Page 1

ANNONS

SEPTEMBER 2018 | NR.1

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEAN MEDIA PARTNER

ANNONS

Analys

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH, FÖRPACKNINGSINDUSTRIN OCH LIFE SCIENCE Maria Strömme: ”Nanotekniken är en game changer”

Nanotekniken är en game changer hela samhället, menar Maria Strömme – Sveriges yngsta teknikprofessor. – Det är en verktygslåda med verktyg från många olika vetenskapliga discipliner. Tekniken används bland för att undersöka egenskaper hos material och för att skräddarsy egenskaperna mot många olika tillämpningar. Själv fokuserar jag på Life Science, miljötillämpningar och energilagring. Maria Strömme säger att ytbeläggningar är ett stort område. Man skapar nanomodifierade filmer som kan läggas på olika ytor för att uppnå önskade egenskaper. – Vidhäftning är också ett stort område. Kungliga Tekniska Högskolan har bland annat tagit fram ett lim som kan användas för att laga benbrott. – Digitaliseringen har en enorm potenti Digitaliseringen har en enorm potential.  Läs mer på sida 32

Läs fler reportage på analyssverige.se

“CLEANTECH ÄR ETT LIKA SPÄNNANDE SOM KOMPLEXT OMRÅDE”

På analyssverige.se finner du fler artiklar och reportage om utmaningar, fastigheter, politik samt andra aktuella ämnen.

CLEANTECH

IBRAHIM BAYLAN, ENERGIMINISTER (S) Läs mer på sida 10

Sveriges hållbara energiproduktion kan ställa om Europa Pernilla Winnhed är VD för Energiföretagen Sverige och skriver ledarkrönikan till Cleantech-delen: Den svenska energiproduktionen ligger långt framme, jämfört med de flesta andra länder; 98 procent av elproduktionen är fossilfri tack vare vattenkraft, kärnkraft, biokraft och numera vindkraft, och omkring 94 procent av fjärrvärmen kommer från förnybar eller återvunnen energi.

Läs mer på sida 4

Medföljer som bilaga i Dagens industri september 2018

LIFE SCIENCE

Så ska AI revolutionera vården Läs mer på sida 35

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

CLEANTECH

Förpackningarna spelar större roll för konsumenten Ett fossilfritt samhälle När produkterna blir allt mer lika varandra till innehåll får förpackningen en allt viktigare roll om vi som kunder köper eller inte. Läs mer på sida 26

handlar om inställning och omställning

Läs mer på sida 16 ANNONS

Why invent better implants when all you need is to strengthen the bone? www.addbio.se


Annons

2

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

INLEDNING – ANALYSSVERIGE.SE

ANALYS #1

PROFILER I PUBLIKATIONEN

Välkommen till Analys #1, med fokus på Cleantech, förpackningsindustrin och Life Science! Denna tematidning som presenteras av European Media Partner och distribueras tillsammans med Dagens industri är till bredden fylld med industritunga nyheter och intervjuer. Svensk industri går på högvarv, konjunkturen är god och utvecklingen inom många sektorer ser positiv ut. Därför tar vi tillfället i akt att presentera tre av dessa branscher och belyser de utmaningar och möjligheter som de står inför. Hållbarhet och Cleantech är viktigare än någonsin tidigare – och fler aktörer, både företag och privatpersoner ställer om sin produktion och konsumtion för att bli mer hållbar och miljövänlig, där spelar förpackningsindustrin en viktig roll. En av de stora frågorna för ett hållbart samhälle rör energin, därför

ställer vi våra frågor till energiminister Ibrahim Baylan. Dessutom tar vi ett helhetsgrepp på viktiga frågor som återvinning, energieffektivisering och hur transportbranschen leder utvecklingen av hållbara transporter. Svensk Life Science är fortsatt stark och leder utvecklingen på den internationella marknaden. Branschen befinner sig i ständig utveckling och många aktörer hjälps åt med att driva utvecklingen framåt. Vi fokuserar på dessa aktörer, bland annat Maria Strömme, föreläsare och professor i nanoteknik på Uppsala universitet. Med stora forskningsframsteg i bagaget är hon en auktoritet inom Life Science i dag. Kort och gott: Vi erbjuder dig en fullspäckad bilaga, fylld med branschspecifika nyheter och intervjuer. Glöm inte att du kan diskutera med oss på vår Facebooksida: Analys Sverige. Trevlig läsning!

ANALYSSVERIGE.SE

JAIME TIPSAR!

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige

Åsa Nordin, biträdande chef och projektchef industrirobotik på Robotdalen

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel

EXKLUSIVT FÖR WEBBEN

Följ oss digitalt:

– Storföretag som ABB är självklara motorer, men även innovativa underleverantörer och aktörer inom annan industri bidrar till vår konkurrenskraft, säger Catarina Berglund, tillträdande processledare för centrumbildningen Automation Region vid Mälardalens högskola. Foto: Pressbild/Mälardalens Högskola

”Året är 2018 och vi harvar fortfarande runt med i stort sett samma gamla förlegade kostråd som vi gjort under hela Almedalens historia. Kostråd som ligger alltför långt från den mat våra kroppar anpassats till under evolutionens alla år. Kostråd som gör att frågan kring välfärdssjukdomar har ändrats från OM vi kommer att drabbas, till NÄR vi kommer att drabbas.” Läs hela Anna Sparres krönika på analyssverige.se

Mälardalen – ett nav för svensk automationsteknik

Foto: Pressbild/Power Circle

Foto: Christian Dittrich

– Nu när kunden själv kan producera el med hjälp av exempelvis solpaneler, är förhållandena många gånger de omvända eftersom kunden då kan leverera el till leverantören. De tidigare tydliga skiljelinjerna mellan kund och leverantör har i viss mån suddats ut, vilket förstås ställer nya krav på elkraftbranschens aktörer, säger Olle Johansson, VD för Power Circle.

@europeanmediapartner

analyssverige.se

CLEANTECH 4 6 7 8 10 12 14 15 16

Ledarkrönika – Pernilla Winnhed Klimatsmarta transporter Trollhättan tar miljöansvar Solenergin har framtiden för sig Profilintervju – Ibrahim Baylans Avfallet i fokus Energieffektiviseringen Butiken som tänker grönt Det fossilfriasamhället är på väg

18 20 22 24 26

Ledarkrönika – Karin Brynell Nyheter inom förpackningsindustrin Fredrik Reinfeldt tror på teknologin Robotarna kommer Förpackningen i rampljuset

28 30 32 34 35

Ledarkrönika – Lasse Jensen Life Science är fortsatt starkt Profilintervju – Maria Strömme Möjligheter och risker inom Life Science AI kan revolutionera vården

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

LIFE SCIENCE

ANALYS #1

POPULÄRA ARTIKLAR PÅ ANALYSSVERIGE.SE Framtidens elkraftbransch präglas av snabba förändringar

Jaime Caravajal, Campaign Manager

INNEHÅLL

DIGITALT INNEHÅLL DIGITAL KRÖNIKA

Jag vill tipsa om artikeln om en grön transportbransch på sida 6. Trevlig läsning!

Missa inte filmer och annat rörligt material på kampanjsidan.

På kampanjsidan har vi möjlighet att gå ännu djupare och göra längre analyser och intervjuer.

Campaign Managers: Jaime Carvajal & Andreas Hörlin jaime.carvajal@europeanmediapartner.com andreas.hörlin@europeanmediapartner.com VD: Fredrik Thorsson Chief Content Officer: Mats Gylldorff Redaktör: Hans-Peter Öhman Grafisk formgivare: Petra Danielsson Text: Fredrik Söderlund, Ylva Sjönell, Annika Wihlborg, Mats Carlbäck, Anna Bjärenäs, Martin Westholm, Rikard Kanmert & Fredrik Dhejne Omslagsfoto: Pressbild/Sveriges riksdag, Kimberly Hero, Pressbild/WWF, Jon Alexandersson & Stefan Zimmerman Distribution: Dagens industri, september 2018 Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Malmö, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

Med reservation för ev. tryck- och färgfel. CONTENT WITH A PURPOSE

Krönikor skrivna endast för våra digitala plattformar finns att läsa på vår kampanjsida.

Återvinn eller ge tidningen vidare!

European Media Partner Sverige AB Hamngatan 4, 211 22 Malmö Tel: 040-620 51 00 Email: info@europeanmediapartner.com www.europeanmediapartner.com

European Media Partner är specialister på content marketing. Vi hjälper företag att nå en exakt målgrupp genom skräddar-sydd media. Vi distribuerar relevant information av högsta kvalitet som med genomtänkta och aktuella ämnen i fokus skapar och erbjuder rätt mediaexponering åt våra kunder.

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

SLAM BLIR BIOKOL MED PRISBELÖNT TEKNIK

C-Green är bolaget som dammat av Nobelprisbelönad teknik från 1930-talet och gjort den till framtidens melodi - gammalt slam blir ny biokol med hjälp av tryck-kokning.

Slam från kommunala reningsverk, livsmedelsindustri, biogasproduktion och inte minst skogsindustrin med restprodukter i form av bioslam, avger tillsammans stora mängder metan- och lustgas. – Utsläppen av växthusgaser (CO2 eqv.) från blöta avfall är större än CO2 utsläppen från hela världens flygindustri. Dessa utsläpp kan stoppas med vår teknik, berättar Erik Odén, VD på C-Green. De miljontals ton av slam och andra våta avfall vi producerar årligen har hittills varit ett aber att göra sig av med. Bara det du spolar ner i avloppet varje år blir

ungefär din dubbla vikt i bioslam när avloppsvattnet renas. – Om inte slammet görs om till biokol sprids det antingen på jordbruksmark, läggs på deponi, eller eldas upp och då åtgår stora mängder energi eftersom slam är mest vatten, påpekar han.

belönades med nobelpris 1931. Tidigare försök med metoden har varit så energikrävande att den inte varit praktisk användbar. C-Greens HTC process använder dock den energi som finns i slammet, vilket ger låg energi- och driftskostnad.

Att sprida slam på

C-Greens HTC-anläggning ryms i två containermoduler och har kapacitet att omvandla slammet från 200 000 människor, alltså en stad i Uppsalas storlek, till biokol. Biokolet kan användas som bränsle för värme och elproduktion eller som gödselprodukt. C-Greens första fullskaliga anläggning ska sättas i bruk vid Stora Ensos pappersbruk i Heinola under första halvåret 2019 och kommer att omvandla 25 000 ton slam till biokol per år. – Vår slamuppgradering möjliggör en både billigare och miljövänligare

jordbruksmark är numera förbjudet i Holland, Schweiz och snart även i Tyskland. I Sverige tittar vi på att införa ett liknande förbud, då risken med slamspridning på åkermark är att tungmetaller, läkemedelsrester, mikroplaster, smittoämnen och hormonstörande medel ger oönskade miljöeffekter.

C-Greens teknik, så kallad Hydrotermisk karbonisering, HTC, går ut på att biologiskt material tryck-kokas i ca. 200 grader så att det förkolnar. Metoden

hantering av blöta avfall. Erik avslutar med att tillkännage att bolaget växer så det knakar, har fått in kapital och söker medarbetare som vill vara med och bygga ett spännande miljöteknikbolag som löser ett globalt problem. C-Green har i år rankats som ett av världens hundra främsta startups inom den globala energiomställningen av den tyska energimyndigheten och World Energy Council.

Biokol tillverkat från slam


Expertise — Passion — Automation

Svensk industri kan spara 10% av sin energiförbrukning genom effektivare användning av tryckluft.

Enligt politiska beslut ska Sverige minska energiförbrukningen med 20% till 2020. Vi på SMC kan hjälpa dig att spara 50% via vår rådgivning. Kontakta oss så berättar vi mer. Vill du veta mer om hur du enkelt kan spara energi? Se vårt inspelade webinar på: smc-se.com/p/webinar

smc-se.com/p/webinar

Vi jobbar med hållbarhet inom alla delar av vår verksamhet SMC har under lång tid fokuserat på hållbarhet. Vi insåg tidigt att vi har en stor möjlighet att ge en positiv påverkan kring hur våra produkter används, samt även utvecklingen, tillverkningen och leveransen av dem. Produktutveckling Inom vår produktutveckling jobbar vi aktivt med att skapa mindre och lättare produkter - vilket gör att det t.ex. går att använda mindre robotar samt minska materialåtgången. Vi strävar även efter en ökad livslängd på produkter. Målet är att komponenten ska hålla hela maskinens livslängd. SMC har ventiler som håller flera miljarder omställningar. Tillverkning SMC har en tillverkningsprocess med fokus på hela produktionskedjan, vilket leder till en snabbare utveckling.

Transporter från underleverantörer undviks om man gör allt i eget hus. Egen extrudering av aluminium, återvinning sker på samma ställe som eventuellt överblivet material uppkommer. Distribution Vår distributionsprocess är inriktad på närproducerat, med stora lager nära dig. Detta leder till att vi främst båtfraktar samt har möjlighet till stora sortiment med "single sourcing." Detta sparar mängder av frakter och påfrestningar av vår miljö. Många av dessa initiativ är vi ensamma om att kunna göra. Utmana din nuvarande leverantör i hållbarhetsfrågor. Arbetar du med oss vet du att du ligger i framkant.

Kontakta oss Uppgradera din tillverkningsindustri. Producera både hållbart och effektivt. Ta kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er. www.smc.nu

Tel: +46 (0) 111 111 11 Mail: info@smc.nu


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARE – CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Fotolia/elxeneize

Foto: Jon Alexandersson

4

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige.

SVERIGES HÅLLBARA ENERGIPRODUKTION KAN STÄLLA OM EUROPA Sveriges är känt för låga utsläpp från energisektorn. Politisk vilja i kombination med framsynta energiföretag har fört oss hit. Nu tar vi nästa steg. Den svenska energiproduktionen

ligger långt framme, jämfört med de flesta andra länder; 98 procent av elproduktionen är fossilfri tack vare vattenkraft, kärnkraft, biokraft och numera vindkraft, och omkring 94 procent av fjärrvärmen kommer från förnybar eller återvunnen energi. Fjärrvärme står för hälften av

uppvärmningen i Sverige och bidrar till att minska belastningen på elnäten vintertid när el och värme behövs som bäst. Men att vi är bra betyder inte att

vi kan slå oss till ro – målet är att nolla utsläppen, helst innan 2045, som politiken har satt som mål. Energiföretagen Sverige och våra medlemmar har en gemensam vision ”Hållbar energi för alla, alltid”. Visionen ska vi nå, och på vägen dit kan vi även hjälpa andra. Vår koldioxidsnåla el kan bidra till att ställa om både

industrin och fordonssektorn, där man ännu inte nått lika långt. Och tills övriga Europas länder ökat sin materialåtervinning och byggt egen energiåtervinning kan svenska kraftvärmeverk nyttiggöra deras avfall som el och fjärrvärme. Den teknik vi har utvecklat i Sverige, som effektiv rökgasrening, kan exporteras till andra länder för att snabba på även deras omställning. Även elen som blir över när alla kraftslag producerar som bäst kan gå på export. Det nya energisystemet kräver att

elnäten förnyas och att stabil kraft från exempelvis vattenkraft och kraftvärme värnas för att balansera den väderberoende kraftproduktionen. Samtidigt utvecklas i energisektorn snabbt. Smarta elnät, med ökad digitali-

sering så att kunden enkelt kan effektivisera sin användning är på snabb frammarsch. Även inom fjärrvärmen ökar digitaliseringen och lågtempererade nät byggs på flera ställen. Vindkraften ökar snabbt och solenergin växer. Det forskas på många fronter för att vi ska kunna lagra

energin och kunna använda den ännu smartare. På så sätt når vi snabbare

världens största utmaning – att minska klimatpåverkan med bibehållet välstånd: Hållbar energi för alla, alltid. Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen Sverige

FULL FART FRAMÅT ANALYSSVERIGE.SE Elbilen är på framfart! Läs mer på analyssverige.se ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

NYTT SOLCELLSMATERIAL SKÖRDAR ENERGI FRÅN INOMHUSLJUS

Antalet uppkopplade prylar ökar i snabb takt, och därmed antalet batterier. Det här vill startup-bolaget Epishine ändra på genom sin millimetertunna organiska solcell som skördar energi från inomhusbelysning. Nästa år räknar bolaget med att tekniken finns ute på marknaden.

Epishine är startup-bolaget som kommersialiserar banbrytande teknik för att ersätta batterier i sensorer och liknande. Bakom tekniken ligger mer än 20 års forskning vid Linköpings universitet. – Det handlar om en helt ny form av organisk solcellsfilm som är miljövänlig, millimetertunn och formbar, vilket gör den lätt att integrera på produkter och sensorer av olika slag. Just nu exploderar industrin kring Internet of Things (IoT) vilket gör att timingen är perfekt, säger Mattias Josephson, medgrundare

och VD på Epishine. Produkten bygger på ett nytt material baserat på designade kolväteföreningar vilka är giftfria, finns i överflöd på planeten och kan utvinnas till lågt pris utan att skicka ner barn i farliga gruvor. Det finns alltså många fördelar jämfört med de batterier man vill ersätta. – Det är naturens egna byggstenar som används för att designa halvledande material med de egenskaper man vill ha. Den första produkten som lanseras är idealisk för olika typer av sensorer, förklarar Emma Woxlin, medgrundare och marknadsansvarig på Epishine. Energy harvesting har blivit ett begrepp inom elektronikbranschen och det är just vad Epishines lösning bygger på. – Det innebär att man ”skördar” den energi som finns runt själva sensorns.

Energin mellanlagras i en kondensator för att enheten ska fungera även när ljuset släcks. Med vår lösning är det möjligt att strömförsörja elektronik med vanligt inomhusljus, säger Emma Woxlin. Världens energibehov ökar i takt med att befolkning växer och teknikutvecklingen går framåt. – Vi går mot en alltmer elektrifierad värld. Idag återvinns endast tio procent av batterierna i världen. Behovet av hållbara lösningar är större än någonsin och det här är bara första steget. Vår vision är att ta organiska solceller till storskalig energiproduktion och utgöra en viktig del i kampen mot klimathotet, avslutar Mattias.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Smart teknik för relining av avloppsrör sänker kostnaderna och sparar miljön

Sveriges avloppsnät är gammalt och slitet och därmed i stort behov av upprustning. Inpipe Sweden AB har utvecklat en metod som både sänker kostnaderna och har en liten miljöpåverkan.

av avloppsnäten i svenska kommuner är gamla, för att inte säga mycket gamla. Det är inte ovanligt med ledningar som är en bra bit över hundra år eller ännu äldre. Att byta ut gamla rör är ett arbete som tar lång tid och som är dyrbart. – Det handlar om miljarder kronor bara i Sverige under de kommande åren, så det är helt enkelt en tickande bomb, säger Jan Lindström som är försäljningschef på Inpipe Sweden AB i Vilhelmina. Många gamla avloppsledningar spricker eller glider isär och som en följd av detta läcker avloppsvatten ut i marken eller så tränger rent grundvatten in i ledningarna. – I båda fallen är det olyckligt. Avloppsvatten som läcker ut i marken riskerar att förorena grundvattnet eller komma in i ledningarna för färskvatten. Och rent grundvatten som tränger in i avloppsrören gör att mer vatten än nödvändigt måste renas i reningsverken.

En stor del

Bakom den teknik som Inpipe använder

ligger uppfinnaren Volmar Johansson från Vilhelmina. Efter en hel del funderande kom han på hur man skulle lösa problemet. Nu 30 år senare används metoden allt oftare och intresset för den växer både i Sverige och i utlandet när allt fler inser att något måste göras samtidigt som kostna-

derna måste hållas inom rimliga gränser. – Vår teknik går ut på att man öppnar upp mellan två gatubrunnar. Sedan för man in en glasfiberarmerad ”strumpa” som man vränger ut och in med hjälp av tryckluft, ungefär som när man tar av sig en tröja, förklarar Jan Lindström. Glasfiber är dessutom ett sedan länge välkänt material som används vid tillverkning av bland annat vinkraftverk, plastbåtar och bilar. Han fortsätter: – Därefter skickar man in UV-lampor som härdar polyestern, kapar de båda öppningarna innan en robot fräser upp anslutningarna till de fastigheter som ligger utmed den aktuella sträckan. Vår teknik gör att rören blir lika starka som ett betongrör och att de håller lika länge som de gamla, upp till 100 år. Fördelarna med Inpipe Swedens

teknik är dubbel. Dels handlar det om kostnadsbesparingar. Dels handlar det om miljö och minskad miljöpåverkan. – Att byta ut gamla rör till helt nya är både dyrt och tar lång tid. Med den här metoden kan kostnaderna sänkas mellan 25 och 80 procent beroende på förutsättningarna. En annan fördel är att arbetet går mycket snabbare och kräver färre som jobbar. En sträcka på mellan 150 och 200 meter hinner två, tre man med på en dag utan vidare jämfört med vad det skulle ta om man grävde upp samma sträcka för att lägga helt nya rör, understryker Jan Lindström. – Den andra fördelen handlar om

miljön. Med vår teknik kan utsläppen av koldioxid också minskas med mellan 20 och 80 procent. Det är möjligt tack vare att man inte behöver gräva, schakta och transportera bort jordmassor som sedan ska återföras när jobbet är klart. Problemet med uttjänta avloppsledningar är som tidigare påpekats en tickande bomb. Länge har man från kommunernas sida blundat, lappat och lagat i stället för att ta itu med problemet. Bara i de fyra nordligaste länen i Sverige räknar man med att renoveringen av avloppsnäten kommer att kosta i storleksordningen 20 miljarder kronor. Överfört på hela landet handlar det om vad man skulle kunna kalla astronomiska siffror. – Men det är inte bara i Sverige som man lappat och lagat. I Norge beräknar man att det eftersatta underhållet kommer att kosta cirka 240 miljarder kronor, och på precis samma sätt ser det ut i Europas övriga länder, berättar Jan Lindström.

Jan Lindström

Försäljningschef på Inpipe Sweden AB

– Vi ser nu ett växande intresse för vår metod, både i Sverige och från utlandet, och de fördelar den medför. För oss som tillverkare av såväl glasfiberstrumpan och kringutrustning innebär det här möjlighet att växa och vår målsättning är att fördubbla vår omsättning inom bara några år, avslutar Jan Lindström.

ANNONS

VISSTE DU ATT..?

www.labkotec.se

Isdetektor

50%

för vindkraftverk i vintriga förhållanden

Andelen förnybar energi har ökat med 14 procentenheter de senaste åren. Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020.

LID-3300IP Isdetektor ger många stora fördelar. Utrustningen är kompakt och enkel att installera. Det är enkelt att använda och kräver ingen kalibrering, den är universell och passar att användas på alla turbinmodeller och på olika fabrikat, även tidiga modeller.

17,6 TWh

Vindkraftsproducerad el uppmätte under 2017 17,6 TWh vilket är den högsta noteringen någonsin. Antalet vindkraftverk i Sverige är nu 3376 stycken.

LID-3300IP Isdetektor förbättrar tillförlitligheten och turbinproduktionen samt radikalt minskar riskerna med isbildning i vintriga förhållanden.

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 168 69 Bromma Tel. 08 13 00 60 Fax 08 555 36108 E-mail info@labkotec.se

De närmaste tio åren behövs över 20 miljarder kronor i offentliga satsningar för att uppnå de bioekonomiska målen.

• Vindkraftverk • Flygplats • Väderstation www.labkonet.com

165 milj.

Hushåll och företag i Sverige genererade drygt 165 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,6 miljoner ton farligt avfall år 2014.

Återvinningen av icke-farligt avfall har ökat med

14 procent mellan åren 2012 och 2014.

Källa: energimyndigheten, sverigesmiljomal.se, scb & naturvardsverket


Annons

6

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

SÅ SKA BILBRANSCHEN TVINGAS ATT TÄNKA GRÖNT Foto: Mlenny Photography

Tekniken som kan lösa klimatproblemen hos fordon finns redan. Men bilbranschen är för konservativ för att utnyttja lösningarna, menar Robert Falck på Einride AB. Det hävdar Robert Falck bestämt.

Han är VD för Einride AB, en uppstickare inom transportlösningar. – Jag jobbade länge på Volvo, men när jag insåg att deras vision för 2045 fortfarande var baserad på dieselmotorer i lastbilar så sa jag upp mig. Han startade då tillsammans med några andra företaget Einride som utvecklat en T-pod, en eldriven förarlös lastbil, som kan fjärrstyras vid behov och annars vara självkörande. – Redan i dag finns teknik för självkörande lastbilar, men fortfarande baseras de flesta av dem på dieselmotorer. Och det är ju min värsta mardröm, att den nya självkörande tekniken för framtiden byggs på gårdagens dieselteknik. Utöver den självkörande tekni-

ken utvecklas även tekniken för eldrivna lastbilar. Men det finns ett problem med att få ekonomi i eldrivna fordon då det kostar mycket att ha en chaufför sittande overksam medan batterierna laddas med jämna mellanrum. – Därför har vi utvecklat

För Einride går det däremot bra,

de har redan en första kund i Sverige som kommer använda T-poddar inom stängda områden till att börja med. – Men vårt mål är att redan 2020 ha 200 enheter rullande mellan Helsingborg och Göteborg för godsfrakt, vilket är ett fullt realistiskt mål. Det ena orosmolnet vi ser nu är lagstiftningen, att inte den hänger med i utvecklingen tillräckligt snabbt. Att myndigheterna i Sverige inte

T-podden kombinerar de två nya teknikerna, eldrivning och självkörande.

T-podden som kombinerar de två nya teknikerna, eldrivning och självkörande. Och vi har tagit fram ett helt nytt konstruktionskoncept som innebär att vi tagit bort förarhytten helt då den inte behövs längre. Och i deras nya koncept handlar

det inte om enskilda fordon längre, utan om hela transportsystem. – I systemet ingår dels T-poddarna, dels förare på distans som kan styra flera fordon åt gången ute på landsväg, i stan en förare per pod, och dels laddningsstationer och system för batteriladdningarna.

“Vårt mål är att redan 2020 ha 200 enheter rullande mellan Helsingborg och Göteborg för godsfrakt.” De har redan uppmärksammats på olika håll i världen. Exempelvis i USA där de lovordats

för att ha uppfunnit en helt ny typ av fordon som anpassats till den självkörande tekniken. – I USA är de väldigt ”på” när det gäller den nya tekniken, exempelvis finns där redan ett generellt tillstånd att få köra självkörande fordon, vilket inte är tillåtet i Sverige. – Sverige halkar efter inom tekniken, blir tydligt om vi tittar på var de stora nya aktörerna finns, vilket inte är i Sverige. Det gäller inom självkörande teknik, batteriutveckling, solceller och connectivity (5G), och det känns ju inte speciellt lovande för framtiden.

riktigt hänger med teknikutvecklingen har han flera exempel på. – Ett är då man i Kista ansökte hos Trafikverket om tillstånd att få testa ett system med självkörande minibussar längs en gata. De fick avslag på det med argumentet att de självkörande fordonen saknade backspeglar, för i reglerna står att fordon ska ha backspegel, berättar han med ett leende. För att säkra att Sverige hakar på utvecklingen inom dessa nya områden krävs enligt Robert Falck att man vågar se möjligheterna med den nya tekniken och dess utom lär sig ställa rätt krav på den. – Vi kan välja hur vi vill att vår framtid ska se ut, och sedan gäller det bara att ställa krav på marknaden så det blir som vi vill ha det, avslutar han. Text: Ylva Sjönell ANNONS

VA, Energigas och El & Automation FVB levererar kundanpassade lösningar Allt sedan starten 1970 har vi på FVB fokuserat på smarta lösningar som ökar verkningsgraden, minskar kostnaderna och reducerar miljöpåverkan. Vårt samlade kunnande och vårt oberoende skapar gränslösa möjligheter till effektiviseringar och flexibla lösningar – hållbara både idag och imorgon.

Välkommen till FVB!

(Foto: Lantmännen Agroetanol)

www.fvb.se VÄSTERÅS

STOCKHOLM

GÖTEBORG

MALMÖ

GÄVLE

LINKÖPING

NYKÖPING

SUNDSVALL

ÖREBRO

STORBRITANNIEN

KANADA

USA


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

7

Foto: Fotolia/lev dolgachov

Foto: Pressbild/Trollhättans kommun

ANALYSSVERIGE.SE – CLEANTECH

Renhållningschef Bengt Petersson.

TROLLHÄTTANS KOMMUN TAR MILJÖANSVAR Trollhättans kommun var tidigt ute att jobba aktivt med återvinning, sopseparering och soptransporter med biogasdrivna bilar. Renhållningschef Bengt Petersson berättar om sitt arbete och kommunens satsning på en hållbar avfallshantering.

avlopp samt renhållning. Vi ansvarar för sophämtningen för 27 000 hushåll och vi sköter också förpackningsinsamlingen sedan 1996. Det sistnämnda har vi fått på upphandling av returbolagen som ansvarar för detta enligt producentansvaret.

Trollhättans sophantering överför-

Ni anses som en av Sveriges bästa kommuner avseende avfall och sophantering, varför då?

des till kommunens energibolag Trollhättan Energi 2015.

”Vi började köra sopbilar på biogas redan 1997 som kommer från egentillverkad biogas som produceras av rötslam i vårt kommunala vattenreningsverk.” – Under ett och samma tak har vi nu el, fjärrvärme, vatten och

– Man insåg tidigt att vi skulle utveckla avfallsfrågorna här i

erbjuder vår samlade mpetens beträffande säljning, installation ervice av:

kommunen. Vi började köra sopbilar på biogas redan 1997 som kommer från egentillverkad biogas som produceras av rötslam i vårt kommunala vattenreningsverk. Det här var inte självklart från början, utan då avsåg man först att driva lokaltrafikbussarna.

Varför är ni så bra på avfallsfrågorna? – Det är en följd av en lång utveckling och där våra lokala politiker varit lyhörda och satsat på att utveckla oss inom området. 1992 tog kommunen fram en miljöpärm med miljötips som distribuerades ut till hushållen. Det blev en väldigt lyckad satsning och vi fick med oss hushållen. Vi kom också tvåa i en internationell informationstävling med denna pärm. – Vi var också tidiga i att samla in matavfall. Vi insåg

vikten av bra kommunikation och 2000 började vi åka runt och tala om detta i skolorna och 2003 anställde vi en informatör enbart för avfallsfrågorna. Går era bilar bra på biogasen? – De fungerar jättebra även om vi hade vissa barnsjukdomar, bland annat frös gasen, nu är det mycket bättre. Vi har också stora dekaler på våra sopbilar som talar om att de kör på ”dina gamla ostkanter”.

Räcker gasen till? – Ja vi har så det räcker. Dessutom producerar ett antal lokala grisgårdar biogas som kompletterar vår egen produktion. Varför kör ni transporterna i egen regi? – Det har alltid varit så här och vi tror att det blir lägre soptaxor om vi sköter detta själva.

Vilka råd vill du ge till kolleger i andra kommuner? – Satsa rejält på information och kommunikation. Se också till att samarbeta med era grannkommuner, vi gör det med Uddevalla och Vänersborg. Är man fler får man stordriftsfördelar. Vad ser du framåt inom ditt område? – Vi kommer att gå över till papperspåsar för matavfallet, de är enklare att återvinna. Det är också svårt att hitta lokaler till återvinningsstationer och därför tittar vi på att införa fyrafackskärl för villor. Vi hoppas få ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar och vi ska öka gasproduktionen eftersom vi tror att efterfrågan på biogas kommer att öka i vårt område, sammanfattar Bengt Petersson.

NPS CBG/CNG dispenser typ STD11

Text: Fredrik Dhejne ANNONS

NPS CBG/CNG dispenser typ STD11

NPS CBG/CNG dispenser typ STD11

Vi erbjuder vår samlade iogasdispensers Vi erbjuder vår försäljning, samlade kompetens beträffande installation & service av: beträffande ank- &kompetens lokalkorts terminaler * Biogasdispensers installation ackendförsäljning, systemlösningar * Bank- & lokalkorts terminaler * Backend systemlösningar & service av: ikstäckande service * Rikstäckande service iodrivmedels utrustningar * Biodrivmedels utrustningar STD 11 ** Interface Biogasdispensers nterface * Bank- & lokalkorts terminaler * Backend systemlösningar NPS Service AB • Box 8856, 402 72 Göteborg • +46(0) 31 550 290 • nps@nps.se • www.nps.se * Rikstäckande service NPS Service AB – Box 8856, 402 72 Göteborg


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

SNABBA FRÅGOR PAMELA LUNDIN, SVERIGECHEF PÅ ENERCON GMBH. Foto: Christiaan Dirksen

Foto: M. Schoenfeld

Foto: Göran Ekeberg

8

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Pamela Lundin, Sverigechef på ENERCON GmbH.

Vindkraft är ett viktigt förnybart energislag, men vad kan man göra för att säkra tillgången på energi när det inte blåser?

Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

SOLENERGI – ETT ENERGISLAG MED FRAMTIDEN FÖR SIG Andelen producerad solenergi i Sverige har de senaste fem åren ökat med mellan femtio och hundra procent per år. Flera faktorer talar för att solenergi är ett energislag som kommer att fortsätta växa. Ett höjt statligt stöd för privatpersoner, mer kostnadseffektiv teknik och en möjlighet att delvis kunna producera sin egen el talar för solenergins framtid. – De främsta skälen till att solen-

ergimarknaden har expanderat i snabb takt de senaste åren är att allt fler betraktar solenergi som en lönsam investering som kan ge avkastning på mellan tre och

Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi. Privatpersoner står i dagsläget för

drygt trettio procent av solenergiinstallationerna som genomförs runtom i landet. För att öka solenergins andel i Sveriges totala energiproduktion krävs flera åtgärder som kan bidra till att utvecklingen accelererar. – En viktig åtgärd för att öka andelen solenergianläggningar i Sverige är att förenkla regelverket. Regeringen fokuserar just nu på att minska administrationen för privatpersoner som investerar i en solenergianläggning. En

”En viktig åtgärd för att öka andelen solenergianläggningar i Sverige är att förenkla regelverket.” sju procent utifrån nuvarande elpriser. Priserna på solenergianläggningar har gått ner och sedan den första januari i år har såväl privatpersoner som företag möjlighet att få sin investering subventionerad med trettio procent via ett statligt stöd, säger

åtgärd som skulle förenkla är ett slopat bygglovskrav. Vi ser också gärna att den skattereduktion som privatpersoner som producerar egen solenergi har rätt till tidsbestäms. I dagsläget förlängs skattereduktionen år från år, men för att den som investerar i en

solenergianläggning ska kunna förutse kostnaderna krävs ett mer långsiktigt perspektiv än så, säger Johan Lindahl. Solenergi är i dagsläget ett av de

tystaste, mest miljöskonsamma och minst utrymmeskrävande energislagen. Många som väljer att investera i en solenergianläggning vill förstås också göra en insats för miljön. En privatperson som äger en egen solenergianläggning blir delvis självförsörjande på el. Möjligheten att minska beroendet av elbolagen är ett argument som väger tungt för somliga, inte minst de som är bosatta på landsbygden. För dem kan en solenergianläggning med batteri fungera som en slags försäkring som säkerställer energitillgången i samband med elavbrott. – En solenergianläggning är en

långsiktig investering. De flesta tillverkare utfärdar garantier på mellan tjugofem och trettio år, men livslängden är troligtvis längre än så. Ytterligare en åtgärd som kan få solenergimarknaden att växa snabbare är en utvidgad energiskattebefrielse på egenproducerad och egenkonsumerad

el. I dagsläget får den som har en anläggning större än 225 kilowatt per år betala energiskatt på den egenproducerade och konsumerade elen. Vi tycker att el som produceras för eget bruk, precis som andra saker som till exempel bröd, mat, med mera, inte ska beskattas, säger Johan Lindahl. För närvarande pågår två utred-

ningar kring solenergi på regeringsnivå. En av dem presenteras i mars i år och fokuserar på om skattereduktionen för privatpersoner som producerar solenergi även kan omfatta andelsägd solenergi. Det skulle innebära att en privatperson som exempelvis äger andelar i en solenergipark kan få tillgång till samma skattereduktion som en villaägare med en egen solenergianläggning. Den andra utredningen tittar på hinder för småskalig elproduktion, energieffektivisering och batterilagring. Utredningen presenteras i höst och ska bland annat innehålla konkreta förslag på hur administrativa hinder för privatpersoner som vill investera i solenergi kan undanröjas. Text: Annika Wihlborg

– Alla energislag hänger ihop i ett stort system, vilket gör att de kompletterar varandra. Visst stämmer det att vindkraftverken inte genererar någon el när det inte blåser, men i Sverige blåser det tillräckligt 90 procent av årets timmar. Vi har dessutom förmånen att ha en stor andel vattenkraft, en energiform som kan regleras. Ett annat sätt att säkra tillgången på vindkraftsgenererad el är effektiva lagringsmöjligheter. Hur kan vindkraft bli ett långsiktigt hållbart energislag? – Vindkraften är hållbar och i dag den billigaste nyproducerade energikällan, samt en hörnsten i omställningen till förnybart. Möjligheten att lagra el kommer dock att vara central liksom utbyggnad av kablar till andra länder. Vindkraft har många styrkor som energislag, men i ett alltmer flexibelt elnätssystem finns en utmaning i stabiliteten. Hur kan ni bidra till att vindkraften blir en mer tillförlitlig energikälla i framtiden? Gällande stabiliteten i näten finns det redan i dag systemtjänster, exempelvis reaktiv effekt, spänningsreglering och syntetisk svängmassa som gör att vindkraften kan bidra på fler sätt än endast som en energikälla. Efterfrågan på den här typen av teknik har kommit igång i vissa länder, och vi ser att även Sverige börjar betrakta vindkraften som en del av lösningen för ett stabilt system för framtiden.

Text: Anna Bjärenäs

ENERGI ANALYSSVERIGE.SE Hur ser framtidens energi ut? Läs mer på Analyssverige.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Marcus Emne, grundare av Hoodins.

BERÄTTELSEN OM EN RIKTIGT BRA IDÉ De bästa idéerna kommer sällan som en blixt från klar himmel, utan växer fram ur erfarenheter, tankegångar och olösta behov. Hoodins grundare Marcus Emne tar oss med på en resa tillbaka till utgångspunkten för bolaget som just noterats på börsen.

Som så många gånger är det svårt att i efterhand veta exakt när saker och ting egentligen började, då det sällan är en faktor som ensam föranleder en händelse. För Marcus Emne startar kanske resan mot att starta Hoodin en bit in på 2000-talet, när han jobbar som strategikonsult och reser världen över, i färd med att göra analys på strukturerad data. Han har alltid stått med ena benet i marknadsföring och det andra i finans/ekonomi och i bagaget har han en dubbel magister – ett resultat av att han inte kunde bestämma sig för vilket han helst ville läsa. Ett tekniskt intresse och hobbykodning vid sidan av är ytterligare parametrar som senare ska komma att påverka Marcus vägval. Vi spolar fram till 2013. Som boende i Skånska

Bjärred är Marcus å sina barns vägnar på fritiden engagerad i flera idrottsföreningar. Han upplever i detta sammanhang en skriande avsaknad av lokal nyhetsbevakning på hemorten. I yrkeslivet har han hunnit starta och driva ett företag som sedermera sålts till CGI/Logica. Det är i den här vevan han får upp ögonen för att kontextuella data inte samlas in på ett automatiserat sätt, utan är föremål för sporadisk handpåläggning ute på företagen, något som är såväl ineffektivt som kostsamt. Dessa samlade erfarenheter och upplevelser blir startskottet till att han börjar fundera på hur man kan samla ostrukturerad data och knyta den till en geografi, ett företag eller varumärke.

– De bästa idéerna och affärskoncepten kommer sällan som en blixt från klar himmel, utan växer fram ur erfarenheter, tankegångar och olösta behov. Vid någon punkt sammanstrålar dessa parametrar och då börjar man skissa på en affärsidé, säger Marcus Emne. Det råder ingen brist på digitalt innehåll

att bevaka och samla in. Öppna databaser tillhandahåller information om allt från väder och luftkvalitet till bibliotekens utlåningsstatistik, kommunala projekt och utryckningsfordons positioner. Bloggar och sociala medier är ett digert smörgåsbord att hämta personlig information ifrån. Nöten man måste knäcka är bara att skilja på vad som är vad och strukturera all data.

2015 kommer man således fram till att man ska

bygga en fantastisk plattform som hämtar digital information från vilken annan plattform som helst och förstå att kategorisera den som exempelvis artikel, plats, eller evenemang, för att det ska gå att få ut något värde ur informationen. 2016 är plattformen tillräckligt tekniskt robust för att introduceras på marknaden genom ett antal mindre kundprojekt.

Först ut blir en lösning till Malmöfestivalen, en

lösning för att bevaka innehåll åt Riksbyggen, samt en rekommendationsfunktion till Skånetrafiken som tipsar om destinationer till användarna, baserat på tid på dygnet och väder. På ett skräddarsytt sätt lyckas man nu bevaka det kunden önskar. Malmöfestivalen vill exempelvis veta vem som taggar #malmöfestivalen, vilka bloggar eller nyhetsmedier som nämner dem och vilka event som skapas kring festivalen. De vill få till ett liveflöde om vad som händer på Malmöfestivalen just nu, som de kan publicera på sin hemsida. De får länken, bilden och texten för

att kunna återge det, men även för intern analys. De behöver även kunna hantera informationen och välja bort saker de inte vill använda. Slutligen måste informationen kunna presenteras så att den engagerar mottagaren. – Engagemang är nyckeln, att bevaka och hantera informationen är egentligen hygienfaktorer. Det är så viktigt att resultatet framställs på ett aptitligt sätt, vi konsumenter är bortskämda med snygga interfaces i digitala tjänster. Resultatet av bevakningarna och det inhämtade innehållet måste kunna användas för att skapa affärsnytta. Det ska kunna användas för att engagera en extern målgrupp för att förstå och tycka bättre om ett företag, eller för att engagera en intern ledningsgrupp för att lättare förstå och fatta rätt beslut, säger Marcus. Nutid: Med en fullfjädrad lösning på plats och ett

antal fina referenscase i bagaget är det nu dags att gå till marknaden i avsevärt större skala än tidigare.

– Vi letar efter branscher som är i förändring och har behov av att leta upp digitalt innehåll, antingen för att det är omöjligt att hinna med eller på grund av lagkrav. Vi står i begrepp att vrida upp tempot i partnerbyggandet, vilket är den främsta anledningen till emissionen och den förestående noteringen. Noteringsemmissionen har nyss startat och pågår till den 6 oktober. Sedermera fondkommissionär leder emissionen på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är den 22 oktober.

Mer information finns på https://www.hoodin.com/ipo


Annons

10

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

BAYLAN OPTIMISTISK OM FRAMTIDEN Klimatutmaningen blev ett av huvudområdena i höstens val och även om det egentligen rör de flesta valfrågor så hamnade Ibrahim Baylan (S) som energi- och samordningsminister mitt i debatten. Här ger hans sin syn på vad som har hänt och vad som bör hända.

Den extremt varma och soliga

sommaren tillsammans med förödande bränder på en rad platser runt om i landet har nog inte gjort att klimatfrågan blivit mindre intressant. Tvärtom – ett redan hett ämne har med all säkerhet blivit ännu hetare. Som energi- och samordningsminister hamnar mycket av detta på Ibrahim Baylans (S) välfyllda skrivbord. Just energin är ju central i alla klimat- och hållbarhetsdiskussioner – det är där mycket av problemen finns och det är dit mycket av insatserna riktas. Cleantech, eller ren teknologi,

har därför tagit upp mycket av Ibrahim Baylans tid sedan han blev energiminister efter valsegern 2014:

har – så det gäller att agera och det med kraft. Detta är precis vad regeringen har gjort under mandatperioden, enligt Ibrahim Baylan: – Vi har gjort mycket i alla led men man måste vara medveten om att när vi pratar Cleantech handlar det om stora, för att inte säga enorma projekt. Det är hela system som ska ändras eller förnyas och då går det inte att komma med hafsigt påkomna lösningar. Det har vi varken råd eller tid med. Arbetet som har gjorts och resultaten som uppnåtts gör att Ibrahim Baylan ser positivt på framtiden: – Jag är faktiskt väldigt optimistisk inför framtiden i Sverige eftersom det känns som att ut-

”Cleantech är ett lika spännande som komplext område.” – Cleantech är ett lika spännande som komplext område som dessutom bjuder på oanade möjligheter att lösa flera av de problem som vi nu står inför. Men det krävs mycket arbete på alla håll och kanter och det tar tid. Och enligt forskarna är tiden en av de största utmaningarna vi

vecklingen går åt rätt håll. Vad är då det enskilt viktigaste som ni har lyckats med under mandatperioden? – Utan tvekan är det den blocköverskridande energiöverenskommelsen som slöts 2016. Jag ser det som en stor politisk

framgång som kan påverka oss positivt under en lång tid framöver. Nu har vi något gemensamt att jobba med framöver, vilket givetvis är en förutsättning för att vi ska lyckas. Det är för stora och för omfattande frågeställningar för att ett block, oavsett vilket, ska kunna lösa det på egen hand, hävdar energi- och samordningsministern och fortsätter: – Tillsammans kan vi lösa det här, det är jag övertygad om. Efter att ha bråkat i 45 år står vi nu plötsligt enade inför framtiden. Energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med oppositionspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna syftar till att skapa långsiktiga förutsättningar för energiförsörjningen. Det övergripande målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. En samsyn kring frågorna måste

givetvis underlätta allt arbete, såväl nu som i framtiden. Oavsett valresultat så kan påbörjat arbete fortlöpa och kanske även accelereras. Det är både stora, dyra och tidskrävande omställningar som ska göras.

– Det handlar om att bygga en grundläggande infrastruktur och det kostar pengar och då måste förutsättningarna också vara anpassade därefter. Och eftersom vi befinner oss i Sverige har vi alla förutsättningar att lyckas. Sverige är en av de ledande nationerna inom forskning och utveckling och det ska vi utnyttja och se till att vi förblir, menar Ibrahim Baylan. Att Sverige är ett framgångsrikt

land inom forskning och utveckling ser man inte minst på antalet start-ups i sektorn. Det placerar oss i den gynnsamma positionen att vi inte bara skapar hållbara lösningar, det leder också till nya företag och arbetstillfällen och dessutom produkter och lösningar som kan exporteras till andra områden. – Eftersom vi ligger långt fram via alla de små steg vi har tagit gör vi ett avtryck, inte bara på den europeiska arenan utan även globalt, säger Ibrahim Baylan och förtydligar: – Vi har visat att vi kan skapa rena energilösningar vilket gör att vi stolt kan förmedla ett budskap om att det faktiskt går att lösa energibehoven utan att förstöra miljön. Vi har ett moraliskt an-

svar, inte bara vi utan alla i-länder, och då gäller det att vi tar det och visar andra hur man kan lyckas. Målet om en hundra procent

förnybar energiproduktion 2040 är lika nödvändig som det är offensivt satt. En naturlig frågeställning blir givetvis vad vi gör nu för att fortsätta resan mot det högt uppsatta målet: – Målet är väl förankrat och vi sätter hela tiden upp delmål för att det ska bli överskådligt. Att ställa om enligt energiöverens-

kommelsen kostar dock pengar, mycket pengar, men även här ser Ibrahim Baylan positivt på framtiden: – Den blocköverskridande överenskommelsen ger långsiktighet vilket är bra ur ett finansieringsperspektiv. Samtidigt måste jag framhäva att den entusiasm jag upplever, kopplat till investeringar inom området, gläder mig oerhört mycket - det är en viktig drivkraft. Nu är det bara att hoppas att såväl politiker som företagare och privatpersoner fortsätter på den inslagna banan – oavsett valresultat. Saker och ting brukar bli bäst med gemensamma ansträngningar. Text: Mats Carlbäck ANNONS

UNDER YTAN... Wedas undervattensrobotar (bottendammsugare) rengör dammar, tankar, reservoarer och bassänger. Inom industrin (stålverk, kärnkraftverk m.fl.), vattenverk och publika bassänger Gör din insats för miljön genom att: - Spara Vatten - Minska kemikalieanvändningen och undvik onödiga driftsstörningar p.g.a. orent vatten i cirkulationssystemen

Weda AB... efter 100 år i branschen är vi fortfarande kvar på botten...

Kontakta oss för mer information

www.weda.se • 08-55032550 • Underwater cleaners • Made in Sweden


!

Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Ministry of the Environment

ANALYSSVERIGE.SE – CLEANTECH 11

FAKTA Ibrahim Baylan och är född 1972 i en by i sydöstra Turkiet och uppvuxen i Norsborg utanför Stockholm och i Umeå. 2004-2006 var han skolminister i den socialdemokratiska regeringen, 20092011 partisekreterare för Socialdemokraterna. 2014 blev Ibrahim Baylan utnämnd till energiminister och vid regeringsombildningen våren 2016 till samordnings- och energiminister.

Tuffast!Tuffast! Tuffast! Hos oss är all el producerad

med Sveriges tuffaste miljökrav Hos oss är all el producerad – Bra Miljöval. Den enda riktiga med Sveriges tuffaste miljökrav miljömärkningen på el, enligt Hos oss är all el producerad – Bra Miljöval. Den enda riktiga Naturskyddsföreningens miljömärkningen på el, enligt med Sveriges tuffaste miljökrav hårda krav. Naturskyddsföreningens

– Bra Miljöval. Den enda riktiga

klimatsmart du med! miljömärkningen på el, Välj enligt

hårda krav.

Läs mer på falkenberg-energi.se Välj klimatsmart du med!

Naturskyddsföreningens hårda krav.

Välj klimatsmart du med! Läs mer på falkenberg-energi.se

Läs mer på falkenberg-energi.se

ANNONS


Annons

12

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

KONSUMTIONEN ÄR BOVEN NÄR AVFALLET ÖKAR Foto: Avfall Sverige/Gugge Zelander

Vi har gått från ett slit- och slängsamhälle till ett köp- och slängsamhälle. Och att producera allt som vi snart slänger kostar stora resurser i form av råvaror, energi och transporter. Hur mycket avfall vi gör av med

är en bra konjunkturmätare. Är det högkonjunktur så ökar avfallsmängderna och vice versa, menar Anna-Carin Gripwall som är kommunikationschef på Avfall Sverige. – Mer pengar gör att du till exempel byter vitvaror, färdmedel och elektronik i högre omfattning och det är inte hållbart. Det mesta avfallet som är ett resultat av vår konsumtion ser vi aldrig, det uppstår i produktionen. Vi måste därför bli mer medvetna om vår konsumtion och den produktion den medför och det avfall den ger upphov till. Det jobbas mer och mer med digi-

tala verktyg och hjälpmedel inom avfallshanteringen. Anna-Carin Gripwall nämner bland annat en nivåmätare i avfallskärl som skickar en signal när det är dags att tömma som exempel. – Är kärlet halvfullt så sparar du på transporter ut till platsen. Mätarna kan finnas på både återvinningscentraler i staden och i soptunnan hemma, vilket är på prov i Skåne. Sophämtarna vet i så fall vilka tunnor som ska tömmas via ett ruttoptimerings-

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

system. I Göteborg testar man just nu självkörande sopbilar där en av fördelarna är trafiksäkerhet, en annan arbetsmiljö. När det kommer till avfallshan-

tering så är producentansvaret för förpackningar och tidningar viktigt. – Producenterna ansvarar för att återvinna det de sätter på marknaden, men regeringen har just meddelat att kommunerna ska få ett utökat ansvar för insamlingen av förpackningar och

tidningar. Det är bra. Systemen måste komma närmare de boende så det blir bekvämare att sortera förpackningar och tidningar. Då ökar sorteringen och följaktligen också återvinningen och miljönyttan, säger Anna-Carin Gripwall. Kommunerna gör olika så kallade

plockanalyser. Man tar olika lass från sopbilar och går igenom soporna för att se vad som finns i restavfallet. – Vi kan se att en tredjedel av soppåsen består av förpackning-

arna som borde ha sorterats ut. Dessa går till energiåtervinning, men det är en högre miljönytta om de sorteras ut och kan materialåtervinnas, säger Anna-Carin Gripwall. Med fastighetsnära insamling kommer denna andel förpackningar i soppåsen att minska, det ser vi i de kommuner som redan infört detta. Bra återvinningscentraler spelar

också en stor roll när det gäller hur vi behandlar och använder våra sopor. Fler och fler centraler

“Det som kostar på miljön främst är råvaruuttag, transporter och den energi som krävs för produktionen av allt vi köper.” har en återbruksavdelning där personal kan hjälpa de som lämnar prylar och sopor att se vad som kan återanvändas. – Det är ett bra sätt att skapa en god miljökedja. Många kommuner samarbetar också med olika second hand-butiker och hjälporganisationer. Det blir dubbel nytta. Återanvändning är bra för miljön, någon annan kan få glädje av prylarna och hjälporganisationerna får medel till sin verksamhet, säger Anna-Carin Gripwall. Text: Fredrik Söderlund

ENERGIKRÖNIKA ANALYSSVERIGE.SE Framtidens el kommer inte från Europa, läs krönikan på analyssverige.se ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Redo att förse hel bussflotta med lokalproducerad biogas

www.ekogas.se

Biogasen som Gästrike Ekogas producerar av insamlat matavfall från 162 000 invånare innebär ytterligare ett steg mot det fossilfria samhället. – Men då är det viktigt att våra offentliga transportupphandlare tar sitt miljö- och samhällsansvar på allvar så att biogasen verkligen kommer till användning fullt ut, menar Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare. För några år sedan fick biogasproducenten Gästrike Ekogas, tillsammans med bolagets ägare avfallsbolaget Gästrike återvinnare och Gävle Energi, i uppdrag av Gävle kommun att till 2017 öka den lokala biogasproduktionen med 400 procent. Med den produktionsökning som blev möjlig när Gästrike Ekogas förra året invigde sin helt nya biogasanläggning i Forsbacka utanför Sandviken, en investering på drygt 140 miljoner kronor, kunde målet uppnås. Produktionen av biogasen bygger på matavfall som samlas in från 162 000 invånare i Gästrike återvinnares medlemskommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. − På det här sättet tar vi ett stort kliv mot en cirkulär ekonomi. Vi samlar in cirka 10 000 ton matavfall från hushållen och ur detta utvinner vi

energi i form av ett lokalproducerat och fossilfritt drivmedel som dessutom bidrar till målet om ett fossilfritt 2030, säger förbundsdirektör Thomas Nylund på Gästrike återvinnare.

− Genom vår produktion tar vi också vara på viktiga näringsämnen och återför dem till kretsloppet som biogödsel. Thomas Nylund berättar att den producerade biogasen idag används för att driva en efterhand allt större andel av

bolagets sopbilar och lättare fordon. Även femton stadsbussar i Gävle samt ett antal kommunala fordon drivs med biogasen från Gästrike Ekogas. Företaget har också installerat ett tankställe vid bussdepån i Gävle och ambitionen är att upprätta fler runtom i regionen. Produktionen vid Gästrike Ekogas är alltså i full gång och det finns kapacitet att förse betydligt fler fordon med lokalproducerat bränsle. Thomas Nylund ser därför fram emot att X-trafik, den regionala trafikupphandlaren, väljer en biogaslösning vid den kommande bussupphandlingen inför år 2020. Han blir förbryllad över att det inför upphandlingen finns funderingar på exempelvis el-bussar som ett alternativ. − Ja, vi har nu fullgjort vårt uppdrag att öka den lokala biogasproduktionen med 400 procent. Då

Thomas Nylund, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.

är det viktigt att även andra aktörer tar sitt miljöoch samhällsansvar på allvar och fullföljer den påbörjade satsningen. Det borde vara självklart att samtliga Gävles stadsbussar i framtiden drivs med biogas, säger han.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Tänk om det inte fanns något avfall… Ja, tänk om allt du handlar eller om allt det som produceras redan från början är gjort på återvunna råvaror och material? Vi vet alla att jordens resurser inte är oändliga och vi ger ännu inte tillbaka lika mycket som vi tar ut. Som en följd av detta måste vi fortsätta att ställa om vårt sätt att konsumera och producera varor och tjänster. Med andra ord, bli lite bättre på att låna i stället för att köpa eller återanvända i stället för att slänga.

I dag talas det mycket om en cirkulär framtid. Men vad är det? Återanvändning av råmaterial och därmed minskat avfall är viktiga delar i en cirkulär och hållbar framtid. Föreställ dig att ett företag garanterar att deras råmaterial går att återanvända den dag en produkt kasseras. Produkten delas då åter upp i sina olika beståndsdelar och går tillbaka in i produktionen för att skapa en ny produkt. Hela varvet runt, helt enkelt. Framtiden är cirkulär, och Sysav finns mitt i detta kretslopp. Vi är ett miljöföretag; allt vi gör har miljön i fokus. Vårt bidrag till nästa generation är att vi vill skapa en hållbar region och förebygga att avfall uppstår i samhället. Vi verkar för smartare konsumtion, att människor ska

göra medvetna val, tänka på hur de konsumerar och uppmuntrar till återanvändning. Vi strävar efter att se avfallet i första hand som en resurs, en tillgång. När avfall ändå uppstår avgiftar vi kretsloppen och maximerar mängden återvinning och återbruk. Vi utvecklar ständigt ny teknik och lösningar för hög kvalitet och effektivitet som följer samhällets utveckling.

Vi hjälper företag att vara hållbara. Varje företag har unika behov och möjligheter, och vi skräddarsyr lösningar för varje kund. Med avtalstjänster får våra kunder tillgång till hela Sysavs specialistkunskap. Sysav kartlägger företagets avfallsflöden och lämnar förslag till hur återvinning och omhändertagande ska gå till. Våra rådgivare tar fram effektiva lösningar, hjälper till med dokumentation och information om rådande lagstiftning. Vi arbetar i hela avfallshierarkin och tar ansvar för en säker och trygg avfallshantering. Vi minimerar uttaget av orörda råvaror och maximerar återvinning av resurser, produkter och energi genom material och energiåtervinning. Vi arbetar uppströms genom att försöka påverka producenter till kvalitativa, återvunna material som underlättar

recirkulering och skapar efterfrågan på marknaden. Vi erbjuder stöd och testbäddar för nya aktörer och innovatörer i de övre stegen av avfallshierarkin.

Redan i dag återvinner vi sorterat matavfall i våra anläggningar som blir till biogas och biogödsel. Hos oss får även trädgårdsavfallet ett nytt liv i form av grönkompost och jord. Det brännbara avfallet omvandlas till energi och går tillbaka till våra hem i form av el och fjärrvärme tack var en avfallsförbränningsanläggning i världsklass och ett väl utvecklat fjärrvärmenät. Slaggsortering görs eftersom bottenaskan från avfallsförbränningen fortfarande innehåller metallbitar som kan återvinnas, så som järn, koppar och aluminium Men vi vill mer. För att nästa generation och nästa och näst efter den ska få ett bra liv arbetar vi för att vår del av Sverige ska bli världens mest hållbara. Omställningen till ett hållbart, cirkulärt samhälle kräver insatser från både medborgare, företag och politiker. Tillsammans gör vi skillnad. Magnus Thysell, Marknadschef/Chief Commercial Officer (CCO)

SYSAV AB, BOX 50344, 202 13 MALMÖ. TELEFON 040-635 18 00.

Sysav ägs av 14 skånska kommuner – Malmö, Burlöv, Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala, Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Ystad, Simrishamn, Trelleborg och Vellinge. En av våra viktigaste uppgifter är att förebygga mängden avfall. Sysav är även verksamt i olika forskningsprojekt och samarbeten med högskolor, universitet och andra aktörer. Vi samarbetar också regionalt, nationellt och internationellt för kunskapsdelning om tryggare och säkrare avfallshantering. Av det inkomna avfallet återvann vi 97,2 procent som material och energi. De återstående 2,8 procenten deponerades för säker förvaring. Vill du veta mer om oss – besök oss gärna på www.sysav.se.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Fotolia/Aycatcher

Foto: Pressbild/Energimyndigheten

14

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

ENERGIEFFEKTIVISERING HAR FORTSATT STOR POTENTIAL Anita Aspegren, avdelningschef och expert på energieffektivisering vid Energimyndigheten.

Sverige är bra på energieffektivisering, men kan ännu bättre. Det finns fortfarande en stor potential som skulle gynna både de enskilda företagen och samhället i stort. Vid en internationell jämförelse

ligger Sverige i topp när det handlar om energieffektivisering. Men vi är inte alltid bäst, vilket vi ibland lätt kan tro om man följer debatten. – Det är korrekt att vi generellt sett ligger långt framme. Men det finns andra länder som är jämsides med oss och som inom vissa områden till och med ligger före, säger Anita Aspegren som är avdelningschef och expert på energieffektivise-

ring vid Energimyndigheten. – Därför kan vi inte slå oss till ro, och tycka att vi gjort tillräckligt. Vi måste vara ödmjuka och inse att det alltid finns saker som kan förbättras. Mycket arbete är fortfarande ogjort om vi 2030 ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, vilket våra politiker satt som mål. Senast 2030 ska dessutom andelen förnybar energi vara minst 32 procent, enligt direktiv från EU. Allt för minskad miljöpåverkan. Anita Aspegren framhåller att svens-

ka företag har både ett kunnande och en uttalad vilja att arbeta med energieffektivisering. Men att man inte alltid når hela vägen fram.

”All energiförbrukning, oavsett var, ska bidra till att göra nytta.”

– Ett problem är att energieffektivisering inte är en del av företagens kärnverksamhet. Därför har man inte alltid fokus på den förbättringspotential som finns. Inom de stora företagen, som har råd med egna medarbetare som är specialister inom området, är detta ett mindre problem, även om det också här finns en bety-

dande potential till förbättring, säger hon.

Men det är inte bara inom indu-

strin som det finns potential. Inom exempelvis fastighetssektorn finns det fortfarande mycket kvar att göra. – Det gäller framför allt offentliga byggnader som sjukhus, skolor och liknande, men också när det handlar om större kontorskomplex, affärscentra och större flerfamiljshus, fortsätter Anita Aspegren. Det kan handla om allt från effektivare byggmetoder till hur man kan effektivisera energianvändningen i redan befintliga bestånd genom att installera ny teknik. – Under senare år har vi sett

ett ökat intresse när man ser att investeringarna lönar sig, både på kort och på lång sikt. Det är naturligtvis är mycket glädjande. – All energiförbrukning, oavsett var, ska bidra till att göra nytta. Gör den inte det är den en onödig kostnad. Därför är energieffektivisering alltid en lönsam investering både i det korta och i det långa perspektivet, både för det enskilda företaget och för samhället i stort, avslutar Anita Aspegren. Text: Martin Westholm

MIKAEL DAMBERG: ANALYSSVERIGE.SE Svensk industri måste fortsätta utvecklas. Läs mer på Analyssverige.se ANNONS

Vi gör gummi grönt igen Nya, unika materialegenskaper med återvunnet vulkaniserat gummi.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Niclas Stenberg

Foto: Nitr - Fotolia

ANALYSSVERIGE.SE – CLEANTECH 15

Niclas Stenberg, är handlare och driver Ica Supermarket i Moheda.

LIVSMEDELSBUTIKEN SOM TAR STÄLLNING FÖR MILJÖN För Niclas Stenberg, som är handlare och driver Ica Supermarket i Småländska Moheda, är det något av en passion att hitta olika sätt att värna om miljön. Samtidigt vill han gärna stötta lokala företagare. För Niclas Stenberg är det lika självklart att köpa el som är närproducerad och förnybar som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Den energi hans butik förbrukar kommer därför från solpaneler på taket och från tre lokala vattenkraftverk.

rad och förnybar som att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Jag känner stolthet över att kunna dra nytta av allt det fina som produceras i trakten och samtidigt gynna det lokala näringslivet. Tidigare visste jag inte att det fanns lokala elproducenter i mitt närområde, men när jag fick veta det kändes det helt naturligt att välja dem. Vattenkraft och solenergi känns dessutom som en riktigt bra kombination för vår del, säger Niclas Stenberg.

En viktig del av Niclas Stenbergs

Det genuina miljöengagemanget

filosofi som Icahandlare består i att på olika sätt gynna och stötta lokala leverantörer och företagare. 2017 valde han därför att börja köpa in lokalproducerad el från tre vattenkraftsanläggningar i närområdet via Bixias elavtal Bixia Nära Exklusiv. Avtalet som Bixia erbjuder innebär

att Ica Supermarket Moheda får köpa sin el direkt från några närbelägna kraftanläggningar. I Ica Supermarket Mohedas fall blev det tre mindre vattenkraftsanläggningar; Hulta Kvarn i Hjortsberga, kraftstationen i Torpsbruk och Östanåkra Kvarn. – För mig är det lika självklart

att köpa el som är närproduce-

bidrar även till att stärka Ica Supermarket Mohedas varumärke lokalt. – Vår satsning på solpaneler och vårt medvetna val att enbart köpa närproducerad el har gett ett bra gensvar hos våra kunder. Många har förstås sett solpanelerna på taket och blir nyfikna på dem. För mig känns det självklart att göra vad jag kan för att bidra till en hållbar framtid, oavsett om det handlar om att montera solpaneler på taket eller att hitta olika sätt att minska matsvinnet, säger Niclas Stenberg. Hans engagemang för miljön har

även uppmärksammats i en av Mohedas grundskolor. Dit har Niclas Stenberg bjudits in för

att föreläsa om Ica Supermarket Mohedas miljöarbete. Det är en inbjudan som både känns spännande och viktig eftersom det ger honom en möjlighet att föra vidare sitt miljöengagemang till nästa generation.

”I dagsläget står solpanelerna för mellan 15 och 20 procent av butikens energiförbrukning på årsbasis.” När Niclas Stenberg fick frågan om

han kunde tänka sig att låna ut butikens tak till Bixia genom att låta dem installera solpaneler där tvekade han inte. Bixia ombesörjde alltifrån tillståndsansökan till nätanslutning, försäkring och installation och i augusti 2017 var solpanelerna monterade och klara på Ica Supermarket Mohedas tak. För Niclas Stenbergs del innebar överenskommelsen med Bixia att han fick tillgång till egenproducerad solenergi

och samtidigt bidrar till samhällets hållbara energiomställning utan att behöva investera en enda krona. Med hjälp av Bixias erbjudande ”Solklart” blir vägen för företag som vill producera egen solenergi betydligt enklare och smidigare än om de själva ska ombesörja alltifrån finansiering till installation. Solklart är en fullservicelösning där Bixia tar helhetsansvaret för solcellsanläggningen, såväl innan som under och efter genomför installation. Det enda kunden förbinder sig till är att betala ett förutbestämt energipris per kWh under hela avtalstiden. – I dagsläget står solpanelerna för mellan 15 och 20 procent av butikens energiförbrukning på årsbasis. Självklart producerar solpanelerna som mest energi på sommaren, men det passar oss bra eftersom det är den årstid då vår energiförbrukning är som högst. Det är energikrävande att hålla igång alla de frysar och kylar som behövs för att hålla varorna i en butik kalla. Samtidigt behövs kylsystem i hela butiken för att ge ett behagligt inomhusklimat under sommaren. Det känns bra att vi kan förbruka all den solenergi som panelerna på taket genererar, säger Niclas Stenberg. Han har en långsiktig plan för Ica

Supermarket Mohedas fortsatta miljö- och energieffektiviseringsarbete. Det första steget var att helt övergå till närproducerad energi, vilket han gjorde när han valde att köpa in el från de tre närbelägna vattenkraftverken. Nästa steg var att, med Bixias hjälp, montera solpaneler på butikens tak. Det tredje steget var att montera laddstolpar för elbilar i anslutning till butiken, vilket Niclas Stenberg gjort. – Det fjärde steget i vårt miljöar-

bete är att byta ut våra befintliga frysar mot nya frysar med en annan typ av köldmedia. De köldmedia som används i våra befintliga butiksfrysar kommer att förbjudas år 2020. Under det kommande året planerar jag därför att investera i nya frysar. Det kommer i sin tur bidra till att butikens energiförbrukning minskar. I nästa steg planerar vi att byta ut butikens befintliga lysrör till energieffektiv LED-belysning, säger han. Text: Annika Wihlborg

MATSVINNET ANALYSSVERIGE.SE Hur mycket förlorar vi på matsvinnet? Svaret finns på Analys Sverige


Annons

16

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

CLEANTECH – ANALYSSVERIGE.SE

DET FOSSILFRIA SAMHÄLLET STÄLLER HÖGRE KRAV Foto: Pressbild/WWF

Vägen till ett fossilfritt samhälle handlar mycket om inställning och omställning. Vi ska ställa mycket högre krav på miljöarbetet, säger Stefan Henningsson.

Det europeiska rådet har ställt sig

bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80–95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. Frågan är om Sverige kommer klara av kravet. – Det handlar om hur vi förvaltar vår skog och använder jordbruket från att vara en stor källa till koldioxidutsläppen till att istället minska det. Det handlar också om hur vi arbetar med att bli av med matsvinnet, eller åtminstone halvera matsvinnet samt att vi behöver ett skifte när det gäller dieter, säger Stefan Henningsson, Klimatinnovationer på WWF. På Almedalsveckan i somras

diskuterades det mycket kring transport och fordon och alla är överens om att elektrifiering blir en oerhört viktig del av omställningen till ett mer energieffektivt samhälle med färre utsläpp, menar Stefan Henningsson. – Det var också mycket diskus-

sioner kring att det i så fall får konsekvenser när vi går från att förbränna begränsade resurser

Stefan Henningsson, Klimatinnovationer på WWF.

till att gå in på grundämnen och mineraler. Att uppnå ett 100 procent fossilfritt

samhälle måste alltså också uppmärksammas från politiskt håll. – Det är väldigt bråttom med hur vi till exempel genomför våra transporter. Utredningen “Fossilfri Fordonsflotta” tittar på fem åtgärdspaket med fem områden där man från politiskt håll bör styra Sverige för att kunna nå

”Både försäkring, bränsle och körningen blir säkrare och bättre.”

fossilfrihet och fastställa klimatmålen. Utredningen borde omedelbart bli en hygienfaktor för nationell politik. Utredningen är bra och paketet ska bara implementeras. Det är viktigt för både personbils- och lastbils-transporterna som står för en väldigt stor del av våra nationella utsläpp. WWF har en egen rapport som he-

ter Global Cleantech Innovation Index (GCII), en global uppda-

tering som de tar ut tillsammans med världens största Cleantech-analytiker. – Den tas fram vartannat år och

berättar vad som gäller inom området. Den visar också att transporter är den stora trenden när det gäller riskkapital globalt i dag. Digitaliseringen spelar också en viktig roll även inom Cleantech. Clean Transport och Urban transport utgör en stor del, men det finns även vätgassatsningar och energieffektiva transportsystem som handlar mer om innovationer. – Elefy är en metod där vi kopplar upp bilarna till målet så körbeteendet kan påverkas. Både försäkring, bränsle och körningen blir säkrare och bättre. Det är skalbara lösningar genom digitalisering som gör att vi kan köra 20 procent mindre redan imorgon eftersom vi kan se direkt hur vi påverkar miljön och hur mycket vi kommer att betala till försäkringsbolagen och så vidare, säger Stefan Henningsson. Text: Fredrik Söderlund

E-HÄLSA ANALYSSVERIGE.SE Så kommer E-hälsa att förändra vården i grunden. Läs mer på Analyssverige.se ANNONS

Revolutionerande förnybar energiteknik söker nyckelpersoner och partners Phoenix BioPower AB utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft som skapar dubbelt så mycket el som dagens teknik samtidigt som den kan producera värme. Vi söker nu nyckelpersoner och industriella partners till vårt utvecklingsprogram. Bolaget accelererar nu utvecklingen bland annat genom att etablera utvecklingsverksamheten i värmekraft verket på KTH Campus och utöka dialogerna med kunder och köpare. Målsättningen är att redan 2022 få en första order på en storskalig anläggning. Söker nyckelpersoner och industriella partners Bolagets organisation är liten men fokuserad och under hösten avser bolaget rekrytera både nyckelpersoner och industriella partners för att genomföra utvecklingsplanen. Nyckelkompetenser som vi avser rekrytera under 2018 är inom anläggningsteknik, processteknik, konstruktion samt

labb- och prototyptekniker. För mer information om de olika tjänsterna gå in på vår site eller ta kontakt med bolaget. De industriella partners vi söker gäller teknikutveckling inom de områden som tekniken berör, allt från bränslehantering/-logistik till bearbetning, förbränning och anläggningsteknik.

Vill du göra skillnad? Vill du kunna påverka klimatet? Vill du vara med och utveckla framtidens teknik för förnybar energi? Häng med!

STARTUP STAR

– Att bedriva utvecklingen här i värmekraftverket på KTH Campus, i samarbete med Akademiska Hus, är optimalt för bolaget med närheten till högskolan, tillgängligheten för partners och media samt besökare, säger vd Henrik Båge.

PHOENIX BIOPOWER

phoenixbiopower.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

SVERIGES MINSTA STORA ENERGIKONCERN SAMARBETAR MED NÄRINGSLIVET Gävle Energi är mycket mer än bara ett elbolag. Uppdraget är att kunna erbjuda en mängd energitjänster för både privatpersoner och företag. Alla med syftet att effektivisera energiförbrukningen på ett klimatsmart sätt och samtidigt underlätta vardagen för kunden. Gävle Energi har

som affärsidé att utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom energi och kommunikation som ger bolagets företagskunder ett försprång, en konkurrenskraft och en tillväxtkraft och som ger privatkunder ett tryggt, säkert och behagligt liv. Allt med stor hänsyn till miljö och natur. – Själva brukar vi kalla oss för Sveriges minsta stora energikoncern, säger Håkan Jönsson, VD. I vårt erbjudande ingår allt från elhandel och fjärrvärme till bredband och fjärrkyla, men också att driva och underhålla elnätet inom Gävle kommun.

Han fortsätter:

– Den långsiktiga målsättningen är att aktivt bidra till Gävleregionens utveckling. Vår fokus ligger på mesta möjliga miljönytta på affärsmässig grund. Därför ser vi oss i första hand som en möjliggörare för andra, oavsett om det

handlar om privatpersoner som behöver el och värme i sin bostad eller är fråga om att kunna leverera konkurrenskraftiga energilösningar till näringslivet. I dag har Gävle Energi 100 000 kontraktskunder och en omsättning på 1,1 miljarder kronor. All energi kommer från 100 procent förnybar energi – exempelvis vattenkraft från de egna sju kraftverken i Gavleån och restprodukter från skogen. Just samverkan med

näringslivet är en central del i Gävle Energis strategi, och ett bra exempel på detta är Bomhus Energi, ett biokraftvärmeverk som ägs tillsammans med papperstillverkaren BillerudKorsnäs. – Det är en investering på nästan 2 miljarder kronor för att säkerställa det behov av elkraft och ånga som behövs i BillerudKorsnäs produktion samtidigt som det ger fjärrvärme till Gävle Energis kunder, berättar Håkan Jönsson. Anläggningen gör el och värme samtidigt, vilket ger en hög verkningsgrad och en bra förbränning som i sin tur ger låga utsläpp. Bränslet som används är huvudsakligen förnybart bränsle från BillerudKorsnäs i form av bark, spån och biofiber.

Håkan Jönsson, VD Gävle Energi

– Förutom att vi får betalt för den energi vi levererar får vi också tillbaka varmvatten som tidigare släpptes ut i sjöar och vattendrag, och som vi nu kan integrera i vårt fjärrvärmenät. På så sätt får vi ett väl fungerande kretslopp där alla blir vinnare. Jämfört med tidigare har utsläppen av koldioxid minskat med 60 000 ton per år, vilket är den enskilt största miljöbesparingen i regionen. Även Gävle Energis eget fjärrvärmeverk eldas med förnybart bränsle från BillerudKorsnäs. där Gävle Energi bidrar till såväl en bättre miljö som framåtsyftande samhällsbyggande handlar om utbyggnad av infrastruktur för elbilar. Gävle har sedan flera år en tydlig vision att bli en fossilfri kommun år 2020 och ett av målen är att ha flest laddstolpar i landet för elbilar per capita. – Vi vill vara med och underlätta för fler, både privatpersoner och företag, att skaffa elbil, understryker Håkan Jönsson. Att vi är på rätt väg bevisas inte minst av att Gävle kommun förra året utsågs till Sveriges bästa elbilskommun, före till exempel storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. – Så här långt finns det 200 laddstolpar och i framtiden, när

Ett annat exempel

efterfrågan ökar ytterligare, kan det komma fler. Nästa steg har varit att ta fram en bra, enkel och säker produkt för att kunna ladda bilen hemma. Andra områden där

Gävle Energi ligger långt framme handlar om energieffektivisering i kommersiella fastigheter och i flerbostadshus. – Här finns det stora förbättringar att göra samtidigt som det finns ett stort intresse. Ingen vill ju elda för kråkorna, men ibland kan det vara svårt att få en klar bild av var ”läckorna” finns och vilka åtgärder som krävs för att lösa problemet, fortsätter Håkan Jönsson. – Det är här vi kommer in med vår kunskap. Vårt erbjudande innebär både att identifiera var problemen finns och att ta fram en åtgärdsplan alternativt att vi på entreprenad tar över ansvaret för att anläggningen drivs så effektivt som möjligt.

Under samtalets gång

återkommer Håkan Jönsson ofta till hur viktigt det är att miljönyttan alltid står på en affärsmässig grund. – Det innebär inget motsatsförhållande. Tvärtom. När affärsmässighet och miljönytta går hand i hand blir alltid resultatet långsiktigt det bästa.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LEDARE - FÖRPACKNINGSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Unsplasch

Foto: Linnea Ronström

18

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel

MED FÖRPACKNINGEN KAN VI GÖRA SKILLNAD! Det är lätt att översköljas av klimatbudskap och förmaningar och, handen på hjärtat, visst infinner sig en känsla av hopplöshet ibland. Inte minst när det gäller den omdebatterade plasten. Vad spelar det för roll vad Sverige

gör samtidigt som det sprids bilder på hav fyllda med plast? Och vad spelar det för roll vad jag som enskild individ gör– spelar det någon roll att jag sköljer ur köttfärsförpackningar och sorterar den i rätt grön behållare på återvinningsstationen? Men mitt i denna uppgivenhet

får jag också energi och hopp, eftersom jag gång på gång får bekräftat att hela branschen nu har

ett stort engagemang i förpackningsdesign och återvinning. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag, Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, IKEA Foods och Lidl, har alla ett stort engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Som delägare i materialbolagen som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningsmaterial och som del i det lagstadgade producentansvaret tar dagligvaruhandeln ett stort ansvar för just förpackningsfrågor. Det senaste året har präglats av stort fokus på plast, eftersom plastanvändningen växer kombinerat med att det är det material som vi är absolut sämst på att återvinna. En kvarts miljard har branschen därför satsat på en ny

sorteringsanläggning för plastförpackningar. Den står klar i början av 2019 och ska bidra till en betydligt bättre återvinningsgrad än i dag, dvs att en högre andel av den insamlade plasten faktiskt blir nya produkter. Inom ramen för regeringens

initiativ Fossilfritt Sverige, har Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag dessutom gjort ett gemensamt åtagande om att till år 2030 ska alla plastförpackningar som vi sätter på marknaden vara tillverkade av antingen fossilfritt eller återvunnet material. Vi ska dessutom verka för att, redan till 2022, alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara. Att målet om återvinningsbart till 2022

delas med dagligvaruleverantörernas branschorganisation (DLF) ger naturligtvis extra hopp. Vi har stora ambitioner men vi är i dag långt från målet om återvinningsbart till 2022 och när det gäller fossilfritt till 2030 finns knappt närproducerad fossilfri råvara. Så det kommer krävas dialog, samarbete och stöd från hela kedjan, allt från förpackningstillverkare till politiker och myndigheter, forskare samt konsumenter. Jag upplever att vi nu har målen

och visionerna, från näringslivet och politiken. Till er som läser detta som är förpackningsutvecklare eller tillverkare, forskare eller politiker och myndighetsföreträdare finns det nu flera

utestående frågor att besvara. Till exempel; Hur kan vi öka efterfrågan på återvunnen plast? Hur kan vi få fram en prismässigt konkurrenskraftig fossilfri plast? Hur ska vi få fram livsmedelsförpackningar av återvunnen plast? Hur minskar vi mängden förpackningsmaterial utan att det blir på bekostnad av livsmedelssäkerheten? Hur kan vi göra det lättare för konsumenterna att förstå hur de ska sortera? Så jag väljer att skaka av mig känslan av uppgivenhet och ser istället fram emot att få svaren på dessa och flera frågor – av er och tillsammans med er. Med förpackningen kan vi göra skillnad. Karin Brynell, VD Svensk Dagligvaruhandel ANNONS

Gods som fuktskadas i containertransporter kostar stora pengar. Helt i onödan. Du kan öka din EBIT och skona miljön genom att minska dina fuktskador. Till en förvånansvärt liten kostnad. På Absortech har vi skapat en steg-för-steg process för att identifiera och tillhandahålla rätt lösning för din fuktproblematik. Vi kallar det Peace of Moisture Mind®,

FUKTSKADOR KOSTAR MER ÄN DU TROR!

vilket innebär fuktskydd i hela transportkedjan och som säkerställer att dina produkter når sin destination i samma tillstånd som de blev packade i.

Läs mer på

absortech.com


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Vi vill alltid kunna erbjuda våra kunder attraktiva, och hållbara lösningar som innebär förlängd livslängd genom återbruk och miljöriktig återvinning” Jan-Erik Andersson | Affärsområdeschef för Farligt avfall på Stena Recycling

SE FARLIGT AVFALL SOM EN RESURS – Utmana oss, säger Jan-Erik Andersson, Affärsområdeschef för Farligt avfall på Stena Recycling. – Vi har kunskapen och nätverket som krävs för att förbättra din hantering och hitta avsättning för det farliga avfallet. Exempelvis kan lösningsmedel renas och återanvändas. Spillolja kan bli ny basolja. Bara för att nämna några exempel.

När hållbarhetskraven ökar

inom den tillverkande industrin behöver vi tillsammans söka nya lösningar. Företag som vill ligga i framkant siktar på ”zero waste” – det vill säga att inget produktionsavfall ska hamna på deponi. Ska vi nå dit behöver vi ifrågasätta hur vi arbetar idag. – Vissa ämnen kan i dagsläget bara destrueras under säkra former, det råder ingen tvekan om den saken. Men en del farligt avfall kan faktiskt bli en resurs som kan komma till användning igen. Spillolja, lösningsmedel och glykol är några sådana exempel. Med våra egna anläggningar och ett nätverk på över hundra partners i hela Europa hittar vi lösningar som betyder ökad återvinning eller återanvändning. Vi ser till att ditt farliga avfall klättrar i avfallstrappan och gör din verksamhet mer hållbar. Kom med din utmaning så ser vi vad vi kan åstadkomma, säger Jan-Erik Andersson. Han lyfter ett exempel med en ny kund,

ett företag inom tillverkande industrin som använder stora mängder lösningsmedel i sin process. Avfallet gick tidigare till förbränning men Stena Recycling hittade ett avsevärt mer hållbart alternativ hos en partner i Tyskland. Efter en gedigen reningsprocess är lösningsmedlet så rent att det kan säljas och användas på nytt. Ett annat exempel handlar

om ett industriföretag vars produktion årligen genererar stora mängder slip- och blästringsdamm. Avfallet består till stor del av värdefulla metaller, men problemet är att materialet är så finfördelat att det inte går att återvinna med sedvanliga metoder. Därför har det lagts på deponi och metallerna har gått förlorade. – Återigen, tack vare vårt nära samarbete med kunden och vårt stora nätverk av partners så kunde vi erbjuda en lösning som innebär att 75 procent av avfallet nu

kan återvinnas. Det betyder att vi lyfter avfall från deponi till materialåtervinning i avfallstrappan. Den här lösningen innebär också att kunden minskar sina kostnader, säger Jan-Erik Andersson. En växande fråga inom farligt avfall är hanteringen och återvinningen av batterier från elfordon. Om några år kommer volymerna att öka snabbt när de första elbilarna går i pension. Användbara material och annat innehåll behöver tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. – Även här ligger vi långt framme tack vare vårt nätverk, vår expertis och ingående samarbeten med bilindustrin och olika universitet. Vi vill alltid kunna erbjuda våra kunder attraktiva, och hållbara lösningar som innebär förlängd livslängd genom återbruk och miljöriktig återvinning, säger Jan-Erik Andersson.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

eliminering av fuktskador i containertransporter. Genom lösningar och produkter hjälper vi industrin att spara miljoner. det kallas Peace of Moisture Mind™. Fuktskador i containers uppstår som ett resultat av naturlagar - varm luft kan binda mer vattenånga än kall. Med sjunkande temperature kondenserar vattenångan och angriper godset som skeppas. I containertransporter kan skador som

mögel, korrosion, ändrad lukt/smak, trasiga förpackningar och/eller etiketter som lossnat att förekomma. Ofta är dessa skador irreversibla och godset måste skrotas. Såväl skrotningen som eventuella efterbehandlingar har en direkt påverkan på företagets EBIT. Och en starkt negativ miljöpåverkan. Magnituden av problemet är väsentligt mycket större än vad industrin är medveten om. En container med

att vi hjälper kunden att förstå varför de råkar ut för fuktskador. Ofta är man omedveten om att man tillför onödig och skadlig fukt till containern. Man försäkrar sig om att produkten är torr när den packas. Men lastar den sedan på en pall som stått utomhus och kan innehålla 10 liter vatten som utsöndras i containern. Ett exempel på ett vanligt misstag som kan få stora konsekvenser. När fuktkedjan är säkrad utrustars containern med egenproducerade absorbenter som tar hand om återstående fukt och håller den relativa fuktigheten på en oskadlig nivå. Text: Rikard Kanmert

MATERIAL I FOKUS UNDER SCANPACK Foto: Unsplash

Dagens konsumenter är mer miljömedvetna än någonsin. Något som ökat kraven på förpackningsindustrin att ta fram smarta förpackningar med hållbara material och material som exempelvis går att äta, som är töjbara eller självförstörande. Hållbarhet står i centrum under norra Europas största förpackningsmässa Scanpack, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 23-26 oktober. Att satsa hållbart ger fördelar. Var fjärde svensk skulle nämligen acceptera ett prispåslag på 50 procent eller mer för en förpackning som är enkel att återvinna. – Klimatsmarta alternativ är högaktuellt för alla som producerar och använder förpackningar. Därför ville vi i år lyfta upp detta och verkligen ge besökarna en eftermiddag där ledande branschaktörer berättar hur de arbetar med lösningar som är bättre för miljön, säger Anna Lena Friberg, affärsansvarig för Scanpack. Text: Hans-Peter Öhman

MARKNADEN STÄLLER KRAV PÅ SMARTA DIGITALA LÖSNINGAR

Absortech erbjuder lösningar som innebär

Foto: Pressbild/SF

Svensk lösning revolutionerar logistikbranshen

fuktskador kan lätt kosta 10 000-tals kronor i skrotning och/eller efterbehandling. Redan vid 100 containers per år blir kostnaderna i miljonklassen - helt i onödan. Det överlägset mest ekonomiska och miljövänliga alternativet att eliminera fuktskadorna är att ta hand om fukten.

Foto: Pressbild/Stora Enso

Absortech Group är pionjärer inom

Foto: Pressbild/Absortech Group

20

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

SF BIO BYTER UT ALLA SINA PRESENTKORT – PLAST MOT KARTONG Flera globala företag har bytt eller prövar att byta bytte material

i sina presentkort – från plast till kartong. Sveriges största biografkedja, SF Bio, har tagit steget och byter ut alla sina kort. – När vår kortleverantör Megacard presenterade möjligheten att göra våra presentkort i kartong, och därmed minska miljöpåverkan drastiskt, var det en självklarhet för oss att byta, berättar Anna Marcusson, produktchef för gift cards vid SF Bio. – I klartext betyder det att vi succesivt minskar användningen av 10 ton PVC om året genom att fasa ut plasten och ersätta med kort gjorda av Invercote från Iggesund Paperboard, fortsätter hon. Att byta plast mot icke-fossila material är en påtaglig trend,

inte minst i förpackningsindustrin. Att gå från fossilt plastmaterial till alternativa material som t ex kartong minskar företagens klimatpåverkan. Men att förändra en etablerad infrastruktur tar tid, särskilt om det innebär att förpackningskonstruktioner måste göras om, packutrustning modifieras eller ersättas och att distributionen från producent till konsument påverkas. Text: Hans-Peter Öhman

Digitala lösningar för förpackningsautomation blir allt viktigare.

Marknaden ställer krav på smarta, digitala lösningar för förpackningsautomation, menar Thomas Sundling som är Manager för Stora Enso Packaging Automation BU Sweden. – Syftet är att kunderna ska få ut en högre produktionskapacitet av sin maskin genom att förutspå när reservdelar behöver bytas innan de är uttjänta. På så sätt kan kunden planera in att underhåll av maskinen sker under kontrollerade former och därmed förebygga ovälkomna maskinstopp, säger han.

Samtliga ventiler, cylindrar, givare, servomotorer och frekvensmotorer mäts beträffande status och slitage. Även ett system för att mäta OEEvärden finns. På så sätt får kunden kontinuerlig information om maskinens kvalitet utan att själva vara på plats. Data samlas in, lagras och presenteras sedan i en överskådlig rapport.

Detta är ett pilotprojekt som Stora Enso driver tillsammans med Österbergs Förpackningsmaskiner och Schneider Electronics och det kommer att fortsätta att utvecklas under året. – Uppkopplade maskiner anpassade för Industri 4.0 är en del i att framtidssäkra vårt erbjudande till kunderna, Förnybara och återvinningsbara förpackningar av wellpapp är såklart ett annat.

– En av de saker våra kunder uppskattar mest är att vi levererar både framtidssäkrade förpackningssystem och wellpapp. Det vill säga en och samma kontakt för båda områdena. Enklare än så blir det inte, avslutar Thomas Sundling. Text: Martin Westholm

ANNONS

MÖT SAWYER – den revolutionerande samarbetsroboten Arbetar bredvid sin mänskliga kollega, helt utan skydd eller burar.

Läs mer om Sawyer på rtrobotics.se


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

ÅTERBRUK OCH ÅTERVINNING AV ELEKTRONIK STÅR INFÖR STORA UTMANINGAR Marknaden för återbruk och återvinning av begagnad och uttjänt elektronik växer i takt med att alltfler cirkulära affärsmodeller ser dagens ljus. Sims Recycling Solutions är ett av världens största företag på denna marknad. Den svenska verksamheten finns i Katrineholm och har idag motsvarande 35 procent i marknadsandel. BEGAGNADE ELEKTRONIKPRODUKTER HÅRDVALUTA PÅ SECOND HAND MARKNADEN – Vår verksamhet står på två ben. Dels återbruk, dels återvinning, säger Sargon Chanko som är VD för Sims Recycling Solutions i Sverige. Han fortsätter: – En stor del av den småelektronik som lämnas in på återvinningscentraler runt om i landet är fullt funktionsduglig och i dag finns det en växande andrahandsmarknad för exempelvis mobiltelefoner och datorer. Allt fler inser det orimliga i att slänga sådant som fungerar, andra väljer att köpa begagnat för att det är billigare. När det gäller återbruk görs en genomgång av datorn eller mobiltelefonen för att se att den verkligen fungerar. Därefter raderas all information, exempelvis dokument och bilder innan dator eller mobil säljs vidare. – Vi har en rad samarbetspartners, både i Sverige och i utlandet. Mycket levererar vi till kontinenten men vi ser också ett växande intresSargon Chanko VD för Sims Recycling Solutions i Sverige

se här hemma i Sverige, säger Sargon Chanko. Därför kommer vi inom kort att lansera en digital tjänst där vi säljer datorer och mobiltelefoner. ÅTERVINNING AV METALLER SOM ANVÄNDAS TILL NYA PRODUKTER Det andra benet – återvinning – som Sims Recycling Solutions står på, handlar om att utvinna metaller ur de elektronikprodukter man får in, och som inte kan återbrukas. Förutom datorer och mobiltelefoner handlar det bl a om småelektronik som dammsugare, hårfönar, kaffekokare, rakapparater, eltandborstar. Från dessa utvinns sedan en rad fraktioner som guld, silver, koppar, järn, aluminium och plast som sedan säljs vidare till industrin. – Bara under förra året återvann vi 180 kilo guld, 1 700 kilo silver och 1 000 ton järn, berättar Sargon Chanko. Vid företagets anläggning i Katrineholm görs först en manuell miljösanering där batterier, kvicksilver och olja avlägsnas. I nästa steg krossas materialet till mindre bitar, fraktioner för att hamna hos köpare som smälter ner metallerna på nytt för att bli nya produkter. STÖLDER OCH NYA AKTÖRER BIDRAR TILL MINSKADE VOLYMER FÖR CERTIFIERADE RECYCLINGFÖRETAG På senare år har allt fler upptäckt att det elektronikprodukter som lämnas in på landets återvinningscentraler har ett betydande värde. – Dels förekommer det regelrätta stölder, något som i dag har blivit ett arbetsmiljöproblem med personal som hotas när de försöker stoppa tillgreppen. Dels är det flera hjälporganisationer som startat verksamheter för att samla in och ta hand om elektronikprodukter som renoveras och säljs i egen regi. – För oss som är i branschen är detta nya utmaningar som innebär minskade volymer,

men också att allt fler inte vågar lämna in sina gamla datorer och mobiler, eftersom man är orolig för att det som finns på minneskort och hårddiskar ska komma i orätta händer, förklarar Sargon Chanko. Ett annat problem är att man inte har kunnandet att ta hand om de farliga ämnen som finns i många produkter på ett korrekt sätt.

”Ett annat problem är att man inte har kunnandet att ta hand om de farliga ämnen som finns i många produkter på ett korrekt sätt.” MED SIMS NYA SÄKRA INLÄMNINGSBOXAR KAN PRIVATPERSONER KÄNNA SIG TRYGGA I ett försök att komma till rätta med problemen lanserar Sims nu en säker stängd inlämningsbox i stål, som kommer att placeras på återvinningscentraler runt om i Sverige. Privatpersoner ska känna sig trygga med att all information på de mobiler, laptops och läsplattor som läggs i boxen raderas av Sims och att ingen utomstående kan komma åt inlämnad elektronik. Sims radering av inlämnade produkter med minnesmedia sker f ö med Blancco, ett raderingsverktyg certifierat av bland annat Svenska Försvaret och NATO, Sims är även ISO 27100 certifierade. — Vi tror att en stor anledning till att vi i Sverige fortfarande har miljontals gamla mobiler, laptops och läsplattor i byrålådor är just osäkerheten med att informationen på dem kommer i orätta händer. Med Sims säkra inlämningsbox hoppas vi att viljan att lämna ifrån sig sin gamla elektronik kommer att öka. Läs gärna mer på www.srssweden.se


Annons

22

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister är ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI).

RÄTT FOKUS INOM TEKNOLOGI AVGÖRANDE FÖR SVERIGES FRAMTID Att ny teknik kan förändra världen finns det otaliga historiska exempel på. Den nya världsordning som följer på dagens teknologiska framsteg ligger ännu i framtiden, men är snart en realitet.

årliga EITI-rapporterna inkluderar information om industrins värdekedja från utvinningsstället, hur inkomsterna passerar regeringen och slutligen hur de gagnar allmänheten i respektive land.

I jakten på ny teknik i en digi-

konkurrenskraftigt på många områden och få saker kommer att få så stor betydelse för vår framtida konkurrenskraft mot omvärlden som teknologi och digitalisering. Enligt Fredrik Reinfeldt är Sverige är en viktig

taliserad värld, går ett välkänt svenskt ansikte i täten för ett internationellt initiativ som driver utvecklingen framåt. Trots att Fredrik Reinfeldt lämnat partipolitiken, håller han sig sys-

Sverige som land behöver vara

”Sverige är världsledande när vår innovationsförmåga mäts mot andra. Våra myndigheter har dock inte hängt med lika bra inom e-government, där kan mer göras.” selsätt som föreläsare, författare och som rådgivare inom en rad frågor som rör digitalisering och global samarbete mellan EU:s och världens länder. Sveriges tidigare statsminister är

ordförande i Extractive Industries Transparency Initiative, (EITI), vars globala standard för att främja öppen och ansvarsfull förvaltning och utvinning av naturresurser inom olje-, gas- och gruvbranschen är implementerad i 51 länder världen över. De

testmarknad för ny teknologi och vi ligger i den absoluta världstoppen när det gäller satsning på forskning inom området. Dock är det viktigt att ta vara på denna innovationsförmåga, att utnyttja försprånget och inte låta långsam implementation inom myndighetsvärlden stå i vägen för utvecklingen för landet som helhet: – Sverige är världsledande när vår innovationsförmåga mäts mot andra. Våra myndigheter har dock inte hängt med lika

bra inom e-government, där kan mer göras. Framstegen inom ny teknologi

och digitalisering är en allomfattande och ohejdbar rörelse som inte lämnar någon bransch eller något område oberört. Enligt Fredrik Reinfeldt kommer allt att påverkas och på flera områden är det ju som synes redan påbörjat. Utvecklingen sinsemellan olika branscher skiljer sig naturligtvis åt – vissa har tvivelsutan kommit långt i utvecklingen och ligger i framkant, medan andra ännu har en resa kvar att göra. Hur ser då digitaliseringen ut för de stora branscherna inom svenskt näringsliv, om man jämför med andra länder? – Sverige har stor finansindustri, och den ligger tidigt i påverkan av ny teknologi. Det gäller också medie- och kommunikationsbranschen. Det har inte gått lika fort när det gäller detaljhandeln som också är mycket betydelsefull. Även om den tekniska och

digitala utvecklingen på många sätt gör livet lättare för många människor, handlar det mesta enligt Fredrik Reinfeldt till syvende och sist inte enbart om tekniska framsteg, utan om hur konsumenterna anpassar sig till ny teknologi. Vikten av att teknologin kan implementeras på ett naturligt sätt i medborgarnas vardag och blir en del av

”Sverige är exportberoende. Om ny teknik kan användas för att öka kundnyttan kan vi vinna marknadsandelar.

samhället bör inte underskattas. – Det finns många tekniska lösningar som inte slår igenom för att människor inte tar till sig hur de kan användas.

sektorer där utvecklingen ännu inte kommit så långt. Här menar Fredrik Reinfeldt att vi också har möjlighet att bryta ny mark på exportmarknaden, genom att ha rätt fokus för ögonen när vi tar utvecklingen ytterligare framåt. – Sverige är exportberoende. Om ny teknik kan användas för att öka kundnyttan kan vi vinna marknadsandelar. Ibland beskrivs alla investeringar i ny teknik som bra och att det överallt är nödvändigt att ha det senaste – tekniken sätts före kundnyttan. Endast med fokus på kundnyttan kan Sverige behålla sin ledande ställning inom digital och teknologisk innovation. Text: Anna Bjärenäs

Varje mynt har en baksida och

Fredrik Reinfeldt menar att digitaliseringen slår ut många jobb, men att dessa fram till nu ersatts av fler och andra jobb och således gett ett positivt resultat på sista raden. Dock är den positiva trenden hittills ingen garanti för att den ekvationen består i framtiden.

FAKTA Fredrik Reinfeldt, född 1965, är civilekonom, föreläsare, författare och före detta politiker. Han var partiledare för Moderaterna 2003–2015 och Sveriges Stadsminister 2006–2014. Sedan februari 2016 är han ordförande för det internationella samarbetsorganet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Som land är vi på rätt väg vad

gäller digital, teknologisk utveckling och innehar redan en ledande ställning, sett ur ett globalt perspektiv. För att hålla oss kvar i toppen är det viktigt att se till vilka konkurrensfördelar vi i Sverige kan uppnå genom att driva igenom en snabb och effektiv digitaliseringsprocess i de

UPPDATERAD KUNSKAP ANALYSSVERIGE.SE Det är en tydlig trend att tillverkande företag efterfrågar en helt ny typ av bland annat industriarbetare, det kan handla om operatörer eller montörer. Läs mer på analyssverige.se


Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – FÖRPACKNINGSINDUSTRIN 23

Foto: Peter Knutson

Annons


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Robotdalen

24

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

TA STEGET IN I ROBOTARNAS VÄRLD Åsa Nordin, biträdande chef och projektchef för industrirobotik på Robotdalen i Västerås.

Automation och robotar är framtiden för svensk industri. Det gäller inte minst för små- och medelstora företag som annars riskerar att konkurreras ut. Det råder högkonjunktur i Sverige

och många företag går för högtryck. Men det innebär inte att det inte finns problem. Särskilt med tanke på att vi allt mer lever i en globaliserad värld där konkurrensen från andra länder är stenhård. – Särskilt utsatta är små och medelstora företag som en följd av låg automatiseringsgrad, säger Åsa Nordin som är biträdande chef och projektchef för industrirobotik på Robotdalen i Västerås. – En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är avgörande för Sveriges framtid och då gäller det att ta till vara på den teknik och den kunskap som gör att vi kan fortsätt att ligga i topp som industriland med allt vad det innebär för sysselsättning och ekonomisk tillväxt. För stora företag är detta inget pro-

blem. De har både kompetensen och de ekonomiska musklerna. Samtidigt kan det vara värt att ha i minnet att så många som en halv miljon svenskar är sysselsatta i svensk tillverkningsindustri och att av dessa arbetar mer än 90 procent i de mindre och medelstora företagen med många gånger låg automatiseringsgrad. Att små och medelstora industri-

er, i stort sett oavsett bransch, kommit på efterkälken har flera orsaker. – En är att mycket i de mindre företagen är händelsestyrt, att man inte agerar proaktivt utan först när det börjar kärva, berättar Åsa Nordin. – En annan faktor är brist på egna resurser, både ekonomiska och kunskapsmässiga. Och en tredje är arbetsbelastning. Det är så mycket som måste lösas i den dagliga verksamheten att man inte får tid över för att reflektera över kommande utmaningar. Det är bland annat här som Robotdalen, som startade 2003, kommer in i bilden.

“Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik.” – Vi ska vara en katalysator för utveckling och implementering av nya idéer och lösningar inom robotteknik, förklarar Åsa Nordin. Men vi ska också hjälpa till med kommersialisering och implementering av robotlösningar i olika branscher. Finansieringen av verksamheten sker via bland annat Vinnova, europeiska regionala utvecklingsfonden, näringslivet och kommuner och regioner i Mälardalen. Även om många företag kämpar

med att få tiden att räcka till är

man väl medvetna om utvecklingen och behovet av ny och förbättrad teknik. Sedan starten har Robotdalen utfört närmare 300 produktivitetshöjande studier. – En grundläggande förutsättning för att vi ska genomför en förstudie är att det finns en drivkraft i det aktuella företaget och en vilja till förnyelse, berättar Åsa Nordin. – Med det som grund kan vi bidra med en nulägesanalys som leder till ett förslag till förbättringar och en investeringskalkyl inklusive en kalkyl för hur lång tid det tar för att investeringen har lönat sig. Vi talar här om investeringar på över miljonen och för många företag är det ett stort steg att ta och då vill man vara säker på att besluten fattas på rätt faktaunderlag. – Ett annat återkommande bekymmer som vi ser gäller företagens kompetens när det handlar om ny teknik. Det gäller både hur tekniken ska användas och hur den ska köpas in. Ett annat problem är medarbetar-

nas kompetens när det gäller att sköta den nya utrustningen. Historiskt har merparten av Robotdalens produktivitetshöjande förstudier varit inriktad på företag i Mälardalen. Men under 2017 genomfördes ett testprojekt i Dalarna och Gävleborgs län. – Vi inledde med en heldag med seminarier och minimässa, som fungerade som en kompetenshöjare inom automationsområdet. Där efter genomförde vi de konkreta förstudierna ute hos företagen. Detta projekt väckte stort intresse och var mycket framgångsrikt. – Nu planerar vi att sprida konceptet vidare till ytterligare fyra nod runt omkring i Sverige för att sprida såväl kunskap som att göra det möjligt för fler företag att ta nästa steg i processen att introducera robotar i sin verksamhet, avslutar Åsa Nordin. Text: Martin Westholm

DISKUTERA NYHETER ANALYSSVERIGE.SE Intressanta artiklar finns på kampanjsidan.


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Övre: SolTechs Energys partner ASP fabrik i Hangzhou Kina. Nedre: SolTech Facade.

SolTech ShingEl.

SolTech Energy ändrar förutsättningarna för solenergimarknaden Sverige och Europa har ambitiösa miljömål att nå upp till inom de kommande åren. SolTech Energy har idéer kring hur vi ska ha en möjlighet att nå dem och dessutom se till att resten av världen går samma väg. SolTech Energy är ett innovativt bolag med egenutvecklade solenergilösningar sprunget ur ett forskningsprojekt på KTH. Sedan start har fokus hela tiden legat på estetisk solenergi. I motsats till traditionella solpaneler som monteras uppepå taket utvecklar och levererar Soltech Energy integrerade solenergilösningar där solpanelerna är taket eller fasaden. – Många av dagens traditionella solceller är i vägen för estetiken, vilket gör att de också står i vägen för den fulla marknadspotential solenergin har, säger Stefan Ölander, VD och investerare i SolTech Energy. I höst släpper man en ny produkt, under namnet SolTech RooF, som blir betydligt större och mycket mer kostnadseffektiv jämfört med SolTech ShingEl. När ett nytt taks byggs, eller ett gammalt renoveras, läggs SolTech RooF direkt på underlaget av papp och läkt och blir alltså taket - istället för att först lägga ett tak av betongpannor eller plåt och sedan lägga solceller ovanpå det. Stefan menar att om solenergi ska kunna bli så stort

som det krävs för att vi ska kunna nå de uppsatta miljömålen, måste en stor del av installationerna vara lösningar som är integrerade i själva byggnaderna. Helt i linje med detta budskap är den nya produkten SolTech Fasad, som lanserades nu i april – en fasad som finns i 8 olika färger och är marginellt dyrare än en ordinarie fasad.

Förutom god estetik är de lägre driftskostnader en

fastighet med solceller har en stor fördel. Detta inne-

bär att fastigheten får ett högre värde, då den kostar mindre att driva. Dessutom kan fastighetsägaren ta ut en högre hyra, då fastigheten blir mer attraktiv för alla företag som bryr sig om hållbarhet. – Vår kund Vasakronan kan gå i god för att deras solcellsanläggningar är avbetalade på mindre än ett år. Visst är byggnadsintegrerade solpaneler lite dyrare än traditionella paneler, men andrahandsvärdet på en fastighet eller en villa när den ska säljas i framtiden kommer vara högre om man valt integrerat jämfört med utanpåliggande solpaneler på hela taket, säger Stefan. Ska cleantech slå igenom fullt ut måste det till hårdare styrmedel från kommunerna gällande bygglov, anser Stefan. Ifall man från de styrandes håll vill driva på utvecklingstakten vad gäller implementering av solenergi på bred front går det att införa restriktioner som säger att det inte utfärdas bygglov för nybyggnad eller renovering av privatbostäder om det inte finns planer på installation av solpaneler för byggnationen. En sådan regel tog Kalifornien beslut om i våras. – Vi gör mycket i Sverige, Norge, Danmark och övriga Europa, men ska Cleantech ha en rejäl effekt ska man fokusera på Kina, Indien, Malaysia och Mellanöstern, där man eldar med kol och olja, riktigt smutsiga och miljöfarliga alternativ. Lyckas vi minska bara en procent av dessa utsläpp gör det väldigt mycket på de sammantagna globala koldioxidutsläppen. Med detta sagt berättar Stefan att SolTech Energy driver ett solenergiföretag i Kina. Den kinesiska verksamheten, som drivs tillsammans med ett kinesiskt solenergiföretag, har i skrivande stund har 52 megawatt och i höst är målet 88 megawatt i drift. Installationerna är monterade på kinesiska industritak, där det största taket är stort som 18 fotbollsplaner. SolTechs samägda bolag i

Kina finansierar, installerar och driver anläggningarna. Kunderna förbinder sig att köpa all el som produceras i 20 år och utöver den intäkten får SolTech olika bidrag från myndigheterna. Men det är inte allt. Även hur man finansierar den

kinesiska affären är banbrytande. Sedan tre år tillbaka är SolTech Energy noterat på Nasdaq First North och har runt 15 000 aktieägare. Genom plattformen First North Bond market emitterar dotterbolaget Advanced SolTech AB gröna obligationer. 2016 gavs den treåriga obligationen SOLT1 ut med 6,5 procents ränta vilket genererade 65 miljoner. I februari 2018 emitterades femåringen SOLT2 med 8,75 procents ränta i samarbete med Avanza Bank som gav 128 miljoner SEK. För den summan kan SolTech Energy bygga 15 Megawatt solenergi i Kina, vilket sparar 14 000 ton koldioxidutsläpp per år. – I maj i år tog vi in ytterligare 148 miljoner från privatpersoner i vår tredje obligation, SOLT3 som även den är femårig och ger 8,75 procent i årsränta. Tidigare har det bara varit institutionella investerare som kunnat investera höga belopp i gröna obligationer. I våra obligationer kan man investera så lite som 20 000 SEK. Nasdaq tyckte detta var så pass intressant så de startade en ny marknad - First North Sustainable Retail Bonds, där SOLT2 var den första obligationen. Just nu emitteras SOLT4 med en årsränta på 8,25% och en teckningstid mellan 24/9 – 15/10. Med en grön finansmarknad kan vi ge obligationsägare en riktigt bra ränta, samtidigt som miljön är den allra största vinnaren.

Stefan menar att kopplingen mellan cleantech och clean finance är solklar. Det satsas tusentals miljarder dollar på obligationer

runt om i världen. Kan vi få en större del av dessa att satsas på cleantech når vi snabbare klimatmålen som världens ledare satt upp, avslutar han.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: fancycrave

FÖRPACKNINGSINDUSTRIN – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Pressbild/Tara pac

26

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Lars Persson, VD och Yasmine Ströberg, marknadskoordinator på Tara pac.

FÖRPACKNINGEN SPELAR ALLT MER HUVUDROLLEN När produkterna blir allt mer lika varandra till innehåll får förpackningen en allt viktigare roll om vi som kunder köper eller inte.

– Våra kunder finns i Sverige, men också i Danmark, Norge och Finland.

Förpackningen av en produkt får

ning utan fungerar som agent för ett flertal förpackningsföretag från Europa, bland annat i Tyskland, Frankrike och Holland. – Det gör att vi kan erbjuda lite mer än vad andra kan som ofta är hänvisade till det som tillverkas i det egna företaget, fortsätter Lars Persson. – På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att hitta lösningar som passar just deras produkt och deras strategi för marknadsföring. I dag ställs det allt större krav på förpackningen i form av funktionalitet, men också att den ska ha ett mervärde. Som exempel på det nämner Lars Persson förpackningar som innehåller en sked eller lock med pip så att produkten kan konsumeras på stående fot. Ett annat exempel är färghinkar med inbyggt tråg som gör att man enkelt kan stryka rollern med lagom mycket färg. Tara pacs strävan är att fungera som kundernas ”egna” förpackningsavdelning. – Vi har lång erfarenhet och djupa kunskaper som vi gärna delar med oss av. Det handlar om allt från vilka tekniska krav som ställs på en förpackning till

allt större betydelse för om den ska bli en kommersiell framgång. Det är inte heller någon överdrift att hävda att rätt utformning av förpackningen ofta är det som i slutändan avgör om vi som konsumenter väljer den ena produkten framför den andra. – Det har skett en snabb förändring under senare år där förpackningen blivit ett viktigt instrument i konkurrensen om kunderna, särskilt när det handlar om snabbrörliga konsumtionsvaror. En förpackning handlar i dag om allt från funktionalitet och miljötänk till hur den i slutänden uppfattas av konsumenten, säger Lars Persson som är VD för Tara pac i Lund. Tara pac som startades i Staffans-

torp 1993 är specialiserade på att framför allt ta fram skräddarsydda förpackningslösningar för bland annat livsmedel och kemisk-teknisk industri. Sortimentet består av hinkar, burkar, flaskor och dunkar i alla tänkbara storlekar och former, samt även IBC:er och fat. Vanligtvis handlar det om olika plastförpackningar, men även aluminium och bleckplåt förekommer.

Tara pac har ingen egen tillverk-

“En följd av vårt sätt att konsumera är att exempelvis att transparenta förpackningar blir allt vanligare, då konsumenten vill se innehållet.” vad som för tillfället är efterfrågat i konsumentledet, exempelvis PET-flaskor där kunder pressar sin egen fruktjuice, berättar Lars Persson. – Ett nära samarbete minimerar också risken för missförstånd och att man hamnar i situationer där man skyller på varandra. Med oss som samarbetspartner är det vi som tar ansvaret för att det fungerar. Som en del av våra kunders förpackningsavdelning kan vi dessutom se till att rätt förpackning alltid finns på lager hos kunden eller i vårt eget lager för snabbt avrop. – Men det kan också handla om så självklara saker som att förpackningen fungerar genom

hela logistikkedjan, från produktion till transport och hela vägen in i butik för att sluta med återvinning. Lars Persson och Yasmine Strö-

berg, marknadskoordinator på Tara pac, lyfter också fram förpackningens betydelse i arbetet med att bygga varumärken. – I vår nya digitala satsning som inleddes under hösten via sociala medier och en fantastisk ny hemsida så kan vi genom storytelling och rätt grafiskt uttryck förmedla våra förpackningar på ett helt nytt informativt och inspirerande sätt, säger Yasmine Ströberg. Vi ser en tydlig trend där utsidan på förpackningen allt mer blir en nyckelfaktor för slutkonsumentens val. Trenden är att förpackningen får en allt större roll som varumärkesbyggare, något som allt fler företag också tagit till sig. – Vi köper helt enkelt mer och mer med ögat! Förpackningen är i många fall en del av produkten och helt avgörande för om vi plockar varan från butikshyllan eller inte. En väl utformad förpackningsdesign med ett häftigt IML-tryck eller digitaltryck i kombination med funktionalitet och hållbarhet ser jag därför är av största värde. Det gäller inte minst vid impuls-

köp i till exempel dagligvaruhan-

deln som är mycket vanligare än vad man kan tro. Så det gäller minst sagt att stå ut i en miljö med många alternativ. – En följd av vårt sätt att konsumera är att exempelvis att transparenta förpackningar blir allt vanligare, då konsumenten vill se innehållet. Samtidigt får det funktionella inte heller underskattas när mindre förpackningar allt mer få ta plats då vi konsumerar ”on the go” och det behövs förpackningar som kan återförslutas, framhåller Yasmine Ströberg. – Rent trycktekniskt kan man göra så mycket mer i dag än för bara tio år sedan, exempelvis med mycket färg, olika mönster eller andra motiv som gör att förpackningen sticker ut och upplevs som mer intressant, framhåller Lars Persson. – Utvecklingen går snabbt framåt och även här hjälper vi gärna till med vägledning. Vi är till exempel marknadsledande av digitaltryck på plasthinkar i Norden, vilket vi kommer att visa upp på Scanpac-mässan i Göteborg i oktober, avslutar Lars Persson. Text: Martin Westholm

MAT ONLINE ANALYSSVERIGE.SE Coop tar stegen in i den digitala världen. Läs mer på Analys Sverige!


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Bilder från Lantmännen

Lantbrukets restprodukter blir hållbart bränsle till värmeverk Lantbrukarnas restprodukter värmer upp samhället, med hjälp av Lantmännen Agrovärmes cirkulära produktionsprocess. Att producera fjärrvärme av restprodukter är ett effektivt sätt att utnyttja resurser som annars skulle gå till spillo. Närproducerat och miljövänligt är ledorden för Lantmännen Agrovärmes produktion.

Hållbar fjärrvärmeproduktion med lokal förankring där man tillvaratar restprodukter från jordoch skogsbruk vinner mark på flera håll i Sverige. Lantmännen Agrovärme bedriver produktion av småskalig biovärme och levererar fjärrvärme på 14 orter. Den största orten är Skurup, där Lantmännen Agrovärme producerar 30 gigawattimmar per år. Företaget har en stark koppling till lantbruk genom moderbolaget Lantmännen, som ägs och styrs av 25 000 svenska lantbrukare. – Vi försöker bli vid vår läst och samarbetar gärna med lokala partners och lantbrukare. På vissa orter är lantbrukarna delägare i det lokala fjärrvärmeverket och driver det tillsammans med oss. Vi samarbetar även med en del kommuner. Vår grundidé är att vara nischade mot mindre orter och ha stark lokal förankring, berättar Henrik From, vd på Lantmännen Agrovärme. Genom att använda lokala entreprenörer och tjänsteleverantörer, samt bränsle från lokala leverantörer, är ambitionen att skapa en ekonomi som gynnar orten samtidigt som det är miljövänligt. Högsäsongen för fjärrvärmeproduktion är vintern, den period då det händer som minst på ett spannmålslantbruk, vilket gör upplägget till en bra kombination av verksamheter för de lantbrukare som vill arbeta med fjärrvärmeproduktion. – Vi är en affärspartner till lantbrukarna och har stor nytta av deras tekniska kompetens. En del av pengarna från fjärrvärmeproduktionen går dessutom tillbaka till lantbruket genom medlemskapet i Lantmännen, säger Henrik. Själva affärsidén går ut på att Lantmännen Agro-

värme levererar värme till kunderna via ett rörsystem. Värmen produceras i ett värmeverk som ofta ligger i utkanten av samhället, dit man transporterar bränslet i form av spillprodukter som havreskal, otjänligt utsäde, agnar, halm och flis. Restprodukterna kommer från egen verksamhet, lokala partners inom såväl lantbruk som skogsindustri och processindustri. – Vi har avtal med lantbrukare som i sin tur har avtal med underleverantörer, oftast andra lantbrukare, som ser till att det finns tillräckligt mycket bränsle att transportera till fjärrvärmeverket som sköts av oss, förklarar Eva Andersson, affärsutvecklare på Lantmännen Agrovärme. – Vi tar vara på allt. När vi har eldat spillprodukterna och omvandlat dem till fjärrvärme kan askan användas till att spridas på åkrarna som gödning, eftersom alla gödningsämnen och mineraler, som kväve och fosfor, är kvar. Det blir en biobaserad cirkulär ekonomi, säger Henrik.

Med framgångsrik etablering på 14 orter är man på Lantmännen Agrovärme övertygade om att det finns stor potential att utveckla verksamheten till att omfatta såväl fler orter som fler branscher och nya typer av partnerskap. – Vi vill utveckla verksamheten, vi ska finnas där det finns lantbruk och det innebär att vi skulle kunna finnas i princip överallt. Vi ser även möjlighet att jobba tillsammans med andra lokala partners, kommuner och större fastighetsägare för att producera närvärme till bostadshus, skolor och äldreboenden. Vår verksamhet skapar jobb och försörjning på orten, då folk behövs som sköter såväl drift, som servicetjänster och reparationer, säger Henrik Frohm. I några fall har Lantmännen Agrovärme tagit över en redan befintlig verksamhet och utvecklat och byggt ut den. Detta har gjort att man i flera kommuner nu kan erbjuda fjärrvärme till hela tätorten. På andra ställen, som i Skånska Rydsgård och Skivarp har man byggt helt nya fjärrvärmeverk som nu försörjer dessa tätorter med fjärrvärme. – Det är en bekväm och trygg uppvärmningslösning för kunderna. De slipper elda egna pannor som kan

gå sönder och ställa till med problem. Vi har redundans, en reservpanna som startar upp ifall den ordinarie pannan går sönder och har därför i stort sett aldrig driftsavbrott. Dessutom har vi dygnet-runt-beredskap ifall något går sönder, säger Henrik. På Lantmännen Agrovärme ser man med tillförsikt på framtiden och den planerade tillväxten. Just nu är man ute och söker nya samarbetspartners. Här tänker man sig gärna både kommuner, fastighetsägare, lokala lantbrukare och lokal processindustri. – Har man själv ett stort värmebehov i industrin så har man ofta ett överskott av värme som det går att göra fjärrvärme av. Om ånga används i industrin kan man få tillbaka 100-gradigt vatten som är tillräckligt varmt för att skicka ut direkt på fjärrvärmenätet, vilket är effektivare än att bara kyla bort värmen, säger Henrik. Oavsett om värmen kommer ifrån spillvärme eller restprodukter som eldas och blir fjärrvärme har Lantmännen höga krav på ren energi. – Lantmännen tar ansvar från jord till bord och har högt ställda mål för att minska klimatutsläppen. Lantmännen Agrovärme genomsyras av kretsloppstänk och resurseffektivitet och ger via sin cirkulära verksamhet ett viktigt bidrag till koncernens klimatarbete, avslutar Eva.

Eva Andersson, affärsutvecklare på Lantmännen Agrovärme

Henrik From, vd på Lantmännen Agrovärme


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Fotolia/Chepko Danil

LEDARE – LIFE SCIENCE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Emma Busk Winquist

28

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Lasse Jensen, Universitetslektor på Linköpings universitet.

NYA METODER FÖR ATT FISKA EFTER RÄTT CANCERBEHANDLING Det handlar om individbaserad utvärdering av effektiva anti-cancer läkemedel med patient-tumör-bärande zebrafisk embryo metoder. Ett stort problem inom can-

cerbehandling i dag är att det finns stora skillnader i hur väl patienter med till synes samma sjukdom svara på given behandling. För varje felslagen behandling adderas ytterligare månader till sjukdomsförloppet, vilket kan betyda att rätt be-

handling upptäcks för sent, om den upptäcks överhuvudtaget. Felslagna behandlingar betyder också extra nätter på sjukhus, fler tester, fler operationer och därför ökade köer inom vården. Det tillhandahålls i dag ett flertal specifika och effektiva läkemedel för behandling av olika cancersorter men dessa är oftast mycket dyra, och patienterna behandlas därför oftast i första hand med billigare läkemedel, även om dessa möjligen inte är lika effektiva.

Individbaserad cancerbehandling

syftar till att genom en analys av de genetiska förändringar som finns i enskilda patienters cancerceller och sedan utvärdera om dessa är mera eller mindre mottagliga för vissa typer av behandlingar. Tyvärr är de genetiska tester som finns i dag oprecisa och otillräckliga; 90 procent av patienterna inte har genetiska förändringar som kan kopplas till behandlingar. Det behövs därför bättre metoder för att med hög precision förutsäga

effekterna av olika behandlingar hos cancerpatienter.

Bioreperia har utvecklad en snabb

och säker metod för just detta, baserade på tumörer implanterade i zebrafisk embryon. Just nu utförs kliniska tester med syftet att klargöra hur precis och känslig plattformen är när olika behandlingar testas på patienternas egna tumörer, implanterade i zebrafisk embryon. Tumörbiopsier implanteras under huden på zebrafiskembryon och

tillväxten/reduktionen i tumörstolek och spridning studeras under tre dagar i närvaro av läkemedel. Preliminära resultat visar att denna metod, inom få dagar och med mycket hög precision kan påvisa om en behandling kommer vara effektiv för patienten. På sikt förväntar vi att metoden kan leda till en mera kostnads-effektiv cancervård och ökad överlevnad för cancerpatienterna.

Lasse Jensen, Universitetslektor på Linköpings universitet ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Sensorn som ger elbilar längre räckvidd

Elin Langhammer, Teknisk chef på Insplorion med en battericell och prototyp av sensorenheten i orange.

Att elbilar är svaret på hur vi ska minska koldioxidutsläppen från trafiken står relativt klart. Bekymret hittills har varit räckvidd och batterikapacitet. Nu kan en liten sensor vara lösningen.

för åtta år sen har, baserat på forskning från Chalmers, tagit fram en helt ny sensorteknik som har fördelen att den är väldigt liten, robust, ger noggranna mätvärden och kan tillverkas billigt i stora volymer.

Elbilar blir allt populärare. Det som hittills varit det största problemet för fordonsindustrin har varit batteriet, närmare bestämt hur man ska få så lång räckvidd som möjligt per laddning, utan att batteriet för den skull måste göras stort och dyrt. En av orsakerna till att man har onödigt stora batterier är att mättekniken för hur batteriet mår, inte är tillräckligt bra. Nu finns dock en sensor just för att diagnostisera batterier, framtagen för att klara av den tuffa miljö som ett batteri innebär. Insplorion, ett miljöteknikföretag som grundades

Vad sensorn gör är att den ger mycket bättre styrdata från batteriet. Dagens voltmetriska mätning, algoritmer och styrsystem är inte bra nog, vilket medför att man inte utnyttjar batteriernas kapacitet till fullo. Genom att diagnostisera batteriet bättre kan man få ett ökat energiuttag. – Går detta hela vägen kan vår teknik bidra betydande i omställningen till grön el. På cellnivå rör det sig om ett 50 procent möjligt högre energiuttag, vilket i praktiken innebär att man kan köra sin elbil 30-40 procent längre på samma

laddning. Då slipper batterierna göras större och man slipper den extra vikten och med mindre outnyttjat batterimaterial, förklarar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. Sensorn tillverkas i små serier för kommersiellt bruk och testas på Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet. Nu har Insplorion, tack vara ett partnerskap med AGM Batteries i Skottland, även börjat bygga in sensorn i batterier. Projektet finansieras av Littelfuse, med vilka man skrivit ett samarbetsavtal för att tillsammans kunna introducera produkten på bred front mot bilindustrin.

Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion


Marknadsföring inom Life Science kräver specialkunskaper och bred kompetens Att marknadsföra läkemedel, även receptfria, är inte som att marknadsföra vilken produkt som helst. Ett strikt regelverk sätter gränser som kan bli kostsamma att överträda, men det behöver å andra sidan inte betyda att reklamen blir tråkig och förutsägbar.

lagda och receptfria läkemedel. Bland byråns kunder finns alltifrån läkemedel för behandling av diabetes, njursjukdomar, prostatabesvär, underlivsbesvär och olika magsjukdomar till läkemedel för sällsynta sjukdomar som bara drabbar ett tiotal eller hundratal personer. Därtill finns en uppsjö receptfria läkemedel, kosttillskott och andra hälsorelaterade produkter i kundlistan. Life Science har på

senare år blivit ett hett område och Sverige utmärker sig på många sätt som ett av de mest innovativa länderna inom området. Varje år startas ett stort antal företag. En Relevans är en kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av att marknadsföra läkemedel och del blir riktiga succéer. Andra försvinner efter några år i det tysta. Varför kan man fråga sig? olika hälsoprodukter. Byrån grundades 2003. En inte helt ovanlig anledning är att företagen – Vi som är ansvariga projektledare har misslyckas med sin marknadsföring. tidigare arbetat inom vården och på flera – Det bästa rådet man kan ge är att försöka olika läkemedelsbolag. Både Sophia André tänka utifrån och in, alltså tvärt emot vad Klingspor och jag är sjuksköterskor i botten, många företag gör. De kan ha en jättebra idé säger Berth Lindén, VD och projektledare. Denna erfarenhet ger en stabil grund att stå på eller produkt, men då gäller det att kunna och det är också något som uppskattas av våra berätta det också, säger Berth Lindén. – Med det menar jag att det är lätt hänt uppdragsgivare. – Jag vill påstå att vi har lättare att förstå och att man fastnar i sin egen och sin produkts sätta oss in i kundens situation, inte minst med förträfflighet och därför glömmer bort att ta reda på vad kunderna vill ha, om det tanke på att det finns ett stort regelverk som över huvud taget finns något intresse. Detta man också måste känna till och ta hänsyn till när det handlar om att marknadsföra receptbe- gäller oavsett om man vänder sig till vården

eller till vanliga konsumenter. Relevans är en fullservicebyrå,

vilket innebär att de hjälper till med alltifrån att ta fram strategier och kampanjer, t.ex. generell marknadsföring, design av förpackningar och utformning av mässmontrar. – Vi arbetar med alla medier och vi har dessutom uthålligheten att sätta oss in i även komplicerade problem. Samtidigt har vi djupgående insikter om hur vanliga människor tänker och reagerar i förhållande till läkemedel. Våra projektledare är branschspecialister medan våra kreatörer och webbspecialister är kommunikativa generalister. – För att hjälpa våra kunder att hitta rätt har vi dessutom ett kontaktnät med 300 läkare inom olika specialiteter och nästan lika många sjuksköterskor, som vi kan rådfråga. Ibland händer det att en kund upplever en sak som ett stort problem, men när man väl frågar vården kan det visa sig att farhågan inte alls är relevant. – I andra fall kan det vara precis tvärtom. Kunden ser inga problem, men vården har litet eller inget intresse. Då är det bra att i förväg ha skaffat sig den kunskapen, understryker Berth Lindén.

Sist men inte minst är det viktigt att hålla den kreativa fanan högt, att drivas av ambitionen

Både Sophia André Klingspor och Berth Lindén, projektledare på Relevans, har erfarenhet av att ha arbetat inom sjukvården.

att ha reklam som sticker ut – gärna med inslag av en relevant humor. Att inte bara lösa kommunikationen med bilder på glada människor, svårtolkade diagram kompletterat med en konstaterande rubrik. Kreativitet varar alltid längst! – Även i vår bransch är det viktigt att tänka på varumärket, det vill säga att få med en rationell såväl som en emotionell aspekt i kommunikationen. – Utmana oss gärna, det älskar vi, avslutar Berth Lindén.

Läs gärna mer på www.relevans.net

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

– A boutique law firm

Health Care & Life Sciences Practice

We advise and represent clients in the field of life sciences, including the health care, pharmaceutical, biotech, medtech, veterinary, food and forestry industries. We have in-depth knowledge and long-lasting experience in all legal areas, including commercial agreements, regulatory matters, transactions and licensing, clinical operations, intellectual property, health care compliance, data protection and dispute resolution. The firm is ranked by Chambers as a leading law firm within life sciences in Sweden. Odd Swarting Partner, advokat +46 (0) 70 644 12 13 odd.swarting@caswa.se

Camilla Appelgren Partner, advokat +46 (0) 70 278 72 10 camilla.appelgren@caswa.se

Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB | Hamngatan 11, SE-111 47 Stockholm, Sweden | www.calissendorffswarting.se ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Ny metod ger starkare tandimplantat och påskyndar läkningen Miljoner människor får varje år dåliga tänder ersatta med implantat av titan. Efter ingreppet får många inte tugga mat under en längre tid samtidigt som risken för inflammationer ökar. En helt ny metod med snabbare läkeprocess och som gör att implantatet fäster bättre i benet har utvecklats i Linköping. Bioteknikföretaget AddBIO i

Linköping ligger i frontlinjen med en helt ny och revolutionerande teknik som är tänkt att användas vid dentalimplantat. – Det vi gjort är att vi utvecklat Zolidd®, ett patenterat nanolager som frisätter bisfosfonat, ett benstärkande läkemedel, för ortopediska och dentala implantat, säger VD Ulf Sewerin.

Han fortsätter: – Studier visar att lokalt administrerat bisfosfonat ger ökad stabilitet i samband med tandimplantat, vilket innebär att man kan förkorta tiden för läkning samtidigt som risken för komplikationer, exempelvis bakteriella inflammationer, avsevärt minskar. – För patienterna innebär det också mindre lidande och att man snabbare kan återgå till att äta som innan. Zolidd® är den första applikatio-

nen från en plattformsteknologi för lokal frisättning av läkemedel från implantat. – Ett nanometertunt proteinskikt, i detta fall ett blodprotein som fungerar som ett klister, fästs

på metallytan och bisfosfonat appliceras därefter på proteinet. När bisfosfonatet sedan frisätts från implantatets yta uppnås en lokal effekt som ger ökad stabilitet och att benet växer bättre, vilket i sin tur minskar risken för komplikationer, förklarar Ulf Sewerin. – Just nu arbetar vi med att färdigställa en studie som omfattar ett 70-tal patienter. Parallellt arbetar vi också med att utveckla metoder för tillverkning i större skala. – Vår målsättning är en godkänd CE-märkt produkt i slutet av 2019, som i ett första skede ska lanseras i Europa. Ett nästa steg därefter är att ansöka om ett godkännande för den amerikanska marknaden.

Marknaden för tillverkning av tandimplantat domineras av fyra stora aktörer som tillsammans svarar för 65 procent av den totala marknaden. Resterande marknadsandelar delas av 400 mindre bolag. – Den sammanlagda marknaden för dentalimplantat beräknades var värd cirka 6 miljarder US-dollar och öka med ytterligare 2 miljarder fram till år 2020. Med det som utgångspunkt finns det en stor potential

för vår helt unika produkt. – Förutom att kunna användas inom tandvården kan samma teknik även appliceras på andra områden, exempelvis inom ortopedi i samband med höftledsbyten, lårbensbrott och ryggskador. Då talar vi om en ännu större marknad, säger Ulf Sewerin.


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

LIFE SCIENCE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Fotolia/SSilver

Foto: Gunilla Lundström

30

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Anders Blanck, VD Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

LIFE SCIENCE FORSATT STARKT Sverige har länge varit starkt inom Life Science och det finns egentligen inga tecken på att det ska avta. Anders Blanck ser tvärtom oanade möjligheter för hela sektorn att inte bara befästa den positionen utan även stärka den. Life Science-sektorn har såväl en

stark tradition som stor betydelse för svenskt näringsliv och omfattar tre huvudsakliga delar; läkemedels-, medicinteknik- och bioteknikföretag. Gemensamt för företagen i sektorn är stark forskningsanknytning och behovet av ett nära samarbete med hälsooch sjukvården. Med andra ord är det en lika komplex som spännande och betydelsefull bransch och dess fortsatta utveckling påverkar de flesta av oss. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med VD Anders Blanck i spetsen har en tydlig bild av orsakerna till vår framskjutna roll: – Först och främst har vi en väldigt stark forskningstradition i Sverige med starka och högt rankade universitet, inte minst inom medicinsk forskning, med ytterst kompetenta forskare och forskarlag. Sverige är också ett av de länder som satsar mest på forskningsfinansiering. Parallellt finns det ytterligare en

faktor som Anders Blanck vill

framhålla som en viktig del i detta: – Den medicinska forskningen har alltid stått högt upp på den politiska agendan, oavsett vilket block som suttit i regeringsställning. Det har bidragit med en kontinuitet som är viktig inom Life Science eftersom vi pratar om extremt långa processer båda avseende forskningen men också för den komplicerade utvecklingskedjan och hela vägen fram till patienten. På LIF, som är en branschorga-

nisation som består av cirka 90 medlemsföretag, som gemensamt tillverkar cirka 80 procent av alla läkemedel som säljs i Sverige, har man identifierat en tydlig trend kopplat till forskningen kring Life Science: – Finansieringen till forskningen inom Life Science kommer både från den offentliga sektorn och från näringslivet. Under senare tid har vi tyvärr sett en tendens till att näringslivets del minskat, även om den fortfarande ligger kvar på en internationellt sett hög nivå. Samtidigt har den offentliga delen snarast ökat. – Här vill vi gärna arbeta tillsammans med det offentliga Sverige för att ytterligare öka ökat näringslivets satsningar. Det är viktigt för framtidens arbetstillfällen och samhällsekonomin.

Den svenska Life Science-sektorn,

som varje år generar ett stort exportnetto, består i stor utsträckning av en mindre mängd riktigt stora företag och en rad betydligt mindre, för att inte säga riktigt små företag. – Här har vi ytterligare en utmaning. De stora företagen är ofta globala koncerner med stora finansiella muskler som tidigt

”Vi i Sverige är ju riktigt bra på innovationer och start-ups, det gäller inte bara inom Life Science, men att sedan ta nästa steg är svårare.” plockar upp lovande småföretag. Samtidigt har vi flertalet småföretag med ett eller flera patent som på grund av bristande finansiering inte har någon möjlighet att växa. – Vi pratar om otroligt långa processer när det gäller utveck-

ling och sedermera även tester och godkännanden – upp till 20 år. Vilket småföretag har råd med det? Även inom detta område ser LIF

att man har en viktig roll: – Det är ett för stort glapp mellan de stora företagen och de små och vi måste försöka hitta möjligheter att hjälpa småföretagen att växa av egen förmåga. Vi i Sverige är ju riktigt bra på innovationer och start-ups, det gäller inte bara inom Life Science, men att sedan ta nästa steg är svårare. Tack och lov finns det finns tecken

som tyder på att detta kan ändras framöver, mycket på grund av den position som Sverige som innovations- och forskningsstark marknad redan har. – Vi har egentligen ett bra ekosystem för detta i Sverige och nu ser vi ett kraftigt ökat intresse från utländska investerare vilket kan skapa bättre tillväxtmöjligheter för småföretagen i form av riskkapital, tror Anders Blanck, och framhåller samtidigt vikten av att man från politiskt håll prioriterar Life Science: – Man har tydligt påvisat att man satsar på Life Science, digitalisering och miljö/klimat, vilket givetvis är positivt för oss. Det finns alltså ett flertal fakto-

rer som positivt kan påverka utvecklingen framåt. Samtidigt har man ur ett branschperspektiv identifierat viktiga områden där mer finns att göra. – Vi kan absolut utveckla hur vi använder hälsodata. Digitaliseringen har bidragit till att vi i dag har tillgång till enorma mängder hälsodata och nu måste vi se till att använda den på rätt sätt.

Dessutom vill man på LIF att vi ska

bli ännu bättre på att locka investerare till Sverige och då handlar det främst om att förstå hur man kan göra det ännu mer attraktivt, på en rad olika sätt och inte bara skattemässigt, att investera i svensk Life Science. – Vi behöver ha högt stående forskning, en väl fungerande sjukvård och konkurrenskraftiga regelverk. Men sedan behöver vi också något som kanske låter lite fluffigt; men det handlar mycket om samverkan mellan alla olika intressenter, näringsliv, det offentliga och akademin. Och samverkan är något vi är bra på i Sverige, avslutar Anders Blanck.  Text: Mats Carlbäck

VAD TYCKER DU? ANALYSSVERIGE.SE Kompetensen inom äldrevården är för dålig, menar krönikören. Håller du med?


ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

AddLife driver entreprenörskap i stor skala AddLifes historia sträcker sig bakåt till år 1906 då teknikhandelsföretaget Bergman & Beving startades, som redan på 40-talet tog steget in i Life science sektorn. Sedan 2016 är företaget en egen börsnoterad koncern med starkt fokus på tillväxt. – Vi har växt betydligt snabbare än marknaden som helhet, säger vd och koncernchef Kristina Willgård. Från en bakgrund i Bergman & Beving via teknikhandelsföretaget Addtech bildades AddLifekoncernen 2015 och idag är företaget helt fristående och noterades på Stockholmsbörsen 2016. – Vi är en nischspelare inom Life science, vi erbjuder utrustning, instrument, förbrukningsvaror, rådgivning och teknisk support till kunder inom sjukvård, forskning, akademi och läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vi är en oberoende distributör för flera internationella aktörer i Norden, men har en ökande andel egna produkter framförallt inom hemvård och medicinteknik, vilket gör att vi även når marknaderna utanför Norden, säger Kristina Willgård och fortsätter: – Våra ägare är långsiktiga och vår decentraliserade affärsmodell med drygt 30-talet dotterbolag är väl inarbetad. Våra medarbetare tar ansvar för och får stor frihet att driva sina bolag samtidigt som de drar nytta av gruppens gemensamma styrka och kunskaper. Man kan säga att vår koncern är entreprenörsdri-

kompetens och att vi verkar i nischer där vi har djup kunskap och kan anpassa vårt erbjudande efter kundernas behov.

ven kombinerat med ett starkt nätverk där vi stöttar och hjälper varandra att utvecklas på bästa sätt. 90 procent av försäljningen går till nordisk sjukvård och FoU som finansieras med offentliga medel. – När man agerar i den här branschen är det mycket viktigt att vara en god leverantör som bedriver en sund affärsverksamhet med höga krav på hållbarhet och gott uppförande i alla led. – Det har de senaste åren startats många små forskningsföretag i Sverige och i övriga Norden. Flera av dem är våra kunder och många av dem jobbar med att hitta lösningar på cancer-gåtan genom avancerad genforskning. Inom koncernen har vi även ett företag som jobbar internationellt med avancerade instrument inom yt-teknik, ett bolag där Maria Stömme är en av styrelseledamöterna. Sedan 2005 har AddLife vuxit med 14 procent i snitt varje år. Samtidigt har marknaden vuxit med tre procent per år. Hälften av tillväxten kommer från bolagens egna tillväxt och hälften via förvärv av nya bolag. Målsättningen är att långsiktigt öka resultatet med 15 procent per år, vilket man historiskt lyckats med.

Er utmaning framåt? – Det är nog samhällsutmaningen, med en växande och allt äldre befolkning som kräver mer vård. För att samhället ska klara sina framtida åtaganden kommer det att behövas förändringar inom hälso- och sjukvården för att bli mer effektiv och mer patientvänlig. AddLife kan genom sin verksamhet göra skillnad bland annat genom nya behandlingsmöjligheter, proaktiv diagnostik, tekniska hjälpmedel och digitala lösningar som bidrar till både patient- och samhällsnytta. Om vi ser hur sjukvården i Sverige använder sina resurser idag så ser vi att 70 procent av alla medicinska beslut baseras på diagnostik. Av sjukvårdens totala budget satsas endast 3 procent på diagnostik. Diagnostik ses som en kostnad och inte som en livs-besparande investering. En mer patientnära diagnostik där dagens innovativa tester används skulle öka möjligheterna markant för proaktiv vård med lägre kostnad för samhället samtidigt som patientens nytta ökar, säger Kristina

Vart är ni på väg? – Vi ska fortsätta att växa. Därför fortsätter vi att köpa bolag och ständigt vässa vårt erbjudande med målet är att fördubbla oss vart femte år. Vår framgång beror på vår entreprenöriella och agila affärsmodell, medarbetarnas höga

Har ni berörts av debatten om vinster i välfärden? – Nej, det har vi inte, men det är en konstig debatt. Det är klart att det måste gå att tjäna pengar när man levererar till den offentliga sektorn. Det som är viktigt är att vi i näringslivet bedriver en sund

Kristina Willgård vd och koncernchef och hållbar verksamhet, agerar etiskt, erbjuder bra villkor till våra medarbetare och betalar våra skatter och sociala avgifter. Samhället skulle inte klara välfärden idag utan de privata aktörerna så det är viktigt att vi har en bra samverkan med respekt för båda parter, avslutar Kristina.

Fakta AddLife Oms 2,4 mdr kr Medarbetare: 600 Dotterbolag: 34 st Huvudägare: Roosgruppen och fam Hedelius. Historia: Medicinteknik har funnits hos Bergman & Beving sedan 1941. År 2005 köpte Addtech affärsområdet MediTech från B&B Tools (tidigare Bergman & Beving) och bildade affärsområdet Life Science. I juni 2015 bildades AddLifekoncernen som börsnoterades i mars 2016.

ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

Smart innovation förlänger livslängden hos elmotorer NFO Drives

Uppdaterad 2016-09-07

NY GRAFISK IDENTITET

Ansvarig Henrik Hemark/NF0 Drives AB

Logotypen NFO Drives är ”platt” utan skugga i bokstäverna

Logotypen kan också användas negativ (vit) – i grön platta

Energieffektivisering och hållbarhet är ledorden för NFO Grön färg Drives, företaget vars världsunika innovation Olika lyckats typer av färg – med olika beteckningar - beroende på med konststycket att förlänga livslängden påanvändningsområde motorer. NFO Drives har med sin kommersialisering av en patenterad uppfinning från 90-talet signerad Ragnar Jönsson, lyckats öka effektiviteten på elmotorer avsevärt. Lösningen går ut på att man med hjälp av en frekvensomriktare böjer de sinusvågor som finns i elnätet. – Vi är ensamma i världen om att ge ut ren sinusvåg och på så vis öka verkningsgraden. Upgrading the future är vårt motto. Vår produkt är helt rätt om man strävar efter energieffektivisering och hållbarhet, säger Johan Braun, aktieägare och VD. Tack vare den patenterade lösningen slipper man skärmad kabel mellan motor och frekvensomriktare. Frekvensomriktaren gör så att inga jordströmmar uppstår, vilket gör att man undviker detta över kullagret på motorn. Det ger i sin tur en avsevärt bättre verkningsgrad och längre livscykel på elmotorn. Man kan även koppla till jordfelsbrytare för ökad personsäkerhet.

PMS PMS 347 PMS används vid dekortryck av rena enkla färger t ex screentryck på kartonger, presentartiklar och t-shirts

av kostnaden går åt till elenergi och – Anläggningen blir störningsfri, vilket CMYK CMYK 93 0 100 0 underhåll under sin livslängd. En lite höjd gör vår patenterade lösning perfekt för CMYK används på rastrerat 4-färgstryck och laserprintning installationskostnad vägs lätt upp av minskunder inom telekom, militär verksamt ex på broschyrer, rollups och vepor kad energiåtgång och förlängd livslängd het och sjukhus. Även PEAB har uppRGB RGB 0 154 68 på motorn, avslutar Johan. märksammat vår lösning och provat till RGB används till dokument vid visning på skärm och väljs motorerna i ventilationsanläggningar där i program typ PPT och Word - där dokumenten som ej ska tryckas man har lagerproblem - med mycket bra resultat. De Laval är en betydande kund TYPSNITT (Font) med höga krav på jordfelsbrytare och För text och rubrik i trycksaker etc. används liksom tidigare Gill Sans installationer i mycket besvärliga driftsför(Gill Sans alt One – är en egen variant där siffran 1 har ändrats för bättre läsbarhet) hållanden. På Webb-sidan används Verdana i brödtext för bättre läsbarhet på skärm. Rubrik bör vara Arial

Johan Braun, Utöver detta levereras frekvensomriktaGrön färg på sinuskurvan på t.ex. vepor och monterdekor: PMS 359 aktieägare och VD ren till Försvarets/Saabs nya signalspapå 40 NFO Drives. CMYK 0 50 0 ningsfartyg och till elsystemen på deras RGB 161 216 132 ubåtar. Många olika kunder attraheras av produktens olika applikationsområden och Om NFO Drives: fördelar. – Vi tror att alla frekvensomriktare i Omsättningen ligger i år på 30 miljoner SEK och framtiden kommer att fungera som våra, uppskalningen fortsätter – bolaget har konkreta expansionsplaner och är redan noterade på Spotlight. eftersom de ger betydligt lägre livscykelHuvudkontoret finns i Karlshamn och därifrån går kostnad. Kostnaden för produkter som 80 procent av produkterna på export till marknader pumpar eller ventilation utgörs till ungefär som Tyskland, Holland, Storbritannien, Skandinavien, tre procent av själva installationen, resten Asien och USA. Mer information finns på nfodrives.se


Annons

32

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

PROFIL – LIFE SCIENCE – ANALYSSVERIGE.SE

NANOTEKNIKEN ÄR EN GAME CHANGER FÖR INDUSTRI, SAMHÄLLE OCH VÅRA LIV Under det senaste decenniet har framstegen inom nanotekniken inneburit dramatiska genombrott inom flera naturvetenskapliga discipliner. Nanotekniken är en verklig game changer för många forskningsfält, säger Maria Strömme.

Norskfödda Maria Strömme blev

Sveriges yngsta teknikprofessor och första kvinnliga professor i nanoteknik 2004. I dag leder hon en forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet. Nanoteknik kallas ibland för atomslöjd, hur vill du förklara begreppet? – Det är en verktygslåda med verktyg från många olika vetenskapliga discipliner. Tekniken används bland för att undersöka egenskaper hos material och för att skräddarsy egenskaperna mot många olika tillämpningar. Själv fokuserar jag på Life Science, miljötillämpningar och energilagring. Maria Strömme säger att ytbe-

– Vidhäftning är också ett stort område. Kungliga Tekniska Högskolan har bland annat tagit fram ett lim som kan användas för att laga benbrott. En stark strävan är att utveckla

metoder för att hålla åldrande människor friska så länge som möjligt. – Här är det angeläget att vi ska kunna skapa nytt kroppseget material som ersätter skadad vävnad. Ett mycket intressant område är självformande material. Inom nanobioteknik jobbar man med att ta fram material som ger instruktioner till kroppen så att till exempel nytt brosk formas som kan ersätta utslitet brosk i bland annat knäleder. Det

”Just nu ser jag ett stort behov av att ta fram specialdesignade läkemedel mot barncancer.” läggningar är ett stort område. Man skapar nanomodifierade filmer som kan läggas på olika ytor för att uppnå önskade egenskaper.

här är intressant för egentligen alla organ i kroppen och det är en otroligt spännande utveckling där vi ser fram emot att kunna

låta våra kroppar producera ny vävnad som ersätter utslitna eller skadade. Maria Strömme hoppas att nanot-

ekniken ska ge oss bättre individanpassade läkemedel. – Just nu ser jag ett stort behov av att ta fram specialdesignade läkemedel mot barncancer. Ett problem är att dessa blir oerhört dyra om vi inte kan hitta ett smartare sätt att tillverka dem. Man kan tänka sig att vi använder en 3D-printer till att skriva ut specialdesignade och individanpassade läkemedel direkt på sjukhusen. Läkemedelsindustrin vill ju sälja stora volymer och det kanske företagen kan göra i form av en beredning som sjukhusen sedan kan skriva ut individanpassade doser av. – En del av vårt jobb här är att utveckla metoder för hur vi formulerar molekyler och ser till att de kan föras in i patienternas kroppar på ett optimalt sätt. Vi vill helst få fram läkemedel där vi slipper att injicera dem och istället ta fram tabletter. Dagens cancerläkemedel är ofta svåra att lösa upp i mage och tarmar.

Ytterligare ett starkt önskemål är

metoder för att hitta sjukdomar innan de hunnit bryta ut och orsaka skador. – Lyckas vi med det sparar vi stora kostnader plus att vi ökar överlevnaden och livskvaliteten för de sjuka. Man kommer förmodligen att i större grad analysera människors arvsanlag för att undvika sjukdomar. Jag tror att vi med nanotekniken kommer att utveckla metoder att hitta sjukdomar tidigare än i dag och därmed göra vården billigare. Det kan på sikt innebära att vi screenar oss för olika åldersrelaterade sjukdomar. Detta kommer att ändra både vården och läkemedelsindustrin och skapa stora gynnsamma effekter för sjukvården och för oss alla. Hur ligger vi till inom medicinsk FOU i Sverige? – Vi är duktiga på diagnostik och vi har en bra läkemedelsindustri som har gynnats av företag som AstraZeneca och Pharmacia (numera Pfizer). De har givit upphov till en mängd uppstartsoch FOU-företag inom lifescience. Samtidigt måste jag

konstatera att ju mer kunskap som produceras på detta område, desto svårare blir det för bolagen att hålla koll på vad som behöver göras för att ställa om sina strategier och i alla fall för mig personligen är tiden är en bristvara. Jag hoppas dock att vi inom några år ska kunna gå in kliniska prövningar av nanoutvecklade 3D printingsmetoder för individanpassade läkemedel i ett av mina forskningsprojekt. Det är alldeles klart att nanotekniken är en game changer för en mängd industriella områden och förståss inom olika forskningsdiscipliner; inte minst inom life-science. Vad är din drivkraft? – Att vi med hjälp av nanotekniken blir mycket bättre på att hjälpa människor och bota och lindra deras sjukdomar och inte minst att upptäcka dem tidigare. För mig är detta det roligaste jobb man kan ha. Jag jobbar ju också tvärvetenskapligt hela tiden med många olika professioner vilket är mycket spännande och stimulerande. Text: Fredrik Dhejne

ANNONS

Nordic Specialists in Talent Solutions for Life Science

Sweden

Denmark

Finland

Norway

+46 8 590 745 80

+45 51199197

+358 405948297

Tel +47 950 21 765

Recruitment of Specialists, Managers and Executives in Life Science w w w. p h a r m a r e l a t i o n s . c o m

ANNONS europ_media.indd 1

2018-06-20 12:06:13


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Kimberly Hero

ANALYSSVERIGE.SE – LIFE SCIENCE 33

FAKTA Namn: Maria Strömme Född: i Svolvær, Norge 1970 Yrke: Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet Utbildning: Civilingenjör, teknisk fysik och teknisk doktor i fasta tillståndets fysik Intressen: Löpning, fjällvandring & böcker

ANNONS

Business coaching When it suits you!

Enhances business ideas in life science

merxona.com


Annons

CONTENT WITH A PURPOSE

Foto: Andy Dean Photography

LIFE SCIENCE – ANALYSSVERIGE.SE

Foto: Dan Coleman

34

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

Björn Odlander, medgrundare till venture capitalbolaget HealthCap.

MÖJLIGHETER OCH RISKER INOM LIFE SCIENCE Sverige har en stark position inom Life Science. Innovationskraften är stor och många projekt når hela vägen fram till färdig produkt. Sverige har en lång tradition av Life Science. Den sträcker sig, vilket man kanske inte skulle tro, så långt tillbaka som till 1700-talet. Det var då som svenska veten-

skapsmän, som Carl von Linné, Carl Wilhelm Scheele och Jöns Jacob Berzelius, lade grunden till och skapade metoder för forskning som vi förstår den än i dag. Senare, under 1800-talet, tog universiteten vid, och i dag har

Björn Odlander är medgrundare till venture capitalbolaget HealthCap och har som investerare i olika Life Sciencebolag, både i Sverige och utomlands, goda insikter i vad som händer inom medicinteknik och nya läkemedel. – Ja, det händer helt klart mycket spännande. Det är naturligtvis extra glädjande att innovationskraften är så stor i Sverige liksom i såväl Danmark som Norge, som också håller sig väl framme, säger han. Själv har han och HealthCap varit med att ta fram bland annat ny teknik för operation av hjärt-

”Först och främst ska man försöka skaffa sig så mycket information som möjligt om både bolaget det handlar om och den produkt man vill ha pengar för att utveckla.” lärosäten som Karolinska institutet i Stockholm och universiteten i Uppsala och Lund gott internationellt anseende som drivbänkar för såväl nya läkemedel som medicintekniska landvinningar. Sverige hävdar sig med andra ord väl vid en internationell jämförelse. I dag går utvecklingen mot allt

mer sofistikerade läkemedelsterapier och medicintekniska metoder och hjälpmedel.

klaffar så att man slipper öppna patientens bröstkorg. Tekniken används nu över hela världen och för patienten innebär den en säkrare operation, kortare konvalescens och mindre smärta. Ett annat exempel på ett framgångsrikt arbete är ett nytt läkemedel under utveckling för Wilsons sjukdom som är relativt ovanlig men som får stora konsekvenser för de som har sjukdomen. Hur ska man då tänka om man

funderar på att investera i Life Science? Om någon bör veta, så är det Björn Odlander. – För det första ska man vara medveten om att Life Science är en bransch med risker. Möjligheterna till goda vinster på satsat kapital är stora, men det är också riskerna för förluster. Det betyder inte att man ska undvika att investera i Life Science. Det är viktigt att man är medveten om att det finns både en uppsida och en nedsida, understryker han. – Av alla projekt som initieras är det under tio procent som når målet att bli kommersiella produkter eller behandlingsmetoder. Ju längre ett projekt kommit desto större är chansen att det hela ska bli en framgång. Samtidigt ska man komma ihåg att det finns lovande projekt som stupar på mållinjen därför att de sista testerna inte infriar eller motsvarar förväntningarna. – På samma gång är det ju så att ju tidigare man går in i ett Life Sciencebolag desto större blir vinsten om produkten lyckas gå hela vägen. Som vägledning för att hitta rätt i

alla prospekt som kommer ut på marknaden har Björn Odlander några råd att dela med sig av. – Först och främst ska man försöka skaffa sig så mycket information som möjligt om både bolaget det handlar om och den produkt man vill ha pengar för att utveckla. Det kan vara svårt, men är inte omöjligt även för den

som inte är fackman. – Sedan måste man försöka sig på att göra en bedömning av värdet av den produkt eller tjänst som bolaget arbetar med. Finns det redan befintliga väl fungerande terapier eller andra bolag som arbetar med samma problematik? Även om en sjukdom är sällsynt och därmed inte drabbar många kan ett nytt läkemedel få stor betydelse och därmed också generera betydande försäljning. Det finns också andra parametrar

att ta hänsyn till och som kan ha stor betydelse för hur sannolikt det är att utvecklingsföretaget ska lyckas. – En sådan faktor är att se hur långt företaget kommit i sitt arbete. Ju tidigare man är i processen desto större är risken. På samma sätt gäller att risken är mindre om man är inne i slutfasen för att få exempelvis sitt läkemedel godkänt. – En annan viktig sak att ta reda på bolagets ekonomiska förutsättningar att långsiktigt ro projektet i hamn. Att utveckla ett nytt läkemedel eller medicintekniskt hjälpmedel kostar och tar lång tid, ofta mer än tio år. Min bedömning är att allt för många bolag är underfinansierade redan från starten och att det sedan kan få konsekvenser när mer kapital måste hämtas in. – En tredje parameter är att se vilka andra som gått in som aktieägare i bolaget. Det berättar också en hel del om vilka

förutsättningar som finns för att lyckas långsiktigt. Det finns alltså många om och

men att ta ställning till för den som funderar på att investera inom Life Science och som vill vara med att driva utvecklingen framåt. – Jag vill ändå inte avråda någon. Vad det handlar om framför allt är att vara försiktig, att vara medveten om riskerna och att förstå att det handlar om en långsiktig investering. Det kan också vara förnuftigt att inte lägga alla ägg i samma korg. – Om man investerar i, låt säga, fyra Life Sciencebolag kan man ta en förlust i ett eller två bolag om de går på öronen, som sedan kan kvittas mot vinst i de andra. Det är så man bör se det. – Ett annat alternativ är att satsa i fonder med inriktning på Life Science. Då får man både tillgång till expertkunskaper inom Life Science och gör en väl diversifierad investering, sammanfattar Björn Odlander.  Text: Fredrik Söderlund

BIOLOGISKA LÄKEMEDEL ÄR FRAMTIDEN ANALYSSVERIGE.SE Sverige ligger långt framme inom två heta områden gällande Life Science. För det första biologiska läkemedel där svenska regeringen satsar tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt AstraZeneca.


Annons

Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner

CONTENT WITH A PURPOSE

ANALYSSVERIGE.SE – LIFE SCIENCE 35

AI KAN REVOLUTIONERA VÅRDEN Foto: Stefan Zimmerman

Som läkare och forskare med ett gediget datateknikintresse är det inte så konstigt att Max Gordon fastnat för och specialiserat sig inom artificiell intelligens (AI) kopplat till vården i allmänhet och ortopedi mer specifikt. Digitaliseringen inom vården har

pågått under en längre tid och har skapat oanade möjligheter för utvecklingen av artificiell intelligens – men hittills har vi knappt sett början på det som i mångt och mycket kan revolutionera delar av vården. Max Gordon, specialistläkare på ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus och forskare vid Karolinska institutet, insåg tidigt möjligheterna med artificiell intelligens inom vården. – Egentligen kan man säga att AI i dag inte finns inom vården, i alla fall inte i någon större utsträckning. Min uppfattning är emellertid att vi står inför en revolution de kommande åren. AI kommer att kunna sätta patienten i centrum där sjukvården inte längre centreras kring diagnos och standard-PM utan kring en individualiserad diskussion kring vilka risker och fördelar olika behandlingar medför, hävdar Max. En bidragande faktor är digitalise-

ringen, något som under en tid tillbaka anammats av stora delar av vården. Därmed skapas helt nya möjligheter att låta datorsystemen analysera underlagen. Datorer har förmågan att analysera mängder med data, dygnet runt och utan pauser. Även om an-

att gå är betydligt mer osäkert. Även om anledningarna är flera, vill Max Gordon gärna framhålla att just komplexiteten gör att det tar längre tid än vad man kanske väntar sig: – Det är inte så lätt som många tror. Det gäller att veta var och hur man ska söka och i många fall är det väldigt många parametrar som påverkar en sjukdom och då tar det tid och stora mängder data innan man kan få fram trovärdiga och relevanta diagnoser. Databruset blir annars för omfattande och algoritmerna får svårt att lära sig. Samtidigt går forskningen framåt

Max Gordon, specialistläkare på ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus.

vändningen av AI fortfarande är i sin linda, har man kommit en bra bit inom bland annat ortopedi, där datorsystemen används till att analysera röntgenbilder. – Det är ju alltid bra att börja plocka den lågt hängande frukten och just röntgenbilder är ett naturligt sätt att utveckla system för AI inom vården. Vi har tillgång till stora mängder röntgenbilder som vi tolkar med hjälp av deep learning, en typ av AI, förklarar Max Gordon och tillägger: – Genom att datorn hela tiden lär sig, blir diagnoserna bättre och bättre i takt med att användningen ökar. Det är alltså systemet som analy-

serar den specifika röntgenbilden och jämför den med data som

”Egentligen kan man säga att AI i dag inte finns inom vården.” redan finns i systemet för att därmed kunna ställa en diagnos, något som läkaren använder för planeringen av vårdinsatser: – Målet är att tolka röntgenbilder av frakturer med hjälp av tekniken, bland annat för att bättre förutspå vilka frakturer som behöver opereras. Sedan är det ju trots allt läkaren och patienten som bestämmer vad man ska göra. Men nu kan dessa beslut baseras på ett stort antal

liknande fall och vilka metoder som har fungerat bäst vid liknande situationer, t.ex. en fraktur på ett specifikt ställe. Det ger såväl patienten som läkaren större trygghet, menar Max, som ser att läkarrollen i framtiden kan bli mer konsulterande: – Innan vi i framtiden kommer till en situation när datorer och robotar tar hand om allt, behöver patienten någon att prata och framför allt rådgöra med, och där kommer läkaren att fylla en viktig roll, då med underlag som tagits fram med hjälp av AI. Med tanke på detta är det kanske

inte så konstigt att man förutspår att AI kommer att förändra mycket inom vården framöver. Men hur snabbt detta kommer

med stormsteg och inom bland annat ortopedi och mammografi har man kommit en bra bit i utvecklingen. Incitamentet för fortsatt utveckling är också stort, då man med hjälp av AI kan göra stora kostnadsbesparingar inom vården och samtidigt förbättra patientsäkerheten. Max Gordon och hans forskargrupp hoppas därför kunna bereda väg för andra områden: – Vi arbetar mycket med röntgenplåtar och dessa har sedan länge digitaliserats, vilket gör att det är tacksamt att använda i utvecklingen av AI, samma sak gäller andra röntgenbilder som mammografi och bilder på hudförändringar. Här ser vi redan stora möjligheter med AI i synnerhet och det är svårt att tänka sig att det inte kommer att spridas till andra discipliner, även om det kanske tar längre tid. Text: Mats Carlbäck ANNONS – SPONSRAT INNEHÅLL

INTEGRERAD KAPITALANSKAFFNING Integrera företagets kapitalanskaffning med framtida milstolpar och minimera risken att misslyckas av fel anledning Många innovativa företag har ont om både tid och pengar och kan därför tvingas släcka bränder och arbeta reaktivt i stället för strategiskt och proaktivt. Eftersom allt hänger ihop - från bolagsvärdering, IP, ägarstruktur, styrelsesammansättning och exitarbete – kan ett beslut inom ett område få oanade konsekvenser inom helt andra områden i framtiden. Därför är det viktigt att integrera bolagets kapitalanskaffning med det operativa arbetet och att ha en tydlig karta att följa i form av en exitstrategi från dag ett. Slipp onödiga misstag och ge företaget

en fyr att navigera mot under hela sin livscykel. Se till att ditt företag har förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Vill du veta mer? Gå in och lyssna på Hedvigpodden där berättar jag om detta och intervjuar också andra spännande personer som delar med sig av sina erfarenheter. Hedvigpodden görs i samarbete med branschorganisationen SwedenBIO, som arbetar för en konkurrenskraftig life science-sektor i Sverige. För skräddarsydda konsultuppdrag hittar du mina kontaktuppgifter på www.Torsen.se

”INTEGRERA FÖRETAGETS KAPITALANSKAFFNING MED FRAMTIDA MILSTOLPAR”


Är du smartare än en låda? Välkommen in och testa.

Är datorerna egentligen smartare än oss människor? Kan de sköta våra jobb? Och hur smarta kommer framtidens förpackningar och logistik att bli? Är du dessutom nyfiken på hur din intelligens står sig gentemot artificiell så får du chansen att testa på Scanpack.

Analys #1 Cleantech, Förpackningsindustrin & Life Science  

Distributed with Dagens industri on 28th of September 2018

Analys #1 Cleantech, Förpackningsindustrin & Life Science  

Distributed with Dagens industri on 28th of September 2018