Page 62

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

„Pădurea – aurul verde al planetei”

2013

„Surâsul toamnei

BIBLIOGRAFIE -

Adler, A., (1995), Psihologia şcolarului greu educabil, Editura IRI, Bucureşti, Cuomo, N., (2002), O altă faţă a şcolii, traducere şi adaptare Mara, D., Editura Psihomedia Sibiu. Gardner, H., (1993), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, Basic Books, New York. Gherguţ, A., (2001), Psihologia persoanelor cu cerinţe speciale, Strategii de educaţie integrată, Editura Polirom, Iaşi. Radu, I. T., (1978), Învăţămăntul diferenţiat. Concepţii şi strategii, Editura didactică şi Pedagogică, Bucureşti

- 61 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement