Page 1

ANNONS

JUNI 2019 | NR.25

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANALYS

Energi & Gruvindustrin

ANNONS

CONTENT WITH A PURPOSE

analyssverige.se

Gruvindustrin:

Bergmästaren styr över gruvindustrin Det vilar ett spännande och historiskt skimmer över titeln Bergmästare – personen som leder den svenska Bergstaten. Visste du att så väl Bergstaten som Bergmästartiteln har funnits i över 375 år? Bergstaten har som uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineraler och prövar dessutom frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter. Bergmästaren Åsa Persson berättar mer om Bergstaten och gruvindustrins möjligheter och utmaningar Läs mer på sida 38

Läs fler intressanta reportage och krönikor på analyssverige.se Energi:

Fastighetsägare vill energieffektivisera

Intresset för att energieffektivisera kommersiella fastigheter är rekordstort. Men patentlösningen för att lösa detta saknas. Läs mer på sida 10

Med siktet inställt på 2040

ANDERS YGEMAN

Läs mer på sida 16

ENERGIMINISTER

Medföljer som bilaga i Dagens industri juni 2019

Gruvindustrin:

Gruvsäkerheten i fokus För år sedan var gruvarbetet riskfyllt, men omfattande säkerhetsarbete och teknisk utveckling har revolutionerat säkerheten under jord. Läs mer på sida 40

Energi:

Saknas den politiska viljan? För lite fokus läggs på vätgas som energibärare. Detta menar allt fler experter som ser vätgas som en viktig del i Sveriges framtida energiförsörjning. – Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem, både som drivmedel och för uppvärmning och kyla, säger Björn Aronsson som är verksamhetsledare för Vätgas Sverige. Läs mer på sida 26


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Mostphotos

Foto: Rickard L Eriksson

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

WILLIAM & ALEXANDER TIPSAR! Vi vill gärna tipsa om artiklarna om vätgas och säkerhet i gruvorna. Trevlig läsning! William & Alexander, Campaign Managers

INNEHÅLL ENERGI 2

Ledarkrönikör – Ebba Busch Thor

6

Digitala elnät är framtiden

10 Fönstret står öppet för energieffektiviseringen 16 Profilintervju – Anders Ygeman 18 Halvera energianvändningen 24 Tre hetaste energiprojekten i dag

Ebba Busch Thor, Partiledare Kristdemokraterna.

26 Satsa på vätgasen

Ladda Sverige! Det går snabbt nu. För några år sedan var det en sensation om en granne hade en elbil. Om bara tio år beräknas vi ha omkring två miljoner stycken i Sverige.

Det är häftigt. Men också nödvän-

digt. Framtidens fordonsflotta kan inte drivas av fossila bränslen om vi ska klara klimatet. Både privatbilar, lastbilar och containerfartyg kommer att behöva elektrifieras. Det gäller också industrin. Just nu pågår oerhört spännande pilotprojekt hos SSAB, LKAB och Cementa där fossilbaserad produktion ska bli ren från koldioxid. Sker det, ligger svensk innovationskraft återigen i framkant. Allt det här kräver enorma inves-

teringar. Det kräver ny kärnkraft.

Följ oss digitalt:

När Vattenfall tog beslutet att stänga Ringhals 1 och 2 var elpriset lågt. Förra året ökade priserna med 60 procent, och då har vi knappt börjat med elektrifieringen av fordonsflottan och den tunga industrin. Skulle Ringhals 1 och 2 stänga tappar Sverige 10 procent av elproduktionen. Kärnkraftsmotståndet är en kvarle-

va från 1970-talet. Det var en tid med många usla politiska idéer. Det irrationella motståndet mot kärnkraft finns kvar på många platser i världen, inte minst i Sverige. Men när andra länder famlar efter metoder att ställa om energisektorn står Sverige där med en nästan helt fossilfri elproduktion. Det är en produktion som måste öka. Men vattenkraften är redan fullt utbyggd. Vind och sol saknar den leveranssäker-

@europeanmediapartner

GRUVINDUSTRIN

34 Hydrauliken i fokus 36 Vilhelmina väcker intresse 38 Profilintervju – Åsa Persson

het som kärnkraften ger. Både Finland och Storbritannien bygger kärnkraftverk just nu. Det tyska exemplet visar varför. Det går inte att ersätta den fossila elen med förnybart om inte kärnkraften behålls. Mellan 2009 och 2017 lyckades Tyskland öka sin förnybara elproduktion med 118 procent. Men den fossila elproduktionen minskade bara 2 procent. Istället var det kärnkraften som nästan halverades. Tyskarna släpper också ut dubbelt så mycket koldioxid per person som svenskarna. Det har varit val till Europapar-

lamentet. Energifrågorna var centrala. Dels vill unionen ligga i täten i klimatomställning, och då måste kolet bort. Dels är många länder beroende av Rysslands olja och gas, vilket skapar en instabil

analyssverige.se

energiförsörjning och försämrar det säkerhetspolitiska läget. Sverige borde samarbeta med andra kärnkraftsländer, både i Europa och andra världsdelar, för att utveckla ett fåtal standardiserade kraftverk med en rimlig prislapp och byggtid. Kristdemokraterna förespråkar

en fri och öppen elmarknad med ökad konkurrens till nytta för kunderna. Vi vill säkerställa långsiktiga spelregler i energipolitiken genom att bygga ut det förnybara, fasa ut det fossila och ge förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Vi vill planera för minst 200 TWh år 2045. Kärnkraft är helt nödvändigt för att detta ska bli verklighet. Ebba Busch Thor, Partiledare Kristdemokraterna

Återvinn eller ge tidningen vidare!

40 Säkerhet i gruvorna 42 Maskinunderhåll är A och O

ANALYS #25

Campaign Managers: William Håkansson & Alexander Ström william.hakansson@europeanmediapartner.com alexander.strom@europeanmediapartner.com VD: Johan Sollevi Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redaktör: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Petra Danielsson Text: Ulrika Kihlblom, Ylva Sjönell, Mats Carlbäck & Martin Westholm Omslagsfoto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Pressbild/Vasallen, Pressbild/Energy Machines & Pressbild/Vätgas Sverige. Distribution: Dagens industri, juni 2019 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Med reservation för ev. tryck- och färgfel. CONTENT WITH A PURPOSE

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS

Om sex år kommer det finnas 1 miljon laddbara bilar i Sverige.

Smarta LADDSYSTEM

för företag och parkering.

www.nextgreen.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

XX ENERGI

CONTENT WITH A PURPOSE

MÄRSTA FÖRENADE – PARTNER CONTENT

3

Åkeriföretaget som tar miljöhotet på allvar För ett av landets största åkeriföretag är miljö och hållbarhet inte bara en vision utan en realitet. Hela 95% av 400 fordon tankar marknadens enda Svanenmärkta diesel eller HVO100 och 70% av dem har högsta miljöklassade motorerna.

A

tt minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn. Enligt Energimyndigheten är både inköp av energieffektiva fordon och en fortsatt ökning av hållbara biodrivmedel avgörande för att kunna uppnå klimatmålet på 70% utsläppsminskning från 2010 till 2030. Ett företag som tagit fasta på det är Märsta Förenade. Åkeriföretaget har funnits i över 75 år och ett av de större bolagen inom transport- och entreprenad-branschen. På bara några år har omsättningen ökat från 400 miljoner kronor till 1 miljard. En anledning bakom ökningen är den byggboom som varit där Märsta Förenade bl.a. är involverade i stora infrastrukturjobb som bl.a. E4 Förbifart Stockholm. Bolaget ligger i framkant när det gäller miljömedvetenhet och arbetar aktivt med bl.a. bränsleval, resursplanering och avfallshantering. Man har tillsatt en hållbarhetschef; Lisette

marstaforenade.se

Alfthan, som ansvarar för att samordna miljö- och kvalitetsarbetet. Hållbarhetschefens arbete handlar förutom om miljö, också om att få hela kedjan hållbar. Då med tanke på alla parter i en logistiklösning, såsom beställare, transportledning, chaufför och utförande åkeri. BIOBRÄNSLE OCH ENERGIKLASSADE MOTORER

Av företagets 600 fordon och maskiner tankar idag hela 95% marknadens enda Svanenmärkta diesel eller HVO100. – Att välja rätt bränsle ur miljösynpunkt är det lättaste vi snabbt kan göra för att minska vår miljöpåverkan berättar Niclas Larsered, Kommunikationschef, Märsta Förenade. Men det är inte bara bränslet som

är viktigt ur miljöhänseende, utan också vilken slags motor fordonet har. För att minska utsläppen så mycket som det går byts därför fordonsparken successivt ut och uppdateras till bilar och maskiner med motorer som har högsta miljöklassning. Hela 70% av bilarna har nu motorer med miljöklass Euro-6 och totalt har 96% av alla bilar minst Euro-5 klass. – Vi uppmuntrar hela tiden våra åkare att köpa nya bilar med bättre motorer istället för

begagnade bilar, när det är dags att byta, berättar han. Beträffande maskinparken så klarar 85% av maskinerna miljöklass Steg3a eller bättre. Märsta Förenades vision är att köra helt fossilfritt vid känsliga områden som i tunneltransporter och i Gamla stan t.ex. – I sådana miljöer skulle vi teoretiskt kunna köra på el.

Att välja rätt bränsle är det lättaste vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan. – Helst skulle vi vilja köra dessa transporter nattetid, men tyvärr släpar regelverket efter på den punkten. De reglerna är gjorda för att undvika buller, men de nya motorerna låter i princip ingenting alls när de är igång och en elmotor ännu mindre. Många lastbilstillverkare har tidigare trott att det inte finns något behov av den här typen av bilar och påstår att marknaden inte är mogen ännu. – I hållbarhetschefens upp-

drag ingår också att tala om för tillverkarna att vi är intresserade och redo att satsa på alternativa drivlinor. Vi är en så pass stor aktör att de borde lyssna på oss, och se till att det finns produkter på marknaden som lever upp till våra krav.

– Vi levererar med kvalitet på våra uppdrag och där ingår både miljökrav och säkerhet. Visserligen kan det kosta lite mer, men det måste alltid vara ekonomiskt försvarbart för både kunden och oss. Det gäller att hitta en bra balans mellan ekonomi, säkerhet och miljö, säger Larsered och SÄKERHET OCH KVALITET fortsätter: ÄR AV STÖRSTA VIKT – Vi har nästa generation att Åkeribranschen har ett rykte att ta hänsyn till. Vi kan inte sänka ofta bryta mot hastighetsbegräns- blicken och vara egoistiska när ningarna samt för att ha en hög det kommer till hållbarhet! dödlighet på arbetet beroende på Text: Ulrika Kihlblom fortkörning eller trötthet. – När det gäller hastighetsbegränsningen kontrolleras regelbundet våra bilar med slumpvisa hastighetskontroller och chaufförernas vilotid är ett lagkrav som vi alltid måste följa, fortsätter Niclas Larsered. – Ofta vill upphandlaren ha ett snabbare tempo som kräver att vi bryter mot allt detta, men vi försöker påverka så att det här ska vara en punkt som är Niclas Larsered, Kommunikationschef, Märsta Förenade. med i upphandlingen och att allt det är klargjort redan innan Inrikes transporter står för 30% arbetet startar. Allt för att minsav Sveriges koldioxidutsläpp vaka stress och även risk för att rav personbilar står för 60% och man kör för fort. Det är viktigt att alla i kedjan är

medvetna om det här regelverket måste följas och att man inte pushar chaufförer att snabba på uppdraget när det väl är igång.

tung lastbilstrafik för 20%. Trots att andelen förnybart bränsle ökat har det totala utsläppet från vägtrafiken ökat med 0,5 procent under 2018 p.g.a. av ökad lastbilstrafik. Källa: Naturvårdsverket och Trafikverket


Annons

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PARTNER CONTENT – KRAFTRINGEN

XX ENERGI

Med kraft på väg mot det hållbara samhället Kraftringen bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle genom utveckling av framtidens energi. Genom att använda naturresurser så effektivt som möjligt skapar lokala energilösningar stora miljövinster och hållbar tillväxt i regionen.

U

nder många år har Kraft-

ringen arbetat för att kunna vara en sann föregångare i omställningen till förnybar energiproduktion. I april 2018 byttes den sista torven ut mot biobränsle och Kraftringen blev 100 procent fossilbränslefria i sin fjärrvärmeproduktion, två år före det mål man hade satt upp. – Det känns naturligtvis mycket bra, men vårt arbete är långt ifrån klart. Vi jobbar också bland annat inom hållbara transporter, förnybar elproduktion och deltar i olika innovationsprojekt. Det är en spännande resa mot en lite bättre värld, förklarar Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen. För att kunna säkra en hållbar utveckling av energiförsörjningen samverkar Kraftringen med akademi, näringsliv och kommuner i olika innovations- och forskningsprojekt. BIDRAR TILL UTVECKLING AV ELVÄG

Ett av dessa projekt är en elväg där elbilar kan laddas under gång. Det är utvecklingsföretaget Elonroad som, i samarbete med bland andra Lunds Tekniska

kraftringen.se

Högskola, utvecklat en elväg för laddning av batterier under färden. Genom att kunna ladda under gång kan man klara sig på mindre batterier vilket ger både kostnads- och resursbesparingar. – Vi upplät redan 2017 plats för en 200 meter lång testbana vid vårt biokraftvärmeverk i Örtofta och satte upp en station som förser elvägen med ström. Sedan dess har tester utförts med goda resultat och nu ska ett konsortium, Elväg Syd där bland annat både Elonroad och

Ett syfte är naturligtvis att bidra till samhällsnyttan och ta det ansvar vi kan. Men det är också av stort intresse för oss själva att delta i innovationsprojekt då det stärker vår egen innovativa verksamhet.

Kraftringen ingår, bygga en teststräcka med elväg i Lund. Det som gör Elonroad:s lösning så intressant är att den kan fungera för de flesta typer av fordon genom att laddningen sker via en skena i vägbanan. – Lösningar för laddning under färd har hittills ofta handlat om laddning via ledningar i luften, men en sådan kan bara ladda fordon av en viss höjd, så vanliga elbilar är inte hjälpta av den lösningen. Elonroads laddningsskena på vägbanan är enkel att installera och ger minimala ingrepp i asfalten. – Tanken är även att det ska gå att efterinstallera en släpkontakt på redan befintliga elfordon vilket gör att lösningen kan tas i bruk snabbt. Elonroads lösning med en vägskena är också säker för andra trafikanter då spänningen slås på först när ett elfordon befinner sin ovanpå skenan, så det finns bara spänning i den del av skenan som befinner sig under fordonet.

Om resurserna ska räcka till alla i framtiden så måste vi hitta nya energilösningar och konsumera smartare.

ögonen öppna för nya intressanta projekt inom bland annat energilösningar och transporter som kan stötta utvecklingen av hållbara lösningar i samhället. – Ett syfte är naturligtvis att bidra till samhällsnyttan och ta det ansvar vi kan. Men det är också av stort intresse för oss själva att delta i innovationsprojekt då det stärker vår egen innovativa verksamhet. Ett annat innovationsprojekt de samarbetar med är dLaboratory, också ett Lundabaserat utvecklingsbolag. – De har utvecklat en lösning för smart övervakning av elnät vilket bland annat innebär att LETAR INTRESSANTA LÖSNINGAR man tidigt kan få varningssignaKraftringen håller ständigt ler om ett potentiellt elavbrott.

Därigenom kan man åtgärda i tid och undvika elavbrott. SATSAR PÅ FRAMTIDEN

Som en del i strävan att bidra till framtidens energisystem satsar Kraftringen också på att trygga elförsörjningen. – En trygg och pålitlig elleverans är ett måste för att vårt samhälle ska fungera, vi gör därför löpande stora investeringar i våra elnät. Näten måste ständigt övervakas, utvecklas och underhållas. En viktig del av framtiden är också dagens barn och ungdomar. Därför har Kraftringen startat Spänningssökarna, en tävling för åk 9. Syftet med tävlingen är att öka elevernas kunskaper kring energi och miljö, samtidigt får de använda sin kreativitet till att ta fram innovativa lösningar på temat hållbar energi. – Om resurserna ska räcka till alla i framtiden så måste vi hitta nya energilösningar och konsumera smartare. Vi tror på dagens unga och vill därför låta dem vara med och skapa framtidens energilösningar, avslutar Håkan Skarrie.


Annons

XX ENERGI

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

KRAFTRINGEN – PARTNER CONTENT

5

Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen.

En ut


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Pressbild/Energiforsk

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Landis+Gyr

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Ifigenia Stefanidou, Innovation and Key Market Manager på Landis+Gyr.

Susanne Stjernfeldt, Områdesansvarig elnät, vindkraft och solel på Energiforsk.

Smarta elnät banar väg för fossilfri el En digital utvecklingen av elnäten är ett komplext och teknikintensivt skifte som är nödvändigt för att klara av framtidens energisystem med elproduktion i lågspänningsnäten. Hittills har vi haft en elproduktion

som till 80 procent kommit från storskaligt producerad vattenkraft och kärnkraft. Men för att uppnå klimatmålet 100 procent förnybar elproduktion år 2040 behöver mer förnybar småskalig elproduktion integreras. Och detta ställer helt nya krav på elnäten. − Det är komplext med förnybar el, man kan till exempel inte räkna med att vinden blåser precis så mycket som efterfrågas,

producenter. Dessutom måste flödet kunna gå åt två håll i elnätet när vissa kunder blir både producenter och konsumenter. Snabba produktionssvängningar kan även medföra spänningsproblem som måste åtgärdas. Lösningen kallas för Smarta elnät. Det innebär i korthet ett elnät som klarar av att ta emot el från olika producenter och samtidigt balansera tillgång och efterfrågan. Det första steget i utvecklingen av

Smarta elnät är att försöka identifiera fel och svagheter i och att vara bättre förberedd på vad som kommer att hända i nätet när ett problem uppstår. Det sker genom montering av Smarta mätare i

”AI kommer definitivt att utvecklas för att kunna hantera över- och underbelastning” vilket innebär att produktionen och behovet sällan är synkroniserade, säger Susanne Stjernfeldt, Områdesansvarig elnät, vindkraft och solel på Energiforsk. Med en högre grad väderberoende

elproduktion måste elnätet klara av att styra flödet mellan olika

form av sensorer på olika platser i elnätet som skickar information till en databas. Ifigenia Stefanidou, Innovation and Key Market Manager på Landis+Gyr, berättar att elnätets status fram tills nu har varit en vit fläck på kartan. − Med installationen av sensorer lär vi oss mer om elnätet.

Och ju mer vi lär oss, ju mer kan vi balansera nätet, ta bort för hög spänning, förhindra strömavbrott och spara överskottsel i batterier och liknande. De smarta mätarna som nu place-

ras ut på våra elnät, är ett tydligt exempel på det som brukar benämnas Internet of Things (IoT) det vill säga när mobil teknik samlar in data från en enhet, ser dess geografiska placering, hur den används, om den fungerar optimalt eller om den är i behov av underhåll. Omställningen från storskaligt

centraliserad produktion till fler småskaliga producenter medför en invecklad process där elsystemet måste klara av att fatta kontinuerliga beslut för att kunna upprätthålla en driftsäker och effektiv elförsörjning. Nästa steg i utvecklingen av de

Smarta elnäten blir därför användning av Artificiell Intelligens (AI), det vill säga att kombinera data från olika enheter och låta maskinlärande algoritmer upptäcka mönster och beteenden som kan ligga till grund för mer komplexa analyser och beslut. − AI kommer definitivt att utvecklas för att kunna hantera

olika situationer i elnäten, som att samordna många små och decentraliserade produktionsanläggningar samt att underlätta samspel med andra energisystem som till exempel egna solpaneler och fjärrvärme säger Susanne Stjernfeldt.

Hon påpekar också i sammanhang-

et att IT-säkerheten blir en allt större komponent när eldistributionen mellan producenter och konsumenter, eller mellan prosumenter som i vissa fall kan vara mer eller mindre självförsörjande, hanteras av digitala övervaknings- och styrsystem. IT-säkerheten är överlag särskilt viktig för energibranschen i och med hotbilden mot system för infrastruktur. Detta regleras inom EU av NIS-direktivet som syftar till att åstadkomma en hög gemensam säkerhetsnivå för nätverk och informationssystem, däribland energi och digital infrastruktur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsynen i Sverige. Den digitala tekniken ger inte bara

fördelar för driften av elnäten utan skapar också stor kundnytta. − Konsumenter blir allt mer medvetna och framtidens kunder kommer ha större makt säger

Ifegenia Stefanidou, och syftar då på efterfrågestyrning där slutkonsumenterna påverkar sina elkostnader genom att minska sin förbrukning när elnätet är hårt belastat och öka sin förbrukning när elpriset är lågt. − Många kunder kan skjuta på sin förbrukning några sekunder, minuter eller timmar. Det gäller särskilt för värme och kyla, och här kommer utvecklingen gå mot att till exempel en elpanna eller varmvattenberedare själv lär sig att styra systemet på bästa sätt. Omställningen till förnybar el i

Sverige kommer enligt en rapport från SWECO att kosta 1 500 miljarder kronor, och det är en summa som kommer att påverka konsumentpriserna. Likaså kommer en mer integrerad elmarknad leda till högre elpriser. – Vi kommer att se högre elpriser rent generellt säger Susanne Stjernfeldt. I takt med ökad sammankoppling med grannländer söderut, kommer vi att närma oss sydeuropeiska prisbilden tror hon. Text: Ulrika Kihlblom

LADDA BILEN! ANALYSSVERIGE.SE Elbilarna är på framfart. Läs mer på analyssverige.se ANNONS

Vad vill du koppla upp idag? Genom samverkan kring IoT möjliggör vi hållbar digitalisering och ett smartare samhälle för alla – stadshubbsalliansen.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

EXERI – PARTNER CONTENT

XXXX ENERGI

7

Ett system som revolutionerar driften av elnätet Ny teknik från svenska Exeri hjälper kraftbolagen att snabbare lokalisera fel i elnätet men också att kunna sätta in förebyggande underhåll innan ett fel uppstår.

stolparna på lämpliga avstånd, får man en fullständig bild av den aktuella nätverksstatusen där fel som uppstår direkt blir klassificerade och lokaliserade. – Det innebär i sin tur att man snabbt vet var felet finns och på så sätt kan ntresset för Exeri och deras tekniska skicka reparatörerna direkt till den lösning Smart Grid Surveillance plats där felet finns, förklarar Elisabeth (SGS) är stort, både i Sverige och från Johansson. utlandet. – I stället för att vänta på att kunder– Systemet har testats i Skellefteå na ska ringa in och berätta om probleKrafts elnät och vi har där kunnat visa met kan berörda kunder direkt informevår produkt under verkliga förhållanras om problemet och hur lång tid det den, säger Elisabeth Johansson som är kommer att ta innan det är åtgärdat. leveransprojektledare på Exeri. Vi har – Elbolaget kan också snabbare avtal med andra kraftbolag, bl a E.On, koppla om elförsörjningen så att områoch har förfrågningar från fler. den som inte ligger i direkt anslutning Samtidigt som intresset är stort i till där felet finns kan få sin el tillbaka Sverige finns det också en stor internasnabbare. tionell potential. – Problemen är i stort sett lika i hela Det system som Exeri utvecklat samlar världen och därför ser vi även ljust på även in statistik som indikerar var elnätet att i framtiden också kunna exportera är i behov av underhåll så att framtida vår teknik till andra marknader, menar problem och elavbrott kan undvikas. Elisabeth Johansson – Genom att byta ut och reparera i god tid, innan något hänt, gör dessutom Exeri, som startade som en avknoppatt kraftbolagen kan spara stora sumning från Ericsson för drygt tio år mor. Även farliga situationer som hängsedan, har utvecklat en helt ny och för ande elledningar eller lutande stolpar marknaden revolutionerande teknik. kan också upptäckas i tid och åtgärdas Genom ett system med intelligenta innan omgivningen eller människor agenter, som monteras på kraftlednings- skadas.

I

Elisabeth Johansson fortsätter: – För att knyta ihop alla delar har SGS sin egen kommunikationslösning. Detta garanterar inte bara energieffektivitet och pålitlighet, utan också hög säkerhet. Tillförlitligheten i systemet uppnås genom att de batterier som sitter i de intelligenta agenterna har lång livslängd, tio år, med också genom redundanta kommunikationsvägar. Dagens elnät bygger på teknik som är

100 år eller ännu äldre. Det omfattar tusentals mil ledning, är ofta draget genom svår terräng och är utsatt för klimatets alla härjningar. Resultatet: svårlokaliserade elavbrott till kundernas förtret och till stora kostnader för kraftbolagen. – Dagens elnät är uppbyggt av länkade vajrar, precis som telefonnätet var för 100 år sedan, säger Elisabeth Johansson. Det innebär att det inte finns någon inbyggd intelligens i nätet av den sort som Internet har, så att veta status på elnätets olika delar är svårt – i princip omöjligt. – Ofta sker felsökning i elnät genom manuellt arbete, trial-and-error – och det tar tid, kräver mycket arbetskraft och kostar därför mycket pengar.

Elisabeth Johansson leveransprojektledare Exeri

www.exeri.se ANNONS

Vi lägger grunden till det smarta elnätet. Vill ni vara med?

Vi vill möjliggöra utvecklingen mot ett smartare elnät. Ett elnät som har hög leveranssäkerhet, som är resurseffektivt, och som står väl rustat för framtidens krav. Vägen dit går genom ökade insikter i elnätets status. Vi tillgängliggör och visualiserar analys och statistik, baserad på stora mängder data, som enkelt ger en överblick över elnätets tillstånd. www.dlaboratory.com dLab annons Analys Energi DI maj 2019.indd 1

2019-05-08 13:03


Annons

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PARTNER CONTENT – LANDIS+GYR

XX

ENERGI

Den digitala omvandlingen av energiindustrin med smarta elnät möjliggör optimering av elförbrukningen och effektiviserar dataöverföringen till nätbolagens system.

Framtidens intelligenta elnät är på väg att rullas ut i Sverige SVERIGE FÖRST UT MED SMART TEKNIK Sverige installerade fjärravlästa elmätare redan mellan 2006– 2008. Nu är tekniken föråldrad och 5,2 miljoner elmätare skall därför ersättas med andra geneör att uppnå Sveriges rationens smarta mätare senast klimatmål på 100 procent 2024. Landis+Gyr är en av de förnybar el år 2040 måste ledande globala leverantörerfler småskaliga producenter med na som levererar lösningar för vind- och solkraft kopplas in på smarta elnät, som t.ex. smarta elnätet. Hittills har elnäten varit mätare, sensorer, automation uppbyggda kring en centraliseoch analyser. rad kraftproduktion i form av Sami Haapamäki, Senior storskalig vattenkraft, kärnkraft Solution Consultant för Smart Grid på Landis+Gyr berättar och kraftvärme. Med mer oförutsägbar väderberoende el måste att Sverige var pionjär på omenergiflödet kunna styras mellan rådet och därför har en fördel gentemot andra länder. olika producenter och åt flera − Vi har dragit stor lärdom håll i de fall kunderna producerar egen el. Snabba produktions- från första rundan och har svängningar i lågspänningsnäten därför nu kunnat fokusera på rätt medför dessutom spänningspro- saker och utveckla innovativa produkter och lösningar. Andra blem. För att vara förberedd för generationens smarta mätsystem alla dessa förändringar genomerbjuder mycket mer än bara går branschen därför nu ett digitalt teknikskifte mot s.k. smart faktureringsdata och den nya kommunikationstekniken öppnar teknik. Det innebär inte bara förändringar i själva överförings- för helt nya sätt att hantera, strukturen, utan möjliggör också behandla och dra nytta av data. Analyser och artificiell intelligens en mer intelligent hantering av ger oerhörda möjligheter för tillgång och efterfrågan samt framtidens elnät. styrning av elnätet. Den digitala omvandlingen av energiindustrin med smarta elnät möjliggör optimering av elförbrukningen och effektiviserar dataöverföringen till nätbolagens system.

F

www.landisgyr.se

ARTIFICIELL INTELLIGENS STYR ELNÄTEN Istället för att bara samla informationen om energiförbrukningen samlar den nya mätarna in data om elkvalitet och kan skicka systemlarm till nätoperatören så att man kan förebygga fel i förväg, koppla om strömmen eller skicka ut en reparatör exakt till den plats där felet finns.

Artificiell intelligens ger oerhörda möjligheter för framtidens elnät.

analyser och diagnoser för att både öka energieffektiviteten och säkerställa en stabil elleverans. Det nya systemet samlar in exakta energidata nära i realtid och samlar dessutom data från flera andra enheter och system, inklusive privat sol- eller vindenergi. All information bearbetas därefter med ett analysverktyg. Denna information kan sedan användas av både slutkonsument och nätbolag på olika sätt som t.ex. övervakning av spänningskvalitet eller optimering av elförbrukningen.

NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER I framtiden kommer IoT-sensorer kunna appliceras på olika samhällsfunktioner, som styrning av gatljus som tänds och släcks beroende på trafikens −AI (Artificiell Intelligens) kan intensitet eller antal människor som är i rörelse, men det kan hjälpa till att reagera på spänockså handla om enskilda ningsförändringar redan innan hushåll där man vill reglera slutkunden märker det. Operatören ligger på så vis ett steg före värmen under dygnets timmar med lägre temperatur när man och kan förbygga och åtgärda är på jobbet eller sover, eller att problemet, säger Haapamäki. Enkelt uttryckt kan man säga kunna starta tvättmaskinen eller kanske ladda elbilen när elpriset att fokus flyttas från databeär lägre. handling till datautnyttjande Slutkunderna kommer att där stora datamängder kan ge

kunna följa sitt effektuttag i realtid vilket ger en möjlighet att kunna påverka när elen tas ut och hur mycket de betalar för den. Debiteringssystemen kommer därmed sannolikt att baseras på den el vi förbrukar d.v.s. effektbaserade tariffer istället för utifrån antalet förbrukade kilowattimmar som idag. − Det ska bli spännande att se vad de här nya möjligheterna kommer att ge för nya tjänster och användningsområden i framtiden. Många länder kommer att följa utvecklingen av de svenska kraftnäten och dra lärdom av hur elförbrukningen kan optimeras med hjälp av ny teknik.

Text: Ulrika Kihlblom

Sami Haapamäki, Senior Solution Consultant Smart Grid på Landis+Gyr. Foto: Jussi Reinila


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Möjligheternas fönster står vidöppet Foto: Pressbild/Energy Machines

Branschen talar om det och intresset för energieffektivisering i kommersiella fastigheter är rekordstort. Men någon patentlösning finns inte. Som alltid handlar det om att hitta den lösning som är rätt för varje enskilt objekt. Det finns en ökad medvetenhet

om hur vi använder våra resurser och fastigheter står för så mycket som en tredjedel av den totala energiförbrukningen i Europa. Som en följd av detta har Sverige satt upp ett ambitiöst mål för att minska energiförbrukningen, både inom fastighetssektorn och i samhället totalt. Samtidigt finns det energieffektiviseringsåtgärder som redan i dag ger god ekonomisk avkastning. Det finns också en stark vilja bland många kommersiella svenska fastighetsföretag att ta sitt ansvar för att nå de mål som sats upp för minskad energiförbrukning. Både på kort och lång sikt. I dag råder det konsensus kring

att energianvändningen måste minska om klimatförändringarna inte ska få alltför dramatiska följder. Men det finns också ett starkt ekonomiskt incitament. Mer konkret uttryck – det

Sammanfattningsvis finns det

Som det ser ut i dag eldas det fortfarande bokstavligt talat för kråkorna i allt för stor utsträckning. Effektiviteten i många anläggningar är allt annat än optimal. Vilken väg ska man då välja? Solpaneler? En geotermiskt lösning? Eller ett system med

”Bygg- och fastighetsbranschen har en stor förbättringspotential.” finns miljarder kronor att spara på ökad energieffektivisering.

som bland annat arbetar med att ta fram lösningar för större kommersiella fastighetsbolag som vill minimera sina energikostnader och maximera effekten av investeringen liksom möjligheten att ta ett miljöansvar. – För att hitta den optimala lösningen krävs en noggrann analys av den enskilda fastigheten med utgångspunkt från dess befintliga status, användningsområde, behov och fysiska möjligheter och utifrån fakta hitta den optimala lösningen som ofta består av en kombination, exempelvis av solceller och bergvärme eller något annat.

värmepumpar som minskarbyggnadens klimatavtryck?

Svaret är att det inte finns någon patentlösning utan att man måste utgå från varje enskilt fall som i sig är unikt. Men enligt Energimyndigheten kan man många gånger mer än halvera sina energikostnader genom att optimera sin befintliga anläggning. Och om man byter till en ny kan man i vissa fall till och med bli mer eller mindre självförsörjande när det gäller energi, och dessutom sälja en del av det överskott som anläggningen producerar. Generellt sett kan man säga att

Sverige och svenska företag på många sätt och vis ligger i fram-

kant när det gäller utveckling av teknik för förnyelsebar och hållbar energi. Utvecklingen går snabbt framåt.

Anläggningarna blir effektivare, samtidigt som priserna går ner och livslängden ökar. Något som gäller inte minst för solpaneler och geotermisk uppvärmning som fått ett rejält uppsving under senare år, men också gäller för värmepumpar och ventilationssystem i allmänhet. – Bygg- och fastighetsbranschen har en stor förbättringspotential. Det råder det ingen tvekan om, säger Jens Termén på Energy Machines, ett företag

många möjliga vägar att gå som alla på olika sätt kan bidra till en smartare och effektivare energiförbrukning där digitalisering och artificiell intelligens kommer att spela en allt större roll framöver för en optimal energianvändning. Många aktörer på marknaden, till exempel EON och Nordic Green utvecklar konkurrenskraftiga tjänster och lösningar, som ska locka kundernas intresse och minska energiförbrukningen. Dessutom kan man, om man vill spetsa till det, utan vidare påstå att möjligheternas fönster står på vid gavel. Text: Martin Westholm

ENERGI FRÅN SOLEN ANALYSSVERIGE.SE Då kommer solenergin att ta över. Vill du veta mer? Kika in på analyssverige.se ANNONS

Elmixen från Storuman Energi – Trygghet och möjligheter Det unika elavtalet Elmixen är snällt mot klimatet och ger dig trygghet på vintern när priserna kan dra iväg. Rörligt spot under större delen av året och prissäkrad fasteffekt under vintermånaderna. Du kan vara snäll mot miljön genom att välja förnybara energikällor och att köpa el timme för timme. Du hjälper då till att jämna ut Sveriges elförbrukning, något som minskar behovet av att importera el från smutsig kolkraft. Läs mer på www.storumanenergi.se.

www.storumanenergi.se • Tel 0951-103 35

På www.storumanenergi.se hittar du information om dina konsumenträttigheter, vår hantering av reklamationer, information om var du kan få hjälp med tvistlösning och kontaktinformation för oberoende energirådgivning.


Livet med en luftvärmepump från Panasonic ger pengar över till luftombyte. Genom att hämta energi från utomhusluften kan en luftvärmepump från Panasonic minska din uppvärmningskostnad med upp till 78 % – pengar som du kan göra roligare saker för än att betala dyra elräkningar. Högst besparing får du som har direktverkande el idag, men även att byta ut en äldre värmepump mot en ny kan även det göra stor skillnad i energiförbrukning – och därmed din uppvärmningskostnad. Dessutom njuter du av skön svalka på sommaren, samtidigt som inomhusluften renas från pollen, damm och andra partiklar. Vill du veta mer? Besök oss på aircon.panasonic.se


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

12 XX PARTNER CONTENT – ENERGY MACHINES

CONTENT CONTENT WITH WITH A A PURPOSE PURPOSE

ENERGI ENERGY MACHINES – PARTNER CONTENT

Sol och bergvärme i kombination minskar klimatavtrycket avsevärt När solenergi och bergvärme kombineras minskar kostnaderna för uppvärmning, kyla och ventilation dramatiskt. Samtidigt minskar klimatavtrycket när koldioxidutsläppen blir mindre.

E

nergy Machines är ett innovationsdrivet företag som tagit till sin uppgift att utmana konventionella energilösningar för ett ökat driftnetto och en hållbar framtid. – Vårt mål och affärsidé är att hjälpa företag minimera energikostnaderna och maximera möjligheten att ta sitt miljöansvar. Det gör vi genom integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och mark till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten, säger Torbjörn Sjögren som är regionchef för Energy Machines i västra Sverige. INFRIA SVERIGES KLIMATMÅL

Bygg- och fastighetsbranschen står i dag för mer än en tredjedel av energianvändningen i Europa

energymachines.com

och fastighetsägarna har stora möjligheter att påverka. Genom att minska utsläpp av växthusgaser, öka energieffektivitet och andelen förnybar energi kan branschen bidra till att infria de energi- och klimatmål som Sverige har förbundit sig till.

Berget fungerar alltså som ett slags batteri för att lagra solkraften. På det här sättet klarar man att förse fastigheten med både kyla och värme. – För oss handlar det om att vi erbjuder våra kunder en kombination av solenergi och bergvärme som båda är förnyelsebara

energikällor, berättar Torbjörn Sjögren. Energy Machines teknik är

utvecklad för större fastigheter som köpcentrum, kontorsfastigheter, offentliga inrättningar som sjukhus och flygplatser men också flerbostadshus. Just nu installerar företaget en anläggning som ska se till att Frölunda Torg – ett stort köpcentrum i Göteborg – minskar byggnadens klimatavtryck med 225 ton koldioxid årligen. – Ett köpcentrum har stort behov av såväl komfortkyla som uppvärmning. Solpaneler på taket ger el till värmepumpen som genererar kyla, men istället för att blåsa ut spillvärmen som bildas så lagrar vi den i berggrunden, förklarar Torbjörn Sjögren.

upp igen, höjer temperaturen i systemet och ersätter den fjärrvärme som annars hade behövts. – Berget fungerar alltså som ett slags batteri för att lagra solkraften. På det här sättet klarar man att förse fastigheten med både kyla och värme. Det blir dessutom betydligt billigare jämfört med andra lösningar. MAXAR EKONOMI OCH MILJÖNYTTA

Nyckeln till systemets höga effektivitet är Energy Machines egen simuleringsmodell som beräknar hela geoenergianläggningen i förväg – hur värmepumparna, marklagret och byggnadens egenskaper kommer att samverka över tid. – Utifrån resultatet dimensionerar vi anläggningen och optimerar utformningen för att BERGET BLIR BATTERI nå så stor effekt och låg kostnad Lagringen sker med hjälp av 80 som möjligt, förklarar Torbjörn stycken 200 meter djupa borrhål Sjögren. Vi kan också enkelt följa där överskottsvärmen pumpas ner upp och optimera driften. På så och höjer bergets temperatur med sätt maximerar vi både ekonomi ett par, tre grader. När hösten och och miljönytta. vintern kommer hämtas värme En annan nyckel till systemets

funktionalitet är den nya borrteknik som används för att leda ner överskottsvärme i berggrunden. Den har utvecklats av LKAB Wassara och gör det möjligt att använda mindre borriggar än vanligt. – På så vis kan vi installera bergvärmeteknik även i tättbebyggda stadskärnor, eftersom borrningen kan ske inuti källare och garage. På Frölunda Torg borrar vi nu för framtidens hållbara energisystem i en övergiven bowlinghall, avslutar Torbjörn Sjögren.

Torbjörn Sjögren som är regionchef för Energy Machines i västra Sverige.


Kanalen som räddar nästa generation.

För dig som bryr dig. Kontakta: Jarl Bengtson Hållbarhetschef 070-795 03 09 jarl.bengtson@climaterecovery.com

WINNER

IEX Award

En m och 8kg CO2 i taget. 2

2016

WINNER

Product of the Year

2017

12th Global Insulation Conference & Exhibition

www.climaterecovery.com ANNONS

SE MÖJLIGHETER, MINSKA FLYGSKAMMEN

+ FULLSORTIMENT

ENKEL ADMINIS TR ATION (HEL A EUROPA)

INTELLIGENT S T YR- DC NÄT

www.ecnordic.se telefon +4687614930 e-post info@ecnordic.se

Annons Laddstolpe Solcell utan likamed 248x182_190409.indd 3

2019-04-12 13:01


Platzer med rätt vatten Huset som byggdes till Göteborgs-Posten (GP) har varit ett landmärke i staden sedan 1930-talet. Idag ägs och förvaltas KvarterEtt, som fastigheten numera heter, av fastighetsbolaget Platzer som gjort betydande insatser för att förbättra den tekniska vattenkvaliteten i huset. – Den här fastigheten har historiskt haft problem med värmeöverföringen i form av igensatta radiatorer och dålig effektivitet. Vi valde att samarbeta med IWTS för att få bukt med problemet, berättar Marcus Andersson som är teknisk förvaltare på Platzer Fastigheter. Platzer beställde vattenanalyser av IWTS för flera av sina fastigheter och kunde därmed få en tydlig bild av vilka åtgärder som behövde göras. Därefter behandlades vattnet med produkter från Elysator. – Idag håller vattnet i fastigheten VDI2035-klass med väldigt god effektivitet, jämnare temperaturer och lägre energiåtgång. Fjärrvärmeundercentralen må vara från 80-talet, men returtemperaturen ligger

stadigt runt 30 grader vilket skapar stora rabatter, säger Marcus Andersson. Platzer är ett av Göteborgs största fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Totalt ägs och utvecklas cirka 70 fastigheter som tillsammans rymmer ett hundratal olika vattensystem för att transportera värme och kyla. – Vatten är en lika viktig komponent som systemens övriga delar. Det spelar ingen roll om pumpar och radiatorer håller toppklass om vattnet orsakar problem, säger Marcus Andersson. God vattenkvalitet är även viktigt ur garantisynpunkt och efterfrågas allt oftare av bland annat pumptillverkare. Därmed finns mycket att vinna på ett ändamålsenligt vatten. Samarbetet mellan IWTS och Platzer kommer att fortsätta för att skapa bästa möjliga effektivitet och hållbarhet för fastighetsbeståndet.

Foto: Platzer Foto: Marie Ullnert

”Vatten är en lika viktig komponent som systemens övriga delar”

Ändamålsenligt vatten utan kemikalier IWTs analyserar och behandlar tekniskt vatten för optimerad hållbarhet, energieffektivitet och driftsekonomi. Med miljövänliga metoder behandlas vatten i befintliga och nyproducerade kyl- och värmesystem med målet att uppnå den internationella kvalitetsstandarden VDI2035. Vi är en del av International Water Treatment-koncernen med verksamhet främst i de nordiska länderna samt England. Därutöver är vi verksamma inom maritima miljöer i hela världen. I Sverige är vi generalagent för Elysator, Vulcan och HydroSense.

www.iwts.se Telefon 010-498 37 50


Byt energi mot exergi. Du och dina grannar är alla en del av ett och samma kretslopp. Vi på Stockholm Exergi kan hjälpa er att maximera det. Låt våra energiexperter utreda och analysera er energianvändning, för att komma med förslag på hur ni kan förbättra och effektivisera den. Ring oss på 020-31 31 51 eller läs mer om vad det skulle innebära för dig och dina grannar på stockholmexergi.se/framtidssakra


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI PROFIL– ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Målsättning 2040 i sikte ANNONS

oresundskraft.se/startklar

Jag är startklar

Min värld är en värld som lever upp till kraven på hållbarhet i al En värld där både människa och natur mår bra. Jag ser de stora inför idag, men jag ser också alla de möjligheter som vi har till fö viljan, förmågan och kraften att ställa om för att nå målet om det

Jag är Öresundskraft. Jag är så mycket mer än energi. Tillsamma med och skapar framtidens samhälle – idag.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL ENERGI 17

”I dag är det tyvärr långa ledtider för att bygga ut elnätet. Det räcker inte med regelförenklingar, branschen måste också hitta nya lösningar.”

Sverige kommit långt i energiomställningen jämfört med andra länder. Men det finns fortfarande utmaningar kvar för att uppnå helt fossilfri energi 2040. Sveriges energimål säger att vi ska vara helt fossilfria i

energisektorn 2040. Det är ett mål som Sveriges nya energiminister Anders Ygeman tror att vi kommer att klara med tanke på att dagens elproduktion är näst intill fossilfri och användningen av fossilt bränsle är mindre än tio procent i fjärrvärmesektorn. – Sverige har redan kommit långt i energiomställningen jämfört med andra länder. Målet om 50 procent förnybar energi uppfylldes redan 2011 och 2016 var andelen 53,8 procent. − Transportsektorn är tillsammans med utsläpp från industriprocesser den största kvarstående utmaningen när det gäller att minska Sveriges koldioxidutsläpp, säger han. En minskad användning av fossila bränslen i industrin

kräver både energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Regeringen har infört Energisteget − ett program för energieffektivisering inom industrin som innebär att stora företag som genomfört en energikartläggning kan ansöka om bidrag för en fördjupad studie av åtgärder eller investeringsstöd för merkostnaden för investering i en energieffektiv åtgärd. − Regeringen har även beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet där 300 miljoner kronor per år mellan 2018–2040 ska satsas för att stödja svensk industri i omställningen mot noll-utsläpp av växthusgaser. När det gäller transporter har Riksdagen beslutat om ett mål på 70 procent minskade utsläpp i inrikes transporter, utom inrikes flyg, till 2030 jämfört med 2010. Flera insatser är på gång för att påskynda omställningen i transportsektorn, bland annat genom januariavtalet.

r

lla dess dimensioner. a utmaningarna vi står örändring. Jag har både t hållbara samhället.

ans med dig är jag

Beträffande biodrivmedel kommer Energimyndigheten i juni 2019 att lämna sin rapport inför kontrollstationen i reduktionsplikten och bland annat lämna förslag på vilka reduktionsnivåer som ska gälla för åren 2021–2030. Sverige ligger långt före andra länder inom EU när det

gäller andel förnybar energi i transportsektorn – framför allt från användning av biodrivmedel. Parallellt med den ökade andelen biodrivmedel säljs även allt fler elbilar. I fråga om el så importerar Sverige under vissa timmar en liten mängd energi från länder med stor andel fossil elproduktion men exporterar dessutom betydligt mer. − Sverige har varit en stor nettoexportör av el de senaste åren och både Energimyndigheten och Svenska kraftnät bedömer att vi även kommer vara det framöver. I ett elsystem med en allt högre andel väderberoende el-

produktion blir det viktigare att använda elnätet och elen på ett effektivt och smartare sätt. En central utmaning för omställningen till 100 procent förnybar elproduktion är att samtidigt säkra en trygg elförsörjning. − Det finns många spännande lösningar för att integrera en större andel väderberoende el i elsystemet, där artificiell intelligens definitivt kan komma att spela en roll genom att till exempel på kort tid anpassa produktionen efter vindprognoser. Nya innovationer och lösningar kommer också kunna användas för att anpassa efterfrågan på el i stället för produktionen. Vi måste få ett mer flexibelt elsystem. −I dag är det tyvärr långa ledtider för att bygga ut elnätet. Nätkoncessionsutredningen kommer inom kort att redovisa sina slutsatser och de förslag som utredningen lägger kommer att leda till en smidigare och snabbare process för att bygga elnät tror han, men tillägger att det inte räcker med regelförenklingar, utan att branschen

måste också bli bättre på att hitta nya lösningar och på att samarbeta med kommuner, myndigheter och andra aktörer. I Energiöverenskommelsen från 2016 anges att ska bli enklare att vara en småskalig producent genom nya regelverk. Ett exempel på det är den satsning på 300 miljoner kronor till solcellsstöd som finns med i regeringens vårändringsbudget. Även Nätkoncessionsutredningen kommer att föreslå förenklingar för småskaliga producenter som kan göra det möjligt för fler att producera och använda egen el. När det gäller vattenkraftsutbyggnad så ställs alltid

moderna miljökrav som till exempel kan innebära anläggande av fiskvandringsväg, minimitappning av vatten och flöden som är anpassade efter faunan. Vilka krav som ställs i det enskilda fallet kommer att variera, eftersom avvägningar mellan behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel vägs mot varandra. Under 2019 kommer en nationell plan som ska vara vägledande för myndigheternas arbete med prövningarna och för vattenförvaltningen att tas fram. Text: Ulrika Kihlblom

FAKTA Namn: Anders Ygeman är Energi- och digitaliseringsminister. Ålder: 48 Bor: Stockholm Karriär: Han var inrikesminister 2014–2017. Har tidigare bland annat varit ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet och för Trafikutskottet. ANNONS


Annons

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Möjligt att halvera energianvändningen Foto: Ester Sorri

Frågetecknen hopas kring om energin kommer räcka då ökad digitalisering, elektrifiering inom transporter och industri slukar el. Dock talar ingen om den stora potential som finns i att effektivisera energianvändningen vilket skulle frigöra stora mängder el. Det konstaterar Lotta Bångens, VD

för föreningen Energieffektiviseringsföretagen, EEF. – På fastighetssidan skulle vi långsiktigt kunna spara hälften av den energi som behövs i dag genom olika effektiviseringsåtgärder samtidigt som även effektbehovet minskar. Tekniken finns på plats och dessutom tjänar fastighetsägarna ekonomiskt på det, men trots det så görs det i allt för låg grad. Hon har jobbat med energifrågor i många år och funderat mycket på varför det är så litet fokus på energieffektivisering. – Till slut beslutade jag och ett par kollegor oss för att försöka göra något åt det och startade då EEF för att samla företag kring effektiviseringsåtgärder. I föreningen hjälper alla varandra och hittar gemensamma områden där de kan kombinera sina bidrag till effektivisering och därmed bli ännu vassare. Under oljekriserna på 1970-talet,

då vi bevisade hur mycket energi det går att spara om alla hjälps åt, uppstod även en del problem. – Vi lärde oss då att hantera både innemiljö och energianvändning vilket vi blivit duktiga på att hantera i framförallt nyproduktion. Men nyproduktion av fastigheter står bara för ett par procent. Resten är befintliga fastigheter med ofta många år på nacken, och äldre fastigheter har oftast relativt gamla teknikinstallationer som styr- och reglerutrustning för uppvärmning.

där företagen visar att de tar ett helhetsgrepp på energileveransen och uppfyller ett antal krav. – Det är EEFs auktorisation, men vad vi stoppar in i den bestäms av beställaren. Vi har en auktorisationsnämnd som säkerställer att kvaliteten är hög och att beställares önskemål och synpunkter tas tillvara.

”Men varför slösa bort vår gröna el i onödan om vi kan låta bli?” Ett skäl till att det finns så stor

Lotta Bångens, VD för föreningen Energieffektiviseringsföretagen, EEF.

Om man byter sådana installationer mot moderna, eller förbättrar driften av befintliga, så kan stora mängde energi sparas, till nytta både för fastighetsägaren och samhället i övrigt samt miljön. Att det inte görs i högre utsträckning är för mig en gåta, men jag tror det hänger mycket ihop med den kultur som råder och vad som styr folks beslut. Vi måste bli mycket duktigare på att förstå hur till exempel fastighetsägare tänker innan vi kan övertyga dem om fördelarna med effektivisering. Det måste bli lätt att göra rätt, så är det inte alltid i dag. Det är därför hon anser att den

absolut viktigaste åtgärden för att få effekt av alla de effektiviseringsåtgärder som bevisligen

finns är att hitta vägen in i huvudet på alla beslutsfattare, det kan vara företagare, privatpersoner, politiker och industrier. – Vi märker att det är många i Sverige som lutar sig tillbaka och tycker att eftersom vi har så klimatsmart och grön el här så behöver vi inte effektivisera så mycket. Men varför slösa bort vår gröna el i onödan om vi kan låta bli? Det är väl i så fall betydligt bättre om vi istället kan exportera ett överskott av vår gröna el. EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 75 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald

av olika tjänsteutbud inklusive finansiering. – Vi jobbar aktivt tillsammans med våra medlemmar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Hon pekar bland annat på värdet

av att rikta fokus mot nyttan (ljus, kraft, värme) som kunden får av sin energileverans – och inte bara på energiförsäljningen (kilowattimmarna). För att bidra till att de som jobbar seriöst med effektiviseringsåtgärder ska synas mer har EEF tagit fram en egen auktorisation för företag, till exempel för de som säljer energikartläggningar,

potential kvar i Sverige tror hon kan vara att ansvaret för energianvändning är splittrad på ett flertal departement och myndigheter, så det finns inte någon som har huvudansvaret. – Jag tror vi skulle behöva en samordnande funktion på regeringsnivå som kunde ta ett helhetsgrepp på frågan. Det borde finnas starka incitament på ledande politisk nivå då energianvändningen av fastigheter för bostäder, industri och lokaler står för cirka 40 procent av energiförbrukningen i EU. Om vi långsiktigt kunde halvera den, vilket utredningar visar att vi kan, så skulle dels klimatpåverkan från fastigheter kunna minska påtagligt samtidigt som behovet av att hitta alternativa energikällor skulle minska och inte vara lika akut, avslutar Lotta Bångens. Text: Ylva Sjönell

DIGITALA ELNÄT ANALYSSVERIGE.SE Elnäten måste digitaliseras – annars är vi illa ute. Läs mer på analyssverige.se ANNONS

Läcksökare GPD 3000 GPD 3000 är en ATEX-klassad läcksökare för metan, propan, vätgas och andra brännbara gaser och används för läcksökning av bland annat gasfordon, gasledningar och gasbehållare.

Beroende på mätuppgift kommer GPD 3000 att korrekt visa koncentrationen av gas i ppm eller vol%. Instrumentet levereras med en ackrediterad kalibrering för metan.

08-5620 3345 | www.fabdetect.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

A KLIMAT – PARTNER CONTENT 19

XXXX ENERGI

Energieffektivisera med FTXA® ”De svenska energi- och klimatmålen till 2030 och framåt så ska energianvändningen vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005”*

byggnaden. Ett vanligt utförande är ett ventilationsaggregat med återvinning, ett s.k. FTX-aggregat (Frånluft, Tilluft, värmeväXling). Här återvinner man energin ur frånluften och överför den till HUR ANPASSAR VI DÅ DETTA TILL tilluften för att spara energi, vilket VÅRA BYGGNADER I DAG? dock endast blir möjligt under Det finns många sätt att sänka den period när friska luften utienergianvändningen i en byggfrån är kallare än frånluften. nad. Den enkla vägen är att man tätar byggnadens skal med nya Men finns det något att återvinna dörrar, nya fönster, tilläggsisoleunder de varmare perioderna ring m.m. Man får en tät, energi- då? Byggnader och ventilationseffektiv byggnad - men på vilken aggregat, nya som gamla, släpper bekostnad? Hur hanterar man ut mängder av energi via frånlufdet tidigare så självklara självdra- ten under dessa perioder. get, den naturliga ventilationen Med FTXA® kan man återav byggnaden? I dag vet man att vinna mer energi ur frånluften, en för tät byggnad medför risker då detta möjliggörs under de för både byggnaden och för dem varmare perioderna. Med enkla som vistas i byggnaden, bl.a. kan ingrepp i nya eller befintliga problem som mögel, huvudvärk, FTX-system kan man med lukter uppstå. s.k. vätskekopplade batterier och värmepumpar i kombinaEn tätare byggnad medför krav på tion med ackumulatortankar luftomsättningen - utan avkall på konstruera ett system för att lagra denna energi, vilken sen energibesparing. kan användas till att värma upp tappvarmvatten och/eller värVAD KAN MAN GÖRA DÅ? me till radiatorer/golvvärme. I dag ligger oftast fokus på Detta passar exempelvis tilluftstemperaturen, och vad byggnader där du har tappsom behövs i luftomsättning in i

varmvattenbehov året runt, ex. bostäder, hotell, gym, sjukhus, restauranger etc.

Construct AB, ventilationsentreprenören OTK AB och A Klimat AB som konsult utfört en provinstallation av FTXA® FINNS DET PENGAR ATT SPARA? i bostadsområdet Romberga i Enligt våra beräkningar kan det Enköping.Projektet omfattar en röra sig om så mycket som 5 000 ombyggnation för 75 lägenheter timmar per år (ex. Stockholm som nu kommer att förses med & Enköping), vilket motsvarar tappvarmvatten via FTXA® närmare 60% av årets timmar system. Besparingen av den där energi riskerar gå förlorad nuvarande fjärrvärmekostnaden via frånluften. beräknas till ca 800.000kr/år. I ett just nu pågående pilotproÅterbetalningstiden för invesjekt har Fastighetsbolaget Enkö- teringen är beroende av faktorer, pings Hyresbostäder tillsammans som ex. geografiskt läge, luftmed byggentreprenören Byggflöden, driftstider, energibehov,

ombyggnadskostnad, taxor för el/fjärrvärme m.m. För varje enskilt objekt bör man upprätta en s.k. LCC kalkyl för att se över investering och lönsamhet över tid. INTRESSERAD AV FTXA®?

Är du som fastighetsägare intresserad av energibesparande åtgärder kommer vi gärna och presenterar FTXA® och tar fram en projektspecifik kalkyl. *Citat från Energimyndighetens hemsida.

www.aklimat.se Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

EKLUND & EKLUND – PARTNER CONTENT

ENERGI XXXX

Smartare teknik sparar energi i våra hus I Sverige hamnar klimatdebatten ofta lite snett. Det är starkt fokus på flygplan och bilar trots att de inte svarar för så stor del av energianvändningen som driften av våra byggnader. Samtidigt har vi fått allt bättre teknik för att sänka energianvändningen i dem.

– Efterfrågan på energikartläggningar har ökat starkt och idag är vi marknadsledande på området. Våra kunder äger över 100.000 fastigheter som skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreboende, fängelser, skyddsklassade objekt, industribyar mm. Vi har också fått ett antal nya kunder, bland andra; ICA, Stockholms la Eklund CEO på energibolaget skolor, kommunerna Hässleholm ÖreEklund & Eklund konstaterar att bro, Karlskrona, Lund, Malmö komklimatdebatten driver på satsningar- munala bostadsbolag MKB, Linköpings na på energibesparingar i landets byggkommunala bolag Platen i mfl. nader. – Ytterligare ett spännande kundexempel är att vi har varit i Marocko och hjälpt till med beräkningar på världens största solcellsanläggningar.

O

Ola Eklund CEO för Eklund & Eklund.

www.energiklart.se

Tar vi ett fastighetsbolag som MKB i Malmö är de mycket långsiktiga och då kan vi rekommendera mer varaktiga och lite dyrare lösningar. Ola Eklund säger att fasadrenoveringar ofta ger en bra energibesparing. De största energitjuvarna är uppvärmningssystemen och dåligt isolerade klimatskal.

Han säger att vanliga åtgärder i miljonprogrammet är: • Fasadrenovering och byte av kulvertar för varmvatten. • Frekvensstyrd och behovsstyrd ventilation. • Frånluftsvärmepumpar. • Effektivare klimatstyrning. Ola Eklund säger att fastighetsägare i Sve• Isolering av vindar. rige sparat miljoner kilowattimmar på att – Däremot är det inte alltid så lönsamt göra sina byggnader mer energieffektiva. att byta ut fönstren. Tvåglasfönster funge– Det förekommer nu också att långiva- rar ofta rätt bra. Däremot kan det ju vara re erbjuder mer förmånliga villkor på fast- nödvändigt ändå att byta ut fönstren och ighetslån om fastighetsägaren genomför då ersätta dem med mer energieffektiva. besiktningar och investerar i till exempel solceller. Styr- och reglerteknik utgör i dag en stor Energikartläggningar svarar för den del av tekniken i moderna byggnader. större delen av Ola Eklunds företags Ventilation svarar också för en stor del av intäkter. energiförlusterna, men där har det hänt – Vi analyserar fastigheters kondition mycket och digitaliseringen gör att det och energiprestanda, hur klimatskalet går att göra systemen ännu mer effektiva. fungerar, om man bör byta fönster mm. Det kommer också ny teknik för bättre

styrning av ventilationen i småhus. – Digitaliseringen innebär att vi kan mäta förbrukning mycket mer effektivt än tidigare. Tekniken ger också underlag för individuell debitering efter förbrukning vilket är intressant i flerfamiljshus, som lägenhetsinnehavare betalar du då enbart för din egen förbrukning. – Även värmepumparna har blivit mycket mer effektiva och drar betydligt mindre ström idag jämfört med äldre generationer. Ola Eklund säger att man även använ-

der värmepumpar i kombination med varmvattenberedare. Dessutom kan det till exempel i kommersiella fastigheter vara bättre att ha varmvattenberedare istället för fjärrvärme som ska cirkuleras i hela fastigheten vilket orsakar förluster i kulvertar och liknande. Med lokala varmvattenberedare i kombination med värmepumpar kan man spara energi och minska förluster i överföring och cirkulation. – Regelverken är viktiga och nästa stora förändring av Boverkets regler kommer troligen att omfatta krav på nollenergi i kommersiella hus och villor. Däremot tror jag att flerfamiljshusen får lite mildare regler, avslutar Ola Eklund.

Text: Fredrik Dhejne


Rikipedia: ( L I T E F A K TA O M V Å R B Y G G F I L O S O F I )

R IK I -KONCEP T ET är vårt sätt att på snabba 10 månader bygga yt- och energieffektiva lägenheter. När modulerna är på plats tar det bara tre månader till huset är redo för inflyttning. Riki-hus har flexibel design och byggnaderna utformas efter miljön vi bygger i. Det fungerar som i bilindustrin; chassit är gemensamt för många olika modeller men karossen, som i det här fallet är lägenheten, fasad och tak – kan skräddarsys och ges en individuell prägel. Med Riki-huset kan vi erbjuda attraktiva och kvalitativa lägenheter som passar alla. Riki-projekt i Timrå, färdigställs hösten 2019

RIKI-HUS

 Yt- och energieffektiva lägenheter.  Byggs på bara 10 månader.  Innebär lägre kostnader och färre störningsmoment för kringboende. „ Läs mer på amasten.se

Int

er

ör

i

f rå

np ro j e k te t i T i m r å


VÄRM UTAN KLIMATPÅVERKAN SPARA ENERGI OCH PENGAR Varför vänta till 2045 med klimatneutral värme? Värmesystemet EnergyWell tar tillvara och återanvänder husets värme så att energiförbrukningen minskar med ca 60%. Värmen tas med hjälp av värmepump ur ventilationsluften med en patenterad metod innan den lämnar huset. Det fungerar såväl vid frånluftsventilation som om man har självdrag eftersom man då kompletterar med en frånluftsfläkt vilket skapar en bra inomhusmiljö även sommartid. Systemet kan även kombineras med FTX om man har en sådan anläggning.

– Ekonomisk besparing med 40-50%, återbetalningstid 5-10 år – Som bergvärme, täcker >90% av årsbehovet men man behöver inte borra, gräva eller söka tillstånd och släpper inte ut den varma luften till omgivningen. – Installeras där frånluften finns, på vind, tak eller i källare/garage. Brf i Bandhagen, fyra hus med gemensam undercentral. Fyra st värmepumpar på vind i varje hus anslutna till värmestammar i källaren.

ÅT E

V RF I SÖK ÖR ER SÄ LJ AR E

!

Anläggning i Växjö, 2 st värmepumpar på tak anslutna till frånluftskammare.

EnergyWell introducerades 2010 och det finns mer än 50 hus i drift med god besparing. Vi hjälper er gärna med en kostnadsfri energikalkyl och budgetoffert för er fastighet.

Climate Solutions LNRJ AB www.climatesolutions.se |info@climatesolutions.se | Tel 08 5861 0460 ANNONS

ATEX-klassade detektorer för tuffa miljöer

Gasdetektering för alla behov Med vår långa erfarenhet av gasdetektering kan vi erbjuda ett brett utbud av fasta installationer med loggning och funktionsstyrning samt portabla gasdetektorer för läcksökning och personskydd. Vi arbetar märkesoberoende och kan därigenom erbjuda ett stort produktutbud med skräddarsydda lösningar för alla behov. FAB detect är ett ackrediterat laboratorium för kalibrering av GPD 3000 - läcksökare för metan och andra brännbara gaser. Kalibrering och service på plats eller i vårt laboratorium oavsett märke eller tillverkare.

FAB detect AB Älvsbyvägen 8, SE-139 52, Värmdö | Telefon: 08-5620 33 45 | service@fabdetect.se | www.fabdetect.se


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Visste du att?

20% av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft, värmekraft och solkraft.

Sektorerna bostäder och service står för 35% av Sveriges totala energianvändning.

Elpriser var 60% högre under 2018 jämfört med 2017.

40%

av Sveriges elproduktion kommer från kärnkraft.

Sveriges vision om 100 % förnybar energi kostar 1600 miljarder kr att genomföra.

Danmark slog världsrekord i grön energianvändning under 2018. 43,4 % av landets elanvändning kom från vindkraft.

Källa: Naturvårdsverket, TT, SWECO, Nyteknik och SCB

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ANNONS

Våra estetiska fasader och tak

producerar el!

SolTech ShingEl på en fastighet i Uppsala som ägs av Vasakronan

När tekniken finns borde det vara förbjudet att bygga på annat sätt! soltechenergy.com


2045 ska Sverige vara fossilfritt. 20:45 kommer Lars vara det.

Nu lanserar vi Neste MY Förnybar Diesel™ i Sverige. En fossilfri diesel tillverkad av 100% förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Allra smartast är att den fungerar precis som vanlig diesel, det tar alltså inte längre tid att bli fossilfri än det tar att fylla tanken. Läs mer och hitta din närmaste återförsäljare på neste.se


3

Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

hetaste energiprojekten just nu Text: Martin Westholm

Foto: Mostphotos

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Största solcellsparken i världen finns i Kanada På många håll runt om i världen

pågår det många spännande projekt där förnybar energi står i centrum och där framför allt solens strålar står i fokus. I den kanadensiska delstaten Ontario, mellan Toronto och Chicago i grannlandet USA, finns exempelvis Sarnia Solar, som för tillfället är världens största solcellsanläggning och som togs i bruk helt nyligen. Den gigantiska solcellsparken har en kapacitet på inte mindre än 80 megawatt och är en del av det kanadensiska energibolaget Enbridges ökade satsning på

grön energi som sedan tidigare omfattar även vindkraft, geotermisk energi och återvinning av spillvärme. Anläggningen i Sarnia kommer att generera 120 000 megawattimmar om året, vilket motsvarar 12 800 hushålls elförbrukning under ett år, i ett klimat som kännetecknas av kalla vintrar och förhållandevis varma somrar. Om samma mängd energi skulle producerats med hjälp av kolkraft hade det motsvarat utsläpp av 39 000 ton koldioxid årligen. Nu är utsläppen noll. Själva solcellsparken täcker

en yta som motsvarar 943 000 kvadratmeter och består av 1,3 miljoner solceller som bygger på en särskild tunnfilmsteknik som medför en extra hög verkningsgrad. Investeringen uppskattas till knappt fyra miljarder kronor och under byggtiden skapades 800 nya arbetstillfällen. Fram tills anläggningen utanför Toronto stod klar fanns den största solcellsanläggningen i världen i Olmedilla i centrala Spanien. På många håll runt om i världen planeras också flera andra stora solcellsparker, bland annat i Kina.

pågår just nu slutfinishen med vad som kommer att vara världens största fliseldade biokraftvärmeverk när allt står klart att tas i bruk sent under 2019. För att driva kraftverket, som ska förse Köpenhamn och flera grannkommuner med fjärrvärme och varmvatten, beräknas det att gå åt 1,2 miljoner ton flis per år som ska levereras till anläggningen med 350 fartyg, alltså i princip ett fartyg om dagen. Fram till 2014 ägdes Amagerverket av Vattenfall och drevs med kol. I dag ägs anläggningen

av HOFOR, ett av Danmarks största energibolag som till största delen ägs av Köpenhamns kommun. Bygget av det nya kraftverket är en del av visionen att Köpenhamn fram till 2025 ska bli världens första koldioxidneutrala huvudstad. Men BIO4 är inte bara ”grön” på insidan utan även på utsidan. Arkitektfirman som ritat kraftverket har också gett fasaden ett spektakulärt utseende som består av 48 kilometer trädstammar upphängda som en skog runt omkring byggnaden. Sammanlagt har det gått åt

Foto: Pressbild

Vid Amagerverket i Köpenhamn

Foto: Pressbild

Världens största biokraftverk invigs snart i Köpenhamn mellan 8 000 och 9 000 sex meter långa eukalyptusstammar som hämtats från olika certifierade plantager i Sydafrika. Att valet föll på just detta träslag förklaras av att just eukalyptus är tåligt mot väder och vind och därför har lång hållbarhet, även i ett klimat som det nordiska. På taket till kraftverket, 40 meter upp, finns dessutom en utsiktsplattform som kommer att vara öppen för allmänheten. På vägen upp genom skogen kan man också ”titta in” i kraftverket för att se hur arbetet med att skapa värme går till.

Världens största vindkraftverk byggs i Rotterdam Vindkraft är förnyelsebar energi

och intresset för vindkraft är stort runt om i världen, inte minst i Sverige. En av de absolut största vindkraftparkerna byggs i Markbygden strax utanför Piteå med över 1 101 vindkraftverk och med en sammanlagd kapacitet av 2,5 terawattimmar när alla vindsnurror finns på plats. Jätten i sammanhanget är dock

världens största enskilda vindkraftverk – Haliade X – som just nu uppförs av General Electric i holländska Rotterdam, där det kommer att bli ett av stadens

nya landmärken. Kraftverket mäter 260 meter och blir därmed som en jämförelse högre än både Turning Torso i Malmö och Kaknästornet i Stockholm. Rotordiameterna kommer att bli 220 meter och längden på rotorbladen 107 meter. Vindkraftverket som egentligen är avsett för att byggas ute till hav byggs den här gången uppe på land och är tänkt att fungera som en testbädd inför andra kommande satsningar på land. När vindkraftverket står klart kommer det att producera energi motsvarande 12 megawatt, vilket

räcker för att förse 16 000 hushåll med elektricitet året runt. Själva resandet och installationen av jättesnurran kommer att ske nu i sommar. Navet till kraftverket – gondolen – byggs i Saint-Nazaire i Frankrike medans rotorbladen byggs i Cherbourg vid den franska kanalkusten. Själva tornet byggs i spanska Sevilla. Framför allt rotorbladen är problematiska eftersom de är så långa. Därför har General Electric varit tvungna att bygga en helt ny fabrik i utkanten av Cherbourg.

ANNONS

Våra estetiska fasader och tak

producerar el!

När tekniken finns borde det vara förbjudet att bygga på annat sätt! soltechenergy.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

BIOENDEV – PARTNER CONTENT

XXXX ENERGI

Framtiden ser ljus ut för biokol Kan biokol vara en del av lösningen för att komma till rätta med den fossilberoende industrins utsläpp av koldioxid som kraftigt bidrar till den globala uppvärmningen? Ja, det finns det många som menar.

T

eknikbolaget Bioendev i

Holmsund, strax utanför Umeå, har utvecklat en helt ny teknik för att producera biokol genom torrefiering av biomassa. – I dag finns det en växande efterfrågan på konkurrenskraftiga alternativ till fossilt kol, säger LarsÅke Svensson som är försäljningschef på företaget. Intresset finns framför allt inom den metallurgiska industrin, exempelvis för framställning av stål, och industrin har länge arbetat för att minska mängden fossilt kol i sina processer. Andra områden som visat intresse är cementindustrin, där det också krävs mycket energi, liksom företag som producerar asfalt. Dessutom kan biokol med fördel användas i vanliga värmekraftverk. Den höga energitätheten gör att man i befintliga anläggningar kan öka effekten med mellan 20 och 30 procent jämfört med den vita

Biokol.

pellets, som man eldar med i dag. – Oavsett område så är vi övertygade om att det i dag krävs lösningar med låg tröskel för att snabbt kunna minska utsläppen. Torrefiering fungerar, enkelt förklarat, lite som kafferostning. Råvaran, som kan vara grot och flis från skogsbruket, rostas i syrefri miljö vid drygt 300 grader. – Effekten av torrefieringen blir att materialet förlorar ungefär 30 procent av sin massa. Fördelen är att de 70 procenten av den ursprungliga massan som blir kvar innehåller upp till 90 procent av energin samtidigt som den blir kompaktare när den pressas till pellets. Processen är dessutom energisnål, fortsät-

Lars-Åke Svensson, försäljningschef på Bioendev.

ter Lars-Åke Svensson. – Resultatet blir biokol – en produkt med högt energiinnehåll och med likvärdiga egenskaper som det fossila kolet. Det handlar ju om att ta tillvara på biomassans fulla potential och biokolet fungerar alldeles utmärkt som bränsle i masugnar där kravet på bränslets sammansättning är av stor betydelse för kvaliteten på det stål som produceras. – En annan fördel när man byter till biokol är att man kan använda samma utrustning som man har i dag, vilket gör att man snabbt kan ställa om existerande produktion och slipper dyrbara investeringar och ibland långvariga inkörningsperioder.

Det är framför allt på den internationella marknaden som det finns ett betydande och ökande intresse för biokol som energikälla. – I Sverige använder vi knappt något fossilt kol alls, förklarar Lars-Åke Svensson. Men ute i Europa och framför allt i Asien, främst Kina och Indien, används mycket fossilt kol. Där har man också stora miljöproblem att brottas med som ett resultat av utsläpp från industrin men också från jordbruket. Intresse finns även i länder som USA och Canada. Men räcker då den råvara som krävs till? – Ja absolut! Som vi ser det finns det ingen brist på råvara. Förutom grot – grenar, toppar och bark – som i dag knappast tas tillvara

alls i många länder, kan man också använda sig av restprodukter från jordbruket, exempelvis halm från spannmålsodling och blast från sockerrör, som i dag bara bränns upp ute på fälten och förorsakar problem med bland annat smog i många delar av världen. Produktionen kan också ske relativt småskaligt, i närheten av råvaran. På så sätt undviker man också dyra och onödiga transporter. I Holmsund finns i dag en testan-

läggning och ytterligare en i större skala är på gång, som ska stå klar i mitten av nästa år. – Det gör att vi har möjlighet att producera större volymer nu när efterfrågan ökar, framhåller Lars-Åke Svensson. – Dessutom är det viktigt att understryka att biokol redan i dag är kommersiellt gångbart och kan konkurrera med såväl fossilt kol i olika industriella processer som bränsle för produktion av elektricitet och värme. – Vi tror på att arbeta stegvis för att uppnå ett hållbart samhälle och biokol är ett rimligt steg i rätt riktning som fungerar här och nu.

Läs gärna mer om BioEndev på www.bioendev.se ANNONS

FÖRMEDLINGSTJÄNSTER INOM VINDKRAFT Söker för kunders räkning färdiga tillstånd och parker i drift samt "turn key-projekt"

Kontakta oss för investeringar i vindkraft eller vid försäljning av tillstånd och vindkraftsparker. Ingvar Gunnarsson • ingvar@enerbrokers.se • M.070-395 30 20


Annons

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ENERGI – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Cell Impact

För lite fokus läggs på vätgas som energibärare. Det menar allt fler som ser vätgas som en viktig del i Sveriges framtida energiförsörjning. Men finns den politiska viljan, som i andra länder, att våga satsa?

Foto: Pressbild/ Vätgas Sverige

Var finns den politiska viljan när det gäller? En av vår tids största utmaningar

är att klara energiförsörjningen samtidigt som klimatpåverkan begränsas och utsläppen av oönskade föroreningar minskas. – Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem, både som drivmedel och för uppvärmning och kyla, säger Björn Aronsson som är verksamhetsledare för Vätgas Sverige, som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. – I dag används vätgas huvudsakligen till olika funktioner inom industriella processer och har så gjorts i mer än 100 år. Men potentialen är som sagt enorm i framtidens energisystem för att nå klimatmålen men också för att skapa ett i övrigt hållbart samhälle. Något av det mest intressanta med

vätgas är att den kan framställas från så många olika primärkällor av energi. – Det kan exempelvis ske via elektrolys av vatten med hjälp av förnybar energi, som det finns ett överflöd av på jorden. Det innebär att elektricitet från exempelvis vind-, sol- eller vattenkraft används för att spjälka (dela upp) vatten till vätgas och syre, förklarar Björn Aronsson. Vätgasen kan sedan lagras och omvandlas till el igen med hjälp av bränsleceller för att sedan användas för olika ändamål. Det kan ersätta bensin och diesel eller användas för uppvärmning och kyla av bostäder, kontor, butiker, offentliga byggnader och i olika industriella processer. – Vätgas som produceras och används på det här sättet, exempelvis som fordonsbränsle, medför i princip inga andra utsläpp än rent vatten. Ändå talas det väldigt lite om vätgas i Sverige, vilket förvånar och

60 procent av världens samlade mineralfyndigheter för batteritillverkning och dessa beräknas räcka i ungefär 15–20 år framåt i tiden. Förutom att det handlar om ändliga resurser riskerar vi att bli beroende av ett lands välvilja. Att bygga ett energisystem med en sådan maktkoncentration över naturtillgångar är som att göra en värre kopia av OPEC-systemet, något som andra länder uppmärksammat. Det här handlar om internationell industri- och energipolitik. Samtidigt är det värt att notera att Kina, liksom Japan och Sydkorea, genom nationella energistrategier storsatsar på vätgas. Pär Teike menar därför att det här

Pär Teike, VD Cell Impact och Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

till viss del gör Björn Aronsson besviken. Annat är det sett i ett globalt perspektiv. Länder som Japan, Tyskland, Sydkorea, Frankrike, Storbritannien, men också våra grannländer Norge och Danmark satsar kraftfull på forskning och implementering av vätgas. Men även på en utbyggnad av infrastruktur för att kunna öka användning av vätgas, inte minst inom transportsektorn. – EU har också i ett direktiv uppmanat medlemsländerna att ta fram en handlingsplan för hur vätgas och andra alternativa drivmedel ska kunna införas i respektive land. De enda länder som vägrat att ta fram en sådan plan är Sverige och Polen, och i Sveriges fall är det obegripligt eftersom vi som land 2045, efter politiska beslut, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, säger Björn Aronsson. I stället för att minska utsläp-

pen av koldioxid ökade dessa förra året med en halv procent när de i stället borde ha minskat med åtta procent för att vi ska nå det långsiktiga målet.

”I Sverige håller vi på att bygga in oss i ett nytt energisystem för fordonssektorn utan långsiktig hållbarhet.” – Senfärdigheten gör att vi riskerar att hamna på efterkälken både när det gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle och när det gäller teknikutveckling som kan generera både nya företag,

arbetstillfällen och framtida exportintäkter. Att Sverige riskerar att hamna på

efterkälken när det gäller utveckling av vätgasapplikationer är något som Pär Teike, VD för Cell Impact som tillverkar flödesplattor, en kritisk komponent till bränsleceller, instämmer i. – Den rådande utvecklingen är beklaglig, säger han. I Sverige håller vi på att bygga in oss i ett nytt energisystem för fordonssektorn utan långsiktig hållbarhet. Vad vi riskerar att göra är att ersätta ett beroende av olja med ett beroende av sällsynta råvaror, exempelvis litium och kobolt, som behövs för batterier till elbilar. Om något är en varningsklocka, så är det detta. – En stor del av litiumfyndigheterna som krävs för batteritillverkning finns i Kina och ett fåtal andra länder. Kinesiska bolag äger sammanlagt uppemot

talar för en ökad användning av vätgas vars produktion man kan skaffa sig nationell kontroll över, liksom att använda vätgas såväl inom transportsektorn som för uppvärmning och regelrätt produktion av elektricitet. Flera av världens största bilproducenter har ambitiösa program för att ta fram vätgasdrivna elbilar som är dubbelt så energieffektiva jämfört med traditionella förbränningsmotorer. Det innebär att med samma mängd energi blir körsträckan den dubbla med en bränslecellsbil. – Det finns ett starkt momentum nu för vätgas och vi i Sverige borde gå i bräschen för att förstärka denna utveckling. Det skulle kunna vara bra klimatpolitik och kunna resultera i hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning, fortsätter Pär Teike. – Med lite insikt och initiativkraft kan politiker och stater genom vätgasdrift i elbilar lämna ett väldigt stort bidrag till Parisavtalet. – För konsumenterna är elbilar med bränsleceller och vätgas väldigt bekvämt. Att tanka en bil full med vätgas går lika snabbt som det går att tanka bensin i dag, medan det tar 20 minuter att snabbladda en elbil, tillägger Pär Teike. Text: Martin Westholm HÅLLBART BYGGANDE ANALYSSVERIGE.SE Sverige måste byggas hållbart för att klara konkurrensen. Läs mer på analyssverige.se ANNONS

READY TO MAKE THE SH/FT? WE ARE. www.home.sandvik


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

ENERGI PARTNER CONTENT – METACON

CONTENT CONTENTWITH WITH AAPURPOSE PURPOSE

METACON – PARTNER XXCONTENT

27

Vätgas kommer att ha stor betydelse i framtidens energisystem Det råder samförstånd mellan flertalet regeringar och lokala myndigheter över hela världen om att vätgas kommer att spela en viktig roll i framtidens energisystem. Vi kommer inte bara att tanka våra bilar med vätgas utan också att värma våra hus och producera elektricitet, med minimerad miljöpåverkan.

S

enast 2050 är det tänkt att alla EU-länder ska vara helt och hållet klimatneutrala, och inte minst av den anledningen är vätgas hett som ersättning för framför allt fossila bränslen. Men det är inte bara i Europa som intresset är rekordstort. Det gäller resten av världen också. – Sol-, vind- och vattenkraft är förnybara energikällor som växer i omfattning och betydelse. Men också vätgas kommer att spela en viktig och en, enligt min uppfattning, en signifikant roll i framtidens energisystem. Det säger Carl Christopher Törnblom, som är VD för börsnoterade Metacon, ett internationellt energiteknikbolag i Karlskoga, som har som sin affärsidé att utveckla och kommersialisera små- och stora energisystem

för produktion av vätgas, el och värme. Att allt fler talar om vätgas som en av framtidens viktigaste energikällor är ingen slump. Det är ett effektivt sätt att exempelvis producera bränsle till bilar och tunga transportfordon. – Ett tydligt tecken på detta är exempelvis att Kina, där man tidigare subventionerade köp av elbilar, nu satsar enorma belopp på att stimulera utvecklingen av vätgasdrivna fordon, fortsätter Carl Christopher Törnblom. En liknande utveckling kan man se också i länder som Japan och Sydkorea samtidigt som flera länder i Europa har ambitiösa program för att bygga ut en infrastruktur som på sikt ska ersätta bensin och diesel med vätgas, med Tyskland som gått i bräschen. Men vätgas har ett betydligt bredare användningsområde än enbart inom transportsektorn, poängterar Carl Christopher Törnblom, som ser optimistiskt på framtiden. – Vätgas kan med fördel användas även för uppvärmning av hus och produktion av elek-

tricitet, säger han. På Metacon har vi redan i dag teknologier, processer och system för vätgasframställning genom katalytisk reformering av olika kolväten, såsom biogas, naturgas, gasol och etanol.

Processen innebär också lägre driftkostnader, vilket är viktigt eftersom befintlig teknik har svårt att kostnadsmässigt konkurrera med fossila bränslen. – För den svenska marknaden är till exempel biogas en utmärkt råvara som ger en koldioxidneutral vätgasproduktion utan några som helst skadliga utsläpp. Vi har anläggningar som producerar allt från 5 kW/h till betydligt högre effektklasser. – Tillsammans med General

Electric och Daimler driver vi redan i dag en större testanläggning i Rugby i England som levererar elektricitet till industrin. Dessutom har vi lösningar med mindre kraftvärmesystem (CHP) som är anpassade för bostäder, mindre byggnader och företag, samt för byar och tillfälliga anläggningar som fältsjukhus, flyktingläger med mera i strömlösa områden. Dessa enheter kan ersätta dagens oljepannor och vedpannor, och producerar dessutom elektricitet.

omvandling av exempelvis biogas till vätgas för produktion av el och värme är mer kostnadseffektiv jämfört med andra metoder, då våra produkter kan operera under relativt låga temperaturer. – Processen innebär också lägre driftkostnader, vilket är viktigt eftersom befintlig teknik har svårt att kostnadsmässigt konkurrera med fossila bränslen.

För att avslutningsvis återgå till vätgas som drivmedel inom transportsektorn, lyfter Carl Christopher Törnblom fram Tanken är inte att det ska vikten av att produktionsanläggbehöva byggas upp en helt ny ningarna kan göras skalbara. infrastruktur för att förse an– Det gör att de kan anpassas läggningarna, oavsett vad de ska storleks- och kapacitetsmässigt användas till, med råvara i form till den plats där de ska finnas, av biogas eller annat kolväte. och genom att dessutom ansluta – Vi ska i stället utnyttja redan dem till lokal infrastruktur kan befintlig infrastruktur och det också transporterna minimeras. bränsle som krävs i produktionen – I flera länder, bland annat i ska tillverkas så lokalt som möjTyskland, Frankrike, Danmark ligt. I exempelvis Tyskland finns och Norge, satsar man stort på redan en utbyggd infrastruktur vätgas som drivmedel. I Sverige med naturgas på samma sätt som är det så här långt lite si och så vi har fjärrvärme i Sverige och med den saken. Men när det på samma sätt ser det ut i många sker, och det kommer den att andra länder nere på kontinengöra, är vi på Metacon beredda. ten, berättar Carl Christopher Törnblom. Läs gärna mer om Metacon och – Vår teknik för katalytisk deras teknik på www.metacon.se

Logo www.metacon.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

28 PARTNER CONTENT – SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

ENERGI

Bränslecellsteknik kan minska CO2-utsläpp Sandvik utvecklar världen genom teknik och ligger långt fram bland annat som leverantör av material för tillverkning av bränsleceller. Den här tekniken är en viktig komponent för ett mer hållbart samhälle, säger Mats W Lundberg, Sustainable Business Manager vid Sandvik Materials Technology.

H

ållbar utveckling är minst lika relevant för näringslivet som för andra delar av samhället, och Sandvik som koncern har åtagit sig att bidra till FN:s hållbarhetsmål. För bara några dagar sedan presenterade företaget sin hållbarhetsstrategi ”Make the shift” där Sandvik bland annat åter sig att halvera koldioxidutsläppen i sin egen produktion. – Sandviks produkter och tjänster hjälper kunderna att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom att bli mer energieffektiva. Målet är att vara den innovativa affärspartnern som bidrar till att våra kunder blir mer hållbara, säger Mats W Lundberg. Som en del i detta har Sandvik bland annat forskat kring material

för bränslecellsteknik i över tio år, och i Sandviken har bolaget en fullskalig fabrik för tillverkning av material till bränsleceller. – Vi gör material till delkomponenter i bränsleceller. Mellan varje cell sitter en platta som leder ut elektriciteten från cellerna. Vi producerar materialet till dessa plattor av rostfritt stål som vi belägger med ett nanomodifierat ytskikt som skyddar stålet mot korrosion. I en bil med bränsleceller sitter 400-500 plattor och det kan gå åt upp till 100 m stålband i en sådan bil, berättar Mats W Lundberg. – Styrkan med bränsleceller är att de kan användas både för att producera el och värme och endast släpper ut varmt vatten. I farkoster kan cellerna användas för att producera el för drivning. I personbilar har tekniken den stora fördelen att den för användaren fungerar som en bensin/dieseldriven bil. Det tar 3-5 minuter att tanka vätgasen. Dessutom alstrar cellerna värme som kan utnyttjas för avisning och kupéuppvämning. Kan bränsleceller ersätta batterier i farkoster? – Det finns inte något anting-

www.home.sandvik

en eller mellan bränsleceller och batterier. Vi tror på en blandning av dessa tekniker beroende på användningsområde. Det går också att kombinera eldrift med batterier och bränsleceller. Det har även gjorts försök med bränslecellsdrift i flygplan. – Hittills endast i små flygplan. Väte har ju fått ett oförtjänt dåligt rykte efter olyckan med luftskeppet Hindenburg på 30-talet. Intressant nog exploderade aldrig skeppet utan det var branden som slog Sandvik utvecklar världen genom teknik och ut det. Vätgas ger heller ingen ligger långt fram bland annat som leverantör strålvärme som bensin vid en av material för tillverkning av bränsleceller. Entering into our graduate program you will stretch your boundaries and get extensive brand eftersom det bildas vatten knowledge about Sandvik´s innovative engineering business. The program develops that benefit yourockså career and growth. samhälle. Överskottet från närcompetencies väte brinner. Vi har en personal hållbart mycket lång erfarenhet av induförnybara energikällor i kombinaWe want leaders who empower our employees and enable the creation of innovations striell användning avsucceed. vätgasIf you i olika tionMaster’s med vätgas det möjligt att that help our customers have a recent degree ingör Engineering or Business Administration, youolyckstillmight just be rightlagra for ourenergi 18 monthsom Globalvi Graduate processer utan allvarliga kan använda Program. And a career at Sandvik. bud. Konstrueras systemen korrekt mer resurseffektivt. program combines three jobminst rotations with four learning modules, working both vätgasen in är The vätgasdrivna farkoster lika – Andra fördelar med your home country and globally. To support and challenge you on the journey, a mentor säkra som dethroughout. med fossila ärpassionate att denabout kan personal användas stands by you Plus abränslen. group of peers as and stationärt professional development as you are. för uppvärmning och elproduktion En förutsättning är att vätgasen och den kan distribueras i befintliSandvik is hållbart. a high-tech and global engineering group in tooling, Vätgas materials technology, framställs ga gasnät. och bränsleceller mining and construction. We are present in 150 countries and have about 43,000 –employees Vi kommer tidvis att ha en viss kan också användas som reservwith a strong commitment to enhancing customer productivity, överkapacitet kraftanläggningar i telenät och profitability andfrån safety.förnybara energikällor som vi kan använda för andra kritiska samhällsfunktioner. att göra vätgas genom elektrolys. – Sammantaget innebär Vätgas är en mycket bra resurs bränsleceller stor flexibilitet och vi och blir därmed en del i helheten behöver många olika lösningar för när vi tar fram teknik för ett mer hållbar teknik. Alla framsteg på

GLOBAL GRADUATE PROGRAM JOIN A LEARNING JOURNEY FOR LIFE

MIKAELA WARG, Compensa-

tion Analyst with Group Human Resources. Mikaela holds an

MSc in Strategy, Organization

and Leadership and Bachelor of

Science in Business Economics.

Her assignments have been eight months in her

home country Sweden and five months respectively in China and US.

“I started the graduate program just after finishing my Masters, eager to put my knowledge to work

and learn how an established engineering group

such as Sandvik functions. The job rotation was a

great strength, in that the three positions gave deep insights into the complex global environment and broadened my competence in new areas.”

SAUPTAK BANERJEE, Business Process Support Global Sales, Sandvik Mining and Rock

Technology Netherlands. He

holds an MSc in Marketing and

Bachelor in Engineering. Banerjee

spent his first eight months in his home country

MatsIndia, W Lundberg, Business five months Sustainable in Sweden and five months in Italy. Manager vid Sandvik Materials Technology. “The global exposure was a huge benefit, both in

terms of being thrown out in completely new fields

knowledge, handling different leader styles and merofadapt energieffektiva lösningar tjäto new cultures and ways of working. I didn´t narexpect bådethetekniken för bränsleceller focus on constructive feedback, but it me aware of how I impact my surroundings. ochmade för batteriteknik, framhåller I also value the openness to new ideas. Managers Mats Lundberg. haveW come back to me and told me that they changed ways of working based on my suggestions.”

HOME.SANDVIK/CAREERS

PARTNER CONTENT – OAZER

ENERGI

Mindre och flyttbara tankstationer ska ge ett lyft för vätgas i Sverige I Europa och på många andra håll i runt om i världen satsas det stort på vätgas och en snabb utbyggnad av tankstationer. Men inte i Sverige, vilket förvånar. Något som Umeåföretaget Oazer vill vara med att förändra.

A

lla är överens om att Sverige ska vara ett helt och hållet fossilfritt samhälle i framtiden. Goda initiativ har tagits, flera är på gång, men fortfarande återstår mycket. – Medan många andra länder satsar stort på vätgas som drivmedel inom transportsektorn har Sverige helt klart hamnat på efterkälken, vilket är både synd och helt obegripligt, säger Boh Westerlund som är grundare och VD för Oazer.

helt fossilfri. Teknikerna finns redan i dag och att det kommersiella genombrottet kommer att ske inom de närmaste åren, det är alla bedömare överens om. – Branschens bedömning är att bilar som drivs med hjälp av vätgasdrivna bränsleceller kommer att vara billigare i inköp än vad dagens bilar med traditionella förbränningsmotorer är, redan om ca fem år, förklarar Boh Westerlund.

redan långt framme när det gäller att utveckla såväl bilar som lastbilar och bussar med bränsleceller. I många länder runt om i världen pågår en snabb utbyggnad av den infrastruktur av tankstationer för vätgas, som krävs. – I Tyskland har man redan byggt över 70 stationer. Om några år ska det finnas 400 och redan 2030 ska hela landet vara täckt av ca tusen tankstationer för vätgas.

Därför hastar det att bygga ut den

I Danmark finns redan ett nätverk.

infrastruktur av tankstationer för vätgas som kommer att behövas. – Vi kommer att behöva både laddstolpar och vätgas. Fordon som drivs med hjälp av laddbara batterier är mest effektiva i samband med korta 0ch lätta transporter, exempelvis inom städer. Men när det kommer till fordon som ska köra längre sträckor Företaget, som finns i Umeå, har och/eller transportera tungt gods utvecklat en modell som gör det av olika slag är vätgasdrift helt möjligt att på i sammanhanget överlägset. Vätgas är ju dessutom relativt kort tid bygga ut ett nätverk av tankstationer i hela landet, en oändlig resurs och det som blir kvar när den förbrukas är bara där man tankar vätgas i stället vatten. för bensin och diesel. Framtidens transporter – såväl kommersiella som privata – kommer att vara Många tillverkare av fordon ligger

Läs gärna mer på www.oazer.se

Oazers demostation finns på Svevias vägstation i Umeå. På bilden syns Vincenzo Ortisi från leverantören PEC, Boh Westerlund och Mikael Lindblad, OAZER AB, samt Mattias Persson och Mats Granberg från Svevia.

ternationella utbyggnad. Kanske man brände sig på den satsning på etanol som gjordes i Sverige Hälften av satsningarna finanoch som blev mindre lyckosam. sieras med hjälp av medel från Boh Westerlund är ändå optimisEU. En liknande utveckling sker tisk om vätgasens framtid. Något i exempelvis Frankrike, Nedersom han konkretiserat genom att länderna, Japan och Sydkorea, ta fram en prototyp på mindre berättar Boh Westerlund. Men tankstationer. Den är i drift i i Sverige sker nästan ingenting. Umeå och Hyundai premiärvisaVisserligen initierades ett prode sin nya bränslecellsbil NEXO jekt för några år sedan – Nordic i Sverige i vid invigningen av Hydrogen Corridor – som skulle stationen den 11/6. binda samman Stockholm, Oslo – Konceptet bygger på några och Köpenhamn i en triangel med containrar som kan placeras i åtta vätgasstationer. princip varsomhelst. I den ena – Det projektet har gått trögt produceras vätgasen och i den men har nyligen blivit förlängt i andra komprimeras och lagras två år. Som jag ser det råder det den. Det enda som behövs för från politiskt håll brist på insikt driften är vatten och el som helst om vätgasens potential, och in-

ska produceras med hjälp av sol-, vind- eller vattenkraft. Då blir det NOLL utsläpp i alla led. Modultänkandet gör att initialkostnaderna kan hållas låga samtidigt som anläggningen enkelt kan skalas upp när efterfrågan ökar, men också flyttas till en ny plats när behovet av en större och större tankstation behövs, förklarar Boh Westerlund. – För att kunna ta nästa steg, som innebär en kommersialisering av vårt koncept, arbetar vi nu med att ta in mer extern finansiering. Intresset är stort, både i Sverige och från utlandet, men det går för sakta, avslutar Boh Westerlund.


VÄTGAS PÅ VÄG: Du har kanske hört talas om vätgas, det mest effektiva alternativet till fossila bränslen, men visste du att det kan användas för att driva din bil, värma upp ditt hus och frakta dina varor? Häng med när vi svarar på frågan:

Njut av bättre miljö i innerstaden med bussar som går på vätgas. Gaffeltruckar älskar vätgasdrift. Inga avgaser, inga avbrott för laddning och inga tunga batteribyten. Bara att lasta! Tunga transporter kan gå längre och ta mer last när dom tankas på vätgas.

Snart kan vi åka till Alperna med vätgas. Tanka precis som vanligt och endast vatten ur avgasröret.

»Vadå vätgas?« SOM ETT TANKBART BATTERI För att omvandla vätgas till elektricitet behöver man en bränslecell. I cellen sker en kemisk reaktion mellan vätgas och syre och ut kommer elektricitet, värme och vatten. Och vips har man en elfordon som man tankar istället för att ladda. HUR GÖR MAN VÄTGAS? Man kan utvinna vätgas ur vanligt vatten! I en process som kallas elektrolys spjälkas vatten i vätgas och syre. Om man använder överskottsenergi från vind och O2 sol för att göra det Vätgas (H2) så är det en väldigt hållbar och miljövänlig H2 Vatten H2O (H20) process. Man kan också utvinna vätgas ur naturgas eller vanlig gödsel.

HUR FUNGERAR EN BRÄNSLECELL? En bränslecell består av en massa speciella plattor där man skjuter in vätgas från ett håll och syre från ett annat. Varje platta blir då som ett litet minibatteri och genom att koppla ihop flera plattor får man ut rejält med energi. Vi på Cell Impact gör plattorna. Vi har en speciell metod för att göra väldigt bra plattor i stora volymer. Eftersom en enda bränslecell kan innehålla upp till 500 plattor så blir det många plattor i 100 000 bilar!

KOMMER LADDBARA BATTERIER ATT FÖRSVINNA? Inte alls, båda teknikerna kommer att finnas under lång tid. Men vätgastekniken är extra bra om man vill tanka snabbt, åka långt eller oroar sig för den sociala och miljömässiga belastning som batteritillverkning kan innebära. Följ med oss på resan mot ett fossilfritt och miljövänligare samhälle!

VAR ANVÄNDS BRÄNSLECELLERNA? Idag används vätgasteknik i allt från personbilar till stora tunga lastbilar. Tåg, gaffeltruckar och bussar är andra fordon som passar utmärkt för vätgasdrift. Men man kan också använda bränsleceller som energi- och värmekälla i hus eller som ett reservbatteri om strömmen går.

cellimpact.com ANNONS

VISSTE DU ATT...?

BUSSAR MED VÄTGAS I TANKEN Nästa år kommer två bränslecellsbussar att rulla i stadstrafiken i Sandviken, tysta och med enbart vattenånga som utsläpp. Vad betyder det egentligen att ligga i framkant vad gäller hållbara transporter och förnybar energi? Vi frågade Henrik Strömberg på Region Gävleborg, som är projektledare för vätgasbussarna. – Både Region Gävleborg och Sandvikens Kommun tar ett stort ansvar för hållbar utveckling. Transporterna är en viktig del i denna utveckling och vi vill vara en del i införandet av vätgassamhället, berättar han. Han är dock noga med att vi inte låser oss till ett drivmedel. – Kraften i PurePOWER* är att flera tekniker för hållbara transporter och förnybara energikällor samlas för att

* Sandviken PurePOWER är samlingsnamnet för de initiativ inom fossilfria transporter och förnybar energi som drivs i Sandviken med omnejd. Läs mer på sandvikenpurepower.se. Bilden på vätgasbussen till höger publiceras med godkännande av Van Hool.

… kollektivtrafiken i Gävleborg är helt fossilfri där biodiesel står för 87 %, biogas för 5 % och grön el för 8 %. …15,3 miljoner resor gjordes med X-trafiks bussar och tåg under 2018. Tillsammans åkte resenärerna cirka 6 700 varv runt jorden.

nå målet att vara fossilfria år 2030. Med vätgasmacken, elvägen, biogastankstationer och utbyggnaden av laddinfrastrukturen bygger vi tillsammans upp en palett med olika drivmedel, samtidigt som vi skaffar oss värdefull kunskap. Vi vill locka hit politiker, forskare, företag och entreprenörer från hela världen. Det driver innovation och attraktionskraft, säger han.

VÄTGAS I STADSTRAFIK ÄR IDEALISKT

Henrik berättar att vätgas i stadstrafiken är idealiskt. Vätgasen omvandlas till el, så förutom att de enbart släpper ut vatten, går de också tystare än förbrännings­ motorer. Det är bra i stadstrafik där många människor rör sig.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

30 PARTNER CONTENT – TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB/SVENSK BIOGAS I LINKÖPING AB

CONTENT WITH A PURPOSE

XX

ENERGI

I Linköping pågår en spännande satsning med flytande biogas som skapar intressanta möjligheter för både transportsektorn och industrin att påtagligt minska sitt fossilberoende. Foto: Nikas Virsén

Intresset för biogas ökar när den blir flytande I Linköping pågår en spännande satsning med flytande biogas, vilket skapar intressanta möjligheter för både transportsektorn och industrin att påtagligt minska sitt fossilberoende.

vändas som gödning i jordbruket och kan då ersätta importerad konstgödsel.

branschens klimatpåverkan. – Flera av de stora tillverkarna av tunga fordon, som Volvo, Scania, Mercedes och Iveco, har Flytande biogas, eller LBG utvecklat motorer som drivs med (Liquified Biogas) som det ofta biogas eller naturgas. Det senare förkortas, är en helt cirkulär och är framför allt vanligt nere på vensk Biogas, ett dotterbomiljövänlig energikälla som fram- kontinenten och ett växande seglag till kommunägda Tekställs av olika vegetabiliska och ment jämfört med lastbilar som niska verken i Linköping, animala restprodukter. traditionellt drivs med diesel, ligger i framkant när det gäller – I dag producerar vi 120 förklarar Anna Lövsén. utveckling av biogas som en av GWh biogas per år. Med den framtidens hållbara energikällor. nya anläggning som vi har fått – Att göra biogas är ingen stöd från statliga Klimatklivet att nyhet. Det har man gjort länge. bygga, och som ska stå klar 2020, Det som är nytt, och som vi gör i kommer vi att kunna kyla ner större skala, är att kyla ner gasen upp till 85 GWh av biogasen till så att den blir flytande, berätvätska, fortsätter Anna Lövsén. tar Anna Lövsén som är vd för Sammanlagt handlar det om Svensk Biogas. Det öppnar för en satsning på över 80 miljoner kronor. flera intressanta möjligheter. – Även om det rör sig om – Biogas som blir flytande när mycket pengar är det givetvis, den kyls ner till minus 160 grader tar mindre plats jämfört med förutom de klimatmässiga vinkomprimerad biogas. Det gör att sterna, en affärsmässigt sund inden blir attraktiv som drivmedel vestering, när många aktörer vill för exempelvis tunga lastbilar, minska sitt fossilberoende eller men även inom sjöfart. Flytande arbetar för att bli helt fossilfria. Även på personbilssidan finns biogas är också ett intressant Vår vision är att bygga världens ett intresse för gasdrift. alternativ för industrin, som mest resurseffektiva region och – En fördel med biogasdrift är ersättning för exempelvis gasol i där är den flytande biogasen att energiinnehållet är avsevärt olika processer. viktig. högre jämfört med bensin eller Den restprodukt, biogödsel, diesel. Ett kilo biogas ger därför som blir kvar efter biogastillDet gäller inte minst inom translängre räckvidd än en liter diesel verkningen är dessutom rik på portbranschen där det pågår ett eller bensin. Det gör att det i dag näringsämnen och kan därför an- intensivt arbete för att minska blir billigare att fylla tanken med

S

En fördel med biogasdrift är att energiinnehållet är avsevärt högre jämfört med bensin eller diesel.

svenskbiogas.se tekniskaverken.se

framför sig en fortsatt positiv utveckling för biogas. Särskilt som antalet tankstationer under kommande år byggs ut i rask takt för att täcka transportsektorns behov. – Jämsides med fordon som Även inom industrin finns, som drivs med andra fossilfria altertidigare nämnts, ett ökat intresse nativ kommer biogas att spela en att använda biogas i olika proviktig roll. Framtidens energisyscesser som ersättning för fossila tem, framför allt inom transgaser, till exempel gasol. portsektorn, kommer att baseras – Vi har bland annat slutit på flera olika drivmedel som ett avtal med Toyota Material inte nödvändigtvis kommer att Handling i Mjölby, världsledan- konkurrera med varandra utan de tillverkare av truckar, om att snarare komplettera varandra, leverera flytande biogas till dem. avslutar Anna Lövsén. De har bestämt sig för att göra sin produktion helt och hållet Läs gärna mer på fossilfri. I dag använder man ga- svenskbiogas.se tekniskaverken.se sol i sin lackeringsverkstad som nu ersätts med biogas. – Det vi gör är att leverera flytande biogas cirka en gång i veckan till en nybyggd lagringstank utanför fabriken. Därefter höjs temperaturen så att biogasen återtar sin ursprungliga form och kan användas vid lackering. I anslutning till tanken uppförs också en tankstation som kan användas av tung trafik såsom långtradare med flytande biogas som drivmedel.

biogas än med diesel eller bensin, samtidigt som man slipper bekymret med utsläpp av koldioxid. – En annan fördel är att gasdrift är en väl etablerad teknik att jämföra med exempelvis vätgas.

I framtiden ser Anna Lövsén

Anna Lövsén, vd för Svensk Biogas. Foto: Nikas Virsén


Välkommen, evighetsmaskin Hyundais NEXO har ofta kallats framtidens bil: En väldesignad vätgasbil för helt vanliga människor som både vill ha en miljövänlig bil och en bil som är fullspäckad med detaljer och körglädje. NEXO levererar både och. Den släpper inte ut någon CO2 alls och räckvidden är imponerande upp till 666km (WLTP) på en enda tankning. NEXO har nämligen världens högsta bränslecellseffektivitet när vätgasen förbränns och skapar den elektricitet som driver motorn. Samtidigt är NEXO naturligtvis full av det senaste inom bilteknologin. Det gäller både säkerhet, styrning, navigation, media och komfort. Det finns gott om plats i kupén och materialen är hållbara. NEXO är kort sagt en genomarbetad och häftig körupplevelse. Läs mer om NEXO på hyundai.se


Annons Annons

Hela Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner

32 XX PARTNER CONTENT – AZELIO

CONTENT WITH WITH ACONTENT PURPOSE A PURPOSE

ENERGI AZELIO – PARTNER CONTENT

Nu kan förnybar energi lagras för hållbar el dygnet runt

Över en miljard människor saknar tillgång till el. Azelios unika teknologi för lagring av förnybar energi och kostnadseffektiv elproduktion är en del av lösningen när världen ställer om till förnybar energi.

T

illgång till el är en självklarhet för västvärlden. Så har det inte alltid varit. Länge var vi i händerna på naturen som gav oss energi när resurser fanns. Så fick vi den fossila energin som gjorde oss oberoende av tid. Nu står vi inför samma utmaning när förnybar energi måste kunna lagras för att nå samma framgång. Azelio har utvecklat en revolutionerande teknologi med en unik förmåga att fånga in termisk energi, från t ex sol eller överproducerad el från solceller och vindkraft, och lagra den för att producera el när den behövs,

www.azelio.com

under dygnets alla timmar till en låg kostnad. Jonas Eklind är VD på Azelio: – Förenklat kan man säga att teknologi som ger oss el från sol på dagen finns redan. Den är också billig när naturen kan ge oss resurserna. Men om man vill nyttja till exempel solel på natten är Azelios energilagring ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till dieselgeneratorer som idag används på många platser i världen. Det finns andra värmelagringslösningar men gemensamt för dessa är att de byggs i större skala, 100–500 MW. Därför finns ett gap för hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden. – Inga andra hållbara teknologier kan kombinera hög lagringskapacitet med effektiv elproduk-

tion, styrbart och distribuerat i mindre skala. Därför fokuserar vi initialt på kunder som behöver 500 kW till 20 MW, för att sedan

Vår edge är att kunna erbjuda lagring av förnybar energi från olika källor för att kunna erbjuda leverans av hållbar el under dygnets alla timmar, även på platser där elnät saknas eller är mycket instabilt.

och länder med svaga eller obefintliga elnät. Den kan därmed användas för att påskynda utrullningen av elektricitet till de mer än en miljard människor i världen som idag saknar tillgång. Och det är billigare och enklare att lagra värme än att lagra elektricitet. – Tillgång till elektricitet är en förutsättning för samhällsutveckling. Vår edge är att kunna erbjuda lagring av förnybar energi från olika källor för att kunna erbjuda leverans av hållbar el under dygnets alla timmar, även på platser där elnät saknas eller är mycket instabilt säger Jonas Eklind. Kärnan i teknologin baseras på en Stirlingmotor som drivs av värme med en konvertering från värme till el om ca 30 procent tillsammans med en egenutvecklad termisk energilagring. Lösningen kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet.

rar för Marockos mål om 52 % förnybar el till 2030, och driver även världens största solenergianläggning med lagring i Marocko. De är en av de som bäst kan processen hur man tar till vara solenergi genom olika teknologier, lagrar den och omvandlar den till el, säger Jonas Eklind. Projektet i Marocko byggs i slutet

av 2019 och under 2020 kommer Azelio bygga mindre projekt. Under 2021 räknar man med att ha kommit igång med industriell volymproduktion. Jonas Eklind har nyligen varit i Pakistan för att signera en avsiktsförklaring om hållbar och tillförlitlig elförsörjning. Pakistan är ett exempel på ett land med ett svagt elnätmed i snitt 75 strömavbrott i månaden. För att skapa en fungerande infrastruköka till storlekar upp till 100 tur behövs stora installationer av MW. Runt om i världen görs stodieselgeneratorer som en pålitlig ra investeringar i mikrogrid-lösbaskraft av elektricitet. Detta ningar snarare än att bygga ut de trots att solförutsättningarna är centrala elnäten. Lagringslösningen visades upp bland de bästa i världen. Inom dessa kan Azelio ersätta första gången i juni 2018. Efter – Det behövs många olika dieselgeneratorer och utgöra det fick man in förfrågningteknologier för världens behov av en hållbar och kostnadseffektiv ar från över 50 länder till ett förnybar energi. Olika teknobaskraft i system med förnybara potentiellt ordervärde på 50 logier har speciella egenskaper lösningar som är direkt beroende miljarder kronor. anpassade till specifika förutsättav väder och vind. Och det finns – Nästa viktiga steg är att ningar. Många behövs för att ett stort behov av mikrogridbygga ett verifieringsprojekt. Vi göra den stora och nödvändiga lösningar, tillväxtpotentialen är bygger detta i Marocko tillsamomställningen. Behovet är stort, enorm, säger Jonas Eklind. mans med vår strategiska partner potentialen enorm och det finns Masen – ett statligt kontrollerat en marknad för många, avslutar Teknologin passar för områden Marockanskt bolag som ansvaJonas Eklind. Text: Eva Rydninger


Annons Annons

Hela denna denna tematidning tematidning är är en en annons annons från från European European Media Media Partner Partner Hela

CONTENT CONTENTWITH WITH AA PURPOSE PURPOSE

SIP STRIM – PARTNER XXCONTENT

GRUVINDUSTRIN PARTNER CONTENT – SIP STRIM

33

Svensk gruvnäring spelar en viktig roll Svensk gruvnäring i siffror i omställningen till ett grönt samhälle Sverige står för

91 %

Det ser ljust ut för svensk gruvnäring. Särskilt med tanke på en nödvändig omställning till ett mer hållbart samhälle, som förutsätter tillgång till många metaller och mineral som finns i den svenska berggrunden.

J

av järnmalmen som produceras i EU. Omkring

enny Greberg är program-

direktör för SIP STRIM som är det strategiska innovationsprogrammet för gruvoch metallutvinnande industri. Programmet är en satsning som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. SIP STRIM har över hundra företag som på ett eller annat sätt är knutna till branschen som partners, och Luleå Tekniska Universitet står som värdorganisation för programmet. – Vårt uppdrag är att arbeta för att den svenska gruv- och metallutvinnande industrin, i en internationell och konkurrensutsatt bransch, även i fortsättningen genom forskning, innovationer och teknikutveckling ska kunna vara världsledande. Jenny Greberg fortsätter: – Mycket av vårt fokus ligger på ett hållbarhetstänkande som omfattar såväl ekonomisk- som social- och miljömässig hållbarhet. En viktig framgångsfaktor är att branschen också är bra på samverkan, där såväl akademi, forskningsinstitut, myndigheter och företag bidrar med kunskaper, idéer och innovationer. – I Sverige är vi också bra på att implementera den nya tekniken och det har på många sätt förändrat hela gruvnäringen och därmed ökat konkurrenskraften.

20 000

människor är anställda inom svensk gruvindustri. De svenska gruvbolagen har investerat drygt

90

miljarder

kronor i Sverige de senaste tio åren.

Jenny Greberg är programdirektör för SIP STRIM. Foto: Johan Baggström

näringen med en del problem. Om Sverige ligger långt fram när det gäller den tekniska utvecklingen har branschen desto större bekymmer att locka ungdomar att satsa på en karriär inom gruvnäringen. – En del beror nog på fördomar om hur det är att jobba i gruva, som i verkligheten handlar om högt kvalificerade arbetsuppgifter och utbildningar som dessutom kan öppna vägar Efter några årtionden med för en internationell karriär, bristande lönsamhet och tuff förklarar Jenny Greberg. internationell konkurrens råder Mycket av det tunga och det nu lite av en boom inom ibland farliga arbete som långt gruvindustri. Både i Sverige och tillbaka gjordes av människor internationellt. är i dag automatiserat samtidigt – Behovet av metaller är stort som digitaliseringen får en allt redan i dag och det kommer att större betydelse. AI (artificiell växa än mer framöver, när vi ska intelligens) är också på väg att ta ställa om till ett ”grönt” samhäl- över olika uppgifter. le, förklarar Jenny Greberg. – En orsak till rekryterings– Mycket av den omställning- svårigheterna har också att en, exempelvis till elbilar och göra med att vi haft svårt att solpaneler, är helt beroende förklara branschens samhällav tillgång på olika metaller, snytta. Malmbrytning förknipmineral och sällsynta jordartspas ofta med miljöproblem metaller. när det i själva verket är så att tillgången på olika metaller, Samtidigt som det bryts malm som jag tidigare sagt, är en som aldrig förr i Sverige brottas förutsättning för en omställning

www.sipstrim.se

till ett grönt samhälle. – Så vill man verkligen göra en insats för ett hållbart samhälle ska man satsa på att utbilda sig till något av de många intressanta yrken som finns i branschen.

Behovet av metaller är stort redan i dag och det kommer att växa än mer framöver, när vi ska ställa om till ett ”grönt” samhälle. – Samtidigt ska man komma ihåg att branschen sedan många år arbetar mycket aktivt för att minimera den miljöpåverkan som gruvbrytning innebär och att vi i Sverige ligger långt framme även inom detta område. Inför framtiden är Jenny Greberg

optimistisk. Svensk gruvnäring

har tiden för sig och det finns tillräckligt med fyndigheter för många års fortsatt gruvdrift. – I Europa förbrukar vi drygt 20 procent av alla metaller och mineral som bryts, men vi står för bara 3 procent av själva produktionen. Om vi menar allvar med att ställa om till ett mer hållbart samhälle borde vår andel av gruvproduktionen öka avsevärt. – I Sverige har vi många fyndigheter. Vi har också erfarenheten, kunskapen och den teknik som behövs. Men utöver det skulle vi behöva ett mer effektivt regelverk som gör tillståndsprocessen mer förutsägbar utan att tumma på exempelvis högt ställda miljökrav. – I dag tar det minst tio år att få tillstånd starta en gruva samtidigt som processen är allt för oförutsägbar, vilket gör att det är svårt för investerare att våga satsa, avslutar Jenny Greberg. Text: Martin Westholm

FAKTA

SIP STRIM står för Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Stålindustrin står tillsammans med gruv- och mineralnäringen

10 %

för av svensk bruttoexport.

2010 fanns

14

det producerande metallgruvor i Sverige. Tolv av dessa var svenskägda.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

GRUVINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Bosch Rexroth

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Hydrauliken i centrum för hållbar materialhantering I Mellansel tillverkas utrustningar baserade på direkt hydraulteknik för bland annat gruv- och materialhantering.

I Mellansel tillverkas utrustningar baserade på direkt hydraulteknik för bland annat gruv- och materialhantering. Höga startmoment och effekter gör att de lämpar sig väl för både stora och mer utmanande applikationer. Tack vare den långa livslängden

och moderna digitala övervakningssystem är maskintillgängligheten dessutom mycket hög. – Våra Hägglunds drivsystem är väldigt pålitliga och erfarenheten visar att det är fullt möjligt att undvika driftstopp om man sköter service och underhåll på rätt sätt, konstaterar Uno Sundelin, Business Sector Manager för Mining&Materials Handling på Bosch Rexroth. Fabriken i Mellansel var tidigare navet i Hägglunds Drives AB, men ingår sedan 2008 i Bosch Rexroth-koncernen. Försäljning i Sverige görs via Bosch Rexroths säljkontor i Älvsjö samt Örnsköldsvik där man också har en serviceverkstad avsedd för Hägglundsprodukterna. – Att tillhöra Bosch Rexroth ger oss stärkta muskler. De tror mycket på vår verksamhet och tillsammans med dem har vi skapat en stark plattform för vidare

expansion. Vår internationella närvaro har också ökat betydligt då vi nu finns representerade i ännu fler länder. Han konstaterar vidare att Sverige

är en relativt liten marknad i ett internationellt perspektiv då antalet gruvor inte är så många här. Deras största marknader inom gruvindustrin finns i Australien, Brasilien och Indien, för att nämna några stora gruvländer. – Däremot tillhör Sverige de ledande nationerna när det gäller utveckling av gruvteknik. Eftersom våra drivlösningar finns med på viktiga positioner i dessa gruvor blir intresset stort för våra produkter även internationellt. Här i Sverige jobbar vi nära med exempelvis LKAB och Boliden men även Epiroc, berättar Pelle Sjölund, Sector Manager för Mining&Materials Handling på Bosch Rexroth. Driftsystem är nödvändiga i en rad

olika branscher. Detta är Regal väl medvetna om. Företaget strävar efter en säker och välfungerande vardag inom industrin, oavsett om man arbetar inom gruv-, jord-, havs- eller tillverkningsindustrin.

Innovativ teknik har förbättrat

gruvproduktionen i många hundra år. ABB har förbättrat produktiviteten i svenska gruvor sedan 1800-talet. I modern tid har detta framför allt skett vid Aitik koppargruva i Norrbotten. Med hjälp av ABB:S automa-

”Om det handlar om enklare drift med fasta varvtal så är kanske elmotorer med tillhörande växellåda och frekvensstyrning det troligaste valet.” tions- och kraftlösningar fördubblar Sveriges största koppargruva sin kapacitet. Det finns olika drivtekniker

som används för materialhanteringssystem och vilken man väljer beror bland annat på vilken typ av uppgifter systemet ska utföra. – Om det handlar om enklare drift med fasta varvtal så är kanske elmotorer med tillhörande växellåda och frekvensstyrning det troligaste valet. Men när det gäller lite större utmaningar med krav på flexibla varvtal och behov av höga startmoment eller hög effekt så är lösningar som baseras på direkt hydraulteknik att föredra, konstaterar Pelle Sjölund. En av de största fördelarna med

de hydrauliska systemen är den höga tillgängligheten, vilket är speciellt viktigt för drivlösningar i Sverige där en stor del av produktionen sker under jord. – Om vi tar exempelvis LKAB:s gruva i Malmberget, som når ett djup på 1250 meter, så är det avgörande att ett effektivt flöde av malm kan upprätthållas, det finns inget utrymme för driftsstopp. Där har vi installerat två Hägglundsenheter med en installerad effekt av 2 x 630 kW och en maximal kapacitet av 3000 ton per timme, berättar Uno Sundelin. LKAB:s skäl till valet av

drivlösning var krav på både en kompakt design och en maximal effektivitet som bygger på en inbyggd redundans och hög driftsäkerhet. Då de hydrauliska systemen har

en så lång livslängd innebär det att de inte behöver bytas så ofta, vilket skapar hållbara system. Moderna digitala övervakningssystem gör även att underhåll och service kan effektiviseras. – Vårt nya Hägglunds CMp-system håller kontinuerligt koll på status för systemets olika delar och känner av när någon del kan behöva servas eller bytas. Underhållet kan då ske planerat vilket gör att driftstopp kan undvikas, förklarar Pelle Sjölund. Tack vare den typen övervakning håller systemet även ännu längre och blir både mer miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt. Text: Ylva Sjönell

TRUCKEN TAR TÄTEN ANALYSSVERIGE.SE Enligt Toyota Material Handling Swedens VD Henric Hasth står man väl rustande för framtiden.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

XX GRUVINDUSTRIN

CONTENT WITH A PURPOSE

SOTKAMO SILVER AB – PARTNER CONTENT

35

Silver – Så mycket mer än smyckesmetall Det är lätt att ta för givet att silver är en ädelmetall som ska användas till smycken och vackra ting. Men ingenting skulle kunna vara mer fel. Metallen har egenskaper som gör den stark, tänjbar och tålig mot temperatur, vilket gör att den har många användningsområden. Drygt hälften av det silver som produceras världen över kommer att användas i el- och elektronikindustrierna. Eftersom silver leder värme och elektricitet bättre än någon annan metall, används den bland annat i elkontakter, batterier och mobiltelefoner. Innan digitalkamerornas tid användes silver till att framkalla fotografier, men i och med att manuella fotografier blivit allt mer ovanliga, används tekniken allt mer sällan.

Intresset för att starta ny gruvor är stort runtom i världen. Det gäller även för Norden. Ett av de senaste exemplen på detta är Sotkamo - en silvergruva i östra Finland.

S

otkamo Silver AB har som

300 000 och 500 000 ton malm och beräknas räcka till mellan 12 och 18 månaders drift. Fyndigheten under mark är betydligt större. – De nuvarande kända mineraltillgångarna indikerar att det finns cirka 3,5 miljoner ton malm. Men det finns en hel del som talar för att fyndigheten

affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. I dag äger man mineralfyndigheter som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Nyligen öppnade företaget Silvergruvan i Sotkamo i östra Finland, inte långt från gränsen till Ryssland. – Malmbrytning kommer att ske både i dagbrott och under mark, säger Timo Lindborg som är VD för Sotkamo Silver. Fyn- kan vara betydligt större än så, digheten ovan jord är på cirka närmare 5 miljoner ton. Med en uppskattad malmbrytning på 350 000 till 450 000 ton årligen skulle det möjliggöra en fortsatt gruvdrift under ett 10-tal år framöver.

www.silver.fi

siga konsekvenser som kan bli följden av malmbrytning. – I Sotkamo har lokala miljöorganisationer och byaföreningar varit med i arbetet sedan starten och vi har hela tiden haft en positiv dialog. Det har gjort att vi kunnat undvika missförstånd samtidigt som vi fått värdefulla tankar och idéer som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete med att utveckla gruvdriften. Den 16 oktober förra året avlos-

sades så den första sprängsalvan i Silvergruvans dagbrottet och i mars i år öppnade gruvan mer officiellt när anrikningsverket togs i bruk. Parallellt med detta pågar också arbete med att öppna den underjordiska gruvan, där driften kommer i gång under sommaren 2019 Dagbrotssbrytnningen beräknas att fortsätta Att starta en gruvdrift är inget under de första 3 åren. man gör i en handvändning. – I ett inledande skede ger Ofta tar det tio år eller ännu Silvergruvan i Sotkamo arlängre tid innan alla tillstånd betstillfällen för 100 personer, fortsätter Timo Lindborg. kommit på plats. – Dessutom genererar gruvan Det var i början på 1980-talet – All gruvdrift är ju ett intrång viktiga arbetstillfällen bland som ett forskarlag vid Uleåborg i naturen i någon form och det universitet upptäckte malmfyn- kräver naturligtvis både eftertan- underleverantörer och skapar förutsättningar för en god digheten i Sotkamo, som är känt ke och försiktighet, säger Timo samhällsservice i form av butiker för sin mineralrika mark. Men Lindborg. Det gäller inte minst någon malmbrytning blev det är det kommer till de miljömäs- och mycket annat.

Jag tror dessutom att efterfrågan på silver kommer att växa betydligt under kommande år.

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.

inte den gången. Det berodde främst på låga metallpriser i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Men nu är läget annorlunda, förklarar Timo Lindborg, som spår en ljus framtid. – I dag finns det god lönsamhet i branschen och vi ser också framför oss fortsatt stabila eller ökande priser på många metaller, bland annat silver, och det talar för att vår satsning också är långsiktigt hållbar, säger han. – Jag tror dessutom att efterfrågan på silver kommer att växa betydligt under kommande år. Det beror inte minst på att silver är en viktig komponent vid tillverkning av hybrid- och batteridrivna bilar, som i framtiden kommer att utgöra en allt viktigare och större del av fordonsindustrins produktion.

Foto: Jeff Daly

Nystartad silvergruva i östra Finland väcker stort intresse

Silvrets kemiska beteckning, Ag kommer från latinets argentum som kan betyda både silver och pengar.

FAKTA OM SILVER: Kemisk beteckning: Ag Utseende: Vit, glansig metall Smältpunkt: 961, 93 grader Celsius Kokpunkt: 2212 grader Celsius

Om Sotkamo Silver Förutom Silvergruvan i Sotkamo kommun har Sotkamo Silver mineralrättigheter för en guldfyndighet i Hopeavuori i närheten av Tammerfors samt för en volframfyndighet i Yxsjöbergsgruvan i trakten av Grängesberg i Sverige. Sotkamo Silver har också bearbetningskoncessioner och inmutningar vid Mofjellets gruvområde i Mo i Rana i Norge. Sotkamo Silver är noterat på aktiebörsen i både Stockholm och Helsingfors. I maj 2019 beslutade styrelsen för bolaget om en riktad nyemission till sammanlagt värde av närmare 30 miljoner kronor.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

GRUVINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Hallå där Jenny Greberg Foto: Pressbild/SIP STRIM

Foto: Pressbild/Vilhelmina Mineral

Foto: Pressbild/Vilhelmina Mineral

36

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Jenny Greberg.

Berätta vad SIP STRIM gör! Blötberget.

Vägen mot gruvan i Stekenjokk.

Goda utsikter för svensk gruvindustri väcker investerares intresse Det ser ljust ut för Sverige som gruvnation. Efterfrågan på malm av olika slag är stor, till och med så stor att det lönar sig att öppna gamla nedlagda gruvor igen. Det är gruvan i Stekenjokk en bra exempel på. Om några år är det tänkt att brytningen av koppar och zink ska vara i gång på nytt. Gruvdrift är en svensk paradgren.

Brytning av malm, främst järnmalm, har pågått under många hundra år och en stor del av Sveriges välstånd har sitt ursprung i gruvindustrin som gett Sverige viktiga och betydande exportinkomster. Och för framtiden ser det fortsatt ljust ut. Sverige och Norden är internationellt känt för att ha en mycket intressant geologi och mineraliseringar och gruvdrift som är konkurrenskraftig. Förutom järnmalm handlar det om basmetaller som koppar, zink och nickel, men också om ädelmetaller som guld, silver och platina. På senare tid har också intresset för olika specialmineraler ökat, exempelvis sällsynta jordartsmetaller som kobolt, litium och vanadin. Peter Hjorth är VD för gruvföre-

taget Vilhelmina Mineral som planerar att på nytt öppna två sedan tidigare nedlagda gruvor. Den ena i Stekenjokk, nordväst om Vilhelmina, och den andra i Joma på andra sidan av den norska gränsen. I båda fallen rör det sig om brytning av koppar och zink, men även till en mindre del om silver.

– Det finns i dag generellt sett ett stort intresse för att återuppta brytning av malm i många gamla gruvor, förklarar Peter Hjorth. En förklaring är att världsmarknadspriserna på många metaller är betydligt högre än vad som var fallet när de en gång i tiden lades ner. – Dessutom innebär återstart av de gamla gruvorna i vårt fall i många fall lägre risk än vid nyetableringar då omständigheter som halter, utbyten och kostnader bättre kan förutses baserat på tidigare brytning. En ytterligare fördel är att mycket av infrastrukturen finns i form av vägar, vatten, tillgång på energi och platser för deponi, vilket leder till väsentligt lägre investeringsbehov än vad som annars hade varit fallet.

”Det finns i dag generellt sett ett stort intresse för att återuppta brytning av malm i många gamla gruvor.” Sverige har länge varit en av

Europas stora gruvnationer och svensk gruvindustrin går framåt, mycket tack vare de mineralrika regionerna i landets norra delar. Tusen meter under jord bryter LKAB Järnmalm i ådror som sträcker sig under städer som

Kiruna och Malmberget. Därför sker en samhällsomvandling där Kiruna och Malmberget förflyttas.

kapital något som små prospekterings- och gruvutvecklingsbolag konstant jobbar med.

Strax söder om Gällvare i Norr-

vorna i Stekenjokk och Joma ser det dock positivt ut. Nuvarande mineralresurser i Stekenjokk och Joma beräknas räcka för gruvdrift under 15 till 20 år med en brytning på mellan 700 000 och en miljon ton per år. – Dessutom har vi goda förhoppningar att under resans gång hitta mer mineralresurser utöver de som är kända i dag. Något som inte är helt ovanligt, säger Peter Hjorth. En återupptagen gruvdrift beräknas ge sammantaget mellan 100 och 150 välbehövliga arbetstillfällen direkt i gruvverksamheten och ännu fler indirekta jobb för bland annat underentreprenörer, konsulter och servicenäring. – I Jomagruvan kommer gruvdriften att pågå året runt, medan brytningen i Stekenjokk begränsas till vinterhalvåret för att inte störa den rennäring som finns i området. Exakt när gruvorna kan vara i drift igen är svårt att säga i dagsläget, men vår plan är att fatta beslut om utbyggnad av gruvverksamhet inom fyra till fem år. – Arbetet med att få nödvändiga tillstånd på plats pågår för fullt och löper enligt plan, avslutar Peter Hjorth.

botten finns Sveriges största koppardagbrott. Här bryter gruvbolaget Boliden runt malmfyndigheter av koppar, guld och silver med några av världens största maskiner. Truckar med däck som mäter fyra meter i diameter väger över 500 ton tillsammans med sin last. Den avreglering av gruvnäringen som skedde under 1990-talet har också haft en positiv effekt på den svenska gruvindustrin. – Det har inneburit att intresset från utländska gruvbolag, exempelvis från Australien och Kanada, ökat när det gäller såväl prospektering av nya fyndigheter som för att återuppta driften i gamla gruvor. Tidigare var det bara svenska företag som fick syssla med gruvdrift i Sverige, berättar Peter Hjorth. Men att gå från planerad malmbrytning till verklig gruvdrift är steget långt. – En stor utmaning är att erhålla nödvändiga tillstånd för att starta gruvverksamhet. I grunden är det naturligtvis bra att det sker genomgripande analyser för vad en eventuell gruva kan få för konsekvenser för bland annat miljön. Men tiden det tar, mellan fem och tio år eller ännu längre beroende på eventuella överklaganden, försvårar planering och beslut kring investeringar. – Kopplat till osäkerhet i tillståndsprocessen är möjligheten att få tillgång till riskvilligt

För återöppnandet av de båda gru-

Text: Martin Westholm

DEN SMARTA STADEN ANALYSSVERIGE.SE Kan en smart stad stå emot påfrestningar?

– Vi arbetar för att utveckla svensk gruvnärings konkurrenskraft och skapa goda förutsättningar för företag som arbetar med olika former av gruvbrytning och metallutvinning. Sverige är redan ledande inom dessa områden och det är en position som vi vill förstärka och utveckla vidare, berättar Jenny Greberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och programansvarig för SIP STRIM.

Vilka utmaningar står branschen inför? – Ett av de största utmaningarna är att hitta rätt kompetens till de många kvalificerade arbeten som finns inom gruvnäringen. Gamla fördomar lever kvar och branschen har inte varit så bra på att kommunicera att man med rätt kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden, både i Sverige och utomlands. En annan utmaning är att öka förståelsen för branschens roll i det framtida hållbara samhället, där behovet av metaller och mineraler ökar.

Hur ser framtiden ut? – Svensk gruvnäring har goda förutsättningar att utvecklas väl. Vi ligger långt framme när det gäller såväl teknikutveckling som innovationsförmåga. Metaller och mineraler är nödvändiga för det hållbara samhället. Olika aktörer, exempelvis akademin och företagen, är också bra på att samverka. Branschen arbetar allt mer efter ett cirkulärt tänkande med ett hållbart samhälle som utgångspunkt. Det kommer att vara viktigt när vi nu ställer om till ett grönt samhälle.

Visste du att..? Varje dygn bryter LKAB järnmalm som motsvarar omkring sex Eiffeltorn räknat i mängden stål. Brytningen sker framför allt på över en kilometers djup i de två underjordsgruvorna i Kiruna och Malmberget. Malmfyndigheterna är till största delen stora och solida skivor av järnmalm som sträcker sig hundratals meter ner i marken. Enbart ur Kirunagruvan bryts det drygt 75 000 ton järnmalm per dygn. Det motsvarar volymen på 12-våningshus.


Det finns stora summor att spara för fastighetsägare genom effektivare energianvändning, exempelvis genom att återvinna den värme som i dag spolas rakt ut i våra avlopp. Foto: XXXX

Annons Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

XX GRUVINDUSTRIN

CONTENT WITH A PURPOSE CONTENT WITH A PURPOSE

NORDIC IRON ORE – PARTNER CONTENT NORDIC IRON ORE – PARTNER CONTENT

Järn av högsta kvalitet lockar svenskt gruvbolag

37

Sverige - en stor aktör på järnmarknaden Marknaden för järnmalm är global och värdemässigt mycket stor. Det är bara handeln med olja och kol som överstiger handeln med järnmalm. I Europa är Sverige den största producenten av järnmalm, men i ett internationellt perspektiv är Australien och Brasilien de två dominanterna. Den långsiktiga trenden för global stålproduktion är stigande och den globala efterfrågan är fortsatt stark, primärt drivet av utvecklingsländer som Kina och Indien. Uppemot 98 procent av all järnmalm som bryts används i stålproduktion.

Foto: Angel Nieto

Järn – En nödvändighet för samhället

Lennart Eliasson, VD för Nordic Iron Ore.

I de sedan många år nedlagda gruvorna runt Ludvika i södra Dalarna döljer sig fyndigheter av järnmalm av mycket hög kvalitet. Det är järnmalm som efterfrågas allt mer på den globala marknaden, vilket är förklaringen till att bolaget Nordic Iron Ore nu är i färd med att förbereda en återöppning av gruvorna.

med svenska mått mätt är en gigant, för bara några få procent av den totala järnmalmsbrytningen i världen. Den svenska malmen har dock en fördel, och det är att den håller mycket hög kvalitet. Malmen kan bearbetas till högförädlade järnmalmsprodukter som håller en järnhalt på cirka 70 procent, vilket ska jämföras med den malm som dominerar världshandeln, som bara innehåller cirka 62 procent järn.

kan förädlas till samma höga kvalitet. – Det är främst dagens höga världsmarknadspriser på järnmalm av hög kvalitet som gör det intressant att återuppta brytningen i Ludvika, förklarar Lennart Eliasson.

gen som leder ner till hamnen i Oxelösund. Totalt handlar det om investeringar på cirka 2 miljarder kronor. Återstarten av gruvan väntas ge mellan 200 och 300 nya arbetstillfällen.

Några år efter det att verksamheten startat i Blötberget räknar brytning är naturligtvis inget som Nordic Iron Ore med att även pålåter sig göras i en handvändbörja drift av gruvan i Håksberg. nda fram till slutet av ning. Det kräver år av förberedel– Men den verkligt stora 1970-talet bröts det järnser och en lång rad tillstånd. fyndigheten ligger mitt emellan malm i gruvorna i BlötAlla tillstånd, som exempelvis Blötberget och gruvan i Håksberget och Håksberg utanför Stålproduktion medför stora bearbetningskoncession, miljöberg, säger Lennart Eliasson. Ludvika i södra Dalarna. utsläpp av koldioxid. Genom tillstånd och bygglov, finns redan Väsmansfyndigheten är en Men med låga priser på att öka förädlingsgraden på för gruvan i Blötberget och just sydlig förlängning av mineralisejärnmalm och stora behov av insatsråvaran till stålverken kan nu är Nordic Iron Ore inne i ett ringen i Håksberg som fortsätter investeringar bedömdes de båda man uppnå ökad produktivitet intensivt arbete med att färdigunder sjön Väsman där någon gruvorna av dåvarande ägare vilket också medför lägre enställa en genomförbarhetsstudie. brytning tidigare aldrig skett. som olönsamma. Sedan dess ergiförbrukning och minskade Studien kommer att vara klar Bolaget har tidigare gjort unhar dock mycket hänt. Priset på utsläpp. före halvårsskiftet. dersökningar under den södra järnmalm ligger på en väsentligt Merparten av den malm som halvan av fyndigheten, ned till högre nivå och expanderanbryts i världen kan dock inte Mycket talar för att bolaget däref- cirka 400 meters djup, och erde ekonomier som Kina och vidareförädlas till önskade nivåer ter kan fortsätta planeringen och hållit en bearbetningskoncession Indien efterfrågar allt mer stål- varför järnprodukter med en att gruvan kan öppnas på nytt i för området. Magnetmätningar och järnprodukter. järnhalt om 65 procent eller slutet av 2021. och äldre borrhål på norra sidan – Om allt går enligt plan, mer är en bristvara. Detta gör av sjön indikerar att malmen I Blötbergsgruvan finns malm för fortsätter betydligt djupare än kommer Nordic Iron Ore att höganrikade järnmalmsprominst 12 års produktion. Bryt400 meter, vilket indikerar att åter öppna den första av de båda dukter såsom de svenska extra ningen kommer att ske under det handlar om en fyndighet av gruvorna inom en snar framtid, eftertraktade. jord och delar av redan existebetydande storlek. Nästa steg är säger gruvbolagets VD Lennart Underskottet på högkvalitativ Eliasson. järnmalm har medfört att prispre- rande infrastruktur från tidigare att undersöka den norra delen av fyndigheten. mien för denna gått upp kraftigt. gruvdrift kommer att kunna Jämfört med de stora producenTanken är att binda samTill följd av de högre miljökraven användas. terna i Australien och Brasilien, i framförallt Kina, världens störsI anslutning till gruvan i man gruvorna i Håksberg och där järnmalmen bryts i väldiga Blötberget planeras för ett nytt ta järnmalmsimportör, förväntas Väsman med gruvan i Blötberget dagbrott, är Sverige en betydligt den trenden bestå. industriområde med bland annat och att det nya anrikningsverket mindre producent när det handanrikningsverk och en utlastDen järnmalm som finns i de och utlastningsterminalen ska lar om volym. ningsterminal. Gruvan ligger båda gruvorna utanför Ludvika kunna användas gemensamt av Exempelvis står LKAB, som med direkt anslutning till järnvä- gruvorna. skiljer sig något i karaktär men

Ä

www.nordicironore.se

Att starta eller återuppta en gruv-

Järn finns i hela samhället. Metallen finns att hitta såväl i industrin som hemma i vardagsrum och kök. Men visste du att rent järn är ytterst svårt att hitta? Majoriteten av järnet som utvinns i dag är kemiskt bundet tillsammans med andra grundämnen, till exempel syre och svavel. För utvinning av järnmetall är föreningarna med syre och oxider de helt dominerande. Järnmalmsmineralen kallas magnetit (svartmalm) eller hematid (även kallat blodstensmalm), beroende på vilken typ av oxid som ingår. I Sverige utbryts järnmalm i Kiruna och Malmberget, där LKAB som är Europas största järnmalmsproducent utvinner järnmalmen. Efter att järnmalmen utbryts krossas materialet. Därefter avskiljs järnmalmen från de andra ämnena, till exempel genom magnetisk separation. Svensk järnmalm består huvudsakligen av magnetiter.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

GRUVINDUSTRIN PROFIL – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Vasallen

38

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Fullt upp för Bergmästaren ANNONS

Finjusterat för gruvindustrin.

Texaco har funnits i Sverige sedan 1921. Produkterna tillverkas i Göteborg och säljs centralt av Preem och lokalt av certifierade återförsäljare. Vi har ett komplett sortiment av smörjmedel för olika tillämpningar i både motorer och maskiner. Så känn dig säker på att vi är finjusterade just för dig. Läs mer på texaco.preem.se


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – PROFIL GRUVINDUSTRIN 39

”Det är mycket nytt och spännande på gång, inte minst vad det gäller fyndigheter av nya material som tidigare inte varit aktuella.” Det vilar sannerligen ett spännande och historiskt skimmer över titeln som Bergmästare – personen som leder Bergsstaten. Faktum är att titeln såväl som den myndighetsutövande organisationen har funnits i över 375 år och det är ingen avdankad organisation eller befattning vi pratar om, tvärtom. Nuvarande Bergmästaren Åsa Persson förklarar mer om Bergsstaten generellt och gruvindustrins möjligheter och utmaningar mer specifikt. För alla som inte riktigt vet vad organisationen med det

spännande namnet Bergsstaten är, eller för den delen gör, kan det vara på sin plats med förklaring. Bergsstaten har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineraler och leds av bergmästaren som beslutar i därtill kopplade frågor i enlighet med minerallagen. Dessutom prövar Bergsstaten frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter och informerar om lagstiftningen och om pågående prospektering och bearbetning till företag, sakägare, myndigheter, media och allmänheten. Med andra ord en ganska omfattande uppgift. – Vi har ansökningar om prospekteringstillstånd från hela landet även om givetvis den största delen gäller norra delen av Sverige. Det är mycket nytt och spännande på gång, inte minst vad det gäller fyndigheter av nya material som tidigare inte varit aktuella, förklarar Bergmästare Åsa Persson med ett förflutet i fastighetsbranschen, närmare bestämt som VD för Vasallen i Kiruna. Precis som övriga branscher är gruvindustrin cyklisk och

det märker man av på Bergsstaten: – I 2017 såg vi en ökning i ansökningarna vilket innebär att vi då var uppe i de nivåer vi hade före bottenåret 2013 och under 2018 behandlade vi cirka 200 stycken spridda över hela landet. 2018 var antalet något lägre och det känns som om branschen står och stampar lite, menar Åsa Persson och tillägger: – Situationen i Sverige följer i princip den globala utvecklingen. Gruvindustrin är inte bara en del av svensk historia, det är också en viktig del av det svenska näringslivet – inte minst i landets norra delar. Men framtiden är kantad av

utmaningar och Åsa Persson ser framför allt ett område som potentiellt kan försvåra en fortsatt positiv utveckling: – Vi har stora utmaningar avseende frågan om konkurrerande markanvändning och här har vi en intressekonflikt som på sikt kan hämma utvecklingen. Bergsstaten blir här en central kugge i olika intressekonflik-

ter. Hur den svenska naturen ska användas och exploateras är viktiga frågor och det är inte helt ovanligt att det kan splittra de boende på landsbygden. Samtidigt som investeringar och potentiella arbetstillfällen är viktiga finns det många alternativa önskningar om hur vår natur ska användas. Renskötsel är bara ett exempel, men ett tydligt sådant i sammanhanget. – Det är givetvis en fin balansgång vid varje enskilt fall. Men vad man måste förstå är att prospektering inte är samma sak som utvinning. Att ge tillstånd för prospektering innebär inte nödvändigtvis att stora ingrepp behöver göras eller att naturen kommer att påverkas. Tvärtom. I dag är det cirka en procent av alla prospekteringar som faktiskt leder vidare till utvinning, förklarar Åsa Persson. Och gruvindustrin pekas ofta ut som boven i dramat när det gäller negativa effekter kopplade till markanvändning. Detta är något som Åsa Persson tycker är lite orättvist: – Det är enkelt att gå på gruvindustrin. Totalt har vi 14 metallgruvor i landet och faktum är att golfbanorna tar upp mer mark än den totala svenska gruvindustrin! Att komma till rätta med de här missförstånden ser man

på Bergsstaten som en betydelsefull uppgift. Att gemene man, och för den delen beslutsfattarna, får en mer nyanserad bild är helt avgörande för att utvecklingen ska bli såväl effektiv som hållbar. – Allt handlar egentligen om information och kommunikation och för det krävs det många möten – väldigt många möten. Den rådande osäkerheten kring markanvändningen tillsammans med bristande kunskap och förståelse är faktorer som påverkar gruvindustrins utveckling. Både prospekteringen och eventuell utvinning är i dagsläget förknippat med långa ledtider. – Ledtiderna är på tok för långa och det beror dels på

långa beslutsprocesser från berörda myndigheter och dels på de överklaganden som nästan per automatik följer. Allt detta gör att varje process drar ut på tiden. Och tiden är en avgörande faktor – inte minst i gruvindu-

strin. Med tanke på projektens omfattning måste varje projekt utvärderas noggrant och eventuella marknadsförändringar inkluderas. Men om tiden från ansökan till eventuell utvinningsstart är lång eller för den delen osäker, blir projekten ofta för riskfyllda, något som påverkar investeringsviljan. – Vi måste på alla sätt arbeta för att minska ledtiderna för att alla ska få en möjlighet att räkna på sina projekt, hävdar Åsa Persson som också vill se tydligare direktiv för markanvändningen: – Det är givetvis viktigt att vi tar hänsyn till alla gruppers önskemål, som hur vår gemensamma natur ska användas. Men ibland handlar det om bristande information, det vill säga vilken påverkan kommer detta att ha och vilka positiva effekter kan det eventuellt innebära. Ofta när det handlar om gruvor och gruvdrift innebär det, positivt nog, prospektering och exploatering i landsbygdsområden där investeringar och arbetstillfällen är helt nödvändiga för områdets eller regionens överlevnad. – Därtill kommer behovet av nya material som behövs för energiomställningen och huruvida dessa faktiskt ska kunna utvinnas och den moraliska frågan om vi trots allt inte ska utvinna dem här i Sverige där vi kan erbjuda säker gruvdrift och rättvisa arbetsförhållanden. Sedan får man ställa det mot eventuella negativa effekter som gruvdriften kan innebära. Med andra ord låter det som om den snart 400 år gamla Bergsstaten kommer att ha att göra även framöver. Text: Mats Carlbäck

FAKTA Namn: Åsa Persson. Ålder: 58. Bor: Kiruna. Övrigt: Bergsstaten grundades redan 1637. Bergsstaten är en av de äldsta statliga verksamheterna i Sverige. Tidigare var bergmästarämbetet uppdelat i flera distrikt, men sedan 1998 är Bergsstaten samlad med hela landet som verksamhetsområde, med en bergmästare som chef. ANNONS

JTI-Just JustTorque Torque JTI-Just Just Torqueit!it! JTIJTIit!it! Torque Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktyg kraftverktyg Högkvalitativa Högkvalitativa kraftverktyg kraftverktyg Powertools Powertools Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet Avancerad Avancerad enkelhet enkelhet Tryckluft • Hydraulik från Powertools från Powertools Tryckluft • Hydraulik från Powertools från Powertools JTI-Just JustTorque Torque JTI-Just Just Torqueit!it! JTIJTIit!it! Torque Avancerad Avancerad enkelhetenkelhet enkelhet Avancerad Avancerad enkelhet Innovativa verktyg för industrin

Innovativa verktyg för industrin JTI en nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust enär nyutvecklad och JTI förenklad är en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust Viär på Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen dighitta att hitta för de din bästa kraftverktygen för din Vi JTI på Powertools hjälper Vi dig på att Powertools hitta de bästa hjälper kraftverktygen dig att för de din bästa kraftverktygen för din ger effektivitet, kraft & precision ger effektivitet, kraft & precision hydraulisk momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för eninte Besök oss för envidemonstration hydraulisk momentdragare. hydraulisk Besök oss momentdragare. för demonstration Besök oss för en demonstration verksamhet. Finns detverksamhet. inte verksamhet. som standard, Finns anpassar det som vi våra standard, verktyg anpassar efter vioch våra verktyg verksamhet. Finns det inte som standard, Finns anpassar deten inte som videmonstration våra standard, verktyg anpassar efter våra verktyg efterefter Stort utbud momentverktyg hydraulverktyg – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tar för fram att helt du unika fåverktyg maximal föräven attskall du få maximal på behov Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Viför kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer även attmaximal visa dina behov – eller tar fram dina helt behov unika – verktyg eller tar fram att helt du skall unika få verktyg maximal för att du få för entreprenad och gruvindustri pådina Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. attskall visa Vi kommer attskall visa effektivitet din verkstad. effektivitet din effektivitet isegdragande dinisegdragande verkstad. effektivitet din verkstad. Torc-Up verktyg, Torc-Up SLisegdragande gängoch balansarmar verktyg, SLsamt gängbalansarmar Torc-Up verktyg, Torc-Up SLisegdragande gängochverkstad. balansarmar verktyg, SLsamt gängoch och balansarmar samtsamt

Fujis, Fiams egenutvecklade Fujis, Fiams och kvalitetstryckluftsmaskiner. egenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Fujis, Fiams och våra egenutvecklade Fujis, Fiams och kvalitetstryckluftsmaskiner. våra egenutvecklade kvalitetstryckluftsmaskiner. Oavsett om ditt och behov är Oavsett inom industriell om ditt behov produktion äreller inom eller industriell tungt underhåll produktion underhåll Powertools Sweden AB Oavsett om ditt behov ärvåra Oavsett inom industriell om ditt behov produktion ärvåra inom industriell tungt underhåll produktion ellereller tungttungt underhåll Powertools Sweden AB Kvartsgatan 10 Tel: -000 663 000Vänd powertools@powertools.se en nyutvecklad och förenklad ärverktygen en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men extremt robust Kvartsgatan 10JTI Tel: 0171 -0171 663 powertools@powertools.se JTIvi ärJTI en nyutvecklad förenklad ärJTI en nyutvecklad men samtidigt och förenklad extremt robust men samtidigt extremt robust har viärverktygen du och saknat. har Vänd vidig dig till oss du saknat. för diskussioner dig om till hydraulosssamtidigt för diskussioner om hydraulhar verktygen du saknat. har Vänd vi verktygen till oss du saknat. för diskussioner Vänd dig om till hydrauloss för diskussioner om hydraul749 40 Enköping Fax: 0171 393 16 www.powertools.se 749 40 Enköping Fax: 0171 - 393 16 www.powertools.se hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. för enspara demonstration Besök ossatt för enspara demonstration hydraulisk momentdragare. hydraulisk oss momentdragare. för en demonstration oss för en demonstration verktyg tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för att tid vi åt brinner våra kunder. för att åt våra kunder. verktyg ellereller tryckluftsverktyg, verktyg viBesök eller brinner tryckluftsverktyg, för att spara tid viBesök åt brinner våra kunder. för spara tid åttidvåra kunder. på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer att visa på Tekniska Mässan, monter på Tekniska A36:38. Mässan, Vi kommer monter även A36:38. att visa Vi kommer ävenäven att visa


Annons

40

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

GRUVINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Med ökad automation i gruvbranschen krävs effektiva säkerhetslösningar Foto: Herr Janssen

Foto: Pressbild/Aptum

Förr var gruvarbete riskfyllt. Men under senare år har omfattande säkerhetsarbete och teknisk utveckling gjort att gruvbranschen inte sticker ut i olycksstatistiken jämfört med många andra branscher. Samtidigt finns det nya utmaningar att jobba med, särskilt som förarlösa fordon blir allt vanligare. Trots många förbättringar och

en omfattande modernisering av gruvnäringen kvarstår att arbetsmiljön alltid måste vara av absolut toppklass när det gäller säkerhet. – Generellt sett kan man säga att det är säkert att jobba i gruva i dag. Det har gjorts många insatser för att förbättra både arbetsmiljö och säkerhet och Sverige är absolut ledande när det gäller detta, säger Janne Holmström som jobbar för Aptum, ett företag som specialiserat sig utbildningar och förebyggande säkerhetsarbete inom olika branscher, där gruvindustrin är en. – Men som på alla arbetsplatser finns det risker och nya tillkommer. Inom gruvnäringen handlar det till exempel om mer djupgående gruvor, större maskiner, fler entreprenörer, ökat produktionstempo och utökad trafik. Det värsta scenariot är om brand

skulle bryta ut i gruvan. Det kan exempelvis vara en hjullastare eller borrigg som börjar brinna

Johan Lindberg, projektledare för släcksystem, Aptum. 

och då gäller det att alla vet vad som ska göras. – Alla fordon som väger mer än 3,5 ton måste numera vara utrustade med helautomatiska fordonssläckningssystem för självsläckning. Dessutom finns det pulverbrandsläckare. Men om inte det är tillräckligt för att släcka elden har föraren dessutom alltid flykthuva att sätta på sig. Huvan klarar rök i upp till 20 minuter för man ska kunna evakuera till närmaste räddningskammare. Janne Holmström fortsätter: – Särskilt riskfyllt blir det om rökutvecklingen är kraftig, vilket är vanligt om eld uppstår i motorer, turboaggregat, hydraulik eller på andra ställen där det finns olja. Röken kan vara giftig att an-

“Alla som jobbar nere i gruvan är också ’taggade’ med en sändare som gör att man kan lokalisera var varje medarbetare befinner sig och om denne har lyckats sätta sig i säkerhet.”

das in, men framför allt minskar rökutvecklingen synligheten och det blir svårt att orientera sig i gruvan. – Därför gäller det att så snabbt som möjligt ta sig till någon av de hermetiskt tillslutna säkerhetskammare som finns och som har friskluftsmasker som ger minst åtta timmars skydd för rök och värme. Alla som jobbar nere i gruvan är också ”taggade” med en sändare som gör att man kan lokalisera var varje medarbetare befinner sig och om denne har lyckats sätta sig i säkerhet. Under senare år har allt mer av

gruvdriften automatiserats. I dag är det vanligt med förarlösa lastare som styrs av operatörer i kontrollrum och maskiner-

na arbetar på egen hand inom avspärrade områden. Man följer även tekniken kring självkörande lastbilar. Ofta är det trångt nere i gruvorna och många fordon som trafikerar samtidigt, så det ställs stora krav för att få det att fungera. Exempelvis håller Volvo på med ett sådant utvecklingsprojekt, som redan testats i tuff gruvmiljö. – Ju högre grad av automation, desto större är behovet av fungerande självsläckande system, säger Johan Lindberg som är projektledare för släcksystem, även han på Aptum. Bränderna får ofta ett mycket häftigt förlopp och är svårsläckta, menar han. I gruvmiljö blir det oftast långa insatsvägar för räddningstjänsten vilket innebär att det kan ta lång tid innan räddningspersonalen är framme vid branden och kan påbörja släckningsarbetet. – Men ett rätt projekterat och installerat släcksystem som underhålls kontinuerligt har man ett snabbt och effektivt skydd som kan förhindra en katastrof.

Text: Martin Westholm

VISSTE DU ATT? ANLAYSSVERIGE.SE Den svenska industrin står för en femtedel av landets ekonomi, sysselsätter en miljon människor och står för 77 procent av exportintäkterna. Den framtida konkurrenskraften är därför viktig. ANNONS

Skydd för människa och maskin En brand i ett motorutrymme över eller under jord kan få förödande konsekvenser. Fogmakers släcksystem med vattendimma under högtryck är anpassat för bland annat gruvmaskiner genom dessa egenskaper:

173 000 installerade system i över 50 länder sedan 1995.

• • • • • • • •

Lägesoberoende och pålitligt system med tryckfallsdetektering Systemets tömningstid i gruvmaskiner är mellan 50–60 sekunder En lång tömningstiden ökar chansen att dyrbara komponenter kan räddas vilket kan leda till minskad stilleståndstid. Sänker temperaturen i motorrummet med 700 grader på 10 sekunder Systemövervakning – varnar om systemet inte är aktiverat, varnar för lågt tryck i systemet och brandvarning Enkel och snabb rengöring efter utlöst system i form av en motortvätt Snabb återställning av systemet Låg servicekostnad

fogmaker.com


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – GRUVINDUSTRIN 41

Visste du att? Sverige står för 91 % av all järnmalm som bryts inom EU. Sverige en förebild för säkerhet & miljö inom gruvindustrin. Antalet olycksfall per 1 miljon arbetstimmar har minskat från 51,3 st till endast 7,9 sedan år 1981.

Malmproduktionen har hämtat sig efter en nedgång 2015, och ökade med 3 procent till 74,9 miljoner ton.

352%

de senaste 20 åren. År 2013 bidrog gruvkluster med nästan 44 miljarder kronor till Sveriges BNP, motsvarande 1,3 procent av BNP. Bidraget till BNP var 128 miljarder kronor om indirekta ekonomiska effekter från gruvkluster ingick.

Lönetoppen för privatanställda arbetare visar att gruvarbetare tjänar mest med totalt 182,50 kr per timme.

Gruvnäringen bröt den sjunkande omsättningstrenden 2016 genom en ökad omsättning på 20 procent till nästan 30 miljarder kronor. ANNONS

Specialister på figurskärning, bockning och bearbetning ETT PROJEKT- EN LEVERANTÖR Vi har i dag kunder i hela Skandinavien och levererar detaljer till flera olika branscher som t.ex. gruvindustrin, bygg, entreprenad, design m.fl. Du är alltid garanterad att dina detaljer produceras med marknadens senaste maskinteknik av kompetent personal. Vi har sedan 2015 varit återförsäljare av ArcelorMittals slitplåtssortiment Creusabro®.

Slitstål Creusabro® Hård rakt igenom Creusabro® slitplåt erbjuder nya, bättre materialegenskaper jämfört med traditionellt vattenhärdad slitplåt; Exempelvis till applikationer inom gruv-, schakt-, krossoch återvinningsindustri. Den unika tillverkningsprocessen, med noggrant kontrollerad oljekylning och anpassad metallurgi, resulterar i en slitplåt som är hård rakt igenom. Bättre driftekonomi Materialet bibehåller sin hårdhet upp till cirka 450°C. Vidare härdar materialet ytterligare vid slitage och uppnår sin fulla slittålighet vid användning vilket medger en enklare tillverkningsprocess avseende exempelvis kallformning och bearbetning. Exempel; Jämfört med HB500 möjliggör Creusabro® DUAL -

Förlängd livslängd (typiskt +30-100 %, beroende på applikation). Fler möjligheter att skydda utsatta delar mot slitage. Ökad nyttolast genom tunnare plåt och bibehållen livslängd Reaktiv yta som slaghärdar successivt.

Bergs Mekaniska är återförsäljare för Creusabro® i Norden. Vi tar tacksamt emot frågor om materialet och dess egenskaper, tveka inte att kontakta oss!

Creusabro® 4800, Creusabro® 8000, Creusabro® DUAL, Creusabro® M, Creusabro® Superten

Bergs Mekaniska AB, Södra Rådom 407, 655 98 Molkom Tel: +46 (0)553 12110 | Epost: info@bergsmekaniska.se www.bergsmekaniska.se

Källa: svemin.se, goldprice.org, lakartidningen.se, tillvaxtanalys.se

91%

Det är fortsatt hög efterfrågan på guld. Guldpriset har stigit


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Joakim Müller, Key Account Manager på Preem.

Gruvdrift är en verksamhet full av utmaningar.

Foto: Hans Berggren

Foto: Shutterstock

GRUVINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Preem

42

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Scanlube.

Rätt maskinunderhåll ökar livslängden och minskar risken för oförutsedda stopp Gruvdrift är en verksamhet full av utmaning. Ett oförutsett stopp kan snabbt förvandlas till kostnader i form av produktionsbortfall i mångmiljonklassen. Därför är ett förebyggande underhåll A och O liksom att man trimmar sin maskinpark. Gruvdrift är kapitalintensivt och

hårt konkurrensutsatt med små vinstmarginaler på en global marknad. Det gör att minsta driftstörning kan få långtgående och dyrbara konsekvenser. – Underhållskostnader är generellt sett höga inom gruvnäringen än i många andra branscher, säger Joakim Müller som är Key Account Manager på Preem med ansvar för försäljning till gruvföretag i Sverige. Det gör att det krävs en säker och väl genomtänkt underhållsstrategi för att undvika haverier och onödiga driftstopp. – Varje stopp utanför planerat underhåll är en förlust och det kan handla om miljoner kronor vid varje enskilt tillfälle. Detta är naturligtvis gruvföretagen väl medvetna om. Därför finns schema för regelbunden service som helst helt och hållet ska minimera risken för oväntade avbrott i verksamheten. – Samtidigt ska man komma

ihåg att alla maskiner har sina styrkor och svagheter och att det hela tiden finns en förbättringspotential. Preem är en av de ledande

med korta leveranstider. Vi vill inte vara de som orsakar att produktionen står stilla. Vi säljer lika mycket tillförlitlighet som vi säljer driv- och smörjmedel.

tillverkarna och leverantörerna av drivmedel och smörjmedel, det senare under varumärket Texaco, till bland annat gruvindustrin. – Vi har en lång tradition av samarbete och våra produkter har utvecklats tillsammans med många av de ledande tillverkarna av fordon som används inom gruvnäringen, fortsätter Joakim Müller. Bakom oss har vi alla den kunskap, forskning och tek-

Gruvindustrin är beroende bräns-

”Vi vill inte vara de som orsakar att produktionen står stilla.”

drivmedel går framåt – och många aktörer kan presentera produkter som är mer hållbara för klimatet. Till exempel har EcoPar AB utvecklat ultrarerna drivmedel som är fria från svavel och olika kolväten. Bränslet har bevisad effekt, där halterna av kväveoxid går ner med minst 50 procent.

niska expertis som finns inom Chevron/Texacos, samtidigt som vi har egen tillverkning vid vår fabrik i Göteborg. – Det gör att vi kan erbjuda gruvföretagen ett brett utbud av oljor och smörjmedel. Vi har också en väl utvecklad logistik

le till maskiner som ska bryta, transportera och förädla råmaterialen. Och åtgången är stor. Vinner man upphandlingen kring bränsleleveranserna till svenska gruvor finns mycket att tjäna, det är Skoogs bränsle väl medvetna om. 2018 vann de upphandlingen kring Kaunis gruva i Pajala, en affär värd cirka 100 miljoner kronor om året i tre år. Utvecklingen kring framtidens

Joakim Müller understryker vikten

av planerat underhåll utifrån de föreskrifter som tillverkarna av gruvutrustning anger. Samtidigt pekar han också på att det många gånger finns förbättring-

spotentialer som kanske inte är självklara. – Det handlar bland annat om möjligheten att förlänga serviceintervallerna då exempelvis oljor måste bytas. Genom att ta prov på oljan i maskinen, som sedan

företagets miljöbelastning, även om det i procent kanske inte verkar vara så stor skillnad. En förutsättningen är givetvis att maskintillverkaren gett sitt medgivande till detta. – Vårt nära samarbete med

”Det gör att man både förbättrar ekonomin och minskar företagets miljöbelastning, även om det i procent kanske inte verkar vara så stor skillnad.” analyseras genom ett så kallar LubeWatch-test, kan vi avgöra om det är nödvändigt med ett oljebyte direkt eller om detta kan vänta till ett senare tillfälle, förklarar han. Ett annat exempel där det finns en klar förbättringspotential, som Joakim Müller gärna lyfter fram, handlar om att rätt använd olja i maskinparken kan innebära bränslebesparingar på mellan två och fyra procent genom att man sänker viskositeten i oljan, exempelvis från 10W40 till 10W30. – Det gör att man både förbättrar ekonomin och minskar

Chevron/Texaco gör att vi kan vara med i utvecklingsprocessen och erbjuda smörjmedel som hela tiden förbättras och ligger i framkant i utvecklingen. Smörjmedel som håller längre, bidrar till lägre bränsleförbrukning och som belastar miljön i mindre utsträckning. Text: Martin Westholm

EKONOMI ANALYSSVERIGE.SE Hur mår den västsvenska ekonomin? Vi har svaret på Analys Sverige!


Vi bryter metaller fรถr en hรฅllbar framtid.

ANNONS


Många svenskar har det för varmt på sin arbetsplats. Helt i onödan. Klimatet på jobbet är ofta en källa till irritation och minskad trivsel. Men lösningen är ofta enklare än man kan tro (om man väljer rätt partner). Oavsett om er verksamhet finns inom handel, kontor eller bostäder så erbjuder vi ett brett sortiment av miljövänliga och energieffektiva lösningar inom värme och behaglig komfortkyla. Vårt innovativa styrsystem med behovsanpassningar ger dig full kontroll över dina anläggningar med statusuppdateringar i realtid, vilket förebygger haverier och optimerar kostnaderna. Med nanoe™-luftreningssystem säkerställer vi att luften inomhus är frisk och renas från bakterier och virus. Väljer du Panasonic vet du att du får en partner som är med i varje skede av projektet, från systemdesign till uppstart. Vill du veta mer? Besök oss på aircon.panasonic.se

Profile for European Media Partner

Analys #25 Energi & Gruvindustrin