Page 66

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA o o o o

Anul I, Nr. 1-2

2013

Stimularea abilităţilor argumentative şi critice; Dezvoltarea abilităţilor comunicative multiple; Dezvoltarea abilităţilor creative; Stimularea abilităţilor de evaluare.

Repercusiuni asupra clasei: o Utilizarea muzicii, in momentul de captare a atentie, a scos in evidenta lumile simbolice ale copiilor, deschizand momente de reflectie comuna si de colaborare in momente colective. Astfel, inspirati de melodie, copiii au descoperit in versurile cântecului - Oda bucuriei - un mesaj important şi anume că iubirea, prietenia îi aduce pe oameni împreună şi îi face fericiţi. Acesta a fost punctul de plecare in actiunea de deconstructie a violentei, precum si a reconsiderarii ulterioare a formelor de nonviolenta; o Au reflectat asupra faptelor lor şi şi-au dat seama că trebuie să-şi schimbe comportamentul dacă doresc să aibă cât mai mulţi prieteni; o Prin aplicarea unei tehnici de brainstorming, pornind de la fraza stimul "Mâinile mă pot ajuta să-mi fac mulţi prieteni" elevii au identificat comportamente/soluţii nonviolente ca alternativă la cele violente; o Lucrând în echipă, împărţindu-şi sarcinile, ajutându-se, corectându-se unul pe altul atunci când era nevoie, străduindu-se să nu se enerveze şi să-l asculte pe celălalt cu atenţie şi răbdare, au reuşit să se achite destul de bine de sarcinile primite, realizând atât fotografii cât şi mesaje adecvate imaginilor.În final s-a ajuns la concluzia că ajutorul oferit atunci când cineva are nevoie, mângâierea, vorbele frumoase, respectul, iertarea, generozitatea, toleranţa te pot ajuta să-ţi faci multi prieteni; o Profund implicaţi în această activitate şi ghidaţi de întrebări ajutătoare, elevii au înţeles mai bine semnificatia cuvântului “cooperare”; au înţeles că “împreună” nu înseamnă doar să stai unul lângă altul, ci să comunici într-o maniera nonviolentă, să dai o mână de ajutor atunci când cel de lângă tine are nevoie, să-ţi asumi responsabilităţi; o Prin realizarea desenelor cu mesaj nonviolent arta s-a dovedit, in tematica violentei, o forma potrivita de exprimare pentru ca ea face loc nu numai argumentelor, ci si a sentimentelor de apropiere de semeni. Repercusiuni asupra instituţiei, asupra familiei şi asupra altor actori locali: o Lecţia de mai sus a fost prezentată şi dezbătută în cadrul comisiei metodice din şcoală, prilej cu care s-a făcut diseminarea informaţiilor, cunoştinţelor ce au făcut subiectul activităţii, toţi participanţii au fost realmente interesaţi de tema aleasă, de modul de structurare şi prezentare a lecţiei, de filmul foarte sugestiv realizat cu elevii; majoritatea consideră deja acest suport ca o adevărată resursă educaţională pe care o pot utiliza; o În cadrul unei şedinţe cu părinţii s-a pus accentul pe problema educaţiei pentru nonviolenţă în context şcolar; prezantarea materialului realizat cu elevii i-a convins, mai mult decât orice discurs formalizat, de faptul că şi ei pot contribui la contracararea faptelor de violenţă din context şcolar şi nu numai, că au şi ei o responsabilitatemajoră în acest sens; o Materialul realizat la nivelul clasei a fost prezentat in cadrul comisiei de resort din şcoală care a elaborat „Planul minimal de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar” şi la care au fost invitaţi şi membri ai autorităţilor locale;

- 65 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement