Page 1zima

A s s i s t a n c e  2014

NEWS

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wüstenrot Pavlem Vaňkem Praktické rady na zimu Tisková konference

Automobily

Cestování

Domov a rodina

Zdraví


ÚVODNÍ SLOVO VLADIMÍRA FUCHSE Vážení obchodní přátelé, i v roce 2014 odvětví služeb dynamicky rostlo. Služby pomáhají ve  stále širší škále potřeb, usnadňují každodenní činnosti, v  některých oblastech jsou neopominutelnou součástí našich životů. Tento trend je příležitostí pro výraznější využití služeb v rámci budování vztahu se zákazníkem. Vhodnými inovacemi a  nabídkou služeb lze oslovovat nové zákazníky anebo zaujmout nové distribuční partnery. Ale služby se stávají výraznější složkou také v  nabídce tradičních, po  léta obsahově téměř nezměněných produktů. V této oblasti registrujeme častější čerpání a využívání služeb, které může signalizovat zvýšené povědomí zákazníků o službách, ale také třeba i změnu spotřebního chování jako takového. Zákazníci, kteří stále častěji služby využívají, nakupují a vyžadují, jsou více kompetentními i v otázce posouzení jejich kvality. Loajalitu zákazníků dnes nelze průměrnými službami získat. Přizpůsobili jsme naši nabídku dostatečně těmto trendům a příležitostem? Nabízíme a poskytujeme maximální kvalitu? Umíme kvalitu koncovým zákazníkům prodávat? Tyto otázky nenabízím v adventním čase náhodou. Sami si je neustále v  Europ Assistance klademe. A  jsme rádi, že jsme se již před lety vydali cestou, která se s vývojem potřeb zákazníků i partnerů potkává. I přesto je třeba se vždy při ohlédnutí zpět ujistit, zda jsme udělali maximum. Za všechny zaměstnance naší společnosti děkuji za to, že jste na cestě hledání odpovědí na uvedené otázky s námi. Že se společně učíme, jak přinášet na trh ještě kvalitnější a úspěšnější služby Slibuji, že si výše uvedené otázky budeme klást i v roce 2015, do kterého Vám srdečně přejeme mnoho úspěchů, zdraví a štěstí.

Vladimír Fuchs

2|

ASSISTANCENEWS zima 2014

Foto: Jan Šibík


Nové spolupráce a rozšíření stávajících Oborová zdravotní pojišťovna

UNIQA Europ Assistance zahájila 20. 11. 2014 novou spolupráci s pojišťovnou Uniqa. Po  stávajícím úspěšném produktu asistenčních služeb pro domácnosti nabízí Uniqa nově produkt asistenčních služeb pro podnikatele k  produktu BALPO.

V listopadu jsme zvítězili ve výběrovém řízení na poskytování Call Centra Asistenční služby Oborové zdravotní pojišťovny pro období 2015–2018. Asistenční služby pro zdravotní pojišťovny zajišťuje Europ Assistance již od  roku 2003, ve  výběrovém řízení jsme tak zúročili naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti. V  rámci Call Centra Asistenční služby OZP bude Europ Assistance mimo přijímání požadavků od klientů a jejich předávání pojišťovně zajišťovat služby odborné konzultace s lékařem, dohledání nejbližšího smluvního poskytovatele zdravotních služeb, dohledání nejbližší lékárny nebo poskytnutí obecných informací o systému zdravotnictví v ČR. S ohledem na rozvíjející se služby elektronického zdravotnictví OZP v  podobě VITAKARTY ONLINE, bude Europ Assistance také odborně pokrývat všechny dotazy související s touto službou.

Hlavním záměrem je poskytnout podnikatelům maximální podporu v rámci jejich podnikání, a  to ve  formě pomoci v  případě havarijní situace provozovny. V  takové situaci zajistí koordinátoři pomoc řemeslníků, například instalatéra, elektrikáře či zámečníka. Pokud dojde v  místě provozovny k živelné události, zahrnuje program služby ve formě stěhování společnosti, zajištění nouzového telefonického provozu, vyhledání náhradních prostor či ostrahu projektu. Asistenční služby pomáhají podnikatelům také v běžném provozu, kdy mohou klienti využít právní asistenci. Europ Assistance také zajišťuje obecné informace či právní zastoupení v problematice vztahu s  dodavateli, zaměstnanci nebo jiných situacích spojených s předmětem podnikání.

Renault Europ Assistance rozšířila svou spolupráci se značkou Renault, kdy nově nabízí program Renault LongLife Assistance určený výhradně segmentu LUV. Zákazníci, kteří si do konce roku 2014 objednají vozidla Renault Trafic III a  Renault Master III phase1, získávají tuto službu zdarma. Díky programu mají zákazníci na  8 let nebo 500 000 najetých km zajištěnou mobilitu vozidla v případě poruchy, ale i  zavinění uživatele. V  těchto případech zajišťuje asistenční centrála odtah vozidla, poskytuje náhradní vozidlo nebo zajišťuje další služby, například náhradní dopravu či ubytování.

GROUPAMA Od 1. 10. 2014 nabízí pojišťovna Groupama nový produkt KASKO. Jedná se o nadstandardní verzi programu pro motoristy. Exkluzivita této služby spočívá ve vysokém limitu, který je jednotný pro obsažené služby. Europ Assistance poskytuje k produktu asistenční služby ve formě odtahové služby, náhradního vozidla, ubytování či právní pomoc v případě sporu vztahujícího se k předmětu smlouvy.

ASSISTANCENEWS zima 2014

|3


Pavel Vaněk generální ředitel a předseda představenstva společností Wüstenrot

Rozhovor

s generálním ředitelem a předsedou společností Wüstenrot,

panem Pavlem Vaňkem

Europ Assistance spolupracuje se společností Wüstenrot od roku 2011. V současné době poskytuje asistenci pro Wüstenrot v oblastech automobilů a cestování.

Jaké novinky jste v roce 2014 představili svým zákazníkům?

vyhýbají ani dětem, má klient v rámci pojištění ProKaždýPád zdarma pojištěny pro případ úrazu také své nezletilé děti.

První novinkou roku 2014 bylo zavedení investičního životního pojištění ProRodinu, u kterého lze pojistit až 6 osob na jednu pojistnou smlouvu. Samozřejmostí tohoto pojištění je široká škála připojištění pro komplexní zabezpečení všech pojištěných osob a  možnost investování volných finančních prostředků do fondů, z nichž jeden nabízí garantovaný výnos. Navíc toto pojištění obsahuje zajímavý slevový program, jako je sleva za výši pojistného, věrnostní prémie a slevy za sjednané finanční produkty Wüstenrotu.

Před létem, hlavní cestovatelskou sezonou, jsme vylepšili naše cestovní pojištění, takže dnes už má dítě nebo děti, které cestují společně s rodiči či jinými dospělými, cestovní pojištění zdarma.

Poté jsme připravili nové rizikové pojištění ProKaždýPád, které poskytuje kvalitní pojistnou ochranu nejen pro případ smrti, ale i v případě úrazu. Novinkou je možnost sjednání denního odškodného za  vyjmenované úrazy. A  protože se úrazy ne-

4|

ASSISTANCENEWS zima 2014

Na podzim jsme po důkladné přípravě zavedli zcela nový překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení, která má opravdu ojedinělé parametry. Klient si může volit dobu celkové splatnosti úvěru nebo naopak podle svých finančních možností výši měsíční splátky, která je konstantní po  celou dobu splácení. Půjčku ProBydlení poskytujeme bez zajištění až do  výše 500 000 korun, manželům až 700 000 korun. Nový úvěr lze využít všude tam, kde mnozí dosud museli z  „nouze“ sáhnout po dražším spotřebitelském úvěru.


„Asistenční služba je klientovi partnerem, na kterého se může spolehnout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“

Pak přišlo na řadu rozšíření pojištění rodinného domu o připojištění obytné zahrady včetně zahradního nábytku, zařízení dětského hřiště, porostů nebo zavlažovacího systému. A poslední novinkou pojištění domácnosti je možnost připojistit majetek a odpovědnost živnostníka podnikajícího z domova. Mysleli jsme i  na  motoristy a  povinné ručení se zvýšeným limitem plnění 70/70 milionů korun jsme doplnili úrazovým pojištěním dětí zdarma na částku 100 000 korun. Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s EA? Spolupráce se společností Europ Assistence se datuje od ledna 2011, a  to na  základě výběrového řízení, ve  kterém EA nejlépe naplnila naše požadavky a  podmínky na  spolupráci v této oblasti pojišťovací činnosti. Velice pozitivně mohu hodnotit hladký průběh řešení pojistných událostí i služby poskytované našim klientům. V poslední době jsme však byli nuceni řešit i několik stížností klientů na  služby Europ Assistence, ale jsem přesvědčen o tom, že se jednalo o ojedinělé případy, a na straně EA jsem viděl snahu vyřešit vzniklé nepříjemnosti velmi vstřícně. V souvislosti s výrazným nárůstem počtu vozidel pojištěných u  naší pojišťovny registrujeme ve  druhé polovině letošního roku také nárůst škodní kvóty za asistenční služby v tomto segmentu pojištění. Za čtyři roky vzájemné spolupráce podstatně narostla klientela naší pojišťovny a tím se samozřejmě změnily mnohé podmínky. Předpokládám tedy, že v 1. pololetí roku 2015 budeme jednat o úpravě některých pravidel. Co je z vašeho pohledu hlavní přidanou hodnotou asistenčních služeb ve vztahu k zákazníkům a pro Wüstenrot? Pro našeho zákazníka je to jistota, že v případě pojistné události, jako je havárie na silnici, porucha vozu, onemocnění či úraz v  cizině, ale i  v  jiných nestandardních situacích, je zde snadno telefonicky dosažitelná služba, jejíž pracovník našemu

O SKUPINĚ WÜSTENROT: Skupina Wüstenrot působí na českém trhu od roku 1993, kdy vznikla Wüstenrot stavební spořitelna, a.s. Dále skupinu doplnily společnosti Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s. a Wüstenrot pojišťovna a.s.

klientovi poskytne potřebnou pomoc, ať zavolá kdykoliv. Asistenční služba je klientovi partnerem, na kterého se může spolehnout 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto by její pracovníci měli být vůči klientům vnímaví a  přistupovat k  nim ohleduplně a citlivě. Již čtyřikrát po sobě jste obdrželi titul Stavební spořitelna roku. Mohl byste okomentovat, co podle vás přispělo především k získání tohoto ocenění? Titul Stavební spořitelna roku v  anketě Fincentrum Banka roku jsme již čtyřikrát po  sobě (v  letech 2011–2014) získali především díky kvalitě našeho stavebního spoření. V  této souvislosti bych rád zmínil skutečnost, že stavební spoření Wüstenrot Kamarád+ pro děti a mládež do 18 let bylo v letech 2011 až 2014 čtyřikrát vyhodnoceno nejlepším produktem stavebního spoření v soutěži Zlatá koruna. V anketě Fincentrum Banka roku navíc odborníci ohodnotili také vysokou úroveň našich služeb a zaměření na jejich inovace. V  loňském roce jste výrazně zvýšili podíl na  online prodejích, pokračoval nárůst i v letošním roce? Ano, počet smluv uzavřených online se např. v segmentu neživotního pojištění zvýšil meziročně o více než 25 %, nárůst produkce činí dokonce 44 %. K takto pozitivnímu vývoji přímé obchodní cesty přispělo i zavedení online sjednání pojištění stavby a domácnosti. Nejčastěji u nás uzavírají klienti online cestovní pojištění, činí tak téměř 40 % klientů, u povinného ručení stoupl počet takto sjednaných pojištění již na 13,5 %. Jaké segmenty vnímáte jako silné a potenciální mimo již zmíněného segmentu stavebního spoření? V  roce 2015 se chceme soustředit na  pojištění vozidel, a  to jak na povinné ručení, tak na havarijní pojištění. V naší pojišťovací činnosti se dále zaměříme na rozvoj pojištění stavby a  domácnosti, mj. i  proto, že oba tyto produkty velmi úzce souvisejí s  druhou stěžejní oblastí činnosti Wüstenrotu – financováním bydlení pomocí úvěrů ze stavebního spoření a hypoték.

ASSISTANCENEWS zima 2014

|5


Praktické rady na zimu Přinášíme vám praktické rady pro bezproblémové prožití vaší zimní dovolené i pro každodenní cestování automobilem v zimě.

Zimní radovánky

FIS desatero:

Při jízdě na sjezdovkách existuje značné riziko zranění. Proto Mezinárodní lyžařská federace FIS vydala pravidla pro jízdu na sjezdovkách (viz box), která jsou závazná ve většině evropských zemích. V České republice jsou tato pravidla závazná od 1. 2. 2009. Nedodržování těchto pravidel znamená porušení právní povinnosti předcházet vzniku škod. Nad dodržováním FIS desatera ve střediscích dohlíží speciální patroly nebo namátkově policisté, při přestupku na sjezdovce vás mimo zmíněného porušení právní povinnosti mohou ze sjezdovky vykázat a zabavit skipas bez nároku na náhradu škody.

1. Ohled na ostatní lyžaře

Při cestování do zahraničí nezapomeňte na cestovní pojištění s krytím všech činností, které hodláte provozovat. Například pro lyžování ve volném terénu je potřeba speciální připojištění pro extrémní sporty. To platí i pro lyžování poblíž sjezdovek – v případě, že se zraníte byť jen 10 metrů od sjezdovky, budou vám fakturovány náklady za  záchranu, které mohou být v  případě leteckého transportu do  nemocnice i  desítky tisíc korun.

Automobilem do hor Při cestách do  hor doporučujeme zkontrolovat stav vašeho automobilu – především dezén zimních pneumatik, který nesmí být menší než 4 mm. Použití zimních pneumatik je povinné minimálně na  úsecích označených značkou „zimní výbava“. Pro letní pneumatiky je minimální hloubka dezénu 1,6 mm. Při nerespektování značky povinné zimní výbavy hrozí pokuta až 2 000 Kč a jeden trestný bod. Na zimní sezonu doporučujeme zkontrolovat stav baterie, v  mrazech se slabší baterií nenastartujete. Samozřejmostí je nemrznoucí směs do ostřikovačů, letní vyměňte za zimní. Ve velkých mrazech nastává riziko ztuhnutí nafty u dieselových motorů, při cestě do hor se vyplatí přidat do nádrže aditivum proti zamrzání. Mimo standardní povinné výbavy se hodí mít v autě lopatku pro odházení sněhu např. na  parkovišti, kvalitní škrabku na okna a alespoň jednu deku. V případě nehody či poruchy vás ochrání před prochladnutím.

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu. 3. Volba jízdní stopy Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 4. Předjíždění Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 5. Vjíždění a rozjíždění Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů přesvědčit, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 6. Zastavení Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 7. Stoupání a sestup Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 8. Respektování značek Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 9. Chování při úrazech Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 10. Povinnost prokázat se Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje. Zdroj: bezpecnehory.cz

6|

ASSISTANCENEWS zima 2014


Průzkum kvality spolupráce mezi dodavateli služeb a Europ Assistance Na přelomu listopadu a prosince proběhl průzkum spokojenosti dodavatelů služeb technické asistence se společností Europ Assistance.

Dodavatelé, tedy společnosti, které zajišťují vlastní intervence přímo na místě asistenční události, jsou jedním ze základních pilířů kvality poskytování služeb Europ Assistance. Úroveň vzájemné spolupráce mezi asistenční centrálou a dodavateli je pro nás velmi významná a sledujeme ji pomocí několika nástrojů. Jedním z nich je elektronický dotazník spokojenosti poskytovatelů služeb s  Europ Assistance. V minulém měsíci proběhlo jednorázové oslovení dodavatelů služeb technické asistence pro naši společnost pro oblast odtahových služeb, autopůjčoven a dodavatelů v oblasti domácí asistence. Jednotlivé kategorie otázek se zabývají úrovní spolupráce, zadávání zakázek, fakturace, profesionality koordinátorů asistenční služby, vzájemné komunikace aj. Níže si dovolujeme uvést několik výstupů aktuálního průzkumu, komplexní výstup bude k dispozici na začátku ledna. Z odtahových služeb hodnotí celkovou spolupráci jako pozitivní celkem 61 % dodavatelů, jako „spíše pozitivní“ označilo spolupráci celkem 29 % odtahových společností. U autopůjčoven vyšel výsledek prakticky totožně. Z  dodavatelů pro oblast domácí hodnotí spolupráci jako pozitivní celkem 86 % dotázaných, jako spíše pozitivní 12 % dotázaných. Další Vyhovuje Vám způsob elektronické evidence objednávek a následná fakturace v elektronickém systému EA, tzv. WebInvoicing?

důležitou informací bylo, zdali koordinátoři předávají všechny potřebné informace k vykonání zásahu a zdali jsou tyto informace srozumitelné. Zástupci odtahových služeb odpověděli „souhlasím“ v  69 %, „spíše souhlasím“ vybralo 2 % dotázaných. Podobně odpověděli také zástupci autopůjčoven. U  dodavatelů domácí asistence vybralo možnost „souhlasím“ téměř 81 %, možnost „spíše souhlasím“ 14 % dotázaných. Dodavatelé měli dále možnost vyjádřit názor na  způsob řešení požadavků, které směřují na  naše Network oddělení. Z odtahových služeb zvolilo odpověď „pozitivní“ celkem 56 %, „spíše pozitivní“ poté 34 %. U autopůjčoven byl názor „pozitivní“ zastoupen v 69 % odpovědí, názor „spíše pozitivní“ v  25 %. Dodavatelé z  oblasti domácí asistence mají pozitivní názor na řešení požadavků v 64 %, odpověď „spíše pozitivní“ vybralo 33 %. Další otázky se týkaly systému elektronické fakturace EA, tzv. Webinvoicingu, a spokojenosti dodavatelů se splatností faktur. Níže naleznete grafy znázorňující odpovědi z oblasti technické asistence, kde je webinvoicing nejvíce rozšířen. Jak jste spokojeni s termínem splatnosti úhrady FA ze strany EA?

3,88 %

3,88 %

4,85 %

77,67 %

13,59 %

74,76 %

21,36 %

Odpovědi Podíl

Odpovědi Podíl

Vyhovuje

80

77,67 %

Vyhovuje

77

74,76 %

Spíše vyhovuje

14

13,59 %

Spíše vyhovuje

22

21,36 %

Spíše nevyhovuje 5 4,85 %

Spíše nevyhovuje 4 3,88 %

Nevyhovuje 4 3,88 %

Nevyhovuje 0 0,00 %

ASSISTANCENEWS zima 2014

|7


Vladimír Fuchs

Tisková konference Ve středu 5. 11. 2014 proběhla v nových prostorách společnosti Europ Assistance tisková konference. Hlavními tématy bylo stěhování společnosti, ohlédnutí za letní sezonou a produktové inovace. Od  20. 10. 2014 sídlíme v  nových prostorách v  areálu České pojišťovny a Generali PPF Holdingu, naše přesídlení bylo hlavním tématem tiskové konference. Novináři si mohli prohlédnout nové moderní prostory a byli seznámeni s novinkami, které stěhování přineslo. Benefitem je především velikost nových prostor – jsou téměř dvojnásobné oproti stávajícím v  budově Gemini. Hlavní část provozu nově tvoří dvě specializované platformy, lékařská a  technická. Obě jsou dále rozděleny dle užších specializací v návaznosti na typ služeb nebo na významné klienty. Připravujeme také implementaci nové telefonní ústředny, která umožní efektivnější zpracovávání všech typů komunikací s klienty a výrazně pomůže řídit kvalitu služeb pomocí sofistikované analýzy kvality vyřizování jednotlivých požadavků zákazníků.

Ohlédnutí za letní sezonou V  oblasti cestovní asistence zaznamenala Europ Assistance v  porovnání s  loňským létem nárůst počtu případů z  6  755 na 11 563, tedy téměř na dvojnásobek. Dále jsme se při tiskové konferenci zaměřili na  několik zajímavých čísel v  porovnání s daty z roku 2008. Trend lze pozorovat především v asistenci v případě zpožděných či ztracených zavazadel, kde se výskyt více než zešestinásobil na 953 případů v roce 2013. Stejně tak rapidně narostl počet případů pojištění odpovědnosti, a to z 37 na 218. Z pohledu navštěvovaných zemí je největší nárůst případů v Turecku. V roce 2008 Europ Assistance zaznamenala v Turecku 213 případů, v roce 2013 to bylo již 1 172 případů. Je patrné, že trend cestování se změnil, čeští občané cestují celkově více, v průběhu celého roku, a ne jen o  letní a  zimní dovolené. Také se významně mění cíle jejich cest.

AutoCare odtáhne vaše vozidlo do vašeho servisu Novinkou v oblasti asistence pro řidiče je možnost sjednat si

8|

ASSISTANCENEWS zima 2014

službu AutoCare v servisu zasmluvněných partnerů. Výsledkem je, že v případě incidentu a nutnosti odtahu automobilu je pak vůz odtažen právě do  tohoto servisu, a  to prakticky odkudkoliv z celé Evropy. Limitem je pouze celková cena asistenčního zásahu, která je nastavena na 75 000 Kč. Další novinkou je měsíční varianta programu AutoCare. A to za cenu 290 Kč se stejným limitem plnění 75 000 Kč na jednu událost jako u  roční verze programu, která činí 1 690 Kč. Přednost této měsíční varianty je možnost zajištění asistence a především odtahu vozidla v případě cesty na dovolenou po Evropě.

PneuCare se postará o defekt pneumatiky Novu asistenční službou pro řidiče je PneuCare, která zajistí vše potřebné v  případě defektu pneumatiky, jako zajištění výměny pneumatiky na  místě, odtah vozidla do  nejbližšího pneuservisu, úhradu opravy pneumatiky nebo úhradu pneumatiky v případě neopravitelného poškození. Služba je nabízena na celý rok a odvíjí se od ceny pneumatiky.

IT asistence jako služba, například k platební kartě nebo k účtu za elektřinu Novou službou určenou pro obchodní partnery je IT asistence. V této oblasti se jedná o službu, kterou mohou jako přidanou hodnotu nabídnout svým zákazníkům například pojišťovny v programech domácí asistence. Program je také určen pro další společnosti, které jsou spojeny se službami pro domácnosti a rodiny, jako jsou například distributoři elektrické energie či plynu nebo poskytovatelé internetového připojení. Europ Assistance pak těmto klientům zprostředkovaně zajistí vzdálenou asistenci k PC, telefonickou asistenci, obnovu dat z PC, paměťových karet a dalších médií a konzultace při nastavení televizoru, přehrávače či mobilu. Programy tohoto typu jsou oblíbenou formou ocenění VIP zákazníků.


Nové prostory Europ Assistance Od 20. 10. 2014 sídlí Europ Assistance na nové adrese Na Pankráci 1658/121. Slavnostního otevření se zúčastnil Luciano Cirina, generální ředitel Generali PPF Holdingu.

ASSISTANCENEWS zima 2014

|9


Europ Assistance podporuje

Benefiční turnaj ve florbale V sobotu 8. 11. 2014 se zaměstnanci Europ Assistance již tradičně zúčastnili florbalové Benefice firem, která se konala v Praze ve  Vysočanech. Každý tým odehrál 5 zápasů na  nohou a  jeden zápas na vozíčku, během celodenního programu si mohli

návštěvníci vyzkoušet také mnoho doprovodných disciplín. Výtěžek z akce putuje na  konto České federace florbalu vozíčkářů, kterou Europ Assistance podporuje již pátým rokem.

Dětský domov Země dětí Od roku 2012 podporujeme dětský domov Země dětí. Každoročně zaměstnanci plní vánoční přání dětí z domova, jezdíme

Foto: S. Hladík

Foto: Jan Šibík vypomáhat s údržbou zahrady a v letošním roce také zajišťujeme redesign internetových stránek.

Centrum pro seniory Elpida Již druhým rokem jsme partnery pražského centra pro seniory Elpida. Mimo finanční podporu se během roku pořádají vzá-

10 |

ASSISTANCENEWS zima 2014

jemná setkání a semináře. Poslední proběhl 25. listopadu a byl na téma krizové komunikace s problémovými osobami.


Novinky z EA a ze světa Konference „Vítězíme kvalitou“ V úterý 11. 11. 2014 se v Národním domě na Vinohradech pod záštitou České společnosti pro jakost konala mezinárodní konference na téma Vítězíme kvalitou. Konference vrcholila slavnostním večerem spojeným s vyhlašováním cen kvality pro rok 2014 za účasti vládních představitelů.

Za Europ Assistance, která v  letošním roce obdržela ocenění Quality Innovation of the Year 2013, hovořil na  téma kvality v  oblasti asistenčních služeb generální ředitel společnosti Vladimír Fuchs. Ve  svém projevu představil parametry řízení kvality ve společnosti Europ Assistance a také hovořil o jejich udržitelnosti a inovacích.

EA na semináři pro telemedicínu v PSP ČR Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci výboru pro zdravotnictví konal seminář na téma Přínos telemedicíny v  praxi jako včasné předcházení závažných komplikací civilizačních chorob. Za  Europ Assistance se semi-

náře zúčastnil Vladimír Fuchs. Oblast telemedicíny je jednou z priorit našeho rozvoje služeb, pilotní projekt byl spuštěn ve  spolupráci s  jedním z  našich partnerů na  začátku tohoto roku.

GMMI potvrdila pozici leadera na trhu ve snižování nákladů Společnost GMMI, která je součástí skupiny Europ Assistance, obdržela již potřetí za  sebou ocenění za  nejlepší společnost zabývající se snižováním nákladů za  ošetření ve  zdravotnických zařízeních v USA. Ocenění pro společnosti aktivní v pojistném a  asistenčním sektoru jsou každoročně udělována

Čtvrtletník pro klienty Europ Assistance

v rámci soutěže International Travel Insurance Awards. Pro naše obchodní partnery znamená zapojení GMMI významné úspory, za  rok 2013 to bylo 36 % z  fakturovaných nákladů za ošetření klientů pojišťoven na území USA.

Vydává: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Redakční rada: Ing. Vladimír Fuchs, MBA, MgA. Jakub Hoďánek, Ing. Michal Egert Registrace: MK ČR E 19137 Grafické zpracování a tisk: Reklamní ateliér AREA, s.r.o., Kounická 3199/2, 100 00 Praha 10 Redakční uzávěrka tohoto čísla: 15. 12. 2014 Fotografie: Archiv Europ Assistance V případě, že nemáte dále zájem o zasílání Assistance News, informujte nás na e-mail: info@europ-assistance.cz

ASSISTANCENEWS zima 2014

| 11


SETKÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY

Ve čtvrtek 20. 11. 2014 jsme se sešli s našimi obchodními partnery v podniku Butcher´s Grill & Pasta. Součástí večera byla mimo jiné řízená degustace vín a live cooking s šéfkuchařem podniku. Hudebním večerem hosty doprovázelo kytarové duo v rytmu flamenca.

www.europ-online.cz www.europ-assistance.cz

Assistance News Zima 2014  

Představujeme zimní číslo čtvrtletníku Assistance News ve kterém naleznete rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wüstenrot, praktické...

Assistance News Zima 2014  

Představujeme zimní číslo čtvrtletníku Assistance News ve kterém naleznete rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wüstenrot, praktické...

Advertisement