Page 58

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

„ Bazarul” – expoziţie cu vânzare, este una dintre activităţile la care elevii clasei au participat cu multă plăcere. Este o activitate complexă, care presupune o îmbinare de activităţi artistico – plastice, abilităţi practice, matematice şi chiar din domeniul limbii şi comunicării. Cu această ocazie, elevii îşi exersează cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite la educaţie plastică şi educaţie tehnologică, dar şi pe cele matematice, de calcul mintal, şi cunoştinţele dobândite la limba şi literatura română în ceea ce priveşte textul non – literar („reclama”) şi scrierea funcţională ( „invitaţia”), teme studiate în acest an şcolar Bazar „ Ouă încondeiate” şi

Bazar „Spiritul Crăciunului”

Serbările şcolare au valenţe psihopedagogice deosebite în cazul tuturor copiilor, dar mai ales în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Este momentul când ei se pot afirma la fel de bine ca şi ceilalţi copii, iar bucuria afirmării pe scenă în faţa părinţilor,a colegilor şi cadrelor didactice este imensă. Serbările cu diferite ocazii prilejuiesc momente de înaltă trăire emoţională şi afectivă, dezvoltă mândria şi stima de sine, dar şi competenţe lingvistice, exersarea memoriei, cultivă simţul şi spiritul estetic. Acum se pot descoperi talente şi aptitudini care au stat în stare latentă, şi, care odată provocate, pot deschide noi căi de dezvoltarea şi afirmarea personalităţii fiecărui copil. „ Carnavalul” este o altă activitate extraşcolară care aduce multă bucurie,amuzament şi satisfacţie copiilor. Aici se împletesc armonios activităţile ludice cu cele ale educaţiei tehnologice prin care elevii îşi confecţionează singuri propriile măşti şi costume. Excursiile şi drumeţiile sunt activităţi extraşcolare complexe, deosebit de atractive pentru toţi copiii. De la alegerea traseelor, organizarea activităţii şi până la ultimul instructaj înaintea plecării, excursia produce mult entuziasm, bucurie şi implicare din partea tuturor. O importanţă deosebită am acordat încă de anul trecut, când am preluat această clasă de elevi, activităţilor extracurriculare. Deşi elevii mei erau doar în clasa a II-a, nu mi s-au părut a fi prea mici pentru a redacta propria revistă a clasei, „Isteţilă”, încercând, astfel, să ne facem mai cunoscute munca, preocupările, talentele noastre. Colectivul redacţional este foarte activ şi a reuşit să mobilizeze pe toţi elevii clasei să participe şi să disemineze în toată şcoala revista. - 57 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement