__MAIN_TEXT__

Page 1


2

Werkcomité  Comité de travail  Working committee

In België / En Belgique / In Belgium Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning /  Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi /  Under the High Patronage of H.M. the King Commissaris-generaal / Commissaire Général /  General Commissioner EUROPALIA TURKEY Luc Bertrand Directeur-generaal / Directeur général /  General Management Kristine De Mulder Project officer & assistente van de directeur-generaal /  Chargée de projet & Assistante de direction /  Assistant to General Manager Marie-Eve Tesch Arts / Département artistique Dirk Vermaelen, director Eva Bialek Bozena Coignet Marleen De Baets Christoph Hammes Julian Richard International affairs / Affaires internationales Pablo Fernandez Alonso Communicatie / Communication Colette Delmotte Aurore Detournay-Kaas Marie Depré Valentine Swanet Sponsoring & Pers / Press(e) Inge De Keyser Astrid Laming Financiën, human resources en organisatie /  Finances, ressources humaines et organisation /  Finance, Human Resources & General Administration Stefana Ciubotariu, director Julie Erler Anne Doumbadze Van Ly Nguyen

Raad van bestuur /  Conseil d’administration /  Board Chairman: Georges Jacobs de Hagen Paul De Keersmaeker Etienne Davignon Philippe Delaunois Jean Stephenne Rudi Thomaes Bernard Snoy Paul Buysse Regnier Haegelsteen Véronique Paulus de Châtelet Dirk Renard Herman Daems Freddy Neyts Pierre-Olivier Beckers Luc Bertrand Pierre Alain De Smedt Jan Grauls Alexis Brouhns Philippe Vlerick Herman Van Rompuy BNP Paribas Fortis Bank The Brussels-Capital Region Council of Europe Belfius Bank National Lottery FPS Foreign Affairs Fédération Wallonie-Bruxelles Belgian Science Policy Vlaamse Gemeenschap Deutschsprachige Gemeinschaft National Bank of Belgium European Parliament


3

Experten /  Experts Bakiroglu Attila Basch Sophie Biernaux Denise Block René Boonen Marc Borka Max Çiçek Aslı De Lauwer Chris Driessens Tristan Dupuich Philippe De Gendt Tina De Bruyker Luk Greve Martin Hitzel Frédéric Jacobs Ine Kaçar Hilmi Kaçar Meyrem Kafescioğlu Çiğdem Kivrikoğlu Cenk Kwanten Koen Labrusse Rémi Lebrun René Lebrun-Delhaye Charlotte Lootens Jos Manço Altay Marasligil Canan Mladenov Nelly Muhidine Timour Otte Marcel Ova Deniz Parmentier Jan Pazarbaşi Ece Pérouse Jean-François Ricci Alessandra Servantie Alain Smets Kevin Smith Bert Sprangers Lily Strutz Julia Theunissen Hans Uytterhoeven Inge Van der Eecken Tony van der Heijden Hanneke Van Deun Peter Van Steenbergen Jo Vandewalle Johan Vermeiren Dirk Waelkens Marc Yıldırım Mehmet Emin

EUROPALIA Arts Festival dankt /  remercie / thanks De FOD Buitenlandse Zaken /  le SPF Affaires Étrangères / the FPS Foreign Affairs De Belgische Ambassade /  l’Ambassade de Belgique /  the Embassy of Belgium – Ankara Het Consulaat-Generaal van België / le Consulat général de Belgique / the General Consulate of Belgium – Istanbul Dienst Oost- en Zuidoost-Europa, Centraal-Azië van FOD Buitenlandse Zaken / le Service Europe orientale et du Sud-Est, Asie centrale du SPF Affaires Étrangères / Department East and South East Europe, Central Asia at the FPS Foreign Affairs EUROPALIA Arts Festival dankt al de nationale en internationale partners en artiesten. / EUROPALIA Arts Festival remercie chaleureusement tous les partenaires et artistes nationaux et internationaux. / EUROPALIA Arts Festival thanks all the national and international partners and artists.


4

In Turkije / En Turquie / In Turkey Onder de Hoge Bescherming van Z.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, President van de Republiek Turkije /  Sous le Haut Patronage de S.E.M. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la République de Turquie /  Under the High Patronage of H.E.M. Recep Tayyip ERDOĞAN, President of the Republic of Turkey Minister van Cultuur en Toerisme /  Ministre de la Culture et du Tourisme /  Minister of Culture and Tourism H.E. Mr. Yalçın TOPÇU Commissaris-generaal /  Commissaire Général /  General Commissioner Dr. Erman ILICAK Ambassadeur van de Republiek Turkije /  Ambassadeur de la République de Turquie /  Ambassador of the Republic of Turkey H.E. Mr. Mehmet Hakan OLCAY Administratief Projectcoordinator /  Coordinateur Administratif de projet /  Project Administrative Coordinator Adjunct secretaris-generaal /  Secrétaire général adjoint /  Deputy Secretary of Culture and Tourism Ministry Doç.Dr. Sefer YILMAZ Directeur-generaal /  Directeur Général /  Director General İrfan ÖNAL Raadgever /  Conseiller /  Counsellor Dr. Murat ALICIGÜZEL Project Officers & Assistenten van de directeur-generaal / Bureau de gestion de projets & assistants au Directeur-Général / Project offices & assistants to Director-General Pınar BİLGEN ERMİŞ, Sadettin TAŞCI Bureau İstanbul /  İstanbul Branch Aysun ARSLAN

Artistiek directeur /  Directeur artistique /  Artistic Director Prof. Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN Film / Cinéma / Cinema Adjunct Directeur-generaal /  Directeur Général adjoint /  Deputy Director General Erkin YILMAZ Departementshoofd /  Chef du département /  Head of Department M. Selçuk YAVUZKANAT Experts Cultuur en Toerisme /  Experts Culture et Tourisme /  Culture and Tourism Experts Kemal UYSAL, Miraç NIZAMOĞLU Literatuur /  Littérature /  Literature Directeur-generaal /  Directeur Général /  Director General Hamdi TURŞUCU Expert Cultuur en Toerisme /  Expert Culture et Tourisme /  Culture and Tourism Expert Osman AKKİL Podiumkunsten /  Arts de la scène /  Performing Arts Directeur-generaal /  Directeur Général /  Director General Selman ADA Directeur en Art Director van het Ankara State Opera & Ballet / Directeur et directeur artistique de l’Opéra National et du Ballet d’Ankara / Director and Art Director at Ankara State Opera and Ballet Metin TURAN


5

Departementshoofd / Directeur de départment / Branch Manager Şahin YİĞİT Muziek /  Musique /  Music Directeur-generaal /  Directeur Général /  Director General Doç.Dr. Murat Salim TOKAÇ Adjunct Directeur-generaal /  Directeur Général adjoint /  Deputy Director General Ömer Faruk BELVİRANLI Experts Cultuur en Toerisme /  Experts Culture et Tourisme /  Culture and Tourism Experts Ayça YIKILMAZOĞLU, Kübra Sevim GÜLEÇ Archeologie en kunst geschiedenis / Archéologie et histoire de l’art / Archeology and Art History Field Directeur-generaal /  Directeur Général /  Director General Abdullah KOCAPINAR Adjunct Directeur-generaal /  Directeur Général adjoint /  Deputy Director General Zülküf YILMAZ Departementshoofd /  Chef du département /  Head of Department Gökhan BOZKURTLAR Directeur van culturele aangelegenheden / Directeur des affaires culturelles / Director of Cultural Activities Nilüfer ERTAN

Experts Cultuur en Toerisme /  Experts Culture et Tourisme /  Culture and Tourism Experts Olcay KABAR Burcu BİLİR Speciale dank /  Remerciements particuliers /  Special thanks Ali ATLIHAN, Deputy Director General of Copyrights Yaprak ECE, Counsellor Ayşe ERDOĞDU, Director of Topkapı Palace Museum Zeynep S. KIZILTAN, Director of İstanbul Archeological Museums Dr. Selin İPEK, museum researcher Topkapı Palace Museum Mine Kiraz, İstanbul Archeological Museums Bengi LOSTAR ÖZDEMIR, Culture and Tourism Expert, Office of the Counsellor for Cultural Affairs and Promotion SylvieAnne BOUCHÉ, Bureau du Conseiller aux Affaires culturelles et d’information, Ambassade de Turquie, Office of the Counsellor for Cultural Affairs and Promotion Murat E. GÜLYAZ, Director of Nevşehir Museum Ahmet ÖZYURT, Photographer Prof. İlknur ÖZGEN, Bilkent University Yekta KARA, Mimar Sinan Fine Arts University Prof. Dr. Mehmet BIRKIYE, İstanbul Aydın University


INTRODUCTION

6


Introductie

We brengen verder aan de ene kant klassiekers en gevestigde namen, als ambassadeurs van de Turkse kunsten: de draaiende derwisjen uit Konya, het traditionele schimmentheater Karagöz, maar ook grote hedendaagse kunstenaars als Gülsün Karamustafa (De Centrale for Contemporary Art & Argos, p.24), Hüseyin Bahri Alptekin (M HKA, p.25), Ayşe Erkmen (SMAK, p.26) en Gouden Palmwinnaar Nuri Bilge Ceylan (p.27). Een eerbetoon aan Istanbul mocht ook niet ontbreken. Twee hoofdtentoonstellingen voeren u naar de legendarische stad. Imagine Istanbul in Bozar toont de inspirerende stad door het oog van fotografen, filmmakers en beeldende kunstenaars (p.17). Istanbul-Antwerpen. Twee havens. Twee steden. in het MAS bekijkt wat de aanwezigheid van water voor een stad en haar inwoners betekent (p.21). Dit 25ste festival wordt ook een laboratorium. Een laboratorium voor onze nieuwe missie, waarin we naast de gebruikelijke erfgoedprojecten en hedendaagse projecten, de noties creatie en uitwisseling naar voren schuiven. Zo nodigde een hele reeks venues in België en omstreken Turkse kunstenaars uit om in dialoog te gaan met de locale kunstscène en om nieuw werk te creëren. EUROPALIA

zelf organiseerde in Istanbul een heus EUROPALIA TURKEY appartement, waar kunstenaars op residentie konden gaan naar aanleiding van het festival. En zo zal er overal nieuw werk van uiteenlopende kunstenaars te zien of te horen zijn: beeldend kunstenaar Gauthier Oushoorn in het CID (p.28), geluidskunstenaar Débruit en fotografe Bieke Depoorter in BOZAR (p.17), danser Melih Kıraç in Workspacebrussels (p.77)… Gedurende de 4 maanden van het festival zijn er ook continu verrassende samenwerkingen te ontdekken: jazzpianist Jef Neve met digital artist Candaş Şişman (p.60), percussionist Okay Temiz met La Fanfare du Belgistan (p.60), componist Mustafa Özkent met een Belgische gelegenheidsband (p.62), misdaadschrijvers Ahmet Ümit en Pascale Fontenau (p.92)… Zo hebben we er met dit programma niet naar gestreefd om exhaustief te zijn, wel om een divers beeld te geven van een rijk patrimonium en een sterke artistieke scène met veel ruimte voor nieuwe creaties en dialoog tussen kunstenaars. We verwelkomen u graag in het najaar voor EUROPALIA TURKEY!

EUROPALIA TURKEY Team

INTRODUCTION

N Deze herfst gaat EUROPALIA TURKEY van start en opent de centrale tentoonstelling, Anatolia (p.13). Een erfgoedtentoonstelling in BOZAR rond het belang en doorleven van rituelen: een inleiding op het gastland, vanuit een nieuwe en boeiende invalshoek én een toeganspoort tot het festival.

7


8

Introduction

INTRODUCTION

F Le coup d’envoi du festival EUROPALIA TURKEY sera donné cet automne, avec l’inauguration de l’exposition phare Anatolia à BOZAR (p.13). Une exposition patrimoniale qui se penche sur l’importance et la pérennité des rituels : elle présente ainsi le pays invité sous un angle nouveau, captivant et constitue une véritable porte d’entrée du festival. Nous avons prévu des classiques et des noms connus pour être les ambassadeurs de l’art turc: les derviches tourneurs de Konya, le théâtre d’ombre traditionnel Karagöz, mais aussi de grands artistes contemporains comme Gülsün Karamustafa (De Centrale for Contemporary Art & Argos, p.24), Hüseyin Bahri Alptekin (M HKA, p.25), Ayşe Erkmen (SMAK, p.26), ainsi que lauréat de la Palme d’or, Nuri Bilge Ceylan (p.27). Il était inconcevable de ne pas rendre hommage à Istanbul. Deux grandes expositions vous feront donc naviguer dans les méandres de cette ville légendaire. Imagine Istanbul, à BOZAR, révèle cette ville inspirante à travers le regard de photographes, d’écrivains, de cinéastes et d’artistes plasticiens (p.17). Istanbul-Anvers. Deux ports. Deux villes. au MAS se penche, quant à elle, sur les effets de la présence de l’eau sur une ville et sur ses habitants (p.21). Ce 25ème festival sera un véritable laboratoire. Le laboratoire de notre nouvelle mission : outre les projets patrimoniaux et les événements contemporains qui nous sont coutumiers, nous faisons dorénavant la part belle aux notions de création et d’échange. Divers partenaires culturels situés en Belgique et dans les pays

limitrophes ont invité des artistes turcs à dialoguer avec la scène artistique locale et à créer de nouvelles œuvres. EUROPALIA a même aménagé un authentique appartement EUROPALIA TURKEY à Istanbul, destiné à accueillir des artistes en résidence à l’occasion du festival. Partout, il sera donc possible d’apprécier visuellement ou acoustiquement de nouvelles créations réalisées par divers artistes : le plasticien Gauthier Oushoorn au CID (p.28), l’explorateur sonore Débruit et la photographe Bieke Depoorter à BOZAR (p.17), le danseur Melih Kıraç au Workspacebrussels (p.77)… Nous vous invitons aussi à découvrir de surprenantes collaborations qui seront présentées en continu pendant toute la durée – 4 mois – du festival : le pianiste de jazz Jef Neve et l’artiste numérique Candaş Şişman (p.60), le percussionniste Okay Temiz et La Fanfare du Belgistan (p.60), le compositeur Mustafa Özkent et un groupe belge spécialement réuni pour l’occasion (p.62), l’auteur de polars Ahmet Ümit et Pascale Fontenau (p.92)… Avec cette programmation, nous n’avons en aucun cas tenté d’être exhaustifs ; nous avons plutôt voulu rendre compte de la diversité de ce riche patrimoine et de cette solide scène artistique, où les nouvelles créations et le dialogue entre les artistes ont toute leur place. C’est avec plaisir que nous vous accueillons au festival EUROPALIA TURKEY à la fin de cette année !

EUROPALIA TURKEY Team


Introduction

E This fall EUROPALIA TURKEY opens with the main exhibition, Anatolia. Home of Eternity (p.13). An exhibition in BOZAR around the importance and continuity of rituals: an introduction to the heritage of the guest county, from a new and fascinating perspective and a gateway to the festival.

Therefore new artworks by different artists will be displayed and performed: the visual artist Gauthier Oushoorn at the CID (p.28), the sound artist Débruit and the photographer Bieke Depoorter at BOZAR (p.17), the dancer Melih Kıraç at Workspacebrussels (p.77)…

We are bringing forward more classic and established names as ambassadors of the Turkish arts: the whirling dervishes of Konya, the traditional shadow theatre Karagöz, but also essential contemporary artists such as Gülsün Karamustafa (De Centrale for Contemporary Art & Argos p.24), Hüseyin Bahri Alptekin (M HKA p.25), Ayse Erkmen (SMAK p.26) and the winner of the Palme d’Or Nuri Bilge Ceylan (p.27).

Furthermore, surprising collaborations will be unveiled throughout the 4 months of the festival: the jazz pianist Jef Neve with the digital artist Candaş Şişman (p.60), the percussionist Okay Temiz with La Fanfare du Belgistan (p.60), the composer Mustafa Özkent with a Belgian band specifically formed for this occasion (p.62), the crime writers Ahmet Ümit and Pascale Fonteneau (p.92)…

The festival would not be complete without a proper tribute to Istanbul. Two main exhibitions take you to the legendary city. Imagine Istanbul (Bozar) sheds light on the inspiring city through the eye of photographers, writers, directors and visual artists (p.17). Port City Talks. Istanbul-Antwerp (MAS) explores the decisive role played by water for a city and its inhabitants (p.21).

The programme is not meant to be exhaustive but aims to give a diverse overview of a rich heritage and a strong artistic scene with plenty of room for new creations and dialogue between artists. We gladly welcome you this upcoming autumn to EUROPALIA TURKEY!

EUROPALIA TURKEY Team This 25th edition of the festival will also be a laboratory. A laboratory for our new mission where, alongside the usual heritage and contemporary projects, we will put forward the notions of creation and exchange. Indeed, a wide range of venues in Belgium and its surroundings invited Turkish artists in order to engage them in a dialogue with the local art scene and create new works. EUROPALIA even set up a EUROPALIA TURKEY flat in Istanbul where the artists were invited for a residency.

INTRODUCTION

9


11

Expo


© KONYA MUSEUM

EXPO

12


Anatolia

13

Home of Eternity

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, in samenwerking met /  en partenariat avec /  in partnership with BOZAR > info p.23

N Van de Hettieten tot het Ottomaanse hof, van Cybele tot de

Olympische goden, van het christendom tot de islam; in Anatolië volgen beschavingen en culturen elkaar op, komen ze samen en vermengen ze zich al millennialang. ANATOLIA belicht doorheen de tijd de uitzonderlijke continuïteit van de rituelen en cultussen rond de kosmos, de natuur, de goden en hun relatie met de mens, van de prehistorie tot de 20ste eeuw. Meer dan 200, vaak nooit eerder getoonde archeologische schatten, miniaturen, textielen, sculpturen,… ontsluieren het unieke, veelzijdige en fascinerende gezicht van een duizenden jaren oud Turkije. Dé inleinding op ons gastland. F Des citadelles hittites à la cour ottomane, de Cybèle aux dieux de

l’Olympe, de la Chrétienté à l’Islam ; sur la terre de migrations qu’est l’Anatolie, les civilisations et cultures se succèdent, se côtoient et se mélangent depuis des millénaires. ANATOLIA met en lumière la singulière continuité à travers les âges des rituels et cultes liés au cosmos, à la nature, au divin et au pouvoir, de la Préhistoire au 20ème siècle. Près de 200 pièces archéologiques, miniatures, objets et textiles rares, précieux et parfois inédits, dévoilent ce visage à la fois unique, multiple et fascinant d’une Turquie millénaire. Une introduction à notre pays hôte. E From Hittite citadels to the Ottoman court, from Cybele to the

Olympian gods, from Christianity to Islam: Anatolia is a land of migrations, with civilisations and cultures succeeding one another, co-existing and blending for thousands of years. ANATOLIA. Home of Eternity highlights the remarkable continuity down the ages of worship and cults linked to the cosmos, nature, the divine and power, from prehistoric times to the 20th century. More than 200 archaeological items, miniatures and rare and precious objects and textiles – some of which have never been shown before – reveal this unique, many-sided and fascinating face of ancient Turkey.

Curators / curateurs  Marc Waelkens, Zülküf Yılmaz Scenografie / Scénographie / Scenography Aslı Çiçek

Göbekli Tepe, p.108 Against the image: aniconism and representation in modern and contemporary art, p.108 Jordi Savall & Hesperion XXI Ensemble, p.38 The Ottoman Drums, p.40 Arpanatolia, p.42 Bakermat van beschavingen, p.111 Anatolië. De rijke geschiedenis van Turkije, p.111

HERITAGE

EXPO

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 07 10 ‘15 – 17 01 ‘16


© ANKARA, MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS

EXPO

14

Anatolia


TOPKAPI PALACE MUSEUM, PARADE HELMET

EXPO

15


ARA GÜLER, KARAKÖY

EXPO

16


Imagine Istanbul

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be Bieke Depoorter Hall Horta Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, in samenwerking met /  en partenariat avec /  in partnership with BOZAR > info p.23

N Imagine Istanbul is een portret van Turkijes legendarische stad die

al sinds de 19de eeuw zowel Turkse als andere kunstenaars inspireert. Naast foto’s van de grote Ara Güler – het ‘Oog van Istanbul’ – wordt werk van de hedendaagse Turkse fotografen Ahmet Polat en Ali Taptık getoond. Daarnaast ook foto’s van Europese fotografen zoals Henri Cartier-Bresson en Bieke Depoorter, die nieuw werk voor de expo maakte. Het parcours is ontworpen als een fotografische reis en wordt aangevuld met muziek van Débruit (met nieuwe composities voor de expo), interviews (o.a. met Orhan Pamuk), films en installaties van Ayşe Erkmen, Sophie Calle, Atelier Bow-Wow en Kasper Bosmans. F Imagine Istanbul est un portrait de la ville légendaire qui inspire

artistes turcs et étrangers depuis le 19ème siècle. Aux côtés des photographies d’Ara Güler – l’emblématique « Œil d’Istanbul »–, figurent celles des photographes turcs contemporains Ahmet Polat et Ali Taptık, de photographes étrangers dont Henri Cartier-Bresson et Bieke Depoorter, partie en résidence à Istanbul pour créer une nouvelle série pour l’expo. Conçu comme un voyage photographique, le parcours est aussi étoffé de musique de Débruit (avec un nouveau cd), d’interviews (notamment Orhan Pamuk), de cinéma et des installations d’Ayşe Erkmen, de Sophie Calle, d’Atelier Bow-Wow et de Kasper Bosmans. E Imagine Istanbul offers a portrait of the legendary city that has

inspired artists from Turkey and elsewhere since the 19th century. Alongside the work of Ara Güler – the iconic “Eye of Istanbul” – are photographs by contemporary Turkish photographers Ahmet Polat and Ali Taptık, foreign photographers such as Henry Cartier-Bresson, and Bieke Depoorter who has been in residence in Istanbul to create a new series for the exhibition. Conceived as a photographic journey, the exhibition also features music by Débruit (with a new cd), film, interviews (o.a. with Orhan Pamuk) and installations by Ayşe Erkmen, Sophie Calle, Atelier Bow-Wow and Kasper Bosmans. Curator / curateur R. Paul McMillen Expert 19th century photography Bahattin Öztuncay Scenografie / Scénographie / Scenography Aslı Çiçek

Débruit Istanbul Sessions, p.62 Mystic Transport (Kasper Bosmans), p.24 Istanbul Songs, p.47 İstanbul Solistleri, p.41 Ahmet Ümit & Pascale Fonteneau, p.92 Mario Levi, p.94 Plus tard, je serai photographe…, p.119

HERITAGE – CONTEMPORARY – EXCHANGE – CREATION

EXPO

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 15 10 ‘15 – 24 01 ‘16

17


ALI TAPTIK, FROM THE SERIES ‘FAMILIAR STRANGERS’, 2007-2009

EXPO

18

Imagine Istanbul


“... Het grootste succes van Ara Güler is dat hij een visuele herinnering heeft gerealiseerd, die de stad met al haar rijkdom en poëzie reconstrueert. Iedere keer dat ik naar de details kijk in Gülers foto’s van Istanbul, wil ik naar mijn bureau rennen om over de stad te schrijven.’’ – Orhan Pamuk

« … La plus grande réussite d’Ara Güler est d’avoir réalisé un mémorial visuel qui restitue la ville dans toute sa richesse et sa poésie. Chaque fois que j’analyse les détails des photographies d’Istanbul de Güler, j’ai envie de m’installer à mon bureau pour écrire sur la ville. » – Orhan Pamuk

“… Ara Guler’s greatest achievement is to have preserved for many millions a visual memoir that captures the city in all its richness and poetry. Every time I look at the details in Guler’s Istanbul photographs, I want to rush to my desk to write about the city.” – Orhan Pamuk

Ara Güler’s Istanbul, London, Thames & Hudson, 2009, p.18.

EXPO

© ÖMER M. KOÇ COLLECTION

19


© HASAN DENIZ

EXPO

20


Istanbul – Antwerpen.

21

Twee havens. Twee steden

Istanbul – Anvers. Deux ports. Deux villes

Port city talks. Istanbul – Antwerp ANTWERPEN 23 10 ‘15 – 24 01 ‘16 MAS | Museum aan de Stroom mas.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, MAS | Museum aan de Stroom, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey > info p.23

N In Istanbul – Antwerpen. Twee havens. Twee steden vertellen

audiovisuele kunstwerken, archeologische vondsten en treffende historische objecten het parallelle verhaal van Istanbul en Antwerpen. Bezoekers maken er een multimediale reis langs de Bosporus, de Gouden Hoorn en de Schelde. Wat betekent een haven en de aanwezigheid van water voor een stad? Hoe wordt zo’n havenstad geleefd, doorkruist, bebouwd, … Hoe is dat in Istanbul? En in Antwerpen? Een groep Turkse hedendaagse kunstenaars creëerden nieuw werk rond dit thema. In foto’s, video’s en installaties werpen ze een nieuw licht op de torens van Istanbul en Antwerpen. Ze belichten de dokken, kranen en scheepswerven in beide havens en leiden de bezoeker over de bruggen van de Bosporus en door de tunnels onder de Schelde.

villes, les œuvres audiovisuelles, les découvertes archéologiques et de remarquables objets historiques retracent les histoires parallèles d’Istanbul et d’Anvers. Les infrastructures multimédia font voyager le public le long du Bosphore, de la Corne d’Or et de l’Escaut. L’exposition observe les effets de la présence de l’eau et d’un port sur une ville. Comment habite-t-on une ville portuaire ? Comment y circule-t-on ? Comment se construit-elle ? Qu’en est-il d’Istanbul ? Et d’Anvers ? Un groupe d’artistes turcs contemporains s’est penché sur ce thème pour créer de nouvelles œuvres. Leurs photos, vidéos et installations portent un regard neuf sur les cimes d’Istanbul et d’Anvers. Les quais, les grues et les chantiers navals des deux ports captent l’attention du public, l’entraînant ainsi sur les ponts du Bosphore et dans les galeries sous l’Escaut. E In Port City Talks. Istanbul-Antwerp audiovisual artworks, archaeo-

Curator / curateur Murat Tabanlıoğlu Coordinerend curator /  coordinateur de projet /  coordinating curator Chris De Lauwer Cocurators /  co-curateurs  Jan Parmentier, Jef Vrelust

logical findings and stunning historical objects tell the parallel story of Istanbul and Antwerp. Visitors take a multimedia trip alongside the Bosporus, the Golden Horn and the Scheldt. What do a port and the presence of water imply for a city? How is a port city experienced, crossed, built…? How is it in Istanbul? And in Antwerp? A group of Turkish contemporary artists created new works around this topic. With pictures, videos and installation they shed light upon the towers of Istanbul and Antwerp. They bring into the open the docks, cranes and shipyards in both harbours and lead the visitor over the bridges of the Bosporus and through the tunnels under the Scheldt.

HERITAGE – CONTEMPORARY – CREATION – EXCHANGE

EXPO

F Tout au long de l’exposition Istanbul – Anvers. Deux ports. Deux


22

EXPO

© SABIT KALFAGIL

Istanbul – Antwerpen

Te bekijken in het MAS: enkele schakels van de enorme ketting die in het Byzantijnse tijdperk de toegang verhinderde van ongewenste schepen in de Gouden Hoorn, de natuurlijke haven van Constantinopel. Ze werd gespannen tussen de stad en de Galatatoren aan de andere kant van de zeestraat en was honderden meters lang. Ze werd maar een keer gebroken, door de Venetianen in 1204.

A voir au MAS, quelques maillons de l’énorme chaîne qui interdisait, à l’époque byzantine, l’entrée de bateaux indésirables dans la Corne d’Or, le port naturel de Constantinople. Tendue depuis la ville jusqu’à la tour de Galata de l’autre côté du détroit, elle faisait plusieurs centaines de mètres de long. Elle ne fut brisée qu’une seule fois, par les Vénitiens, en 1204.

On view at MAS are a few links from the huge chain that, during the Byzantine era, prevented undesirable boats from entering the Golden Horn, Constantinople’s natural port. Several hundred metres long, it used to be hung between the city and the Galata Tower on the other side of the strait. It has only been broken once: by the Venetians in 1204.


Expo info

23

Anatolia & Imagine Istanbul

Istanbul – Antwerpen

Paleis voor Schone Kunsten /  Palais des Beaux-Arts / Centre for Fine Arts Rue Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel(s) / Bruxelles www.bozar.be

MAS | Museum aan de Stroom Hanzestedenplaats 1 – 2000 Antwerpen www.mas.be

10:00 > 18:00 10:00 > 21:00 25 12 ‘15 & 01 01 ’16

Kijk op europalia.eu voor events op donderdagavond / Pour les événements du jeudi soir, regardez sur europalia.eu / Have a look at europalia.eu for Thursday evening event 

Di > zo / ma > di / Tue > Sun Gesloten / fermé / closed

10:00 > 17:00 01 11 ’15, 25 12 ’15 & 01 01 ’16

Tickets

€ 10 > € 8

Catalogus / Catalogue (BAI)

Rondleidingen / visites guidées / guided tours Tickets NL – FR – EN – DE Anatolia € 14 > € 2 € 75 + € 5 reservation Imagine Istanbul € 12 > € 2 +32 (0)3 232 01 03 Combi € 20 Scholen / écoles / schools € 1 Wandelvoordrachten Zo 25 10 > 24 01 – 11:00 Audiogids / guide Anatolia NL – FR – EN € 4 Do 26 11, 17 12 & 21 01 – 19:00 + special for kids € 3 Enkel in het Nederlands + Combi (2 adults + 1 kid) € 10 Inkom + € 5 Catalogi / Catalogues (Lannoo) Anatolia & Imagine Istanbul

€ 45

Rondleidingen / visites guidées / guided tours Max. 15 pers. Duur / durée / duration 1:30 € 95 > € 75 Scholen / écoles / schools € 30 +32 (0)70 344 577 – groups@bozar.be Ontdekkingstochten met het gezin / Parcours découvertes en famille (6+) NL – FR 04 11, 23 12 & 30 12 2015 14:30 15 11 2015 (Kunstendag voor kinderen) 10:30, 13:00, 15:00

B-Dagtrips / B-excursions Trein / train + toegang / entrée expo Te koop in de NMBS-stations / En vente dans les gares SNCB www.belgianrail.be

Kinderateliers / ateliers pour enfants /  workshops for kids Tijdens de herfstvakantie /  pendant les vacances d’automne /  during fall break di > vr

B-Dagtrip / B-excursion Trein / train + toegang / entrée expo Te koop in de NMBS-stations / En vente dans les gares SNCB www.belgianrail.be AIR Antwerpen ontvangt een Turkse kunstenaar in residentie voor de expo in het MAS /  AIR Antwerpen accueille en résidence un artiste turc pour l’expo au MAS /  Air Antwerpen will host a residency for a Turkish artist for the exhibition at the MAS > www.airantwerpen.be 

Anatolia

Istanbul – Antwerpen Imagine Istanbul

Klara – Canvas – Le Vif – Knack – Musiq’3 – La Première

Haven van Antwerpen, Thornton & Co

EXPO

Di > zo / ma > di / Tue > Sun Do / je / Thu Gesloten / fermé / closed


24

Mystic transport.

Gülsün Karamustafa & Koen Theys

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 29 10 ‘15 – 28 02 ‘16 Centrale for Contemporary Art & Argos centrale-art.be argosarts.org € 5 > € 2,5 Catalogus / Catalogue Kasper Bosmans 14 01 ‘15 - 28 02 ‘16 Centrale for Contemporary Art

+ 1ste zondag van de maand / 1er dimanche du mois / 1st Sunday of the month 5 > 10 jaar / ans / year € 5 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, Centrale for Contemporary Art, Argos

© MUSTAFA HAZN

EXPO

Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours NL– FR – EN € 75 +32 (0)2 279 64 44

N De Turkse kunstenares Gülsün Karamustafa en de Belg Koen Theys

Curators / curateurs  Carine Fol & Rolf Quaghebeur

hebben allebei belangstelling voor de plaats van het individu in een continu veranderende samenleving. Hun video’s en installaties schommelen heen en weer tussen traditie en kritische lectuur van de maatschappelijke evolutie als weerspiegeling van het sociale en culturele geheugen. Ook Kasper Bosmans brengt in de C-Box Turks-geïnspireerd werk. F L’artiste turque Gülsün Karamustafa et le belge Koen Theys s’intéressent tous deux à la place de l’individu dans une société en constante mutation. Leurs vidéos et installations oscillent entre tradition et lecture critique de l’évolution sociétale comme reflet de la mémoire sociale et culturelle. Durant l’exposition, le jeune artiste Kasper Bosmans interviendra dans la C-Box en présentant des œuvres d’inspiration turque. E Turkish artist Gülsün Karamustafa and Belgian Koen Theys are both interested in the place of the individual in an ever-changing society. Their videos and installations waver between tradition and a critical reading of societal evolution as a reflection of social and cultural memory. Young artist Kasper Bosmans will show Turkish inspired works in the C-Box.

CONTEMPORARY – EXCHANGE


Hüseyin Bahri Alptekin. Democratische luxe  Le luxe démocratique Democratic luxury

ANTWERPEN 16 10 ‘15 – 31 01 ‘16 M HKA muhka.be € 8 > € 4 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, M HKA, RAMPA Istanbul

Curator / curateur Nav Haq

N De eerste Belgische overzichtstentoonstelling van het werk van

Hüseyin Bahri Alptekin. Via fotografie, beeldhouwwerken, installaties, video’s, collages, neonteksten… geeft deze grote Turkse kunstenaar zijn observaties weer van de effecten van het wereldwijde kapitalisme op het dagelijkse leven. F Toute première rétrospective en Belgique du travail d’Hüseyin Bahri Alptekin. A travers des photographies, sculptures, installations, vidéos, collages, messages en néon,… cet artiste turc majeur nous a légué ses observations sur les effets du capitalisme mondial sur le quotidien. E The very first retrospective in Belgium of the work of Hüseyin Bahri Alptekin. In his photographs, sculptures, installations, videos, collages and messages in neon lighting, this leading Turkish artist bequeathed us his observations about the effects of global capitalism on everyday life.

CONTEMPORARY

EXPO

© HUSEYIN BAHRI ALPTEKIN

25


GENT 31 10 ‘15 – 14 02 ‘16 S.M.A.K. smak.be € 8 > € 2 Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours NL– FR – EN +32 (0)9 292 69 87 50 (BoekjeBezoek vzw) Organisatie / Organisation S.M.A.K., Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Curator / curateur Philippe Van Cauteren

© AYŞE ERKMEN

Ayşe Erkmen & Ann Veronica Janssens

© ANN VERONICA JANSSENS

EXPO

26

N In haar artistieke praktijk grijpt Ayşe Erkmen in bestaande sociale

situaties of architecturale omgevingen in. Het werk van Ann Veronica Janssens situeert zich dan weer in de zintuiglijke ervaring van de ontmoeting tussen het lichaam en de ruimte. Door deze tentoonstelling, kunnen we de stedelijke interventie die ze plannen voor het historische centrum van Gent situeren in de context van hun respectievelijke werk. F Dans sa pratique artistique Ayşe Erkmen intervient sur des situations sociales ou des environnements architecturaux existants. Le travail d’Ann Veronica Janssens se situe quant à lui dans l’expérience sensorielle de la rencontre entre le corps et l’espace. Cette exposition permet de situer l’intervention urbaine qu’elles préparent pour le centre historique de Gand dans le contexte de leur œuvre respective. E In her artistic practice, Ayşe Erkmen’s interventions involve social situations or existing architectural environments, while Ann Veronica Janssens’s work is located in the sensorial experience of the encounter between the body and the space. This exhibition allows the urban intervention they are preparing for Ghent’s historic centre to be placed in the context of their respective work.

CONTEMPORARY – EXCHANGE


Nuri Bilge Ceylan in / à Genk

27

GENK 22 11 ‘15 – 31 01 ‘16 C-mine c-mine.be vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, C-mine Cultuurcentrum

N Het festival verwelkomt Nuri Bilge Ceylan als cineast maar C-mine

brengt hier een eerbetoon aan de fotograaf. Net zoals zijn films getuigen zijn foto’s van poëzie, schoonheid en een visuele precisie. F Si le festival accueille Nuri Bilge Ceylan en tant que cinéaste, c’est au photographe que C-mine rend ici honneur. A l’instar de ses films, ses photographies révèlent poésie, beauté et précision visuelle. E Although Nuri Bilge Ceylan is known primarily as a film-maker, here C-mine is honouring Nuri Bilge Ceylan the photographer. As with his films, Ceylan’s photographs reveal poetry, beauty and incredible visual precision. Nuri Bilge Ceylan, p.85

Curator / curateur R. Paul McMillen

CONTEMPORARY – CREATION

EXPO

© NURI BILGE CEYLAN

Current memories


28

The Absence of a Permanent I De afwezigheid van een permanente ik L’absence du moi permanent

© GAUTHIER OUSHOORN

EXPO

Gauthier Oushoorn

HORNU 08 11 ‘15 – 21 02 ‘16 CID cid-grand-hornu.be € 8 > € 2 Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours NL – FR – EN – DE € 60 > € 50 +32 (0)65 61 21 21

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CID

N De jonge kunstenaar Gauthier Oushoorn toont en contextualiseert

het resultaat van zijn verblijf in Istanbul en het oosten van Turkije met video’s, tekeningen en foto’s. Hij inspireerde zich op het esoterische soefiprincipe van eenheid in veelheid voor een aantal artistieke en architecturale interventies, die verschillende componenten van de architectuur in de islamwereld illustreren. F Le jeune artiste Gauthier Oushoorn expose et met en contexte, à l’aide de vidéos, dessins, sculptures et photos, le résultat de sa résidence à Istanbul et dans l’est de la Turquie. S’inspirant du principe ésotérique soufi d’unité dans le multiple, il y a fait des interventions artistico-architecturales illustrant différentes composantes de l’architecture en terres d’Islam. E Using videos, drawings, sculptures and photographs, young artist Gauthier Oushoorn exhibits the outcome of his time in Istanbul and eastern Turkey and puts it into context. Drawing inspiration from the esoteric Sufi principle of unity in multiplicity, he has produced artistic and architectural interventions illustrating various components of architecture in the Islamic world.

CREATION – EXCHANGE


Standards for Living.

29

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 14 11 ‘15 – 19 12 ‘15 Maison des Arts 1030culture.be vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Commune de Schaerbeek / Gemeente Schaarbeek, Fédération Wallonie-Bruxelles, Asbl Amas

N Elif Erkan (Turkije, 1985) bekijkt het belang dat we hechten aan het

tentoonstellen en bespreken van archeologische sites en objecten om onze cultuur een plaats te geven. Het verleden wordt met het heden vergeleken. Levensnormen lijken bepaald te worden door de oorsprong van het “ons”. F Elif Erkan (Turquie, 1985) réfléchit sur l’importance que nous accordons à la présentation et au dialogue avec les sites et objets archéologiques pour situer notre propre culture. Le passé est comparé au présent. Notre mode de vie est déterminé par cette recherche des origines du « nous » et « notre » relation avec celles-ci. E Elif Erkan (Turkey, 1985) considers the importance we attach to the display and conversation of archeological sites and objects in order to locate our culture. The past is compared to the present. What the origin of “us“ might be and what “our“ relationship to it is now seem to be markers for standards for living.

CREATION – EXCHANGE

EXPO

© ELIF ERKAN

Elif Erkan


30

Dennis Tyfus & Vaast Colson

EXPO

N De twee Belgische kunstenaars Vaast

Colson en Dennis Tyfus verbleven drie weken in het EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT* in Istanbul. Ze exposeren het resultaat van hun samenwerkingsverblijf, waarbij ze verschillende andere kunstenaars actief betrekken. F Les deux artistes belges Vaast Colson et Dennis Tyfus, séjournent pendant 3 semaines dans l’EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT* mis à leur disposition à Istanbul. Ils exposent ce que leur aura inspiré cette résidence collaborative impliquant plusieurs autres artistes. E Two Belgian artists, Vaast Colson and Dennis Tyfus, are spending three weeks in the EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT* made available to them in Istanbul. They show what inspired them during their collaborative residence.

KASTERLEE 28 11 ‘15 – 31 01 ‘16

Curator / curateur Sofie Dederen

Frans Masereel Centrum fransmasereelcentrum.be vrije toegang / entrée libre / free entrance Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours NL € 25 +32 (0)14 85 22 52 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Apartment Project, Frans Masereel Centrum

CREATION – EXCHANGE

* EUROPALIA heeft altijd de residenties van kunstenaars uit het gastland in België en vice versa aangemoedigd. Naast het ontvangen van Turkse kunstenaars in België, ging EUROPALIA TURKEY van start met het EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT. Dat bevindt zich voor deze editie in Istanbul en voor en tijdens het festival zal er een tiental Belgische kunstenaars en curatoren verbleven zijn.

* EUROPALIA a toujours favorisé les résidences d'artistes du pays invité en Belgique et vice-versa. Outre l'accueil d’artistes turcs en Belgique, EUROPALIA TURKEY inaugure le EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT. Situé pour cette édition à Istanbul, il accueille une dizaine d’artistes et curateurs belges avant et pendant le festival.

* EUROPALIA has always encouraged artists’ residences in the country being invited to Belgium and vice versa. As well as hosting Turkish artists in Belgium, EUROPALIA TURKEY is opening the EUROPALIA RESIDENCY APARTMENT. Located in Istanbul for this year’s festival, some ten Belgian artists and curators will have been based there both before and during the festival.


Wavelengths.

31

Digital Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 10 10 ‘15 – 28 11 ‘15 Les Halles de Schaerbeek halles.be vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – 16 10 ‘15 – 14 11 ‘15

© CAN BUYUK BERBER

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Flagey, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – 12 12 ‘15 – 23:00 Brass lebrass.be – holgertracks.com € 8 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Brass, Holger, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Met / avec / with Les Halles de Schaerbeek: Selçuk Artut, Memo Akten, Ozan Turkkan, Lara Kamhi, Refik Anadol, Ouchhh  Flagey: Can Buyukberber, Candaş Şişman, Ozan Turkkan  Brass (during Holger Party): Ouchhh Curators / curateurs  Ceren & Irmak Arkman

N Sinds de jaren 1990 heeft Turkije een hele generatie digitale en mul-

timediakunstenaars van erg hoog niveau zien opkomen. Les Halles de Schaerbeek, Flagey en Brass bieden een overzicht van het beste wat het land te bieden heeft. Het werk van een tiental kunstenaars zal er te zien zijn, met onder andere audiovisuele installaties, mapping en hologrammen. F Depuis les années 1990, la Turquie a vu émerger toute une génération d’artistes numériques et multimédia de très haut niveau. Les Halles de Schaerbeek, Flagey et le Brass proposent un aperçu de ce que le pays fait de meilleur dans le domaine. Les œuvres d’une dizaine d’artistes seront montrées, dont entre autres des installations audiovisuelles, du mapping et des hologrammes. E Since the 1990s, Turkey has seen a whole new generation of exceptional digital and multimedia artists emerge. The Halles de Schaerbeek, Flagey and Brass offer a glimpse of the best the country has to offer in this field. The works of around ten artists will be shown, including audio-visual installations, mapping and holograms. Jef Neve & NOHlab, p.60

CONTEMPORARY

EXPO

Flagey flagey.be vrije toegang / entrée libre / free entrance


32

Archetypes.

Architectuur in Turkije doorheen de eeuwen  L’architecture en Turquie à travers les siècles The Architecture in Turkey through the Ages

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 14 10 ‘15 – 31 01 ‘16 CIVA civa.be € 10 > € 5 Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours NL – FR – EN € 70 > € 60 +32 (0)2 563 61 53 (Arkadia)

© SEDAT HAKKI ELDEM

EXPO

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, Yunus Emre Institute Brussels, CIVA

N Van de eerste nederzettingen tot vandaag wordt de geschiedenis

van Anatolië gekenmerkt door talrijke transformaties en herhalingen, ook in de architectuur. Oude en nieuwe maquettes, plannen, foto’s en films bieden een originele vergelijkende lezing. F Des premières sédentarisations à aujourd’hui, l’histoire de l’Anatolie a été marquée par de nombreuses transformations et reprises, y compris dans son histoire architecturale. Les maquettes, plans, photos et films anciens et contemporains rassemblés ici en proposent une lecture comparative inédite. E From its early settlements to the present day, Anatolia’s history has been shaped by numerous transformations and revivals, including in its architectural history. The models, plans, photographs and old and contemporary films brought together here offer a new comparative interpretation. Curator / curateur Sinan Logie

Contemporary Turkish architecture, p.108

Co-curator / co-curateur Melek Aksoy

HERITAGE – CONTEMPORARY


Aga Khan Award for Architecture

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 15 10 ‘15 – 17 01 ‘16 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be vrije toegang / entrée libre /  free entrance Organisatie / Organisation Bozar, Aga Khan Award for Architecture

Curator / curateur  Farrokh Derakhshani

N De Aga Khan Award for Architecture beloont architecturale projecten die vernieuwende antwoorden bieden op de maatschappelijke noden in de hele wereld en die blijk geven van een grote betrokkenheid van moslims. Ter gelegenheid van het festival stelt de organisatie de laureaten van 2013 voor en focust ze op de bekroonde Turkse architecten uit de vorige edities. F L’Aga Khan Award for Architecture récompense des projets

architecturaux formulant des réponses novatrices aux besoins des sociétés à travers le monde, et marqués par l’implication significative de musulmans. À l’occasion du festival, l’organisation

présente les lauréats de 2013 et un focus sur les architectes turcs lauréats des précédentes éditions. E The Aga Khan Award for Architecture rewards architectural projects that formulate innovative responses to the needs of societies across the world and in which Muslims have a significant presence. On the occasion of the festival, the organisation presents the 2013 winners and shines a spotlight on the Turkish architects who have previously won the award.

CONTEMPORARY

EXPO

© AKTC / CEMAL EMDEN

33


Karagöz. Schaduwspel L’art des ombres The Art of Shadows

© CENGIZ ÖZEK SHADOW THEATRE

EXPO

34

N Deze tentoonstelling draait rond de avonturen van Karagöz, de MALMEDY 31 10 ‘15 – 24 01 ‘16 Malmundarium malmundarium.be € 6 > € 3 Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours € 35 +32 (0)80 799 668 Organisatie / Organisation EUROPALIA, almundarium, Cengiz Özek Shadow Theatre –  Kukla Festivalı,  Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Curator / curateur Cengiz Özek

hoofdrolspeler van het populaire traditionele schimmentheater van Turkije. Ze biedt een blik achter de schermen van deze eeuwenoude kunst: historische marionetten, hun ambachtelijke productie en de vaardigheden van de poppenspeler. F Cette exposition dédiée aux aventures de Karagöz, le protagoniste du théâtre d’ombre traditionnel et populaire de Turquie, propose un coup d’œil aux coulisses de cet art ancestral : marionnettes historiques, aperçu de leur fabrication artisanale et illustration de la pratique du marionnettiste. E This exhibition about the adventures of Karagöz, the protagonist in traditional and popular shadow theatre in Turkey, offers a glimpse behind the scenes of this age-old art form. Ancient puppets, films and photos show the characters and the players, and workshops on the craft of puppet-making illustrate the puppeteer’s practice. Cengiz Özek Shadow Theatre, p.80 Karagöz & Hacivat, p.115

HERITAGE


Turkoois Turquoise

N De foto’s van Hakan Şimşek doorzoeken

het collectieve geheugen van de eerste generatie immigranten, die een tijd in België kwam werken vooraleer naar hun land terug te keren. Maar velen bleven hier. Herinneringen, geloofsovertuigingen, identiteit: een beeldverslag van hun erfgoed. F Les photographies de Hakan Şimşek fouillent la mémoire collective des immigrés de première génération, venus pour travailler un temps en Belgique avant de retourner au pays. La parenthèse ne s’est jamais refermée  leur vie est ici. Souvenirs, croyances, identité : récit en images de leur héritage. E The photographs of Hakan Şimşek delve into the collective memory of first-generation immigrants who came to Belgium to work for a short while before returning home. But many of them never did return: their lives are here. Memories, beliefs, identity: a story of their heritage in images.

N Vier fotografiestudenten uit Brussel werden de voorbije zomer onder de arm genomen door de fotograaf Philippe Dupuich. Samen bezochten ze de Turkse gemeenschappen in België om van hen een boeiende portrettenreeks te maken. De expo is een van de talrijke activiteiten in Muntpunt in het kader van EUROPALIA TURKEY. F Parmi les nombreuses activités qu’il organise dans le cadre d’EUROPALIA TURKEY, Muntpunt présente le résultat du stage d’été encadré par le photographe Philippe Dupuich : une série de portraits de la communauté turque en Belgique réalisée par quatre étudiants en photographie. E Among the many activities it is arranging during EUROPALIA TURKEY, Muntpunt presents the outcome of the summer course led by photographer Philippe Dupuich: a series of portraits of the Turkish community in Belgium taken by photography students.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 18 12 ‘15 – 17 01 ‘16

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 27 10 ‘15 – 05 12 ‘15

PointCulture pointculture.be vrije toegang / entrée libre / free entrance

Muntpunt muntpunt.be vrije toegang / entrée libre / free entrance

Rondleidingen /  visites guidées /  guided tours +32 (0) 2 737 19 75

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muntpunt, Escale 75

Organisatie / Organisation PointCulture

CONTEMPORARY

CONTEMPORARY – CREATION – EXCHANGE

35

EXPO

Turquitudes


37

Music

Art Director Mustafa Erdoğan Curators Dr. Adnan Çoban, Dr. Martin Greve


MUSIC

38

Burhan Öçal & Trakya All Stars

Jordi Savall & Hesperion XXI Ensemble

N Percussionist Burhan Öçal mengt graag

N Jordi Savall en het Hesperion XXI

genres en doet dat naar hartenlust in Trakya All Stars. Als eerbetoon aan zijn geboorteplaats Thracië combineert hij de beste vertolkers van de traditionele muziek en liederen uit zijn streek met de elektronische klanken van DJ Murat Uncuoglu. F Le percussionniste Burhan Öçal aime mélanger les genres, et s’en donne à cœur joie dans Trakya All Stars. En hommage à sa Thrace natale, il associe les meilleurs interprètes de musique et chants traditionnels de sa région d’origine aux sons électroniques de DJ Murat Uncuoglu. E Percussionist Burhan Öçal loves to blend genres and he definitely does that with the Trakya All Stars. Paying homage to his native Thrace, he combines the best performers of his home region’s traditional music and song with the electronic sounds of DJ Murat Uncuoglu.

Ensemble vereren ons met hun aanwezigheid in een overweldigend eerbetoon aan de Ottomaanse componist Cantemir. Een reis tussen hofmuziek en muzikale tradities van de Sefardische Joden en Armenen die zich in het Istanbul van de 17de eeuw vestigden, van verfijning tot verrukking. F Jordi Savall et l’Hesperion XXI Ensemble nous honorent de leur présence dans un bouleversant hommage au compositeur ottoman Cantemir. Un voyage entre musique de cour et traditions musicales des Juifs séfarades et des Arméniens installés dans l’Istanbul du 17ème siècle, du raffinement au ravissement. E Jordi Savall and the Hesperion XXI Ensemble honour us with their presence as they pay very moving homage to the Ottoman composer Cantemir. A journey between courtly music and the musical traditions of Sephardic Jews and Armenians living in 17th century Istanbul, ranging from refinement to rapture.

KÖLN (DE) 26 11 ‘15 – 20:00

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 28 11 ’15 – 20:00

Bogen 2 bogen2.de

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, Bogen 2, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – NAMUR 27 11 ’15 – 20:30 Maison de la Culture province.namur.be € 20 > € 15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Le secteur Musique du Service de la Culture de la Province de Namur, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – UTRECHT 29 11 ’15 – 15:00 RASA rasa.nl € 20 > € 15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, RASA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Anatolia, p.13

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 24 10 ’15 – 20:00 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Roumanian Cultural institute Brussels, in samenwerking met /  en collaboration avec /  in collaboration with Yunus Emre Institute Brussels

HERITAGE


© NOHMA

39

© BURHAN ÖÇAL

Burhan Öçal

MUSIC

Jordi Savall


40

The Ottoman Drums

MUSIC

N Kudsi Ergüner, fluitist en wereldautori-

teit op het vlak van Ottomaanse muziek, omringt zich met een aantal gasten voor een eerbetoon aan de percussie en de instrumenten van de klassieke Ottomaanse muziek – tambur, kanun, zurna, davul – en een vertolking van de zeldzame cumhur icra, een mannelijke a-capellakoorzang. F Kudsi Ergüner, flûtiste et référence mondiale en matière de musique ottomane, s’entoure d’une série d’invités pour un hommage aux percussions et instruments de la musique classique ottomane : tambur, kanun, zurna, davul et une interprétation du rare cumhur icra, chant de chœur masculin a capella. E Kudsi Ergüner, a flautist and world authority on Ottoman music, joins forces with a series of guests to pay homage to the percussion and instruments of Ottoman classical music, featuring the tambur, kanun, zurna, davul and performances by the exceptional a capella male choir, cumhur icra. Anatolia, p.13

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 01 ’16 – 20:00

DEN HAAG (NL) 24 01 ’16 – 15:00

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be

Nieuwe Kerk zuiderstrandtheater.nl € 20 > € 10

Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Yunus Emre Institute Brussels, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Kanun N De trapeziumvormige en zeer fijn versierde kanun is een tafelciter die in Turkije al sinds de Byzantijnse tijd bekend is. Het bespelen van de dunne snaren en de hendels om de toonaard te veranderen vereist al een zeer groot meesterschap maar het stemmen van de 78 tot 81 snaren is een kunst op zichzelf. F De forme trapézoïdale et très finement orné, le kanun est une cithare sur table connue en Turquie depuis l’époque byzantine. Si jouer de ses cordes pincées et leviers d’altération de note demande une très grande maîtrise, l’accordage de ses 78 à 81 cordes est un art en soi. E Trapezoid in shape and very finely decorated, the kanun is a table zither that has been around in Turkey since the Byzantine era. While plucking its strings and operating its levers demand great mastery, tuning its 78 to 81 strings is an art form in itself.

HERITAGE


İstanbul Solistleri

41

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 20 11 ’15 – 20:00

GENT 22 11 ’15 – 11:00

Théâtre Molière muziekpublique.be € 15 > € 9

Handelsbeurs > Istanbul Ekspres, p.68 handelsbeurs.be € 14 > € 3,5

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muziekpublique, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – VALENCIENNES (FR) 21 11 ’15 – 20:00 le phénix lephenix.fr € 22 > € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, le phénix – Scène Nationale Valenciennes, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Tambur N De tambur is een soort luit. Het was het meest verspreide instrument aan het Ottomaanse hof maar omdat hij een bijzonder lange hals heeft, maakte hij in de loop der tijd plaats voor andere luiten met een kortere hals (zoals de bağlama), die gemakkelijker solo te gebruiken zijn. F Contrairement à ce qu’évoque le nom, le tambur est un luth et non une percussion. Il était l’instrument le plus répandu à la cour ottomane. Se prêtant mal au solos en raison de son manche particulièrement long, il s’est vu remplacé depuis par des luths à manche plus court tels le bağlama. E The tambur is a type of lute and was once the most common instrument in the Ottoman court. However over time its particularly long neck has made way for other types of lute with shorter necks (such as the bağlama), which are easier to play solo.

MUSIC

N Dit kamerorkest doorloopt het repertoire van de Ottomaanse componist Cemil Bey (1873-1916). De ud, de tambur, de kemençe en andere traditionele Ottomaanse instrumenten betoveren je met hun magische klanken, die recht uit een andere tijd komen. F L’orchestre de chambre İstanbul Solistleri parcourt le répertoire du compositeur ottoman Cemil Bey (1873 – 1916). L’ud, le tambur, le kemençe et d’autres instruments ottomans traditionnels vous envoûteront de leurs sons magiques tout droit venus d’un autre temps. E Chamber orchestra İstanbul Solistleri explores the repertoire of the Ottoman composer Cemil Bey (1873 – 1916). The ud, tambur, kemençe and other traditional Ottoman instruments will bewitch you with their magical sounds straight from another time.


Arpanatolia

42

N De kaval, de ney, de sipsi en de saz zijn

MUSIC

Kaval N De kaval is een wijd verspreide herdersfluit in de Balkanlanden en Turkije. Om erop te spelen, blaast de muzikant op 45° op een van de afgeschuinde hoeken. De Turkse benaming komt van ‘q-w-l’, wat ‘woord’ betekent in het Arabisch. F Le kaval est une flûte pastorale très répandue dans les Balkans et en Turquie. Pour en jouer, le musicien souffle à 45° à l’un des angles biseautés. Son nom turc a pour origine « q-w-l », ce qui signifie « parole » en arabe.

veel voorkomende instrumenten in de traditionele Turkse muziek. Arpanatolia voegt daar de hedendaagse harp aan toe en brengt zo een nieuwe interpretatie van de traditie, door een verbluffende synergie te creëren tussen unieke melodieën en oude klanken. F Le kaval, le ney, le sipsi et le cura sont les instruments courants de la musique turque traditionnelle. En y joignant la harpe contemporaine, Arpanatolia propose une nouvelle interprétation de la tradition, créant une synergie étonnante entre des mélodies uniques et des timbres anciens. E The kaval, the ney, the sipsi and the cura are familiar instruments in traditional Turkish music. With the addition of a contemporary harp, Arpanatolia offers a new rendering of the tradition, creating an astonishing synergy between unique melodies and old timbres. Anatolia, p.13

GENT 20 12 ’15 Handelsbeurs handelsbeurs.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

E The kaval is a pastoral flute widely found in the Balkans and in Turkey. To play it, the musician blows at 45 degrees to one of the chamfered angles. Its Turkish name originates from “q-w-l” which is Arabic for “word”.

HERITAGE


Burcu Karadağ & Ensemble

43

Ney N De ney is het voornaamste solo-instrument van de traditionele soefimuziek. Het vrije mondstuk vereist een heel precieze techniek. De ney is de voorvader van de fluit en een van de oudste instrumenten ter wereld (3de millennium voor onze tijdrekening!). F Le ney est l’instrument de solo principal de la musique soufie traditionnelle. Son embouchure libre nécessite une technique très précise. Ancêtre de la flûte, il est l’un des plus anciens instruments au monde (3ème millénaire avant notre ère !).

maakte de jonge Burcu Karadağ de ney bekend bij een groot publiek en riep ze tegelijkertijd een hernieuwde interesse voor de soefidichter Rûmî in het leven. Ze is de eerste neyspeelster die een soloalbum maakte en het is haar ultieme droom om in Konya te concerteren, bij de vieringen ter ere van de dichter. F Avec son jeu aussi parfait qu’inédit, la jeune Burcu Karadağ a popularisé le ney auprès d’un vaste public, suscitant par là même un regain d’intérêt pour le poète soufi Rûmî. Première joueuse de ney à avoir fait un album solo, son rêve ultime serait de jouer à Konya, lors des célébrations du poète. E With playing as perfect as it is innovative, the young Burcu Karadağ has popularised the ney among a huge audience and revived interest in the Sufi poet Rûmî. The first ney player to bring out a solo album, her ultimate dream would be to play in Konya during celebrations for the poet.

GENT 20 11 ’15 – 20:15

BEERT (PEPINGEN) 21 11 ’15 – 19:00

Handelsbeurs > Istanbul Ekspres, p.68 handelsbeurs.be € 14 > € 3,5

Sint-Augustinuskerk kunstinpepingen.be € 12 > € 10

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

E The ney is the main solo instrument in traditional Sufi music. Its free embouchure requires a very precise technique. An ancestor of the flute, it is one of the world’s oldest instruments (3rd millennium BC!).

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Kunst in Pepingen, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

MUSIC

N Met haar even perfect als uniek spel


İsmail Altunsaray

44

N Deze saz-speler trad talrijke keren op met

MUSIC

Saz N Het woord saz kan in het Turks naar verschillende instrumenten verwijzen, maar het wordt gewoonlijk gebruikt voor de bağlama. Die luit met dunne snaren is beslist het populairste instrument van Turkije en doorkruist alle genres, van klassieke en traditionele muziek tot alternatieve rock.

de grootste traditionele Turkse muzikanten en bracht de flamenco- en bozlaktraditie dichter bij elkaar tijdens een reeks concerten met Paco Pena, Miguel Ortega en Ye Ye De Cadiz. Een vingerzetting met een zeldzame finesse. F En plus de nombreux concerts avec les plus grands musiciens turcs traditionnels, ce joueur de saz s’est fait l’artisan du rapprochement entre les traditions flamenco et bozlak lors d’une série de concerts avec Paco Pena, Miguel Ortega et Ye Ye De Cadiz. Un doigté d’une rare finesse. E On top of several concerts featuring the greatest players of traditional Turkish music, this saz player has crafted a rapprochement between flamenco and bozlak traditions during a series of concerts with Paco Pena, Miguel Ortega and Ye Ye De Cadiz, demonstrating a fingering technique of rare finesse.

GENK 16 01 ’16 – 19:00

GENT 17 01 ’16 – 20:00

Stadsschouwburg genk.be € 10

De Centrale decentrale.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Turkse Unie van België, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

F Si le mot saz en turc peut indiquer différents instruments, il est communément utilisé pour désigner le bağlama. Ce luth à cordes pincées est résolument l’instrument le plus populaire de Turquie, traversant tous les genres, de la musique classique et traditionnelle au rock alternatif. E While the word saz in Turkish can denote various instruments, it is commonly used to designate the bağlama. This plucked string lute is the most popular instrument in Turkey whatever the genre, from classical and traditional music to alternative rock.

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey


45

© KAHRAMAN KÎSE

MUSIC

Burcu Karadağ

Konya Turkish Sufi Music Ensemble


46

Kemençe Night

MUSIC

N Drie grote talenten verenigd voor een

eerbetoon aan de oriëntaalse viool, het topinstrument van de traditionele muziek. Op de kemençe Derya Türkan en de Griek Sokratis Sinopoulos. Ze worden begeleid door Kayhan Kalhor, die beschouwd wordt als een van de grootste vertolkers van de kamancheh, de Iraanse viool. F Trois grands talents réunis pour un hommage au violon oriental, l’instrument-phare de la musique traditionnelle. Au kemençe, Derya Türkan et le grec Sokratis Sinopoulos. Ils sont accompagnés par Kayhan Kalhor, considéré comme l’un des tout grands interprètes du kamancheh, le violon iranien. E Three major talents brought together to pay homage to the oriental violin, the main instrument in traditional music. On the kemençe, Derya Türkan and Sokratis Sinopoulos from Greece, accompanied by Kayhan Kalhor, considered one of the finest performers of the kamancheh, the Iranian violin.

UTRECHT (NL) 08 10 ’15 – 20:30

GENT 10 10 ’15 – 11:00 & 16:00

RASA rasa.nl € 19 > € 11,40

Sint-Baafsabdij decentrale.be vrije toegang / entrée libre / free entrance

Organisatie / Organisation EUROPALIA, RASA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – BRUSSEL(S) / BRUXELLES 09 10 ’15 – 20:30 Espace Senghor senghor.be € 16 > € 14 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Espace Senghor, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Kemençe N Naast de peervormige klâsik kemençe bestaat in Turkije ook de pontische lier, die langwerpiger is. Ook al lijken de namen op elkaar, de Iraanse kamancheh is een vedel met een pen en een ronde klankkast, die afkomstig is uit een heel andere familie. F Outre le klâsik kemençe piriforme il existe également en Turquie la lyre pontique, plus oblongue. Si les noms sont proches, le kamânche iranien est quant à lui une vièle à pique et corps de résonance rond, issue d’une toute autre lignée. E As well as the pear-shaped klâsik kemençe in Turkey there is the more oblong pontiaki lyra. While the names are similar, the Iranian kamânche is a plucked vielle with a round resonance body and descends from an entirely different line of instruments.


N Met geïnspireerde en inspirerende liederen over de microkosmos aan de oevers van de Bosporus biedt Istanbul Songs een overzicht van de schoonheid, de culturen, de mensen en hun ervaringen in het oude Istanbul. F Avec ses chansons inspirées et inspirantes décrivant le microcosme des rives du Bosphore, Istanbul Songs propose un aperçu de la beauté, des cultures, des gens et de leur vécu dans le vieil Istanbul. E With its inspired and inspiring songs depicting the microcosm found on the banks of the Bosphorus, Istanbul Songs offers a glimpse of the beauty, cultures, people and life of old Istanbul. Imagine Istanbul, p.17

AMSTERDAM (NL) 03 12 ’15 – 20:30

VIEUX GENAPPE 05 12 ’15 – 19:00

Podium Mozaïek podiummozaiek.nl € 22 > € 18

Salle Bruegel d’Hulencourt arthulencourt.eu € 25 > € 5

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Podium Mozaïek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Hulencourt Art Project, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

DEN HAAG (NL) 04 12 ’15 – 20:15

HOUTHALENHELCHTEREN 06 12 ’15 – 15:00

Nieuwe Kerk zuiderstrandtheater.nl € 24 > € 10 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Casino HouthalenHelchteren casino.houthalenhelchteren.be € 12 > € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Gemeentebestuur – CC casino, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Konya Turkish Sufi Music Ensemble N De Mevlevi-orde heeft haar bekendheid

te danken aan de derwisjen, de vertolkers van de traditionele draaiende dans. Als poppen op een onzichtbare as draaien ze tot de duizeling hen naar het goddelijke leidt. De muziek geeft ritme aan de trance en brengt zelfs de meest stoïcijnse toeschouwers in vervoering. F L’ordre des Mevlevî doit sa célébrité aux derviches tourneurs, interprètes de sa danse traditionnelle. Tels des poupées sur un axe invisible, ils tournent jusqu’au vertige les menant au divin. La musique rythme la transe et transportera au passage même le plus impassible des spectateurs. E The Mevlevi order owes its fame to the whirling dervishes, the performers of its traditional dance. Like dolls on an invisible axis, they spin to the point of giddiness, taking them closer to a higher form of spirituality. Giving rhythm to the trance, the music will transport even the most impassive of spectators.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 06 01 ’16

LEOPOLDSBURG 08 01 ’16 – 20:15

CC Jacques Franck lejacquesfranck.be vrije toegang / entrée libre / free entrance

CC Leopoldsburg ccleopoldsburg.be € 20 > € 7

Organisatie / Organisation EUROPALIA, les échevinats des Cultes et de la Culture de Saint-Gilles, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – UTRECHT (NL) 07 01 ’16 – 20:30 Stefanuskerk rasa.nl € 25 > € 15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, RASA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

47

HERITAGE

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC Leopoldsburg, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – DEN HAAG (NL) 09 01 ‘16 – 20:00 Zuiderstrandtheater zuiderstrandtheater.nl € 27 > € 10 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

MUSIC

Istanbul Songs


MUSIC

48

State Choir Turkey

Ensemble Les Esprits Animaux – Turcaria

N Het State Choir Turkey wordt tot ver

N Een ontdekkingsreis in het Oosten door

buiten de Turkse grenzen erkend en treedt op in de hele wereld. Ter gelegenheid van EUROPALIA TURKEY heeft het koor een exclusief programma uitgekozen voor het concert in Den Haag, dat de diversiteit en rijkdom van de Turkse cultuur weerspiegelt. F Reconnu bien au-delà des frontières turques, le State Choir Turkey se produit dans le monde entier. A l’occasion d’EUROPALIA TURKEY, la chorale a sélectionné pour le concert à La Haye un programme exclusif reflétant la diversité et la richesse de la culture turque. E Famous far beyond Turkey’s borders, the State Choir Turkey performs all over the world. For EUROPALIA TURKEY, the choir has put together an exclusive programme for the concert in The Hague, reflecting the diversity and richness of Turkish culture.

de ogen van deze barokcomponisten met een fascinatie voor de 17de en 18de eeuw. De kritiek is unaniem: de energie, vitaliteit, verbeelding en virtuositeit van dit jonge ensemble brengt een groot eerbetoon aan een muziek die niet enkel bedoeld is om te beluisteren maar ook om te beleven. F Un voyage à la découverte de l’Orient tel que l’entendaient les compositeurs baroques fascinés des 17ème et 18ème siècles. La critique est unanime: l’énergie, la vitalité, l’imagination et la virtuosité de ce jeune ensemble rend pleinement honneur à ces musiques destinées, au-delà de l’écoute, à être vécues. E A journey of discovery of the East, in exactly the way it was heard by fascinated 17th and 18th-century baroque musicians. The critics are unanimous: the energy, vitality, imagination and virtuosity demonstrated by this young ensemble pay wonderful tribute to music that is not just intended to be heard, but also to be experienced.

DEN HAAG (NL) 18 12 ’15 – 20:15 Nieuwe Kerk nieuwekerkdenhaag.nl € 15 > € 10 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Église de Melreux mubafa.be € 20 > € 10

HERITAGE

HERITAGE

HOTTON 10 10 ’15 – 20:30

Organisatie / Organisation Festival de Musique Baroque en Famenne Ardenne (MuBaFA asbl)


Sezen Aksu

N The Manush Project presenteert de ontelbare melodieën die door het Romavolk verzameld zijn in de loop van hun lange diaspora. De zigeunerliederen die de jonge muzikant Reşat Öden uitkoos, zijn afkomstig van het hele continent: Turkije, Hongarije, Bosnië, Macedonië, Roemenië, Rusland, Frankrijk, Griekenland en Albanië. F The Manush Project présente les innombrables mélodies engrangées par le peuple Rom au cours de sa longue diaspora. Les chants tziganes choisis par le jeune musicien Reşat Öden sont originaires de tout le continent : Turquie, Hongrie, Bosnie, Macédoine, Roumanie, Russie, France, Grèce et Albanie. E The Manush Project presents the innumerable melodies amassed by the Roma people in the course of their long diaspora. The gypsy songs chosen by the young musician Reşat Öden come from all over the continent: Turkey, Hungary, Bosnia, Macedonia, Romania, Russia, France, Greece and Albania.

N Tientallen hits en meer dan 40 miljoen

CHAPELLE-LEZHERLAIMONT 22 01 ’16 – 20:00 CC de Chapelle ccrc.be € 12 > € 10 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Centres Culturels de La Louvière et de Chapelle, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 23 01 ’16 – 22:30 Les Halles de Schaerbeek halles.be – antitapas.org € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Antitapas, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE – CONTEMPORARY

verkochte albums: Sezen Aksu wordt niet ten onrechte beschouwd als dé muzikale ster van Turkije. Verschillende generaties groeiden op met haar weergaloze stem en magistrale composities, zowel in zwaar georkestreerde nummers als in ballades of discohits. F Des dizaines de tubes et plus de 40 millions d’albums vendus : Sezen Aksu n’est pas considérée à tort comme la grande star de la musique turque. Que ce soit dans de lourdes orchestrations, ballades ou tubes disco, son incomparable voix et ses compositions magistrales ont bercé plusieurs générations. E With dozens of hits and sales of over 40 million albums to her name, it wouldn’t be wrong to say that Sezen Aksu is a big star of Turkish music. Whether in heavy orchestrations, ballads or disco hits, her unrivalled voice and masterly compositions have soothed numerous generations.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 01 11 ’15 – 20:00 Paleis voor Schone Kunsten, Palais des BeauxArts, Centre for Fine Arts bozar.be € 60 > € 29 Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Mystiek Productions

CONTEMPORARY

49

MUSIC

Reşat Öden Gadjo Ensemble


© SEZEN AKSU

© DR

© DILAN BOZYEL

MUSIC

50

BaBa ZuLa

Sezen Aksu

Görkem Şen


Görkem Şen

N BaBa ZuLa presenteert een volledig

N Görkem Şen is sounddesigner en

unieke mix van stijlen en put hiervoor uit psychedelische rock, dub en de muzikale tradities van Istanbul. Hun concerten ademen een zachte waanzin tussen rituelen en performances in, waar traditionele kostuums en buikdanseressen gecombineerd worden met poëzie, tekenkunst, theater… F Puisant dans le psychédélisme, la dub et les traditions musicales stambouliotes, BaBa ZuLa propose un mélange de styles tout à fait unique. Leurs concerts sont une douce folie entre rituels et performances où costumes traditionnels et danseuses du ventre côtoient poésie, dessin, théâtre… E Drawing inspiration from psych, dub and the music traditions of Istanbul, BaBa ZuLa offer a totally unique blend of styles. Their concerts are a kind of mild madness, a blend of rituals and performance in which traditional costumes and belly dancers are combined with poetry, drawing and theatre…

componist, maar ook de ontwerper van de yaybahar, een akoestisch instrument dat zich op de kruising tussen snaarinstrument en resonerend lichaam bevindt. Alleen al afgaand op de enorme buzz op het internet zou het jammer zijn de natuurlijke vibraties van die schitterende uitvinding niet te gaan beluisteren. F Sound designer et compositeur, Görkem Şen est également le concepteur du yaybahar, instrument acoustique à la jonction entre instrument à cordes et corps résonnant. Au vu du buzz sur internet, il serait dommage de manquer l’occasion d’entendre les vibrations naturelles de cette magnifique invention. E Sound designer and composer Görkem Şen has designed the yaybahar, an acoustic instrument that is a fusion of a stringed instrument and a resonant body. Given all the buzz about it on the internet, it would be a shame to miss an opportunity to hear the natural vibrations of this wonderful invention.

ANTWERPEN 19 11 ’15 – 20:30

BRUGGE 24 11 ’15 – 20:30

De Roma deroma.be € 14 > € 12

De Werf dewerf.be € 13 > € 8

Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Roma vzw, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Werf, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

GENT 21 11 ’15 – 21:15

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 01 ’16 – 00:00

Handelsbeurs > Istanbul Ekspres, p.68 handelsbeurs.be € 14 > € 3,5

Les Halles de Schaerbeek halles.be – antitapas.org € 9

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – LONDON (UK) 22 11 ’15 – 21:00

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Antitapas, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 26 11 ’15 – 20:00

GENT 28 11 ’15 – 20:00

PointCulture pointculture.be € 8

Kunstencentrum Vooruit vooruit.be € 20 > € 17

Organisatie / Organisation EUROPALIA, PointCulture, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Kunstencentrum Vooruit, Kraak, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

– KÖLN 27 11 ’15 – 20:00 artrmx e.V. artrmx.com Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

EPIC epicdalston.com Organisatie / Organisation EUROPALIA, Epic, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

CONTEMPORARY

51

MUSIC

BaBa ZuLa


MUSIC

52

Barış K – Dj Set

Mehmet Aslan – Dj Set

N Als gepassioneerd platenverzamelaar

N Als DJ in residentie van de bekende

ontdekt Barış K echte pareltjes uit de Turkse psychedelische pop / rock die hij vermengt met elektronische muziek. Hij veroverde wereldwijd de dancings met zijn heel persoonlijke dancefloor sound: supersized baslijnen, explosieve gitaren, trippy echo’s en typisch Turkse klanken. F Fouilleur de bacs passionné, Barış K déniche de véritables pépites pop / rock psyché turques qu’il fusionne à la musique électronique. Il a conquis les boîtes du monde entier avec un son dancefloor tout à fait personnel : lignes de basse surdimensionnées, guitares explosives, échos planants et sons typiquement turcs. E Keen on rootling around record shops, Barış K has unearthed real nuggets of Turkish pop / psych rock and now blends them with electronic music. He has conquered worldwide clubs with a dancefloor sound that is completely his own: excessive bass lines, explosive guitars, mind-blowing echoes fused with traditional Turkish elements.

Berlijnse club ‘Die Wilde Renate’ en producer gespecialiseerd in disco-edits ‘alla turca’ mengt Mehmet Aslan oriëntaalse klanken met elektronische ritmes. Fans van Omar Souleyman, Acid Arab enz. zullen ongetwijfeld opgetogen zijn over zijn ‘hamam house’. F DJ résident du célèbre club berlinois « Die Wilde Renate » et producteur spécialisé dans les edits disco « alla turca », Mehmet Aslan mélange des sons orientaux aux rythmes électroniques. Sa « hamam house », réjouira sans doute les fans de Omar Souleyman, Acid Arab, etc. E Resident DJ in the famous Berlin club “Die Wilde Renate” and specialist producer of disco edits “a la turca”, Mehmet Aslan blends oriental sounds with electronic rhythms. His “hamam house” music is sure to delight fans of Omar Souleyman, Acid Arab etc.

Insanlar, p.57

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 12 12 ’15 – 23:00 Brass lebrass.be – holgertracks.com

KÖLN (DE) 27 11 ’15 – 22:00

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 12 12 ’15 – 23:00

Subway Club subway-der-club.de

Brass lebrass.be – holgertracks.com

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, Subway Club, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Wavelengths, p.31

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Holger, Brass, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Holger, Brass, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

– GENT 28 11 ‘15 – 23:00 Kunstencentrum Vooruit vooruit.be € 20 > € 17 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Kunstencentrum Vooruit, Kraak, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

CONTEMPORARY


© © MEHMET ASLAN

MUSIC

© PRISCILLA YOUNG

53

Bariş K

Mehmet Aslan


MUSIC

54

İpek Görgün

Ayyuka

N De elektro-akoestische solo’s van İpek

N Ayyuka gaat er prat op dat ze de erfge-

Görgün zijn een mix van experimentele fragmenten en indrukwekkende soundwalls. De bassiste, zangeres, schrijfster en fotografe, die vooral actief is in de undergroundscene van Istanbul, combineert field recordings, noise en avant-gardistische improvisaties. F Les solos électro-acoustiques d’İpek Görgün sont un mélange de fragments expérimentaux et d’impressionnants murs de son. Surtout active sur la scène underground d’Istanbul, cette bassiste, chanteuse, écrivain et photographe combine prise de sons, bruitages et impros avant-gardistes. E İpek Görgün’s electro-acoustic solos are a mix of experimental fragments and impressive walls of sound. Particularly active on the underground scene in Istanbul, this bassist, singer, writer and photographer combines sound capture, sound effects and avant-garde improvisation.

naam zijn van de psychedelische muziek van de jaren ‘60 en ‘70, de Toeareg-blues van Bombino, de Braziliaanse melodieën, Los Cubanos Postizos van Marc Ribot, Tom Waits en de Beastie Boys! IJzersterke muzikanten en een ideale soundtrack voor een roadtrip door Anatolië. F Ayyuka se revendique comme l’héritier de la musique psychédélique des années 60 et 70, du blues touareg de Bombino, des mélodies brésiliennes, de Los Cubanos Postizos de Marc Ribot, Tom Waits et des Beastie Boys ! Des musiciens qui assurent et une bande son idéale pour un road trip à travers l’Anatolie. E Ayyuka proclaim themselves to be the natural successors to the psychedelic music of the 60s and 70s, the touareg blues of Bombino, Brazilian melodies, Marc Ribot’s Los Cubanos Postizos, Tom Waits and the Beastie Boys! Wonderful musicians and an ideal soundtrack to a road trip across Anatolia.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 03 11 ’15 – 21:00 Le Café Central lecafecentral.com Vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Le Café Central, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

GENT 21 11 ‘15 – 20:15

KÖLN (DE) 25 11 ’15 – 20:00

Handelsbeurs > Istanbul Ekspres, p.68 € 14 > € 3,5

Gold+Beton goldundbeton.de

Organisatie / Organisation Handelsbeurs Concertzaal, De Centrale,

CONTEMPORARY

Organisatie / Organisation Türkische Delikatessen Festival, Gold+Beton


Borusan Quartet

N De nieuwe revelatie van de Turkse

N Ook al is het repertoire van dit strijk-

jazz- en improvisatiescene. Trompet en effectpedalen in een unieke en hypnotische soloshow. Voor fans van Jon Hassell, Rob Mazurek of Colin Stetson. F La nouvelle révélation de la scène jazz et impro turque. Trompette et pédales d’effets pour un spectacle solo tout à fait unique et envoûtant. Pour les fans de Jon Hassell, Rob Mazurek ou Colin Stetson. E The latest discovery on the Turkish jazz and improvisation scene. Trumpet and effects units create a completely unique and entrancing solo show. For all fans of Jon Hassell, Rob Mazurek and Colin Stetson.

kwartet erg omvangrijk – van klassieke muziek tot moderne composities – toch hebben ze een voorliefde voor het werk van de hedendaagse Turkse componisten. Ze specialiseerden zich in de loop der jaren in de vertolking van onuitgegeven hedendaagse Turkse muziek. F Si le répertoire de ce quatuor à cordes est très vaste – allant de la musique classique aux compositions modernes–, il affectionne tout particulièrement le travail de compositeurs turcs contemporains et s’est spécialisé au fil des années dans l’interprétation de musique turque contemporaine inédite. E Although this string quartet’s repertoire is huge, ranging from classical music to modern composers, they are particularly keen on the work of contemporary Turkish composers, specialising over the years in performing new contemporary Turkish music.

GENT 25 11 ’15 – 20:30

KÖLN (DE) 27 11 ’15 – 20:00

Muzikantenhuis muzikantenhuis.be € 6

artrmx e.V. artrmx.com

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muzikantenhuis, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – BRUSSEL(S) / BRUXELLES 26 11 ’15 – 20:00 PointCulture pointculture.be € 8 Organisatie / Organisation  EUROPALIA, PointCulture, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, artrmx, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

ETTELBRUCK (LU) 22 10 ’15 – 20:00 CAPe cape.lu € 21 > € 10,5 Organisatie / Organisation EUROPALIA, CAPe – Centre des Arts Pluriels d’Ettelbruck a.s.b.l., Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

55

MUSIC

Barış Demirel


© MEHLET ERZUNCAN

MUSIC © DR

56

Athena

Borusan Quartet


Athena

İnsanlar

N De hit Holigan – massaal overgenomen door voetbalfans bij de release in 1998 – bezorgde de ska-punkgroep een onverwachte bekendheid in Turkije maar ook in Duitsland. Sindsdien heeft de groep niets van zijn onstuimigheid verloren: duizenden fans wonen hun concerten bij. En net zoals alle ska-punk swingt het! F Le hit Holigan – repris en masse par les fans de foot à sa sortie en 1998– a valu à ce groupe ska punk une notoriété inopinée en Turquie et même en Allemagne. Depuis, le groupe n’a rien perdu de sa fougue : ses concerts rassemblent des milliers de fans. Et comme tout ska punk, ça déménage ! E Their hit Holigan – adopted en masse by football fans upon its release in 1998 – brought this ska punk group unexpected fame in Turkey and Germany too. Since then, the group has lost none of its spirit, with concerts attracting thousands of fans. And just like ska punk, it’s nothing short of completely bonkers!

N Saz-improvisaties en slo-mo disco op-

AMSTERDAM (NL) 20 11 ’15 – 21:00

GENT 22 11 ’15

Podium Mozaïek podiummozaiek.nl € 22 > € 18

Handelsbeurs > Istanbul Ekspres, p.68 handelsbeurs.be € 14 > € 3,5

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Podium Mozaïek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – GENK 21 11 ’15 – 20:15

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Barış K – Dj Set, p.52

KÖLN (DE) 27 11 ’15 – 22:00

GENT 28 11 ’15 – 20:00

Subway Club subway-der-club.de

Kunstencentrum Vooruit vooruit.be € 20 > € 17

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, Subway Club, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, C-mine Cultuurcentrum, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Kunstencentrum Vooruit, Kraak, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

MUSIC

geluisterd met acid baslijnen en een goede dosis psychedelia: İnsanlar, de nieuwe groep van Barış K, brengt ons een moderne en trippy versie van de Anadolu pop, de Turkse psychedelische rockmuziek uit de jaren ‘70. Met als basis teksten geïnspireerd op Kul Nesimi, een soefidichter uit de 17de eeuw. F Impros de saz et slo-mo disco rehaussées de lignes de basse acides et d’une bonne dose de psychédélisme : İnsanlar, le nouveau groupe de Barış K nous livre une version modernisée et planante d’Anadolu pop, le rock psyché turc des années 70. En trame de fond, des textes inspirés par Kul Nesimi, poète soufi du 17ème siècle. E Improvising with a saz and slo-mo disco enhanced by acid bass lines and a good dose of psychedelia, İnsanlar – Barış K’s new group – offer an updated, mind-blowing version of Anadolu pop, the Turkish psychedelic rock of the 70s. Providing the backdrop are words inspired by Kul Nesimi, the 17th century Sufi poet.

C-mine c-minecultuurcentrum.be

CONTEMPORARY

57


58

Taksim Trio

MUSIC

N Taksim is niet alleen de naam van een

bruisend centraal plein in Istanbul maar ook het Turkse woord voor ‘improvisatie’. Het trio bespeelt traditionele instrumenten en improviseert op basis van Turkse en oriëntaalse motieven waaraan ze invloeden uit de jazz, blues en gypsiemuziek toevoegen. Een muzikale mozaïek als afspiegeling van het kosmopolitische Istanbul. F Outre le nom d’une place névralgique à Istanbul, Taksim est le mot turc pour « improvisation ». Jouant d’instruments traditionnels, le trio improvise sur base de motifs turcs et orientaux, en y insérant des influences jazz, blues et tziganes. Une mosaïque musicale en écho à la cosmopolite Istanbul. E As well as being the name of one of the main squares in Istanbul, Taksim is the Turkish word for “improvisation”. On traditional instruments, the trio improvises using Turkish and eastern motifs, introducing jazz, blues and gypsy influences. A musical mosaic echoing cosmopolitan Istanbul.

ROESELARE 20 01 ’16 – 20:30

Jef Neve & NOHlab > p.60)

CC De Spil despil.be € 14 > € 12

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Flagey, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Spil, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – DENDERMONDE 21 01 ’16 – 20:00 CC Belgica ccbelgica.be € 16 > € 12 Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC Belgica, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 01 ’16 – 19:30 Flagey (Brussels Jazz Festival) flagey.be € 15 > € 10 (combiticket € 25 +

CONTEMPORARY

– GENK 23 01 ’16 – 20:15 C-mine c-mine.be € 15 > € 12 Organisatie / Organisation EUROPALIA, C-mine Cultuurcentrum, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Arto Tunçboyaciyan & Quartet N Ook al behoort hij tot de beste vertolkers

van de Armeense muziek, toch beperkt Arto Tunçboyacian zich niet tot dat repertoire. Hij is een verbijsterende jazz-multi-instrumentalist. Het voorspelt een genereus concert. F S’il fait partie des meilleurs interprètes de musique arménienne, Arto Tunçboyaciyan ne se limite pas à ce répertoire. Il est un étonnant jazzeux, multi-instrumentiste. Cela annonce un concert généreux. E Although he is one of the best performers of Armenian music, Arto Tunçboyacian does not just confine himself to this repertoire. He is an astonishing multi-instrumental jazz player, bringing without any doubt a wonderful concert.

GENT 16 12 '15 De Centrale decentrale.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – BRUSSEL(S) / BRUXELLES 17 12 ’15 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts www.bozar.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

– UTRECHT (NL) 24 01 ’16 – 15:00 RASA rasa.nl € 19 > € 11,40 Organisatie / Organisation EUROPALIA, RASA, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY


© OSMAN ÖZEL DESIGN BY EMRE ERDEL

Okay Temiz & La Fanfare du Belgistan

MUSIC

© AYKUT USLUTEKIN

59

Taksim Trio


MUSIC

60

Okay Temiz & La Fanfare du Belgistan

Jef Neve & NOHlab

N Een explosieve ontmoeting tussen een

N Jef Neve componeert de muziek en

legendarische percussionist en een van de meest feestelijke fanfares van het koninkrijk. Een mix zoals het hoort: veel muzikanten, ritmes en koperblazers die putten uit de jazz en de muziek uit de Balkan en het MiddenOosten. Trek de juiste schoenen aan: vanavond wordt er gedanst! F Rencontre explosive entre un percussionniste de légende et une des plus festives fanfares du royaume. Un mélange bien comme il faut : plein de musiciens, de rythmes et de cuivres, puisant dans le jazz, la musique des Balkans et du MoyenOrient. Chaussez-vous en conséquence : ce soir, on danse ! E An explosive encounter between a legendary percussionist and one of the kingdom’s finest brass bands. A blend exactly as it should be: plenty of musicians, rhythms and brass, drawing from jazz and the music of the Balkans and Middle East. Make sure you’ve got the right shoes on: tonight’s the night for dancing!

NOHlab – een collectief van Turkse digitale kunstenaars met onder andere Candaş Şişman – zet die muziek om in een visuele 3D-weergave. Een nooit vertoonde multimediaontmoeting op de grens tussen jazz en baanbrekend animatiedesign. F Jef Neve compose la musique, NOHlab – un collectif d’artistes numériques turcs comprenant notamment Candaş Şişman – la transforme en rendu visuel 3D. Une rencontre multimédia inédite aux frontières du jazz et du design d’animation précurseur. E Jef Neve composes the music and NOHlab – a group of Turkish digital artists that includes Candaş Şişman – produces a 3D visual rendering of it. A novel multimedia encounter on the border between jazz and trailblazing animation design.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 19 11 ’15 – 19:00

UTRECHT (NL) 22 11 ’15

Ancienne Belgique abconcerts.be – lesateliersclaus.com 13€  – 18€  for combiticket with Mustafa Özkent > p.62

Le Guess Who? Festival leguesswho.nl

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ancienne Belgique, les Ateliers Claus , Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Le Guess Who? Festival, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Wavelengths, p.31

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 01 ’16 – 21:00 Flagey flagey.be € 20 > € 18 (combiticket € 25 + Taksim Trio > p.58) Organisatie / Organisation EUROPALIA, Flagey, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

– KÖLN (DE) 20 11 ’15 – 20:00 Stadtgarten stadtgarten.de Organisatie / Organisation EUROPALIA, Türkische Delikatessen Festival, Stadtgarten, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

EXCHANGE – CREATION

CREATION – EXCHANGE


© LUIS PEÑA BACALAO

Jef Neve

Débruit Istanbul Sessions

MUSIC

© RUBRA – ARS ELECTRONICA FESTIVAL

61


MUSIC

62

Mustafa Özkent & Belçika Orkestrası

Débruit Istanbul Sessions

N Na een carrière van 40 jaar raakte

N Voor de tentoonstelling Imagine Istanbul

Mustafa Özkent met de heruitgave van zijn plaat Gençlik Ile Elele door Finders Keepers Records in 2006 eindelijk bekend in het westen. Een avond gewijd aan dit psych-punkalbum met cultstatus, met Mustafa Özkent en een Belgisch orkest dat voor deze gelegenheid werd samengesteld. F Après 40 ans de carrière, c’est avec la réédition de son disque Gençlik Ile Elele par Finders Keepers Records en 2006 que Mustafa Özkent se fait enfin connaître en Occident. Soirée dédiée à cet album psych-funk devenu culte, avec Mustafa Özkent et un « orkestrası » belge réuni pour l’occasion. E After a career spanning 40 years, the re-release of his record Gençlik Ile Elele by Finders Keepers Records in 2006 finally introduced Mustafa Özkent to Western audiences. An evening dedicated to this now cult psychedelic funk album, with Mustafa Özkent and a Belgian “orkestrası” joining forces for the occasion.

maakte Débruit – in residentie in Istanbul – een album waarop hij samenwerkt met verschillende generaties muzikanten. Hij staat bekend voor zijn verrassende en explosieve concerten met futuristische wereldmuziek, bedwelmende beats en opvallende synths. Ziehier zijn nieuwe liveconcert ‘alla turca’. F Pour l’exposition Imagine Istanbul, Débruit a créé un album collaboratif, transgénérationnel, en résidence à Istanbul. Connu pour ses concerts (d)étonnants de musique du monde futuriste, beats entêtants et synthé marqué, voici son nouveau live « alla la turca ». E For the Imagine Istanbul exhibition, Débruit created a collaborative album with performers spanning the generations while in residence in Istanbul. Known for his astonishing clashing concerts of futurist music, heavy beats and strong synth elements, here is his new live show “alla turca”.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 20 11 ’15 – 19:00

UTRECHT (NL) 22 11 ’15

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 10 11 ’15 – BOZAR NIGHT

Ancienne Belgique abconcerts.be – lesateliersclaus.com € 13 or € 18 for combiticket with Okay Temiz > p.60

Le Guess Who? Festival leguesswho.nl

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts bozar.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Ancienne Belgique, les Ateliers Claus, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – KÖLN (DE) 21 11 ’15 – 22:00 Stadthalle Köln Mülheim weekendfest.de Organisatie / Organisation EUROPALIA, Weekend Festival, Türkische Delikatessen Festival, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Le Guess Who? Festival, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Imagine Istanbul, p.17

Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR

Met / Avec / With Mustafa Özkent: composer, guitar – Sofiane Remadna: bass – Yannick Pupont: drums – Jean-Philippe de Gheest: drums – Axel Gilain: guitar – David Picard: keyboards, hammond – Guillaume Codutti: Congas, percussion – Tadzio Baudoux: percussion

CREATION – EXCHANGE

CREATION – CONTEMPORARY


Imago Mundi

Scharoun Ensemble

63

deleeuwen, de renaissance, de barok en het heden en vertelt over de uitwisselingen van tradities, handel en ideeën tussen het oosten en het westen doorheen de tijd. De teorbe en de luit van Sophie Vanden Eynde begeleiden de gouden stem van Mustafa Doğan Dikmen. F Brassant des musiques du Moyenâge, de la Renaissance, baroques et contemporaines, Passage raconte les échanges, au fil du temps, de traditions, de commerce, d’idées entre l’Orient et l’Occident. Le théorbe et le luth de Sophie Vanden Eynde accompagnent la voix d’or de Mustafa Doğan Dikmen. E With a selection of medieval, renaissance, baroque and contemporary music, Passage tells of the exchange of traditions, commerce and ideas between East and West down the ages. Sophie Vanden Eynde’s theorbo and lute accompany the golden voice of Mustafa Doğan Dikmen.

N De muzikanten van dit kamerorkest met wisselende bezetting komen allemaal uit de beroemde Berliner Philharmoniker. Naast een klassiek repertorium (zoals het Octet van Schubert) brengt het Scharoun Ensemble de wereldpremière van Melting Degree, een werk van de jonge Turkse componist Ataç Sezer. F Les musiciens de cet orchestre de chambre à géométrie variable sont tous issus du célèbre Berliner Philharmoniker. Outre un répertoire classique (l’Octuor de Schubert par exemple), Scharoun Ensemble propose en première mondiale Melting Degree, une œuvre du jeune compositeur turc Ataç Sezer. E The musicians in this chamber orchestra of varying configurations all come from the famous Berlin Philharmonic. In addition to a classical repertoire (Schubert’s Octet for example), the Scharoun Ensemble is performing a world premiere of Melting Degree by the young Turkish composer Ataç Sezer.

MAASMECHELEN 19 11 ’15 – 20:15

SINT-TRUIDEN 21 11 ’15 – 20:15

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 19 10 ’15 – 20:00

Sint-Remigiuskerk Vucht ccmaasmechelen.be € 13 > € 10

Academiezaal debogaard.be € 16 > € 8

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC Maasmechelen, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC de Bogaard /  vzw Villarte, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Koninklijk Conservatorium Brussel / Conservatoire Royal de Bruxelles bozar.be € 36 > € 26

DENDERMONDE 20 11 ’15 – 20:00

HEUSDEN-ZOLDER 22 11 ’15 – 15:00

CC Belgica ccbelgica.be € 18 > € 14

CC Muze muze.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC Belgica, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

EXCHANGE

Organisatie / Organisation BOZAR

Organisatie / Organisation EUROPALIA, CC Muze, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

EXCHANGE

MUSIC

N Passage vermengt muziek uit de mid-


© DR

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

64


Istanbul Ekspres

65

N Turkse pop en rock, oriëntaalse jazz, Ottomaanse, Anatolische

en Balkanmuziek… tien dagen lang vormen De Centrale en de Handelsbeurs een podium voor de feestelijke en gevarieerde muzikale scene van Istanbul. Een feest voor de vele werelden die in de overweldigende metropool wonen en er vorm aan geven.

et anatolienne… dix jours durant résonnent à De Centrale et au Handelsbeurs les accents festifs et variés de la scène musicale stambouliote. Une fête qui célèbre la multitude de mondes qui habitent et façonnent l’étourdissante métropole. E Turkish pop and rock, eastern jazz, Balkan, Ottoman and Anatolian

music… for ten days the festive and varied accents of the Istanbul music scene will be ringing out in De Centrale and the Handelsbeurs. A party celebrating the multitude of worlds that inhabit and shape this stunning metropolis.

> De Centrale – decentrale.be, p.66 > De Handelsbeurs – handelsbeurs.be, p.68

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

F Pop & rock turcs, jazz oriental, musique des Balkans, ottomane


66

De Centrale decentrale.be

Opening – Ouverture

Mehmet Akatay Project

Fasilavond met Nev / Soirée Fasil avec Nev /  Fasil Night with Nev

meester van de Turkse klassieke muziek en hij stelt er een unieke en onweerstaanbare versie van voor, in een typisch Istanbuls fasilconcert. Er wordt gezongen en gedanst. Met deze feestelijke en ontspannen opening is de toon van het festival gezet! F Avec son rock « Alaturka », Nev s’empare de musique classique turque et en propose une version inédite et irrésistible, dans un concert fasil typiquement stambouliote : on y chante et on y danse. Ouverture festive et décontractée, le ton du festival est donné ! E With his “Alaturka” rock, Nev takes hold of classical Turkish music and presents a novel and irresistible version of it in a fasil concert typical of Istanbul. A festive and relaxed opening evening to set the tone for the whole festival!

13 11 ’15 Organisatie / Organisation De Centrale

© DR

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

N Met zijn ‘Alaturka’-rock maakt Nev zich

N De even virtuoze als vernieuwende

Mehmet Akatay trommelt met zijn tien vingers op de riqq en de darbuka voor letterlijk verbijsterende ritmische huzarenstukjes. Hij wordt gevraagd door tal van sterren van de Turkse muziek maar hij staat ook alleen op het podium, zoals deze avond. Percussieliefhebbers, hou jullie klaar! F Aussi virtuose que novateur, Mehmet Akatay égrène ses dix doigts sur le riqq et la darbuka pour des envolées rythmiques littéralement époustouflantes. Prisé par de nombreuses stars de la musique turque, il se produit également – comme ce soir – seul en scène. Amateurs de percussions, à vos marques ! E As brilliant as he is innovative, Mehmet Akatay uses all ten fingers on the riqq and the darbuka to produce staggering rhythms. Highly rated by numerous stars in Turkish music, he also performs alone on stage – as he does this evening. Lovers of percussion, on your marks! 14 11 ’15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

HERITAGE


Ege Hicaz Orkestra

Züleyha

N De vertolkingen van klassieke muziek en Turkse volksliederen krijgen met dit feestelijke orkestensemble een heel bijzonder karakter. De acht muzikanten combineren traditionele instrumenten met trombone en saxofoon en creëren zo een unieke klank en warmte. F Les interprétations de musique classique et chants populaires turcs prennent avec cet ensemble orchestral festif un caractère tout particulier. Les huit musiciens associent instruments traditionnels au trombone et au saxophone, créant un son et une chaleur uniques et inédits. E The performances of classical music and Turkish folk songs take on a quite special character with this festive orchestral ensemble. The eight musicians combine traditional instruments with the trombone and saxophone, creating a sound and warmth that are unique and novel.

N De stem van Züleyha is tegelijk diep en kristalhelder en laat een uitmuntende vertolking horen van Anatolische gedichten en tradities. Door haar eerbetoon aan verschillende Anatolische bevolkingsgroepen en talen slaagt Züleyha erin de tradities op een eigentijdse manier weer te geven. Hiervoor oogst ze heel veel succes en erkenning in Turkije. F A la fois profonde et cristalline, la voix de Züleyha interprète à merveille poèmes et traditions anatoliens. En rendant hommage aux diverses ethnies et langues anatoliennes, Züleyha réussit une reprise contemporaine des traditions qui lui vaut un succès et une reconnaissance énormes en Turquie. E Deep and crystal clear, Züleyha’s voice provides a wonderful rendering of Anatolian poems and traditions. Paying homage to the diverse Anatolian ethic groups and languages, Züleyha offers a contemporary revival of traditions that have brought her huge success and fame in Turkey.

14 11 ’15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

15 11 ’15 Organisatie / Organisation EUROPALIA, De Centrale, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

HERITAGE

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

67


68

Handelsbeurs handelsbeurs.be

Burcu Karadağ & Ensemble 20 11 ‘15 – 20:15 € 14 > € 3,5

İlhan Erşahin Wonderland Feat Hüsnü Şenlendirici

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

HERITAGE

© LEVENT SEVI

> p. 43

N Ilhan Erşahin is een kosmopolitische

jazz-saxofonist die in zijn muziek Stockholm, Istanbul en New York samenbrengt, waar hij met jazzkopstukken heeft gespeeld. Voor Istanbul Expres verkent hij de klanken van zijn kindertijd in Istanbul samen met de fantastische klarinettist Hüsnü Şenlendirici. F Ilhan Erşahin est un saxophoniste jazz cosmopolite dont la musique relie Stockholm, Istanbul et New York, où il a joué avec de nombreuses pointures du jazz. Pour Istanbul Ekspres, il explorera les sons stambouliotes de son enfance avec le fantastique clarinettiste Hüsnü Şenlendirici. E Ilhan Erşahin is a cosmopolitan jazz saxophonist whose music links Stockholm, Istanbul and New York, where he has played with leading figures in jazz. For Istanbul Ekspres, he explores the sounds of the Istanbul of his childhood with the fantastic clarinettist Hüsnü Şenlendirici.

20 11 ‘15 – 22:30 € 14 > € 3,5 Organisatie / Organisation Handelsbeurs Concertzaal, Yunus Emre Institute Brussels

CONTEMPORARY


Ayyuka

Ayyuka

İstanbul Solistleri

21 11 ‘15 – 20:15 € 14 > € 3,5

22 11 ‘15 – 11:00

Organisatie / Organisation Handelsbeurs Concertzaal

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

> p.54

> p.41

CONTEMPORARY

HERITAGE

BaBa ZuLa 21 11 ‘15 – 21:15 € 14 > € 3,5 Organisatie / Organisation Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey > p.51

CONTEMPORARY

Slotconcert Concert de clôture Closing Concert met / avec / with Athena 22 11 ‘15 – 20:15 € 14 > € 3,5 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Handelsbeurs Concertzaal, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey > p.57

CONTEMPORARY

MUSIC – ISTANBUL EKSPRES

© DR

69


71

Performing arts

Curator Beyhan Murphy


Bedirhan Dehmen with İstanbul State Opera & Ballet WE

© EBRU AHUNBAY

PERFORMING ARTS

72

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 & 23 01 ’16 – 21:00 Les Halles de Schaerbeek halles.be – antitapas.org € 9 with Modern Dance Theatre Istanbul (Istanbul State Opera & Ballet) Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Antitapas, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Wat bindt ons? Wat doet ons bewegen? Wie zijn wij? WE is een

intieme zoektocht over herinneren en vergeten, over leven en dood, over onze sterkte en onze kwetsbaarheid. Drie dansers komen samen en rukken zich los in een mise-en-scène van Dehmen en op de elektronische livemuziek van Cem Yıldız. F Qu’est-ce qui nous lie ? Qu’est-ce qui nous enjoint à bouger ? Qui est ce nous ? WE est une recherche intime sur la mémoire, l’oubli, la vie, la mort, les forces et faiblesses. Trois danseurs se rejoignent, se déchirent, sur une mise en scène de Dehmen et la musique électronique live de Cem Yıldız. E What connects us? What makes us move? What is we? WE is an intimate piece of research into memory, forgetting, life, death, forces and weaknesses. Three dancers come together and tear themselves apart in a production by Dehmen to live electronic music by Cem Yıldız.

CONTEMPORARY


Mihran Tomasyan

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 & 23 01 ’16 – 20:00 Les Halles de Schaerbeek halles.be – antitapas.org € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Antitapas, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Danser en choreograaf Mihran Tomasyan werkte in Frankrijk, de

Verenigde Staten, Armenië en Turkije. Hij danste ook met het gezelschap van Sacha Waltz. In Istanbul was hij medeoprichter van de Çıplak Ayaklar Kumpanyası, waar hij momenteel werkt aan beweging en dans via videobeelden en installaties. F Danseur et chorégraphe, Mihran Tomasyan a travaillé en France, aux Etats-Unis, en Arménie et en Turquie. Il a également dansé avec la compagnie de Sasha Waltz. A Istanbul, il a cofondé la Çıplak Ayaklar Kumpanyası où il travaille sur le mouvement et la danse à travers des vidéos et installations. E Dancer and choreographer Mihran Tomasyan has worked in France, the United States, Armenia and Turkey. He has also danced with the Sasha Waltz company. In Istanbul, he cofounded Çıplak Ayaklar Kumpanyası, working on movement and dance through videos and installations.

CONTEMPORARY

PERFORMING ARTS

© STEPAN NORAIR CHAHINIAN

73


74

Kadir “Amigo” Memiş

© KADIR AMIGO MEMIS

PERFORMING ARTS

Zeybreak

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 28 & 29 10 ’15 – 20:30 Les Halles de Schaerbeek halles.be € 18 > € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – DOUCHY-LES-MINES (FR) 30 01 ‘16 – 20:00 Le Centre des Arts et de la Culture – L’Imaginaire lephenix.fr € 9 Organisatie / Organisation EUROPALIA, le phénix – Scène Nationale Valenciennes, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Amigo werd geboren in Turkije en groeide op in Berlijn. Om zijn

dubbele identiteit uit te drukken, maakte hij zich meester van de zeybek*. Zoals de naam zegt, is Zeybreak een samentrekking van zeybek en breakdance, van de traditionele dans van zijn geboortedorp aan de oevers van de Egeïsche Zee en de hiphop van zijn urbane ik. F Amigo est né en Turquie et a grandi à Berlin : il s’empare du zeybek* pour exprimer sa double identité. A l’instar du nom, le Zeybreak est une contraction entre le zeybek et la breakdance, entre la danse traditionnelle de son village natal des rives de la mer Egée et le hip-hop de son moi urbain. E Amigo was born in Turkey and raised in Berlin and uses the zeybek* to express his dual identity. As its name suggests, Zeybreak is a contraction of zeybek and breakdance, between the traditional dance of his home village on the shores of the Aegean Sea and the hip-hop of his urban self.

CONTEMPORARY


75

* Le Zeybek est une danse traditionnelle de la mer Égée nommée d’après les mercenaires de l’armée ottomane dont elle mime la bravoure et l’honnêteté. Sauts, génuflexions ou pirouettes : le danseur évolue librement d’un mouvement à l’autre, chacun de ses arrêts rythmiques étant acclamé par le public. * The zeybek is a traditional dance from the Aegean Sea named after the mercenaries of the Ottoman army whose bravery and honesty it imitates. Featuring leaps, genuflexions and pirouettes, the dancer moves freely from one movement to the next, with each rhythmical stop acclaimed by the audience.

PERFORMING ARTS

* De Zeybek is een traditionele dans van de Egeïsche Zee, genoemd naar de huursoldaten uit het Ottomaanse leger; hij beeldt hun moed en oprechtheid uit. Sprongen, knieval of pirouettes: de danser beweegt zich vrij van de ene beweging naar de andere en wordt bij elk van zijn ritmische stilstanden toegejuicht door het publiek.


76

Ziya Azazi

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 23 01 ’16 – 20:00

PERFORMING ARTS

Sint-Jan-de Doper Kerk – Sint-Jans-Molenbeek /  Eglise Saint-Jean-Baptiste – Molenbeek-Saint-Jean lamaison1080hethuis.be € 10 > € 5

© MATHEUSZ BRAL

Ember

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-JansMolenbeek / La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek St Jean, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – VALENCIENNES (FR) 27 01 ’16 – 20:00 le phénix lephenix.fr € 16 > € 9 Organisatie / Organisation le phénix – Scène Nationale Valenciennes, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – HUY 30 01 ’16 – 20:30 Centre Culturel de Huy theatredeliege.be € 19 > € 8 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Théâtre de Liège, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Ziya Azazi onderzoekt al een hele tijd de snelheid en de intensiteit

van de bewegingen van de draaiende derwisjen om er een nieuwe vorm uit te doen ontstaan. In Ember zijn de draaibewegingen de bron die de kunstenaar laat overleven, ze geven zin aan zijn bestaan. F Ziya Azazi explore depuis longtemps la vitesse et l’intensité des mouvements giratoires des derviches tourneurs afin d’en faire éclore une forme nouvelle. Dans Ember, les mouvements giratoires sont la source de survie de l’artiste et donnent un sens à son existence. E Ziya Azazi has examined the speed and intensity of the whirling movements of dervishes for some time in order to create new forms. In Ember, the gyratory movements are the source of the artist’s survival and give meaning to his existence.

CONTEMPORARY


Melih Kıraç

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 01 11 ’15 – 20 11 ’15 Kaaistudio’s workspacebrussels.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Workspacebrussels, Kaaitheater, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Ter gelegenheid van het festival nodigt Workspacebrussels – een

atelier voor levende kunsten dat opkomende kunstenaars ondersteunt – de kunstenaar Melih Kıraç (Istanbul) uit voor een verblijf. Melih is danser en performer en begon zijn carrière met Anatolische volksdansen voor hij zich tot de hedendaagse dans wendde. F A l’occasion du festival, Workspacebrussels, atelier des arts vivants qui soutient les artistes émergents, invite en résidence l’artiste stambouliote Melih Kıraç. Danseur et interprète, Melih a débuté sa carrière dans les danses folkloriques d’Anatolie avant de se tourner vers la danse contemporaine. E During the festival, Workspacebrussels, a performing arts workshop that supports up-and-coming artists, is inviting the Istanbul artist Melih Kıraç in residence. A dancer and performer, Melih started his career performing Anatolian folk dances before moving into contemporary dance.

CREATION – EXCHANGE

PERFORMING ARTS

© MELIH KIRAÇ

77


© MARC DOMAGE

PERFORMING ARTS

78


Christian Rizzo

79

D’après une histoire vraie, Ad Noctum & Sakınan göze çöp batar LEUVEN 08 10 ’15 – 20:00 30CC / Schouwburg stuk.be € 20 > € 12 Organisatie / Organisation EUROPALIA, STUK Kunstencentrum, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – AD NOCTUM VALENCIENNES (FR) 14 11 ’15 – 21:00 le phénix lephenix.fr € 15 > € 8 Organisatie / Organisation EUROPALIA, le phénix – Scène Nationale Valenciennes, Next Festival , Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey – SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR BRUSSEL(S) / BRUXELLES 05 & 06 01 ’16 – 20:30 Les Halles de Schaerbeek halles.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Les Halles de Schaerbeek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Christian Rizzo brengt drie voorstellingen die doordrongen zijn van

schoonheid en energie, van traditie en eigentijdsheid. D’après une histoire vraie is gebaseerd op traditionele Turkse dansen. Acht dansers storten zich in primitieve rondedansen en rock, op de muziek van Didier Ambact en King Q4, die zowel tribaal als psychedelisch is. In Ad Noctum gaan zijn twee topdansers Julie Guibert en Kerem Gelebek een interactie aan met een totem van beelden, geluid en licht van de Taiwanese kunstenaar Iuan-Hau Chiang. Sakınan göze çöp batar tot slot, is een solo geschreven voor Kerem Gelebek en gaat over ballingschap, een thema dat deze danser van Turkse origine bekend is. De titel is een Turks gezegde – “Precies het oog dat je beschermt, zal worden doorboord” – : als je jezelf te veel wilt beschermen, dan gebeurt het ergste. F Christian Rizzo signe trois spectacles empreints de beauté et

d’énergie, de tradition et de contemporanéité. D’après une histoire vraie est inspiré de danses traditionnelles turques. Huit danseurs se lancent dans des rondes primitives et rock, sur la musique Didier Ambact et King Q4, aussi tribale que psychédélique. Dans Ad Noctum, ses deux danseurs phare Julie Guibert et Kerem Gelebek entrent en interaction avec un totem fait d’images, de son et de lumière créé par l’artiste taïwanais Iuan-Hau Chiang. Sakınan göze çöp batar, enfin, est un solo écrit pour Kerem Gelebek et traite de l’exil, thème connu de ce danseur d’origine turque. Le titre est une expression turque – « C’est l’œil que tu protèges qui sera perforé » – : le pire arrive à vouloir trop se protéger. E Christian Rizzo has created three shows tinged with beauty and

energy, tradition and the modern world. D’après une histoire vraie is inspired by traditional Turkish dances. Eight dancers leap into primitive and rock circles to music by Didier Ambact and King Q4, producing something as tribal as it is psychedelic. In Ad Noctum, its two lead dancers, Julie Guibert and Kerem Gelebek, start interacting with a totem made of images, sound and light created by the Taiwanese artist Iuan-Hau Chiang. Finally, Sakınan göze çöp batar is a solo written for Kerem Gelebek and deals with exile, a familiar theme for this dancer of Turkish origin. The title is a Turkish expression – “An overprotected eye always gets sand in it”: the worst can happen from overprotecting yourself. Productie / production  L’Association Fragile

CONTEMPORARY

PERFORMING ARTS

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE


80

Cengiz Özek Shadow Theatre

Magic Tree & Garbage Monster MALMÉDY 30 10 ’15 – 10:30 31 10 ’15 – 20:00 Malmundarium malmundarium.be € 6 > € 3 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Malmundarium, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey TOURNAI 27 01 ’16 – 16:00 28 01 ’16 – 09:30 Centre de la Marionnette de la Fédération WallonieBruxelles maisondelamarionnette.be € 9 > € 4 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Centre de la Marionnette de la Fédération WallonieBruxelles, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

© CENGIZ ÖZEK SHADOW THEATRE

PERFORMING ARTS

– BRUSSEL(S) / BRUXELLES 29 01 ‘16 – 16:30 Auditorium de l’école 9 lamaison1080hethuis.be Vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Het Huis van Culturen en Sociale Samenhang van Sint-Jans-Molenbeek /  La Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek St Jean, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Het theater van Cengiz Özek brengt al verschillende jaren moderne

adaptaties van het schimmentheater Karagöz. Het hier voorgestelde Magic Tree en Garbage Monster zijn gebaseerd op de Karagöz uit de 18de en 19de eeuw maar ook op de Sprookjes van 1001 Nacht en op Hans Christian Andersen. F Le théâtre de Cengiz Özek propose depuis de nombreuses années des adaptations modernes du théâtre d’ombre Karagöz. Magic Tree et Garbage Monster présentés ici s’inspirent des classiques des 18ème et 19ème siècles, mais aussi des contes des Mille et Une Nuits et de Hans Christian Andersen. E For several years now, the theatre of Cengiz Özek has offered modern adaptations of Karagöz shadow theatre. Magic Tree and Garbage Monster presented here are inspired by the classics of the 18th and 19th centuries, as well as by the tales of The Thousand and One Nights and by Hans Christian Andersen. Karagöz. Schaduwenspel / L’art des ombres / The art of shadows,p.34 Karagöz & Hacivat, p.115 workshops Karagöz, p.115

HERITAGE


Siirt Performing Arts Ensemble

81

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 16 01 ‘16 – 20:30 Wolubilis wolubilis.be € 30 > € 20 Organisatie / Organisation EUROPALIA, Wolubilis, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N De Legende van Botan, dat zijn de verhalen van liefde, pijn en het

verleden die in de loop der tijden door de rivier Botan meegevoerd werden. De folkloristische en historische dansen van Botan worden begeleid door de melodieën van de dengbej – tegelijkertijd verteller en zanger – en door videobeelden die de oude beschavingen van de oevers van de rivier weer tot leven brengen. F La Légende de Botan, ce sont les histoires d’amour, de souffrance et du passé charriées par le fleuve au fil du temps. Les danses folkloriques et histoires du Botan sont accompagnées par les mélodies du dengbej – à la fois conteur et chanteur – et par des vidéos ressuscitant les anciennes civilisations de ses berges. E Legend of Botan are stories of love, suffering and the past sweeping down the Botan River as time goes by. The folk dances and stories of Botan are accompanied by the melodies of the dengbej – storyteller and singer in one – and by videos bringing the ancient civilisations along its banks back to life.

HERITAGE

PERFORMING ARTS

© B. ERKOC

Legend of Botan


83

Cinema

Curators Alin TaลŸรงiyan, Marc Boonen


84

N Er worden meer dan 120 films vertoond in het kader van het festival. Het gedetailleerde programma is beschikbaar op onze website europalia.eu. We danken al onze partners om deze uitzonderlijke selectie films van de grootste Turkse cineasten te brengen.

CINEMA

F Plus de 120 projections sont proposées dans le cadre du festival. Le programme détaillé et disponible sur notre site europalia.eu. Nous en profitons pour remercier tous nos partenaires cinéma d’accueillir cette exceptionnelle sélection de films réalisés par les plus grands cinéastes turcs. E There are going to be approximately 120 film screenings during the festival. Details can be found on our website europalia.eu. We would like to thank all our cinema partners for presenting this exceptional selection of films by leading Turkish directors.

Onze filmpartners voor EUROPALIA TURKEY zijn / Nos partenaires cinéma pour EUROPALIA TURKEY sont / Our filmpartners for EUROPALIA TURKEY are: Cinematek, BOZAR, MOOOV (Turnhout), C-mine (Genk), Cinema Zuid (Antwerp), Flagey, Kask Cinema (Gent), Filem’On International Children’s Film Festival, Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles, La Quadrature du Cercle, RITCS – Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Les Grignoux (Liège), Muntpunt, Les Midis du Cinéma, Cinema Gaumont – Marignan Champs-Elysées (Paris), CineStar Metropolis (Frankfurt), Orfeo’s Erben (Frankfurt)


Nuri Bilge Ceylan

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 06 – 08 12 ’15 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des BeauxArts / Centre for Fine Arts, Cinematek & C-Mine bozar.be cinematek.be c-mine.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Cinematek, C-Mine, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

N Als bewonderaar van Ozu, Tsjechov, Bergman, Tarkovsky… valt

Ceylan op door zijn eigen trage, poëtische, geconcentreerde stijl. Zijn weidse, precieze en fotografische opnames brengen de toeschouwer over naar een zowel eenzame als sublieme wereld. Hij is de meest zichtbare Turkse regisseur, vooral sinds zijn Gouden Palm voor Winter Sleep in 2014. Cinematek en BOZAR nodigen hem uit voor een masterclass. F Admirateur d’Ozu, Chekhov, Bergman, Tarkovsky… Ceylan se distingue par son propre style lent, poétique, concentré. Ses plans larges, précis et photographiques transportent le spectateur dans un monde aussi solitaire que sublime. Réalisateur turc le plus en vue, surtout depuis sa Palme d’Or pour Winter Sleep en 2014, il sera reçu par la Cinematek et BOZAR pour une master class. E An admirer of Ozu, Chekhov, Bergman and Tarkovsky, Ceylan stands out for his own slow, poetic and focused style. His precise, wide-angle photographic shots transport the audience into a world that is as solitary as it is sublime. Turkey’s most prominent director, especially since winning the Palme d’Or for Winter Sleep in 2014, he is being welcomed by Cinematek and BOZAR for a masterclass. Nuri Bilge Ceylan in Genk, p.27

CINEMA

© MUHSIN AKGÜN

85


86

Semih Kaplanoğlu

Yeşim Ustaoğlu

CINEMA

Retrospective N In Flagey wijdt Cinematek een retrospec-

N Regisseuse Yeşim Ustaoğlu stelt haar

tief overzicht aan Semih Kaplanoğlu, een van de bekendste filmmakers in Turkije. Hij werd opgemerkt vanaf zijn eerste film, Away from Home in 2001, maar het is met zijn trilogie Egg, Milk & Honey, waarvan het laatste deel een Gouden Beer in Berlijn kreeg, dat hij internationaal bekend raakte. F A Flagey, la Cinématek consacre une rétrospective à Semih Kaplanoğlu, l’un des réalisateurs turcs les plus réputés. Remarqué dès son premier film Away from Home en 2001, c’est sa trilogie Egg, Milk & Honey, dont le dernier volet obtint un ours d’Or à Berlin, qui lui valut sa reconnaissance internationale. E Cinématek is dedicating a retrospective in Flagey to Semih Kaplanoğlu, one of Turkey’s best-known directors. Having made an impact with his very first film Away from Home in 2001, it is his trilogy Egg, Milk & Honey, the final part of which won a Golden Bear in Berlin, that has brought him international recognition.

meest recente film voor, Araf, uitgekomen in 2012. Net zoals haar vorige films werd hij verschillende keren bekroond (Pune, Moskou, Tokyo…). In een wrange stijl maar toch met een vleugje hoop vertelt de film het verhaal van Zehra en Olgun, twee jonge Turken die dromen van andere oorden. F La réalisatrice Yeşim Ustaoğlu présente son dernier film Araf, sorti en 2012. A l’instar de ses films précédents, il fut primé à de nombreuses reprises (Pune, Moscou, Tokyo,…). Dans un style âpre mais teinté d’espoir, il raconte l’histoire de Zehra et Olgun, deux jeunes turcs rêvant d’un ailleurs. E Director Yeşim Ustaoğlu presents her last film Araf, which was released in 2012. Like her earlier films, it has won numerous awards (Pune, Moscow, Tokyo…). In a bitter style but nevertheless tinged with hope, it tells the story of Zehra and Olgun, two young Turks dreaming of elsewhere.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 20 10’15 Flagey & Cinematek flagey.be cinematek.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Flagey, Cinematek, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 10 01’16 Paleis voor Schone Kunsten Palais des Beaux-Arts Centre for Fine Arts bozar.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey


Derviş Zaim

Faruk Hacıhafızoğlu

N Derviş Zaim is een Turks-Cypriotisch auteur en regisseur. Hij werd twee keer bekroond op het filmfestival van Antalya, onder andere voor Dot, het tweede deel van zijn trilogie rond traditionele Turkse kunst. Als auteur ontving hij de Yunus Nadi-literatuurprijs voor zijn debuutroman, Ares in Wonderland. F Derviş Zaim est un auteur et réalisateur turco-cypriote. Il fut primé par deux fois au festival du film d’Antalya, notamment pour Dot, second volet de sa trilogie consacrée à l’art turc traditionnel. En tant qu’auteur, il a reçu le prix littéraire Yunus Nadi pour son premier roman Ares in Wonderland. E Derviş Zaim is a Turkish Cypriot writer and director. He won two awards at the Antalya film festival, notably for Dot, the second part of his trilogy dedicated to traditional Turkish art. For his writing, he won the Yunus Nadi literary prize for his first novel Ares in Wonderland.

N Bij elke editie van EUROPALIA is het

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 10 01 ‘16

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 01 11 ‘15 > 08 11 ’15

Paleis voor Schone Kunsten Palais des Beaux-Arts Centre for Fine Arts bozar.be

Filem’on International Children’s Film Festival filemon.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

kinderfilmfestival Filem’On van de partij. Deze keer nodigt het Faruk Hacıhafızoğlu uit om zijn eerste film te presenteren, Snow Pirates. De film vertelt over de complexe en avontuurlijke zoektocht naar steenkool van drie kinderen in het Turkije van na de staatsgreep van 1980. F A chaque édition d’EUROPALIA, le festival du film pour enfants Filem’On se joint à la fête. Il invite cette fois Faruk Hacıhafızoğlu à présenter son premier film, Snow Pirates, qui raconte la complexe et aventureuse quête de charbon de trois enfants dans la Turquie post coup d’état de 1980. E Joining in on the fun at every EUROPALIA is the children’s film festival Filem’On. This time Faruk Hacıhafızoğlu is being invited to present his first film, Snow Pirates, which is about a complex and risky search for coal by three children in Turkey after the 1980 coup d’état.

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Filem’on International Children’s Film Festival, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CINEMA

87


CINEMA

88

Kaan Müjdeci

Saadet Aksoy

N Kaan Müjdeci maakte verschillende

N De actrice Saadet Aksoy zal deel

opvallende kortfilms en documentaires voor hij zijn eerste langspeelfilm draaide in 2014. Sivas, de Speciale Prijs van de Jury op het 71ste Filmfestival van Venetië, is het verhaal van een jongen en zijn gevechtshond. Cinemamed projecteert de film in BOZAR, in aanwezigheid van de regisseur. F Kaan Müjdeci réalise plusieurs courts métrages et documentaires remarqués avant de tourner son premier long métrage en 2014. Sivas, Prix Spécial du Jury au 71ème Festival de Venise, est l’histoire d’un garçon et son chien de combat. Cinemamed en propose la projection à BOZAR, en présence du réalisateur. E Kaan Müjdeci directed several well-received short films and documentaries before making his first feature-length film in 2014. Sivas, winner of the Special Jury Prize at the 71st Venice Film Festival, is the story of a boy and his fighting dog. Cinemamed is screening it at BOZAR in the presence of the director.

uitmaken van de jury van het 15de Festival Cinemamed, dat dit jaar speciaal aandacht besteed aan de Turkse film. Na haar debuut in de film Egg van Semih Kaplanoğlu, raakte Saadet Aksoy bekend dankzij haar rol van punktrompetspeelster in Twice Born van Sergio Castellitto. F L’actrice Saadet Aksoy fera partie du jury du 15ème Festival Cinemamed, qui accorde cette année une attention particulière au cinéma turc. Après ses débuts dans le film Egg de Semih Kaplanoğlu, Saadet Aksoy se fit connaître par son rôle de trompettiste punk dans Twice Born de Sergio Castellitto. E The actress Saadet Aksoy will be a member of the jury of the 15th Cinemamed Festival, which this year is putting a spotlight on Turkish cinema. After starting out in the film Egg by Semih Kaplanoğlu, Saadet Aksoy became famous for her role as a punk trumpet player in Sergio Castellitto’s Twice Born.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 08 12 ‘15 Festival Cinemamed cinemamed.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Festival Cinemamed, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 04 12 ‘15 > 11 12 ’15 Festival Cinemamed cinemamed.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Festival Cinemamed, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey


Tolga Karaçelik

Masters & pioneers

N Tolga Karaçelik zal een masterclass

N Cinematek en C-Mine Genk brengen een

leiden evenals een projectie voor de studenten film van het RITCS. Na verschillende kortfilms maakte deze jonge en veelbelovende cineast in 2010 zijn eerste film, Toll Booth. Zijn volgende films, o.a. Ivy, werden opgemerkt op verschillende internationale festivals. F Tolga Karaçelik animera une master class et une projection pour les étudiants en cinéma du RITCS. Après plusieurs courts métrages, ce jeune cinéaste prometteur réalisa en 2010 son premier film Toll Booth. Ses films suivants, entre autres Ivy, ont été remarqués dans de nombreux festivals internationaux. E Tolga Karaçelik will be giving a master class and screening for film students from RITCS. After a number of short films, this young up-and-coming filmmaker directed his first feature film, Toll Booth, in 2010. His subsequent films, o.a. Ivy, have come to the attention of several international festivals.

retrospectief programma van Turkse film. 6 klassieke films en 4 films uit de jaren 90 die de Turkse cinema herlanceerden en die de hedendaagse filmtaal creëerden. Een selectie van de Turks-Belgische curatoren duo Alin Taşçıyan en Marc Boonen. F Cinematek et C-Mine Genk proposent une rétrospective de cinéma turc. 6 classiques et 4 films de la génération mi-90 qui ont fait revivre le cinéma turc et qui ont créé le langage du cinéma turc d’aujourd’hui. Sélectionnés par notre duo de curateurs Turco-Belge, Alin Taşçıyan et Marc Boonen. E Cinematek and C-Mine Genk will present a retrospective of Turkish Cinema. 6 classic movies and 4 films by the mid 90's generation who rejuvenated the Turkish cinema and created the film language of today’s Turkey. Selected by our Turkish-Belgian curator duo Alin Taşçıyan and Marc Boonen.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 19 10 ‘15 > 20 10 ’15 RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound ritcs.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, RITCS, Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

The Bride – Lütfi Akad (1973) Birds of Exile – Halit Refiğ (1964) The Girl With Red Scarf – Atıf Yılmaz (1978) Hope – Serif Gören & Yilmaz Güney (1970) Three Friends – Memduh Ün (1958) Mr. Muhsin – Yavuz Turgul (1987) Pandora's Box – Yeşim Ustaoğlu (2008) Times and Windes – Reha Erdem (2006) Destiny – Zeki Demirkubuz (2006) Watchtower – Pelin Esmer (2012)

CINEMA

89


91

Literature

Curators İskender Pala, Canan Marasligil


92

Meet the authors

Ahmet Ümit & Pascale Fonteneau* Crime writing and the city: looking at İstanbul and brussels

LITERATURE

N Detectiveschrijvers Ahmet Ümit uit

Istanbul en Pascale Fonteneau uit Brussel verbleven elk een week in elkaars stad. In het stadhuis van Brussel brengen ze een gezamenlijke lezing van wat hen inspireerde tijdens hun verblijf. F Les auteurs de romans policiers Ahmet Ümit, stambouliote, et Pascale Fonteneau, bruxelloise, ont résidé chacun une semaine dans la ville de l’autre. Ils proposent à l’Hôtel de ville de Bruxelles une lecture conjointe de ce que leur a inspiré leur résidence. E Crime novelists Ahmet Ümit from Istanbul and Pascale Fonteneau from Brussels have lived in each other’s city for a week. In the Hôtel de Ville in Brussels both authors will give a lecture about what their period in residence inspired in them. Imagine Istanbul, p.17

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 29 10 ’15 – 18:30 Stadhuis / Hôtel de ville /  Town Hall bruxelles.be Vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, Stad Brussel /  Ville de Bruxelles, Bibliothèque des RichesClaires, Lycée Notre-Dame de Sion (Istanbul)

MEET AHMET ÜMIT GENT 30 10 ’15 – 20:30 Muzikantenhuis muzikantenhuis.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muzikantenhuis, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

EXCHANGE – CREATION

* Ahmet Ümit is een ingeweken inwoner van Istanbul. De actie van zijn detectiveromans speelt zich af in de meanders van de stad die hij door en door kent. Istanbul en haar geschiedenis zijn alomtegenwoordig, zozeer dat Ümits personages dienen als thema voor literaire wandelingen die in de stad worden georganiseerd. * Pascale Fonteneau is geboren in Bretagne en woont al verschillende jaren in Brussel. Ze schrijft detectiveromans omdat ze zo de meest duistere plekken van onze samenleving kan doorzoeken. Haar verhalen gaan over het noodlot, gekruid met een flinke dosis cynisme en fatalisme.

* Stambouliote d’adoption, l’action des romans policiers d’Ahmet Ümit se déroule dans les méandres de la ville qu’il connaît sur le bout des doigts. Istanbul et son histoire y sont omniprésents, à tel point que ses personnages servent de thème à des promenades littéraires organisées dans la ville. * Pascale Fonteneau est née en Bretagne mais vit à Bruxelles depuis de nombreuses années. Elle pratique le roman policier car il lui permet de sonder les endroits les plus sombres de notre société. Ses histoires parlent du destin, pimenté d’une bonne dose de cynisme et de fatalisme.

* A resident of Istanbul by adoption, the action in Ahmet Ümit’s crime novels take place in the maze of a city that he knows inside out. Istanbul and its history are omnipresent, to the extent that his characters provide a theme for literary walks arranged in the city. * Pascale Fonteneau was born in Brittany but has lived in Brussels for several years. She writes crime novels because it allows her to probe the darkest places in society. Her stories talk about destiny, spiced up with a good dose of cynicism and fatalism.


Enis Batur

Hakan Günday

N Enis Batur is dichter en essayist en heeft

een passie voor de art brut. Vandaar zijn passage bij art)&(marges. Batur is een belangrijk figuur in de letteren en cultuur in Turkije en publiceerde de voorbije 35 jaar meer dan 100 werken. Veel van zijn romans, dichtbundels, essays… werden vertaald in het Frans, Italiaans, Perzisch, Arabisch, Engels en Roemeens. F Enis Batur est poète, essayiste et passionné par l’art brut. Personnage important des lettres et de la culture en Turquie, il a publié plus de 100 ouvrages au cours des 35 dernières années. Nombre de ses romans, recueils de poésie, essais… ont été traduits en français, italien, perse, arabe, anglais et roumain. E A leading figure in Turkish literature and culture, essayist and poet Enis Batur has published more than 100 works over the past 35 years. Many of his novels, poetry collections and essays have been translated into French, Italian, Persian, Arabic, English and Romanian. As he is passionate about art brut, he is invited at art)&(marges museum.

N Hakan Günday is een jonge auteur die koos voor radicaliteit, fantasie en humor, naar het voorbeeld van zijn rolmodel Louis-Ferdinand Céline. Hij belichaamt een generatie resoluut Europese Turkse auteurs. Hij komt ons zijn achtste roman voorstellen, Encore, die deze zomer verschenen is. F Hakan Günday est un jeune auteur ayant fait le choix de la radicalité, de la fantaisie et de l’humour, à l’instar de son modèle Louis-Ferdinand Céline. Il incarne une génération d’auteurs turcs résolument européenne. Il vient nous présenter son huitième roman, Encore, sorti cet été. E Hakan Günday is a young writer who has opted for radicalism, fantasy and humour, following the example of LouisFerdinand Céline. He embodies a generation of Turkish writers who are resolutely European. He presents his eighth novel, Encore, which was published this summer.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 11 ’15 – 14:00

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 30 10 ‘15 – 18:30

art)&(marges museum /  musée artetmarges.be

LIÈGE 24 11 ’15 – 18:30 Librairie Livre aux trésors livreauxtresors.be

Organisatie / Organisation Organisatie / Organisation EUROPALIA, Livre aux trésor, EUROPALIA, art)&(marges, Mi- Ministry of Culture and Tounistry of Culture and Tourism rism of the Republic of Turkey of the Republic of Turkey – – GENT 26 11 ‘15 NAMUR 23 11 ’15 – 20:00

Librairie Point Virgule librairiepointvirgule.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Librairie Point Virgule, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

Poëziecentrum poeziecentrum.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Poëziecentrum, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

La Vénerie lavenerie.be Vrije toegang / entrée libre / free entrance Organisatie / Organisation EUROPALIA, La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort en partenariat avec les Biblio-Ludothèques de Watermael-Boitsfort, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

LITERATURE

93


LITERATURE

94

Mario Levi

Haydar Ergülen

N In 1999 publiceerde Mario Levi Istanbul

N Haydar Ergülen is een van de grote

was een sprookje, een familiekroniek over drie generaties van een Joodse familie in Istanbul. Via hun verhaal, maar ook dat van hun buren en vrienden, schetst Mario Levi het lot van de mozaïek van gemeenschappen die in de 20ste eeuw in Istanbul leven. F En 1999, Mario Levi publiait Istanbul était un conte, une saga familiale autour d’une famille juive à Istanbul sur trois générations. A travers leur histoire, mais aussi celle de leurs voisins et amis, Mario Levi retrace le destin de la mosaïque de communautés vivant à Istanbul au 20ème siècle. E In 1999, Mario Levi published Istanbul was a Fairy Tale, a saga about a Jewish family in Istanbul over three generations. Through their story, but also that of their neighbours and friends, Mario Levi retraces the destiny of the mosaic of communities living in Istanbul in the 20th century.

hedendaagse dichters van Turkije. Hij is de auteur van talrijke bekroonde en vertaalde dichtbundels, doceert en is columnist voor verschillende dagbladen. F Haydar Ergülen est l’un des grands poètes contemporains de Turquie. Auteur de nombreux recueils primés et traduits, il enseigne également l’écriture et est chroniqueur pour plusieurs quotidiens. E Haydar Ergülen is one of Turkey’s great contemporary poets. Having published several award-winning and translated collections, he also teaches writing, is a columnist for several daily newspapers.

Topic: Being a writer and Jewish in Turkey Imagine Istanbul, p.17

Sprekers / Orateurs / Speakers  Claire Lajus van AYNA, digitaal magazine van hedendaagse Turkse poëzie /  Claire Lajus de la Revue numérique de poésie contemporaine turque (AYNA) /  Claire Lajus of AYNA digital magazine about contemporary Turkish poetry Topic: Being a poet and Alevi in Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 20 10 ‘15 – 19:30

GENT 26 11 ‘15 – 20:30

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 28 11 ‘15 – 13:30

La Maison du Livre lamaisondulivre.be

Poëziecentrum poeziecentum.be

Bibliothèque Sésame mabiblio.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, La Maison du Livre, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Poëziecentrum, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Bibliothèque Sésame, Service Culture Schaerbeek, Revue Ayna, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

CONTEMPORARY


95

Topic: Being a writer and Armenian in Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 22 10 ‘15 – 19:30 La Maison du Livre lamaisondulivre.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, La Maison du Livre, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

Muhsin Kızılkaya Topic: Being a writer and Kurdish in Turkey

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 27 10 ‘15 – 19:30 La Maison du Livre lamaisondulivre.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, La Maison du Livre, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

Enver Ercan & Sibel Eraslan N Enver Ercan is journalist, uitgever,

essayist en dichter. Hij is uitgever van Varlık, de nestor van de poëzietijdschriften, en publiceert poëzieoverzichten. Hij wordt vergezeld door de Turkse schrijfster Sibel Eraslan, gespecialiseerd in de dichter Cahit Sıtkı Tarancı. F Enver Ercan est journaliste, éditeur, essayiste et poète. Editeur de Varlık, la doyenne des revues littéraires turques, il publie également des revues poétiques. Il est accompagné par l’écrivaine turque Sibel Eraslan, spécialiste du poète Cahit Sıtkı Tarancı. E Enver Ercan is a journalist, editor, essayist and poet. Editor of Varlık, the doyenne of Turkey’s literary magazines, he also publishes poetry reviews. He is accompanied by the Turkish writer Sibel Eraslan, who specialises in the poet Cahit Sıtkı Tarancı.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 19 12 ‘15 – 12:00 Librairie Quartiers Latins cfc-editions.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Librairie Quartiers Latins, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

LITERATURE

Markar Esayan


96

Focus op klassieke auteurs Focus sur les auteurs classiques Focus on classic authors

LITERATURE

* Nasreddin Hodja, vereeuwigd door een standbeeld in Schaarbeek, is een mythische Turkse filosoof die in de 13de eeuw zou hebben geleefd. Zijn grappige of absurde verhalen – waar de wijze doet alsof hij fratsen uithaalt om die van de mens beter te kunnen beschrijven – werden gebruikt in de volksopvoeding van Turkije tot de Mahreblanden en van het Midden-Oosten tot India.

* Nasreddin Hodja, immortalisé par une statue à Schaerbeek, est un philosophe turc mythique qui aurait vécu au 13ème siècle. Ses histoires drôles ou absurdes – où le sage feint la bouffonnerie pour mieux dépeindre celle des hommes – ont servi d’enseignement populaire de la Turquie au Maghreb et du Moyen-Orient jusqu’en Inde.

* Nasreddin Hodja, immortalised by a statue in Schaerbeek, is a mythical Turkish philosopher believed to have lived in the 13th century. His humorous or absurd stories – where the wise man plays the fool to better depict the foolishness of man – have served as a popular educational tool from Turkey to North Africa and from the Middle East to India.


97

Nasreddin Hodja*

Oğuz Atay

(ca. 1208–1284) geleerde en volksfilosoof /  savant et philosophe populaire /  scholar and philosopher

(1934–1977) romanschrijver /  romancier /  novelist

28 10 ’15 – 18:30

Yahya Kemal (1884–1958) dichter en schrijver /  poète et écrivain /  poet and writer Sprekers / Orateurs / Speakers  İsa Kocakaplan & Abdullah Ucman 10 11 ’15 – 18:30

Orhan Veli

Sprekers / Orateurs / Speakers  Metin Celal & Yakup Çelik 25 11 ’15 – 18:30

De harmonie tussen literatuur en muziek /  L’harmonie entre littérature et musique /  The harmony between literature and music spreker / Orateur / Speaker  Mustafa Çıpan 30 11 ’15 – 18:30

(1914–1950) dichter / poète / poet Sprekers / Orateurs / Speakers  Haluk Oral & Adnan Özer 18 11 ’15 – 18:30

Pir Sultan Abdal (ca. 1480–1550) dichter / poète / poet Sprekers / Orateurs / Speakers  Haydar Ergülen & Hasan Aktaş 02 12 ’15 – 18:30

LITERATURE

Sprekers / Orateurs / Speakers  Fatma Karabıyık Barbarosoğlu & Yalvaç Ural


98

The World of Editing

Yunus Emre

Sprekers / Orateurs / Speakers  Ali Ural & Münir Üstün & İsmail Akıncı

(ca. 1240–1320) dichter en soefi-mysticus / poète et mystique soufi /  poet and Sufi mystic

07 12 ’15 – 18:30

Evliya Çelebi

LITERATURE

(1611–1682) auteur van reisverhalen /  auteur de récits de voyages /  writer of travelogues Sprekers / Orateurs / Speakers  Erhan Afyoncu & Coşkun Yılmaz & Mustafa Küçükaşcı 16 12 ’15 – 18:30

Âşik Veysel (1894–1973) minstreel, volksdichter en auteur /  ménestrel, poète populaire et auteur /  minstrel, folk poet and author Sprekers / Orateurs / Speakers  Nurettin Albayrak & Mehmet Kalpaklı 18 12 ’15 – 18:30

Sprekers / Orateurs / Speakers  Mustafa Tatcı & Leyla Ipekci 05 01 ’16 – 18:30

Fuzulî (1483–1556) dichter, schrijver en denker /  poète, écrivain et penseur /  poet, writer and thinker Sprekers / Orateurs / Speakers  Mustafa İsen & İskender Pala 15 01 ’16 – 18:30

Ottomaanse dichters /  Poetes Ottomans /  Ottoman poets Ahmed-I Hani & Fakî Teyran Sprekers / Orateurs / Speakers  Sadık Yalsızuçanlar & Namık Açıkgöz 20 01 ’16 – 18:30


99

In het spoor van grote legendes /  Sur les traces des grands contes /  In the footprint of tales sprekers / Orateurs / Speakers  Melike Günyüz & Evren Yiğit

LITERATURE

27 01 ’16 – 18:30

BRUSSEL(S) / BRUXELLES Yunus Emre Institute bruksel.yee.org.tr Organisatie / Organisation Yunus Emre Institute, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey De lezingen zijn in hetTurks. De vertalingen in het NL zijn nog te bevestigen /  Les conférences sont en turc la traduction FR est à confirmer /  The conferences are in Turkish. The EN translation is to be confirmed


101

Literactiv


LITERACTIV

© CAROLE MENDY

102

Spectacular Translation Machine* N Op één dag tijd helpen vertalers en vrij-

E Over the course of a day, translators and

willigers het publiek om een boek van de Turkse auteur Feridun Oral uit het Turks naar het Nederlands en Frans te vertalen. Of je nu een groot kenner van het Turks bent, je enkel Merhaba kan zeggen of de taal je volledig vreemd is: geen nood, iedereen kan en mag deelnemen. Het resultaat van de vertalingen wordt op het einde van de dag gedeeld. F En une journée, des traducteurs et des bénévoles vont aider le public à traduire un livre illustré par l’auteur turc Feridun Oral de la langue turque vers le français et le néerlandais. Que vous soyez un fin connaisseur du turc, que vous ne sachiez dire que Merhaba ou que la langue vous soit tout à fait inconnue, ils sont là pour vous guider. Tout le monde peut participer. Le résultat des traductions est partagé à la fin de la journée.

volunteers will help the general public translate a book illustrated by the Turkish writer Feridun Oral from Turkish into French and Dutch. Whether you have a good command of Turkish, only know how to say Merhaba or are completely unfamiliar with the language, you will be guided. Anyone can take part. The results of the translations will be shared at the end of the session. BRUSSEL(S) / BRUXELLES 28 10 ’15 & 31 10‘15 Muntpunt muntpunt.be – 14 11 ’15 Faculté de Traduction et Interprétation Marie Haps vinci.be – 5 12 ’15 Librairie Le Wolf lewolf.be – 16 01 ’16 PointCulture pointculture.be

Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muntpunt, PointCulture, Librairie Le Wolf, Centre de Langue et de Civilisation turques /  Faculté de Traduction et Interprétation Marie Haps, Université-Saint-Louis, Canan Marasligil Concept SouthBank Centre London


103

* Le Turc? Facile ! Aberasyon, absürt, kültür, dans, konser, koreografi, müzik, sinema, folklor, gitar, kulis, karikatür, slogan, enerji, adres, kuaför… voici seulement quelques-uns des plus de 4000 mots empruntés au français lors de la création du turc moderne. Curieux ? Nous avons sélectionné pour vous une petite liste sur notre site, de quoi s'amuser et pourquoi pas apprendre ! * Turkish? Easy! Aberasyon, absürt, kültür, dans, konser, koreografi, müzik, sinema, folklor, gitar, kulis, karikatür, slogan, enerji, adres, kuaför… these are just some of the more than 4,000 Turkish words borrowed from French. Curious? For fun, we’ve put together a selection of them on our website – you might even learn something!

LITERACTIV

* Turks? Gemakkelijk! Aberasyon, absürt, kültür, dans, konser, koreografi, müzik, sinema, folklor, gitar, kulis, karikatür, slogan, enerji, adres, kuaför… het zijn maar enkele van de meer dan 4.000 aan het Frans ontleende woorden in het Turks. Nieuwsgierig? Op onze website selecteerden we een lijstje voor u. Gewoon voor het plezier of, waarom niet, om iets bij te leren!


104

LITERACTIV

Samenwerking met de Belgische bibliotheken /  Collaboration avec les bibliothèques belges /  Collaboration with Belgian libraries N Het is een traditie geworden: ter gelegenheid van de EUROPALIA-festivals scharen de bibliotheken zich achter het project en hullen ze zich in de kleuren van het gastland. Verschillende bibliotheeknetwerken doen ook deze keer mee door workshops, conferenties, themaweken en filmprojecties over Turkije aan te bieden. Sommige grijpen de kans aan om ook hun Turkse boekencollectie en filmverzameling uit te breiden. EUROPALIA TURKEY zal dus in heel Belgie aanwezig zijn via de deelnemende bibliotheeknetwerken. F C’est devenu une tradition : à l’occasion des festivals EUROPALIA, les bibliothèques se joignent au projet et se mettent aux couleurs du pays invité. Plusieurs réseaux de bibliothèques participent à la fête en proposant des ateliers, conférences, des semaines à thèmes et des projections de films liés à la Turquie. Certains en profitent également pour étoffer leur collection de livres et films turcs. EUROPALIA TURKEY s’invite donc dans toute la Belgique à travers les réseaux de bibliothèques participants.

E It has become a tradition on the occasion

of the EUROPALIA festivals: libraries participate in the project and organise events themed around the hosted country. This year again, several library networks will take part in the celebration by offering workshops, conferences, themed weeks, screenings of films related to Turkey. Some will also seize this opportunity to enlarge their collections of Turkish books and films. EUROPALIA TURKEY will be celebrated all over Belgium through the network of participating libraries.

Netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken – LOCUS, Vlaams steunpunt voor bibliotheken – Provincie Antwerpen – Dienst Bibliotheken en Kunsten – West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken – Streekgericht Bibliotheekbeleid Vlaams-Brabant – Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken – Streekgericht Bibliotheekbeleid Brussel – Oost-Vlaams Informatie Netwerk van Openbare Bibliotheken Réseaux de bibliothèques francophones – la Bibliothèque publique centrale du Brabant wallon; – la Bibliothèque centrale pour la Région de BruxellesCapitale; – la Bibliothèque centrale du Hainaut; – la Bibliothèque centrale de la Province de Liège; – la Bibliothèque centrale de la Province de Luxembourg; – la Bibliothèque centrale de la Province de Namur.


Boekenbeurs 2015

Karoo

N De Boekenbeurs 2015 organiseert een

N Karoo is een platform en een magazine

Turkse dag. Boeken van Turkse schrijvers zullen in de kijker gezet worden. F La Boekenbeurs 2015 organise une journée dédiée à la Turquie. Des livres et des auteurs turcs sont mis à l’honneur. E Boekenbeurs 2015 organises a Turkish Day. Books of Turkish writers will be put in the spotlight.

voor recensies en culturele creaties. Het is een Möbiusband waarop acteur en toeschouwer, amateur en professional, werken en opinies zich voortbewegen. Zoals gewoonlijk zal Karoo EUROPALIA TURKEY van dichtbij volgen aan de hand van reportages, recensies en ontmoetingen. F Karoo est une plateforme et un magazine de critiques et de créations culturelles. C’est un ruban de Möbius sur lequel s’envolent l’acteur et le spectateur, l’amateur et le professionnel, les œuvres et les points de vue. Comme à son habitude, Karoo suivra de près EUROPALIA TURKEY à travers des reportages, des critiques et des rencontres.  E Karoo is a platform and magazine focusing on cultural reviews and creations. It is a Möbius strip featuring actors and spectators, amateurs and professionals, works and viewpoints. As usual, Karoo will be following EUROPALIA TURKEY closely in a series of reports, reviews and encounters.

ANTWERPEN 31 10 > 11 11 ’15 Antwerp Expo boekenbeurs.be, europalia.eu (>06.10.‘15) Organisatie / Organisation EUROPALIA, Boekenbeurs

karoo.me

LITERACTIV

105


107

Conferences

Programma in voorbereiding Programme en cours d’Êlaboration Programme in preparation


108

In English

Against the image: aniconism and representation in modern and contemporary art BRUSSEL(S) / BRUXELLES 07 01 ‘16 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts /  Centre for Fine Arts bozar.be

CONFERENCES

Organisatie / Organisation EUROPALIA, The Young Friends of Turkey, BOZAR, Yunus Emre Institute Brussels Anatolia, p.13

Architecture: lab-İstanbul BRUSSEL(S) / BRUXELLES UCL / Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) /  UCL – Faculty of Architecture, Architectural Engineering and Urban Planning (LOCI) uclouvain.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, UCL / Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI)

Göbekli Tepe* BRUSSEL(S) / BRUXELLES 04 11 ‘15 Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts /  Centre for Fine Arts bozar.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BOZAR, Yunus Emre Institute Brussels Anatolia, p.13

Contemporary Turkish Architecture HORNU 27 11 ‘15 CID cid-grand-hornu.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Centre d’Innovation et de Design (CID) Archetypes, p.32 The Absence of a Permanent I, p.28

Mapping the Ottoman Empire

Contemporary Turkish Architecture, p.108.

Literature and architecture Sprekers / Orateurs / Speakers  Esra Fidanoğlu & Doğan Hızlan BRUSSEL(S) / BRUXELLES UCL / Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) /  UCL – Faculty of Architecture, Architectural Engineering and Urban Planning (LOCI) uclouvain.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, UCL / Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI), Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey Contemporary Turkish Architecture, p.108.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 12 12 ‘15 – 09:30 Koninklijke Bibliotheek van Belgie / Bibliothèque royale de Belgique / Royal Library of Belgium kbr.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, BIMCC, Yunus Emre Institute Brussels


En français

109

Mevlana

* Si les vestiges du site archéologique de Göbekli Tepe sont uniques, c’est surtout sa datation – estimée à 10.000 ans avant notre ère- qui fascine les chercheurs: il s’agirait du plus ancien temple découvert dans le monde à ce jour.

* While the remains of the archaeological site of Göbekli Tepe are unique, it is particularly the dating of it – estimated at 10,000 years BC – that fascinates researchers: this would make it the oldest temple in the world ever to have been discovered.

1207–1273, dichter, filosoof, soefi-mysticus en theoloog / poète, philosophe, mystique soufi et théologue / poet, philosopher, Sufi mystic and theologian Sprekers / Orateurs / Speakers  Mahmut Erol Kılıc & Derya Örs BRUSSEL(S) / BRUXELLES 05 01 ’16 – 20:00 Maison du Peuple stgillesculture.irisnet.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Service de la Culture – Saint-Gilles, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONFERENCES

* Ook al zijn de resten van de archeologische site Göbekli Tepe uniek, de onderzoekers zijn vooral gefascineerd door de datering – geschat op 10.000 jaar voor onze jaartelling: het zou de oudste tempel ter wereld zijn die tot op heden ontdekt is.


110

In het Nederlands

Rasim Özdenören

CONFERENCES

Verhalen in de Turkse literatuur / Le conte dans la littérature turque / Stories in Turkish Literature

N Rasim Özdenören (1940) is een bekroonde essayist en schrijver van kortverhalen. Een aantal van zijn boeken werd verfilmd voor televisie. Özdenören schrijft voor het Turkse dagblad Yeni Şafak. F Rasim Özdenören (1940) est un essayiste et nouvelliste primé. Certaines de ses œuvres ont été adaptées pour la télévision. Özdenören écrit pour le quotidien turc Yeni Şafak. E Rasim Özdenören (1940) is an award winning essayist and short story writer. Some of his works have been adapted for television. Özdenören writes for the Turkish daily Yeni Şafak.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 24 11 ‘15 – 19:30 Muntpunt muntpunt.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Muntpunt, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

CONTEMPORARY

door Citizenne Een stukje Turkije in Brussel BRUSSEL(S) / BRUXELLES 13 10 ‘15 GC De Kriekelaar citizenne.be

Boekbabbels Europalia Turkije BRUSSEL(S) / BRUXELLES 16 10 ‘15 – 20 11 ’15 – 18 12 ‘15 Muntpunt citizenne.be


111

door AMARANT

door het Davidsfonds

Een schatkist vol verrassingen

Bakermat van beschavingen Studiedag met o.a. Prof. Marc Waelkens

– BERCHEM 10 & 24 11 ‘15 Zaal Stanislas amarant.be – GENT 13 – 20 & 27 11 ‘15 De Cirk amarant.be – SINT-NIKLAAS 22 & 29 10 ‘15 Vrije Ateliers amarant.be

BRUSSEL 08 12 ‘15 Paleis voor Schone Kunsten davidsfonds.be Anatolia, p.13

Anatolië. De rijke geschiedenis van Turkije Docente Helga Gielen STROMBEEK 07 – 14 – 21 & 28 10 ‘15 CC Strombeek davidsfonds.be Anatolia, p.13

CONFERENCES

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 12 & 19 11 ‘15 Jubelparkmuseum amarant.be


113

Youngsters & Schools


114

Youngsters

YOUNGSTERS

lde sche t h c u r Het be n Kapitein va woord uifje is ck in K urkse o d d a H nT ord va o w s ji n e e ! De Ba g n o r o orsp ‘dwars e e ks o f B o e z o wa r e n w r e d ’ n t e kopp uit he ldaten huurso nse leger en aa O t to m o g e n o e m d e nz e d lopend wer uiteen n u h r do o ls. d e ks e h o o fd

The of a famou s b Cap use u term t t i t Tint ain H ered b a i Tur n is a w ddock y kish in ord Bac o hi-b rigin! of “od The ouz d terr heads ouks, o i in th fying m ” were r e give Otto ercen a m the n this n an ar ries ir m my, a m ism e fo atc hed r hat s.

proLa célèbre injure ine ita ap férée par le C in est nt Ti ns Haddock da rc! tu e in un mot d’orig s, uk zo Les Bachi-bou s» ée ill re pa ou «têtes dé ts an ifi rr étaient de te l’armée mercenaires de appelés i ns ottomane, ai sparité di la en raison de . ux ea de leurs chap


Karagöz & Hacivat F Au cours de cet atelier, nous décou-

vrirons les traditionnelles saynètes du théâtre d’ombres turc, nous dessinerons les silhouettes de Karagöz et Hacivat et les mettrons en scène derrière un petit écran aux décors ottomans. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Karagöz. Schaduwspel / L’art des ombres / The art of shadows, p.34 Cengiz Özek Shadow Theatre, p.80 BRUSSEL(S) / BRUXELLES 25 10 ’15 – 11:00 > 12:30 29 11 ’15 – 11:00 > 12:30 02 01 ’16 – 14:00 > 16:00 Librairie Le Wolf lewolf.be € 7,50 / part. (atelier+ juke-box) € 10 / part. (atelier+goûter+juke-box)

Workshops Karagöz Cengiz Özek Shadow Theatre, p.80 TOURNAI 26 01 ’16 – 13:30 > 17:00 27 01 ’16 – 09:30 > 13:00 28 01 ’16 – 13:30 > 17:00 Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles maisondelamarionnette.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

YOUNGSTERS

© CENGIZ ÔZEK SHADOW THEATRE

115


© ESK REYN

YOUNGSTERS & SCHOOLS

116


117

Skatepark artiesten Esk Reyn en NUKA voor om het Skatepark Ursulines (Brussel) te herschilderen. De 2 graffitikunstenaars werken hiervoor voor de eerste keer samen met het team van de Sk8boarders. Het nieuwe fresco wordt feestelijk geopend ter gelegenheid van de autoloze zondag en zal het ganse festival te bewonderen zijn. F EUROPALIA TURKEY propose aux artistes turcs Esk Reyn et NUKA de repeindre le skatepark des Ursulines à Bruxelles. Ces deux artistes collaborent avec l’équipe de Sk8boarders pour proposer une nouvelle et inédite collaboration. L’inauguration festive de la fresque a lieu à l’occasion de la journée sans voiture et est visible durant tout le festival. E EUROPALIA TURKEY proposed the Turkish artists Esk Reyn and NUKA to repaint the Skatepark des Ursulines (Brussels). These 2 artists work for the first time in collaboration with the Sk8boarders team. The new fresco will be inaugurated in het framework of the car-free day and can be seen during the festival. BRUSSEL(S) / BRUXELLES 20 09 ’15 > 31 01 ‘16 Skatepark Ursulinen / s sk8boarders.be Organisatie / Organisation EUROPALIA, Sk8boarders, Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey

YOUNGSTERS & SCHOOLS

N EUROPALIA TURKEY stelde de Turkse


118

t!

staa

. e as b estaan heib rk l a m

YOUNGSTERS & SCHOOLS

r h e Sint eeft toc besche nderen ki de de fh

e n O p eke jn o brav De b an de eerd zi aas die e v l r lige eïnspi p Nico t huidige d g o e h u h c IV zo e, ss i e d b d n s o aart ra wo rkije, in elling. y t in M re in Tu ze jaar armen d n m u o e gou zo D an w v e man n door r u e e e naa eilig ebb De h lpen h rsteen en… o o d geh n scho en glij t u a l h e in en t binn

ist! es ex o d s la Nicho . Saint ast he did saint n e l o t r pat Or a mous ren was a f e Th ild p od ch bisho of go d by Arch in Myre, e inspir who lived key, in the as l was in Tur Nico mre, . The saint e e D now tury AD g th n elpin 4th ce omed to h old down t g accus y slipping b r poo neys… chim their

Saint-

N

Ou du icolas exi ste moins Le cé a-t-il e ! lèbre xisté. pa enfan ts sag tron des es ser de l’ar ait c qui vi hevêque N inspiré vait à icolas M Demr e en T yre, l’actue urquie lle siècle ,a d homm e notre ère u IVe . e d’aide aurait eu l Le saint ’habit r les p ude lus pa glissa uv nt chem de l’or dan res en inées s leur … s


119

F Visite de l’exposition Imagine Istanbul au

N Een afspraak met ontmoetingen en

Palais des Beaux-Arts et jeux d’écriture au Wolf inspirés des photos de Ara Güler avec Laurence Bertels, journaliste et écrivaine.

uitwisselingen tussen de verschillende generaties, kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders en vrienden rond een brunch gevolgd door een voorstelling met de familie. Activiteit: Mini Master Chef: Turkse pannenkoek / Brunch: Turkse specialiteiten / Voorstelling: Turks folkbal met de medewerking van dansanimatoren van Jeunesses Musicales F Le Sunday Family Brunch est un rendez-vous dédié à la rencontre et à l’échange intérgénérationnels entre parents, grands-parents, enfants et petits-enfants autour d’un brunch suivi d’un spectacle. Activité : Mini Top Chef : crêpe turc / Brunch : Spécialités turques / Spectacle : Bal folk turc avec la collaboration des animateurs de danse des Jeunesses Musicales  E The Sunday Family Brunch is a gettogether for intergenerational encounters and exchanges between parents, grandparents, children and grandchildren at a brunch followed by a show. Activity: Mini masterchef: Turkish pancake / Brunch: Turkish specialties / Show: Turkish balfolk involving dance leaders from Jeunesses Musicales.

Imagine Istanbul, p.17 BRUSSEL(S) / BRUXELLES 19 12 ’15 – 11:00 > 16:00 Librairie Le Wolf lewolf.be Lunch + atelier : € 12 / part. + ticket expo Un atelier parents & enfants à partir de 10 ans.

Contes de Turquie F Stage avec Sophie Barthélémy sur

le thème des contes de Turquie. Au programme : initiation à la culture turque, lecture de nombreux contes, écriture collective et illustration d’un conte aux parfums méditerranéens. BRUSSEL(S) / BRUXELLES 02 > 06 11 ’15 – 09:00 > 16:00 (ACCUEIL : 8:30 > 17:00) Librairie Le Wolf lewolf.be € 140 Pour les enfants de 6 ans à 12 ans.

BRUSSEL(S) / BRUXELLES 17 01 ’16 – 11:00 > 14:00 La Tentation centrogalego.be € 17 > € 5

YOUNGSTERS & SCHOOLS

Plus tard, je serai Sunday photographe… Family Brunch


Schools

YOUNGSTERS & SCHOOLS

120

Actie / Action € 1

Media center

N EUROPALIA lanceerde sinds

N EUROPALIA geeft jongeren en studenten

EUROPALIA INDIA (2013) een speciaal schoolaanbod: schoolgroepen kregen voor slechts € 1 per leerling toegang tot de hoofdtentoonstelling. Deze schoolactie wordt opnieuw herhaald voor EUROPALIA TURKEY: zowel de allerkleinsten als de jongvolwassenen kunnen aan het speciale tarief van € 1 elk van de twee hoofdtentoonstellingen in BOZAR komen bezoeken. F EUROPALIA a lancé depuis EUROPALIA INDIA (2013) une offre speciale à l’attention des écoles : les groupes scolaires avaient accès à l’exposition principale pour seulement € 1 par élève. Cette action est renouvelée pour EUROPALIA TURKEY : les deux expositions principales à BOZAR sont accessibles au tarif spécial de € 1 pour les élèves du primaire au supérieur. E For the EUROPALIA INDIA festival in 2013, we launched a special offer for schools: school groups could visit the main exhibition for just € 1 per pupil. This school action will be repeated for EUROPALIA TURKEY: from the tiniest pupils to young adults, all can visit the two main exhibitions in BOZAR for just € 1.

de kans om nog dichter bij de organisatie te worden betrokken en zelf actoren in het festival te worden. In samenwerking met kunstscholen en opleidingen journalistiek wordt een virtueel ‘Media Center’ opgericht waarin jonge geinteresseerden hun bijdragen kunnen posten: interviews, artikels, videoreportages, foto’s, beelden audioverslagen over de evenementen. Het ‘Media Center’ toont EUROPALIA TURKEY door de ogen van de jongeren. Zij krijgen carte blanche: visueel, journalistiek en artistiek. De allerbeste bijdragen worden mee opgenomen in de officiele EUROPALIAcommunicatie.

> p.23

Aan dit initiatief nemen vier hogescholen deel: – de Academie voor Schone Kunsten in Brussel – La Cambre (afdeling visuele communicatie) – het IHECS (opleiding journalistiek) – het RITCS (afdeling radio). europalia.eu


F EUROPALIA souhaite pousser plus

E EUROPALIA offers young people and stu-

loin l’implication des étudiants en écoles supérieures en leur proposant de devenir acteurs et contributeurs du festival. Combinant ceci avec la montée des nouveaux médias, et des formats specifiques qui lui sont propres, nous est venue l’idée de collaborer avec des écoles d’art et de journalisme afin d’alimenter un « Media Center » virtuel, un cœur vibrant du festival, ou se croisent interviews, articles de fond, reportages vidéos, photos, reportages radiophoniques pris lors des differents événements organisés dans le cadre d’EUROPALIA TURKEY. Liberté et créativite en situation réelle, encadré par notre équipe de communication et par les professeurs.

dents the opportunity to become actively involved in the organisation of the festival. In collaboration with art schools and journalism training courses, a virtual ‘Media Centre’ is being set up where young people can post their contributions: interviews, articles, video reportages, photos, images, and audio reports about the evenements. The ‘Media Centre’ will show EUROPALIA TURKEY through the eyes of today’s youth. They will be given visual, journalistic and artistic carte blanche. The best contributions will also be included in official EUROPALIA communications.

Nous avons établi des contacts avec 4 écoles supérieurs : – Académie des Beaux-Arts de Bruxelles – La Cambre (département Communication visuelle) – l’IHECS (département de journalisme) – le RITCS (section radio). europalia.eu

Four colleges are taking part in this initiative: – the Academy of Fine Arts in Brussels, – La Cambre (visual communication studies) – IHECS (journalism studies) – the RITS (radio studies). europalia.eu

YOUNGSTERS & SCHOOLS

121


123

Agenda & Venues


UREN HEURES HOURS

EVENEMENTEN EVÉNEMENTS EVENTS

20:30

20:30

20:30

11:00

16:00

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

08

09

10

10

10

19

22

24

28

29 Dance

Kadir “Amigo” Memiş

Christian Rizzo

14

Züleyha

Ege Hicaz Orkestra

14

21:00

Mehmet Akatay Project

14

15

Nev – Fasil Night

13

İpek Görgün

Sezen Aksu

Débruit Istanbul Sessions

21:00

03

10

20:00

01

Music

Dance

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Dance

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Dance

De Centrale

le phénix

De Centrale

De Centrale

De Centrale

BOZAR

Café Central

BOZAR

Les Halles de Schaerbeek

Les Halles de Schaerbeek

BOZAR

CAPe

Conservatoire Royal de Bruxelles

Sint-Baafsabdij

Sint-Baafsabdij

Eglise de Melreux

Espace Senghor

RASA

30cc Schouwburg

DISCIPLINE LOCATIE DISCIPLINES LIEUX DISCIPLINES VENUE

Kadir “Amigo” Memiş

Jordi Savall & Hespèrion XXI Ensemble

Borusan Quartet

Ensemble Scharoun

Kemençe Night

Kemençe Night

Ensemble Les Esprits Animaux

Kemençe Night

Kemençe Night

Christian Rizzo

November / Novembre / November 2015

20:00

08

Oktober / Octobre / October 2015

DATUM DATE DATE

AGENDA

Gent

Valenciennes

Gent

Gent

Gent

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Ettelbruck

Bruxelles

Gent

Gent

Melreux

Bruxelles

Utrecht

Leuven

STAD VILLE CITY

67

79

67

66

66

62

54

49

74

74

38

55

63

46

46

48

46

46

79

PAGINA PAGE PAGE

124


20:15

21:15

20:00

19:00

22:00

21:00

20:15

11:00

21

21

21

21

21

22

22

22

İstanbul Solistleri

Athena

BaBa ZuLa

Mustafa Özkent & Belçika Orkestrası

Burcu Karadağ & Ensemble

İstanbul Solistleri

BaBa ZuLa

Ayyuka

Athena

Bariş Demirel

Ayyuka

20:30

20:15

21

Imago Mundi

Okay Temiz & La Fanfare du Belgistan

20:00

20:15

21

25

20:00

20

Athena

25

21:00

20

İstanbul Solistleri

İlhan Erşahin Wonderland feat Hüsnü Şenlendirici

Imago Mundi

20:00

20

15:00

20:30

20

Burcu Karadağ & Ensemble

Imago Mundi

22

20:15

20

Okay Temiz & La Fanfare du Belgistan

20:00

20

Mustafa Özkent & Belçika Orkestrası

Mustafa Özkent & Belçika Orkestrası

19:00

20

Okay Temiz & La Fanfare du Belgistan

22

19:00

19

Imago Mundi

22

20:15

19

Muzikantenhuis

Gold + Beton

Muze

Le Guess Who? Festival

Le Guess Who? Festival

Handelsbeurs

Handelsbeurs

EPIC

Stadthalle Köln Mülheim

Sint-Augustinuskerk

le phénix

Handelsbeurs

Handelsbeurs

C-Mine

Academiezaal

Stadtgarten

Podium Mozaiek

Théâtre Molière

Handelsbeurs

Handelsbeurs

CC Belgica

Ancienne Belgique

Ancienne Belgique

Sint-Remigiuskerk Vucht

AGENDA

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Gent

Cologne

Heusden-Zolder

Utrecht

Utrecht

Gent

Gent

London

Cologne

Pepingen

Valenciennes

Gent

Gent

Genk

Sint-Truiden

Cologne

Amsterdam

Bruxelles

Gent

Gent

Dendermonde

Bruxelles

Bruxelles

Maasmechelen

55

54

63

60

62

41

57

51

62

43

41

51

54

57

63

60

57

41

68

43

63

62

60

63

125


20:00

20:00

20:30

22:00

20:00

20:00

23:00

20:00

15:00

26

27

27

27

28

28

28

28

29

Burhan Öçal & Trakya All Stars

İnsanlar

Barış K – Dj Set

Görkem Şen

Burhan Öçal & Trakya All Stars

Barış K – Dj Set / Insanlar

Burhan Öçal & Trakya All Stars

Görkem Şen / Barış Demirel

Görkem Şen / Barış Demirel

Burhan Öçal & Trakya All Stars

20:15

18

State Choir Turkey

Barış K – Dj Set Music

Music

Music

20:30

20:00

20:30

5

6

6

Christian Rizzo

Konya Turkish Tasavvuf Music Ensemble

Christian Rizzo

Januari / Janvier / January 2016

Dance

Music

Dance

Music

23:00

12

Mehmet Aslan – Dj Set

Music

Music

Arpanatolia

23:00

12

Istanbul Songs

Istanbul Songs

20

15:00

06

Music

Dance

19:00

05

Istanbul Songs

Music

Melih Kiraç – résidence

20:15

04

Istanbul Songs

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Music

19 > 30

20:30

03

December / Décembre / December 2015

20:00

26

Les Halles de Schaerbeek

Centre Culturel Jacques Franck

Les Halles de Schaerbeek

Handelsbeurs

Workspacebrussels

Nieuwe Kerk

BRASS

BRASS

Casino Houthalen-Helchteren

Salle Bruegel d’Hulencourt

Nieuwe Kerk

Podium Mozaiek

RASA

Kunstencentrum Vooruit

Kunstencentrum Vooruit

Kunstencentrum Vooruit

BOZAR

Subway Club

Maison de la Culture de la province de Namur

artrmx e.V.

PointCulture Bruxelles

Bogen 2

AGENDA

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Gent

Bruxelles

Den Haag

Bruxelles

Bruxelles

Houthalen-Helchteren

Vieux Genappe

Den Haag

Amsterdam

Utrecht

Gent

Gent

Gent

Bruxelles

Cologne

Namur

Cologne

Bruxelles

Cologne

79

47

79

42

77

48

52

52

47

47

47

47

38

57

52

51

38

52 / 57

38

51 / 55

51 / 55

38

126


20:30

20:15

20:00

19:00

20:30

20:00

20:30

20:00

19:30

20:00

20:00

20:00

21:00

21:00

00:00

20:15

20:00

20:00

21:00

22:30

15:00

15:00

20:00

20:30

20:00

7

8

9

16

16

17

20

21

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

27

30

30

Kadir “Amigo” Memiş

Ziya Azazi

Ziya Azazi

Taksim Trio

The Ottoman Drums

Reşat Öden & Gadjo Ensemble

Bedirhan Dehmen

Mihran Tomasyan

Ziya Azazi

Taksim Trio

BaBa ZuLa

Bedirhan Dehmen

Jef Neve & NOHlab

Mihran Tomasyan

Reşat Öden & Gadjo Ensemble

The Ottoman Drums

Taksim Trio

Taksim Trio

Taksim Trio

İsmail Altunsaray

Siirt Performing Arts Ensemble

İsmail Altunsaray

Konya Turkish Tasavvuf Music Ensemble

Konya Turkish Tasavvuf Music Ensemble

Konya Turkish Tasavvuf Music Ensemble

Le Centre des Arts et de la Culture – L’Imaginaire

CC Huy

le phénix

RASA

Nieuwe Kerk

Les Halles de Schaerbeek

Les Halles de Schaerbeek

Les Halles de Schaerbeek

Eglise Saint-Jean-Baptiste

C-Mine

Les Halles de Schaerbeek

Les Halles de Schaerbeek

Flagey

Les Halles de Schaerbeek

Centre culturel de la Chapelle

BOZAR

Flagey

CC Belgica

CC De Spil

De Centrale

Wolubilis

Stadsschouwburg Genk

Zuiderstrandtheater

CC Leopoldsburg

Stefanuskerk

AGENDA

Dance

Dance

Dance

Music

Music

Music

Dance

Dance

Dance

Music

Music

Dance

Music

Dance

Music

Music

Music

Music

Music

Music

Dance

Music

Music

Music

Music

Douchy-les-Mines

Huy

Valenciennes

Utrecht

Den Haag

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Genk

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

La Louvière

Bruxelles

Bruxelles

Dendermonde

Roeselare

Gent

Bruxelles

Genk

Den Haag

Leopoldsburg

Utrecht

74

76

76

58

40

49

72

73

76

58

51

72

60

73

49

40

58

58

58

44

81

44

47

47

47

127


VENUES

128


Bondgenotenlaan 21 B – 3000 Leuven +32 (0)16 320 300 stuk.be Academiezaal

Plankstraat 18 B – 3800 Sint-Truiden +32 (0)11 701 700 debogaard.be

Ancienne Belgique

Bd. Anspachlaan 110 B –1000 Brussels +32 (0)2 548 24 84 abconcerts.be Antwerp Expo

J. Van Rijswijcklaan 191 B –2000 Antwerpen boekenbeurs.be Argos

Werfstraat / Rue du Chantier 13 B – 1000 Brussels +32 (0)2 229 00 03 argosarts.org art)&(marges museum art)&(marges musée

Hoogstraat / Rue Haute 312-314 B – 1000 Brussels +32 (0)2 533 94 90 artetmarges.be artrmx e.V.

Hospeltstraße 69 D – 50825 Köln +49 (0)221 29496959 artrmx.com Auditorium de l’école 9

rue du Gulden Bodemstraat 4 B – 1000 Brussels +32 (0)2 414 48 99 lamaison1080hethuis.be Bibliothèque Sésame

Bd. Lambermontlaan 200 B – 1000 Brussels +32 (0)2 240 43 70 mabiblio.be Bold+Beton

Erbertplatz D – 50668 Köln +49 (0)174 9893731 goldundbeton.de Bogen 2

Gladbacher Wall 5 DE – 50670 Köln bogen2.de Brass

Avenue Van Volxemlaan 364 B – 1190 Brussels +32 (0)2 332 40 24 lebrass.be

CAPe

Pl. Marie-Adélaïde 1 LU – 9063 Ettelbruck +352 26 81 21-1 cape.lu Casino Houthalen-Helchteren

Varenstraat 22a B – 3530 Houthalen-Helchteren +32 (0)11 49 22 90 casino.houthalen-helchteren.be CC Belgica

Kerkstraat 24 B – 9200 Dendermonde +32 (0)52 20 26 26 ccbelgica.be CC De Spil

Hippoliet Spilleboutdreef 1 B – 8800 Roeselare +32 (0)51 265 700 despil.be CC Huy

Avenue Delchambre 7A B – 4500 Huy +32 (0)85 211206 acte2.be / theatredeliege.be CC Jacques Franck

Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Centre Multifonctionnel Triangel

Am Stellwerk 2 B – 4780 Sankt Vith +32 (0)80 44 03 20 triangel.com CID

Rue Sainte-Louise 82 B – 7301 Hornu +32 (0) 65 61 38 81 cid-grand-hornu.be Cinematek

Rue Baron Hortastraat 9 B – 1000 Brussel(s) +32 (0)2 551 19 19 cinematek.be CIVA

Kluisstraat / Rue de l’Ermitage 55 B – 1050 Brussels +32 (0)2 642 24 50 civa.be

Chaussée de Waterloosesteenweg 94 B – 1060 Brussels +32 (0)2 538 90 20 lejacquesfranck.be

C-mine

CC Leopoldsburg

De Centrale

CC Muze

De Cirk

CC Strombeek

De Roma

CC Sint-Niklaas

De Werf

Centrale for Contemporary Art

Église de Melreux

Kastanjedreef 1 B – 3970 Leopoldsburg +32 (0)11 34 65 48 ccleopoldsburg.be Dekenstraat 40 B – 3550 Heusden-Zolder +32 (0)11 80 80 98 muze.be Gemeenteplein B – 1853 Strombeek-Bever +32 (0)2 263 03 43 ccstrombeek.be Rode Kruisstraat 25 B – 9100 Sint-Niklaas +32 (0)70 23 30 48 amarant.be Sint-Katelijneplein /  Place Sainte-Catherine 44 B – 1000 Brussels +32 (0)2 279 64 35 centrale-art.be

129

Rue Saint-Martin 47 B – 7500 Tournai +32 (0)69 88 91 40 maisondelamarionnette.be

C-mine 10 B – 3600 Genk +32 (0)89 65 44 90 c-minecultuurcentrum.be Kraankinderstraat 2 B – 9000 Gent +32 (0)9 265 98 28 decentrale.be Zebrastraat 34 B – 9000 Gent +32 (0)70 23 30 48 amarant.be Turnhoutsebaan 286 B – 2140 Borgerhout +32 (0)3 292 97 40 deroma.be Werfstraat 108 B – 8000 Brugge +32 (0)50 33 05 29 dewerf.be Place de l’église B – 6990 Melreux +32 (0)479 02 21 68 mubafa.be

VENUES

30CC / Schouwburg


130

EPIC

13-15 Stoke Newington Road UK-London N16 8BH +44 (0)207 923 4190 epicdalston.com Espace Senghor

Waversesteenweg /  Ch. de Wavre 366 B – 1040 Brussels +32 (0)2 230 31 40 senghor.be Faculté de Traduction et Interprétation Marie Haps /  Université Saint-Louis

Kruidtuinlaan /  Bd du Jardin Botanique 43 B – 1000 Brussels vinci.be Festival Cinemamed

Koningsstraat / Rue Royale 236 B – 1210 Brussels +32 (0)2 800 80 04 cinemamed.be Filem’on International Children’s Film Festival

filemon.be

VENUES

Flagey

Heilig Kruisplein /  Place Sainte-Croix B – 1050 Brussels +32 (0)2 641 10 20 flagey.be Frans Masereel Centrum

Masereeldijk 5 B – 2460 Kasterlee +32 (0)14 85 22 52 fransmasereelcentrum.be GC De Kriekelaar

Rue Gallaitstraat 86 B – 1030 Brussels +32 (0)2 203 08 00 citizenne.be Handelsbeurs

Kouter 29 B – 9000 Gent +32 (0)9 265 91 60 handelsbeurs.be Jubelparkmuseum Musée du Cinquantenaire Cinquantenaire Museum

Koninklijke Bibliotheek van België Bibliothèque royale de Belgique Royal Library of Belgium

Keizerslaan 4 / Bd de l’ Empereur B – 1000 Brussels +32 (0)2 519 53 11 kbr.be Koninklijk Conservatorium Conservatoire Royal

Regentschapsstraat /  Rue de la Régence 30 B – 1000 Brussels +32 (0)2 507 82 00 bozar.be

Kunstencentrum Vooruit

Sint-Pietersnieuwstraat 23 B – 9000 Gent +32 (0)9 267 28 28 vooruit.be La Tentation

Rue de Laekensestraat 28 B – 1000 Brussels +32 (0)2 223 22 75 centrogalego.be La Vénerie

Rue Gratèsstraat 3 B – 1170 Brussels +32 (0)2 672 14 39 lavenerie.be Le Café Central

Borgval 14 B – 1000 Brussels lecafecentral.com Le Centre des Arts et de la Culture – L’Imaginaire

Place Paul Eluard F – 59282 Douchy-les-Mines +33 (0)3 27 32 32 32 lephenix.fr Le Guess Who? Festival

Helling 7 NL – 3523 CB Utrecht leguesswho.nl le phénix

Bd Harpignies F – 59301 Valenciennes +33 (0)3 27 32 32 32 lephenix.fr Les Halles de Schaerbeek

Jubelpark / Cinquantenaire 10 B – 1000 Brussels +32 (0)70 23 30 48 amarant.be

Koninklijke Sint-Mariastraat /  Rue Royale Sainte-Marie 22 B – 1030 Brussel(s) +32 (0)2 218 21 07 halles.be

Kaaistudio’s

Librairie Le Wolf

OLV Van Vaakstraat /  Rue Notre-Dame du Sommeil 81 B – 1000 Brussels +32 (0)2 502 11 25 workspacebrussels.be

Violetstraat /  Rue de la Violette 18-20 B – 1000 Brussel(s) +32 (0)2 512 12 30 lewolf.be

Librairie Point Virgule

Rue Lelièvre 1 B – 5000 Namur +32 (0)81 22 79 37 librairiepointvirgule.be Librairie Livre aux trésors

Place Xavier-Neujean 27a B – 4000 Liège +32 (0)4 250 38 46 livreauxtresors.be M HKA

Leuvenstraat 32 B – 2000 Antwerpen +32 (0)3 260 99 99 muhka.be Maison de la Culture

Avenue Golenvaux 14 B – 5000 Namur +32 (0)81 77 67 73 province.namur.be Maison des Arts

Haachtsesteenweg /  Chaussée d’Haecht 147 B – 1030 Brussels +32 (0)2 240 34 99 1030culture.be Maison du Livre

Rue de Romestraat 24-28 B – 1060 Brussel(s) +32 (0)2 543 12 20 lamaisondulivre.be Maison du Peuple

Sint-Gillisvoorplein /  Parvis Saint-Gilles 37-39 B – 1060 Brussels +32 (0)2 534 56 05 stgillesculture.irisnet.be Malmundarium

Place du Châtelet 10 B – 4960 Malmédy +32 (0)80 799 668 malmundarium.be MAS, Museum Aan de Stroom

Hanzestedenplaats 3 B – 2000 Antwerpen +32 (0)3 338 44 00 mas.be Muntpunt

Muntplein /  Place de la Monnaie 6 B – 1000 Brussels +32 (0)2 278 11 11 muntpunt.be Muzikantenhuis

Dampoortstraat 50 B – 9000 Gent +32 (0)476 502 877 muzikantenhuis.be


Sint-Baafsabdij

Paleis voor Schone Kunsten / Palais des Beaux-Arts / Centre for Fine Arts

Sint-Jan-de Doper Kerk Eglise Saint-Jean-Baptiste

Spui 175 NL – 2511 BM Den Haag +31 (0)70 8800333 zuiderstrandtheater.nl

Sint-Baafsplein B – 9000 Gent +32 (0)9 265 98 28 decentrale.be

Rue Ravensteinstraat 23 B – 1000 Brussels +32 (0)2 507 82 00 bozar.be

Sint-Jan-Baptistvoorplein /  Parvis St Jean Baptiste B – 1080 Brussel(s) +32 (0)2 415 86 03 lamaison1080hethuis.be

Podium Mozaïek

Sint-Remigiuskerk Vucht

Bos en Lommerweg 191 NL – 1055 DT Amsterdam +31 (0)20 580 0380 podiummozaiek.nl Poëziecentrum

Vrijdagmarkt 36 B – 9000 Gent +32 (0)9 225 22 25 poëziecentrum.be PointCulture

Koningsstraat / Rue Royale 145 B – 1000 Brussels +32 (0)2 737 19 60 pointculture.be Quartiers Latins

Martelarenplein /  Place des Martyrs 14 B – 1000 Brussels +32 (0)2 227 34 00 cfc-editions.be RASA

Pauwstraat 13a NL – 3512 TG Utrecht +31 (0)30 2330123 rasa.nl RITCS School of Arts

Rue A. Dansaertstraat 70 B – 1000 Brussels +32 (0)2 507 14 11 ritcs.be Salle Bruegel d’Hulencourt

Bruyère d‘Hulencourt 15 B – 1472 Vieux-Genappe +32 (0)67 79 40 21 arthulencourt.eu Salle de l’Hôtel de ville

Place de l’Hôtel de Ville 16 B – 7160 Chapelle-lez-Herlaimont +32 (0)64 431 335 ccrc.be Sint-Augustinuskerk

Johan Demaegtstraat1 B – 1673 Beert (Pepingen) +32 (0)2 396 28 17 kunstinpepingen.be

Dorpsstraat B – 3630 Maasmechelen +32 (0)89 76 97 97 ccmaasmechelen.be Skatepark Ursulinen / s

Ursulinenplein /  Square des Ursulines B – 1000 Brussels sk8boarders.be S.M.A.K.

Citadelpark B – 9000 Gent +32 (0)9 240 76 01 smak.be Stadhuis  Hôtel de ville Town Hall

Grote Markt / Grand Place B – 1000 Brussels +32 (0)2 279 22 11 bruxelles.be Stadsschouwburg

Stadsplein 1 B – 3600 Genk +32 (0)89 65 38 17 genk.be Stadtgarten

Venloer Straße 40 DE – 50672 Köln +49 (0)221 9529940 stadtgarten.de Stadthalle Köln Mülheim

Jan-Wellem-Straße 2 DE-51065 Köln +49 (0)221 622096 weekendfest.de Stefanuskerk

Braziliëdreef 2 NL – 3563 CK Utrecht +31 (0)30 2330123 rasa.nl

Subway Club

Aachener Straße 82-84 DE – 50674 Köln subway-der-club.de

131

Théâtre Molière

Bolwerksquare /  Square du Bastion 3 B – 1050 Brussels +32 (0)2 217 26 00 muziekpublique.be UCL – Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme (LOCI) / UCL – Faculty of Architecture, Architectural Engineering and Urban Planning (LOCI)

Wafelaertsstraat 47-51 B – 1060 Brussels uclouvain.be Vrije Ateliers

Rode Kruisstraat 25 B9100 Sint Niklaas +32 (0)3 778 33 70 amarant.be Wolubilis

Cours Paul Henri Spaak Promenade 1 B – 1200 Brussels +32 (0)2 761 60 30 wolubilis.be Yunus Emre Institute Institut Yunus Emre

Kunstlaan / Avenue des Arts 46 B – 1000 Brussels +32 (0)2 289 04 70 bruksel.yee.org.tr Zaal Stanislas

Grote Steenweg 75 B – 2600 Berchem +32 (0)70 23 30 48 amarant.be Zuiderstrandtheater

Kranenburgweg 211 NL – 2583 ER Den Haag +31 (0)70 8800333 zuiderstrandtheater.nl

VENUES

Nieuwe Kerk


One single field un-detachable from the long history of human beings is culture. Going back to the origins one could easily see that culture starts not only with the existence of humanity but as the first and the most powerful remedy to the existence of man. We produced, we cultivated we survived and we created culture. But it is hardly evident that we are standing at point zero of that long history. In the last 30.000 years we created new heavens, technology, a part and parcel of culture, leads us to the stars. However we are in the very detrimental need of peace, mutual understanding, tolerance and co-existence. It is only through art that we can communicate among ourselves without compromise without prejudices and without differentiation. Culture and art in alignment with it, are the home for us since we have been human beings. So Anatolia... As the bridge to different cultures it is also a bridge to the differences, as the bridge to different ethnicities all through history it is also a bridge to different identities, to different languages. But more important than all Anatolia has always been the sole soil of the concomitance, convergence and togetherness of different religions.

Eventually Turks coming from the Seljukian and Ottoman background have embraced anything ever produced by and in Anatolia. Islam with its enormous tolerance to differences has always been proud of the flourishing of other religions in Anatolia feeling this wide and fecund earth as their homes. Today we are passing through one of the most adorable time periods. Every day we are facing a new but giant step towards future and we conceive future as today. Yet we are fully aware of the great turbulence and disruptive events spread over the globe. We believe in the virtues of globalization as a peace-maker but globalization today is facing a number of disturbances. So many sad events everyday striking our faces in need of further amelioration. In this both wild and beautiful world we believe in the power of culture and art. We believe Anatolia through its huge and limitless history produced a model strong enough to end all these troubles. Art shaped in Anatolia, culture produced in Anatolia has always been a call for peace, friendship, solidarity. In that regard we say Anatolia is the home of eternity and in that regard we are presenting the art and culture it has produced with grace.


Doe een schenking  Faites un don  Make a donation

N Europalia biedt een

groots cultureel avontuur dat ieder publiek fascineert. Om deze missie tot een goed einde te brengen, hebben we uw hulp nodig. Indien u onze missie wenst te steunen, doe een schenking aan EUROPALIA Arts Festival. Iedere schenking ten gunste van EUROPALIA Arts Festival geniet van een fiscaal attest (voor bedragen vanaf € 40).

EUROPALIA Arts Festival Galerie Ravenstein 4 bte3 1000 Brussels IBAN: BE90 3100 7631 4232 BIC: BBRUBEBB ‘Donation Festival EUROPALIA’

F Europalia propose une grande aventure culturelle qui passionne tous les publics. Afin de mener à bien notre mission, nous avons besoin de votre aide. Si vous désirez nous soutenir, faites un don à EUROPALIA Arts Festival.

E Europalia offers a great

Tout don effectué en faveur de l’a.s.b.l EUROPALIA Arts Festival bénéficie d’une attestation fiscale (pour les montants de plus de 40 €). 

Every donation entitles to a tax exemption certificate (as from € 40).

cultural adventure, loved by an extensive audience. In order to accomplish our mission, we need your help. If you would like to support us, make a donation to EUROPALIA Arts Festival.


Graphic design www.somethingels.net Copyrights images Cinema Nuri Bilge Ceylan © Muhsin Akgün Semih Kaplanoglu © Muhsin Akgün Yesim Ustaoglu © Muhsin Akgün Dervis Zaim © Murat Duzyol Faruk Hacihafizoglu © Faruk Hacihafizoglu Kaan Müjdeci © Sedat Mehder Saadet Aksoy © Muhsin Akgün Literature Ahmet Ümit © DR Pascale Fonteneau © Nabiscan Enis Batur © DR Hakan Günday © Selen Ozer Gunday Mario Levi © Kalem Agency Haydar Ergülen © AYNA Revue Enver Ercan© Enver Ercan Adalet Agaoglu © Editions Turquoise Spectacular Translation Machine – Southbank Centre © Carole Mendy Cover image Studio fifty fifty

SPONSORS TURKEY

Main sponsor

Official Carrier

Tour Operator

Promotional sponsor


Profile for EUROPALIA

EUROPALIA TURKEY  

Volledig programma Programme complet Complete programme

EUROPALIA TURKEY  

Volledig programma Programme complet Complete programme

Advertisement