Page 57

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

„Metoda cubului”- ne ajută să studiem o temă, un concept din perspective diferite. Presupune utilizarea unui cub (real sau imaginar) care are diferite instrucţiuni notate pe fiecare faţă, după cum urmează: - Descrie – Cum arată? - Compară – Cu ce se aseamănă şi cu ce diferă? - Asociază – La ce te face să te gândeşti? - Analizează - Din ce e făcut? - Aplică – Cum poate fi folosit? - Argumentează pro sau contra – E bun sau rău? De ce? Acestea sunt doar câteva dintre metodele gândirii critice, care, în cazul clasei mele, au avut cele mai bune rezulate, influenţând într-o foarte mare măsură calitatea procesului instructiveducativ şi, de asemenea, un rol important în a face mai interesantă şi atractivă lecţia, atrăgându-i pe elevi mai mult la şcoală. -

2. STRATEGIA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE În scopul socializării şi integrării copiilor cu nevoi speciale, completarea activităţilor educative şi terapeutice din şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare. Scopul general al acestor activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială, mai exact, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, a comportamentului în grup, creşterea stimei de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grup, intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate, dispariţia anumitor bariere în comunicare şi asigurarea unui cadru de confort psihic necesar elevilor care se implică mai greu în rezolvarea sarcinilor la clasă. În sprijinul celor afirmate mai sus, pot da câteva exemple remarcabile, mai ales în cazul a patru elevi cu cerinţe educaţionale speciale din clasa incluzivă, care au înregistrat progrese deosebite în rezultatele şcolare datorită implicării lor în activităţile extraşcolare, copii care la începutul anului şcolar nu-şi manifestau nici cel mai mic interes faţă de activităţile clasei. Astfel, unu dintre ei a devenit responsabil în Consiliul elevilor pe clasa cu activităţile extraşcolare, funcţie de care este foarte mândru şi care l-a determinat să se implice tot mai mult în viaţa şcolară. Împreună cu el şi ceilalţi elevi, am hotărât curriculum nonformal al clasei în acest an şcolar: drumeţii în împrejurimi, vizionări de filme tematice, serbări şcolare, carnaval, bazare, concursuri etc. Concursurile şcolare au o valoare deosebită pentru stimularea motivaţiei învăţării acestor copii, aşa cum bine s-a remarcat în cadrul unor activităţi care au avut la bază competiţia. Astfel, o bună parte din colectivul de elevi a fost implicată participarea la numeroase concursuri şcolare judeţene şi naţionale, unde au obţinut rezultate deosebite. Lucrările şi prestaţia elevilor mei au fost recompensate cu premii (premiul I – eleva Mohan Maria, concursul „Tinere condeie”, premiul II – elevele Benchea Andra şi Bobiţiu Sandra, concursul „Eu şi Universul meu”, menţiune – elevul Oltean Marian, concursul „Eu şi Universul meu”, premiul special – eleva Lăcătuş Denisa, concursul „Eu şi Universul meu”, două premii de excelenţă, pentru rolurile „Păcală” şi Tândală”la Concursul naţional de teatru şcolar, Mediaş, 2010 şi multe altele). La aceste competiţii au participat şi doi elevi cu CES, P.A şi L.D., care au obţinut chiar rezultate bune. - 56 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement