Page 54

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

STRATEGII DE STIMULAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII ÎN CLASA INCLUZIVĂ Prof. SIMONA MARIA IONIŢĂ Şcoala Gimnazială Poplaca, Sibiu „ Educaţia numai atunci este eficace, când tratează pe fiecare conform cu natura sa şi când dă fiecăruia hrana mentală de care el are nevoie.” ( Petre Ştefănescu – Goangă) Lucrarea, „Strategii de stimularea motivaţiei învăţării în clasa incluzivă”, încearcă să ofere sprijin în găsirea acelor strategii considerate de noi, în urma experienţei dobândite la clasă, a fi optime pentru stimularea şi dezvoltarea motivaţiei învăţării la copiii cu cerinţe educaţionale speciale din perspectiva educaţiei incluzive. Dorim, astfel, să venim în întâmpinarea educatorilor care susţin incluziunea/ integrarea pentru a favoriza, într-o mai mare măsură, participarea tuturor copiilor la toate activităţile de învăţare din clasă, în conformitate cu posibilităţile lor. Această participare este condiţionată, în mod special la copiii cu cerinţe educaţionale speciale, de declanşarea acelor resorturi interioare care provoacă, stimulează şi susţin motivarea penru învăţare. Conform dezideratului „şcoala pentru toţi”, la nivel micro, am iniţiat din anul şcolar 2009-2010 clasa incluzivă sub deviza „Toţi pentru unul, unul pentru toţi !”, lansând un program de integrare a copiilor cu CES în colectivul de 31 de elevi ai clasei a III-a, Şcoala cu clasele I-VIII Poplaca, jud. Sibiu.Astfel, îndrăznesc să sugerez câteva strategii de stimularea motivaţiei învăţării elevului în clasa incluzivă, precum: strategia stimulării motivaţiei în activităţile didactice (învăţarea prin cooperare/colaborare, metode activ – participative pentru dezvoltarea gândirii critice), strategia stimulării motivaţiei prin activităţile extraşcolare/ extracurriculare, strategia stimulării motivaţiei prin activităţi artistico – plastice, strategia stimulării motivaţiei prin cultivarea abilităţilor practice, strategia stimulării motivaţiei prin activităţi ludice. În contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor „educaţiei pentru toţi” şi normalizării vieţii persoanelor cu CES, orice şcoală trebuie să pună în centrul atenţiei sale elevul, deoarece prin integrare şcolară se pregăteşte adevărata integrare socială.

- 53 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement