Page 64

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

Preambul: o Malraux propune instaurarea unui “muzeu imaginar”, generalizat în urma intercomunicărilor dintre culturi, ce presupune o pedagogie tactică a imaginarului. o Cicero, referindu-se la inteligenţă, vorbeşte de puterea şi funcţia minţii de a stabili legături şi de a face legături între legături (reunirea a două sensuri: acela de a discrimina între şi de a lega, culege, pune laolaltă). Există o inteligenţă a mâinii? Se pare că DA. Pornind de la aceste deziderate, demersul pe care ni l-am propus a urmărit:  Realizarea unei atmosfere de calm, linişte şi emoţie prin audierea şi discuţiile referitoare la “Oda bucuriei”;  Lansarea unei provocări referitoare la “mână” (care poate avea un rol principal în declanşarea unor acţiuni, reacţii, atitudini);  Provocarea de răspunsuri, alegeri ale elevilor privind rolul mâinii în a alina, mângâia, oferi, apăra, ajuta, produce lucruri care-i bucură pe ei şi pe alţii etc.;  Asocierea unui anumit mesaj cu imaginea adecvată;  Argumentarea adoptării unei atitudini alternative la posibile acte de violenţă. Secvenţe educaţionale

Conţinutul activităţii

Metode/ procedee

Captarea atenţiei

Audiţia cântecului “Oda bucuriei”, în interpretarea corului de copii "Glasuri de Argint" Lectura poeziei. Discuţii referitoare la mesajul transmis de versurile citite. Profesorul anunţă că se vor purta discuţii referitoare la prietenie, cooperare şi responsabilitate.

Audiţia Lectura Conversaţia

Explicaţia

Colectivul clasei

Făcându-se referiri la diverse agresiuni fizice, în care mâna are rolul principal, profesorul lansează întrebarea : “Te-au ajutat aceste fapte să-ţi faci prieteni?”.

Dezbaterea Conversaţia

Colectivul clasei

Observarea

Ajungându-se la concluzia că respectivele agresiuni nu ajuta pe nimeni să-şi facă prieteni, este lansată fraza stimul: "Mâinile mă pot ajuta să-mi fac mulţi prieteni". Elevii sunt solicitaţi să formuleze cât mai multe idei în sprijinul acestei afirmaţii.

Brainstorming

Colectivul clasei

Observarea

După discutarea tuturor soluţiilor propuse se întocmeşte o listă cu cele considerate corespunzătoare.

Explicaţia Conversaţia Exerciţiul Cooperarea

Coli A4 Instrumente scris

Colectivul clasei

Probă practică

Elevii sunt împărţiţi în două

Conversatia

Aparate foto/ca-

Echipe de

Pobă

Anunţarea temei şi subtemelor care stau la baza Dirijarea învăţării

Resurse didactice Materiale Umane CD Colectivul Calculator clasei Textul cântecului

Flip-chart marker

Evaluare

Conversaţia

- 63 -

de

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement