Page 1

ANNONS

JUNI 2019 | NR.26

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

ANALYS

CONTENT WITH A PURPOSE

Almedalen och framgångsrika kommuner

analyssverige.se

Aktuellt:

SKL ser potential i nyanlända

Det finns många spännande arbetsuppgifter i landets kommuner och regioner – och behovet av arbetskraft är stort. Det konstaterar Anders Knape, nytillträdd ordförande för Sverige Sveriges kommuner och landsting. – I våra sektorer har vi dels stora pensionsavgångar fram över och ett ökat behov av tjänster beroende på den demografiska utvecklingen, med stora barnkullar och fler som blir äldre, förklarar han. En potentiell lösning handlar om att få nyanlända i utbildning och arbete. Det ger dem själva en högre livskvalitet och kommer dessutom att komma ur ett potentiellt försörjningsstöd. Dessutom kan de komma samhället till nytta. – Vi behöver skapa nya system som slussar in alla som står utanför arbetsmarknaden i dag.  Läs mer på sida 14

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se Digitalisering:

Sverige tappar inom digitalisering

Digitala plattformar blir allt viktigare i hela samhället, både för företag och privatlivet. Men Sverige tappar allt mer inom den digitala utvecklingen – just nu är vi sämre än på 90-talet. Det hävdar IT-professor och samhällsdebattör Bo Dahlbom. Han menar att vi förlitar oss på amerikanska jättar, vilket är en stor risk. Läs mer på sida 20

TOMAS ENEROTH

INFRASTRUKTURMINISTER

Var är vi på väg? Mot en logistikrevolution. Läs mer på sida 18 Medföljer som bilaga i Dagens industri juni 2019

Framtid:

Färdplan 2045 i sikte

För att uppnå målet med ett klimatneutralt byggande genom hela värdekedjan tll 2045 krävs det att inte minst upphandlingar används som konstruktiva styrmedel. Det menar Birgitta Govén, byggexpert på Sveriges Byggindustrier. Läs mer på sida 30

Brandkontoret försäkrar Vår verksamhet kännetecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder. BRANDKONTORET, MYNTTORGET 4, STOCKHOLM • TEL 08-545 286 00 WWW.BRANDKONTORET.SE

Ledarkrönika:

Monica von Schmalensee: Ge mig en plats att mötas och jag ska minnas dig.

Läs krönikan på sida 4


Hur stor är lojaliteten för ditt varumärke? SveMas verktyg hjälper kunder att få kontroll över sitt varumärke. Genom VarumärkesBarometern har SveMa levererat kunskap i över 30 år. Företaget levererar trygghet över tid vilket gett många nöjda och lojala kunder. På ett enkelt och lättarbetat sätt hjälper SveMa stora och små företag att maximera sina möjligheter.

VarumärkesBarometern SveMa har sedan 1985 hjälpt företag att undersöka hur de uppfattas på marknaden i form av igenkänningsgrad, omdöme, lojalitet och de associationer varumärket har med VarumärkesBarometern. Oavsett vilket behov företag har kan SveMa undersöka och leverera en tydlig marknadsrapport med lättolkat resultat. Kunderna upplever det som en stor trygghet att man genom hela processen har en egen projektledare som hjälper till med allt från start till mål. - Det är en styrka att företag vågar fråga sina kunder vad de tycker och hur de uppfattar dem. Företag får bättre förståelse och kan tillmötesgå kundernas behov utifrån deras önskemål, säger projektledare Camilla Börjesson.

Kontinuitet En enda undersökning säger egentligen inte så mycket i en dynamisk verklighet. Den blir ett utgångsläge, en ögonblicksbild av ett verkligt skeende. Den största nyttan av undersökningar får företaget genom kontinuitet. Då får de nödvändig feedback vilket gör det möjligt att följa utvecklingen och eventuellt revidera marknadsaktiviteterna för att kunna uppnå det uppsatta målet. Kontinuitet är kvalitetssäkrande och en viktig del i ett företags utveckling. Detta är något SveMas kunder är väl införstådda med och väljer därför att följa upp sina resultat årligen.

”Med SveMas undersökning hittade vi ett stort behov bland de som renoverar sina badrum, som vi faktiskt inte visste fanns. Detta gjorde att vi tog fram en helt ny produkt. Skagenrack är numera vår storsäljare och utan SveMas undersökning hade inte denna produkt existerat.”

”Kan varmt rekommendera SveMa som samarbetspartner.”

Birgitta 'Bitte' Nilsson, Marknad-och försäljningschef Ramundbergets Alpina

Nöjda kunder Ditt varumärke lever i din målgrupps medvetande varje dag, men vet du egentligen hur väl igenkända ni är samt vad ni associeras med? Med hjälp av VarumärkesBarometern får ni reda på detta. Det händer ibland att företagets resultat skiljer sig väsentligt från sin egen självuppfattning. Detta behöver inte vara något negativt utan vi ger då företaget ett riktigt bra verktyg för att arbeta vidare med sina marknadsåtgärder. - Att bygga och sedan vårda det egna varumärket är viktigt och kommer i framtiden att bli ännu mer avgörande för företag som vill utöka sina marknadsandelar och stärka relationerna till de redan befintliga kunderna, säger Lisette Wallström, projektledare inom teknikoch automationsbranschen.

Jörgen Carlsson, Utvecklingschef, Macro Design, Svedbergs

Skräddarsydda undersökningar - Vi har märkt att behovet av specialanpassade undersökningar är något företag eftersöker allt mer. Ibland är det inte heller så enkelt att ställa rätt fråga för de svar företagen egentligen vill ha och jag hjälper regelbundet kunder att få rätt fråga ställd. Med vårt nya koncept erbjuder vi möjligheten och flexibiliteten att utifrån företagens egna önskningar och behov undersöka bland sin utvalda målgrupp, berättar Malin Tengberg, projektledare för SveMas skräddarsydda undersökningar.

”Vi kan varmt rekommendera SveMas tjänster och produkter till alla som vill veta mer om sitt varumärke”

Pernilla Holmgren, Marknadschef, HydX AB SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Tel: 031-750 87 00 E-post: info@svema.se www.svema.se

Camilla, Lisette och Malin Projektledare på SveMa

Har tillsammans 29 års erfarenhet av undersökningar hos SveMa Foto: Victoria Norberg


DI1906

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer från SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB

VarumärkesBarometern

Genomför undersökningen och registrera dig för att erhålla en lott värde 30Kr. Genomför VarumärkesBarometern och sänd in hela sidan till SveMa AB, 20537057, 416 00 Göteborg. Märk kuvertet FRISVAR och skicka in senast den 4 augusti 2019. Observera att det är dina spontana svar vi vill ha. Om du tycker att någon fråga inte berör dig eller är svår att besvara, gå vidare med nästa ruta. Du kan helt anonymt önska information från de deltagande företagen genom att markera i aktuell ruta. Alla svar behandlas konfidentiellt och inga personuppgifter lämnas ut. Copyright © SveMa 2019. Allt material är skyddat av copyrightlagen och får ej kopieras eller användas utan upphovsmannens skriftliga tillstånd. Namn

Ålder

Adress Postnummer

Ort

Jag är

¨ Man

¨ 400.000 - 600.000 kr ¨ Produktion ¨ Marknad/försäljning

¨ Mer än 600.000 kr ¨ Inköp ¨ Annat

Jag arbetar främst i

¨ Mellanchefsposition

¨ Annan

Hur hittar du oftast en ny leverantör? ¨ Annonser i tidning ¨ Internetsöktjänst Vad är avgörande vid val av leverantör? ¨ Rykte/omdöme ¨ Service

¨ Personlig kontakt/ i butik ¨ Per telefon ¨ Upphandling ¨ Kvalitet ¨ Leveranssäkerhet ¨ Miljö

¨ Via internet ¨ Rekommendation

Jag besökte Almedalsveckan 2019

¨ Ja

¨ Nej

¨Ja, jag vill vara med ¨ Ja, jag vill veta mer

Omdöme: 1 Kvalitet 4 Bra sortiment 7 Trovärdig Besöker/använder: 1 Aldrig 4 Ofta

Har du sett varumärket tidigare?

Ja

2 Prisvärd 5 God service 8 Vet ej

3 Effektiv 6 Dålig service

2 Aldrig, men kan tänka mig 5 Alltid

Vilken bransch / typ av produkt / tjänst / budskap förknippar du varumärket med?

Besöker / Omdöme använder

¨ Pris ¨ Webshop/webhandel

Genomför undersökningen på

Påverka Din bransch!

OBS! För att kunna erhålla eventuella premier uppge din e-postadress

2

¨ Företagsledning

Bli medlem i vår exklusiva panel! (ange E­postadress)

E-post

1

¨ Kvinna

Inkomst ¨ Mindre än 400.000 kr Jag arbetar främst inom ¨ Administration ¨ IT/data

www.TellUsNow.com eller i din smartphone

Scanna in QR-kod.

11

3 Ibland 6 Vet ej

Önskar info från detta företag

12

Nej

1

3

13

2 3 4

4

14

5 6 7

5

15

8 9 10

6

16

11 12 13

7

8

17

18

19

20

14 15 16 Omdöme: 1 God kommunal service 2 Tillväxt 3 Trygghet 4 Kultur 5 God stads-/utemiljö 6 Gott företagsklimat 7 Vet ej

Prostatacancerförbundet

9

10

Har du sett kommunens logotyp tidigare? Ja

Vad associerar du kommunen med? Omdöme

Besöker denna kommun

Önskar info från denna kommun

Nej

17 18 19 20

SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB Box 6107 400 60 GÖTEBORG

Denna annons är en träffsäker VarumärkesBarometer från SveMa AB SveMa har hjälpt svenskt näringsliv att hitta rätt sedan 1984 Vill du och ditt företag veta mer om denna VarumärkesBarometer? Kontakta camilla.borjesson@svema.se

Telefon 031 - 750 87 00 www.svema.se info@svema.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

CECILIA & ANDREAS TIPSAR!

Foto: Camilla Svensk

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Vil vill gärna tipsa om paneldebatten på sida 8-9 där vi diskuterar järnvägens utveckling. Trevlig läsning! Cecilia & Andreas, Campaign Managers

INNEHÅLL 4

Ledarkrönikör – Monica S

8

Paneldebatt – Svensk infrastruktur

10 Tre attraktiva kommuner 12 SKL ser möjligheterna 18 Profilintervju – Tomas Eneroth 20 Sverige tappar inom digitalisering 30 Fossilfritt 2045 Ska ni borra efter vatten eller energi?

ANALYS #26

Välj det trygga sättet!

Monica von Schmalensee, Arkitekt SAR/Partner White.

Campaign Managers: Cecilia Gustafsson & Andreas Hörlin cecilia.gustafsson@europeanmediapartner.com andreas.horlin@europeanmediapartner.com VD: Johan Sollevi Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redaktör: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Petra Danielsson Text: Ylva Sjönell Omslagsfoto: Regeringskansliet, Hans Alm, Pressbild/Bo Dahlbom, Camilla Svensk. Distribution: Dagens industri, juni 2019 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Ge mig en plats att mötas och jag ska minnas dig Det är fredag eftermiddag när jag genar över Mariatorget. På bänkarna sitter både unga och gamla. I bortre änden mot norr ett café och en blomsterhandel. Egentligen inget speciellt men fint och framförallt en plats för alla. Skugga och sol, vatten och grönska. Men jag minns hur det var när jag växte upp. Då var Mariatorget en otrygg plats, särskilt på kvällstid. Idag har staden alltså förvandlat den till en oas. Bravo!

människan fram. Tänka sig! så kallade stockholmsstilen med I New York har man även sociala mötesplatser som Svamgenom så kallad BID (Business pen vid Stureplan, FredhällsparImprovement District) skapat ett ken med sin plaskdamm samt område där fastighetsägarna är stråken utmed Norrmälarstrand med och finansierar parker och där stadens vatten möter natur torg. Bryant Park gick förr under längs promenadvänliga grusKänner ni till era möjligheter att få Känner ni till era möjligheter att få öknamnet The Needle Park men gångar. Vi har traditionen i vårt Känner ni era möjligheter att få Känner nitilltill tillmiljöera möjligheter att få EU-stöd och energiprojekt? är nu en välkomnande plats, med land, somligt är lånat annat har EU-stöd till miljöoch energiprojekt? EU-stöd till miljöoch energiprojekt? ett vackert möblerat utbud av det sitt ursprung i egna traditioner. EU-stöd tillvarje miljöoch energiprojekt? Sverige och EU erbjuder år miljarder ii form av Sverige och EU erbjuder varje år miljarder form av mesta för de flesta. FörvandlingSverige och EU erbjuder varje år miljarder i form av Sverigeoch ochannan EU erbjuder erbjuder varje år miljarder miljarder form av Sverige och EU varje år ii form av bidrag offentlig fi nansiering. Flera av dessa bidrag offentlig fi Flera av enoch ökade på fastigheterna Vi kan låna mera: När Mitchell bidrag och annan offentlig finansiering. nansiering. Flera av dessa dessa Sverige ochannan EU värdet erbjuder varje år miljarder i form av bidrag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa bidrag och annan offentlig fi nansiering. Flera av dessa stödprogram beviljar upp till 75% av investeringsstödprogram beviljar upp till 75% av investeringsmen de boende i staden är de Silver, Commisioner, Parks and stödprogram beviljar upp till till 75% av av investeringsinvesteringsbidrag och annan offentlig finansiering. Flera av dessa stödprogram beviljar upp 75% stödprogram beviljar upp till 75% av investerings-och kostnaden ii bidrag och lån till miljöinvesteringar kostnaden bidrag och lån till miljöinvesteringar och kostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och riktiga vinnarna. stödprogram beviljar upp till 75% av investerings- Public Spaces i New York, talar kostnaden bidrag kostnaden bidrag och och lån lån till till miljöinvesteringar miljöinvesteringar och och innovativa iidemonstrationsprojekt. demonstrationsprojekt. innovativa innovativa demonstrationsprojekt. kostnaden i bidrag och lån till miljöinvesteringar och om vikten av mötesplatser väljer innovativa innovativa demonstrationsprojekt. demonstrationsprojekt. demonstrationsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig Torg, parker och platser framkallar innovativa Varför kika på New York? Jo, New han ord lika vackra som en somVi Vi är är Sveriges Sveriges ledande ledande konsultföretag konsultföretag inom inom offentlig offentlig är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom offentlig fi nansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er minnen och känslor. Tänk bara Vi York och dess parker inspirerade They should be a place fi nansiering. Viledande har sedan sedan 1998 varit varit rådgivare rådgivare till fl flmaräng: er fi har 1998 till er Vinansiering. är SverigesVi konsultföretag inom offentlig fi nansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er fi nansiering. Vi har sedan 1998 varit rådgivare till fl er än 1 000 företag och organisationer och genererat över på berömda platser som den oss i Sverige redan på 30-tawhere memories are created. ännansiering. 1 000 000 företag företag ochsedan organisationer och genererat över än 1 och organisationer genererat fi Vi har 1998 varitoch rådgivare till flöver er än 1 000 företag organisationer och än 1let. 000Stockholms företag och organisationer och genererat genererat över överMötesplatserna behöver ett 1 miljard miljard kronor och till olika olika affärsprojekt. 1 kronor till affärsprojekt. romantiska Spanska Trappan legendariske 1 kronor till olika affärsprojekt. än 1 000 företag och organisationer och genererat över 1 miljard miljard kronor miljard kronor till till olika olika affärsprojekt. affärsprojekt. i Rom. Eller New Yorks Times 11Mer stadsträdgårdsmästare Holger innehåll och bli omhändertagna. miljard kronor till olika affärsprojekt. information hittar du på www.giasweden.com Mer information information hittar hittar du du på på www.giasweden.com www.giasweden.com Mer Mer information hittar du på www.giasweden.com Square där man förvandlat en Blom förvånades över att Central Mer information hittar du på www.giasweden.com Dessutom behöver de bli fler. Mer information du på www.giasweden.com GIA Sweden AB GIA Sweden AB hittar stressig trafikplats till en skön Park erbjöd plats även för lek och För när städerna växer behöver GIA Sweden GIACastenfors, Sweden AB ABVD GIA Sweden AB Ulf Ulf Castenfors, VD plaza för gående från alla håll. rekreation, inte bara träd och vi platser där möten sker och Ulf Castenfors, Castenfors, VD GIA Sweden ABVD Ulf Ulf VD Tel: Castenfors, 08-440 93 31 08-440 93 31 När man flyttade på bilarna klev Tel: buskar. Holger Blom skapade den relationer gror. Härligt därför Tel: Castenfors, 08-440 93 93 31 31 Ulf VD Tel: 08-440

Följ oss digitalt:

Tel: 08-440 93 31 Saltmätargatan 5 Saltmätargatan 5 Saltmätargatan 5 Tel: 08-440 93 31 Saltmätargatan 5 Saltmätargatan 5 113 59 Stockholm Stockholm 113 59 113 59 Stockholm Saltmätargatan 5 113 59 Stockholm 113 59 Stockholm 113 59 Stockholm

@europeanmediapartner

att se den nya 65 m långa Soffan på Forumtorget i Uppsala. Helt i Holger Bloms anda. En gammal vän berättade nyligen

att han blir lite tung i hjärtat varje gång han går förbi Svampen på Stureplan. Det visade sig att han en gång under forntiden, innan mobiltelefonerna, stämt träff där med ”en helt underbar tjej” han träffat på tåget från Göteborg. Av något skäl blev han rejält försenad. Hon fanns inte där när han till slut anlände. Han fick aldrig veta om hon gett upp eller aldrig kommit till deras rendez-vouz. Då tänker jag att alla minnen är vackra på sitt eget vis. Även de som svider en smula i hjärtat. För det är minnena som gör oss till hela människor.

Med reservation för ev. tryck- och färgfel.

WITH Avanti ärCONTENT Sveriges äldsta A PURPOSE Branschorganisation för European Media Partner Sverige AB borrentreprenörer.

Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com Läs mer om vårt arbete och våra www.europeanmediapartner.com

Monica von Schmalensee

duktiga borrentreprenörer på:

European Media Partner är specialister på content www.avantisystem.se marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av Telefon: 0771-AVANTI (28 26 84) högstaE-post: kvalitet kansli@avantisystem.se som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

Arkitekt SAR/Partner White

Återvinn eller ge tidningen vidare!

analyssverige.se

EUROPAKORRIDOREN – PARTNER CONTENT

EUROPAKORRIDOREN LÄNKAR

Både hållbart och snabbt medEUROPA tåg SAMMAN SVERIGE MED ÖVRIGA

Oslo

Stockholm

Vagnhärad Nyköping Skavsta Norrköping Linköping

Sveriges järnvägsnät är mer än 150 år gammalt och det är definitivt övertrafikerat. Det behövs därför helt nya stambanor som både är moderna, snabba och tillför fler spår.

Regeringen bart trafiksystem på räls i Sverige. ningen finns en starkt ökad antog förra året – Föreningen består av ett stort efterfrågan på att frakta både Europakorridoren en organisation bestående ettgods femtiotalen medlemmar fler människor ochav mer nationell plan antal kommuner ochärregioner för planerade infrastruktupålängs räls istället via flyg ochSveriges södraav Sverige som med ge-regioner i iform kommuner och med för stråket runt ren i Sverige där landsväg, är vilket mensamma krafter driver påMålsättningen höghastighetsjärnvägar. attdagens skapakapacitet förutsättningar för ett klarar av. Dels är längs järnvägsmånga nödvändiutvecklingen en mer effektiv eff ektivt ochförlångsiktigt hållbartinte transportsystem Europakorridorens ga satsningar finns nätet gammalt och dels blir det järnväg, förklarar hon. sträckning, med höghastighetsbanornas förverkligande som primärt mål. för många flaskhalsar där antalet med, men de avsatta et konstaterar Katarina Mycket av den industriella pengarna räcker inte Svärdh, VD för föreningen utvecklingen i Sverige blev möjlig spår är för få för både snabba Höghastighetsbanorna gynnar –tack Vårt vare befintliga järnvägssystem har ens till att färdigställa och långsammare tåg. Trafiken Europakorridoren som satsningen på järnväarbets- och studiependling, stärker trafikerats i drygt 150 år och står Ostlänken, som är den behöver därför delas upp på flera jobbar för ett modernt, effektivt, inför gen.omfattande Under de senaste 80 åren tillförlitlighet och kapacitet för godunderhållsbehov. spår, varav vissa reserveras för de sträckning som kommit längst. miljöanpassat och långsiktigt håll- Dessutom har dockkrävs utvecklingen i stora destrafik samt gör persontrafiken mellan fler spår för att – Det behövs därför modiga snabba. lar stått stilla. En del moderniseSveriges största städer och mest hantera gods- och persontrafikens befolkningstäta regionersom mer attraktiv framtida inte minst förskett, att ökamen politiker gör långsiktiga – Höghastighetståget är den ringar behov, har naturligtvis och mindreöverenskommelser störningskänslig. Kapa- över parframkomligheten genom attfortfarande effektivt transportlösning som miljömäsde svenska tågen kör citet frigörs på befintliga stambanor kunna separera tåg med olika hastigsigt är långsiktigt hållbar utan att tigränserna och sedan skjuter på ett järnvägsnät som i allt vilket ger utrymme för fler lokal- och heter, säger Katarina Svärdh, vd för kompromissa med effektivitet och till de pengar som behövs. Att väsentligt planerades och byggdes regionaltåg samt förbättrar möjligbestår av två höghastighetsbanor, Europakorridoren. byggaplanerat ett nytt trafiksystem för snabbhet. När vägtrafiken och påEuropakorridorens 1800-talet. syfte är att heterna att utföra underhåll. Götalandsbanan mellan Stockholm flyget noterar sina koldioxidut-– Vår förhoppning Sverige kostar mycket, men är att högoch Göteborg samt Europabanan verka för att Götalandsbanan och hastighetsbanorna börjar byggasge stora fördelar Stockholm och Malmö; de räknar Europabanan byggs så att Sverige per person i kilo, det kommer också MÅSTE BLI LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR mellansläpp 2017 och att båda banorna står klara nya stambanorna. minfår en modern, snabb och effektiv för den enskilda människan, för I den pågående klimatomställmoderna Inom tåget60i mikrogram.

D

Katarina Svärdh, VD Europakorridoren.

www.europakorridoren.se

Tranås Landvetter

Göteborg

Mölnlycke

Ulricehamn Jönköping

Borås

Värnamo

Ljungby

Hässleholm

Helsingborg Helsingør København Kastrup

Lund Malmö

Nykøbing F Rødby Puttgarden

Lübeck

Hamburg

Bremen

Hannover

infrastruktur som förutom nyttan för Sverige även för oss närmare övriga Europa genom att knyta samman våra järnvägsnät. Påverkansarbetet görs genom informations- och kunskaps-

uters restid från stationerna utmed Götalands- och Europabanorna bor ca 75 procent av Sveriges befolkning. Befolkningstätheten är hög och i Europakorridoren produceras ca 65

senast år 2035. Den nya generationen järnväg medför samhällsekonomiska effekter på många nivåer, bland annat genom minskad miljöpåverkan, ökad godstrafik, ökad persontrafik,

Europakorridoren

vårt näringsliv och för samhället. Visst handlar det om mycket pengar – men det lär bli ännu dyrare att vänta, avslutar Katarina Svärdh. Text: Ylva Sjönell


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

INFRASTRUKTUR XXXX

DALAREGIONEN – PARTNER CONTENT

Dalabanan och Dalaflyget är viktiga för jobben och hållbarheten

Det behövs rejäla satsningar på Apotea behöver tågen både för järnvägen och flygtrafiken mel- att frakta gods och personal, men lan Stockholm och Dalarna för enkelspåren gör att trafiken blir att utvecklingen av Dalarnas för gles. näringsliv inte ska stanna av. – Arbetspendlingen skulle kunde öka avsevärt om det fanns dag får inte tillräckligt många ökad persontrafik på Dalabanan. godståg plats på banan då det Järnvägspendling måste även på flera ställen är enkelspår planeras utifrån att människor som stoppar upp hela trafiken, pendlar till landsorter och inte och underhållet är kraftigt efter- bara in till större städer. satt på hela banan. Många företag behöver, precis Ett företag som efterfrågar en som Apotea, en upprustning höjd kapacitet på Dalabanan är av Dalabanan för att kunna Apotea. Deras logistikcenter är uppfylla sina och kundernas krav 38 000 kvadratmeter och ligger på en större andel klimatsmarta i Morgongåva företagspark, sex transporter. mil väster om Uppsala. Tidigare – Med större satsningar på var lagret på 5000 kvadratmeter bättre kapacitet på Dalabanan och stod klart 2012, men redan skulle vi kunna få stora miljöefter ett par år var det för litet. mässiga och hållbara effekter, – Våra transporter går till störs- avslutar Pär Svärdson. ta delen till Stockholm där det redan är trångt på vägarna. Vi UTAN REGULJÄRT FLYG HOTAS JOBBEN OCH UTVECKLINGEN I skulle kunna avlasta vägarna om DALARNA vi fick plats på Dalabanan med vårt gods, för att inte tala om de Dalarna som är Sveriges fjärde miljövinster det skulle ge, berättar största export- samt besökPär Svärdson, VD på Apotea. snäringslän behöver effektiv

I

CONTENT WITH A PURPOSE

Pierre Bengtsson, CEO på Mafi Group.

tillgänglighet, i form av fungerande infrastruktur. I dag saknas reguljärflyg från Dalaflygets flygplatser i Borlänge och Mora. Ett av flera företag som drabbats hårt av situationen är Mafi, ett teknikföretag som designar, utvecklar och säljer infrastrukturlösningar till telekombranschen över hela världen. – Sedan reguljärflyget slutade i Mora så har vi tvingats öppna ett kontor i Stockholm för att klara av de nödvändiga kundkontakterna med våra 80 exportländer, förklarar Pierre Bengtsson, CEO på Mafi Group. Mafi upplever en stor frustration eftersom det är avgörande

5

Pär Svärdson, VD på Apotea.

hur nära det finns en flygplats när företaget skapar nya kontakter med kunder och leverantörer. – Vi anser att det inte får vara längre än max två timmars restid från en flygplats då det annars inte går att genomföra effektiva leverantörsbesök. Vi blir bedömda av andra företag på samma sätt vilket riskerar leda till att vi inte längre kan ha någon tillverkning i Mora, konstaterar Pierre Bengtsson. Situationen med flygtrafiken från

Mora skulle kunna lösas mycket enkelt om den av Trafikverket upphandlade flygförbindelsen för sträckan Sveg-Arlanda även

mellanlandade i Mora. Men eftersom en skrivning i upphandlingen säger att operatören FÅR landa i Mora, och inte SKA landa i Mora, så låter operatören bli. Detta då inte kostnaderna täcks av biljettintäkterna och där ingen ytterligare ersättning tillåts av Trafikverket. – Tidigare betalade Mora kommun för en mellanlandning, vilket Trafikverket 2018 satte stopp för. Det har lett till stora problem för näringslivet som är helt beroende av snabba förbindelser, konstaterar Anna Hed, ordförande i kommunstyrelsen i Mora och ordförande för AB Dalaflyget.

dalabanan.com dalaflyget.se

Illustration: Kreera/Mandaworks

Hässleholm nästa.

Hässleholm är nära. Här har du hela Öresundsregionen inom

pendlingsavstånd. Och med höghastighetsjärnvägen blir det ännu när­ mare. När järnvägen utvecklas växer Hässleholm. 7 000 bostäder ska byggas tillsammans med grannen Kristianstad. Närheten till både natur och storstadsliv ger plats för livskvalitet och en fungerande vardag. Kom närmare, du också.


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INFRASTRUKTUR XX

PARTNER CONTENT – SVEPARK

P-Huset Järnvägsallén i Umeå.

Det ska vara lätt att göra rätt För att en kommuns verksamhet ska fungera krävs effektiva parkeringssystem. Systemen måste även vara enkla att använda för de som ska parkera, det ska vara lätt att göra rätt.

som p-skiva, datumparkering och avgifter. Det gäller bara att kommunen har klart för sig vilken effekt man vill uppnå med regleringen så att man genomför rätt insats. Det finns många olika skäl till et konstaterar Lena Karls- att vilja reglera parkering, det kan exempelvis vara för att man son, VD på Svepark, en ideell sammanslutning av vill skapa en större rörlighet, kommuner, kommunalt och pri- för att man vill underlätta för vat ägda parkeringsföretag vars yrkestrafiken att ta sig fram eller syfte är att verka för utveckling- för att man vill främja cykling. Beroende på varför man vill en av en kvalitetssäkrad parkereglera så finns olika typer av ringsverksamhet. parkeringssystem som gör att Det finns många lagar och man uppnår just det man är ute regelverk som styr hur en kommun får anordna parkeringsplat- efter. Detta är det många som ser och ta betalt för dem, därför inte riktigt förstår, av förklarliga skäl då det krävs mycket erfarenär det viktigt att man gör rätt från början så man slipper göra het för att greppa helheten. Det är den erfarenheten vi gärna om senare. delar med oss av till de som är på väg att införa reglering, eller FÖRMEDLAR VIKTIG ERFARENHET vill förändra redan befintlig Att ge rådgivning till kommuner reglering av parkeringar. och parkeringsbolag är en av Sveparks viktigaste uppgifter, REGELVERKEN FÖRNYAS OFTA både för att bidra till effektiva Svepark anordnar många utbildparkeringssystem över landet ningar runt om i landet på olika och för att hjälpa de som ska teman, exempelvis för parkeparkera så att systemet blir lätt ringsvakter gällande tomtmark att använda. eller gatumark och om lagar och De senaste tio åren har den förordningar, fordonsflytt och reglerade parkeringen vuxit, mycket annat. även små kommuner inför nu Utbildningarna uppdateras regleringar med olika system ständigt då regelverken föränd-

D

svepark.se

SVEPARK Svepark arrangerar, utöver ordinarie kursprogram, två seminarier under hösten: 16 oktober - P -KÖP: att underlätta samordning av parkering vid nya bostadsområden för att uppnå bästa nyttjande 3 december - Parkering och Mobilitet: hur använda parkering bäst vid olika mobilitetslösningar?  Läs mer på  www.svepark.se eller kontakta  lena.karlsson@svepark.se

ras över tid, och det finns krav på att parkeringsvakter som inte varit verksamma under ett år måste fortbilda sig innan de får träda i tjänst igen. Det visar hur snabbt regelverken utvecklas och att det gäller att hela tiden vara på tårna. Det finns många områden där en kommun, genom att gå en utbildning eller söka rådgiv-

ning, kan dra nytta av andras erfarenheter både när det gäller genomförande och effekter av olika system. Ett exempel är i alla de nya bostadsområden som nu byggs, hur man bäst anordnar parkeringar där. Många kommunpolitiker vill gärna tro att bilarna ska bli färre och drar därför ner på antalet parkeringar, men statistiken visar tvärtom att antalet bilar fortfarande ökar, så då kan det bli tokigt. Det politiker inte alltid tänker på är att även om många vill använda bilen mindre så innebär det inte att de säljer bilen. I det läget är det nästan ännu viktigare att det finns trygga parkeringar där bilen kan få stå parkerad under längre tider medan de använder mer kollektivtrafik eller cyklar.

parkeringarna. Den moderna tekniken, som digitala appar, hjälper mycket där genom att exempelvis vägleda en bilist till närmaste tomma parkering, på det viset undviks också mycket ”söktrafik” och flödet blir bättre. Utvecklingen framöver kommer handla mycket om nästa generation parkeringssystem, den för cyklar. Det byggs redan nuANNONS cykel-– SPONSRAT INNEHÅLL garage vid tågstationer för att komma ifrån de stora fälten av parkerade cyklar som ockuperar värdefull mark som kunde användas till något trevligare. Samtidigt kan cyklisterna få mer säkra parkeringar genom garagen. Även här jobbar vi mycket med rådgivning och utbildningar för att hjälpa kommuner att utveckla nya parkeringssystem, avslutar Lena Karlsson.

CYKLAR NÄSTA FÖR PARKERINGSVERKSAMHETEN

Samtidigt förstår Lena Karlsson politiker som tycker att parkeringar tar alltför stor plats, för det krävs mycket plats, och det är därför det behövs mycket jobb med att utveckla effektivare parkeringssystem. Det finns ju många tomma parkeringar idag så vi måste bli bättre på att samordna

Lena Karlsson, VD på Svepark.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

EUROPASPÅRET – PARTNER CONTENT

XXXX INFRASTRUKTUR

Halverad restid till Hamburg Med Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, skulle restiden mellan Göteborg och Hamburg bli 4 timmar istället för 8, och Halmstadsborna skulle kunna pendla till Köpenhamn på en timme.

C

hristian Alexandersson är i dag Stadsdirektör i Landskrona Stad. Han har sedan 2013 i olika roller, och tillsammans med många andra, drivit på för att Europaspåret ska bli verklighet. – Bland fördelarna finns att Landskrona har ett mycket bra läge med knutpunkter till både yttre och inre stambanan vilket gör att hela landet skulle få en betydligt snabbare länk ut i Europa, framför allt när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar om knappt tio år. Den förbindelsen beräknas Europaspåret är Landskrona stads förslag om en minska restiden mellan Köny fast förbindelse över Öresund. Till skillnad från penhamn och Hamburg till 2,5 HH-förbindelsen kan Europaspåret via Landskrona Med en järnvägstunhantera allatimme. slags järnvägstransporter: godståg, nel regionaltåg. Landskrona-Köpenhamn persontåg och Det är unikt. Europaspåret skapar också och avlastning i skulle enrestidsvinster resa från Stockholm ärnvägsnätet i Öresundsregionen vilket ger ökade till Hamburg då ta 6 timmar

istället för de 10 timmar det tar i dag. Från Göteborg skulle tiden halveras till Hamburg, från 8 till 4 timmar. – Dessutom skulle det bli väldigt smidigt att ta nattåget till Hamburg från hela landet, något som efterfrågas alltmer inte minst av klimatskäl.

vinsterna för trafiksystemet och restiderna blir väldigt små. Djupet mellan Landskrona och Köpenhamn är max 20 meter vilket gör att man kan få till en förbindelse som kan transportera långa och tunga godståg. Och förbindelsen skulle mynna ut i Köpenhamn och direkt kunna haka på förbindelsen till ÖRESUNDSBRON EN FLASKHALS Hamburg. – Problemet vi har i Sverige är Bakgrunden till förslaget är, förutom att öka tillgängligheten till att skarpa kommungränser gör att vi här i södra Sverige inte kan Europa, att kunna hantera den ökning av trafiken som förväntas enas om ett förslag utan energi läggs på flera olika förslag till då Fehmarn Bält-förbindelsen blir klar. Man räknar med en för- lösningar. Jag skulle önska att vi dubbling av godstrafiken och en kunde bortse från den politiska prestigen och istället fokusera stor ökning av persontrafiken. I ska lösas, det läget kommer Öresundsbron på det problem som 00:14 bli en flaskhals och det är därför som att vi behöver ytterligare en järnvägsförbindelse för både det behövs kompletterande förgods och personer för att möta bindelser över Öresund. den ökade trafiken som kommer – I dag utreder den svenska framöver, konstaterar Christian och danska staten HH-förbinKØBENHAVN Alexandersson. delsen. Det är en kombinerad bil-Exempel och järnvägstunnel mellan på restider med Europaspåret: Helsingborg och Helsingör. FÖRENKLAR JOBBPENDLING Lund – Köpenhamn minuter Lösningen kan dock30 inte hantera Andra fördelar med en förbinLandskrona – Köpenhamn 14 minuter godståg eftersom sundet är för delse direkt in till Köpenhamn Helsingborg – Köpenhamn 25 minuter djupt. Samtidigt gör järnvägsär att jobbpendlingen mellan strukturen på dansk sida att Sverige och Danmark skulle bli

Europaspåret

– genvägen till Köpenhamn

möjligheter för persontransporter på Öresundsbron.

OSLO/ GÖTEBORG

00:14

STOCKHOLM

HELSINGBORG LANDSKRONA

KÖPENHAMN KØBENHAVN LUND

MALMÖ

HAMBURG

Ovan: Europaspåret, en järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn. Höger: Christian Alexandersson, Stadsdirektör i Landskrona Stad.

betydligt smidigare. Med Europaspåret skulle det ta 25 minuter HELSINGBORG att ta sig från Helsingborg till LANDSKRONAoch från Lund ca Köpenhamn 30 minuter. – Inte minst för de stora internationella LUNDforskningsanläggningar som byggs i Lund, som MALMÖ ESS och Max IV, skulle det vara av stort värde om det blev smidigare att ta sig till Köpenhamn och Kastrup. Dessutom skulle Lund kunna bli av med två

tredjedelar av de godståg som i dag åker rakt genom Lund, de skulle istället gå via Europaspåret direkt till den västra eller inre stambanan. I Köpenhamn skulle vinsterna bli att godstrafiken som i dag belastar Kastrups station tungt, de tvingas bland annat öppna perrongen för persontransporter även för godstrafik, skulle kunna mer än halveras om de istället gick via Europaspåret.

Läs mer på www.europasparet.se

www.europasparet.se

En norrman är värd mer än en svensk Dessutom är Norden större än Kina. Vill du veta hur detta hänger ihop? Besök Elmia Nordic Future Transport Summit, konferensen som fokuserar på transportbranschens strategiska utmaningar, samverkan över gränser, Norden och framtiden.

8-10 oktober 2019 elmia.se/nordicfuturetransportsummit

7


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PANELDEBATT – ANALYSSVERIGE.SE

Järnvägen i fokus Text: Ylva Sjönell

Läs vad våra experter tycker i frågan.

1. Vilken roll spelar järnvägen i den svenska infrastrukturen? 2. Vilka är hindren för att mer gods ska kunna flyttas från landsväg till järnväg och därmed bidra till ett bättre klimat? 3. Vilken betydelse har järnvägen för det svenska näringslivet? 4. Vad krävs för att den svenska järnvägen ska nå sin fulla potential som leveransalternativ för svensk industri?

Foto: Dan Lindberg

stort problem. Jag möter ibland åsikter om att underhåll är viktigare än kapacitet men det är två sidor av samma mynt. Vi måste ha betydligt mer kapacitet för att komma till rätta med underhåll och tillförlitlighet. Ytterligare styrmedel krävs sedan för att flytta ännu mer gods till järnväg.

Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2,55 1. Järnvägen kommer att vara helt avgörande för att klara våra mål om ett hållbart transportsystem. Det är bara järnvägen som är tillräckligt kapacitetsstark och snabb för att på allvar bidra till att ta nästa steg i regionförstoring och lösa framtida utmaningar med kompetensförsörjning. Vi måste planera våra samhällen så vi drar nytta av en allt bättre tillgänglighet. 2. På flera håll är bristen på kapacitet ett

3. Järnvägen är helt nödvändig för att frakta, exportera och importera gods. Men ofta tar vi bara ett godsperspektiv när vi talar om näringslivets behov av järnväg. Norden är en av Europas snabbats växande regioner med ett dynamiskt och innovativt näringsliv och vi skulle vinna mycket på att börja bryta ner gränshindren. Det är förvånande hur lite vi har prioriterat det. 4. Tillförlitlighet och kapacitet kommer att vara avgörande. På kortare sträckor är det svårt för tåg att konkurrera. Det är inte säkert att det behöver vara en motsättning mellan väg och järnväg. Elektrifierade vägar och ellastbilar är ett bra komplement.

Foto: Pressbild

Järnvägen är livsnödvändig för samhället, särskilt i ett avlångt land som Sverige. Men har vi underskattat järnvägens betydelse, och vad krävs för att hålla den på topp?

Katarina Svärdh, VD Europakorridoren 1. Om man tog bort järnvägen skulle vi se de största konsekvenserna för den tunga industrin och för den dagliga pendlingen i, till och mellan våra storstadsområden. På dessa sträckor, den mest kritiska delen i vårt järnvägssystem, är kapaciteten redan fullt utnyttjad och resandet ökar kraftigt varje år. Något som Europakorridoren informerar om och sprider fakta kring. 2. I första hand kapacitetsbrister i järnvägssystemet. I andra hand

internationella avtal för att underlätta gränsöverskridande transporter. Det är billigare att skicka en lastbil från södra Europa till Sverige än att skicka en järnvägsvagn. Järnvägen har svårt att konkurrera med lastbilar på korta avstånd. På långa avstånd får man större miljömässig effekt på järnväg. 3. Framför allt har den betydelse för den tunga basindustrin som skogen, stålet, papper och massa samt tung verkstadsindustri. Den är också viktig för att människor ska kunna ta sig till sina arbeten och studier. Europakorridoren största betydelse i denna fråga är att investeringar i nya spår ger större möjligheter att separera den långsammare godstrafiken och den lokala pendeltågstrafiken från den snabbare fjärrtrafiken som kommer att kunna trafikera de nya banorna. 4. Det är precis samma svar som i fråga två. Miljöfrågan och nyttofrågan går hand i hand. ANNONS

Norrbotniabanan är en 27 mil planerad järnväg längs Västerbottens och Norrbottens kust som skapar möjligheter för människor och företag både i Sverige och Europa. Med Norrbotniabanan blir det möjligt att pendla med tåg mellan Umeå och Luleå, Sveriges mest tätbefolkade region utanför storstadslänen Skåne och Stockholm. En förutsättning för ett fossilfritt Sverige 2045.

Visste du att?

Visste du att?

Visste du att?

Med Norrbotniabanan kommer vi närmare målet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

Råvarorna från norr är avgörande för vidareförädlingen söderut i Sverige och Europa?

Norrbotniabanestråket, mellan Umeå och Luleå, är den mest tätbefolkade regionen efter storstadslänen.

Läs gärna mer om aktuellt läge på norrbotniabanan.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PANELDEBATT

Bo-Lennart Nelldal, Emeritius på KTH 1. Den är ryggraden i det svenska landtransportsystemet med hög kapacitet och effektiv för stora godsvolymer på långa avstånd. För persontrafik vidgar järnvägen regionala arbetsmarknader, binder ihop landet samt ökar kapaciteten till storstäderna. Den är till stor del redan elektrifierad och fossilfri– en potential som måste utnyttjas. 2. Det är framför allt att järnvägen har svårt att priskonkurrera med lågprislastbilar

4. På kort sikt krävs bättre konkurrenskraft genom slopade banavgifter eller någon form av lastbilsavgifter, och flexiblare tidtabellsplanering. På lång sikt krävs ökad automatisering och ökad kapacitet genom längre tåg. Höghastighetsbanorna behöver byggas för ökad kapacitet för godstrafik på nuvarande stambanorna.

Foto: Privat

Banverket eller dessförinnan SJ gjorde. Det har resulterat i en stor underhållsskuld och oupprustade banor. Att rusta upp till helsvetsad med makadam och betongsyllar kostar bara 70 miljoner kronor milen. Det skulle betalas av förräntningen från ökade

Hans Sternlycke, Ordförande Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet 1. Sverige blev industrination genom järnvägsbygge på lån, och kan bli konkurrenskraftigt igen med en ordentlig järnvägssatsning, men den lyser dessvärre med sin frånvaro. Som klimatåtgärd talas det inte ens om järnvägen i dag utan i stället om elbilar och elvägar med flerfaldigt högre samhällsoch transportkostnader, energi- och ytbehov. 2. En orsak ligger i att Trafikverket inte ser järnväg som modernt,vilket inte heller

3. Järnvägen spelar allt mindre roll i infrastrukturen, och mindre än vad den borde göra för att få ett konkurrenskraftigt näringsliv med låga transportkostnader. De stora påstådda anslagen till järnväg förbrukas till penningsförstörelse med föga nytta för den, som ERTMS och järnvägstunneln Västlänken. 4. Trafikverket bör fråntas ansvaret för järnvägen. Nya banor bör byggas av statliga eller regionala projektbolag, gärna på lån med järnvägsobligationer. Trafikplaneringen bör var målstyrd och inte prognosstyrd som nu. Alla regionbanor bör upprustas till skarvfritt. Höghastighetsbanor bör byggas snarast.

Foto: Pressbild

3. Den är en viktig del i den svenska basindustrins produktionssystem och för transporter av mer förädlade produkter, som konsumtionsvaror i containers och livsmedel i trailers på järnväg. Den är viktig även för matartransporter till hamnarna och för att avlasta vägarna från fjärrtransporter med kombinerade transporter lastbil-järnväg.

Om man jämför med Danmark så satsar de väldigt mycket mer. Man måste titta mer på helheten. Med den nya stambanan genom Småland kan industrin skicka gods direkt till Europa, utan omlastningar till lastbil och båt. Men då behöver även gods finnas med i planen för ny länk över Öresund.

Christian Alexanderson, Kommundirektör Landskrona Stad 1. Järnvägen har en viktig roll för transporter av människor och gods, både in och ut i Europa. Svensk industri och Sveriges roll i Norden är beroende av järnvägen för att få balans och för att kunna genomföra klimatomställningen eftersom tåg är en mycket bra miljölösning. 2. Dels ett stort eftersatt underhåll och dels en alltför trög beslutskraft hos politiker.

Foto: News Øresund – Johan Wessman

Foto: Pressbild

på lika villkor. Den är inte heller tillräckligt flexibel för att snabbt möta varierande efterfrågan och mindre kunders behov. Det behövs också ett bättre underhåll och trafikplanering för godstrafikens behov. Den internationella trafiken måste förbättras.

9

Per Corshammar, Järnvägsutredningar om höghastighet 1. Järnvägen har en avgörande roll för att kunna konkurrera gentemot den globala marknaden. Om Sveriges kommuner ska kunna behålla sina företagsverksamheter måste vi ha en fungerande järnväg.

3. Järnvägen är ett mycket viktigt transportalternativ. Får man ihop Europanätet och slipper omlastningar blir det både effektivare och en kostnadsbesparing. Att styra över gods till järnväg är ett måste för många företag, men i Sverige saknas de stora politiska greppen. 4. Det krävs ett helhetsgrepp och att man förstår vilken utveckling som sker. Inför denna sommar ser SJ en explosiv ökning av människor som vill ta tåget till Europa, samtidigt kräver företag att få skicka gods på järnvägen. Det krävs krafttag för att göra tåg till ett fullt utvecklat alternativ till bil och flyg, för både gods och människor.

av felaktiga prognoser av Trafikverket som styr infrastruktur investeringarna. Resultatet blir för lite, för sent, för dyr, för dåligt. 3. Betydelsen av en fungerande järnväg är avgörande för Sveriges kommuners näringslivsklimat. Det är det billigaste och mest hållbara transport alternativet, men återigen så hindrar Trafikverket planering järnvägens potential genom att inte upprusta och underhålla järnvägen - det är ett enormt samhällsproblem, vi har en av Europas sämst fungerande järnväg med avseende på punktlighet och tillförlitlighet.”

2. Trafikverket är det största hindret, som i dag gör sitt bästa för att inte 4. Att Trafikverket avvecklas och ersätts sköta sitt uppdrag. Terminaler saknas, av statliga infrastrukturförvaltare för varje kapacitetsbristen i järnvägssystemet hindrar stambana samt att separata projektbolag fler godståg att köra effektivt. Politiker luras ansvarar för byggnation av nya stambanor.

ANNONS

”En tydlig vilja och möjlighet till genomförande” Förslag till en snabbare utbyggnad av två viktiga järnvägsprojekt, Linköping – Järna (Ostlänken) och Lund – Hässleholm, som är beslutade i den nationella planen 2018 – 2029 och som påverkar Södra stambanan.

29 kommuner, fem regioner och näringslivet i samverkan för att utveckla Södra stambanan


3

Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

AKTUELLT – ANALYSSVERIGE.SE

attraktiva kommuner Text: Ylva Sjönell

Foto: Mostphotos

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Karlskrona: Utveckling och digitalisering Samhället förändras och Karlskro-

na kommun ser stora möjligheter i att utvecklas radikalt och på många olika sätt för att klara välfärdsuppdraget, krav på god service och inflytande. Smarta Karlskrona är ett sam-

manhållande projekt som utgår från att digitalisering har stor påverkan på samhällsutvecklingen och innebär nya förväntningar på kommunen som servicegivare och arbetsgivare. Projektet utgör en struktur för utvecklingsarbete med stöd av digitalisering och är indelat i fyra programområden.

eFörvaltning - Genom att ta vara

på digitaliseringens möjligheter ska kommunens service förbättras och kvaliteten och effektiviteten höjas vilket frigör tid och resurser för att bättre möta behoven hos kommunens invånare. eHälsa - Andelen äldre i samhäl-

let ökar vilket medför en ökad efterfrågan på de omsorgstjänster som Karlskrona kommun tillhandahåller, samtidigt finns en brist på utbildad personal. Arbetet med e-hälsa syftar till att med hjälp av ny teknik bidra till människors hälsa, trygghet,

delaktighet och självständighet. Digitalisering i skolan – syftet är

att bidra till att främja proaktiva arbetssätt och inkludering, vilket innebär likvärdighet, tillgänglighet, delaktighet och inflytande. Dessutom bidrar projektet till att utforska varierade innovativa lärmiljöer. Smart city - En smart, hållbar stad

är en innovativ och engagerad stad – som använder digitaliseringens möjligheter för att förbättra livskvaliteten och öka effektiviteten i staden.

den unika besöksnäringen till handel och erbjudanden för den elintensiva industrin. Syftet är att visa på den unika kombinationen av småstadsidyll, växande handel, turistattraktioner och högteknologiska näringar. Boden är en av Sveriges hetaste in-

vesteringsregioner för elintensiva näringar. I området finns unika förutsättningar, som planlagd mark i goda lägen och grön el med mycket stor kapacitet. Detta för att skapa anpassade konstruktionslösningar för högteknologis-

ka och elintensiva verksamheter. Det kommunala bolaget Bodens Utveckling AB främjar och utvecklar Boden som destination för elintensiva näringar och man jobbar mycket med att utveckla och paketera markområden. Dessutom stöttar företagen i etableringsprocessens alla steg. För de kulturella, kreativa och di-

gitala näringarna är Boden Business Park en intressant arena. För att matcha möjligheterna i övriga regionen är det viktigt att man satsar på kreativa näringar och esport, spel, film och musik är

Foto: Mostphotos

I Boden satsas brett på alltifrån

Foto: Mostphotos

Boden: Unik besöksnäring, handel och elintensiva näringar några av de områden som både kompletterar och stärker Bodens position som näringslivstad. Ett exempel är den utbildning i Indiespelutveckling, Change Maker Education, som Sunderby Folkhögskola startade i augusti 2017 i samarbete med Boden Business Park. Utbildningen är den första i sitt slag med inriktning på Indiespel: Målet är att göra studenterna anställningsbara i spelbranschen eller ge dem kunskaper till att starta sin egen spelstudio efter avslutade studier.

Stockholm: Järva – Sveriges Techframtid Genom satsningen TechTensta

säkrar nu Järvas ungdomar tech-Sveriges framtid. Det är en innovativ techgård för unga i Tensta, en fysisk mötesplats och digital skaparverkstad. Ett gräsrotsprojekt initierat av ungdomar som nu gör skillnad, på riktigt. TechTensta föddes som en idé av ungdomar från Tensta som sommaren 2015 gavs ett utmanande uppdrag som sommarjobb: att ta fram idéer på hur unga i Järva kan föras samman med företagen i Europas största tech- och innovationskluster i Kista, som trots den geografiska närheten erbjuder få kontaktytor med Tensta.

Den ungdomskommission som bildades genomförde studiebesök, workshops och intervjuer. De kartlade företagens ambitioner och ungdomarnas drömmar och tankar om framtiden.

Resultatet blev idén om en högtek-

nologisk ungdomsgård, en plats som skulle främja trygghet och ge unga i Järva något produktivt, meningsfullt och kul att göra efter skoltid och även rusta dem med kompetenser, nätverk och självförtroende. Under 2018 förverkligades planerna och TechTensta öppnade i studenthuset Tensta Torn.

På plats finns coacher som alla

är studenter på någon teknisk högskola, för att stötta i läxläsning, coacha i teknik eller hålla i workshops. Genom att finnas till bidrar TechTensta positivt till unga i Järva på flera sätt, genom att bland annat stärka ungdomar kring personlig utveckling, motivera till högre studier och främja engagemang och delaktighet i samhället. TechTensta drivs av Stadsdelsförvaltningarna i Stockholms Stad / Spånga-Tensta och utvecklas organiskt utifrån ungdomars intressen i samverkan med akademi och näringsliv.

ANNONS

Energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi!


Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

XXXX DIGITALISERING

Digitaliserade processer ökar lönsamheten

en klar bild av vad man behövde för upphandlings- och arbetsverktyg. En viktig aspekt var att de ville kunna arbeta i ett enda verktyg och använda detta som gemensam arbetsyta. – Vi granskade flera upphandlingssystem men upptäckte att e-Avrop passade bäst för hur vi ville jobba och gav oss möjlighet att jobba med hela processen, från det att behov uppstår till dess att vi har ett avtal på plats och sköter avtalsadministration, säger Susanne Berg. Ledningen är väldigt nöjd med resultatet Företaget e-Avrop erbjuder systemstöd för av förändringen. Det sker inte längre några hela den digitala inköpsprocessen, från inotillåtna direktupphandlingar och uppköpsanalys, till e-upphandling och e-handel. handlingsverktyget är väl förankrat i organiMan är i grunden ett mjukvaruföretag, men sationen. Cheferna på myndigheterna har tillhandahåller även konsulttjänster inom avlastats från upphandlingsarbetet och kan upphandling och inköp och har därför även koncentrera sig på verksamheten. gedigen erfarenhet och kunskap om att implementera systemet i organisationen. När PRV behövde en ny, gemensam process för ljning Ink pfö öp inköp, upphandling och avtalsförvaltning Up sa na ly valde de e-Avrop som leverantör. PRV har en inköpsvolym på ungefär 150 miljoner kronor per år och hade tidigare en decentraliserad inköpsorganisation. Susanne Berg som är upphandlingschef på PRV berättar att ledningsgruppen såg värdet av att införa en samlad process som var gemensam för alla verksamhetsområden och inköpskategorier, där cheferna hade tillgång till ett väl fungerande centraliserat upphandlingsstöd. Leve ran s

s Be

s aly

Upphandli

ng

info.e-avrop.com

M ar k

tä l

g lnin

goristyrning Kate

Ett år senare hade de en process färdig och

an

A

den nytta man som organisation eftersträvar med ett digitalt inköpssystem. Han menar även att man vid införandet av ett inköpssystem bör passa på att göra en översyn av interna processer för att optimera dessa. – Vår erfarenhet är att man tjänar på att tänka till och se över sina behov och tillvägagångssätt. Istället för att göra stora centrala inköp kanske det är snabbare och smidigare att varje kostnadsställe gör egna beställningar, påpekar Ernest.

s

na upphandlingskontrakt och att tillämpa och förvalta kontrakt. E-handelsprocessen å sin sida omfattar de delar i inköpsprocessen som stöds av e-handels- och ekonomisystem och som startar efter att kontrakt tecknats, det vill säga beställning, leverans och fakturahantering. Genom en sammanhållen tt digitalisera sina processer är något hantering av nämnda element håller företag de flesta företag strävar efter. Proces- ner kostnader och minskar risken för att ser för upphandling och inköp är ing- inköp sker utanför ramavtalen. Att välja et undantag. Sedan några år tillbaka finns rätt plattform för digitaliseringen av dessa Upphandlingsmyndigheten, som ger stöd processer är essentiellt för att uppnå önskad genom att utveckla och förmedla kunskap, effekt. Det finns även en del fallgropar man verktyg och metoder för offentlig upphand- bör undvika när man väljer inköpssystem. ling. Upphandlingsmyndigheten ska verka – Att ha en alltför diger kravspecifikation för en rättssäker, effektiv och hållbar offent- är något vi avråder ifrån. Resultatet blir ofta lig upphandling till nytta för medborgarna att man får ett system med onödigt många och näringslivets utveckling. funktioner som aldrig används. Dessutom kan detta göra att leverantörer utesluts ur Enligt Upphandlingsmyndigheten bidrar en upphandlingen, vilket minskar konkurrendigitaliserad upphandlings- och inköpspro- sen och driver upp priset, menar Ernest cess till effektiva processer, högre kvalitet Wessman, VD på e-Avrop AB. i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, Här bör man istället fokusera på reella kostnadsbesparingar, positiv miljöpåverkan krav som utgår ifrån verksamhetens faktiska samt förbättrade möjligheter till uppföljning och planerade framtida behov. På så vis får och analys - något varje upphandlande man ett system som är funktionellt och är organisation torde eftersträva. ett stöd för de befintliga processerna. Myndigheten har identifierat två delar, Att tänka på är också vikten av att faktiskt e-upphandlingsprocessen och e-handelspro- fylla systemet med leverantörer och artiklar cessen. En sammanhållen digital inköpsnär det väl är implementerat. Detta kan process innebär att hela processen – från man som organisation själv ombesörja, eller behov till betalning och uppföljning – sker så ser man till att redan i upphandlingen ha elektroniskt. Själva upphandlingen omfattar med den tjänsten från leverantören. Endast såväl förberedelser, upphandlingsdokument, ett system komplett med alla leverantörers annonsering och utvärdering, som att teck- utbud ger fullt ut valuta för pengarna och

E-AVROP – PARTNER CONTENT 11

ds

Att digitalisera processer är något som de flesta företag är bekanta med. Att göra det på rätt sätt med förankring i organisationen för att få ut bästa möjliga effekt är dock något som kräver erfarenhet och kunskap.

CONTENT WITH A PURPOSE

na

Annons

e-Avrop erbjuder systemstöd för hela den digitala inköpsprocessen: Inköpsanalys, e-upphandling, e-handel. ANNONS

Segregation påverkar hela samhället Vad är segregation?

Utbildnin g

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi. Segregation förekommer bland annat mellan olika skolor, bostadsområden och på arbetsmarknaden. Delegationen mot segregation arbetar i samverkan med andra framförallt med att motverka socioekonomisk segregation. Socioekonomiska skillnader anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i Sverige. Det innebär att människor som tillhör olika social-, inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra.

Vad är lösningen?

Arbet s

Läs mer på www.delmos.se

Vilka är vi?

Delegationen mot segregation är en myndighet som ska bidra till att minska och motverka segregationen i samhället och förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Inom uppdraget ingår det att via sektorsövergripande arbete öka de långsiktiga effekterna av insatser för att minska och motverka segregationen på nationell, regional och lokal nivå.

nad ark m

Arbetet mot segregation måste vara långsiktigt. Viktigast av allt är att fler aktörer i kommunen, regionen och landet går samman för att bryta segregationen. Insatser måste ske över flera samhällsområden: arbetsmarknad, bostad, utbildning, brottslighet och demokrati. Vi behöver rikta insatser mot de bakomliggande orsakerna genom att förändra strukturer som leder till segregation. Arbetet måste präglas av delaktighet.

ende Bo


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

12 PARTNER CONTENT – CAPIO GO

CONTENT WITH A PURPOSE

XX DIGITALISERING

Med Capio GO får patienterna vård snabbt och online i hemmet, exempelvis om man har sjuka småbarn, eller om man är äldre och har svårt att förflytta sig till sin vårdcentral på ett enkelt sätt. Foto: Johanna Åkerberg Kassel

Digitalisering för ökad tillgänglighet i vården Brist på vårdpersonal gör ett traditionellt arbetssätt ohållbart inom vården framöver. Digitalisering är svaret och en mer tillgänglig och närmare sjukvård parat med en bättre arbetsmiljö är målbilden.

havande av resurser, personella såväl som monetära.

uppnå 100 procent tillgänglighet och 100 procent kontakt, men nivån måste avgöras av vårdbehovet, då läkare är en bristvara, säger Fredrik Gunmalm, VD för närsjukvården på Capio.

sin vårdcentral digitalt. Med Capio GO får patienterna vård snabbt, men kanske inte alltid På Capio har man insett att det kan få träffa samma läkare. Är nuvarande arbetssättet inte komman förkyld kan det räcka att mer att fungera framöver, vare träffa en sjuksköterska, det blir sig för patienter eller personal. en kvalitetssäker guidning - där Därför introducerar man nu den första kontakten avgör den dagens Sverige tar 5000 aktiva brett ett antal digitala lösningar fortsatta vårdkedjan. Att få träffa allmänläkare hand om 10 (GO, connected care och Flow) sin egen läkare/sjuksköterska miljoner patienter, vilket med till sin patientkrets på cirka per chatt är en viktig fördel, då 1,3 läkarbesök per person och år 900.000 patienter på de 104 vårmånga har en livslång relation skapar ett tydligt kapacitetstak denheterna runtom i landet, från med sin vårdcentral. Man kan enligt en undersökning som Ystad i syd till Umeå i norr. sitta i lugn och ro och svara på SKL (Sveriges Kommuner och – Det digitala spåret har frågor och sedan få hjälp via sysLandsting) gjort. Detta innebär tidigare varit separat, men nu temet. Det skapar hög tillgängligatt varje primärvårdsläkare slås det samman med primärhet och patienterna kan få hjälp träffar 13-14 fysiska patienter per vården ute på vårdcentralerna. online även när vårdcentralen dag. I Norge har man dubbelt Detta är ett sätt för patienterna är stängd. Detta gör att vi kan att komma närmare vården än så många läkare per person och bli en bättre vårdgivare, menar En av fördelarna för patienterna tidigare. De digitala tjänsterna i Frankrike många gånger fler. I är att det många gånger kan vara Fredrik. Sverige går ungefär en femtedel måste integreras med det fysiska skönt att kunna få hjälp online arbetet (digifysiskt) för att kunna i hemmet, exempelvis om man av pengarna i vårdbudgeten till Genom att införa ett digitalt få maximal nytta och bästa möj- har sjuka småbarn, eller om primärvården, som är första arbetssätt vill Capio också linjens sjukvård tillgänglig för liga medicinska bedömning. Hos man är äldre och har svårt att balansera kapaciteten över sina alla invånare. Primärvården är oss är man kund fram till man förflytta sig till sin vårdcentral på 4000 medarbetare. Genom att också en central ingång mot får en medicinsk bedömning, ha datoriserad anamnesmotett enkelt sätt. Man kan även få den specialiserade vården för då är man patient. Alltid kund, tagning och ett arbetssätt där träffa sin läkare eller sjuksköterpatienter med tyngre vårdbehov. ibland patient. Vi måste se till så ska online och chatta direkt med läkare tittar igenom materialet En underfinansierad primärvård att patienterna kommer till den kan patienterna få den hjälp sin vårdcentral. riskerar således att leda till långa mest lämpade vårdnivån utifrån de behöver. Man frigör tid – Vi vill göra det enkelt för vårdköer och ett ineffektivt hand- de behov varje patient har. Vi vill patienterna att primärt kontakta för vårdpersonalen genom att

I

capio.se

Detta är ett sätt för patienterna att komma närmare vården än tidigare.

minska det enorma antalet telefonsamtal som kommer in till en vårdcentral på en vecka. – Alla vi som jobbar i vården vill hjälpa alla patienter. Det konstanta detaljstyrandet och regelverken som definierar hur vi måste jobba håller tillbaka innovation. Alla vill ge hjälp men man har två perspektiv - det medicinska och den prioriterande delen. Vi har väldigt lite pengar i primärvården jämfört med andra länder. Det digitala kan vara ett sätt att hantera de patienter som inte hittas annars, som bor på landsbygden eller inte hinner i vardagen, avslutar Fredrik. Text: Anna Bjärenäs

Fredrik Gunmalm, VD för närsjukvården på Capio.


Boden 2019 är en plats där solen ofta ler med nya kullar värnpliktiga som genomgår sin grundutbildning. Men också en plats med ett växande och varierat näringsliv där globala aktörer ser Boden som den optimala platsen för etablering. FREDRIK BROMAN har livnärt sig på norrsken längre än de flesta, både som fotograf och turistentreprenör med sitt Aurora Safari Camp i Lassbyn norr om Boden. Besöksnäringen runt Boden attraherar besökare från hela världen och får numera betraktas som en ny basnäring. 2018 startade Fredrik upp ännu en lodge, The Outpost, då han ser en fortsatt stark tillväxt i besöksnäringen runt Boden.

I Boden lever vi Närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till / @narhetsliv • boden.se

CHARLOTTA LENNARTSDOTTER personifierar begreppet kreativa näring på ett osedvanligt kreativt sätt. Basen är familjens 200 år gamla Norrbottensgård, 4 mil norr om Boden. Här och i närområdet producerar Charlotta film och barnprogram för bl.a SVT. Hon skapar filmfestivaler och jobbar i sin roll som filmpedagog med förskolor och skolor med att skapa film.

KIM MILBERS flyttade från Stockholm till Boden hösten 2017 för att plugga spelutveckling. Nu är hon avgångselev och gör sin praktik på Seattlebaserade House of How - på Boden Business Park. Här har företaget, som ett av tre internationella spelföretag, startat upp spelstudios. Kims specialitet är s.k leveldesign och utan tvekan har Kim och hennes kurskamrater tagit Boden till the next level.

KOMM / BODENS KOMMUN • FOTO / MATS ENGFORS • FOTOGRAPHIC

Norrsken, Bolibompa och spelutveckling


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

MÖJLIGHETER – ANALYSSVERIGE.SE

SKL ser potential i nyanlända Foto: Hans Alm

I landets kommuner och regioner finns många intressanta arbetsuppgifter och i kombination med stora rekryteringsbehov skapas stora möjligheter för den som tar klivet dit. Men utmaningar finns fortfarande.

Det konstaterar Anders Knape som

sedan i mars är ny ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. – Vi får mycket positiv feedback från medarbetare som berättar att jobb inom exempelvis vård och skola har många mervärden och kvaliteter som gör att de anställda mår bra och gillar att gå till jobbet, något som känns väldigt bra. SKL är landets största avtalsskri-

vande organisation vars centrala löneavtal omfattar 1,2 miljoner arbetstagare. En av de stora utmaningarna för kommuner och regioner är att hitta rätt kompetens i en allt hårdnande konkurrens om arbetssökande. – I våra sektorer har vi dels stora pensionsavgångar framöver och ett ökat behov av tjänster beroende på den demografiska utvecklingen. Vi har både större barnkullar att

Det kan exempelvis handla om

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

vi jobbar hårt med att lösa. Anders konstaterar att SKL:s

medlemmar måste jobba med fler parametrar än bara löneutvecklingen. Det gäller att skapa intressanta karriärvägar, en ökad jämställdhet och attraktiva arbetsplatser för att få fler att vilja utbilda sig och jobba i de branscherna.

“Vi behöver skapa nya system för att slussa in alla som i dag står utanför arbetsmarknaden.” ta hand om och fler som blir äldre. Sammantaget skapar det ett stort rekryteringsbehov som

deltid skulle gå upp till heltid skulle det motsvara 50 000 heltidstjänster, vilket skulle betyda enormt mycket för våra medlemmar. Men för att komma dit måste vi skapa betydligt mer flexibilitet i systemet så att fler både orkar och vill jobba mer, säger han.

– Det räcker heller inte med att bara locka till sig ny kompetens, vi måste även se till att de vill

stanna och utvecklas vidare inom våra sektorer. För att lyckas med det har många av våra medlemmar avancerade traineeprogram, kompetensutvecklingsstrategier och jobbar ständigt för att öka delaktighet och samhörighet på arbetsplatserna. Det tål dock att påpekas att kommuner och regioner har de mest jämställda lönerna på marknaden. SKL jobbar även med olika typer

av påverkansarbete genom att sprida kunskap om de sektorer de företräder och att skapa ett intresse för olika arbetsuppgifter. En viktig fråga är möjligheter att gå upp i arbetstid, från deltid till heltid. Det är viktigt för den enskilde individen, menar Anders. – Om alla som i dag jobbar

att låta en person fylla sin heltid med flera olika arbetsuppgifter för att skapa ett mer variationsrikt jobb, det vill säga att hitta nya sätt att organisera jobben. Inte minst ser han stora behov av att hitta sätt att få in nyanlända i utbildning och arbete, både för att det ger dem själva en betydligt högre livskvalitet om de kommer ur försörjningsstödet och för den stora samhällsnytta de skulle kunna bidra med. – Vi behöver skapa nya system för att slussa in alla som i dag står utanför arbetsmarknaden. Det kommer naturligtvis kosta en del, men det är en kostnad vi måste ta. Det finns många vägar att gå, men det är viktigt att vi aldrig får göra avkall på kvaliteten på de arbeten som utförs. Jag skulle gärna se att det skapades en nationell strategi för hur vi ska klara välfärdsuppdraget framöver, avslutar han. Text: Ylva Sjönell

MÖT OSS PÅ FACEBOOK! På Facebooksidan Analys Sverige sprider vi relevanta artiklar, nyheter och innehåll som engagerar. Möt oss där!

Tätbefolkad region får pendlingsavstånd Foto: Mostphotos

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Sveriges mest tätbefolkade region efter storstadslänen är kuststräckan mellan Umeå och Luleå. Genom Norrbotniabanan knyts den regionen ihop, både regionalt och med resten av Sverige. De 27 mil av järnväg som utgör Norrbotniabanan är den sista länken i kustbanan mellan Stockholm och Haparanda, byggstart var i augusti 2018. – När banan väl öppnar kommer det bli möjligt att pendla med tåg från kringkommuner till de större orterna längs sträckningen, som Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå och Luleå, förklarar Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan. Hon tar Skellefteås arbetsmarknad som exempel, som idag är begränsad till de som bor i staden. Med banan på plats kommer arbetsmarknadsregionen växa betydligt då det blir pendlingsavstånd till och från kringliggande kommunerna. Bättre pendlingsmöjligheter stärker även jämställdheten på arbetsmarknaden. – Arbetsmarknaden i norr är mer könsuppdelad än i övriga Sverige. Innan Botniabanan byggdes mellan Örnsköldsvik och Umeå hade kvinnor i Örnsköldsvik svårt att få jobb då det var en industristad. Sedan pendling blev möjligt har antalet kvinnor som jobbpendlar från Örnsköldsvik till Umeå fördubblats på åtta år. På motsvarande sätt är hon övertygad om att det kommer bli när Norrbotniabanan byggs. – Vi måste bara se till att förbereda oss ordentligt så att effekten kan maximeras.

CRAMO – PARTNER CONTENT

Lokaler för det cirkulära samhället dockas till befintliga byggnader eller vara fristående, och planlösningarna anpassas helt efter behoven. Det blir en flexibel och kostnadseffektiv lösning då man e färdiga modulerna byggs kan minska eller ihop som ett lego och en öka antalet mony förskola kan stå klar på bara några veckor. Kraven på duler efter behov, byggnationen är desamma som för exempelvis när permanenta byggnader. storleken på barn– Fördelarna med flyttbara loka- kullarna varierar ler är många, bland annat att de är så kan en förskola utöka lokalerna under ett antal år. funktionella och moderna. Stora ljusinsläpp, en god ventilation och funktionella installationer gör ock- HÅLLBARA LÖSNINGAR så att arbetsmiljön upplevs väldigt Med hållbarhet som ledstjärna positiv, berättar Camilla Hensäter, lägger Adapteo mycket kraft på att VD på Adapteo AB, ett svenskt se till att modulerna är så energibolag inom Adapteo Group. effektiva som möjligt. De tillfälliga lokalerna kan – Energiprestandan är ofta

Möjligheterna att anpassa storleken på lokaler för skolor eller kontor, genom att använda modulpaviljonger, bidrar till ett hållbart fastighetssystem.

D

www.adapteo.se

bättre än för permanenta hus då vi kan dra nytta av den senaste tekniken, och det finns lösningar för alla typer av energisystem alltifrån fjärrvärme till solceller. Vi har färdiga koncept för solceller som enkelt kan kopplas på de ordinarie modulerna. Det har tidigare funnits en förlegad föreställning om tillfälliga lokaler som ”baracker” som inte lever upp till de krav man ställer på permanenta byggnader. Men det gäller definitivt inte för de moderna och funktionella modulpaviljonger som finns i dag. Dessutom ökar insikten om hur resurseffektivt det blir, en lösning som passar mycket bra i

Energiprestandan är ofta bättre än för permanenta hus.

Ovan: Lokalerna kan dockas till befintliga byggnader eller vara fristående, och planlösningarna anpassas helt efter behov. Höger: Camilla Hensäter, VD på Adapteo AB.

den cirkulära ekonomin. – Efter en uthyrningsperiod genomgår de nedmonterade modulerna reparationer och fräschas upp så de blir som nya för nästa användare. I snitt flyttas modulerna vart tredje år och en modul håller i ca 20 år, så det är en mycket hållbar lokallösning.

Att hyra är helt enkelt hållbart. Cramo Adapteo som bolaget hette tills nu, har varit verksamt i mer än 30 år. En avknoppning av lokaluthyrningen från Cramo till ett självständigt bolag, Adapteo, förväntas genomföras den 30 juni 2019, varefter Adapteo avses att noteras på Stockholmsbörsen.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ÄLVSBYNS KOMMUN – PARTNER CONTENT 15

MÖJLIGHETER XX

En dröm för en företagare Efter att ha varit företagare i Stockholm under många år började Mia Grenmark Köhler jobba som företagare i Älvsbyns kommun och blev mycket positivt överraskad av hur mycket enklare det är att driva företag här.

M

ycket handlar om tillgängligheten hos kommunen och den fullservice de erbjuder. – I Stockholm hade jag ytterst sällan kontakt med kommuntjänstemän, om ens någon gång. Här talar jag med dem nästan varje vecka, antingen rent socialt då de undrar hur det går eller på någon av deras aktiviteter, eller då jag exempelvis behöver hjälp med något för vår exportverksamhet. Och jag kommer alltid fram, telefonköer existerar inte här, förklarar hon leende. Verksamheten hon är VD för är anrika Nyckelbryggerier som tillverkar allt från källvatten och bärdrycker till julmust och öl. Det ursprungliga skälet till att företaget flyttade till just Älvsbyn var för det rena vattnet.

vi träffas och presenterar alla nyheter i kommunen. Här finns även tillfälle att träffa varandra för att diskutera olika frågor som logistik och produktionsutveckling. Hållbarhetsfrågor är också viktiga för oss alla, hur vi värnar den norrbottniska naturen och hur vi kan vara aktiva i det arbetet.

Här jobbar vi tillsammans för att få tillbaka de som har lämnat orten, för att bli en attraktivare destination för besökare samt för att locka hit nya företagsetableringar.

Det finns även ett nära samarbete mellan de fyra kommunerna Älvsbyn, Boden, Piteå och Luleå – ett område som även kallas ”Fyrkanten”. Här erbjuds bland annat gemensamma utvecklingssatsningar och workshops. – Jag är nu med i ett ledarskapskluster som är för Älvsbyn och Boden. Det har varit mycket Mia Grenmark Köhler, VD för Nyckelbryggerier som tillverkar allt från källvatten och bärdrycker till julmust och öl. Foto: Nyckelbryggerier intressant att lära även av deras erfarenheter och nyttigt att vidga – Det är ett vatten som är nätverken. otroligt rent, friskt och utan förEn viktig fråga för företagarna källvattnet vilket ger den karakett starkt skäl har även varit det oreningar från varken jordbruk, i klimatsmarta kartongflaskor i Älvsbyn är den lokala näringsteristiska runda och balanserade företagsvänliga klimatet de har från TetraPak som tillverkas av motorvägar eller mikroplaster. livsutvecklingen. byggt upp här i kommunen. GeDessutom är det runt och mjukt kartong från svenska skogar och smaken till alla våra produkter. – Här jobbar vi tillsammans Från början var det bara nom olika aktiviteter underlättar för att få tillbaka de som har med en växtbaserad fossilfri kork. med låg salthalt och med ett vatten som tillverkades i Älvsbyn, de för oss företag att samverka i neutralt pH-värde. Den vattenlämnat orten för att exempelvis täkt vi använder, från vilken vi NYCKELBRYGGERIERS FLYTT och öl hade inte tillverkats sedan många frågor och att gemensamt plugga, för att bli en attraktivare har egen pipeline, är klassad som FRÅN LULEÅ TILL ÄLVSBYN bryggeriet låg i Luleå där företa- främja exempelvis kompetensför- destination för besökare samt källvatten och vattnet går direkt De produkter de tillverkar idag get startades vid förra sekelskifsörjningen i kommunen. för att locka hit nya företagsetain i våra drycker utan någon som är, förutom källvatten i Tetratet. På senare år har dock allt fler bleringar. En framgångsfaktor helst påverkan däremellan vilket Pak, öl efter traditionella recept, drycker lanserats från bryggeriet NÄRA OCH GIVANDE i det är inte minst det kreativa FÖRETAGSSAMVERKAN är en enorm fördel. måltidsdrycken Vildsoda på en i Älvsbyn. näringslivsklimatet vi har här och Att salthalten är låg innebär att bas av kallpressade juicer från – Eftersom alla våra produkSamverkan sker mellan både rik- den tillgänglighet som kommutigt stora företag som Polarbröd nen erbjuder alla företag, avsluvattnet passar bra både för barn hjortron, blåbär och lingon, den ter bygger på det fantastiska prisbelönta jul- och påskmusten vatten vi har tillgång till här så och mindre, alla har något att tar Mia Grenmark Köhler. och för personer som går på samt rena bärdrycker. har det varit naturligt att basera lära av, och lära ut till, andra. lågsaltdiet. Text: Ylva Sjönell – Alla utgår från det rena all verksamhet i Älvsbyn. Men – Vi har företagsfrukostar där – Vattnet levererar vi nu även

I Stockholm hade jag ytterst sällan kontakt med kommuntjänstemän, om ens någon gång. Här talar jag med dem nästan varje vecka.

www.alvsbyn.se


Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Partner

16 PARTNER CONTENT – LEASEPLAN XX

CONTENT WITH WITH CONTENT PURPOSE AA PURPOSE

FRAMTID LEASEPLAN – PARTNER CONTENT

Enklare med elbil när LeasePlan lanserar helhetslösning Transportsektorn har stor påverkan på klimatet. LeasePlan vill ta ansvar och lanserar en hållbar helhetslösning för att göra det enklare att köra och hantera elbilar och hybrider.

D

igitalisering och klimat-

hot sätter press på bilbranschen. Så kanske har leasing av bilar aldrig legat mer rätt i tiden? Malin Malm, Commercial Director och Roelof Hansman, vd, på LeasePlan Sverige, tror att det kan vara så.

Företaget är marknadsledan-

de, har funnits i över femtio år och finns över hela världen. LeasePlan var först ut med operationell leasing i Sverige vilket innebär att bland annat kostnader som försäkringar, service och underhåll garanteras av LeasePlan. Idag finns mer än 1,8 miljoner bilar i fordonsflottan som successivt ska bytas ut mot hybrider och elbilar. – Det går fort just nu och det finns en viss osäkerhet kring framtidens teknikutveckling. Som företag inom operationell leasing kan vi minimera restvärdesrisken åt kunden och ligga ett steg före med klimatsmarta helhetslösningar, säger Malin Malm. fordonsflottor. Därför är det positivt att vi ser en tydlig trend mot önskan att köra elbilar bland våra TRANSPORTBRANSCHEN HAR ETT ANSVAR kunder, säger Roelof Hansman. Bilbranschen och transportsektorn är mitt uppe i en stor RÄCKVIDD INTE LÄNGRE LIKA HÖG TRÖSKEL förändringsprocess där fossilfria bilar kommer att bli något av Enligt LeasePlans årliga underett paradigmskifte. En annan sökning bland tjänstebilsförare kommande förändring är självkö- ser man att fyra av fem förare rande bilar. Och ett tredje tydligt är miljömedvetna och kan tänka spår är olika typer av tjänster sig elbil i framtiden. En av fem som kan sorteras in under beredan vid nästa tillfälle. Men hela greppet delningsekonomi. Malin 70 procent har felaktig uppfattMalm menar att LeasePlan är en ning om räckvidd och hur lång del av denna förändring och man tid det tar för uppladdning. känner ett stort ansvar: – Sanningen är det tar cirka – Vi vill gå i bräschen. Trans- 20 minuter att ladda bilen med portsektorn har stor påverkan en snabbladdare. Med andra ord på vårt klimat och tjänstebilar samma tid som en välbehövlig påverkar tre gånger så mycket kaffepaus om man kör långt. Vi som privatägda bilar. Därför tror att förare behöver köra och måste organisationer och företag testa själva. Och då räcker det ta sitt ansvar. På LeasePlan inte med 30 minuter hos bilhanSverige har vi 28 000 bilar och deln, säger Roelof Hansman. det är en stor utmaning där vi måste jobba tydligt och fokuseMen det största faktiska hindret rat, säger Malin Malm. att välja klimatsmarta fordonsal– Ja, företag och människor ternativ är tillgången på hybrider. har stor makt att påverka klimatet Flera prestigefyllda bilmärken genom hållbara bilpolicys och har helt enkelt inte några bilar

www.leaseplan.com

för leverans. En annan bidragande orsak är den begränsande infrastrukturen. Fler laddstationer behövs så länge räckvidden inte håller för längre körningar. – Nu finns det bilar som har en räckvidd på 50 mil och då börjar det fungera. Men till stor del handlar det om att våga tänka nytt, att etablera ett nytt mindset. Om jag vill köra till Nederländerna så blir jag tvungen att planera och det gör jag gärna, för det är till nytta för miljön, menar Roelof Hansman. LEASEPLAN LANSERAR EN UNIK HELHETSLÖSNING

Fram tills nu har det varit krångligt för företag att ställa om till eldrivna fordonsflottor. Detta har LeasePlan tagit fasta på och är först ut med att lansera en unik helhetslösning för leasing av elbilar för att möta upp mot problemet. Lösningen innebär bland annat att LeasePlan installerar laddstationer både i hemmet och på jobbet. Det gör det enklare för förarna att kunna både normal- och snabbladda

sin elbil. Självklart ingår också någon av marknadens tillgängliga elbilsmodeller. – Många oroar sig för elbilars räckvidd och tillgången till laddstationer, med det här erbjudandet vill vi råda bot på den oron. Med vår lösning får alla förare också ersättning för den ökade elkostnad som en laddstation hemma innebär. Det kommer att snabba på skiftet till elbilar, säger Roelof Hansman. – Istället för bensinkort får man ett laddkort som registrerar elförbrukningen. Föraren får tillbaka pengar på elräkningen och kostnaden tas direkt av LeasePlan. Vi hjälper också företaget med att följa upp med en komplett rapportering för de som laddar bilen hemma. Föraren kan följa rapportering och administration via en e-portal, berättar Malin Malm. POSITIVA FÖRÄNDRINGSSIGNALER

Bonus malus-systemet som beslutats av riksdagen har påskyndat utvecklingen mot mindre utsläpp.

Under 2018 har det varit stort fokus, menar Roelof Hansman och resonerar kring att man alltid kan ha en diskussion om hur mycket regeringen ska lägga sig i. Men i Norge och Nederländerna med liknande regelverk är användningen av elbilar mycket större. – Om det är välbalanserade beslut som tas tillräckligt lång tid i förväg är det positivt. Men kommer besluten plötsligt sätter det allt i gungning och är inte bra för någon, menar Roelof Hansman. Förändringssignalerna är positiva. Efterfrågan på elbilar och hybrider ökar och många företag har högt uppsatta miljömål i sina bilpolicys. Under 2018 var nära 20 procent av alla beställningar till LeasePlan laddhybrider eller elbilar. Under första kvartalet 2019 hade siffran fördubblats. Företag är intresserade på ett helt annat sätt idag, säger Malin Malm. – Inte minst är den så kalllade Generation Y medvetna och frågar efter klimatsmarta lösningar. Vi ser också att de arbetsgivare som vill vara attraktiva vill kunna erbjuda lösningar som främjar miljö och klimat, säger Roelof Hansman.

Roelof Hansman, vd och Malin Malm, Commercial Director på LeasePlan Sverige.

LEASEPLANS ELBILSLÖSNING 1. Både vanlig laddning och snabbladdning, hemma och på jobbet. 2. Ett och samma laddkort för hemmet, jobbet och offentliga laddstationer. 3. Fullt stöd för bränsleförmåns- och kilometerrapportering. 4. Allt ingår i leasingavgiften – laddare, återbäring av elkostnaden, el och driftkostnader. 5. Ingår gör också beställning och installation till rapportering och service, via smidig e-portal.


PLATS ATT Vad skulle ni kunna åstadkomma med mera plats? De rum där vi tillbringar mest tid påverkar hur vi mår. Och hur vi mår påverkar vår framtid. Adapteo erbjuder lokaler anpassade för er verksamhet idag – och i morgon.

Vi är Adapteo. Med över 30 års erfarenhet från Cramo och Temporent skapar vi flyttbara och hållbara modulbyggnader för skolor, kontor och bostäder.

adapteo.se

SPACE TO GROW


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Tomas Eneroth går som på räls ANNONS

Stora delar av Sverige är underinvesterat

En helhetssyn på transportsystemen skulle skapa bättre förutsättningar för utveckling. Du är välkommen 3 juli, kl 8.00–9.15, Hamnplan 5, Almedalen

AlmeDalarna.se

|

facebook.com/AlmeDalarna


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL 19

Dalarna behöver en fungerande

”Jag har glädjen att åka runt på invigningar av nya broar och sträckningar, exempelvis bron över Stora Helvetet i Jämtland.”

Nu sätts flera stora underhållsprojekt för järnvägen igång som ett resultat av den nya infrastrukturplanen. Den innebär en investeringsökning på 47 procent för drift och underhåll av järnvägen jämfört med föregående plan, vilket gläder Infrastrukturminister Tomas Eneroth. En fungerande infrastruktur är viktig för alla

samhällsfunktioner, men Infrastrukturminister Tomas Eneroth lyfter några områden som känns allra viktigast. Ett är att hela landet hålls samman, från den lilla skogsvägen där timret börjar sin färd mot export, till de stora hamnarna och flygplatserna. Ett annat är att infrastrukturen ska bidra till den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, och på sikt ett fossilfritt Sverige. Han är nöjd med de stora satsningar som nu

börjar komma igång efter många års diskussioner. – Vi kan inte hålla på och lappa och laga järnvägen längre. Nu är det krafttag som gäller, vi stänger av långa sträckor för en rejäl modernisering. Vissa projekt har redan börjat visa resultat och jag har glädjen att åka runt på invigningar av nya broar och sträckningar, exempelvis bron över Stora Helvetet i Jämtland, berättar han leende. Regeringen fattade 2018 beslut om en nationell

plan för infrastrukturen för åren 2018-2029 som omfattar investeringar på 700 miljarder kronor och är ett steg mot att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland. – Det är den största järnvägssatsningen i modern tid och den behövs för att skapa bättre möjligheter att resa klimatsmart. Tågen ska kunna komma i tid i hela landet och fler ska kunna pendla hållbart till jobbet.

Ett av de viktigare projekten för en effektivare tågtrafik är den så kallade ”getingmidjan” i Stockholm som nu åtgärdas. Det gäller sträckan mellan Stockholm Central och Stockholms Södra vilken är den mest trafikerade tågsträckan i Sverige, och satsningen är avgörande för att punktligheten i hela landet ska förbättras. Spåren är till stora delar från 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. Därför stängs sträckan under åtta veckor mellan 2018 och 2020 för att rustas och moderniseras. När befolkningen växer ökar även kraven på

växande regioner att se till att människors vardag fungerar genom att arbetspendling underlättas även från mer perifera områden. – Vi jobbar mycket tillsammans med andra politikområden för att hitta bra synergier, exempelvis att planera bostadsområden längs nya sträckningar av järnvägen. På sträckan Uppsala-Stockholm kommer det nu bli fyrspårsdrift och längs den sträckningen kommer det byggas 50 000 nya bostäder, det kommer även byggas flera nya stationer längs sträckan för att underlätta pendling. Men det är inte bara kommuninvånarna som

drar nytta av en effektivare järnväg för sina resor, kommuner får även lättare att attrahera nya företag till regionen om det skapas effektiva transportsträckor. – Företag gynnas också av effektiva godstransporter på järnvägen och vi jobbar mycket med att underlätta för gods att flyttas från landsväg till järnväg. Att varor kan transporteras snabbare, billigare och mer tillförlitligt medför att företagens logistik kan förbättras och effektiviseras vilket leder till större handel och därmed större samhällsekonomisk vinst.

infrastruktur

2018 beslutade regeringen om en nationell

godstransportstrategi som syftar till att godstransporterna ska bli effektiva, smarta och nyttja järnvägens fulla potential. – För att få mer gods att gå via järnväg gör vi även speciella satsningar, som stöd till godsspeditörer som skeppar gods på järnväg istället för landsväg. Målsättningen är att gods via järnväg ska bli både mer tillförlitligt och förmånligt framöver. Ett av de stora problemen med tågtrafiken i

dag är att det ofta blir förseningar på grund av signalfel och bristande underhåll. När det gäller signalsystemet är Trafikverket nu igång med att byta ut det äldre systemet mot ett nytt, European Rail Traffic Management System (ERTMS), som är ett EU-gemensamt signalsystem. – Det utnyttjar digitaliseringens landvinningar och kommer öka både punktligheten och minska sårbarheten i systemen, man räknar med en 5 gånger bättre punktlighet. Dessutom är det ett europeiskt system vilket kommer underlätta gränsöverskridande tågtrafik framöver då fler länder använder samma system. ERTMS skapar nytta för alla delar av transportkedjan då det exempelvis blir lättare att följa godset väg och därmed enklare att planera anslutande transporter. Text: Ylva Sjönell

FAKTA Namn: Tomas Eneroth Ålder: 52 Titel: Infrastrukturminister Familj, Fru och barn Bor: Växjö och Stockholm

Dalaregionen är Sveriges fjärde största exportlän och även det fjärde största besökslänet. Det kräver både flyg och tåg med tillräcklig kapacitet för att inte företag ska behöva flytta. För att behålla de positionerna krävs en ökad tillgänglighet. Det konstaterar Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun. Anna är dessutom ordförande för både AB Dalaflyget och Dalabanans intressenter. – Vi har i dag stora problem med både Dalaflyget och Dalabanan. Flyget landar inte längre i Mora och Dalabanans skick tillåter inte tillräckligt många tåg för att svälja de behov som både näringslivet och turistindustrin har. Turerna kring Dalaflyget är många och krokiga och innehåller problem med upphandlingar av olika slag. Dock finns en enkel lösning som Anna Hed gärna skulle se att regeringen beslutade om. – I Trafikverkets upphandling av flygförbindelse mellan Stockholm och Sveg, står att de också FÅR landa i Mora. Den operatör som upphandlas väljer naturligtvis att inte landa i Mora då det kostar extra. Ändra från FÅR till SKA landa i Mora också, då skulle allt lösas. För att Dalabanan ska kunna fylla den viktiga funktionen som klimatomställningen kräver skulle man behöva bygga dubbelspår där det saknas. – Om fler godståg fick plats på järnvägen skulle gods kunna flyttas från landsvägen, vilket är ett krav som många företag har i dag. Anna Hed berättar om företag som förlorar sin miljöcertifiering, och därmed kunder, då de inte kan skicka sina varor på järnväg på grund av platsbrist. – Vi har företag som redan varit tvungna att flytta verksamheten till Stockholm för att förbindelserna är så dåliga, det är verkligen problematiskt avslutar Anna Hed. ANNONS

Almedalen | Wisby Strand Congress & Event | Tisdag 2 Juli | 14:00-15:00

Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?

Maria Wetterstrand fd. språkrör (MP) | Gustav Hemming (C), regionråd Stockholm | Anders Teljebäck (S), kommunstyrelseordförande Västerås Christian Syse, Norges ambasadör Stockholm | Krister Bringéus, Sveriges ambasadör Oslo | Johan Schnürer, rektor Örebro universitet Sverre Myrli, Transportpolitisk talesperson (AP) | Åsa Almesjö, Infrastrukturexpert PA Consulting.


Annons

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

DIGITALISERING – ANALYSSVERIGE.SE

Sverige tappar inom digitalisering – sämre än på 90-talet Foto: Björn Terljegård

Digitala plattformar blir allt viktigare, både för alla samhällets funktioner och för våra privatliv. Men Sverige och Europa har hamnat rejält på efterkälken i den utvecklingen. Det hävdar Bo Dahlbom, IT-pro-

fessor och samhällsdebattör, och förklarar det med att det byggs få plattformar i Europa. I stället förlitar vi oss på de amerikanska jättarna. – Hur ska det gå för Europa när hela vårt samhälle, dess infrastruktur så väl som alla sektorer är helt och hållet tillverkade i USA? Hur ska det gå för vårt näringsliv när vi inte längre deltar i teknikutvecklingen? Vad händer med universiteten och ungdomarnas framtidstro, frågar Bo sig. De digitala plattformarna utvecklas

i en rasande takt och påverkar både samhällsutvecklingen, vardagen och näringslivets utveckling. – Plattformarna ger oss information, är vår tids mötesplatser och förmedlare av tjänster och nyheter. De håller på att bli viktiga nav i städernas transporter, i utbildning, hälsovård och myndighetsutövning. Men den svenska offentliga sektorn har ännu inte på allvar börjat dra nytta av dem, menar Bo. Bo Dahlbom berättar exempel-

vis att Estland har kommit bra mycket längre, och i England

rade av och förstå nyttan med digitalisering så vill jag få dem att inse vilken stor potential de har i alla sina kommuninvånare. De kan göra så mycket mer själva om de bara får möjligheten, så låt dem mötas på digitala plattformar och hjälpa sig själva och varandra. Men även om han ser digitala

plattformar som lösningen på det mesta i samhället så ser han naturligtvis även att den digitala utvecklingen har vissa nackdelar. – Allt och alla övervakas i det digitala samhället, men vi kan inte vända utvecklingen och därför är det bara att vänja sig. Vi behöver göra det perspektivskiftet.

Bo Dahlbom, IT-professor och samhällsdebattör.

har man ingått avtal med Google som ska utveckla sjukvården. – För tjugor år sedan såg det helt annorlunda ut, då ledde Sverige utvecklingen i Europa och våra myndigheter var bäst i världen på att utveckla digitala tjänster till medborgarna. Skälen till det var flera, ett var att utvecklingen gick så fort på 1990-talet och Sverige var alerta på att hänga med. Ett annat var att dåvarande statsminister Carl Bildt var en stor entusiast och såg fördelarna för det svenska samhället och näringslivet och drev därför på utvecklingen.

Efter Carl Bildt har Sverige inte

haft statsministrar som varit speciellt intresserade av teknikutveckling och digitalisering. – Det som gjorts bra är bredbandsutvecklingen, där ligger vi fortfarande långt framme. Men när det gäller att utveckla digitala plattformar för produkter och tjänster har det stannat av betydligt sedan 1990-talet, säger Bo. Bo Dahlbom är en ofta anlitad tala-

re hos kommuner och regioner och har ett grundbudskap han vill förmedla. – Utöver att få dem intresse-

För enligt Bo Dahlbom är fördelarna så många fler. – Vill vi hushålla med resurserna behöver vi veta var de befinner sig för att kunna spåra dem. Och vill vi ha en bra hälsa är förebyggande övervakning av våra kroppar med olika sensorer ett bra sätt så vi vet när hjärtat börjar bete sig annorlunda så vi kan söka läkare innan något händer. Text: Ylva Sjönell

DET HÄNDER PÅ INSTAGRAM En bild säger mer än tusen ord. På Instagram delar vi med oss av bilder och filmer som ger fördjupad information kring ämnen som engagerar.

Färdplan 2045

Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor initierades av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplanen lämnades över till regeringen 25 april 2018 av Skanska som inledningsvis ledde arbetet. • 100 företag, organisationer och kommuner har skrivit på färdplanen. • Hela värdekedjan är inkluderad i färdplansarbetet – från planering, projektering, genomförande till drift och underhåll samt rivning. • Färdplansarbetet omfattar både miljö- och klimatområdet. • Målet är att bygg- och anläggningssektorn har netto-noll koldioxidutsläpp senast 2045. • Alla som har skrivit under färdplanen ska kartlägga sina utsläpp under 2020-2022 samt sätta miljö- och klimatmål för sin verksamhet. Implementering innebär att initiera och leda projekt/aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i färdplanen dvs leder till hållbarhet inom bygg och anläggning. Hela värdekedjan bjuds in för att skapa en helhetssyn i arbetet. Resultaten rapporteras löpande på hemsidan, i nyhetsbrev samt på seminarier och konferenser. Hela bygg- och anläggningssektorn ska kunna ta del av alla erfarenheter, information och nya processer kring hållbart byggande som hjälp till självhjälp. För att uppnå regional spridning förankras arbetet i befintliga nätverk ute i landet, exempelvis via Lågan, Sveriges Byggindustriers regionala nätverk och andra lokala nätverk inom hållbart byggande. Påverkansarbete är en central del av färdplansarbetet. Det innebär bland annat löpande kontakt med berörda beslutsfattare för att diskutera, informera och påverka i rätt riktning för en hållbart och konkurrenskraftig sektor.

KRAFTRINGEN – PARTNER CONTENT

Hållbar energi – från ord till handling Det ambitiösa målet att ställa om produktionen till fossilfri energi till 2020 uppnåddes redan 2018, både genom effektiv omställning av produktionsanläggningar och genom att tillsammans med kunder och samarbetspartners utveckla nya och effektiva energilösningar.

på energibesparande åtgärder. ningar har ställts om till fossilfri – Hos oss blir det tydligt att våra drift. medarbetare kan göra skillnad • De har byggt ett datacenter för vilket ökar motivationen och kunders datalagring. Datacenresultaten förbättras. Vår tydliga tret använder förnybar el, delvis målbild att bidra till en hållbar från solceller, och överskottsvärsamhällsutveckling hjälper oss ockmen från datacentret planeras så att rekrytera rätt kompetenser att användas i fjärrvärmenätet. som hjälper oss med klimatsmarta lösningar. En anledning till att Kraftringe som lyckats med det är en kunnat nå så långt med sitt energibolaget Kraftringen Som exempel på Kraftringens ambitiösa klimatarbete är det som sedan flera år haft som proaktiva hållbarhetsarbete kan nära samarbete de har med sina målsättning att utveckla hållbara nämnas: kunder. verksamheter, både internt och • De bygger världens största låg– Många av våra kunder efterhos kunder. tempererade fjärrvärmenät som frågar fossilfri och hållbar energi – Vi insåg tidigt vårt klimatanstar till vara överskottsvärmen vilket ökar takten i vår utveckling var och det har blivit ett tydligt från forskningsanläggningarna och möjliggör att nya lösningar mål för alla medarbetare, vilket ESS och MAX IV i Lund och kan testas genom nära samverkan lett fram till att vi exempelvis kun- Kunderna erbjuds exempelvis enanvänder den för att värma med våra kunder och innovativa de bli fossilfria i vår produktion re- ergikartläggningar av Kraftringen, staden. partners, avslutar Helena Tillborg. dan 2018. Vi kombinerar arbetet som sedan kommer med förslag • Alla deras produktionsanläggText: Ylva Sjönell

D

www.kraftringen.se

med att i den egna organisationen ständigt hitta mer hållbara och effektiva sätt att lösa uppgifterna med att hjälpa kunderna att bli mer energieffektiva, förklarar Helena Tillborg, chef för affärsutveckling på Kraftringen.

Många av våra kunder efterfrågar fossilfri och hållbar energi

Helena Tillborg, chef för affärsutveckling på Kraftringen.

En ut


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

DIGITALISERING XX

CONTENT WITH A PURPOSE

SOLEIL – PARTNER CONTENT

21

Effektiva digitala verktyg minskar stressen Genom att samla alla digitala verktyg på en plats, med en inloggning, och skapa en tydlig struktur kan man skapa ett arbetsverktyg som hjälper varje medarbetare i vardagen.

söker kan leta bland alla sidor, men även bland personer och dokument samt i IT-guiden. – Tidigare var de tvungna att ha koll på var i organisationen dokumentet kunde finnas och

Att få en sökfunktion som gör att man slipper springa runt och leta, både fysiskt och digitalt, sparar mycket tid och frustration hos medarbetarna.

D

et har Falu kommun med

stor framgång gjort för sina 5000 anställda, tillsammans med konsultföretaget Soleil. – Många organisationer har många olika digitala verktyg och digitala kanaler, alla med olika inloggningar och arbetssätt. Det skapar naturligtvis lätt en stor stress för medarbetarna, både att hinna med att kolla av nödvändig information som finns samlat i olika verktyg, men också att försöka hitta rätt dokument man behöver för en specifik arbetsuppgift, berättar Fredrik Lindholm, affärsutvecklare på Soleil AB.

söka just där för att hitta rätt. Nu skriver de bara in vad de söker efter i sökfältet på sin sida så hämtas dokumentet på någon av kommunens alla digitala platser. Att få en sökfunktion som gör att man slipper springa runt och leta, både fysiskt och digitalt, sparar mycket tid och frustration hos medarbetarna.

UTVECKLADE ”MIN SIDA” TILL ETT NAV

När de började arbeta tillsammans med Falu kommun var uppdraget att skapa en hub/ett nav för alla verktyg och kanaler. – Navet skulle utgå från varje enskild medarbetares behov och kunna skräddarsys för just hens behov av information och verktyg. Det var naturligtvis en utmaning då deras medarbetare har olika roller med mycket olika arbetsuppgifter och behov. Vissa är tjänstemän som sitter bakom ett skrivbord medan andra jobbar inom äldrevården och ständigt är ute hos kunder. Lösningen blev att de utvecklade funktionen ”Min sida” på intranätet, som blev navet, mer än någon gjort tidigare. Där samlades verkligen allt som behövdes för varje medarbetare. För att underlätta användandet

www.soleilit.se

Fredrik Lindholm, affärsutvecklare på Soleil AB. Foto: Lars Berg

integrerade de Office 365:s tjäns- mer in på sin egen sida där allt ter i SiteVision för att förenkla som är relevant för deras egen gränssnittet och kunna förklara roll finns samlat, vilket bland för användaren vilka delar man ska använda till vad. – Falu kommun använder många av de tjänster som ingår i Office365, exempelvis dokumenthantering i SharePoint, uppgiftshantering i Planner, samarbetsgrupper i Teams och sociala grupper i Yammer. Möjligheten till att integrera dessa tjänster och göra dem så tillgängliga som möjligt var avgörande när de valde plattform för sitt intranät. ALLT SAMLAT PÅ EN ENDA PLATS

Det medarbetarna uppskattar mest med det nya systemet är att de med en enda inloggning kom-

Möjligheten till att integrera dessa tjänster och göra dem så tillgängliga som möjligt var avgörande när de valde plattform för sitt intranät.

annat har lett till att de blir mer välinformerade än tidigare.

– Om man varje dag förväntas gå in i en mängd olika verktyg som mail, intranät, dokumenthanterare osv för att uppdatera sig på vad som händer i organisationen så är det lätt hänt att man missar en del. Nu när de har allt samlat på sin egen sida, där exempelvis deras olästa mejl syns på varje sida, så har effekten blivit att en betydligt högre andel läser viktiga mejl. Det har därför blivit enklare att hålla sig uppdaterad vilket även skapar en större känsla av delaktighet.

FALU KOMMUN FÖRBEREDDE EXEMPLARISKT

Fredrik Lindholm betonar att en stor anledning till att resultatet har blivit även bättre än alla hade hoppats på var att Falu kommun var så proaktiva innan de satte igång. De gjorde en stor insats för att både få alla medarbetare delaktiga i processen genom tydlig kommunikation och genom en stor behovsinventering, som inkluderade många djupintervjuer, för att ta reda på medarbetarnas verkliga behov. – Det är annars lätt hänt att de som ansvarar för en förändringsprocess tror sig veta vilka behoHITTAR SNABBT DOKUMENT ven är, men ofta hamnar man då Istället för att ta in stora sökindex fel. Så Falu Kommun ska ha en så har de valt att gå via API:erstor eloge för det gedigna arbete na (Application Programming det la ner på detta, avslutar han. Interface), vilket gör att den som Text: Ylva Sjönell


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FASTIGHETER XX

PARTNER CONTENT – ODALEN FASTIGHETER

Sockerstans äldreboende i Staffanstorp

”Ett äldreboende måste vara en naturlig del av samhället” Odalen Fastigheter utvecklar projekt inom samhällsfastigheter och segmentet äldreboende. I samarbete med kommuner och Humana Omsorg har man hittat sin egen väg. Genom att vara med i ett tidigt skede och driva planarbetet – och arbeta långsiktigt – kan man säkerställa boenden där tanke och hjärta finns med genom hela processen. – Det finns tyvärr en historia att äldreboenden liknar sjukhus och byggs i opersonliga miljöer. Våra äldreboenden upplevs istället som ett riktigt trivsamt hem och byggs i centrala, attraktiva miljöer som en självklar del av samhället, säger Alex Mabäcker, vd på Odalen Fastigheter. – Vi kommer inte bli störst på äldreboende men vi vill vara bäst på det vi gör och leverera det bästa vi kan, säger Kristoffer Andersson, vd på Humana Omsorg. ODALENS SAMARBETE MED HUMANA OMSORG

Samarbetet med Humana

odalenfastigheter.se

Omsorg startade 2014 med ett LSS-boende i Gävle. Fram till idag har man utvecklat ytterligare tre äldreboenden och planerar flera nya byggnationer inom kort. – Vårt samarbete bygger på en ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter, samt en gemensam målbild. Vi är öppna och transparenta och på så sätt sitter vi på samma sida och kan säkerställa att vår målbild också blir verklighet, säger Alex Mabäcker.

Vi är otroligt samspelta även om vi måste ge och ta inom vissa givna ramar. Men vi tummar aldrig på kvalitet. – Vi är otroligt samspelta även om vi måste ge och ta inom vissa givna ramar. Men vi tummar aldrig på kvalitet. Våra äldrebo-

återigen, vi förstår varandra och kan se till helheten. Detta gör att vi kommer snabbt framåt utan att negligera planprocessen. Vi kan också tillsammans minimera risker och skapa en trygghet för kommunen, berättar Alex STAFFANSTORP – ETT BOENDE MED HJÄRTA Mabäcker. Inför projektering och skissSockerstans äldreboende i fas av Sockerstan tog man med Staffanstorp, är ett typexempel sig tidigare erfarenheter från på ett samarbetsprojekt mellan boenden, anhöriga och personal Odalen, byggentreprenör, Humana och kommunen där vision i tidigare projekt. Målet var att skapa en så perfekt lösning som blir verklighet. Den vision och tydliga målbild som sattes tidigt möjligt: ett trevligt och tryggt boende, behagligt och välkomi projektet styrde samtliga val nande för besökare och inte och resultatet blev ett boende med högsta kvalitet. Genom en minst – lätt att arbeta och verka i för verksamheten. öppen dialog har parterna löst – Om det är något under prosamtliga diskussioner med ett jekteringen som vi aldrig hade givande och tagande. valt om det var vårt eget boende – Vi var tidigt ute på plats i ska det heller aldrig väljas i våra Sockerstan tillsammans med äldreboendeprojekt. Det gjordes kommunen där vi gemensamt bestämde bästa lämpliga plats inte heller i Sockerstan, säger med tanke på att vi var först ut i Alex Mabäcker. Resultatet blev ett innovativt området. Vår dialog med kommunerna i planprocesser gynnas boende med genomtänkt design, och huset har en milsvid utsikt av min tidigare anställning över landskapet och Sockerpå Sigtuna kommun och min bruksparken. Avdelningarna utbildning som lantmätare. Vi talar helt klart samma språk och är sammanlänkade med en enden är bland de bästa i Sverige och ett bevis på det är vårt utvecklade ljussystem som också vunnit Ljuspriset 2017, berättar Kristoffer Andersson.

Kök Staffanstorp..

vinterträdgård i anslutning till matplatsen som även mynnar ut i en gemensam balkong. Varje vardagsrum har stora fönster och de boende kan enkelt utnyttja takterrassen. Här finns också en samlingssal där aktivitetssansvarig anordnar verksamhetsgemensamma aktiviteter som till exempel filmvisning, pubkvällar, dans med mera. Gym och växthus är ytterligare satsningar. – Främsta fokus för att utveckla ett kvalitativt, trivsamt äldreboende är att alltid sätta människans behov främst samt hålla fast vid visionen genom hela projektet, säger Alex Mabäcker. STORT OMSORGSBEHOV EN UTMANING

Det kommande behovet av


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

FASTIGHETER XX

CONTENT WITH A PURPOSE

ODALEN FASTIGHETER – PARTNER CONTENT

23

Utemiljö Staffanstorp..

äldreboende är en utmaning för alla kommuner. Och i vissa

Det finns en felaktig bild av att privata aktörer bara vill skapa vinster i välfärden. Vi har utvecklat över tjugo äldreboenden och vi lär oss för varje gång. kommuner finns det en ideologisk tröskel för att släppa in

privata aktörer, upplever Alex Mabäcker: – Det är stundtals lite oroväckande. För det kommer att behövas både privata och kommunala initiativ för att klara framtidens behov. Inte minst vill han trycka på att det finns pengar att spara och bättre kvalitet att uppnå genom samarbete med aktörer som har erfarenhet av att projektera samhällsfastigheter. – Om kommunen eller en annan aktör bygger ett äldreboende vart femte år finns risken att man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Det blir helt enkelt inget konsekvent lärande om man inte bygger många hus och är uppdaterad på lagstiftning och får möjlighet att träffa boende, anställda och besökare,

säger Alex Mabäcker. – Det finns en felaktig bild av att privata aktörer bara vill skapa vinster i välfärden. Vi har utvecklat över tjugo äldreboenden och vi lär oss för varje gång, säger Kristoffer Andersson. Ett perfekt exempel är Upplands-Bro kommun, som initialt hade en utgångspunkt att själva bygga, äga och förvalta samt sköta driften av det planerade nya vårdboendet. Kommunen var skeptiska till att plocka in privata aktörer men så föreslog Alex Mabäcker att man skulle göra ett studiebesök tillsammans på ett tidigare projekt: – Vi bjuder gärna in kommunerna för att öppna upp tanken och att de får se med egna ögon vad vi står för och att våra ord och det vi lovar också blir

verklighet. Tillsammans med kommunanställda, politiker och PRO i Kungsängen tog vi en busstur till ett tidigare projekt. De var skeptiska först men på vägen hem var alla positiva och överens om fördelarna vi hade presenterat och var öppna för att kunna diskutera tid, ekonomi i relation till vad de äldre i kommunen får ut av ett samarbete. I september detta år invigs Odalens nya äldreboende i Kungsängen. – Jag är glad och stolt att vi genom ett positivt och konstruktivt samarbete med Odalen genomförde projektet och nu kan erbjuda ett modernt och hemtrevligt boende med hög kvalitet för de äldre i kommunen. I Upplands-Bro ska vi kunna åldras med omsorg och

hemkänsla i en naturnära miljö, säger Camilla Janson, f d kommunalråd (S). Alex Mabäcker och Kristoffer Andersson är rörande överens om hur de vill att deras föräldrar ska ha det den gång det blir aktuellt. Och det är denna värdegrunden som förde dem tillsammans och som alla projekt vilar på. – Våra föräldrar ska inte behöva sitta av tiden utan ett äldreboende måste vara en naturlig del av samhället. Det är kostsamt att bygga kvalitet (Kvalitet kostar, men lönar sig alltid i längden – och vi sätter ett värde i att fullfölja det vi har lovat och stå för det vi sagt, avslutar Kristoffer Andersson och Alex Mabäcker i kör.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

24 PARTNER CONTENT – FLEXATOR

CONTENT WITH A PURPOSE

XX FASTIGHETER

Många fördelar med industriellt byggda samhällsfastigheter På småhusfronten är industriellt byggda hus den typ av fastigheter som står för lejonparten av byggnationen, medan det med samhällsfastigheter förhåller sig helt tvärtom. Här finns stora fördelar att hämta hem för såväl samhället som miljön och kunderna.

troduceras på Stockholmsbörsen efter sommaren. – 80 procent av småhusen som köps är producerade industriellt. Det går ju att bygga kontrollerat, kvalitetssäkrat och betydligt bättre i industriell form. Trots detta är motsvarande siffra för samhällsfastigheter betydligt lägre. Tack vare kombinationen av lexator AB är en stabil industriellt byggtänk och att man inte behöver utstå väder utan och genuin tillverkare av industriellt byggda samhälls- alltid har torrt byggande, blir fastigheter. Företaget har funnits produktionen mer hållbar, kvasedan 1956 och har två fabriker, litetssäkrad och en säker arbetsmiljö för de som bygger, berättar i Gråbo och en i Anneberg och ägs sedan i november av Cramo Krister Landén, Affärschef på Flexator AB. Adapteo. Företagets främsta fokus är att vara en samhällsbyggare. Genom olika flexibla Tvärtemot vad mångas förutfattahyr-, köp- och leasinglösningar de meningar gör gällande utgår tillhandahåller man fastigheter man i tillverkningen visserligen för skola, förskola och olika från standarder, men varje hus typer av boenden, exempelvis har sin egen prägel och arkitektoLSS-boenden samt även kontor. niska framtoning. Tillsammans med systerbolaget – Vi vill slå hål på myten om Adapteo, med marknad ute i att det är standardlådor man får Europa, kommer Flexator att in- när man köper ett industriellt

F

Den första av tre förskolor med samma koncept i Vega, ett nybyggt område utanför Haninge.

www.flexator.se

byggt hus. Det är fullt möjligt att välja arkitektritat. Man kan sätta sin egen prägel även i en industriell byggproduktion. Vi har en stor projekteringsavdelning med egna arkitekter och byggtekniska discipliner och tar allt ansvar från ax till limpa. Vi erbjuder nyckelfärdiga hus på totalentreprenad, påpekar Krister. Industriellt byggda hus är energieffektiva byggnader och Flexator är måna om hållbarhet genom hela processen - från optimering av materialtransporter till produktionen, transporten till byggplatsen och även långtidsanvändandet av byggnaderna. Man jobbar även med cirkulär hållbarhet och möjligheten finns att flytta skolan från en by till en annan om så krävs, vilket gör lösningen än mer flexibel.

ning. Vi bygger våra lokaler för alla elevers behov och säkerställer ett optimalt inomhusklimat för optimal inlärning för barnen och undervisningssituation för pedagogerna, säger Krister. Ett exempel på projekt man just

avslutat är en förskola i Vega, ett nybyggt område utanför Haninge. Beställaren är Wästbygg, ett byggföretag som köpt totalentreprenaden av Flexator och som i sin tur hyr ut den till en fastighetsförvaltare, Hemsö. – Det är tredje förskolan vi bygger åt dem på bara två år. Den första förskolan var också i Vega, där slutkunden är densamma, Raoul Wallenbergsskolan. Förskolan blir med fem avdelningar i två plan och utgår i grunden från vårt referenshus Anneberg. Kunden har sedan gått in med sina önskemål utefter hur deras erfarenhet och kultur ser ut och där vi har kunnat vara lyhörda och anpassat utformningen. De vill ha sin touch på lokalerna så att man känner igen sig när man kommer in på deras förskolor, berättar Anton Umefeldt, Regionchef på Flexator.

annat. Resultatet blir tjockare väggar, bättre isolering och högre krav på ventilation. Detta ger en komplexare byggnad och byggprocess. – En vanlig fördom är att industriella byggare har svårt för, eller rent av inte klarar av de här miljökraven, därför är det extra kul att vi fått göra det här projektet och flera andra projekt med olika typer av miljöklassificeringar, säger Anton. Man använder miljöklassade och

giftfria materialval och allt dokumenteras. Inomhusmiljöerna ska vara ljusa, med mycket ljusinsläpp och bra luftkvalitet. Stora fönsterpartier som gör att man får en ljus och fin lokal gör dock även att det blir varmt inomhus sommartid och kan läcka ut värme vintertid, så man får tänka på byggnadens placering på tomten I fokus ligger naturligtvis också med väderstreck, olika typer att samhällsfastigheterna ska av solavskärmningar och hög vara funktionella och aktivikvalitet på fönstren. Förskolan får tetsanpassade. även sedumtak, vilket har varit – Vi jobbar ofta tillsammans ett önskemål från kunden. Förutmed de stora arkitektfirmorna om en finare miljö ger det även när vi tar fram våra lösningar en bättre dagvattenhantering. och hus. När det gäller skolor är – Kunden hade en tydlig det barnen och lärandet i fokus. kravspecifikation från början, Det är oerhört viktigt att se till Det som tillkommit på denna men trots att det är den tredje att vi får rätt flöden och ytor i förskola är att kunden velat ha en förskolan vi bygger efter samma fastigheterna, kopplat till pedago- miljöklassificering, vilket blir allt koncept kommer både kunden giken. Där jobbar vi mycket med vanligare då det visar att såväl och vi på ändringar under vägen att vara up to date. Det har hänt fastighetsägare som verksamhet och så hittar vi en bättre lösning väldigt mycket de senaste fem har höga krav på byggnaden och tillsammans. Det vi lärt oss är att åren. Numera finns det dessutom tänker på de som skall vistas i det bästa är att fånga upp dessa många olika typer av pedagogiden. Här har man valt att bygga saker i ett tidigt skede men också ker som har egna inriktningar efter certifieringen Miljöbyggnad att vara lyhörda gentemot verkoch då anpassar vi lokalerna så Silver, med höga krav på energi, samheten och deras erfarenhet. att de ska passa deras undervisljudklass och materialval bland Text: Anna Bjärenäs


Folkhögskolan i Fårösund sjöng på sista versen.

FASTATO R

Så vi satte eld på den.

Samhällsfastigheter och samhällsnytta. För oss på Offentliga Hus handlar det om två sidor av samma hand. Hur det privata och offentliga kan samarbeta kring att utveckla vårt gemensamma samhälle. Skapa attraktion och livskraft. Ta Gotlands Folkhögskola som exempel. Allt färre elever sökte sig till musiklinjen i Fårösund. Ett tapp inte bara för skola utan även för ett litet samhälle och regionen. Lösningen? I ett samarbete erbjöd och investerade vi i våra befintliga regementslokaler och fick en hyresgäst som tänker lika långsiktigt som vi. Och tillsammans vände vi utvecklingen från moll till dur. För skola, samhälle och region. Ett samarbete som till vår glädje har fortsatt. Och som förmodligen leder till att fler fastlänningar blir fast på ön för gott. Så vill du också skapa gemensamma lösningar som får samhällen att brinna, hör gärna av dig. Vill du veta mer om oss och musiken i Fårösund, titta gärna in på www.offentligahus.se.

Samhällsfastigheter för allas bästa


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

26 PARTNER CONTENT – ASSEMBLIN

XX

Foto: Daniel Nilsson

ENERGI

Foto: Daniel Nilsson

Människa, teknik och samverkan ger en mer effektiv byggprocess För tre år sedan bytte en av Nordens ledande installationsbolag namn till Assemblin. Nystarten har gett energi och lagt grunden för ett modernt bolag med lång erfarenhet och höga ambitioner. Mats Johansson är ny på VD-posten sedan i maj 2018. Han kommer från byggbranschen där han har jobbat under hela sitt yrkesverksamma liv varav de senaste fjorton åren utanför Sverige. – Steget till installationsbranschen och

Assemblin känns helt rätt. Branschen utvecklas otroligt snabbt just nu, inte minst drivet av den digitala transformationen och de globala klimatutmaningarna. För att hänga med krävs självklart resurser och kompetens, men också nyfikenhet, mod och förändringsvilja. Egenskaper som speglar den kultur och entreprenörsanda som finns inom Assemblin. Fastigheter blir allt mer uppkopplade

och automatiserade, och teknikinnehållet ökar i fastigheterna. Det innebär att installatören får en allt viktigare roll i byggprocessen. För att vara ett bra stöd till sina kunder är det viktigt att förstå förändrade behov och löpande bevaka marknadens utveckling. Under förra året startade därför ett stort arbete med att accelerera den digitala utvecklingen, vilket resulterade i en ny digital agenda för bolaget. – För att vårt erbjudande ska vara re-

Läs gärna mer på assemblin.com

levant i dagens samhälle måste vi förstå och tillvarata möjligheterna med ny teknik. Vi måste aktivt leta efter lösningar som vi kan använda för att öka kundnyttan och den interna effektiviteten. Som i allt förändringsarbete måste detta arbete starta lokalt, men vi har etablerat en struktur för att fånga upp utvecklingsförslag och göra gemensamma prioriteringar centralt.

Assemblin är en del av den nordiska installationsbranschens historia och består av en rad framgångsrika installationsbolag som sedan 2016 är verksamt under varumärket Assemblin. Idag är bolaget en av nordens ledande aktörer med kompetens inom alla tekniska system. Assemblin omsätter nära 9 miljarder SEK och har 5 600 medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Några av de utvecklingsområden som varit mest i fokus inom branschen de senaste åren är vidareutveckling av informationssystemet BIM (Building Information Reality) och nyttjande av AI (Artificiell Modelling) samt automationslösningar Intelligens). och uppkopplade produkter med hjälp – Vi har lång erfarenhet av BIM, av IoT (Internet of Things). Här har och har även bidragit till att utveckla BIM-baserade lösningar både i våra installationsentreprenader och i driftskedet. Personligen tror jag att detta tillsammans med en utvecklad partssamverkan kan vara nyckeln till en mer effektiv byggprocess totalt sett. Detta såg jag mer av under min tid utanför Sverige, inte minst i USA där riktiga partneringprojekt var vanligt. Det kräver visserligen en mogenhet hos beställaren men projektresultatet blir väldigt bra.

Teknikkompetensen måste finnas men det är mjukvaran i bolaget som gör skillnad och därför är medarbetarna hjärtat i vår verksamhet.

Assemblin marknadsledande kompetens. Andra intressanta utvecklingsområden är ökad mobilitet och ny visualiseringsteknik med hjälp av AR (Augumented

Bättre samverkansformer, teknologi och digitalisering kommer i framtiden att förändra Assemblins och branschens arbetssätt. Mats Johansson är dock noga med att framhålla att det trots allt är i slaget om kompetens och inte teknik som

Mats Johansson, VD Assemblin. Foto: Johanna Berglund

bolagets framgång avgörs. – Teknikkompetensen måste finnas men det är mjukvaran i bolaget som gör skillnad och därför är medarbetarna hjärtat i vår verksamhet. Vi jobbar med komplexa saker och behöver duktiga människor som förstår vad vi gör och på vilket sätt vi kan dra nytta av den nya tekniken. På Assemblin fokuserar vi därför stenhårt på att attrahera och utveckla de bästa medarbetarna och cheferna inom vår bransch. Jag är övertygad om att det bästa ledarskapet och de bästa medarbetarna är framgångsreceptet, avslutar Mats Johansson.


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

ENERGI PARTNER CONTENT – LANDIS+GYR

CONTENT WITH CONTENT WITH A PURPOSE A PURPOSE

LANDIS+GYR – PARTNER XX CONTENT

27

Den digitala omvandlingen av energiindustrin med smarta elnät möjliggör optimering av elförbrukningen och effektiviserar dataöverföringen till nätbolagens system.

Framtidens intelligenta elnät är på väg att rullas ut i Sverige Den digitala omvandlingen av energiindustrin med smarta elnät möjliggör optimering av elförbrukningen och effektiviserar dataöverföringen till nätbolagens system.

SVERIGE FÖRST UT MED SMART TEKNIK Sverige installerade fjärravlästa elmätare redan mellan 2006– 2008. Nu är tekniken föråldrad och 5,2 miljoner elmätare skall därför ersättas med andra geneör att uppnå Sveriges rationens smarta mätare senast klimatmål på 100 procent 2024. Landis+Gyr är en av de förnybar el år 2040 måste ledande globala leverantörerfler småskaliga producenter med na som levererar lösningar för vind- och solkraft kopplas in på smarta elnät, som t.ex. smarta elnätet. Hittills har elnäten varit mätare, sensorer, automation uppbyggda kring en centraliseoch analyser. rad kraftproduktion i form av Sami Haapamäki, Senior storskalig vattenkraft, kärnkraft Solution Consultant för Smart Grid på Landis+Gyr berättar och kraftvärme. Med mer oförutsägbar väderberoende el måste att Sverige var pionjär på omenergiflödet kunna styras mellan rådet och därför har en fördel gentemot andra länder. olika producenter och åt flera − Vi har dragit stor lärdom håll i de fall kunderna producerar egen el. Snabba produktions- från första rundan och har svängningar i lågspänningsnäten därför nu kunnat fokusera på rätt medför dessutom spänningspro- saker och utveckla innovativa produkter och lösningar. Andra blem. För att vara förberedd för generationens smarta mätsystem alla dessa förändringar genomerbjuder mycket mer än bara går branschen därför nu ett digitalt teknikskifte mot s.k. smart faktureringsdata och den nya kommunikationstekniken öppnar teknik. Det innebär inte bara förändringar i själva överförings- för helt nya sätt att hantera, strukturen, utan möjliggör också behandla och dra nytta av data. Analyser och artificiell intelligens en mer intelligent hantering av ger oerhörda möjligheter för tillgång och efterfrågan samt framtidens elnät. styrning av elnätet.

F

www.landisgyr.se

ARTIFICIELL INTELLIGENS STYR ELNÄTEN Istället för att bara samla informationen om energiförbrukningen samlar den nya mätarna in data om elkvalitet och kan skicka systemlarm till nätoperatören så att man kan förebygga fel i förväg, koppla om strömmen eller skicka ut en reparatör exakt till den plats där felet finns.

Artificiell intelligens ger oerhörda möjligheter för framtidens elnät.

analyser och diagnoser för att både öka energieffektiviteten och säkerställa en stabil elleverans. Det nya systemet samlar in exakta energidata nära i realtid och samlar dessutom data från flera andra enheter och system, inklusive privat sol- eller vindenergi. All information bearbetas därefter med ett analysverktyg. Denna information kan sedan användas av både slutkonsument och nätbolag på olika sätt som t.ex. övervakning av spänningskvalitet eller optimering av elförbrukningen.

NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I framtiden kommer IoT-sensorer kunna appliceras på olika samhällsfunktioner, som styrning av gatljus som tänds och släcks beroende på trafikens −AI (Artificiell Intelligens) kan intensitet eller antal människor som är i rörelse, men det kan hjälpa till att reagera på spänockså handla om enskilda ningsförändringar redan innan hushåll där man vill reglera slutkunden märker det. Operatören ligger på så vis ett steg före värmen under dygnets timmar med lägre temperatur när man och kan förbygga och åtgärda är på jobbet eller sover, eller att problemet, säger Haapamäki. Enkelt uttryckt kan man säga kunna starta tvättmaskinen eller kanske ladda elbilen när elpriset att fokus flyttas från databeär lägre. handling till datautnyttjande Slutkunderna kommer att där stora datamängder kan ge

kunna följa sitt effektuttag i realtid vilket ger en möjlighet att kunna påverka när elen tas ut och hur mycket de betalar för den. Debiteringssystemen kommer därmed sannolikt att baseras på den el vi förbrukar d.v.s. effektbaserade tariffer istället för utifrån antalet förbrukade kilowattimmar som idag. − Det ska bli spännande att se vad de här nya möjligheterna kommer att ge för nya tjänster och användningsområden i framtiden. Många länder kommer att följa utvecklingen av de svenska kraftnäten och dra lärdom av hur elförbrukningen kan optimeras med hjälp av ny teknik.

Text: Ulrika Kihlblom

Sami Haapamäki, Senior Solution Consultant Smart Grid på Landis+Gyr. Foto: Jussi Reinila


Annons

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

PARTNER CONTENT – ONE NORDIC

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI

Framtidens spännande jobb finns i energibranschen. Foto: ONE Nordic

ONE Nordic vill väcka intresset hos fler att jobba med teknik och framtidens infrastruktur Framtidens spännande jobb finns i energibranschen. Inte minst när det handlar om att utveckla framtidens infrastruktur. Ändå har många företag en rejäl utmaning i att hitta rätt kompetens. Det vill Jonas Arvidsson, VD för ONE Nordic ändra på.

O

NE Nordic omsätter ca.

2 miljarder kronor årligen och har 1000 medarbetare runt om i hela Sverige. Ändå är det för de allra flesta, som inte finns i energibranschen, ett relativt okänt företag. Sedan knappt två år heter bolagets VD Jonas Arvidsson. – Vi är verksamma i en otroligt spännande bransch, säger han. Vi är med och bygger ”Det nya energisamhället” och mer stimulerande och intressant kan det väl knappast bli, säger han och tillägger: – Det här är det roligaste jag gjort! Och jag vill att fler ska upptäcka det!

one-nordic.se

Då ska man veta att Jonas Ar-

vidsson redan hunnit med en hel del. I botten finns en civilingenjörsexamen i maskinteknik som sedan ledde vidare fram till en doktorsexamen inriktad på maskinelement. – Min fru brukar säga att den bestod i att läsa tre böcker som ingen annan läst och sedan skriva en fjärde bok som ingen annan kommer att läsa, säger han med ett stort leende. Efter att ha doktorerat har han jobbat inom kärnkraftsindustrin, varit teknisk attaché vid svenska ambassaden i London och haft en rad VD-jobb på olika företag i Skåne, bland annat på BTJ i Lund och senast på Lantmännen Maskin i Malmö. Men nu är det alltså ONE Nordic, även det med huvudkontor i Malmö, som gäller.

ONE Nordic är ett av Sveriges

ledande teknik- och servicebolag i energibranschen och arbetar med allt från att underhålla

Det handlar om att tillsammans med andra aktörer bygga en bra och stabil infrastruktur för att Sverige även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftigt och kunna ta tillvara på alla de nya möjligheter som exempelvis digitaliseringen innebär. befintliga anläggningar till att bygga nya parallellt med att man är med och utvecklar framtidens högteknologiska och hållbara energisystem.

Uppdragsgivarna är både större och mindre företag – elproducenter, ägare av kraftnät, energiintensiva företag och samhällsfunktioner som sjukhus, flygplatser med mera. Och i slutändan finns även vi vanliga elkonsumenter. – Vi har just tecknat ett avtal med Ellevio (tidigare Fortum) om att installera nästan en miljon smarta elmätare hemma hos folk samt uppsättning av centrala IT-system samt hantera insamling- och kvalitésäkring av mätdata, berättar Jonas Arvidsson. Och därmed är vi inne på den, som han säger, spännande framtid som på sätt och vis redan är här, men som kommer att bli än mer tydlig framöver. – Det handlar om att tillsammans med andra aktörer bygga en bra och stabil infrastruktur för att Sverige även i framtiden ska kunna vara konkurrenskraftigt och kunna ta tillvara på alla de nya möjligheter som exem-

pelvis digitaliseringen innebär, understryker han. – Vi har en infrastruktur i elnätet som inte riktigt hängt med. Behovet av att förnya och uppgradera många anläggningar är stort liksom behovet att bygga nytt. Prognoser pekar på att det handlar om investeringar för tiotals miljarder kronor bara i Sverige, framför allt i stam-, region och lokalnät men också i nya stationer, vindkraft, solenergi, vattenkraft och värme. I och med det kommer Jonas Arvidsson in på ett ämne som bekymrar honom. Nämligen svårigheten att rekrytera nya, kunniga medarbetare till branschen. – Det är på inget sätt ett problem som vi är ensamma om. Det är något som gäller för hela den industriella sektorn samtidigt som det är ett problem som kommer att öka över tid tack vare stora pensionsavgångar och att det är allt för få ungdomar som väljer tekniska utbildningar, fortsätter han.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ONE NORDIC – PARTNER CONTENT 29

ENERGI

Det nya energisamhället. Bild: ONE Nordic

Till viss del menar Jonas Arvidsson att branschen har sig själva att skylla. Att man inte har varit tillräckligt förutseende, trott att det löser sig nog ändå. – Dagens arbetsmarknad ser inte ut som den gjorde för 20–30 år sedan, då man i vår bransch arbetade hela sitt liv på ett och samma företag och att jobbet sedan gick i arv från far till son. I dag är konkurrensen om talangerna mycket tuffare, inte minst från IT-företagen. – Men sanningen är att vi kan erbjuda minst lika, om inte mer intressanta arbetsuppgifter, där man får använda både sina kunskaper och sin kreativitet samtidigt som man är med i ett större sammanhang som formar samhället för lång tid framöver. Tänk bara att få vara med att bygga ut den infrastruktur som behövs för laddning av alla elbilar som kommer. – På ONE Nordic arbetar vi fokuserat med rekryteringsfrågor, här lägger vi en stor del av vår utvecklingskraft. Certifierade traineeprogram för projektledare och beredare samt lärlingsprogram för fälttekniker ger nya medarbetare en bra start i bolaget. Sociala medier är nyckeln för att skapa intresse! Här ges

utrymme att förklara branschen i allmänhet och ONE Nordic i synnerhet. – För våra medarbetare har vi också ett omfattande utbildnings-

I dag är det få företag förunnat att ha en produkt eller tjänst som man är helt ensam om. I stället handlar det om att på olika sätt kunna konkurrera med mjuka värden som service, flexibilitet, lyhördhet för kundens problem och önskemål, och då är de egna medarbetare den viktigaste framgångsfaktorn. program med runt 400 kurser som gör att man kan komma vidare i karriären utan att behöva byta företag.

Arbetet har också gett resultat. Flera år i rad har ONE Nordic rankats högre och högre som en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser. Men lika viktigt som att rekrytera nya, duktiga medarbetare är det att behålla den kompetens som redan finns i företaget, understryker Jonas Arvidsson. – I dag är det få företag förunnat att ha en produkt eller tjänst som man är helt ensam om. I stället handlar det om att på olika sätt kunna konkurrera med mjuka värden som service, flexibilitet, lyhördhet för kundens problem och önskemål, och då är de egna medarbetare den viktigaste framgångsfaktorn. – Nyckeln, som jag ser det, är att ge människor förtroende och möjlighet att växa med nya uppgifter som utmanar och stimulerar. Då får man förtroende tillbaka. En annan viktig faktor är att vara transparent med företagets utveckling, både i medoch motgång. Det bygger också delaktighet och en stark vikänsla. Har vi ett bättre ledarskap och ett bättre medarbetarskap så kan alla trivas och prestera bättre. Det är så man får ett företag att växa, för kunderna gillar en leverantör som mår bra inuti.

Prestationen följer med trivseln. – Dessutom handlar det om att själv vara ett gott föredöme. Som chef måste man vara synlig, ta sig tid att prata med medarbetarna och som i vårt fall med en utspridd organisation över hela landet besöka de olika kontoren regelbundet. Inte för att man misstror eller för att rätta till problem, utan framför allt för att uppmuntra och vara delaktig i olika processer. Själv har Jonas Arvidsson cirka 180 resdagar i jobbet. Det om något indikerar på hög närvaro och ett starkt engagemang, både för medarbetarna och för vad som händer i ONE Nordics verksamhet, både på kort och lång sikt. Text: Martin Westholm

Jonas Arvidsson, VD för ONE Nordic.

Namn: Jonas Arvidsson, 55 år Bor: Villa i Kristianstad Familj: Hustrun Annika och två söner, 23 och 19 år gamla, samt hunden John Terry Favoriträtt: Musslor och pommes frites Dricker: En stor stark Gör en lördagskväll: Lagar gärna mat Gör på semester: Reser till något varmt ställe Läser: Helst biografier, just nu ”The Spy and the Traitor” av Ben Macintyre Ser på TV: Sport, sport och sport Favoritlag: Chelsea FC (fotboll) och IFK Kristianstad (handboll) Gillar: Engagemang Ogillar: Bristande respekt för de som bygger upp vårt samhälle Förebild: Alla som går upp på morgonen och gör sitt jobb så gott de kan Motto: Tar det emot, så tar vi i Hoppas för framtiden: Att det ska gå riktigt bra för mina pojkar som är på väg ut i livet


Annons

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

HÅLLBARHET – ANALYSSVERIGE.SE

Färdplan 2045 för fossilfritt byggande För att uppnå målet med ett klimatneutralt byggande genom hela värdekedjan till 2045 krävs att inte minst upphandlingar används som konstruktiva styrmedel.

Färdplanen för en hållbar, klimat-

”Det behövs rutiner för hur man både mäter och följer upp sitt företags utsläpp och att de målsättningar man satt upp faktiskt uppnås.”

neutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor ingår i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och togs fram av en projektgrupp under Skanskas ledning. Arbetet med att implementera färdplanen i hela värdekedjan har nu Sveriges Byggindustrier tagit ansvar för. – Vi har hittills över 100 företag, kommuner och organisationer som skrivit under färdplanen. Dessa samlas i olika workshops för att mejsla ut hur färdplanen ska kunna genomföras för att möta målet till 2045, berättar Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier och ansvarig för arbetet med Färdplan 2045.

man både mäter och följer upp sitt företags utsläpp och att de målsättningar man satt upp faktiskt uppnås. För större företag och kommuner är det sällan stora problem då de har system för det redan, men för alla mindre och mellanstora företag och kommuner är det betydligt svårare att ha sådan egen kompetens.

De har redan satt igång ett första

Hittills är cirka tio kommuner med

projekt som fokuserar på mätning och uppföljning. – Det behövs rutiner för hur

många krav beroende på storlek av entreprenad.

och fler är på väg. Kommunerna har en viktig roll att spela som beställare av bygg- och anläggnings-

Upphandlingsinstrumentet kan

arbeten. Men även om det redan i dag är möjligt att ställa krav på klimatsmart och hållbart byggande och drift så är kunskapen om vilka regler som gäller i lagen om offentlig upphandling generellt för låg hos upphandlarna. – Kunskapsnivån måste höjas samtidigt som uppföljningen måste vara lika skarp som kraven i upphandlingen om marknaden ska fungera. För större kommuner är det sällan några problem, men för de mindre blir det tufft. Birgitta Govén berättar vidare

att de nu är i startgroparna för ett gemensamt projekt om Hållbar upphandling i arbetet med Färdplanen, och idéer finns om att mindre kommuner ska kunna hänga på de större och få del av deras expertkompetenser. – Ett stort problem för de mindre i upphandlingsfasen är att veta vilka krav de ska ta med och hur de ska följas upp, där kan samverkan med de större göra stor nytta. Det är viktigt att ställa relevanta krav i varje enskilt fall – det bör troligtvis ställas olika

upplevas som trubbigt då det ofta utgår från en kravlista som den upphandlande myndigheten ställt samman, utan dialog med potentiella anbudsgivare. Men numera finns möjligheter till ”innovationsupphandling” som tillåter en upphandlande myndighet att främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. – Kanske behöver upphandlingsmetoden förändras ytterligare för klimatsmarta upphandlingar och även tillåta dialoger med potentiella anbudsgivare för att hitta konstruktiva lösningar. Dessutom hoppas jag att man kan använda ”livscykelkostnad” i stället för ”investeringskostnad” vid upphandlingar fram över, den sistnämnda tar inte hänsyn till driftskostnaden under byggnadens livslängd vilket är avgörande för klimatsmarta lösningar som ofta är just driftsnåla, avslutar Birgitta Govén. Text: Ylva Sjönell

HÅLLBARHET

PARTNER CONTENT – ORBOTECH

Kemikaliefri städning fullt möjlig Att städa och få helt rent utan kemikalier, endast med hjälp av ett ultrarent vatten, låter som en utopi men används dagligen av många städbolag.

– Vi installerar ett speciellt system i städrummet, och genom filtrering och avjonisering rensar vi bort alla mineraler, salter och annat som finns i vanligt kranvatten. Vi skapar då ett extremt rboTech heter företaget som rent vatten, men ett vatten i obalans kan man säga, och det bestämde sig för att det är den obalansen som ger den måste gå att hitta sätt att renande effekten. städa utan kemikalier. – Det var många som efterfrågade kemikaliefria städprodukter men ingen trodde att det kunde fungera. Vi hade själva arbetat som leverantör till städbranschen i nästan trettio år och tänkt i samma banor. Men för sju år sedan startade vi ett separat bolag, OrboTech, med syfte att innovativt ta strid mot det traditionella tänket i städbranschen för att kunna möta framtidens utmaningar, förklarar Mats Johansson, delägare och grundare av OrboTech. När det ultrarena vattnet används på en smutsig yta så vill vattnet ULTRARENT VATTEN lösa upp och binda alla orenheter Efter en del utveckling hade de för att återskapa den balans som tagit fram det ultrarena vattnet, kranvattnet hade ursprungligen. Ultra H2O, som visar sig klara Den upplösta smutsen avlägsnas av nästan all vanlig städning. på detta sätt enklare utan att ef-

O

För att möta de certifieringskrav som ställs där använder vi i dag ett ozonförstärkt vatten.

www.orbotech.se

terlämna vare sig restsmuts eller kemikalierester som vid traditionella metoder. – Från början var många mycket tveksamma och undrade om det verkligen kunde fungera. Men så började fler och fler testa och kunde själva notera den höjda städkvalitén. I dag är det en erkänd städmetod, där bl.a. Laxå kommun har varit en föregångare och Hudiksvalls kommun använder det på sina förskolor. Krav på kemikaliefria städtjänster införs nu i allt fler upphandlingar, både privata och offentliga.

kan acceptera städning med bara ultrarent vatten. För att möta de certifieringskrav som ställs där använder vi i dag ett ozonförstärkt vatten. Detta är också en helt kemikaliefri produkt där aktivt ozon stabiliseras och binds till vatten. Ozonet hjälper till att rengöra och desinficera ytorna, och efter användningen omvandlas ozonet till vanligt syre, helt utan biprodukter. VILL HÖJA STATUSEN PÅ STÄDYRKET

Mats Johansson ser ett stort behov av att ändra på attityderANVÄNDER OZON na gentemot städbranschen och FÖR TUFFARE MILJÖER höja dess status. Men även om det ultrarena – Vi står inför stora utmaningvattnet rengör på djupet i alla ar i branschen, bl.a. då det är ett situationer så finns det vissa mil- yrke med hög belastning och hög jöer där speciella krav gör att den medelålder. Vi behöver intressera produkten inte accepteras, och yngre att söka sig till vår bransch det gäller framför allt i hygienoch om vi kan fortsätta utveckla och restaurangmiljöer. en framtidsbransch med bra villkor, god arbetsmiljö med flera – I de branscherna finns innovativa, intressanta lösningar många olika kvalitetskrav runt food safety och krav på certifiera- så är vi en bit på väg. de produkter som gör att de inte När det gäller teknologisk höjd

Mats Johansson, delägare och grundare av OrboTech.

så nämner Mats Johansson ett exempel som på kort tid kommit att förändra vardagen för tusentals lokalvårdare, den unika städmaskinen i-mop. – En helt ny teknik gör att den snabbt kommer åt överallt där man tidigare endast använde en vanlig mopp, och helt plötsligt har vi en maskin som kommit att bli en högt efterfrågad städkompis som visar att branschen kan utvecklas om den vill.


Rikipedia: ( L I T E F A K TA O M V Å R B Y G G F I L O S O F I )

R IK I -KONCEP T ET är vårt sätt att på snabba 10 månader bygga yt- och energieffektiva lägenheter. När modulerna är på plats tar det bara tre månader till huset är redo för inflyttning. Riki-hus har flexibel design och byggnaderna utformas efter miljön vi bygger i. Det fungerar som i bilindustrin; chassit är gemensamt för många olika modeller men karossen, som i det här fallet är lägenheten, fasad och tak – kan skräddarsys och ges en individuell prägel. Med Riki-huset kan vi erbjuda attraktiva och kvalitativa lägenheter som passar alla. Riki-projekt i Timrå, färdigställs hösten 2019

RIKI-HUS

 Yt- och energieffektiva lägenheter.  Byggs på bara 10 månader.  Innebär lägre kostnader och färre störningsmoment för kringboende. „ Läs mer på amasten.se

Int

er

ör

i

f rå

np ro j e k te t i T i m r å Vill du prata #bopol med oss i Almedalen? Hör av dig på amasten@almedalen.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

32 PARTNER CONTENT – NTT SECURITY

XX

SÄKERHET

Naivitet och digitaliseringsiver en riskfaktor Det digitala samhället effektiviserar och optimerar tillvaron för privatpersoner såväl som för företag. Dock är det mänskliga beteendet och en låg medvetenhet om cyberfaror en riskfaktor.

system, om de kapas och används i överbelastningsattacker. Vad händer när OT (Operativ Teknologi), produktionssystem som tidigare varit avskilda från IT-miljön nu kopplas upp mot den? Dessa gamla miljöer är lätta att attackera. Detsamma gäller system inom flygledning, et digitala samhället har trafikljus och tåg, system som, oerhörda fördelar och ifall de kapas, kan riskera livet effektivitetsvinster att erbjuda, såväl för företag och pri- på passagerarna. Generellt ser vi enorma säkerhetsbrister i allt vatpersoner som för miljön, om det råder det ingen tvekan. Vissa som kopplas upp, säger Fredrik Olsson, Regional Director branscher måste digitalisera på grund av demografiska faktorer. Nordics, på NTT Security. Generellt har de flesta branscher mycket att vinna på automatise- Idag finns en stark drivkraft att ring och effektivisering genom ligga först i utvecklingen, bli digitalisering. Vad man dock mer och mer digital och uppmåste ta hänsyn till är effekten kopplad och då missar man ofta av att man kopplar upp allt fler säkerhetsaspekten. Vi säger till system. kunderna att de måste utveckla – Utvecklingen går i ett rasan- med säkerhetsaspekten med i de tempo. Säkerheten måste vara beräkningen från början och med i samma utvecklingsskede. försöker utbilda dem i detta säVi måste ha kontroll på självkökerhetstänk, fortsätter Fredrik. rande bilar och säkerheten kring det, eller alla våra uppkopplade Dagens teknologi ger utmärkta

D

möjligheter att göra allt smartare, säkrare och mer miljövänligt, men Fredrik menar att vi måste bli betydligt bättre på att tänka på säkerheten. Många bolag bedriver idag all sin handel via nätet och får de sina användardata hackade kan det vara slutet för en e-handel. Att komma till rätta med dagens

risker kopplade till det digitala samhället förutsätter att säkerheten är en grundbult redan i utvecklingsfasen av nya system. – Det måste vara genomtänkt, så att det inte utan vidare ska gå att ta sig in i systemet. Man bör segmentera miljöer så att man inte råkar illa ut. Det är värt att spendera de pengarna initialt för annars kommer vi att få stora problem i samhället. Det går att föreställa sig scenarios där el- och vattentillförseln stängs av, banker och hela transportsystem havererar till följd av cyberterrorism eller nätattacker, säger Fredrik.

Fredrik Olsson, Regional Director Nordics, på NTT Security. Foto: Björn Lantto

Han menar att privatpersoner och företag måste sluta vara naiva, det är det som förstör säkerhetstänket. – Ta säkerhet på allvar! Det är inte bara mot terrorister man behöver skydda sig. Många attacker utförs av hacktivister, kriminella, eller stater. Det finns ofta en väg in via samarbetspartners, dessa säkerhetshål måste man täppa till. Här är kravställningen oerhört viktig inom upphandling och outsourcing, där vi ser en stor kompetensbrist. Företag behöver ta hjälp med det

då det är ett komplext område. Det finns otroligt bra möjligheter med det digitala samhället, man måste bara ta säkerheten på allvar, skapa en förmåga att skydda sig, identifiera risker och agera proaktivt. Det är vad som krävs om vi vill uppleva ett säkert digitalt samhälle, avslutar Fredrik. Text: Anna Bjärenäs

Mer om hur man säkrar våra smarta samhällen kan du ta del av på NTT Securitys cybersäkerhetsevent ISW 2019 ”Securing Smart Societies”.

www.nttsecurity.com

Information Security World 2019

SECURING SMART SOCIETIES Embedding security and compliance into the way we work, live and play

Besök vårt cybersäkerhetsevent den 2 oktober 2019 För mer information och anmälan, besök: nttsecurity.com/ISW-2019-Sweden


Brandkontoret försäkrar Brandkontoret har i närmare 300 år försäkrat fastigheter i Stockholms län. Vi ägs av våra kunder som består av fastighetsbolag, bostadsrätts­föreningar och privata fastighetsägare. Vår verksamhet kännetecknas av förstklassig kundservice och professionell skadehantering. Brandkontoret vänder sig till fastighetsägare

som värdesätter en personlig kontakt med sitt försäkringsbolag. Om en skada inträffar får våra kunder en egen handläggare som följer ärendet genom hela processen. Vi ger också bonus vid skadefria år och värnar om långsiktiga relationer med våra kunder. Vad är värdefullt för dig?

08-545 286 00 • WWW.BRANDKONTORET.SE


PARTNER CONTENT KRAFTRINGEN

Mikael Dennbo, Innovationsstrateg på Kraftringen.

Ökad innovationskraft genom samverkan Tillsammans med innovativa startups inom energiområdet utvecklar Kraftringen nya energilösningar som förbättrar för kunderna. På det viset blir alla vinnare.

E

nergibranschen är inne

i ett spännande skede som bland annat innebär övergång från en centraliserad drift, där kraftbolagen kontrollerar energiproduktionen, till en mer decentraliserad där kunderna själva producerar el till näten. – Det skapar en mer komplex elproduktion eftersom el från exempelvis sol och vind är svår att planera. En annan pågående förändring är digitaliseringen vilket påverkar Kraftringen på flera håll, förklarar Mikael Dennbo, Innovationsstrateg på Kraftringen. STARTUPS GER INNOVATIV KRAFT

För Kraftringens del innebär det att jobba på flera fronter parallellt, dels utveckla och förvalta redan befintliga lösningar och dels ge sig in på

nya innovativa områden och utveckla framtidens energilösningar. – Traditionellt har energibranschen haft fokus på att minimera risker, något vi numera även behöver balansera med möjlighetsoptimering. Det sistnämnda får vi bland annat genom att samarbeta med startups och ta del av deras innovativa och snabba utveckling. Genom att Kraftringen verkar i Öresundsregionen har de tillgång till den mycket levande startup-miljön i regionen vilket underlättar för att hitta nya samarbetspartners. DIGITALISERINGEN SKAPAR MÖJLIGHETER

tentiellt elavbrott. Därigenom kan man åtgärda i tid och undvika elavbrott. I energibranschen påverkar digitaliseringen bland annat hur de jobbar med styrning och mätning av energianvändningen, men även kundupplevelser och affärsmodeller. – Vi ser också att de första generationerna som har fötts in i den digitala världen nu kommer in på arbetsmarknaden, vilket bidrar till den snabba utvecklingen, förklarar Mikael Dennbo.

KRAFTRINGEN Kraftringen är ett energibolag som samägs av fyra kommuner; Lund, Eslöv, Lomma och Hörby. Ägarna har gett ett tydligt uppdrag att verksamheten ska leda utvecklingen av framtidens energilösningar.

Ett exempel är dLaboratory som Kraftringen samarbetat med, ett Lundabaserat utvecklingsbolag som använder avancerade algoritmer för att analysera data med hjälp av machine-learning och AI. – De har utvecklat en lösning för smart övervakning Omsättning ca 2,9 mdkr av elnät vilket bland annat innebär att man tidigt kan få Antal anställda ca 500 varningssignaler om ett po-

www.kraftringen.se

BRANSCHGLIDNING SKAPAR NYA VÄRDEKEDJOR

Digitaliseringen innebär även branschglidningar, att energibolag ger sig in i nya branscher. För Kraftringen gäller det exempelvis e-mobilitet men också datakommunikationsbranschen där man tidigare arbetat med fiber men numera också datacenter och projekt kring hur de kan koppla upp staden genom Internet of Things. – Branschglidningar innebär även att andra branscher kommer in på energibranschens områden genom att exempelvis utveckla nya tjänster eller ny teknik. Det skapar i sin tur helt nya värdekedjor för oss alla som vi måste hitta vår plats i. Där kommer Kraftringens nära samarbete med startups till stor nytta, med hjälp av dem kan de erbjuda nya lösningar och tjänster vilket kan bredda portföljen och utöka kunderbjudanden. Samtidigt stöttar de intressanta startups och hjälper dem att komma in i branschen.

– Genom att satsa tidigt på ett tillväxtbolag underlättar det för deras fortsatta kundförtroende och även för extern finansiering. Genom att tillämpa deras lösningar i våra erbjudanden kommer innovationerna även våra kunder till godo och därigenom har vi skapat en win-win-win lösning. SATSAR FRAMÅT

Kraftringen samverkar även med andra aktörer, både större företag och akademi. – Vi driver bland annat ett projekt nu med Lunds Tekniska Högskola och Karlstads Universitet där vi tittar på möjligheterna att utvinna bioolja ur vår befintliga kraftvärmeproduktion, där vi använder restprodukter från skogsbruket i närregionen. Bioolja kan användas som ersättning till fossila bränslen i kraftvärmeverk och det skulle kännas väldigt bra om vi även kunde bidra med det framöver, avslutar Mikael Dennbo.

Text: Ylva Sjönell

Energibolag med ambitionen att led utvecklingen av framtidens energi!

Profile for European Media Partner

Analys #26 Almedalen och framgångsrika kommuner  

Distributed with Dagens industri on the 25th of june 2019

Analys #26 Almedalen och framgångsrika kommuner  

Distributed with Dagens industri on the 25th of june 2019