Page 1


Kierunki debaty nt. Europejskiej Polityki Spójności  

Na zlecenie posła do PE Jana Olbrychta Stowarzyszenie Europa jest prosta w listopadzie i grudniu 2010 r. zorganizowało cykl seminariów ekspe...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you