Page 1

Academie voor de Rechtspraktijk

AVDR Webinar Abonnement

Overzicht webinars Tel.: 030 - 2201070

AVDRWEBINARS.NL


Inhoudsopgave

1.

Cursusaanbod (83 webinars) -

Ondernemingsrecht

3

-

Arbeidsrecht

4

-

Personen en Familierecht

5

-

Strafrecht

6

-

Bestuursrecht

7

-

Burgerlijk Procesrecht

8

-

Personenschade

9

-

Verbintenissenrecht

10

-

Huurrecht

12

-

Aanbestedingsrecht

13

-

Mededingingsrecht

13

-

Intellectueel Eigendom

14

-

Insolventierecht

14

-

Bouwrecht

15

-

Vervoersrecht

16

-

Verzekeringsrecht

16

AVDRWEBINARS.NL -2-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod ONDERNEMINGSRECHT Crediteurenbescherming 12 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. P.J. van der Korst, advocaat Lemstra Van de Korst Actualiteiten Ondernemingsrecht 26 april 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. M. Sanders, advocaat Bergh Stoop & Sanders Kroniek Vennootschapsrecht 10 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.W.A.M. Visée, advocaat Houthoff Buruma Flex-BV en One Tier 20 juni 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. M.Y.H.J. den Boer, notaris DLA Piper Nederland N.V. Geschillenbeslechting in het Ondernemingsrecht 12 september 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.A.H.J Warringa, advocaat Ploum Lodder Princen Advocaten en Notarissen Bestuurdersaansprakelijkheid 10 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.E.P.A. van Hooff, advocaat Stibbe N.V. Actualiteiten Corporate Litigation 5 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. F.D. Stibbe, advocaat DLA Piper Nederland N.V. Corporate Governance 10 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. B.J. Schoordijk, advocaat Akzo Nobel N.V. Due Diligence 13 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. M. Brink, advocaat Van Benthem & Keulen advocaten en notarissen

-3-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod ARBEIDSRECHT Actualiteiten en jurisprudentie Arbeidsrecht 3 april 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. H.B. Dekker, advocaat Ploum Lodder Princen Mr. O.J. Rote-de Vries, advocaat VerbeekdeCaluwé Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Arbeidsrecht 5 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. H.B. Dekker, advocaat Ploum Lodder Princen Mr. M.E. Lips, advocaat Van Doorne Actualiteiten en jurisprudentie Arbeidsrecht 7 augustus 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. D.J.L. Siegers, advocaat Van Bladel Advocaten Mr. K. Wiersma, advocaat Loyens & Loeff N.V. Actualiteiten en jurisprudentie Arbeidsrecht 2 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. O.J. Rote-de Vries, advocaat VerbeekdeCaluwé Advocaten Mr. M.E. Lips, advocaat Van Doorne Actualiteiten Werkgeversaansprakelijkheidsrecht 6 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. T. van Nieuwstadt, advocaat Van Doorne N.V. Ontslag en ontslag op staande voet 13 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. R.J. van der Ham, advocaat Sterc Arbeidsrecht Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Arbeidsrecht 4 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. R. el Johari, advocaat Bird & Bird LLP Mr. F.C. van Uden, advocaat Baker & McKenzie Amsterdam N.V Jurisprudentie Arbeidsrecht overzicht 2012 5 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. M.P. Vogel, advocaat ARBOR

AVDRWEBINARS.NL -4-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod PERSONEN EN FAMILIERECHT Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht 29 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten Actualiteiten Scheidingsrecht 19 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. A.M. van Riemsdijk, advocaat Van Riemsdijk Bilthoven Jurisprudentie Personen- en Familierecht 21 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD Verdelen 24 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten Actualiteiten Familievermogensrecht 29 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. T.J. Mellema-Kranenburg, notaris Van Heeswijk N.V. Jurisprudentie Personen- en Familierecht 11 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD

-5-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod STRAFRECHT Actualiteiten en jurisprudentie Strafrecht 2 april 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. C.M. Noorduyn, advocaat Sjöcrona Van Stigt Advocaten Mr. N. van der Laan, advocaat De Roos en Pen advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Strafrecht 4 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.W. Soeteman, advocaat Jebbink Soeteman Advocaten Mr. W.J. Morra, advocaat Coumans & Van Gaalen Strafrechtadvocaten Actualiteiten en jurisprudentie Strafrecht 6 augustus 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. C.M. Noorduyn, advocaat Sjöcrona Van Stigt Advocaten Mr. R.E. van Zijl, advocaat Sjöcrona Van Stigt Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Strafrecht 1 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.L.J. Janssen, advocaat Cleerdin & Hamer Mr. N. van der Laan, advocaat De Roos en Pen advocaten Grensoverschrijdend Strafrecht 25 oktober 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. I.N Weski, advocaat Weski Heinrici Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Strafrecht 3 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.L.J. Janssen, advocaat Cleerdin & Hamer Mr. W.J. Morra, advocaat Coumans & Van Gaalen Strafrechtadvocaten

AVDRWEBINARS.NL -6-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod BESTUURSRECHT Bewijsrecht 24 april 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. H.F. Th. Pennarts, advocaat Ploum Lodder Princen Actualiteiten Bestuursrecht 14 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat Hekkelman Nijmegen Bestuursprocesrecht 18 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. C.M. Saris, advocaat Stibbe N.V. Actualiteiten Natuurwet- en Regelgeving 11 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. W. Zwier, advocaat AKD Actualiteiten Bestuursrecht 10 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat Hekkelman Nijmegen

-7-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod BURGERLIJK PROCESRECHT Actualiteiten en jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 5 april 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. G.J.S. ter Kuile, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen Mr. M.H.S. Verhoeven, advocaat Ploum Lodder Princen advocaten en notarissen Actualiteiten en jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 7 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M. Franke, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen Mr. L. Böhmer, advocaat CMS Derks Star Busmann Actualiteiten Beslag- en Executierecht 13 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. G.J.P. Molkenboer, senior adviseur juridische zaken SNS Reaal Actualiteiten en jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 2 augustus 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. B. Sujecki, advocaat Arnold & Siedsma Mr. G.J.S. ter Kuile, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen Actualiteiten en jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 4 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M. Franke, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen Mr. G. Vergouwen, advocaat AKD Actualiteiten en jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 6 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M.H.S. Verhoeven, advocaat Ploum Lodder Princen advocaten en notarissen Mr. G. Vergouwen, advocaat AKD Actualiteiten Beslag- en Executierecht 18 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. G.J.P. Molkenboer, senior adviseur juridische zaken SNS Reaal Actualiteiten Arbitragerecht 26 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. R. Schellars, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek

AVDRWEBINARS.NL -8-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod PERSONENSCHADE Onrechtmatige daad 27 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten Shockschade en Voorlopige Deskundige Berichten 8 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.F. Roth, advocaat Sap Advocaten Mr. S. de Lang, advocaat SAP advocaten Aansprakelijkheid Beroepsziekten 22 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.V. Mewa, advocaat Beer advocaten Onrechtmatige daad 17 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten

-9-


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod VERBINTENISSENRECHT Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht 10 april 2012 |08:00 – 10:15 uur Mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Opschorting en Verrekening 5 juni 2012 | 09:00 – 11:15 uur Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht 12 juni 2012 |08:00 – 10:15 uur Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht 4 september 2012 |08:00 – 10:15 uur Mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. Ontbinding, Ingebrekestelling en Verzuim 2 oktober 2012 | 09:00 – 11:15 uur Mr. R.J.Q. Klomp, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht 9 oktober 2012 |08:00 – 10:15 uur Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten Contracteren: the do’s & don’ts 16 oktober 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. O.A. Sleeking, advocaat Kennedy Van der Laan Mr. I.S. Feenstra, advocaat Kennedy Van der Laan

AVDRWEBINARS.NL - 10 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod VERBINTENISSENRECHT (VERVOLG) Actualiteiten Zekerheidsrechten 1 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.E.P.A. van Hooff, advocaat Stibbe N.V. Verjaring 12 november 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. Chr.H. van Dijk, advocaat Kennedy Van der Laan Beëindigen Duurovereenkomsten 15 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. S.P.T. Lap, advocaat van Doorne N.V. Elektronisch contracteren / Het nieuwe regime 20 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. C. Jeloschek, advocaat Kennedy Van der Laan Algemene voorwaarden 6 december 2012 | 09:00 – 11:15 uur Mr. J.H.M. Spanjaard, advocaat La Gro Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Contractenrecht 11 december 2012 |08:00 – 10:15 uur Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten

- 11 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod HUURRECHT Actualiteiten Huurrecht Bedrijfsruimte 28 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. A. Scholten, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. Actualiteiten en jurisprudentie Huurrecht 3 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M. van Schoonhoven-Sloot, advocaat DLA Pijper Mr. A. van Rappard, advocaat Ekelmans en Meijer advocaten Actualiteiten Huurrecht Woonruimte 14 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. H.M. Hielkema, advocaat Unger Hielkema Advocaten Actualiteiten en jurisprudentie Huurrecht 4 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. W. Raas, advocaat Boekel de Nerée Mr. M.F. Mesu-Abbekerk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen Jurisprudentie Huurrecht 18 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M. van Schoonhoven-Sloot, advocaat DLA Pijper Mr. H.J. ter Meulen, advocaat Van Breevoort & Ter Meulen Advocaten

AVDRWEBINARS.NL - 12 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod MEDEDINGINGSRECHT Actualiteiten Mededingingsrecht 11 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.M.M. van de Hel, advocaat Boekel de Nerée N.V. Mr. K.E.L. van Haastrecht, advocaat Boekel de Nerée N.V. Actualiteiten Mededingingsrecht 3 december 2012 |09:00 – 11:15 uur Mr. J.M.M. van de Hel, advocaat Boekel de Nerée N.V. Mr. K.E.L. van Haastrecht, advocaat Boekel de Nerée N.V.

AANBESTEDINGSRECHT Actualiteiten en jurisprudentie aanbestedingsrecht 4 april 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. Drs. M.W.J. Jongmans, advocaat Banning Advocaten Mr. J. Meesters, advocaat Houthoff Buruma Actualiteiten Aanbestedingsrecht 6 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. P.F.C. Heemskerk, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. Actualiteiten en jurisprudentie Aanbestedingsrecht 12 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. Drs. M.W.J. Jongmans, advocaat Banning Advocaten Mr. J.W.A. Meesters, advocaat Houthoff Buruma Jurisprudentie Aanbestedingsrecht 19 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.W.A. Meesters, advocaat Houthoff Buruma Mr. M.B.A. Alkema, advocaat Rassers

- 13 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod INTELLECTUEEL EIGENDOM Actualiteiten en jurisprudentie Merkenrecht 14 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. W.J.G. Maas, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen Actualiteiten en jurisprudentie Auteursrecht 19 september 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. W.J.G. Maas, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen Actualiteiten en jurisprudentie Modellenrecht 19 december 2012 | 09:00 – 11:15 uur Mr. W.J.G. Maas, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen

INSOLVENTIERECHT Capita Selecta Insolventierecht 1 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M.J.W. van Ingen, advocaat Holla Advocaten Actualiteiten Insolventierecht 21 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M. Windt, advocaat Houthoff Buruma Capita Selecta Insolventierecht 17 oktober 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. M.J.W. van Ingen, advocaat Holla Advocaten

AVDRWEBINARS.NL - 14 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod BOUWRECHT UAV 2012 16 mei 2012 | 15:00 – 17:15 uur Mr. A.E. Broesterhuizen, advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen Mr. G.J. van de Wetering, advocaat Kienhuis Hoving Advocaten en Notarissen Procederen in Bouwgeschillen 26 juni 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J.P.F.W. van Eijck, advocaat AKD Actualiteiten en jurisprudentie Bouwrecht 8 augustus 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. Ch.P.A. Th. van Goethem, advocaat Hogerzeil. Salome. Van Goethem / Advocaten Mr. J.A.M. Smeekens, advocaat Rassers Advocaten Actualiteiten Jurisprudentie Civiel Bouwrecht 17 december 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. Ch.P.A. Th. van Goethem, advocaat Hogerzeil. Salome. Van Goethem / Advocaten Mr. J.A.M. Smeekens, advocaat Rassers Advocaten

- 15 -


Elke cursus is goed voor

Cursusaanbod VERVOERSRECHT Actualiteiten vervoersrecht 27 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. J. Blussé van Oud – Alblas, advocaat Kneppelhout & Korthals N.V.

VERZEKERINGSRECHT Actualiteiten Verzekeringsrecht 7 mei 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. O.P. van Tricht, advocaat Bosselaar en Strengers advocaten Actualiteiten Verzekeringsrecht 21 november 2012 |15:00 – 17:15 uur Mr. O.P. van Tricht, advocaat Bosselaar en Strengers advocaten

AVDRWEBINARS.NL - 16 -

AVDR Webinar Abonnement  

Overzicht webinars