Page 1podzim

A s s i s t a n c e  2014

NEWS

STĚHOVÁNÍ EUROP ASSISTANCE DO NOVÝCH PROSTOR ROZHOVOR Se členem představenstva SPOLEČNOSTI E.ON Řízení nákladů na pojistná plnění

Automobily

Cestování

Domov a rodina

Zdraví


ÚVODNÍ SLOVO VLADIMÍRA FUCHSE Vážení obchodní přátelé, protože k naší radosti velká většina z  Vás pamatuje okamžik, kdy jsme v roce 2008 přicházeli na Pankrác do budovy Gemini, dovolím si na  úvod trochu nostalgie. Ano, je to více než 6 let, kdy jsme se na Pankrác, která byla v té době spíše rozestavěnou plání než moderním business centrem, přestěhovali. A zde jsme ztrojnásobili obrat i zisk a zdvojnásobili počet zaměstnanců. V několika oblastech jsme se stali jedničkou asistenčního trhu. Významně jsme rozvinuli služby ve všech čtyřech segmentech, které jsme si před 6 lety vytyčili – Automobily, Cestování, Zdraví, Rodina a Domácnost. V první řadě za výše uvedené děkujeme Vám, našim obchodním partnerům. Děkujeme za inspiraci a společné úsilí, které generuje úspěšná partnerství a moderní služby. S vizí dalšího rozvoje těchto pilířů se během října stěhujeme do nového sídla, které se nachází v budově Generali PPF Holdingu v areálu České pojišťovny na Pankráci. Nové sídlo poskytne dostatečnou plochu pro provoz, a zejména pro další rozvoj služeb naší asistenční centrály. V této souvislosti s potěšením také oznamuji investici do nové telefonní ústředny, která umožní kvalitněji a efektivněji pomáhat našim společným zákazníkům. Těšíme se na příští setkání s vámi! Za celý tým Europ Assistance

Vladimír Fuchs

Foto: Jan Šibík

Přestěhovali  jsme  se do nových prostor Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás touto cestou informovali o  změně adresy Europ Assistance s.r.o., která bude aktuální od 20. 10. 2014. S  ohledem na  dynamický růst společnosti a  plánovanou integraci s dceřinou společností ČP ASISTENCE s.r.o. přestaly být stávající prostory vyhovující. Celá společnost se stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor, které plně vyhovují náročným provozním požadavkům asistenční centrály. Adresa našeho nového sídla: Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4. Veškeré další kontaktní údaje (telefony, e-maily) zůstávají beze změny. Poznamenejte si, prosím, tuto změnu. Váš tým Europ Assistance

2|

ASSISTANCENEWS podzim 2014


Nové spolupráce Generali Slovensko Od října 2014 poskytuje EA pro Generali Slovensko nové druhy asistence k PZP a KASKO. Konkrétně je jím nový asistenční program PZP Klasik, který bude součástí nově uzavřených smluv povinného ručení, namísto programu PZP Standard. Součástí havarijního pojištění poté bude nový asistenční program KASKO Klasik a za příplatek jeho nadstandardní varianta KASKO Premium. Program PZP Klasik bude krýt nově i poruchu na území SR. KASKO Klasik kryje nově defekt pneumatiky, vandalismus a vlastní zavinění, jako je ztráta / zabouchnutí klíčů od vozu, záměna nebo nedostatek paliva, vybitá baterie a  zamrzlé palivo. KASKO Premium má výrazně navýšený limit na repatriaci vozidla ze zahraničí a také náhradní vozidlo, které může klient využívat až 5 dní.

VSE a RWE Gas Slovensko Od  září rozšířila Europ Assistance spolupráci se společnostmi Východoslovenská energetika a  RWE Gas Slovensko o  oblast asistenčních služeb a  pojištění elektrických a plynových spotřebičů. Zákazníci, kteří jsou členy programu Karta výhod, tak mohou navíc k již zavedenému programu asistence v případě havárie využívat dalších benefitů v podobě příjezdu technika a opravy spotřebičů.

Slovenský plynárenský priemysel Europ Assistance poskytuje pro SPP IT asistenci od 1. 10. 2014. Součástí programu je vzdálená asistence k PC, telefonická asistence a  obnova dat z  počítačů, paměťových karet, USB a dalších médií. Přes telefon mají klienti také možnost konzultovat nastavení televizoru, přehrávače či mobilu.

ASSISTANCENEWS podzim 2014

|3


Dr. Ing. Martin Dvořák, MBA člen představenstva společnosti E.ON Energie, a.s.

Rozhovor

se členem představenstva společnosti E.ON Energie, a.s.,

Martinem Dvořákem

Se společností E.ON spolupracuje Europ Assistance od června 2013. Martin Dvořák nám poskytl rozhovor k příležitosti uplynulého prvního roku spolupráce.

Jaké novinky jste letos představili SVÝM zákazníkům a jaké další zajímavé inovace je ještě čekají? V letošním roce jsme uvedli na trh celou řadu novinek. Vedle technických služeb, jakou je třeba nabídka pravidelného servisu kotlů na zemní plyn, přes možnost sjednání tzv. E.ON Zajištění, čili pojištění pravidelných plateb v případě nenadálých životních situací, až po novou podobu asistenční služby E.ON Servis, a to E.ON Servis+. Tato placená služba je určena všem zákazníkům z řad domácností, díky níž mohou zákazníci využít asistenci při nečekané technické havárii ve své domácnosti v limitu 5 000 Kč, a navíc i pozáruční opravu starších spotřebičů do limitu 2 000 Kč. Pro podnikatele jsme připravili obdobnou službu zahrnující asistenci při nečekané havárii v provozovně či kanceláři, rovněž v limitu 5 000 Kč, dále právní servis a asistenci v případě zasažení živelní událostí (např. ostraha provozovny, vyhledání náhradních prostor, stěhovací služby apod.).

4|

ASSISTANCENEWS podzim 2014

Právě v těchto dnech si mohou všichni naši zákazníci službu E.ON Servis+ sjednat s  25% slevou na  celý první rok, stačí jednoduchá registrace na www.eon.cz/servis. Inovace a novinky se snažíme spolu s partnery přinášet neustále, tak aby si u nás zákazník mohl vybrat ze široké škály výhod, bonusů a služeb. Nerad bych ale předbíhal či cokoliv prozrazoval. Co lze však říci: V blízké době se mohou zákazníci těšit na další zajímavé novinky! Asistenční služby pro domácnosti poskytuje E.ON klientům již více než rok. Jak byste tento první rok domácí asistence pro SVÉ klienty zhodnotil? Zařazení asistenčních služeb přirozeně doplňuje portfolio nabídky pro naše zákazníky. To se potvrdilo již při prvním uvedení na trh před třemi lety, kdy E.ON Servis využily desítky tisíc zákazníků.


„Zařazení asistenčních služeb přirozeně doplňuje portfolio nabídky pro naše zákazníky.“ Reakce jsou vesměs velmi pozitivní, pokud jsme se potýkali s nějakou reklamací, vždy jsme ji vyřešili ke spokojenosti zákazníka. Který segment z portfolia vašich klientů má dle vašeho názoru největší potenciál? Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď. E.ON Energie, a.s., úspěšně poskytuje různé produkty a služby jak B2B, resp. municipalitám, tak B2C zákazníkům. Při určení potenciálu daného segmentu bychom museli přesněji specifikovat posuzovaný produkt či službu. Co je z Vašeho pohledu hlavní přidanou hodnotou asistenčních služeb ve vztahu k zákazníkům a pro E.ON? Domácí asistence je – dle ohlasu zákazníků – velmi pozitivně vnímána a znamená pro zákazníky další kamínek do pomyslné mozaiky „jistoty“ v nepředvídatelných situacích. Domnívám se, že pro zákazníka je pak velmi důležité, kdo (míněno jaká společnost, pod jakou značkou) danou nabídku přináší. Nabídka asistenčních služeb pak vytváří synergii se značkou E.ON, coby dlouhodobého partnera zákazníků. V  současné době budujeme rozsáhlé portfolio nabídek, které pomáhají šetřit peníze i přírodu. Jak hodnotíte spolupráci s Europ Assistance? Vzájemná spolupráce je z naší strany hodnocena velice kladně. Důležitým kritériem hodnocení je samozřejmě i  spokojenost našich zákazníků, kterým chceme přinášet kvalitní služby, a v tomto naplňuje spolupráce naše očekávání. S postupem poskytování zvýhodnění, správou pojistných smluv, termíny likvidace pojistných událostí a úrovní vzájemné komunikace jsme spokojeni. Oceňujeme též proaktivní spolupráci EA jako partnera při přípravě nových nabídek a řešení i konzultací v oblasti řízení marketingových aktivit.

O SKUPINĚ E.ON: Skupina E.ON působí na českém trhu od roku 1998. Elektřinu dodává více než milionu zákazníků, zemní plyn odebírá 220 000 klientů. Nejvýznamnějšími oblastmi jsou pro skupinu E.ON jižní Čechy a jižní Morava.

E.ON Servis kotlů. Díky této službě má zákazník zajištěné pravidelné kontroly plynových spotřebičů. Navíc je k dispozici 24hodinová havarijní služba pro případ náhlé poruchy spotřebiče, a to za cenu od 59 Kč měsíčně. Modifikací rovněž zmíněné služby E.ON Zajištění, čili pojištění v  případě nečekaných životních situací, jako je dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo hospitalizace, je nabídka pro zákazníky z řad OSVČ. Cena služby začíná na zajímavých 149 Kč měsíčně. Z benefitních zákaznických programů nelze opomenout program Tesco Clubcard, ve  kterém zákazníka odměňujeme body Tesco za každou jeho uhrazenou zálohovou platbu. Pro nové zákazníky máme připraven vstupní bonus v  hodnotě 1 000 bodů za každou novou smlouvu na odběr komodity. Dále spolupracujeme se společností AGIP, která pro zákazníky E.ON připravila slevovou kartu, jež zajistí čerpání pohonných hmot se slevou 0,50 Kč na každý litr. V neposlední řadě bych zmínil náš věrnostní program BENEFIT, kterým odměňujeme zákazníky nejen za věrnost, ale i za šetrné nakládání s energiemi v domácnosti. Mohl byste nám přiblížit program EkoBonus a jeho benefity pro zákazníka? Na  www.ekobonus.cz naleznou naši zákazníci magazín, ve kterém každý pracovní den vychází jeden článek na téma energetické úspory, CNG, elektromobility atp. Zároveň zde pravidelně probíhají on-line rozhovory s  odborníky na  podobná témata. Rovněž nabízíme možnost zakoupit zboží (primárně zaměřené na  energetické úspory) za  výhodné ceny nebo získat slevy u našich partnerů (aktuálně nabízíme např. exkluzivní cenu na dřevostavbu E.ON Legopan). Zmínil bych také renovační balíčky pro rekonstrukce a novostavby, kterých využilo již přes 1 000 našich zákazníků. Kromě toho pro naše zákazníky připravujeme pravidelné aukce zboží od 1  Kč.

Jakou další přidanou hodnotu KROMĚ asistenčních služeb nabízíte zákazníkům? Z portfolia nabídek pro naše zákazníky, vedle asistenčních služeb pro domácnosti a  podnikatele, nabízíme již zmíněný

ASSISTANCENEWS podzim 2014

|5


Novinky z Europ Assistance Níže naleznete zajímavé novinky, které se od posledního vydání staly v naší společnosti.

Likvidační časy v letní sezoně V  letních měsících se nám podařilo dosáhnout průměrného času 11 dní na  zpracování případů likvidace pojistných událostí. V  letních měsících jsou objemy případů likvidace více než dvojnásobné oproti ostatním měsícům, i přesto se nám podařilo dosáhnout velice krátké doby zpracování.

Potvrzení kvality služeb Ve dnech 25. a  26. září proběhl v  naší společnosti recertifikační audit pro systém kvality dle ISO 9001:2009. Společnost Europ Assistance je držitelkou tohoto standardu kvality již od  roku 2007 a potvrzení certifikátu proběhlo vždy hladce. Interní předpisy dbají na kvalitu a provádíme i  vnitřní audit mezi odděleními, abychom včas odhalili příslušné nedostatky.

V srpnu jsme zajistili více než 1 000 domácích asistencí V srpnu jsme přesáhli hranici 1 000 případů v oblasti domácí asistence. Potvrzuje se tím trend stále se zvyšující obliby asistenčních služeb pro domácnosti. Nejoblíbenější službou je asistence k porouchaným domácím spotřebičům.

Nový systém hodnocení operátorů Od května tohoto roku používáme nový systém hodnocení komunikace operátorů, který klade větší důraz na  empatickou složku komunikace a celkový dojem. Stávající systém hodnocení se zabýval především tvrdými dovednostmi. Nový systém se zaměřuje i na měkké dovednosti, jako jsou empatická složka komunikace a celkový pozitivní dojem, které jsou stěžejní pro to, aby si klient odnesl z hovoru s operátorem dobrý pocit. Na  tvorbě nového způsobu hodnocení komunikace se spolu s  komunikačním specialistou podíleli také supervizoři jednotlivých oddělení, operations manager i zástupci dceřiné společnosti ČP Asistence. Principem nového modelu je oddělení obsahové části od  té formální. Každá část je rozdělena na  několik parametrů, které chce-

6|

ASSISTANCENEWS podzim 2014

me v komunikaci koordinátorů sledovat. Některé parametry hodnocení jsme převedli z modelu původního, jiné byly přidány. Každý parametr má v hodnocení svou váhu a příslušným způsobem tedy ovlivňuje celkový výsledek.


Řízení nákladů na pojistná plnění Network oddělení Europ Assistance, které je odpovědné za správu dodavatelské sítě, implementovalo před letní sezonou 2014 několik novinek v oblasti řízení nákladů se zaměřením na letní události v automobilové asistenci a v oblasti cestovního pojištění. Tato opatření zajistila pro naše obchodní partnery přímé úspory nákladů i rozšíření možností jejich další kontroly.

V oblasti technické asistence pro automobily byla v průběhu května 2014 nastavena nová opatření, která se zaměřují na kontrolu všech asistenčních zásahů s vyššími náklady intervence. Tímto krokem je docíleno dvojnásobné kontroly, kdy kromě verifikace v  reálném čase zpracovávání zásahu jsou jednotlivé úkony, náklady a procesy kontrolovány i specialisty z  oddělení správy smluvních vztahů s  dodavateli. Posledním stupněm kontroly, který zůstal původní a  standardně probíhá u  všech zásahů, je ověření faktur a  jejich spárování s provedenými garancemi. Nejčastěji jsou dnes tyto zdvojené kontroly prováděny u asistenčních zásahů pro lehké užitkové vozy a nákladní vozidla. Náklady těchto událostí přirozeně dosahují vyšší absolutní výše než u intervencí pro osobní vozidla. Jsou také komplexnější z důvodu vyprošťování, časté přítomnosti tahače, nutné překládky či z důvodu mýta pro intervenční a odtahové vozy. I  proto je do  kontrol výkonů zapojeno oddělení pro správu dodavatelů, které disponuje vyšší kompetencí pro posouzení jednotlivých událostí a současně dokáže vztáhnout intervenci lépe do  kontextu k  dohodnutým smluvním podmínkám spolupráce. U  některých typů zásahů či dodavatelů v  této kategorii je tak identifikováno nepřiměřené navyšování nákladů za objednané služby, ať již jednotkovými sazbami, či neposkytnutými výkony. Správci dodavatelské sítě takovéto případy reklamují a komunikují zpět s dodavateli. Pokud dodavatelé

nemohou identifikované náklady prokazatelně podložit, je přistoupeno ke krácení neoprávněně účtovaných nákladů. Celková výše neoprávněně fakturovaných zakázek činila v některých segmentech až 10 % všech nákladů. Tento nový systém kontroly ze strany oddělení správy dodavatelů tak výrazně přispěl k efektivitě poskytování služeb. Vedl nejen k  úspoře nákladů na  pojistná plnění, ale rovněž ke  zkvalitňování dodavatelské sítě Europ Assistance pro oblast LUV a vozidel nad 3,5 t. Výstupy kontrol výkonů dodavatelů jsou zaznamenávány v interních systémech, a v případě opakovaných pochybení mohou být konkrétním dodavatelům sníženy priority pro přidělování dalších zakázek. Celkově zvýšené množství odbavených zásahů nám dává dobrou pozici k dalšímu budování sítě dodavatelů. Europ Assistance prosazuje přímé a otevřené jednání s dodavateli ve  všech oblastech, prosazuje maximální transparentnost přidělování zakázek na základě předem definovaných pravidel spolupráce a aktivně buduje nástroje tak, aby dodavatelsko-odběratelské vztahy rozvíjela. Zde si dovolujeme též připomenout ocenění Quality Innovation of the Year 2013, které Europ Assistance získala v lednu roku 2014 za  úspěšnou aplikaci Webinvoicing pro dodavatele. Tuto automatizaci fakturace zakázek, která kromě transparentnosti a  automatického párování objednaných a  fakturovaných služeb současně přináší i  výrazné zrychlení toku peněz pro dodavatele, dnes využívá více než 80 % dodavatelů Europ Assistance.

ASSISTANCENEWS podzim 2014

|7


Je na palubě lékař? Je jaro 2014. Tým Europ Assistance Francie je na palubě letu z Bangkoku do Paříže ve složení: zdravotní sestra a lékař. Doprovázejí pacienta na nosítkách, který je po komplikované operaci stehenní kosti a břicha po úraze na skútru.

Po několika hodinách od startu stevard požádá lékaře Europ Assistance o pomoc, protože jeden cestující si stěžuje na silné bolesti na hrudi a má potíže s dýcháním. Po základním vyšetření je jasné, že se pravděpodobně jedná o náhlou srdeční příhodu. Vzhledem k vážnosti situace je požádán kapitán letadla o nouzové přistání. Letadlo přistane v Indii a přivolaná sanitka pacienta odveze do nejbližší nemocnice. S odstupem času jsme se dozvěděli, že se opravdu jednalo o  akutní infarkt myokardu, který naštěstí díky správnému a  rychlému rozhodnutí dopadl pro pacienta dobře. Kvůli nouzovému přistání došlo ke zdržení letu a hrozilo, že při přestupu v  Dubaji nestihne posádka Europ Assistance s  pacientem na  nosítkách navazující let. Proto pilot letadla upozorňuje letiště v  Dubaji na  vzniklou situaci a  je povolen výjimečný postup. Ihned po přistání na letišti je vynesen pacient na  nosítkách a  navazující letadlo, do  kterého mezitím nastoupili všichni cestující, nakládá pacienta jako posledního. Standardně je postup přesně opačný, pacient nastupuje jako první do zcela prázdného letadla a vystupuje jako poslední. Touto změnou se dosáhlo úspory času a  stihl se navazující spoj. Zbývá několik hodin do  příletu, když si jiný cestující začne stěžovat na nevolnost a silné bolesti břicha. Přivolaný lékař z  týmu Europ Assistance vyšetřuje pacienta, je vyslovena pracovní diagnóza – akutní gastroenteritida nebo náhlá příhoda břišní, lékař navrhuje léky proti nevolnosti, křečím a bolesti jako počáteční léčbu. Později se stav cestujícího zhoršuje, bolesti břicha se stupňují a diagnózou je podezření na zánět slepého střeva. Zatímco na  pacienta neustále dohlíží sestra EA, lékař diskutuje s posádkou, zdali pokračovat v letu nebo přistát a  pacienta převézt do  nejbližší nemocnice. Nakonec je rozhodnuto pokračovat v letu a zároveň zajistit dozor nad stavem pacienta. Kapitán upozorňuje lékařský tým na letišti Charlese de Gaulla v Paříži. Po příjezdu je cestující okamžitě převezen na chirurgii do nemocnice, kde se původní diagnóza akutního zánětu slepého střeva potvrdí a pacient je během několika hodin operován. Jednalo se o výjimečné okolnosti během rušného letu. Díky péči zdravotnického týmu Europ Assistance byli cestující včas a  správně ošetřeni, pacient EA se dostal bezpečně do  ne-

8|

ASSISTANCENEWS podzim 2014

mocnice ve Francii k další léčbě a let mohl bezpečně pokračovat do konečného místa určení. Přestože to vypadá jako z románu, nejsou zdravotní komplikace na palubě letadla ničím výjimečným. Zdravotní komplikace může způsobit nižší tlak kyslíku v kabině letadla, než je na  zemi, což způsobuje obtíže zejména pacientům s chronickým onemocněním srdce, plic a chudokrevností. Další obtíže může způsobit rozpínání plynů, které je nepříjemné zejména v  souvislosti se stavy po  operaci břišní dutiny – minimálně 10 dní po operaci nesmí pacient do letadla, protože hrozí riziko prasknutí střevní stěny. Po operaci nebo úrazech hlavy a oka musí být jednoznačně vyloučen vzduch uvnitř lebky nebo oka, který by mohl při letu zvětšit svůj objem a způsobit vážné obtíže. Stavů, kdy pacienti mají omezení pro cesty letadlem, je velké množství, protože mohou ohrozit nejenom sebe, ale například šířením infekčních chorob i  spolucestující. Proto například pacienti s planými neštovicemi nemohou do letadla. V  případě jakýchkoliv zdravotních obtíží je nutné předem zvážit, zda je vůbec cesta letadlem vhodná, protože možnosti na palubě letadla jsou značně omezené. Letadla standardně nemají zdravotnický personál na palubě, a v případě náhlých zdravotních komplikací je k  dispozici pouze základní vybavení. U  pacientů s  chronickými onemocněními je nutné myslet na dostatečnou zásobu léků, které jsou dlouhodobě užívány, dále je vhodné mít s sebou léky pro urgentní zhoršení stavu, lékařskou zprávu s uvedenými diagnózami a předepsanými léky, u kterých jsou uvedeny účinné látky a dávkování. Bohužel se opakovaně setkáváme s případy, kdy pacienti nevědí, jaké léky a  proč užívají, což v  případě akutních zdravotních obtíží značně komplikuje léčbu v zahraničí. Je vhodné mít léky rozděleny mezi zavazadlo v  zavazadlovém prostoru a  příruční zavazadlo, aby v  případě zpoždění nebyl pacient bez trvalé medikace. Pozor! Některé léky nesmí do zavazadlového prostoru, protože by zmrznutím došlo k jejich znehodnocení. Příkladem je inzulin.


Epidemie eboly nabírá na síle i rychlosti Zprávy v médiích o epidemii eboly v západní Africe i obavy veřejnosti nabývají na intenzitě vlivem rostoucího výskytu nákazy i počtu nakažených. Níže naleznete informace o nákaze a doporučení, které vydala naše pobočka Europ Assistance GCS, působící mimo jiné přímo v postižených zemích.

Od propuknutí epidemie eviduje Světová zdravotnická organizace celkem: • 8 033 případů a 3 865 úmrtí (data k 5. 10. 2014) Bohužel se zdá, že obyvatelé nedodržují nařízení ohledně izolace nakažených, a je možné, že některé případy zatajují. Dosavadní míra přežití je vyšší než u předchozích epidemií a dosahuje 49 %. Zeměmi s největším počtem případů nákazy a úmrtí jsou Libérie, Sierra Leone, Guinea, Nigérie a Senegal. Mezi zemřelými je mnoho zdravotnických pracovníků, což lze vysvětlit chybějícími ochrannými prostředky a nadměrnou expozicí smrtícímu viru v důsledku nesmírného nasazení i nedostatku zdravotnického personálu. Série případů hlášená z provincie Equateur v Demokratické republice Kongo prokazatelně nijak se západoafrickou epidemií nesouvisí.

VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ K největším rizikům patří přímý kontakt s  nemocnými nebo zemřelými, s veškerými tělními tekutinami anebo se zvířaty. • Vyvarujte se jakéhokoliv fyzického kontaktu se všemi lidmi (včetně podání ruky). • Co nejčastěji si myjte ruce mýdlem nebo roztoky obsahujícími alkohol. • Nekupujte ani nejezte bushmeat, tj. maso z divokých zvířat. • Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými a s lidmi, u nichž nebylo vyloučeno možné nakažení virem ebola. Nenavštěvujte ani se nenechávejte ošetřovat v zařízeních, kde jsou léčeni lidé nakažení virem ebola. • Osoby přicházející do  kontaktu s  pacienty jsou povinny používat dlouhé rukavice, ochranné masky, pláště, návleky na obuv a ochranné brýle nebo obličejové štíty, které zamezí přenosu viru skrze kůži nebo sliznice. SYMPTOMY Po  expozici viru se příznaky mohou projevit v  rozmezí 2 až 21 dnů. K časným symptomům patří horečka a zimnice, silné bolesti hlavy, bolesti svalů a  kloubů, bolest v  krku a  celková slabost, zvracení a průjem. Jak se stav pacienta zhoršuje, může u něho dojít ke krvácení ze sliznic a z očí. CO BYSTE MĚLI UDĚLAT S PACIENTEM S PODEZŘENÍM NA EBOLU Jakýkoliv pacient s podezřením na nákazu by měl být okamžitě izolován. Je nutné zjistit všechny osoby, s nimiž přišel do styku. Měl by být veden seznam všech osob vstupujících do izolované

Společnost GCS doporučuje zavedení následujících opatření pro tři z nejvíce postižených zemí, jimiž jsou Guinea, Sierra Leone, Libérie, Nigérie (Port Harcourt) a provincie Equateur v Demokratické republice Kongo. • Všichni cestovatelé, ať cestují pracovně, za zábavou nebo rodinou, by měli pokud možno svou návštěvu odložit (včetně pohřbů) a rozhodně by se měli vyhnout všem zasaženým oblastem. Pokud jde o cestování letadlem a palubní personál, žádná restriktivní doporučení dosud vydána nebyla. • Obchodní cestující a místní zaměstnanci, kteří svou cestu nemohou odložit ze závažných pracovních důvodů (např. zdravotničtí pracovníci zapojení do boje s epidemií), by měli striktně dodržovat veškerá doporučení pro zamezení kontaktu s virem. • Cizí státní příslušníci, jejichž přítomnost v zemi není nutná, by měli buď ze země odjet, případně svůj návrat odložit, pokud jsou v zahraničí. Osoby, jejichž přítomnost v zemi je nezbytná, by měly také striktně dodržovat veškerá doporučení pro zamezení kontaktu s virem. • Jakákoliv organizace, která má zahraniční pracovníky v Guineji, Sieře Leone, Libérii, Nigérii (Port Harcourt) a provincii Equateur v D. R. Kongo, by měla být důkladně obeznámena s pravidly cestování příslušné země a odhalování případů nákazy a měla by mít zaveden krizový plán pro situace ohrožující zdraví pro případ nutné evakuace všech způsobilých pracovníků a jejich rodinných příslušníků. Společnost GCS nedoporučuje žádná cestovní omezení pro sousední země. oblasti a počet ošetřovatelů by měl být omezen. Nejsou povoleny žádné návštěvy a musí být uvědomeny úřady. Ve většině zemí v regionu jsou vyhrazeny nemocnice a další zdravotnická zařízení, kde se provádí diagnostika a léčba virové hemoragické horečky ebola. Součástí vyšetření jsou obecné krevní rozbory, včetně testu na malárii, jíž pacient může trpět souběžně. Specifické sérologické testy bohužel nejsou k dispozici a výsledky rozborů jsou obvykle známy až za 24 nebo i 48 hodin. MOŽNOST EVAKUACE Pacienti, rodiny i zaměstnavatelé by si měli být vědomi toho, že v  případě nakažení je pravděpodobnost převozu domů extrémně nízká, jelikož země se snaží zabránit šíření nákazy omezením pohybu nemocných a  viru. Péče o  tyto pacienty tak bude vyhrazena zemi výskytu nákazy a  je třeba mít na  paměti, že dosud neexistuje žádná účinná prevence ani léčba. Případy repatriace pacientů zveřejněné v médiích jsou pouze výjimečné, a  s  převozem domů tudíž nelze počítat. V omezené míře byla zahájena experimentální neschválená imunologická léčba, neboť je za daných okolností považována za  etickou. Bude však nabízena jen limitovanému počtu pečlivě vybraných kandidátů a není určena k plošné aplikaci. I přesto jsou její prvotní výsledky povzbudivé.

ASSISTANCENEWS podzim 2014

|9


Beach volejbalové turnaje V srpnu jsme uspořádali dva beach volejbalové turnaje pro naše obchodní partnery. První se konal dne 7. 8. 2014 v Bratislavě, druhý se odehrál o týden později v Praze. Děkujeme všem zúčastněným za nasazení, se kterým se do bojů o poháry vrhli.

Bratislava 7. 8. 2014 V Bratislavě v tropickém počasí svedlo boje o poháry dohromady 6 týmů. Na Slovensku se jednalo o první ročník beach volejbalového klání mezi našimi obchodními partnery. Na prvním

místě se umístil tým Generali Slovensko, druhou příčku obsadili zástupci společnosti Trost a na třetím místě skončil tým Cardif.

Praha 14. 8. 2014 V Praze se ranní deštivé počasí odpoledne umoudřilo, a všichni jsme si tak mohli užít turnaj v příjemném letním počasí. Dohromady 15 týmů nastoupilo po 13 hodině do bojů o poháry. Po absolvování úvodních zápasů ve skupině se soutěžilo nasazením

10 |

ASSISTANCENEWS podzim 2014

do „pavouka“, kde začaly vyřazovací souboje. Ve třetím ročníku se nakonec podařilo sesadit vítěze předchozích dvou ročníků týmu UniCredit Bank. Na druhém místě se umístil tým společnosti Arval, na třetím místě skončili zástupci týmu Generali.


Novinky ze zahraničí Nový generální ředitel skupiny Europ Assistance Od 9. září má skupina Europ Assistance nového generálního ředitele, kterým byl jmenován Antoine Parisi. Nahradil Martina Viala, který z  vedení skupiny Europ Assistance odstoupil v květnu tohoto roku.

Antoine Parisi pracoval ve skupině AXA od roku 1992, od roku 2013 zastával funkci generálního ředitele AXA Francie. Vystudoval obor statistika a pojistná matematika v Paříži a následně obdržel titul Executive MBA na ESSEC Business School v Paříži.

Europ Assistance Belgie slaví 50. narozeniny Belgická pobočka je druhá nejstarší ze skupiny Europ Assistance a v letošním roce slaví 50. výročí. Slavnostně otevřena byla

Čtvrtletník pro klienty Europ Assistance

necelý rok po úspěšném uvedení konceptu asistenčních služeb na francouzském trhu.

Vydává: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Redakční rada: Ing. Vladimír Fuchs, MBA, MgA. Jakub Hoďánek, Ing. Michal Egert Registrace: MK ČR E 19137 Grafické zpracování a tisk: Reklamní ateliér AREA, s.r.o., Kounická 3199/2, 100 00 Praha 10 Redakční uzávěrka tohoto čísla: 9. 10. 2014 Fotografie: Archiv Europ Assistance V případě, že nemáte dále zájem o zasílání Assistance News, informujte nás na e-mail: info@europ-assistance.cz.

ASSISTANCENEWS podzim 2014

| 11


AutoCare Specializovaný asistenční program pro automobily s nejvyšším plněním na trhu www.auto-care.cz Prog

ram NOV A utoC INKA i s p a latn ostí re lze n na j y ede ní sjed nm n ěsíc at

www.auto-care.cz

www.europ-assistance.cz

Profile for Europ Assistance

Assistance News Podzim 2014  

Právě vyšlo další číslo čtvrtletníku Assistance News společnosti Europ Assistance, které obsahuje mimo jiné informace o stěhování společnost...

Assistance News Podzim 2014  

Právě vyšlo další číslo čtvrtletníku Assistance News společnosti Europ Assistance, které obsahuje mimo jiné informace o stěhování společnost...

Advertisement