två år sedan startade ägarna det svenska bolaget, efter att vi tillsammans med Hector Rail utvecklat en timmervagn som vann SCA:s upphandling för timmer- och massavedstransporter i ett långsiktsavtal. Med vår vagn kan timmertågen bli 25-30 procent större.

Innowaggon har revolutionerat

järnvägstransporterna med sin utökade lastprofil. Med möjligheten att kunna lasta vagnarna tyngre, hittade man en av lösningarna för järnvägen att på riktigt börja konkurrera med koldioxidtunga lastbilstransporter. – Många leverantörer vill köra mer på järnvägen i mångt och mycket för att det är en hållbar och bra logistiklösning. Därför vill vi förbättra lastprofilen – bland annat genom att göra lastcontainrarna större och att man ökat tt utveckla innovationer inom järnvägsindustrin Vår vagn ”InnoWaggon” är en unik bredden på järnvägsprofilen. har länge setts som omöj- plattform som man i princip ligt, men så är absolut inte fallet. kan utrusta med vilken typ av Men det finns hinder mot att gå Det har det österrikiska företaget lastutrustning som helst för upp i lastprofilen. Bertil förklaInnofreight bevisat. Det lilla järnväg. Förutom timmer och rar att det kan vara så enkelt familjeföretaget har sina rötter i massaved finns lösningar för stål- som att en stupränna sitter för att transportera cellulosaflis från och gruvindustrin, jordbruk och tätt mot spåret på järnvägsstasågverk till österrikiska pappersenergibranschen. Vagnen klarar tionen, men det är likt väl en verk. Det var cirka 15 år sedan. alltså av alla typer av transporflaskhals. Lite mer kostsamma Deras transportsystem har utveck- ter, från timmertransporter till hinder tar naturligtvis mer lats och idag har man över 12 000 leveranser av stålrullar, mineraler tid. Myndigheterna har avsatt containrar och 2000 järnvägsvag- till gruvindustrin eller syror till pengar för att kunna bygga bort nar i drift runt om i Europa för ett kemiindustrin. Vagnen har blivit sådana flaskhalsar, men för att brett spektrum av godsslag. mycket uppskattad. järnvägen ska kunna konkurrera – De första 145 vagnarna i måste man aktivt jobba bort Sverige rullar varje dag mot hinder och säkert skjuta till med Innofreight kom till Sverige 2008 Norrlandskusten och skogsindu- mer pengar - om man menar med de första containrarna för strin i SCA:s rundvirkessystem, allvar med tanken om en konskogsflis och cellulosaflis. I dag säger Bertil. kurrenskraftig järnväg! rullar systemen både på järnvä-

A

www.innofreight.com

kommande helg. Volymerna finns och operatörerna är redo att transportera. De bestämmer sig för att köpa volymer från en terminal i Småland och hör av sig till Trafikverket för att beställa ett tågläge för ett extratåg. Men där tar det stopp. De har fem dagars svarstid och kraftvärme står inför en bränslebrist. Vad gör man? Jo man beställer flexibla transporter med lastbilar som kör ner bränslet – för att Trafikverkets svarstider effektivt hindrar järnvägen att bli ett flexibelt alternativ. – En sådan flaskhals hittar vi – Gör man ingenting åt i Värmland. Man kan nämlidet här kommer det bara att gen inte komma in i Norge via gynna biltransporterna. Reknutpunkten Charlottenberg gering, riksdag och myndigmed våra profiler. Sett till det heter måste ge förutsättningar stora flöde som går från Norge för järnvägslogistiken att bli bättre. Tågtransporterna är mer till Sverige varje år, är det ett problem som är lätt att åtgärda. miljövänliga, de kan ta mer last och dessutom går det åt mindre Men myndigheterna är inte energi per transporterat ton. Ge alltid jättesnabba. järnvägen en chans att konkurFör att fler ska välja järnrera på villkor som inte faller vägstransporter måste Trafikver- på att strukturen omöjliggör för ket bli mer flexibla, menar Bertil förbättringar, avslutar Bertil. och ger ett konkret exempel. – Säg att ett kraftvärmeverk i Text: Hans-Peter Öhman en storstad som har ett järnvägsflöde behöver mer bränsle

Många leverantörer vill köra mer på järnvägen i mångt och mycket för att det är en hållbar och bra logistiklösning


ANNONS

Skogsprognos gav trygghet vid skogsinvesteringen

Beskriver skogen för dig och banken Skogsprognos

E MÅL

E D MI N

1 000 hektar

Foto Andreas Nilsson

S

vensk skog är en resurs som kommer att fortsatta att öka i värde. Ska Sverige bli fossilfritt måste vi använda skogen mer än idag. Affärsrisken i ett skogsförvärv behöver inte vara så stor om man låter göra en skogsprognos och har en god ekonomisk planering vad gäller amorteringar, kassaflöden med mera, säger Kjell Öberg. Med 20 års erfarenhet av arbete med start-ups och affärsutveckling är Kjell Öberg van vid offensiva och långsiktiga satsningar. – Då jag började leta efter en lämplig skogsfastighet hade jag ingen erfarenhet av skogsbruk, men genom jobbet med affärsutveckling visste jag värdet av att samarbeta med folk som har rätt kompetens. Efter samtal med flera olika skogsaktörer föll valet på Skogssällskapet. Det jag särskilt fäste mig vid var deras fokus på målanpassning, att mina egna mål blir styrande för de insatser de gör, säger Kjell.

SKOGSPROGNOS®

Så hjälper vi dig med skogsinvesteringen Våra fastighetskonsulter hjälper dig att hitta rätt skogsfastighet, och guidar dig genom köpet. Skogssällskapets Skogsprognos® visar planerade avverkningsnivåer, intäkter och kostnader för fastigheten 50 år framåt i tiden. Skogsprognosen är precis det underlag som du behöver för att få rätt lånevillkor hos banken.

K

jell Öberg gjorde sitt första skogsförvärv 2013, en fastighet på cirka 90 hektar belägen i Vilhelmina kommun, drygt 20 mil nordväst om Umeå. Kjell ville gärna göra sitt köp ”uppåt och inåt i landet” eftersom man där kan få mer skog för pengarna. Redan efter ett par år köpte Kjell Öberg ytterligare en fastighet på cirka 270 hektar i Vilhelmina, och ytterligare två år senare 540 hektar till. Även det köpet föregicks av en Skogsprognos®. Syftet var dels att beräkna lönsamheten för den nya fastigheten, dels att bedöma hur väl tillköpet passar in i helheten, vad gäller trädslagsfördelning, åldersfördelning med mera. – I det här fallet var utfallet mycket positivt och visar att tillköpet borgar för att virkesförrådet fortsätter att växa under överskådlig tid. Driver Kjell sitt skogsbruk på samma hållbara sätt som hittills så kommer den här investeringen att uppfylla hans avkastningskrav, säger David Israelsson, skogsförvaltare på Skogssällskapet och den David Israelsson, som sedan starten varit Kjells kontaktperson. skogsförvaltare. – Den strategi som Skogssällskapet hjälpt mig med bygger på att skogsbruket hela tiden ska täcka kostnaderna, inklusive de mest långsiktiga satsningarna. Kortsiktiga vinster prioriteras inte, utan målet är en kontinuerlig värdeutveckling såväl skogligt som ekonomiskt. Det är så jag vill ha det, säger Kjell Öberg. Vad gäller ekonomin läggs inledningsvis fokus på en nedamortering av befintliga lån för att skapa utrymme för fortsatta skogsförvärv.

”Affärsrisken i ett skogsförvärv behöver inte vara så stor om man låter göra en skogsprognos och har god ekonomisk planering” Kjell Öberg

När köpet gått igenom får du hjälp med allt praktiskt kring ägandet. I vår skogsförvaltning ingår en Skogsstrategi® där vi lägger upp en långsiktig plan för din fastighet, utifrån de mål och intressen du har med ägandet. Du får en personlig skogsförvaltare som är insatt i allt som rör ditt skogsägande. Vi lägger upp en årlig budget, sköter kontrakteringen av entreprenörer, uppföljning, virkesförsäljning, redovisning och årsbokslut. Om behov finns tar vi även hand om upplåtelser, arrenden, deklaration och skatteplanering. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på: www.skogssallskapet.se/investering

– I planen ingår att utöka skogsinnehavet ytterligare. Tanken är att mina barn om de vill på sikt ska kunna ta över ett väl utvecklat skogsinnehav. – Utan stödet från David och hans kolleger på Skogssällskapet hade vi aldrig kommit så här långt, säger Kjell Öberg.

OG

Text Anders Thorén

TM

SK

Kjell Öberg hade ingen erfarenhet av att äga och bruka skog, men hade bestämt sig för att han ville bygga upp ett innehav på 1 000 hektar skogsmark. Med Skogssällskapets tjänst Skogsprognos®, och stöd från sin skogsförvaltare på Skogssällskapet, har Kjell Öberg i dag ett hållbart och lönsamt skogsägande.


Annons

40

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBART SKOGSBRUK – ANALYSSVERIGE.SE

Stora satsningar på självstyrande skogsmaskiner Allt fler uppgifter som utförs av

bli smidigare och ge mer plats för virket och maskinerna kommer att bli lättare och mer skonsamma för skog och mark än de som är i bruk i dag. – I förlängningen kommer vi till exempel kunna lyfta av hytten och göra maskinerna lättare. I dag är maskinerna så stora och personalkostnaden hög. I framtiden kommer vi kunna göra mindre maskiner när inte personalkostnaden är knuten till maskinerna på samma sätt, vilket bidrar till skonsamhet.

De självstyrande maskinerna ska

Hur ser du på framtiden när det kommer till ny teknik inom transport- och industrisektorn? – Automatiseringen och digitaliseringen går starkt i alla sektorer och kommer att fortsätta så till den graden att de är mer eller mindre autonoma. Det gör att industrin kommer att fatta bättre beslut och utvecklingen kommer att fortsätta och bli mindre personalberoende och mer självgående, säger Olle Gelin.

Foto: Sven Tegelmo

Automatiseringen inom skogoch transportindustrin ska göra arbetet i skogarna säkrare och mer skonsammare. Nu görs stora satsningar på autonoma system.

människan ersätts med tekniska lösningar i takt med att vår samtid digitaliseras och automatiseras mer och mer. Förutom att det frigör arbetsmöjligheter och underlättar vid slitsamt arbete medför utvecklingen ett säkrare arbete. I transport och industrisektorn har utvecklingen kommit långt och nu satsar Vinnova och skogsbranschen 20 miljoner kronor för att utveckla självstyrande skogsmaskiner. effektivisera arbetet och minska antalet arbetsplatsolyckor i skogsindustrin. Olle Gelin är civilingenjör på Skogsforsk och ser många fördelar med utvecklingen. – För maskinoperatören är det väldigt mångfacetterat arbete som innebär planering och ett stort ansvar där väldigt många beslut ska tas. Att automatisera kommer att avlasta operatören så att denne kommer att kunna prestera högre under dagen. Automatiseringen kommer också göra det lättare att rekrytera

Text: Filip Beijer Olle Gelin, civilingenjör på Skogsforsk..

nyexaminerad personal som kommer kunna börja producera med produktivitet redan första dagen. Om man har en duktig förare med en autonom maskin kommer det att göra arbetet optimalt. Maskinen är outtröttlig

och följer sitt mönster och sin algoritm varje gång, vilket gör att man får bort riskerna med den mänskliga faktorn, säger Olle Gelin och fortsätter; – När maskinföraren inte behöver sitta ombord kom-

mer vi att kunna bli av med helkroppsvibrationer och fallolyckor till exempel. Det bidrar helt enkelt till en bättre arbetsmiljö. Den logistiska biten kommer att

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner. ANNONS

Effektiv styrning och informationshantering!

FINDING WAYS TO CONNECT Forester H70 – Värdeaptering (StanForD 2010) Forester H60 – Prioritetsaptering (StanForD 2010) Forester H50 – Förenklad prioritetsaptering Forester F30 – Skotarprogram (StanForD 2010) Forester Office – Avverkningsadministration (StanForD 2010) Dasa Connect – Visualisera och följ upp på distans www.dasa.se

LET YOUR SYSTEMS TALK


MADE IN SWEDEN

Forestry of tomorrow

UPPLEV ÖVERLÄGSEN MARKFRIGÅNG Eco Logs 500-serie ger oslagbar markfrigång och framkomlighet i svåra terränger. Tack vare sina pendelarmar kan skördarens höjd varieras från 11 centimeter ända upp till 1,2 meter. Skördaren tar sig enkelt över stock och sten genom att höja och sänka maskinen med hjälp av pendelarmarna var och en för sig eller i samspel med varandra. Genom maskinens förmåga att ta sig fram över höga hinder maximeras framkomligheten. Detta ger mycket goda förutsättningar för hög produktivitet.

Markfrigång upp till

1,2 m

för framkomlighet i alla terränger


Annons

42

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBART SKOGSBRUK PROFIL– ANALYSSVERIGE.SE

Landsbygdsminstern tittar framåt Jennie Nilsson summerar sitt första år som landsbygdsminister som både spännande och utmanande. En sak är säker: Hon är stolt över svensk skogsindustri och ser ljust på framtiden trots utmaningar från granbarkborrar och Brexitavtal. Jennie Nilsson var något av en

doldis innan hon blev utvald av Stadsminister Stefan Löfven att ta över posten som landsbygdminister efter Sven-Erik Bucht. Men hon har snabbt kommit i rollen som stadsråd och summerar sin första tid som både spännande och utmanande. – Tempot i ministerjobbet och den stora komplexiteten i mina frågor ser jag som en riktig utmaning. Men vi har fattat många viktiga beslut och presenterat många reformer på mitt område. Band annat viktiga åtgärder för att skydda Östersjötorsken och ökat stöd till lantbrukare som drabbats av torkan, vilket vi presenterade i vårändringsbudgeten, säger hon. Hon talar sig även varm för viktiga

satsningar på bland annat lanthandlare, infrastruktur och gröna näringar på landsbygden. – Min ambition är att vi ska samarbeta brett och inte väja för de svåra frågorna. Nu handlar det om att få saker gjort och att politiken ska göra verklig skillnad i människornas vardag.

2018 var ett bra år för svensk

skogsindustri, och exportvärdet för svenska skogsprodukter uppgick till 145 miljarder kronor. Men trots positiva siffror har branschen stött på utmaningar, både stora och små. Granbarkborren har ställt till med

skador i hela Centraleuropa och landsbygdsministern kan konstatera att Sverige inte skonades. – Priset på trävaror har sjunkit snabbt efter semestrarna 2019, mycket på grund av de rekordartade barkborreangreppen vi har sett. Det hela har lett till ett överutbud på grantimmer och massaved, konstaterar hon, men säger samtidigt att det finns tröst att få: Den underliggande efterfrågan och behovet av förnyelsebara skogsprodukter fortsätter att öka och drivs på ytterligare av en växande cirkulär ekonomi. Landsbruksministern ser ljust

på framtiden och pekar på det nationella skogsprogram som ska främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn, förklarar landsbygdsmininstern. –Särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. Budgeten är 26 miljoner för 2020 och 22 miljoner för 2021 och 2022.

”Den svenska skogsindustrins export till Storbritannien är omfattande och står för tio procent av den totala exporten.” –Dessutom tillför vi ytterligare 30 miljoner för hanteringen av skogsskador och för att stödja arbetet med att bekämpa angrepp av granbarkborren, utöver de

2,2 miljoner som Skogsstyrelsen redan tillfört ändamålet. Ett orosmoln på mångas horisont

är Storbritanniens stundande utträde ur den Europeiska unionen. Jennie Nilsson konstaterar att svensk skogsindustri har starka band med den brittiska marknaden, men är inte orolig för svensk skogs starka position. – Den svenska skogsindustrins export till Storbritannien är omfattande och står för tio procent av den totala exporten. Beroendet är särskilt stort hos svenska sågverk. Beroendet är ömsesidigt. Av den svenska trävaruexporten går 20 procent till Storbritannien, som i sin tur motsvarar nära 35 procent av Storbritanniens, vilket gör Sverige till det största importlandet av trävaror. Men trots dystra prognoser, menar

Jennie att den svenska skogsindustrin bör ha en fortsatt relativt stark position på den brittiska marknaden i jämförelse med andra exportländer. Att erbjuda statligt stöd till

företag som drabba av Brexit kan vara ett alternativ, men det finns regler för hur och när medlemsstater kan ge stöd till företag. Men Jennie Nilsson ger lugnande

besked: Svenska myndigheter står redo för att informera och skydda företagen. – Regeringen har regelbundna avstämningar med myndigheterna för att se hur förberedelserna inför framskrider. Kommissionen har också samlat information om vilka regelverk som träder i kraft och hur svenska företag drabbas. Över 9000 infobrev har skickats från utrikesdepartementet till svenska småföretag för att uppmärksamma dem om på behovet av att förbereda sig för Brexit, avslutar hon. Text: Hans-Peter Öhman

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner. ANNONS

MASSIVA TRÄSTYCKEN: ETT TIDLÖST OCH HÅLLBART MATERIAL Massiva, torkade och tryckimpregnerade trästycken är ett tidlöst och tåligt komplement till det vanligare limträet eftersom de har lång hållbarhet och lämpar sig extra bra utomhus. Småland Timbers massiva träbjälkar används därför på många håll där kraven är extra höga, bland annat i hamnar, broar, bullerskydd, bryggor, timmerhus och bänkar i offentliga miljöer. Det stryktåliga materialet går också att finna som emballage i form av underlägg i containers och terminaler. – Det finns en charm i rejäla träbalkar och vi ser en trend där allt fler vill ha äktheten från förr, utan att tumma på kvalitén, säger Bernt Martinsson, VD på Småland Timber. Småland Timber är ett familjeföretag i femte generation och hette fram tills nyligen Rydaholms Träförädling AB.

smalandtimber.se

MASSIVT TRÄ DIMENSIONER: LÄNGD: MÄRKNING:

Från 100x100mm till 300x300mm Exaktkapat efter önskemål Lagerhåller CE, HT/KD, PEFC/FSC


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL HÅLLBART SKOGSBRUK 43

Hallå där Magnus Norrby Hej, Magnus Norrby, VD på Prosilva Skogscertifiering. Berätta om Prosilva Skogscertifiering AB Vi verkar över hela Sverige och erbjuder, direkt eller via ombud, gruppcertifiering av både skogsägare (PEFC och FSC) och skogsentreprenörer (PEFC), i enlighet med de krav respektive skogsstandard ställer. Att vi certifierar både skogsägare och skogsentreprenörer utmärker oss och ger oss en god helhetsbild av svenskt skogsbruk. Som skogsägare är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för ditt virke. Som skogsentreprenör är du fri att utföra uppdrag åt den som ger bästa erbjudandet för dina tjänster – Välj Skogscertifiering Prosilva om valfrihet är viktigt!

Varför är det viktigt att certifiera sig som skogsägare och/eller skogsentreprenör? Certifieringen gör att din råvara eller tjänst blir eftertraktad på virkesmarknaden. Efterfrågan på våra exportmarknader av certifierade produkter är idag hög och vi ser att efterfrågan kommer att öka. Att certifiera sin skog är ett långsiktigt åtagande där du förbinder dig att bruka skogen ansvarsfullt och uthålligt. Det innebär skogsproduktion med ekonomisk avkastning där hänsyn tas till såväl miljö som sociala faktorer vid varje enskild åtgärd.

FAKTA

Namn: Jennie Nilsson Ålder: 47 år Bor i: Frösakull, Halmstad, Halland. Det tar jag med mig ut på skogspromenaden: Ett öppet sinne och schysst musik. Bästa utflyktstips: Någon lokal gårdsloppis!

Varför är det viktigt med en hållbar miljöambition? Skog och trä är förnybart och det vi försöker säkerställa är att med god marginal ta höjd för det som förväntas komma i framtiden. Med ansvar för våra skogar och förnybara material skapar vi goda förutsättningar för framtiden.

Hur ser er framtidsvision ut? Svenskt skogsbruk och skogsindustri driver tillväxten i en hållbar global bioekonomi. ANNONS

ETT VINNANDE SKOGSFÖRSVAR Angrip barkborreangreppen med lönsamhet – kör HYPRO!

HYPRO 755 HB

HYPRO 450 XL

HYPRO 300

– Högeffektiva Traktorprocessorer, Fällgripar och Skotarvagnar sedan 1987 Tel. 0479 220 59 • www.hypro.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBART SKOGSBRUK – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Privat

44

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Den nya tekniken revolutionerar stora delar av skogsbranschen Nu gör den digitala tekniken sitt intåg på allvar även i skogsbranschen. Ett exempel på detta är Stora Enso Skog som investerar i ny teknik för att kunna automatisera virkesmätningen, effektivisera transporterna och få en högre kvalitet på informationen.

Det är på Skoghalls bruk i närheten

av Karlstad som den nya tekniken först kommer att användas. På bruket används 2,5 miljoner fastkubikmeter virke per år i tillverkningen av framför allt vätskekartong. Massaveden som kommer till bruket på lastbil mäts på plats av en opartisk aktör för att få fram underlag för betalning mellan köpare och säljare. – Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför även effektivare transporter, säger Martin Holmgren som är VD på Stora Enso Skog. – Tidigare har vi använt samma teknik på våra järnvägsterminaler med framgång och nu är det dags att införa systemet på våra bruk. I genomsnitt passerar det cirka 60

timmerbilar med massaved till

Skoghall per dygn. Ökat öppethållande och kortare väntetider vid mätplatserna ger större flexibilitet vid planeringen av transporterna.

åka vidare. På så sätt kan den nya mätningstekniken bidra till en optimering av logistiken som ger vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

”Den nya bildmätningstekniken ger oss möjligheter att göra virkesmätningen mer kostnadseffektiv och medför även effektivare transporter”

Införandet av digitalisering innebär

– Kameror placerade i en rigg tar bilder på timmerbilarnas last, chauffören knappar in sina uppgifter, bilderna skickas för fjärrmätning och efter mottagningskontroll kan timmerbilen

ännu en pusselbit i arbetet med att stärka Stora Ensos internationella konkurrenskraft. – Digitaliseringen underlättar även att exempelvis plocka fram och använda historiska mätdata. På sikt kommer genomströmningen av lastbilar att gå snabbare och det leder till sänkta kostnader. – Med tjänsten leveransavisering kan vi i god tid få veta när bilarna kommer och vilken last de har med sig. Det gör i sin tur att vi kan planerar arbetet bättre och även kort ned virkesbilarnas stopptid ytterligare, något som gynnar alla parter. Fjärrmätningen kan med tiden

också komma att kompletteras med allt mer avancerad bildanalys kombinerad med en typ av artificiell intelligens, som innebär att systemen kommer att vara självlärande och därmed hela tiden att öka sin prestanda. – Med den nya tekniken ser vi

”Med den nya tekniken ser vi att det finns en stor utvecklingspotential.” att det finns en stor utvecklingspotential som vi i dag bara kan ana, men som vi vet väntar runt hörnet, avslutar Martin Holmgren.

Text: Martin Westholm

FAKTA Svensk skog tar upp cirka 28 miljoner hektar. Skogen i Sverige ägs till cirka 50 procent av enskilda skogsägare – närmare 330 000 privatpersoner i landet äger skog. Runt 25 procent av skogen ägs av privata aktiebolag, runt 15 procent av statligt ägda Sveaskog AB och resterande av övriga allmänna och privata ägare.

Hallå där Anders Fornander och Anna-Karin Qvarnerup på Skogsvårdsbolaget Hej, Anders Fornander och Anna-Karin Qvarnerup på Skogsvårdsbolaget. Berätta om Skogsvårdsbolaget! Skogsvårdsbolaget startades för 15 år sedan och vi är verksamma i Götaland, på Öland och Gotland. Sedan 9 år tillbaka är vi 4 delägare och totalt 9 personer som har hand om arbetsledning, kundkontakter, administration mm. Dessutom har vi 60 duktiga anställda skogsarbetare som kommer från Litauen. De är utbildade skogsarbetare och har väldigt stor kompetens inom skogsvård. Vissa av dem har arbetat med oss i över tio år och vi är väldigt måna om att personalen har rätt utbildning för de uppgifter de ska utföra. Sedan stormen 2005 är det till största delen utländsk arbetskraft som utför skogsvården i Sverige. Behovet av plantering och röjning är mycket stort i de svenska skogarna. Pga svag krona och högkonjunktur i hela Europa är det mycket svårt att rekrytera personal som vill jobba i skogen. Våra kunder är skogsbolag, privata markägare, kommuner, Länsstyrelser och Trafikverket med flera. Vilka tjänster erbjuder ni? Vi utför markberedning, plantering och plantbehandling mot vilt och insekter. Dessutom jobbar vi mycket med röjning och manuell avverkning och inhängning. Allt inom skogsvård och lite till, men vi skiljer oss från många andra då vi utför jobb i naturreservat åt Länsstyrelser för att bevara och höja värdena i naturreservaten. Hur ser er framtidsvision ut? Det har inte hänt så mycket i branschen sett på utvecklingen, bortsett från digitala hjälpmedel som dagligen används i arbetet. Men vi följer forskningen och utvecklingen inom branschen och är positiva till förändring. Tillsammans med stor andel av Sveriges skogsvårdsentreprenörer och med Skogsforsk som plattform diskuterar vi möjligheter och utmaningar i branschen. För att trygga råvaran till industrin behövs högre ersättningar för att utföra plantering och röjning i rätt tid och av hög kvalitet. Vi ser framåt att ha en god kapacitet och en långsiktig satsning mot hög kvalitet. Och vi framhåller vikten av värdet för en hållbar skogsvård.

MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

HULTDINS – PARTNER CONTENT 45

Hultdins – från Malå till världsledande sågprodukter Hälften av träden som fälls världen över, kapas med en Hultdins SuperCut. Hemligheten bakom framgången går att hitta i företagets historia. Man var nämligen tidigt ute med tekniska fördelar som gjorde att Hultdins redskap levererade på en helt annan nivå än konkurrerande företag. – Vi var först ut med en hel del tekniska fördelar jämfört med liknande produkter, bland annat med vår hydrauliska kedjesträckning, automatiska sågkedjesmörjning och vi var tidigt ute med att erbjuda en skyddad utmatningscylinder som bidrog till en ökad driftsäkerhet på ett helt annat sätt. varumärkena i skogsbranschen med varierande driftsförhållande men även forcerade tester i labmiljö – försäljning över hela världen. för att det vi levererar ska vara det Under hösten 2019 kommer Hultdins bästa vi kan prestera, säger Tobias. att lansera en vidareutvecklad version av sin SuperCut. Version En stor fördel finns i faktumet att MK II kommer snart ut på mark- SuperCut MK II är fullt utbytbar naden och Tobias och teamet i med tidigare generation. Om en Malå har arbetat i flera år med att kund med den föregående enheten utveckla produkten. skulle vilja uppgradera sina När befolkningen i Aspliden hade – Branschen efterfrågar allt högre maskiner, har de goda möjligheter köpt sina möbler blev marknaden prestanda och högre driftsäkerhet. till det. Det öppnar upp för hela mättad och Valdemar letade efter Utvecklingen går åt det hållet. branschen – även eftermarknaden. en ny sysselsättning. Det slutade i I grund och botten skapar vi en skogsbruket och han satte heder i produkt som är starkare och består I det moderna skogsbruket ligger att skapa sina egna redskap. 1964 flyttade man produktionen till Malå av färre delar och blir därför mer fokus på prestanda och högkvalitarobust och driftsäker. Vi har testat tiva produkter som kan prestera i – samma lokaler som de numera på produkten i snart två år, både världsledande redskapen byggs i. I nästa steg. i praktiska prover ute i fält under dag är Hultdins ett av de starkaste Branschen har blivit rätt så Hultdins har funnits sedan 1928.

Det hela började som ett möbelsnickeri utanför den lilla byn Aspliden i Malå kommun. Valdemar Hultdin underhöll bygden med möbler från sitt lilla möbelsnickeri, där råvaran till möblerna togs från den lokala skogen.

högteknologisk. Så väl producenter, återförsäljare och slutkunder ställer betydligt mycket högre krav än tidigare. – Lönsamheten är A och O i alla branscher. Oavsett om vi gör klockor, bilar eller skogsverktyg vill alla inblandade att produkten ska vara bra, se bra ut och göra jobbet bra. Dessutom finns ständigt ett behov av att öka produktionstakten, i och med att skogsprodukterna har fått fler användningsområden än toapapper och plankor. Framtidsvisionen är tydlig. Hultdins ska fortsätta att vara marknadsledande, inte bara på hemmaplan. Viljan att utveckla nya idéer är

grunden till var företaget befinner sig i dag. Dessutom vill man vara världsledande inom både grip- och sågprodukter – och alla redskap där emellan. – Framför allt ser vi möjligheterna i att använda våra verktyg i andra branscher och användningsområden. Vi håller även på att lansera en ganska unik produkt där vi har nyttjat vår erfarenhet kring virkesgripare, och som tillsammans med vår såg blir speciellt framtagen för att passa underhållsarbeten längs den amerikanska järnvägen, där syllarna fortfarande görs i trä vill säga, säger Tobias.

hultdins.se ANNONS

Specialister

på rätt content Vi är en ledande content marketing byrå som producerar nischade cross mediakampanjer på fyra olika marknader i Europa. Kampanjerna, producerade under namnet “Analys”, distribueras tillsammans med ledande dagstidningar såväl som på vår kampanjsida och samarbetspartners olika plattformar.

Sedan starten har vi vuxit snabbt och finns på tre kontor runt om i Europa som varje år producerar över 300 kampanjer på fyra olika marknader. Vi är ett ungt, snabbt växande företag med en vision och ett mål att förändra och påverka det europeiska medielandskapet.

Kontakta oss om du vill synas i ett relevant sammanhang där du når din målgrupp.

CONTENT WITH A PURPOSE

europeanmediapartner.com info@europeanmediapartner.com


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Mostphotos

HÅLLBART SKOGSBRUK – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Mostphotos

46

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hållbart vike revolutionerar marknaden Att allt fler ser fördelarna med trä gör att de svenska sågverken ser en positiv trend för tillfället. Av de svenska sågverkens totala produktion avsätts omkring 75 procent på den svenska respektive den europeiska marknaden.

I år har miljödebatten blossat upp ordentligt och de flesta är överens att det krävs krafttag för att rädda klimatet. EU har satt upp flera klimatmål som ska uppnås, bland annat 20-20-20 målet samt Roadmap 2050. Att öka andelen trä i byggandet är en del av lösningen. Roadmap 2050 är EU:s långsiktiga

plan för en konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp. En koldioxidsnål ekonomi kommer att ha större behov av förnybara energikällor, energieffektivt tillverkade byggmaterial och konstruktioner och energisnåla transporter.

Ökar andelen trä i byggandet kan användningen av andra byggmaterial, som stål, tegel, betong, minska. Dessa byggmaterial kommer inte från förnybar råvara, kräver mycket energi för sin framställning och ger högre utsläpp av koldioxid. Här har byggsektorn möjligheter att på både lång och kort sikt reducera utsläpp av koldioxid genom val av material med låg miljöbelastning och genom energieffektiva konstruktioner. Att öka användningen av träprodukter är en del av lösningen.

Och det finns ett nyvaknat intresse

för trä som byggmaterial, inte

bara för att det är ett klimatsmart alternativ. I Sverige har vi alltid byggt i trä, men nu upptäcker man också träets utmärkta egenskaper i allt fler andra länder. Trä är ett mångsidigt råmaterial och det enda förnybara byggmaterialet. Träkonstruktioner brukar karakteriseras av en kombination av olika komponenter som tillsammans ger bästa möjliga bärförmåga, värme-, ljud- och fuktisolering, brandmotstånd samt lång livslängd. Det har skett en snabb utveckling av trä i byggkonstruktioner vilket gör det möjligt att bygga även större byggnader med träbaserade system.

Att allt fler ser fördelarna med

trä gör att de svenska sågverken ser en positiv trend för tillfället. Av de svenska sågverkens totala produktion avsätts omkring 75 procent på den svenska respektive den europeiska marknaden. Förutom Sverige är Storbritannien vår största marknad, övriga stora exportmarknader i Europa är Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. En ny marknad som börjar bli stor är Kina. En stor anledning till att svenskt virke är så eftertraktat är hållbarheten och kvaliteten. Text: Emp Content Studio

ROADMAP 2050: Europeiska rådet beslutade i oktober 2009 att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 80 till 95 procent till 2050 för att nå tvågradersmålet som ställts. En förutsättning för att nå målen är enligt Europeiska rådet att det sker en genomgripande förändring av energisystemen. EU:s 20-20-20 mål: Detta ska uppfyllas till 2020. – Minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 %, jämfört med 1990 års nivåer – Sänka energianvändningen med 20 % – Öka andelen förnybar energi till 20 % av all energikonsumtion – Öka andelen biobränsle för transporter till 10 %

Källa: Svenskt Trä, Skogsindustrierna

ANNONS

Hållbart stadsbyggande i trä med SiOO:X kiselteknik! SiOO:X ger dina byggprojekt i trä ett hållbart skydd – helt utan biocider. Altaner och fasader utvecklar en vacker grå patina som håller i upp till 15 år. SiOO:X tränger snabbt in och förenas med träet. På djupet bildas ett kiselskikt som ger en starkt skyddande effekt. Den fysiska barriären spärrar vägen för de svampar och mikroorganismer som lever på träets organiska beståndsdelar.

TRÄSKYD D SOM HÅLLER UPP TILL

15 år!

SiOO:X patenterade träskydd är unikt och är utvecklat för att skydda, dra nytta av – och verka i samklang med naturens krafter. SiOO:X trä levereras färdigbehandlat utan slutstrykning på plats, med ett naturenligt utseende utan pigment eller i sex moderna grå nyanser från vitt till svart. Läs mer om vår miljöanpassande kiselteknik på sioox.se. ”Sjöhuset”, Nacka. Foto: Felix Gerlach.


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

ORGANOWOOD – PARTNER CONTENT ORGANOWOOD – PARTNER CONTENT 47

En miljöklassad träimpregnering – för klimatets skull Vi är OrganoWood. Ända sedan starten 2010 har vi drivit visionen om ett giftfritt samhälle. Men framgångssagan började mycket tidigare än så – i början av 1990-talet. Kemisten Armando Córdova och

biologen Jonas Hafrén, både forskarstudenter på kungliga tekniska högskolan i Stockholm, insåg båda problemen med giftiga

Jens Hamlin, VD på OrganoWood.

kemikalier och plaster som blev allt vanligare i samhället. Tillsammans ville de komma åt en mer hållbar lösning som kunde minska gifterna i vardagen. De bägge studenterna började forska kring naturkemiska processer, med utgångspunkten att hitta naturliga material som kunde ”korsas” för att utveckla nya, hållbara och miljövänliga egenskaper. MED NATURENS EGNA LÖSNINGAR SOM INSPIRATION

Naturen är nämligen smart. Den behöver inte ta till genvägar för att skapa hållbara lösningar som inte är skadliga för naturen. När vi människor vänder oss till naturen för att hitta mer hållbara lösningar talar man om biomimetik. Förenklat kan man säga att vi kopierar naturens egna processer, tekniker och lösningar.

Det finns otaliga exempel: Ingenjörer har härmat ventilationssystem man kan hitta i termitstackar för att konstruera byggnader utan luftkonditionering, kardborrbandfunktion hämtat från kardborreväxtens frö och nya moderna isoleringsmaterial inspireras av isbjörnarnas tjocka päls. Tillsammans kom de fram till ett recept för miljöklassad impregnering av trä. Genom en metod där naturliga molekyler klickar fast i varandra och binder sig permanent till cellulosafibrerna i träet. DEN SVENSKA INNOVATIONEN FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

Där lades grunden till OrganoWood. En impregnering som med sina starka kemiska bindningar fäster djupt ner i träets fibrer. Det ger träet extremt vattenavvisande egenskaper och ger ett effektivt

Århus Havsbad, världens största hamnbad i trä.

skydd mot röta. I dag levererar vi inte bara miljöklassat fasad, trall- och konstruktionsvirke enligt vår patenterade produktionsteknik, utan även ett miljöklassat kiselbaserat träskyddssystem. Vi drivs av ett stort miljöengagemang som har fortsatt öka med nya kunskaper som vi har införskaffat under årens lopp. Vi märker också av att branschens intresse för miljöanpassade produkter har ökat. Det har lett till att det kiseltryckta träets vackra, gråa färg går att känna igen i både

offentliga miljöer och privata bostadsprojekt i hela samhället. RESAN FORTSÄTTER

Vi är inte nöjda här. Vi vill ständigt vidareutveckla våra produkter och hitta nya lösningar, lösningar som behövs och som kan bidra till hållbara miljöer och en bättre värld att leva i. Det känns skönt att säga det: Ju mer OrganoWood som används, desto bättre är det för hela samhället. Text: Hans-Peter Öhman

organowood.com Annons

ANNONS

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

EXERI – PARTNER CONTENT EXERI – PARTNER CONTENT

XXXX

Ett system som revolutionerar driften av elnätet Ny teknik från svenska Exeri hjälper kraftbolagen att snabbare lokalisera fel i elnätet men också att kunna sätta in förebyggande underhåll innan ett fel uppstår.

stolparna på lämpliga avstånd, får man en fullständig bild av den aktuella nätverksstatusen där fel som uppstår direkt blir klassificerade och lokaliserade. – Det innebär i sin tur att man snabbt vet var felet finns och på så sätt kan ntresset för Exeri och deras tekniska skicka reparatörerna direkt till den lösning Smart Grid Surveillance plats där felet finns, förklarar Elisabeth (SGS) är stort, både i Sverige och från Johansson. utlandet. – I stället för att vänta på att kunder– Systemet har testats i Skellefteå na ska ringa in och berätta om probleKrafts elnät och vi har där kunnat visa met kan berörda kunder direkt informevår produkt under verkliga förhållanras om problemet och hur lång tid det den, säger Elisabeth Johansson som är kommer att ta innan det är åtgärdat. leveransprojektledare på Exeri. Vi har – Elbolaget kan också snabbare avtal med andra kraftbolag, bl a E.On, koppla om elförsörjningen så att områoch har förfrågningar från fler. den som inte ligger i direkt anslutning Samtidigt som intresset är stort i till där felet finns kan få sin el tillbaka Sverige finns det också en stor internasnabbare. tionell potential. – Problemen är i stort sett lika i hela Det system som Exeri utvecklat samlar världen och därför ser vi även ljust på även in statistik som indikerar var elnätet att i framtiden också kunna exportera är i behov av underhåll så att framtida vår teknik till andra marknader, menar problem och elavbrott kan undvikas. Elisabeth Johansson – Genom att byta ut och reparera i god tid, innan något hänt, gör dessutom Exeri, som startade som en avknoppatt kraftbolagen kan spara stora sumning från Ericsson för drygt tio år mor. Även farliga situationer som hängsedan, har utvecklat en helt ny och för ande elledningar eller lutande stolpar marknaden revolutionerande teknik. kan också upptäckas i tid och åtgärdas Genom ett system med intelligenta innan omgivningen eller människor agenter, som monteras på kraftlednings- skadas.

I

www.exeri.se

Elisabeth Johansson fortsätter: – För att knyta ihop alla delar har SGS sin egen kommunikationslösning. Detta garanterar inte bara energieffektivitet och pålitlighet, utan också hög säkerhet. Tillförlitligheten i systemet uppnås genom att de batterier som sitter i de intelligenta agenterna har lång livslängd, tio år, med också genom redundanta kommunikationsvägar. Dagens elnät bygger på teknik som är

100 år eller ännu äldre. Det omfattar tusentals mil ledning, är ofta draget genom svår terräng och är utsatt för klimatets alla härjningar. Resultatet: svårlokaliserade elavbrott till kundernas förtret och till stora kostnader för kraftbolagen. – Dagens elnät är uppbyggt av länkade vajrar, precis som telefonnätet var för 100 år sedan, säger Elisabeth Johansson. Det innebär att det inte finns någon inbyggd intelligens i nätet av den sort som Internet har, så att veta status på elnätets olika delar är svårt – i princip omöjligt. – Ofta sker felsökning i elnät genom manuellt arbete, trial-and-error – och det tar tid, kräver mycket arbetskraft och kostar därför mycket pengar.

Elisabeth Johansson leveransprojektledare Exeri


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI LEDARE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Kristofer Samuelsson

48

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige

Energibranschen vill bidra till ett fossilfritt Sverige Världens förändras snabbt och det gäller även på energifronten. Omställningen från fossila till fossilfria energikällor går snabbt. Frågan är om det går tillräckligt snabbt? Vi ser en snudd på otrolig utveckling av förnybara energikällor globalt, vilket är lovande. Men samtidigt ökar energianvändningen, så utfasningen av det fossila går väldigt långsamt. Vi måste helt enkelt använda energin mer effektivt. Tittar vi på Sverige i backspegeln,

20-30 år bakåt, är det precis den omställningen vi har gjort på energiområdet. I dag har vi 98

procent fossilfri elproduktion, främst vattenkraft och kärnkraft men också en hög andel vind och biokraft. Inom vår väl utbyggda fjärrvärme, som ofta producerar även el för att använda bränslet extra effektivt, återstår endast cirka fem procent fossila bränslen. Nu måste vi få till omställningen också inom transportsektorn och industrin, liksom utanför Sveriges gränser. För klimatpåverkan är global och måste lösas globalt. Både industrisektorn och transportsektorn på elektrifiering som en lösning för att nå

fossilfrihet, tillsammans med ökad användning av bioenergi. Enligt en analysrapport framtagen av forskningsprojektet NEPP, på uppdrag av Energiföretagen, innebär det att den svenska elanvändningen kommer att öka motsvarande 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning till år 2045. Trots en ganska stor energieffektivisering. Vi behöver redan nu ta fram en

plan för hur vi ska lyckas möta efterfrågan utan att riskera ökad klimatpåverkan. Därför tar Energiföretagen Sverige fram en färdplan el – för ett fossilfritt

samhälle inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. För att få en aning om vad som väntar bad Energiföretagen forskningsprojektet NEPP att analysera energianvändningen 2045 och tre olika scenarier för hur energibranschen kan möta efterfrågan med fossilfri elproduktion. Alla tre scenarierna; 100 procent förnybart med storskalig produktion, 100 procent förnybart med decentraliserad produktion samt ett scenario med förnybart och kärnkraft, klarar av att nå målet om ett fossilfritt samhälle år 2045. Oavsett scenario krävs

investeringar även i elnät och så kallade systemtjänster. För att hjälpa Sverige att bli fos-

silfritt står energibranschen redo att göra massiva investeringar i både produktion och elnät. Det kommer självklart även tekniksprång, som vi i dag inte kan sia om. Vår vision är att leverera hållbar energi till alla, alltid. För att lyckas behövs kloka och långsiktiga politiska beslut, likväl som goda kundrelationer. Det är tillsammans vi kan bygga ett fossilfritt Sverige. Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige ANNONS

Jag är startklar Min värld är en värld som lever upp till kraven på hållbarhet i alla dess dimensioner. En värld där både människa och natur mår bra. Jag ser de stora utmaningarna vi står inför idag, men jag ser också alla de möjligheter som vi har till förändring. Jag har både viljan, förmågan och kraften att ställa om för att nå målet om det hållbara samhället. Jag är Öresundskraft. Jag är så mycket mer än energi. Tillsammans med dig är jag med och skapar framtidens samhälle – idag.

oresundskraft.se/startklar


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ECO WAVE POWER – PARTNER CONTENT 49

Eco Wave Power leder vägen mot kommersiell vågenergi EWP:s kraftstation i Gibraltar.

Med innovativ och ny teknologi samt en operativ, elnätsansluten kraftstation i Gibraltar leder Eco Wave Power (EWPG Holding AB) vägen mot kommersialiseringen av vågenergi. I juli i år listades företaget på Nasdaq First North (EWP, EWPG HOLDING, SE0012569663) och i september belönades de av FN med med ”Global Climate Action Award”.

förallt fyra huvudsakliga problem. Först och främst var kostnaderna för konstruktion, drift och underhåll väldigt höga. Konstruktionerna ute till havs krävde användning av fartyg, dykare och undervattensarbete. Det andra problemet var att tillförlitligheten för lösningarna var låg. De dyra konstruktionerna gav snabbt vika för havets krafter med vågor ibland så höga som 20 meter. Det tredje problemet var att försäkringsbolag såg de många riskerna och vägrade Eco Wave Power grundades 2011 med att försäkra offshore-konstruktionerna. målet att på ett smart och kostnadseffektivt sätt producera grön elektricitet med hjälp av Utöver detta invände miljöaktivisterna mot offshore-lösningar som skapade ny närvaro havsvågor. på havsbotten. Arbetet med vågenergi är ett väldigt – Vi insåg att vi behövde lösa de här propersonligt uppdrag för Inna som föddes i Ukraina 1986. Bara två veckor efter hennes blemen för att kunna utnyttja vågenergins fulla potential. födsel exploderade kärnkraftsreaktorn I Chernobyl och orsakade den största kärnkraftskatastrofen i historien. Inna påverkades av explosionen, fick andningsstopp och Vågor kan var kliniskt död. Lyckligtvis kom hennes mor som utbildad sjuksköterska till hennes tillhandahålla DUBBELT undsättning och kunde återuppliva henne så mycket elektricitet med mun mot mun-metoden. Det räddade hennes liv, och Inna känner att hon fått en jämfört med vad andra chans som hon verkligen vill göra världen producerar nu något bra av. tastisk sak att jobba för. Den största delen av världens befolkning bor längs havskuster och enligt World Energy Council kan vågenergi producera DUBBELT så mycket elektricitet jämfört med vad världen producerar nu. – När jag och David Leb (medgrundare av EWP) bestämde oss för att ta oss an vågenergi såg vi stora möjligheter och en ännu större efterfrågan. Men vi såg också komplicerade metoder ute till havs som hindrade vågenergin från att kommersialiseras.

Fokus på offshore-lösningar skapade fram-

ecowavepower.com

sionen och det israeliska energiministeriet följt av ett tillkännagivande om etablering av ett Joint Venture med EDF Renewables IL samt ett partnerskap med Siemens. I juli listades EWP publikt på Nasdaq

First North och samlade in 121,8 miljoner SEK, vilket gjorde det till den andra största listningen vid Nasdaq First North vid tidpunkten. Företaget har välkomnat 5,900 nya aktieägare inkluderat AP4 och Skandia Fonder. Text: Ted Hammerin

The Economist publicerade nyligen en artikel med namnet “Could the future of Marine Energy be Onshore?” som fokuserade på Eco Wave Powers teknologi. I linje med EWP´s arbete argumenterar de för behovet av landbaserade marina energiprojekt i miljöer med lägre risk. I tillägg till detta visar en aktuell forskningsstudie från Institute of Marine Sciences and Technology vid Dokuz Eylül University att onshore-teknologier har en betydligt högre överlevnadsförmåga och är mer kostnadseffektiva. En studie av Dr. Peter Harrop visade att intresset för Inna Braverman, under inspelningen av FN:s film om Eco Wave Power som kommer att presenteras vattenenergi är på uppåtgående igen och EWP bestämde sig för att fokusera på på COP25 i Chile. lösningar vid eller nära kusten. Det här till- att stora upphandlingar genomförs. Den vägagångssättet gjorde det möjligt för EWP nya entusiasmen rör främst metoder som att hitta en kostnadseffektiv lösning eftersom undviker enorma infrastrukturer och istället Niclas Svenningsen, Manager vid placerar enklare utrustning i havet, precis den största delen av systemet befinner sig FN:s program Climate Change Global som EWP gjort. på land, precis som en vanlig kraftstation. Climate Action: På grund av positionen på land är de inte “Det är ett nöje att ge denna utmärkelse utsatta för stormiga havsförhållanden. Vid EWP har mottagit betydande utmärkelser till EWP. Deras innovativa teknologi ankommande stormar kan EWP aktivera för sitt arbete inkluderat Global Climate fungerar som en fyr som leder oss mot sin utvecklade stormskyddsmekanism (när Action Award från FN, Women4Climate en mer hållbar framtid för alla. Deras vågorna är för höga för systemet att hantera Award från C40 och tog sig nyligen upp på projekt genererar ren och prisvärd stiger de flytande mekanismerna upp ovan- listan SET100 bestående av energibolag energi från haven och ger i sin tur ett för vattenytan) som revolutionerar världen (DENA & the lysande exempel på en skalbar, effektiv Det attraktiva priset och den höga tillWorld Energy Council). EWP har även fått klimatlösning under ledning av en förlitligheten gjorde att EWP kunde få sina finansiering från EU, Europeiska Kommiskvinnlig medgrundare och VD.”

Inna tycker verkligen att vågenergi är fan-

konstruktioner försäkrade. Dessutom är EWP´s system 100% miljövänliga. EWP driver projekt I Israel och Gibraltar. Kraftstationen i Gibraltar visar att elektricitet producerat av vågenergi framgångsrikt kan överföras till elnät (tidigare lösningar för vågenergi lyckades inte ansluta till elnät i de flesta av länderna med projekt), att det kan byggas kostnadseffektivt och att dess teknologi kan överleva stormar. Nu är målsättningen för EWP att nå nästa nivå, vilket innebär en utökad verksamhet som i sin tur kan visa att vågenergi kan generera betydande energimängder och vara lönsam.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Matthew Henry

50

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hela elsystemet står inför en revolution. Utvecklingen har gått framåt och vårt nuvarande elsystem börjar bli förlegat. Ny teknik har uppkommit och liksom i resten av samhället står nu elmarknaden inför en digitalisering.

Smarta elnät står inför en revolution Hela elsystemet står inför en revolution. Utvecklingen har gått framåt och vårt nuvarande elsystem börjar bli förlegat. Ny teknik har uppkommit och liksom i resten av samhället står nu elmarknaden inför en digitalisering.

hushållet som det centrala där el kommer från flera olika håll och där el även kan gå åt andra hållet, ut i elnätet, i de fall där ett hushåll med egen elproduktion får ett överskott.

Med mer väderberoende elproduk-

att 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion och bli helt fossilfria, så måste vår el komma från mer hållbar elproduktion än i dag. När man går över till mer väderberoende energikällor krävs det också bättre planering av elproduktionen, så att man kan hantera vädrets variationer. Man måste kunna lagra el när det finns ett överflöd och kunna begränsa användningen när det blir brist. Till exempel kan man locka kunder att flytta energikrävande utrustning att köras vid ett annat tillfälle när det är mindre tryck på elnätet. Energiproduktionen förväntas också bli mer småskalig med fler lokala elproducenter där man då ska kunna ta tillvara på överskott från dessa och flytta till områden där det är brist. Dagens elnät klarar i dag inte av att ta emot överskottsel från lokala producenter på ett smidigt sätt. Ett smartare elnät kan styra produktion och användning på ett bättre sätt och även hantera el i flera riktningar, enligt energimyndigheten.

tion får vi också mer varierande elpriser, vi vill då kunna anpassa vår elanvändning till när elen är billig. Elsystemet måste bli smartare så att vi kan ha bättre kontroll och kanske även så att våra produkter själva kan ha bättre kontroll på sin elanvändning. Det är inte elen vi är intresserade av utan det vi kan använda elen till. Vi använder inte el, vi använder tjänster som är beroende av el. Framtiden kommer att innebära

ökat energibehov. Större delen av vår elproduktion kommer att komma från olika källor jämfört med i dag när systemet är elnätet är byggt kring en central elproducent och därifrån transporteras ut till konsumenten. Produktionen sker i dag baserat på spekulation om vad man förväntar sig om kommande efterfrågan, enligt Swedish Smartgrid. Detta kan leda till både överpro-

duktion och brist på el eftersom man saknar feedback från hur verklighetens behov faktiskt ser ut. Vi måste bättre kunna anpassa produktionen till efterfrågan. Bilden av energisystemet behöver ändras och man ska i stället se

Eftersom vi i Sverige har som mål

Man vill att kunderna ska bli mer

aktiva på elmarknaden för att man ska kunna styra balansen mellan produktion och efterfrågan. Med smarta elmätare i hushållen kommer både producent

och användare att kunna få mer information om elanvändningen och planera sin elanvändning bättre. Enligt ett regeringsbeslut som togs i somras ska våra nya elmätare kunna mäta energi varje kvartal. Senast januari 2025 ska dessa nya mätarna vara på plats, enligt regeringen. Med så specifik information om när elen används så finns också möjlighet att börja handla med mycket mer specifikt elpris. Man betalar för elen just när den används. Systemet har testats i ett pilot-

projekt i Norra Djurgårdsstaden. De boende kan själva se sin energianvändning på en display och ges information om när det är mest miljö- och prisvänligt att använda krävande hushållsmaskiner. Tanken är att man ska kunna välja att till exempel starta diskmaskinen när det är billig el. I förlängningen kan systemet bli ännu smartare där vitvarorna själva kan få information med aktuellt elpris och på så vis anpassa sin elanvändning direkt utan att passera elmätaren. Här finns möjligheter för en ny marknad med varor som är anpassade till denna nya öppningen för tvåvägskommunikation mellan producent och användare, det vill säga produkten som använder el. Ett nytt system innebär också nya

risker. Ju fler smarta funktioner och apparater desto större blir risken att någon tar sig in i systemet och tar kontroll över det. I en värld där elsystemet bygger på

IT kan hackare hitta hål och sårbarheter och ge sig på industriella styrsystem med förödande konsekvenser som följd. Informationen från systemet kan

falla i fel händer och man kan då tillskansa sig information om en persons elanvändning och se vad, när och hur denne använder sina elprodukter. Exempelvis kan man styra reklamutbudet efter personens befintliga elartiklar, men man kan också se när personen är hemma eller sannolikt är iväg från hemmet. Små buggar kan ge någon full kontroll över en persons elmätare, utan att användaren märker någonting. Dessa risker måste tas på största allvar och hanteras innan systemet tas i bruk. Det är viktigt att användaren är medveten om riskerna och kan påverka marknaden med att ställa krav på säkerhet i de produkterna man köper. Integriteten hos användaren, förmågan att kommunicera med elmätaren, och möjligheten att göra intrång i systemet måste begränsas. Detta måste regleras och adresseras både på regeringsnivå och av producenten av utrustning. Smartare elnät innebär en framtida elmarknad där vi ser på el och elanvändning på ett helt nytt sätt. Med ny teknik i både elsystemet och i våra elprodukter kanske elanvändningen kan bli så smart att vi helt kan sluta tänka på el. En värld där elartiklar tar den el den behöver när den är billig. Text: Andreas Ekfrost

Hallå där Jenny Longworth Hej, Jenny Longworth, Managing Director Kjeller Vindteknik Berätta om Kjeller Vindteknik och Norkonsult. Kjeller Vindteknikk är ett konsultbolag som kan vind. Vi har funnits i över 20 år nu och levererat produktionsberäkningar, vindkarteringar och vindmätningar till den nordiska marknaden. Mest kända är vi nog för vår ismodelleringsarbete där vi är en av de ledande i världen på bedömning av nedisning på vindkraftverk men också elnät och andra strukturer. Vi blev nyligen uppköpta av Norconsult, som är ett konsultbolag som erbjuder ingenjörsexpertis över hela världen, inom el och anläggning, vattenkraft, solenergi och många andra delar. Hur ser ert samarbete ut? Vi har väldigt lika värderingar, bland annat vikten av kvalitet och expertis inom våra områden, vilket är en bra plattform att bygga på och vi ser att tillsammans kan vi erbjuda vindindustrin tjänster som vi bara kunnat erbjuda inom separata delar innan. Vi har nu möjlighet att erbjuda exempelvis teknisk due diligence tjänster samt kontraktsupport vid inköp av vindkraftverk och anläggningsarbete. Varför satsar ni på vindteknik? Jag tror att många som jobbar inom vindbranschen bryr sig mycket om miljön och det ser man på hur engagerade de flesta man arbetar med är. Det är en oerhört intressant industri att jobba inom eftersom vi kontinuerligt förändrar och förbättrar oss vilket ju också har gjort vindkraft till ett av de kostnadseffektivaste energislagen på marknaden på väldigt kort tid. Hur ser er framtidsvision ut? Vi tror att vindkraften är en väldigt viktig del av ett hållbart samhälle och vi ser verkligen fram emot att få vara en del av denna spännande och utmanande utvecklingen och bidra med all den erfarenhet och expertis som vi har inom området.

NÄTVERKET SÄGER ALLT HÄNG MED PÅ LINKEDIN Diskutera relevanta nyheter, branschhändelser och ta del av spännande jobberbjudanden på LinkedIn: European Media Partner. ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ÖRESUNDSKRAFT – PARTNER CONTENT 51

Sänkta boendekostnader med största solcellsanläggningen hittills Att solenergi kommer allt starkare råder det inga tvivel om. Under 2018 uppnådde den svenska marknaden drömgränsen två miljarder kronor. Statistiken för installerad effekt är inte sammanställd än, men många installatörer vittnar om en fördubbling jämfört med föregående år.

När din solcellsanläggning överproducerar matas elen ut till nätet. Då är det viktigt att ha ett elhandelsavtal där du kan sälja överskottet. En investering i solceller motsvarar en årlig avkastning på cirka fyra-sju procent. Det handlar framförallt om att solceller minskar dina driftskostnader och dessutom ger dig möjlighet att sälja överskottsel under vår- och sommarmånaderna. Solenergi anses också vara en förbättring för ditt hem och kan därför löna sig den dag det är dags att sälja din bostad.

Vilket är något som boende i bo-

Foto: Timo Julku

stadsrättsföreningen ÄngelholmsVi bedömer att hus Nr. 7 kan se fram emot. På taken installerades nämligen varje lägenhet under 2018 Öresundskrafts kommer att spara största solcellsanläggning hittills runt 1200-1500 för att förse fastigheterna med el från solen. kronor årligen Sammanlagt 648 solpaneler med en area på drygt 1000 kvabäst. Omräknat till årsprodukdratmeter kommer att generera tion betyder det runt 170 000 191 kW när solen skiner som kilowattimmar. Det är tillräckligt

för att försörja fastigheternas pumpar och fläktar och samtidigt ge varje lägenhet ett bidrag med solel. Investeringen i solceller är bara en del i ett större investeringsprogram. Det berättar Gösta Svensson, ordförande i föreningen. – Det började med en diskussion kring våra energikostnader. Nu bygger vi om värmesystemen med frånluftvärmepumpar för att ta tillvara värmen i ventilationsluften. Tillsammans med gemensam elmätning, solceller, samt drift- och underhållsavtal med Öresundskraft har vi skapat en mycket gynnsam energilösning. Vi bedömer att varje lägenhet kommer att spara runt 1200-1500 kronor årligen. – Det är ett konkret exempel på hur vi tillsammans med våra kunder bidrar med energi för en bättre värld berättar Mats Christensson, ansvarig säljare på Öresundskraft.

8 glödande fördelar med solenergi och solceller Intresset för solceller är väldigt stort och det växer dessutom hela tiden. Inte konstigt med tanke på hur många fördelar som finns med solenergi – potentialen är faktiskt närmast oändlig. • Solenergi är en förnybar energikälla och därav en oändlig resurs som vi inte kommer, eller kan, göra slut på till skillnad från olja. • Solceller kräver ingen aktiv tillförsel av bränsle och därför finns det ingen negativ miljöpåverkan till följd av transport eller produktion av bränsle. • Du bidrar till Sveriges och norra Europas miljökloka elförsörjning när du säljer din överskottsel. • Solenergi ger inga utsläpp vid användning. • Eftersom solceller (oftast) installeras på taket påverkar panelerna inte omkringliggande miljö, natur eller infrastruktur. Dessutom används yta som inte hade använts till något annat. • Solceller görs vanligtvis av kisel. Råvaran kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns ingen risk för att vi kommer att lida brist till följd av utvinning. • Solceller utvinner mer energi per ytenhet än något av de andra förnyelsebara energislagen. • Solceller behöver i princip inget underhåll. I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. 2 augusti hade vi redan förbrukat jordens resurser för i år. På bara en och en halv timme har solenergi potential att ge lika mycket energi som vi förbrukar på ett år. Solenergi är på många sätt en av de viktigaste pusselbitarna för att nå klimatmålen.

oresundskraft.se ANNONS

EATON – PARTNER CONTENT

Eaton gör det möjligt att tjäna pengar på UPS-investering Eatons UPSaaR-system gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och dessutom tjäna på själva investeringen i UPS.

investerat i en UPS kan få ersättning för att den bidrar genom att justera sin strömförbrukning vilket hjälper nätet att undvika strömavbrott. Janne Paananen, Technology Manager, Eaton EMEA, säger: EATON UPSAAR – Tidigare har fokus legat på att återvin– GRÖNA PENGAR I GRÅ UTRYMMEN na värmen generad från servrar. Nu handEatons UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) är det lar det mycket om att optimera kraftinfraförsta systemet som gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och sam- strukturen till exempel för att balansera tidigt generera intäkter från gjord investering. nätet med hjälp av UPS-funktionen. Janne tillägger också: Systemet ger datacentret kontroll över dess – En modern UPS kan smidigt styra energi och väljer hur mycket kapacitet som ska erbjudas, när och till vilket pris, samtidigt efterfrågan mellan nät och batterier. När som det hjälper energileverantörerna att ba- det behövs, kan den mata tillbaka kraften lansera frekvensen i nätet och på så vis skapa ur batterierna till nätet och fungera som regenererande last. Tack vare denna flexiett stabilare elnät för alla sina kunder. bilitet blir den en unik typ av last som kan stötta nätet vid behov. EN NY MÖJLIGHET FÖR DATACENTRETS KRAFTINFRASTRUKTUR

Istället för att bara vara en stor förbrukare av energi kan ett datacenter nu bidra till ett stabilare elnät och kompenseras ekonomiskt för det. Eatons UPS-as-a-Reserve (UPSaaR) gör det möjligt för organisationer och företag att tjäna pengar på sin befintliga investering i UPS genom att göra det möjligt för dem att hjälpa energileverantörer att balansera frekvensen i nätet och på så vis skapa ett stabilare elnät. Den som har

eaton.com

TJÄNA PENGAR PÅ ENERGI

Eatons UPS-as-a-Reserve-system gör det möjligt för ett datacenter att öka sin konkurrenskraft genom att nödvändiga investeringar generar inkomster. Ett datacenter kan också använda sitt UPS-system för att delta i frekvensregleringen. Svenska Kraftnät kommer att betala datacenter för deras flexibilitet i energiförbrukning vid behov för att upprätthålla nätfrekvens. En UPS med Ea-

I dag kommer mer än 24% av all el från förnybara källor.

framgångsrika tester av konceptet att med tons UPSaaR-system kan användas för att reglera kraftbehovet och generera ytterligare UPS as a reserve balansera frekvensen i det nordiska elnätet. intäkter som en del av att göra datacentret mer konkurrenskraftigt när det gäller pris. Svenska Kraftnät och Statnett gjorde 2018


Annons

52

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Målsättning 2040 i sikte Sverige kommit långt i energiomställningen jämfört med andra länder. Men det finns fortfarande utmaningar kvar för att uppnå helt fossilfri energi 2040.

Sveriges energimål säger att vi ska

vara helt fossilfria i energisektorn 2040. Det är ett mål som Sveriges nya energiminister Anders Ygeman tror att vi kommer att klara med tanke på att dagens elproduktion är näst intill fossilfri och användningen av fossilt bränsle är mindre än tio procent i fjärrvärmesektorn. – Sverige har redan kommit långt i energiomställningen jämfört med andra länder. Målet om 50 procent förnybar energi uppfylldes redan 2011 och 2016 var andelen 53,8 procent. − Transportsektorn är tillsammans med utsläpp från industriprocesser den största kvarstående utmaningen när det gäller att minska Sveriges koldioxidutsläpp, säger han. En minskad användning av fossila

bränslen i industrin kräver både energieffektivisering och ökad

användning av förnybar energi. Regeringen har infört Energisteget − ett program för energieffektivisering inom industrin som innebär att stora företag som genomfört en energikartläggning kan ansöka om bidrag för en fördjupad studie av åtgärder eller investeringsstöd för merkostnaden för investering i en energieffektiv åtgärd. − Regeringen har även beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet där 300 miljoner kronor per år mellan 2018–2040 ska satsas för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. När det gäller transporter har Riksdagen beslutat om ett mål på 70 procent minskade utsläpp i inrikes transporter, utom inrikes flyg, till 2030 jämfört med 2010. Flera insatser är på gång för att påskynda omställningen i transportsektorn, bland annat

”I dag är det tyvärr långa ledtider för att bygga ut elnätet. Det räcker inte med regelförenklingar, branschen måste också hitta nya lösningar.”

genom januariavtalet. Beträffande biodrivmedel kommer Energimyndigheten i juni 2019 att lämna sin rapport inför kontrollstationen i reduktionsplikten och bland annat lämna förslag på vilka reduktionsnivåer som ska gälla för åren 2021–2030. Sverige ligger långt före andra

länder inom EU när det gäller andel förnybar energi i transportsektorn – framför allt från användning av biodrivmedel. Parallellt med den ökade andelen biodrivmedel säljs även allt fler elbilar. I fråga om el så importerar Sverige under vissa timmar en liten mängd energi från länder med stor andel fossil elproduktion men exporterar dessutom betydligt mer. − Sverige har varit en stor nettoexportör av el de senaste åren och både Energimyndigheten och Svenska kraftnät bedömer att vi även kommer vara det framöver. I ett elsystem med en allt högre

andel väderberoende elproduktion blir det viktigare att använda elnätet och elen på ett effektivt och smartare sätt. En central utmaning för omställningen till 100

procent förnybar elproduktion är att samtidigt säkra en trygg elförsörjning. − Det finns många spännande lösningar för att integrera en större andel väderberoende el i elsystemet, där artificiell intelligens definitivt kan komma att spela en roll genom att till exempel på kort tid anpassa produktionen efter vindprognoser. Nya innovationer och lösningar kommer också kunna användas för att anpassa efterfrågan på el i stället för produktionen. Vi måste få ett mer flexibelt elsystem. −I dag är det tyvärr långa ledtider för att bygga ut elnätet. Nätkoncessionsutredningen kommer inom kort att redovisa sina slutsatser och de förslag som utredningen lägger kommer att leda till en smidigare och snabbare process för att bygga elnät tror han, men tillägger att det inte räcker med regelförenklingar, utan att branschen måste också bli bättre på att hitta nya lösningar och på att samarbeta med kommuner, myndigheter och andra aktörer. I Energiöverenskommelsen från 2016 anges att ska bli enklare att vara en småskalig producent genom nya regelverk. Ett exempel på det är den satsning

på 300 miljoner kronor till solcellsstöd som finns med i regeringens vårändringsbudget. Även Nätkoncessionsutredningen kommer att föreslå förenklingar för småskaliga producenter som kan göra det möjligt för fler att producera och använda egen el. När det gäller vattenkraftsut-

byggnad så ställs alltid moderna miljökrav som till exempel kan innebära anläggande av fiskvandringsväg, minimitappning av vatten och flöden som är anpassade efter faunan. Vilka krav som ställs i det enskilda fallet kommer att variera, eftersom avvägningar mellan behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel vägs mot varandra. Under 2019 kommer en nationell plan som ska vara vägledande för myndigheternas arbete med prövningarna och för vattenförvaltningen att tas fram. Text: Ulrika Kihlblom

MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!

Foto: Vattenfall

ANNONS

Kjeller - Konsulter inom Vindenergi Teknisk och kommersiell support för ditt vindkraftsprojekt genom hela dess livscykel

Vindmätningar | Produktionsestimat | Ismodellering och isprognosticering | Vindkarteringar | Teknisk Due Diligence | Kontraktsupport | Produktionsutvärderingar

Kjeller Vindteknikk Sverige www.vindteknikk.se |+46 725 256729 | Hantverkargatan 5K, 112 21 Stockholm


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL ENERGI 53

FAKTA

Namn: Anders Ygeman är Energi- och digitaliseringsminister. Ålder: 48 Bor: Stockholm Karriär: Han var inrikesminister 2014–2017. Har tidigare bland annat varit ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet och för Trafikutskottet.

ANNONS

Jag är startklar Min värld är en värld som lever upp till kraven på hållbarhet i alla dess dimensioner. En värld där både människa och natur mår bra. Jag ser de stora utmaningarna vi står inför idag, men jag ser också alla de möjligheter som vi har till förändring. Jag har både viljan, förmågan och kraften att ställa om för att nå målet om det hållbara samhället. Jag är Öresundskraft. Jag är så mycket mer än energi. Tillsammans med dig är jag med och skapar framtidens samhälle – idag.

oresundskraft.se/startklar


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Fotolia

54

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Energieffektivisering – för allas skull Lotta Bångens, VD för EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen

Att spara energi och anamma en energisnål livsstil är i allra högsta grad uppe på tapeten i dagsläget, men många hör inte så mycket om begreppet att energieffektivisera. Ännu färre är kanske de som vet vad det innebär. Faktum är att energieffektivisering kan innebära massor av saker och de åtgärder man kan vidta är inte skrivna i sten – det beror på från fall till fall. Lotta Bångens, VD för EEF, En-

ergiEffektiviseringsFöretagen, förtydligar: – Energieffektivisering är ingenting man köper separat utan det ingår i en eller en rad åtgärder man utför på fastigheter, industrier eller produkter för att få ut så mycket som möjligt av den energi som används. Just fastighetsägare brukar vara intresserade av att energieffektivisera för när det gäller energi rör det sig ofta om stora kostnader. Det som i praktiken sker när man

vidtar åtgärder för att energieffektivisera är att man blir mer kostnadseffektiv och där igenom får ut mer från de pengar man investerat. Åtgärderna, sett till fastigheter, kan vara allt ifrån att

isolera ett vindsutrymme för att minska på eventuell spillvärme därifrån till att alla rör är isolerade så att värme inte läcker på väg genom fastigheten, säger hon och fortsätter. – Men när det gäller industrier så ser prioritetsordningen lite annorlunda ut. Där värdesätts produktionen högst och energieffektivisering hamnar lite längre ned eftersom det inte tillhör kärnverksamheten. Även om energieffektivisering kan vara mer lönsamt än en åtgärd i produktionen så är det inte ”top of mind”. EEF försöker hjälpa medlemsföre-

tagen att se de olika kundernas behov. Ju mer man förstår kundbehoven desto bättre lösning kan man erbjuda, som passar in i det som är viktigt för just den här kunden. Aspekter som inte har med energieffektivisering att göra i första hand. För industrin kan det t ex handla om att åtgärder som föreslås absolut inte får störa produktionen. Det måste man kunna visa om man ska sälja till industrin. Lotta menar också att det gäller att

var lyhörd och hitta ”triggers” för

de olika kunderna. Det gäller att hitta vad kunden vill köpa och inte att tala om vad man själv har att sälja. – Man kan likna det vid när pensionsmäklarna ringer och berättar vad man minsann borde göra för att få ut mer pengar, och man själv säger att man inte är intresserad och lägger på luren ganska snabbt. Skulle pensionsmäklaren i stället varit lyhörd och ställt några frågor kring vad som var viktigt för mig. Att mina pensionspengar inte går till tobak och vapen, då skulle jag genast ha svarat ”fixa det åt mig, bara jag slipper göra något.” – När till exempel en fastighet redan är energieffektiv så är det sedan förvaltningens uppgift att rätt underhåll görs och att man håller fokus på det. Tappar man det så är man snart uppe i samma kostnader igen. Ofta har man mer fokus när man bygger nytt men under driften kan energifrågan lite i skymundan, det prioriteras inte lika högt. På frågan om varför det är viktigt

att energieffektivisera säger hon att skälen är många. Nåt som är på tapeten nu är kapacitetsbrist i elnäten. Energieffektivisering

minskar risken för kapacitetsbrist och är dessutom snabbare och billigare än att bygga om eller bygga ut elnätet. Ett annat viktigt skäl att energieffektivisera är miljö- och klimataspekten. Genom att byta till LED-lampor,

isolera en vind som läcker värme eller byta ventilationsaggregatet i skolan ser man till att mindre el måste köpas in. Eftersom elnäten i mångt och mycket är internationellt sammankopplade riskerar man att delar av den el man köper in är producerad i fossilkraftverk – kan man energieffektivisera bort det behovet så mår klimatet bättre. Internationella organisationer som IPCC och IEA pekar nämligen ut energieffektivisering som den enskilt största åtgärden för att klara av klimatutmaningen. – Det är viktigt att få branschen och samhället att titta närmare på hur människor och företag tar beslut. Beteendeaspekten är nyckeln här – vad tänker en fastighetsägare när man får en ny hyresgäst och man behöver byta ut all belysning? Energieffektivisering är lönsamt idag, men genomförs inte ändå. Det förklaras med beteende-ekonomi. Det finns

andra aspekter som påverkar våra beslut mer än vad lönsamheten gör. Därför behöver energieffektivisering en knuff av samhället för att åtgärderna ska bli genomförda, trots att de är lönsamma. Det gynnar både samhällsekonomin och klimatet. Alla energibolag är tvungna att

bygga och producera en viss del grön el varje år, vilket är anledningen till mycket av den vindkraft vi ser i dag. Nu finns ett förslag på regeringens bord att göra likadant med energieffektivisering - energibolagen skulle få ett ansvar för att genomföra energieffektivisering hos sina kunder. - Vi tror att det föreslagna styrmedlet verkligen behövs och hoppas att det kommer att införas. Förslaget skulle skapa en marknad för effektreducering och minska kapacitetsbristen i våra nät. Som sagt, lönsamheten räcker inte, någon form av styrmedel som resulterar i agerande behövs. Energieffektivisering innebär lägre kostnader, lägre kapacitet på elnäten, mindre importerad el och därmed ett mindre avtryck på miljön. Många är skälen till varför det bör prioriteras högt. Text: Hans-Peter Öhman ANNONS

Tillsammans har vi TILLSAMMANS harkraft vi kraften att förändra att förändra


6000 TON CO2 REDUKTION 7 MILJONER I Ă…RLIG ENERGIBESPARING ROI < 40 DAGAR Besparingspotentialen i tryckluftssystemen är enorm. OvanstĂĽende resultat uppnĂĽdde vi pĂĽ Enersize hos en av vĂĽra kunder i Asien. I Norden har de flesta projekten en ROI under 3 mĂĽnader. Det beror pĂĽ att tryckluft är extremt dyrt att producera och att ĂĽtgärderna fĂśr att uppnĂĽ resultaten är billiga. Vill du uppnĂĽ liknande resultat fĂśr ditt fĂśretag? Kom dĂĽ till Tryckluftsseminariet i VästerĂĽs den 21-22 November. Där kommer du träffa nĂĽgra av Sveriges främsta aktĂśrer inom tryckluftsindustrin. Temat är att fĂĽ fram den verkliga kostnaden fĂśr tryckluften. Därefter gĂĽr vi igenom de lĂśsningar som kan gĂśras. Om du inte vill vänta med energibesparingar – kontakta oss redan nu. Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa ditt fĂśretag till en lägre energiĂĽtgĂĽng med minskade CO2 utsläpp. Telefon: 031 757 15 15 Mejl: ReduceCO2@enersize.com NĂĽgra av fĂśredragshĂĽllarna

Enersize arbetar med

En av världens

Nordens ledande

Världens ledande

effektivisering av

ledande kompressor

industrileverantĂśr.

tillverkare av

tryckluftssystem. Genom

tillverkare berättar om

Berättar om hur deras

snabbkopplingar och

mätning och

energieffektiv

produkter> logistik och

komponenter till

Üvervakningssystem och

produktion av tryckluft

t)änster är centrala fÜr

tryckluftssystem. Berättar

avancerade analys av

och hur man bÜr tänka

energilĂśsningar

om vikten av flĂśden och

mätdata samt E

när man bygger ett

dimensionering fĂśr att

systemet fĂśr

tryckluftssystem

uppnĂĽ energieffektiva lĂśsningar.

läckagekontroll .

www.enersize.com Tryckluft stür fÜr ca. 10% av industrins elfÜrbrukning, Enersize kan reducera fÜrbrukningen med upp till 50%. Tekniken är billig och effektiv. Kontakta oss gärna fÜr en analys av besparingspotentialen. Enersize är noterat pü Nasdaq First North Growth Market.


Annons

56

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild

Energiöverenskkommelsen kan förändra mycket Energiöverenskommelsen 2016 måste ses som en historisk politisk händelse. Även om moderaten Lars Hjälmered är tydlig med att mycket arbete kvarstår, är han nöjd med att man nu lagt grunderna för ett långsiktigt och blocköverskridande arbete framöver. höjde på ögonbrynen och samtidigt drog en lättnadens suck när Energiöverenskommelsen slöts mellan fem av Sveriges åtta riksdagspartier 2016. Eftersom landet under decennier

Det är något som Lars Hjälmered,

gruppledare för moderaterna i näringsutskottet, håller med om: – Absolut. Det löste en hel del akuta problem och ger oss nya

fortlöpa för att inte säga accelerera under nästa mandatperiod – oavsett valutgång. Det skapar en nödvändig stabilitet, säger Lars Hjälmered. Just stabilitet är något som är

Det var nog många som förvånat

styrts av olika regeringar som alla haft olika uppfattningar om Sveriges energiförsörjning har framtiden milt uttryckt kunnat beskrivas som osäker. Det gäller såväl elmarknaden som situationen för hushåll och näringsliv. Energiöverenskommelsen 2016 skapar en långsiktig inriktning för svensk energipolitik eftersom den bör ses som en betydande politisk kompromiss efter decennier med partipolitiska meningsskiljaktigheter om den så viktiga energipolitiska färdriktningen. Aldrig tidigare har en så omfattande överenskommelse gällande svensk energiförsörjning fattats.

Hallå där Roger Kvist

Lars Hjälmered, gruppledare för moderaterna i näringsutskottet..

förutsättningar för det fortsatta arbetet. Långsiktighet och strategisk planering är nödvändiga för att lyckas med en så stor utmaning som detta faktiskt är. Att uppnå en energiproduktion

som redan 2040 är helt baserad på förnybara resurser är givetvis ingen utmaning man ska underskatta. Tvärtom. Ska en omställning av den omfattningen lyckas krävs det gemensamma ansträngningar och en stegvis process. – Det viktiga är att vi kan säkra energiproduktionen under hela omställningsperioden. Det håller inte att vi inte klarar produktionen under vissa perioder. Hela vårt samhälle är uppbyggt kring säker och kontinuerlig energitill-

gång, menar Lars Hjälmered och utvecklar: – Därför är det viktigt att kärnkraften finns kvar. På sikt är förhoppningarna att även den ska kunna ersättas, men vi är inte där ännu. Nu behövs den för att vi ska kunna säkra upp. Vind- och solenergi är i dagsläget volatila energislag och innan vi har löst storskalig lagring måste vi upprätthålla en sömlös leverans. I och med den blocköverskridan-

de överenskommelsen finns det nu flera avgörande faktorer som påverkar utvecklingen framöver: – Eftersom både socialdemokraterna och moderaterna är med, så finns det ypperliga förutsättningar för att arbetet ska

avgörande för en omställning. Det är stora förändringar som ska göras och det kräver av naturliga skäl stora investeringar. Med en tydlig och långsiktig färdplan blir det både lättare att budgetera investeringar i sektorn och dessutom kunna räkna hem investeringarna eftersom detta ofta tar lång tid. – Samma sak gäller för forskning och innovationer, även där pratar vi om långa och ofta kapitalintensiva processer. Här har vi en ledande position globalt sett och vi ska se till att det förblir så, menar Lars Hjälmered. Nu löser inte en överenskommelse

alla problem och mycket måste göras inte minst under nästa mandatperiod. – Fundamentet finns där att följa, men mycket arbete kvarstår och stort ansvar kommer att falla på den regering som tillträder efter valet. Och vi pratar om stora och avgörande frågor som till exempel vad som ska hända med kärnkraften och inte minst kärnavfallet. Oavsett vem som styr så måste vi ta ansvaret och fortsätta de påbörjade ansträngningarna. Text: Mats Carlbäck

Hej, Roger Kvist, Country Sales Manager på Eaton Electric. Berätta om Eaton! Eaton är ett mångsidigt och tekniskt ledande företag inom krafthantering som levererar energieffektiva lösningar som hjälper kunder att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft. Företaget erbjuder en bred produktportfölj som spänner från system för kvalitetskontroll, belysning och ledningsdragning och drivsystem för så väl lastoch personbilar. Alla tjänster och produkter är utformade för att ge bättre prestanda, effektivare energiförbrukning och ökad säkerhet för kunden. Vad är energilagring och hur fungerar det? Energilagring gör att man kan lagra energi när den är tillgänglig och nyttja den vid behov. Genom detta får man en större tillförlitlighet och ett oberoende. Manundviker därmed potentiella nedgångar i elnätet. Som innehavare av ett enerilager, kan man kan även sälja den lagrade energin till elleverantören för att stötta elnätet vid behov. Energilagring finns för bostäder, kommersiella och industriella byggnader. Vad kan Sverige och landets företag tjäna på detta? Eatons UPS-as-a-Reservesystem gör det möjligt för ett datacenter att öka sin konkurrenskraft genom att nödvändiga investeringar generar inkomster. Ett datacenter kan också använda sitt UPS-system för att delta i frekvensregleringen. Hur ser ser framtidsvision ut? Att många företag kan använda Eatons UPSaaR-system för att reglera kraftbehovet och generera ytterligare intäkter som en del av att göra datacentret mer konkurrenskraftigt när det gäller pris.

Text: Hans-Peter Öhman ANNONS

Jag är startklar Min värld är en värld som lever upp till kraven på hållbarhet i alla dess dimensioner. En värld där både människa och natur mår bra. Jag ser de stora utmaningarna vi står inför idag, men jag ser också alla de möjligheter som vi har till förändring. Jag har både viljan, förmågan och kraften att ställa om för att nå målet om det hållbara samhället. Jag är Öresundskraft. Jag är så mycket mer än energi. Tillsammans med dig är jag med och skapar framtidens samhälle – idag.

oresundskraft.se/startklar


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT WITH A PURPOSE

EKSTA – PARTNER CONTENT 57 EKSTA BOSTAD

Unika solenergihus öppnar upp för nya energilösning Att solenergi är en av framtidens energikällor, är många, både experter och hobbytyckare överens om. Solceller på fastigheter kan hamstra energi så det räcker och blir över för huset, men det har länge varit olagligt att leverera överflödet till grannfastigheten. Men inte längre, tack vare Humlevägen i Fjärås.

A

tt få ut så mycket som bara möjligt

ur solenergin ligger i allas intresse. Både energiföretag, fastighetsägare och hyresgäster har intresse i att få så stor ekonomisk och energimässig vinning som bara möjligt. Men en gammal lag sätter käppar i hjulet. – Lagen säger att vi inte får skicka el mellan huskropparna, så om vi sätter solpaneler på taken så får man bara använda den elen till det huset. Grannhuset måste då köpa elen från nätet – det resulterar i att el skickas ut billigt medan huset bredvid får köpa in det dyrt, säger Christer Kilersjö, VD på Eksta, Kungsbackas kommunala bostadsbolag.

Eksta, som har legat i framkant när det kommer innovationer och utveckling av solenergi, ville utmana de gamla reglerna. Till slut gav myndigheterna sitt godkännande till ett test. Solenergin flyttas mellan byggnader med hjälp av ett likströmssystem, ett eget mikronät. Systemet testades i bostadsprojektet

Humlevägen i Fjärås, ett bostadsprojekt där fyra bostadshus med 16 lägenheter utrustas med likströmsnät, passivhusteknik och egna solceller. Elen som produceras är likström och nu har de bundit ihop husen med ett batteri. Husen samlar solenergi vid olika tider på dagen. – En stor fördel är att vi kan tajma utbud och efterfrågan. Om till exempel ett storkök

eksta.se

har stor efterfrågan på el i ett storkök som kräver riktigt mycket el på morgonen, så kan vi använda energi från andra byggnader som inte har ett lika stort behov där och då. Effekten skickas upp till storköket. Behövs den inte där så sparar vi den i ett batteri tills den behövs igen. Projektet har gett stora ringar på vattnet. Aktörer från när och fjärran har uppmärksammat lösningen och vill veta hur Eksta har gjort för att få det att fungera. – Projektet är otroligt uppmärksammat. Vi har nästan ett studiebesök i veckan från aktörer som vill veta hur vi har gjort. Det är allt från små bostadsrättsföreningar till internationella storbesök. Man har ju samma problem ute i Europa och vill sprida tanken. Hela idén är vi ska dela med oss av det här. En stor del av projektets framgång är samarbetet mellan Eksta och dess samarbetspartners, menar Christer. – Det är minst lika mycket våra partners förtjänst att likströmsprojektet har blivit en framgång. Vi känner dem väl och har ett väldigt gott samarbete med dem alla. Hur ser er framtidsvision ut?

– Vi vill fortsätta förnya solenergin och inte bli hindrade av gamla lagar och strukturer. Dessutom kommer vi att fortsätta testa och pröva nya innovationer för att kunna nyttja den enorma tekniska utvecklingen som sker just nu, avslutar Christer.

Christer Kilersjö, VD på Eksta, Kungsbackas kommunala bostadsbolag.

Humlevägen i Fjärås.

Projektet är otroligt uppmärksammat. Vi har nästan ett studiebesök i veckan från aktörer som vill veta hur vi har gjort.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Jonas Bilberg

AUTOMATION – LEDARE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Alexey Stiop

58

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Björn Jonsson, Affärsområdeschef för ABB Industrial Automation Sverige

Ny teknik och samarbete driver svensk industri framåt Med ny digital teknik, kunskapsutbyte och samarbete mellan olika aktörer inom företag och akademi tar vi svensk industri till nästa nivå med ökad hållbarhet och produktivitet På bara några år har möjlig-

heterna för nya lösningar till industrin med ny digital teknik ökat radikalt. Vi går mot en ökad produktivitet, hållbarhet och flexibilitet i tillverkningen, med kundanpassade produkter som i sin tur driver fram automationslösningar i tillverkningsindustrin. Vi ser också att kraven på en effektiv, säker och hållbar produktion är högre än någonsin vilket betyder att företagen måste få koll på hela flödet i sin värdekedja i anläggningen och senare under produkternas livscykel för

att kunna optimera på bästa sätt. Det är i dag möjligt att automati-

sera och få koll på hela fabriken, här är världens mest automatiserade massafabrik SCA Östrand, som invigdes i mars i år, ett bra exempel. Nästa steg för processindustrin blir att integrera allt i fabriken, koppla ihop alla företagets fabriker, samt med hela värdekedjan med underleverantörer och kunder. På robotsidan har utvecklingen gått mot kollaborativa robotar som jobbar sida vid sida med människan. Robotar kan hjälpa till med tunga lyft, är flexibla och lätta att programmera om till exempel med hjälp av simulering eller VR när produktionssättet förändras. Med bildbaserat språk, AI och bildigenkänning, kan den

lära sig att själv se vad den ska göra vilket öppnar upp för nya typer av applikationer som till exempel förråds- och lagerrobotar, eller sortera material i cirkulär ekonomi som återvinningsföretaget Stena Recycling testar. Automation Region genomförde

nyligen en behovsinventering hos industriföretag i Sverige som visade på att 97 procent av svensk industri ser ett stort behov av att utveckla och effektivisera sin produktion. Av de små och mellanstora företagen har endast 45 procent provat automationslösningar i sin produktion. Resultatet visade också på ett stort behov av kompetensutveckling både inom produktion- och tjänsteutveckling samt teknik i företaget. Det finns alltså ett stort behov

för effektivisering men också behov av kunskap. Vi behöver jobba med ett ständigt lärande så vi utvecklar vår personal samtidigt som vi attraherar unga till industri och de bästa från hela världen. Vi behöver samarbeta företag emellan och med olika leverantörer och akademi för att skapa de bästa lösningarna tillsammans. Exempel på det är SUM, Sustainable Underground Mining för LKAB:s nya fossilfria gruva och HYBRIT för fossilfri ståltillverkning, där ny teknik kan ta bort tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Världen mår bättre av mer industri

i Sverige då många av de ledande industriföretagen är föregångare vad gäller en hållbar produktion med minimalt klimatavtryck. Vi behöver säkerställa att vi har

snabba tillståndsprocesser för nya etableringar. Tillsammans med ny teknik framdrivet ur ekosystemet av världsledande industri, leverantörer, SME företag, akademi och forskningsinstitut kan vi möta våra hållbarhetsutmaningar samtidigt som vi stärker konkurrenskraften. Jag får ofta frågan om vad det är

som driver mig i mitt jobb, och då brukar jag svara att teknik är intressant, men att det är samarbete med människor och det vi tillsammans kan möjliggöra. Att jobba i olika samarbetskluster för att driva svensk industris konkurrenskraft framåt med ett hållbarhetsfokus ser jag som en förmån och väldigt spännande utmaning. Björn Jonsson, Affärsområdeschef för ABB Industrial Automation Sverige ANNONS

VÄLKOMMEN TILL DISKUSSIONSKLUBBEN! Få dagliga uppdateringar om industri, livsstil, samhälle, hälsa och ekonomi på vår Facebooksida Analys Sverige. Besök även analyssverige.se för att ta del av fler intressanta artiklar. Vi vill ha din feedback. Vi vill att du diskuterar med oss.

VI SES PÅ ANALYS SVERIGE! CONTENT WITH A PURPOSE


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/Robotdalen

ANALYSSVERIGE.SE – AUTOMATION 59

Åsa Nordin, VD på Robotdalen i Västerås.

Ta steget in i robotarnas värld Automation och robotar är framtiden för svensk industri. Det gäller inte minst för små- och medelstora företag som annars riskerar att konkurreras ut. Det råder högkonjunktur i Sverige

och många företag går för högtryck. Men det innebär inte att det inte finns problem. Särskilt med tanke på att vi allt mer lever i en globaliserad värld där konkurrensen från andra länder är stenhård. – Särskilt utsatta är små och medelstora företag som en följd av låg automatiseringsgrad, säger Åsa Nordin som är VD på Robotdalen i Västerås. – En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges framtid och då gäller det att ta till vara på den teknik och den kunskap som gör att vi kan fortsätt att ligga i topp som industriland med allt vad det innebär för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. För stora företag är detta inget pro-

blem. De har både kompetensen och de ekonomiska musklerna. Samtidigt kan det vara värt att

ha i minnet att så många som en halv miljon svenskar är sysselsatta i svensk tillverkningsindustri och att av dessa arbetar mer än 90 procent i de mindre och medelstora företagen med många gånger låg automatiseringsgrad. Att små och medelstora industri-

er, i stort sett oavsett bransch, kommit på efterkälken har flera orsaker. – En är att mycket i de mindre företagen är händelsestyrt, att man inte agerar proaktivt utan först när det börjar kärva, berättar Åsa Nordin. – En annan faktor är brist på egna resurser, både ekonomiska och kunskapsmässiga. Och en tredje är arbetsbelastning. Det är så mycket som måste lösas i den dagliga verksamheten att man inte får tid över för att reflektera över kommande utmaningar. Det är bland annat här som Robotdalen, som startade 2003, kommer in i bilden. – Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik, förklarar Åsa

Nordin. Men vi ska också hjälpa till med kommersialisering och implementering av robotlösningar i olika branscher. Finansieringen av verksamheten sker via bland annat

“Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik.” Vinnova, europeiska regionala utvecklingsfonden, näringslivet och kommuner och regioner i Mälardalen. Även om många företag kämpar

med att få tiden att räcka till är man väl medvetna om utvecklingen och behovet av ny och förbättrad teknik.

Sedan starten har Robotdalen utfört närmare 300 produktivitetshöjande studier. – En grundläggande förutsättning för att vi ska genomför en förstudie är att det finns en drivkraft i det aktuella företaget och en vilja till förnyelse, berättar Åsa Nordin. – Med det som grund kan vi bidra med en nulägesanalys som leder till ett förslag till förbättringar och en investeringskalkyl inklusive en kalkyl för hur lång tid det tar för att investeringen har lönat sig. Vi talar här om investeringar på över miljonen och för många företag är det ett stort steg att ta och då vill man vara säker på att besluten fattas på rätt faktaunderlag. – Ett annat återkommande bekymmer som vi ser gäller företagens kompetens när det handlar om ny teknik. Det gäller både hur tekniken ska användas och hur den ska köpas in. Ett annat problem är medarbetarnas kompetens när det gäller att sköta den nya utrustningen. Historiskt har merparten av Robotdalens produktivitetshö-

jande förstudier varit inriktad på företag i Mälardalen. Men under 2017 genomfördes ett testprojekt i Dalarna och Gävleborgs län. – Vi inledde med en heldag med seminarier och minimässa, som fungerade som en kompetenshöjare inom automationsområdet. Där efter genomförde vi de konkreta förstudierna ute hos företagen. Detta projekt väckte stort intresse och var mycket framgångsrikt. – Nu planerar vi att sprida konceptet vidare till ytterligare fyra nod runt omkring i Sverige för att sprida såväl kunskap som att göra det möjligt för fler företag att ta nästa steg i processen att introducera robotar i sin verksamhet, avslutar Åsa Nordin. Text: Martin Westholm

MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!


PARTNER CONTENT KRAFTRINGEN

Mikael Dennbo, Innovationsstrateg på Kraftringen.

Ökad innovationskraft genom samverkan Tillsammans med innovativa startups inom energiområdet utvecklar Kraftringen nya energilösningar som förbättrar för kunderna. På det viset blir alla vinnare.

E

nergibranschen är inne

i ett spännande skede som bland annat innebär övergång från en centraliserad drift, där kraftbolagen kontrollerar energiproduktionen, till en mer decentraliserad där kunderna själva producerar el till näten. – Det skapar en mer komplex elproduktion eftersom el från exempelvis sol och vind är svår att planera. En annan pågående förändring är digitaliseringen vilket påverkar Kraftringen på flera håll, förklarar Mikael Dennbo, Innovationsstrateg på Kraftringen. STARTUPS GER INNOVATIV KRAFT

För Kraftringens del innebär det att jobba på flera fronter parallellt, dels utveckla och förvalta redan befintliga lösningar och dels ge sig in på

nya innovativa områden och utveckla framtidens energilösningar. – Traditionellt har energibranschen haft fokus på att minimera risker, något vi numera även behöver balansera med möjlighetsoptimering. Det sistnämnda får vi bland annat genom att samarbeta med startups och ta del av deras innovativa och snabba utveckling. Genom att Kraftringen verkar i Öresundsregionen har de tillgång till den mycket levande startup-miljön i regionen vilket underlättar för att hitta nya samarbetspartners. DIGITALISERINGEN SKAPAR MÖJLIGHETER

tentiellt elavbrott. Därigenom kan man åtgärda i tid och undvika elavbrott. I energibranschen påverkar digitaliseringen bland annat hur de jobbar med styrning och mätning av energianvändningen, men även kundupplevelser och affärsmodeller. – Vi ser också att de första generationerna som har fötts in i den digitala världen nu kommer in på arbetsmarknaden, vilket bidrar till den snabba utvecklingen, förklarar Mikael Dennbo.

KRAFTRINGEN Kraftringen är ett energibolag som samägs av fyra kommuner; Lund, Eslöv, Lomma och Hörby. Ägarna har gett ett tydligt uppdrag att verksamheten ska leda utvecklingen av framtidens energilösningar.

Ett exempel är dLaboratory som Kraftringen samarbetat med, ett Lundabaserat utvecklingsbolag som använder avancerade algoritmer för att analysera data med hjälp av machine-learning och AI. – De har utvecklat en lösning för smart övervakning Omsättning ca 2,9 mdkr av elnät vilket bland annat innebär att man tidigt kan få Antal anställda ca 500 varningssignaler om ett po-

www.kraftringen.se

BRANSCHGLIDNING SKAPAR NYA VÄRDEKEDJOR

Digitaliseringen innebär även branschglidningar, att energibolag ger sig in i nya branscher. För Kraftringen gäller det exempelvis e-mobilitet men också datakommunikationsbranschen där man tidigare arbetat med fiber men numera också datacenter och projekt kring hur de kan koppla upp staden genom Internet of Things. – Branschglidningar innebär även att andra branscher kommer in på energibranschens områden genom att exempelvis utveckla nya tjänster eller ny teknik. Det skapar i sin tur helt nya värdekedjor för oss alla som vi måste hitta vår plats i. Där kommer Kraftringens nära samarbete med startups till stor nytta, med hjälp av dem kan de erbjuda nya lösningar och tjänster vilket kan bredda portföljen och utöka kunderbjudanden. Samtidigt stöttar de intressanta startups och hjälper dem att komma in i branschen.

– Genom att satsa tidigt på ett tillväxtbolag underlättar det för deras fortsatta kundförtroende och även för extern finansiering. Genom att tillämpa deras lösningar i våra erbjudanden kommer innovationerna även våra kunder till godo och därigenom har vi skapat en win-win-win lösning. SATSAR FRAMÅT

Kraftringen samverkar även med andra aktörer, både större företag och akademi. – Vi driver bland annat ett projekt nu med Lunds Tekniska Högskola och Karlstads Universitet där vi tittar på möjligheterna att utvinna bioolja ur vår befintliga kraftvärmeproduktion, där vi använder restprodukter från skogsbruket i närregionen. Bioolja kan användas som ersättning till fossila bränslen i kraftvärmeverk och det skulle kännas väldigt bra om vi även kunde bidra med det framöver, avslutar Mikael Dennbo.

Text: Ylva Sjönell

Energibolag med ambitionen att led utvecklingen av framtidens energi!