Page 98

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

o trebuie să li se acorde copiilor tot sprijinul pentru a se realiza în domeniul în care sunt înzestraţi; o problema esenţială nu este cea a dezvoltării intelectuale, ci a dezvoltării emoţionale şi a contactelor cu ceilalţi; o este benefic pentru autişi să trăiască alături de copii cu alt tip de handicap pentru a nu întâlni şi retrăi, multiplicată şi exacerbată, propria lor problemă; cel mai bun sprijin pentru autişti este să se afle alături de copii cu sindromul L. Down deoarece aceştia din urmă au tendinţa de a fi afectuoşi, sociabili, dornici de contact, fără a fi afectaţi de lipsa de reacţie a partenerilor; întâlnirea copilului autist cu unul afectat de paralizie îl desprinde din izolarea sa şi poate chiar să-l determine să-i dea ajutor; o când copilul este mai mare este bine ca el să fie ajutat să-şi folosească obsesiile şi fixaţiile în mod creator. Alegerea uneia sau alteia din strategiile enumerate pentru abordarea copiilor cu deficienţe severe şi/sau asociate depinde de potenţialul de învăţare al copilului, de tipul şi gradul handicapului său, dar şi de personalitatea educatorului. Oricare ar fi strategia aleasă, ea trebuie să fie integrată într-un program de intervenţie personalizat, program structurat pe domenii de intervenţie. Există, evident, şi puncte slabe:  insuficienta pregătire practică a absolvenţilor învăţământului universitar;  programe şcolare supraîncărcate;  număr mic de ore alocat pentru copiii cu CES din şcolile de masă;  lipsa unor camere de resurse la nivelul şcolilor integratoare;  slaba preocupare pentru integrarea socială a tinerilor cu CES proveniţi din centre de plasament;  număr mic de cercetări constatativ-ameliorative efectuate la nivelul universităţilor în domeniul eşecului şcolar. Propuneri există, alături însă de o mare inerţie şi lipsă de implicare motivată.

BIBLIOGRAFIE: 1. Asociaţia RENINCO România (2002), Curriculum pentru copiii cu deficienţe (dizabilităţi) severe şi profunde, UNICEF 2. Hâncu, V., Consideraţii istorice şi teoretice asupra autismului infantil, în Revista Societate şi Handicap, nr. 1-2 / 2001 3. Popescu, G., Pleşa, O. (1998), Handicap, readaptare, integrare. Ghid fundamental pentru protecţia specială, recuperarea şi integrarea socio-profesională a persoanelor în dificultate, Bucureşti, Ed. Pro Humanitate 4. Rectory Paddock School (1983), Curriculum – educaţia copiilor cu handicap mental sever, Ediţia II – revizuită, Londra, 5. Verza, E., Delimitări conceptuale în autism, în Revista de Educaţie Specială, nr. 2 / 1993, Bucureşti 6. *** Revista O ŞCOALĂ DESCHISĂ, nr. 1 şi 2/2009, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Humanitas

- 97 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement