Page 1jaro

A s s i s t a n c e

2016

NEWS

Největší potenciál má pojištění osob a majetku Mobilní aplikace EA Concierge Cestovní pojištění pro oblast Schengenu

Cestování

Automobily

Zdraví

Domov a rodina

Concierge


ÚVODNÍ SLOVO VLADIMÍRA FUCHSE Vážení obchodní přátelé, v asistenční službě často vyhlížíme jaro ještě nedočkavěji než jiní. Zimní období, v  němž četnost a  charakter asistenčních zásahů ovlivňuje jak lyžařská sezóna, tak náledí a námrazy na silnicích, dokáže být ve svém čtvrtém měsíci již únavné. Byť jsou v posledních dvou letech zimy netradiční. Prosinec a leden se obešly téměř bez mrazů a sněhu nejenom v nížinách, ale často i ve vyšších polohách. Ubylo tak situací, kdy jsme vždy v závislosti na počasí zaznamenávali během několika desítek minut velké provozní výkyvy na našich linkách. I zimní cestování zejména do teplejších destinací pak bylo ovlivněno bezpečnostní situací ve světě. Statistiky se tak proměňují v souvislosti se změnami vnějších podmínek, avšak hlavní trend v našem portfoliu - dynamický růst počtu odbavených zásahů nadále trvá. Asistenční služby Europ Assistance jsou stále využívanější bez ohledu na období i na počasí a jejich nabídka se dále rozšiřuje o nové produkty. Díky tomu jsme v roce 2015 mohli našim společným zákazníkům pomoci ve skutečně rekordním rozsahu – pomáhali jsme vyřešit 156 tisíc asistenčních zásahů (meziroční nárůst o 25 procent) a odbavili 770 tisíc telefonátů. Opět jsme i při tomto růstu dokázali dodržet vysoké parametry kvality, které jsou hlavní prioritou v našem pojetí poskytování služeb. Jaro je obdobím pozitivní změny, očekávání. I do Europ Assistance přináší řadu novinek, některé představujeme v tomto vydání Assistance News. Pro nás, ale také pro naše partnery a zákazníky, bude významným přínosem nová telefonní ústředna. Ta nám již od konce dubna umožní využít nejmodernější technologické prvky, které jsou v oblasti vybavení call center k dispozici. Připravili jsme samozřejmě i nové služby, které spouštíme na trh v příštích dnech. Patří sem například asistenční služby pro cyklisty CykloCare, aplikace Můj Doprovod České pojišťovny či mobilní aplikace EA Concierge. Věříme, že vás zaujmou jak tyto novinky, tak i další podněty a aktuální informace z prostředí asistenčních služeb, které naleznete na dalších stránkách. Za Europ Assistance vám přeji příjemné čtení a krásné jarní dny

Vladimír Fuchs Foto: Martin Cápal

Čtvrtletník pro klienty Europ Assistance

2|

ASSISTANCENEWS jaro 2016

Vydává: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4 Redakční rada: Ing. Vladimír Fuchs, Mgr. Jurij Kostaš, Ing. Michal Egert Registrace: MK ČR E 19137 Grafické zpracování a tisk: Reklamní ateliér AREA, s.r.o., Kounická 3199/2, 100 00 Praha 10 Redakční uzávěrka tohoto čísla: 30. 3. 2016 Fotografie: Archiv Europ Assistance V případě, že nemáte dále zájem o zasílání Assistance News, informujte nás na e-mail: info@europ-assistance.cz.


NOVÉ SPOLUPRÁCE R

Čezeta motors Můj Doprovod Ve spolupráci s  Českou pojišťovnou a  společností Safety Guard International s.r.o. přinášíme novinku na  českém trhu. Můj Doprovod je osobní monitorovací služba, která zvyšuje bezpečnost vašich zákazníků a jejich blízkých. V  krizové situaci stačí jednoduše zatřepat telefonem nebo dvakrát poklepat na  displej a  aplikace spustí poplach, začne natáčet video a  zvukový záznam. Operátoři Monitorovacího centra a  nouzové kontakty tak okamžitě obdrží informaci o  tom, kde se uživatel nachází a  co se stalo. Pomoc tak může být vyslána během několika vteřin.

Novinky

Společnost Čezeta motors s.r.o. začne v srpnu letošního roku vyrábět a od počátku roku 2017 také prodávat elektroskútry typu Čezeta 506. Místo benzinového dvoutaktního motoru, který byl používán u modelů vyráběných strakonickou továrnou pod značkou ČZ, bude stroj Čezeta 506 poháněn elektromotorem. Asistenční služby bude zákazníkům Čezety dodávat exkluzivně Europ Assistance a  bude možné je využívat po dobu tří let od zakoupení elektroskútru. V případě zájmu bude klientům umožněno si asistenční služby prodloužit. Zákazníci budou moci využít například zajištění technické pomoci v místě poruchy nebo nehody, odtažení stroje do servisu Čezety nebo také služby Concierge neboli asistenta na telefonu, který pro klienta zorganizuje doručení květin, zarezervuje restauraci nebo třeba zajistí vstupenku na vyprodané sportovní utkání.

A Spirit V dubnu 2016 navázala Europ Assistance spolupráci se společností A Spirit v oblasti pojištění asistenčních služeb a prodloužené záruky. Klienti k zakoupenému motocyklu, skútru nebo tříkolce značek Moto Guzzi, Aprilia, Piaggio, Vespa nebo Gilera obdrží zdarma asistenční službu na tři roky a u některých modelů i třetí rok prodloužené záruky ve stejném rozsahu, jako je základní dvouletá tovární záruka. Rozsah asistenčních služeb a finanční limity krytí jsou pro klienty nastaveny tak, aby v případě poruchy nebo nehody pokryly maximum nákladů spojených s touto nenadálou událostí.

UNIQA pojišťovna K novému pojištění bydlení Domov VARIANT od  UNIQA pojišťovny poskytujeme širokou škálu asistenčních služeb. Kromě klasických asistenčních služeb pro domácnosti obsahuje toto pojištění i  služby opraváře domácích spotřebičů, sklenáře, právní telefonickou asistenci a vzdálenou IT asistenci. Poslední zmíněná služba obsahuje vzdálenou pomoc při potížích s počítači, tiskárnami, s instalací softwaru, s nastavením televizorů a přehrávačů nebo pomoc při obnově dat.

REFLEXNÍ PÁSKY PRO CHODCE OD EUROP ASSISTANCE

Rozumný chodec nosí reflexní prvky, pohybuje-li se na vozovce mimo obec za snížené viditelnosti. Od února 2016 je to dokonce povinností podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Od února 2016 přikazuje novela zákona o pozemních komunikacích chodcům nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti. Rozhodli jsme se na tuto novou povinnost upozornit rozdáváním reflexních pásek, kterých jsme dohromady rozdali více než 3  000. Akce proběhla v  areálu Generali na  Pankráci a  také v  sídle společnosti UNIQA. Reflexní pásky jsme rozdali také všem našim zaměstnancům.

ASSISTANCENEWS jaro 2016

16_0072_Europ-Assist_letak_reflex-naram_update_99x210.indd 1

|3

24/03/16 09:40


Rozhovor

Ing. Zbyněk Veselý, místopředseda představenstva a obchodní ředitel UNIQA pojišťovny

Největší potenciál má pojištění osob a majetku Na následující straně přinášíme rozhovor s místopředsedou představenstva a obchodním ředitelem UNIQA pojišťovny Ing. Zbyňkem Veselým.

4|

ASSISTANCENEWS jaro 2016


UNIQA pojišťovna

Kde vidíte hlavní přidanou hodnotu asistenčních služeb pro pojišťovny? Asistenční služby jsou dnes nedílnou součástí pojištění domácnosti nebo domu ve  většině pojišťoven. Je fajn, když si platíte pojistku domácnosti, a to pro případ nějakého většího problému nebo škody. Ale i  když se nic závažného nestane, můžou vám v každodenním provozu pomoci právě asistenční služby. Nejčastějšími případy, kdy je klienti využívají, jsou klíče za zabouchnutými dveřmi nebo vytopení bytu z prasklého potrubí. V takových případech stačí volat asistenci, a partnerská asistence posílá zámečníka nebo instalatéra. A to může zvýšit loajalitu zákazníka – sice musí platit pojistné, ale pomůžeme mu i  v  běžných nesnázích. Stačí si uložit číslo na  asistenci do mobilu, a je tady pro vás 24 hodin denně. Jak hodnotíte spolupráci s Europ Assistance? Spolupráce je výborná, často dostáváme pozitivní zpětné vazby od našich klientů. Výhodou je i stálý inovační potenciál. Oceňujeme, že se snažíte vždy vyjít vstříc našim novým požadavkům a současně sami také sledujete trendy a doplňujete portfolio služeb o další možnosti využití. Jakou nejvýznamnější novinku máte v letošním roce? Určitě jste zaznamenali naši reklamní kampaň na  nové pojištění bydlení nazvané Domov VARIANT. Jeho součástí jsou právě i inovované a doplněné asistenční služby ve spolupráci s Europ Assistance. Vedle běžných, které dnes už nikoho nepřekvapí, poskytujeme i  služby opraváře domácích spotřebičů tuzemské i  zahraniční výroby nebo služby sklenáře. Novinkou jsou i právní telefonické konzultace o předpisech, závazkových a spotřebitelských vztazích nebo v oblasti sporů s dodavateli služeb, případně sporů o náhradu škody. Další novinkou je i vzdálená IT asistence k problematice počítačů, tiskáren a dalších zařízení, software nebo pomoc při obnově

Rozhovor

„Oceňujeme, že se snažíte vždy vyjít vstříc našim novým požadavkům a současně sami také sledujete trendy a doplňujete portfolio služeb o další možnosti využití.“

Byla založena v roce 1993. UNIQA je univerzálním pojišťovacím ústavem, který nabízí životní a  neživotní pojištění pro jednotlivce, podnikatele i  firmy. Po  celou dobu své existence na  českém trhu patří UNIQA pozice mezi 10 nejsilnějšími hráči. UNIQA pojišťovna využívá stabilního finančního zázemí, know-how a  zkušeností jediného rakouského akcionáře, UNIQA International AG. S UNIQA pojišťovnou spolupracujeme již od  roku 2008. V  současné době poskytujeme asistenční služby pro oblasti zdraví, domácnost, cestování a  pro podnikatele a  malé a  střední podniky.

dat. Konzultovat lze i instalaci nových televizorů, přehrávačů, kamer a další elektroniky. V jakém segmentu pojištění jste v současné době nejsilnější a PROČ? UNIQA je univerzálním pojistitelem a nabízíme všechny produkty v oblasti životního i neživotního pojištění pro korporátní i privátní klientelu. Silné stránky máme v oblasti pojištění vozidel i majetku, ty tvoří asi 60 % celého objemu předepsaného pojistného. V pojištění osob se nám velmi daří v segmentu úrazového nebo cestovního pojištění. Nicméně stále rozvíjíme všechny oblasti. Jaký segment pojištění má podle vás největší potenciál k rozvoji, mohou k tomuto rozvoji pomoci i asistenční služby? Osobně se domnívám, že největší potenciál má pojištění osob, konkrétně nejen obecně životní, ale zejména soukromé zdravotní pojištění. Zde je ovšem brzdou dosavadní legislativa a také přetrvávající psychologické stereotypy z minulosti. Asistenční služby budou mít do budoucna v tomto segmentu nezastupitelnou roli. Vzhledem ke  stárnutí obyvatelstva ČR a současně enormnímu pokroku medicíny se stává stále aktuálnější asistence starším osobám, které už nejsou zcela soběstačné, a omezuje to kvalitu jejich života. Tento problém není v  současné době z  veřejných zdrojů uspokojivě řešen a asistenční služby mohou nabídnout speciální servis. Rovněž vidím potenciál u pojištění majetku, vždyť stále více jak 40 % klientů nemá pojištěny své domácnosti. Není pojištěna asi čtvrtina rodinných domů nebo rekreačních objektů. A i u tohoto druhu pojištění je potenciál pro asistenční služby obrovský.

ASSISTANCENEWS jaro 2016

|5


Představujeme

Asistenční služby MotoCare  na Slovensku

®

Po podzimním úspěšném spuštění asistenčního programu AutoCare na Slovensku jsme v polovině března spustili web www.moto-care.sk. Specializovaný asistenční program pro motorkáře je v  České republice velmi oblíbený, na  základě průzkumu a  poptávky od  slovenských motorkářů jsme se rozhodli tento asistenční program nabídnout i na Slovensku.

Klienti si mohou sjednat roční program pro motorky nebo roční program pro skútry. Pro obchodní partnery a provozovatele tematických webů jsme připravili možnost zapojit se do prodeje MotoCare® prostřednictvím našeho affiliate systému.

Soukromé představení v Dejvickém divadle Na  konci října jsme v  rámci Concierge služeb pro našeho partnera Erste Premier zorganizovali soukromé představení „Ucpanej systém“ v Dejvickém divadle. Jedná se o velmi oblíbené představení, na které je těžké získat vstupenky, toto představení bylo nejžádanější ze všech. Rozhodli jsme se

6|

ASSISTANCENEWS jaro 2016

proto uspořádat soukromé představení speciálně pro klienty Erste Premier. Vstupenky byly za několik dní beznadějně vyprodané. Oproti normálnímu představení měli klienti navíc zajištěný catering. Akce měla velký úspěch, proto plánujeme v pořádání soukromých představení pokračovat.


ČP ASISTENCE se sloučila s Europ Assistance Dne 1. 1. 2016 došlo ke sloučení ČP ASISTENCE s.r.o. a Europ Assistance s.r.o., čímž společnost ČP ASISTENCE právně zanikla a  stala se součástí Europ Assistance s.r.o. Všechny

platné smlouvy, závazky a pohledávky společnosti ČP ASISTENCE s.r.o. k  tomuto datu přecházejí na  společnost Europ Assistance s.r.o.

Představujeme

Roadshow We Connect Today Ve středu 3. února proběhla roadshow, na které byla všem zaměstnancům společnosti Europ Assistance s.r.o. prezentována strategie skupiny EA pro období 2016 až 2020. Roadshow měla tři hlavní témata. Strategii skupiny Generali v České republice představili zaměstnancům Europ Assistance Marek Jankovič a Pavol Pitoňák. Druhou část věnovanou globální strategii skupiny Europ Assistance a  Regionu CEE prezentoval ředitel CEE Europ Assistance Jean-François Diet a část pro český a slovenský trh ředitel Europ Assistance s.r.o. Vladimír Fuchs. Strategie We Connect je akčním plánem na  roky 2016 až 2020. Stěžejními tématy jsou rozvoj zákaznické zkušenosti, zaměření na distribuci, jednoduchá a chytrá řešení, efektivita, inovace a péče o zaměstnance. „Strategie We Connect je pro nás velkou výzvou. Do  roku 2020 bychom měli ztrojnásobit příjmy, změnit zcela náhled na poskytování služeb a představit několik technologických

novinek. Jsme ale rádi, že můžeme stavět na silných základech. Především na naší tržní pozici a i výjimečné pozici skupiny Generali v  České republice,“ říká Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance s.r.o. „V předchozím roce se nám i  přes více než 30% růst činnosti podařilo dodržet nastavené parametry kvality, například v Net Promoter Score jsme dosáhli na  výborných 72 %. Z  plánovaných i  započatých projektů v  rámci We Connect se v  České republice chceme zaměřit především na inovace s velkým zapojením moderních digitálních technologií. Hlavními oblastmi, kterým se budeme věnovat, jsou telematické systémy pro vozidla, chytré domácnosti a  také technologie pro osobní asistenci. K  dosažení cílů musíme i  investovat. Již v  dubnu například v naší pankrácké centrále spustíme jednu z nejmodernějších technologií pro call centra, která je dnes dostupná na českém trhu.“

ASSISTANCENEWS jaro 2016

|7


STŘÍPKY Z EUROP ASSISTANCE Přinášíme vám ohlédnutí za proběhlou zimní sezonou, zpětnou vazbu od klientů a další zajímavosti.

PARAMETRY KVALITY V ZIMNÍ SEZONĚ Parametry kvality

Kvalita a inovace

Průměrná čekací doba: 8,9 s (smluvně daná 11 s) Dostupnost: 98 % (smluvně daná 95 %) Hovory přijaté do 20 s: 88,8 % (smluvně dané 85 %)

Net Promoter Score

71,5 % (smluvně dané 65 %)

POCHVALY

DOMÁCÍ ASISTENCE

Cestování

Počet asistenčních případů v oblasti domácí asistence každoročně roste, v  roce 2015 jsme řešili téměř 14 000 asistenčních případů. Nejčastěji jsme zasahovali při havarijních situacích v  domácnostech, následovala asistence u  porouchaných spotřebičů, třetí nejčastější službou bylo využití zámečníka.

Měla jsem tu nejlepší péči, jak jen to šlo. Moc a moc děkuju. Na  to nikdy nezapomenu, vyřiďte velké poděkování všem. Díky, díky. Alena S.

Automobily

13 943

Dovolte, abych Vám alespoň touto cestou poděkoval za vysoce profesionální a  lidský přístup při řešení situace vozidla mé manželky ve  Smiřicích (záměna pohonných hmot) v tomto týdnu. Vážíme si rychlosti pomoci i jejího provedení, oceňuji vynikající komunikační schopnosti pana Tomáška.

9 140

5 099

Příjemný den Jan O.

2013

2014

2015

Concierge Pane Lesáku, ještě jednou Vás dnes srdečně zdravím a velice děkuji za obstarání vstupenek. Udělal jste mi velkou radost.

Ostatní 17 %

Spotřebiče 36 %

Zámečník 15 %

Oceňuji nejen výsledek, ale i Váš profesionální přístup. Přeji pěkný zbytek dne. Dana S.

8|

ASSISTANCENEWS jaro 2016

Havarijní situace 16 %


Na začátku dubna jsme spustili novou mobilní aplikaci EA Concierge. Jedná se již o třetí aplikaci, kterou Europ Assistance v České republice vydala. Předchozí aplikace jsou určené pro oblasti automobilové a zdravotní asistence. Všechny tři mobilní aplikace jsou volně ke stažení na obchodech GooglePlay a iTunes. V minulém roce byla představena pátá strategická oblast pro business Europ Assistance – Concierge, která doplnila stávající oblasti Automobily, Cestování, Domácnost & rodina a Zdraví. Spolu s oblastí Domácnost & rodina se jedná o nejdynamičtěji rostoucí segment našich služeb. I proto jsme se rozhodli vyvinout mobilní aplikaci EA Concierge, která našim zákazníkům usnadňuje objednání jakékoliv služby. Stejně tak je to užitečná pomůcka pro naše operátory. Z aplikace přijde popis požadavku spolu s údaji potřebnými pro identifikaci klienta, operátor připraví nabídku v závislosti na požadované službě a odesílá nabídku klientovi e-mailem nebo ji sdělí telefonicky. Odpadá tak několikeré volání na naši linku. „Další výhodou je,

že se na nás klienti mohou obracet s požadavky i ve chvíli, kdy nemohou volat. Například když jsou na konferenci a potřebují zajistit transport na  letiště,“ říká marketingový specialista Europ Assistance Michal Egert. Mobilní aplikace je jednoduchá na používání, jsou v ní předdefinovány nejčastější požadavky, se kterými se na  nás klienti obracejí. Dále obsahuje historii požadavků, kde lze jedním kliknutím znovu objednat například oblíbenou restauraci, pole pro zadání vlastního požadavku a tlačítko na volání s naší linkou Concierge. Do budoucna plánujeme aplikaci rozšířit o  platební modul a  další funkcionality.

Nový reportingový systém Od začátku roku pracujeme na tvorbě datového skladu, který bude sloužit především pro usnadnění reportingu. V rámci neustálého zkvalitňování našich služeb jsme se letos zaměřili na  tvorbu zcela nového reportingového systému. Základním prvkem pro nový reportingový systém je datový sklad, jednotná datová základna pro všechna data, se kterými pracujeme. Vzhledem ke  každoročnímu nárůstu počtu asistenčních zásahů roste i objem dat, která je potřeba rychle zpracovat. Práce s „big daty“ je v současné době aktuálním tématem, existují různé předpřipravené systémy, pro naše

potřeby jsme se ale rozhodli vybudovat vlastní reportingový systém, který bude stoprocentně odpovídat našim potřebám. Hlavním benefitem bude rychlost zpracování dat na jednom místě. Z  datového skladu potom budou jednoduše tvořeny reporty a analýzy jak pro nás, tak pro naše obchodní partnery. Dále nám toto řešení mimo jiné umožní i jednodušší zasílání personalizovaných e-mailů a dokumentů.

ASSISTANCENEWS jaro 2016

|9

Kvalita a inovace

Mobilní aplikace EA Concierge


Ze světa

Cestovní pojištění pro oblast Schengenu Skupina Europ Assistance spustila unikátní cestovní pojištění speciálně určené pro nerezidenty Evropské unie, které je platné pro celý schengenský prostor. Pro všechny návštěvníky schengenského prostoru s vízovou povinností je pro udělení víza povinné doložit platné cestovní pojištění, který kryje i repatriaci zpět do domovské země. Skupina Europ Assistance připravila speciální cestovní pojištění, které splňuje výše zmíněné požadavky a je možné ho sjednat za  několik minut on-line. Webovou stránku si mohou návštěvníci zobrazit v  angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, ruštině a čínštině. Pojištění je možné sjednat ve variantách Schengen a Schengen Plus.

Rozšířená varianta Schengen Plus obsahuje kromě vyššího finančního limitu 60 000 € také krytí v  zemích, které jsou součástí EU, ale nikoliv schengenského prostoru. Jedná se o  Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko, Rumunsko a  Velkou Británii. Dále tato varianta pojištění obsahuje krytí i  při neplánovaném prodloužení pobytu až o 10 dní, například z důvodu hospitalizace. Dalším benefitem navíc oproti základní variantě je úhrada nákladů za návrat do vlasti s doprovodem a s dětmi do 14 let.

Základní varianta pojištění Schengen obsahuje krytí nákladů za hospitalizaci, asistenci v případě nemoci, úrazu nebo smrti až do výše 30 000 € a platí v celém schengenském prostoru. Cena za toto pojištění začíná na 14 € a odvíjí se od délky pobytu.

Webová stránka schengen.europ-assistance.com obsahuje kromě možnosti sjednat si on-line cestovní pojištění Schengen také informace, jak získat víza potřebná ke vstupu do  schengenského prostoru a  tipy pro bezstarostné cestování po Evropě.

EA Rusko pomáhala při startu rakety v rámci projektu EXOMARS 2016 Kolegové z ruské pobočky dlouhodobě spolupracují s Evropskou kosmickou agenturou, tentokráte zajišťovali zdravotnickou podporu při startu první mise v rámci projektu EXOMARS 2016. Dne 14. března odstartovala z  kosmodromu Bajkonur raketa nesoucí družici a přistávací modul a zamířila k Marsu, kam doletí za sedm měsíců. Europ Assistance Rusko zajišťovala nonstop zdravotnickou podporu 60člennému týmu, který se podílel na startu rakety. Na místě bylo přítomno několik lékařů, kteří by zasáhli, pokud

10 |

ASSISTANCENEWS jaro 2016

by se u někoho z týmu projevily zdravotní komplikace. V případě závažných zdravotních potíží byly připraveny ambulance i  letecký speciál pro převoz postiženého do  zdravotnického zařízení. Celkově se jednalo již o třináctou misi, kterou EA Rusko od roku 2001 podpořila.


Ze světa

EA Belgie vypravila již tradičně „snow planes“ Dne 13. února, tak jako každý rok touto dobou, zorganizovala Europ Assistance Belgie hromadnou repatriaci svých klientů za pomoci dvou leteckých speciálů, které je přepravily zpět do Belgie. Jednalo se o zraněné lyžaře v oblasti Alp.

Do akce bylo zapojeno 30 zdravotnických specialistů – lékařů, sester a asistentů. Jeden letecký speciál byl vypraven z Grenoblu a druhý z Innsbrucku. Celkem bylo takto dopraveno zpět do Belgie 47 zraněných klientů.

Europ Assistance byla spotřebiteli zvolena nejpřívětivější značkou ve Francii Na  začátku roku 2016 proběhl průzkum hledající nejpřívětivější značku na francouzském trhu. Zrealizovala ho výzkumná agentura BVA, celkem odpovídalo 5 000 respondentů. Do průzkumu bylo zapojeno 150 francouzských značek. Hlavní otázky v průzkumu byly: Pomáhá značka zlepšovat život svým klientům? Pečuje o své klienty? Na  základě odpovědí na  tyto otázky byla vyhodnocena míra vstřícnosti. Europ Assistance dosáhla hodnoty 87, čímž se umístila na  prvním místě spolu se společností Blablacar.

Na třetím místě skončila společnost Decathlon. Už od svého počátku v roce 1963 je péče o klienta základní misí Europ Assistance. Pomáháme lidem v těžkých a nenadálých situacích, které je zastihnou v každodenním životě. Míra vstřícnosti značky není kvantitativní, ale kvalitativní ukazatel. Výborný výsledek v  této anketě je pro Europ Assistance oceněním a zároveň závazkem pokračovat v maximální kvalitě poskytovaných služeb s tím, že klient je vždy na prvním místě.

ASSISTANCENEWS jaro 2016

| 11


CykloCare Asistenční program pro cyklisty s pojištěním proti krádeži S programem CykloCare získáte následující služby: ASISTENČNÍ SLUŽBA 24/7

REHABILITACE PO NEHODĚ

ODVOZ KOLA

OPRAVA CHRUPU

do nejbližšího servisu

úhrada implantátu /opravy chrupu (až do výše 20 000 Kč)

OPRAVA KOLA PO NEHODĚ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

až do výše 10 000 Kč*

za způsobenou škodu při jízdě na kole (až do výše 50 000 Kč)

ODVOZ K LÉKAŘI

POJIŠTĚNÍ KRÁDEŽE KOLA

do zdravotnického zařízení

pro případ odcizení kola z uzavřených prostor (až do výše 20 000 Kč)

LÉKAŘ NA TELEFONU

ODŠKODNĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI

kdykoliv a kdekoliv k dispozici

pro konzultaci při nehodě *platí také pro případ přetrženého řetězu a prasklého ráfku či drátů

až do výše 10 000 Kč

kompenzace hospitalizace následkem pádu z kola (okamžitá výplata 5 000 Kč)

Profile for Europ Assistance

Assistance News Jaro 2016  

Představujeme nové číslo Assistance News, ve kterém si můžete přečíst novinky z Europ Assistance i ze světa asistenčních služeb.

Assistance News Jaro 2016  

Představujeme nové číslo Assistance News, ve kterém si můžete přečíst novinky z Europ Assistance i ze světa asistenčních služeb.

Advertisement