Page 90

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

comunicarea neverbală (mimico-gesticulară) este total sau parţial absentă: evitarea comunicării prin privire, absenţa contactului vizual, ceea ce poate uneori sugera cecitatea; gesturile sunt stereotipe şi nu au valoare comunicaţională; - ecopraxia (imitarea „în oglindă” a gesturilor celor din jur); - când doreşte un obiect, copilul autist nu-l va indica cu degetul, ci-l va apuca de mână sau de deget pe adult; - mulţi autişi nu ajung la comunicare verbală; - cei care comunică verbal se caracterizează prin: afazie nominală, inversiune pronominală, ecolalie, repetare stereotipă; - lipsa elementelor expresive din vorbire; aceasta este atonală şi golită de conţinut emoţional. rezistenţa la schimbare (nevoia de imuabilitate): - obsesia păstrării neschimbate a ambianţei precum şi a programului zilnic; reacţii protestatare explozive la cea mai mică schimbare în ambianţă sau tabieturi; - jocurile lor au tendinţa de a se desfăşura mereu după acelaşi tipic: alinierea obiectelor, întocmirea unor colecţii stranii, acţiuni repetitive desfăşurate pe perioade mari de timp (stingerea şi aprinderea luminii, rotirea sau balansarea unor obiecte); - ataşamentul exagerat pentru un obiect ce nu are însă valoare simbolică şi căruia îi imprimă de obicei o mişcare circulară sau ciclică; - copiii autişti pun în mod repetat aceleaşi întrebări şi aşteaptă mereu acelaşi răspuns, de aici şi memoria lor prodigioasă; - unii copii au mişcări stereotipe ce se manifestă identic în anumite momente. reacţia la stimulare şi autostimulare senzorială: din acest punct de vedere există copii hiposensibili, copii hipersensibili şi copii la care fenomenele alternează: - copilul nu are reacţii la lumină, persoane sau obiecte, pare a nu recunoaşte figuri şi obiecte familiare; - copilul poate fi fascinat de lumină, fixând îndelung sursele luminoase; poate fixa îndelung propriile mâini; - copilul nu reacţionează la sunete sau voci, indiferent de tonalitatea, intensitatea acestora; - copilul reacţioneză exagerat la stimuli auditivi normali până la a-şi proteja urechile cu mâinile; - intoleranţă la anumite sunete; - reacţii disproporţionate la stimuli odorifici, gustativi, tactili sau la durere; - fenomenul de hiperselecţie a stimulilor. nevoia de autostimulare senzorială: - rotirea braţelor, contorsionarea mâinilor şi degetelor; - rotirea ritmică a capului, învârtirea îndelungată fără să dea semne de ameţeală, greaţă, balansarea corpului; - nu calcă cu toată laba piciorului, preferând mersul „în vârful picioarelor”; - nevoia de autostimulare dureroasă. discordanţa afectivă: deşi în general copiii autişti manifestă platitudine emoţională, uneori există şi discordanţă afectivă: - pot trece de la o stare la alta, fără cauze evidente: de la râs incontrolabil la plâns; - lipsa emoţiei de teamă în anumite situaţii ce ar trebui să o genereze şi apariţia acestei emoţii în prezenţa unor obiecte inofensive. -

o

o

o

o

2013

- 89 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement