Page 9

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

e un secret pentru nimeni că pregătim elevi pentru o lume despre care nu ştim cum va arăta. În condiţiile în care informaţia ne depăşeşte pe toţi, la un moment dat, este cazul să luăm un moment de respiro: să alegem ce este esenţial pentru copil, să ne concentrăm pe acele achiziţii, cunoştinţe, competenţe care să-l ajute să progreseze în continuare, fiecare în ritmul său. Aici este cheia: învăţământ adaptat fiecărei categorii de copii (normali sau cu deficienţe). Fără anumite cunoştinţe, abilităţi instrumentale, competenţe nu poţi evolua. Cititul, scrisul, calculul matematic, vorbirea sunt acele achiziţii instrumentale pe care se bazează tot eşafodajul ulterior. Pentru că tot am ajuns aici: îmi doresc un sistem de învăţământ (la ciclul primar) organizat pe principiul claselor mobile. Şi dacă se vorbeşte tot mai mult de credite (pentru studenţi, profesori), de ce n-ar fi şi în învăţământul nostru preuniversitar acest sistem; asta ar însemna că un elev nu poate trece în clasa următoare dacă nu are anumite achiziţii, competenţe minimale; cu alte cuvinte, un elev ar putea fi în clasa a III-a la limba română, în clasa a IV-a la matematică, etc. Esenţial este ca nimeni să nu absolve cursurile unei anumite discipline dacă nu realizează, la nivel minim, itemii propuşi. Teoretic sună bine, dar aş vrea să văd acel director care să accepte asta şi să se implice în organizarea programului elevilor după aceste criterii. Ştiu că este greu, la început, dar asta ne scuteşte, în perspectivă, de a avea absolvenţi analfabeţi, nu doar în domeniul limbii române, ci şi al matematicii sau oricărei discipline din planul de învăţământ. Nu pot să închei pledoaria mea fără a-mi exprima speranţa că revista ŞI TOTUŞI... EDUCAŢIA va găzdui în paginile sale studii, cercetări, aplicaţii, atitudini etc. ale celor preocupaţi de educaţia şi ocrotirea copiilor.

-8-

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement