Page 96

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

– Tonul vocii profesorului să nu fie strident, răstit; – Încurajarea copilului în direcţia autonomiei. O altă categorie o constituie copiii cu deficienţe de vedere pentru care se recomandă: – Utilizarea de materiale concrete, familiare, mai ales a celor folosite şi de ceilalţi copii; – Construirea de modele senzoriale pentru răspunsurile corecte pentru ca elevul să poată compara răspunsul său cu modelul; – Încurajarea copilului să-şi evalueze progresul folosind liste de verificare, grafice de rezultate; – Însoţirea prezentării vizuale de verbalizarea acţiunilor; – Creşterea progresivă a spaţiului şi a distanţelor pe care copilul le poate explora; – Exersarea motricităţii fine şi a capacităţii de discriminare tactilă. În cazul copiilor cu deficienţe de auz, sunt recomandate: – Aşezarea copilului în clasă astfel încât să se poată întoarce spre interlocutor cu urechea cu care aude mai bine; – Luminarea feţei interlocutorului; – Oferirea ocaziei de a vorbi/răspunde cât mai mult; – Oferirea posibilităţii ca elevul să ceară repetarea mesajelor; – Punerea în valoare a punctelor tari ale copilului; – Evitarea prezentării unor mesaje vizuale în acelaşi timp cu cele auditive; – Dublarea mesajului oral de cel scris pe tablă; – Folosirea unui retroproiector; – Repetarea cuvintelor, reformularea mesajelor, simplificarea limbajului; – Evaluarea conţinutului şi nu a abilităţii de comunicare. Pentru elevii cu surdocecitate, se recomandă adoptarea unor strategii care să ţină seama de cele patru faze de abordare a acestui copil: – Etapa I: încercare-tatonare în care se stabileşte o relaţie afectivă solidă şi de durată între profesor şi elev, urmărindu-se întărirea legăturii, obţinerea unei motivaţii mai puternice, creşterea frecvenţei răspunsurilor; – Etapa II: stimularea şi satisfacerea trebuinţelor ce urmăreşte crearea unei trebuinţe de folosire a vederii/auzului rezidual, integrarea informaţiilor senzoriale de la diferite simţuri, comunicarea, toate urmărind asigurarea de experienţe care îl vor ajuta pe copil să înceapă să simtă că este o persoană prin activităţi de rutină ca îmbrăcatul, hrănirea, spălarea, folosirea toaletei, igiena, jocul; – Etapa III: învăţarea care vizează câteva domenii: o Dezvoltarea socială şi afectivă; o Dezvoltarea deprinderilor motorii de bază şi fine; o Dezvoltarea comunicării şi a limbajului; o Dezvoltarea cognitiv-conceptuală; o Dezvoltarea percepţiei; o Orientarea şi mobilitatea; o Deprinderi de viaţă. – Etapa IV: activităţi convenţionale ce vizează introducerea treptată a unor elemente din programele de studii urmate de copii de aceiaşi vârstă (elemente de citit, scris, aritmetică, istorie, geografie, ştiinţele naturii, desen etc). O altă categorie o constituie copiii cu deficienţe de limbaj pentru care se recomandă: – Corectarea repetată şi calmă a greşelilor; - 95 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement