Page 1léto

A s s i s t a n c e

2016

NEWS

Letošní rok je na novinky opravdu bohatý Rozhovor s členem představenstva České pojišťovny Pavolem Pitoňákem

Představujeme: TruckCare Dacia press tour 2016 v Europ Assistance

Cestování

Automobily

Zdraví

Domov a rodina

Concierge


ÚVODNÍ SLOVO VLADIMÍRA FUCHSE Milí čtenáři, zdravíme vás na vrcholu léta, během něhož si většina z vás dopřeje odpočinek po celoročním nasazení. I asistenční statistiky potvrzují, že poznávání nových míst, pobyty u moře a další formy zasloužené prázdninové relaxace jsou pro české a slovenské klienty stále velmi důležité. A tak i my v létě intenzivně naplňujeme poslání asistenčních služeb a pomáháme našim zákazníkům při nejrůznějších událostech, které jsou pro jednotlivce či rodiny významným zásahem do průběhu dovolené. Globální bezpečnostní situace naštěstí nezměnila kulturu našich národů. Čeští a slovenští občané mají stále pravé dovolenkové „trable“, což je s ohledem na  světové dění vlastně dobrá zpráva, jakkoliv to konkrétní postižené jedince v dané chvíli jistě nepotěší. Ano, svět se naštěstí stále ještě radikálně nezměnil, a tak řešíme úrazy a úpaly u středomořských bazénů, poruchy automobilů na rakouských a chorvatských dálnicích, střevní potíže v Bulharsku, respirační problémy ve Španělsku či nejrůznější následky dovolených v  exotických destinacích. V  červnu a  červenci jsme zajišťovali pomoc pro české a slovenské klienty ve 153 zemích. Meziročně jsme v červnu provedli o 32 % zásahů více než v roce minulém. Dovolte mi na tomto místě především vyzdvihnout práci našich asistenčních operátorů. Ti jsou ve dne v noci v plném nasazení tak, abychom letní dovolené dokázali odbavit ještě kvalitněji než v jiných měsících. A nejenom v  letních měsících jsou nejdůležitějším prvkem našich společných služeb. Na závěr ještě zmíním jednu z inovací, jejichž tvorbě se věnujeme i během období prázdnin. Instalace GPS jednotek v partnerské síti dodavatelů automobilové asistence na Slovensku proběhla v červenci a prvních srpnových dnech. Tímto prvkem zkrátíme intervenční doby na místě nehod a poruch a současně také zkvalitníme proces administrace zásahů. Vážení obchodní přátelé, přeji vám za celý tým Europ Assistance příjemné a úspěšné letní dny a budu se těšit na příští setkání s vámi.

Vladimír Fuchs

Foto: Martin Cápal

Čtvrtletník pro klienty Europ Assistance

2|

ASSISTANCENEWS léto 2016

Vydává: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Redakční rada: Ing. Vladimír Fuchs, Mgr. Jurij Kostaš, Ing. Michal Egert Registrace: MK ČR E 19137 Grafické zpracování a tisk: Reklamní ateliér AREA, s.r.o., Kounická 3199/2, 100 00 Praha 10 Redakční uzávěrka tohoto čísla: 27. 7. 2016 Fotografie: Archiv Europ Assistance V případě, že nemáte dále zájem o zasílání Assistance News, informujte nás na e-mail: info@europ-assistance.cz.


NOVÉ SPOLUPRÁCE Arval

Novinky

V dubnu tohoto roku jsme obhájili pozici výhradního dodavatele asistenčních služeb pro společnost Arval na další dva roky. S Arvalem spolupracujeme již 12 let a poskytujeme asistenci neustále rostoucímu portfoliu vozidel. Mimo standardních automobilových asistenčních služeb zajišťujeme pro Arval odtahy do  vlastní preferované servisní sítě a další nadstandardní služby.

Česká pojišťovna V červenci spustila Česká pojišťovna v  rámci Klientského klubu pro segment významných zákazníků službu Můj asistent. Jedná se o  služby concierge, tedy osobního asistenta, které pro Českou pojišťovnu zajišťujeme. Klienti se na  nás mohou obracet prakticky s  jakýmkoliv požadavkem. Nejčastější jsou v  této oblasti žádosti o  rezervaci letenek, vstupenek, hotelů či restaurací. Dále se jedná o doručování květin nebo o zajištění kompletní dovolené.

MetLife Po úspěšné dvouleté spolupráci Europ Assistance v červnu letošního roku znovu zvítězila ve výběrovém řízení na poskytování asistenčních služeb k dětskému životnímu pojištění MetLife pojišťovny. V rámci tohoto projektu Europ Assistance poskytuje například služby:  objednání k lékaři na přesnou hodinu, návštěvu lékaře v domácnosti, opatrování dítěte nebo dopravu k lékaři.

ASSISTANCENEWS léto 2016

|3


Rozhovor

Letošní rok je na novinky opravdu bohatý Přinášíme rozhovor s členem představenstva České pojišťovny s Pavolem Pitoňákem.

4|

ASSISTANCENEWS léto 2016


Do skupiny Generali, jejíž je Česká pojišťovna součástí, jste nastoupil na konci roku 2015. Jak se vám v pojišťovně líbí? Moje dojmy jsou velmi pozitivní. V České pojišťovně, ale i v pojišťovně Generali jsou pohodoví lidé, na  kterých je vidět, že své práci opravdu rozumí a hlavně že je práce baví. O své práci přemýšlejí, snaží se věci aktivně zlepšovat. Česká pojišťovna má na českém trhu unikátní postavení, a to nejen co se týká velikosti, ale především historie. A to jsou důvody, proč je řada zaměstnanců opravdu hrdá na to, že v takové společnosti pracuje. Za tu dobu, co jsem zde, jsem získal pocit, že je tady tým lidí, kteří dokážou dělat velké věci. Do České pojišťovny jste přišel ze Slovenska. Jak se liší český a slovenský pojistný trh?

Co má český i slovenský trh společné, je to, že v obou zemích je podobně koncentrovaný. V České republice i na Slovensku se o pozici nejsilnější pojišťovny přetahují dvě společnosti – v ČR je to Česká pojišťovna a Kooperativa, na Slovensku Allianz – Slovenská poisťovňa a Kooperativa. Ze společného historického vývoje potom logicky vyplývá fakt, že jak v ČR, tak na Slovensku je nejsilnější pojišťovnou přímý nástupce bývalých monopolních pojistitelů. Na Slovensku Allianz – Slovenská poisťovňa, v České republice pak Česká pojišťovna. V České republice působí více pojišťoven než na Slovensku a český pojistný trh je ve srovnání s tím slovenským přibližně dvojnásobný. Jaké jste letos v České pojišťovně představili novinky? Letošní rok je na novinky opravdu bohatý. Zmínil bych zejména nové dětské životní pojištění. Novinkou je krytí rizik, jako jsou například ztráta soběstačnosti či závažná onemocnění. Díky velké míře flexibility lze pojištění nastavit tak, aby v  případě výpadku příjmu rodičů pokrylo jak krátkodobé, tak i dlouhodobé dopady zdravotní nezpůsobilosti dítěte na rodinný rozpočet. Pojištění nabízí také širokou škálu asistenčních služeb, včetně zajištění pobytu ve špičkových rehabilitačních zařízeních. Řidiče jistě potěšilo nové pojištění registračních značek na přání. Cena jedné takové značky činí 5 000 korun, majitel automobilu tak musí investovat celkem 10 000 korun. Jedná se o nezanedbatelnou částku, a tak jsme na jaře nabídli řidičům možnost, jak takovou speciální značku prostřednictvím pojištění ochránit. S dobou dovolených se dostává do popředí zájmu cestovní pojištění. I v této oblasti jsme zavedli několik novinek. Jedná se zejména o zvýšení pojistného limitu na léčebné výlohy a asistenci na 100 milionů korun, a to po celém světě a bez zvýšení ceny pojistného. Stranou nezůstává ani oblast likvidace pojistných událostí, kdy je Česká pojišťovna vůbec první pojišťovnou u nás, která k tomuto účelu začíná využívat vlastní drony. Tato novinka usnadní prohlídku místa škody a tím zefektivní a zkrátí dobu jejího vyřízení. Jednou z vašich čerstvých novinek je i aplikace Můj doprovod. Jaká očekávání vkládáte do této služby, kterou pro Českou pojišťovnu poskytuje Europ Assistance? Oblast prevence je pro nás důležitá. Nechceme nabízet pouze řešení pro případ, kdy se něco stane. Chceme chránit naše klienty tak, aby se do určitých nepříjemných situací vůbec nedostali. A aplikace Můj doprovod je právě tím nástrojem, který v  tom pomůže. Aplikace je k  dispozici k  našemu novému dětskému pojištění a Česká pojišťovna je jedinou pojišťovnou na trhu, která podobnou službu nabízí. Pokud nevíte, jak taková služba funguje, je to velmi jednoduché. Jedná se o  mobilní aplikaci, díky které můžete mít pře-

Člen představenstva a ředitel Pojistně-technického útvaru České pojišťovny Pavol Pitoňák posílil top management České pojišťovny 1. 10. 2015. Do  České pojišťovny přišel z  Allianz – Slovenskej poisťovny, kde působil jako člen představenstva a  viceprezident zodpovědný za  oblast produktů a likvidace pojistných událostí. Má dlouhodobé zkušenosti z  vedení finančních institucí na Slovensku. Vystudoval na Slovenské technické univerzitě, a na ESCP v  Berlíně získal titul Master of Business Administration (MBA).

hled o tom, zda vaše dítě přišlo v pořádku například ze školy či z kroužku domů. Pokud by bylo cestou třeba napadeno, díky aplikaci bude okamžitě přivolána pomoc. Aplikace je totiž přímo navázána na složky integrovaného záchranného systému. Co považujete za hlavní přidanou hodnotu asistenčních služeb? Český pojistný trh je velmi konkurenční a  není jednoduché na něm uspět. Nabídka jednotlivých pojistitelů je velmi podobná, a tak jednou z mála možností, jak naše produkty od konkurence odlišit, je šíře a kvalita asistenčních služeb. Jsou to právě asistenční služby, které klientům výrazně usnadňují život. Například v autopojištění – představte si situaci, se kterou se setkal snad každý z nás, a tou je defekt pneumatiky. Není nic snazšího než kontaktovat asistenční službu, která se rychle o všechno postará. Pomoci umíme i v životním pojištění, kde jsme schopni klientovi nejen doporučit vhodné zdravotnické zařízení, ale zajistit pro něj i přednostní vstup do těch nejkvalitnějších z  nich. V  případě závažných onemocnění nabízíme druhý lékařský názor, zajistíme konzultace psychologů, rehabilitační péči apod. A stranou nezůstává ani asistence v pojištění majetku, kdy ve stavu nouze operátor klientovi pomůže se zajištěním opravy a zařídí například návštěvu zámečníka, instalatéra či jiného odborníka. Je toho opravdu hodně a zkrátka jde o to, nevyplácet jen peníze, ale pomoci klientovi vyrovnat se s nepříznivou situací. Využil jste v poslední době asistenčních služeb? Využil jsem službu concierge a byl jsem s ní velmi spokojen. Jak hodnotíte spolupráci České pojišťovny a Europ Assistance? Od  našich klientů dostáváme pravidelně pozitivní zpětnou vazbu a  nejsou výjimkou ani situace, kdy nám přijde obsáhlé písemné poděkování. Na  asistenční službu se lidé obracejí v případě nouze, ať se jedná o úraz v zahraničí, nebo o domácí havárii, a je skutečně důležité, abychom jim právě v tuto chvíli byli schopni podat pomocnou ruku. A to se nám daří. A nakonec obligátní otázka, která v letním rozhovoru nesmí chybět: Kam se chystáte na dovolenou? Rád bych letos autem procestoval Českou republiku. Je tady mnoho krásných míst a byla by škoda je nenavštívit. Zároveň bych se chtěl podívat do Rakouska. Jeho velkou část jsem už procestoval a bylo by hezké letos zvládnout tu zatím nepoznanou část.

ASSISTANCENEWS léto 2016

|5

Rozhovor

Česká republika a Slovensko jsou si velmi blízké regionálně i  historicky. Z  pohledu pojistného trhu existuje řada faktorů, které jsou pro oba trhy charakteristické.

Pavol Pitoňák


Představujeme

PŘEHLED PLNĚNÍ

TruckCare

Územní rozsah

Standard TELEFONICKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

Kryté incidenty: nehoda, porucha, vandalismus (2× za pojistné období)

Vyhledání nejbližšího značkového servisu Informační služby pro posádku vozu

TECHNICKÁ POMOC Představujeme specializovaný asistenční program pro tahače a návěsy, určený jak pro koncové Silniční asistence (oprava na místě, je-li možná) zákazníky, tak pro malé a střední společnosti. Omezená asistence Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu (oprava na

Kryté incidenty: nehoda, porucha, Hlavním benefitem programu je široké spektrum služeb, které vandalismus za pojistné mohou zákazníci čerpat, když je vozidlo nepojízdné.(2×V přípaobdobí)

dě nehody, poruchy či vandalismu zajistíme silniční asistenci nebo odtah vozidla a náhradní ubytování nebo dopravu Omezenápro asistence (oprava na řidiče. Výhodou je vysoký limit plnění pro odtah do domov-

Kryté incidenty: nehoda, porucha, vandalismus (2× za pojistné období) Omezená asistence (oprava na místě, odtah do nejbližšího servisu): zavinění uživatele (vybitá baterie, defekt, nedostatek a záměna paliva) 2× za pojistné období Kryté vozy: tahače, návěsy, do 15 let stáří a celkové hmotnosti do 48 tun

místě, odtah do nejbližšího servisu): zavinění uživatele (vybitá baterie, defekt, nedostatek a záměna paliva) 2× za pojistné Standard období

Odtah vozidla do domovského servisu

Územní rozsah

3 noci, 90 eur/noc

30 000 Kč bez limitu nařízeného odtahu

Náhradní ubytování

ČR

Zahraničí

Náhradní doprava řidiče

vlak, bus, letecky economy class, pokud cesta trvá více než 6 hodin

Úschova vozu po odtahu

Kryté vozy:

max. 25 dní / max 2000 Kč/denano ano

Silniční asistence (oprava na místě, je-li možná)

Převoz nákladu anodohled, převozano (přeložení, do 50 km)

do 15 let stáří Informační služby pro posádku vozu a celkové hmotnosti TECHNICKÁ POMOC do 48 tun

je-li překládka technologicky možná

Odtah vozidla do domovského servisu

30 000 Kč

bez limitu

Odtah návěsu při nepojízdnosti tahače

do 50 km

do 50 km

ano

ano

Náhradní ubytování

3 noci, 90 eur/noc

Standard

ano

Náhradní doprava řidiče

Tahač:

Úschova vozu po odtahu

ano ano

Informační služby

Extra služby All inclusive: Převoz nákladu (přeložení, dohled, převoz do 50 km)

ano

6 720 Kč

max. 25 dní / max 2000 Kč/den

Návěs:

3 055 Kč

ano ano

vč. ano

3 limitu 055 bez

ano bez limitu

Souprava:

Kč10 000 eur

V případě, že Vás produkt zaujal a máte zájem o bližší inform tel.: +420 221 586 241 nebo e-mailem na pojisteni@europ

All inclusive

Standard vč. všech Extra služeb Tahač:

Návěs:

4 565 Kč

Souprava:

Souprava:

10 753 Kč

14 228 Kč

bez limitu

bez limitu

V případě, že Vás produkt zaujal a máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás na tel.: +420 221 586 241 nebo e-mailem na pojisteni@europ-assistance.cz

100 000 Kč

10 000 eur

All inclusive

Standard vč. všech Extra služeb

10

A

ano

8 230 Kč

16_0112_Europ-Assist_letak_TruckCare_185x250_CZ.indd 2

Standard

ano

Standard ano

10 753 100 000 Kč

16_0112_Europ-Assist_letak_TruckCare_185x250_CZ.indd 2

vlak, bus, letecky economy class, pokud cesta trvá více než 6 hodin

do 50 km

ano

6ano 720 Kč ano Extra služby All inclusive: Návěs:

Informační anoslužby

Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného servisu ano ano Úhrada nařízeného odtahu včetně vyproštění vozidla pokud oprava trvá více než 72 hod; pouze nehoda a porucha

do 50 km

ano Tahač:

Vyhledání nejbližšího značkového tahače,servisu návěsy,

Úhrada nařízeného odtahu

ASSISTANCENEWS léto 2016

je-li překládka technologicky možná

Úhrada pokud oprava trvá více než 72 hod; pouze nehoda a porucha Odtah návěsu při nepojízdnosti tahače

TELEFONICKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY

3

a záměna paliva) Standard Náhradní doprava řidiče 2× za pojistné bus, letecky economy pokud cesta trvá TruckCare sjednat pro celouvlak, soupravu neboclass, jenom pro TELEFONICKÉ lze INFORMAČNÍ SLUŽBY období více než 6 hodin tahač či nejbližšího návěs. značkového Cena základního programu pro tahače Vyhledání servisu Úschova ano je vozu ano po odtahu Kryté vozy: max. 25 soupravu dní / max 2000 Kč/den 6 720 Kč, návěs 3 055 Kč, za celou ve standardní Informačnípro služby pro posádku vozu ano ano tahače, návěsy, variantě 753 Kč/rok. Informační Variantaslužby All Inclusive, která do 15 10  let stáří TECHNICKÁzaplatíte POMOC a celkové hmotnosti navíc překládku nákladu a úhraduano nařízeného odtaExtra služby All inclusive Silničníobsahuje asistence do (oprava ano 48 tunna místě, je-li možná) hu, stojí pro tahač 8 230 Kč/rok, pro návěs 4 565 Kč a za celou b Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného Převoz servisunákladuano ano (přeložení, dohled, převoz do 50 km) včetně vyproštění soupravu je to vozidla 14 228 Kč.

PŘEHLED PLNĚNÍ

je-li překládka technologicky možná

6|

včetně vyproštění vozidla

ského servisu,místě, kterýodtah je 30 000 KčOdtah v České v zahravozidlarepublice, do domovského servisu do nejbližšího pokud oprava trvá více než 72 hod; pouze nehoda a porucha ničí je tento limit neomezený. V omezeném rozsahu zajistíme servisu): Odtah návěsu při nepojízdnosti tahače zavinění uživatele PŘEHLED PLNĚNÍ asistenci i v případech defektu, vybité baterie a nedostatku či (vybitá baterie, Náhradní ubytování Územní rozsah záměně paliva.defekt, nedostatek Zahraničí 3 noci, 90 eur/nocČR

Naše asistenční programy pro sektor B2C a B2B2C jsme na základě poptávky od klientů rozšířili o asistenci pro tahače a návěsy TruckCare. Koncept programu TruckCare vychází z úspěšného připojištění asistenčních služeb AutoCare a  zkušeností z poskytování asistenčních služeb pro nákladní vozidla, které v současné době poskytujeme pro naše obchodní partnery.

17.06.16 15:36


Představujeme

Dacia press tour 2016 v Europ Assistance Ve dnech 24. a 25. 5. pořádalo Slovenské zastoupení společnosti Renault akci Dacia press tour 2016. Jednou ze zastávek tour byla i návštěva naší asistenční centrály. Náš obchodní partner Renault Slovensko uspořádal pro novináře dvoudenní testovací jízdu vozů Dacia. Novináři a zástupci Renault Slovensko jeli dva dny z Bratislavy do Prahy v pěti různých modelech automobilů Dacia. V rámci programu druhého dne se Dacia press tour 2016 zastavila v naší pražské asistenční centrále. Novináře jsme nejprve provedli naším call centrem – především jsme se zaměřili na  operativní část specializovanou na  automobilovou asistenci. Představili jsme jim metodiku kontroly parametrů kvality a  jejich sledování na  elektronické tabuli, která je umístěna na asistenční platformě. Veškeré ukazatele kvality se zde zobrazují v reálném čase a jsou tak nástrojem pro okamžitou kontrolu standardů kvality poskytovaných služeb. Zástupci operativního oddělení dále seznámili novináře s  procesem poskytování asistenčních služeb. V  rámci pokládaných dotazů novinářům objasnili postupy

v případě poskytování asistenčních služeb a  specifika v  organizaci zahraničních zásahů, při kterých se vozidlo nachází na  území některého ze členských států EU. Jedním z  témat byl také tzv. emergency plan, tedy záložní plán pro případy nečekaných událostí, kdy není možné zdržovat se v budově. Europ Assistance má pro takové incidenty zpracované přesné instrukce pro koordinátory a technické postupy pro odbavování asistenčních zásahů i mimo prostředí asistenční centrály tak, aby žádný klient nezůstal bez pomoci. Následovala prezentace o Europ Assistance a asistenční linky Dacia Assistance. Třetí část programu byla ukázka odtahové techniky, při které jsme novinářům ukázali různé způsoby naložení automobilu s odborným komentářem. Ukázka probíhala na  dvoře areálu Generali Na  Pankráci, takže ji mohli zhlédnout nejen novináři, ale i zaměstnanci České pojišťovny a Generali.

ASSISTANCENEWS léto 2016

|7


Kvalita a inovace

Online hlášení pojistných událostí pro cestovní pojištění Po úspěšném spuštění online aplikace pro hlášení pojistných událostí v oblasti domácí asistence připravujeme pro naše klienty možnost nahlásit online i událost z cestovního pojištění. Hlavním cílem spuštění aplikace pro cestovní pojištění je zjednodušení a urychlení procesu hlášení událostí i likvidace na straně Europ Assistance.

ní, klient nemusí vyplňovat všechny pole jako ve standardním formuláři, protože pole k vyplnění se automaticky zobrazí či skryjí na základě předcházejících odpovědí.

Klientům tento způsob nahlášení pojistné události přináší výhody hlavně v tom, že nemusí ručně vyplňovat formulář a  zasílat ho spolu s  dalšími doklady rovnou. V  naší aplikaci pouze vyplní formulář a přiloží scan požadovaných dokladů a e-mailem obratem obdrží potvrzení. Aplikace je interaktiv-

Aplikace je propojená s naším systémem, ve kterém evidujeme pojistné události. Poté, co nám klient odešle formulář, se nám automaticky vytvoří nový případ, ve kterém jsou načtené doklady i informace z aplikace. To, že máme podklady k dispozici ihned, snižuje celkový čas likvidace události.

GPS monitoring odtahových služeb Po úspěšném pokrytí velkých měst v České republice GPS jednotkami jsme začali nasazovat tyto jednotky i našim partnerům na Slovensku. Začali jsme v  Bratislavě, Košicích, Trnavě, Trenčíně, Popradu a v Prešově, kde jsme nainstalovali celkem 30 GPS jednotek. Ostrý provoz těchto jednotek byl spuštěn 15. 7. 2016. Tím jsme pokryli cca 59 % z  celkového počtu zásahů. Dále připravujeme ještě dodání jednotek do  Nitry, Banské Bystrice, Žiliny, Martina a Liptovského Mikuláše. Do konce roku budeme mít pokryto 73 % všech zásahů.

8|

ASSISTANCENEWS léto 2016

Intranet Poté, co jsme nový intranet v polovině minulého roku implementovali, jsme ve  vývoji značně pokročili. Již rok vyvíjíme tento nástroj přímo nám na  míru. Mezi hlavní inovace patří rozšíření i  na  Network oddělení, veškeré novinky jsou zasílány na nástěnku intranetu, každý příspěvek se váže minimálně k  jednomu konkrétnímu oddělení naší asistenční platformy, zautomatizovali jsme sčítání limitů u  souvisejících asistenčních programů.


Kvalita a inovace

Spuštění nové telefonní ústředny

V červnu proběhlo nasazení nové telefonní ústředny. Jedná se o významný projekt, který jsme připravovali přibližně dva roky. V současné době fungují všechny naše telefonní linky na nové ústředně. Významným benefitem je propojení s našimi interními systémy, operátoři mohou volat pouhým kliknutím na tlačítko v programu, odpadá tak zdlouhavé vytáčení telefonních čísel přímo na telefonu. Nyní postupně zprovozňujeme další funkce ústředny. Jedná se o  monitoring hovorů, distribuci emailů přes ústřednu a  o  speech analytiku. Monitoring hovorů nám výrazně usnadní proces hodnocení koordinátorů, velká část postupů, které bylo v  minulosti potřeba vykonat ručně nyní probíhá automaticky. Distribuce emailů nám usnadní zpracování velké množství příchozí pošty, u případů označených referenčním číslem se automaticky email přiloží k případu. V poslední

fázi proběhne spuštění funkce speech analytics. Tato funkce umožní seskupit hovory podle určitých témat a budeme moc sledovat trendy v čase. Budeme tak analyzovat hovory, ve kterých se objevují konkrétní slova nebo fráze. Sledování změn v oblasti komunikačních trendů nám také může pomoci detekovat případný problém, nebo situaci na kterou budeme moc včas zareagovat.

Concierge

Pochvaly Dobrý den, pane Formánek, děkuji za zaslání prospěšných informací na  základě mého telefonického požadavku. Budu informovat svého osobního bankéře o  maximální spokojeností s touto službou.

V červnu nastoupila na pozici finanční ředitelky Lenka Sedláková. V  Europ Assistance působila jako finanční manažerka a finanční ředitelka již v letech 2002–2013.

Cestování

Lenka Sedláková na pozici finanční ředitelky

Domácnost

Hezký den, Jiří T. Dobry den, vcera sa podarilo pracku opravit. Pan bol velmi ustretovy a profesionalny, dakujem Vam za  pomoc. Uz som odporucal ZSE Asistuje Plus aj znamym. Dakujem, Jan B. Dobrý den, nejdříve bychom chtěli poděkovat jménem celé rodiny, a především jménem samotného pana D. za jeho převoz do ČR. Celý převoz proběhl hladce a lékařský doprovod byl na  vynikající úrovni. I  samotný stav pana D. se dle našeho názoru především po psychické stránce velmi zlepšil.

ASSISTANCENEWS léto 2016

|9


Ze světa

Europ Assistance Barometr 2016:

Evropané na dovolené vypínají od práce i sociálních sítí

Dovolená na pláži, vypnutý mobilní telefon, absence sociálních sítí – taková bude letos dovolená většiny Evropanů. Každoroční průzkum o preferencích letní dovolené zprostředkovala pro Europ Assistance společnost Ipsos. Do průzkumu se zapojilo na 3 500 Evropanů, dotazování probíhalo od března do května 2016. Průměrný Evropan letos vyrazí na dovolenou k moři, vypne si služební telefon a oslabí i komunikaci na sociálních sítích. Bude si užívat klidu a objevovat místní kulturu. Spát bude v hotelu a destinaci zvolí podle rizika terorismu i slunečného počasí. Přibývá těch, kdo vyrazí sdíleným vozem a ubytují se v soukromí. Za dovolenou utratí pravděpodobně kolem 55 000 Kč. Češi a  jejich dovolené se ve  většině případů od  evropského průměru příliš neodchylují, jen za své volno daleko méně utrácíme. K nejoblíbenějším variantám mezi Čechy stále patří cesta vlastním vozem k moři, typicky do Chorvatska nebo Itálie.

Jak Evropané tráví dovolenou? Hlavní motivací pro letní dovolené je stále touha po odpočinku, klidu a  možnosti „vypnout“. Pro řadu lidí je také vítanou příležitostí, jak strávit čas společně s  rodinou a  přáteli. Kvůli sportu cestuje jen každý šestý, větším lákadlem je poznávání cizích kultur a změna prostředí. Jaké aktivity plánují během dovolené?

Na dovolenou pojede méně lidí, více ale utratí Pouhá polovina (54 %) Evropanů má letos prázdninové plány. Loni to bylo celých 60 %. Odpočívat plánují dva týdny (40 %), necelá třetina (28 %) se pak spokojí s týdnem dovolené. Lidé, kteří dovolenou plánují, jsou letos ochotní vynaložit na ni větší finanční obnos než loni. Finanční úspory určené na dovolenou se však napříč evropskými státy liší. Největší náklady plánují za svou dovolenou vydat Rakušané, kteří si vyhradí v průměru 73 500 Kč. Zhruba o 20 000 Kč méně pak uvolňují ze svých rezerv Španělé. Podle letošního průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Cetelem utratí Češi průměrně za dovolenou 11 000 Kč na osobu. Průměrné výdaje na letošní dovolenou

Výběr destinace ovlivňuje i riziko terorismu Mezi destinacemi u Evropanů vedou jednoznačně ty exotické. Většina lidí upřednostňuje pláže a moře, zatímco horám, o které však v posledních letech rostl zájem, dá přednost jen každý pátý. Po 17 % je těch, kteří relaxují v přírodě, ve městě nebo cestují „kolem světa“. Jakou destinaci pro dovolenou lidé preferují?

Jaký způsob ubytování lidé preferují?

Téměř polovina lidí si na dovolené vypíná pracovní telefon a  nekontroluje ani pracovní e-mail. Nejdůslednější jsou naši němečtí sousedé, práci si na  dovolené zapovídá 80 % z  nich. Celá třetina Evropanů pak říká, že jejich zaměstnání si nevyžaduje vzdálený přístup. Stejně jako se lidé snaží vyhýbat na  dovolené práci, omezují cíleně i  svou aktivitu na sociálních sítích.

Kolik času během dovolené tráví na sociálních sítích?

10 |

ASSISTANCENEWS léto 2016


Ze světa

EA Francie obdržela ocenění za řešení pomáhající seniorům V  roce 2015 představili naši francouzští kolegové inovativní řešení pro seniory „Connect&Moi“. Jedná se o  zařízení umožňující poskytnout vzdálenou pomoc seniorům, aniž by na sobě museli nosit mnohdy těžké náramky nebo podobná zařízení. V každém pokoji domácnosti jsou umístěny senzory, které se za pomoci algoritmů učí zvyky seniorů. Například jak rychle a kudy se pohybují. V případě nenadálé situace se sys-

tém automaticky spojí s asistenční centrálou. Každý senzor zároveň slouží jako reproduktor a mikrofon. Asistenční služba ověří, zdali se nejedná o planý poplach. V případě, že z domácnosti, kde je systém instalovaný, nepřijde žádná odezva, vysílají koordinátoři asistenční centrály automaticky na místo pomoc. O každé události mohou být také informováni blízcí za pomoci SMS.

EA Rusko zvítězila v tenderu Fiat Naše partnerská pobočka v  regionu CEE, Europ Assistance Rusko, zvítězila ve výběrovém řízení pro asistenci k novým

automobilům koncernu Fiat. Asistenční služby bude pro Fiat poskytovat od listopadu tohoto roku.

EA Německo obdržela ocenění za pojištění storna zájezdu Německá pobočka Europ Assistance v  květnu obdržela ocenění za  pojištění storna zájezdu od  prestižního časopisu «Ökotest». Toto pojištění je na  německém trhu unikátní

především tím, že kryje i zrušení cesty z  důvodu terorismu v místě cílové destinace a v okolí. Je možné ho sjednat jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé cestování.

ASSISTANCENEWS léto 2016

| 11


PneuCare Asistenční služby se vztahují na případy defektu, vandalismu či krádeže jedné či více pneumatik S programem PneuCare získáte následující služby: ÚHRADA PNEUMATIKY

v případě neopravitelného poškození dle pojistných podmínek.

OPRAVA PNEU PO NEHODĚ bez finančního limitu krytí.

ASISTENČNÍ SLUŽBA 24/7

kdykoliv a kdekoliv k dispozici. V rámci EU dle pojistných podmínek.

SILNIČNÍ ASISTENCE

k odstranění defektu vozidla na vozovce. V těchto případech asistenční centrála zajistí prostřednictvím svého dodavatele výměnu pneumatiky za rezervní nebo opravu defektu lepicí sadou. Náhradní díly hradí klient.

ODVOZ VOZU

a přeprava cestujících (do max. počtu 5 osob) do nejbližšího servisu vzdáleného do 50 km od místa události v případech, kdy do 60 min. od příjezdu dodavatele asistenční centrály není možné provést opravu přímo v místě události.

Profile for Europ Assistance

Assistance News Léto 2016  

V tomto čísle si můžete přečíst mimo jiné rozhovor s Pavolem Pitoňákem, členem představenstva České pojišťovny, o novém produktu TruckCare,...

Assistance News Léto 2016  

V tomto čísle si můžete přečíst mimo jiné rozhovor s Pavolem Pitoňákem, členem představenstva České pojišťovny, o novém produktu TruckCare,...

Advertisement