Page 50

ŞI TOTUŞI ... EDUCAŢIA

Anul I, Nr. 1-2

2013

TIPURI DE ECHIPE •Interdisciplinară modificări esenţiale, comparativ cu

celelalte tipuri de echipe, ale relaţiilor dintre participanţi toţi membri, specialişti şi nespecialişti, îşi aduc contribuţia la creerea unui ansamblu în cadrul acestei echipe, persoana, părinţii săi şi toţi ceilalţi participă efectiv la planificarea şi realizarea serviciilor •Transdisciplinară

implică participarea tuturor la

discuţii şi luarea de decizii se face în consens urmăreşte diminuarea preponderenţei unei singure discipline în detrimentul altor specialităţi şi invită la un echilibru al influenţării participanţilor, inclusiv a nespecialiştilor Particularitatea acestei echipe este transferul rolului unuia către ceilalţi participanţi Informaţiile unuia influenţează şi pe ceilalţi, toţi având posibilitatea de a-şi împărtăşi cunoştinţele

Principiile de bază ale muncii în echipa interdisciplinară

Pentru ca o echipă să funcţioneze trebuie să se respecte următoarele:  Toţi membri participă la luarea deciziilor  Deciziile se iau în consens  Elevul este membru al echipei, cu puteri egale  Programul serviciilor individuale este cunoscut de toţi membri  Membri interacţionează între ei  Coordonatorul facilitează comunicarea între membri

- 49 -

Revista şi totuşi educaţia  
Revista şi totuşi educaţia  
Advertisement