Page 56

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

4. Câteva perechi sunt solicitate să comunice răspunsurile la care au ajuns. - „ Organizator grafic” Presupune scrierea unei noţiuni sau a unei propoziţii – nucleu în mijlocul tablei sau a unei pagini. 2. Elevii identifică şi scriu cât mai multe cuvinte sau sintagme, care le vin în minte în legătură cu noţiunea respectivă.Cuvintele sau ideile propuse sunt apoi legate prin trasarea unor linii sau săgeţi între acestea, evidenţiind în acest mod conexiunile pe care elevii le intuiesc. 3. Rezultatul va fi o structură care are în mijloc conceptul central în jurul căruia sunt arondaţi mai mulţi „sateliţi” 4. Ciorchinele se poate folosi atât în etapa de evocare, cât şi în cea de reflecţie (ciorchine revizuit). 1.

„Organizatorul grafic” – la lecţia de limba şi literatura română

„ Brainstorming” 1. Etapa de pregătire:-Identificarea unei probleme; alcătuirea grupului; informarea membrilor în legătură cu data, locul şi teme de dezbatere; 2. Desfăşurarea propriu - zisă a şedinţei: moderatorul reaminteşte tema ce urmează a fi abordată; prezintă regulile de bază: „Daţi frâu imaginaţiei”, „Nu criticaţi ideile celorlalţi”, „Produceţi cât mai multe idei”, „Preluaţi ideile celorlalţi şi amelioraţi-le”; participanţii emit idei care sunt consemnate de către secretari. 3. Evaluarea amânată a ideilor: - La 1-2 zile după şedinţa de brainstorming, un comitet de evaluare analizează şi selectează ideile valoroase, soluţiile cele mai potrivite ale temei abordate. - Metoda se poate folosi în orele curente, în cadrul orelor educative sau a cercurilor de elevi. -

„ Cvintetul”: este o poezie de cinci versuri care se foloseşte în special în etapa reflecţiei, prilejuind evaluarea înţelegerii şi exprimarea creativităţii elevilor. - primul vers are un singur cuvânt care precizează subiectul poeziei; - al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul; - al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni; -al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect; - ultimul vers este format dintr-un cuvânt şi exprimă esenţa subiectului. Floarea, Multicoloră, veselă, Înfloreşte, parfumează, se usucă, Ea încântă mereu oamenii, Splendoare. ( eleva Maria Mohan) - 55 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement